PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA NBP Reservation, Poblacion, Lungsod ng Muntinlupa Dalubhasaan ng Pangangasiwa sa Kalakalan

ISANG KOMPARATIBONG PAGSUSURI HINGGIL SA BUNGANG PANGKAPALIGIRAN AT PANLIPUNAN NG POLYETHYLENE PLASTIC AT PAPEL

Ipinasa nina: Albino, Estefanie Jane Ambida, Kristine Joy Arraz, Melissa Demayo, Jenalyn Deocaris, Jelmar Salinas, Sydney Jane Justo, Hannah Ipinasa kay: G. Ghiebert Octavio

Talaan ng Nilalaman

Abstrak Kabanata I Panimula Layunin ng Pag-aaral Kahalagahan ng pag-aaral Paglalahad ng Suliranin Theoretical na Balangkas Konseptwal na Balangkas Sakop at Hangganan Batayan ng Pag-aaral Kahulugan ng mga Salitang Ginamit Kabanat II: Rebyu ng mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral Banyagang Literatura Local na Literatura KabanataIII: Pamamaraan ng Pag-aaral Kabanata IV: Interpretasyon at Pagsusuri Interpretasyon ng Survey Pagsusuri ng Survey Pagsusuri sa Gamit ng Enerhiya Kabanata V : Buod, Konklusyon at Rekomendasyon

3

4 5 5 5 6 7 8 9 10

11 13 14

16 17 18

2

Buod Konklusyon Rekomendasyon Mga Sandigan 19 19 20 21 ABSTRAK 3 .

natunghayan na nanatiling kiling sa paggamit ng papel ang mga mamamayan kahit pa may mga katulad na pagsusuri na ang naisagawa.Isang malaking usapin ngayon ang pagbabawal ng plastic at panghihikayat ng paggamit ng papel kapaplit ng huli. Lumabas na kulang sa kaalaman ang tao hinggil sa mga bagay na maaaring puminsala sa kanyang kapaligiran. Franklin Group. Napatunayan na kinakailangan pa ng higit na kaalaman hindi lamang ang mga mamamayan bagkus pati ang mga taong nagbabalangkas at nagpapatupad ng batas Kabanata I: Ang Suliranin 4 . Napatunayan na mas matipid sa enerhiya ang paggamit ng plastic kaysa papel (Resources and Environment Profile Analysis of Polythylene and Unbleached Paper Grocery Sack. sinubukang mapalawak ang pag-aaral na nabanggit sa pamamagitan ng pagsaklaw sa epekto nito sa pamumuhay ng tao. Maraming pag-aaral na ang isinagawa upang magkaroon ng batayan ang ganitong usapin. 1990). Maipapaliwag ito ng mababang mean score ukol sa kabutihan ng paggamit ng plastic at mataas na mean score sa paggamit naman ng papel. Mula rito. Sa pagsusuri.

naging isang malaking paksain ito sa mga mamamayan kaya’t minabuti ng mga manananliksik na magsagawa ng isang pag-aaral hinggil sa mga katangian ng papel at polyethylene plastic. hinikayat ng pamahalaang lungsod ang paggamit ng papel kapalit ng polyethylene plastic.” (Michio Kaku.Panimula “…ang hanapin ang tungkulin sa pagpapatuloy ng buhay sa daigdig ang dakilng layunin ng agham at pilosopiya. Bilang paghahanda at pagpapahupa ng mga suliranin sa kalikasan. Discovery Channel 2006). Bukod pa dito. Alien Planet. Ang Pag-Asa Enero 2011). iba’t ibang hakbang ang isinagawa ng ilang grupong makakalikasan at mga pamahalaan. Nagdulot ang nasabing kautusan ng malaking pagbabago sa merkado. Umaasa ang mga nagpatupad na maiibsan nito ang lumalalang problema sa basura (Mayor Aldrin San Pedro. at ang kaugnayan nito sa pagbibigay kasagutan sa suliraning pangkapaligiran tulad ng basura at maging ng paggamit ng enerhiya Layunin ng Pag-aaral 5 . Sa kabilang banda. Halimbawa nito ang kamakailan lamang na pagpapatupad ng Ordinance 10-109 sa lungsod ng Muntinlupa na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng plactic bilang lagakan ng mga tuyo at kumakatas na pinamiling produkto.

at (2) malaman ang epekto ng paggamit ng papel kapalit ng polyethylene plastic sa pamumuhay ng tao. Higit pa ditto. Malaman ang epekto ng pagbabawal ng polyethylene plastic sa mga mamamayang tinuturing na mamimili. 2. Paghambingin ang mga katangian ng polyethylene plastic at papel. Paglalahad ng Suliranin Isinagawa ang pag-aaral upang (1) mapaghambing ang katangian ng papel at polyethylene plastic na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kapaligiran. 6 .Hinahangad na sa katapusan ng pag-aaral. mabigyan ng tugon ang mga sumusunod: 1. at ang epekto nito sa kapaligiran. mabigyan ng ideya ang mga mamamayan sa tamang pagkuro sa mga batas na may kinalaman sa pagsasaayos n gating kapaligiran. Kahalagahan ng pag-aaral Naniniwala ang mga mananaliksik na ang nasabing pag-aaral ay maaaring makatulong sa pagpapaliwanag at pagsagot sa ilang mga katanungan ukol sa pagbabawal ng polyethylene plastic at panghihikayat sa paggamit ng papel.

Theoretical na Balangkas Batay sa konsepto ng Gaia Hypothesis. Maraming mga grupo sa daigdig ang nagpasimula ng ganitong adbokasiya. 7 . Binatay sa mga nabanggit na prinsipyo ang pag-aaral na isinagawa. Sinusuportahan ito ng prinsipyo ng Etikong Pangkalikasan (Environmental Ethics) na naglalayong naman alamin ang kaugnayan ng pangangalaga sa kalikasan at pagpapatuloy ng buhay sa daigdig. lalong lumalakas ang panawagan ng mga makakalikasan sa kooperasyon ng bawat isa. Maliwanag na iniyahag sa dalawang konseptong ito ang tungkulin ng tao sa pangangalaga ng kalikasan. Habang unti-unting nagpapakita ng palatandaan ang mga suliranin sa kapaligiran. ang daigdig ay tinutunghayan bilang iisang nilalang habang ang bawat nabubuhay ay mga bahagi lamang nito (James Lovelock 2001).

2. 8 . Pagsasawa ng pag-aaral ukol sa mga suluraning pangkapaligiran upang mahanap ang tunay nitong ugat. 2. AWTPUT 1. Magbigay ng kaalaman sa mga mamamayan. Panghihikayat sa mga taong maging aktibong kaagapay sa pagtugon sa suliranin. Pagbibigay ng rekomendasyon sa maaaring maging problema sa hinaharap.INPUT 1. Pagpapahupa sa mga suliranin matapos mailatag ang mga solusyon. PROSESO 1. Pagbuo ng tamang solusyon sa problemang pangkapaligiran. 2.

Gaano kabuti gamitin ang papel sa araw-araw na pamimili? 3. Tanong na makikita sa survey na naglalayong makakamit ng sagot ayon sa damdamin ng respondents. Sagot ng mga respondents sa survey. Nakatala sa ibaba ang balangkas ng gagawing pag-aaral upang masukat ang epektong pangkapaligiran. Gaano kabuti gamitin ang polyethylene plastic sa araw-araw na pamimili? 2. Isinagawa ang pagsusuri upang mapag-alaman ang tiyak na dulot ng paggamit ng mga ito sa kapaligiran. Gaano kadalas ka gumamit ng papel? 4.Conceptual na Balangkas Ang basihan ng pagsasagawa ng isang komparatibong pagsusuri hinggil sa bungang pangkapaligiran ng polyethylene plastic at papel ay ang matulungan ang mga mamamayan ukol sa pagbibigay nila ng kuro sa pagsisimula ng pagbabawal ng polyethylene plastic at panghihikayat sa paggamit ng papel. Gaano kadalas ka gumamit ng polyethylene plastic? 9 . INDEPENDENT VARIABLE DEPENDENT VARIABLE Survey na may mga katanungan na: 1.

Susukatin sa pag-aaral ang aspetong may kinalaman sa paksang “pamumuhay” sa libel na maykro tulad ng sariling opinion at palagay sa. Kaugnay pa rito. kakayahang muling magamit at epekto nito sa socio-economikong aspeto ng pamumuhay ng tao. 10 . sasakupin ang mga sumusunod na sangay: halaga at kaakibat ng paggamit/paggawa ng papel at polyethylene plastic bags.Sakop at Hangganan Nakatuon ang pag-aaral sa mga potensyal na masamang dulot sa kapaligiran at pamumuhay ng tao sa paggamit ng polyethylene plastic at papel bilang lagakan ng mga pinamili sa merkado. Ang mga nabanggit sa itaas ang tanging sinasaklaw ng nasabing pag-aaral at ang alin mang hindi na nabanggit tulad ng iba pang gamit ng polyethylene plastic at papel liban sa bilang lalagyan sa pamimili ay hindi na tuon at kaakibat sa pagsasagawa ng pagaaral.

Sa isang pag-aaral na isinagawa sa Estados Unidos.Batayan ng Pag-aaral Bago pa man matuklasan ang paggawa ng polyethylene plastic. Naging paksain na rin ang papel at polyethylene plastic sa iba’t ibang pag-aaral na isinagawa sa loob at labas ng bansa. Sa paglipas ng taon. unti-unting maukyat ang popularidad ng paggamit ng polyethylene plastic bagama may nagsasabi ukol sa nakaambang panganib sa kalikasan sa patuloy na paggamit nito. Ernest K. Bassi. Critical Reviews in Biotechnology 2005. Tinawag ang nasabing imbensyon na Oxo Biodegradable (OBD) polyethylene plastic. Ying Zheng. Yanful. MAMATAY NA SI SIR OCTAVIO 11 . ngunit ang katangian ng papel na malusaw sa tubig ay naging isang problema sa paggamit nito. and Amarjeet S. ginagamit na sa merkado ang papel bilang lagayan ng mga pinamiling produkto. Matutunghayan ang inobasyong ito sa: A Review of Polyethylene plastic Waste Biodegradation. natuklasan na maaaring makagawa ng isang plastin na may kakayahang mabulok .

Ito ay ang paniniwala na ang mundo’s isang nilalang na nabubuhay bilang ang mga tao. Gawa ito sa mga kemikal na mula sa langis.Kahulugan ng mga Salita Polyethylene plastic bags: isang simpleng lagayan ng mga pinamili na makikita sa merkado. Environmental Ethics: isang sangay ng Pilisopiya na tumalakay sa tungkulin ng taong pangalagaan ang kalikasan upang magpatuloy ang buhay ditto. British thermal unit: isang organisadong pagtaya at pagsukat ng enerhiyang na nagagamit sa paglikha ng isang kilong produkto ng anumang uri 12 . Gaia Hypothesis: isang pilisopiyang pang-agham panlipunan na nilikha ni James Lovelock. Ordinance 10-109: isang kautusang panglungsod na ipinatupad sa lungsod ng Muntinlupa na mahigpit na nagbabawal sa paggamit ng polyethylene plastic sa merkado. hayop. Papel: isang kagamitang makikita rin sa merkado na ngayo’y ipininanghihikayat na gamitin kapalit ng polyethylene plastic sa pag-aasang mabibigyan nito ng sulosyon ang suliranin sa basura. halaman at iba pang component na biolohikal ay tangingg mga bahagi lamang.

Nagdudulot din ito ng acid rain. Pollution: Ang mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng papel ay nagdadala ng polusyon sa tubig at hangin. Ang mga ito ay lulutuin sa mataas na temperatura at pressure upang madurog. Sunod na puputulin ang puno sa maliliit na pirasong may isang pulgada ang kapal. Kumukunsumo ng 1. Iipitin ang mga ito hanggang makamit ang nais na nipis. puputulin ang puno at dadalhin sa pabrika upang patuyuin sa lood ng tatlong taon.Kabanata II: Rebyu ng mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral Banyagang Literatura PAPEL Sa Estados Unidos lamang. mataps mapili. Ibababad ito sa limestone at sulfurous acid. Sunod itong huhugasan at babanlawan ng paulit-ulit hanggang tuluyang maging papel. Halos 14 na milyong puno ang pinuputol upang magawa ang ganitong kadaming papel. 444 Btu’s na enerhiya ang prosesong ito. Nangangailangan ng 2511 Btu sa buong proseso ng paggawa ng papel. Recycling: Ang pagre-recycle ng paper bags ay katulad din ng paggawa ng mga bagong papel na nagangailangan ng mga kemikal at maraming tubig. 13 . Paggawa: Nagsimula ang paggawa ng papel sa masusing pagpili ng punong na nasa wastong gulang na. mahigit 10 milyong paper bags taun-taon. nang maging maliliit na hibla.

Gumagamit ng 594 ng enerhiya rito. Initin at iipitin ang mga ito sa temperature 340˚C. Pollution: Bukod sa mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng papel. maari nitong mapaikutan ang daigdig ng 63 na beses. Kung pagdudugtungin. Biodegradable: Hindi nabubulok ang polyethylene plastic ngunit kumukunsumo lamang ito ng maliit na porsyento sa mga tambakan ng basura dahil na-compare ito. POLYETHYLENE PLASTIC Sa bawat taon. Isang mainit na bloke ang umiipit ditto upang tuluyang polyethylene plastic.Biodegradable: Dahil gawa sa organikong hilaw na materyales. nabubulok sa kalikasan ang mga papel. 14 . Recycling: Simpleng muling pagtunan a pagremolde ang pagrerecycle ng polyethylene plastic na gumagamit ng 17 Btus ng enerhiya. nagdudulot din ng masama sa mga buhay ilang ang mga polyethylene plastic. Halimbawa dito ang pagkamatay ng ilang pagong matapos makakain ng polyethylene plastic. apat na bilyong plastik bags ang ginagamit ng tao sa lahat ng panig ng mundo. Paggawa: Mula ang polyethylene plastic sa alit na resin pellets na gawa sa polyethylene.

) ang taas.. Maari mong ilagay ang material na pang-recycle sa isang kitang-kita (malinaw o mapusyaw na asul) polyethylene plastic na bag para sa koleksyon.Lokal na Literatura Maraming paraan sa pagreresiklo ng mga basura. • Huwag ilagay ang mga ginugutay-gutay na pael sa asul na kahon ninyo. Sumangguni sa likuran ng papel na ito para sa talaan ng mga tinatanggap at hindi tinatanggap na mga bagay sa asul na kahon. • Ang inyong asul na kahon o ang bag na pang-recycle ay hindi dapat lalampas ang bigat sa 20 kg.iligay ito sa inyog berdeng lalagyanan o lalagyanan para sa basura mula sa bakuran. • Ang mga polyethylene plastic na bag ay maaring irecyclekung ang mga ito ay inilagay sa itinaling bag.pdf) 15 . (44 lbs.). Ang gagamitin ninyong bag ay hindi dapat hihigit pa ang laki sa 66cm(26 in. (http://www.) sa palad at 90 cm (36 in. Huwag ilagay ang mga hindi pang. Ilagay lamang ang pangrecycle na papel at mga lalagyanang material sa inyong asul na kahon.peelregion.ca/pw/waste/garbrecy/pdf/bb-tagalog. • Ikonsidera ang paggamit ng bag pang-recycle upang maiwasan ang pagkalat ng mga bagay mula sa inyong asul na kahon sa kapaligiran.recycle na materyal sa inyong asul na kahon dahil ang mga material na ito ay kinokontimina o dinudumihan ang daluyan ng pang-recycle.

Upang masukat ang halaga at kaakibat ng paggamit/paggawa ng papel at polyethylene plastic bags. Makikita sa ibaba ang halimbawa ng survey form na ginamit: 16 . nangangilangan ng halos 2. nauna nang nabanggit na susukatin ang mga sumusunod na aspeto: halaga at kaakibat ng paggamit/paggawa ng papel at polyethylene plastic bags. lilikha ng ratio upang maipaghambing ang enerhiyang nagagamit sa paggawa ng papel at polyethylene plastic. 594 BTU naman ng enerhiya ang kinakailangan upang makalikha ng polyethylene plastic (Society of Polyethylene plastic Industry). kakayahang muling magamit at epekto nito sa socioeconomikong aspeto ng pamumuhay ng tao. Ayon sa isang datos na mula sa Society Polyethylene plastic Industry (1998). Habang ang enerhiya namang nakokonsumo sa pagre-recycle na papel ay 1444 BTU at 17 BTU naman para sa polyethylene plastic. Sa pagsusuring ito. Kaugnay nito. naunang nagsaliksik ng mga pag-aaral at literaturang may kinalaman dito.551 BTU ng enerhiya.Kabanata III: Pamamaraan ng Pag-aaral Masusing pagsusuri. atkakayahang muling magamit. pagsasaliksik at pakikipanayam ang isinagawa upang mapatatag ang sandigan ng pag-aaral.Mula rito. Para naman sa aspetong socio-economikong aspeto ng pamumuhay ng tao nagsagawa ng isang non-structured survey ang mga mananaliksik.

22% ng respondents at 34. Matapos makalap ang mga nasabing impormasyon at mahalagang datos. 69.Dalamput tatlong katao ang sumailalim sa isang survey na isinagawa sa magkakaibang lugar. 47.17% naman ang higit nasa 18 taong gulang pataas.43% ang lalaki. Residente ng Muntinlupa ang 65.57% naman sa mga ito ang babae na madalas na tumungo sa pamilihan habang 30. Susuriin ang bawat isa ang tutungo sa isang konklusyong sinusuportahan ng mga nasabing datos.78% naman ang mula sa lugar na hindi pa nagpapatupad ng kautusan laban sa paggamit ng polyethylene plastic bilang lagayan ng pinamili. sisimulan na ang pagbibigay kahulugan sa mga ito.83% sa kanila ang may edad 18 taong gulang pababa samantala 52. 17 .

32 IKATLONG TANONG Mean Score 4.195 IKAAPAT NA TANONG Mean Score 2.058 4 3.2 3.881 1.62 2.173 1.146 1.Kabanata IV: Interpretasyon at Pagsusuri ng mga Impormasyon Survey Intrepretasyon UNANG TANONG Mean Score Mean Deviatio n 1.75 1.04 1.233 1.1 *Unang Tanong: Gaano kabuti gamitin ang polyethylene plastic sa araw-araw na pamimili? Ikalawang Tanong: Gaano kabuti gamitin ang papel sa araw-araw na pamimili? Ikatlong Tanong: Gaano ka kadalas gumamit ng papel? Ikaapat na tanong: Gaano ka kadalas gumamit ng polyethylene plastic? 18 .936 1.87 0.913 0.808 1.5 Mean Deviatio n 0.143 3.25 2 2.125 Mean Deviatio n 0.018 4.07 0.4 2.746 1.688 2.72 1.213 1.639 1.25 Mean Deviatio n 0.975 1.982 1.750 3.225 0.833 4.182 3.8 3.583 4.812 3.818 3 2.111 Demograpiya ng Respoendents IKALAWANG TANONG Mean Score 4.356 0.27 Lokasyon taga-Muntinlupa Hindi tagaMuntinlupa Edad 18 taong gulang pababa 18 taong gulang at pataas Kasarian Lalake Babae Kabuuan 2.037 0.714 3 2.13 3.936 1.727 2.478 0.143 3.913 0.034 2.739 1.

Patuloy pa ring makikita ang malaking mean deviation na nagpapahiwatig ng hindi magkakasundo sa sagot sa tanong na ito. Nangangahulugan lamang ito na kahit mas malaki ang pagsang-ayon ng mga respondents na taga-labas ng Muntinlupa. Halos wala namang ipinagkaiba ang datos na mula sa mga naninirahan sa labas ng nasabing lungsod. kakikitaan pa rin ng mas malaking pagkakasundo sa panig ng taga-Muntinlupa.Pagsusuri: Ayon sa Lokasyon Makikita na sa isinagawang survey na kung pagbabatayan ang Unang tanong. Ganitong paliwanag din ang makikita sa Ikalawang tanong hinggil sa kabutihan ng paggamit ng papel. Hati pa rin ang opinion ng mga respondents na na nakatira sa lugar na walang batas na nagbabawal sa paggamit ng polyethylene plastic sa pamimili. nagtala ng mas mataas na mean score ang mga taga-Muntinlupa kaysa sa mga hindi. Ipinakita naman sa Ikatlo at Ikaapat na tanong ang epekto ng Ordinance 10-109 sa pamumuhay ng tao sa respondents. Malalaman natin dito na hati pa rin ang palagay ng mga repondents mula sa labas ng Muntinlupa ukol sa kabutihan ng paggamit ng plastic sa araw-araw na pamimili. ang mga repondents na nakatira lugar sa labas ng Muntinlupa ay may higit na mataas na mean score kaysa sa residente ng nasabing lungsod. Subalit mababanaag na may maliit na mean deviation ang mga repondents mula sa lungsod ng Muntinlupa. Sa pagkakataong ito. 19 . gayon din ang mean deviation. Lumalabas na mataas ang paggamit ng papel habang malimit ang paggamit ng polyehtylene plactic sa mga taga-Muntinlupa.

konkreto at malinaw ang palagay ng mga respondents na may edad 18 taong gulang pababa. Ipinapakita rin ng malaking mean deviation sa ikatlo at huling tanong na may hindi pagkakasundo sa paggamit ng polyethylene plastic at papel. Consistent din ang mean deviation na hindi umaakyat higit sa 1 na nagpapakita maliiit na pagbabago sa mga sagot Ayon sa Kasarian Batay naman sa mga datos na mula sa mga respondents na babae. Sa kabilang banada para sa mga kalalakihan. Nagpapakita rin dito ng malaking hindi pagkakasundo sa kani-kanilang mga sagot. Gumitna ang mga mean score na nakuha sa apat na tanong mula sa nasabing grupo ng respondents. Maliit ang mean scores ng una at huling tanong na nagpapahiwatig na hindi ito sang-ayon sa paggamit ng plastic habang mataas naman ang mean scores ikalawa at ikatlong tanong. Halos walang malaking pagitan ang mga mean score nito sa mga tanong. 20 . makikita ang maliwanag na katayuan ng mga ito sa paksa. makikita na kritikal ang pamimili sa pagsagot sa mga katanungan.Ayon sa Edad Ipipnapakita sa pangkalahatan ng datos na mas kritikal ang pagpapalagay ng mga may edad 18 gulang at pataas sa nasabing paksa. Samantala. Subalit ang maliit na mean deviation sa una at ikalaawang tanong ay nagpapakita na malaki ang pagkakasundo sa mga sagot nito. Makikita na may mataas na mean score sa Ikalawa at Ikatlong tanong habang mababa naman sa Una at Ikaapat.

21 . mahihinuha ang malaking pagkiling ng mga respondents sa paggamit ng papel at kaalaman sa panganib na kaakibat ng paggamit ng polyehtylene plastic.Sa Kabuuan Sa pangkalahatang pangsusuri sa mga datos na mula sa isinagawang survey. makikita pa rin ang mataas din mean deviation na nangangahulagan na malaki ang hindi pagkakasundo ng mga sagot. Ang mataas na mean scores sa ikalawang tanong higit sa unang tanong ay nangangahulugan na mas marami ang naniniwala na mapanganib sa kalikasan ang paggamit ng plastic. nagpakita rin ng mataas na tala ang paggamit ng papel kaysa polyethylene plastic na suportado ng nsabing palagay ng mga responedent. Kaugnay nito. Bagaman makikita ang malalaking pagkakaiba sa mga naitalang mean score. Nanatiling hindi konkreto at solido ang palagay ng buong sample na sumailalim sa survey.

Papel: Gumagamit naman ng 2.065% naman ng orihinal na enerhiya sa paggawa ng bagong papel ang nakokonsumong enerhiya sa simpleng pagre-recycle ng papel. Makikita na 2. makikita na higit na malaki ang nakokonsumong enerhiya sa paggawa at pag-recycle ng papel kaysa plastic.862% lamang ng orihinal na enerhiya ang nagagamit sa tuwing magre-recylce ng plastic habang 56.444 BTU sa pagreresiklo ng ganoong kadaming papel. makikita na mas makatitipid nga sa enerhiya ang paggamit ng plastic.551 BTU ng enerhiya ang paggawa ng papel samantalang nangangailangan ng 1.Pagsusuri sa mga Impormasyon ng Polyethylene at Plastic Paggamit ng Enerhiya Polythylene: Gumagamit ng 594 BTU ng enerhiya sa paggawa ng bagong plastic habang 17 BTU lamang tuwing magre-recycle ng kasing daming plastic. Kung patuloy na susuriin. Konklusyon at Rekomendasyon 22 . nakatitipig ng halos 1497 BTU ng enerhiya kung marerecycle ang mga plastic. Isa sa pa. Kabanata V: Buod. Sa simpleng tingin.

mas malaki ang epekto ng paggamit ng papel sapagkat makakadagdag ito sa mga suliranin ng deporestayon. Ilan sa mga dahilang inilatag ng tao laban sa plastic ay ang kakayahan nitong magbara sa mga daluyan ng tubig na siyang nagdudulot ng baha at mapanganib sapagkat hindi nabubulok.Buod ng mga Natuklasan Matapos maisagawa ang mga karampatang gawain tulad ng pagsasaliksik at pagsasagwa ng survey. Nagkaroon din ng displina ang mga mamamayan dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng nasabing kautusan. Dahil dito nahikayat ang mga mamamayan ng Muntinlupa na gumamit ng papel sa pag-aasang maiibsan nito ang lumalalang suliranin sa basura at pagbaha. natuklasan ng mga mananaliksik ang mga sumusunod: 1. polusyon sa tubig at magastos na paggamit ng enerhiya. Ito umano’y mga pawang malalaking usapin na nagdudlot ng malalaking epekto sa tao at kalikasan 23 . 2. Napag-alaman na mas matipid ang paggawa ng plastic kaysa sa paggawa ng papel maging ang pag-re-recycle ng mga ito. Sa panig naman ng mga siyentipiko. Nakita na magkasalungat ang pananaw ng mga mamamayan at mga siyentipiko sa paggamit ng papel at plastic. 3. Lumabas na malaki ang naging epekto ng Ordinance 10-109 sa palagay ng tao sa masamang dulot ng paggamit ng plastic bag.

Halimbawa dito ay ang pagbaha. Kaya isang ordinansa agad ang ipinasa upang masulusyonan ang nasabing problema. Samantala ang mga tao ay nahila sa isang bandwagon at walang nagawa kundi ang sumunod.Konklusyon Sa pagtatapos ng pag-aaral. sinisisi ng ilang lokal na pamahalaan ang paggamit ng plastic dahil ito ay bumabara sa mga daluyan ng tubig. 24 . may ilang bagay ang napatunayan ng mga mananaliksik. Makikita na tanging mga payak na batayana lamang ang sinandigan ng mga nagpatupad nito. Mapag-alam na limitado sa nakikita lamang ng mata ang nalalaman ng mga tao sa pagtugon sa suliranin ng kapaligiran. Higit sa lahat ng ito ay ang kaalaman ng mamamayan hinggil sa isyung pangkapaligiran. Hindi isinaalang-alang ang ilan pang malalaking usaping nabanggit na sa itaas na dapat matugunan.

Huwag limitahan ang mga sandigan sa Internet. 25 . Ipinapayo rin na makipanayam ng mga taong may malawak na kaalaman at karunungan sa nasabing paskasain.Rekomendasyon Sa mga nais magpatuloy ng ganitong pagsusuri. ipinapayo ng mga mananaliksik na pag-ibayuhin ang pangangalap ng impormasyon. Paglaanan din ng panahon ang malawakang pangsasagawa ng survey upang mas maging makatotohanan ang kalalabasan ng ganitong uri ng pangangalap.

com Society of Polyethylene plastic Industry US Environment Protection Agency Worldwatch Industry Washington Post 26 . August 1988 Institute for Life cycle Environment Assesment Paper Industry Asssociation Council Resources and Environment Profile Analysis of Polythylene and Unbleached Paper Grocery Sack Franklin Group. Federal Office of the Environment.Mga Sandigan American chemistry council American Forest and Ppr Association. 1990: Reusesable Bags. Comparison of the Effects on the Environment of Polyethylene and Paper Carrier Bag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful