Ang Sinaunang Rome Ang Alamat ng Pagkatatag ng Sinaunang Roma.

Ayon sa Alamat ang bayan ng Roma ay naitatag ng magkambal na sina Romulus at Remus. Ang kanilang mga magulang ay ang Diyos ng Digmaan na si Mars ( Ares) at ng isang prinsesang Latin na si Vestal Rhea Silvia Nang sila ay isinilang, linagay sila sa isang buslo at pinaagos sa Ilog Tiber ng ama ng prinsesa (Ang Hari). Ang kambal ay natagpuan ng isang babaeng lobo at ito ang nag-alaga sa kanila. Nang lumaon, nakita ito ng mag-asawang Faustulus at Acca Larentia at sila ang nagpalaki sa magkambal. Sa kanilang pagtanda, sila ay nagdesisyon na magpatayo ng lungsod. Dahil mas malaking porsyon ng lungsod ang napunta kay Romulus, kung kaya’t siya ay binalak na patayin ni Remus. Ngunit sa huli, si Remus ang napatay.

Mga Sinaunang Tao

Nakarating ang mga Indo Europeong Latin sa Latium , timog ng Ilog Tiber, noong 2000 BCE. Gawa sa tanso ang karaniwang kagamitan nila at Latin ang pangunahing wika nila. Ang mga lungsod- estado na kanilang itinatag ay pinag-isa ng Latin League. Napapaligiran ng bato at mga gusali, lansangan at kanal na pawang yari sa bato ang kanilang lungsod. Mahilig sa paligsahan at sining Nagsimula ang labanan ng mga Gladiator. Ang Republikang Romano Ano nga ba ang isang republika? nakasalalay sa mamamayan o porsyon ng mamamayan ang kontrol sa gobyerno. hindi hari ang namamahala kundi isang pangulo at hindi ito nakabase sa monarkiya. Ang Mga Etruscan nagturo ng paggamit ng toga paraan ng pakikidigma pagtataya ng gusali, lansangan at kanal na yari sa bato Pundasyon ng Republika Remus at Romulus (753 BCE) (1st) Natagpuan ang Roma Pinatay ni Romulus si Remus at siya ang naging unang hari ng Roma Numa Pompilius (715-673 BCE) (2nd) gumawa ng kalendaryo na mayroong araw pantrabaho at mga araw para sa mga diyos kung saan bawal ang paghahanapbuhay. Tullus Hostillius (672-641 BCE) (3rd) nagpalawak ng lupain Napatalsik dahil sa isang malawakang sakit, sabi ng mga mamamayan na ito ay isang parusa mula sa mga diyos. Ancus Marcius (640-617 BCE) (4th) ang apo ni Numa Lucius Tarquinius Priscus (616-579 BCE) (5th) ang paborito ni Haring Ancus, ang unang dayuhang naging hari sa nagtayo ng isang palengke na tinawag niyang Forum. Servius Tullius (578-535 BCE) (6th) nagtatag ng 100 mga mandirigmang Roman na tinawag niyang CENTURIES. Lucius Tarquinius Superbus (534-510 BCE) (7th ) pinakamahigpit na hari ng Roma huling haring Etruscan Lucius Junius Brutus (509 BCE) (8th) nagtaboy sa huling haring Etruscan na si Superbus. nagtatag ng isang republika mula 509 BCE hanggang 31 BCE. Konsul- dalawang

ang paborito ni Haring Ancus. 6.mahistrado na pinalit sa hari Karakterisidad ng Dalawang Konsul maari lamang manungkulan sa isang taon. lansangan at kanal na yari sa bato Pundasyon ng Republika Natagpuan ng magkapatid na Remus at Romulus ang Roma noong 753 BCE. Ang Republikang Romano Ano nga ba ang isang republika? nakasalalay sa mamamayan o porsyon ng mamamayan ang kontrol sa gobyerno. Ang Mga Etruscan nagturo ng paggamit ng toga paraan ng pakikidigma pagtataya ng gusali. ay ang pang-apat na hari mula 640-617 BC. maari nilang pigilan ang pasya ng bawat isa. Siya rin ang nagtayo ng isang palengke na tinawag niyang Forum. Si Lucius Junius Brutus ang nagtaboy sa huling haring Etruscan na si Superbus. Pagkatapos ng pagpapaalis kay Superbus. maari silang pumili ng isang diktador na maaring manungkulan sa anim na buwan sa oras ng kagipitan. ang unang dayuhang naging hari sa Roma noong 616-579 BC. at listahan ng mga pag-aari para sa estado. Siya ang gumawa ng kalendaryo na mayroong araw pantrabaho at mga araw para sa mga diyos kung saan bawal ang paghahanapbuhay. Siya ang nagtatag ng isang republika mula 509 BCE hanggang 31 BCE. maari nilang pigilan ang pasya ng bawat isa. Si Lucius Tarquinius Superbus ang pinakamahigpit na hari ng Roma na naghari mula 534-510 BC. Si Servius Tullius naman ang ikaanim na hari na tumagal mula 578-535 BC na nagtatag ng 100 mga mandirigmang Roman na tinawag niyang CENTURIES. Praetors grupo ng mahistrado na maaring mamahala sa mga kaso sa ilalim ng batas sibil may awtoridad pangsundalo naging commander ng mga hukbo 3. Si Lucius Tarquinius Priscus. naging commander ng mga hukbp. Si Ancus Marcius. 2. diktador at kasapi ng Senado. Si Numa Pompilius ang sumunod kay Romulus. 5. Maari rin silang mag-alis ng mga senador. Quaestors nagsilbing financial advisers 4. Si Tullus Hostillius na naghari noong 672-641 BCE ang nagpalawak ng lupain. pinalitan nila ang mga hari sa dalawang mahistrado na tinawag na konsul. Mga dating konsul ang mga censors na pinipili kada limang taon. Patricians o Gens tanging nakikinabang sa pamahalaang Republika mga konsul. hindi hari ang namamahala kundi isang pangulo at hindi ito nakabase sa monarkiya. Nagkaroon rin sila ng awtoridad pangsundalo at hindi naglaon. sabi ng mga mamamayan na ito ay isang parusa mula sa mga diyos. Ang mga praetors naman ay mga grupo ng mahistrado na maaring mamahala sa mga kaso sa ilalim ng batas sibil. Karakterisidad ng Dalawang Konsul maari lamang manungkulan sa isang taon. Censors dating konsul na pinipili kada limang taon gumagawa ng mga census sa populasyon at listahan ng mga pag-aari para sa estado Maaring mag-alis ng mga senador. Siya ang huling haring Etruscan. Pinatay ni Romulus si Remus at siya ang naging unang hari ng Roma. Ang mga quaestors naman ang nagsilbing financial advisers habang ang mga aediles ang nagsilbing tagapangalaga ng mga . Sila ang gumagawa ng mga census sa populasyon. maari silang pumili ng isang diktador na maaring manungkulan sa anim na buwan sa oras ng kagipitan. ang apo ni Numa. Aediles nagsilbing tagapangalaga ng mga publikong gusali nagtatanghal ng mga pista at mga palarong pambayan. Napatalsik siya dahil sa isang malawakang sakit. Naghari siya mula 715-673 BCE. Plebeians o Plebs kapos sa kabuhayan mga mandirigmang mamamayan Hindi sila maaring mag-asawa ng patrician. 1.

the son shall be free of his father. na naging dahilan ng pagkakaron ng karagdagang karapatan sa mga Plebeians. 12Tables – kodigo ng mga batas ng mga Romano na naging batayan ng mga batas ng mga kanluranin. nagmamay-ari ng mga lupain sa imperyo Plebeian – mga karaniwang tao na kadalasang nagsasaka at nangangalakal. he has to go. the creditor can lay hands on him and haul him to court. Ang mga tribune ay may karapatan na humadlang sa mga hakbang ng senado na makakasama sa plebeian sa pamamagitan ng pagsigaw ng Veto! na isang salitang Latin na nangangahulugan na Tutol ako! Noong 451 BCE nasulat ang mga batas sa 12 lapidang tanso at inilagay sa rostra ng Forum upang mabasa ng lahat. the creditor may take the defendant with him in stocks or chains with a weight of no more than 15 lbs. the nearest male kinsman shall inherit. Only then should he be captured. diktador at kasapi ng Senado. sinuyo nila ang mga plebeian sa pamamagitan ng: Pagpapatawad sa dati nilang utang Pagpapalaya sa mga naging alipin nang dahil sa pagkakautang Paghalal ng mga plebeian ng dalawang mahistrado o tribune na magtanggol ng kanilang karapatan. If he does not satisfy the judgment and no one is surety for him. Nagmartsa sila sa buong Rome at lumikas sa kalapit na lugar na tinaguriang Banal na Bundok(Moonsaccer). at doon sila nagbalak magtayo ng ng sariling lungsod. Tagumpay ng Plebeian Laban sa Patrician Patrician – mga maykaya. Sa takot ng mga patrician na mawalan ng manggagawa. TABLE V (Inheritance) If a person dies intestate without heirs. If he does not live on his own. (or less if he desires). . … if any of these is an impediment for the judge or any party. TABLE IV (Parents and children) If a father sells his son into slavery three times. Kauna-unahang batas na naisulat sa Roma. If he doesn't go. If he wants to he may give more. the creditor must give him a pound of wheat a day. Ang mga plebeians o Plebs naman ang kapos sa kabuhayan at binubuo ng mga mandirigmang mamamayan. Hindi sila maaring mag-asawa ng patrician. The debtor may live where he wishes. on that day proceedings must end. If there is no near male kinsmen.publikong gusali at nagtatanghal ng mga pista at mga palarong pambayan. TABLE III (Debt) A person who admits to owing money or has been adjudged to owe money must be given 30 days to pay. a witness should be called. Ang mga patricians o Gens ang tanging nakikinabang sa pamahalaang Republika. his clansmen shall inherit. After then. Ang 12 tables ang kuna-unahang nasusulat na batas sa Rome at nagging ugat ng batas Romano. Pawang mga patricians ang mga konsul. TABLE I (Civil procedure) If someone is called to go to court. sila ang lakas ng imperyo dahil sa buwis na kanilang ibinabayad at likas silang sundalo at tagagawa sa mga proyektong pang-imprastraktura ng imperyo Noong 494 BCE nagsimulang maghimagsik ang mga plebeian upang magkamitng pantay sa karapatan. TABLE II (Civil Procedure) Serious illness… or else a day appointed with an enemy.

Ang unang sagupaan ng Rome at Greece. at Heraclea. for a slave. if he has done simple harm against another. Nanalo ang Greece. Labanan sa Heraclea. Tinaguriang Pyrrhic Victory ang mga labanan sa Heraclea at sa Asculum dahil nanalo sila at marami sa mga tauhan ni Haring Pyrrhus Labanan sa Beneventum. TABLE IX (Constitutional principles) The penalty shall be death for a judge or arbiter legally appointed who has been found guilty of receiving a bribe for giving a decision. Metapontum. Pyrrhic Victory ang nalipol. TABLE XI (Marriage) Men in the army may not wed until training is complete. TABLE X (Funeral regulations) No dead man may be cremated nor buried in the City. Italy Nasakop ang mga Latino. 25. Sa pamamagitan ng 12 Tables nabawasan angb panlilinlang sa mga plebeian at napagkalooban sila ng karapatang makapag-asawa ng patrician. Volscian. . he shall be made to fix it by the judge. mhalal na konsul at maging kasaping Senado Paglaganap ng Kapangyarihan ng Rome 490 BCE. TABLE VIII (Torts) Someone who breaks another's bone by hand or club must pay 300 sesterces. Samnite at Epirote. *Kinatatakutan ng mga Romano ang mga elepante dahil hindi pa sila nakakita noon. Sabine at Samnite or ang Latin League noong Noong 280 BCE. Thurii. Haring Pyrrhus. Nanalo ang Greece dahil sa paggamit ng mga elepanteng kinatatakutan ng mga mandirigmang Romano. Nagapi si Haring Pyrrhus. *Romano – Consul Manius Curius Dentatus. *Romans – Consul Publius Valerius Laevinus. right shall be given.TABLE VI (Property) When someone makes bond or conveyance and announces it orally. mga Etruscan at iba pang pangkat tulad ng Hernice. TABLE VII (Real Property) If runoff [from someone else's property] does damage. TABLE XII (Crimes) If a slave has committed theft or harm…Someone who has brought a false claim shall be brought before three judges. Nasakop din ang Greece. Laban para sa Magna Graecia. Oscan. Italy Noong 279 BCE. *Greeks – Haring Pyrrhus. Tumulong si Alexander II ng Epirus na anak ni Labanan sa Asculum. 150. and shall pay a double penalty or be sent to death if he cannot do the time. Italy Noong 275 BCE. Tarentum. Sagupaan ng Rome at Greece. *Epirus. *Romans – Consul Publius Decius Mus *Greeks – Haring Pyrrhus *Tarantine.

Nakaharap ng mga Romano ang mga Carthagenian na taga Carthage . Noong 275 BCE. lumaganap ang kapangyarihang Romano magmula sa Ilog Tiber hanggang sa kabuuan ng Italy. sinakop ng Rome mula Pisa at (Tunisia) sa Sicily. sila ang naging pinakamahirap na nakalaban ng mga Romano. Sa ganitong sistema. Ang mga hukbong nagapi ay nagiging karagdagang mandirigma. Nagiging kaanib ng Rome ang nagagaping kaaway at nagiging kolonya ito.Lumaganap ang kapangyarihan ng Rome pagkatapos ng labanan sa Beneventum. Ariminium (Hilaga) hanggang sa Kipot ng Messina (Timog).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful