P. 1
Học thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo

Học thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo

|Views: 3,552|Likes:
Published by Thảo Nguyễn

More info:

Published by: Thảo Nguyễn on Oct 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

Học thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo

Học thuyết lợi thế so sánh của David Ricardodựa vào Quy luật về lợi thế so sánh. Đây là một trong những quy luật kinh tế quan trọng nhất được ứng dụng rộng rãi, chưa có sự thay đổi. Học thuyết nghiên cứu khái niệm về lợi thế so sánh, đưa ra lợi thế so sánh về số, phần phân tích cho thấy cả hai quốc gia đều có thể thu được thặng dư nếu mỗi quốc gia chuyên môn hóa trong sản xuất và xuất khẩu hàng hóa có lợi thế so sánh.

[sửa] Quy luật về lợi thế so sánh

Một quốc gia sản xuất cả hai hàng hóa Sản xuất Hoa Kỳ Anh đều kém hiệu quả hơn quốc gia kia Lúa mỳ (dạ/giờ lao động) 6 1 vẫn có thể thu được lợi ích thương 2 mại. Quốc gia đó sẽ tập trung sản xuất Vải (thước/giờ lao động) 4 và xuất khẩu hàng hóa kém lợi thế ít hơn, và nhập khẩu hàng hóa kém lợi thế nhiều hơn. Chi tiết về quy luật này có thể phân tích qua số liệu ở bảng bên. Bảng số liệu này trình bày, Anhhiện nay chỉ sản xuất được 2 thước vải trong một giờ lao động. Nước Anh không có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất cả hai hàng hóa khi so sánh với Hoa Kỳvì hao phí lao động trong sản xuất cả hai hàng hóa đều cao hơn Hoa kỳ. Tuy vậy, tại Anh hao phí lao động trong sản xuất vải chỉ lớn gấp hai lần, trong khi hao phí lao động trong sản xuất lúa mỳ lớn gấp sáu lần so với Hoa Kỳ, nước Anh có lợi thế so sánh trong sản xuất vải. Hoa Kỳ có lợi thế tuyệt đối trong cả hai loại hàng hóa so với Anh, nhưng lợi thế tuyệt đối lớn hơn trong sản xuất lúa mỳ (6/1) so với sản xuất vải (4/2), Hoa Kỳ có lợi thế so sánh trong sản xuất lúa mỳ. Tóm lại, lợi thế tuyệt đối của Hoa Kỳ lớn hơn trong lúa mỳ, vì vậy Hoa Kỳ có lợi thế so sánh trong sản xuất lúa mỳ. Bất lợi thế tuyệt đối của Anh nhỏ hơn trong sản xuất vải, Anh có lợi thế so sánh trong sản xuất vải. Theo quy luật về lợi thế so sánh, cả hai quốc gia có thể thu được thặng dư nếu Hoa Kỳ chuyên môn hóa trong sản xuất lúa mỳ và xuất khẩu một phần lúa mỳ để nhập khẩu vải của Anh, còn Anh chuyên môn hoá trong sản xuất và xuất khẩu vải. Trong mô hình chỉ có hai quốc gia, hai hàng hóa, nếu một quốc gia có lợi thế so sánh trong hàng hóa này thì quốc gia kia sẽ có lợi thế so sánh trong hàng hóa thứ hai.

[sửa] Thặng dư từ thương mại

Hoa Kỳsẽ không cải thiện được mức sống nếu họ đổi 6 dạ lúa mỳ lấy 4 thước vải tại Anh, vì tương quan trao đổi này đúng bằng tương quan trong quốc gia Hoa Kỳ. Tất nhiên Hoa Kỳ cũng sẽ không trao đổi với Anh nếu chấp nhận được ít hơn 4 thước vải. Tương tự như vậy, Anh sẽ không cải thiện được mức sống nếu trao đổi 2 thước vải để lấy 1 dạ lúa mỳ của Hoa Kỳ, tất nhiên càng không trao đổi với Hoa Kỳ nếu phải trả nhiều hơn 2 thước vải để lấy 1 dạ lúa mỳ của Hoa Kỳ. Để thấy được cả hai quốc gia đều thu được lợi ích từ thường mại; giả thiết Hoa Kỳ có thể trao đổi 6 dạ lúa mỳ để nhận được 6 thước vải của Anh, Hoa Kỳ sẽ thu

Ngược lại. tổng cộng là 8 thước vải. càng gần tỷ lệ 12 thước vải bằng 6 dạ lúa mỳ. Chênh lệch giữa 12 và 4 thước vải là tổng thặng dư của hai nước thu được từ thương mại khi trao đổi 6 dạ lúa mỳ. Hoa Kỳ sẽ thu thêm được 6 thước vải. tỷ lệ trao đổi thương mại giữa hai nước là có thể nằm trong khoảng: 4 thước vải < 6 dạ lúa < 12 thước vải. Anh thu thêm được 2 thước vải. Khi đó. vì tại Anh giờ đây hai giờ lao động có thể sản xuất được 6 dạ lúa mỳ. Còn Anh có thể trao đổi một lượng vải miễn là ít hơn 12 thước để lấy 6 dạ lúa mỳ (vì trao đổi trong nước phải mất 12 thước vải). Anh thu được nhiều hơn Hoa Kỳ không phải là điều quan trọng. Rõ ràng. Anh cũng thu được lợi ích. ta thấy rằng thặng dư từ thương mạiđược hình thành thậm chí trong trường hợp một quốc gia kém hiệu quả hơn trong sản xuất cả hai hàng hóa so với quốc gia kia. [sửa] Lợi thế so sánh với sự tham gia của tiền tệ . trong trường hợp này. Hai quốc gia có thể thu được lợi ích thông qua trao đổi 6 dạ lúa mỳ lấy 6 thước vải. Lý do là Hoa Kỳ chỉ trao đổi khi có thể bỏ ra 6 dạ lúa mỳ để lấy hơn 4 thước vải. Anh càng thu được ít. mỗi quốc gia có thể thu thêm được cùng 4 thước vải. Ví dụ. • [sửa] Trường hợp ngoại lệ của quy luật lợi thế so sánh • • Có một trường hợp ngoại lệ (không phổ biến) đối với quy luật về lợi thế so sánhxẩy ra khi bất lợi thế tuyệt đối của một quốc gia như nhau trong cả hai hàng hóa. hao phí lao động tại Anh gấp đôi trong cả hai hàng hóa so với Hoa Kỳ. 6 dạ lúa mỳ Anh nhận được từ Hoa Kỳ có thể đòi hỏi tương đương 6 giờ lao động tại Anh nếu sản xuất tại Anh. quy luật về lợi thế so sánh. điều quan trọng là cả hai quốc gia có thể thu được thặng dư từ thương mại.• • thêm được 2 thước vải (hoặc tiết kiệm được 1/2 giờ lao động vì một giờ lao động tại Hoa Kỳ chỉ sản xuất được 4 thước vải). thậm chí một trong số họ kém hiệu quả hơn trong sản xuất cả hai loại hàng hóa so với quốc gia kia. Càng gần tỷ lệ 4 thước vải bằng 6 dạ lúa mỳ. nếu một giờ lao động sản xuất được 3 dạ lúa mỳ tại Anh. Hoa Kỳ thu thêm được 2 thước vải còn Anh thu thêm được 6 thước vải. tổng số vẫn bằng 8 thước vải. Hoa Kỳ có thể chấp nhận trao đổi 6 dạ lúa mỳ lấy số lượng nào đó miễn là nhiều hơn 4 thước vải (vì trao đổi trong nước chỉ được 4 thước vải). Vì vậy. Đây không phải là tỷ lệ duy nhất có thặng dư từ thương mại. do vậy không có thặng dư từ thương mại. Anh càng thu được thặng dư lớn từ thương mại. nếu Hoa Kỳ trao đổi 6 dạ lúa mỳ lấy 8 thước vải của Anh. Vì vậy. Ví dụ. Nhưng Anh chỉ trao đổi khi có thể bỏ ra ít hơn 4 thước vải để lấy 6 dạ lúa mỳ. Ví dụ. được phát biểu như sau: Thậm chí một quốc gia không có lợi thế tuyệt đối so sánh với quốc gia kia trong sản xuất cả hai hàng hóa. vẫn có thể thu được thặng dư từ thương mại trừ khi bất lợi tuyệt đối cùng một tỷ lệ trong sản xuất cả hai hàng hóa. Anh có thể sử dụng 6 giờ lao động này sản xuất được 12 thước vải (vì mỗi giờ lao động sản xuất được 2 thước vải) mang trao đổi với Hoa Kỳ 6 thước vải còn thu thêm được 6 thước vải. Nếu Hoa Kỳ trao đổi 6 dạ lúa mỳ lấy 10 thước vải. Hoa Kỳ càng thu được thặng dư lớn từ thương mại. khi 6 thước vải trao đổi được 6 dạ lúa mỳ. cả Hoa Kỳ và Anh đều không có lợi thế so sánh. Hoa Kỳ thu được ít.

Anh có thể xuất khẩu vải sang Hoa Kỳ.00$ Một giờ lao động sản xuất được 1 giạ lúa mỳ Giá 1 thước Vải 1. Vì giá vải thấp hơn. Giá 1 giạ Lúa mỳ 1.5£ =1$. vì thế giá vải thấp hơn tại Anh. một giờ lao động sản xuất được 6 dạ lúa mỳ nên giá lúa mỳ tại Hoa Kỳ là 1 giạ = 1$. Nếu tỷ lệ trao đổi giữa đồng bảng và đồng dollar là 1£= 2$. liệu Anh có xuất khẩu sang Hoa Kỳ khi mà Anh đều kém hiệu quả hơn Hoa Kỳ trong sản xuất hai loại hàng hóa? Câu trả lời là tiền công tại Anh sẽ thấp hơn tiền công tại Hoa Kỳ làm cho giá vải thấp hơn tại Anh còn giá lúa mỳ thấp hơn tại Hoa Kỳ tính theo tiền tệ của mỗi nước. Tình huống sẽ tương tự nếu giá cả được tính theo đồng bảng Anh. Thậm chí năng suất lao động tại Anh chỉ bằng một nửa so với Hoa Kỳ trong sản xuất vải. Nếu tỷ giá hối đoái giữa đồng bảng và đồng dollar là 1£=1$ (khi đó tỷ lệ tiền công của Anh so với Hoa Kỳ đúng bằng 1/6). thậm chí một quốc gia (Anh trong trường hợp này) có bất lợi tuyệt đối trong sản xuất cả hai hàng hóa khi so sánh với quốc gia kia (Hoa Kỳ) vẫn thu được lợi ích từ thương mại. thặng dư cho Hoa Kỳ làm cho tỷ giá hối đoái giảm.5£= 1. các thương gia sẽ mua lúa mỳ tại Hoa Kỳ đưa sang bán tại Anh. Hoa Kỳ sẽ không xuất khẩu lúa mỳ sang Anh tại tỷ giá này.5$. khi đó 1 giạ lúa mỳ =1£ =2$ và 1 thước vải = 0. một giờ lao động sản xuất được 4 thước vải nên giá vải tại Hoa Kỳ là 1 Hoa Kỳ Anh thước = 1. Thương mại mất cân bằng. bằng giá lúa mỳ tại Hoa Kỳ. Anh sẽ xuất khẩu nhiều vải hơn trước đó sang Hoa Kỳ.5£. nơi họ có thể mua vải với giá thấp đưa sang bán tại Hoa Kỳ. Trong bảng bên có thể thấy giá cả lúa mỳ (hàng hóa mà Hoa Kỳ có lợi thế so sánh) tính theo đồng dollar tại Hoa Kỳ thấp hơn so với Anh.5$. Nếu giá cả lúa mỳ tính theo đồng dollar thấp hơn tại Hoa Kỳ. nếu tỷ giá hối đoái là 1£= 3$ (khi đó tỷ lệ tiền công tại Anh đúng bằng 1/2 so với Hoa Kỳ) giá cả vải theo đồng dollar tại Anh là 1 thước vải = 0.00$ 2. Anh sẽ không xuất khẩu vải. (bằng giá vải tại Hoa Kỳ).5$ tại Anh.50$ 1. Hoa Kỳ cần bảo hộ tiền công và tiêu chuẩn sống cao của công nhân của họ chống lại tiền công thấp tại Anh là không đúng. • • • • • • . Như vậy. lập luận này cho thấy rằng. Thương mại mất cân bằng và tỷ giá hối đoái giữa đồng bảng và đồng dollar sẽ tăng. Giả sử tiền công tại Hoa Kỳ là 6$/giờ lao động. Bảng bên cho biết giá cả của lúa mỳ và vải tại hai quốc gia được biểu thị bằng đồng dollar theo tỷ lệ trao đổi 1£=2$. giá cả của lúa mỳ tính theo đồng dollar tại Anh là 1 giạ = 1£ = 1$. giá cả vải (hàng hoá mà Anh có lợi thế so sánh) tính theo đồng dollar tại Anh thấp hơn so với Hoa Kỳ. Tương tự như vậy.• Theo quy luật về lợi thế so sánh. Trường hợp này luôn đúng khi tỷ lệ tiền công tại Anh giữa 1/6 và 1/2 so với tỷ lệ tiền công tại Hoa Kỳ. Một giờ lao động sản xuất được 2 thước vải nên giá của vải là 1 thước = 0. tỷ giá hối đoái giữa hai quốc gia sẽ được điều chỉnh ở mức cân bằng thương mại của hai quốc gia. lao động Anh chỉ nhận được bằng một phần ba so với tiền công tại Hoa Kỳ (1£=2$ so sánh với 6$ tại Hoa Kỳ).5£= 0.00$ nên giá múa mỳ tại Anh là 1 giạ = 1£. Giả sử đồng thời tiền công tại Anh là 1£ (1£ là ký hiệu đồng bảng Anh). Nhưng có thể có câu hỏi. sẽ sai lầm nếu cho rằng lao động của Anh cần được bảo hộ chống lại lao động hiệu suất cao tại Hoa Kỳ. Ngược lại. Đồng thời giá vải là 1 thước= 0.

. International Economics: Policy and Theory. Paul R.Trang Website Trường Đại Học Cần Thơ.v. nếu phân biệt nghiêm ngặt. and Maurice Obstfeld (2005).. [sửa] Chú dẫn nguồn 1. Addison Wesley. [sửa] Tham khảo • Krugman. tài chính quốc tế quan tâm hơn tới các hiện tượng ngắn hạn.[sửa] Phân biệt kinh tế học quốc tế với quan hệ kinh tế quốc tế Hai chuyên ngành này cùng nghiên cứu về quan hệ kinh tế giữa các nước nói chung. tại các khoa kinh tế. nhưng sử dụng phương pháp tiếp cận khác nhau. Lấy từ “http://vi. ^ [1] ÐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ . Kinh tế học quốc tế sử dụng các công cụ của kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_h%E1%BB%8Dc_qu %E1%BB%91c_t%E1%BA%BF” Thể loại: Kinh tế học quốc tế | Thương mại quốc tế | Kinh tế học | Kinh tế học vi mô | Kinh tế học vĩ mô | Lịch sử tư tưởng kinh tế Công cụ cá nhân • Đăng nhập / Mở tài khoản Không gian tên • • Biến thể Bài viết Thảo luận . giảng viên dạy môn này cũng có thể đồng thời dạy môn kia. còn kinh tế học vĩ mô quốc tế quan tâm hơn tới các hiện tượng dài hạn. Quan hệ kinh tế quốc tế nghiên cứu các vấn đề như toàn cầu hóa. Còn quan hệ kinh tế quốc tế đi theo cách tiếp cận của môn quan hệ quốc tế. chủ nghĩa khu vực trong kinh tế. Seventh Edition. v. Vì thế.wikipedia. [sửa] Phân biệt tài chính quốc tế với kinh tế học vĩ mô quốc tế Hai môn này gần như trùng lặp nhau vì có đối tượng và phương pháp nghiên cứu chung. các hiệp định kinh tế quốc tế (song phương và đa phương). Tuy nhiên.

Xem • • • Tác vụ Tìm kiếm þÿ Đọc Sửa Xem lịch sử Xem nhanh • • • • • • • • Trang Chính Cộng đồng Thời sự Nội dung chọn lọc Thay đổi gần đây Bài viết ngẫu nhiên Trợ giúp Quyên góp In/xuất ra • • • Tạo một quyển sách Tải về dưới dạng PDF Bản để in ra Gõ tiếng Việt (?) Tự động [F9] Telex (?) VNI (?) VIQR (?) VIQR* Tắt [F12] Bỏ dấu kiểu cũ [F7] Đúng chính tả [F8] Công cụ .

một tổ chức phi lợi nhuận. Inc. Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation. Xem Điều khoản Sử dụng để biết thêm chi tiết. ngày 31 tháng 1 năm 2011. có thể áp dụng điều khoản bổ sung.. .• • • • • Các liên kết đến đây Thay đổi liên quan Các trang đặc biệt Liên kết thường trực Trích dẫn trang này Ngôn ngữ khác • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ‫العربية‬ Български Català Deutsch English Español Français Hrvatski ລາວ Македонски Nederlands 日本語 Norsk (bokmål) Polski Português Русский Српски / Srpski Srpskohrvatski / Српскохрватски Svenska Türkçe Українська ‫اردو‬ 中文 Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 09:57. Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->