Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.hu P.

Schaller Dániel könyvéből szeretnék megosztani egy egyszerű elvet, aminek köze van ahhoz az időhöz, amiben élünk. Képzeld el ebben a világban a gazdasági helyzetet, a politikai helyzetet. Mi történik? Úgy tűnik, hogy olyan időben élünk, amikor baj van. Mi megtaláltuk Krisztus. Megtaláltuk Krisztust az Ige prédikálásában. Valaki prédikált, mi hallottuk. Többet hallottunk emberi szavaknál. Hallottuk Isten Igéjét és a szívünkbe ment. 1Thess 2:13 Isten Igéjét nem ember szavaként fogadtuk el, hanem Isten Igéjeként. Így újjászülettünk, ahogy Krisztus megígérte, és ahogy az egyháztörténelem kétezer évében emberek Koreában, Kínában, Peruban, Zambiában,… , mindenhol a világban hallották az evangéliumot és hittek benne. Mi részei vagyunk egy másik programnak. Istennel járunk. Isten nagyon személyes. Isten szól hozzánk és a Biblia az Ő Igéje. Mi szeretjük a Bibliát és tanuljuk. Nem mindig nyilvánvaló, de Isten megmutatja nekünk, és mi bölcsekké válunk. A Biblia az embereket bölccsé teszi. Értjük az időt, amiben élünk. Még a mostani is időket is. Ráébredünk, hogy egy nap lesz egy Antikrisztus, aki becsapja az egész világot, és mi el tudjuk ezt képzelni, mert a Sz.Sz. nélkül én be leszek csapva. A Sz.Sz. nélkül rossz értékeim vannak, és rossz megértésem van. A Sz.Sz. miatt viszont mi mások vagyunk. Isten Igéje miatt vannak gondolataink, amelyek mások. Igazak, bölcsek, hatalmasak. Dániel történetében látjuk ezt a párhuzamos életet. Ott van a világ egy bizonyos élettel, és ott van Dániel is. Dániel más. Nem ette meg a király ételét. Ő elkülönült. Volt három zsidó barátja, Dán 1. Azt olvassuk, hogy ők más nevet kaptak. Babilóniai neveket. Habár idegen nevük volt, mégis zsidó azonosságuk volt. Fontos számunkra, hogy olyan azonosságunk legyen, ami az újjászületésünkből van. Tudjuk, hogy Isten a mi Atyánk, és bár ebben a világban élünk, nem a világból vagyunk. Nem úgy gondolkodunk, mint a világ. Isten adott nekünk ajándékokat. Dán 2 a káldeusok azt mondták, hogy nincsen ember a világon, aki a király dolgait megmagyarázhatná. Ez az ő véleményük volt. A király valami nagyszerűt kért tőlük. Nem csak azt, hogy fordítsák le, mit jelent az álma, hanem hogy mondják meg neki, mit álmodott. Azt mondták, hogy nincs a világon senki, aki ezt megtehetné. Dán 2:19a Akkor Dánielnek megjelenteték az a titok éjjeli látásban. Amit a világ nem tehet meg, Dániel megtette. Ez olyan, mint mi. A világban élünk, de vannak képességeink, Isten megmutat nekünk dolgokat, van egy szolgálatunk. Ti ezért mentetek bibliaiskolába, ezért mentek gyülekezetbe. Új barátaitok vannak. Új közösségetek van. Nagyon sokszor, amikor ott éltem Budapesten, találkoztam a barátaimmal, közösségünk volt és beszéltünk a hitről. Olyan örömünk volt. Tudom, hogy ez történik ott most is. Nagyon fontos emlék a szívemben, hogy Isten mit tett Magyarországon. Isten tette. Nagyon sokan vették komolyan Istent. Csak úgy, mint Dániel.

Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.hu Azt mondják, ha ez igaz, akkor én Istennek adom a szívem. Ha Ő szeret engem, akkor én szeretem Őt. Érte fogok élni. Ahogy Jézus mondta Péternek: szeretsz engem? És Péter megtagadta Őt nyomás alatt. Jézus azonban eljött és megtalálta őt, és feltette azt a nagy kérdést: szeretsz engem? Úgy gondolom, sokan mondhatjuk: „Nem, Uram, de Te szerettél engem, és ez a szeretet von engem. Én hiszek Benned, bízom Benned.” Emlékszem, ültem az irodámban a Golgota utcában, az ablakon kinézve láttam a gyárat, és Isten tervéről gondolkodtam, hogy Isten mit tesz. Emberekre gondoltam, a keresztény iskolára, Isten tervére, csapattagokra, magyar férfiakra és nőkre, a szolgákra, a misszionáriusokra. Éreztem a felelősséget és azt mondtam Istennek: „Istenem, Te tetted ezt. Ez a Te akaratod és mi bízunk Benned.” Ugyanakkor Nabukodonozor, Perzsia királya, nagyon erős ember, nagyon könyörtelen. Diktátor. Mondhatnánk, hogy ő veszélyes, de ugyanakkor Isten kezében van. A testvéreinkre gondolunk a mai Perzsiában: Iránban; és Pakisztánban. A világnak vannak olyan részei, ahol nagyon nehéz kereszténynek lenni. Viszont a miénk Dávid szíve és Dániel bátorsága. Dániel háromszor imádkozott naponta nyitott ablak előtt, mert nem félt a világtól. Ugyanígy van velünk is. Hitben élünk, és hitből hitbe járunk. Szükségünk van az Ige ételére. Szükségem van arra, hogy olvassam ezeket az Igéket és lássam Isten kezét. Dániel könyve végén a királyok jöttek és mentek, Dániel itt öregember. Érti, hogy Isten valós. Bevetették az oroszlánok vermébe, de az Úr angyala megszabadította őt. Ez nagyom izgalmas, hogy mi ismerhetjük Istent. Nem félünk. Ez izgalmas, hogy másokért élünk. Izgalmas, hogy a gyülekezetünkben ott van a Sz.Sz. tüze. Izgalmas, hogy lehetnek ima összejöveteleink, élhetünk hitben, látásunk van, hogy harminc gyülekezet legyen Magyarországon, és misszionáriusok jöjjenek ide, Baltimore-ba, hogy egy évig tanulhassanak. Lehetséges – nem tudjuk –, hogy száz magyar ott legyen a missziós mezőn. Lehetséges, Isten tudja, de Istennek kell megtennie. Mi az Aratás Urához imádkozunk, hogy Ő küldjön munkásokat. Olyanok vagyunk, mint Dániel. Néhányan nem vagyunk annyira boldogok attól, hogy az elnök az USA-ban az, aki, de egy értelemben így megy a világ. Nekem a fontos dolgokra kell figyelnem. Szavazhatok, kifejezhetem az én véleményemet, ezt megtehetem, ez az állampolgári jogom, kötelességem, de ugyanakkor evangelizálhatok, imádkozhatok, szerethetem a testvéreimet, és elérhetem az embereket. Lehet bibliaiskolánk, megoszthatjuk az üzenetet, az emberek újjászülethetnek és megtanulhatnak hitben járni. Ez izgalmas. Van egy történet, amikor Jézus azt mondta: menjetek mélyebbre; és kimentek a mélyebb vizekhez. Néha szükségünk van erre, hogy menjünk mélyebbre. Lehet, hogy nem elég mély a víz, amelyben vagyunk, lehet, hogy nagyobb kockázatot kell vállalnunk, lehet, hogy mélyebb vizekre kell mennünk, aztán bedobni a hálót, visszajönni, és látni Isten munkáját. Nem arra van szükségünk, hogy kényelemben legyünk. Nem azt tanuljuk, hogy önzőek legyünk, hanem azt tanuljuk, hogy elveszítjük az életünket és megtaláljuk Krisztust és az Ő szeretetét. Ott álljunk szemben a másik életmóddal és azt mondjuk, hogy van egy mód, egy út van: Jézus az út, és Ő

Biblia Szól Egyház – www.bibliaszol.hu törődik veled. Éljünk így! Akkor Dániel tekintélye a tiéd és látni fogod Isten kezét az életedben. Ez izgalmas. Az imánk. Imádkozunk egymásért. Isten áldjon Magyarországon minden szinten: a gyerekeket, a házasságokat, a tizenéveseket, a fiatal férfiakat, a középkorúakat, az idősebbeket, a hitetleneket, a politikában, gazdaságilag, és minden területen. Ezek az imáink, és hisszük, hogy Isten elküldte Dániel Perzsiába, hogy mondjon valamit, hogy legyen valaki, és Isten elküldött titeket. Ezek vagytok ti, Isten kegyelméből a Szent Szellem által, Isten kegyelméből a gyülekezetben. Nagyszerű gyülekezetben vagytok, és nem miattunk, emberek miatt nagyszerű, hanem nagyszerű egy nagyszerű Isten miatt, Aki azt mondja, hogy mi Őhozzá tartozunk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful