NICOLAE COLAN

BIBLIOTECA JUDE EANĂ ASTRA SIBIU

Bogdan ANDRIESCU

Seria Personalia nr. 25

Mitropoli i ai Ardealului

NICOLAE COLAN
(1893-1967) Biobibliografie
SIBIU 2009

ISBN 978-973-0-07080-4

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU Mitropoliţi ai Ardealului

NICOLAE COLAN
(1893-1967) Biobibliografie

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU

Bogdan ANDRIESCU

Mitropoliţi ai Ardealului

NICOLAE COLAN
(1893-1967) Biobibliografie

SIBIU, 2009

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU Str. George Bariţiu, nr. 5/7 550178 Sibiu, România Tel: +40 269 210551 Fax: +40 269 215775 Internet: www.bjastrasibiu.ro E-mail: bjastrasibiu@yahoo.com Director: Onuc Nemeş-Vintilă Editor şi grafică copertă: Ioana Butnaru Coperta I: foto Nicolae Colan Coperta IV: „Stema Mare” a lui Andrei Şaguna, reproducere după coperta lucrării Mitropolitul Andreiu baron de Şaguna. Scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii lui, Sibiu, 1909. © Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, 2009

ISBN 978-973-0-07080-4

Cuprins
Argument ........................................................... Biografie ............................................................ Colecţii speciale................................................... Lucrări scrise/editate de Mitropolitul Nicolae Colan..................................................... Cărţi, studii şi articole dedicate vieţii şi activităţii cultural-religioase a Mitropolitului Nicolae Colan...................................................... Anexe...................................................................
7 9 14 18

236 339

Argument
Biblioteca Astra a inaugurat în anul 2008, în cadrul Seriei Personalia, un ciclu de biobibliografii dedicate Mitropoliţilor Ardealului (vezi volumul Andrei Şaguna 18081873. Biobibliografie, Sibiu, 2008) Mitropolitul Nicolae Colan, personalitate reprezentativă a românilor ardeleni în secolul al XX-lea, se numără printre ierarhii cu cele mai multe realizări pe plan naţional-politic, organizatoric bisericesc, cultural şi social din toată istoria Bisericii Ortodoxe Române. Acest argument corelat cu bogăţia şi diversitatea colecţiilor Bibliotecii Astra, având o dublă valenţă, enciclopedică şi documentar ştiinţifică au motivat strădania noastră. Lucrarea valorifică bogatul material documentar şi informativ al principalelor compartimente ale bibliotecii: Colecţii speciale, Carte curentă, Periodice. Într-o scurtă biografie sunt prezentate succint cele mai importante realizări culturale, religioase şi politice ale mitropolitului Nicolae Colan. Colecţiile Speciale ale bibliotecii deţin o serie de informaţii vizând activitatea cultural religioasă a înaltului prelat: corespondenţă particulară, cărţi de vizită, acte contabile. Într-un alt capitol sunt prezentate aproximativ 1350 din lucrările scrise sau editate de către Nicolae Colan, mare parte a acestora regăsindu-se în colecţiile de Carte curentă şi Periodice ale Bibliotecii Astra. Aproximativ 750 de cărţi, studii şi articole dedicate vieţii şi activităţii politice şi cultural-religioase a Mitropolitului Nicolae Colan sunt cuprinse într-un ultim capitol. Eşalonarea informaţiilor bibliografice a fost realizată ţinând cont de ordinea alfabetică a acestora.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

Facilitatea căutării materialulului bibliografic este susţinută prin prezenţa elementelor de regăsire: număr de inventar şi cotă. Puţinele excepţii bibliografice sunt motivate de greutatea de a ignora informaţii dense, identificate în colecţiile Bibliotecii Facultăţii de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu a Bibliotecii Academiei Române sau a Bibliotecii Judeţene Covasna. În general am preferat să păstrăm neschimbată ortografia vremii oferind astfel un stop cadru al evoluţiei limbii române. Evocarea personalităţilor de excepţie ale vieţii bisericeşti, culturale şi politice din Ardealul secolelor XIX-XX va fi întregită prin elaborarea a altor trei biobibliografii dedicate mitropoliţilor Ioan MEŢIANU (1828-1916), Nicolae BĂLAN (1882-1955) şi Antonie PLĂMĂDEALĂ (19262005).

8

întemeiată în 1907 de Nicolae Bălan. specializare la Facultatea protestantă a Universităţii din Berlin (19211922) reîntors în ţară va fi numit secretar arhiepiscopesc la Sibiu (1921-1922). judeţul Covasna a urmat cursurile şcolii primare în satul natal prima clasă de liceu a absolvit-o la Colegiul maghiar Székely Mikó (1906-1907). în Gazeta Transilvaniei de la Braşov în 1915. în anul următor colaborând la Revista Teologică. aici va colabora la ziarul România Nouă editată de Onisifor Ghibu. apoi în Ucraina în toamna anului 1917 se va stabili la Chişinău. pentru ca în 1924 să fie instalat profesor 9 . viitorul mitropolit al Ardealului îşi va continua studiile înscriindu-se la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti în toamna anului 1916 izbucnirea primului război mondial îl va determina să emigreze în Moldova. împreună cu alţi colegi de pribegie.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Biografie            s-a născut în 28 noiembrie 1893 în localitatea Araci (fost Arpătac). va fi numit redactor al ziarului Sfatul Ţării editat de guvernul Basarabiei revenit în România după încetarea războiului îşi va definitiva studiile la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti în 1921 preţuit în mod deosebit de Mitropolitul Nicolae Bălan va fi îndrumat spre studii postuniversitare. continuându-şi studiile la Liceul “Andrei Şaguna” din Braşov (1907-1914) studii superioare la Institutul teologic din Sibiu (19141917) debutează în publicistică.

din 1928 fiind numit rector al acestei instituţii paralel a fost membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului. Biblia şi intelectualii. Feleacului 10 . La luptă dreaptă. preşedinte al Reuniunii meseriaşilor români din Sibiu. profesor la Şcoala militară din Sibiu a fost redactor al Revistei Teologice (1923-1936). Sibiu. Problemele vremii (1929-1936). Sibiu. Veniţi la Hristos a publicat Anuarele Academiei Teologice “Andreiane” din Sibiu (opt volume editate între 1928-1936) a fost fondator şi apoi redactor al revistei Viaţa Ilustrată (Sibiu-Cluj. Sibiu. Apostol Pavel către Efeseni. Seria Didactică. ambele anexe ale acesteia s-a numărat printre colaboratorii apropiaţi ai mitropolitului Nicolae Bălan la ctitorirea colecţiilor de cărţi teologice şi bisericeşti apărute la Sibiu : Seria Teologică. un capitol de strategie misionară. în primăvara anului următor fiind hirotesit protoiereu la 29 aprilie 1936 a fost ales episcop al Vadului. 1934-1944) ca profesor de Studiul Noului Testament a publicat mai multe studii de specialitate: Sf. 1929 în octombrie 1934 a fost hirotonit diacon.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie          titular la catedra de Studiul Noului Testament. Pavel către Filimon. 1926. Popasuri Duhovniceşti. Cartea Sf. 1929. Sibiu. 1926. Introducere. la Academia Teologică “Andreiană” din Sibiu a activat ca profesor de Noul Testament la Academia teologică “Andreiană” din Sibiu până în anul 1936. Creştinismul şi sclăvia. membru în Comitetul central al Asociaţiunii Astra. îngrijindu-se şi de apariţia colecţiilor de scrieri religioase: Biblioteca Bunului Păstor. secretar general al Asociaţiei clerului “Andrei Şaguna”. în Consiliul eparhial şi în Congresul Naţional Bisericesc. preşedinte al Reuniunii române de muzică “Gheorghe Dima” din Sibiu.

1941 (sub pseudonimul Părintele Nicolae) tot la Cluj-Napoca va publica un Acatistier (1941) o Psaltire (1943). Noul Testament (în două ediţii în 1942 şi 1945) a adunat într-un volum intitulat În legături. Cluj-Napoca. ClujNapoca. 1942. în 31 mai acelaşi an a fost hirotonit întru arhiereu în Catedrala mitropolitană din Sibiu de către un sobor de preoţi. aducând importante servicii bisericii ortodoxe 11 . în prima dintre acestea va publica două lucrări: Medalioane. Carte de rugăciuni (în mai multe ediţii). predând aici în perioada 1940-1945 cursuri de Noul Testament va înfiinţa un liceu ortodox la Cluj-Napoca (anul şcolar 1944-1945). avându-l în frunte pe mitropolitului Ardealului Nicolae Bălan la Cluj îşi ca continua activitatea publicistică la revista Viaţa Ilustrată. mutată aici din 1936. Cluj-Napoca. Omul cel nou de Emil Fiedler. fiind construite pentru acestea internate va înfiinţa Şcoala de cântăreţi bisericeşti de la Cluj-Napoca. precum şi în foaia eparhiei Renaşterea va pune bazele a două colecţii de lucrări teologice: Cărţile vieţii (1937) şi Veniţi de luaţi lumină (1941).Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie          şi Clujului . acesta fiind reorganizat în 1945 prin crearea Liceului ortodox de băieţi “Mitropolitul Simion Ştefan” şi Liceul ortodox de fete “Doamna Stanca”. Cultelor şi Artelor. devenită apoi Şcoală de Cântăreţi bisericeşti şi Seminar Teologic Ortodox Român între 1 aprilie 1939-3 februarie 1939 a îndeplinit funcţia de Ministru al Educaţiei Naţionale. 1940 şi o traducere. cuvântările şi pastoralele din anii 1940-1944 pe plan educaţional-bisericesc a înfiinţat o Şcoală de cântăreţi bisericeşti la Nuşeni-Cluj (azi Bistriţa-Năsăud) în 1937 a îndrumat activitatea Academiei teologice din ClujNapoca.

Meritul Cultural pentru Biserică în Gradul de Ofiţer (1942) în anul 1948 a făcut parte din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române care a participat la Conferinţa Panortodoxă de la Moscova la 23 mai 1957 este ales arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului (înscăunat la 26 mai) ca mitropolit a îndrumat activitatea clerului ortodox. Coroana României în Gradul de Mare Ofiţer (1936). Polonia Restituta în Gradul de Mare Cruce (1938).Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie        în 1938 este ales Membru de Onoare al Academiei Române. Vulturul României în Gradul de Cavaler (1937). în locul diplomatului Nicolae Titulescu (demnitate care i-a fost retrasă în timpul regimului comunist) pentru merite deosebite în domeniul cultural-religios Nicolae Colan a fost distins cu mai multe decoraţii: Ordinul Sfântului Mormânt în Gradul de Cavaler (1925). a Institutului Teologic şi a publicaţiilor bisericeşti din Sibiu s-a îngrijit de pictarea Catedralei Mitropolitane din Sibiu s-a stins din viaţă la 15 aprilie 1967 la Sibiu fiind înmormântat la Mânăstirea Sâmbăta de Sus 12 . Coroana României în Gradul de Mare Cruce (1938). pentru ca în 1942 să fie ales membru activ al ei.

A. M. N. B. Biblioteca ASTRA Sibiu Biblioteca ASTRA Sibiu Biblioteca ASTRA Sibiu Biblioteca ASTRA Sibiu Biblioteca ASTRA Sibiu Periodice Periodice Periodice Colecţii speciale Biblioteca Judeţeană Covasna Biblioteca Facultăţii de Teologie “Andrei Şaguna” Sibiu Biblioteca Academiei Române. A. A. Col. B. B. A. A. T. B. J. F. R.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Lista abrevierilor B. A. B. B. P. Cv. spec. B. Bucureşti 13 .

fondul Horia Petra Petrescu [Alături de probleme personale anunţă publicarea povestirii “Anişoara” în revista “Viaţa Ilustrată”] B. 23 VI 1936. fondul Horia Petra Petrescu B. CXXXVIII/234 14 . manuscris autograf. Col. Chitanţă pentru stipendii. Carte de vizită. A. 1 filă B. XXXVI 7/10 7. Sibiu. 1 filă tipărită. Nedatată. spec. (34X21). M. autograf. fondul Horia Petra Petrescu B. Carte de vizită. manuscris autograf. (11X7). Nedatată. Col. M. A. M. spec. A. Col.5).Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Colecţii speciale 1. 8 septembrie 1913. spec. M. (11X6). 15 decembrie 1933. Apel pentru sprijinirea şi colaborarea la revista “Viaţa Ilustrată”. Col. spec. fondul Horia Petra Petrescu B.5X6. XXXVI 8/7 4. Col. 23 V 1934. Carte de vizită. XXXVI 7/8 2. A. M. A. A. spec. Sibiu. fondul Horia Petra Petrescu B. XXXVI 8/6 3. A. XXXVI 7/3 6. 7 II 1929. Braşov. Col. XXXVI 8/8 5. M. Carte de vizită. (10. fondul Horia Petra Petrescu B. spec. Carte de vizită. (11X6). Col. M. Sibiu. spec. (11X7).

1 filă manuscris autograf. F. Chitanţă pentru stipendii. A. M. XXXVI 7/2 15. spec. (20X13). 1 filă B. Col. manuscris dactilografiat. Chitanţă pentru stipendii. Chitanţă pentru stipendii. Nedatată. Braşov. Ciauşanu [Confirmă în numele Academiei Teologice “Andreiane” primirea unei cărţi] B. spec. spec. 18 octombrie 1911. M. Col. 8 februarie 1914. 1 filă manuscris autograf. XXXVI 7/1 14. M. Braşov. A. M. Ciauşanu. spec. 11 V 1935. A. 28 ianuarie 1912. CXXXVIII/237 11. Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. XXVIII 97 13. CXXXVIII/236 10. fondul Horia Petra Petrescu [Refuză redactarea unui articol pentru revista Transilvania] B. A. A. Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. Col. donaţie Gh. Avrig. Col. Chitanţă pentru stipendii. F. Col. 1 filă B. 11 mai 1933. CXXXVIII/238 12. fondul Horia Petra Petrescu [Probleme personale] B. 1 filă B. M. spec. spec. C. 18 15 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 8. Col. Braşov. spec. Scrisoare adresată lui Gh. (23X15). Braşov. 1 filă B. 10 septembrie 1912. Col. M. A. Sibiu. CXXXVIII/235 9. (34X21). Sibiu. A.

Col. 10 VIII 1931. Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. 2 file manuscris autograf. Sibiu. A. Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. M.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie VII 1929. 30 XII 1932 (21X17). fondul Horia Petra Petrescu [Indicaţii cu privire la tipărirea lucrării părintelui Tărchilă. A. 1 filă manuscris autograf. 12 VIII 1931. XXXVI 7/9 20. Sibiu. (16X15). 1 filă manuscris autograf. spec. Col. fondul Horia Petra Petrescu [Probleme legate de colaborarea la “Viaţa Ilustrată”] B. (21X11). spec. M. XXXVI 7/6 18. M. (21X17). (21X17). spec. fondul Horia Petra Petrescu [Probleme personale] B. XXXVI 7/5 17. 5 VI 1934. A. (21X15). spec. XXXVI 7/11 16 . Col. 1 filă manuscris autograf. 2 file manuscris autograf. M XXXVI 7/7 19. A. M. Sibiu. 1 filă manuscris autograf. Col. M. fondul Horia Petra Petrescu [Probleme referitoare la împrumutul de publicaţii] B. A. Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. fondul Horia Petra Petrescu [Probleme personale] B. A. 4 V 1934. Sibiu. Col. Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. Mangalia. Col. spec. fondul Horia Petra Petrescu [Date cu privire la publicarea unor lucrări] B. spec. Tâlcuirea Sfintei Liturghii] B. XXXVI 7/4 16.

(15X19). 1 filă manuscris autograf. Sibiu. Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. Sibiu. Col. A. M. Col. fondul Horia Petra Petrescu [Date privind revista “Viaţa Ilustrată”] B. Scrisoare adresată Preşedintelui Astrei. A. 5 VII 1934. spec. 5 IV 1932. M. (17X21). 29 IX 1934. M. Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. fondul Horia Petra Petrescu [Date privind revista “Viaţa Ilustrată”] B. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 21. 1 filă manuscris autograf. 11 II 1935. spec. spec. M. Sibiu. Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. Col. 1 filă manuscris autograf. A. M. spec. XXXVI 8/1 22. XXXVI 8/4 25. Sibiu. A. fondul Horia Petra petrescu [Îi trimite două articole semnate de Al. (16X14). Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. fondul Horia Petra Petrescu [Îi restituie câteva manuscrise şi îi solicită un articol despre poeta Maria Cunţan pentru revista “Viaţa Ilustrată”] B. 1 filă B. spec. Col. (21X17). XXXVI 8/3 24. Col. fondul Horia Petra Petrescu [Probleme legate de revista “Viaţa Ilustrată”] B. A. XXXVI 8/2 23. XXXVI 8/5 26. Col. 1 filă manuscris autograf. 25 XI 1935. spec. M. 1 filă manuscris autograf. (17X21). CLII/50 17 . 30 II 1935. Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. Lascarov-Moldovanu pentru calendar] B. Sibiu.

p. P. p. p. A. Sibiu. 1936. p. an XIV. nr. 2250 5. 5-12 B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Lucrări scrise/editate de Mitropolitul Nicolae Colan 1. p. Sibiu. 105-106 B. 1-2 B. 1929. p. Braşov. Maramureşul. 6. an 80. Academia Andreiană (istoric). vol. 1924. Bucureşti. 1918-1928. în Transilvania. nr. T. 973-977 B. Absolutismul roşu. 2. 1 [Articol nesemnat] B. nr. P. 2249 4. în Renaşterea. 15 Maiu 1848. A. 958 7. Banatul. Crişana. Sibiu. an XIII. 1919. A ajuns cuţitul la os. Academiile Teologice Ortodoxe din Ardeal. în Revista Teologică. F. în Gazeta Transilvaniei. Academiile Teologice Ortodoxe. A. an XIV. VI. P. P. 18 . în Viaţa Ilustrată. A. 165-169 B. 8-9. P. 4757 2. 95. Cluj-Napoca. I 21582 3. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane 1929-1930. 1930. 1937. Actul alegerii noului Episcop al Clujului: Cuvântarea noului ales. an IV. 4. A. Sibiu. în Revista Teologică. nr. 1923.

18. 317-322 [Principii generale şi reflexii asupra episcopiilor regăţeni în Ardeal] B. P. p. P. în Telegraful Român. P. 1-2. Adunarea Partidului Poporului din Sălişte: Vorbirea Dl Colan. 1-2 B. 1665 12. 1940. A. 4 B. an XI. 1936. 1929. 1944. P. 7-8. Alegerile episcopale. p. II 1433 8. 2259 10. I 18101 19 . p. nr. Episcop Nicolae Colan al Clujului. nr. în Cuvântul Poporului. Sibiu. an XXVI. 469-474 [Amintiri legate de mai multe întâlniri ale Mitropolitului Nicolae Colan cu Lucian Blaga] B. A. P. Sibiu. 4 B. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie nr. Alegerile episcopale: Doi străjeri ai legii româneşti. A. rector al Academiei teologice din Sibiu. nr. Am fo' şo 'i fi?. 1966. Sf. 169 13. p. 13 [Andrei Mager şi Tit Simedrea] B. nr. P. XII-XVII. an XXIII. an XCII. p. A. nr. 1246 9. Sibiu. Sibiu. A. Sibiu. în Analele Asociaţiei Andreiu Şaguna a Clerului Ortodox Român din Mitropolia Ardealui. A. 46. nr. în Revista Teologică. 9-10. Alte cuvântări arhiereşti: Vorbirea P. P. în Revista Teologică. A. Amintiri. 37. în Mitropolia Ardealului. 1933. an XI. 2262 11. 135137 B. p. Sibiu.

Sibiu. Apostolatul lui Gheorghe Lazăr în Sibiu. 193-195 B. an VIII. în Revista Teologică. 5. 2249 20. an X. 1-2 B. 1244 22. nr. Anuarul Academiei Teologice Ort. an IX. nr. p. Sibiu. I 21586 21. Antiriul lui Arvinte. p. 1942. p. Sibiu. p. 51-52. Sibiu. P. 6. 1243 16. 1941-1942. A. P. în Viaţa Ilustrată. 5. an XV. 3. în Viaţa Ilustrată. p. A.. Rom. Cluj-Napoca. an XIII. Apostolatul intelectualilor: Dela Alfa. 1 B. în Revista Teologică. 257-261 B. Artur Anderco. 21585 15. P. 31 B. 1934. A. Biblia şi intelectualii. 1943. A. XVIII. (Colecţia Biblioteca 20 . în Viaţa Ilustrată. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 14. 30 B. Sibiu. în Viaţa Ilustrată. Amintiri antice ale Românilor. nr. 1 [Pseudonim Neculce] B.. 2250 18. nr. 21 [Recenzie] B. 1929. P. nr. an I. an IX.. Sibiu. 1942. nr. 1926. 55. 8-10. în Cuvântul Poporului. Sibiu. A. A. P. în Cuvântul Poporului. Apologeţii ortodoxiei. p. A. din Sibiu. A. I 21585 17. 1924. Astăzi s'a născut Cel fără 'nceput. 1923. P. an IX. 1927. P. P. Sibiu. nr. I 21577 19. p.

LXXXII]. Sibiu. A. 1-2 [Sibiu. p. Biruinţa crucii. Biserica din deal de Pr. 1 [Pseudonim N. în Viaţa Ilustrată. F. în Cuvântul Poporului. nr. 1246 25. A. Sibiu. 1 [Învierea Domnului] B. 28-29 octombrie 1934] B. I 21577 26. 1) B. 5.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Problemele vremii. P. p. 21 . Bilanţul Băncii “Albina”. Biserica ortodoxă în noua constituţiune. p. Discursuri de recepţiune. 2. în Viaţa Ilustrată. Sibiu. în Cuvântul Poporului. în Revista Teologică. 1933. A. 2249 30. 30 [Recenzie] B. Sibiu. p. 1929 B. 1923. A. an IX. P. I 21585 28.] B. an XV. 269911 29. P. T. an XIII. Biblia şi intelectualii. nr. nr. 9. Bine sunt cuvântaţi ceice vin întru numele Domnului: Congresul Frăţiei Ortodoxe. F. nr. an I. B. 1942. 14-15. p. an XI. 1931. A. 11. T. C. 23. 1929. 33-37 B. Florea Mureşeanu. A. ClujNapoca. nr. 1945 [Academia Română. Sibiu. 1934. 1247 27. nr. Biserica răstignită. Biserica neamului şi unitatea limbii româneşti Bucureşti. 24. P. în Telegraful Român. P. Sibiu.

A. A. Bucuria celor mici. p. 68. nr. 1937. p. nr. A. 1921. 3 [Pseudonim Neculce] B. an XVI. 46. 2252 34. nr. 146 38. în Telegraful Român. P. Biserica şi viaţa publică: Două hotărâri. an XCII. p. p. în Revista Teologică. an I. 151 33. 5-6. an III. P. 1926. în Telegraful Român. Domnule Ministru! Cu măturoiul prin literatură. 1926. Sibiu. I 21579 37. 34. 167 36. p. Bravo. P. Cluj-Napoca. P. 1-2 B. Sibiu. an LXXIV. 1944. Sibiu.] B. I 21577 32. 1 B. P. nr. 22 . în Telegraful Român. nr. 156 31. în Telegraful Român.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie an LXXIX. Biserică 'naltă cum n'a mai fost altă: Catedrala din Cluj. 1-2 B. nr. în Viaţa Ilustrată. 1-2 B. an LXIX. Biserica şi politica. 4-5 [Pseudonim N. în Viaţa Ilustrată. P. A. 1934. 14. Biserica şi naţiunea. p. A. 117-120 B. 1 B. 1936. Sibiu. A. A. p. Bucuria fraţilor desrobiţi. 4. Sibiu. p. în Viaţa Ilustrată. nr. Biserica şi politica. A. I 21580 35. P. 8-9. P. nr. an IV. Cluj-Napoca. Sibiu. 2.

în Telegraful Român. Bucuria noastră: Hristos a înviat!. p. în Cuvântul Poporului. an XVI. P. A. P. Sibiu. 1926. nr. 167 39. an XXVII. nr. P. P. P. 1 B. 15. nr.] B. în Cuvântul Poporului. 1930. în Cuvântul Poporului. Sibiu. A. 1 B. Bucuria noastră. Cartea care cucereşte lumea. an LXX. 17. Sibiu. an III. p. Calul neînvăţat şi fiul slobod. în Revista Teologică. II 1438 45. A. Cartea neagră. nr. Sibiu. 147 46. 1246 40. P. p. 1922. nr. Bucuria noastră: Hristos a înviat!. A. an XCII. 1-2 [La al 16-lea an de existenţă al Revistei Teologice] B. 2252 41. 1927. 5-6. P. an XII. 4. 1949. I 21579 42. Bucuria Paştilor. P. A. an 23 . ClujNapoca. 1244 44.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1944. A. 16. 1 B. Sibiu. 1-2 B. 53. 1 B. nr. p. 1. 1936. Bucuria Învierii. p. A. Sibiu. p. 4 [Pseudonim D. 47. 1247 43. an IX. nr. în Viaţa Ilustrată. 1944. Sibiu. nr. P. p. an XVII.] B. p. în Telegraful Român. 1936. 1 [Pseudonim Nec. în Renaşterea. A.

p. în Viaţa Ilustrată. Carte poştală. p. 40-72 B. nr. P. 3. 167 47. 50-51. 1 B. nr. 3 B. nr. 3. Cărţi de rugăciune. nr. II 1437 51. p. 3 B. 3. p. Cluj-Napoca. . Cazul Lupaş. P. nr. Carte poştală. P. p. Moralitate publică. A. 1929.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie XCII. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane 1928-1929. 1-2. nr. II 1437 52. 1935. 5-6. A. p. p. 158 54. Cluj-Napoca. 1 B. în Renaşterea. P.. Carte poştală. Cartea Sf. 3. p. 23-24. nr. 1948. în Renaşterea. A. an II. 48. an LXXXI.. în Renaşterea. 3.ca toţi să fie una: Vizita anglicană. p. Carte poştală. 957 48. I 21578 53. Apostol Pavel către Efeseni. în Renaşterea. nr. A. Sibiu. A. II 1436 49. 42-43. II 1437 50. nr. Sibiu. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. P. nr. 15-17. Sibiu. nr. p. V. nr. p. 9-10. 24 . p. A. 44-45. în Telegraful Român. 3 B. 1948. 3 B. P. 7. 1947. p. 1948. 3. 25-26. Sibiu. 46-47. Doamnă?. A. an XXVI. A. în Viaţa Ilustrată. 3. p. 56. nr. 1933. P. P. an XXV. nr. nr. 3-4. an XXVI. 3 B. an XXVI. p.

P. Câinele lui Fabian. I 21587 56. p. Către ţara ochilor mei de Emil Zegreanu. P. Cărţi vechi. P. I 21585 62. A. nr. în Viaţa Ilustrată. în Viaţa Ilustrată. 1939. nr. A. Sibiu. an I. II 1437 61. p. an VI. Sibiu. în Telegraful Român. Cuvinte arhiereşti. Când Regele-şi pleacă genunchii. A. 2 [Pseudonim Neculce] B. P. 1921. an XXVII. II 1438 58. A. 21 B. P. 4 B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 47. în Viaţa Ilustrată. S. în Renaşterea. A. p.Un gând şi o simţire. A. Cluj-Napoca. p. 1-2 B. nr. nr. 9. A. 4. în Tribuna. I 21586 55. nr. 15-16. 146 60. Ceeace recunosc străinii: Libertatea confesională în 25 . Cluj-Napoca. 1949. an XI. 1942. P. Sibiu. Cântarea obştească în lăcaşul Domnului.. nr. A. p. Când se scoală Dumnezeu se risipesc vrăşmaşii lui: Din pastoralele de Paşti a P. 31 B. Cluj-Napoca. 3. Sibiu. P. Când pornim la drum. nr. 1944. 4101 59. Episcop Nicolae. în Renaşterea. 6. 1938. I 21582 57. an IX. an LXIX. p. P. p. 1948. 1. 5 B. an XXVI.. 24 B.

an XXVI. 23-24 B. P. 8 B. p. an III. P. A. II 1437 68. an XXVII. Sibiu. Ce s'a petrecut în ultimele două săptămâni: din Cluj. nr. Cei şapte ani de acasă. 12 B. Ce s'a întâmplat vara trecută la noi: Înscăunarea P. p. P. în Revista Teologică. 1936. II 1437 69. 11.] B. 2261 65. 9-10. Episcop Nicolae Colan. 17-18. A. nr. 20-22 B. Cluj-Napoca. 1 [Pseudonim Neculce] B. 1 B. A. 35. Sibiu. 1949. P. în Telegraful Român. P. P. p. 1948. în Renaşterea. P. p. P. A. A. în Viaţa Ilustrată. în Viaţa Ilustrată. Ce s'a întâmplat în luna trecută la noi: Congresul Frăţiei: Praznicul dela Caransebeş. Sibiu. Ceva nou pe frontul de vest. 21578 66. A. 1948. 13. S. Centrala cărţii religioase. Cluj-Napoca. an II. 353-355 B. an XXVI. nr. Cluj-Napoca. Ce s'a petrecut în ultimele două săptămâni: ştiri din Cluj. 1922. 1944. p. 73. A. în Renaşterea. în Telegraful Român. A. nr. an XXV. Sibiu. an LXX. 167 26 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie România. an XCII. nr. 1935. P. I 21579 67. 4 [Pseudonim D. 9. 1935. nr. 8-9. II 1438 64. nr. în Renaşterea. nr. 147 63. p. Cluj-Napoca. p. p.

71. II 1433 72. P. p. 30-31. Cluj-Napoca. 1936. P. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 70. p. nr. A. Cinstitului cler al de Dumnezeu păzitei Noastre eparhii. 1947. 7-8 B. ClujNapoca. 1944. 167 77. P. an XXVII. 43. an XV. în Revista Teologică. nr. 10-11. în Revista Teologică. 325-328 B. 2252 76. în Renaşterea. an XCII. A. P. Sibiu. nr. an XIV. 1944. p. în Renaşterea. P. A. an XCII. Circulară. 23-24. în Renaşterea. II 1438 73. 1 B. în 27 . Comandamentele ceasului de faţă. A. Clerul şi sănătatea publică. 289-290 B. 1-2 B. P. nr. 46. 12. Sibiu. Comemorarea Mitropolitului Nicolae Bălan: “Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-ai primit Doamne”. 1926. Circulară. Cine-a prezidat la Niceea?. an XXV. A. Civilizaţie milenară şi încă ceva. 2251 71. har şi milă şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul Nostri Iisus Hristos. p. p. în Telegraful Român. 1925. Sibiu. 167 75. P. A. 4 [Programul conferinţelor preoţeşti din toamnă] B. 1 B. Cluj-Napoca. Sibiu. 1949. nr. nr. p. II 1436 74. an XVI. A. nr. în Telegraful Român.

A. Sibiu. an XIV. 492-493 B. P. an XVI. I 18096 78. Cluj-Napoca. nr. p. 32 B. în Revista Teologică. 10. în Renaşterea. 4-6. 249-252 B. 43 [Strângerea de fonduri în vederea ridicării unui monument în memoria lui Octavian Goga] B. Cluj-Napoca. 1938. Sibiu. II 1434 80. P. Comunicat nr. p. an IX. p. P. 6 B. nr. Conferinţe: Credinţa religioasă şi pasiunea muncii profesionale. A. 1965. 50. P. P. 1938. în Viaţa Ilustrată. nr. Comunicat. Bucureşti. 1516/1938. 133-136 B. 1942. în Mitropolia Ardealului. Concordatul cu Vaticanul. 7-8. Sibiu. P. în Tribuna. Concertul de colinde din Catedrala Ortodoxă. A. A. 1949. nr. F. an XI. 2250 83. Conferinţa ortodoxă de la Moscova. 84. I 18100 79. I 21585 82. 1940. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Mitropolia Ardealului. P. an III. Sibiu. A. Comemorări: Pomenirea lui Nicolae Titulescu. în Ortodoxia. 1966. Cluj-Napoca. p. A. an X. p. T. 1924. 4 B. nr. în Renaşterea. 1. 1. p. II 1434 81. 19-27 B. an I. nr. p. nr. 4109 28 .

1936. Crăciun regal. Congresul profesorilor secundari din ţară: Cuvântul P. nr. A. A. an LXII. nr. P. Congresul Asociaţiei clerului A. P. Cluj-Napoca. în Biserica şi Şcoala. 52. Congresul preoţimii ortodoxe din Ardeal. nr. p. an XII. A. Sibiu. p. 1. II 1433 86. P. în Viaţa Ilustrată. 1-2 [Pseudonim Neculce] B. p. 1938.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 85. Cluj-Napoca. 1246 92. P. an 29 . Arad. Crăciunul şi democraţia. Sibiu. în Renaşterea. 1937. Sf. p. 2248 87. A. P. I 21583 91. P. an XI. an VII. Sibiu. an LXIX. 1-2 B. p. P. p. în Renaşterea. an XIV. p. A. an XV. în Revista Teologică. 1-2 B. 1929. 1940. Congresul Preoţimii şi conferinţa protopopilor eparhiali: Cuvântul P. 26. A. Sale Nicolae Colan. 1922. 1921. nr. II 1433 89. 277-278 B. 45. 27-28. în Telegraful Român. Şaguna: Cuvântul P. 1 B. S. 3430 90. în Revista Teologică. S. 146 88. nr. Congresul preoţimii ortodoxe din mitropolia Ardealului. Episcop Nicolae Colan. Cluj-Napoca. 161-162 B. în Cuvântul Poporului. A. Crâmpee din Evanghelia Domnului: Idei dintr'o conferinţă. nr. 1 [Pseudonim Neculce] B. Episcop Nicolae. Sibiu. 19.

A. 5-6. în Revista Teologică. p. nr. p. 1933. 2. în Revista Teologică. articol scris în colaborare cu Andrei Oţetea] B. 10-11. 2258 96. A. R. an XXIII. 5-6. 2259 97. în Revista Teologică. P. Cronică: Adunările eparhiale. P. 249 [Pseudonim Neculce] B. 129-134 B. A. p. 2260 99. Cronică: Adunarea generală a Asociaţiei clerului A. P. A... 2263 93. Cronică: Adunările eparhiale. nr. 94. nr. în Revista Teologică. 4. an XXII. p. p. Sibiu. A. Cronică: Adunarea “Oastei” la Sibiu. 1931. Cronică: Adunarea eparhială. p. nr. p. 311-312 [Pseudonim Neculce] B. Credinţă şi răbdare. nr. P. 277 [Pseudonim Neculce] B. an XXI. în Revista Teologică. an XXIV. în Revista Teologică. Sibiu. în Ardealul. Şaguna-secţia Arad…. Bucuresti. 5. A. 1918. 1934. P. Sibiu. 2261 98. 1932. Sibiu. nr. 1933. Sibiu. 1935. an II. 204-205 [Pseudonim 30 . 210 [Pseudonim Neculce] B. 7. A. 2 [Atitudinea Belgiei. nr. 5-6.. 406 [Pseudonim Neculce] B. P. an XXV. an XXIII. Cronică: Adunările eparhiale. p. 2259 95.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie XXVII. Sibiu. nr.

A. 2252 105. 8-10. 467-468 [Pseudonim Neculce] B. p. an XII. Sibiu. în Revista Teologică. A. an XVI. P. 324-327 B. 5-6. P. Cronică: Adunările eparhiale. în Revista Teologică. A. Cronică: Astra îşi revine. nr. 11-12. 261 [Pseudonim Neculce] B. P. Sibiu. A. Cronică bisericească-culturală: Activitatea 31 . 1926. 196 [Pseudonim Neculce] B. nr. nr. p. an XXV. 2259 102.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Neculce] B. 2261 104. 2252 103. A. p. Sibiu. p. P. Astra creşte. 2248 106. 2253 101. 1927. P. 1933. 8-10. Sibiu. 1935. 275-276 [Pseudonim Neculce] B. P. Sibiu. în Revista Teologică. an XVII. 5-6. p. în Revista Teologică. A. an XVI. Cronică: Asociaţia clerului Andrei Şaguna: o importantă şedinţă a comitetului central. Cronică bisericească culturală. an XXIII. nr. 1922. p. şeful organizaţiei teroriste Ceka din Moscova. A. 265-266 [Pseudonim Neculce] B. nr. în Revista Teologică. P. 2257 100. 1926. Cronică: A murit cel mai mare călău al lumii: Djerzinski. Sibiu. în Revista Teologică. Cronică: Alegerea noilor episcopi.

p. 2249 107. P. 1. 10-11. 1923. P. Sibiu. 2251 112. A. P. P. 1. A. A. Sibiu. p. Cronică bisericească-culturală: Alegerea noilor episcopi. Cronică bisericească-culturală: Astra la Reghin. Cronică bisericească-culturală: “Astra” la Bucureşti. Cronică bisericească-culturală: Apostolatul studenţimii noastre. 28-29 [Pseudonim Neculce] B. 318-319 [Pseudonim Neculce] B. Sibiu. 283284 [Pseudonim Neculce] B. an XIII. Sibiu. 8-10. A. 2249 32 . 1923. 210 [Pseudonim Neculce] B. an XIII. 4. Cronică bisericească-culturală: Biserica ortodoxă din Albania. nr. în Revista Teologică. Sibiu. 1925. P. în Revista Teologică. 29-30 [Pseudonim Neculce] B. A. an XIII. an XV. 2251 110. nr. în Revista Teologică. 8-9. 2249 108. Cronică bisericească-culturală: Adunarea generală a Asociaţiei. P. Sibiu. 1923. P. an XIII. p. în Revista Teologică. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie organizaţiilor preoţeşti. nr. în Revista Teologică. în Revista Teologică. 2249 109. nr. 2250 111. 1924. an XIV. nr. 1925. p. an XV. p. A. A. p. nr. 354-355 [Pseudonim Neculce] B. 138 [Pseudonim Neculce] B. 1923. p. în Revista Teologică.

în Revista Teologică.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 113. P. A. 338-343 [Recenzie] B. în Revista Teologică. A. an XV. 1924. p. 1923. 2249 116. nr. nr. în Revista Teologică. 310 [Pseudonim Neculce] B. an XIV. Sibiu. în Revista Teologică. nr. an XIII. 64-65 [Pseudonim Neculce] B. an XIV. Sibiu. p. P. p. A. în Revista Teologică. 10-11. an XIII. P. p. A. Cronică bisericească-culturală: Congresul Asociaţiei Andrei Şaguna. nr. 281-282 33 . p. 210 [Pseudonim Neculce] B. 8-9. A. în Revista Teologică. P. 12. 2249 118. în Revista Teologică. 172 [Pseudonim Neculce] B. 1925. 2251 115. 2. Cronică bisericească-culturală: Catolicismul şi moda. Cronică bisericească-culturală: Conferinţe religioase. Cronică bisericească-culturală: Conferenţa dela Sinaia. Sibiu. 4. P. 2250 119. nr. nr. an XIV. p. 5. 1923. Cronică bisericească-culturală: Boala mărturisirilor de credinţă. 132 [Pseudonim Neculce] B. Sibiu. P. p. 1924. 2250 117. A. an XV. Sibiu. 1925. 1924. Sibiu. Cronică bisericească-culturală: Congresul Asociaţiei generale a clerului ortodox. Cronică bisericească-culturală: Concordatul dintre Vatican şi Letonia. Sibiu. 2250 114.

în Revista Teologică. an XV. 343 [Pseudonim Neculce] B. 7. an XIV. A. Sibiu. 2251 125. 1923. nr. 2250 124. nr. 8-9. P. P. P. în Revista Teologică. A. 2251 120. P. în Revista Teologică. 2.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie [Pseudonim Neculce] B. p. 1925. an XIII. în Revista Teologică. 310 [Pseudonim Neculce] B. nr. A. 262 [Pseudonim Neculce] B. an XIV. p. 1924. Sibiu. 2250 121. Sibiu. 229-230 [Pseudonim Neculce] B. 1924. 10-11. Cronică bisericească-culturală: Congresul catolic dela Arad. p. A. p. Cronică bisericească-culturală: Congresul naţional-bisericesc. 210 [Pseudonim Neculce] 34 . 2250 122. an XIV. A. Sibiu. 66 [Pseudonim Neculce] B. 2249 123. an XIV. P. nr. Sibiu. Sibiu. P. 1924. Cronică bisericească-culturală: Congresul dela Velehrad. p. în Revista Teologică. p. Cronică bisericească-culturală: Congresul societăţii ortodoxe a femeilor române…. Cronică bisericească-culturală: Congresul delegaţilor preoţimii ortodoxe din ţară. în Revista Teologică. 1924. Cronică bisericească-culturală: Congresul societăţii ortodoxe a femeilor române…. A.

Sibiu. nr. an XIII. P. A. Cronică bisericească-culturală: Excomunicarea părintelui T. an XIV. 1925. p. în Revista Teologică. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 130-131 [Pseudonim Neculce] B. Cronică bisericească-culturală: Descoperiri arheologice la Vifleem. A. în Revista Teologică. Cronică bisericească-culturală: Două congrese. P. an XIV. Popescu. 1924. Bariţiu. Sibiu. 262 [Pseudonim Neculce] B. 2250 132. Sibiu. 8-9. p. 2249 130. 1924. A. 1924. în Revista Teologică. 2251 127. P. an XIV. P. p. 398399 [Pseudonim Neculce] B. Cronică bisericească-culturală: 35 Inaugurarea . nr. p. Sibiu. 12. 10-11. 1923. 2250 128. p. în Revista Teologică. Cronică bisericească-culturală: Cursurile de pedagogie religioasă dela Sibiu. P. 160 [Pseudonim Neculce] B. A. 310 [Pseudonim Neculce] B. 2250 131. 4. P. 1924. Sibiu. în Revista Teologică. nr. A. A. Cronică bisericească-culturală: patriarhatului Constantinopolitan. an XIV. 2250 Criza 126. nr. 5. nr. 2250 129. Cronică bisericească-culturală: Eliberarea lui Gh. P. A. în Revista Teologică. an XV. p. 260 [Pseudonim Neculce] B.

Sibiu. 8-9. Cronică bisericească-culturală: Înfrăţire culturală. Cronică bisericească-culturală: Mausoleul dela Mărăşeşti. A. 1924. nr. p. an XIII. 129-130 [Pseudonim Neculce] B. 2250 138. A. 262 [Pseudonim Neculce] B. Cronică bisericească-culturală: Legea de organizare a bisericii ortodoxe. P. Sibiu. an XIV. P. în Revista Teologică. nr. P. an XIV. 2249 133. 2249 136. 4.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Academiei teologice din Oradea-mare. p. în Revista Teologică. în Revista Teologică. Sibiu. 8-10. nr. Sibiu. 2250 135. 4. 160 [Pseudonim Neculce] B. A. Cronică bisericească-culturală: Împotriva alcoolismului. 1925. nr. P. în Revista Teologică. A. 2250 134. Cronică bisericească-culturală: Lupta împotriva “şcoalei fără Dumnezeu”. 1923. 1924. Sibiu. nr. în Revista Teologică. an XIV. 129 [Pseudonim Neculce] B. 2251 137. în Statele Unite. Sibiu. 5. an XIV. Cronică bisericească-culturală: Inaugurarea unei universităţi catolice. p. p. P. 364 [Pseudonim Neculce] B. p. A. an XV. Sibiu. 1924. p. 1924. an XIII. A. nr. în Revista Teologică. 6768 [Pseudonim Neculce] B. 2. 1923. în Revista Teologică. 36 . P.

an XIV. P. în Revista Teologică. Sibiu. Cronică bisericească-culturală: Noul Patriarh al Constantinopolului. 2250 142. A. nr. Cronică bisericească-culturală: O semnificativă întoarcere la ortodoxie. 1924. 28 [Pseudonim Neculce] B. 2250 37 . 260 [Pseudonim Neculce] B. 283 [Pseudonim Neculce] B. 184-185 [Pseudonim Neculce] B. 2251 140. 1925. P. Cronică bisericească-culturală: O satisfacţie: Transferarea episcopului catolic Glattfelder Gyula. 1923. P. 5-6. nr. în Revista Teologică. P. Sibiu. p. p. 1924. nr. 2250 144. P. în Revista Teologică. an XV. p. 310 [Pseudonim Neculce] B. în Revista Teologică. nr. A. 8-9. 66-67 [Pseudonim Neculce] B. 2249 143. p. an XV. 2250 139. 1. Cronică bisericească-culturală: O sută de ani dela naşterea lui Avram Iancu. an XIV. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie nr. P. A. Sibiu. P. în Revista Teologică. Cronică bisericească-culturală: Moartea Patriarhului Tihon. p. an XIII. 1925. în Revista Teologică. 2251 141. 29 [Pseudonim Neculce] B. p. 1924. an XIV. Cronică bisericească-culturală: Mişcările confesionale în Cehoslovacia continuă. Sibiu. A. 2. A. Sibiu. A. Sibiu. 10-11. p.

p. Cronică bisericească-culturală: Pentru pacea lumii. A. an XIV. p. P. 2250 146. Sibiu. 7. Cronică bisericească-culturală: Pleacă Marmaggi. Sibiu. 126 [Pseudonim Neculce] B. p. an XIII. nr. Cronică bisericească-culturală: Perspectiva unirii bisericilor . nr. an XIII. 2251 149. 282-283 [Pseudonim Neculce] B. Cronică bisericească-culturală: Patriarhatul din Constantinopol rămâne. nr. A. 1924. A .în lumină ortodoxă. în Revista Teologică. în Revista Teologică. p. 10-11. an XIV. an XV. A. p. 1924. în Revista Teologică. 12. Sibiu. în Revista Teologică. A. 310 [Pseudonim Neculce] B. A. an XIV. Sibiu. 343 [Pseudonim Neculce] B. nr. 1923. 5. 230 [Pseudonim Neculce] B. P.P. 1925. Cronică bisericească-culturală: Părintele Nicolae Popescu…. în Revista Teologică. 1. 1923. în Revista Teologică. Cronică bisericească-culturală: Patriarhul Damian al Ierusalimului la noi. 1925. 2250 151. an XV. Sibiu. P. Sibiu. în Revista Teologică. 30-31 [Pseudonim Neculce] B. 8-9. Sibiu. 17338 . 2251 150. Cronică bisericească-culturală: Papa şi Ungurii. 2250 148. 4. P. nr. p. nr. p. 1924. P. 2249 147.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 145. nr.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 174 [Mutarea nunţiului papal de la Bucureşti la Praga] [Pseudonim Neculce] B. 1924. P. p. Sibiu. în Revista Teologică. Sibiu. în Revista Teologică. p. 1923. Cronică bisericească-culturală: Politica în Biserică. Sibiu. P. an XIV. 260 [Pseudonim Neculce] B. Sibiu. A. Sibiu. A. 84 [Pseudonim Neculce] 39 . Cronică bisericească-culturală: Reorganizarea ministerului cultelor. an XIV. nr. 8-10. în Revista Teologică. P. nr. p. Cronică bisericească-culturală: Punerea pietrei fundamentale a catedralei ortodoxe din Cluj. 2249 155. Cronică bisericească-culturală: Reforma calendarului. A. în Revista Teologică. an XIII. 1924. p. 2250 154. 210 [Pseudonim Neculce] B. 1. p. Sibiu. p. în Revista Teologică. 360-363 [Pseudonim Neculce] B. 1926. 2249 152. 2252 157. A. nr. P. 3133 [Pseudonim Neculce] B. an XIV. Cronică bisericească-culturală: Protestul ortodoxiei româneşti împotriva concordatului. A. în Revista Teologică. 159 [Pseudonim Neculce] B. 1924. A. 5. Cronică bisericească-culturală: Regimul cultelor. an XVI. P. 1924. an XIV. 2250 156. 2250 153. P.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. P. Cronică bisericească-culturală: Solemnitatea aşezării în scaun a celui dintâi Patriarh ortodox al 40 . nr. P. A. A. Cronică bisericească-culturală: Sfinţirea bisericei româneşti din Sofia. Sibiu. p. p. 1. 2249 159. 2251 160. în Revista Teologică. 1924. 2249 163. nr. p. 1924. A. Sibiu. A. Sibiu. nr. 1011. p. în Revista Teologică. 1923. 139 [Pseudonim Neculce] B. în Revista Teologică. A. an XIII. Cronică bisericească-culturală: Scandalul literar Georgescu-Suciu. an XV. an XIII. 2251 161. 2250 164. în Revista Teologică. 1925. 4. nr. 2250 162. P. nr. P. Cronică bisericească-culturală: Sinoadele eparhiilor ortodoxe din Ardeal. P. 365-366 [Pseudonim Neculce] B. Cronică bisericească-culturală: Serbările de la Iaşi. P. 355-357 [Pseudonim Neculce] B. Sibiu. în Revista Teologică. Cronică bisericească-culturală: Sinodul eparhial dela Arad. în Revista Teologică. A. 230 [Pseudonim Neculce] B. 1923. p. an XV. 1925. an XIV. Cronică bisericească-culturală: Serbările dela Braşov…. 2250 158. an XIV. Sibiu. 29 [Pseudonim Neculce] B. p. 8-10. Sibiu. P. 210 [Pseudonim Neculce] B. 7. A.

A. nr. Lazăr. Cronică bisericească-culturală: Sufletul ştiinţific. p. 4. A. 10-11. 1924. Sibiu. Sibiu. în Revista Teologică. în Revista Teologică. 351-353 [Pseudonim Neculce] B. 1923. p. 2249 170. în Revista Teologică. an XIII. 396398 [Pseudonim Neculce] B. 2251 166. în Revista Teologică. 4. nr. an XIV. p. nr. 310-311 [Pseudonim Neculce] 41 . P. nr. 128 [Pseudonim Neculce] B. Sibiu. Cronică bisericească-culturală: Un veac dela moartea lui Gh. 7. 2249 168. an XIII. în Revista Teologică. P. 5. 131132 [Pseudonim Neculce] B. 2250 167. A. Sibiu. 8-10. 2249 169. p. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie României. 1923. an XV. 12. p. Cronică bisericească-culturală: Val de lumină. în Revista Teologică. nr. P. an XV. Sibiu. an XXIII. p. 319-320 [Pseudonim Neculce] B. an XIII. Cronică bisericească-culturală: Turcia profană. Sibiu. p. 1933. în Revista Teologică. P. 172173 [Pseudonim Neculce] B. 1925. A. nr. 2251 165. A. P. Cronică: Centenarul naşterii lui Visarion Roman. P. Sibiu. nr. Cronică bisericească-culturală: Un bazar organizat de Asociaţia creştină a femeilor române. 1923. 1925.

2256 174. 7-8. 1932. Cronică: Conferinţa ortodoxă dela Sfântul Munte Atos. în Revista Teologică. nr. p. an XX. an XXIV. Cronică: Comemorarea lui Horia. p. an XXV. Cloşca şi Crişan. p. 2261 172. 1934. Cronică: Congresul Astrei. 2260 177. 10-11. p. Cronică: Congresul Astrei. A. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 1930. P. p. P. 283 [Pseudonim Neculce] B. 341-343 [Pseudonim Neculce] B. A. 2259 171. în Revista Teologică. A. A. nr. 1933. Sibiu. nr. în Revista Teologică. 9-10. P. 1934. 3-4. nr. P. 7-8. an XX. P. P. Sibiu. 1935. în Revista Teologică. Sibiu. 7-8. A. Sibiu. 202 [Pseudonim Neculce] B. 2256 173. an XXIV. 361-362 [Pseudonim Neculce] B. 405-406 [Pseudonim Neculce] B. în Revista Teologică. Cronică: Conferinţa din Lambeth. an XXIII. Cronică: Congresul Asociaţiei Clerului Ortodox. 376-377 42 . p. 343 [Pseudonim Neculce] B. 9-10. Sibiu. nr. 1930. an XXII. 2258 176. în Revista Teologică. Cronică: Congresul Astrei la Braşov. A. p. P. în Revista Teologică. 2260 175. Sibiu. Sibiu. A. nr.

A. A. 2259 178. 210 [Pseudonim Neculce] B. 8-10. Sibiu. an XXV. nr. Sibiu. p. 5. nr. nr. Cronică: Congresul Oastei Domnului. 1932. Cronică: Din testamentul unui om mare.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie [Pseudonim Neculce] B. P. Sibiu. P. 2259 184. 1934. 132 [Pseudonim Neculce] B. p. p. C. nr. în Revista Teologică. 2261 180. nr. Sibiu. Cronică: Consfătuirea româno-jugoslavă dela Bucureşti. 1935. 2261 183. p. P. Sibiu. an XXIII. în Revista Teologică. A. Sibiu. an XXIV. 2252 179. în Revista 43 . 138 [Pseudonim N. A. Cronică: Convenţiunea bisericească şi şcolară româno-jugoslavă. ] B. an XXV. A. Cronică: Congresul naţional bisericesc. 1935. an XXII. P. 2260 181. P. în Revista Teologică. 1-2. A. P. p. în Revista Teologică. 283-284 [Pseudonim Neculce] B. 7-8. A. Cronică: Congresul profesorilor de religie. 349-350 [Pseudonim Neculce] B. Cronică: Congresul Societăţii femeilor ortodoxe române…. p. în Revista Teologică. nr. în Revista Teologică. an XVI. 2258 182. 1926. 260 [Pseudonim Neculce] B. 3. 7-8. P. 1933.

1932. Cronică: Festivităţile dela Cluj. P. P. 1927. A. A. 7-8. în Revista 44 . 75 [Necrolog] [Pseudonim N. an XXV. în Revista Teologică. în Revista Teologică. Sibiu. 2253 185. Cronică: Dorinţi…de unire a bisericilor catolice şi ortodoxe din Polonia. P. 2253 187. 348-349 [Pseudonim Neculce] B. în Revista Teologică. nr. 1927. p. 48-49 [Pseudonim Neculce] B. 2253 191. 1927.] B. A. Cronică: Dl. 7. P. Mihu] [Pseudonim Neculce] B. Sibiu. p. Sibiu. Sibiu. 266 [Necrolog] [Pseudonim Neculce] B. C. 298-301 B. nr. an XVII. Lapedatu şi năcazurile preoţimii. în Revista Teologică. 2258 188. 98-99 [Pseudonim Neculce] B. P. nr. 1-2. nr. 1-2. A. nr. 2253 190. A. an XXII.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Teologică. 1927. 2262 189. în Revista Teologică. p. Cronică externă: Un cămin al Ruşilor “din împrăştiere”. 2261 186. 6-7. p. Ministru A. Cronică: Episcopul Iustinian Teculescu. an XVII. Sibiu. 8-10. p. 3. nr. Cronică: Episcopul Roman Ciorogariu. A. Cronică externă: Conferenţa mondială pentru credinţă şi organizaţie. p. 1935. an XXVI. Sibiu. P. 228-230 [Testamentul dlui. A. Sibiu. 1926. P. I. an XVII. p. în Revista Teologică. an XVII. nr.

2260 193. p. an XXIV. în Revista Teologică. A. Sibiu. Sibiu. 2260 197. 360-361 [Necrolog] [Pseudonim Neculce] B. A. P. nr. 11-12.G. nr. 203-204 [Pseudonim Neculce] B. 1-2. Cronică: Fundaţiunea Gojdu şi acordul cu Vaticanul. în Revista Teologică.R. 1933. Sibiu. 1934. 3-4. Cronică: F. Sibiu. Sibiu. 11-12. an XXV. 1934. nr. 1934. p. 1930. P. an XXIII. Sibiu. 9-10. an XXIV. A. P. A. în Revista Teologică. Cronică: Instalarea Episcopului Dionisie al Ismailului. nr. O. p. 1933. P. an XX. P. A. A. nr. A. an XXIII. 9-10. Bogdan-Duică. R. 2256 45 . 2260 196. în Revista Teologică. P. P. nr. p. 462-466 [Pseudonim Neculce] B. an XXIV. 211 [Pseudonim Neculce] B. 362 [Necrolog] [Pseudonim Neculce] B. 2261 195. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Teologică. Sibiu. p. Sibiu. 466-467 [Pseudonim Neculce] B. Cronică internă: A. p. 2259 194. în Revista Teologică. 5-6.U. 2259 192. în Revista Teologică.. Cronică: Florica Scriban. Cronică: Gh. 1935. 155-156 [Sunt aduse critici Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi] [Pseudonim Neculce] B. nr.

nr. 2258 202. 1931. Sibiu. 2258 199. în Revista Teologică. Sibiu. 1930. Şaguna…. în Revista Teologică. nr. C. Cronică internă: Blocul preoţilor şi învăţătorilor parlamentari. 475-481 [Pseudonim Neculce] B. 1936. an XXII. p. p. an XXII. 169 [Pseudonim Neculce] B. P. 11-12. Cronică internă: Asociaţia clerului A. Sibiu. 2257 200. an XXI. A. 3-4. în Revista Teologică. 1-2. 1932. A. 2258 203. p. Neculce] B. an XX. p. 4. în Revista Teologică. 452-454 [Pseudonim Neculce] B. A. A. 146-147 [Pseudonim N. p. nr. 11-12. P. Cronică internă: Campania împotriva Astrei. A. 2-3. p. 2262 201. an XXVI. Cronică internă: Congresul Asociaţiei Clerului Andrei Şaguna…. Cronică internă: Alegerile eparhiale. P. 4445 [Pseudonim Neculce] B. Cronică internă: Asociaţia generală a presei bisericeşti. 2256 46 . Cronică internă: Cinci ani de apostolat creştin. 1932. A. nr. 1927. P. P. an XXII. P. Sibiu. în Revista Teologică. Sibiu. an XVII. 2253 204. nr. în Revista Teologică. 119-120 [Pseudonim Neculce] B. 1932. P. nr. Sibiu. Sibiu. 2-3. nr. p. A. în Revista Teologică. 118-119 [Pseudonim Neculce] B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 198.

Sibiu. nr. 1930. Cronică internă: Congresul Asociaţiei Generale a Clerului. p. 2257 209. an XVII. Cronică internă: Congresul Asociaţiei clerului Andrei Şaguna…. an XIX. 1929. 357-358 [Pseudonim Neculce] B. 8-9. 1931. P. Sibiu. an XXI. Sibiu. în Revista Teologică. 11. an XVII. 11-12. în Revista Teologică. nr. nr. A. 2256 208. 454-455 [Pseudonim Neculce] B. P. 2253 47 . nr. 11. P. A. an XX. Cronică internă: Congresul Asociaţiei Generale a Clerului…. P. 2253 207. 347-348 [Pseudonim Neculce] B. 2255 211. Sibiu. 1929. 2257 210. în Revista Teologică. P. A. 475 [Pseudonim Neculce] B. p. p. Sibiu. 2255 206. 11. 1931. 355-356 [Pseudonim Neculce] B. Cronică internă: Congresul naţional-bisericesc al mitropoliei Ardealului. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 205. p. A. Cronică internă: Congresul Asociaţiei clerului Andrei Şaguna…. Cronică internă: Congresul Astrei…. 358-359 [Pseudonim Neculce] B. 1927. 11-12. 11. Sibiu. A. în Revista Teologică. P. P. Sibiu. în Revista Teologică. A. Cronică internă: Congresul Misionarilor ortodocşi…. A. în Revista Teologică. an XIX. an XXI. p. p. 1927. 357-360 [Pseudonim Neculce] B. în Revista Teologică. nr. nr. p.

1936. 2253 217. an XXIV. p. p. p. P. 302 [Pseudonim Neculce] B. în Revista Teologică. A. p. 444 [Necrolog] [Pseudonim Neculce] B.. A. Neculce] B. 1928. p. an XXI. 2-3. p. an XXVI. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 212. 2258 214. Cronică internă: Mitropolitul Pimen. în Revista Teologică. 105-109 [Pseudonim Neculce] B.. an XXIV. an XVIII. 445 [Pseudonim Neculce] B. Cronică internă: Legea cultelor a fost votată. 1931. 11-12. A. Cronică internă: Înfiinţarea unui seminar superior la Sibiu. în Revista Teologică. 114-115 [Necrolog] [Pseudonim Neculce] B. Sibiu. C. nr. 1932. A. A. an XXII. în Revista Teologică. Sibiu. 2260 216. Cronică internă: Festivităţile dela Oradea. nr. 11-12. în Revista Teologică. 1927. p. Sibiu. P. 3. 1934. 4. 145-146 [Necrolog] [Pseudonim N. Sibiu. A. 2254 218. Sibiu. Sibiu. 168169 [Pseudonim Neculce] B. Sibiu. nr. în Revista Teologică. 2257 213.. P. 3-4. P. nr. nr. Cronică internă: Dumineca Ortodoxiei. 2262 215. P. nr. 2260 48 . P. an XVII. în Revista Teologică. Cronică internă: Episcopul Nicolae Ivan. 8-10. nr. A. Cronică internă: Dimitrie Comşa. 1934.

440-443 [Pseudonim Neculce] B. 1927. Sibiu. 8-10. 11-12. an XXIV. 2260 224. în Revista 49 . Cronică internă: Prot. Sibiu. p. nr. p. A. an XXIV. nr. în Revista Teologică. în Revista Teologică. 4344 [Pseudonim Neculce] B. 5-6. Cronică internă: Primul Congres anual al Frăţiei Ortodoxe Române. 2253 221. p. Cronică internă: O soartă mai bună pentru Românii din Jugoslavia?. 1934. Gregoriu Pletosu. P. A. A. în Revista Teologică. p. an XVII. Cronică internă: Revenire la ortodoxie. an XXIV. an XVII. nr. Sibiu. 1926. P. Sibiu. P. P. nr. 444 [Necrolog] [Pseudonim Neculce] B. nr. în Revista Teologică. 2253 223. p. an XVI. A. Cronică internă: Principele Basarab Brâncoveanu şi reclădirea Sf. 302-304 [Pseudonim Neculce] B. 2252 220. A. în Revista Teologică. 156 [Necrolog] [Pseudonim Neculce] B. 11-12. 1934. P. 2260 222. Cronică internă: Punerea pietrei fundamentale a noului edificiu al Şcoalei Normale Andreiu Şaguna din Sibiu. Cronică internă: Mitropolitul Vladimir de Repta. 443-444 [Pseudonim Neculce] B. 1934. 1-2. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 219. nr. A. Mănăstiri dela Sâmbăta de sus. în Revista Teologică. p. 11-12. Sibiu. 1927. P. 2260 225.

în Revista Teologică. nr. 2253 228. în Revista Teologică. C. Sibiu. în Revista Teologică. A. 1-2. 2252 229. P. Sinod…. p. A. Sibiu. 3-4. 152-156 [Pseudonim Neculce] B. nr. 2253 226. Cronică internă: Şedinţa Comitetului Asociaţiei Clerului Andrei Şaguna. A. 3-4. 2256 227. în Revista Teologică. P. 2262 230. Cronică internă: Sfinţirea clopotelor nouă ale catedralei din Sibiu. P. an XXVI. 1936. p. P. Sibiu. Cronică internă: Sf. 3-4. 2262 231. 5-6. an XVII. Cronică internă: Şedinţa Consiliului Mitropolitan. 67-69 [Pseudonim Neculce] 50 . an XVI. p. 1927. 1927. 304-305 [Părintele Ludovic Cosma parohul Bisericii Sfinţii Împăraţi din Galaţi] [Pseudonim Neculce] B. A. în Revista Teologică. 1936.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Teologică. p. Sibiu. 1-2. an XXVI. nr. 147 [Recenzie] [Pseudonim N. an XXI. Neculce] B. P. 8-10. 47-48 [Pseudonim Neculce] B. C. Bucureşti. Neculce] B. p. nr. p. Cronică internă: Rugăciuni pentru creştinii persecutaţi în Rusia. Sibiu. A. 1931. Sibiu. an XX. 1930. 216 [Pseudonim Neculce] B. în Revista Teologică. P. Cronică internă: Sărbătorirea unui preot vrednic. 146 [Pseudonim N. nr. A. 1926. p. nr. an XVII. nr.

1931. în Revista 51 . 1929. A. Vasile Lăzărescu. 4. Cronică: Înscăunarea Î. 376 [Necrolog] [Pseudonim Neculce] B. 2257 232. 2-3. p. an XXV. Sibiu. Sibiu. Sibiu. în Revista Teologică. Cronică: Întreitul praznic dela Cluj. 36 [Pseudonim Neculce] B. 110 B. an XXI. 9-10. Cronică internă: Şedinţele Sf.] B. Cronică: În Prusia-ca la noi. Cronică: În jurul proiectului de lege al cultelor. C. A. 2257 233. 105 [Pseudonim N. p. 2261 239. 1. 160-161 [Pseudonim Neculce] B. 3-4. 2255 237. nr. A. Cronică: Înscăunarea Episcopului Dr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 1929. în Revista Teologică. A. 1935. A. nr. în Revista Teologică. 5-6. nr. Cronică: Împăcarea dintre Vatican şi Quirinal. A. P. 2259 234. Sibiu. 2260 238. 1934. în Revista Teologică. în Revista Teologică. A. Cronică: Iosif al Caransebeşului. p. p. P. 4. nr. 2255 235. Sfinţitului Mitropolit Nicodim. P. P. nr. an XIX. 1926. 210-211 [Pseudonim Neculce] B. nr. 2252 236. 202-203 [Pseudonim Neculce] B. an XIX. Sibiu. P. P. p. Sinod. Sibiu. an XXIV. an XXIII. în Revista Teologică. P. p. A. în Revista Teologică. 1934. nr. P. an XVI. P. Sibiu. p.

1926. 1926. A. P. an XVI. 5-6. 1-2. în Revista Teologică. an XXV. p. Sibiu. Cronică literară. Cronică: M. p. 1935. nr. 350 [Pseudonim Neculce] B. 272 [Pseudonim Neculce] [Necrolog] B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Teologică. p. 7-8. P. Cronică: Moartea Episcopului Grigorie al Aradului. nr. an XVI. A. an XXV. nr. p. nr. în Revista Teologică. Sibiu. A. 139 [Pseudonim N. P. Sibiu. în Revista Teologică. 1939. A. p. Cronică: Lupta pentru învăţământul religios în şcoala secundară. Sibiu. în Viaţa Ilustrată. 340 [Pseudonim Neculce] B. 2252 242. nr. P. p. A. an VI. an XXV. 2261 244. A. an XXV. 12. p. Cronică: O campanie folositoare: Pentru Calendarul îndreptat. P. C. în Revista Teologică. nr. I 21582 241. 1935. nr. 2261 243. Sa regele în Basarabia. Sibiu. 339 [Pseudonim Neculce] B. Cronică: Moartea Mitropolitului Vasile al Blajului. 5-6 B. 2261 240. Sibiu. 2261 245. 11. 2252 246. în Revista Teologică. 1935. A. Cronică: O ctitorie rară. 203 [Pseudonim Neculce] B. P. 52 . 12. P. 1935. 3-4. în Revista Teologică. Sibiu.] B.

nr. 2260 247. Nicodim. 4. 138-139 [Pseudonim N. 1934. 1934. nr. an XXV. 498 [Pseudonim Neculce] B. 2260 53 .] B. an XXIV. în Revista Teologică. C. 1-2. Sibiu. A. A. în Revista Teologică. an XXIV. nr. p. an XXV. 261-263 [Pseudonim Neculce] B. Sibiu. 61 B. 142143 [Pseudonim Neculce] B. 1935. 61 B. 1-2. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Sibiu. Cronică: O monstruozitate: Concordatul. Cronică: O frumoasă serbare bisericească şi naţională în Săcuime. P. în Revista Teologică. 8-10. nr. A. Sibiu. P. 2252 248. p. P. p. 1927. p. A. în Revista Teologică. an XVII. nr. 2261 251. Cronică: Opera de milostenie a “Oastei Domnului dela Oradea”. A. Sibiu. 1926. 361 [Pseudonim Neculce] B. Cronică: O izbândă a P. 1934. P. Cronică: O nouă lucrare muzicală a lui Sabin Drăgoiu. an XVI. p. în Revista Teologică. 9-10. nr. S. p. 2253 250. 1-2. an XXIV. Cronică: O revistă pentru familie: “Viaţa Ilustrată”. în Revista Teologică. P. P. nr. A. p. 2261 249. Sibiu. 2260 252. A. 11-12. P. 1935.

C. 4. 204 [Pseudonim N. A. p. Sibiu. C. Cronică: Ottokar Prohászka. A. A. Cronică: Predarea “Vetrei” Mănăstirii Neamţu. 1935. P. 5. Cronică: Primul Congres al profesorilor dela 54 . an XXII. în Revista Teologică. 1935. p. în Revista Teologică. 2255 255. 1927. 1. an XIX. P. Sibiu. an XXV. p. Sibiu. Sibiu. nr.] B. în Revista Teologică. în Revista Teologică. 2261 258. Sibiu. 1932. p. 142 [Necrolog] [Pseudonim Neculce] B. 348 [Pseudonim Neculce] B. P. nr. 1931.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 253. p.] B. an XVII. A. Cronică: Paştile se vor serba în 31 Martie. în Revista Teologică. p. Cronică: Pe uşa din dos. Cronică: Preotul Anghel Pârvănescu. nr. 2257 259. 210-211 [Pseudonim Neculce] [Critici aduse lui Nicolae Iorga care a sprijinit înfiinţarea unei facultăţi de teologie catolică pe lângă Universitatea din Bucureşti] B. nr. an XXI. P. Cronică: Praznicul dela Caransebeş. an XXV. 5. 1929. A. 2258 256. nr. A. 11-12. 494-497 [Pseudonim N. 35-36 [Pseudonim Neculce] B. 2261 257. 2253 254. P. 7-8. în Revista Teologică. Sibiu. nr. P.

an XXIV. A. nr. 131-132 [Pseudonim Neculce] B. P. P. în Revista Teologică. 5-6. Opera de milostenie a Oastei Domnului dela Oradea. Cronică: Protopopul Vasile Gan. Sibiu. 1935. 1926. nr. P. P. A. p. 2261 260. 2261 263. an XXIV. Cronică: P. P. A. nr. 273-275 [Pseudonim Neculce] B. nr. 1934. în Revista Teologică. Sibiu. Cronică: Savantul Victor Babeş. A. p. în Revista Teologică. 5-6. 2260 262. p. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Academiile teologice. 3-4. an XVI. 1935. Sibiu. A. 2260 264. 1933. an XXV. 55 . an XXIV. 1-2. 1-2. Episcop Nicolae Ivan…. 263 [Pseudonim Neculce] [Necrolog] B. Sibiu. nr. nr. 2252 265. p. Cronică: Sărbătorirea domnului profesor Ioan Lupaş. Cronică: Rectificări bugetare. A. în Revista Teologică. Universitatea Populară din Sibiu. p. 276-277 [Pseudonim Neculce] B. 60 [Necrolog] B. an XXIII. în Revista Teologică. P. 1934. în Revista Teologică. an XXV. S. 60-61 B. Sibiu. 1934. nr. p. 2260 261. 8-10. Sibiu. O revistă pentru familie: Viaţa Ilustrată. în Revista Teologică. Cronică: Protopopul Vasile Gan.

A. A. Lupaş. 4. P. A. 110-111 B. 397-399 [Pseudonim Neculce] B. nr. A. 340-342 [Pseudonim Neculce] B. în Revista Teologică. an XVII. în Revista Teologică. I. 2252 268. p. nr. 12. 1935. 9-10. an XVI. nr. an XVI. Cronică: Sărbătorirea părintelui Dr. P. 1926. 11-12. P. 2259 266. Cronică: Statul şi subvenţiile acordate Bisericii. 1927. p. an XVI. P. în Revista Teologică. 111112 B. A. Sibiu. în Revista Teologică. Cronică: Situaţia profesorilor de religie din Ardeal. nr. nr. în Revista Teologică. 1931. p. Sibiu. Cronică: Tot din Polonia. 498 [Pseudonim Neculce] B. 1926. 468-469 [Pseudonim Neculce] B. nr. an XXV.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 11-12. 2261 269. 2252 267. 12. 1926. 4. 337339 [Pseudonim Neculce] B. an XXI. p. Sibiu. p. 1926. 4. 2252 270. A. Sibiu. p. Sibiu. 2252 271. p. Sibiu. în Revista Teologică. P. A. an XVI. în Revista Teologică. Cronică: Şedinţele Sfântului Sinod. Cronică: Şedinţele Sfântului Sinod. Cronică: Sfinţirea capelei mitropolitane din Sibiu. 141-142 [Pseudonim 56 . nr. p. P. P. Sibiu. 2257 272.

1-2. 12. P. Cronică: Vasile Goldiş. 60 B. 2260 274. A. A. în Revista Teologică. an XVIII. P. an XVI. nr. 8-10. 130 [Necrolog] [Pseudonim Neculce] B. 389-390 [Pseudonim Neculce] B. 230 [Necrolog] [Pseudonim Neculce] B. 2252 276. 7. Sibiu. Sibiu. S. Cronică: Universitatea Populară din Sibiu. nr. Cronică: Vampirul în aureola Sfântului Francisc de Assisi. în Revista Teologică. P. nr. 2253 273. A. Cronică: Vasile Bogrea. A. 1928. p. S. A. nr. 264-265 [Pseudonim Neculce] B. 1926. 3-4. 2260 277. p. nr. P. p. 8-10. Sibiu. an XXIV. în Revista Teologică. 264 [Necrolog] [Pseudonim Neculce] B. Episcopi de Caransebeş şi Arad în Jugoslavia. p. Sibiu. p. Cronică: Vizita P. în Revista Teologică. 1927. Cronică: Vasile Pârvan. an XXIV. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Neculce] B. 1926. P. în Revista Teologică. 2253 278. Cronică: Vizita canonică a P. an XVII. A. 2254 279. nr. Patriarh Miron la Bisericile 57 . P. A. Sibiu. în Revista Teologică. F. 1934. 1934. 2252 275. P. P. an XVI. p.

1 B. 5.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie din Orient. nr. Cuvântarea P.. p. II 1434 287. 3. în Viaţa Ilustrată.. S. 7. Cu moartea pe moarte călcând. Colan. nr. 1927. 8-9. A. p. în Telegraful Român. 1937. P.: Hristos a înviat!. Ctitorul: Episcopul Nicolae Ivan. an I. P. an XVI. 1936. nr. I 21579 283. II 1433 286. P. an XVII. Sibiu. p.: Hristos a înviat!. an XV. Cluj-Napoca. p. an III. Colan rostită în 58 . I 21579 281. nr. Cum se serveşte pacea confesională. 1936. 1934. Sibiu. Sibiu. 24. Cu moartea pe moarte călcând. Cu arcanul. 1-2 B. A. 1-2 B. an XVI. A. 1247 285. p. p. an III. P. Episcop N. P. nr. P. A. în Viaţa Ilustrată. 2253 280. 12-13. 1938. p. 146 282. 1 B. p. A. an LXIX. 1934. P. Cu măturoiul în literatură. 67. în Viaţa Ilustrată. A.. în Cuvântul Poporului. 230-231 [Pseudonim Neculce] B. 1-2 B. nr. A. Sibiu. Sibiu. nr. 2-3 [Pseudonim Nec. A. Sibiu. P. în Renaşterea.. Cuvântarea P. în Revista Teologică. Ministrul Educaţiei Naţionale despre limba românească. Episcop N. Cluj-Napoca. în Renaşterea. 2. S. 1921. nr. I 21577 284. 2-4 B.] B.

Cuvântarea P. II 1435 292. II 1434 288.. 1945. Cuvântarea P. 1943. A. S. în Renaşterea. 4. Thierry de la Legaţia Franţei la Bucureşti. 1944. S. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie şedinţa Academiei Române din 3 Iunie a. 1937. S. A. Sa Episcopul nostru Nicolae în catedrala din Alba Iulia cu prilejul comemorării unui an dela reîntregirea Bisericii 59 . 1 B. P. nr. 3. 5. în Renaşterea. II 1435 291. rostită în biserica centrală din Alba-Iulia în 7 Ianuarie 1944. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. A. Sextil Puşcariu. P. 25. Episcop Nicolae Colan. în Renaşterea. P. ţinută în 2 Mai 1943. 23. Cuvântarea P. an XVI. ClujNapoca. p. P. an XXIII. p. 1-2 B. Cuvântarea P. p. II 1436 293. ClujNapoca. nr. c. p. II 1434 289. Episcop Nicolae Colan către Ministrul francez Dl. 1-2 B. în Renaşterea. 1938. 17. Episcop Nicolae rostită cu prilejul Adunării Eparhiale din Cluj. nr. an XXI. an XV. S. în Renaşterea. II 1433 290. 1-2 B. Cuvântarea P. A. Episcop Nicolae rostită la deschiderea Adunării eparhiale. nr. an XXII. 1938. nr. Episcop Nicolae Colan la sărbătorirea prof. an XVI. P. S. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. S. p. A. 1 B. 1 B. p. nr. A. A. în Renaşterea. Cuvântarea rostită de P.

în Renaşterea. A. an XVII. Cuvântare: Funerariile Naţionale ale Preşedintelui Marii Adunări Naţionale. p. 2 B. II 1435 295. 1938. II 1435 299. Groza. 1 B. 6-8 B. 1958. nr. F. Cluj-Napoca. p. an VIII. II 1434 296. 21. 20. 298. 3. 38. Cuvântare în biserica din Luduş şi în Câmpia Turzii. II 1434 60 . P. p. 1-2 B. Cluj-Napoca. an XXII. P. an X. P. în Mitropolia Olteniei. Cluj-Napoca. p. II 1438 294. p. an XXVII. Cuvântare despre limba românească. F. T. 41-42. nr. A. Cuvântare la Adunarea Astrei la Abrud. A. în Renaşterea. an XXI. Groza. nr. nr. p. Timişoara. 1-2. II 1434 300. 1943. T. 24. Craiova. nr. 297. Dr. 18-20 B. P. Cluj-Napoca. în Mitropolia Banatului. 1944. 1-2 B. A. an XVI. P. an XVI. 1938. 1939. Cuvântare-Funerariile Naţionale ale Preşedintelui Marii Adunări Naţionale. 2-3 B. în Renaşterea. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie ortodoxe. Dr. Cluj-Npoca. nr. p. 1949. 5-7 B. Cuvântare la Adunarea Eparhială. nr. P. în Renaşterea. P. 1-2. Cuvântarea rostită în biserica centrală din Alba Iulia. în Renaşterea. 1958. A. nr. P. A. în Renaşterea. Cluj-Napoca.

Cuvântare la deschiderea şedinţei Adunării Eparhiale din 15 ianuarie 1950. p. A. în Renaşterea. A. Cuvântare la instalarea în scaunul episcopal din Cluj: 29 iunie 1936. 1936. 1 B. 23 B. 5-8. 4 B. an XVII. Cuvântare la investitură. 27-28. 1-2 B. p. Cuvântare la investirea ca episcop: 2 iunie 1936. II 1434 61 . 1937. P. Cuvântare la instalare. 1-2 B. 359-361[Instalarea lui Nicolae Colan ca Mitropolit al Ardealului] B. nr. nr. în Renaşterea. 4. Sibiu. 23. Cuvântare la plecarea de la Min[isterul] Cultelor. nr. P. an II. A. II 1433 302. 5-8. Cluj-Napoca. P. Cluj-Napoca. P. P. an XIV. 1957. 27-28. P. I 18058 304. nr. A. nr. an XIV. p. în Mitropolia Ardealului. p. 1950. A. în Renaşterea. I 18058 307. ClujNapoca. an XXVIII. în Renaşterea. Cluj-Napoca. an II. II 1432 305. Cluj-Napoca. nr. în Renaşterea. 7. A. 1936. în Mitropolia Ardealului. P. p. A. 1957. II 1432 306. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 301. II 1438 303. Cuvântare la Congresul preoţimii şi conferinţa protopopilor din eparhie. 383-386 [Instalarea lui Nicolae Colan ca Mitropolit al Ardealului] B. 1939. p. p. nr. an XV.

P. Sextil Puşcariu. P. P. 1937. 13 B. în Renaşterea. Cuvântare la sărbătorirea Mitropolitului N. Cuvântare la sărbătorirea lui Zaharia Bârsan. nr. în Renaşterea. 2.V. Cluj-Napoca. 1943. nr. 1936. Cuvântare la sesiunea Adunării Eparhiale din 2. Cuvântare la sesiunea Adunării Eparhiale. 5. în Renaşterea. A. 62 . an XXIII. nr. Cuvântare la sesiunea Adunării Eparhiale. an XV. Cluj-Napoca. în Renaşterea. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 308. Cluj-Napoca. II 1434 310. A. Cuvântare la primirea ca episcop în gara Cluj: 28 iunie 1936. p. Cuvântare la sărbătorirea Prof. A. 27-28. 1940. 22. 1945. A. P. p. II 1433 312. Cluj-Napoca. II 1434 313. an XXVII. p. II 1434 311. A. II 1438 315. Cuvântare la sesiunea Adunării Eparhiale. în Renaşterea. nr. Bălan. 1-2 B. II 1436 314. P. II 1432 309. A.1943. p. în Renaşterea. în Renaşterea. p. 1940. an XVI. 1949. an XXI. nr. 1-2 B. an XVIII. 1-2 B. P. nr. 1 B. Cluj-Napoca. an XVIII. 21-22. 1-2 B. P. A. 1938. Cluj-Napoca. an XIV. în Renaşterea. 4. 2 B. p. nr. 16.

P. an XXVII. P. P. an LXXX. 1936. Cuvântare la sfinţirea bisericii de la Castelul regal din Lăpuşna. A. A. Cluj-Napoca. în Renaşterea. 17. 1932. p. 2-3 B. 1-2 B. P. nr. P. în Renaşterea. II 1432 318. nr. 41-42. p. 155 322. Cuvânt de încheiere rostit de Rectorul Academiei Andreiane la închiderea festivă a anului şcolar 63 . nr. II 1433 317. 3 B. 2 B. 21-22. I 21586 316. an XXVI. 1-2 B. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie nr. p. II 1438 321. P. Cluj-Napoca. 1-2 B. 1-2 B. Cuvânt comemorativ la centenarul morţii pedagogului Ioan Popescu. II 1434 319. p. Cuvântare la sfinţirea bisericii din Mănăşturul Românesc. P. an XV. Cuvântare la sfinţirea Paraclisului şi inaugurarea noului local al Academiei Teologice. 1948. p. nr. în Renaşterea. Cuvântare la un an de la reîntregirea Bisericii Ortodoxe. A. A. în Renaşterea. II 1437 320. A. nr. 68-69. Cuvântare la suta de ani de la Sfinţirea Mitropolitului Andreiu întru arhiereu. Sibiu. 1939. 1949. 1937. în Renaşterea. Cluj-Napoca. 46. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. p. an XVII. 40. în Telegraful Român. nr. A. 46. p. an XIV.

Cluj-Napoca. nr. nr. nr. ţinut la solemnitatea încheierii anului şcolar la Academia Teologică Andreiană din Sibiu în 9 iulie 1929 de Rectorul Nicolae Colan. 1-2 B. 1943. Cluj-Napoca. Cuvânt de învăţătură la Praznicul Naşterii Domnului. an XI. P. în Viaţa Ilustrată. în Viaţa Ilustrată. nr. Cluj-Napoca. p. an X. 1931. 12. an LXXIX. A. 1943. p. Cluj-Napoca. I 21582 64 . P. Cluj-Napoca. an X. nr. 3-5 B. 4. p. P. 1-3 B. Cuvânt de învăţătură la Praznicul Învierii Domnului. 1-3 B. 4. 1-4 B. 154 323. în Telegraful Român. A. Cuvânt de învăţătură la Praznicul Sf. an VI. 44. 46. p. 4. p. I 21583 327. Paşti. P. Sibiu. I 21587 326. în Viaţa Ilustrată. I 21586 325. an LXXVII. P. P. A. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1930/31. Cuvânt de învăţătură la Praznicul Învierii Domnului. Cuvânt de învăţătură la Praznicul Naşterii Domnului. P. A. p. 1-2 B. 1939. 1929. nr. 1944. 152 324. p. 1940. an VII. nr. 1-3 B. 10. în Viaţa Ilustrată. în Telegraful Român. Cuvânt de încheiere. A. A. Sibiu. I 21586 328. în Viaţa Ilustrată.

8 B. nr. în Viaţa Ilustrată. an IX. 1942. p. în Renaşterea. 1940. Sibiu. p. Sibiu. 98. 1940. 1936.Veniţi de luaţi lumină. ClujNapoca. nr. an XVI. p. în Telegraful Român. De Anul Nou: Nădejdi. A. 15. Cuvinte programatice. Feleacului şi Clujului. A. Episcopului Nicolae Colan. nr. an XXX. 1-2 B. A. I 21581 332. I 21583 330. Cuvânt de lămurire. 1938. II 1436 336. A. Cuvânt de învăţătură la Praznicul Sf. Paşti . p.”. nr. an XXV. 121-128 B. P. 2 B.. 4109 333. S. an V. 2. în Renaşterea. 1938. S. A. P. P. 42-43. P. 5-8. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. 1-2 B. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 329. în Revista Teologică. în Viaţa Ilustrată. în Viaţa Ilustrată. A. p. Datoria ciasului de faţă. 1 B. p. nr. Pastorala P. 1947. p. an III. P. nr. II 1434 335. 65 . de sabie va muri. Cluj-Napoca. 4. Sibiu. nr. Cuvântul protopopului rector Nicolae Colan la alegerea sa ca episcop al Vadului. an LXXXIV. în Tribuna. P. 1-3 B. 159 334. 2266 331.. Cuvânt pentru Vinerea Mare. A. Cluj-Napoca. Cuvântul pascal al Arhiereilor: “Cel ce va scoate sabia. 19.

în România Nouă. 1-2 B. P. p. Sf. 52. nr. nr. 1 B. p. p. an X. an III. nr. Cluj-Napoca. I 21579 338. 61. II 1434 343. an II. A. Sibiu. Cluj-Napoca. 1944. 1 B. 1-2 B. Dela adunarea Astrei la Abrud: Cuvântarea P. Chişinău. Sibiu. nr. A. 1928. Sibiu. 11. p. P. Sibiu. p. 12. A. 17. an XCII. 1 [Pseudonim N. I 21578 342. p. 1. 1923. nr. De la Trianon la ce va fi. 5. 8.] B. p. A. P. P. R. 1 B. I 21578 337. 1938. 1245 341. A. an XVI. Declaraţie. 339. an II. p. nr. 1 66 . nr. 1-2 B. în Viaţa Ilustrată. De Crăciun. în Cuvântul Poporului. an II. în Viaţa Ilustrată. Dela Sarajevo la Janina. p. A. P. De Crăciun: Hristos se naşte. nr. 1936. Declaraţiile ducelui: “Tot Românul de straje!”. I 21579 340. A. Sibiu. 1935. în Telegraful Român. în Viaţa Ilustrată. Dece nu cântă tineretul nostru. în Renaşterea. P. 2-3 B. an III. 1918. A. 1936. 38. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1935. an LXXI. Episcop Nicolae Colan. P. 147 344. C. în Telegraful Român.

1 B. S. 2255 350. 1935. în Viaţa Ilustrată. P. 1929. A. 2 B. A. A. p. Cluj-Napoca. P. în Revista Teologică. De pe Mureş şi câmpie de Eug. Nicoară. Sibiu. Desluşiri definitive. Deschiderea anului de studii la Academia teologică din Cluj: Cuvântarea P. an IX. Cluj-Napoca. Deschiderea cursurilor Centrului de Îndrumare preoţească. I 21585 346.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 289-291 B. De Sfintele Paşti: Bineţe Pascale. I 21578 351. an XV. în Renaşterea. 27 B. 1 B. nr. p. P. în România Nouă. P. 89. 1936. 1925. an V. 1. 8 B. Sibiu. an II. A. an XIX. p. 1937. . Desfiinţarea Ministerului de culte. P. Deschiderea solemnă a Adunării Eparhiale din Cluj: Cuvântarea Episcopului dr. Episcop Nicolae. Despre francmasonerie. p. seria a III-a. 1942. II 1438 348. în Revista Teologică. 41. în Renaşterea. în Viaţa Ilustrată. Cluj-Napoca. 67 în Sfarmă Piatră. Nicolae Colan. 224-225 [Răspuns dlui Gala Galaction] B. an XIV. A. P. 2251 352. p. P. p. Sibiu. 1. an XXVII. II 1310 349. A. 1949. nr. Sibiu. 5. A. nr. p. P. 33-34. 167 345. nr. nr. A. II 1433 347.

1927. 1938. 2257 358. Sibiu. 10 B. în Revista Teologică. nr. 14 [Prefaţă] B. an I. Divinitatea lui Isus şi Casa şcoalelor. nr. 1931. 1939. Dimitrie Comşa. 3. 14. A. A. P. Despre un comunicat şi despre un birou “anonim”. 5. Cluj-Napoca. 1942. Saul din Tars. S. Sibiu. 353. P. Marcu. 357. D. Sibiu. în România Nouă. Grigorie T. Din Pastorala de Sfintele Paşti: Făptura nouă. an XVII. Episcopului dr. 3-5 [Pseudonim Dinu Pajură] B. P. 114-115 [Necrolog] B. R. Diacon Dr. în Revista Teologică. an IX. I 21585 354. 2253 356. A. S. 1939. an V. p. George Ştefan. 1-2 B. A. 1936. nr. Cluj-Napoca. II 1308 68 . I 21581 359. 145-151 B. în Viaţa Ilustrată. Sibiu. 2 B. T. P. Nicolae Colan. 275.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Bucureşti. Bucuresti. 154 355. P. nr. Despre poezia trăznită. F. p. nr. p. an XXI. nr. 5-6. A. p. p. Sibiu. A. 8 B. în Telegraful Român. an V. A. în Viaţa Ilustrată. 1931. P. Din pastorala P. an LXXIX. p. în Studii Teologice. p.

în Revista Teologică. 1925. an LXXIX. nr. 38. 8-10. 167 361. 167 367. II 1433 363. P. în Revista Teologică. P. Sibiu. în Telegraful Român. Douăzeci de ani de Arhipăstorire. II 1436 364. Disciplină şi solidaritate naţională. nr. an XIV.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 360. A. A. Sa Episcopul Nicolae la banchetul dat de primăria Clujului în cinstea parlamentarilor iugoslavi şi cehoslovaci. an XV. 1. nr. în Viaţa 69 . A. Discursul de deschidere a anului şcolar 1931/32. în Telegraful Român. p. în Renaşterea. P. p. 70. 117-118 [A bisericii ortodoxe şi a conştiinţei] B. Sibiu. 1945. nr. an XIII. p. Sibiu. 49. 1 B. P. A. Cluj-Napoca. Două autonomii. 12 B. P. 2251 366. p. 1923. A. în Renaşterea. A. an XXIII. 1 B. p. 1944. Sibiu. Două fapte diverse. 154 362. 1944. p. S. 2 B. p. 342-343 B. an XCII. A. Discursul rostit de P. Doi cârmuitori de stat: Seipel şi Coolidge. în Telegraful Român. Cluj-Napoca. P. nr. 3 [3 Decembrie 1936] B. 1936. an XCII. Doamne ajută. Sibiu. nr. 2249 365. 70. 1931. P.

4 B. 8-9. p. p. 32. nr. în Renaşterea. Sibiu. A. 1 B. Cluj-Napoca. 1949. 1934 [Prefaţă de Nicolae Colan] B. în Cuvântul Poporului. an VII. Cluj70 . 2-6 [Douăzeci de ani de la instalarea ca mitropolit al Ardealului a lui Nicolae Bălan] B. p. Cluj-Napoca. în Viaţa Ilustrată. în Renaşterea. în Cuvântul Poporului. I 21583 368. P. 6. p. nr. Duhul adevărului. an VIII. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Ilustrată. II 1438 369. 1-2 B. în România Nouă. Hristos în şcoală. A. A. I 21581 372. 72851 371. P. Dumitru Călugăr. R. an V. A. p. P. 1243 370. 1934. Sibiu. nr. nr. 1247 375. Elie Măgeanu. Chişinău. 2 B. A. 1 [Necrolog] B. în Renaşterea. 1926. “Egalitatea” ruşilor. Sibiu. p. Manualul catehetului ortodox pentru şcoala primară. Eclipsa nuvelei. II 1434 373. an XVI. Elogiul şcoalei braşovene. 1940. 1938. nr. 1938. an II. I. 374. P. 19-20. an XVI. Duh drept. p. 26. 2 B. Cluj-Napoca. A. Sibiu. Educaţia şi controlul în şcoală. A. 18. P. nr. 1918. P. 2. an XXVII. nr.

P. Etatizarea fondului religionar? Pentru amatorii de codri. p. Sibiu.. A. Sibiu. 2258 378. 1936. 1 B. II 1434 376. A. 1940 B. an III. S. 1942. P. 30 B. A. Sibiu. an XXII. I 21585 380. 28-29. p. Cluj-Napoca. S. 19.. A. p. nr. Epilog comemorativ. an XVI. p. nr. 1940. 85106 382. nr. Eroi şi mucenici ai dreptei credinţe. p. Episcopul Nicolae Ivan. E timpul să se pună la cale. P. în Telegraful Român. nr. în Viaţa Ilustrată. 155 383. p. 1932. Sibiu. în Viaţa Ilustrată. an LXXX. P. an VII. nr. Eroism de P. 4. A. A. 3. an IX. 1-2 [Necrolog] B. A. P. 1932. 1939. 1 B. 266 [Necrolog] B. Eroi şi mucenici ai dreptei credinţe. Ce să facem cu Eminescu. 11. 1938. A. 5-6 [Pseudonim Dinu Pajură] B. II 21579 379.: Săpămâna cărţii 71 . p. Cluj-Napoca. I 21583 381.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Napoca. Ioan Suciu. P. Episcopul Iustinian Teculescu. în Viaţa Ilustrată. în Viaţa Ilustrată. 1-8 B. nr. an VI. P. în Revista Teologică. 2. Sibiu. II 1434 377.

în Transilvania. în Telegraful Român. P. 1 B. 90. 57.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie bune. A. A. 1935. Eufemismele războiului. 167 385. nr. II 1438 386. P. P. A. p. nr. Cluj-Napoca. 1926. 1935. nr. Fericiţi cei curaţi cu inima: Minunea dela Maglavit. Sibiu. Sibiu. 27-28. P. an II. A. 2252 387. P. A. Sibiu. Sibiu. 8-10. an I. an XXVII. 1939. an LXX. Sibiu. nr. în Viaţa Ilustrată. 147 390. 1-2 B. I 21577 384. în Renaşterea. p. 1944. P. nr. 1949. 72 . p. 1934. 667 389. 7. 1-2 B. p. an XVI. nr. Fragment apologetic: Opera de caritate a primelor veacuri creştine. 1. Facultatea [de teologie] din Chişinău şi încă-ceva. p. nr. 2 B. p. Evanghelia şi viaţa: cuvântările rostite la inaugurarea cursurilor dela Centrul de Îndrumare Preoţească din Cluj. 201-205 B. în Viaţa Ilustrată. an 66. Cluj-Napoca. 1-2 B. Foişoara: Câte una pe zi. A. 1922. A. p. în Telegraful Român. I 21578 388. în Revista Teologică. P. în Viaţa Ilustrată. Sibiu. 7-8 [Necrolog] B. Figuri şi fapte pilduitoare din trecut: Victor Lazăr. 8-9. an XCII.

A. în Cuvântul Poporului. Cluj-Napoca. 1935. 6. A. Galeria marilor români: Prof. 167 394. în Renaşterea. an XCII. nr. în Telegraful Român. nr. Goga] B. an XI. Galeria marilor români. P. În româneşte de N. S. 1944.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie an VI. în Telegraful Român. 2. an XVII. 155 395. A. în Cuvântul Poporului. P. Sibiu. Sibiu. A. A. p. 1932. Sibiu. nr. Sibiu. 1944. Partea I. 33-34. Episcop Teofil Herineanu al Romanului şi Huşilor] B. C. Front unic dar cu cine?. I 21587 393. p. W. Oct. 1 [Pseudonim N. p. 1949. nr. II 1438 392. A. 1-6 B. P. Foerster. p. în Viaţa Ilustrată. 5. Colan. P. 3043 396. P. nr. p. 1925 B. nr. nr. p. an XXVII. Sibiu. 1 [A. Cuza. 3. 1 B. Sibiu. II. P. 1247 397. I 21582 391. Fr. C. an LXXX. 69. Frica păzeşte pepenii. Frate către frate: Noului Episcop al Romanului. 32 B. 76-77. an XVII. p. 1936. Silviu Dragomir . Hristos şi viaţa omenească. Frăţeşte.] 73 . 2 [Scrisoare adresată P. 2-3 [Colaborarea cu uniţii împotriva comunismului şi a francmasoneriei] B. P. A.

p. Sibiu. II 1438 403. în Cuvântul Poporului. an I. în Cuvântul Poporului. Graiul icoanelor. A. 1247 398. 404..] B. nr. A. I 21579 402. 23-24. 1935. 1 [Partidul condus de 74 . an XI. 4 [Pseudonim D. în Tribuna Ardealului. 1 [Profesor Ion Petrovici] B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Gânduri de primăvară: Tineretul. în Viaţa Ilustrată. 1-2 B. A. 1949. 19. P. în Viaţa Ilustrată. an III. nr. P. p. nr. A. p. an XIII. p. an II. P. A. nr. 1-2 B. A. nr. A. Graba strică treaba. A. Sibiu. în Viaţa Ilustrată. P. 569. 5. 1936. nr. I 21578 400. Giovinezza. 4 B. Sibiu. nr. R. Graiul predicii noastre. Gândirea. 3. an XVIII.De ce nu cântă tineretul nostru?. P. în Viaţa Ilustrată. an XXVII. 1935. Guvernul fripturiştilor. p. P. 1944. 3. I 21587 405. 1-3 B. Galeria marilor români. I 21577 401. 4. 1247 399. 1936. an III. P. 1942. Sibiu. Sibiu. în Renaşterea. nr. p. Giovinezza. 1934. p. Sibiu. P. 1931. 21 B. p.. Cluj-Napoca. Martie. 5.

12 B. S. 15. A. p. în Viaţa Ilustrată. an I. 1 B. nr. nr. an I. P. Sibiu. Horia Teculescu. p. nr. 1247 412. 101-102 B. an XIV. p. an XIII. P. “Hristos este pacea noastră”: Pastorala P. 167 407. 1 B. 1924. 17-18. Hristos a înviat. 1. Feleacului şi Clujului. Sibiu. 2250 409. Hristos se naşte. în Viaţa Ilustrată. Sibiu. nr. 4101 413. an IX. 75 . nr. I 21585 408. Hristos a înviat. A. măriţi-L. p. A. în Revista Teologică. Sibiu. Hristos a înviat: bucuraţi-vă. P. 1931. 1-2 B. 1 B. A. Cluj-Napoca. P. 49. în Telegraful Român. P. 66. în Cuvântul Poporului. 30 B. an XCII. p. 1247 410. 1247 406. Episcopului Nicolae Colan al Vadului. p. A. I 21577 411. Sibiu. P. p. A. A. P. în Revista Teologică. în Cuvântul Poporului. Hristos a înviat. 1938. 7. nr. 1934. Hitler pe plăci. 1942. în Tribuna. 1944. 1932. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Nicolae Iorga] [Pseudonim Neculce] B. S. an XIV. Sibiu. A.

în Viaţa Ilustrată. A. în Telegraful Român. A. P. p. nr. P. 24 B. p. p. 1927. an LXXV. nr. 1924. nr. an XVI. în Revista Teologică. P. Caransebeş. p. an XI. p. 416. Sibiu. Sibiu. în Foaia Diecezană... în Telegraful Român. Ioan Balca. 3 [Necrolog] [Pseudonim N. 1943. Sibiu. A. P. 6-7 B. F. 12. nr.. 1935. 2253 420. 1936. 12. P. S. P. A. 6. Ilarion V. Bucureşti. nr. p. 313-315 B. 1944... 4 [Scrisoare trimisă lui Ion Colan. Sibiu. nepotul 76 . 6. . 31 B. 5 [Prefaţă] B. Sibiu. 1297 419. Ionele dragă. Ionel Bulboacă “Cântecele dorului. 150 418. nr. 47. 2252 414. nr. Lupaş “Predicile Mitropolitului Şaguna”. P. 1927. episcop Andrei Magier al Aradului. Institutul Biblic.] B. an X. Felea. A.. I. Informaţiuni: Pr. an XIV. 1926. 2250 415. în Viaţa Ilustrată. p. A. 4. A. 1944. Instalarea P. I 21586 421. an LI. C. T. 1935. I 21587 417. 313-317 B. an XVII. 68. p. în Revista Teologică. nr. 321-322 B. “Iată stau la uşe şi bat”. Sibiu. în Studii Teologice. Convertirea creştină. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Sibiu.

A. P. Iosif Bădescu. 1933. Iubitului cler şi popor har. Ion Minulescu. Sibiu. milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos. nr. 1967] B. A. milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Nostru Iisus Hristos. P. Iubitului cler şi dreptcredincioşilor noştri creştini Har. Sibiu. Sibiu. A. 6. p. an XI. milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos. Sibiu. 376 [Necrolog] B. Episcop al Caransebeşului. an XVIII. P. an XI. în 77 . p. P. 11-12. 2259 424. I 18103 426. Cluj-Napoca. an XII. Iubitului cler şi dreptcredincioşilor noştri creştini Har.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Episcopului Nicolae Colan] [Pseudonim Nen'to Culiţă] B. P. an XXIII. A. nr. 36. 22 B. în Mitropolia Ardealului. nr. II 1434 427. 1966. I 18105 425. 1940. A. 287-291 [Pastorală la Învierea Domnului. 677-682 [Pastorală la Nasterea Domnului 1966] B. A. I 21587 423. în Viaţa Ilustrată. în Renaşterea. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. 1-2 [Pastorală dată după Dictatul de la Viena] B. p. P. 1967. în Revista Teologică. 1944. p. 4-5. 167 422. nr. p. în Mitropolia Ardealului.

1-2 [Pastorală la Naşterea Domnului] B. an XXVIII. A. 13-14. p. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. A. Cluj-Napoca. p. nr. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. an XIV. 1937. în Renaşterea. 12 [Pastorală la Naşterea Domnului] B. Cluj-Napoca. P. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Renaşterea. 1938. A. Cluj-Napoca. an XXVII. Cluj-Napoca. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. II 1438 429. 1937. p. 17-18. p. nr. P. 1949. Cluj-Napoca. an XVI. P. nr. nr. 17. II 1433 430. nr. p. II 1438 428. 1-2 [Pastorală la Învierea Domnului] B. 1950. 1-2 [Pastorală la Învierea Domnului] B. în Renaşterea. II 1433 432. A. 1936. an XV. nr. în Renaşterea. P. 51-52. Cluj-Napoca. an XV. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. 1-2 [Pastorală la Învierea Domnului] B. 52. p. 18. P. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. în Renaşterea. în Renaşterea. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu 78 . A. 1-2 [Pastorală la Învierea Domnului] B. II 1434 433. A. II 1433 431.

P. an XVII. în Renaşterea. p. p. II 1434 434. P. Cluj-Napoca. 1940. 52. II 1435 79 . an XX. P. Cluj-Napoca. A.1942. în Renaşterea. A. p. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. 1-2 [Pastorală la Învierea Domnului] B. în Renaşterea. Cluj-Napoca. P. 17-18. an XVIII. 1939. nr. 15. nr. nr. A. P. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. 1940. în Renaşterea. an XVI.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. nr. 13-14. II 1434 435. 1-2 [Pastorală] B. 1 [Pastorală la Naşterea Domnului] B. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. P. p. Cluj-Napoca. A. 1938. 1-2 [Pastorală la Învierea Domnului] B. nr. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. II 1434 437. an XVIII. 1939. p. II 1434 436. Cluj-Napoca. an XVII. 1-2 [Pastorală la Naşterea Domnului] B. în Renaşterea. A. A. p. Cluj-Napoca. nr. 13. 52. în Renaşterea. 1 [Pastorală] B. II 1434 438.

1943. an XXIV. an XX. 1-2 [Pastorală la Învierea Domnului] B. nr. an XX. 1-2 [Pastorală la Învierea Domnului] B. P. 1-2 [Pastorală la Naşterea Domnului] B. II 1436 444. 52. 18. nr. II 1435 441. P. p. II 1435 442. A. 1946. în Renaşterea. 16-17. 1-2 [Pastorală la Învierea Domnului] B. A. Cluj-Napoca. 1942. Cluj-Napoca. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. în Renaşterea. 1942. p. 15-16. p. II 1435 440. an XXII. în Renaşterea. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. nr. an XXI. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. Cluj-Napoca. A. 1 [Pastorală la Învierea Domnului] B. în Renaşterea. Cluj-Napoca. p. 51-52. A. p. în Renaşterea. Cluj-Napoca. nr. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. P. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. în Renaşterea. an XXIV. A. nr. 1944. nr. p. II 1435 443. 80 . 14. Cluj-Napoca. 1946. P. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 439. P.

1-2 [Pastorală la Naşterea Domnului] B. în Renaşterea. P. A. 49-52. P. nr. A. Iubitului cler şi popor har şi milă şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul Nostru Isus Hristos. 1-3 [Pastorală la Învierea Domnului] B. P. A. I 21582 450. II 1436 446. în Viaţa Ilustrată. A. în Renaşterea. an XXV. nr. 1937. 50-51. 1-2 [Pastorală la Naşterea Domnului] B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1-2 [Pastorală la Naşterea Domnului] B. 1947. p. 1939. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. nr. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu 81 . A. nr. an IV. an XXVI. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. II 1436 447. Cluj-Napoca. 4. Iubitului cler şi popor har şi milă şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul Nostru Isus Hristos. Cluj-Napoca. 14-15. p. II 1436 445. p. în Renaşterea. 1948. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. nr. p. 1-3 [Pastorală] B. I 21580 449. P. Cluj-Napoca. P. A. 1-2 [Pastorală la Învierea Domnului] B. an VI. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. 1947. p. în Viaţa ilustrată. 5. II 1437 448. P. an XXV.

an XVIII. 19. 1947. 2. an XXV. nr. A. A. P. în Renaşterea. A. nr. nr. Cluj-Napoca. în Renaşterea. 1940. 1938. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos: Convocare. 1937. 15. p. 1 B. 2 B. an 16. 19. P. 16-17. II 1433 451. II 1435 455. p. II 1436 457. P. nr. an XV. an XXIII. A. Cluj-Napoca. 1 B. an XVII. nr. Cluj-Napoca. 1 B. p. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos: Convocare. II 1436 456. în Renaşterea. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos: Convocare. în Renaşterea. p. 17. p. P. p. nr. Cluj-Napoca. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos: Convocare. p. 1 B. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos: Convocare. Cluj-Napoca. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu 82 . P. an XXI. II 1434 454. P. 1943. 1945. 1 B. II 1434 452. P. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos: Convocare. A. în Renaşterea. 1 B. în Renaşterea. 20. nr. Iubitului cler şi popor: Har şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos: Convocare. A. în Renaşterea. 1939. II 1434 453. Cluj-Napoca.

an LXXVII. an XXI. 2248 461. C. 1927. În jurul reformei învăţământului teologic. în Revista Teologică. an IX. 1929. p. A. F. R. P. 1918. 152 462. În ajunul plecării. Sibiu. an XIII. 253-254 B. Sibiu. în Telegraful Român. p. P.] B. în Cuvântul Poporului. 1 [Situaţia partidului naţional-ţărănist] [Pseudonim Neculce] B. p. P. 463. 8-10. P.] B. nr. ClujNapoca. 1923. Cluj-Napoca. Minciunile desnădăjduiţilor. 83 . nr. în România Nouă. Sibiu. 2249 464. Iubiţii mei fii sufleteşti. A. 19.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 1-2 B. 1 [Pseudonim N. 355-357 [Pseudonim N. P. p. II 1435 459. A. nr. În legături. 1922. p. II 1436 458. 1245 460. Sibiu. nr. an XII. Încreştinare şi moralizare. A. p. T. Încoronarea. 16. 1943. în Renaşterea. 36-37. A. Îndemnuri. în Revista Teologică. A. P. A. 1946 B. C. an II. Chişinău. 2 [Îndemn pentru unirea românilor din Basarabia într-un partid] B.

2 [Articolul Pr. 4. 1921. 1. Sibiu. nr. S. Cluj-Napoca. S. 1054. Cluj-Napoca. Înţelesul Rusaliilor. p. nr. P. an LXIX. nr. an IX. nr. p. în Viaţa Ilustrată. P. 1942. În slujba Domnului. 1. 1 B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 465. A. Bucureşti. nr. I 21582 468. p. în Viaţa Ilustrată. Ionescu apărut în ziarul Viitorul. 470. nr. an LXXXIII. I 21585 84 . 12) B. Însemnare. 22 B. p. Sibiu. în România Nouă. an V. A. 146 466. Î. P. Discursul P. 1948. S. nr. 1-2 B. nr. p. P. 1. 1937. 1934. în Telegraful Român. Ion N. p. în Tribuna Ardealului. II 1437 469. A. Înnoiri: Popularizarea corurilor bisericeşti. A. A. 160 471. A. an V. 47. Învăţământul teologic. p. A. P. 1935. 1944. D. P. Sibiu. Alexandru Kibedi. R. Sibiu. II 1309 467. Lady Layton şi Miss Rathebone confirmă dreptatea cauzei noastre. 1 [Pseudonim Neculce] B. an XXVI. în Telegraful Român. Episcopului Nicolae Colan. 4. 36. 1939. Mitropolitul Nicolae a împlinit 60 de ani. 1 B. nr. în Renaşterea. 46. P. În numele păcii şi al dreptăţii: Capitala Ardealului aclamă pe trimisele naţiunii britanice Ducesa de Atholl. an VI. Note pe marginea unui articol. 29 B. p.

La început de An Nou. 1934. Sibiu. Sibiu. 1-2 [Necrolog] B. 1. 1-2 B. Cluj-Napoca. La catafalcul Preafericitului Patriarh ţara întreagă îngenunche. în Viaţa Ilustrată. 1926. 1 B. F. 1. La început de an: Prea multe idei şi prea puţină ascultare. 1939. 8. Sibiu. an I. an VI. 4102 474. 1 B. P. nr. an XVII. 1 [La moartea lui Lenin] 85 . I 21579 478. p.. în Tribuna. p. 5. P. în Cuvântul Poporului. p. 1. La moartea Ţarului roşu. Sibiu. 1-2 B. în Viaţa Ilustrată. Sibiu. I 21577 475. 1925. P. 56. 1924. T. La drum: Predoslovie. P. an IV.. an III. an I. La luptă dreaptă! Un capitol de strategie misionară. p. nr. La început de an. nr. 1939. A. în Biblioteca Bunului Păstor. 1937. 1936. nr. P. A. nr. p. în Viaţa Ilustrată. A. 1934. nr. I 21580 477. p. nr. an II. I 21577 473. în Renaşterea. Cluj-Napoca. A. II 1434 476. 1-2 B. 479.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 472. Jalea “Frăţiei”: Gheorghe Bogdan Duică. nr.. 14 B. A. 1. P. p. Sibiu. A. în Viaţa Ilustrată.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. în Cuvântul Poporului. Sibiu. A. La munte şi la mare. Legea Cultelor: Dl. Lupaş] B. A. 1. Cluj-Napoca. 1949. 1 [Campania de defăimare împotriva lui I. 1243 486. P. Sibiu. I 21577 481. 6. în Mitropolia Ardealului. 661-663 B. 1 [Sovata. A. 482. VI. nr. A. La un veac şi jumătate. A. nr. 1243 480. A. p. an XXVII. Păltiniş] B. II 1438 483. 1934. 154 487. 56. nr. Lăpădatu s’a lăpădat de propriul său punct de vedere. Sibiu. 1926. P. Un gest de demnitate: 86 . 1936. în Naţiunea Română. 201-202 [Congresul pancreştin din 3 August 1927] B. A. Lausanne. 1961. an XVIII. Lăcaşuri de'nchinare. nr. Sibiu. La praznicul Învierii (1 Decembrie 1936). 1927. P. în Viaţa Ilustrată. Lămuriri la o nedumerire. 4 B. P. an I. p. 1 [Membrii Partidului NaţionalŢărănesc] B. an X. P. 13-14. P. 6 B. I 18078 484. p. în Telegraful Român. p. R. p. 2253 485. p. p. an LXXVII. P. Sibiu. 11-12. 270. an VIII. nr. 22. Lauda de sine. în Renaşterea. în Revista Teologică. nr. Lăcustele. A. 1929.

Sibiu. Carnegie Simpson D. Maestrul G. P. nr. 1934. 1939. 11-12. p. 1922. Sibiu. II 1437 493. în Revista Teologică. p. în Telegraful Român. Sibiu. 1925. 28-29. 7-8. P. în Revista Teologică. an LXX. P. 369-371 B. ClujNapoca. an XXVI. nr. Dima” din Sibiu. 151 488. 8 B. 147 491. 75. Licenţa Academiilor teologice. Sibiu. A. Personalitatea. p. 14. P. p. Vorbire rostită cu ocazia sărbătoririi semicentenarului maestrului la concertul închinat sărbătoritului din partea Reuniunii de muzică “Gh. Mahatma Gandhi. P. în Viaţa Ilustrată. A. P. A. în Telegraful Român. Loc de închinare. an XIV. 1-2 B. p. 1932. ţinut la 19 Ian. D. “Life and Work” la Stockholm. de prof. în Renaşterea. an XV. 1928. 1-2 [Pseudonim Neculce] B. 1948. 1-2 87 . 1 [Sfinţirea unei biserici din Alba Iulia de către Mitropolitul Nicolae Bălan] [Pseudonim Neculce] B. nr. 2261 490.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Ierarhii Bisericii ortodoxe au părăsit senatul. în Cuvântul Poporului. an VI. Sibiu. nr. an XXIV. Cluj-Napoca. 2260 489. nr. 1932. A. A.. 257-261 [Traducere de Nicolae Colan] B. nr. p. 6. 1247 492. p. Enescu. Maiestatea Sa: Inima ţării. A. an LXXVI.

423-428 B. 1935. 1949. Lascarov-Moldovan sau Lecţia unui eveniment literar. Marana tha. 1948. nr. A. nr. 327-330 B. P. 12. P. II 1437 500. în Viaţa Ilustrată. Sibiu. Cluj-Napoca. A. în Renaşterea. Sibiu. în Revista Teologică. Sibiu. Mărturisiri pentru o clipă duioasă: Ne despărţim. 369-372 [Articol scris cu ocazia sărbătoririi Crăciunului] B. 1 [Recenzie] B. 5-6. A. Cluj-Napoca. P. Mamina de A. în Revista Teologică. 1923. Material pentru conferinţe. în Transilvania. 49-52. an II. A. p. nr.: Cum se alcătuieşte o conferinţă religioasă. 2262 88 . an XIII. P. A. I 21578 496. Mărire lui Dumnezeu. tot mai sus. p. p. 1932.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. în Renaşterea. Sibiu. II 1438 495. P. I 21582 494. Sibiu. în Revista Teologică. 1935. 2258 497. 2249 498. p. 153-154 [Rămas bun de la Revista Teologică după alegerea sa ca episcop al Clujului] B. A. an XXVI. A. P. an XXVII. nr. an XXVI. şezători. 4. etc. 746 499. 8 B. 9-10. 4 B. 1936. nr. A. an 66. p. P. p. p. P. an XXII. Manualele de religie în şcoalele primare. Mai sus.

profesor la Academia teologică Andreiană. an II. p. A. A. Sibiu. 2258 507. nr. 2-3. Medalioane. A.] B. 2259 505. Episcopului Nicolae Colan. Mişcarea literară: Al. 1940 B. Sibiu. p. strânse şi prelucrate de Preotul Iosif Trifa. Sibiu. C. 1926. 7475 [Recenzie] B. 2-3. în Revista Teologică. P. în Tribuna. an XXIII. 2252 506. P. în 89 . Beleuţă. 25 B. S. Sibiu. ClujNapoca. 233-237 B. redactorul gazetei Lumina Satelor. În româneşte de I. Schitul cu plopi. an XXII. 5-6. în Revista Teologică. Făgăraş. în Revista Teologică. 4102 504. I.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 501. Sibiu. 1933. p. 1933. P. nr. nr. 20 B. p. 81572 502. Sibiu. S. Mişcarea literară: Alexandru de Sturdza. an XVI. Lascarov-Moldovanu. 1944. p. în Viaţa Ilustrată. P. Mergând învăţaţi. Mişcarea literară. A. Mişcarea literară: 25 de poveşti în slujba Domnului. 1932. 9. 115 [Recenzie][Pseudonim N. P. Misiunea lui Isus: pacea între popoare: Pastorala P. nr. nr. an XI. A. Fragmente creştine. A. Priviri istorice asupra învăţăturii şi duhului bisericii ortodoxe. 1939. 1931. Cluj-Napoca. 82. 1926. I 21587 503.

1924. Vol. 1931. 90 . Brăila. poezii de Ioan Al.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Revista Teologică. 2257 511. 2253 510. în Revista Teologică. A. p. nr. p. 178 [Recenzie] B. P. Indiferentism religios. prelucrare de Ioan Moşoiu. Sibiu. în Revista Teologică. an XVII. P. Sibiu. Katolische Apologetik. Mişcarea literară: A. 224 [Recenzie] B. A. Constantinescu. 267 [Recenzie] B. A. Mişcarea literară: A. an XV. Mişcarea literară: Ancore. p. 235-236 [Recenzie] B. profesor la liceul ortodox român Andreiu Şaguna din Braşov. 1933. 1926. Mişcarea literară: Al. Odorheiu. nr. an XXI. Freiburg. P. Sibiu. Nanu. Mişcarea literară: Alois Schmitt. P. Din viaţa Domnului. P. în Revista Teologică. 5-6. Braşov. Nanu. Sibiu. A. p. 2257 512. 266-267 [Recenzie] [Pseudonim N. Bran Lemeny. Scurte meditaţii pentru preoţi.] B. Sibiu. în Revista Teologică. A. nr. 149-150 [Recenzie] [Pseudonim N. 2252 513. 1931. C. 2251 509. nr. p. an XXIII. 6-7. Odorheiu. La picioarele Mântuitorului. C. 2259 508. 1925. Mângâierea pocăinţii. N. an XVI. Mişcarea literară: Anton Huonder. 1926. Sibiu. p. 1931. P. în Revista Teologică.] B. 1 : Ziua lucrului. 1927. an XXI. 1927. 7. A. 1931. 5-6.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

Sibiu, 1927, în Revista Teologică, Sibiu, 1927, an XVII, nr. 5-6, p. 191 [Recenzie] B. A. P. 2253 514. Mişcarea literară: Anuarul liceului ortodox român Andreiu Şaguna din Braşov, an jubiliar 1924-25, al 75 an şcolar, publicat de Dr. Iosif Blaga, director Tip. A. Mureşanu-Branisce et. Co., Braşov, 1925, în Revista Teologică, Sibiu, 1925, an XV, nr. 8-9, p. 281 [Recenzie] B. A. P. 2251 515. Mişcarea literară: Anuarul liceului Principele Nicolae din Sighisoara. Anul şcolar 1926/1927. Publicat de H. Teculescu, Sighişoara, 1927, în Revista Teologică, Sibiu, 1928, an XVIII, nr. 4-5, p. 153-154 [Recenzie] B. A. P. 2254 516. Mişcarea literară: Anuarul seminarului arhidiecezan teologic Andreian ortodox român din Transilvania pe anul şcolar 1922-23 publicat de Dr. Eusebiu R. Roşca, director, Sibiu, 1923, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 8-10, p. 322 [Recenzie] B. A. P. 2249 517. Mişcarea literară: Apostolii satelor, piesă de actualitate din viaţa satelor noastre, de Pr. Caius Turicu, Arad, 1928, în Revista Teologică, Sibiu, 1928, an XVIII, nr. 12, p. 386 [Recenzie] B. A. P. 2254 518. Mişcarea literară: Arhimandritul I. Scriban, Curs 91

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

de introducere în Noul Testament după programa în fiinţă pentru învăţătura şcolarilor din clasa a VI-a a Seminariilor teologice din România veche, Bucureşti, 1924, în Revista Teologică, Sibiu, 1924, an XIV, p. 125-126 [Recenzie] B. A. P. 2250 519. Mişcarea literară: Arhimandritul I. Scriban, Predici pentru popor, Sibiu, 1922, în Revista Teologică, Sibiu, 1933, an XXIII, nr. 5-6, p. 236-237 [Recenzie] B. A. P. 2259 520. Mişcarea literară: Arhimandritul Policarp Moruşca: Porunca iubirii, Sibiu, 1934, în Revista Teologică, Sibiu, 1934, an XXIV, nr. 11-12, p. 433-444 [Recenzie] [Peudonim N. C.] B. A. P. 2260 521. Mişcarea literară: Arhimandritul Zosima Târâlă şi Iconomul Stavrofor Haralambie Popescu: Pidalion, cu orânduire nouă şi tâlcuiri, Bucureşti, 1933, în Revista Teologică, Sibiu, 1934, an XXIV, nr. 11-12, p. 433 [Recenzie] [Pseudonim N. C.] B. A. P. 2260 522. Mişcarea literară: Arhim. I. Scriban, Durerea Vinerii celei mari. Prelucrări după graiuri străine, Bucureşti, 1925, în Revista Teologică, Sibiu, 1925, an XV, p. 280 [Recenzie] B. A. P. 2251 523. Mişcarea literară: Arhim. I. Scriban, Manual de ermeneutică biblică pentru clasa VIII-a a seminariilor 92

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

teologice din România, Bucureşti, 1922, în Revista Teologică, Sibiu, 1922, an XII, p. 323-324 [Recenzie] B. A. P. 2248 524. Mişcarea literară: Arhim. Mitrofor Dionisie Simionescu, Unificarea bisericii, Bucureşti, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, p. 137-138 [Recenzie] B. A. P. 2249 525. Mişcarea literară: Atlas scripturae Sacrae, decem tabulae geographicae, cum indice locorum scripturae sacrae vulgatae editionis, scriptorum ecclesiasticorum et ethnicorum, auctore De Ricardo de riess, editio tertia recognita et amendata labore et studio Ludovici Heidet, Freiburg in Breisgua, 1924, în Revista Teologică, Sibiu, 1924, an XIV, nr. 8-9, p. 307 [Recenzie] B. A. P. 2250 526. Mişcarea literară: Aurel Nanu, Mormântul lui Mihai Viteazul, Partea I-a, Turda, 1925, în Revista Teologică, Sibiu, 1925, an XV, p. 182-183 [Recenzie] B. A. P. 2251 527. Mişcarea literară: Aurel Nanu, Mormântul lui Mihai Viteazul. Partea II-a, Turda, 1925 în Revista Teologică, Sibiu, 1925, an XV, p. 491 [Recenzie] B. A. P. 2251 528. Mişcarea literară: Biblioteca creştinului ortodox Arad, în Revista Teologică, Sibiu, 1925, an XV, nr. 12, p. 401-402 [Recenzie] [Colectie aflata sub conducerea Episcopului Grigore Comşa] B. A. P. 2251 529. Mişcarea literară: Biblioteca Poporală a Astrei: 1. 93

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

Emil A. Boşca, Poezii populare din graniţa năsăudeană. 2. Prof. Ioan Lupaş, Trecutul nostru românesc. 3. Petrea Dascălul, Tot omenia e mai tare (comedie). 4. Gheorghe Brânduş, Valorificarea muncii şi raţionalizarea gospodăriei ţărăneşti. 5. Iosif Gregor Tajofschi, Dragostea părdalnică (comedie). 6. Nicolae Lupu, Noroc şi veselie, în Revista Teologică, Sibiu, 1934, an XXIV, nr. 11-12, p. 434 [Pseudonim N. C.] [Recenzie] B. A. P. 2260 530. Mişcarea literară: Biserica rusă şi socialismul de prof. Dr. Felix Haase; trad. de diaconul Al. N. Constantinescu, Brăila, 1923, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 8-10, p. 323 [Recenzie] B. A. P. 2249 531. Mişcarea literară: Bolşevism, socialism, creştinism, de Diacon A. N. Constantinescu, Brăila, 1923, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 810, p. 322 [Recenzie] B. A. P. 2249 532. Mişcarea literară: Calendarul foii „Lumina Satelor” pe anul 1927, întocmită de părintele I. Trifa..., în Revista Teologică, Sibiu, 1926, an XVI, nr. 8-10, p. 256-257 [Recenzie] B. A. P. 2252 533. Mişcarea literară: Calendarul ostaşului român întocmit de D. Ionescu Morel şi I. Dăncilă, Sibiu, 1928, în Revista Teologică, Sibiu, 1928, an XVIII, nr. 12, p. 386 [Recenzie] B. A. P. 2254 534. Mişcarea literară: Capernaume! Capernaume: 94

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

momente din apostolatul nostru, de Preotul Gr. Cristescu, Craiova, 1923, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 12, p. 393-394 [Recenzie] B. A. P. 2249 535. Mişcarea literară: Cartea vremii, colecţie enciclopedică îngrijită de Nechifor Crainic…, în Revista Teologică, Sibiu, 1925, an XV, nr. 7, p. 225226 [Recenzie] [Pseudonim N. C.] B. A. P. 2251 536. Mişcarea literară: Catehismul creştinului ortodox de Păr. Ioan Mihălcescu, profesor la Facultatea teologică din Bucureşti, Biblioteca Institutului Biblic, Nr. 6, în Revista Teologică, Sibiu, 1926, an XVI, nr. 23, p. 75-76 [Recenzie] [Pseudonim N. C.] B. A. P. 2252 537. Mişcarea literară: Cărţile părintelui I. Trifa, în Revista Teologică, Sibiu, 1929, an XIX, nr. 2-3, p. 104105 [Recenzie] [Pe urmele Mântuitorului, Intraţi în Oastea Domnului, Sodoma şi Gomora] B. A. P. 2255 538. Mişcarea literară: C. Comănescu, C. Pop şi V. Vătăşianu, Viaţa şi opera pictorului Mişu Popp, Braşov, 1932, în Revista Teologică, Sibiu, 1933, an XXIII, p. 122-123 [Recenzie] B. A. P. 2259 539. Mişcarea literară: Charles Maurras, Viitorul inteligenţei. În româneşte de Tudor Vianu, Bucureşti, 1925, în Revista Teologică, Sibiu, 1925, an XV, p. 226 [Recenzie] 95

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

B. A. P. 2251 540. Mişcarea literară: Clipe măreţe, în Revista Teologică, Sibiu, 1924, an XIV, p. 76 B. A. P. 2250 541. Mişcarea literară: Comentariul asupra epistolei Sf. Apostol Pavel cătră Evrei de A. F. Maunourv, canonic de Séez. Prelucrare de Pr. G. F. Ciauşanu, prof de seminariu, Craiova, 1926, în Revista Teologică, Sibiu, 1927, an XVII, nr. 4, p. 141 [Recenzie] B. A. P. 2253 542. Mişcarea literară: Conscience chretienne et justice sociale de M. S. Gillet, Paris, 1923, în Revista Teologică, Sibiu, 1924, an XIV, nr. 2-3, p. 125 [Recenzie] B. A. P. 2250 543. Mişcarea literară: Contribuţia preoţimei române din Ardeal la răsboiul pentru întregirea neamului, de Dr. Sebastian Stanca, Cluj, 1925, în Revista Teologică, Sibiu, 1926, an XVI, nr. 4, p. 108-109 [Recenzie] B. A. P. 2252 544. Mişcarea literară: Cruce şi spadă. Îndrumări morale şi naţionale pentru ostaşul român, de Prot. Lt. Colonel Ioan Dăncilă, Sibiu, 1930, în Revista Teologică, Sibiu, 1930, an XX, nr. 3-4, p. 286 [Recenzie] B. A. P. 2256 545. Mişcarea literară: Curs de introducere în Noul Testament după programa în fiinţă, pentru învăţătura 96

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

şcolarilor din clasa a VI-a a seminariilor teologice din România veche de Arhimandritul Scriban, Bucureşti, 1924, în Revista Teologică, Sibiu, 1924, an XIV, nr. 4, p. 125-126 [Recenzie] B. A. P. 2250 546. Mişcarea literară: Cyprian und der römische Primat, Kalist und Tertulian, Die karthagische Ketzertaufsy. Node vom 1 September, în Revista Teologică, Sibiu, 1924, p. 256 [Recenzie] [Pseudonim N. C.] B. A. P. 2250 547. Mişcarea literară: Das Himmelreich auf Erden. Sonntagsbüchlein für schlichte Leute, von Heinrich Mohr, Freiburg, 1926, în Revista Teologică, Sibiu, 1927, an XVII, nr. 3, p. 96-97 [Recenzie] B. A. P. 2253 548. Mişcarea literară: Das Ortodoxe Christentum des Ostens, Sein Wesen und seine gegenwärtige Gestalt, Gastvorträge, gehalten an der Berliner Universität von Stefan Zankow, Profesor an der Universität zu Sofia, Berlin, 1928, în Revista Teologică, Sibiu, 1928, an XVIII, nr. 2-3, p. 99-100 [Recenzie] B. A. P. 2254 549. Mişcarea literară: Dela leagăn până la moarte, predici de Dr. Grigorie Comşa, episcopul Aradului, Arad, 1927, în Revista Teologică, Sibiu, 1927, an XVII, nr. 3, p. 97-98 [Recenzie] B. A. P. 2253 550. Mişcarea literară: Der Römerbrief, von D. Karl 97

Ortodoxism şi protestantism (cu privire la actualitate). A. Constantinescu. an XXVI. sugestii evanghelice pentru reforma socială. 1936. Buzău.] B. Mişcarea literară: D. p. 2262 553. în Revista Teologică. nr. an XIII. în Revista Teologică. în Revista Teologică. A. în Revista Teologică. München. N. comunism. 1936. Mişcarea literară: Diac. Mişcarea literară: Diacon Al. 2249 554. N. A. Mişcarea literară: Die Bogomilien in ihrer 98 . 1922. 2249 552. Constantinescu. Sibiu. 30-32 [Recenzie] B. Imperativul creştin. an XIII. A. nr. p. 2255 555. 322 [Recenzie] B. 320-321 [Recenzie] B. Mişcarea literară: Diac. Oaspetele blăstămat. A. nr. A. p. 2250 551. 1924. an X. 1927. socialism. 1. P. 139-140 [Recenzie] [Pseudonim N. 2242 556. P. 1923. P. 61 [Recenzie] B. Sibiu. 3-4. C. P. an XIV. 1928. 10-11. Sibiu. Călugăr: Biserica şi tineretul. în Revista Teologică. 1923. P. Gr. Bolşevism. Sibiu. 1916. A. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Barth professor für reformierte Theologie an der Universität. Cornilescu. în Revista Teologică. 1923. Bucureşti. an XVIII. p. Sibiu. p. Sibiu. 305-306 [Recenzie] B. Cristescu. Brăila. I. D. P. Sibiu. Mişcarea literară: Diac.

4. 1927. nr. Sibiu. 8-9. în Revista Teologică.] B. Goga. Arad. A. nr. P. p. P. 1924. Konstantin Brettle. Mişcarea literară: Din vieţile sfinţilor. Unter Mitwirkung von Dr. Spre Emaus de Mihail Sadoveanu şi D. an XVII. 2250 557. an XIV. A. Freiburg. 3. Mişcarea literară: Dimitrie I. p. 1927. Şcoala ardeleană în Muntenia şi Moldova (Biblioteca Semănătorul. Freiburg. Sibiu. Standfarrprediger in München. 295 [Recenzie] B. 1927. 158-159 [Recenzie][Pseudonim N. în Revista Teologică. 2253 559. Sibiu. Franz Ioseph Brecht und Franz Xaver Huber herausgegeben von Karl Dörner.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie geschchtlichen Entwicklund (teză de doctorat în teol. 1926. an XIV. Sk. în Revista Teologică. 171). p. ţie-ţi zic scoală-te. 1933. A. Mişcarea literară: Die Gemeinschaftsgedanke im Vater unser von Anton Worlitscheck. 8-10. Bucureşti. 2250 561. 1. A. an XVII. Mişcarea literară: Die Stunde des Kindes. I.) de Iordan A Ilić. an XVII. D. nr. p. 1924. 2253 560. P. 1923. nr. p. Sibiu. 1924. 97 [Recenzie] B. Tinere. în Revista 99 . 140-141 [Recenzie] B. Sibiu. A. Sibiu. Kinderpredingten. Karlovici. Pătrăşcanu. vol. 1927. C. 254-255 [Recenzie] B. în Revista Teologică. în Revista Teologică. nr. 2253 558. P. 5. nr. Mişcarea literară: Dionisie Făgărăşianu. P.

an XVI. Grig. Arnold Rademacher. C. 1926. 271 [Recenzie] [Pseudonim N. 234 [Recenzie] B. Sibiu. II. 1931. P. an XV. Alfons Helmann. Katechezen 100 . 1935. A. în Revista Teologică. 1933. Sibiu. 5-6. A. p. A. 1926. 2252 566. Mystik des Auslandes. Sibiu. în Revista Teologică. Sibiu. 281 [Recenzie] B. Tînărule. Grundriss der Dogmatik. 1926. Freiburg. Mişcarea literară: Dr. p. Îndemnuri creştineşti pentru tineretul de azi. 393 [Recenzie] B. Edmund Jehle. Sibiu. Sibiu. 1931. an XXIII. 1935. p. A. P. 5-6. Freiburg. p. nr. de Pr. Sibiu. p. P. Pişculescu. 1925. 107-108 [Recenzie] B. 9-10. Herlichkeiten der Seele.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Teologică. scoală-te.] B. Freiburg. A. Mişcarea literară: Dr. nr. 2259 562. în Revista Teologică. Mişcarea literară: Dionisie Făgărăşianu. nr. an XXI. 2257 567. 1926. 2251 564. Religion und Leben. Ein Betrag zur Lösung des christlichen Kulturproblems. Mişcarea literară: Două întâmplări minunate. în Revista Teologică. Mişcarea literară: Dr. 2261 563. în Revista Teologică. p. vol. A. ţie-ţi zic. Bartmann. P. B. P. 2252 565. an XXV. nr. Mişcarea literară: Dr. 1925. 8-9. an XVI. 107 [Recenzie] B. (Gala Galaction) Bucureşti. P.

A. C. nr. 334 [Recenzie] [Pseudonim N. A. Sibiu. Ciuhandu. 147148 [Recenzie] B. 2249 571. p. P. de Dr. în Revista Teologică. traducere de Nicolae Pandelea. 7-8. 2249 570. Sibiu. A. Mişcarea literară: Dr. 3.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie nach dem Deutschen für die Oberstufe Einheitskatechizmus. an XIII. Bucureşti. 101 . Mişcarea literară: Dr. P. A. an XIII. Ernst Lohmeyer. Roşca. Anuarul seminarului arhidiecezan teologic “Andreian” ortodox din Transilvania pe anul şcolar 1922-1923. Mişcarea literară: Dr. an XVI. 1923. 2256 568. A.] B. Discurs la deschiderea congresului preoţesc ardelean ţinut la Braşov în 11-12 Noemvrie 1930. 61-62 [Recenzie] B. Eusebiu R. 1926. nr. Foerster. în Revista Teologică. 97 [Recenzie] [Pseudonim N. Mişcarea literară: Dr. în Revista Teologică. cetate a ortodoxiei româneşti. Arad. I. p. 2249 572. 1923. Sibiu. 322 [Recenzie] B. Braşovul.] B. Mateiu. Sibiu. C. Soziale Fragen in Urchristen. Sibiu. 1921. Gh. W. P. în Revista Teologică. Îndrumarea vieţii pentru băieţii şi fetele dela 18 ani. P. an XX. 1930. p. 5-6. 1926. 2252 569. Fr. în Revista Teologică. 1932. 1922. nr. Mişcarea literară: Dreptul bisericesc de stat în România întregită. p. Bucureşti. Leipzig. Freiburg. p. în Revista Teologică. 1923. an XIII. P.

2257 573. Sibiu. Gh. Mişcarea literară: Dr. Munteanu. Mişcarea literară: Dr. P. în Revista Teologică. 2258 576. Comşa. Studiu exegetic. an XXII. 321-322 [Recenzie] B. Gr. an XXV. C. Gh. 1934. C. 1935. 390 [Recenzie] B. Predica de pe munte. A. Mişcarea literară: Dr. 385 [Recenzie] B. P. nr. 1923. 1923. Comşa. p. Cluj. Sibiu.] B. A. p. 1928. 1928. p. Sibiu. 63 [Recenzie] [Pseudonim N. p. Sibiu. C. an XXI. 1-2. Cuvântări ocazionale. A. Mişcarea literară: Dr. în Revista Teologică. Sibiu. 2254 577. Reorganizarea centrelor noastre ierarhice şi unificarea bisericească. nr. 12. Ciuhandu. 470-471 [Recenzie] [Pseudonim N. Mişcarea literară: Dr. Grigore Gh. 102 . 2261 575. an XIII. G. Sibiu. 1932. 1931. P. nr. în Revista Teologică. an XXII. A.] B. Brazde în ogorul ortodoxiei. Grigore Gh. L. 199 [Recenzie] [Pseudonim N. 3-4. P. p.] B. Arad. P. 1932. Cristescu. 1932. Arad. 2249 574.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Sibiu. p. an XVIII. A. Ciuhandu: Schiţe din trecutul românilor arădani. Mişcarea literară: Dr. P. 1932. în Revista Teologică. A. Misionarism cultural. Bucureşti. 2258 578. în Revista Teologică.

în Revista Teologică. 308-309 [Recenzie] B. Grigore Gh. Arad. Sibiu. A. an XXII. 1924. Anuarul liceului 103 . p. 135-136 [Recenzie] B. A. Comşa. 1929. 1932. 1929. în Revista Teologică. C. Modificarea legii de organizare a bisericii noastre. Grigore Gh. P. Mişcarea literară: Dr. Mişcarea literară: Dr. 1924. Pentru tron şi ţară. p. P. Sibiu. Veniţi la Maica neamului. 10-11. A. Viena. 382 [Recenzie] B. p. p. 1932. 2258 579. an XIV. 2258 580. 1932. 1932. 334 [Recenzie] [Pseudonim N. 1932. Mişcarea literară: Dr. 1923. 391 [Recenzie] [Pseudonim N. Mişcarea literară: Dr. Mateiu. Felea. an XIX.] B. 2258 581. Arad. nr. C. Simboluri liturgice. episcopul Aradului. episcopul Aradului. an XXII. I. Mişcarea literară: Dr. P. Iosif Blaga.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie episcopul Aradului. 1932. P. Sibiu. A. Ioan I. A. Sibiu. P. 391 [Recenzie] [Pseudonim N. Arad. 2249 582. în Revista Teologică. în Revista Teologică. Sibiu. Sibiu. Arad.] B. 9-10. în Revista Teologică. 1923. A.] B. 89. P. 2255 583. Mişcarea literară: Dr. Comşa. an XXII. C. Pilatus als Richter. p. nr. nr. Valoarea Concordatului încheiat cu Vaticanul. Sibiu. Gustav Lippert. 2250 584. p. în Revista Teologică. an XIII.

158 [Recenzie] [Pseudonim N. nr. Mişcarea literară: Dr. în Revista Teologică. în Revista Teologică. 1925. vol. Nicodim Milaş. P. Nomocanonul în XIV titluri şi Canoanele apostolice). Mişcarea literară: Dr. 2251 585. p. P. 1934. partea I (Introducere. protoiereul ort. 2253 586. 432-433 [Recenzie] [Pseudonim N. Mişcarea literară: Dr. Canoanele Bisericii Ortodoxe însoţite de comentarii. Mişcarea literară: Dr.] B. Sârbesc al Aradului şo Dr. 1925. 1934. Un vechiu cimitir românesc în fostul sat Vărarea din jud. Sibiu. profesor la Academia teologică din Arad şi Uroş Kovincici. C. An jubiliar 1924-25. Naturwissenschaft. Nicolae Popovici. C. Canoanele bisericii ortodoxe însoţite de comentar. Weltanschaung Religion. 104 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie ortodox român “Andreiu Şaguna” din Braşov. Sibiu. A. 1925. an XXIV. în Revista Teologică. 1924.] B. p. 1927. Volumul II. Cluj. 11-12. profesor la Academia teologică din Arad. traducere de Uroş Kovincici. 281 [Recenzie] B. Sibiu. 1924. nr. 37-38 [Recenzie] B. A. protoiereul ortodox sârbesc al Aradului. 2260 588. Bausteine für eine natürliche Grundlegung des Gottesglaubens. în Revista Teologică. Freiburg. P. 5. an XV. p. Nicodim Milaş. Martin Roska. Arad. Bistriţa Năsăud. Traducere făcută de Dr. al 75 an şcolar. Sibiu. an XVII. A. P. Braşov. an XIV. N. A. p. 2250 587. Partea I (Canoanele sinoadelor locale). 1. Johanes Reincke. Popovici.

A. p. 1916. în Revista Teologică. T. 5-6. 2250 593. Orientări programatice pentru Frăţia Ortodoxă Română. Cluj. Freiburg. 1923. 28 [Recenzie] B. Mişcarea literară: Dr. în Revista Teologică. Sibiu. 1933. Caransebeş. P. Mişcarea literară: Dr. Mişcarea literară: Dr. Editio tertia recognito et emendata labore et studio Ludovici Heidet. F. 157-159 [Recenzie] B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. an XIV. 1925. 1924. 307 [Recenzie] B. 233-234 [Recenzie] B. Un cuvânt la reformarea învăţământului religios. 2259 590. P. 1922. Ricardo de Ries. Sibiu. an XIII. A. 591. 1916. Ortodoxia în mijlocul frământărilor de azi. în Revista 105 . Nicolae Bălan. 1933. Şcoala modernă şi religiunea. Caransebeş. Sibiu. A. Petru Barbu. p. 1924. Atlas Scripturae Sacrae decem tabulae geographcae cum indice locorum scripturae sacrae vulgate editionis scriptorul ecclesiasticorum et ethnicorum. p. an XXIII. 2249 592. în Revista Teologică. P. în Revista Teologică. Sibiu. an X. Mişcarea literară: Dr. Sibiu. P. A. p. Contribuţia preoţimei române din Ardeal la răsboiul pentru întregirea neamului. 2256 589. Sebastian Stanca. Barbu. P. Mişcarea literară: Dr. nr.

Vasile Tarnavschi. în Revista Teologică. A. şcoli normale. 2254 597. A. 1925.] B. 470 [Recenzie] [Pseudonim N. 8-9. I. 181 [Recenzie] B. Şerban Ionescu. Mişcarea literară: Ec. A. Scriban. Lazăr Diacul. în Revista Teologică. an XVI. 2251 598. p. Bucureşti. licee. P. Ediţia II. P. p. 1928. an XVIII. 2258 596. 151-152 [Recenzie] B. 1928. 2). nr. 12. 1925. Mişcarea literară: Dr. 1926. şcoli profesionale şi seminarii (cl. Sibiu. p. Morala creştină pentru clasa VI. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Teologică. 1932. p. în Revista Teologică. an XXII. A. Sibiu. A. C. Sibiu. 335336 [Recenzie] B. p. P. an XVI. 108-109 [Recenzie] B. Sibiu. 2252 106 . nr. Sibiu. P. 1925. 280 [Recenzie] B. Cernăuţi. 1923. nr. (prelucrări după graiuri străine). 2251 595. Nr. Mişcarea literară: Durerea Vinerii celei mari şi Soarele Sfintelor Paşti. p. Sebastian Stanca. P. P.casa pânii sufletului (Bibl. 2252 594. Sibiu. Bucureşti. Mişcarea literară: Dr. Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu. în Revista Teologică. an XV. în Revista Teologică. Cernica. 1930. VII). an XV. Parohiei Bâlca-Putna. O întâmplare adevărată. A. C. de Arhim. Mişcarea literară: Dr. 1926. 12. Cozma: Betleem .

1925. A. 4-5. 2251 600. profesor la facultatea de teologie din Cernăuţi. an XV. an XXXVI. nr. Mişcarea literară: Em. în Revista Teologică. (Biblioteca Cartea Vremii) în Revista Teologică. Sibiu. nr. 1935. Rádt. Mişcarea literară: Epistola cătră Romani cu introducere şi comentar scurt. Mişcarea literară: Episcopul Nifon Criveanu. 1928. 2250 601. La question religieuse en Tchécoslovaquie. Mişcarea literară: Emanoil Bucuţa. 3-4. Cernăuţi. A. 256-257 [Recenzie] B. Lupaş. P. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 599. 1924. Vasilie Gheorghiu. 2-3. Sibiu. C. 226 [Recenzie] B. 107 . p. Mişcarea literară: Evangheliile Duminecilor de peste an şi tâlcuirea lor (Cartea II) de Preotul Iosif Trifa. 1925. 139 [Recenzie] [Pseudonim N. an XIV. p. în Revista Teologică. Sibiu. A. A. 1922. în Revista Teologică.] B. Cluj. 75 [Recenzie] B. p. P. Legătura roşie. an XVIII. Mişcarea literară: Epocele pricipale în istoria Românilor de I. p. 1936. 1928. nr. P. Bucureşti. 153 [Recenzie] [Pseudonim N. 1924. de Dr. Sibiu. A. 1925.] B. Sibiu. redactorul gazetei Lumina Satelor. 2254 604. 2262 602. an XIV. Praga. 2250 603. Pe drumul datoriei. Huşi. Sibiu. în Revista Teologică. C. P. P.

Mişcarea literară: Franz Mihael William. an XII. P. 25-26 [Recenzie] B. P. A. Sibiu. 74 [Recenzie] B. de Nicolae Colan. P. 4-5. 152-153 [Recenzie] [Pseudonim N. Tempelreinigung.] B. 1926. de Ieromonah Antonie Harghel. A. 1925. în Revista Teologică. Freiburg. în Revista Teologică. 2-3. nr. 2252 607. Mişcarea literară: Fraţii Domnului Isus Hristos [Comentariu asupra teoriilor vechi şi nouă] studiu apologetic. 25 [Recenzie] B. p. 1926. Bucuria îngerilor. p. Pilgerbuch für Zeit und Ewigkeit. Mişcarea literară: Fr. 1928. Sibiu. Mişcarea literară: Franz Zach. P: 2254 608. 2252 609. nr. 1925. 306-307 108 . Modernes oder Katholisches Kulturideal? Ein Wegweiser zum Verständniss der Gegenwart. an XVI. A. p. C. în Revista Teologică. 2-3. 2252 606. 1925. în Revista Teologică. p. an XVIII. A. Sibiu. 1928. Trad. Foerster. 1922. Sibiu. W.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie în Revista Teologică. Freiburg. 72-73 [Recenzie] B. Mişcarea literară: Frühlingsreise (În primăvara vieţii) Ein Buch für junge Mädchen Herausgegeben von Charlotte Herder. an XVI. A. Chişinău. Sibiu. nr. în Revista Teologică. Sibiu. Freiburg. p. an XVI. an XVI. 2252 605. 1926. p. P. 1926.

P. 1921. Mişcarea literară: Fr. T. în Revista Teologică. p. P. P. în Revista Teologică. 615. 322 [Recenzie] B. 371-374 [Traducere de Nicolae Colan] B. 1916. 1925. W. an XV. A. 2248 610. 136-137 [Recenzie] B. nr. A. 1925. A. an XIII. Peste Golgota la Înviere. O adunare muncitorească. Pocăitismul în Bucovina. 4. Foerster. P. A. 1916. Să fugim de lume sau să o pătrundem. Sibiu. A. Mişcarea literară: Gheorghe Maior. Foerster. p. 127 [Recenzie] B. Cernăuţi. an X. Arad. 2251 616. p. 1923. Mişcarea literară: Giovanni Papini. Nivelarea deosebirilor sociale. Sibiu. Mişcarea literară: Fr. 2252 612. an XII. 2248 611. Ciupercă. an XV. 2251 613. Christius und das menschiche Leben. Trei scrisori către soldaţi. în Revista Teologică. Sibiu. 2249 614. 1922. în Revista Teologică. 241-245 [Traducere de Nicolae Colan] B. Sibiu. 8-10. W. Mişcarea literară: G. A. Mişcarea literară: George Navrea. în Revista Teologică. P. Foerster. Sibiu. P. Arad. 60-61 [Recenzie] B. F. p. în Revista Teologică. p. Mişcarea literară: Fr. p. 1926. 1925.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Storia di 109 . München. 1922. nr. an XVI. W. Sibiu.

an XVII. C. 206 [Recenzie] [Pseudonim N. 1926. în Revista Teologică. p. A. 2260 618. Sibiu. 1926. Peer Gynt. Mişcarea literară: Henric Ibsen. Freiburg. Neues Leben. Herausgegeben von Dr. Sibiu. Sibiu. P. Sibiu. Alfons Helmann (Bücher der Einker.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Cristo. 37 [Recenzie] B. an XVI. Mişcarea literară: Herlichkeiten der Seele (Splendori sufleteşti) Mystik des Auslandes Von Dr. Rafiroiu. p. G. Bucureşti. A. p. Sibiu. 10-11. A. 1934. Mohr. 2251 619. A. an XXIV. 1925. nr. în Revista Teologică. P. 25 [Recenzie] B. P. în Revista Teologică. 5-6. Mânăstirea din Peri. 1934. p. 1925. 110 . p. Alfons Helmann IV Band). A. 2249 617. Mişcarea literară: Hermann Muckermann. 1926. 348 [Recenzie] B. Freiburg. 1923. A. Mişcarea literară: H. an XV. 107 [Recenzie] B. an XIII. 1927. 4.] B. 27-28 [Recenzie] B. 1926. Oradea. nr. Ethisch-religiöse Darlegungen. în Revista Teologică. Sibiu. 1923. 2253 622. nr. an XVI. În româneşte de Adrian Maniu. P. în Revista Teologică. P. Freiburg. p. 2252 621. Das Himmelreich auf Erden. Mişcarea literară: Horia Petra-Petrescu. în Revista Teologică. Mişcarea literară: G. P. 2252 620.

Teculescu. C. Sibiu. 2260 624. p. an XIV. 1910. P. în Revista Teologică. p. în Revista Teologică. Leipzig. 2254 625. C. 1928. 1934. Cyprian und der römische Primat. 1927. Internationale Kirchliche Zeitschrift. P. 5-6. A. 207-208 [Recenzie] [Pseudonim N. an XIV. în Revista Teologică. p. 1924. Eine Kirchen und Dogmengeschichtliche Studie. 156-158 [Recenzie] [Pseudonim N. Berna. Mişcarea literară: H.] B. P. 153-154 [Recenzie] B. 1924. Sibiu. P.] B. 2250 626. A. A. an XXIV. Mişcarea literară: Hugo Koch.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Se'ntreabă mintea sănătoasă. Anul şcolar 1926/27. an XV. 402 [Recenzie] B. Die kartagische Ketzertaufsynode vom 1 September56: Zigliech ein Beitrag zur Primatsfrage. 1923. P. Anuarul liceului “Principele Nicolae” din Sighişoara. 73-104. A. Sighişoara. 2. 156-158 [Recenzie] [Pseudonim N. în Revista Teologică. C. 2251 623. Sighişoara. p. nr. p. Teculescu. an XVIII. Sibiu. Sibiu. 5. Câteva întrebări foarte îndreptăţite pentru minoritarii şi conaţionalii noştri. Mişcarea literară: Hugo Koch. 1925. Sighişoara. nr. nr. Anuarul liceului “Principele Nicolae” din Sighişoara. 5. Sibiu. Mişcarea literară: Hugo Koch. 2250 627. 1925. Kallist und Tertullian. Ein Beitrag zur Geschichte der 111 . 1934. în Revista Teologică. nr. Mişcarea literară: H. p. A. Sibiu.] B.

A. Cetatea cu monografia oraşului Soroca. p. 1928. în Revista Teologică. în Revista Teologică. 2250 628. 1937. an XIX. 4. 1936. 2-3. Fraţii Domnului Isus Hristos. M. Sibiu. 1928.] B. 1932.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie altchristlichen Busstreitigkeiten und des römischen Primats. Apologie istorică. an XVIII. 1924. Sibiu. an XIV. P. 2255 632. P. 1932. Stavr. 1937. 115-116 [Recenzie] [Pseudonim N. A. P. Chişinău. Mişcarea literară: Ieromonah Antonie Harghel. Sibiu. 1929. 152-153 [Recenzie] B. p. Sibiu. nr. 2258 629. A. 156-158 [Recenzie] [Pseudonim N. Mişcarea literară: H. 2263 631. 10). în Revista Teologică. Răutu. A. an XVIII. 124-125 [Recenzie] B. p. în Revista Teologică. 1920. Oradea. Antonie Harghel. 3. 102-103 [Recenzie] B. C. Bio-bibliografia P. Învierea Domnului nostri Isus Hristos. E. 5. an XXII. P. S. Episcop Nicolae Colan. în Viaţa Ilustrată. Sibiu. Mişcarea literară: Ierom. Mişcarea literară: I. Zshokke . Sibiu. nr. Mişcarea literară: Icon. P. 1931.A. 25-26 [Recenzie] B.] B. Nanu. p. în Revista Teologică. 1928. I 21579 630. A. A. nr. Binecuvântarea Domnului. nr. p. Heidelberg. Sibiu. 2254 112 . P. 1893-1936 (Bibliotheca bibliologică nr. Chişinău. Nanu. Traducere de A. p. C. Naghiu.

1935. 1925. an XVIII. Sibiu. 2254 113 . 4. Mişcarea literară: Iésus de Nazareth (Miythe ou Histoire?) par Maurice Goguel. Sibiu. 1928. 7-8. Bucureşti. 254 [Recenzie] B. (Biserica şi sportul). P. p. 1928. 1923. Lupaş. p. Lupaş. Savin: Creştinismul şi viaţa. P. Cluj. 1924. Sibiu. 1928.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 633. A. 2254 637. Mişcarea literară: I. an XIX. 1925. A. P. Mişcarea literară: I. 1929. Mişcarea literară: I. în Revista Teologică. 1929. P. Sibiu. în Revista Teologică. în Revista Teologică. A. Serbische Klosterdruckerei. p. an XXV. an XV. nr. A. Mişcarea literară: I. 2255 638. în Revista Teologică. A. 153 [Recenzie] B. G. 127-129 [Recenzie] B. Sibiu. Epocele principale în Istoria Românilor. 384-385 [Recenzie] B. Istoria Românilor pentru clasa VII-a secundară. p. 342-343 [Recenzie] B. Lupaş. Karlovici. Mişcarea literară: Ilie Iordan. 2251 634. P. Bucureşti. în Revista Teologică. 2261 635. în Revista Teologică. Lecturi din izvoarele istoriei române. p. nr. 2250 636. 1928. A. 349-350 [Recenzie] B. Die Bogomilien in ihrer geschitlichen Entwiklung Sk. p. an XVIII. Bucureşti. 1935. an XIV. P. Paris. Sibiu.

Sibiu. 1928. 1931. Cluj. P. în Revista Teologică. Sibiu. A. O încercare de bibliografie a bibliografiilor româneşti. p. 5-6. A. Sibiu. p. în Revista Teologică. P. p. an XXI. 1925. 450 [Recenzie] B. Brăila. Mişcarea literară: I. Sibiu. 1928. 2255 642. Istoriografia Română în 1925 şi 1926. 11-12. nr. Bucureşti. Cluj. Mişcarea literară: Ioan Moga. A. N. Sibiu. 2251 641. 5-6. A. 2255 644. Mateiu. Politica bisericească a Statului Românesc. în Revista Teologică. p. an XIX. profesor. an XXIV. an XIX. A. 206-207 [Recenzie] [Pseudonim N. 2257 640. 351 [Recenzie] B. Sibiu. 1928. în Revista Teologică. P. Mişcarea literară: Ioachim Crăciun. 1929. an XIX. de diacon Al. C. în Revista Teologică. nr. P. 1934. 1929. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 639. Constantinescu.] B. p. p. A. 1931. 2260 114 . 2255 643. în Revista Teologică. nr. Mişcarea literară: Ioachim Crăciun. an XV. 1924. 351 [Recenzie] B. P. Mişcarea literară: Indiferentism religios. Mişcarea literară: Ioachim Crăciun. Bibliografia la Români. Sibiu. Rivalitatea polonoaustriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului XVII. 1933. 178 [Recenzie] B. Repertoriu bibliografic. 1929. 351 B. Inscripţii de la Mănăstirea Neamţului. Bucureşti.

1924. an XVIII. P. de Diac. P. nr. Cristescu. 1925. Cernăuţi. P. Cluj. Mişcarea literară: Ioachim Crăciun. nr. 2249 649. în Revista Teologică. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 645. A. 2251 647. p. A. an III. A. A. 25 [Recenzie] B. 1928. 115 . 8-10. p. Sibiu. Mişcarea literară: Iordan A. an XIII. în Revista Teologică. 1936. Sibiu. nr. în Viaţa Ilustrată. C. în Revista Teologică. Die Bogomilien in ihrer geschichtlichen Entwicklund. Sk. Sibiu. A. Răutu. 2262 646. P. an XIV. Gr. Sibiu. P. Ilié. în Revista Teologică. an XV. p. 254-255 [Recenzie] [Teză de doctorat] B. 1928. 89. 1923. Sibiu. Cetatea cu monografie oraşului Soroca. Vasile Tarnavschi. profesor. în Revista Teologică. M. În slujba neamului prin Evanghelie. 4. Buzău. 178179 [Recenzie] B. 1923. de arhipresviterul-mitrfor Dr. Contributions Roumaines à l'historiographie general. Sibiu. Mişcarea literară: Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu. Oradea. 2250 648. 1932. 151-152 [Recenzie] [Pseudonim N. 2254 650. Miscarea literara: Ioan Stavr.] B. sugestii evanghelice pentru reforma socială. 1925. nr. p. Étude et bibliographie. Mişcarea literară: Imperativul creştin. Îndrumări morale şi naţionale. Karlovici. Sibiu. 1922. 4-5. 320-321 [Recenzie] B. profesor titular la Facultatea de teologie din Cernăuţu. 1927. Mişcarea literară: Ion Dăncilă.

Craiova. Sibiu. Clipe măreţe. 281 [Recenzie] B. F. prof. 2251 656. în Revista Teologică. Sibiu. 1923. Bucureşti. în Revista Teologică. 351 [Recenzie] B. 11. P. 349-350 [Recenzie] B. Sibiu. 1916. nr. I. în Revista Teologică. 2255 651. T. Mişcarea literară: Ion Pilat. Mişcarea literară: Ion Dăncilă. S. Sibiu. Sibiu. patriarh al României. 77 [Recenzie] B. 8-9. nr. p. 2251 654. P. Sibiu. p. nr. nr. 279 [Recenzie] 116 . 1925. p. A. 2250 653. 1925. 159 [Recenzie] B. de Î. 225-226 [Recenzie] B. Discursuri. P. Un capitol din monografia Săliştei. Sibiu. de Dr. Dr. în Revista Teologică. 1929. 1915. an XV. 8-9. în Revista Teologică. 1924. Gh. p. în Revista Teologică. A. 652. Mişcarea literară: Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. Bucureşti. 1925. (Biblioteca Cartea Vremii). P. Mişcarea literară: Istoria Românilor pentru clasa VII-a secundară. an XV. membru al Academiei române. Miron. 1929. A. P. an XV. univ. 1925. Mişcarea literară: Ioan Popa Romanescu. an XIV. I. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1929. an X. A. Sibiu. Ghia. 1925. A. an XIX. p. Mişcarea literară: Împotriva beţiei. an XIX. 2255 655. 1925. 11. p. Lupaş. Bucureşti. Satul Meu. de Prof. p..

1927. 1925. univ.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Sibiu. BogdanDuică.. P. Împotriva beţiei. p.. A. 3. Miron. A. membru corespondent al Academiei Române. 2261 659. Cluj. în Revista Teologică. P. de Pr. 2253 660. 2250 662. 2251 657. nr. Sibiu. A. A. Mişcarea literară: Î. P. Sibiu. în Revista Teologică. an XIV. Sibiu. Volum omagial scos de Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj. F. P.. Sibiu. an XXV. cuvântări. p. în Revista Teologică. 117 . A. 1935. Mişcarea literară: În memoria lui Gh. Ciauşanu. an XV. 259-260 [Recenzie] B. în româneşte de I. 1925. G. 1925. 8-9. 342 [Recenzie] B. reverii.. de W. 1925. Cartea Românească. S. P. an XVII. p. 1924. B. p. 1935. A. Mişcarea literară: În slujba neamului prin Evanghelie. an XV. 2251 661. p. protoiereu militar. 98 [Recenzie] B. Îndrumări morale şi naţionale de Ion Dăncilă. Prof. P. de Onisifor Ghibu. 2251 658. Sibiu. Sibiu. P. nr. Craiova. Mişcarea literară: Învăţământul public considerat ca bază a ordinei sociale. 1926. nr. Mişcarea literară: Înfiinţarea Patriarhatului Românesc. Stihuri. Cluj. Gh. în Revista Teologică. recenzii. 180181 [Recenzie] B. 5-6. în Revista Teologică. nr. 1924. 7-8. 178-179 [Recenzie] B. Mişcarea literară: Înmuguriri. prof.

Freiburg. 1924. Sibiu. P. 1924. P. 1923. prof. p. 1925. în Revista Teologică. p. 279 [Recenzie] B. A. 26-27 [Recenzie] [Pseudonim N. 305-306 [Recenzie] B. agrée à la Sorbonne. 1924. P. Mişcarea literară: Lazăr Diacul. Mişcarea literară: Kirchengeschichte von Dr. 4. O întâmplare adevărată. Paris. 140 [Recenzie] B. an XV. an XIV. membre de l'Academie roumaine. correspondant de l'institut. 2250 666. p. 307-308 [Recenzie] B. 1924. p. 2251 663. Mişcarea literară: La Roumanie Pitoresque par N. am Gymnasium in Konstanz [Katholische Religionslehre für Schule und Leben in 5 Teilen. 1927. Iorga profeseur à l'Université de Bucarest. Mişcarea literară: La vrai notion d'orthodoxie de Michel D'Herbigny S. nr. prezidentul Institutului oriental. 2250 664. Sibiu. în Revista Teologică. 1927. P.] B. de preotul Dr. 2253 665. 5-6. P. în Revista Teologică. A. Sibiu. München. 1923. Sibiu. an XIV. 1925. 1925. Cernica. 1. nr. an XIV. Sibiu.. an XV. 2250 667. în Revista Teologică. p. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Bucureşti. an XVII. Sibiu. 118 . Sebastian Stanca. I. 8-9. Sebastian Hahn. A. Roma. A. în Revista Teologică. nr. Der Römerbrief. C. în Revista Teologică. 1924. Mişcarea literară: Karl Barth. A.

în Revista Teologică. an XVI. Lesungen im Anschluss an die Sonn und Festtagsorationen. p. în Revista Teologică. 2251 668. nr. nr. 12. P. 1926. din Cluj. 1926. p. p. Sibiu. Sibiu. de Dr. prof.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie p. Sibiu. P. 5-6. Gebetweisheit der Kirche. 2259 672. 337 [Recenzie] B. 24-25 [Recenzie] B. an XXIII. Sibiu. 1926. 5-6. 181 [Recenzie] B. 1926. Lectura tineretului. an XVIII. 12. profesor la Univ. A. A. membru al Academiei române. 384-385 [Recenzie] B. 2254 669. în Revista Teologică. I. 1925. Sibiu. Lupaş. în Revista Teologică. p. Cluj. nr. de Pr. Sibiu. Mişcarea literară: Manual de drept bisericesc 119 . p. Freiburg. în Revista Teologică. A. 234-235 [Recenzie] B. Freiburg. P. Mişcarea literară: Leo Wolpert. an XVI. P. Mişcarea literară: Mai aproape de tine Doamne! Meditaţiile unui închinător la locurile sfinte. 1928. Bucureşti. meditaţii duminicale. an XVI. La Academia teologică Andreiană. 1933. Unterwegs zur Heimat(În drum spre patria eternă). A. Mişcarea literară: Leo Wolpert. nr. Mişcarea literară: Lucian Bologa. A. Mişcarea literară: Lecturi din izvoarele istoriei române. Cristescu. 2252 671. 2252 670. A. 1928. 1933. 2252 673. P. Dr. P. 148-149 [Recenzie] B. 1926.

Din Arad. an XVI. 2250 677. 1924. an XIV. Sale Episcopul Dr. S. p. 1924. D. Spre Emaus. I de Dr. Pătrăşcanu. Sibiu. rom. P. Sibiu. în Revista Teologică. P. 2252 674. nr. nr. J. Mişcarea literară: Michel D'Herbigny S. în Revista Teologică. an XIV. în Revista Teologică. 1923. Din vieţiele sfinţilor.. Nicolae Popovici. Sibiu.] B. 120 . P. A. 5-6. în Revista Teologică. p. an XIII. în Revista Teologică. tipărit cu binecuvântarea P. Jesus de Nazareth. Grigore Gh. Mythe on histoire?. Arad. Sibiu. Vol. 127-129 [Recenzie] B. C. 1925. profesor al Institutului teol. Mişcarea literară: Maurice Goguel. Paris. Mişcarea literară: Memoriile Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andreiu Şaguna.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie ortodox oriental cu privire specială la dreptul particular al Bisericii ort. A. p. Sibiu. 158-159 [Recenzie] B. Mişcarea literară: Misionarism cultural. 2250 678. de Dr. A. D. 146-147 [Recenzie] B. A. Ort. Comşa al Aradului. 26-27 [Recenzie] B. 1923. Mişcarea literară: Mihail Sadoveanu. Sibiu. 1924. 6-7. 1926. A. P. 1925. Roma. P. 2249 676. 2251 675. din anii 1846-1871 publicate de Consistorul arhidiecezei ortodoxe române de Alba-Iulia şi Sibiu la aniversarea a 50-a dela adormirea în Domnul a marelui ierarh. p. Bucureşti. La vrai notion d'orthodoxie. p. an XV. 254255 [Recenzie] [Pseudonim N. rom. 1923.

în Revista Teologică. Sibiu. Mişcarea literară: Naturwissenschaft. Turda. von D. 182-183 [Recenzie] B. 5-6. 1928. Partea I. Iorga. A. P. nr. Mişcarea literară: M. Sibiu. an XIV. P. în Revista Teologică. în Revista Teologică. Concepţia despre lume. S. p. 1927. Conscience chrétienne et Justice sociale. P. Mişcarea literară: N. p. 5-6. 12. 1923. Religion (Ştiinţele naturale. Mişcarea literară: Mormântul lui Mihai Viteazul de Aurel Nanu. Paris. La Roumanie pitoresque. A. Sibiu. Sibiu. an XV. 1928. phil. 2250 121 . în Revista Teologică. 75-76 [Recenzie] B. Dr. P. nr. 1925. Partea II. Sibiu. 1925. med. 1924. p. Iohannes Reincke. p. Paris. Gillet O. p. 1925. 1925. 1-2. P. A. 1925. 2253 683.. nr. 2250 682. în Revista Teologică. 1924. Turda. 385 [Recenzie] B. Weltanschaung. 2251 681. Sibiu. Cristescu. Sibiu. an XIV. 37-38 [Recenzie] B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Gr. 2254 679. an XVIII. Religia. 491 [Recenzie] B. an XVII. 2251 680. 307-308 [Recenzie] B. Mişcarea literară: Mormântul lui Mihai Viteazul de Aurel Nanu. an XV. Freiburg. A. Dr. nr. A. P. A. în Revista Teologică. p. P. 1924.

P. P. Mişcarea literară: Patimile Mântuitorului. de Onisifor Ghibu. 1925. 11-12. 1929.] B. 1935. 11. an XXV. A. p. Sibiu. Sibiu. 2255 687. 191-192 [Recenzie] B. nr. an XIX. 2259 122 . Gh. Mişcarea literară: Omenirea în faţa Crucii. p. C. în Revista Teologică. A. P. 2251 688. an XV. N. 242 [Recenzie] B. în Revista Teologică. nr. 1927. DumitrescuBistriţa. p. în Revista Teologică. A. 491 [Recenzie] [Pseudonim N. 1933. P. P. Cernica. P. nr. an XVII. 1933. 1927. Cluj. Mişcarea literară: Nulitatea concordatului dintre România şi Sfântul Scaun. Cluj. în Revista Teologică. Criveanu. 179-180 [Recenzie] B. 5-6. 1923. 180-181 [Recenzie] B. 2261 685. an XV. A. nr. 1929. A. Mişcarea literară: Păr. Sibiu. p. Bistriţa-Mehedinţi. Mişcarea literară: Onisifor Ghibu: Înfiinţarea Patriarhatului Românesc. gânduri de săptămâna mare de Arhim…Policarp Moruşca. Mişcarea literară: Olimpiu Boitoş. p. Cântece patriotice şi şcolare pe 2 voci. p. Cluj-Napoca. Activitatea lui Slavici la Tribuna din Sibiu. Sibiu. an XXIII. în Revista Teologică. 5-6. A. de Pr. 350 [Recenzie] B. 1935.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 684. Sibiu. în Revista Teologică. 2251 689. 1925. 1925. Sibiu. Gr. 5-6. nr. 2253 686.

Dr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 690. 1933. an XIII. Popescu-Mălăeşti şi bureţii învăţământului teologic. de Dr. în Revista Teologică. 1925. Mişcarea literară: Peste Golgota la Înviere. studiu de psihologie religioasă şi misionară de Prof.] 123 . A. an XXIII. Arad. 453 [Recenzie] [Pseudonim N. predici de preotul Gheorghe Maior. 256-257 [Recenzie] B. an XVI. 1928. p. 11-12. nr. A. 255-256 [Recenzie] B. p. an XVI. Sibiu. A. P. 289-304 [Recenzie] B. 4. Sibiu. 2252 692. 1925. Cristescu. Trifa. Viena. în Revista Teologică. Calendarul foii “Lumina Satelor” pe anul 1927. nr. Gr. 1923. 135136 [Recenzie] B. Gustav Lippert docent universitar. p. 1923. Sibiu. Mişcarea literară: Percepţia Misterului. 2252 693. Sibiu. Sibiu. P. nr. Mişcarea literară: Părintele I. în Revista Teologică. P. Sibiu. A. profesor de religie şi duhovnic la şcoala normală A. P. A. în Revista Teologică. an XV. Mişcarea literară: Pilatus als Richter. în Revista Teologică. în Revista Teologică. P. Sibiu. nr. 2254 691. 8-10. p. 1933. Şaguna din Sibiu. 127 [Recenzie] B. p. Mişcarea literară: Părintele I. an XVIII. 1926. 2249 695. 4. p. Sibiu. 1926. Mişcarea literară: Pomenirea Mitropolitului Andreiu Şaguna (Album comemorativ). 2251 694. C. 1926.

1925. p. 5-6. C. 2253 697. P. Mişcarea literară: Pr. Arad. 1928. an XXV. piesă de actualitate din viaţa satelor noastre. 386 [Recenzie] B. Caius Turicu. 1925. an XVI. [Recenzie] [Pseudonim N. 1934. 1935. Biserica activă: Predica catiheza. P. Apostolii satelor. Cicerone Iordăchescu: Istoria vechii literaturi creştine (325-461). Sibiu. Mişcarea literară: Pr. 278-279 [Recenzie] B. p. Arad. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 1926. A. Sibiu. Cristescu. Mişcarea literară: Popescu Tudor. an XVII. P. Studii de teologie practică. A. 2259 696. 271. A. Mişcarea literară: Pr. A. Propovăduiţi Evanghelia. Concordatul cu Papa-cea mai mare primejdie naţională actuală a României. Gr. p. Sibiu. 26 [Recenzie] B. în Revista Teologică. A. 354355 [Pseudonim N. Iaşi. C. în Revista Teologică. în Revista Teologică. Sibiu. Mişcarea literară: Pr. P. P. an XV. în Revista Teologică. Istoria vechii literaturi creştine. în Revista Teologică. Mişcarea literară: Preot Cicerone Iordăchescu. în Revista Teologică. advocat. Bucureşti. 2254 698. 1915. 11. Sibiu. 1927. P. 1935. Dr. 1927. 1928.] B. 2251 701.] B. Iaşi. 124 . A. Partea II. (Primele trei veacuri până la 325) Partea I. Caius Turicu. an XVIII. nr. nr. Sibiu. 2261 700. p. 2252 699.

Mişcarea literară: Preot Dr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Sibiu. Mişcarea literară: Pr. P. C. 1932. an XXIV. 7-8. 2258 704. nr. A. Sibiu. Înainte de Hristos. Cuvântări despre Fericirile evanghelice. nr. p. Mişcarea literară: Pr. 471 [Recenzie] [Pseudonim N. 2260 707.] B. p. A. P. an XXV. P. p. 11-12. în Revista Teologică. Ioan Goron. C. I. nr.] B. C. 1931. P. C.] B. Sibiu. Secaş. Zugrav: Biserica în Franţa. Mişcarea literară: Pr. A. 491 [Recenzie] [Pseudonim N. A. Sibiu. 1934. 1935. în Revista Teologică. în Revista Teologică. Secaş. P. în Revista Teologică.] B. nr. 2257 705. 1934. Gheorghe Cotoşman. an XXII. 1934. an XXIV. Cuvântări despre viaţa religioasă a popoarelor din antichitate. 342-343 [Recenzie] B. A. Ce este biserica?. 4. 1930. Ioan Goron. 7-8. Restaurarea Episcopiei Timişorii. p. 2261 703. în Revista Teologică Sibiu. Toată viaţa 125 . Cernăuţi. P. Cluj. Timişoara. 358-359 [Recenzie] [Pseudonim N. A. 2260 702. 12. Mişcarea literară: Pr.] B. p. 1935. Mişcarea literară: Pr. Cluj. 2261 706. 1935. Sibiu. 1934. Sibiu. Gh. an XXV. C. nr. Gh. 9-10. 155156 [Recenzie] [Pseudonim N. 1932. 275 [Recenzie] [Pseudonim N. an XXI. Noua lege. p. nr.

nr. A. Sibiu. Mişcarea literară: Preotul A. Mişcarea literară: Pr. în Revista Teologică. în Revista Teologică. p. A. V. 1925. 1934. P. 199 [Recenzie] [Pseudonim N. C. 2261 710. C. Două întâmplări minunate. Dr. P. Mişcarea literară: Preotul Petru Chirica: Lămuriri bune pentru ţinerea calendarului îndreptat de Sf. Sibiu. Cernica. Sibiu. p. Sibiu. p. 2251 712. Criveanu. an XV. 3-4. Sibiu. 2261 709. 3-4.] B. 3-4. p. A. 1935. 2261 711. P. Grigore Pişculescu. p. în Revista Teologică. A. an XXI. nr. Sibiu. 2257 708. 1935. C. P. în Revista Teologică. Sibiu. an XXV. 1935. 1935. Gr. Mişcarea literară: Preotul Petru Chirica: Pe urmele lui Isus şi ale sfinţilor săi.] B. 1925.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm! Predici şi îndrumări omiletice. nr.] B. an XV. Mişcarea literară: Pr. 126 . A. A. 199-200 [Recenzie] [Pseudonim N. Hodoroabă: Monografia parohiei Sfântul Atanasie şi Ciril cu biserica filială “Vulpe” din Iaşi. 2251 713. Mişcarea literară: Prof. 1931. 1925. Iaşi. 1931. 1923. p. an XXV. în Revista Teologică. 179-180 [Recenzie] B. 198-199 [Recenzie] [Pseudonim N. Patimile Mântuitorului. P. P. Bucureşti. Iaşi. în Revista Teologică. an XXV. 393-394 [Recenzie] B. 1931. Edmund Kalt. 279-280 [Recenzie] B. Sinod.

1923. Dr. Dr. 1011. 9-10. Grigorie Cristescu. 26-27 [Recenzie] B. în Revista Teologică. F. A. 1925. 2249 715. în Revista Teologică. Biserica rusă şi socialismul. nr. 323 [Recenzie] B. N. Sibiu. Sibiu. p. Pentru înviorarea entuziasmului pastoral. P. p. Mişcarea literară: Prof. A. Mişcarea literară: Prof. Grigorie Cristescu. p. Traducere de Diac.] B. 1926. A. Sibiu. Al. 2251 127 . 1926. 2260 714.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Biblische Arhaeologie. 1926. 301 [Recenzie] B. Mişcarea literară: Prof. în Revista Teologică. Brăila. p. A. Haase. Dr. 347-348 [Recenzie] B. an XIII. Percepţia misterului. Dr. Die religiöse Psyche russischen Volkes. Mişcarea literară: Prof. în Revista Teologică. 1923. Sibiu. an XVI. 1926. Mişcarea literară: Prof. Freiburg. an XXIV. nr. 1921. 352-353 [Recenzie] [Pseudonim N. C. P. 1934. Perspective sociale şi culturale în lumina Evangheliei. Leipzig. P. 1934. 11. A. an XIII. an XV. P. Arad. Grigorie Cristescu. Dr. A. an XVI. Sibiu. Felix Haase. Sibiu. în Revista Teologică. P. nr. p. P. 255-256 [Recenzie] B. 1923. Constantinescu. Sibiu. p. 2252 717. Studiu de psihologie religioasă şi misionară. în Revista Teologică. Sibiu. 2249 716. 2252 718.

Grigorie Cristescu: Prin Hristos la cultură. Mişcarea literară: Prof. Sibiu. Sibiu. 190-191 [Recenzie] B. 7-8. Sibiu. 1927. an XVII. Sibiu. P. 1927. Dr. A. Sibiu. 1926. p. în Revista Teologică. Internatul teologic din Bucureşti. Dr. Semănături de primăvară. în Revista Teologică. 5-6. 293-294 [Recenzie] B. în Revista Teologică. Sibiu. 1926. Mişcarea literară: Prof. nr. an XVII. P. 302 [Recenzie] B. Sibiu. Mişcarea literară: Prof. 2253 721. Dr. I. P. Gânduri închinate tinerimii. p. P. în Revista Teologică. 338 [Recenzie] [Pseudonim N. Grigorie Cristescu. Sibiu. în Revista Teologică. nr. 1926. 11-12. 2253 720. A. Dr. 1931. 108 [Recenzie] B. Mateiu. an XVI. 1930.] B. nr. 1927. A. an XX. 1931. p. 1930. p. 1926. Mişcarea literară: Prof. A. 2252 722. nr. 1927-1930. Sibiu. p. 11. an XXI. 2256 724. Sibiu. A. Dr. an XVI.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 719. Mişcarea literară: Prof. Sinteze etico-sociale. Scrisori pastorale. P. nr. 1927. Dr. Bucureşti. Slujba ta fă-o deplin. Tâlcuirea Sfintei Liturghii. Grigorie Cristescu. C. Sibiu. O instituţie de educaţie ortodoxă. p. Nicolae Terchilă. 8-10. 2252 723. în Revista Teologică. 449-500 [Recenzie] 128 . Mişcarea literară: Prof. Grigorie Cristescu.

Gr. P. Sibiu. în Revista Teologică. A. Gheorghe Ciuhandu: Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ. Cruce şi spadă. 5-6. nr. Mişcarea literară: Prof. Sofia. 2261 729. prof. Sibiu. Sibiu. Ustroistvoto na rumânscata pravoslavna tărcva. Dumnezeu. Mişcarea literară: Protopop Locot. 1927. an XV. P. C. 1933. în Revista Teologică. Sibiu. p. Patrie. P. Mişcarea literară: “Propovăduiţi Evanghelia!. p. 235 [Recenzie] B. 1935. Ştefan Ţancov. Dr. P. A. Rege. 2257 725. la Academia teologică Andreiană. 2253 726. Dr. Studii de teologie practică.-Colonel Ion Dăncilă. Mişcarea literară: Prot.”. Cristescu. 11-12. 2259 129 . 1930. nr. în Revista Teologică. Sibiu. Sibiu. 1927. 286 [Recenzie] B. în Revista Teologică. Dr. p. an XX.. Îndrumări morale şi naţionale pentru ostaşul român. 1925. 278279 [Recenzie] B. Colonel Ioan Dăncilă. A. 8-9. Pagini mai ales din istoria Românilor Crişeni.. 56. an XVII. an XXV.] B. Arad. Mişcarea literară: Prof. în Revista Teologică. A. P. Lt. Facultatea teologică. nr. 492 [Recenzie] [Pseudonim N. p. A. de Pr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 2251 728. nr. p. 1930. Sibiu. 190-191 [Recenzie] [Reproducere din Anuarul Universităţii din Sofia. 2256 727. 1935. A. an XXIII. 1933. P. Sibiu. 1926] B. 1925.

A. Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. A. 1927. 2257 731. în traducere şi comentar. 1926. 1. Dr. Arad. Mişcarea literară: Pr. an XII. 1927. I. în Revista Teologică. Gh. P. I. an XVI. an XV. P. V. 1925. 2248 735. 1926. Mişcarea literară: Prot. nr. 2254 733. 2251 734. A. 395 [Recenzie] B. 1927. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. Sibiu. în Revista Teologică. 1925. în Revista Teologică. Ghia. 1922. Scurtă călăuză a creştinului ortodox român la primirea sfintelor taine a mărturisirii şi cuminecării. Dr. an XXI. p. Gan. p. p. Dr. V. P. 323 [Recenzie] B. Sibiu. Craiova. Gh. p. Gan. 8-10. A. Înapoi la Hristos. 2252 130 . Mişcarea literară: Pr. 2253 732. I. în Revista Teologică. în Revista Teologică. Mişcarea literară: Pr. 336 [Recenzie] B. în Revista Teologică. Epistola sfântului Iuda. 281 [Recenzie] B. 1928. nr. Prof. Mişcarea literară: Prot. Dr. A. P. 295 [Recenzie] B. Sibiu. Prof. P. Prof. Craiova. A. 1931. Ghia. Spre noul Ierusalim. Craiova. 32-33 [Recenzie] B. 1931. an XVII. nr. I. Mişcarea literară: Pr. Sibiu. 1922.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 730. 9-10. Sibiu. Gh. an XVIII. Prof. 12. p. Râmnicul Vâlcea. Sibiu. p. Ghia. nr. Gh. P. Cluj. Ghia.

an XIII. 2257 740. nr. de Dr. în Revista Teologică. P. asesor consist. 1931. în Revista Teologică. Ciuhandu. 1935.] B. Sibiu. P. 1935. protoiereu. p. 1931. Professor der Theologie in Bonn. Sibiu. Mişcarea literară: Reorganizarea centrelor noastre ierarhice şi unificarea bisericească. p. Mişcarea literară: Robert Linhardt. 8-9. A. 1923. Freiburg. 2249 738. p. Mişcarea literară: Sectele religioase din România. Sibiu. p. Mişcarea literară: Religion und Leben (Religie şi viaţă) Ein betrag zur Lösung des christlichen Kulturproblems von Dr. 4. 1925. A. 179 [Recenzie] B. 5-6. Şcolar. nr. Arnold Rademacher. 2252 737. A. Sibiu. 411 [Recenzie] [Pseudonim N. Einführung in die Geistes-Welt des katholischen Dogmas für gebildete Laien. nr. nr. an XV. Unser Glaube. 1923. C. P. Freiburg. P.] B. an XXV. P. an XXI. de un cleric ortodox. A. Bucureşti. A. Mişcarea literară: Revue de Transylvanie. nr. 1925. C. Cluj. 1. Bucureşti. 1926. 107-108 [Recenzie] B. în Revista Teologică. 321-322 [Recenzie] B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 736. an XVI. 810. Sibiu. p. 2261 739. 1926. tom II. aug-sept. Gh.. în Revista Teologică. 2251 131 . 344 [Recenzie] [Pseudonim N. în Revista Teologică.

Mişcarea literară: Se’ntreabă mintea sănătoasă. 11-12. Cristescu. p. Cluj. 2250 745. H. an XIV. Mişcarea literară: Silviu Dragomir. I. Mişcarea literară: Silviu Dragomir. P. Sibiu. Gr. P. vol. Sibiu. 1926. Petra-Petrescu. 1924. Arad. câteva întrebări foarte îndreptăţite pentru minoritarii şi conaţionalii noştri. 1924. în Revista Teologică. 1925. Mişcarea literară: Silviu Dragomir. 2256 744. 402 [Recenzie] B. A. Mişcarea literară: Simboluri liturgice de Dr. 258-259 [Recenzie] B. II. Sibiu. Mişcarea literară: Sinteze etico-sociale de Prof. an XV. de Dr. 132 . an XIV. Sibiu. 2250 743. an XX. p. Dr. B. P. cu 75 documente anexate.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 741. în Revista Teologică. Studiu din istoria românismului balcanic. P. 1924. an XIV. 12. 1930. în Revista Teologică. Sibiu. 466-467 [Recenzie] [Pseudonim N. C. 257-258 [Recenzie] B. 2250 746. Sibiu. A. 2251 742. A. 308-309 [Recenzie] B. 1930. P. nr. 1924. p. nr. A. Fragmente din cronica sârbească a lui George Brancovici. Cluj. Vlahii şi Morlacii. în Revista Teologică. Sibiu. p. în Revista Teologică.] B. 1915. 8-9. Felea. 1924. nr. Sibiu. A. p. Istoria desrobirii religioase a Românilor din Ardeal în secolul al XVIII. 1924. în Revista Teologică.

potrivit cu programa oficială. Mişcarea literară: Ştefan Meteş: Moşiile Domnilor şi boerilor din Ţările române în Ardeal şi Ungaria (Biblioteca Semănătorul. 4. Mişcarea literară: S. p. A. P. 1921. Ernst Lahmeyer. în Revista Teologică. an XVI. 2-3. C. P. p. an XIII. Arad). în Revista Teologică. Der Philipperbrif des hl. A. 1926. 1926. în Revista Teologică. în Revista Teologică. 2248 748. Sibiu. 1922. 2. an XVI. Mişcarea literară: Soziale Fragen in Urchristentum. P.] B. 108 [Recenzie] B. Sibiu. an XII. A. A. Leipzig. 2253 749. (Biblioteca 133 . 3. Sibiu. Sibiu. de Dr. P. 1923. Franz Keller Profesor der Theologie an der Universität Freiburg. p. nr. nr. an XVII. 2252 747. Mişcarea literară: Sonnerkraft. 1919. nr. 2249 750. nr.] B. 322323 [Recenzie] B. Paulus in Homilien für denkende Christen dargelgt von Dr. 1925. 1927. Relaţiile Mitropolitului Andreiu Şaguna cu Românii din Principatele Române. p. Arad. 1922. Explicarea evangheliilor. Mehedinţi. 75 [Recenzie] [Pseudonim N. 61-62 [Recenzie] B. Mişcarea literară: Ştefan Meteş. p. 83-84. Freiburg. 96 [Recenzie] [Pseudonim N. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Sibiu. nr. C. 2252 751. A. Bucureşti. profesor la universitatea din Breslau.

în Revista Teologică. Sibiu. A. P. Mişcarea literară: Teodor M. P. 497 [Recenzie] [Pseudonim N. nr. Situaţia economică a Românilor din Ţara Făgăraşului. Mişcarea literară: Ştefan Zankow. în Revista Teologică. 347 [Recenzie] B. în Revista Teologică. Bucureşti. Istoria Creştinismului ca Istorie a culturii. Mişcarea literară: Tihamée Tóth: Ich Glaube. Sibiu. 1928. 1929. p. P. Mişcarea literară: Teodor P. p. Sibiu. 1936. 1925. în Revista Teologică. A. Sein Wesen und seine gegenwärtige Gestali. p. nr. C. Mişcarea literară: Ştefan Meteş. 2255 754. 2253 756. nr. p. P. 2251 752. an XV. Sibiu. an XIX. Cluj. an XVII. Păcescu. P. an XVIII. 97). 1930. Fotografii ortodoxe. Mişcarea literară: Ştefan Meteş. 11.] B. an XX. 1-2. 99-100 [Recenzie] B. 2262 753. Zugravii bisericilor române. A. 1. 352354 [Recenzie] B. 2256 757. 1930. vol. 10-11. nr. C. p. Sibiu. 1927. Sibiu. A. Nr. 1933.] B. Gastvorträge gehalten an der Berliner Universität. în Revista Teologică. 1929.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Semănătorul. an XXVI. p. Das Ortodoxe Christentum des Ostens. 1927. 1928. Berlin. în Revista Teologică. 2254 755. 134 . Popescu. P. Cluj. 11-12. A. 356-357 [Recenzie] B. A. 75 [Recenzie] [Pseudonim N. Bucureşti.

cea mai mare primejdie naţională. p. 12. an XVI. în Revista Teologică. P. p. S. B. P. 1927. 2. în Revista Teologică. Mişcarea literară: Traducerea Părintelui Grigorie (Gala Galaction): Noul Testament. 354-355 [Recenzie] B. Istoria . Răspunsurile liturgice pe o voce pentru şcolari. an XVII. Herder & Freiburg I. Arad. A. Cele 8 glasuri la Vecernie. Sibiu. 1. A. 141. nr. în Revista Teologică. 1927. Bucureşti. Bruno Maurer O. Br. în Revista Teologică. Bucureşti. nr. S. an XVII. nr. 2253 762. Sibiu. Lugojan. 1926. P. nr. tipărit în zilele M. 3. 395-398 [Recenzie] B. Cele 8 glasuri la Utrenie. D. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Predigten. Mişcarea literară: 135 Tudor Popescu. Mişcarea literară: Tudor Popescu. 374-375 B. 2-3. A. 1933. 1927. Mişcarea literară: T. an XXIII. 296-297 [Recenzie] B. p. S. p. Concordatul cu Papa. 9-10. cu îndemnul şi purtarea de grijă a Î. 73 [Recenzie] B. Sibiu. p. 2252 759. Sibiu. 2253 761. 2259 758. 1926. 2253 760. an XVII. 1927. P. 8-10. Miron. P. Mişcarea literară: Tit Flaviu: Carnetul unui preot dela sate (Biblioteca Semănătorul No. P. Regelui României. Ferdinand I. 1933. A. în Revista Teologică. A. Arad). Sale întâiului Patriarh al şării D. Ins Deutsche übertragen von P.

Banatului. nr. Mişcarea literară: Un cleric ortodox. 2256 767. Sectele religioase din România. în Revista Teologică. p. Bucureşti. Bucureşti. Sibiu. 1927. an XX. an XV. Sibiu. 2249 765. P. Crişanei şi Maramurăşului în 3/16 Noemvrie 1922 la Sibiu. 1922. 1929. 1. 1923. 2253 763. p. Bucureşti. 1925. p. 28 [Recenzie] B. 352-354 [Recenzie] B. 179 [Recenzie] B. A. Sibiu. nr. Sibiu. 1927. Buletinul Muzeului limbei române 136 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie creştinismului ca istorie a culturii. 137138 [Recenzie] B. 2251 764. 1-2. P. în Revista Teologică. A. Caransebeş. în Revista Teologică. Mişcarea literară: Un cuvânt la reformarea învăţământului religios de Dr. 1923. P. 4. 147-148 [Recenzie] B. an XVII. Disertaţiune ţinută la Congresul catehetic al Asociaţiunii clerului Andreiu Şaguna din Mitropolia Ardealului. în Revista Teologică. p. profesor la Universitatea din Cluj. an XIII. Bucureşti. în Revista Teologică. an XIII. 2249 766. A. Mişcarea literară: Universitatea din Cluj: Dacoromania. 1930. Mişcarea literară: Unificarea Bisericii de Arhimandritul Mitrofor Dionisie Simionescu. A. nr. A. Petru Barbu. P. P. p. 1925. Mişcarea literară: Universitatea Daciei Superioare. de Onisifor Ghibu. Sibiu.

nr. Culegere de C.] B. 1926. Freiburg. 1927. Mişcarea literară: Vasile Gan. în Revista Teologică. în Revista Teologică. A. 2257 772. C. în Revista Teologică. an XIX. 1931. Articole mărunte. Partea II Etimologii. Dări de seamă. Mişcarea literară: Von Kunst und Künstlern (Despre artă şi artişti). 2137 . Memoriile unui duhovnic. Mişcarea literară: Un vechiu cimitir românesc. Cluj. nr. în Revista Teologică. Sibiu. an XVI. 268 [Recenzie] [Pseudonim N. Arad. P.] B. 1929. 382-383 [Recenzie] B. 1926. Cronică. 2252 771. 2255 770. A. 297-298 [Recenzie] B. A. S. 8-10. an XVI. Studiu pastoral. an XVII. Partea I Studii. C. 2-3. p. profesor la Universitatea din Cluj. 1929. Von Iosef Kreitmaier. P. Uşile pocăinţei-15 predici din perioada triodului.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie condus de Sextil Puşcariu. Sibiu. 1931. membru al Academiei române. 2250 769. în Revista Teologică. 1924. p. Mişcarea literară: Vieţile Sfinţilor pe luna ianuarie. A. p. P. . Gedanken zu alten und neuen Künstlerischen Fragen. 74 [Recenzie] B. nr. p. Raport anual. 1927. Cluj. anul IV. Sibiu. Indice. P. Mişcarea literară: Vasile Gan. Sibiu. 156 [Pseudonim N. Sibiu. Sibiu. p. 2253 768. nr. an XXI. 19241926. în Revista Teologică. A. 6-7. P. 1926.

163-166 B. Mişcarea literară: Z. nr. 1933. P. an XV. P. Modificarea regulamentului Facultăţii de teologie din Bucureşti. 394-395 [Recenzie] B. 1934. în Cuvântul Poporului. p. A. p. p. P. în Revista Teologică. P. Sandu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 3. 157 779. 2257 775. 138 . A. Sibiu. Tămâioare. în Revista Teologică. A. 1933. P. 1934. Sibiu. A. an XXV. 272 [Necrolog] B. 1925. Sandu. 1922. nr. P. în Revista Teologică. 2259 776. A. Sibiu. an XII. p. an XXIV. Mişcarea literară: Z. Sibiu. Sibiu. Cartea Românească. Mucenicii ideii naţionale şi datoria noastră. 53-54 B. 910. A. p. Moartea Episcopului Grigorie (Comşa) al Aradului. Molitvelnicul sau Evanghelia? Pregătirea clerului în lumina trebuinţelor de azi. p. 2248 778. an LXXXII. Sibiu. 2260 774. 2-4 B. nr. Nici naţional. în Revista Teologică. 2251 777. Bucureşti. 2252 773. 73 [Recenzie] B. 53. Sibiu. 1931. 1931. 1-2. p. în Revista Teologică. în Telegraful Român. nici ţărănist. an XXI. Siluete filosofice. P. 149-156 B. A.

1930. an XIV. C. Note şi informaţii.] B. p. 1936. nr. an III. 1933. P. 2259 786. nr. Sibiu. în Revista Teologică. nr. 4. 139 . 2259 784. 2253 782.] B. în Revista Teologică. A. 3 [Pseudonim Neculce] B. p. Un nou ev mediu. 1933. p. 378-380 [Pseudonim N. 180-183 [Psudonim N. P. 84-89 B. în Revista Teologică. p. P. În româneşte de prof. A. A. C. nr. nr. Note şi informaţii. Sibiu. an XXIII. nr. 16. Nicolae Glubokovsky. 2250 783. Sibiu. Sibiu. 21 [Recenzie] B. p. an XXIII. în Revista Teologică. P. 9-10. nr. C. C. an XXIII. Sibiu. A. 2259 785. 1933. în Viaţa Ilustrată.] B. Note şi informaţii. Sibiu. P. A. A. Note şi informaţii. 7. în Revista Teologică. p. Nicolae Berdiaeff. 1933. I 21579 781. Sibiu. an XXIII. P. 1927. în Revista Teologică. Solia Bisericii: Evanghelia. p. 250-252 [Pseudonim N. 5-6. an XII. 313-316 [Pseudonim N. 7.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Sibiu. A. an XVII.] B. 263-273 [Traducere de Nicolae Colan] B. 1936. Note şi informaţii. Sibiu. 2259 787. A. Note şi informaţii. p. Sibiu. P. în Revista Teologică. 2-3. P. 1924. 1246 780. Maria Vartic.

nr.] B. Note şi informaţii. 2261 795. 205-208 [Pseudonim N. an XXIV. 11-12. 1935. 1934.] B. P. 3-4. p. A. Sibiu. 2261 794. în Revista Teologică. C. C. Sibiu. Sibiu. an XXIV. Sibiu. 2260 790. 420-424 [Pseudonim N. A. p. Note şi informaţii. 1935. Sibiu. A. C. în Revista Teologică. C. 9-10. în Revista Teologică. în Revista Teologică. C. C. 11-12. Note şi informaţii. 2249 789. nr. an XXV. 2261 793. P. Sibiu. p. nr. A. 351-352 [Pseudonim N. p. an XXIII. p. 140 . Sibiu. an XXV. an XXIV. p. 7-8. 7-8. an XXV. 11-12. Note şi informaţii. A.] B. în Revista Teologică. P. 470-471 [Pseudonim N. 285-286 [Pseudonim N. Sibiu. P. în Revista Teologică. P. nr. 1935. 1935. A. 2259 788. Note şi informaţii. 446-447 [Pseudonim N. nr. 2260 792. 1934. Note şi informaţii: în Revista Teologică. nr. A. 1-2. 1934.] B. p. 2260 791. p. nr. an XXIV. P. 1934. 133-135 [Pseudonim N. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1933. P.] B. p.] B.] B. nr. Note şi informaţii. an XXV.] B. 499-504 [Pseudonim N. C. Note şi informaţii. 62-64 [Pseudonim N. C. în Revista Teologică. nr. P. 3-4.

p. 3-4. C. Sibiu. P. an XX. 7-8. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie C. 2255 141 . an XX. nr.] B. în Revista Teologică. în Revista Teologică. an XX. 293-295 [Pseudonim N. p. P. 1-2.] B. 1930. Note şi informaţii. Sibiu. an XIX. A. 1930. 2256 799. p. nr. A. Sibiu. Note şi informaţii. 217-223 [Pseudonim N. 5-6. 348-352 [Pseudonim N. 2256 797. p. an XX. 2256 801. 7-8. nr. nr. C.] B. Sibiu. A. 9-10. p. Note şi informaţii. A. A. p. Sibiu. Note şi informaţii. P. C. an XX. 1929. p. p.] B. în Revista Teologică. P. în Revista Teologică. C. 2256 800. 2261 796. P. 11-12. A. 157-160 [Pseudonim N. 1930. în Revista Teologică. Sibiu. 2-3.] B. nr. 1930. P. Note şi informaţii. C. Note şi informaţii. în Revista Teologică. Note şi informaţii. în Revista Teologică. an XIX. 2256 802. 414-416 [Pseudonim N. 254-256 [Pseudonim Neculce] B. A. 106-108 [Pseudonim Neculce] B. Sibiu. în Revista Teologică. 1929. nr. Sibiu. Note şi informaţii.] B.] B. nr. 1930. 482-484 [Pseudonim N. C. P. P. A. nr. 2256 798. P. an XX. 2255 803. 1930.

2257 809. A. 2257 806. C. 11-12. în Revista Teologică. 1931. p. 400-402 [Pseudonim N. Note şi informaţii. Note şi informaţii. nr. C.] B. 1928. 349-352 [Pseudonim N. Note şi informaţii. 70-71 [Pseudonim Neculce] B. 270-272 [Pseudonim N. Sibiu.] B. nr. nr. an XXI. 1-2. P. P. 5. 456-460 [Pseudonim N. în Revista Teologică. p. în Revista Teologică. A. P. p. 3. în Revista Teologică. A. an XXI. an XVIII. an XXI. Sibiu. în Revista Teologică. 2257 808. P. în Revista Teologică. Note şi informaţii. 1931. an XXI. nr. A. 1931. p. 6-7. 116-120 [Pseudonim N.] B. an XXI. 1931. Note şi informaţii. 2257 810. 2254 805. P. nr. 1931. an XXI. A.] B. 206-207 [Pseudonim N.] B. 4-5. C.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 804. Note şi informaţii. Sibiu. p. 1931. p. 142 . nr. Sibiu. nr. 2257 811. 160-163 [Pseudonim Neculce] B. C. nr. C. în Revista Teologică. 1931. în Revista Teologică. C. A. 2257 812. Sibiu. Note şi informaţii. P. an XXI.] B. P. Note şi informaţii. 9-10. Sibiu. P. p. Note şi informaţii. în Revista Teologică. A. p. Sibiu. A. Sibiu. Sibiu. 8-9. 2257 807.

în Revista Teologică.] B. an XXII. A. Sibiu. Sibiu. nr. Note şi informaţii. 335-336 [Pseudonim N. nr. 1932. an XIV. 1942 [Tipărită cu binecuvântarea Episcopului Nicolae Colan] 143 . 5. Note şi informaţii. p. an XXII. 2262 819. nr. C. an XCII. Sibiu. C. p. an XXII. 3-4.] B. an XXII. în Revista Teologică. 121-124 [Pseudonim N. în Revista Teologică. 10-11. 167 820. 1944. Sibiu. 477-480 [Pseudonim N. C. p. 230-231 [Pseudonim N. Noua ordine europeană. în Revista Teologică.] B. 2-3. în Revista Teologică. 12. nr. p. 8-9. an XXII. 2250 818. Noul Testament. A. 1 B. P. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1932. C. 37. Sibiu. 1924. 2258 813. nr. P. în Revista Teologică. A. Cluj-Napoca. Note şi informaţii. 1936.] B. 85-89 [Pseudonim N. Sibiu. 1932. C. 1932. A.] B. A. 2-3. A. P.] B. Note şi informaţii. P. nr. 2258 817. 1932. 2258 815. p. C. P. p. A. P. nr. Sibiu. P. 2258 814. în Telegraful Român. A. 2258 816. p. P. Note şi informaţii interne.] B. p. C. an XXVI. Note şi informaţii. 212 [Pseudonim N. 407-414 [Pseudonim N.

P. an X. 2260 825. în Omagiu Înalt Prea Sfinţiei Sale Dr. p. O comemorare tristă. P. A. an XV. 1937. 8. nr. nr. 21 B. 17. în Telegraful Român. p. nr. Sibiu. O campanie barbară. A. O infamie uitată. A. an XXV. 6. 1955. în Renaşterea. nr. Lupaş] [Pseudonim N. nr. P. în Viaţa Ilustrată. nr. A. p. Nicolae Bălan Mitropolitul Ardealului 1905-1955. Sibiu. 132524 822.] B. an VII. C. p. p. Sibiu. 9-10. P. de Candid Muşlea. 31-32 B. în Viaţa Ilustrată. I 21586 824. 1947. an LXXVII. în Renaşterea. P. Nunta de aur. 3 [Acuzaţiile legate de fraude fiscale ale lui I. A. ClujNapoca. II 1433 827. 1. 152 823. 289-191 [Un secol dela campania antiortodoxă a Episcopului Samuil Vulcan dela Oradea. 91116 821. O cinstire meritată. 16-19 B. p. A. 1934. 1929. A. II 1436 144 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 1940. 1 B. 5. Sibiu. 1834] B. 1943. an XXIV. A. 1 B. Sibiu. Calendarul de Bixad. Cluj-Napoca. p. I 21583 826. în Revista Teologică. O lucrare monumentală. P. O dinastie de preoţi şi protopopi: Radu Tempea.

1941 [Tradusă în româneşte sub pseudonimul Părintele Nicolae] B. p. Cluj. Sibiu. 1935. 1 [Declaraţiile dlui prof. I 21578 831. 3. Sibiu. P. an LXXIX. în Viaţa Ilustrată. în Cuvântul Poporului. P. 1935. 1922. A. O nouă traducere catolică a Bibliei. p. 147 829. nr. O măsură cu meteahnă. 1 B. 2248 832. p. p. Nulitatea Concordatului dintre România şi Sfântul Scaun. în Revista Teologică. p. 1929. 95834 830. p. P. A. Lupaş] [Pseudonim Neculce] B. A. an XIV. an XII. 2250 835. Sibiu. Sibiu. A. A. A. 112-117 [Traducere după Gloubokovsky de Nicolae Colan] B. 106-109 [Traducere a profesorului vienez Nivard Schlögel] B. P. 1 [Pseudonim Neculce] B. de Emil Fiedler. I. în Telegraful Român. Organizarea învăţământului teologic. 24. 60-65. nr. 1244 833. P. Ortodoxia şi renaşterea naţională. Sibiu. Ortodoxia în esenţa ei. în Revista Teologică.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 828. 11. A. 1927. nr. Sibiu. an II. P. nr. O pildă. 154 834. 1922. Cluj-Napoca. în Telegraful Român. 23. Omul cel nou. Onisifor Ghibu. an IX. 1924. 20-21 [Recenzie] B. an LXX. în Viaţa 145 .

A. Moţa şi Vasile Marin la Cluj: Cuvântarea P. 167 841. S. 1934. II 1433 840. Papini. nr. în Renaşterea. Cluj-Napoca. 1 B. p. nr. în Revista Teologică. P. an I. 52. an X. p. an VI. p. 5-7 [De la întemeierea Academiei Teologice din Sibiu] B. 842. an XV. 964 839. p. A. F. 363-364 [Traducere de Nicolae Colan] 146 . 4-5 [Pseudonim N. p. 1-2 B. 1937. I 21577 837. nr. A. p. ClujNapoca. II 1433 838. O sută douăzeci şi cinci de ani. Sibiu. 1936. 233-234 [Recenzie] B. 1944. 1916. P. P. “Pagini Literare”. Sibiu. T. 25. an XVII. nr. Sibiu. P. I 21582 836. nr. 3. 2 [De la întemeierea Academiei Teologice din Sibiu] B. 1936. an XCII. Sibiu. 1927. A. O viaţă de aspră sobrietate. O sută douăzeci şi cinci de ani. 1939. 2. Arad. Sibiu. 1-6 B. în Viaţa Ilustrată. în Telegraful Român. Osămintele eroilor Ionel I. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Ilustrată. Episcop Nicolae Colan. Cluj-Napoca. XII. A. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane 1935-36. Ortodoxie şi românism. 1916. p. Fuga în Egipet.] B. P. 7. în Revista Teologică. p. în Renaşterea. an XIV. P. nr.

1936. A. nr. 1-2 B. 1-2 [La începutul Postului de Crăciun] B. A. P. 1943. A. nr. 1943. an XXI. Pastorală la Naşterea Domnului. 1-2 B. II 1435 846. 11-12. p. Pastorala de Crăciun a Prea Sfinţiei Sale Episcopului nostri Nicolae Colan. an XX. Pastorală. Pastorală. în Renaşterea. p. 771-775 147 . an II. 1. 4. în Renaşterea. Sibiu. 36-37. Pasiunea criticistă. A. 1-2 B. p. Episcop Nicolae Colan. Sibiu. an XIX. II 1432 847. an XXI. nr. Cluj-Napoca. 2255 845. 2253 843. 8. 1957. p. în Renaşterea. în Revista Teologică. în Renaşterea. ClujNapoca. 1-2 B. Cluj-Napoca. p. Pastorală. 1929. Cluj-Napoca. II 1435 848. P. în Renaşterea. Pastorală de la inimă la inimă. P. P. nr. nr. P. II 1433 844. A. 46. I 21583 850. 1942. P. în Viaţa Ilustrată. p. A. S. P. p. 1937. 141-145 B. II 1435 849. A. p. an XIV. 1 B. an VII. 8. P. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Sibiu. nr. 1940. an XV. Parlamentarele din Anglia la Cluj: Cuvântarea P. Cluj-Napoca. în Mitropolia Ardealului. A.

Pastorală la Praznicul Naşterii Domnului. 11-12. Pastorală la Praznicul Învierii Domnului. Pastorală la Praznicul Învierii Domnului. an IX. 163-168 B. p. an VIII. an V. Pastorală la Praznicul Învierii Domnului.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Sibiu. I 18090 855. 1962. P. Sibiu. Pastorală la Praznicul Naşterii Domnului. 1963. nr. p. 163-164 B. 3-5. A. 4-6. 1964. P. p. în Mitropolia Ardealului. I 18078 857. A. I 18085 854. A. nr. P. P. Pastorală la Praznicul Învierii Domnului. F. Sibiu. P. II 18060 851. nr. 1961. 4-6. an VI. 791-795 B. p. I 18095 856. 1965. 11-12. nr. Sibiu. T. în Mitropolia Ardealului. 1961. 226-231 B. nr. 243-248 B. Sibiu. A. I 18080 852. an VI. 148 . 179-185 B. 853. A. P. în Mitropolia Ardealului. în Mitropolia Ardealului. în Mitropolia Ardealului. p. nr. 1960. în Mitropolia Ardealului. nr. an VII. 3-6. Pastorală la Praznicul Învierii Domnului. p. A. Sibiu. p. 4-6. an XI. în Mitropolia Ardealului. Sibiu.

864. I 18098 862. T. an XCVII.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 643-647 B. în Mitropolia Ardealului. Sibiu. Sibiu. nr. 1964. p. an IX. I 18083 858. în Mitropolia Ardealului. p. P. 1966. P. I 18093 861. 11-12. T. p. 3 149 . an XI. p. în Mitropolia Ardealului. 11-12. Pastorală la Praznicul Naşterii Domnului. an X. Pastoraţia apostolică. 1965. nr. 11-12. 751-756 B. Pastorală la Praznicul Naşterii Domnului. 11-12. în Mitropolia Ardealului. A. 677-682 B. Sibiu. în Mitropolia Ardealului. A. F. Sibiu. 1949. ClujNapoca. Sibiu. p. A. I 18103 863. 1963. P. Sibiu. 579-584 B. 804-809 B. nr. Ediţie îngrijită de Dorel Man. Pastorală la Praznicul Naşterii Domnului. 1962. 859. I 18088 860. A. Pastorale. A. an VII. nr. F. 795-800 B. P. nr. Pastorală la Praznicul Naşterii Domnului. în Telegraful Român. 1995 B. nr. P. p. 11-12. an VIII. 11-12. Pastorală la Praznicul Naşterii Domnului.

1243 871. p. 1927. p. an XXV. an XXI. 1931. 1935. P. nr. 3. 2251 866. A. 1-2 B.. Sibiu. P. an LXXV. A. în Renaşterea. 148-151 [A părintelui Toma Chiricuţă cu baptiştii] B. I 21586 867. an X. nr. C. 1-2 150 . Pe marginea unui discurs regal. an XV. în Revista Teologică. în Revista Teologică. 172 865. Cluj-Napoca. an II. P. nr. p.] B. nr. Pentru liceele ortodoxe din Cluj. nr. p. 1925. 3. în Revista Teologică. 2257 869. 1924. Patriarhia românească. 150 868. p. în Cuvântul Poporului. 1945. A. P. Sibiu. Sibiu. Sibiu. Sibiu. 2-3 [Pseudonim N. an XXIII. 425-428 B. A. Părintele Ion Agârbiceanu. p. p. nr. P.. Sibiu. P. 1 B. Pentru Basarabia. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Injecţia monstrului bolnav. Sibiu. 72-74 B. 11.”. P. Pe marginea concordatului. 2261 870. în Viaţa Ilustrată. II 1436 872. 15. în Telegraful Român. 11-12. 1943. 38-39. P. A. Pentru mai multă demnitate naţională: “Ce-o să spună Europa?. 31 B. în Viaţa Ilustrată. p. A. A. 1935. an VI. Pe marginea unei discuţii amânate.

II 1438 876. nr. 33-34. P. P. Pe urmele Mitropolitului Şaguna. II 1438 875. prodecanul baroului advocaţilor din Sighet. an XXVII. I 21580 880. nr. Pentru pace. II 1435 879. Cluj-Napoca. 1 B. A. Bucureşti. nr. Cluj-Napoca. p. A. nr. în Viaţa Ilustrată. 1936. II 1433 877. p. an IV. an I. A. 151 . Pomenirea lui Caragiale. an XIV. an LXIX. A. în Renaşterea.Domn din cer. P. nr. 7-8. de Kovaci. 21-22.] B. 4 [Pseudonim D. 4 B. Sibiu. P. 1-2 B. an XXVII. I. Cluj-Napoca.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. în Ardealul. A. p. P. 1943. P. P. 3 B. în Renaşterea. P. 1949. Sibiu. p. 1937. nr. 1941. A. 1949. Cluj-Napoca. p. 1 [Pseudonim Neculce] B. A. A. P. în Renaşterea. Mitropolitului Nicolae. în Renaşterea. Pentru o pace dreaptă: Pastorala de Crăciun a Î. în Viaţa Ilustrată. Pentru pace. nr. an XXI. P. 23. 146 878. Pogorît-a pogorît . I 21578 873. 1-2 B. Pentru pacea confesională: Scrisoare adresată dlui. Pentru sănătatea şi mântuirea lor. în Telegraful Român. 57. 1921. Cluj-Napoca. p. S. Dr. 44. p. I 43121 874. 12.

nr. 3-6. Pomenirea lui Octavian Goga. nr. p. în Viaţa Ilustrată. P. nr. Sibiu. I 18085 888. 1-2 B. an XXVIII. an X. II 1438 886. 152 . 29 B. 19-20. A. Popas: La început de An Nou. 6. A. nr. 2259 884.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1942. Cluj-Napoca. în Viaţa Ilustrată. Cluj-Napoca. 1. Sibiu. I 21585 881. în Revista Teologică. Sibiu. p. nr. p. 1937. Popasuri estivale: Mănăstirile noastre. Porunca cea mare: dezarmare şi încetarea experienţelor cu arme nucleare. Sibiu. 1-2 [Pseudonim Dinu Pajură] B. în Viaţa Ilustrată. P. nr. p. Sibiu. 4. p. A. 31 B. I 21587 887. I 21585 882. P. în Cuvântul Poporului. Pomenirea lui Octavian Goga. 1943. A. an II. I 21586 883. P. 1933. P. an IX. nr. p. 1-2 B. 11-12. Praznic luminat. 1-2 B. Sibiu. 6. 1942. 1950. an IX. în Mitropolia Ardealului. 187-188 B. în Viaţa Ilustrată. nr. 6. p. P. P. 381-386 B. 1935. A. an VII. p. I 21580 885. 1962. P. Popas sărbătoresc. în Renaşterea. A. A. A. an XXIII. an IV. Pomenirea Mitropolitului Andreiu Şaguna.

nr. nr. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1931. p. p. Cluj-Napoca. Praznicul din cetatea lui Şaguna: Cuvântarea P. 1247 889.R. A. an XIII.ului din 1935] B. 1936. P. 1935. P. p. în Lumina Satelor. har şi pace dela Dumnezeu. Sibiu. II 1434 891. 4. Praznicul libertăţii noastre. Cluj-Napoca. 1-3 B. 1247 894. 494-497 [Congresul F. an XVIII. S. P. în Renaşterea. 25. an XXV. an XIV. p. p. 1 [Necrolog] 153 . nr. II 1436 892. 12 B. Părintele Ceresc. P.O. în Renaşterea. Cucernicilor Preoţi şi tuturor Dreptcredincioşilor Creştini din reînviata Episcopie a Vadului. Sibiu. p. iar dela Noi salutarea şi binecuvântarea Noastră Arhierească. 1936. 4. Prea Sfinţia Sa Episcopul Roman (Ciorogariu). în Cuvântul Poporului. A. an XV. II 1433 893. în Revista Teologică. 3 [Crăciunul] B. Praznicul dela Caransebeş. Feleacului şi Clujului. 51-52. 1945. A. Sibiu. P. 1940. an XVIII. nr. P. p. 1 B. în Renaşterea. 2 [Necrolog] B. 10. 29-30. 1936. Episcop Nicolae. an XXIII. Prea Cucernicilor Protopopi. A. A. Prea Sfinţia Sa Episcopul Roman (Ciorogariu). nr. 2261 890. ClujNapoca. A.

A. an XXI. Predică. 12. p. A. 3911 896. 1. 3911 895. an VI. p. nr. A. 1939. Predoslovie. Preotul Ion Lupaş. în Renaşterea. P. Predica de pe Munte. Episcopul Clujului. 4. Mihălcescu. 2 B. în Cuvântul Poporului. în Revista Teologică. 65537 900. P. 21 B. I 21582 897. P. Sibiu. A. Sibiu. p. P. I 21577 899. Felea. A. 1 [Necrolog] B. Sf. 1942. 1934. Convertirea creştină. p. 1935 [Prefaţă de N. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. nr. nr. Colan] B. 2 [Predică ţinută de Nicolae Colan în biserica din Alba Iulia la 8 octombrie 1942] B. P. 5 B. 1926. 6. an VIII. Sibiu. an I. 7-8. 1931. p. în Viaţa Ilustrată. Cluj-Napoca. nr. p. Preotul Anghel Pârvănescu. Preotul profesor I. Sibiu. 1936. Sibiu. nr. în Revista Teologică. 204 [Necrolog] B. 1934. 217-219 154 . P. an XX. p. 2257 901. în Viaţa Ilustrată. Sibiu. A. II 1435 898. Preot Ilarion V. în Lumina Satelor. 41-42. Episcopie a Buzăului. an XXIV. Sibiu. 1243 902. A. an XV. P. Prea Sfinţitul Nicolae Ivan. A.

p. P. 3-6 [Cu prilejul împlinirii a două decenii de existenţă a revistei] B. 1-2. an XIV. nr. 34-36 B. Pro domo: Ne mutăm. Sibiu. Probleme actuale. Probleme actuale: Biblioteca bunelor traduceri. în Revista Teologică. 2253 906. an XIII. P. Zelul culinar sau exegeza unei fotografii ortodoxe. în Revista Teologică. Filosofia în liceu. P. A. A. Probleme actuale. P. Sibiu. în Viaţa Ilustrată. Sibiu. 2253 907. an XX. Sibiu. în Revista Teologică. 1930. Prima pastorală ca Episcop al Clujului. 2 [Pseudonim Neculce] B. A. Sibiu. p. Probleme actuale. A. 146 909. nr. P. p. în Revista Teologică. 350-352 B. an XVII. Sibiu. 1921. în Telegraful Român. P. 1927. 155 . nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 14. 1927. A. p. A. an LXIX. Cluj-Napoca. în Revista Teologică. an XVII. Probleme sufleteşti: Tâlcul liturghiei. p. Pe marginea concordatului. 186-188 B. Pro domo. 1923. p. 2256 910. A. 2249 905. P. în Renaşterea. Sibiu. an XVII. 1927. 29-30. 23-24 B. A. 2253 908. 12 B. p. II 1433 904. 2260 903. 1936. P.

1938. P. Colan numit episcop de Cluj] B. A. p. 2 B. p. p. Pr. nr. 2260 915. Sibiu. p. 12. nr. 1-2 B. 1937. Cluj-Napoca. 1936. A. nr. nr. I 21580 913. A. în Renaşterea. an XXIV. Episcopul Veniamin-Secretarul. I 21578 916. Sf. I 21586 912. 1943. nr. S. 20-21 [Recenzie] B. I 21586 914. 1934. II 1433 918. în Revista Teologică. 23. A. Sibiu. P. 1-2 B. Protopopul Ion Gorou. Bucureşti. P. 4. în Viaţa Ilustrată. nr. 1943. A. Protopopul Vasile Gan. Sibiu. 1 156 . A. în Viaţa Ilustrată. p. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1936. 1 [N. 1-2 B. A. Sibiu. Episcop Nicolae Colan şi cultura franceză. P. Cluj-Napoca. an XXIV. 12. P. Cluj-Napoca. S. P. în Viaţa Ilustrată. A. p. 7. 1935. 1934. S. an XVI. II 1433 917. Sibiu. 2. an III. 8. Cunoşti tu calea? Chemări cătră suflet. Episcop Nicolae despre francmasonerie. P. 31-32. an XIV. 60 [Necrolog] B. an X. nr. an IV. I 21579 911. Protecţia muncii naţionale. în Viaţa Ilustrată. p. Prof. an II. P. an X. p. P. P. Toma Chiricuţă. 31-32 B. în Renaşterea. p. în Renaşterea. P. 1946. Ioan Lupaş.

1 B. A. p. p. 43-44. p. P. P. P. Sibiu. Cluj-Napoca. 1938. 1944. A. Prof. 1923. 254-255 B. Sibiu. Răspunderea preotului. Recenzie la Memoriile Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andreiu Şaguna din anii 1846. Rânduri pentru Dl. Sibiu. Sibiu. Cluj-Napoca. Ministru de Culte. 1 B. p. 167 926. S. an XXIV. 4 B. an XVI.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 167 923. p. 169 920. nr. nr. în Revista Teologică. an XCII. an XX. Matei. an XIII. II 1435 921. 1946. 1946. 1944. A. II 1436 919. Episcop Nicolae Colan la adresa Dlui. 4. Cluj-Napoca. în Telegraful Român. an XCII. 7. nr. A. 67. P. A. an XCIV. Reforma învăţământului 157 teologic. p. P. A. II 1436 924. în Renaşterea. Răsuflă şi Ţara voivodală. 1 B. Univ. 75. nr. 2249 925. II 1434 922. în Telegraful Român. în Renaşterea. 41-42. în Renaşterea. 1942. P. P. p. Răspunsul P. nr. în Telegraful Român. Răspuns la cuvântarea vicarului protopop Alexandru Baba. 2 B. I. A. 1 B. nr. în Revista . A. 1871. P. Reeducarea Ungariei.

. P. Reorganizarea învăţământului teologic. 133 din 14 Iunie c. 1927. Arad.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Teologică. în Revista Teologică. p. Regele erou. 1939. A. Sibiu. Apărut în Monitorul Oficial Nr. p. p. nr. în Revista Teologică. an LXII. II 1434 929. 2256 933. A. A. 1938.. p. 2249 927. 57-62 B. Sibiu. 26. în . Reîntoarcerea la sat. P. 2-3 B. 1 B. an XIV. Sibiu. P. nr. an XVII. 1944. 2250 931. Regulamentul sectelor religioase. an VI. 439-447 B. P. Sibiu. 1930. de Ion Colan. în Renaşterea. Reînchegarea ortodoxiei. în Viaţa Ilustrată. 133 din 14 Iunie c. Reorganizarea învăţământului 158 teologic. 3430 930. p. 255-258 B. Cluj-Napoca. în Telegraful Român. p. 29-30. p. 39. 4. nr. Sibiu. 1938. 22 [Recenzie] B. 2253 934. în Biserica şi Şcoala. 1. P. A. 167 928. nr. nr. P. A. an XIII. 3. A. 1924. an XX. 1923. A. 13-15 B. Apărut în Monitorul Oficial Nr. P. Sibiu. p. A. nr. 145-150 B. Reorganizarea învăţământului teologic. I 21582 932. în Revista Teologică. P. an XCII. Regulamentul sectelor religioase. nr. an XVI. 5.

Laurenţiu Busuioc. 1. an LXIX. 1665 936. A. 146 938. Sibiu. Dr. 1929. 1 [Pseudonim Neculce] B. Andreiu Buzdug. Dr. Nicolae Terchilă Iosif Vinţan] B. Sibiu. Dr. p. Arad. Ştefan Munteanu. Dr. Andreiu M. nr. X. Dr. nr. Reorganizarea învăţământului teologic. 1-2 [Pseudonim Neculce] B. Crişana şi Maramurăş. Dr. Dr. Ilie Beleuţă. p. Reorganizarea presei bisericeşti: Cotidianul preoţimii. Dimitrie Cioloca. 69. p. A. Iustin Suciu. Ştefan Pop. Dr. Simeon Şiclovan. 42-43. 1930 [În colaborare cu: Dr. P. Pentru părintele I. 50-51. Dumitru Stăniloae. p. Banat. Zeno Munteanu. F. Dr. T. Dr. 937. Ioan David. Vintilă Popescu. nr. Crişanul. Teodor Botiş. în Analele Asociaţiei Andrei Şaguna a Clerului Mitropoliei Ortodoxe Române din Ardeal. Nicolae Popoviciu. Dr. P. Sibiu. N. A. Ştefan Lupşa. în Telegraful Român. în Telegraful Român. P. Ioan Stănescu. Dr. 78-84 B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Telegraful Român. 1931. Dr. Dr. Ioan Paşca. Arhiereu Dr. Dr. 1921. Dr. Academiile de Teologie din Ardeal. Orest Bucevschi. Petru Popoviciu. Dr. Dr. 5 159 . Dr. Petru Barbu. Lumina Satelor. 152 935. Sibiu. Galaction Munteanu. Ionescu dela Biserica Amza din Bucureşti. nr. Nicolae Neaga. p. Replică la replică. an LXXXII. Dr. Iosif Hradil. an LXXVII. 68. Reorganizarea învăţământului teologic. nr. Vasile Lăzărescu. 1934. Dr. Ioan Vască.

an IV. nr. P. 41. Sibiu. p. p. în Viaţa Ilustrată. nr. 405-410 B. p. Sărbătorirea Domnului Profesor Ioan Lupaş (8 Noemvrie 1933). în Revista Teologică. 159 939. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. în Telegraful Român. P. 1942. 941. an XXXVII. p. nr. în Renaşterea. 1931. A. P. Revenire la regimul democratic. A. 5. an XCII. p. 2 B. P. în Tribuna Ardealului. nr. 1933. P. Sămănături de toamnă. 32 B. 1947. 468-469 B. Sibiu. 1944. R. I 21585 945. 146 946. an XXI. A. A. Sibiu. Sacrilegiul dela Sărasău. P. 1-2 B. A. 1 B. 2273 944. 390. 2259 160 . 39-40. P. nr. 1 B. în Revista Teologică. Sămănături de toamnă. în Telegraful Român. în Revista Teologică. P. 385-388 B. II 1436 943. Rugăciunea şi viaţa. ClujNapoca. p. Sărbătoarea păcii. p. nr. an IX. an XXIII. A. Sibiu. 48-49. Sibiu. p. Săptămâna. an XXV. A. A. 1947. 1943. 11-12. 167 940. 1923. an XIII. 2257 942. Sibiu.

în Cuvântul Poporului. 1915. 1-2 161 . 1246 953. A. Scârţăe cerul. p. nr. 1917. 28. A. 1247 954. an XI. Serbări şcolare în Aciliu: Şcoala de copii mici. p. Se'ncheagă frontul ortodox. an XXIII. A. an XV. p. în Renaşterea.] B. Sibiu. nr. p. 4753 951. p. în Viaţa Ilustrată. C. an LXXVIII. A. 2 [Pseudonim N. 5-6.] B. 1925. în Cuvântul Poporului. Sfinţirea bisericii dela castelul regal din Lăpuşna. 950. nr. P. P. 1-2. Sărbătorirea marelui învăţat Sextil Puşcariu. I 21580 948. 1-2 B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 947. Sibiu. Cluj-Napoca. nr. în Gazeta Transilvaniei. Braşov. an XIII. 1937. Serbarea pompierilor din Slimnic. an IV. an XV. nr. p. R. Să se retipărească Biblia!. Scrisoare lui Nistorel. 1929. an I. P. 1933. 40. C. 1937. Sibiu. Sibiu. A. P. 3 [Pseudonim N. 23. 2251 949. 137-138 B. nr. nr. 2259 952. P. 1-6 B. A. 2. 1931. Suru] B. Sibiu. 4. nr. p. în Ardealul. A. 1-2 [Pseudonim Nic. p. C. 2 [Situaţia precară a lui Wilhelm II] B. în Revista Teologică. în Revista Teologică. P. 156.

II 1433 955. A. P. Din problemele vieţii creştine. 953 958. F. Creştinismul şi sclavia. în Telegraful Român. p. p. P. A. Sf. an XIV.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. p. 147 162 . 957. Sinceritatea profesională a preotului. A. 46. P. p. Pavel cătră Filimon. Sibiu. T. 49. P. Sibiu. 1 B. 1 B. A. an LXX. 1925. nr. 1925. Creştinismul şi sclavia. Cluj-Napoca. 2 B. Sf. an LXX. 3-34 B. nr. Sovietele şi religia. A. în Renaşterea. 147 961. în Revista Teologică. Sibiu. II 1433 956. Sfinţirea bisericii din Mănăşturul-Românesc: cuvântarea P. de Eugène de Fay. C. P. nr. P. 1942 [Traducere din limba franceză sub pseudonimul Părintele Nicolae] B. 1936. Botez de la Curtea de casaţie privind introducerea pedepselor corporale în legislaţia românească] B. în Telegraful Român. Sfântul Pavel. nr. Sibiu. 1924-1925. F. Sale Episcopului Nicolae Colan. 28. 1922. 1 [Condamnă propunerea dlui. în Studii Biblice. Cluj-Napoca. 1922. 208-211 B. Sfântul Pavel către Filimon. p. A. T 959. S'o luăm pe turceşte?. în Anuarul I al Academiei teologice Andreiane. 2251 960. 1925. an XV.

1 [Opera naţională dlui Octavian Goga] B. an IX. 6. în Revista Teologică. 1932. A. 1942. Cluj-Napoca. Sf. Biserica răstignită. Sibiu. 333-334 163 . 1-5 B. 1 B. nr. P. Sufletul naţiei noastre. 3429 963. p. în Mitropolia Ardealului. P. nr. an XXI. p. Studii Biblice. în Biserica şi Şcoala. Sudalma. Sibiu. Sulemeneală umanitaristă. 1931. 1. 32585 966. Sibiu. Spre statul păgân. an XIV. în Viaţa Ilustrată. p. 23 B. 8 B. B. în Cuvântul Poporului. p. A. an XX. p. 5. Spicuiri din pastoralele P. Sf. S.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 962. an LXI. A. p. II 1435 968. an IX. I 21585 967. A. 1925 cătră Filimon.1 B. 63. an XCII. 14. Chiriarhi din Mitropolia Ardealului: Fragmente: Din pastorala P. 1944. A. nr. 6-8. 1964. 1942. P. A. Arad. în Renaşterea. Sus să avem inimile!. 1937. Pavel Creştinismul şi scăvlia. în Telegraful Român. 2257 964. P. p. nr. Sibiu. Sibiu. nr. 167 969. 1247 965. Sibiu. nr. Stâlpul de foc. P. Sale Părintelui episcop Nicolae al Clujului. P. A.

p. 4. nr. P. A. vol. Trăiască armata. Teatru în şură. 4 B. II 1438 972. articole. Ediţie îngrijită de Dorel Man. an VI. 1939. Studii. p. I 21585 973. 1958. 11-12. Tipografia Astra-Braşov. nr. 1942. P. Sibiu. I 18065 977. Sibiu. 5. A. nr. în Viaţa Ilustrată. Istoria bisericii şi a vieţii religioase a Românilor din Transilvania şi Ungaria. în Viaţa Ilustrată. 1. p. 1-2 B. 1934. Cluj-Napoca. Toţi într-un gând mărturisim. A. Sibiu. P. A. Ştefan Meteş. 24 [Recenzie] B. an IX. an I. I 21578 971. Sibiu. p. p. Tot despre tineret: Din ciulini smochine?. I 21582 975. Cluj-Napoca. 1935. 32 B. 22 B. an III. nr. P. 1935. Sibiu. J. 1998 B. P. nr. nr. 627-631 B. 40. P. I 18091 970. I 21577 976. an XXVII. A. 1944. 974. 4. în Viaţa Ilustrată. de Ion Colan. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. A. 5. 1949. ediţia II revăzută şi întregită. în Mitropolia Ardealului. 1 164 . P. Taie popa limba. în Renaşterea. Cluj-Napoca. an XCII. în Telegraful Român. nr. an II. Sibiu. Teologie şi spiritualitate ortodoxă. Cv. traduceri. în Viaţa Ilustrată. 9-10. p. p.

nr. nr. I 21578 984. p. 4. Triumful crucii. în Renaşterea. Cluj-Napoca. P.] B. A. nr. an XI. 1935. 3-4. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. P. 4 [Pseudonim D. nr. p. an II. P. 1 B. p. P. în Cuvântul Poporului. I 21585 982. 3. P. p. 1 B. P.. 24. 4 [Pseudonim D. p. 7-8. II 1434 Trei lucruri plăcute lui Dumnezeu. A. 17. II 1438 981. 167 978.. P. 167 985. în Renaşterea. Martie-Aprilie 1935.. Cluj-Napoca. Umbra Generalului. nr. 979. p. an XCII. Cluj-Napoca.] B. 1942. Sibiu. nr. Ţara Bârsei. P. Sibiu. p. 2 B.. Sibiu. A. an XVIII. în Telegraful Român.: De ţară iubitor şi-apărător de ţară. în Renaşterea. 1940. megbuntetem”. în Viaţa Ilustrată. Sibiu. 1 [Pseudonim Neculce] 165 . Trăiască regele. Ţara lui “feljelentem. A. 1949. A. an XXVII. în Cuvântul Poporului. 1924. an XXVII. 54. 32 B. 1944. nr. Treizeci de ani de la catastrofa Titanicului. în Viaţa Ilustrată. p. A.. an VI. 21 [Recenzie] B. I 1438 980. an IX. 4. A. 1243 983. 1949. P. Sibiu. P. 1929. nr. Trei lucruri urâte.

1925. Un cleric ortodox. 1 [Generalul Averescu despre relaţiile cu Sovietele] B. Sibiu. în Viaţa Ilustrată. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. P. 11. 1246 990. 1925. nr. Când se'mpute brânza. Sibiu. an XV. Sibiu. A. an XI. 2 B. P. 2. în Telegraful Român. p. în Revista Teologică. nr. Sibiu. în Revista Teologică. nr. 2261 991. 1246 992. an LXXI. 7-8. nr. 1935. P. A. P. A. an V. an XI. Un patriarh. în Cuvântul Poporului. an XXV. an XII. Sibiu. 179 [Recenzie] B. p. p. 1246 986. Eclipsa nuvelei. Sectele religioase din România. nr. Arhiereul Dr. Ungurii împotriva lui Rothermere. A. Sibiu. P. Un “dătător de legi şi datini” (Andreiu Şaguna). p. A. 1922. Un hambar duhovnicesc. Sibiu. 146 988. p. 1929. 1929. 2. 1-2 [Pseudonim Dinu Pajură] B. I 21573 989. P. Ilarion Puşcariu. A. 2251 987. 1938. Un fenomen literar. P. 51-53. p. Un om care vede. în Revista Teologică. Bucureşti. 2 B. 221-222 [Necrolog] 166 . 1923. 281-282 B. în Cuvântul Poporului. A.

an LXXI. A. an VIII. nr. F. 439-442 B. T. nr. 5-6. 6. Bucureşti. Sibiu. Probleme actuale: Biblioteca 167 . p. A. an IX. Un popas. 1 B. 6.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. p. Sibiu. Sibiu. P. A. P. A. 994. în Cuvântul Poporului. P. an V. 1247 995. 1953. 1-2. 1926. Valea Chioarului. nr. p. 1942. I 21585 998. p. Un sfert de veac. 2261 997. Sibiu. 1243 996. 1 B. în Viaţa Ilustrată. în Cuvântul Poporului. A. p. în Viaţa Ilustrată. Lupaş. 1942. I 21585 999. p. Veacul misionarismului. 1935. 1944. în Tribuna Ardealului. Vieaţa bisericească. Un prieten al studenţimii: Domnul Ministru I. 1000. nr. A. Un popas. P. P. R. P. nr. an XV. nr. p. 2-3 [15 ani de existenţă a hebdomaderului Cuvântul Poporului] B. 1020. an IX. 1933. 24 B. Vacanţa. an XXV. nr. în Biserica Ortodoxă Română. în Revista Teologică. 5-7 [Un sfert de veac dela întemeierea Revistei Teologice] B. 36. 2248 993. 1. A. Sibiu. 22 B.

an XXII. an I. p. 1924. 19. I 21582 1003. în Transilvania. P. în Revista Teologică. P.. Vieaţa bisericească: Probleme actuale: Clipe măreţe. în Revista Teologică. S. an VI. P.. 2258 1007. Vieţile Sfinţilor pe luna ianuarie. Cel fără'nceput. 4. A. în Viaţa Ilustrată. A. 23-24 B. Popescu. . P. 1939. A. p. I 21586 1004. nr. Victor Lazăr. 1931. 1923. an X. A. 268 [Recenzie] B. 1932. Victor Ion Popa. Sibiu. Viaţa şi actvitatea Episcopului Vasile Moga de dr. Sibiu. 77 B. Sibiu. Sibiu. Vine Crăciunul. Sibiu. 1-2 168 . Sebastian Stanca. 2-3. Sibiu. 1. nr. în Viaţa Ilustrată. Bucureşti. p. p. p. Sibiu. 122 [Recenzie] B. an XIV. 1933. 2259 1006. A. nr. p. în Revista Teologică. în Viaţa Ilustrată. Victor N. 2250 1002. A. P. 1931. 1943. p. Culegere de C. 21 B. A. 7-8 [Necrolog] B. 6.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie bunelor traduceri. 1932. Astăzi s'a născut. P. 32 B. Problema religioasă în ţara noastră.. an XIII. 1934. nr. în Revista Teologică. an XXI. Sibiu. nr. P. an 66. 665 1005. 2249 1001. p.

1936. Sale Episcopului Nicolae Colan. 1246 1009. an X. an V. P. Vraja munţilor sibieni. A. Vraja Liceului Ortodox din Braşov. în Viaţa Ilustrată. F. Cluj-Napoca. Ziua ortodoxiei la Cluj: Conferenţa P. în Analele 169 . p. 1 [La Naşterea Mântuitorului] B. Procesele verbale ale şedinţelor Congresului al cincilea misionar al Asociaţiei clerului Andreiu Şaguna-ţinut la OradeaMare în zilele de 13 şi 14 Noemvrie 1924. în Cuvântul Poporului. p. 11. Zece ani dela sfinţirea Catedralei: Biserică 'naltă cum n'a mai fost altă. Vine Împăratul. P. P. 1011. nr. nr. 17 B. 249-252 B. P. nr. 4. A. I 21577 1012. în România Nouă. an X. în Fraţilor Alexandru şi Ion I. 51-52. 8 B. Vine pacea de Crăciun?. S. 1934. 1937. în Viaţa Ilustrată.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. an XII. I 21577 1008. 1-2 B. Lapedatu la împlinirea vârstei de 60 de ani. Sibiu. Bucureşti. Ciuhandu. în Viaţa Ilustrată. P. Schitul şi sanatorul Păltiniş. p. II 1309 1014. 1943. T. p. p. an I. 1930. nr. I 21586 1010. I 21585 1013. Sibiu. 11. p. P. Nicolae. A. 31-32 B. 1943. 64. Gheorghe. ClujNapoca. A. A. nr. A. Colan.

Ciuhandu. nr. 3-16 B. Colan. Procesele verbale ale şedinţelor Congresului al zecelea al Asociaţiei Clerului Andrei Şaguna. Gheorghe. Crişana şi Maramurăş. ţinut la Alba-Iulia în zilele de 24 şi 25 Noemvrie 1931. Ciuhandu. A. 3-14 B. Banat. Gheorghe. p. Crişana şi Maramurăş.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Asociaţiei Andrei Şaguna a Clerului Mitropoliei Ortodoxe Române din Ardeal. A. Nicolae. nr. Sibiu. 1665 1018. 1935. P. în Analele Asociaţiei Andreiu Şaguna a Clerului Ortodox Român din Mitropolia Ardealului. Procesul verbal al şedinţelor Congresului al XIV-lea al Asociaţiei Clerului Andrei Şaguna ţinut la Caransebeş în zilele de 6-7 Oct. Banat. Arad. V. Ciuhandu. Colan. 1925. în Analele Asociaţiei Andrei Şaguna a Clerului Mitropoliei Ortodoxe Române din Ardeal. XI. 1931. Ciuhandu. nr. Sibiu. în Analele Asociaţiei 170 . A. P. Colan. ţinut la Braşov în zilele de 11 şi 12 Noemvrie 1930. 952 1017. Gheorghe. Colan. în Analele Asociaţiei Andreiu Şaguna a Clerului Ortodox Român. P. 950 1015. p. 59-61 B. p. A. Nicolae. p. Gheorghe. 3-10 B. 1664 1016. XII-XVII. Sibiu. 1940. Nicolae. P. Procesul verbal al celui de al XIII-lea congres al Asociaţiei Clerului Andreiu Şaguna ţinut la Sibiu în ziua de 29 Octomvrie 1934. 1932. Procesele verbale ale şedinţelor Congresului al XI-lea al Asociaţiei clerului Andreiu Şaguna. Nicolae.

Nicolae. XI. 1664 1022. nr. Crişana şi Maramurăş. A. Ciuhandu. nr. Gheorghe. Sibiu. 8893 B. Arad. Colan. ora 3. Colan. în sala prefecturei 171 . 952 1023. Şedinţa ţinută la 6 Noemvrie 1933. 1931. 54-58 B. P. 37-43 B. 1665 1019. 950 1021. Colan. Banat. Gheorghe. nr. p. Banat. în Analele Asociaţiei Andrei Şaguna a Clerului Mitropoliei Ortodoxe Române din Ardeal. Colan. Ciuhandu. nr. Colan. p. 1950. Gheorghe. 1940. Raportul General al Comitetului central despre activitatea din anul 1929/30. Crişana şi Maramurăş. 951 1020. Banat. XII-XVII. P. Ciuhandu. Sibiu. Ciuhandu. P. Gheorghe. Nicolae. A. p. A. P. A. X. Crişana şi Maramurăş. Raportul Comitetului Central 1924-1925. p. în Analele Asociaţiei Clerului Andrei Şaguna. Raportul General al Comitetului central pe anul 1930/31. V. Gheorghe. 1926. Nicolae. P. în Analele Asociaţiei Andrei Şaguna a Clerului Mitropoliei Ortodoxe Române din Ardeal. Nicolae. VI. 121125 B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Andreiu Şaguna a Clerului Ortodox Român din Mitropolia Ardealului. nr. Nicolae. 1932. Sibiu. Arad. Ciuhandu. A. Analele Asociaţiei Andrei Şaguna a Clerului Mitropoliei Ortodoxe Române din Ardeal. 59-63 B. Raportul General al Comitetului central cătră congres. p.

în Analele Asociaţiei Andreiu Şaguna a Clerului Ortodox Român din Mitropolia Ardealului. Nicolae. nr. Colan. Sibiu. Colan. Sibiu. A. Nichita al Argeşului. 6-9 B. Sa Părintele Mitropolit Dr. 1940. Colan. 1940. profesor universitar. P. Telegrame omagiale: Domnului Nicolae Iorga. P. Nicolae. şi Mitropolit 172 . nr. în Analele Asociaţiei Andreiu Şaguna a Clerului Ortodox Român din Mitropolia Ardealului. P. 1940. Ciuhandu. 181 B. Gheorghe. în Analele Asociaţiei Andreiu Şaguna a Clerului Ortodox Român din Mitropolia Ardealului. Grigorie al Aradului. Sa arhiereul-vicar Dr. Vasile Stan. 1665 1026. Gheorghe. p. P. Telegrame omagiale: Înalt Preasfinţitului Arhiep. A. A. Sibiu. Telegrame omagiale: Domnului Gheorghe Tătărescu. 182 B. 1940. XIIXVII. Sf. Colan. XII-XVII. Nicolae. P. Ciuhandu. 1665 1024. Nicolae. XII-XVII. Telegrame omagiale: Înalt Preasfinţiei Sale Patriarhul Miron. şi P. Prea Sfinţiţii episcop: Nicolae al Clujului. Gheorghe.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie judeţene Cluj. profesor Nichifor Crainic şi mulţi alţi onoraţiori şi multă obşte creştinească. Ciuhandu. A. nr. Prim Ministru. Sibiu. p. Nicolae Bălan. în Analele Asociaţiei Andreiu Şaguna a Clerului Ortodox Român din Mitropolia Ardealului. p. apoi d. Gheorghe. fiind de faţă Î. p. nr. precum şi peste douăsute de preoţi din Mitropolie. XII-XVII. Ciuhandu. 184 B. 1665 1025. 1665 1027. Sf.

951 1030. pe mâinile parchetului. A. P. în Analele Asociaţiei Andreiu Şaguna a Clerului Ortodox Român din Mitropolia Ardealului. nr. 1926. p. Circulară cătră toate oficiile protopresbiterale şi parohiale din arhidieceza Transilvaniei. Scandalul dela Primăria oraşului Sibiu. W. nr. 146 1032. XII-XVII. Nicolae 173 . Faimosul Dr. p. în Analele Asociaţiei Andreiu Şaguna a Clerului Ortodox Român din Mitropolia Ardealului. 1247 1031. A. Arad. Sibiu. Ciuhandu. P. 17. P. Sibiu. în Telegraful Român. în Analele Asociaţiei Clerului Andrei Saguna. 1921. vicar episcopesc. Nicolae. vicar episcopesc. 5-12 B. Sibiu. dirigintele orchestrei orăşeneşti. P. A. Procesele verbale al şedinţelor Congresului al şaselea comemorativ al Asociaţiei clerului Andrei Şaguna-ţinut la Sibiu în zilele de 17 şi 18 Noemvrie 1925. secretar consistorial. în Cuvântul Poporului. Nicolae Colan. 1931. an LXIX. Nicolae. 1665 1028. nr. 1-2 [Împărţirea cercurilor electorale] B. 1940. 181 B. Gheorghe. p. Colan. 1940. 1665 1029. A. Crăciunescu. Ilarion Puşcariu. Colan. nr. an XIII. 37. 1-2 B. Telegrame omagiale: Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea. nr. A. Schönher.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Nicolae. XIIXVII. 182 B. p. A. Colan. Nicolae. VI. Odor. p. P. Ilarion Puşcariu. Sibiu. A.

vicar episcopesc. Nicolae Bălan. 2 [Stabilirea sărbătorilor religioase şi naţionale] B. Ilarion Puşcariu. Victor Iamandi. Cluj-Napoca. 1 B. Circulară cătră toate oficiile protopresbiterale şi parohiale şi cătră Direcţiunile şcoalelor de sub jurisdicţiunea Consistoriului arhidiecezei ortodoxe române a Transilvaniei. an LXIX. Nicolae Colan. Ministrul educaţiei naţionale şi al cultelor şi artelor. 1921. 1921. II 1434 1036. P. secretar consistorial. în Renaşterea. A. Circulară cătră toate oficiile protopresbiterale şi parohiale şi cătră membrii întregului corp didactic confesional. Miron Cristea. nr. 42. Nicolae Colan. P. secretar consistorial. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Colan. 1921. p. Sibiu. vicar episcopesc. A. 1938. nr. P. nr. an XVI. Patriarhul României. 3 [Retribuţiile membrilor corpului didactic chemaţi în armată] B. 39. an LXIX. secretar. 40. A. Nicolae Colan. Circulară cătră preoţimea ortodoxă română din arhidieceza Transilvaniei. Ministrul Justiţiei. P. 23. p. p. Circulară cătră preoţimea ortodoxă din arhidieceza Transilvaniei. Decretul-Lege pentru organizarea învăţământului teologic. secretar. 146 1034. Arhiepiscop şi Mitropolit. Ilarion Puşcariu. A. p. an LXIX. Sibiu. în Telegraful 174 . Nicolae Colan. Sibiu. 146 1035. în Telegraful Român. 146 1033. 2 B. în Telegraful Român. în Telegraful Român.

Nicolae Bălan. A. Circulară cătră toate oficiile protopresbiterale şi parohiale din arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. p. 1 [Programe culturale pentru ofiţerii armatei române aflaţi la Sibiu] B. 146 1038. Arhiepiscop şi Mitropolit. Iubitului cler şi popor: Har şi milă şi pace dela Dumnezeu-Tatăl dela Domnul nostru Iisus Hristos. Cons. Nicolae Colan. P. Circulară cătră toate oficiile protopresbiterale şi parohiale din arhidieceză. 42. 1 [Înfiinţarea unui muzeu bisericesc] B. Sibiu. 1297 175 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Român. 1921. în Telegraful Român. Arhiepiscop şi Mitropolit. A. Nicolae Colan. sec. p. 37. 1-5 [Pastorala Episcopatului din Ardeal împotriva comunismului] B. Andrei. Sibiu. 1921. Arhiepiscop şi Mitropolit. Nicolae Bălan. Nicolae [Colan]. Nicolae [Bălan]. 1-2 B. în Telegraful Român. Nicolae Colan. an LXIX. nr. 146 1039. nr. 1921. 79. nr. Nicolae Bălan. 146 1037. A. Cons. an LI. p. Arhiepiscop şi Mitropolit. Caransebeş. Episcop al Aradului. 146 1040. P. sec. A. P. P. 13. A. Sibiu. P. an LXIX. nr. an LXIX. în Foaia Diecezană. în Telegraful Român. p. sec. 3 [O nouă împărţire a protopopiatelor] B. Circulară cătră toate oficiile protopresbiterale şi parohiale din arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. an LXIX. 1921. 1936. Episcop al Clujului. 14. nr. Cons. Sibiu. p.

1936. episcopul Aradului. 1936. Arad. episcopul Clujului. 4512/1949. în Renaşterea. A. episcopul Aradului. Nicolae [Colan]. nr. în Viaţa Ilustrată. Episcop al Aradului. A. Nicolae [Colan]. nr. 10. 2 B. Nicolae [Colan]. 1949. nr. Mitropolit al Ardealului. 3428 1042. P. p. Mitropolit al Ardealului. Biserica împotriva comunismului. Nicolae [Colan]. 6 [Gestiunea parohiilor] 176 . A. 25-26.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1041. p. p. 1936. an LX. Dintr-un apel al ierarhilor ortodocşi din Ardeal. episcopul Aradului. episcopul Clujului. Circulară nr. II 1433 1044. C. an XIV. Cluj-Napoca. P. Cluj-Napoca. Episcop. an III. Cluj-Napoca. Arhiepiscop şi Mitropolit. Nicolae Bălan. 1-2 [Pastorală anticomunistă] B. p. Cluj-Napoca. Andrei. 1-5 B. I 21579 1045. Andrei. P. nr. A. în România Nouă. Nicolae [Bălan]. an IV. Iubitului cler şi popor: Har şi milă şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. Pastorala Episcopatului din Ardeal împotriva comunismului. episcopul Clujului. nr. 1-5 B. Migdal. p. în Renaşterea. Nicolae [Colan]. 1936. Nicolae Bălan. 42. în Biserica şi Şcoala. Andrei. Episcop al Clujului. an XXVII. 43. II 1308 1043. Nicolae Bălan. Andrei. 221. Iubitului cler şi popor: Har şi milă şi pace dela Dumnezeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Hristos. Mitropolit al Ardealului. P. Revizor Contabil.

Migdal. în Renaşterea. nr. 1949. Secretar. 1947. Episcop. an XXVIII. Migdal. Revizor Contabil. an XXVIII. 6 [Impozitele parohiilor către stat] B. p. C. p. Circulară nr. 19-20. 3. ClujNapoca. în Renaşterea. Circulară nr. A. Constantin Haşcău. II 1438 1047. Nicolae [Colan]. P. în Renaşterea. Clujnapoca. ClujNapoca. 3. P. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. ClujNapoca. II 1438 1050. nr. Nicolae [Colan]. în Renaşterea. nr. P. 108/1950. p. 3089/1949. II 1438 1046. 5-6. nr. p. 3. A. A. Apel către protopopii. 517/1950. 4 B. Nicolae [Colan]. 516/1950. II 1438 1049. Episcop. Revizor Contabil. 6 [Întocmirea proiectelor de buget pentru anul 1950] B. II 1438 1048. nr. P. 1950. Constantin Haşcău. Revizor Contabil. 6 [Achitarea 177 . an XXVII. C. Nicolae [Colan]. în Renaşterea. Secretar. P. Aviz nr. Cluj-Napoca. 1950. în Renaşterea. Migdal. II 1436 1051. Circulară nr. 107/1950. Episcop. an XXVIII. 5-6. C. 6 [Parohiile vor raporta numerele de cont deschise la Banca de Stat] B. an XXVIII. 1950. Nicolae [Colan]. an XXV. Revizor Contabil. nr. Episcop. ClujNapoca. p. P. Migdal. Episcop. 6 [Vor fi pedepsiţi preoţii care vor lipsi nemotivat din parohii] B. p. Preoţii şi credincioşii eparhiei noastre. A. Nicolae [Colan]. A. C. Circulară nr. Episcop. 1950.

Nicolae [Colan]. A. 3535/1947. Episcop. Episcop. p. 4 [Catedre vacante la Liceul ortodox Mitropolitul Simion Ştefan din Cluj] B. 1189/1947. II 1438 1057.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie taxelor parohiilor către episcopie] B. Secretar. ClujNapoca. 25-26. Secretar. P. nr. Episcop. 22-23. 4 [Editarea Molitvelnicului şi a Aghiasmatarului] B. 1949. p. nr. ClujNapoca. 1947. în Renaşterea. A. P. Nicolae [Colan]. Aviz nr. Constantin Haşcău. II 1436 1055. ClujNapoca. Nicolae [Colan]. Constantin Haşcău. an XXV. 3993/1949. Aviz nr. 4090/1949. Episcop. în Renaşterea. Constantin Haşcău. nr. A. Aviz nr. Nicolae [Colan]. Constantin Haşcău. an XXVII. p. Episcop. Episcop. 3269!1947. nr. II 1438 1052. Nicolae [Colan]. 22-23. 6 [Măsuri care se impun pentru conservarea patrimoniului] B. 6 [Declaraţie pentru reţineri] B. ClujNapoca. an XXV. II 1436 1053. P. P. an XXVII. în Renaşterea. Secretar. 1947. Constantin Haşcău. în Renaşterea. 1947. P. 178 . 10. nr. Nicolae [Colan]. Circulară nr. 1949. A. Constantin Haşcău. ClujNapoca. an XXV. p. Secretar. Secretar. în Renaşterea. 4 [Catedre vacante la Liceul Doamna Stanca din Cluj] B. A. P. II 1438 1056. p. A. 25-26. Circulară nr. II 1436 1054.

Constantin Haşcău. Circulară nr. în Renaşterea. Nicolae [Colan]. A. 652/1947. P. Constantin Haşcău. Secretar. 4 [Decontarea calendarelor] B. an XXV. Circulară nr. ClujNapoca. P. nr. Clujnapoca. Constantin Haşcău. A. 1947. A. Circulară nr. p. Episcop. an XXVII. ClujNapoca. II 1436 1060. 4 [Programul liturghiilor din Postul Paştelui] B. Cluj179 . II 1436 1059. 1947. Episcop. Nicolae [Colan]. în Renaşterea. 4 [Ca urmare a creşterii preţului hârtiei corespondenţa dintre protopopiate se va face prin intermediul circularelor din publicaţia Renaşterea] B. în Renaşterea. p. 1223/1947. Nicolae [Colan]. Circulară nr. 10. Episcop. nr. Circulară nr. Nicolae [Colan]. în Renaşterea. II 1436 1061. 1949. în Renaşterea. Episcop. nr. an XXV. p. an XXV. P. 6 [Se cer Matricola Botezaţilor. 1252/1947. an XXV. 9. 1396/1947. ClujNapoca. nr. Secretar. 716/1947. în Renaşterea. 25-26. Cununaţilor şi Morţilor din 1948] B. 1947. Circulară nr. Nicolae [Colan]. Secretar. 9. 4 [Fixarea temelor de discuţie pentru conferinţele preoţeşti ale Eparhiei] B. nr. Episcop. A. p. Secretar. 4129/1949. II 1436 1062. P. Constantin Haşcău. 9. p. 1947. Secretar. Constantin Haşcău. P. ClujNapoca. II 1438 1058. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Secretar.

nr. 18-19. ClujNapoca. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Napoca. Secretar. 2582/1947. ClujNapoca. în Renaşterea. Constantin Haşcău. an XXV. nr. ClujNapoca. ClujNapoca. Secretar. p. II 1436 1065. Episcop. 1947. A. Constantin. II 1436 1063. Nicolae [Colan]. 1766/1947. 11. an XXV. 1947. p. p. Circulară nr. nr. p. 10. 4 [Institutul General de Asigurare acordă împrumuturi ipotecare membrilor săi] B. Constantin Haşcău. Nicolae [Colan]. P. Nicolae [Colan]. Secretar. A. II 1436 1067. Circulară nr. II 1436 1064. 4 [Preoţii să îndemne credincioşii să cultive legume] B. p. 4 [Protopopii trebuie să anunţe din timp numărul exact al bisericilor 180 . Episcop. A. P. 1183/1947. 1947. nr. 10. 1947. Circulară nr. P. Episcop. în Renaşterea. Secretar. Constantin Haşcău. an XXV. Haşcău. nr. Nicolae [Colan]. 1947. în Renaşterea. P. p. Circulară nr. II 1436 1066. Nicolae [Colan]. 2618/1947. 986/1947. A. în Renaşterea. Clujnapoca. Episcop. an XXV. Secretar. 4 [Administraţia financiară face apel la preoţi să-i îndemne pe credincioşi să plătească impozitele] B. 4 [Preoţii care doresc să cumpere cartea tradusă de profesorul D. A. 16-17. Constantin Haşcău. 1947. an XXV. 16-17. an XXV. 4 B. Circulară nr. nr. Stăniloae să facă noi comenzi] B. în Renaşterea. Episcop.

nr. Episcop. 1947. nr. în Renaşterea. 20-21. Nicolae [Colan]. Circulară nr. II 1436 181 . ClujNapoca. Constantin Haşcău. A. A. 3617/1947. Episcop. Constantin Haşcău. A. în Renaşterea. Circulară nr. ClujNapoca. Nicolae [Colan]. 3616/1947. Secretar. P. Nicolae [Colan]. 4 [Instalările de preoţi în parohii se vor face de către protopopi] B. P. Nicolae [Colan]. 26-27. an XXV. Secretar. ClujNapoca. 1947. Episcop. Circulară nr. an XXV. 3622/1947. nr. Constantin Haşcău. 24-25. 4 [Editarea unui volum cuprinzând conferinţele publice ţinute în aula Academiei teologice Andreiane în perioada ianuarieaprilie 1947] B. 4 [Ofertă de cumpărare de cărţi pentru parohiile interesate] B. 1947. p. p. 2742/1947. 1947. ClujNapoca. ClujNapoca. în Renaşterea. an XXV.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie care urmează să fie sfinţite] B. Secretar. 24-25. Secretar. II 1436 1070. A. 4 [Preţul abonamentelor la revista Biserica Ortodoxă Română] B. II 1436 1071. 4 [Abonamente pentru revista Biserica Ortodoxă Română] B. II 1436 1072. Circulară nr. P. II 1436 1068. Secretar. p. Constantin Haşcău. A. A. în Renaşterea. an XXV. Constantin Haşcău. P. Episcop. p. P. 24-25. nr. Episcop. Circulară nr. în Renaşterea. 3827/1947. Nicolae [Colan]. nr. p. II 1436 1069. P. an XXV. 1947.

II 1436 1075. 4 [Caterisirea stareţului Cleopa Grigoraş de la mănăstirea Cocoş din jud. 38-39. Nicolae [Colan]. P. II 1436 1077. Constantin Haşcău. A. A. A. Secretar. 4 [Tema conferinţelor preoţeşti din toamna anului 1947] B. an XXV. P. A. ClujNapoca. Episcop. P. II 1436 1078. Constantin Haşcău. 44-45. Constantin Haşcău. Constantin Haşcău. p. Episcop. an XXV. în Renaşterea. 4 [Ameliorarea golurilor de munte şi păşunilor alpine pentru creşterea vitelor în afara pădurilor] B. Circulară nr. 26-27. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. în Renaşterea. Episcop. ClujNapoca. Şecretar. 4 [Abonamente pentru publicaţia Calendarul creştinului de Lege Răsăriteană] B. Secretar. 1947. 3912/1947. p. Circulară nr. Episcop. în Renaşterea. Nicolae [Colan]. nr. în Renaşterea. 5778/1947. Episcop. nr. nr. ClujNapoca. p. Circulară nr. Circulară nr. în Renaşterea. Secretar. Nicolae [Colan]. ClujNapoca. 6208/1947. A. 28-29. Tulcea] B. 1947. Constantin Haşcău. ClujNapoca. an XXV. 44-45. an XXV. Constantin Haşcău.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1073. P. 1947. p. Secretar. II 1436 1074. Circulară nr. an XXV. p. 4 [Adoptarea de către credincioşi a copiilor orfani] B. 182 . 6552/1947. II 1436 1076. nr. nr. Episcop. 1947. 1947. 4161/1947. Nicolae [Colan]. P.

A. p. nr. 4 [Regulamente financiare] B. în Renaşterea.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Secretar. P. an XXV. P. 1947. A. 1947. Constantin Haşcău. 13-14. Secretar. ClujNapoca. 1418/1948. A. Cluj-Napoca. 6974/1947. în Renaşterea. Circulară nr. Constantin Haşcău. 1278/1948. an XXVI. 1947. II 1436 1082. p. Secretar. ClujNapoca. ClujNapoca. 4 [Abonamentele la revista Biserica Ortodoxă Română] B. II 1436 1080. Secretar. 4 [Apariţia Calendarului creştin de lege răsăriteană pe anul 1948] B. p. an XXV. Nicolae [Colan]. Episcop. 7050/1947. Circulară nr. II 1437 1083. P. 1948. 7129/1947. 4 [Achitarea taxei Sidoxia de către toţi preoţii] B. Episcop. ClujNapoca. în Renaşterea. A. 4 [Temele Conferinţelor preoţeşti] 183 . nr. Circulară nr. Nicolae [Colan]. p. în Renaşterea. II 1436 1079. 50-51. Episcop. nr. ClujNapoca. nr. Constantin Haşcău. Nicolae [Colan]. Episcop. în Renaşterea. Constantin Haşcău. Circulară nr. Nicolae [Colan]. p. an XXV. 50-51. Circulară nr. P. Secretar. A. 4 [Obligaţia preoţilor şi a protopopilor de a întocmi liste cu cărţile personale şi cele aflate în bibliotecile parohiale] B. 44-45. 1948. 50-51. p. Circulară nr. Nicolae [Colan]. Constantin Haşcău. an XXVI. 13-14. în Renaşterea. an XXV. Secretar. II 1436 1081. nr. nr. P. Episcop. 6893/1947. 1947.

Nicolae [Colan]. 25-26. A. ClujNapoca. Secretar. Nicolae [Colan]. A. an XXVI. Circulară nr. p. p. 4 [Obligaţia preoţilor de a trimite Oficiilor protopopeşti toate cazurile de inscripţii şi pisanii din biserici şi case parohiale] B. 184 . II 1437 1087. 31-34. Circulară nr. Secretar. 1948. în Renaşterea. p. Constantin Haşcău. Constantin Haşcău. 3008/1948. 19-20. A. II 1437 1089. P. 1894/1948. 5809/1948. ClujNapoca. A. ClujNapoca. Circulară nr. Constantin Haşcău. 4 [Reglementarea vieţii monahiilor] B. A. II 1437 1084. p. Secretar. Circulară nr. Secretar. Nicolae [Colan]. nr. an XXVI. P. 4 [Se stabileşte diurna preotului şi a protopopului] B. în Renaşterea. II 1437 1086. Episcop. II 1437 1088. Episcop. P. 4 [Preoţii pot primi împrumuturi de la Creditul Naţional Agricol] B. 25-26. Constantin Haşcău. 1948. 1948. p. Episcop. nr. A. Episcop. 1948. Nicolae [Colan]. 13-14. Circulară nr. ClujNapoca. în Renaşterea. an XXVI. nr. an XXVI. Constantin Haşcău. 4 [Caracterul secret al informaţiilor privind armata] B. Episcop. ClujNapoca. Nicolae [Colan]. P. nr. 1948. Nicolae [Colan]. P. an XXVI. în Renaşterea. Episcop. 2414/1948. Secretar. P. Constantin Haşcău.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. nr. în Renaşterea. II 1437 1085. 1326/1948.

p. 1948. Nicolae [Colan]. 1948. 1948. Circulară nr. Circulară nr. Constantin Haşcău. Circulară nr. P. p. Secretar. în Renaşterea. Episcop. 35-36. nr. 31-34. Nicolae [Colan]. nr. an XXVI. în Renaşterea. ClujNapoca. Circulară nr. 6211/1948. nr. Nicolae [Colan]. nr. A. 11 [Să fie anunţate cazurile de demisie sau de părăsire a locurilor de muncă] B. ClujNapoca. 49-52. ClujNapoca. II 1437 1091. Episcop. P. Nicolae [Colan]. Circulară nr. nr. II 1437 1090. 1948. Constantin Haşcău. A. 11 [Tabloul general al zidirii de case parohiale noi şi reparări de case] B. Secretar. 3670/1948. an XXVI. 6212/1948. p. Episcop. P. A. A. 6280/1948. 49-52. Cluj-Napoca. P. 11 [Tabloul general al zidirilor de biserici noi şi renovărilor din anul 1948] B. P. ClujNapoca.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Secretar. în Renaşterea. an XXVI. 49-52. p. p. ClujNapoca. în Renaşterea. Constantin Haşcău. Secretar. 11 [Problema 185 . Nicolae [Colan]. 4 [Măsuri sanitare pentru stoparea epidemiei de tifos exantematic] B. II 1437 1094. 1948. 6298/1948. Constantin Haşcău. Episcop. 4 [Demisie din monahism] B. Secretar. nr. 49-52. II 1437 1092. an XXVI. Episcop. II 1437 1093. în Renaşterea. an XXVI. p. A. Constantin Haşcău. în Renaşterea. Secretar. Circulară nr. 1948. an XXVI. 4158/1948.

Secretar. Circulară nr. II 1437 1095. Nicolae [Colan]. 186 . ClujNapoca. 6 [Este anunţată editarea mai multor cărţi religioase] B. A. p. 49-52. 3-4. A. 12 [Tabloul parohiilor vacante] B. Clujnapoca. A. P. Constantin Haşcău. Secretar. Episcop. 6751/1948. Constantin Haşcău. Constantin Haşcău. II 1437 1097. P. 11 [Să fie întocmite de către parohii bugetele de cheltuieli pentru anul 1949] B. Secretar. în Renaşterea. Episcop. A. nr. Circulară nr. Nicolae [Colan]. CujNapoca. Episcop. P. 1948. 1949. an XXVI. 49-52. P. Circulară nr. 1-2. 6521/1948. ClujNapoca. în Renaşterea. Episcop. Episcop.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie gestiunilor parohiale] B. Nicolae [Colan]. II 1438 1100. Circulară nr. Nicolae [Colan]. an 49-52. în Renaşterea. 1948. 12 [Situaţia militară a preoţilor şi a călugărilor] B. 6 [Inventarierea patrimoniului public] B. P. A. Nicolae [Colan]. II 1438 1099. Secretar. an XXVI. Secretar. II 1437 1096. P. A. nr. an XXVII. nr. Haşcău. nr. Constantin Haşcău. an XXVII. 6167/1948. p. Nicolae [Colan]. Circulară nr. Constantin Haşcău. în Renaşterea. p. II 1437 1098. ClujNapoca. 6299/1948. 6871/1949. Episcop. Constantin. 1948. p. p. în Renaşterea. 1949.

7-8. Episcop. p. 5 [Ziua presei ortodoxe] B. ClujNapoca. P. 1949. 6 [Obligaţia preoţilor de a-şi achita taxa către Fondul Ajutorului Preoţesc] B. Protopopi şi Preoţi din cuprinsul Eparhiei Vadului. p. nr. Circulară nr. 1949. Secretar. 1949. Constantin Haşcău. ClujNapoca. A. an XXVII. p. în Renaşterea. 7-8. Constantin Haşcău. în Renaşterea. II 1438 1103. II 1438 1104. Secretar. C. Nicolae [Colan]. în Renaşterea. în Renaşterea. Feleaculuzi şi Clujului. 679/1949. 5-6. Nicolae [Colan]. an XXVII. p. 484/1949. Constantin Haşcău. A. ClujNapoca. 6 [Întocmirea necesarului de obiecte de cult de către preoţi] B. Episcop. 1949.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Circulară nr. A. nr. Constantin Haşcău. 1949. II 1438 1102. Secretar. 7-8. Păr. 187 . P. P. II 1438 1105. an XXVII. Episcop. Cluj-Napoca. A. P. 6 [Asigurarea bisericilor contra incendiilor] B. Nicolae [Colan]. II 1438 1101. în Renaşterea. Circulară nr. P. Constantin Haşcău. Circulară nr. an XXVII. Episcop. ClujNapoca. 1441/1949. 626/1949. nr. C. Circulară tuturor P. Secretar. Secretar. A. Episcop. nr. Nicolae [Colan]. an XXVII. Nicolae [Colan].

Constantin Haşcău. A. ClujNapoca. P. an XXVII. nr. în Renaşterea. A. Constantin Haşcău. Circulară nr. Circulară nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie nr. 7-8 [Stabilirea diurnelor de deplasare pentru preoţi] B. 2310/1949. Constantin Haşcău. P. 1949. an XXVII. nr. Nicolae [Colan]. II 1438 1108. P. p. 6 [Apel pentru însămânţarea terenurilor agricole aparţinătoare parohiilor] B. în Renaşterea. 2571/1949. P. p. 6 [Excluderea unui călugăr din monahism] B. ClujNapoca. Nicolae [Colan]. p. 23-24. II 1438 1109. Secretar. în Renaşterea. nr. Circulară nr. 2140/1949. în Renaşterea. nr. Nicolae [Colan]. ClujNapoca. A. 1949. P. 6 [Pangarele bisericeşti nu se impozitează] B. Secretar. Constantin Haşcău. 1949. Constantin Haşcău. 15-16. 1949. 15-16. Episcop. 6 [Interzicerea mutării preoţilor în altă parohie fără aprobare] B. II 1438 1107. II 1438 1106. 1-2. Episcop. Nicolae [Colan]. p. Secretar. 15-16. Circulară nr. nr. 1949. A. II 1438 1110. an XXVII. în Renaşterea. A. Secretar. 3886/1949. ClujNapoca. ClujNapoca. an XXVII. p. II 1438 188 . p. Nicolae [Colan]. A. Circulară nr. Episcop. an XXVII. 2140/1949. Episcop. P. 15-16. Secretar. Episcop. 6 [Apel pentru transcrierea în cartea funciară a averii fostului cult greco-catolic pe cultul ortodox] B.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

1111. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 3788/1949, în Renaşterea, ClujNapoca, an XXVII, nr. 23-24, p. 6 [Se interzice pictarea bisericilor de către pictori neautorizaţi] B. A. P. II 1438 1112. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 1778/1947, în Renaşterea, ClujNapoca, 1947, an XXV, nr. 12, p. 4 [Parohiile care au publicat concursuri în revista Renaşterea trebuie să le plătească] B. A. P. II 1436 1113. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 1688/1947, în Renaşterea, ClujNapoca, 1947, an XXV, nr. 12, p. 4 [Lupta împotriva atacurilor de omizi] B. A. P. II 1436 1114. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 2236/1947, în Renaşterea, Clujnapoca, 1947, an XXV, nr. 14-15, p. 4 [Obligaţia plăţii calendarelor primite de către fiecare parohie] B. A. P. II 1436 1115. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 1/1948, în Renaşterea, ClujNapoca, 1948, an XXVI, nr. 1-2, p. 4 [Obligaţia preoţilor de a depune jurământul de fidelitate faţă de nou înfiinţata Republică Populară Română] B. A. P. II 1437 1116. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, 189

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

Secretar. Circulară nr. 2236/1947, în Renaşterea, Clujnapoca, 1947, an XXV, nr. 14-15, p. 4 [Datoria preoţilor de a îndemna pe credicioşi să cultive pământul în contextul secetei prelungite] B. A. P. II 1436 1117. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 228/1948, în Renaşterea, ClujNapoca, 1948, an XXVI, nr. 5-6, p. 4 [Timbrarea chitanţelor şi a actelor justificative] B. A. P. II 1437 1118. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 177/1948, în Renaşterea, ClujNapoca, 1948, an XXVI, nr. 5-6, p. 4 [Trei călugăriţe excluse din monahism] B. A. P. II 1437 1119. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 559/1948, în Renaşterea, ClujNapoca, 1948, an XXVI, nr. 7-8, p. 4 [Sarcina preoţimii de a contribui la eradicarea analfabetismului] B. A. P. II 1437 1120. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 6542/1948, în Renaşterea, ClujNapoca, 1948, an XXVI, nr. 7-8, p. 4 [Inventarierea bunurilor bisericeşti] B. A. P. II 1437 1121. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 100/1948, în Renaşterea, ClujNapoca, 1948, an XXVI, nr. 9-10, p. 4 [Recomandare editorială pentru preoţi] 190

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

B. A. P. II 1437 1122. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 963/1948, în Renaşterea, Clujnapoca, 1948, an XXVI, nr. 11-12, p. 4 [Obligaţia pictorilor de biserici de a preda Ministerului Cultelor propriile biografii profesionale] B. A. P. II 1437 1123. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 899/1948, în Renaşterea, Clujnapoca, 1948, an XXVI, nr. 11-12, p. 4 [Parohiile trebuie să comunice episcopiei toate stricăciunile provocate de război] B. A. P. II 1437 1124. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 757/1948, în Renaşterea, ClujNapoca, 1948, an XXVI, nr. 11-12, p. 4 [Obligaţia preoţilor de a se abona la revista România Aeriană] B. A. P. II 1437 1125. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 1886/1948, în Renaşterea, ClujNapoca, 1948, an XXVI, nr. 21-22, p. 4 [Schimbarea Regulamentului de funcţionare a Băncii Naţionale] B. A. P. II 1437 1126. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 2641/1948, în Renaşterea, ClujNapoca, 1948, an XXVI, nr. 23-24, p. 4 [Obligaţia preoţilor de a trimite listele de cărţi din bibliotecile particulare şi din cele ale parohiilor] B. A. P. II 1437 191

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

1127. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 2674/1948, în Renaşterea, ClujNapoca, 1948, an XXVI, nr. 23-24, p. 4 [Preoţii parohi vor deveni gestionari ai bunurilor parohiilor] B. A. P. II 1437 1128. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară nr. 2419/1948, în Renaşterea, ClujNapoca, 1948, an XXVI, nr. 23-24, p. 4 [Condiţiile pe care preoţii trebuie să le îndeplinească pentru a trece la o clasă superioară] B. A. P. II 1437 1129. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Circulară tuturor P. C. C. Păr. Protopopi şi Preoţi din cuprinsul Eparhiei Clujului, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1949, an XXVII, nr. 1-2, p. 6 [Parohiile ortodoxe vor coordona activitatea celor greco-catolice] B. A. P. II 1438 1130. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Comunicat nr. 1600/1949, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1949, an XXVII, nr. 7-8, p. 6 [Programul conferinţelor organizate în Postul Paştelui] B. A. P. II 1438 1131. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Comunicat 1147/1949, în Renaşterea, ClujNapoca, 1949, an XXVII, nr. 7-8, p. 6 [Încasarea taxelor de la parohii] B. A. P. II 1438 1132. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, 192

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

Secretar. Comunicat nr. 1981/1949, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1949, an XXVII, nr. 7-8, p. 6 [Taxele care se vor percepe pentru vizitele medicale] B. A. P. II 1438 1133. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Comunicat nr. 2002/1949, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1949, an XXVII, nr. 7-8, p. 6 [Obligaţia preoţilor de a cultiva pământul aparţinător parohiilor] B. A. P. II 1438 1134. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar. Comunicat nr. 3391/1949, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1949, an XXVII, nr. 21-22, p. 6 [Executarea unor lucrări de construcţie trebuie realizată cu acordul Ministerului Construcţiilor] B. A. P. II 1438 1135. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat nr. 4378/1946, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1946, an XXIV, nr. 34-35, p. 4 [După un an de întrerupere revista Transilvania reapare] B. A. P. II 1436 1136. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat nr. 1114/1947, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1947, an XXV, nr. 9, p. 4 [Reorganizarea cercurilor şi despărţămintelor preoţeşti] B. A. P. II 1436 1137. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat nr. 1431/1947, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1947, an XXV, nr. 11, p. 4 193

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

[Taxele plătite pentru cununii] B. A. P. II 1436 1138. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat, nr. 2619/1947, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1947, an XXV, nr. 18-19, p. 4 [Pentru toate certificatele şi adeverinţele oficiale eliberate de Consiliul Eparhial se va încasa suma de 10000 lei] B. A. P. II 1436 1139. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat nr. 3947/1947, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1947, an XXV, nr. 24-25, p. 4 [Preţul abonamentului la ziarul Renaşterea] B. A. P. II 1436 1140. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat nr. 5090/1947, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1947, an XXV, nr. 36-37, p. 4 [În ziua Înălţării Sfintei Cruci se va purta disc] B. A. P. II 1436 1141. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat nr. 5493/1947, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1947, an XXV, nr. 36-37, p. 4 [Decizia Ministerului Agriculturii şi Domeniilor referitoare la dijme şi arendare] B. A. P. II 1436 1142. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat nr. 5870/1947, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1947, an XXV, nr. 40-41, p. 4 [Taxele concursurilor de ocupare a posturilor de 194

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

B. A. P. II 1436 1143. Nicolae [Colan], Episcop; Haşcău, Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat nr. 1187/1948, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1948, an XXVI, nr. 13-14, p. 4 [Postul Naşterii Domnului] B. A. P. II 1437 1144. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat nr. 4458/1948, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1948, an XXVI, nr. 37-40, p. 4 [Învăţământul religios a fost lăsat în grija Bisericii] B. A. P. II 1437 1145. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat nr. 6485/1948, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1948, an XXVI, nr. 49-52, p. 11 B. A. P. II 1437 1146. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat nr. 1355/1948, în Renaşterea, Cluj-napoca, 1948, an XXVI, nr. 13-14, p. 4 [Revizuirea bibliotecilor personale şi parohiale de către preoţi pentru eliminarea cărţilor epurate de Ministerul Informaţiilor] B. A. P. II 1437 1147. Nicolae [Colan], Episcop; Constantin Haşcău, Secretar eparhial. Comunicat nr. 3008/1948, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1948, an XXVI, nr. 25-26, p. 4 [Respectarea rânduielilor canonice la transferarea preoţilor dintr-o eparhie în alta] 195

nr. Comunicat nr. II 1436 1153. Constantin Haşcău. P. Cluj-Napoca. A. p. 49-52. Secretar. an XXIV. p. Comunicat nr. Episcop. Comunicat nr. an XXVI. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. nr. A. 2872/1948. 1949. Constantin Haşcău. 6239/1948. II 1438 1152. în Renaşterea. A. Nicolae [Colan]. Episcop. 1044/1949. Constantin Haşcău. Secretar eparhial. Cluj-Napoca. II 1437 1150. în Renaşterea. p. A. II 1437 1149. 36. Constantin Haşcău. în Renaşterea. P. 1948. Episcop. Episcop. Cluj-Napoca. P. Episcop. în Renaşterea. A. 1948. 1949. în Renaşterea. Comunicat nr. P. Cluj-Napoca. p. 4 [Formula de pomenire a Capului Statului în biserici şi la slujbele religioase] B. P. 5222/1946. an XXVII. Secretar eparhial. Cluj-Napoca. II 1438 1151. Secretar. 25-26. Secretar. nr. nr. 7-8. 6 [Scutirea de impozite pe clădiri] B. 5958/1949. 4 [Taxarea corespondenţei oficiale şi particulare a preoţilor] B. II 1437 1148. an XXVII. 1946. Nicolae [Colan]. an XXVI. Episcop. Comunicat nr. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 196 . Nicolae [Colan]. Constantin Haşcău. A. 12 [Chestiuni de ordin financiar] B. Nicolae [Colan]. Constantin Haşcău. 4 [Exceptarea locuinţelor preoţilor de la rechiziţionare] B. 37-38. nr. P.

în Renaşterea. 1953/1948. Comunicat nr. P. 1948. nr. p. p. A. an XXVI. 4 [Noi prevederi de ordin fiscal] B. 1947. Episcop. Episcop. 1947. P. II 1436 1154. A. în Renaşterea. p. 50-51. p. an XXVI. Cluj-napoca. 7364/1948. viticultura. Cluj-Napoca. 21-22. P. Secretar. Constantin Haşcău. an XXVI. în Renaşterea. Comunicat nr. P. Constantin Haşcău. Episcop. Episcop. în Renaşterea. nr. Nicolae [Colan]. 4 [Aprovizionarea cu geamuri] B. 4 [Plata legitimaţiilor] B. 9-10. II 1437 1158. II 1437 1157. 4 [Respectarea modalităţilor de executare a lucrărilor privind pomicultura. Episcop. Constantin Haşcău. Comunicat nr. 9-10. an XXV. Comunicat nr. Cluj-Napoca. Secretar. nr. Constantin Haşcău. nr. Nicolae [Colan]. 1948. Secretar. II 1436 1155. 527/1948. Constantin Haşcău. A. an XXV. 6765/1947. Nicolae [Colan]. P. 1139/1948. A. nr. Cluj-Napoca.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Secretar. legumicultura] B. Cluj-Napoca. Secretar. 4 [Obligaţia 197 . Nicolae [Colan]. A. Nicolae [Colan]. 1948. 4 [Preoţii vor primi credite de la Institutul Creditul Naţional Agricol pentru exploatări agricole] B. p. 1948. 6948/1947. II 1437 1156. an XXVI. Secretar. în Renaşterea. nr. ClujNapoca. 50-51. 11-12. Comunicat nr. Comunicat nr. p. în Renaşterea.

13-14. în Renaşterea. Comunicat nr. în Renaşterea. Cluj-Napoca. P. Episcop. 406/1949. an XXVI. p. Constantin Haşcău. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie preoţilor de a-şi achita taxele la Fondul Ajutorului Preoţesc] B. Secretar. Nicolae [Colan]. Comunicat nr. an XXVII. Constantin Haşcău. p. Comunicat nr. 5-6 [Concurs pentru ocuparea parohiilor vacante specificându-se şi veniturile fiecărei parohii] B. A. p. 21-22. A. 406/1949. A. A. II 1438 1163. P. Constantin Haşcău. 5-6. 6 [Organizarea unor concursuri pentru ocuparea parohiilor vacante] B. Secretar. Secretar. Nicolae [Colan]. 21-22. Nicolae [Colan]. p. II 1437 1161. Cluj-Napoca. II 1438 198 . 1948. Concurs din Oficiu nr. 1949. Episcop. 4 [Examenle de capacitate preoţească] B. 4 [Trimiterea corespondenţei oficiale] B. A. an XXVII. P. F. Secretar. R. în Renaşterea. 2182/1948. Nicolae [Colan]. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. nr. 1949. an XXVI. II 1437 1159. an XXVI. Episcop. 1948. nr. A. 1948. 23-24. Secretar. 4 [Noile taxe pentru cărţile de identitate pentru C. Nicolae [Colan]. P. 2470/1948. II 1437 1160. nr. în Renaşterea. P. nr. în Renaşterea. Constantin Haşcău. 2549/1948. Constantin Haşcău. p. P. Episcop. ] B. Concurs din oficiu nr. Cluj-Napoca. II 1437 1162. Episcop.

an XXVII. an XXVII. P. A. Nicolae [Colan]. 631/1948. 1949. II 1438 1169. an XXVII. Constantin Haşcău. Episcop. Constantin Haşcău. Secretar. P. Haşcău. 1-2. 3-4. p. 40-41. Constantin Haşcău. an XXVII. Episcop. 199 . p. nr. P. Nicolae [Colan]. în Renaşterea. Episcop. A. Nicolae [Colan]. P. Nicolae [Colan]. 1949. 6 [Concurs pentru ocuparea parohiei Nazna] B. Episcop. 1949. Concurs nr. în Renaşterea. ClujNapoca.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1164. ClujNapoca. Cluj-Napoca. 25-26. 6 [Concurs pentru ocuparea parohiei Racăş] B. p. Concurs nr. II 1436 1165. Constantin. în Renaşterea. p. Nicolae [Colan]. 4 [Orice repartiţie parohială trebuie aprobată de Consiliul eparhial] B. Secretar. A. 1947. Concurs nr. Secretar. A. 6 [Concurs pentru ocuparea parohiei Runc] B. 1949. Concurs nr. CluujNapoca. Secretar. II 1438 1168. nr. 7-8. II 1438 1167. 5868/1947. Nicolae [Colan]. 6 [Organizarea unui concurs pentru ocuparea mai multor posturi de preoţi] B. an XXV. Episcop. p. Constantin Haşcău. Constantin Haşcău. 70/1949. 3/1949. II 1438 1166. 4169/1949. Episcop. nr. P. în Renaşterea. nr. Secretar eparhial. nr. în Renaşterea. A. Concurs nr. ClujNapoca.

în Renaşterea. 0000/1946. 4517/1946. Episcop. Secretar. nr. 21-22. P. nr. Episcop. 1946. Concurs nr. Secretar. Concurs nr. P. an XXVII. în Renaşterea. Secretar.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Secretar. 10/1949. p. A. p. P. 3476/1949. ClujNapoca. 34-35. an XXIV. Episcop. Constantin Haşcău. ClujNapoca. P. A. an XXCII. p. ClujNapoca. Episcop. ClujNapoca. A. ClujNapoca. 6 [Concurs pentru ocuparea parohiei Mociu] B. II 1438 1171. în Renaşterea. Constantin Haşcău. 2809/1949. 4 [Concurs pentru 200 . nr. Concurs nr. II 1436 1174. Episcop. nr. 21-22. Concurs nr. 34-35. p. Nicolae [Colan]. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de pădurar în Făget] B. 1949. 36. nr. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc în Luduş] B. an XXVII. în Renaşterea. 6 [Organizarea unui concurs pentru ocuparea parohiei Luna] B. Nicolae [Colan]. Constantin Haşcău. Constantin Haşcău. Secretar. II 1438 1172. 1949. A. Secretar. 31/1946. 6 [Organizarea unui concurs pentru ocuparea parohiiilor MintiulGherlei şi Batin] B. în Renaşterea. nr. P. A. 7-8. Nicolae [Colan]. ClujNapoca. Concurs nr. II 1436 1173. II 1438 1170. Constantin Haşcău. an XXIV. 1949. în Renaşterea. an XXIV. Nicolae [Colan]. Concurs nr. p. 1946. p. Nicolae [Colan]. 1946.

an XXV. A. 1946. II 1436 1177. Secretar. Nicolae [Colan]. Constantin Haşcău. P. nr. Secretar eparhial. P. 45-46. A. în Renaşterea. Nicolae [Colan]. A. Secretar. P. 39. Episcop. 3. p. nr. II 1436 1176. II 1436 1175. P. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Arieşeni] B. an XXIV. A. Nicolae [Colan]. p. P. Constantin Haşcău. 328/1946. Cluj-Napoca. 1946. Episcop. în Renaşterea. ClujNapoca. nr. 5245/1946. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de preot la catedrala episcopală] B. nr. Episcop. p. Concurs nr. Concurs nr. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de preot în GuraArieşului] B. nr. Concurs nr. Episcop. an XXV. II 1436 201 . 3. Concurs nr. an XXIV. 430/1946. II 1436 1178. Cluj-Napoca. p. Concurs nr. Secretar eparhial. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ în Parohia CacovaIerii] B. în Renaşterea. ClujNapoca. an XXIV. Constantin Haşcău. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Năsăud] B. în Renaşterea. Cluj-Napoca. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie ocuparea postului de secretar eparhial] B. în Renaşterea. Constantin Haşcău. II 1436 1179. Nicolae [Colan]. p. Constantin Haşcău. Secretar eparhial. 461/1947. 83/1947. 36. 1947. P. Episcop. Nicolae [Colan]. A. 1947. 1946.

p. 1310/1947. Nicolae [Colan]. în Renaşterea. 6. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1180. 1947. Nicolae [Colan]. II 1436 1185. P. an XXV. II 1436 1182. Episcop. ClujNapoca. în Renaşterea. 27/1947. nr. Cluj-Napoca. Secretar eparhial. Constantin Haşcău. 1949. Concurs nr. Concurs nr. P. 6. Episcop. nr. 30/1947. an XXVII. Constantin Haşcău. Cluj-Napoca. Concurs nr. p. Episcop. P. P. Nicolae [Colan]. 1947. 1947. Nicolae [Colan]. A. nr. Concurs nr. Secretar. 5. nr. Constantin Haşcău. p. II 1436 1183. Constantin Haşcău. an XXV. Episcop. an XXV. în Renaşterea. în Renaşterea. Constantin Haşcău. Episcop. Secretar eparhial. II 1436 1181. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc în Poiana Ampoiului] B. II 1438 1184. A. A. an XXV. Secretar eparhial. 6 [Organizarea unui concurs pentru ocuparea parohiei Telciu] B. 12. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc în Stremţiu] B. A. 17/1947. ClujNapoca. 202 . 2658/1949. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc în oraşul Gherla] B. Episcop. 19-20. Nicolae [Colan]. P. Cluj-Napoca. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Soporul de Câmpie] B. Nicolae [Colan]. A. Constantin Haşcău. 1947. în Renaşterea. nr. Secretar. Concurs nr. p.

Episcop. II 1436 1187. în Renaşterea. Nicolae [Colan]. Concurs nr. în Renaşterea. P. 1947. nr. 151/1947. ClujNapoca. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh din Valea Geogelului] B. nr. Episcop. Constantin Haşcău. p. A. Concurs nr. nr. P. ClujNapoca. Constantin Haşcău. p. an XXV. 12. p. Episcop. nr. 1947. an XXV. în Renaşterea. 26/1947. nr. an XXV. în Renaşterea. 12. P. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. p. Episcop. 146/1947. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de canonarh de la Catedrala episcopală] B. Concurs nr. Clujnapoca. II 1436 1190. Secretar. 4 [Concurs pentru 203 . Secretar. Nicolae [Colan]. P. în Renaşterea. Secretar. Episcop. 1947. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Mureşeni] B. II 1436 1189. Concurs nr. II 1436 1188. 1822/1947. 12. p. 1947. an XXV. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc din Teiuş] B. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc în GuraArieşului] B. 1947. Constantin Haşcău. ClujNapoca. an XXV. 12. ClujNapoca. an XXV. P. Constantin Haşcău. Concurs nr. A. nr. A. 65/1947.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Secretar. 1615/1947. 12. 1947. Constantin Haşcău. Secretar. ClujNapoca. Nicolae [Colan]. 12. A. în Renaşterea. A. Secretar. II 1436 1186. p. Concurs nr.

Constantin Haşcău. an XXV. II 1436 1193. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc în Margina] B. A. 36/1947. ClujNapoca. Episcop. în Renaşterea. A. Episcop. 103/1947. Episcop. A. II 1436 1194. an XXV. Concurs nr. Concurs nr. p. 1947. II 1436 1191. 71/1947. în Renaşterea. ClujNapoca. Secretar. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc în Inuri] B. an XXV. P. Episcop. Nicolae [Colan]. Constantin Haşcău. Constantin Haşcău. în Renaşterea. nr. P. an XXV. 14-15. Constantin Haşcău. A. 196/1947. 1947. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Bucium-Izbita] B. Cluj204 . P. p. II 1436 1192. în Renaşterea. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. 14-15.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie ocuparea postului de cantor în Dângăul-mic] B. Concurs nr. ClujNapoca. Nicolae [Colan]. 1947. Secretar. nr. 12. Secretar. Concurs nr. Constantin Haşcău. 14-15. P. ClujNapoca. 14-15. Concurs nr. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Soharu] B. A. p. p. p. A. P. 1947. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Negrileşti] B. nr. 568/1947. 1947. Episcop. Nicolae [Colan]. II 1436 1195. Secretar. nr. II 1436 1196. Secretar. Secretar. în Renaşterea. P. an XXV. Nicolae [Colan]. nr. ClujNapoca. Constantin Haşcău. 49/1947. Concurs nr. în Renaşterea. Episcop.

A. an XXV. Nicolae [Colan]. Constantin Haşcău.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Napoca. Constantin Haşcău. p. 265/1947. Concurs nr. ClujNapoca. în Renaşterea. 20-21. P. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Cristeşti] B. Concurs nr. 36-37. Secretar. în Renaşterea. A. în Renaşterea. 1947. 4623/1947. Secretar. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc în Luduş] B. 3252/1947. nr. 4 [Concurs pentru primirea elevilor la Şcoala de cântăreţi bisericeşti din Cluj pe anul şcolar 1947/48] B. Episcop. an XXV. Secretar. Episcop. 1947. nr. Constantin Haşcău. II 1436 1199. 1947. ClujNapoca. P. P. II 1436 205 . A. Nicolae [Colan]. an XXV. nr. p. 1947. P. Nicolae [Colan]. p. p. 1947. II 1436 1198. Nicolae [Colan]. II 1436 1197. 14/1947. Constantin Haşcău. an XXV. p. Constantin Haşcău. Episcop. A. 256/1947. în Renaşterea. Nicolae [Colan]. Concurs nr. Concurs nr. an XXV. nr. 14-15. an XXV. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Cicie-Hăsmaş] B. A. în Renaşterea. 4 [Concurs pentru ocuparea postului din Pietriş] B. ClujNapoca. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Văleni] B. Episcop. P. P. 1947. ClujNapoca. II 1436 1201. 16-17. Episcop. 36-37. p. nr. II 1436 1200. Concurs nr. nr. 24-25. Secretar. ClujNapoca. A. Secretar.

Nicolae [Colan]. II 1436 1206. Episcop. ClujNapoca. Concurs nr. Constantin Haşcău. 36-37. an XXV. 6450/1947. 4 [Obligaţia preoţilor de a trimite taxele la fondul de pensii ai eparhiei] B. II 1436 1205. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Valea Dosului] B. Episcop. Episcop. în Renaşterea. nr. Cluj206 . A. Concurs nr. Constantin Haşcău. nr. Concurs nr. p. II 1436 1204. Secretar. Constantin Haşcău. P. ClujNapoca. în Renaşterea. p. p. Nicolae [Colan]. 123/1948. Nicolae [Colan]. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh la Valea Lupşei] B. 250/1947. Secretar.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1202. Episcop. 320/1947. Nicolae [Colan]. nr. 1947. P. p. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Treznea] B. 723/1948. Clujnapoca. Secretar. 243/1947. Constantin Haşcău. A. an XXV. Episcop. an XXVI. Episcop. Secretar. 1948. 1947. p. Secretar. 38-39. 44-45. A. II 1437 1207. nr. Constantin Haşcău. 1-2. an XXV. Nicolae [Colan]. 1947. A. Constantin Haşcău. P. Secretar. Concurs nr. P. 1947. în Renaşterea. ClujNapoca. nr. an XXV. în Renaşterea. ClujNapoca. Nicolae [Colan]. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Ampoinţa] B. A. în Renaşterea. Concurs nr. în Renaşterea. 44-45. Concurs nr. II 1436 1203. P.

1948. Episcop. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Sălciua de Sus] B. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Aluniş] B. p. 207 . Constantin Haşcău. II 1437 1208. Constantin Haşcău. II 1437 1210. nr. ClujNapoca. Concurs nr. Constantin Haşcău. în Renaşterea. 137/1948. 17/1948. 238/1948. Secretar. Nicolae [Colan]. A. Concurs nr. p. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc în Oprişani] B. A. Episcop. A. în Renaşterea. Episcop. II 1437 1213. Secretar. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Războieni-Cetate] B. Secretar. P. II 1437 1212. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de aproh în Petrilaca] B. ClujNapoca. Constantin Haşcău. ClujNapoca. 1948. 5-6. 323/1948. nr. 11-12. 1948. ClujNapoca. Nicolae [Colan]. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Pogăceaua-Văleni] B. Concurs nr. Episcop. 7-8. în Renaşterea. P. A. nr. an XXVI. an XXVI. în Renaşterea. 1948. Concurs nr. P. Nicolae [Colan]. Constantin Haşcău. Episcop. Episcop. nr. 1948. A. nr. p. Constantin Haşcău. A. în Renaşterea. 1948. II 1437 1209. 21-22. 19-20. an XXVI. an XXVI. nr. Concurs nr. P. p. II 1437 1211.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Napoca. P. p. ClujNapoca. p. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. 71/1948. Nicolae [Colan]. an XXVI. Secretar. P. 19-20. an XXVI. Secretar.

4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Unguraş] B. 1948. an XXVI. an XXVI. în Renaşterea. Concurs nr. Nicolae [Colan]. Episcop. Secretar. 805/1948. P. A. Nicolae [Colan]. 4 [Concurs pentru ocuparea posturilor de secretari diaconi la Târgu-Mureş. P. Concurs nr. P. II 1437 1217. 294/1948. Concurs nr. an XXVI. an XXVI. II 1437 1215. A. nr. 31-34.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Secretar. nr. Constantin Haşcău. 31-34. Constantin Haşcău. p. Episcop. Secretar. 1948. Constantin Haşcău. an XXVI. Nicolae [Colan]. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc în Ţelna] B. 1948. A. 1948. p. nr. 37-41. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de protopop în Unguraş] B. în Renaşterea. nr. Constantin Haşcău. p. 1948.3726/1948. Nicolae [Colan]. în Renaşterea. Episcop. p. 25-26. 1948. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Chiochiş] B. 4392/1948. 41-42. în Renaşterea. P. nr. Secretar. ClujNapoca. A. Concurs nr. Alba-Iulia] B. în Renaşterea. A. 27-28. Nicolae [Colan]. ClujNapoca. Concurs nr. ClujNapoca. Secretar. 4 [Concurs 208 . în Renaşterea. Secretar. ClujNapoca. ClujNapoca. 368/1948. II 1437 1216. 225/1948. Episcop. II 1437 1214. an XXVI. II 1437 1218. p. Concurs nr. Turda. p. Episcop. ClujNapoca. P. nr. Constantin Haşcău.

5-6. Nicolae [Colan]. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie pentru ocuparea postului de protopop în Bistriţa] B. 1948. P. în Renaşterea. Secretar eparhial. 1949. 6 [Concurs pentru ocuparea parohiei Miluan] B. Concurs repeţit nr./1948. 438/1949. Constantin Haşcău Secretar. în Renaşterea. nr. an XXVI. an XXVII. 6082. 1949. nr. Cluj-Napoca. 209 . A. p. P. Secretar. în Renaşterea. Episcop. Episcop. în Renaşterea. p. A. II 1437 1221. P. II 1437 1219. Concurs nr. 6082/1948. II 1436 1222. 34-35. 6 [Concurs pentru ocuparea parohiei Valea Drăganului] B. an XXIV. p. ClujNapoca. P. an XXVII. Constantin Haşcău. A. Concurs repeţit nr. Constantin Haşcău Secretar. Nicolae [Colan]. Concurs nr. Episcop. Episcop. Nicolae [Colan]. Episcop. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Gârboul-Dejului] B. A. ClujNapoca. P. an XXVI. 1-2. Nicolae [Colan]. p. 1946. P. în Renaşterea. Constantin Haşcău. 11 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Valea Drăganului] B. nr. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. II 1438 1224. Concurs nr. A. II 1437 1220. Secretar. nr. 6375/1948. 294/1946. 11 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh la Mica] B. Nicolae [Colan]. Constantin Haşcău. 1948. Nicolae [Colan]. Episcop. A. Constantin Haşcău. nr. 49-52. 49-52. II 1438 1223.

II 1437 210 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Secretar. 12. 1947. 3. În legătură cu recensământul. A. an XXV. II 1438 1225. Nicolae [Colan]. 406/1949. Constantin Haşcău. în Renaşterea. 9. 4 B. II 1436 1228. în Renaşterea. Cluj-Napoca. Episcop. an XXV. II 1436 1227. A. în Renaşterea. 1949. Episcop. 13-14. Deschiderea cursurilor de îndrumare preoţească: comunicat. an XXV. p. p. nr. p. 1638/1947. p. p. Secretar. Constantin Haşcău. nr. 139/1947. Secretar. Cluj-Napoca. Constantin Haşcău. Nicolae [Colan]. Convocare nr. 1-2. 1947. an XXVII. A. P. 23-24. Episcop. Secretar. nr. 6 B. P. nr. Secretar. nr. Concurs repeţit nr. Constantin Haşcău. Nicolae [Colan]. 3-4 [Convocarea preoţilor la Consiliul eparhial] B. în Renaşterea. 1947. 1948. Nicolae [Colan]. an XXVII. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Stânceni] B. în Renaşterea. Cluj-Napoca. 905/1947. Episcop. II 1438 1229. P. în Renaşterea. 1949. A. A. P. 6 [Organizarea unor concursuri pentru ocuparea parohiilor vacante] B. Cluj-Napoca. P. Constantin Haşcău. Episcop. P. 4[Concurs pentru ocuparea postului de paroh la Trâmpoiele] B. Cluj-Napoca. p. A. an XXVI. Cluj-Napoca. Concurs repeţit nr. II 1436 1226. nr. Concurs repeţit nr. Secretar. Nicolae [Colan].

1949. P. Constantin Haşcău. Circulară nr. Secretar. an XXVII. 1949. A. Cluj-Napoca. Secretar. p. Cluj-Napoca. Ordin circular către Oficiile protopopeşti şi parohiale. nr. Nicolae [Colan]. Ioan Ruşdea. Cluj-napoca. în Renaşterea. în Renaşterea. Circulară nr. Cluj-Napoca. A. Nicolae [Colan]. 1949. 1949. 6 [Formulele de jurământ ale preoţilor] B. 5473/1949. nr. Episcop. Nicolae [Colan]. nr. Circulară nr. Ioan Ruşdea.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1230. Rectificare nr. II 1436 1232. Nicolae [Colan]. an XXVII. Constantin Haşcău. Cluj-Napoca. Episcop. Şeful serviciului. 1947. 3335/1947. A. 4 [Regulament pentru organizarea concursurilor pentru posturile vacante din parohii] B. Episcop. nr. în Renaşterea. 6 [Achitarea taxelor către Consiliul Eparhial] B. Nicolae [Colan]. nr. 5492/1949. II 1436 1231. an XXV. în Renaşterea. Cluj-napoca. 31-32. 3770/1949. în Renaşterea. 5. A. A. nr. în Renaşterea. P. Episcop. 6 B. 2541/1949. Ioan Ruşdea. II 1438 1235. Ordin circular nr. 31-32. 1947. Nicolae [Colan]. Română cu sesie parohială] B. II 1438 1234. P. 14-15. A. an XXV. Episcop. 6 [Casa de 211 . p. 21-22. 4 [Identificarea acelor parohii care au fost împroprietărite prin R. Secretar. Constantin Haşcău. an XXVII. p. P. P. Episcop. p. p. Şeful serviciului. p. an XXVII. II 1438 1233. Protopop. 23-24.

an XXV. 4 [Drepturile care se cuvin preoţilor din sesii] B. în Renaşterea. 4808/1947. Concurs nr. an XXV. Episcop. A. 1947. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Ampoiţa] B. 4 [Obligaţia preoţilor de a trimite un scurt istoric al bisericilor care urmează să fie sfinţite] B. 1947. 32-33. Cluj-Napoca. Ioan Ruşdea.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Economii.. Nicolae [Colan]. Cluj-napoca. p. II 1436 1239. Ioan Ruşdea. în Renaşterea. P. an XXV. P. 4662/1947. II 1436 1240. P. Circulară nr. 1947. 320/1947. Ioan Ruşdea. 28-29. A. 32-33. P. Şeful serviciului. Ajutor şi credit a Clerului Ortodox român s-a transformat în Fondul de credit şi ajutor pentru clerul ortodox român] B. nr. II 1436 1238. nr. Nicolae [Colan]. Cluj-Napoca. Nicolae [Colan]. Circulară nr. Nicolae [Colan]. 4 [Concurs pentru primirea studenţilor la Academia 212 . A. 30-31. P. Ioan Ruşdea. 4413/1947. A. Cluj-Napoca. Şeful serviciului. II 1438 1236. an XXV. nr. II 1436 1237.. Nicolae [Colan]. Ioan Ruşdea. Episcop. 1947. p. nr. A. 32-33. an XXV. Protopop Stavr. în Renaşterea. Cluj-Napoca. Episcop. 4 [Caterisirea unui călugăr dela Mănăstirea Râmeţului] B. p. 4582/1947. Episcop. Episcop. Circulară nr. Concurs nr. 1947. p. în Renaşterea. Protopop Stavr. p. Şeful serviciului. în Renaşterea. nr.

A. Episcop. p. 4 B. A. Episcop. pentru primirea de studenţi în Academia teologică ortodoxă română din Cluj. A. 30-31. II 1433 1243. Circulară 4376/1949. Cluj-Napoca. în Renaşterea. în Renaşterea. 4 B. II 1433 1245. Concurs nr. p. Ioan Ruşdea. nr. nr. Secretar. nr. p. p. nr. Protopop Stavr. an XXVII. Nicolae [Colan]. P. 6 [Criza 213 .. 1936. 4240/1936 pentru primirea de studenţi în Academia teologică ortodoxă română din Cluj. ClujNapoca. 29-30. în Renaşterea. A. Secretar. pe anul şcolar 1947/1948. Cluj-Napoca. 3132. Pavel Şendrea. 4663/1947 pentru primirea elevelor de liceu în internatul de fete al Episcopiei Ortodoxe Române din Cluj. Nicolae [Colan]. Secretar. an XIV. 3334. ClujNapoca. P. an XXV. II 1433 1244. Nicolae [Colan]. II 1436 1241. 4240/1936. Laurenţiu Curea. Concurs nr. nr. 1947. Episcop. 25-26.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Teologică] B. Nicolae [Colan]. an XIV. an XV. p. 4 B. Laurenţiu Curea. Laurenţiu Curea. 1936. P. Concurs nr. A. Concurs nr. P. Protopop. nr. în Renaşterea. 4207/1937. 1949. Episcop. p. Cluj-Napoca. II 1436 1242. Nicolae [Colan]. Episcop. 4 [Primirea de studenţi la Academia teologică din Cluj] B. 27-28. 1937. P. 4. în Renaşterea.

nr. an XXVII. nr. 1949. Pavel Şendrea. P. p. 6 [Pagubele provocate culturilor de cartofi de gândacul de Colorado] B. Protopop Circulară nr. 5030/1949. II 1438 1248. în Renaşterea. Episcop. Cluj-Napoca. în Renaşterea. P. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie materialelor de construcţii] B. A. P. în Renaşterea. II 1438 1250. 39-40. an XXVII. Cluj-Napoca. Episcop. II 1438 1246. p. 6413/1949. 1949. 6427/1949. nr. II 1438 1247. 39-40. nr. Nicolae [Colan]. 1949. 6 [Pentru conferinţele preoţeşti din toamnă au fost fixate câteva teme] 214 . Episcop. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. A. Protopop Circulară nr. Pavel Şendrea. 25-26. P. Cluj-Napoca. Pavel Şendrea. Episcop. Cluj-Napoca. p. Protopop Circulară nr. Pavel Şendrea. în Renaşterea. an XXVII. p. 1949. 29-30. II 1438 1249. 4378/1949. Protopop Circulară nr. 6 [Obligaţia preoţilor de a rosti în cadrul liturghiei rugăciuni de mulţumire pentru reunificarea bisericilor] B. 4902/1949. Protopop Circulară nr. 29-30. 1949. p. în Renaşterea. A. P. 6 [Asigurarea bunurilor bisericeşti] B. Nicolae [Colan]. A. an XXVII. 6 [Scoaterea obiectelor din inventar] B. an XXVII. Cluj-Napoca. Pavel Şendrea. nr. Episcop.

6 [Măsuri de catehizare a tineretului] B. Nicolae [Colan]. 6662/1949. p. P. A. 41-42. Pavel Şendrea. Cluj-Napoca. 1949. Nicolae [Colan]. Pavel Şendrea. . P. ClujNapoca. an XXVIII. 6809/1949. Episcop. 6 [Preoţii care locuiesc în casele parohiale vor fi obligaţi să plătească chirii lunare parohiei] B. P. Pavel Şendrea. Protopop Circulară nr. Pavel Şendrea. an XXVII. A. în Renaşterea. A. 6 [Asigurarea bunurilor bisericeşti] B. în Renaşterea. 6787/1949. an XXVIII. 1949. Nicolae [Colan]. Protopop Circulară nr. Episcop. 215 Episcop. Episcop. 6 [Întocmirea listelor de inventar de către parohii] B. nr. II 1438 1254. II 1438 1253. în Renaşterea. nr. II 1438 1255. Cluj-Napoca. p. P. Nicolae [Colan]. A. Cluj-Napoca. p. A. 1-2. în Renaşterea. 1949. 1949. Nicolae [Colan]. nr. A. P. an XXVII. Protopop Circulară nr. Nicolae [Colan].în Renaşterea. p. P. Pavel Şendrea. II 1438 1251. Pavel Şendrea. nr. 1-2. II 1438 1252. 6 [Îndemn preoţilor pentru a cumpăra stofă] B. Protopop Circulară nr. Cluj-Napoca.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 43-44. nr. p. an XXVII. 7761/1949. II 1438 1256. 1949. Episcop. Episcop. 43-44. Protopop Circulară nr. 7584/1949.

Protopop Circulară nr. Cluj-Napoca. 4. P. Episcop. p. A. Episcop. în Renaşterea. 1950. ClujNapoca. an XXVIII. 1949. Pavel Şendrea. Protopop Circulară nr. P. p. în Renaşterea. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. Protopop Circulară nr. an XXVIII. A. 1950. Nicolae [Colan]. p. ClujNapoca. 6 [Măsuri vizând conservarea patrimoniului bisericesc] B. 3. 640/1950. an XXVIII. Episcop. II 1438 1261. 109/1950. 3. A. 6 [Obligaţia preoţilor de a păstori într-o parohie minim trei ani înainte de a o părăsi pentru alta] B. nr. Protopop Circulară nr. 7-8. an XXVIII. Protopop Circulară nr. II 1438 1260. în Renaşterea. 6 [Obligaţia 216 . în Renaşterea. Episcop. Nicolae [Colan]. Cluj-Napoca. P. p. A. 1950. Pavel Şendrea. Pavel Şendrea. 243/1950. 1950. II 1438 1257. nr. în Renaşterea. nr. 6 [Banca de Stat va controla actele contabile bisericeşti] B. an XXVIII. ClujNapoca. Pavel Şendrea. P. A. Pavel Şendrea. în Renaşterea.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Protopop Circulară nr. Episcop. P. 6 [Procurarea de cărţi] B. nr. 8021/1949. Nicolae [Colan]. 49/1950. p. nr. p. 5-6. 8113/1950. nr. 1950. II 1438 1259. ClujNapoca. 6 [Sesiile şi terenurile bisericeşti pot fi cedate statutului doar de bunăvoie] B. 4. II 1438 1258. an XXVIII.

Nicolae [Colan]. II 1438 1264. Protopop Circulară nr. II 1438 1266. 17-18. ClujNapoca. 6 [Apel către preoţi pentru colectarea sumelor necesare refacerii catedralei din Târgu Mureş] B. 1950. în Renaşterea. Protopop Circulară nr. A. 2524/1950. 1950. p. în Renaşterea. P. 882/1950. p. Episcop. Episcop. Nicolae [Colan]. de cont al trezoreriei unde pot fi trimise sumele de bani] B. II 1438 217 . A. Nicolae [Colan]. ClujNapoca. P. p. 6 [Ministerul Cultelor a revenit asupra circularei nr. Protopop Circulară nr. Episcop. an XXVIII. 1950. 6 [Preoţii nu plătesc chirie pentru casele parohiale] B. 536/1950. 6 [Este comunicat nr. II 1438 1265. Cluj-Napoca. 1950. Protopop Circulară nr. Pavel Şendrea. 13-14. Cluj-Napoca. Protopop Circulară nr. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. P. în Renaşterea. nr. Episcop. an XXVIII. Episcop. nr. 8 [Pe viitor vor fi pictate doar chipurile ctitoriilor de biserici] B. an XXVIII. 7-8. 752/1950. P. an XXVIII. 1950. p. A. p. A. în Renaşterea. ClujNapoca. 15930/1950] B. P. A. Pavel Şendrea. în Renaşterea. II 1438 1263. Pavel Şendrea. A. nr. an XXVIII. II 1438 1262. Pavel Şendrea. Pavel Şendrea. P. nr. 1801/1950.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie preoţilor de a inventaria cărţile şi revistele primite] B. 9-10.

Cluj-Napoca. an XXVII. p. Nicolae [Colan]. Cluj-Napoca. Pavel Şendrea. Pavel Şendrea. 7-8. 39-40. A. 5-6 [Îndemn către preoţi pentru a cumpăra cartea “Pâinea vieţii”] B. p. 1949. Episcop. Nicolae [Colan]. 3811/1950. 6428/1949. ClujNapoca. p. Nicolae [Colan]. Cluj-Napoca. A. în Renaşterea. nr. Pavel Şendrea. 6 [Ministerul Cultelor se obligă să plătească corespondenţa protopopiatelor cu parohiile şi mănăstirile] 218 . Episcop. Cluj-Napoca.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1267. A. P. 1949. 1949. 871/1950: Douăzeci şi cinci de ani dela înfiinţarea Patriarhatului Român. în Renaşterea. P. 25-26. nr. Episcop. 6 [Este stabilită diurna de deplasare pentru preoţi] B. Nicolae [Colan]. II 1438 1270. în Renaşterea. II 1438 1271. p. II 1438 1268. în Renaşterea. P. nr. Protopop Comunicat 4312/1949. Nicolae [Colan]. 6 [Organizarea unor slujbe de pomenire în cinstea patriarhilor decedaţi] B. Pavel Şendrea. Pavel Şendrea. an XXVII. Episcop. 1950. p. Protopop Circulară nr. 6277/1949. Episcop. 1950. 39-40. în Renaşterea. P. 23-24. an XXVII. 6 [Înmormântarea sinucigaşilor] B. A. nr. II 1438 1269. an XXVIII. Protopop Comunicat nr. an XXVIII. Protopop Comunicat nr. Protopop Circulară nr. nr.

1949. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. 1949. 39-40. 39-40. P. nr. 43-44. 1949. 6481/1949. A. an XXVII. II 1438 1276. Cluj-Napoca. Episcop. în Renaşterea. Nicolae [Colan]. P. Cluj-Napoca. Protopop Comunicat nr. 39-40. Pavel Şendrea. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Protopop Comunicat nr. 5935/1949. II 1438 1275. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. 6 [Pensionarea cântăreţilor bisericeşti] B. Pavel Şendrea. Episcop. Protopop Comunicat nr. Cluj-Napoca. Nicolae [Colan]. 6 [Toate manifestările propagandistice trebuie anunţate Ministerului Artelor] B. Protopop Comunicat nr. Nicolae [Colan]. P. Episcop. nr. 6 [Ministerul Cultelor cere o listă a celor care au fost decoraţi cu medalii străine] B. an XXVII. 6780/1949. II 1438 1273. 1949. A. p. 6278/1949. p. 6 [Preoţii sunt îndemnaţi să cumpere stofă. an XXVII. Pavel Şendrea. Pavel Şendrea. Protopop Comunicat nr. II 1438 1274. A. 41-42. II 1438 1272. Episcop. A. A. 6 [Obligaţia parohiilor de a informa Academia Română asupra materialelor ştiinţifice valoroase pe care le deţin] 219 . în Renaşterea. 6480/1949. 1949. an XXVII. în Renaşterea. p. în Renaşterea. oferindu-se şi o listă de preţuri] B. nr. Pavel Şendrea. Episcop. în Renaşterea. an XXVII. nr. nr. p. P. P.

3798/1950: Cursurile Centrului de Îndrumare Preoţească. în Renaşterea. în Renaşterea. Pavel Şendrea. 2341/1950. 13-14. an XXVII. în Renaşterea. nr. Nicolae [Colan]. II 1438 1281. Pavel Şendrea. Cluj-Napoca. nr. 4 B. P. ClujNapoca. Pavel Şendrea. p. 17-18. an XXVIII. Episcop. 7067/1949. 6 [Organizarea unui concurs pentru ocuparea parohiilor vacante] B. Pavel Şendrea. Episcop. nr. în Renaşterea.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. p. Protopop Concurs nr. 6 B. p. Protopop Comunicat nr. an XXVIII. Nicolae [Colan]. A. II 1438 1277. II 1438 1278. 220 Episcop. II 1438 1280. ClujNapoca. 2169: Cursurile Centrului de îndrumare preoţească. nr. A. A. A. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. 6 [Actele de arhivă ale Oficiilor parohiale pot fi consultate doar cu acordul Episcopiei] B. Pavel Şendrea. Nicolae [Colan]. Protopop Comunicat nr. P. P. 6 [Organizarea unor concursuri pentru ocuparea parohiilor vacante] B. P. P. 1949. 1949. A. 1950. Pavel Şendrea. Episcop. A. Episcop. II 1438 1282. Nicolae [Colan]. . P. Nicolae [Colan]. nr. 23-24. p. Protopop Comunicat nr. 43-44. 7067/1949. Episcop. în Renaşterea. 1950. p. 45-46. II 1438 1279. 1950. Nicolae [Colan]. an XXVII. Protopop Concurs nr. an XXVIII.

Teodor Ciuruş. 1950. 11-12. nr. nr. 29-30. 1950. în Renaşterea. P. Nicolae [Colan]. Cluj] B. Turda. Referent. II 1438 1284. Episcop. în Renaşterea. 6 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ la Biserica din Deal Sf. p. Nicolae [Colan]. nr. 1950. Episcop. 85/1950. II 1438 1286. Nicolae [Colan]. 7. 1940. Protopop Cursurile de îndrumare preoţească. Sebastian Stanca. Nicolae [Colan]. Protopop Concurs nr. A. în Renaşterea. 6 B. A. Protopop Concurs nr. an XXVII. p. Lăpuş. 6 [Organizarea concursului pentru ocuparea parohiei vacante Gligoreşti-Turda] B. Cons. II 1434 1287. A. Circulară către oficiile protopopeşti Abrud. p. 221 . an XXVIII. în Renaşterea. ClujNapoca. ClujNapoca. 11-12. 6 [Organizarea unui concurs pentru ocuparea parohiilor vacante] B. an XXVIII. Pavel Şendrea. Treime. nr. 3636/1950. Cluj-Napoca. Pavel Şendrea. Episcop. Episcop. P. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Protopop Concurs nr. II 1438 1283. P. A. 4 [Organizarea de alegeri pentru adunările eparhiale] B. 23-24. p. II 1438 1285. an XXVIII. Pavel Şendrea. ClujNapoca. Episcop. Reghin. P. Unguraş. Bistriţa. în Renaşterea. ep. P. 1949. Cluj-Napoca. 1503/1950. an XVIII. Nicolae [Colan]. p. nr. Seria II Cluj.

nr. 32-33 222 . Episcop. 30-31. secretar eparhial. Vasile Bogdan. în Renaşterea. II 1436 1291. în Renaşterea. Circulară nr. p. Vasile Bogdan. în Renaşterea. 1946. Cluj-Napoca. Vasile Bogdan. an XXIv. Cluj-Napoca. Episcop. 1946. A. 4062/1946. Nicolae [Colan]. A. 1946. Anunţ nr. 4 [Examen de cvalificaţie preoţească] B. p. secretar eparhial. an XXIV. 1946. A. nr. 3 B. secretar eparhial. P. în Renaşterea. A. II 1436 1288. Cluj-Napoca. ClujNapoca. 1946. p. Nicolae [Colan]. 4064/1946. Vasile Bogdan. an XXIV. Nicolae [Colan]. Cluj-Napoca. 13. P. A. secretar eparhial. P. an XXIV. Nicolae [Colan]. Episcop. nr. nr. secretar eparhial. nr. p. Circulară nr. II 1436 1290. Circulară nr. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Petea de Câmpie] B. 1366/1946. Episcop. 4 [Corespondenţa dintre eparhii va fi asigurată de Consiliul Eparhial] B. 5026/1946. II 1436 1289. P. p. Concurs repeţit. în Renaşterea. an XXIV. Concurs repeţit nr. în Renaşterea. 3795/1946. II 1436 1292. Nicolae [Colan]. Teodor Ciuruş. an XXIV. nr. Cluj-Napoca. 12. 1946. 12.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie secretar eparhial. P. Episcop. 37. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh din Petea de Câmpie] B.

Episcop. P. 4 B. Nicolae [Colan]. p. II 1436 1295. 51-52. nr. Vasile Bogdan. A. an XXIV. nr. A. Comunicat nr. A. p. Circulară nr. Cluj-napoca. 7569/1946. 307/1946. Circulară nr. secretar eparhial. 1946. Cluj-Napoca. Comunicat nr. Vasile Bogdan. 4 [Obligaţia preoţilor de a catehiza elevii] B. 4. secretar eparhial. 4 [Excludere din monahism] B. P. în Renaşterea. Episcop. 4. Vasile Bogdan. 4 [Parastas în memoria episcopului Nicolae Ivan] B. nr. Nicolae [Colan]. 6222/1946. Nicolae [Colan]. 1946. Cluj-Napoca. 4 [Preoţii sunt avertizaţi asupra furtului de obiecte religioase din biserici] B. an XXIV. secretar eparhial. an XXIV. 10/1946. nr. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. Cluj-napoca. 39. II 1436 1296. 1946. Episcop. II 1436 1293. 1946. în Renaşterea. an XXIV. Vasile Bogdan. în Renaşterea. P. II 1436 1294. 223 . Cluj-napoca. Vasile Bogdan. Episcop. în Renaşterea. Vasile Bogdan.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie [Editarea unei monografii dedicate Mitropolitului Ioan Meţianu] B. II 1436 1298. A. A. nr. Comunicat nr. II 1436 1297. Episcop. A. P. 6118/1946. p. 3. P. în Renaşterea. P. an XXIV. Nicolae [Colan]. p. p. Episcop. secretar eparhial. 1946. secretar eparhial.

Comunicat nr. Cluj-Napoca. 1946. Cluj-Napoca. II 1436 1301. II 1436 1303. an XXIV. 4 [A fost fixat subiectul următoarelor conferinţe preoţeşti] B. A. Cluj-Napoca. 1946. Comunicat nr. p. A. p. A. Comunicat nr. 26-27. 12. Episcop. în Renaşterea. 1946. an XXIV. nr. P. nr. 28-29. P. Nicolae [Colan]. 224 . Vasile Bogdan. în Renaşterea. p. nr. II 1436 1299. an XXIV. secretar eparhial. secretar eparhial. nr. II 1436 1302. Vasile Bogdan. an XXIV. Nicolae [Colan]. Comunicat nr. Episcop. 3384/1946. 4 [Majorarea taxelor de timbru] B. Comunicat nr. Cluj-Napoca. 3384/1946. 4 [Sesiunea de examene] B. 1946. A. II 1436 1300. Nicolae [Colan].Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie secretar eparhial. 314/1946. Episcop. 30-31. secretar eparhial. p. Cluj-Napoca. Vasile Bogdan. P. an XXIV. P. secretar eparhial. 6. 4053/1946. P. Comunicat nr. 10 [Toţi preoţii obligaţi să trimită datele necesare pentru şematism] B. 1946. nr. 1551/1946. nr. Nicolae [Colan]. A. în Renaşterea. secretar eparhial. an XXIV. p. 4 [Se anunţă tipărirea cărţii Probleme de Morală Socială scrisă de Şerban Ionescu] B. 3563/1946. Cluj-Napoca. în Renaşterea. în Renaşterea. în Renaşterea. Vasile Bogdan. 30-31. p. 1946. Episcop. Vasile Bogdan. Nicolae [Colan]. Episcop.

victime ale secetei] B. 42. 4 [Apariţii editoriale] B. nr. secretar eparhial. Comunicat nr. Episcop. Vasile Bogdan. 1946. II 1436 1307. 4577/1946. A. secretar eparhial. Comunicat nr. 1946. nr. P. Nicolae [Colan]. p. în Renaşterea. an XXIV. 1946. 4 [Îndemn de a sprijini financiar locuitori ai Moldovei. A. Episcop. P. 3-4 [Efectuarea unei statistici a Cultelor şi a Asociaţiilor religioase din România] B. Nicolae [Colan]. 4 [Măsuri pentru combaterea secetei] B. P. Nicolae [Colan]. p. A. II 1436 1308. Cluj-Napoca. în Renaşterea. Comunicat nr. an XXIV. P. nr. A. 47. Cluj-Napoca. Vasile Bogdan. în Renaşterea. 4 [Economie de hrană şi furaje] B. 37. Cluj-Napoca. Episcop. în Renaşterea. Vasile Bogdan. P. p. II 1436 1305. secretar eparhial. Cluj-napoca. p. 37. Comunicat nr. secretar eparhial. Episcop. II 1436 225 . Comunicat nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. II 1436 1306. Vasile Bogdan. p. 1946. 6643/1946. an XXIV. an XXIV. nr. nr. Vasile Bogdan. 5446/1946. an XXIV. Episcop. II 1436 1304. secretar eparhial. P. A. 1946. A. Nicolae [Colan]. în Renaşterea. 6315/1946. 7252/1946. Nicolae [Colan]. Cluj-Napoca. 48-49.

nr. II 1436 1312. 5. secretar eparhial. nr. 495/1945. Vasile Bogdan. Concurs nr. Vasile Bogdan. II 1436 1311. 1946. Comunicat nr. Concurs nr. Cluj-Napoca. 5. 1946. p. Cluj-Napoca. 4 [Concurs pentru ocuparea parohiei din Buteni] B. Cluj-Napoca. II 1436 1310. Episcop. p. Concurs nr. Nicolae [Colan]. II 1436 1313. an XXIV. secretar eparhial. Episcop. 1946. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de revizor eparhial] B. an XXIV. Cluj-Napoca. 35/1946. Episcop. P. P. secretar eparhial. în 226 . P. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de preot la Catedrala din Cluj] B. în Renaşterea. A. 416/1946. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. Vasile Bogdan. în renaşterea. p. Nicolae [Colan]. A. Concurs nr. 4 B. 7932/1946. Episcop. p. an XXIV. secretar eparhial. în Renaşterea. în Renaşterea. Cluj-napoca. A. 3. 475/1946. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1309. II 1436 1314. 4 [Preoţii din Munţii Apuseni pot primi ajutoare financiare] B. nr. p. 417/1946. 3. Episcop. Episcop. 1946. Nicolae [Colan]. Vasile Bogdan. P. secretar eparhial. P. 1946. nr. în Renaşterea. Concurs nr. Nicolae [Colan]. 51-52. nr. Vasile Bogdan. secretar eparhial. Vasile Bogdan. an XXIV. A. an XXIV.

5. an XXIV. an XXIV. P. Concurs nr. 1946. Nicolae [Colan]. 1946. nr. II 1436 1317. 1946. II 1436 1318. A. Vasile Bogdan. 417/1946. Episcop. Episcop.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Renaşterea. p. 5. nr. II 1436 1315. 495/1946. ClujNapoca. P. an XXIV. Cluj-Napoca. Episcop. p. Episcop. II 1436 1319. Cluj-Napoca. A. an XXIV. Concurs. în Renaşterea. Cluj-Napoca. 6. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ 227 . Nicolae [Colan]. an XXIV. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de revizor eparhial] B. Vasile Bogdan. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de preot din Buteni] B. 1946. A. nr. Vasile Bogdan. 6. p. secretar eparhial. Cluj-Napoca. secretar eparhial. 475/1946. II 1436 1316. în Renaşterea. în Renaşterea. P. an XXIV. Nicolae [Colan]. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de preot la Catedrala din Cluj] B. Concurs nr. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc la Târgu Mureş] B. nr. secretar eparhial. Nicolae [Colan]. secretar eparhial. 416/1946. p. Concurs nr. nr. Vasile Bogdan. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de preot din Huedin] B. 1946. p. Nicolae [Colan]. A. A. 5. P. Cluj-Napoca. în Renaşterea. 6. nr. Vasile Bogdan. în Renaşterea. P. secretar eparhial. 1946. Episcop. Concurs nr. p.

în Renaşterea. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de diacon la Catedrala din Cluj] B. p. Concurs nr. Cluj-Napoca. nr. II 1436 1320. Concurs. secretar eparhial. 12. 1946. Cluj-Napoca. 12. 13. în Renaşterea. Nicolae [Colan]. p. nr. în Renaşterea. p. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Lupşa] B. Episcop. Concurs nr. 1946. A. Episcop. A. Concurs nr. an XXIV. Nicolae [Colan]. 8. secretar eparhial. Vasile Bogdan. P. an XXIV. nr. 1946. Cluj-Napoca. Nicolae [Colan]. Episcop. nr. secretar eparhial. în Renaşterea. II 1436 1322. Cluj-Napoca. 1946. Vasile Bogdan. 12. an XXIV. P. an XXIV. II 1436 1321. 914/1946.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie bisericesc în Huedin] B. Episcop. 1449/1946. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Ilva Mare] B. P. Clujnapoca. secretar eparhial. nr. A. Vasile Bogdan. în Renaşterea. P. Nicolae [Colan]. secretar eparhial. A. Vasile Bogdan. Concurs nr. p. 6645/1946. II 1436 1324. II 1436 1323. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de preot în Topliţa] 228 . Vasile Bogdan. 1946. A. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc la Târgu-Mureş] B. p. Episcop. P. an XXIV. 2803/1946. Nicolae [Colan].

4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în BuciumSat] B. Concurs nr. Cluj-Napoca. II 1436 1329. nr. p. Cluj-Napoca. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh din Ilva Mare] B. nr. 1946. Concurs nr. p. Episcop. Nicolae [Colan]. Concurs nr. an XXIV. II 1436 1330. 1946. Episcop. p. II 1436 1325. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Lupşa] B. Nicolae [Colan]. A. Vasile Bogdan. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de câtăreţ în Acmariu] B. 19. an XXIV. Nicolae [Colan]. 164/1946. Nicolae [Colan]. an XXIV. an XXIV.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. II 1436 1328.în Renaşterea. în Renaşterea. secretar eparhial. p. Cluj-Napoca. Concurs nr. 1946. Vasile Bogdan. Episcop. A. ClujNapoca. 15. secretar eparhial. 914/1946. II 1436 1326. secretar eparhial. 13. 1946. în Renaşterea. 229 . 2192/1946. nr. Vasile Bogdan. A. A. Concurs. Nicolae [Colan]. P. . Episcop. Vasile Bogdan. nr. P. Episcop. p. nr. 13. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Galaţi] B. Vasile Bogdan. P. 1946. secretar eparhial. P. Episcop. Nicolae [Colan]. secretar eparhial. A. II 1436 1327. A.în Renaşterea. P. 13. 2803/1946. an XXIV. Vasile Bogdan. în Renaşterea. Cluj-Napoca. P.

1946. Cluj-Napoca. A. 3-4 [Concurs pentru primirea elevilor la şcoala de cântăreţi] B. 1946. 21. 2407/1946. Nicolae [Colan]. secretar eparhial. A. II 1436 1333. A. 4616/1946. II 1436 1335. 243/1946. p. nr. nr. an XXIV. Concurs nr. Vasile Bogdan. Nicolae [Colan]. Episcop. nr. an XXIV. 32-33. 20. secretar eparhial. an XXIV. p. Episcop. 4 [Concurs pentru primirea elevilor de liceu în internatul de băieţi ai Episcopiei Ortodoxe române] B. Vasile Bogdan. secretar eparhial.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie secretar eparhial. Concurs nr. Concurs nr. 4 B. P. Nicolae [Colan]. II 1436 1332. Cluj-Napoca. Nicolae [Colan]. P. P. 1946. 32-33. în Renaşterea. Vasile Bogdan. Episcop. Concurs nr. 1946. secretar eparhial. an XXIV. 300/1946. în 230 . II 1436 1334. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cântăreţ bisericesc în Prundul Bârgăului] B. 4420/1946. în Renaşterea. nr. 30-31. II 1436 1331. p. P. Episcop. P. Nicolae [Colan]. A. Concurs nr. p. Vasile Bogdan. în Renaşterea. în Renaşterea. an XXIV. p. A. 3 [Concurs pentru primirea studenţilor la Academia Teologică] B. 1946. Cluj-Napoca. secretar eparhial. Cluj-Napoca. nr. 4600/1946. Concurs nr. Vasile Bogdan. Cluj-Napoca. în Renaşterea. Episcop.

4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh din Zimboru] B. A. Episcop. Cluj-Napoca. an XXIV. în Renaşterea. Vasile Bogdan. nr. Vasile Bogdan. p. P. 32-33. 1946. Episcop. an XXIV. nr. 1946. 558/1946. II 1436 1336. an XXIV. A. P. p. Concurs nr. 4979/1946. 1946. secretar eparhial. P. secretar eparhial. p. nr. 1946. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Unguraş] B. P. A. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Poiana-Ampoiului] B. an XXIV.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Renaşterea. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Murgeşti] B. 345/1946. an XXIV. Concurs nr. Vasile Bogdan. Cluj-Napoca. Nicolae [Colan]. II 1436 1338. Episcop. A. II 1436 1340. 37. Vasile Bogdan. Nicolae [Colan]. p. 290/1946. 32-33. Nicolae [Colan]. Episcop. secretar eparhial. Nicolae [Colan]. Cluj-Napoca. nr. II 1436 1337. P. Vasile Bogdan. în Renaşterea. în Renaşterea. Episcop. Concurs nr. II 1436 1339. Concurs nr. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. nr. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de cantor la Ighiu] B. secretar eparhial. A. 1946. în Renaşterea. secretar eparhial. Concurs nr. Nicolae [Colan]. în 231 . 4171/1946. p. 32-33. 32-33.

an XXIV. 45-46. 1946. 1946. secretar eparhial. secretar eparhial. Vasile Bogdan. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de preot în Stânceni] B. Concurs nr. Nicolae [Colan]. nr. Episcop. Nicolae [Colan]. an XXIV. p. A. II 1436 1343. Nicolae [Colan]. Episcop. p. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de protopop al Reghinului] B. P. Nicolae [Colan]. Concurs nr. Concurs nr. Vasile Bogdan. secretar eparhial. 1946. în Renaşterea. an XXIV. nr. Cluj-Napoca. A. Episcop. 1946. 45-46. Episcop. Cluj-Napoca. 139/1946. P. A. an XXIV. II 1436 1342. II 1436 1345. 1946. A. Vasile Bogdan. II 1436 1341. în Renaşterea. 37. nr. Concurs nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Renaşterea. P. Nicolae [Colan]. Cluj-Napoca. 41. 232 . P. Cluj-Napoca. Episcop. Vasile Bogdan. Vasile Bogdan. nr. P. p. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Trâmpoiele] B. nr. în Renaşterea. în Renaşterea. p. secretar eparhial. p. 37. Cluj-Napoca. 394/1946. secretar eparhial. Concurs nr. 41. 6019/1946. A. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de preot în Chintelnic] B. 301/1946. an XXIV. 1946. an XXIV. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Sigmir] B. nr. Cluj-Napoca. II 1436 1344. p. 6884/1946. în Renaşterea.

în Renaşterea. II 1436 233 . Vasile Bogdan. Cluj-Napoca. Concurs nr. p. nr. an XXIV. Episcop. secretar eparhial. Concurs nr. p. an XXIV. 1946. 512/1946. P. A. Cluj-napoca. Vasile Bogdan. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh din Călăţele] B. Concurs nr. 45-46. Episcop. II 1436 1349. în Renaşterea. secretar eparhial. P. Concurs nr. 1946. 1946. secretar eparhial.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh la Sălciua] B. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de preot la Cojocna] B. A. nr. II 1436 1346. Concurs nr. A. 47. Vasile Bogdan. an XXIV. an XXIV. Cluj-Napoca. Episcop. Cluj-napoca. p. P. 1946. Episcop. P. în Renaşterea. p. nr. p. secretar eparhial. A. II 1436 1348. A. Episcop. 6738/1946. Nicolae [Colan]. Vasile Bogdan. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. Nicolae [Colan]. 7210/1946. 819/1946. 47. Cluj-Napoca. secretar eparhial. Vasile Bogdan. nr. nr. 4 [Concurs pentru bursele elevilor de la liceu] B. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Craiva] B. 331/1946. P. II 1436 1350. 4 [Concurs pentru ocuparea postului de paroh în Herepea] B. 1946. în Renaşterea. 47. II 1436 1347. 47. în Renaşterea. Nicolae [Colan]. A. P. an XXIV.

secretar eparhial. secretar eparhial. A. nr. p. Vasile Bogdan. P. în Renaşterea. Pentru Liceul Ortodox Doamna Stanca din Cluj.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1351. Nicolae [Colan]. secretar eparhial. 4 B. Cluj-Napoca. nr. secretar eparhial. Nicolae [Colan]. Vasile Bogdan. II 1436 1353. 3-4 [Alegerea şi constituirea organelor reprezentative şi executive din parohii. 1946. nr. II 1436 1355. Nicolae [Colan]. Ordin circular către oficiile protopopeşti şi parohiale din Eparhia Ortodoxă Română a Vadului. 5653/1945. protopopiate şi eparhii] B. A. Episcop. Vasile Bogdan. 30-31. Cluj-Napoca. în Renaşterea. p. Vasile Bogdan. an XXIV. Partea oficială: Comunicat nr. p. 7247/1946. II 1436 1354. an XXIII. Feleacului şi Clujului. 1946. Cluj-Napoca. an XXIV. în Renaşterea. Nicolae [Colan]. Episcop. nr. an XXIV. secretar eparhial. Convocator nr. P. Cluj-Napoca. 38. 47. A. 1945. p. Partea oficială: Comunicat nr. 4 [Convocare pentru conferinţa protopopilor] B. A. 1946. nr. 4 [Tema conferinţei de toamnă a preoţilor din eparhia Cluj va fi “Organizarea milei în vremurile de azi”] B. 9. Vasile Bogdan. p. Nicolae [Colan]. P. 4877/1946. Cluj-Napoca. an XXIV. Episcop. 1946. Episcop. în Renaşterea. 1 234 . Episcop. II 1436 1352. în Renaşterea. 45-46. P.

Vasile Bogdan. P. în Renaşterea. II 1436 235 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. nr. II 1436 1356. Nicolae [Colan]. 1 B. secretar eparhial. p. A. A. Pentru Liceul Ortodox Doamna Stanca din Cluj. Cluj-Napoca. 37. Episcop. P. an XXIV. 1946.

an XCIX. Feleacului şi Clujului. A. 3. 6. 1937 B. studii şi articole dedicate vieţii şi activităţii cultural-religioase a Mitropolitului Nicolae Colan 1. Cluj-Napoca. an XIV. 28-30. P. 25. A. 1942. . A. 5. nr. 1938. nr. p. p. 31-32 B. F. II 9493 A biruit o credinţă. 4 B. T.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Cărţi. 1951. 1943. 1 B. 1938. Cluj-Napoca. II 1433 Actele Adunării Eparhiale ordinare a Eparhiei Vadului. A. A. în Viaţa Ilustrată. P. nr. p. p. T. 15 ani de rognică păstorire. P. în Renaşterea. P. II 1438 Academia teologică din Sibiu: 125 ani de existenţă. Sibiu. 23. 1-2 B. Activitatea ministerului Cultelor şi Artelor. Actele Adunării Eparhiale ordinare a Eparhiei Vadului. ClujNapoca. în anul 1943. p. an XVI. 4. 2. 7. în Renaşterea. ţinută la Kolozsvár-Cluj. F. Feleacului şi Clujului. I 21584 236 2. II 1434 Actualităţi: Conferinţele din Catedrala Ortodoxă Română. an IX. an XVI. în Telegraful Român. Cluj-Napoca. 1 B. în Renaşterea. nr. Cluj-Napoca. 1 B. 28-29. P. nr. Ţinută la Cluj în anul 1936. p. Cluj-Napoca. 1936.

1937. p. Adunarea eparhială din Cluj. jud. nr. II 1433 15. 18. P. nr. Feleacului şi Clujului. an IX. A. 237 . în Renaşterea. Episcopul Nicolae Colan membru activ al Academiei Române. an XX. an XII. Cluj-Napoca. II 1435 13. 1940. în Cuvântul Poporului. A. nr. Sibiu. A. 17. S. Cluj-Napoca. Actualităţi: Noul Testament. în Viaţa Ilustrată. 4110 12. 1942. 6 [Nicolae Colan este ales preşedinte] B. 30 B. p. Adunarea generală a Comitetului Ligii Antirevizioniste Române. Cluj-Napoca. p. an XV. nr. 2-4 B. 1246 11. 28 B. p. în Tribuna. Cluj-Napoca. P. 38. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 8. Adunarea eparhială a eparhiei Vadului. 5. Sibiu. 1937. p. 22. an XXI. an an IX. Adunarea de plasă a organizaţiei Partidului Poporului din Sălişte. 1930. nr. 3 B. în Renaşterea. Adunarea Eparhială din Cluj: Situaţia Eparhiei noastre din Nordul Ardealului în 1941. A. nr. P. 6 B. A. 1942. S. an XV. în Renaşterea. I 21584 9. II 1435 14. p. 3 B. an III. P. filiala Cluj. 1. în Viaţa Ilustrată. nr. Cluj-Napoca. P. Adunarea generală a Societăţii femeilor ortodoxe române. nr. în Renaşterea. 10. 1942. 1943. p. P. Cluj-Napoca. A. A. ClujNapoca. 120. I 21584 Actualităţi: P.

1946. 1936. 1939. A. 2 B. P. 1938. an XXIV. 306 22. Sibiu. 1933. Alexandru Baba. P. II 1434 21. A. nr. 18. p. ClujNapoca. 45. P. 238 . II 1436 19. an XVI. Spicuiri. Sibiu. Albuţiu. II 1433 16. S. A. A. nr. 2 B. Adunarea generală a Societăţii femeilor ortodoxe române. Sibiu. A. 19. în Renaşterea. A. 48-49. Alegeri de episcopi la Oradea şi Cluj: Au fost aleşi cu mare majoritate doi sibieni: domnii profesori Nicolae Colan la Cluj şi Nicolae Popovici la Oradea. P. an 44. P. an XV.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 15. Protopop Stavr. nr. Nicolae Colan în publicistica românească. Preasfinţitul Episcop Nicolae Colan împlineşte cincizeci de ani. 1. 2 B. în Foaia Poporului. 1247 18. secţia Sibiu. Ieremia. Cluj-Napoca. A. în Viaţa Ilustrată. nr. p. Alegerea episcopului de Maramurăş. în Renaşterea. Cluj-Napoca. Adunarea organizaţiei partidului Naţional-Agrar. 2 B. 4 B. filiala Cluj. 1 B. p. Adunarea protopopească. P. P. în Renaşterea. în Cuvântul Poporului. nr. p. 1944. II 1434 17. an XI. 1-2 B. an XVII. p. p. 12. I 21587 20. Cum este privit scrisul P. în Renaşterea. p. nr.

Regelui la Cluj. nr. A. S. 1-2 B. în Renaşterea. Aniversarea zilei M. P. nr. Sibiu. an XVII. ClujNapoca. 2 B. Anul 1942. S. 7. p. nr. în Renaşterea. an 21. P. 1942. în Lumina Satelor. 2 B. în Renaşterea. P. 1945. nr.. an XCIV. în Telegraful Român. nr. 1-2 B. A. Sibiu. Episcop Nicolae Colan al Clujului. p. A. 1-2. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. p. p. P. II 1434 24. an XIV. 8 B. 1. Regelui. 1944. II 1435 23. Apostolie strădalnică. Sf. 1 B. II 1433 29.. P. 39-40. 1 B. 1939. Sibiu. Anul 1943: Repriviri: Omagii aduse Arhiereului de peste hotar. nr. 167 27. Sibiu. an XXIII. 1. nr. Anul 1945: Încă şi o altă preţuire. 1946. în Telegraful Român. p. în Renaşterea. an XXI. p. II 1435 26. A. în Telegraful Român. an XCII.. 1936. 146 28. 2 239 . P. nr. P. Aniversarea naşterii M. A. ClujNapoca. 43. p. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Cluj-Napoca. P. 1947. Apostolia episcopului nostru. nr. 1943. II 1436 25. Apostolia P. 33. A. 2 B. an XXI. 25. A. 1943. A. 3917 30.

91. [finţiei] Sale Episcopul Nicolae al Clujului (în ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel). an XXI. S. an LXXXIV. [rea] S. Baba. 1936. M. p. p. p. în Telegraful Român. în România Nouă. 2262 36. P. 28. A. în Revista Teologică. nr. an XXI. în Biserica Ortodoxă Română. II 1435 33. Popovici. P. Nicolae Colan iar cei dela Oradea pe Dr. A. Sibiu. 4-5 B. Membrii consiliului eparhial din Cluj vor candida pe Dr. p. A. A. 1936. Sibiu. Cuvântul Î. P. Nicodim. p. P. ClujNapoca. Cronică internă: Hirotonii de Episcopi. P. nr. 233-235 B. Bucureşti. p. Nicolae. 1174 34. nr. Balaur. 1843. Bălan. Sale Mitropolitului Nicolae : Mergem înainte. an XXVI. P. Ierarhul poporului. 1943. Cluj-Napoca. Alexandru. 5-6. II 1306 32. nr. Popas. 23. A. Nicolae. 7-10. 8-9 B. 1-2 B. 1936. P. Dimitrie I. 3 B. mâine alegerea episcopului de Cluj. Belea. Bălan. 33. A. II 1435 240 . în Renaşterea. Cuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Mitropolitului Nicolae la instalarea P. an IV. nr. nr. ClujNapoca. în Renaşterea. Nic. Azi la Bucureşti: Alegerea episcopului de Oradea. 170 31. 1936.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. A. 159 35. an LIV. 339-346 B.

18. Cluj-Napoca. 2. în Renaşterea. 2 B. Cv. în Renaşterea. an XIV. 1 B. P. A. 28. Bine aţi venit. Cluj-Napoca. Bibliografie: Viaţa Ilustrată. P. în Renaşterea. an XXII. Sfântu Gheorghe. Bine aţi venit. p. stăpâne!. 1993. Bercu. P. 1944. II 1435 40. J. nr. p. 1943. A. Bine aţi venit. A. în Renaşterea. P. 1936. 1942. Valer. II 1435 44. 39. nr. A. în Renaşterea. Idei dogmatice şi morale în pastoralele ierarhului Nicolae Colan la Naşterea Domnului. P. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 37. 1944. A. Bel. 1 B. 1940. în Cuvântul Nou. în Renaşterea. în Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan (1893-1993). II 1435 42. p. Cluj-Napoca. II 1435 241 . an IV. Cv. 1995 B. P. 7 B. 1 B. Cluj-Napoca. nr. 38. 1000 B. Bine aţi venit Stăpâne!. stăpâne!. an XXII. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. nr. Ioan. Nicolae Colan la Zăbala. Bine aţi venit Stăpâne!. stăpâne!. p. 38. an XX. nr. an XXI. nr. II 1435 41. 26. II 1433 43. 1 B. an XX. ClujNapoca. p. p. 13-14. J. A.

II 1434 46. p. nr. 1947. 1939. S. A. 1978. P. 1957. 29-30. Ana din Rohia: Conferinţa preoţească. II 1436 51. 92-96 242 . S. Bolchiş. Iulian. Iulian. 4 B. Sale Episcopul Nicolae. Brie. nr. 1949. 2-3 B. 1947. an XXVIII. Slujba arhierească. Cluj-Napoca. ClujNapoca. A. an II. P. Ioan. an XXV. 6 B. Bisericeşti: De praznicul Naşterii Domnului. Cluj-Napoca. în Îndrumător bisericesc. Biserica din Reciu-Primul locaş de închinare din Arhiepiscopia Sibiului tîrnosit de Î. p. P. nr. A. Cluj-Napoca. Episcop Nicolae Colan. 1948. în Renaşterea. nr. Hramul Sf. p. Mănăstiri din Topliţa: Popasul dela Boresec şi Sovata. A. Bolchiş. 41. p. II 1436 50. A. Biserica cea nouă din Şimişna: Întâmpinarea P. Bolchiş. II 1438 48. p. p. 36-37. nr. nr. an XVII. în Renaşterea. în Renaşterea. 2 B. 910.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 45. P. Cluj-Napoca. în Renaşterea. vizita dela Stoiceni şi sfinţirea bisericii din Vima Mică. Predica P. 25 de ani de la înfiinţarea Şcolii de cântăreţi bisericeşti şi Seminarului teologic din Cluj-Napoca. 1-2. 742-743 B. P. Bucureşti. I 18059 47. în Renaşterea. an XXVI. 4-5 B. Mănăstiri din Topliţa. A. S. an XXV. P. Iulian. P. II 1437 49. în Mitropolia Ardealului. 3233. S. Popasul dela Borsec. Sibiu. p. Pelerinajul la Mănăstirea Sf. Hramul sf. Mitropolit Nicolae Colan.

P. P. Buiu. Bucin. Adunarea eparhială. Romulus. 52. F. în Renaşterea. an I. Bucin. 2 B. 11-12. 1938. 846-850 B. Cluj-Napoca. I 1437 53. A. I 18098 243 . 13. Brie. p. Cluj-Napoca. P. 37-40. Cuvântarea P. 4. p. Reorganizarea Mănăstirilor din Eparhie. 1948. 1-2 B. P. S. nr. A. p. II 1436 58. Parcelări de terenuri pentru ceferiştii români la Cluj: P. S. Catedrala Mitropolitană din Sibiu. nr. P. p. nr. în Renaşterea. în Renaşterea. în Renaşterea. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 4101 56. Deschiderea Cursurilor Centrului de Îndrumare Preoţească Seria a V-a. 6 B. an XV. Episcopul Nicolae Colan patronează un act de dreptate socială. Şcoala de cântăreţi bisericeşti. Cluj-Napoca. II 1438 54. A. an XXVI. în Renaşterea. 41-42. 1949. 18. T. 3-4 B. A. Olimpiu T. 11 B. Sibiu. P. A. 26-27. Buda. ClujNapoca. în Mitropolia Ardealului. P. an XXVIII. II 1438 55. Octavian. Episcop Nicolae Colan. II 1433 57. Preotul. p. Bucur. A. Ioan. în Tribuna. S. Olimpiu T. 8-9 B. an X. nr. Cluj-Napoca. ClujNapoca. p. S. 1946. an XXVII. nr. p. an XXIV. A. 1937. nr. 1965. 1949. Cluj.

1937. 1 B. an 60. Colan. 9 B. Sibiu. în Viaţa Ilustrată. Dumitru. nr. 286288 B. an XXIV. 3-4 B. A. Sesiunea Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului. A. 1946. 2262 63. Călugăr. Cărţi: N. 7-10. Sibiu. în Telegraful Român. p. Sibiu. Cluj-Napoca. Călugăr. Călugăr. 1958. P. Sibiu. nr. an 22. P. nr. 1943. I 21579 61. p. an XV. 18063 64. 24 B. p. A. A. 485 B. în Transilvania. 1936. 49. P. Călugăr. 169 62. A. Colecţia Problemele vremii. 1936. II 1436 65. nr. P. 1946. nr. Dumitru. P. 26-27. S. Cărţile vieţii. p. în Renaşterea. 1 B. P. P. p. 27-28. Catedrala ortodoxă din Cluj. 7. Ce s'a mai întâmplat în luna trecută la noi: Investirea nouilor episcopi. Sibiu. nr. Sibiu. A. p. p. 483-487 B. Nicolae Colan. nr. Biblia şi intelectualii. an XCIV. A. în Mitropolia Ardealului. P. nr. 740 244 . II 1433 66. Dumitru. p. în Revista Teologică. A. ClujNapoca. Radu. 38. 5-6. animatorul. an XXVI. Dumitru. Cărpinişanu. P. în Lumina Satelor. Popas la un deceniu de arhipăstorire. an III. 3918 60. 1929.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 59. Păstorul cel Bun. în Renaşterea. an III. 6.

284285 B. 1936. P.. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 67. p. A. Sibiu 1943. nr. an XXVI. p.. P. Sibiu. an XIII. nr. nr. în Telegraful Român. 1942. p. Însemnări la o aniversare. P. p. an III. Spiridon. I 21579 74. 20. Cluj-Napoca. 1 [Nicolae Colan propus candidat al Partidului Poporului.. 4 B.. 1931. 1936. p. 1 B.. în Renaşterea. p. 44. 166 68. Cluj-Napoca. A. P. Turda. Scrisoare pentru clipa despărţirii. Cândea. nr. nr. Spiridon. p. nr.. 8 B. P. Cei trei episcopi. an XCI. 11.. 1938. Ce aşteptăm dela preoţime!. Sibiu. 45. Cândea. 1 B. nr. în Lumina Satelor. A. 33. Ce s'a întâmplat în luna trecută la noi: Biserica din Viişoara. II 1435 70. nr. an II. 1943. în Viaţa Ilustrată. în Turda.. în Viaţa Ilustrată. A. 1936. 7-10. A. Cluj-Napoca.. 20. an XXI. 23 245 . Ce s'a întâmplat în luna trecută la noi: Conferinţele. 4. 2262 71. Către alegătorii din judeţul Sibiu!. 4423 72. an 21. A. an V. P. p. Sibiu. 22 B. 1247 69. A. organizaţia judeţului Sibiu] B. în Revista Teologică. în Cuvântul Poporului. 3917 73. Cărţi şi reviste: Excelenţa.

în Viaţa Ilustrată. 6. P. în Viaţa Ilustrată. Cluj-Napoca. Ce s'a mai întâmplat în luna trecută la noi: Legea învăţământului teologic. 26 B. P. Ce s'a întâmplat în luna trecută la noi: Congresul Frăţiei Ortodoxe Române. A. 1936. nr. 25 B. an IV. an IV. în Viaţa Ilustrată. A. 26-27 B. în Viaţa Ilustrată. nr. 1937. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Ce s'a întâmplat în luna trecută la noi: Congresul Frăţiei Ortodoxe Române. an III. p. 6. I 21579 78. I 21580 79. 12. P. 22-23 B. P. în Viaţa Ilustrată. 23 B. p. I 21581 75. 11. nr. 1938. an III. an V. A. 246 . A. în Viaţa Ilustrată. A. p. Ce s'a mai întâmplat în luna trecută la noi: La propoveduire. şi Ioan Lapedatu au împlinit 60 ani. an IV. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. P. în Viaţa Ilustrată. I 21579 76. nr. ClujNapoca. 20-21 B. nr. I 21580 77. Cluj-Napoca. Ce s'a întâmplat în luna trecută la noi: Fraţii Al. 1937. Ce s'a mai întâmplat în luna trecută la noi: Postolie Ortodoxă în Maramureş. p. 6. P. Sibiu. P. I 21580 80. p. 1936. Ce s'a mai întâmplat în luna trecută la noi: La mănăstirea Brâncoveanu. p. nr. I 21581 81. Cluj-Napoca. A. 1937. 12.

al Cultelor şi Artelor. A. 5 B. 16. 1938. I 21579 83. S. în Viaţa Ilustrată. 3 B. I. A. p. Emilian. Popas. p.. p. 28-30. în Viaţa Ilustrată. 4. în Telegraful Român. A. an V. p. Colan. an XCIX. S. Cinstire binemeritată. Cluj-Napoca. I 21579 82. II 1434 86. 3 B. Cluj-Napoca. nr. Ce s'a întâmplat în luna trecută la noi: Străjerii în turneu. A. În semn de recunoştinţă. 23 B. Chioreanul. P. 1943. 33. P. p. 22-24 B. II 9493 87. 1939. an XXI. P. 4 B. P. Cluj-Napoca. 2.. în Viaţa Ilustrată. Chira. Gheorghe Lupşe. Episcopul Nicolae Colan-Ministru al Educaţiei Naţionale. nr. 4. Cioran. I 21581 84. S. nr. 10. A. P. Din realizările P. nr. p. Cluj-Napoca. an V. A. 23 B. an III. Cluj-Napoca. în Renaşterea. an III. nr. Ce s'a întâmplat în luna trecută la noi: P. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1936. P. I 21581 85. 1951. p. II 1435 247 . 7. Ce s'a mai întâmplat în luna trecută la noi: Praznicul Rusaliilor la Sibiu. Episcop N. Sfinţirea noilor episcopi.. P. 1946. în Renaşterea. nr. nr. P. II 1436 88. în Renaşterea. A. 22 B. nr. 1936. Sibiu. Sibiu. p. 1938. an XVII. an XXIV.

în Renaşterea. 1940. nr. 1943. p. Ciuhandu. Gheorghe. 2262 90. 271-274 B. Procesele verbale ale Congresului preoţesc al XV-lea ţinut la Turda în 3 Noemvrie 1936. P. p. A. Emilian. Prea Sfinţitului Episcop Nicolae Colan: omagiu Asociaţiei “A. an XXI. 5 [Poezie] B. an XXIV. P. p. Bânda. S. Gheorghe. Nicolae Colan şi meseriaşii români. în Analele Asociaţiei Andreiu Şaguna a Clerului Ortodox Român din 248 . S. în Renaşterea. 1936. p. 1936. Bânda. Ciuhandu. 239240 B. A. nr. Cioran. Şaguna a Clerului Ortodox Român din Metropolia Transilvaniei. Sale Episcop Nicolae Colan. 1665 94. Sibiu. în Revista Teologică. II 1435 93. Ciuhandu. Sibiu. Cluj-Napoca. 7-10. Şaguna” a clerului. nr. nr. Sibiu. în Revista Teologică. 26-27. A. Nicolae Colan. Feleacului şi Clujului. S. 2 B. Cireş. Mureş. II 1436 91. 2262 92. P. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 89. Doiniţa. Omagiu şi recunoştinţă P. an XXVI. an XXVI. Ciuhandu. A. P. Gheorghe. 117-122 B. în Analele Asociaţiei Andreiu Şaguna a Clerului Ortodox Român din Mitropolia Ardealului. Ioan. S. Ioan. 1946. nr. Cluj-Napoca. A. P. Procesul verbal al şedinţei congresului al XVI-lea al Asociaţiei A. 7-10. XII-XVII. Munte de lumină: închinare P. ţinut în 2 Noemvrie 1937 la Tg. 34. Gheorghe. al Vadului. P.

an XXI. Cluj-Napoca.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Mitropolia Ardealului. an XXIII. Cluj-Napoca. Teodor. 163169 B. Ierarhul “legii româneşti”. A. A. Patriarh Nicodim. 4. 10. P. 33. Ciuruş. din Ardealul de Nord. Teodor. părintele graiului românesc. p. an XXII. p. S. P. 1. II 1435 249 . Teodor. Operă de misionarism a Bisericii de legea românească. II 1435 100. nr. ClujNapoca. Sa Episcopul Nicolae Colan din Cluj a tipărit “cu purtarea Sa de grijă” Psaltirea tălmăcită de Î. P. 1944. P. P. în Renaşterea. Episcop Nicolae Colan. A. în Renaşterea. nr. 6. 15. p. în Renaşterea. 1 B. Ciuruş. 1665 95. nr. Teodor. 1942. 9-10 B. A. Cluj-Napoca. p. nr. 1944. Psaltirea dela Cluj: P. S. P. A. II 1435 99. 1-2 B. 1-2 B. S. A. P. în parohia Cricău: popas duhovnicesc în ajun de reîntoarcere la Cluj. II 1436 96. Ciuruş. Sibiu. 1940. Ciuruş. p. Ciuruş. nr. p. în Renaşterea. Teodor. 1 B. nr. în Renaşterea. Ciuruş. Noul Testament în tălmăcire de P. A. an XX. XII-XVII. în Renaşterea. Sa Episcopul Nicolae Colan. II 1435 98. Teodor. II 1435 97. P. an XXII. Adunarea eparhială. P. Episcopia din Cluj în slujba neamului: P. 1944. S. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. 1943. nr. an XXII. 1-2 B. p. S. Sa Episcopul Nicolae Colan. 1945.

p. P. în Renaşterea. A. A. 23. S. Cluj-Napoca. 1943. 250 . Teodor. p. P. nr. Ciuruş. II 1435 105. 30-31. în Renaşterea. Prăznuirea hramului Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Ciuruş. an XXI. Clonţa. Cluj-Napoca. Teodor. Cluj-Napoca. 3 B. nr. 13-14 B. 4. A. P. în Renaşterea. Ioan Botezătorul. Ioan. Cluj-Napoca. P. 1-2 B. Cluj-Napoca. Ciuruş. în Renaşterea.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 101. p. Ioan. II 1436 107. nr. p. Cluj-Napoca. 29-30. în anul 1942. Ciuruş. II 1435 102. 23. 1 B. II 1437 106. p. “Renaşterea” şi unitatea noastră. nr. 1942. Iuliu. an XXII. 1944. P. 1943. A. an XXVI. în Renaşterea. 1947. Conferinţe pastorale: Pomenirea Mitropolitului Andrei Şaguna. A. 21. Sărbătoare românească în regiunea Ciucea: P. 2 B. 1-2 B. P. S. Sfinţirea pietrii de temelie la Mănăstirea Sf. an XXV. Episcop Nicolae Colan sfinţeşte biserica din Negreni şi slujeşte parastasul pentru Octavian Goga. S. II 1435 104. nr. nr. Slova românească la fraţii noştri: Constatări pe marginea realizărilor Tipografiei noastre din Cluj. an XX. A. an XXI. p. II 1435 103. P. în Renaşterea. Coman. Episcopul Nicolae Colan membru activ al Academiei Române. Clonţa-Pâclişa. 1948. în Renaşterea. Cluj-Napoca. Teodor. Teodor.

P. P. II 1434 112. nr. an XV. 2 B. Confirmarea alegerii de Episcop dela Cluj. an XIV. 46. A. 6 B. II 1433 110. A. 31-32. 1938. A. nr. A. 1936. Cluj-Napoca. an XXV. 2 [Episcopul Nicolae Colan oficiază o liturghie în memoria regelui Ferdinand] B. 49. în Renaşterea. an 46. II 1433 114. Cluj-Napoca.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1936. 1936. 3 B. nr. p. 1947. 1937. P. în Renaşterea. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. nr. 3-4 B. II 1433 251 . p. Storrs. an XV. P. 21. 1937. Cluj-Napoca. Comemorarea Episcopului Nicolae Colan. nr. Conferinţa generalului R. p. 1937. an XVI. în Renaşterea. an XIV. an XIV. în Renaşterea. ClujNapoca. nr. A. A. p. 51-52. 2 B. 4 B. în Renaşterea. p. nr. p. în Renaşterea. P. 9. Congresul Asociaţiei clerului Andrei Şaguna din Ardeal. II 1436 113. p. Comemorarea lui Parteniu Cosma. Conferinţa preoţească de toamnă a Protopopiatului Reghin. P. P. Comemorare: 20 Iulie 1927-20 Iulie 1937. 3 B. ClujNapoca. II 1433 111. A. 4445. A. II 1433 109. în Renaşterea. II 1433 108. P. p.

în Mitropolia Ardealului. 50. 1938. 4-5 B. Viaţa ilustrată (1934-1943) privind funcţia educativă a cărţilor şi a lecturii. 1967. P. A. 6164 252 Teologice . p. an II. 1930. 2 B. 121. A. 5. 4-5. 1 [Necrolog] B. 297 B. 286 B. nr. 3. în Anuarul Academiei Andreiane 1936-1937. în Renaşterea. nr. 1937. 2000. Sibiu. p. A. J. p. P. p. Crişan. P. în Turda. p. P. în Renaşterea. Congresul general al F. Constantin. Sibiu. Sfântu Gheorghe. în Angustia. Cv. nr. 122. Cotuţiu. Cv. nr. I 25219 120. p. 49. 1936. Turda. Vasile. p. Araci (Arpătac ) . 111 B. Pastorale arhiereşti: Cuvânt de lămurire. an XVI.o mlădiţă viguroasă a Astrei în Secuime. Cronica anului. [Consiliul Arhiepiscopesc].Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 115. nr. 1-2 B. 1999. A. Congresul Asociaţiei Clerului Ortodox Andrei Şaguna. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. p. nr. II 1434 117. an XXI. O. Consilierul eparhial Protopo-stavrofor Ioan Goron. în Angustia. P. Eugenia. 1943. 45. II 1435 118. 4423 116. în Renaşterea. an XII. Crişan. Sfântu Gheorghe. J. Cluj-Napoca.-ului dela Târgu-Murăş. nr. 3. I 18105 119. R. O întrunire colegială. A. an VIII.

în Renaşterea. 1947. P. 1947. nr. II 1436 128. P. an XXV. 4 B. nr. Cronica evenimentelor bisericeşti: Sfinţirea bisericii din Lătureni. 1947. 24-25. A. nr. 1947. II 1436 125. 965 123. în Renaşterea. P. Cronica evenimentelor bisericeşti: Slujba Sfintei Învieri la Cluj. Cluj-Napoca. A. 5 B. 16253 . Cronica evenimentelor bisericeşti: Sfinţiri de Biserici şi conferinţe preoţeşti. an XXV. II 1438 124. p. 29-30. p. SS. an XXV. în Renaşterea. P. Cluj-Napoca. în Renaşterea. 38-39. în Renaşterea. 4 B. A. 34-35. 6 B. A. Măn. Lăpuşul Românesc. Cluj-Napoca. Cronica evenimentelor bisericeşti: Sfinţiri de Biserici şi conferinţe preoţeşti. 36-37. P. P. ClujNapoca. an XXVII. II 1436 127. Cronica evenimentelor bisericeşti: Sfinţirea pietrii fundamentale dela Mănăstirea Martirii Neamului. A. an XXV. II 1436 126. nr. nr. A. 1947. în Renaşterea. 1947.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. A. an XXV. Cronica evenimentelor bisericeşti: PP. P. Cluj-Napoca. an XXV. Nicula. 4 B. Cluj-Napoca. p. Rohia şi Măn. p. Cluj-Napoca. Lăpuş. nr. II 1436 129. 24-25. p. în Renaşterea. 4 B. Episcopi Nicolae şi Veniamin în misiune la Tg. 1949. nr. p. Cronica evenimentelor bisericeşti: Sfinţiri de Biserici şi conferinţe preoţeşti.

nr. an XXV. Cluj-Napoca. în Cuvântul Poporului. 1936. 29-30 B. 4 B. Cronică internă: Alegeri de episcopi. anul III. p. an LIV. A. 224-227 B. p.Napoca. an V. an XXVI. nr. în Renaşterea. 1012). P. P. A. P. Cluj şi Curtea de Argeş. p. 3-4. Cluj-Napoca. 9. 5-6. an XXVI. 41. 25-26. 1947. în Renaşterea. 1936. 1245 135. p. în Biserica Ortodoxă Română. 1-2. A. A. în Revista Teologică. Cronica evenimentelor interne: Şase ani. II 1436 130. Sibiu. I 39431 134. nr. P. 1948. Cronica evenimentelor interne: Vizita la Moscova. 1174 254 . Cluj. 37. 1946. nr. nr. nr. Cronica evenimentelor bisericeşti: Vizitaţie canonică la Aiud. Sibiu. 3 B. an XXIV. P. în Gazeta Ilustrată. nr. II 1436 131. p. în Renaşterea. p. 2 [Sărbătorirea a şase ani de la urcarea pe tronul României a regelui Mihai I] B. 1936. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 17. 205-208 B. nr. 3 B. Cronica săptămânii: Noul rector al Academiei teologice. Cluj-Napoca. A. P. Cronică internă: Alegeri de episcopi la eparhiile Oradea Mare. 1928. Cronica literară: “Viaţa Ilustrată” (1936. Bucureşti. M. p. P. p. an X. 3 B. II 1438 133. 2262 136. A. II 1436 132. A.

Sibiu. 1938. P. p. Cluj-Napoca. în Renaşterea. nr. nr. nr. N. p. 22 B. Cronică internă: Manifestaţii ortodoxe la Băile Bazna. A. S. II 1308 144. 221. Cronică internă: Noul Guvern al F. 27 B. 2263 143. 206 [Nicolae Colan susţine lucrarea Crâmpee din Evanghelia Domnului] B. I 21581 142. p. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Episcopul Nicolae Colan. P. 11-12.. p. an VI. A. an IV. Cluj-Napoca. 1939. 30 B. an V. 4 255 . 1936. p. nr. Cluj-Napoca. în Viaţa Ilustrată. 5. 1942. P. nr. an V. în Viaţa Ilustrată. Cluj-Napoca. 7-8. p. 29-30 B. Ctitoria dela Viişoara: D. 51. 8-9. Iuliu Maniu donează un clopot şi participă la actul sfinţirii. Cronică internă: P. A. P.. nr. 25 B. an XX. S.. A. în Viaţa Ilustrată. 1939. an VI. I 21581 138.. A. P. nr. în România Nouă. an XXVII.. I 21581 139. 9-10. 3. Cronică: Primul ciclu de conferinţe religioase al Astrei. în Viaţa Ilustrată. nr. A. P. în Viaţa Ilustrată. I 21582 140. bolnav. 4 B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 137. an V. Cronică internă: Biserica neamului. I 21581 141. Ctitorul nostru D. p. A.. Gheorghe Sion. P. 1937. Cronică internă: Sfinţiri de biserici noui. 1938. în Revista Teologică. 1938. p. Cluj-Napoca. R..

1930. II 1433 149. 959 256 . 73-79 B. nr. Sibiu. Cluj-Napoca. Cum a decurs sărbătorirea împlinirii alor 50 ani de viaţă a P. P. P. 1928-1929. p. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Date şcolare: Personalul didactic şi administrativ. Nicolae Colan. Cluj-Napoca. an XVIII. Dab. 3 B. 1938. 1940. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane 1929-1930. C. S. 10. Sibiu. A. nr. 98-104 B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. A. P. nr. în Renaşterea. II 1435 145. A. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. p. P. S. P. 957 150. nr. 1936. 1931. II 1434 148. 1929. Episcopului Nicolae Colan: Conştiinţa religioasă şi pasiunea muncii profesionale. p. Pavel. VI. VII. Date şcolare: Personalul didactic şi administrativ. 3-4 B. p. în Renaşterea. 73-80 B. A. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane 1930-1931. 958 151. an XIV. p. p. 15. nr. A. 1943. P. A. Cuvinte programatice. 1-2 B. I 1434 147. nr. A. Date şcolare: Personalul didactic şi administrativ. Episcop Nicolae Colan. în Renaşterea. 1-2 B. p. P. S. V. Date biografice despre noul Episcop P. Conferinţa P. II 1435 146. A. 34. în Renaşterea. an XVI. Sibiu. P. nr. an XXI. 18.

P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 152. 1932. A. 1926. 76-82 B. P. Sibiu. XI. Date şcolare: Statutul personal al corpului profesoral. P. Date şcolare: Personalul didactic şi administrativ. p. 1936. 51-56 B. P. 954 158. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane 1935-1936. p. p. nr. XII. A. 102-108 B. Date şcolare: Personalul didactic şi administrativ. 960 153. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane 1934-1935. 58-63 B. Sibiu. nr. în Anuarul Academiei teologice Andreiane ortodoxe române în Sibiu pe anul şcolar 1925/1926. Sibiu. P. p. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane 1932-1933. 962 155. în Anuarul Academiei teologice Andreiane ortodoxe române 257 . nr. nr. A. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane 1933-1934. Date şcolare: Personalul didactic şi administrativ. 961 154. nr. 963 156. 1935. p. 47-52 B. 2. Date şcolare: Statutul personal al corpului profesoral. 1933. IX. nr. 1934. 964 157. Sibiu. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane 1931-1932. 6066 B. A. Date şcolare: Personalul didactic şi administrativ. A. VIII. Sibiu. Date şcolare: Personalul didactic şi administrativ. p. Sibiu. P. A. X.

955 159. 1-4 258 . 22. P. 1943. în Anuarul Academiei teologice Andreiane ortodoxe române în Sibiu pe anul şcolar 1927/1928. în Renaşterea. IV. Sibiu. 29-30. Dăscălescu. nr. 3 B. Marea noastră familie: armata şi P. p. în Renaşterea. Sibiu. A. Sibiu. A. Veşti dela fraţi: Deschiderea noului an şcolar la Academia teologică ortodoxă română. 25. 9 B. II 1435 161. II 1435 163. 1938. Nicolae Colan. A. 1936. A. III. an XXI. Lăsaţi-i în juru-mi. Cluj-Napoca. S.. 49-55 B. 1943. P. an XXVII. nr. A. Dăscălescu. Episcop al Clujului. nr.: Prea Sfinţitului Nicolae Colan. nr. De hram la mănăstire. A. I. în Renaşterea. P. Nicolae. în Renaşterea. 1927. copiii. P. 1 B. 7-10. 33. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie în Sibiu pe anul şcolar 1926/1927. nr. 1943. 1949. 31-38 B. David. 1928. Dăncilă. p. II 1435 164. ClujNapoca. P. P. p. 956 160. an XXVI. L. P. p. 4 [Poezie] B. ClujNapoca. an XVI.. 267-270 B. an XXI. omul. Romeo. în Renaşterea. an XXI. 23. nr. Romeo. A. II 1438 165. p. nr. nr. Cluj-Napoca. Desbaterile Adunării Eparhiale. Date şcolare: Statutul personal al corpului profesoral. 2262 162. p. în Revista Teologică. p. Cluj-Napoca.

A. an XXIII. A. II 1309 172. Despărţirea de la Cluj: Închinarea legionarilor îndoliaţi. P. an XV. 6. A. 1-2 B. an LXXXIX. în Renaşterea. 1937. 1957. 1-4 B. nr. 164 168. an II. Sibiu. an XXVIII. p. p. în Ardealul. p. 1937. an V. 3 B. Deschiderea Adunării Eparhiale a Vadului. Bucureşti. A. Cluj-Napoca. nr. Cluj-Napoca. P. II 1438 169. ClujNapoca. I 43121 259 . 7 B. II 1434 166. A. 9-10. nr. nr. 1945. Feleacului şi Clujului. I 18059 171. P. Deschiderea festivă a anului de studii la Academia teologică. A. A. în Renaşterea. A. 7. p. 746-755 B. P. în Mitropolia Ardealului. în Telegraful Român. Seria a IV-a. în Renaşterea. 32. Cluj-Napoca. 7 B. P. Despre actualitatea Statutului Şagunian. nr. Sibiu. nr. 23. 1941. 1941. Deschiderea cursurilor Centrului de Îndrumare preoţească. 1950. Deschiderea noului an şcolar la Institutul teologic universitar din Sibiu. în România Nouă. 45. P. P. P. an I. 1-2 B. p. p. II 1433 170. p. Desbaterile Adunării eparhiale. II 1436 167.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. nr. 17-18. Prohodul din Piaţa Gării.

Cluj-Napoca.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 173. Feleacului şi Clujului. 36. P. Douăzeci de ani de Arhipăstorire. P. în Renaşterea. I 18059 174. P. Predica Prea Sfinţitului Episcop Nicolae al Vadului. 4 B. an XXI. Sibiu. an XXVII. p. în Renaşterea. în Telegraful Român. M. P. II 1436 177. p. Sibiu. p. 1949. Cluj-Napoca. nr. în Curierul Creştin. Din activitatea arhipăstorului nostru. Sa Nicolae Colan. 3-4 B. Dragomir. în Renaşterea. an XXIV. p. Silviu. 1946. Dragomir. 1936. Două praznice: Hramul sf. A. 33. Episcopul cărturar. P. nr. A. 2-3 B. 2-3 B. A. 3-4. an II. 13-14. 26-27. Mănăstiri dela Topliţa şi Rohia. 2158 175. A. II 1438 176. Drumul apostolesc al Prea Sfinţitului Episcop Nicolae Colan în ţinutul grăniceresc: Sfinţirea bisericii ortodoxe din Bistriţa. II 9498 178. 1946. 1943. A. în Telegraful Român. nr. p. S. 3 B. A. Silviu. P. 738-739 B. 260 . 1956. p. 29-30. nr. 9-10. p. Cluj-Napoca. Două ceasuri la Chinteni. Cluj-Napoca. P. La praznicul arhipăstorului. A. nr. în Mitropolia Ardealului. Diverse. II 1435 180. an XVIII. II 1436 179. nr. 1957. an XXIV. în Renaşterea. 94 B. nr. 1. Cluj-Napoca.

II 1434 186. Vlădica Nicolae şi sfinţirile de biserici. an 23. 1942. p. A. Eftimie Andrei. nr. Sibiu. P. an XV. p. în Renaşterea. A. 1-2 B. în Renaşterea. 1938. 30-31. A. A. Sf. p. 18. nr. Episcopul Nicolae Colan în vizitaţiune canonică. 1941. S. P. P. 93. nr. 1938. nr. an XVI. A. Cluj-Napoca. II 1433 187. an XX. 31. p. Eftimie. 164 181. Cluj-Napoca. P. 30-31. 2 [Doi ani de la numirea ca episcop a lui Nicolae Colan] B. an LXXXIX. Cluj-napoca. p. 12. P. Nouă. P. P. A. După doi ani.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Sibiu. Duminica Ortodoxiei în capitala Ardealului. Cluj-Napoca. p. A. P. nr. 36. Episcopul Nicolae Colan. 1938. II 1434 185. ClujNapoca. nr. După alegerea noilor episcopi. în Renaşterea. în România. 43. II 1306 184. 1-2 B. A. în Lumina Satelor. S. în Renaşterea. Cluj-Napoca. II 1435 182. 1937. 3919 261 . an XVI. Eliberarea Clujului: Catedrala din Cluj. nr. 7-8 B. II 1434 183. Drumuri de apostolie: P. 1-2 B. Andrei. an IV. 3 B. Educaţia şi controlul în şcoală: directivele date de Ministrul educaţiei naţionale P. nr. an XVI. 2 B. p. 1936. op. în Renaşterea. 1-2 B.

23-24. 3-4 262 . p. p. c. P. 1943. S. A. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 188. II 1434 192. în Renaşterea. Eşit-a sămănătorul: Vizitaţiunile canonice ale Prea Sf. Cluj-Napoca. p. ClujNapoca. 2 B. 80. Rezident Regal al Ţinutului Someş. Sibiu. Al. nr. dr. 1939. Episcopul Nicolae Colan. în Renaşterea. p. Episcopul nostru Nicolae Colan. 1939. 140. P. 36. nr. Entuziasta primire a noului episcop al Clujului. 50 de ani de viaţă. 4102 193. P. an XVII. Consilier Regal şi dr. P. Fapte din eparhie: În Ţara Cătanelor Negre. 1950. Expoziţiile Astrei. Vaida-Voevod. P. an 22. Sa Monsegniorul Henry Beaussart. 1936. nr. 1 B. 10 B. în Renaşterea. an XVII. 1939. Fapte din eparhie: Praznicul dela Mănăştur. nr. II 1438 194. 3918 190. Ex. P. S. 2-3 B. Vadului şi al Feleacului a împlinit la sfârşitul lunei noemvrie a. Cluj-Napoca. 43-44. A. 50. 38. p. Cluj-Napoca. A. an II. P. an IV. S. an XXVII. Episcop Nicolae la Telciu. 1 B. 3-5 B. Coriolan Tătaru. nr. în România Nouă. an XXVIII. p. A. în Lumina Satelor. în Tribuna. Sa Episcopul Nicolae Colan al Clujului. Cluj-Napoca. S. A. în Renaşterea. nr. II 1308 189. nr. 1949. Episcopul Nicolae al Clujului: P. Festivităţile instalării episcopului Nicolae Colan. II 1434 191. oaspe al Clujului: Arhiepiscopul adjunct al Parisului a vizitat pe P. A. Cluj-Napoca.

Augustin. Faur. Faur. nr. A. A. 21-22. Biserica românească din nord-vestul ţării 263 . în Renaşterea. P. Fapte din eparhie: P. Praznicul Sf. La Baia de Arieş. II 1436 197. Cluj-Napoca. Episcopul Nicolae şi tineretul şcolar. 2-3 B. nr. nr. 1947. II 1436 198. II 1438 196. P. P. 13. în Renaşterea. 15. 1950. P. Augustin. Faur. p. A. S. 3 B. Faur. P. 1946. 1946. an XXIV. A. p. 1946. II 1436 199. Ioan Vescan. p. an XXIV. 5 B. II 1436 202. Fătu. II 1438 195. Augustin. p. A. an XXVIII. 1 B. A. Cluj-Napoca. 11. 22-23. II 1436 200. nr. Augustin. 26-27. la ChiraleşNăsăud. Cluj-Napoca. 1947. Augustin. Cluj-Napoca. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Spicuiri din actualitate. Cluj-Napoca. 1945. P. 1-2 B. p. în Renaşterea. P. P. Faur. Cluj-Napoca. A. 3 B. A. an XXIII. Episcop Nicolae. în Renaşterea. în Renaşterea. II 1436 201. în Renaşterea. an XXV. nr. 26-27. Faur. Nicolae la Cluj. Mihai. nr. an XXV. Î. nr. Cluj-Napoca. Sa Patriarhul Alexei la Cluj. an XXIV. S. 1-2 B. Augustin. în Renaşterea. p. P. Mănăstiri şi biserici: Pe Valea Arieşului. Înmormântarea avocatului Dr.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie sub ocupaţia horthystă. în Tribuna. an XXI. în Renaşterea. p. 1943. A. Nicolae Colan. an VI. 1946. nr. 4110 206. Ioan N. P. A. în Revista Teologică. 1502 B. nr. an XXVI. 1940. P. 1940-1944. Gabriel. Felea. 350165 203. II 1436 207. A. S. p. nr. 2262 205. Gheorghe. Ilarion V. Felea. an III. II 1435 204. Sibiu. Festivităţile religioase dela Oradea. nr. Cv. nr. 7-8 B. Cluj-Napoca. Sfântu Gheorghe. 278283 B. Manifestări la şcoala care-i poartă numele. P. Floca. I 18103 209. în Renaşterea. Ilarion V. Cluj-Napoca. Predici publicate în periodicele bisericeşti (1949-1964). Florescu. 37. ca publicist. P. P. 749-798 B. 11-12. 7-10. Înfiorări. 1985 B. A. nr. Bucureşti. an XI. A. an XV. p. 1936. în Renaşterea. 264 . 46. p. în Mitropolia Ardealului. P. 1-2 B. an XXIV. Festivitatea militară dela Cazarma Sf. p. A. 1995. J. 1937. nr. II 1433 208. P. A. în Cuvântul Nou. Sibiu. ClujNapoca. Festivitatea dela Academia Comercială: Impresionanta sărbătorire a dlui profesor Constantin Lacea cu prilejul retragerii sale dela catedră. 33. 2 B. 1966. p. 2 B. 130. Cluj-Napoca.

în Renaşterea. p. 1934. A. Ghedeon. Dela Şcoala de cântăreţi bisericeşti a eparhiei. P. 3 B. A. p. Ortodoxia şi viaţa internaţională (marginalii la o conferinţă publică). în Renaşterea. ClujNapoca. 26-27. 1947. în Mitropolia Ardealului. nr. din Nuşeni. an XXI. 1946. P. Dezvelirea bustului mitropolitului Nicolae Colan. P. nr. Florescu. 1-2 B. P.O sărbătoare a spiritualităţii româneşti. Florian. Nicolae Colan. 1 B. p. 28. p. II 1432 213. 1967. A. an XXV. p. Funerariile prof. A. nr. nr. Bogdan Duică: Cuvântarea dlui. 2 B. II 1436 216. Sibiu. Cluj-Napoca. II 1436 265 . an XVII. Ghedeon. 45. 1. P. 39. în Renaşterea. A. nr. P. N. an XII. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. 211. Cluj-Napoca. 127-128 B. II 1434 215. II 1435 214. Cv. Gazete şi gazetari din Ardealul de Nord. nr. an XII. p. Gh. 1998. Geomoleanu. Gabriel. nr. 7-8 B. în Renaşterea. în Renaşterea. Funeraliile Arhiepiscopului şi Mitropolitului Nicolae Colan. Zilele Colan . J. Rector Dr. 1939. an XXIV. p. Colan. A. I 18105 212. 1943. Gânditorul. 11. în Buletinul Ligii-Cultural Creştine Andrei Şaguna. 30-31. Părintele. Părintele. 253-282 B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 210.

Aurel. In memoriam Ileana Leucă Colan (1921-2006). în Renaşterea. Conferinţa protopopilor din eparhie. 1940. ClujNapoca. acum 26 de ani. Univ. în Cuvântul Nou. p. nr. 1 B. Vizita Pf. 3. Ion. Sfântu Gheorghe. 196. Rezidentul Regal al Ţinutului Someş. an IV. ocrotitor al graiului românesc. nr. Goron. 1937. Graure-Cornea. 1940. 2006. nr. II 1434 221. p. 35. Solemnitatea sfinţirii bisericii ortodoxe din Corvineşti-Năsăud: Actul sfinţirii a fost săvârşit de un sobor de 15 preoţi în frunte cu P. Episcop Nicolae Colan. an III. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 217. 1-2 B. P. Ana. Graure-Cornea. 191-196 B. 1 B. II 1433 219. II 1435 218. P. Cv. p. Ioan. Ioan. A. Onisifor. Episcop Nicolae Colan la Topliţa-Murăş. 1943. 1993. 33. nr. Cluj-Napoca. 5 B. Cluj-Napoca. Luminiţa Scrisori din vremuri de război. în Grai Românesc. nr. Gliga. an XV. Goga. Cluj-Napoca. 223. an XXI. A participat şi d. în Tribuna. Nicolae Colan la Chişinău. Grama. p. A. prof. în Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan 1893-1993. J. 1000 266 . S. J. S. în Renaşterea. 1995. în Renaşterea. A. 5 B. an XVIII. Coriolan Tătaru. 4111 220. Scriitorul Mitropolit Nicolae Colan. Cv. P. nr. 222. A. Lăcătuşu. P. Cluj-Napoca. Ghibu. Luminiţa.

Hirotonirea noilor episcopi. Grigore Cristescu. A. 17-18. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. în Renaşterea. an XI. an XIV. 1925. Colan. A. 1236 229. ClujNapoca. 21. Sibiu. Cluj-Napoca. S. J. Cluj-Napoca. p. Sibiu. 3-4 B. P. Protopop. Un conducător spiritual al românilor din Ardealul de nord. Cv. 277-278 [Recenzie] B. nr. 6 B. nr. 23. P. II 1433 227. P. 1944. an XXI. nr. an XIV. A. p. în Isus Biruitorul. Sibiu. în Renaşterea. 1. 1-3 B. 1936. A. P. 24. 8-9. nr. A. p. A. Sibiu. II 1433 228. Emil. Pavel către Filimon-Creştinismul şi Sclăvia. P. Sibiu. p. p. Hociotă. p. 2 B. nr. 1936. Hirotonia şi investitura P. II 1437 267 . în Cuvântul Poporului. Hirotonirea Episcopului nostru. an XIV. P. p. în Revista Teologică. P. 2-3 B. N. an II. an XV. A. Sf. 1932. Episcop Nicolae al Clujului: Solemnităţile religioase din Sibiu şi Bucureşti. Hramul dela Rohia. în Renaşterea. Haţieganu. 224. 35-36. Adunarea comitetului Partidului Agrar din plasa Sălişte. nr. 1247 230. 1 B. nr. 1948. I 21587 226. 2251 225. 1936. în Viaţa Ilustrată. N.

Sfinţirea Catedralei dela Turda: O măreaţă sărbătoare creştină şi românească. 15. Hramul Mănăstirii dela Topliţa (Mureş). P. an LX. 1947. Impresionante serbări religioase la Sibiu: Hirotonirea noilor Episcopi pentru Cluj şi Oradea. II 1436 233. în Renaşterea. Al. P. 1938. Şedinţele de constituire ale Sfaturilor Ţinutului Someş. Judeţ şi Municipiu au depus jurământul la Cluj în faţa dlui consilier regal Dr. A. 26-27. Cuvântul celor doi Episcopi. S. Arad. p. Congresul Oastei Domnului. an III. 23. P. an XXV. Hramul Mănăstirii dela Rohia. Alexandru Vaida Voevod. 1936. 5-6 B. Episcopului Colan şi Excelenţei Sale g-ral Dănilă Papp rezident regal. Hramul mănăstirii “Sf. an XXV. în Renaşterea. 4 B. nr. Cluj-Napoca. Vaida Voevod. A. Iluţiu. nr. în Biserica şi Şcoala. 4110 236. în prezenţa P. nr. Vasile. 4101 235. 1 B. 1940. 1947. nr. an I. Cluj-Napoca. p. an III. Cluj-Napoca. judeţului şi municipiului Cluj. p. A. Discursul dlui consilier regal Dr. nr. 10 B. p. P. II 1436 232. S. 8 B. 4-5 268 . R. 103. nr. 192. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 231. 30-31. Solemnitatea jurământului Gărzii Naţionale a Municipiului Cluj. p. 1940. preşedintele F. în Tribuna. în Tribuna. p. 4111 234. A. Sărbătoarea românească dela Colegiul Academic. Cluj-Napoca. N. în Tribuna. Ana” din Rohia-Someş. Impresionantele manifestaţii ale FRN din Ţinutul Someş: Membrii Sfaturilor FRN din Ţinut. A.

nr. 169 238. 5 B. 1939. A. 150 240. Serviciul divin. A. II 1434 242. 2 B. A. nr. II 1438 241. Cluj-Napoca. II 1434 269 . 2. P. în Telegraful Român. nr. nr. A. A. 1938. 1949. Solemnitatea inaugurării. 1946. Inaugurarea anului şcolar la Academia Teol. P. p. Andreiană. 3 B. 19. 47-48. în Renaşterea. 24. în Renaşterea. 1-2 B. an XCIV. nr. P. Informaţiuni: Anul nou în Cluj. 1929. 25-26. în Telegraful Român. P. p. nr. Prof. P. p. 1939. an XVI. Inaugurare. în Renaşterea. Informaţiuni: A început aplicarea legii învăţământului teologic. 66-67. p. an LXXVII. A. nr. 3 B. ClujNapoca. 1927. Sibiu. 152 239. Informaţiuni: Adunarea eparhială. Ministrul Cultelor. an XVII. 67. ClujNapoca. în Renaşterea. 3428 237. 3 B. an XXVII. Stanciu Stoian. Inaugurarea Cursurilor dela Centrul de Îndrumare Preoţească din Cluj: sosirea Dlui. an XVII. p. P. în Telegraful Român. an LXXV. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Andreiană. Sibiu. Cluj-Napoca. p. Inaugurarea anului şcolar la Academia Teol. Sibiu. II 1434 243. A. A. p. P. 4 B.

în Renaşterea. ClujNapoca. nr. ClujNapoca. în Renaşterea. 4 B. Informaţiuni: Boboteaza la Cluj. 3 B. p. 4 B. 3 B. P. Episcop Nicolae. P. 2. nr. an XVI. în Renaşterea. p. ClujNapoca. II 1434 252. Cluj-Napoca. p. 2. A. A. 2-3 B. II 1433 250. A. an XV. an XVIII. ClujNapoca. P. Cluj-Napoca. în Renaşterea. 2. ClujNapoca. p. 1940. nr. Informaţiuni: Anul nou în Cluj. Informaţiuni: Boboteaza la Cluj. A. II 1434 245. ClujNapoca. 1938. ClujNapoca. nr. nr. an XVI. 11. 1938. P. II 1434 249. p. II 1433 251. Informaţiuni: Audienţele la Ministere. A. 1938. 3 B. 1940. Informaţiuni: Conferinţa protopopilor. p. an XVIII. 1940. 3 B. P. nr. 3. în Renaşterea. 9. P. nr. P. an XVIII. în Renaşterea. 4 270 . 1. nr. 3 B. P. Informaţiuni: Clerul şi politica. în Renaşterea. A. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 244. Informaţiuni: Conferinţa P. 1937. II 1434 248. p. S. 15. an XVIII. 14. p. în Renaşterea. 1937. Informaţiuni: Boboteaza la Cluj. an XV. II 1433 246. A. 1940. Informaţiuni: Concert religios. în Renaşterea. A. an XVI. nr. II 1433 247.

nr. în Renaşterea. 1939.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 3 B. II 1434 255. 13. 1940. 1939. Informaţiuni: Cuvinte despre revista Viaţa Ilustrată. A. P. P. an XV. nr. II 1434 253. p. în Renaşterea. 1. Informaţiuni: Crăciunul în Cluj. P. A. an XVIII. Informaţiuni: Cununie în Catedrală. an XVIII. P. în Renaşterea. ClujNapoca. an XVIII. II 1434 260. în Renaşterea. p. 16. nr. 3 B. ClujNapoca. A. II 1433 258. 3 B. P. Informaţiuni: Conferinţa P. 7 B. 1939. nr. II 1434 256. an XVII. A. 3 B. P. 1940. ClujNapoca. 1940. II 1434 254. an XVII. p. Episcop Nicolae. 1940. A. an XVIII. Informaţiuni: Crăciunul în Cluj. II 1434 257. 3 B. p. P. 28-29. p. 3-4 B. A. p. în Renaşterea. ClujNapoca. A. 1. A. an XVII. 17-18. A. în Renaşterea. Informaţiuni: Cuvinte omagiale. nr. nr. P. nr. 3 B. II 1434 271 . 1937. II 1434 259. P. nr. în Renaşterea. în Renaşterea. Cluj-Napoca. 12. Cluj-Napoca. 21. p. p. S. Informaţiuni: Conferinţe religioase. Informaţiuni: Conferinţele religioase. ClujNapoca. ClujNapoca.

nr. 1936. II 1434 264. în Renaşterea. nr. A. 48. 3 B. 1938. 4 B. Cluj-Napoca. A. II 1433 262. A. nr. 1940. P. 1936. ClujNapoca. an XVIII. p. 4 B. Informaţiuni: Hirotonie excepţională. an XVI. II 1434 266. p. în Renaşterea. 4 B. Cluj-Napoca. 1936. 23. nr. S. P. p. 21. Informaţiuni: Distincţie bisericească. II 1433 268. 41. P. p. an XVIII. A. Informaţiuni: Festivităţile dela Avrig. Cluj-Napoca. Episcop Nicolae. A. Informaţiuni: Festivităţile bisericeşti dela Sibiu. în Renaşterea. an XIV. 4 B. Informaţiuni: Delegaţia Eparhiei la solemnităţile dela Sibiu. 1943. an XIV. ClujNapoca. A. p. ClujNapoca. 1936. II 1434 267. an XIV. II 1433 263. p. an XIV. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 261. Informaţiuni: Expoziţia portretului francez. P. 1940. în Renaşterea. A. 48. în Renaşterea. nr. 22. nr. p. 3 B. 4 B. Informaţiuni: Decorarea P. II 1433 269. 22. Informaţiuni: Festivitatea distribuirii premiilor religioase. P. 1936. nr. în Renaşterea. 43. an XXI. Cluj-Napoca. P. p. P. 4 B. A. an XIV. Cluj-Napoca. în Renaşterea. Informaţiuni: Distincţiuni. P. 3 272 . II 1435 265. p. în Renaşterea. în Renaşterea. 23. Cluj-Napoca. nr.

Cluj-Napoca. P. an XIV. p. 26. în Telegraful Român. Cluj-Napoca. Informaţiuni: Înscăunarea P. II 1433 272. 48. Informaţiuni: Jurământul recruţilor la Cluj. 28-29. 45. 18. II 1434 273. Sibiu. an XV. nr. în Renaşterea. 4 B. A. Informaţiuni: Inaugurarea Serviciului Social în ţinutul Someş. P. 1946. 1941. Informaţiuni: Liturghie arhierească. 23. nr. p. A. II 1434 274. Informaţiuni: Hramul Sfintei Mănăstiri din Topliţa. P. 3 B. 15. an XIV. Cluj-Napoca. S. 1936. 1936. 7 273 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. nr. Cluj-Napoca. p. p. 7 B. 164 276. an XVII. Informaţiuni: Inaugurarea noului local al Academiei Teologice. p. 3 B. P. 1939. P. în Renaşterea. an XVII. în Renaşterea. P. A. p. în Renaşterea. P. A. Informaţiuni: Inaugurarea Institutului de psihotehnică din Cluj. A. Cluj-Napoca. în Renaşterea. Cluj-Napoca. II 1433 275. p. nr. II 1436 271. an LXXXIX. an XXIV. P. nr. nr. ClujNapoca. 1939. A. 4 B. A. p. în Renaşterea. 1939. an XVII. 3 B. II 1434 277. Episcop Nicolae. 4 B. 1937. nr. A. Informaţiuni: Între cele câteva calendare româneşti. II 1433 270. nr. în Renaşterea. 50.

1942. A. 41. 4 B. Cluj-Napoca. 1938. P. nr. P. nr. an XVI. nr. P. în Renaşterea. an XX. II 1433 278. A. nr. la Cluj.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Cluj-Napoca. 1938. P. R. 4 B. în Renaşterea. A. P. an XVI. în Renaşterea. p. 4 B. p. A. p. Cluj-Napoca. ClujNapoca. an XVIII. II 1435 281. A. 3 B. p. an XVIII. p. 3 B. Informaţiuni: Parastas pentru Episcopul Nicolae Ivan. în Renaşterea. P. 4 B. în Renaşterea. II 1434 280. P. Informaţiuni: O manifestaţie a F. an XVI. Cluj-Napoca. Omagiu vrednicului nostru Vlădică. II 1434 284. 1938. în Renaşterea. p. 6. Cluj-Napoca. P. II 1434 274 . Informaţiuni: Liturghie arhierească. A. în Renaşterea. 46. A. 3 B. nr. 11. II 1434 282. 1940. Informaţiuni: O delegaţie a societăţii Martirii neamului. 1938. an XVI. 1940. A. II 1434 283. Informaţiuni: Mulţumiri arhiereşti pentru urările de Anul nou. ClujNapoca. Informaţiuni: Parastas în catedrală. N. Informaţiuni. II 1434 279. Informaţiuni: Monumentul Regelui Ferdinand. 3 B. 19. an XVI. 5. p. nr. P. A. în Renaşterea. p. 1938. nr. 7. 27. II 1434 285. Cluj-Napoca. nr.

P. 1946. P. an XV. Informaţiuni: Praznicul dela Sibiu. 4. 4 275 . p. II 1434 292. II 1434 288. nr. Informaţiuni: Parastas pentru Patriarhul Miron. 18. an XVI. an XIV. an XVII. 7 B. II 1433 287. A. 4 B. Informaţiuni: Parastas pentru Octavian Goga. 1936. 11. 4 B. 1940. A. P. A. an XVIII. P. an XV. p. p. Cluj-Napoca. în Renaşterea. 1938. 2 B. A. an XV. p. în Renaşterea. nr. A. nr. P. în Renaşterea. an XXIV. A. p. 4 B. nr. Informaţiuni: Parastas pentru eroii legionari. P. 1937. A. în Renaşterea. în Renaşterea. Cluj-Napoca. 46. Cluj-Napoca. II 1433 293. II 1434 289. 4 B. an XVII. Informaţiuni: Pentru terminarea Catedralei. P. nr. 1939. 6. A. în Renaşterea. 20. 1937. 22. nr. Informaţiuni: Pomenirea lui Parteniu Cosma. p. p. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 286. Cluj-Napoca. II 1434 290. p. Informaţiuni: Parastas pentru Octavian Goga. Cluj-Napoca. 3 B. II 1433 291. în Renaşterea. P. nr. ClujNapoca. Informaţiuni: Pomenirea lui Aurel Ciortea. în Renaşterea. nr. 3 B. în Renaşterea. II 1433 294. 1939. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. nr. 1937. Cluj-Napoca. Informaţiuni: Praznicul Naşterii Domnului. 46. 2.

an XV. 1936. 3 B. Informaţiuni: P. 1937. nr. S. p. nr. 3 B. P. A. 2 B. 5. 1946. în Renaşterea. an XV. II 1435 298. 48. Informaţiuni: Procesiunea religioasă şi hramul Sf. Cluj-Napoca. Bariţiu. P. p. 1937. 1937. Episcop Nicolae la liceul Gh. Cluj-Napoca. A. 30. an XVI.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 2-3 B. II 1433 302. P. P. p. Cluj-Napoca. A. an XXIV. Cluj-Napoca. în Renaşterea. S. Cluj-Napoca. Informaţiuni: Primirea P. Informaţiuni: Programul vizitaţiei canonice din Munţii apuseni. 4 B. II 1434 297. p. în Renaşterea. 6. Episcop Nicolae cercetează şcolile. în Renaşterea. p. Informaţiuni: Primele măsuri. Informaţiuni: P. 1937. p. II 1433 296. nr. Cluj-Napoca. Informaţiuni: Propovăduire arhierească. II 1436 299. 28-29. 4 B. nr. Informaţiuni: Presa şi înscăunarea dela Cluj. nr. 4 276 . an XXI. A. p. II 1436 295. 18. P. nr. II 1433 301. P. 21. 1943. P. nr. în Renaşterea. Cluj-Napoca. 15. A. A. an XV. p. Mănăstiri din Rohia. în Renaşterea. nr. II 1433 300. 3 B. în Renaşterea. an XIV. an XV. Episcop Nicolae din Cluj. în Renaşterea. A. 1938. S. P. Cluj-Napoca. A.

II 1436 308. nr. an XVIII. 27-28. Cluj-Napoca. Informaţiuni: Reorganizarea F. Episcop Nicolae şi tineretul şcolar. 29-30. p. II 1433 303. în Renaşterea. în Renaşterea. Informaţiuni: Sărbătoarea Învierii la Cluj. în Renaşterea. O. nr. nostru Episcop Nicolae ministru al Educaţiei Naţionale şi al Cultelor. p. ClujNapoca. P. P. 3 B. Sf. Informaţiuni: P. R. Cluj-Napoca. nr. A. p. p. Informaţiuni: P. 2 B. 1939. A. Informaţiuni: P. 4 B. Sf. an LXII. 39. an XV. 1938. 1938. II 1433 305. Cluj-Napoca. 3 B. 239 B. 3 B. II 1433 307. p. an XVIII. Informaţiuni: Sărbătorirea d-lui Sextil Puşcariu. S. A. 3430 306. 12.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 1946. p. în Biserica şi Şcoala. Episcop Nicolae şi refugiaţii. S. A. 3-4 B. an XXIV. 1937. 51. 18. II 1434 310. Cluj-Napoca. A. Arad. II 1434 304. Informaţiuni: P. an XVII. Episcopul Nicolae Colan. A. p. P. nr. în Renaşterea. în Renaşterea. P. II 1434 277 . A. nr. P. an XVI. Cluj-Napoca. 19. nr. P. A. A. 1940. 1938. 1940. P. 14. nr. P. II 1433 309. în Renaşterea. p. an XVI. Informaţiuni: Salarizarea preoţilor din munţi. nr. P. 3 B. în Renaşterea. Cluj-Napoca. S.-ului.

29-30. Nicolae Popovici (pentru eparhia Oradiei)…. 4 B. p. 40. ClujNapoca. an 44. protopopiatul Lăpuşului] B. p. A. în Renaşterea. A. 23. an XXIV. 1937. 3 [Sfinţirea bisericii din 278 . în Renaşterea. în Renaşterea. 1946. nr. ClujNapoca. nr. 1938. II 1433 317. p. P. P. Informaţiuni: Sfinţire de biserică.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 311. A. Informaţiuni: Sfinţire de biserică. 4 B. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. P. P. Informaţiuni: Sărbătorirea P. p. ClujNapoca. de fete Doamna Stanca. A. II 1433 318. an XVI. rom. Informaţiuni: Sfinţirea bisericii din Corvineşti. nr. II 1434 314. p. II 1436 316. an XV. 1940. Informaţiuni: Sfinţirea noilor episcopi Dr. nr. în Renaşterea. an XVI. an XV. nr. 1946. Informatiuni: Sfinţirea pietrei fundamentale a liceului ort. Informaţiuni: Sărbătorirea Unirii Principatelor. nr. 306 315. în Foaia Poporului. nr. 3 B. II 1436 313. Informaţiuni: Sfinţire de biserică. 3 B. Sibiu. 1938. Nicolae Colan (pentru eparhia Clujului) şi Dr. 5. în Renaşterea. p. p. în Renaşterea. 3 B. II 1434 312. în Renaşterea. 1936. an XVIII. P. S. A. 22. P. P. 3 [Sfinţirea bisericii din Sângeorz-Băi (Năsăud)] B. 1937. an XXIV. 3 [Sfinţirea bisericii din Cupşeni. A. p. 35. Cluj-Napoca. 18. A. Episcop Nicolae Colan. 26. Cluj-Napoca. nr.

nr. Informaţiuni: Sfinţiri de biserici. A. II 1434 319. an XXIV. II 1433 320. 4 B. 1945. p. 1936. P. A. 8. P. 4 B. p. 17. P. în Renaşterea. 1946. II 1433 321. P. în Renaşterea. ClujNapoca. Cluj-Napoca. nr. în Renaşterea. an XV. A. II 1436 325. A. an XV. în Renaşterea.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Gălpâia] B. ClujNapoca. 1937. nr. II 1433 279 . Informaţiuni: Şedinţa plenară a Consiliului eparhial. Informaţiuni: Ştire personală. 41. p. în Renaşterea. A. P. p. II 1436 322. 3 B. ClujNapoca. nr. 15. Informaţiuni: Şezătoarea Asociaţiei Scriitorilor Români din Ardeal. an XVIII. 3 [Sfinţirea bisericii din Gâlgău] B. în Renaşterea. nr. A. 2. nr. 4 B. II 1434 324. an XXIII. 1937. p. P. p. Informaţiuni: Slujbă arhierească. 4 B. an XIV. II 1435 323. A. Cluj-Napoca. în Renaşterea. 39. Cluj-Napoca. P. 4 B. 1940. Informaţiuni: Sfinţire de biserică. P. Cluj-Napoca. nr. 26. 1943. A. Informaţiuni: Strălucitele serbări ale Academiei teologice Andreiane. an XXI. p.

A. p. Cluj-Napoca. nr. în Renaşterea. 1937. Cluj-Napoca. II 1433 330. 1937. A. an XV. 3 B. P. II 1433 333. P. p. an XV. 4 B. Informaţiuni: Ştire personală. II 1433 332. nr. II 1433 327. P. Informaţiuni: Ştire personală. P. II 1433 328. 1937. II 1433 280 . în Renaşterea. nr. nr. A. 48. A. 2 [Episcopul Nicolae şi-a părăsit reşedinţa episcopala pentru a-şi face cura la băile din Sovata şi pentru a-şi revedea părinţii] B. 42. P. 19. Cluj-Napoca. A. an XIV. Cluj-Napoca. A. Informaţiuni. Informaţiuni: Ştire personală. 13. nr. P. în Renaşterea. 1937. an XIV. A. an XV. P. Cluj-Napoca. p. Informaţiuni: Ştire personală. în Renaşterea. 1936. p. 2 B. 1937.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 326. II 1433 329. p. în Renaşterea. Informaţiuni: Ştire personală. Ştire personală. 3 B. 3 B. p. Cluj-Napoca. nr. A. 33-34. în Renaşterea. în Renaşterea. Cluj-Napoca. 1936. II 1433 331. Informaţiuni: Ştire personală. 1937. 47. Cluj-Napoca. Informaţiuni: Ştire personală. an XV. 4 B. 10. 3 B. nr. în Renaşterea. p. nr. P. p. 40. an XV. an XV.

1938. 2 B. Cluj-Napoca. în Renaşterea. 44. P. în Renaşterea. în Renaşterea. nr. P. 26. A. Informaţiuni: Ştire personală. Cluj-Napoca. nr. p. Informaţiuni: Ştire personală. nr. Cluj-Napoca. 16. în Renaşterea. p. nr. 24. 1938. II 1434 281 . Cluj-Napoca. 3 B. II 1434 337. în Renaşterea. nr. an XV. an XVI. p. nr. Cluj-Napoca. 1938. 1937. 2 B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 334. Cluj-Napoca. 1938. Cluj-Napoca. în Renaşterea. A. an XVI. an XVI. 45. Cluj-Napoca. P. 3 B. Informaţiuni: Ştire personală. Informaţiuni: Ştire personală. P. Informaţiuni: Ştire personală. A. 5 B. 1937. Informaţiuni: Ştire personală. 1938. an XVI. p. în Renaşterea. 15. P. an XV. în Renaşterea. P. A. A. p. 3 B. Informaţiuni: Ştire personală. II 1433 336. 1938. Informaţiuni: Ştire personală. II 1434 340. nr. p. nr. an XVI. A. p. II 1434 342. nr. A. an XVI. A. II 1433 338. an XVI. II 1433 335. A. Informaţiuni: Ştire personală. P. 9. 4 B. p. P. 1938. 43. 3 B. Cluj-Napoca. II 1434 339. 3 B. p. 1434 341. P. 48. în Renaşterea.

17. în Renaşterea. 4 B. II 1434 348. 2. nr. nr. 1939. în Renaşterea. în Renaşterea. 8. 3 B. Cluj-Napoca. an XXII.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 343. nr. II 1434 345. an XVII. A. nr. an XVII. A. 3 B. Informaţiuni: Ştire personală. Informaţiuni: Ştire personală. P. 28-29. P. Cluj-Napoca. an XVI. Cluj-Napoca. p. 3 B. 1939. nr. 4 B. A. nr. p. 4 282 . p. Cluj-Napoca. p. P. 1938. P. Informaţiuni: Ştire personală. Cluj-Napoca. A. Cluj-Napoca. Informaţiuni: Ştire personală. P. 3 B. 1940. Cluj-Napoca. p. P. 1944. Cluj-Napoca. 27. în Renaşterea. 25. Informaţiuni: Ştire personală. 1940. Cluj-Napoca. II 1434 344. II 1435 351. Informaţiuni: Ştire personală. în Renaşterea. 1944. în Renaşterea. A. A. II 1434 349. nr. p. 3 B. p. 1939. P. 46. A. 4 B. an XVII. II 1434 350. P. nr. II 1434 347. 15. 1939. an XXII. an XVII. A. II 1434 346. an XVIII. p. nr. Informaţiuni: Ştire personală. p. în Renaşterea. Informaţiuni: Ştire personală. an XVIII. Informaţiuni: Ştire personală. în Renaşterea. 6. în Renaşterea.

4 283 . II 1435 352. P. P. an XXIV. 28. 1946. p. Cluj-Napoca. II 1435 353. p. 1944. în Renaşterea. 32-33. 4 B. p. nr. 2 B. ClujNapoca. în Renaşterea. Informaţiuni: Ştire personală. Cluj-Napoca. A. nr. p. 11. II 1436 354. A. 4 B. 1945. 8. an XXIII. 24. în Renaşterea. P. II 1436 355. 3 B. 1937. an XV. p. 5.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 4 B. p. 1946. Sibiu. A. A. A. Informaţiuni: Vizita P. Informaţiuni: Vizită aleasă. an XXIII. Informaţiuni: Vizită arhierească. p. 1938. Cluj-Napoca. nr. an XXIV. nr. 4 B. A. 30-31. S. an XVI. P. p. nr. Episcop Nicolae Colan la Vălenii de Munte. în Telegraful Român. Cluj-Napoca. 1945. Informaţiuni: Telegraful Român în America. în Renaşterea. nr. 4 B. nr. P. P. A. 28-29. Informaţiuni: Ştire personală. an XCI. în Renaşterea. P. Voitec şi Miron Niculescu la Cluj. în Renaşterea. an XXII. P. Informaţiuni: Vizitaţiune Arhierească. în Renaşterea. 1943. II 1433 358. A. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. nr. Informaţiuni: Vizita dlor. Miniştri Şt. II 1436 356. II 1434 357. II 1436 359.

27-28. Cluj-Napoca. p. M. A. A. II 1433 363. 32-33. A. în Lumea şi Ţara. P. ClujNapoca. 47. 1937. Iosivaş. II 1433 362. A. 166 360. 1936. nr. A. Cluj-Napoca. nr. P. p. Informaţiuni: Ziua suveranului. S. în Biserica şi Şcoala. nr. Sibiu. 56-61 B. 43. p. an XXIV. Biserica şi neamul. 4 B. în Renaşterea. A. Instalarea P. Informaţiuni: Zece ani dela sfinţirea catedralei din Cluj. p. an XCI. nr. p. 1943. P. Instalarea Prea Sfinţiţilor Episcopi de Oradea şi Cluj. Isacu. în Renaşterea. Arad. P. 1946. în Renaşterea. ClujNapoca. P. nr. 7-8. Vasile. A. an XV. 502 284 . A. în Gazeta Ilustrată. II 1436 367. S. P. 2 B. an LX. P. în Calendarul Gazeta Sibiului. II 12871 364. 166 361. an V. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 20. 1937. p. P. 1944. P. Cronica anului 1943. 1-2 B. p. A. 1-2 B. ClujNapoca. an XIV. nr. an XV. Informaţiuni: Zece Mai în Cluj. în Telegraful Român. 27. 3428 365. 3 B. Instalarea noului episcop ortodox român al Clujului. 1 [Instalarea lui Nicolae Colan în Scaunul episcopal] B. 2 B. 1936. I 39430 366. p. nr. episcopului Nicolae Colan.

Crişana şi Maramureş: Alegerea noului arhipăstor al Mitropoliei Ardealului. în Mitropolia Ardealului. II 1434 373. Nicolae Mladin Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba-Iulia şi Sibiu şi Mitropolit al credincioşilor ortodocşi din Ardeal. A. IX: anii 1940-1947. p. În pragul instalării. an II. în România Nouă. A. 1 B. în Renaşterea. p. nr. 2008. Înălţătoarea sărbătorire a dlui Dr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 368. 4-5 B. în Turda. 1936. Sibiu. Cluj-Napoca. 1941. A. Încheierea anului la mânăstirea Sf. Coordonator Dinu C. 1926. 28. 1243 371. În pragul anului 1940. 2 B. II 1308 374. an LXXXIX. A. 494813 369. A. Sibiu. nr. vol. A. P. Cluj-Napoca. 4423 285 . în Telegraful Român. P. În preajma unui sărbătoresc eveniment: Congresul clerului ortodox din 3 Noemvrie. nr. Elisabeta din ClujSibiu. 1 B. 555 B. p. 43. 2 B. 1967. p. an IV. P. P. an XII. 1936. p. Bucureşti. nr. A. 407-421 B. Înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Sibiu. 13-14. Giurescu. Istoria României. 1. 164 372. nr. P. 1940. an VIII. an XVIII. 6-7. P. în Cuvântul Poporului. p. p. Turda. I 18106 370. Ion Lupaş.

nr. P. an 22. I 21585 381. A. 1943. an X. în Viaţa Ilustrată. 1936. ClujNapoca. Însemnări: De ziua Sfântului Nicolae. Însemnări: Noul Testament. 1236 376. p. 3. în Isus Biruitorul. I 21585 378.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 375. 30-31 B. Însemnări: În ţara cătanelor. nr. 1943. 2173 377. Cluj-Napoca. p. 1936. Însemnări: Festivităţile dela Sibiu. 32 B. p. 31 B. 1 286 . P. în Lumina Satelor. an X. 1943. nr. an X. în Viaţa Ilustrată. nr. I 21585 382. nr. p. M. 12 B. A. 7. P. an X. P. 6. A. nr. Sibiu. Sibiu. nr. I 21579 379. 23 B. Cluj-Napoca. A. 1943. 1943. Întru mulţi ani Stăpâne. an X. Cluj-Napoca. P. 31 B. an II. p. 6. Însemnări: Pomenirea lui Octavian Goga. în Clujul Creştin. p. nr. în Viaţa Ilustrată. p. 1936. P. an III. P. Înscăunarea noului Episcop al Aradului. 31 B. I 21585 380. p. Sibiu. nr. p. A. în Viaţa Ilustrată. 50. A. A. 5. în Viaţa Ilustrată. Însemnări: O impresionantă solemnitate religioasă. 6. 1943. an II. în Viaţa Ilustrată. I 21585 383. 1. ClujNapoca. 26-29. 9 B. Înscăunarea noului Episcop ortodox Nicolae Colan la Cluj. Cluj-Napoca. A.

29-30. A.40 de ani de la trecerea la Domnul. 1. Lăcătuşu. A. an XV. nr. La Anul Nou. în Renaşterea. A. Cinstirea înaintaşilor. II 1438 388. p. p. 25-26. 2008. P. nr. A. Întru mulţi ani. an XXVII. 5072 B. 10. Stăpâne!. 287 . nr. nr. în Renaşterea. P. nr. II 1436 387. II 1433 386. Sfântu Gheorghe. Sfântu Gheorghe. în Renaşterea. p. an XIV. 2007. 22. 3 B. 1949. p. 3918 384. Jitaru. 1937. în Adevărul Covasnei. Ioan. nr. p. II 1438 390. Cluj-Napoca. A. Cv. Lăcătuşu. P. Amintiri despre prietenia dintre episcopii Nicolae Colan şi Iuliu Hossu. vestit loc de pelerinaj religios. 49.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. P. 1942. Mănăstire Rohia. P. în Renaşterea. P. Varahil. A. J. În vizitaţie la şcoale. Învestitura Episcopului nostru. 3917 385. 4 B. an XXV. în Lumina Satelor. în Renaşterea. 1 B. p. 391. La Sfântă Mărie mare pelerinaj la Sf. Ioan. A. Mănăstirea Nicula. an 21. an XXVII. II 1433 389. nr. Cluj-Napoca. în Cuvântul Nou. Cluj-Napoca. nr. 1 B. 3 B. Sibiu. an XIX. Cluj-Napoca. P. 1936. 1 B. Mitropolitul Nicolae Colan (1893-1967 ) . Cluj-Napoca. 1949. 1947.

392. în Omagiu Horia Colan la 80 de ani. Sfântu Gheorghe. nr. Bucureşti. 2006. Cinstire patronului Almanahul Grai Românesc. Cuvânt înainte. nr. Cluj-Napoca. Ioan. 394. în B. Cv. 10. Cv. Lăcătuşu. 5263 B. Sfântu Gheorghe. Cv.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 11 B. Identitate şi cultură la românii din secuime. J. Cv. p. Lăcătuşu. p. 1995. Cv. în Dăinuire românească în Harghita şi Covasna. p. J. Cv. p. Sfântu Gheorghe. J. în Angustia. Ioan. an XIX. în Cuvântul Nou. 1994. J. 398. Ierarhul cărturar Nicolae Colan. an V. Completări la bibliografia mitropolitului Nicolae Colan. 107-112 B. Lăcătuşu. Cv. 1245 B. 396. 97-99 spiritual. Lăcătuşu. Cv. 393. 7 B. Lăcătuşu. 397. Ioan. Ioan. 2008. J. 215-222 B. 288 . Ierarhul Nicolae Colan în vizite canonice (1941-1943) pe meleagurile natale înstrăinate. Ioan. J. 395. nr. 92 B. 2006. Completări la bibliografia mitropolitului Nicolae Colan. J. p. Ioan. Lăcătuşu. 5257. 5259. în Cuvântul Nou. 2006. Sfântu Gheorghe. Lăcătuşu Ioan. 5261. J.

Sfântu Gheorghe. Cv. în Omagiul Mitropolitului Nicolae Colan. Scrisori din vremuri de război.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 399. Ioan. Sfântu Gheorghe. Cv. în Cuvântul Nou. în Cuvântul Nou. nr. Cv. J. Cv. 2008. 1000 B. J. Gheorghe. Ioan. Nicolae Colan. Ioan. nr. Lăcătuşu. Lăcătuşu. Ioan. 401. Ioan. Cluj-Napoca. an VI. în Cuvântul Nou. p. nr. p. Lăcătuşu. 1606 B. 63 B. 1996. Lăcătuşu. Ioan. 404. J. Mitropolitul Nicolae Colan şi satul Araci. J. Cv. an III. Mitropolitul Nicolae Colan (1893-1967). 183-194 B. Sfântu Gheorghe. 1992. 403. 1995. p. 400. 402. an IV. Cv. J. Sfântu. 1998. 57-62 B. nr. în Personalităţi din Covasna şi Harghita. Lăcătuşu. 9-28 B. 757 B. în Rost. J. J. 405. în Almanahul Grai Românesc. Cluj-Napoca. 2006. Lăcătuşu. 1993. Momente de referinţă pentru suflarea românească din arcul carpatic: Inaugurarea Centrului Eclesiastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan şi a secţiei Carpaţilor Răsăriteni a Muzeului Naţional de Istorie al Transilvaniei. 289 . Cv. Ioan. Lăcătuşu. Însemnări ale episcopului Nicolae Colan din anii ocupaţiei horthyste. Personalităţi româneşti din secuimeMitropolitul Nicolae Colan.

1947. nr. an I. P. 409. Biserică. 1947. 64 B. Şedinţa III. J. Miercurea-Ciuc. S. 122. Cultură. an VIII. nr. A. 2-3 B. nr. 2003. 408. J. în Renaşterea. Lechinţan. ClujNapoca. 1-4 B. J. în Tribuna. 407. 2025 B. Şcoala Generală Nicolae Colan şi-a omagiat patronul spiritual. 20-21. 1997. Şcoala Generală Nicolae Colan şi-a omagiat patronul spiritual. Şedinţa II. an XCIII. Cluj-Napoca. Violeta. P. 1945. 4 B. Şedinţa I. Lucrările Consiliului Plenar. an XXV. Şcoală. Românii din Covasna şi Harghita. P. nr. Vasile. Liceul ortodox din Cluj. nr. 4101 411. în Renaşterea. Lăcătuşu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 406. Sfântu Gheorghe. 5. nr. II 1436 412. p. Ioan. Ioan. Cv. 2-3 290 . Ioan. A. Ministru M. în Cuvântul Nou. p. Inaugurarea se face în prezenţa dlui. A. Lăcătuşu. Cv. p. an XXV. p. 1938. 44. Ghelmegeanu şi a P. Episcop Nicolae Colan. Lăcătuşu. Sibiu. 36-37. Istorie. Cv. în Oituzul. Lucrările Adunării Eparhiale: Cuvântul Arhiereului. Cluj-Napoca. în Telegraful Român. 168 410. S. Pătrunjel. 412 B. Linia de legătură feroviară dintre Ardeal şi Nordul Moldovei: Noua linie de cale ferată deschide un nou capitol în desvoltarea economică a ţării. p.

5-6 B. Lupaş. Cluj-Napoca. A. 16. Sibiu. II 1436 413. P. Sf. Lupaş. A. P. în Renaşterea. în Cuvântul Poporului. Dimensiunea teologică-pastorală a operei Mitropolitului Nicolae Colan. 1939. P. 291 . Colan. P. 1936. an XVII. Cluj-Napoca. nr. Ioan M. Feleacului şi Vadului. A. în Renaşterea. în Renaşterea. P. Maloş. A. J. Noi academicieni: Episcopul Nicolae Colan. Episcop N. A. II 1435 416. 1 B. an XXI. Man. nr. 33. A. Lupşe Chioreanul. nr. II 1433 419. Cluj-Napoca. 2-3 B. 2008. 17. an XIV. Din realizările P. P. Bucureşti. Lucreţiu. Cv. Ioan. 1247 415. 3 B. Sfântu Gheorghe. Sale Episcopului Nicolae Colan al Clujului. 26. A. în Renaşterea. în Vremea. Ioan. Dorel. I 1434 418.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. nr. nr. 1936. în Rost. Victor. p. 51-52. 1943. 63 B. an XIV. 1942 [7 Iunie] B. Lupaş. p. Sfinţirea bisericii ortodoxe din Teaca. S. Noul episcop al Clujului: părintele Nicolae Colan. p. p. II 560 414. 2-3 B. P. “Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor”: Cuvinte închinate P. II 1433 417. an VI. Doi episcopi vrednici la graniţa de Vest. nr. p. ClujNapoca. an XVII. 1936. Ioan.

Cronică: Încheierea anului şcolar la Academia Teologică Andreiană. Arhiepiscopul şi Mitropolitul Nicolae Colan. 229-237 B. Bucureşti. Cluj-Napoca. P. p. Marcu. p. 2007 B. în Revista Teologică. Grigorie T. 1-4 B. P. Grigorie T. 2. 1978. 2262 427. Deschiderea noului an şcolar 1965-1966 la Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu. nr. p. p. an XXVI. Grigorie T. 257 B. an XXVII. p. 1936. Man. P. 362-374 B. nr. T. în Revista Teologică. în Revista Teologică. an XXI. în Îndrumător bisericesc. Sibiu. A. Sibiu. 33. 421. Marcu. 375 B. Dorel. Cătră tot cinul preoţesc din Ardeal: În pragul Anului Nou. 422. T. Man. în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 1936. A. Dorel. 2008. Marcu. 2262 426. nr. 7-10. Sibiu. 1937. 1. 5-6 B. Marcu. 423. P. 2263 425. Pastoraţie şi istorie la Episcopul Nicolae Colan în Transilvania 1940-1944. Cluj-Napoca. Grigorie T. Arhiereul-Profesor dela Cluj. F. p. Grigorie. Marcu. Episcopul Nicolae Colan la hramul mănăstirii Topliţa (1940-1944). A. în 292 . Grigorie T. F. 1943. an XXVI. nr. Cronică: Sfinţirea nouilor episcopi de Cluj şi Oradea. în Renaşterea. p. Marcu. A. A. R. II 1435 424. Cluj-Napoca.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 420. 7-10.

9-10. Sibiu. Mitropolit Nicolae Colan la 30 de ani de arhierie. an XXVI. Grigorie T. 1966. I 18097 428. Sibiu. Nicolae Colan. Grigorie T. P. nr. Grigorie T. S. 1943. p. Grigorie T. nr. Cluj. P. Apostol între neamuri. în Revista Teologică. P. nr. Sibiu. Sibiu. nr. 710. P. Grigorie T. nr. Marcu. 300-306 B. Grigorie T. an XXVI. an XXXIII. 4-6. Sibiu. 2262 433. Marcu. 349-353 B. 739744 B. p. an X. Episcop Nicolae Colan al Clujului. Sf. 7-10. S. 1936. P. 357-358 B. Marcu. 211225 B. 2263 430. p. an XI. p. 9. Ivanov: Roduri din câmpil Evangheliei. 1965. Episcop Nicolae Colan la 50 de ani. 1937. P. A. 11-12. an XXVII. Marcu. 1936. S. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Mitropolia Ardealului. Sibiu. P. 1936. an 293 . p. A. A. în Revista Teologică. Schiţă bio-bibliografică. A. 2269 432. pritenul celor tineri. 1937. Francmasoneria la stâlp. în Revista Teologică. I 18098 431. 2262 429. A. P. A. în Revista Teologică. nr. p. în Viaţa Ilustrată. M. 485-494 B. editată de P. P. Răvaş Prea Sfinţitului nostru director: Noi te-om urma oriunde!. în Mitropolia Ardealului. Colecţia Cărţile Vieţii. Mişcarea literară: G. Palmam qui meruit ferat: I. Marcu. Marcu.

22. Oct. 1966. 2269 435. 1957. 9-10. nr. P. nr. 743744 B. 11-12. Schiţă bio-bibliografică a Prea Sfinţiei Sale D. Grigorie T. în Cuvântul Poporului. în Telegraful Român. Feleacului şi Clujului. în Mitropolia Ardealului. I 21579 434. 1963. I 18059 436. an 111. 9-10. 1246 439. Dr. 1936. Nicolae Colan. Vorbirea de deschidere a dlui. Cluj-Napoca. p. A. Mari serbări religioase la Sibiu de Sfintele Rusalii. nr. p. Marcu. 3 294 . p. P. nr. D. A. Autorităţile opresc pe ţărani să participe la întrunire. Sibiu. Grigorie T. A. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie III. an XXXIII. Sibiu. 43-44. 1930. 2-3 B. P. I 18102 438. 184 437. în Mitropolia Ardealului. Spicuiri din activitatea publicistică a Arhipăstoului nostru. 653-660 B. p. 19-20 B. nr. 494 B. 7. A. Marcu. P. an XII. în Revista Teologică. A. P. Sibiu. 1-3 B. A. Discursul dlui. Goga. an XI. nr. Marcu. p. Sibiu. Episcopul Vadului. Sibiu. Vorbirile. Viaţa bisericească: Deschiderea noului an şcolar 1966-67 la Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu. Grigorie T. Sfinţirea bisericii din Teiuş. Grigorie T. an XIV. Marea adunare de popor din Sibiu: Mii de ţărani din întreg judeţul veniţi la adunare. Marcu. 44. Ioan Lupaş. 1943. în Lumea şi Ţara. Membru activ al Academiei Române. nr. p. an II. P.

2262 442. P. 1940. an XXVI. Sextil. Sibiu. I. an XXI. 4 B. p. Mateiu. an XVIII. Noul episcop al Clujului: P. în Renaşterea. Frăţia Ortodoxă Română (F.. V. P. 1943. p. 41. nr. A. în Revista Teologică. 3 B. nr. în Renaşterea. I. în Renaşterea. I. Mateiu. Mateiu. nr. an XII. an XXVII. ClujNapoca. 33. II 1435 445. A. II 1432 446. Protoiereu Nicolae Colan. p. Cluj-Napoca. Mateiu. I. 3. Mateiu. 255-259 B. 3. an XIV. Şaguna din eparhia Clujului. p. II 1438 441. nr. an XII. p. nr. Marele praznic dela Sibiu: Congresul Frăţiei Ortodoxe Române. A. P. Două înscăunări vlădiceşti. 7-10. P.. Adunarea eparhială: Cuvântul Arhipăstorului. Cluj-Napoca. II 12871 440. Iată. 42. 1936. p. mirele vine!. Cluj-Napoca. Puşcariu. Mateiu. nr. Adunarea Asociaţiei A. 43. în Renaşterea. nr. Sextil. Cluj-Napoca. în Renaşterea. 1-2 B. P. 18. ) Cluj. 1934. A. p. 1936. Cluj-Napoca. P. an XIV. C. nr. A. 1936. 1-2 B. p. A. 295 . A. 26. p. O. II 1432 447. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. I. Păstorul cel bun. Mateiu. 40. nr. 1 B. P. în Renaşterea. 1934. II 1433 443. I. Puşcariu. P. I. Mateiu. A. II 1433 444. P. 21-22. 1-3 B. Cluj-Napoca. în Renaşterea.

p. Sesiunea Adunării Eparhiale. 46.. an 67. 1-2 B. an XVIII. Mateiu. 27. 1937. Mateiu. nr. în Renaşterea. P. Doi ani de arhipăstorire. 2-3 B. Mateiu. 23. p. Mateiu. p. V. 1937. 1-4 B. 20. V.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 27-28. II 1434 448. Sfinţirea paraclisului şi inaugurarea noului local al Academiei Teologice. Material informativ şi cronici: Păr. 2-3 B.în Renaşterea. nr. an XVI. II 1433 450. Cluj-Napoca. II 1434 449. în Renaşterea. 22. 26. an XV. Colan. nr. Sesiunea Adunării Eparhiale. nr. P. p. în Transilvania. P. an XVII. P. Cluj-Napoca. II 1434 453. în Renaşterea. A. O zi memorabilă. N. nr. P.. în Renaşterea. p. II 1434 455. Repriviri asupra Adunării eparhiale. II 1434 454. nr. 27. Cluj-Napoca. 1939. Cluj-Napoca. nr. P. an XVII. Sibiu. A. an XVII. Cluj-Napoca. A. 1-2 B. 1-4 B. A. Mateiu. II 1434 452. 1938. Cluj-Napoca. p. 1-4 B. 183 296 . A. 1-3 B. II 1433 451. 1939. V. p. V. Mateiu. nr. V. 3. A. A. 1940. Mateiu. P. p. an XV. Trei ani. A. P. p. în Renaşterea. 1939. V. în Renaşterea. V. 1936. episcop al Clujului. ClujNapoca.

nr. an X. nr. an XIV. nr. Cuvântările. 1932. Vorbirile ţinute. 1940. A. an XXVII. 107. P. 1-2. Sibiu. 50. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. în Cuvântul Poporului. în Renaşterea. Cluj-Napoca. Comisiunile alese. 3-5 B. p. an III. Măritul praznic al hramului catedralei Adormirea Maicii Domnului. 4110 460. Lupaş. Partidul Naţional-agrar în Sibiu: Adunarea de constituire a comitetului judeţean. 1936. 1247 457. Colan. I. 1-2 B. I. Deschiderea adunării. 1247 458. an XIV. P. P. Măreaţa sărbătoare a zilei de 10 Mai la Cluj. A. în Renaşterea. 1928. Cluj-Napoca. Măreţul praznic dela Mureşmort. Aclamaţii nesfârşite la adresa fruntaşilor noştri Octavian Goga şi I. Sibiu. Lupaş. 8 B. în Cuvântul Poporului. Măreaţa adunare a partidului poporului de sub şefia dlui Goga: Importantele declaraţii ale dlui prof. P. Un scurt popas la Fărăgău. Măreaţa adunare de popor din Sălişte: Satele adunate la această frumoasă adunare aclamă frenetic pe dl. A. în Cuvântul Poporului. p. nr. p. 14. A. 1932. p. Dr. nr. A. P. an XIV. Sibiu. Marea însufleţire a mulţimei pentru acest partid. în Tribuna. Lupaş. 668 456. fost ministru şi preşedintele organizaţiei Sibiu. 20. Vorbirea dlui rector N. 4-5 B. Cluj-Napoca. 1-2 B. A. P. p. Mărăcine E. II 1438 461. 1245 459. 1949. 297 .

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

35, p. 1 B. A. P. II 1433 462. Mărturisitori ai dreptei credinţe: Vorbirea Prea Sfinţitului Episcop Nicolae Colan al Clujului, în Renaşterea, ClujNapoca, 1948, an XXVI, nr. 7, p. 5 B. A. P. II 1437 463. Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 2005, p. 264 B. A. P. 471994 464. Ministrul şcoalelor la Cluj: D. dr, Anghelescu vizitează instituţiile culturale şi îşi inaugurează ultimele ctitorii, în România Nouă, Cluj-Napoca, 1936, an IV, nr. 213, p. 3-4 B. A. P. II 1308 465. Moldovan, I. În ţara Cătanelor negre: popas la Salva, Rebrişoara şi Rodna - jud. Năsăud, în Renaşterea, ClujNapoca, 1949, an XXVII, nr. 23-24, p. 2-3 B. A. P. II 1438 466. Moldovan, I. Păstorul în mijlocul turmei, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1949, an XXVII, nr. 39-40, p. 5 B. A. P. II 1438 467. Moldovan, I. Popas la Gherla, în Renaşterea, ClujNapoca, 1949, an XXVII, nr. 1-2, p. 5 B. A. P. II 1438 468. Moldovan, Nicolae. Amintiri despre Nicolae Colan la Vâlcele, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1994, an V, nr. 1268 B. J. Cv. 469. Moldovan, Nicolae. Staţiunea Vâlcele şi personalităţile româneşti de seamă care au poposit aici în secolele XIX298

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

XX, în Angustia, Sfântu Gheorghe, 1996, nr. 1, p. 329 B. J. Cv. 470. Monumentul dela Sălciua, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1946, an XXIV, nr. 37, p. 2-3 B. A. P. II 1436 471. Moraru, Alexandru. Biserică şi naţiune în pastoralele mitropolitului Nicolae Colan, în Angustia, Sfâtu Gheorghe, 1996, nr. 1, p. 247 B. J. Cv. 472. Moraru, Alexandru. Câteva aspecte despre gândirea ierarhului Nicolae Colan despre familie şi şcoală, în Grai Românesc, Sfântu Gheorghe, 2007, nr. 4 B. J. Cv. 473. Moraru, Alexandru. Câteva aspecte despre gândirea ierarhului Nicolae Colan despre familie şi şcoală, în Rost, Sfântu Gheorghe, 2008, an VI, nr. 63 B. J. Cv. 474. Moraru, Alexandru. Episcopul Nicolae Colan al Vadului, Feleacului şi Clujului-50 de ani de la instalare, în Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic, Cluj-Napoca, 1986, p. 83-86 B. F. T. 475. Moraru, Alexandru. La răscruce de vremi o viaţă de om: Nicolae Colan, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului (1936-1957), după documente, corespondenţă, însemnări, relatări, impresii, Cluj-Napoca, 1989 B. F. T. 41035

299

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

476. Moraru, Alexandru. Situaţia românilor transilvăneni din perioada horthystă reflectată în unele documente ale vremii, în Angustia, Sfântu Gheorghe, 1998, nr. 3, p. 207 B. J. Cv. 477. Moraru, Alexandru. Vlădica Nicolae Colan, model de demnitate arhierească şi românească, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1993, an IV, nr. 1000 B. J. Cv. 478. Munteanu, Eugeniu. Din Orăştia ortodoxă şi culturală: Matineul Reuniunii femeilor. Conferenţa dlui Nicolae Colan, Rectorul Academiei Teologice din Sibiu, în Telegraful Român, Sibiu, 1929, an LXXVII, nr. 31, p. 2-3 B. A. P. 152 479. Munteanu, L. G. Academia Teologică în desbaterea Adunării Eparhiale din Cluj, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1940, an XVIII, nr. 23, p. 1-2 B. A. P. II 1434 480. Munteanu, L. G. Arhiereul profesor, în Renaşterea, ClujNapoca, 1946, an XXIV, nr. 26-27, p. 4 B. A. P. II 1436 481. Munteanu, L. G. La propoveduire: Conferinţa protopopească dela Luduş şi târnosirea bisericii din Aţintiş, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1947, an XXV, nr. 3839, p. 1-2 B. A. P. II 1436 482. Munteanu, Mircea. Gânduri mici pentru un om mare, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1943, an XXI, nr. 33, p. 8 B. A. P. II 1435 300

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

483. Mureşanu, Florin. 1 şi 3 Decembrie 1936 la Cluj, în Gazeta Ilustrată, Sibiu, 1936, an V, nr. 11-12, p. 204-205, 208 B. A. P. I 39430 484. Mureşanu, Florin. Adunarea Eparhială, în Viaţa Ilustrată, Cluj-Napoca, 1942, an IX, nr. 4, p. 29-31 B. A. P. I 21584 485. Mureşanu, Florin. Catedrala, în Viaţa Ilustrată, ClujNapoca, 1943, an X, nr. 11, p. 3-13 B. A. P. I 21585 486. Mureşanu, Florin. Un eveniment religios şi literar, în Viaţa Ilustrată, Cluj-Napoca, 1942, an IX, nr. 3, p. 9-12 B. A. P. I 21584 487. Naghiu, Iosif E. Al doilea Episcop al Vadului, în România Nouă, Cluj-Napoca, 1936, an IV, nr. 138, p. 2 B. A. P. II 1308 488. Naghiu, Iosif E. Aşezăminte bisericeşti: Mănăstirea Sf. Elisaveta din Cluj, în Viaţa Ilustrată, Cluj-Napoca, 1938, an V, nr. 1, p. 16-17 B. A. P. I 21581 489. Naghiu, Iosif E. Bio-bibliografia P. S. Episcop Nicolae Colan al Vadului, Feleacului şi Clujului 1916-1936, în Revista Teologică, Sibiu, 1936, an XXVI, nr. 7-10, p. 404430 B. A. P. 2262 490. Naghiu, Iosif E. Bio-bibliografia P. S. Episcop Nicolae Colan cu ocazia instalării în Scaunul vlădicesc din Cluj 301

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

1893-1936, Sibiu, 1937 B. F. T. 491. Naghiu, Iosif. E. Manuscrisele dela Muzeul Episcopiei ortodoxe din Cluj, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1939, an XVII, nr. 43, p. 2-3 B. A. P. II 1434 492. Naghiu, Iosif E. Muzeul Eparhiei Ortodoxe a Clujului, în Gazeta Ilustrată, Cluj-Napoca, 1938, an VII, nr. 3, p. 23-32 B. A. P. I 39432 493. Naghiu, Iosif E. Renaşterea Ortodoxiei în Ţara Năsăudului: Sfinţirea bisericii din Sângeorz, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1937, an XV, nr. 31-32, p. 1-2 B. A. P. II 1433 494. Naghiu, Iosif E. Un nou membru al Academiei Române, în Gazeta Ilustrată, Cluj-Napoca, 1938, an VII, nr. 6-7, p. 65 [Episcopul Nicolae Colan ales membru onorar al Academiei Române] B. A. P. I 39432 495. Nădejdea mea e numai la Tine, Doamne!...: P. S. Sa Episcopul Nicolae Colan în călătorie misionară, în Ardealul, Bucureşti, 1942, an II, nr. 26, p. 5 B. A. P. I 43122 496. Neaga, Nicolae. In memoriam Nicolae Colan Mitropolitul Ardealului, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1986, an XXXI, nr. 4, p. 88-89 B. A. P. I 18198 497. Negrea, Romeo. Marea Unire şi românii din Secuime, în Angustia, Sfântu Gheorghe, 2004, nr. 8, p. 167 302

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

B. J. Cv. 498. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. Biserica Românească din nord-vestul ţării în timpul prigoanei horthyste, Bucureşti, 1986 B. A. P. 354336 499. Nicolescu, Emil. P. S. Episcop Nicolae înţelegătorul vremii, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1946, an XXIV, nr. 2627, p. 9 B. A. P. II 1436 500. Nistor, Aurel. O pagină din istoria Bisericii şi a Neamului, Sfântu Gheorghe, 1999, p. 29 B. J. Cv. 501. Nistor, Virgil. P. S. Sa Nicolae Colan, sfetnic vlădicesc, în Revista Teologică, Sibiu, 1936, an XXVI, nr. 7-10, p. 249254 B. A. P. 2262 502. Noii vlădici ai episcopiilor ortodoxe române din Cluj şi Oradea, în Lumea şi Ţara, Cluj-Napoca, 1936, an XIV, nr. 19, p. 1 B. A. P. II 12871 503. Noul Episcop al Clujului P. C. Protoereu Nicolae Colan, în Alba-Iulia, Alba-Iulia, 1936, an XIX, nr. 5, p. 1 B. A. P. I 43135 504. Noul episcop Nicolae Colan a început să cerceteze credincioşii din eparhie, în Lumea şi Ţara, Cluj-Napoca, 1936, an XIV, nr. 33, p. 1 B. A. P. II 12871 303

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

505. Noul minitru al Educaţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor P. S. Episcop Nicolae Colan, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1938, an XVI, nr. 15, p. 1 B. A. P. II 1433 506. Noul ministru - P. Sf. Sa Episcopul Nicolae Colan, în Biserica şi Şcoala, Arad, 1938, an LXII, nr. 16, p. 130 B. A. P. 3430 507. Noul regim al sectelor, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1938, an XVI, nr. 26, p. 1 B. A. P. II 1434 508. Noul Testament, în traducere de P. S. S. Episcopul Nicolae Colan, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1942, an XX, nr. 1314, p. 8 B. A. P. II 1435 509. Numărul festiv al Revistei Teologice, în Renaşterea, ClujNapoca, 1936, an XIV, nr. 51-52, p. 7 B. A. P. II 1433 510. O caracterizare a Episcopului nostru, în Renaşterea, ClujNapoca, 1936, an XIV, nr. 18, p. 1 B. A. P. II 1433 511. O distincţie binemeritată, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1942, an XX, nr. 41-42, p. 7 B. A. P. II 1435 512. O înaltă apreciere a P. S. Episcop Nicolae Colan, în Renaşterea, Cluj-Napoca, 1942, an XX, nr. 22, p. 1 B. A. P. II 1435

304

1943. în Renaşterea. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. p. în Oastea Domnului. nr. 518. Omagiu. A. 4357 520. II 1435 517. nr. 1945. 1 B. ori au 305 . Oprea. A. II 1435 514. an XIV. 923. P. 2-3 B. 2 B. nr. nr. II 1436 516. P. p. Omagiul nostru. A. 49. II 1433 519. în Renaşterea. nr. an XX. 23. Cv. 41. în Renaşterea. în Tribuna Ardealului. Viorel. an XXI. Oprişiu. au trăit şi au creat. 1995 B. p. R. an XXIII. A. Episcop Nicolae Colan. an IV. nr. an VI. Omagiu P. p. 521. 1943. P. în Renaşterea. Sale episcopul Nicolae Colan. O lămurire. ClujNapoca. S.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 513. 1942. ClujNapoca. Omagiu mitropolitului Nicolae Colan. Din activitatea publicistică a P. A. în Renaşterea. 1 B. 1935. P. J. Omagiul “Renaşterii“. p. 1936. 1893-1993. 4 B. P. O nouă veste de bucurie. p. Mic dicţionar cu personalităţi care s-au născut. P. 1942. Cluj-Napoca. Mariş. 16. II 1435 515. 4 B. p. nr. Mircea. 10. an XX. A. Ion. 1 B. 50. A. S. Cluj-Napoca. Sibiu.

2-3 B. nr. 1000 B. 1957.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie avut legături cu meleagurile sibiene. Parastas pentru Episcopul Nicolae Ivan în catedrala din Cluj. Caransebeş. Cluj-Napoca. 1937. nr. 1936. F. Victor. O revistă de familie: Viaţa Ilustrată. 740-741 B. 35. O reformă necesară. nr. 1946. J. O sărbătoare a înfrăţirii: Binecuvântarea bisericii înnoite din Năsăud. an LI. 12 B. 1936. 1993. A. 1997. Fascicolul al II. an VIII. în Mitropolia Ardealului. nr. nr. II 1433 306 . 1-2 B. Papuc. Papilian. p. Cluj-Napoca. P. ClujNapoca. 9-10. A. 1 [Întronizarea ca episcop a lui Nicolae Colan] B. 526. 2 B. 9. II 1436 527. A. an XIV. Sibiu. p. Cv. Cluj-Napoca. în Renaşterea. an II. p. Sfântu Gheorghe. Gheorghe. P. în Renaşterea. A. nr. I 25219 523. A. I 18059 525. în Cuvântul Nou. 1433 524. O turmă şi un păstor. an XV. A.lea (C şi D). p. an IV. în Foaia Diecezană. p. în Renaşterea. p. an XXIV. 59 B. 28. p. Nicolae Colan: exponentul culturii româneşti în Ardeal. 39. 6. 528. 1930. P. nr. T. în Renaşterea. Mitropolitul Nicolae Colan. Sibiu. P. 522. P.

Vlădica Nicolae Colan la şcoală. 112-113 teologilor români. A. Cluj-Napoca. nr. T. an XX. Panderii de călăreţi şi conducătorii comunelor au ieşit întru întâmpinarea oaspeţilor. 1 B. în Mitropolia Ardealului. Cu prilejul Semicentenarului Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. II 1436 531. 1 B. 463751 534. 2002. 11-12. P. Mircea. nr. Paşca. Mircea. Paşca. Din viaţa Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania în ultimii 50 de ani (1925-1975). 1946. A. în Renaşterea. an XXIV. A. Octavian Goga. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 529. an XI. Partidul naţional-agrar în jud. Ioan. Vorbirile dlor. Rector Colan. 23. 26-27. nr. Dr. I 21587 532. an V. Episcopul Nicolae Colan ca om. nr. Hozan. Păcurariu. 2-3 B. an XVII. Sibiu: Conducătorii partidului naţional-agrar în mijlocul ţăranilor. 801-802 B. I 18148 307 . P. P. Goga şi Lupaş. 1. 1944. în Renaşterea. 8 B. p. 1933. 16. P. p. 1246 530. P. Popescuetc. Sibiu. Sibiu. Ioan. p. Păcurariu. Paştile la Cluj. p. Manifestaţiile de simpatie pentru dnii. p. nr. Dicţionarul Bucureşti. R. B. II 1434 533. 1939. 1975. Ultima nădejde a ţării: dl. A. în Cuvântul Poporului. în Viaţa Ilustrată. p. Cluj-Napoca. A. Sibiu.

în Cuvântul Nou. Cluj-Napoca. nr. S. 21. în Renaşterea. Teofil. II 1437 541. Pe drumuri misionare: în cetatea moţilor. P. nr. în Renaşterea. J. din zilele de 17-21 iulie a. 29-30. c. Violeta. 538. an XX. p. 1949. P. Cluj-Napoca. în Renaşterea. 536. nr. 27-28. Pe marginea unei conferinţe arhiereşti. an XXVII. în Renaşterea. A. în Renaşterea. 15.. 2008. Pelerinaj la Sf. în Rost. A. 1942. în Renaşterea. an VI. P. Sa Episcopul Nicolae Colan în vizitaţie canonică la Agârbiciu. 1 308 . Cluj-Napoca. A. 1939. 2001 B. ClujNapoca. Părăianu. S. Pe drumul misionarismului: P. P. 1937. an XXI. nr. nr. II 1438 537. În amintirea mitropolitului Nicolae Colan. A. 3-4 B. 4 B. Sfântu Gheorghe. Zilele Nicolae Colan-o verigă temeinică a tradiţiilor romîneşti sau despre cum românii de pe aceste meleaguri îşi înţeleg rostul lor în istoria locală. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 535. 1948. nr. Sfântu Gheorghe. 11. nr. Mănăstire dela Rohia. II 1433 540. Cluj-Napoca. p. J. II 1434 542. 1-2 B. Cv. Pătrunjel. p. Pe marginea unor înfăptuiri. p. Cluj-Napoca. Sale Episcopului Nicolae. Cv. 25. an XXVI. 1943. 63 B. 1 B. Păstorul în mijlocul turmei: vizitaţia pastorală a P. 2 B. p. an XV. II 1435 539. an XVI. P. A.

Plămădeală. în Renaşterea. A. 26-27. S. Vasile. P. 1942. 4 B. 27-28. Sibiu. A. nr. 23. 1939. Episcop Nicolae Colan dela Ministerul Cultelor. p. 22 B. A. Episcop Nicolae Colan la Academia Română. nr. Sibiu. Cuvântul unui absolvent al Institutului Teologic Universitar Ortodox Român. ClujNapoca. II 1434 548. 547. P. Colan la Academie. Plămădeală. II 1436 544. p. II 1438 546. Nicolae Colan şi limba română. în Viaţa Ilustrată. an XX. în Renaşterea. p. Ion I. A. în Telegraful Român. an XXVII. 3. S. I 21582 549. an VI. Plecarea P. nr. Petraşcu. Pogana. Primirea solemnă a P. 2-3 B. Cv. Cluj-Napoca. Antonie. A. Plecarea P. an XCIII. în Renaşterea. în Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan 1893-1993. 7. II 1435 543. Antonie. 1995 B. din Cluj de acum 40 de ani (1949-1989).Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. an XVII. 6 B. nr. 26-27. A. p. P. în Renaşterea. Cluj-Napoca. P. 1939. Episcopul Nicolae Colan şi cântarea religioasă. A. an XXIV. 168 545. 2 309 . 2-3 B. p. 1945. Sf. P. Episcopul N. Petric. p. nr. Cluj-Napoca. Episcop Nicolae Colan dela Ministerul Cultelor. 1946. J. P. nr. 1949. Cluj-Napoca.

an IV. 12. Cluj-Napoca. p. 66. an XXVII. p. II 1437 557. an III. Pomenirea unui mare patriot. nr. în Viaţa Ilustrată. II 1438 555. p. II 1435 550. nr. 1948. Popasuri duhovniceşti: Pe urmele lui Mihai Viteazul. Carte poştală P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. an XVI. nr. A. în Tribuna. P. Popas Duhovnicesc. 1938. P. 310 . p. în Renaşterea. 6 B. P. Popescu. II 1438 556. an XXVII. A. 24-25 B. 5-6 B. de P. 2 B. A. 4109 553. A. 1943. A. an XXI. nr. P. 1949. an XXVI. 5 B. P. II 1435 551. 1949. Cluj-Napoca. în Renaşterea. A. Ioan. Cluj-Napoca. p. 1-2 B. nr. Episcopului Nicolae Colan al Clujului. Episcop Nicolae Colan. Conferinţe: “Eroi şi mucenici ai dreptei credinţe”. Popa. Elvira. 45-48. Popasuri duhovniceşti: la Huedin şi Ciucea. S. Politica bisericească a guvernului mareşalului Antonescu. S. Cluj-Napoca. A. 1937. Cluj-Napoca. Ce s'a întâmplat în luna trecută la noi: Praznicul dela Zlatna. II 1434 552. Cluj-Napoca. P. Cluj-Napoca. S. S. 1940. Ioan C. în Renaşterea. Popa. 6. Cluj-Napoca. P. P. 26. p. 1 [Nicolae Filipescu] B. p. în Renaşterea. în Renaşterea. A. 43-44. I 21580 554. nr. în Renaşterea. nr. 17-18.

Praznicul dela Cluj. 3-4 B. nr. A. P. N. 45-48. în Foaia Diecezană. A. p. A. p. Î. 1-2 B. nr. P. P. P. Praznic ortodox în Sibiu. 1948. Ziua Astrei. 45. II 1436 560. P. P. Pornim iar la muncă. P. 2. 8. C. Cluj-Napoca. an XXII. în Renaşterea. în Renaşterea. Hirotonirea întru arhierei a Î. în Renaşterea. 1 B. II 1437 564. 18-19. 1297 561. an XXVI. p. II 1436 563. II 1437 562. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 1944. nr. nr. Caransebeş. II 1436 559. în Renaşterea. P. 2-3 B. 1947. p. nr. Praznicul dela Reghin. 1. 1945. 1939. an XV. 3-4 B. Cluj-Napoca. 3 B. A. p. an LI. 1945. Popoviciu şi Nicolae Colan. p. în Renaşterea. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. 1 311 . p. 22. 1948. Cluj-Napoca. p. 20. an XXVI. Cluj-Napoca. în Renaşterea. p. II 1433 565. an XXIII. 1936. A. nr. Dr. P. Praznicul eparhiei noastre. II 1435 558. Praznicul dela Zlatna. 1 [Poezie] B. Post festum. 35-36. C. A. în Renaşterea. A. Cluj-Napoca. nr. an XXIII. an XVII. P. an XXV. Praznicul dela Turda. 1 B. nr. A. 1937.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. nr. p. an XXVII. 40. A. în Mitropolia Ardealului. 1937. A. în Renaşterea. 1946. 1-2 B. Praznicul înscăunării P. A. în Renaşterea. 31-32. 2 B. Cluj-Napoca. 1-7 B. Nicolae la Cluj. 1936. Cluj-Napoca. Mihai. Prea Sfinţia Sa Episcopul Nicolae în mijlocul credincioşilor din Parohia Baciu-Cluj. II 1438 573. p. p. nr. Episcop Nicolae Colan. A. A. Nicolae la Cluj. an XIV. II 1433 567. 50. Sibiu. în Renaşterea. p. p. în Renaşterea. an XXIV. an XIV. Praznicul Sf. nr. II 1434 570. 162-164 312 . an V. 34-35. 1936. Prea Sfinţitul Episcop al Clujului la 20 de ani de arhipăstorire. A. 3 B. P. II 1436 571. Prăznuirea hramului Mănăstirii Sf. an I. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. P. 5 B. Praznicul Sf. P. 1-2. 50. în România Nouă. S. Ioan Botezătorul din Alba-Iulia. 1949. Praznicul Sf. P. p. p. II 1434 566. ClujNapoca. nr. 1937. 50. 1956. nr. A. P. p. A. Prea Sfinţia Sa Episcopul Nicolae Colan vizitează Liceul Comercial de Băeţi Voev. Cluj-Napoca. ClujNapoca. Nicolae la Cluj. în Renaşterea. 3 B. P. 1 B. II 1433 568. P. P. an XV. II 1433 569. 27-28. nr. nr. an XVII. în Renaşterea. nr. II 1309 572. 1939.

II 1434 577. 1939. p. C. 15. p. Predica P. Baba. Prea Sfinţitul Părinte Episcop Nicolae Colan. 1-6 B. P. P. 2-3 B. Lucian. 1999. S. 2 B. Predica P. Cuvântul P. 1942. 598 B. P. vicar prot. Episcop Nicolae Colan. nr. Enciclopedia României: Cugetarea. A. 801-803 313 . an XVII. p. Presa şi “Renaşterea” la douăzeci de ani. 1943. II 1435 575. A. A. P. II 1435 580. 1942. II 1435 579. în Renaşterea. în Renaşterea. Premierea elevilor la religie. preşedintele Vicariatului. A. I 18054 574. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. nr. 1963. P. p. 1-2 B. nr. Cluj-Napoca. 11-12. Bucureşti. în mijlocul nostru: Turma povăţuită. 39. S. Spre Mănăstirea Râpa-Râmeţului. nr. A. p. 41-42. S. Despărţirea. în Renaşterea. Al. 25. Cluj-Napoca. nr. an XXI. 24. Episcop Policarp al Ismailului. Cluj-Napoca. an XX. în Renaşterea. II 1434 578. Presa despre Ministrul Educaţiei Naţionale şi al Cultelor. an XX. p. Prinos Arhipăstorului nostru septuagenar. P. 1938. în Renaşterea. an XVI. ClujNapoca. Şedinţa Consiliului plenar. Răspunsul P. S. A. 2 B. A. Desbaterile Consiliului plenar. an VIII. Cluj-Napoca. Episcop Nicolae Colan în Sibiu. Primirea P. 443827 576. în Mitropolia Ardealului. Predescu. nr. p. Episcop Nicolae.

Programul festivităţilor de înscăunare a P. A. 1-2 B. an XVIII. P. nr. II 1434 584. Nicolae Colan Episcopul Clujului. II 1308 583. an X. 25. nr. nr. p. Protopopul Ion Goron. în Viaţa Ilustrată. an XV. 1939. Cluj-Napoca. 3 B. 48. P. Episcop Nicolae Colan. 166 588. 1944. P. A. p. Sibiu. Cluj-Napoca. P. 1943. 1 B. în Telegraful Român. A. p. I 18088 581. A. în România Nouă. 16. an XCII. A. an XVII. A. S. 3 B. 1433 585. în Renaşterea. 136. nr. P. Protestanţii în România. 1-2 B. an XIV. p. II 1433 582. p. S. Sibiu. Cluj-Napoca. Dumincă 28 iunie. an IV. 33. nr. 1-2 B. S. p. S. an XCI. P. P. 1936. Programul serviciilor religioase în Catedrală în săptămâna patimilor şi la Sfintele Paşti. P. S. 4 314 . Cluj-Napoca. 1936. în Renaşterea. A. P. p. 1 B. 8. 1937. 2. nr. nostru Episcop Nicolae Colan. I 21585 587. Cluj-Napoca. S. 1940.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Episcop Nicolae Colan în mijlocul credincioşilor. p. Nicolae Colan Episcopul Clujului. în Telegraful Român. Propoveduirea P. Cluj-Napoca. P. nr. în Renaşterea. II 1434 586. Programul festivităţilor de înscăunare a P. 13. A. S. nr. 1943. în Renaşterea.

1 B. p. p. P. S. nr. 49. 164 591. Sibiu. Sibiu. p. P. A. S. Cluj-Napoca. A. 1943. în Renaşterea. în Telegraful Român. P. 33-34. Episcop Nicolae Colan oaspe al Î. 164 595. P. 1936. 3 B. 31-32. 2 B. P. 40. în Telegraful Român. Mitropolit Nicolae. S. 167 589. Sf. Sa Episcopul Nicolae Colan cercetează biserica din Sovata-Băi. 1-7 B. S. P. p. P. Sibiu. Episcop Nicolae Colan şi-a reluat vizitaţiile canonice. 1936. 1941. p. 1941. în mijlocul fiilor duhovniceşti din Vicariat: Zile de binecuvântată şi frăţească propoveduire evanghelică. nr. în Telegraful Român. A. P. an LXXXIX. II 1435 590. P. 4 B. p. P. 1943. în Renaşterea. Cluj-Napoca. an XIV. nr. P. nr. A. 166 592. II 1433 594. Episcop Nicolae Colan. 21. Sf. nr. Cluj-Napoca. P. 27. în Lumina Satelor. 3917 593. Episcop Nicolae Colan la cincizeci de ani: festivitatea dela Alba-Iulia. an XIV. nr. P. an LXXXIX. Episcop Nicolae Colan la Bistriţa şi ola sfinţirea bisericii din Cuşma. nr. p. an XXI. P. în Renaşterea. P. an XCI. an 21. Episcop Nicolae Colan în vizitaţie canonică. S. A. 2-3 B. 3.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. A. A. Sibiu. Sf. 1 315 . 1942.

Sa Episcopul Nicolae Colan iar în cale misionară. Sibiu. S. P. A. 1944. Părinte Episcop Nicolae Colan propovăduieşte legea românească: Popasuri misionare pe valea Mureşului de sus. p. 1943. nr. 1937. an XX. p. P. nr. an XCI. A. 1944. în Telegraful Român. P. S. 1942. 35. S. nr. Cluj-Napoca. 34-35. nr. II 1435 598. nr. nr. I 43121 602. A. 4. 18. 7. P. 166 601. P. P. S. Sa Episcopul Nicolae Colan în mijlocul nostru. P. Sa Episcopul Nicolae Colan în vizită canonică pe Valea Gurghiului: Solidaritate creştină. în Renaşterea. S. an XX. A. Turda. în Turda. P. Sa Episcopul Nicolae Colan la sărbătoarea hramului dela mănăstirea Topliţa. 1941. 167 316 . în Renaşterea. P. p. A. Crucea semnul biruinţii. an I. II 1435 599. P. nr. Sibiu. p. Sa Episcopul Nicolae Colan în vizitaţie canonică. p. p. II 518 597. 34-35. 167 600. 1 B. 37. 11 B. în Telegraful Român. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. II 1433 596. 3 B. P. 2 B. 1-2 B. an XCII. 1-2 B. p. Cluj-Napoca. S. Bucureşti. în Ardealul. P. 1 B. P. Nicolae Colan în Munţii Apuseni. an I. A. an XCII. A. Sibiu. S. P. P. în Telegraful Român. 1942.

în România Nouă. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. P. 85. Cluj-Napoca. S. S. în România Nouă. p. P. nr. 1. nr. Episcopul Nicolae Colan la şcolile secundare. în România Nouă. S. p. an V. p. S. Iosif Moruţan. P. S. Cluj-Napoca. 7 B. an I. II 1435 609. an XXII. Sa Episcopul Nicolae Colan vizitează Seminarul Pedagogic Universitar. Cluj-Napoca. 29. Episcopul Nicolae al Clujului în Munţii Apuseni. S. an V. 46. Episcopul Nicolae Colan în vizită la liceul de fete Principesa Ileana. Cluj-Napoca. A. A. S. în Tribuna. Sa Nicolae Colan: cuvinte de cinstire de d. II 1435 605. an V. P. 10 B. P. P. S. 1937. P. P. II 1309 604. 27. nr. A. 2. P. nr. nr. P. P. P. an XXI. 7 B.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 603. P. 1942. 3 B. 1944. în Renaşterea. an V. S. nr. II 1435 608. S. P. p. nr. 9 B. 33. 31. Colan patronează un act de dreptate socială. II 1310 607. 2 B. S. Episcopul Nicolae Colan în vizită canonică în Valea-Bârgăului. 4 B. S. în Renaşterea. 1943. 4101 606. Cluj-Napoca. p. S. nr. A. 1937. II 1309 610. A. an XX. p. 10. A. P. în România Nouă. Episcopul Nicolae Colan: date biografice. p. 1938. A. 7 317 . S. 1937. 1937. Episcopul N. Cluj-Napoca. în Renaşterea. p.

în România Nouă. S. 1946. în Renaşterea. A. 1-3 B. Pura. Vizitaţia canonică a P. P. P. Răţulea. II 1309 611.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Episcop Nicolae în Protopopiatul Câmpeni. II 1309 616. II 1436 614. 1938. p. P. Mitropolitul Nicolae Colan şi educaţia morală a tineretului. Cluj-Napoca. P. p. Gheorghe. ClujNapoca. 4 318 . 26-27. 1 B. P. 1938. 47. în Grai Românesc. P. A. Radu. nr. Pastoraţie şi istorie la Episcopul Nicolae Colan în Transilvania 1940-1944. A. nr. J. Cluj-Napoca. 2007. S. Puica. Cluj-Napoca. an V. ClujNapoca. Manifestaţia îndoliată a studenţilor români. 1937. an XV. II 1434 612. Cluj-Napoca. 7 B. 1995. Rămăşiţele pământeşti ale legionarilor căzuţi în Spania trec astăzi prin Cluj: La orele 12 Vlădicul ortodox al Clujului va oficia prohodul. Recenzie. II 1433 613. nr. p. nr. p. an XXIV. p. V. 1937. 617. A. Cv. an XVI. 22. nr. 9-28 B. 24. 2 B. A. nr. II 1434 615. în Renaşterea. 31. N. Praznicul dela Turda. în Omagiul Mitropolitului Nicolae Colan 1893-1993. an XVI. Episcopul Nicolae Colan membru onorar al Academiei Române. Nicolae Episcopul Nicolae animator al apropierii între cele două Biserici româneşti. S. în Renaşterea. 5 B. A. p. P. în Renaşterea.

R. în Renaşterea. p. Cv. Rotche. [Revista “Mitropolia Ardealului”]. P. p. A. 624. în Renaşterea. J. G. S. 2 B. 1-2 B. an XII. an LXXXIX. p. A. nr. în Telegraful Român. 1941. 164 619. 1966. A. în Mitropolia Ardealului. an XV. 199 B. Sibiu. 2 B. Arhiepiscopul şi Mitropolitul Nicolae Colan al Ardealului 1893-1967. 1998. 4-5. Palmam qui meruit ferat: Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae Colan la 30 de ani de arhierie. 4. 618. J. 4-6. Sibiu. nr. p. 9. Episcopul Nicolae Colan cercetează Şcoala de ucenici dela atelierele C. Ioan Conferinţe religioase: Conferinţa preoţimei din tractele Cluj şi Huedin la Gilău. an XI. Ruşdea. Recepţia vlădicească dela Academia Română. Nicolae Colan director şi mentor al “Vieţii ilustrate”. Cluj319 . p. p. Cv. I 18100 623. Sfântu Gheorghe. 3. nr. [Revista “Mitropolia Ardealului”]. Andreea. Recepţia de Anul nou de la reşedinţa episcopească din Cluj. F. P. Relea. P. 168 620. în Mitropolia Ardealului. 1945. în Telegraful Român. I 18105 622. nr. 23. Cluj. II 1433 621. Sibiu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Sibiu. A. P. P. 1937. în Angustia. nr. 1967. A. P. nr. 243252 B. 211-225 B. S. Cluj-Napoca. an XCIII.

I. Sava. 5-7 B. p. în Tribuna. Nicolae Colan s'a sărbătorit hramul mănăstirii Sf. P. 7-10. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Sava. 1937. Sava. II 1433 631. Episcopul Clujului sau elogiul bunătăţii. 2262 320 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Napoca. p. an XV. I. 1940. în Renaşterea. Vasile. 1946. în Renaşterea. Cluj-Napoca. 189. nr. Vasile. nr. 41. nr. 289-293 B. Ana din Rohia. Vasile. Episcopul Nicolae Colan în scaunul vlădicesc. 1947. O mare sărbătoare: sfinţirea bisericii din Viişoara. A. an III. 42. P. 35. I. Cluj-Napoca. 1. A. A. în Viaţa Ilustrată. În prezenţa P. ClujNapoca. P. nr. A. an XI. Sava. an XXIV. an XIV. S. P. P. II 1436 625. nr. an XVIII. 1936. 1-2 B. 8 B. Sămărtinean. Sibiu. 1940. nr. II 1436 630. S. p. II 1434 626. Sfinţirea bisericii din Cupşeni. an XXV. I. 2 B. II 1433 629. 3 B. Vasile. I 21587 628. P. 26-27. 1936. 4111 627. p. P. în Renaşterea. în Revista Teologică. 38-39. Sa Episcopul Nicolae Colan ca organizator de aşezăminte. Hramul mănăstirii Sf. A. Sava. nr. A. p. S. Sibiu. an XXVI. A. 1944. 1-2 B. P. Vasile. în Renaşterea. P. nr. p. p. p. 1-2 B. Sava. A. Ana din Rohia.

P. ClujNapoca. 1. Î. P. 1-2 B. 1936. P. Sale Mitropolitul Nicolae. an XIV. 1937. p. Dumitru Borcea. an XXVI. 2. p. P. Lupaş. nr. A. p. 1 B. an XXVI. ClujNapoca. Goga: Vorbirile dlor prof. 25-26. în Renaşterea. A. nr. p. A. II 1438 634. 1932. 1 B. I. II 1433 633. Vorbirile dlor. în Renaşterea. nr. II 1434 638. P. Sărbătoarea Anului nou la Cluj. în Renaşterea. Episcop Nicolae Colan. 49-52. an XVI. 1247 637. în Renaşterea. Sibiu. Vorbirea prefectului Dr. 1247 639. Horia Teculescu şi N. Sărbătorirea P. p. nr. Cluj-Napoca. nr. p. 4-5 B. II 1437 636. P. p. S. P. 1938. în Cuvântul Poporului. în Renaşterea. 12. nr. P. nr. 1-2 B. Sărbătorirea dlui Oct. 2 B. 1948. A. 16. Sărbătoarea Anului nou la Cluj. Dr. Sărbătorirea lui Zaharia Bârsan. Sibiu. ClujNapoca. an XVI. 19. S. A. 1938. la centrul Vicariatului: programul sărbătoririi din ziua de 28 321 . Cluj-Napoca. an XV. Sărbătoarea noastră. Sărbătorirea nouilor episcopi ai Ardealului. II 1437 635. an XVII. Colan. Sărbătoarea Clujului. Răspunsul dlui Goga. 2-3 B. A. în Cuvântul Poporului.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 632. A. 1948.

nr. P. Gruparea Femeilor Române: Conferinţa P. II 1437 643. an XXI. în Renaşterea. Cluj-Napoca. nr. Cluj-Napoca. în Renaşterea. P. Episcopului Nicolae Colan. D. 1. A. S. 4102 644. nr. an XVII. p. an XXIV. 33. Cluj-Napoca. 10 B. 2 B. 9 B. Sărbătorirea P. Sale Episcopului dr. S. p. 645. P. S. 3. Ioan. nr. 1940. Cv. an XX. Serbarea Bobotezei la Cluj. 1939. S. Înscrisul de sub temelia bustului mitropolitului Nicolae Colan. 1943.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Noemvrie 1943. Cluj-Napoca. nr. A. George. 1946. 28-29. 2 B. 1939. 26-27. p. an II. II 1436 642. J. Sângeorzan. p. S. II 1435 641. 1947. 6 B. Cluj-Napoca. Colan despre: “Ortodoxia şi Renaşterea Naţională”. 6. Selejan. în Buletinul Ligii Cultural-Creştine Andrei Şaguna. Nicolae Colan. Ioan. p. II 1435 640. P. an III. 1-2 B. ClujNapoca. La propoveduire: Conferinţa preoţilor din tractul Târgu-Mureş şi Reghin. în Renaşterea. A. nr. 4109 646. an XXV. nr. Serbarea Bobotezii la Cluj. A. în Renaşterea. P. Solomon. p. în Tribuna. 1942. în Tribuna. nr. p. A. în Renaşterea. ClujNapoca. 49. 1 322 . P. 44-45. A. Sărbătorirea P. 1998. N. p. Sbârcea. 58-59 B.

25. nr. în Renaşterea. an XVII. p. 1936. P. an XXIV. 1297 650. P. an XVI. Sfinţirea bisericii dela Gostila.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. p. p. 1946. nr. II 1434 323 . Sfinţirea bisericii din Calata. A. în Renaşterea. A. 46. A. 1939. A. P. P. an XCI. A. II 1434 648. în Renaşterea. Sibiu. P. 1 B. II 1436 651. A. 1939. Serbarea Zilei de 24 Ianuarie la Cluj. Cluj-Npoca. p. an LI. 1-2 B. an XVII. Cluj-Napoca. în Telegraful Român. nr. II 1436 654. 15. 2 B. II 1434 647. Sfinţirea bisericii din Gălpâia. 23. 1937. P. Sfinţirea bisericii din Băiuţ. protopopiatul Unguraş. p. 166 649. P. nr. în Renaşterea. P. P. 2-3 B. 30-31. nr. an XXIV. Cluj-Napoca. 2 B. nr. p. ClujNapoca. Caransebeş. Sibiu. A. 5-6 [Hirotonirea ca episcop a lui Nicolae Colan] B. 3 B. nr. nr. 3 B. 1938. A. 41. Cluj-Napoca. II 1434 652. p. în Oastea Domnului. Serbare bisericească la Oradea. 5. în Foaia Diecezană. în Renaşterea. 4359 653. Serbările dela Sibiu. p. 1943. Sfinţirea bisericii din Blăjenii de sus. A. 1946. an VIII. 17.

an XV. 28. nr. p. 1944. în Renaşterea. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 655. Sfinţirea bisericii din Mociu. P. Sfinţirea bisericii din parohia Iad. A. II 1433 656. în Renaşterea. II 1436 324 . Cluj-Napoca. în Renaşterea. p. în Renaşterea. II 1436 660. 42. 1946. Sfinţirea bisericii din Grindeni. ClujNapoca. nr. nr. A. Sfinţirea bisericii din Gurghiu. A. Sfinţirea bisericii din Gâlgău şi a plăcii comemorative din Vad. an XVI. în Renaşterea. 1938. an XXIV. P. II 1433 658. Cluj-Napoca. 1946. an XV. P. nr. an XXII. P. A. 44. p. 1937. 1938. P. II 1434 659. an XVI. Sfinţirea bisericii din Prundul Bârgăului. A. p. 2 B. A. A. 1-2 B. în Renaşterea. Cluj-Napoca. 3 B. 2 B. p. 4 B. p. în Renaşterea. 46. p. 3 B. ClujNapoca. nr. Sfinţirea bisericii din Orăşti. an XIV. în Renaşterea. nr. P. Cluj-Napoca. II 1435 662. 42. an XXIV. 1937. Cluj-Napoca. 12 B. Sfinţirea bisericii din Gherla. II 1433 661. P. 3 B. 39. 1936. A. p. 31-32. II 1434 657. P. nr. 43. Cluj-Napoca.

ClujNapoca. A. II 1308 325 . 1947. nr. A. Sfinţirea bisericii din Viişoara. P. 4 B. p. p. Sfinţirea bisericii din Tămaşa. an XVII. Sfinţirea bisericii ortodoxe din Mănăşturul Românesc. Sfinţirea bisericii din Vima mare. Cluj-Napoca. 2 B. 1938. A. în Renaşterea. 3 B. 1939. Cluj-Napoca. P. 1936. în Renaşterea. P. II 1434 667. II 1434 669. 242. 25. în Renaşterea. Sfinţirea bisericii din Rimetea (Trăscău). 3 B. p. p. A. în Renaşterea. în Renaşterea. A. 1 B. 27. P. an XVII. p. P. II 1434 668. 1939. P. nr. Cluj-Napoca. Sfinţirea bisericii din Sărmăşel. în Renaşterea. Sfinţirea bisericii din Ţop. ClujNapoca. an IV. nr. 22. an IV. 1939. an XXV. p. p. 45. II 1434 665. nr. A. II 1436 671. 4 B. 1939. 1949. A. Cluj-Napoca. 1936. în Renaşterea. nr. nr. P. Cluj-Napoca. an XVII. 18-19. 2 B. p. în România Nouă.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 663. ClujNapoca. A. în România Nouă. Sfinţirea bisericii din Teocul-de-jos. Sfinţirea bisericii din Someşul rece. ClujNapoca. II 1308 670. P. II 1438 666. 220. P. nr. nr. an XVI. an XVII. nr. II 1434 664. protopopiatul Cluj. 39. 2 B. 2 B. 1-2. A. p. an XXVII.

27-28. P. P. 21. în Renaşterea. an XXV. 4 B. 1-3 B. P. Sibiu. P. în Turda. A. rom. Sfinţirea bisericii ort. 1936. 4423 673. nr. ClujNapoca. p. p. I 18059 675. nr. II 1435 326 . P. din Gherla. 306 678. an 44. Sfinţirea Paraclisului şi inaugurarea noului local al Academiei Teologice. P. nr. P. Sfinţirea capelei militare Sf. an I. 5 B. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 672. Sfinţirea bisericii ortodoxe din Viişoara. nr. p. 1936. 46. 4101 674. A. 1939. Cluj-Napoca. în Foaia Poporului. 9-10. Sibiu. II 1436 677. p. P. în Mitropolia Ardealului. 42. p. Sibiu. 8 B. an XVII. 2 B. ClujNapoca. 26-26. Sfinţirea bisericii renovate din Sîmbăta de Sus. 1-2 B. în Cuvântul Poporului. în Renaşterea. A. A. 1938. 1958. an XV. 2 B. 745746 B. nr. nr. A. 23. p. II 1433 676. în Renaşterea. nr. 1247 679. an II. Gheorghe. p. 1947. an XIII. p. 9. Sfinţirea fanfarei din Aciliu. Cluj-Napoca. an II. în Tribuna. A. A. nr. 1937. Sfinţirea bisericilor din Deleni şi Periş. Turda. 1931. Sfinţirea episcopilor Colan şi Popovici.

nr. Şcoală-simbol purtând numele marelui teolog. p. 1937. 2 B. P. an XXVII. P. 50. 9-10. P. în Renaşterea. an XVII. II 1434 683. nr. 3-4. 37. II 1438 684. 109-110 327 . 1945. P. în Renaşterea. p. în Renaşterea. A. în Renaşterea. Slujbă arhierească la Sovata. ClujNapoca. 1998. P. II 1434 682. p. 3 B. Solomon. 664-671 B. an XVI. P. 1. Cluj-Napoca. II 1433 687. Sfinţirea temeliei bisericii din Năsăud. p. p. A. nr. A. A. an XV. an XI. Sfinţirea şi instalarea Prea Sfinţitului Episcop Victorin al Americii. p. 1 B. I 18102 681. 1939. 1-2 B. P. 1938. nr. Slujbă arhierească. 1966. Sibiu. A. ClujNapoca. 2 B. p. A.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 680. Sinodul Protopopesc dela Cluj. în Buletinul Ligii Cultural-Creştine Andrei Şaguna. Cluj-Napoca. 1939. an XVII. în Renaşterea. Solemnitatea dela Universitate. 4. nr. Sfinţirea temeliei şi a clopotelor bisericii ortodoxe din Aiud. nr. Cluj-Napoca. II 1434 686. 9. an XXIII. II 1436 685. A. nr. Maria. în Renaşterea. 34-35. 1949. p. ClujNapoca. 3 B. nr. în Mitropolia Ardealului.

501-503 [Alegerea ca membri ai Academiei Române a lui Nicolae Colan şi Gheorghe Brătianu] B. Bucureşti. în Ardealul. P. P. J. A. Stanca. în Transilvania. II 1434 691. Cluj-Napoca. p. an XVII. Spicuiri din presa Ardealului de Nord: Lucrările Adunării Eparhiale ortodoxe-române din Kolozsvör-Cluj. Spicuiri din presa Ardealului de Nord: P. 1 B. p. A. 12. 1939. 37. an II. în Revista Teologică. Radu. Cluj-Napoca. Însemnări: Doi academicieni. nr. 5 B. P. P. Stăniloae. 1942.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 7-10. an XXI. Cv. 328 . nr. 688. 33. an 73. A. 5 B. p. Dumitru. nr. P. S. Un popas. A. 1943. Spre Emaus. Sebastian. S. Nicolae Colan. Stanca. II 1435 694. Sibiu. II 1435 693. an XXVI. în Ardealul. ca om al şcoalei. în Renaşterea. p. I 43122 689. 754 692. P. 4 B. animator al vieţii culturale. Bucureşti. p. S. 6. nr. nr. 1942. Cluj-Napoca. 1942. an XXI. 1936. în Renaşterea. nr. Episcopul Nicolae Colan în vizită canonică în Valea Bârgăului. S. I 43122 690. 34. Sibiu. 33. Episcop Nicolae Colan. Liviu. p. P. în Renaşterea. nr. 1943. A.. 2 B. an II. P.: Mic comentariu pe marginea vizitelor canonice.. p. A. Stan.

S. A. Sibiu. 3917 329 . 3918 701. Pavel. 10 B. 1-2 B. P. Cluj-Napoca. 4 B. Bistriţa şi sfinţirea bisericii din Escu. în Renaşterea. nr. 1942. an LXXXIX. an XXV. A. P. an 22. Sa Episcopul Nicolae. 26-27. 1937. 2262 695. 4.. P. A. 164 696. an XXIV. II 1433 697. P. 2 B. Şendrea. nr. Sa. p. S. în Renaşterea. La propoveduire: Conferinţele preoţeşti din protopopiatul Dej. în Renaşterea. Sibiu. nr. p. nr. 49.. P. nr. 1 B. Şeuleanu.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 260-262 B. Nicolae Colan. p. 23. Vlădica Clujului în sufletul poporului. A. 4041. p. în Lumina Satelor. p. 3. 1943. Ştiri din lume şi ţară: P.. P. an 21. A. Sibiu. 3 B. A.. p. II 1436 700. 25. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. în Renaşterea. an XV. P. II 1436 698. 1941. II 1436 699. 1946. Strădanii ortodoxe în Eparhia Clujului. Ştiri din lume şi ţară: P. A. Strălucitele festivităţi regale dela Cluj. P. 1947. p. 1947. an XXV. ClujNapoca. V. nr.. în Telegraful Român.în Lumina Satelor. Şedinţa Consiliului Plenar al Episcopiei Ortodoxe Române din Cluj. nr. 4 B. A.

7 B. Cv. 1936. 1943. Ortodoxie şi naţiune în concepţia lui Nicolae Colan. nr.. an XII. Horia. p. 3 [Adunarea generală a meseriaşilor români din Sibiu] B. A. Caransebeş. 4 B. 1927. an LXXXIX. Ştiri noui din eparhia Clujului. Nicolae Colan. nr. Cluj-Napoca. 1943. în Telegraful Român.. în Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan 1893-1993. Cluj-Napoca. an 22. 7-10. an XXI. nr. 6 B. S. nr. în Mitropolia Ardealului. Ştiri locale: Adunare generală. an LXXV. nr. 345-346 B. Pompiliu. Terchilă. P. 1936. Sibiu. 33. 50. p. P. A. Cluj şi Curtea de Argeş. 22. în Telegraful Român. Sibiu. 150 704. p. Sibiu. 3 B. P.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 702. P. 4365 703. Biruinţa vredniciei. Teodor. P. P. 164 705. J. A. în Renaşterea. 1995 B. Telegrame de condoleanţe. nr. 2262 707. 1967. an LI. Sibiu. Sa. Bunul Prietin şi Păstor. Ştiri: Nouii episcopi de Oradea. I 18105 708. 1297 706. p. A. 282-285 [La moartea Mitropolitului Nicolae Colan] B. P. II 1435 709. 18. p. 4-5. Teculescu. nr. A. în Oastea Domnului. 29. p. an XXVI. în Foaia Diecezană. p. Ştiri din lume şi ţară: P. 1941. în Revista Teologică. Nicolae.. 330 . Sibiu. A. A.

P. în Telegraful Român. 26-27. an XVI. în Renaşterea. Un exemplu de muncă. P. 1938. A. A. Hirotesiri de protopopi. 36. exponent al culturii naţionale. 1945. A. P. 1943. Axente. 2 B. în Renaşterea. 166 711. Todoran. an XXIV. Todea. A. p. în Renaşterea. ClujNapoca. Sărbătoare românească în inima Transilvaniei: P. S. 2-3 B. p. 3 B. în Renaşterea. Diodor. 6 331 . Feleacului şi Clujului. nr. p. P. ClujNapoca. an XXIV. Tomuş. 10 B. S. Lelu. nr. 1946. p. p. nr. Axente. P. Axente. II 1436 715. A. Tomuş. Diodor. ClujNapoca. 1 B. Tomuş. P. în Renaşterea. în Renaşterea. în Renaşterea. II 1434 717. Cluj-Napoca. 49. an XVII. Sf. p. 1 B. 1946. 26-27. Episcopul Nicolae Colan sfinţeşte temelia bisericii din comuna Apahida. nr. Sf. 49. 26-27. 1939. Cluj-Napoca. an XXIII. Păstorul nostru. an XCI. 1939. Mila creştină. Vlădicul Nicolae. A. Nostru Mitropolit Nicolae trimisă P. ClujNapoca. nr. nr. 1946. Preotul şi cartea. an XVII. nr. II 1434 713. Cluj-Napoca. I. p. Sibiu. Todea. II 1436 716.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 710. 10. II 1434 712. II 1436 714. Tomuş. A. Episcop Nicolae Colan al Vadului. an XXIV. Duminecă 29 Noemvrie 1943. nr. p. 14. P. P. Textul telegramei I. 4 B.

Nicolae. 1943. “Ţara”. an XIII. Pavel cătră Filimon a lui Nicolae Colan] B. nr. Viaţa bisericească: Probleme actuale. A. A. O carte de actualitate pastorală. în Renaşterea. I. în Cuvântul Poporului. nr. 1 B. p. an XXI. 1943. ClujNapoca. 7. A. nr. în Renaşterea. Urările Eparhiei de ziua Sf. P. 1938. p. Un ministeriat episcopal rodnic. 2252 719. Cluj-Napoca. 17. nr.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. 25. Sibiu. în Renaşterea. 2-3 B. A. din 23 Septembrie 1943. 19. an XVI. P. Nicolae. p. în Renaşterea. P. II 1435 724. Sibiu. an XVII. II 1434 723. în Renaşterea. 50. II 1434 725. p. 2 332 . P. sub titlul “Renaşterea” dela Cluj-Alba-Iulia. 1931. nr. II 1434 722. în Renaşterea. P. 1247 720. p. Vasiu. II 1435 721. nr. în Revista Teologică. P. an XVI. Cluj-Napoca. nr. Trifa. 1-2 B. 1939. 2 B. Cluj-Napoca. an XVI. Urarea noastră. 21. Episcopul nostru. 22-24 [Recenzie la cartea Sf. ClujNapoca. p. A. an XXI. nr. II 1436 718. A. 1943. 1938. P. A. 1. 2-3 B. 34. 1926. 2 B. A. p. Triumful partidului poporului în oraşul şi judeţul Sibiu. P. ClujNapoca. Un act mişcător. an XXI. p.

A. p. nr. Bucureşti. Cluj-Napoca. II 1308 727. II 1435 726. p. nr. Vasiu. an XXI. Cluj-Napoca. A. 184. P.. Vasiu. Veniamin Nistor. an I. 44.. Episcopul Caransebeşului. A. A. an III. Omagiu P. p. Cluj-Napoca. I 43121 333 . în Renaşterea. Prea Sfinţitul Nicolae şi catehizaţia. P. A. P. 33. în Renaşterea. Velţan. II 1435 732. La instalarea noului Episcop al Clujului: Apel către toţi credincioşii ortodocşi români din Cluj. Veşti dela fraţi: Psaltirea dela Cluj. P. nr.. A. Cluj-Napoca. an IV. A. 35. nr. în România Nouă. joi 15 august. nr. 1943. p. II 1434 729. 138. P. 8 B. nr. p.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Cluj-Napoca. II 1435 730. 1938. P. Sfinţirea bisericii din Sălcud. ClujNapoca. Ioan. în Renaşterea. Viaţa culturală în Ardealul cedat: Societatea femeilor ortodoxe române din Cluj. Nicolae. an XVI. 1940. 2 B. 1943. 1 B. II 1435 728. an XXI. Sale Episcopului Nicolae Colan. 1941. 4 B. 1936. 1943. la aniversarea alor 50 ani de viaţă. 6-7 B. 2 B. A. 3 B. 4111 731. an XXI. 5. P. p. în Ardealul. P. Veniţi la Hramul Catedralei Ortodoxe Române din Cluj. în Renaşterea. S. în Tribuna. 33. p. Nicolae. nr.

p. S. Sale Episcopul dr. A. în Renaşterea. Cluj. an V. A. Vizita P. nr. 251. 9. Sibiu. nr. P. A. Vizita P. Nicolae Colan la Institutul Iuliu Maniu pentru studiul şi profilaxia Cancerului din Cluj. Episcop Nicolae Colan la Şcoala Normală de băeţi din Cluj. 1940. Cluj-Napoca..Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 733. p. Cluj-Napoca. P. 1946. A. nr. an I. Sale Episcopului Nicolae Colan în Vicariat. A. S. II 1434 737. p. P. P. Sf. în Viaţa Ilustrată. I 21577 734. ClujNapoca. nr. II 1309 738. în Telegraful Român. S. p. în Telegraful Român. Sibiu. Vizita P. p. 1112. Nicolae Colan la Sibiu. 1943. 1939. Cluj-Napoca. În legături. 1934. 1-2 B. 4107 736. 7 B. Vitrina cărţii: Episcopul Nicolae Colan. 33. nr. P. an XVIII. P. în România Nouă. 2 B. A. an XCI. 4 B. Sf. P. an XCIV. II 1309 334 . p. Vine Crăciunul: Astăzi s'a născut Cel fără 'nceput.. 2 B. p. 1946. S. Sibiu. 169 735. an II. 3 B. în România Nouă. 29. în Tribuna. 3 B. 10. nr. 166 739. Vizita P.. 30. nr. Episcopului Nicolae Colan la liceul de fete Regina Maria. Vizita P. A. an V. 1937. 1937.

1941. II 1309 741. p. A. p. nr. nr. Episcopului Nicolae Colan în protopopiatul Câmpeni. Ep. Sibiu. 37. în România Nouă. 7 B. 1941. Vizitaţiune arhierească în comuna Bălan. P. 1939. Nicolae Colan: Pe Valea Gurghiului. an LXXXIX. A. Episcopului Nicolae Colan la Şcoala Normală de învăţători. Vizitaţiile canonice ale P. Vizitaţiunea canonică a P. 3 B. an XVII. 3 B. în Telegraful Român. 164 745. 481-482 B. Vizitaţiile canonice ale P. 41. Cluj-Napoca. p. an V. p. S. în Mitropolia Ardealului. an LXXXIX. nr. 1937. P. Ep. II 1433 746. I 18063 742. p. Episcop Nicolae. A. 3 B. Sf. S. P. 33. an LXXXIX. Cluj-Napoca. 1-3 B. Sibiu. Vizitaţiile canonice din Maramurăş: cea dintâi călătorie misionară a P. 164 744. Vizita P. Sibiu. A. an XIV. ClujNapoca. 77. p. 164 743. nr. 44. S. în Renaşterea. nr. p. Sibiu. 1937. 23.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 740. în Renaşterea. A. în România Nouă. 39. 1936. 5-6. în Telegraful Român. S. p. P. în Telegraful Român. Nicolae Colan. 2 335 . 4 B. 1958. Cluj-Napoca. P. P. an V. S. nr. Vizitaţiile canonice ale Prea Sfinţiei Sale Episcopului Nicolae Colan. Vizitaţie canonică. 1941. nr. P. S. A. A. an III. II 1310 747. nr.

I 21587 753. 1963. an XXIV. II 1434 748. 40. în Renaşterea. p. A. A. 3917 755. Episcopul Nicolae Colan. nr. an 111. P. I. p. P. 2-3 B. 171 751. P. an XXIV. 19-20. A. Cluj-Napoca. p. Episcopul Nicolae Colan şi credincioşii săi. II 1436 754. A. Sofron. P. 1944. an 21. 1946. nr. A. 26-27. Sibiu. P. an 114. an XI. 1939. 3 B. 26-27. Zăgrean. 1937. Valer. Sibiu. Vlădicii noştri în misiune sfântă: Vlădica Nicolae al Clujului. Valer. în Telegraful Român. A. A. în Renaşterea. în Renaşterea. 1. 1966. nr. nr. Cluj-Napoca. p. nr. an XV. 34-35. Sibiu. p. S. 168 752. în Renaşterea. Vizitaţiuni canonice în Eparhia Clujului. 43-44. 3 B. Vlad. Cluj-Napoca. 9-10 336 . Vlad. Vlădica Nicolae şi Braşovul. P. II 1434 749. 7. Vlad. Sofron. 12-16 B. p. Sibiu. P. P. 1942. Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae Colan şi Şcoala Teologică de la Sibiu. nr. p. în Lumina Satelor. nr. an XVII. în Telegraful Român. 1433 750. 6 B. Episcopul Nicolae: exemplu de atitudine românească. 1946. S. p. Cluj-Napoca. 3-4 B. Vlad.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. “Destoinic să înveţe”. A. în Viaţa Ilustrată. Vizitele şcolare ale P. 4 B. nr.

P. p. Cluj-Napoca. Zece ani de păstorire. nr. Ziua Restauraţiei la Cluj. Cluj-Napoca. II 1310 758. an XXIV. p. 1 B. P. în România Nouă. 26-27. nr. II 1436 756. 24. 1 B. 2 B. Ziua Eroilor la Cluj. P. A. în Renaşterea. II 1436 757. nr. 1937. A. P. 96. în Renaşterea. an XV. II 1433 337 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie B. Cluj-Napoca. A. p. 1946. A. 1937. an V.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie ANEXE 339 .

manuscris autograf. (21X17). 30 XII 1932 (21X17). A. A. A. XXXVI 7/6 Fig. Sibiu. (21X17). (11X7). A. spec. 1 341 . fondul Horia Petra Petrescu [Indicaţii cu privire la tipărirea lucrării părintelui Tărchilă. Col. XXXVI 7/4 Fig. M. fondul Horia Petra Petrescu [Probleme personale] B. Sibiu. 18 VII 1929. Col. spec. spec. 15 decembrie 1933. fondul Horia Petra Petrescu [Probleme personale] B. 1 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. M. spec. 12 VIII 1931. M. (34X21). 2 file manuscris autograf. XXXVI 7/2 Fig. Col. 16 XI 1928 (23X15). fondul Horia Petra Petrescu B. 3 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. 1 filă manuscris autograf. 6 Apel pentru sprijinirea şi colaborarea la revista “Viaţa Ilustrată”. M. 5 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. Mangalia.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Listă ilustraţii Fig. Col. 2 Carte de vizită. Sibiu. M XXXVI 7/7 Fig. 1 filă manuscris autograf. fondul Horia Petra Petrescu [Probleme personale] B. XXXVI 7/3 Fig. 7 II 1929. Tâlcuirea Sfintei Liturghii] B. A. 2 file manuscris autograf. spec. 4 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. Col.

23 V 1934. 1 filă manuscris autograf. 11 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. 7 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. (11X7). fondul Horia Petra Petrescu [Alături de probleme personale anunţă publicarea povestirii “Anişoara” în revista “Viaţa Ilustrată”] B. spec. fondul Horia Petra Petrescu [Date cu privire la publicarea unor lucrări] B. fondul Horia Petra Petrescu [Probleme legate de colaborarea la “Viaţa Ilustrată”] B. 10 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. A. M.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie filă tipărită. M. (16X14). A. (21X15). 5 VI 1934. fondul Horia Petra Petrescu [Date privind revista “Viaţa Ilustrată”] B. M. XXXVI 7/9 Fig. Sibiu. XXXVI 8/2 342 . spec. Sibiu. Col. XXXVI 8/1 Fig. (15X19). Col. spec. Col. A. Sibiu. Col. XXXVI 7/11 Fig. XXXVI 7/10 Fig. A. fondul Horia Petra petrescu [Îi trimite două articole semnate de Al. M. A. M. Sibiu. 8 Carte de vizită. 29 IX 1934. 9 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. XXXVI 7/8 Fig. spec. Col. A. spec. 1 filă manuscris autograf. 5 VII 1934. (16X15). spec. Col. 4 V 1934. 1 filă manuscris autograf. 1 filă manuscris autograf. Lascarov-Moldovanu pentru calendar] B. fondul Horia Petra Petrescu B. manuscris autograf. M.

343 . 16 Carte de vizită. fondul Horia Petra Petrescu [Îi restituie câteva manuscrise şi îi solicită un articol despre poeta Maria Cunţan pentru revista “Viaţa Ilustrată”] B. (10. A. fondul Horia Petra Petrescu [Date privind revista “Viaţa Ilustrată”] B. fondul Horia Petra Petrescu [Refuză redactarea unui articol pentru revista Transilvania] B. M.5). XXXVI 8/7 Fig. Avrig. 23 VI 1936. spec. 12 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. spec. Col. (21X17). 1 filă manuscris autograf. Col. 1 filă manuscris autograf. 13 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. 17 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. 14 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. (17X21). (11X6). fondul Horia Petra Petrescu [Probleme legate de revista “Viaţa Ilustrată”] B. XXXVI 8/6 Fig. fondul Horia Petra Petrescu B. M. 11 II 1935. spec. Nedatată. (20X13). 1 filă manuscris autograf.5X6. XXXVI 7/1 Fig.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig. Sibiu. autograf. Col. Col. A. A. M. A. (17X21). 1 filă manuscris autograf. XXXVI 8/3 Fig. XXXVI 8/5 Fig. Sibiu. spec. Sibiu. Sibiu. fondul Horia Petra Petrescu B. Col. A. 18 Scrisoare adresată lui Horia Petra Petrescu. spec. 25 XI 1935. 30 II 1935. M. A. Sibiu. spec. 15 Carte de vizită. Col. M. XXXVI 8/4 Fig. M. 11 V 1935.

spec. Col. A. M. A. fondul Horia Petra Petrescu [Probleme referitoare la împrumutul de publicaţii] B. 19 Scrisoare adresată Preşedintelui Astrei. 1 filă manuscris autograf.Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 10 VIII 1931. spec. 1 filă B. M. XXXVI 7/5 Fig. Sibiu. (21X11). Col. 5 III 1932. CLII/50 344 .

1 345 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 346 .

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig. 2 347 .

3 348 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig.

4 349 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 350 .

5 351 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie 352 .

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig. 6 353 .

7 354 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig. 8 355 .

9 356 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig.

10 357 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig.

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

Fig. 11 358

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

Fig. 12 359

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

Fig. 13 360

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

Fig. 14 361

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

Fig. 15

Fig. 16

362

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

Fig. 17 363

Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie

364

18 365 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig.

19 366 .Nicolae Colan (1893-1967) – Biobibliografie Fig.

Volume apărute în Seria Personalia: Octavian Smighelschi (1866-1912) Ilie Micu (1916-1973) Timotei Popovici (1870-1950) Eugen Onu (1936-2000) Vasile Avram (1940-2002) Emanuil Gojdu (1802-1870) Mircea Ivănescu (n. 1931) Paul Constant (1895-1981) Constantin Noica (1909-1987) Radu Stanca (1920-1962) Emil Cioran (1911-1995) George Bariţiu (1812-1893) Maria Cunţan (1862-1935) Iustin Panţa (1964-2001) Octavian Tăslăuanu (1876-1942) Hermann Oberth (1894-1989) Ion Pop Reteganul (1853-1905) Radu Selejan (1935-2000) Ioan Borcia (1880-1912) Constant: o familie de literaţi Octavian Goga – 70 Andrei Şaguna (1808-1873) Andrei Bârseanu (1858-1922) Mircea Avram (1913-1999) .

Volume în curs de apariţie Seria Personalia – Mitropoliţi ai Ardealului Ioan MEŢIANU: biobibliografie Nicolae BĂLAN: biobibliografie Antonie PLĂMĂDEALĂ: biobibliografie .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful