Viziunea USL privind mediul

Romania 2020 Dezvoltare durabila. Respect pentru mediu

De ce avem nevoie de o viziune pentru mediu?

În România, protecţia mediului continuă să fie o preocupare marginală, prezentă adesea în discursul public, dar lipsită de consistenţă. Avem legi, avem institutii si avem si intentii asumate de putere. Nu avem insa reactii corecte la probleme de fond – cazuri precum Rosia Montana, precum pericolul de a fi sanctionati de UE pentru praf si pentru deseuri, taxa pe poluare, fondurile europene prea putin atrase pe mediu, defrisarile, poluarea din Delta Dunarii, orasele tot mai imbacsite – toate sunt subiecte de mediu, toate ne afecteaza in mod direct si la toate guvernul a reactionat prost. Romania rateaza sansa dupa sansa de a-si crea o economie verde, de a profita de oportunitatile eco-guvernarii. Criza este si o sansa pentru Romania de a-si orienta politicile de crestere spre economia verde, spre sustinerea sectoarelor care produc locuri de munca verzi si spre o dezvoltare durabila. Din pacate, in prezent, actuala putere ne distruge viitorul prin taierea cheltuielilor pentru educatie si sanatate. Când locurile de muncă se reduc, când preţurile cresc dramatic, când veniturile populaţiei sunt tăiate, soluţia nu este aceea de a aştepta revenirea pieţelor externe, de a împrumuta în permanenţă bani şi de a alimenta cu fonduri publice doar clientela politică, aşa cum face guvernarea Băsescu-Boc. Suntem o tara europeana si trebuie sa incepem sa ne comportam european. Iar o viziune privind mediul trebuie sa arate modul in care USL vrea sa includa aceste probleme – care tin de calitatea vietii tuturor – in programul sau de guvernare.

Viziunea USL privind mediul

SITUATIA ACTUALA

Actuala guvernare sabotează dezvoltarea durabilă
• În România, protecţia mediului continuă să fie o preocupare marginală, prezentă adesea în discursul actualei puteri, dar lipsită de consistenţă şi mai ales de acţiuni concrete. • Protecţia mediului este un paravan în spatele căruia se ascund ineficienţa şi incompetenţa guvernului PDL.

Cheltuieli pentru protecţia mediului (2009)
DOMENII DE MEDIU
Protecţia aerului
Protecţia apei Managementul deşeurilor Protecţia solului şi a apelor subterane Combaterea zgomotului şi a vibraţiilor Protecţia resurselor naturale şi protejarea biodiversităţii Alte domenii

CHELTUIELI (RON) (%)
1.951.690 13.7%

Din care: Producători
1.435.735 74%
1.984.896 76% 6.015.334 87% 419.688 90% 50.732 73% 188.845 84% 765.533 40%

Administraţie publică
515.964
649.755 933.408 49.049 18.832 34.812 1.155.886

26%
24% 13% 10% 27% 16% 60%

2.654.651
6.948.742 468.737 69.564 223.657 1.921.419 14.238.460

18.6%
48.8% 3.3% 0.5% 1.6% 13.5% 100%

TOTAL

...

...

...

...

Sursă: INS

Incapacitate instituţională şi managerială extremă
• Finanţarile pentru domenii esentiale precum: reducerea impactului poluarii asupra atmosferei, apei şi solului, administrarea ariilor naturale protejate,
• conservarea biodiversităţii, impădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri au adunat doar 3,89% dintre finanţările alocate în perioada 20072010. Practica guvernului Băsescu-Boc a direcţiona rea banilor publici spre clientela de partid. Fondurile au fost alocate pe criterii politice, fiind susţinute obiective irelevante şi neoportune cum ar fi spaţii verzi în mediul rural, în condiţiile în care aglomerările urbane sunt cele care sunt deficitare la acest capitol.

• •

Pentru 12 dintre cele 21 de linii de finanţare ale AFM nu au fost deschise sesiuni de depunere a proiectelor în 2009 şi 2010! Pentru liniile de finanţare deschise, rata de finanţare a proiectelor depuse este foarte mică.

Fondurile europene, nefolosite

În România 99% din deşeurile menajere se îngroapă, doar 1% se reciclează!
Sursă: Eurostat

Generăm mai mult gunoi, tratăm în proporţie mai mică şi prin metode vechi
Gunoi menajer generat (kg/capita) 1999
UE – 27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SL SK FI SE UK 510 463 504 327 626 638 414 577 392 613 507 498 666 256 351 646 483 476 597 563 319 441 314 550 261 484 428 569

Gunoi tratat (%) 1999
95% 96% 77% 95% 100% 95% 100% 99% 100% 74% 100% 105% 100% 93% 100% 82% 93% 100% 86% 108% 100% 91% 81% 89% 86% 99% 100% 100%

În gropi de gunoi (% din gunoi tratat) 2009
98% 99% 96% 87% 100% 96% 82% 94% 100% 100% 100% 110% 100% 100% 95% 100% 99% 99% 83% 100% 84% 100% 78% 110% 96% 100% 99% 99%

2004
513 486 492 278 695 587 449 737 432 603 519 535 730 311 367 679 454 622 624 618 256 444 345 417 274 469 464 603

2009
512 489 470 316 831 587 346 662 457 547 535 540 775 334 361 701 430 648 611 591 316 517 396 448 322 480 482 526

2004
98% 95% 81% 96% 100% 99% 88% 90% 100% 87% 100% 110% 100% 90% 93% 77% 99% 100% 83% 100% 99% 100% 80% 120% 100% 103% 101% 100%

1999
59% 20% 100% 89% 11% 30% 100% 90% 91% 73% 44% 73% 90% 100% 100% 26% 91% 86% 8% 32% 98% 75% 100% 93% 82% 58% 25% 83%

2004
48% 8% 100% 83% 4% 18% 72% 67% 90% 58% 36% 52% 89% 93% 98% 25% 85% 86% 2% 7% 95% 65% 99% 63% 81% 56% 9% 69%

2009
38% 5% 100% 83% 4% 0% 75% 62% 81% 52% 32% 45% 87% 92% 95% 17% 75% 96% 1% 1% 78% 61% 99% 62% 84% 46% 1% 50%

Sursă: Eurostat

Sub jumătate din locuinţe sunt conectate la un sistem de canalizare

Sursă: INS

Populaţie conectată la sisteme de canalizare cu tratament al apelor uzate (% din total)
Belgia Bulgaria Cehia Danemarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spania Franţa Italia Cypru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria Malta Olanda Austria Polonia Portugalia România Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Marea Britanie

Tratăm mai puţin de o treime din apele uzate
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
39 36 62 : : 69 66 : : : 69 13 : : 93 29 13 98 : 52 : : 21 50 80 : : 41 37 64 : : 69 : : : : : 14 : : : 46 36 98 85 54 : : 23 51 80 86 : 46 38 65 : 93 69 70 : : 79 : 16 : : : 50 36 98 86 55 : : 25 51 81 : : 48 39 70 : : 70 : : : : : 18 65 57 : 57 36 99 86 57 57 : 25 52 81 85 : 51 40 71 : : 70 : : : : : 23 70 59 95 : 36 99 89 58 60 : 26 53 : : : 53 40 71 : 94 72 : : : 80 : 28 66 : : : 36 99 89 59 : 27 34 54 : 86 : 54 41 73 : : 74 84 : : : : 30 66 69 : 54 36 99 : 60 65 27 37 55 : : : 57 41 74 : : 74 : : 91 : : : 65 69 : 57 36 99 92 61 72 28 52 55 : 86 : 69 42 75 : 95 74 : 85 : : : : 65 69 : : 35 99 : 62 69 28 51 57 : : : 71 44 76 : : 80 : : 92 : : : : 70 : : 42 99 93 63 70 29 52 : : : : : 45 : : : 80 : 87 : : : : : 71 : : 48 99 : 64 : 29 52 : : : :

Sursă: Eurostat

Avem mult prea multe zone de risc la poluarea cu nitraţi

„Performanţele” guvernării Băsescu-Boc
• Doar unul din doi români are în prezent acces la apă potabilă şi mai puţin de jumătate din populaţie (43,7%) este conectată la sistemul de canalizare (prin comparaţie cu un procent de peste 70%, media UE). • Poluarea cu particule – o cauză majoră a îmbolnăvirilor respiratorii – este cu 1,5 mai mare decât media UE.
• Peste o treime din zonele agricole ale ţării sunt desemnate ca fiind zone vulnerabile din punctul de vedere al nitraţilor. • Nivelul scăzut de tratare a deşeurilor menajere (de 2,5 ori mai puţin decât media UE)

Pierdem pste 1,5 mld. de euro pe certificatele de emisii GES
• România dispune în surplus de certificate de emisii de dioxid de carbon ce pot fi valorificate.
• Această sursă majoră de resurse financiare pentru programe de mediu a fost parţial ratată prin devalorizarea lor masivă în 2009 şi 2010, iar în 2011 este complet ratata.

• În cifre, aceste pierderi înseamnă peste 1 miliard de euro prin scăderea valorii de piaţă a certificatelor şi încă 600 milioane de euro prin suspendarea la tranzacţionare.

Viziunea USL privind mediul

PRINCIPII FUNDAMENTALE

PRINCIPII FUNDAMENTALE
promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la un mediu sănătos şi curat solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii, în special în ceea ce priveşte utilizarea resurselor şi capitalului natural cultivarea unei societati deschise si democratice, si informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, naţional, european şi global integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu

precauţia în cazul informaţiilor ştiinţifice incerte

aplicarea principiului “POLUATORUL PLĂTEŞTE”

OBIECTIV MAJOR pentru USL

Transformarea economiei naţionale într-o economie verde, cu emisii de carbon reduse, eco-eficienta, care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi să asigure dezvoltarea unui model de societate prospera, eco-solidara

Viziunea USL privind mediul

DIRECTII DE ACTIUNE

TERMENE ASUMATE
prin Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD)

ORIZONT 2013: Încorporarea principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în politicile publice ale României, ca stat membru al UE

ORIZONT 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor UE la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.

ORIZONT 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile

10 DIRECTII DE ACTIUNE
1)CRESTEREA CAPACITATII STATULUI DE APLICARE A POLITICILOR DE MEDIU 2) FONDURI SI STIMULENTE PENTRU POLITICILE DE MEDIU 3) STIMULAREA PRODUCTIEI DE ENERGIE REGENERABILA SI A TEHNOLOGIILOR “VERZI”

• EFICIENTA STATULUI • BANI • LOCURI DE MUNCA VERZI • INVERZIREA ROMANIEI • CURATENIE • CONTROL • ORASE VERZI • HRANA BIO • SCOALA • DIPLOMATIE

(4) COMBATEREA SCHIMBARILOR CLIMATICE SI REFACEREA CAPITALULUI NATURAL
5) SCADEREA IMPACTULUI DESEURILOR

6) SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE A MEDIULUI
(7) DEZVOLTAREA DURABILA A ORASELOR (8) ALIMENTATIE SANATOASA

(9) EDUCATIE ECOLOGICA
(10) EXTINDEREA COOPERARII LA NIVEL EUROPEAN SI INTERNATIONAL

DIRECTII DE ACTIUNE

1)CREŞTEREA CAPACITĂŢII STATULUI DE APLICARE A POLITICILOR DE MEDIU

•eficienta statului

(1) CREŞTEREA CAPACITĂŢII STATULUI DE APLICARE A POLITICILOR DE MEDIU
Corelarea tuturor programelor de mediu locale/nationale.

Deschiderea unei Linii Verzi în relaţia cu societatea civilă

Scurtarea termenelor de avizare şi autorizare pentru investiţiile verzi;

Unificarea Gărzii de Mediu cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;

PND 20072013

Planul National de Actiune pt Protectia Mediului

Politici integrate de mediu
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila

Cadrul Strategic National de Referinta

CUM INTARIM capacitatea strategică?
La nivel naţional: ESTE NEVOIE DE O MAI BUNA COORDONARE A TUTUROR POLITICILOR DE MEDIU, EXISTENTE DEJA

CUM INTARIM capacitatea instituţională?

-Reducerea timpului de obţinere a autorizaţiilor în investiţiile verzi; -Clarificarea legislaţiei şi simplificarea procedurilor de aplicare; -Unificarea sistemului de gestiune informatică

-Deschiderea unei linii verzi (dialog instituţional) cu societatea civilă -Preluarea, de catre politia locala, a unor atributii ale garzii de mediu

-Reorganizarea comitetelor interministeriale şi reactivarea Comitetului privind integrarea cerințelor de mediu în planurile sectoriale aflate în responsabilitatea altor ministere

-Sistem de lucru la nivelul ministerelor (protectia mediului = avizul final pentru orice actiune)

DIRECTII DE ACTIUNE

2) FONDURI SI STIMULENTE PENTRU POLITICILE DE MEDIU

•bani

(2) FONDURI SI STIMULENTE PENTRU POLITICILE DE MEDIU
• • • • • • • • Absorbtia rapida de fonduri europene de mediu şi pregătirea POS 2014-2020; Stimulente pentru crearea de “locuri de munca verzi” Impozitarea diferenţiată corespunzătoare consumului individual Sistem extins de subventionare a incalzirii locuintelor din surse regenerabile Favorizarea investitiilor in tehnologii noi si “verzi” Stabilirea de impozite indirecte pentru produse cu impact mai mare asupra mediului; FACILITĂŢI FISCALE OPERATORILOR DIN TURISM care obţin eticheta ecologică; Modificarea legilor Achizitiilor Publice, acordand prioritate ofertelor cu componenta eco.

DIRECTII DE ACTIUNE

3) STIMULAREA PRODUCTIEI DE ENERGIE REGENERABILA SI A TEHNOLOGIILOR VERZI

•locuri de munca “verzi”

3) LOCURI DE MUNCA VERZI

Crearea prioritara de locuri de muncă „verzi”

Dezvoltarea de capacităţi de producţie pentru energie din surse regenerabile

Favorizarea investiţiilor în tehnologii noi şi „verzi”

3) LOCURI DE MUNCA VERZI
• A. Crearea premiselor legale:
– 1. activitatea de protectie a mediului recunoscuta oficial ca activitate = completarea codului activitatilor din economia nationala, codul CAEN, CU ACTIVITATEA DE PROTECTIE A MEDIULUI. – 2. oficializarea meseriei de specialist sau lucrator in domeniul protectiei mediului = completarea codului ocupatiilor din Romania, codul COR.

B. Romania are nevoie de o strategie pentru crearea de locuri de munca verzi = elaborarea unei strategii privind crearea de locuri de munca verzi acompaniata de masuri legislative si nonlegislative. C Stimularea investitiilor verzi = facilitati fiscale pentru incurajarea companiilor sa investeasca in tehnologii curate, metode de productie eco, inovare, incluzand energia regenerabila,transport, construcii, agricultura, etc

3) LOCURI DE MUNCA VERZI
• D. Realizarea de achizitii publice verzi
– achiziţiile publice verzi dau posibilitatea de a economisi bani protejând în acelaşi timp mediul; autorităţile publice pot stimula industria să dezvolte tehnologii ecologice – se realizeaza prin: cumpărarea de computere si clădiri eficiente energetic, mobilier din lemn provenit din păduri administrate în mod durabil, hârtie reciclabilă, maşini electrice, transport public ecologic, electricitate din surse regenerabile etc

E. Utilizarea fondurilor UE - fondul european pentru ajustare la globalizare, structurale si de coeziune

F. Dialog si colaborare intre guvern, comunitatea de afaceri, sindicate si autoritati locale, ONG-uri de profil

3) LOCURI DE MUNCA VERZI
Constructii, reconditionare cladiri, iluminat Productia industriala Gestionarea resurselor, reciclare Cercetare dezvoltare

Transport verde

Comert verde

energiile din surse regenerabile

CREAREA DE LOCURI DE MUNCA „VERZI” IN DOMENII CA:

Agricultura si silvicultura

DIRECTII DE ACTIUNE

(4) COMBATEREA SCHIMBARILOR CLIMATICE SI REFACEREA INFRASTRUCTURII CAPITALULUI NATURAL

•Inverzirea Romaniei

Implicarea autorităţilor locale în elaborarea măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în mediul urban;

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din transport

Calitatea aerului, radioactivitatea şi zgomotul
Promovarea producţiei de energie din surse regenerabile (prin cofinanţări din Fondul de Mediu, creşterea capacităţii de absorbţie de către sistemul energetic naţional a energiei provenite din astfel de surse); Stimularea investiţiilor în îmbunătăţirea eficienţei energetice

Mecanismele de coerciţie pentru poluarea industrială mare Reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii în zonele rezidenţiale.

Gestionarea durabilă a resurselor de apă

Implementarea unui program de dezvoltare a zonei costiere, protecţia şi reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre

Reducerea dependenţei de precipitaţii Reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice în special la secetă

Atingerea „stării bune” pentru toate cursurile de apă (termen final 2027 conform Directivei Cadru Apa 2000/60/EC)

Controlul fertilităţii solului

Combaterea degradării solului

Reducerea riscului de eroziune şi alunecări

Împădurirea terenurilor degradate Combaterea deşertificării şi reabilitarea sistemelor de irigaţii

Reducerea poluării chimice din industrie şi agricultură Ameliorarea siturilor contaminate

Creşterea suprafeţei împădurite cu 2,5% din suprafaţa ţării Creşterea suprafeţei pepinierelor forestiere

Dezvoltarea fondului forestier

Reconstrucţie ecologică a pădurilor

Refacerea perdelelor forestiere de protecţie Susţinerea asociaţiilor private de proprietari de pădure, pentru lucrări de împăduriri şi pentru reabilitarea infrastructurii forestiere

Perdele de protecţie a câmpurilor, căilor de comunicaţie şi aşezărilor umane Intărirea măsurilor punitive contra tăierilor ilegale de masă lemnoasă

Conservarea biodiversităţii şi reconstrucţia ecologică

Infiintarea Agenţiei Naţionale de Arii Protejate Definirea în sistem coparticipativ cu autorităţile locale a listei de situri din Reţeaua Natura 2000

Finalizarea cadastrului si planului de management pentru toate ariile protejate Sprijin financiar pentru administrarea ariilor protejate

Eco-turism: încurajarea utilizării potenţialului turistic al resurselor de apă şi dezvoltarea turismului durabil în parcurile naturale, naţionale şi în ariile protejate

Reducerea braconajului

RENATURAREA DELTEI ŞI A LUNCII DUNĂRII

Ecologizarea Deltei: curăţarea de gunoaie şi deşeuri, amenajarea de rampe de colectare selectivă a deşeurilor, amenajarea locurilor de campare etc Renaturarea suprafeţelor scoase din circuit din Delta şi Lunca Dunării Dezvoltarea infrastructurii suport şi promovarea turismului Încurajarea activităţilor economice cu specific local

Imbunătăţirea condiţiilor de viaţa în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Educare şi conştientizare a populaţiei locale şi a turiştilor

DIRECTII DE ACTIUNE

5) SCADEREA IMPACTULUI DESEURILOR

•curatenie

(5) SCĂDEREA IMPACTULUI DEŞEURILOR
Extinderea sistemelor de COLECTARE a deseurilor

Sisteme locale de COLECTARE SELECTIVA;
Utilizarea NAMOLURILOR de la statiile de epurare ORASENESTI pentru fertilizarea terenurilor; Utilizarea deşeurilor din construcţii în INFRASTRUCTURA;

Continuarea acţiunilor de VALORIFICARE SI RECICLARE a vehiculelor uzate şi scoase din uz;
Reducerea cantitatii de deseuri DEPOZITATE Utilizarea de NOI MATERIALE pentru ambalare, reciclabile, refolosibile sau biodegradabile;

DIRECTII DE ACTIUNE

6) SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE A MEDIULUI

•control

(6) SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE A MEDIULUI
Impunerea controlului şi transparenţei în privinţa calităţii aerului, apei şi solului Asigurarea parteneriatului în zona transfrontalieră pentru respectarea legislatiei de mediu Corelarea cu instrumentele de intervenţie în caz de calamitate conform hărţilor de risc

DIRECTII DE ACTIUNE

(7) DEZVOLTAREA DURABILA A ORASELOR

•orase verzi

(7) ORASE VERZI
• O lege a zonei metropolitane, pentru dezvoltarea oraselor in periurban. • Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi - obiectiv de 26 mp/locuitor • Creşterea eficienţei energetice (atât a clădirilor cât şi a unităţilor economice care îşi desfăşoară activitatea în mediul urban) • Promovarea agriculturii periurbane • Dezvoltarea în jurul marilor zone urbane a unor spaţii verzi complexe formate din spaţii împădurite şi luciu de apă • Finalizarea relocării în periurban a operatorilor economici generatori de noxe, zgomot şi pulberi • Creşterea ponderii transportului în comun, a interconectării sale şi facilitarea mijloacelor de transport „verzi” • Planificarea amenajării urbane şi elaborarea Regulamentului de urbanism bazat pe principii ecologice. • Intarirea controalelor si sactiunilor pentru respectarea curăţeniei urbane

DIRECTII DE ACTIUNE

(8) ALIMENTATIE SANATOASA

•hrana bio

(8) ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ

(1) Susţinerea unei agriculturi ecologice şi a produselor verzi ca opţiune strategică de dezvoltare pentru România

(2) Dezbatere publica transparenta pe tema organismelor modificate genetic, pentru ca decizia Romaniei sa fie bazata pe vointa populatiei si interesele sale pe termen lung

Unificarea şi clarificarea cadrului legal naţional privind organismele modificate genetic – un prim pas

DIRECTII DE ACTIUNE

(9) EDUCATIE ECOLOGICA

•scoala

(9) EDUCATIE ECOLOGICA

Includerea în curricula şcolară a disciplinelor legate de protecţia mediului, biodiversitate, capitalul natural

Accesul publicului la informaţia de mediu, consultare publică, transparenţa decizională

Instituţionalizarea, în colaborare cu mediul privat, a campaniilor de reciclare

Mediatizarea deciziilor de mediu, in special a celor cu impact deosebit pentru sănătate

DIRECTII DE ACTIUNE

(10) EXTINDEREA COOPERARII LA NIVEL EUROPEAN SI INTERNATIONAL

•diplomatie ecologica

(10) EXTINDEREA COOPERĂRII
LA NIVEL EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL

Armonizarea programelor de mediu la nivel transfrontier cu ţările vecine, iar în privinţa Dunării şi Deltei - cu toate ţările din bazinul hidrografic al Dunării, plus politicile de mediu aferente bazinului Mării Negre
Reînnoirea acordurilor bilaterale cu statele vecine

La nivel european şi global, România trebuie să aibă o poziţie explicită în special în problemele care o afectează în mod direct Participarea activă la dezbaterile externe privind schimbările climatice, prin susţinerea intereselor României

ROSIA MONTANA masuri obligatorii
• •


• • •

Desecretizarea de urgenta a contractului RMGC cu statul roman Evaluari independente cu privire la beneficiile si costurile implicate pentru statul roman, crearea locurilor de munca, rolul si pozitia partii romane, beneficiile financiare reale Analiza corecta si transparenta a costurilor si beneficiilor pe termen mediu si lung ale reindustrializarii zonei Analiza independenta cu privire la interesele reale ale persoanelor si companiilor care vor sa investeasca la Rosia Montana Identificarea celor mai potrivite tehnologii pentru exploatarea zacamintelor, astfel incat mediul si patrimoniul sa nu fie puse in pericol, cu luarea in considerare a rezolutiei anti-cianuri a PE Asimilarea lectiilor accidentului de la Baia Mare din 2000, cand pagubele au fost platite de contribuabilii romani si nu de firma implicata Respectarea dreptul de proprietate; vom sustine amendamentele la proiectul “legii minelor”, astfel incat aceasta sa nu se aplice in cazul exploatarii de la Rosia Montana

ROSIA MONTANA masuri obligatorii
• USL nu sustine demararea exploatarea aurului la Rosia Montana fara indeplinirea acestor conditii si raspunsuri la intrebarile ridicate. • USL va solicita oficial o dezbatere serioasa asupra proiectului in Parlamentul Romaniei, si va sprijini demersurile societatii civile privind consultarea populatiei in ansamblul sau prin referendum cf art.74 din Constitutie. Doar prin transparenta deplina, dialog deschis si democratic si respectarea legilor interne si internationale putem sa oferim romanilor, inclusiv celor din zona Rosia Montana, o solutie corecta, durabila si favorabila interesului national.

• Protecţia mediului are un puternic impact social, deoarece ar reuşi să acopere şi să rezolve o problemă majoră a României: ocuparea forţei de muncă într-o maniera concretă şi lucrativă. USL considera ca investitiile in protectia mediului sunt investitii pentru modernizarea societatii noastre care vor conduce la transformarea economiei romanesti intr-o economie bazata pe utilizarea eficienta a resurselor, competitiva si care genereaza locuri de munca decente. • Pornim de la o viziune lucrata cu specialisti din USL, dar si din societatea civila si din mediul academic. Si o propunem spre dezbatere societatii, pentru a putea construi un program cat mai realist si cat mai cuprinzator.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful