P. 1
Pro Forma Major PA Mac 07

Pro Forma Major PA Mac 07

|Views: 1,159|Likes:
Published by Syafeez Izuan

More info:

Published by: Syafeez Izuan on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • Kod Kursus PIM3102
 • Kod Kursus PIM3104
 • Kod Kursus PIM3105
 • Kod Kursus PIM3106
 • Kod Kursus PIM3107
 • Kod Kursus PIM3108
 • Kod Kursus PIM3109
 • Kod Kursus PIM3110
 • Kod Kursus PIM3111
 • Kod Kursus PIM3112
 • Kod Kursus PIM3113
 • Kod Kursus PIM3114

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction To Islamic Education Curriculum) PIM3101 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai perkembangan Pendidikan Islam zaman Rasulullah s.a.w., Khulafa’ Al-Rasyidin dan di Malaysia. 2. Menganalisis sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. 3. Menghurai sukatan pelajaran dan pelaksanaan Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu dan model-model program j-QAF.

Sinopsis

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru, pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discussed the Islamic education development, the new and old curriculum comparison analysis, the usage of text books and Teachers Guide Book, the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One, and the implementation of “ j-QAF”program.

1

Tajuk
1

Kandungan
Perkembangan Pendidikan Islam.  Zaman Rasulullah s.a.w.  Zaman Khuluafa’ al-Rasyidin Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia hingga kini.  Sebelum merdeka  Selepas merdeka Analisis perbandingan kurikulum lama dan kurikulum baru Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Matlamat  Falsafah  kandungan Analisis kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR  Pengenalan  Falsafah  Matlamat  Objektif  Kepentingan  Kandungan Pengenalan Buku Teks dan Buku Panduan Guru dan kaitan dengan sukatan pelajaran  Konsep  Kandungan  Penggunaan  Keberkesanan Pelaksanaan Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu  Konsep  Kandungan  Pelaksanaan  Penilaian Pengenalan Pendidikan Islam j-QAF  Pengenalan  Objektif  Matlamat  Kandungan Kurikulum  Pelaksanaan

Jam
6

2

6

3

6

4

6

5

6

6

6

7

3

2

Tajuk
8

Kandungan
Model-model dalam program j-QAF dan Pelaksanaannya      Model Tasmik Model Enam Bulan Khatam Al-Quran Model Pemulihan Jawi Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi Model Bestari solat (Kokurikulum) Jumlah

Jam

6

45 50 % 50 %

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

Rujukan Asas

Abdullah Ishak,Dr. (1989) Sejarah perkembangan pelajaran pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah, Badan Dakwah dan Kebajikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Sukatan pelajaran sekolah rendah pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia (2005) J-QAF panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran dan pembelajaran

Rujukan Tambahan

Al-Syaibani. Mohd Omar Al-Toumi (1991). Falsafah pendidikan Islam. Terjemahan Dr. Hassan Langgulang.Shah Alam: Hizbi Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR tahun 1-6. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1-6. Kementerian Pendidikan Malaysia Panduan pelaksanaan pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Buku Panduan Perlaksanaan dan Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004). Dasar,

Ismail Ab. Rahman.(1993). Pendidikan Islam Malaysia. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

3

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) PIM3102 3(2+1) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Membanding beza antara strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 2. Mengaplikasi pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Mengelola sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah mengikut prinsip dan panduan yang betul. Sinopsis Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran, pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. The course focuses on strategy, approach, methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field.

4

 Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran.  Pelajaran Jawi.Tajuk 1 Kandungan Teori Analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Ayat Bacaan  Ayat Hafazan  Ayat Kefahaman dan pembelajaran Jam 4 2 8 3 Kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran:  Asas Ulum Syar’ yyah.  Jenis-jenis strategi dan pendekatan. Prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam.  Mudah kepada susah  Diketahui kepada belum diketahui  Maujud kepada mujarrad  Khusus kepada umum  Dekat kepada jauh Panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang.    Perancangan Pelaksanaan Penilaian JUMLAH 8 4 5 5 5 30 1 Amali Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran:  Asuhan Tilawah Al-Quran Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran:  Asas Ulum Syariah Aplikasi Teknik dan Simulasi Pengajaran:  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi Jumlah Jumlah Keseluruhan 10 2 10 3 10 30 60 5 .  Adab dan Akhlak Islamiah. Kaedah dan teknik pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran.

1980. Bhd Rujukan Tambahan Shabuddin Hashim. Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibnu khaldun dan al-Qabasi. Ahmad. Pendidikan dan pembangunan suatu perspektif bersepadu. Dr. Zohir Ahmad (2003) PEDAGOGI: Strategi dan teknik mengajar berkesan. Kuala Lumpur Abdul Qadir Ahmad. Kajang : Masa Enterprise Zawawi Hj. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah. Abdullah Amin. Hassan Langgulung. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Rashidi Azizan dan Abd. Shah Alam . Mohd. Pendidikan Islam. Kuala Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Mohd. (1988). PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd Al-Nu’ my. kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kamal Hassan Dr.Turuq ta’ alim al-tarbiyah al-Islamiyah. pedagogi dan metodologi ( 1997). falsafah.Razak Habib (1995). Pengajaran dalam Bilik Darjah.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 40 % Rujukan Asas Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Rohizani Yaakub. (1994). Selangor : Fajar Bakti Sdn. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam Tahun 1–6 Mohd. Pendidikan Islam kaedah dan teknik pengajaran. Petaling Jaya : International Book Service 6 . (1991) Asas-asas Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. pendidikan Islam. Saleh. (1984). Terjemahan Mohd Romzi Omar. Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah.

Mengelola pengajaran dan pembelajaran Al-Quran dengan betul. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. Kursus ini juga membincangkan strategi. lesson planning and teachinglearning of al Quran. Mengaplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat AlQuran serta dapat menghurai tafsiran ayat kefahaman. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. 7 . 3. This course focuses on introduction to Al-Quran education. It also discusses the strategy. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan AlQuran.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Al Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education For Primary School) PIM3103 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. memorizing and interpreting of the Quran verses. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Al-Quran. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. application ‘ tajwid’rules in reciting. 2.

 Juz Amma  Surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah Tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Pengenalan surah  Huraian  Pengajaran Aplikasi strategi pengajaran asuhan tilawah AlQuran  Ayat bacaan  Ayat hafazan  Ayat kefahaman Penyediaan rancangan pengajaran asuhan tilawah Al-Quran  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran asuhan tilawah al Quran Jam 7 2 10 3 10 4 6 5 6 6 6 Jumlah 45 8 .Tajuk 1 Kandungan Pengenalan kepada Al-Quran  Rasm Uthmani  Jenis bacaan Al-Quran  Adab dengan Al-Quran Aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Quran  Hukum Tajwid.

Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Al-muwajjah al-fanni fi-turuq at. Kaedah dan teknik pengajaran menurut Ibnu Khaldun dan al-Qabishi. Jakarta: Gema Insani 9 . falsafah.Halim Ibrahim (1968). Nasir al-Din Abi Abdullah bin Umar bin Muhamad alSyarazi . Yusuf Qardawi. Fathul al-majid fi al. Bhd. Misr: Darul Ma’ arif Al-Husaini Muhammad Ali Khalaf. pedagogi dan metodologi ( 1997). Dar Sadir. Kaifa nata’ amul ma’ al-Quran al-karim a (berinteraksi dengan Al-Quran). Shah Alam . Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (2004).tadris. (1985). Pendidikan Islam. wil Kementerian Pelajaran Malaysia. j-QAF: Panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran & pembelajaran.‘ ilmi tajwid. Terj. Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994). Dr.Tafsir pimpinan al-rahman kepada pengertian al-Quran. ah Al-Baidhawi . Abd. Abdul Hayyie Al-Kattani. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Abdullah Basmih. Anwar al-tanzil wa asrar al-ta’ . Qahirah: Tab’ Hijazi. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. (1999).Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Beirut . Saleh.

Mengelola pengajaran dan pembelajaran Aqidah berkesan dan menarik. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. 10 . lesson plans. 3. 2. Menghurai konsep Aqidah dalam Islam. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education For Primary School) PIM3104 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. and teaching practical. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam. penyediaan rancangan. Menganalisis dan menghurai kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies.

 Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran Akidah Jam 5 2 5 3 10 4 6 5 4 6 15 Jumlah 45 11 .  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi Pengajaran & Pembelajaran Aqidah Tahun 1.6.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .Tajuk 1 Kandungan Pengenalan konsep Aqidah dalam Islam.  Definisi  Kedudukan Aqidah dalam Islam Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Aqidah Tahun 1-6.

falsafah. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Turuq al-ta`lim al-tarbiyah Islamiyah. Cetakan Kedua. Kuala lumpur: DBP. Tunisia: Dar Tunisia al-Nasyari 12 . Muhammad Fadhil (1982). Abdul Qadir Ahmad. Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Jamali. Kementerian Pendidikan Malaysia. Mesir: Maktabah an-Nadhah.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibnu khaldun dan al-qabishi. Shah Alam . Nahwa tauhid al-fikri al-tarbawi fi al-‘ alam al-Islami. pedagogi dan metodologi ( 1997). Bhd. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Saleh. Singapura : Pustaka Nasional. Pendidikan Islam. Rujukan Tambahan Abdullah al-Amin al-Naimy ( 1994). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. (1980). Falsafah rukun Islam. Budiman Radhi (1983). Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah.

menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 13 . Menganalisis dan menghurai kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course focuses on clarifying the concept of ‘ Ibadah’in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Menghurai konsep ibadah dalam Islam.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education For Primary School) PIM3105 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam. and teaching practical. 2. Mengelola pengajaran dan pembelajaran ibadah yang berkesan dan menarik. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. 3. penyediaan rancangan. lesson plans. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah.

 Definisi konsep ibadah  Ibadah dan adat  Kesan ibadah Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .6.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran Ibadah Jam 5 2 5 3 10 4 6 5 4 6 15 Jumlah 45 14 .Tajuk 1 Kandungan Pengenalan konsep ibadah dalam Islam.

. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Kementerian Pendidikan Malaysia.. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. falsafah.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. (1987). Fikh sunnah. (1989). Huraian sukatan pendidikan Islam KBSR Kementerian Pendidikan Malaysia.(1980). (Terjemahan). Kuala Lumpur: Pustaka Al-Azhar.Turq ta’ alim Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah al-tarbiyah al-Islamiyah. Shah Alam . 15 . Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Idris Ahmad. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). S. Bhd. Saleh. Buku teks pendidikan Islam sekolah rendah. Abdul Qadir Ahmad. Syed Sabiq. Jilid 1. pedagogi dan metodologi ( 1997). Fiqh syafii.Kuala Lumpur: Pustaka Antara.H.

menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. 16 . penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam. Menghurai konsep sirah dalam Islam. 2. The course focuses on clarifying the concept of ‘ Sirah’in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson plans and teaching practical. Mengelola pengajaran dan pembelajaran sirah dengan berkesan dan menarik. Menganalisis dan menghurai kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 3. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education For Primary School) PIM3106 3 (3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1.

 Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran sirah tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran sirah tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran sirah Jam 5 2 5 3 10 4 6 5 4 6 15 Jumlah 45 17 .  Definisi konsep sirah  Sirah dan sejarah  Kepentingan sirah Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.Tajuk 1 Kandungan Pengenalan konsep sirah dalam Islam.6.

Ltd. Pendidikan Islam. Ahmad Shalaby (1985). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Amanah Zuhri (1984). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Rujukan Tambahan Abdul Rahim Nawab ( 1985). Fajar Bakti Abdul Ghani Shamsuddin (1989). Selangor : Fajar Bakti Sdn. pedagogi dan metodologi ( 1997). 12 wanita tauladan. 18 . Sejarah dan tamadun Islam. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. falsafah. Pustaka Nasional Muhammad Said Ramadhan Al Buty Dr. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002).Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Tajdid dalam pendidikan dan masyarakat. Dra. Bhd. Misr: Darul Fikri. Sejarah dan kebudayaan Islam . Kuala Lumpur. Fiq Al Sirah. Singapura. Shah Alam . Saleh.

Menganalisis dan menghurai kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. dan pembelajaran akhlak dengan Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. and practical teaching and learning of ‘ akhlak’ . It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education For Primary School) PIM3107 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 19 . The course focuses on clarifying the concept of ’ akhlak’in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. 3. 2. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans. Mengelola pengajaran berkesan dan menarik. Menghurai konsep akhlak dalam Islam.

 Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran akhlak tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran akhlak tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran akhlak Jam 5 2 5 3 10 4 6 5 4 6 15 Jumlah 45 20 .  Definisi konsep akhlak  Akhlak dan moral Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .Tajuk 1 Kandungan Pengenalan konsep akhlak dalam Islam.

Pustaka Nasional. 21 . falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Mohd. Al-Abrasyi. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Akhlak dalam Islam. Shah Alam . Toha Putra. Cetakan pertama. Attarbiah wa at-ta’ alim.Victor Agencie Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Pengenalan pendidikan moral. Abdullah Basmih. Ahmad Amin. Prof. Akhlak muslim. Mohd Attiyah (tt). Kuala Lumpur. Muhammad Ali Al-Qutub (1982). Abdullah Siddik. (1986).Tafsir pimpinan Al-Rahman kepada pengertian al-Quran.Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Muhammad al-Ghazali.Kaherah: Isa alBabi al-habibi wa syurakahu. Bhd Rujukan Tambahan Abdullah Nasih Uluwan. Abdul Rahman Aroff. Fajar Bakti. Etika (ilmu akhlak). Muhammed Uthman El-Muhammady. Kuala Lumpur. Pendidikan anak-anak dalam Islam. Islam dan ilmu pengetahuan. Selangor : Fajar Bakti Sdn. 1985. pedagogi dan metodologi ( 1997).Jakarta: Bulan Bintang. Semarang: Penerbit CV.Dr.(1988).(1984).(1975). Petaling Jaya. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Saleh. Sepuluh shahabat dijamin ahli syurga (Terjemahan). Pendidikan Islam. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar. (1991).

4. dan moden. according to the Islamic education syllabus for primary schools. 3. menghasilkan pelbagai bahan menggunakan tulisan khat Nasakh dan Riq’ ah. 2. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. 22 . pendedahan secara amali penulisan khat. Mengelola pengajaran dan pembelajaran Jawi dengan kerkesan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching For Primary School) PIM3108 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. Menilai bahan teks jawi klasik dan moden. Menganalisis kandungan bidang Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. It also discusses the teaching strategies. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course focuses on the content analysis on ‘ Jawi’exposure to Arabic . kajian teks jawi klasik.

 Abjad  Ejaan Kemahiran menulis khat.Tajuk 1 Kaundungan Pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Kelas biasa  Kelas pemulihan Jumlah Jam 2 2 6 3 6 4 8 5 6 6 4 7 6 8 7 45 23 .6.  Nasakh  Riq’ ah Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran jawi  Kelas biasa  Kelas pemulihan Penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran jawi  Semester  Mingguan  Harian Kelas pemulihan jawi (j-QAF).  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Kajian teks jawi klasik dan moden.  Konsep pemulihan  Perancangan Amali pengajaran Jawi.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan Pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .

Pemulihan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Kementerian Pelajaran Malaysia (2005) J-QAF panduan pelaksanaan model dan modul pengajaran dan pembelajaran Muhamad Sabudin Tamsir (1985). Sina. Petaling Jaya: Fajar Bakti Rujukan Tambahan Kementerian Pendidikan Malaysia Panduan pelaksanaan pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu Mak Song Sang (1990). Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Pengayaan Dan Isu Pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Daftar kata bahasa Melayu rumi-sebutanjawi. Kaherah: Maktabah Ibn. Ahmad Sabri Zaid (t. Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Jawi untuk maktab perguruan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Rujukan Asas ________________ (2004). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.t. Husin. Pedagogi asas pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka 24 .) Ahdath al-turuq li dirasati wa al-tahsin khat annasakh. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kamarudin Hj. kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam tahun 1–6 Kementerian Pendidikan Malaysia (2002).

dan amali. Mengaplikasi kemahiran-kemahiran asas dalam pengajaran mikro dan makro. 4. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 25 . 2. kemahiran asas. and practical. Mengurus penggunaan bahan sumber pengajaran Pendidikan Islam dengan cekap dan berkesan. 3. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. Menganalisis konsep dan kemahiran-kemahiran asas dalam pengajaran mikro. Membina bahan sumber pengajaran Pendidikan Islam. Makro Pendidikan Islam (Resource Management.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro. perancangan. Micro And Macro Teaching In Islamic Education) PIM3109 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. basic skills. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts. The course emphasizes on topic selecting. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. planning.

Pelajaran Jawi 26 10 .Tajuk Kandungan Teori Pemilihan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Mengikut Bidang.  Kategori bahan  Keberkesanan bahan Aplikasi Bahan Sumber Pendidikan Islam Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.  Perancangan  Aplikasi  Integrasi TMK dalam Pendidikan Islam  Penilaian keberkesanan bahan Pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam  Konsep  Kemahiran asas Perancangan pengajaran mikro     Asuhan Tilawah al-Quran Asas Ulum Syariah Adab dan Akhlak Islamiah Pelajaran Jawi makro Jam 1 7 2 8 3 5 4 5 5 Perancangan dan bidang pengajaran Pendidikan Islam:  Asuhan Tilawah al-Quran  Asas Ulum Syariah  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi Jumlah 5 30 1 Amali Pembinaan bahan sumber  Bahan cetak  Bahan bukan cetak 10 2 Amali pengajaran mikro  Aplikasi kemahiran pengajaran mikro dalam bidang: .Asuhan Tilawah al-Quran .Adab dan Akhlak Islamiah .Asas Ulum Syariah .

Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Rashidi Azizan dan Abd. Maktabah an-Nahdhah Al-Misryyah Rujukan Tambahan Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Dewan Bahasa dan Pustaka Mohd. Rahman Daud Edusistem (1999). Mohd. Peranan pengeluaran dan penggunaan alat bantu mengajar dalam pengajaran. Kajang : Masa Enterprise. Ahmad. Pedagogi.Turuq Ta’ alim al-Tarbiyah al-Islamiyah.Tajuk 3 Kandungan Amali pengajaran makro dalam bidang:  Asuhan Tilawah al-Quran  Asas Ulum Syariah  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi Jumlah Jumlah Keseluruhan Jam 10 30 60 Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 60 % 50 % Rujukan Asas Ahmad Mohd. Kurikulum bersepadu sekolah rendah. Rohizani Yaakub. Abd. Rohizani Yaakub. Shabuddin Hashim. Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah. (1984). PTS Publication & Distributors Sdn Bhd Shahabuddin Hashim. Kamal Hassan Dr. Bentong: PTS Publications & Distributor Zawawi Hj.. Pendidikan dan pembangunan suatu perspektif bersepadu.Razak Habib (1995). Pendidikan Islam kaedah dan teknik pengajaran Petaling Jaya : International Book Service 27 . pedagogi dan metodologi. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Berkesan. Pengajaran dalam bilik darjah. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Selayang: Abdul Qadir Ahmad. Fajar Bakti Sdn Bhd Shah Alam Abdul Muttalib Rani (1985). Mohd Zohir Ahmad (2003). 1980. (1988). Teknologi Pendidikan. kursus iktisas guru-guru agama Islam Kementerian pendidikan Malaysia. Dr.

pengukuran.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Penilaian Dalam Pendidikan Islam (Evaluation In Islamic Education) PIM3110 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. assessment and evaluation in Islamic education. Mengaplikasi dan mentadbir penilaian PAFA panduan PAFA. 2. It also discuss topics related to item building. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. dan Penilaian PAFA. bentuk dan bidang penilaian. types and field of testing. The course focuses on concepts. tables of specification. measurement. 28 . and PAFA assessment. Menganalisis konsep penilaian dalam Pendidikan Islam. mengikut buku Sinopsis Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. membina item soalan dengan tepat mengikut JPU dan melaksanakan proses penilaian dengan teratur.

Tajuk 1 Definisi konsep.  Pengukuran.  Tulisan  Lisan  Pemerhatian Bidang Pembelajaran yang diuji:  Penguasaan ilmu  Penguasaan kemahiran  Penghayatan dan amalan Pembinaan Item Pendidikan Islam  Item objektif  Item subjektif Pembinaan Jadual Spesifikasi Pendidikan Islam.  Definisi  Contoh Bentuk penilaian.  Penilaian. contoh dan pelaksanaan.  Pentaksiran.  Kepentingan JSU  Komponen  Langkah penyediaan Penilaian PAFA Sekolah Rendah  Tujuan  Peraturan  Pelaksanaan Jumlah Ujian (JSU) 4 3 7 4 6 5 8 6 8 7 4 45 29 . Kaundungan Jam 8 2 Penilaian Formatif dan Sumatif dalam pendidikan Islam.  Pengujian.

pedagogi dan metodologi. Dewan Bahasa dan Pustaka 30 . Dewan Bahasa dan Pustaka.Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Ahmad Mohd. Rujukan Tambahan Kamarudin Hj. Fajar Bakti Sdn Bhd Shah Alam Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (2002). Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise Ee Ah Meng (1990). Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: strategi dan teknik mengajar berkesan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). kurikulum bersepadu sekolah rendah. Huraian sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Husin. PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd. Pedagogi. Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Kementerian Pendidikan Malaysia (2002) Buku teks pendidikan Islam tahun 1–6 Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Mohd. Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah. Buku panduan dan rekod pencapaian penilaian perkara asas fardhu ain Shabuddin Hashim. Pedagogi asas pendidikan. Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Rohizani Yaakub. Dr.

w.a. his s “ sahabah”and some Islamic renowned scholars. Menjelaskan ciri-ciri guru cemerlang.. Mengumpul dan menyampaikan maklumat pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. Menganalisis dan menilai sahsiah Rasulullah s. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang.w. 4.a. pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. and Islamic Education Managements in Malaysia. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. 2.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) PIM3111 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1.’ special traits. Sinopsis Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. 3.a.. The course focuses on the “ dakwah” educators and education in the .w. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. 31 . perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. Menghurai konsep dakwah dan pendidikan dalam Islam. Islamic educators. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.

a.w. sebagai seorang pendidik.w.  Petikan ayat Al-Quran  Petikan Hadis Analisis sahsiah Rasulullah s.Tajuk 1 Kandungan Dakwah dalam pendidikan  Konsep  Peranan guru  Teknik dan kesan Pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan AsSunnah.  Khulafa’ Al-Rasyidin  Khadijah Khuwailid  Aishah Abu Bakar  Imam empat mazhab Sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang  Penampilan diri dan perwatakan  Sikap terhadap tugas  Hubungan inter personal  Kepimpinan Jam 7 2 6 3 6 4 10 5 6 6 Guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia  Etika  Pekeliling dan Akta Pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia  Perjawatan  Kurikulum Jumlah 5 7 5 45 32 .a.  Sahsiah diri  Kaedah penyampaian Analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. dan tokoh ilmuan Islam.

Prof. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Pustaka Ilmi. 33 . Rujukan Tambahan Hasan Langgulung (1995). Dr. Abdul Aziz Mohd. Prof. Dr. (1986) Manusia dan pendidikan: satu analisis psikologi dan pendidikan. Shah Alam: Penerbitan HIZBI. Husin. Pedagogi asas pendidikan. Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah. Selangor. (1996) falsafah pendidikan menurut al quran. Pendidikan Islam Malaysia. Batu Cave. Ismail Ab. Pustaka Aman. Kamarudin Hj. pedagogi dan metodologi. Ahmad Mohd. Rahman. Hasan Langgulung. Hasan Langgulung. Pustaka Aman Ismail Ab. Rahman (1993).Penilaian Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Hanafi Mohamed.Prof. Pendidikan Islam dan peralihan paradigma. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. Asas-asas pendidikan Islam. Kota Bharu: Pustaka Aman Press. Hasan Langgulung. Kuala Terengganu: Penerbit Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise. Dr. Drs. Mohd Yasin Muda (1993). Isu-isu pendidikan Islam di Malaysia: cabaran & harapan. (1986) Manusia dan pendidikan: satu analisis psikologi dan pendidikan.

2. Menganalisis perkara-perkara membatalkan iman. perkara-perkara yang membatalkan iman. 34 . dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. the impact of faith in life. Menilai perbezaan mazhab-mazhab ilmu kalam. Sinopsis Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. kesan iman dalam kehidupan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Aqidah ( Islamic Faith Studies) PIM3112 3(3+0) 45 jam Bahasa Mekayu Tiada Pertama/Kedua 1. This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “ Ilmu Kalam” their main topic of . discussions. and other related issues. Membincangkan kesan iman dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. 3.

 Individu  Keluarga  Masyarakat  Negara  Profesion Isu-Isu Penyelewengan Dalam Aqidah. 35 . Aqidah Islam di dalam Al-Quran. Asas-asas fardhu ain. Pengantar aqidah. Publisher. Muhamad Al-Mubarak (1988).  Khurafat  Ajaran sesat  Ideologi Jumlah Jam 10 2 10 3 10 4 8 5 7 45 Penilaian Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Al-Quran Al-Karim 50 % 50 % Muhammad Sulaiman Yasin (1982). Yusuf Al-Qardawi (1985). Rujukan Tambahan Abdul Majid Al-Zindani (1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Sulaiman Endut (2002).  Ahli Sunnah wa al-Jamaah  Muktazilah  Jabariyyah  Qadariyyah Perbincangan Mazhab Ilmu Kalam.  Af’ alullah  Af’ ‘ alul ibad  Pengajaran dan kesimpulan Amalan-amalan yang membawa kepada:  Kufur  Syirik  Riddah  Nifaq  Zalim Kesan Iman Dalam Kehidupan.Tajuk 1 Kandungan Pengenalan Mazhab-mazhab Ilmu Kalam. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. Al-iman. Al-iman wa al-hayat (terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.

5. Menganalisis isu-isu semasa dalam pendidikan Islam melalui penyelidikan tindakan. analisis data dan intepretasi data. prosedur pengumpulan data. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. 4. reka bentuk penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. 36 . 6. prosedur dan etika penyelidikan dalam bidang Pendidikan Islam. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Menerangkan asas-asas penyelidikan termasuk jenis-jenis penyelidikan pendidikan. Mereka bentuk satu kajian tindakan yang merangkumi kaedah penyelidikan. analyzing and interpreting the research data. Memperoleh kemahiran menulis kertas cadangan untuk kajian tindakan. 2. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. implementing the research. and documenting the action research findings in a report or article. 3. Mengaplikasi pengetahuan asas dan proses kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. Menjelaskan kaedah-kaedah kajian tindakan dan aplikasinya dalam bidang pendidikan. laporan kajian dan artikel untuk jurnal dalam bidang Pendidikan Islam.Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kajian Tindakan 1 (Kaedah Kajian) (Action Research Methodology In Islamic Education) PIM3113 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1.

Pendekatan ‘ interpretive’ . .Penyelidikan asas .Kod etika penyelidikan Jam 3  2.Kajian sejarah .Pendekatan kualitatif Etika dalam penyelidikan pendidikan .Pendekatan kuantitatif.Kajian korelasi  Penyelidikan kualitatif .Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan .Kajian kes .Kajian tinjauan . Kandungan Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan  Tujuan penyelidikan dalam pendidikan  Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan  Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikan . Jenis-jenis penyelidikan .Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk penyelidikan pendidikan  Penyelidikan kuantitatif .Kajian eksperimental .Pendekatan ‘ critical’  Pendekatan penyelidikan di sekolah .Penyelidikan gunaan .Pendekatan ‘ positivist’ .Kajian etnografi .Kuasi-eksperimental . Prosedur penyelidikan pendidikan  Menyatakan masalah kajian  Menetapkan objektif kajian  Membentuk soalan kajian  Menghasilkan hipotesis kajian  Melakukan tinjauan literatur  Merancang kaedah kajian  Mereka bentuk kajian  Menentukan prosedur persampelan  Membina instrumen kajian  Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian  Menentukan prosedur pengumpulan data  Mengumpul data  Menganalisis data 37 3 .Tajuk 1.Kajian naratif 3 3.Penyelidikan tindakan .

Model Kurt Lewin Kajian tindakan  Jenis kajian tindakan . Kandungan Membincang hasil kajian Melaporkan kajian Jam Penyelidikan Tindakan  Definisi dan konsep  Ciri-ciri penyelidikan tindakan  Kepentingan penyelidikan tindakan  Model-model kajian tindakan . pemerhatian penuh  Data berbentuk dokumentasi  Triangulasi data kajian 3 7.Kajian tindakan kritikal . 3 6. semistruktur.Model Jean mcniff . tidak bersetruktur  Pemerhatian: Pemerhati penuh. 3 38 .Tajuk   4. peserta sebagai pemerhati.Model Jack Whitehead .Model Dave Ebbutt . Cadangan kajian tindakan  Fokus kajian / masalah kajian  Soalan kajian  Sumber literatur  Reka bentuk kajian  Subjek kajian  Pelan tindakan  Strategi pengumpulan data  Analisis data  Jadual kerja  Perbelanjaan  Sumber rujukan Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan  Temu bual: Temu bual berstruktur.Kajian tindakan praktikal  Isu pendidikan berkaitan kajian tindakan Proses kajian tindakan:  Mengenal pasti masalah berkaitan amalan  Merancang tindakan  Melaksana tindakan  Mengumpul data  Membuat refleksi terhadap tindakan  Mengambil tindakan susulan  Merancang kitaran kedua 3 5.Model Stephen Kemmis .Model John Elliott .

Menghuraikan data kajian tindakan  Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal  Menghubungkaitkan data dengan literatur  Merumus dan membincang hasil kajian Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan  Latar belakang kajian  Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian  Sumber literatur  Pelan tindakan  Strategi pengumpulan data 39 3 13.Kritikan luaran (keaslian data) . Kandungan Kajian Tindkan: Kaedah pengumpulan data kajian tindakan  Senarai semak pemerhatian  Rakaman video dan kaset  Log  Nota lapangan  Fotografi  Portfolio  Borang catatan temu bual  Slid  Laporan jurnal  Diari Pertimbangan semasa mengumpul data kajian tindakan Kesahan dan kebolehpercayaan data  Kesahan kajian tindakan: . mod.Kritikan dalaman (ketepatan data) -“ Data triangulation” Etika kajian tindakan Keupayaan data kajian digeneralisasi Jam 3 9. pekali korelasi 3 12. Analisis data kajian tindakan Data kualitatif  Analisis kandungan  Mengkategorikan data  Mengekodkan data  Menyusun data dalam grid analisis  Mengenal pasti tema/corak dan makna 3 11.Tajuk 8. 3   10. median. min. peratusan. 3 . sisihan piawai. Analisis data kajian tindakan Data kuantitatif  Analisis deskriptif: Frekuensi.

(2006). B.R. L. How to evaluate research in education. and evaluating quantitative and research. conducting. L. (2003). J. London: learning and action research. (2005). . D. Manion. Y. G.Tajuk     14. USA.E. Mills. Action research. Creswell. (2000). N. Planning. (2001). skills in school. (2005). W. McGraw-Hill Gillham.(1990). K. & Wallen. McGraw-Hill Education. The research design and interview. Action London: Kogan Page. qualitative Rujukan Tambahan Chua. teacher researcher. E. Kembar. Continuum.). J. Shah Alam: Fraenkel. Kaedah penyelidikan. Research methods in education (5th. A guilde for the 40 . P. Kandungan Analisis data Refleksi Langkah seterusnya Sumber rujukan Jam Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan  Abstrak  Konteks  Fokus kajian  Pelan tindakan  Pelaksanaan pelan tindakan  Strategi pengumpulan data  Analisis dan penemuan  Refleksi dan implikasi  Tindakan susulan Penyebaran hasil kajian tindakan  Seminar  Penerbitan  Rangkaian kajian tindakan (on-line networks) Jumlah 3 15. London: Routledge Falmer. Ohio: Prentice Hall. Ohio: Prentice Hall. Management Paul Chapman Publishing. Eds. London: Jones. & Morrison. (2000). 3 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Cohen. J. Educational research.

Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. Menghurai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Ilmu Usul Fiqh. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. Islamic economy and management of properties in Islam. Menganalisis dan menilai isu-isu semasa dalam bidang fiqh. Membincangan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kaedah Fiqh. methodology in fiqh. 2. The course focuses on Usul Fiqh studies.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) PIM3114 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. sembelihan. 41 . sembelihan. Sinopsis Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. 3. ekonomi Islam dan pengurusan harta. animal slaughtering.

 Bidang lain.kesukaran mengandungi kemudahan.  Kaedah 2.adat itu boleh dijadikan hukum.  Kaedah 4.  Kaedah 5.yakin tidak dihilangkan dengan syak.  Kekeluargaan.kemudaratan harus dihilangkan.  Kaedah 3.  Sosial.  Konsep  Sumber hukum Kaedah Fiqh  Pengenalan  Kaedah 1.  Ekonomi. Jumlah Jam 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 5 45 42 . Sembelihan dalam Islam  Konsep  Peraturan  Isu-isu dalam sembelihan  Amali Ekonomi Islam  Sewaan  Gadaian  Perbankan Islam  Takaful Pengurusan harta pesaka dalam Islam  Konsep  Prinsip Isu-isu semasa dalam bidang Fiqh.Tajuk 1 Kandungan Perbincangan Ilmu Usul Fiqh.setiap perkara mengikut niatnya.  Perubatan.

Wahab Hallaf (1968). Pelajaran fiqh. Ilm. Fath al-mu’ (terjemahan). Al-Qawa’ al-fiqhiyyah. id Aman Press. ad in Abd. usul al-fiqh.Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir 50 % 50 % Syafie Mohd Zain (1976). Ali Hasan Ahmad (1995). Kuwait: Dar Al-Kuwaitiyah. Hassan Salleh (1991). Kota Bharu: Pustaka Rujukan Tambahan Ali As’ (1980). Yogyakarta: Menara Kudus. Kaedah hukum fiqah (terjemahan). Selangor: Pustaka Ilmi. 43 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Menjalankan kajian tindakan di sekolah. 4. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Menulis laporan kajian tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan di sekolah. 44 . This course involves skills of carrying out an action research in a school. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kajian Tindakan II (Pelaporan) (School Based Action Research) PIM 3115 3 (0 + 3) 90 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Mengorganisasi seminar kajian tindakan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 2. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Membentang kertas kerja kajian tindakan dalam seminar. 3. Mendokumentasi laporan kajian tindakan. 5. Sinopsis Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.

Tajuk 1 Kandungan Pendahuluan  Perbincangan dan bimbingan tentang kertas cadangan kajian tindakan berasaskan sekolah bagi bidang Reka Bentuk dan Teknologi  Menetapkan jadual kerja pelaksanaan Prosedur mengorganisasi seminar kajian tindakan  Tema  Jawatankuasa kerja  Lokasi  kos  Pemilihan dan penyuntingan kertas kajian  Merancang pembentangan kertas kajian tindakan berasaskan sekolah Prosedur mendokumentasi hasil kajian tindakan  Mengumpul kertas kajian tindakan  Menyunting kertas kajian tindakan  Mendokumentasi hasil kajian tindakan Melaksanakan kajian tindakan berasaskan sekolah  Membuat pemerhatian dan mencatatkan refleksi mengenai amalan pengajaran dan pembelajaran  Mengenal pasti aspek perubahan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran  Mengumpul data  Menentukan pelan tindakan  menyediakan kertas cadangan  Menjalankan pelan tindakan  Mengumpul data  Memantau pelaksanaan projek kajian tindakan  Menganalisis data  Melakukan kajian literatur  Penghuraian data  Refleksi  Membuat rumusan  Mencadangkan pelan tindakan seterusnya  Menulis laporan kajian tindakan Pembentangan hasil kajian tindakan berasaskan sekolah  Mengadakan seminar dan membentangkan hasil kajian berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan  Melengkapkan laporan kajian tindakan dengan rumusan seminar yang diadakan Jumlah Jam 3 2 8 3 4 4 60 5 15 90 45 .

Management skills in school. London: Routledge. London: Paul Chapman Publishing. Y. J. Reston. NAEA Commission on Research in Art Education. an action research Miles. (1997) . Art education: Creating a visual arts research agenda towards the 21st century.L. Carroll. Wallen. J. McGraw-Hill Jones. N. Qualitative data second edition. (1994). Action research and preservice teachers. and Huberman. (1995). How to design and evaluate research in education. P.M. London: Sage Publications.Zimmerman. Kaedah penyelidikan.E.(1990).B. Chua. (2005). (2006). USA. VA: National Art Education Association. Teaching as learning: approach. Baltimore: Art Education. M. Shah Alam: Rujukan Tambahan McNiff. Chair) (1996). 46 . K.Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus : Peperiksaan akhir : 70 % 30 % Fraenkel.A. analysis. J.R. McGraw-Hill Education.(E..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->