Francisco Balgtas – Baltazar MGA TAUHAN Florante – pangunahing tauhan Laura – kasintahan ni Florante Aladin – morong umiibig kay

Flerida Flerida – kasintahan ni Aladin Duke Briseo – ama ni Florante Prinsesa Floresca – ina ni Florante Haring Linseo – ama ni Laura Konde Sileno – ama ni Adolfo Sultan Ali Adab – ama ni Aladin Antenor – guro ni Floranteng taga - Atenas Menandro – matalik na kaibigan ni Florante Menalipo – pinsan ni Florante Heneral Osmalik Miramolin –

si Aladin. Nakaagaw niya sa pag-ibig lay Flerida ang amang si Sultan Ali – Adab. Dinakip siya. Hiniling ng gererong moro na magsalaysay ang Kristiyanong mandirigma. Dahil sa labis na kahigpitan. Nang malapit na sila sa Albanya. Pakana ito ng sultan upang pumayag si Fleridang pakasal sa kanya. Anak siya ni Sultan Ali – Adab ng Persia. Ayon sa kanya. Pagkatapos magsalaysay ni Florante. Diumano’y ang sulat ay galing sa kanyang ama at pinauuwi siya. isang mapanglaw at madawag na gubat sa labas ng kaharian ng Albania si Florante. ikinulong at ipinatapon sa gubat. nagdadalamhati siya dahil sa kaagaw niya ang sariling ama sa dalagang sinisinta niya. sa kanyang mga magulang at sinisintang si Laura na hindi niya mapaniwalang nakalimot sa kanilang sumpaan. Mababakas ang kalungkutan sa binatang nakagapos dahil sa nangyari sa Albania. Ginawa ito ni Flerida upang iligtas sa tiyak na kamatayan ang kasintahan. si Aladin naman ang nagkwento ng kanyang buhay. tumanggap ng sulat si Florante. Kay Laura nila nalaman kung ano ang nangyari sa Albanya. Iniligtas niya si Florante sa kamatayan at inaruga at pinagyaman ni Aladin si Florante hanggang sa magkamalay. Muling umalis ng Albanya si Florante kasama ang hukbo Nakipagdigma sila sa Italya. Natanaw niya ang isang dalagang nakapiring at nakagapos na sa wari niya ay pupugutan ng ulo. Sniabi ni Aladin na ginaawa niya iyon dahil sa pagtupad sa batas ng langit. Pinagbintangan siya ng amang nagpabaya sa hukbong pinamumunuang nakikidigma sa Albanya. Sa kanyang pagbabalik tatlumpong libong kawala ng sumalubong sa kanya. Habang nakikidigma. ang sarili niyang ama ang sanhi ng kanyang pagdadalamhati. Naging maagap siya. Nagwagi ang hukbong pinamumunuan ni Florante sa Crotona. Hinahanap niya ito. Ngunit sa halip na siya ay silain. Iniligtas nila ang dalaga at laking mangha ng makilalang si Laura pala ang dalaga. Sumalakay din ang hukbo ni Moramolin sa Albanya ngunit hindi nagtagumpay . nahabag ang mga leon Sa kalunus-lunos na kaanyuan ng binatang nakagapos. natanaw nila ang bandila ng mga moro na ang sagisag ay Medialuna. niya. Bumallik sa Albanya ang hukbo nila Florante makalipas ang limang buwan. Makalipas ang labindalawang araw. Tulad ni Florante. Anak siya nina Duke Briseo at Prinsesa Floresca.iya. Nang mga sandaling iyon. Nagkataong nasa gubat ding iyon ang isang morong gerero. nanganib ang kanyang buhay sapagkat may dalawang leon na handing sumila sa kanya. Hindi inakala ni Florante na isang isang moro Ang magiging tagapagligtas niya.Buod Ng “Florante At Laura” Nakagapos sa puno ng Higera. nagising na ang nagugutom na mga leon at handa nang sakmalin si Florante. Napatay niya si Heneral Osmalik matapos ang limang oras ng paglalaban. Nabawi ni Florante ang kaharian sa kamay ng moro na pinamumunuan ni Aladin. Naulinigan niya ang panaghoy ni Florante. natgpuan siya ni Aladin sa gubat.

Latin. Doctrina Christiana. Aladin at Flerida.Pisika. Sila ang mga bagong namumuno sa Persia. Bataan noong 1840 at nakilala si Juana Tiambeng Nagpakasal si Kiko at Juana noong 1842 at nagkaroon ng labing-isang anak kung saan namatay ang pito 5. 3. Humanidades. . Kabataan Ipinanganak sa Bigaa. Naragdagan pa ito ng dumating si Menandro kasama ang hukbo at nalamang nabawi na kay Adolfo ang kaharian.Ngunit nang malaman ng dalaga na ligtas na sa kamatayan si Aladin. habang namamasyal sa gubat ang dalawa. TALAMBUHAY NI FRANCISCO BALAGTAS – BALTAZAR 1. nabatid din ni Florante na hindi tinanggap ni Laura ang pagibig ni Adolfo kaya dinala siya sa gubat na iyon. Kastila. Paninilbihan sa Pamahalaan Nanilbihan bilang Tenyente Mayor at Huwes de Sementera . Samantala. may naulinigan silang mga tinig na nagkukwentuhan. Naging tahanan nina Florante at Aladin ang gubat nang dalawang taon. 1788 Anak nina Juan Balagtas an Juana dela Cruz Kapatid nina Felipe. Isang araw. Bulacan noong Abril 2. Nalaman ni Aladin na tumakas ang kasintahan nagn matiyak na ligtas na si Aladin sa kamatayan. Nagging maligaya ang pagkikita ng apat – sina Florante at Laura. Nagbalik sa Persia sina Aladin at Flerida. Laking gulat ng dalawa nang makilala ang mga dalaga. Panitikan MGA HIMAGSIK NI FRANCISCO BALAGTAS Nakilala si Jose dela Cruz o mas kilala bilang Huseng Sisiw dahil sa nanghihingi ng sisiw sa bawat taong nagpapagawa ng tula o piyesa sa kanya Nagsilbing hamon si Huseng Sisiw kay Kiko sa pagsusulat ng tula Nahigitan na ni Kiko si Jose dela Cruz di kalaunan 4. Ikinasal ang apat. sina Laura at Flerida. at Nicholasa Nasanay sa palayaw na Kiko Naging utusan sa edad na 11 kina Doña Trinidad 2. Edukasyon Colegio de San Juan de Letran at Colegio de San Jose Naging guro si Padre Mariano Pilapil Nagtapos ng Batas sa Corones. Teolohiya at Pilosopiya. Concha. tumakas ito isang gabing madilim.Sina Florante at Laura naman ang naging hari at reyna ng Albanya. Pag-ibig Nanirahan sa Pandacan noong 1835 at nakilala si Maria Asuncion Revira o Celia na naging inspirasyon niya sa pagsulat ng “Florante at Laura” Naging karibal si Mariano Capule kay Maria Asuncion Rivera at naipakulong si Kiko kahit wala namang mabigst na kasalanan Lumipat sa Udyong. Panginay. Nagpabinyag na Kristiyano saina Aladin at Flerida.

3. 5. 2. Himagsik laban sa Mababang Uri ng Panitikan  Tanging mga dyaryo o piyesa ng mga Kastila lamang ang ilinalabas sa madla at bawal ang mga akdang galing sa mga makatang Pilipino. mapaghiganti sa mga kaaway. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nakaraang araw ng pag-ibig. Makaligtaan ko kayang di basahin. Himagsik laban sa Maling Kaugalian ∞Kay Celia∞ 1. mistulang gubat na madilim. Orosman at Zafira 2. 4. dalawa man sa pangalan. nagdaang panahon ng suyuan namin? kanyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil? Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig. Bayaceto at Dorlisca 4. walang kaluluwa. na para sa atin ay Pilipinas. . 2. Kamatayan Namatay noong Pebrero 20. sa gulang na 74. ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa. Ngayong mamamanglaw sa pangungulila. sa iyong larawa’y ninitang ginhawa. may mahahagilap kayang natititik liban na kay Celiang namugad sa dibidb? Yaong Celiang laging pinanganganiban. mahayop na mababangis at ang “Kahariang Albanya”. pagkamainggitin. 1. nagdaang panaho’y inaalaala. pang-aagaw sa pag-ibig ng iba pang masamang pinagkaugalian sa lipunan 4. laging taksil sa pakikisama at ubod ng palamara sa mga kaaway 3. Clara Belmoro 3. 1862. tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingan bangkay ko’y maidlip. Lumitaw siya at napagitna nang kasalukuyang ang panitikang tagalong ay sakbibing lubos na lubos ang pananampalataya. Himagsik laban sa Malupit na Pamahalaan  Inilarawan ang iba’t ibang uri ng mga kalupitan at masamang palakad ng pamahalaang Kastila. Nasa ‘Puno ng Salita” ang mga katagang sakdal sungit na panahong. walang batas ng kagandahang asal. Himagsik laban sa Hidwaang Pananampalataya   Ang pamahalaan at simbahan. Almasor at Rosalinda 5. La India Elegante y El Negrito Amante 6. ay iisa sa turing at kapangyarihan Pinabulaanan niya na ang mga Moro’y di marunong ng gawangkabanalan. baka makalimot sa pag-iibigan: ang ikinalubog niring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan.  Pinag-ukulan ni kikon ang maling kaugalian ng lipunan tulad ng masagwang pagpapalayaw sa mga anak.Nakulong ulit dahil sa naakusahang nanggupit ng buhok ng isang katulong ni Alferez Alcaraz Ilan pang mga katha: 1.

17. “Tatlong araw na di nagtatanaw-tama. sa Birheng mag-ina’y ipamintakasi ang tapat mong lingcod na si F. luha’y lalaagaslas. Ahon sa dalata’t pampang na nagligid.B. Itong di matiis na pagdaralita nang dahil sa iyo. paraiso naman ang may-tulong silid. 22. 11. Ang kaluluwa ko’y kusang dumadalaw. O nalayong tuwa. sa lansanga’t nayong iyong niyakapan. Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib? ang suyuan nami’y bakit di lumawig? nahan ang panahong isa niyang titig ang siyang buhay ko. nagbabalik mandi’t parang hinahanap ditto ang panahong masayang lumipas. kayo ngayo’y siyang pinipintakasi ng lubhang mapanglaw na Musa kong imbi 21. Ikaw na bulakliak niring dilidili. nagbuhat sa puso ng lingcod na tapat. 20.” 13. kung halagahan mo itong aking pagod. na kung maligo’y sa tubig aagap. ang tula ma’y bukal ng bait na kapos. tapat na pagasinta’y hangad na lumawig. ang ulilang sinta’y aking inaaliw Ang katauhan ko’y kusang nagtatalik sa buntong-hininga nang ikaw’y may sakit himutok ko noo’y inaaring langit.R. kung binabasa mo’y isa mang himutok ay alalahanin yaring naghahandog. 10.upo ang panimdim sa puno ng manggang naraanan. 16. 9. tonohan ng lira yaring abang awit na nagsasalitang buhay ma’y mapatid. yaring aking puso’y laging lumiligaw. sa Ilog Beata’t Hilom na mababaw. Celiang sagisag mo’y M. mangmang ang Musa ko’t malumbay ang tinig. 12. kusang inilimbag sa puso’t panimdim nag-iisang sanlang naiwan sa akin. .” at sinasagot ko ng sabing may tuwa --“Sa isa katao’y marami ang handa. awitin ang buhay ng isang naaba. Anupa nga’t walang di nasisiyasat ang pag-iisip ko sa tuwing kumupas. 7. Nililigawan ko ang iyong larawan sa Makating ilog na kinalagian.A. natin. O nanasang irog. Di mamakailang . sa nagbiting bungang ibig mong pitasin. Celia’y talastas ko’t malabis na umid. pakikinabangan ng ibig tumarok. 8. 19. kaluluwa’t langit? 15. sa kagugunita. sabay ang taghoy kong “O. sa puso ko Celia’y di ka mapaparam. palaring dinggin mo ng tainga’t isip. Sirenas. yapak ng paa mo sa batong tuntungan. Kung kasadlakan man ng pula’t pag-ayop tubo ko’y dakila sa puhunang pagod. Bakit baga noong kami’y maghiwalay ay di pa nakitil yaring abang buhay? kung gunitain ka’y aking kamatayan. ang tinig ay kawili-wili. 18. tanggapin mo nawa kahit walang lasap. Ito’y unang bukal ng bait kong kutad na inihahandog sa mahal mong yapak. at di mananakaw magpahanggang libing. nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Parang naririnig ang lagi mong wika: ∞Puno ng Salita∞ 1. Masayang Ninfas sa lawa ng Bia. Sa larawang guhit ng sa sintang pinsel. binabakas ko rin sa masayang do’ngan. di kinabahagya kung hindi malait. nasawing palad!” 14. Salamat sa iyo.6. ang siyang umakay na ako’y tumula.

halos naghihirap ang kay Febong silang dumalaw sa loob na lubhang masukal. 4. Baguntaong basal na ang anyo’t tindig. buong kahuluga’y mapag-uunawa. Malalaking kahoy ang inihahandog pawing dalamhati. may bulo ang bunga’t nagbibigay-sakit sa kanino pa mang sumagi’t malapit. Kung sa biglang tingi’y bubot at masaklap. 1. 3. Sa isang madilim gubat na mapanglaw. sa gayong katamis wikang masasarap ay sa kababago ng tula’y umalat. Tanang mga baging na namimilipit sa sanga ng kahoy ay ballot ng tinik. ang mata’y itingin sa dakong ibaba. 9. dito nagagapos ang kahabag-habag. ng buhay ng tao’y daiging kapuwa. kahapisa’y lungkot. Ito’y gubat manding sa pinto’y malapit ng Avernong Reyno na Plutong masungit. O nanasang pantas. paa’t liig. huni pa ng ibon ay nakalulunos sa lalong matimpi’t nagsasayang loob. isang pinag-usig ng masamang palad. pawang kulay luksa at nakikiayon sa nakaliliyong masangsang na amoy. hiena’t tigreng ganid na nagsisila 7. pinakamaputing nag-ungos sa dahon. 4. 5. may punong higerang daho’y kulay pupas. at makilalang malinaw at wasto Ang may tandang letra alinmang talata. 5. Ang mga hayop ang dito’y gumagala. gawin ang ibigi’t alpa’y nasa iyo ay huwag mo lamang baguhin ang berso. 6. Kung sa pagbasa mo’y may tulang Malabo bago mo hatulang katkatin at liko. palibhasa’y hilaw at mura ang balat. 8. 2. . Ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy. di mo mawatasa’t malalim na wika. 3. ngunit kung namnamin ang sa lamang lasap masasarap din ang babasang pantas. karamiha’y sierpe’t basilisco’y madla. sa kay Segismundo’y huwag ding matulad.2. Karamiha’y cipres at hegirang kutad na ang lihim niyon ay nakasisindak. kahit natatali-kamay. Di ko hinihinging pakamahalin mo. ang nasasakupang lupa’y dinidilig ng Ilog Cocitong kamandag ang tubig. dawag na matinik ay walang pagitan. pasuriin muna ang luwasa’t hulo. Sa may gitna nitong mapanglaw na gubat. 6. Hanggang ditto ako. tawana’t dustahan ang abang tula ko. ito’y walang bunga’t daho’y malalapad na nakadidilim sa loob ng gubat.

Ang abang uyamin ng dalita’t sakitang dalawang mata’y bukal ang kaparis. 17. 11. gubat na palasyo ng masidhing Harpias nangaawa disi’t naakay lumiyag sa himalang tipon ng karikta’t hirap. Makinis ang balat at anaki burok. “Mahiganting langit! bangis mo’y nasaan? ngayo’y nananaig sa pagkagulaylay. 19. sa luhang natatak at tinangis-tangis.” 14. ganito’y damdamin ng may awing dibdib. pilikmata’t kilay – mistulang balantok. 13. 12. 24. Dangan doo’y walang Oreadas Nimfas. bago’y ang bandila ng lalong kasama-an sa Reynong Albanya’y iwinawagayway. 23. 21. 16. 18. 22. sangkap ng katawa’y pawang magkaayos. 15. 20. 10. .kundi si Narciso’y tunay na Adonis. bagong sapong ginto ang kulay ng buhok. 25. mukha’y sumisilang sa gitna ng sakit.

8. 7. hi e n a’ t ti gr e n g g a ni d n a n a gs isi la n g b u h a y n g ta o’ y d ai gi n g k a p u w a. k u n di si N ar ci so . p a a’ t lii g. k a hi t n at at ali k a m a y. It o’ y g u b at m a n di n g sa pi nt o’ y m al a pi t n g A v er n o n g R e y n o n a Pl ut o n g m as u n gi t. S a m a y gi tn a ni to n g m a p a n gl a w n a g u b at . B a g u nt a o n g b as al n a a n g a n y o’ t ti n di g. m a y p u n o n g hi g er a n g d a h o’ y k ul a y p u p as . is a n g pi n a gus ig n g m as a m a n g p al a d. 9. di to n a g a g a p os a n g k a h a b a gh a b a g. k ar a m ih a’ y si er p e’ t b as ili sc o’ y m a dl a. A n g m g a h a y o p a n g di to ’y g u m a g al a. a n g n as as a k u p a n g lu p a’ y di ni di li g n g Il o g C oc it o n g k a m a n d a g a n g tu bi g. 6. it o’ y w al a n g b u n g a’ t d a h o’ y m al al a p a d n a n a k a di di li m sa lo o b n g g u b at .m ni y o n a y n a k as isi n d a k.

M a ki ni s a n g b al at at a n a ki b ur o k. sa lu h a n g n at at a k at ti n a n gi sta n gi s. 12. 10. D a n g a n d o o’ y w al a n g O re a d as Ni m fa s. b a g o n g sa p o n g gi nt o a n g k ul a y n g b u h o k. “ M a hi g a nt in g la n gi t! b a n gi s m o’ y n as a a n ? n g a y o’ y n a n a n ai g sa p a g k a g ul a yl a y.’y tu n a y n a A d o ni s. A n g a b a n g u y a m in n g d al it a’ t sa ki ta n g d al a w a n g m at a’ y b u k al a n g k a p ar is. g a ni to ’y d a m d a m in n g m a y a wi n g di b di b. g u b at n a p al as y o n g m as id hi n g H ar pi as n a n g a a w a di si’ t n a a k a y lu m iy a g sa hi m al a n g ti p o n n g k ar ik ta ’t hi ra p. 13. 11. pi lik m at a’ t kil a y – m is tu la n g b al a nt o k. sa n g k a p n g k at a w a’ y p a w a n g m a g k a a y os . m u k h a’ y su m isi la n g sa gi tn a n g sa ki t. b a g o’ y a n g b a n di la n g lal o n g k as a m aa n sa R e y n o n g Al .

22. 20. 21. 25. . 15. 23. 16. 18. 19. 17.b a n y a’ y iw in a w a g a y w a y. ” 14. 24.