Clic pe titlu sau pe unul dintre subtitluri.

CEZAR
PETRESCU
1892 - 1961
CEZAR PETRESCU
S-a nàscut în comuna Hodora - Cotnari, 1ude(ul Iayi.
Se afirmà ca romancier cu "Întunecare~ (1927 -1928).
Ob(ine Premiul na(ional pentru prozà (1938).
Un loc însemnat în opera scriitorului îl ocupà
literatura pentru copii: FRAM URSUL POLAR (1931),
PIF...PAF...PUF(1945), NALUCA, NEGHINITÄ (1946).
MUZEUL MEMORIAL ~CERZAR PETRESCU¨
BU$TENI
Muzeul dezvàluie vizitatorului marea pasiune a
scriitorului pentru carte.
Aventurile unui urs crescut printre oameni, în
lumea circului, atrag yi astàzi cititorul, indiferent
de vârstà.
"1igrii ayteptau în cerc..."
"Si-a încordat muychii sub blana catifelatá si a ságetat din douá
salturi, dincolo de cele douá cercuri, dintre care unul de vápaie."
"El e în puterea
oamenilor acum."
Cât de bine cunoayte
locul acela!... De câte yi
de câte ori nu aytepta
acolo, ...?"
'...Pà¸esc unul cate unul, ca ni¸te pisici uria¸e ¸i cuminti.
I¸i leagànà co:ile grele ¸i lungi.
Nu privesc nici in dreapta, nici in stanga, cu ochii lor
mari, galbeni de sticlà. Pasul e mlàdios pe nisip. Moale,
catifelat, fàrà sunet.`
"¬Au e bolnav, ...! E ceva mai ráu... L-a ajuns ceasul când nu e bun
de nimic.(...) Poate uitá, poate îl apucá dorul de pustietájile lor de
gheajá unde s-au náscut... (...) Din seara asta s-a sfâryit cu Fram!..."
iglu
aurora borealà
aisberg
Polul Nord
noapte polarà
dresor
morsà
soare polar
Alege un cuvânt.
aisberg, aisberguri: bloc
(mare) desprins din
calotele glaciare polare;
ghe(ar plutitor.
Aizbergurile stingheresc naviga(ia.
Un aisberg plat.
Aizbergul navigheazá spre zonele calde ale
globului inIluentând clima zonelor învecinate.
Aurora = !nterval de timp, înainte de rasaritul soarelui, cand Aurora = !nterval de timp, înainte de rasaritul soarelui, cand
exista o lumina difuza în armosfera, lumina roçie exista o lumina difuza în armosfera, lumina roçie· ·portocalie a portocalie a
soarelui din acest interval de timp. soarelui din acest interval de timp.
Aurora boreala (sau polara, australa) = lumina difuza, verde sau Aurora boreala (sau polara, australa) = lumina difuza, verde sau
roçiatica, care apare ca un arc în timpul nop[ii pe bolta cereasca, în roçiatica, care apare ca un arc în timpul nop[ii pe bolta cereasca, în
regiunile polare regiunile polare
AURORA este de 2 feluri in functie de polul magnetic la care se formeazà:
- aurora BOREALÄcare se formeazà la polul nord magnetic
- aurora AUSTRALÄ care se formeazà la polul sud magnetic.
dresor ÷ persoanà care
se ocupà (într-un circ)
cu dresarea animalelor.
Apus de soare la Polul Nord
Prezentare realizatà de învà(àtor Ioana Tàtaru
$coala Nr. 12 - Tulcea

# !%#$& #!%#$&
$
,3g8.:9L3.42:3,4/47, 493,7 :/0x:, $0,172g.,742,3.07.: 39:30.,70  
 -x30!702:3,x43,50397:574g &34.L38023,9L34507,8.7947::L4.:5g 907,9:7,50397:.45#&#$&! #  ! ! !& & f 

&& # ##!%#$& 
& % 

:0:/0;g:0;9,947::2,70,5,8:30, 8.7947::50397:.,790

;039:70:3::78.708.:95739704,203 L3 :20,.7.:: ,97, ,89g.9947: 3/107039 /0;789g

.%7.07.:L3. 9059.

:7 /3970.8:--.8g09..92: .44/0.g5..07.70:3:/0.9:7 /3.9/3/4:g 8.9g8.47/.L3.3.. .910.0 .00/4:g.

 .44  ..90 /0.90473:.:.0L35:9070... 4. 9059.0. 0.:2 9/0-30.20347. 90 4.:34.

!g 08. .90:3: .9 1g7g8:309 .g3g.. 0 .:4.40700 :3 :57.8:02g/4850385 4.3 9058.-03/089.:3:.7 ..:7.:23x 0.59.3. 3.08.47 2.g !.0 .L3/70.910.L3893.

.

90:9g 54.g/47:/05:8909gx047/0 0.5:. .3/3:0-:3 /032.89..:0-43....:9 380.0.817 9. !4.8 .xg:3/08 .7g: .8:.7.:38.90L.:3g8.2.0.:7.2 .

59054.:747.g /70847 : 2478g 34.39 .:..7g !4:47/ 84.7054.7 00:3. -470.8-07 .

8-07:7-4.70 0x. 2..4900.8-07 ..70 /085738/3 .7054..75:9947 ..

x..-07:708930708. ..3.

8-075.9 .&3.

-07:3.0 4-::31:03x3/..90 .43047L3./0.0.3.0.2..g85704300.

5.9.47 5. 969.3:6.19 : 9. 6345 1 5.5.93 0 51 :.946:9 345 96 .31.

 96 .769.60.3.

0:. :6.763.7.9.9 .:.90.9.3 345 1 91:.9. 96 .0 0.5.473567n7/63.47  969 /69.09.:0 5 953763..5.9 .31..90 5.9315.3 :.

.708014720. ..708014720.g .&$%#f..:747.54:347/2.309. #f . .g .&# #0890/010:731:3.708014720..90/054:2.54:8:/2.309.:747..g .309.

.

.

.

.

.

32.:5g L397 :3.047 .3g.. ..70./7084750784.70 804.:/708.7.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5:8/084.70.!4:47/ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7 %:.7070.4.%g9.gxg9474.!70039.7: .3.0..9g/0L3.. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful