Másodfokú egyenlőtlenségek

1. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok
halmazán!
2
x x 6 0 − − <
A legkönnyebb félig grafikusan megoldani. Fogalmazzuk át
a feladatot!
Hol negatív az f(x) = x
2
– x – 6 függvény értéke?
A főegyüttható pozitív (a = 1 > 0 ) ezért a parabola felfelé
nyílik. Keressük meg a zérushelyét, és vázoljuk a függvény
grafikonját!
2
1
1;2
2
x x 6 0
x 3
1 1 24 1 5
x
x 2 2 2
− − <
· ¹ t + t
· · ·
'
· −
¹
A függvény értéke a két zérushely között negatív:
2 x 3 − < < ( ]-2 ;3[ )
2. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget az egész
számok halmazán!
2
x 4x 5 0 − − ≥
2
1;2
1
2
x 4x 5 0
4 16 20 4 6
x
2 2
10
x 5
2
2
x 1
2
− − ≥
t + t
· ·
· ·
· − · −
x 1 x 5 ≤ − ∨ ≥
( ] ] [ [ ; 1 5; −∞ − ∞ U )
3. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok
halmazán!
( ) ( ) ( )
2
2 3x x 1 4 x 2 − − − < − − −
Előbb rendezzük az egyenlőtlenséget!
( ) ( ) ( )
( )
2
2
x 4x 4
2
2
2
1;2
2 3x x 1 4 x 2
2 3x x 1 4 x 4x 4
3 4x 8 x 4x
x 8x 11 0
8 64 4 11 8 20 8 2 5
x 4 5
2 2 2
− +
− − − < − − −
− − + < − − + −
− < − − +
− + <
t − ⋅ t t
· · · · t
142 43
4 5 x 4 5 − < < +
4. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget az egész
számok halmazán!
2
2
0
x 4x 5

− −
A számláló pozitív szám. A tört értéke akkor lesz negatív,
ha a nevező értéke negatív (
( )
( )
+

).
( )
2 2
1
1;2
2
x 4x 5 0 x 4x 5 0!
10
x 5
4 16 20 4 6
2
x
2 2 2
x 1
2
− − < − − ≠
¹
· ·
¹
t + t ¹
· · ·
'
¹
· − · −
¹
¹
1 x 5 − < <
Az egyenlőtlenség egész megoldásai: 0; 1; 2; 3; 4
5. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok
halmazán!
2
2
0
x 4x 5


− −
A számláló negatív szám. A tört értéke akkor lesz negatív,
ha a nevező értéke pozitív (
( )
( )

+
).
( )
2 2
1
1;2
2
x 4x 5 0 x 4x 5 0!
10
x 5
4 16 20 4 6
2
x
2 2 2
x 1
2
− − > − − ≠
¹
· ·
¹
t + t ¹
· · ·
'
¹
· − · −
¹
¹
x 1 vagy 5 x < − <
6. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget az egész
számok halmazán!
2
2
0
x 4x 5

− −
A számláló pozitív szám. A tört értéke akkor lesz pozitív, ha
a nevező értéke pozitív (
( )
( )
+
+
).
( )
2 2
1
1;2
2
x 4x 5 0 x 4x 5 0!
10
x 5
4 16 20 4 6
2
x
2 2 2
x 1
2
− − > − − ≠
¹
· ·
¹
t + t ¹
· · ·
'
¹
· − · −
¹
¹
x 1 vagy 5 x < − <
Az egyenlőtlenség egész megoldásai: 0; 1; 2; 3; 4
7. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget az egész
számok halmazán!
2
2
0
x 4x 5


− −
A számláló negatív szám. A tört értéke akkor lesz pozitív,
ha a nevező értéke negatív (
( )
( )


).
( )
2 2
1
1;2
2
x 4x 5 0 x 4x 5 0!
10
x 5
4 16 20 4 6
2
x
2 2 2
x 1
2
− − < − − ≠
¹
· ·
¹
t + t ¹
· · ·
'
¹
· − · −
¹
¹
1 x 5 − < <
8. Mely valós x értékekre teljesül a következő
egyenlőtlenség?
2
2
x 8x 7
0
x 12x 20
− +
<
− +
I. megodás:
1. eset:
( )
( )
+

x
2
– 8x +7 > 0 és x
2

12x +20 < 0
2
1
1;2
2
x 8x 7 0
x 7
8 64 28
x
x 1 2
− + >
· ¹ t −
· ·
'
·
¹
x < 1 vagy 7 < x
2
1
1;2
2
x 12x 20 0
x 10
12 144 80
x
x 2 2
− + <
· ¹ t −
· ·
'
·
¹
2 < x < 10
Keressük meg a közös részt!
7 x 10 < <
2. eset:
( )
( )

+
x
2
– 8x +7 < 0 és x
2

12x +20 > 0
1 < x < 7 x < 2
vagy 10 < x
1 x 2 < <
II. megoldás:
Megkeressük a zérushelyeket és ábrázoljuk a
függvényértékek előjelét számegyenesen!
2
1
1;2
2
x 8x 7 0
x 7
8 64 28
x
x 1 2
− + ·
· ¹ t −
· ·
'
·
¹
2
1
1;2
2
x 12x 20 0
x 10
12 144 80
x
x 2 2
− + ·
· ¹ t −
· ·
'
·
¹
9. Mely valós x értékekre teljesül a következő
egyenlőtlenség? Mely pozitív x helyeken teljesül a
következő egyenlőtlenség?
2
2
2x 6x 36
0
2 x x
− −

− −
I. megodás:
1. eset:
( )
( )
+

2x
2
– 6x – 36 ≥ 0 és
– x
2
– x + 2 < 0
2
1
1;2
2
2x 6x 36 0
x 6
6 36 288
x
x 3 4
− − >
· ¹ t +
· ·
'
· −
¹
2
1
1;2
2
x x 2 0
x 2
1 1 8
x
x 1 2
− − + <
· − ¹ t +
· ·
'
· −
¹
x ≦ – 3 vagy 6 ≦ x x< – 2 vagy 1 < x
x 3 vagy 6 x ≤ − ≤
A pozitív megoldások: 6 ≦ x
2. eset:
( )
( )

+
2x
2
– 6x – 36 ≦ 0 és
– x
2
– x + 2 > 0
– 3 ≦ x ≦ 6
– 2 < x < 1
2 x 1 − < <
A pozitív megoldások: 0 ≦ x < 1
II. megoldás:
2
1
1;2
2
2x 6x 36 0
x 6
6 36 288
x
x 3 4
− − ·
· ¹ t +
· ·
'
· −
¹
2
1
1;2
2
x x 2 0
x 2
1 1 8
x
x 1 2
− − + ·
· − ¹ t +
· ·
'
· −
¹
x 3 vagy 6 x vagy 2 x 1 ≤ − ≤ − < <
10. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a negatív
számok halmazán!
2
x 4
0
6 5x x

>
− −
1. eset
( )
( )
+
+
x 4 0
x 4
− >
>
é
s
2
1
1;2
2
x 5x 6 0
x 6
5 25 24 5 7
x
x 1 2 2
− − + >
· − ¹ t + t
· · ·
'
· − −
¹
– 6 < x < 1
Nincs közös rész.
2. eset
( )
( )


x – 4 < 0 és – x
2
– 5x + 6
< 0
x < 4 x < – 6 vagy
1 < x
x < 6 vagy 1 < x < 4 −
A negatív számok halmazára a megoldás x < – 6.
II. megoldás:
x – 4
< 0
2
1
1;2
2
x 5x 6 0
x 6
5 25 24 5 7
x
x 1 2 2
− − + ·
· − ¹ t + t
· · ·
'
· − −
¹
x < 6 vagy 1 < x < 4 −
A negatív számok halmazára a megoldás x < – 6.
11. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós
számok halmazán!
x 2
1
x 3 x 3
− ≥
− −
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
2 2
x 2
1
x 2 x 3
x x 3 2 x 2
1 0
x 2 x 3 x 2 x 3
x 3x 2x 4 x 5x 6
0
x 2 x 3
2
0
x 2 x 3
2 0 x 2 x 3 0
− ≥
− −
− −
− − ≥
− − − −
− − + − + −

− −


− −
− < ⇒ − − <
2 x 3 < <
12. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós
számok halmazán! A
11
3;
2
1

1
¸ ]
intervallum hozzá tartozik-e a
megoldáshalmazhoz?
2
2
x 25
0
x 9x 18


− +
I. megoldás:
1. eset:
( )
( )

+
2
2
x 25 0
x 25
x 5
5 x 5
− ≤


− ≤ ≤
é
s
2
1
1;2
2
x 9x 18 0
x 6
9 81 4 1 18
x
x 3 2
− + >
· ¹ t − ⋅ ⋅
· ·
'
·
¹
x < 3 vagy 6 < x
5 x 3 − ≤ <
2. eset:
( )
( )
+

2
2
x 25 0
x 25
x 5
x 5 vagy x 5
− ≥


≤ − ≥
é
s
2
x 9x 18 0 − + <
3 < x < 6
5 x 6 ≤ <
A
11
3;
2
1

1
¸ ]
intervallum nem tartozik hozzá a
megoldáshalmazhoz.
II. megoldás:
2
2
x 25 0
x 25
x 5
x 5
− ·
·
·
· t
2
1
1;2
2
x 9x 18 0
x 6
9 81 4 1 18
x
x 3 2
− + ·
· ¹ t − ⋅ ⋅
· ·
'
·
¹
5 x 3 vagy 5 x 6 −≤< ≤<
A
11
3;
2
1

1
¸ ]
intervallum nem tartozik hozzá a
megoldáshalmazhoz.
13. Mi a következő egyenlőtlenség valós megoldáshalmazának és a
[–2; 3] intervallumnak a közös része?
Mi az egyenlőtlenség megoldása az egész számok halmazán?
2
2
x 5x 4
0
x 6x 5
+ +
<
− +
2
1
1;2
2
x 5x 4 0
x 1
5 25 16
x
x 4 2
+ + ·
· − ¹ − t −
· ·
'
· −
¹
2
1
1;2
2
x 6x 5 0
x 5
6 36 20
x
x 1 2
− + ·
· ¹ t −
· ·
'
·
¹
4 x 1 vagy 1 x 5 − < < − < <
A megoldás közös része a [–2; 3] intervallummal:
2 x 1 1 x 3 − ≤ < − < ≤
Az egész számok halmazán a megoldás: –3; –2; 2; 3; 4

Oldja meg a következő egyenlőtlenséget az egész számok halmazán! 2 ≤0 x 2 − 4x − 5 A számláló pozitív szám.2 = 4− 5 < x< 4+ 5 4. ( −) . ∞[ ) 3. − 1] U[ 5.x ≤ −1 ∨ x ≥ 5 ( ] −∞ . Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! ( 2 − 3x ) − ( x − 1) < −4 − ( x − 2 ) 2 Előbb rendezzük az egyenlőtlenséget! x ( 2 − 3x ) − ( x − 1) < −4 − (1 − 232 ) 42 4 ( x − 4x + 4) 2 2 − 3x − x + 1 < −4 − x 2 + 4x − 4 3 − 4x < −8 − x 2 + 4x x 2 − 8x + 11 < 0 8 ± 64 − 4 ⋅ 11 8 ± 20 8 ± 2 5 = = = 4± 5 2 2 2 x1. ( +) ha a nevező értéke negatív ( ). A tört értéke akkor lesz negatív.

( +) . ha ( +) a nevező értéke pozitív ( ). A tört értéke akkor lesz pozitív. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! −2 ≤0 2 x − 4x − 5 A számláló negatív szám.2 10   x1 = 2 = 5 4 ± 16 + 20 4 ± 6  = = = 2 2  x = − 2 = −1  2  2 Az egyenlőtlenség egész megoldásai: 0.2 10   x1 = 2 = 5 4 ± 16 + 20 4 ± 6  = = = 2 2  x = − 2 = −1  2  2 x < −1 vagy 5 < x 6.x 2 − 4x − 5 < 0 (x 2 − 4x − 5 ≠ 0! ) −1< x < 5 x1. 4 5. ( +) x 2 − 4x − 5 > 0 (x 2 − 4x − 5 ≠ 0! ) x1. A tört értéke akkor lesz negatív. ( −) ha a nevező értéke pozitív ( ). Oldja meg a következő egyenlőtlenséget az egész számok halmazán! 2 ≥0 2 x − 4x − 5 A számláló pozitív szám. 3. 2. 1.

megodás: ( +) 1. 1. ( −) ha a nevező értéke negatív ( ). 2. eset: ( −) 12x +20 < 0 x2 – 8x +7 > 0 és x2 – .x 2 − 4x − 5 > 0 (x 2 − 4x − 5 ≠ 0! ) x1. Mely valós x értékekre teljesül a következő egyenlőtlenség? x 2 − 8x + 7 <0 x 2 − 12x + 20 I. 4 7.2 10   x1 = 2 = 5 4 ± 16 + 20 4 ± 6  = = = 2 2  x = − 2 = −1  2  2 −1< x < 5 8.2 10   x1 = 2 = 5 4 ± 16 + 20 4 ± 6  = = = 2 2  x = − 2 = −1  2  2 x < −1 vagy 5 < x Az egyenlőtlenség egész megoldásai: 0. ( −) x 2 − 4x − 5 < 0 (x 2 − 4x − 5 ≠ 0! ) x1. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget az egész számok halmazán! −2 ≥0 2 x − 4x − 5 A számláló negatív szám. 3. A tört értéke akkor lesz pozitív.

2 = 8 ± 64 − 28  x1 = 7 = 2  x2 = 1 x 2 − 12x + 20 < 0 x1. eset: ( −) ( +) és x2 – x<2 x2 – 8x +7 < 0 12x +20 > 0 1<x<7 vagy 10 < x 1< x < 2 .x 2 − 8x + 7 > 0 x1.2 = 12 ± 144 − 80  x1 = 10 = 2  x2 = 2 x<1 vagy 7<x 2 < x < 10 Keressük meg a közös részt! 7 < x < 10 2.

megoldás: Megkeressük a zérushelyeket és ábrázoljuk a függvényértékek előjelét számegyenesen! x 2 − 8x + 7 = 0 8 ± 64 − 28  x1 = 7 = 2  x2 = 1 x 2 − 12x + 20 = 0 x1.2 = x1. Mely valós x értékekre teljesül a következő egyenlőtlenség? Mely pozitív x helyeken teljesül a következő egyenlőtlenség? 2x 2 − 6x − 36 ≤0 2 − x − x2 I.2 = 12 ± 144 − 80  x1 = 10 = 2  x2 = 2 9.2 = x1. megodás: ( +) 1. eset: ( −) 2x2 – 6x – 36 ≥ 0 –x –x+2<0 2 és − x2 − x + 2 < 0 1 ± 1 + 8  x1 = −2 = −2  x2 = 1 2x − 6x − 36 > 0 6 ± 36 + 288  x1 = 6 = 4  x 2 = −3 2 x1.2 = .II.

2 = x1.2 = .x≦–3 vagy 6≦x x< – 2 vagy 1<x x ≤ − 3 vagy 6 ≤ x A pozitív megoldások: 6 ≦ x 2. eset: 2 ( −) ( +) és 2x2 – 6x – 36 ≦ 0 –x –x+2>0 –3≦x≦6 –2<x<1 −2 < x < 1 A pozitív megoldások: 0 ≦ x < 1 II. megoldás: 2x 2 − 6x − 36 = 0 6 ± 36 + 288  x1 = 6 = 4  x 2 = −3 − x2 − x + 2 = 0 1 ± 1 + 8  x1 = −2 = −2  x2 = 1 x1.

Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a negatív számok halmazán! x−4 >0 6 − 5x − x 2 1. . eset x−4>0 x>4 ( +) ( +) é s − x 2 − 5x + 6 > 0 5 ± 25 + 24 5 ± 7  x1 = −6 = = −2 −2 x2 = 1 x1.x ≤ − 3 vagy 6 ≤ x vagy −2 < x < 1 10.2 = –6<x<1 Nincs közös rész.

2. megoldás: x–4 <0 − x 2 − 5x + 6 = 0 5 ± 25 + 24 5 ± 7  x1 = −6 = = −2 −2 x2 = 1 x1. 11. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! x 2 − ≥1 x−3 x−3 .2 = x < − 6 vagy 1 < x < 4 A negatív számok halmazára a megoldás x < – 6. eset <0 ( −) ( −) x–4<0 x<4 és – x2 – 5x + 6 x < – 6 vagy 1<x x < − 6 vagy 1 < x < 4 A negatív számok halmazára a megoldás x < – 6. II.

eset: ( +) x 2 − 25 ≤ 0 x 2 ≤ 25 x ≤5 −5 ≤ x ≤ 5 é s x 2 − 9x + 18 > 0 9 ± 81 − 4 ⋅ 1⋅ 18  x1 = 6 = 2  x2 = 3 x1. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós 11  számok halmazán! A  −3. megoldás: ( −) 1.  intervallum hozzá tartozik-e a 2  megoldáshalmazhoz? x 2 − 25 x 2 − 9x + 18 ≤0 I.2 = .x 2 − ≥1 x−2 x−3 x ( x − 3) − 2 ( x − 2) − 1≥ 0 ( x − 2) ( x − 3) ( x − 2) ( x − 3) x 2 − 3x − 2x + 4 − x 2 + 5x − 6 ≥0 ( x − 2) ( x − 3) −2 ≥0 ( x − 2) ( x − 3) −2 < 0 ⇒ ( x − 2 ) ( x − 3 ) < 0 2<x<3 12.

 intervallum nem tartozik hozzá a 2  megoldáshalmazhoz. megoldás: x 2 − 25 = 0 x 2 = 25 x =5 x = ±5 x1. eset: ( +) ( −) −5 ≤ x < 3 x 2 − 25 ≥ 0 x 2 ≥ 25 x ≥5 x ≤ − 5 vagy x ≥ 5 é s x 2 − 9x + 18 < 0 3<x<6 5≤x<6 11  A  −3.2 = 9 ± 81 − 4 ⋅ 1⋅ 18  x1 = 6 = 2  x2 = 3 x 2 − 9x + 18 = 0 . II.x < 3 vagy 6 < x 2.

2 = x1. 4 .  intervallum nem tartozik hozzá a 2  megoldáshalmazhoz. Mi a következő egyenlőtlenség valós megoldáshalmazának és a [–2. 3] intervallummal: −2 ≤ x < −1 1< x ≤ 3 Az egész számok halmazán a megoldás: –3. 3] intervallumnak a közös része? Mi az egyenlőtlenség megoldása az egész számok halmazán? x 2 + 5x + 4 <0 x 2 − 6x + 5 x 2 + 5x + 4 = 0 −5 ± 25 − 16  x1 = −1 = 2  x 2 = −4 x 2 − 6x + 5 = 0 6 ± 36 − 20  x1 = 5 = 2  x2 = 1 x1. 13. –2. 2.2 = −4 < x < −1 vagy 1< x < 5 A megoldás közös része a [–2.− < 3 ≤g 5 x 6 ≤x 5 v< ay 11  A  −3. 3.