6/10/2011

Διδάσκοντας
γλώσσα και
μαθηματικά με
το Farmville

Γιακουμάτου Μαρία-Τερέζα
terracomputerata

Σχετικά με το Facebook
«το πιο επικίνδυνο ναρκωτικό του 21ου
αιώνα» Ουμπέρτο Εκο
μηχανή απώλειας χρόνου
παγκόσμιο στέκι
το νέο τηλέφωνο

1

6/10/2011

Εκπαιδευτική αξιοποίηση
• Αμφιλεγόμενο εγχείρημα;;;
• Γενιά Μ

Να πάρουμε θέση;
• Μυρίζει μπαρούτι

• Ας διδαχθούμε από τους Ελβετούς…

2

6/10/2011

Ναι μεν αλλά…

Τα παιδία παίζει
• Αγρότες
• Δήμαρχοι

3

6/10/2011

..μανιωδώς

Συλλογικά ψηφιακά παιχνίδια
• αξιοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα
• το κοινωνικό περιβάλλον συντελεί στην
πρόοδο του κάθε παίκτη – αντιδωρισμοί
• οι παίκτες μοιράζονται τα κατορθώματά τους
και συνεργάζονται, είτε ανταγωνίζονται
συλλέγοντας εικονικά αντικείμενα τα οποία
επιδεικνύουν μέσω των ψηφιακών χώρων
που δημιουργούν

4

6/10/2011

Αγρότες
ενωμένοι
Καλλιεργείται η
συνεργατικότητα;

Τίτλος δραστηριότητας: Αγρότες

ενωμένοι

Εκπαιδευτικοί: Γιακουμάτου Τερέζα Δασκαλοπούλου Αναστασία
Σχολείο:2ο ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Ελληνικού

5

6/10/2011

Αγρότες ενωμένοι
Αντικείμενο: [Γλώσσα – Μαθηματικά - Οικονομία]
Τάξη: [Β΄Λυκείου]

Σκοπός: [Γλώσσα: Παραγωγή λόγου / Ημερολόγιο –
Μαθηματικά: Σχέση τιμής – απόδοσης

Δεξιότητες: Ανάπτυξη συνεργατικότητας]
Λογισμικά: [λογισμικό παρουσίασης- λογιστικό φύλο]

Αγρότες ενωμένοι
• Σκοπός: η δημιουργία μιας εικονικής φάρμας
στο περιβάλλον του Farmville και η
παρατήρηση της πορείας της μέσα σ' ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τριών
εβδομάδων (Δεκέμβριος –Ιανουάριος 2010).

6

6/10/2011

Στόχοι των ομάδων
• να ανέβουν σε ανώτερο επίπεδο του
παιχνιδιού, συλλέγοντας, όσο το δυνατό,
περισσότερα αποκτήματα, (ζώα, κτίρια,
δέντρα και χρήματα – (Farmville coins).
• Τήρηση ημερολογίου
• Τήρηση αρχείου στιγμιοτύπων

Περιγραφή δραστηριότητας
Πώς κάνατε το μάθημα; Χωριστήκαμε σε ομάδες
Υπήρχε μία ομάδα που διαχειριζόταν μία φάρμα από
κοινού και μία ομάδα 5 ατόμων που ανέπτυξαν τις
ατομικές τους φάρμες
Πώς προετοιμαστήκατε; Οι έμπειροι μαθητές έδειξαν
τον τρόπο χειρισμού του κοινωνικού παιχνιδιού
farmville
Τι υλικό χρησιμοποιήσατε; Αξιοποιήσαμε το Farmville
της Zynga. Κάναμε υπολογισμούς με το λογιστικό
φύλλο και παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα στην
ολομέλεια.

7

6/10/2011

Διδασκαλία
πώς οργανώσατε τα παιδιά; Οι έμπειροι παίκτες μοιράστηκαν
στις δύο ομάδες.
ποια ήταν η διάρκεια του μαθήματος; 4 δίωρες συναντήσεις
συντονισμού αλλά οι παίκτες συνέχιζαν και στο σπίτι τους το
project
τι ζητήθηκε από τα παιδιά; Ο στόχος που τέθηκε ήταν να
ανέβουν επίπεδα αναπτύσσοντας τη φάρμα τους.
Στη συνέχεια παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης τις επιλογές
αγορών σπόρων /εργαλείων και ζώων δικαιολογώντας τις
τι υλικό χρησιμοποιήσατε; Αξιοποιήσαμε screen shots του
προγράμματος. Οι μαθητές κατά την παρουσίαση αξιοποίησαν
το λογ. παρουσιάσεων ενώ για τους υπολογισμούς του
κόστους των σπόρων και ζώων το λογιστικό φύλλο

Οι παίκτες μας επί το έργον

8

6/10/2011

Σύγκριση
πόσο διαφορετικό έγινε το μάθημα σε σχέση με το
πώς θα γινόταν με τα συμβατικά μέσα διδασκαλίας;
• Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να
μοιραστούν, να συγκρίνουν και να παρουσιάσουν
πληροφορίες για μία ευχάριστη ενασχόλησή τους.
Οι μαθητές:
• Μοιράστηκαν πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι.
• Δημιούργησαν παρουσιάσεις σχετικά με όσα έμαθαν.
• Καλλιέργησαν το συνεργατικό πνεύμα
• Παρήγαγαν λόγο για μία δημοφιλή δραστηριότητα
τους, το ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Αξιολόγηση
τι πήγε καλά; τι θα αλλάζατε;
Λειτούργησε το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. Οι
μαθητές συντόνισαν τις προσπάθειές τους
ώστε να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους
ποια ήταν η αντίδραση των παιδιών;
Ενθουσιάστηκαν που ένα παιχνίδι
εντάχθηκε στο μάθημα κι ευχαριστήθηκαν
τις ασκήσεις μαθηματικών καθώς είχαν
άμεσο αποτέλεσμα

9

6/10/2011

Παρατηρήσεις από την εφαρμογή
• Αγρότες ενωμένοι: οργανωτικές
δυσλειτουργίες
• Κεντρικός συντονισμός – καταμερισμός
εργασιών
• Μεμονωμένοι παίκτες: σημεία κόπωσης ήδη
από τη 2η εβδομάδα
• Χριστούγεννα – εποχιακές σπορές

Αγρότες –ημέρα 3η

10

6/10/2011

Ανάπτυξη στρατηγικής
• Μεγιστοποίηση κερδών μέσω επιλογής των
κερδοφόρων καλλιεργειών
• Αξιοποίηση λογιστικού φύλλου: μετάφραση
των δεδομένων του παιχνιδιού σε
μαθηματικές δομές, υπολογισμός τιμής
απόδοσης
• Μόχλευση και δεοντολογία

Αγρότες –ημέρα 5η

11

6/10/2011

Δεξιότητες
Μεταξύ των παιχτών αναπτύχθηκε δημιουργικός
ανταγωνισμός (συγκρούσεις, αντιπαλότητα),
αλλά και σχέσεις συνεργασίας, φιλίας,
εκτίμησης, ενώ κατά τη διάρκεια των
παρεμβάσεων καλλιεργήθηκαν οι διαδικασίες
συζήτησης, συμβουλής, ανταλλαγής και
αντανάκλασης.

Αγρότες 21η μέρα

12

6/10/2011

Γλωσσικές δεξιότητες
Οι μαθητές συνέκριναν και παρουσίασαν
Συνέταξαν ημερολόγιο των επιλογών τους
Παρήγαγαν λόγο ενταγμένο σε επικοινωνιακό
πλαίσιο για μία δημοφιλή δραστηριότητα
τους, το ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Ritchie - 3η μέρα

13

6/10/2011

Αξιολόγηση
Παρατήρηση των παικτών
Ημιδομημένη συνέντευξη
Ερωτηματολόγιο

Ritchie-21η μέρα

14

6/10/2011

Οι μαθητές δήλωσαν…
• εμπλοκή λόγω της δυναμικής της ομάδας που
δημιουργεί το παιχνίδι μέσω της διαδικασίας
αντιδωρισμών.
• αξιοποίηση μαθηματικών γνώσεων και
πληροφορικής
• πειραματισμός
• χαμηλή βαθμολογία ως κίνητρο

Chelsea – 1η μέρα

15

6/10/2011

Chelsea- 21η μέρα

Sarab -21η μέρα

16

6/10/2011

Έλαβον…
AGROTES

GREGIE

RITCHIE

DANICA

SARAB

CHELSEA

Level

26

6

12

10

10

9

Ribbons

62

3

10

4

3

3

Masteries

4

-

-

-

-

-

Medals

0

0

0

0

0

0

Collection
s

0

0

0

0

0

0

Buildings

7

1

1

2

2

2

FV cash

44

12

17

14

12

12

Coins

261.651

3.734

16.563

7.288

6.988

6.967

6 συναισθήματα – 11 ένστικτα

προκαλούνται 6 βασικά συναισθήματα
η δημιουργία και η ένταση εξαρτάται από την
ενεργοποίηση 11 βασικών ενστίκτων

17

6/10/2011

Συμπερασματικά
Οι μαθητές εργάσθηκαν με δημιουργικότητα,
μέθοδο και φαντασία σε ένα σύνθετο έργο και
κατέληξαν σε μία παρουσίαση στην οποία
ανάπτυξαν προβληματισμούς και νέες ιδέες.
Αξιοποιήσιμα διδακτική πράξη αλλά χρειάζεται
να καταλήξουμε σε κάποιες βασικές αρχές
αξιοποίησής τους.

Οργώσαμε-σπείραμε-θερίσαμε – μαζέψαμε αβγά –
αρμέξαμε αγελάδες και το ευχαριστηθήκαμε

18