УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: АРХИТЕКТУРА

П У С Ч П С Н
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАР 1 ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2010/2011. год.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Предмет

Наставник

ПРВА ГОДИНА
О АРХИТЕКТУРИ
проф. др Слободан Раичевић
АРХИТЕКТУРА ДАНАС
проф. др Слободан Раичевић
УМЕТНОСТ ДАНАС
проф. мр Звонко Павличић
ПРОСТОР И ОБЛИК
доц. др Бранко Глумац
ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
проф. мр Звонко Павличић
ВИЗУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА
проф. мр Звонко Павличић
ГРАЂЕНА СРЕДИНА
проф. др Миодраг Ралевић
МАТЕРИЈАЛИ У АРХИТЕКТУРИ
проф. др Владимир Радојичић
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1А
проф. др Драган Гавриловић
МЕХАНИКА
проф. др Златибор Васић
ГЕОМЕТРИЈА ОБЛИКА 1
проф. др Златибор Лекић
ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ И
проф. мр Звонко Павличић
ДИЗАЈНА
ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ АРХ. И УРБАНИЗМА
проф. др Слободан Раичевић
МАТЕМАТИКА У АРХИТЕКТУРИ 1
доц. др Гордана Јелић
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ И ЛИКОВНЕ
проф. мр Звонко Павличић
ФОРМЕ
3Д ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
проф. мр Звонко Павличић
ЕЛЕМЕНТИ ПРОЈЕКТОВАЊА
проф. др Љубиша Фолић
ЛИКОВНЕ ФОРМЕ
проф. мр Звонко Павличић
АРХИТЕКТОНСКА ГРАФИКА
проф. мр Звонко Павличић
ОБЛИКОВАЊЕ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА
проф. др Миодраг Ралевић
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1Б
проф. др Драган Гавриловић
ПРИНЦИПИ КОНСТРУИСАЊА АРХ. ОБЈЕКТА
доц. др Мирсад Тарић
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА
проф. др Златибор Васић
ПРИНЦИПИ CAAD
проф. др Драган Гавриловић
МАТЕМАТИКА У АРХИТЕКТУРИ 2
доц. др Гордана Јелић
ГЕОМЕТРИЈА ОБЛИКА 2
проф др Златибор Лекић
MAТЕМАТИКА 1
доц. др Гордана Јелић
MATEMATIKA 2
доц. др Гордана Јелић
ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И НАСЕЉАВАЊА 1 проф. др Слободан Раичевић
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 1
проф. др Слободан Раичевић
АРХ. КОНСТР. ФИЗИКА И МАТЕРИЈАЛИ 1
проф. др Драган Гавриловић
АРХ. КОНСТР. ФИЗИКА И МАТЕРИЈАЛИ 2
проф. др Драган Гавриловић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
пред. Јелена Вукићевић
РУСКИ ЈЕЗИК
пред. Евгенија Костић
ДРУГА ГОДИНА
ИСТОРИЈА АРХ. И НАСЕЉАВАЊА
проф. др Слободан Раичевић
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
проф. др Слободан Раичевић
СТУДИО ПРОЈЕКАТ 1 - АРХИТЕКТУРА
доц. др Бранко Глумац
ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА 1
проф. др Љубиша Фолић
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2
проф. др Драган Гавриловић
УРБАНА СТРУКТУРА
доц. др Марија Брдаревска

Датум

Време

26.09.
27.09.
26.09.
22.09.
27.09.
27.09.
21.08.
01.10.
29.09.
28.09.
19.09.

900
900
1400
900
1400
1400
900
900
1400
900
900

26.09.

1400

27.09.
23.09.

900
900

27.09.

1400

27.09.
27.09.
27.09.
26.09.
21.09.
30.09.
28.09.
28.09.
29.09.
23.09.
19.09.
23.09.
23.09.
26.09.
27.09.
29.09.
30.09.
22.09.
22.09.

1400
900
1400
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

26.09.
27.09.
22.09.
27.09.
30.09.
24.09.

900
900
900
900
900
900

КОНСТР. 27. 20. И УРБАНИЗМА У СВЕТУ проф. СТУДИО ПРОЈЕКАТ 3 – УРБАНИЗАМ проф.08. 22.09.09. 30.09. др Марија Брдаревска ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА И ОСНОВЕ проф др Велимир Дутина МЕНАЏМЕНТА СТРУЧНА ПРАКСА.09. 23. 21. 29.09. др Драган Гавриловић МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЈЕКТА доц. 23.09. др Слободан Раичевић ИНТЕГРАТИВНА ЗАШТИТА ГРАД. др Слободан Раичевић проф. КОНСТР. др Гордана Јелић 28. НАСЛЕЂА проф. 20. 900 27. 30. У СРБИЈИ проф. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИМЕЊЕНИХ проф. мр Звонко Павличић проф.09. др Бранко Глумац проф. 23.09. др Бранко Глумац АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ проф. 01.09.09. 26. др Миодраг Ралевић.09. ГРАДИТЕЉ. др Велимир Дутина МАТЕМАТИЧКА ЛОГИКА доц. мр Звонко Павличић проф. др Миодраг Ралевић УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ проф. КОНСТРУКЦИЈЕ ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА 2 УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ АРХИТЕКТОНСКА ФИЗИКА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 доц.09.09. др Слободан Раичевић ЗАШТИТА И РЕВИТАЛ. 22. др Драган Гавриловић проф.Анђелковић проф. И УРБАНИЗ.09.09. др Мирсад Тарић проф. др Слободан Раичевић АРХ. 29. И ДРУГИХ УМЕТНОСТИ УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА СТУДИО ПРОЈЕКАТ 2 – АРХ. др Драган Гавриловић ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ ПРОЈЕКТОВАЊА доц. 24.Арсић. ЕКСКУРЗИЈА ИЛИ ЛЕТЊА проф. др Љубиша Фолић РАД) ИСТ. мр Звонко Павличић ИСТОРИЈА АРХ. др Мирсад Тарић АРХ. др Слободан Раичевић ИСТ. др Драган Гавриловић доц.10. др Владимир Радојичић ДРВЕНЕ И МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ доц. Евгенија Костић ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА доц. 23.09.09.09.09. 21.41 42 43 44 45 46 47 48 КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ЛИКОВНО ПРИКАЗИВАЊЕ У АРХИТЕКТУРИ САДЕЈСТВО АРХ. 26. др Драган Гавриловић БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ проф. Љ.09. 900 28. др Слободан Раичевић АРХИТЕКТУРА ХРАМА проф.09. др Слободан Раичевић УРБАНА ОБНОВА И ГРАДОВИ СРБИЈЕ доц. др Бранко Глумац ЕКОНОМИКА ПРОЈЕКТВАЊА И ГРАЂЕЊА проф др Велимир Дутина РЕГУЛАТИВА проф др Велимир Дутина ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 пред. др Љубиша Фолић ПРОЦЕДУРЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА проф. др Небојиша Арсић проф.др Н.09. 900 900 28.09. 20. др Драган Гавриловић СТРУЧНА ПРАКСА доц.09. 900 900 900 900 900 1400 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 20.09.09. МОДЕРНЕ АРХ. 21. др Бранко Глумац УВОД У УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ проф.09. 28. др Миодраг Ралевић проф. 26.09. 21. др Бранко Глумац проф. 26. др Слободан Раичевић РАЧУНАРСКА ГРАФИКА проф.09.09.09.09. др Шефик Бајмак ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КОНСТР. др Мирсад Тарић МАТЕР.09. 900 1400 900 1400 900 900 900 900 22. ФИЗИКА И МАТЕРИЈАЛИ 4 проф.09.09. др Миодраг Ралевић АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 3 проф.09. 900 900 900 900 900 . БОЈА И ЛИКОВНИ КОНЦЕПТ проф. 21. др Драган Гавриловић ТРЕЋА ГОДИНА ИСТОРИЈА АРХ. 23. 900 26. МОДЕРНЕ АРХ. 27. 29. 30. 900 26. ФИЗИКА И МАТЕРИЈАЛИ 3 проф. 900 27. СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ проф.09. 27.09. др Љубиша Фолић РАДИОНИЦА СТУДИО ПРОЈЕКАТ 4 – СИНТЕЗА (ЗАВРШНИ проф.09. 1400 900 900 900 900 900 900 26.09. 27. 27.09.09.09. Јелена Вукићевић РУСКИ ЈЕЗИК 1 пред. НАСЛЕЂА проф. 29. И НАСЕЉАВАЊА У СРБИЈИ проф. 22.

др Љубиша Фолић ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА доц.09. др Љубиша Фолић ПРОЈЕКАТ 1 – СЕМИНАР 3 проф. 900 900 900 900 900 900 900 24.09. др Љубиша Фолић МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ доц. 22. 27. 900 900 20. 900 900 Продекан за наставу: проф. 23.09.09.09.09. 27.09. др Љубиша Фолић ПРОЈЕКАТ 1 – СЕМИНАР 1 проф. др Љубиша Фолић ПРОЈЕКАТ 1 – СЕМИНАР 2 проф. 27.10. др Мирсад Тарић САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА проф. др Владимир Радојичић УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА И доц.09. 26.09. 23. 24. др Слободан Раичевић ПРОЈЕКАТ 1 – Усмерење 1А – СТУДИО доц. 28. др Марија Брдаревска ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРУШТВЕНИХ ЗГРАДА 2 проф. др Бранко Глумац ИЗВОЂЕЊЕ И ОБРАЧУН РАДОВА проф. др Бранко Глумац БИОКЛИМАТСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И проф.09.09. др Слободан Раичевић ПЕТА ГОДИНА САВР. др Марија Брдаревска РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ доц. др Бранко Глумац ПРОЈЕКАТ 1 – Усмерење 1А – СЕМИНАР 1 доц.09.09. 22. 22. др Бранко Глумац ПРОЈЕКАТ 2 – УСМЕРЕЊЕ 2А СЕМИНАР 1 доц. др Љубиша Фолић ОСВЕТЉЕЊЕ У АРХИТЕКТУРИ проф. 27. 27.09. др Мирсад Тарић ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ЗГРАДА 1 доц. И ГРАЂЕЊУ проф. др Бранко Глумац ПРОЈЕКАТ 2 – УСМЕРЕЊЕ 2А СЕМИНАР 2 доц. др Ђорђе Вуксановић ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРУШТВЕНИХ ЗГРАДА 1 проф. године 20. 22.09. 27. 27. 26. 22.09.09.09.09.09. 26.09. 27.09. 22.09. 29.85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 РЕГУЛАТИВА 1 проф др Велимир Дутина ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА доц. 27. др Марија Брдаревска ПРОЈЕКАТ 1 – СТУДИО проф. мр Звонко Павличић ____________________ . 22. др Бранко Глумац УРБАНА ИСТРАЖИВАЊА доц. др Љубиша Фолић УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ доц.09. Евгенија Костић ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ проф. др Велимир Дутина ПРОЈЕКАТ 2 – УСМЕРЕЊЕ 2А СТУДИО доц. 01.09. 06. др Љубиша Фолић ФУНДИРАЊЕ проф.09.09.09.09. 24. 27. 900 28. 28. 27. др Велимир Дутина ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 1 проф. др Марија Брдаревска ЧЕТВРТА ГОДИНА ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА УРБАНИЗМА доц. ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРОЈЕКТ.09.09. 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1400 900 900 900 900 24. 20.09.09.09. др Бранко Глумац ПРОЈЕКТАНТСКА РАДИОНИЦА 3 проф. др Љубиша Фолић ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ЗГРАДА 2 доц. 27. 900 900 900 900 900 900 900 900 900 30.09. 22. др Љубиша Фолић МУЛТИДИСЦИПЛИНАРН. Јелена Вукићевић РУСКИ ЈЕЗИК 2 пред. др Бранко Глумац ПРОЈЕКАТ 1 – Усмерење 1А – СЕМИНАР 2 доц.2011.09.09. др Бранко Глумац БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ проф. 27. 900 27. др Љубиша Фолић ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 пред.09. др Љубиша Фолић СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА проф. др Бранко Глумац ПРОЈЕКТАНТСКА РАДИОНИЦА 2 проф.И ЛИКОВНЕ ФОРМЕ проф. мр Звонко Павличић ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 2 проф.09.09. др Недељко Џелетовић Косовска Митровица 09.09. др Драган Гавриловић ЕКОЛОГИЈА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДУХОВНИХ ОБЈЕКАТА проф. др Љубиша Фолић ПРОЈЕКТАНТСКА РАДИОНИЦА (Радионица 1) проф. др Небојиша Арсић АРХИТЕКТУРА ХРАМА проф.09. 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful