P. 1
Inzenjerska fizika 1- predavanja

Inzenjerska fizika 1- predavanja

|Views: 19,139|Likes:
Published by Etf_Unsa

More info:

Published by: Etf_Unsa on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2014

pdf

text

original

Svakoj točki potencijalnog polja odgovara, s jedne strane, neka vrijednost vektora sile F

ΔW

koja
djeluje na tijelo, a s druge strane, neka vrijednost potencijalne energije tijela Ep. Prema tome, između
sile i potencijalne energije mora postojati neka veza. Za utvrđivanje te veze izračunat ćemo
elementarni rad

koji sila polja pri malom pomjeranju tijela Δs, koje se vrši duž proizvoljno

izabranog pravca u prostoru, crt. 5.10. Taj rad je jednak

s

F
W s

= Δ

Δ

, gdje je Fs projekcija sile F na

pravac s.

Crt. 5.11
Pošto se u danom slučaju rad vrši na račun smanjenja potencijalne energije −

, na djelu ose s,

imamo:

p

E

Δ

p

E

W Δ

=

Δ

Izjednačavanjem gornjih izraza dobivamo:

s

Δ


= E

F

p

s

Δ

(5.21)

44

Izraz (5.21.) daje srednju vrijednost Fs na odsječku Δs. Da bi dobili vrijednost Fs u danoj točki,
potrebno je izvesti granični prijelaz tj.

s

E

s

E

F

p

p

s

s

=

Δ

Δ

=

Δ

0

lim

(5.22)

Izraz (5.22) točan je za svaki pravac u prostoru, posebno za pravac Descartesovih koordinata x, y i

z.

x

E

F

p

x

=

y

E

F

p

y

=

(5.23)

z

E

F

p

z

=

Izrazi (5.23) određuju projekcije vektora sile na koordinatne ose. Ako su poznate te projekcije,
može se odrediti i sam vektor sile.

⎟⎟
⎠⎞

⎜⎜
⎝⎛

+

+

=

k

z

E

j

y

E

i

x

E

F

p

p

p

(5.24)

U matematici se vektor

+

+

=

k

z

a

j

y

a

i

x

a

grada

∂∂

∂∂

∂∂

gdje je a skalarna funkcija od x, y, z naziva
gradijent tog skalara i označava se simbolom grad a ili
(nabla). Prema tome, sila je jednaka gradijentu
potencijalne energije, sa suprotnim znakom:

a

p

gradE

F
=

(5.25)
Kao primjer uzmimo gravitaciono polje sile. Osu z
usmjerimo prema gore. Pri takvom izboru osa
potencijalna energija će imati oblik.

Ep=mgz+const.

Projekcije sile na zadane ose
Fx=Fy=0 , Fz=-mg

Prema (5.24) dobivamo da je sila


= k
mg

F

Crt. 5.11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->