Disediakan oleh: Ferlis Hj Bahari 22 Okt 2008

RINGKASAN KULIAH INFERENSI STATISTIK
1. KORELASI PEARSON 1.1 Untuk mengukur hubungan / perkaitan antara dua pembolehubah 1.2 Simbol statistik = r ; nilai r dari – 1.0 hingga 1.0 1.3 dk = N – 2 1.4 Jadual genting (korelasi Pearson) pada aras keyakinan ujian dua hujungan .05 1.5 Contoh Jadual Subjek Skor Math Skor Baca (X) x (Y) X2 (X) (Y) 1 32 17 544 1024 2 54 13 702 2916 JUMLAH ∑ X = ………. ∑ Y = ………. ∑( XY) = …… ∑ X2 = ……… 2. 2.1 2.2 2.3 2.4

Y2 289 169 ∑ Y2 = ………

REGRESI Untuk mengukur pengaruh / meramal / kesan / hubungan yang linear antara dua pembolehubah Persamaan (Y = a + Bx) Simbol statistik = t dk = N – 2 2.5 Jadual genting (Ujian-t) pada aras keyakinan ujian dua hujungan .05 2.6 Contoh Jadual Subjek Skor Stres Skor Depresi (X) x (Y) X2 Y2 (X) (Y) 1 32 17 544 1024 289 2 54 13 702 2916 169 JUMLAH ∑ X = ……….. ∑ Y = ………. ∑( XY) = …… ∑ X2 = …….. ∑ Y2 = ……… 3. UJIAN t SAMPEL BERPADANAN/ BERKAITAN/ BERULANG

3.1 Untuk mengukur perbezaan satu pembolehubah (PNGK) antara dua situasi yang berbeza (sebelum
3.2 3.3 3.4 3.5 & selepas kursus motivasi) tetapi subjek/ orang yang sama. Simbol statistik = t dk = N – 1 Jadual genting (Ujian-t) pada aras keyakinan ujian dua hujungan .05 Contoh Jadual Motivasi Pelajar d Pelajar Sblm Kursus Slps Kursus 1 85 80 5 2 70 75 -5 3 50 40 10 4 60 45 15 5 70 55 15 6 70 65 5 7 70 75 -5 8 75 65 10 Min = 68.75 Min = 62.5 ∑d = 50

d2 25 25 100 225 225 25 25 100 ∑d2 = 750

INGAT: Pastikan cara menjumlahkan nilai ∑d = 50. BAGAIMANA? Langkah 1: Campurkan nilai (5+10+15+15+5+10 = 60) Langkah 2: Campurkan nilai - 5 + (-5) = - 10 Langkah 3: 60 + (- 10) 60 – 10 50

1

5 32..50 0.0 .4 dk = (bil.33 .17 .83 18..27 17.83 10.5) 5 (21.16.33 300 (f0 .5 Contoh Jadual X1 15 20 ∑Xki …….33) 110 Jumlah 150 100 50 300 Keseluruhan 5..67 36.fe)2 / fe 22.39 (f0 . 5.29 367. X32 841 225 …….50 .1 Digunakan apabila subjek yang berbeza melakukan tiga (atau lebih) situasi/ keadaan (data nominal) bagi menguji satu pembolehubah terikat (data interval/ ratio).3 Simbol statistik = χ2 5. sel dlm Baris – 1) 5.25 6. ia terdiri daripada 2 atau lebih kategori).50 .83 19..49 117.19 22. ……. X2 17 15 …….83) 125 Sederhana Sukar 30 (32.0 41.2 Konsep utama – kekerapan yang dicerap/ diamati dan kekerapan jangkaan 5.1 Untuk menyelesaikan masalah yg mempunyai 2 atau lebih pembolehubah (bagi setiap pembolehubah.40 RUMUS INI JANGAN LUPA: 2 . …….26. Lajur – 1) x (bil.fe) 37.05 4...89 1877. Min Xi …….0) 80 (36..00 711.67) 30 (10..79 169. sel dlm. 5.67 20. 5.8.05.4 Jadual genting (ANOVA) pada aras keyakinan ujian dua hujungan .6 Jadual taburan kekerapan Persepsi Etnik Jumlah Keseluruhan Melayu Cina India Sukar 100 (62.63 33.fe)2 1406.25 1225.10.2 Simbol statistik = F 4.67) 10 (18.83) 65 Tidak Sukar 20 (55.07 12.29 277. 4.67 21.49 69.7 Jadual mencari nilai χ2 kiraan Sel Melayu Cina India Kategori Sukar Sdrhn Sukar Tidak Sukar Sukar Sdrhn Sukar Tidak Sukar Sukar Sdrhn Sukar Tidak Sukar Kekerapan Cerapan (f0) 100 30 20 15 5 80 10 30 10 300 Kekerapan Jangkaan (fe) 62.20 5.67) 10 (20..5 Jadual genting (Ujian Khi Kuasa Dua) pada aras keyakinan ujian dua hujungan .Disediakan oleh: Ferlis Hj Bahari 22 Okt 2008 4. X 42 1764 400 ……. X4 42 20 …….5 55. X12 225 400 ……. ANOVA SEHALA UKURAN BEBAS 4.2.93 3. …….82 51.35..3 dk = • • dkA dkD = k – 1 (k = jumlah kumpulan atau kategori) = NT – k (NT = jumlah kes keseluruhan) 4.67 43.5) 15 (41.67 ... KHI KUASA DUA (UJIAN KEBEBASAN) 5. X3 29 15 ……. X22 289 225 …….33 (f0 .

ia (perbezaan / hubungan) itu signifikan SELAMAT MENGULANGKAJI & MENJAWAB 3 . ia (perbezaan / hubungan) tidak signifikan Apabila r / t / F / X2 kiraan > r / t / F / X2 genting = Hipotesis nol ditolak.Disediakan oleh: Ferlis Hj Bahari 22 Okt 2008 Apabila r / t / F / X2 kiraan < r / t / F / X2 genting = Hipotesis nol diterima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful