P. 1
Inzenjerska fizika 1- predavanja

Inzenjerska fizika 1- predavanja

|Views: 18,333|Likes:
Published by Etf_Unsa

More info:

Published by: Etf_Unsa on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2014

pdf

text

original

Sections

U prvom i drugom Newtonovom aksiomu govori se o sili ili silama koje djeluju na
određeno tijelo, ne vodeći računa o izvorima tih sila. Pošto sila u krajnjem slučaju
karakterizira interakciju dva tijela, njihova uloga pri interakciji se definira
trećim Newtonovim zakonom/aksiomom koji glasi:

Svakom djelovanju (akciji) uvijek je suprotno i jednako protudjelovanje
(reakcija). Djelovanja dvaju tijela jednog na drugo uvijek su jednaka i protivnog
smjera.

Treći Newtonov aksiom kao i prva dva potiče iz uopštavanja eksperimentalnih činjenica.
Na primjer, ako tijelo A (Zemlja) mase mA djeluje na tijelo B(kamen) mase mB, silom F BA

crt. 3.1., onda će i tijelo B djelovati na tijelo A silom FAB

. Ove sile su jednake po iznosu i

pravcu a suprotnog su smjera, pa se može napisati:

F

F

BA

AB

= −→

(3.7)

(Jedna od ovih sila, recimo F BA

, zove se akcija i njena napadana točka je u tijelu B

(kamenu), odnosno sila F BA

napada tijelo B. Druga sila tj. FAB

zove se reakcija, njena
napadna točka je u tijelu A Zemlji) koje napada. Koju, od pomenutih sila, ćemo nazvati
akcijom a koju reakcijom sa fizičkog stanovišta je sasvim svejedno, jer su obe bile iste
prirode. Pod dejstvom sila F BA

i FAB

, respektivno tijelo B i tijelo A mogu promjeniti stanje
kretanja (dinamičko djelovanje sile) ili pak izvršiti kakvu deformaciju svog oblika (statičko
djejstvo sila).

Crt. 3.1.

Karakteristike kretanja tijela pod djelovanjem sile određene su drugim Newtonovim
aksiomom po kojem, u našem primjeru, tijela dobivaju ubrzanja:

a F
m

b

BA

B

=

i a F
m

A

AB

A

→ →

=

dakle prema jednadžbi (3.7) dobivamo:;

m a m a

B B

A A

= −

ili a m

m a

B

A

B

A

= −

odnosno

17

a

a

A

B

A

B

m
m

= −

(3.8)

Dakle, oba tijela mijenjaju stanje kretanja/kretanja (dobivaju ubrzanja) zbog uzajamnog
djelovanja, samo je ta promjena, prema jednadžbi (3.8) obrnuto proporcionalna masi tijela.
djelovati na stol silom Q

čiji je pravac vertikalan a smjer na niže (ka centru Zemlje).

Napadna tačka sile Q

će se nalaziti na stolu. S druge strane, stol će djelovati na uteg silom R

čiji je pravac i iznos isti kao kod
Na osnovu razmatranja sva tri Newtonova aksioma kao jedinstvene cjeline, za inercijalne
sustave može se zaključiti slijedeće: svako ubrzanje tijela uvjetovano je nekom silom.
Svaka sila je mjera djelovanja nekih drugih tijela na uo
čeno tijelo i na kraju, sile imaju
karakter uzajamnog djelovanja.

Aksiome koje je formulirao Newton predstavljaju uopštavanje iskustvenih činjenica koje
su bile poznate i prije njega. Newtono-zasluga je u tome đto je on pokazao da se sva
mehanička kretanja mogu opisati pomoću pomenuta tri aksioma, uzetih kao osnova mehanike,
pa se često ta mehanika zove i Newtonova mehanika.

18

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
SARAJEVO

INŽENJERSKA FIZIKA I

--predavanja za 5. sedmicu nastave--

3. DINAMIKA ČESTICE

3.5. Diferencijalna jednadžba kretanja

Prvi i drugi Newtonov aksiom određuju odnose između kinematičke veličine ubrzanja i dinamičkih
veličina, mase tijela i rezultujuće sile koja djeluje na njega, tj.

d r

dt

F

m

2

2

→ →

=

(3.9)

Ovoj

vektorskoj

jednadžbi

odgovaraju tri skalarne jednadžbe u pravouglom koordinatnom sistemu

d x

dt

F

m

x

2

2 =

; d y
dt

F

m

y

2

2 =

; d z
dt

F

m

z

2

2 =

(3.10)

Iz eksperimentalnih proučavanja djelovanja neke sile na određeno tijelo, mase m, relativnog vektora
položaja r

i brzine v

, ustanovljeno je da u općem slučaju sile interakcije dva tijela zavise od
relativnog položaja i brzine oba tijela, po nekom određenom zakonu, koji se može izraziti
matematičkom funkcijom u obliku:

F F r v t

→ → → →

=


, ,

(3.11)

S obzirom na jednadžbu (3.11) drugi Newtonov aksiom možemo izraziti u obliku:

m d r
dt

F r v t

2

2

→ → →

=


, ,

(3.12)

ili

F m d x
dt

i d y
dt

j d z
dt

k

=

+

+2

2

2

2

2

2

(3.13)

Ako su poznati: rezultantna sila F F r v t

→ → → →

=


, , koja djeluje na tijelo i njegov početni položaj i brzina

(početni uvjeti), onda se zadaća dinamike sastoji u određivanju kretanja tijela pod djelovanjem
pomenute sile.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->