BORANG SKALA PENGKADARAN

MENGUKUR MINAT MURID

BAHAGIAN A NAMA : JANTINA : KELAS : MASALAH : BAHAGIAN B BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AKTIVITI Adakah murid berminat dalam mempelajari urutan nombor ? Adakah murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan ? Adakah murid memberi tumpuan ketika aktiviti dijalankan? Adakah murid gembira ketika melaksanakan aktiviti? Adakah murid dapat bekerjasama dalam melakukan aktiviti? Adakah murid memberi respon terhadap pertanyaan guru? Adakah murid membantu rakan lain dalam pelaksanaan aktiviti? Adakah murid menggangu rakan lain semasa aktiviti dilaksanakan? Adakah murid bersemangat dalam melaksanakan aktiviti? Adakah murid berminat dengan permainan takal nombor yang digunakan? 1 2 3 4 5

Petunjuk pemberian markah 1 Sangat Lemah Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 Soalan 6 Soalan 7 Soalan 8 Soalan 9 Soalan 10 Langsung tidak berminat Langsung tidak melibatkan diri Berjalan-jalan ke tempat lain Sangat tidak gembira Tidak memberi kerjasama Tidak memberi respon Langsung tidak membantu Sangat menggangu Tidak bersemangat langsung Langsung tidak berminat 2 Lemah Kurang berminat Hanya melibatkan diri secara paksaan Melakukan kerja lain ketika aktiviti Tidak gembira Kurang memberi kerjasama Kurang memberi respon Kurang membantu Menggangu Kurang bersemangat Kurang berminat 3 Sederhana Semakin berminat Melibatkan diri tetapi kurang aktif Kurang memberi tumpuan Kurang gembira Memberi kerjasama Memberi respon apabila di soal Membantu apabila di suruh Kurang menggangu Semakin bersemangat Semakin berminat 4 Baik Berminat Mengambil bahagian dalam aktiviti Memberi tumpuan dan sesekali tidak Gembira Memberi kerjasama dengan baik Memberi respon secara sukarela Membantu secara sendiri Tidak menggangu Bersemangat Berminat 5 Sangat Baik Sangat berminat Mengambil bahagian secara aktif Memberi tumpuan sepenuhnya Sangat gembira Memberi kerjasama dengan rela Teruja menjawab persoalan guru Membantu dengan gembira Sangat tidak menggangu Sangat bersemangat Sangat berminat .

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful