P. 1
Pro Forma Major PA Mac 07

Pro Forma Major PA Mac 07

|Views: 1,159|Likes:
Published by Syafeez Izuan

More info:

Published by: Syafeez Izuan on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • Kod Kursus PIM3102
 • Kod Kursus PIM3104
 • Kod Kursus PIM3105
 • Kod Kursus PIM3106
 • Kod Kursus PIM3107
 • Kod Kursus PIM3108
 • Kod Kursus PIM3109
 • Kod Kursus PIM3110
 • Kod Kursus PIM3111
 • Kod Kursus PIM3112
 • Kod Kursus PIM3113
 • Kod Kursus PIM3114

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction To Islamic Education Curriculum) PIM3101 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah s.a.w., Khulafa’ Al-Rasyidin dan di Malaysia. 2. Menganalisis sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. 3. Menghurai sukatan pelajaran dan pelaksanaan Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu dan model-model program j-QAF.

Sinopsis

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru, pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discussed the Islamic education development, the new and old curriculum comparison analysis, the usage of text books and Teachers Guide Book, the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One, and the implementation of “ j-QAF”program.

1

Tajuk
1

Kandungan
Perkembangan Pendidikan Islam.  Zaman Rasulullah s.a.w.  Zaman Khuluafa’ al-Rasyidin Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia hingga kini.  Sebelum merdeka  Selepas merdeka Analisis perbandingan kurikulum lama dan kurikulum baru Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Matlamat  Falsafah  kandungan Analisis kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR  Pengenalan  Falsafah  Matlamat  Objektif  Kepentingan  Kandungan Pengenalan Buku Teks dan Buku Panduan Guru dan kaitan dengan sukatan pelajaran  Konsep  Kandungan  Penggunaan  Keberkesanan Pelaksanaan Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu  Konsep  Kandungan  Pelaksanaan  Penilaian Pengenalan Pendidikan Islam j-QAF  Pengenalan  Objektif  Matlamat  Kandungan Kurikulum  Pelaksanaan

Jam
6

2

6

3

6

4

6

5

6

6

6

7

3

2

Tajuk
8

Kandungan
Model-model dalam program j-QAF dan Pelaksanaannya      Model Tasmik Model Enam Bulan Khatam Al-Quran Model Pemulihan Jawi Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi Model Bestari solat (Kokurikulum) Jumlah

Jam

6

45 50 % 50 %

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

Rujukan Asas

Abdullah Ishak,Dr. (1989) Sejarah perkembangan pelajaran pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah, Badan Dakwah dan Kebajikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Sukatan pelajaran sekolah rendah pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia (2005) J-QAF panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran dan pembelajaran

Rujukan Tambahan

Al-Syaibani. Mohd Omar Al-Toumi (1991). Falsafah pendidikan Islam. Terjemahan Dr. Hassan Langgulang.Shah Alam: Hizbi Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR tahun 1-6. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1-6. Kementerian Pendidikan Malaysia Panduan pelaksanaan pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Buku Panduan Perlaksanaan dan Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004). Dasar,

Ismail Ab. Rahman.(1993). Pendidikan Islam Malaysia. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

3

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) PIM3102 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Membanding beza antara strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 2. Mengaplikasi pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. Sinopsis Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran, pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. The course focuses on strategy, approach, methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field.

4

 Jenis-jenis strategi dan pendekatan.  Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran. Kaedah dan teknik pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. Prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam.Tajuk 1 Kandungan Teori Analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Ayat Bacaan  Ayat Hafazan  Ayat Kefahaman dan pembelajaran Jam 4 2 8 3 Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran:  Asas Ulum Syar’ yyah.  Adab dan Akhlak Islamiah.    Perancangan Pelaksanaan Penilaian JUMLAH 8 4 5 5 5 30 1 Amali Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran:  Asuhan Tilawah Al-Quran Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran:  Asas Ulum Syariah Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran:  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi Jumlah Jumlah Keseluruhan 10 2 10 3 10 30 60 5 .  Pelajaran Jawi.  Mudah kepada susah  Diketahui kepada belum diketahui  Maujud kepada mujarrad  Khusus kepada umum  Dekat kepada jauh Panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang.

Hassan Langgulung. Kuala Lumpur Abdul Qadir Ahmad. (1991) Asas-asas Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Pendidikan Islam kaedah dan teknik pengajaran. Mohd. Abdullah Amin.Razak Habib (1995). (1984). Petaling Jaya : International Book Service 6 . Zohir Ahmad (2003) PEDAGOGI: Strategi dan teknik mengajar berkesan. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Rashidi Azizan dan Abd. Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah.Turuq ta’ alim al-tarbiyah al-Islamiyah. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam Tahun 1–6 Mohd. Saleh.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40 % Rujukan Asas Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Rohizani Yaakub. Shah Alam . Ahmad. Kajang : Masa Enterprise Zawawi Hj. Terjemahan Mohd Romzi Omar. Bhd Rujukan Tambahan Shabuddin Hashim. Pengajaran dalam Bilik Darjah. (1994). kurikulum bersepadu sekolah rendah. pendidikan Islam. falsafah. Pendidikan Islam. pedagogi dan metodologi ( 1997). Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. 1980. Kuala Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd Al-Nu’ my. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Pendidikan dan pembangunan suatu perspektif bersepadu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Mohd. Kamal Hassan Dr. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dr. Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibnu khaldun dan al-Qabasi. (1988).

Mengelola pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dengan betul. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat AlQuran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. 3. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Al-Quran.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Al Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education For Primary School) PIM3103 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. 2. It also discusses the strategy. This course focuses on introduction to Al-Quran education. 7 . penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan AlQuran. application ‘ tajwid’rules in reciting. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. lesson planning and teachinglearning of al Quran. memorizing and interpreting of the Quran verses. Kursus ini juga membincangkan strategi.

Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada Al-Quran  Rasm Uthmani  Jenis bacaan Al-Quran  Adab dengan Al-Quran Aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Quran  Hukum Tajwid.  Juz Amma  Surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah Tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Pengenalan surah  Huraian  Pengajaran Aplikasi strategi pengajaran asuhan tilawah AlQuran  Ayat bacaan  Ayat hafazan  Ayat kefahaman Penyediaan rancangan pengajaran asuhan tilawah Al-Quran  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran asuhan tilawah al Quran Jam 7 2 10 3 10 4 6 5 6 6 6 Jumlah 45 8 .

Dr. Al-muwajjah al-fanni fi-turuq at. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (2004). Anwar al-tanzil wa asrar al-ta’ . Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994). Shah Alam . Selangor : Fajar Bakti Sdn. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Yusuf Qardawi. Beirut . Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Terj. Jakarta: Gema Insani 9 . (1999). Saleh. pedagogi dan metodologi ( 1997). Pendidikan Islam. j-QAF: Panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran & pembelajaran. falsafah. Nasir al-Din Abi Abdullah bin Umar bin Muhamad alSyarazi . ah Al-Baidhawi . (1985). Kaifa nata’ amul ma’ al-Quran al-karim a (berinteraksi dengan Al-Quran).‘ ilmi tajwid. Abd. Fathul al-majid fi al. Bhd.tadris. Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. wil Kementerian Pelajaran Malaysia. Qahirah: Tab’ Hijazi. Abdul Hayyie Al-Kattani. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Abdullah Basmih.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd.Halim Ibrahim (1968).Tafsir pimpinan al-rahman kepada pengertian al-Quran. Kaedah dan teknik pengajaran menurut Ibnu Khaldun dan al-Qabishi. Dar Sadir. Misr: Darul Ma’ arif Al-Husaini Muhammad Ali Khalaf.

penyediaan rancangan. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 10 . and teaching practical. Menghurai konsep Aqidah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. 2. Mengelola pengajaran dan pembelajaran Aqidah berkesan dan menarik.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education For Primary School) PIM3104 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 3. Menganalisis dan menghurai kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. lesson plans. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah.

6 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Aqidah Tahun 1-6.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi Pengajaran & Pembelajaran Aqidah Tahun 1.6.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran Akidah Jam 5 2 5 3 10 4 6 5 4 6 15 Jumlah 45 11 .  Definisi  Kedudukan Aqidah dalam Islam Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.Tajuk 1 Kandungan Pengenalan konsep Aqidah dalam Islam.

Nahwa tauhid al-fikri al-tarbawi fi al-‘ alam al-Islami. Abdul Qadir Ahmad. pedagogi dan metodologi ( 1997). Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. Shah Alam . Falsafah rukun Islam. Muhammad Fadhil (1982). Rujukan Tambahan Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. (1980). Pendidikan Islam. Al-Jamali.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Tunisia: Dar Tunisia al-Nasyari 12 . Kuala lumpur: DBP. Saleh. falsafah. Bhd. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR Kementerian Pendidikan Malaysia. Mesir: Maktabah an-Nadhah. Singapura : Pustaka Nasional. Turuq al-ta`lim al-tarbiyah Islamiyah. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibnu khaldun dan al-qabishi. Budiman Radhi (1983). Kementerian Pendidikan Malaysia. Cetakan Kedua.

Mengelola pengajaran dan pembelajaran ibadah yang berkesan dan menarik. and teaching practical. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. Menganalisis dan menghurai kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Menghurai konsep ibadah dalam Islam. penyediaan rancangan. 13 . 3. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. lesson plans.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education For Primary School) PIM3105 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. The course focuses on clarifying the concept of ‘ Ibadah’in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. 2. menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

 Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran Ibadah Jam 5 2 5 3 10 4 6 5 4 6 15 Jumlah 45 14 .  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .Tajuk 1 Kandungan Pengenalan konsep ibadah dalam Islam.6.  Definisi konsep ibadah  Ibadah dan adat  Kesan ibadah Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002).Turq ta’ alim Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah al-tarbiyah al-Islamiyah.(1980). 15 .. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Idris Ahmad.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Kementerian Pendidikan Malaysia. falsafah. Fiqh syafii. Syed Sabiq. (1989). Jilid 1. Bhd. Fikh sunnah.H.Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Pendidikan Islam. (Terjemahan). Shah Alam . S. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Saleh. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR Kementerian Pendidikan Malaysia. pedagogi dan metodologi ( 1997). Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. (1987). Kuala Lumpur: Pustaka Al-Azhar. Abdul Qadir Ahmad..

Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. lesson plans and teaching practical. Menghurai konsep sirah dalam Islam. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. Menganalisis dan menghurai kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education For Primary School) PIM3106 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. The course focuses on clarifying the concept of ‘ Sirah’in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. 3. 2. Mengelola pengajaran dan pembelajaran sirah dengan berkesan dan menarik. 16 . Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam.

Tajuk 1 Kandungan Pengenalan konsep sirah dalam Islam.6.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .  Definisi konsep sirah  Sirah dan sejarah  Kepentingan sirah Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran sirah tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran sirah tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran sirah Jam 5 2 5 3 10 4 6 5 4 6 15 Jumlah 45 17 .

Ahmad Shalaby (1985). Misr: Darul Fikri. Amanah Zuhri (1984). Pendidikan Islam. Pustaka Nasional Muhammad Said Ramadhan Al Buty Dr. Sejarah dan tamadun Islam. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Fajar Bakti Abdul Ghani Shamsuddin (1989).Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Dra. pedagogi dan metodologi ( 1997). Saleh. Sejarah dan kebudayaan Islam . Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Shah Alam . Singapura. Fiq Al Sirah. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Tajdid dalam pendidikan dan masyarakat. 18 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Abdul Rahim Nawab ( 1985). falsafah. Ltd. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Bhd. Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). 12 wanita tauladan.

Mengelola pengajaran berkesan dan menarik.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education For Primary School) PIM3107 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 3. Menghurai konsep akhlak dalam Islam. penyediaan rancangan. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’ . Menganalisis dan menghurai kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 19 . 2. dan pembelajaran akhlak dengan Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. The course focuses on clarifying the concept of ’ akhlak’in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies.

Tajuk 1 Kandungan Pengenalan konsep akhlak dalam Islam.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran akhlak tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran akhlak tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran akhlak Jam 5 2 5 3 10 4 6 5 4 6 15 Jumlah 45 20 .  Definisi konsep akhlak  Akhlak dan moral Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .

Saleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Mohd. Bhd Rujukan Tambahan Abdullah Nasih Uluwan. Muhammad Ali Al-Qutub (1982). Prof. (1986). Ahmad Amin.Tafsir pimpinan Al-Rahman kepada pengertian al-Quran. falsafah. 1985. Cetakan pertama. Akhlak muslim. Shah Alam .(1988). Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri.Dr. Petaling Jaya. pedagogi dan metodologi ( 1997). Abdul Rahman Aroff. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar. Etika (ilmu akhlak). Al-Abrasyi. Fajar Bakti. Abdullah Siddik. Pengenalan pendidikan moral. Pendidikan anak-anak dalam Islam. Muhammed Uthman El-Muhammady. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Mohd Attiyah (tt). Abdullah Basmih. Kuala Lumpur. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Attarbiah wa at-ta’ alim. Semarang: Penerbit CV. Akhlak dalam Islam.(1975).(1984).Victor Agencie Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sepuluh shahabat dijamin ahli syurga (Terjemahan).Jakarta: Bulan Bintang. Toha Putra. Pendidikan Islam. Pustaka Nasional.Kaherah: Isa alBabi al-habibi wa syurakahu. (1991). Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Islam dan ilmu pengetahuan. 21 .Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Muhammad al-Ghazali.

planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. The course focuses on the content analysis on ‘ Jawi’exposure to Arabic . dan moden. Mengelola pengajaran dan pembelajaran Jawi dengan kerkesan. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. 4. 3. kajian teks jawi klasik. menghasilkan pelbagai bahan menggunakan tulisan khat Nasakh dan Riq’ ah. It also discusses the teaching strategies. Menilai bahan teks jawi klasik dan moden. Menganalisis kandungan bidang Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 2. according to the Islamic education syllabus for primary schools.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching For Primary School) PIM3108 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 22 . calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. pendedahan secara amali penulisan khat. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan.

 Abjad  Ejaan Kemahiran menulis khat.6.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Kajian teks jawi klasik dan moden.  Konsep pemulihan  Perancangan Amali pengajaran Jawi.Tajuk 1 Kaundungan Pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan Pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .  Kelas biasa  Kelas pemulihan Jumlah Jam 2 2 6 3 6 4 8 5 6 6 4 7 6 8 7 45 23 .  Nasakh  Riq’ ah Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran jawi  Kelas biasa  Kelas pemulihan Penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran jawi  Semester  Mingguan  Harian Kelas pemulihan jawi (j-QAF).

Jawi untuk maktab perguruan. Daftar kata bahasa Melayu rumi-sebutanjawi. Pedagogi asas pendidikan.) Ahdath al-turuq li dirasati wa al-tahsin khat annasakh. Husin. Sina. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka 24 . Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah.t. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam tahun 1–6 Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Ahmad Sabri Zaid (t. Kamarudin Hj.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas ________________ (2004). kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Kementerian Pelajaran Malaysia (2005) J-QAF panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran dan pembelajaran Muhamad Sabudin Tamsir (1985). Kaherah: Maktabah Ibn. Pengayaan Dan Isu Pendidikan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Petaling Jaya: Fajar Bakti Rujukan Tambahan Kementerian Pendidikan Malaysia Panduan pelaksanaan pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu Mak Song Sang (1990). Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Pemulihan.

dan amali. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. Menganalisis konsep dan kemahiran-kemahiran asas dalam pengajaran mikro. perancangan. kemahiran asas. Membina bahan sumber pengajaran Pendidikan Islam. planning. The course emphasizes on topic selecting. 2. Mengaplikasi kemahiran-kemahiran asas dalam pengajaran mikro dan makro. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. 3. Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 25 . basic skills. 4.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro. Micro And Macro Teaching In Islamic Education) PIM3109 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. and practical. Mengurus penggunaan bahan sumber pengajaran Pendidikan Islam dengan cekap dan berkesan. Makro Pendidikan Islam (Resource Management. building and using resources in teaching and learning of Islamic education.

 Kategori bahan  Keberkesanan bahan Aplikasi Bahan Sumber Pendidikan Islam Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.  Perancangan  Aplikasi  Integrasi TMK dalam Pendidikan Islam  Penilaian keberkesanan bahan Pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam  Konsep  Kemahiran asas Perancangan pengajaran mikro     Asuhan Tilawah al-Quran Asas Ulum Syariah Adab dan Akhlak Islamiah Pelajaran Jawi makro Jam 1 7 2 8 3 5 4 5 5 Perancangan dan bidang pengajaran Pendidikan Islam:  Asuhan Tilawah al-Quran  Asas Ulum Syariah  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi Jumlah 5 30 1 Amali Pembinaan bahan sumber  Bahan cetak  Bahan bukan cetak 10 2 Amali pengajaran mikro  Aplikasi kemahiran pengajaran mikro dalam bidang: .Pelajaran Jawi 26 10 .Asuhan Tilawah al-Quran .Tajuk Kandungan Teori Pemilihan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Mengikut Bidang.Asas Ulum Syariah .Adab dan Akhlak Islamiah .

Mohd Zohir Ahmad (2003). Rohizani Yaakub. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Berkesan. 1980. Shabuddin Hashim. Pendidikan Islam kaedah dan teknik pengajaran Petaling Jaya : International Book Service 27 .Tajuk 3 Kandungan Amali pengajaran makro dalam bidang:  Asuhan Tilawah al-Quran  Asas Ulum Syariah  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi Jumlah Jumlah Keseluruhan Jam 10 30 60 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Dewan Bahasa dan Pustaka Mohd. Teknologi Pendidikan. Rahman Daud Edusistem (1999).Turuq Ta’ alim al-Tarbiyah al-Islamiyah. Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah Rujukan Tambahan Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Pengajaran dalam bilik darjah. Pendidikan dan pembangunan suatu perspektif bersepadu. (1988).Razak Habib (1995). Mohd. Pedagogi. Fajar Bakti Sdn Bhd Shah Alam Abdul Muttalib Rani (1985). Abd. (1984). pedagogi dan metodologi. Rohizani Yaakub.. Kajang : Masa Enterprise. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Rashidi Azizan dan Abd. kursus iktisas guru-guru agama Islam Kementerian pendidikan Malaysia. Selayang: Abdul Qadir Ahmad. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Ahmad. Kurikulum bersepadu sekolah rendah. PTS Publication & Distributors Sdn Bhd Shahabuddin Hashim. Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah. Dr. Kamal Hassan Dr. Bentong: PTS Publications & Distributor Zawawi Hj. Peranan pengeluaran dan penggunaan alat bantu mengajar dalam pengajaran.

bentuk dan bidang penilaian. types and field of testing. measurement. Menganalisis konsep penilaian dalam Pendidikan Islam. Mengaplikasi dan mentadbir penilaian PAFA panduan PAFA. 2. tables of specification. dan Penilaian PAFA. 28 . It also discuss topics related to item building. pengukuran. membina item soalan dengan tepat mengikut JPU dan melaksanakan proses penilaian dengan teratur.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Penilaian Dalam Pendidikan Islam (Evaluation In Islamic Education) PIM3110 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. The course focuses on concepts. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). and PAFA assessment. assessment and evaluation in Islamic education. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. mengikut buku Sinopsis Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian.

Tajuk 1 Definisi konsep.  Penilaian.  Kepentingan JSU  Komponen  Langkah penyediaan Penilaian PAFA Sekolah Rendah  Tujuan  Peraturan  Pelaksanaan Jumlah Ujian (JSU) 4 3 7 4 6 5 8 6 8 7 4 45 29 .  Definisi  Contoh Bentuk penilaian.  Pengujian.  Tulisan  Lisan  Pemerhatian Bidang Pembelajaran yang diuji:  Penguasaan ilmu  Penguasaan kemahiran  Penghayatan dan amalan Pembinaan Item Pendidikan Islam  Item objektif  Item subjektif Pembinaan Jadual Spesifikasi Pendidikan Islam. Kaundungan Jam 8 2 Penilaian Formatif dan Sumatif dalam pendidikan Islam. contoh dan pelaksanaan.  Pentaksiran.  Pengukuran.

Husin. Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam tahun 1–6 Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Pedagogi. Rohizani Yaakub. Dr. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Buku panduan dan rekod pencapaian penilaian perkara asas fardhu ain Shabuddin Hashim. Dewan Bahasa dan Pustaka. Rujukan Tambahan Kamarudin Hj. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: strategi dan teknik mengajar berkesan. kurikulum bersepadu sekolah rendah. Mohd. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka 30 . Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah. Fajar Bakti Sdn Bhd Shah Alam Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (2002). PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd.Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Ahmad Mohd. pedagogi dan metodologi. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Ee Ah Meng (1990). Pedagogi asas pendidikan. Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah.

dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.. his s “ sahabah”and some Islamic renowned scholars. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) PIM3111 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1.w. Mengumpul dan menyampaikan maklumat pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. 4. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. 2. Menganalisis dan menilai sahsiah Rasulullah s. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s.’ special traits. The course focuses on the “ dakwah” educators and education in the .. Sinopsis Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. 31 . and Islamic Education Managements in Malaysia. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. 3. Islamic educators. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang.w. perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.a. Menghurai konsep dakwah dan pendidikan dalam Islam.a. Menjelaskan ciri-ciri guru cemerlang.a.w.

dan tokoh ilmuan Islam. sebagai seorang pendidik.  Khulafa’ Al-Rasyidin  Khadijah Khuwailid  Aishah Abu Bakar  Imam empat mazhab Sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang  Penampilan diri dan perwatakan  Sikap terhadap tugas  Hubungan inter personal  Kepimpinan Jam 7 2 6 3 6 4 10 5 6 6 Guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia  Etika  Pekeliling dan Akta Pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia  Perjawatan  Kurikulum Jumlah 5 7 5 45 32 .a.Tajuk 1 Kandungan Dakwah dalam pendidikan  Konsep  Peranan guru  Teknik dan kesan Pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan AsSunnah.  Sahsiah diri  Kaedah penyampaian Analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s.  Petikan ayat Al-Quran  Petikan Hadis Analisis sahsiah Rasulullah s.a.w.w.

33 . Asas-asas pendidikan Islam. Batu Cave. Abdul Aziz Mohd. Pendidikan Islam dan peralihan paradigma. Kamarudin Hj. Dr. Selangor. Pustaka Aman.Penilaian Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Hanafi Mohamed. Hasan Langgulung. Pendidikan Islam Malaysia. Rahman (1993). Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah.Prof. Pustaka Ilmi. Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Prof. Rahman. Hasan Langgulung. Hasan Langgulung. Pedagogi asas pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise. Shah Alam: Penerbitan HIZBI. Rujukan Tambahan Hasan Langgulung (1995). Ahmad Mohd. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. (1996) falsafah pendidikan menurut al quran. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr. Ismail Ab. Husin. Mohd Yasin Muda (1993). Prof. Pustaka Aman Ismail Ab. Dr. (1986) Manusia dan pendidikan: satu analisis psikologi dan pendidikan. (1986) Manusia dan pendidikan: satu analisis psikologi dan pendidikan. Kuala Terengganu: Penerbit Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. pedagogi dan metodologi. Drs. Kota Bharu: Pustaka Aman Press. Isu-isu pendidikan Islam di Malaysia: cabaran & harapan.

This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “ Ilmu Kalam” their main topic of . dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. Menilai perbezaan mazhab-mazhab ilmu kalam. 3. and other related issues. discussions. Menganalisis perkara-perkara membatalkan iman. the impact of faith in life. 2. 34 . Membincangkan kesan iman dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. Sinopsis Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. kesan iman dalam kehidupan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Aqidah ( Islamic Faith Studies) PIM3112 3(3+0) 45 jam Bahasa Mekayu Tiada Pertama/Kedua 1. perkara-perkara yang membatalkan iman.

35 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Publisher. Asas-asas fardhu ain.Tajuk 1 Kandungan Pengenalan Mazhab-mazhab Ilmu Kalam. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. Al-iman. Aqidah Islam di dalam Al-Quran.  Individu  Keluarga  Masyarakat  Negara  Profesion Isu-Isu Penyelewengan Dalam Aqidah.  Ahli Sunnah wa al-Jamaah  Muktazilah  Jabariyyah  Qadariyyah Perbincangan Mazhab Ilmu Kalam. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Al-iman wa al-hayat (terjemahan).  Af’ alullah  Af’ ‘ alul ibad  Pengajaran dan kesimpulan Amalan-amalan yang membawa kepada:  Kufur  Syirik  Riddah  Nifaq  Zalim Kesan Iman Dalam Kehidupan. Pengantar aqidah. Muhamad Al-Mubarak (1988). Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Sulaiman Endut (2002).  Khurafat  Ajaran sesat  Ideologi Jumlah Jam 10 2 10 3 10 4 8 5 7 45 Penilaian Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Al-Quran Al-Karim 50 % 50 % Muhammad Sulaiman Yasin (1982). Rujukan Tambahan Abdul Majid Al-Zindani (1996). Yusuf Al-Qardawi (1985).

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kajian Tindakan 1 (Kaedah Kajian) (Action Research Methodology In Islamic Education) PIM3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Memperoleh kemahiran menulis kertas cadangan untuk kajian tindakan. Menganalisis isu-isu semasa dalam pendidikan Islam melalui penyelidikan tindakan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. 6. 5. laporan kajian dan artikel untuk jurnal dalam bidang Pendidikan Islam. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article. 36 . analyzing and interpreting the research data. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. 2. Menjelaskan kaedah-kaedah kajian tindakan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. reka bentuk penyelidikan. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. 3. implementing the research. Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan. prosedur dan etika penyelidikan dalam bidang Pendidikan Islam. analisis data dan intepretasi data. Menerangkan asas-asas penyelidikan termasuk jenis-jenis penyelidikan pendidikan. 4. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. prosedur pengumpulan data.

Kajian naratif 3 3.Penyelidikan asas .Kajian etnografi .Kajian tinjauan . Prosedur penyelidikan pendidikan  Menyatakan masalah kajian  Menetapkan objektif kajian  Membentuk soalan kajian  Menghasilkan hipotesis kajian  Melakukan tinjauan literatur  Merancang kaedah kajian  Mereka bentuk kajian  Menentukan prosedur persampelan  Membina instrumen kajian  Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian  Menentukan prosedur pengumpulan data  Mengumpul data  Menganalisis data 37 3 .Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan  Penyelidikan kuantitatif .Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan .Pendekatan ‘ interpretive’ .Penyelidikan tindakan .Penyelidikan gunaan . .Pendekatan ‘ positivist’ .Kajian kes .Pendekatan ‘ critical’  Pendekatan penyelidikan di sekolah .Tajuk 1.Pendekatan kualitatif Etika dalam penyelidikan pendidikan . Jenis-jenis penyelidikan .Kod etika penyelidikan Jam 3  2. Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan  Tujuan penyelidikan dalam pendidikan  Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan  Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan .Kajian eksperimental .Kajian korelasi  Penyelidikan kualitatif .Pendekatan kuantitatif.Kajian sejarah .Kuasi-eksperimental .

Model Stephen Kemmis . 3 38 . semistruktur. Cadangan kajian tindakan  Fokus kajian / masalah kajian  Soalan kajian  Sumber literatur  Reka bentuk kajian  Subjek kajian  Pelan tindakan  Strategi pengumpulan data  Analisis data  Jadual kerja  Perbelanjaan  Sumber rujukan Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan  Temu bual: Temu bual berstruktur.Kajian tindakan praktikal  Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan:  Mengenal pasti masalah berkaitan amalan  Merancang tindakan  Melaksana tindakan  Mengumpul data  Membuat refleksi terhadap tindakan  Mengambil tindakan susulan  Merancang kitaran kedua 3 5. peserta sebagai pemerhati. Kandungan Membincang hasil kajian Melaporkan kajian Jam Penyelidikan Tindakan  Definisi dan konsep  Ciri-ciri penyelidikan tindakan  Kepentingan penyelidikan tindakan  Model-model kajian tindakan .Model Kurt Lewin Kajian tindakan  Jenis kajian tindakan .Kajian tindakan kritikal . tidak bersetruktur  Pemerhatian: Pemerhati penuh.Model John Elliott .Model Jean mcniff . pemerhatian penuh  Data berbentuk dokumentasi  Triangulasi data kajian 3 7.Model Jack Whitehead . 3 6.Tajuk   4.Model Dave Ebbutt .

Menghuraikan data kajian tindakan  Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal  Menghubungkaitkan data dengan literatur  Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan  Latar belakang kajian  Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian  Sumber literatur  Pelan tindakan  Strategi pengumpulan data 39 3 13. 3   10. median.Tajuk 8. mod. Analisis data kajian tindakan Data kualitatif  Analisis kandungan  Mengkategorikan data  Mengekodkan data  Menyusun data dalam grid analisis  Mengenal pasti tema/corak dan makna 3 11. Kandungan Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan  Senarai semak pemerhatian  Rakaman video dan kaset  Log  Nota lapangan  Fotografi  Portfolio  Borang catatan temu bual  Slid  Laporan jurnal  Diari Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data  Kesahan kajian tindakan: .Kritikan luaran (keaslian data) . sisihan piawai.Kritikan dalaman (ketepatan data) -“ Data triangulation” Etika kajian tindakan Keupayaan data kajian digeneralisasi Jam 3 9. 3 . peratusan. min. pekali korelasi 3 12. Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif  Analisis deskriptif: Frekuensi.

D.(1990). London: Jones.R. Mills. London: learning and action research. (2006). skills in school. conducting. Action research. Kandungan Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan Jam Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan  Abstrak  Konteks  Fokus kajian  Pelan tindakan  Pelaksanaan pelan tindakan  Strategi pengumpulan data  Analisis dan penemuan  Refleksi dan implikasi  Tindakan susulan Penyebaran hasil kajian tindakan  Seminar  Penerbitan  Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah 3 15. Educational research. teacher researcher. How to evaluate research in education. USA. Action London: Kogan Page. (2003). J. E. Creswell. J. Research methods in education (5th.E. K. Management Paul Chapman Publishing.). (2005). Planning. McGraw-Hill Education. & Wallen. Ohio: Prentice Hall. L. (2005). & Morrison. (2000). Kembar. W. Shah Alam: Fraenkel. and evaluating quantitative and research. qualitative Rujukan Tambahan Chua. Ohio: Prentice Hall. (2000). N. Y. L. 3 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Cohen. Eds.Tajuk     14. Manion. London: Routledge Falmer. P. Continuum. McGraw-Hill Gillham. B. The research design and interview. (2001). . A guilde for the 40 . Kaedah penyelidikan. G. J.

41 . sembelihan. Sinopsis Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. Islamic economy and management of properties in Islam. The course focuses on Usul Fiqh studies. Membincangan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kaedah Fiqh.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) PIM3114 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. sembelihan. animal slaughtering. 3. Menganalisis dan menilai isu-isu semasa dalam bidang fiqh. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. methodology in fiqh. 2. ekonomi Islam dan pengurusan harta. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Ilmu Usul Fiqh.

 Kaedah 3.kesukaran mengandungi kemudahan. Sembelihan dalam Islam  Konsep  Peraturan  Isu-isu dalam sembelihan  Amali Ekonomi Islam  Sewaan  Gadaian  Perbankan Islam  Takaful Pengurusan harta pesaka dalam Islam  Konsep  Prinsip Isu-isu semasa dalam bidang Fiqh.  Kaedah 5.  Kaedah 4.Tajuk 1 Kandungan Perbincangan Ilmu Usul Fiqh.adat itu boleh dijadikan hukum.setiap perkara mengikut niatnya.  Ekonomi.  Bidang lain.  Kekeluargaan.yakin tidak dihilangkan dengan syak.  Kaedah 2.  Perubatan.  Sosial.  Konsep  Sumber hukum Kaedah Fiqh  Pengenalan  Kaedah 1.kemudaratan harus dihilangkan. Jumlah Jam 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 5 45 42 .

43 . id Aman Press. ad in Abd. Pelajaran fiqh. Fath al-mu’ (terjemahan). Yogyakarta: Menara Kudus. Hassan Salleh (1991). Ilm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kaedah hukum fiqah (terjemahan). Ali Hasan Ahmad (1995). Al-Qawa’ al-fiqhiyyah. Selangor: Pustaka Ilmi. Kota Bharu: Pustaka Rujukan Tambahan Ali As’ (1980). Kuwait: Dar Al-Kuwaitiyah. Wahab Hallaf (1968). usul al-fiqh.Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Syafie Mohd Zain (1976).

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kajian Tindakan II (Pelaporan) (School Based Action Research) PIM 3115 3 (0 + 3) 90 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Sinopsis Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Menjalankan kajian tindakan di sekolah. This course involves skills of carrying out an action research in a school. 44 . 5. Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar. 4. Mengorganisasi seminar kajian tindakan. 3. 2. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Mendokumentasi laporan kajian tindakan.

Tajuk 1 Kandungan Pendahuluan  Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan berasaskan sekolah bagi bidang Reka Bentuk dan Teknologi  Menetapkan jadual kerja pelaksanaan Prosedur mengorganisasi seminar kajian tindakan  Tema  Jawatankuasa kerja  Lokasi  kos  Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian  Merancang pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Prosedur mendokumentasi hasil kajian tindakan  Mengumpul kertas kajian tindakan  Menyunting kertas kajian tindakan  Mendokumentasi hasil kajian tindakan Melaksanakan kajian tindakan berasaskan sekolah  Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan pengajaran dan pembelajaran  Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran  Mengumpul data  Menentukan pelan tindakan  menyediakan kertas cadangan  Menjalankan pelan tindakan  Mengumpul data  Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan  Menganalisis data  Melakukan kajian literatur  Penghuraian data  Refleksi  Membuat rumusan  Mencadangkan pelan tindakan seterusnya  Menulis laporan kajian tindakan Pembentangan hasil kajian tindakan berasaskan sekolah  Mengadakan seminar dan membentangkan hasil kajian berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan  Melengkapkan laporan kajian tindakan dengan rumusan seminar yang diadakan Jumlah Jam 3 2 8 3 4 4 60 5 15 90 45 .

USA. Reston. Shah Alam: Rujukan Tambahan McNiff. 46 . (2006). (2005). M.M.Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus : Peperiksaan akhir : 70 % 30 % Fraenkel. Baltimore: Art Education. London: Sage Publications. Art education: Creating a visual arts research agenda towards the 21st century.A. London: Routledge.(E. Wallen. N.E. London: Paul Chapman Publishing.(1990). Chair) (1996). analysis. and Huberman. NAEA Commission on Research in Art Education. P. an action research Miles. Teaching as learning: approach. How to design and evaluate research in education. J. Chua. (1997) . (1994).Zimmerman.R. VA: National Art Education Association.B. McGraw-Hill Education. Kaedah penyelidikan. Action research and preservice teachers. Y. K.L. McGraw-Hill Jones. J. Management skills in school. Carroll.. Qualitative data second edition. J. (1995).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->