GIMP 4 Més eines del GIMP PINTAR MITJANÇANT REGIONS Podem utilitzar l’eina clonar per repetir una

zona de la nostra imatge en una altra zona. En general s’utilitza per eliminar alguna cosa que ens molesta. O per corregir algun inconvenient de la nostra imatge En els següents exemples, s’ha eliminat la persona a la dreta del molí, i el filferro de davant els cavalls

El procediment és el següent Selecciono l’eina Clonar Premo la tecla ctrl. I clicko soble la region que vull repetir… Llavors desplaço el cursor sobre la zona on vull pintar, i ho faig: En aquest enllaç tens una demostració http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/gimp/capturas/clonar.htm

Es poden fer coses més radicals

Clonar no només serveix per esborrar elements que ens sobren. També podem afegir. A sota veus un exemple bastant conegut: La fotografia de sota és d’un borbardeig al sud del Liban. Com al periodista li va semblar que no hi havia prou fum, o que no era prou negre (que és més dramàtic,) no es va tallar i en va afegir. Es una feina molt maldestra, el van descobrir i el van fer fora.

Exercici: Intenta fer desaparèixer a l’home de la platja. Baixa el fitxer anomenat homeplatja de la carpeta de la plataforma i aplica el que s’ha explicat. Si ho prefereixes, vés al “BANCO DE IMAGENES” i treballa sobre una imatge del banc.

Arreglar irregularitats de la imatge: (tirites) Aquesta eina és similar a l’anterior, (utilitza una zona de l’imatge per retocar una altra), pero en lloc de tapar, difumina. L’utilitzarem quan fem modificacions a les cares.

MÉS EINES: RETALLAR (ESCAPÇAR) -GIRAR-ESCALAR Escapçar. Amb aquesta eina selecciono una zona de la meva imatge i la retallo (i descarto el que no he seleccionat . http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/gimp/capturas/recorte.ht m

ROTAR: Amb aquesta, girem una imatge sobre un eix.

ESCALAR: Amb aquesta eina, modifiquem la mida d’una imatge. Ens serà molt útil, sobretot per reduir la mida i el pes de les imatges.

Fem click sobre una imatge i llavors ens apareix un quadre de diàleg

Hem de tenir en compte que si fem la imatge més gran, aquesta perd definició INCLINAR: Per inclinar tota una imatge o una selecció

PERSPECTIVA:per canviar la perspectiva d’una imatge o una selecció

INVERTIR: Per fer una imatge simètrica a la que ja tinc..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful