You are on page 1of 3

Udpluk fra regeringsgrundlaget 2011

Overblik over politikomrder, der pvirker den almene sektor generelt og det boligsociale arbejde specifikt. Klippet og sakset fra regeringsgrundlaget af Thomas Gam Nielsen, kommunikationnsmedarbejder hos ByLivKolding. Bidrag endelig, hvis der er punkter, der mangler.

1) s. 12 til underpunktet Stabilitetsorienteret finanspolitik og kickstart i 2012:


Konkret vil regeringen med kickstart-pakken sikre: Flere renoveringer af de almene boliger i 2012.

2) s. 51 til hovedpunktet Ny balance i integrations- og udlndingepolitikken:


Der er ogs udlndinge i Danmark, der har det svrt. De lever p kanten af samfundet: Uden job, uden den ndvendige uddannelse, og ofte lever de og deres brn i fattigdom. P trods af fremskridt i integrationen srligt blandt unge indvandrerkvinder, s er der stadig en for stor gruppe der har det svrt. Overfor denne gruppe vil regeringen stte massivt ind med en ambitis integrationsreform, med hje ml og nye midler, der sikrer mere uddannelse, reducerer antal udsatte boligomrder og afskaffer lave ydelser, der skaber fattigdom.

3) s. 53 ved underpunktet integration:


Ny integrationsreform med klare ml og systematisk opflgning Integrationsopgaven kan ikke lftes med mere af det samme. Det krver en reform, der tager fat p de grundlggende problemer. En reform, hvor nyeanalyser af virkelighedens problemer dikterer nye lsninger. En reform, hvor lsningerne rkker videre end alene til regulering af hvilke og hvor mange udlndinge, der kommer hertil. Regeringen vil sikre, at der opstilles klare ml for indsatsen, og at der flges op p mlene. Der skal saneres i regler, puljer og projekter, som ikke virker og er kortsigtede. Der er behov for en bedre koordinering af indsatsen i forhold til f.eks. udsatte nydanske unge, og regeringen vil have mere fokus p effekten af de mange tiltag i kommuner og boligomrder. Der skal vre synlighed om, hvordan det generelt gr med integrationen. Derfor vil regeringen lancere et nationalt integrationsbarometer, der lbende viser udviklingen i

beskftigelse, uddannelse og medborgerskab.

4) S. 55, ved underpunktet Integration:


Helhedsorienteret indsats i de udsatte boligomrder Regeringen vil reducere antallet af udsatte boligomrder. Omrderne skal blive levende og attraktive og have blandede boligformer, der indbyder mange til at bostte sig i dem. Regeringen har som mlstning, at antallet af udsatte boligomrder skal vre reduceret med minimum en fjerdedel i 2016 og vre mindst halveret i lbet af de kommende 10 r. Det boligsociale arbejde i udsatte boligomrder skal styrkes markant. De mange forskelligartede sociale problemer krver mange forskellige lsninger. Frem for kortsigtede projekter der kan give et kortvarigt lft, vil regeringen understtte helhedsplaner for de udsatte omrder gennem en langsigtet boligsocial indsats, der permanent forbedrer de sociale vilkr. Brn og unge i de udsatte boligomrder skal blive en del af det samfund, der omgiver dem. Skolen spiller en stor rolle i at integrere. Regeringen vil forpligte kommunerne til at arbejde mlrettet med elevsammenstningen i skolerne. Rammerne skal vre til stede for at brn kan mde brn, som kommer fra familier og baggrunde, som adskiller sig fra deres egne.

5) s. 55 ved underpunktet Opgr med samfundsnedbrydende adfrd:


Styrket indsats overfor kriminalitet i udsatte boligomrder De udsatte boligomrder er prget af forskelligartede problemer, men har det til flles, at der er meget kriminalitet. Regeringen vil ikke acceptere tilstande hvor gadens love 56 dominerer over samfundets. Der er brug for en hurtig indsats over for kriminalitet i de mest udsatte boligomrder. Uden et brud p det nuvrende kriminalitetsmnster vil forebyggende initiativer ikke have den tilstrkkelige effekt. Derfor skal der mere nrpoliti i de udsatte boligomrder. Og politi og sociale myndigheder skal have bedre muligheder for at stte ind med sanktioner overfor unge ballademagere.

6) S. 57 ved underpunktet Konsekvenserne over for rsagerne til kriminalitet


Kriminalitet skaber utryghed og usikkerhed. Kriminalitet skal forebygges isr i udsatte familier, som har strst risiko for kriminalitet. For regeringen er det derfor vigtigt, at; Asocial adfrd skal bekmpes mere effektivt. Srligt i visse belastede boligomrder er der unge, der ikke respekterer fllesskabets normer og vrdier, og skaber uro og utryghed. En ny mlrettet indsats over for asocial adfrd skal mindske utrygheden, og bidrage til at udsatte boligomrder igen kan prges af tryghed, liv og aktivitet. Regeringen vil undersge mulighederne for at udvikle et sanktionssystem over for asocial adfrd, der baserer sig p frivillighed.

7) S. 67 ved hovedpunktet Gode boliger og bedre byer


LEJEBOLIGER Tilstrkkeligt med gode lejeboliger til en fornuftig husleje i alle dele af landet er en grundlggende forudstning for et sundt boligmarked. Der er brug for en indsats i forhold til bde almene boliger og private udlejningsboliger: Regeringen vil sikre, at alle kommuner bidrager til at lse de boligsociale opgaver. Regeringen vil arbejde for, at der opfres billige boliger, der hvor der er behov. Regeringen vil sikre opfrelsen af flere ungdoms- og ldreboliger, s det fremtidige behov imdekommes. Finansieringen drftes nrmere med kommunerne. Samtidig skal der ivrksttes et arbejde, der ser nrmere p finansieringen og huslejefaststtelsen i den almene boligsektor. Herunder om der kan sikres billigere ln til nye boliger med tilsvarende billigere husleje for den enkelte lejer. Landsbyggefondens renoveringsindsats skal styrkes, ikke mindst med flere energibesparelser for at sikre tidssvarende boliger og en bedre samlet boligkonomi. I dag er der en lang venteliste, og indsatsen vil allerede starte i forbindelse med kick-starten. Regeringen vil undersge muligheden for at etablere en model, hvor Landsbyggefonden fr mulighed for at garantere besparelserne i boligselskabernes energispareprojekter. Der skal etableres en model for rentable energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri til gavn for bde udlejer og lejere. Lejelovgivningen skal gennemgs med henblik p at lejere skal have en bedre beskyttelse mod urimelige huslejeforhjelser i forbindelse med moderniseringer og urimeligt hje istandsttelses-regninger ved fraflytning fra en lejlighed.