P. 1
Teori dalam Satu Malaysia

Teori dalam Satu Malaysia

|Views: 6|Likes:
Published by Ziera Nasir
& %047/,343805

%0473907,8$2-4 %047:3843, %047!:7,820 !030,8,3

,5,33,:9,2,/,,2,,8, %02,,,8,3,,8, 44,,8, :,

!07-0,,3,,8,/03,3,,8,3,,8, $,9:,,8,/,,2!0702-,,,3!0780:9:,3 82,8 07947,8 ,8,7
/,8,780-0:2502-039:,3,,8,3,,8,


#:2:8,3

% #
& %047/,343805

%0473907,8$2-4 %047:3843, %047!:7,820 !030,8,3

,5,33,:9,2,/,,2,,8, %02,,,8,3,,8, 44,,8, :,

!07-0,,3,,8,/03,3,,8,3,,8, $,9:,,8,/,,2!0702-,,,3!0780:9:,3 82,8 07947,8 ,8,7
/,8,780-0:2502-039:,3,,8,3,,8,


#:2:8,3

% #

More info:

Published by: Ziera Nasir on Oct 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

BAB DUA 2.

1 Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Interaksi Simbolik 2.1.2 Teori Fungsional 2.1.3 Teori Pluralisme 2.2 Penjelasan

2.2.1 Lapan nilai utama dalam 1Malaysia 2.2.2 Tema gagasan 1Malaysia 2.2.3 Logo 1Malaysia 2.3 Hujah

2.3.1 Perbezaan 1Malaysia dengan Malaysian Malaysia 2.3.2 Satu Malaysia dalam Perlembagaan Persekutuan 2.3.3 Asimilasi 2.3.4 Meritokrasi 2.3.5 Dasar-dasar sebelum pembentukan gagasan 1Malaysia 2.4 Rumusan

1

1 2. Budaya Kecemerlangan Pengamalan budaya cemerlang akan membawa Malaysia ke tahap kejayaan serta pencapaian yang lebih tinggi.2 TEORI DAN KONSEP PENJELASAN KONSEP 1MALAYSIA 2. maka terdapat lapan nilai yang paling penting telah dikenal pasti oleh kerajaan dan Dato‟ Sri Najib yang menjadi pegangan dalam perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia. Kejayaan dan pencapaian bangsa dan negara bergantung 2 .1 8 Nilai Utama dalam Konsep 1 Malaysia Berdasarkan aspek-aspek utama yang berada dalam gagasan 1Malaysia seperti yang diterangkan dalam Bab Satu tadi. Lapan nilai-nilai tersebut adalah: 1.2.2.

Dalam menangani kegagalan. Semangat juang yang tinggi dan berpendirian teguh perlu ada bagi mencapai kejayaan diri. Negara luar akan mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang mementingkan kualiti dan ketepatan dalam segala bidang terutama dalam sistem perdagangan dunia yang berteraskan eksport. kecewa dan menyerahkan kepada takdir perlu dikikis jika ingin maju dan berjaya. Prinsip ketepatan menjadi elemen dalam menentukan kecemerlangan. 3 . Rakyat Malaysia perlu tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan diri dan Negara. dedikasi serta tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan adalah ramuan yang terbaik mencapai sesuatu matlamat. Ketabahan dalam menghadapi perubahan peribadi wajar dijadikan wadah bagi memperbetulkan kesilapan atau kegagalan perkara-perkara yang terdahulu. Kejatuhan atau kemerosotan yang dialami perlu dikaji kelemahan-kelemahan yang ada dan perlu memperbaikinya secara positif. bangsa dan negara. jadual penyampaian dan kualiti amat berhubung rapat bagi menentukan kecemerlangan dan kejayaan. pendekatan yang berbeza dan kreatif perlu diambil bagi menghasilkan perubahan yang lebih besar dan menakjubkan.setakat mana budaya kecemerlangan diamalkan oleh rakyatnya. Ketabahan Setiap perjuangan atau pelaksanaan kerja memerlukan ketabahan dan ketekunan mereka. Ketepatan menguruskan masa amat penting dalam menentukan kemajuan dan penerimaan orang lain terutama apabila berurusan dengan pihak-pihak luar negara. Sikap mudah mengalah. Ketepatan pengukuran. Penggemblengan semangat bekerja keras. 2. Budaya cemerlang perlu dilaksanakan secara berterusan dengan mementingkan prestasi sebagai pengukuran tahap pencapaian atau kemajuan. Perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan negara amat memerlukan pemimpin dan rakyatnya tabah menghadapi segala rintangan dan dugaan.

4. keyakinan dan kemampuan kita sebagai rakyat Malaysia. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. tetapi bukan dengan cara kekasaran dan penindasan. Penerimaan Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. Dalam Islam. Sifat merendah diri amat digalakkan dalam ajaran Islam begitu juga dengan budaya dan sifat bangsa Melayu yang menghormati orang yang merendah diri. Apabila berada di luar negara serta berurusan dengan masyarakat luar. Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa jua perkara baik dan mendapat persetujuan secara bersama. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan lain dan ianya diterima dengan ketidakjujuran. Rendah Hati Rasa rendah hati adalah satu sifat yang penting untuk dimiliki. keadaan dan tempat di mana kita berada. Penerimaan semua kaum untuk 4 . Segala kemampuan dan kebolehan yang dimiliki tidak perlu ditunjuk dan dibanggakan dengan cara yang tidak digemari masyarakat Malaysia. Sikap merendah diri ini perlu bersesuaian dengan masa. rendah hati dikatakan Tawaduk‟. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. Masyarakat Malaysia amat menghormati serta menyukai sifat merendah diri tetapi mempunyai kekuatan dalaman dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip.3. Merendah diri yang dimaksudkan tidak bererti kita tunduk atau mengalah dengan orang lain. sikap merendah diri perlu dielakkan untuk mencerminkan kekuatan.

Semua peluang seperti pendidikan. Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak.mendapatkan yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. Semua program dan peruntukan kewangan daripada kerajaan wajar diagihkan secara adil. Pengikut perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada ketua kerana organisasi yang berpecah dan tidak setia kepada arahan ketua akan mengalami kehancuran. bantuan kewangan dan agihan projek perlu adil mencerminkan keperluan „1 Malaysia‟. kecemerlangan dan. etnik. Cina. 5. agama dan fahaman politik. Kesetiaan kepada pemimpin atau ketua di dalam sesuatu organisasi adalah teras kepada kewibawaan. Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. biasiswa. keteguhan. keluarga atau pemimpin. menyeluruh dan saksama mengikut keperluan tanpa sekatan. Pembangunan diri tanpa mengambil mengira jantina dan latar belakang etnik sebaliknya ditentukan oleh keupayaan peribadi dan bakat seseorang. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. Kritikan dalam usaha membina kekuatan perlu dilakukan dengan bijaksana dan dengan niat yang baik agar segala kelemahan dan kesilapan 5 . subsidi. lapisan masyarakat. Mengkritik secara betul terhadap kesilapan atau kekurangan adalah lambang setia kawan. Kesetiaan Prinsip kesetiaan amat diperlukan dalam apa jua keadaan. Kritikan dan pandangan yang membina perlu diterima dalam perhubungan bagi menterjemahkan kepada kejayaan. Perkaraperkara yang terbaik daripada kaum Melayu. Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah prinsip kedua Rukun Negara wajib dipegang erat oleh setiap rakyat negara ini tanpa berbelah bahagi. kaum. Perhubungan dan ikatan yang kukuh melalui kesetiaan perlu dilakukan dengan jujur dan ikhlas terhadap perhubungan sama ada dengan kawan. kejayaan.

Dalam aspek pemerolehan kerajaan. Dalam pemilihan syarikat. Meritokrasi Meritokrasi merupakan satu hala tuju yang perlu diamalkan dalam negara demokrasi bagi memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria diberi peluang untuk memacu pembangunan negara. Dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang kurang bernasib baik atau ketinggalan seperti masyarakat yang tinggal di kawasan pendalaman. Kesetiaan atau perhubungan yang membuta tuli tanpa sebarang kemajuan adalah tidak bernilai. kontraktor. perunding dan sebagainya wajar dilaksanakan melalui persaingan yang menitikberatkan kepada setiap pihak yang bersaing membuktikan potensi yang kecemerlangan masing-masing dan serta memberi tawaran terbaik 6 . Perhubungan yang berasaskan kepada cara mengampu perlu dihindari agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang sering mengambil kesempatan. pemilihan syarikat untuk ditawarkan kontrak dibuat melalui tender terbuka dan syarikat yang berjaya hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Kesetiaan perlu disertai dengan keupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang. tidak mahu ditegur atau dikritik. Meritokrasi menekankan persaingan secara terbuka berasaskan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan sesiapa yang berjaya memenuhi kriteria-kriteria tersebut berhak dipilih. 6. pencapaian dan kemajuan yang dilaksanakan dalam setiap perhubungan. Dalam melaksanakan prinsip meritokrasi. pemilihan berasaskan prestasi dan budaya cemerlang akan memaksimumkan potensi Malaysia dalam semua bidang. Pemimpin atau ketua sesuatu organisasi perlu menghindari sikap sombong. estet-estet dan perkampungan baru adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan untuk membantu golongan tersebut. Nilai atau ganjaran kepada kesetiaan perlu berasaskan kepada keupayaan. pemberi khidmat.dapat dibaiki untuk kebaikan bersama.

Nilai ini perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan. Setiap perkara atau tindakan yang gagal atau salah perlu diperbaiki bagi mendapatkan hasil yang sempurna.Bersikap jujur terhadap sesuatu tindakan dan percakapan.Sekolah aliran kebangsaan telah ditakrifkan semula untuk memasukkan sekolah vernakular. Kurikulum yang dibangunkan untuk ketiga-tiga aliran hendaklah menekankan nilai-nilai bersama yang perlu dipupuk untuk membentuk satu Malaysia. Kepercayaan dan keyakinan diperoleh melalui nilai-nilai integriti. Integriti Adalah penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. produk. Semua aliran. Berusaha memperbaiki kesilapan. Pendidikan Pendidikan dan pengetahuan adalah prasyarat penting untuk mana-mana negara mencapai kejayaan. Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai minda yang sentiasa terbuka. Kekuatan dan ketahanan adalah berasaskan kepada masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan. 8. Prinsip meritokrasi membudayakan masyarakat Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi/liberalisasi. 7. Negara perlu memiliki masyarakat yang mengutamakan pendidikan dan pengetahuan dari segala-galanya. sama ada sekolah kebangsaan. Bercakap benar walaupun perkara yang disampaikan itu pahit dan sukar diterima.merangkumi harga. Menepati janji dan masa adalah sifat mulai yang dituntut 7 . sekolah Cina dan sekolah India hendaklah sentiasa mencari peluang berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama. perkhidmatan dan hasil yang dijanjikan.

Pencapaian Diutamakan" telah digunakan sebagai sebahagian dari gagasan 1Malaysia.3 Penerangan mengenai Logo 1Malaysia 8 . Segala kritikan dan teguran perlu dijadikan iktibar dan panduan untuk membetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan. pendekatan mesra rakyat akan diberikan keutamaan oleh semua agensi-agensi kerajaan. Oleh sebab itu. Dalam erti kata lain. kerajaan juga akan memberikan keutamaan kepada isu-isu yang dianggap penting oleh rakyat. Kelayakan dan kemampuan perlu diberi keutamaan tanpa sebarang kepentingan atau melalui saluran tidak sah. Kerajaan juga menekankan prestasi dan pencapaian oleh semua kakitangannya apabila berurusan dengan rakyat. Kepentingan negara perlu diletakkan mengatasi segala kepentingan lain.dalam agama Islam. Memungkiri janji boleh mengikis kepercayaan dan kesetiaan.2.2 Tema 1Malaysia Tema "Rakyat Didahulukan. keluarga dan kelompok tertentu perlu dijauhi. Tema ini membawa maksud bahawa di samping menekankan peri-pentingnya perpaduan rakyat Malaysia. 2. kerajaan amat memahami betapa pentingnya kecekapan dan kualiti perkhidmatan awam dalam meningkatkan mutu hidup rakyat. Mengetepikan kepentingan peribadi dalam segala tindakan dan perlakuan. 2.2. Menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka walaupun perkara ini sukar diterima oleh sesetengah pihak. Sifat ingin mengutamakan diri.

Kuala Lumpur. Logo ini juga mencerminkan rakyat Malaysia yang saling bekerjasama. berdikari. gagasan 1Malaysia adalah menyamai Malaysia Malaysian yang akan menghapuskan hak orang Melayu sebagai bumiputera. Ia melambangkan visi negara untuk mewujudkan satu bangsa yang bersatu padu dan mempunyai semangat cintakan negara berpandukan pada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Logo ini memaparkan nombor satu yang dilengkapi dengan bendera Malaysia dan perkataan Malaysia. pada pandangan mereka ini. 2. dan menghayati satu visi untuk membina sebuah negara bangsa. bangsa Melayu tidak bersedia untuk 1Malaysia kerana kesalahfahaman mengenai nilai meritokrasi.Logo 1Malaysia telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Dato‟Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak pada 27 Jun 2009 bertempat di Dataran Merdeka. Selain itu. hujah ini juga menyelitkan bahawa yang sebenarnya telah terdapat dasar-dasar sebelum gagasan 1Malaysia ini yang mendukung semangat perpaduan dan 9 . berfikir. bermuafakat. Sesetengah bangsa Melayu turut bertanggapan bahawa gagasan 1Malaysia cuba mengasimilasikan bangsa-bangsa yang ada di Malaysia.3 HUJAH-HUJAH Hujah-hujah ini adalah berkisar kepada hujah mengenai kesalahfahaman gagasan 1Malaysia. Segelintir bangsa Melayu mempunyai kecenderungan untuk tidak menerima konsep 1Malaysia. Kedua. Seperti yang telah diterangkan dalam Bab Satu.

Pada pendapat sesetengah bangsa Melayu.3.3.5 Dasar-dasar sebelum pembentukan 1Malaysia 2. Pencapaian Diutamakan”.3.4 Meritokrasi 2. gagasan ini sentiasa memberikan hak kepada yang berhak.2 1Malaysia dalam Perlembagaan Persekutuan 2. Ia digariskan tanpa mengambil kira realiti negara Malaysia yang berbilang kaum dan faktor sejarah bagaimana wujudnya persepakatan bagi membentuk negara Malaysia.3. Dato‟ Sri Najib menegaskan 1Malaysia tidak sesekali menafikan Perlembagaan Persekutuan terutama yang membabitkan keistimewaan bangsa Melayu dan Bumiputera. Konsep Malaysian Malaysia telah disuarakan oleh parti DAP dan merupakan wadah perjuangan parti terbabit sekitar tahun 1960-an. Konsep Malaysian Malaysia juga merupakan propaganda politik pembangkang yang memperjuangkan keadilan dan kesaksamaan hak bagi semua kaum dengan menghapuskan pemerintahan beraja.3 Asimilasi 2. Pada masa yang sama. gagasan 1Malaysia ini adalah intipati yang baru untuk perpaduan kaum sedangkan yang sebenarnya telah terdapat banyak dasar yang berobjektifkan perpaduan kaum.3. kedudukan agama Islam dan bahasa 10 .1 Perbezaan 1Malaysia dengan Malaysian Malaysia 2.3.integrasi kaum di Malaysia.1 Perbezaan 1Malaysia dengan Malaysian Malaysia Intipati konsep Malaysian Malaysia dengan 1Malaysia adalah berbeza. Konsep Malaysian Malaysia menggariskan hak kesamarataan versi total yang membuta tuli. Oleh sebab itu. 1Malaysia yang disuarakan oleh Dato‟ Sri Najib sentiasa berlaku adil kepada semua kaum dalam usaha menggerakkan transformasi berdasarkan pendekatan “ Rakyat Didahulukan. penjelasan mengenainya akan diterangkan dalam lima sub topik yang berlainan iaitu : 2.

maka konsep 1Malaysia akan berjaya. 2. apabila penggarapan dan penghayatan semula dasar yang terbentuk sejak sekian lama itu berjaya dilakukan. dasar utama kerajaan seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Menurut beliau lagi. keadilan ekonomi dan sosial.Melayu sebagai agama dan bahasa rasmi serta hak istimewa orang Melayu seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. perpaduan kaum melalui perpaduan politik (seperti konsep cadangan mewujudkan kerajaan perpaduan). Malaysian Malaysia mengenepikan beberapa fasal utama Perlembagaan Persekutuan yang merangkumi keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Malah ada juga yang beranggapan bahawa pelaksanaan gagasan 1Malaysia adalah menyimpang daripada 11 . serta memartabatkan agama Islam sebagai agama rasmi. berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia dan mengambil tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik yang ada dalam negara ini. Manakala di bawah gagasan 1Malaysia banyak dasar kerajaan yang dibentuk semenjak merdeka diperkemas semula. Ahmad Atory Hussain.3.2 1Malaysia dalam Perlembagaan Persekutuan Terdapat sesetengah daripada bangsa Melayu yang beranggapan bahawa hak istimewa mereka akan terjejas atau hilang dalam gagasan 1Malaysia. Kerajaan sedang berusaha menyatupadukan dasar yang selama ini menjadi pertikaian melalui kepelbagaian budaya. 1Malaysia pula adalah konsep bagi mewujudkan rakyat yang berdiri. pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Menurut Dr. Bahkan. sistem penyusunan kawasan pilihan raya juga ditolak di bawah konsep Malaysian Malaysia.

Perkara 152 (Bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan). Bahagian 2 (Kebebasan Asasi) dan Bahagian 3 (Kewarganegaraan) sepertimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 4 (Undangundang Utama Persekutuan). Setiap kaum diseru menerima keunikan kaum lain demi mewujudkan keharmonian dan toleransi dalam kalangan rakyat di Negara ini. Malahan gagasan 1Malaysia kekal menjunjung kesemua peruntukan teras seperti Perkara 3 (Agama dan Persekutuan).3 Asimilasi Perpaduan yang digambarkan menerusi 1Malaysia adalah berbeza daripada konsep asimilasi yang diamalkan di negara lain. Secara hakikatnya. Perkara 153 (Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga keistimewaan bangsa Melayu dan Bumiputera). 2. 1Malaysia menghargai dan menghormati identiti setiap kaum malah menganggapnya sebagai sebuah aset bernilai kepada negara kita. 12 . Identiti yang berbeza itu dianggap sebagai asset dan asas utama konsep ini adalah keadilan untuk semua kaum. 2.4 Meritokrasi Nilai meritokrasi yang dimaksudkan di bawah gagasan 1Malaysia ini adalah setiap rakyat Malaysia yang berkelayakan dan memerlukan bantuan serta pertolongan akan dibantu. Sebaliknya di bawah gagasan 1Malaysia. identiti etnik dipelihara dan dihormati.Perlembagaan Persekutuan yakni undang-undang tertinggi di Malaysia.3. 1Malaysia tidak sekali kali menyimpang daripada roh Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang negara sama ada secara tersurat atau secara tersirat seperti yang ditegaskan oleh Dato‟ Sri Najib Tun Abdul Razak.3. Dalam konsep asimilasi. identiti etnik dilenyapkan dan digantikan dengan satu identiti nasional yang sama.

Bagi kerajaan. Sesuatu yang penting dalam negara yang berbilang bangsa ini adalah mana-mana pihak haruslah tidak terlalu taksub terhadap tuntutan hak dan melupakan tanggungjawab mereka sebagai warganegara. Ini membawa maksud bahawa bangsa Melayu sebagai rakyat haruslah menyokong dasar kerajaan kerana apa yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah untuk kebaikan bersama khususnya. Malah kesaksamaan bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya yang hak. Ia bukanlah bermaksud bahawa setiap hak akan disamaratakan atau hak bangsa Melayu dikurangkan mahupun dihapuskan namun bermaksud bahawa setiap warganegara akan diberikan peluang untuk pertolongan dan bantuan supaya tiada lagi mana-mana rakyat di Malaysia ini dicicirkan.mana pihak yang akan dicicirkan. Kewarganegaraan bukan sahaja menggariskan hak tetapi juga menuntut tanggungjawab. kerana setiap anak Malaysia adalah potensi modal insan yang penting kepada negara. Tiada mana-mana pihak lagi harus menganggap mereka adalah warganegara kelas dua di negara ini. dari bangsa mana sekalipun. Nilai meritokrasi memastikan bahawa tiada rakyat Malaysia yang terpinggir daripada mendapat perhatian kerajaan. setiap mereka perlu dimanfaatkan sebaiknya. tetapi sememangnya mempunyai potensi adalah berhak mendapat bantuan kerajaan berbanding anak-anak golongan berada yang sudah tentu mempunyai peluang pendidikan yang terbaik. Contohnya. 13 . meritokrasi bukan bermakna kesaksamaan yang membuta. seperti gagasan 1 Malaysia ini. Setiap warganegara mempunyai hak dan tanggungjawab masingmasing sepertimana yang telah digariskan oleh Perlembagaan Persekutuan.Tidak akan ada mana. seorang anak yang datang dari keluarga miskin tidak kira dari bandar ataupun luar Bandar.

Dasar Wawasan Negara. ekonomi. kebudayaan dan politik. objektif dasar ini ialah untuk melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan terlatih serta menggalakkan perkembangan dalam bidang sosial. Dasar Kebudayaan Kebangsaan.2. Dasar Sosial Negara dan Wawasan 2020.4 Dasar-dasar sebelum pembentukan gagasan 1Malaysia Bermula daripada kemerdekaan sehingga kini. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib dipelajari di semua sekolah tanpa mengabaikan pembelajaran lain seperti bahasa Cina dan bahasa Tamil. Selain itu.dan menyediakan peruntukan khas untuk pelajar yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar. Dasar-dasar yang dimaksudkan adalah seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan dan latihan dapat meningkatkan pandapatan golongan berpendapatan rendah dan membaiki taraf hidup mereka lantas dapat mengeratkan jurang pengenalan pekerjaan mengikut kaum dan mengurangkan kadar kemiskinan. Strategi dan pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah seperti menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan bahasa pengantar. kurikulum yang berorientasikan Malaysia. Dasar Ekonomi Baru. Dasar-dasar ini telah dikukuhkan lagi dengan memperkenalkan Rukun Negara sebagai ideologi kebangsaan.3. kerajaan telah merangka dan memberi penekanan kepada beberapa dasar dalam bidang sosioekonomi yang menjurus kepada perpaduan dan keharmonian masyarakat pelbagai kaum serta integrasi nasional. Tenaga rakyat hasil pendidikan juga dapat memenuhi keperluan guna tenaga negara. Dasar Pendidikan Kebangsaan berobjektif untuk menyatupadukan semua kaum dan menyediakan tenaga kerja yang mencukupi untuk pembangunan negara. 14 . Dasar Pembangunan Negara. sistem pendidikan dan sijil yang sama. Misalnya. Pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan setakat ini adalah kesedaran kebangsaan Malaysia dapat dirasai antara kaum di sekolah selain daripada penguasaan bahasa Melayu antara kaum di Malaysia lebih memuaskan.

Seri Manjung. Parit Buntar. Selangor Kompleks Sekolah Wawasan Pundut. 2010) : 1. Perak Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) telah dilaksanakan semenjak tahun 2004 merupakan kursus latihan wajib selama 3 bulan secara berkhemah dan berasrama yang 15 . ketiga adalah untuk melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu dan keempat adalah untuk menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah. 4. Pada masa ini terdapat 5 buah Kompleks Sekolah Wawasan yang telah beroperasi dengan jayanya iaitu (Kementerian Pelajaran Malaysia. Tujuan dan matlamat SW adalah pertama untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang. Kompleks Sekolah Wawasan Pekan Baru. 2. 3. Pulau Pinang Kompleks Sekolah Wawasan USJ 15. Perak Kompleks Sekolah Wawasan Taman Aman. 5. Subang Jaya. kedua untuk memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran. Setiap sekolah ini akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way). Alor Setar.Konsep Sekolah Wawasan (SW) telah diperkenalkan sebagai salah satu pendekatan alternatif untuk memupuk nilai perpaduan dan integrasi nasional. SW merupakan sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama di mana dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Kedah Kompleks Sekolah Wawasan Tasik Permai.

Semua pemimpin terdahulu telah menunjukkan dan menerapkan konsep 1Malaysia dalam kepimpinan mereka namun dengan motto dan cara yang berbeza. mengindahkan. yang telah diterjemahkan dalam pelbagai rupa bentuk dan jelmaan sepanjang lebih lima dekad kita merdeka.. Sebaliknya. gagasan ini bukanlah satu idea yang baharu. 3. PLKN dilaksanakan berteraskan Rukun Negara dan mempunyai kurikulum multidisiplin yang merangkumi 4 modul : 1. Sumber dari laman web rasmi 1Malaysia http://www.com. dan menceriakan kawasan sekitar. adalah jelas bahawa konsep gagasan ini adalah 1 Soal dan jawap oleh Dato‟ Sri Najib mengenai gagasan 1Malaysia. Modul Khidmat Komuniti yang merangkumi antara lain aktiviti gotong-royong Modul Kenegaraan yang merangkumi pengetahuan tentang pembinaan negara. apa yang berubah adalah pendekatan dan gerak kerja menurut kesesuaian zaman dan generasi yang silih berganti.1malaysia. Dato‟Sri Najib Tun Razak (2009) sendiri telah menegaskan bahawa1 “.my 16 .1Malaysia bukanlah konsep atau formula baru. Modul Fizikal yang merangkumi aktiviti kawad. merempuh halangan. 4. Malah. dan. matlamat akhir 1Malaysia iaitu perpaduan nasional juga merupakan wawasan utama pemimpin-pemimpin negara yang terdahulu. Modul Pembinaan Karekter iaitu penerokaan diri sendiri dan hubungan interpersonal seperti membersihkan.4 RUMUSAN Hakikatnya..merentas desa dan kembara hutan.” 2. 2. Jika diamati.melibatkan remaja lepasan Sijil Pelajaran Malaysia.

17 . Mahathir Mohamad dan Tun Abdullah Ahmad Badawi.sebagai satu kesinambungan gagasan utama Perdana Menteri kita yang terdahulu iaitu Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj. Tun Dr. Barisan kepimpinan terhebat inilah yang telah memacu negara selama 54 tahun kemerdekaan. Tun Abdul Razak Hussien. Tun Hussien Onn.

.

8..42 2    . . 2.

/.8..!07/...9:083..:30207/0.390.80-.3907/.2.7.80.78..:30.::.3%:3-/:.:8803 %:3:8803 33 %:37 .3.039079.2..9.8.3:9...2.39070-.9:%:3: -/:#.93.2. %:3-/:#./.97 4.. 202.3!:97.305253.2-:3.3      . .//. .2.3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->