Codul civil (nr.1107-XV din 6.06.2002) include art.

16 “Apararea onoarei, demnitatii si reputatiei profesionale”, continutul caruia este traditional legislatiei si practicii formate in fostul spatiu sovietic si contine foarte putine modificari in raport cu articolele ce se refereau la apararea onoarei si demnitatii din Codul civil din 1964. Principalele reguli care decurg din acest articol sint: 1. Onoarea si demnitatea unei persoane pot fi aparate in instanta judiciara, daca: o informatie este raspindita; aceasta informatie este ofensatoare; informatia nu corespunde realitatii. 2. In instanta sarcina probatiunii se va imparti in urmatorul mod: reclamantul (persoana vatamata) va dovedi ca informatia este raspindita; piritul se va apara dovedind ca informatia raspindita corespunde realitatii. In cazuri specifice el se poate apara, dovedind ca informatia nu este ofensatoare sau negind ca aceasta a fost raspindita. 3. O persoana (atit fizica, cit si juridica) se poate adresa in instanta pentru apararea onoarei, demnitatii si reputatiei sale profesionale oricind: pe de o parte, ea nu este silita sa respecte vreo procedura extrajudiciara obligatorie (de exemplu, sa se adreseze in prealabil mijloacelor de informare in masa pentru dezmintirea informatiei). Pe de alta parte, conform art. 267 alin. (2) din Codul civil, apararea onoarei, demnitatii si reputatiei profesionale nu este conditionata de aplicarea unui termen de prescriptie – nu conteaza cit timp a trecut din momentul lezarii si momentul adresarii in instanta, persoana oricum are dreptul la aparare. 4. Restabilirea dreptului la onoare si demnitate se poate infaptui, conform legislatiei, in urmatorul mod: prin dezmintire (publicarea, difuzarea sau alte modalitati de infaptuire a acesteia); prin publicarea replicii in mijlocul de informare in masa; prin repararea prejudiciului moral si a celui material cauzat. Desi am mentionat mai sus caracterul imprescriptibil al actiunilor pentru apararea onoarei, demnitatii si reputatiei profesionale a persoanei, tinem sa specificam, in contextul strict al repararii prejudiciilor morale si materiale, ca noul Cod civil a stabilit pentru repararea acestora termenul de prescriptie general de 3 ani incepind cu momentul in care persoana vatamata a cunoscut sau trebuia sa cunoasca existenta prejudiciului si persoana obligata sa-l repare (art.1424 din Codul civil). 5. Apararea onoarei, demnitatii si reputatiei profesionale a persoanei se poate infaptui si in urmatoarele doua cazuri specifice: (a) cind este raspindita o informatie despre care reclamantul spune ca este falsa, insa nu este cunoscuta persoana care a raspindit-o. In acest caz, pentru a stabili faptul defaimarii, instanta va recurge la proceduri speciale; (b) onoarea, demnitatea si reputatia profesionala a unei persoane decedate poate fi aparata la cererea persoanelor interesate. Referitor la subiectul defaimarii, in legislatie sesizam mai multe momente nefavorabile pentru mijloacele de informare in masa (dar nu exclusiv pentru ele). Doua dintre cele mai importante sint dispozitiile privind imprescriptibilitatea si privind repartizarea sarcinii probatiunii. In acest sens, vom invoca principiile elaborate sub egida organizatiei internationale “Articolul XIX” cu scopul de a pleda pentru operarea de modificari in legislatia referitoare la defaimare. De mentionat urmatoarele principii:

1) In cauzele care implica afirmatii privind chestiuni de interes public, reclamantul trebuie sa dovedeasca ca afirmatiile sau faptele imputate, considerate defaimatoare, sint false.

16 opereaza doar cu notiunea “informatie”. reclamatului i se imputa o responsabilitate predeterminata. in afara cazurilor exceptionale. deoarece se disting afirmatii factologice si afirmatii de opinie bazate pe fapte concrete (rationamente sau judecati de valoare). aceasta fiind neadecvata caracterului complex al defaimarii.(2) al art. Cauzele prelungite in mod nejustificat au intotdeauna un efect distructiv asupra libertatii de exprimare. Lipseste definitia standardului de responsabilitate. Sint ignorate principiul prudentei profesionale. In acelasi timp. De asemenea. In consecinta. De asemenea.) si in cazul persoanei private (ce-i drept. Instantele trebuie sa asigure desfasurarea fiecarei etape a procedurii judiciare in cauzele de defaimare intr-un termen rezonabil. in Republica Moldova nu exista un standard de responsabilitate (standard de vinovatie) a reclamatului. In statele cu democratie consolidata reclamantul trebuie sa demonstreze ca prin publicarea/difuzarea informatiei i s-a pricinuit prejudiciu moral/material. pentru a limita impactul negativ al intirzierii asupra libertatii de exprimare.16: “Orice persoana este in drept sa ceara dezmintirea informatiei ce ii lezeaza onoarea. pe cind jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului recomanda reglementarea diferentiata a litigiilor de defaimare in cazul unei “persoane pu-blice” (politicieni. unde intreaga sarcina a probatiunii veridicitatii informatiei difuzate cade pe umerii piritului. mai multe lacune. 2) Alt principiu stipuleaza ca. demnitatea sau reputatia profesionala daca cel care a raspindit-o nu dovedeste ca ea corespunde realitatii”. de aceea ele ar trebui modificate. jurnalistului i se imputa responsabilitatea respectiva. art. Dar chiar si dupa aceasta jurnalistul poate avea cistig de cauza. cel putin pentru chestiunile de interes public. jurnalistul nu va purta responsabilitate daca el a preluat adecvat informatiile publicate oficial sau a utilizat metode si procedee rezonabile ale investigatiei jurnalistice. atunci cind isi expune opinia asupra unui subiect si/sau este implicata intr-un subiect de interes public. Standardul de responsabilitate stipuleaza o prescriptie in conditiile satisfacerii careia reclamatul poate fi responsabil: . la acest capitol. ci pentru a pune in discutie problema. Ca metoda de aparare se prescrie doar dovedirea adevarului privind informatia publicata/difuzata.16 nu include definitia “persoana publica”. iar dezvaluirile prezinta un interes mai mare decit interesul de protectie a reclamantului sau/si daca jurnalistul demonstreaza ca nu a procedat din rea-vointa. fiind scutit de raspundere doar daca demonstreaza ca afirmatiile corespund realitatii. Un efect paralizant asupra activitatii mass-media si a libertatii de exprimare il are alin. Principiul termenului de prescriptie isi gaseste argumentare in faptul ca permisiunea de a introduce o actiune in instanta la mult timp dupa ce afirmatiile pe care se bazeaza plingerea au fost raspindite submineaza capacitatea celor implicati de a-si pregati apararea in mod adecvat. Numai dupa ce reclamantul demonstreaza prejudiciul. pentru a permite reclamatilor sa-si pregateasca apararea in mod adecvat. nu se da definitia notiunilor “onoare”. Noul Cod civil contine. “demnitate” si “reputatie”. Art. Aceste prevederi ale legislatiei sint apreciate ca avind un efect paralizant asupra libertatii de exprimare. aceasta poate avea calitatea de persoana publica). inclusiv in Moldova. In ceea ce priveste reglementarea defaimarii. gradul de greseala rezonabila in activitatea profesionala. cauzele nu trebuie sa fie judecate rapid. Astfel. termenul maxim de introducere a unei actiuni de defaimare nu trebuie sa depaseasca un an. functionari publici etc. ca si asupra posibilitatii reclamantilor de a obtine reparatii adecvate intr-un termen rezonabil. daca el demonstreaza ca informatia prezinta interes public.Acest principiu nu se aplica intr-un numar foarte mare de tari.

modalitatea publicarii/difuzarii. are mai multe avantaje. daca aceasta este anonima.” Art. se reduce suprasolicitarea organelor judiciare etc.16 se va completa cu un nou alineat (4/1): “Redactia mijlocului de informare publica poate refuza publicarea/difuzarea dezmintirii. In Codul civil urmeaza a fi operate urmatoarele modificari: Art. demonstrate de reclamant. factologice (in functie de interesul protejat). Art. in ce cazuri redactia poate comenta dezmintirea/replica. sint false”.16 se va completa cu un nou alineat (3) cu urmatorul continut: “In cauzele care implica afirmatii privind chestiuni de interes public. maniera. intentionat. se refera la date care au fost deja dezmintite. publicarea/difuzarea ei poate conduce la incalcarea legislatiei privind libertatea de exprimare si accesul la informatie. considerate defaimatoare. cu rea-vointa. se evita necesitatea achitarii cheltuielilor judiciare.reclamatul stia ca afirmatia este falsa. Art. se reduce termenul de la publicare/difuzare pina la dezmintire. falsitatea afirmatiei (factologice). Legea nu indica ce trebuie sa contina dezmintirea. reclamantul va dovedi ca afirmatiile sau faptele imputate. volumul minim si maxim. publicata inainte de decizia instantei de judecata. prin publicatiile unui mijloc de informare in masa este in drept sa publice replica sa in respectivul mijloc de informare in masa” se va completa cu textul: “Rectificarea si replica vor fi publicate sau difuzate in aceleasi conditii in care dreptul sau interesul i-au fost lezate si nu vor fi comentate”. . manifestind prudenta profesionala rezonabila. Dezmintirea. sau a actionat din culpa). se economiseste timpul partilor aflate in litigiu si al martorilor. care este diferenta dintre dezmintire si replica. ocrotite de lege. malitios si inexercitarea de catre reclamat a grijii profesionale rezonabile in acumularea informatiei – doar toate aceste elemente constitutive ale defaimarii. de fapt. dreptul la replica constituie un indemn de a purta dialogul in conditii civilizate. afirmatiei de opinie. o modalitate extrajudiciara de reglementare a litigiilor.reclamantul va demonstra ca afirmatia factologica este falsa.16 alin.reclamatul ar fi trebuit sa stie ca afirmatia este falsa (a actionat cu grija. contravine deciziei sau sentintei instantei de judecata definitive.16 se va completa cu un nou alineat (7/1): “Redactia mijlocului de informare in masa are dreptul sa nu publice replica sau rectificarea daca aceasta poate conduce la incalcarea drepturilor altei persoane .. vor putea imputa responsabilitate pentru actiunile contra onoarei si reputatiei persoanei. referinta de reclamant.(7): “Persoana lezata in drepturile si interesele sale. . cazurile in care redactia are dreptul de a refuza publicarea/difuzarea. De altfel. de aceea ea trebuie incurajata. Dezmintirea constituie. Ca rezultat. stilul injurios. redactia va comunica autorului decizia sa oral sau in scris (desi aceasta norma ar purta mai mult un caracter etic). purtind sarcina probatiunii – va dovedi faptul publicatiei.

In privinta acestora modalitatea de aparare constituie acordarea dreptului la replica. sint expuse ca raspuns la demersul redactional sau in materialele serviciilor de presa ale organelor de stat. daca vinovatia este o conditie a raspunderii. Art. de gradul de vinovatie a autorului prejudiciului. organelor uniunilor obstesti.1423 se va completa cu un nou alineat (3): „Publicarea neintirziata a scuzelor sau a dezmintirii pina la pronuntarea hotaririi instantei de judecata constituie drept temei pentru micsorarea marimii compensatiei sau pentru exonerarea de plata.(1): „Marimea compensatiei pentru prejudiciul moral se determina de catre instanta de judecata in functie de caracterul si gravitatea suferintelor psihice sau fizice cauzate persoanei vatamate.regimul diferit pentru expunerea informatiilor de interes public in raport cu celelalte categorii de informatii. care va reglementa detaliat corelatia dintre libertatea de exprimare si dreptul la onoare. anterior au fost difuzate de alte mijloace de informare in masa. onoarei sau reputatiei profesionale la un an. cu conditia indicarii sursei.16 se va completa cu un nou alineat (10): “ Redactia mijlocului de informare in masa nu poarta raspundere pentru publicarea/difuzarea unor date care nu corespund realitatii. si aceste date nu au fost dezmintite in conditiile prevazute de lege. au fost difuzate de catre agentiile de presa. . opiniile reprezinta aprecieri subiective si nu pot fi dezmintite. care sint difuzate in programe audivizuale in direct. in alte cazuri prevazute de legislatie”. Expunerea informatiilor de interes public trebuie protejata.1423 alin. constituie expunerea textuala a declaratiilor oficiale ale persoanelor publice sau expunerea lor adecvata.judecatile de valoare. lezeaza onoarea. intreprinderilor.sau a legislatiei in vigoare. demnitate si reputatia profesionala si va stipula clar: . In art. Optam pentru adoptarea in Republica Moldova a unui act normativ special consacrat defaimarii. sint cuprinse in opere de autor.” Codul civil urmeaza a fi completat cu prevederi care ar limita termenul de prescriptie pentru actiunile de reparare a prejudiciului ce rezulta din lezarea demnitatii. . Art. conform legislatiei. sanctionarea fiind admisibila doar in cazurile in care persoana ce a raspindit informatiile a stiut ca ele nu sint veridice. sau in texte care. si de masura in care aceasta compensare poate aduce satisfactie persoanei vatamate” se va stabili limita valorica a compensatiei. redactia considera ca o parte esentiala din replica contine expunerea unor fapte ce nu corespund realitatii. . nu pot fi redactate. varianta propusa spre publicare invedereaza abuz de dreptul la replica”. organizatiilor.persoanele publice vor suporta un grad mai mare de toleranta fata de critica decit persoanele private. demnitatea si reputatia profesionala. institutiilor. daca aceste date sint cuprinse in documentele si comunicatele oficiale.

protejarea imaginii statului etc. dar nu pedepsirea persoanei care a difuzat informatia. legea privind defaimarea va fi justificata doar daca va avea ca scop real si ca efecte demonstrabile protejarea reputatiei persoanei si total nejustificata daca scopul si efectele ei ar fi impiedicarea aparitiei materialelor si emisiunilor critice si demascatoare la adresa autoritatilor.. Privatiunea de libertate. in special privind coruptia si infractiunile de care se pot face vinovate acestea.Desi defaimarea face obiectul unor dispozitii din Codul civil. executivului. In actiunile de calomnie scopul primordial trebuie sa fie reparatia prejudiciilor aduse reputatiei reclamantului. Raspindirea unor categorii de informatii nu trebuie sa atraga nici raspundere civila. inclusiv cele din structurile legislativului. oricit de grave sau flagrante ar fi afirmatiile calomnioase. Fireste. suspendarea activitatii persoanei pentru anumite termene. Codul penal si Codul contraventiilor administrative.a. astfel recunoscindu-se importanta vitala a criticii deschise la adresa statului si autoritatilor publice. protejarea unor simboluri de stat si insemne nationale s. in afara de situatiile cind se poate dovedi ca s-a procedat cu rea-credinta. nu vor avea dreptul de a intenta actiuni in instanta de judecata pentru defaimare. amenzile excesive si alte pedepse penale foarte severe nu pot fi folosite in actiunile de defaimare. organele publice de orice rang. insistam asupra ideii elaborarii si adoptarii unui act normativ special. Conform standardelor internationale. presedintiei sau din sistemul judiciar. Informatia care nu a fost dovedita ca este calomnioasa nu poate conduce la reparatii inevitabile .

 n%  ½ff f°f  ¯°f¾ ½f ½€ ¾°f f½ ¾f° ¾ ½f °€f½¾°¯ff  fnf¾½ n€n %f%n° ¾ f¾½° f°€¯f ¾½ nf nf¯f°¾½° nf ¾ €f¾f °¾f° ¾ n°¾nf ½ ¾f°fnf ff¾½°  °fn ¾nf ½ °f¾f €f½ €f¯f °¾f°ff n– f ½n ¾½ nf % %°f f ¯°f f¾ ½ff½€ ¾°fff° ½ ¾f° n f ½f €f½ffffn  f ½ ¾f° ° ¾f  € f¾ n €f¯f ° –¾f ¾ ¾f¯¯f¯ ¯¯ ° ° €ff ½ °¯©fn  °€¯f °¯f¾f% f° n¾½ ° % f ° n ¯f¯½f° ¾° ¾½ ½° ¯½ ¾n½ f f¾½° ½ff f¾fn°½ f° °fn ¾¾ °¾ ¯°nf ½°n½ f f ¾ – f–f°f ° °f°f #nOO#n¾n½ f½ f½ ° ½ f f ¯ €nf° –¾ff € f f €f¯f ¯ °°f¯ff ½°n½  %°nf nf ¯½nff€¯f½° n ¾° ° ¾½ n nf¯f° ¾f f¾nf nff€¯f ¾f€f½ ¯½f n°¾ f €f¯ff ¾°€f¾ .

n ¾½°n½°¾ f½nf° °°¯f€f ¯f f °n¾°. f ° ° f–f¾fn°f f½ f° nf°€¯f €f nf ½ ¯ ½ n ¾ ½ f –¾f ¾° f½ nf nff° ° € n½fff°f¾½f f ½¯f fn f f ¯ €nf n ½°½ °n ¾° ° ¾½ n %½°n½¾½ ffnf °f€ffnf n ½°f ¯ °¯f¯ ° n f° fn° €f¯f ° ¾f ½f¾ f¾nf°f° °¾f°  ¾ff¾– ¾€f¾f f€ nf f½ f½n © nf °nf  €f¯f ° ° ¯ ° °f ½ °f¯f¯½fn ° –ff° f¾½f f ½¯f °fn f¾¯½ nf ° ¾f€ © nf f½ ½ °f½ ¯ nf¯f¾f ¾½ –f f¾nf f½ff f°¯ f nf 9°n½ ¯ ° ½ ¾n½ ¾–f¾ ¾ f–¯ °f °€f½nf ½ ¯¾° f f° n fn° °°¾f°ff¯¯½ ½fn f€¯f ½ nf ¾ f ff ½°– ff€¾f¾½° ¾ ¯° ffnf½fnf fn ¯½nf f ¾½ –ff½ff f°¯ f nf .

f ½ °– °¯ ° ©¾€nff° f°f° € n ¾nf¾½f f ½¯f nf¾f¾½f½¾ f nf¯f° f ° ½fff nf ° ° ¯ ° °f  -.

 nn°° ffn ¾nf½ ¯f¯ fn° ¾€ °¾ f €°f°°#°f # # ¯°f #¾# ½f # D° € n½fff°f¾½ffnf¯f¾¾ ¯ f¾f f ½¯f f f° %%ff #n ½ ¾f°f ¾ ° ½¾fn ff ¯° f°€¯f n  ff °f f ¯°f f¾f ½ff½€ ¾°ff fnfn nf ff¾½° ° ¾ nf f n ¾½° ff# °¾f n ¯nf n°¾ ff nf¯f° ¾f ¯°¾ nf½° ½ nf f$ €f f°€¯f ¾ f½n°½ © n¯f$¯f f -¯f ½fn nf¯f° ¯°¾ ff½ © n ©°f¾¾ ¯½f ¾½°¾f f f ¾½ nf fnf¾ ½f fn f¾f©°f¾½f f fn¾– nff fnf ¯°¾ ffnf°€¯ff½ °f° ¾ ½ n f f ½ °f°° ¾¯f¯f n° ¾ ½ n f nf¯f°¾f$¾ fnf©°f¾ ¯°¾ ffnf°f½n f ° f °f n½ °f½° ° ¾n ½ ¯f  f¾ ¯ ° f ©°f¾°f½f ¾½°¾f f fnf f½ ff nf°€¯f ½ nf €nf ¾fff¯ ¾½n °f f ° ¾–f ©°f¾n  °°n €°f#½ ¾f°f½ nf# ½ n° ©¾½ °f.

½ ° f ½ ¯ n¯f° f – ¯ °f f € °fff– €f¯f °nf° #½ ¾f° ½ n # %½n ° €°n°f½ n n %¾°nf½ ¾f° ½f %n  ½ f°nn° ¾ ½° ½°f f¾½f°¾ n¾$¾f ¾ ¯½nff° °¾ n ° ¾½ n fn f¾f½f f fnff f ½ ¾f°f½ nf% f¾ ¯ ° f f ½ ff fn°° f#°€¯f # fn f¾f€° ° f nffnffn n¯½ f €f¯f f n ¾ ¾°–f€¯f€fn–n ¾f€¯f ½° ff ½ €f½ n°n %f°f¯ ° ¾f© nf ff % ½¾ ¾ €°f¾f° f  ¾½°¾f f °n°¾ n°f nf¯f¾ ¯½f ¾½°¾f f ½ ¯°ff €° ¾n f¾½°  f fnf ¯°¾ ffnff€¯f n ¾½° ff .

f¯ f f½ff ¾ ½ ¾n f  ff f½° °€¯ff ½ nff$ €ff °–°f ½°n½½ ° ½€ ¾°f –f – ¾ ff °f f° fnf f½€ ¾°ff °n fn ½ ¾ – ¯ °f f €f¯f ° ½ nf. f° ¾f°¾f° f  ¾½°¾f f %¾f° f °f %f nf¯f f° f  ¾½°¾f f ¾½ ff ½ ¾n½ °n° ¾f¾€fn nf f nf¯f½f € ¾½°¾f  .

 nf¯f¾fnff€¯ff ¾ €f¾f  nf¯ff€ ¾f¾ nff€¯ff ¾ €f¾f%ffn°fn–©f ¯f°€ ¾° ½ °f ½€ ¾°ff °f f ¾fffn°f °n½f%  nf¯f°f ¯°¾fnff€¯ff€fn–nf ¾ €f¾f ½° ¾fn°f½ f° f  €f½½ nf f€¯f ½° €fn–n %°€°n ° ¾½ ©f% €f¾f ff€¯f %€fn–n % € °f nf¯f° ¯f° f ¾°©¾ n f °f ° °°f ¯f¾¾ ° nf f nf nf¯ff–©½€ ¾°f °f °fn¯f f°€¯f  ff fn ¾  ¯ ° n°¾ f €f¯f ¯°¾f  nf¯f° ½ f¯½f ¾½°¾f f ½ °fn° n°f°f ¾ ½f ½ ¾f°  ¯° f ½ nff°f°  nf°¾f° © nff f ¯f¯ ff°f© fn f f  °nf©ff ¯° fn°¾ €f½ ¯ ff f© nff – ¯ °f f – .

f f ¾ n°¯¾ ¾ ¯½½ff€f °–¾f¯f ¾ n ¯ ° f½ nf $ €f ½°ff ¯° ¾ f° n ¾f ffnfn © nf ¾ n ¾½f¾nf f–f° © nf n  – f°° nfn  ¾fn°°f ¯° f ¯ ff f½ nf$ €f ¯¯°¯¾ ¯f¯ nf °nf fnff  ½ f €f½ nf f$ €f f fnffn¯°nf f nf¾ff¾f°¾n¾% ¾fn f¾f°¯ff½f¯f¯°nffn n% nf ¾ € °f ° ¯° ¾ ½nf °n nf fnf½f n¯ °f ¯° f$ ½nf f€  ½f ½nfn°¾ °° ¯° f½f f–°n° nf  °.

 n¯ fff€½ f ¯ff ¯ €nf  ¾ fn¯½ fn°°f° f%$% # fnf¯©n °€¯f ½ nf½f €f ½ nf f$ €f f ¯° fnffn f¾f ¾ f°°¯f n°f° n ¾f¾ °° °¾f° © nff €° ½ nf f$ €f f ½f n° n f°nfnf f –¾f ½° f f ½¯f ¾fnn ¾f°€¯f ¾ € ff f nf f€¾ ©f ¯° #  ¾ fn¯½ fn°°f° f%%n¯fn°° #°nf nf ¯½nff€¯f ½° n ¾° ° ¾½ n nf¯f°f nff€¯f ¾f€f½ ¯½f n°¾ f €f¯ff ¾°€f¾ #  f° %% #9 ¾f°f ff° ½ ¾° ¾ ¾f n  – ½°½ nf ° ¯©n °€¯f °¯f¾f ¾ ° ½¾f½ n ½nf¾f° ¾½ n¯©n °€¯f ° ¯f¾f#¾ fn¯½ fn # n€nf f¾ ½nf€½ nf ¾f €f °fn f¾n° ° nf  ½¾f° ¾ f€¾ f ¾°€n¯ °f #  ¾ fn¯½ fn°°f° f%$% # fnf¯©n °€¯f °¯f¾ff  ½¾f °½ n ½nf¾f n€nf f fnffn f¾f½f n° n f°nfnf f ½f ½ ¾f° .

¾ff –¾f °–f fnfn°¾ fnf½f ¾ °ff ° ½nfn°° ½° f° €f½ n °n ¾½° ff ff°f½½¾f¾½ ½ nf ° fff  ½f ½nf#  ¾ fn¯½ fn°°f° f%% # fnf¯©n °€¯f °¯f¾f°½ff f¾½° ½ °½ nf f$ €f f° f nf °n ¾½° ff  ff°f f ¯°f f¾ ½ff½€ ¾°ff fnffn ¾ f ¾°n½°¾ ° n¯ ° ¾n¯°nf  €nf f€¾ €f nf f– ° ½ ¾f ¾° ½¾ nff¾½°¾f ¯ ¾ fn°f¾f °¯f f ¾ n ½ ¾ff –f° ¾f –f°f °¾ ° ½°  –f° °° ¾ ¾ n°¾ ½° f fff nff€nf f ½ ¾f° ½ n ¾f ½° ff nff ¾°n½°¾ °½  f nf ¾° €f °½–f¯ f f ° n ¾f° nf n°€¯ –¾f °½€ fnf f° f€¾ €f f ¯©fn °€¯f °¯f¾f ¾fn ¾ f °f€¾ ¯° °n° ½ f  – nn° f° nf¾¾ °f nf½ f  –¾f #  °f f° %% .f¯ fn¯½ °¾f ½ °½ © n¯f¾  ¯°f nf °¾f°f © nff°€°n nffn ¾–ff f¾€ ° ½¾n ¾f€n nff ½ ¾f° ff¯f –f °f ff½ © n fnf°ff ¾ n° ff¾½° ¾ ¯f¾f°nf fn f¾fn¯½ °¾f ½f f n ¾f¾€fn ½ ¾f° ff¯f #¾ f¾f ¯f fnffn¯½ °¾f   ¾ fn¯½ fn°°f° f%% 9 nf f° °fff¾n ¾ff ¯°½°f f½°°f ff°¾f° © nffn°¾  ½ ¯ ½ °¯n¾f f¯f¯ n¯½ °¾f ¾f½ ° ° f f ½ff # .

 n¯ fff€n¯½ fn½ nf f¯f ¯ ° ½ ¾n½ ½ °fn°  ½ff f½ © nn f ° f f ¯°f °f ¾f ½f ½€ ¾°f f°f°  ½f¯½ °f ½f f° ½ nf. ff°fn°¯f¾½ nfn°¾fnf €f¯f nf f – ¯ °f ffn ff ° f f ½¯f ¾ ½f°f ¯°f ¾ ½ff ½€ ¾°ff¾f¾½fnf © nf ff ½° ½ °ff½ n ¾ n ¾°½€ ¯° °½°ffn ¾f ¯ ff f f½ff n°¾ fn f f ½f ½nf  –¯ € ½ ° ½° f°€¯f ° ¾½ n°f½nn f nf – °€¯f ½° f°€¯f ° ¾½ n ½ ©ff ¾f°n°f f€° f ¯¾ f f °nf °nf ½ ¾f°fn ff¾½° °€¯f f¾nf °¾° n ½ ¾f° ½ n ¾½f°–f ¯f¯f  f°f€ff nnf n½ ¾f° ½f  .

 ¾ €f¯f f€fn  n° ¾½ °.

 n .

 ½ °f¾.

 n°f ° f ¯°¾f °¾¾f¯f¾½f f f¾f ½f°fn°¯f¾½ nf  ¾ – f½° €f¯f ff€©¾€nff f fnfff fnf¾n½ f¾nf € n ¯°¾f ½ ©f f ½f ½ ¾f° ¾f° ©¾€nff fnf¾n½¾ € n  f€ ¯½ nf ff½f ¯f f ¾ ¯¾°nn ¾ ¯f¾nff ff ¾fff °¾½ nf ½° n½f¾°€fn° nf ¾ ½€fn °f fn ¾ f ½ ©f f°¾¯ ¾f¾ °¾ ¯° °f°f ¾ f ½ ©f f¯f–°¾f n  .

°€¯¾f° f ° °f°f –f° ½ n n f°– °n¾n  °¾n  –¾f  n ½ ¾ ° ¾f °¾¾ ¯© nf °f f ½ f° °ffn° °°¾f°f © nff½ ° €f¯f f¾€ n°¾n° ¾ ¯½f°ffffnn ¾n¾ f f ¾f¾f¾ff½ n  9f° f f ¾¾½ ° f ffnf½ ¾f° ½ °f°¯ ¯ ° f¯ ° n ¾ ¾ f ½ ½¾ ½ °f €f ¾  °½€€¾ °fn°  €f¯f n –f ¾f €f–f° f€f€¯f nf¯°f¾  f¾½° f°nf – °€¯f° ¾fff–f°nf¾½° nf °f€ff ¾f n° ¾ ½f  nf¾ f½n fn f n °f °fn° nf¯° ¾n½½¯ f  ¾f€ ½fff½ © nf ¾ ½f nf¯f° f°½ ½¾ f½ ¾f° nf f €f °€¯ff °€¯ffnf °f€¾ fnf ¾ nf¯°f¾f°½f n° n f ½ff ° f  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful