Brussel 06-10-2011

Huiszoekingen bij energieleveranciers
Snelle actie van mededingingsautoriteiten op vraag van Minister Van Quickenborne

Brussel, 6 oktober 2011– Op vraag van Minister van Quickenborne onderzoeken de mededingsautoriteiten of er afgestemd gedrag is over de groenestroomcertificaten. De Algemene Directie Mededinging verricht vandaag huiszoekingen bij verschillende energieleveranciers. De onderzoekers zijn op zoek naar bewijzen van eventuele prijsafspraken tussen de verschillende leveranciers. Iedere stroomleverancier moet minimum 6 procent groene stroom aanbieden. Hiervoor rekenen de meeste leveranciers een eenheidsprijs van 125 euro aan. Omdat vermoedens bestonden dat de werkelijke kostprijs voor groene stroom lager lag dan de prijs die leveranciers doorrekenen, berekende de Vlaamse energieregulator (VREG) de werkelijke kostprijs van deze groenestroomcertificaten. De VREG becijferde dat een groenestroomcertificaat gemiddeld 103 euro kost, dus 22 euro minder dan de eenheidsprijs van de meeste leveranciers. Omdat veel leveranciers hetzelfde bedrag aanrekenen, is het vermoeden gerezen dat onderling afgestemd gedrag de prijs van de groenstroomcertificaten kunstmatig boven de werkelijke kostprijs houdt. Minister Van Quickenborne heeft afgelopen dinsdag de mededingingsautoriteiten dan ook verzocht een onderzoek in te stellen. De Algemene Directie Mededinging verricht vandaag huiszoekingen bij verschillende energieleveranciers.

Brussel 06-10-2011

Indien sprake zou zijn van afgestemd gedrag tussen de energieleveranciers over de verkoopprijs van groenestroomcertificaten, kunnen de mededingsautoriteiten boetes opleggen die kunnen oplopen tot 10% van de jaaromzet. De onderzoekers zijn op zoek naar bewijzen van eventuele prijsafspraken over de facturatie van de groenestroomcertificaten. De Algemene Directie Mededinging wordt bij deze actie bijgestaan door ICT-experts van de Federale Overheidsdienst Economie. Bij de huiszoekingen worden een dertigtal onderzoekers ingezet. Minister Van Quickenborne: “De Belgische consument plukt nog steeds niet de vruchten van de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt. Er moet met bijzondere aandacht worden toegezien dat de regels van de mededinging gerespecteerd worden. Concurrentie in de energiesector is cruciaal om de prijzen laag te houden. We ontvingen signalen over mogelijke problemen met de groenestroomcertificaten. Het is onze taak die grondig te onderzoeken. Indien misbruiken aan het licht komen zal hard worden opgetreden.”

Voor meer informatie: Ortwin De Vliegher 0475-90 43 08

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful