Mihaela Nicolae

Limba română
teste pentru bacalaureat şi admiterea în facultate

Testul nr.1 Sunt sinonime (adevărat/fals): 1. pueril - infantil 2. ineluctabil - inevitabil 3. învederat - vechi 4. inveterat - evident 5. doct - erudit 6. mizericordios - milos 7. fastidios - plicticos 8. factice – prefăcut, artificial 9. consuetudine - obişnuinţă 10. abstrus – confuz 11. encomiastic - laudativ 12. olograf – scris de mână 13. efuziv - vulcanic 14. a decava - a ruina 15. dezabuzat - optimist 16. detriment - câştig 17. devalizare - jaf 18. a omologa - a autoriza 19. oneros – împovărător, necinstit 20. obsecvios – slugarnic, smerit 21. obturare - astupare 22. a pertracta - a dezbate 23. reviriment - ameliorare 24. retenţie - reţinere 25. resurecţie - renaştere 26. reminiscenţă - rămăşiţă 27. riguros - strict 28. revolut - încheiat 29. draconic - drăcesc 30. docimologie - studiul examenelor 31. distona - a nu se potrivi 32. exod - plecare 33. impediment - obstacol 34. hibernal – de iarnă 35. imanent - intrinsec 36. imberb - tânăr 37. ignar – ignorant, incult 38. iremisibil - de neiertat 39. elucubraţie - aberaţie 40. coercitiv - constrângător 83. ratifica - a aproba

41. acquis - legislaţie europeană 42. acribie – corectitudine, exactitate 43. acolit – complice 44. aborigen - băştinaş 45. acrimonios – caustic, maliţios 46. alpestru - alpin 47. alogen - străin 48. histrion - bufon 49. idiosincrazie - intoleranţă 50. ibidem - tot acolo 51. iconoclast - rebel 52. impunitate - exceptare de la pedeapsă 53. morbid - bolnăvicios 54. moratoriu - suspendare a taxelor 55. mostră - eşantion 56. mutual - reciproc 57. belicos - războinic 58. molesta - a lovi 59. mofluz - sărac 60. simulare - simulacru 61. inavuabil - de nemărturisit 62. inalienabil - de neînstrăinat 63. mefient - neîncrezător 64. magalomanie - grandomanie 65. nupţial - ref.la nuntă 66. obnubilaţie - slăbire (a vederii) 67. obstinaţie - răbdare 68. olograf - scris de mână 69. oţios - de prisos, inutil 70. porfiriu - roşu aprins 71. oficios - publicaţie a guvernului/ partidului 72. onctuos - mieros, insinuant 73. preopinent- antevorbitor 74. amfitrion - gazdă 75. prerogativă - împuternicire 76. prestidigitaţie - scamatorie 77. problematic - nesigur 78. dipsomanie - alcoolism 79. propensiune - tendinţă 80. prostraţie - apatie 81. a proroga - a suspenda, a amâna 82. proxim - cel mai apropiat

84. redevenţă – taxă, impozit 85. recrudescenţă - reizbucnire 86. campanilă - clopotniţă 87. calin - drăgăstos 88. rectitudine - corectitudine 89. colporta - a răspândi ştiri 90. aplomb - timiditate 91. a se excoria – a se jupui 92. diatribă - pamflet violent 93. inexigibil – care nu poate fi pretins 94. execraţie - repulsie 95. exciza - a extirpa 96. evaziv - vag 97. fantasc - ciudat, bizar 98. facsimil - reproducere exactă 99. expia - a ispăşi 100. fervent – apatic

Răspunsuri - Testul nr.1: 1.A; 2.A; 3.F; 4.F; 5. A; 6.A; 7.A; 8.A; 9.A; 10.A; 11.A; 12.A; 13.A; 14.A; 15.F; 16.F; 17.A; 18.A; 19.A; 20.A; 21.A; 22.A; 23.A; 24.A; 25.A; 26.A; 27.A; 28.A; 29.A; 30.A; 31.A; 32.A; 33.A; 34.A; 35.A; 36.A; 37.A; 38.A; 39.A; 40.A; 41.A; 42.A; 43.A; 44.A; 45.A; 46.A; 47.A; 48.A; 49.A; 50.A; 51.A; 52.A; 53.A; 54.A; 55.A; 56.A; 57.A; 58.A; 59.A; 60.F; 61.A; 62.A; 63.A; 64.A; 65.A; 66.A; 67.A; 68.A; 69.A; 70.A; 71.A; 72.A; 73.A; 74.A; 75.A; 76.A; 77.A; 78.A; 79.A; 80.A; 81.A; 82.A; 83.A; 84.A; 85.A; 86.A; 87.A; 88.A; 89.A; 90.F; 91.A; 92.A; 93.A; 94.A; 95.A; 96.A; 97.A; 98.A; 99.A; 100.F.

Testul nr.2 Sunt sinonime (adevărat/ fals): 1. felonie - trădare 2. flegmatic - calm 3. flasc - moale 4. filistin - mărginit 5. funest - nefast 6. friabil - sfărâmicios 7. frugal - cumpătat 8. frustra - a lipsi 9. galanton - generos 10. fugos – leneş, apatic 11. gratitudine - recunoştinţă 12. gregar - de turmă 13. incunabul - carte veche 14. incurie - neglijenţă 15. a incumba - a-i reveni cuiva (sarcină) 16. indigenţă - sărăcie 17. indelebil - de neşters 18. intempestiv - pe neaşteptate 19. insanitate - nebunie 20. insidios - viclean 21. insipid - gustos 22. libertin - destrăbălat 23. laconic - lapidar 24. verbiaj - vorbărie 25. robust - puternic 26. echitabil - drept 27. a vexa - a jigni 28. tranşant - categoric 29. a suprima - a desfiinţa 30. veleitate - pretenţie, ambiţie 31. trivial - vulgar 32. vehement – calm, temperat 33. surogat - contrafăcut 34. torţionar - călău 35. traiect - traiectorie 36. suspiciune - bănuială 37. a suscita - a provoca 38. a releva - a descoperi 39. redundanţă - abundenţă inutilă 40. salutar - salvator 82. aprehensiune - teamă 41. a salvargarda - a apăra 42. sardanapalic - belşug exagerat 43. a segrega - a separa 44. sibarit - care trăieşte în lux 45. solicitudine - solicitare 46. soliloc - monolog 47. a surescita - a tensiona 48. summum - sumă 49. superfluu - inutil 50. subsidiu - subvenţie 51. subliminal - sub pragul conştiinţei 52. temeritate - curaj 53. poltron - modest 54. temperanţă - cumpătare 55. torsiune - răsucire 56. triscupid - cu trei vârfuri 57. tribulaţie - frământare 58. turpitudine - faptă ruşinoasă 59. galopant - cu evoluţie rapidă 60. versatil - schimbător 61. vorace - cupid 62. ultraj - calomnie 63. tutelă - ocrotire 64. utopie - himeră 65. vicisitudine - greutate 66. a vitupera - a defăima 67. volubil - locvace 68. şovinism - naţionalism 69. frivol - neserios 70. genuin - pur, brut 71. grosier - grosolan 72. gurmand care apreciază mâncărurile bune 73. venal - lipsit de scrupule 74. xenofob - care urăşte străinii 75. talus - călcâi 76. taluz - pantă 77. a drena - a usca 78. a decela - a scoate în evidenţă 79. delator - colaborator 80. duplicitar - ipocrit 81. judicios - chibzuit

A.A. 54.A. 17.A.A. a decanta – a limpezi 94. 16. decadenţă .A. 94. 64. 47. 35. 72. 56. 23.A. 36.A.A.A. 14. 68.A.A.A.A.A.83. 5.A. 97. 37.A. 85. auster .A. 39.A. 83. 43. 31.A. 84. 86. 2. 6.a trimite în judecată 90.A. 10.depoziţie – mărturie 100. 87.A. anahoret .A.excepţie 99. 8.F. 76.A.A.A. 71.A.A. 4.A.2: 1. 41.A. regres 88. abominabil .A. 66.A.A.A.A. 73. 28. 18. 58. 78.A. 48.A. 26.A.A. 98.respect 95.sobru 89.A.A.A. 57.A.A. 65.A.F. 45.A.A. 81.a inverti – a transforma Răspunsuri – Testul nr.suspect 93. 44.A. dubitativ .F.A. 51.a denega . 22.decrepitudine – senilitate 97.A. 52. 7. 75.deficit – lipsă 96. 3.A. 30.A.afirmaţie 85.A. 50. a deferi . 46.A.A.A.A.A. 12. 69. 89. 19.A. 80.F. a tăgădui 98. 33.A.A. 62.nepotrivire 91. 25.A. 34.A.atroce 87. 53. 15.A.A. 88. dubios . discrepanţă . 82.A.A.F. 96.A.A. 93.F.A. 20. 63.A.derogare .declin.A. 60.A. 11.A. 79. 70. 90. asentiment .A. 95.A.deferenţă .F. 9.A.consimţământ 84.A. 100.A. 77. 55. 21. 59. 99. 29. 67.a nega. aserţiune .A.A. 38.A. 27. 32.defăimător 86.A.A.A.incert 92. 61.F. . 40.A.A.A.A. 49. 91. 13. 92. 24.A.A. 42.A. 74.

Testul nr. esopic – distinct. virtute .firidă 20. reticenţă – rezervă 50. flegmatic – nepăsător 49. luctuos – lugubru.bazat pe încredere 30. a inciza – a cresta 76.care poate fi mărturisit 23.vag. mitic 12.a elimina 35.transpiraţie 9.grup. întocmai 18. cusur 2. forfetar . corrigenda – erată 84. gongorism . a extorca – a stoarce (de bani) 69. epigraf . erpetologie . vârtute . putere 15. index – arătătorul 75. ipocrit 32. clar 66. irascibil – iritabil. exegeză . a impesta – a molipsi 61.care se fărâmă 10.măruntaie 13. cozerie . fezabil . interpretare 36. avuabil . a denota – a vădi.calitate 14.taxe 27. probaţiune . epitaf – inscripţie funerară 64.discuţie 22.banal 39.care poate fi înlocuit 34. nişă . filipică .discurs violent 43. truculenţă . creştere 62.eliberare condiţionată 44.studiul reptilelor 4. alai 29. a exala .suburbie 24. lavalieră – cravată 63. adaos.îndreptăţit 5. a deplânge – a compătimi 54.reducere 37. frondă .stil afectat 11. cambie .licurici 31. gheşeft – afacere (necinstită) 56. încordat 77.forţă.aşa. levantin – necinstit. imemorial . emulaţie – întrecere 57. fronton .opoziţie 25. a curăţa 6.armonie 3. crapulos – vicios. probatoriu . exuviabil – care îşi schimbă pielea (despre animale) 78. areopag. a se folosi 41. a indica 83.faţadă 38.condamnabil 48.a degaja vapori 7. excrescenţă . glosar – dicţionar 80.ermetic 40.critică. imprecis 8. etanş . fungibil . om 72. racilă – defect. sicofant – denunţător 52. trist 59. rabat . decăzut 55. indigest – greu (de mâncare) 74.prefaţă 33. fiduciar .a predomina. evaziv . maledicţie – binecuvântare 71. anodin . ipochimen – individ. euritmie .ansamblu de probe 45. increment – spor. luciolă .brutalitate în exprimare 17.inscripţie cu data construrii 46. mandat – împuternicire 70.inutil 28. futil .3 Sunt sinonime (adevărat/ fals): 1. nervos 73.vechi. a lacera – a sfâşia 81. filotimie – culanţă 82. simeză .judecător 21.a elimina.cosmic 16. confiat – glasat (despre fructe) . viscere .pauşal 26.galerie de tablouri 19.proeminenţă 47. incriminator – acuzator 58. sagace – isteţ 51. foburg . a denatura 65. sic . servaj – şerbie 53. reprobabil . lucrativ – neproductiv 60. a epura . fiasco – succes 79. prolegomene . a estompa – a diminua 68. etalon – model 67. arierat . a preleva . expurga . febril – intens. a escamota – a scunde. exsudaţie . uranian .poliţă 42. pleiadă . îndrituit .

97.A. 21. 61.A.A.A. 57. 95. 78. pertinent – inadecvat 91. ocară 95. 23. 42.A.A. 8. 5. 76. 92. 43.A. 94. 17. 46.A. 67.A.A.A. 27. 86.A.A. 24.F.A.A.F. 34. 74.A. 28.A.A. 84.A.85. 56.A.A. 88. 45.A. desant – trupe de infanterie 92. 72. 6. 82. biotop – habitat 88.A.A.A. 77.A. 7. 66.A. cenobit – călugăr 87. 54. 98.A. .A.A. 25.A.A. 96. 81.A.A. 13.A.A.A. 79. 83. 53. 58.A. 10.A. 33. 51. 38. 12. a exonera – a scuti pe cineva de obligaţii 93.A. 18. 4. a deborda – a da pe din afară 89.A.A. 85. deliberare . 87.A.F.A.F. 80.A. 50.F.A. 93. 29.A.A. 90. 35. 75. 41. 71. 48.chibzuire Răspunsuri – Testul nr.A.A. a imbrica – a suprapune (ţigle) 97. 22. 9. igniţie – aprindere (la automobil) 94. 44. 91. 62.A. persiflare – ironizare 86.A.A. 69. 89.A.A.A. 16.A. 19. 63.A.A.A. 65.A.A. 26.A. 36. 3. 32. 59.A. 49. 47. oponenet – opozant 100. 40.A. 20. 73. 11.A. reconciliere .F.F. 39. imprecaţie – blestem.A. 30.A.F.A.A.A.F.A.A.3: 1.A. 99.A. 15.A. 37. introductiv 99.A.împăcare 90. predilect – favorit 96. 55. 60.A. 100. recrudescent – agravat 98. 2. 52.A.A. liminar – iniţial.A.A.A. 31. 70. 68.A.A. 64.A.A. 14.A.A.A.A.

a spolia/ a înşela 53. sucomba/ a muri 41. subzistenţă/ trai 45. similitudine/ asemănare 63. volant/ detaşabil 15. înţelept 7. timora/ a intimida 29.Testul nr. translucid/ transparent 24. vademecum/ ghid 20. comoţie/ şoc 4. septentrional/ nordic 66. sechelă/ cauză 72. vicinal/ vecin 16. zenit/ orizont 11. serenisim/ preamărit 65. sepulcru/ mormânt 67. rovină/ mlaştină 84. tandem/ grup de trei 33. vorace/ echilibrat 13. sofism/ raţionament greşit 60. teleologie/ teoria finalitaţii 34. specimen/ exemplar 51. sagacitate/ prostie 82. scrupulos/ meticulos 71. stupoare/ uimire 46. testimoniu/ dovadă. spectacular/ spectaculos 49. titrat/ cu studii universitare 25. tertip/ vicleşug 27. sibilic/ profetic 59. rocambolesc/ extravagant . dependenţă 61. tehnocrat/ specialist 36. vital 2. subsidiar/ în primul rând 42. turnură/ schimbare 22. tom/ volum 26. sincronic/ concomitent 58. teluric/ pământesc 31. veracitate/ aciditate 19. surescita/ a enerva 40. famelic/ înfometat 9. rigolă/ şanţ 70. sperjur/ jurământ strâmb 50. conviv/ comesean 3. voucher/ bon valoric 14. supleant/ înlocuitor. scriptologie/ birocraţie 74. scolastic/ rupt de realitate 75. saţietate/ îndestulare 78. siestă/ plimbare 62. sapienţă/ înţelepciune 79. insurgent/ urgent. rupestru/ de stâncă 83. judicios/ cumpănit. sufragetă/feministă 43. solicitudine/ compromitere 52. filiform/ în formă de fir 8. surclasa/ a depăşi 39. samsar/ negustor 80. a remite/ a transmite 6. senectute/ bătrâneţe 69. statu-quo/ situaţie existentă 48. sutură/ cusătură( med) 38. scrutin/ alegere 73. utilitar/ practic. salvgarda/ a apăra 81. stenic/ reconfortant 47. tauromahie/ luptă cu tauri 37. viager/ pe timpul vieţii 18. tenace/ dârz 30. transfug/ exilat 23. vetust/ demodat 17. scelerat/ nebun 76. xenofil/ care iubeşte străinii 12. document 28. solecism/ greşeală de sintaxă 56. satrap/ despot 77. septic/ infectat 68. sine die/ fără termen 57. sextuplu/ de 6 ori mai mare 64. fungibil/ care poate fi înlocuit 10. tangaj/ balansare 35. soporific/ somnifer 55. folositor 21. soteriologic/ salvator 54. Sunt sinonime (adevărat/ fals): 1. suplinitor 44. 4. teleast/ specialist în tv 32. peremptoriu/ incontestabil 5. servitute/ aservire.

6.A. 3. 65. 8.A.A. 33. 97.A.A. 56. 81. 68.A. 88. revuistic/ ref. 96.A.A. 94.A.A.A. 98. rezilia/ a desface un contract 90.A. 24.A. 89.A.A. 79.A. 17. 29. 27. 58.A.A. 37.A. 41. 60.A. 77. 9.A.A. 87. 44. 54.F (insurgent/revoltat. 84.A. 43.A. 14. 35. 78.A.A.A. a retracta/ a retrage 93.A.F (veracitate / veridicitate). rezolut/ hotărât. 83.A.F (vorace/ lacom. 31.A.A.A.la spectacolul de revistă 96.A. 38.A. 91. 34. 19.A. 11. retroactiv/ care se aplică unor fapte din trecut 97. 18.A. 53.A. gurmand). 49. 30. 23.osmologie/ studiul mirosurilor.A. 55. 48. 71. ripostă/ replică 87.A. 40.A. . 12. 7.A.A.F (siestă/ odihnă de după–amiază). 28. a ricana/ a risca 92.A.A. 4.F (a ricana/a râde batjocoritor). 95. 45.F (subsidiar/în al doilea rând. 59.A. 74.A. 20. 99. 39.A. 82. 70. rigolă/ alee 86. 5. 73.A.A. 72.A.A. prietenie). a returna/ a trimite înapoi 100.A.85. 13.A. 50.F (sagacitate/perspicacitate).A.A.A.A. 51. Răspunsuri – Testul Nr. 93.A.A.A. 22.A.A.A. 52. 47. 92. 16. 46.F (sechelă/urmă. 75. a retuşa/ a corecta 99. rezoluţie/ rezolvare 88.A. 42. 61.A. 67.A.F (zenit/culme).A.A. 63.A. 100.A.A.F (tandem/ bicicletă pentru 2 persoane. 90. 36. grup de doi). 25. ritos/ categoric 91. 86. 80. 64.A. revanşard/ răzbunător 98. revocat/ scos din funcţie 95.A.A. auxiliar).A. rezecţie/ înlăturare (chirurgical) 94. 21.A. 2.A.F solicitudine/ bunăvoinţă.A. consecinţă). 32.A. 10. 62. 69. 15.A. 85.A.A. 66. 57. 26. rebel). ferm 89.A.A. 76.A.A.4 1.A.A.A.

întreprindere/ intreprindere 44. vizavi/ vis-à-vis 64. târgjian/ târgujian 77. carnagiu/ carnaj 20. a fonda/ a funda 19. oblojeală/ oblojală 49. exsudat/ exudat 7. înnota/ înota 56. conmesean/ comesean 33. bazorelief/ basorelief 36. să deroge/ să deroage 68. chebap/ chebab 2. abrudan/ abrudean 73. marijuana/ marihuana 50. ucrainian/ ucrainean 81. prooroc/ proroc 53. chiuvetă/ ghiuvetă 10. eu continui/ eu continuu 71. agheasmă/ aghiasmă 28. gol-averaj/ golaveraj 17. pursânge/ pur-sânge 48. bulină/ bulin 27. repercursiune/ repercusiune 59. încunoştinţa/ încunoştiinţa 45. distructiv/ destructiv 12. buncăr/ bunkăr 31. maseză/ maseuză 60. scurt-circuit/ scurtcircuit 42. lungmetraj/ lung-metraj 47. juristprudenţă/ jurisprudenţă 58. carbid/ carbit 3. a displăcea/ a displace 72. gablonz/ gablonţ 8. vatradornean/ dornean 80. asterisc/ asterics/ asterix 29. berbec/ berbece 32. aeropag/ areopag 38. îngurguta/ ingurgita 15. giurgean/ giurgiuvean 78.Testul nr. va-să-zică/ vasăzică 13.5 41. zilier/ ziler 65. întreprinzător/ intreprinzător 43. someşan/ someşean 82. arădan/ arădean 74. conteiner/ container 21. el înşală/ el înşeală 66. preerie/ prerie 54. paradei/ parăzii 83. echinocţial/ echinoxial 23. cancioc/canciog 26. dizident/ disident 35. el aşază/ el aşează 70. dezosa/ deszosa 25. pancardă/ placardă 62. fermoar/ fermuar 5. desconspirare/ deconspirare 34. maser/ maseur 61. să decerneze/ să decerne 67. pudibund/ pudibond 40. garafă/ carafă 39. spasmotic/ spasmodic 55. băi-mărean/ băimărean 76. monedei/ monezii Alegeţi varianta corectă: 1. relanti/ ralanti 14. afganistan/ afgan 79. igrasie/ egrasie 4. halviţă/ alviţă 37. maiou/ maieu 52. marou/ maro 51. deszăpezire/ dezăpezire 9. el deşartă/ el deşeartă 69. alva/ halva 16. clarobscur/ clar-obscur 11. înştiinţa/ înştinţa 46. flor/ fluor 22. huşian/ huşean 75. set-averaj/ setaveraj . eczemă/ exemă 24. machieur/ macheur 63. abţibild/ acţibild 30. ultimile/ ultimele 57. golgeter/ golgheter 18. foitaj/ foetaj 6.

eschimoş/ eschimos 93. 7. 11. 93. 32.cancioc.carafă. 41. 66.proroc. azaleei/ azaleii 87.abrudean. 61.întreprindere. 65.fermoar.eczemă.el deşartă. 87.înot. brezi/ breji 99.distructiv. 59.placardă. . 51. 96. 12. 28. 72. 50. 74.igrasie.repercusiune.maiou. 94. 40. 20. golgheter. curcubeie/ curcubee 91. 82. 23.canale.84.huşean. 14.maseuză. 36. chibrituri/ chibrite 90.chiuvetă. 85. 91.maseur. 90.eschimos. 58.abţibild. 21. 35.el îşală.pedigri.prerie. 57. arendei/ arenzii 86. cefaleei/ cefaleii 89.5: 1. 84.încunoştinţa. canaluri/ canale 98.afgan.dârji.să decerneze. 54.cefaleei. 86. 5. 60.târgujian.chibrituri. 97.zilier.a displăcea.asterisc.vasăzică.linoleum.berbec.agheasmă.pudibond. 10. 100.foitaj.machieur. 43.acneei. 79.giurgiuvean.ultimele. bunicii/ bunicăi 85. 77. 24. 18.carbid. 37.vizavi. 44. 3. 83.să deroge.bunicii.breji. 62. 9.întreprinzător. 92. gips/ ghips 96.maro. 73. 13. 53. 88. 80. 6. 64. 33. 69.monedei.ralanti.pursânge. 56. 78.dornean. 52.deszăpezire.halva.container. 70. gablonz.paradei.alviţă. linoleu/ linoleum 97. 4. 31.fluor.oblojeală. 81.ucrainean.ghips.buncăr.înştiinţa.lungmetraj. 8. 47.el/ei aşază. 89.echinocţial.marijuana.a fonda. 68.golaveraj.crustacee.exsudat. 27.basorelief. 2. 99.curcubeie. acneei/ acneii 88. 19.băimărean.eschimoşi. 55. 46. 71.caramelă. 15.eu continui. dârzi/ dârji 100. caramea/ caramelă 95. 76.someşean. 25.carnaj.comesean. 49.spasmodic.setaveraj. 98.chebap. 34. 29.deconspirare. 26. 75. 17.scurtcircuit.ingurgita.clarobscur.dezosa.crustaceie/ crustacee Răspunsuri –Testul nr. 22. 38. 95. 42.bulină. 30.arădean.arendei. 45.jurisprudenţă. pedigri/ pedigriu 92. 39. 63.areopag. 67.disident.azaleei. eschimosi/ eschimoşi 94. 48. 16.

debuşee/ debuşeuri 68. baligă/ balegă 28. cincila/ şinşila 54. corigent/ corijent 38. elvetic/ elveţian 69. corvadă/ corvoadă 26. tumoare/ tumoră 42. incorporare/ încorporare 62. tânjală/ tânjeală 19. atunci/ atuncea 50. cearşeaf/ cearceaf 46. congresmeni/ congresmani 11. pieii/ pielii 65. clovn/ claun 36. leber/ lebervurst 81. locşor/ locuşor . ghiudem/ ghiuden 32. venezuelean/ venezuelian 25. muschetar/ muşchetar 82. acont/ aconto 27. darămite/ darmite 44. incarna/ încarna 34. corale/ corali 71. cana/ canea 53. porcoi/ purcoi 40. alba-iulian/ albaiulian 14. tăiţei/ tăieţei 31. aleii/ aleiei 48. argeşan/ argeşean 15. izraelian/ israelian 13. pezevenghi/ pezevenchi 84. diseară/ deseară 45. sorei/ surorii 66. mănăstire/ mânăstire 78. croşee/ croşeie 8. bogdaproste/ bodaproste 29. buret/ burete 72. uzufruct/ usufruct 23. chiorăi/ ghiorăi 37.6 Alegeţi formele corecte: 1. slogane/ sloganuri 67. împăratul Roşu/ Roşu Împărat 76. cofeină/ cafeină 51. calmar/ calamar 52. roz-alb/ rozalb 21. adineauri/ adineaori 57. năpraznic/ năprasnic 17. strangula/ ştrangula 24. soartei/ sorţii 20. abnegare/ abnegaţie 39. paşale/ paşe 7. atât/ atâta 43. jeans/ jeanşi 75. bulgăr/ bulgăre 55. carioca/ cariocă 73. gabon/ gabonez 16. Majestăţile/ Maiestăţile Voastre 79. dumeri/ dumiri 61. zmântână/ smântână 22. îmbrăcăminţii/ îmbrăcămintei 64. pedigrie / pedigriuri 47. gălbenuşuri/ gălbenuşe 5. dieceză/ dioceză 60. clasa întâi/ întâia 80. corvadă/ corvoadă 63. cartilaj/ cartilagiu 56. piureu/ piure 18. analoagă/ analogă 74. dictoane/ dictonuri 3.Testul nr. portmonee/ portmoneie 6. uranisc/ oranisc 41. bodigard/ bodyguard 58. becisnic/ bicismic 30. molitvă/ moliftă 83. aşijderi/ aşijderea 49. băiaş/ băieş 70. foarfecă/ foarfece 9. fenicşi/ fenixi 4. derbi/ derby 35. fărăstrău/ fierăstrău 33. filozofie/ filosofie 59. congresmen/ congresman 10. adaosuri/ adaose 12. miscellanea/ miscelaneu 77. avatare/ avataruri 2.

40 uranisc/ oranisc. 95. 61. 2.adineauri/ adineaori.scurtmetraje.smântână.foarfecă. 16.leber/ lebervurst.miscellanea/ miscelaneu. simptome/ simptoame 99.sorţii. atunci/ atuncea.bodigard/ bodyguard.uzufruct. .simptome 99. 31. monede/ monezi 95. 29.pieii (de animal)/ pielii. 65.carevasăzică. 100. tăpşane/ tăpşanuri 91.debuşee/ debuşeuri. paradoxuri/ paradoxe 89. 71. reşouri/ reşeie 97.calmar/ calamar. 12.gălbenuşuri. 98. 38. 51.sorei (medicale)/ surorii.tânjală. 50. 22. 8. 30. 32. carevasăzică/ care va să zică 87. 56. 14. 42.carioca (dans)/ cariocă (creion). 97.aleii. 94. 85. cofeină/ cafeină.bulgăr/ bulgăre. 82.fenicşi. 54. tumoare/ tumoră. 4.sarcofage.corale (cântece)/ corali.jeans/ jeanşi. 6. 28. 57. 64. 41.dumeri/ dumiri. 49. 66. 67. 23. aşijderi/ aşijderea. 5.mănăstire/ mânăstire. 77. bogdaproste/ bodaproste. 9. 37. moschee/ moschei 98. 39.tăpşane.elvetic/ elveţian. 27. 34. 15. 13. fărăstrău/ fierăstrău. 33. scurtmetraje/ scurtmetrajuri 100. 93. 47.corvadă/ corvoadă. porcoi/ purcoi. 59.israelian. 86.muschetar/ muşchetar.treburi. 25. 55.gabonez. 92.rozalb. 19.băiaş (lucrător la o baie publică)/ băieş (miner). 84.portmonee. poieni/ poiene Răspunsuri – Testul nr. 87. 70. baligă/ balegă. 62. 36. 72.poieni. 21. 89. darămite/ darmite.filozofie/ filosofie.paradoxuri. pardesie/ pardesiuri 93.Majestăţile/ Maiestăţile Voastre. 75. 74.drajeuri.moschei. tăiţei/ tăieţei. 20. 63. 96.adaosuri.împăratul Roşu/ Roşu Împărat.acont/ aconto.analoagă/ analogă. 35.reşouri.lăvicer/lăicer. 3. 78. 11.avataruri. drajee/ drajeuri 88. 46. 91.cincila/ şinşila. 69. clovn/claun.pedigriuri. 83. etrusci/ etruşci 94.congresmeni. 88.molitvă/ moliftă. 60.incorporare/ încorporare.abnegare/ abnegaţie.corigent/ corijent. ghiudem/ ghiuden.6 1. 26.năprasnic.dictoane. atât/ atâta. maidane/ maidanuri 92.pezevenghi/ pezevenchi.cartilaj/cartilagiu.85.venezuelean.croşee. becisnic/ bicismic. 10.buret/ burete (ciupercă).locşor/locuşor. 73.corvadă/ corvoadă. 81.maidane.monede.strangula.îmbrăcăminţii/ îmbrăcămintei.chiorăi/ghiorăi.clasa întâi/ întâia.albaiulian. lăvicer/ lăicer 86. 44.cana/ canea. 58. 68.paşale.congresmen.etrusci.argeşean. 52. 7. sarcofage/ sarcofaguri 96. 43.piure. 24. 45 cearşeaf/cearceaf. 76. 90. incarna/ încarna. diseară/deseară.derbi/ derby. trebi/ treburi 90. 17. 18. 53.dieceză/ dioceză. 80. 48.pardesie. 79.slogane/ sloganuri.

într-adevăr/ întradevăr 11. jersee/ jerseuri 21. anticameră/ antecameră 15. bacalaureat/ bacaloreat 19. antedeluvian/ antidiluvian 16. smoching/ smoking 43. filozoafă/ filozofă 45. păianjen/ paianjen 66. şvaiţer/ şvaiţăr 59. videofon/ video-fon 78. sendvişuri/ senvişe 74. stomatologă/ stomatoloagă 83. genuflexiune/ genoflexiune 3. pahiderme/ pachiderme 35. spicher/ şpicher 40. carbogazos/ carbo-gazos 70. preajmă/ preaşmă 58. îndeajuns/ în deajuns 10. pancartă/ pancardă 6. smaralde/ zmaralde 42. ştras/ stras 61. dandy/ dandi/ dendy 64. arap/ harap 17. ospiciu/ ospici 4. traheii/ traheei 63. spaghete/ spaghette 41. chepeng/ chempeng 27. smalţ/ zmalţ 46. perspicace/ perspicaci 48. alviţă/ halviţă 29. judocan/ judoka 24. chisea/ chesea 26. placardă/ placartă 7. schi/ ski 53. glaspapir/ glaşpapir 20. pogrom/ progrom 55. ştecăr/ ştecher 60. sandviciuri/ sendvice 72. posttraumatic/ postraumatic 56. fascicula/ fascicolă 12. premisă/ premiză . alibi-uri/ alibiuri 34. lugojean/ lugojan 31. ierarhie/ erarhie 9. ştampilă/ stampilă 47. arar/ arareori 18. judo/ jiudo 23. ştachetă/ stachetă 62. spray/ şprey 54. optsprezece/ optisprezece 51. transsiberian/ transiberian 57. porridge/ poridge 76. pasămite/ pasă-te 5. şotron/ şodron 75. sandvici/ sendvici 71. întrucât/ întru-cât 22. spalier/ şpalier 38. vicepreşedinte/ vice-preşedinte 81. milieu/ mileu 28. păianjeni/ păienjeni 67. suzetă/ susetă 85. evreică/ evreucă 69. vinietă/ vignetă 80. prim ajutor/ prim-ajutor 44.Testul nr. aisberg/ iceberg 30. preşedinţie/ preşidenţie/ preşedenţie 82. parti-pris/ party-pris 49. filologă/ filoloagă 68.7 Alegeţi formele corecte: 1. vermicid/ viermicid 79. arpagic/ arbagic 13. erbivor/ ierbivor 25. incas/ incaş 8. livrescă/ livrească 65. sociocultural/ socio-cultural 39. sendviş/ senviş 73. steward/ steuard 84. pop-corn/ popcorn 77. fundă/ funtă 2. parking/ parching 50. proces-verbal/ proces verbal 52. cardiovascular/ cardio-vascular 32. piranha/ pirania 37. alură/ aliură 14. airbagul/ airbegul 33. petroşenean/ petroşănean 36.

98.spaghete.pogrom. mingii/ mingiei 91. 95. 66. leţcaie/ lăţcaie 99. 15.sandviciuri.luminiscent/luminescent.lugojean. 99. 6. 71. 49. proces-verbal.sandvici. 88. 24.lăcaş/locaş.amoching. 34. 42. 47. 80. .păianjeni.mingii. pricopsi/ procopsi 98.alibiuri. 22. 100. 87.stomatologă. 2.mâzgăli. 79. 53. 75.anticameră. 83. antediluvian.erbivor. 33. într-adevăr. 31.pietrifica. 90.97. 51. 52. 89.dandy. 64. om-senviş/ om-senvici Răspunsuri – Testul nr. îndeajuns.sendviş.peruan.petroşean. 32. 59.ierarhie.smalţ.bacalaureat.aisberg. 70.7 1.steward. 74. 78.spalier.schi. 91.vicepreşedinte.chisea.filozofă/filozoafă. 12. 19. 40. 44. leţcaie/ lăţcaie.prim ajutor.ospiciu. pahiderme. 9. 18.spray. 58. luminiscent/ luminescent 94. 56.şvaiţer. 26.spicher.păianjen.glaspapir. 65. 23. 63.pricopsi/procopsi.videofon. 14. sociocultural 39. 93. patriotă/ patrioată 87. 4.milieu.posttraumatic.livrescă. 5.arap. 41. 7.ştecăr.preşedinţie.placardă. 8. 35. 86. 67.carbogazos. 45.poker/ pocher. omologă/ omoloagă 97.întrucât.transsiberian.arar/ arareori. 57.chepeng. lăcaş/ locaş 95. 82.vermicid.pop-corn. pietrifica/ petrifica 93. 92. peruan/ peruvian 90. lezmaiestate/ lezmajestate 100. 84.patriotă. 85. om-senviş/om-senvici.perspicace. 20. 25. 11. 38.airbagul. 28.piranha. 96. 30. 81. mâzgăli/ măzgăli 89. 60. jersee/jerseuri. 72.incas. 21.pancartă.ştras/stras. 10. alură.judo. 94. fasciculă.genuflexiune.fundă. 68. 54. 3.preajmă. arpagic.parking.ştachetă.parti-pris.vinietă. 62.sendvişuri.smaralde. mă-sii/ mă-si 88.kitsch. 73. 36. 48. 29. 17.alviţă.filologă. poker/ pocher 96.mă-sii. 13. 69. 76. 46.omologă/ omoloagă. 43.premisă. 55.suzetă.şotron.optsprezece.evreică. 16.porridge. 77.lezmaiestate/ lezmajestate. 61.traheii.pasămite. 37. 27.ştampilă. kitsch/ kitsh 92.86.judocan/ judoka. 50.cardiovascular.

Ileanei/ Ilenei 50.8 Alegeţi formele corecte: 1.isbi/ izbi 57.Testul nr.mozarella/ mozzarella 70.al o miilea/ al o mielea 68.kibbutz/ kibuţ 34.germene/ germen 24.ingurgita/ îngurgita 17.jocker/ joker 62.mediteraneian/ mediteraneean 73.zăbavei/ zăbăvii 11.maică-mi/ maică-mii 72.metal-azbest/ metalazbest 78.infarcte/ infarcturi 16.manechiură/ manichiură 76.yes-man/ yesman 63.bravisimo/ bravissimo 47.hacker/ hecker 36.mureşan/ mureşean 81.incarna/ încarna 51.mezosoprană/ mezzosoprană 71.bowling/ bawling 35.babysitter/ baby-sitter 37.bein-marie/ bain-marie 60.tontoroiul/ ţonţoroiul 20.fortissimo/ forttissimo 45.passacaglia/ passacalia 28.vârstat/ vrâstat 21.infirmierie/ infirmerie 58.banner/ benner/ bener 25.intermezo/ intermezzo 66.mini-market/ minimarket .broccoli/ brocolli 30.whiscky/ whisky 48.miază-noapte/ miazănoapte 75.ghiudem/ ghiuden 22.inoportun/ importun 52.mareii/ mareei 77.happening/ hapening 32.forfait/ forfet 27.mixandră/ micsandră 84.minionă/ mignonă 83.passpartu/ paspartu 64.homeless/ homeles 40.halo/ halou 19.punk /punck 26.inter-activ/ interactiv 55.fitness/ fitnes 33.mătuşicăi/ mătuşicii/ mătuşichii 10.cremenii /cremenei 12.pântec/ pântece 18.inopinat/ inopinant 5.dresing/ dressing 61.ikebana/ ichebana 44.îmbrăcămintei/ îmbrăcăminţii 2.cuter/ cutter 59.confeti/ confetti 31.sanda/ sandale 8.dicţie/ dicţiune 3.commedia del’arte/comedia del arte 42.grotescă/ grotească 14.meeting/ miting 69.memento-ul/ mementoul 74.sotto-voce/ sottovoce 29.inter-naut/ internaut 67.ful-time/ full-time 46.marou/ maro 82.feedback/ feed-back 41.mânuşă/ mănuşă 79.planning/ plening 39.higienă/ igienă 65.cetăţeancă/cetăţeană 4.angină/ anghină 23.stand-by/ standby 53.maşină unealtă/ maşină-unealtă 80.hiaturi/ hiate 7.indo-european/ indoeuropean 15.tatei/ lui tata/ tatălui 9.interegn/ interregn 56.skatebord/ skateboard 54.echivocă/ echivoacă 13.chipie/ chipiuri 6.deadwaight/ deadweight 49.yală/ ială 43.rummy/ remmy 38.

minimarket.pieţei/ pieţii 95. 2dicţie/dicţiune. 99. 10. 22. 29. 7.corneei.igienă.dobânzi.a izbi. 89.indo-european. 65. 46. 86. 64.passacaglia. 79.paspartu.halo/halou.inopinat. 17. 27.homeless.punk. 96.bain-marie. 61. matineuri (capot). 18.ghiudem/ghiuden. 80. 88.infirmerie. 83.commedia del’arte. 72. 31.fortissimo.ikebana. 77. 55.happening.whisky.îmbrăcămintei/ îmbrăcăminţii.germene/germen.vămii.lelichii/lelicăi. 69. 21.deadweight. manichiură.infarcte.gâştei/gâştii 96.cremenii.ţonţoroiul/tontoroiul.bowling.maro.stand-by/ standby. 56.grotescă.ingurgita. 87. 47.forfait.fitness.seminarii/seminare 90.monoloage/ monologuri 89. 82.pieţei.kibbutz.broccoli. 90.lunei/ lunii 98. 41.maşină-unealtă.hacker. Ileanei/ Ilenei. 6. 14.decolteuri.mareei.lunii.metalazbest.decolteuri/ decoltee/ decolteie 100. 67. 35. 63. 26. 94. 71.lelicăi/lelichii 91. 20.echivocă. 53. 91.planning.maică-mii.mignonă. 45. 66.matinee/ matineuri 86. 59. 38.gâştei. 42. 19. 95. 85. 8. 50.confeti. 75.lenei. 36. 74.banner.mureşean. 23. 76.babysitter.vămii/vamei Răspunsuri – Testul nr.tindei.yală.yesman.rummy. 34.tranşeei.mezzosoprană. 30. interactiv.85.mediteraneean. 32. 52. tatei/ lui tata/ tatălui. 58.interregn. 9. 39.intermezzo. 15. 40.miting.full-time. 54. mănuşă. 57.feedback. 25. 33.corneii/ corneei 94.marşalier/ marşarier 87.luntrii. 3.angină. 92. 49.matinee (spectacol).joker. 62. 93.mozzarella. 16. 100. 28. 68. 44.vârstat/vrâstat.lenei/lenii 99. 78.sanda/ sandale. 60.skateboard. 97. mementoul.sotto-voce. 37. 48. 73. 12.mătuşicăi/ mătuşicii/ mătuşichii.bravissimo. 4. 24.inoportun.seminare.monologuri.hiaturi.cutter. cetăţeancă/cetăţeană.incarna/ încarna.tranşeii/tranşeei 93.dressing.zăbavei/zăbăvii.internaut.luntrii/ luntrei 97.marşarier. 70. chipie/chipiuri. 13. 43.al o mielea. 11. 84. 81. 51. 5.micsandră. .dobânde/ dobânzi 88. 98.pântec/pântece.tinzii/ tindei 92.8 1. miazănoapte.

a)potentaţii b)patentaţii zilei sunt politicienii 31.sezon a)competiţional b)competitiv 59.Italia îi expulzează pe a)apatrizi b)apolitici 34.a)invocaţia b)invocarea poetică 7.obţinerea unui rezultat a)competitiv b)competiţional 61.zahăr a)cubic b)cubist 42.a)fasciculă b)fascicul de lumină 56.a)virtuoz b)virtuos al cifrelor 58.urmează un master de a)restaurare b)restauraţie 24. are o pasiune pentru a)echitate b)echitaţie 20.a)summum b)sumă de activităţi 2.9 Alegeţi formele corecte: 1.a)pronostic b)prognostic sportiv 39.a)declinarea b)declinaţia substantivului 4.a)consemnarea b)consemnaţiunea faptelor 54.a)investirea b)învestirea ca ministru 47.produse a)patentate b)potentate în ţară 16.venit a)impozabil b)impozant 55.a)virtuoz b)virtuos al chitării 17.individ a)pedant b)pendant 10.medicul are un a)prognostic b)pronostic rezervat 40.reţeta a)prescrisă b)proscrisă 46.peisaj a)insolit b)insolent 44.poezia cu formă fixă este a)sonet b)sonată 19.a)versul b)viersul ciocârliei 33.judecători înşelaţi de argumente a)speciale b)specioase 52.a)cartă b)carte a drepturilor omului 27.a)declinarea b)declinaţia responsabilităţii 28.pronunţarea a)dialectală b)dialectică 13.eşantionul a)prelevat b)prevalat 18.plachetă a)de versuri b)de crap 14.pedeapsă a)privativă b)privată de libertate 36.a)şerpaş b)şerpar nepalez 3.pronunţie a)defectivă b)defectuoasă 51.a)speculaţie b)speculă filozofică 26.consoană a)constrictivă b)constrictoare 49.şarpe a)constrictor b)constrictiv 48.a)a deferi b)a diferi justiţiei 9.a)echitatea b)echitaţia socialistă 21.elidarea a)unei probleme b)unei vocale 15.a)restaurarea b)restauraţia monarhiei 41.ton aspru.statură a)impozabilă b)impozantă 23.naraţiunea a)prevalează b)prelevează asupra naraţiunii 38.a)edem b)eden pulmonar 35.Testul nr.a)montajul b)montura inelului 25.a)sonată b)sonet de Bach 53. a)marţial b)marţian 60.flori a)fanate b)famate 50.purtare a)insolentă b)insolită 45.a)obscuritatea b)obscurantismul veacului nostru .rubin a)pedant b)pendant 11.depanarea a)aparatelor electrice b)amintirilor 32.În Italia se dansează a)tarantela b)tarantula 62.pictura a)cubistă b)cubică 43.a)invocarea b)invocaţia muzelor 29.expresia în a)uz b)uzanţă 12.a)disimilarea b)disimularea vocalelor 8.a)dezinfecţia b)dezinserţia rănii e obligatorie 37.a)depănarea b)depanarea amintirilor 5.a)dezinsecţia b)dezinfecţia blocului 22.haină de a)vizon b)bizon 57.diplomaţia respectă a)uzanţele b)uzul 30.a)imprimeul b)imprimatul floral 63.a)poţiune b)porţiune otrăvitoare 6.

31.b.a.efecte a)adverse b)adversative 95.text a)incomprehensibil b)incompresibil 88.trup plin de a)escale b)escare 93.a. 45.64. 16. 12. 57. 61.a. 36.a. 88.b.a. 100.filmul se a)toarnă b)turnează la Buftea 76. 85. 77.a. 59.a. 25.a)eclozele b)ecluzele hidrocentralei 87.a. 69.dezamăgeşte cu discursursuri a)patriotarde b)patriotice 71. 54.a.este acuzat de a)exclusivism b)exclusivitate 67. 30.a.b.a.a. 76.a.a. 46.trupe de a)comando b)comandă 90. 26.a)maestru b)maistru al sportului 85. 74. 48. 35. 9. 32.a. 81.b.a.9 1. 20.a.hotărâre a)ministerială b)ministeriabilă 99. 4. .a. 49.a. 21.a.a. 38.a. 37.a.sportiv acuzat de a)doping b)dumping 74. 99.a.a)amplitudinea b)amploare sunetului 72.acord a)tacit b)taciturn 65.b.b.a)jargonul b)argonul englezesc 94.a. 3. 14.a. 29.a)interpolarea b)interpelarea textelor vechi Răspunsuri – Testul nr. 34.a.a.a. 50.a. 18. 78. 80.a.a.topirea calotei a)glaciare b)glaciale 92.a.a)suveranul b)suzeranul pontif 68. 44.a.b. 65.b. 70.b.a.a.a. 8.a.metode de lucru a)perimate b)perisabile 79.a.a)reparaţie b)reparare morală 89.auditoriul este impresionat de a)expoziţie b)expozeu 91.persoanele a)ministeriabile b)ministeriale 98. 19.a)legislatura b)legislaţia rutieră 100. 93.a. 98.a.a. 67.a.sentinţă a)executorie b)executivă 81.tapiserie a)de aur b)de ştejar 77. 66. 84. 62.b. 55. 43. 89.a. 95.prinţul a)consort b)consorţiu 66.a. 91.a.a.a.a)contestarea b)contestaţia alegerilor 83. 39. 22.a.conjuncţii a)adversative b)adverse 96. 40.a. 96.a. 52.a.a. 7.alimente a)perisabile b)perimate 78.b. 90.b. 6. 24.a.a.a.a. 63. 51.a. 79.a. 11.economie de a)dumping b)doping 73. 92. 13.a.b.a. 82. 23.a.a. 33. 53.guvernul are putere a)executivă b)executorie 82.a. 73.a. 42. 86. 47.a. 68. 72. 58. 97. 28.b.un gurman preferă a)delicatesele b)delicateţele 86.a. 17. 71.b.a.a.a)magnificenţa b)magnitudinea cutremurului 75.a. 10.a. 64. 60.televiziunea obţine a)exclusivitatea b)exclusivismul 70. 41. 15.a. 5.b.a.face a)figuraţie b)figurare în spectacol 97. 83.a. 56.b.a.a.a. 75.a.a. 87. 27.a. 94.a)izolaţie b)izolare termică 84. 2.a.a)coroborarea b)colaborarea faptelor 80.a.are o fire a)taciturnă b)tacită 69.

a)Medgidia b)Megidia 43.individ a)dubios b)dubitativ 2.a)Pnom-Pehn b)Pnom-Pen 46.a)Adamclisi b)Adam-clisi 48.10 Alegeţi formele corecte: 1.a)foitaj b)foietaj c)foetaj 41.unde a)hertziene b)herţiene 13.”introspecţie”înseamnă: a)autoobservare b)control 35.Alexandru a)Rosetti b)Roseti 17.eu a)învârt b)învârtesc c)ambele 69.a)Ottawa b)Otawa 45.creta este un material a)friabil b)fiabil 71.New Delhi b)New Dely 54.a)Târgu-Jiu b)Târgu Jiu 53.a)hornuri b)hoarne 30.a)ierburi b)ierbi 31.Testul nr.făină a)vraf b)vrac 62.a)Beijing b)Beijin 49.a)Găieşti b)Găeşti 44.harpie înseamnă: a)monstru b)harpă 9.dicţionar a)explicativ b)explicit 64.Maria a)Filotti b)Fillotti 25.Ion a)Pillat b)Pilat 20.a)patinoar b)patinuar 68.a)Djakarta b)Djakartta 56.a)marfar b)mărfar 73.Cezar a)Bolliac b)Boliac 19.a)interpelare b)interpolare parlamentară 33.motor cu a)propulsie b)propulsare 63.a)itemi b)itemuri c)iteme d)toate 38.Vasile a)Pârvan b)Pîrvan 24.a)interregn b)interegn 34.a)nivele b)niveluri c)ambele 70.a)Baia Mare b)Baia-Mare 50.Alexandru a)Philippide b)Philipide 23.a)Câmpulung b)Câmpu-Lung 58.a)mărfii b)marfei 75.a)Zambaccian b)Zanbaccian 16.a)hamace b)hamacuri c)ambele 4.a)halva b)alva 7.intarsie cu a)alcool b)sidef 32.a)decolteuri b)decoltee 3.a)fermoar b)fermuar 67.a)Ca-ra-gia-le b)Ca-ra-gi-a-le 18.a)horrorul b)horror-ul 29.a)Djibouti b)Djibutti 60.a)Istambul b)Istanbul 36.a)Râmnicu-Vâlcea b)Râmnicul Vâlcea 52.a)pâraie b)pârâuri 10.a)Amman b)Aman 47.acuzaţie a)explicită b)explicativă 65.Anghel a)Saligny b)Saliny 22.Dinu a)Lipatti b)Lipati 14.a)Dakar b)Dackar 57.Constantin a)Brâncuşi b)Brâncuş 26.a)fias-co b)fi-as-co c)ambele 66.a)izlaz b)islaz 39.specimen înseamnă: a)exemplar b)specie 6.finalitate înseamnă: a)final b)scop 72.tratament a)ambulant b)ambulatoriu 12.a)Bistriţa-Năsăud b)Bistriţa Năsăud 55.Turnul a)Eiffel b)Efel 42.a)marşalier b)marşarier 74.a)miază-noapte b)miazănoapte .a)Liechtenstein b)Liecktenstein 59.a)homeless b)homeles 28.a)Râmnicul Sărat b)Râmnicu-Sărat 51.capitala a)Brazilia b)Brasilia 37.a)hematoame b)hematomi 11.Anton a)Pan b)Pann 15.a)Helsinki b)Helsincki 61.a)hipiot b)hippiot 40.Gheorghe a)Tattarescu b)Tătărăscu 21.fatuitate înseamnă: a)trufie b)inutilitate 5.a)Nicolae a)Tonitza b)Toniţa 27.a)happy-end b)happy end 8.

a.a. 69.a. 44.calitatea berii ţine de: a)malţ b)smalţ 85.d.a. 77. 89.a)muschetar b)muşchetar c)ambele forme 77. 27.aşezământ a)monahal b)monarhal 81. 61. 95. 49.76.a.a. 80. 24.a. 42. 8.a)albaiulian b)alba-iulian Răspunsuri – Testul nr. 47. 57. 73.b. 82. 37. 31. 14. 2. 94.a.a.a.c.a.a.a. 64.a. 23.a.b. 93. 84.a.a. 32.a. 60.a. 12. 85. 17.a.c.a. 67.a.a)luntrei b)luntrii 95.a. 30.b.a.a.a. 21.a.a. 52.a. 62.a.a. 83.a. 48. 59. 53.catedrala a)mitropolitană b)metropolitană 86.a. 22. 43. 79.a.a.a. 99. 29.a. 36. 86. 16.c.a.b.a. 33.a.b.a.a. 76. 55. 65.a)criblură b)griblură 88. 87. 96.b. 3.a)crişean b)crişan 89.c.a.a. 11. 56.a.a)facţiunea b)fracţiunea unui partid 91.a.a.a)deviz b)deviză de cheltuieli 99.b.b. 19.a)aderenţa b)aderarea pneurilor 83. 5.a.a.a.a.a)obstetrică b)obstretrică 94. 13. 81. 4. 68. 63.a.a)decoji b)a descoji 78. .a. 39. 26.a.a. 78.b. 50. 10. 9. 6. 35.b. 66.a.a. 92.a.a. 88.a.a.zbor a)demonstrativ b)demonstrabil 98. 58.a. 18. 20.a. 97.a. 25.a)dibuie b)dibuieşte c)ambele forme 84. 40.a.a)dineuri b)dinee 97. 98. 70.a)contractează b)contractă petrol 93.a.10 1.b. 90. 7. 15.a)audierea b)audiţia martorilor 82.a. 45.b.deconspira b)desconspira 80. 100.a.a.a.a)cromozom b)cromozon 90.a.a. 41.a.a)drajeuri b)drajee 100. 34.a. 54.a)contractă b)contractează muşchii 92. 75.a. 38. 72.b.a)de cu seară b)decuseară 79. 46. 51.a.a.a. 74.a. 91.a)arce b)arcuri de cerc 96.a. 28.cipercile sunt a)criptogame b)criptograme 87. 71.a)a obţine b)a opţine 93.a.

Contra cui suntem noi? 3.sunt corecte: a)toate b) niciuna.manu militari/ cu măsuri drastice. ea.ind. exprimat prin adverb de mod. c)patinoar.. conjuncţie fără funcţie sintactică. CZ. este.4.ind.c. b)zonă situată între un oraş şi o localitate rurală c)zonă care cuprinde suprafaţa unei aşezări umane limitate administrativ. cum n-am umbrelă.Cu al cui creion scrii? 5. conjuncţie fără funcţie sintactică. pietriş.pred. passacaglia b)patinuar. d)CI. 2. petriş. 3. 6.beteală.alibi/ în altă parte. cvorum.1 1. 5 . quasar.genitiv. cine b)cer.Test complex .genit. bea. 5 . 9. 4 . c. 4. 3. quorum.4 c)3. deal.3 .2.2. 6. gheaţă. pasacalia. 2.atrib. cvintet.de agent.. 4.În enunţurile: 1.ind. b)1.6. cheag. CM. CD. passacaglia.ibidem/ în acelaşi loc. cearcăn c)ghimpe. c.Intravilan are sensul: a) zonă situată între 2 oraşe. b)quartet. risc să răcesc. 4. cvorum. exprimat prin adverb de mod. c)SB. 5. 6.pr. minge. quasar. gherghef. b)a-şi îndeplini aspiraţiile.c. . CNS. CD. d)altă soluţie.6.3. c)a-şi asuma o răspundere. qui-pro-quo.pr. 4 .de agent.apolitic. 7. opţiune.n. 5 .Sunt corecte formele: a)cuartet.do ut des/ îţi dau ca să-mi dai.Al cui este stiloul? 2.monopol.n. CD. opţiune.c.Care este cartea primită? 4.2. d)patinoar. d)zonă care cuprinde suprafaţa din afara unei aşezări umane.3 -n.moral.5.Precizaţi care cuvinte sunt derivate: 1.c.c. quiproquo.Cuvântul "a refula" are sensul: a)a-şi schimba concepţiile. pietriş.Litera "e" nu redă vocala în toate cuvintele din seria: a)cheag.pred. b)1.4 .honeste vivere/ să trăieşti cinstit. CM.genit. 5. minge. c)cvartet. d) 1. d)altă interpretare.mod.2.atrib. opţiune. petriş. b)SB.Sunt corecte: a)patinoar. cercei d)el. passacaglia.De cine ai fost bătut? cuvintele subliniate sunt: a)1.concitadin. cvintet.rediscuta: a)2. a)SB. 3. c)1. 5.Mi-e că va ploua şi. 2.c. cuasar. d)a-şi înăbuşi dorinţe neîmplinite.m. 4 . cearcăn.1. mingie. 6. 3.5 .3.ipso facto/ prin însuşi acest fapt .pr. minge.5. quintet.atrib. 8. CD. obţiune. quiproquo. c)1.c.pred.2 .

loc.loc. 18. referinţă/înclinaţie. c)a regenera/ a reface.conjuncţională.Fiind bolnav. 6 . predicativ. 5 . 3. c)copulativ. 2. predicativ. predicativ. 6. revolut/neîncheiat. 7 . b)predicativ. d)reiterat/ repetat. d)specios/artificial.7 . predicativ. 12.loc. c)1. somptuos/simplu. b)1. 2. 3. regres/declin. 2. nociv/dăunător. 7. d)teamă patologică de înălţimi.Prin ce procedeu intern de formare a cuvintelor se explică prepoziţiile "mulţumită" şi "datorită": a)derivare progresivă. 13. culant/zgârcit. poetard/poetastru. b)a frapa/ a şoca. 17. sordid/neplăcut. b)derivare regresivă. afară de Ion. d)membru al unei uniuni democratice europene.loc.5. curent/frecvent. c)spaimă de adânc.prepoz. emfatic/afectat.adverbială. a specula/ a folosi.loc. 7 . 3. d)cambie.Sunt perechi de antonime grupurile din seria: a)crud/proapăt. rezistent/ fragil. n-a fost în stare să-i spună ce ar fi dacă ar fi ajutaţi mereu .verbul "a fi" este.conjucţională.În privinţa lor am îndoieli.loc. c)preaviz. a regiza/ a dirija.3.prepoz. d)1. reflecta/oglindi. c)împrumut d)compunere e)conversiune. 6 loc-prepoziţ. copulativ. b)element chimic din familia pământurilor rare.Sunt perechi sinonimice toate grupurile din seria: a)maiestuos/grandios. handicap/avantaj. haotic/ordonat. 5.loc. auxiliar. 16.Ploua de parcă ar fi fost toamnă.Acrofobie are sensul: a)indispoziţie.Sinonimul lui trată este: a)troliu. predicativ. b)încăierare. 14.4 -loc.Numele de locuitori sunt corecte: .loc.conjuncţională. 5.conjuncţională. 11.4 -loc. d)înţelegere secretă între 2 persoane în prejudiciul alteia. 19. b)corrigenda.În enunţurile: 1. copulativ.adverbială.De asta nu învăţ. b)teamă de întuneric. neviabil/ nevralgic.prepoz. a)1. 4.Relativ la subiect. în ordine: a)auxiliar. 7 . 6 . fiindcă nu vreau.loc.Coluziune are sensul: a)ceartă. spirit/glumă.Au plecat toţi. am parcurs toată materia. copulativ. 15. 4.adverbială. b)nipon/japonez.adverbială.Cu totul erau 7. copulativ. 4 . 2. c)funcţionar al organismelor europene. d)copulativ.Faţă de cât învăţase. predicativ.Eurocrat înseamnă: a)membru al Parlamentului European. a spicui/ a bârfi.5. merita 10. auxiliar.6 . 2. c)nevinovat/culpabil. malacof/crinolină. 3. c)dispută verbală în public.10.

pr.1.personal. dar.pos. c)patologia inflamaţiilor mucoasei sinusurilor nazale. nu încerca niciodată să-şi spună vreo părere. b)faţă de.Nu-mi vine a crede că a fost cu putinţă să se întâmple ce s-a întâmplat: a)PP SB SB SB.subst.indirect. ceremonie protocolară. de vreme ce el credea că e prea mic ca să se priceapă cât de cât.de loc.turnean/ Turnul Măgurele 5. Subordonatele sunt în ordine: a)CD CD SB b)SB SB SB c)CD SB SB d)CD CD SB. d)-făţişa-. coexistenţă paşnică. dincolo de. alocuţiune laudativă. 4. Ac. aprobare imediată. deşi ne-a fost milă de ei cândva a)pr. c. mică alocuţiune.În juru-i sunt mulţi care luptă contra noastră. dar totuşi. pe deasupra. Ac. Ac. atrib. mare colos industrial.timişean/Timişoara 4. c)pr. S.c. 6. Ac. adj. c)PP CD AT CZ PP CD CZ CD CS. 24. N.rel. c)privitor la Portugalia şi la populaţia ei. atelier de blănărie. d)ştiinţă care studiază cultura chineză. d)niciuna 20. b)privitor la regiunea sudică a Spaniei şi la populaţia ei. 29. 22. în numele.Sunt corecte: a)altercaţie verbală. subt. mai am încă o întrebare. 25.Lusitan înseamnă: a)privitor la Andorra şi populaţia ei.pers.zimnicean/ Zimnicea 6. c)de către.direct. pr. an de an. 2. e)înfăţiş-. a)PP AT AT CZ PP CD CZ CD CNS.indirect.direct. a avertiza din timp. d)altercaţie frecventă. G. pr.ind. împreună cu. b)PP SB AT CM PP CD CS CD CV. pr. c. c)numai 4. S.subst.pos.Sunt numai locuţiuni prepoziţionale în seria: a)faţă în faţă.giurgean/ Giurgiu 3. b)caligrafie frumoasă. N. 5. 28. b)-făţiş-. c)făţ-. departe de.pron.humorean/Gura Humorului a)toate b)numai 1. debut iniţial. c. b)ştiinţă care studiază cultura coreeană. d)altă interpretare.pos. d)al treilea etaj al jurasicului superior. 23. subst. b)PP CD SB SB c)PP CD CM CD d)PP SB CM CD. cum nimic din ce făcea el nu-l plictisea.relativ. atrib. d)faţă de.Nu-i plăcea tot ce se cânta. c. 21. 6. echivantă ca valoare. c. alături de. c. a extermina în masă. c. d)altă interpretare. evocare retrospevtivă. 26.rel.Sinologie înseamnă: a)ştiinţă care studiază cultura japoneză.Cosmopolit este folosit corect în: . b)pr. S. c)debuşeu pe piaţă. zi de zi.indirect. a avertiza binevoitor. din cauza.Nu s-a vrut să se ştie că trebuie să fie mai atenţi. N. pr. G.târgmureşean/Târgu-Mureş 2. D. D.Precizaţi rădăcina cuvântului "înfăţişare": a)înfăţ-. G. 27. subst.pers.

c)căldură cosmopolită. Ilenei. a)toate.căţel. c)căprioară.Ea nu părea a fi crezută de nimeni . rouă. cremenei. două mingi.3. c)SB PP CT CT PR CI CZ SB AT d)altă interpretare. 38. c)CT SB SB PP. exudat.inel. obstretrică.fetiţă.două S nedeterminate. pufoaică.Forme corecte sunt în seria: a)elidarea problemelor. 7. . b)vulcan cosmopolit. eră glaciară. îmbrăcămintei. perioadă. a)SB PP CT CT PR CI PP SB AT.fetică. ordinei. 35.furnică. b)nu părea crezută. d)Ileanei. b)CT PR CV PP.două S subînţelese. de aceea trebuie să stau aşteptând singur o împăcare care este imposibilă. summum de calităţi. nurorii.două S incluse. pielii.2.Sunt corecte formele de G-D: a)ţepii. b)reşou.Lecţia a fost învăţată bine şi repetată cu atenţie fiindcă era dimineaţă şi îi era frică deja că nu avea ce face în această situaţie. ultraj. 2. doi dublii decalitrii.a)interogaţie cosmopolită. mă bucur că n-am urmat povaţa celuilalt. păzeau. taichii. c)7 PV şi 3 PN. 9. c)nu părea a fi crezută.Sunt corecte formele din seria: a)servici. după ce am urmat pe unul. 2. b)eludarea problemelor. două mingi.Ce e regretabil pentru mine e că totdeauna.6. doi arbitrii. b)CD PP CZ CT SB CZ CZ SB AT. lui taica. desinenţă cazuală. c)consoane dentale.două S incluse. c)1.Sunt triftongi în cuvintele din seria: a)grecoaică. şeii.două S incluse. d)nu părea.Se grăbea să nu piardă trenul. b)1. d)altă interpretare.Mergeam pe stradă şi mă gândeam la problemele mele.măgăruş.3. îmbrăcăminţii. îndoială. d)consoană dentală. tomnatic. 3.9. desinenţă cauzală. d)ghioagă. voioasă. d)oraş cosmopolit. 36. pieii. asterics. de vreme ce oamenii păreau cruzi şi neîngăduitori. 39.doctoriţă.6. 32. 31. d)altă interpretare. b)1. din punct de vedere al legii.predicatul este: a)nu părea a fi. paleativ.cosaş. recensământ anuar. 10. eu enumăr. taichii. d)altă interpretare.două S subînţelese.10. norei. 30. doi noiembrie. şeii. a)6 PV şi 3 PN. ţepii. 5. două mingi. 2.două S subînţelese. orice ar face se strică a)CŢ CD CD PP. iubeau. recensământ anual. 6. 2. 3. b)ţepei. două noiembrie.două S incluse. b)5 PV şi 3 PN. c)pielii. exsudat. două noiembrie. 3. patrat.În enunţurile: 1.fecioraş. 33. 4. 8. 3. Probabil că devenise nerăbdător să fie ascultat oricum. 2.2. b)douăzeci. 3. ai parte! a)1. d)altă interpretare.Când e să-i meargă omului rău.scăunel. 34. c)1.9.două S subînţelese. când mă uit înapoi. 37. vorbească. doi arbitri.Sunt derivate cu sufixe diminutivale: 1.Ai carte.

personal. mic-burgheze. A. N. G. pr. cel mai înalt.pronominal. pentru că au căzut pe linoleu.pers.de mod. adj. pr. N. mort. mult iubită. 47. tot atât de bun. noi-născuţi.adj.c. mici-burghezi. fiindcă.pron. pr.adj. At. At.consecutiv.Se înţelegeau de minune fiind prea buni pentru a greşi a)c. pr.pron. . c.concesiv.de mod.A citit tot. G. pătrat. d)capod. G. At.pron.scop. b)c. c)c. c. d)drept-credincioşi. pr. N. pr.demonstrativ.pron. At.c. fără funcţie sint.rel.c.E mai uşor de citit decât de scris. pr.concesiv.pred.pred. 40. viteaz. a)c. 48. exsudat. absent.de loc. c.pers. pr. b)liber-cugetători.de scop. anuar. c)clarivăzători. d)altă interpretare.Proprii tăi prieteni au rămas imobilizaţi în gips.Sunt superlative absolute în toată seria: a)destul de bună. pr.pr.mod.dem. reşou.de mod.de politeţe. 49. Ac. At.c.pred. paliativ. c.consecutiv. b)strămoşesc.c. A. d)trepied. c.consecutiv.pron. răuvoitori. ultrasecret. teribil de bun.c)molatic. G.c. At.c.direct. c.pr.nehot.Zbura ca vântul şi se ducea ca gândul în drumu-i spre mare. foarte acră.direct. A. 44.c. pr. tare rea.mod. c)c. e)altă interpretare.c.rel. c. istoriografie.c. c)pr.c. c. c. At.c. răufăcători. n.dem. 43..consecutiv. 43. Apron. verde.mod. exsudat.pronominal. a)pr. a)c. G.cauză.adj.c. n. A.inter. c)viu. G. c. n. preîntâmpinat.c de mod. adj.pron. G. extraordinar de rea. eroic.ind. înalt. Ac. c.Ştie ce poate deveni colegul ei şi fratele acestuia a)n. la servici Greşelile sunt în număr de: a)5 b)6 c)4 d)altă interpretare. d)altă soluţie. c)ultraelegant. noi-veniţi. 50.Nu conţine greşeli seria: a)clarvăzători.relativ.cde scop.dem. N. fructifer.pron. c. nou-născute. c)c.demonstrativ.pron.pred. b)c.c. d)altă interpretare. At.cauză.de mod. b)pr. egal. maxim. pătrat. b)deontologie. S. G. c. c)pedologie. de vreme ce dânşii nu recunosc în orice fotografie.predicativ. răuplatnici.adj.pron. reuşind să termine filele acestui roman a)c.pers. d)altă interpretare. pr. extern. n. îmbolnăvindu-se nu mai voia să-şi facă temele.c. d)n. c. Ac. b)c. alb. A. At. pr. b)S.de mod. G. b)S. extrafin. obstetrică.pron. delincvent. N.c. At. rarisim. d)superior. S.c.adj. pr. grozav de deştept. pr. gol. 45.relativ N. răi-platnici. d)arhicunoscut. G.mod.relativ. D.de mod. 42.relativ. atotştiutor. b)acrră.predicativ.Mă întreb al cui eşti tu. tare bun. pr. At. c)At.c.rel. S. sufragerie.pron.c. At.Sunt compuse cuvintele: a)dantelărie. c)c. 46.personal.Nu au grade de comparaţie toate adjectivele din seria: a)rotund. Ac. pr. c.pers.

A. 53 –b. b)subst.Au forme de plural diferenţiate semantic: bandă. G.ind/ pr.d)altă interpretare.adj. . 54. c)3 c.pers. c. 3 –a. 20 –d. 53. 54-d. c. A.loc. 29 –d.timp/ adverb. 57.Nu pariaţi pe acest cal! A dat vina pe mine. 36 –a. 52. 2 –d. robinet. 5 –d.c.pron. d)altă interpretare. c.Acordarea de diplome participanţilor e un gest minunat. 49 –a. 4. 51 –a. 30 –b.c.ind. d)altă interpretare. 12 – d. 51.reflex.Deasupra sa norii se buluceau. 40 –b. 41 –a. c)pr. a)toate. 60. 59 –d. A.ind. G. b)nici unul.c. 55 –d.pron/ pr.personal. G. 45 –a. D. G. G. c.A reuşit datorită talentului şi a muncii sale perseverente.pos. 7 –c. 35 –d. b)exclusiv c. 60 –d. 10 –d. d)altă interpretare.indirecte.pers.Întrucât eram să cad.adj. Aadverbial.c. c. c. a)subt. c)adverb.c. 52 –d. Apron/ pr. a)adverb.pron. 28 –d. 42 –a. 14 – d.timp/ adverb.1 1-a. copertă.indirect. Răspunsuri – Test complex . ghid. c)1. 32 –a. d)altă interpretare. b)articol nehot. 48 –c.direct. 2. Nu mă pot baza pe tine. 21 –a. 37 –a. 27 –b. 58 –d.. a)toate b)nici unul c)5 d)6 e)altă interpretare. 23 –c.reflex. corp. a)c. G. 1 c. 4 –a. fără fcţie sint/ pr.ind.timp.timp/ adverb. cireaşă. d)altă interpretare. 19 –c.reflex. 15 –d.timp. D.c. atribut subst.c.şi pr.timp/ advb. 38 –b. D. 58. d)altă interpretare.pers. D. D. 6 –d. c. c. D."lui" este: a)numai articol nehotărât. 44 –d. 56 –b. D. d)altă interpretare. b)adj.Dat fiind noile condiţii.După ce i-au sosit bagajele. a)pr.pos. pas. 11 –d.pron.indirecte. deşi nimeni nu agreează atutiudinea mea. 34 – c.reflex. 9 –a. G.Câţiva prieteni ai lui l-au sprijint.timp/ adverb. c.3. . 18 –c. b)pr.pers.În vara lui 2005.pers. 17 –d. Aadverbial. 39 –c. D. Apron.timp/ adverb.În fiecare vară. 22 -d. 43 –b.pers. G.Sunt corecte enunţurile: 1. 50 –d. c)subst.c.directe. c)adj. a)pr.c. d)altă interpretare. han. fără funcţie sint/ pr. d)altă interpretare. b)pr. c. 26 -b.personal în D şi G. 47 –d. A. i-a venit inima la loc. 16 –c. vis. 46 –c. omul se trezeşte dimineaţa şi întreabă de scara de jos. c)numai pr. Ac. 13 – e. c)atrib. c.Le-am dat amândorura dreptate. G. 59. în zilele lui iulie. 24 –c. Am un coleg invidios pe toată lumea.pron/ pr."i" este: a)exclusiv atribut pronominal în D. A. 25 –a. c)pr. b)subst. 31-c. 8 –d.pos. m-am întrebat ce-s cu gropile din faţa scărilor. 3. c. b)c. 55.4. A. lui Ion i-am spus ce nu i-am spus surorii lui George .Mi-ai văzut poza în ziar şi mi-am dat seama de ce mi-ai dat telefon a)pr. 33 –b. 56. D. A.pers.pos.ind.în D + c. 57 –c. c. D.adj. n-a putut rămâne pe postul care l-a ocupat.

b)potentaţii zilei. bancrută . antonime. b)haină de damă. d)2. c)1. SB. b)birjar. 2. micsandră. b)1. a)toate. consoane dentale. 11. 4. eludarea problemelor.doi arbitri. chirpici. c)paronime. 4. d)cenzura epocii.Test complex . babysitter. 3 consoane. O scrisoare pierdută. bulină.aşază cartea. câteodată. b)SB. elidarea vocalelor. 3 consoane. 3. 5. făptuitor. amputarea datoriilor. c)3 perechi.2 1. infailibil=fără cusur. Cluj-Napoca. c)Scânteia tineretului. c)4 consoane. ierbivor.sunt corecte: a)toate formele. Filotti. inept pentru armată. 4 consoane. Dama cu camelii.Muntele. biologă. d)altă soluţie. România Liberă. fuzelaj. 7. 3 consoane.Una e să înveţi şi alta e să ştii . flori fanate. 3. ghiveci sunt.aplomb/ îndrăzneală 5. b)4 perechi. 5.renal/ renan 6. 2.subordonata subliniată este: a)CZ b)CM c)CV d)altă soluţie.subordonatele sunt: a)PR. 4. învestit în funcţie. paliativ. băieţoi. 12. ciubăr. 6. Valea Călugărească. e)altă soluţie.În cuvintele cincinal. b)8 forme. 9. eczemă. film. c)prelevarea de eşantioane. Frunzetti. Lipatti. d)text citibil. 4 consoane. căţel. caftan. bioritm. bineţe. d)altă soluţie.altruist/ egoist conţin: a)paronime.resentiment /duşmănie 3. exsudat. 8. fortuit=accidental.pogrom. b)paronime. sinonime. 5.Sunt aşezate alfabetic: a)babă. c)7 forme d)altă soluţie. PR. egidă.Sunt sinonime în seria: Lucrativ=rentabil. d)altă soluţie.Nu sunt dublete diferenţiate semantic: a)dicţie/dicţiune. 3. 4 consoane. c)marginea unei păduri. şi tot are doruri multe . c)ebraic. Bolliac. coroborarea datelor. filigran.Sunt corecte formele: 1. în ordine: a)5 consoane.Lizieră înseamnă: a)mijlocul unui câmp. 2. c)SB. decret. 10. genoflexiune. sinonime. 5.auxiliar /anex 4. 3. obnubilare/obnubilaţie. d)Byron. finalitatea proiectului e umanitară. cerc. fastidios=plicticos. erbivor. b)4 consoane. familie. 6. bădică. PR. omonime.Sunt corecte formele: a)summum de calităţi. libertin=desfrânat a)toate perechile.Seriile: 1. 4. 6.trei fii. eră glaciară. b)Biblioteca central universitară. că-i munte. sinonime. ţinut petrolifer. creaţie/creaţiune.propriii copii.Sunt scrise incorect: a)Adamclisi.colector /conector 2. . furaj.mă sfii. alocuţiune verbală.

sunt corecte: a)toate. b)colorat. 4. 5. vast. 24.A luat-o la dreapta – cuvântul subliniat este: a)complement direct. pământ. b)adjectivale. ultim. 5. 6. b)1. ulterior. 15. cuv. 3.Şi-a luat cartea – cuvântul subliniat este: a)c. c)4. ghioagă. stea.Dragul meu. 4.ipso facto/prin însuşi acest fapt. b)leoarcă.1. verde. c)2. sunt corecte: a)toate. ghips. 6. c)putere. rezervat/nestăpânit. Slobozia/slobozean. ceai. 2. 19. a serba. 17. a celebra. manifestă/manifestează c)toarnă/turnează. slană. alee. b)1PV. poltron/temerar.tale/quale/aşa cum e. c)perje. emfatic/afectat. b)pleavă.ad libitum/după voie. c)altă soluţie. 21.Conţin triftongi: a)ziceau. ceapă. oierit. 14. splendid.Sunt perechi de antonime în seria: a)crud/prospăt. este. 25. adverbiale. casă b)calcul. esenţial. eşti frate vecinii mele şi sfetnicul amicului ei. tragic. b)fără funcţie sintactică.Rufele au fost călcate şi aranjate acolo – în text există: a)PN cu nume pred. c)apatic/energic. c)sănătos. pensie/pensiune.sine die/fără nici o dată. b)a sărbători. acordă/ acordează. bun/nebun. culant/zgârcit. Afganistan/afgan. c)complement indirect. 18. 5. de bună credinţă . linoleum. Roşiorii de Vede / vedean. d)altă soluţie. 2. d)altă soluţie. auzeai. pită.Turda /turdean. la un an o dată. păzeau. harbuz.ex abrupto/brusc. d)altă soluţie.locuţiunile sunt: a)adjectivale şi adverbiale. simulare/simulacru. San Marino /sanmarinez. 13. 20. b)fără funcţie sintactică c)Atribut pronominal în Dativ. 3. c)2 PV. 23. rea. arină.b)permisie/permisiune. 22. epopee. cerc. băiaş/ băieş. deal. 16. ţineau. turcoaică. sublim.A comemora înseamnă: a)a omagia.multiplu. veşnic. de-a binelea.Fac parte din vocabularul fundamental: a)pădure.Nu au grad de comparaţie toate adjectivele din seria: a)fenomenal.Bătător la ochi. c)inimioară. grandios. . 3. idee.indirect. din ce în ce. cu nici un chip. infim. suprem.subliniate sunt în cazul: . englezoaică. cercel.suigeneris/în mod original. fereastră. b)solitudine/solicitudine. b)5. conjuncţionale. Sălaj/sălăjean.Litera e are 4 valori fonetice în: a)elan.

b)telecablu. locuţiune verbală. pronume nehotărât.noi însene (fem). prepoziţie+adverb. G. 32. făt-frumos. D. substantiv. reluare. adverb. complement direct. gramofon/ gramofoane. adverb.unui coleg de-ai mei.Cartea de mi-ai dat-o…. c)3 d)altă soluţie. a)toate. în dreptul aceleiaşi case. SB. 2. d)punitiv. pronume nehotărât. releu. c)substantiv. b)CM. D. 34. 31.Pomii cei galbeni ai toamnei aminteau de nişte epave . 35. de abia . deasupră-mi. Niciun băiat nu a venit. . Plafar.Sunt corecte formele: 1. b)pronume relativ.Conţine termeni compuşi seria: a)a îmbunătăţi. c)pronume nehotărât.lucrările dumneavoastră. 33. 4. cazare. CD. decolteu/ decolteuri. b)2. d)altă soluţie. adjectiv.Viteaz cum era. 5.Graţie muncii tale am reuşit – cuvântul subliniat este în cazul: a)D b)G c)Ac d)N. G. alb-argintiu. adjectiv pronominal negativ.sunt din punct de vedere morfologic: a)substantiv. pronume interogativ.a)V. b)partinic.subordonatele sunt: a)CM. c)4.băiatului acesta. adjectiv pronominal nehotărât.indică numărul articolelor: a)6. pronume negativ. adverb. Ce bine îmi pare! – în text există: a)pronume relativ. N. c)altă soluţie. G. 3. 38. G. PR.Acestea sunt lucrările alor mei – cuvântul subliniat este în cazul: a)G b)N c)D d)altă variantă 28. d)altă soluţie 37. c)injusteţe. b)N. D. G. 5. c)prostraţie. 26.Sunt corecte formele de plural: panaceu/ panacee. D. G. d)altă soluţie. D.Acelui om i-am spus. 4. c)V.Cătinel. substantiv. 30. adjectiv pronominal nehotărât. în faţa voastră. 29. b)Atribut pronominal. G. CM. adverb. chibrit/ chibrituri. c)2. termenii sunt în cazul: a)G. nedrept. d)altă soluţie. c)G. adverb. PR. floarea-soarelui.Tot a cules tot grâul deşi avea tot ce dorea – cuvintele subliniate sunt: a)adverbe. 4. b)adverb. c)prepoziţie. Ac. Ce vrea? – în text există: a)Atribut adjectival. 27. d)altă soluţie. preaviz/ preavize. c)AT. adjectiv pronominal nehotărât.aceluiaş băiat. cardiovascular. G. locuţiune adverbială. adjectiv. G. N. dihai. complement indirect. ceea ce. b)adverb. îi plăcea să rămână cum îl ştiau toţi . verb+prepoziţie+substantiv. mononuclear. mătuşă/mătuşi – a)toate b)4.unei prietene de-ale mele. 3. Tarom. b)5. locuţiune adverbială. SB. 36. d)adverb.Participaţie este sinonim cu: a)profit. Ac. b)N. ducă-se-pe-pustii.

16. nume predicativ. 27. 40. 45. d)altă soluţie.a.b. b)Atribut pronominal.c.b. b)CZ. 39. complement indirect. 37. 43.a.E prea grăbit ca să-i pese că reacţionează aşa – subordonatele sunt: a)CS. 31. 23. Atribut pronominal. c)complement circumstanţial de loc.b. Atribut adjectival. e plin de viaţă. 42. d)CD.a. b)atribut substantival. 12.b. 9. 43. Răspunsuri – Test complex . 39. 7. SB. 14.b. 4. complement direct. CD.a. CD. 28. 40. c)CNS. 41.b. d)altă soluţie.a. 18. b)7. 44.c.În ultimele trei zile.a. d)neexprimat subînţeles. atribut substantival.b. 45.a.d.b. . formele subliniate sunt: a)complement circumstanţial de loc. c)Atribut adjectival. CI.a.d.b. 34. 38. nume predicativ.a. 21. CD.c.a. d)altă soluţie. c. 29. Atribut adjectival. copilo. 22.a. 3.a. A visa nu înseamnă a trăi.Privirea ta. 24.atributele adjectivale sunt în număr de: a)8.Drumul dinspre gară e asfaltat. cuprinde tot . b)SB. 11. CI. 8.a. 13.a. 2. 15. b)exprimat "copilo" c)neexprimat inclus. SB. 5.b. d)altă soluţie.a.c. b)SB. c)SB. 26.a. în cărţile sale. 35.d)altă soluţie. atribut substantival. 10. CD. 41.c. 36. complement direct.indirect. 25. în cărţile lui. 30. c)SB. 6.Uite că i-a fost dat să plângă – subordonatele sunt: a)CD.2 1.b. 20.cuvintele subliniate sunt: a)Atribut pronominal.a.Normal ar fi să-i dea prin gând să vină – subordonatele sunt: a)CD. SB. 19.a.c. 17.subiectul este: a)exprimat "privirea". 32. SB.c.b. Atribut pronominal.a.b. 44.c. 33. Atribut adjectival.b. Atribut pronominal.a. c)6. prima întrebare a acelui om a rămas dacă altă frumoasă întrebare îi aşteaptă în seara aceea .copilul ale cărui surori. mă bizui pe el. 42.b. . complement direct.

4. 2. plecând de la ideile exprimate în text. „care nu se pricep” (regent substantivul „veleitari”).Precizaţi cazul pronumelui relativ „care” din ultima frază. un complement indirect.131) I. titlul fragmentului – „Dubios mediocraţia venea (şi nu mai pleca)” III. menţionând elementele regente.20 de rânduri fiecare). 3. (3 x 5 = 15 p) 4. în acuzativ: „Ştiu de care eşti mulţumit” (complement indirect). II.test complex . (5 p) .3 I.40 de puncte 1”în care nişte oameni. precizaţi şi funcţia sintactică a relativelor.(3 x 4 = 12 p) 3. În spatele acestor expresii ale dezamăgirii stă un paradox desluşibil şi în televiziunea de la noi: cel mai eficient comunicator public e populat de o pletoră de veleitari care nu se pricep să comunice. (Dilema. precizaţi prin sinonime fiecare sens.Comentaţi. veleitari. Rezolvare .Daţi. complementul indirect – „de oferta”. nr. acestor (adjectiv pronominal demonstrativ).relativul ”care” în text se află în cazul nominativ. 2. se uită la alţi oameni” (regent substantivul „un sistem”). „care n-au nimic de făcut” (regent substantivul „nişte oameni”). indispus. din punct de vedere al expresivităţii.1. ilustrând-o cu câte 3 exemple. Dubios mediocraţia venea (şi nu mai pleca). Înaintea lui. 3.Identificaţi în text: un complement direct.De exemplu: complementul direct – „gunoiul”. echivalentul semantic pentru: pletoră. să apăraţi puncte de vedere opuse. avertiza Woody Allen cu două decenii în urmă. din fondul vechi de cuvinte. conchizând că televiziunea este <un sistem în care nişte oameni care nu au nimic de făcut se uită la alţi oameni care nu ştiu să facă nimic>.Dovediţi polisemia a doi termeni din text.3 „<Nu aruncaţi gunoiul.” Radu Paraschivescu. în dativ: „Ştiu căruia i-ai dat cartea” (complement indirect). „care nu ştiu” (regent substantivul „oameni”). Anul III.Precizaţi atributivele din text. realizaţi exemple în care acelaşi relativ să se afle în alte două cazuri diferite. indispus de oferta americană a ecranului.. Din el se fac emisiuni TV>. în care. un atribut adjectival şi un atribut pronominal. . .1.Test complex . Fred Allen trăsese deja liniile unei forme de compromis adânc.Realizaţi 2 eseuri argumentative (max.. să comunice. atribut pronominal – „de la noi”.(4 x 2 = 8 p) 2.Selectaţi toate adjectivele pronominale din text. atribut adjectival – „alţi”.alţi (adjectiv pronominal nehotărât).

ca să.) – 1p 3. posibil.Popescu).formularea unei concluzii adecvate – 1p 2.formularea clară a ipotezei/ a opiniei proprii faţă de afirmaţia dată – 1p . conjucţii/ locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ. Verbul „a trece” a fost înlocuit cu două verbe care au semnificaţii opuse: „a veni” şi „a pleca”. în ceea ce priveşte. din cauză că. adverbe/ locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative: probabil.R.pletoră = aglomerare veleitari = ambiţioşi să comunice = să se exprime indispus = deranjat (4p) 2. adecvate ipotezei (1+1) şi dezvoltarea lor convingătoare.corectitudinea exprimării – 1p ..Conţinutul şi structura argumentării: . verbe de opinie: a crede.enunţarea a 2 argumente (pro şi/sau contra)viabile. autorul atrage atenţia asupra importului de mediocritate din mass-media românească. în plus..II. cu echilibru între cele trei componente: ipoteză – argumente – concluzie. Prin titlul ironic. (a se năpusti) S-a lăsat o linişte adâncă (deplină). final. conclusiv etc. (6p) 3. substantivul propriu „Anastasia” a fost înlocuit pe baza aceleiaşi asemănări fonetice cu o falsă creaţie lexicală. Apoi. încât.: deoarece. dar nu mai „pleacă”.organizarea ideilor în scris (coerenţa şi coeziunea textului. termen născut prin asocierea termenului „mediocritate”. a considera.30 de puncte 1.ortografia şi punctuaţia – 1 p .Corectitudinea limbii utilizate: . 1p . „mediocraţia”.Titlul este o parafrază după „Duios Anastasia trecea” (textul lui D. Mai întâi. text clar organizat. mediocritatea „vine” în media românească. aşadar etc.(10+10 = 20 p) Eseurile argumentative vor avea în vedere: 1. „medio-” asemănător cu „media” (presă) şi elementul de compunere savantă „-krat” (putere). de fapt.utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate discursului de tip argumentativ (de exemplu. Rătăcind printr-o pădure adâncă poţi înţelege metafora labirintului (vastă). a presupune etc. care a permis substituirea ironică prin fenomenul de atracţie paronimică. Clopotul avea un sunet adânc (grav).Aruncă seminţe de castravete în pământ (a semăna) Luna arunca o lumină palidă în jur (a răspândi) S-a aruncat asupra duşmanului. prin urmare etc. se observă asemănarea fonetică dintre termenii „duios” („tandru”) şi „dubios” („îndoielnic”. prin exemplificări sau prin explicaţii clare (1+1) .Construcţia discursului de tip argumentativ: . utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal. (20 p) III. oricum. pertinente. o soluţie îndoielnică pentru dezvoltarea acestui domeniu. Cu alte cuvinte. conectori argumentativi: în primul rând. „suspect”). desigur. construcţia paragrafelor subliniază ideile. rescris parţial. fără îndoială etc. consecutiv.

Oficiu .10 puncte .

Fii fără grijă în ceea ce privesc examenele alor noştri. (2 puncte) II. .conjuncţie subordonatoare simplă) „să se demoleze zona” („să” conjuncţie subordonatoare simplă) CV: „oricât ar costa” („oricât” adverb nehotărât) . însoţit de prepoziţia simplă „de”. singular. cu argumente lingvistice. 1. predicative şi circumstanţiale? Dacă există. în ce stil al limbii se încadrează fragmentul dat (comentariul să nu depăşească o pagină) – (3 puncte) 3. şi cealaltă. că s-a format anarhic. pentru fiecare. 2.Demonstraţi. Dilema veche) 1. fără grad de comparaţie. exprimat prin adverb de mod.Comparaţi din punct de vedere morfologic şi sintactic formele subliniate: „care are planurile lui” şi „un premiu al său”.SB: „Specialiştii.SOS Bucureşti. de context = complement indirect. (3 puncte) Rezolvare – Test complex . anarhic = complement circumstanţial de mod. (3 puncte) 2. prin intervenţii rupte de context. Ac.Fratele tău. nu-mi place de el.Test complex . extrageţi-le.Extrageţi din fragment un atribut adverbial. intenţionându-se chiar” („Să”. că are nevoie de un mare parking subteran.în text nu există subordonate predicative. Specialiştii ar trebui să propună excavarea zonei din spatele Muzeului de Artă. exprimat prin adverb de loc. să propună excavarea zonei din spatele Muzeului de Artă.Există în fragment subordonate subiective. care are planurile lui şi un premiu al său gata de afişat.(3 puncte) 3. Piaţa de aici are două probleme majore: una. nearticulat.Cine nu munceşte lucrul nu-i sporeşte. . . oricât ar costa. exprimat prin substantiv comun.4 I..de aici = atribut adverbial.4 I..” (Andrei Pippidi . natura elementului de relaţie.Selectaţi din text 3 neologisme şi daţi echivalentul lor semantic din fondul vechi al limbii.(9 puncte + 1 punct din oficiu) Se dă textul: „În afară de megalomania care-i gâdilă pe edilii Capitalei şi pe câte un arhitect ambiţios.(9 puncte + 1 punct din oficiu) 1. simplu. un complement indirect şi un complement circumstanţial de mod şi analizaţi-le din punct de vedere morfologic. neutru.Corectează enunţurile: . gradul pozitiv. intenţionându-se chiar să se demoleze zona. (4 puncte) 2. indicaţi felul lor şi stabiliţi.

singular/un posesor. Se remarcă sensurile conotative ale unor cuvinte: metafora verbală („gâdilă”). tinzând spre stereotipie („edilii Capitalei”). (anacolut) Fii fără grijă în ceea ce priveşte examenele alor noştri.aIII-a. „subteran”. 2. prin mijlocirea conectorilor argumentativi („una.. precum şi structurarea simetrică a frazelor. Se observă exprimarea nespecifică în folosirea substantivelor la plural. câteva forme se apropie de registrul colocvial („megalomania care-i gâdilă”. deşi se remarcă utilizarea unor neologisme. (expresie invariabilă) . „ar costa”) şi cele la conjunctiv („să propună”.”).. unele chiar neadaptate („parking”. Stilul se caracterizează prin claritate. „megalomanie”. II. discursul persuasiv se bazează pe stilul polemic. „oricât ar costa”). se face remarcată funcţia conativă a limbajului. zona = locul. totuşi. cealaltă”). „să se demoleze”) susţin tonul polemic al textului. prima formă („lui”) este un pronume personal. majore = mari. masculin. „context” etc.De fratele tău nu-mi place. prin care se oferă informaţii importante. în cazul Ac. excavarea = săparea. în genitiv. (anacolut) Cui nu munceşte lucrul nu-i sporeşte. Argumente gramaticale (morfosintactice): verbele la condiţional-optativ („ar trebui”. laolaltă cu verbele la prezentul actualităţii („are nevoie”). concretizat în trimiterile ironice. cu funcţie de atribut adjectival..3. epitetul („arhitect ambiţios”). 3.Textul aparţine stilului publicistic Argumente de ordin general: textul conţine informaţii de interes public. pe care municipalitatea ar putea să o demoleze pentru amenajarea unui parking subteran). cu referire la responsabilităţile autorităţilor. Topica este subiectivă (vezi incipitul – „În afară de megalomania. a doua formă („al său”) este în acest context un adjectiv posesiv. cu intenţia de generalizare. „gata de afişat”. corectitudine şi precizie (prezenţa toponimelor contextualizează problema abordată – zona din spatele Muzeului de Artă). Ca atare. cu funcţie de atribut pronominal.1.Cele două forme sunt de pers. Se observă sintaxa bazată pe atributive insuficiente. din actualitatea internă (situaţia unei zone din mijlocul Bucureştiului. dar şi funcţia referenţial-denominativă.. Argumente lexico-semantice: limbajul rămâne accesibil.).

Identificaţi în text şi grupaţi părţuile de vorbire neflexibile. silindu-i astfel pe unii să-şi micşoreze comisioanele.Alegeţi din text 3 cuvinte formate prin diferite mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. 10. 5. ŢIE şi MIE Directori adjuncţi de conştiinţă. 4. încurajat de faptul că ziariştii ăştia stăteau şi ascultau fără să-l deranjeze cu întrebări. alesul nostru prindea din ce în ce mai mult curaj şi-i bătea obrazul lui X. celula de bază a societăţii de consum nervos Cinem-a pârât Se perindau pe acolo foşti şi viitori generali DIE.5 “La sfârşitul săptămânii trecute.Test complex .Explicaţi mijloacele de realizare a comicului în următoarele cazuri: Popoarele denigratoare Haina îl face pe fotbalist Ministerul Părerii Naţionale Spagina întâi Paragini aurii Audio şi n-am cuvinte Familia.Precizaţi valoarea morfologică pentru cuvintele subliniate. cu argumente lingvistice. 9. 2. s-a apucat să facă câteva fandări graţioase şi să deseneze cu sabia prin aer două-trei direcţii optime spre care Europa ar face bine să meargă. II.Identificaţi în text subordonatele necircumstanţiale.Încadraţi textul într-un stil funcţional.15-20 de cuvinte al textului de mai sus. vânzători de ţară şi miliţieni de oraş Răpirea din SRI . la Castelul Foişor din Sinaia. SIE.20 de rânduri. în care să susţineţi opinii contrare despre globalizare. preşedintele nostru i-a strâns în jurul său. de max. de vreme ce globalizarea trebuie să-şi fi atins obiectivele sale economice. pe jurnaliştii străini şi.Identificaţi în text 2 funcţii lingvistice (argumentaţi) 3.Alcătuiţi 2 eseuri argumentative.” I. în timp ce aceştia înfulecau prepeliţă pe pat de mere şi sorbeau un vinişor demisec. deşi sărăcia se stie că e generalizată. elementele regente şi elementele de relaţie.Găsiţi în text 3 cuvinte polisemantice şi ilustraţi câte 3 din sensurile lor. Ba mai mult. 6. 8.Daţi sinonimele neologice a 3 cuvinte din text. 7.Faceţi un rezumat de max. 1. că la el nu e democraţie şi că dă gazul prea scump.

ANEXE abisinian abnegare abnegaţie abrudean abţibild acajuul acnee/acneei acont/aconto acord-cadru acquis adaos/adaos uri ad-hoc adineauri/ adineaori aerotermă affectuoso afgan afişe afrikaans afrodiziac aftershave agheasmă aidememoire airbag aisberg albaiulian alba-neagra aldămaş aleii alibi/alibiuri alică/ alice alişveriş alivancă/ alivenci allegretto allegro altminteri alură alviţă ambigen ambiguu ambulatoriu ambulatoriu amnistie/ amnistiere amor-propriu amvon anacolut/ anacoluturi a-nal-fa-bet an-al-fa-bet/ analoagă/an alogă andaluz andorran angină angora angro anşoa antediluvian anticameră antonpannes c antreu/antre uri aragaz/araga ze arap arădean arbore-decauciuc arc-tic ardei iute arendă/aren de/ arendei areopag argentifer argeşean ariergardă arpagic art deco arteriosclero ză/ ateroscleroz ă as-pru astă-seară asterisc asterisc astm/ast-mul astrahan (el/ei) aşază aşijderea/ aşijderi atât/ atâta a-tlet atoateştiutor atriu/atrium atu/ atuul atunci/ atuncea audiovizual aug-men-tativ autocolant a-u-tum-nal avatar/ avataruri ax/ axă axuri/ axe ayatollah azalee/azale ei azbest azerbaidjan azi-noapte aztec babysitter/ babysittere/ babysitteri bacalaureat badminton bain-marie baligă/baleg ă balneoclimat eric bancnotă banjo banking banner baracă/ barăcii bară/ bare/ barei bardă/ bărzii baseball basedow basm basma basorelief bazileu bazilică băia (baia publică) băieş (miner) băimărean becisnic/bicis nic Beijing/Pekin bele-arte belgrădean belvedere berbec bestseller bezmetic beznă bihorean biker bikini bildungsrom an bilingv bine-crescut binefăcător bine-venit binoclu biochimie bioenergie biolog/biolog ă .

bi-o/bi-op-sie biscuit bitter blacheu bleu bleumarin blocnotes/uri blocstart bloc-turn bluejeans/ blugi blues bluff bodyguard/ bodigard boeuf Bogdaproste/ bodaproste boj-deu-că bomfaier bonsoar Bordeaux Boschet/bosc hete boss/boşi bowling box-office brandy brasardă bravissimo breakfast breaz/ breji/ breze bridge briefing brizbiz broccoli broker brusture Bruxelles/ bruxellez buburuz(gân dac)/ buburuzi buburuză(mu gur)/ buburuze Buda/ Budha buldog buldozer bulgăr/ bulgăre bulină buncăr bungalow/uri bunică-mea bunică/bunici / bunicii bun-plac bun-platnic bun-rămas bun-rămas bun-simţ buret(ţesătur ă) burete(ciupe rcă) burlesc/ burlescă business/-uri businessman / businessmen i bypass byte/ byţi café-frappe cafeină/cofei nă calamar/cal mar calciovecchio Calea-Lactee calea-valea cambodgian camee/came ea/ cameei cameraman camilpetresci an camping câmpulunge an cana/canea canaf/canafu ri/ canafi canal/ canale cancioc cangrena ca-nion cantautor capelmaistru capot capuchehaia/ capuchehaie carafă caramelă/ caramele carbid cardiovascul ar carevasăzică cargou/cargo uri carioca (dans) cariocă (creion) carnaj/carnaj e caro/ caroul (culoare la cărţi) carou/ caroul/ carouri (pătrăţel) cartilaj/ cartilagiu cash casierie ca-si-e-ri-e catering caudillo cazinou cazma călărăşean căpşună/căp şuni/ căpşune câmpulunge an (Câmpulung) Cea-hlău cearceaf/cea rşaf ceartă/ certei cefalee a cementa/ a cimenta (dinţi) cenzitar cercevea cerdac/cerda ce/ cerdacuri cerebel/cere bele/ cerebeli ce-re-mo-nial cernavodean cer-no-ziom cerşetor cetăceancă/ cetăţeană ceylonez challenger chardonnay charismatic charleston charter chat/ chatul chebap .

cheeseburge r/ cheeseburge ri chepeng/-uri chermeză cherry chewinggum chianti chibrit/ chibrituri chiftea chilian chilug (tuns) chimioterapi e chinez/ chinezi chiorăi/ghior ăi chipiu/ chipie/ chipiuri chips/-uri chisea chiuvetă chou à la crème chow-chow cicatrice (pl.)cicatrice/ cicatrici cincila/şinşila ciné-verité cinquecento cin-ste cireaşă/ cireşi/ cireşe citronadă ciubuc/ciubu ce (pipă) ciubuc/ciubu curi (mită) cizmar clarosbcur clarvăzător claun/clovn cleşte/pl.cleş ti clişee clujean coa-fe-ză coasociat coautoare cockerspaniel cockpit cocktail cocoloş/cocol oaşecocoloşi cocs codalb cogeamite colind/colind ă colos/coloşi comesean commedia dell'arte (a se) complăcea (el) concede Concertmaist ru (a) conclu de concluziv confetti congresmen/ congresmeni co-niac container (eu) continui contor/ comptoar(bir ou) contracandid at copertă/ coperte/cope rţi copreşedinte copyright corale (muzicale) corali coreean corigent/ corijent corneei corner cornflakes coroziune/ coroziv corpusculi/ corpuscule corvadă/ corvoadă costarican cotidian cotiniene(zia r) cottage country cowboy cozeur crai-nou cremene/ cremenii crenvurst/ crenvurşti criblură crişean cromozom croşeu/ croşee crustaceu/ crustaceee cuantic cuarţ cubanez cumulonimb us cuproxid curcubeu/ curcubeie curmeziş curriculum vitae curry cuşetă/-e cutter cuvânt-cheie cvasitotalitat e cvasiunanim cvintă/chintă cvorum cyborg dancing dandy danez daravelă/dar averă darămite/dar mite dâmboviţean dârz/dârji/ dârze de cu seară (loc.advb) de-a fir a păr dealer de-a puiagaia de-a v-aţi ascunslea deadweight debuşeu/deb uşee debuşeuri de-ca-tlon (să) decerneze decolteu/ decolteuri decret-lege dedesubt defileu/defile uri .

deînmulţit delincvent demâncarea deochi derby/ derbi (el) derogă/ să deroge Desdemona deseară/ diseară descoji desfrunzi design desprimăvăr a deszăpezire (el) deşartă/ (să) deşerte deux-pieces (a se) dezagrega (a) dezalcooliza (a) dezosa diaree/diareii dibuie/dibuie şte dicton/ dictoane dicţie/ dicţiune dieceză/ dioceză Diesel dimprejurul dinăuntru dindărăt dineu/ dineuri disc-jokey discount disertaţie disident display displăcea distructiv ditamai/ ditai dizenterie djiboutian dojană/dojen i doldora Domnia Ta (un) donjuan Don Juan (un) donquijote Don Quijote dornean drag/dragi/dr agii drajeu/drajeu ri dreptcredincios/ dreptcredincioşi dressing drink driver drum-de-fier dumiri/ dumeri dumping duo/duoul duracid după-amiază du-te-vino duty-free echinocţial echinocţiu echivoc/echi vocă econom/ econoamă eczemă Eiffel Einstein electrocasnic elicopter e-li-cop-ter/ e-li-co-pter elvetic/ elveţian e-mailuri Eminenţa Sa e-mis-fe-ră/ e-mi-sfe-ră en détail epopee/epop eii erbivor escalada escamota escatologie eschimos/ eschimoşi escroc espadrilă etrusc/etrusc i evreică excavator exfoliere exit-poll expreşedinte ex-primministru exsudat extatic extract extravertit/ extrovertit extravilan factotum fairplay fanion/-ne fa-ni-on fascicul/fasci cule (mănunchi) fascicula/ fasciculei (de carte) fast-food fata morgana feedback feldmareşal fenix(palmier ) fenicşi fermoar a fi/fusei/fui fierăstră/feră strău fifty-fifty fii-miu/fiumiu filigran filolog/filolog ă filon/filoane filosofie/ filozofie firimitură fitness flashback floare-de-colţ fluor foarfecă/ foarfeci fohn foitaj fol-clor/ folclor folkist (a) fonda foraibăr forfait fortissimo fotbal fotomodel fratricid frecţiona/ fricţiona frecvent frustrare full-time fundă funeralii .

funerar furnir/ furnire fursec/fursec uri fusiform fuzelaj gablonz gabonez gafeur gafeur ga-i-ţă galanton gangster gay gălbenuş/-uri gâde/ gâdei/gâdelu i geacă/ geci generalmaior genuflexiune geofizică germen/ germene get-beget ghanez gheară gheată ghei-şă ghei-zer ghetou/ ghetouri ghiont/ghionţ i/ ghionturi ghips ghiudem/ ghiuden gigolo giuvaier glaspapir glasvand glau-com globe-trotter a glosa/glosă gofraj gogoşărie golaveraj golgheter graden gradene graffiti grimasă gris grizonant grizzly groggy grosso modo grotesc/grote scă GuineeaBissau/ guyanez guturai/gutur aiuri/ guturaie hacker haiku halo/ halouri halva hambal hamburger hamster handbal happening happy-end hardware harfă/harpă harghitean hasdeian hasmaţuchi haşiş hawaiian heirup heleşteu hematom/ hematoame henţ high-life hilar/ilar hobby hocheist holdup homeless hopa-mitică horezean (Horezu) horn/ hornuri horror hotdog hotel/ hoteluri hotline htonian humorean (Gura Humorului) hunter huşean hybris iacătă ia-nu-a-ri-e iarbă/ierburi/ ierbii icefield ici-colo icră/icre/icrei ierarhie ieromonah ieşean igienă ig-no-ra/igno-ra igrasie i-gua-nă ikebana Ilenei/Ileanei imbroglio impiegat importun/ inoportun/ importuna incarna/încar na incas/incaşi incorporare/ încorporare incriminator incrusta incrustaţie indice/indici indigo/indigo ul indoeuropean in-e-gal/i-negal infarct/infarc te infirmerie ingurguta inopinat interactiv intermezzo i-nun-da-ţi-e/ in-un-da-ţie ipsos irakian israelian israelit Istanbul item/ itemi/itemuri /iteme iuncher izbi izlaz izmă îmbrăcămint ei/ îmbrăcăminţi i împăratul Roşu/ RoşuÎmpărat înaintemergător încunoştinţa .

ea.lunt ri Maastricht Macferlan Machiavelli machieur machieuză macho macrameu/ macrameuri magazioner/ magazioneră maică-mii Maiestăţile/ Majestăţile Voastre maiestuos maioreasă maiou majoretă . ei) înşală Înştiinţa (clasa) întâi/ întâia într-adevăr întreprindere întreprinzăto r învârt/învârt esc jackpot jacuzzi jamaican jandarmerie jantă/jante japonez jargon/ jargoane javanez jazz jazzband jăratic jeans/ jeanşi jecmăni jecmăni jeep jerseu/ jersee/ jerseuri jgheab jian jilţ/jilţuri jiu-jitsu job jogging joimăriţă/-e joint-venture joker judo judocan/judol a jumping june-prim jur-împrejur jurisconsult jurisprudenţă kaizer kaki kalaşnikov Kamikaze kampuchian karate karma kazah kenyan ketchup khmer kibbutz kidnapping kievean kilocalorie kilohertz kilowatt /kilowaţi kilt/ kilturi kinoteterape ută kitsch kiwi knockout knockdown know-how koala kripton lacrimale(gla nde) lactoegetarian lady laitmotiv laolaltă laoţian lapislazuli laptop lasou layout lăcaş/locaş lăcătuşărie lănţug lănţuşor Lăsatulsecului Lăsatasecului lăvicer/lăicer lână/ lânii leafă/lefiuri/ lefi (găvan) leber/lebervu srt lelică/lelicăi/l elichii lenjereasă lesothian leţcaie/lăţcai e lezmaiestate / lezmajestate liber-arbitru libercugetător liberă practică libero liberprofesionist libido/libidoul lider liechtensteini an lied lighean/ ligheane/ligh ene linc-şii lingoare/lâng oare lin-gvist liniar linoleum lipom/lipoam e living-room livresc/ livrescă lobby locşor/ locuşor logoree/logor eei loisir look looping luare-aminte lubrifiant lugojean luminescent/ luminiscent lungmetraj luntre/pl.încurcă-lume îndeajuns îndeaproape îndrumă a înflora a înflori a se îngrija a se îngriji înota (el.

m atrice mau-so-leu maya mănuşă mă-sii /măta/ mă-tii mătuşăcăi/ mătuşichii/ mătuşicii mâinedimineaţă mâzgăli media/medie i medieşean mediteranee an mehedinţean memento/ mementoul meniu/meniu ri merituos mesadă/ mesade mesadei metalazbest mexicană mezzo-forte mezzosopran ă miazănoapte miazăzi mic-burghez micsandră mezzosopran ă mignonă (tip de literă) (al o) miilea mikado milieu/milieu ri minge/mingi/ mingii minimarket minion ministreasă miscelaneu/ miscellanea miting mizanscenă mfluz/mofluz i/ mofluji molatic moliftă/ molitvă monedă/ monede/ monedei monegasc (Monaco) mo-no-clu/ mon-o-cu monolog/ monologuri morfinoman moschee/mo schei/mosch eii mostră motto mouse mozzarella mugur/mugu ri mureşean muschetar/ muşchetar musical nailonuri narcoman/ narcomani năprasnic negruvodean (Negru-Vodă) Nemaiştiind neoliberal nepreaştiind newyorkez nimeni/nime nea nivel/ niveluri/nivel e nutrie oberliht oblojeală obstetrică offline/offline oberchelner ofsaid omoloagă/ omologă om-senvici/ om-senviş onomatopee/ onomatopeei onorariu optsprezece oţel-beton pager pahiderm paliativ pampers pancartă papuaneoguineean parade/para dei paradiziac paradox/-uri pardesiu/par desie parking parodontoză parti-pris party pasămite paspartu passacaglia paşa/paşale Paşte pate(de ficat) pateu (patiserie) patiser patinoar patriotă patvagon păianjen/păi anjeni .make-up malahit malaysian malian(Mali) mall Mallorca malpraxis maltez malversaţie mangal manichiură maree/mare ei marfar mariachi marijuana marmoreean maro Marseilleza marşarier maseur/mas euză masterand maşinăcapcană maşinăunealtă matineu/mati nee (spectacol) matineuri (capot) matrice/pl.

pântec/pânte ce pârâu/pâraie pârg/pârgă pedigri/pedri griuri pe-hli-van pe-i-saj pelerin penalty/pena lti lui Pepelea/ Pepelei pepsi perchiziţie/ percheziţie peregrin pergamut perpeli/pârpă li peruan petic/petice petrosin petroşenean pezevenchi/ pezevenghi Phoenix/ phoenicşi pickhammer pick-up pieii (animale) piele/pielii pieptăn/ pieptene/pie pteni pierde-vară pietrifica pilug ping-pong pioneză/piun eză pirahnia pitoresc/pitor ască piuă/pive piure pizza placardă planning plapumă/plă pumi plasmă plastilină plasture play-back pleavă/plevei pocher/poker pogrom poaiană/poie ni poliloghie/ polologhie ponce poncho pop-corn porcoi/purcoi porridge portaltoi portavoce portmoneu/ portmonee portret-robot posttotalitar posttraumati c poţiune precedă premisă prerie prezbiteră pricomigdală pricopsi/ procopsi (unui) prieten al meu (nişte) prieteni ai mei (unor) prietene ale noastre primministrul primprocurorul prim-solist primviceprimministru prişniţ/ prişniţe proamerican procesverbal prompter pro-NATO proră/provă proroc prosternează psiholog/ psihologă pudibond pulover/pulo vere punc-taj punk pursânge pururi/purure a puzzle PVC-ul Quatar quaker quarc quasar quattrocento quiproquoul quipu radioamator ralanti rastel/rastele ravioli răufăcător răzjudeca rândunea/ rândunică râpă/râpe/râ pi râşniţă rea-credinţă rea-voinţă redactor-şef refren/refren e reiat repercusiune resoarte(sect oare) resorturi(arc uri) reşou/reşouri robinet/ robinete/robi neţi rock-and-roll rolfilm rom/rrom roşiorean (Roşiorii de Vede) rouă/rouăi rozalb rug/rugi (plante)/ ruguri rugby/rugbi rummy sabat/-uri safari/safariu ri SaintBernard sake-ul salată de boeuf Saligny salvadorian .

sanda/sandal e sandvici/sen dviş sangvin sanmarinez sarcofag/ sarcofage sari/ sariuri sarma/sarma le satin satulungean (Satulung) sătmărean (frate)-său/ (lui) frate-su sânnicolean sârbo-croat schi schimnic/schi vnic scotch scovergă/ scovardă scurcircuit scurtmetraj self-mademan self-service semianalfabe t seminar/sem inare semifabricat senegalez sequoia seringă seropozitiv serviciu sesiune setaveraj setter severinean sevillan sex-appeal seychellez sfanţ sfoiag shaker shakespearia n shop shopping center show showbiz showroom sierraleonez simptom/ simptome sinaiot sinăian sinod/ sinoade skateboard skinhead slang slash slătinean slobozean slogan/ sloganuri/slo gane smalţ smarald smântână smeş/smash sminti smoching snoavă snob/snoabă soacrămii/tii/sii soare-apune soare-răsare soartă/sorţi/s orţii socialdemocrat sociocultural sorei/surorii sociolog/soci ologă software someşean somptuos soră-si sotto-voce spaghete spalier spasmodic spăşit spicher spleen sponsor sportsmen Sri Lanka standby/stan d-by steward stewardesă sticks stomatologă stop-cadru story (a) strangula stras/ştras stripper stroptease (al) o sutălea (al) nouă sutelea sus-numit suzetă svastică şa/şei/şeii şapirograf şodou şotron să şovăie ştachetă ştecăr şustăr/şuster şvaiţer taică/taichii/ lui taica taică-meu/miu talk-show tamariscă tapeur tapiocă tăieţei/tăiţei tăpşan/tăpşa ne tăvălug/tăvăl uguri tânjală/tânjel ii târgumureşe an târg-şor tenace/tenac i tenismen/ tenismeni/ tenismenă tindă/tinde/ti ndei titirez/ titirezi/titirez uri toartă/toarte tontoroiul/ ţonţoroiul torpedo/torp edoul topogan/tobo gan torent/ torenţi/torent e totem/totem uri traco-dac trahee/trahei / traheii trăsni tranşee/tranş eei .

treabă/trebur i triplusalt tro-i-ţă Tropicul Racului trotuşean tulcean tumoră/tumo are tumultuos tunel/ tuneluri/tune le turdean(Turd a) turnir/turniru ri turkmen turnean (Turnu Măgurele) turtă-dulce tutti-frutti TVA-ul tweed twist Ţara de Foc ţarigrădean ţăţică/ţăţicăi/ ţăţicii/ţăţichii / ţâşti-bâşti ţeapă/ ţepei/ţepii(aş chie) Forme de genitiv-dativ aleii amiezii arendei lui badea/ badei barei ţigancă/ţigăn ci ţintitim/ ţintirimuri/ţin tirime ţumburuş/ ţumburuşe/ ţumburuşuri u-crai-nean ugandez ultimatum/ ultimaturiuri ultim/ultimel e ultramarin ultrasecret ultrascurt ultraviolet umlaut unicorn untdelemn upercut ups uranisc/orani sc urcior(vas) uzbec uzufruct vagabond/ vagaboandă vagoncisternă vagonet/vag onete valvârtej varieteu/vari eteuri vasăzică vârstat/vrâst at vâr-stă velur venezuelean vermicid vernil verso/versou l vest-german vicepreşedin te videocameră videofon vilegiatură vinegretă vineri vinietă virus/virusuri / viruşi viteaz/viteji/v iteze viţă-de-vie vizavi vlădică/vlădi căi/ vlădicii/vlădi chii voie bună walkie-talkie walkman watt-oră weekend weltanschau ng whisky white-spirit windsurfing wolfram yală yankeu yard yemenit yen yeoman yesman yoga yoghin ytriu yuan yucca za/zale/zalei zăbavă/ zăbavei/zăbă vii zălog/zălogi/ (arbust)/ zăloage(gara nţie) zepelin zeroul zigzag zilier zilieră zi-lumină zimnicean zi-muncă zor-ne bărzii bunicii cameei caramelei căzii cenuşii certei ceţii cicatricii cinstei ciocolatei coardei/corzii .

Zizi ŞtefănescuGoangă. 1998. Lucreţia Mareş. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Flora Şuteu.cofei cohortei comunei copertei/coperţii corabiei corneei cravatei cremenii dobânzii dojenii dumbrăvii epopeii femeii feţei gâdei/gâdelui gâlcevei gâştei grijii ideii ierbii Ileanei/Ilenei îmbrăcămintei/ îmbrăcăminţii jantei lânii laturii lelicăi/lelichii lenei liniştii lunii luntrii maică-mii maică-sii maică-tii mantalei mareei mass-mediei matricei mămicăi/ mămichii/mămicii mărfii mătuşicăi/ mătuşichii/mătuşicii melopeii monedei moscheii năpastei nurorii odaliscei odăii onomatopeei ordinii oştii paşalei (paşă) lui Pepelea/Pepelei pielii/pieii (animal) pieţei piuă/pivei plajei plăgii plevuştii podiştii poienii popii prăpastiei remarcii remorcii rouăi sorei(medicale) stelei surorii şeii(şa) taichii/lui taica lui tataia/tataiei lui tata/tatălui/tatei/ tindei tinereţii toartei traheii tranşeei trebii ţărăncii ţăţicăi/ţăţichii/ţăţicii ţepii/ţepei ţigăncii vămii văpăii vlădicăi/ vlădichii/vlădicii vulpii zăbavei/zăbăvii Bibliografie: a)Surse principale (dicţionare şi alte lucrări normative): Dicţionar al limbii române actuale – Zorela Creţa. Bucureşti. Valeriu Şuteu. Ed.Curtea Veche. .

Editura Saeculum. 2002. 2002. b)Surse de material: Dilema Veche.Coresi. Gramatica limbii române. 1992. Dicţionar de antonime. Marele dicţionar de neologisme. Dicţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti. 2002. 1998. Editura Univers Enciclopedic. G. – Moda lingvistică 2007. Pană Dindelegan. Vasile Breban. Florin Marcu şi Constant Maneca. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Cotidianul. Academia Romană. Academia Caţavencu. 2005. Editura Academiei Române.Rosetti”.a II-a. Florin Marcu. 2005. Bucureşti. Editura Litera Internaţional. Ed. Luiza şi Mircea Seche. Dicţionar de sinonime. DOOM. Editura Litera Internaţional. Editura Univers Enciclopedic. Luiza şi Mircea Seche. ed. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Gabriela – Teorie şi analiză gramaticală. Gruiţă. . 2006 . 1986 .Paralela 45. Ed. Ed. Editura Academiei. Craiova. A II-a revăzută şi adăugită. 1980 Dicţionarul de neologisme.Dicţionarul limbii române contemporane. Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful