Proves existència Déu

Justificar la creença en Déu

1. El concepte de Déu — Ésser suprem: bondat coneixement (omniscient) poder (omnipotent) ‘Una persona sense cos (és a dir, un esperit), present a tot arreu, creador i sustentador de l’univers, un agent lliure, capaç de fer-ho tot (és és a dir, omnipotent), que tot ho sap, perfectamente bo, font d’obligació moral, immutable, etern, un ésser necessari, sant i digne de culte”.
R. Swinburne. The Coherence of Theism, Oxford University Press, 1977.

For suppose it exists in the understanding alone: then it can be conceived to exist in reality. Open Court. Hence. than which nothing greater can be conceived. Anselm (1033-1109) And whatever is understood. 1962. if that. Therefore. Anselm . Basic Writings.La prova ontològica de St. there is no doubt that there exists a being. But. than which nothing greater can be conceived. which is greater. than which a greater can be conceived. . And assuredly that. obviously this is impossible. than which nothing greater can be conceived… St. is one. the very being. cannot exist in the understanding alone. exists in teh understanding. than which nothing greater can be conceived. exists in the understanding alone.

Alguna cosa que només és un concepte de la nostra ment podria ser més gran si existís en realitat. 4. 5.1. Anselm (1033-1109) Déu existeix en la nostra ment. Això vol dir que el concepte de Déu és una idea en les nostres ments. És possible perquè el concepte de Déu no és internament contradictori. llavors hagués pogut ser més gran. 2. 8. Si això fos vertader. 7. . Si alguna cosa existeix exclusivament en la nostra ment i podria haver existit a la realitat. Suposem (teòricament) que Déu només existís en la nostra ment i no en la realitat. La prova ontològica de St. l’ésser respecte el qual res més gran és possible. 6. Això voldria dir que Déu és un ésser respecte al qual quelcom més gran és possible. seria una contradicció. Déu és un ésser possible i podria existir a la realitat. Això vol dir que és fals que Déu només existeixi en la nostra ment. Això simplement vol dir que alguna cosa que existeix a la realitat és més perfecte (o gran). llavors seria possible per Déu ser més gran (es segueix de la premissa 3). 3. perquè voldria dir que Déu. Això és absurd. seria un ésser que podria ser més gran.

Anselm P1. . S’imposa acceptar que Déu existeix com concepte i a la realitat. Això seria Déu però que existís també a la realitat.Argument ontològic de St. hem d’acceptar que llavors podria haver-hi una cosa més gran pensada. P2. Déu és la cosa més gran que pot ser pensada. C. Si acceptem que Déu només existeix com a concepte.

P2.Argument ontològic de St. llavors és possible que existeixi un ésser més gran que l’ésser més gran possible. Anselm P1. No és possible que existeixi un ésser més gran que l’ésser més gran possible. C. Si l’ésser més gran possible no existeix. . L’ésser més gran possible existeix.

Spinoza y Leibniz. St. o com la raó de la seva existència. àrabs.Arguments cosmològics • Han estat desenvolupats per filòsofs grecs. Tomàs. o bé com el seu Creador. jueus i cristians: Plató. o de les seves carácterístiques generals —canvi. Maimònides. . ibn Rushd (Averrois). Aristòtil. al-Farabi. moviment i causalitat— i infereixen a Déu com la causa incausada del món o de les seves carácterístiques generals. • Parteixen del fet mateix que existeix un món. Agazel.

Kenny ha mostrat que els dues primeres depenen massa d’una teoria física antiga i per això no són tan interessants avui dia.• De les “cinc víes” de St. • A. les tres primeres són variants de la prova cosmològica. La tercera via és molt més significativa. Tomàs. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful