Datum

:

02.09.2011

Medij: Pink

Trajanje: Emisija: Dobro jutro

12:14

Naslov: Korupcija u zdravstvu

Voditelj: Ali mi ćemo se skoncentrisati na najkorumpiraniju oblast zdravstvo, prema istraživanju koje je sprovelo Udruženje roditelja Srbije od 400 ispitanika svaka druga osoba bila je žrtva mita i korupcije u zdravstvu. Sa nama je Bojana Selatović iz Udruženja roditelja Srbije, Bojana dobro jutro, dobro došli. Bojana Selaković, Udruženje roditelja: Dobro jutro bolje Vas našla. Voditelj: Kada kažemo istraživanje i 400 ispitanika vi ste se fokusirali na reprodukcioni zdravlje jer tako, kakvi su podaci, poražavajući. Bojana Selaković, Udruženje roditelja: Ništa neočekivano, mi smo se skoncentrisali na one službe zdravstvenog sistema koje se  bave  reproduktivnim  zdravljem  žena.  To  podrazumeva  ginekološke  službe,  to podrazumeva  porodilišta,  to  pozdrazumeva  dakle  službe  u  kojima  se  žene  leče  od steriliteta, u kojima rešavaju neke druge ginekološke probleme, i prosto nekako činilo nam se da je to na osnovu dosadašnjeg iskustva i našeg i Građanske inicijative Majka i hrabrost  sa  kojom  smo  zajedno  ušli  u  celu  ovu  kampanju,  da  su  to  nekako  delovi zdravstvenog  sistema  koji  su  najugroženiji.  Kada  su  u  pitanju  oni  delovi  našeg zdravlja, koji su onako čini mi se najosetljiviji jer ipak je reproduktivno zdravlje nešto što  na  neki  način  nosi  neku  odgovornost  svih  nas,  mislim  svakog  prosto  muškarca, žene.  Tako  da  smo  krenuli  da  prosto  se  bavimo  tim  delovima  zdravstvenog  sistema. Ono  što  je  zanimljivo  je  to  da  smo  mi  uradili  jedno  pilot  on  line  zaduživanje  u  kome smo  postavljali  pitanja  koja  se  prosto  odnose  na  to,  navodili  smo  neke  situacije  i prosto na neki način pitali naše ispitanike da li su se možda suočavali sa nekom od tih situacija.  Problem  je  u  tome  što  veliki  broj  građana  Srbije  korupciju  doživljava  samo kako  novac  u  koverti  i  misli  ukoliko  lekar  prosto  nije  direktno  tražio  novac,  nije iznudio,  nema  korupcije  sve  je  u  redu.  Na  žalost  situacija  u  Srbiji  je  takva  da zahvaljujući šupljinama u brojnim propisima koji regulišu oblast zdravstvene zaštite ne postoje  različite  situacije  u  koje  se  pacijenti  dovode.  I  vrlo  često  oni  sami samoinicijativno učestvuju u o dređenim radnjama da nisu uopšte svesni. Voditelj: E  sada  Bojana  Vi  kažete  najugroženije  je  reproduktivno  zdravlje,  u  kom  smislu najugroženijem, koji su to da kažemo načini korupcije u tom segmentu. Bojana Selaković, Udruženje roditelja: Pre  svega  kada  govorimo  o  porodilištima  to  je  nešto  što  j  e  zaista  najizrazitije,  i najčešće  se  o  tome  govori,i  najčešće  građani  prepoznaju  kada  k  ažu  zdravstvo  je korumpirano pre svega misle na porodilišta. To su situacije koje se ne odnose direktno samo  na  porodilište,  već  uopšte  na  vođenje  trudnoće.  Recimo  situacija  u  kojoj  žena vodi trudnoću kod lekara u privatnoj ordinaciji, dolazi svakog meseca, plaća preglede, plaća  određene  analize,  intervencije  i  tako  dalje,  a  onda  taj  isti  lekar  koji  radi  u državnoj  ustanovi  prisustvuje  njenom  porođaju.  Mi  tu  dakle  nemamo  direktno otvorenu korupciju, žena je prosto plaćala te usluge u privatnoj ordinaciji ali kada mi zagrebemo  ili  krenemo  da  razgovaramo  sa  njom  pa  je  pitamo  koji  su  motivi  takvog njenogt  ponašanja,  zašto  je  plaćala  vođenje  trudnoće  u  privatnoj  ordinaciji  uvek  je odgovor po pravilu da bi se osigurala. Jer prosto je negde korupcija zahvatila sve pore ovog društva i to ponašanje je negde već postalo jedino moguće i društven prihvatljivo

Datum:

02.09.2011

Medij: Pink

Trajanje: Emisija: Dobro jutro

12:14

Naslov: Korupcija u zdravstvu

i ljudi uvek polaze od pretpostavke, daj da se ja osiguram sigurno je da neću imati isti tretman ukoliko nekoga ne častim, ne podmažem, nedam novac i tako dalje. I prosto praktično  sami  sebe  dovedu  u  situaciju  da  učestvuju  u  tom  jednom  koruptivnom procesu.  Brojne  su  situacije  koje  se  opet  odnose  na  opet  na  trudnoću  i  na  prodilišta već  uopšte  na  ginekološke  službe  jer  postoji  određeni  broj  intervencija  koji  nije pokriven redovnim zdravstvenim osiguranjem. Recimo u trudnoći postoje neki testovi koji  su  obavezni,  koje  svaka  trudnica  mora  da  u  radi  jer  su  prosto  po  protokolima vođenja  trudnoće.  I  to  ona  mora  da  se  uradi  u  privatnoj  laboratoriji,  to  mora  da  se uradi  u  privatnoj  laboratoriji  i  vrlo  često  mi  smo  dobili  takve  pritužbe  žene  dobiju ceduljice na kojima piše ime laboratorije, preporuka lekara da se ode tu onda žena ode u  tu  laboratoriju.  Nije  baš  da  nema  izbora,  ja  ću  to  pokušati  da  objasnim  na  svom primeru jer sam se sama našla u takvoj sitauciji pre pet godina, ali prosto tada nisam bila osvešćena u ovoj meri da bi prepoznala da tu nešto nije u redu. Vi prosto mislite, vi verujete tom lekaru, vi se nalazite u jednom stanjuj koje je onako malo specifično vi ste  tada  posebno  ranjivi  i  očekujete  da  će  vam  lekar  dati  ispravnu  informaciju, ispravan savet. Odete u tu laboratoriju a onda vas tamo osoba koja vas primi pita koji vas je lekar poslao, upiše njegovo ime i prezime, šta se dalje dešava mi ne znamo ali to  jednostavno  nisu  situaciije  koje  su  baš  najnormalnije  ukoliko  mi  imamo  obavezno zdravstveno  osiguranje,  ukoliko  imamo  svi  zdravstvene  knjižice,  plaćamo  doprinose  i tako dalje. Tako da nije uvek sve to negde na građanima. Ono na čemu mi insistiramo jeste  korupcija  dvosmeran  proces,  mi  zato  prosto  moramo  da  osvešćujemo  i  jedne  i druge,  i  lekare  i  građane  da  sami  negde  ne  stavljaju  u  tu  neku  situaciju  jer  onda prosto  lekari  kažu  eto  mi  nismo  nas  su  pacijenti  častili,  mi  ništa  nismo  tražili.  To  je tačno  ali  jednostavno  toliko  je  taj  ceo  proces  komplikovan  i  složen  da  moramo jednostavno da delujemo sa svih frontova. Voditelj: Eto  Bojana  koliko  je  komplikovan  i  složen  predlažem  da  pogledamo  prilog  gde  će građani  reći  svoje  mišljenje  vezano  za  corupciju,  imamo  naravno  izjavu  Saše Jankovića zaštitnika prava građana. Javna  je  tajna  da  svaka  operacija  u  srpskom  zdravstvu  ima  svoju  cenu  i  to  ne  onu legalnu,  nego  ona  koja  se  isplaćuje  do  ktorima  na  ruke  najprisutnija  je  među ginekolozima, pa hirurzima, dok su na trećem mestu anesteziolozi, a početna cena za njihove usloge je 150 evra. Sagovornik: Ljudi kažu dao je toliko, ovoliko, ja sam operisao srce baj pas trostruki na Detinju. Reporter: Šta ste čuli konkretno. Sagovornik: Pa šta ja znam dve, tri hiljade, hiljadu kolko daju da ne bi čekali. Sagovornik: Postoji jedna tendencija da kada se dođe da se očekujed a se nešto ta, ne mora to da bude  u  novcu  ali  svaki  oblik  takvog  davanja  ne  predstavlja  ništa  drugon  ego  mora zdravstvo da postane jedna institucija koja može samo da daje usluge, na osnovu svih tih principa koje su opšte poznate u lekarskoj etici i praksi.

Datum:

02.09.2011

Medij: Pink

Trajanje: Emisija: Dobro jutro

12:14

Naslov: Korupcija u zdravstvu

Sagovornik: Ako se ne podmaže masna kola ne škripe. Reporter: Ukoliko vas sačeka neprijatnost u Domu zdravlja ili Kliničkom centru imate pravo da se žalite  diretoru  te  ustanove,  a  ukoliko  vam  neko  otvoreno  traži  novac  možete  otići  u MUP ili kod zaštitnika prva građana. Saša Janković, zaštitnik prava građana: Gledano  sa  stanovišta  prava  građana  oni  kada  se  nađu  u  situaciji  da  im  treba zdravstvena usluga ne pitaju previše ako mogu da shvate koliko to košta, ako moraju da se nađu u takvoj situaciji, a sve češće smo u takvoj situaciji. Ako smo već dugo u takvoj  situaciji  mi  slušamo  uvrede  na  to  dugo  vremena,  postojala  je  nekakva tolerancija korupcije u zdravstvu i još nekim javnim poslovima zbog toga što navodno nemaju dovoljno visoke plate i onda se žmuri na korupciju. To je ona najgora moguća opcija  ja  gledam  na  drugu  stranu,  a  ti  radi  uzmi  koliko  ti  treba.  tako  da  je  ministar nekada rekao, ne tako davno kraducjakte nemojte puno da kradete već kraduckajte. U takvoj  situaciji  za  građane  nema  mesta  ne  samo  zadovoljstvu,  nema  mesta  miru.  I teško je biti principijelan u takvim situacijama jer reći ja nemam da platim kda se radi o  vašem  zdravlju,  kada  se  radio  o  zdravlju  i  životu  vaših  nabližih.vi  ste  negde primorani da to učinite, a to je jako dugo trajano i to je postala nekako vrsta navike. Meni se najčešće javljaju l judi zbog korupcije kada kažu, suštinski nekako nisu mogli da nađu vezu našao je neko drugi pa im to smeta. Mi smo prihvatili da je to malte ne nrmalan način ponašanja, i tu mnogo toga treba da se promeni. Reporter: Da  se  građani  ne  odlučuju  za  prijavu  pokazuju  podaci  da  je  prosečna  vrednost  mita pre  godinu  dana  uvećana  za  čak  80  evra.  U  Ministarstvu  zdravlja  su  nam  rekli  da  su inspekcijske  službe  svakodnevno  na  terenu  i  apeluju  građane  da  pišu  prijave  jer  i čašćavanjem lekara na neki način pospešuju korupciju. Voditelj: Evo  vraćamo  se  studio  sada  sada  jedno  ko  nkretno  ppitanje,  oliko  je  država  uoište agilna  na  tome  i  da  li  postoje  vaša  saradnja  sa  policijom  što  se  tiče  konkretnih slučajeva, i takozvani mamac da li se koristi u tom kontekstu. Bojana Selaković, Udruženje roditelja: Mi smo od početka radili na ovoj kampanji i dobili podršku Ministarstva zdravlja. Zaista moram  da  napomenem  i  to  onako  vrlo  izrazili  su  spremnost  da  prosto  pomognu  u svemu  što  mi  sada  radimo,  odnosi  se  na  olvu  temu,  čak  i  da  njima  dostavljam određene pritužbe i određene situacije jer mi krozo ovo i prikupljamo iskustva. Prosto na neki način matiramo sve moguće neke situacije u kojima se građani mogupronaći, pre  svega  kada  govorimo  o  toj  indirektnoj  korupciji.  Vi  prosto  znaste  da  je  sam ministar  zdravlja  rekao  da  oni  jednostavno  ne  mogu  sami  u  borbu  protiv  korupcije  i traže pomoć praktično od svih delova društva koji tu mogu da pomognu. Ono ošto je zanimlivo sa stanovišta ove kampanje koju mi radimo, koja je pretežno fokusirana na te  neke  indirektne  oblike  korupcije.  Tu  jednostavno  nije  moguće  te  situacije  sa mamcima  obeleženim  novčanicama,  zaista  apelujemo  na  sve  ljude  koji  se  nađu  u nekoj situaciji, ukoliko im se bilo šta učini sumnjaju, da li je lekar trbalo tako da uradi ili nije trebao, ili im se čak posumnjaju u najmanjoj meri da su dobili neodgovarajući tretman.  Da  jednostavno  ili  iskoriste  one  potojeće  mehanizme  zaštitnika  pacijentovih

Datum:

02.09.2011

Medij: Pink

Trajanje: Emisija: Dobro jutro

12:14

Naslov: Korupcija u zdravstvu

prava, zdravstvenu inspekciju što pstoji već odavno kod nas ali se zaista ne koristi a sada  opet  ne  mkožemo  preneti  odgovornost  na  građane  zašto  se  to  ne  koristi. Jednostavno ljudi nemaju poverećnja u sistem i institucije. Šta sada to da prijavojujem kada se ništa neće promeniti, i tako dalje. Mi ih prosto pozivao da ukoliko miste da im to neće pomoći da se onda jave nama, našem svetovalištu protiv korupcije. Mi ćemo ih na neki način upujtiti na to šta ili nije moguće uraditi, a pri tom već imamo obećanje Ministarstva  zdravlja,  ja  se  nadam  da  će  to  funkcionisati  kako  treba  do  kr  aja,  da prosto  i  njih  možemo  direktno  obaveštavati  o  određenim  situacijama  i  da  će  oni preduzeti sve mere koje su negde u njihovoj ingerenciji onoga što oni mogu. Voditelj: Jedna  stvar  samo  za  kraj  pošto  sada  treba  da  krene  Dnevnik  kaže  ko  se  navikne  na loše  za  bolje  i  nije.  Jednostavno  ljudi  ako  već  postoji  varijanta  potrudite  se  da  naše zdravstvo ozdravi od korupcije. Voditelj: Trebalo je da dođe neko iz Ministarstva zdravlja, nisu bili u mogućnosti ali čuli smo od ministra da će 10. septembra održati konferenciju na kojoj će se reći konkretne mere u  borbi  protiv  korupcije,  mi  čekamo  taj  10.  septembar  pa  da  vidimo  da  li  je  moguće makar ublažiti. Bojana hvala najlepše na društvu, mi nastavljamo dalje. Bojana Selaković, Udruženje roditelja: Hvala i vama.

Udruženje roditelj