Tā Apirana Ngata

1874-1950

• I whanau ai ia I te 3 o Hongongoi I te tau 1874. • Ko Ngati Porau tōna iwi. • No Waiomatatini ia (Te Tai Rawhiti) • I haere ia ki te kura tautahi o Waiomatatini me te kareti o Te Aute.

Tōna Whānau
• Ko Arihia Ngata tāna wāhine

• Tekau mā tahi ā rāua tamariki • Ko Ropata tōna Tipuna

Tōna taha Māori
• A Ngati Porau Tohunga predicted his greatness • Educated in traditional Māori ways • Started the 28th Māori battalion in WWII • Talked to Māori people about Māori issues • Land development • Devoted his life to ‘ngā mea Māori’

Tōna taha Pākeha
• Tertiary education • Young Māori party • 1905 – 1943 Eastern Māori seat in parliament (38 years) • Debating skills • Most educated member of parliament at the time

The greatest Māori leader of them all……….

Tā Apirana Ngata (Sir Apirana Ngata)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful