SESI KEMASUKAN KE IPT

BAGI SEMESTER I SESI
2011/2012
KOD IPT
01

01E

02

NAMA IPT
UNIVERSITI MALAYA

UNIVERSITI MALAYA (INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH)

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (KAMPUS INDUK, PULAU PINANG)

PERINGKAT PENGAJIAN

02B

03

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KEJURUTERAAN

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

TARIKH
KELULUSAN

KELOMPOK KEDUA
TARIKH TUTUP
PERMOHONAN

TARIKH
KELULUSAN

IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

PROFESIONAL SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

SARJANA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

IJAZAH PERTAMA PJJ

02A

KELOMPOK PERTAMA
TARIKH TUTUP
PERMOHONAN

APRIL

30/05/2011

07/06/2011

30/06/2011

11/07/2011

IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

PROFESIONAL SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

SARJANA SEPARUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

SARJANA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

SARJANA SEPARUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

SARJANA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

JUN

30/05/2011

07/06/2011

30/06/2011

11/07/2011

DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

SARJANA SEPARUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

DIPLOMA SEPENUH MASA

SARJANA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

15/09/2011

26/09/2011

DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

PROFESIONAL SEPARUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

PROFESIONAL SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

SARJANA SEPARUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

SARJANA SEPENUH MASA

SEPTEMBER

15/08/2011

23/08/2011

30/09/2011

10/10/2011

SELANGOR) BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA IJAZAH PERTAMA PJJ SARJANA PJJ .03A 03E 03F 03G 04 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PUSAT KEMBANGAN PENDIDIKAN) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (CAWANGAN KUALA LUMPUR) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HUKM) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (KAMPUS SERDANG.

SELANGOR) SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 .04A 04Y 05 05A 05D 05S 06 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (KAMPUS BINTULU. SARAWAK) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (KAMPUS SKUDAI. JOHOR) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (CAWANGAN KUALA LUMPUR) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (SPACE) UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (KAMPUS GOMBAK.

PAHANG) UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (CERDAS) PROFESIONAL SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 06J UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (ICCE) CAWANGAN JOHOR IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA JUN 06K UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (ICCE) CAWANGAN KUANTAN IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA JUN 06M UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT) DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 06P UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (ICCE) CAWANGAN PINANG IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA 06R UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (LAW CENTRE) PROFESIONAL SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 06S UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (ICCE) CAWANGAN KUALA LUMPUR IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 06X UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (ICCE) CAWANGAN SABAH IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 06Y UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (ICCE) CAWANGAN SARAWAK IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 07 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 07Q UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (PACE) IJAZAH PERTAMA PJJ 08 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA APRIL 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 .06C 06D UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (KAMPUS KUANTAN.

SHAH ALAM) IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 . LABUAN) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS PLUMS KOTA KINABALU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS PLUMS LABUAN) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (PASCASISWAZAH KOTA KINABALU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS PLUMS SANDAKAN) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS PLUMS TAWAU) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 111 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (TAWAU) DIPLOMA PJJ 112 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS SEKSYEN 17. KOTA KINABALU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN.09 09A 09K 09L 09P 09S 09T 10 UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS INDUK.

IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 113 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (TAPAH. PERAK) DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SARJANA SEPARUH MASA 11B UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS SHAH ALAM. PAHANG) PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SARJANA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 .PERAK) DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 11A UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS SRI ISKANDAR. SELANGOR) OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA 11C UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS JENGKA.

11D 11H UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS MACHANG. PETANI. JOHOR) JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA PJJ SARJANA SEPARUH MASA 11K UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS SG. KELANTAN) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS BANDAR MELAKA) PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA 11I UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS KUANTAN) 11J UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS SEGAMAT. KEDAH) OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 .

PROFESIONAL SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SARJANA SEPARUH MASA 11L 11M 11N 11O 11P UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS KOTA BHARU) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS ALOR GAJAH. MELAKA) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS KUALA PILAH. PULAU PINANG) OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 . NEGERI SEMBILAN) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS PUNCAK ALAM ) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS BUKIT MERTAJAM.

TERENGGANU) JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SARJANA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA 11V 11X UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS LARKIN) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS KOTA KINABALU. PERLIS) DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA 11S 11T UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS MUKAH) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS DUNGUN.IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SARJANA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 11Q UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS KUALA TERENGGANU-(CENDERING) ) DIPLOMA SEPARUH MASA DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 11R UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS ARAU. SABAH) JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SARJANA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA IJAZAH PERTAMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 .

SARAWAK) DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SEPTEMBER 15/10/2011 24/10/2011 15/11/2011 23/11/2011 SARJANA SEPARUH MASA 17 KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (KAMPUS INDUK.PINANG) DIPLOMA LANJUTAN SEPENUH MASA 17X KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (CAWANGAN SABAH) 181 POLITEKNIK JELI. KUALA LUMPUR) DIPLOMA LANJUTAN SEPENUH MASA 17A KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (CAWANGAN PERAK) DIPLOMA LANJUTAN SEPENUH MASA DIPLOMA SEPENUH MASA MEI 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 17C KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (CAWANGAN PAHANG) DIPLOMA SEPENUH MASA MEI 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA MEI 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SEPTEMBER 15/10/2011 24/10/2011 15/11/2011 23/11/2011 17J KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (CAWANGAN JOHOR) DIPLOMA SEPENUH MASA 17P KOLEJ TUNKU ABDUL RAHMAN (CAWANGAN P. KELANTAN 182 POLITEKNIK METRO.IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA OGOS 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 PROFESIONAL SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA PJJ JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SARJANA SEPARUH MASA 11Y UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (KAMPUS SAMARAHAN.KUALA LUMPUR 18A POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR DIPLOMA LANJUTAN SEPENUH MASA JULAI DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI INTEGRASI SEPENUH MASA DIPLOMA LANJUTAN SEPENUH MASA 18B 18C POLITEKNIK PREMIER SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH MEI 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SEPTEMBER 15/10/2011 24/10/2011 15/11/2011 23/11/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA MEI 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA MEI 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 .

NEGERI SEMBILAN DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 18M POLITEKNIK MERLIMAU DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 18N POLITEKNIK PORT DICKSON 18O POLITEKNIK HULU TERENGGANU DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 18P POLITEKNIK SEBERANG PERAI DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 18Q POLITEKNIK KUALA TERENGGANU 18R POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 18S POLITEKNIK BALIK PULAU. PULAU PINANG DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 18T POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 18U POLITEKNIK MUKAH . JOHOR 18J POLITEKNIK PREMIER JOHOR BAHRU 18K POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MUADZAM SHAH DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA LANJUTAN SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 18L POLITEKNIK NILAI.18D 18E POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH 18F POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH 18G POLITEKNIK MUADZAM SHAH 18H POLITEKNIK MELAKA 18I POLITEKNIK MERSING.

SABAH DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 18X POLITEKNIK KOTA KINABALU DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 18Y 18Z 19 21 22 POLITEKNIK KUCHING POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS DIPLOMA LANJUTAN SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DIPLOMA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA JANUARI 30/12/2011 09/01/2012 30/01/2012 08/02/2012 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA JANUARI 30/12/2011 09/01/2012 30/01/2012 08/02/2012 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA BAJET MINI DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA 25 UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (KAMPUS GONG BADAK) SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 JANUARI 30/12/2011 09/01/2012 30/01/2012 08/02/2012 BAJET MINI SARJANA SEPENUH MASA JANUARI 30/12/2011 09/01/2012 30/01/2012 08/02/2012 SARJANA SEPARUH MASA JANUARI 30/12/2011 09/01/2012 30/01/2012 08/02/2012 SARJANA SEPENUH MASA JANUARI 30/12/2011 09/01/2012 30/01/2012 08/02/2012 DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA . SELANGOR DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 18W POLITEKNIK SANDAKAN.INTEGRASI SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 18V POLITEKNIK BANTING.

25A UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (KAMPUS KOTA) JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA 25B UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (KAMPUS BESUT) DIPLOMA SEPENUH MASA 26 UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 27 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA SEPTEMBER 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 114 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( KAMPUS BERTAM ) DIPLOMA SEPENUH MASA JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 115 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA KUALA PILAH ( BETING ) DIPLOMA SEPENUH MASA IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA DIPLOMA SEPENUH MASA 116 183 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( KAMPUS PUNCAK PERDANA ) POLITEKNIK METRO KUANTAN JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 JUN 30/05/2011 07/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DOKTOR FALSAFAH SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA PJJ OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 IJAZAH PERTAMA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPARUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 SARJANA SEPENUH MASA OGOS 15/08/2011 23/08/2011 30/09/2011 10/10/2011 DIPLOMA SEPENUH MASA JULAI 30/06/2011 11/07/2011 30/07/2011 08/08/2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful