You are on page 1of 2

http://app.com.

vn/Vietnamese/SA-2-CM CNG TY C PHN PHT TRIN PH GIA V SN PHM DU M (APP) a ch: Khu cng nghip tp trung va v nh Ph Th, Gia Lm, Tp. H Ni in thoi: (04) 36785060 Fax: (04) 36784978
Tn doanh nghip: TP ON HA CHT VIT NAM Tn giao dch quc t: VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP Tn vit tt: VINACHEM a ch: 1A Trng Tin - Hon Kim - H Ni in thoi: 04.38240551 Fax: 04.38252995 Email: info@vinachem.com.vn Website: http://www.vinachem.com.vn/ http://www.vinachem.com.vn/Desktop.aspx/Thong-tinSp/Dau/Mo_bao_quan_cao_cap_SA-2_CM-SA-2_CM/

SA-2 CM M bi trn cht lng cao

GII THIU SA-2 CM l m bo qun cao cp c sn xut t du gc cht lng cao, cht lm c chu nhit, ph gia bm dnh v h ph gia chng n mn tin tin, tng cng kh nng bo qun chng mn. M c sn xut trn dy chuyn sn xut hin i ca Ucraina v Chu u. CNG DNG SA-2 CM c dng bo qun cc vt liu v sn phm ch to t kim loi en v nhm vi thi hn bo qun t 3 n 5 nm iu kin bao gi hoc bo qun trong kho c mi che. LI CH Tnh chng n mn cao. Chu m, chu mn. D s dng. D dng bi pht ln b mt cn bo qun Ch : Khi bo qun cn bi pht kn ln b mt bo qun mt lp mng t 0,5 n 1,5 mm

CH TIU K THUT Mu Vng nu Nhit nh git, 0C 80 min Kh nng chng n mn kim loi t Tnh bo qun (CT-45, nhm, gang) t Tnh bo v (CT-45, nhm, gang) at

Cc thng s k thut trn l thng s c trng, c th thay i ph hp vi yu cu s dng. BO QUN V AN TON M bi trn c cha cc du gc khong tinh ch k v cc ph gia c bit. iu kin thng, du khng cha cc cht c hi, nguy him. Tt c cc loi m bi trn nn c bo qun cn thn, c bit l hn ch s tip xc vi da. Trnh xa cc tia la in v cc vt liu chy. Thng cha phi c che chn cn thn v trnh xa nguy c gy nhim. Thng ng m nn c dng thng, b mt ca m cn phi lm phng chng s tch du to thnh cc l hng. X l sn phm qua s dng phi ng cch, khng trc tip xung mng rnh, ngun nc.