SIJIL PEPERIKSAAN KERJA AMALI BERASASKAN SEKOLAH (PEKA

)
Peperiksaan SPM Tahun : 2010
Nama: SYLVIA YAP SUET YENG No. Kad Pengenalan: 930612105016 Angka Giliran: BG065 A032

dianugerahkan Sijil Peperiksaan Kerja Amali Berasaskan Sekolah (PEKA) kerana telah memperolehi pencapaian seperti berikut:

Bil. Konstruk
1 2 3 4 5 Merancang Prosedur Penyiasatan Menjalankan Penyiasatan Mengumpul dan Merekod Data

Mata Pelajaran/Kod

Fizik 4531 A A A B A

Kimia 4541 B A A A A

Biologi 4551 A A A A A

Menginterpretasi Data dan Membuat Kesimpulan Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Tarikh: 31 Disember 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful