You are on page 1of 25

SESI PERKONGSIAN

Oracle Education Foundation


21st Century Learning Institute
In-Class Training
San Francisco
3-9 November 2007

HJ ABDUL RAHIM IDRIS


PERSEDIAAN
Pendaftaran untuk In-Class Training
Persediaan Paspot
Persediaan Visa

Sesi perkongsian In-Class Training


VERTUAL TRAINING
Bermula 2 Oktober
Untuk mendapat overview mengenai
21 st century Institute dan Project
Base Learning.
Perlu selesai sebelum 28 Oktober
Sesi wajib sebelum sesi In-Class

Sesi perkongsian In-Class Training


VIRTUAL TRAINING

Sesi perkongsian In-Class Training


VIRTUAL TRAINING

Sesi perkongsian In-Class Training


VIRTUAL TRAINING

Sesi perkongsian In-Class Training


VIRTUAL TRAINING

Sesi perkongsian In-Class Training


VIRTUAL TRAINING
Practice Activities
In the section called, “Course Resources,”
there is an item called “Practice Activities.”
For every lesson in the course, there are
associated practice activities. These
activities require you to go to Think.com
and reflect or explore concepts from the
lessons. Your facilitator will be supporting
you as you work through these activities

Sesi perkongsian In-Class Training


PERJALANAN
Berlepas pada 3 Nov dari KLIA ke
LAX dan ke SFO
Perjalanan mengambil masa 17 jam
Melalui proses keselamatan yang
ketat

Sesi perkongsian In-Class Training


PERJALANAN
SFO Here I come

Sesi perkongsian In-Class Training


PENGINAPAN
Hyatt
Summerfield
Suite di Belmont

Sesi perkongsian In-Class Training


Berhampiran dengan
PENGINAPAN
Ibu Pejabat
Oracle Corp

Kemudahan Internet
Disediakan tanpa had

Sesi perkongsian In-Class Training


IN-CLASS TRAINING
Dijalankan di Hotel Marriott
San Mateo

Kelas adalah 8.00 pagi hingga


5.00 ptg

Sesi perkongsian In-Class Training


IN-CLASS TRAINING
70 peserta daripada kalangan
pendidik dari 19 buah negara
Sebahagian besar adalah Penyelaras
ICT / Teknologi
Sebahagian besar mempunyai lebih
daripada 15 tahun pengalaman
mengajar

Sesi perkongsian In-Class Training


IN-CLASS TRAINING

Sesi perkongsian In-Class Training


IN-CLASS TRAINING
Mendalami semula semua kandungan
yang dilalui sewaktu virtual training
terutama sekali kitaran dalam
Pembelajaran Berasaskan Projek
(Project Base Learning Cycle)

Sesi perkongsian In-Class Training


IN-CLASS TRAINING
Fokus utama In-Class Training
adalah
Project Base Learning (PBL) yang
menekankankan
21st Century Core Skill

Sesi perkongsian In-Class Training


PROJECT BASED LEARNING
“ PBL is an instuctructional
methodology based on
constructivism. PBL fosters deep
learning experiences by allowing
learners to follow an enquiry based
approach to connect with issues and
questions that are rigorous,
engaging, and relevant to their lives

Sesi perkongsian In-Class Training


PBL Cycle
Define
Plan
Do
Review
Manage

Sesi perkongsian In-Class Training


21st Century

Sesi perkongsian In-Class Training


PROJECT BASED LEARNING
Di akhir In-Class Training, setiap
peserta mesti menghasilkan satu
Think Plan.
Peserta juga mesti menduduki satu
assessment untuk melayakkan sijil.(
mastery level adalah 60%)

Sesi perkongsian In-Class Training


IN-CLASS TRAINING
Setiap peserta
melaporkan
think plan masing-
masing pada aktiviti
Critical Friends

Sesi perkongsian In-Class Training


Post Training Assessment
Berasaskan kepada Think Plan,
peserta dikehendaki menjalankan
PBL tersebut di sekolah masing-
masing bila balik ke negara masing-
masing menggunakan Think.com
Semua modul dalam Oracle Ilearning
mesti disempurnakan dalam tempoh
3 bulan.

Sesi perkongsian In-Class Training


BANQUET
Ahli kumpulan Paul Curtis

Sesi perkongsian In-Class Training


SEKIAN TERIMA KASIH

Sesi perkongsian In-Class Training