H5043

SOALAN 1

a) Jelaskan langkah-langkah keselamatan ketika membersihkan tub mandi, jubin lantai, permaidani dan tingkap di dalam bilik tetamu di hotel. (10 markah) b) Senaraikan kronologi bagi memulakan proses pembelian peralatan baru (perolehan) bagi sesebuah hotel. (10 markah) c) Apakah yang dimaksudkan dengan ‘inventori’. Bagaimanakah sistem ini berfungsi untuk memastikan operasi perniagaan berjalan dengan lancar. (5 markah) SOALAN 2

a) Senaraikan LIMA (5) komponen yang terdapat di dalam faktor tema dan konsep bagi perancangan awal untuk sesebuah restoran (5 markah) b) Jelaskan bagaimana‘market feasibility study’ boleh membantu perancangan awal penubuhan restoran. (10 markah) c) Apakah garis panduan yang sesuai untuk pemilihan lokasi penempatan hotel bertaraf lima bintang. (10 markah) SOALAN 3

a) Apakah LIMA (5) sumber tenaga yang boleh diperolehi di Malaysia pada masa kini dan ianya boleh didapati dengan mudah. (5 markah) b) Huraikan dengan ringkas faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada Energy Management Program. (10 markah) c) Terdapat pelbagai masalah-masalah didalam aspek pengurusan tenaga di dalam industri hospitaliti. Nyatakan masalah-masalah tersebut dan berikan pandangan anda untuk menyelesaikannya dengan berkesan. (10 markah)

2/4

Terangkan secara terperinci cara api merebak. Alat pemadam api jenis halon. (16 markah) b) Apakah peraturan-peraturan keselamatan tempat kerja bidang hospitaliti yang perlu dijelaskan kepada pekerja-pekerja baru dan lama untuk memastikan ianya sentiasa dipatuhi dan mampu mengurangkan resiko kemalangan. iv) Alat pecah kaca. (5 markah) (5 markah) (5 markah) (2 markah) iii) Alat pemadam api jenis karbon dioksida (CO2). (9 markah) 3/4 . (8 markah) SOALAN 5 a) Jelaskan EMPAT (4) klasifikasi kebakaran dan kaedah-kaedah yang terbaik untuk memadamkan kebakaran tersebut. b) Pencegahan kebakaran adalah langkah awal yang mesti diambil bagi mengelakkan api kebakaran daripada berlaku dan juga langkah awal bagi mengelakkan kebakaran yang baru bermula daripada merebak ke peringkat yang tidak terkawal.H5043 SOALAN 4 a) Jelaskan jenis-jenis bagi alat pencegahan kebakaran berikut. i) ii) Alat pemadam api jenis debu kering.

Berikan penerangan ringkas terhadap langkah pengurusan penyelenggaraan bagi setiap peralatan tersebut.H5043 SOALAN 6 A. Ini berlaku kerana pengurusan penyelenggaraan bagi peralatan tersebut tidak dibuat dengan teratur dan sistematik. [25 markah] 4/4 . MESIN PENGISAR MAKANAN PENDINGIN / CHILLER PERIUK TEKANAN PERIUK NASI GRIDDLE Senarai di atas adalah antara peralatan dapur yang kerap rosak dan sering memerlukan pembaikan yang melibatkan kos yang tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful