You are on page 1of 2

Statens vegvesen

Referat
Dato: Saksbehandler/innvalgsnr:

26.9.2011
Tid: Referent:

Benedicte Petersen - 24058299


Vr dato:

26.9.2011 Benedicte Petersen

Benedicte Petersen

Vr referanse:

Referat Mte med kontaktgruppe Vest Mte nr: Sted: Mteleder: 1 Kommunegrden i Sandvika Knut Glersen

Deltagere: Bjrn Lune, Hjalmar Aass, Hanne Fritzon, Christen Heiberg, Hans Lindemann, ysten Sverre, Jim A. Nymoen, Martin Westers, Knut Jore, Harry Brenna, Jan Ole Norum, Terje Hansen, Frits Lemstad, og Benedicte Petersen. Agenda: Gjennomgang av nye planer for E18 med fokus p omrdet fra Blommenholm til Slependen. Det foreligger tre alternativer for E18 gjennom Brum: 1. B3 utvidet: Veg i dagen fra Lysaker til Hvik, kort tunnel forbi Hvik, veg i dagen videre til Blommenholm og lang tunnel under Sandvika. 2. D3: Veg i dagen fra Lysaker til Strand, tunnel fra Strand forbi Hvik, veg i dagen videre til Blommenholm og lang tunnel under Sandvika. 3. E3: Veg i dagen fra Lysaker til Strand, tunnel fra Strand til Ramstadsletta med kort dagsone og kryss p Ramstadsletta og tunnel videre til Gyssestad. Brum velforbund understreker at man ogs m se strekningen under ett. Hvilke konsekvenser fr valg av lsning i ett omrde for det neste omrdet? Gode lsninger i ett omrde kan gi drligere lsninger i det neste. vre Slependen spr: Hvordan kan staten bygge i strandsonen mens dette ikke er lov for private aktrer? Det er nskelig at man fr se en plan for E18 med Asker og Brum. Planene for Asker er i en tidligere fase enn E18 Brum, men det er mulig se det som en helhet. Her arbeides det sammen med Asker kommune som planlegger for omrdet fra Slependen/Nesya til Holmen. Statens vegvesens skal utarbeide
Postadresse Statens vegvesen Region st Postboks 1010 2605 Lillehammer Telefon: 815 22 000 Telefaks: 61 25 74 80 firmapost-ost@vegvesen.no Org.nr: 971032081 Kontoradresse stensjveien 34 0667 OSLO Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Btsfjordveien 18 9815 VADS Telefon: 78 94 15 50 Telefaks: 78 95 33 52

2 kommunedelplan fra Holmen og forbi Asker sentrum. Utfordringer/ saker Statens vegvesen blir bedt om arbeide videre med: - Argumentene for lsningen som er valgt for E18 ved Slependen/Gyssestad. - nske om nye planer for Bjrnsvika - Stybelastningen stydemping mot Nesya gir mer sty p Gyssestad - Mer fokus p materialvalg og utforming av styskjermer Statens vegvesen ber gruppe Vest komme med innspill til forbedringer eller lsninger for Gyssestad/ Slependen omrdet. Frem til neste mte skal Statens vegvesen: - Sende ut link til regelverk om tunnel. - Sende skissen over Kjrbo, Sandvika sammen med referatet. - Sende nye skisser fr neste mte, dersom de blir ferdige i tide. - Se p konsekvensene av skyve utlpet av tunnel nrmere Slependen krysset. 27.9: NB: Dette er blitt sjekket ut av prosjektleder som sier han allerede har sett p muligheten for forlenge tunnelen ved Gyssestad. Dette er ikke mulig, da vi allerede er i underkant av kravet til avstand mot den sndre av- rampen i Slependen krysset (700 meter). Neste mte er satt til 20.10 kl.8 9.30. Dette mtet holdes i Kommunegrden i Sandvika. For sprsml og innspill ta gjerne kontakt med: Benedicte Petersen; 95 14 71 31.