6.

PITANJA ZA USMENI DEO ISPITA
I.

DIFERENCIJALNE JEDNAČINE

1. Pojam diferencijalne jednačine. Rešenje diferencijalne jednačine, opšte, partikularno, singularno rešenje. 2. Jednačine s razdvojenim promenljivim. 3. Homogena diferencijalna jednačina prvog reda. 4. Jednačina prvog reda koja se svodi na homogenu jednačinu. 5. Linearna diferencijalna jednačina prvog reda. 6. Bernulijeva diferencijalna jednačina. Rikatijeva diferencijalna jednačina. 7. Jednačina s totalnim diferencijalom. 8. Svođenje diferencijalne jednačine oblika F(x,y’,y’’)=0 na diferencijalnu jednačinu prvog reda. 9. Svođenje diferencijalne jednačine oblika F(y,y’,y’’)=0 na diferencijalnu jednačinu prvog reda. 10. Diferencijalne jednačine višeg reda. Opšte rešenje. Svođenje diferencijalne jednačine F(x,y(k),y(k+1),...,y(n))=0 na diferencijanlu jednačinu nižeg reda. 11. Homogena linearna diferencijalna jednačina drugog reda. Linearno nezavisna rešenja. Determinanta Vronskog. Opšte rešenje. 12. Nalaženje opšteg rešenja homogene linearne diferencijalne jednačine drugog reda, ako je poznato jedno njeno partikularno rešenje. Struktura opšteg rešenja nehomogene linearne diferencijalne jednačine. 13. Homogena linearna diferencijalna jednačina drugog reda s konstantnim koeficijentima. 14. Metoda neodređenih koeficijenata za rešavanje nehomogene linearne diferencijalne jednačine drugog reda sa konstantnim koeficijentima. 15. Metoda varijacije konstanti za rešavanje nehomogene linearne diferencijalne jednačine drugog reda sa konstantnim koeficijentima.

Jednostruki kompleksni koreni. Potreban i dovoljan uslov. Karakteristična jednačina i karakteristične vrednosti sistema. SISTEMI LINEARNIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA Sistemi linearnih diferencijalnih jednačina. Metoda varijacije konstanata. 1. Determinanta Vronskog. Jednostruki realni koreni. 5. Nalaženje opšteg i Košijevog rešenja sistema pomoċu prvih integrala. Nezavisnost prvih integrala. 4. Egzistencija i jedinost rešenja problema s početnim uslovom za sistem diferencijalnih jednačina. 18. 19. 2. I. potreban i dovoljan uslov. Sistemi diferencijalnih jednačina višeg reda. 6. Fundamentalne matrice homogenog sistema diferencijalnih jednačina. 3. Rešavanje homogenog sistema sa konstantnim koeficijentima. Opšte rešenje sistema izraženo preko fundamentalne matrice. 3. Metoda varijacije konstanata za nehomogeni sistem. Pojam sistema diferencijalnih jednačina. Prvi integrali sistema diferencijalnih jednačina. 6. 2. Rešenje. Veza sistema n diferencijalnih jednačina prvog reda sa diferencijalnom jednačinom n-tog reda. 17. Karakteristična jednačina i karakteristične vrednosti sistema. SISTEMI DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA 1. II. Razni zapisi sistema. 5. Linearna diferencijalna jednačina n-tog reda s konstantnim koeficijentima. 7. Nehomogeni sistemi. Homogeni sistemi diferencijalnih jednačina. . Opšte rešenje nehomogene diferencijalne jednačine n-tog reda. Egzistencija i jedinstvenost rešenja. Snižavanje reda. Homogene linearne diferencijalne jednačine višeg reda. Fundamentalni sistem rešenja. Opšte rešenje nehomogenog sistema.99 Pitanja za usmeni deo ispita 16. opšte rešenje i problem s početnim uslovom. Rešavanje homogenog sistema sa konstantnim koeficijentima. Opšte rešenje homogenog sistema. Pikarova teorema o egzistenciji i jedinosti partikularnog rešenja diferencijalne jednačine prvog reda. 4. Osnovna svojstva.

9. 2. Košijeve formule za funkcije kompleksne promenljive. 2. 4. Izvod funkcije kompleksne promenljive. Problem sa početnim uslovom za kvazilinearnu jednačinu. 2. 3. 5. Opšte rešenje. 8. Karakteristična jednačina i karakteristične vrednosti sistema. 4. 3. Osnovne teoreme. Realni višestruki koreni. f2(t) = cos bt. Definicija Laplasove transformacije i dovoljni uslovi za postojanje. ELEMENTI TEORIJE FUNKCIJE KOMPLEKSNE PROMENLJIVE 1. Rešavanje homogenog sistema sa konstantnim koeficijentima.Pitanja za usmeni deo ispita 100 8. 7. III. Definicija i svojstva. PARCIJALNE JEDNAČINE PRVOG REDA 1. II. Laplasova transformacija funkcije f(t) =tn. LAPLASOVE TRANSFORMACIJE 1. Stabilnost rešenja sistema linearnih jednačina s konstantnim koeficijentima. Koši – Rimanovi uslovi. III. 4. Problem s početnim uslovom za linearnu homogenu jednačinu. Pojam analitičke funkcije. Integrali funkcije kompleksne promenljive. Određivanje fundamentalne matrice pomoċu matričnog eksponenta. . Linearne homogene parcijalne jednačine. Košijeva teorema za jednostruko i višestruko povezanu oblast. Laplasova transformacija funkcije f(t) = ebt. Svođenje na homogenu jednačinu. Laplasova transformacija funkcija f1(t) = sin bt. 3. Kvazilinearne parcijalne jednačine. Elementarne funkcije kompleksne promenljive. Reziduum funkcije kompleksne promenljive. Granične vrednosti i neprekidnost funkcije kompleksne promenljive. Neodređeni integral funkcije kompleksne promenljive i osnovna svojstva. 10. 6.

Inverzna Laplasova transformacija. Osobina izvoda za Laplasovu transformaciju. Osobina linearnosti za Laplasovu transformaciju. Laplasova transformacija funkcije f(t). 8. ako je L{f(t)} = F(s). 10. Re s > a. Ako je L{f(t)} = F(s). 14. 16. Pitanja za usmeni deo ispita Definicija jedinične odskočne funkcije f(t) = u(t-b). 9. Tada je L{f(t-b)u(t-b)} = e-bsF(s). Osobina integrala za Laplasovu transformaciju. ako je L{f(t)} = F(s). Re s > a. Egzistencija inverzne Laplasove transformacije i Melinova formula. . Re s > a. Dokazati da je L{f(t)/t} = ∫ F( p)dp . Neka je L{f(t)} = F(s). 17. Komutativnost konvolucije. 18. Definicija konvolucije. 20. 11. Re s > ab. Re s > a. 7. dokazati L{tf(t)} = -F’(s). Primena Laplasove transformacije na sisteme diferencijalnih jednačina. s ∞ Re s > a. a u(t-b) je jedinična odskočna funkcija. Primena Laplasove transformacije na diferencijalne jednačine. Dokaz. Re s > a+b. Re s > a. gde je b > 0. Dokazati da za Laplasovu transformaciju važi L{f(bt)} = 1/b F(s/b). 12. 6. Re s > a. Osobina konvolucije za Laplasovu transformaciju. Nalaženje L-1{F(s)·G(s)} . Jednoznačnost. Re s > a.101 5. dokazati da važi L{ebtf(t)} = F(s-b). 13. 15. Nalaženje L-1{P(s)/Q(s)}. Ako je L{f(t)} = F(s). 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful