You are on page 1of 78

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

@uruwm @uruwm @uruwm @uruwm mmm+_J++. mmm+_J++. mmm+_J++. mmm+_J++.


BUKU PANDUAN TATABAHASA DAN CEYYUL
BAHASA TAMIL KBSM

Unit Bahasa Tamil


Bahagian Pembangunan Kurikulum
2008i

KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Unit Bahasa Tamil, Bahagian
Pembangunan Kurikulum yang telah memurni dan memantapkan Buku Panduan
Tatabahasa dan Ceyyul KBSR dan KBSM yang dihasilkan pada tahun 2003.
Bahagian Pembangunan Kurikulum telah mengambil keputusan untuk
menyeragamkan definisi dan maksud tatabahasa dan ceyyul yang terdapat dalam
Sukatan Pelajaran. Keseragaman ini amat penting supaya tidak timbul sebarang
keraguan kepada guru dan pelajar.

Saya difahamkan buku ini meliputi kesemua aspek tatabahasa dan ceyyul yang
terdapat dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil. Buku Panduan ini juga
mengandungi definisi dan penerangan yang tepat bagi setiap aspek tatabahasa dan
ceyyul. Contoh-contoh yang diberi adalah releven dan tepat. Diharap buku panduan
ini akan berfungsi sebagai bahan rujukan utama kepada pihak Lembaga Peperiksaan
Malaysia untuk menghasilkan soalan-soalan yang berkaitan dengan tatabahasa dan
ceyyul. Buku ini juga akan menjadi sumber rujukan utama para guru dan pelajar.

Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli jawatankuasa Buku
Panduan Tatabahasa dan Ceyyul yang terdiri daripada pegawai-pegawai Bahagian
Kementerian Pelajaran Malaysia, pensyarah-pensyarah universiti dan institut
perguruan serta guru-guru yang berpengalaman yang telah memberi sumbangan
untuk memurni dan memantapkan buku ini.


ii
PRA KATA


Buku Panduan Tatabahasa dan Ceyyul merupakan satu dokumen yang dihasilkan
oleh Unit Bahasa Tamil, Bahagian Pembangunan Kurikulum pada tahun 2003 dalam
membantu para guru, pelajar dan juga Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk
memahami dengan lebih jelas segala aspek tatabahasa dan ceyyul yang terdapat
dalam Sukatan Pelajaran.

Saya mengucapkan tahniah kepada Unit Bahasa Tamil dan para penulis yang telah
menyumbang tenaga dan idea untuk memurni dan memantapkan buku ini. Diharap
buku ini akan membantu guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Saya difahamkan terdapat banyak tafsiran yang berbeza dalam buku-buku
tatabahasa dan ceyyul yang ada di pasaran pada masa kini. Bagi tujuan memantap
dan memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada aspek-aspek tatabahasa
dan ceyyul, pihak Unit Bahasa Tamil Bahagian Pembangunan Kurikulum dengan
bantuan para pensyarah universiti dan institut perguruan serta guru-guru telah
berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan buku ini.

Saya berharap usaha murni seperti ini diteruskan pada masa hadapan demi kebaikan
semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan Bahasa Tamil.


iii
m_u m_u m_u m_u


umo_ oua. 2003_ _u auocc Cu+c uo+o
o+aucc _oau _oaa ouau _eaa_ +uoa_
ug oa_ nmg _qaC_m.

_Cu+g uamu+cqo du __ _oau _oaa ouau
_eaa_ +uoa_ Cg uam ouaao uoauoaa
oua+uad, aooau+ a+ad, _ea ua_e aa oua+uad,
_eaad _aCa+m ocm __goo a+uucc _u_ad auuauc
e__ u_ao euuucdug.

__go e_u+m u_ao eu u_g ouoo__ _oo
_Co+eumauu oaa auocc Cu+c uom _a__ oa_
+gu_ uoo oa_ _m_ +_a+doC+, _uuua
e_u+a C_a+uc uom o _a__ ._ueom +uua
oa_ uoauoaa oua+ua_ aooau+ a+a_
_ea ua_e aa oua+ua_ _eaa_ nmg _m_ ao_
ouau oga+daC_m.iv

JAWATANKUASA PEMURNIAN BUKU PANDUAN JAWATANKUASA PEMURNIAN BUKU PANDUAN JAWATANKUASA PEMURNIAN BUKU PANDUAN JAWATANKUASA PEMURNIAN BUKU PANDUAN
TATABAHASA DAN CEYYUL TATABAHASA DAN CEYYUL TATABAHASA DAN CEYYUL TATABAHASA DAN CEYYUL 2008 2008 2008 2008
Penaung
Haji Ali Bin Ab. Ghani AMN
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Ketua Penasihat
Dr. Lee Boon Hua
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Penasihat
Ramanathan Nagarathinam
Ketua Unit Bahasa Tamil
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Pengurus Projek Pengurus Projek Pengurus Projek Pengurus Projek
Kunaseelan Subramaniam
Penolong Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

AJK AJK AJK AJK
ProI. Madya Dr. Sababathy Venugopal
Pensyarah, Jabatan Pengajian India
Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Sures Kuppusamy
Penolong Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Tamilselvan Perumal
Penolong Pengarah
Bahagian Buku Teks

Segaran Muthappen
Penolong Pengarah
Lembaga Peperiksaan Malaysia

Poobalan Manickam
Penolong Pengarah
JPN Pahang

Paramasivam Vadivelu
Ketua Unit Bahasa Tamil
IP Raja Melewar, Seremban


Vengadammal Rajoo
Ketua Unit Bahasa Tamil
IP Tuanku Bainun, Bukit Mertajam

Gunasegaran Kandasamy
Pensyarah Bahasa Tamil
IP Tengku Ampuan AIzan, Kuala Lipis

Manogaran Nampitchai
Penyelia SJK(T)
Jabatan Pelajaran Perak

Verasingam Vembayah
SMK Labu Besar
Kulim, Kedah

Usahrani Arumugam
SMK Air Itam
Georgetown, Pulau Pinang

Ganesh Sabapathy Munusamy
SMK Datuk Hj. Abdul Wahab
Sungai Siput, Perak

Narayanan Krishnan
SMK Syeikh Abdul Ghani
Bidor, Perak

Ponniamah Muniandy
SMK Sri Kota
Taiping, Perak

Nadarajah Gopal
SMK Methodist
Sungai Siput, Perak

Chandran Veeramuthu
SMK Dengkil
Dengkil, Selangor

Vijayakumar Muniandy
SMK Abdul Samad
Telok Datok, Selangorv


Subramaniam Rengasamy
SMK Selandar
Selandar, Melaka

Selvarajan Rengasamy
SMK Datuk Bendahara
Jasin, Melaka

Selva Kumaran Subrayan
SMK Mentakab
Mentakab, Pahang

Sockalingam Arumugam Desegar
SMK Karak
Karak, Pahang

Puvaneswari Kalimuthu
SJK(T) Subramaniya Barathi
Gelugor, Pulau Pinang

Achee Subramaniam
SJK(T) Bukit Mertajam
Bukit Mertajam, P.Pinang

Keppali Thodakkalan
SJK(T) Desa Pinji
Lahat, Perak

Nagarajan Subramaniam
SJK(T) Ladang Sg.Samak
Ulu Bernam, Perak

Valarmathi Jakaran
SJK(T) Tanjung Rambutan
Tanjung Rambutan, Perak


Bhaskaran Sankaran
SJK(T) Sungai Renggam
Shah Alam, Selangor

Rajaseran Krishnan
SJK(T) Sungai Manggis
Banting, Selangor

Mookaie Anbarasi Uthandan
SJK(T) Persiaran Raja Muda Musa
Pelabuhan Klang, Selangor

Saratha Devi Narayanan
SJK(T) Convent
Seremban, Negeri Sembilan

Vasugi Chakkara Kunki Raman
SJK(T) Ladang Repah
Tampin, Negeri Sembilan

Thanabalan Narayanan
SJK(T) Bradwall
Siliau, Negeri Sembilan

Logabal Tendayoudabam
SJK(T) Jalan Khalidi
Muar, Johor

Kasthuri Manickam
SJK(T) Tampin
Tampin, Negeri Sembilan1
auocc Cu+c auocc Cu+c auocc Cu+c auocc Cu+c u u u u
_oau _oaa ouau _oau _oaa ouau _oau _oaa ouau _oau _oaa ouau
KBSM KBSM KBSM KBSM

_oau _oau _oau _oau

1.0 1.0 1.0 1.0 nao nao nao nao

1.1 1.1 1.1 1.1 a ng a ng a ng a ng (q_a o_q/ uqo 1) (q_a o_q/ uqo 1) (q_a o_q/ uqo 1) (q_a o_q/ uqo 1)

a ngad 12.
uo , _, _, =, , , n, q, _, g, , g __
_uo u_ ngaum guuam_ goa+qauo.
a ngad __o, _qo nm _ ouau.

(i) __o (___g) (5) _gaa ueuca ngad
(, _, , n, g)

(ii) _qo (_ccg) () _qa ueuca ngad
(_, =, , q, _, , g)

1.2 1.2 1.2 1.2 ng ng ng ng (q_a o_q/ uqo (q_a o_q/ uqo (q_a o_q/ uqo (q_a o_q/ uqo 1) 1) 1) 1)

ngad 18.
uo , , , , c, u, , _, , , , , o, , , d, _, m __.
uo mg ouau.

(i) ooom () omua+m goucauo.
(, , c, , , _ )

(ii) oom () mua+m goucauo.
(, , u, _, , m)

(iii) _ucam () ooom, oom _u_
_ucucc goucauo.
(, , o, , , d)

1.3 1.3 1.3 1.3 a ng a ng a ng a ng (q_a o_q/ uqo 1) (q_a o_q/ uqo 1) (q_a o_q/ uqo 1) (q_a o_q/ uqo 1)

a ngad 21.
a ng ng Ceo+o u_am_ ngaCu
a ngau+_.
n.a+ a
() (a) (a ng)


() (a) (a ng)2
a ngaum ouaad (_auua a+ua)

ooom a ngad 2 ngad
oom a ngad 2 ngad 21 ngad
_ucam a ngad 2 ngad

a __o 18 5 0 ngad
n.a+ _
g +

a _qo 18 12 ngad
n.a+ +
C+


1. 1. 1. 1. _ ng _ ng _ ng _ ng (q_a o_q/ uqo 1) (q_a o_q/ uqo 1) (q_a o_q/ uqo 1) (q_a o_q/ uqo 1)

mg qduauu a+uc ng oqo ( ). _g m_ mCm g
___u umCm g oom nu guua+a
a+u o.
n.a+ n _
g

1.5 _m ngad 1.5 _m ngad 1.5 _m ngad 1.5 _m ngad (uqo 2) (uqo 2) (uqo 2) (uqo 2)

_m ngad u_uao quucao gC _co_g u__
goau+_.

1.5.1 1.5.1 1.5.1 1.5.1 ooom__ oom _m+_ ooom__ oom _m+_ ooom__ oom _m+_ ooom__ oom _m+_

(a, e_, ua)
(ue, a++, _e)
c u (ouq, uuc, a+u)
_ (_, u_g, _u)
(uu, _gq, q)
_ m (amg, m_o, e+mC_+)

1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.2 a __g_ a _qo _m+_ a __g_ a _qo _m+_ a __g_ a _qo _m+_ a __g_ a _qo _m+_
_
_ =

n q
_ _
g
g

3
(__q _uo u+go+a aouauo C+um nm uaa+uu)

n.a+ ca d _ ca+u
_ __ _d g o (__d 121)

1. 1. 1. 1. +ccg +ccg +ccg +ccg (uqo 2) (uqo 2) (uqo 2) (uqo 2)

g e+ooo o+a __g g u+uu +cqa+cog
+cc+_.

+ccg mg (, _, )

(i) Ceu+c (+uo) _, om, g

(ii) _ uu+c (ao) __, _om, _g

(iii) _ucCa du u+uu ___ _, om

(__q , _ _aa _u +cad cC _mu_a oao
dum. n_ +c _mu_a oao
uamuuoouo)

+ccg _ ouau.

(i) a+c (i) a+c (i) a+c (i) a+c

g e+oom dCu +ccg ca o+am g
a+cc+_.
_oua e+ooo cadu +ccu ugocc+o
g m e+oo+a _aa+g.

n.a+ om om
_od _ od
o o

(ii) q_+c (ii) q_+c (ii) q_+c (ii) q_+c

g e+og_ q_C +ccg _mg _a_o+o g
q_+c nm uau.
_oua e+ooo du +ccu ugocc+o g
m e+oo+a _a_.

n.a+ _u _u
_qa _ qa
uuam uuam


4

1. 1. 1. 1. om+ ng om+ ng om+ ng om+ ng (uqo 3) (uqo 3) (uqo 3) (uqo 3)

om+ ngad 5 uo n, q, a+, _, __.
_uo e+oom oo oog _gao o.

(i) n, q, a+ e+oom o n+a o.
n.a+ n nn ng q qq qm a+ a+ a+ a+g

(ii) _, e+oom _g n+a o
n.a+ om+ ( om _ __ _ )
gCo+ ( g )

(iii) q a+ og _gag o
n.a+ q qq qm em_+
om eg _oog+Cm
( _oog +m q qq q )

om+ ngad aom+, q_om+ nm _ouau. uo

(i) aom+ aom+ aom+ aom+ e+oom du_g om+u+uu
+am aom+ nmu.
_um e+ooo __g ua qa+g.

n.a+ a+, qm, nuq

(ii) q_om+ q_om+ q_om+ q_om+ e+oom q_C __g om+u+uu
+am q_m+ nmu
_um e+ooo __g uao+.

n.a+ om+ om _
adoCm+ adom
nu+d n u+d

1.8 1.8 1.8 1.8 ng omu_ ng omu_ ng omu_ ng omu_ (uqo 3) (uqo 3) (uqo 3) (uqo 3)

1.8.1 e+oom oo o ngad

12 a ngad
(, _, _, =, , , n, q, _, g, , g)

n.a+ mq, _g, _aoq, =ua, uu, a,
ne, q__, __g, gq, go, guo5
a ngad

(i) a o au ou du ngad

n.a+ ag, a+o, auu, a, _o, +uc, auuc, Ca,
uaag, a+uc, Ca+ao, auuo(u+_+u)

(ii) e o eu ou du ngad

n.a+ e_, e+g, em, eg, +um, e, eo, Ceu,
ueua, e+_, Ce+m, euaa

(iii) o u ou du ngad

n.a+ , +u, m, , guu, u, u, C__,
uao, +ouo, C+__, uuo(Co)

(iv) u o uu ou du ngad

n.a+ uuq, u+q, u, uuc, qa, , ug, Cuu,
uuam, u+gu, Cu+g, uuo(aco)

(v) c
e+om o o++
(vi) _

oom oom oom oom

(i) o __ ngad e+oom oo o++

n.a+ m (_cu muua ug)

(ii) o u ou du ngad

n.a+ o (_+), +ag, g (ou), a
(a+duacuc), Ca (_cq), +dao (_uuo)
(, , , u, C+, u e+oom oo o++)

(iii) u } e+om o o++

(iv) _ o _u ou du ngad

n.a+ _ua, _+a, _u_, _o, u, go, _q, C__g,
u_o, _+e, C_+mq, _uo(+m)

(v) o u ou du ngad

n.a+ u, +, _, ce, uo, om, mu,
Cmu, uao, +_, C+, um

(vi) m } e+om o o++6


_ucam _ucam _ucam _ucam

(i) a o au ou du ngad

n.a+ aom, a+um, a, a, Ca+a, auom (Cu_).
(a, a, a, Ca, ua, a+ e+oom oo o++)

(ii)
e+om o o++
(iii) o

(iv) o o ou ou du ngad

n.a+ ouu, o+m, oo, o, ou, Coo, uoa,
ouo+o (, , o+, Co+ e+oom oo o++)

(v)
e+om o o++
(vi) u


1.8.2 e+oom _gao o ngad

(i) 11 a ngad (, _, _. =, , , q, _, g, , g)

n.a+ eo (o )
uo+ (o _) C ( q)
au (d _) _ua ( _)
( =) _+ (_ g)
u+c (c ) Cu+ ( )
( ) ou ( g)

na e+oom =__o o++.

(ii) 11 ngad (, u, _, , m, , , o, , , d)

n.a+ (+), au, o_(g_), _mu, Cm, u+, u+,
u+o, (uua), , _+d.

ooom , , c, , , _ e+oom =__o o++.

oom =__o o++.
7

1.8.3 e+oom _ucao o ngad

(i) ooom

, , c, , , _ umg e+oom _ucao _cqg
o.
n.a+ ua, e, +cc, _u, u, ___

c, _ a u_ aCu+ e+oom _ucag Ce_g
o.
n.a+ _ce, __a

a, e, , u u_ aCu+ Ce_g o++.

(ii) oom

, , u, _, , m umg e+oom _ucao _cqg
o.
n.a+ _m, o+m, uum, __(aco), +,
amm
(_uo umg e+oom _ucag u_ aCu+
Ce_g o)
n.a+ a, ue, uao, _u, ucc, u+mo

(iii) _ucam

, , o, , , d
, o, , d _uo umg e+oom _ucao _cqg
o.

n.a+ a+a+, uoo, o(uuao), udu

(__q , a e+og_ _ucao _cqg o++.
umg nga e+oom _ucao u_ aCu+
Ce_g o.
n.a+ u+a+o, , Cooa+qg, ug, o+o,
a+daom.

1. 1. 1. 1. Cu+o Cu+o Cu+o Cu+o (uqo ) (uqo ) (uqo ) (uqo )

g e+ooo co __ uo+a
_C_+ ng o_+g u+d +_+o _um
Cu+o nmu.
Cu+o oog Cu+o.
Cu+o mg ouau
_Cu+o, _ucCu+o, aucCu+8

1..1 1..1 1..1 1..1 _Cu+o _Cu+o _Cu+o _Cu+o

g e+oom oo _a Couqa n__
uo+a CoC_+ ng u_g C u+uu
ug+am _Cu+o nmu.

_ __ _ a__ a Cu+o
n.a+ _ __ _a a
_+ _+ _+ _+ag + + + +ag

_ __ _ a+__ a Cu+o
n.a+ uu uu uu uuao u uu uao
u u u uao ao

1..2 1..2 1..2 1..2 _ucCu+o _ucCu+o _ucCu+o _ucCu+o

g e+oom _ucao _a Couqa n__
uo+a CoC_+ ng u_g C u+uu
ug+am _ucCu+o nmu.

a aa a a__ e ee e a Cu+o
n.a+ _a aa a _e ee e

e ee e a__ a aa a a Cu+o
n.a+ aoe ee e aoa aa a
_e ee eom _a aa aom
Ce ee e Ca aa a

_ __ _ a+__ a Cu+o
n.a+ u u u u+ +
u u u uam am

1..3 1..3 1..3 1..3 aucCu+o aucCu+o aucCu+o aucCu+o

g e+oom _gao _a Couqa n__
uo+a CoC_+ ng u_g C u+uu
ug+am aucCu+o nmu.

a__ m mm m a Cu+o
n.a+ _ _m mm m
q_ q_m mm m

o oo o a__ u uu u a Cu+o
n.a+ o oo o d dd d
e o oo o e d dd d
9
o a__ a Cu+o
n.a+ _co oo o _c , u_o oo o u_
e+uo oo o e+u

1.10 ___aga 1.10 ___aga 1.10 ___aga 1.10 ___aga (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5)

1.10.1 1.10.1 1.10.1 1.10.1 ooom aad (_, +, , g, q, g) e+oom _gao
ou+g _ga go_. m__uo g o++.
n.a+ u+_ __ _ u+c a+q qq q
o+g gg g u_g gg g u+ u+ u+ u++

1.10.2 1.10.2 1.10.2 1.10.2 ___aga _g ouau.

nu uu u oua oua oua oua oua oua oua oua nga+c nga+c nga+c nga+c
_qo+c
___aga
m _qo nu g
oam_ ooom a
_qo+c
___aga __.
u+_ g
++ u+q
_+ e+g

_ om+c
___aga
g e+oom _gao o
ooom a__ m
ooom (, , c, , ,
_) __+o om+c
___aga __.
om+cm umm+o
ooog _
o+_
+
u+c
+g
q
+_g

_ m+c
___aga
g e+oom _gao o
ooom a__ m
oom (, , u, _,
, m) __+o
m+c
___aga __.
u_
+
ou
u_g
q
amg
= _uc+c
___aga
g e+oom _gao o
ooom a__ m
_ucam (, , o, ,
, d) __+o _uc
+c ___aga __.
a+g
+q
e+oq
Cu+g
d_
a+c
___aga
g e+oom _gao o
ooom a__ m a
ng om a+c
___aga __.
n.a+ _

(ag)
g_
a
u+
og
q
aag
_+c
___aga
g e+oom _gao o
ooom a__ m _
ng () om
_+c
___aga __.
n_
g
a+
10

1.11 __aga 1.11 __aga 1.11 __aga 1.11 __aga (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5)

noo+ aa (_,+, , g, q, g, , , g, , , , ),
, @, , , _) mg ua+a go_ Cu+g __ao
aau+_.

m__uo g oam_ ooom a __ao a+_.

n.a+ _, o, g, u+g, u+, u

e+oom _gao oam_ oom, _ucam aad
__ao aau+_.

n.a+ @, o, , u, o, a, +

e+oom o n+a o a __aga

n.a+ oa, _co, qu, m, goq


2.0 2.0 2.0 2.0 e+ooao e+ooao e+ooao e+ooao

ng mC+ +c_C+ _mg u+d +am e+o nmu.

n.a+ (i) , , _ (ii) _c_+m, aco

e+_ad _oaa quucag _oau quucag
ouauucdum.

2.1 e+_ad _oaa quucao ouau. uo
) _a_e+o
_) e+o
_) uee+o
=) oce+o


) _a_e+o ) _a_e+o ) _a_e+o ) _a_e+o (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5)

+mg +c auucCa _aou+a oa oam_ e+_ad
_a_e+_au+_.

n.a+ u+m, ao, , qm+m, uam_+m


_ __ _) e+o ) e+o ) e+o ) e+o (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5)

uuuca a+oo a_C_+ ao oauc, _m+o
u+ a_ qa+ eo e+_ad e+_au+_. _a+o
o e+o nm_ oua _ouo.

n.a+ aduu(au), uc_+m (_am+m), _ u (+m), u
(o)11

_ __ _) ue e+_ad ) ue e+_ad ) ue e+_ad ) ue e+_ad (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5)

oo+g, oua, _oao oue, +o cu, +cq gu_
oa a+u_a+a __ +auo_g u_uc o
o_am_ e+_ad ue e+_ad nmu.

n.a+ _ao _ao _ao _ao ammc ammc ammc ammc q q q q
umeo ac+ um
ca au_ u+a
Cum+ Ca+e _ug


__gu+m __gu+m __gu+m __gu+m Cu+gaea Cu+gaea Cu+gaea Cu+gaea
_oo+ o+
_ e+o
_o+a+ _mmo


u+ea u+ea u+ea u+ea g_ g_ g_ g_
o+ ucc
a _u
au acqa+a


= == =) oce+o ) oce+o ) oce+o ) oce+o (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5)

oce+o, oc+_ _ a u+go+m gau+o o
o_o+_.

oce+o _u ouau.

(i) _e _e _e _e oc+_ +_ u+go+m n+au+o
u_ oce+o o o_g o_og _e
oce+oo+_.

n.a+ ao, _uo, _a+a

(ii) _uo _uo _uo _uo oc+_a J_ugau+g _
+a_ a u+g ngau+g u_
oce+o _uo oce+o. oce+_auu o
ng u+g mu_ q__o+g Jo oc+
nga_ =c+a u ngog oa.

n.a+ o oc
1m++ 1m+cJ
_o eo
__m _m
o+_ o+a
12

2.2 e+_ad _oau quucao ouaau+a
u_aucdum. uo

) uae+o
_) oume+o
_) _uce+o
=) e+o


) uae+o ) uae+o ) uae+o ) uae+o (uqo 1) (uqo 1) (uqo 1) (uqo 1)

g u+um uau __ug uae+oo+_.
uae+_ad c+m Co_gu uu q__.
uae+_ad _g ouau.


(i) u+cua u+cua u+cua u+cua g u+um uau __ug.
n.a+ ++, u+om, um, _ea, ucc

(ii) _cua _cua _cua _cua _cm uau __ug.
n.a+ co, udu, Coea+, +ua eqc

(iii) a+o a+o a+o a+oua ua ua ua a+ou __ug.
n.a+ a+uo, _du, C__g, u_m, oa+m,
Ca+uc

(iv) eumua eumua eumua eumua g u+um u_auu oog gqauu
__ug.
n.a+ auu, u, _uo, uo, o+o

(v) uuqua uuqua uuqua uuqua _uu oog uuuu ___
(_uua) n.a+ mq, au, a, u+u

(vi) +_ua +_ua +_ua +_ua +uo __ug.
n.a+ u+o, a_uo, uqq, q_g


2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1 ___ua ___ua ___ua ___ua

g u+_ q+ a+um_ uacuc +mg
+c oa o uae+o.
n.a+ u, ao, _, qo

2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 a+uua a+uua a+uua a+uua (uqo 3) (uqo 3) (uqo 3) (uqo 3)

g u+_ a+uC+ _cucc uae+o
n.a+ u_uo, _+_a+o, o+_, a+__+q

13

2. 2. 2. 2.2.3 2.3 2.3 2.3 __ua __ua __ua __ua (uqo 3) (uqo 3) (uqo 3) (uqo 3)

g u+um ua um __a+o, Cm+ +cquca
__+ u+_ _aoog __ua nmu.

__ua _g ouau.

(i) u+u+_ ua (i) u+u+_ ua (i) u+u+_ ua (i) u+u+_ ua g u+um ua _Ca a
u+uu __a+g, m eumua c
__g oog u+u+_ ua+_.
n.a+ o+u o+u o+u o+ua_,
e e e em m m m e+u+.

(ii) _co+_ ua (ii) _co+_ ua (ii) _co+_ ua (ii) _co+_ ua cm ua Cm+ +cquca
_mm+ u+_ ua+a
oog _co+_ ua+_.
n.a+ Coea+ Coea+ Coea+ Coea+ om_g.
_+ _+ _+ _+ Cu+__ag .
oa oa oa oa g.

(iii) a+oo+_ ua (iii) a+oo+_ ua (iii) a+oo+_ ua (iii) a+oo+_ ua g a+om ua, a+oo
eauam_ eao oog
muua __ug a+oo+_ ua+_.
n.a+ a+ a+ a+ a+ g+m.
a+ua a+ua a+ua a+ua o_g.

(iv) euma+_ ua (iv) euma+_ ua (iv) euma+_ ua (iv) euma+_ ua g eumam ua (g u+um u_
oog gq) Cm+ +cquca
g u+_ _aoog
euma+_ ua+_.
n.a+ uo_ uo_ uo_ uo_ ug odu a+.
o+ o+ o+ o+ gqg

(v) uuu+_ ua (v) uuu+_ ua (v) uuu+_ ua (v) uuu+_ ua g uuum ua uuuum uca
u+_ _aoog uuu+_ ua+_.
n.a+ _mq _mq _mq _mq uc+m.
ua ua ua ua guo+m.
_o _o _o _o qm+d.

(vi) +o+_ ua (vi) +o+_ ua (vi) +o+_ ua (vi) +o+_ ua g +om ua +Co+
+cquca u+ u+_
_aoog +o+_ ua+_.
n.a+ ogoo ogoo ogoo ogoo uc+m.
u+ao u+ao u+ao u+ao uo+.

14

2. 2. 2. 2.2. 2. 2. 2. uu uu uu uu (uqo ) (uqo ) (uqo ) (uqo )

uu nmug o_q.
g auu, _uu nm _ouau.

) auu ) auu ) auu ) auu adumo_gd m, Co Cu+m_ u__
duoauu __ug.

n.a+ u+, auoae, go

_) _uu _) _uu _) _uu _) _uu u__o__ amauu a__
u+dauu __ug

n.a+ aq, eq, qa, a+ou


2.2.5 2.2.5 2.2.5 2.2.5 u+o u+o u+o u+o (uqo ) (uqo ) (uqo ) (uqo )

u_q oog u u+o nmu.
u+dauu (auu, _uu) _oua u+oau+a uao+.
uo

) _uu+o ) _uu+o ) _uu+o ) _uu+o am, egom, em

_) uuu+o _) uuu+o _) uuu+o _) uuu+o +uo, u+_eoo, e

_) uou+o _) uou+o _) uou+o _) uou+o +uoad, _uuCa+

=) gm_mu+o =) gm_mu+o =) gm_mu+o =) gm_mu+o , qo, ao

) uoomu+o ) uoomu+o ) uoomu+o ) uoomu+o ad, qoad, aoad


uuauu _uu


_uu+o uuu+o uou+o gm_mu+o uoomu+o

u+o u+o15

2.2. nu nu nu nu (uqo ) (uqo ) (uqo ) (uqo )

u+daum nuuuaua ugog nu __.
nu _ouau. uo gu, umu nmu.
g u+uu c __ug gu, gmg_ C_ucc
u+dauu __ug umu.

n.a+ gu gu gu gu umu umu umu umu

_+_a+o _+_a+oad
uu uuad
qa qaad
am amad

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. _c _c _c _c (uqo 2 / uqo ) (uqo 2 / uqo ) (uqo 2 / uqo ) (uqo 2 / uqo )

Cu+Co+ _cu __ug _c.
_c ouau. uo

) mu ) mu ) mu ) mu Cu+uo u +C ___ ua
mu nmu.

n.a+ _+m, nm, _+ad, _+, nad, a+m, a+

_) mmuo _) mmuo _) mmuo _) mmuo Cu+uo mm+o _mg Cacuou
___ uaad mmuo nmu.

n.a+ _, _ad, m, g, _, _o, ad

_) ucua _) ucua _) ucua _) ucua Cu+uo, Cacuou og __
uaad ucua nmu.

n.a+ om, od, g, oad, uo, auum


2. 2. 2. 2.2.8 2.8 2.8 2.8 Co_gu Co_gu Co_gu Co_gu (uqo q_a o_q / 1 / 2 / ) (uqo q_a o_q / 1 / 2 / ) (uqo q_a o_q / 1 / 2 / ) (uqo q_a o_q / 1 / 2 / )

uae+oom u+uu m muua Cogu
a+cog Co_gua+_.
Co_gu nc ouau. uo

oua oua oua oua q q q q nga+c nga+c nga+c nga+c

o Co_gu
(no+ Co_gu)

q _ouo

+ + + + C nm+m.


_uc+
Co_gu


_


+ ue ue ue ue u++cqm+.
16

m_+ Co_gu

_o, _m, g,
, cm

e+o e+o e+o e+o Ca+ao accuccg.
u Ce+ Ce+ Ce+ Ce+ auc_
em_+m.

_+ma+ Co_gu


_

+_ +_ +_ +_ uo a aucg.

__+ Co_gu

_m, __g,
_o, _mg

_+m e e e e c_g c_g c_g c_g
a+Ce+uoua u_C_m.
em em em em +__o nmum
ao_g.

__+ Co_gu

g, uca

Jmg Jmg Jmg Jmg qa aucg occg
J_uca J_uca J_uca J_uca o a+a __


q+ Co_gu

_o, _c, u+o,
au

ec ec ec ec __uuqad _am_m.
+ + + +u+o mq a+da.


ncc+ Co_gu
(ou Co_gu)


q _ouo
(ouo/
uo)

e+ e+ e+ e+! _Ca o+.


_ __ _. .. . oume+o oume+o oume+o oume+o (uqo 2/5) (uqo 2/5) (uqo 2/5) (uqo 2/5)

g u+um (no+) +uo oog eauo a+c e+o
oume+o nmu.
oume+o a+o a+c.
a+o mg ouau. uo

. ___ a+o
_. _aa+o
_. na+o

. . . . ___ a+o ___ a+o ___ a+o ___ a+o

g eao oog +o _c_g q_g occu a+cog ___
a+o.
n.a+ u+qm+m, _c_m, Cacc+d, _qm, em_g

_. _. _. _. _a _a _a _aa+o a+o a+o a+o

g eao oog +o _ucu_g a+uquu a+cog
_aa+o.
n.a+ u+a_+m, _cam_m, Caca_+d, _am_m, eoa_g17
_. _. _. _. n n n na+o a+o a+o a+o

g eao oog +o _ucu_ouu a+cog na+o.
n.a+ u+o+m, _c_, Cacu+d, _o, eog.


2.1 2.1 2.1 2.1 oum_g oum_g oum_g oum_g (uqo 2/5) (uqo 2/5) (uqo 2/5) (uqo 2/5)

g oumam ag _gu___Cu+g oum_g nmu.
oum_g a+o, uu, nu, _c, u+o Cu+m_o_u_ uo+a
a+c.

n.a+ u ucc u__+d u__+d u__+d u__+d.
+ qo Ca_g. Ca_g. Ca_g. Ca_g.
+uoad u+c uqu+ad. uqu+ad. uqu+ad. uqu+ad.

(__q oum_g a+o, uu, nu, _c, u+o _aao_u_
a+cou umo ccouuam o __ga+da).

oum_g oum_g oum_g oum_g a+o a+o a+o a+o uu uu uu uu nu nu nu nu _c _c _c _c u+o u+o u+o u+o
1. u__+d ___ a+o auu gu ucua uuu+o
2. Ca_g _aa+o _uu gu ucua gm_mu+o
3. uqu+ad
na+o auu umu ucua uou+o


2 22 2.2 ne ne ne ne (uqo 2/ (uqo 2/ (uqo 2/ (uqo 2/5) 5) 5) 5)

_gu_+ ag oog oum, ne nmu.
ag oog oum _gugo__ _mm+ e+ouo nC_+a
__.
ne uae+ouoCa+ oume+ouoCa+ q__.
n.a+

u+qa
u+am_
u+

u+qm+m (oum_g)

ne uae, oumae nm _ouau.
nead18
) uae ) uae ) uae ) uae _gu_+ oume+o (ne) uae+ouo
e+_g _m_+o uae nmu.

n.a+ uq uq uq uq qa
(ne) (uae+o)

qa qa qa qa uuam
(ne) (uae+o)

i) nu_ uae nu_ uae nu_ uae nu_ uae
n.a+ u+c+ u+c+ u+c+ u+c+ _ao
(nu_ ne) (uae+o)

ii) =gacc nu_ uae =gacc nu_ uae =gacc nu_ uae =gacc nu_ uae
n.a+ u+c+ _ao u+c+ u+c+ u+c+ u+c+ _ao


_uo+ =g acoccg

a+ qa a+ a+ a+ a+ qa
Cc+ eoo Cc+ Cc+ Cc+ Cc+ eoo

_) oumae _) oumae _) oumae _) oumae _gu_+ oume+o (ne) oum_u_
e+_g _m_+o oumae nmu.

n.a+ uqg uqg uqg uqg q+m
(ne) (oum_g)

_q _q _q _q u+qm+d
(ne) (oum_g)


2. 2. 2. 2.3 33 3 moum / u_oum moum / u_oum moum / u_oum moum / u_oum (uqo 3/5) (uqo 3/5) (uqo 3/5) (uqo 3/5)

) moum ) moum ) moum ) moum no+ (go) +Cm e eauo
__ug mouma+_.

_) u_oum _) u_oum _) u_oum _) u_oum no+ (go) u_u a+u eo_
eao u_ouma+_.

19
n.a+

2. 2. 2. 2. eoum / eau+c eoum / eau+c eoum / eau+c eoum / eau+coum oum oum oum (uqo 3/5 (uqo 3/5 (uqo 3/5 (uqo 3/5) )) )

) eoum ) eoum ) eoum ) eoum

g oumua no+ (gom) mmmg eog
eouma+_.
eoum o+aao no+_ mu a+au.

n.a+ aaoo aaoo aaoo aaoo _cm _qm+d. .. .

_) eau+c oum _) eau+c oum _) eau+c oum _) eau+c oum

g o+aao eauu+_ mu a+ug
eau+coum o+aa+_.

n.a+ _cm aaooa+o aaooa+o aaooa+o aaooa+o _cuccg. .. .


(__q (i) _ o+aaa gC au ug.
(ii) eau+coum o+aago no+ m_+ Co_gu
uu (_o) q_g o.
moum moum moum moum u_oum u_oum u_oum u_oum

u uq+m uq+m uq+m uq+m . .. .


u uqu+m uqu+m uqu+m uqu+m. .. .

++ uc+ uc+ uc+ uc+. .. .


++ uu+ uu+ uu+ uu+. .. .

_ea acu nm+ nm+ nm+ nm+. .. .


_ea acu
ngo+ ngo+ ngo+ ngo+. .. .
eoum eoum eoum eoum eau+coum eau+coum eau+coum eau+coum

_ea u+c a_u+.

u+c _ea+o a_uauccg.


u+gad +cuu
eam_m.

+cuu u+gau+o
eauam_g.20

2.5 2.5 2.5 2.5 _m_a _m_a _m_a _m_aoum / _m_+oum oum / _m_+oum oum / _m_+oum oum / _m_+oum (uqo 3) (uqo 3) (uqo 3) (uqo 3)

) _m_aoum ) _m_aoum ) _m_aoum ) _m_aoum

o+aao eauu+uu q_a+ oum_u_
_m_aoum nmu.
_m_aoumua q_g o o+aaauo nu, no_u_,
a+u nm_ Cadoa_ ouc o+g.

n.a+


_) _m_+oum _) _m_+oum _) _m_+oum _) _m_+oum

o+aao eauu+uu q_g o oum_u_
_m_+oum nmu.
nu, no_u_, a+u nm_ Cadoa_ ouc a+_
oum_g _m_+ouma+_.
n.a+(__q eauu+d uo+a ouua_g)

eo o+aaauo eauu+d u__g, _oo+g Cu+m_
aa _uoua a+_.

n.a+


(__q eauu+d u__gdug)no+ no+ no+ no+ uamuo (_m_aoum) uamuo (_m_aoum) uamuo (_m_aoum) uamuo (_m_aoum)

_u

aumg

u+o+u

a_+
no+ no+ no+ no+ eauu+d eauu+d eauu+d eauu+d uamuo (_m_+oum) uamuo (_m_+oum) uamuo (_m_+oum) uamuo (_m_+oum)

_o+u

goau

u+ga++

a+m

a+u

cqm+d
no+ no+ no+ no+ uamuo uamuo uamuo uamuo
(_m_+oum) (_m_+oum) (_m_+oum) (_m_+oum)

_o+u

u+.

uem+

nm+.


a+u? - uua


nu? - guo
21

2. 2. 2. 2. cmu+coum / nu_oum cmu+coum / nu_oum cmu+coum / nu_oum cmu+coum / nu_oum (uqo /5) (uqo /5) (uqo /5) (uqo /5)

) cmu+coum ) cmu+coum ) cmu+coum ) cmu+coum g eao _ucugou u__
_ucu__u u__ _ucu_ouu
u__ +g oume+o cmu+coum
nmu.

_) nu_oum _) nu_oum _) nu_oum _) nu_oum g eao _ucu_+u u__ +g
oume+o nu_oum nmu.

n.a+ 1. d udu_ o_+d. (cmu+coum)
2. d udu_ ooouo (nu_oum)

1. +ad a+ccua_ o_m. (cmu+coum)
2. +ad a+ccua_ o_o. (nu_oum)

cmu+coum cmu+coum cmu+coum cmu+coum nu_oum nu_oum nu_oum nu_oum

1. uqCum uqCam / uqa +cCcm
2. oaC_m o_gCom / o+cCcm
3. e+m egom / eaoouo
. _o+d _c+d / _c+cc+d
5. auc+ auqo+ / a+uouo
. m_g m_og / mmoouo
. _c_m _c_go / _caoouo
8. qm qo / coouo
. _+ _go / oouo
10. __o+d _a+d / _a+cc+d

2. 2. 2. 2. uc uc uc uc
e+oom muua oog _aouu ou_og uca+_.
uc _ouau. uo uauc, oumauc.

) uauc ) uauc ) uauc ) uauc uae+oom muua ou_og
uauca+_.
uauc uu+g _m nm_ e+o q
u_g o.

n.a+ a+m a+m a+m a+m __u
(uauc) (uae+o)

a+m a+m a+m a+m uo
(uauc) (uae+o)22

_) oumauc _) oumauc _) oumauc _) oumauc oume+oom muua ou_og
oumauca+_.
oumauc _a nm_ e+o q u_g
o.
n.a+ Coa+a Coa+a Coa+a Coa+a qm+d
(oumauc) (oume+o)

aua+a aua+a aua+a aua+a Cuem+
(oumauc) (oume+o)


2. 2. 2. 2.8 88 8 u_u / ua+u u_u / ua+u u_u / ua+u u_u / ua+u (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5)

e+_auu u_u, ua+u nm _ ouaa+a
uao+.

) u_u ) u_u ) u_u ) u_u u_a(ua) +qa e+o u_u __.

u_uauu u_, oa+, e_, _uc_uo,
e+ua, o_ nm _g +gau+a uao+.

g e+oom Coe+o, e+oom u_
__. u__ a+ u+d u.
(e+oom _gao _ug o_.)

o_ uu, u+o, nu, a+o, _c
_aao_u_ a+c.

n.a+ e+o e+o e+o e+o u_ u_ u_ u_ o_ o_ o_ o_
_o+m _ _m
u+uo u+ uo
aoo ao o
uoom uo m

_) ua+u _) ua+u _) ua+u _) ua+u u_a (ua) qa+ e+o ua+u __.

- ua+uad u+go+a Co e+_au+a
__.

n.a+ , auo, _c, _, uq, o+


23
_ __ _. .. . _uce+o _uce+o _uce+o _uce+o (uqo 3/ (uqo 3/ (uqo 3/ (uqo 3/5) 5) 5) 5)

uae+og_ oume+og_ _ucao oog
m_ um_ __g u+uu ou_ e+o
_uce+o nmu.
_uo mg __a _ao+.
_o_u_ nc ouaa+a uao+.
uoa+om

1) Co_gu qad _, _o, _, _m, g, au oam
__.
n.a+ aa+o, ocq__, omg, omau

2) u+o a+c o_ad m, _m, d, _d, _, g
oam __.

n.a+ em , qag, o_+, _o+

3) a+o a+c _uc_uoad
i. ___ a+o _uc_uoad , c, _
ii. _aa+o _uc_uoad ag, amg, __mg
iii. na+o _uc_uoad , ,

n.a+ e+m, _ca_+m, u__

) e+uaad g, _g, m, , _m oam __.

n.a+ __o_u_, __ ( g _m _)

5) o qad Cu+o, qua, mm, gu oam
__.
n.a+ qoCu+o u+_+m.

) +ccgad , _,
n.a+ uuam, _uuam, uuam

) om+ ngad n, a+, _, , q
n.a+ om+ a+Cm+ om +Cm a+

8) ed uead nm, q, oam __.
n.a+ o+ C+

(__q _o_u_ og +cauu _uuauamu
_aCo, _m+o, nmCo, qmm_+o, _uaa+o
Cu+m_uo _a+oo _uc e+_au+a
auam_m.)
24
= == =. .. . e+o e+o e+o e+o (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5)

e+o nmug u+daum _u, +o _aa
uuqauu ug.

e+o g u+d __ uo e+_au+a uo u+d
__ g e+oo+a __.

e+_ad nmuuo uae+o, oume+o m
u_g e+_a_ u (e_q) Ce_.

i. g u+d __ uo e+_ad

e+o, g, o, _m, +, a

n.a+ e+o e__g
g u+d
o ug
_m _mg
+
a Cuoua

ii. uo u+d ___ g e+o

n.a+ aq _a (a+q)
aq um (+u)
aq +uo (u)
aq +um (_)
aq u (u)

3.0 3.0 3.0 3.0 o+aa o+aa o+aa o+aa

au o_ e+_+cc, o+aa oog
_g e+__+c nm uau.
o+aaauo mg gqad dum. uo
no+, uamuo, eauu+d nmum __.

3.1 3.1 3.1 3.1 no+, uamuo, eauu+d no+, uamuo, eauu+d no+, uamuo, eauu+d no+, uamuo, eauu+d (uqo 1) (uqo 1) (uqo 1) (uqo 1)

) no+ ) no+ ) no+ ) no+ g eao _ao__ a+u+ _ug
no+.
uamuoao _mg a+, ng, nuo, a+uo
oa om+auu nqCu+g auc_
oucCa o+aam no+ __.
uae+_ad, +uaad oauo
o+aao no+a+a u.
no+ ouuuca+a __u+a
uu.25

_) ua _) ua _) ua _) uamuo muo muo muo no+am eauo a+c e+o uamuo
__.
oum_gad, uae+_ad, om+ua
_aauo uamuoa+a o.
noo+ o+aaaug uamuo __.

_) eauu+d _) eauu+d _) eauu+d _) eauu+d uamuoao _mg a+u, nu, no_u_
oa om+auu nq Cu+g
auc_ oucCa o+aam
eauu+d __.


n.a+ 1. u ocuc uc_+.
(no+) (eauu+d) (uamuo)

2. u am+m.
(no+) (uamuo)

3. _Ca o+.
(no+ __u+a dug)


3.2 o+aa ouaad o+aa ouaad o+aa ouaad o+aa ouaad (uqo 1) (uqo 1) (uqo 1) (uqo 1)

o+aaauu ag, uq n_ quucao
uao+.
ag quucao _+m_ oua o+aaad dum.

) e o+aa ) e o+aa ) e o+aa ) e o+aa aouo ouugo
n.a+ C__g u ug.

_) om+ o+aa _) om+ o+aa _) om+ o+aa _) om+ o+aa aouo ugo
n.a+ _g a+uca o

_) ou o+aa _) ou o+aa _) ou o+aa _) ou o+aa CouCa+d, accuu, euo,
o+go _aa quucao u.

n.a+ 1. nm_ __guo a. (CouCa+d)
2. _mg Cu+ _+uu o+. (accuu)
3. g_g Cu+! (euo)
. uoo+u o+a! (o+go)


) ue o+ ) ue o+ ) ue o+ ) ue o+aa aa aa aa dug ueua a+co.

n.a+ 1. __+! nmCm _! (oaq)
2. _Ca+! ooa_C! (C_+ / gmu)
3. _Ca+! u+q. (ua)

26

uq quucao o+aaauu ouaa+a uao+.

) m o+aa ) m o+aa ) m o+aa ) m o+aa

no+ oog uo no+ad gC uamuoua
u_g oog m o+aa+_.

n.a+ 1. q muu Cu++.
(no+) (uamuo)

2. mmo_ uu+ a om_m.
(no+) (no+) (uamuo)


_) +c o+aa _) +c o+aa _) +c o+aa _) +c o+aa (uqo /5) (uqo /5) (uqo /5) (uqo /5)

no+ uo uamuoauu a+u qog
+c o+aa.
n.a+ _uCo_m _uCo_m _uCo_m _uCo_m u+cauu u_a+a
uq+m uq+m uq+m uq+m; Coum e_u+a e+m e+m e+m e+m.gmg_ C_ucc o+aaad m+o, _m+o,
qmmo, _u_ oa _uuq e+_au+g
ag +cu+g _uu_gom g +c
o+aa nmu.

n.a+ _+m __ C_o o_Cm; nm_,
+_+um a+u qaoouo.

_) aouo o+aa _) aouo o+aa _) aouo o+aa _) aouo o+aa (uqo /5) (uqo /5) (uqo /5) (uqo /5)

gmg_ C_ucc aooauu oog eauu gC
o+aao og aouo o+Ja.
aouo o+aao g mu o+aau e+_g gmg
oog gmg_ C_ucc e+q o+aaad _c ug.
eo aouo o+aaad nm_, nmg oa e+_auu
a+uq_.
no+a
uamuo uamuo27
n.a+ 1. _+ mCm_ Cou nm_+o, ad
a+g ua Cou.

mu
o+aa

ad a+g ua Cou.

e+q
o+aa

_+ mCm_ Cou.2. o+ua _mu gmu ao_g nmg, eao
q_ucc+o u g o+uaua _c Cou
nmg _ _u +go.

mu
o+aa

_ _u +go.

e+q
o+aa
1. o+ua _mu gmu
ao_g.
2. eao q_ucc+o u g
o+uaua _c Cou.3.3 3.3 3.3 3.3 C_+_g C_+_g C_+_g C_+_g, a_+_g , a_+_g , a_+_g , a_+_g (uqo 3/ (uqo 3/ (uqo 3/ (uqo 3/5) 5) 5) 5)

) C_ ) C_ ) C_ ) C_+_g +_g +_g +_g

go +_au o +_ao+C_ +gog.
C_+__o go +_a e+_auu _cuc C_Ca+d __ac
a+cc Cou.
n.a+ _+m _+m _+m _+m nm ocuc o_a Cu+aC_m Cu+aC_m Cu+aC_m Cu+aC_m, nmg mmom
+_m+m.


_) a_+_g _) a_+_g _) a_+_g _) a_+_g

C_+__gdu e+_auu c +__ u+d +_+o+g
ucua _c__ q_u +gog.
a_+__o _cuc C_Ca+d __ _cuoouo.

n.a+ m m m m ocuc o_a Cu+o+a Cu+o+a Cu+o+a Cu+o+a mmom
+_m+m.

28
C_+_u_ a_+__+a +_g Cu+g a_+_u_ C_+__+a
+_g Cu+g q_u +__auu ccouu a+ca_g.


C_+_g

a_+_g
_+m om / od / o
nm m /
_g g
_uo uo
__ _
__ _
_om om
_ _+m / od / om
m nm / m
om _om
_mg mg
_u+g u+g
_+uu g_+d
C__g mm+d
_m+o m+o
nad ad
_+ad +ad

3. e+__+c 3. e+__+c 3. e+__+c 3. e+__+c / +c / +c / +c / +c (uqo /5) (uqo /5) (uqo /5) (uqo /5)

gmg_ C_ucc e+_ad +c_g o_+o e+__+c
nmu.
e+__+c _ ouau. uo
3..1 +ua_uo +c
3..2 +a+_uo +c

3..1 3..1 3..1 3..1 +ua +ua +ua +ua_uo _uo _uo _uo +c +c +c +c (uqo ) (uqo ) (uqo ) (uqo )

gmg_ C_ucc e+_ad g e+o Cu+o _a_ Cu+g,
_ucao e+oCo+ Cu+ u__g oo +ua nmu.

n.a+ a+_o aua+m +_o
(_m nm_ uuqq u__a_g)

eq a+q eq a+q
( nm_ _uce+o u__a_g)
+uaaum ouaad

(i) Co_gu+ua
(ii) oum+ua
(iii) uuq+ua / _ ua+c uuq+ua
(iv) ou+ua
(v) u+ua29
i) Co_gu ) Co_gu ) Co_gu ) Co_gu+ua +ua +ua +ua

Co_gu q u__gdu e+__+c Co_gu+uaa+_.

+ua Co_gu +c oua
guac guua ac _ _uc+
Co_gu q
u__gdug
uo ou_ uoa+o ou_ _o3_ Co_gu
q u__gdug
aog em_+m aog_ em_+m _ _ Co_gu
q u__gdug
auu auuo_g oam_
_
_o, __g 5_
Co_gu q
u__gdug
nm o nm_uca o uca _
Co_gu q
u__gdug
_o+ aog _o+ao _am_
aog
_o _ Co_gu
q u__gdug

Co_gu q ua_ cm+a+ua

Co_gu Cu+ Co_+ e+og u___+o
Co_gu q ua_ cm+a+ua
nmu.
n.a+ u+__c u+mm+o e _c

u+mm+o m+o m+o m+o _o nm_ Co_gu
q u__gdug

e nm_ uaum ___ e+og
u__gdug.

(__q _o nm_ m_+ Co_gu q e nm_ uaum ___
e+og u__gdu+o q ua_ cm+a+ua
nmu.)


ii) oum+ua ) oum+ua ) oum+ua ) oum+ua

_e+o oumaqa+a g o e+o
uae+oo+a __.
oum+uaao a+o a+c qad u___.
a+ou u ___.

n.a+ ga+ ga+ ga+ ga+ _a a+ (___ a+o)30
gam_ am_ am_ am_ a+ (_aa+o)
g a+ (na+o)

_q _q _q _q_ _q _ (___ a+o)
_qam_ am_ am_ am_ _ (_aa+o)
_q_ _ _ _ _ (na+o)
iii) uuq+ua ) uuq+ua ) uuq+ua ) uuq+ua

uuuu ou_ qau+m _aa, _m _aauo
e+__+cauo u__g u+d +am uuq+ua
nmu.

n.a+ e_+u eua+aa +u (ouu)
occao occ+m ao (oqo)
_me+o _mua+m e+o (mu)


_ ua+c uuq _ ua+c uuq _ ua+c uuq _ ua+c uuq+ua +ua +ua +ua

e+__+cauo _uo+ao e_qua o+ao
u+gua _uu_g _aa nm_ uuq q u__g gC
u+d +am _ ua+c uuq+uaa+_.

n.a+ uad u (e_qua) ad (u+gua)
e+uu+q e+u(e_qua) u+q (u+gua)

iv ) ou ) ou ) ou ) ou+ua +ua +ua +ua

e+__+co Cu+o, Cu+m_, mm, _a, gu oa o
qad u___g u+d +am ou+uaa+_.

n.a+ g uo (g Cu+m_ uo)
mm _uc (mm Cu+m_ _uc)


v) u ) u ) u ) u+ua +ua +ua +ua

e+__+cauo nm_ _uce+o u__g u+d
+am u+ua nmu.

n.a+ uum u (uu_ u)
eq a+q (eq a+q)
_ uao (_ uag)

3.. 3.. 3.. 3..2 22 2 +a+ +a+ +a+ +a+_uo _uo _uo _uo +c +c +c +c

e+__+co qaCu+ e+_aCu+ u_a+o ouuuca+a
__g u+d +am +a+_uo +c nmu.
+a+_uo +c gmug ouau.31

nu +a+_uo +c nga+c

1. no+ +c Ceoo +oag
2. ou +c auu+ o+ !
3. Co_gu +c auc_ em_+m
. oumae +c +q a_m
5. uae +c __ u_C_+
. oum_g +c um __+
. _uce+__+c __+mg
eq a+q
8. e+__+c e+o Cuem+d
. _ +c o+ o+
! !


.0 .0 .0 .0 quao quao quao quao

_u e+_ad gmguc quog que.
_ou e+_auo o e+ouo _uo+ nmg _uc+og
e+ouo o+ nmg __uo.
_uo+am =__g o+am og gmguc
quoC que.
que _ouau.

uo i) _aoq que
ii) oa+ que


.1 .1 .1 .1 _aoq _aoq _aoq _aoq que que que que

_uo+ao (o e+ooo) du _g ng
o+ao (_uc+og e+ooo) du o ng
+__m_ quog _aoq quJ __.

n.a+ i) o ouua oouua
ii) Coo o Cooo


_uo+ =__o ng __g o+ oo
ag o+am a _aou+a qu.

a a a a

n.a+ i) _u uu u am _u uu uam
ii) m _ __ _ouo m ouo


32
.2 .2 .2 .2 oa+ oa+ oa+ oa+ que que que que

_ e+_ad quCu+g _uo+am =__Co+ (_gaCo+)
o+am oCo+ +__ad q_ucc+o g oa+
quea+_.

oa+ que 3 ouau. uo
i) C+m_o
ii) o
iii) ao

.2.1 C+m_o C+m_o C+m_o C+m_o

_uo+ o+ quCu+g ng q+a
C+mg.

() a a a a a a a a

n.a+ uoom uoom
_ a+ _ a+

(_) +c aa +c aa +c aa +c aa

n.a+ a+um a+um
_ a+ _ a+

(_) na om+ aa na om+ aa na om+ aa na om+ aa

n.a+ n a+um n a+um

(=) g g+ ooog g g+ ooog g g+ ooog g g+ ooog

n.a+ Ce+uo Ce+uo
u ad u ad

() m__uo g m__uo g m__uo g m__uo g o_g, o+ ao o+ ao o+ ao o+ ao
+cam+o _uo+am _gao du
_cq_.

n.a+ au _u auu uu uu
q a aa aq

() cu cu cu cu
_uo+ =__o a+o (ag) __g
o+ oo q+og ag __+o uo
_aou+a qu _ao+. o aauu
cugo__ (_uuu__) C+mg aC
cua+_.33
cu _ouau. uo

oa cu
aa cu

i) i) i) i) oa cu () oa cu () oa cu () oa cu ()
_uo+ =__o _, =, _ oa a ngauu
g, o+ oo a ng o_+o oa
C+mg.

n.a+ + _uo +o oo ouo
q o oo oq

ii) ii) ii) ii) aa cu aa cu aa cu aa cu () () () ()
_uo+ =__o _, =, _, oa a ngad
o_g o+ oo a ng o_+o a a
C+mg.

n.a+ a+uo u a+uo u
+o _d +o a+ a+ a+ a+d

__q q a+go oa aa C+mg.

C _ Co+
( q) _

o+

uaCm _ouo uaCmouo
(m q) _


.2.2 o o o o (uqo 3) (uqo 3) (uqo 3) (uqo 3)

_uo+ =g o+ g quCu+g ng
_C_+ n+a _g oog o quea+_.

) ua, ma ag ooomC ua, ma ag ooomC ua, ma ag ooomC ua, ma ag ooomC+ quo + quo + quo + quo

i) u ~ c __ (,, m c)

n.a+ u _c c cc c_c
u u+uc c cc cu+uc

ii) m m ~ _ _a +g

n.a+ u+m a u+__ __ __ __a34

_) a g_g () a g_g () a g_g () a g_g () ,, _aa ooomC+ quCu+g ,, _aa ooomC+ quCu+g ,, _aa ooomC+ quCu+g ,, _aa ooomC+ quCu+g
_m oo+a _m oo+a _m oo+a _m oo+a . (uqo 2)

n.a+ auc+m auc+m
e+_g e+_g
o + o_ __ _+

_) oa, ua, ag ooomC+ quo oa, ua, ag ooomC+ quo oa, ua, ag ooomC+ quo oa, ua, ag ooomC+ quo (uqo 3)

i) d ~ c __ (,, m c)

n.a+ ad _c ac cc c_c
d eq c cc ceq

ii) o ~ _ __ (,, m c)

n.a+ a+o ecuc a+_ __ _ecuc
Coo uuc Co_ __ _uuc
u+o _c u+_ __ __c

iii) o m ~ _ __

n.a+ ao u a_g gg gu
_o ___ __ __ __iv) d m ~ c __

n.a+. d +d cc+ cc+ cc+ cc+d

.2.3 .2.3 .2.3 .2.3 ao ao ao ao

_uo+ =g o+ g quCu+g gmg
oog gmg_ C_ucc ngad aog (u_og) ao
quJa+_.

) ) ) ) a a a a _ucam _ucam _ucam _ucam

_uo+ =__o a ou+g o+
_ucam+a __+am oco a a.

n.a+ _ oum _oum
a+ ouc a+ouc

35
_) u =_g uuq _) u =_g uuq _) u =_g uuq _) u =_g uuqua qu ua qu ua qu ua que e e e

_uo+ao du u =g o+ao du g
qu Cu+g u =g u__g o+ _mogcm
_g C+m_ o.

n.a+ eu Ca+o eCa+o
egu e_g
uu _ uu

_) _) _) _) nu@ nu@ nu@ nu@ua que ua que ua que ua que (uqo 3/5) (uqo 3/5) (uqo 3/5) (uqo 3/5)

i) gmg o ug ouao+m _uo+ nu@uacm
ug nm_ o+ _uuo.

n.a+ _u ug _ug
mg ug ug
_+m_ ug _+_ug
__g ug _ug
_g ug gug
q ug nug
nc ug nuug
gmug ug +u@g
ug ug uug

ii) ug nm_ _uo+cm gmg o ug ouao+m
o+ nu@ua _uuo.

n.a+ ug gmg um+mg
ug _u ummu
ug mg ummg
ug _+m_ um+m_
ug __g uum_g
ug _g um+g
ug q uCm
ug nc umc
ug gmug u+mug


iii) gmg o ug ouao+m _uo+cm C o+
nu@ua quo.

n.a+ gmg gmg go+mg
_u _u _u
mg mg mg
_+m_ _+m_ ___+m_
__g __g _uo_g
_g _g o+g36
q q nCo
nc nc noc
gmug gmug gmu+mug
ug ug uug

=) =) =) =) ueque ueque ueque ueque (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5)

ueua ___ e+ouo ueua nmu. o+g
ueuaC+ Co_+ ueua u_ e+og umo
u_ao qu.

n.a+ oc_ a_ oca_
oc_ C__ ocC__
__ a_ ma_
__ C__ mC__
a_ _+ a_+
C__ _+ Cm+ / Co_+
a_ ue aue
C__ ue C__ue / Coue
__ _+ mm+

5.0 5.0 5.0 5.0 oo_ _cad oo_ _cad oo_ _cad oo_ _cad

e+__+cauo, o+ , , , _aa ooogauo
+cam+o _uo+ =__o eo _cauo ooog _.

o+am o ng ooom+a __+o+m ooom _.
__q _uo+ oo ___ e+o
o+ g ___ e+o

5.1 , _, nm_ +ccm um_ n nm_ om+ nm um_
oo_.
n.a+ a+ce a+ce
_ uc _ uc
n ea n ea

5.2 _, __, n_ nm_ +c om+ qaum um oo_.

n.a+ _ uuam _ uuam
__ uoom __ uoom
n_ __u n_ __u

5.3 _, __, n_ nm_ e+_a_ um oo_.

n.a+ _ uq+m _ uq+m
__ auc+m __ auc+m
n_ em_+m n_ em_+m37

5. uq, _uq, nuq nm_ e+_a_ um oo_.

n.a+ uq e+o uq e+o
_uq Cu+ _uq Cu+
nuq aucg nuq aucg

5.5 _m, m, __ nm_ e+_a_ um oo_.

n.a+ _m a+ _m a+
m e+o m e+o
__ uoo __ uoo

5. om+c ___aga e+_a_ um oo_.

n.a+ u+_ C+q u+_ C+q
+ +o + +o
oc a++m oc a++m
ug a++ ug a++
q au_ q au_
o_g _+m o_g _+m
5. m ___u go _a+m um oo_.

n.a+ am+ auc+m am+ auc+m
uo+ u uo+ u

5.8 __aga e+_a_ um oo_.

n.a+ u+co u+co
_ _

5. u, u+ nm_ nu@ uaaum um uuq+uaao
oo_.

n.a+ u+ uu u+ uu
u a++ u a++

5.10 guu, _guu, nguu nm_ e+_aum um oo_

n.a+ _guu e_a _guu e_a
guu ua guu ua
nguu a+u nguu a+u

5.11 =g acc nu_ uaeo oo_.

n.a+ Cue+ uuam Cue+ uuam
c+ _u c+ _u38

5.12 a, _a =_g oumaeaum um oo_.

n.a+ ea e+o ea e+o
_q u+qm+d _q u+qm+d

5.13 Cu+, _, nm, _a nmg q oumaeaum um oo_.

n.a+ Cu+ u++m Cu+ u++m
oo+ +_m+m oo+ +_m+m
nm Cuem+m nm Cuem+m
_mua+a u+qm+m _mua+a u+qm+m

5.1 _uc+ Co_gu q (_) _ um ,,, om oo_.

n.a+ _+um u+ _+um u+
uaua c uaua c

5.15 _+ma+ Co_gu q (_) _ um ,,, om oo_.

n.a+ o__ e+o o__ e+o
ouo_ _+m ouo_ _+m
5.1 __+ Co_gu+uaao _uo+ _uua+a _um
oo_.

n.a+ _+ _cq _+ _cq
a+um _ a+um _
ouq ea ouq ea

(__q CCodu uqauo __+ Co_gu qau+m g, uca
_aauo u__gdum)

5.1 ou+uaao oo_.

_ e+_ad qu_g g e+o Cu+o _a_Cu+g _ucao Cu+
e+oCo+ u__g oog +uaa+_. o qau+m Cu+m_, mm,
gu, _a oauo u__gdu +ua ou+uaa+_.

n.a+ uo C+d uo C+d
o ua o ua

5.18 uuq+uaao oo_
39
n.a+ oduu +d oduu +d (ouua+m +d)
eg uoua eg uoua (eg+m uoua)

5.1 _ua+c uuq+uaao oo_.

_ua+c uuq+uaao gC u+uu ___ e_q
ua u+gua _uu_g o.

n.a+ e_qua e_qua e_qua e_qua u+gua u+gua u+gua u+gua uuq+ua uuq+ua uuq+ua uuq+ua
u ad u ad
o+u u o+u u

5.20 g g+_ um oo_.

g, mg _mg u+d +am, g g
g+a+_. g g+_um o+ oo , , ,
om oo_.
n.a+ ecq ecq
ua _cuc ua _cuc
+uc +uc


.0 ooa+ _cad ooa+ _cad ooa+ _cad ooa+ _cad

e+__+cauo, o+ , , , _aa ooogauo
+cam+o _uo+ =__o eo _cauo ooa+g.
.1 g, _g, uo, _uo nm_ +c uaaum um ooa+g.

n.a+ _g uc_ _g uc_
g a+ g a+
uo uc_ad uo uc_ad

.2 _,,q,a+ nm_ om+ nm um ooa+g.

n.a+ om+ e+mm+m om+ e+mm+m
nCa u++ nCa u++

.3 mg, _mg, nmg nmumo__m um ooa+g

n.a+ mg em_+m mg em_+m
_mg _+ _mg _+
nmg Cacc+ nmg Cacc+

. uq, +g Ce_go oumaeaum um ooa+g.

n.a+ Cac_uq uu+ Cac_uq uu+
Cu++g e+mm+ Cu++g e+mm+40

.5 mg, _g, u, g nmg q oumaeaum um ooa+g.

n.a+ nmg am+ nmg am+
__g a+uc+ __g a+uc+
eg a+cqm+ eg a+cqm+
a+u em_+m a+u em_+m

. auu ua, u+guaaum um ooa+g.

n.a+ u e_aom u e_aom
u_uo u__g u_uo u__g

. Ca, _Ca, nCa nmg qa+o q +c, om+ e+_aum um
ooa+g.

n.a+ Ca a+ Ca a+
_Ca u+ _Ca u+
nCa eoa_+ nCa eoa_+

.8. ng, qg, a+g, a+uo nm_ om+ e+_aum um ooa+g.

n.a+ ng Cacu+ ng Cacu+
qg auc+ qg auc+
a+g uam a+g uam
a+uo _+m a+uo _+m

. ou, _ou, nou nm_ u uaaum um ooa+g.

n.a+ ou ua ou ua
_ou e_a _ou e_a
nou uu nou uu

.10 uaem um ooa+g.

n.a+ u+ uc u+ uc
u__ u_uo u__ u_uo
u u_g u u_g

.11 no+ +co ooa+g

n.a+ +u g +u g
um u+_g um u+_g
Ceoo +oag Ceoo +oag


41
.12 ou +co ooa+g

n.a+ d Cu+ d Cu+
_++ Cad _++ Cad
+ a+ad + a+ad

.13 m_+ Co_gu qau+m g, _aao__m um ooa+g.

n.a+ uoa+ u+qm+m uoa+ u+qm+m
uCa+ em_+m uCa+ em_+m

.1 __+ Co_gu qau+m __g, _mg nmumo__m um ooa+g.

n.a+ +uao_g _+m +uao_g _+m
ocqmmg em_+m ocqmmg em_+m.

.15 __+ Co_gu qau+m g, uca nmumo__m um ooa+g.

n.a+ u+omg ua u+omg ua
nm_uca c nm_uca c

.1 _uc+ Co_gu+uaao ooa+g.

n.a+ o__ acqm+d o__ acqm+d
am m_+m am m_+m
auu ++ auu ++
Cm _q+m Cm _q+m

(__q _+c uqauo _uc+ Co_gu u+m _
u__gdu+o _uo _uc+ Co_gu+uaa+_.)

.1 __+ Co_gu+uaao _uo+ auua+ _um ooa+g.

n.a+ u ecuc u ecuc
__u ua __u ua

(__q _+c uqauo __+ Co_gu qau+m g, uca
_aauo u__gdu+o _uo __+ Co_gu+uaa+_.)

42
.18 u+uaao ooa+g.

+ua e+ooo nm_ q u__u+o u+ua
nmu. o ooa+g.

n.a+.1 oum+uaao ooa+g.

oume+oom u_ ua e+og Ce_g ooC
oum+uaa+_. _g mg a+oauu a+ccooog nmug
_oau _eaaum +__+_. _u_ _+uaua uq
quucao _g a+dog e_u+_.

oumaq ua oum+ua

n.a+ _q _ _q_
o+ m_o o+m_o
u+ u+d u+u+d
_ a+q _a+q
e +o e+o


.0 .0 .0 .0 _g __ad _g __ad _g __ad _g __ad

+ao oa o _g __ad uu+oq, u+d,
mu, C_Ca+d _aa quucao u_gdum.

) ) ) ) a+_qdu ( , ) a+_qdu ( , ) a+_qdu ( , ) a+_qdu ( , )

e+_auu mma+aCo+ aa+aCo+ u_Cu+g
a+_qdu _cCou.

n.a+ _, u+d, _mu _aa u+uo a+ucg
__d.

_aCo, nmCo, _m+o, qmm_+o oa
_uce+_a_um a+_qdu _cCou.

n.a+ aom aua+a u+m. nmCo, o+uaao
mCm_m+m.

u qcm u qcm u qcm u qcm u +ua u +ua u +ua u +ua
eq a+q eq a+q
a+ am a+ am
o__ C+oo o__ C+oo
_mu u _mu u43
oue+_a_ um a+_qdu _cCou.

n.a+ acCu, auu a+ca.

aoauu ngCu+g a+_qdu _cCou.

n.a+ .mum,
3, _+o+m a+,
++m +m,
200 u_,
eo++.

aouo o+aaauo agauu ug a+co__
a+_qdu _cCou.

n.a+ _+ca e_u+a ua Cou+m+o, _+m
agad, e_umua u a+cead _cu_
Cou.

C_+__m _gao a+_qdu _cCou.

n.a+ _+m go _uoa__ oaC_m, nmg _um
+_m+m.


_) _) _) _) uqdu ( ; ) uqdu ( ; ) uqdu ( ; ) uqdu ( ; )

+c o+aaauo uamuoa_um uqdu
_cCou.

n.a+ 1. gmguc o+_+o e_u+a o+o+ nm_
a+dua oc_ u+_g; _+c_ u+_g.

2. +_m oc_ o_g ocu+cauu eg
qa nuum+m; _m+o, Couo _a+o u
__g occ+m.


_) _) _) _) a+_ a+_ a+_ a+_qdu ( ) qdu ( ) qdu ( ) qdu ( )

o+aao +_a gmu_ og +gCu+g a+_qdu
_cCou.

n.a+ o+ _ +gauu a+ucg gmg a o+,
__+mg co o+.
44
o+aao g au ouaCo+ __ _ue_ _mm+
au __aCo+ a+_qdu _cCou.

n.a+ co _ou u+ga+a noo+ ouaaug a_e e
co _o _oo+occ+o o+uaao aeCa
_a+g.


=) =) =) =) _gqdu ( . ) _gqdu ( . ) _gqdu ( . ) _gqdu ( . )

o+aa qoo _gqdu _cCou.
o+aao u+d q_uu a+cog _gqdu.

n.a+ _oao _ad uo a auuqqauu
o+a dum.

e+_+aauo _gqdu _cCou.

n.a+ 1. u._.e. (u_C_+ _ea ea)
2. . (o+u)


) ) ) ) ue__ ( ue__ ( ue__ ( ue__ ( ! ) )) )

_ua, ua, e, uae, Ca+u, u Cu+m_
muauu ouug e+_a_ um ue__
_cCou.
ue__ad o+aa _gag uao+.

n.a+ 1. _Ca+! u+o! _om _ooom+a_C_!
2. mm+o q u!


) ) ) ) g_u_ C_Ca+d __ ( ) g_u_ C_Ca+d __ ( ) g_u_ C_Ca+d __ ( ) g_u_ C_Ca+d __ ( )

__om auCa+, +uaCa+ e+__+co
n+Cu+g g_u_ C_Ca+d __ _cCou.

n.a+ + _mu _uu a+ucg; ou
_u__g. _od nmg u__od... nm_ _aouu
_a+od nad + nmg u+a+ +_
emgdu+.

qC_ g __uu e_u+a nga+cc g_u_ C_Ca+d
__ _cCou.

n.a+ +oa+ua _ u_ _oaa __.

45
n) n) n) n) _cuc C_Ca+d __ ( ) _cuc C_Ca+d __ ( ) _cuc C_Ca+d __ ( ) _cuc C_Ca+d __ ( )

go +_a e+_auu uqCa n+ Cu+g, o +_a
+aum +ca, q _aa _ _caug _cuc
C_Ca+d __ _cCou.

n.a+ _u+_m, u+ _ad +_a _uuqCa _+m
_caC_m, nm_+m.


q) q) q) q) om+__ ( ) om+__ ( ) om+__ ( ) om+__ ( )

g o+aa om+ o+aa+a uam __ om+__
_cCou.

n.a+ 1. __ Cououa eo a+
2. qm _ eoooouo8. 8. 8. 8.0 00 0 a+uoau a+uoau a+uoau a+uoau

8.1 e_e+_ad e_e+_ad e_e+_ad e_e+_ad (uqo 1/ (uqo 1/ (uqo 1/ (uqo 1/2) 2) 2) 2)

aouao gC ueao qam_ e+_ad e_ e+_au+_.
e_e+_ad aou_ _ma ue _au am_m.

n.a+ uuo aucug uu uu uu uu
_oum ouug _u _u _u _u
_oum uug em em em em
m_+c nmug m m m m

(uu _u em m _aauo e_ e+_ad)


8.2 C+um C+um C+um C+um (uqo 3 (uqo 3 (uqo 3 (uqo 3// // // //5) 5) 5) 5)

C+um nm_+o o ng gm_g oo nmg u+du.
aouao qC+g o ng gC _m+a _um
qC+um qC+um qC+um qC+um nmu.

n.a+ u uu um uo_ emg o_Cm
u uu ue+ a+u o_Cm

ouma+ e+ oa+ +o
oum nm_ e_. (__d) (__d) (__d) (__d)

aouao go+ eg o ng gC _m+a __+o
eC+um eC+um eC+um eC+um nmu.

n.a+ a aa a_a a aa aec_ a aa a_uuo a aa a__um
__a __ a. (_ (_ (_ (__d) _d) _d) _d)46


8.3 ngua ngua ngua ngua (uqo 3 (uqo 3 (uqo 3 (uqo 3/ / / // // /5) 5) 5) 5)

aouao qC+g _uc+ ng gC _m+a gm_
oog nguaa+_.

n.a+ 1. a aa ao _e ucouo o
e+og_ C+ooao _couo
a aa ao o+oo oqoouo o
eag_ e+og_ +cuouo

2. ao ocq o+_o+
um_g ao ocqo+ !
_ _ o_u_ acacq
_uo C_+a ego+ !


8. ue ue ue ue (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5) (uqo 5)

ngad mC+ _uu_C+ ea+m gocm e_
gu+a _m_+o ue nmu.
ue u_ Cu+g u+d u+a+c+g.
eauu mma+a ue uo Cou.

ueC_ ue _u ue__o __o g_g _qo _qo g_g __o __o g_g _qo _qo g_g __o __o g_g _qo _qo g_g __o __o g_g _qo _qo g_g
(a) (au) (a+) (a+u)

__ouu __o _qo __ouu __o _qo __ouu __o _qo __ouu __o _qo
(ac) (ac+)
__ouu g_g __o _q __ouu g_g __o _q __ouu g_g __o _q __ouu g_g __o _qo oo o g_g g_g g_g g_g
(aco) (ac+)

n.a+ (i) u / um (iii) aa_ / au / u
(C_) (C_) (C_) (C_) (C_) (C_) (C_) (C_) (_u) (C_) (C_) (_u) (C_) (C_) (_u) (C_) (C_) (_u) (C_) (C_)

(ii) Co / ea+ (iv) oe / am / _m
(_u) (_u) (_u) (_u) (_u) (_u) (_u) (_u) (_u) (_u) (_u) (_u) (C_) (_u) (C_) (_u) (C_) (_u) (C_) (_u)
+m_ ouauu +m_ ouauu47_oau C_Ca+d goad _oau C_Ca+d goad _oau C_Ca+d goad _oau C_Ca+d goad


1. _m eu+u.u., (2001), aoo aoo aoo aoo, e+ uua, emum.

2. ceu+ .uo., (2000), nua _oau nua _oau nua _oau nua _oau, o+ qa
_uoa, emum.

3. u_+m+..a., (2002), _oo _oo _oo _oo n Cou+ n Cou+ n Cou+ n Cou+ u+ _uoa,
emum.

. ueo.e+., (2003), ___ _oaa ___ _oaa ___ _oaa ___ _oaa, uc uua, emum.

5. (10), _m_o a+uqua u (e+ooa+) _m_o a+uqua u (e+ooa+) _m_o a+uqua u (e+ooa+) _m_o a+uqua u (e+ooa+) aa oua,
ueoe+_ g_uua aa.

. (10), _m_o a+uqua u (na+ _m_o a+uqua u (na+ _m_o a+uqua u (na+ _m_o a+uqua u (na+) ) ) ) aa oua,
ueoe+_ g_uq aa.

. CoC_au+o+u (2000), _a__ _oau _a__ _oau _a__ _oau _a__ _oau, u uua,
emum.

8. aaoa.e., (2002), + uuao + uuao + uuao + uuao, aum +oa,
eu.

. +ua.., (188), uou_ mom _m_o a+uquau uou_ mom _m_o a+uquau uou_ mom _m_o a+uquau uou_ mom _m_o a+uquau, qa+
uua, emum.

10. _ga _+oo, (13), _oau _oau _oau _oau, ouo ugua, emum

11. ea+m._.o., (2000) _o_ _o_ _o_ _o_ _oau _oau _oau _oau, + ugua, Ca+o+o

48

auocc Cu+c auocc Cu+c auocc Cu+c auocc Cu+c u u u u
_oau _oaa ouau _oau _oaa ouau _oau _oaa ouau _oau _oaa ouau
KBSM KBSM KBSM KBSM
_oaa _oaa _oaa _oaa

__d __d __d __d
q_a o_q q_a o_q q_a o_q q_a o_q

1. am_u_ __g o _om_u
nmC_+__+m a+on_ e+o (0)

am _u_ ___Couqa acu a+mo, oum am+a u_ o
nmm o e+C+ nm u_ qa_g Cu+_guq _c_g a+doC
__.

ag u_C_+_ qa Ce_ ouaao uduuad _c_ga+du
Cou.

2. au@uca nmuo a_C_+ au
qu@uca aoo+ o (33)

a__oad, au@duoad nm e+oo _ucaoad. aoo+oad
ao _ug quad nm aua_g.

ag aoo+oad auu_g _cau+a auo+ad.

3. a+a+o+ +a_ _+a+a a+o+a+o
Ce+a+u e+oo_ uc (12)

nu caa+u+occ+g _+ua caa+u Cou. o+g
caa+u+occ+o ___+m e+ouo Cue gmuuc C_.

ag _+uo caa+u Cou.

. _m__ o+_ _oo+a a+a
nmg _uu (138)

_mmcu _mu+m _oo+ua_ a+u+a __; a _cu
nu+g gmuu a+_.

ag _mmcu _oo+o__ a _coqua gmu__
oo__.


49

5. _m_ _ug _m_mg _m_oo(g)
mC_ _ug _mg (108)

go e _muua n__+ _a+c+g. o e uua
cCm __goog _oog.

ag u_ e _muua _ao+a+g. _m+o, uua cCm
__goc Cou.

. _u a_a+_g _m_ uoag
_ au eao ()

_u a__ ___ Couqa acu a+mo, aum a____o
uoao __oauu a+cqg e__g oua eo+_.

ag a_C_+ ao uduuauu e__ _au+_og
u_C_+m acu.


uqo 1 uqo 1 uqo 1 uqo 1

1. =m_ u+_ ugo_ maum
e+mC_+m nmCacc + ()

m aum __uuq _u__om nm u_ e+oo Cadog +, +m
oum u__ a+oo uc_ aeua a+cqg a+m
ae uco+d.

ag am e+mC_+m nm Cadog + uae uco+d.

2. am+_ +ccqu du+g __+C
_+om+_ +cc o (12)

_um+o +cc qu ouao q __+g dCu __o. _m+o,
du quuuq Cu+am_ Cue+o q_uam_ u+q nmg u_a+g.

ag u_uca m quuuq Cue+c+g.

3. ga ou o+m ga
a_ u u (131)

ga g m__ u e_uu ooog. _o+au
a_ Co+a a a+a Cou.

ag : e_uuu au a_ Co+au Cuu Cou.
50
uqo 2 uqo 2 uqo 2 uqo 2

1. qauc o+++ _C_+o+ u
_ao+u C_+og nom (23)

_ qa uc+_+g o+ qa+o u +C _+_g
a+du+o, u _aam_ou _+_g a+do+o uamouo.

ag m qamu_ +Cm a+u; u_oo.

2. _ao uc _gCa+o _C_
ga uca+o+ e+o (15)

o_ Ce_g _oo _cu+_ mgCa+o ogCu+o o+uaao
oao C_Cu+g gaucaom _ua+mg guu ___.

ag gmu C_Cu+g e+mC_+m _u uaa+_.

3. _a om+ eog ueoo+
a uca+ _u (5)

Ce+ _oo+ a ucaomco eoo+mg +Cm om du
_c__ o Cac a+u Cu+ Ce.
ag a ucaomc eoo +Cm o_g Ce.
uqo 3 uqo 3 uqo 3 uqo 3

1. _u_+q ___ _+q o_gd
ua_+q a a+uo. (50)

go_uca _uauu _+_g, u__ ___auu _+_g, o_gd
_a+muo nuoam __g, __umo__+o oumu__ _g
a+du Cou.

ag gom _u_omauu _+_g nuaCa+ nm +m
eao+.

2. ou_g +oCac_ +o __mg
e+ogo ooo+ u_m. (8)

agauu u_a+a _mua+a e+og ___gduo e+mm
Cououa oa+ cCm eo+ad.

ag _mua+a Cue+qao _ Cououa u_ cCm
eo.
51
3. e+ogo a+_ nua ao+
e+ooa ouu eao. ()

g eauo eg qgoo+a e+oog noo+_ +ou+mg.
_m+o, um e+mmuq eog+m aqm+mg.

ag e+oog +ou; eog aqm

uqo uqo uqo uqo

1. uca nmuog a oo+
ucag ucaC+ _g. (51)

a ucaoad+ eoo ucaoau+a auo+ad. a
_oo+oad noua eooauu a+uq_+g ucaoau+a
_a+cc+ad.

ag a ucaoad noo+ ucaoad _o.

2. _oo+g go_a Cu+g uao+g
uuquc a+u +cq. (83)

uqa uqa g _a+m gom e_q augCu+o, _oo
_uucaoaum _cq ua ua _muu a_.

ag uuqucaoaum _cq u uam .

3. _um _m+o _omq_ nm_+_g
um omau oco. (51)

__ +uo _mmmm a+u+o _om eg qaaom
nmuu _+___g +uo omc guucgoc Cou.

ag gom _ua__g g uuua C_a+d u+guu
oa Cou.

uqo 5 uqo 5 uqo 5 uqo 5

1. no gu_og oa oaC+
o gu_og _. (2)

oa Cu+_ nuq _am_C+, _ oaC+ u+_a ouaao
+_ u aucuqg o+g _cuC _o+_.

ag oaC+ u+_ o+og _o+_
52
2. ___ u+ccmg _cco _au
C_emg _q_ u+c. (8)

goC+ go eg ao_a+a c oo _cq; _cq nmug go
___ e Cu+g u nga+cq, _qg+_ uua
ou_oCa+_.

ag ogauu +cq a+cq goC uua+m _cq __.

3. _mm+e +_ _maCo ea+a+o
nmm uaC+ e+oq. (8)

_ gmu eo_ _muC ea+oqm e+m_+uu nm_
u _u __g uamouo.

ag _ eo_ _mu eoC e+mC_+m uuq.u+ u+ u+ u+
q_a o_q q_a o_q q_a o_q q_a o_q


1. gmg ucc+o u o+

gm_uu_g gg eaoucc+o _oo+ u.

2. uo a+_

_+ eam_ _eaoad __ gmu C_am_ u+g _u
a+g ___.

3. _uua_ aoo euoCo ng

_uu a+oo a_au aoo, euoao u+_aucc ng Cu+o
a+g mo _uo_.

. am _ ao

gouca m _uoua o o+oc e+oo+occ+g a
a+cqo.

5. ogua Cu++

oguaua a+u num ua qa+g. C Cu+mg, om
_oo+o neauo ea qa+g.53

uqo 1 uqo 1 uqo 1 uqo 1

1. am _ ao

gouca m _uoua o o+oc e+oo+occ+g a
a+cqo.

2. _c+cc+od +c Ca+uo nm_+u+

_u_ua _ao+uua e+oo gu _oo+o, _a+a
__ou __o_u_ _u_ +go.

3. a_C_+_ em_ _coo+ e_q

aooao _u qou du go n_ em_q_
e_uauo+.

. aucu a_a uuqm+o+m

uo goauu uqum+o _m+a ao+.

5. m uaCa m_ o

go+o_ mmuua +aa_e Cou. u_ oua
nu+g o++c+g.

uqo 2 uqo 2 uqo 2 uqo 2

1. c+g euom uc+g uo+m

a+ eaoauu euoad __a ucumauu u_C_ o.

2. +cq_ ua +a+ c

go _uuao uaa+d uaoaad om o+_+d og
__g o.

3. _au +c_ au uue

mmcdu gm_m e_uum u+o u_+m_m ouC+__o
aa um ao+a ago+o uam auca+g.


54
. odu om uuCu+c Cou

o+uaao neuacm eaoauu C_a+uc+o nC_+_
gmuauuCa+ _cauuCa+ oao+.

5. m uc+m+o +a u

g eauo _u_Co_goo _ m aom ua+a u+m+o
um eg q_ ou_a +m+a u__.

uqo 3 uqo 3 uqo 3 uqo 3

1. uu ac_ odu +g o+g

_c_g q_ g a+au oog uaocCu+m g u+uu _um_g
o_ uamouo.

2. ngq aog C

+c_g g eauo eg o_+o nou aqm+m+a __+g
_+uucoo a nu+a o.

3. _om u oaoo

g u+um oog gom u, u+Cu+ oC+ _oo+
Cu+g+m ouu.

. _a ++qm+g a+ao auu+a

neauo e+g m C_+ao o__ ugoCoCa au
eg Cou.

5. u_+ a+a e_+g

_+mgcm eau g eao e_u+a q ug.

uqo uqo uqo uqo

1. du+g _u_a+g _oo+g u_o+g

gmg _ucu_+o ad uu__ Cue+cc+ad.

2. g a++ Cuum _ a++ Cg

go+ a+ue aomgcm Cego_+o _+uucoo
u_+uaa+ao.55

3. a_ eg+g a+ Cu+a+g

a_ uoo e_+m+g mc _a_uaa+aCo _am_ a+
Cu+a+g. gCu+o eo oo e_+a __+g ___o aoau+a
_u+ad.

. g_guaoo+ _u ga a

_u gumad g_guCa+ eaouc+occ+o _ oo_g o.

5. a__g uau u aoo+g oau

_+ a____g aeoCo; _m_ a_a Couqauo _u_a dum.

. C_+a__ o+Co _u_o__ eoo

co _oC+ o+oC o+uaao go_ auc uCu_+_.

. _u__c u+g

_u a__oad um ouu+o ua+a _o+m_
_c_ga+do.

8. a+_gdu Cu+C __a+d

auc_ o+uu ua+a uamu, m_ Couqau
e+ga+do Cou.

. _uua_ aoo euoCo ng

_uu uoo a_au aoo euoao u+_aucc ng Cu+o
mo a+o _uo_.

10. __ m_+o _mg +

ua+o ouo u auCu+m ueoo _+uucoo
_gCu+_.

uqo 5 uqo 5 uqo 5 uqo 5

1. omm_ @ uea+g

oa gdu aad umg _u_omm Cu+__om+CoCa
_a_am_m.
56
2. ecqao __+o+Cm auuao o

__ Cuoa+m eoo, _, _uo Cu+m_o_u_ m+cqCa
u___+o+m uo _ Cuo_ .

3. uo a+_

_+ u__ eam_ _, __ gmu oa+o _u a+g
___.

. Co+ Ce_ _+ u ug

e__ uuqucaoC+ Ce go uuu+um muauu u_g
ou_o.

5. _uao eam u_uao ouu

mm _+ e eaom uoum umm _+ ucog ga+_.
_mu eam _mu ouu; u eam u ouu.

. m auCu+o m_au _um

_+ _ au no+g Cu+__ u+ga+amC_+C+, o+C_ oao du
noo+ aauu a Cou.

. guu Cu+m+g uuu Cu+a+C

_c o Cac_ go_ oo o_ouo. _m+o, o o
ug u+c u_c oa+a uuua+ua+a _a+c+g.

8. m_ooo+ u+mmoo

ouC+__u au gmu_ e__m nuu q+_goc+c+g.

. maouo uo _u_

aouoa mu ucaom co Ce+ouco+o g eauo
umqcm ea _ao+g. _aCo, maouo ucao ogo_o+aCo
auo.

10. C+ e+o o+u

_og ___og e__g ou_ oaum _u Cac _cug
_mu ua_.


57
ed ed ed ed
q_a o_q q_a o_q q_a o_q q_a o_q
gu gu gu gu

1. mm_ +e_ a_C_+_ eam
mmmm a_C_+m e_qucam mm__
m Ceoo+_ e_uouo a_C_+_
em_ _coo+ e_q

g _+cqm mmumoc a____oCm e__om+a auam_+m.
qmmo, mm__ om _+cqo cC e_q ac. _m+o,
a____oad eogam_ _cooo+ e_q ugo.

uqo 1 uqo 1 uqo 1 uqo 1

u_ u_ u_ u_

1. 1. 1. 1. o_ao amm u+oo u_Cu+o
u_a _mgum +u Ce+am
_ Ca+o_c u aa__m+o
ga o+a aucam ___C

o_ao , u+oo _ u__ug Cu+o aua +uau
Cu+m_ Cu+ua+aa _u_om n_ ng u__gdu+m. omu+o
_Ca+uo m_, uom_ aa__m+o u+uo aucCu+g, _
ouuog Cu+o uo+aaC+ u egm+o _u_ d
ouuc C+mg.


gu gu gu gu

2. _og au__ o+a+o oCa+q
qog_ _Ca u+e+ +ogoao
_oo+ go uCo ou+c
noo+_ u u

__uaad eg ou o+a+o o u+eu _+mg __uaauu
c Ce+o _du q_a_ Cu+ Ceam_g. _m+o, _oCo+
qog uamucam_g. g Cu+mg _oao o+ _ooo goa+a
u u umg ama_ u+_u+qm_ _mu ua_g.58
uqo 2 uqo 2 uqo 2 uqo 2

1. _+oqa+ _+oqa+ _+oqa+ _+oqa+

u+Co+ u+a_ u+o+_ oog
_+ ____g C+m_++ Cm
e_a+ egu C+m_++ _oo
ua+ uuua e+_g

u+gcm ao_ _, mg _+a C+mgoouo. _ _ u+uo
Cu+mC_ __; C+mg. um Cu+mC_, _oo _uauuuca
uCa+cm Ce_umo _cdu _u_a egua
ouuc+g. _+ e__ mad Cu+mg C+m_o+. _uaa ua
_+uucoo _ _u_auu Cu+a, ___uad _u o_g Ce uo_.


2. _+o+a oauu_ _+o+a oauu_ _+o+a oauu_ _+o+a oauu_

uoa aua+ o+acCo _a+a
oa aC+m oua+a ea
+c+ a+mqCa cqCmm e+m+uo
_c+ __aCo amg

_u_omm uu u_ uca+a du gmuad _a ua ao
oua+a acuo ao ou__ _a+a aum ouam
+c+ua+a u+og gu o+ eau uaao q_a +om
oqa_ u++uoua caC_m.


uqo 3 uqo 3 uqo 3 uqo 3

1. 1. 1. 1. ___e+ ___e+ ___e+ ___e+

nu_ u+a_ q+ u+o__
ac u_uo u_ouo u_uo
a__g a__uo Caccg Caccmau
___g +c u_m

oam noo+ u_qauu guc u+uaao m u_uuoc e__
u_q Co_+mgouo. uaa e_q o+_ u_uo a_aCouqao_u_
a_a Cou. a____ _aum a agauu Caca Cou.
Cacc agaumuq o+uaao _ca Cou. _o+g eoC
m u_oam uaum uca oo__.59
2. 2. 2. 2. ocu+ ocu+ ocu+ ocu+

_a_uauu oqomC uuao+
noo+e ooooC uuao+
_a_uaou aoC uuao+
noo+_ _oooC uuao+
_a_uaamu +moC uuao+
_u_uao+ ucaoC uuao+
_a_ua_u_ o+moC uuao+
nm_uca _+aaC uuao+

_u_om _a_uaCa o+mo; uu u+u+a ou_am_+;
umu (uuco, a+o, o, u_o, uo o+m
__+oad) e ___o ucao; aad _ oua
u_euo; oq ogq _oo+o noo+_ _ooo+a _uo;
aa_ _muu uuo; aa_ uou +_ uuuu
ucao; ueau+a a+ce uo. umg+a _am_ _u_om
dqa Cou.uqo uqo uqo uqo

1. 1. 1. 1. oCoa e_+u oCoa e_+u oCoa e_+u oCoa e_+u

q+m uoo+ m+o+m uou+m q a__+o
num o m+g cg o_C
__+ ea_ mum oao +cq emC_
__C+ au__o e+ao a+cqa ou Cu+o

_ucaoC uoucao+o+. uodu+ _o_gCu+m+o
nouaaCo_ o_ gmu o_C . egao gmg m
_ucuam+o uo o+_ ea gmu_ ug emg _uca
uuuCa au___d a+cq u a+m_u Cu+mg uo__o m
_+ua+o uoduoauu oooo+.60
_uouu+ _uouu+ _uouu+ _uouu+

2. 2. 2. 2. _umg _oo+ce _umg _oo+ce _umg _oo+ce _umg _oo+ce

e _uca eu _acu
+o_ ++m ma++m +
+c uuau _c_u_g
g +cqo o+ o_

_u_ _o Cu+m_ oua+__ _uc _oo o__am_ _ummm
a_u+q e_gam_ o+uoua u_om _o+m. om e__
_ad _uog ___ ouaao m _+cuc m_ gu+ a+
_oo+o _u o_+m. om _+cqo uuad u+g u cq
ou_ mu _uuca uueau Cu++cc _uuca ooa
u_g uuau _a gC +cq__d o+ _uo dug.


3. a_ oua a_ oua a_ oua a_ oua

mm o+ u ucuC
u+mmm cu+uo Cu+qa+d mm_g
ea+d oduu eu_amm eao
u+uao+ Cu+oC Cu+mg

mmaum +u Cu+m_ auad amg o_g C_+a, ad Cu+m_
_uuc a_ ucu_d emg u_+d. mmo __ Cu+mg
guo eo_ a+oauu oduu e__auuuca mmu_uo
e_+u oad o_gdu c+ao eoogCu+o a_ em_+d.


eoua+ eoua+ eoua+ eoua+

. a_q o a_q o a_q o a_q o

nmm+ Cu+_ _ua+q _uam
ouu e_q uad __od;
aa ouao a+om m_
__ga n, _+qo o+q,
mga a+u+ uae+o a+q;
_mguu au_ _m_ aua+
a_q acuc _o oog
u+_quc o a+au qo+o!61
__ nmCm+ o_gdu _ua+q Cu+m_ _ouca aa e_a
qauu ___ mm _oa __aoouo. oaom a+ua+o
gmu__ m auom u+c _aa gau uc_g, _+
o_gCu+a o+cc_g mg o_uc gmuu e_g u+
a+q Cu+m_od _od. Cg, auo_ _ma guua+a ou_
uua_ _m_aua++m a_uu acua+a C_a+uc _ouu
Cu+m_ u+ooumuca ou _+m __ouo.


uqo 5 uqo 5 uqo 5 uqo 5

au _++au au _++au au _++au au _++au

1. _a_ua _mu _a_ua _mu _a_ua _mu _a_ua _mu

_aom oguo ea,
a+uuc _m_ u
aoo au _
a__ _ ea,
uaoeu_ e mm
umo udu _mg
gao, gu a+uo
eo oo Ce+uo

_a_+cc _uu_a Coo Cu+m_ +ouca _+cqa uuad
_coa__ _ ea _ou Cu+mg aoad _+cqa+c e
mmu_uoa+mg +u oaummg gao n a+uo Couuao
ouad a+a u+c uca Ce+uo.

2. 2. 2. 2. uCauo uCauo uCauo uCauo u+ u__ a+u u+ u__ a+u u+ u__ a+u u+ u__ a+u (ueam a+u) (ueam a+u) (ueam a+u) (ueam a+u)

_qu_ u_ ou a+og
uq aoo uquu o
_+uu auu +uo eu_
.....................................................................
ueuu am_ u+oag C+
_uee+o uuo am_+ _+g
.....................................................................
.....................................................................
__g_ auCu+ _ouo uaCo+
___+ +ad ue auuCo+
C_C_ oam ___ o+ua
uqu +og o+Co+ aoo+
uq a+C+ aa+ C+C

62
ueuua+mg gom _qu_um+o o_ _ua go;
ua+m _aoqauu eugo; o+_ u_gCa+c+a
u__a+uc aooa+aa ua uu Cu+ao. uaom+
u_ _+uu Cu+_ +ceu uca ua _uo_. nmCo,
uaa a+u _u__ _ ue nm_ uuua Cu+a Cou.
m Cu+aaoauu u__ n qa+auu uoc +g__ nm
_+ _+g. um uo__ qauca eao go+_.

Cg, _ nm_ e+oom uua+m u+uu _ __ga+du
Cou. ua+g e e ucaoa_ g u+uu a+uo
_ euo+a+. o _um o_uo+o+. +_+a, ua+g
eo__ _ao+ quaum u ueuuua Cu+_uoC
uua+m _ euoau+o. ___Ca+ +qa o+ua nmug
ueC+_ a+g a uaCa+m o+uaCaa+_.
@e__ __ oaCo o+uoa_ noo+ u a+o
noC+, o+ a a+o _o+.


3. _m_o _m_o _m_o _m_o

+u+amg oo+g +u+amg oo+g +u+amg oo+g +u+amg oo+g

mm +Co uu+ auCa
_oo _c+ cu _a
mm uoauc auc+ u+a


mm, u+uo _u Cog ug u+uo + _g;
uCu+o uo +u+a _uu ___u oCo_+a ug
_uu c a+do. u+o+mg __ qo du _cu auc+o
qouo oag _u_a C_g umm co_g u e_g e_+a
o+_ a+u_g ueCu+. uCu+o uo +u+a __ aoo
a__ _eau auc+o aooua du _u_a Caca+u
umq co Cu+a_g e_g e_+a _umo_a+u o_g e_g
aoo ugo.

u, o o_ e a_e_ q_u ouuuo ; uCu+o
_uc+u+a _ea a_u_ a_e u_ q__uq aooua ugo.
au m_ a_uu e+oooo+o u_o_u_ +_+g; u Cu+o
_uc +u+a _ a_uo_u_am_ u_o_u_ e+oo+cc+.

_oo_c _u o+_ Cu+oo+ ouCa gao; uCu+o
auc+u+a g_u+uu a_u_C+g __goo. _c+mg, g63
eqaCo u _u___+g oag _u_a Ca+g, uo eqC+g Cu+
C. uCu+o auc+u+a +eacC __ aoo __+g
qou _u_a a_ga+du+g _eaad uoc Cu+ u+c Cacu.
nu, _ug _u aoaaum u _g. uCu+o
auc+u+a _eau o aooua ugo. umm+uca+mg, Cm
oao_u_ aC gaoc o__gdu ua c _ga+d.
uCu+o auc+u+a _oo u+uu __goc a u+uuCa
mgd a+do._uu+

q_a o_q q_a o_q q_a o_q q_a o_q

1. u uu e_q / a / Cmu
2. aoo Cado aoo _ / uqq
3. C_+ _+q uu, oa+, _oCa
. e neag
5. _ _ +ca q


uqo 1 uqo 1 uqo 1 uqo 1

1. a q_ m u ouC+__ / dCu ouCa
2. a + u+_u+ / Cogu+
3. aduau oea nuu
. _ uc ucad / _ucg / _ga
5. Cu qa a / qa / +uq / +ce


uqo 2 uqo 2 uqo 2 uqo 2

1. uuc ao+ a ua+
2. ecc cc ou_ad
3. d q_ nuug eaog / dCu ouCa
uo a_ _o +_ _o
5. _+uCa+u a ocauc
64
uqo 3 uqo 3 uqo 3 uqo 3

1. _mu gmu +a ga / a ga
2. u _a u a
3. e e_q Cmu / mm _uo / q__ __
. u_g u+e __ mq
5. o eo o+m eo


q q q q+c +c +c +c
q_a o q_a o q_a o q_a o_ __ _q q q q
1. au@ ag aomgcm
2. o+uaq o+u uou_ uou_a+a
3. ocq Cu+ ou Cu+ / uam__ Cu+
. cacuc uc / cao
5. e _uo u mae uco
uqo 1 uqo 1 uqo 1 uqo 1
1. uuqq ua__ uqq / _u+ aoo
2. _u g
3. g a+oo ___o oc+uqa+a ___o / uqo++a _o
. eo e+o cmuo / _u_o / _ueo
5. au@ ag+a aomgcm

uqo 2 uqo 2 uqo 2 uqo 2
1. uou+o ao_gCu+o / +qCu+o
2. _qguo auqg +go
3. nduu e_u / ae_g
. uaa+o+a+om nCououa ea _ua__om
5. u+c o+_o c ugo / qeuo

uqo 3 uqo 3 uqo 3 uqo 3
1. a ua oe u__+a
2. =a+coouo o+m+o q_u aeamu
3. qcq_ Cu+cq na+a eaouo / ouc+o+
. ouoo+o oeu ago / o+a Co
5. aau aco g @o


65
uqo uqo uqo uqo
1. ucqccm uqam / u_am
2. _e+adum gaduom Cu+o _quom
3. e _uo uae uco
. _uacc+m _mu u _a+om / a+m q na
qa+om
5. =oa mae / auu
. a+o uoo cc+u+_o / q+_go
. c acuc uc / cao
8. +mg +c _a+o+ / _a+oo_g
. ua_umo u_ _ooo o_guuo
10. oduucuo a ouuuca+a og / uo+a
qom+og

uqo 5 uqo 5 uqo 5 uqo 5
1. auu aco _a __o / a uao
2. _mq a+co _ue o+u +go
3. gg u+o u_ +go_aoo+ _C+o
. aag o _oo+u _u+a +go
5. a+mo _ _u_Co_+ nuu
. uu a+co q+_go / uoao
. _u +u @aad /
8. aug _qo gmu_u__ ua+a a__o, _+a a__o
. ua +o _u_Cogo
10. og_ _u_o ou+a u+uo


ou ou ou ou+c +c +c +c
q_a o_q q_a o_q q_a o_q q_a o_q

1. u Cu+o
oc ua+u / Ce_C _o

2. aum auc um Cu+o
gmu __o

3. q__eo Cu+o
+cc+cc+a

. uqoa+__ ua Co au Cu+o
m eaoo aom+ao / __a+ao

5. _m_m Cocc ou_ Cu+o
noo++g _aucc, uucc gom _u
66
uqo 1 uqo 1 uqo 1 uqo 1

1. duua _ooam Cu+o
a uo+a o

2. a+_ _uu aoog Cu+o
gmu_ m oe ao_o

3. Ce__o uu e_+u Cu+o
+_ _cg a_C+ C+mgo

. u _o u+oo o_+_ Cu+o
nu+u oc nu+a, _ma u_ao _c_Cgo / _mug_Co
_mu

5. CooCa uau C_+_Cu+o
a+a CouqaoC gC+a eo


uqo 2 uqo 2 uqo 2 uqo 2

1. _ucCu+m o _gCa o_g Cu+o
a+u e_aCou nmg _umaC_+C+ oC no oo

2. auuum a+_ _u Cu+o
a u+ga+u+a

3. +ua auc Ceua Cu+o
u_ u__ e_u+o q_u ae

. u go Cu+o
_uu_C _ug / oc ua+u

5. o_ quuo Coo u+eag Cu+o
gmug_Co gmu


uqo 3 uqo 3 uqo 3 uqo 3

1. _uo a+du ngq Cu+o
n_ ua e+ qa+ _acc+m _uo

2. u auc am+ Cu+o
ouCa e+oo qa+u

67
3. _cocc ou_ Cu+o
_u ouCa a+u

. ua_ u u Cu+o
a eao auc_ o

5. _oo o qogo u+_g Cu+o
ao+m gm___ oo oo Ca ouuoo

uqo uqo uqo uqo

1. _m_m Cocc ou_ Cu+o
noo++g _aucc, uucc gom _u

2. og_ _u_ _ Cu+o
uam__ uq

3. u++u Cu+o
mo _+a uo

. +g _oo+ auo Cu+o
u_a+m oa+cco _oo+u / uougo _oo+u

5. __ _ eog Cu+o
a+m gmg_ Cg _ Ceo

uqo 5 uqo 5 uqo 5 uqo 5

1. e__ __ u_uo Cu+o
eao __g ___ _uo

2. mqo C_+_Cu+o
gmu_ u__ CCo+cc+a c _g a+do

3. _g _q Cu+o
ueauu (em, uua) ouCa a+cqa+du+u

. a+ a+u__ a+q Cu+o
_ _oo+ _uo

5. _o a+ au Cu+o
ga+a auc_mg a+_g q+__uco68
_cucauo _cucauo _cucauo _cucauo


q_a o_q q_a o_q q_a o_q q_a o_q
1. ee a+_ _uo (e_) gmC_+c+mg + Cu+g oog
u Cu+g uc+_ go / eo e.

n.a+ a+_ _uoaum Cc u+q ee ee ee eeomg _g
eoa_g

2. aa / _a, ou (ouo)

n.a+ _o_am Cu+g acccad aa aa aa aaom
_ccaucm.

3. ceam+o oo

n.a+ ua au+a uqucc egom om
o+m.

. cc ou_g eo

n.a+ accc eo _+q_d cc cc cc ccom _q_g
o_g.

5. aa e___+a m_am_ gu / a+_goc no

n.a+ a+uo aomm guuc aco_ aa aa aa aaom
a+ceaug.

uqo 1 uqo 1 uqo 1 uqo 1

1. eoeo _ ue

n.a+ nm ocqm umq_ __ ___o _ eoeo eoeo eoeo eoeoom
a_g.
gC e+o _u u_ a oog +c_g _cuc e+_au+a o_g
u+d o__ _cuc auo nm ua. _u ug u++o u+d
+g. _u e+_a _uu_g o_+o+m u+u. _g u+go+a
g _uoua e+oo go __uu a+cc ouuo __a
uamu.69
2. ecec aua+m ue

n.a+ aa+_g oea+o +m auu ecec ecec ecec ececom __g
o_g.

3. uuuu auuu +e e gu

n.a+ +a+ o+a o_ oduu+ad uuuu uuuu uuuu uuuuom
m_am_m.

. cc ou_g eo

n. a+ uoeoo accucc o ueom+o
cc cc cc ccom e_g.

5. uu oe oe+a eo

n.a+ ++aa+o, _om u__ nm occ+
uu uu uu uuom auum.

uqo 2 uqo 2 uqo 2 uqo 2

1. aoao o+oc e_ go

n.a+ _uua auoo+um _ua+uoua Cac +
aoao aoao aoao aoaoom e+d.

2. aa e___+a m_am_ gu / a+_goc no
n. a+ __ ccucc a _uaad aa aa aa aaom
mmm.

3. gg nu+g gqu+a eaouo (__uad)

n.a+ gg gg gg ggom __ qa+q a+uq_
__uauu aom+a u+ga+du Cou.

. ee em__q a+co

n.a+ m_ uqa+ auc _ +a+ nu+g
eeom eeom eeom eeom n_g oo+.

5. uCa+ __Cu+g n ue

n.a+ ua au+ uqucc cum u+gad
om a+oo _uoa__ _g em_m.
70
uqo 3 uqo 3 uqo 3 uqo 3

1. aa / _a / ou (ouo)

n. a+ g u+um _u _u__g, Cuo a+o
m ouo aa aa aa aaom a

2. ____ em+o uouo aq_ ue

n.a+ _+m g Ca+u a+uc _+oum, m u_auu
____ ____ ____ ____om aqg a+uCc Cu+_ a++m+m.

3. acac ouo+a eo

n.a+ _ea Cu+ euu +uom mm eg
acac acac acac acacom gqo+m.

. ogog ouo+a

n.a+ Couo q_g o ua+uq_ o+, u
ua +caa+o ogog ogog ogog ogogom ocuc C_+a
_c_+d.

5. +u+u ogq uc+_uq a+o Cu+og

n.a+ a Cue ou+oad +u+u +u+u +u+u +u+uom Cue
a+uquoauu au gg_og _aou+_.

uqo uqo uqo uqo

1. uoC+ aaCu+ +cc+a eogo

n.a+ uq +_e+uoao_g +o+uad
om ouCa_m.

2. uu ua eu+a a+uu _uo

n.a+ _m_ ___ cc ooua eqad uu uu uu uuom
ou__m.

3. uu Cououa ouo+a +g+gu+a eo

n.a+ oo m oc Couoauu uu uu uu uuom qg
a+u +uoa+ceam m _+d.

71
. ee a+_ _uo (e_) gmC_+c+mg +o / eo e
n.a+ uuu ucCeuo ee ee ee eea uCuc_ _c_g
oa_+d.

5. cc omua+m gocm +qa eao

n.a+ m u_auo a+C+ cc cc cc ccomg c ue Cac
+c acc+d.


uqo 5 uqo 5 uqo 5 uqo 5

1. oo ag uom_ Cu+o

n.a+ agauu C_qa+a e+oo+o oo oo oo ooom Cuea
e+_u+o+um Cu+ auu aooouo.

2. ceam+o oo

n.a+ o+oo a+u+o Cu+m eg, ua+o
om o+d.


3. ococ _u oog uam+o __o.

n.a+ uao _um_ _um+ _uo ococ ococ ococ ococom
_am+d.

. _e_e = mu a+uqo

n.a+ aua+m c_ua_e_ u__ oauo oua+a nm
co _e_e _e_e _e_e _e_eom__g.


5. egeg m_u a+_g

n.a+ Cam uoao egeg egeg egeg egegomg oea a+_g cuo
eoa eg.
72

C_Ca+d g_ucq C_Ca+d g_ucq C_Ca+d g_ucq C_Ca+d g_ucqao ao ao ao

1. aaqoo _, (10) _m_o a+uqua u _m_o a+uqua u _m_o a+uqua u _m_o a+uqua u (na+), ueoe+_
g_uq aa, emum 108.

2. o+em. , (2002) __d uu __d uu __d uu __d uu, ueoe+_ g_uq aa, emum
18.

3. _e+. o, (18) __d uu, __d uu, __d uu, __d uu, o+m uua, emum1.

. _+oa uduu, (1) __d nua u __d nua u __d nua u __d nua u, umau+ uu, emum1.

5. Ca+o_+em . e. , (2002) _ go ___e+ o u _ go ___e+ o u _ go ___e+ o u _ go ___e+ o u, __g
uuCamu, emum1.

. _++aue+, T.P, (10) _g_ a+g _g_ a+g _g_ a+g _g_ a+g, Cm+mu oo+u, Ca+o+o.

. u_+m+ ,.a. (2002) _oo n Cou+, _oo n Cou+, _oo n Cou+, _oo n Cou+, u+ _uoa, emum108.

8. aaqoo _, (18) acu _uum, acu _uum, acu _uum, acu _uum, ueoe+_ g_uq aa, emum
108.

. Cog+o+.e, (1) u+ oua _oau +a, u+ oua _oau +a, u+ oua _oau +a, u+ oua _oau +a, ad oua,
Ca+o+o.

10. _ea _, (1) _a+o q+c a+, _a+o q+c a+, _a+o q+c a+, _a+o q+c a+, + ao+e+
ouCu+c _accuu, emum1.

11. _ea _, (1) _oau _oau _oau _oau oaa ouau oaa ouau oaa ouau oaa ouau, _ Ca++ _ea ua_e
aog, Ca+o+o.

12. _ea _, (2002) + _oau _oaa oa+cq go + _oau _oaa oa+cq go + _oau _oaa oa+cq go + _oau _oaa oa+cq go, go+_ uu_m
_ea ua_e aog, qac +_.