Proces-verbal încheiat azi 07.10.

2011 or 14:00

Cu ocazia prelucrării proiectelor statelor de organizare pentru penitenciarele spital, au fost ridicate următoarele probleme de către organizaţiile sindicale reprezentative:
-

SNLP sustine prevederea în viitoarele state de organizare a funcţiilor de agent cu studii superioare, în măsura posibilităţilor tehnice concomitent cu elaborarea statului; Se ridică problema subordonării preotului, respectiv a menţinerii subordonării actuale în cadrul structurii de reintegrare socială; FSANP, ridică problema menţinerii funcţiei de şef birou evidenţă şi organizarea muncii şi şef birou reintegrare socială sau a identificării pentru ocupanţi a unor posturi similare la penitenciarele spital care aveau prevăzute şi încadrate posturile în cauză; FSANP în susţinerea funcţiei de şef birou reintegrare socială (PS Tg Ocna) argumentează prin situaţia persoanelor private de libertate, respectiv aceştia au afecţiuni cronici şi se desfăşoară activităţi specifice cu ei; Direcţia Reintegrare socială va face o analiză privind volumul de muncă efectiv al şefului de birou de resort din P S Tg Ocna; Se vor analiza posturile vacante de conducere de nivel şef birou pentru garnizoana Tg Ocna; FSANP îşi menţine poziţia privind menţinerea funcţiilor individuale de managementul situaţiilor de urgenţă respectiv sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului – DCEAN va emite un punct de vedere privind legalitatea comasării funcţiilor; Transformarea funcţiei de educator de la compartimentul reintegrare în psiholog la compartimentul toxicodependenţă PS Rahova; FSANP şi SNLP solicită radierea postului de preot de la P S Rahova, precum şi de la celelalte penitenciare spital de incintă respectiv Poarta Albă şi Colibaşi – se aprobă; La PS Rahova se va radia postul de preot şi o sa se prevadă un post de psiholog la Compartimentul toxico-dependenţă; La P S Poarta Albă se va radia postul de preot şi se transformă în ofiţer psiholog la compartimentul toxico-dependenţă;

-

-

-

-

-

-

-

La Spital Colibaşi se va suplimenta cu o funcţie, va propune conducerea penitenciarului categoria şi sectorul. Insp. pr Florian TUDOROIU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful