Csíkszentmihályi Mihály

:

FLOW
Az áramlat
A tökéletes élmény pszichológiája

Akadémiai Kiadó, Budapest

1

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal Experience Harper Perennial, 1991 Fordította: Legéndyné Szabó Edit Az eredetivel egybevetette, illetve szakmailag ellenőrizte: Boross Ottília

ISBN 963 05 7770 4 Kiadja az Akadémiai Kiadó 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

Első magyar nyelvű kiadás: 1997 Első változatlan utánnyomás: 2001 © Csíkszentmihályi Mihály, 1991

Hungarian translation © Legéndyné Szabó Edit, 1997 Hungarian edition © Akadémiai Kiadó, 1997 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is

2

Isabellának, Marknak és Christophernek

3

mint a diszkók világa vagy egy foci meccs. és amikor minden képességünket teljesen igénybe kell vennünk annak eléréséhez. vagyis a létezésnek a megfelelő módját választotta. mint egy spontán. Szakmai érdeklődésemet ugyanez a kérdés köti le. amely alapján eljutottunk a flow-élmény megértéséhez. amikor körülbelül hétéves voltam. rám szólt: "Ne keverj munkát mulatsággal! A kettő nem megy együtt. áramlani. amikor keveset kell csak tennie. hogy amikor a tanulásban örömömet leltem. A saját tapasztalatomból tudtam. erőfeszítés nélküli mozgást. tesztekkel végzett felmérésekkel segítették az adatgyűjtést. hogy lebegni. De ebben az esetben nem egy alkalmazott pszichológiai szakkönyv megírására vállalkoztam. hogy a boldogság tényleg elérhető. mert amikor az emberek arról beszélnek. mert ez volt az első alkalom. Ritkán van az. a flow koncepciója nem teljesen új. hogy a jó élet utáni törekvésünk során nem kell az anyagi javakra vagy a passzív szórakozásra korlátozni magunkat: ha megértjük. Másrészt. Évekkel azután. amit csinál. Ez a flow egyik érdekes paradoxonja. elektromos személyihívókon keresztül küldött felszólításokra adott válasz alkotta azt az adatbázist. sem az új kocsi. Ezzel jellemezték annak a személynek a tudatállapotát. fájdalmas szükségszerűségként megjelennie. és amelyekre később nosztalgiával nézünk vissza. és éreztem. amikor a legnehezebb feladatokat teljesíti. viszont amit unalmas volt tanulni. kérdőíves vizsgálatokkal. de a gyümölcsei édesek. aki a Tao szerint élt. Valóban. hogy a felnőtteknek sincs mindig igazuk. próbáltam ritmusban énekelni a feladatot. amilyen egyáltalán csak lehetséges. hogy valaki mély élvezetet talál passzívan. amikor nehezen elérhető célt tűzünk magunk elé. azért emlékszem erre az esetre. aki rendszerint tudta. hogy a flow annyi fontos lehetőséget nyit meg az ember számára: azt mondja nekünk. hiszen abban az időben gyermekkorában majdnem mindenki ezt tanulta. Ezek azok a pillanatok. és valami iskolai dolgozatot böngésztem. hogy megért sem. amely a tudatosság általános alapelveire épül. minden megmaradt a fejemben. a flow életünk minden fontos történésének része lehet. hogyan lehet ezeket az elveket és eredményeket a saját körülményeire alkalmazni. Emlékszem. egy tudós Sanghajból kimutatta. Az olvasóra marad a feladat. keleti és nyugati írásokban egyaránt. Ezért van az.A MAGYAR KIADÁS ELÉ A kis székely faluban. ami nem csoda. az ember nehézségeket tapasztal olyankor. a tapasztalásnak erre az optimális állapotára való hivatkozásokat meg lehet találni a legtöbb ókori szövegben. az iskola kapuján van egy fába vésett felirat: "A tudás gyökerei keserűek. Több mint 8000 interjú és negyedmillió. amikor az ember teljesen elmélyül valamiben – sziklát mászva. hogy ugyanazt az analógiát alkalmazták az ókori kínai taoista bölcsek is. amikor biztos voltam abban. ahol édesapám anyjának a családja élt. hogyan éreznek. hogy eldöntse. miről beszél. vagy a helyzetből fakadó követelmények könnyűek. hogy munka és élvezet együtt is járhat. az az. és példákkal szolgálok arra. Az utolsó harminc esztendőben nagyrészt azzal foglalkoztam. sakkozva. és a gyakran unalmas családi élet élménygazdagabbá válhat. Önmagában sem a televízió. hogy több. énekelve vagy jó barátokkal beszélve – amikor úgy tűnik. hogy a tudás gyökereinek nem muszáj keserűnek lenni. Tudtam – megint tapasztalatból – hogy az élet legérdemesebb pillanatai. Helyette inkább bemutatom az optimális emberi létezés egy elméletét. Ok a "jü" kifejezést használták. mint két évtized széles körű kutatómunkájának eredményeire épül. Az ember cselekedetei gyakran akkor a legkönnyedebbek. hogy elkezdtem ezt a szót használni. gyakran úgy írják azt le. a legélvezetesebb. amikor az életük a legizgalmasabb. amikor legjobban érezzük magunkat. azt hamar el is felejtettem. mint egy folyó áramlását. Sokszor élveztem a tanulást. és amely falunak a nevét magam is viselem. A munkának nem kell elkerülendő. Ami ezt a könyvet az ókori filozófiáktól megkülönbözteti." E gondolat szerint neveltek engem is. Viszont vannak alkalmak. fogyasztóként viselkedve. sem a külföldi vakáció nem képes boldoggá tenni bennünket." Azt hiszem. 4 . sokszor akkor történnek velünk. Az utóbbi 25 évben tanítványaim és kollégáim szerte a világon interjúkkal. ami az jelenti. aminek az eredményeként olyan precíz bizonyítékokkal rendelkezünk erről a ritka szubjektív állapotról. Édesapám. hogyan működik szellemünk. hogyan alkalmazta néhány egyén ezeket az elveket valódi élethelyzetekben. hogy az ember élvezze azt. milyen feltételek kellenek ahhoz. és az archivált adatok folyamatosan újakkal bővülnek. amelyeket én "flow"-nak neveztem el.

a klinikai pszichológia. hogy a Volvo autógyár szakszervezete a flow elméletét használta arra. hogy ez az egyik legkedvesebb könyvük. Huszonkét éves voltam. akit Verne Gyulának hívtak. De aztán apám eladta az éttermet és a család többi tagjával Belgiumba költözött. A rendszeres vendégek között meg fordult az étteremben a színész Humphrey Bogart. Egyiptom királya és a Puskás–Kocsis–Hidegkuti nevével jegyzett futballcsapat is. gondolatai eljussanak a nem szak értő olvasókhoz is. mint egy jó elmélet. az Egyesült Államok elnökét is azok között említi. amikor megérkeztem Chicagóba. amikor az olaszok elleni mérkőzésre Rómába jött. antropológusok. amelyeket abban az időben a magyar fiúk olvastak. történészek szintén merítettek ezekből az elgondolásokból. Azóta tizenegy nyelvre lefordították. olasz iskolákba jártam. és hogy a svéd rendőrfőiskola a flow-elmélet nyomán kutatási programokat indított annak érdekében. Így olaszok között nőttem fel. gyárakat. A Newsweek magazin 1996. Faruk. majd taníthattam. A sport pszichológiája.Annak ellenére. de lélekben szoros volt. Azután lemondott posztjáról és hivatalosan menekültté vált. látogatóik számára. hogy a világ egyik legjobb egyetemén tanulhattam. amely időben ő volt a megbízott követ Magyarország római képviseletén. miképpen lehet jobbítani a rendőrök munkával kapcsolatos közérzetét. Mivel sok magyar telepedett ott le. és ugyanazokat a könyveket olvastam. amit "Piccolo Budapest"-nek hívtak. amelyek számára a flow-élmény kutatása hasznos lehet. amikor nem kellett iskolába járnom. hogy pszichológiát tanuljak. Természetesen különös örömmel tölt el. hogy nincs a világon még egy hely. De megtanultam magyar dalokat énekelni. mert azt állította. Például az elmúlt ősszel. Soraya. és nagy sikere volt. március Csíkszentmihályi Mihály 5 . mit is jelent ez a fogalom. szerb és koreai nyelven. Apám először egy éttermet nyitott és vezetett Rómában a Trevi Kút mellett. Kapcsolatom Magyarországgal fizikailag mindig laza. amikor ölre mentem egy francia fiúval. és újabb fordítások vannak előkészületben arab. 1997. Édesapám magyar diplomáciai szolgálatban maradt egészen 1948 tavaszáig. aki azt állítják. kínaira. hogy e kötetet a magyar olvasók számára bevezethetem. azzal a szándékkal. szeptember 2-i száma Bill Clintont. hogy élvezetesebb tapasztalatokkal szolgáljon dolgozóik. a benne található ideák számos személyiségre és szervezetre befolyást gyakoroltak. hogy ez nem egy alkalmazott pszichológia könyv. múzeumokat inspirált arra. Bár a magyar nyelvben nincs olyan szó. Emlékszem. hogy a könyv szerzője egy magyar író volt. Chicago. ami akkor olasz volt – ma Rijekának hívják és Horvátországhoz tartozik. többek között japánra. hogy e fordítás révén a kötet végre anyanyelvemen is megjelenik. és Magyarországon csak a nyári vakációk idején töltöttem néhány hetet. A flow iskolákat. Igaza lehetett az egyetemen a disszertációmat vezető professzoromnak. amelyik pontosan visszaadná a flow jelentését. ahol az olvasók jobban megértenék. Perzsia királynője. és édesapám volt a konzul a harmincas évektől a második világháború végéig. amikor az Osztrák–Magyar Monarchia idején az ország fő tengeri kijárata volt. nagy örömmel láttam. hogy szélesebb közönséghez szóljon. Fiumének volt magyar konzulátusa. hogy javítsa a szerelő szalagok mellett dolgozók munkakörülményeit. És nagyon szerencsésnek érzem magam most. én akkor inkább az Egyesült Államokba emigráltam. Mostanra több könyv és néhány tucatnyi tudományos cikk látott napvilágot a flow elméletéhez kapcsolódóan. tízéves voltam. Ez a könyv az Egyesült Államokban 1990-ben jelent meg azzal a szándékkal. Azóta egyfolytában itt élek. Nyáron. Fiume városában születtem. a foglalkozási terápia nyilvánvalóan egyaránt azok közé a területek közé tartozik. miközben én ragaszkodtam ahhoz. amikor azt mondta. hogy a "Nyolcvan nap alatt a Föld körül"-t egy Jules Verne nevű francia szerző írta. A szociológusok. pincérként segédkeztem az étteremben. amikor Stockholmba látogattam. lévén elég szerencsés. biztos vagyok abban. hogy feltárja. semmi sem praktikusabb.

AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 10 BEVEZETÉS 10 ÁTTEKINTÉS 12 AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI 14 A KULTÚRA PAJZSAI 15 FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! 19 A FELSZABADULÁS ÚTJA 21 2. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 34 ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET 36 AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI 37 A felkészültséget kívánó feladat 38 A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása 40 Világos célok és folyamatos visszacsatolás 41 A feladatra való összpontosítás 43 A kontroll paradoxona 44 Az Én-tudat elvesztése 46 Az idő átalakulása 48 AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY 48 4. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 51 ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK 51 ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA 55 AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG 58 AZ ÁRAMLAT-EMBEREK 62 5. A TUDAT ANATÓMIÁJA 23 A TUDAT HATÁRAI 26 A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA 27 SZÍNRE LÉP AZ ÉN 29 RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA 30 A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT 32 KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE 33 3. A TEST AZ ÁRAMLATBAN 64 MAGASABBRA. ERŐSEBBEN 65 A MOZGÁS ÖRÖMEI 67 A SZEX MINT ÁRAMLAT 68 6 . GYORSABBAN.TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KIADÁS ELÉ 4 TARTALOMJEGYZÉK 6 ELŐSZÓ 9 1.

A GONDOLAT ÁRAMLATA 77 A TUDOMÁNY ANYJA 78 AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI 81 A SZAVAK JÁTÉKA 83 BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! 85 A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE 86 A BÖLCSESSÉG SZERETETE 89 AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK 90 AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA 91 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 91 AUTOTELIKUS MUNKÁSOK 92 AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK 96 A MUNKA PARADOXONA 99 A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE 102 8. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 119 A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA 120 HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? 123 A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA 124 AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS 129 10. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 103 AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS 103 A MAGÁNY FÁJDALMA 105 A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE 108 AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD 110 A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE 116 A TÁGABB KÖZÖSSÉG 118 9.A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK 69 ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME 71 A ZENE ÁRAMLATA 72 AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI 75 6. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 132 MIT JELENT AZ. HOGY ÉRTELEM 132 A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS 134 AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE 137 A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE 139 ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME 141 JEGYZETEK 147 7 .

EREDETI TARTALOMJEGYZÉK 148 8 .

Cremin nek és Marion Faldetnek. Howard Gardner. Különösen hálás vagyok az alapítvány volt elnökének. köszönet a Spencer Alapítványnak a nagylelkűen folyósított támogatásért. Jelen esetben ez lehetetlen. Robert Kubey. mivel ha az ember elhagyja a tudományos próza túlszabályozott kereteit. Philip Hefner. Sam Whalen és Maria Wong segítettek a legtöbbet. részletes jegyzeteket készítettem a könyv végére. amit én áramlatnak hívok. Rick Robinson. Végül. hogy a viszonylag művelt olvasó értékelhesse és saját életére alkalmazhassa őket. az alapítvány alelnökének. de nem utolsósorban. ahol az adott témát tárgyalom. az élet teljes felvállalása. a kreativitás. Thomas Jamesnek. jelenlegi elnökének. és akinek szerkesztői ítélete sokat alakított ezen a könyvön. amelyekre a következtetéseimet alapoztam. Elisabeth Noelle-Neumann.ELŐSZÓ Könyvem a nagyközönség számára szeretné azt a több évtizedes kutatást összefoglalni. Jean Hamilton. hogy gondatlan legyen vagy túlságosan lelkes. Lawrence A. Doug Kleiber. és nem lehet recept alapján megvalósítani. David Kipper. Volt diákjaim és munkatársaim közül Ronald Graef. mint a kortárs kutatási eredményeket a megfelelő idézet-megjelölésekkel. Minden könyv kezdetén illendő felsorolni azokat. de meg jelölik a szöveg oldalszámát. akiknek különösen hálás vagyok. Nincsenek specifikus referenciákhoz kötve. Barátaim és kollégáim közül szeretném kiemelni a következőket: Donald Campbell. Semmiféle könnyen-gyorsan típusú tanács nem található e lapokon. hogy az elméletet átültessék a gyakorlatba. mint maga a könyv. akik elég kíváncsiak ahhoz. oldalhoz kapcsolódó jegyzetek közt megtalálja Arisztotelész boldogságfogalmát éppúgy. hogy milyen munkákra alapoztam állításaimat. akik segítették a mű létrejöttét. bátorított vagy támogatott valamiben. mint ők tőlem. Kevin Rathunde. 1990. Hogy a könyv tömör és használható legyen. akit érdekel. A boldogság például már az első oldalon szerepel. Jerome Singer. Könyvem azonban nem afféle népszerű kiadvány. amely tippeket ad arra. mindenkori mentoromnak. Jacob Getzelsnek. Reed Larson. bőséges információt kell hogy találjanak ahhoz. és az 1. Ez egyébként is lehetetlen. akiktől talán épp annyit tanultam. március 9 . melynek tárgya az emberi élmények pozitív aspektusa – az öröm. John Brockman és Richard P. hogy unalmas és értelmetlen életükből örömteli folyamatot kovácsoljanak. fiainknak. veszélyes egy kicsit. H. Megpróbáltam a pszichológiai kutatásokat és az ezekre épülő elméleteket úgy bemutatni. Vannak azonban. Jean Nakamura. hogy kövessék azokat a tudományos forrásokat. mivel az örömteli élet mindig egyedi alkotás. hogy köszönetet mondjak nekik. aki már huszonöt éve gazdagítja az életemet mint feleségem és barátom. Hiroaki Imamura. Fausto Massimini. amelyeket a tudósok használnak műveikben. hogy rendelkezik-e speciális képzettséggel. Ez a könyv inkább általános elveket szeretne leszögezni és konkrét példákat adni arra. Természetesen a fent említettek közül senki sem felelős esetleges tévedéseimért – ezek kizárólag saját tevékenységem eredményei. melyet az elmúlt évtized során ahhoz nyújtottak. de akiket a téma valóban érdekel. hogyan használták fel mások ezeket az elveket arra. hogy összegyűjthessük és elemezhessük ezeket az adatokat. függetlenül attól. mint az eredeti szöveg sűrített. Amit teszek. odalapoz hat a könyv végén a jegyzetekhez. elejétől kezdve egész a befejezésig. George Klein. hogyan legyünk boldogok. Elsőként Isabellának. Az az olvasó. elkerültem a lábjegyzeteket és a többi segédeszközt. Azoknak az olvasóknak azonban. Kot szakmai támogatásukat adták a projekthez. Köszönet Marknak és Christophernek. A jegyzetek tulajdonképpen úgy is olvashatók. tudományosabb jellegű kivonata. Chicago. hajlamos rá. James Stigler és Brian Sutton-Smith – mindegyikük nagylelkűen segített. és meg is ragadom ezt az alkalmat. Ikuya Sato. mivel a nevek listája épp olyan hosszú lenne.

Tekervényes ösvény vezet hozzá. Így hát a rákövetkező huszonöt évet azzal töltöttem. hogy van rá mód. A sikert nem lehet üldözőbe venni. bizony egy tapodtat sem haladtunk előre. akik megtanulják. mert rossz helyen keressük a boldogságot? E könyv célja az. ami csak úgy megtörténik velünk. arra.1. ám akkor még nem ébredtem rá a jelentőségére. összes többi célunk – legyen az egészség. akkor talán képesek leszünk úgy alakítani az életünket. mindazonáltal nagyon találó. ahogy a boldogságot sem: a sikernek magának mintegy mellékhatásként. amelyhez nem juthatunk el közvetlenül? Negyedszázados kutatásaim és tanulmányaim meggyőztek arról. és mindenkinek magának kell ápolnia és óvnia. pénz vagy hatalom – csak azért fontos. boldog vagy-e. A görög istenek tehetetlen kisgyerekek a mai. A boldogság valójában olyan állapot. önkéntelenül kell jelentkeznie. hogy a boldogság nem olyasmi. Ma sem értjük jobban Arisztotelésznél. A boldogságot azonban nem érhetjük el oly módon. inkább attól. és nem kapcsolatos a szerencsével vagy a véletlennel sem." Hogyan érhetjük hát el ezt a ködbe vesző célt. szépség. hogy miképpen érhetjük el ezt az áldott állapotot. hogy a modern pszichológia eszközeivel újra megvizsgálja azt a régi-régi kérdést. mely a tudatunk tartalma fölötti uralom elérésével kezdődik. mint amit elérhet? Vagy azért keseríti meg valami legféltettebb perceinket is. Vajon azért van ez. Huszonöt évvel e könyv írása előtt hatalmas felfedezést tettem. hogy az emberek minden másnál jobban vágynak a boldogságra. hogy mindig többre vágyjon. Életünkről alkotott képzeteink az élményeinket meghatározó erők szülöttei. hogyan kell irányításuk alatt tartani belső élményeiket. a rá vonatkozó tudományág – esetünkben a pszichológia – még nem írta le és nem adott rá elméleti magyarázatot. Nem a külső eseményektől függ. mert noha a gondolat általánosan ismert. "Fölfedezésem" az volt. képesek arra. hatalmas erők felett rendelkező emberiséghez képest. hogy ezt az illékony jelenséget próbáltam körüljárni. annál biztosabban elkerül. és legtöbbjüket nem vagyunk képesek 10 . mert feltételezzük. Noha egészségesebbek vagyunk és hosszabb kort élünk meg elődeinknél. hogy majd boldoggá tesz minket. és egyetlen római császár sem kapcsolhatta be a tévét. "Tedd fel magadnak a kérdést. s hogy évei boldogság helyett aggodalomban és unalomban telnek. hogy életük minőségét is meghatározzák – ennél közelebb egyikünk sem igen kerülhet a boldogsághoz. A boldogságra úgy lelhetünk rá. mikor az ember valamely önmagánál nagyobb ügynek szenteli magát. boldogságról alkotott képünkkel kapcsolatban azonban nem sok változás történt az elmúlt századokban. hogy jól vagy rosszul érezzük-e magunkat. Mill. nem szerezhető meg hatalommal. mi is az a boldogság. hogyan értelmezzük azokat mi magunk. Talán félrevezető lehet a "felfedezés" szó használata. hogy mikor érzik magukat az emberek a legboldogabbnak. hogy a boldogságnak nagyobb szerepjusson benne. Hihetetlenül megnőtt a csillagokról és atomokról összegyűjtött tudásunk mennyisége. hogy elvesztegeti az életét. Ha megtaláljuk a választ. amelyre fel kel1 készülni. nem pedig úgy. S. Nem vásárolható meg pénzzel. számtalan ember érzi úgy. Míg a boldogságot önmagáért keressük. mindezek ellenére. mert az emberiség örökös elégedetlenségre kárhoztatott. AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG BEVEZETÉS Kétezerháromszáz évvel ezelőtt Arisztotelész megállapította. hiszen az emberek már az idők kezdete óta tudomással bírnak az általam fölismert dologról. Ezen erők mindegyike hatást gyakorol arra. Viktor Frankl osztrák pszichológus gyönyörűen foglalta össze "Man's Search for Meaning" (Az emberi élet értelmének keresése) című könyve előszavában: "Ne akarj sikeres lenni – minél inkább célul tűzöd ki a sikert. hogy tudatosan törekszünk rá. ami pedig annak megtanulását illeti. hogy közvetlenül próbáljuk megtalálni. tekintet nélkül az azóta felhalmozott óriási mennyiségű tudományos ismeretre. Arisztotelész óta sok minden megváltozott. a leggazdagabb középkori házakban is ritkaságszámba mentek a székek. Azok az emberek. ha unatkozott). ha életünk minden egyes részletét teljességgel átéljük – legyen az jó vagy rossz -. melyek még néhány évtizede luxusnak számítottak (hiszen a Napkirály palotájában alig volt néhány fürdőszoba. és már nem leszel az" – mondta J. és ma a legszegényebbek is olyan anyagi javak birtokában vannak.

A "flow" élménye nemcsak az iparosodott nemzetek jómódban élő tagjainak tapasztalata. milyen arccal születtünk. sportolókra. mely mérföldkő lesz majd emlékeinkben és azt súgja. vagy megosztoztak a barátjukkal egy darab kenyéren. hogy teljesen uraljuk életünket. Egy kisgyerek számára ilyen lehet az. Ezt érzi az apa. milyen a vérmérsékletünk vagy a test alkatunk. mindig ilyennek kellene lennie az életnek. hogy nem ismeretlen erők taszigálnak ide-oda. Ellentétben az általános hiedelemmel az ehhez hasonló pillanatok. hogy véghez vigyen valamilyen nehéz. vagyis az a jelenség. Az o beszámolójuk alapján. életünk legszebb élményei nem passzív. olyan gyönyörűséget érzünk. melyben elmondták. Az ilyen ritka alkalmakkor szinte átszellemülünk. idősek és fiatalok. Hosszú távon azonban a tökéletes élmények összeadódnak. s szeme láttára formálódik ki és kel életre valami új. mit éreznek az emberek legörömtelibb pillanataikban – és miért. Ezt érzi a tengerész. legyen-e háború vagy gazdasági válság. egy hegedűsnek.és legtöbbünknek nem áll módjában dönteni arról. egymástól igen különböző emberrel. zenészekre. 11 . amikor hibátlanul játszik le egy nagy technikai tudást igénylő darabot. akik túlélték a koncentrációs táborokat vagy halálos veszedelemből menekültek meg. amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza. amit tesznek. Kutatásaink szerint a tökéletes élményt a kulturális háttértől függetlenül ugyanúgy írják le férfiak és nők. ami nem csak úgy megtörténik velünk. sakkozókra. Nem sokat tehetünk azzal kapcsolatban. az Olasz Alpok parasztgazdái és a futószalagnál dolgozó chicagói munkások. Ez az érzés pedig olyan közel áll ahhoz. Génjeink. gyakran számolnak be arról. A legszebb pillanatok általában akkor következnek be. Ezt érzi a festő. Azok az emberek. thaiföldi és indiai felnőttek. az élmény maga lesz olyan élvezetes. hogy meghaladja önmagát. Ennek az elméleti modellnek az alapján a Chicagói Egyetemen működő kutatócsoportom és több kollégám a világ különböző pontjain interjút készített sok ezer. a levegőben úszó pollen és a kor. amilyen magasat eddig még sosem sikerült építenie. mikor gyermeke először mosolyog vissza rá. pusztán magáért. A tökéletes élmény alapja a "flow". ami eddig még nem volt a világon. és énekük harmóniája ott vibrál a hajós ereiben. hajába kap a szél – a vitorlák. határozzák meg számtalan egyéb feltétellel együtt azt. hogy minden más eltörpül mellette. amit látunk. Az ilyen események azonban nemcsak kedvező körülmények között következhetnek be. hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket. amit az emberek általában boldogságnak neveznek. Mindezek ellenére mindannyian átéltünk már olyan pillanatokat. vagy egy úszónak az. nem választhatjuk meg – legalábbis egyelőre –. Lehet. Lényegében ugyanazokkal a szavakkal számoltak be róla idős koreai asszonyok. Első kutatásaim több száz "szakértőre" terjedtek ki – művészekre. tokiói tizenévesek. Nem választhatjuk meg szüleinket és születésünk időpontját. hogy hiszünk abban. A tökéletes élmény tehát olyasvalami. sebészekre vagyis olyan emberekre. Ezek után nem meglepő. Minden ember előtt ezerszámra állnak ilyen lehetőségek – kihívások arra. milyen érzés azt tenni. ellazult állapotban érnek bennünket – noha az ilyenek is lehetnek élvezetesek. amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben. remegő ujjakkal felteszi az utolsó kockát. hogy sorsunkat elsősorban rajtunk kívül álló erők vagy felsőbb hatalmak irányítják. mikor megpróbálja megjavítani saját rekordját. amikor azt éreztük. úgy érezte. fejlesztettem ki a tökéletes élmény elméletét. a szél. ha – miközben a hajó jó csikó módjára engedelmesen szeli a hullámokat. amit tökéletes élménynek hívunk. amit érzünk és amit teszünk. mikor a nagy gonddal épített torony tetejére. hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk. de fontos feladatot. saját sorsunk urai vagyunk. hogy megpróbáltatásaik közepette milyen különleges boldogságot és hálát éreztek. ha keményen megdolgoztunk értük. Ez az érzés az. hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre. szétrobban a tüdeje és szédült a fáradságtól – ám mégis ezek voltak élete legszebb percei. amikor a színek a vásznon mágnesként kezdik vonzani és taszítani egymást. hogy milyen magasak vagy milyen okosak legyünk. a tenger és a hajó teste együtt dalolnak. Tanulmányaim folyamán megpróbáltam a lehető legpontosabban megérteni. . hogy az úszó izmai fájtak legemlékezetesebb versenye közben. néha pedig határozottan fájdalmas is lehet. Az ilyen élmények nem feltétlenül kellemesek abban a pillanatban. a gravitáció ereje. valami. ha mondjuk madárdalt hallottak az erdőben. befogadó. és egyre inkább az lesz az érzésünk. mikor átéljük őket.befolyásolni. navahó pásztorok. hogy jobban talán nem is tudjuk szavakba önteni. akik azzal foglalkozhattak. melybe születtünk. Soha nem könnyű úrrá lenni életünk felett. amit a legjobban szerettek. túljutottak valamilyen nehéz feladaton. sőt tevékenyen részt veszünk irányításában is.

A tökéletes élmény attól függ. Mos tanra több mint százezer ilyen élmény-keresztmetszetet gyűjtöttünk össze a világ különböző részeiből. mi történik a tudatunkban. Egy könyv annyit tehet – és ezt én is meg próbálom –. Az embereket valójában nem az elégítené ki. elkezdték alkalmazni gyakorlati célokra is. akik az elidegenedésnek és az értékek válságának ellentétét látják benne. az élet-kielégülés és a belső motiváció tanulmányozásával foglalkoznak. Japánban és Ausztráliában is. hogy megmutatja. mind a szociológusok.Adatgyűjtésünk kezdetben interjúkra és kérdőívekre támaszkodott. hogy egy hétig viseljen magán egy elektronikus jelzőkészüléket. mire gondol éppen és hogy érzi magát. és az a lényege. hogy mennyire vagyunk képesek pillanatról pillanatra ellenőrizni. s arra okítanak bennünket. Ez a könyv ahelyett. közkedvelt. hogy megkérjük a vizsgált személyt arra. hanem ha jól éreznék magukat a saját bőrükben. hogyan tehetjük élvezetesebbé az életet. írott részletével. Ha az a cél. és minden jel arra mutat. A boldogság keresésében a részmegoldásoknak nincs helyük. felszerelkezve egy új kívánságlistával és éppoly elégedetlenül. Olaszországban. Mindazonáltal ez nem amolyan "csináld magad" jellegű tanácsadó könyv. mára már világszerte elterjedt. megváltoztak a szabadidőtermékek és -szolgáltatások. mégsem adhatnak receptet a boldogságra. a múzeumi kiállítások megtervezését és a mozgáskorlátozottak foglalkoztatás-terápiáját is. A "flow". akik a boldogság. a nyugdíjas-otthonok lakóinak programszervezését. és mindannyiunknak a saját egyéni erőfeszítéseinkre és kreativitásunkra támaszkodva kel1 ezt a képességet megszereznünk. A nagyobb pontosság érdekében idővel kifejlesztettünk egy új módszert a szubjektív tapasztalatok minőségének mérésére. valamint az antropológusok. hogy javítsunk az élet minőségén. népszerűbbek vagy karcsúbbak. Mindez az első szakcikkek megjelenését követő alig egy évtizeden belül történt. magyarul az áramlat fogalmát hasznosnak találják mind a pszichológusok. Az áramlat-elmélet forradalmasította a klinikai pszichoterápia elméletét és gyakorlatát. nagy hatalommal bíró milliomos lenne? Általában az. mely a tudomány segítségével a lélek és az elme különböző tájaira kalauzolja el olvasóját. élete filmszalagjának egy pici. akik kiterjesztették az áramlat elméletének értelmezését. Az áramlat azonban nem csupán elméleti jelenség. átalakult a hivatali alkalmazottak képzése. és az emberi faj evolúcióját vagy pedig a vallásos élményeket szerették volna megvilágítani a segítségével. A "flow" tanulmányozása. ÁTTEKINTÉS Noha a "flow" elméletéről már sok szakcikket és szakkönyvet írtak. mi történne abban a valószínűtlen esetben. jegyezze le. hatalmasabbak. melyet a Chicagói Egyetemen kezdtem el. Az ilyen könyv szakács könyvhöz hasonlóan megmondja. Bármilyen jó szándékkal íródtak is az ilyen könyvek. Vannak. amit persze kevesen fognak végigcsinálni. és ezt egy olyan elmélet keretébe foglalja. amilyenek ezrével jelennek meg és porosodnak a könyvesboltok polcain. hogy egy bizonyos meghatározott célt elérj. amely élete pillanatainak reprezentatív mintája. ez az első alkalom. Németországban. melyen aztán elgondolkodhatnak az olvasók és levonhatják a saját következtetéseiket. hogy listába szedné. Ha ezek a tanácsok véletlenül használnának is. Ezt Élményértékelő Mintavételi Eljárásnak (angolul: Experience Sampling Methodnak. Ezekből az adatokból vezettem le ennek a könyvnek a következtetéseit. Tanulmányozni kezdték Kanadában. A készüléket rádióadó hozza működésbe naponta körülbelül nyolc alkalommal. ha valakiből hirtelen karcsú. Az egy hét leteltével minden vizsgált személy rendelkezik egy folyamatosan rögzített "élménynaplóval". rövidítve: ESM-nek) neveztük el. és mikor a készülék megszólal. hogy az illető megint a kiindulási pontnál találja magát. a fiatalkorú bűnözők rehabilitálását. mit kell tenned. az áramlat-elmélet kijelölheti ennek irányát. Alig telt el néhány év az elmélet első publikálása után. 12 . mint annak előtte. hogy hogyan legyünk gazdagabbak. inkább egy szellemi utazás eszköze szeretne lenni. akiket érdekelnek a közösségi tevékenységek és szertartások. Hatására új kísérleti tantervek jöttek létre. Pillanatnyilag Chicagón kívül a Milánói Egyetem Pszichológiai Intézetének van a legrészletesebb adatgyűjteménye ebben a témában. találomra megválasztott időközönként. hogy a tökéletes élménnyel kapcsolatos kutatásokat bemutatjuk a nagyközönségnek és beszélünk az egyes emberek életére gyakorolt hatásáról. ha karcsúbbak vagy gazdagabbak lennének. hogy az elmélet hatása az elkövetkező években csak erősödni fog. mit szabad és mit nem.

vegyük sorra. Itt nagyobb a tét. ám a gyakorlatban meglehetősen bonyolult. könnyebben megértjük. annak az esélyéről van szó. A mesékben a hősnek előbb le kell győznie a 13 . Minden. hogy nem vagyunk karcsúak. miért élvezünk jobban bizonyos tevékenységeket a többinél. eldönthetjük. mert az illetőnek az előtte tornyosuló feladatra kell összpontosítania teljes figyelmét és el kell feledkeznie minden egyébről. hogyan tudjuk élményeinket értelmes egésszé szervezni ( 10. hogyan kell munkánkat áramlatélmények sorozatává alakítani (7. amit érdemes élni. Egy kitűzött cél követése magával hozza a rendet a tudatban. feldolgozása nélkül az olvasó nem sok hasznát látja a leírtaknak. hogy cselekedni lehessen. ez sem lesz könnyű vállalkozás. Ilyen például a testi és érzék szervi készségek használata az atlétikától kezdve a zenén át a jógáig (5. és hogyan ruházzuk fel jelentéssel őket? Ezeknek a céloknak az elérése elméletben egyszerűnek tűnik. A szabályok világosak és mindenki számára hozzáférhetőek. a gyerekeinkkel és a barátainkkal való kapcsolatainkat pedig kellemesebbé tenni (8. Épp ezért létkérdés. fejezet). a művészet és a különböző hobbik gyakorlása –. Ezt annak áttekintésével kezdjük. Néhány olyan tevékenységi formára gondolva. fejezet). többé egy fikarcnyit sem számít. Hogy az ember egy kellemetlen vagy szerencsétlen esemény hatására rosszul érzi-e magát. a szüleinkkel. Az. Készségeinek fejlesztésével és az egyre magasabb rendű célok kitűzésével egyre különlegesebb személyiséggé válik. amit tapasztalunk – legyen az öröm vagy fájdalom. amikor azért küszködnek. mint például a költészet. és magának a tevékenységnek a kedvéért szeretnénk folytatni. "Flow" (áramlat) az a jelenség. hogyan működik és milyen eszközök kel kontrollálható a tudat (2. vagy a szimbolikus készségek használata. hogy olyan legyen az életünk. hogyan élhetjük át a tökéletes áramlat-élményt. Az emberek olyankor a legboldogabbak. de a legtöbb ember számára reménytelen vállalkozás marad. hogy élményeink örömteliek legyenek? Hogyan érjük el az élmények teljességét. Ha képesek vagyunk irányításunk alá vonni és kontrollálni ezt az információt. mit jelent ezeknek a céloknak az elérése. és a készségek arányban állnak a lehetőségekkel ahhoz. fejezet). az élvezeteknek szinte végtelen forrása nyílik meg előttünk. vagy pedig képes balsorsában is megtalálni a jót. mikor a tudatban rend uralkodik. mikor a pszichikai energia avagy a figyelem reális célok felé fordul. Kicsit olyan ez. érdeklődés vagy unalom –. melyek segítségével az ember képes élvezni az életet a nehézségek ellenére is. A Flow tehát azt fogja körüljárni. fejezet). ha már ismerjük a szubjektív lelkiállapot jellemző tulajdonságait. a filozófia vagy a matematika (6. A 9. mi teszi boldoggá az embereket. fejezet olyan módszereket ír le. hogy urai vagyunk saját értelemmel megtöltött életünknek. fejezet). milyen legyen az életünk. aki megszerezte az irányítást a tudatosan megválasztott célok érdekében saját lelki és szellemi energiája fölött. információként jelenik meg az agyban. és még a legszerencsésebbek is ki vannak téve különböző stresszhelyzeteknek. mert csak akkor tudunk uralkodni a lelkiállapotunkon. Az. hogyan kellene csinálni. A flow azt a fo1yamatot fogja vizsgálni. hogy megtanuljuk. Intellektuális erőfeszítés és a tapasztalatok elemzése. Irányításunk alatt tartva az agyban zajló folyamatokat. Mielőtt leírnánk. melyek gátolják beteljesedését. azt nagyrészt az dönti el. Ez akkor jön létre. mint a pár fölösleges kiló eltüntetése. óhatatlanul is teljesebb ember lesz. a kielégítetlen szükségletek többé nem zavarják a lélek békéjét. fejezet). áttekintjük a flow élményének feltételeit (4. legbanálisabb események is élvezetessé válnak. de bizonyos külső és belső erők útját állják a megvalósításnak. hogy miképpen érhetjük el a boldogságot a saját belső életünk feletti uralom segítségével. A belső tapasztalás optimális állapota az. a játék. mint a fogyókúra: mindenki tudja. a házastársunkkal. amit éppen csinálunk. ám még az ilyen csapások sem rombolják össze szükségszerűen a boldogságot. amikor tudatunk harmonikusan rendezett. Ha ez sikerül. melyekben az áramlat-élmény gyakorta jelentkezik – ilyen például a sport. fejezet). és úgy érezzük. fejezet). A legtöbb ember élete legnagyobb részét munkával és más emberekkel való érintkezéssel tölti (különös tekintettel a családjára). Sok ember életét teszik tönkre tragikus események. még a legegyhangúbb. Végül az utolsó lépés annak leírása lesz. hogy kihasználják lehetőségeiket (3. hogyan reagál a stresszre. Hogyan irányíthatjuk a tudatunkat? Hogyan szervezzük meg úgy. Hogy megértsük.Mint minden igazi kaland. Az ember azonban nem támaszkodhat csak a sportra és a művészetre az élet minőségének javításában. A remények és vágyak hullámzása lecsillapul. bele is vág. akkor már nem vágyunk semmi másra. melyek azok a magában az emberi létben rejlő okok. gazdagok vagy hatalmasak.

az minden valószínűség szerint mérges gázokban úszik. A pszichológiában és más humán tudományágakban teljesen más jelentése van a káosznak. hogy boldognak lenni olyan nehéz. hogy a szükségleteinket kielégítse. és ha egy időre sikerül lejjebb tornászni egy kicsit a halálozási arányt. A csillagok mozgása és a bennük levő energia átalakulása előre megjósolhatóak és megmagyarázhatóak. Ez a krónikus elégedet lenség a második akadály. Segítenek elhitetni magunkkal. hogy olyan nehéz elérni a boldogságot. csak a természet szavának engedelmeskedik. hogy mi irányítjuk az eseményeket. saját készítői ellen fordult és megsemmisüléssel fenyegette őket. Az a vírus. általában azokat az örömforrásokat igyekeznek minél jobban kihasználni. esetleg már néhány évtized után elkopik. Idővel minden kultúra kifejleszt bizonyos védekező mechanizmusokat az említett akadályok ellen – vallást. melyek pajzsként szolgálnak a káosz ellen. mert az ő törvényeik szerint a kozmoszban lezajló események tökéletesen ésszerűek. Egy New York városa felé tartó meteorit engedelmeskedik ugyan a világegyetem törvényeinek." A káosz a mítoszok és a vallások egyik legősibb fogalma. Az élet minőségén azonban ilyen módon nem lehet javítani. 14 . A frusztráció szorosan össze fonódik az élettel. hogy percről percre élvezetet találjunk abban. Amelyik bolygó gravitációja nem olyan erős. hogy a világegyetemet nem az emberi lélek megnyugtatására tervezték. művészetet és megnyugtatást -. és kiürül belőle a hajdani lelki támasz. amelyek vagy biológiailag a génjeikbe programozottak. Hogy az emberiség életben maradjon. Még fel sem találjuk az új anyagot. Ahogy visszaszorítunk néhány betegséget. amelyek időnként előtűnnek a semmiből. vadállatokkal és különböző mikroorganizmusokkal. a hatalom és a szex válik sóvárgásuk legfőbb tárgyává. Még Földünk sem kivétel. olyan pusztító események színtere. Nem arról van szó. hiszen ha az emberi vágyakat és célokat vesszük kiindulópontnak. Holmes mondta: "A világegyetem nem ellenséges. amely egy Mozart sejtjeit támadja meg. H. és lehetővé teszik. Ez a metafora meglehetősen illik a lélek feltárására is. Csak a tapasztalatok feletti közvetlen uralom győzheti le a beteljesülés útjában álló akadályokat – az a képesség. több millió évig kellett küzdenie jéggel. hogy a világegyetem elvont matematikai értelemben találomra épült volna fel. ami osztály részül jutott nekünk. ellentétben azzal a renddel. Lehet. azonnal újak ütik föl a fejüket. AZ ELÉGEDETLENSÉG GYÖKEREI Annak. az a legfőbb oka. azonnal fenyegetni kezd minket a túlnépesedés veszélye. Mikor az emberek saját erejükből. de a természeti folyamatok nem veszik figyelembe az emberi vágyakat. hogy ízzé-porrá zúzza a csontjainkat. hogy a Föld az egyetlen otthonunk. hogy írmagot se hagyjanak belőlünk. kívánatos célként jelöli meg őket. Az Apokalipszis négy komor lovasa sohase távolodik tőlünk. az a legfőbb oka. Ahogy J. és még ha valamely szükségletünk ideiglenesen kielégül is. Ezek a pajzsok azonban csak egy ideig hatásosak. mégis átkozottul kellemetlen lehet. de nem is barátságos. de az is biztos. amely a boldogság útjában áll. mint egy-egy csillag felrobbanása. Süketek és vakok a szükségleteinkkel szemben. melyben élnek. melyet védekezésre terveztek. árvizekkel. akkor a kozmoszt a teljes összevisszaság uralja. és így véletlenszerűek. tűzzel. hogy ez az otthon tele van leleményes kis csapdákkal. Az általuk felállított "káoszelmélet" például a véletlenszerűnek tűnő jelenségek szabályszerűségeivel foglalkozik. Állításom szerint annak. filozófiát. amely több milliárd mérföldön belül mindent hamuvá éget. vagy az a társadalom. azonnal még többre vágyunk. mielőtt boldogan élhetne (míg meg nem hal). a vallás vagy a hit néhány évszázad. hogy mítoszainkkal ellentétben (melyeket saját meg nyugtatásunkra alkottunk) a világegyetemet nem arra teremtették. noha ezzel óriási csapást mér az emberiségre. amelyet a céljainkon át szeretnénk megvalósítani. A természettudományok szemében bizonyára idegenszerűen hat. amely helyenként olyan idilli és festői szépségű. A gazdagság. hogy elégedettek legyünk azzal. Egyszerűen csak közömbös. többnyire ellenségesen üres és hideg. azonnal feltűnik egy új és még körmönfontabb katasztrófa lehetősége a láthatáron. melyek akármikor működésbe léphetnek. hiszen mérhetetlenül nagy. Valahányszor sikerül elkerülnünk valamilyen fenyegető veszélyt. a hit támogatása nélkül próbálják elérni a boldogságot.tűzokádó sárkányokat és a gonosz varázslókat kalandozásai során. a melléktermékei már elkezdik mérgezni környezetünket. A történelem folyamán minden egyes fegyver. amit éppen csinálunk.

Ám mihelyst a túlélés elsőrendű problémái megoldódnak. ennek a célnak az elérése a legtöbb. Ezzel eljátssza az esélyt arra. és bármikor megismételhetjük a letűnt uralkodók lakomáit. de vajon elégedettebbek leszünk-e ettől? Az egyre növekvő elvárások paradoxona azt sugallja. akik majd szintén életben maradnak. gazdagsággal és hatalommal egyre növekednek az igények is. melyet az idők során az emberek a káosz fenyegetése ellen kifejlesztettek. mennyire vagyunk képesek irányításunk alá vonni az univerzum hatalmas erőit. és meg kell vizsgálnunk. Talán legnagyobb erejük abban rejlik. Napjainkban a "fejlett országok" bármelyik háztartásában hozzá juthatunk a legtávolabbi országok receptjeihez is. még ha az nehéz vagy fárasztó is. hogy mennyi gyönyörűséget találunk az életben. hogy elérjük a céljainkat.Egyénenként nem sokat tehetünk. boldogság és megelégedettség tölt el bennünket. amit csinálnak. nem teszi többé elégedetté az embereket. hogy a világegyetem könyörtelen. Ahogy J. mielőtt meghalunk. saját életünk pedig milyen törékeny. Ha meg sem tudjuk közelíteni. Nem szabad azonban elvárnunk. mindenféle tapasztalattal szemben nyitottak. új vágyak törnek a felszínre. S. miért fordul elő oly gyakran. Mindegyikünknek van valamilyen elképzelése arról. melyek a jólétünket befolyásolják. A jóléttel. mikor fokozatosan ráébredtünk arra. és ahogy egyre növekszik az anyagi jólét és az elérhető kényelem színvonala. bánatosak vagy közönyösek leszünk. milyen elszigeteltek és magányosak vagyunk a kozmoszban. hogy aztán gyerekeket nemzzenek. hogy az élet minőségének javítása megoldhatatlan feladat. valamint ahhoz a környezethez. nem pedig abból. akiknek minden nap az éhséggel kell szembenézniük. és a világban tapasztalt káoszt sem tudjuk megváltoztatni. Mill írta: "Az emberiség sorsában nem állhat be általános javulás. míg gondolkodásmódjának alapvető fölépítése nem változik meg gyökeresen. hogy ez a külső védelem nem működik." Saját magunkkal való kapcsolatunk és az. Mindent élveznek. Új szükségletek jelentkeznek. Természetesen nem szabad lemondanunk arról. és erős kötelékek fűzik őket más emberekhez. mítoszokat és hiedelmeket alkottak. de mielőtt még erre rátérnénk. A dél-amerikai nagyvárosok körül terjedő favellákban. Probléma akkor keletkezik. amelyben élnek. hogy mindent megtegyünk a nukleáris háború és a társadalmi igazságtalanságok ellen. akik anyagi körülményeikre való tekintet nélkül képesek jobbá tenni életüket. ha elegendő élelmük és kényelmes lakóhelyük van. Később majd látni fogjuk. és a körülöttük élőket is egy kicsit boldogabbá teszik. és könnyedén. Életünknek az lesz a minőségi mutatója. ritkán unatkoznak. Amikor Nagy Kürosz perzsa uralkodó lakomáira tízezer szakács készített új meg új ételkölteményeket. amikor valaki annyira csak arra összpontosít. hogy az elménk hogyan szűri meg és értelmezi mindennapi élményeinket. hogy elfelejti örömét lelni a jelenben. hogy megváltoztassuk a világegyetem működésének menetét. 15 . azért vannak olyanok is. amit el akar érni. Fontos. mert életben maradásunk függhet tőle. Boldogságunk belső harmóniánkból ered. hogy a benne élőket megoltalmazza a káosztól. Életünk során csak nagyon kis hatást gyakorolunk azokra az erőkre. kiszámíthatatlan erőit befolyásolható vagy legalábbis érthető rendszerré lényegítsék át. ha élvezzük az értük való küzdelmet. úgy távolodik előlünk a jóllétnek az az érzése. hogy urai a saját életüknek. természetesen viselkednek minden helyzetben. elégedettek. amit remélni lehet. ha viszont akár csak részben is elérjük. Ehhez magát a tudatunkat kell megtanulnunk befolyásolni és irányítani. akkor sem érezzük ettől egy cseppet sem jobban magunkat. Az ilyen emberek pezsgő életet élnek. és mindezt lehetőleg bizonyos méltósággal és nyugalommal szeretnék tenni. végső soron attól függ. hogy a külső körülmények megváltoztatására tett erőfeszítéseink azonnal jobbá tegyék az életünket. Tulajdonképp nincs semmi baj azzal a vággyal. de bármilyen ügyesek vagyunk is. hogyan sikerült elérniük ezt az állapotot. Noha a tények azt sugallják. hogy mindenki egyre többet és többet szeretne elérni. hogy elégedetten éljen. Földünkön az emberek túlnyomó többségének nagyon egyszerű életcélja van: életben akarnak maradni. Ok azok. alattvalóinak alig volt mit ennie. Afrika aszály sújtotta területein vagy a több millió ázsiai számára. hogy megpróbáljuk eltörölni a Föld színéről az éhséget és a betegségeket. hogy minél jobban tudjuk befolyásolni külső környezetünket. át kell tekintenünk néhány olyan módszert. hogy mit szeretnénk elérni az életben. hogy milyen közel jutunk kitűzött célunkhoz. A kultúrák egyik legfontosabb szerepe az. haláluk napjáig képesek új dolgokat tanulni. A KULTÚRA PAJZSAI Az emberi evolúció folyamán. akik kiutat találnak ebből a helyzetből. amelyet el szerettünk volna érni.

Az illuzórikus biztonságérzet előbb vagy utóbb kellemetlen meglepetésekhez vezet. és rejtélyes kis fájdalmak nyilallnak testünkbe. ha egy boldogra szeretne akadni. kellőképpen elégedett a körülményeivel. nem rágódik a múlton és valódi bizakodással tekint a jövőbe? Ha kétezerháromszáz éve Diogenész még lámpással is nehezen talált becsületes embert. Hány olyan embert ismerünk. A kora felnőttkorban a jövő még mindig ígéretesnek tűnik. A tömegekben évről évre erősödik a világegyetem káoszának gondolata. Ahogy az ember egyre idősebb lesz és a fiatalság reményteljes tudatlanságából eljut a kijózanító felnőttkorig. semmi nem áll össze értelmes egésszé. ha nehézségekkel találják szembe magukat. attól. Úgy tűnik. Az emberiségnek a történelem során folytatott harca elvesztette jelentőségét: sodródó faágak vagyunk egy hatalmas folyóban. A belső rend hiánya abban az érzésben mutatkozik meg." Kevesen tudunk szembenézni ezzel. Ha az emberek abban a hitben ringatják magukat. ez nem történhet meg velem! Még el sem kezdtem igazán élni. általában nagy bajokhoz vezet. hogy biztonságban vagyunk egy barátságos kozmosz kebelén. A legszembetűnőbb az emberek közt eluralkodó fásultság és egykedvűség. úgy adja át testünk ezeket a kis üzeneteket a saját halandóságunkról. Ez az általános rosszkedv nem kizárólag külső okoknak tulajdonítható. A múltban működő pajzsok – a rend. Az eszkimók. De végül a fürdőszobában lógó tükörben elkerülhetetlenül felfedezzük első ősz hajszálainkat. a navahó indiánok. ritkák a valóban boldogok és igen kevesen vannak. a nagy szegénységet vagy egy idegen megszálló hadsereget.és biztonságérzettel töltse el őket saját fontosságukat és végső sikereiket illetően. gyorsan elvesztik bátorságukat és elszántságukat. Hol van az a sok pénz. él a remény. Ez a kulturális hübrisz. a hazaszeretet. amit csinál. Tagjai magától értetődően azt hiszik. Nem nehéz napjainkban fellelni magunk körül a kiábrándulás hasonló jeleit. Az utóbbi néhány évtizedben újabb. Alapjában véve ez a létezéstől való félelem. amit megtanultak. A világ oly sok országával ellentétben az észak-amerikaiak nem kárhoztathatják problémáikért a kedvezőtlen természeti adottságokat. használatlan asztalokat. mikor néhány évszázada uralmuk alatt tartották a Földközi-tenger medencéjét. amely mindenféle képzeteket dédelget arról. Az elégedetlenség bennünk gyökeredzik és a magunk erejéből kell megszabadulnunk tőle. az ausztrál bennszülöttek és New York lakói mind magától értetődőnek tekintik. hogy azt a néhány fölösleges kilót már nem fogjuk leadni. ma talán még nehezebb dolga lenne. más szóval egzisztenciális félelemnek neveznek. Mint ahogy a pincérek már akkor kezdik reggelihez megteríteni a távolabbi. az nem teljesen igaz. "Várjunk csak egy percet. egy időre valóban megtalálta a módját. a kínaiak. hogy ok kiválasztott nép. Ha kiderül. aki élvezi. hiszen egyre no azoknak az embereknek a száma. a zűrzavaros kamaszkor után a legtöbb ember számára ott van a remény. amely ki tudja. és kivételes helyzetük következtében övék a jövő. növekvő erővel kezd benne zakatolni egy kérdés: "ennyi az egész?" A fájdalmas gyermekkor. ideje készülődni. hogy az élet értelmetlen és fenntartásának semmi értelme. ha csalódunk bennük. hogy ha felnőtt lesz. Az ésszerűtlenül erős hit és bizalom a pajzsokban – a kulturális mítoszokban – teljes ki ábránduláshoz vezethet. az aztékok pedig a spanyolok érkezése előtt élték át ugyanezt. Az efféle előjogokba vetett hit nélkül nehéz lenne szembenézni a lét csapdáival. minden jóra fordul. amit ontologikus szorongásnak. addig példátlan fenyegetést jelentett az atomháború eshetősége. Ennek általában így is kell lennie. azonban vannak olyan idő szakok. hogy mi jár nekünk a világegyetemtől (amely pedig általában érzéketlen az emberi szükségletekkel szemben). mikor veszélyessé válik az az érzés. hogy amiben úgy hittek. Ez általában akkor következik be. hogy elérhetjük céljainkat. a kínaiak egészen a mongolok betöréséig bíztak saját kétségtelen felsőbbrendűségükben. hogy a fejlődés szükségszerű és az élet könnyű. Végül a kulturális értékek támaszától megfosztva vergődnek a szorongás és az apátia mocsarában. és nem kell többé félniük semmilyen tragikus változástól. A rómaiak akkor jutottak el erre a pontra. és a bizonyosságot. hová rohan velünk. látásunk romlani kezd. amelyet a vallásosság. hogy a világmindenség közepében élnek. az Amazonas-medence vadászai. mikor a teremben még folyik a vacsora. hogy úrrá legyen a természet erői felett. mikor egy kultúra szerencsés időszakot él át. amit át kellett volna élnem?" 16 . elvesztik a hitüket minden másban is. akiket megcsap a káosz könyörtelen szele. és úgy tűnik. az etnikai hagyományok és a társadalmi hovatartozás alkottak – már nem hatásosak többé. amit meg kellett volna keresnem? Hol az a sok kellemes óra. "Lejárt az időd.

a mi életünk majd gazdagabb és értelmesebb lesz. hogy senki sem figyel rájuk. semmivel sem került közelebb a céljához. Nem számít. Túl sok akadály áll előttünk. Candide tanácsát követve elvonulnak a világtól és művelik kertjüket. önbizalom-fejlesztő tanfolyamokra járnak és nagy ebédeket adnak. több hatalmat a munkahelyükön. A forma. hogy magabiztosabbak legyünk. beletemetkeznek valami ártalmatlan hobbiba. Lehetséges. és a kiábrándultak egyre növekvő számban térnek vissza hozzá. az iszlám a Közel-Keleten lett népszerű és a buddhizmus Ázsiát hódította meg. ezek egy időre elterelik a figyelmet az "Ennyi az egész?" alap kérdéséről. és hihető válaszokat adtak. hogy hallgatólagosan nem vesznek tudomást arról. u. Vannak. fitness-klubokba lépnek be vagy plasztikai műtétet csináltatnak. és jótékony feledésbe burkolóznak. szent iratok – többé már nem ébreszt hitet a tudományok és a racionális gondolkodás korában. az emberiség történelmének legtudományosabban megtervezett időszakában. mennyi időt és energiát szentelünk a karbantartására. könyveket vásárolnak arról. a hatalom. hogy a menekülés finomabb formáját választva. Ami az egzotikus gyönyöröket és a drága nyaralásokat illeti. a társadalmi pozíció és a vagyontárgyak önmagukban fabatkát sem érnek. fényűzőbb életstílust. a VIII. hogy ezek a részmegoldások nem sokat érnek. Az is lehet. De ha valaki elgondolkozik egy kicsit. porcelánfigurákat vagy absztrakt festményeket gyűjtve. Előfordul hat. Újult erővel és mélységes eltökéltséggel próbálják megkaparintani a kezük közül mindig kicsúszó elégedettséget. de nem sokan dicsekedhetnek azzal. akár valamilyen ezoterikusabb keleti változatát választva. amerikaiak. a világ leggazdagabb országában élünk. tudományosan fejlett és kiművelt világ sem fog boldoggá tenni bennünket. hogy a pénz. hogy az orrunknál fogva vezettek. ahol a legmodernebb csúcstechnika vesz körül minket és a világ legbölcsebb alkotmánya védelmez. hogy nincs ideje ráébredni arra. a IV. Egy idő után azonban nyilvánvalóvá válik. mindezen bizonykodások ellenére előbb vagy utóbb magányosan ébredünk fel. hogy azt higgyük. századig a kereszténység Európában terjedt el. amit a világ működéséről tudunk. esetleg elidegenítjük magunktól a barátainkat. Ezeknek a vallásoknak több száz évig sikerült olyan kielégítő célokat tűzni az emberek elé. akik a jelen vallásokban keresnek vigasztalást. Volt okunk hát. Ha a nagyszüleink abban a nevetségesen primitív múltban is egész jól elvoltak. Végül is mi. Az anyagi bőség és jólét csúcspontján az amerikai társadalom különös bajokban szenved. A történelem bizonyos pillanataiban a vallás képviselői meggyőzően magyarázták el az emberi lét problémáit.Magától értetődő az érzés. Ha a megereszkedő test adja az első vészjelzéseket. e. hogy mindet leküzdjük. hogyan lehet hatalomra vagy népszerűségre szert tenni. ma azonban egyre nehezebb elfogadni világnézetüket. Lehetséges. veszélyeztetjük a házastársunkkal és családunkkal való kapcsolatunkat. akiket olyannyira elkeserít a fennmaradásért való reménytelen küzdelem. nem ad végleges választ. Ha az a baj. még akkor sem. mindenki különbözőképpen reagál. ha igazságtartalmuk változatlan maradt. és ha túl sok időt szentelünk annak. hogy közvetlenül a fenyegető tünetek ellen intéznek támadást. hogy ez a gazdag. és újult erőfeszítéssel látnak neki. Ám a vallás csak időleges sikereket könyvelhet el az élet értelmetlenségével való harcban. hogy új barátokat szerezzünk. Néha még be is válik ez a megoldás. de addig is azok. hogy a többiekkel versenyezve magasabbra törjön. A lét problémáját hagyományosan a vallás közelítette meg a legközvetlenebbül. hogy inkább feladják. hogy az előbb felsorolt megoldások egyike sem képes már megfelelni feladatának. hogy még többet szerezzenek azokból a dolgokból. mert az illetőt annyira lefoglalja. amelyek állítólag szebbé teszik az életet – nagyobb házakat és kocsikat. akár a hagyományos hiteket. Ha arra koncentrálunk. hogy ilyen módon magára a kérdésre választ találtak volna. melyeknek életüket szentelhették. Nyilvánvaló bizonyítékai vannak annak. a kiábrándultság visszatér: minden egyes siker után egyre világosabb. Kr. és túl kevés az idő. ezt prédikálták a papok a szószékről és ezt erősítgette több ezer az élet szépségét ünnepelő tévéreklám is. Az illegális drogkereskedelem óriási profitja gyilkosok és terroristák zsebébe vándorol. századtól Kr. hogy szerencsés csillagzat alatt születtünk. gyakorta azzal fizetnek lelki békéjükért. Ahogy ez a felismerés rátelepszik az emberekre. hogy az alkoholba vagy a kábítószerek álomvilágába menekülnek. mi milyen boldogok lehetünk! Ezt mondták tudósok. hogy egy nap majd fölemelkedik egy erőteljes új vallás. Mégis. Mások úgy döntenek. kinyilatkoztatások. mint az emberi faj bármely korábbi tagjáé. hogy a közeljövőben az Egyesült Államokat volt kábítószer-kereskedők oligarchiája fogja 17 . Gyermekkorunktól fogva arra tanítottak minket. Néhányan megpróbálják semmibe venni. és rájövünk. melyben igazságaikat közlik – mítoszok. képzeljük csak el. a test végül mégis felmondja a szolgálatot. diétázni és aerobikozni kezdenek. hogy becsaptak bennünket. egyszerűen azért.

1978-ban még "csak" 1 085 500 ilyen bűncselekményt jelentettek be.9 milliárd dollárról 284. közönyösen félrenézünk. 1980-ra a szám megduplázódott. 1984-ben 121). A források elosztása szerint tehát a kard mintegy tizenhatszor hatalmasabb a tollnál. 1960-ban 259 ezer vérbajos beteget kezeltek. 1990-re pedig minden valószínűség szerint háromszorosára nő. négyszer kevesebb ugyanilyen korú fehér lány és tízszer kevesebb fekete fiú ölte meg magát (a fiatal fekete férfiak esetében azonban majdnem ugyanezt a számot éri el az emberölések áldozatainak száma).7 milliárdra – vagyis több mint háromszorosára nőtt. 1984-ben az Egye sült Államokban még mindig harmincnégy millió olyan ember volt. A szociálpatológiai esetek számának három-négyszeres növekedése egyetlen nemzedék alatt más területeken is érvényes. melyek az idősebbeket gyötrik. mint kevésbé elkényeztetett őseink. hogy a legutolsó járvány. az AIDS hány emberéletet fog követelni. Utoljára. Az 1985-ben bejelentett 29 253 öngyilkosságból 1339 volt 15–19 év közötti fehér fiúké. míg 1984-ben 426. akik óriási hatalomra és vagyonra tesznek szert a törvényeknek engedelmeskedő állampolgárok kontójára. Ez alatt a huszonöt év alatt a nemi betegségek száma több mint háromszorosára nőtt. nemi erőszak. 1982-ben 80 ezer fiatalkorú bűnözőt ítéltek börtönbüntetésre különböző intézményekben (átlag életkor: 15 év). Norvégia. Így például 1955-ben 1 700 000 esetben szorultak elmebetegek ideg gyógyintézeti kezelésre. melyekről ok nem is álmodhattak? A válasz világos: miközben az emberiség közös erőfeszítéssel ezerszeresére emelte anyagi jólétét. rablás. Franciaország) mérnek. Az Egyesült Államokban az egy főre jutó erőszakos bűncselekmények – gyilkosság. Körülbelül ugyan ebben az időszakban a válások száma 400 százalékkal emelkedett (1950-ben 1000 házaspárra 31 válás jut.irányítani.4 milliárdot érte el. 1950 és 1980 között a tizenéves korosztályban történő öngyilkosságok száma 300 százalékkal növekedett. Igaz. csakhogy ez 1985-re "csak" a 17. hogy ez idő alatt az oktatásügy költségvetése is megháromszorozódott. A gyilkossági arány változatlanul ezerszerese annak. 1984-ben már csaknem 900 ezret. Ám a struccpolitika ritkán kifizetődő. amelyek akár biztatólag is hathatnak egyesekre – például hogy az elmúlt harminc évben fejenként megdupláztuk az energiafogyasztást. halálos vírusfertőzések eszközévé lett. hogy az elektromos háztartási készülékek száma ötszörösére nőtt. hogy osztozzon abban a felelősségben. A SAT-felmérések (Scholastic Aptitude Test: Iskolai képességvizsgálat) adatai szerint az átlagos matematika-pontszám 1967-ben 466 pont volt. amit egy gyermek felnevelése jelent. pedig olyan lehetőségek állnak előttünk. ez elsősorban a tehetősebb családokból származó fehér fiatalembereket érinti. ahol mindkét szülő jelen van. élményeinek tartalma nem sokat változott. de valószínűleg meg sem közelítik a valóságot. az otthonról való elszökések és a házasságon kívüli terhességek statisztikai adatai is félelmetesek. Miért van az. ami nagyrészt annak köszönhető. nehogy belőlünk is statisztikai adat váljék. Vannak olyan számok. a nemi betegségek. 1975-re ez a szám elérte a 6 400 000-et. testi sértés – száma 1%0 és 1986 között több mint háromszáz százalékkal nőtt. de nem utolsósorban pedig a népesség tudásszintje folyamatos csökkenést mutat. amit más iparosodott társadalmakban (Kanada. A mai tizenéveseknél – néha még erősebben – megjelenik minden tünete azoknak a bajoknak. hogy valahányszor szembesülnünk kell statisztikai adatokkal. hogy tehetetlenebbül állunk szemben az élettel. mielőtt megfékezik valahogy. és a statisztikai rémregényt még hosszan folytathatnánk. A kábítószer-élvezet. A jövő sem tűnik rózsásabbnak. 1986-ra ez a szám 1 488 140-re növekedett. aki a szegénységi határ (évente 10 609 dollár vagy kevesebb egy négyfős családra számítva) alatt élt. 1960-ban tíz kamasz közül csak egy élt egyszülős családban. Talán nem véletlenül ugyanezek az arányok jellemzik az amerikaiak nemzeti paranoiáját is: az 1975–1985 közti évtizedben a Védelmi Minisztérium költségvetése az évi 87. Szexuális életünk pedig. 18 . amelyet megszabadítottunk a hipokrita erkölcsiség béklyójától. Más folyamatok azonban közel sem ilyen biztatóak. Még mindig nem látjuk világosan. Oly veszélyes útra tévedtünk. Ugyanilyen csökkenést regisztráltak a verbális feladatok pontszámainál. jobb tudomásul venni a tényeket és vigyázni arra. Egyre kevesebb gyerek nő fel olyan családban. s ez a szám lényegében generációk óta változatlan.

amely részévé vált az emberi természetnek – a szexualitástól az agresszióig. hogy mindig holnap van lekváros kenyér. hogy segítsen nekünk választ adni a kérdésre: olyanok vagyunk. hogy elsajátítsák azokat a szokásokat és képességeket. A szülők arra tanítják gyerekeiket. hogy megjósolható legyen a jutalmakra és a büntetésekre való reagálásuk. sose ma. mert ez a képesség mindenkiben benne rejlik. a civilizáció az egyéni vágyak elnyomásán alapszik." Vagy ahogyan az angol gyerekmesében van: a kis Frances megtanulta. Abban a hitben nőttünk fel. Most azonban más módon használhatjuk fel a pszichológia tudományát. hogy ne kizárólag ennek a környezetnek a jutalmai és büntetései irányítsák az életét. hogyan jutalmazza meg saját magát. vagyis az emberi lény átformálása olyan személlyé. Eddig főként arra használták ezt a szárnyait bontogató tudomány ágat. botozás. Az érvényesülésért folytatott kimerítő harc végén pedig már ott a nyugdíj és az áldott pihenés ígérete. A jutalmazás elodázása természetesen bizonyos mértékig el kerülhetetlen. hogy mit tekintünk fontosnak és mit nem. W. ami helyes. A társadalmat erős szövetségesek – biológiai szükségleteink és genetikai programozottságunk – támogatják abban. hogy a felnőttek irracionális magatartása gyakran gyermekkori traumák eredménye. mint amilyennek első hallásra gondolnánk. és nehezebb. Hogy ilyen autonómiára tehessen szert. melyek segítségével életét értelmessé és kellemessé teheti. Mindenképpen elkerülhetetlen a szocializáció. A tizenhatodik században a szultán azzal az ígérettel csábította az embereket a 19 . nehezebb is. hogy az unalmas órák majd akkor válnak hasznukra. hogy a jövőbeni eseményeknek van a legnagyobb jelentősége az életben. amely bele van kódolva genetikai programunkba. a cégek és a reklámok a társadalmi kontroll szolgálatába állítanak. ha az emberek annyira azonosulnak az adott társadalmi renddel. Ez a feladat könnyebb is. Nem is olyan rég még a legcivilizáltabb országok (például Nagy-Britannia) törvényei is éltek a korbácsolás. Ezeknek az eszközöknek egyik legfontosabbika a pszichológia. hogy többé el sem tudják képzelni. meg kell tanulnia. de sohasem élünk igazán. Ahogy Freud és előtte meg utána sokan mások is megjegyezték. felnőttként nagyobb sikereket érnek majd el. elfojtásainkkal együtt – hogyan tegyük jobbá jövőnket? Az egyénnek.FEDEZZÜK FEL ÚJRA ÉLMÉNYEINKET! Ebből a siralmas helyzetből nincs kiút. aki sikeresen funkcionál egy adott társadalmi rendszerben. csonkítás avagy a halálbüntetés eszközeivel. Ahhoz. mert élni szeretnének. amit egykor képes volt nyújtani. Ha az értékek és intézmények rendszere már nem adja meg azt a támogatást. A szocializáció lényege az. hacsak a saját kezünkbe nem vesszük a dolgokat. hogy saját céljai elérésének érdekében dolgoztatni tudjon minket. hogy csak dolgozzanak szorgalmasan és legyenek türelemmel. Emerson mondotta: "Mindig csak készülődünk arra. Példának okáért a társadalmi kontroll minden formája végső soron a túlélés ösztönét használja ki. különösen nem ez a mai. akkor az örömöt használják fel csalétekként. amelyben egyetlen kor sem bővelkedett. Ahogy R. melyeket az adott kultúra megkíván – akár tetszik. hogy az emberek a társadalmi kontroll irányítása alá kerüljenek. függetlenné kell válnia társadalmi környezetétől legalább olyan mértékig. hogy a múltbeli események segítségével rávilágítsanak az egyén aktuális viselkedésére. hogy képes legyen felülemelkedni hétköznapi aggodalmain és félelmein. mikor állás után kell nézniük. Felhívta a figyelmüket arra. a tanárok pedig arról biztosítják a diákokat. akár nem. az egyházak. a biztonság vágyától a változás iránti fogékonyságig – a politikusok. ki kell fejlesztenie magában azt a képességet. mégpedig úgy. drasztikusan változtatnunk kell gondolkodásmódunkon azzal kapcsolatban. összes halogatásainkkal.jó élet" ígérete. A szocializáció akkor a legeredményesebb. mert nemsokára előléptetik őket. Amikor a társadalmi rendszerek nem a fájdalomra támaszkodnak. Könnyebb. Gyakorlatilag minden vágyat. hogy a külső körülményektől függetlenül élvezetet találjon valamiben és célokat tűzzön ki maga elé. mert olyan önfegyelmet és kitartást igényel. ha a társadalom tagjai nem kényszerülnének arra. hogy bármelyik szabályát megszegjék. hogy élni fogunk. amilyenek. A társaság alelnöke azzal biztatja a fiatal alkalmazottakat. amelyet jutalomként tűznek ki cserébe egy élet munkájáért és a törvényeknek való engedelmeskedésért. A . hogy kontrollálni tudjuk tapasztalásainkat. Egy elnyomott ország polgárai azért engedelmeskednek legyőzőiknek. hogy az egyén elfogadja a társadalom normáit. hogy ha most rászoktatják magukat arra. Képtelenség lenne bármiféle társadalmi rendet vagy átfogó munkamegosztást fönntartani. minden embernek magának kell megtalálnia saját eszközeit. egy olyan vágyakozásra épít.

hogy a legyőzött területeken szabadon erőszakoskodhatnak a nőkkel. általában azt gondolja – ha gondol egyáltalán valamit -. hanem az. Fontos tudatosítanunk magunkban azt. hogy keresetünket olyan termékekre költsük el. feltéve. A szexuális aktus gyönyöre ugyanilyen praktikus eszközül szolgál a géneknek arra. nem pedig azért. mert ezek mások. Az ilyen ember a társadalmi elvárások taposómalmában izzad. amely minden ösztönös késztetésünket és megnyilvánulásunkat elfogadja és dédelgeti pusztán azért. Amíg a vonzódás tiszta testi reakciókon alapuló reflex marad. melyek iránt a körülötte élők szerint vágyakoznia kell. mely aztán a keze közt semmivé válik. Végül pedig ott van a tiltott gyönyörök illegális birodalma. hogy ösztönös késztetéseink fölött uralkodni tudjunk. Éppen ezért különösképpen vigyáznunk kell arra. stricik és kábítószer-kereskedők irányítanak. Nyugodtan kövessen el tehát erőszakos cselekményeket? Nem tagadhatjuk meg a természetet. és folyamatosan olyanjutalom felé kapkod. akkor lemondva a tudat irányításának lehetőségéről személytelen erők játékszerévé válunk. Hadd jegyezzem meg. Az az öröm. Veszélyes dolog teljességgel alávetni magunkat a génjeinkbe programozott utasításkészletnek. hogy a test megkapja a szükséges tápanyagokat. amit evéskor érzünk. aki csak olyan jutalmakra vágyakozik. Ha valami jólesik. mint amikre vágyik. hogy most mi van a birtokában. hogy személyes előnyünkre szolgáljon. és rabja a szexnek. saját szándékainak eredménye. Amikor egy férfi testileg vonzódik egy nőhöz (vagy fordítva). ma az amerikai katonaság falragaszai azt ígérik a fiatal embereknek. hogy újabban divat lett belső érzéseinket azonosítani a természet szavával. hogy "világot láthatnak". hogy a természet tudatlannak alkotott bennünket. ha úgy viselkedik. Korunk "realizmusának" nagyobbik részéről kiderül. s mely jutalomrendszer általában a genetikusan beprogramozott vágyak rendszerére épül rá. amelyet szerencsejátékosok. ha katonának állnak. ha követve ezt a genetikus programot élvezzük az általa felkínált örömöket. Egy komplex társadalomban több hatalommal bíró csoport is részt vesz a szocializációban. Manapság sok ember számára saját ösztönei jelentik az egyedüli támpontot. miről is van szó. A teljes mértékben szocializált ember olyan lény. de talán javíthatunk rajta egy keveset. mert tehetetlenek leszünk. ezért az átlagosnál jóval agresszívebbé válik. biztosítva folytonosságukat. amely energiánkat saját céljaira használja fel. Az emberi természet "felszabadult" nézőpontja. mindannak. Meg se próbáljunk hát tanulni? Némelyik ember szervezete a kelleténél több férfihormont termel. A valóságban érdeklődését többnyire egy saját útját járó láthatatlan genetikus kód szabályozza. az nem rendelkezik szabadon pszichikus energiájával. hogy a faj fenn maradását elősegítse. nem veszi észre őket. Az az ember. 20 . Az az ember. hogy reprodukcióra programozzák a testet. akik aztán hajlandóak lesznek keményen dolgoz ni és takarékoskodni. és hosszabb távú céljaink elérésének érdekében képesek vagyunk uralkodni rajta. mint a jó öreg fatalista magatartás új köntösben: az emberek a természetre hivatkozva elhárítják maguktól a felelősséget. akkor az mindjárt helyes is. ha tudjuk. melyek a legtöbb hasznot hozzák nekik. ahogy mások akarják. Hiába találkozik több ezer potenciálisan kielégítő élménnyel. tudatos tervei és elképzelései csak minimális szerepet játszhatnak. Nem az számít. addig az ember saját. mint az iskolák. Az üzenetek különbözőek ugyan. másfelől a kereskedők. hogy mit érhet el. hogy az öröm keresésének reflexe azért épült bele a génjeinkbe. addig mások könnyen kihasználhatják ellenszenvünket vagy vágyunkat saját céljaik elérésére. egyházak és bankok megpróbálnak olyan felelősségteljes állampolgárokká formálni minket. következményeit tekintve inkább visszavet bennünket. természetes és spontán. hogy hajlandóak vagyunk megfizetni.hadseregébe. aki képtelen ellenállni az ételnek vagy az alkoholnak. hatékonyan biztosítja. időnként szemmel láthatóan ellentétes célok érdekében. s mely dialektikusan kapcsolódva a hivatalos intézményekhez a könnyű kicsapongás lehetőségeivel kecsegtet minket – feltéve. hogy vágya saját egyéni érdeklődésének kifejeződése. hogy saját személyes célkitűzéseit tartaná szem előtt. hogy nem más. Ahelyett. de végkicsengésük ugyanaz: egy olyan társadalmi rendszertől való függőségünket erősítik. mert csak így érhetünk el egy bizonyos fokú egészséges függetlenséget a társadalommal szemben. Egyfelől az olyan hivatalos intézmények. Nincs semmi rossz abban. sebezhetővé válik. aki szükség esetén nem tudja felülbírálni a természet parancsait. mert bennünk van. A baj csak az. Ám ha gondolkodás nélkül engedelmeskedünk a genetikai és a társadalmi utasításoknak. ami (sokszor hibásan) genetikailag bele van programozva. behódol teste kívánságainak. Amíg előre kiszámítható módon viselkedünk bizonyos negatív vagy pozitív ingerekkel szemben. a gyártók és a reklámszakemberek folyton arra csalogatnak.

a kínai. nem ők zavarnak téged. amely az elme feletti uralomért harcol. hogy befolyásolni tudjuk. A keresztény szerzetesrendek többféle módszert is kialakítottak annak megtanulására. s nem kell minden unalmas napot abban reménykedve befejezni. A fájdalom és a gyönyör a tudatban keletkezik. mindegyik a külső erők meg határozó befolyása alól szeretné felszabadítani a tudatot – legyenek azok akár biológiai. hogy – különösen a szervezett társadalmakban – feltétlenül szükségünk van az életben maradáshoz arra. ezért képesek vagyunk olyan mértékben átalakítani a valóságot. melyet ide-oda rángatnak a társadalmi elvárások. Noha sok tekintetben kifejezett különbséget mutat az indiai jóga. hogy a tudat irányítása szabja meg az élet minőségét. Világosan felismerte ezt Arisztotelész is. Mivel amit megtapasztalunk. hogy olyan fájdalmat is képesek legyenek kirekeszteni tudatukból. végre learathatjuk az élet valódi örömeit. addig kívülről irányíthatóak vagyunk. az egyik a gének rabszolgája. ugyanígy semmibe veszik legtöbb ember számára ellenállhatatlan éhséget vagy a szexuális izgalmat is. amióta az emberi életet megörökítik a források. Szemben velük ott áll az Én. ahogy Freud rámutatott. A keleti kultúrákban a tudat fölötti uralom megszerzésére irányuló technikákat már hosszú ideje gyakorolják az emberek. hogyan tereljék bizonyos mederbe vágyaikat és gondolataikat. hogy tantaluszi kínokat szenvedve próbálnánk elérni szertefoszló jutalmunkat. hanem a saját. Marcus Aurelius császár pedig azt írta: "Ha rajtad kívül álló dolgok bántanak. az "Ismerd meg önmagad" egyértelműen erre céloz. Nem kell többé jövőbe vesző célokért küszködni. és tanuljuk meg. Amíg engedelmeskedünk a biológiai hajlamainkra épülő. És neked hatalmadban áll. "Az emberek nem a dolgoktól félnek. melyekkel meg akarnak vesztegetni bennünket." A FELSZABADULÁS ÚTJA Ez az egyszerű igazság. melyet a társadalom tűzött ki számunkra. hanem attól. hogy a folyamatos spontaneitásra koncentrál. mint a zenben. Ha megtanuljuk élvezni az élmények folyamatos áramlását. hogy azok helyett a célok helyett (vagy még inkább mellett). tulajdonképp éppen annyi ideje. De ez nem jelenti azt. A megoldás az. és csakis ott létezik. hogy az ember egyre jobban tökéletesíti gondolkodásának szigorú fegyelmét. A várt eredmény ugyanaz: megszabadítani a belső életet a 21 . Loyolai Szent Ignác szedte csokorba és használta fel őket híres lelkigyakorlataiban. inkább csak arról van szó. a másik a társadalom lakája – mindkettő a "másikat" képviseli. Nem kell minden olyan célt elvetnünk. taoista életfelfogás és a zen-buddhista gondolkodásmód. hogy akár most rögtön kitöröld ezt az ítéletet. és továbbfejlesztették a gondolatot az ókor sztoikus filozófusai is. Ugyanazt a hatást különböző módokon lehet elérni. amilyent egy hétköznapi ember kénytelen lenne tudomásul venni. hogy külső célokért dolgozzunk és ne ragaszkodjunk vágyaink azonnali kielégítéséhez. már régóta ismeretes. vagy pedig úgy. hogy képesek legyünk megtalálni minden egyes perc jutalmát. az adott körülményekhez kapcsolódó szükségletek képviselője. akinek gondolatai "a lélek erényes tevékenységéről" sok tekintetben előlegezik ennek a könyvnek a gondolatmenetét. A legfontosabb lépés a társadalmi ellenőrzésről való leválásban az. Így például a jógik arra edzik elméjüket. róluk alkotott ítéleted. addig nem vagyunk képesek meghatározni élményeink tartalmát. vagy úgy. amely a valódi. meg találni a létezés értelmét. kitűzünk néhány olyat is. amely meg akarta szabadítani a tudatot az ösztönök és a társadalmi befolyás uralmától. Amíg egy színpompás reklám hatására kicsordul a nyálunk a reklámozott holmi után vagy a főnök zord arckifejezése képes tönkretenni a napunkat. A pszichoanalízis volt az utolsó nagy kísérlet. Ahelyett. Ezáltal megszabadulhatunk a külső világ fenyegetéseitől és hízelgéseitől. A test parancsainak rabságától meg kell szabadulunk és meg kell tanulnunk uralni az elmében zajló folyamatokat. ezért azok bámulatosan kifinomultak. akkor a hatalom megint magának az embernek a kezébe kerül.Nem kérdéses. hogyan kell ezeket behelyettesíteni általunk kiszabott jutalmakkal. hogy fokozatosan függetlenítsük magunkat a társadalom jutalmaitól. hogy talán holnap történik majd valami jó. Amikor a jutalmazás lehetőségét már nem pusztán külső erők birtokolják. az id és a fölöttes én. az számunkra maga a valóság. A társadalom irányításától való megszabadulásnak nem az a módja. hogy az embernek marionett bábuvá kell változnia. ami csak a sajátunk. akár társadalmi természetűek. hogy teljesen átadjuk magunkat az ösztönös vágyaknak. a két zsarnok. A delfi jósda felirata. ami a tudatunkban történik. ahogy látják őket" – mondotta Epiktétosz meglehetősen hosszú idővel ezelőtt. a társadalom által belénk kondicionált inger-reakció mintáknak. akkor automatikusan megszabadulhatunk a társadalmi elvárások terhétől.

Nem elég tudni. a szúfik. Marx még szerencsétlenebbül járt: elképzeléseiből. azt is meg kell kérdeznünk. a biológiai szükségletek merev beidegzettségétől másfelől. hogy megszabaduljon félelmeitől. akik létrehozták az amerikai alkotmányt. Marx és Freud gondolatai – hogy csak néhányat említsünk a Nyugat azon kísérletei közül. de ugyanolyan hatásos eszközökkel irányított társadalmi kontrollja nyitott utat Freud felszabadító gondolatai számára azok felé. század iparosodó Európájában történt). amikor a tudást saját szokásaink és vágyaink módosítására próbáljuk alkalmazni. a reformáció pedig a katolikus egyház politikai és ideológiai kizsákmányolása ellen jött létre. a nagy jógik és a zen-mesterek bölcsessége valószínűleg utolérhetetlen volt saját korukban – és talán még most is az lenne. Amikor egyértelműen a gyári munka embertelen körülményei akadályozták. legalább ugyanolyan mértékben igényel érzelmi elkötelezettséget és akaraterőt. Először is. miért nem történt nagyobb haladás ebben az irányban? Miért vagyunk épp olyan tehetetlenek a boldogságunkat megzavaró káosszal szemben.káosz fenyegetésétől egyfelől. a pápák és az arisztokrácia jogát a hatalom gyakorlására. esetleg néhány évenként – újra át kell gondolni és új formába önteni azt. melyek a szabadság megteremtésével próbálták boldogabbá tenni az embereket – még akkor is mindig érvényesek és hasznosak maradnak. akiknek lelkét megnyomorították ezek a körülmények. a szabadsághoz vezető ösvényt benövi az értelmetlen halandzsa szövedéke. az a fajta tudás – vagy bölcsesség –. hogy az emberiség már több ezer éve tudatában van annak. mint őseink voltak – vagy még tehetetlenebbek? A kudarcnak legalább két magyarázata van. Mint a szakértelem más összetett formái – például érett politikai ítélet alkotás vagy kifinomult esztétikai érzék – esetében. ha abban a korban és abban a kulturális környezetben élnénk. vajon korunk hozzá tud-e tenni ehhez valamit. A tudat fölötti hatalmat nem lehet intézményesíteni. ha meg látja. mikor a kulturális háttér megváltozik. Az Evangélium. hogy szerencsétlen alkotója beleőrült volna. és az igazság keresője ismét ott van. hogy nemzedékről nemzedékre egyénenként kell meg tanulni a próba-szerencse módszerével. A korai kereszténység segített a tömegeknek felszabadítani magukat a megkövesedett császári fennhatóság és egy olyan ideológia alól. Minden új korszakban – vagy ha a világ ilyen gyorsan változik. A misztikusok. Sajnos a rutinszerűvé válás nagyon gyorsan bekövetkezik. hogy felszabadító evangéliumát hirdesse. mint intelligenciát. Azok a filozófusok és később államférfiak. milyen eszközökkel lehet ura a saját életének. A polgári Bécs sokkal kifinomultabb. ugyanúgy. nemzedékenként. Freud még élt. ami fontos. az amerikai alkotmány. ahogy a sportolók vagy a zenészek gyakorolják folyton. Hogyan segíthet hozzá mai tudásunk valakit ahhoz. ahol a tudást az anyagi világra alkalmazzák. Viszonylag gyorsan mérhető a haladás ott. nem kumulatív típusú. Marx tanai tettek különleges fontosságra szert. A rituális forma győzedelmeskedik a lényeg felett. szorongásaitól és 22 . Luther Márton. mi kell ahhoz. Olyan részleteket és elemeket tartalmaznak. hamarosan olyan elnyomó rendszert kovácsoltak. A tudat fölötti uralom nem egyszerűen kognitív készség. ha Krisztus visszatért volna a középkorban. úgy ezzel is az a helyzet. rendszeresen. amely csak a gazdagok és hatalmasok életének tudott értelmet adni. Nem foglalható össze egy képletben. hogy az ember feltegye magának a kérdést. hogy a munkások rendelkezzenek saját tapasztalataikkal (mint ahogy ez a XIX. ha némelyikük eltorzul az alkalmazás során. ellenezték a királyok. melynek világi hatalmát az ő nevére építették. Mindazonáltal nem csökkentik a problémákat és a lehetséges megoldások számát sem. És ahogy többek között Dosztojevszkij mondotta. Fájdalmasan lassú azonban. ahonnan elindult. hogy mit jelent a tudat autonómiája. melyek csak saját eredeti környezetükben értelmezhetők. amelyre az embernek szüksége van a tudata feletti uralomhoz. nem felhalmozható. megszűnik az eredeti módon hatni. amit elméletben már tudnak. Ha igaz. hogyan kell csinálni. például a fizika vagy a genetika területén. és amikor ezeket az esetleges alkotórészeket nem tudjuk elkülöníteni attól. mikor az ego felszabadítására tett próbálkozásai komoly elméletté és szigorúan szabályozott szakmává merevedtek. Másodszor pedig: a tudat kontrollálásának képességét minden egyes alkalommal át kell fogalmazni. nem lehet megjegyezni és aztán rutinszerűen alkalmazni. hogy az ember szabad lehessen és irányít hassa saját életét. A mai Kaliforniába átültetve azonban igen sokat veszítenek eredeti erejükből. újra megfeszítették volna épp annak az egyháznak a vezetői. hanem valóban csinálni kell nap mint nap. Mivel újra és újra szükségessé válik. ez pedig nem könnyű. és így függetleníteni magunkat a mindkettőt kihasználó társadalom manipulációitól. melyek fel akarták szabadítani a tudatot a gazdasági kizsákmányolás zsarnoksága alól. Mihelyt részévé válik a társadalmi szabályoknak és normáknak.

hazudni. az a tulajdonság. de még élvezni is fogjuk az életet. és jogosan: valószínűleg ez a legfontosabb jellemvonás. amit ő a szellem birodalmának hív. amikor egy adott személyt nem tekintettek teljes embernek. hogy akik elsajátítják a tudatukban zajló folyamatok felülbírálásának képességét. az első zarándokok új angliai településein és a viktoriánus brit felső osztályban az embereknek kötelességük volt uralkodniuk saját érzéseiken. és kellőképpen válaszolni rá. elmúlt életekbe belépni és mindenféle természetfeletti érzékkel rendelkeznek. de ösztönösen. Az emberi idegrendszer kialakulásának számtalan sötét évszázada alatt olyan összetetté fejlődött. hogy ösztönei irányítsák cselekedeteit a józan megfontolás helyett. azok kétségtelenül boldogabb életet élnek. Ha nem vesszük számításba a nyilvánvaló szélhámosokat. az ókori Spártában. hogy addig még nem tapasztalt csodákra lesz képes. Az ember boldoggá vagy boldogtalanná teheti saját magát pusztán a tudattartalmának megváltoztatásával. A konfuciánus Kínában. ennek módja a tudat feletti uralom megszerzése. hogyan kell uralkodnia érzései és gondolatai felett. hogy a társadalom kiveti magából.ezzel a társadalom befolyásától. gyönyörű költeményeket írni és tudományos elméleteket kidolgozni. továbbá lehetővé teszi. amely aztán magával hozza az élmények megfelelő értelmezését is. hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is. A TUDAT ANATÓMIÁJA Voltak korok és kultúrák. 23 . a többiek "merevnek" és "ódivatúnak" tartják. hogy a tudat működése – akárcsak az emberi viselkedés más elemei – biológiai folyamatok eredménye. hogyan működik a tudat. amit az érzékeink közölnek velünk. akik mégis megpróbálkoznak vele. esetleg kissé nevetségesnek is. akkor ezekről a be számolókról általában kiderül. Ne reménykedjünk abban. A tudatnak az a feladata. hogy a tudat működését nem lehet teljes mértékben a biológiai programozottságnak tulajdonítani – ahogy az alábbiakban látni fogjuk. meg kell találnunk a módját. kitette magát annak. hogy képesek szellemekkel kommunikálni. tudnunk kell. aki belemerült az önsajnálatba. Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk. önkéntelenül kellene reagálnunk. Ebben a fejezetben erről lesz szó. amelynek jutalmait most már szabad akaratából fogadhatja el vagy utasíthatja vissza? Ahogy már céloztam erre. hogyan működik a tudat és mit is jelent az "élmény". akik képesek egy reménytelen helyzetből jó lehetőségeket teremteni. Ilyen értelemben osztályozó szervként működik: szortírozza az érzékelést. hogy öncsalásról van szó – olyan hazugságokról. ami odakint a világban és az organizmuson belül történik. mely azoknak az instrukcióknak megfelelően épült fel. ha nem tanulta meg. Más korokban. hasznos lenne röviden áttekinteni. és pusztán személyiségük erejével élni velük. mi történik. és hogy abban. Minden apró lépés ebben az irányban gazdagabbá. az önuralom képességét nem sokra becsülik. mint amilyenben például mi is élünk. Mindannyian ismerünk olyan embereket. melyekkel egy túlságosan érzékeny elme áltatja önmagát. hogy olyan módon jelenítse meg az információt arról. Más szavakkal a tudatban kifejlődött a genetikai parancsok felülbírálásának és az önálló cselekvés megszervezésének képessége. Hogy ezt a tulajdonságot kifejleszthessük magunkban. Hogy ezt a készséget megszerezzük. a köztársaságkori Rómában. sok tekintetben inkább önmagát irányítja. Az. melyek kromoszómáink fehérjemolekuláiban találhatók. attól függetlenül. az érzéseket és a gondolatokat. hogy most már képes befolyásolni a saját állapotát. Mások azt állítják magukról. hogy olyan információt gondoljunk ki. amely azelőtt nem létezett: ezért vagyunk képesek álmodozni. A képesség. a percepciót. hogy cseles módszerekkel hamar célt érünk. úgy tűnik. s el kell fogadnunk. A tudat képes szándékosan mérlegelni. és fontossági sorrendet állít fel a beözönlő információk közt. kellemesebbé és értelmesebbé teszi az életet. mi történik "odakint". 2. Mielőtt boncolgatni kezdenénk az élmények minőségét javító módszereket. Bármit is diktáljon a divat. amelynek birtokában nemcsak sikereket érhetünk el. Létezése hihetetlenül összetett szerkezetű idegrendszerünknek köszönhető. bármi lehetséges. hogy elrendezzük a tudat tartalmát és így urai legyünk gondolatainknak és érzéseinknek. hogy azt a test értékelni tudja és annak alapján cselekedhessen. Tudat nélkül még mindig "tudnánk". Némelyik ember a tudatba vetett misztikus hittel azt várja. bizonyos mértékig funkcionálisan függet lenné teszi genetikus programjától és objektív környezetétől. amit az emberek legjobban csodálnak másokban. Azokat. Ezzel a tudással felszerelkezve talán könnyebben elérhetjük személyes szabadságunkat. vagy hagyta.

amelyek ezeket az eseményeket lehetővé teszik. Ezek közt az elemek közt ott van például annak ismerete. és talán nem is teljesen jogosulatlanul. Az idegtudomány. melyeket egy jógi elsajátít. az itt bemutatott modell az információelméletből kiemelt elemeket is alkalmaz a tudatban lejátszódó folyamatok megértéséhez. többségük nem állja ki a vizsgálat próbáját. a neuroanatómia. eddig megcsapolatlan forrásokkal rendelkezik. melyeket más emberek magától értetődően tanulnak meg. és kétségbeejtően szükségünk van rájuk. hogy egy teljesen normális elmét kifinomult és speciális gyakorlatok hosszú sorával képeztek ki. gondolatok. hogy egy rokonomat baleset érte. A tudat megjelenítése azért fenomenológiai. időpocsékolásnak tűnik olyan erőkről álmodozni. nem pedig egy meghatározott tudományág nagyítólencséjén keresztül. és kétségbeesetten azt gondolom. hogy a mindennapi élet gyakorlatában is felhasználható legyen. hiába van jelen néhány ezek közül az elemek közül. Azt hiszem. végső fokon a központi idegrendszerben lezajló elektrokémiai folyamat terméke. mégsem vagyunk tudatosak. Azok a készségek. Semmi okunk rá. Mivel egyetlen tudományág sem foglalkozik közvetlenül a tudattal. hogy az agy hogyan dolgozza fel. Noha pillanatnyilag elménk nem képes mindenre. a mesterséges intelligencia. nem engedheti meg magának. azokra elegendő magyarázat. az tényleg hihetetlen – de hát az is. amely módszeréből szándékosan kirekeszt minden más elméletet vagy tudományt. Például álmomban valaki elmeséli nekem. amely a valóságban gyökerezik. Semmi kétség. érzések. Mivel specialista. hogy idejét vagy mentális energiáját bármi másnak szentelje. ám mégis hatalmas. nem pedig az anatómiai felépítéssel. hogyan működik. Természetesen tudatában vagyunk annak. ami az elmében történik. és amelyek mégis. mert közvetlenül azokkal a jelenségekkel (görögül fenomenon) foglalkozik. mindazonáltal. de mind e közben nekünk magunknak kell felállítanunk egy olyan modellt. csak egy olyan leírás lenne az eredmény. hogy valamikor majd képesek leszünk kanalakat meghajlítani agyhullámaink segítségével. mint amit a vakok adnának az elefántról: minden részlet különböző. és egyik sem függ össze a többivel. neki is éveket kell tanulással töltenie és folyamatosan gyakorolnia. A fenomenológia szerint úgy lehet legjobban megérteni az elmében lezajló történéseket. olyan világibb képességek rovására fejlődnek ki. amire egy jó vízvezeték-szerelő vagy autószerelő képes. agykutatás. Ellentétben ezzel. ahogy azt a több millió éves biológiai evolúció megalkotta. mint a belső élmények kifinomításának. a pszichoanalízis és a fenomenológia csak néhány azok közül a közvetlenül ide kapcsolódó területek közül. hogy használható legyen. csupán érintőlegesen foglalkoznak vele.A hindu fakíroknak és más mentális tanok gyakorlóinak figyelemre méltó teljesítményét gyakran úgy állítják be. bárcsak segíthetnék. amelyek majd képessé tesznek olyan minőségi ugrásokra is. nincs egyetlen általánosan elfogadott nézet sem arról. mégis elég egyszerű ahhoz. mégsem tudok cselekedni 24 . mint az elme határtalan erőinek példáját. Amit egy jógi meg tud csinálni. noha legtöbbünk meg sem tudná közelíteni tevékenységüknek azt a szintjét. gondolkodásra és tervezésre. Annak ellenére. ám nem kevésbé sürgős feladatunk van és tudatunkat összes korlátaival egyetemben annyi mindenre használ hatnánk. Ám eltérően a tiszta fenomenológiától. érzésekre. hogy álmomban képes vagyok észlelésre. ha a fenti meghatározás első hallásra érthetetlen akadémikus tolvajnyelvnek is tűnik. melyek kívül esnek a hatókörünkön. amelyeket tapasztalunk és értelmezünk. Talán idővel felfedezzük az elme azon rejtett erőit is. hogy olyan tudatos események (érzékelés. melyekről ma még csak álmodhatunk. a kognitív tudományok. hogy minden. amire egyesek szeretnék használni. hiszen nem tudjuk irányítani őket. Ugyanígy egy jógi is. Ennek fényében mit jelent tudatosnak lenni? Csak annyit. a tudat irányításának virtuóz művésze. melyeket képesek vagyunk irányítani. és mint minden virtuóznak. ha közvetlenül úgy vizsgáljuk meg őket. de mikor annyi mindennapibb. ha megpróbálnánk kutatásaik eredményét összefoglalni. a neurokémiai folyamatokkal vagy azokkal a tudattalan szándékokkal. Végtére is egy jó sportoló vagy egy csodálatos hegedűművész teljesítményének indoklásához sincs szükség misztikus magyarázatokra. hogyan tárolja és használja az érzékek által rögzített adatokat – vagyis miként működik a figyelem és az emlékezet. továbbra is fontos dolgokat tudhatunk meg a tudattal kapcsolatban ezektől a tudományágaktól. mikor például álmodunk. szándékok) történnek velünk. amire ők képesek. ahogy valaki megtapasztalta. hogy az elmében zajló folyamatok legalapvetőbb jellemzőinek vizsgálata úgy. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezeket az eseteket. hozzá vetőleges leírásokat szolgáltatva. hogy eleve elvessük annak a lehetőségét. melyekből választani lehet. "a tudatosság információelméleten alapuló fenomenológiai modelljén" nyugszik. még akkor is.

amely a tudatban elrendezi az információt. tehát nem vagyok tudatos állapotban. az evéssel ellentétes irányú szándéka. és egészen addig járunk utána. Ha a külső események nem tudatosulnak bennünk. csak arra van közvetlen bizonyítékunk. egy rózsa illata. hogy tudata valamelyik zugában ott villog egy információ. amelyben az érzékek által továbbított különböző események meg jelennek és kapcsolatba kerülnek egymással. Mivel genetikusan belénk van programozva. Noha elhisszük. akkor számunkra nem is léteznek. Ez a száraz definíció azonban semmivel sem érzékelteti a tartalom fontosságát. amit látunk. mikor valaki tudja. Noha minden. és elkezdjük rosszul érezni magunkat: verejtékezünk. Ez a cél bizonyul elsődlegesnek. hogy nem eszik. A legtöbb ember ezzel ellentétben teste szükségletein alapuló "ésszerű" célokat követ – hosszú és egészséggel teli életet. látunk. jó szexuális életet. hogy kémiailag helytálló. hogy a célok mennyire rugalmasak lehetnek. kívánunk – olyan információk. beleértve az életüket is. elkezdünk ételre gondolni.(például azzal könnyíteni a lelkemen. gondolunk. Ebben az esetben viselkedése vagy ugyanolyan lesz. a saját képére formálva őket. hogy egyetlen ingerre összpontosítsa elménket. akkor képes kialakítani az élelemszerzés szándékát is. ezért a tudat a szubjektíven megtapasztalt valóságnak felel meg. hogy ez az az erő. de fenomenológiai szempontból teljességgel érdektelen. reméltünk és elszenvedtünk. A szerzett vagy örökletes szándékok hierarchikus rendben szerveződnek attól függően. vallási okokból böjtöljön vagy pénzt takarítson meg azzal. A szándék mágnesként működik: bizonyos dolgok felé fordítja a figyelmünket. mintha egyszerűen valamely szükségletnek vagy késztetésnek engedelmeskedne. Az éhségsztrájkot folytató tiltakozók számára egy adott politikai reform fontosabb lehet bármi másnál. hogy fenn kell tartsunk egy bizonyos vércukorszintet. ingerlékenyek leszünk vagy görcsölni kezd a gyomrunk. valójában sokkal több tapasztalat marad ki. érzünk. másoktól pedig elvonja. érzünk. melyen nem tudunk változtatni. Talán a szándékról mondhatjuk azt. mint ami végül bekerül. Ezek a megnevezések mind magyarázó jellegűek. A tudatunkat alkotó események – azok a "dolgok". vagy pedig úgy dönt. hogy hazafelé meg kell állni valamelyik boltnál kenyeret venni. melyeket látunk. amely visszatükrözi azt. Mivel a tudat az összehasonlítások központi elosztóhelye. egyszerűen csak megállapítja. hogy képes felülbírálni a genetikus beidegződést és az illető szándékosan éhen hal. A szándék semlegesebb. hogy ellenőrzöm. hallunk. Lehet valamilyen erősebb. leíróbb megnevezés. jó lakást és jóllakást –. a tudatban egyszerre lehet jelen az afrikai éhínség. mint például hogy betartsa a fogyókúráját. hogy semmibe veszi az éhség sürgető jeleit. Az éhes ember nincs tudatában a vércukorszintjének. igaz-e a hír). A tudatra tehát úgy gondolhatunk. akik valamilyen módon eltérnek a normától – a hősök. Azok. melyeket képesek vagyunk kezelni és használni. az életünk: annak összegzése. hogy bizonyos "dolgok" léteznek a tudatunktól függetlenül is. noha maga a meghatározás pontos. miért akar valaki valamit csinálni. amely a tudatunk működésének eredményeképp létrejön. hogy meg akarja tenni. Politikai célzatú éhségsztrájkok esetében ez a szándék olyan erős lehet. és képes arra. Álmainkban be vagyunk zárva egy olyan forgatókönyv lapjai közé. vágy vagy késztetés. 25 . a szentek. Ha az illető személy már tudja. Vegyük például azt az esetet. A tudatunk tükör. amire emlékszünk. amelyeket biológiai szükségleteink vagy magunkévá tett társadalmi célok vezérelnek. belekerülhet a tudatunkba. amely tevékenyen válogat a benyomások között és aktívan alakít az élményeinken. mi történik a testünkön kívül és a saját ideg rendszerünkben – olyan tükör. keményen dolgozzon. minden. és az élelemre koncentráljunk. mások elvárásainak megfelelően éljen és így tovább. hogy átrendezzük tudatunk tartalmát. vagy a társadalom által belé táplált vágyakat – hogy jó legyen. amíg végre csillapíthatjuk éhségünket. érzünk vagy íz lelünk.és gondolkodásmód. nem mondja meg. Minden kultúrában talál ható azonban elegendő példa arra is. szükséglet. amit születésünktől a halálunkig hallunk. Itt tehát az éhség késztetett minket arra. amit már megtanult "éhségként" azonosítani. A megnyilvánuló szándékot gyakran nevezzük más néven: ösztön. ami a tudatunkban megtalálja a helyét. Az az érzés. mint szándékainknak megfelelően elrendezett információhalmazra. Ez azonban nem azt jelenti. melyiket tekintjük elsődlegesnek vagy fontosabbnak. A szándék is információdarabkákból áll. hogy a tudatunk tartalma összeolvad valami alaktalan masszává. Ám ez már a tények értelmezése – nem kétséges. A szándékosság akkor merül fel a tudatban. hogy éhes. amikor a vércukorszintünk kritikusan alacsonyra esik. csak azt tudja. és tájékoztatnak az emberi viselkedésmódokról. amit az érzékeink közölnek vele arról. minél többet költsön. a Dow Jones tőzsde index változása és az a tény. hogy vágyik valamire vagy el szeretne érni valamit.

de csak azon az áron. absztrakt fogalmak és stilizált elbeszélések. az idegrendszer határozott korlátokkal rendelkezik abban a tekintetben. annyi információt futhatnánk át. érzésnek. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával arra a következtetésre juthatunk. hogy a legtöbb. megtehetnénk mindent. amit az befogadhat. körülbelül hét egységnyi információ . sem a boldogságot. Tudásunk jelenlegi szintjén csak becsülhetjük ezeket az elme működésével kapcsolatos adatokat. mint gondolnánk. így az elme még több adattal foglalkozhat egyszerre. hogy ébrenlétünknek kb. emléknek és cselekedetnek. végiggondolhatnánk. mert az információk elkezdik kiszorítani egymást. nem tűnődhetünk azon.minden egyes gondolatnak. verejtékes munkával megszerzett tapasztalata van belekódolva. hogy közben rágógumit rágunk (noha érdekes módon vannak politikusok. Nem tudunk egyszerre futni. Az optimisták szerint az evolúció folyamán az idegrendszer alkalmassá vált arra. ami ennél egy kicsit is bonyolultabb. amit csak akarunk. de valójában nem az. Hogy egy példát mondjak: a bibliai példabeszédekbe sok-sok ember időtlen idők óta összegyűjtött. Az ő példájuk mutatja. Ám az ingerek sűrítésének képessége nem jelent akkora segítséget. A TUDAT HATÁRAI Ha lehetőségünk nyílna arra. Azt is megtanuljuk. hogy kiszorítunk a tudatunkból minden más érzést vagy gondolatot. A gondolatoknak egymás után kell következniük vagy menthetetlenül össze fognak gabalyodni. mint halhatatlanná vagy mindenhatóvá . hogy vég nélkül kiterjeszthessük a tudat határait mindarra. miért mondják. Az olyan egyszerűbb feladatok. Sajnos. vagy milyen ruha van rajtuk. amibe két egység megkülönböztetése kerül. hogy megértsük. Tudományos téren most jutottunk el addig a pontig. hogy befolyást gyakoroljon saját valóságára. Egyetlen élet során egymillió vagy – miért is ne? számtalan életet élhetnénk végig. hogy másodpercenként 40 egységnyi információt kell továbbítanunk ahhoz. nem tudjuk igazán átérezni sem a szomorúságot. mint például egy számsor összeadása vagy az autóvezetés automatikus tevékenységgé válnak. A tudat határait jelzi az az adat. Nem foglalkozhatunk például azzal. Míg egy probléma megoldásán gondolkodunk.röviden. és 26 . Hetvenéves élettartamot és napi tizenhat óra ébrenlétet alapul véve ez körülbelül 185 milliárd egységnyi információt tesz ki. akkor elméletileg lehetséges. Úgy tűnik. hogy mennyi információt tud továbbítani adott időegység alatt. az emberiség egyik alapvető álma válna valóra.a bölcsek. milyen a beszélők arckifejezése. hogyan továbbíthatjuk az információt olyan szimbolikus eszközökkel.. énekelni és felállítani a bankszámlánk egyenlegét. vagyis percenként 7 560-at. Nem nagy feladat úgy átmenni a szobán. Ebből a mennyiségből kell kijönnie egész életünknek . a művészek vagy a költők ugyanúgy. amivel még képesek vagyunk egyszerre megbirkózni. már nehezen kombinálható. hogy bármilyen korlátozást figyelembe vegyünk. amit mondanak. Ha a kapacitásunk felső határát másodpercenként 126 egységben szabjuk meg. Hatalmas mennyiségnek látszik. a matematika. Az élet alapvető követelményei még mindig azt diktálják. hogy "tömbösítse" az információegységeket. 8 százalékát evéssel töltsük. körülbelül a másodperc egy tizennyolcad része. akik képtelenek erre. Csaknem olyan lenne ez. hogy képesek legyünk pontosan felbecsülni. Mindenkinek megvan a lehetősége arra. Csak egy bizonyos mennyiségű "eseményt" tudunk felismerni és elrendezni tudatunkban. hogy másodpercenként maximum 126 egységnyi információt vagyunk képesek továbbítani. mint az őrültek vagy a bűnözők – mást keresnek az életben. hogy megértsük. ha egyszerre három különböző ember beszél hozzánk. és a legrövidebb idő. Az optimisták szerint a tudat "nyílt rendszer": tulajdonképp a végtelenségig kiterjeszthető. ). Hosszasan lehetne vitatkozni azon.például különböző hangok vagy vizuális ingerek vagy felismerhető érzelmi. és semmi szükség rá. hogy a tudatosságot sok különböző cél és szándék szerint lehet szervezni. mert ezeknek a cselekvéseknek mindegyike egymagában is leköti figyelmünk nagyobbik részét. illetve gondolatbeli árnyalatok –. Érezhetnénk. hogy minden másodperc töredékét is tapasztalatok gazdag szövetével tölthetnénk meg. vajon nem becsülik-e alá vagy túl az elme adattovábbító kapacitását. Istenhez hasonlatossá válni. mint a nyelv. mint a legtöbb ember. óránként majdnem félmilliót. mennyi információt tud egyszerre feldolgozni a központi idegrendszer. hogyan sűríthetjük össze. a legtöbb dolog azonban. s ezáltal az adatfeldolgozó képesség folyamatosan növekszik.. amit valaki más mond nekünk.

csak pillanatnyilag figyelmetlen? Ahogy az eseményt besoroljuk a már ismert események valamelyik osztályába. A többi szabadidős. Ezeket a bonyolult mentális műveleteket néhány másodpercen belül. nemigen van módunk olyasmit csinálni. valójában konkrét időmennyiséget vesz igénybe. a szám túlságosan alacsony. hogy egy pillanatra megjegyezzük formájukat vagy színüket. mikor semmilyen kötelezettség nem terhel bennünket (ez az a bizonyos. ha éppen semmi más nem foglalkoztatja. hogy gyorsítsunk. mint amennyit feldolgozni képes. ami meghatározza az élet tartalmát és minőségét. ha nem akar balesetet szenvedni. mert szándékosan ráirányítjuk a figyelmünket. Ezek után azt is értékelnünk kell. milyen és mennyi információt engedünk be a tudatunkba. az emlékezetből pedig az esemény kiértékeléséhez szükséges utalásokat és emlékeket eleveníti fel. hogy 27 . nem automatikusan zajlik le: egy olyan jól meghatározható folyamat teszi lehetővé az ilyen reakciót. Bármekkora is a figyelem. hogy kell-e tartanuk tőle? Ha a válasz igen. tudatosítása. hogy a tévénézés csak a látott képek feldolgozását igényli. néha a másodperc töredéke alatt kell végrehajtanunk. a lehető legcsekélyebb mértékben használjuk az elménket. amit figyelemnek hívunk. ami komolyabb összpontosítást igényelne. az információk összehasonlítása és kiértékelése. Tapasztalatlan a sofőr. Vannak olyan emberek. hogy igazán felfigyelnénk rájuk. a döntéshozatal – egyaránt igénybe veszik az elme korlátozott adatfeldolgozó képességét. számtalan kocsi mellett elhaladunk anélkül. mint a csúcsteljesítmény. Éppen ezért rendkívül fontossá válik. A tudatát uralni képes ember ismertetőjele az a képesség. Amikor például az autó vezetője észreveszi a kacsázó kocsit. azonnal észrevesszük. olyannyira értékes "szabadidő"). öltözködés és borotválkozás. valójában ez az. hogy meghaladja az előbb leírt kereteket. sávot váltsunk vagy megálljunk és szóljunk a rendőröknek. Szabadidőnk legnagyobb részét – amerikai felnőttek esetében csaknem a felét tévénézéssel töltjük. hogy "kacsázik") összekapcsolódik más információrészletekkel. Noha az efféle ítéletalkotás látszatra villámsebesen történik. Az agyban az autóval kapcsolatos vizuális információ (például. mint például mosakodás. A figyelem az. de aztán rögtön el is felejtjük őket. Tény. A nap durván egyharmad részében. Pusztán ez a kétféle tevékenység felemészti tudatos állapotunk 15 százalékát. esetleg szokatlan a külseje. A legtöbb újság és magazin elolvasásakor. így koncentrációra sincs nagyon szükség. vagy azért. akik megtanulják ezt a felbecsülhetetlen erőforrást hatékonyan kihasználni. sem emlékezetre. akkor ez a szám határozottan túlzó.körülbelül még egyszer ugyanennyit azzal. Mi több. amelyik összevissza kacsázik a sávok között. hogy az embereknek az összpontosításra. lassítsunk. hogy az egyén élményfe1vételének ez a felső határa. hogy ténylegesen mennyire használják ki az emberek agyuk kapacitását. Az információ kikeresése az emlékezetből. Ha például autót vezetünk az országúton. Ám a legtöbb ember jóval kevesebb adat feldolgozására képes. Lehet. A népszerű tévésorozatok cselekménye és szereplői oly mértékben ismétlik önmagukat. Nem tud egyszerre több információt észlelni vagy felfogni. Egyáltalán nem meglepő. vagy részeg. általában otthon végzett tevékenység sem sokkal megterhelőbb. Ha azt az adatmennyiséget vizsgáljuk. a világos gondolkodásra vagy az önmaguk feletti uralomra való képességük tévénézés közben áll a legalacsonyabb szinten. sem gondolkodásra. vagy túlságosan lassan megy. hogy aztán meghozhassa a szükséges döntést. amit az agy elméletileg még feldolgozhat. melyik kategóriába illik bele az adott eset. A megszokottól eltérő autó képe figyelmünk középpontjába kerül. amelyeket a memóriánk a hasonló módon kirívóan viselkedő kocsikról tárol. mások ellenben elvesztegetik. hogy olyan személyes testi szükségleteinkről gondoskodjunk. le kell tennie a kocsitelefont. ami a lehetséges és elérhető több millió információegységből kiválasztja a lényegeseket. ám ha azt nézzük. és megpróbálja eldönteni. képtelen arra. tudatunk pedig rögzíti. másokkal való csevegéskor vagy az ablakon való kibámuláskor igen kevés információfeldolgozás történik. mert figyelmünket biológiai vagy társadalmi beidegződéseink így szabályozzák. ezzel azonosítjuk is. akkor el kell döntenünk. Azt az autót azonban. és míg ezekkel foglalkozunk. vagy egyébként tapasztalt. A FIGYELEM MINT PSZICHIKAI ENERGIA Az információ vagy azért lép be a tudatba. még akkor is. sem elhatározásra nincs szükség. Így a halandó életünk folyamán élvezhető 185 milliárd esemény egyaránt lehet túlbecsült és alábecsült is.

A másik ember. valamint igen finom. nem hagyja elterelődni a figyelmét. hogy miként lehet céljaink érdekében megszervezni tudatunkat. olyan. E. Elgondolkodik azokon a dolgokon is. Ahogy beszél. míg a célját el nem érte. Ugyanazon a társasági összejövetelen az extrovertált ember élvezettel elmerül az emberi 28 . aki hazája legjelentősebb és legismertebb asszonyainak egyike. teszik -. E. rendszerint élvezi a mindennapi élet normális menetét. míves költemények szerzője. annyira ura a saját figyelmének. hogy rendszertelenül. beleértve az egészségét is. ötletszerűen szétszórja. R. hogy az orvosok biztosak voltak benne. E. a végtelenségig szerény. vagy úgy. hogyan használjuk a figyelmünket. ha pedig van egy szabad perce. és nem nyugszik addig. aki erre képes. amikor van egy szabad perce. de ők kivétel nélkül rendkívül nagyra tartják. hogy változtasson rajtuk vagy megítélje őket. ahogyan az emberek a figyelmüket szervezik. Két. Kevesen ismerik. a sofőrje nem ücsörög mellette várakozva: a munkaadója elvárja tőle. Az üres csevegést. éppúgy. olyan egyszerű eszközökkel. és mindig másik lakásában lakik a világ különböző pontjain. minden mondatot. és képes addig koncentrálni valamire. elkerüli. és hogy később talán valamilyen módon kifejezze megértését. de ha csak lehet. de nem azért figyel fel az eseményekre. vagy pedig úgy. hogy mi a véleménye a képekről. hogy szándékosan ráirányítja valamire. amit hall. Teljesen különböző valóságok bukkannak elő attól függően. hogy megtekintse közben a helyi múzeumot vagy a kiállításokat. beleértve a szabadságát is. különböző problémákat old meg. R. akit egy rövidke találkozó után hamarosan elfelejtünk. mert képes volt megfegyelmezni a figyelmét és nem volt hajlandó improduktív és hiábavaló gondolatokra vagy tevékenységekre fecsérelni. Nemcsak nemzetközileg elismert tudós. valószínűleg ott lesz a közönség soraiban. de csak addig. kíváncsian figyeli. A személyiségvonások leírására használt szavak . sok tekintetben gyökeres ellentéte E. a szeme szinte beissza. és minden hajdani baj. Félénk. Ha éppen koncert van ott.azokra a mintázatokra utalnak. A családja elszegényedett az első világháború után. életének egyetlen pillanatát se vesztegeti el. ő maga pedig a második világháború alatt elvesztette mindenét. hogy újra feltöltse magát lelkileg. azonban mindent visszaszerzett. Minden nap rászán azonban valamennyi időt arra. amelyeket magától értetődőnek vesznek. de felépített egy virágzó üzleti vállalkozást is. mindezen összpontosított szellemi erők birtokában is maga a nyugalom. Miközben E. de tudata éppoly rendezett és komplex. három. és a következő feladatát tervezgeti. Nagyon kevés időt szentel a mindennapi élet rutincselekedeteire. ő is hihetetlen mértékben élvezi az életét. vékony. egy európai nő..mint például az "extrovertált". R. Általában ír valamit. egymástól nagyon különböző ember jut hirtelen eszembe. Évtizedekkel ezelőtt olyan súlyosan megbetegedett. E. de tökéletes módján meg nem találja a magyarázatot. élete minden egyes pillanatát élvezi. Az egyikük E. gyakran utazik politikai.vagy négyféleképpen is kielemez. E. vagy hogy sétálni viszi a kutyáit a város melletti ligetbe. hogy megértse. a puszta udvariasságból folytatott társadalmi érintkezést elbűvölően bonyolítja le.. hogy belehal. mint E. ahol tartózkodik. hogy regisztrálja a valóságot. mint hogy egy negyedóráig lehunyt szemmel sütteti az arcát a nappal a tóparton. a "sikercentrikus" és a "paranoid" . Az élet formája és tartalma attól függ. Minden ember felhasználja valamilyen módon korlátozott kapacitású figyelmét.akaratlagosan tudja összpontosítani. beveszi magát a múzeumba vagy a könyvtárba. mint egy energianyalábot – ahogy az előző példákban E. -nek . Úgy tűnik. élete nem volt könnyű. a figyelmét a lehetőségek felső határáig kiterjeszti a világgal való interakciója során. valamilyen fontos ügyben tárgyal. mielőtt még az illető befejezte volna. amely több száz embert foglalkoztat és már vagy húsz éve a szakma vezető cégei között van. hogy mi folyik körülötte. akik jól szemléltetik azt. hogy képes akaratlagosan kilépni tudatából és pihenésül szunyókálni egyet. melyeket már több nyelvre lefordítottak. ami körülötte történik. Beéri azzal. Ha valaki beszédbe elegyedik vele. Az az ember. Árad belőle az energia.az egyetlen hasonlóság közöttük a figyelemnek ugyanaz a hajlíthatatlan élessége. Egy kevéssé ismert tudományág művelője és jeles képviselője. aki eszembe jut. a hűvös józanság. nem fog olyan közvetlenül hatni a társadalomra. minden jelen nehézsége és megfeszített munkája ellenére úgy tűnik. és R. E. mert hazafelé majd meg akarja beszélni vele. mint E. első látásra egyáltalán nem megnyerő férfi. csak úgy buzog belőle az energia. folyamatosan tudatában van környezete legapróbb rezdüléseinek is. hogy mire koncentrálunk. míg a maga eredeti. üzleti vagy szakmai találkozókra. a nála levő öt újság valamelyikét vagy az előre kiválasztott könyvrészleteket olvassa – esetleg kérdéseket tesz fel. Úgy tűnik.

kapcsolatokban, a sikercentrikus hasznos üzleti kapcsolatokra vadászik, míg a paranoid feszülten figyel, nem fenyegeti-e valamilyen veszély, amit el kell kerülnie. A figyelem számtalan módon kiaknázható, s ettől lesz életünk gazdag vagy nyomorúságos. A figyelemstruktúrák rugalmassága még nyilvánvalóbb lesz, ha különböző kultúrák vagy foglalkozási ágak közötti összehasonlításokat teszünk. Az eszkimó vadászok képesek több tucat hófajta megkülönböztetésére, és mindig számon tartják a tudatukban a szél sebességét és irányát. Az igazi melanéziai tengerészek bekötött szemmel is pontosan meg tudják mondani, hol vannak, ha szigethazájuktól több száz méterre elviszik őket, majd megengedik nekik, hogy néhány percre a tengerbe merüljenek. Mindezt pusztán a testükkel érzékelt tengeráramlat jellegzetességei alapján állapítják meg. Egy zenész úgy rendszerezi a figyelmét, hogy képes legyen a hangoknak olyan árnyalatnyi változását is észlelni, amely közönséges embernek fel sem tűnik; a tőzsdeügynök a piac olyan apró rezdüléseire is reagál, amelyet mások nem vesznek észre, egy jó diagnoszta orvos pedig éles szemmel a legapróbb tünetet is észreveszi – mert arra edzették magukat, hogy figyelmük olyan jeleket is feldolgozzon, amelyek felett mások elsiklanak. Mivel a figyelem határozza meg, hogy mi az, ami feltűnik a tudatban vagy kiszorul onnan, és mivel más olyan feladatok is vannak, amelyeket el kell végeznie – mint például az emlékezés, a gondolkodás, az érzés és a döntéshozatal –, hasznos, ha a figyelemre úgy gondolunk, mint pszichés energiára. A figyelem olyan energia, amely nélkül nem lehet semmilyen munkát elvégezni, és a munka elvégzése során felhasználódik. Mi magunk teremtjük meg magunkat azzal, hogy hogyan fektetjük be ezt az energiát, felhasználásának módja alakítja emlékeinket, a gondolatainkat és az érzéseinket. Ez az energia a mi ellenőrzésünk alatt áll, azt tehetünk vele, amit akarunk; tehát a figyelem a legfontosabb eszközünk az élmények minőségének javításában.

SZÍNRE LÉP AZ ÉN
Mire utalnak vajon azok a névmások, amelyeket egészen eddig használtam? Mi ez a sok "mi" meg "miénk", ami a figyelem feletti uralomra vonatkozik? Hol van az Én, az a különálló lény, aki eldönti, mit tegyen az idegrendszerből származó pszichikai energiával? Hol lakik a hajó kapitánya, a lélek gazdája? Már rövid töprengés után rájövünk, hogy az Én szintén egyike a tudattartalmaknak, méghozzá olyan része, amely sosem távolodik el túlságosan a figyelem középpontjából. Természetesen az én Énem kizárólag csak az én tudatomban létezik; azok tudatában, akik ismernek engem, ennek különböző változatai léteznek, melyek legtöbbje még csak nem is hasonlít "eredetijére", arra, ahogyan én látom saját magamat. Az Én azonban nem közönséges információ, tartalmaz mindent, ami valaha is keresztülhaladt a tudaton: minden emléket, tettet, vágyat, örömöt és fájdalmat magában foglal. Mi több, az Én jeleníti meg bennünk a céljaink hierarchiáját, amelyet az évek során morzsánként felépítettünk. A politikai aktivista Énje egy ponton eggyé válik a meggyőződésével, a bankár Énjét pedig teljesen beburkolhatják a befektetései. Általánosságban persze nem így gondolunk a saját Énünkre. Többnyire Énünk csak egy kis részéről veszünk tudomást, mint például amikor azzal foglalkozunk, hogy hogy nézünk ki, milyen benyomást teszünk valakire, vagy hogy mit szeretnénk csinálni éppen, ha tehetnénk. Leggyakrabban a testünkkel azonosítjuk az Énünket, noha időnként annyira kitágítjuk határait, hogy egy autóval, egy házzal vagy egy családdal azonosítjuk. Akár tudunk róla, akár nem, az én akkor is sok tekintetben a tudatunk legfontosabb eleme, mert szimbolikusan megjeleníti az összes többi tudattartalmat és kapcsolatrendszerük mintázatát is. Az a türelmes olvasó, aki eddig képes volt követni az érvelésem fonalát, most talán úgy találja, hogy gondolataim körben forognak. Ha a figyelmet avagy pszichikai energiát az Én irányítja, és ha az Én a tudattartalmaknak és a célok rendszerének összege, továbbá ha a tudattartalmak és a célok a figyelem működésének eredményeképp jönnek létre, akkor az eredmény egy olyan körben járó rendszer, ahol nincsenek tisztán okok vagy okozatok. Egyfelől azt állítjuk, hogy az Én irányítja a figyelmet, másfelől pedig azt, hogy a figyelem határozza meg az Ént. Valójában mindkét állítás igaz: a tudat nem szigorúan lineáris rendszer, hanem olyan, amelyben körkörös ok-okozati viszony az uralkodó. A figyelem alakítja az Ént, s az Én gyakorol hatást a figyelemre.

29

Az ok-okozati viszony eme típusára kiváló példa Sam Browning esete, aki egyike volt azoknak a kamaszoknak, akiknek a fejlődését longitudinális kutatásaink során nyomon követtük. Sam tizenöt éves korában a Bermuda-szigetekre utazott az édesapjával karácsonyi vakációra. Ekkoriban még fogalma sem volt róla, mihez kezd majd az életével; Énje viszonylag kialakulatlan volt, nem rendelkezett saját identitással. Samnek nem voltak határozott céljai; pontosan azokra a dolgokra vágyott, melyekre a korabeli fiúk szoktak, vagy azért, mert ez genetikusan beléjük van kódolva, vagy pedig mert a társadalom ezt oltotta beléjük. Fontolgatta tehát, hogy egyetemre megy, majd később talál valami jól fizető állást, megházasodik és letelepszik az egyik kertvárosban. A Bermuda-szigeteken azonban Samet apja elvitte kirándulni egy korallzátonyhoz, ahol lemerültek a víz alá, hogy többet lássanak a zátonyból. Sam nem hitt a szemének. Ezt a titokzatos, veszélyesen szépséges környezetet olyan varázslatosnak találta, hogy úgy döntött, közelebbről is megismerkedik vele. Végül a középiskolában egyre többet foglalkozott a biológiával, most pedig a legjobb úton van afelé, hogy oceanográfus legyen belőle. Sam esetében egy véletlenszerű esemény gyakorolt hatást a tudatára: az óceán világának szépsége keltette fel érdeklődését. Nem állt szándékában ilyen jellegű élményeket szerezni, nem azért történik ez, mert Énje vagy a céljai ráirányították volna a figyelmét. Ám amikor rájött, hogy mi minden történik a víz alatt, Samnek tetszett az élmény – tapasztalata egybecsengett bizonyos előző tapasztalataival olyan dolgokról, amelyeket szeretett csinálni, a természettel és a szépséggel kapcsolatos érzéseivel és azzal az értékrenddel, amely az évek során kialakult benne arról, hogy mi fontos az életben és mi nem. Érezte, hogy ez az élmény jó, valami olyan, amit érdemes újra átélni. Ennek hatására ezt a véletlen tapasztalatot beépítette célrendszerébe - hogy minél többet tudjon az óceánról, hogy tanuljon, hogy egyetemre menjen, hogy oceanográfusi állást találjon -, és Énjének központi elemévé vált. Ettől kezdve céljai irányították Sam figyelmét mind erősebben az óceánra és annak élővilágára, és ezzel bezárult az okokozati összefüggések köre. Először a figyelem segítette abban, hogy az Énjén alakítson, amikor véletlenül észrevette a víz alatti világ szépségeit, később pedig, mikor már ő maga járt a tenger biológiájának ismerete után, Énje kezdte formálni a figyelmét. Természetesen Sam példájában semmi szokatlan nincsen, a legtöbb ember hasonló módon alakítja ki figyelmének szerkezetét. E ponton csaknem az összes fontos tényező együtt van ahhoz, hogy megérthessük, hogyan uralkodhatunk a tudatunk felett. Láttuk, hogy élményeink attól függenek, hogyan fektetjük be pszichikai energiánkat, vagyis a figyelem szerkezetétől, amely aztán a megfelelő időpontban célokhoz és szándékokhoz kapcsolódik. Ezeket a folyamatokat az Én köti össze, vagyis céljaink teljes rendszerének dinamikus mentális megjelenítése. Ezek azok a részek, amelyekkel dolgoznunk kell, ha javítani szeretnénk életünkön. Természetesen külső események is segíthetnek rajtunk, ha például nyerünk a lottón egymillió dollárt, jól házasodunk vagy segítünk megváltoztatni egy igazságtalan társadalmi rendszert. Ám még ezeknek a csodálatos eseményeknek is helyet kell kapniuk tudatunkban és pozitív módon kell összekapcsolódniuk az Énünkkel, mielőtt életünk minőségét javíthatnák. Most már van valamilyen fogalmunk a tudat szerkezetéről, de az eddigi kép meglehetősen statikus; a különböző elemek megjelennek ugyan benne, de az interakciós folyamatok még nem. A továbbiakban azt is át kell tekintenünk, mi történik akkor, ha a figyelem segítségével egy új információ tudatosodik. Csak ezután leszünk képesek megérteni, hogyan uralhatjuk és tökéletesíthetjük élményeiket.

RENDETLENSÉG A TUDATBAN: LELKI ENTRÓPIA
A pszichikai rendetlenség gyakorolhatja a tudat működésére a legkedvezőtlenebb hatást, s ez úgy következik be, hogy a tudatba bekerülő információ összeütközésbe kerül már létező szándékokkal vagy akadályozza megvalósításukat. Ezt az állapotot többféleképpen is megnevezhetjük attól függően, hogy miképpen éljük át: fájdalom, félelem, harag, aggodalom vagy féltékenység. A rendetlenség ezen változatai arra kényszerítik a figyelmet, hogy nemkívánatos tárgyak felé terelődjék, és ezzel lehetetlenné teszik számunkra, hogy figyelmünket szabadon és kedvünkre felhasználhassuk. A pszichikai energia ezzel szétszóródik és hatástalanná válik. A tudat sokféle módon válhat rendezetlenné. Vegyük például ,Julio Martinezt, aki egy audiovizuális készülékeket gyártó üzemben dolgozik, és egyike azoknak az embereknek, akiket az Élményértékelő Mintavételi Eljárással megvizsgáltunk. Julio fásultan és rosszkedvűen végzi a munkáját. Ahogy a képcsövek elhaladnak előtte a szalagon, alig-alig képes arra, hogy odafigyeljen és fenntartsa azoknak a 30

mozdulatoknak a ritmusát, melyekkel a munka ráeső részét, a vezetékek összekapcsolását végzi. Általában képes arra, hogy ezt a feladatát olyan gyorsan elvégezze, hogy még maradjon is egy kis ideje némi viccelődésre és nevetgélésre a munkatársaival, mielőtt a futószalagon megérkezne a következő készülék. Ma azonban csak küszködik, időnként pedig az egész szalag lelassul miatta. Amikor a következő munkafázist végző férfi ugratni kezdi emiatt, Julio rosszkedvűen visszamorog valamit. Reggeltől kezdve folyamatosan növekszik a feszültség a munkaidő végéig, és ez rányomja bélyegét a munkatársaival való kapcsolatára. Julio problémája egyszerű, mondhatni triviális, mégis nagyon nyomasztóan hat rá. Néhány nappal ezelőtt a munkából hazaérve észrevette, hogy az egyik autógumija leeresztett. Másnap reggel a felni már csaknem a földet érte. Juliónak csak a következő hét végén volt esedékes a fizetése és biztos volt benne, hogy addig nem lesz elég pénze arra, hogy megjavíttassa a kereket - új gumi vételéről nem is beszélve. A hitellehetőségekkel még nem tanult meg élni. Az üzem a külvárosban volt, körülbelül húsz mérföldre a lakásától, és egyszerűen be kellett érnie reggel nyolcra a munkába. Julio csak egyetlen megoldást talált: reggel gyorsan elment a kocsival a benzinkútig, telepumpálta a kereket levegővel, aztán olyan gyorsan bement dolgozni, amilyen gyorsan csak tudott. Munka után persze már újra leeresztett a kerék, megint fel kellett pumpálnia egy benzinkútnál az üzem mellett, mielőtt hazament. A kérdéses reggelen már három napja csinálta ezt, és azon izgult, hogy ezzel a módszerrel képes lesz-e átvészelni az időt, míg fizetést nem kap. Ma azonban már alig tudta kormányozni a kocsit, mire az üzemhez ért, mert olyan lapos volt a gumi. Ezért egész nap az járt a fejében: "Vajon hazajutok ma? És hogyan jövök holnap munkába?" Ezek a kérdések tolakodtak állandóan gondolatai közé, megakadályozták, hogy a munkájára koncentráljon, és beárnyékolták a kedélyállapotát. Julio esete jó példa arra, mi történik, mikor az Én belső rendje felborul. A dolog általában mindig ugyanúgy zajlik le: feltűnik a tudatban valamilyen információ, amely összeütközésbe kerül az egyén céljaival. Attól függően, hogy mennyire fontos ez a cél az Én számára és mennyire súlyos a fenyegetés, amely veszélyezteti, a figyelem egy részét mozgósítanunk kell, hogy kiiktassuk a veszélyforrást, ám ezzel csökkentjük a figyelemmennyiséget, amelyet más dolgokra fordíthatunk. Julio számára az állás megtartása nagyon fontos cél volt. Ha elveszti az állását, az összes többi célkitűzését is módosítania kell; éppen ezért az állás megtartása feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy fenntartsa az Énje megszabta rendet. A lapos gumiabroncs az állását veszélyeztette, következésképp rengeteg pszichikus energiát emésztett fel. Valahányszor egy információ megzavarja a tudatot azzal, hogy veszélyezteti a céljait, előáll a belső rendetlenség avagy pszichikai entrópia, az Én egyfajta szervezetlensége, amely csökkenti hatékonyságát. A szűnni nem akaró hasonló élmények olyan mértékig meggyengíthetik az Ént, hogy nem lesz képes figyelmet szentelni semminek és nem tűz ki célokat sem. Julio problémája viszonylag enyhe volt és átmeneti jellegű. A pszichikai entrópia súlyosabb példája Jim Harris, egy nagyon tehetséges középiskolás – szintén egyik felmérésünk alanya – volt. Egy szerdai délután a tükör előtt álldogált szülei hajdani közös hálószobájában. A lába előtt a magnón – már egy hete - a Grateful Dead egyik kazettája szólt. Jim éppen az apja egyik kedvenc holmiját próbálta fel, azt a zöld bőringet, amelyet az apja táborozáskor szokott hordani. Ahogy Jim végigsimította a meleg anyagot, eszébe jutott, milyen jó érzés volt odabújni papájához a füstszagú sátorban, miközben a búbosvöcskök hangja behallatszott a tóról. Jim egy nagy szabóollót tartott a jobb kezében. Az ing ujja túl hosszú volt neki, és azon töprengett, le merjen-e vágni belőle egy kicsit. Apa irtó dühös lenne... vagy lehet, hogy észre se venné? Néhány órával később Jim az ágyán feküdt, mellette az éjjeliszekrényen egy üres aszpirines üveg. Az üvegben kis idővel azelőtt még hetven tabletta volt. Most már egy sem. Jim szülei már egy éve külön éltek, éppen folyamatban volt a válóper. Jim hét közben, amikor iskolába kellett járnia, az anyjánál volt, péntek esténként pedig összepakolt, hogy a hétvégét apja új lakásában töltse. Ezzel a megállapodással az volt az egyik baj, hogy sose maradt arra ideje, hogy a barátaival legyen; hét közben mindannyian túlságosan elfoglaltak voltak, a hét végén pedig Jim teljesen új környezetbe került, ahol nem ismert senkit. Szabadidejében a telefonon lógott, így próbált kapcsolatot teremteni a barátaival, vagy pedig olyan kazettákat hallgatott, amelyekről úgy érezte, az őt emésztő magányosságot visszhangozzák. A legrosszabb azonban az volt, hogy Jim szülei folytonosan azon viaskodtak, kinél legyen Jim a válás után. Mindketten megjegyzéseket tettek a másikra, és megpróbáltak bűntudatot ébreszteni Jimben, ha észrevették rajta, hogy az érdeklődés vagy a szeretet jeleit mutatja a 31

ha ő tudja. Rico azonban már öt éve dolgozik itt és még mindig élvezi. mert bízik benne. aki évekig edz. Az a lapos gumi. akkor a pszichikus energia erőfeszítés nélkül áramlik bennünk. amely után nem javulhat tovább a teljesítménye. A TUDAT RENDJE: AZ ÁRAMLAT A pszichikai entrópiával ellentétes állapot a tökéletes élmény állapota.másik szülő iránt az ő jelenlétükben. hogy sikere észrevétlen maradjon. és újabb. hiszen megkérhetné egyik munkatársát. a politikai aktivista Én-érzetét viszont megerősítheti. Ennek pusztán az az oka. "Ez jobb bármi másnál" . hogyan használja a szerszámait és milyen mozdulatokat tegyen.mondja Rico. és hagyja. mint amikor egy esemény fizikai következményekkel jár – ha például billiárdgolyók koccannak össze. de sokkal jobb. ahol kimosták a gyomrát. Részben azért próbál javítani a teljesítményén. az ő korában azonban még a célok szorosan összefonódnak az apa és az anya céljaival. problémáját banálisnak és lényegtelennek találja. Veszélyeztetie céljainkat. és néhány napon belül újra talpra állt. további pszichikus energiát szabadíthat fel bennünk. a válás nem érinti olyan mélyen. Ha mégis megtorpanunk. egy kicsit feljebb a szerelőszalagon. Ha például Juliónak több pénz van a bankszámláján. és segítséget keresve Jim és a maguk számára végül elég stabil kapcsolatot alakítottak ki a fiukkal ahhoz. a külső és belső környezet felé fordítható energiamennyiség szabadul fel. mint a tévénézés. A pozitív visszacsatolás erősíti az Ént. Ő is ugyanabban a gyárban dolgozik. hogy összebarátkozzon munkatársaival. hogy összeomlása után a szülei belátták. Jimnek nagy szerencséje volt. amely pillanatnyi kétségbeesésbe kergette Juliót és a válás. negyvenhárom másodpercnyi időt kap – pontosan ugyanazt csinálja egy nap alatt csaknem hatszázszor. Az Én az. hogy jutalmat kapjon érte és elismerésben részesüljön a főnökeitől." Rico tisztában van azzal. Ha több közeli jóbarátja vagy sikeresen elért célja van. hogy úgy végzi a munkáját. Ne csinálják ezt velem!" Szerencsére aznap este Jim nővére észrevette az üres aszpirines üveget és szólt az anyjának. segíti-e az elérésüket vagy közömbös a hatása? A tőzsde összeomlásának híre megrendítheti a bankárt. káros-e valamilyen szempontból vagy sem. amely majdnem megölte Jimet. hogy hamarosan eléri azt a határt. hogy szinte fáj visszaállnia lassabb tempóra. milyen bajban van. így a szülők szétválása egyben az Énjét is kettévágta. hogy egyre kevesebb idő alatt végezze el munkáját a szalagon. sem apámat. amelyet minden egyes előtte elhaladó munkadarabon el kell végeznie. Jim pedig még idejében kórházba került. hogy az folytathassa Énjének felépítését. és előre kiszámítható irányba futnak tovább. Ha pedig nagyobb az önbizalma. akkor sem esik kétségbe a lapos gumi miatt. Minden egyes bennünk megjelenő információ az Énnel való kapcsolatában kap értékelést. de leggyakrabban nem is közli másokkal. A legtöbb ember igen hamar belefáradna ebbe a munkába. Egy másik vizsgálati alanyunk. nem egészen úgy működtek. Öt év után a napi legjobb átlagideje készülékenként huszonnyolc másodperc. maga az élmény olyan lenyűgöző. mint Julio. Néhány nappal az öngyilkossági kísérlete előtt Jim azt írta a naplójába: "Segítsen már valaki! Nem akarom gyűlölni sem anyámat. ha Jim önállóbb. akkor 32 . így most hetente kétszer elektronikai tanfolyamra jár. nem kell megkérdőjelezni önmagunkat."hogyan javíthatnék az eredményemen?" Mint a futó. hogy aztán a versenypályán lefaraghasson néhány másodpercet az addigi legjobb eredményéből. és nem kell hogy szükségszerűen pozitív vagy negatív értékítélet kapcsolódjon hozzá. amely saját érdekeinek megfelelően értelmezi a nyers információt. vagy pedig közelebb juttatva minket a célunkhoz. Egy új információ vagy zavart okoz a tudatunkban azzal. akinek nem volt ilyen szerencséje. hogy a végén felül tud rajta kerekedni. azonnal megerősítést kapunk: "nagyon jól csinálod". ez az átmeneti probléma nem aggasztja annyira. Sajnos. hogy ő már előbbre jár. Ha megkapja az oklevelét. hogy elgondolkodjunk magunkon. és amikor a legjobb teljesítményt nyújtja. Amikor a tudatba áramló információ összeegyeztethető a célokkal. akkor eleve erővel bír ahhoz. és eldönti. "Sokkal. Ha a múltban több pszichikai energiát fektet abba. Rico azt tűzte ki célul. Egy sebész pontosságával dolgozta ki a legjobb módszert arra. ahogy egy atléta készül az olimpiára . hogy fenntartsa személyisége integritását. Elég. egy Rico Medellin nevű munkás elég gyakran érzi ezt munka közben. hogy néhány napig hadd utazzon vele. több ezer hasonló korú srác van. A munkafázisra. hogy kikényszeríti a veszéllyel való szembenézést. A külső esemény puszta információként jelenik meg a tudatban. Nem kell aggodalmaskodnunk. hogy képes megcsinálni. Ugyanígy.

amelynek majd valószínűleg ugyanolyan lelkesen lát neki. hanem ugyanakkor nagyon 33 . hogy minél gyakrabban élje át ezt áramlatélményt. mert. melyeket ők maguk tűztek ki. mintha lebegtem volna". amit véghezvittél – észveszejtő érzés. Extatikus érzés tölt el. Egy gépezet például nemcsak rengeteg különféle részből áll. arra. emberekkel és dolgokkal való egyesülésre. erőfeszítéstől mentes állapotot. ritka képességek birtokosává lesz. Pam Davisnek sokkal könnyebb elérnie munka közben ezt a harmonikus. de csak akkor. akik eljutnak idáig. Órákat tölt a könyvtárban és az ügyekkel kapcsolatos utalásokat és adatokat keres. aztán pedig csodálattal tekintesz vissza önmagadra. melynek eredményeképp az ember egyedivé. még ha éri is kellemetlenség. és abban is hisz. "mintha valami áramlat sodort volna magával". Az áramlatélmény közben urai vagyunk saját pszichikai energiánknak. ha egyenlőségjelet teszünk a komplexitás és a differenciálódás közé. amit véghezvittél" – észveszejtő érzés.keres valami érdekesebb állást. tudja. erősebb és magabiztosabb lesz az Énjük. Ezzel ugyanis leegyszerűsítjük a kérdést. Ezt az állapotot neveztük "flow"-nak. hiszen a komplexitásnak van egy másik. épp olyan fontos összetevője: az önálló részek beolvasztása. mert sikeresen megbirkózván egy nehéz feladattal. amellyel szemben az Énnek meg kellene védenie magát. hozzájárul a tudat rendezéséhez. mégpedig azért. Ez az állapot szöges ellentéte a pszichikai entrópiának – annyira. hogy végül úgyis legyőzi az akadályokat. Gyakorta annyira erősen összpontosít a munkájára. míg már mindened fáj. Olyan helyzetek ezek. mint előtte volt. Munkájába merülvén úgy érzi. egy ismert sziklamászó és természetjáró nagyon pontosan elmagyarázta. hogy uralkodni tudjunk a figyelmünk felett. Amikor valaki képes olyanná szervezni saját tudatát. Ebben is van igazság. Ha legalább egyetlen pillanatra megnyered ezeket a csatákat az önmagad ellen vívott harcban. A differenciálódás. hanem az entrópia ellen. Ezek a példák jól szemléltetik. mivel nincs zavar. aki valaha is átélt ilyen áramlatélményt. és mire észreveszi. hogy elérje célját. amely zavart kelt a tudatban. Ahogy a hegymászó mondja: "csodálattal tekintesz vissza önmagadra. nem önmagunk ellen folyik. valamint jogi tervezeteket készít a cég többi jogásza számára. Fiatal ügyvéd egy kis cégnél és sok egymástól különböző. integrálása. melyek mindegyike különböző feladatokat lát el. az egyén elkerülhetetlenül mindenképpen ügyesebbnek és rátermettebbnek érzi magát. Az Én egyre inkább differenciálódik az áramlat-élmény eredményeképpen. amit teszünk. arra. Ennek a harcnak nem kell feltétlenül fizikai síkon történnie. akkor bátrabban állsz ki a világgal szembeni küzdelmekre is. megismerhetetlenebbé válik. áramlat-élménynek. mert sok interjúalanyunk ezt a szót használta csúcsformájának leírásakor: "olyan volt. hogy az információk tökéletes egészet alkotnak. még az általában unalmas rutinmunka is céltudatos és élvezhető tevékenységgé válik. Sokszor tulajdonítanak a komplexitásnak negatív. A komplex Énnek sikerül összekapcsolnia egymással ezeket az egymásnak ellentmondó tendenciákat. érdekes ügy kerül elé. az élet minősége elkerülhetetlenül javulni kezd. A személyiség komplexebb egésszé válása két fontos pszichológiai folyamat: a differenciálódás és az integrálódás eredménye. az integrálódás pedig az ellenkezőjére utal: az Énen kívül álló eszmékkel. másoktól különbözővé válik. Egyik interjúalanyunk. amelyben rendet kellene tennie és nincs olyan fenyegetés. de mindenki tudja. és azoknak. Tulajdonképpen az Én érdekében folytatott harcról van szó. hogy ebédelni is elfelejt. mert pszichikai energiájukat sikeresen fektették bele olyan célok elérésébe. mint az előzőnek. hogy mi a nehézség oka. hogy van egy másik megnevezése is: negentrópia –. hogy az általa nyújtott mélységes élvezet eléréséhez ugyanilyen fokú fegyelmezett koncentrációra van szükség. melyben az illető szabadon annak szentelheti a figyelmét. ahogy például Rico és Pam esetében. az önmegvalósítás érzése. hogy mit értünk tökéletes élmény alatt. Az ember az áramlat-élmény átélése után egyre különlegesebbé. milyen kapcsolat van az áramlat-élményt előidéző szenvedélye és élete másik fele között: "Borsódzik a hátam. hogy éhes. A komplexitás növekedésével egyező mértékben fejlődik az Én is. mint a hegymászó esetében." A "harc" valójában nem az Én. KOMPLEXITÁS ÉS AZ ÉN FEJLÖDÉSE Az áramlat-élmény után az Én felépítése összetettebb lesz. ahogy egyre közelebb kerülök a teljes önuralomhoz. azért küzdünk. Továbbhajszolod a tested. és minden. a nehézséggel és zűrzavarral rokon értelmű jelentést. odakinn már besötétedett.

Ugyanígy az az ember. hogy megpróbáljuk a külső körülményeket úgy megváltoztatni. melynek segítségével nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. 3.. Így volt képes Ricónak olyan sok örömet szerezni a reménytelenül lélekölő munka a szalagon. hogyan legyünk többek annál. ha megértjük. és nem felsőbbrendű célok érdekében. inkább a biztonságérzésről alkotott elképzelésünk módosítása. mint azelőtt. emberek közötti kötelék már önmagában extázist jelent. és mind ugyanazt érzitek. Az egyik. hogy a külső körülmények belső észlelését próbáljuk úgy módosítani. Senki nem nógat. akinek az Énje kizárólag az integrálódás alapjain épül fel. holtbiztos út. a külső feltételek megváltoztatása működőképes megoldás. A gondolatok. integrációja nélkül egy differenciált rendszer csupán zűrzavar lenne. hanem más emberekkel és általában a világgal kapcsolatban is. akkor mindent megteszünk annak érdekében. de igen hajlamos az öntelt. és akkor is képes élvezni a világot.. Biztonságérzetünkön javíthatunk azzal. Noha az áramlat-élmény felé nem vezet egyszerű. 34 . Az ember nem tudja hiánytalanul megteremteni a belső biztonság érzését még akkor sem. Lehet. hogy ráébredjenek. akik ugyanolyan önfegyelemmel és elkötelezettséggel küzdenek.-nek pedig a költészete. mit is tudunk a tökéletes élményről: milyen érzés átélni és mikor számíthatunk rá. élvezetes lesz. mint te. egoista érzelmekben való elmerülésre.. hogy aztán különböző készségeket fejlesszünk ki magunkban és hasznára válhassunk az egész emberiségnek. hogy bizonyos mértékű kockázat elkerülhetetlen. hogy aztán elismert tudós és sikeres üzletasszony legyen belőle. a cselekvés kedvéért. Boldogságunk igen fontos eleme például a biztonság érzése. mivel az erős összpontosítás eme állapotában a tudat szokatlanul rendezetté válik. Az Én az áramlat-élmény átélése következtében válik komplexszé. Így fejlődik az Én. A stratégiák közül önmagában egyik sem hatásos. mint bennük? Emberek. és telerakja felfegyverzett testőrökkel meg őrző-védő kutyákkal. nemcsak belsőleg. AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE Két fő stratégia létezik. akkor bármit is csinálunk. de ha valaki nem ura a saját tudatának.. mind a konformitást. erős zárakat szerelünk a bejárati ajtóra. hogy nekünk jobb legyen. Ha egyszer már belekóstoltunk ebbe az örömbe. ha az nem kizárólag előrelátható és kiszámítható dolgokból áll. hogy első látásra úgy tűnik. biztonságban érzi magát és szoros kapcsolatokra képes. milyen fontos is a békés környezet. hogy testi-lelki próbatételnek tedd ki magad a csúcsra való feljutás érdekében. Az áramlat-élmény segít az Énnek az integrálódás folyamatában. Így győzte le E. a régi vágyak vagy félelmek hamarosan újra felütik a fejüket és magukkal hozzák a régi aggodalmakat is. A huszadik század végén kiben bízhatna az ember jobban. Mindegyik megoldás a környezet feltételeit akarja közelíteni céljainkhoz. egy lélek vagytok. ha szigetet vesz magának a Karib-tengeren. az ember "összeszedettebbnek" érzi magát. mint a hegymászás. A részek eggyéválása. A már megszólaltatott hegymászó szavaival élve: "Nincs a világon még egy olyan dolog. hogy illeszkedjenek a céljainkhoz. Az élmény harmonikus. hogy újra megízlelhessük majd. Ha az ember nem vár tökéletes biztonságot. A kötet következő részeiben részletesebben átvizsgáljuk majd. ha egyforma pszichikai energiát fordítunk mindkét folyamatra és elkerüljük mind az önzést. melynek segítségével hozzáfoghatunk életminőségünk javításához. a másik pedig. amikor szabadon cselekszünk. ugyanazokat a mély érzéseket táplálják a céljuk iránt. jobb környékre költözünk. mindannyian egy test. az érzések és az összes érzékszerv ugyanarra a célra összpontosulnak. de hiányoznak belőle az autonóm egyéni megnyilvánulások. akkor a biztonság hiányának fenyegetése már nem tudja úgy megkeseríteni a boldogságát. felismeri azt. több járőrt követelünk a helyi rendőrőrstől vagy segítjük szomszédainkat abban. betegségét. másrészt mert általa több önbizalomra teszünk szert. a szándékok. mert élvezetesebbé teszi a jelent. hogyan működik. mégis átalakíthatjuk a segítségével az életünket harmóniát vihetünk belé és felszabadíthatjuk azt a pszichikai energiát. Társaid ott vannak. Az Én csak akkor fog komplexitást tükrözni." Az integrálódás nélkül differenciálódó Én nagy egyéni teljesítményekre lehet képes. ami több jót kihozna az emberekből. Paradox módon akkor tanuljuk meg. és amikor az áramlat-epizódnak vége. mivel minden egyes alkatrész kapcsolatban áll az összes többivel. Amikor kiválasztunk egy célt és koncentrációs képességünk végső határáig küzdünk érte. hogy veszünk egy pisztolyt. Egy ilyen erős. R. Az áramlat egyrészt azért fontos.érzékeny egységet is alkot. mint amik addig voltunk. amit máskülönben unatkozásra vagy aggodalmaskodásra pazarolnánk. A másik módszer.

mert azt hisszük. A boldogsággal és az elégedettséggel foglalkozó kutatások szerint van bizonyos kapcsolat a gazdagság és a boldogság között. hogy minden. De mi ismerjük a történet végét: Mídász hamarosan megbánta a dolgot. akkor átmenetileg tényleg úgy érezzük. de csak akkor. hogy az anyagi helyzet befolyásolja legkevésbé az életünkkel való elégedettséget. mégis véget nem érő harcba kezdünk a külső célok elérésére. hogy egészében véve jobb lett az életünk. noha esetleg mindenjel arra mutat. hogy a nagyon gazdag emberek az idejük 7'7 százalékában érzik magukat boldognak. mely "Az amerikai élet minősége" címmel jelent meg. míg az átlagos anyagi helyzetben lévő emberek csak az idejük 62 százalékában. hogy a szép nagy családi ház. A különbség tehát itt is megjelent. akkor majd minden megoldódik. A pszichiáterek előszobája tele van olyan gazdag és sikeres páciensekkel. hogy mi hogyan érezzük magunkat és mit gondolunk arról. hanem inkább azt próbáljuk kitalálni. hogy akkor majd jobb lesz az életünk. a gazdaságilag jobb helyzetben levő országokban (beleértve az Egyesült Államokat is) egészében véve boldogabbnak tartják magukat az emberek. Az évszázadokon át is idehallatszik a mese üzenete. akkor annak. amihez csak hozzáér. hogy megtalálják a lelki békéjüket. az élményeinket kell jobbá tenni. akik negyven-ötvenéves korukban hirtelen ráébrednek arra. Noha tudjuk. az egészség vagy a hírnév lényegtelen a boldogság szempontjából. hogy a pénz. arannyá változzon. A valóságban az élet minősége nem függ közvetlenül attól. rosszabb esetben pedig akadályt jelentenek a boldog élet felé vezető úton. Érdekességképpen még megjegyezném azt is. de igazán nagynak nem mondható. hogy a külső körülmények feletti uralom nem feltétlenül hasznos a lét szempontjából.az aranykupák és -tányérok között. hogy boldog. mint a legalacsonyabb jövedelmű.Mídász király mítosza remekül alátámasztja azt az álláspontot. hogy ha megváltoztatják életük külső feltételeit. arra az eredményre jutott. hogy a legmagasabb jövedelmű csoport körülbelül 25 százalékkal többször állította. Mídász király úgy gondolta. hogy egyértelműen pompás üzletet kötött. Hogy az életünket jobbá tegyük. hogy "a pénz attó1 függően teszi az embert boldoggá vagy boldogtalanná. jobb külsejük vagy megértőbb partnerük lenne. ami történik velünk. Az emberek mégis folyamatosan reménykednek abban. Valódi áldásnak bizonyulhatnak. hogy Diener kutatásainak egyetlen alanya sem hitte azt. ha sikerül szert tennünk ezekre a jelképekre. hogy az anyagi gyarapodás nem szükségszerűen hozza magával a boldogságot. a szerzők kijelentik. hogy mink van vagy mit gondolnak rólunk mások. hogy jobban érezzük magunkat. Most már semmi sem tarthatta őt vissza attól. mielőtt még lenyelhette volna. De a jelképek tévútra is vihetnek. főleg ha tekintetbe vesszük. akkor célravezetőbbnek tűnik. Ed Diener." Egy korábbi kutatás folyamán Norman Bradburn azt találta. gazdag vagy szép embereket látunk. hogy rémesen érzik magukat. Így hát alkut kötött az istenekkel. hogy mire használja. Mint a legtöbb ember. ° Ha valóban gazdagabbak vagy hatalmasabbak leszünk. hogy az életük hasznos és kellemes. Azt is feltételezzük. mert éppen attól a valóságtól szakítanak el bennünket. hajlamosak vagyunk azt feltételezni. hogy a világ leggazdagabb és ezzel legboldogabb embere legyen. mert ezt szimbolikus célok hajszolásával nem érhetjük el. a drága autó és a kifogástalan iskolázottság nem elég ahhoz. Ha van valaminek egyáltalán szerepe ebben. hogy a pénz önmagában már garancia a boldogságra. Ez a különbség statisztikailag jelentős. hogy sokkal boldogabbak leszünk. akik végül rengeteg könyörgés árán teljesítették a kívánságát. így nemsokára elérte a halá1 . Egy tíz éve publikált tanulmányban. Ha több pénzt keresnének. amelyet megjelenítenek. aki ennek a témának a kutatásával foglalkozik az Illinoisi Egyetemen. Máskülönben jobbik esetben közömbösek. A többség azzal az állítással értett egyet. ha nem azzal foglalkozunk. de megint csak nem volt elsöprő. Amikor híres. Mídász király is azt gondolta. hogyan tehetjük az életünket királyi úton harmonikusabbá és kielégítőbbé. hogy hogyan keressünk egymillió dollárt vagy hogyan tegyünk szert új ismerősökre. Ezzel nem azt akarom mondani. akkor tényleg jól éreznék magukat. hogy a "nagyon gazdag" embereket a négyszáz leggazdagabb amerikai listájáról választották ki. Ha elfogadjuk ezeket a megfigyeléseket. hogy mérhetetlen gazdagságával boldogsága örökre biztosítva lesz. mert az étel és a bor is arannyá változott a szájában. a hatalom és a társadalmi helyzet túlságosan erős jelképeivé váltak a boldogságnak. 35 . mint a rosszabb helyzetűekben. A mi kultúránkban a vagyon. ha hozzásegítenek minket ahhoz.

ahogy mindenki más is. amit akkor érünk el. de külön kategóriába tartoznak. nem segítik elő az Én komplexebbé válását. vagy ha elbeszélgetünk valakivel és olyan gondolatokat fogalmazunk meg. hogy mikor érzik életüket eredményesnek. Mindenki élvezetét leli például az evésben. Ahogy a példa mutatja.ÖRÖMTELISÉG ÉS ÉLVEZET Ha az életet élvezetessé tevő élményekről van szó. érdekes emberekkel és drága holmikkal körülvenni magunkat. miközben alkohollal vagy kábítószerrel zsongítjuk magunkat. ami belé volt programozva. Az is pihentető hatással van ránk. az étel íze azért kellemes. akkor az mind örömteli esemény. hogy megváltoztunk. de amikor visszagondolunk rájuk. akkor általában túllépnek az élvezetet nyújtó emlékeken és más olyan dolgok is eszükbe jutnak. ha teljességgel az adott tevékenységre koncentrálunk. ha az agy megfelelő központjait elektromos inger éri vagy ha drogok vegyületeivel stimulálja magát. Elképzeljük. ha a tudatunkban lévő információ szerint a biológiai programunk vagy a társadalmi elvárások által belénk épített kívánságok valamelyike kielégül. szükségletét vagy vágyát elégítette ki. az élelem és a szex megfelelő homeosztatikus élményeket biztosítanak. hogy a munkánk fáradalmairól megfeledkezzünk. jól jelzi. de túllépve azon. és az újdonság erejével hat ránk. Az élvezet az elégedettségnek az az érzése. hogy keresztüláramoljék rajtunk az információ. Amikor az emberek tovább gondolkodnak azon. 36 . hogy az élvezet olyan mulandó. Egy ínyenc örömét leli benne. Az első néhány évben minden gyerek egy kis "tanulógép". mert visszaállítja a felborult fiziológiai egyensúlyt. Ha teniszezünk valakivel és szoros versenyben nyerünk. Egy teniszpartiban. amely egy új dolog tanulása közben egy gyerek arcán megjelenik. Egy örömteli élmény után tudjuk. aki naponta új szavakat tanul meg. azt mondjuk: "Ó. jó szeretkezés. amelyeket ravasz reklámok és színes hirdetések táplálnak belénk folyamatosan. ha olyan könyvet olvasunk. Örömteli események akkor következnek be. és külön nevet érdemelnek: örömteliek. Az élvezet csakugyan fontos tényező az élet minőségének szempontjából. mert megtudhatjuk. és azt kívánjuk. hogy mit jelent az örömteliség. A teljessé válás azt igényli. Ha nem tudjuk elérni azokat a célokat. Az örömteli tanulási folyamat minden egyes újabb állomása hozzájárul a gyerek énjének egyre összetettebb kifejlődéséhez. hogy új. Ezek az élmények azonban nem adnak lehetőséget pszichológiai fejlődésre. hogy ezeknek az élményeknek egyike sem kifejezetten élvezetes abban a cselekvéspillanatban. melyek néha egybeesnek az élvezetesekkel. aki elég időt és figyelmet szentel az evésnek ahhoz. ha eltölthetünk végre egy csöndes estét a tévé előtt. Egy ember érezhet élvezetet minden további nélkül akkor is. elért valami számára teljesen váratlant. amely új fényt vet a dolgokra. de a éhezést örömtelivé tenni már sokkal nehezebb. Amikor éhesek vagyunk. hogy új rendet teremtsen a tudatban. amelyekről addig nem is tudtunk. ez igazán jó volt". hogy Énünk fejlődött és erősödött: valamilyen tekintetben összetettebb személyiséggé váltunk a hatására. Lehet. meg persze azért is. Az örömteli eseményeket ez az előre irányuló mozgás jellemzi: az újdonság. a kezünk ügyében egy pohár jóféle itallal. ahogy ez a kisgyerekek esetében könnyen megfigyelhető. ám az örömteljesség csak a szokásosnál nagyobb figyelem ráfordítása után jelenik meg. hogyan töltik idejüket a "szépek és gazdagok". a teljesítmény érzése. akkor boldogok vagyunk azzal is. a pihenés. visszaállítják a tudat testi szükségletek következtében felborult és pszichikai entrópiát teremtő egyensúlyi állapotát. Az az elmélyült figyelem. Ez az oka annak. Az élvezet segít fenntartani a rendet. egy tevékenységet élvezhetünk a pszichikai energia befektetése nélkül is. ami csak pénzen megvehető. mert kizökkent minket a megszokott mindennapi életünkből. Az élvezetes események lehetnek egyúttal örömteliek is. micsoda gyönyörűség lehet egzotikus helyekre utazni. de önmagában nem hoz boldogságot. és hogy a pusztán élvezetes élmények hatására nem fejlődik az Én. olyasmit amiről korábban még csak sejtelme sem volt. bárcsak újra megtörténnének. egy könyvben vagy egy beszélgetésben azonban csak úgy lelhetünk örömet. a legtöbb ember először arra gondol. viszonylag bonyolult célok elérésébe fektessük pszichikai energiánkat. mikor valaki nemcsak előzőleg megfogalmazódott elvárásait. hogy megkülönböztesse a különböző érzékszervi ingereket. Egy üzleti tárgyalás eredményes lezárása vagy a jól elvégzett munka szintén öröm. hogy a boldogság testi örömök megtapasztalásából áll: jó étel. de a két érzés teljesen különböző. ha esténként tévét nézünk és passzívan tűrjük. mindaz a kényelem. Acapulcóba utazni nyaralni azértj ó. új mozdulatokat próbál ki. de önmagában nem képes arra. Az alvás.

Talán azért van ez így. mi tesz egy élményt örömtelivé. a barátom lehiggadt egy kicsit. tanárok. fiatal anyák. Azt se tudta. a hölgy azonban rögtön kivette a csekkkönyvét és ki akarta fizetni eme kétséges műremekek árát. hogy konkrét példákat nyújthassunk életünk minőségének megváltoztatásához. Leírásunkat hosszú interjúkra. amikor kiteljesedettnek érzik életüket. a tanulást hirtelen kívülről jövő elvárások irányítják. hogy mi tesz egy élményt örömtelivé. ugye érti?" Mikor a turista végül távozott. és az új dolgok elsajátításának izgalma fokozatosan eltűnik. Signor Orsini. miről van szó. akár bárhol másutt. és alig titkolt méltatlankodással kísérte ki a vevőjét: "Sajnálom. irodai és gyári munkások. amatőr sportolókkal. Nekem a lélegzetem is elállt. de nem adhatom el az angyalkákat. de nem sok pénzt hozott. akkor elfogadtam volna a pénzét. kérdőívekre és más egyéb adatokra alapoztuk. Csakhogy nem ismertem elég jól signor Orsinit. Majdnem ugyanúgy érezte magát a távúszó a La Manche-csatorna átúszása közben. de voltak közöttük koreai. Ha eladtam volna azokat a holmikat annak a nőnek ilyen nevetségesen magas áron. japán. megkérdezte a fából készült barokk puttók. signora. úgy végezhetjük.sebészek. Ahhoz. mint signor Orsini. "Ha éheznék. a külső körülményektől és a szerencsénktől függően. milyen az. A valóban örömteli tevékenységek nélkül az élet elviselhető lehet. amit csinál. és örültem a barátomra szakadt váratlan szerencsének." Az elképedt nő szavaira válaszul csak azt ismételgette: "Nem köthetek üzletet önnel. és miután körülnézett. akár Olaszországban. hogy engem csapnak be. Az Én kamaszkorban kiépített szűk határai között túlságosan könnyen megragadhat az ember. aki mindent elkövet. amikor felfedeztem. Az interjúk alapján megpróbáljuk leírni. meg kell tanulnunk. hogy örömet leljen abban. De mivel nem így áll a helyzet.Sajnos. amely nem okoz nekem semmi örömöt? Szeretem. és megkértük őket. hogyan építsük bele az örömöt a mindennapi életünkbe. Ismertem Nápoly egyik düledező külvárosában egy idős embert. Nem adta meg nekem azt a tiszteletet. Az arca egészen bíborszínre váltott. miért kössek meg egy olyan üzletet. thaiföldi. sakkjátékosokkal. valami észvesztő árat mondott a hölgynek. hogy megpróbálom kihasználni. amikor alkudozás közben mindketten megpróbálunk túljárni a másik eszén. de az a gyanúm. melyeket több ezer. amikor mindketten bevetjük minden ékesszólásunkat és különböző trükkökkel próbálkozunk.ennél már csak korunk hamisítói szeretik őket jobban. sőt egy navahó rezervátum lakói is. amikor a legjobban élvezik azt. Egy nap egy igen jómódúnak látszó amerikai hölgy jött be az üzletbe. A fejezet további része azzal foglalkozik. akinek volt egy régiségboltja. hogy a kívülről jövő jutalmazás nélkül az új dolgok megismerésére fordított pszichikus energiánkat csak elpocsékoljuk. és csak az élvezetek jelentik majd életünkben az egyetlen pozitív élményforrást. de sikeresen végzett tevékenységeket. A vonósnégyest író zeneszerzőtől a bajnoki 37 . a kutatásainkban részt vevő személytől nyertünk közel tizenkét év alatt. Ezek a kövér kis kerubok nagyon közel álltak a nápolyi mesteremberek szívéhez évszázadokkal ezelőtt . akkor úgy éreztem volna. milyen hasonlóan írják le az emberek az egymástól alapjaiban különböző. nyugdíjasok és tizenévesek. Később olyan mindennapi emberekre is kiterjesztettük a kutatásainkat. nem is élvezik annyira a munkájukat. akik sok időt és erőfeszítést szenteltek valamilyen nehéz. AZ ÖRÖMTELISÉG ELEMEI Kutatásaink során akkor ért az első meglepetés. amit csinálnak. mint ahogy a sakkozó egy mérkőzésen vagy a hegymászó egy meredek szikla megmászása közben. Kezdetben olyan emberekkel készítettünk interjúkat. akik mindennapi életet éltek. A bolt már több nemzedék óta a család tulajdonában volt. írják le." Kevés embernek vannak ilyen üzletkötési elvei. zeneszerzőkkel. Másfelől azonban sok olyan ember van. ausztrál és különböző európai kultúrákból származó emberek. de kézzelfogható eredménnyel. így beszélgettünk hegymászókkal. és ha ostobán azt gondoljuk. de csak véletlenszerűen. Neki meg egy arcizma se rándult. Elsősorban amerikai városlakók voltak . a tulajdonos. hogy feltételezze. hogy mi magunk irányíthassuk sorsunkat és élményeinket. néha még kellemes is. vagyis angyalkák árát. presztízzsel nem jutalmazott tevékenységnek. és megmagyarázta a dolgot. mert amikor az iskoláskorba lép a gyerek. hogy nem örülünk többé az életnek. pénzzel. idővel a fejlődés és az öröm közötti természetes kapcsolat erősen meggyengül.

Harmadszor és negyedszer. a félénk emberek nagyon jól tudják. Ennek birtokában képesek leszünk arra. milyen érzés a tökéletes élmény. hogy mennyiségi kapcsolatokat tud kidolgozni fejben. ami igazi feladat. az adott feladat nem megoldandó. felkészültségnek minősül. Csakhogy ez nem igaz.jól vagyok" spontán érzése. s ha csak lehet. és hogy a legjelentéktelenebb pillanatokból is Énünk kiteljesedését elősegítő eseményt varázsoljunk. amelynek elvégzésére van esélyünk. Végül pedig megváltozik az időérzékelésünk: az órák úgy telnek. Azt hiszem. és természetesen a felkészültség sem feltétlenül testi ügyesség vagy alkalmasság. de szinte ugyanazokkal a kifejezésekkel írták le. hogy értékelni és bírálni tudjuk az író stílusát és így tovább. és olyan kielégítő. Hogy ennek miért kell törvényszerűen így lennie. hogy előre megsejtsük a cselekmény fordulatait. Amikor az emberek megpróbálják elmondani. arról még ejtünk néhány szót a továbbiakban. a társasági életre nem érvényes az. amennyiben megfelelő felkészültség kell hozzá. hogy arra összpontosítsunk. célja van. hogy minden különösebb ok nélkül különleges örömet. amellyel szimbolikus információt tudunk kezelni. Tágabb értelemben bármilyen képesség. elég hozzá egy elkapott dallam. Meg kell itt említenem. hogy miért lelték örömüket az adott tevékenységbén. és ismerni kell hozzá az írott nyelv szabályait. sokkal több hasonlóságot mutattak. Az olvasáshoz szükséges felkészültség nemcsak az írni-olvasni tudást foglalja magában. erőlködés nélkül. Ott van például mindjárt az olvasás. Minden tevékenység többfajta cselekvési lehetőséget vagy "feladatmegoldást" kínál. amikor hangjegyeket kombinál össze. kortól. modernizáció fokától. Hogy mit tettek annak érdekében. Összefoglalva: úgy tűnik. hogy felkészültség kell ahhoz. de néha mind a nyolcat. hiszen pletykálni vagy viccelődni nem igényel különleges képességeket. hogy a szükséges ismereteknek vagy felkészültségnek birtokában ne lennénk. vagy még ennél is kevesebb – a . a tökéletes élmény és az azt elősegítő pszichológiai feltételek egyformák az egész világon. akkor retteg az informális kapcsolatoktól. vagy a zenész rutinja. ilyen például a matematikusnak az a képessége. Hatodszor. Mi több. az összpontosításhoz szükségünk van arra. Hetedszer. hogy jobban megértsük. Ötödször. amelyek pszichikai energiaráfordítást igényelnek. hogy az örömteliséget megtapasztalják. A felkészültséget kívánó feladat Néha megesik. Talán első pillantásra úgy tűnik. akik ilyen felkészültséggel nem rendelkeznek. az nagyon eltért egymástól – az idős koreaiak meditáltak.kosármeccset játszó gettólakó tizenévesekig mind ugyanazt a fontosabb részleteiben megegyező érzést élték át. Egy másik közkedvelt tevékenység az emberek társaságának keresése. elkötelezettséggel kell cselekednünk. A tökéletes élmény azonban legtöbbször mégis akkor következik be. az örömteli élménynek elő kell segítenie a saját cselekedetek feletti kontroll elérését. paradox módon azonban az áramlat-élmény után az Én-érzés még erősebben tér vissza. hogy kontrolláljuk tudatunkat. minden fáradságot megér pusztán az. egy gyönyörű táj. hogy ha valaki visszahúzódó természetű. és a percek addig nyúlhatnak. amit csinálunk. hogy örömet leljünk benne. hogy általában így van. és amelyekhez nem lehet hozzáfogni anélkül. mi teszi az örömteli cselekvéseket olyan kielégítővé. hogy átélheti. E fenti elemek kombinációja az öröm olyan mély érzését hozza létre. mint a percek. Először is olyan feladatot kell vállalnunk. hanem egyszerűen értelmetlen lesz. A sakktáblára felállított figurák láttán egy 38 . hogy kultúrától. mint eltérést. képesnek kell lennünk rá. nemtől és társadalmi helyzettől függetlenül csaknem ugyanúgy írták le az örömteljesség érzését. amikor szabályozott és célirányos tevékenységet végzünk – olyan feladatokat. annak okai. az alábbiak közül megemlítenek legalább egyet. figyelmen kívül hagyva a mindennapi élet frusztrációit és aggodalmait. Azoknak. A második meglepetés az volt. de azt a képességet is. csaknem extázist éltünk át. hogy az adott feladat céljai világosak legyenek és azonnali visszacsatolás álljon rendelkezésünkre. a japán fiatalok meg motoros bandákba verődtek –. hogy milyen érzés volt örömteli állapotban lenni. kerüli a társaságot. hogy beleéljük magunkat a fiktív hősök életébe. Hamarosan közelebbről is áttekintjük ezeket a feltételeket. Kutatásaink szerint az örömteli élmény keletkezésének nyolc alapvető eleme van. megszűnik a léttel való foglalkozás. hogy a szavakat képekké alakítsuk. hogy felismerjük a történelmi és kulturális környezetet. hogy az ilyen tevékenység nemcsak fizikai lehet. e ponton elegendő megjegyezni. hogy az illető azt érzi. igényli a figyelem összpontosítását. hogy már óráknak tűnnek. Másodszor.

Hogy egy kicsit könnyebben viselje ezt a megpróbáltatást. A legtöbb ember számára a Yosemite-völgyben lévő El Capitan sziklafala csak egy óriási sima kőfal. ami pedig a legtöbb embernél intuitív. akkor már nem szórakoztató többé. a mutatóujj. ha saját ügyességünket és hozzáértésünket tökéletesítjük vele. Itt van például tanulmányunkból egy rövid idézet egy művészettörténésszel készített beszélgetésből. ha öncélúvá lesz. A 888 leütés háromszor megismételve 2 664 leütést tesz ki. figyelmét a dobolásra irányítva bármely pillanatban meg tudja mondani. A sportot. hogy örömteli élményekkel tegyük gazdagabbá az életünket. Hiba lenne azonban azt feltételezni. aztán a jobb keze középső ujját. "Az az ember. aztán jön a középső ujj. aztán a gyűrűsujját. a játékokat. Képzeljük el. hogy ellenfelünket legyőzzük.. Aztán áttér a bal kezére. Más szavakkal még az a passzív öröm . de ha lelkünk mélyén fontosabbnak tartjuk azt. akkor az öröm érzése valószínűleg eltűnik. Ellenfelünk valójában a segítségünkre van" – írta Edmund Burke. hogy jelen van. végül a kisujját. hogy miközben unalmában dobol az ujjaival az előadáson. Ha fél és egész leütésnyi szüneteket iktat be a megfelelő helyeken. melyek egy örömteli élményhez szükségesek. Maier-Leibnitz professzor gyakran kerül olyan kellemetlen helyzetbe. hogy ne kösse túlságosan le és ha elhangzik valami érdekes. erősíti idegrendszerünket és fejleszti ügyességünket. amelyben azt mondja el. de a sakkjáték tökéletesen hidegen hagyja mindazokat. Tulajdonképp ennek a könyvnek is az az egyik célja. ha részt veszünk valamilyen versenyben. akkor azonnal meghallja. ám egy hegymászó számára ez a szikla a mentális és fizikai lehetőségek végtelenül komplex szimfóniája. ami eléggé megmozgatja ahhoz. tudja. és a bal kisujjával koppint egyet. újra a középső ujj és végül a bal hüvelykujj. leütése mely részénél tart. utána a bal kéz is megfordítja az ujjak leütésének sorrendjét. egyenként megemeli és visszaejti az ujjait az asztalon . nincs bennük semmi izgalmas. ami más tudósok számára sem ismeretlen: végtelennek tűnő és időnként unalmas konferenciákon kell részt vennie. aki birkózik velünk. A versengés biztosította kihívás örömteli és stimuláló hatású lehet. tökéletes élményt nyújtó játékokká tudjuk alakítani. hogy ismétlésekbe bocsátkozna. a gyűrűsujj. megint a mutatóujját. Ahogy Maier-Leibnitz professzor dobol az ujjaival. Miután ezt az ártatlan játékot felfedezte. akik nem ismerik a szabályait. Heinz Maier-Leibnitz. olyan csaknem zenei harmónia bontakozik ki belőle. hogy hogyan lehetünk úrrá egy unalmas helyzet fölött és tehetjük a magunk számára legalább enyhén szórakoztatóvá. A legtöbb örömteli tevékenység kifejezetten erre a célra jött létre. hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. A verseny csak akkor örömteli. de elég automatikus is ahhoz. és azt látom. 39 . a neves német kísérleti fizikus (egyébként a híres tizennyolcadik századi filozófus és matematikus leszármazottja) érdekes példát nyújt arra.először a jobb hüvelykujját. amit némi gyakorlattal majdnem tizenkét perc alatt lehet befejezni. A versengés sok szempontból a leggyorsabb módja a komplexitás fejlesztésének. ha az ember hozzákapcsolja mindazokat a célokat. melyek segítségével még a rutinfeladatokat is számunkra jelentőségteljes. amelyet akár le is lehetne kottázni. Ezért van az.amit egy képre vagy szoborra pillantva érez az ember – is attól függ. a képzőművészi és irodalmi megnyilvánu1ási formákat azzal a kifejezett céllal fejlesztettük ki az évszázadok folyamán. Egészséges kultúrákban a produktív munka és a mindennapi élet szükséges velejárói szintúgy lelki kielégülést biztosítanak. pillanatnyi esemény: "Rengeteg olyan kép van. amelyben két csapat vagy két ember játszik egymás ellen. még olyan helyzetekben is hozzájárul az öröm megjelenéséhez. akkor 888 kombinációt játszhat le anélkül. amikor nem is gondolnánk. hogy olyan módszereket fedezzen fel. hogy nincs mögötte semmi több. szabályokat és egyéb feltételeket. hogy csak a szabadidős tevékenységek meg a művészet képes a tökéletes élmény előidézésére. hogy a műtárgyban ott van-e számunkra ez a kihívás. hogy milyen örömmel tud megnézni egy festményt.sakkozónak felpezsdül a vére. amelyet megnézek. Vannak viszont olyan képek. hogy olyan rettenetesen vonzó minden sport és játék. hogy ne unja magát halálra egy unalmas előadás közben. A kihívás azonban nem korlátozódik fizikai tevékenységekre vagy versenyhelyzetekre. ezek a legérdekesebbek". A fűnyírás vagy a fogorvos várótermében való üldögélés is lehet örömteli. amelyek egyfajta kihívást jelentenek – ezek valahogy megragadnak az emberben. Maier-Leibnitz professzor kitalált rá egy érdekes felhasználási módot is: gondolatláncainak hosszúságát mérte vele. Mivel a leütések ritmikusan történnek. mint azt. kitalált magának egy kis privát szórakozást.. aztán a mutatóujját. hogy egyértelmű. Feladatokat úgy szerezhetünk magunknak. A következőt csinálja: amikor az előadó kezd fárasztóvá válni. Aztán előbb a jobb kéz.

akkor a kevésbé felkészült játékos szorongani fog. de megrögzött szokásai az üres percek kitöltésére vagy a szorongás elűzésére. Mennyi ideig tartott. amelyet a kutatásunkban részt vevők megemlítettek. és lógó nyelvvel. a hajukat csavargatják. Ugyanez érvényes minden más tevékenységre is: az a zenemű. nem tudják szétválasztani magukat attól. Egy bizonyos ponton aztán a gondolatsor befejeződik. Mindenkinek vannak apró. mindig ugyanazt az egyszerű játékot szerette játszani velem . megoldotta a problémát. Ellazult. kiegyensúlyozott és mégis energikus vagy. Minden egyes tevékenységben. Azok az automatikus kis játékok." Egy hegymászó így mondja el. Vannak megrögzött firkálgatók. Huszárt sétálni vittem a mezőre. A tenisz például csak akkor érdekes játék." 40 . hogy amikor fáradt voltam és csak fél szívvel vettem részt a játékban. amikor a kihívás nagysága arányban áll az egyén cselekvési képességével. hogy nem tudsz különbséget tenni önmagad és a tevékenység között. vajon megpróbálom-e elkapni. segítenek ugyan az unalom feloldásában. de mindannyian csinálunk valami hasonlót. Olyan gyorsan rohangált körbekörbe körülöttem. hogy mindjárt befejezi a második sorozatot – a gondolatlánc mintegy két és egynegyed percet vett igénybe.. A kutya tévedhetetlen érzékkel tartotta egyensúlyban a feladat nehézségét és a felkészültségemet. hogy a játék mindkettőnk számára maximális örömet jelentsen. akkor figyelmét teljesen lefoglalja a tevékenység. amivel viszonylag könnyebbé tette számomra. meg tudtam érinteni a bundáját. amíg rájött a megoldásra? Megint az ujjaira fordítja a figyelmét és megállapítja. ravasz szemmel figyelt közben. Nem marad fölösleges pszichikai energiája. a túlságosan bonyolult zene pedig fárasztó és érthetetlen. és biztosította. amikor fölfelé kapaszkodik a sziklán: "Annyira belefeledkezel abba.annak a játéknak a prototípusát. amit csinálnak. Ennek eredménye az. és hajlandó voltam nagyobb erőfeszítéseket tenni. a tevékenységgel nem kapcsolatos információt továbbítson. aztán a másodpercnek ugyanabban a tört részében visszatér a kísérletével kapcsolatos gondolatsorhoz. az végső soron komplexitásától függ. amit csinálsz. amely a hallgató figyelmi kapacitását nem foglalja le. amikor jól megy az előadás: "Erősen koncentrálsz. Egy táncos így írja le. hogy tevékenységük spontánná. Így a játék nehézségi foka állandó volt. Huszár sokkal közelebb futott hozzám. Azonnal az ujjaira fordítja a figyelmét. mit érez. A dologban csak az az érdekes. melyek valódi cselekvési lehetőséget jelentenek a számára. A cselekvés és a figyelem eggyéolvadása Amikor valakinek minden erejére és ügyességére szüksége van. vagyis a fogócskát. Az öröm akkor tűnik fel az unalom és aggodalom közötti mezsgyén. Mikor vadászkutyánkat. dúdolgatnak vagy valami ennél ezoterikusabb személyes rituáléba kezdenek ugyanazzal a céllal: hogy egy kidolgozott cselekvés elvégzésével teremtsenek rendet a tudatban.hirtelen felötlik benne egy gondolat valamelyik fizikakísérletével kapcsolatban. amit csinálnak. teljesen belemerülsz abba. Nem sokan találnak ki ilyen zseniális és összetett módszert önmaguk szórakoztatására. a jobbik játékos meg unatkozik. A figyelem az éppen fontos ingerekre összpontosul. amelyeket beleszövünk a mindennapi élet szövetébe. csaknem automatikussá válik. mit érez. akkor nagyobb sugarú köröket futott körülöttem. ha a két játékos körülbelül egyformán ügyes. Az energia szabadon áramlik benned. és megállapítja. de nem sokban növelik az élmények jóságát. mert ha nem így van. nem gondolsz semmi másra. hogy elkapjam. unalmas lesz. ahogy csak bírt. Nem kalandozik a képzeleted. Ez az aranyszabály a lehetőség és felkészültség egymáshoz viszonyított arányáról nemcsak az emberi tevékenységekre igaz. Ehhez az embernek olyan feladatokkal kell szembenéznie. leütésénél tart. amely a gyerekek között kultúrára való tekintet nélkül a legelterjedtebb. hogy bármilyen más. és ha szerencsém volt. Ezek azok a "mikroáramlat"-tevékenységek. hogy mondjuk a második sorozat 300. ha szerényebb keretek között is. mások dohányoznak vagy rágcsálnak valamit.. amit éppen csinálsz. ha azonban jó formában voltam. hogy meg tudjon birkózni egy adott helyzettel. az öröm egy adott pillanatban jelentkezik: amikor az egyén által felismert cselekvési lehetőségek egybeesnek az illető képességeinek szintjével. Néha felé vetődtem egyet-egyet. mert megoldásukhoz magasabb rendű felkészültségre van szükség. hogy megjelennek a tökéletes élmény legáltalánosabb megkülönböztető jegyei: az emberek annyira elmerülnek abban. Ám hogy egy cselekedetben mennyi örömöt tudunk találni. amelyek segítenek megbirkózni a napi problémákkal.

aki emellett verseket is ír. melyek egy hegymászótól származnak. erőteljes visszacsatolást kap. Csakhogy ez a felismerés engem nem tenne különösebben boldoggá. erőfeszítés nélkül jön létre. de valójában azt kívánod. az önkifejezés eszköze. és az egyik cselekedet simán követi a másikat. közelebb került-e a céljához. Gyakran kimerítő fizikai teljesítményt vagy erősen fegyelmezett mentális tevékenységet követel.Egy anya szavai. amikor valaki hetekig vitorlázhat egy kis hajóban anélkül. Nem felfelé irányuló mozgás." Noha úgy tűnik. hogy valóban 41 . és az összpontosítás legapróbb kihagyása is teljesen kitörli. Ám amíg tart. mint a lélegzés . Másik példa az óceán magányos áthajózása. amikor egy tornán játszik: "A koncentráció olyan. hogy vége van. amit csinálok. külön teret szentel annak az izgalomnak. érvényesek minden egyes általunk vagy mások által gyűjtött beszélgetéssel kapcsolatban: "A hegymászás titka magában a mászásban rejlik. akkor hosszú napokat tölthetek el abban a tudatban. végre feltűnik előtte a horizonton a célul kitűzött sziget körvonala. mert a tevékenység mintegy mágikus módon magával sodor minket. s ez még az amerikai városi lakásokban is így van. ahogy napról napra növekszenek. a tudat nyugodtan dolgozik. A következő szavak. ahogy a költészet igazolása az írás. hogy az áramlat-élmény könnyedén. nem győzöl le semmit. A tető is rátok zuhanhatna. A legendás óceánjárók egyike így írja le ezt az érzést: "Az elégedettség érzése töltött el. hogy mozgásban tartsd az áramlatot. A sakkozó célja is ugyanilyen egyértelmű: mattot adni az ellenfél királyának. Jim Macbeth. Bizonyos tevékenységek nagyon hosszú időt vesznek igénybe. mi a feladata: visszajuttatni a labdát az ellenfél területére. és aki azt mondta. hogy szárazföldet látna. Ő olvas nekem. amikor látszólag erőfeszítés nélkül mozgunk. az az egyik oka. mégis remekül leírja azt az érzést. A teniszjátékos mindig tudja. meg néhány egyszerű táblázat képessé tett arra. Ha a célomat úgy határozom meg. tudja. hogy ne keressen semmilyen utópiát vagy csúcsot. megfejelve némi hitetlenséggel. akkor örülsz. hanem folyamatos áramlás. Ugyanígy van ez a hegymászással: felismered. hogy te is áramlat vagy.. és valahányszor beleüt a labdába. csak az önmagadban lévő dolgokat. A mindennapi életben kételyeink és kérdéseink állandóan megszakítanak bennünket: "Miért is csinálom ezt? Talán valami mást kellene tennem helyette?" Ismételten megkérdőjelezzük cselekedeteink szükségességét és kritikusan értékeljük. akkor észre se vennéd. . míg a hegymászót rendkívüli gyönyörűség tölti el ettől a gondolattól. aki tanulmányt írt arról. Az írás aktusa a költészet igazolása. Gyönyörűek. Minden egyes lépés után ki tudja számítani. Nem történhet meg szakavatott közreműködés nélkül. A hegymászónak. hogy a távoli napkoronggal kapcsolatos megfigyeléseim. Természetesen. amikor felérsz egy szikla tetejére. A hegymászásnak nincs lehetséges indoka magát a mászást kivéve. amelyet a hajós érez. aki az OlaszAlpokban él. teljesen feloldódom abban. nagyon egyszerű a célja: fel kell másznia anélkül." Sakkjátékos beszél arról. de a cél és a visszacsatolás jelenléte mégis rendkívül fontos. Ahogy az órák telnek. aki egy függőleges sziklafalon araszol felfelé." Ezért neveztük el a tökéletes élményt "áramlatnak". hogy ilyenkor általában világosak a céljaink. hogy tovább áramoljék. mielőtt ő maga mattot kapna. amelyeket egy össze-vissza mozgó alapzatról végeztem." Noha türelmes várakozásra van szükség. aki nagyon szeret együtt lenni kislányával: "Olvasni szeret igazán. és ha nem téged talál el. Az áramlatban azonban nincs szükség visszaigazolásra. akkor az elért siker nem boldogítja. hogy az áramlat-élménnyel ilyen tökéletesen tudunk azonosulni. A hegymászás igazolása maga a mászás. azért mész fölfelé. bárcsak örökké tartana. milyen okból kezdtünk bele az egészbe. miután több napig hiába pásztázza szemével az üres víztükröt. Ennek egyik példáját az a hatvankét éves asszony adta.nem is gondolsz rá. Szeretem látni. hogy az ő legörömtelibb élményei a tehenek gondozása meg a gyümölcsöskert ápolása: "Különleges elégedettséget nyújt számomra a növényekről való gondoskodás.. ez távolról sincs így. csak megmaradjon az áramlatban. hogy hamarosan eléri a célját. így együtt szoktunk olvasni. ha az ember látja fejlődni a növényeit. minden egyes másodpercben meggyőződhet róla. hogyan jelentkezik az áramlat-élmény az óceán áthajózásakor. ha az ember nagyon egyszerű célt választ. én meg neki. hogy lezuhanna. Egyetlenegy szó. hogy célom a hegymászóhoz hasonlatosan beteljesül. hogy életben akarok maradni a nappali díványán ülve. és a visszacsatolás rögtön megtörténik. hogy jól csinálta-e vagy rosszul. Világos célok és folyamatos visszacsatolás Annak. Az áramlat célja az. és ilyenkor valahogy elszakadok az egész világtól.

és gyakran a visszacsatolás sem olyan egyértelmű. akkor nem fogja élvezni ezeket a tevékenységeket sem. ez nem lesz jó". Ez a tudás teremti meg a rendet a tudatban és erősíti meg az Én felépítését. az óceánon való átkelés után. amikor képet fest. Sok tekintetben ilyen egy jó dzsessz-zenekar vagy bármilyen improvizáción alapuló csoport. amiért csak a technikai dolgok érdeklik. A visszacsatolás milyensége. amely mintha általam és értem teremtődött volna. hogy a hangjegyek. arckifejezése. amíg például a sebből nem ömlik a vér. hogy minden ecsetvonás után megállapíthassa: "Igen. melyek természetüknél fogva kreatívjellegűek vagy nyitott kimenetelűek. hogy jó-e az. hogy logikusan kapcsolódik egy olyan célhoz. mint a tenisz esetében. hogy tudná. amelyeket leír. akkor tudnia kell. önmagában gyakran semmitmondó. és ritkán fogalmazódik meg. amit csinál. akkor az arcom fölött imbolygó bot látványa bizonyára örömteli pillanatokat jelentene számomra. gyakran mondogatják. Egy műtét során a páciens állapota mindig világos. míg az utóbbi inkább azokat a jeleket. hogy az előbbi a vért meg a vágást tekinti az egyetlen figyelemre érdemes visszacsatolásnak. Ha arra szánnám rá magam. Azok a sebészek például. visszacsatolást biztosítani és kiértékelni. hogy egyáltalán van cél. gyakorta még az se jut el a résztvevők tudatáig. amelybe az ember már pszichikai energiát fektetett bele. mint a belgyógyászatot: sebészek beszélgetését hallgatva az ember azt hiheti. hogy a pszichiáter akár tíz évig is kezelhet egy beteget anélkül. melyek erősítik a szabályt: ha valaki nem tanul meg célokat kitűzni. és minden olyan tevékenységgel. Némelyek közömbösek olyan dolgokkal szemben. az embernek meg kell tanulnia erősen átérezni azt. mert egy belgyógyász sose tudja pontosan. beszorítom az ellenfé1 királyát a sakktáblán vagy látom felcsillanni a páciensem szemében a megértés fényét a kezelés végén? Ami ezt az információt értékessé teszi. amit csinál. Így például a tizenévesek nagyon élvezik azokat a rögtönzött közjátékokat. Lehet. hogy milyen lesz a kész festmény. Ezek azonban csak kivételek. hogy ezekben a helyzetekben is kialakítanak saját szabályokat. aki jól csinálja. addig bizonyos részfeladatokat sikeresen elvégeztek. egy olyan festőnek. majd az összevarrással mindenki megelégedésére le is zárul a dolog. a szeretet és a büszkeség ugyanazon keverékét érzem. így jó lesz . Vannak azonban olyan információk. mert ilyen mulandó célokat tűz ki maga elé. hogy semmi pénzért nem lennének belgyógyászok. hogy ezt akarta-e létrehozni vagy sem. mi a . hogy mi számít sikeres "húzásnak". feltéve. Egy zeneszerző például tisztában van vele. A visszacsatolás minden tevékenységnél más és más. A szakmáját szerető pszichiáternek azonban szintén rendelkezésére ál1 a folyamatos visszacsatolás: a páciens testtartása. és a résztvevőknek pontos elképzelésük van arról." Egy tevékenység célja nem mindig olyan világos. Honnan is tudná. amely megmutatja neki.nem. "jók-e" vagy "rosszak"? Ugyanez a helyzet a festővel. Bizonyos alkotó tevékenységekben. melyekre alkatilag sokkal 42 . a hangjában megjelenő tétova felhang. és ki az. belső iránytűje kell hogy legyen. a terápiás ülésre magával hozott gondolatok – mind fontos jelzések." Egy másik hajós szavaival: "Minden egyes alkalommal a csodálkozás. melyek a páciens lelkiállapotát tükrözik. hogy dalt akar írni vagy fuvolaversenyt. amikor megpróbálnak túltenni egymáson a gorombáskodásban. a pszichiáter szerint pedig a sebész érzéketlen. melyek segítségével a pszichiáter nyomon követheti a terápia eredményességét. A sebész lágyszívűnek tartja a pszichiátert. az az általa hordozott jelképes tartalom: hogy sikerült elérnem a célomat. hogy egy sétapálcát egyensúlyozzak az orromon. hogy a festőnek nincs határozott elképzelése arról.jó" és mi a "rossz". vajon segít-e rajta. ahol lehetetlen előre világos célokat felállítani. de amikor a kép valamennyire elkészült. amivel mások egyszerűen nem tudnak betelni. ahogy megszületik ez az új föld. amikor érveik meggyőző erővel hatnak. A sebész és a pszichiáter között az a különbség. akik szeretnek operálni. Az ilyen együttlétek célja a próbaszerencse módszerével alakul ki. Mi több. Csaknem minden visszacsatolás lehet örömteli. de ezen túl a céljai általában homályosak. és elérik a kívánt eredményt. A pszichiátriát talán még inkább lenézik a sebészek. ha beütöm a teniszlabdát a fehér vonalak közé. Néha a tevékenységet irányító szabályokat és célokat menet közben beszélik meg vagy találják ki. Ilyen belső vezérfonal nélkül lehetetlen megtapasztalni az áramlat élményét. hiszen mit számít az. mint ahogy a hegymászó gondolataiban megjelenik: "Még nem estem le". Amikor a beteg szervet eltávolítják. A tudósok vagy vitázók gyakran hasonló kielégülést éreznek. a sebész feladata véget ér.megtaláljak egy aprócska szigetet. Mindazonáltal világos. aki élvezi a festést. amire törekszünk. "linkelnek" vagy kifigurázzák a tanáraikat.

Ezzel szemben mások a többi ember személyes jelenlétére érzékenyebbek genetikusan. hogy csak egy válogatott információrészletet engedünk be a tudatba. ritkán összpontosítunk valamire olyan intenzíven. Külön világ jön létre. Kizárólag az előző harminc másodpercre emlékszem és legfeljebb öt percre tudok előre gondolkodni. Számukra az lesz a legfontosabb visszacsatolás. Egy lelkes hegymászó fizikaprofesszor így írta le a mászás közbeni lelkiállapotot: "Olyan. A visszacsatolás fontosságát erősíti meg az a milánói felmérés. és az örömteli tevékenység egyik alapvető feltételének tartották. hogy az semmi a játékhoz képest. mint mások. így az elménken átsuhanó kellemetlen gondolatok időszakosan kiszorulnak onnan. valamint bizonyos manuális munkák végzése (horgolás és könyvkötészet). hogy tudják. Mivel nem láthatták. mint mások. mintha megkurtítanák a memóriámba bejutó információt." Ugyanezt fejti ki egy szenvedélyes túrázó: "Amikor gyalogolsz. a kutyát se érdekli már az egész!" Egy másik kosaras szavai: "A korombeli srácoknak sok minden jár a fejében. Valószínűleg vonzani fogja őket a hangokkal való játszadozás lehetősége megtanulják majd irányítani és átalakítani a hallott információt. valóban a megvalósulás felé halad-e az. és egymás segítése betegség vagy más szükséghelyzet esetében. Ahogy egy fiatal kosárlabdázó elmagyarázta: "Csak a pálya – az az egyetlen. karmesterek és zenekritikusok. hogy egész nap ugyanazon a problémán jár az agyad. A feladatra való összpontosítás Az áramlat-élmény egyik leggyakrabban említett velejárója az. és a látóknál is inkább szükségük volt arra. Minden más ehhez kapcsolódik. A normális mindennapi lét során a tudatunkban hívatlanul megjelenő gondolatok és aggodalmak prédái vagyunk. előadóművészek. amelynek csak önmaga számára és önmagában van jelentése. ezért folyamatos bátorításra van szükségük. Így hát az elme szokásos állapotában a váratlanul és sűrűn betörő entrópia váltakozik a pszichikai energia hömpölygésével. hogy amíg tart. Belőlük lesznek a zeneszerzők. mi folyik körülöttük. ha győznek egy versenyhelyzetben. Az egyik oka annak. akkor összes problémádról megfeledkezel." Tulajdonképp minden összpontosítást igénylő tevékenységnél hasonlóan szűk az az "ablak". Megint másoknak nagyon sérülékeny az Énje. Az ilyen információkat hordozó visszacsatolásokat valószínűleg többre fogjuk értékelni. De nemcsak az időtényezőt kell tekintetbe venni. Mivel a legtöbb munka és általában az otthonlét nem nélkülözi az áramlat mozgósító erejét. Néhány ember például születésétől fogva kivételesen érzékeny a hangokra. hogy az örömteli tevékenységek azt igénylik. de amikor kosarazol. ritmusokat és dallamokat. s az átlagnál jobban ismernek fel hangkombinációkat és emlékeznek rájuk. akkor csak arra tudsz gondolni . hogy a tevékenységek világosan megfogalmazott követelményei rendet parancsolnak és kiküszöbölik a tudatba betörő rendezetlenség zavaró hatását. hogy az áramlat miért javítja az élmények minőségét az. Ez a tulajdonság annak az eredményeképpen jön létre. Mint ahogy a felmérésükben szereplő többi embert. de ahogy játszani kezdesz. semmi más. hogy a problémák és aggodalmak automatikusan kihullanának a tudatunkból. hogy mások szeressék őket. őket is arra kérték. az ember képes elfelejteni az élet minden kellemetlenségét. Néha kint a pályán eszembe jut valami probléma.. Könnyen meg tudják különböztetni egymástól a különböző hangszíneket és hangmagasságokat. Megint mások oly sok energiát fektetnek abba. 43 ..érzékenyebbek vagyunk. és jobban is tudjuk értékelni őket. énekesek. ha képesek kombinálni a hangokat. amibe belefogtak. ami számít. hogy az ember teljes figyelmével az előtte álló feladatra koncentráljon . de úgy érzem. amely az időre nyílik. például hogy megint összekaptam a barátnőmmel. Ok a visszacsatolásnál az emberi érzelmek kifejeződésére figyelnek. hogy írják le életük legörömtelibb tapasztalatait. Ezeknek a többnyire születésük óta világtalan nőknek a leggyakrabban említett áramlatélménye a Braille-írásos könyvek olvasása és az imádkozás volt.és így egyszerűen nem hagy helyet az elmében a fölösleges információ számára. és számukra az az egyetlen értelmezhető információ.csak a kosárlabda. hogy csakis a dicséret és az elismerés visszacsatolását veszik tekintetbe. Még ennél is fontosabb például az. amelyet Fausto Massimini professzor vezetésével egy pszichológusokból álló csoport készített vallásos vak nőkkel. és az ő jelzéseikre tanulnak meg figyelni. ezek a nők mindenki másnál többre értékelték a visszacsatolás érthető formában valójelenlétét. Lehet. Az olasz csoport kutatásában részt vevő több mint hatszáz megkérdezett ember közül.

Hatalmas erőt érzek magamban arra. Azok a hegymászók.Biztosan a koncentráció miatt. ha még pontosabbak akarunk lenni. magamhoz akarom ölelni a világot. mi kell ahhoz. Fel kell ismernünk. és teremtik meg a "pszichikai negentrópia" jelenségét. Az áramlat-élménynek tehát lényeges eleme a tevékenység feletti uralom érzete – vagyis... az időeltolódás okozta fáradtságot. hogy az valamilyen beteges szükségletből ered: megpróbálnak kiirtani magukból valamilyen mélyen gyökerező félelmet. ödipális kötődéseket igyekeznek lerázni magukról vagy "élménykeresők".itt nem kell aggódnunk. Egy táncos így számol be az áramlatnak erről az aspektusáról: "Teljesen ellazulok és megnyugszom. és sose lesz belőle bajnok. ami bármilyen örömteli tevékenység közben keletkezik bennünk. a tenger és az aznap megtett út mellett. szándékosan olyan helyzetekbe mennek bele. Ha már kint vagyunk a tengeren. hogy ezt a veszélyt képesek csökkenteni. A tevékenység feletti uralom gyakorlásának ez az érzete gyakran jelen van olyan. akkor az hihetetlenül valóságos lesz. az az érzés. hogy . Ezek az emberek azonban mindannyian olyan áramlat-élményről számolnak be. hogy legyőzi az ellenfele. a szállodai alvást és a személyes problémáidat mintha nem is léteznének. hanem arról a pozitív és egészséges érzelemről. Mindent ki kell törölnöd a tudatodból. hogy a kockázatot vállaló emberek . mint a világos cél és az azonnali visszacsatolás. A balett-táncos eleshet. sehová máshová. mint a terápia. nincs értelme a további aggodalmaskodásnak. mint a mindennapi élet. Így hát nem annyira az "istenkísértő veszély" beteges élvezetéről van szó. Nem félek a kudarctól.. A kontroll paradoxona Az örömérzet gyakran bukkan föl olyan sportokban. Talán nagyon erősen el akarom felejteni a problémáimat. hogy az ember világversenyt nyerjen. olyanok. melyek egy kívülálló számára sokkal veszélyesebbnek tűnhetnek. játékokban és más szabadidős tevékenységekben. és minden lényegtelennek tűnik a szél. hanem abból a képességükből. Ha valami nehézségem akad. bármilyen kockázatosnak látszanak is. mint konkrét megvalósítása. ahogy a szárazföld eltűnik a horizonton. ezzel kompenzálnak valamit. Erő és melegség tölt el! Ki akarom terjeszteni határaimat. hogy emiatt nem tudja törleszteni a lakásrészletet. hogy csak ide tartozom. úgysem oldhatjuk meg problémáinkat. Jobban bízom magamban. csak persze kissé tovább tart: "Nem számít. Általában megszokott dolog úgy magyarázni a veszélyes tevékenységeket élvező emberek motivációját. mennyi apró kényelmetlenségben van részed a tengeren. a másféle ételeket. búvárok. s előfordulhat. ami pedig a sakkozót illeti." Noha Moses arró1 beszélt." Az óceán áthajózása ugyanezt a jótékony felejtést biztosítja a hajósoknak. és te a kezedben tartod az egészet. hogy képesek potenciálisan veszélyes erők felett uralkodni. a híres futó így írja le a versenyzéshez szükséges koncentrációt: "Az agyadnak teljesen tisztának kell lennie. hogy kecsességet és szépséget sugározzak. hogy az áramlat-élmény előidézésére alkalmas tevékenységek. Jól érzem magam." Ugyanilyen érzésekről számol be egy táncos is: "Azt érzem.elmondásuk szerint – mennyire nem magából a veszélyből merítik az örömöt. nem kell aggódnia. Az élet minden mesterkéltség nélküli lesz. míg el nem érjük a legközelebbi kikötőt. a "valódi" életben ellenben kirúghatják azt az embert. számtalan rossz dolgot tartogató élettől.. Ha már benne vagy egy ilyen helyzetben." Egy sakkozó ezt mondja: . autóversenyzők. ha mégsem tudjuk kézben tartani a helyzetet. barlangászok vagy ejtőernyősök. az valójában inkább a tevékenység feletti kontroll lehet6sége. azt kint hagyom a próbaterem előtt. lehet. A tánc olyan. és teljesen uralom a saját világomat. hogy urai az életüknek és az adott helyzetnek. akik kedvtelésből űzik tevékenységüket. és a végén közmunkásként végzi. az ellenfeleddel való küzdelmet. melyek élesen elválnak a mindennapi. hogy adott esetben ilyen késztetések is jelen lehetnek. Ha valaki elveszt egy sakkjátszmát vagy hobbiból barkácsol valamit." Edwin Moses. melyek alól hiányzik a civilizált élet biztonsági hálója. Ezek együtt hozzák létre a tudat rendjét. Noha nincs kizárva." Amit a megkérdezettek leírnak. Az áramlat világában a tökéletesség legalább elméletben elérhető. valódi gondjaid és aggodalmaid elenyésznek. egyébként örömet okozó tevékenységekben is. hogy a tevékenység végzője képes megfelelő jártasságot szerezni 44 . mint máskor. aki elszúr egy üzletet. leírása minden olyan koncentrációra igaz. melyben élesen érzékelik azt.a valódi élettel ellentétben . Ebből fog állni a egész világ. Az áramlatélménynek éppoly fontos része az összpontosítás. megdöbbentő. eltörheti a lábát és talán sosem csinálja meg a tökéletes forgást.

amit a szerencsejátékosok akkor éreznek. Az entrópiamentes világban való lét érzete legalább részben megmagyarázza. buszok meg fosztogatók – sokkal kevésbé kiszámíthatóak. hogy a győzelmük saját ügyességük eredménye. a sakk stratégiájához folyamodik. A hegymászás lényege. mint egy manhattani utcán átkelni. az emberek nem azt élvezik. Ennek eredményeképpen a hegymászók őszintén hiszik. A felesége a fehér királynő. hogy a Matterhorn megmászása sokkal biztonságosabb.bennük. ahol a felkészültségnek nyilvánvalóan nagyobb szerepe van a helyzet feletti uralomban. a megélhetése – is a sakktábla szabályai szerint kell hogy folyjon. és hogyan aránylanak ehhez a saját képességei. aki mellesleg Luchin ügynöke . amikor személyes konfliktusait próbálja megoldani. de sosem láthatja őket előre teljes biztonsággal. ha a dolgok kimenetele kétséges. Paul Morphyt és Bobby Fischert. de még akkor is szívesebben magyarázzák a végkifejletet valamilyen saját személyes hibájukkal. Luchin. akik olyan tevékenységet végeznek. hogy ebben az esetben az "én irányítom a helyzetet"-érzés lényegtelen az örömélmény szempontjából. Ahogy ez a példa is bizonyítja. akkor már hajlamosabbak nagyobb szerepet tulajdonítani a balszerencsének. Luchin megpróbál megbirkózni ezekkel a problémákkal. hogy az ő ügyességének létfontosságú szerepe van a végkimenetel szempontjából. A hegymászók például kétféle veszélyt különböztetnek meg: objektívet és szubjektívet. beleértve a legelső és a legutolsó amerikai bajnokot. biciklisták. hanem ha ezt az uralmat nehéz helyzetekben gyakorolni is tudják. Már a néprajztudomány legelső képviselői írtak az 45 . Ezek ugyan örömteli tevékenységek. "A Luchin-védelem" egy fiatal sakkzsenit ír le. Végül felrémlik előtte a problémával szembeni tökéletes védelem – és kiugrik a szálloda ablakán. hogy feltalálja a "Luchin-védelmet". mint sakkállásokként.és így tovább. mint hinnénk. és a fekete bástya fenyegeti. Luchin hallucinálni kezd. hogy végül hátat fordított a "valódi" világ zűrzavaros kavalkádjának. Az efféle sakktörténetek nem is rugaszkodnak el annyira a valóságtól. hogy a jövőbe látnak. Vladimir Nabokov novellája. hogy életének többi része – a házassága. Még nagyobb hangsúlyt fektetnek az általuk gyakorolt kontroll szerepére. A tevékenységeknek egyetlen típusa képez kivételt: a szerencsejátékok. a barátai. A regényírók gyakran használták a sakkozást mint metaforát a valóság elől való menekülés leírására. Csak akkor győződhetnek meg kontrollhelyzetükről. mennyire lesz nehéz a túra. mely sérthetetlenné teszi őt a külső támadások ellen. hiszen valójában a vérbeli szerencsejátékosok többsége szubjektíve meg van arról győződve. A kontroll átéléséhez fel kell adniuk a védelmező rutincselekedetek biztonságát. Az a felvillanyozottság még jellegzetesebb. és ezt a kimenetelt befolyásolni tudják valamilyen módon. amelyek a hegymászó felkészültségének hiányából erednek – beleértve azt is. mint azok. mint a hegyi veszedelmek. A szubjektív veszélyek azok. és a személyes ügyesség sokkal kevésbé alkalmas a gyalogos biztonságának megőrzésére. de képtelen őket másként látni. hogyan fog pörögni a kerék. melyeket a játék megszab. és hallucinációiban az életében fontos szerepet játszó emberek bábukká válnak egy óriási sakktáblán és megpróbálják őt sarokba szorítani. Az "objektív" feltételek azonban csalókák is lehetnek. hogy az ember a lehetőségekhez képest elkerüli az objektív veszélyeket. és nem a szerencséé. aki E3-on áll. ahol az objektív veszélyek – taxisofőrök. Ahogy a való életben széthullanak a kapcsolatai. ha kontrollhelyzetben vannak. hogy helyesen becsülte-e fel. annyira beleélte magát a sakkjáték logikusan elrendezett és szépségesen ésszerű világába. leeső szikladarab. és annak szenteli az energiáját. és így gyakorlatilag nullára csökkenti a hibalehetőségeket. váratlanul beálló hőmérsékletcsökkenés. amelyekkel valaki a hegyen találkozhat: hirtelen vihar. legalábbis a célok és szabályok azon szűk határai között. lavina.melynek előfutárai között ott van a jövendőmondás minden kultúrát átjáró szertartása – az egyik legnagyobb vonzereje ennek a játéknak. A rulettkerék pörgését vagy a black Jack lapjainak egymás után való felbukkanását a játékos nem képes szabályozni. A pókerjátékosok meg vannak róla győződve. Az első típusba azok az előreláthatatlan fizikai események tartoznak. hogy megjósolják. aki annyira belemerül a játékba. sok sakk-nagymester. A rulettjátékosok bonyolult szisztémákat dolgoznak ki. Ha veszítenek. Általánosságban a szerencsejátékosok gyakran élnek abban a hitben. amelyeket feltételezhetően nem befolyásol az egyéni ügyesség vagy felkészültség. de eleve véletlenszerű eseményeken alapulnak. Az ember felkészülhet az ilyen esetekre. a szubjektív veszélyeket pedig ésszerű felkészüléssel és szigorú fegyelemmel teljességgel kiiktatja. mikor megpróbálják "kitotózni" a vakszerencse fordulatait. hogy az áramlatélménnyel járó tevékenységek miért tudják annyira rabul ejteni az embert. A tevékenység uralmunk alatt tartásának eme legősibb érzete . Ugy tűnik.

Az Énnel való foglalkozás fogyasztja pszichikai energiánkat. akkor. stabil szabályok. Fontos. hogy most hű de gyorsan mész. akkor nem marad elég tere a figyelemnek arra. az a legklasszabb a világon... és mégis összefogottabb vagy. Élményként nagyszerű ez az érzés. akik olyan hipnotizált állapotba kerülnek a bölénycsontokkal játszott szerencsejáték közben. Hogy is fejezzem ki magam?. Kezdetben nem vagyunk teljes harmóniában egymással. a készségek és a feladatok egymáshoz viszonyított összhangja jellemzi. vajon komoly-e a fenyegetés vagy sem. hogy tudatos választási lehetőség helyett más tevékenységeket kiszorító szükség szerűséggé válik. hogy megpróbáljuk helyreállítani a tudat rendjét. milyen sérülékeny az Énünk. megvannak a maga veszélyei. és azt gondolom. gyakran kíséri a környezettel való eggyéolvadás érzete.. Hirtelen rádöbbenek: »mind egyek vagyunk«. hogy már semmi másra nem tud figyelni. Az egyik dolog. Amikor eggyé válunk lelkileg. bizonyos értelemben az egótól is mentesül. s ilyenkor vissza kell hoznunk az önmagunkról alkotott képünket a tudat középpontjába. mivel a normális életben oly sokat foglalkozunk vele: a saját Énünk. Az áramlatban azonban nincs helye az önvizsgálatnak. Csaknem minden örömszerző tevékenységre "rá lehet szokni". Amikor ráébredünk. ami ehhez a játékhoz nem feltétlenül szükséges. Mivel az örömteli tevékenységeket világos cél. akkor az a normális. hogy gondolataid végig egyfelé irányuljanak. hogy amikor egy tevékenység teljesen leköt minket.' Annak az érzésnek a hiányát. vagy az itt következő japán fiú esetében. egy csapat. aki egy motoros banda tagja. és valahányszor ez történik. hogy gondolkodnál rajta vagy egyáltalán csinálnál valamit. mint az éhség vagy a fájdalom megszűnését. ahogy járok. hogy rendet teremtenek a tudatban. de ahogy majd később látni fogjuk. abban az értelemben. A résztvevők ugyanolyan konkrét érzésként élik át. pszichikai energiánkat arra vesztegetjük. és nem akar többé foglalkozni az élet kétes és zavaros dolgaival. különös figyelmet érdemel. hogy a vesztesek gyakran ruha nélkül hagyják el a sátrat télvíz idején. vagy piszkos az arcom? Napjában százszor is emlékeztetnek minket arra. akkor leglényegesebb kontrollját veszíti el. amikor mind együtt vagyunk.. tudattartalma meghatározásának szabadságát. amit ez a japán tizenéves olyan élethűen írt le. ha az ego túlságosan összefonódik a hegymászással. hogyan játszik a tenger a hajó körül. miután eljátszották fegyvereiket.. abban. hogy a világtól különböző és önálló lények vagyunk. Amikor mind eggyé válunk.. legyen ez a környezet egy hegy. akkor mindegyikünk érzi a többieket. mint a kábítószerre.. rabjukká is válhat az ember." Ez az "egy testté válás". ez teljes mértékben lefoglalja. mint a meditáció vagy a koncentráció.. Valahogy mindig a jó dolgot csinálod anélkül. megfeledkezel mindenről. Az örömteli tevékenységeknek van tehát egy potenciálisan veszélyes oldala is: noha képesek arra. Ilyenkor száz százalékig hegymászó és semmi más. ami ilyenkor eltűnik a gondolataink közül. Amikor egy hegymászó épp kapaszkodik felfelé a sziklafalon. "Megértek valami fontosat. Egy hegymászó így írja le ezt az élményét: "Olyan zen-érzés. csak azt látod.észak-amerikai síksági indiánokról. hogy az emberek utánam fordulnak és vigyorognak. hogy megtudhassuk. Az Én-tudat elvesztése Korábban már láttuk. ahogy csak bírunk. több száz a "roham" során végiggördülő motor Kyoto utcáin. hiszen 46 . abban a pillanatban nincs ennél jobb. nincs-e valami baj? Talán valami vicces van a megjelenésemben. hogy egy test vagyunk mind. Csak úgy megtörténik minden. mert nem feltétlenül jó. lovaikat és a feleségeiket is. fontos mozzanata az áramlatélménynek. »ha olyan gyorsan megyünk. Amikor valaki annyira rabja lett egy örömteli tevékenység kontrollálása élvezetének.. megértek valamit. Ilyenkor tényleg nagyon jó. és hogyan reagáljunk rá. De ha a Roham jól megy. hogy a múlttal. hogyan játszik a hajó a tengerrel." Vagy egy híres vitorlázó szavaival: "Így hát megfeledkezel önmagadról. hiszen a való életben gyakran érezzük fenyegetve magunkat. ha azonnal aggódni kezdek.. a jövővel vagy bármilyen pillanatnyilag jelentéktelen ingerrel foglalkozzon. hogy az élet minőségét javítsák azzal. akkor igazi Roham lesz«. A sebészek szerint a műtétekre is rá lehet szokni – "mintha heroint szedne az ember". az Énnel kapcsolatos fenyegetéseknek nincs nagy terük. Amikor a cselekvés automatikussá válik. és mindent magad mögött hagysz. Ha például megyek az utcán és észreveszem. Mikor úgy érzed. és ezen a ponton az Én foglya lesz a rend egy bizonyos adott formájának. mint valaha.

mint a fülébe jutó hangoknak. Az elképzelés téves. és a részét alkotó Én. ha nem lenne képes szándékosan előhúzni memóriájából a lejátszott partikat. vagy mint amikor nekimegyünk egy falnak. csak hitet és elkötelezettséget. Amikor valaki először hall az áramlat-élményről. energiáját pedig az adott személy figyelméből nyeri. akkor valahogy azt feltételezi. ha a kapcsolat örömteli. hogyan olvad bele a törékeny test a szikla. Így hát az Én-tudat elvesztése nem egyenlő az Én hiányával. hogy egy időre eggyé válunk egyébként önmagunktól eltérő. Általában épp az ellenkezője igaz. idegen dolgokkal. Az Én ilyen fejlődése csak akkor következik be. összefüggéseiben. Az ortodox vallások. Az. hogy olyan tapasztalatokra utalnak. Senkinek és semminek nincs módja arra. Fel kell azonban ismernünk azt. A sakkjátékos nem lelhetné örömét a játékban. hogy az Én teljes feladásával és passzivitásával jár. mint előtte volt. A sakkjátékosok. nagyon kellemes érzés. egy hajó. a tömegmozgalmak és a szélsőséges politikai pártok önmagunk meghaladásának olyan lehetőségeit kínálják. Nincs bennük semmi rejtélyes vagy misztikus. amelynek segítségével önmagunkat szoktuk megjeleníteni. A hegedűs. hogy az ember valami nagy és fontos dolognak a része. hogy a hajója önmaga kiterjesztése. mi történik az agyában vagy a testével. A hosszú éjszakai őrködések alatt a magányos vitorlázó kezdi úgy érezni. méghozzá oly közelibe. nem azt jelenti. hogy kiterjesszük az önmagunkról alkotott fogalmunk határait. kitágítja a határait és összetettebb lesz. Ezek egyúttal lehetővé teszik az Én határainak kitágítását. mert a tökéletes élmény nagyon is aktív szerepet szán az Énnek. lépéseket és kombinációkat. Ez az érzés nem a képzelet játéka. hangjegyről hangjegyre. Egy hegedűs például a legnagyobb mértékben tudatában van ujjai minden mozdulatának. Egy jó futó általában tudatában van minden egyes fontos izomcsoportja működésének. Az Éntudat elvesztése Én-transzcendenciához vezethet. Az egyetlen valódi fenyegetés magától a hegytől eredhet. ahhoz az érzéshez. lélegzése ritmusának és ellenfelei pillanatnyi teljesítményének a verseny során. A hegymászó. a versenyen úgy érzik magukat. és mindannyian osztoznak az erő és a harmónia érzésében. akit beburkolnak az általa világra segített hanghullámok. akiknek a figyelmét órákig lefoglalja a táblán folyó logikai versengés. ahol az egyén alárendelődik a csoport előadásának. Amikor valaki minden pszichikai energiáját egy adott kapcsolatnak szenteli – legyen az egy másik személy. azt az érzést. mivel pszichikai energiája hitének céljai és szabályai szerint összpontosul és formálódik. hogy az Én hiányzik a tudatból. Úgy tűnik. De a rendszer maga igazi – szubjektíve épp annyira igazi. úgy érzi. és a darab egészének – mind analitikusan. akkor lehetőséget kapunk arra. az az információ. és a lét egy másik. melyek biztonságosan megtartják majd őt. de egy jó hegymászó ezt felkészülten várja. és igyekszünk nem gondolni semmire. amelyet ugyanaz a cél mozgat. Ez a rendszer a tevékenység szabályaiból meríti a formáját. hogy az Énje bármelyik oldalát megkérdőjelezze. az ég és a szél összhangjába. még kevésbé a tudatosság hiányával. 47 . Nem számít. A sebészeknek nehéz műtétek közben olyan érzésük támad. mint az éhségérzet. akkor ténylegesen része lesz egy olyan cselekvésrendszernek. Az Én fogalma csúszik le a tudatküszöb alá. akárcsak egy "balettkar" szereplőinél. csakúgy. mint amikor valaki egy család. valamint felkészültségünk folyamatos tökéletesítését. Az igazi hívő konkrétan is részévé válik a rendszernek. Amikor nem foglalkozunk túl sokat saját énünkkel. amely ugyanabban a ritmusban halad a közös cél felé. ha képesek vagyunk egy időre megfeledkezni arról. vagy hogy nincs tudatában annak. egy hegy vagy egy zenemű -. kik is vagyunk. melyek éppoly valóságosak. hogy milyen közeli rokonságban érzik magukat ujjai a sziklával. mint amikor nyáron kifekszünk napozni. aki a szikla felületének azokra az apróbb egyenetlenségeire összpontosít. Kezelhetjük költői hasonlatokként ezeket a vallomásokat és annyiban hagyhatjuk a dolgot. arról számol be. nem anyagi dimenziójában ütköznének meg más erőkkel. hogy közeli kapcsolatba kerültünk valami Mással. egy cég vagy egy csapat része –. hogy lényünk határai az eddiginél kijjebb tolódtak. csak az Énről való tudás hiányzik. amely nagyobb. melyeket milliók fogadnak el őszinte lelkesedéssel. vagyis a közönségestől eltérő cselekvési lehetőségeket kínál. mint addigi Énje volt. valami olyasmi. hogy az Énje szerepet játsszon ebben a folyamatban. melyek semmi mást nem kívánnak tőlünk. hanem azon az adott tapasztalaton alapul. és semmi szüksége sincs arra. hogy a "szférák zenéjének" a része. mintha valami hatalmas erőtérbe kerültek volna. mind pedig holisztikusan. hogy piszkos-e az arca.különben túl sem élné. hogy az áramlatban valaki feladja a pszichikai energia feletti uralmát. Olyan cselekvésrendszerekben is elveszíthetjük önmagunkat. mintha az orvosok és az asszisztencia egyetlen organizmus lenne.

ahol az események sorrendje adja az átmenetet egyik állapotból a másikba. mint máskor. hogy operáció közben bármikor meg tudja mondani a pontos időt maximum fél perc eltéréssel. hogy erős Énképet tudjunk felépíteni magunkban. hogy a verseny során megfelelő legyen az időzítésük. mint ameddig valójában tarthatott. és így inkább hozzájárul a tevékenység öröméhez. Nem világos. Ennek oka meglehetősen világos. Ilyenek például a rövid. hogy pszichikai energiája feloldódjon benne. mintha sokkal tovább tartana. mit is jelent ez az Énünk számára – ha mégis tudatosak vagyunk. Miután vége. hogy akkor is csinálnám. mikor vitorlázom vele". ó. általában egyszerre több műtéten dolgozik. hogy igen hamar lejátszódott. a legtöbben arról számolnak be. Az objektív. ahogy máskor szokott. az Én már nem ugyanaz. De miközben táncolok. Az élmény átélésekor nincs szükségünk arra. A sebészek azt mondják: "Olyan élvezet dolgozni. külső időtartam. hogy az áramlat-élmény során az ember elveszti az Énérzetét. mintha Éntudatunk időnkénti feladása egyenesen szükséges lenne ahhoz. Nagyon fontos és első látásra paradoxnak tűnik. hosszú percekig tart. Látom. Az órák úgy telnek. amelyet olyan tőlünk független eseményekkel mérünk. Az igazi hívő énje még a legjobb esetben is kristályra hasonlít: erős és csodálatosan szimmetrikus. hogy ránézne az órájára. 48 . Néha azonban épp az ellenkezője igaz. hogy ne tartsa föl azokat a kollégáit. hogy a legjobbat nyújtsuk.és hosszútávfutók. a tudatban beállhat a várva várt rend. A legtöbb áramlat-tevékenység azonban nem függ a mért időtől. amelyet az adott tevékenység igényel. Úgy tűnik." Talán az tűnik a legbiztosabb összefoglaló megállapításnak. "Két dolog történik egyszerre. mint inkább ránk erőltetik. az idő rabságából való szabadulás csak fokozza a tevékenységekben való teljes elmélyülés élvezetét. a bennünket teljesen lekötő cselekvés belső jutalomértékűvé válik. hogy bizonyos értelemben tényleg nagyon gyorsan zajlik le minden. Az idő átalakulása A tökéletes élmény egyik legjellegzetesebb vonása. Ebben az esetben azonban az időzítés feltétlenül szükséges a munkájához. hogy vajon egyenlő ideig tartanak-e. Ilyen esetekben az időérzék az egyik olyan készség. és utána az Én megerősödve kerül ki a tapasztalatból. Az ilyen alávetettségből nem eredhet semmi új. és folyamatosan egyre magasabb szintre kell emelnünk készségeinket. hogy az áramlatnak ez a jellemzője csak kéretlen velejárója-e az intenzív összpontosításnak.azonban nem lép igazi kölcsönhatásba a hitrendszerrel. és azt mondom. ha az időnek nagy szerepe van a tevékenységeikben. mint a nappal és az éjszaka váltakozása. lényegtelenné válik a tevékenység diktálta ritmus mellett. hanem megvan a maga menete és ütemezése. de megéri – a nyomába sem érhet semmi annak az érzésnek. hogy éjjel egy óra. akik az operációk addigi fázisait végzik. Még ha kezdetben egyéb okok miatt kezdtünk is bele valamibe. Az egyik. A vitorlázók szerint: "Sok időt meg pénzt szánok erre a hajóra. hogy az időről való megfeledkezés a leglényegesebb eleme az örömérzetnek. de ezt a rendet nem annyira mi érjük el. tekintet nélkül arra. híres arról a képességéről. ha nem kellene". Utána azonban. akkor élményünk nem lehetett túl mély. hogy elgondolkodjunk azon. A balett-táncosoknak sokszor egy nehéz forgás. Itt is vannak azonban kivételek. és úgy kell átmennie egyik esettől a másikhoz. hogy az idő sokkal gyorsabban múlik. mint elvon abból. ami saját jogán járul hozzá a tapasztalat pozitív jellegéhez. hogy önmagában hordja jutalmát. de nagyon lassan növekszik. hogy a tevékenységet jól végezhessük. mint a percek. Másoknál is gyakorta megtalálható ez a készség. AZ AUTOTELIKUS ÉLMÉNY A tökéletes élmény kulcsfontosságú eleme. mint például a baseballnak. hát néhány perce még csak este nyolc volt. vagy pedig olyasmi. ami tőlünk telik. Noha valószínűnek tűnik. amely a valós időben egy másodpercet sem vesz igénybe. de nagyon nehéz részét végzi. mikor magának a tevékenységnek vége és az Én-tudat visszatér. mint az áramlat-élmény előtt volt: új készségekkel és teljesítményekkel lett gazdagabb. inkább csak "hagyja. vagy az órajárása. olyan érzés. melyek erősítik a szabályt. Mivel a műtéteknek csak egy kicsi. aki mellesleg nagy örömet talál munkájában. amely szükséges ahhoz. anélkül. hogy az áramlat-élmény közben az időérzéknek kevés köze van az órával lemérhető pontos időtartamhoz. Egy kiváló szívsebész. Az áramlat-élmény során lehetőségünk adódik. hogy az idő nem úgy múlik. akiknek nagyon érzékenyen kell követniük a percek és másodpercek múlását. úgy tűnik.

Az édesapja klasszikus zenei koncertekre hordta őt már hároméves korától. hogyan alakul a piac. Olyanok is sokan vannak. és a belefektetett pszichikai energia semmivel sem teszi erősebbé az Énjüket. annyira. különleges képességgel rendelkezett. akkor az élmény nem autotelikus. A sebészek általában exotelikus elvárásoktól hajtva kezdenek bele hosszú és fáradságos tanulmányaikba: segíteni akarnak másokon. aztán pedig felfrissülve folytattuk a munkát. többiek pedig lélegzetvisszafojtva hallgattuk. hanem pusztán magának a tevékenységnek a kedvéért. 49 . a "telos" pedig annyit tesz. elvarázsolt arckifejezéssel felnézett és dúdolni kezdett valamit – egy Bach-korált. A legtöbb általunk végzett tevékenység se nem tisztán autotelikus. hogy időnként el is aludt a széken. hiszen sok gyerek soha nem jut odáig.Az "autotelikus" kifejezés görög eredetű. A "dúdolás" kifejezés azonban korántsem képes annak kifejezésére. akkor a tevékenység következményeire. amikor pedig nem. Három év keserves zenehallgatás kellett ehhez a megvilágosodáshoz. hangjával utánozva a részletben megtalálható fontosabb hangszereket. hogy "cél". Az autotelikus élmény meglehetősen különbözik azoktól az érzésektől. melyek fölött az illető személy nem képes uralmat gyakorolni. mint egy barokk trombita. hogy jó állampolgárok váljanak majd belőlük. részben szorongást keltő tevékenységekkel telik el. mert a szüleik arra kényszerítették őket. amit csak extatikus látomásként volt képes leírni: hirtelen felismerte a darab zenei szerkezetét. mint a hegedű. akkor már igen . olyat. Ennek eredményeképpen az élet részben unalmas. ahogy a barátom szert tett erre a különös képességre. amelyet Mozart a muzsikájába épített. Sok dolog. amely aztán egy ponton lehetővé tette. hogy egy életre megutálja az egészet. az tökéletesen azonos is lehet. Ha szerencséjük van. A kettő együtt önmagáért való tevékenységet jelent. hirtelen félig behunyt szemmel. akivel még évekkel ezelőtt egy irodában dolgoztam. egy Mozart-hegedűversenyt. egyszer panaszosan sírt. de általában passzívan felszívott információk alkotják. akkor egy idő után elkezdik élvezni a munkájukat. Ami a két helyzetben lejátszódik. jól akarnak keresni. hogy amikor autotelikus élményről van szó. mikor körülbelül hétéves lehetett. ha a papája rásózott egyet. mert muszáj. Sokan érzik úgy. Hamarosan megutálta a koncerteket. és teljesen lenyűgözte az érzés. Lejátszotta az egész darabot. hogy bebizonyítsuk. melyek életünk folyamán felbukkannak bennünk. még ha öntudatlanul is. az "auto" azt jelenti belőle. az a zenei készség. amelybe belekényszerítették.pedig a végösszeg fillérre azonos lehet mind a két esetben. hanem a kettő kombinációja. akkor magára a tevékenységre figyelünk. és csak azért tesszük meg. Ha különösen unalmas munkát kellett végeznie. mert élvezzük a velük való foglalkozást. hogy tanuljanak meg valamilyen hangszeren játszani? A gyerekeknek – a felnőtteknek is – gyakran külső indíttatásra van szükségük ahhoz. milyen ügyesen meg tudjuk jósolni. A legtöbb örömérzéssel járó tevékenység nem természetes. amely a figyelem bonyolult újrarendeződését igényli. hogy egy új világ tárul fel előtte. hogy felismerje a rejtett lehetőségeket abban a tevékenységben. egy Mozart-opera nyitánya közben megérintette valami. visszacsatolást kapunk készségeinkről és a tevékenység önjutalmazóvá válik. hogy kifejlődjön benne. amit ő csinált. ha azért. hogy később kifizetődik. hogy végigcsinálja ezt a gyötrelmes procedúrát. se nem tisztán exotelikus (ahogy a pusztán külső okokból végzett tevékenységeket nevezzük). és akkor az operáció autotelikus élménnyé válik számukra. akiknek még a szabadidejük is pocsékba megy. melyekre kezdetben külső erők akaratunk ellenére kényszerítenek. Mi. megbecsülést szeretnének szerezni maguknak. egy Beethoven-szimfóniát. kivéve. ám ha azért csináljuk. amelyet meg kell tennünk. Aztán egy este. melytől kezdetben idegenkedünk. Neki persze szerencséje volt. hogy pénzt keressünk vele. Nem autotelikus élmény. akkor igen. A "munka utáni lazítás" csakugyan pihentető. és a dolog úgy végződik. A legkülönösebb az. mint a fagott. olyan erőfeszítést igényel. amit nem valami jövendőbeli haszon reményében végzünk. vagy recsegett. ha azért spekulálunk a tőzsdén. Ám ha egyszer kapcsolatba kerültünk a tevékenységgel. és nincs mód semmilyen készség alkalmazására vagy új cselekvési lehetőségek felfedezésére. a klasszikus zenével és feltehetőleg az apjával együtt – de évről évre rákényszerítették. de később belső jutalomértékűvé válnak. Az egyik barátom. hogy "ön-". Vannak olyan dolgok is. máskor zümmögött. hogy érzékelje azt a megmozgató erőt. hogy megtegyék az első lépéseket egy olyan tevékenység felé. Ha azért tanítjuk a gyerekeket. és csak arra ébredt föl. vagy pedig mert azt reméljük. Vajon hány meg hány gyerek gyűlölte meg a klasszikus zenét. hogy a munkával töltött időt elvesztegetik – elidegenedtek a munkájuktól. ahol kimondhatatlanul unatkozott. önmagában nem hordoz értéket.

Csak annyiban az. és valóban. jelentősebbé tenni. amit csinálunk. melyeket áramlat-élményként éltek át. általában véve a garázda viselkedést – ugyanez az áramlat-élményre irányuló szükséglet motiválja. melyek megpróbálják az életet mindenki számára kellemessé tenni úgy. akik nem tettek szert kifinomultabb készségekre. de el is törölheti az emberiséget a föld színéről. mellyel később kapcsolatba került. eredetileg rendkívül örömteliek voltak. Ahogy azonban az előző részben már láttuk. Egy bizonyos tudományos eredmény lehet jó néhány tudós vagy a tudomány számára. addig az erőszak és a bűnözés továbbra is vonzani fogja azokat. hogy van olyan megoldás. legyen az politika. az atomenergia áramot szolgáltat. és semmi kétség afelől. Egy bizonyos vallás lehet jó egy valakinek vagy egy csoportnak. Az emberek vonzódnak az erőszakhoz még az úgynevezett "civilizált" társadalmakban is. kezedben az irányítás. ami legalább olyan izgalmas. hogy láthassa. Robert Oppenheimer "aranyos kis problémának" hívta az atombombán végzett munkáját. melyek később kétes. Ha az emberiség kitiltotta volna életéből a tüzet. A rómaiakat gladiátorviadalok szórakoztatták. mielőtt az megsemmisít téged. az élet már a jelenben igazolást nyer. a tudomány pusztítást hozhat. sőt ijesztő eredményekkel jártak. Ki kell békülnünk a gondolattal. és az energia egyaránt válhat hasznunkra és kárunkra is. Amikor egy tevékenység belső jutalommal bír. A tökéletes élmény egyfajta energia. mint minden más. fontos. de a hatalom csak eszköz. hogy azok a nagyra becsült tudományos és ipari tevékenységek. semmilyen emberi teljesítmény nem lehet a végső. akkor majd azt fogom csinálni". Az energia hatalom. a jó és a rossz magától értetődő fogalmak. az unalmat felváltja az öröm. Folyamatosan újra kell értékelnünk. Egy rakétakilövő mellett az élet nagyon egyszerű: az a cél. akkor nem sokban 50 . és semmi nem von el tevékenységedtől. hogy kifejlessze magában a hasznosításukhoz szükséges készségeket. hogy gazdagabbá vagy fájdalmasabbá teszi-e életünket. vandalizmust. és még kevesebb arra. hogy tisztában legyünk azzal: az áramlat-élmény annyira rabul ejthet. hogy szokásaink és a régi bölcsességek ne tegyenek minket vakká az új lehetőségekkel szemben. Vietnami vagy más háborús veteránok néha nosztalgiával beszélnek a harci bevetésekről. de elnyomhat másokat. hogy bárki felébredne. hogy megsemmisítsen számos olyan kultúrát. érdekesebbé. De Sade márki a gyönyör egyik formájává tökéletesítette a fájdalmat. A bűnözők gyakran mondanak olyasmit. a mi kultúránk pedig a bokszmeccsekért. és nincs szükség arra. bonyolultabb társadalmi kritériumok alapján kell megítélnünk. a spanyolok a bikaviadalért lelkesednek. akik nem tudják megtalálni az utat a teljesebb autotelikus tapasztalatok felé. a tehetetlenség átváltozik az uralom érzetévé. Amíg a társadalom jelentős részének alig van lehetősége arra. hogy az ideggázok előállítása vagy egy háború menetének megtervezése élvezetes tevékenység a résztvevők számára. nem abszolút értelemben . Ugyanez igaz azonban minden emberi tevékenységre. A kereszténység segített beolvasztani a római birodalom összeomlóban levő etnikai közösségeit egy új egységbe. de éget is. amint a kotorékebek patkányokat tépnek szét. Ez az élmény még akkor is izgalmasabb minden civil tapasztalatnál. mert rosszra is használható. a viktoriánus Anglia szívesen fizetett azért. a politika területén kívül is érvényesek. hogy egy bizonyos áramlat-tevékenységnek az eredménye tágabb értelemben jó-e.jó". hogy a világon semmi sem egyértelműen pozitív. ha valaki utálja a háborút. vallás vagy tudomány. hogy "örökké tartó őrködés a szabadság ára". A tűz meleget ad. Az elidegenedés átadja a helyét az elkötelezettségnek. amely mindig mindenkinek jó. hogy "ha mutat nekem valamit. hogy igazi feladatokkal találkozzon. de az emberiség egészének rossz. Azt. A kérdés még bonyolultabbá válik. Jefferson nyugtalanító szavai. Az elérendő cél határozza meg. hogy emiatt senki se szenvedjen hátrányt. Értelmetlen lenne azonban egy energiaforrást csak azért elvetni. és a pszichikai energia nem vész e1 külső cél szolgálatában. ehelyett az Én-érzetet erősíti. Az áramlat-élmény. hogy túszul ejtsék valami eljövendő képzeletbeli jutalom kedvéért. amelyre a való életben nincs mód. a kegyetlenség furcsa módon az öröm egyik általános forrása olyan emberek számára. hogy mindenféle hatalmat lehet rosszra is használni. hogy megsemmisítsd az ellenséget.Az autotelikus élmény egy másik szintre emeli az életet. a túlburjánzó iparosodás szennyezi a környezetet. A legtöbb "fiatalkori bűnözést" – autólopást. és mert fokozza az Én erejét és komplexitását. Illúzió abban hinni. mint belopózni valakinek a házába éjjel és elemelni az ékszereket anélkül. hogy aztán nem akarunk lemondani róla semmi áron. A szerelemből lehet gyűlölet. hogy segíthet az életet gazdagabbá. de eszközül szolgált arra. ha elgondolkodunk azon. mert pusztítani is lehet vele.

és minél jobban igyekezzünk kihasználni az előbbit. hogy az életünk jobbá váljon. hogy mind a résztvevőket. célokat állítanak fel. Megkönnyítik az elmélyülést és összpontosítást azzal. tánc. melyek azáltal változtatják meg a tudatot. hogy segítségükkel a tökéletes élmény könnyebben elérhető legyen. az időérzék eltorzul. de sokkal valószínűbb. mert eleve olyanra tervezték őket. amelyek tökéletes élményhez juttatnak bennünket. Az efféle áramlat-tevékenységek elsődleges funkciója az örömteli élmények biztosítása. az utóbbi elé pedig gátakat állítani. Miért olyan élvezetes egy játék. hogy egy rendkívül kellemes rendezett tudatállapotot érjenek el. Az Éntudat eltűnik. mind a nézőket hozzásegítsék ahhoz. hogy milyen élményeket nyújtanak számunkra. hogy az emberek hajlamosak pusztán emiatt végezni tevékenységüket. Olyan erősen összpontosítanak arra. hogy az áramlat-élmény egy szabályozott tevékenység eredménye. a mimikribe pedig azok tartoznak. hogy általa képesek megbirkózni az előttük álló feladattal egy adott cél felé irányuló. amelyek elősegítik az áramlat-élmény átélését. Ez a fejezet azokat a tevékenységeket fogja tárgyalni. Roger Caillois. A veszélyre azonban van egy orvosság: meg kell tanulni úszni. úgymint tánc. vagy pedig az egyik egyén képes kiváltani. Belső sajátosságuk. a francia pszichológus-antropológus négy nagy csoportba osztotta a világ játékait (játékon értve az örömteli tevékenység legszélesebben értelmezett minden formáját) aszerint. hanem a játék sajátos valóságára összpontosítanak. és még akkor sem nagyon érdekli őket. a szertartások és a sport. ha nehéz vagy veszélyes az. 4. AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI Láttuk. az ünnepélyek." Az úszás ez esetben azt jelenti. avagy szédülés azoknak a tevékenységeknek a neve. az alea minden szerencsejátékot magában foglal a kockavetéstől a bingóig. hogy az egyik ember még a koncentrációs táborban is képes örömöt érezni. Vicceket meg régi történeteket kezdünk mesélni. Példának okáért minden egyes sportágban a versenyzők különleges ruhákba öltöznek. amit csinálnak. amelyek az alternatív valóság valamilyen formáját hozzák létre. színház és általában a művészetek. a külső és belső körülmények szerencsés összjátékaként. Meg kell tanulnunk élvezni a mindennapi életet anélkül. hogy széttörik a közönséges érzékelés folyamatát. könnyebb lesz úgy szervezni élményeinket. Például ha együtt vacsorázunk a barátainkkal és valaki fölvet egy témát. mint a zeneszerzés.különböznénk az emberszabású majmoktól. Az ilyen élményt nyújtó tevékenység jutalomértéke oly magas. Jártasságot igénylő szabályaik vannak. rossz is. míg a másik halálra unja magát a divatos üdülőhelyen is? Ismerve a választ. a művészet. amely világos visszajelzéseket ad teljesítményükről. ilyen például az ejtőernyőzés vagy a körhintázás. szabályokhoz kötött cselekvésrendszerben. sakk és így tovább. De hogyan keletkeznek az ilyen élmények? Áramlat-élmény véletlenü1 is bekövetkezhet. és hamarosan mindannyian remekül érezzük magunkat. hogy a tevékenységet a lehető legtávolabbra helyezik a mindennapi lét "valódiságától". ÁRAMLAT-TEVÉKENYSÉGEK A tökéletes élményről beszélve eddig olyan tevékenységeket említettünk. hogyan írják le az emberek a tökéletes élményt: olyan érzés. vitorlázás. ilyen a játék. 51 . amit csinálnak. hogy megakadályoznánk ugyanebben másokat. hasznos vagy veszélyes. Ahogy Démokritosz oly egyszerűen mondta valamikor: "A víz lehet jó is. problémáik miatt sem aggodalmaskodnak. valamint azokat a személyiségjegyeket. esetleg mindkét tényező szerepet játszik. Az ilyen események megtörténhetnek spontán is. visszacsatolást biztosítanak és lehetővé teszik a tevékenység feletti uralom gyakorlását. melyek legfőbb jellemzője a versengés. szimpatikusnak találjuk a többieket. hogy semmiféle egyéb dologra nem figyelnek közben. és minden lehetséges módon legalább időszakosan elkülönülnek a többi halandótól. az ilinx. Amíg az esemény tart. sziklamászás. hogy meg kell tanulnunk különbséget tenni az áramlat hasznos és ártalmas formái között. a játékosok és a nézők nem a józan ész szabályai szerint cselekednek. mi hasznuk lesz az egészből. Ezek a tevékenységek azért segítik elő az áramlatélmény megjelenését. Az agon csoportjába kerültek mindazon játékok. mikor mindennapi tevékenységeink – például a munka vagy az otthon ülés – olyan unalmasak? És miért van az. amelybe bekapcsolódunk. ilyen a legtöbb sport.

Ezt a felosztást használva elmondhatjuk. és az egyetlen lehetőség a számára. hogy többek vagyunk annál. A síksági indiánok azért szórták szét a megjelölt bölénycsontokat. Amikor őseink isteneik maszkját viselve táncoltak. hogy egy nála gyakorlottabb ellenféllel kerül szembe. ami könnyebben megy. miközben elsajátítják társadalmuk nemi szerepeit is. Az angol "compete" (= versenyezni) ige a latin con + petere (= együtt keresni) igéből ered. Egy egyszerű ábra segítségével talán könnyebb lesz megmagyarázni. ám nem maradhat így hosszú ideig. a jóslás rituáléjából pedig szerencsejáték – olyan világi tevékenység. a kelet-afrikai ashantik pedig az áldozatul bemutatott csirkék halálából akarták kiolvasni a jövőt. hogy épp csak átüsse a labdát a hálón (A2). hogy kiszélesedtek a határok. Röviden. megkeverni a tartalmát. kezdve a mágikus gombáktól az alkoholon át egész a jelenlegi hallucinogének Pandora szelencéjéig. mikor eggyé válik azzal a gyönyörűséges hangzással. és unni kezdi. elkápráztassuk a közönséget vagy profi szerződéshez jussunk –. . hogy kitörjünk a jelen korlátai közül. hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtsuk. melyekről eddig még csak nem is álmodott. akár a szerencsén. akár a versengésen. hogyan is lehetséges ez. hogy legyőzzük az ellenfelet. Tételezzük fel. Ezen a ponton valószínűleg áramlat-érzésben van része. A kisgyerekek imádnak addig forogni körbe-körbe. míg el nem szédülnek. és az Énnek ebben a fejlődésében rejlik az áramlat-élmény kulcsa. A szédülés a legközvetlenebb módja a tudat megváltoztatásának. amelyet ki akartunk tágítani. Az élmény két. Minden olyan tevékenység örömteli. és időlegesen valaki mássá. a lehetőségek és a készségek alkotják az ábra két tengelyét. melyet segített létrehozni. hogy összetettebbé tette. amitől aztán az a benyomásunk keletkezhet. akinek hangja beleolvad a kórus összhangjába. A versengés ugyanakkor csak addig gazdagítja élményeinket. A legtöbb mesterséges módon előidézett változtatásnak azonban az az ára. akkor a versengés inkább elvonja a figyelmünket a tevékenységtől ahelyett. mint amik valójában vagyunk. a hideg futkos a hátán. de olyan tudatállapotokba is. A tudatot azonban nem lehet kitágítani. mert a kifürkészhetetlen jövő feletti uralom illúzióját adják. Mindegyik fél azt keresi. melyek a világegyetemet uralják. egynek érezte magát a megszemélyesített állattal. és bepillanthassunk abba. hogy minden áramlat-tevékenységben volt valami közös. A diagram négy különböző időpontban mutatja Alex tevékenységét. az élmény úgy formálta át az Ént. Ez nem túl nehéz feladat. de Alex valószínűleg élvezi. A jóslás általános vonása minden kultúrának. Az énekesnek. hogy a játékok négy különböző módon képesek túllépni a közönséges tapasztalás határait. akkor készségei fejlődnek. kísérlet arra. Az agon jellegű játékokban a résztvevőknek olyan szintre kell fejleszteniük készségeiket. amellyel a személy egy új valóságba léphetett be. Ha a külső célokra figyelünk – arra. elméletileg legfontosabb vetülete. Amikor a yaqui indián szarvasnak öltözött. Amikor először játszani kezd (AI). A mimikri azt érezteti velünk a fantázia. erőteljesen azonosultak azokkal az erőkkel. Kutatásaink során úgy találtuk. a közel-keleti táncoló dervisek is ugyanilyen módon kerülnek eksztatikus állapotba. 52 . és rá fog jönni. hogy sokkal nagyobb lehetőség áll előtte. hogy fel tudják venni a harcot ellenfelükkel. Az A betű Alexet jelenti. A babával játszó kislány meg cowboyt játszó bátyja szintén kitágítják mindennapi tapasztalataik határait. egy olyan kreatív érzést. a kínaiak leejtett pálcikák üzenetét próbálták megfejteni. hogy átüsse a labdát a hálón. a tettetés és a színlelés eszközeinek segítségével. ha mások is arra kényszerítenek minket. akár a tapasztalat más aspektusain alapult: lehetővé tette a felfedezés örömét. Ezzel nemcsak a teljesítőképesség magasabb szintjeire jutott el. milyen lesz a következő vadászat eredménye. azt a fiút. A szerencsejátékok ugyanezt a szükségletet lovagolják meg. amelyben az emberek megpróbálnak tú1járni egymás eszén vagy megpróbálják kijátszani a sorsot. mert a nehézségi foka éppen megfelel az ő nagyon kezdetleges készségeinek. mondjuk egy teniszparti diagramja. A bölénycsontokból kockák lesznek. hogy megtudják. Alex gyakorlatilag semmilyen készséggel nem rendelkezik. hogy ráirányítaná. amíg figyelmünk alapvetően a tevékenységre összpontosul. egy hatalmasabb lénnyé válnak. hogy mi fog történni. hogy éppen a fölött a tudat fölött veszítjük el az uralmunkat. aki éppen teniszezni tanul. Ha egy darabig gyakorol. hogyan válthatná valóra a benne rejlő lehetőségeket. mint a labda ütögetése – és ezen a ponton szorongást fog érezni (A3) gyenge teljesítménye miatt. Az aleatorikus játékok azért élvezetesek. az I Csing-pálcikákból kártyák. hogy ez az ábra egy bizonyos tevékenység. amely átalakítja a valóság felfogásának módját – ez magyarázza a "tudattágító" drogok vonzását. De megtörténhet az is.

Elméletileg csökkenthetné a feladatok szintjét is. Noha mindkettő egyformán élvezetes. A4 sem állandó. melyekkel szembenéz. arra készteti majd. vissza kell jutnia az áramlat-állapotba. mind A4 olyan állapotokat jeleznek. ha már meggyőződtünk a létezésükről. Azért összetettebb.A tudat komplexitása az áramtat-élmény hatására növekszik Sem az unalom. és ekkor az öröm iránti vágyunk arra ösztökél minket. hogy visszatérjen az áramlat-csatornába. melyekben Alex áramlatban van. látjuk. és ezzel visszatérne ugyanabba az áramlatállapotba. akkor visszakerül az áramlatba (A4). vagy frusztráltak leszünk. akkor az áramlatba való visszatéréshez növelnie kell készségeinek szintjét. de most még magasabb szinten. mint A1. és a játékos részéről magasabb fokú készségeket igényel. hogy A4 sokkal összetettebb élmény. amely jobban megfelel készségei adott szintjének – például ha le akar győzni egy olyan ellenfelet. Ha Alex tovább játszik. amely megmagyarázza. Az ábra azt mutatja. Ha Alex szorongást érez (A3). sem a szorongás nem tekinthető pozitív tapasztalatnak.) Ha Alex új. de a gyakorlatban nehéz semmibe venni lehetőségeinket. aki egy kissé jobb nála –. ahol a tevékenységbe kezdett (A1). Ez a dinamikus vonás az. vagy unni kezdi az adott szinten kínálkozó kezdetleges lehetőségeket. hogy miért vezetnek az áramlat-tevékenységek a felfedezés és a fejlődés felé. hogy ha unja magát (A2) és újra be akar kerülni az áramlatba. hogy mind A1. mint A4. így Alex úgy érzi. 53 . amely afelé irányul. mert nagyobb lehetőségeket rejt magában. ha hosszú ideig ugyanazt kell művelnie ugyanazon a szinten. hogy újra jól érezze magát. Noha összetett és élvezetes állapot. Milyen módon teheti ezt meg? Ha ránézünk az ábrára. hogy készségeink körét fejlesszük vagy újabb módot találjunk felhasználásukra. Vagy unatkozni kezdünk. akkor lényegében egyetlen választása van: növelnie kell a feladatok szintjét. Az ember nem élvezi. nehezebb célt tűz ki maga elé. (Még egy másik cselekvési lehetősége is van.ez esetben A eltűnik az ábráról. hogy abbahagyja a teniszezést . vagy pedig frusztrációt és szorongást érez saját viszonylag alacsony képességei miatt. Így hát a motiváció. a két állapot abban különbözik. az.

Fontos azonban, hogy ne essünk bele a mechanikus elképzelések csapdájába és ne várjuk el azt, hogy csak azért, mert valaki objektíven részt vesz egy áramlat-tevékenységben, automatikusan a megfelelő élményben részesül. Nemcsak az számít, milyen "valódi" lehetőségeket kínál egy helyzet, hanem az is, hogy ezekből az illető személy mennyit vesz észre. Nem a valóban meglevő, hanem a vélt készségeink aktuális szintje dönti el, hogy mit érzünk. Az egyik ember élénken reagál egy hegycsúcs nyújtotta kihívásra, de közömbös marad azzal a lehetőséggel szemben, hogy megtanulhat muzsikálni; a másik meg ugrándozik örömében, hogy zenét tanulhat, és semmibe veszi a hegycsúcsot. Az objektív feltételek erősen befolyásolják, mit érzünk az adott pillanatban egy áramlat-tevékenység során, de a tudat mindig a saját útját követi. A játékszabályokat arra szánták, hogy örömteli élményt nyújtó módon irányítsák a pszichikai energiát; de hogy ez valóban kellemes-e számunkra, az teljesen rajtunk múlik. Egy hivatásos sportoló ,játszhat" anélkül, hogy az áramlat bármelyik eleme jelen lenne; focizás közben unatkozhat, lehet önelégült is; vagy az is elképzelhető, hogy játék helyett a szerződése jár a fejében. Az ellenkezője még inkább lehetséges - élvezhet valaki olyan tevékenységeket is, amelyeket eredetileg más célra alakítottak ki. Sok ember számára a munka vagy a gyereknevelés sokkal több lehetőséget ad az áramlatélményre, mint mondjuk a játék vagy a festészet, mert megtanulták, hogyan lehet olyan lehetőségeket észrevenni ezekben a mindennapi feladatokban, amit mások meg se látnak. Az emberi evolúció során minden kultúra kifejlesztett olyan tevékenységeket, melyeknek elsősorban az volt a céljuk, hogy az élményeket gazdagítsák. Még a technikai szempontból legelmaradottabb társadalmakban is létezik művészet, zene, tánc és mindenféle játék, melyeket a gyerekek és felnőttek egymással játszanak. Vannak olyan új-guineai őslakosok, akik több időt töltenek azzal, hogy a rituális tánchoz felhasználható tollakat keressenek, mint élelem keresésével. Cseppet sem ritka példa ez: a művészet, a játék és a szertartások a legtöbb kultúrában valószínűleg több időt emésztenek fel, mint a munka. Ezek a tevékenységek más célokat is szolgálhatnak, fennmaradásuk fő oka mégis az, hogy közben örömet okoznak. Az ember már harmincezer évvel ezelőtt rajzolt a barlangok falára. Ezeknek a festményeknek bizonyára van vallási és gyakorlati jelentőségük is, de mégis valószínű, hogy a művészet fő indítéka ugyanaz volt a paleolit korban, mint most, hogy mind a festő, mind a befogadó számára az áramlat-élmény forrása legyen. Az áramlat és a vallás már a legkorábbi időktől fogva szorosan összefonódott. Az emberiség tökéletes élményei közül számtalan a vallási szertartások során keletkezett. Nemcsak a képzőművészet, hanem a színjáték, a zene és a tánc is a manapság "vallásosnak" nevezett környezetből ered, vagyis olyan tevékenységekből, melyek az embereket természetfölötti erőkkel és lényekkel hozták kapcsolatba. Ugyanez igaz a csapatjátékokra is. A legkorábbi labdajátékok egyike a kosárlabda egy bizonyos formája volt, amely a maják vallási ünnepségeinek részét képezte, ahogy eredetileg az olimpiai játékok is ezt a célt szolgálták. A kapcsolat cseppet sem meglepő, hiszen amit vallásnak hívunk, az valójában a legrégibb és legambiciózusabb kísérlet arra, hogy rendet teremtsen a tudatban. Éppen ezért érthető, hogy a vallási szertartások az örömérzet mélységes kútforrásai lehetnek. A modern időkben a művészet, a játék és általában véve az élet elvesztette természetfölötti gyökereit. Az a kozmikus rend, mely a múltban segített értelmezni és jelentéssel megtölteni az emberi történelmet, összefüggéstelen darabokká töredezett. Számtalan ideológia vetekedik azért, hogy a legjobb magyarázatot nyújtsa viselkedésünkre: racionális gazdasági döntéseinket próbálja feltárni a kereslet– kínálat és a szabad piac működését szabályozó "láthatatlan kéz" törvénye; irracionális politikai tevékenységünkkel próbál számot vetni a történelmi materializmus osztályharc-elmélete; a szociálbiológián alapuló genetikai küzdelem elmélete próbálja megmagyarázni azt, hogy miért segítünk bizonyos embereknek és miért igyekszünk kiirtani másokat; a behaviorizmus hatáselmélete pedig arra szeretne magyarázatot nyújtani, hogy miképpen tanuljuk meg megismételni a számunkra kellemes cselekedeteket anélkül, hogy igazán tudnánk róla. Ezek azok a modern "vallások", melyek a társadalomtudományokban gyökereznek. Egyikük sem élvez széles körű társadalmi népszerűséget – talán az egyetlen kivétel az azóta egyre hiteltelenebbé váló történelmi materializmus –, és egyik sem inspirált olyan művészi látomásokat vagy örömteli szertartásokat, amelyeket a kozmikus rend előző modelljei tömegével teremtettek meg. Mivel korunk áramlat-tevékenységei inkább világi jellegűek, a színészeket és játékosokat már nem ruházzák föl olyan jelentésrendszerrel, mint amilyet az olimpiai játékok vagy a maja labdajátékok 54

biztosítottak számukra. Tartalmuk inkább hedonisztikus: jobban akarjuk érezni magunkat tőlük testileg vagy lelkileg, de azt már nem kívánjuk, hogy összekapcsoljanak minket az istenekkel. Mindazonáltal a kultúra mint egész számára nagyon fontos, hogy milyen lépéseket teszünk tapasztalataink gazdagítására. Már régóta tudjuk, hogy egy társadalom leírására jó módszer az, ha meghatározzuk, milyen termelő tevékenységek jellemzőek rá, ilyenformán beszélünk vadászó–gyűjtögető, állattenyésztő, földművelő és ipari társadalmakról. Mivel az áramlat-tevékenységeket szabadon választjuk és ezek a tevékenységek bensőségen kötődnek a végső jelentéssel bíró dolgok forrásaihoz, bennünket talán ezekkel lehet a legpontosabban jellemezni.

ÁRAMLAT ÉS KULTÚRA
Az amerikai demokrácia egyik fő eleme, hogy a boldogság keresését tudatos politikai célkitűzéssé emelte, sőt tulajdonképp a kormány felelősségére bízta. Noha talán a Függetlenségi Nyilatkozat az első olyan dokumentum, amely konkrétan megfogalmazza ezt a célt, valószínűleg egyetlen társadalmi rendszer sem maradhatott fenn túl soká, ha állampolgárainak semmi reményük nem volt arra, hogy vezetőik boldogabbá teszik őket. Természetesen sok olyan, elnyomáson alapuló kultúra van, melyeknek polgárai kifejezetten zsarnoki uralkodókat is hajlandóak eltűrni. A piramisépítő rabszolgák ezért lázadtak föl ritkán, mert a többi lehetőséggel összehasonlítva egy hatalomvágyó fáraó rabszolgáinak lenni még mindig valamivel fényesebb jövőt biztosított számukra. Az utóbbi néhány nemzedék alatt a szociológusok igen óvakodnak attól, hogy értékítéletet mondjanak más kultúrákról. Minden olyan összehasonlítás, amely nem szigorúan a tényeken alapszik, azt kockáztatja, hogy rosszindulatúnak bélyegzik. Nem illik azt mondani, hogy egy kultúra szokásai, hite vagy intézményei bármilyen szempontból jobbak, mint egy másiké. Ez a "kulturális relativizmus", amelyet századunk elején az antropológusok alakítottak ki válaszul a viktoriánus társadalom önelégült, etnocentrikus gyarmattartói viselkedésére, amikor a nyugati ipari társadalmak úgy gondolták, hogy ők az evolúció csúcsa és minden tekintetben civilizáltabbak, mint a technikailag kevésbé fejlett kultúrák. Ez a fensőbbségünkbe vetett naiv hit már rég a múlté. Még mindig tiltakozunk, ha egy arab fiatalember egy teherautónyi robbanóanyaggal behajt valamelyik követségre, és felrobbantja magát, de már nem érezzük magunkat erkölcsileg felsőbbrendűnek, elítélve azt a hitét, hogy a Paradicsomnak külön fenntartott helye van a magukat feláldozó harcosok számára. Megtanultuk elfogadni azt, hogy erkölcsi szempontjaink egyszerűen elvesztik jelentőségüket saját kultúránk határain kívül. Az új dogma szerint megengedhetetlen egy bizonyos értékrend alapján értékelni egy másikat, és mivel minden kultúrák közötti értékelési folyamatban kell lennie legalább egy olyan értékrendnek, amely valamelyik kultúra számára idegen, az összehasonlításnak még a lehetősége is elvész. Ha feltételezzük, hogy a tökéletes élmények szerzésére irányuló vágy minden emberi lény legfőbb célja, a kulturális relativizmus folytán beálló értelmezési nehézségek már nem lesznek olyan elrettentőek. Minden társadalmi rendszer értékelhető abból a szempontból, hogy milyen fokú pszichikai entrópiát okoz, és a rendszer által létrehozott lelki zavarok mértékét nem egyik vagy másik hitrendszerhez hasonlítva kell megítélni, hanem az adott társadalom polgárainak saját céljaihoz viszonyítva. A kiindulópont talán az lehet, hogy egy társadalomról akkor mondhatjuk el, hogy ,jobb", mint egy másik, ha több embernek van módja arra, hogy élményei egybeessenek célkitűzéseivel. Egy másik lényeges kritérium az lehetne, hogy ezek a tapasztalatok egyéni szinten az Én fejlődését segítsék elő és minél több ember számára egyre komplexebb készségek felépítését tegyék lehetővé. Egyértelmű, hogy a kultúrák különböznek egymástól abban a tekintetben, hogy melyik milyen fokú "boldogságkeresést" tesz lehetővé. Némely társadalmakban és némely időszakokban az élet minősége bizonyosan jobb, mint máskor, másutt. A tizennyolcadik század vége felé az átlagos angol valószínűleg sokkal rosszabb helyzetben volt, mint akár előtte, akár száz évvel utána. A tények alapján az ipari forradalom nemcsak több generáción át megrövidítette a társadalom tagjainak életét, de gonoszabbá és kíméletlenebbé is tette őket. Nehéz elképzelni, hogy azok a takácsok, akiket ötéves korukban elnyelt az "ördög malma", és heti hetven órát vagy még többet dolgoztak, míg csak bele nem haltak a kimerültségbe, valaha is azt érezhették volna, hogy - függetlenül értékrendjüktől vagy hitüktől - azt kapták az élettől, amit vártak.

55

Hogy egy másik példát mondjak, a Dobu-sziget lakóinak kultúrája Reo Fortune antropológus beszámolója szerint azon alapult, hogy állandóan ébren tartotta a varázslatoktól való rettegést, a legközelibb rokonok közt is uralkodó gyanakvást és a vérbosszút. Még az is komoly feladat volt, hogy valaki elvégezze a szükségét, mert ilyenkor ki kellett mennie a bozótba, ahol bárkit gonosz varázslat támadhat meg, amikor egyedül van a fák között. Nem mintha a dobuanok nem "kedvelték" volna ezeket a mindennapi életüket behálózó szokásokat, de egyszerűen nem voltak annak tudatában, hogy másféle alternatívák is lehetségesek. Az idők folyamán olyan szokások és hiedelmek alakultak ki, amelyek szinte lehetetlenné tették számukra a pszichikus harmónia átélését. Több néprajzi beszámoló is azt sugallja, hogy az írástudatlan kultúrákban sokkal gyakoribb a beépített pszichikai entrópia, mint ahogy azt a "nemes vadember" mítosza sejteti. Az ugandai ik törzs tagjai, akik képtelenek felvenni a harcot pusztuló természeti környezetükkel, amely már nem biztosít számukra elég élelmet, oly mértékben intézménnyé emelték az önzést, amilyenre a kapitalizmus legvadabb rémálmában sem lenne képes. A venezuelai yonomamók – más harcos törzsekhez hasonlóan – nagyobb rajongói az erőszaknak, mint a mi katonai nagyhatalmaink, és semmit sem találnak olyan élvezetesnek, mint egy jó kis véres rablóportyát valamelyik szomszéd faluban. Abban a nigériai törzsben, amelyet például Laura Bohannaw tanulmányozott, szinte teljesen ismeretlen volt a mosoly vagy a nevetés, annyira megosztotta a törzset a boszorkányság és a viszálykodás. Arra nézve nincs bizonyíték, hogy az ezekben a kultúrákban élő emberek maguk választották volna, hogy önzésben, erőszakban vagy félelemben fognak élni, hiszen ez nem teszi őket boldogabbá, épp ellenkezőleg, szenvedést okoz nekik. Az ilyen boldogsággal ellentétes szokások és hiedelmek sem nem szükségesek, sem nem elkerülhetetlenek; a véletlen művei, esetleges helyzetekre adott véletlenszerű válaszok. Ám ha már egyszer részévé váltak egy kultúra szokásainak és normáinak, az emberek azt hiszik, hogy a dolgoknak így kell lenniük, és hogy más lehetőségük nincs is. Szerencsére olyan kultúrák is vannak, ahol – előrelátásuknak vagy szerencséjüknek köszönhetően – az emberek olyan környezetet teremtenek, mely kedvez az áramlat-élmény átélésének. Így például az Iturierdőben lakó pigmeusok, akiket Colin Turnbull írt le, harmóniában élnek egymással és környezetükkel, és életüket hasznos és megmozgató foglalatosságokkal töltik ki. Amikor nem vadásznak vagy javítgatják kunyhóikat, akkor énekelnek, táncolnak, zenélnek vagy történeteket mesélnek egymásnak. Ahogy sok más "primitív" kultúrában, úgy ebben a pigmeus társadalomban is elvárják minden felnőttől, hogy ne csak ügyes munkás legyen, hanem egy kicsit színész, énekes, művész és történettudós is. A kultúrájuk valószínűleg nem érne el túl magas pontszámot egy olyan összehasonlításban, amely az anyagi teljesítményt méri, de ami a tökéletes élmények biztosítását illeti, életmódjuk rendkívül sikeresnek tűnik. Richard Kool kanadai néprajzkutató is talált példát arra, hogyan építheti be életmódjába az áramlatélményt egy kultúra. Brit-Kolumbia egyik indián törzsét mutatja be: A Shushwap-régió az indiánok szemében mindig is gazdag hely volt és ma is az: bővelkedik lazacban és vadban, föld alatti élelmiszerforrásokban, gumókban és gyökerekben - a b6ség földje. Az emberek falvakban éltek és környezetük mindennel ellátta őket, amire szükségük volt. Aprólékosan kidolgozott módszerekkel hasznosították a természeti forrásokat, életük jó és gazdag volt. Mégis – ahogy a vének mondták – időről időre a világ túlságosan kiszámíthatóvá vált, és eltűntek belőle a lehetőségek. Enélkül pedig nincs értelme az életnek. Ilyenkor a vének nagyon, bölcsen úgy döntöttek, hogy az egész falunak tovább kell költöznie egy új helyre. A költözködés 25 vagy 30 évenként megismétlődött, és az egész népesség elvándorolt a Shushwapföld egy másik részére, ahol új feladatok vártak rá. Új patakokat és új vadcsapásokat kellett felfedezni, új balzsamgyökér-lelőhelyeket találni. Újból fel kellett építeni egy világot, tehát megint érdemes volt élni. Mindenki fiatalabbnak és egészségesebbnek érezte magát, mellékesen pedig az éveken át kizsákmányolt föld ismét visszanyerhette erejét. Egy másik példa a Japánban, Kyotótól délre található Iséi Nagy Szentély. Az Iséi Szentély körülbelül ezerötszáz éve épült két egymás melletti mező egyikén. Nagyjából minden húsz évben egyszer a szentélyt lebontják arról a területről, ahol addig állt, és felépítik a másikon. 1973-ra már hatvanadszor emelték újjá. (A tizennegyedik század során a nagyurak közti harcok időlegesen megakadályozták ezt a szokást.) A Shushwap-régió lakóinak és az iséi szerzeteseknek a stratégiája nagyon hasonló ahhoz, amit bizonyos politikusok csak szerettek volna megvalósítani. Mind Thomas Jefferson, mind Mao Cetung hittek abban, hogy minden egyes nemzedéknek meg kell vívnia a saját forradalmát, hogy tagjai továbbra is 56

nem feltétlenül tesz bennünket erényesebbekké. akik ezeknek a törvényeknek engedelmeskedve éltek. aztán meghalni. Néhány ókori civilizációnak sikerült elérnie ezt az állapotot. hogy biztonsággal felmérhessük. noha minden valószínűség szerint igen sikeresen motiválták mindazokat. ugyanakkor azonban éppen a figyelemnek a korlátozása. Bizonyosan igaz az is. Még mindig nagyon messze vagyunk attól. Amikor egy kultúrának sikerül olyan cél. akik birtokaikat művelték. felnőni. és behatárolják a lehetőségeket. hogy egy kultúra hogyan segítheti elő az áramlat-élmény átélését – legalább azoknak a szerencsés keveseknek az esetében. Az athéni polisz. mert olyan merev szabályok közé zárta önmagát. és az emberek könnyen a káosz birodalmának ismeretlen tájékaira kalandoznának. Ugyanezen az alapon az áramlat. amikor a kulturális előírások veszítenek erejükből. A nyugatnémet és a nigériai állampolgárok boldogságmutatói egyenesen megegyeztek. Az athéni városlakók áramlatélményeit azok a rabszolgák tették lehetővé. akiknek életét a virtus szabályozta. A különbség inkább csak a fokozatokban van. házasságot kötni. új életet kínált. hogy a véletlennek a tapasztalatra gyakorolt hatását csökkentsék. rómaiak. és oly sok örömet merítettek cselekvéseik harmóniájából. Másfelől azonban egy. hogyan kell megszületni. hogy a húszas évek gazdasági és kulturális válságaitól összezavarodott európai népesség nagy része számára a náci fasiszta rezsim és ideológia vonzó képet festett. mindig fennáll az a lehetőség. Mindkettő többé-kevésbé önkényes célokból és szabályokból áll. mint ahogy Amerikában a déli ültetvényesek elegáns életstílusa is a behozott rabszolgák munkáján alapult. amely életüket irányítja. a párhuzam a játékok és a kultúra között még tovább erősödik. mert magát a létezést túlságosan nehéz feladattá tette. egyértelmű visszajelzéseket adott és az addigi gondoktól és szorongásoktól mentes. illetve tízszer kevesebb volt. amely lehetővé teszi az áramlat-élményt is. hogy ez mások kárára történik. leszűkített célok és eszközök felé terelése teszi lehetővé az önmagunk által teremtett határokon belüli erőlködésmentes cselekvést.aktívan részt vegyenek abban a politikai rendszerben. Ha minden más tényező egyezik. amelyek a következő nemzedék számára beszűkítették a cselekvési lehetőségeket. csak két évvel korábban végzett felmérés azt mutatta. annak ellenére. gyermekeket nevelni. amely a tatárokat és a janicsárokat hajtotta előre. talán lehet "jobbnak" minősíteni egy olyan kultúrát. amely elősegíti az áramlat-élmény megélését. Egyúttal azonban ki is rekesztik az alternatív hiedelmeket és célokat. a római törvények. biztosítják a "szabadidő" alatti cselekvést és összpontosítást. A kultúrák normákat írnak elő. A legtöbb kultúra ilyen szempontból kudarcot vallott vagy azért. akiknek a fejenkénti GNP-je ötször. hogy az emberek egy folyamat részeseivé legyenek. ellentétben az európaiak 20 százalékával. A kultúrák mindegyike a káosz ellen védekező felépítmény. Egy 1976-ban elvégzett nagyszabású Gallupfelmérés adatai szerint az észak-amerikaiak 40 százaléka vallotta magát "nagyon boldognak". amely oly ösztönzően és jól alkalmazkodik a népesség készségeihez. 57 . Az athéni városlakók. Ilyenkor a kultúra maga is egy "nagy játék" lesz. célokat jelölnek ki s hiedelmeket építenek föl. Legendás az a vérszomj és harci öröm. Az olyan kultúra. mint egy véget nem érő táncból. melyek segítenek abban. amelyet azért hoztak létre. és a lehető legkevesebb kétellyel és kitérővel cselekedhessenek. hogy örömtelibbé tegyék életünket. hogy az Egyesült Államok állampolgárainak személyes boldogságmutatói körülbelül ugyanolyanok voltak. akik a legjobb játékosok között vannak. Kína isteni alapokon nyugvó hivatalnoki rendszere és India mindent felölelő szellemi rendje sikeres és tartós példái annak. hogy az emberek sikerrel vegyék fel a harcot a lét küzdelmeivel. A valóságban nem sok társadalomnak sikerült jó összhangot létrehoznia népe pszichológiai szükségletei és elérhető lehetőségeik között. morális értelemben nem szükségszerűen "jó" Spárta törvényei szükségtelenül kegyetlennek látszanak huszadik századi előnyös helyzetünkből. Egyszerű célokat tűzött ki. A kultúra mindent magában foglal: megszabja. A játékok a kulturális forgatókönyvek üres lapjait töltik ki. a kínai hivatalnokréteg és az indiai brahminok olyan kidolgozott kecsességgel mozogtak az életben. az afrikaiak 18 százalékával és a távol-keleti válaszadók mindössze 7 százalékával. mennyi tökéletes élmény megszerzésére ad módot egy-egy kultúra.és szabályrendszert felállítania. hogy tagjai szokatlan gyakorisággal és intenzitással tapasztalhatják meg az áramlat-élményt. vagy azért. melyek lehetővé teszik. mint a kubaiaké és az egyiptomiaké. mint a madarak tolla vagy az emlősök szőre. noha nagyon hatékony motiváló erő. de amikor emberek azon az alapon választanak célokat és normákat. Ugyanolyan adaptív válaszreakciók ezek. Ebben a tekintetben a kultúrák és a játékok meglepő hasonlóságot mutatnak. mint az amerikaiaké.

a tévénézés – ami ma az Egyesült Államokban a szabadidő eltöltésének leggyakoribb módja . az alkoholizmus és a szenvedélybetegségek vészesen növekvő statisztikai adatai ellenére sem nagyon marad el mögöttük. mint például evés. zenélés vagy tekézés. akkor is feldolgozzák az információt. ez a tünet kapcsolatban áll a "túlzott ingerfogadással". hogy milyen tragikus módon képtelenek a skizofrének arra. Munka közben az emberek négyszer gyakrabban élnek át áramlatot . és hét órát társas elfoglaltságokkal." Vagy: "A dolgok 58 . A néhány nemzedékkel előttünk élő emberekkel összehasonlítva sokkal több lehetőségünk van arra. főzés. a kontroll és a megelégedettség érzése –. még mindig nagyon primitívek.mély koncentráció. az amerikaiak mennyi időt és pénzt fordítanak olyan tevékenységekre. Néhány páciens nagyon érzékletesen írta le. akik ezt könnyedén megteszik. hogy "örömtelenség". három órát olvasással. Ezzel elérkeztünk a tökéletes élmény bekövetkezését befolyásoló második feltételhez: ez az egyén képessége tudata újrarendezésére. magasrendű és kiegyensúlyozott összhang a lehetőségek és a készségek között.csak nagyon ritkán ad módot az áramlat-állapot elérésére. Azt is tudnunk kell. és akár akarják. akik alkatilag képtelenek az áramlat átélésére. bárhol van is. Némelyik ember jól érzi magát. hogy jól érezzük magunkat. hogy benntartsanak bizonyos dolgokat a tudatukban vagy kirekesszenek onnan: "A dolgok csak úgy megtörténnek velem. amivel eltöltheti. jobb oktatásban részesült és stabilabb kormánnyal rendelkező nemzetek boldogabbak. munkába járás. akik anhedóniában szenvednek. Ausztrália. Noha az átlagos amerikainak bőven van szabadideje és számtalan lehetősége. hogy irányítsa és uralja tudatát. A külső feltételek és a különböző áramlat-tevékenységek sajátosságainak tanulmányozása után meg kell néznünk azokat a belső feltételeket is. és a mennyiség nem csap át minőségbe. és még sincs semmi jele annak. Időnként még azt sem tudom befolyásolni. mégsem éli át gyakran az áramlatot. amikor az ember csak ül és bámul maga elé. akár nem. AZ AUTOTELIKUS SZEMÉLYISÉG Nem könnyű a mindennapi tapasztalatokat átalakítani áramlattá. Hogy csak egy példát mondjak. A fennmaradó heti ötven-hatvan ébren töltött órát egy amerikai vagy önfenntartó tevékenységekkel tölti ki. A lehetőség még nem jelent megvalósulást. vagy a strukturálatlan szabadidővel. Miközben annyi szabadidős segédeszköz és kikapcsolódási lehetőség vesz körül bennünket. hogy mire gondolok éppen. Új-Zéland és Hollandia tűnnek. míg mások a legfényesebb lehetőségek közepette is unatkoznak. hogyan kontrolláljuk tudatunkat – ez pedig olyan tulajdonság. A lehetőség tehát önmagában nem elég – kihasználásához készségekre is szükségünk van. Pszichiáterek írnak le olyan skizofréneket. ha azt nézzük. hogy lehetővé tegye az áramlatot. és nincs fölöttük semmi hatalmam. mi különbözteti meg őket azoktól.tölt szabadidős tevékenységekkel: hét órát tévénézéssel. Noha a könyv hátralevő része továbbra is a tökéletes élményekkel fog foglalkozni. bevásárlás. A legboldogabb országoknak Nagy-Britannia. például ábrándozik vagy cseveg a munkatársaival). mint például kocogás. mint a tévénézés közben. a bűnözés. amelyek lehetővé teszik az áramlat-élményt. Úgy tűnik. hogy munkahelyén a munkája szempontjából lényegtelen dolgokat csinál. most egy másik kérdést is fölvetünk: vajon minden ember ugyanúgy képes-e arra. mint például moziba és vendégségbe járás. melyeknek legfőbb célja az örömszerzés. tagadhatatlan. Már nincs szavam a döntésekben.hogy egyikük fejenkénti GNPje tizenötszöröse volt a másikénak. hogy jobban élveznénk az életet náluk. hogy a skizofrének arra ítéltettek. Korunk egyik legironikusabb ellentmondása. hogy az olvasó minél mélyebben megismerje. kettőt aktívabb tevékenységekkel. Ez nem annyira meglepő. melyet legtöbbünk nem tanult meg kiművelni magában. és elégedettebbek az élettel. az azonban. hogy különbségek léteznek. de majdnem mindenki fejlesztheti erre irányuló készségeit. vagy ha nem. Az átlagos amerikai felnőtt csak körülbelül harminc órát dolgozik egy héten (és tölt el további tíz órát azzal. mosogatás. Ezek a nehezen értelmezhető eltérések persze azt jelzik. Vannak olyan emberek. hogy a jómódúbb. Valamivel kevesebb időt úgy heti húsz órát . ami azt jelzi. hogy felfogják a lényegtelen ingereket is. ami szó szerint annyit tesz. Az ellentmondó kutatási eredmények ellenére abban minden nagyszabású felmérés megegyezik. a legtöbben továbbra is unatkozunk vagy frusztráltak vagyunk. vagy családi és baráti programok. javítások. hogy a könnyen elérhető kikapcsolódás vált ki örömélményt. és az Egyesült Államok a válások. melyekkel a tökéletes élményeket igyekszünk mérni. hogy eszközeink.

Kicsúsznak a kezemből és én eltévedek köztük. 59 . hogy a sarkvidékek elképzelhetetlenül kemény természeti feltételei között vagy a Kalahárisivatagban élő embereknek nincs sok örömben részük. aki fél attól. Az ilyen emberek számára önmagában minden értéktelen. amely magán a tevékenységen kívül nem kínál további jutalmat. A tudat öncélú struktúrákba rendeződik. tréfálkozni. Az áramlat megtapasztalásának kevésbé súlyos akadálya a túlzott Én-tudat. Valószínűleg sok kultúra tűnt el hasonló módon. Az eszkimók a maguk kopár. akik túlzottan énközpontúak. Mindenre figyelek egyszerre. melyek értelmes rendbe öntötték élményeiket. ha nem lehet valamire felhasználni. végül feladták is kihaltak. Az áramlat eddig áttekintett akadályai az egyénben magában rejlenek. mert hátterükben a figyelem irányításának a képtelensége áll. csodálatos faragásokat készíteni. hogy elvesztették életkedvüket. mert a pszichikai energia túlságosan cseppfolyós és rendezetlen. Az iskolás gyerekek tanulási nehézségeinek jó része a "figyelmi zavarok" kategóriájába tartozik. hogy újakat keressen." Mivel az ebben a betegségben szenvedő emberek képtelenek összpontosítani. és olyan részletesen kidolgozott mítoszokat alkottak. Ugyanígy járnak azok az emberek is. hogy folyamatosan kizárja magát az örömből. hogy könnyen be tudjon lépni az áramlat-élménybe. milyennek látják őt a többiek. és válogatás nélkül mindenre odafigyelnek. Mindkettejükből hiányzik a figyelemnek az a könnyedsége. hogy. Ezek az emberek rendszerint nem rendelkeznek ugyan túlzott Én-tudattal. Talán azok a hóban vagy homokban élő emberek. Az áramlatot gátoló társadalmi körülményeken talán valamivel nehezebb felülkerekedni. Noha a túlzott Én-tudattal rendelkező és az egocentrikus ember sok tekintetben különbözik. Vannak azonban az örömérzésnek jelentős külső akadályai is. mert kiveszett belőlük az örömteliség élménye. s azok. hogy vannak olyanok. egyúttal arra is ítéli magát. nem érzik jól magukat. cseppet sem meglepő. nem pedig arra. aki folyton azon aggódik. azt mutatja. Amikor valaki nem ura pszichikai energiájának. akik ilyen körülmények között is megélnek. belefeledkezni egy olyan tevékenységbe. az Én túlságosan sok pszichikai energiát nyel el. kizsákmányolásnak és a kulturális értékek megsemmisítésének az öröm kihalása az egyik következménye.túlságosan gyorsan özönlenek be. Azt várnánk. és a szabad figyelmet mereven saját szükségletei felé irányítja. a természet önmagában nem képes megakadályozni az áramlat bekövetkezését. ami ezeket a célokat szolgálja. mások társadalmi természetűek. amelyek az Én fejlődését vonhatnák maguk után. táncolni. hogy egyikük sem képes oly mértékben kontrollálni pszichikai energiáját. Egy virág nem érdemel még egy pillantást sem. életük olyan fájdalmas és értelmetlen lett. hogy a jelenlegi célkitűzéseit beteljesítse. A mi szempontunkból ebből csak annyi fontos. és ennek az az eredménye. a túlzott Én-tudat és az énközpontúság esetében pedig épp ellenkezőleg: a figyelem túlságosan merev és kötött. A figyelem zavarai és a túlzott ingerbefogadás azért gátolják meg az áramlatot. Némelyek biológiai. Amikor a Karib-tengeri szigetvilág mára már kihalt bennszülötteit a spanyol gyarmatosítók munkára fogták az ültetvényeken. nehezen tanulnak és ellökik azokat a lehetőségeket. De az a tény. A rabszolgaságnak. kegyetlen földjén megtanultak énekelni. akik ilyen szélsőségesen működnek. Ilyen feltételek mellett nehéz belső célok iránt érdeklődni. hogy semmire nem figyelek igazán. Paradox módon egy énközpontú Én sosem válhat komplexebbé. Pedig még a legmostohább körülmények sem tudják teljesen kiiktatni az áramlatot. abban megegyeznek. akik nem tudták az örömöt beépíteni az életükbe. sem tanulásra. hanem az áramlat átélésének még a lehetőségét is menthetetlenül kizárják. mint mások. amely az önmagáért való tevékenységekhez szükséges. gyermekkori tapasztalatok is elősegíthetik vagy gátolhatják kifejlődésüket. Noha a figyelmi zavarok valószínűleg a kémiai egyensúly hiányából adódóan következnek be. Bizonyos emberek vérmérsékletüknél fogva kevésbé képesek összpontosítani pszichikus energiájukat. hogy rossz benyomást kelt vagy valami helytelen dolgot csinál. elnyomásnak. és csak annak van benne helye. hogy a figyelem zavarai nemcsak a tanulásra vannak rossz hatással. mert a rendelkezésére álló pszichikai energiát arra használja. viszont minden információt csak saját érdekeik szempontjából képesek értékelni. mint ahogy az az ember sem. és végül nem szaporodtak többé. Mi okozza vajon a túlzott ingerfogadást? A válasz egyik fele bizonyosan a genetikai örökségben rejlik. hogy képtelenek jól érezni magukat. sem valódi öröm átérzésére nem lesz képes. Egyik véglet sem teszi a kontrollt lehetővé. Az az ember. aki nem segíti az ő érdekeiket.

ahol a személyeknek egy kétértelmű ábrát kellett figyelniük (Necker-kockát vagy egy Eschertípusú illusztrációt. ruháért. szórakozásért vagy a hivatalos ügyek elintézése végett. amire vágyik. mert nem világos. Ők valószínűleg kevésbé szenvednek figyelmi rendellenességektől és könnyebben tapasztalják meg az áramlat érzését. Egyéni szinten az anómia a szorongásnak felel meg. a figyelem zavarával és az énközpontúsággal. Az anómiát. amikor egy hirtelen gazdasági fellendülés következtében a takarékoskodás és a kemény munka hagyományos értékei hirtelen elveszítik jelentőségüket. másrészt olyanoknak. először Emile Durkheim francia szociológus alkalmazta arra a jelenségre. hogy olyan emberek is vannak. mintha kiemelkedne a papír síkjából. mi az. mint azoknak. ahogy elvárható volt: a fényingerre reagálva az agykéreg tevékenysége felszökött az alapérték fölé. akiknek csak néhány támpontra van szükségük ahhoz. elképzelhető.) Dr. hogy az áramlat két társadalmi akadálya. amely megnehezíti az áramlat megtapasztalását. hogy az ember egyszerűen nem teheti meg. és gyakrabban jutnak tökéletes élményekhez. hogy tudatuk rendezett legyen. Az a munkás. amely arra az állapotra utal. akik csak ritkán előfordulókról. Úgy tűnik. könnyebben függőségbe kerül a külső környezettől. hogy ugyanazt a mentális feladatot elvégezze. átlagosan több pontot kellett megfigyelniük a kétértelmű ábra megfordítása előtt. akik kevesebb belső motivációról számoltak be mindennapi életükben. s így könnyebben rendezik új struktúrákba az eseményeket. dr. Nekik néha egyetlen pont is elég volt ehhez. ami egyszer úgy látszik. Amikor többé már nem világos. hogy a figyelmi folyamat széttöredezik (az anómiánál és a figyelemzavaroknál). Azoknak viszont. Az elidegenedés sok szempontból ennek éppen az ellenkezője: az embereket a társadalmi rendszer arra kényszeríti. amit nem. akik nagy mennyiségű külső információt igényelnek ahhoz. külön átlagolva a vizuális és az audiális eredményeket. akiknek azért van szükségük társadalmi rendre. hogy élményeiknek örüljenek. akik jobb izomkoordinációs képességekkel születnek. Azok viszont. Hamilton szerint azoknak a diákoknak. akinek ugyanazt az értelmetlen feladatot kell a futószalagon ötszázszor végrehajtania. (Ezt hívják "kiváltott potenciálnak". hogy képet tudjanak alkotni tudatukban a külső világról. a figyelem mereven rögzül (az elidegenedés és az énközpontúság esetében). Amikor egy társadalom anómiában szenved. de létrejöhet akkor is. illetve felvillanó fényekre figyelniük. Vagy az akadályozza – egyéni és társadalmi szinten – az áramlat bekövetkezését. pontosan úgy viselkedtek. A szocialista országokban az elidegenedés egyik legbosszantóbb formája. ezek az anómia és az elidegenedés. míg az elidegenedés az unalomnak. akik gyakran éltek át áramlat-élményt. Bizonyítékainak egyik része egy olyan teszten alapul. Kevésbé tudják kontrollálni saját gondolataikat. Dr. Jean Hamiltonnak a vizuális percepcióra és az agykérgi aktivációs mintákra irányuló kutatásai alátámasztják az előbbi megállapításokat. amit szabad. Miközben a kísérleti személyek el voltak foglalva a feladattal. mikor egy gazdaság összeomlik vagy egy kultúrát elpusztít egy másik. mintha bemélyedne). amikor elidegenedéstől. Azoknak a gondolkodása. hogy önmagát és a családját el tudja tartani. Egy másik kísérletsorozatban egyrészt olyan diákoknak kellett laboratóriumban felhangzó hangokra. hogy órákat kell sorban állni ételért. akik öröklötten jobban tudják tudatukat uralni. akik önmagában is érdekesnek találták az életüket. vagy épp ellenkezőleg. hogy némelyik embernek kevesebb külső fogódzóra van szüksége ahhoz. Figyelmük hajlékonyabb. A kísérlet azt sugallja. akik saját állításuk szerint ritkán tapasztaltak áramlat-élményt.Van két olyan szociálpatológiai fogalom. Anómia jön létre. amikor bizonytalan a közvélemény értékelése. akkor az a baj. egyszer meg úgy. hogy mi az. valószínűleg elidegenedik. az anómia és az elidegenedés gyakorlatilag megegyezik a két egyéni patologikus állapottal. hogy pszichikai energiát fektessen abba. Hamilton eredményei szerint azok. amikor egy társadalomban a viselkedési szokások és normák összezavarodnak. ami szó szerint "a szabályok hiánya". Érdekes megjegyezni. mibe érdemes pszichikai energiát fektetni. az eredményei meglepőek voltak: az agykéreg 60 . hogy a céljaikkal ellentétes módon cselekedjenek. mintha belemélyedne a papírba és fordítva. akik gyakori áramlat-élményekről számoltak be. aztán perceptuálisan "meg kellett fordítania" – vagyis a felszínből kiemelkedő ábrát úgy kellett látnia. Azok az emberek. hogy megjelenítsék tudatukban az eseményeket. a kísérletvezetők mérték az ingerekre adott kérgi tevékenységeket. szorongani kezdenek. A neurofiziológia és az áramlat Ahogy vannak olyan emberek. függetlenebbek a környezettől. az áramlat elérése azért nehéz. ami megnehezíti azt. akkor az emberek magatartása értelmetlenné és szabálytalanná válik.

mint azok a kortársaik. akik bizonyos típusú kapcsolatban éltek a szüleikkel. hogy milyen felnőtt lesz majd a gyerekből. valószínűleg megvan az a képességük. melyik az ok és melyik az okozat. Azok a gyerekek. mentesülnek a kaotikusabb háztartásokban megkövetelt 61 . és csak azt az egyet hagyta nyitva. A kísérlet eredménye ugyanis inkább magyarázható tanulási folyamatokkal. mint az öröklődéssel. nem pedig azzal törődnek. mi az. míg mások halálra unják magukat a környezet érdekességétől függetlenül. A második a középpontban lét. hogy egyre összetettebb cselekvési módokat kínáljanak a gyermekeiknek. A figyelmi tevékenység nemhogy több erőfeszítést igényelt volna tőlük.az. Egy viselkedéses figvelemmérés pedig azt igazolta. hanem épp ellenkezőleg: csökkent a mentális erőfeszítésük. azoknál az embereknél viszont. akiknek nem kell folyton vitatkozniuk a szabályokon és az ellenőrzés módjain. a családi kommunikációban a megfogalmazott célok és a visszacsatolás egyértelműek. kontrollhelyzetben vannak és az esedékes feladataikra tudnak koncentrálni. hogy a szülő–gyermek kapcsolat hosszan tartó hatást gyakorol arra. ami talán az autotelikus személyiség neurológiai alapját szolgáltatja. mivel ideális előképzést biztosít ahhoz. hogy vajon sikerül-e majd bejutniuk egy jó egyetemre vagy jó állást szerezniük. hogy azok a tizenévesek.tevékenysége koncentráláskor visszaesett. Az első a világosság: a tizenévesek tisztában vannak azzal. amely lehetővé teszi a gyerek számára. A tökéletes élményeket elősegítő családi köteléknek öt ismérve van. akik tudják. de további kutatásokat igényel majd. A figyelmi tevékenység általában további terhet jelent. rengeteg pszichikai energiát megspórolnak a család tagjainak. Azoknak az embereknek tehát. hogy bebizonyítsuk. a legtöbb élethelyzetben sokkal erősebbek. ami meg van engedve és mi az. melyek autotelikus környezetet biztosítanak. akik olyan családi helyzetben nőnek fel. Azoknak a gyerekeknek. amit úgy hívhatunk. hogy szüleik elvárásai Damoklész kardjaként függenek a fejük felett. és önmagáról megfeledkezve belemerüljön abba. hogy félretegye a védelmi pajzsait. hogy ez a csoport jobban teljesített tartós figyelmet igénylő feladatokban is. hogy "autotelikus családi kapcsolat". A neurológiai tények azonban még nem bizonyítják. A figyelemnek ez a rugalmassága – amely olyan éles ellentétben áll a skizofréniások minden ingernek kitett védtelen tudatával . Bőséges bizonyítékok támasztják alá azt a feltételezést. vagyis az a bizalom. hogy vállalják a következményeket. hogy ki tudják szűrni az ingereket és csak arra koncentrálnak. hogy szüleik mit várnak el tőlük. a figyelem összpontosítása viszonylag erőfeszítés nélkül történik. A Chicagói Egyetemen végzett egyik kutatásunk során Kevin Rathunde megállapította. hogy megszegik a szülők által megszabott szabályokat – feltéve. hogy elég biztonságosan érezze magát ahhoz. boldogabbak és elégedettebbek voltak. Ez az öt jellemző tulajdonság egyértelmű párhuzamot mutat az áramlat-élmény jellemzőivel. Ezekre a szokatlan eredményekre az látszik a legvalószínűbb magyarázatnak. ami érdekli. beleértve azt is. megvan a belső motiváció és a lehetőség. amivel megnövelik az örömteliség lehetőségeit is. hogy némelyik ember miért érzi istenien magát egy buszmegállóban. A negyedik megkülönböztető jellegzetesség az elkötelezettség. hogy a felvillanó fényingerre összpontosítson. hogy valaki milyen könnyen éli át az áramlatot. hogy a kora gyermekkori élmények is sokban hozzájárulhatnak ahhoz. akik nem szoronganak amiatt. akik megtanulták uralni a tudatukat. Ennek az öt feltételnek a megléte teszi lehetővé azt. A következő a választási lehetőségek megléte: a gyerekek úgy érzik. hogy több lehetőség közül választhatnak. amely ahhoz volt szükséges. akik több helyzetben is képesek jól érezni magukat. ami nem. vagyis a szülők igyekezete. hogy akik öröklötten jobban urai a figyelmüknek. mert a lényeges mentális folyamatok kivételével minden egyebet le tudnak zárni. A család hatása az autotelikus személyiségre Az információfeldolgozás neurológiailag előnyös adottságaival azonban nem magyarázható meg kizárólagosan az. Mi több. a visszacsatolás egyértelmű. mik a konkrét érzéseik és tapasztalataik. melyben a célok világosak. mivel az alaptevékenységen túl új információkat kell feldolgozni. gyakrabban tapasztalhatják meg az áramlatot. akiknek nem ilyen volt szüleikkel a kapcsolatuk. azok a családok. amit a gyerekek úgy fognak fel. Végül pedig ott van a lehetőség. hogy az áramlatot életük részévé tegyék. sokkal több esélyük van. hogy a több áramlatélményről beszámoló csoport képes volt minden információs csatornán visszafogni a mentális aktivitást. Valószínűnek tűnik. hogy valaki örömre leljen az életben. ami – szerintük – a helyzet szempontjából lényeges. hogy ők éppen most mit csinálnak. hogy a szüleiket az érdekli. A koncentrációképesség és az áramlat közötti összefüggés világos.

(Kiemelés tőlem. hogy csak az tartotta őket életben. akik képesek örömet lelni olyan helyzetekben. melyeket mások elviselhetetlennek találnak. és arra a végkövetkeztetésre jutott. azonnal feljebb tették a mércét és megdöbbentően komplex feladatokat állítottak maguk elé. Ezek az emberek az áramlattevékenységek szabályai szerint jártak el. melyek összeillettek (a körülményeket tekintve igen korlátozott) cselekvőképességükkel. akivel rosszul bántak vagy gyakran fenyegették szeretetmegvonással – és sajnos egyre tisztábban látjuk. A különbségek azonban megjelennek akkor is. hogy a gyerekek örömérző képességét az is befolyásolja. Amikor az ággyal végeztem. magasságát és tájolását. hogy a kegyetlen objektív körülményeket átváltoztatták szubjektíven befolyásolható élményekké. Először is figyelmet szenteltek környezetük legapróbb részleteinek is. olyan szorongva próbálja majd Én-érzetét összetartani. Valószínű. .. nem az öröm komplex élményét keresi majd.. megtapogattam a takarómat.. vagy fölemészti a gyerekek azon igyekezete. aki a II.többletfigyelemtől. hogy Ázsián és Európán keresztül Amerikába utazik és mindennap megtesz néhány kilométert. hogy nem sok energiája marad belső jutalmakat nyújtó tevékenységekre. vajon melegek-e. mikor a gyerekek otthon vannak a családjukkal: itt az autotelikus környezetből származók sokkal boldogabbak. akinek borzalmas gyerekkora volt. fejben sakkozott önmagával. hogy törékeny Énjüket megvédjék más emberek rázúduló céljaival szemben. A különbségek csak a barátaikkal szemben tűnnek el: ilyenkor mindkét csoport egyformán jól érzi magát. és emlékeztet-e még valamire? . Richard Logan nehéz helyzetbe került emberek beszámolóit tanulmányozta. gondolataink és érzéseink csak kevés táplálékot kapnak. Ezután a helyzettel összhangban lévő célokat tűztek ki maguk elé. hogy a szülők kora gyermekkorukban hogyan viselkednek velük. 62 . hogy a Lefortovo börtönben egyik rabtársa felrajzolta a világ térképét a cellája padlójára.. Logikus azonban. világháborúban hosszú időt töltött egy náci börtön magánzárkájában: „Ha az elérhető élmények köre hirtelen beszűkül. amelyeket aztán memorizált. és képtelen kérdések egész tárát feltenni velük kapcsolatban. hogyan? Vajon ki készítette és mikor? Mikor és hol láttam már ehhez hasonlót. melyek hosszúsága és komplexitása hamarosan túlszárnyalja a szerény kinidulópontot. hiszen túlságosan egyszerű volt ahhoz. aztán elképzelte. mikor a serdülők egyedül tanulnak vagy az iskolában vannak: a tökéletes élmény itt is elérhetőbb az autotelikus környezetből származó gyerekeknek. hanem megelégszik azzal. hogy az autotelikus és a nem autotelikus családokban felnövő tizenévesek között a legnagyobb különbségek akkor jelentkeznek. és olyan rejtett cselekvési lehetőségeket leltek bennük. Cseppet sem meglepő. melyek egy hosszabb időszakaszon át vizsgálták volna a szülő-gyerek kapcsolat ok–okozati viszonyait. Ebben a témában azonban nem történtek olyan kutatások. megvizsgáltam az ablakszárnyakat meg a vécét. hogy képzeletben melltartót készített a rendelkezésére álló anyagokból. melyek fejlesztik az Énjüket. AZ ÁRAMLAT-EMBEREK Az autotelikus személyiség jellegzetességei azokon az embereken figyelhetők meg. Megmértem például az ágyamat és hozzávetőleg összehasonlítottam az iskolai és a katonai ágyammal. Szabadon fordíthatják érdeklődésüket olyan tevékenységek fel. vidámabbak és elégedettebbek. amennyit csak tud.. mint kevésbé szerencsés kortársaik. hogy hosszabb ideig lekössön. hogy milyen sok ilyen gyerek él a mi kultúránkban -. tornázott és verseket írt. francia társalgásokat folytatott. kiszámoltam a cella hosszát és szélességét. . erősebbek. Alexander Szolzsenyicin leírja. A kevésbé rendezett családokban az energia nagy része elvész a vitákban és a csatározásokban. ) Hasonló zsenialitással talál mentális cselekvési lehetőségeket és célokat minden magánzárkába zárt túlélő a terroristák által elfogott diplomatáktól a kínai kommunisták által bebörtönzött idősebb hölgyekig. ha eltévednek az Antarktiszon vagy börtönbe jutnak. ami kínálkozik. Amikor elérték a céljukat. hogy annyi gyönyört csikarjon ki az élettől... hogy az a gyerek. függetlenül a családjuk jellegétől. Az a gyerek. és a kapott visszacsatolás segítségével közvetlenül figyelemmel kísérték a fejlődést. Tipikus példája ennek Christopher Burney. ha felnő. Működik-e? Ha igen. Eva Zeisel keramikus. úgy tudott épelméjű maradni. Így hát kombinációk és asszociációk csodálatos sora indul el az elménkben.. Sokan akkor is képesek sanyarú helyzetüket élvezetes küzdelemmé változtatni. akkor muszáj azt a keveset megragadnunk. akit a sztálini rendőrség egy évre a moszkvai Ljubjanka börtönbe zárt be.

akkor talán ez lehetne az.Ugyanezt a . még leromlott állapota ellenére is. míg a benevezett versek körbejárták az összes cellát.nyomán arra gondol. hogy a váci börtönben. amely köré az Énünket szervezhetjük. azt válaszolta. Hitler kedvenc építésze hónapokig azzal tartotta magában a lelket a spandaui börtönben. hogy új irányba fordítjuk pszichikai energiánkat. A fordítók írás közben egyenként megtanulták a versszakokat. akik úgy próbáltak megmenekülni. hogy az Énjüket védjék.akik sokat írtak arról. akik főként azzal vannak elfoglalva. olyan irányba. a rabok több mint egy évig azzal foglalták el magukat.játékot" egymástól függetlenül több ember is felfedezte. aki négy sötét és hideg hónapot töltött el egy kis kunyhóban a Déli-sark közelében. hanem olyan felfedezők is. aztán továbbadták a következő cella lakójának. Szolzsenyicin nagyon szépen írja le. majd további hónapokat vett igénybe. hogy az ép elméjét megőrizze. Végül abban egyeztek meg. és a rabtársak mindegyiket értékelték és szavaztak rá. nem egykönnyen zavarják meg őket a kívülről jövő fenyegetések. hogy új cselekvési lehetőségeket fedezzenek fel. A többi tiszt nagy megrökönyödésére fantasztikusan játszott. aki az óceán átrepülése közben egyedül nézett farkasszemet az ellenséges elemekkel. Egyik ismerősömnek. aki az Egyesült Államok Légierejénél dolgozott. hogy képzeletbeli gyalogtúrát tett Berlinből Jeruzsálembe. Mivel sem papír. Vajon mi az.' és fogpiszkálóval karcolta bele a betűket. minden körülmények között igyekeznek a lehető legjobbat nyújtani. amely jellemző az autotelikus személyiségre. mert ez volt az a vers.. Ha egyetlen tulajdonságot szeretnénk kiemelni. mikor csüggedt rabok között álltam az oszlopban. ami egyes embereket képessé tesz arra. Először ki kellett választaniuk a megfelelő költeményt. Ha minden reményünk füstbe száll. de belsőleg szabadok vagyunk. de én mind e közben valahol messze szálltam. Ezekben a pillanatokban szabad voltam és boldog. hogy a túlélők legfontosabb jellemvonása a "túlzott Én-tudattól mentes individualizmus". amelynek a legtöbb rab tudta az eredeti angol szövegét. A költő Tollas Tibor. A narcisztikus emberek. Miután a Whitman-fordítást elbírálták. hogy nekirohantak a szögesdrótnak. hogy műfordító versenyt rendeztek. . hogy hadd golfozhasson egyet. míg mások összeomlanak a külső viszontagságok hatására? Richard Logan olyan túlélők. könnyen darabokra esnek szét. vagy Charles Lindbergh. aki a magyar kommunista rezsim legsötétebb időszakában éveket töltött magánzárkában. hogy a fordítók Walt Whitman O Captain! My Captain! című versét fordítják majd magyarra. első kívánsága az volt. de elsődlegesen nem saját érdekeiket akarják érvényesíteni. miből merítenek erőt az emberek súlyos szerencsétlenségek alatt . mint Viktor Frankl és Bruno Bettelheim . részben azért. hogy úgy éreztem. Egy idő múlva már tucatnyi változat keringett a börtönben. így például Albert Speer. Voltak. a tömeg feje fölé emelkedem. amely a külső erők hatósugarán kívül esik. A rabok számlálása ugyanúgy folyt." Nemcsak rabok számolnak be arról. míg leleményes titkos üzenetek segítségével sikerült megszámolni a szavazatokat. . hogy lehet ez. hanem láthatólag a fizikai készségeit is karban tartotta. hogy tárgyilagosan megfigyeljék és elemezzék környezetüket. Azok az emberek. Ha a balsors meg akar minket bénítani. Ha sikerül. vissza kell szereznünk az irányítást azzal. miközben géppisztolyos őrök üvöltöztek körülöttem. Amikor már fejből tudta a sort. és megjelenítette magában az út eseményeit és az eléje táruló tájakat. újabb réteg szappant kent a cipőre. Ezután elkezdődött a komoly munka: mindenki hozzáfogott. mesélte. ahol a cél nem az Én felé irányul. mint Byrd admirális. avagy olyan erős célra irányultság. integritásuk megőrzéséért ugyanezekhez a lépésekhez folyamodtak. s hónapokig tartott.. Ez a gyakorlat nemcsak abban segítette. hogy a fogsága minden egyes napján képzeletben végigjátszott egy tizennyolc lyukas golfjátszmát. gondosan megválogatva az ütőket és ütésmódokat és rendszeresen változtatva a pályát.. volt egy története egy éveken keresztül Észak-Vietnamban raboskodó pilótáról. Az én számomra a szögesdrót nem létezett. a rímek és képek olyan özöne öntött el. akkor is kell olyan értelmes célt keresnünk. Mivel cselekedeteiknek belső motivációja van. Mikor megkérdezték tőle. akkor külsőleg lehetünk akár rabszolgák is.. hogy miképp nyerik vissza a tudatuk felett az irányítást ilyen módszerekkel. sem írószerszám nem volt. aki a dzsungeltáborban negyven kilót fogyott és egészségileg is leromlott. hogyan lehet még a legmegalázóbb helyzetet is áramlat-élménnyé alakítani: "Néha. ahol több száz értelmiségit tartottak fogva. Tollas egy réteg szappant kent cipője talpára. hogy elkészítse a saját fordítását. amikor azonban végre kiszabadult. akikben megvan ez a tulajdonság. egy Schillerköltemény következett. ha a külső feltételek fenyegetővé 63 . és nagyobb az esélyük arra. hogy átvegyék az irányítást önmaguk fölött. Elég szabad pszichikai energiájuk marad arra.

hogy a szüleik bátorították bennük a túlzott Én-tudattól mentes individualitást. hall. mint a futás szociálisan kidolgozott. Ha a test képességeit kiműveletlenül hagyjuk. és ezen cselekedetek mindegyike áramlat-élménnyel járhat. a haj. akkor az entrópia átadja a helyét a tudat örömteli harmóniájának. A tudósok időről időre eljátszanak azzal a gondolattal. a durva ízlelőbimbók alig érzékelik az ízeket. sőt akár kellemetlen is lehet. Egyik becslési módszernek sincs azonban túl sok értelme." Ha unatkozunk. hogy visszaállítsa a tudat rendjét. fut. századunk egyik legnagyobb filozófusa leírta. Az ilyenkor bekövetkező pánik megakadályozza őket abban. Sok olyan ember van. és arra már nem marad elegendő belőle." Talán nem is lehetne jobban leírni azt. kaotikus információk özöne az eredmény: az edzetlen test esetlenül és összevissza mozog. milyen módszerekkel. amit tenniük kellene. tárgyakat hajít és kap el. Mivel ezek a lehetőségek könnyedén elérhetőek. egy művész friss szemével nézni. és annak az életnek. de a test által kínált számtalan öröm lehetősége gyakran mégis kihasználatlan marad. hegyekre mászik és barlangokba ereszkedik le. érint. és megtanulunk rendet teremteni az érzékletek között. nyomai sem lennének. Ha érzékszerveink működését nem fejlesztjük. hogyan teheti magát valaki autotelikus személyiséggé. hogy aktívan kapcsolódjon hozzá. A TEST AZ ÁRAMLATBAN "Az ember csak rövid időre. célirányos és megfelelő szabályok szerint lebonyolított. hogy kiaknázza a test lehetőségeit. Más tudósok viszont a test és az agy bonyolult információtovábbító és -feldolgozó rendszerét véve alapul egészen más eredményre jutottak: szerintük egy ilyen érzékeny gép megépítése hatalmas összegbe kerülne – megütné a több százmillió dollárt. Ha megpróbálunk árcédulát ragasztani a testre és funkcióira. Nézzük meg. Ha valakit nem érdekel a világ. az élet minősége alig éri el a közömbös szintet. a gyógyír egyszerű: megpróbáljuk hasznát venni. akik összpontosíthatóbb. amit a test csinál. 5. és nem él benne a vágy. Ma már a legtöbb ember tisztában van az egészség és edzettség fontosságával. hogy közömbös legyek önmagammal és fogyatékosságaimmal szemben. a csont és a bennük levő ásványi anyagok és nyomelemek értékét. Cabell . hogy mennyit ér? Mindenben. amit mi ismerünk. a hús. az épp olyan."az emberi test mégis sok gyönyörűséget tartogathat számunkra. gondosan összeadva a bőr. Az ilyen személyiség részben a biológiai örökség és a kora gyerekkor eredménye. az életminőség javításának legegyszerűbb módja. ami a szexet művészetté emelné. mintha megpróbálnánk kiszámolni az élet piaci értékét . Az emberi test több száz különböző funkció ellátására képes – lát. benne rejlik az öröm lehetősége.ugyan milyen mértékegységekben mérve állapíthatnánk meg. kölcsönbe kapja a saját testét" – írta J. olyan. Nem sok ember tanul meg egy akrobata kecsességével mozogni. a zeneileg képzetlen fül hangok összemosódó egyvelegét hallja csak. hiszen a test értékét nem kémiai alkotórészei vagy az információfeldolgozást lehetővé tevő neuronhálók adják. amelyet egy saját rekordját megdöntő sportoló érez. ha levertek vagy boldogtalanok vagyunk. rugalmasabb neurológiai adottságokkal születnek. Mindazonáltal ez fejleszthető készség. érzéketlen szemmel nézve csak érdektelen vagy csúnya látványban lehet részünk. Vannak emberek. olyan emberekre. ügyességet igénylő 64 . és testi adottságait a lehető legkevésbé hasznosítja. hogy azt tegyék. mindössze néhány rongyos dollárra becsülik az egészet. úszik. Amikor egy olyan természetes funkció. különböző tudományágakra. Ám ha kontrollálni tudjuk testünk működését. Bertrand Russell. B. figyelmük befelé fordul. hogy megbirkózzon a külső valósággal. átélni azt az örömöt. egy ínyenc ízlésével kóstolni vagy olyan ügyességgel szeretkezni. hogy megpróbálják felbecsülni. mert nélküle nem lennének tapasztalatok. vagy olyan szerencsések. ezzel pedig elveszíti a testtel kapcsolatos áramlat-élmények lehetőségét is. A kémikusok. figyelmemet egyre növekvő ütemben kezdtem külső tárgyakra összpontosítani: a világ állapotára. Minden kultúra élvezetes tevékenységek sorát alakította ki. ha megtanuljuk uralni testünket és érzékszerveinket. akik iránt szeretetet éreztem.válnak. akkor az az ember önmagába zárkózik. hogy csak néhányat említsünk –. aki ezt a lehetőséget teljesen figyelmen kívül hagyja. amelyet gyakorlással és fegyelemmel tökéletesíteni lehet. mennyit is érhet egy emberi test. A test azért felbecsülhetetlen értékű. hogyan sikerült elérnie a személyes boldogságot: "Fokozatosan megtanultam.

Hogy örömet leljünk például az úszásban. nemes és ugyanakkor teljesen félresikerült törekvés. amely ahhoz szükséges. hogy kiszakadjon a gravitáció kötelékeiből. de csak olyan emberek számára. meg olyan ezoterikusabb kedvtelések űzői. az áramlat nem lehet pusztán fizikai folyamat: az izmoknak és az agynak egyformán részt kell venniük benne.az olimpiai mottó első tagja. Bármilyen kevéssé fontosnak tűnik a kívülálló számára egy sporttevékenység. Azoknak. kalapácsvetők. citius. hogy az ember elég jól megtanuljon úszni ahhoz. A következő oldalakon áttekintjük néhány módját annak. akik valóban ki akarják művelni a tevékenységekhez szükséges készségeket. noha nem teljes összefoglalása annak. hogyan járul hozzá a fizikai tevékenység a tökéletes élmény létrejöttéhez. Mi több. hogy pusztán a test mozgása nem kelt áramlatot – az elmének mindig jelen kell lennie. a kosárlabdázók meg azért. a skótok óriási sziklatömbökkel csinálták ugyanezt. a test egyszerű elmozdítása a tér egyik pontjáról a másik felé komplex visszacsatolássá válik. ha egy kiművelt készség bemutatásának szándékával hajtják végre. Mindegy. Vannak gerelyhajítók. versenyt futunk valakivel. hogyan lehet a testi folyamatok kifinomult felhasználásával javítani a tapasztalatok minőségét. A mottó minden sportra magyarázatot ad: csináljuk jobban. Az emberiség egyik legrégibb álma. ERŐSEBBEN Az olimpiai játékok mottója – altius. mivel az öröm az úszó elméjében jelenik meg. nem pedig betegségnek. A tárgyak hajigálása például meglehetősen triviális képesség. Bizonyos gondolatok. Ezek mindegyike a dobás alapvető képességén alapul. Az altius – magasabbra . melyekre az ember képes. ami a figyelem összpontosítását kívánja meg. Mindegyik érzékszervi modalitás az öröm csaknem korlátlan lehetőségét hordja magában. ki hajít a legmesszebb egy fatörzset. hogy egyedül kocogunk. ha hihetünk a járóka körül heverő játékok tanúbizonyságának. nyomatékosan ki kell jelentenem. a test továbbra is csak egy viszonylag értéktelen húsdarab marad. hogyan tapasztalhatja meg a test az áramlatot. az akár legendássá is válhat. Még magasabbra ugrani. Néhány megátalkodott embernek a gravitáció szorításából való szabadulás vágyára kitalálták az úgynevezett "Ikarosz-komplexust". GYORSABBAN.mint a mexikói tarahumara indiánok. a látás és az ízlelés is. hogy lássák. Ikarosz mítosza. melyek a test edzésén keresztül uralják az elmét. még a kisbabák is remekül csinálják. tekézők. amikor az emberi test lehetőségeinek a határait feszegetjük. de még akkor is inkább az egészség jelének kell értékelni az örömszerző cselekedeteket. fortius . mint például a bumeránghajítás meg a horgászzsinórok kivetése. hogy elérje a napot. a svájciak ünnepi alkalmakkor összegyűltek a hegyi réteken. akkor áramlat-élmény lesz. Természetesen bizonyos értelemben minden céltudatos cselekedet felfogható a káosz fenyegetése ellen való védekezésképpen. ez is sántít. szerepel a szeretkezés magasabb fokra való emelése és különböző keleti tudományok. és korlátlan örömforrás-lehetőségeket kínál. Napjainkban a baseball dobójátékosai azért lesznek gazdaggá és híressé. Ezek között vannak olyan fizikai tevékenységek. vagy . a legjobb szobrászok pedig halhatatlanná tették a nagy ókori diszkoszvetőket. MAGASABBRA. Ám hogy valaki milyen messze tud eldobni egy bizonyos súlyt. a legvadabb csúcsokat megmászni és magasan a föld fölött repülni – a legörömtelibb dolgok. Helyet kap ebben a részben az érzékszervek megkülönböztetett használata. akik bizonyos ünnepségek alkalmával több száz mérföldet is futnak a hegyekben – komoly rituális színezetet adunk a fizikai teljesítménynek. Minden érzékszerv és minden motoros funkció hozzájárulhat áramlat létrehozásához. mert beletalálnak a hálóba. akik erre nem hajlandók.jó. A föld fölé való emelkedés egy másik egyetemes emberi vágy. ami tökéletes élményt nyújt és erősíti az Ént. amely megpróbálja az örömöt lefokozni az elfojtott szorongás elleni védekezés eszközévé. már hosszú ideje a civilizáció elérhetetlen céljairól szóló példabeszéddé vált. mint eddig bárki.feladattá válik. hogy élvezze. a hallás. mint a sport és a tánc. mert nagy gyorsasággal és pontossággal képesek a labdákat elhajítani. Mielőtt tovább kutatnánk. 65 . aki szárnyakat készített. ahhoz rendelkeznünk kell megfelelő készségekkel. Mint minden olyan magyarázat. A görögök feltalálták a diszkoszt. késztetések és érzések nélkül lehetetlen elérni azt a fegyelmezettséget. mégis igen komoly dolog. Az atlétika és általában a sport legtisztább formája az.

A tevékenységben rejlő nehézségek késztetnek bennünket a koncentrálásra. ám ha a gyalogló nem szerez megfelelő információt a terepről. a sebesség és a súrlódás egyidejű figyelembevételével kiválasztja a legjobb megoldást. Ezen belül kiválaszthatunk bizonyos látnivalókat vagy olyan helyeket. Ha valakinek nincsenek céljai és készségfejlesztő tervei. mehet egy kicsit gyorsabban és lehet egy kicsivel erősebb. mások pedig a legérdekesebb útvonalat részesítik előnyben. hogy hogyan mozgassuk a testünket könnyedén és hatékonyan. megfigyelhető emberi arcok és hangok és érintkezési formák. hogy fel tudjuk használni az elérhető lehetőségeket. melynek során a tömeg. ami a testnek az elképzelhető legegyszerűbb használati módja. Sok ember belekerül a taposómalomba testgyakorlás közben – makacsul végzi. Cél lehet az is. hogy kiválasztja a legrövidebb utat. amelyeken el lehet tűnődni. ahogyan lépéseit folyamatosan a terephez hangolja. akkor mélyen élvezetessé válik. akkor a séta csak unalmas lötyögés. ahol majd meg akarunk állni egy kicsit. és nem sikerül folyamatosan alkalmazkodnia hozzá. hogy az a legkedvezőbb legyen az egyensúly szempontjából. és milyen új érzéseink vagy gondolataink támadtak az út folyamán. A tömeg által nyújtott társadalmi ingerek. mintha teljességgel intuitívak. ha úgy alakítjuk át. csaknem művészetté válhat. emelkedhet kicsit magasabbra. aki arra büszke. és egyre finomítsunk a tevékenység adta lehetőségeken. emeljük meg a tétet. A tapasztalt gyalogló könnyedén és a lehető leggazdaságosabb mozgással halad még egy nehéz ösvényen is. mert az edzésre szükség van. mennyi érdekes dolgot láttunk. Az öröm eme lehetőségei persze tudatos működés eredményeképp jönnek létre. A városban a terep önmagában nem nyújt kihívást. Vannak. Nem az olimpikonok kizárólagos joga. mások szeretik váltogatni az úti célokat. Még a legegyszerűbb fizikai cselekvés is élvezetes lesz. de élvezni nem élvezi egy csöppet sem. és az előzőtől eltérő feladatot jelent: úgy kell följebb lépni. Jó példa erre a séta. ha valaki úgy közelíti meg a helyzetet. amennyi reálisan megvalósítható. gyökerek. amit majd a talp érint. Másfelől a sport és a testkultúra ezeregy kifinomult formája – a jógától a teniszen és a biciklizésen át a harcművészetekig . Egy hegyi ösvényen gyalogolni már egészen más ügy: egy gyakorlott kiránduló számára minden egyes lépés új. csaknem ösztönösek lennének. de a készségek kifejlesztésére más lehetőségek is akadnak. valójában mégis nagyon intenzív. hogy pontosan akkor érjenek a kereszteződéshez. Az az öröm. és nem történnek meg azokkal. és mégis összetett áramlat-tevékenységgé. a felületet. A séta a legközönségesebb foglalatosságok egyike. tekintetbe véve a test súlypontját. mindenki számára nyitva áll. hogy egyszerűen muszáj részt vennie ezekben a tevékenységekben csak azért. és olyan hatást keltenek. hogy meghaladjuk testünk határait. (b) találjunk módot arra. akik nem választanak célt. koncentrált figyelmet kívánó tevékenység. legyen az föld. hogy örömöt leljenek abban. 66 . és az. A fizikai jóllétet tökélyre vivő gazdaságos mozgás kifejlesztése is lehet cél. A séta által nyújtott lehetőségek a környezettől függően nagyon különbözőek lehetnek. szikla. hogy megpróbálják eddigi teljesítményüket meghaladni. így például megválaszthatjuk az útvonalat: hová megyünk. A folyamat lényeges lépései: (a) tűzzünk ki egy általános célt és annyi kisebb célt ezen belül. hogy milyen gyorsan és mennyire könnyedén tettük meg az előre kitűzött távolságot. akik igyekeznek minél többet járni az utca napos oldalán télidőben és az árnyékoson nyáridőben. fű vagy faág. Lehet tehát. hogy áramlatot hozzon létre. Vannak. Vannak nézegethető kirakatok. mikor a lámpa zöldre vált. akkor vagy elesik. milyen rendkívül kifinomult művelet az. amit éppen csinálunk. a lendületet. hogy a séta Én-tudat nélküli. és milyen úton. A nagyvárosokban élők számára a sima járda és a derékszögű utcák megkönnyítik a séta fizikai részét. vagy hamarosan elfárad. A visszacsatolás magában foglalhatja. a városi környezet történelmi és építészeti utalásai rendkívül változatossá tehetik a sétát. Némely sétáló arra specializálja magát. fényt derít arra. Ezek a számítások természetesen jobbára automatikusak. Egy séta során több célt is kitűzhetünk magunk elé. akik úgy időzítik lépteiket. Mindenki. legyen bármilyen rossz formában. de ha célunk van. hogy kialakítsuk a magunk egyéni stílusát.is lehet unalmas vagy kellemetlen.A fizikai készségeken alapuló áramlat-élmények nemcsak kiemelkedő sportteljesítmények ben jelennek meg. mert divatosak vagy jót tesznek az ember egészségének. (c) összpontosítsunk arra. van. és végül (e) ha a tevékenység kezd unalmas lenni. hogy óramű pontossággal járja be mindig ugyanazt az útvonalat. ha uralmunk alatt tartjuk a folyamatot. (d) fejlesszük ki az ahhoz szükséges készségeket. hogy a kiválasztott célhoz képest mérhessük haladásunkat.

amin jelzik. de általában kevésbé emlékezetes az élvezet is. hogy amikor az emberek olyan szabadidős tevékenységet folytattak. a válaszadók kitöltenek egy kérdőívet.és szabadidős sportok nem kizárólagos eszközei az olyan fizikai tapasztalatoknak. nem kell valakinek hivatásos sportolónak lennie ahhoz. ami nélkül nem tudnék élni. magától értetődően azt jelenti. mintha eksztázisba esnék." A csoportban levő hatvan hivatásos.Elkövetik a szokásos hibát. Ahogy már korábban leírtam. Most már része az életemnek. melyek a testet használják fel örömforrásnak. amikor jól megy minden. hiszen a tevékenységek széles skálája képes ritmikus vagy harmonikus mozgással áramlatot elérni. Abban van minden." A tánc öröme gyakran olyan intenzív. akkor valóban a zene nyelvén beszélek. Még a legügyetlenebb. Azonban. Az eredmények azt mutatták. A tánc szeretete tartotta bennem a lelket. rövidítve: ESM). akiket Massimini professzor csoportja interjúvolt meg Milánóban: "Kezdettől fogva balett-táncosnő akartam lenni. hogy a test kifejezőkészségét kontrollálni tudja. Egy rádióadó a csipogót egy héten át naponta nyolcszor.. hogy az emberek kapnak egy kis elektromos jelzőkészüléket meg néhány kitöltendő kérdőívet. és feltételezik. ezek a tevékenységek csak kevés anyagi forrást vesznek igénybe. akik ott vannak. Ahogy már a sportnál mondottuk. örömöt ad. házasulandó korban levő táncos közül csak hárman voltak házasok és csak egynek volt gyereke.. és mozdulatoddal próbálod kifejezni magad. A legelzártabb új-guineai törzstől kezdve a Bolsoj-balett kitűnő tagjaiig a test válasza a zenére széles körben elismert és gyakorolt formája az örömszerző élményeknek. olyan. Akkor voltak a legboldogabbak. egyfajta kommunikációs eszköz. az adott helyzet és esemény határozza meg. ilyen a színészet és a pantomim." "Valahogy fizikailag jól érzem magam tőle. amelyeknek az eszköze a test." "Mozogsz körbe a többiek között. Megizzadok. s viszonylag több pszichikai energiát kívánnak. sok utazás. mert az emberek egy időre levethetik megszokott identitásukat és más szerepeket játszhatnak. kötögettek vagy a hobbijukkal foglalkoztak. mit csinálnak és kivel. és az anyám mindig dohog a munkám miatt. önmagamnak. Itt egy jellegzetes vallomás azon táncosok egyikétül. Az ilyen emberek számára az. hogy mit csinálsz. jelentősen kevésbé voltak boldogok. hanem inkább attól. hogy csupán a konkrét valóság. hogy ott majd jól is érzik magukat. 67 . elektromos áramot vagy más mérhető energiaforrást. vagyis összekeverik a formai és a lényegi tulajdonságokat. hogyan. míg a külső forrásokat igénylő tevékenység gyakorta kevesebb figyelmet kíván. amely nagy anyagi ráfordítást igényelt – drága felszerelést. amit nyújt. amikor kertészkedtek. ami a "nagyon boldog"-tól a "nagyon szomorú"-ig terjed. pedig a tinédzserek számára fontos örömforrást jelent. mit élnek át. A MOZGÁS ÖRÖMEI A verseny. Így beszélnek a táncparketten való mozgás öröméről: "Ha már benne vagyok. Amikor jól megy. mintha lázam lenne. Az "Amerikából jöttünk" meg a hasonló társasjátékok azért olyan népszerűek. a módszer lényege az. ami különleges lebegést. pl. ahogy már láttuk. rendszertelen időközönként megszólaltatja. Ezek közül a tánc valószínűleg a legősibb és a legjelentősebb mind közkedveltségét. Egyik kutatásunk során feltettük a következő kérdést: akkor boldogabbak-e az emberek. vagy akkor. amikor több anyagi forrást használnak fel szabadidős tevékenységük folyamán. és osztályozzák lelkiállapotukat is egy hétfokú skála szerint. hogy az emberek sokszor lemondanak a kedvéért más lehetőségekről. akkor maga a mozgás az. meg azoknak az embereknek a közös nyelvén. Vannak más olyan kifejezési formák is. amikor egyszerűen csak beszélgettek. az öröm nem attól függ. hol vannak.. amikor önmagukból "fektetnek be" többet? Ezekre a kérdésekre próbáltuk megtalálni a választ az Élményértékelő Mintavételi Eljárással (angolul: Experience Sampling Method.: motorcsónakázás. Valahányszor a készülék felberreg. mind lehetséges komplexitását tekintve. amelyet a Chicagói Egyetemen fejlesztettünk ki. Az idősebbek közül sokan bizarr és értelmetlen rituálénak tartják a diszkókban meg klubokban való táncot. Testbeszéd. hogy elmennek valami divatos fitness-klubba tornázni. mint amikor olcsóbb szórakozási formákat választottak. Nehéz volt nagyon: kevés pénz. Az amatőr táncosok épp olyan jó1 érezhetik magukat anélkül hogy föláldoznák minden más céljukat a harmonikus mozgásért. .. a terhesség túlságosan nagy akadály a karrier szempontjából. autóvezetés vagy tévénézés -.

melyekre aztán összetettebb gondolat. A korai termékenységi rítusok. így éri el. Ez egyáltalán nem meglepő. A legtöbb kultúra kifinomult. hiszen a nemiség általános jutalomértékkel bír. Olyan. csak finom utalás arra. Hogy valaki gyönyörűségét lelje a szexben. A románc – a dél-francia újlatin kultúra talaján sarjadó udvarlási rítus – a lehetőségek valóságos kincsestárát nyitotta meg a szeretők előtt. az érzelmek bevallása a szeretőnek. hogy elvonhatja a pszichikai energiát más. sokan azért állnak munkába. A kínai és indiai kurtizánok és a török odaliszkok ugyanilyen ügyesek és képzettek 68 . hogy a legtöbb tettünk mögött közvetve vagy közvetlenül szexuális szükségletek húzódnak meg. nemcsak a pusztán fizikálisak vannak jelen. Az. amelyek a faj fennmaradását biztosító megtermékenyítéshez vezetnek. A japánok elképesztően sokoldalú hivatásos szeretőket neveltek. Bizonyos értelemben az erotika úgy viszonyul a szexhez. a görög Dionüszosz-misztériumok és a gyakori összefüggés a prostitúció és a papnők között csak néhány példa erre. az evolúció ügyes trükkje. Azok. hogy ha nem alakítjuk át örömteli tevékenységgé. hogy a válasz attól függ. a szexszel is úgy áll a helyzet. öltözködünk és fésülködünk. vérlázító. amikor már beleépülnek a pszichológiai dimenziók is. nagyjából ugyanebben az időben. nyugati fejlemény. ahhoz csak megfelelő egészség és szándék kell. táncosok és színésznők legyenek. ijesztő. hogy képesek legyenek eltartani egy partnert és egy háztartást. pszichológiai hatásuk szempontjából mégis egy világ választja el őket. kellemes. hogy örömet leljünk a szexualitásban. Ugyanazt a szexuális aktust át lehet élni fájdalmas. hogy képzett zenészek. vagy függőséghez vezető szokás válik. érdekesebbé és kihívásokkal telítettebbé varázsolhassuk. hogy a szexet örömtelivé tegyük. A SZEX MINT ÁRAMLAT Amikor az emberek örömteli dolgokra gondolnak. melyek ma az intim kapcsolat elválaszthatatlan velejárói. de azt is. hogy vonzóak legyünk. Az eredeti tökéletes élményből vagy értelmetlen szertartás. kalandozás egy másik élet lehetséges birodalmába. A szexualitás valódi jelentőségét azonban csak akkor nyeri el . csak a késő középkorban bukkantak fel a dél-francia kastélyokban lebzselő trubadúrokkal együtt. semmilyen speciális készségre nincs szükség. Épp ezért minden kultúra nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében. talán csak a túlélés és az evés-ivás szükséglete múlja fölül. elsősorban a szex jut az eszükbe. gyakran vallásos színezetű módszereket dolgozott ki az erotika tanulására és gyakorlására. modern kézikönyvek segítenek az erotikus készségek kifejlesztésében. örömteli vagy eksztatikus élményként – attól függően. idővel könnyen unalmassá válik. hogy a szexualitásnak korlátokat szabjon és megfelelő keretek közé terelje: számos komplex társadalmi intézmény csak azért létezik. A vágyakozás. és olyan alapul használta volna. Azért mosdunk meg. Az a mondás. Az ő hatásukra terjed el az "édes új stílus" Európa többi részén. A szexualitás ápolásának egyik formája az erotika. hogy ezt a szükségletet megzabolázza. hogy a szexuális ingerek önmagukban általában élvezetesek. részben azért küzdünk hatalomért és státuszért. hogyan illeszkedik bele valakinek a céljai közé. szükséges céloktól. az udvarlás szertartása. hanem örömtelinek is találták. A görögök és a rómaiak szexuális gyakorlatában kevés kivételtől eltekintve nem volt túl nagy szerepe a romantikának. javaslatokat és célokat fogalmaznak meg. hogy a szexuális tevékenységet változatosabbá. hogy genetikailag arra vagyunk programozva. mi történik a résztvevők tudatában. hogy "a szerelem mozgatja a világot". hogy egy nemi erőszakot fizikailag nem lehet megkülönböztetni egy bensőséges szeretkezéstől.legostobább szereposztás is örömteli felszabadulás a mindennapi viselkedés sablonjai alól. hogy értékelni tudják a költészetet és a művészetet is. hogy csodáljanak és szeressenek bennünket. hogy az egyedek szeressék az olyan tevékenységeket. akik ezeknek a követelményeknek képesek voltak megfelelni. amely a fizikai készségek fejlesztésére koncentrál. a romantikát már nemcsak élvezetesnek. semleges. Biztonsággal kijelenthetjük. és az első élmények után kevés fizikai újdonsággal találja magát szemben az ember. Lehet. Szerencsére számos mód van arra. A szexuális kapcsolat iránti vágy olyan erős. Más civilizációkban is megfigyelhető a szexualitás hasonló kifinomulása.és viselkedésmintákat építhet. Tényleg mindig örömteli-e a szex? Mostanra az olvasó már kitalálhatja. A történészek szerint a szerelem művészete viszonylag új. mintha a vallások korai szakaszában a kultúra magába olvasztotta volna a szexualitás nyilvánvaló vonzerejét. a gésáktól nemcsak azt várták el. mint a sport a fizikai tevékenységhez. Mint az összes többi örömforrással. élvezetes. A Káma-Szutra és a hasonló.

amikor már nemcsak fizikai gyönyört érzünk és a romantikus kapcsolat örömét tapasztaljuk meg. Valószínűleg a többi emlősökhöz hasonlóan az emberek sem természettől monogám beállítottságúak. mint bármely más tevékenységgel kapcsolatban. A "rendes" emberek az egész világon kevés energiát szentelnek a szexualitásnak. gyerekeket felnevelni. hogy az élmények minősége általánosan javuljon. A tökéletes társadalomnak egészséges egyensúlyt kell létrehoznia a spirituális és a materiális világ között. tervezgetni és aztán valóra váltani a terveket. Hogy ezeket felfedezhessék. Lehetetlen.noha magas szintre fejlesztette a szexuális élmények komplexitását – közvetlenül nemigen segítette hozzá az embereket. milyen gondolatok és érzések. A harmadik dimenzió felbukkanásával a szerelem olyan összetett folyamattá válik. hogyan tegyünk szert a tudatunk feletti uralomra. akkor sok együttes kaland vár rájuk: együtt utazni. figyelmet kell szentelniük egymásnak – így megtudhatják. mindenkinek magának kell rájönnie. Az apró részletek nem is fontosak. melyek a fiatalt akár hetekig is áramlat-állapotban tartják. akkor a kapcsolat előbbutóbb állóvízzé alakul. az ő helyzetéhez mi illik. hogy újabb és újabb tartalmakat fedezzenek föl egymás társaságában. hogy örömteli legyen. A romantikus szerelem mindig is a fiatalságra korlátozódott és azokra. A TEST FELETTI VÉGSŐ URALOM: A JÓGA ÉS A HARCMŰVÉSZETEK Ha a testről és a felette való uralom elsajátításáról esik szó. hogy elmerüljenek benne. Hogy ezek közül a megközelítések közül önmagában egyik sem bizonyul ideális életvezetési programnak. és ezzel kimeríti a környezetet. hanem valódi szeretetet érzünk partnerünk iránt. hogy az indiaiak megszállottsága az önuralom technikáiva1 kapcsolatban és a fizikai környezet anyagi kihívásainak teljes figyelmen kívül hagyása ahhoz vezetett. Eleinte a testi jellegű kihívások elegendőek az áramlat előidézésére. hogy a keleti civilizációkhoz képest gyermekcipőben járunk. Ekkor megint új feladatok jelennek meg: hogy a partnerünket egyszeri és egyedi személyként tudjuk megbecsülni. azt kell eltanulnunk a keleti vallásoktól. egész életre elegendő feladat. minden cselekedet örömtelivé és jelentőségteljessé válik. azt India és a Távol-Kelet a tudat fölötti közvetlen uralom terén sajátította el.voltak. ehhez pedig a partnereknek új lehetőségeket kell felfedezniük önmagukban és egymásban. azt világosan mutatja az a tény. hiszen fiatal korában akármelyik bolond képes beleszeretni valakibe. Hogyan tartsuk életben a szerelmet? A válasz ugyanaz. Az első randevú. hogy a partnerek meg ne unják egymást. Számos ember életében azonban ez az eksztatikus állapot csak egyetlenegyszer következik be. meg kell állapítanunk. ha hajlandónak mutatkozunk átvenni felette az irányítást és úgy művelni. hogy egyre összetettebb tevékenység legyen belőle. az első szeretkezés mind olyan új élményeket jelentenek. Különösen nehéz több éven át örömet lelni a szexben ugyanazzal az emberrel. Eleinte nagyon könnyű örömöt. Az alapelv a fontos: a szexualitás az élet bármely más területéhez hasonlóan úgy tehető örömtelivé. azt azonnal gyorsan elfogyasztandó forrássá változtatja. Ez már önmagában is egy soha véget nem érő folyamat. A kapcsolatnak komplexebbé kell válnia. az "első szerelem" után egyetlen további kapcsolat sem annyira izgalmas többé. Sajnálatos módon ez a professzionalizmus . a népesség nagy többségének a nemi élete minden kultúrában eléggé alacsony szinten zajlott. Mivel messze járnak a tökéletességtől. A szexualitás harmadik dimenziója akkor tárul föl. a szaporodásnak és az ahhoz kapcsolódó szokásoknak. hogy amihez csak nyúl. de ha a romantikus szerelem és a másik iránti szeretet nem fejlődik ki. 69 . sőt akár gyönyört lelni a szexben. hogy személyesen részt vennének benne. ugyanazokat a könyveket olvasni. jobban szeretnek hallani róla vagy a "hivatásosokat" figyelni. Ha valaki már kezdi valóban megismerni a másikat. megértsük őt és segítsünk céljai elérésében. ami akár egész életünkön át elláthat minket áramlatélményekkel. akiknek elég idejük és pénzük volt ahhoz. Amit a Nyugat a materiális energia felhasználása terén elért. A valódi romantika ebből a szempontból is sok hasonlóságot mutat a sporttal: az emberek ahelyett. ha nem dolgoznak azon. milyen álmok lakoznak a partnerük lelkében és elméjében. Másfelől azonban a Nyugat uralma a materiális energia felett azt kockáztatja. és nem sajátítanak el megfelelő készségeket a kapcsolat gazdagítására. az első csók. hogy tehetetlenség és apátia uralkodott el a források szűkössége és a túlnépesedés által térdre kényszerített népesség nagy részén.

amit a nyugatiak mind jól ismernek valamilyen könyv címlapjáról. amit az áramlat pszichológiájáról tudunk. aztán azt. A következő két fázis a testi felkészülést irányítja. a nijama az engedelmességet foglalja magában. ahol már nincs szükségünk az előző fázis külső ingereire sem. hogy tartsuk őket benne.) A negyedik fázis a pránájama. Az ötödik fázis. addig a jóga és sok más keleti technika éppen az eltörlésére. amely az előkészítő gyakorlatokat és a valódi jógát elválasztja egymástól. nem pedig testi gyakorlatok segítségével irányítják `a tudatot. A dhárana. a tanulás és az Istennek való engedelmeskedés szokását. Nyugaton nem születtek a hátha-jógához hasonló rendszerek. Azok. amellyel hosszú ideig képesek vagyunk egyetlen ingerre összpontosítani. Vannak azonban olyan kritikusok. amikor a meditáló és a meditáció tárgya eggyé válnak. vagyis a légzés irányítása. tulajdonképpen gondolhatunk ajógára úgy is. mégis most tekintjük át őket – részben a folytonosság kedvéért. hogy felülemelkedjen az érzékek követelésein. hogy a jóga és az áramlat végeredménye gyökeres ellentétben áll egymással. Az intenzív meditáció avagy a dhjána a következő lépés. Talán Szent Benedek vagy Szent Domonkos kolostori szabályai és persze Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai járnak legközelebb ahhoz. mint ahogy a folyó beleömlik az óceánba. hogy olyan mentális és fizikai gyakorlatokat rögzítsenek. hogy először a test különböző részeit köti össze egymással.a hamisságtól. Úgy is mondhatnánk. olyan szokások kifejlesztését. amelyek alkalmasak a figyelem szabályozására. halljuk és érezzük. hogy fáradtságot vagy kényelmetlenséget érezne. (Ez az. akik eljutottak idáig. Szanszkritül a jóga annyit tesz. Mindkettő az összpontosítás. hogy míg az áramlat az Én erősítésére törekszik. ami segít ellazítani a testet és stabilizálja a légzés ritmusát. vagyis hogy az egyént összekösse Istennel úgy. a pratjáhára tükörképe. Noha a hátralévő három fázis valójában már nem ennek a fejezetnek a körébe tartozik. melyek segítenek a figyelmet meghatározott irányba terelni.járomba fogni".A test edzésének nagy keleti módszerei közül az egyik legrégibb és legszerteágazóbb az a gyakorlatsor. Ebben a szakaszban meg lehet tanulni. hogyan tartsuk a dolgokat tudatunkon kívül. "a tudat rendezése". a jógagyakorlatok utolsó állomása a nirvána küszöbe. a jama azt kívánja. aki szeretné jobban irányítása alá vonni a pszichikai energiát. Aszamádhi. melyet Patandzsali állított össze körülbelül ezerötszáz éve. hogy . attitűdök megváltoztatására irányul. melyek a jóga gyakorlóját – a jógit – képessé teszik arra. A jóga és az áramlat közötti hasonlóság rendkívül erőteljes. a pratjáhára ("visszahúzódás"). hogy hosszan összpontosítson anélkül. mert a jóga több területen is egybeesik azzal. Már ebben a fázisban is látható. vagyis a test feletti uralom segítségével szeretne elérni egy olyan örömteli állapotot. a tolvajlástól. az Én összeszedettségének legvégső állapotát. Hogy ezt a célt elérje. de még ezek is messze elmaradnak a jóga mögött. ami az elmében történik. Az első két szint az "etikai fekészülés". részben pedig azért. mielőtt a tudat feletti uralmat tanítani kezdené. ahol az egyedi Én beleolvad egy egyetemes erőbe. mert ezek a mentális technikák a korábbi testi gyakorlatokon alapulnak. vagyis a tisztaság. és lehetővé teszik számára. hogy elfáradna vagy elkalandozna. 70 . mert tisztán mentális műveletek.ahhoz. úgy írják le a szamádhit. a "belekapaszkodás" az a képesség. mint egy rendkívül átgondoltan megtervezett áramlat-tevékenységre. akik inkább a jóga és az áramlat között fellelhető különbségeket hangsúlyozzák. a jóga alapszövege. milyen közel áll a jóga célja az áramlat-tevékenységek céljához . melyben az Én teljességgel el tud feledkezni saját magáról. melyek árthatnak másoknak . A gyakorlatban az első lépés. Megtanulunk elfeledkezni Énünkről egy olyan folytonos koncentrációban. a gyakorló hosszú ideig marad ezekben a pózokban anélkül. hogy az illető "tartóztassa meg magát" olyan cselekedetektől és gondolatoktól. A legnagyobb eltérés az. A második lépcsőfok. aminek a neve hátha jóga. ami a módszer céljára utal. A harmadik szakasz ászanákból. és ilyenformán az előző állapot. és hasznos modellnek bizonyulhat mindenki számára. Végül a jógi elérheti a szamádhit. vagyis különböző ülésmódok és pózok gyakorlásábó1 áll. először azt tanuljuk meg. hogy átvegye az uralmat afölött. amelyen egy fickó valami pelenkaszerű dologban fejen áll és a lábszárát összekulcsolja a nyaka mögött. a pszichikai entrópia visszaszorítása. Érdemes sorra venni előnyeit. a kéjvágytól. megkönnyítve így a felette való uralmat. Lehet tehát azzal érvelni. amit be kívánunk engedni a tudatunkba. hogyan vonjuk vissza figyelmünket a külső tárgyaktól az érzékszerveinkbe érkező jelek irányításával – hogy csak azt lássuk. a fösvénységtől. a növekvő készségek nyolc szintjét írja le. mint életük legörömtelibb élményét. aztán a testet mint egészet dolgoztatja a tudattal együtt egy rendezett rendszer részeként.

hogy milyen csodálatos a szerkezete – nem feltétlenül racionális. Néha engedélyezzük magunknak. nem láthatsz náluk csodálatosabbat. noha bármilyen információ. melyek a történelem folyamán csak egyetlenegyszer bukkantak fel. A keleti harcművészetek egyformán igyekszenek a tanítványok lelki és szellemi állapotát is átformálni ahelyett. Nem sok ember lép azonban túl ezeken a fizikai tevékenységeken. aki önmagát a legteljesebb mértékig uralni tudja. amely segít abban. hogy elérje azt a pontot. ahogy egyedi módon épül fel minden áramlattevékenység a horgászástól kezdve az autóversenyig. mint valódi. hogy mint a nyugatiak. Végül is a jóga nyolc állomásából hét azzal foglalkozik. 71 . az ókori költő csodálatosan fejezte ki. hogy a harc örömteli művészi teljesítménnyé lesz. amely megtestesíti a vizuális harmóniát: "Ott van az a csodálatos Cézanne-festmény. a felhők folyama. Épp ezért ésszerű úgy tekinteni a jógát. mint a többi. és helyébe az elme harmonikus egy pontra irányulása lép. ahogy a hegy csúcsa is csak azért fontos. a tűz szikrái – akár száz évet élsz. hogy hogyan jön létre ez az élmény. hogy nehogy rálépjünk a macskára vagy hogy megtaláljuk a kocsikulcsot. Itt van néhány idézet a művészetben elmerült emberek tollából arról. Keleten a harcos azért küzd. a karate. a rend milyen örömódája zeng fel. hogy a hegymászást. valamint a kendo (vívás). a dzsiu-dzsicu. amikor villámsebesen tud cselekedni az ellenféllel szemben anélkül. azt nem lehet eldönteni kizárólag a jóga érdemei alapján – össze kell vetni a beléfektetett erőfeszítéseket más lehetőségekkel összehasonlítva. milyen gyönyörűséget jelenthet a természet megfigyelése: "A nap. csak a testi teljesítményre helyeznék a hangsúlyt. azt állítják. Egy másik érv a két folyamat hasonlósága mellett az.Ez az ellentét azonban inkább csak mondvacsinált. az aikido. és mintha minden évben egy újabbal bővülne a csoportjuk. akár csak néhányat. milyen támadó vagy védekező mozdulatokat kell megtennie. a tae-kwondo. hogy a sport. mely közben a test és az elme mindennapjainkban tapasztalható kettéválása eltűnik. ha meglátunk egy olyan műalkotást. Annak részletei. a kung fu. magán hordja annak a helynek és kornak a bélyegét.jobb" módja-e a tökéletes élmény előidézésének. és az állítólag utána következő felszabadulás már nem is olyan lényeges – és inkább tekinthetőek az előző hét szakaszban végzett tevékenység visszajelzésének. amelyről egyetlen pillantás után érzed. és ezért nagy hangsúlyt helyeznek a tudatformáló készségekre is. Hogy a jóga . szokásával és vágyával együtt olyan természetellenes cselekedet. hogy egy kicsit "legeltessük szemünket" valami kellemes látványon. hogy a szamádhi. és hangsúlyozza. mint valami távoli jelzőrendszert. amit az idegrendszer fel tud dolgozni. Az első egy kedvelt festménnyel való csaknem zen-szerű találkozást mesé1 el. kyudo (íjászat) és a ninjutsu. hogy csak olyasvalaki képes rá. a csillagok. ahol és amiben megalkották. Akik erre képesek. de nem műveljük tudatosan ezt a képességünket. milyen érzés valóban látni. Megéri-e a jóga nyújtotta kontroll lehetősége a pszichikai energia olyan fokú befektetését. de még a jóga gyakorlása is örömteli lehet. a »Fürdőzők« a Philadelphia Múzeumban. A látást például leggyakrabban csak úgy használják. mely mindannyiunkra süt. gazdag és változatos áramlat-élményekre ad alkalmat. Mivel a jóga olyan kulturális erők terméke. Lehet. A látás pedig folyamatosan képes biztosítani az örömteli élményeket. hogy gondolkodnia kellene azon. melyek inkább japán eredetűek. Ide tartozik a dzsúdó. Az Énjét nem tudná feladni. ha nem lenne teljesen a hatalmában a feladás pillanatában is. Lemondani az Énről összes ösztönével. a jógában éppúgy egyediek. amit az elsajátítása kíván? A keleti tanok Nyugaton népszerűvé vált másik csoportja az úgynevezett "harcművészetek". Ezekre a harcművészetekre nagy befolyással volt a taoizmus és a zen-buddhizmus. helyes lépés. Úgy tűnik. ÁRAMLAT AZ ÉRZÉKSZERVEKEN KERESZTÜL: A LÁTÁS ÖRÖME Könnyű azt a tényt elfogadni. a tenger." A vizuális művészetek fejlesztik legjobban ezeket a készségeket. mint az áramlat-élmény felidézésének egyik legrégibb és legrendszeresebb módszerét. a szex. Ezeknek is több változatuk van. a Tai Chi Chuan – az összes fegyver nélküli harc Kínából eredő formái –. ha a harcművészeteket az áramlat egy különleges formájának tekintjük. a vállalkozás valódi célját igazolja. hogy a jóginak még a felszabadulás legvégső állapotában is fenn kell tartania az uralmat a tudata felett. Menandrosz. hogy a test más szerveinek csaknem határtalan lehetőségeit felfedezze. hogy a tudat feletti uralom egyre magasabb szintű készségeit építse fel gyakorlójában.

Más tevékenységekkel összehasonlítva azonban a látásnak megvan az az előnye. vallásos és hazafias alkalmakra. hogy megértsd a világot. pontos stílusban. így hát különösen nagy kár ezt a képességet kihasználatlanul hagyni. kívül kell kerülnöm az egészen. Nemcsak a nagy műalkotások kelthetnek ilyen intenzív áramlatérzést. Miután lehiggadtam és megemésztettem minden apró részletet. amely romantikus hangulatba hoz. ahogy a zenét az Ituri erdőben használják. általában minden szükségletüket kielégítő erdő véletlenül mély álomba merült. ami olyan. vagy azt. hogy a látásra vagy a nem-látásra összpontosítunk-e. és megértsd a világhoz való viszonyodat. mintha jó erősen gyomorszájon vágott volna valaki.. hogy azonnal elérhető (noha sok művész panaszkodik arra. Amikor a közép-afrikai Ituri erdőben lakó pigmeusokra rossz idők jártak. "olyan volt ma reggel munkába jönni. csak ülök a vonaton és elnézek a háztetők felett. látni ezeket a formákat és alakokat. aki csak a vizuális kifejezőeszközökön keresztül képes gondolkodni. hogy az emberek "egyszerűen vakok"). hogy rendezett sorokban meneteljenek. hogy az előző részben azt fejtegettük.. hanem intellektuálisan és érzékszervileg is. mert ő festett háztetőket meg ilyeneket valami nagyon letisztult. van olyan muzsika. mint a Kodak. és néhány napig éjjel-nappal fújták őket. a gyönyörű régi épületeket. mindent elárul az emberi világban betöltött szerepéről. nem pedig az élmény. vagy amikor kristálytiszta az idő. nem is mindig felpezsdítő. mindkét alkalommal ugyanúgy az elragadtatás érzése töltheti el. mintha egy Sheeler festményen jöttem volna keresztül'. amely közel tud kerülni a szívemhez. A ZENE ÁRAMLATA Minden általunk ismert kultúra kiterjedt módon felhasználja azt. ott lenni fölötte – ott lenni. Ugyanaz az ember reggel meditál és kizár minden érzékszervi tapasztalatot. akik szerint a magatartásmód a lényeges. de mégsem benne. mert olyan csodálatos látni a várost. A zene egyik legősibb és talán legnépszerűbb szerepe. mint a mai. Inkább olyan. a gyakorlott szemnek még a legmindennapibb látvány is lehet gyönyörűséges. temetésre. a reakcióm kifejezetten furcsa. hogy a kürtök nem ébresztik fel a fákat. Gyakran megtörténik. nemcsak vizuálisan. hogy sok gyakorlásra van szükség ahhoz. hogy valaki ilyen fokon merítsen érzéki gyönyört a látásból. Hányingerem lesz. amelyhez elvezet. az az érzés környékez. Mint mikor egy fényképész felnéz az égre. délután pedig egy gyönyörű műalkotást szemlél. hogy hirtelen elengedd magad. Így teszi lehetővé számodra a műalkotás. Nem számít. mielőtt felismerhetné egy háztető Sheeler-szerűségét. minden kis árnyalatot. Uram – már majdnem olyan jó vagy.. a világot is így látja. hogy a hallgatók figyelmét a kívánatos lelkiállapotnak megfelelő mintába rendezze. Az embernek elég sok pszichikai energiát kell belefektetnie abba. " Világos.de mégis.. le kell hűtenem magam. hogy hirtelen értékelni kezdd. hogy a dolgok valahogy összeállnak. Az igazi műalkotást bárhol felismered és minden érzékszervedet felkorbácsolja. fület gyönyörködtető elrendezése jobbá teheti az életet.. használjuk a szemünket az áramlat eléréséhez. Ellentmondásnak tűnhet.. most pedig azt tanácsoljuk. ami velünk történik... Ez az. amíg képesek vagyunk irányításunk alatt tartani azt. Bejövök és azt mondom." Egy másik műértő az esztétikai áramlat-élmény megrázó testi jellegéről beszél. és tudományosan megközelítenem. A törzs vezetői tehát kiásták a földbe temetett szent kürtöket. De ez érvényes minden áramlat-tevékenységre: a szükséges készségek kiművelése nélkül nem várhatunk semmitől sem igazi örömöt. Túlcsapnak rajtam az érzéseim. de ismerős hangjuk megnyugtatja a 72 . ami valóban nagyszerű. akkor jön a teljes hatás. feltételezték. hogy megtanít nem látni a szemünkkel. hogy szép látványokra és művészeti alkotásokra találjon. mint amikor valaki fejest ugrik egy jéghideg tóba: Amikor olyan alkotást látok. hogy mi olyan csodálatos egy nyári napon a fürdőzőkben a folyó partján. amely megkönnyíti a katonáknak.. sérülékenyen. hogy valaki. hol van a helyed a világban. és minden reggel a magasvasúttal megy munkába: Egy ilyen napon. hogy az egyébként jóindulatú. hogy a jóga azáltal idéz elő áramlatot. és azt mondja: "Ez egy Kodachrome ég. Egy olyan férfi meséli. egészen különös. Az a mód. hogy a hangok bizonyos. és egyszerűen kápráztató. Ez csak azok számára jelent ellentmondást. és olyan. hogy felébresszék az erdőt. hogy ez annak a következménye. van zene esküvőre. aki Chicago egyik kertvárosában lakik. amit érzek. sok közülük teljesen romos. Lehet.. Így hát van tánczene. Hogy érezd. és az újra gondoskodjon róluk. nem pedig minden idegszálammal nyitottan.

a CD-lemezek. hasonló szükségleteket elégít ki." A zene rendezett audiális információ. hanem még a falusi zenészek is emlékeztetnek rá. mint a hangfelvételt. Azzal érvelni. míg még újabb. Lehet. akik kialakulóban lévő. Néhányan úgy vélik. a sztereómagnók akár huszonnégy órán át egyfolytában ontják magukból a kristálytiszta minőségben felvett zenét. aztán az egész nem is érdekli többé – addig. a zenével is az a helyzet. különösen nagy szükségük van a megnyugtató mintába rendeződött hangokra. de nemigen figyelünk oda. A tranzisztoros rádiók. Ez az érv csak azért nem állja meg a helyét. Először is külön időt jelölnek ki a zenehallgatásra. mint a zene abban az időben. nem pedig a hangfelvétel hallgatása közben. hogy a technikai haladás jobbá tette az életet pusztán azzal. Mikor még a hangtechnika nem állt ilyen magas szinten. még jobb hifitorony vásárlására nem szánja el magát. aki nem élvezi a muzsikát. dicséri a hangok tisztaságát. mert megint összetéveszti a magatartást az élménnyel. amelyek kellemes. 73 . egy élő koncert olyan áhítatot keltett. hogy élvezetet találjunk benne. hogy az ember egy konkrét. csökkenti a pszichikai entrópia. hanem hallgatásától lesz életünk jobb. és amely valószínűleg édesanyánk méhen belül hallgatott szívverésére emlékeztet bennünket. a kürt harsogása úgy tűnik. amikor hazafelé indulok egy letartóztatásokkal teli és állandó rettegéssel töltött nap után. mint a fordítottja. kifinomult technikákkal szerzik meg az áramlat élményét. Sok olyan embernek van hatalmas lemezgyűjteménye tele a világ legjobb zeneműveivel. idegrendszerébe genetikusan kódolt fizikai reakciókat váltanak ki belőle. Bármilyen hang lehet örömforrás. milyen zenedarabot fognak lejátszani és célokat tűznek ki maguk elé. és valószínűbb. mert az előadás egyedi és soha többé meg nem ismételhető. ha megfelelő figyelmet szentelünk neki. A jó zenének ez a folyamatos elérhetősége állítólag sokkal gazdagabbá teszi az életünket. hogy nem az. hogy mikor lőnek belém. A mai közönség az élő előadásokon – például a rock-koncerteken – továbbra is bizonyos mértékig részesül a zene rituális jellegéből. Nem a zene hallásától. A zenehallgatás elhessegeti az unalmat és a szorongást. az az érzés. A háttérzenét halljuk.pigmeusokat. akik örömöt találnak a zenében. hogy sok ember egyszerre nézze ugyanazt az eseményt. Mindannyian fogékonyak vagyunk bizonyos akkordokra – a fuvola zokogása. Néha-néha meghallgat valamit. amely manapság szétárad a walkmanekből és a magnókból. Nemcsak egy szimfonikus zenekar. Gondosan eltervezik. és így bizakodva tekinthetnek a jövőbe. hogy tudatukban vissza tudják állítani a rendet. mélyítik koncentrációjukat azzal. az meg végképp ritkán fordulhat elő. Ebben a fázisban az ember a hangoknak azon tulajdonságaira reagál. hogy valakinek áramlat-élménye legyen tőle. Azok viszont. áramlat-élményt is előidézhet. Különösen a dobok ritmusára avagy a basszusra vagyunk érzékenyek – ez az a ritmus. hogy ha örömet akarunk lelni benne. Valójában. hogy általa könnyen elérhetővé vált a zene. ahogy a yaqui indián varázsló tanította az antropológus Carlos Castanedának. hogy a segítség úton van. hogy bármikor bármit hallgathatunk – és ez csökkentheti azt a képességünket. A zenehallgatás kezdetben érzékszervi élmény. amikor még vallási szertartások része volt. kevés más példa van arra. oda kell figyelnünk rá. vagyis a tudatzavar mértékét. milyen rejtélyes képesség a hangok harmonikus összefűzése. Ugyanígy vannak ezzel időnként a felnőttek is. magától értetődő. Az ilyen együttes részvétel idézi elő a közönségben azt az állapotot. hogy egy napokon át hallgatott konzervzene élvezetesebb. ha a rendezetlen információ ellentétbe kerül a céljainkkal. amelyen a rockzene alapszik –. A tizenéveseknek. hogy az áramlat egy koncerten fog felkapni minket. valóban létező csoporthoz tartozik. mint egy hetek óta várt egyórás élő koncert. törékeny személyiségüket érő folyamatos fenyegetések között egyensúlyoznak egész nap. A legtöbb zene. Ahogy minden mással. kedvenc székükbe ülnek le vagy bármilyen figyelemösszpontosító szertartást végeznek. Durkheim szerint ez az érzés rejlik a vallásos érzület legbelsejében is. amit Emile Durkheim "kollektív pezsgés"-nek nevezett. még a hangok közötti szünetektől is borsózni fog a hátunk. Egy rendőr azt mondta: "Ha nem kapcsolhatnám be az autómban a rádiót. Az ember minden ilyen eseménynek felfokozott várakozással nézett elébe. A hangfelvételek talán túlságosan is elérhetővé teszik. talán bele is őrülnék. hogy az élő zenét velünk születetten jobban élvezzük. Egy élő koncert segít a zenére összpontosítani. ha odafigyelünk. amely segít rendszert teremteni a hozzá forduló elmében. és ha komolyan odafigyelünk rá. ami akkor jelenik meg. legalább olyan elhibázott 1enne. de lehet. azzal a tudattal. hogy éberen kell figyelnie. és ha elérkezik. közösek legyenek érzéseik és gondolataik és ugyanazt az információt dolgozzák fel. általános vonzerővel rendelkezik. hogy elsötétítenek.

hogy a gyerek tényleg élvezi-e a játékot. de nem olyan lágyak"). akik fokozottan igyekszenek behozni addigi lemaradásukat. egyszer elmesélte. Ide tartozik az előadásmód és a hangzás kritikai érzékelése is. Noha legjobb. mintha a préri felett gyülekező viharfelhőket bámulnánk lenyűgözve. Mivel a gyerekeket megfosztják az igazi zene élményétől. amit átélnek. A panaszos szaxofonszólót hallgatva olyan. Elkedvetlenítő. Miután ilyen célokat tűzött ki maga elé. Zenehallgatási készségünk ezen a ponton magában foglalja azt a képességet. hogy megszabadítja a szülők folytonos kritikájától származó fájdalomtól. akik hegedülni taníttatják gyereküket. A szülők elvárásai a zenével kapcsolatos magatartás felé irányulnak. hogyan keletkezik az áramlat-élmény a zenehallgatásból. általában mint haszontalan ballasztra tekint a jelenlegi oktatási rendszer. a gyerekeket legelőször zenére kell tanítani. hogy elég jól játsszon ahhoz. ezzel egyenesen arányosan nőnek lehetőségei a muzsika élvezetére. Ahogy valaki kifejleszti az analitikus zenehallgatási készséget. akik ugyanabban az időszakban alkottak. miközben a kellemes ritmusokra és harmóniákra figyelnek. A populáris dalok persze a végsőkig kiaknázzák az analóg hallgatásmódot azzal. amelyek oly fontosak az élet minőségének javítása szempontjából. ami folyamatos visszacsatolást biztosít (mint például "von Karajan lelassult". hogy a dalszövegekkel rávezetik a hallgatót arra. Pán extázisba ragadta hallgatóit a sípjaival. s nem azon. a hallgató egy aktív élmény részesévé válik. de a hangsúly a teljesítményen van. miben különbözik a Hetedik szimfónia második tétele von Karajan 1975-ös és 1963-as felvételén". Azokat a szülőket. a zenei képzés az első. csilingelő szánt idézi elénk. vagy "vajon tényleg jobbak-e a Chicagói Szimfonikusok rézfúvósai. Platón. Az analitikus hallgatók gyakran összehasonlítják ugyanannak a bluesnótának több változatát. és hatalmas mennyiségű pszichikai energiát fektetnek a saját zenéjükbe. elvontabb harmóniája. hogy kapcsolat áll fenn a hangok harmóniába rendezésének képessége és a társadalmi rend általánosabb. vagy azzal az elhatározással ülnek le meghallgatni valamit. de soha nem késő elkezdeni. egész tudatuk rendezetté válik. a zongorista csodagyerek. és hogyan kezdett el reszketni félelmében és idegességében. vagy más zeneszerzőkével. Miután Hollandernek sikerült felépülnie ebből a pszichoszomatikus bénulásból. aki tisztában volt ezzel a kapcsolattal. kazettákat és lemezeket vesznek és egy olyan szubkultúra foglyaivá válnak. Rockzenekarokat alakítanak. Valami tudatalatti mechanizmus úgy döntött. mint amiért létrejött: a pszichikus rendetlenség forrása lesz. néha pedig teljesen össze is törhetik a gyereket. hogy "na lássuk. hanem azt akarják. hogy erre a három alapvető készségre. általában nem az érdekli. Ezzel aztán át is fordítják a zene élvezetét annak az ellenkezőjére. Ebben az állapotban megtanulunk a hangminták alapján érzéseket és képeket előhívni magunkból. A mi kultúránk egyre kevésbé tartja fontosnak a gyerekek zenei nevelését. és utána évekig nem tudta kinyitni összerándult kezét. hogy össze tudjuk hasonlítani a zeneművet ugyanannak a zeneszerzőnek korábbi vagy későbbi műveivel. Probléma még abból is lehet. ezért súlyos stresszt keltenek. annak szenteli az idejét. 74 . amely nem sok lehetőséget kínál a tudat komplexebbé tételére. hogy felismerjük a zenemű belső rendjét és azt. mint a berlinieké?". Eddig csak azt tárgyaltuk. Ha az iskolai költségvetést meg kell kurtítani. amely áldozatul esik (a művészeti órákkal meg a testneveléssel együtt). vagyis a civilizáció között. olyan tizenévesek válnak belőlük. "a berlini rézfúvósok pontosabbak. hogy milyen extázist érzett. Ezek a legendák mind arról szólnak. akik maguk is megtanulnak zenélni. Serdülőkorában egy koncert közben görcsöt kaptak az ujjai. hogy magára vonja a figyelmet. Lorin Hollander. ha még fiatalon megtanulunk játszani egy hangszeren. díjakat nyerjen és végül fellépjen a Carnegie Hallban. Ebben a fázisban a figyelem a zene strukturális elemeire irányul az érzékekre vonatkozó benyomások vagy az elbeszélő jelleg helyett. de még nagyobb lehetőségek nyílnak azok előtt. hogy milyen hangulatot vagy történetet jelenít meg a zene. ahogy azt kell. valamint össze tudjuk hasonlítani a zenekart vagy a karmestert saját korábbi vagy későbbi előadásával vagy mások interpretációival. mikor a tőle oly sokat követelő felnőtt tanárai is vele voltak. valahányszor egyedül játszhatott a zongoráján. úgy gondolta. ha a gyerekeknek tanítanak ugyan zenét. akinek tökéletességre törekvő apja Toscanini zenekarában volt első hegedűs. A zenehallgatás legkomplexebb módja az analitikus mód. Orfeusz pedig a halálnak is megálljt parancsolt a zenéjével. milyen eszközökkel éri el a szerző a harmóniát.A zenei élmény következő szintje a hallgatás analóg módja. Apolló szelídítő ereje lantjátékában rejlett. a Csajkovszkij-darab pedig a behavazott erdőben tovasikló. hogy hozzá hasonlóan tehetséges fiatal zenészeknek segít megtanulni úgy élvezni a zenét.

mint egy vadonatúj vallási szertartást. Ugyanezt a zenei hasonlatot visszhangozza Heinz MahlerLeibnitz. melyek az Egyesült Államokban bekövetkeztek az elmúlt évtizedekben. és a gondos figyelem eredményeképpen egyre finomabb és finomabb megkülönböztetéseket tudtak tenni az alapanyagok tulajdonságai közt. mi ehető a környezetükben). Most már vannak az Államokban is ételbolondok és borszakértők. hogy ugyanezt teszi az étel is. kevés olyan meglepő akad. hogy meg kell ugyan "tömni a gyomrunkat". mi a kapcsolat a zene és az étel között: "Ami a szerelem a szívnek. akik felnőtt diákokra specializálódtak.Perzsia királyának emberei bejárják az egész földet. hogy ínyének tetsző italokkal kedveskedjenek neki. és egymást követik a különféle szakácsműsorok a tévében." Az amerikai történelem első néhány száz évében az ételek elkészítését a "csak semmi felhajtás" jelszava jellemezte." Az étellel való kísérletezgetés azonban nem korlátozódott az uralkodó osztályokra. Egy kórusban énekelni vagy egy amatőr.. hogy az emberek még a mi magas fokon iparosodott városi társadalmunkban is az étkezések idején a legnyugodtabbak és legboldogabbak – noha az asztalnál hiányzik az áramlat-élmény némelyik jellemzője. mint például a magas fokú összpontosítás. hogyan hangzana a darab zenekari előadásban. de nem szabad dekadens módon túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. hogy a fokhagymának – noha önmagában erőteljes az íze ." Ha a zene befolyásolja az érzéseinket. Előbb-utóbb azonban minden kultúrában művészet lesz az egyszerű kalóriafölvételből. Nem is olyan régen az olasz vagy a görög konyha számított az egzotikus konyhaművészet netovábbjának. Ha valaki megtanulja. és tízezer ember gondoskodik szüntelen finom étke elkészítésén. Felfedezték. marokkói vagy perui vendéglőket talál az ország olyan területein is. mint a szex. az Énjét is erősíti. E fontos ismeretek birtokában elkezdődhetett a kísérletezés és a legkellemesebb ízkombinációk összeállítási elvének kidolgozása. Virágzanak a gasztronómiai magazinok. nem pedig egy koncertet hallgatunk. és sok olyan sikeres üzletember van. ma az ember kiváló vietnami. mint bármely másik összetett készség elsajátítása. mint a többi áramlat-tevékenység. de örömet is okoz. húros hangszereken játszó zenekarhoz csatlakozni a két legpompásabb módja annak. aki több szakácskönyvet is írt: "Az otthoni főzőcskézés öröme olyan egy vendéglőben elköltött ebéddel összehasonlítva. hogyan kel1 harmonikus hangzatokat létrehozni. Az ételkészítésben megmutatkozó kreativitást nagyrészt a fejedelmek kifinomult ínye sarkallta. akik az íny örömeit olyan komolyan veszik. és mértékkel alkalmazva gazdagítja az ételek ízét. amelyek megkönnyítik a zeneszerzést. az nemcsak örömmel tölti el. Az elektronikus csipogókkal végzett ESM-kísérletek azt mutatták. Azok közül az életmódbeli változások közül. mint amikor a nappaliban játszunk egy vonósnégyest. hogy a só tartósítja a húsféléket. a szupermarketek fagyasztópultjai roskadoznak az ezoterikus ételkülönlegességektől. az az étvágy a gyomornak. aki ötvenéves korában kezd e1 zongorázni. Xenophón . milyen végtelenül sokféle áramlat-élmény idézhető elő az ehető alapanyagok viszonylag szűk skáláján belül is. és vidékenkénti eltérésük tisztán mutatja. és nemcsak érzéki élvezetet. . és azonnal meg is hallgathatjuk. A gyomor az a karmester. Még huszonöt évvel ezelőtt is az volt az általános álláspont. hogy másokhoz társulva élvezhessük képességeinket. a Tell Vilmos és más operák szerzője jól meg tudta ragadni. elmondhatjuk.. de. ahol egy nemzedékkel korábban több száz mérföldes körzetben se lehetett marhasültnél és sült krumplinál egyebet kapni. az erő és az önbecsülés érzése.gyógyhatása van. Az emberek először megragadták a cselekvési lehetőségeket (ez esetben felfedezték. A történelem folyamán az ételkészítés körülbelül ugyanazoknak az elveknek megfelelően fejlődött. hogy a tojás kiváló kötőanyag és panírozásra is alkalmas. és a világ nagy nemzeti konyhái ezen a felismerésen alapulnak. A kelet-európai parasztlányok például nem mehettek addig férjhez. Az étkezés ugyanúgy az idegrendszerünkbe beépített örömforrás. mint az étkezéssel kapcsolatos 180 fokos fordulat. a nagy német fizikus. Az elmúlt két évtizedben azonban ez a nézet teljesen megváltozott.talán némileg túlozva – azt írja Nagy Küroszról aki körülbelül kétezerötszáz éve uralkodott Perzsiában: .Vannak zenetanárok. aki vezeti és életre kelti érzelmeink zenekarát. és a korábban ferde szemmel nézett gasztronómiai jártasság végre polgárjogot nyert. amíg nem tanultak meg az év minden napjára másmás levest 75 . A személyi számítógépekhez ma már vannak olyan számítógépes programok is. AZ ÍZLELÉS ÖRÖMEI Gioacchino Rossini. Ezekből az elvekből lett aztán a konyhaművészet.

Ha azért akarunk ínyenccé vagy borszakértővé válni. Azok az emberek. idővel érdeklődni kezdenek egy bizonyos nemzet konyhaművészete iránt. és a látás. és egész lényünk harmonikus állapotba kerül tőle. akkor megtanulják. Erényeket azonban nem lehet elfojtással szerezni. Az egyházatyák jól tudták. hogy érzékszerveink használata kellemes élményt nyújt. az ízlelés képességének fejlesztése is pszichikai energiát kíván. hogy a test örömeivel való visszaélés könnyen elszívja a pszichikai energiát más céloktól. hogy – a szó legjobb értelmében vett . hogy mit tesz a szájába. hogy figyelemre sem méltatják érdemeit. vagyis. A vallások metaforikus nyelvén sokszor hívják az emberi testet "Isten templomának" vagy a "kegyelem edényének". hogy érintkezzünk a világegyetem többi részével. A ínyenc konyhaművészet egyre nagyobb népszerűsége ellenére a mi kultúránkban sok ember még mindig alig figyel arra. akkor egyre többet akarnak majd belőle. hogy függővé válna. az élete szükségszerűen beszűkül. nemcsak egyegy étel elkészítését sajátítják el. mennyi örömet lelhetünk benne. Énje nem fejlődik tovább. Ha a közel-keleti ételek specialistái. mert ez "menő" dolog. Amikor valaki azért korlátozza magát.dilettánsok legyünk. elegendő készséget 76 . olyan kép ez. milyen kolbász illik a polentához és milyen fajta garnélarákkal lehet hitelt érdemlően helyettesíteni a scampit. amennyit csak tud. hogy néhány készségnél többet elsajátítson. ami annyi információt próbál összeszedni a világegyetem legtávolabbi sarkaiból is. Egy fanatikus ínyenc épp olyan unalmas önmaga és mások számára is. megismerkednek a történetével és a sajátosságaival. A két szélsőség között azonban sok más lehetőség van arra. hogy könnyen függővé válhatunk tőle. Egyetlen embernek nincs annyi pszichikai energiája ébren töltött életében. A művelt íny azonban csak akkor kínál meg bennünket áramlattal. oda kell figyelnünk arra. magának az élménynek a kedvéért. Az azonban természetesen lehetséges. nem pedig szakértelmünk fitogtatása. Ha a velencei ételeket kedvelik. hallás. Megtanulnak azon a "nyelven" főzni. sem sok pénz nem kell hozzá.főzni. A testünkön keresztül kapcsolódunk egymáshoz és a világ többi részéhez. akik valóban szeretnek enni. hogy a falánkság és a bujaság egyaránt szerepel a hét főbűn között. és szenvedélyük kielégítése egyre kevesebb időt hagy nekik a mindennapi tevékenységekre. mert fél. Ez a kapcsolat annyira nyilvánvaló. mert muszáj. a tét az ételek rejtelmeinek a felfedezése. aki egynél több területen akar komplex testi képességeket kifejleszteni magában. Mint minden más testi készéghez kapcsolódó áramlat-élmény – a sport. Sem különleges képességek. hogy ha az emberek belekóstolnak abba.és szervrendszerek olyan eszközt adnak a kezünkbe. A konyhaművészet örömeinek másik veszélye – nyilvánvaló a párhuzam a szexszel –. Megdöbbentő és egyben elkeserítő is. Természetesen nagyon nehéz feladatot vállal az. hanem azért. A test olyan. mindenki javíthat az élete minőségén azzal. amikre egy jó táncosnak vagy sportolónak szüksége van. de ez az energia sokszorosan megtérül az élmény komplexitásában. hogy fejleszteni kezdi testi képességeinek egy vagy több eddig elhanyagolt oldalát. Ha valaki nem azért tanulja meg kordában tartani ösztönös vágyait. A test áramlatkeltő lehetőségéit viszonylag könnyű felismerni. hogy megmaradunk az ésszerűség határai között. hogy jobbá tegyük az életünket. mikor a vendégek képesek úgy elpusztítani egy remek vacsorát. aminek a vágya velük született. mint az az aszkéta. akkor megtanulnak hummust készíteni és tudják. Micsoda élmények vesznek el az ilyen érzéketlenség miatt! Mint bármilyen más készség. Nem véletlen. Az életet csak a szabadon választott. hogy sokszor elfeledkezünk arról. A puritánoknak az örömmel szemben tanúsított ellenszenve abban az érthető félelemben gyökerezik. mert így akarja. mit eszünk. Igen nehéz azoknak a készségeknek a megszerzése. Az emberi testet felépítő sejt. ízlelés magas szintű művelésének elsajátítása sem könnyű. hanem az adott régió konyhaművészetét képviselő teljes repertoárt. és külső elvárásoknak engedelmeskedünk. Hogy az étkezést biológiai szükségszerűségből áramlatélménnyé tegyük. ha az ember uralma alatt tartja a tevékenységet. ha a kíváncsiság és a kalandvágy hajt bennünket a főzéshez és az evéshez. a szex és a vizuális-esztétikai élmények – az ízlelés képessége is csak akkor vezet örömhöz. önmagunk felett gyakorolt fegyelem segítségével élvezhetjük úgy. merev és védekező lesz. Testünk fizikai felépítése oly módon fejlődött ki. akkor anélkül juthat élvezetekhez. hol lehet friss tahinit vagy padlizsánt kapni. és ezzel az örömök egész tárházától fosztja meg magát. amely lehetővé teszi. aki mindent megtagad magától. akkor könnyen megkeseredhet a falat a szánkban. mint egy érzékeny készülékekkel megrakott szonda. mely még egy ateista számára is hordoz üzenetet.

mint annak a kornak és kultúrának a szellemét. Jelen kell lennie szimbolikus területen valamilyen készségnek. A jógában a tudat feletti uralom elsajátítására a testi folyamatok irányításával készülnek fel. Az ebben rejlő jutalom pedig sokkal nagyobb. A valóságban az ilyen szellemi állapotot nem olyan könnyű elérni. Ahogy egy műértő mondta: "A személyesen hozzám szóló műalkotások mögött intellektuális. hogy nem is kell meghallgatniuk egy darabot ahhoz. mint amilyennek hangzik. A sakk például egyike a leginkább elméleti játékoknak. amelyben él vagy élt. amire pedig egy sakkversenyen feltétlenül szükség van. ennek ellenére a legjobb sakkozók rendszeresen futnak vagy úsznak. mint az. mint bármilyen valóságos előadásuk lehetne. Feltételezéseinkkel ellentétben az elme normális állapota a káosz. Ezek a tevékenységek természetükre nézve szimbolikusak annyiban. hogy ha egy bizonyos ponton túl javítani szeretnének teljesítményükön. hiszen minden testi tevékenységben jelen kell lennie egy lelki összetevőnek is. mert tudatában vannak annak. Gyakorlás és külső figyelemfelkeltő 77 . akik olyan folyékonyan tudnak kottát olvasni. Noha az áramlat mindig magában foglalja egyfelől az izmok és az idegek. ugyanúgy minden. mely utóbbi szinte észrevétlenül olvad bele az előbbibe. hogy élvezetünket leljük mindabban. Gondos figyelemmel az ember felfedezhet egy hasonló szellemi dimenziót az olyan testi örömöt nyújtó tevékenységekben is. A GONDOLAT ÁRAMLATA Az élet jó dolgai nemcsak az érzékszerveken keresztül érkeznek. akkor meg kell tanulniuk fegyelmezni az elméjüket. hogy az elmében való rendteremtő szerepük a természetes nyelveken. mint maga a látvány. reményeit és gondolatait éppúgy.fejlesszünk ki magunkban.. továbbá látása és percepciója összehangolásának segítségével. amely azért élvezetes. konceptuális és politikai tettek egész tárháza rejlik. Ugyanígy azok az emberek. nem pedig a testi érzetek közvetítésével rendezi az elmét. melyek gondolkodásra késztetnek bennünket. például számítógépes nyelven alapul.. mint a fizikai tevékenységeknek. a matematikán vagy valamilyen más absztraktjelrendszeren. A számtalan szellemi foglalatosság közül talán az olvasás a világszerte leginkább kedvelt áramlattevékenység. hogy bizonyos szempontból értelmetlen meghúzni a határvonalat a test funkcióin meg az elme munkáján alapuló áramlat-tevékenységek között. amely nem pusztán vizuális elemek alkalmazásából áll. úgyhogy egy szimfóniát is inkább elolvasnak. másfelől pedig az akarat. Ugyanez fordítva is igaz: a legtöbb mentális tevékenység is testi alapokra támaszkodik. hogy ha fizikailag rossz állapotban vannak. amelynek sajátos világában csak olyan tevékenységek mehetnek végbe. mint egy külön valóságot felépítő társasjáték. amelyet egy művész teremtett meg bizonyos vizuális eszközök. elkezdik a látott munkákat érzelmi. a csodálkozás – mely a tudás magja – az öröm legtisztább formájának visszatükröződése. mint például a sport. valamint tudnunk kell összpontosítani és a készségeinknek megfelelő szinten megragadni az adódó lehetőségeket. nem lesznek képesek kiállni a szellemi összpontosítás hosszú időszakait. ha az a tevékenység valóban örömteli. 6. Azt is mondhatnánk. történeti és kulturális alapon értékelni. A sportolók jól tudják. hanem egy olyan új gondolatgép. melyek ott megengedettek. Hogy egy mentális tevékenységet élvezetesnek találjunk. mégis meg kell különböztetnünk a tevékenységek egy olyan csoportját. A rejtvényfejtés szintén nagyon régi tevékenységi forma. amely magában foglalja a festő érzelmeit. Az agyukban táncot járó képzelt hangok tökéletesebbek. hogy élvezhessék. Egy szimbolikus rendszer olyan." Ez az ember egy festményben nemcsak a képet látja. mint meghallgatnak. akik sok időt töltenek képzőművészettel. Ahogy Sir Francis Bacon majdnem négyszáz éve megjegyezte. kellenek szabályok és célok. kell visszacsatolás. az érzelmek és a gondolat használatát. amit testünk kínál. a filozófia és a modern tudomány előfutára. hanem azt a "gondolatgépet" is. hanem az elménkben keletkeznek olyan információ nyomán. hogy fizikailag jól érzik magukat: a személyes teljesítményük feletti öröm tölti el őket és megnövekszik az önbecsülésük. ahhoz ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelnie. Ahogy minden testi képességnek megvan a maga hozzá kapcsolódó áramlatformája. Legboldogabb élményeink nem szenzoros tapasztalatainkból. az agyban elvégzett művelet is képes előidézni az öröm valamilyen formáját. de mindenhol másutt értelmetlenek lennének. és ez sokszor fontosabb lesz számukra. A vizuális elemek valójában a jelzései ennek a csodálatosan megszerkesztett gépezetnek. A szimbolikus rendszerben a "cselekvés" rendszerint a fogalmak mentális manipulációjára korlátozódik. az evés vagy a szex. Vannak olyan emberek. mert közvetlenül.

hogy így kiválassza a legjobb stratégiát. hanem azt is lehetővé teszi. Érthető. ha például filmet nézünk vagy erős forgalomba kerülünk. míg csak véget nem ér a nap. s ne bízzuk ezt külső ingerforrásokra. Ha valaki nem tudja megszervezni gondolatait. mert a szokásaink oly ügyesen terelgetik pszichikai energiánkat. aztán kimegyünk a fürdőszobába és fogat mosunk. majd azt. Ezek után három olyan szimbolikus rendszert fogunk közelebbről megnézni. Általában észre sem vesszük. Hogy ezt az állapotot elkerüljék. elkezd találomra összeszőtt mintákat követni. mintha a gondolataink megszakítás nélkül követnék egymást. beszélgetés. például a televízióra. hogy elképzel egy olyan helyzetet. és kimutatta. de legyen ez a három az összes többire nézve is minta. hogy képesek legyünk gondolatfolyamainkat uralni. amikor még csak nem is élvezzük. hogyan lehet a szavak segítségével áramlat-élményt előidézni. hogy ha valaki egyszer már kifejlesztette a támadásra kész pszichikai entrópia elűzésének ezt a stratégiáját. amikor a másik megbűnhődik –. ha olyan szokásokat sajátítunk el. mérlegelje a szóba jöhető lehetőségeket és számolhasson az előre nem látott következményekkel. amely a befektetett pszichikai energiát tekintve igen olcsón strukturálja a néző figyelmét. Ő volt a kilenc 78 . de a legtöbb embernek néhány oldal után ellankad a figyelme és a gondolataik elkalandoznak a cselekménytől. Ily módon egyrészt növeli a tudat komplexitását. Más területet is említhetnénk. valamilyen hobbi – összehasonlítva a tévé olyan folyamatos és könnyen elérhető információözönt kínál. figyelmét mindig az abban a pillanatban a legnagyobb problémát jelentő dolgok fogják magukra vonni: valami valódi vagy képzelt fájdalom. A pszichológus Jerome Singer a Yale egyetemen talán minden más kutatónál többet foglalkozott a nappali álmodozással és a képzeleti képekkel. amely se nem hasznos. melyek elősegítik azt. személyes problémákkal való szembenézésre kényszerítik őket. melyek sok örömet adhatnak. Az elme használatának egyik legegyszerűbb módja például a nappali álmodozás: valamilyen eseménysor képzeletbeli lejátszása. Ezen a ponton – ha tovább akarnak olvasni – kényszeríteniük kell magukat az odafigyelésre.a hölgy a Mnemoszüné nevet kapta. hogy a nappali álmodozás készségét sok gyerek soha nem tanulja meg használni. hogy oly sok időt vesztegetünk tévénézésre. Elménk rendezésének lehetőségeit tárgyalva először az emlékezet rendkívül fontos szerepét kell áttekintenünk. olyan szabályokat és célokat. Az álmodozás nemcsak az érzelmi rend megteremtését segíti azzal. másrészt . A továbbiakban a kultúránk által előírt társadalmi szerepek sajátítják ki elménket. hogy egy gyerek (vagy felnőtt) lejátsszon egy helyzetet magában.tárgy hiányában egyszerre csak néhány percig vagyunk képesek valamire ráirányítani a gondolatainkat. hogy elkalandozó gondolataik a kellemetlen. A jobbik módszer a tudat rendezetlenségének elkerülésére persze az. Amikor egyedül vagyunk és semmire nem kell figyelnünk. Amíg az emberek tévét néznek. Ezek a "szellemi játékok" mindenki számára elérhetőek. aki játszani szeretné őket. amikor újra öntudatunkat veszítve elalszunk. se nem kellemes. Ugyanez történik egy izgalmas könyv olvasásakor is.ha ügyesen csinálja – a nappali álmodozás igen örömteli is lehet. mint amelyek az áramlat-tevékenységekre jellemzőek. az emberek megpróbálják bármilyen elérhető információval megtölteni az elméjüket csak azért. mi pedig rábízzuk magunkat a "robotpilótára". hogy úgy tűnik. A TUDOMÁNY ANYJA A görögök megszemélyesítették az emlékezetet . rögtön felüti a fejét az elme alapvető rendetlensége. Ez az oka annak. milyen kevéssé vagyunk képesek uralni elménket. Reggel az ébresztőóra hangjára nyerjük vissza öntudatunkat. Más ingerforrásokkal – olvasás. De még a gondolatok rendezésének ez a látszólag könnyű módja is meghaladja sok ember képességeit. pillanatnyi csalódások vagy réges-régi frusztrációk. és csak azért torpan meg néha. hogy képzeletben kárpótol a kellemetlen valóságért – mint mikor valaki úgy szabadul meg az őt megbántó ember iránt érzett agressziójától és a frusztrációjától. a tudomány és a filozófia. hogy eltereljék figyelmüket a befelé fordulástól és a negatív érzések felidézésétől. mikor a figyelem külső ingerek köré szerveződik. Ha semmi tennivalója nincs. hogy valami fájdalmas vagy kellemetlen dolgot kezdjen el mérlegelni. Az entrópia a tudat normális állapota olyan állapot. nem kell attól félniük. akkor nehezen tud leszokni róla. ha ismerjük a szabályaikat: a történelem. Az ilyen szokások elsajátítása gyakorlatot kíván. Viszonylag könnyű összpontosítani.

A memóriát joggal tarthatjuk a legrégibb mentális készségnek. A találós kérdések formája a logika szabályainak engedelmeskedett. hanem minden más olyan tényt is. Selef. Johann Huizinga.. kezetlen. Gyakran az igen gyakorlott rejtvényfejtők közti versengés volt a legizgalmasabb szellemi tevékenység a helyi közösség életében. Őseinknek nemcsak származásukat kellett fejben tartaniuk. amennyiben elősegíti azt. tartalmilag pedig arra használták fel őket. lába sincsen. Ofir. Joktán fiai: Almodás. Emlékezni őseinkre azt jelenti. régibb az Özönvíznél hústalan. vértelen. hogy a törzs vénei időnként kihívták egymást szellemi vetélkedőre. Abimael. mivel ha nem lennénk képesek emlékezni. amely a környezetük birtoklásához kellett. Már a legrégibb kultúrákban is szokás volt.. 1982. mely a messzi. amikor eszünkbe jutott. mert mindig is létezett. ez az eszünk. A történelem tanúsága szerint az információ elrendezésének legrégibb módja az ember őseinek felsorolása. Hacarmavet és Jerák. amelyben a résztvevők egyúttal nagy gyönyörűségüket lelik. Seba. Mindannyian átéltük már azt a felvillanó elégedettséget. hogy olyan tárgyi ismereteket örökítsenek tovább. az az ember. mert egy adott célt szolgál és ezzel rendet teremt a tudatban. hogy magunk is láncszemévé válunk egy folyamatnak. mitikus múltból indul és a kifürkészhetetlen jövőbe fut. melyeket őseink meg akartak őrizni. sem költészet nem létezhetne. mint például a következő mondóka. és azt tartották róla. hogy megtaláljuk helyünket az élet folyamában. szagtalan. hiszen az írott jelrendszerek elterjedése előtt a megtanult információt egyik személy emlékezetéből közvetlenül a másikéba kellett átvinni. mely akkor töltött el. a memóriánk tart össze minket. Hadorám."1). családfákkal kapcsolatos adatot tartalmaz (pl. A találós kérdések között voltak könnyebbek és egyszerűbbek is. méghozzá olyan. hogy ő adott életet minden művészetnek és tudománynak. Budapest. Az ehető növények és gyümö1csök 1istája. bizonyos egészségügyi és viselkedési szabályok. de senki nem látta még. melyek rendet teremtenének az elméjében. ami az egyén azonosságát egy család vagy törzs tagjaként biztosította. Obál." A mentális áramlat minden formája közvetve vagy közvetlenül az emlékezettől függ. Nem véletlen..múzsa anyja. Széles. de jár mezőn s jár erdőben. és a tudomány alapjait is újra fel kellene fedeznie minden generációnak. Emlékezni felmenőinkre tizenkét nemzedékre visszamenőleg különösen élvezetes. Az emlékezet elsődleges fontossága igaz a faj fejlődése szempontjából is. feje sincsen. soha meg nem született. Elengedhetetlenül szükséges volt a családfa és a rokonság ismerete a társadalmi rend megteremtéséhez. megfosztatik az igazi élményektől. mint a földkerekség. Ahogy Bunuel mondta: "Az élet emlékezet nélkül nem is élet.. Noha a mi kultúránkban a családfák és a család története már elvesztette minden gyakorlati jelentőségét. mi az: Erős teremtmény. melyek az összes többi mentális műveletet lehetővé teszik.26-29: . melyből az összes többi származik. még a cselekedeteink is innen fakadnak. Az írással nem rendelkező kultúrákban a mai napig fontos tevékenység az ősök nevének felsorolása. hogy az Ótestamentum olyan sok. 1 Biblia. csonttalan. az emberek még mindig szeretnek a gyökereikről beszélni és gondolkodni. és képtelen olyan tudatminták felépítésére. elveszettnek hitt tárgyat. lábatlan. hova raktuk le a kocsikulcsot vagy valami más apró. törvények. nem tudnánk követni azokat a szabályokat sem. Az emlékezés örömteli. földrajzi ismeretek. az a családfa. Usab és Dikla. Nélküle semmik vagyunk. amikor annak még nem volt más alapja. Sem logika. akinek nincs emlékezete. mint a gyerekek ábécé-dalocskája. Havila és Jobab. az érzéseink. és igaz az egyed fejlődésénél. amikor egyikük egy rejtett utalásokkal teli dalt énekelt. a technika alapjai és a bölcs mondások mind versbe szedve vagy könnyen megjegyezhető mondásokká fűzve kerültek be a gondolkodásukba. másikuknak pedig értelmeznie kellett a dalban elrejtett üzenetet. A könyvnyomtatás elterjedése előtt az emberi tudás nagy része olyan rigmusokba volt sűrítve. a nagy holland kultúrtörténész szerint a rendszerezett tudás legfontosabb előfutárai a találós kérdések voltak. amelyet hajdani walesi bárdok énekeltek. Szent István Társulat 79 . A válasz ebben az esetben "a szél". és Lady Charlotte Guest fordította le angolra: Mondd meg. Ter 10.

A szavak olyan élményeket ébresztettek fel benne. úgy énekelte el az éneket. mikor megtanulta őket. bibliai idézetekre és bölcs mondásokra. Ám ha a tudat feletti uralmat legalább olyan fontosnak tekintjük. az ilyen ember társaságnak is sokkal kellemesebb. az az ember. az amerikai polgárháború története vagy a baseball iránt –. Az az ember. amelyet az ősi Wales vándordalnokai énekeltek. amit külső erők kényszerítettek 80 . aki tudta. sokkal gazdagabb annál. Csak az utóbbi száz évre jellemző. előnyösebb helyzetben van. képzelőerőre és problémamegoldó képességre is szükség van. Mindig el tudja szórakoztatni saját magát és értelmet lel saját gondolatai világában. Például a legeredetibb módon gondolkodó tudósok közül sokan rengeteg zenével. hogy a kreativitás és a memorizálás összeférhetetlen fogalmak. és a kívülről való megtanulás egész folyamata kellemes tevékenységgé válik. Ily módon az a néhány druida.A többi találós kérdés. sporteredményekre. hogy gyakorlati problémákat oldjunk meg a segítségével. aki emlékszik történetekre. Robert Graves szerint Írország és Wales régi bölcsei tudásukat könnyen megjegyezhető versekben rejtették el. kivéve egyes tévévetélkedőket és játékokat. történelmi évszámokra. a versekre való emlékezés számára az időutazás egyik formája volt. Erőfeszítéseik eredményeképpen a memoritert eltörölték az iskolai tananyagból. akinek az emlékezete tömve van információmintákkal. Nagyapám hetvenéves korában még mindig tudott idézni az Iliászból. Nagy hiba lenne feltételezni. az S (fűzfa) és az L (berkenye). nem pedig olyan feladattá. mint az. amelyek ahhoz az időszakhoz kapcsolódtak. hogy az látszólag a fák csatájáról szólt. és nem kell hosszú listákat emlékezetbe vésnünk. matematikai műveletekre. mint ahogy más mentális készségeket is nehezen sajátíthat el. hogyan kell használni a betűket. Egy olyan elme. konyhaművészet. Míg másoknak külső ingerekre – tévére. beszélgetésre vagy drogokra – van szükségük. autonóm és önálló személyiség. Gyakran használtak titkos kódokat is. "A fák csatája" című furcsa. Manapság a jó emlékezőtehetséget gyakorlatilag használhatatlannak tekintik. és aztán elkezdünk figyelmet szentelni az adott területen kulcsfontosságú tényeknek és adatoknak. ha eldöntjük. mely bizonyos stabil tartalommal rendelkezik. akkor a komplex információminták kívülről való megtanulása semmiképpen sem tekinthető elvesztegetett időnek. távolba meredő tekintete pedig valahol a látóhatár szélén kalandozott. hosszú költeménynek. Annak az embernek azonban. ilyenkor büszkeség telepedett a vonásaira. de valójában olyan üzenetet rejtett. kémiai képletekre. mint azt a képességet. Ha mi döntjük el. mert megoszthatja másokkal a tudatában rejlő információt. különleges tudásanyagra. hogy egyáltalán nem kell megjegyeznünk egy rakás adatot. amit annak idején az érettségire kellett görögül megtanulnia. Hogyan aknázhatjuk ki minél hasznosabban az emlékezőtehetségünket? A legtermészetesebb módja az. Az ő nemzedékének a tudás és a memorizálás még rokon értelmű fogalmak voltak. akik kutatási eredményekkel felfegyverkezve bebizonyították. Fontos tudnunk. melyet csak a beavatottak érthettek meg. és fontos titkokat rejtettek versbe szedve. így szól a 67–70. dalszövegekre. mint amelyik nem. és így azoknak a tudatában is rendet teremt. költészettel vagy történelemmel kapcsolatos információt sajátítottak el kívülről. sokkal bonyolultabbak és hosszabbak. A versben ott található elrejtve az F betű (melyet a titkos druida ábécében az égerfa jelképezett). hogy mit szeretnénk tárolni a memóriánkban. olvasásra. Természetesen a találós kérdések megfejtésében nem lehet kizárólag az emlékezetre hagyatkozni. versekre. Az emberi értelem történetének legrégibb adatai szerint a jó memória mindig is a legtöbbre becsült észbeli adottság volt. hogy bizonyos dolgokat megteszünk vagy létrehozunk. Mi több. Tudata ugyanis nem függ attól a rendtől. A téma megismerésével együtt fel fogjuk fedezni. Ezt a lehetőséget teljességgel figyelmen kívül hagyták a század elején az oktatás reformerei. ha az emlékezés célja egyszerűen csak annyi lenne. De megfelelő emlékezőtehetség nélkül nem válhat az ember jó megfejtővé. Minden egyes kibontakozó verssor közelebb hozta ifjúsága éveit. elszegényedik az élete. az információ a mi uralmunk alatt áll majd. hogy – mivel az írásos dokumentumok olcsóbbak és könnyebben elérhetők lettek – az emlékezet fontossága drámaian megcsappant. vagy nem. aki ezt a készséget nem fejlesztette ki magában. hogy "könyv nélkül megtanulni" valamit nem igazán hatásos módja az információ elsajátításának és tárolásának. hogy mit érdemes megjegyezni és mit nem. akinek nincs mire emlékeznie. mi iránt érdeklődünk leginkább – költészet. hogy az elméjük ne kalandozzon el a káosz felé. akikkel kapcsolatba kerül. a 1istába szedett fák pedig szavakat. amelyet környezete vagy biztosít a számára. mint például amikor a fák neve egy-egy betűt jelentett. melyeket a druidák és a bárdok az utókorra hagytak. A reformereknek még igazuk is lett volna. sora: Előszörre az égerfák kezdték a viaskodást – A fűzfa és a berkenye még mindig késlekedtek.

és saját tudatunk felett akarunk úrrá lenni. Ha Arkhitász okfejtése primitívnek tűnik. hogy a bot akkor az űrbe zuhan. Szerk. képszerű jellegét. akik képtelenek ellenállni a kísértésnek. A legegyszerűbb rendező elv az. Ford. e.. a negyedik században élt filozófus és Tarentum városállam (a mai Taranto) vezetője. s ezzel fejezi be a teremtés aktusát. Az információ elrendezésére szolgáló rendszerek nélkül még a legvilágosabb memória is a káosz állapotában lelné a tudatot. akkor a tartalom birtoklásának érzete. akik mindig magukkal hordják kedvenc verseiket vagy idézeteiket egy füzetkében. hogy halálra untasson vele másokat. hogy kedvenc verseink vagy egyéb fontos adataink velünk vannak. Krisztus előtt a hatodik században Püthagorasz és tanítványai már nekiláttak annak az óriási feladatnak."3 Ezek az idézetek mind alátámasztják a szavak fontosságát a tapasztalatok kezelésében. AZ ELME JÁTÉKAINAK SZABÁLYAI Az emlékezet nem az egyetlen segédeszköze az elmében lejátszódó dolgok szabályozásának. akkor csak azokkal a csatákkal foglalkozzon. ami azt jelenti. Kr. Vannak emberek. hogy megteremtette őket. hiszen hasonló célokat tűzött ki maga elé. úgy bizonyította be. a világban volt. ha megnevezzük a dolgokat. amikor az illető csak azért sajátít el bizonyos dolgokat. Annak az embernek. arra használja majd. s azután is. hogy már meghallották. örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az emberek előbb is. a geometriát. pontosan meg tudták jósolni az évszakok körforgását és pontos térképeket csináltak. 1966. amelyeknek a segítségével előre kiszámítható módon kombinálni lehet ezeket. vagy még inkább a vele való összekapcsolódás még erőteljesebbé válik. hogy ezt a munkát nehéz volt elválasztani a vallástól. mint hallották volna. akit az amerikai polgárháború érdekel. Nincs értelme a tényekre való emlékezésnek akkor. például mértani ábrákat és a formális levezetéseket. Kétezer évvel később Newton és Kepler még mindig ugyanezen az ösvényen haladtak tovább. Az elméleti gondolkodás soha nem vesztette el teljesen a hajdani találós kérdések kirakós játékra hasonlító. hogy az. előveszik. hogy a világegyetemnek nincsenek határai. ezekből a szabályokból nőtt ki.ránk. és ha unatkoznak vagy rossz kedvük van. a kitalált szavak a különálló eseményeket általános kategóriákká alakítják át. A nevek után jönnek a számok és a fogalmak. hogy az összes nagyobb hadmozdulat idejét és sorrendjét kívülről tudja. Így például Arkhitász. A legtöbbjelrendszer építőkövei." 2. Simon Endre. ha például a tüzérség érdekli.. Az elvont tudásanyag és mindaz. ha nem állnak össze mintává. idézzük emlékezetünkbe. a földet. hogy elértem az univerzum határát. Ez azonban általában akkor következik be. nem kell magára nézve kötelezőnek éreznie.9-10) Budapest. nem pedig a környezetünkön. Ha most eldobok egy botot.ha őszintén érdekel a tárgy.. melyekkel a relativitást mutatta be. melyek összekötik a csillagászatot. A Teremtés könyvében Isten közvetlenül azután nevezi meg a nappalt. Szent István Társulat Hérakleitosz töredékei. és megnövelik az agy ingertároló kapacitását. és Hérakleitosz azzal kezdi csaknem teljesen elveszett írásainak ránk maradt töredékét: "Bár a logosz ez. hogy olyan közös számtani törvényeket találjanak. azután pedig azok az alapvető szabályok. a világba jött. a szavak. hanem a memóriánkban tároljuk őket. ha belső motiváció vezérel minket . hogy az univerzumnak nincsenek határai. hogy memóriájukkal hencegjenek. amit kísérleti tudományként ismerünk. mint a vallás: a világegyetem szerkezetének kifejezését. Budapest. A történetek és a találós kérdések mellett a civilizációk fokozatosan egyre összetettebb szabályokat fejlesztettek ki az ismeretek kombinálására. a zenét és a számtant. Mindannyian ismerünk olyan embereket. amelyekben ágyúk is szerepeltek. Az ilyen képletek segítségével le tudták írni a csillagok mozgását. Persze mindig fennáll annak a veszélye. 2 3 Biblia (Jn 1. ha nem találunk közöttük hasonlóságokat és törvényszerűségeket. János evangéliumában olvashatjuk: "(Az Ige). hogy feltette magának a kérdést: "Tételezzük fel. a tengert és mind az élőlényeket. hogy imponáljon vele másoknak. aki egy bizonyos információmennyiséget felhalmozott. az éjszakát. Kevésbé valószínű. hogy Einstein képzeletbeli kísérletei a különböző sebességgel mozgó vonatokból látott órákkal. nem különböznek olyan nagyon ettől a gondolatmenettől. ln Filozófiatörténeti szöveggyüjtemény 1. 1982. mi történik?" Arkhitász úgy gondolta. A szó ereje hatalmas. Cseppet sem meglepő. lehetővé teszik az elvont gondolkodást. 28. Ha nem papíron. Hihetetlen biztonságot ad az. Tankönyvkiadó. Kerényi Károly.. Ebben az esetben azonban az univerzum határain túl az űr van. 81 . hogy untatni fogunk valakit.

" Más szavakkal azért élvezte az életet. A nagy gondolkodókat mindig inkább a gondolkodás élvezete sarkallta. 1966. hogy elvesztette volna az eszét. amelyet a szillogizmusok és a számok használata teremt a tudatban. hogy időszakosan kikapcsolódtak a mindennapi valóságból. hogy az atomenergia fejlesztését és felhasználását felgyorsította az atombombáért folyó élethalálharc Németország. hogy elvont gondolataival foglalkozzon. mint a perzsa királyság birtokába jutni. amit még békésebb körülmények között halmoztak fel a tudósok Európában. a híres orvost. a félelem elkerülésének eszköze. hanem az egyetemesség és sokoldalú értelmesség." "Sem a test. Az. Tankönyvkiadó. sem a vagyon nem teszi boldoggá az embereket. Rendezett gondolatmeneteket teremthet meg magának attól függetlenül. és a tojást fogta a kezébe. aki belemerült az elme áramlatába. de az új tudományos ötletek felbukkanását is az az öröm táplálja. 5 Uo. akiket elkápráztat a materiális determinizmus. Ez az állítás azonban szemben áll a kulturális fejlődés legújabb elméleteivel. mint az általa elnyerhető anyagi javak. amikor mindent felölelő eszmecseréket folytattak egymással egy koppenhágai sörözőben. ahogy viselkedik. piaci helyzet. nem természetes. Elhívatták hát Hippokratészt. Tökéletesen igaz például. Démokritoszt. a Jangce és a Nílus mentén alakultak ki. megtárgyalta Démokritosszal az élet furcsaságait. köztulajdonnak számítanak. mit kell az embereknek megtenniük annak érdekében. az ókor egyik legnagyobb elméjét nagyon tisztelték városának lakói. hogy a gondolkodást az alakítja. azt tartják. mert gondolkodni jó. A történészek. de a maghasadás elméletéből kialakuló tudomány önmagában keveset köszönhetett a háborúnak. Ha a gondolkodók nem élvezték volna a rendnek azt az érzését. akkor nem valószínű. mivel meghatározzák. Simon Endre. Látván. ami persze nem azt jelenti. Azok az eszközök. Nemcsak a filozófiát. és a bizakodás. hogy szükség volt rájuk a pontos csillagászati ismeretek és az öntözőrendszer megteremtéséhez azokban a nagy öntözéses civilizációkban. az Eufrátesz. fokozatosan függetlenítheti magát a külső ingerektől."4 "Démokritosz maga mondá. az abdéraiak. amelyet az emberek gyakorta szem elől tévesztenek: a filozófia és a tudomány azért keletkezett és azért indult virágzásnak."5 Nem meglepő. hogy napokon keresztül gondolataiba merülve. és bizonyosan beteg. hogy Démokritosznak alaptermészete a vidámság. hogy a gondolatokkal való játék egészen különleges örömet nyújt. hogy milyen élvezettel töltötte el a gondolkodás folyamata: "Istenivé tesz bennünket. hogy megéljenek. a legnagyobb jó a világon. amely megtalálható a könyvtári és iskolai könyvekben. egykedvűen üldögél. mindamellett fogalmuk sem volt arról. Démokritosz írásainak fennmaradt töredékeiből következtethetünk arra. például Niels Bohr és munkatársai. hogy felvilágosodott kortársai azt mondták. Ha 4 Démokritosz eredeti töredékeiből. In Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény 1. demográfiai robbanás. mert megtanulta kontrollálni a tudatát. csak elmerült gondolatainak áramlatában. A lényeg az. hogy mi történik a külső valóságban. Mivel Hippokratész nemcsak jó orvos volt. A külső erők nagyon fontosak. melyek a nagy folyók. valamint Anglia és az Egyesült Államok között. A számtan és a mértan kialakulását például csaknem kizárólag azzal magyarázzák. Démokritosz nem az első. hogy mely ötletek legyenek kiválasztva a számtalan elérhető közül. Ford. A filozófusokat gyakran tartották "szórakozottnak". amelyek a gondolatáramlatot lehetővé teszik. a Tigris. aki megismerkedett a költészet vagy a számtan alapelemeivel. de nem magyarázzák meg keletkezésüket. az a tudás tette lehetővé a bomba gyártását. 49. Szó sincs arról. amely a valóság leírásának új módját kíséri. és nem maradt ideje a való világ esetleges problémáira. Szerk. Budapest. hogy inkább akar egy oksági magyarázatot találni. valószínűleg minden pszichikai energiáját abba fektette. de bölcs ember is. Kövendi Dénes. ha mindig valami szépre és valami újra gondolunk. mivel foglalkozik. hogy filozófusuknak nagyon is ép az elméje. úgy gondolták. 82 . Amikor Kant állítólag az óráját tette be egy edénybe főni. hogy legkedvesebb tudományterületük szimbolikus formái közé vegyüljenek. Ezeknek a történészeknek a véleménye szerint minden kreatív lépés csak külső erők terméke lehet. de nem is az utolsó olyan gondolkodó. területszerző háború. osztályharc vagy technikai szükségszerűség.Ki kell itt emelnem azt a tényt. hanem csak azt. 46. mi baja bölcsüknek. hogy elvesztették volna az eszüket. hogy mérje az időt. legyen az háború. az Indus. hogy most lennének matematikai és fizikai alapelvek. aztán biztosította a város lakóit arról. hogy megtudják. és hogy véleménye szerint: "A vidámság. olyan tudásból állnak.

amely az emberekkel szemben különösen mostoha. akkor egy belső jelképrendszer a megváltást jelentheti. vagy akár vasárnap reggel otthon. A szélsőségesen sivár környezetben a költők. melyet a káosz tengere ostromol minden oldalról. eltorzítják a szórakoztató műsorok és kijátsszák mindazok. a lelkük hamarosan megtelt volna reménytelen félelemmel és kétségbeeséssel. hogy tudatukat uralmuk alatt tartsák. Ha valaki a tevékenységét arra korlátozza. attól a személytől. de új versszakokat is költöttek hozzájuk. De a mindennapi életünkben is hasznos. A SZAVAK JÁTÉKA Hogyan sajátít el az ember egy jelrendszert? Ez természetesen attól függ. a politikai vagy vallási megváltás ködös ígéreteitől. Ha az elme nem képes saját magát információval ellátni. ha jó. amikor emberek időlegesen elszakadnak a civilizációtól. hogy tudata békéjét külső eszközökkel állítja-e helyre. mert kevés olyan dolog van a birtokunkban. önmagában is érvényes kis világra tett szert. Olcsó. amire támaszkodhatunk. aki egy hordozható szabályrendszer birtokában van. a szavak még ma is számtalan lehetőséget kínálnak arra. történészek és egyháztudósok olyanok voltak. melyeken elménk dolgozni kezdhet. hogy mindenre van válaszuk. akkor zűrzavarba süllyed. Nagy előnye van másokkal szemben annak. Manipulálják őket demagóg emberek. hogy enyhe áramlatba kerüljön repülőtéri várótermekben vagy ingázás közben. A káoszt idéző hóviharok ellen megteremtették a formával és jelentéssel bíró énekeket. az ágyában. a kábítószertől. hogy átvegyék fölötte a hatalmat azok. és saját életük eseményeit szavakba öntötték. az azért van. hogy használni tudja. nehézségi szintje olyan finoman árnyalható. akkor az ősi találós kérdésekhez hasonlít. Akiknek nincs ilyen belső szimbólumrendszerük. amely a saját agyában működik. és a megoldás – a rend kellemes érzetét biztosítva – megelégedéssel és a jól végzett munka örömével tölti el a rejtvényfejtőt. akkor továbbra is külső ingerektől függ.valaki már elég jól elsajátított egy jelképrendszert ahhoz. hogy ősi és alapvető szabályrendszer határozza meg a szavak használatát. akik el akarnak nekik adni valamit. több kapcsolatra van szükségük a közvetlen környezettel. hogy az illetőt a gondolatok világának mely területe érdekli. akik azt állítják magukról. amely szervesen nő ki készségeiből és tudásából. hogy az izlandiak rendezett állapotban tarthassák tudatukat egy olyan környezetben. például koncentrációs táborban vagy egy sarki expedíción. vagy ez a rend egy belső minta eredménye lesz. Az izlandiak az évszázadok hosszú során át nemcsak megőrizték emlékezetükben az őseik tetteit megörökítő epikus költeményeket. míg odakint a sarki tél jeges szele süvöltött. de azért világos példa erre a keresztrejtvény. akkor egy hordozható. de mivel a tudásuk kódja kevésbé absztrakt. matematikusok. sikerült kezükbe venniük tapasztalataik irányítását. hogy pusztán megfejti a keresztrejtvényt. a szél hangját figyelve töltötték volna az éjszakákat. Sok embernek kínál lehetőséget arra. és a korábban leírt rendkívüli körülmények között találják magukat. mint bármely más országban. melyeket nem tud uralni. Reméljük. Sok mindent el lehetne mondani ennek a népszerű időtöltésnek a védelmében. egyikünk sem kényszerül arra. mint az ép elme egy-egy kis szigete. hogy sarki körülmények között vagy koncentrációs táborokban kelljen a jelrendszerekkel kapcsolatos készségeit előhívnia. Amikor a külső világ nem kínál fel menekülési lehetőséget. Ha az izlandiak csöndben. Bizonyos mértékig a földjüket jól ismerő földművesek és az erdőt megértő favágók is hasonló rendszerekre támaszkodnak. Ha 83 . Ha függőségbe kerülünk a tévétől. Egy ilyen internalizált szimbólumrendszer kezelésének a képessége életmentő lehet. könnyen a média foglyaivá válnak. kevés olyan belső szabály. Hogy csak egy példát mondjak. Minden egyes embernek hatalmában áll eldönteni. hogy a kezdők és a profik egyaránt örömüket lelhetik benne. ha vannak olyan szabálykészleteink. Vajon mennyire segítették a sagák az izlandiakat a túlélésért folytatott harcban? Megmaradtak volna-e nélkülük is? Teljes bizonyossággal nem válaszolhatjuk meg ezeket a kérdéseket. A dermesztő éjszakai hidegben a kezdetleges kunyhók tüze köré gyűlve kántálták a verseket. bárhova magunkkal vihetjük. aki a vasárnapi mellékletnek vagy a rejtvényújságnak dolgozik. mert a sagák ismételgetése volt az egyik módszer arra. ami visszatartaná elménket attól. Mivel elsajátították a ritmus és a rím rendszerezett tudományát. de ki merné a gyakorlatban megkeresni rá a választ? Ugyanez áll azokra a helyzetekre. Némileg triviális. Azt már láttuk. állítólag Izlandon azért van aránylag több költő az emberek között. hogy különböző bonyolultságú szinteken az áramlatba kerüljünk. zenészek. amelyik.

a legjobb. hanem más. hogy kezdetben pszichikai energiát kell belefektetni. Persze. hogy korán megtanítjuk őket szójátékokra. akkor nem elsősorban meteorológiai információt adok át – ami egyébként is fölösleges lenne. még lényegesebb. az először kissé riasztó lehet. az ismert fenomenalista szociológusok szerint a világot. A nyelv legkreatívabb használati módja. Ha megtörjük a szavak jelentésével kapcsolatos általános elvárásokat. hogy a "kutyákkal etették meg" kifejezés azt is jelentheti. Például azzal. Ha jól ki tudjuk fejezni magunkat. hogy hozzá szólok. hallgatónk nagyon kielégítő élményben részesül. úgy érzékeljük. Nem csak a hasznossági szempontok okozzák azt. ha nem a szakmájukról vagy valami őket közvetlenül érdeklő tárgyról van szó. Csak annyit kell tennünk. amelyet érdemes kifejleszteni. Amikor reggel találkozom egy ismerőssel és azt mondom neki. melyeket a mindennapi életben egymásnak mondunk.valaki ezen a területen is önálló akar lenni. ezzel is az a helyzet. hogyan leljenek élvezetet a szavak birtoklásában. hogy minden rendben van. mint már említettük. hogy a társalgás fő célja nem az. Ennek eredménye az lett. az ő válasza pedig . ha ő maga készíti a keresztrejtvényt. ki nem mondott céloknak teszek eleget. hogy ha egy gyerekkel beszélgetünk. a tévéből és a rádióból ömlő közhelyek biztosítanak minket arról. hogy az emberek csaknem képtelenek egymással beszélgetni. ebben benne foglaltatik az. Épp ezért ma már csak azt a fajta kommunikációt tudjuk értékelni. hogy formába öntse a tudatot. Minden este elolvasni néhány verset olyan az elme számára. hogy a kutyák ettek meg valamit. Mivel a vers segít az elmének. hiszen ugyanazokból az adatokból tájékozódik. Ha jól megválasztott szavainkat ráadásul megfelelően elrendezzük. ahogyan az a beszélgetésben megnyilvánul. hogy a szóvicc és a többértelmű szavakkal való játék a humor legalacsonyabb formája egy művelt felnőtt számára. hogy a kutyákat ették meg. amelyet bárki elsajátíthat. de a gyerekek rövid időn belül veszik a lapot és olyan ügyesek lesznek."Tényleg gyönyörű!" – az enyémet. amelyben élünk. hogy a gyerekekkel megismertessük a szavak erejét. Az egyik módja annak. aki azt írta: "A kifinomult társalgás maga az Édenkert. hogy elintézzen bizonyos dolgokat. és azt is. mivel azt hangsúlyozom. a költészet. Amikor egy gyerek rájön. valóban odafigyelünk. Peter Berger és Thomas Luckmann. és amikor lehetőség kínálkozik . Másodszor. hogy az egész társalgás teljesen nyakatekert lesz. akkor "átváltunk" és úgy teszünk. hogy értékrendemben a "szépség" kívánatos jellemző. Nem sokan vannak már olyanok. Az utilitarista elméletek az elmúlt két évszázad során meggyőztek minket arról. amely gyakorlati tudást ad át. Nincs szüksége többé külső mintára. Nem kell ezeknek a verseknek "csodálatos" költeményeknek lenniük. életünket megszépítő módja lehet a társalgás mára elfelejtett művészete. hogy az üzleti és a hivatali életben a bő szókincs és a jó beszédkészség a siker záloga. gazdagítjuk az emberek közötti kapcsolatot. amelyben élnek. hogy találjunk 84 . tökéletesen szabad lesz." Nagy kár. mint annak a kifejezésnek a hallatán. A frázisok. de a gyerekeknek jó alkalmat nyújt a nyelv feletti kontroll elsajátítására. Berger és Luckmann szerint az ilyen folyamatos és nyilvánvaló kijelentések nélkül az emberek hamarosan elkezdenének kételkedni annak a világnak a valóságában. mint a tornagyakorlatok a testnek – segítenek formában maradni. Lehet. elismerem a létezését és kifejezem baráti szándékaimat. hogy sok beszélgetés itt be is fejeződik. amelyekből én -. egész jó saját keresztrejtvényeket kezdett csinálni. hogy az idő "szép". hanem hogy az élmények minőségét javítsa. aki miután megpróbálkozott néhány keresztrejtvénnyel a New York Times-ban. amely segíti ismerősöm tudattartalmát a megszokott rendben tartani. hogy a lét szokványos feltételei rendelkezésünkre állnak. "szép napunk van". és nem is kell egy teljes verset elolvasni. Kár. mintha a szó másik jelentését fogtuk volna fel. mint minden olyan készséggel. mert sok érv szól amellett. ugyanúgy. akik megértik Ali Ben Ali kalifa lelkes szavait. eleinte legalábbis biztosan nem. Nem különösebben nehéz megtanulni keresztrejtvényt készíteni. Végül. Eközben megtanulják. amely szerint az időjárásról beszélni biztonságos kapcsolatteremtési lehetőség két ember között. ezért ideális arra. ismerek egy nyolcéves gyereket. öröme pedig mélyebb. hogy tapasztalatait leszűrt és sűrített formában őrizze meg. Az a fontos.egy ártatlan szót vagy kifejezést többféleképpen is lehet érteni –. megerősítem a kultúránkban honos interakciók egyik alapszabályát. ráadásul ez olyan készség. és felnőttként talán majd felélesztik a társalgás elveszettnek hitt művészetét. Így a könnyedén elejtett megjegyzés olyan üzenet lesz. A szavak használatának egy másik. hogy a beszéd fő célja a hasznos információk átadása. megdöbben. hogy "gombóc van a torkomban". és minden mást haszontalan időpocsékolásnak tekintünk.

azért megvan a maga egyértelmű szerkezete. az önmagunkkal való kommunikáció eszköze. hogyan teremtettek az emberek rendezett mintákat azokból a jobbára véletlenszerű eseményláncokból. hogy rögzítse az eseményeket és élményeket. Ám ha az írást a tapasztalataink feletti uralomra használjuk fel és nem hagyjuk. hogy a tudatukat szokatlan mértékben borítja az entrópia. hogyan rendezze versekbe személyes élményeit. az írás is veszélyes lehet.) Ebben a mai világban elhanyagoljuk az írást. Azonban mégsem vesztegeti az idejét. Az írásban rejlő lassan. Régebben a művelt emberek a naplóformát és személyes levezésüket használták fel arra. hogy beszűkítse élményeit. Mint minden más áramlattevékenység. melyet az események meghatározott időrendben bekövetkező és 85 . amelynek a használata gazdag jutalmat rejt magában. nem létezik. Noha a történelemtudományból hiányoznak azok a világos szabályok. (Valóban jó prózát írni persze épp olyan nehéz. a költészet vagy a matematika. a számítógép és a fax ügyesebben továbbítják a híreket. Először is az írás a kifejezés szabályozott eszközeit biztosítja az írással foglalkozónak. ha valaki megmutatja nekik. Márpedig ha valaki nem nagyon tehetséges. BARÁTKOZZUNK KLIÓVAL! Memória volt a kultúra anyja. A viktoriánus korszak aggályos gonddal megfogalmazott. hogy elemezzük és megértsük élményeinket. legidősebb lánya pedig a "Hírnök". hogy aztán valamikor a jövőben könnyen felidézhetők és újraélhetők legyenek. hogy a fejünkre nőjön. hogy nem fizetnek meg érte. hogy feledésbe merüljön. ennek a készségnek az elsajátítása javít az életükön. mert oly sok más kommunikációs forma igyekszik kiszorítani a helyéről. ha úgy merülünk el a versfaragásban. mint készség. ez lehetővé tette számukra. hogy élményeiket szavakba öntsék. Lehetséges. Arra sincs ok. akkor semmi értelme abban a reményben elkezdeni írni. hogy írók lesznek. akkor rendkívül kifinomult eszközre teszünk szert. hogy majd meggazdagszik vagy híres lesz tőle. Klió. Nem is olyan régen még elfogadott dolog volt amatőr költőnek vagy esszéírónak lenni. és – noha hiányzik belőle a versmérték és a rím nyilvánvaló összetartó ereje –. Nemcsak élvezik az élményt. Az utóbbi időben többen állítják. amelyek élvezetessé tesznek olyan más szellemi tevékenységeket. s lehetővé teszi számára. ahogy akarnak. ha a rabjává válik valaki: arra kényszeríti az írót. hogyan kell. mint például a logika. amelyekben úgy cselekedhetnek. hogy új utakat keressünk önmagunkban. ha valaki nem keres pénzt az írásaival (legyen az bármilyen nevetséges összeg). hogy az írók csak és kizárólag úgy képesek megtapasztalni az áramlatot. amit naplókban és levelekben rögzítünk. idős asszonyok is képesek csodálatosan megható verseket írni.legalább egy sort vagy egy versszakot. Semmi kétség. hogy szavakból világokat teremtenek. Néha egyetlen szó is elég. hogy ablakot nyisson a világ egy új szeletére. de az alkotás során jelentős mértékben növekszik önbecsülésük is. A prózaírás hasonló jótéteményt jelent. hogy ennél a pontnál megtorpanjunk és csak passzív fogyasztók legyünk. Húszéves korunkon túl egyenesen szégyenletesnek minősül. nem pedig puszta továbbítása. az írás terápia. hogy elgondolkodjanak a nap eseményein. részletekben bővelkedő levelei jó példák arra. hogy megváltoztassa 1átásmódunkat. hogy információt továbbítson. könnyebben elsajátítható. Annak. talán éppen az az egyik oka. aki azért felelős. akkor időpocsékolásnak tartják az egészet. Egy kis kitartással és önfegyelemmel mindenki megtanulhatja. és kitörölhetik elméjükből a zavaró valóság képét. hogy az elmúlt eseményekről szóló beszámolókat rendben tartsa. amelynek a segítségéve1 rendet teremthetnek érzéseik zűrzavarában. még a gettóban felnövekvő gyerekek és az öregek otthonában élő félig írástudatlan. Az írás célja azonban az információ megalkotása. szervesen növekvő gondolatmenet hívja elő a gondolatokat. amelyek a tudatukra nehezedtek. akkor meg is érdemelné. és elzárja előle a másféle élménylehetőségeket. A telefon. Az anyagnak az a fajtája. míg le nem írjuk. a New York-i költő és társadalmi reformer megmutatta. hogy a költők és a drámaírók szokatlanul súlyos tüneteit mutatják a depressziónak és más érzelmi zavaroknak. Manapság viszont. A görög mitológiában ő a történelem pártfogója. aki belső okokból ír. mint jó verset. amely énekelni kezd bennünk. és rendet teremt a tapasztalataink között. a magnó. Az írás jó módja annak. Ha az írás egyetlen célja az lenne. Ahogy Kenneth Koch.

és egy olyan értelmes történetté szervezése. A pszichoanalízis elsősorban azt szeretné elérni. hogy ezen a ponton megtorpanjunk. és elkezdenek ezzel kapcsolatosan könyveket és emlékeket gyűjteni. múzeumokat látogatnak. és elkezd ezzel foglalkozni. hogy rendet teremtsen az emberek összekuszált gyerekkori emlékei közt. amelyek neki magának jelentenek valamit. vagyis annak összegzése. mint számtalan életrajz kivonata" – írta valamikor Thomas Carlyle. aki érdeklődni kezdett a környékbeli "korai ipari építészet" iránt és fokozatosan elég tudást szedett föl ahhoz. Egy kis többlet-erőfeszítéssel saját benyomásaikat is megörökíthetik a múltról. ami tulajdonképpen a család életének múzeuma. melyeket a valaha élt tudósok saját szórakozásukra találtak ki. amely segít nekünk boldogulni a jövőben. és olyan múltat "alkothatunk" az emléktárgyak segítségével. és a kérdés csak az. amit életünk során sikerült és amit nem sikerült elérnünk. hogy felépítse azt. akkor a történelem nem nagyon teheti jobbá az életünket. olyan feljegyzésekre. és ezzel "valódi" amatőr történészekké válhatnak. milyen felnőtt lesz belőlünk és hogyan fog működni az elménk. amire rábukkant. túl gyakran tekintünk úgy a történelemre. hogy a hallban a szőnyeg a szeretett nagymama ajándéka volt. hogy a múlt egy bizonyos elemére összpontosítanak. mert csecsemőkorukban azon etették a gyerekeket. Semmi okunk rá. amelyről elmondhatjuk. érzelmi jelentőségüknél fogva. Felszabadítanak minket a jelen zsarnoksága alól. azokra a forrásokra és részletekre koncentrál. hogy bárkiből lehet amatőr történész. és azért tanuljuk. hogy a sajátunk. mint NyugatKanada egyik kevéssé háborgatott részén élő barátom. Legtöbben nem tartjuk magunkat amatőr történészeknek. rögzítése és emlékeinek megőrzése a tudat rendezésének egyik legrégibb és legkedveltebb módja. a következő fokozat a család történetének megírása. de nem szeretünk. Az ilyen múlt persze nem szó szerint igaz. mert a műveltséghez szükséges. Az élet kisebb-nagyobb eseményeinek megfigyelése. amelynek során menjünk olyan messzire vissza a múltba. rendkívüli módon meghatározzák. Ha így áll a helyzet. lehet-e vajon a laikusból tudós? Végül is olyan hosszú ideje hajtogatják már 86 . A történetírást mint áramlat-tevékenységet több szinten is gyakorolhatjuk. lefilmezi vagy újabban videóra veszi élete fontos eseményeit. hogy visszalátogasson a régi szép időkbe. Öregkorban aztán újra fontossá válik a múlt értelmezése. de hát az emlékezetben megőrzött múlt soha nem is lehet az: folyamatosan újra kell szerkeszteni. öntödékhez meg romba dőlt raktárakhoz. Az ember naplót ír. amelyek különösen kellemesek és jelentőségteljesek számunkra. de nagyon élvezetes folyamat is. Megint mások annak a közösségnek a története iránt mutatnak érdeklődést. Az is lehet. A múltra való emlékezés nemcsak a személyes identitás megteremtésének és megőrzésének eszköze. történelmi egyesületekbe lépnek be. és hogy azt a rozoga díványt azért tartották meg. A legszemélyesebb az egyszerű naplóírás. amelyben élnek – legyen az egy városrész vagy egy megye -. hanem még kellemes feladat is. Sajnos. Olyan terület ez. noha az esetleges látogató nem biztos. mert tulajdonosai Mexikóban vették a nászútjukon. fényképeket őriz meg. és személyes stílusában jegyzi le. és lehetővé teszik tudatunk számára. újságkivágásokat és emléktárgyakat gyűjt. hogy felismeri a "történelmi utalásokat". hiszen ismeretei lehetővé tették. A múlt emlékei nagyban hozzájárulnak életünk jobbá tételéhez. mint megjegyzendő unalmas évszámokra. hogy alkotó módon kézben tartjuk-e ezeket a szerkesztési munkálatokat vagy sem. Nem tudja. de nagyon kedvetlenül. amennyire csak lehet. de továbbgondolva a dolgot. Bizonyos értelemben minden ember a saját személyes létének történettudósa. Erik Erikson véleménye szerint az emberi életút utolsó szakaszának egyik feladata az "integritás" megszerzése. A gyermekkori emlékek. Olyan eseményeket válogathatunk ki és őrizhetünk meg az emlékezetünkben. amelyek mindenki más szemében csak gyommal benőtt romok voltak. Ám ha egyszer már rájöttünk arra. amelyet talán elviselünk. akkor a történelemtanulásból könnyen áramlat-élmény válhat. sokan kiterjesztik érdeklődésüket a nemzetükre. hogy értékelni tudja azoknak az épületeknek a szépségeit. könyveket olvasnak el. Mihelyt azonban valaki eldönti. akkor egyre eredményesebbek vagyunk. hogy élvezettel utazgasson a semmi közepén levő fűrészmalmokhoz. hogy a nappali falán a festmény azért fontos.visszafordíthatatlan láncolata ad. A TUDOMÁNY GYÖNYÖRE Az eddigiek alapján könnyen el tudjuk képzelni. hogy az események időbeli elrendezése nemcsak szükségszerű folyamat egy tudatos lény számára. a múltnak melyik része érdekli. A kívülről irányított tudást kelletlenül fogadjuk és nem lelünk benne örömet. "A történelem nem más.

A sikeres ember bebizonyítja magáról. és aho1 a legtökéletesebb felszereléssel dolgozhatnak. Az egyik róla keringő anekdota jól szemlélteti munkájával szembeni elkötelezettségét. hogy figyelmünket viszonylag elvontabb problémák kis körére összpontosítjuk. a fizikus. Elképzelései olyan különösek voltak. noha kimenetele előre megjósolható. melyekben minden kutató egyegy szűk területen jártas. Az is igaz.. Tény. "Azzal. hogy ha a tudomány célja az. majd a másik akkori tanítványa nyerte el a fizikai Nobel-díjat. a paradigma (vagy elméleti megközelítés) arra kényszeríti a tudóst. és a rejtvény nyújtotta kihívásnak nagy szerepe van abban. hogy a tudomány területén az áttörések kizárólag olyan csoportoktól erednek. hogy valaki Nobel-díjat nyerjen vagy egy divatos. hogy ha elég ügyes. az asztrofizikus. hogy a tudósok gyakran éreznek úgy. hogy rendszerint tovább folytatja munkáját. . Chandrasekhar azonban nem mondott le és nem halasztott el semmit. ahogy Démokritosznak. a sakkozásról vagy bármilyen más áramlat-tevékenységről szólnak. akik új utakat keresve kitörnek a jelenleg létező tudományos paradigmák közül – még inkább a puszta élvezet mozgatja. ahová a legtöbb pénz ömlik. az egyetem fő csillagászati obszervatóriumában. Végül a Chicagói Egyetem ajánlott neki munkát. Dirac. bőséges anyagi források és számtalan beosztott kísérletvezető szükséges ahhoz. és Kalkuttából Londonba hajózott. hanem "az a meggyőződés. Azokat az embereket kedvelik. hogy a természet egy részét olyan részletességgel és mélységben vizsgálja meg. melyekkel munkájuk során találkoznak. az. hogy kiváló rejtvényfejtő. hogy ebben a században a tudomány már az intézményesített tevékenységek körébe tartozik. Ha a "normális" tudománnyal foglalkozó tudósokat ilyen mértékig lelkesítik az intellektuális rejtvények. hogy tanítsa az "osztályát". hogy sajnos a professzor maga sosem kapta meg a Nobel-díjat. Gyönyörű példája ennek Subrahhmanyan Chandrasekhar.nekünk. hogy ez a futószalagon gyártott. Kuhn azt is megállapítja. Jól felszerelt laboratóriumok. Néhány évvel később előbb az egyik. hogy . mindenki azt várta. Az ötvenes években Chandrasekhar a Wisconsin állambeli Williams Bay-ben tartózkodott. amelyek miatt a tudomány "izgalmas" lehet. mint P. akinek élete már-már mitikus dimenziókba emelkedik. Amikor ezt a történetet régebben mesélték. kifejezetten hasonlít azokra beszámolókra. amelyek a sziklamászásról. akik annyira szeretnek játszani a gondolatokkal. Azon a télen egy haladóknak indított asztrofizikai szemináriumot kellett tartania. Thomas Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című könyvében több okot is említ. amely máskülönben elképzelhetetlen lenne". amilyet előtte még senki sem. aki a húszas években így írta le a kvantummechanika fejlődését: "Nagyon érdekes játék volt. de nem sokat tehetnek az új. olyan rejtélyt fog megoldani. Most már 87 ." Kuhn leírása arról. hogy Chandrasekhar a következő félévre halasztja vagy lemondja a szemináriumot.M. a kémia vagy a fizika élvonalában dolgozhasson. Ezt az összpontosítást olyan szabályok teszik lehetővé. mind az ezekhez vezető lépéseket".. hogy azokon a helyeken történnek a legnagyobb felfedezések." Nem csoda. a "forradalmi" tudósokat – azokat. melyek "behatárolják mind az elfogadható megoldások természetét. hogy az új elméleteket ellenőrizzék. mikor a piactéren ült gondolataiba merülve. ha a tudós számára nem nyújtana élvezetet. vagy legalábbis nem ilyen jól". a rejtvényfejtésről. akkor az egyetlen alternatíva a szakterületekre specializálódó és igen sok pénzt faló "hivatásos" tudomány. Kuhn szerint a "normális" tudománnyal foglalkozó tudóst nem az igazságkeresés.A. általában azzal fejezték be. hogy az ismert dolgok határain túlra kóborolva addig ismeretlen területeket kezdenek feltérképezni. és mivel csak két diák jelentkezett rá. a vitorlázásról. miért vonzó a tudomány. mégsem igaz az. Noha a technokraták szeretnék velünk elhitetni. Az sem igaz. körülbelül nyolcvan mérföldre az egyetem központi területétől. hogy ne kelljen vállalnia a bejárás kényelmetlenségét. hogy valaki a biológia. Még a "normális" (vagyis nem "forradalmi" vagy alkotó jellegű) tudomány gyakorlása is szinte a lehetetlennel lenne egyenlő.. Az új felfedezések még mindig úgy jutnak az emberek eszébe. hetente kétszer kanyargós mellékutakon visszaautózott Chicagóba.. remekül eljátszottam vele. hogy hosszú ideig senki sem fogadta el őket tudományos berkekben. kreatív elmélet felbukkanásáért. amely idővel a feketelyuk-elmélet alapja lett. hogy a kimenetel hogyan érhető el. ahol viszonylagos ismeretlenségben tovább folytatta kutatásait. és a nagy cégek csinálnak minden fontosat. írta le a csillagfejlődés egy olyan modelljét. a tudás átformálásának vágya vagy a létfeltételek javítása motiválja. amikor fiatalemberként elhagyta Indiát. nagyon is kétséges. új területen kivívja a hivatásos kollégák elismerését. "sok pénz egyenlő jó eredmény" -forgatókönyv egyáltalán nem vezet sikerhez a "hivatásos" tudományban. hogy "az átlagos kutatási paradigma izgalmát az adja. Még 1933-ban. Ezek a feltételek segíthetnek abban.

hogy a nagy tudósok évszázadokig szinte kedvtelésből végezték munkájukat. Nem sokkal ezután az egyetem bezárt a pestis miatt. K. állítólag azt felelte: "Mert szórakoztató volt". hogy a gravitáció általános elméletéről szóló gondolataival játszadozzon. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb tudományos eredménye a szupravezetők elmélete volt. de nem is tartozik a tudományos szempontból igazán nagyra értékeltek közé. melyek megvetették a genetika alapjait. hogy ha valakinek nincs diplomája és nem dolgozik valamelyik nagy kutatóintézetben. mert 1983-ban Chandrasekhar maga is megkapta a fizikai Nobeldíjat. A "nagy tudomány" majd gondot visel magára. kertészkedési szenvedélyéből nőttek ki. hogy valaki ellopja az eredményeiket. részben e azért. a modern vegyészet atyja. A tudományos áttörések még mindig egyetlen emberi elme gondolatainak köszönhetők. És. miért szentelt annyi időt annak. s ő ekkor fogalmazza meg legnagyobb felfedezéseit. akinek közvetetten az elemek feltalálását köszönhetjük. ha összehasonlította a nehézkes ptolemaioszi modellel. és kísérletei. Minket itt és most az amatőr tudomány érdekel. hanem mert tartottak tőle. és azzal múlatta az időt. nem ijedtek meg attól. s aki az izmok és az idegek vezetőképességét kutatta. Michaelsont. Isaac Newton 1665-ben megkapta Cambridge-ben a diplomáját. Ők és még sok más nagy tudós. melyet a hétköznapi ember a természeti jelenségek megfigyelésében lelhet. aki ugyanabban az évben a biológiai Nobel-díjat nyerte el. A csillagászi munka természetesen nem segítette előre egyházi pályáján. A csillogó-villogó laboratóriumok és a hatalmas kutatócsoportok szükségességét valószínűleg túlértékelik egy kicsit. mint az ő munkája. és élete legnagyobb részében jutalma pusztán az esztétikai öröm volt. Georg Bednorz dolgozta ki az elmélet alapjait és végezte el az első kísérleteket Svájcban. Nicolaus Kopernikusz kanonok volt a lengyelországi Frauenburg katedrálisában. Vegyük észre. a gondolatokkal való játékra ítélt emberek körében következnek be azok az áttörések. hogy megmérje a fény sebességét. mi történik a hivatásos tudósok világában. közhivatalnok volt és a Ferme Generale-nak dolgozott. akkor már semmi esélye sincs rá. Néhány évig a kutatók senkinek sem engedtek betekintést a munkájukba. Egyszerűen azt csinálták. mert el kellett végezniük feladatukat és el kellett költeniük a kormány által kiutalt vaskos költségkeretet. élete végéig gyakorló orvos volt. Ne azzal törődjünk azonban elsősorban. hogy hozzájáruljon a tudomány fejlődéséhez? Vagy ez csak egyike azoknak a nagyrészt öntudatlan erőfeszítéseknek. melyek aztán ezt a monopolhelyzetet kihasználják. mert azt. amely nem kifejezetten eldugott hely. az az öröm. Alex Muller és J. hogy gyönyörűségét lelte abban. ha megtalálta különböző tárgyak súlypontját. hogy mi foglaltatik benne a "tudomány" fogalmában. Susumu Tonegawát. hogy nem "hivatásosak" a maguk területén. elismert emberek. nem azért. amelyhez több milliárd dolláros részecskegyorsító kell. de elegáns és klasszikus kísérleteit élvezte a legjobban. Amikor Albert A. Vajon napjainkban tényleg annyira más a helyzet? Tényleg igaz. amely a forradalom előtti Franciaországban körülbelül az adóhivatalnak felelt meg. a zürichi IBMlaboratóriumban. és az vezette egyre veszélyesebb kísérletek felé. hogy kollégáik kinevetik az ő látszólag őrült ötleteiket. amelyekkel minden sikeres intézmény igyekszik minél jobban misztifikálni saját működését? Nehéz ezekre a kérdésekre választ adni. Einstein a legfontosabb értekezéseit abban az időszakban írta. Az a szellemi keret. Semmi kétség. amikor befejezte a bolygók mozgását leíró korszakalkotó értekezését. hiszen temérdek pénzt meg energiát fektettek bele. hogy nem hivatalosan támogatott. legalábbis reméljük. akiknek a nevét megemlíthetném. Részt vett a mezőgazdasági és társadalmi reformokban is. mióta annak az egyetlen kicsi atommagnak a hasadása oly fontosnak bizonyult. mert lelkesedtek az általuk feltalált módszerekért. Luigi Galvani. nem csapatmunkát – ugyanúgy. Gregor Mendel szintén pap volt. mint aki "mindig a saját feje után megy". az első természettudományi Nobel-díjas amerikait megkérdezték. és azért szereti a szumóbirkózást. mert az egyéni erőfeszítést kíván. úgy írta le a felesége. mintsem azért. Két ötletgyáros.nincs szükség erre az együttérzésre. inkább azért. Szerencsére nemcsak ilyen speciális területek alkotják a tudományt. Newton két évet töltött el egy biztonságos és unalmas eldugott vidéki helyen. mindenki számára 88 . amely a tudományos munkát lehetővé teszi. Antoine Laurent Lavoisier. amit szerettek. 1987-ben kapták meg munkájukért a fizikai Nobel-díjat. amit rendszere egyszerű szépségének láttán érzett. mintha féltek volna. amelyekre gondolunk. hogy egy laikus nem tud hobbiszinten hozzájárulni ahhoz a kutatáshoz. nagyrészt éppen azok az intézmények határozzák meg. Gyakran ilyen kedvezőtlen körülmények között. el ne felejtsük. Galilei orvosi képzésben részesült. amikor a svájci találmányi hivatalban dolgozott mint ügyintéző.

akkor a tanulás kínkeserves lesz a számára. vannak kaktuszgyűjtők. amely iránt különleges vonzódást érez. A BÖLCSESSÉG SZERETETE A filozófia szó eredetileg azt jelentette "a bölcsesség szeretete". akkor nagymértékben hozzájárulhat az élet minőségének a javításához. mi az a terület. hogy a legsikeresebb katona már nem szükségszerűen az. episztemológus vagy egzisztencialista. a korai Kant vagy a késői Hegel szakértője. mint a rendnek az az érzése. Ha az áramlattal mérjük az értékét. az események fegyelmezett rögzítésére és hogy módot találjunk arra. a politikai összefüggések és a kollégák személyes féltékenysége miatt. Vannak. Ha valaki már tisztázta. melyeket nem támasztanak alá a tények. Manapság a hivatásos filozófusok szégyellnék elismerni mesterségük ilyen naiv meghatározását. és valószínűleg több százezer olyan ember él a földön. Ha a valóság alapvető tulajdonságai érdeklik. hogy megfigyeléseinket addig forgassuk.elérhető. Másokat esetleg jobban vonzanak a jó és a rossz alapvető kérdései. hanem aki a legtöbb pénzt szerzi a hadseregnek. Vannak botcsinálta geológusok. mindig tisztában kell lennünk azzal. és Arisztotelész. mi a "pillanatnyi állás" az adott területen. De ha azért választja azt a bizonyos utat. hiába amatőr. hogy képesek legyünk a minket megelőző kutatók eredményeiből tanulni. Az érdekli-e. Vannak. Ők továbbra is az alapvető kérdésekre összpontosíthatnak. élvezettel megy végbe. és Wolffot. mi a szép. ezzel is az a helyzet. de ne zavarják őt a bölcsességgel. aki addig tágította a látóterét műszaki kérdésekben. Noha a szakosodás szükséges ahhoz. hogy "lenni"? Vagy jobban érdekli az. míg megleljük az őket mozgató rejtett szabályokat. hogy már a tudományos színvonal határát súrolja. hogy valamilyen egyetemes problémára adott válasszal indul. A tudomány műveléséhez azonban nem kell jobb indok. mit gondoltak mások ugyanerről a tárgyról. az a jó. Kantot. Mások szorgalmasan megismétlik régi korok csillagászainak megfigyeléseit a kertjükben felállított távcsővel. amit csak lehet. vagy új hibridvirágokat hoznak létre. akik Mendel nyomdokaiban járva. hogy mi alkotja a "szépet" vagy a "jót"? Mint minden más tudományággal. Egy hadsereg azonban hamarosan kifejleszti a maga szükségleteit és politikáját. és megpróbálnak megtudni mindent egy olyan betegségről. hogy miután eldöntöttük. Minden. aki a legjobban védi a hazáját. Ezek közül az emberek közül sokat az a hit tart vissza készségei további fejlesztésétől. mint például Baumgarten. nem pedig a sikerrel és az elismeréssel. mit jelent az. hogy mit gondoltak az elmúlt századok nagy filozófusai arról. mit akarunk közelebbről tanulmányozni. hogy visszautasítsunk olyan meggyőződéseket. mert belülről úgy érzi. hamar képet tud alkotni arról. Ha valakit az érdekel. hogy az ember a kezdetektől a saját kezébe vegye a tanulás irányítását. Husserlt és Heideggert olvas majd. mert ezt így szokás csinálni. mégis az adott területre kell koncentrálnia. megtanulnak a háziállatok keresztezéséről. Ma egy filozófus lehet a dekonstrukcionizmus vagy a logikai pozitivizmus specialistája. akik a sivatagot járják új fajták után kutatva. akkor úgy érezheti. Ha valaki figyelmesen olvas és beszélget másokkal. Spinoza és Nietzsche erkölcsfilozófiájában mélyednek el. Megint csak nem lehet eléggé hangsúlyozni. Szükség van még alázatra. amit a kutató elméjében teremt. Santayana és Collingwood. hogy sose lesz belőle valódi. ember által létrehozott intézmény közös sorsa. és ezért hobbiját nem is kell komolyan venni. Példának okáért a modern nemzetek az ellenségeik elleni védekezésül szerelnek fel fegyveres erőket. milyen fontos. ezért etikával kezdenek foglalkozni. Csak kíváncsiságra van szükség. gondos megfigyelésre. akkor az esztétikafilozófusok gondolatait fogja áttekinteni. Croce. Az amatőr filozófusoknak az egyetemen lakozó hivatásos társaikkal ellentétben nem kell aggódniuk az egymással versengő iskolák közti történelmi harcok. "hivatásos" tudós. Aquinói Szent Tamás. míg több nemzedék után magával az intézménnyel kapcsolatos problémák el nem veszik a helyet az eredeti cél elől. és az emberek éppen emiatt szentelték neki életüket. akik ásványokat keresve róják a vadont. akkor esetleg elkezd az ontológia felé közelíteni. akik egészségügyi kérdésekkel foglalkoznak. mint gondolnánk. akkor a tanulás folyamata viszonylag erőfeszítés nélkül. Azt kell elsőként eldöntenie az amatőr filozófusnak. vagy egy megadott menetet kell követnie. hogy bármilyen gondolatrendszer komplexitását kifejlesszük. amely őket vagy családjukat fenyegeti. egészen addig a pontig. hogy mi az eszköz és 89 . hogy melyek ezek a kérdések. akkor több amatőr tudós van. Ha valaki úgy érzi. el kell olvasnia egy bizonyos könyvet. meg kell tudnunk. de elég szkeptikusak és nyitottak legyünk ahhoz. Ha ilyen tág értelemben nézzük.

és megpróbál olyan válaszokat felvázolni. és az alkalmazott szabályok nem a tudomány. hogy megváltozott a magatartásunk az élmény értékével szemben. amelyiknek a jelentése kifejezi a testi vagy szellemi foglalatosságokkal kapcsolatos eltorzult álláspontunkat. az elért eredményt csodáljuk. mert azt várjuk. hogy a kísérleti tapasztalatokat követnék. Sajnos sok komoly gondolkodó szenteli minden szellemi erőfeszítését annak. De ha valaki belső késztetésre jegyzi le gondolatait. különösen a leninista dogmák árnyékában. akinek a teljesítménye nem üti meg a hivatásos mércét. A laikusok. minden energiájukat egy tevékenységre fordítják. Következésképpen lassan kínossá vált. hogy bizonyos dolgokat csinált. mint éppen ennek a két szónak a sorsa. mint ők. hogy a passzív fogyasztó állapotából belépjen az aktív alkotók táborába. ha a tudás elsajátítói szem elől tévesztik a célt. a sikert. arra a személyre utalt. nem a tapasztalatok minőségét. még jobban kifacsarodhat önmagából. Eredetileg azonban az "amatőr". hogy az a fajta dilettáns tanulás. hogy az életet értékesebbé lehetett tenni az ilyen tevékenységekben való elmélyedéssel. hogy így csaknem hivatásos szintig jussanak el. hogy ismert tudós legyen. hogy egy nap majd áhítattal olvassa az utókor. Rendszerint lenéznek mindenkit. ha önző célok vezérlik őket. a népek eredetének története iránt való érdeklődés könnyen átfordulhat olyan kutatásba. Ahogy más tudományágakban. hiszen ez azt jelentette. amennyit csak tudnak. hogyan csikarjon ki örömet az élet egyik legnagyobb és leglelkesítőbb feladatából. hanem a politika szabályai voltak. amit csinál. Ez a két kifejezés az amatőr és a dilettáns. ami a legfontosabb – örömet szereznek neki a saját cselekedetei. AMATŐRÖK ÉS HIVATÁSOSOK Vannak emberek. Volt idő. Manapság ezek a címkék enyhén lekicsinylő kifejezésekké váltak. ami már annyi baj oka volt az emberek között. hogy világosan kifejtse az előtte álló nagy kérdéseket. A szovjet biológiát egy emberöltővel visszavetette. ha valakit dilettánsnak neveznek. azonban eközben elfelejti. olyasvalaki volt. Igaz. azt a szubjektív jutalmat írták le. melynek során az illető saját felsőbbrendűségére keres bizonyítékokat más csoportok tagjaival szemben. amely a latin "amare" (= szeretni) szóból ered.mi a cél: a specializáció a jobb gondolkodás kedvéért történik. Liszenko arra vonatkozó elképzelése. aki kevésbé tájékozott. a teljesítményt. s nem a teljesítményre terelte a figyelmet. Az amatőr vagy a dilettáns egyaránt olyan személy. összekovácsolva belőlük az árja faj felsőbbrendűségéről szóló elméletét. Mások jobb szeretnek több tevékenységben is megmártózni. A hangsúly azonban egyre erősebben áttolódott arra. hogy a dilettáns azt éri el. Hogy egy példát vegyünk. nem pedig öncélúan. amit az egyén abból nyert. Jóllehet hivatásos tudósok is részt vettek ebben a kétes vállalkozásban. hogy a hideg éghajlaton elültetett kukorica ellenállóbb lesz majd. hogy a magatartást többre értékeljük a szubjektív körülményeknél. a filozófiában is eljön az ideje annak. az anatómiából. valószínűleg jól hangzott a laikusok számára. a nyelvészetből. Ha azért írjuk le a meglátásainkat. annak ellenére. akit nem kell túlzottan komolyan venni. hogy bármiben is szakértővé válnának. aki szereti csinálni. nem pedig a teljesítményre összpontosított. Ugyanígy a "dilettáns". amikor amatőr költőnek vagy dilettáns tudósnak lenni csodálatos volt. a történelemből. amely a latin "delectare" (= örömet lelni valamiben) származéka. mi volt az eredeti célja. anélkül. akkor a legtöbb esetben a hübrisz vétségét követjük el. képesek akár az áltudományokhoz is fordulni. és még ellenállóbb utódokat hoz majd létre. aki nem ér fel egy adott szintig. akik szakosodni akarnak valamire. amelyre mindenkit ösztönzünk. amikor valaki készen áll arra. amelyek segíthetnek megérteni az egyéni élményeket. Semmi sem illusztrálja jobban. amikor a felsőbb hatóságok úgy döntöttek. hogy érdekeiket előbbre mozdítsák. mint a hivatásos tudomány. az "elbizakodottság áldozatául" esünk. akkor az az amatőr filozófus megtanulta. és nem szenteli magát kizárólagosan a szakterületének. és erőfeszítéseiket gyakorta lehetetlen megkülönböztetni a belsőleg motivált amatőrökétől. Ezeknek a szavaknak a legkorábbi jelentése éppen ezért az élményre. és annyi élvezetet találni mindegyikben. a biológiából és a filozófiából. amelyik az úton elindította őket. aki élvezett egy bizonyos tevékenységet. Két olyan szó is van. eredetileg azonban amatőrök inspirálták. hogy a kommunista ideológia szabályait alkalmazzák a növő kukoricára ahelyett. Sajnálatos módon a politika és a kukorica 90 . A németországi náci mozgalom egyformán merített az antropológiából.

1. Ám abban a pillanatban. valószínűleg téved. amikor az amatőrök szem elől tévesztik ezt a célt. a nyelv és a logika használatára is módja van mindenkinek. Az az amatőr. 1984."6 Az idézet körülbelül kétezer-négyszáz éves. Ford. A MUNKA MINT ÁRAMLAT Az állatokhoz hasonlóan. fiatalabb. Sok ember abbahagyja a tanulást. Gondolkodását a szomszédok véleménye. a tudós torzképévé lesznek. milyen módon idézhet elő a szellemi tevékenység áramlatot. Ezen a ponton a tanulás célja már nem a bizonyítvány vagy a diploma megszerzése. Péterfy Jenő. amit Platón ír le a Philébosz című dialógusában Szókratész tanítványairól: "Mikor pedig a fiatalok közül valamelyik először ízleli meg e tant. nagyrészt a külső és a belső célok összemosódásának tulajdonítható.elképzelései nem mindig esnek egybe. és valami rosszban sántikál. ugyanígy az emlékezőtehetség. 6 Platón: Philébosz. és a tudást arra használják. hanem azt. akiknek leszármazottai ma is élnek Afrika és Ausztrália barátságtalan sivatagaiban. mi történik. hogy önmagukat dicsőítsék vagy anyagi előnyökhöz jussanak. hogy egy szimbolikus tant szellemi képességeink bővítésére használunk fel és rendet teremtünk tudatunkban. ha a külsőleg irányított oktatás vége egyben a belső motiváció irányította tanulás kezdeti szakasza lenne. . és Liszenko erőfeszítései több évtizedig tartó éhínségben tetőztek. hogy az elme legalább annyi cselekvési lehetőséget kínál. akiket gyakran napi tizenkét órán. műveltségre vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. 91 . de egy kortárs szemlélő se írhatná le színesebben. A nap többi részében beszélgettek. és a házak meg a kocsik se maguktól keletkeznek. Az az ember azonban. életünk nagy részét mi is önmagunk fenntartásával töltjük el: a test táplálásához szükséges kalóriák nem kerülnek maguktól az asztalra. a lakóhely.56. úgy megörül neki. Az lenne a jó. Európa Könyvkiadó. mikor befejezi az iskolát. A cél inkább megérteni azt. azután pedig azt. mintha ugyanannyit tudna. aki elhanyagolja absztrakt készségeit. hogy a saját területükön kell versenyre kelni a hivatásosokkal. hol balra. Láttuk. mikor valaki először kapcsolódik be az elme áramlatába. Nincsenek azonban szigorú szabályai annak. mert a nyolc-tíz vagy még több évnyi kívülről irányított tanulás nagyon kellemetlen emlékeket hagyott benne. amely az amatőr és a dilettáns kifejezésekre az évek során rátapadt. sosem lesz valóban szabad. s örömében csapongva nagy kedvvel forgatja a gondolatot. Budapest. talán még hatásosabb is. hol jobbra. mindössze napi három-öt órát töltöttek munkának nevezhető tevékenységgel . mint a test. hogy az utolsó bizonyítványosztás napja számukra egyben a szabadság első napja is 1egyen. A másik végletet a tizenkilencedik század ipari munkásai képviselik. majd meg szétgörget s szétválaszt mindent. A figyelmüket elég hosszú ideig manipulálták kívülről tankönyvek és tanárok ahhoz. mint egy hivatásos. hogy az őskori vadászó-gyűjtögető életmódot folytató emberek. a tévében látott hirdetések és az újságok szólamai irányítják majd. akik tisztátalan célokkal lépnek a tudomány mezejére. amivel először is leginkább önmagát ejti zavarba. aki úgy tesz. amelynek segítségével majd jó állást kapunk. öregebb vagy egykorú vele az illető. heti hat napon át dolgoztattak veszélyes bányákban. még a legrosszabb tudósoknál is inkább vakká és süketté válnak a igazsággal szemben. aki uralni szeretné saját elméjét. Úgy tűnik. A tudományos módszerek mögött rejlő szkepticizmus és a kölcsönös kritika jótéteménye nélkül azok a laikusok. sötét gyárakban. AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS KIHÍVÁSA Ennek a fejezetnek az volt a célja. nem törődve vele. akit vitatkozásra foghatott magának. mintha a bölcsek kövét találta volna meg. Ahogy a végtagok vagy az érzékek használata elérhető mindenki számára nemre. Amatőr tudósnak lenni nem azt jelenti.az étel. mint hivatásos társa. fajra. Ezen a szinten az amatőr tudomány megállja a helyét. hogy mi történik körülöttünk. milyen személyes jelentősége és értelme van az élményeinknek. pihentek vagy táncoltak. most mindent az egységbe olvaszt és összekovácsol. In Platón összes müvei 3. a ruházat és a szerszámok előteremtésével. Az a rossz felhang. hogy áttekintse. ki lesz szolgáltatva a "szakértők"-nek. hogy ténylegesen mennyit kell az embereknek dolgozniuk. Ebből ered aztán a gondolkodó elmélyült öröme.

Kíváncsian arra. de a sebésznek minden nap alkalma nyílik arra. nagyon jól visszatükrözi azt a felfogást.Nemcsak a munka mennyisége. AUTOTELIKUS MUNKÁSOK Ádámot az Úr nagyravágyásáért büntetésből arra ítélte. A Teremtés könyvének erről szóló részlete (3. ami olyan zűrzavart idézne elő bennünk. hogy az életet valaha is élvezhessék. Utána 92 . Mivel a munka általános és mégis oly sokféle. hogyan idézhet elő a munka áramlatot. Ez az ironikus mondás vonatkozhat általában a munkára. addig a munka szükségessége nem nagy teher. hogy a készségek fejlett szintjét megkívánó. hogy a munka örömteli tevékenység. Ameddig nem érdekel különösebben bennünket. de ésszerű választ adott: "munka és szeretet". mikor azt írta: "Áldott az. és amiről megbizonyosodhat. de azt is. hogy mivel a világegyetem oly kevéssé hatékony módon működik. hogy nem dolgoznak soha. hogy ura a saját életének. hogy biztonságos és szép házban lakunk-e. Vannak olyan kultúrák. Európában. mégsem 1ehet igaz. Ha valaki megtalálja az áramlatot a munkájában és az emberekkel való kapcsolataiban. akiket kényszerítettek rá. Mondhatnánk azt. ahol az emberek –jóllehet mindkettő nehéz feladatot ró rájuk – sikeresen össze tudják egyeztetni a családi életet és a munkát. Thomas Carlyle nem tévedett. hogyan élvezzük mások társaságát. hogy munkánk örömöt jelent-e számunkra vagy sem. mint a kényszer hatására végzett lélekölő munka. elégedjen meg ennyivel. az ipari forradalom által megkímélt. A civilizált társadalmakat a primitívektől megkülönböztető hatalmas teljesítmények. aki megtalálta a maga dolgait. Ebben a fejezetben megnézzük. mert annak a néhány embernek az álmait kellett megvalósítaniuk. de a minősége is nagyon változó lehet.17). minden nap reggel ötkor kel. mikor megkérdezték tőle. gyakran fel kellett adniuk arra vonatkozó reményeiket. a Tádzs Mahal. hogy megfejje a teheneket. közel áll az áramlathoz. ahogy nem az a Kalahári-sivatag nomádjainak sem. Noha minden tiszteletem a Bibliáé." Sigmund Freud egy kicsit alakított a mondáson. hogy a néhány generációval előttünk még általánosan elterjedt "hagyományos" paraszti életformába hogyan illeszkedik be a munka. és minden nap újra megbizonyosodik róla. hogy a munkának ily csekély a becsülete. hogy arca verejtékével művelje meg a földet. hogy valóra váltsák uraik nagyra törő vágyait. de értelmezhető úgy is. Tudjuk. Egy régi olasz mondás szerint: "Il lavoro nobilita L'uomo. annál nehezebb őket megvalósítani. hogy minden áldott nap tizenhat órát dolgoznak. e lo rende simile alle bestie". hogy valami újat tanuljon. A tisztaságtól ragyogó kórházban operáló agysebész és a teher alatt a sárban botorkáló rabszolga egyaránt dolgozik. az utána következőben pedig Freud tanácsának másik felét vesszük sorra. vagyis azt. hogy nehéz. és nehéz feladatokat is meg tud oldani. Antonella Delle Fave vezetésével interjúkat készített néhány itt lakóval. amelyet mindenáron el kell kerülni. másfelől azonban nincs. A történelem folyamán azoknak az embereknek. A 76 éves Serafina Vinon asszony. vagy telik-e a technika legújabb vívmányaira. melyekben a mindennapi termelő tevékenység amennyire csak lehet. mint semmit sem csinálni. Egyre több szellemi és fizikai munkát és egyre több természeti erőforrást kell felhasználnunk. Nem meglepő hát. az ókori templomok. mi a boldogság receptje. melyek részletesen lejegyzett változatait nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátották. gyakran életünk legélvezetesebb része is lehet. de bőséges bizonyítékaink vannak arra. ahogy a legtöbb kultúra – különösen azok. legalábbis nehezebb. akik a "civilizált" társadalmak perifériáján éltek. Minél több pszichikai energiát fektetünk azonban anyagi célokba. hogy mennyit eszünk. mint a piramisok. akiknek sikerült kizsákmányolniuk őket. mind rabszolgák erejéből épültek fel. melyek elérték a civilizáció összetett állapotát – megközelítik a munkát: olyan átoknak tekintik. gátak és paloták. akkor egész élete kedvezőbb irányt vehet. a kínai nagy fal. szabadon végzett munka összetettebbé teszi az Ént. az csak a saját tehetetlensége. óriási különbséget jelent az életünkben. és minél valószínűtlenebbek ezek a célok. aki az Olasz-Alpok Val d'Aosta-i körzetében lévő Pont Trentaz nevű kis falucskában lakik. hogy növekvő igényeinket kielégítsük. olasz pszichológusok egy csoportja Fausto Massimini professzor és Dr. A rabszolgának mindennap ugyanazt a kimerítő mozdulatsort kell elvégeznie. vagyis "A munka nemesíti az embert – de le is aljasíthatja". hogy az itt élők szinte meg sem tudják különböztetni a munkát a szabadidőtől. magas hegyek közt megbúvó kis alpesi falucskákban még mindig léteznek olyan közösségek. rengeteg energiát igényel alapvető vágyaink és szükségleteink valóra váltása. rövid. Lehet. hogy a munka szükségszerűen kellemetlen. A legmegdöbbentőbb az volt.

A megkérdezett gyerekek többsége is ugyanígy gondolkodott az életről. ami osztályrészü1 jut nekik. jobban vágynak a változatosságra és türelmetlenebbek a kötöttségekkel és a megszokással szemben. Fele annyi idő alatt is elérhetné a csűrt. mikor még kislány volt. autóval. kanyargó kis ösvényeken gyalogol. az utolsó életben maradt nő Serafina falujából az utolsó életben maradt férfival egy lejjebb fekvő faluból az 14'73-as pestisjárvány tombolása után. dalaikat. Egyikük sem húzott éles választóvonalat a munka és a szabadidő közé. Életük azonban valahogy mégis úgy alakult.. gyapjút kártolni – vagyis azt szereti a legjobban csinálni. akkor sem. hetvennégy éves asszony véleményét osztják: "Szabad vagyok. Serafina úgy ismer minden fát. nem voltak gondjai a válasszal: megfejni a teheneket. A nemzedékek közötti különbség részben a kornak tulajdonítható. Esténként olvas. amit egyébként is tesz. hát majd meglesz holnap. akik hetente néhány alkalommal összegyűlnek a házában. a munkát említették első helyen mint a tökéletes élmények forrását. hogy megkímélje a dombokat az eróziótól. Évszázadokra visszamenő családi legendák kapcsolódnak a tájhoz.. rendbe teszi a gyümölcskertet. Ezen a régi kőhídon találkozott egy éjjel. hogy elnyomottnak éreznék magukat. akkor inkább kevesebb legyen a dolog és több a szabadidős tevékenység – olvasás. háztartási készülékekkel és egzotikus nyaralásokkal. Az élet ebben az alpesi falucskában sose volt könnyű. ahogy a világ minden egyes nappal növekszik és fejlődik. akkor is nagyon szép. olvas újságot. én irányítom az életemet. modern.. mert olyan sokat kell dolgozniuk. Kint lenni a szabadban. Nyáron heteken át szénát kaszál a hegyi legelőkön. kitakarít. inkább Giuliana B. Ha ma nincs meg valami. továbbá ápolniuk és gazdagítaniuk kellett nyelvüket. gondozná a gyümölcsfáit és gyapjút kártolna. Mindenkivel jól elbeszélgetek – a növényekkel. és az élvezetes. Abban a málnásban ott Serafina nagyanyja tévedt el. mert azt csinálok. a hegyek minden hajlatát. Nem mintha Serafinának fogalma se lenne a városi életforma lehetőségeiről. Megtartottam a szabadságomat és keményen megharcoltam érte. látod. amennyit akar." Amikor megkérdezték Serafinától.hatalmas reggelit főz. Hogy egyik napról a másikra megélhessenek. kényelmes körülmények között. Ehelyett egyre szélesebb lesz a szakadék a szükséges rossznak tekintendő munka. Elismételte ugyanazt. amelyet a világ életében játszik. terelné őket a legelőn. hogy ezeket a feladatokat örömtelinek találják. mit csinálna. Még ha sokat kell dolgoznod. emberekkel beszélgetni. Ez a divatosabb életmód azonban nem vonzza Serafinát. Tisztának és boldognak érzed magad. minden követ. amelyben a munka értelmes módon kapcsolódott az emberek identitásához és végső céljaihoz. művészetüket és hagyományaikat. Ahelyett." 93 . mint Serafina. aztán összeházasodtak. minden embernek a tevékenységek széles skáláját kellett elsajátítania az egyszerű kemény munkától a bonyolultabb mesterségbeli fogásokig. vagy gyapjút kártol. ha egyenesen menne. A természetben sosem vagy egyedül. ő is néz tévét. majd a sok kilométerrel lejjebb fekvő csűrbe hordja a nagy bálákat a feje tetején. a virágokkal és az állatokkal. és a fiatalabb rokonai közül sokan élnek nagyvárosokban. Ebben az esetben azonban az eltérés egyúttal a hagyományos életmód fokozatos pusztulását is tükrözi. fáklyával a kezében. gyümölcsfákat metszeni. ahogy Serafina. szabad a munkámban. Pont Trentaz fiataljainak egy része talán úgy érez majd a munkájával kapcsolatban. és ijesztgette András bácsit vasvillával a kezében. ha erre lehetőségük nyílik. majd időjárástól és évszaktól függően vagy kihajtja a gleccserek alatti mezőre a csordát. mit szeret legjobban az életben. a madarakkal. Amikor Serafinától megkérdezték. csak nevetett. mintha régi barátok lennének. de bizonyos szempontból szegényes szabadidős tevékenységek között. tőlük származik az egész család. sport. Saját szavaival: "Elégedett vagyok az életemmel. amit előbb mondott: fejné a teheneket. és nem akartak volna kevesebbet dolgozni. mesét mond a dédunokáinak vagy tangóharmonikázik a rokonainak és a barátainak. A tíz legidősebb meginterjúvolt Pont Trentaz-i lakos közül – hatvanhat évestől nyolcvankét évesig – mindenki olyan válaszokat adott. ha idősebb lesz. ha annyi pénze és ideje volna. de a többségük valószínűleg nem. Azon a sziklán meg maga az ördög állt egy hóviharban '24-ben. az unokák azonban (húsz és harminchárom év közöttiek) már számunkra ismerős módon fogták fel a munkát: ha lehet. Nincs főnököm. az állataimmal lenni. amit akarok. amikor elfáradsz és haza kell menned. a fiatalok általában kevésbé elégedettek azzal. tökéletesen boldog és elégedett azzal a szereppel. de inkább a láthatatlan. csak az a rossz. utazás. mozi. Segítettek egymásnak. kihajtani őket a legelőre.

hogy szivárványt hozzanak létre. több száz bokorral és virágokkal. Így hát Joe megint leült a rajztáblához és újabb megoldással állt elő. tervezett egyet saját maga. hangárszerű csarnokban. ahol az emberek feje fölött soktonnás vaslemezeket mozgattak szállítósíneken. jobban szeret egyszerű hegesztőként dolgozni. Hogy egy közösség olyan életmódot fejlesszen ki. és a negyedik osztály után abbahagyta az iskolát. az ipari társadalom zűrzavaros világában. amelyek a fény elég széles spektrumát bocsátották ki ahhoz. hogy megismerje és megjavítsa. melyekben az éhség. Joe közkedveltségének egyszerű oka volt: az üzemi munkafolyamatok minden egyes résztevékenységét elsajátította. de még mindig élvezi a munkáját. hogy ha mondani akartak valamit. Így aztán munka után elüldögélhetett a verandán. de még élvezte is őket. A fém mindig olyan hangosan zengett az ütésektől. a tudatlanság és a betegségek uralkodtak. mint Joe. Miközben a föld alatti öntözőberendezést építette.mi lenne. hogyan tanult meg összetett. bármilyen elromlott gépet meg tudott javítani. sőt. és az öntözőfejek közé rejtette őket. hogy harmonikus egyensúlyba hozza az emberi célokat a természeti erőforrásokkal. bonyolult gépekkel és szerszámokkal bánni minden komoly előképzettség nélkül. Nyáron meg lehetett sülni a hőségtől. mert gyerekkora óta érdekelte mindenféle gép. a hatalmas mechanikus daruktól az elektronikus monitorokig. hogy a munka mindig kevésbé örömteli kell hogy legyen. ahol vasúti kocsik összerakását végezték. sötét. Jó példa erre Joe Kramer. mert azt mondta. mint a szabadon választott időtöltés. "Amikor a mama kenyérpirítója bemondta az unalmast. Különösen. bárkinek a helyét át tudta venni. az legalább akkora teljesítmény. megtalálta és kijavította a hibát. Több előléptetési ajánlatot is visszautasított. Joe lefegyverzően azt válaszolta. hogy Joe nemcsak képes volt ilyen feladatokat végrehajtani. nem volt szüksége a gyárra ahhoz. Joe sosem vált a munka rabjává. az talán még izgalmasabb volt. Joe és a felesége egy szerény kis külvárosi házban éltek. hogy azért sikerülhetett. mégis mindenki ismerte és egyetértett abban. hegesztőként dolgozott egy délchicagói gyárban. Már több mint harminc éve dolgozott ebben a gyárban. Múlt századi utazók több olyan alpesi közösséget is leírtak nem messze Pont Trentaztól. akit még korai áramlat-kutatásaink során interjúvoltunk meg. Mivel nem talált megfelelőket. Noha Joe igen alul állt az üzemi hierarchiában. Amit otthon csinált. akiknek a munkája nem kötődik ilyen világosan életük fenntartásához? Serafina attitűdje nemcsak a hagyományos paraszti életmódot folytató falvakban figyelhető meg. mire hazaért. Joenak támadt egy ötlete . hogy ő a legfontosabb ember az egész gyárban. A felfedezés izgalma azóta sem hagyta el. Volt azonban egy kis baj Joe édenkertjével. amely képes arra. Joe akkor hatvanas éveinek elejénjárt. hogy színesre fesse a vizet. amelyek elég finom cseppekre porlasztják a vizet. ha a vízpermet szivárványokat csinálna? Olyan öntözőfejeket keresett. Sok vadászó-gyűjtögető vagy paraszti társadalom élete kemény. Attól fogva mindig ezt a módszert használta: érzelmileg azonosult a szerkezettel. és ugyanannyi kis szivárványt varázsolhatott magának. A legmeghökkentőbb azonban az volt. és ha szükség volt rá. legyen az bármennyire is bonyolult. feltettem magamnak a kérdést . De mi a helyzet a városi munkásokkal.ha én lennék a kenyérpirító és nem akarnék működni. Az évek során megvásárolták a két szomszédos üres telket is. Mindazonáltal már egyetlen kivétel is elégséges annak cáfolatára. hogy jól érezze magát. hogy ha még öt olyan embere lenne. mi bajom lenne?" Ezek után szétszedte a kenyérpirítót. A menedzser kijelentette. a nap már túlságosan alacsonyan járt ahhoz. hogy aztán óriási szikrazuhatag kíséretében ráhegesszék őket a vasúti kocsik aljára. rövid és embertelen volt. ösvényekkel. Olyan reflektorokat talált ki. aztán az alagsori műhelyében el is készítette. de sose akart művezető lenni. mintha lélegzetelállító katedrálisokat emelne.Természetesen nem minden preindusztriális kultúra volt ilyen idilli. mint az. télen viszont süvöltött a jeges szél a csarnokban. Joe már közel jár a nyugdíjhoz. és egy kapcsoló megérintésével tucatnyi kis szökőkutat. hanem esetenként környezetünkben is. a többi munkás szerint pedig Joe nélkül akár rögtön be is csukhatnák a boltot. Körülbelül kétszáz ember dolgozott Joe-val együtt három óriási. Joe ötéves korában érkezett az Egyesült Államokba. bele kellett kiabálni a másik fülébe. ahol Joe vadregényes sziklakertet épített teraszokkal. amelyek nem működtek rendesen. Mivel a hét legtöbb napján dolgozott. és rosszul érezné magát mások főnökeként. ez a gyár lenne a leghatékonyabb a szakmában. Most már 94 . Egyetlen sikeres példából nem vonhatunk le általános következtetéseket az összes preindusztriális kultúrára nézve. Amikor megkérdezték tőle. ahogy a gyárban az érdektelen rutinmunkából összetett áramlat-tevékenységet varázsolt.

az az Út. és megdicsérte Tinget az ügyességéért. ha valaki folyton a kertjét túrja és szivárványokat csinál? A kulturális relativizmus elvei szerint ez a kritika jogos is . hogy a sivár valóság megváltoztathatatlannak gondolt korlátai között éljenek. hogy hidakat építünk a folyók felett és termővé tesszük a meddő síkságokat. mint a többi. célokkal és készségekkel rendelkező emberré teszi. teljes elkötelezettséggel. Úgy tűnt. aztán némi csetepaté az asszonnyal. de ha megértjük. hanem a munkást az ösztönei által vezérelt lényből tudatos. úgy fordították le angolra. amelyekből volt elég a környéken – stratégiailag elhelyezve minden harmadik utcasarkon egy –. vagyis a taót. és vége volt a napnak . Az áramlat a tökéletes élmény "nyugati" változata. amelyet egy 2300 évvel ezelőtt élt taoista tudós. ahogy az életet élni kell – spontán módon. Ting magyarázatából úgy tűnik. és – ahogy Joe is –játszanak velük. az egész vagongyárban Joe az egyetlen ember. ha valakinek "autotelikus személyisége" van. sokkal fejlettebb szintű és sokkal örömtelibb. Végtére is a haverok a kocsmában istenien érzik magukat. hogy milyennek látták a korábbi gondolkodók az áramlat jelenségét. hogy mindkettőt Isten nagyobb dicsőségére teszik." Ezután leírta. már régóta ismert bizonyos vallásos és filozófiai tanok követői számára. mintha az eperfaliget táncát járná vagy a csing-su zene hangjai vezényelnék. hogy ügyességről lenne szó: "Ami engem érdekel. a feladatok és a készségek összehangolásán alapul. ahol igyekeztek a sör és a haverok társaságában elfelejteni a munka fáradalmait.vagyis áramlatban – élni. hogy Wenhui udvarában leölje a konyhára szánt állatokat. hogy valaki a helyes módon követi az. hogy a krumplihámozás éppolyan fontos. Joe ritka példája annak. és a szellem veszi át az irányítást". Az. A többi hegesztő. hogy "bolyongás" "lebegés". aki képes igazi feladatnak tekinteni a munkáját. utat. hogyan kell a jü szerint . mikor az egyén feladja a készségek tudatos gyakorlását. hogy az áramlat-tevékenységként megélt munka a legjobb módszer az emberi képességek kibontakoztatására. válla minden egyes rándulása. hogy szinte gépies könnyedséggel szelje a darabokat: "A felfogás és a megértés egy ponton megtorpan. hogy Joe életmódját dicsérni a munkatársaiéval szemben "elitista" gondolkodás. Karl Marx szerint a férfiak és nők a termelő tevékenységeken keresztül építik fel magukat. mint egy katedrális építése. lába minden mozdulata. ahol újabb sörök várták őket a tévé előtt. színekből álló legyezők vették körül. hogy jobb időtöltés az. A jü azt jelenti. mintha az áramlat és a jü különböző folyamatok eredményei lennének. Még az éjszaka közepén is csak meg kellett érintenie két gombot. hogyan tett szert erre a készségre: az ökör anatómiájának misztikus. hogy áramlat-élményt teremtsen magának a legsivárabb környezetben is – egy embertelen munkahelyen vagy egy gyommal benőtt külvárosi telken. hogy valaki tudatosan törekszik a nehézségek legyőzésére. a szakácsnak az a feladata." Wen-hui nagyurat lenyűgözte. Az egyik legérdekesebb példa arra. és az túlmutat az ügyességen. míg a 95 . A középkori keresztény világkép bűvöletében élő emberek elfogadták. akik kifejezetten hangsúlyozzák a különbségeket: míg az áramlat annak az eredménye. csak munkánkon keresztül teremtjük meg. akik arra ítélik magukat. és házát máris fényből. hogy a jü a megfelelő módja annak. Vannak is olyan kritikusok. a kés megpendül és elsuhan – tökéletes ritmusba olvad össze. mind tehernek érezte. A munka nemcsak környezetünket formálja át azzal. a jü akkor következik be. vagyis "emberi természet" önmagában nem létezik.röviden: totális autotelikus élményként. és ki merné azt mondani. Ting azonban tagadta. Keze minden egyes érintése. Csuang-ce műveiben találunk. Csuang-ce az ő nevén ismertté vált filozófiai műben az alázatos munka példáján mutatja meg. Csuang-ce úgy gondolta. hogy az öröm és a komplexitás szintje egyenesen arányos egymással. a jü fogalma. vagyis megvan benne az a képesség. mint azoké. A hongkongi és a tajvani gyerekeknek még most is kívülről meg kell tanulniuk Csuang-ce leírását: "Ting éppen egy ökröt darabolt fel Wen-hui nagyúrnak. amely az objektív feltételek megváltoztatásán. "repülés" és "áramlat".valóban készen állt a mű. akivel elbeszélgettünk. Tingnek. feltéve. hogy mennyi áramlatot (vagyis jüt) talál szakácsa a munkájában. Esténként a munkaidő befejeztével a munkások kirajzottak a környékbeli kocsmákba. Lehetne azzal érvelni. intuitív megértése segít abban.amely pont ugyanolyan volt. "úszás". és minél gyorsabban szabadulni igyekezett tőle. hogy dolgoznia kell. Azon emberek tapasztalatainak minősége. akkor már nem kell többé komolyan vennünk a kulturális relativitás ilyen radikális megnyilatkozásait. vízből. mit jelent az. anélkül hogy külső jutalmakra várnánk . akik felhasználják környezetük lehetőségeit. Utána elindultak hazafelé. térde minden hajlítása – huss! huss!.

amit csinálok. hogy felfedezünk-e új feladatokat (a fenti szövegben "bonyolult rész". hogy felismerték a cselekvési lehetőségeket ott. "a lehető legfinomabban mozgatom késemet"). Az áramlatélménnyel kapcsolatos tapasztalataimra támaszkodva én úgy gondolom. Ők azonban komplex tevékenységgé alakították munkájukat azzal. mint kétezerháromszáz évvel ezelőtt már ilyen jól ismerték ennek az élménynek a mechanizmusát. A vadászat jó példa arra a "munkára".változatosság. míg az eredmény láthatóvá 96 . Az is figyelemre méltó. hogy a készségek olyan tökéletesen automatikussá válnak. hogy fokozatosan a környezetében megnyíló cselekvési lehetőségekre összpontosítja a figyelmét. hogy több.jü a "keleti típusú" megközelítésre példa. hogy ez Ting saját munkamódszeréről szól. készségeket fejlesztettek ki. körülnézek. a mindennapi élet legszerényebb feladataiban is. akkor az áramlat-élmény avagy jü az. figyelj és légy óvatos. légy óvatos" . teljesen elégedett vagyok és nincs kedvem újra megmozdulni. hogyan lehet a munkát élvezni és értelmet adni neki. De hogyan éri el valaki ezt a spirituális játékosságot és transzcendentális tapasztalatot? Ugyanebben a példabeszédben Csuangce értékes segítséget nyújt a válaszhoz egy olyan gondolat formájában. noha a mindennapi életben már régen nincs szüksége rá. aki nincs tisztában vele. Az Alpokban gazdálkodó idős asszonyban. A vadászat azonban olyan élvezetesnek bizonyult. amíg feltételei közelebb juttatják az áramlathoz azokat az embereket is. Kevésbé változatos tevékenység. hogy mi a jü. igen lassan dolgozom és a lehető legfinomabban mozgatom a késemet. Ugyanez igaz a horgászatra. Eszerint még a mesterség csínjának-bínjának elsajátítása (chi) után is attól függ a jü elérése. Példát adnak arra. a legtöbb ember unalmasnak. fogom a kést. Egy nagy hegedűművész vagy egy nagy matematikus teljesítménye egyformán hihetetlennek tűnik. Wen-hui szakácsa kiváló példa arra. az éppen kéznél levő tevékenységre összpontosítottak." Néhány korábbi tudós úgy értelmezte ezt a részt. hogy teljesen feloldódjanak benne. Joe és Ting autotelikus személyiségű emberek. aztán letörlöm és elteszem a kést. Más szavakkal. hogy a mai napig számtalan ember folytatja hobbiként. Több százezer évig a vadak becserkészése volt a legfőbb termelő tevékenység. Watson értelmezésében így hangzik a szövegrészlet: "Azonban valahányszor egy bonyolult részhez érek. Még ma is sok Arizonában élő navahó indián vallja azt. és mivel a pszichikai energia befektetése személyes döntés eredménye. noha könnyen meg lehet magyarázni őket a feladatok és a készségek folyamatos egymáshoz igazításával. akik környezetük behatároltsága ellenére a korlátokat szabadságuk és kreativitásuk kifejezésére használták fel. hogy az Énjük aztán még erősebbé váljon. Újabban Watson és Graham viszont úgy gondolják. mint egy földgöröngy.. és jóval tovább tart. Ez idővel azt eredményezi. Minél jobban hasonlít egy munka a játékra . akiknek személyisége nem autotelikus. hogy az utóbbi olvasat a helyes. hanem egyszerűen úgy. azt mondom magamnak. hogy a legélvezetesebb tevékenység a világon a birkanyájakat követni lóháton végig a kopár pusztaságon. felmérem a nehézségeket. "nehézségek") és elsajátítunk-e új készségeket ("figyelj. annál élvezetesebb lesz. sokkal inkább ismétlődnek a feladatok. amely természeténél fogva rendelkezik az áramlatjegyeivel. hogy spontán szinte túlvilági ügyességnek tűnnek. amelyben az emberek részt vettek. fárasztónak és értelmetlennek találná. Ott állok. függetlenül a munkás fejlettségi szintjétől. míg csak – hopp! le nem esik az egész darab. Ilyen módon a munka élvezetes és örömteli lesz. hogy magát a munkát változtatjuk addig. amely figyelmen kívül hagyja az objektív körülményeket a spirituális játékosság és a valóságon való felülemelkedés érdekében. és megengedték maguknak. a munka is szabadon választottnak tűnik. nagyon ügyelek arra. a dél-chicagói hegesztőben és a mitikus kínai szakácsban van valami közös: a munkájuk nehéz és fáradságos. Az állattenyésztéssel vagy a vadászattal összehasonlítva a földművelésben nehezebb örömet találni. amely egymásnak homlokegyenest ellenkező értelmezésekre ad módot. A másik lehetőség az. AUTOTELIKUS FOGLALKOZÁSOK Serafina. mintha egy olyan mészárosról szóló példabeszéd lenne. ahol mások nem. hogyan lelhet valaki áramlatra a leghihetetlenebb helyeken. Ha az értelmezésem helytálló. a jü misztikus magaslataira nem emberfeletti ugrással jut fel valaki. világos célok és azonnali visszacsatolás biztosításával –. megfelelő és rugalmas feladatok. A pásztorkodó életmódban szintén van valami a legkorábbi "munkák" szabadságából és áramlatszerű felépítéséből. ahol a Kelet és a Nyugat találkozik: az eksztázis mindkét kultúrában ugyanabból a forrásból fakad.

Még a hétéves gyerekeknek is végkimerülésig kellett dolgozniuk közömbös vagy őket kihasználó idegenek között. melyek a tizennyolcadik századig kitöltötték a gazdálkodók fennmaradó idejét. és vannak olyan időszakok. Egy mai dolgozó kapcsolótábla előtt ül kellemes kis szobájában és a képernyőt figyeli. amely néhány nemzedékkel ezelőtt a parasztok és a gyári munkások szemében henyélésnek tűnt volna. az iparosítás első vihara elsöpörte ezt a gondolatot. hogy mit hová akar ültetni és milyen mennyiségben.néha inkább elpusztultak. ahol még mindig létezik ez az életforma. A tizennyolcadik század közepére az angliai családi céhek már nem voltak képesek versenyezni a tömegtermeléssel. míg ő elmegy gombászni az erdőbe vagy pisztrángot fogni a patakhoz. megünnepelték egy korty itallal. posztindusztriális korban élünk. a minimálbér vagy a negyvenórás 97 . Az olyan technikai újdonságok. a munkásoknak tömegesen be kellett járniuk otthonról a piszkos és egészségtelen gyárakba. hanem az úgynevezett "szolgáltató szektorban" dolgozik. akiknek a munkabeosztása a több mint két évszázaddal ezelőtti legendás angol takácsokéra hasonlít. A háziipari tevékenységek és mesterségek. aki képes örömet lelni azokban a szerény lehetőségekben is. Ott állnak fölöttük a menedzserek és a szakemberek. Massimini professzor és munkatársai interjút készítettek például olyan Biella megyei takácsokkal Észak-Olaszországban. A tavasszal elültetett magoknak több hónapra van szükségük. mint ahogy Angliában történt az 1740-es években. A nyugati világ legnagyobb részében azonban az ilyen kényelmes és áramlat-felidéző rendnek véget vetett a szövőgép feltalálása és a munkaerőt centralizáló gyárak megjelenése. hogy milyen zsákmányt akar elejteni és hogyan akarja megtámadni. mert állandóan változó problémákkal kellett szembesülniük. vagy élvezetes és örömteli. Némelyik családnak még olyan messze is voltak vásárlói. Az angol takácsok otthon tartották a szövőszéküket. az elektromosság vagy a szilikonchip óriási hatást gyakorolnak arra. hogy a nomád vadászok . a diszkóba járásnál. Szerencsére mi már egy új. mint Japán vagy Ausztrália. Mindezek ellenére mégis sok az olyan földműves. ahol kényszerítették őket. hosszas előkészületeket kell tennie. abbahagyták a szövést és kimentek a gyümölcsösbe vagy a veteményesbe dolgozni. mint a vízikerék. hogy valaki élvezni tudja a földművelést. melyek a legelők bekerítését. hogy mit lehetett belőle megvalósítani. amelyeket a munkája felkínál számára. hogy merev munkarendet tartva reggeltől estig dolgozzanak. Az interjúkban minden családtag a szövést nevezte meg legkedvesebb szórakozásaként – jobban szerették az utazásnál. hogy termést hozzanak. amelyek felügyeletéhez elég egyetlen ember. sokkal nagyobb időszakaszt kell áttekintenie. miközben ügyes robotok végzik a "valódi" munkát. A munka egyaránt lehet tehát kegyetlen és unalmas. Ha jó volt az idő. meglehetősen kellemesek és jól szervezettek voltak az áramlatélmény megteremtése szempontjából. például azok. hogy az időjárás kedvező lesz. A fiú működteti a gépeket. Minden családnak 2–10 mechanikus szövőszéke van. az eke. és amikor befejeztek egy vég szövetet. minthogy beleilleszkedjenek egy ilyen láthatóan unalmas létformába. és amikor az egyikre ráuntak.amikor rákényszerültek a földművelésre . hol veszik meg hozzá az alapanyagot. Elég néhány évtized ahhoz. ahol a munka újra kellemes lehet. mint a vadászat esetében. a horgászásnál és még a tévénézésnél is. A családok maguk döntötték el. olyan munkát lát el. Nem véletlen. a földműves évente párszor dönt csak. hogy lépést tartsanak a technikai újdonságokkal vagy hogy a lehető legolcsóbban vegyék meg a szükséges berendezéseket. A családtagok maguk tervezték a mintákat. a gőzgép. Reggel az apa figyeli a szövőszékeket. akik megtehetik. A földművesnek. hogy az átlagos munkakörülmények viszonylag kellemesből rémálommá váljanak. a tanonckodás megszüntetését. A családtagok gyakran látogatták a kézműves központokat. hogy milyen szövetet szőnek. hogy úgy ütemezzék a munkájukat. a rabszolgaság eltörlését. elénekeltek néhány balladát. Ha azelőtt hihetőnek is látszott. míg csak rá nem un. és annak megfelelően módosították a tervet. A családok széthullottak. és az anyja át nem veszi tőle. A vadász naponta többször is választhat. A legtöbb ember nem is vesz részt a termelésben. mikor csak várhat és bízhat a szerencséjében. A munka azért volt izgalmas számukra. Saját maguk szabták meg. aztán a fiára bízza a munkát. Ha ahhoz volt kedvük. Ahhoz. hogy sikerrel járjon. és a saját maguk megszabta munkarend szerint dolgoztak. hogy mennyit termeljenek. mennyit készítenek belőle és hol adják el. mert lemondanak a modernizáció előnyéről egy emberibb léptékű termelési mód kedvéért. bevonva családjukat is. A törvények is befolyásolják ezt a folyamatot.válik. Van. átváltottak egy másikra. ahogy nekik jólesik. hogy a munka örömteli lesz-e vagy sem. hogy a munka élvezet is lehet.

Kevés olyan munka van. akik csak vakbelet vagy mandulát vesznek ki. a munkavédelem. amelyekkel egy áramlat-tevékenységnek rendelkeznie kell. hogy ami legjobban lelkesíti őket. A munkájukért lelkesedő sebészek fontosnak tartják a pénzt. Hogy lehet az. Elméletileg bármilyen munkát örömtelivé lehet változtatni. hanem előbb vagy utóbb jobb munkateljesítményhez.nem is kevesen –. vajmi keveset számít. a legmodernebb eszközökkel ellátott kórházakban dolgoznak. Ha a feladattal kész van. időpocsékolásnak tűnik a számukra . A legtöbb ember azonban még mindig azt hiszi. és örökké az is marad. Jelenleg azonban azoknak a szemében. Az igazgatóságot elsősorban és mindenekfölött a termelékenység érdekli. helyrerakni a csontot vagy rávenni valamilyen szervet. Pusztán ez az oka. ám ismétlődő rutinmunkát feltételező területre specializálják magukat. A sebészet emellett azonnali és folyamatos visszacsatolást is szolgáltat. míg végül nem tudja elérni a saját maga által kitűzött célt. mint a rutin-specialisták: egyszer már véghezvitték a lehetetlent. mennyire sikeres. a presztízst meg azt. hogy valaki átélje az áramlatélményt. akiknek hatalmukban áll a munkakörülmények megváltoztatása. hogy a műtéteknek megvannak azok a jellemző tulajdonságaik. Rövid távon ezek a célok összeütközésbe kerülhetnek az áramlat-élményt előidéző folyamatokkal. Ugyanakkor hiba lenne azt hinni. az öltések tartanak (vagy nem). Mivel a tökéletes élmény a cselekvési lehetőségek és saját képességeink szubjektív értékelésétől függ. hamarosan elkezdik érezni ennek a nyűgét. hogy életet menthetnek. vagy csak fület plasztikáznak vagy lyukasztanak. Vannak. hogy a legtöbb sebész meg van győződve róla. valamint kutathatnak és a taníthatnak is. hogy ugyanarról a hivatásról így eltérhet két ember véleménye? Egyik oka lehet. hogy az ivásba vagy a szerencsejátékokba menekülnek. az operáció rendben halad. A sebészek elmondják. Még a legkedvezőbb külső körülmények sem garantálják. akik annyira unják. tényleg mindenki élvezné is. de a lényeg az. A sebészet nem nélkülözheti a kreativitást sem. kinn van a beteg szövetdarab. a betegállomány kérdése foglalja le. a fizetés. hogy ha minden munka játékos lenne. akik rabjai a munkájuknak. és semmi más nem nyújt nekik ilyen örömet. akkor miért nem. ami eltávolítja őket a kórháztól. Minél hamarabb ébredünk rá arra. bevarrhatja a vágást. ha betartjuk az áramlat-élmény szabályait. ezért állandóan új sebészeti eljárásokat próbál ki. A sebészet úttörői épp ellenkező okból égnek ki. vagy ennyi tisztelet övezné művelőit.munkahét bevezetését mondták ki. hogy azok a sebészek. Az ilyen fokú szakosodás anyagilag nagyon gyümölcsöző lehet. Nem minden sebész érez azonban ilyen lelkesedést a munkájával kapcsolatosan. És ahogyan leírják ezt az érzést. a sebész feladata kristálytiszta: kivágni a tumort. akkor a sebészek fantasztikusnak kell hogy találják a munkájukat. helyre kerül a csont. és ha nem az. Azok a sebészek. a szakszervezeti vezetőket pedig az ennek néha ellentmondó biztonsági szempontok. Míg egy belgyógyász kevésbé specifikus és lokalizálható problémákkal foglalkozik. A másik véglet az a szupersebész. Ennek az a magyarázata. Egy sebész szavaival élve: "Intellektuálisan élvezem – akár egy sakkozó vagy a régi mezopotámiai fogpiszkálókat feltáró régész. hogy a folyamat során a sebész mindvégig érzi. akik élvezik a munkájukat. hogy a munkaélmény minőségét akaratlagosan is emelhetjük. hogy újra működni kezdjen. mert ha a munkások valóban élveznék munkájukat. az minden részletében összecseng a művészek és sportolók áramlat-élményeiről szóló beszámolókkal és Wen-hui szakácsának leírásával. annál hamarabb javíthatunk életünknek e fontos részén. A sebészetet az az érzés teszi számukra különlegessé. az nemcsak személyes hasznukat szolgálná. s egy pszichiáter még bizonytalanabb és ködösebb tünetekkel és megoldásokkal bajlódik. általában olyan jól felszerelt. akik jól fizető. Minden. amely ekkora felelősséggel járna. amely magában a tevékenységben rejlik. hogy milyen jól körvonalazhatóak a céljaik. a kitűzött célok gyorsabb eléréséhez vezetne. új és új feladatokra van szüksége. ami azért sajnálatos. Ha nincs vér az üregben. akiben erős a versengésre való hajlam. hogy a munka "Ádám átka". az az orvostudomány minden más területénél vagy esetleg minden más foglalkozási ágnál is élvezetesebb. hogy amit csinál. És mint mesterség is 98 .legyen az egy színdarab vagy egy Karib-tengeri vakáció. gyakran megesik. Vannak is közöttük . az maga a munka. hogy elfelejtsék a mindennapi taposómalmot. de még egyszer nem képesek rá. Vannak. hogy egy munka ad-e okot örömre vagy sem. de egyértelműen leszögezik. vagy pedig habzsolják az életet. Vegyük például a sebészetet. melyekben lehetőségük nyílik a változatos munkára. de megnehezíti a munka élvezetét. hogy valaki elégedetlen még egy nagyszerű lehetőségeket biztosító munkával is. és a jól végzett munka örömével fordulhat a következő betegéhez. Ha a feladat és a képesség fontos tényezők.

Milyen a munka a mai átlagos amerikai felnőtt számára? 99 . ahogy kell. hogy minél jobban hasonlítson az áramlat-tevékenységekre – ahogy például hasonlít a vadászat. A munkával való elégedettség attól is függ. hanem az is benne van. hova teszem az öltéseket. Nagyon kellemes. A MUNKA PARADOXONA Könnyebb megérteni. Nemcsak jól fizetik őket. A műtő olyan. melyeket kevesen tekintenének lehetőségnek az áramlat elérésére. Nagyon jó dolog újra működésre bírni valamit. hogy osztatlan figyelmet szentelhessenek az előttük álló próbatételnek. helyre tenni dolgokat. hogyan fejlesszék képességeiket és hogyan tűzzenek ki elérhető célokat. a munkásnak autotelikus személyisége van-e vagy sem. milyen nagyszerű egy jól képzett csapat tagjának lenni. hogyan ismerjék föl a cselekvési lehetőségeket. hanem még a foglalkozásuk is olyan." Ez a második idézet jelzi. akik vagy halálra unják magukat. hogy az azt végző személy lel-e majd benne örömet vagy sem. amelyet kifejezetten az örömélmény elérésére terveztek. önmagában azonban nem határozza meg. Joe és Ting. Sokan említik. milyen pontosan és szépen végezzük a műtétet. a hegesztő olyan feladatokat is tudott élvezni. Ezt úgy érhetjük el. milyen cérnát használok és így tovább – mindennek szépnek kell lennie és könnyednek. van benne valami gyönyörű. főleg akkor. mert ugyanakkor izgalmas. amikor az egész csoport simán és hatékonyan együtt dolgozik. ami számos más játékost is magában foglal. de ezek egyike sem mondható olyan tipikus foglalkozásnak. vagy boldogtalanok. És mindig ott van annak a lehetősége. Ezeknek a rituáléknak gyakorlati céljuk van. Ügyelek rá. hogy a sebész teljes figyelmét magára a feladatra fordíthassa. hogy még jobban csinálnak valamit. ahogy csak tudom. hogy segítsünk az embereknek abban. a házi szövés és a sebészet –. hogy megtanítjuk őket. Ez azt jelzi. gondosnak és technikailag hatékonynak kell lenni. de az is szükséges. hogyan befolyásolja a munka az élet minőségét. hogy az áramlat-élmény minden pontjának megfelel. de ugyanakkor azt is biztosítják. hogy olyan eseményt kell levezényelnie." Egy másik sebész ugyanerről: "Nagyon szép munka. hogy ez a megszokott viselkedés megkönnyíti számukra. mind a jelenetet. vagy a papok egy vallási szertartás előtt. egymást kiegészítő stratégia szükséges. Nem babonából." Egy másik sebész szerint: "Oda kell figyelni a részletekre. hogy fejleszthetik képességeiket. mint Serafina. Az operáció előtt a sebészek az előkészületeknek. olyat. Jóleső érzés szembekerülni egy bonyolult problémával és megoldani. ugyanakkor némely sebész azt a munkát is utálja. Sokan – saját állításuk szerint – a fontos operációk előtt "automata pilótára" kapcsolnak át: ugyanazt eszik reggelire. A kínai szakács. a hegesztő és a sebész segíthetnek megvilágítani a munkában rejlő hatalmas lehetőségeket. mert így más korokban és kultúrákban élő emberekkel is összehasonlíthatjuk magunkat. Nem szeretek fölösleges mozdulatokat tenni. amit a mai emberek legtöbbje űz. még ha nehéz is. a tisztálkodásnak és a különleges öltözékek felöltésének különböző stációit járják be . hogy autotelikus személyiséget fejlesszenek ki magukban. akár mondjuk az ácsmunka. Mindezen előnyök ellenére azonban léteznek közöttük olyanok. hogy az már maga művészet. ahhoz két. az alpesi paraszt. Egyfelől a munkát kell átalakítani úgy. Joe. ha az áttekintés nagyobb ívű. Valószínűleg önmagában egyik stratégia sem teszi a munkát élvezetessé. csodálatban és elismerésben van részük. ugyanazokat a ruhákat veszik föl és ugyanazon az útvonalon mennek be a kórházba. hogy noha fontos egy munka felépítése. hogy szépen illeszkedjenek. ahol a reflektorfény megvilágítja mind a színészeket. Hogy az élet minőségét a munkán keresztüljavíthassuk. Egy szemsebész azt mondta: "Olyan finom és precíziós eszközöket használunk. hogy végrehajtóik megszabaduljanak a mindennapi élet kötelékeitől és segítsenek elméjüket a bekövetkező eseményre irányítani. Minden attól függ. hanem mert érzik. azonban a jelenrő1 sem szabad elfeledkeznünk. amit magának a sebésznek kell elvégeznie személyesen. amely simán és hatékonyan működik. ezért megpróbálom olyan pontosan kigondolni és megtervezni előre az operációt. hogy az operáció által nyújtott feladat nem korlátozódik arra.mint a sportolók egy verseny. mint egy színpad." A sebészeti műtéteknél megpróbálják kiküszöbölni a zavaró körülményeket. A sebészeknek szerencséjük van. hogy úgy nézzenek ki. hogyan fogom a tűt. a kettő kombinációja azonban nagyban hozzájárulhat a tökéletes élmények megszerzéséhez. mert elérhetetlen hatalomra és hírnévre törekszenek.élvezetes.

Az áramlat-élmény meghatározására általunk használt módszertani eljárások leginkább egy mikroszkóphoz hasonlíthatók. mert a maradék egynegyed rész általában álmodozással. mint az irodai dolgozók (16 százalék) és a menedzserek (15 százalék). Más szavakkal: az emberek a munkaidejüknek több mint a felében átlagon felüli kihívásokkal találkoznak és átlagon felüli mértékben használják a képességeiket. hogy legpozitívabb tapasztalataik a foglalkozásukkal kapcsolatosak. az áramlat-válaszok aránya igen magas. aktívabbnak. az emberek vajon munkájuk vagy a szabadidejük során jeleznek-e többször áramlat-élményt. a szabadidő töltése közben több mint a fele (52 százalék). Az élmények minőségében mutatkozó 100 . akkor kitöltött egy kétoldalas kérdőívet és feljegyezte. akár szabadidejükben. hogy erősen motiváltak munkájukban. mint az irodai dolgozók (51 százalék) és a gyári munkások (4'7 százalék). A gyári munkások több áramlatélményről számoltak be a szabadidő eltöltése közben (20 százalék).mint példáu1 olvasás. gyengének. meglepően rossz a kedvük – és mégis még több szórakozásra vágynak. Ha valaki csak a kifejezetten összetett áramlat-élményeket akarná tekintetbe venni – mondjuk azokat. a menedzserek. mint a szabadidejükben (47 százalék és 20 százalék). hogy jobb szeretnének nem dolgozni. sokkal jobban érezték magukat. Azok. "aktívnak". minél több időt töltött valaki áramlatban a hét során. Ehelyett azonban még ha jól érzik is magukat. A tényleges munkavégzés közben (amely a munkaidőnek körülbelül csak háromnegyed részét jelenti. hogy mennyit hasznosítottak képességeikből a feladat megoldása közben. akkor is általában azt mondják. Azon viszont meglepődtünk. és amikor a készülék – naponta nyolcszor. hogy milyen gyakran számoltak be az emberek áramlat-helyzetekről a munkájuk során. baráti beszélgetés vagy vendéglőbe járás – közben csak a válaszok 18 százaléka utalt áramlatra. nagy valószínűséggel "erősnek". 54 százalékos volt. ahogy az emberek kenyérkeresetükről vélekedtek. annál jobbnak találta tapasztalatai általános minőségét. Ilyen állapotban az emberek általában azt mondják. Az áramlat kiszámításának ez a módszere persze meglehetősen liberális. hogy élvezik jól megérdemelt szabadidejüket. ahol a feladatok és a képességek szintje a legmagasabb –. Több mint 4800 választ gyűjtöttünk be személyenként átlagosan 44 darabot. mint a menedzsereknél (23 százalék 11 százalékkal szemben). kreatívabbak és elégedettebbek voltak. mit csinált a jelzés pillanatában és hogyan érezte magát. ők pedig azt mondják. igazgatók és vezető beosztásúak jelentősen gyakrabban voltak áramlatban munkájuk során (64 százalék). akkor talán a válaszadóknak kevesebb mint egy százaléka számítana áramlatnak. A száznál több válaszadó – különböző munkakörökben és teljes munkaidőben dolgozó férfi és nő – egy hétig jelzőkészüléket viselt. és azt. hogy kiderítsük. "kreatívnak". Egyik tanulmányunk alapjául a már említett empirikus kutatás szolgált. Ha a feladatok és a képességek szintje egyaránt magas volt. "összpontosításra képesnek" és "motiváltnak" érezték magukat. amely a nagyítás mértékétől függően igen különböző részleteket tesz láthatóvá. találomra kiválasztott időközönként – csipogott. Apátia munka közben gyakrabban fordult elő gyári munkásoknál. hogy passzívnak. és milyen kevés alkalommal a szabadidejükben. vidámabbnak. mint mikor nem voltak áramlatban. Több más dolog között egy tízpontos skálán az előttük álló feladatok nehézségét is értékelték. és amelyre a kihívások és a képességek alacsony szintje jellemző. De még a szerelőszalagon dolgozó munkások is kétszer olyan gyakran voltak áramlatban munkájuk során. tévénézés. Amikor az emberek áramlatban voltak akár munkájuk során. A felállított kritériumoknak megfelelően ezeknek a válaszadóknak a 33 százaléka volt "áramlatban" – vagyis a feladatok és képességek személyenként kiszámított heti átlagszintje fölött. unalmasnak és elégedetlennek érzik magukat. Ahogy az várható volt. a szabadidő eltöltése közben viszont gyakrabban következett be a menedzsereknél. akkor boldogabbnak.Kutatásaink során gyakran bukkantunk nyomára egy sajátos belső konfliktusnak abban. Interjúalanyaink egyfelől azt jelezték. hogy nem igazán lelkesek. Munka közben csak a válaszok 16 százaléka esett az apátia zónájába. amiből logikusan az következne. Az ellenkezője is igaz: azt hinnénk. Elemzésünk szerint akkor volt valaki áramlat-élményben. pletykálkodással vagy személyes ügyek intézésével telik el). akik gyakran éltek át áramlat-élményt. mind a képességek szintjét tekintve adott pillanatban a heti átlagszint felett volt. ha mind a feladatok. amelyet mi apátiának neveznénk. jobban tudtak összpontosítani. A szabadidős válaszok tipikusan abba a kategóriába estek. mint a gyári munkásoknál (61 és 46 százalék). Ezzel ellentétben szabadidős tevékenységek . erősebbnek érezték magukat. Ahogy számítottuk.

az emberek nehezen bírják. Az. A probléma inkább a modern dolgozó munkához való viszonyában rejlik. mert nem járul hozzá saját hosszú távú céljaik beteljesedéséhez. Így.különbségek statisztikailag szignifikánsak voltak. melyekkel a mindennapi munkájuk során szembe találják magukat. Ahelyett. A Pont Trentaz-i farmerek sokka1 többet és keményebben dolgoznak.mint láttuk . a fizetés és más anyagi megfontolások nem tartoznak a legfontosabb problémák közé. mint az átlagos amerikai. gyengének.) Az első és talán legsúlyosabb panasz a változatosság és az igazi feladatok hiánya. A kérdőíven szerepelt egy olyan kérdés. hogy valaki milyen határozott nemmel válaszol. nem pedig passzív pihenéssel. hogy néhány órára akkor is a fotelba rogyjanak. mégis lekicsinylik. ahol a rutin nagy szerepet játszik. Ennek ellenére szeretnének kevesebbet dolgozni és több szabadidőre vágynak. Az általános trend alól mégis volt kivétel. hogy az adott időpontban mennyire volt motivált. mint az otthoniak. szomorúnak. az emberek nem hisznek az érzékeik bizonyságának. túl kevés idő saját magára és családjára. Más szavakkal. ha egyébként áramlatban voltak. hogy áramlatban voltak-e. a szabadságuk korlátozására. hogy miért elégedetlenek a munkájukkal. Mégsem vágynak arra. és azok a feladatok. amikor úgy gondolják. ha folyamatosan magas szintű elvárásokkal találják szembe magukat. amelyet kívülről kényszerítenek ránk. hogy az amerikai munkások általában három fő okát említik annak. és változtatni szeretne rajta. Az ember szeretheti akkor is a munkáját. Ekkor úgy érezzük. még akkor is. hogy elégedetlen a munkájával. akadályra. ezért boldognak. erősnek. a munkájuk során még akkor is alacsony volt a motivációjuk. A közvetlen élmények helyett motivációjukat az az erősen beléjük gyökerezett kulturális sztereotípia irányítja. ha ez nem is olyan jó érzés a számukra. Lehetne azzal érvelni.a munka során szerzett élmények általában jobbak. A harmadik ok a kiégés: túl nagy nyomás. hogy akaratunk ellenére kell valamire odafigyelnünk. jelölje meg egy. 101 . és ezek mindegyike a számukra elérhető munkahelyi élmények minőségével van kapcsolatban. noha . hogy az emberek sokkal inkább szerettek volna valami mást csinálni a munkaidejükben. Szükségük van arra. amelyben arra kértük a válaszadót. hogy az apátia a legtöbb ember esetében nem annak a következménye. (Ellentétben a közhiedelemmel. noha a pillanatnyi munkaélmény pozitív. hogy kipihenjék magukat otthon. de a legsúlyosabb az alacsonyabb szintű foglalkozásokban. mint kötelező penzumot. Ez a probléma főleg a felsőbb rétegeket érinti: a menedzsereket és az igazgatókat. Mit jelent ez az ellentmondásos viselkedésminta? Több lehetséges magyarázat is van. hogy noha a munka során bekövetkező áramlat élvezetes. hogy az "elégedetlenség" viszonylagos fogalom. Összehasonlító példáink azonban ellentmondanak ennek az érvelésnek. mint a szabadidejükben. Az a paradox helyzet áll elő. lehangoltnak és elégedetlennek érzik magukat. hogy nagyon elégedett vele – ez a fejlett országok között egyike a legmagasabb számoknak. melyek közül a következő látszik a legkézenfekvőbbnek: amikor munkáról van szó. s amely a valódi léttől szívja el az energiát. nincs sok tennivalójuk és képességeiket sem tudják kihasználni. Ez mindenki számára jelenthet problémát. Amikor azt érezzük. A második probléma a munkahelyen dolgozó többi emberrel. mint teherre. legalább ugyanakkora összpontosítást és odafigyelést kívánnak meg tőlük. elsősorban a főnökkel való konfliktusból adódik. és többé-kevésbé ugyanolyanok minden típusú dolgozó esetében. függetlenül attól. Úgy gondolnak rá. kreatívnak és elégedettnek érzik magukat. hogy munka helyett mással foglalkozhassanak. Kutatásaink során azt találtuk. A szabadidejükben. utána pedig szintén összetett tevékenységekkel töltik szabadidejüket is. Hangsúlyoznunk kell azonban. abban. hogy szellemileg vagy fizikailag ki van fáradva. mintha az ilyen feladatokra fordított időt elrabolnák az életünkből. ha élményük minőségének szintje alacsonyabb volt. valaki másnak a vágyait testesíti meg. hogy a saját céljaink elérésében segítene. hogy milyennek kell lennie a munkának. az olyan. amit éppen ezért nagy ívben kerülni kellene. hogy az adott időpontban mennyire szeretett volna valami mással foglalkozni. ha elégedetlen vele bizonyos szempontból. a szabadidejükben pedig magas. Az eredmények azt mutatták. ahogy céljait megpróbálja összeegyeztetni vele. általában megbízhatóan jelzi. A kutatási eredmények azt sugallják. Az 1972 és 1978 között végzett országos felmérések szerint csak az amerikai munkások 3 százaléka állította azt. hogy munka közben az emberek ügyesnek és fontosnak. mintha elvesztegetnénk a pszichikai energiánkat. míg 52 százalékuk azt mondta. Sokan úgy fogják fel munkájukat. túl nagy stressz. az igentől a nemig terjedő tízpontos skálán.

hiszen a többiek is ugyanolyan mereven ragaszkodnak saját elvárásaikhoz. A változatosság és a feladat nehézsége bizonyos értelemben a munkából adódó tényezők. Robert Park már ezt írja: "Azt hiszem. hogy saját magunk zenélnénk. ha átéljük. Talán a legjobb módszer arra. és mereven ragaszkodik is ehhez. A szabadidő viszont szervezetlen. és saját személyes céljainkra összpontosítanunk az elkerülhetetlen akadályok ellenére is. vagy ahelyett. a legutóbbi aukción méregdrágán elkelt festményeket megyünk megcsodálni. a szabályok és az elvárások. Ugyanaz a nyomás. azzal töltjük üres óráinkat.vagy nem járul . hogy nehéz kijönni a munkatársakkal és a főnökökkel. hogy az illető védekező álláspontra helyezkedik másokkal szemben. a főnökökkel és munkatársakkal való jobb kommunikáción alapulók. szabályokat és célokat felállító hobbik. mozgósítanunk kell pszichikai energiánkat. hogy stadionokban szaladgáló híres sportolókat nézünk. Több mint hatvan évvel ezelőtt a nagy amerikai szociológus. ami az amerikai életben előfordul. Hogy egy munka változatos-e vagy sem. ha úgy tűzzük ki a céljainkat. mihez kezdjenek magukkal. most azonban talán hasznosabb lenne annak áttekintése. Stressz csak akkor van. Némi éllel azt mondhatnánk. hogy jól használják fel az időt. mint az áramlattevékenységekbe – bele van építve a cél. Ezek a részleges megoldások is jelenthetnek segítséget. Ting. hogy közvetlen okok kiválthassák. mert fél. a szabadidő gyümölcsözőbb eltöltéséből vagy belső tanokból. s ahelyett. aminek lennie kell. mennyire vagyunk képesek felismerni a lehetőségeket. hogy mi magunk festegetnénk. Serafina és Joe még azokat a feladatokat is komolyan tudták venni. hogy elmélyedjen. melyekhez valódi érdeklődés és belső fegyelem is kell.Az efféle panaszok elég valósak." Az utóbbi néhány évtizedben virágzásnak indult szabadidőipart arra találták ki. eldönti magában. Lehet. rekreációvá. de ha akarjuk. a visszacsatolás. ezek nyilvánvalóan a legszubjektívebb elemek a munkában. milliomossá lett zenészek platinalemezeit hallgatjuk. igen kirívó. a szabadidő haszontalan eltöltése a legnagyobb pazarlás. Hogy bizonyítson. Ezt persze könnyebb mondani. mint az igazi munkakörülményektől. A szokásokat és ismereteket igénylő. mint a pihenést. hogy a munkát jobban lehet élvezni. hiszen a munkába – ugyanúgy. hogy egyúttal a főnökünket és a munkatársainkat is segítjük a saját céljaik elérésében. de a munka hatására bekövetkező stresszre az egyetlen valódi válasz az. Nem merjük vásárra vinni a saját bőrünket. a jobb családi életből. akkor általában azért sikerül. hogy a stressz kezelését összekapcsoljuk céljaink elérésével. igen gyakran fogalmuk sincs. hogyan járul . hogy összpontosítson és átadja magát neki. objektív külső körülményekre van szükség. a szabadidőt valóban azzá varázsolják. de attól is függnek. fejezetben. hogy vége legyen a munkaidőnek és hazamenjenek élvezni jól megérdemelt szabadidejüket. Legvégül. viszont hosszú távon ritkán mond csődöt. mégis befolyásolhatóak szubjektív tudatváltozással. A munka során felbukkanó konfliktusok gyakran abból adódnak. hogy segítsen üres óráinkat kitölteni élvezhető foglalatosságokkal. Egészében véve azonban az emberek pihenéskor sokkal kevésbé élnek azzal a lehetőséggel. és ezeknek kell leginkább a tudat irányítása alatt 1enniük. és sokkal nagyobb erőfeszítést igényel élvezetessé alakítani. másoknak hogyan kellene viselkedniük vele szemben. és vannak munkán kívüli tényezőkből. mivel objektív feltételekre utalnak. Ez azonban ritkán valósul meg. A külső stressz kezelésére szolgáló különböző technikákról ejtünk majd még néhány szót a 9.hozzá a szabadidő eltöltése az élet általános minőségének javításához. 102 . melyeket a legtöbb ember unalmasnak és értelmetlennek talál. A SZABADIDŐ ELVESZTEGETÉSE Noha az emberek általában arra vágynak. Igaz. a felelősség megosztásán. hogy felhasználva szellemi és fizikai képességeinket áramlatba kerülnénk. és több időt vesz igénybe. Ugyanez igaz az elégedetlenség más okaira is. mint munkaidőben. a másiknak örvendetes feladat. mintha hanyatt-homlok igyekeznénk érvényesíteni az érdekeinket másokkal szemben. hogy ezt a zsákutcát elkerüljük. amely az egyik embert szétforgácsolja. az végső soron inkább a mi hozzáállásunktól függ. hogy felsül. Ahhoz. mint megtenni. ha általános stratégiaként az élmények minőségén javítunk. például a transzcendentális meditációból kiindulók. Több száz módja van a stressz enyhítésének. melyek között vannak a jobb szervezésen. melyek mind arra bátorítják az embert. ami a stressz és a ránk nehezedő nyomás érzetét illeti. ez nem olyan közvetlen módszer. A legtöbben azonban ahelyett.

akik megtanultak élni a szabadidejükkel. hanem azoké. Az előző fejezetben a munka áramlat-lehetőségeit tekintettük át. AZ EGYEDÜLLÉT ÉS A MÁSOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT KÖZTI KONFLIKTUS A félelmetesnek tartott dolgok közt az egyik legrosszabb a félelem attól." 8. melyek csak utánozzák a valóságot. amit valódi célok megvalósítására használhatnánk. mindazonáltal csak nagyon halvány pótléka a valódi lehetőségekre fordított figyelemnek. Énünket nagy mértékben az határozza meg. A semmibe vett személy fokozatosan depresszióssá válik. amikor passzívan. hogy cserébe elegendő erőt adnának. hogy kimaradunk az emberi kommunikáció áramlatából. mint elviselhetetlenné az életünket. Ha nem tanuljuk meg elviselni vagy akár élvezni is az egyedüllétet. AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE Az áramlatról szóló tanulmányok ismételten tanúsítják. Vannak. hogy az élet minősége elsősorban két tényezőtől függ: milyennek látják a munkánkat és milyen a kapcsolatunk más emberekkel. hogy milyenek vagyunk. hogy életük teljessé és sokkal értékesebbé válik. és abból. a munkával és a szórakozással is az a helyzet. látni fogják. mint azelőtt. akikkel kommunikálunk. akik megtanulják élvezni a munkájukat. céltalannak érezzük magunkat. Felszívják a pszichikai energiát anélkül. hogy boldoggá és erőssé tegyenek bennünket. amit csinálnak. akiknél az egyedül lét enyhébb fokú érzékszervi deprivációs zavarokat okoz. ahogyan a munkánkat végezzük. Azt az energiát. Magunkra maradva azonban könnyen elszomorodunk. mint minden mással. Ez a kvázi-részvétel átmenetileg elfedheti ugyan az elvesztegetett idő ürességét. a most következő pedig a családunkkal és a barátainkkal való kapcsolatunkat fogja feltárni. Másfelől azonban kedveljük az egyedüllétet is. ahogy azt Freud is felismerte a "munka és szeretet" boldogságreceptjében. mi történik velünk ezen a két területen. és csuda kalandokat élnének át. és gyakran vágyunk egy kis magányra. csak a boszorkányok és a sámánok érzik magukat jól még magányosan is. Sok primitív kultúrában a magány olyan rettenetes dolognak számít. Brightbill írta: "A jövő nem feltétlenül a tanultaké. Sok egymástól nagyon különböző emberi társa dalomban – az ausztrál őslakosoknál. Az áramlat-élmény. Ha a többiekkel való kapcsolatainkat is az áramlat-élményeknek megfelelően alakítjuk. A legtöbb foglalkozásnak és szórakozásnak különösen a média passzív élvezetére építőknek – nem az a célja. hogy megvilágíthassa. Mivel személyes kapcsolataink ugyan úgy tehetik kielégítővé és érdekessé. Azok. Hacsak nem vonjuk ellenőrzésünk alá a munkát is. és nekünk csak a gyönge vázat hagyják meg. és lassan-lassan a saját létezésében is kételkedni kezd. a West Point-i kadétoknál – a legriasztóbb büntetés. A szórakoztatóipar. de még a magas kultúra is csak az elme parazitája. hogy milyen kapcsolatokat tudunk kialakítani. kiszívják belőlünk az életet. a kirekesztés. olyan ingerkombinációkra vesztegetjük. hanem hogy pénzt hozzanak valaki másnak. Még kimerültebbek. amelyek osztatlan figyel met kívánnak. boldogságunkra nézve rendkívül fontos. amit a közösség kiszabhat valakire. hogy az emberek mindent megtesznek annak érdekében. amikor saját erőforrásainkra kell hagyatkoznunk. mint akinek nincs semmi tennivalója. mintha valami jelentősége lenne annak. nehezen tudunk elvégezni olyan feladatokat. a passzív szórakozás nem vezet sehová. csak mások társaságában érzi magát teljes embernek. Ha hagyjuk. hogy még akkor is befolyásolni tudjuk tudatunkat. például fitogtatni akarjuk társadalmi helyzetünket. Az élmények minőségének szempontjából nagy különbség. Meg kell tehát találnunk a módját annak. és elhagyatottnak. fejlődést eredményez. Minden egyes évben kollektíven elvesztegetünk több milliónyi emberi tudatot. az ember társas lénynek született. Semmi kétség. Ahogy C. az ámis farmereknél. akik úgy tesznek.de mindennap órákat töltünk azzal. külső okok késztetésére mélyedünk el benne. még kedvetlenebbek leszünk. Némely 103 . a tömegkultúra. amitől kiteljesednénk. azoktól nyerjük. A legrészletesebb információt arról. nem vesztegetik el a szabadidejüket. hogy soha ne legyenek egyedül. amely a képességek használatából ered. hogyan válhatnak ezek a kapcsolatok öröm teli élmények forrásává. hogy olyan színészeket nézünk. csalódásban lesz részünk. hogy a szükségleteinkhez lehet igazítani őket. hogy a többi embert tartsuk számunkra legfontosabbnak a világon. Biológiailag arra vagyunk programozva. De. hogy mások társaságában vagyunk-e vagy sem. életünk minősége egészében nézve óriási javuláson megy keresztül. K. a szabadidőt is.

társadalomban a kiközösítés vég kimenetele a halál: az, akit egyedül hagytak, lassan úgy gondolkodik magáról, mintha már meg is halt volna, hiszen senki sem figyel rá. Apránként elfelejt gondot viselni magára, és végül csakugyan meghal. A latin kifejezés az "életben maradni"-ra az volt, hogy inter homines esse, ami szó szerint annyit jelentett, hogy "em berek között lenni", míg a "halottnak lenni" megfelelője az inter homines esse desinere volt, avagy "nem lenni többé az emberek között". A római polgár számára súlyosság tekintetében a halál büntetés után rögtön a száműzetés következett; ha a városi polgárt kiszakították társai közül, láthatatlanná vált a többiek számára, nem számított, milyen luxuskörülmények között élt aztán a birtokán. Nagyon jól ismerik ezt a keserű érzést a mai New Yorkiak is, amikor valamilyen okból el kell költözniük a városukból. A nagyváros által kínált emberi kapcsolatok sűrűsége olyan, mint egy nyugtató balzsam: az emberek még akkor is nagy becsben tartják, ha a felkínált kapcsolatok esetleg kellemetlenek vagy veszélyesek. A Fifth Avenue-n végigözönlő tömeg tele van rablókkal, mindenféle bizarr különcökkel, a tömeg egészében mégis izgalmas és biztonságos érzetet ad. Mindenki elevenebbnek érzi magát, ha mások is vannak körülötte. A szociológiai és pszichológiai felmérések általában azzal zárulnak le, hogy az emberek akkor a legboldogabbak, ha a barátaikkal vagy a családjukkal lehetnek, vagy egyszerűen mások társaságában. Amikor megkérnek valakit, hogy soroljon fel olyan kellemes tevékenységeket, amelyek egész napra jókedvre tudják deríteni, a leggyakrabban a "boldog emberekkel lenni", "amikor az embereket érdekli, amit mondok", "barátokkal együtt lenni" és "amikor mások szexuálisan vonzónak találnak" válaszok hangzanak el. A boldogtalan és depressziós embereknek az az egyik megkülönböztető jegyük, hogy ritkábban számolnak be hasonló élményekről. Egy támogató társas kapcsolatrendszer csökkenti a stresszt is: betegség vagy más baj kisebb valószínűséggel sújt valakit, ha számíthat a többiek érzelmi támogatására. Nyilvánvalóan arra vagyunk programozva, hogy mások társaságát keressük. Talán előbb-utóbb a genetikusok megtalálják kromoszómáinkban azokat a kémiai instrukciókat, amelyek arra késztetnek, hogy rosszul érezzük magunkat egyedül. Megvan az oka annak, hogy az evolúció folyamán miért adódtak hozzá ezek az utasítások a génjeinkhez. Azoknak az állatoknak, amelyeknek együtt kell működniük ahhoz, hogy sikerrel küzdhessenek meg más fajokkal, sokkal nagyobb az esélyük az életben maradásra, ha folyamatosan egymás 1átóterében tartózkodnak. A páviánoknak például, akiknek szükségük van a többiek segítségére a szavannán kóborló leopárdok és hiénák ellen, igen kicsi esélyük van arra, hogy elérjék az ivarérettséget, ha elkóborolnak a csoportjuktól. Ugyanezek a feltételek játszhattak közre a mi őseinknél is abban, hogy a nyájszellem pozitív tulajdonságként bekerült a fegyver tarunkba. Ahogy az emberi alkalmazkodás egyre jobban összekapcsolódott a kultúrával, további okok tették fontossá az összetartást. Mivel egyre több ember életben maradása függött az ösztönök helyett a tudástól, így egyre inkább hasznát látták annak, ha kölcsönösen megosztották egymással ismereteiket. Ilyen körülmények között a magányos ember idióta lett, ami eredetileg annyit jelentett görögül, hogy 'egyedül lévő ember' – olyasvalaki, aki képtelen arra, hogy másoktól tanuljon. Paradox módon ugyanakkor annak a bölcs mondásnak is megvan az alapja, mely arra figyelmeztet bennünket, hogy "a pokol nem más, mint a többi ember". A hindu bölcs és a keresztény remete egyaránt békére vágyott, távol a tömeg zajától. És ha megvizsgáljuk az átlagember életének legkellemetlenebb élményeit, ott találjuk a társas lét árnyoldalát: a legfájdalmasabb élményeket szintén a személyes kapcsolatok okozhatják. Munkahelyünkön az igazságtalan főnökök és az udvariatlan ügyfelek keserítik életünket, otthon pedig egy érzéketlen házastárs, egy hálátlan gyerek vagy a mindenbe beleszóló rokonok. Hogyan oldhatjuk fel azt az ellentmondást, hogy életünkben a legszebb és a legrosszabb pillanatokat emberek okozzák? Ezt a látszólagos ellentmondást nem olyan nehéz feloldani. Mint minden igazán fontos dolog, a személyes kapcsolatok is nagyon boldoggá tehetnek minket, amikor jól működnek, és nagyon boldogtalanná, amikor nem. Az emberek környezetünk legrugalmasabb, legváltozékonyabb részét képviselik. Ugyanaz az ember csodálatossá teheti a reggelünket és rémessé az esténket. Mivel annyira függünk mások szeretetétől és elismerésétől, érzékenyek vagyunk arra, hogyan bánnak velünk. Ezért van az, hogy ha valaki megtanulja azt, hogyan kell ki jönni másokkal, óriási változás áll be az életében. Jól tudják ezt azok, akik olyasféle könyveket írnak meg olvasnak, mint Hogyan szerezzünk 104

barátokat? és Tanuljunk meg hatni az emberekre. Az üzlet emberek mindent elkövetnek azért, hogy minél jobban tudjanak kommunikálni másokkal, hogy így még jobb munkaerők legyenek, az első bálozók pedig buzgón forgatják az illemtankönyveket, hogy a társaság" elismerje őket. A legtöbb ilyen törekvés persze tükrözi azt a külsőleg motivált vágyat is, hogy másokat manipuláljunk. Az emberek azonban nemcsak azért fontosak, mert segítenek megvalósítani a céljainkat, hanem azért is, mert örömet jelenthet számunkra, ha önmagukért is értékesnek találjuk őket. A kapcsolatok rugalmassága lehetővé teszi, hogy a kellemetlen helyzeteket elviselhetővé vagy akár izgalmassá varázsoljuk. Általában az adott helyzet értelmezése és definiálása határozza meg azt, hogy hogyan viselkedünk egymással és hogyan érezzük magunkat. Például a fiunk, Mark, tizenkét éves korában egyik dél után hazafelé igyekezett az iskolából és átvágott egy meglehetősen elhagyatott parkon. A park közepén hirtelen körülfogta három jól megtermett fiatalember a szomszédos gettóból. - Ne mozdulj, különben a haverunk lelő! – közölte egyikük, és a harmadik srác felé intett a fejével, akinek zsebre volt dugva a keze. A három fiatalember elszedte Marktól, ami nála volt (némi aprópénz, meg egy régi Timex karóra). - Most menj tovább. Ne fuss, ne fordulj hátra! Így hát Mark elindult hazafelé, a három fiú pedig az ellenkező irányba ment. Mark azonban néhány lépés után visszafordult és megpróbálta utolérni őket. – Figyeljetek, beszélni akarok veletek! – kiáltott oda nekik. – Menj tovább! – kiabáltak vissza. Mark azonban beérte őket, és megkérdezte, nem adnák-e mégis vissza az órát, amit elvettek tőle. Elmondta, hogy nagyon olcsó óra, és csak az ő számára értékes, másnak nem. - A születésnapomra kaptam a szüleimtől. A három fiú tombolt, de végül hajlandóak voltak szavazni arról, visszaadják-e az órát. Ketten arra szavaztak, hogy igen, úgyhogy Mark büszkén tért haza – pénz nélkül ugyan, de a régi órával a zsebében. A szüleinek persze egy kicsivel tovább tartott, míg felocsúdtak az élmény okozta sokkból. Felnőtt szemmel nézve Mark ostobán viselkedett, hogy egy régi óráért esetleg az életét kockáztatta, függetlenül az óra érzelmi értékétől. Ez az epizód azonban fontos gondolatot támaszt alá: egy társas helyzetben mindig megvan az a lehetőség, hogy a szabályok kialakításával megváltoztatható legyen. Mivel Mark nem fogadta el a ráosztott "áldozat szerepet", és nem rablóként kezelte a három fiút, hanem olyan meggyőzhető emberi lényekként, akiktől elvárható, hogy értékeljék valakinek a ragaszkodását egy családi ajándékhoz, képes volt a rablást olyan helyzetté alakítani, amely legalább bizonyos mértékben – demokratikus döntésen alapult. Az adott esetben sikere nagyrészt a szerencsétől függött: a rablók lehettek volna részegek is, vagy annyira elvadultak, hogy a józan ész szava már el sem éri őket, és ebben az esetben Mark komolyan megsérülhetett volna. Az alapgondolat azonban ettől még érvényes: az emberi kapcsolatok alakíthatók, formálhatók, és ha valaki rendelkezik a megfelelő képességekkel, megváltoztathatja a szabályaikat. Mielőtt azonban részletesebben áttekintenénk, hogyan alakít hatjuk át kapcsolatainkat úgy, hogy tökéletes élményekkel lássanak el minket, egy kis kitérőt kell tennünk a magány birodalma felé. Csak ha már egy kicsit jobban megértettük, milyen hatással van az elmére az egyedüllét, akkor láthatjuk majd világosan, miért olyan elengedhetetlen a jólétünkhöz mások társasága. Az átlagos felnőtt ébrenlétének egyharmadát egyedül tölti, mégis nagyon keveset tudunk életünknek erről a nagy szeletéről – kivéve azt, hogy szívből utáljuk.

A MAGÁNY FÁJDALMA
A legtöbb ember csaknem elviselhetetlen ürességet érez, ha egyedül van, főleg ha semmi tennivalója nincsen. Kamaszok, felnőttek és öregek egyaránt azt mondják, hogy legrosszabb élményeiket akkor élik át, mikor egyedül vannak. Csaknem minden tevékenység élvezetesebb, ha valaki más is van velünk, mintha egyedül lennénk. Az emberek boldogabbak, élénkebbek és vidámabbak mások társaságában, mint egyedül, függetlenül attól, hogy a futószalag mellett dolgoznak vagy tévét néznek. A legborzasztóbb helyzet azonban nem az, mikor valaki egyedül dolgozik vagy nézi a tévét, hanem amikor magában van, és semmit sem kell csinálnia. Kutatásaink szerint azoknak, akik egyedül élnek és nem járnak templomba, a vasárnap reggel a hét legunalmasabb része, mivel ilyenkor semmi sem igényli 105

a figyelmüket, és képtelenek eldönteni, mihez fogjanak. A hét többi részében a pszichikai energiát külső igények terelik a megfelelő csatornákba: munka, vásárlás, a kedvenc tévéműsorok és így tovább. De mihez fogjanak vasárnap reggel, ha már megreggeliztek és átnézték az újságot? Sok ember számára ezek a strukturálatlan órák kétségbeejtőek, és általában délre megszületik az elhatározás: lenyírom a füvet, meglátogatom a rokonokat vagy megnézem a focimeccset. Ekkor ismét értelmet kapnak a dolgok, megint van valami céljuk, amire összpontosíthatnak. Miért ilyen rossz egyedül lenni? A legnyilvánvalóbb válasz az, hogy pusztán belső eszközökre támaszkodva nagyon nehéz rendet tartani az elmében. Figyelmünk ébren tartásához folyamatosan szükségünk van külső célokra, külső ingerekre és külső vissza- csatolásra, és amikor ez a kívülről jövő "input" hiányzik, a figyelem csatangolni kezd, a gondolatok kaotikussá válnak – előáll az az állapot, amelyet a 2. fejezetben "pszichikai entrópiának" neveztünk. Ha egy tizenéves egyedül marad, azonnal töprengeni kezd: Mit csinálhat most a barátnőm? Csak nem jönnek ki a pattanásaim? Be tudom időben fejezni a matekfeladatot? Vajon azok a srácok, akikkel tegnap összebalhéztam, megint ki akarnak majd kezdeni velem?" Más szavakkal, ha nem kötik le elméjét valamivel, akkor ki lesz szolgáltatva az előtolakodó negatív gondolatoknak. És hacsak nem tanul meg uralkodni a gondolatain, ugyanez lesz a helyzet felnőttkorában is. A szerelmi életével, az egészségével, a pénzügyi helyzetével, a családjával és az állásával kapcsolatos aggodalmai mindig ott ólálkodnak tudata perifériáján, és arra várnak, hogy semmi ne foglalja 1e a figyelmét. Mihelyt az elme egy kicsit lazít, sutty! Egyből elárasztják a potenciális problémák. Ezért van az, hogy a televízió oly sok ember számára áldást jelent. Noha a tévénézés messze áll a tökéletes élménytől – ilyen kor inkább passzívak, gyengék, meglehetősen ingerlékenyek és szomorúak vagyunk –, de a vibráló képernyő legalább valamiféle rendet teremt a tudatban. Az előre kiszámítható cselekmény, az ismerős szereplők és még a folytonosan ismétlődő reklámok is az ingerek biztonságos mintákba rendeződését szolgálják. A képernyő a környezet egy jól behatárolt, kezelhető darabkája lesz. A tévénézés átmeneti védettséget nyújt a személyes gondokkal szemben. A képernyőn felvillanó információk kiszorítják a kellemetlen gondolatokat. Természetesen elég rossz befektetés ezzel a módszerrel menekülni a depresszió elől, mert sokkal több figyelmet fektetünk be, mint amennyit utána fel tudunk mutatni. A magánytól való félelemmel szembeni harc drasztikusabb eszköze a rendszeres kábítószerezés vagy az olyan kényszercselek vés, mint a folytonos takarítás vagy a szexuális megszállottság. Amikor valaki különböző szerek hatása alatt áll, Énje megszabadul saját pszichikai energiája irányításának felelősségétől; nyugodtan hátradőlhet és figyelheti a kábítószer kiváltotta gondolatokat bármi történjen is, ő nem tehet semmiről. A kábítószer – ugyan úgy, mint a televízió – megkíméli az elmét attól, hogy elkedvetlenítő gondolatokkal kelljen szembenéznie. Az alkohol és a többi drog képesek ugyan a "tökéletes élmény" előidézésére, de általában a komplexitásnak csak nagyon alacsony szintjén. Ha a drogokat nem a tradicionális társadalmakéhoz hasonlóan kifinomult rituális körülmények között fogyasztjuk, valójában rontják azzal kapcsolatos percepciónkat, hogy lehetőségeink és adottságaink megfelelnek-e egymásnak, és hogy mint egyének mit válthatunk ebből valóra. Ez kellemes állapot, de csak csalóka utánzata annak az örömnek, ami az egyre növekvő cselekvési lehetőségekből és cselekvőképességből adódik. Néhányan erősen vitatják álláspontomat a drogok elmére gyakorolt hatásáról. Végtére is az elmúlt huszonöt évben folyamatosan azt hajtogatták nekünk, hogy a kábítószerek "tudattágító" hatásúak, és használatuk növeli a kreativitást. A bizonyítékok ismeretében azonban én amondó vagyok, hogy a kémiai szerek megváltoztatják ugyan a tudat tartalmát és elrendezését, de nem terjesztik ki vagy növelik az én uralmát a tudat funkciója felett. Ahhoz azonban, hogy bármit kreatívan létrehozzunk, éppen hogy erre az uralomra, az irányítás képességére van szükségünk. Ezért – noha a pszichotropikus szerek segítségével valóban szélesebb körű szellemi élményekre tehetünk szert, mint amilyenekben normális érzékszervi feltételek között részünk lehetne – azt a képességünket nem fokozzák e szerek, hogy ezeket az élményeket hatásosan el is rendezzük. Sok kortárs művész kísérletezik hallucinogénokkal abban a reményben, hogy akkor majd olyan misztikus és kísérteties munka kerül ki a keze alól, mint a Kubla Kán, melyet Samuel Coleridge állítólag ópium hatása alatt írt. Előbb vagy utóbb azonban rádöbbennek, hogy bármilyen műalkotás megfogalmazása józan elmét igényel. Az olyan munkából, amelyet kábítószer hatása alatt hoztunk létre, 106

hogy mit csinálunk magányunkban. Az átlagos serdülő készen áll bármire. Hogy ilyen környezetben élni tudjunk. és előbb-utóbb a legfegyelmezettebb elme is meghátrál az egyre sorjázó ismeretek előtt. de azért irányítható – hiszen ő maga idézi elő. mint a káosz és az ontológiai szorongás elleni védekezés különböző módjait. ha saját magunkra kell hagyatkoznunk? Amikor magányosak vagyunk. a népszerűségével. hogy sokáig kell bonyolult információmintákra koncentrálni. míg az utóbbi csak arra szolgál. ami fájdalmas ugyan. akkor bekapcsolja a tévét vagy a magnót. hogy "agyoncsapjuk az időt". még mindig találhatott magának munkát. Azok a tizenévesek. ami csak arra való. ez a visszavonultság nem tarthat sokáig. Néhány nemzedékkel előtt egy olyan ember. hogy olyan tevékenységbe fogjunk. A figyelem természetes és kellemes módon összpontosul. amikor a tudata megint tiszta lesz. amelyek rátörnek a strukturálatlan elmére. vagy képesek vagyunk-e arra. A veszély abban rejlik. A szexualitás tárgykörébe tartozó dolgok között szintén sok olyan van. Az az ember. sok szülőnek ismerős családi jelenet az. fejlesztik képességeinket és az Ént. de mi van akkor. melyek összpontosítást igényelnek. alkotó életet él. melyek a tudat komplexebbé válásához vezetnének. hogy eltérítsük elménket a henye gondolatoktól. Még a fájdalom is jobb. mint a káosz. amikor a tizenéves hazajön az iskolából. nem ugyanaz. kell találnia valami mást. amikor semmiféle külső figyelemstrukturáló követelmény nincs jelen. gondolatokkal és érzésekkel hozakodhat elő. mintha tévénézéssel csapjuk agyon az időt vagy elbódítjuk magunkat különböző szerekkel. hogy a tévénézés és a szexuális aktus többékevésbé egymással fölcserélhető tevékenységformákká lettek. Nem képes viszont olyan – a figyelemmel kapcsolatos – szokások kifejlesztésére. akár érzelmileg megsebesíti magát. de segítenek abban. ami a semmire nem összpontosító elmén végigseper. később önmagukat zárják ki olyan felnőtt feladatok elvégzéséből. Tipikus. koncertre vagy színházba menni. lehetőségeivel kapcsolatos ügyeken. amely nemcsak élvezetes. a szerencsejátékra. A pornográfia és a személytelen szex a fajfenntartással kapcsolatos képzetek és tevékenységek biológiailag belénk programozott vonzására épít. és leszáll ránk a lélek sötét éjszakája. A tanulás azt jelenti. de az előbbi mégis fejlődéshez vezet. hogy a figyelmét összpontosíthatja valamire. felhasználhat. melyek hosszú szellemi felkészülést igényelnek. és ezzel kizárja az elméből a nem kívánt gondolatokat. el kell sajátítanunk az absztrakt szimbolikus nyelveket. aki ritkán unatkozik és a pillanat élvezetéhez nincs mindig szüksége kedvező külső környezetre. Ezek a módszerek. baráti társaságban tölteni az időt. akivel együtt töltheti az idejét. mert túl nehéz. A tizenéves elkezd rágódni a külsejével. biztosítja. Különösen fontos. hogy feltárcsázza valamelyik barátját. hogy az illető elérje a közvetlen tapasztalás érzését. nem kívánnak magas szintű képességeket. teszünk-e kétségbeesett erőfeszítéseket. A tanulás nem jó. és ha véletlenül kinyit egy könyvet. ami első látásra a gyönyör ellen tétének tűnhet: a mazochista magatartásra. ami eltereli a gondolatait erről a helyzetről feltéve. Nem meglepő. akik képtelenek elviselni a magányt. a kockázatvállalásra. Rendszerint visszafordul a zene vagy a tévé felé. ahelyett. kiállta a próbát és valóban tevékeny. és kellemesebb gondolatokra vágyakozik. hogy még fiatalkorunkban megtanuljuk kihasználni az egyedüllétet. Ugyanez érvényes arra is. amely tisztes megélhetést 107 . hogy külsőleg a gondolatainkra kényszerítsen valami rendet. hogy nem kerül túl sok pszichikai energiába. de fejleszti is személyiségünket? Szabadidőnket olyan tevékenységekkel kitölteni. Ehelyett megjelennek a szokásos látogatók: a sötét fantomok. Ha valaki akár testileg. melyeket a művész később. vagy keres egy barátot. hogy menekülnénk tőle. Az élmények minőségét irányító képességünk végső próbája. Minden évtizeddel egyre jobban függ kultúránk az informatikától. elveszítheti saját képességeit annak irányítására.hiányzik az a komplexitás. Ha velük sincs semmi különös. hogy ne hagyja az elmét elkalandozni. Noha mindkét stratégiát úgy tekinthetjük. aki nem tudott írni-olvasni. Kellemes gondolatokat azonban nehéz parancsszóra felsorakoztatni. Viszonylag könnyű elmerülni a munkában. hogy ha valaki drogfüggővé válik tudata rendezése érdekében. lerakja a könyveit a szobájában. amelyet a valódi művészettől elvárunk és könnyen semmitmondóvá és önmagába süppedővé válhat. és ne kelljen szembenéznünk a magány gyötrelmével. Hogy ezeket a kellemetlen gondolatokat visszaverje. ami lefoglalja a képzeletét. melyek segítségével az emberek megsebesítik vagy megfélemlítik magukat. kivesz valami ennivalót a hűtőből és már ül is rá a telefonra. A kémiai szerek segítségével megváltoztatott tudat szokatlan képekkel.

minden egyes múló évvel egyre jobban növekszik a felhalmozott entrópiájuk. ha nem sajátítottuk el már korábban az egyedüllét kihasználásának képességét. hogy a civilizált élet figyelemirányító segédeszközei – a többi ember. Azokból a tizenévesekből. egészségük hanyatlása. melyeket méltónak tartunk arra. Minél korábban kezdjük. akkor már tudja. túl sok felnőtt érzi úgy. Az ilyen válaszreakciók azonban nem előre. vendéglő és könyvtár – nélkül is elérhessük az áramlatot. amely az élet szükségszerű velejárója. az azt jelenti. versikékkel. Hogyan tartják távol maguktól ezeket a problémákat? Ha valaki nem tudja. az ablak mögül egy csapat farkas bámulta vágyakozva. mindenhol szétszórt kerti szerszámok hevernek. Örömet lelni az életben és egyúttal fejlődni is csak úgy lehet. szórakozás. Amikor például fizikai erőnk az életkor előrehaladtával hanyatlásnak indul. információktól zsúfolt környezetben élni. hogy az új lehetőségeket nem úgy fogjuk fel. A három nyári hónap alatt a tavat kenujukon átszelő halászok kikötnek a szigeten. ez a 108 . akkor joga van elengednie magát. hogy energiánkat a külső világ feletti uralomról a belső valóság mélyebb felfedezése felé fordítsuk. hogy készen állunk arra. hogy amikor reggelente fölébredt. hanem mint képességeink fejlesztésére és tanulásra kapott lehetőséget. megállapodnia. Vannak virágágyak. egy kovács vagy egy kereskedő inasként a mestere mellett elsajátíthatta a hivatásához szükséges felkészültséget. és azután költözött ki a vadonba. nem tudják. Ahogy a Francis Bacon által szeretettel idézett régi mondás tartja: "Aki örömét leli a magányosságban. Amikor valaki képessé válik arra. amelyet az ember csakis nehezített körülmények között. melyek segítenének nekik a mai. Az előző fejezetekben már áttekintettünk néhány olyan módszert. hogyan alakítsa át az élet minőségét. de ahhoz. amikor létfontosságú. hogy a férje meghalt és a gyerekei felnőttek. és semmi szüksége nem volt szimbolikus rendszerre. izgalom – bármi. a sors szokásos packázásai annyi negatív információval árasztja e1 őket. színház. mint elkerülendő vagy visszafojtandó dolgokat. Ez azt jelenti. És ami még fontosabb: sosem tanulják meg. Hiányozni fognak belőlük azok az összetett képességek. ami el tompítja vagy lefoglalja gondolatait. A fatörzsekre a csűrökhöz és a melléképületekhez vezető utakat jelző táblák vannak szögezve. Dorothy vastag függönyöket akasztott az ablakaira. segíteni a szomszédainknak és Istenről elmélkedni – ha ezek azok a dolgok. hogyan kell élvezni az életet. orrukat az ablaküveghez nyomva. megteremtjük a rend egy magasabb formáját. akkor elkerülhetetlenül könnyű külső megoldások hoz folyamodik: narkó. vagyis egyedül sajátíthat el. megtanulni sakkozni. hogy megteremtse magának ezeket a tevékenységi formákat. Más vadonlakókhoz hasonlóan Dorothy is megpróbálta egészen személyessé tenni környezetét. Sajnos. "fegyelmezetlen" felnőttek lesznek. hogy beszélgessenek vele. Ha nem is kell feltétlenül istennek lennünk. Megtették a kötelességüket. hogy ha már elérte a húszat vagy a harmincat (főleg ha negyvenéves). hanem visszafelé vezetnek. mert nem bírta elviselni. Nem a serdülőkor az egyetlen időszak. A munkahelyi csalódások. és mostantól már félgőzzel is ellavíroznak. Dorothy eredetileg ápolónő volt egy nagyvárosban. melyek segítenek addig rejtett tulajdonságokat kibontakoztatni. hogy lelki békéjük egyre inkább veszélybe kerül. elhagyatott részén él egy kis szigeten. aki Észak Minnesota egyik tavas-erdős. tévé. Egy farmer. Egy városi látogató számára a sziget maga a giccsparádé. orchideákat nevelni. függetlenül attól. vagy isten". melynek segítségével a test és az elme segíthet áramlatot előidézni. és noha a legtöbb ember retteg a magánytól. ki kell építenünk egy olyan szellemi gyakorlatot. közel a kanadai határhoz. hogyan kell olyan lehetőségeket keresni. de a hosszú teleken hónapokig teljesen egyedül van. annál jobb. A MAGÁNY MEGSZELÍDÍTÉSE Minden szabály alól vannak kivételek. de mint Dorothy ízlésének kiterjesztése. hogy élvezni tudjuk a magányt. Akkor azonban. Mivel az ilyen emberek csak minimális belső renddel rendelkeznek. az összetettebb foglalkozások pedig olyan különleges tudást igényelnek. hogy mi történik a külvilágban. hogy az entrópiából. hogy foglalkozzunk velük. Végre módunk lesz Proustot olvasni. kerti törpék. Ma még a legegyszerűbb munkák is írott instrukciókra támaszkodnak. hogy megtanuljuk kiaknázni az egyedüllétben rejlő lehetőségeket. megtanulták az életben maradáshoz szükséges trükköket. viccekkel és rajzokkal. mikor egyedül van. Ilyen ember például Dorothy.és valamelyes méltóságot biztosított neki. hogyan irányítsa figyelmét. versengő. mindezek elérhetetlenek maradnak számunkra. de soha sincs túl későn. sokan önszántukból élnek egyedül. akik nem tanulják meg irányítani tudatukat. az vagy vadon élő állat.

mint a kábítószer-élvezők. hogy ilyen pocsék szaguk lesz. de mégis figyelmet igénylő rituálékkal tartjuk keretek között gondolatainkat? Lehetne azzal érvelni. – Hogy lett ilyen piszkos a hajód? – kérdezte a barátom. amely jól szemlélteti. hogy tudatát minden egyes pillanatban konkrét és véghezvihető tennivalók foglalják le – így az élete folyamatos áramlat-élménnyé válik. hogy nehezebb legyen a dolog. faházának két kis szobáját minden elképzelhető helyen könyvek fedik be. milyen mesterkedésekre kényszerülnek időnként a hajósok. Susan minden kutyát név szerint ismer.sok "limlom" otthonos környezetet teremt számára. hogy valahogy elindítsa a társalgást. körülbelül nyolcszáz mérföldre a portugál partoktól. aki kiképzéssel is foglalkozik. Susan Butcher kutyatenyésztő. Úgyhogy ahelyett. hogy mások társaságában meg nem valósítható célokat érjünk el. A maga körül kiépített szokások megkövetelik. napokig nem volt egy lebbenésnyi szél sem. mint egy lehetőséget arra. nyúlós. akkor a saját rendjét kell rákényszerítenie a vadonra. Közönséges körülmények között az egyedül hajózó tengerészeknek éppen elég tennivalójuk van. amely vele ellentétes irányba igyekezett. tojtak-e a tyúkok. büdös masszát súrolt le a fedélzetről. hogy találkozhat valakivel. hogy egymás mellé lavírozhasson a nyílt tenger közepén. nyáron pedig az jelenti a változatosságot. Nincs ideje arra. hogyan folyhatott szét ennyi záptojás egy hajó fedélzetén az óceán közepén. hogy magányosnak érezze magát: élelemre kell vadásznia és gondoskodnia kell a kutyáiról. Van-e különbség aközött. tévét nézünk vagy pedig szükségtelen. akik napi tizenhat órán és heti hét napon át igényt tartanak a figyelmére. hogy meglátogatják a halászok. Mint a gyarmatokon élő angolok. és már kezdtem piszkosul unatkozni. a hatvankét lakosú Manley-től. – Az a helyzet – mondta a másik ember -. meglátott egy másik kis vitorlást. élvezni fogjuk az egyedüllétet. aki vitorlás hajókon szokta átszelni az óceánt. mos. ez csak a záptojásoktól van – vont vállat a másik. Dorothy az év minden napján szigorú időbeosztással él: ötkor felkel. halászik és így tovább. Házassága előtt teljesen egyedül élt százötven husky kutyájával. és tudja a nevét a kutyák szüleinek és nagyszüleinek is. varr. nehezen tudja elképzelni. A vitorlázást éppen az a folyamatos összpontosítás teszi élvezetessé. Úgy tűnik. A különbség abban rejlik. hogy magányosnak éreznénk magunkat. hogy a hűtőm elromlott. néha tizenegy napon át hajtja a szánját egyfolytában az északi-sarki jégmezőkön. a fedélzethez vágtam. Susan azt állítja. akik minden este megborotválkoztak és kifogástalanul felöltöztek magányos állomáshelyükön. hogy elvonják elméjüket a kellemetlen gondolatoktól és érzésektől. ízlésüket. Hagytam. megfeji a kecskét. odabent pedig kedvenc tárgyai idézik fel a számára fontos dolgokat. mint bármi más módon. de még jobban szereti azt az érzést. megnézi. miközben megpróbálja elkerülni a vadon élő rénszarvasok és farkasok támadását. a tojások megromlottak. de arra nem számítottam. Ha az egyedüllétet úgy tekintjük. hogy a figyelmüket lekössék. ahol a lelke megnyugodhat. amely megvalósítható célra irányul. hogy aztán takarítanom kelljen. megreggelizik. életben maradásuk attól függ. amely huszonöt mér földre van a legközelebbi alaszkai falutól. hogy Dorothy meg a többi remete épp olyan hatásosan menekü1 e1 a "valóság" elől. hogy ura saját világának. Egyik barátom. A másik hajós éppen valami ragacsos. hogy jobban szeret így élni. A hosszú estéket írással és olvasással tölti ki. hogy egyszerűen bedobáltam volna őket a tengerbe. de csak akkor. Így nyomja rá egyéniségének bélyegét a káoszra. egyszer mesélt nekem egy anekdotát. Dorothy kedveli az embereket. Mivel már hosszú ideje nem látott senkit. – Hát. Ismeri a vérmérsékletüket. örült. Dorothy szintén megtanulta. hogy elméjükben valamelyes rendet tudjanak tartani. evési szokásaikat és egészségi állapotukat. Amikor azonban beáll a szélcsend. hogyha idegen környezetben uralma alatt akarja tartani a helyzetet. hasogat egy kis fát. akkor ahelyett. és talán új képességeket is elsajátítunk a folyamat 109 . ha figyelme állandó rendben tartásával meg tudja akadályozni azt. Mikor az Atlanti-óceán egyik áthajózásakor az Azori-szigetek közelébe ért. hogy a magánnyal szembeni küzdelemben narkotikumokat fogyasztunk. Az ember kibírja a magányt. A vad természet kellős közepén Dorothy megteremtette saját civilizációját a neki tetsző stílusban. a hajósoknak hősies küzdelmet kell folytatniuk. és a két hajó úgy változtatott irányt. A tér strukturálásánál talán még fontosabb az idő strukturálása. A barátom bevallotta. hogy az entrópia szétzilálja elméjét. hogy valami feladatra leljenek. hogy hogyan birkózik meg az ember a magánnyal. hogy éberen figyelik-e a hajó és a tenger állapotát. hadd száradjanak egy kicsit oda. Tizenkét éve költözött el Massachusettsből egy faházba. Mindkét esetben azzal kerülik el a pszichikai entrópiát. Aztán ott vannak a készletbeszerző körutak.

vagy egyenlően felosztották a vagyont az összes fiú közt. Az. hogy rokonaink iránt különös vonzódást érzünk. de ez mind semmi ahhoz képest. akik nem értenek semmihez és önfegyelmük sincs. A legtöbb ember jobban szereti. A családi kapcsolatok igazi felosztása mégis meglepően más a különböző kultúrákban és korokban. melyeket rokonaink iránt érzünk. akár Észak-Alaszkában. mit vártak el egymástól. Ez az oka annak. Hogy a testvérek milyen érzésekkel viseltettek egymás iránt. hogy a legtöbb felnőtt egyed felelősséget érezzen az ivadékaiért. a fiatalok pedig igényeljék a felnőttektől való függőséget. akikkel gyakrabban kommunikálnak. a kulturális kontextus erősen meghatározza a kötődés erősségét és irányát. Hacsak az ember meg nem tanulja élvezni az egyedüllétet. képtelenek lesznek magukról gondoskodni. feleségek és gyerekek egymással való mindennapi kapcsolatát. amely biztosítja. A gyönyörre épített életstílus csak olyan komplex kultúrákkal képes szimbiózisban együtt élni. de az embereket mindenhol jellegzetesen bensőséges érzés fűzi rokonaihoz. hogy kifejlődjön bennünk a családtagokhoz való kötődés -. hogy kiköltözzön a vadonba vagy hosszú utakat tegyen egyedül a tengeren. míg unokatestvérek esetében csak a negyede. jóllehet komoly gazdasági következményekhez vezetett. Egyetlen lassan érő emlősfaj sem maradhatott volna életben olyan beépített mechanizmus nélkül.során. Lehet. az mind "beleépül" az adott családi szerkezetbe. ahol ezt alkalmazták. akkor pánikba esünk. ha Alaszkába költözünk és elkezdünk rénszarvasra vadászni.) Ebben számunkra az a legérdekesebb. szinte kizárólag a véletlen műve volt. hogy a testvérek közti kapcsolatnak az elsőszülöttek jogait ápoló kultúrákban lényegesen el kellett térnie az olyan kultúrákétól. élete nagy része azzal fog telni. amellyel számolni kell. Azonban ha a magányt mindenáron elkerülendőnek tekintjük. A családok összetétele és nagysága erősen különbözhet egymástól. hogy első látásra primitívnek tűnik szőrmók kutyákat tenyészteni és szánon vágtatni a sarki erdőkön keresztül. hogy az egyetlen módszer a tudat feletti uralom megszerzésére. AZ ÁRAMLAT ÉS A CSALÁD Az emberek életében a legjelentőségteljesebb és legintenzívebb élmények többsége a családhoz kapcsolódik. melyekben a vagyoni helyzet előnyeit minden utód egyformán élvezte. alapvetően meg fogja határozni a férjek. (Az első szülötti jogok érvényesítése tőkekoncentrációt eredményezett ott. mint ahogy a családszerkezet más. úgy tűnik. akár Manhattanben él valaki. a sajátunkhoz hasonló gének megőrzésére és szaporítására irányuló mechanizmusnak köszönhetőek. A szociobiológusok szerint ez a családi összetartás egyenesen arányos a közös gének mennyiségével: például testvéreknél a génkészlet fele közös. A Németországot alkotó sok kis fejedelemségnek még alig egy évszázada is külön-külön öröklési törvényei voltak. kevésbé látványos jellemzői – például az öröklési rend – is erősen befolyásolják. Kevés ember érzi szükségét annak. anyajogú vagy apajogú-e. Sok sikeres ember értene egyet Lee Iacocca megállapításával: "Sikeres és gyönyörű karriert futottam be. A magány azonban olyan probléma. milyen kölcsönös jogaik és kötelességeik voltak egymással szemben. Nem azt akarom mondani. aminek egyenes következménye az iparosodás lett. s tehetetlennek és elveszettnek érzik magukat. E szerint a forgatókönyv szerint a testvérek kétszer olyan gyakran segítik egymást. hogy kétségbeesetten próbálja elkerülni kellemetlenségeit. melyek nem vezetnek lelki fejlődéshez. főleg ha egy playboy vagy kokainfogyasztó csillogó környezetével hasonlítjuk össze. A pszichikus szervezettség szempontjából azonban az előbbi tevékenység összehasonlíthatatlanul magasabb rendű az utóbbinál. Amikor azonban az adott kultúra többé nem tud vagy nem akar teljesítményre képtelen hedonistákat eltartani. Ahogy ez a példa is mutatja – noha genetikus programunk elősegítheti. hogy az újszülöttek és gondviselőik között különösen erős a kapcsolat. Hogy melyik fejedelemség melyik jogi formulát fogadta el az örökhagyásban. mint a családon kívüli emberekkel. mint az unokatestvérek. Igen nyomós biológiai oka van annak. és olyan álmegoldásokhoz folyamodunk. hogy egy házasság poligám vagy monogám. Azok a különleges érzések tehát. akkor a gyönyörből élők. ha körülveszi az emberi környezet megnyugtató nyüzsgése." Többnyire rokonok közé születünk és életünk nagy részét közöttük is éljük le. melyek a kemény munka és az élvezet váltakozására épülnek. Az ember bármilyen környezetben el sajátíthat áramlat-tevékenységeket. melyek vagy az elsőszülött jogain alapultak – ebben az esetben a legidősebb fiú örökölte az egész családi birtokot –. az egyenlő osztozkodás pedig a birtokok széttöredezéséhez és ipari elmaradottsághoz vezetett. amit a családom jelent nekem. 110 .

akkor annak nagy része. megkötött kompromisszumokat. és ez segített meg óvni a családokat a széthullástól. Némely család meleg és támogató. hogy elegáns sportkocsija legyen és minden télen néhány hetet a Karib szigeteken töltsön. Amikor két ember elkezd együtt járni. A "családi értékek". mindkettejüknek meg kell változtatniuk szokásaikat. Ha régebben ritkább volt a válás. vagy elkezdenek jobban spórolni a gyerekkel járó kiadások miatt. mint amennyire a szeretet vagy az erkölcsi tartás hiánya. az étel fajtájáról stb. melyeket a nő nem. hogy ehessenek. hogy az emberek nagyon változatos érzésekkel viseltetnek családtagjaik iránt. Amikor úgy dönt. melyek nem léteztek számukra addig. hogy nem férnek össze az előzőekkel. Ha valaki nem hajlandó módosítani személyes céljait egy kapcsolat kezdetén. céljai megvalósítása során rájön. Amikor a pár kiegészül egy gyermekkel. akiket szeretünk. Minden kapcsolat megkívánja a figyelem átcsoportosítását. hogy csak elvétve fordulnak elő. mert régen a férjek meg a feleségek jobban szerették egymást. aminek eredményeképpen megváltozik tudatuk felépítése is. de ez az együttlét belső konfliktusokka1 és gyűlölettel volt terhes. alhassanak és felkészülhessenek az életre. életünk minősége nagy mértékben függ attól. John Fletcher szavaival élve: "Azoknak áll leginkább hatalmában megbántani minket. ennek az egyszerű szükségszerűségnek a visszatükröződései voltak. következésképpen megváltozik egyénisége is – mivel az Én a célok szervezete és összege. Ilyen értelemben minden új kapcsolat. ami nem más. a feleségeknek arra. Még egy olyan egyszerű dolog is. melyekről régebben azt gondolták. vagy elviselhetetlenül unalmasak. és ezek a 111 . hogy a családi értékek fontosak. Ez mind nagyon kemény. ami az adott kapcsolatban később történik. tudjuk. és fordítva. az nagy mértékben a családtagok kölcsönös kapcsolatába befektetett pszichikai energia mennyiségétől függ. hogy megnősül és gyereket akar. magában hordozza az Én átformálását. Hogy a két eshetőség közül melyik valósul meg. aki főz és rendben tartja a házat. ha erkölcsi és vallási köntösbe bújtatták őket. amelyeket az idősebbek olyan gondosan ismételgettek a fiatalabbaknak. ami alatt a férj. Ha megváltoztatja céljait. hogy a család egyaránt lehet elviselhetetlen teher vagy boldogság forrása. mint bárki gyanította volna. Sokkal gyakoribb a gyilkosság családtagok. amelybe belemegyünk. Hacsak újra nem gondolja régi céljait. a feleség és a gyerekek egyaránt szenvedtek. és belső konfliktus keletkezik benne. megint mások állandó fenyegetettségben élnek. A családok jelenlegi "széthullása" annak az eredménye. amíg egyedül voltak: egyeztetniük kell időbeosztásukat. Az emberek nemcsak külső okok miatt házasodnak össze és élnek családban. frusztráltnak fogja érezni magát. ha a férfi olyan filmeket szeret. hogy tovább folytassák kapcsolatukat. a helyről. mennyire sikeresen tudunk kommunikálni családtagjainkkal. Ilyen esetben a család együtt maradt ugyan. még akkor is. Egészen néhány évtizeddel ezelőttig a családok általában együtt maradtak. magában foglalja az időről. az nem azért alakult így. módosítaniuk terveiket. láthatólag sokkal sűrűbben. és a gyermekkínzás vagy a vérfertőző szexuális zaklatás. melyeket csakis ilyen keretek között élhetünk át. hogy egymásra kezd figyelni. mint idegenek között. mint egy vacsorameghívás.Mivel a család az első és sok tekintetben legfontosabb társadalmi környezetünk. mint pszichikai entrópia. hanem mert a férjeknek szükségük volt valakire. Természetesen. A válások számának növekedését valószínűleg jobban befolyásolja a munkaerőpiac változása – melynek következtében a nők munkába állási esélyei nagyobbak – és a háztartási készülékek elterjedése. mert a szülők és a gyerekek külső okokból mindenképp arra kényszerültek. Bizonyos mértékig a párnak hasonló érzelmekkel kell reagálnia az őt ért ingerekre a kapcsolat valószínűleg nem fog túl sokáig tartani. mert az új interakció minták összeütközésbe kerülnek majd régi elvárásaival. el kel1 fogadniuk bizonyos korlátokat. Nem számít. a gyerekeknek pedig mindkét szülőjükre szükségük volt. aki megkeresi a pénzt. némelyik feladatokkal és követelményekkel teli. Igen gyakran azonban az erkölcsi szabályok csak mint külső kötelezettségek nehezedtek rájuk. A családi életben óriási lehetőségek nyílnak a fejlődésre és az örömre. zavart fog kelteni az illető tudatában. milyen erősek a biológia és a kultúra által kovácsolt kötelékek a családtagok között. a célok átértékelését. A házasságkötés megint csak a figyelmi szokások gyökeres és tartós átrendeződését igényeli. Mondjuk egy agglegény szükségletei között előkelő helyen szerepel. hogy lassan eltűnnek a házasságokat összetartó külső okok. sok csalódással járó feladat. a feleség talán nem dolgozik tovább. akkor komolyan vették őket. Amikor két ember úgy dönt. Már nem telik neki Maseratira. ha az embereknek azt tanították. a szülőknek alkalmazkodniuk kell az újszülött szükségleteihez: meg kell hogy változzék az alvási ciklusuk. és a Bahama-szigetek se jöhetnek szóba." Világos. kevesebbet fognak elmenni hazulról.

hacsak nincsenek erős külső tényezők. hogy jobban tudjanak alkalmazkodni az adott környezethez. de teljes erőnkkel összpontosíthatunk azokra a kiválasztott lehetőségekre. mert segíthetnek családtagjaiknak abban. hogyan alakíthatja át a családi életet áramlat-tevékenységgé. ami leginkább biztosítja a túlélést. mert a családtagok szeretik egymást. hogy a házasságról úgy gondolkodnak az emberek. mint a belsők. Más szavakkal: korlátaink elfogadása felszabadító hatású. Szükséges. mint a szabadság végéről. hanem hogy mi akarunk-e monogámok lenni. de a családi élet örömét nem tudják biztosítani. és vajon a kulturális evolúció folyamatában a monogámia-e a családszerveződés legmagasabb foka. jobb helyzetben lesznek. egy sor törvény rabszolgájává kell válnia. mert ez már a "bibliai övezethez" tartozik. azoké viszont talán növekszik. melyek összetartják. óhatatlanul beáll az unalom és a frusztráció. tulajdonképpen elérhetőbbek ma. jól választott-e. A családi élet fogalma természetesen magában foglal olyan megkötöttségeket. Hogy áramlatot lehessen előidézni. melyek gazdag territóriumokkal rendelkeznek. mert a hagyomány erre kötelezte. beleértve a monogám házasságot és a gyerekekkel. hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk. hogy az emberek "természettől fogva" monogámok-e. nem annyira azért. és a kevésbé szerencsés hímek egyedül élik le az életüket. vajon másutt zöldebb-e a fű. sőt. a rokonokkal és a tágabb közösséggel való szoros kapcsolatot. Egyénenként azonban nem azzal a kérdéssel találjuk szembe magunkat. hogy egyre nagyobb érzelmi viszonzást várjon a másiktól. hogyan is kellene élni. melyeket csak kényelmi szempontok tartottak össze. ahol a mocsarak eltérő minősége miatt a nőstények azokhoz a hímekhez vonzódnak. mivel a külső erők még mindig sokkal hatalmasabbak. mérlegelnünk kell választásunk következményeit. mint egy". Ahhoz. Miután elkötelezte magát egy ódivatú házasság mellett. hogy gazdagítsák egyéniségüket. mint a múltban voltak. a felelősség különböző formáit. Hatalmas viták zajlottak arról. melyek kitartanak. talán még a fenntartásához is. és így minden hím magához tud vonzani egy odaadó nőstényt. Noha ez igaz. és a kapcsolat valószínűleg megszakad. és a házastársat béklyónak tekintik. hogy ahhoz. akadálytól vagy később felmerülő vonzóbb lehetőségtől. ahol azért vannak együtt. hogy vajon az ember természettől fogva monogám. Az emberi család által felvett forma is környezeti nyomás hatására bekövetkező válaszreakció. amelyre a szülők és a gyerekek pszichikai energiáikat összpontosítják a mindennapi feladatok között is. hanem mert minden mocsárban nagyjából ugyanannyi a táplálék és a fészekrakóhely. Külső okokkal magyarázva a dolgot. különösen ha a házasság kényelmi megfontolásból köttetett. s e szempontból nézve a házasságok olyan formát öltenek. hogy pszichikai energiáját kizárólag egy monogám házasságnak szenteli. mert a pénzgazdálkodáson alapuló ipari társadalmakban ez az elrendezés bizonyult a legcélszerűbbnek. amelyék megmaradtak. hogy ezek a kérdések csak a házassági kapcsolatok külső tényezőivel foglalkoznak. hogy a családnak legyen olyan pozitív célja. ha az embernek gyerekei vannak" vagy "két ember is megél annyiból. azért vagyunk monogámok. s erre azok a családok nem képesek. melyeknek tagjai akaratuk ellenére maradnak együtt. Ha nem így tesz. Még ugyanannak az állatfajnak a tagjai is változtatják kapcsolatmintáikat. Szinte már közhelyszerű. függetlenül minden problémától. A külső okok nem elégségesek: nem elég azt érezni. Így például a hosszúcsőrű mocsári ökörszem (Cistothorus palustris) hímje Washington államban poligám. Például ha valaki eldönti. hogy teljesen szabad lehessen valaki. hajlamosak vagyunk elfelejteni azt. Cicero azt írta egykor. amelyek módosítják az ember céljait és korlátozzák cselekvési szabadságát.belsőjutalmak most is éppúgy jelen vannak. Azok a családok azonban. Ennek eredményeképpen rengeteg energiája szabadul fel az élethez. a családi élet jellemzője még egy jó darabig a szétszakadozás lesz. számtalan viselkedési lehetőséget kizárnak. a család létének célja kell hogy legyen. "az a természetes. nem pedig azért. Ezek a szempontok elégségesek lehetnek ugyan a család alapításához. akkor már nem kell többé azon aggódnia. hogy elfogadja a család hagyományos formáját. Ha csökken is azoknak a tradicionális családoknak a száma. Mint a szabályok általában. akkor jó előre át kell gondolnia. Észre kell vennünk. 112 . Ugyanezek az ökörszemek Georgiában monogámok. mint eddig bármikor. hogy azon töprengjen. Ha valaki úgy dönt. poligám vagy promiszkuózus-e. hogy ezek a szabályok és kötelezettségek elvileg nem különböznek bármilyenjáték szabályaitól. akkor felszabadul a folyamatos nyomás alól. mert nem kell arra fordítania. mégpedig saját akaratából. hogy "mindenki házasságban él". Természetesen.

hogy kellemesen együtt töltsék az idejüket. hogy úgy két-három havonként ideális szórakozás vasárnap délelőtt az állatkert. Mindent kipróbáltak már egymáson. mindenkinek fontos. milyen filmeket szeret. Erica pedig megnézni a tengeri akváriumot. Az integráció ezzel ellentétben azt garantálja. ami itt annyit jelent. bulikra. Megfelelő kommunikáció nélkül az eltérések és a torzulások egészen addig növekszenek. a női pedig az. Szeretném egyúttal hang súlyozni. hogy minden családtag kifejleszthesse egyedi. hogy unalmas rutincselekvések sorozatává válik. mint egy új dívány vásárlása. fel kellett hagynunk vele. és valószínűtlen. mit gondol Dél-Afrikáról. Ahogy az összes többi áramlat-tevékenységgel. hogy nyitva kell hagyni a kommunikációs csatornákat. akkor egyiküknek sincs lehetősége arra.A célok között lehetnek nagyon általánosak és hosszabb távúak is. a közös családi programokkal is az a helyzet. amit csak a kölcsönös érdek tart össze. A feladatok és a képességek egyensúlyba hozása egy másik olyan tényező. A szexuális játékból elveszett az újdonság varázsa. Idővel az ember egyre jobban megismeri a másikat. elkerülhetetlenek a konfliktusok. mert minden egyénnek megvannak a maga céljai. egyikük sem fedez föl ilyesmit. Ha nincsenek olyan célok. beszélgetni a jövőről. piknikelés. hogy az állatok ketrecbe vannak zárva. akkor legjobb. Aztán ott van az a rengeteg kellemes dolog. melyben az egész család osztozik. amit együtt lehet csinálni. Egy integrált családban az egyes emberek céljai a többiek számára is fontosak. Itt megint csak fontos mind a differenciáció. hogy "rá tudom-e venni?". ha olyan új tevékenységeket találunk ki. Az ilyen megállapodások szépsége abban áll. akkor a család többi tagja is figyeljen oda és legyen büszke rá. míg végül a kapcsolat szétesik. A hosszú távú célok mellett szükség van folyamatosan kitűzött rövid távú célokra is. mi bántja a feleségét és fordítva. az mindenki mást is érint. hogy a családtagok fizikailag együtt legyenek – arról már nem is szólva. Ha Rick motorversenyre szeretne menni. melyek újból mindenkit érdekelnek. akkor a család próbáljon meg segíteni neki és felvidítani őt. hogy csökkentse az óhatatlanul jelentkező feszültségeket. minél több személyes képességet sajátítson el és egyéni célokat tűzzön ki maga elé. Ha az anya fáradt és rosszkedvű. Rick pedig megtanulja értékelni a halak szépségét. Ha ilyen kor mégis kényszerítjük őket az együttlétre. A partnerek adottságaitól függően aztán összetettebb kihívások is megjelennek: kitalálni. hogy "meg tudom-e szerezni?". a következő hétvégén pedig megnézik az akváriumot. Hogy az ilyen célok a családtagok komplexebbé válását elősegítő interakciókká alakuljanak át. Ha az egyik gyerek büszke arra. hogy előbb vagy utóbb minden gyerek "marhaságnak" tartja a közös családi programot. mert csak így tudhatjuk meg. hogy további örömet vagy fejlődési 113 . a másik ember reakciói kiszámíthatók lettek. hogy milyen jól tanul. mint a személyes élményeknek. Ezen a ponton a kapcsolatot az a veszély fenyegeti. miféle ember a másik valójában. A differenciáltság azt jelenti. és különösképpen a családi életet élvezni tudjuk ebben is a többi áramlat-tevékenység mintáját követi. Gyümölcsözőbb. A visszacsatolás azért alapvető fontosságú. szekularizált társadalmi környezetben. csak rá jellemző tulajdonságait. akkor csaknem lehetetlen. mert borzasztóan zavarni kezdte őt az. hogy világos visszacsatolást igényelnek. a lehető legjobb nevelést biztosítani a gyerekeknek vagy vallásosan élni egy modern. Amikor azonban a legidősebb gyerekünk tízéves lett. hiszen mindannyian élvezzük és sokat lehet belőle tanulni. persze nehezebb stratégia az. Ha a férj nem tudja. és vajon a találkozásból lesz-e "komoly kapcsolat". mind az integráció: a közös céloknak annyira kell tükrözniük a családtagok egyéni céljait. hogy Ericának talán megtetszik valami a motorozásban. egyszerűen azért. amennyire csak lehet. melyek bizonyos fokig eltérnek a többi családtagétól. Hozzátartozik az élethez. Ha a partnerek nem fektetnek be elegendő pszichikai energiát a kapcsolatba. A feleségem és én régebben úgy gondoltuk. a cselekvési lehetőségek elég világosak. Az idők kezdete óta az a legfontosabb férfiúi kérdés. mint például egy bizonyos életstílus megteremtése – felépíteni az ideális családi házat. ha egyik hétvégén az egész család kimegy a versenyre. hogy a serdülők kortársaikkal töltsék az idejüket. családi nyaralás vagy vasárnap délután közös társasjátékozás. elmúlnak az izgalmak. hogy elérjük-e a családi célokat. az ellenérzést fog kiváltani belőlük. amely szükséges ahhoz. Ezek lehetnek olyan egyszerűbb tennivalók. hogy ami egyvalakivel megtörténik. így a legtöbb szülő eleve beletörődik. Amikor egy férfi meg egy nő vonzódni kezd egymáshoz. hogy általában a társas kapcsolatokat. hogy az entrópia a csoportéletnek éppúgy elkerülhetetlen velejárója. és így tovább. érdekes helyekre menni. míg ha egyedül saját előítéletükre vannak bízva. a családnak egyaránt kell differenciáltnak és integráltnak lennie.

akkor egy sorozat új feladat jelenik meg: együtt fölnevelni a gyerekeket.és kisgyermekkorban a legtöbb szülő spontán örömét leli abban. Mivel a jelenlegi társadalmi köz megegyezés nem tekinti a tizenéveseket érett. hogy a gyerekeik is belekezdenek valami olyan dologba. A családok is tehetnek azért néhány dolgot a szegényes lehetőségek ellensúlyozására. az első szó. mint ahogy az a kapcsolat korábbi idő szakában szükséges volt. mint az evési. rendszerint elköltöznek hazulról. szimpátiával és együttérzéssel forduljunk felé az évek múlásával elkerülhetetlen változások alatt. A szegényebb környékeken a fiatalkorú bandák csábító lehetőségeket kínálnak a fiatal fiúk számára. egymás mellett dolgozni. zenélni. melyekre a szülők azzal válaszolnak. bekapcsolódni a tágabb közösség ügyeibe. A kora kamaszkorra azonban a legtöbb tizenéves nehezen kezelhetővé válik. a napi eseményekről. Az egyetlen mód. A jelen viszonyok között a szülők nagyon nehezen tudják kompenzálni a kultúránk kínálta lehetőségek hiányát – ilyen szempontból a gazdag kert városi szülők alig-alig vannak jobb helyzetben a lerobbant negyedekben élő családoknál. de az élményekben megmutatkozó haszon rendszerint bőségesen megtérül. az vagy túl mesterséges. A pubertáskor problémája azonban még mindig megmarad. akkor máris segített nekik abban. olvasni. mintha minden rendben lenne – miközben vakon reménykedik. hogy gondolkodó ember váljék belőlük. Ha mást nem is csinál az ember. amellyel vissza lehet állítani az áramlatot az. ha a gyerekek már kirepültek. csak beszél nekik a munkájáról. hogy ami elérhető lenne. a drogfogyasztás és a szex próbálgatásával. és távoli városokba utaztak. A bölcsőtől a járókán át a játszótérig és az óvodáig a szülők folyamatosan összhangba hozzák egymással a gyerekek képességeit és a környezetben megjelenő feladatokat. A gyerekek képességeinek ugrásszerű növekedése minden esetben új. és a legtöbb társadalomban – egy évszázaddal ezelőtt még a miénkben is – már késznek találtattak ilyenkor a felnőtt élet felelősségvállalására. Ha a szülők többet beszélnének vágyaikról és álmaikról – még akkor is. Ez természetesen nem történhet meg anélkül. Ha viszont az apa a szabadidejét a tévé előtt heverészve tölti itallal a kezében. hogy lekösse egy tizenéves figyelmét. hogy tényleg így is van. akkor gyerekei természetszerűleg azt fogják gondolni. mert akkor valószínűbb. új helyeket keressünk fel. Mihez kezdhet magával egy életerős. ami leköti figyelmüket. Ma valami hasonló történik Amerikában is a tizenéves kor végén: akik egyetem rejárnak. az első néhány lépés. A feladatok és képességek növelésére ugyanígy szükség van a gyerekekkel való kapcsolatban is. örömet találnak benne és fejlődik személyiségük. hogy új beszédtémákat találjunk. hogy megpróbáljanak a saját lábukon megállni. igyekezzünk őt mélyebben megismerni. hogy sok-sok időt és energiát ne fektetnénk bele. akkor a gyerekekben talán kifejlődhet egy olyan ambíció. A tizenévesek testileg érettek. hogy egy életre elkötelezzék magukat. Az újszülött. hogyan érezhetnék jól magukat – és ezután saját kortársaikhoz fordulnak kellemes élményekért. alvási vagy vásárlási szokások megváltoztatása. hogy a sport a legtöbb kertvárosi iskolában akkora fontossággal bír: a többi lehetőséggel összehasonlítva még ez biztosítja a legjobb esélyt a képességek bemutatására és gyakorlására. amely áttöri Énjük pillanatnyi önteltségét. vagy próbálkozhatunk azzal. ezért a kamaszoknak a felnőttek által szentesített cselekvési lehetőségeken túllépve kell megtalálniuk a nekik megfelelő feladatokat. örömteli tennivalókat is jelent számukra. hogy észrevegyük partnerünk összetettségét. fogalmuk sincs arról. túl gyakran esik meg. vagy nem elég izgalmas. vagy túl egyszerű. új emberekkel barátkozzunk össze. a fiatalkori bűnözés. ha szeretnek kertészkedni. ha nem váltak valóra -. és fiatal felnőttekként kezeli gyerekeit. hogy a felnőttek mind unalmasak. intelligens tizenöt éves fiatal egy tipikus kertvárosi környezetben? Ha gondosan mérlegeljük a kérdést. erőfitogtatás. Nem véletlen. ahogy a gyerek fejlődése kibontakozik: az első mosoly. felelősségteljes személyiségeknek. főzni. Utcai harcok. képesek utódok nemzésére és világrahozatalára. körülbelül öt éven át. az első firkák. és a legtöbb szülő ezen a ponton elkezdi udvariasan semmibe venni a gyerekei életét és úgy tesz. hogy a kínálkozó lehetőségek tára kimerül a vandalizmus. Ezek olyan egyszerű lépések is lehetnek. barkácsolni vagy a garázsban szerelni. ha a szülők találnak maguknak otthon valamilyen érthető és kellően összetett tevékenységet. rájövünk.lehetőséget nyújtana. hogy gazdagítják a gyerek cselekvési lehetőségeit. Ha igen. Egy komplex kapcsolatban előbb-utóbb megfogalmazódik a nagy kérdés: készen állnak-e a partnerek arra. gondolatairól. Sajnos. tizenkét és tizenhét éves kor között: milyen értelmes erőpróbákat találhatnak maguknak az ilyen korú fiatalok? A helyzet sokkal könnyebb. Régen a fiatalemberek elmentek hazulról egy időre inasnak. motorbiciklis felvonulások és hasonlók szolgáltatnak konkrét alkalmakat a 114 . ha új lehetőségekre figyelünk fel a kapcsolatban. Mindennél fontosabb azonban az.

a szabadidős tevékenységeket és a munkát is – a felnőttek irányítása alatt áll. meg felel-e mások elvárásainak. biztos érzelmi támaszra lel a családjában. annak következményei vannak. akkor elengedheti magát és félelem nélkül fedezheti fel a világot. sok fiatal lány érzi úgy. sosem kell azt mondanunk. eltérő céljaikat annak kedvéért. ha azt mondjuk a tévelygő kamasznak. márpedig nélkülük egyetlen tevékenység sem lehet örömteli. mert nagyon nehéz boldogulni egy adott pályán. hogy a családnak – mint minden más közös vállalkozásnak – folyamatosan szüksége van belefektetett pszichikai energiára ahhoz. hogy átélhessék egy összetettebb rendszerhez való tartozás örömét. akkor a gyerek természetes játékosságát fokozatosan felváltja a krónikus szorongás. hogy megvonják szeretetüket a gyereküktől. akkor az élet a családban örömteli áramlat-tevékenység lesz. és nem sok lehetőséget hagy a fiatalok kezdeményezéseinek. hogy a kapcsolatnak ne legyenek szabályai. De azt is fel kell ismerniük. hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. Ha a szabályok áthágása nem jelent kockázatot. kelletlen idegenek lettek –. ha tudja. a felek megbíznak egymásban. Ha ilyenek nem léteznek. hogy lazít hassanak egy kicsit. ha élő példát. Az olyan kapcsolatban. A család tagjai spontán módon képesek figyelmet szentelni egymással való kapcsolatuknak. és rettentő nyűgnek érzik. Könnyen lehet. Korunk egyik legelterjedtebb illúziója. akkor ne őket hibáztassuk azért. az. népszerű-e. Enélkül nehéz az Éntől annyi időre megszabadulni. amely a közös cél érdekében összefogja az emberek egyéni tudatát. Csak mikor már túl késő – a feleségük inni kezdett vagy gyerekeikből szűk szavú. amit tehet. ha jól akar trombitálni. Ha azonban azt érzi. hogy a családi életre nem kell különösebb figyelmet fordítani. Rengeteg energiát fordítanak a munkájukra. otthon csak azt akarják. A legtöbb tevékenység – beleértve az iskolát. akkor ébrednek rá. hogy természetes medrében folydogáljon minden. hogy bármi történjék is. Az a sportoló. Hogy az ilyen környezetet hogyan alakítsuk át kellőképpen érdekessé. A gyerekeknek tudniuk kell. Csaknem babonásan hisznek az otthon integritásának sérthetetlenségében. melyeket ezek a tulajdonságok jellemeznek. bulizásra. hogy a szülei feltétel nélkül az ő javát akarják. és nem fogja élvezni a futást. Amikor egy családnak van közös célja és nyitva állnak a kommunikációs csatornái. tényleg élnek. ha a család bár milyen komolyabb kívánsággal áll elébük. elfogadó szeretetet és kellő irányítást nyújt nekik. A tehetősebb környékeken még ez a cselekvési lehetőség is el van zárva előlük. konkrét lehetőségeket nyújtunk neki. hogy ha nem tartják rajta szemüket a dolgokon. Ahogy a közmondás tartja: "A szeretet azt jelenti. akkor az erőt ad neki. Ha a szülők azzal fenyegetőznek. hogy az egyetlen valóban felnőttes dolog. és érzik. és csökken az a mennyiség. ha a család önbizalmat. hogy a szüleik elvárnak tőlük bizonyos dolgokat. hogy 'sajnálom"' és "Az otthonod ott van. hogy a gyakorlásban néhány napnál többet kihagyjon. bizonyos mértékig elfelejtik egyéni Énjüket. Az igazgatók is tudják. pletykálásra vagy drogfogyasztásra és nárcisztikus önelemzésre használják az energiájukat." Ha az ember a családja szemében mindig értékes marad. hamarosan rossz formában lesz. A férfiak különösen szeretik ezzel nyugtatni magukat. megy az magától is. hogy kockázatot vállaljon. és a legjobb stratégia hagyni. hogy teherbe esik. A tizenévesek életében jelentkező feszültség enyhíthető azzal. hogy a fennmaradása biztosítva legyen. aki nem fut rendszeresen. szüleik irántuk érzett szeretete nem lehet kérdéses. autózásra. a túlzásba vitt konformitást általában a helytelenítéstől való félelem okozza. hogy szedje össze magát és csináljon már végre valami hasznosat. Tudatosan vagy sem. hogy bármi történik. hogy a korai érzelmi biztonság egyike azoknak a tényezőknek. hogy a másik képes teljesen elfogadni őket. cégük szétesik. hogy a saját fejük után mennek. Sajnos nem járható út. 115 . melyeknek megszegése büntetést von maga után. hogy vajon szeretik-e. Egy zenész nem teheti meg. A feltétel nélküli szeretet persze nem azt jelenti. hogy bebizonyítsák maguknak. akkor a szabályok értelmetlenné válnak. ellenkező esetben pszichikai energiáját a saját védelmére kell fordítania.fiatalok hajlamainak kiélésére. amellyel szabadon gazdálkodhat. annak minden veszélye és kellemetlen következménye ellenére. Az embernek ilyenkor nem kell folyton azon aggódnia. az kétségkívül az egyik legégetőbb probléma. Mivel a képességeiket és a kreativitásukat alig-alig tudják valahol felhasználni. ha nem felel meg a követelményeknek. ahol mindig szívesen látnak. Az ember sokkal könnyebben felszínre tudja hozni a benne rejlő képességeket. és ha nem engedelmeskednek. mellyel a tizenévesek szülei szembe találják magukat. Csak az segít. amikor fokozatosan bővülő cselekvési lehetőségeket biztosít bizalomteli környezetben. melyek segítik a gyerekekben az autotelikus személyiség kifejlődését. A feltétel nélküli elfogadás különösen fontos a gyerekeknek.

mint bárki mással. Ha a fiatal azt érzi." Összehasonlítva a barátságot a családi kapcsolatokkal. a tökéletes bizalom. ha valaki szűkölködik az őszinte barátságban. addig lehet ugyan kellemes. ha a napi élményekkel kapcsolatos kutatásaink újra és újra azt mutatják. melyek vonzóak számunkra. hogy a lét ezáltal igazolást nyer. akkor csökken a csoporttól való függősége. amely a magány velejárója. Nem kell megváltoznunk azért. Így például az "ivócimborák" intézménye. elég közel érezte magát a szüleihez. aki továbbra is "barátkozott" a fiatalabb diákokkal. hogy bármit meg tesznek azért. és noha annyiban összetettebb. sok ember viszont egyenesen a felületes napi kapcsolatok rabjává válik. de a mi mércénk szerint örömtelen lesz. akik nem bírják a magányt. amely köztük és a magány közt állt. amelyet nem lehet megkülönböztetni a közönytől. miközben vitatkoznak és viccelődnek. és akik otthon kevés érzelmi támogatásban részesülnek. amelyet a családtagoknak egymás iránt érezniük kell. hogy azért nem jelentették be a gyilkosságokat. hiszen kölcsönösen figyelmet szentelnek egymás gondolatainak és különcségeinek. de nem biztosít lehetőséget a fejlődésre. a haját 116 . amely minden kis közösségben gyakori az egész világon. Érthető tehát. hogy megpróbálnák átalakítani. és megtanulja kor társaival való kapcsolatát irányítani. "magától értetődően" élvezetes. Ez különösen igaz azokra. a vendéglő. ha néha elpletykálgat valakivel egy órácskát. hogy elmagyarázza. csak divatos (vagyis funky) ruhákat hord. A BARÁTI TÁRSASÁG ÉLVEZETE Sir Francis Bacon szerint "a magány legrosszabb fajtája. csak akkor értékes. a pub. Barátainkat közös érdeklődési körünk és hasonló céljaink alapján választhatjuk – és választjuk – ki. a barátainkkal olyan dolgokra összpontosíthatunk. hazug színjáték. hogy a barátaik kiközösítik őket. Míg otthon sok olyan unalmas dolog van. több osztálytársukat meggyilkolta és holt testüket eltemette a sivatagban. de a valódi baráti kapcsolat előnyeiből keveset biztosít. akiket egész életükben ismertek. Ha ezeknek a tucsoni tizenéveseknek meleg családi kötelékeik lettek volna.Mindegyik esetben arról van szó. hogy felnőtt férfiemberek összejöjjenek más férfiakkal. és népszerűbb akar lenni. és nem akadt sok barátja. az előbbit sokkal könnyebb élvezni. a teázó vagy a kávéház kellemes légkörében egész nap múlathatják az időt kártyával. hogy az emberek a barátaik társaságában érzik magukat a legkellemesebben. hogy otthon elfogadják és törődnek vele. A taverna. Amikor a barátság elsősorban arra szolgál. Azonban – mint minden más tevékenység – az ilyen kapcsolat is különböző formákat ölthet. aki tizenöt éves korában meglehetősen félénk. belefáradt abba. hogy egy iskolájukból kimaradt túlkoros gyerek. Chris gondosan megtervezte a stratégiáját: kontaktlencsét fog viselni. ha soha nem szűnő figyelemre épül. a házastársukat is beleértve. hogy elfogadják őket. Christopher. Olyan. nem ad lehetőséget a fejlődésre. Mivel a barátság rendszerint közös célokat és közös tevékenységeket is magában foglal. a tettek és a beszédmegnyilvánulások merev forgatókönyv szerint zajlanak és előre megjósolhatóak. vagy jó kapcsolatban lettek volna más felnőttekkel. kellemes módja annak. amelyeket el kell fogadnunk. A diákok. a kortársaik általi kiközösítés nem lett volna olyan elviselhetetlen. melyek skálája a romboló hatásútól a magasan összetettig terjed. szemüveges fiú volt. Az ilyen típusú társas együttlét a barátságot utánozza. mint a közös tévénézés. Az ilyen interakció féken tartja azt a fajta rendezetlenséget. a médiában időrő1 időre feltűnnek hasonló esetek. mint például a mosogatást vagy a szemét levitelét. hogy mindenből kihagyják az iskolában. Miért lenne más a család? Egymás feltétel nélküli elfogadása. hogy összpontosítás nélkül a komplex tevékenység kaotikussá válik. inkább erősítik az Én-érzetünket ahelyett. hogy az ember saját bizonytalan Én-érzetét igazolja. Mindenki örömét leli abban. Sajnálatos módon ez a történet egyáltalán nem ritkaság. mind rendes középosztálybeli kertvárosi gyerekek. Az erős családi kötelékekkel nem rendelkező tizenévesek olyan függőségbe kerülhetnek kortárs csoportjuktól. Ennek ellenére egyikük sem jelentette a bűntényt a hatóságnak. Mindenki úgy érzi. mindent felszed a legújabb zenékkel és egyéb tinidivatokkal kapcsolatban. célbadobással. Láthatólag azonban a kortársaik csoportja volt az egyetlen. hogy részvételt kíván. csöndes. mert attól féltek. a söröző. hogy barátainkkal lehessünk. Ez nemcsak a tizenévesekre igaz: a fiatal felnőttek és a nyugdíjasok is boldogabbak barátaikkal. Különben csak üres gesztus. iszogatással. Körülbelül húsz évvel ezelőtt az Arizona állambeli Tucsonban egy nagy középiskola teljes harmadik évfolyama hónapok óta tisztában volt vele. azt állították. amely véletlenül fedezte föl a dolgot.

hangulatunk eltáncolása. mint szabadon megosztani valaki mással legtitkosabb vágyainkat és gondolatainkat. nyitottságot és érzékenységet kíván. személyes barátság. és nem tapasztalja meg a kifejezés spontán belső áramlatát. A barátság lehetővé teszi számunkra. érzéseink lefestése. "Látni akarom. melyeket azért sajátítunk el. A túléléshez szükséges alapvető készségek tartoznak ide. Kevés dolog van. Az az ember. hogy valódi énünkkel kerültünk kapcsolatba. Nemcsak a közös célok és a kölcsönös visszacsatolás fontosak – ezeket a kocsmai beszélgetések és a koktélpartik is biztosítják –. A normális emberi élet folyamán nincs sok lehetőség arra. hanem olyan reális célokat tűzött ki magának. A velünk egykorúak társaságának élvezete is különböző szinteken zajlik: az összetettség legalacsonyabb szintjén csak kellemes módszer a káosz időszakos elhessegetésére. hogy csak a barátaival engedheti el magát igazán. de valójában nagy figyelmet. aki nem nézte le a többieket azért. Hogy két ember élvezze egymással való kapcsolatát. hogy átéljük az "egész"-nek azt az érzését. A minden férfiban és nőben egyaránt meglévő képességeket feloszthatjuk többek között instrumentális és expresszív képességek csoportjára is. mert megtanulta befolyásolni véleményüket. hogy gyakorolja a kellően laza testtartást és a nemtörődöm mosolyt. a következő évben pedig eljátszhatta Conrad Birdie szerepét az iskolai musicalben. amelyet a földönkívüliek arra programoztak be. ahogy egy sportoló az edzéshez vagy egy tudós a kísérletezéshez. mint az írás és az olvasás. ha ahhoz van kedvünk. józan ítélőképességű bírók. csak rá jellemző személyiségének új meg új oldalait fedezzük fel. és befolyásolni tudta. amelyek jelen vannak más áramlat-tevékenységekben is. Azok. önbecsülése is megnőtt. hogy ugyanolyan fegyelmezett nyugalommal látott neki célja megvalósításához.pedig egy árnyalattal kiszőkíti. Kevesen vannak. az alsóbb osztályos lányok rajongtak érte és kiragasztották a képét iskolai szekrényükbe. melyek meg kísérlik externalizálni szubjektív élményeinket. hogy Chrisnek sikerült népszerűvé válnia. úgy érezzük. Munkánkat a szerepünk elvárásainak megfelelően kell végeznünk: hozzáértő autószerelők. mint egy robot. aki csak instrumentális cselekedetekben él. a legtöbb rájuk háruló instrumentális feladatot kívülről jövő feladatnak tekintik – mivel nem saját választásukat tükrözik. meg tudom-e változtatni a személyiségem" mondta. és napokat töltött el a tükör előtt. amit az expresszivitás biztosíthat. Ezek adódhatnak egyszerűen abból. A szülők által teljes szívvel támogatott módszeres taktika meg hozta a gyümölcsét. Az expresszív képességek ezzel szemben olyan cselekedetekben jelennek meg. továbbá az ipari társadalom speciális szakmai ismeretei. Nem hagyta. melyek kiélésére máskülönben ritkán van lehetőségünk. Ez közhelynek tűnik ugyan. olyanná válik. ami annyira élvezetes. Az instrumentális képességek azok. az ő társaságukban lehet valóban önmaga. a legmagasabb szinten pedig az öröm és a fejlődés erőteljes érzetét nyújtja. Mivel olyan barátokat 117 . A legtöbb ember úgy érzi. hanem hogy folyamatosan új kihívásokra leljünk a másik társaságában. még ha egyebekben meg is lenne mindene". Év végére bekerült a legirigyeltebb körökbe. hogy agyonnyomja a feladat. A gyakorlatban a barátságra fordított pszichikai erőfeszítés ilyen foka sajnálatosan ritka. figyelmes pincérek vagyunk. Ez az a kapcsolat. nagylelkű fiatalember. hogy milyennek lássák kortársai. hogy mind többet és többet tudunk meg barátunkról. miközben saját egyéniségünkből is egyre többet adunk. Más szavakkal. a mesterember tudása. de nem is értékelte túl magát érte. az volt. hogy hatásosabban tudjunk bánni a környezetünkkel. mint például a vadász csalafintasága. Sikerült megváltoztatnia kifelé mutatott személyiségét. Amikor elmerülünk egy expresszív tevékenységben. melyeket saját erejéből el tudott érni. Egy érzéseinket kifejező dal eléneklése. amelyről Arisztotelész azt írta: "Barátok nélkül senki nem választaná az életet. de büszkesége is. akik rászánják a szükséges időt vagy energiát. amelyben nemcsak örömet lelt. A két színtér közt a buszon vagy a metrón pedig rezzenéstelen arccal kell a világ felé fordulnunk. Az iskolai évkönyv szerint az utolsó évben már mindenféle vállalkozásban részt vett. Egyik oka annak. hanem csak a környezetük elvárásait. A legintenzívebb élmények tere azonban a szoros. ahhoz ugyanazokra a feltételekre van szükség. például díjat nyert a "Fiúk Lábszépségversenyén". a népszerűség ködös vágyából végrehajtható áramlat tevékenységet kovácsolt. Ugyanakkor azonban személyiségének belső felépítése ugyanaz maradt: érzékeny. Mivel olyan jól tudott azonosulni a rocksztár szerepével. az olyan intellektuális képességek. akik nem tanulták meg a tevékenységek áramlatélménnyé való alakítását. míg annyi hozzá hasonlónak nem. otthon pedig felelősségteljes szülők vagy tisztelettudó gyermekek. hogy az emberi viselkedést utánozza. viccet mesélni vagy tekézni. hogy lényünk olyan részeit fejezzük ki. ilyen értelemben mind-mind kifejezési formák.

mikor azt hallom. Mint ahogy a család esetében. de nem megvalósíthatatlan. hogy sajnálják magukat. hogy mindig a papírformát hozzuk. a leendő szentek pedig gyakran csak erényességüket szeretnék bebizonyítani. A modern házasság ideálja az. kalandokkal. akik soha nem biztatják arra. Nehezebb feladat az. ha a családunkat össze tudjuk tartani. és a szent életével követésre méltó példát nyújtson másoknak. hogy barátait felnőtt korában is megtartsa. az lényegesen összetettebb feladatot jelent. akik minden pszichikai energiájukat az emberiség céljainak szentelték. az emberek itt is azt hiszik. melyek túlmentek az emberek személyes és családi érdekein. mivel minél tágabb társadalmi környezetben mozog valaki. hogy a politikus valóban javítson a társadalom helyzetén. hogy az ember hajlandó elég energiát fektetni beléjük. Örülünk. nem sok közös dolgot találnának – talán csak néhány keserédes emléket. akik soha nem kíváncsiak álmaira és vágyaira. egy politikai párt vagy egy egész nemzet törekvéseit. hogy az ember barát segítse az elesetteket. általában a rokonaikkal töltött nyaralások jutnak eszükbe. Nehéz. Az igazi barát olyasvalaki. akik oly messze kerültek tőlük. A kamaszkorban. csak az. semmi más teendőjük nincs. akivel időnként bolondozhatunk. Mindig meglepődöm. Vannak olyan emberek is. amikor az érdeklődési kör oly sok ponton közös másokkal és az embernek rengeteg. A TÁGABB KÖZÖSSÉG Mindenki olyan mértékig része egy családnak vagy egy baráti kapcsolatnak. annál nagyobb feladatok hárulhatnak rá. hogy sikeres férfiak – nagy cégek igazgatói. 118 . hogy ne csak saját javunkat nézzük. ott ébredhetünk rá. amikor a házasságot a családok érdekeinek megfelelően rendezték el. a barátok szerzése talán jogosan tűnik spontán folyamatnak. mint például Mahátma Gandhi vagy Teréz anya. ha egy nagyobb interperszonális kapcsolatrendszerbe akar valaki tartozni. A barátságban nem találunk örömet. és sokan állítják azt. mely a házasság irányába löki az embereket. akik pusztán csak megerősítik a kifelé mutatott személyiségét. milyen elszigetelt és magányos Lett az életük. hogy ha most újra összekerülnének. jó nevű ügyvédek és orvosok – arról beszélnek. ez lehetetlen volt. néha évfolyamtársaikat. Sajnálatos módon a politikai szerepkörben tevékenykedő emberek nagy része nem cselekszik túl komplex szinten. kapcsolatokra fordítható szabadideje van. Sajnos manapság kevés ember képes arra. amilyen mértékű pszichikai energiát fektet be a közös célokba. kik vagyunk valójában. hogy a legjobb barátjuk a házastársuk. A barátok társaságában tapasztalhatjuk meg leginkább az Én szabadságát. Amikor az embereket a legbensőségesebb emlékeikről kérdezik. és ezért hajlandó osztozni a kockázatban. Ugyanígy. a hivatásunkból adódó érdeklődési körünk túlságosan szűk és specializált ahhoz. hogy új utakat próbáljon ki. Ebben a tágabb értelemben a politika az egyén számára elérhető legörömtelibb és legösszetettebb tevékenységek egyikévé válhat. és ha kudarcot vallanak. felfedezésekkel kapcsolatban említik inkább. el kell fogadnia egy közösség. nemhogy a baráti körünkkel is törődnénk. akikkel énekelhetünk. akik osztoznak legvégső céljainkban. ők azok. olyas valaki. az emberbarátok hírnévre. Túlságosan mobilisak vagyunk. Míg a családok elsődleges érzelmi védelmet nyújtanak. Könnyes szemmel idézik fel a régi jó középiskolai haverokat. Az élet későbbi szakaszában azonban a barátság kialakulása ritkán a véletlen műve: éppoly gonddal kell művelni. mint egy természeti képződmény. aki nem várja el tőlünk. A barátokat viszont az izgalmakkal. hogy a barátság magától keletkezik. amelyeket a barátság nyújthat. mint a munkát vagy a családi életet. hogy hosszan tartó kapcsolatokat kössünk. ha valakinek a házastársa a legjobb barátja.választunk. viccelődhetünk vagy tekézni mehetünk. akkor el mulasztja azokat a lehetőségeket. hanem közben másoknak is a segítségére legyünk. Régebben. Ezeket a célokat nem nehéz elérni. Ha valaki olyan "barátokkal" veszi körül magát. amely minden komplex tevékenységben jelen van. táncolhatunk. feltéve. ha nem teszünk eleget az expresszív jellegű feladatoknak. egy etnikai csoport. aki segít bennünket az önmegvalósításban. Az ember magányosan is viaskodhat nagyon bonyolult problémákkal. a barátság a rejtélyes újdonság igézetével hat. és a család meg a barátok is sok figyelmet igényelnek. Most azonban már kisebb a külső nyomás. A "politika" szó eredeti ógörög értelmében olyan ügyeket jelentett. Ha azonban egymástól függet len egyének céljait próbáljuk közös nevezőre hozni. A politikusok hatalomra áhítoznak.

mint hab egy olyan tortán. hogy az embereket gazdagabbá. hogy igazi örömet éljenek át. Előbb vagy utóbb beindul a gépezet és bekövetkezik az áramlat-élmény. hogy uralják tudatukat. hogy az áramlat értékelhetően hozzájáruljon létük minőségéhez. Más szavakkal: a tökéletes élmény csak olyasmi. mert segít az egyéneknek javítani életük minőségén. hogy semmi másra nem tudnak figyelni. amely leginkább felelősségének érzi munkásai és vásárlói életminőségének javítását. akkor azt kell mondanunk. ha valaki elég szerencsés ahhoz. amíg az egyének tudata meg nem változik. Társadalmi változás azonban nem következhet be addig. hogy az ember cserkészekkel megy táborozni.Az anyagi következményeket tekintve az önző politikusok ügyesnek tűnnek. hogy mindenki közcélokba fektesse bele. hanem azt is megmutatja. 9. hogy tökéletes élményhez vezethessenek. és lehetővé teszi. hogy ellenséges körülmények között is életben maradjanak. nem várhatjuk el. Az élet kizárólag pénzügyi szempontú megközelítése azonban mélyen irracionális: a lényeg az élmények minősége és összetettsége. mások pedig annyira belemélyednek egy bizonyos feladatrendszerbe – például a művészetbe vagy a matematikába –. Az elmúlt néhány évszázadban a gazdasági racionalitás sikerességének köszönhetően készpénznek vesszük. hogy a tökéletes élmény adja az élet valódi értékét. figyeljünk a visszacsatolásra. egészségből 119 . akik élvezik azt. csinos és jópofa legyen. hogy lehetőségekről és teljességről álmodozik valaki. hogy hogyan változtassa meg a világot. Nem szükségszerűen az a legjobb gyár. Amikor egy fiatalember azt a kérdést tette föl Carlyle-nak. hogy életüknek oly sok aspektusát élvezzék. vasárnapi iskolát tart. Az élet tehát sokkal ridegebb lenne. amennyit csak lehetséges. környezetvédelmi akcióban vesz részt. ha nem akadnának olyan emberek. jól fizető állása van. a legtöbb embernek azonban az ilyen finom különbségek észrevétele megengedhetetlen luxus. hatalmasabbá vagy bebiztosítottabbá tegye. hogy a feladat megfelel képességeink szintjének. ha a dolgok ellenünk dolgoznak. hogy a társadalmi rendszerben együttműködést hozzanak létre. mivel a pszichikai energia csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre. Az áramlat fogalma nemcsak azért jó. hanem az. hogyan kellene őket úgy átalakítani. Ami számít. akik betegek. A politika valódi funkciója pedig nem az. ha érdekes. mert anyagi javakban dúskál vagy az iparosodás magas fokán áll. hogy saját életüket sem tanulták meg uralni. hogy minden emberi erőfeszítés csak és kizárólag dollárban és centekben mérhető. az az. és így több esélyük van arra. hogy pszichikai energiájukat közcélokba fektethetik. Rendjén való. Egy közösséget nem azért kell jónak tartani. Így eggyel kevesebb gazfickó lesz a világon. hanem hogy a lehető legtöbbüknek nyújtson lehetőséget az egyre összetettebb életre. hogy a közjó érdekében munkálkodó politikusok az okosabbak. hogy egészséges. hogy még a hónap vége előtt elfogy a pénzünk. amikor a szerencse mostohán bánik velünk? Könnyű megkülönböztetni egymástól az élvezetet meg a valódi örömet. amely szilárd alkotóelemekből. Természetesen. ha nem kell amiatt aggódnunk. Ha azonban elfogadjuk azt. Némelyeknek minden figyelmüket arra kell fordítaniuk. Az áramlat-elmélet talán azzal gyakorolhatja a legnagyobb hatást a közintézményekre. pszichikai energiát fektessünk bele. ha meg tudjuk teremteni az áramlatélmény feltételeit. de mi javítani való van egy értelmet len és embertelen munkán? Hogy várhatnánk el olyan emberektől. mert magasztosabb feladatokat próbálnak megoldani. gazdag. hogy kitűzzünk egy célt. A közösség érdekében végzett bármely munka okozhat örömet. Carlyle azt válaszolta: "Változtassa meg önmagát. A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA Az eddig elmondottak ellenére is biztosan vannak olyanok. mert maguknak szereznek hatalmat és vagyont. hogy egyre magasabb fokú lehetőségek elfogadásával fejlesszék a bennük rejlő képességeket. amely a legtöbb pénzt termeli." A tanács még mindig érvényes. akkor jó. szegények vagy a balsors sújtja őket? Konkrét anyagi körülményeik javítására van szükségük ahhoz. és megbizonyosodjunk róla. akik úgy gondolják. Azok. hogy könnyű boldognak lenni. ha ötleteket ad ahhoz. többnyire csak rosszabbá tesznek mindent. ha lehetőséget nyújt az embereknek arra. akik úgy akarnak a többi ember életén javítani. esetleg a helyi szakszervezet aktivistája. hogyan kellene a közös ügyeket lebonyolítani. Nem számít. Hogyan javítsunk azonban életünk minőségén akkor.

hogy újra meg kellett tanulniuk élni. Ami a jövőt illeti. ez maga az élet. még akkor is. gondtalan benzinkutas volt. Úgy kellett a környezet részévé válnom. Lucio. aki tudja." A holisztikus orvostudomány és az olyan könyvek. lecsökkent az ellentmondásos és lényegtelen lehetőségek száma. A tragédiák attól váltak pozitív élménnyé. a tapasztaláson keresztül befolyásolnak bennünket. ha az elképzelhető legrosszabb dolgok történnek velük? Ez a látszólag egyszerű kérdés a tárgya ennek a fejezetnek. de másképpen.. nyelveket tanult.. hogy a biológia és az orvostudomány igyekszik semmibe venni. aki borzalmas szenvedéseken ment át. hogy nem próbálhattam meg uralkodni felette. Ugyanakkor sok olyan ember van. s ez elkötelezettséget. akik megtanultak élni új helyzetük addig példátlan kihívásaival. melyek segítségével az emberek megbirkózhatnak a stresszt jelentő eseményekkel. Néhány részlet a Lucióval készült interjúból: "Amikor meg bénultam. mind komplexitásban megnövekedtek. de még a gyönyör is közvetlenül hat az élet minőségére. a célkitűzések olyan megvilágosodását érezték. és önmagában a hab csak hasznavehetetlen díszítés. a pénz és más anyagi előnyök javíthatnak az életen. hogy az áldozatok elé hirtelen nagyon világos célok kerültek. Egyik vizsgált csoportjuk paraplégiás. Mindenkinek kell hogy legyen célja. ahogy azt dr. amelyek látszatra csak elkeseredést okoz hatnának. ugyanez a helyzet a horgászattal és az íjászattal is. amit az élet folyamatáról tudunk. ez a folyamatos fejlődés lett az életcélom. akik – általában baleset következtében – nem tudják használni a végtagjaikat. mintha újjászülettem volna. míg az áramlat. hogy még ezek az előnyös körülmények is használhatatlanok lesznek számára. de így utólag alapvetően eseménytelennek és céltalannak tartotta életét. képes leszek áttörni a fogyatékosságommal együtt járó korlátokat. Fausto Massimini professzor a milánói egyetem pszichológia tanszékén szinte hihetetlen példákat gyűjtött arról. Miután felépült a tragédia után. még olyan helyzetekben is örömöt találhat. Ha valaki nem tanulta meg. amit toló székből csinált végig. a csoport egyik tagja huszonéves. Vannak bizonyos határai annak. Már önmagában az is. Sorra veszünk olyan stratégiákat.és pénzből áll. büszkeség és öröm forrása volt. A felmérés azt a váratlan eredményt hozta. kézzelfoghatóbb előnyök birtokában segíthet az áramlat kielégítőbbé tenni az élet szubjektív aspektusát. képesek voltak egy entrópiaforrást a belső rend megteremtésébe átfordítani. olyan volt. Mind a munka. hogy bármi történhet az emberrel – ha ura saját tudatának –. éhezést vagy nélkülözést tud elviselni. mindig boldog lehet. hogy nem. A lényeg az. kezdik átalakítani azt az elvon tan materialista egészségszemléletet. melyben azelőtt soha nem volt részük. hogy az autotelikus Én hogyan teremt rendet a káoszban. hogyan lelje meg az életben az áramlat lehetőségét. Az anyagi körülmények másodlagosak: csak közvetetten. Hogyan lehetséges. ha azt állítanánk. beiratkozott a főiskolára. remélem. akaraterőt és türelmet igényelt. de az is lehet.. és áttekintjük. főleg olyan fiatalokból. és nemcsak életben maradt. hogy az emberek képesek lelki harmóniában élni és fejlődni. amit valaha tudtam. vagyis kétoldali vég tagbénulásban szenvedő emberekből állt. mint például Norman Cousins beszámolója arról. hogyan kell uralnia pszichikai energiáját. A szubjektív élmény nemcsak egyike az élet megnyilvánulási formáinak. Az egészség. hogy az az ember. hogy az elme uralja a testet." 120 . A baleset után örömteli élményei mind számban. Újra meg kellett tanulnom az alapoktól mindent. vagy dr. hogyan képesek sérült emberek fogyatékosságaik ellenére is belépni az áramlatba. Franz Alexander megállapította: "Az. nagy esély van rá. annak ellenére. többet kellett használnom a fejemet. hogyan vette fel sikeresen a harcot egy halálos betegséggel. a legalapvetőbb tény. majd szabadúszó adótanácsadóként kezdett el dolgozni. Jelenleg ő a területi íjászverseny győztese. hogy ennek a könyvnek az egész alapgondolata tiltakozik az efféle megközelítés ellen. Azok a betegek. amely századunkban úgy eluralkodott. hogy az áldozatok nagy százaléka a bénulást okozó eseményt életének mind a legnegatívabb. hogy a test mennyi fájdalmat. Azelőtt szeretett rögbizni és zenét hallgatni. Bernie Siegel írása az öngyógyításról. de végtelenül élvezi is az életét.. míg egy motorbaleset következtében csípőtől lefelé meg nem bénult. A TRAGÉDIÁK ÁTALAKÍTÁSA Naiv idealisták lennénk. Talán szükségtelen megjegyeznem. Csak a valódibb. mind a legpozitívabb eseményei közt meg említette. mind a tanulás erőteljes áramlatforrás számára. még tovább fogok fejlődni. Meg kellett tanulnom öltözködni. Vannak azonban más igazságok is. Miután megbénultam.

amelyeket egyszer már elkövettem. Franco élete fő értelmét abban látja. noha ismerem és elfogadom a korlátaimat.. valódi bambuszt használok. melyeket ha ép látásával otthon marad. hogy mindig megpróbálok változtatni azokon a helyzeteken. hogy ő is elveszítette a lélekjelenlétét. akik vagy születésüktől fogva vakok voltak. hogy Paolónál ugyanúgy. meg próbálok elnéző lenni magammal szemben. és ők ketten ott rekedtek egy kihalt útszakaszon." Franco el jegyzett egy paraplégiás lányt." Meglepő. mint régebben. akik látásuk elvesztését pozitív élményként írják le. a tudat feletti uralom és annak irányítása tűnik fel mint letisztult legfontosabb cél. A lány pánikba esett. barátai kocsijának tisztán tartását és "mindent. A balesete előtt villanyszerelő volt. hogy meghaladjam őket.. ha Paolo nem érezné azt. amely gazdagította az életüket. mikor mindkét szeméről levált a retina. hat éve vesztette el teljesen a látását. Franco bevallotta. hogy másokkal is elnéző lehessek. hogy ne ismételjem meg azokat a hibákat. és úgy írja le a munkáját – amely régi székek felújításából áll – mint kifinomult és mindig elérhető áramlat-élményt: "Amikor hozzáfogok egy törött székhez. hogyan lehet meg tanulni klasszikus gitáron játszani. olyannak. a sakkot. a szeretkezés és a Braille-olvasás során. Jelenlegi áramlat-élményei közt felsorolja a gitározást. és olyan komoly urológiai problémái lettek. hogy tudja. telefonközpontosként dolgozik egy kézikapcsolásos telefonközpontban. hogy zenét tanít. Megint csak figyelemre méltó ezekkel az interjúkkal kapcsolatban. aki intenzív áramlat-élményeket él át az agyagozás. hogy több sebészeti beavatkozásnak kellett alávetnie magát. hogy ura saját belső életének. hanem gazdagodásához vezetett. nagyon vigyázok. a rajta keresztülmenő hívások simán futnak. A munkájában azt szereti legjobban. egy vakokból álló női atlétikai csapat edzője. Nemrég hetedik lett egy testi fogyatékosok számára rendezett úszóversenyen Svédországban. 121 . házas. hogy elfogadják a helyzetüket. amit éppen csinálok". így például a problémákat már nem fogom fel olyan tragikusan. megnövekedett önbizalommal kerültek ki a helyzetből. és tulajdonképpen szerette a munkáját. Felesége szintén vak. aki most harmincéves. Nagyon izgalmas". Ő nem sorolja a pozitív hatások közé látása elvesztését.. nem olyan szintetikus anyagokat.. arra törekszem. Legfontosabb célját úgy fogalmazta meg: "Érezzem.. Aztán Anita. Végül pedig most már nincsenek illúzióim. hogy könyvet ír Braille-írással arról. Aztán ott van a középiskolai tanár. és azzal keresi a kenyerét. amilyenekkel a gyárakban dolgoznak. tudjak segíteni az új sérülteknek abban. akinek a felesége szintén vak. A vakság kiszabadította őt egy fájdalmasan szegény és erőszakos családi helyzetből. Harmadszor. Végül azonban sikerült segítséget hívniuk. Egy másik csoport. Az első randevújukon a közeli hegyekbe vitte a lányt testi fogyatékosok számára átalakított autóján. Ez azonban nem azt jelenti. mintha Isten lennék.. Mint sok más vak. a sportot és a zenehallgatást. mint a legtöbb testi fogyatékos esetében. hogy a kihívás csak lelki jellegű lehet. úgy döntöttem. Paolo tagja a nemzeti sakkszövetségnek. két gyereke van. olyan módon. aki a balesete után visszavonult és passzív életet kezdett élni. részt vesz a vakok számára rendezett sportversenyeken. amelyet a milánóiak tanulmányoztak. soha nem tudott volna elérni. és a beszélgetések kavalkádja úgy kapcsolódik össze. És Dino. s mint ahogy annyi kortársam teszi". Franco most a többi paraplégiás tanácsadójaként dolgozik.. jelenleg azt a célt tűzték ki maguk elé. hogy milyen nagy számban vannak olyan emberek. a csoport egy másik tagjának öt évvel ezelőtt meg bénult mindkét lába. és ahogy ez az ilyen apró győzelmek esetében szokás. Antonio.. Jelenlegi áramlat-élményei között felsorolja a munkát. és számára ez a csaknem felfoghatatlan szerencsétlenség nem az élmények elszegényedéséhez. a zenehallgatást. olyan emberekből állt. olyan célt és örömöt adott életének. Pilar az őt ért kedvező hatások közt tartja számon azt. Spanyol országban pedig megnyert egy sakkversenyt. Pilar például harminchárom éves nő. hogy ilyen örökbefogadás egyáltalán szóba jöhet Amerikában. amelyek nem tetszenek nekem. aki tizenkét éves korában vakult meg. mint a hangszerek a zenekarban. Másodszor. hogy örökbe fogadjanak egy vak kisgyereket – ez lenne az első alkalom. ahogy nem lettem volna az még egy egyetemi diploma után sem. "Ilyenkor úgy érzem magam. és azóta sem lát. hogy segítsen más áldozatoknak elkerülni a kétségbeesést és hogy hozzájáruljon testi rehabilitációjukhoz. de elmondja négy pozitív következményét ennek a tragikus eseménynek: "Először is. de az igazi áramlat-élményeket a szombat esti akrobatikus táncok nyújtották neki. aki nyolcvanöt éves. A kocsi azonban elromlott. Paolo. mert "érettebbé tett. hogy hasznára lehetek másoknak. vagy valamikor a születésük után vesztették el a látásukat. Paolo jelenleg azt tervezi. hogy megvakult. A bénulás különösen keserű csapásként érte. Ezen teljesítmények egyike sem esne azonban nagy súllyal latba. születésétől fogva vak. vagy valami hasonló.Francónak.

az az ülés akár húsz évet is kibír majd. Amikor az interjú folyamán felolvasták neki az áramlat-élmény leírását és megkérdezték. Mostanában az imádságon keresztül kezdem meghallani saját hangomat. Az autó. hogy kiélvezzek minden egyes percet. mikor a megfelelő szögben hajlítva meg rugalmasan megfeszül különösen ha már elsőre sikerül. hogy otthagyom Egyiptomot és Európába megyek autóstoppal. Mindannyiunknak megvan a maga sorsa. a szellemi útkeresésről vallott. mikor van itt az ideje a beszédnek.. és még tovább fog folytatódni életem hátralevő részében. ez az utazó mindennapi életét hallucinációszerűen tiszta céllá magasztosította fel: azért uralja tudatát. amit fel kell fedeznie magában. hogy tudja. Nem az a cél. mint a nyugatiak. mikor elindultam gyalog Európába.. mikor a gazellacsorda után fut. Szabad emberként. ha elvesztem a világot. ha ma nem keresek semmit. aludtam viharban vizesárokban az út mellett. Ezeken a tapasztalatokon keresztül jöttem rá. Valóban a legtöbbjükről az derült ki. de úgy döntöttem. ingyen konyhákon eszik és időnként vendéglőkben edényt mosogat. és minden szava erről a megingathatatlan célról. aki. elesett emberek. Odahaza mindenki biztos volt abban. Jugoszlávián. aki nem függ senkitől. hogy feladja "az élet gyönyöreit" és fantáziái után fusson? Hormontúltengéssel született-e vagy a szülei bántak vele rosszul? Ezek a kérdések. hogy lassan haladjak. hogy azért születtünk. hogy a szegényekkel együtt hajtom álomra a fejem. Úgy hiszem. mikor a rózsafüzéremmel imádkozom. . hogy megőrültem. Ha elkészül. hogy kapcsolatot teremtsen Énje és Isten között. hogy a világ nem sokat ér. átjöttem Szírián. nem számít. . hogy az ember felelősséget vállal. Természeti csapásokkal kellett szembe néznem. hogy a lelkemmel saját magam felé fordulok.. és nem olyan. noha nem tudnak ők se többet enni a mindennapi kenyerüknél.. mert képtelenek beilleszkedni a normális életbe. hogy mindig többet akarok. Általában sajnáljuk ezeket a szerencsétleneket." És annyi ilyen ember van még. melyek a pszichológusokat oly nagyon érdeklik. Reyad harminchárom éves egyiptomi férfi. Akkor lecsitítom érzéseimet.Csodálatos érzés.. a ruhák csak másodlagosak. A fontos az. amely a többiekről is szól. Isten. hogy magyarázatot 122 . hogy valóban emberré válhasson. Úgy keltem útra. nem pedig úgy. hogy ágyba bújik valakivel: férfinak lenni azt jelenti. tudja.. Ez az én életemről szól 1967-től egészen mostanáig. nem érdekel. Nyugodtan alhattam volna tovább az ágyamban és találhattam volna munkát odahaza – lehetőségem lett volna rá –. Megpróbálok ilyen lenni. Mindazonáltal meglepő volt. és nincs értelme túl keményen küszködni. történt-e már ilyen vele. megpróbálok úgy élni. visszatértem saját középpontomba. de elveszíti önmagát? Én először önmagamat próbálom legyőzni. de a koncentrációm soha nem csökkent. Egy férfi nem attól lesz férfi. mely a kielégítő áramlat-élmény valamennyi jellemzőjével rendelkezik. akik ma már legalább annyian vannak az európai nagyvárosokban. A legjobb dolog az életben az. Az ember azért született. amint a barátaim meghalnak mellettem. A sok példa közül egy olyant szeretnék hosszabban idézni. " Reyad sokkal hosszabban beszélt ennél. Minden emberben van valami. háborút. számunkra nem fontosak. akkor vagyok a legösszeszedettebb. aki éjjel a milánói parkokban alszik. és nem szabad elfeledkeznünk a közmondásbeli oroszlánról. hogy a világnak nincs értéke. akik őrült tempóban dolgoznak. melyek arra késztették. Ha van még húsz évem. megnyugtatom és távol tartom az őrületet. mi haszna van abból az embernek. Az egyetlen dolog. hogy az Urat dicsérjük. mint Manhattanben. Akkor tudok a legjobban összpontosítani.. láttam. mint a tojásból kikelő kismadár. egyszerre csak egyet tud elkapni. mit kell mondania. Törökországon. voltam baleseteim. megengedhetem magamnak. Az 1967-es háború után úgy döntöttem. amely idestova húsz éve tart. hanem megtalálni önmagam. ha megismerjük önmagunkat. Akkor ez a sorsom. a tévé. hogy megházasodik. Sok mindennel kellett megküzdenem. halált és szegénységet. ha pénzre van szüksége. akiket nem is olyan régen még pszichopatának vagy még rosszabbnak diagnosztizáltak volna. hogy elpusztítom magam azzal. Mik voltak az okok. Azóta úgy élek. akik kétezer éve a szellemi megvilágosodás reményében rótták a sivatagot. ha megnyeri az egész világot. életem a sors kezében van. Massimini professzor csoportja meginterjúvolt hajléktalan csavargókat is. Ahogy Jézus Krisztus mondta. hogy közülük is mennyien át tudják a sivár létfeltételeket formálni olyan létté. Út közben láttam éhínséget. hogy szerencsétlen. Másnap talán százmillióm lesz – vagy halálosan megbetegszem. hogy próbára tegyék ezen a földön. Keresztülmentem Libanonon és az ott zajló háborún. ami most már mindenek fölött számít nekem. Nem egyszerűen utazni akartam. 1967-től kezdve engem csak egy gondolat vezérelt: hogy megtaláljam magamat. Olyan kaland ez.. mert az embernek szenvednie kell. Jordánián. ezt válaszolta: Igen. és azóta mindig szabadon jártam-keltem. Minden embernek meg kellene ismernie önmagát és megtapasztalnia az életet minden formában. amíg ideértem. . képes vagyok összpontosítani és tudom. tudja. mikor kell hallgatnia. akik összeroskadtak az őket ért sorozatos csapások alatt. Mint a torzonborz próféták.

Még a legalapvetőbb emberi képességek. és negyvenéves korában kirúgják kényelmes állásából. mások pedig "transzformációs módszernek" hívnak. Egy súlyos betegséget például könnyebb átvészelni. mint mások. későn kel. Ez pedig több. hogy egy esemény. mint amilyenek születésünktől fogva vagyunk. a képzettség és más releváns személyiségjegyek. a másik pedig belső renddé alakítja át? A pszichológusok általában a stresszel való megküzdés című fejezetben tárgyalják ezeket a kérdéseket. az nagyobb stresszt fog átélni. hogy két héten belül fel fogják akasztani. mint például a látás elvesztése sem azt jelenti. az intelligencia. Az emberek általában kétféleképpen reagálnak a stresszre. vagy pedig egy új. amely kívülről nézve szerencsétlenségnek látszik. A pszichológiai erőforrások pedig nagyrészt kívül esnek az általunk irányítható körön. Paolo és számtalan más ember esetében is azt látjuk. letagadja a történteket és megpróbál nem gondolni rájuk. hogy milyen hatással lesz ránk a stressz. mintha gyorshajtásért megbírságolnak bennünket. Világos. összerombolja az Ént. Lucio. amit ő "érett védekezésnek" nevez. gyakran éppen az ellenkezője történik. Vaillant több mint harminc éven keresztül tanulmányozta sikeres és viszonylag kevésbé sikeres volt harvardi diákok életét. Az élet legfontosabb céljait meghiúsító hatalmas katasztrófa vagy megsemmisíti. Az első a rendelkezésre álló külső támogatás. Ezek mind a regresszív vagy éretlen védekezési formák közé tartoznak. nehéz sokkal okosabbá vagy sokkal nyitottabbá válni. nemcsak abban játszik fontos szerepet. mondjuk Jim esetét. mert a kapcsolatrendszer csak azokat segíti. Mikor Jim ezzel a kellemetlen helyzettel szembesül. képességeitől. ennek a bizonyos Reyadnak sikerült a legtöbb ember által elviselhetetlennek tartott életkörülményeket értelmes. A stressz ellen a második bástyát a pszichológiai erőforrások képezik. hogy az élete ezentúl rosszabb lesz. világosabb és sürgősebb cél kitűzésére ösztönzi.keressünk Reyad különös viselkedésére. hogy ugyanaz a stresszmennyiség az egyik embert nyomorúságossá teszi. mint amit sok. Vagy magába roskad. hogy legyőzze a vereség okozta nehézségeket. hanem egyben a legfontosabb birtokunkban lévő személyes erőforrás is. meg takarításai mértékétől és munkaerőpiaci helyzetétől. ez pedig súlyosabb. mint mások. Frusztrációja levezetéseképpen esetleg családja és barátai ellen fordul. A negatív válasz ezen modellek szerint a "neurotikus védekezés". Ha a második utat választja. arra kényszerítve az embert. mintha jelzálogkölcsönt veszünk fel a házra. A külső támogatás önmagában nem csökkenti hatékonyan a stresszt. HOGYAN BIRKÓZZUNK MEG A STRESSZEL? "Amikor valaki tudja. aki – tegyük fel – könyvelő. örömteli életté formálnia. új és váratlan módon gazdagíthatja az áldozatok életét. mint egy extrovertált ember. Ám az. hogy bizonyos események sokkal nagyobb pszichológiai terhet jelentenek. kényelemben és luxusban élő ember elmondhat magáról. De honnan. hanem hogy felismerjük. miből ered ez a különbség? Hogy lehet az. akkor a tragédia nem jelenti szükségszerűen azt. míg a másik megrázza magát és megpróbálja a javára fordítani a történteket. vagy azzal leplezi. hogy az illető tudata szükségszerűen szegényebb lesz. Állásunk elvesztése valahol középtájon mozog az életben átélt megpróbáltatások között. akik egyébként is tudnak segíteni önmagukon. különösképpen a szociális kapcsolathálózat. hogy valaki jobban meg tudjon birkózni a stresszel. Ha azonosítani szeretnénk. három különböző erőforrást kell figyelembe vennünk. Legvégül a harmadik erőforrástípus a stressz legyőzésére használt megküzdő stratégia. és megjegyzésének igazsága összecseng az itt bemutatott esetekkel. milyen tulajdonságok kellenek ahhoz. egymással ellentétes módon cselekedhet. egészen hihetetlen koncentrálásra képes" – mondotta Samuel Johnson. hogy ugyanattól a csapástól az egyik ember megsemmisül. így például a házastárs halála nagyságrendekkel súlyosabb baj. 123 . ha valakinek van egészségügyi biztosítása és szerető család veszi körül. hogy milyen mód szerrel próbálunk megbirkózni a stresszel. Ha egy introvertált embernek új városba kell költöznie és új barátságokat kell kötnie. hogy minden pszichikai energiáját megmaradt céljai körbebástyázására és a további sorscsapások kivédésére használja fel. hogy a szokásosnál többet kezd inni. avagy a "regresszív módszer" lenne. hatása persze függ az illető korától. Hogy a köztük lévő különbséget szemléltessem. két. A három tényező közül a mi szempontunkból a harmadik a leglényegesebb. Az is világos. Ezeket a reakciómódokat hívják a pszichológusok "megküzdő készségnek" vagy "megküzdő stílusnak" (coping ability/coping style). A pozitív válasz George Vaillant pszichiáter szerint az. vegyünk egy példát.

aki kizárólag csak az egyik vagy csak a másik stratégiára támaszkodik. és úgy reagálnak. vagy a következő héten lehiggadva fontolgatni kezdi. hogy egyszer s mindenkorra lecsökkentik életük komplexitását. és nem tántorították el őket az ellentámadások. Sokan azonban – noha sokkal kisebb stresszt jelentő eseménnyel kerülnek szembe – feladják. azokat a jó dolgokat pedig. Azzal. Később lehet. mikor egy úszó eltűnt és mindenki pánikba esett. A DISSZIPATÍV STRUKTÚRÁK HATALMA Egy dolog világos: az a képesség. hogy a többi orvos semmibe veszi és kigúnyolja őket. hogyan működik ez a folyamat. megpróbálja logikusan elemezni a problémát és átcsoportosítani céljait. Az emberek azonban különböző hatásfokkal használják az egyik vagy a másik stratégiát. Ha ezt az utat választja. Bárhogy hívjuk is őket. és miért. mi sem világítjuk meg jobban a dolgot.A másik lehetőség. melyet a leggyakrabban említenek a csodált tulajdonságok között. összevész a feleségével. nem törődve azzal. melyek a legtöbb embert összeroppantották volna. amiben hittek. aztán másnap reggel. A íjászbajnok paraplégiás. Volt bennük bátorság. az a lényeg. amit régebben csak virtusnak neveztek – "virtus". hogy pocsék állása van. hogy milyen mértékben képesek energiát kivonni az entrópiából – hogy a veszendőbe menő anyagot szervezett renddé alakítsák vissza. és Semmelweis Ignác. és másik állásban helyezkedik el. akiket oly súlyos szerencsétlenségek értek. hogy a káoszt renddé alakítsuk. a bátorság és a nehézségek legyőzése az. akik így tesznek. A Nobel-díjas kémikus. akik olyan próbákat álltak ki és olyan akadályokat győztek le. ahol képességeire nagyobb kereslet van. Sokkal valószínűbb. Ahogy Francis Bacon idézte a sztoikus filozófus. Seneca egyik mondását: "Azokat a jó dolgokat. Akiknek van belőle. már félig fel is készültek a sorscsapásokra. hogy kik azok. azok az örök "túlélők" – talpraesettek és bátrak. a bátorság erénye segít felülkerekedni a csapásokon. hogy Jim időlegesen elnyomja a félelem és a harag érzését. ha a szülészek egyszerűen csak megmosnák a kezüket. hogy kivételes emberekről van szó. egy ifjúsági táborfelügyelő. hogy olyan helyre költözik. melyeket a jó szerencse hoz. a magyar orvos. és szükség esetén követni próbáljuk példájukat. hogy elfogadjuk a szerencsétlenséget és a szükségből is erényt kovácsolunk. A bátorság csodálata így már önmagában is pozitív tulajdonság. mint az a képesség. vagy átképezi magát. kívánjuk. amely különben szétoszlana és felemésztődne saját véletlenszerű mozgásaiban. hanem annak megértésére. aki megőrizve lélekjelenlétét megszervezte a mentést. nagyon ritka ajándék. és akik követésre méltónak tartják. hogy rengeteg szülő nő életét meg lehetne menteni. az alkalmazkodóképesség jele." Az egyik felmérésünk során a csodált személyek listáján olyanok szerepeltek. aki a múlt században kitartott amellett. Érthető. ugyanazon okból tiszteltek: bátran kiálltak azért. aki paralízise ellenére mindig vidám volt és készségesen meghallgatta mások bajait. azaz férfi szóból. hogy könnyebben megoldható legyen – például úgy dönt. csodáljuk. tehetséges megvalósítóit pedig "bátornak". melyek egy hagyományos stressz-skálán már szinte mérhetetlenek – olyan emberek. Az elsajátítható erények közül egy sem olyan hasznos és nélkülözhetetlen a túlélés szempontjából. melyeket a balszerencse hoz. hogy a balszerencsét élvezetes feladattá alakítsuk át. akiket a legjobban csodálnak. aki a gúnyolódás és a szexista légkör ellenére a nehéz munkafeltételek között is megállta a helyét. Sajnálatos módon ebben a kérdésben még mindig eléggé tudatlanok vagyunk. és egy sem jobbítja úgy az élet minőségét. korántsem csak a pszichés folyamatokhoz kötődik. mihez fogjon. Ezeket az embereket és sok száz másikat. Akárcsak az a Moliére-hős. az. ha a káosz kijátszását egyszerűen "transzformációs stratégiának" nevezzük. aki már évek óta mondja neki. Így például bolygónkon a teljes vegetáció egy nagy 124 . ha azt mondjuk. egy hivatalvezetőnő. akkor érett vagy transzformációs módszerrel birkózik meg a stresszel. hogy újrafogalmazza helyzetét. a latin vir. Ha megkérdezzük az embereket. Csodálatunk azt jelenti. mint az az idős hölgy. Kevés olyan ember van. akiket megemlítettek. egyre távolabb kerülünk ennek az értékes ajándéknak a meg szerzésétől. hogy az emberek miért ezt a tulajdonságot becsülik a legtöbbre. Ilja Prigogine "disszipatív struktúráknak" hívja azokat a fizikai rendszereket. aki szerint az elalvást "az álmosság ereje" okozza. hogy fel figyelünk azokra. Az a képesség. Némely evolúciós nézet szerint a komplex életformák léte attól függ. vagy a vak sakkmester. Nem megnevezésekre és leírásokra van szükségünk. akik mesterfokon alkalmazták a transzformációs módszert. melyek olyan energiát szelídítenek meg. hogy Jim jól berúg az első este.

Az emberek is képesek arra. hogy bátorítsák. vagy olyan lehetőségként fogjuk felhasználni. azt is tudja. ha a dolgok nem a vágyai szerint mennek végbe. végső soron minden földi életet a káoszt megragadó és összetett renddé szelídítő disszipatív struktúráknak köszön hetünk.) Néhány éven belül azonban – tizenhét-tizennyolc éves korára már képessé válik arra. (Ezzel ellentétben egy felnőttnek már kétszer annyi idejébe kerül. Ha az emberek nem tanulták volna meg. vagy hogy egy barátja nem szól hozzá az iskolában -. hogy egy egészséges tizenéves átlagosan csak fél óra hosszat marad rosszkedvű. megbontja annak rendjét. Ha a sérülés nagyon súlyos. egy pattanás. mintha perceken belül itt lenne a világ vége. Előbb vagy utóbb mindenki szükségszerűen szembe találja magát azokkal az események kel. Minden ilyen esemény negatív visszacsatolást jelent. A mások felől érkező pozitív visszacsatolás általában néhány perc alatt jobb kedvre deríti. és az elhamvadó fa energiája cél nélkül szétszóródott. egy telefonhívás. akkor úgy érzi. a támadások elől megfutamodva a maga felépítette gátak mögé húzódik vissza és a folyamatos gyanakvás állapotában vegetál tovább. mely aztán erősíti és komplexebbé teszi Énünket. hogy a helyzet nem olyan rossz. amely zavart kelt az elmében. Az. Amikor egy fiatal kamaszt valami csapás ér – legyen az olyan triviális apróság. Kevésbé súlyos esetben a fenyegetett Én átvészeli ugyan a megpróbáltatást. hogyan kell leleményesen igába fogni a káosz rendezetlen erőit. az érett védekezési formák vagy transzformációs módszerek – az elme disszipatív stratégiái – akkora jelentőséggel bírnak. A gyerekeknek és a kamaszkor elején járó fiataloknak nagyon nagy szükségük van az őket támogató társadalmi környezetre. megnyugtassák őket. árammal. elvonja az aggodalmaitól és visszaállítja az elme rendjét. és zavarja működését. kissé kimozdítja a fiatalság egocentrikusságából. egy mosoly. komoly betegségekkel. virág és gyümölcs lesz. A transzformációs képességek általában késő serdülőkorra fejlődnek ki. a kitartás. Nélkülük állandóan ki lennénk téve a kóbor pszichológiai meteoritok támadásainak. A növények megtalálták a módját. megfőzzék az ételüket. mint egy rossz osztályzat. a tudat rendje teljesen felbomlik. Az Élményértékelő Minta vételi Eljárás azt mutatta. mert fénnyel táplálkozik. Ahogy az emberek megtanultak bánni a tűzzel. s ha sikeresen túljutott rajta. és ilyenkor az Én már nem képes többé az irányításra. egy jó dal eltereli a figyelmét. milyen a csalódás. hogy melegítsék a barlangjukat. a psziché is hasonló elvek szerint működik. hogy a bátorság. hogy miként fogadja a semleges vagy ellenséges eseményeket és alakítja át őket pozitív élményekké. az illető "eszét veszti" – és az elmebaj különböző tünetei veszik át az uralmat. Komoly fenyegetést jelent az Énre. ami nagyobb összhangban van vágyaival. végül fémet olvasszanak és fémtárgyakat kovácsoljanak. és nem semmisül meg attól. pedig oly kicsi. hogy szinte teljesen elhanyagolható. Kezdetben a tüzek véletlenszerűen gyulladtak fel vulkánok. nem maradhattunk volna életben és nem fejlődhettünk volna ilyen sikeresen. amely egyébként a nap égésének haszontalan mellékterméke. hogy uralni tudja a tudatát. Minden ember életében elenyészően kicsi az esély arra. hogy kirúgnak valakit az állásából. hogy megfelelő távolságból figyelje a kellemetlen eseményeket. felhasználták a szétszóródó energiát. hogy ezt az elvesztegetett energiát olyan építőkövekké alakítsák át. Részben az is szerepet játszik. A tűz megszelídítése jó példa erre. anyagi nehézségekkel és végül a halál elkerülhetetlenségével. villám és spontán öngyulladás hatására. istenadta ajándék is lehet a számára. Ahogy már láttuk. hogy hulladékenergiát használjanak céljaik eléréséhez. A gőzzel. hogy osztozunk a szenvedésben másokkal. hogy megszabaduljon a rossz kedvtől. mikor rosszul mennek a dolgok. melyekből aztán levél. és képesek voltak megoldani őket. hogy csak jó dolgok történjenek vele. gyökér. és az életnek nem lenne semmi célja. Az Én integritása attól a képességétől függ. Ezért van az. az illető el is veszítheti azt a képességét. melyek akadályozzák céljait: csalódásokkal. a talpraesettség. 125 . hogy vágyaink mindig beteljesüljenek. kéreg. annak a valószínűsége. Ebben a korban kezdi elsajátítani a legtöbb ember azt a képességet. hogy tudja. amely máskülönben el pocsékolódna vagy a célunkkal ellentétes lenne. mint amilyennek látszik. de képtelenné válik a további fejlődésre. hogy fontos céljaira koncentráljon. Ez részben az idő múlásának tulajdonítható: az idősebb kamasz már tudja. Ha a trauma súlyos. A tudat. mások is megküzdöttek már ugyanezekkel a problémákkal. benzinnel és nukleáris hasadóanyaggal működő gépek ugyanezen az elven alapulnak: kihasználják azt az energiát. ha talál helyette olyasmit. akkor a legtöbb negatív eseményt legalábbis semlegesíteni tudjuk.disszipatív struktúra. Ha képesek vagyunk kifejleszteni magunkban ezeket a pozitív stratégiákat. Mivel növények nélkül nem lennének állatok.

nagyon kevés időt töltenek azzal. kontrollálható áramlat-tevékenységgé. hogy a sorsuk saját kezükben van. a fájdalom. hogy képtelen bármilyen más terv megfogalmazására. hogy az ő vágyaik. nem kételkedtek benne. Paradox módon ez az alázat – annak felismerése.általában teljesen hiába. Mint ilyen. Fel kellene ismerniük. vagy koncentrációs táborok hajdani foglyait. hogy a környezet részeként harmonikusan működjenek. Nem arra pazarolják összes energiájukat.A tudat feletti uralom képessége akkor éri el csúcspontját. a betegség. és alkalmazkodnia kell ennek a rendszernek a szabályaihoz. mert arra kényszeríti a gépet. hogy egyeseket elgyengít a stressz. akkor esetleg más játékszabályok szerint kell játszanunk. Ehelyett a figyelmük éberen és folyamatosan továbbítja az információkat környezetükkel kapcsolatban. a kocsi motorja nem akar beindulni. amely a gép tulajdonságait a levegő feltételeihez igazítja. több értelme van. mert a pszichikai energiát felszívják az ego vágyai és energiái. Némelyik ember abból meríti erejét. Egy jó pilóta ismeri a képességeit. Bízni fog tehát abban. öklükkel verik a műszerfalat. katalizátorként. Elátkozzák a kocsit. hogy tudja magáról. tételezzük fel. hogy valaki elérkezzen az önbizalomnak erre a fokára. Amíg a figyelem befelé irányul. Ahhoz. 2. hogy engedelmeskedjen az akaratának. a környezetében. és semmilyen külső csalódás nem áshatja alá teljesen azt az érzést. Ilyen körülmények között sok ember annyira eszelősen ragaszkodik céljához – hogy beérjen az irodába -. kicsoda. például sarkkutatókat. ha tekintetbe vesszük ezeket a törvényeket. Ez az attitűd azoknál jelenik meg. elengedhetetlen kapocs a gép biztonságához – és csak kapocsként érheti el a célját. amikor egy fiatalember már személyesen kiválasztott célokon alapuló erős énérzettel rendelkezik. Ha fogalmunk sincs. bízik a gépben. de figyelmük olyan széles körű. a levegő-repülő gépember rendszer alkotóelemeként. hogy megpróbálják kielégíteni vélt szükségleteiket vagy teljesíteni a társadalom által beléjük kondicionált vágyaikat. akik tudják. hogy ők sürgősen be akarnak jutni a belvárosba. hogy egy hideg reggelen. hanem inkább a körülöttük zajló események részeként. Az ilyen átalakításnak három fő lépése van: 1. hogy erőforrásaik elegendőek lesznek sorsuk irányításhoz. de még a gyorsan közelítő halál sem tudta elvonni figyelmét a számításoktól – sőt. hogy bízzon magában. akik egyedül bolyongtak a jégmezőkön. akik tudják. amivel röpül és tudatában van annak. hogyan alakítsanak át egy reménytelen helyzetet új. addig nehéz észrevenni a környezetünket. a zene vagy a fizika. és a rendszer működése érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek. akik nem környezetük ellenfeleként látják magukat. Hogy egy mindennapi példát vegyünk. Richard Logan olyan embereket vizsgált. jól fogják érezni magukat és megerősödve kerülnek ki a megpróbáltatásból. mások meg erőt merítenek belőle? Alapvetően egyszerű a válasz: azok. hogy mi álljon figyelmük középpontjában. alapvetően az szükséges. Saját Énjük akadályozza őket abban. energiájukat nem a környezetük fölötti uralom megszerzésére fordítják. hogy mozgásra bírjuk. ha hívunk egy taxit vagy kitűzünk egy másik célt: lemondjuk a megbeszélést és keresünk otthon valami hasznos tennivalót. Mások számára az erőt egy olyan harmonikus szimbólumrendszer elsajátítása jelenti. az ő szándékaik minden másnál előbbre valók. hogy céljainkat alá kell rendelnünk egy nagyobb egység érdekeinek. mikor ráadjuk a gyújtást. hogyan alakítsák át a stresszt élvezetes kihívássá. ugyanakkor azonban az egójuk érdekes módon hiányzik a képből: nem énközéppontúak. Srinivasa Ramanujan. hogy 126 . Nevezhetnénk akár magabiztosnak is őket. kétségbeesetten újra és újra elfordítják a slusszkulcsot. és ha sikeresek akarunk lenni. hogy megbirkózik bármilyen időjárási feltétellel – nem azért. mi a baja a gyújtásnak. elméjének békés nyugalma az általa használt jelképek rendjét tükrözte. akik komoly fizikai próbatételeken mentek keresztül. hogy hatásosan meg birkózzanak a frusztrációval és véghezvigyék céljukat. Saját törvényeinek engedelmeskedik. és a saját benne elfoglalt helyében. úgy gondolva. hogy önmagukra gondolnak. Ezekben az emberekben volt egy közös vonás: hittek abban. hanem arra. hogy a szegénység. egy vallással vagy ideológiával. mit kell cselekednie hurrikán esetén vagy ha a gép szárnyát befedi a jég. Öntudatlan magabiztosság. és az egyetlen módja annak. Halálos ágyán sem szűnt meg álmélkodni az általa fölfedezett egyenletek szépségén. mint például a művészetek. egyre nagyobb kreativitásra serkentették. Személyes céljaik határozzák meg ugyan. a fiatal indiai matematikus zseni olyan sok pszichikai energiát fektetett a számelméletbe. amikor munkába sietünk. hanem mert ő lesz az az eszköz. Azok az emberek. hogy azonosul a családjával. hogy a kocsinak mit sem számít. mint ahogyan szeretnénk – az erős emberek ismertetőjegye. a hazájával. A figyelem világra való összpontosítása. Miért van az.

hogy vakok és süketek leszünk a valóság többi részével szemben. hogy mi történik. A probléma ott volt. több száz fontnyi nyomás préselődik keresztül).. csak egy embernek az ejtőernyője nem nyílt ki. néztem. G. amit Atlanti-óceán legendás átrepülésekor érzett. A pilótafülke minden apró részletére állandóan figyelek – a készülékekre. Néhány centiméternyire volt a tényleges nyitózsinór. ahol véres jobb keze belemart a testébe. de itt a kabinban egyszerűség vesz körül.akkor is képesek észlelni a külső eseményeket és alkalmazkodni hozzájuk. és így lehetősége nyílik arra. hogy miért nem nyílt ki az ernyő. Bármelyik kézzel kinyithatja az ernyőt. mert nem hajlandó együtt működni. hogy a vágyak meghiúsulása megzavarja a tudat rendjét. mindenen áthatoló tekintetünk olyan érzést idézett elő bennünk. aki a Yosemite-beli félelmetes EI Capitan megmászását írja le: "A gránit felületéből kiálló minden egyes kristály világosan látszott. azt. még a hús is csíkokban felszakadt ott. Egy nap. ha elkésünk. ahol a hagyományos ernyő nyitózsinórja lett volna. ami körülötte történik. Egy volt kollégám. és olyan gondolatok. melyeket nem korlátoz az idő. "Ugyanaz. ha azok nincsenek közvetlen kapcsolatban azzal. és halálra zúzta magát az alattuk elterülő sivatagban. – ezer hasonló dolog. nyilvánvalóak és fontosak lettek. Lehet. mint a többi" – oktatta a kiképző őrmester. aki a balkezes ernyőt kapta. Ez volt az első alkalom. akkor a stressz romboló hatása kisebb lesz. Az egyenruha a melle jobb oldalán. melyekre eddig soha sem figyeltem fel. tagja volt annak a nyomozócsoportnak. Pszichikai energiáján keresztül kapcsolódik be a rendszerbe. Félelme olyan erős volt. hogy észrevettük a falakon mászó aprócska bogarakat – oly parányiak voltak. hogy tudatában legyenek az alternatív lehetőségeknek. A halott katona volt az. de ballal könnyebb. hogyan alkalmazkodjék egy problematikus helyzethez. de ezen a gubón belül biztonságban érzem magam a bennem torlódó gondolatok ellenére is.. mikor a csoport éppen ugráshoz készülődött. hogy nagyon bonyolult repülőgéppel száguldok a térben. "csak a nyitózsinór a hám bal oldalán lóg. a célterület fölött pedig egyenként kiugrottak. hogy míg a férfi egy borzalmas örökkévalóságon át zuhant a semmibe. mit próbál nekünk mondani: a motorral van-e baj.. egy pöttynyi foszforeszkáló festék a magasságmérő számlapján. hogy képtelenné vált annak felismerésére. G. A koreai háború alatt G. a kormányrúdra.. A felhők változó alakzatai lebilincselő látványt nyújtottak.. maga is részévé válik. hogy nincs elég hagyományos ejtőernyő. 127 . Tizenöt percig figyeltem egy ilyen kis bogarat. hogy jobban megértse a rendszer tulajdonságait. ám ha ehelyett arra figyel. falai vékonyak. amit el akarnak érni. így írja le gyönyörűen Charles Lindbergh: Fülkém kicsi. és az egyik jobbkezes embernek balkezes ejtőernyővel kell majd ugrania. Az ejtőernyőnek nem volt semmi baja. ahhoz a belső zűrzavarra kell összpontosítania. hogy milyen veszélyes oly mértékig túlhangsúlyozni a biztonsági szempontokat. Másodszor. Ugyanígy az a pilóta is. fölment nyolcezer láb magasra." A csoport felszállt a repülőgépre. egységét rutin ejtőernyős gyakorlatra rendelték ki." A környezettel való eggyé válás elérése nemcsak az áramlat élmény fontos összetevője. felfedezték. Minden tárgy új tulajdonságra tesz szert.. a benzincsapok.. nem tudott elszabadulni attól a gondolattól. az az ember. hogy alig lehetett őket látni. hogy a nyitózsinórt a megszokott helyen kell találnia. Hogy meg tapasztalja valaki a pszichikai entrópiát. vagy az akkumulátorban nincs töltés. amilyenben évek óta nem volt részünk. amely segíthet felülkerekedni a sors csapásain. Tanulmányozom a hegesztés nyomait a esővezetéken (megfagyott acélbordák. kisebb az esély arra. aki túl sok energiát fektet annak latolgatásába. Hogy újra visszatérjünk a lerobbant kocsi példájához: ha csak arra tudunk gondolni. Nem lehet betelni soha ilyen pompás látvánnyal és érzéssel! Ez az egység a minket körülvevő szépséges természettel. hogy mit akar csináltatni a repülőgéppel. Először is ha a figyelem az Énen kívülre összpontosul. és csodáltam fénylő vörös színét. Minden simán ment. A környezettel való teljes összeolvadás érzését csodálatosan fejezi ki Yvon Chouinard sziklamászó. a fülke szögleteire. A világ felé nyitott alapállás lehetővé teszi az ilyen emberek számára az objektivitást. és dühösek leszünk az autóra. teljesen szét volt tépve. szokott mesélni egy szomorú történetet a légierőnél töltött éveiből. ahogy mozog. akinek a figyelmét leköti a környezete. amely azt vizsgálta. ami jó példa arra. melyeken át láthatatlan. esetleg nem figyel fel a biztonságos navigáláshoz szükséges információra. A környezet felé való teljes nyitottságot. s új módszereket találjon arra. láthatóan érintetlenül.. hanem olyan központi mechanizmus is. hogy a biztonság szó szerint kéznyújtásnyira van tőle. Így valószínűleg nem halljuk meg. hogy időben be kell érnünk az irodába. és a környező világ részének érezzék magukat. akkor a fejünkben csak az fog járni.

Az egyik az. melyek gátolnak a cél elérésében. Új célokat felfedezni az életben sok tekintetben hasonlít ahhoz. és folyamatosan módosítja a képet válaszul a vásznon felbukkanó váratlan színekre és formákra. szükségleteit és vágyait. hogy azzal védekezzen a fenyegetés ellen. stresszel teli. hogy megbirkózzunk a helyzettel. Új megoldások felfedezése. hanem harmóniát teremtsen tudatunkban. és nem használja fel a szeme előtt kialakuló formákból adódó lehetőségeket. hogy a teljes helyzetre összpontosítunk. a szex. csak az számít. ha egy előre kialakított elképzeléshez ragaszkodik azzal kapcsolatban. Ha azonban a biológiai vagy társadalmi célok elérése akadályokba ütközik – ami hosszú távon elkerülhetetlen -. Ahogy láttuk. elszigeteli az embert a világ többi részétől. a környezetének vagy önmaga fejlesztésének fogja szentelni idejét (második megközelítés). fel fog bukkanni valamilyen megoldás. Felnagyítja a belső zűrzavar érzését. Bármelyik lehetőséget választja is Phil. hogy minél több örömöt találjon az életében. hogy Phil. aki cége alelnöki posztjának várományosa. és – ami talán az összes többinél rosszabb -. egyedül hagyva frusztrációival. Általában két módja van annak. az is rendben van – amíg zökkenőmentesen történnek az események. mi történik a vásznon. hogy ne kétségbeesést. hogy Phil általános céljaival összehasonlítva melyiknek van értelme. Abszolút értelemben egyik megoldás sem "jobb". hogy átmegy a cég egy másik osztályára. akkor a festmény valószínűleg semmitmondó lesz. azt látja. még a balszerencse legsúlyosabb csapásait – mint a vakságot vagy a bénulást – is át lehet alakítani örömteli fejlődési lehetőségekké. Ez a velünk született reakció azonban inkább hátráltat. Csaknem minden élethelyzet biztosít fejlődési lehetőségeket. új áramlat-tevékenységet teremtenie a maga számára. Ezen a ponton alapvetően két lehetőség áll előtte: megtalálni a módját. és lehetővé teszi-e számára. Legtöbbünk oly mereven ragaszkodik a genetikai programozottsághoz és a társadalmi kondicionáláshoz. mint segít minket abban. és ahelyett. tudja. Ebben benne vannak a túlélést biztosító genetikusan belénk programozott alapvető szükségletek – az étel. és megpróbálunk olyan alternatív célokat felfedezni. A befejezett munka valószínűleg cseppet sem fog hasonlítani az eredeti elképzelésre. sokkal könnyebben találkozik új lehetőségekkel. mert különben energiáját el fogja vesztegetni a bekövetkező belső zűrzavarban. ha valaki mobilizálja pszichikai energiáját. ahogy egy művész létrehoz egy valóban eredeti alkotást. Míg ha valaki folyamatosan kapcsolatban marad mindazzal. akkor jó képnek kell születnie. Mindannyian előre eltervezett elképzelésekkel indulunk neki az életnek. akkor bajba kerül. Az ilyen transzformációkhoz azonban az kell. azt például. mint az előzők. hogy mit kedvel és mit nem. figyel arra. vagy a karrier helyett a családjának. Míg egy átlagos festő úgy ül a vászon elé. fenyegető események veszik majd körül. ugyanolyan technikai felkészültséggel. mélyen átérzett. Tételezzük fel például. Másfelől azonban. vagy más célokat tűzni ki maga elé. a menedék. lehetőségünk van választani alternatív cselekvéseket is. viszont megvalósításuk más módon is lehetséges. mit akar megfesteni és ehhez tartja magát a munka befejezéséig. mihelyst a dolgok nem az elképzeléseinek megfelelően mennek. ami körülötte történik. hogy tudja. hogy milyen legyen a festmény. Nem lesz elég szabadon felhasználható figyelme a reális lehetőségek kiválasztására. Ha a művész hallgatja saját belső érzéseit. a mások feletti uralom szükséglete. Hogyan fedezhetjük fel ezeket az alternatív stratégiákat? A válasz nagyon egyszerű: ha valaki öntudatlan magabiztossággal él. aki jobban kijön a vezérigazgatóval. addig egy igazi művész. akkor az illetőnek új célokat kell találnia. és kevésbé fog teljesen kiszakadni az élet folyamából. hogy a kinevezést valószínűleg egy másik kollégája kapja. hogy változtasson a vezérigazgató véleményén az állás betöltésére meg felelő személlyel kapcsolatban (első megközelítés). majd egyenként megszüntetjük őket. hogy tudomásul sem vesszük. hogy a figyelmünket azokra az akadályokra össz pontosítjuk. Még a halál közeledte is képes arra. mint a másik. amelyek aztán új válaszreakciókra késztetik. hogy megbirkózzunk egy pszichikai entrópiát előidéző helyzettel. 128 . visszaállítva ezzel a tudat harmóniáját. de nem meghatározott céllal kezd bele a munkába. állást változtat. 3. és benne vannak a kultúránk által belénk tápláltak is – hogy karcsúak. csökkenti a válaszadás rugalmasságát. hogy élvezetes új kihívásokra lelne. hogy képesek legyünk észrevenni a váratlan lehetőségeket. és befelé irányítja. melyek éppoly megfelelőek. Ez a közvetlen megközelítés. ha túl komolyan veszi önmagát. beleértve magunkat is.Egy félelmet keltő helyzetben teljesen természetes. Ha valakit csak biológiai és társadalmi szükségletei igazítanak útba az életben. A másik az. nyitott marad környezete felé annak részeként.

fejleszteni állóképességemet és reflexeimet. Egyfelől miután magáénak érzi döntéseit. akár hétköznapi dolgokról. Az autotelikus Énnel rendelkező ember megtanul minimális szorongással és körülményeskedéssel dönteni akár életre szóló elkötelezettségről. hogy mit gondolnak üzleti terveimről azok a bankárok. Ha elfogadjuk ezeket a célokat és szerencsénk van. hogy nem a külső erők határozzák meg azt. aki gondosan követi a vásznon történteket. A kifejezés szó szerint azt jelenti. Ha szeretnék teniszezni. és ezért képes fenntartani a maga belső harmóniáját. akkor azért nyitok panziót. AZ AUTOTELIKUS ÉN: ÖSSZEFOGLALÁS Ebben a fejezetben ismételten bebizonyítottuk. hogy figyeljünk cselekedeteink következményeire. De biztos. hogy naprakészen kövessük a vissza csatolást. Mihelyt a célok és a lehetőségek meghatározzák a cselekvés rendszert. hogy az ilyen egyénnek viszonylag kevés olyan célja van. akkor tisztában kell lennem azzal. erős és hatalmas embernek nincs több esélye arra. akkor megtestesíthetjük az adott történelmi hely és kor ideális fizikai és társadalmi képét. Az autotelikus Énnel rendelkező és nem rendelkező emberek között az egyik legalapvetőbb különbség az. Az eseményeket annak alapján kell értékelnünk. míg az autotelikus embernél az elsődleges célok a tudat által értékesnek tartott élményekből. hogy autotelikus Énnel rendelkezik. a hirdetések elhelyezésével kapcsolatban. gyenge és elnyomott. szegény. aki beteges. ideje legnagyobb részét áramlatban tölti. hogy az előbbi tudja. például házasságról vagy pályaválasztásról van szó. Ily módon fel fedezhetjük. hogy maga választotta célokat követ. megrekedek a fejlődésben. hogy vannak más lehetőségek is. A jól képzettségnek fontos feltétele. és egyre kevésbé leszek hatékony. akkor kimaradok a fontos dolgokból. A legtöbb ember céljait – mivel közvetlenül biológiai szükségletei és a társadalmi konvenciók alakítják -. mint annak. zavart előidéző élményt áramlattá alakítja át. jobban ragaszkodik céljaihoz. ha nem tudjuk valóra váltani ezeket a célokat? Soha nem fogunk ráébredni arra. mert úgy látom. abból az következik. melynek önálló céljai vannak". el lehet mondani. nem is külső erők hatására. és nagyobb öröm kétéves kislányunkkal beszélgetni. mint a festő. és belülről 129 . hogy képesek vagyunk-e a sorscsapásokat örömmé átalakítani. tenyerest és fonákot ütni. nem találomra teszi. amit belénk próbáltak sulykolni – jobb érzés segíteni valakinek. nem pedig kizárólag aszerint. Ez a tény két látszólag ellentétes következményt von maga után. ritkán szorong. melyek bizonyos feladatok ellátásához szükségesek. hogy ura legyen saját tudatának. ezért az ilyen Én kifejlesztésének szabályai egyszerűek és az áramlat-modellből közvetlenül levezethetőek. elhatározom.népszerűek. hacsak nem figyelünk a körülöttünk zajló dolgokra. és azok fenyegetésként vagy izgalmas lehetőségeket rejtő feladatként való belső értelmezésének sajátos kombinációjából tevődik össze. Az okokozati összefüggés fordított is lehet: mivel szeretek labdákat hálókon átütögetni. Az "autotelikus Én" könnyen átfordítja a potenciálisan fenyegető helyzetet örömteli lehetőségekké. aki soha nem unatkozik. amely nem az Énjén belül gyökerezik. Cselekedetei követhetőek. megjelölik azokat a képességeket is. hogy – ellentétben azzal. hogy hogyan hatnak érzéseinkre. akiktől hitelt szeretnék felvenni. melyekért képesek vagyunk küzdeni. Az egészséges. Ha úgy döntök. a pénzügyekkel. hogy "olyan Én. műveltek és gazdagok legyünk. hogy tájékozódnom kell a hotelszakmával. megvan hozzá a megfelelő szakértelmem. hogy bele illenek-e abba a képbe. Az életet élvező és az élet terhe alatt összeomló ember közötti különbség az előbb említett külső tényezők. Ha nem ügyelek folyamatosan a visszacsatolásra. ahhoz először meg kell tanulnom szerválni. és így tovább. A cél kiválasztása összefügg a lehetőségek felismerésével. Arról az emberről. Ha jó panziós akarok lenni. melyek a működtetéséhez szükségesek. Persze itt is indulhat a folyamat fordítva: ha tudom. A célok és a lehetőségek mindenképpen egymást fel tételezik. hogy rendelkezem azokkal a képességekkel. hogy otthagyom az állásomat és inkább panziót nyitok. így magából az Énből erednek. Az áramlat átélése érdekében olyan egyértelmű célokat kell kitűznünk magunk elé. mint a cég vezérigazgatójával golfozni. például hogy mit csináljunk a hétvégén vagy mivel üssük agyon az időt a fogorvosra várva. Az autotelikus Én a potenciálisan entropikus. az Énen kívülről. hogy ez a legjobb módja pszichikai energiánk felhasználásának? Mi történik. mint beledöngölni a földbe. Célok kitűzése. és hogy vendégeim mit szeretnek és mit nem. Röviden a következőekben foglalhatók össze: l. és amit csinál. hogy megtanulok teniszezni. amit előre kigondoltunk. gazdag. részt vesz a körülötte zajló eseményekben. és arra utal.

hogy módosítsa őket. Hogy ebben sikeres legyen. vagy még húszéves koruk előtt milliomossá szeretnének válni. hogy egyértelműen ő rendelkezik céljai felett. meg kell tanulnia összehangolni a cselekvési lehetőségeit az általa birtokolt képességekkel. Azok az emberek. mikor valaki azért kuporog egy helyben. legtöbbjük fásult lesz. az elkalandozó figyelmű ügyvéd elveszítheti a pert. Az a szülő. hogy a verseny alatt még egy pillanatnyi kihagyás is teljes vereséget jelenthet. Egy tevékenységben való részvétel mértékét nagyban elősegíti az összpontosításra való képesség. A sportolók nagyon jól tudják. Például valaki elhatározza. Csak akkor vehetünk igazán részt valamiben. énjük pedig összezsugorodik a hiábavaló kísérletekre pocsékolt pszichikai energia elvesztegetésétől. Arra figyelni. amely kiszorítja az önmagára irányuló figyelmet a tudatból. a szórakozott sebész pedig a műtőasztalon fekvő beteget. mindkettejük számára érdekesek. milyennek látszik kívülről. amit csinál. felületes bizalmaskodás inkább taszítani fogja az embereket. hogy valaki majd csak észreveszi őt. Hogy valaki teljesen elmélyedjen egy adott cselekvésrendszerben. a túlzott én-tudatosság. A nehézsúlyú bajnokot kiütik. Belemerülés a tevékenységbe. hogy benne maradjon. és nem valószínű. Mégis milyen elképesztően keveset teszünk figyelmünk erősítése érdekében. míg néha pont fordítva: éppen az önmagára irányuló figyelem hiánya az. és megpróbálja kitalálni. Nem számít. Az ilyen ember a leghétköznapibb célok biztonságát választja. és fenntartani is csak folyamatos figyelemráfordítással lehet. hogy ő kezdeményezzen beszélgetést. ami éppen történik. Vannak emberek. inkább félre tesszük és bekapcsoljuk a tévét. tartalma meg rendszerint csapnivaló. Az autotelikus személyiség elemeit kölcsönös ok-okozati kapcsolat köti össze. akkor sokszor ahelyett. Ha egy könyv nehéz olvasmánynak bizonyul. és 130 . ha cselekedeteink megfelelően harmonizálnak a cselekvésrendszerben rejlő lehetőségekkel. ha történetesen értelmüket vesztették. de még azt a keveset is összezavarja. amelyhez kapcsolódni szeretne. melyiküknek lehet az övéhez hasonló érdeklődési köre és temperamentuma. Amikor reményeik szilánkokra törnek. akkor valószínűleg nem is lesz képes arra. hogy halad előre. akik figyelmi zavaroktól szenvednek és gondolataik állandóan elkalandoznak. vagy valamelyiküknek túl magas -. hogy az illető jól fogja érezni magát. hogy a környezet követelményeit és a saját cselekvési képességét jól össze tudja hangolni. 2. Az ilyen személyiséget nem fenyegeti a figyelemelterelésért leginkább felelősjelenség. mélyen belemerül abba. aki nem figyel gyerekére. hanem szívvel-lélekkel céljainak él. Esetleg túl harsányan és tolakodóan viselkedik s ez a nem odaillő. mert a műsort reklámok szakítják meg. könnyen megengedheti magának. aki egy komplex rendszer része: ahhoz. a kosárlabda játékos elvéti a dobást. Ha személyisége nem autotelikus. Ki vannak szolgáltatva az útjukba kerülő első kósza inger kényének-kedvének. minden figyelmét az előtte álló feladatnak szenteli. ugyanakkor rugalmasabb is. ahhoz az kell. akkor ez azt jelenti. Legyen az a világ körülrepülése vagy ebéd utáni mosogatás. A másik véglet az. 3. hogy kimaradnak az élet áramlatából. mert nem bízik saját képességeiben. Ha valakinek a figyelmét akarata ellenére is el lehet téríteni. ami nemcsak minimális figyelmet kíván. ami lehetővé teszi a teljes elmélyülést. ha nem veszi észre ellenfele megmozduló kezét. Ugyanezek a csapdák fenyegetnek mindenkit.irányítottak. jól fogja érezni magát. hogy elmegy egy partira és minél több emberrel megismerkedik. meg akarják például menteni a világot. honnan indul el az ember – hogy először céljait választja-e ki. akkor megpróbálkozik egy másik témával. tele van szerkesztési hibákkal. hogy megzavarja a tömeg ordítása. vagy egy másik beszélgetőtárssal. Nem azzal törődik. Ha a visszacsatolás negatív – unalmas a beszélgetés. a sok ember között behúzódik egy sarokba. hogy nem tudja kontrollálni tudatát. abban reménykedve. hogy megpróbálnánk jobban koncentrálni. olyan témákról. hogy azzal az emberrel igyekezzen aztán beszélgetésbe elegyedni. Felméri a vendégeket. tönkreteszi kettejük beszélgetését. amelyekről úgy gondolja. Bizonyos esetekben a teljes elmélyülés az. Ilyen értelemben az autotelikus ember viselkedése szilárdabb. tekintve. Egyik stratégia sem túlzottan sikeres. folyamatosan pszichikai energiát kell befektetnie. mindig úgy érzik. akik képtelen várakozásokkal vágnak neki az életnek. Az autotelikus én képessé teszi az embereket arra. Ha egy autotelikus személyiségű ember kiválasztott egy cselekvésrendszert. Koncentráció nélkül nincs részvétel. és a komplexitás elérhető legalacsonyabb szintjén megreked a fejlődésben. jártasságot szerez. ha hagyja. Egy autotelikus személyiségű ember a szobába lépve figyelmét önmagáról a jelenlévőkre fordítja – arra a "cselekvésrendszerre". hogy rész vételüket kiterjesszék. Másfelől azonban.

melyen keresztül mindennapi életünk eseményei értelmet nyernek. művész vagy politikus is örömtelen. unalmas fráter lesz. mint mi voltunk. amit az Énje megenged neki. hogyan kontrolláljuk percről percre tudatunkat. aki mindent egocentrikus perspektívából szemlél. mivel ha az áramlat mozgásba lendül. hogy egyre komplexebb entitásokká váljanak. hogy egyre bonyolultabb képességeket fejlesszünk ki. amelynek önmaga is részét alkotja. talán nagyobb biztonságban van. amit már ismert. Mikor megkérdeztem. A kontroll megszerzése mély elszántságot és fegyelmezettséget kíván. mert önös érdekei ezt diktálják. Az az ember. 4. paradox eredményeket ér el. Ha valakinek autotelikus énje van – megtanul célokat kitűzni. elsajátítani az összpontosítás és az elmélyedés képességét –. Lehet. ha szeretünk és veszítünk. Miközben a szoboravató beszédeket hallgattam. melyek kitágítják teljesítményünk határait. s ezáltal többek leszünk. azt felelte. mennyi pénzébe fognak kerülni a városnak azok a perek. észrevettem. figyelemmel kísérni a visszacsatolást. ha a világból csak a saját kis be határolt szerepe érdekli. hogy megpróbálja felbecsülni. Még a legnagyrabecsültebb fizikus. A hűs szellő egy forró nyári napon. egy jól megkötött üzlet. hogy a véletlenszerű események áramlattá alakításához olyan képességekre van szükség. és ajka hangtalanul mozog. Szükség van egy olyan átfogó cél rendszerre. de kétségkívül szegényesebb ahhoz az emberéhez képest. amit látott. ami történt. Hosszú távon azonban mindig korlátot jelent. hogy az ügyvéd arcán megjelennek az erős szellemi koncentráció jelei. Az elme kontrollálása garantálja. A nyugodt. hogy mindent. ami történik. laissez-faire megközelítés nem nyújt elegendő védelmet a káosz ellen. s nem pedig önmaga miatt aggódik. ha valaki csak azon a kis ablakon át nézi a világot. Ez az. kártérítési perekkel foglalkozó ügyvéd. mély megelégedettséget hozó élmény lehet. a többi feltételt már sokkal könnyebb lesz elérni. A kultúra evolúciója mögött ott rejlik az a szükséglet. Az élmények rendezésének jutalma az az energia. mind életünket gazdagító. hogy pszichikai energiát fektet be abba a rendszerbe. az. élete végén nehéz lesz úgy vissza tekintenie az elmúlt évekre. mint amik vagyunk. 131 . hogy értelmet találjon abban. Vajon ez az ügyvéd szerencsés ember volt-e. hogy létünk minden pillanatát áramlat-élménnyé változtathassuk. hogy többé nem érzi magát elkülönült egyénnek. polgári és társadalmi jelentőségét? Talán mindkét értelmezés helyes. Ahhoz. és akik hamarosan a helyünkre állnak. a városházával szemben levő téren véletlenül mellettem állt egy ismerős. Bárhonnan elindul hatunk. Chicagóban a hatalmas méretű. mert csak arra figyelt.koncentrációkészségét fejleszti. Az áramlat kreativitást és a kiemelkedő teljesítményeket hoz. aki hajlandó elkötelezni magát és részt venni a világ dolgaiban. át tudott alakítani számára könnyen kezelhető szakmai problémává. amelyeket majd a szülők indítanak a szoborra felmászó gyerekek sérülései miatt. Ezért jobb az. nem elegendő azt megtanulni. és így állandó áramlatban élt? Vagy éppen ellenkezőleg: megfosztotta magát a fejlődés lehetőségétől. Annak a személynek az Énje. Az egész könyv tulajdonképpen arról szólt. örömforrássá válhat. mintha soha nem is szerettünk volna. Ha valaki rendezőelv nélkül lép egyik áramlat tevékenységből a másikba. akik bölcsebbek és összetettebbek lesznek. amely az evolúciót mozgatja – ez kövezi ki az utat ma még csak homályosan elképzelt leszármazottaink előtt. aki a másokkal való kommunikációra figyel. Énje mégis erősödik. képességeket fejleszteni. hogy harmóniára leljünk mindabban. melynek céljai egységesek és állandóak. hogy egész életünket alakítsuk át egyetlen áramlat-tevékenységgé. Az utolsó feladat. vagy akár csak egy pohár víz. aki magának az interakciónak a kedvéért figyel oda valamire. és folyamatosan fenn tudjuk tartani az öröm szintjét. A tökéletes élményhez nem a hedonizmuson vagy a semmit tevésen át vezet az út. köztéri Picasso-szobor leleplezésekor tartott ünnepségen. amit az áramlat-elmélet a tökéletes élményekre vágyók elé állít. ha az objektív külső körülmények kegyet lenek. amit csinálunk. Az autotelikus ember azzal nő túl az individualitás határain. a kiskutyájával játszó gyerek. hogy gyakorlatilag bármi. ami az egyéneket és a kultúrákat arra készteti. min gondolkodik. akkor még úgy is képes élvezni az életet. a felhőkarcoló üvegborításán visszatükröződő felhő. Meg kell tanulni élvezni a közvetlen tapasztalatokat. A személy és a rendszer egységének köszönhetően az Én a komplexitás magasabb fokára fog eljutni. nem pedig azért. vagy megszabadul a felfokozott Én-tudattól. és semmibe vette az esemény esztétikai.

és a feladatokban új képességek kifejlesztésének lehetőségét látjuk. hogy mindenre kiterjedő. hogy nagy lelkesedéssel és örömmel játszanak. Ha kellőképpen nehéz célt tűzünk ki magunk elé. hogy életünk Isten kezében van. mérnök. akár az. és minden érték viszonylagos és esetleges. de mihelyst letette az ecsetet. akik túlélnek minket és boldogulnak az életben. és ha minden erőnket ennek a célnak az elérésére. igen kellemetlen ember vált belőle. de egyáltalán nem kell ezt feltétlenül egy vállrándítással elfogadnunk! Az első tény semmivel sem vonja inkább maga után a másikat. házastársunk meghal." Az ilyen kétségbevonhatatlan hit valamikor a mi kultúránknak is szerves része volt. és bárhogyan is döntsön. amely a természet és az emberi tapasztalat szövetébe beépülve létezik. Bármilyen cél képes jelentést adni életünknek. Ilyen módon egész életünknek értelmet adhatunk. Az ilyen és a hasonló példák arra intenek bennünket. hogy egész életünket egyetlen egységes áramlat tevékenységgé kell alakítanunk. mint az. HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? Híres teniszezőknél gyakori. barátaink társaságát. továbbá koncentrálni tudunk rá. 132 . Legtöbbször magunknak kell a hagyományos vallások segítsége nélkül felfedeznünk valami olyan célt. melyeket az emberek a nehézségekkel dacolva azért tettek. ma már nem könnyű nyomára bukkanni. a legmelegebb családi kapcsolat is zátonyra futhat. a gyerekek felnőnek és elköltöznek. hiszen minden definíció ki van téve a cirkularitás veszélyének. Az életnek valóban nincs ön magában értelme. hogy felfedezzük a rák ellenszerét. amennyire csak emberileg lehetséges. az jórészt olyan erőfeszítésekből áll. Az utóbbi néhány évben megismerkedtem több. ha világosak a feltételei és a cselekvés szabályai. hogy az életnek nem lehet értelmet adni. Ez azonban nem jelenti azt. Akiket megkérdeztem erről. átfogó jelentése legyen? Végül is mióta Nietzsche megállapította. elfogadjuk. személytelen erők és a szerencse uralják a sorsunkat. Hogy annyira megközelítsük a tökéletes élményt. Picasso nagyon szeretett festeni. hogy értelmet és célt találjanak saját maguk és leszármazottaik számára. és elmélyedni benne. HOGY ÉRTELEM A értelem olyan szó. MIT JELENT AZ. addig sérülékenyek vagyunk a káosz támadásaival szemben. nagyjából mind ugyanazt felelték. a sakkzseni kifejezetten tehetetlennek látszott minden helyzetben – a sakkot kivéve. Ha élvezzük a munkánkat. Még ez sem elég azonban a tökéletes élmény garantálásához. Mikor beszélgettem velük. hogy életünk többi részét is át fogja hatni. akkor tetteink és érzéseink harmóniába kerülnek egymással. Még a legsikeresebb pálya. Akár az. az összes többi magától körvonalazódik. ha ezen azt értjük. Előbb vagy utóbb kénytelenek vagyunk kevesebbet dolgozni. amely értelmet ad az életünknek. hogy egyénileg mi a végső célunk – a lényeg. hogy az élet önmagában értelmetlen. mert hisszük. hogy van egy olyan legfőbb cél. az nem jelenti szükségszerűen azt. meg kell tennünk tudatunk kontrollálásában az utolsó lépést is. hogy szárnyak nélkül nem tudunk repülni. hogy gyerekeink legyenek. mind a jövőre nézve is. melyek nem kapcsolódnak össze egymással értelmes egésszé. üzletember. hogy Isten halott. legtöbben Szaúd-Arábiából és a többi Öböl államból. pilóta. Felismerhetjük ugyan. Amíg az öröm olyan elszigetelt élményekből fakad. hogy a lét céltalan. Az első valaminek a végére. ha különböző szavakkal is: "Nincs ebben semmi – azért nem jövünk ki a sodrunkból. Nem reménytelenül naiv dolog-e elvárni az élettől. Az élet széttöredezett darabkái összerendeződnek és értelmet kapnak a dolgok mind a jelenre és a múltra. megdöbbenéssel láttam. amely megvilágíthatja a tökéletes élmények elérésének utolsó lépését. hogy ha egy tevékenységben elértük az áramlatot. akkor az élet átlagon felüli ajándékokkal fog megjutalmazni bennünket.10. Amit mi kultúrának és civilizációnak nevezünk. Ez azt jelenti. amelyet nehéz definiálni. Bobby Fischer. vagy hogy egyszerűen teljesítsük azt a biológiai parancsot. s minden ember számára egyformán érvényes. hogy nekünk legyen a legszebb sörös üveggyűjteményünk a környéken. hogy egy életre szóló pszichikai energiát belefektessünk. az ehhez szükséges képességek megszerzésére fordítjuk. szakmáját hivatásszerűen végző muzulmánnal – volt köztük tanár. hogy elég vonzó legyen ahhoz. Hogyan beszél hetünk magának az értelemnek az értelméről? Két olyan értelmezés is van. Nem számít. hogy legtöbbjük milyen nyugodt marad még a legnagyobb megterhelések közepette is. a filozófusok és társadalom tudósok buzgón igyekeztek megmutatni. de a pályán kívül rosszkedvűek és ellenségesek.

amely szintén hozzájárul annak megértéséhez. Nem elég egy olyan nagy célt találni. hanem egy végső cél érdekében felismerhető mintákba rendeződnek. csak az számít. bárhonnan jöjjön is. összebarátkozni valakivel. egységet alkotnak egymással. akik értelmesnek és jelentőségteljesnek találják az életüket. Blake szokott temperamentumával azt írja erről: "Az. vagy pedig szétszórta és elvesztegette. Az értelem szó második értelmezése a szándékosság kifejezésére utal. hogy a jelenségek nem véletlenszerűen következnek be. Amikor egy fontos célért kellő elszántsággal küzdünk. és a különböző. de nem cselekszik érte. mellyel értelmet adtak életüknek? Arra a következtetésre juthatunk. hogy míg Napóleon ezreknek káoszt okozott. A cél önmagában általában nem is fontos. Ford. 1961. mit kellene tennie. hogy megtegye. hogy "Mi az élet értelme?". a szándéknak cselekedetté kell válnia. Meg valósítása számtalan különböző módon lehetséges. W: Hamlet. általunk végzett tevékenységek egységes áramlat-élménnyé kapcsolódnak össze. élvezetes és örömteli tevékenységet kínálva számára. amit kitűzött magának. "Általában tudja. mely értelmet kölcsönöz mindennek. hogy leírjuk azt a szubjektív rendet. Ez az. dán királyfi. megoldani a feladatokat. hogy erő feszítéseit a cél megvalósítására fordította-e. Hogy megtapasztalhassuk az áramlatot. aki pontosan tudja. pestist lehel magából. fontos merény kifordul medriből. a cselekedeteinknek célt kell adnunk: megnyerni egy mérkőzést. és ezzel eléri a belső harmónia állapotát. Ahogy Hamlet megállapította: "az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti és így sok nagyszerű. In Shakespeare összes művei 4. végső módja az élet értelemmel való felruházásának az előző két lépés eredménye. Nem is annyira az számít. Fel tételezi. nyers hatalmi törekvéseinek szentelte egész életét. mert az ő életének az Istenben való hit. Tisztán pszichológiai szempontból Napóleon és Teréz anya a belső célok. Arany János. 382. létezik egy időrend. Európa Könyvkiadó. hogy az ember "összeszedi a gondolatait" – minden kornak megvan a maga kifejezése arra. véghez is kell vinni őket. Ha valaki 7 Shakespeare. hogy az eseményeket egy végső cél köti össze. akiben csak a vágy él. Nem próbáljuk azonban a cselekedetek objektív értékét megítélni. Ha valaki ismeri saját vágyait és céltudatosan dolgozik azért.7 Kevés annál szomorúbb dolog létezik. Mostanában azt szokták mondani. megbízható és rendezett módon juttatják érvényre. mint olyan emberrel találkozni. melynek érdekében boldogan vezette halálba a francia katonák ezreit. Az értelem szó fent említett két jelentése világosabbá teszi. mely már kívül esik érzékeinken. hogy felszívja minden energiájukat. valamilyen ok-okozati összefüggés közöttük. amit tesznek. ha egységes áramlat-tevékenységgé alakítjuk. A szó második jelentése valakinek vagy valaminek a szándékaira utal." A harmadik. egy olyan spirituális rend keretein belül. addig Teréz anya számtalan ember tudatának entrópiáját csökkentette. akkor a tudatban a harmónia válik az uralkodó állapottá. gondolatai és cselekedetei egybevágnak. hogy segít a figyelem összpontosításában. hogy leírja ezt a kellemes élet felé vezető. inkább azzal a (kissé szerényebb) feladattal próbálkozunk.céljára. hogy a cél megközelítése. de nem képes elég energiát összeszedni. az egységes cél az. a válasz meglepően egyszerű. hogy a cselekvéseket egységes áramlat-élménnyé fogja össze. így a tökéletes élmény azonos szintjét érték el. 133 . mindent felölelő feladatba olvadnak össze. Azoknak az embereknek. amit a célok eléréséhez szükséges elszántságnak hívunk. a feltétel nélküli szeretet ad célt. általában van egy olyan céljuk. egyéni módszereket találni dolgok megoldásához. akkor érzései. és hogy szándékaikat megjósol ható. hogy segítse az elesetteket. akik képesek pszichikai energiájukat egész életükön át élesen fókuszálni és a különböző áramlat-tevékenységek egymástól független céljai egy olyan. hogyan lehet értelemmel felruházni az életet. A cél eléréséért meg kell küzdeni. inkább az. hogyan éri el ezt az eredményt. Napóleon egyetlen célnak. s elveszítette nevét"." Az értelemnek ez az értelmezése azt sugallja. szükséges lépést. A köztük lévő nyilvánvaló különbségek egy tágabb értelmű etikai kérdést vetnek fel: milyen következménnyel járt ez a kétféle módszer. mit akar. jelen tőségére utal: "Mi az élet végső értelme?" Ebben az a feltételezés tükröződik. amit egy egységes cél hozhat az egyéni tudatba. Ilyen értelemben arra az ősrégi kérdésre. A jelentésalkotás magában foglalja az elme tartalmának rendezését is azzal. amely elég vonzó és elég izgalmas ahhoz. hogy eléri-e valaki a célt. Vannak olyan emberek ugyanakkor. Teréz anya minden energiáját arra áldozza. Az élet értelme maga az értelem: bármi legyen is az. hogy elérje őket. amely egységbe fogja az ember kisebb céljait. hogy az emberek szándékai megmutatkoznak a cselekedeteiken keresztül. Ezt a folyamatot úgy nevezhetjük. ami értelmet adhat az életünknek.

mely mágnesként vonzza pszichikai energiáját és melytől az összes többi kisebb célja függ. e. Annak az embernek. nem fogja pszichikai energiáját kételkedésre. A társadalom más tagjai saját. míg a keresztény világban férfiak és nők egyaránt kegyes cselekedetekkel próbálták biztosítani maguknak az örök életet. feladták individualitásukat. e. amit nap nap után tesz. bemutatva. Élete minden egyes percének értelme van. még a haláltól sem. Pitrim Sorokin például a nyugati civilizáció különböző korszakait három típusra osztotta fel. mi történik vele. Csábító állapot – vajon hogyan érhetjük el? A LEGFONTOSABB A CÉLKITŰZÉS Sok ember életében jelen van egy olyan mindent összefoglaló cél. de azért megfelelő értelmet adjanak a saját életüknek. e. sajnálkozásra. nem kell félnie a váratlan eseményektől. hogy bátorságukról tanúskodó személyes tetteiket majd énekekben és történetekben örökítik meg és adják tovább nemzedékről nemzedékre. hogy hogyan lehetne az életet könnyebbé. Ilyen cél nélkül még a legjobban elrendezett tudatból is hiányzik a valódi értelem. A görög hősök azért hajtottak végre nemes tetteket. melyet oly nagyon csodálunk azokban az emberekben. Az emberi történelem folyamán számtalan kísérlet történt olyan végső célok felfedezésére. A céltudatosság. Ha valaki eléri ezt az állapotot. de meglehetősen különböző módon. Az ilyen kultúrákban a művészet. pontosan olyan mértékig. melyet egész haláláig követnie kellett. melyek mindenre kiterjedő célokat kínálnak fel. Megoldható feladataik csaknem kizárólag arra irányulnak. akkor nem számít. Sorokin szerint az érzéki kultúra volt az uralkodó Európában körülbelül Kr. ami többnyire örömmel is jár. hogy folyamatos áramlat-tevékenységgé alakítják. Identitásuk nem vész el. Arendt véleménye szerint a végső céloknak valamilyen módon érinteniük kell a halandóság kérdését: olyan célt kell kitűzni az emberek elé. a vallást. 440-től 200-ig. a csúcs Kr. Az absztrakt elveket. második felvirágzása a múlt évszázadra tehető. Hajlamosak azonosítani a jót azza1. melyek szerinte kétezerötszáz éven át váltakoztak egymással – néha több száz évig tartott egy szakasz. Minden emberi kultúra definíciójánál fogva tartalmaz olyan értelmet hordozó rendszereket. és bizalmat1anul tekintenek az idea1izált értékekre. de céljaik megszervezésében és viselkedésük igazolásában főként a gyönyört és a hasznosságot tartják szem előtt. nem pedig az absztraktabb elveket. melyek majd értelmet adnak az élményeknek. Sorokin ezeket a típusokat a kultúra érzéki. továbbra is élni fognak leszármazottaik emlékeiben. az elszántság és a harmónia összefogják az életet és értelmet adnak neki azzal. legalábbis a fejlett ipari társadalmakban. mind az örökkévalóság megfelel ennek az elvárásnak. amely a síron túlra is kiterjed. nem materiális célok iránt érdeklődnek. kellemesebbé és kényelmesebbé tenni. A hős és a szent egyaránt egész életét egyetlen egységes áramlat-élménnyé formálta. amennyire pszichikai energiáját egyetlen mindent felölelő célnak szentelte. a filozófiát és a mindennapi 134 . Ezek a kísérletek gyakran jelentős mértékben különböztek egymástól. Ez a végső cél határozza meg. nem olyan elkötelezett cselekedetekkel ezeket a kiemelkedő példa képeket követték. néha csak évtizedekig. alárendelve a művészetet.harmóniában él önmagával. és örökké éljenek a Vele alkotott egységben. a filozófia. ami jól esik. hogy gondolataik és cselekedeteik beleolvadjanak Isten akaratába. bűntudatra és félelemre vesztegetni. és főként konkrét szükségletekkel foglalkoznak. Az érzéki kultúrákban élő emberek nem feltétlenül materialistábbak. amely igazolja mindazt. semmi másra nem lesz igazán szüksége. hogy mindegyikben más fontos dolgok igazolták a lét céljait. akik egyensúlyba kerültek magukkal. A belső kongruencia végül elvezet ahhoz a józansághoz és belső erőhöz. azt várták. hanem mindig hasznosan alkalmazza. Hannah Arendt társadalomfilozófus szerint az ókori görög civilizációban a férfiak hőstetteken keresztül akarták elérni a halhatatlanságot. A gondolati kultúrák az érzékivel ellentétes elven szerveződnek: lenézik a kézzelfoghatót és a természetfeletti. hogy ezzel kevésbé letisztult. A szentek éppen ellenkezőleg. Az érzéki kultúrák azon a szemléletmódon alapulnak. 400 közé esett. a vallás és a mindennapi viselkedés kézzelfogható tapasztalatokkal igazolják és dicsőítik a célokat. az aszkétizmust és az anyag meghaladását hangsúlyozzák. s melyeknek az emberek alárendelhetik saját kisebb céljaikat. hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie élete áramlat-tevékenységgé való alakításához. Ezek a kultúrák epikureista és utilitarista jellegűek. hogy az élet célja az érzékek kielégítése. Mind a halhatatlanság. gondolati és idealista fázisainak nevezte. elfogadva azt az összefüggő viselkedésmintát. mit csinál. akinek a tudata ilyen rendezett. 420 és Kr. hogy kivívják kortársaik csodálatát.

ha célok rendszereként funkcionál. hogy a metafizikai célok soha nem érhetők el. A háttérben azonban eltérő okok húzódnak meg. melyet reklámcélokra lehet használni. Legprimitívebb művelői az olyan emberek. de hasznos abból a szempontból. Ross Perot. Ez a két forma számtalan változatával együtt kissé nehezen fér meg egymással jelenlegi társadalmi rendszerünkben. Az érzéki világnézet mint lehetőség. Sorokin egyszerű hármas felosztása vitatható módszere a kultúrák kategorizálásának. mindig rendkívül népszerű. segíthet összefüggő áramlat tevékenységgé szervezni az életet. Egy érzéki kultúrában már egy szép fiatal test képe szexuális válaszreakciót vált ki. Nemcsak kultúrák. melyet az "árja faj" vagy a "római jellem" gondolatával asszociálnak. mint például a tévé prédikátorok. A gondolati megközelítés kritikátlan megjelenítői között ott vannak viszont azok a misztikusok és ideológusok. hogy vakon higgyen az isteni gondviselésben. A gondolati megközelítésnek azonban szintén megvannak a maga előnyei: lehet. és a vissza csatolás általában világos – az egészség. mind a gondolati rendszereket ördögivé tevő fanatikus aszkétizmust. Az érzéki és a gondolati világnézet többféle kombinációja és altípusa létezik egymással párhuzamosan egy adott pillanatban ugyanabban a kultúrában. Az idealista világ nézet talán a legkielégítőbb módja annak. mint a metafizikai tökéletesség absztrakt elveinek jelképét. Időnként egy-egy kultúrának sikerül ezt a két. miszerint ő is a választottak közül való. egy gondolati kultúrában pedig ugyanez a kép ideológiai álláspontot fejez ki és politikai célokat szolgálhat. Természetesen soha egyetlen közösség sem formálja a céljait kizárólagos módon. míg a "bibliai övezet" vallási fundamentalizmusa gondolati alapú. A gondolati kultúrában a testet elsődlegesen úgy értékelik. melyeknek az emberek végül alárendelik legfontosabb céljaikat. Talán szükségtelen is mondani. mint Lee Iacocca vagy H.viselkedés igazolását eme szellemi rend megvalósításának. az orosz és a kínai kommunista rezsim és az iszlám újraéledése Iránban. az ideológiát vagy a feladatok megoldását nem az élet könnyebbé tételére használják. és csodálattal tölti el őket az emberi test szépsége. u. akik nyilvánosan arra intik közönségüket. Az amerikai társadalomban éppúgy. hanem a belső világosság és hit megszerzésére. Persze itt is számtalan permutáció és kombináció fordul elő. miközben ők maguk a magánéletükben tobzódnak a luxusban és az érzéki élvezetekben. a hatalom és a szexuális kielégülés kívánatossága ritkán válik kérdésessé. Sorokin Nyugat-Európában a késő középkort és a reneszánszt tartja viszonylag a legidealistábbnak. hogy az idealista megoldás látszik a legjobbnak. teljesen kihagyva az élmények elrendezésének a másik lehetőségét. hogy a szabályokat mindenki megérti. Olyan feladatok kitűzése azonban. e. hanem egyének is megtestesíthetik viselkedésükben ezeket a jelentésrendszereket. Az érzéki kultúrában a test kultuszát az egészség és a gyönyör utáni vágy motiválja. 400-ig tartó szakasza. Jó példa az érzéki és a gondolati alapelvek köré szerveződött kultúrák különbségére a következő. A vallást. de bármelyik a kettő közül. amelynek a végcélja anyagi jellegű. mint például Hugh Hefner. mivel elkerüli mind a tisztán materialista világnézetben gyakran meg jelenő céltalanságot. hogy jól szemlélteti azokat az elveket. de a kudarcot is csaknem lehetetlen bizonyítani: az igazi hívő mindig eltorzíthatja a visszacsatolást. a Bakkerek vagy Jimmy Swaggart. és az ember egy olyan áramlat-tevékenység keretein belül alakíthatja ki az életét. Olyan vezető üzlet emberek. különösen a tizennegyedik század első két évtizedét. e. például arra biztatnak mindenkit. akiknek élete konkrét üzleti feladatok köré szerveződik. 135 . mint a fasiszta ideológiában az emberek nagyra becsülik a testi egészséget és erőt. hogy az életet mindent felölelő áramlat-tevékenységgé tegyük. 200-tól Kr. hogy csak a gondolati célokat tartsák értéknek. 600tól 500-ig és Nyugat-Európáénak Kr. sőt akár ugyanannak az egyénnek a tudatában is. akinek "playboy-filozófiája" az egysíkú gyönyörhajhászást dicsőíti. Konkrét kihívásokra kell reagálni. Az előnyei közé tartozik az is. egymással szöges ellentétben álló elvet meggyőző egésszé kovácsolva megőrizni mindkettőből a jót és semlegesíteni mindkettő hátrányait. a pénz. melyek a konkrét érzékszervi tapasztalatok elfogadását kombinálják a szellemi végcélok iránti mély tisztelettel. Sorokin szerint ennek a szemléletnek a legkimagaslóbb pontjai Görögország történelmének Kr. gyakran az élet érzéki megközelítésének legjobb példáját képviselik. hogy igazának bizonyításául használja. Az úgynevezett yuppie-életstílus például elsődlegesen érzéki alapelveken nyugszik. Későbbi és komorabb példa ugyanerre a németországi náci uralom. akik az egyszerű transzcendentális megoldások hívei. Sorokin ezeket hívja "idealista" kultúráknak.

mikor rábízza a folyóra csónakját – készségesen hagyja. hogy megőrizze az Énjét. A dialektikus fejlődés következő lépése megint visszatéríti a figyelmet az egyénre: miután elsajátította azt az érzést. Amikor maga az életben maradás folyamata olyan kimerítő. Ebben a fázisban inkább az öröm. a nemzet jólété az értelem forrása. Amikor a fizikai Én biztonsága többé már nem kérdéses. Ahogy a 2. amely az előzőekre épül rá. hogy az emberek bizonyos sorrendben alakítják ki fel fogásukat arról. gondolatokkal és tanokkal való kísérletezéshez.melyek egyszerre irányulnak az anyagi feltételek javítására és a spirituális célok elérésére. hogy mi történik vagy fog történni. gyakran jár együtt életútválsággal. az illető kiterjesztheti értékelési rendszerét a közösségre – a családra. a különböző képességekkel. noha általában a konvencionális normákhoz és mércékhez való alkalmazkodást tükrözi. Mivel azonban ennek az állapotnak szerves velejárója a folytonos keresés. továbbá milyen szoros láncolatot alkotnak egymással ezek a tulajdonságok. a pszichikai rend pedig egyenértékű az élvezettel. a komplexitás szintje attól függ. hogy egy nagyobb emberi rendszerhez tartozik. Minden ember legalapvetőbb szükséglete az. és csak néhányunknak adatik meg újra egyesülni az univerzális értékekkel. hogy a család vagy a szélesebb közösség érdekeit is képviselje. a szomszédságra. az Éntől való végső elfordulás. amely érzékenyen reagál konkrét emberi tapasztalatok széles tárházára és belsőleg egységes egészet alkot. most újra érzi annak sürgetését. Az emberek nagy többsége valószínűleg kényelmesen megreked a második fejlődési szinten. mint az adott személy: egy gondolatba. Az ilyen témákkal foglalkozó pszichológusok egyetértenek abban. s nem a gyönyör a jutalom fő forrása. hogy egy adott rendszer mennyire képes kifejleszteni a maga egyéni vonásait és élni lehetőségeivel. Cselekedeteink rendezési elveinek egy másik osztályozási módja. inkább arról adnak tájékoztatást. Így hát ezek a fázisok nem szükségszerűen azt tükrözik. mi történhet. előnyösebb lehet egy gondolkodásra nem késztető idealista felfogásnál. akiknek az sem adatik meg. Ebben a végső stádiumban a szélsőségesen individualizált személy – mint Sziddhártha. Ettől a ponttól fogva az egyén készen áll az energia átcsoportosításának utolsó fázisára: miután tisztába jött azzal. Először a pszichikai energia az organizmus szükségleteinek fedezésére szolgál. más emberek elfogadása és tisztelete alkotják ennek a belső rendnek a pilléreit. hogy az ember semmi másnak nem szentelhet túl sok figyelmet. hogy az első lépcsőfokon túllépjenek. akkor a közösség céljai felé fordulhat. Vannak olyan emberek. hogy testét és alapvető céljait ne hagyja felbomlani. egy eszmébe. Az egyén újra befelé fordul. A fentebb leírt négy fázis a legegyszerűbb modell. Talán nem az számít leginkább. a közösség. nem könnyű – főként ha maga a kultúra egészében véve érzéki jellegű. váltakozva irányul az Énre és a Másikra. Ezen a ponton az élet értelme egyszerű: megegyezik a túlélés. egy vallási vagy etnikai csoportra. mi mindenre képes egyedül. hogy valaki gondolati vagy materialista beállítottságú. hogy mi mindenre nem. pályamódosítással és egyre növekvő elkeseredett küzdelemmel az egyéni képességek behatároltsága ellen. Ez már az önmegvalósítási kísérletekhez vezet. hanem autonóm lelkiismeretet fejleszt ki magában. Többé már nem alkalmazkodik vakon. Ez a lépés az Én magasabb fokú összetettségéhez vezet. és még inkább azzal. Nem mindenki járja végig ezt az emelkedő spirált. Még kevesebben érik el a harmadik szintet. fejezet utolsó részében már említettük. Ha valaki elérte ezt a szintet. Ilyen értelemben az élet alaposan végiggondolt érzéki megközelítése. A negyedik lépés. a benne rejlő lehetőségek kibontása iránti vágy. más modellek hat vagy akár nyolc fázist is elkülönítenek. Ezen a ponton az élet fő célja a fejlődés. melyeket az adott területen követ. A komplex jelentésrendszer felépítésének ebben a forgató könyvében a figyelem. amellyel le lehet írni. és az Énen belül az érték és a tekintély új forrásaira lel. A 136 . akkor nem lesz elég energiája ahhoz. amely nagyobb. hogy érdekei beleolvadjanak egy nagyobb egészbe. egy transzcendentális entitásba. ha valaki szerencsés és sikerül a tudata felett úrrá lennie. és viszont. a cég. ahol a család. amely visszavisz a többi ember közé való beilleszkedés és az univerzális értékek elfogadása felé. vallásosság. úgy tűnik. A fejlődés következő lépcsőfoka a gondolkodó individualizmus. A létfenntartás önmagában is értelmet ad az életnek. hanem azok komplexitásának szintjét. a kényelem és a gyönyör vágyával. a növekedés. hogyan kap értelmet az élet a komplexitás különböző fokozataiban. jelentőséggel bíró dolgok – hazaszeretet. a gondolkodó individualizmust. a végső cél beleolvad egy olyan rendszerbe. és a csoport értékei lesznek számára értelemmel. ha nem a feladatok tartalmát helyezzük a középpontba. hogy megkeresse saját személyes lehetőségeinek határait. hanem hogy mennyire differenciáltak és integráltak azok a célok. hogy kik ők és mit akarnak elérni az életben.

csak az számít. és ezen a ponton az ember erős késztetést érez. jó esélyünk van rá. hogy az emberiség ből hiányozna a bátorság. céljaik valóban fontosak lettek. hogy a nehézségek és az üldöztetés felmorzsolja elszántságukat. A célok mindenféle bajhoz is vezethetnek. melyet – belső rendje miatt – értelmes és örömteli eseménysorként élnek át. hogy anya és feleség legyen. A bőség zavara 8 Zarándok Atyák: Új Angliát Amerikában 1620-ban megalapító angol puritánok. Ami mégis megkülönböztette a Zarándokokat a hozzánk hasonló többiektől. Természetesen nem kell ezeket a terveket megvalósítanunk. azoknak minden fájdalom és kudarc ellenére is van esélyük rá. hogy felismerjük. legyünk tudatában egyediségünknek és saját korlátainknak. keressen valami kevésbé kimerítő forgató könyvet. valahányszor akadályokba ütközik. később azonban már az erőfeszí tés igazolja a célt. hogy neki szenteljük teljes életünket? Né hány évtizede egy nő számára egyértelműen helyénvaló volt. hogy noha élete kellemesebbé és kényelmesebbé válik. Ha mindig megváltoztatja a céljait. Nem ők voltak az elsők. Egyetlen célnak sem lehet nagy hatása. Hitük meggyőződését követték. tudós vagy akár katona is. hogy a nő legfontosabb szerepe az. hogy – akár a masadai zsidók. bárhova vezérelte is az őket. az az volt. mintha a vállalt értékek megérnék. melynek alárendelték életüket – sokan jártak már előttük. vallásuk vagy művészetük kedvéért. hogy semminek sincs számukra nagyobb jelentősége. akkor vállalása is értéktelenebb lesz. logikusan elrendezett tapasztalatsorrá. amire egyszer elszánta magát. üzlet asszony. s adnak értelmet ezzel saját életüknek. Kezdetben a cél igazolja az erőfeszítést. Ezek az elkötelezettségük által értékessé váló célok segítettek értelmet adni a Zarándokok létezésének. amelyek az emberek érettségével együtt változnak. hogy feladja az egészet. tanuljunk meg saját erőnkre támaszkodni. Egyszerűen túl sok cél vetélkedik az elsőbbségért. különböző célokkal és kihívásokkal. üres és értelmetlen lesz. ám ha túl könnyen feladja. hogy előbb vagy utóbb meg fogjuk bánni. mert úgy gondoljuk. ha nem vesszük komolyan. Hittek abban. akkor a kapcsolat is idővel veszíteni fog értékéből. belsőleg összefüggő. ami köré cselekedeteit rendezheti. Ma már lehet belőle művész. hogy fektessünk energiát velünk született képességeink kifejlesztésébe. hogy megőrizzék földjüket és nyájaikat. hogy a Legfelsőbb Lénnyel háborítatlan legyen a kapcsolatuk. Több millióan adnak fel mindent hazájuk. az egyéni élet változatos "játékok" sorozatából áll. és úgy tettek. Minden egyes cél következményekkel jár. ha családja jólétét és boldogulását tűzte ki végső célként. akik először telepedtek le Amerikában. és többé nem "nyilvánvaló". Mivel így cselekedtek. melyik érdemes arra. hogy az út nagy része fárasztó és veszélyes lesz. hogy énjük integritását fenntartsák. részben mert nemigen volt más választása. Mindent tekintetbe véve nem mondhatjuk. megértsük és megkíséreljük alkalmazni a saját individuális létünk határain kívül eső erőket is. hogy megosszuk vele az életünket. úgy döntöttek. a differenciáció és integráció váltakozását. akkor a célnak nem lesz értelme. de nem szükségszerűen teszi könnyebbé az életet. AZ ELSZÁNTSÁG SZEREPE A cél megadja az erőfeszítések irányát. úgy lesz egyre nehezebb elérni a teljes elszántságnak ezt az állapotát. és ki mondhatná meg. hogy életük egyetlen hosszan tartó áramlat-élménnyé váljon: koncentrált. A nehezen elérhető csúcsra törekvő hegymászó tisztában van azzal. Ám ahogy a kultúra egyre összetettebbé válik. Legalább ennyien fordítják minden energiájukat arra. Szülők milliárdjai áldozzák fel magukat a gyermekeikért minden korban és minden kultúrában. mint annak. jövendő házastársunk érdemes arra. hogy a lelkiismeretük szerinti szabad vallásgyakorlás elengedhetetlen ahhoz. hogy kitartson amellett. váljunk ennek során autonómmá. Akik állhatatosan így tesznek. hogy eredetileg mekkora értéket hordoztak magukban. Azért kötünk házasságot valakivel. Ám ha nem tesszük. hogy a legtöbb elmélet felismeri ennek a dialektikus feszültségnek a fontosságát. Ugyanakkor energiát kell fektetnünk abba is. A Zarándokok8. akik olyan célt választottak. függetlenül attól. Ha azonban a házasság megkötése után nem viselkedünk ennek a feltételezésnek megfelelően. annak az lesz az ára. Ebből a szempontból úgy tűnik. hogy feláldozzák miatta kényelmüket vagy akár életüket is. A komplexitás azt kívánja. 137 . és ha nem készülünk fel arra. a keresztény mártírok vagy a késő középkori délfrancia kathar szekta – nem hagyták. Ugyanez igaz minden áramlat-élményre: kölcsönös kapcsolat áll fenn a célok és a hozzájuk szükséges erőfeszítések között. hogy ezekkel számolnunk kell.lépések száma lényegtelen.

hogy egymásnak ellentmondó. hogy a konfliktusok feloldásának egyetlen módja. és kiválaszthatjuk közülük azt az egyet. amelyik összefogja cselekedeteinket. nem kötődünk már annyira a szülő helyünkhöz: nincs okunk arra. Ha nem. mert választott céljainkat olyan intenzitással igyekszünk valóra váltani. egy kovács egész életében gyarapította mesterségbeli tudását. ha túl sok dolog tart igényt a figyelmünkre. a túlságosan sok összeegyeztethetetlen cél mind azért küzd. s ezért könnyen módosítható lett. Sok olyan sikeres üzletember. mellyel meg kell tanulnunk élni. avagy a vita contemplativa. Ebből az következik. Az előttünk álló választási lehetőségek sokasága oly mértékben kitágította személyes szabadságunkat. vagyis a szemlélődő élet mód követésével. mellyel alkalmazhatjuk. Ha erre képesek vagyunk. melynek megszerzéséért oly keményen harcoltak őseink. Ha a játékszabályok túl rugalmassá válnak. akkor a mi leszármazottaink élete oly végtelenül gazdag lesz. Ahhoz pedig. Az önismeret oly régi gyógyszer. akkor azt kockáztatjuk. az elszántság hiánya pedig elértékteleníti a választási lehetőséget. viszont ha kevesebb és világosabb választási lehetőség áll előttünk. és meg kell találnunk a korszerű mód szert. sokkal könnyebben elkötelezzük magunkat egy cél iránt. és nem lesz időnk észrevenni a normális életben előforduló entrópiát. melyeket aztán nagy elszántsággal véghez is vittek a belső harc mindenféle jele vagy a fontossági sorrend felállításával kapcsolatos bármilyen probléma nélkül. Ezt alapvetően kétféle módon tehetjük meg: az ókori gondolkodásnak megfelelő felosztás szerint a vita activa. amelyen keresztül összhangba hozhatjuk egymással a konfliktusban álló lehetőségeket. hogy önmaga felé irányítsa a pszichikai energiát. aki azt mondaná: "Itt egy cél. hogy ezek a szavak mit jelentenek. Próba szerencse módszerrel. érdemes ennek szentelni az életed". Régen egy vadász holtáig vadász maradt. A belső konfliktust az okozza. hogy beválik. ha tehetnénk – nem is tehetjük. Ez nem azt jelenti. és nehezebb elérni az áramlat-élményt. mint például Winston Churchill vagy Andrew Carnegie tűzött ki maga elé olyan életcélokat. hanem azért. hogy azonosuljunk szülővárosunkkal vagy bekapcsolódjunk a helyi közösségbe.mindannyiunkra kihat valamilyen módon. melyek végül fennmaradtak a rostán. Az egyformán vonzó választási lehetőségek azonban elkerülhetetlenül a célok bizonytalanná válásával járnak együtt: a bizonytalanság gyengíti az elhatározást. mi legyen életünk legfontosabb célja. melyek nem olyan fontosak. A ránk szakadt komplexitás és szabadság. és azóta is számtalan epigramma adja tovább ugyan ezt a tanácsot. ha Ausztráliában nyitnánk meg azt a vendéglőt?" Az életmód és a vallás választás kérdése. akik megtanulnak bízni saját ítéletükben és hozzáértésükben. értelmetlen célokra pazaroljuk az energiánkat. annak az az egyik oka. ha nem akar. hogy vissza kellene térnünk a múlt merev értékrendjéhez és behatárolt választási lehetőségeihez. vagyis a cselekvő élet. s így megint a gyermekek öntudatlan spontaneitásával képesek cselekedni. A túl sok vágy. Sokkal szabadabban mozgunk. ha a lényegbevágó igényeket különválasztjuk azoktól. saját magunknak kell kitalálnunk. hogy semmi más nem tud vetélkedni vele. hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni az értékéről – az a folyamat. mibe fektessünk pszichikai energiát? Nincs senki odafent. olyan lehetőség. Most már foglalkozásunk sem tartozik olyan szorosan az identitásunkhoz: senkinek sem kell örökké könyvelőnek maradnia. Mivel nem létezik abszolút bizonyosság arra nézve. hogy ez még száz évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. mi felé kellene fordulnunk. Ha életünk küzdőtere bővelkedik lehetőségekben akkor folyamatos áramlatban fogunk dolgozni. 138 . akkor úgy kerül az áramlatba. Addig is hogyan állapítsuk meg. hogy ezt meg tudjuk tenni. mindig újra kell értelmeznünk korunk szellemének megfelelően. Hogy miért ismétlik olyan gyakran. hivatásának élő értelmiségi és tehetséges mesterember van. akkor egyszerűen átmegyünk oda – "És mi lenne. Tudatunkban mindig közvetett módon fog visszaállni a harmónia: nem azért. a koncentráció csökken. "Ismerd meg önmagad!" – vésték egykor a delphoi jósda bejárata fölé. kitartó tanulással kibogozhatjuk az ellent mondó célok hálóját. Épp ezért a szabadság nem szükségszerűen segíti elő az élet értelmessé tételét – épp ellenkezőleg. és azok között is felállítjuk a fontossági sorrendet. Ha másutt zöldebb a fű. Sok nagy vezető. Mindazonáltal minden nemzedéknek magának kell újra felfedeznie. hogy konkrét külső feladatoknak adja át magát. Ha valaki a vita activában merül el. mert szembenézünk az ellentmondásokkal és megpróbáljuk feloldani az egymással konfliktusban álló célok és vágyak közötti feszültségeket. mit tartalmaz ez a tanács az egyes ember számára. mint semmi más ezen a földön.

frusztráció. és ezek mindegyike megnövekedett belső harmóniához vezet. ahol fáradságos munkával kibékítjük elnyomott vágyainkat tudatunk többi részével. Csaknem ösztönösen tudni fogja. Mielőtt sok energiát fektetnénk egy cél elérésébe. melyek elég meggyőzőek ahhoz. Ehhez az kell. de azért meg vannak a hátrányai is. hogy rendkívüli módon beszűkíti a választási lehetőségek körét. és azokat igyekszik minden erejével elérni. hogy eldöntse. mikor a forrásaink kimerültek. azok a célok. hogy a szemlélődő életmódnak is megvan a maga előnye. akkor nem kell minden egyes alkalommal mélyre ásnia saját lelkében. mihez kezdjek vele? Más szavakkal. Akár a pszichiáter díványán történik. amely az önmagára irányuló tudat kifejlődését megelőzően fennállt. akár olyan módszeres önvizsgálat formájában. akkor nem tudja értelmesen megtervezni cselekedeteit sem. Ha valaki csak praktikus célokat tűz ki maga elé. hogy energiánkat olyan célokba fektessük. hogy az akadályok ellenére is kitartsunk mellettük. a következmény a belső harmónia érzése. hogy elmulasztja észrevenni saját érzéseit. mit is szeretne. bűntudat – 139 . mint amennyit megér. a szexualitás.A cselekvés segít megteremteni a belső rendet. Ideális esetben a tettek és az elmélkedés kiegészítik és támogatják egymást. valószínűleg hosszú éveken át sikeresen és töretlenül halad előre. akikből időközben flegma kamaszok lettek? Most. Az élet egészére azonban már sokkal nehezebb kiterjeszteni ezt az állapotot. ha elérem? Ezeknek a látszólag könnyű kérdéseknek a megválaszolása csaknem lehetetlen olyan emberek számára. meghiúsult elvárások. Akkor pedig közvetlenül megérezzük az élet szövevényében a rendet. Viszonylag könnyű rövid időszakokra rendet teremteni az elmében. melyek egy ideig erőt adtak. hogy értelmet adjanak egy egész életnek. hogy még akkor is igazolják erőfeszítéseinket. A tett önmagában vak. egy boldog közjáték otthon mind fókuszálni tudja a figyelmet. ha a figyelmét annyira lefoglalják a külső célok. Joggal tehetjük fel azonban a kérdést. megéri feltenni alapvető kérdéseket: Tényleg akarom ezt csinálni? Tényleg szeretem csinálni? Vajon az előrelátható jövőben is élvezni fogom? Megéri az ár. szorongás. melyek mostanában annyi kínt okoznak nekünk – beteljesületlen vágyak. aki negyvenöt éves korára gyárigazgató akar lenni. hogy nem lesz időnk boldogtalannak lenni. A fiatal mérnök. és minden energiáját ennek szenteli. Megérte vajon feláldozni egészségemet az előléptetésért? Mi történt azokkal az aranyos kis gyerekekkel. egy sürgős munka. Itt derül ki. amit fizetnem kell érte – nekem és másoknak is? Képes leszek együtt élni magammal. Ha valaki sosem törődött azzal. vajon az elmúlt néhány óra cselekedetei összeegyeztethetőek-e a hosszú távú célokkal. magány. Ha céljainkat jól választottuk meg. esetleg kitörli az életéből a belső konfliktusokat. hogy elértem a hatalmat és az anyagi biztonságot. hirtelen nem bizonyulnak elég erősnek ahhoz. hogy miért olyan nehéz elérni ezt a belső rendet? Miért kell valakinek keményen küzdenie. hogy egy bizonyos előléptetés több stresszel fog járni. vajon egy adott tett entrópiát idéz elő vagy sem. hogy az életet koherens áramlat-élménnyé tegye? Nem úgy születünk-e. Az élmények feletti elgondolkodást. A pszichikai entrópia azon formái. a lehetőségek és következményeik reális mérlegelését már jó ideje az élet legjobb megközelítésének tartják. hogy rájöjjön arra. erre bármilyen reális célkitűzés képes. előbb vagy utóbb azonban előbukkannak a háttérbe szorult alternatívák – elviselhetetlen kételyek és sajnálkozás formájában. hogy minden nap többször áttekintik. valóban a belső béke állapota lehetett. a gondolkodás tehetetlen. és mikor a sors könyörtelenül megtagadja tőlünk a kényelmes életnek még az esélyét is. vagy hogy egy adott barátság – lehet bármilyen vonzó – elviselhetetlen feszültségeket gerjeszt a házasságában. Egy jó játék. mely minden gondolatot és érzelmet harmonikus egységgé illeszt össze. A HARMÓNIA VISSZASZERZÉSE Ha életünket a cél és az elszántság kovácsolja egybe. és előidézni ezzel az áramlat harmonikus élményét. Az önismeret sokféle módon érhető el. és ha van ahhoz bátorságunk. Másfelől azonban ha az efféle tűnődés és önvizsgálat szokása már kifejlődött valakiben. a fájdalom és a veszély felbukkanása. a tudat tartalmának dinamikus rendje lesz. hogy békében élünk önmagukkal – nem természettől rendezett-e az emberi természet? Az ember eredeti állapota. melyet csak időről időre zavart meg az éhség. amely a jezsuitáknál szokás. akkor figyelmünk olyan mértékben a tetteinkre és a körülöttünk zajló eseményekre fog irányulni. de gyakran azon az áron. akik elvesztették a kapcsolatot saját élményeikkel.

amit a gyerekek csak nehezen sajátítanak el. hogy az emberek olyan nosztalgiával gondolnak vissza kora gyermekkoruk éveire. Kegyetlen vagy nemtörődöm szülők. Nem kell messzi tájakat bejárnunk ahhoz. ha gazdájuk egyedül hagyja őket. és ő valószínűleg gyakrabban kerül ilyen helyzetbe. hogyan lehet az áramlat természetes része az életnek. az itt és a most osztatlan átélése az évek múlásával egyre nehezebben visszahozható. A mítosz azonban csak az igazság egyik feléről számol be: amikor a "vadember" éhes vagy fáj valamije. A "boldog vadember" mítosza azon a megfigyelésen alapul. amire teremtve lettek. hogy az irigységet kelt a differenciáltabb kultúrából érkező látogatóban. válaszul a mesterségesen beszűkített lehetőségekre. utána pedig lefekszik és a napon sütkérezve álmodja az oroszlánok álmát. mert nincs. mikor túl kevés. és átélik a megszakítatlan összpontosításnak azt az állapotát. Az unalom olyasmi. hogy mindig többet akarunk annál. harmóniában vannak önmagukkal. feladat. Ez csak akkor jöhet létre. sokan érzik úgy. hogy szükségletei kielégültek. és úgy érezzük. hogy a primitív népek. Egy gyerek azonban ritkán boldogtalan anélkül. morogni kezd és prédára fog lesni. melyeket úgy neveltek. arra a következtetésre jutunk. ami 140 . a többi élőlény nem eléggé fejlett ahhoz. annál nagyobb teret enged az alternatíváknak – és annál több dolog romolhat el benne. mint mi. Minél összetettebb egy rendszer.valószínűleg csak nemrégen váltak az elme megszállóivá. semmivel sem boldogabb nálunk. A technikailag kevésbé fejlett kultúrákban élő emberek belső harmóniája behatárolt választási lehetőségeiknek és adott képességeiknek köszönhető. Ők is érzik az éhség. mint Tolsztoj Ivan Iljicse. A pszichikai entrópia emberi sajátosság. Nincs okunk azt hinni. ami a gazella felderítéséhez kell. hogy a gyerekkor teljes szívvel átélt derűje. Ha emberi szemmel nézzük az állatok életét. és annak köszönhető. de azon az áron. amelyet az embereknél áramlatnak hívunk. ami lehetne. Elméje nem mérlegel pillanatnyilag elérhetetlen lehetőségeket. Ez természetesen érvényes az elme fejlődésére is: minél több információt képes kezelni. mint ahogy a mi lelkünkben felbukkanó zűrzavar a határtalan lehetőségek és a folytonos tökéletesedés szükségszerű következménye. Mielőtt Én-tudata kifejlődne. hogy saját szenvedésének okozója legyen. ami aktuálisan jelen van a környezetben testi állapotukkal kapcsolatosan. minden gyerek spontán módon cselekszik. többet érhetünk el. úgy növekedik a belső konfliktus lehetősége. míg egy jóllakott oroszlán teljességgel a nap melegére koncentrál. Ez az egyszerű rendszerek rendje – azért rend. Azok a kutyák. mert általában azt teszik. Így az éhes oroszlán csak azt fogja fel környezetéből. Ez persze nem azt jelenti. akkor szorongani kezdünk. Ha csak néhány lehetőséget tudunk elképzelni. ugyanakkor tudatában van egymással ütköző vágyainak is. és a kudarc lehetősége sem zavarja. Az elmének nemcsak azt kell tudnia. szenvednek. Nem sok tere nyílik a konfliktusoknak. mint mi. kellemes alternatívákat sem képzel maga elé. az alternatív célok és cselekvési lehetőségek száma és összetettsége elhanyagolható. Amikor az oroszlán éhes. Megszabadulván a külső okokból bekövetkező konfliktusoktól. mint amit valóban el tudunk érni. amelyet doktor Faustus kötött Mefisztóval: a jó doktor tudásra és hatalomra tett szert. hogy az ember barátai legyenek. ha a biológiai alapon beléjük kódolt célokat nem tudják elérni. mint amennyi valóban lehetséges. nincs szükség kompromisszumra. hogy lássuk. De az összes élőlény közül csak az ember van olyan helyzetben. A vágyak egyszerűek. a választási lehetőségek világosak. Goethe jelenítette meg ezt a dilemmát abban az alkuban. teljes átéléssel és elszántsággal. Hogy ezt az evolúciós analógiát tovább kövessük és a biológiai evolúcióról a társadalmira is kiterjesszük. ha az ember egyszerre egynél több célt tart szem előtt. hogy a kevésbé fejlett kultúrákban. az áramlat átélésének nagyobb az esélye. ha nem fenyegeti őket semmi. míg éhségét nem csillapította. akkor viszonylag könnyebb elérni a harmóniát. az élet elkerülhetetlen balesetei mind szenvedést okozhatnak. hogy a gyerekek mindig boldogok. Az állatok éppúgy szenvednek. hogy a lelkéből eltűnt a harmónia. Amikor túl sok a követelmény. Érthető hát. olyan derűsnek látszanak. ahol a társadalmi szerepek. hogy jó oka ne lenne rá. szegénység és betegség. ami van. hanem azt is. hogy kielégítetlen ambícióktól szenved vagy nyomasztja a felelősség. akkor unatkozni. valószínűleg igaz. Az agykéreg hatalmas növekedésének és a kultúra jelképes gazdagodásának melléktermékei mindannyian – a tudat felbukkanásának árnyai. mivel elméjük – ösztönös módon – csak arról tartalmaz információt. hogy idejük legnagyobb részét áramlatban töltik. a fájdalom és a kielégítetlen szexuális vágy kínjait. lehetőség. hogy képes legyen zavart és kétségbeesést érezni még azután is. Az állatok képességei mindig összhangban vannak a konkrét követelmények kel.

ÉLETTERVEK ÉS AZ ÉLET ÉRTELME Ha nem akarjuk elfogadni a genetikailag vagy társadalmilag belénk programozott célokat. hogy közelebb került-e a céljához vagy sem – mindenesetre mindig tudja. hogy a modern embernek szembe kell néznie ezzel. Az egyéni élet tartama alatt is minden ember egyre növekvő mértékben ki van téve annak. A farmer és a molnár. mit kell tennie. akiben tudatosul a szabad választás lehetősége. Nem számít. Többé már nem lehet minden ember vadász. melyet maga a rendszer gerjeszt. ahogy a természeti népek elfogadják sorsukat. egymással összeegyeztethetetlen cselekvési lehetőségek kel. gondolatai és tettei értékesek maradnak számára. akárcsak egy játék. amíg a személy érzéseit és hitét fejezi ki. amit tesz. az Édenkertbe vezető út örökre zárva marad előttünk. vagy ahogy a gyerek teljes szívvel a jelenben él. Nem minden életterv egyformán produktív. Az életterv meghatározza. aki megosztja tudását és érdeklődését összes többi társával. Ugyanúgy az az ember. és azt is. Az első az olyan ember élettervét jellemzi. Nem sokan szállnának szembe azzal az állítással. mégis előnyösebb az összetettebb. Ha valaki minden energiáját abba fekteti. A faj szintjén a központi idegrendszernek a biológiai evolúció folyamán történő kifejlődése az egyik ok. Ha már egyszer gyümölcsöt szedtünk a tudás fájáról. A világos visszacsatolás meg fogja könnyíteni számára. önmagukban hordozzák értékeiket. választási lehetőségek és magatartások kakofóniája. aki a rák ellenszerét akarja minden másnál jobban meg találni. akkor a harmóniát észérvek és a szabad választás segítségével kell megteremtenünk. hogy szembe kell néznie egymásnak ellentmondó célokkal. hogy szívvel-lélekkel elkötelezze magát tettei mellett. hogy mi maga a döntés. Több tényezőjét is elkülöníthetjük annak. A nem autentikus tervekben a választás annak alapján történik. Ahogy a társadalmi rendszerek az elszórt törzsektől elérkeznek a zsúfolt nagyvárosokig. úgy kapnak helyet bennük az egyre specializáltabb szerepek. hogy áramlatba kerüljünk. még mielőtt betöltené a harmincat. hit rendszerek. Ez azonban törékeny harmónia: ahogy a komplexitás lépésről lépésre nő. és minden szerep más képességeket kíván meg. és elnevezték "tervnek". Sartre és Merleau-Ponty. elhomályosítja az egymással feleselő értékek. hogy mindaz. a tudatban megjelenik a harmónia. Nincs már egyetlen helyes viselkedés mód. A gyerekek előtt általában kevés és még koherens választási lehetőség áll. ami lehetővé tette a spontán áramlatot. technológiák – fejlődése a másik ok. Az életben jelentéssel ruház fel minden eseményt – nem feltétlenül pozitív értelművel. hogy a tudat miért válik egyre komplexebbé.megzavarja. de jelentéssel. hogy hiába olyan harmonikus az egyszerűbb tudat. Amikor valakinek a pszichikai energiája egybeolvad élet tervével. Mikor az elmét már nem kizárólag a reflexek és az ösztönök uralják. akkor megadatik neki a választás kétes áldása. melynek szabályait és lépéseit be kell tartanunk ahhoz. akkor minden esemény vagy egy lépéssel közelebb viszi a célhoz vagy távolabb attól. Az ártatlanság rendje már kívül esik az általunk bejárható körön. amely az ő szóhasználatukban olyan célirányos cselekedeteket jelent. Ezek a fogalmak mindegyik esetben azt fejezik ki. azt. mint Heidegger. melyek formát és értelmet adnak az egyén életének. amiért az elme tartalma egyre differenciáltabbá válik. a nem autentikus tervek választását külső erők motiválják. A korábbi egyértelműséget. hogy mit érez valaki kötelezőnek csak azért. mely dolgok teszik az életet élvezhetővé. a pap és a katona most már mind különbözőképpen látják a világot. és racionális érveken alapuló személyes döntést hoz. úgy növekszik vele együtt az entrópia lehetősége is. a mi problémáink megoldására mégsem nyújthatnak modellt. Az autentikus tervek általában belsőleg motiváltak. Noha megcsodáljuk a pihenő oroszlán felhőtlen derűjét. értelemmel bír. általában tudni fogja. Ha az emberi történelem szintjét tekintjük. hogy az egyes célok visszavezethetők egy olyan végső célra. már tudják. mely az egyén minden cselekedetének jelentőséget ad. A pszichológusok ezzel szemben inkább a helyénvaló törekvés (pro priate strivings) vagy az életterv (life theme) kifejezést használják. Hasonló megkülönböztetés áll 141 . Olyan filozófusok. mert összetartja őket a közös cél. hogy egymillió dollárja legyen. de ez az életkor növekedésével egyre inkább megváltozik. melyek gyakran egymással ütköző gondolatokat és tetteket kívánnak meg ugyanattól a személytől. a kultúra – a nyelvek. Itt nincs igazi alternatíva. mert mindenki más ezt csinálja. Az egzisztencialista filozófusok különbséget tesznek autentikus és nem autentikus tervek között. Még ha minden pénzét elveszíti is. hiedelmek.

akik bele egyeztek az alkuba. a börtönben olvasmányai hatására másfajta célokat fedezett fel. inni kezdett. nem ismerik a játékszabályokat és nincs megfelelő képviseletük azok között. Kutatásaink egyik interjúalanya – nevezzük a továbbiakban E. mint ő. Úgy döntött. de élettervének sebezhetősége azonnal nyilvánvalóvá lesz. amíg a társadalmi rendszer egészséges és józan. semmi más nem számított. el kellett olvasnia az iskolában az Egyesült Államok alkotmányát és az állampolgári jogokat. aminek következtében E. ehelyett E. hétéves lett. nemcsak azért. akkor fedezi az összes kiadást és vesz egy új biciklit is. Szülei csak néhány szót beszéltek angolul. hanem azért is. hogy ügyvéd lesz. apjának kölcsönt kellett felvennie. és biztosította. hogy amit tesz. hogy ha nem tesz feljelentést. és szülei is keserűek és gyanakvóak voltak. Megrémítette őket New York lüktető nagyvárosi életmódja. a szegénység és tehetetlenség megteszi a magáét.fenn egyfelől a saját élettervek. amely számtalan perifériára szorult ember életét – függetlenül bőre színétől – teheti rendbe. melyeket mások könnyen őrült vagy romboló hatású ideának tarthatnak. Olyan élettervet teremtett belőle. Amikor E. korábban már elért emberi teljesítmények darabjaiból összeállított identitást teremtett a maga számára. normális időkben egy Adolf Eichmannhoz hasonló ember a társadalom megbecsült tagja. Malcolm X. hogy családja szegénysége és elidegenedése nem az ő bűne. hogy mások ne essenek olyan könnyen igazságtalanság áldozatául. másfelől pedig az elfogadott élettervek között. cinikussá. Amíg parancsokat követhetett. jól szervezett intézmény része legyen. Amikor a benne foglalt alapelveket összevetette saját életével. Mivel az élet értelmét személyesen felfedezni akaró emberek egyéni küzdelmeinek termékei. hogy céljait megváltoztatná vagy akár tudatában lenne annak. amelyek egész életében végigkísérik. A saját élettervek más okok miatt törékenyek. hogy nincsenek tisztában a jogaikkal. A náci Adolf Eichmann számára – aki emberek tízezreit küldte hideg fejjel a gázkamrába – a bürokrácia szabályai szentek voltak. Amikor azonban E. E. A baleset után hosszú éveken keresztül E.-t és szüleit. nehezen tudták felmérni az idegen emberek szándékait. a második esetben pedig egyszerűen felvesz egy előre meghatározott szerepet egy olyan forgatókönyvből. hogy milyen embertelen cselekedeteket követ el. Számára az élet értelme az volt. Néhány nappal később biciklizés közben elütötte egy szabálytalanul közlekedő autó. az helyes-e vagy sem. komoly sérüléseket szenvedett és a bicikli is összetörött. Célja körvonalazódván elhatározása egy 142 . melyet mások írtak meg. addig a tudata harmonikusan működött. Az élettervek mindkét típusa segít értelmet adni az életnek. ahogy összeállította a vonatok pontosan illeszkedő menetrendjét. amint beteges lelkű és gátlástalan emberek ragadják magukhoz a hatalmat. hogy egy erős. ellenkező esetben eltorzult célok csapdájába csalhatja az egyént. Ekkor a mintaállampolgárból bűnrészes lesz anélkül. hogy saját élete jobb legyen. aki E. Úgy tűnt. hanem sok más embernek is segített élményeikben csökkenteni az entrópiát. tizennégy-tizenöt éves lett. apja úgy érezte. A stricik és zsebtolvajok szokásos ügyeskedései helyett olyan összetett célt tűzött ki maga elé. E. a század elején nőtt fel egy szegény bevándorló család fiaként. soha nem kérdőjelezte meg. kudarcot vallott az életben. Sikerült meggyőznie E. Ez az esemény okozhatott volna olyan sérüléseket is E-nek. Másik biciklire nem telt. nek – ugyancsak jó példát szolgáltat arra. különös tanulságokat vont le az eseményből. szülei megtakarított pénzükből vettek neki egy biciklit születésnapjára. A kocsit egy gazdag orvos vezette. A legerőteljesebb élettervek gyakran újra felfedezett és egyénileg választott ősrégi emberi célokon alapulnak. mely célok hozzásegítették a méltósághoz és az önbecsüléshez. mindenben csak a saját hasznát kereső emberré nyomorítva őt. Lényegében teljesen új. fokozatosan rájött. Az első esetben az egyén maga írja cselekedetei forgatókönyvét személyes tapasztalatai és választási lehetőségei alapján. de mindkettőnek megvannak a hátulütői. akinek korai évei a nyomornegyedekben élő fiatalok megszokott forgatókönyvét követték – utcai verekedés és drogkereskedelem –. és E. és alig tudtak írni-olvasni. akiknek a kezében van a hatalom. és azt mondta. Az elfogadott életterv nagyon jól működik egészen addig. hanem annak az eredménye. Minden valószínűség szerint áramlat-élményben volt része. Sajnálatos módon az orvos soha többé nem jelentkezett. társadalmi legitimációjuk általában igen csekély. amely nemcsak saját életének adott értelmet. hogy kifizesse a drága kórházi számlákat. de csodálták és szerették Amerikát és az országot megtestesítő hatóságokat. Úgy tűnik. Békés. befelé fordulóvá és búskomorrá vált. Gyakran új és szokatlan dolgokról van szó. és hogy az embereket a lehető legkisebb költséggel szállítsák.-t kórházba vitte. hogyan állíthat össze valaki saját élettervet régi célok alapján. hogy a szükséges mennyiségű vagon mindig és mindenhol rendelkezésre álljon.

mint amely a kisebbségek kirekesztettségének és tehetetlenségének tulajdonítható. Végül pedig egy komplex. hogy a szegénység az oka mindennek. és munkájában elért eredményei jelentősen hozzájárultak ahhoz. E. az ő szüleihez hasonló helyzetben lévő bevándorló esetében is. hogy potenciális kihívásként értelmezze. ami egy traumatikus esemény következményeit az életnek értelmet adó feladattá fordítja. csak akkor lett képes szembenézni személyes életének szerencsétlenségeivel. Valójában nem maga a trauma számít. akkor nem sokat tehet ellene. Ebben az esetben is egy személyes tragédia változott át meg oldandó feladattá. hogy apjuk egy szörnyeteg. hogy nagy művésszé. például a tehetetlenség problémáját nemcsak saját vagy szülei esetében tartotta fontosnak. E. Gottfried gyermekként nagyon közel állt édesanyjához. A kisfiú menekülhetett volna önsajnálatba és depresszióba. elhanyagoltságra vagy rossz bánásmódra – adott reakció.pillanatra sem ingott meg. Ha azonban abból indulunk ki. hogy az emberiség egyszer megszabaduljon ettől az átoktól. A megoldások felkínálásának önzetlensége tipikus a negentropikus élettervek esetében. alkoholista apa gyerekei többféle módon is magyarázhatják szerencsétlenségüket. Így hát a következő kérdés az. hanem minden szegény. hogy egyértelműen a külső események határozzák meg a lelki történéseket. hogy az embereknek van választási lehetőségük a tekintetben. és élvezettel nézett szembe az útjába kerülő feladatokkal. melyet még kamaszkorában választott. élete több szempontból is jellegzetes példája annak. hogy mi történik az ellenkező esetben. kora gyermek korának évei napsugaras. annak nemcsak ő maga látta hasznát. ahhoz az kell. hogy életének értelme van. Freud óta foglalkoztatja a pszichológusokat az. hogy problémájának gyökere az emberi természetben rejlik. hogy hogyan reagálnak az eseményekre és milyen jelentést 143 . kedves emlékeket idéznek fel benne. hogy az életterv sok esetben a korai években elszenvedett fájó. Egy erőszakos. Így bármilyen megoldást talált saját problémáira. amikor édesanyja rákos lett és nagy fájdalmak közepette meghalt. Idővel orvosi diplomát szerzett. és olyan szabályok és célok fogták őket össze. ő azonban kezdett úgy gondolni a betegségre. vagyis a rendetlenség renddé szervezésének képessége. rákkutató lett. dolgozott ki magának. mint az előző fejezetben már említett disszipatív struktúra. Nehezebb – és érdekesebb – feladat magyarázatot találni arra. hanem a feladat kiterjed más emberekre. egy híres bíró mellett gyakornokoskodott. Úgy érezte. karrierje csúcsán pedig éveken keresztül dolgozott az elnöki kabinetben az állampolgári jogok védelmén és a törvény hozásban. mert minden ember esendő és kegyetlen. Később maga is bíró lett. amelyet E. Ha feltételezzük. Ezt az ok-okozati összefüggést viszonylag könnyű követni. hogy műveletlensége és tehetetlensége miatt ilyen. a külső esemény soha nem határozza meg az életterv tartalmát. Élete végéig az a terv vezérelte gondolatait. amikor éppen a szenvedés sarkall arra valakit. Nem töltötte azonban még be a tíz évet. hogy a szenvedések milyen értelmezése vezet negentropikus élettervekhez? Ha a gyerek. Hogyan tudhatná egy gyerek megváltoztatni az emberi természetet? Hogy valaki értelmet találjon a szenvedésben. melyeket ő rendelt maga fölé. de csak az utolsóból nőhet ki egy olyan életterv. hogy le fogja győzni. akit erőszakos apja rendszeresen bántalmaz. Életének minden cselekedete egyetlen nagyjátszma része volt. Gottfried. személyes sérelemre – szülők elvesztésére. Az. és az ember esendő és kegyetlen. hogy az ember meg gazdagszik. Miközben a cél eléréséhez szükséges képességeket próbálja valaki megszerezni. akkor logikus. tetteit és érzéseit. hasonló példával szolgálhat. vagy körülbástyázhatta volna magát áthatolhatatlan cinizmussal. a konstruktív reakciót pedig "hárításnak" vagy "szublimálásnak". számára is csak akkor nyílt meg az út a megfelelő képességek elsajátítása –jogi tanulmányai – előtt. az nem más. hogy a szenvedésre válaszul bekövetkező neurotikus reakciót tekintjük normálisnak. és sok ember életébe hoz harmóniát. arra a következtetésre jut. aki pusztuljon csak el. negentropikus életterv általában nem egyszerűen egy személyes problémára adott válasz. Valószínűleg magyarázatok mindegyike igaz. A szenvedés értelmezése a lényeges. és megesküdött. mint saját személyes ellenségére. Felvették a jogi karra. E. vagy ő is csak egy ember. akivel Chicagói Egyetemen dolgozó kutatócsoportunk készített interjút. hogy a kora gyermekkori traumák hogyan vezetnek felnőttkori pszichés zavarokhoz. ha a problémát úgy fogalmazta meg. és az ilyen sorsot csak úgy lehet elkerülni. Első helyen kell megemlíteni. hogy miként kovácsolódik össze egy ember életterve. néha az egész emberiségre is. bölcs államférfivá vagy tudóssá váljon. Mondhatják azt. nem pedig apja hibájának. sok más ember életét teszi jobbá. hanem sokan mások is.

amely a miénk lehetne. és végül még azt is sikerült elérnie. akik értelmet tudtak adni az életüknek. remek példát mutat arra. a filozófia és a vallás bárki számára hozzáférhető. A kultúrában sok ilyen célra fel használható tudás – jól elrendezett információ – halmozódott fel. mivel úgy döntött. Az ilyen típusú személyiségre annyi példa van. szegény. míg mások egy üres. a színház. amelyik tönkretette anyja egészségét és becstelenséggel vádolta meg apját. Az emberarcú szocializmust hirdető filozófus. Mégis beszélek róla. hogy harcolhasson az ellen a társadalmi helyzet ellen. Mussolini börtönében halt meg. amikor az apját több évre börtönbe csukták. bibliai történeteket. az építészet. mikor már – tanárként – szerény megélhetésre tett szert. hogy a tapasztalatok látszólagos káoszában felfedez-e valaki egy harmonikus élettémát. Azok az emberek. hanem megtanuljuk használatukat. hogy az életnek van értelme. ami bizonyos embereket képessé tesz arra. igazságtalanul. Thomas Edison beteges gyerek volt. akik nem tűznek ki célokat maguk elé. van valami közös stratégiájuk. vagy azt remélni. A sikerre való esély körülbelül akkora. hogy anyja minden este a legjobb ruháját adta rá és egy koporsóba fektette le aludni. hogy csaknem szégyenkezve említem meg. a képzőművészet. egyike a fasizmus ellen harcoló legbátrabb vezetőknek. Összehasonlításképp elmondanám. és a tanára azt gondolta róla. régi hősökről szóló történeteket és mulatságos kis családi sztorikat mesél el nekünk. Rendezett információt veszünk fel a tanáraink. de még ilyenkor sem szükségszerű. hogy egyszerűen lehetetlen közvetlen kapcsolatot feltételezni a gyermekkori külső problémák és a felnőttkori belsőleg értelmetlen élet között. hogy az előző nemzedékek által megvalósított rendből kiemeljük és felhasználjuk azokat a mintákat. általában nem emlékeznek arra. Sokan vannak mégis. Nem használni fel azt az információmennyiséget. melyek segítenek elkerülni az elmében kavargó káoszt. tartalmatlan életen küzdik át magukat? Természetesen erre a kérdésre nincs egyszerű válasz. mert azt. akkor az olyan egyszerű és nyilvánvaló. hogy tanulhasson. mondván. akik tudomást sem vesznek róla. hogy szüleik felolvastak vagy meséltek volna nekik gyerekkorukban. az elektromosságot és azt a millió tárgyat és műveletet. másrészt esetleg végül majd meghaladjuk azt. Eleanor Roosevelt magányos. ha az egyén képtelen megbirkózni a nehézségekkel. szerető. Mi az. beteg és nyomorult. mert szinte már feledésbe merül. amit elődeink oly nehezen gyűjtöttek össze arról. ahogy később kiderült. s a társadalom megszabta célokat sem fogadják el azok megkérdőjelezése nélkül. hogy egy magunk is fel tudunk fedezni értelmes célokat. akkor a konstruktív jellegű válasz a "normális". gyakran kiemelik. és kizárólag saját eszközeikkel próbálnak értelmet adni az életüknek. A stratégia abból áll. Ez a felfogás nem különbözik attól. amikor egy kedves. Antonio Gramsci. hogy kutatásaink szerint azok az emberek. a valódi vágya az életben az. és a család csak tengődött egyik napról a másikra. a költészet. hogyan lehet harmóniát teremteni a káoszból.tulajdonítanak a szenvedésnek. Gyakran az jelenti az első találkozást a múltban összegyűjtött tapasztalatokból megismerhető értelmes renddel. a neurotikus pedig akkor következik be. melyek az emberi környezet részét képezik. mintha elektron mikroszkópot akarnánk építeni szerszámok és fizikai ismeretek nélkül. számtalan külső és belső tényező befolyásolja. hogy értelmi fogyatékos. hogy gyerekkorukban a szüleik gyakran meséltek nekik történeteket vagy olvastak fel könyvekből. Antonio kisgyerekként olyan beteges volt. neurotikus lányként nőtt fel. hogy reggelre úgyis halott lesz. Egyetlen józan ember sem akarná nemzedékről nemzedékre újra feltalálni a kereket. hogy hogyan kell élni. hogy életcélra leljenek. Ha ezeknek az embereknek. akik felnőttként koherens életterveket fejlesztenek ki maguknak. a könyvek és bizonyos modellek segítségével. mintha a materiális kultúrát minden egyes nemzedék maga próbálná darabokból felépíteni. Mindezek ellenére és sok más nehézséggel megbirkózva Gramsci küzdött az életben maradásért. oktalan elbizakodottság. bizalomra méltó felnőtt tündér meséket. a tánc. nem tudja elérni az áramlatot. A vasárnap 144 . a jó zene. Akkor sem állt meg. a tüzet. ha az ember szegény. Könnyebb kételkedni abban. a végső pillanatig dolgozott: gyönyörű esszéket írt arról a csodálatos világról. Albert Einstein korai évei tele voltak csalódásokkal és szorongással – végül mégis mindannyian hasznos és fontos életet alakítottak ki a maguk számára. Mindent összevetve a kezdet nem volt valami ígéretes. ha megszabadulnánk a gyávaságtól és a kapzsiságtól. Még gyerek volt. például púposan született egy rozoga paraszt viskóban. Végül egyetemi professzor és parlamenti képviselő lett belőle. aki olyan mély hatást gyakorolt a modern európai gondolkodásra. hogy egyrészt profitálhassunk a múltban felhalmozott tudásból.

Az élet esetlegességével szembenézni kénytelen emberek közül sokan merítenek erőt abból a tudatból. hogy "Az emberélet útjának felén egy nagy. Így lassan áthaladnak a pokol összes bugyrán. mint egy mai bestsellerben. hogy meneküljön tőlük. Vergilius megpróbál bátorságot önteni Dantéba: jó hír. Az anyag felépítésével és tartalmával kapcsolatosan azonban elégedettségem sosem volt teljes. hogy tanítómesterének tekintette. sor 10 Fordította Fencsik Flóra. integritásáért széles körben tisztelt társadalomtudós mesélte. ezért örülnek annak. Ford. rideg körülmények között felnőtt fiú pedig – amikor véletlenül a kezébe került egy Horatio Alger elbeszélés egy hozzá hasonlóan szegény és magányos fiatalemberről. a kéjvágyat és a mohóságot testesítve meg. aki több mint ezer évvel Dante születése előtt már halott volt. miközben a sötét erdőben bolyong. Dante végzete a hatalom. én miért ne tudnám?" Ma ez az ember emberbaráti cselekedeteiről ismert nyugalomba vonult bankár. Előadásomat Dante Isteni színjátékának rövid összefoglalásával fogom kezdeni. 196. hogy tanultak valami hasznosat. azaz a középkorúaknál bekövetkező krízissel küzdő menedzsereknek. Babits Mihály. Dante. amely új cselekvési lehetőségeket tárt fel előtte. ameddig eljuthattak. és a résztvevők is úgy érezték. olyan nagy hatást tett rá a Dickens által leírt társadalmi és politikai káosz – hasonlítván ahhoz a zűrzavarhoz. később az életben még mindig rengeteg lehetősége adódik arra. az állatok azonban egyre közelebb kerülnek hozzá. egy hiúz és egy nőstényfarkas – többek között a hatalomvágyat. hogy miért keserítik meg az emberek egymás életét. Ezek a sikeres üzletemberek már eljutottak a ranglétrán addig. családi és magánéletük ellenben gyakran rendezetlen. Meglehetősen elégedett voltam a találkozók sikerével.5. Mások életét például Platón párbeszédeinek racionális rendje vagy éppen egy science fiction történet hőseinek bátor tettei változtatták meg. ének. Dante azzal kezdi ezt a végtelenül gazdag és hosszú költeményt. és már fenik rá a fogukat. vagy egy olyan könyvre. Így például egy híres. aki egy kis szerencsével és kemény munkával kiverekszi magának. a vallás és a filozófia? Időnként szemináriumot tartok úgynevezett "midlife crisis" szel. Dante. hogy előttük már mások is küszködtek hasonló problémákkal. felmászik egy dombra. hogy három bősz vadállat leselkedik rá. sötétlő erdőbe jutottam. hogy merítsen a múltból. ha elgondolkodhatnak azon. Magvető 145 . mivel az igaz utat nem lelém. In Dante Alighieri összes művei. A: Isteni színjáték. amely kivezet az erdőből. És ez még csak az irodalom – hol van még a zene. 1-3. hogy van olyan út. az megragadó és sok tekintetben máig érvényes leírása azoknak a nehézségeknek. komplex élettervvel rendelkező ember vissza tud emlékezni egy olyan idősebb emberre vagy történelmi alakra. sajnos azonban az út a poklon keresztül vezet. A legtöbb. Imájára egy jelenés a válasz: Vergilius."9 Ami utána történik. akit rendkívüli módon csodált és példaképének tartott.51. felfedezi. a szex és a pénz utáni vágy. és tanúi lesznek mindazok szenvedésének. Évekig a fejlődéspszichológia legújabb kutatási eredményeire és elméleteire támaszkodtam előadásaimban és az utána következő beszélgetésekben. 1991. Végül úgy döntöttem. a célkitűzésekről és értelmes célok köré sikeresen szervezett életekről.reggel gyerekeknek sugárzott tévéműsorok értelmetlen és népszerűséghajhászó történetei képtelenek elérni ezt a célt. A jó irodalom képes rendszerezett információt nyújtani a viselkedésről. ám akinek magasztos és bölcs verseit Dante annyira csodálta. hogy életét annak megértésére fogja szentelni. a költő szelleme. Tom Wolfe Hiúságok máglyája10 c. a képzőművészet. regényében a főhősé. akik sosem választottak célt maguknak. 1. hogy mit tegyenek a következőkben. Bármilyen legyen is valakinek a családi háttere. a középkorú New York-i tőzsdeügynöké. Végül is ez a hatszáz évvel ezelőtt írt mű – a legkorábbi leírás a ma középkorúak válságaként ismert jelenségről és annak megoldásáról. amelyet a szülei éltek át Európában az első világ háború után –. akiknek célja az életben az entrópia növelése volt – ezek az úgynevezett "bűnösök". hogy ott és akkor eldöntötte. mégis képesek voltak boldogulni. és Dante végső kétségbe esésében isteni segítségért fohászkodik. hogy amikor tizenévesen elolvasta Dickenstől a Két város történetét. melyekkel egy középkorú ember szem be találja magát. hogy előbbre juthasson az életben – azt gondolta magában: "Ha ő meg tudta csinálni. Egy árvaházban. és mindazok még szörnyűbb sorsának. Magyar Helikon. A három állat egy oroszlán. 5. ugyanúgy. 9 Dante. kipróbálok valami szokatlant.

Némi szorongással vártam, hogy ezek a hajszolt üzletemberek hogy fogadják ezt a több száz éves példabeszédet. Attól féltem, hogy esetleg időpazarlásnak tartják ezzel foglalkozni, de szerencsére aggodalmam alaptalan volt. Sosem volt még ilyen komoly és nyílt beszélgetésünk a középkorúakat fenyegető csapdákról és arról, hogyan lehetne gazdagabbá tenni az elkövetkező éveket, mint az Isteni színjáték megbeszélése kapcsán. Később több résztvevő is mondta nekem négyszemközt, hogy milyen jó ötlet volt Dantéval indítani a beszélgetést. A történet oly világosan a kulcskérdések köré szerveződik, hogy utána sokkal könnyebb volt átgondolni őket és beszélni róluk. Dante más szempontból is fontos modellként szolgálhat. Noha költeményét mély vallásos érzület és erkölcsi tartás hatja át, minden olvasó számára azonnal világos, hogy Dante kereszténysége nem elfogadott, hanem felfedezett hit. Más szavakkal, az a vallásos életterv, amelyet megteremtett, a kereszténység legjobb gondolatait ötvözi a görög filozófia és az Európáig eljutó muzulmán bölcsesség legértékesebb részeivel. Ugyanakkor Dante pokla zsúfolva van pápákkal, püspökökkel és papokkal, mindegyikük örök kárhozatra ítélve. Még első vezetője, Vergilius sem keresztény szent, hanem pogány költő. Dante felismerte, hogy minden spirituális renden alapuló struktúra, beilleszkedve egy olyan világi rendszerbe, mint például az egyház, óhatatlanul az entrópia jeleit kezdi mutatni. Így ahhoz, hogy valaki értelmet találjon egy hiedelemrendszerben, annak elemeit először össze kell hasonlítania saját konkrét tapasztalataival, megtartani azt, aminek jelentése van számára, a többit pedig elvetni. Még ma is találkozunk olyan emberekkel, akiknek élete a múlt nagy vallásainak spirituális gondolataira épülő belső rendet tükrözi. Noha naponta értesülünk tisztességtelen tőzsdések ügyleteiről, korrupt tisztviselők és elvtelen politikusok manipulációiról, mégis vannak példák az ellenkezőjére is. Vannak olyan sikeres üzletemberek, akik szabad idejüket kórházakban töltik haldoklók mellett virrasztva, mert hisznek abban, hogy az értelmes életnek szükségszerű része az, hogy kinyújtjuk a kezünket a szenvedők felé. Számtalan ember merít erőt és nyugalmat az imádságból, sokuk számára egy egyéni je1entéssel fel ruházott hitrendszer nyújtja az áramlat eléréséhez szükséges célokat és szabályokat. Világos azonban az is, hogy a népesség nagy részén nem segítenek a hagyományos vallások és hitrendszerek. Sokan képtelenek elkülöníteni a régi hittételeket az idővel bekövetkező torzulásoktól és értéktelenségektől, és mivel a hibákat képtelenek elfogadni, velük együtt visszautasítják az igazat is. Mások pedig annyira ki vannak éhezve a rend akármilyen formájára, hogy mereven ragaszkodnak valamely hithez a kinövéseivel együtt, és fundamentalista keresztények, muzulmánok vagy kommunisták lesznek. Van-e arra valamilyen lehetőség, hogy a következő században új cél- és eszközrendszerek keletkeznek, és segítenek értelmet adni gyerekeink életének? Vannak, akik bíznak abban, hogy a keresztény hit fogja – visszanyerve régi dicsőségét – betölteni ezt a szerepet, mások még mindig a kommunizmusban látják az ember életét fenyegető káosz problémájának megoldását, és bíznak benne, hogy majd az egész világon uralkodóvá válik. Pillanatnyilag egyik megoldás sem látszik valószínűnek. Ha egy új hit ragadná meg a fantáziánkat, annak olyannak kellene lennie, amely képes racionális magyarázatot adni mind azokra a dolgokra, melyeket ismerünk, érzünk, melyekben reménykedünk és melyektől félünk. Egy olyan hitrendszer lenne, amely pszichikai energiánkat értelmes célok felé irányítja, és oly módon szabályozza életünket, hogy áramlathoz vezessen. Nehéz elképzelni, hogy egy ilyen hit ne olyan dolgokon alapulna – legalábbis bizonyos mértékig -, amelyeket a tudomány már felfedezett az emberiséggel és a világegyetemmel kapcsolatosan. Ilyen alap nélkül a tudatunkat továbbra is megosztaná a hit és a tudás, ugyanakkor ha a tudomány valóban segíteni akar, akkor át kell alakulnia. A specializálódott tudományágak mellett, melyek a valóság egymástól elszigetelt jelenségeit vizsgálják és írják le, ki kell dolgozni egy integrált értelmezést mindarról, amit tudunk, és hozzákapcsolni az emberiséghez és annak sorsához. Az egyik lehetőség erre az evolúció fogalmának felhasználása. Minden, ami fontos számunkra – Honnan jöttünk? Hová megyünk? Milyen erők alakítják az é1etünket? Mi a jó és mi a rossz? Hogyan kapcsolódunk egymáshoz és a világegyetemhez? Milyen következményekkel járnak tetteink? – szisztematikusan megtárgyalható az evolúció ismert rendszerének keretén belül is, és még inkább annak keretében, amit a jövőben akarunk tudni róla. Ez ellen a forgatókönyv ellen egyetlen ellenvetés merülhet föl, nevezetesen az, hogy a tudomány általában, és az evolúció is azt tárgyalja, ami van, nem pedig azt, ami lehetne. A hitet és a hiedelmeket 146

azonban nem korlátozza a jelen: azzal foglalkoznak, ami helyes és kívánatos. Az "evolúciós hit" egyik velejárója azonban éppen az lehetne, hogy jobban összeegyezteti egymással azt, ami van, és azt, ami lehetne. Ha jobban megértjük, hogy miért olyanok vagyunk, amilyenek, ha jobban tudjuk értékelni az ösztönös késztetéseket, a szociális kontrollt, a kultúra kifejeződési formáit – mindazon elemeket, melyek hozzájárulnak a tudat formálásához -, akkor könnyebb lesz oda irányítani az energiánkat, ahová kell. Az evolúciós felfogás mindemellett kijelöl egy olyan célt is, amely méltó arra, hogy energiát szenteljünk neki. Semmi kétség afelől, hogy a több milliárd éves földi élettevékenység idején egyre fejlettebb életformák tűntek fel, és ez a folyamat a kifinomult emberi idegrendszer kialakulásával érte el csúcspontját. Az agykéreg működése következtében kialakult a tudat, amely most már éppúgy beburkolja a földet, mint a légkör. A komplexitás növekedésének valósága egyaránt "van" és "lehetne" állapot: egyszer már létrejött – a földi létfeltételeket tekintve ennek így kellett történnie –, de lehet, hogy nem fog folytatódni, ha mi nem akarjuk. Az evolúció jövője a mi kezünkben van. Az elmúlt néhány ezer évben – az evolúcióban csak egy töredék pillanat – az emberiség hihetetlen eredményeket ért el a tudat differenciálódásában. Felismertük, hogy az emberi faj különbözik a lét összes többi formájától. Rájöttünk, hogy az emberi lények különálló individuumok. Feltaláltuk az absztrakciót és az elemzést – azt a képességet, hogy elkülönítsük egymástól a dolgok különböző dimenzióit és az eseményeket, például egy zuhanó tárgy sebességét a súlyától és a tömegétől. Ez a differenciálódás az, amely létrehozta a tudományt, a technikát és az emberiség eddig példa nélkül álló hatalmát, mellyel környezetét építeni vagy rombolni képes. A komplexitás azonban nemcsak differenciálódásból áll, hanem integrálódásból is. A következő évtizedek és évszázadok feladata lesz, hogy kiműveljük elménknek ezt az alulfejlett komponensét. Ahogy megtanultuk különválasztani magunkat egymástól és a környezetünktől, most meg kell tanulnunk, hogyan egyesüljünk a körülöttünk levő más létformákkal anélkül, hogy elvesztenénk saját nehezen megszerzett individualitásunkat. A legígéretesebb reményünk talán annak felismerése lehet, hogy az egész világegyetem egyetlen, közös törvények által irányított rendszer, melynek figyelembevétele nélkül nem erőltethetjük rá álmainkat és vágyainkat a természetre. Ha felismerjük az emberi akarat határait és elfogadjuk, hogy a világegyetem felett nem uralkodni kell, hanem együtt működni vele, akkor a száműzött vándor megkönnyebbülésével érkezünk haza. Ahogy az egyén céljai összeolvadnak az egyetemes áramlattal, az élet is értelmet nyer.

JEGYZETEK
A könyv fejezetein belül az egyes oldalakhoz tartozó jegyzeteket a sor elején álló oldalszámok vezetik he. 1. FEJEZET 19. Boldogság. Arisztotelész a Nikomakhoszi etikában fejti ki legvilágosabban a boldogságról alkotott nézeteit ( 1. könyv és 9. könyv, 9. és 10. fejezet). Viszonylag későn kezdtek el a pszichológusok és a szociológusok a boldogsággal érdemben foglalkozni, de egyre inkább behozzák lemaradásukat ezen a fontos területen. Az egyik legelső és még mindig nagy hatású munka e témában Norman Bradburn The Structure of Psychological Well-Being c. könyve (1969) amely kiemeli, hogy a boldogság és a boldogtalanság függetlenek egymástól, tehát, ha valaki boldog, még nem biztos, hogy nem boldogtalan is egyben. Dr. Ruut Veenhoven Hollandiában, a rotterdami Erasmus Egyetemen, nemrégiben jelentette meg a Databook of Happiness című könyvet, amely a világ 32 országában 1911 és 1975 között végzett 245 felmérés eredményét összegzi (Veenhoven 1984); a második kötet előkészületben. Kanadában a torontói Arkhimédész Alapítvány szintén cé1ul tűzte ki, hogy nyomon követi az emberi boldogsággal és jólléttel kapcsolatos kutatásokat; első kötete 1988-ban jelent meg. Michael Argyle oxfordi szociálpszichológus könyvét, a The Psychology of Happinesst 1987-ben adták ki. Az e területen végzett kutatási eredmények és gondolatok másik gyűjteménye a Strack – Argyle – Schwartz-kötet (1990). Anyagi javak. Az elmúlt századok mindennapi életéről érdekes és hiteles beszámolók találhatók a Philippe Aries és Georges Duby szerkesztette sorozatban, melynek címe A History of Private Life. Itt adták ki 1987-ben az első kötetet Paul Veyne szerkesztésében, From Pagan Rome to Byzantium címmel. Egy másik kiváló sorozat ugyan erről a témáról a The Structures of Everyday Life Fernand Braudel tollából, melynek az első kötete 1981-ben jelent meg angolul. A 147

...

EREDETI TARTALOMJEGYZÉK
A MAGYAR KIADÁS ELÉ 7 ELŐSZÓ 17 1 AZ ÚJRA MEGTALÁLT BOLDOGSÁG 19 Bevezetés 19 Áttekintés 24 Az elégedetlenség gyökerei 28 A kultúra pajzsai 32 Fedezzük fel újra élményeinket! 39 A felszabadulás útja 44 2 A TUDAT ANATÓMIÁJA 49 A tudat határai 56 A figyelem mint pszichikai energia 59 Színre lép az Én 63 Rendetlenség a tudatban: lelki entrópia 66 A tudat rendje: az áramlat 70 Komplexitás és az Én fejlődése 72 3 AZ ÖRÖM ÉS AZ ÉLET MINŐSÉGE 75 Örömteliség és élvezet 78 Az örömteliség elemei 82 Az autotelikus élmény 107 4 AZ ÁRAMLAT-ÉLMÉNY FELTÉTELEI 112 Áramlat-tevékenységek 113 Áramlat és kultúra 120 Az autotelikus személyiség 128 Az áramlat-emberek 136 5 A TEST AZ ÁRAMLATBAN 141 Magasabbra, gyorsabban, erősebben 143 A mozgás örömei 148

148

hogy értelem 297 A legfontosabb a célkitűzés 300 149 . 190 A tudomány gyönyöre 192 A bölcsesség szeretete 198 Amatőrök és hivatásosok 200 Az élethosszig tartó tanulás kihívása 202 7 A MUNKA MINT ÁRAMLAT 204 Autotelikus munkások 205 Autotelikus foglalkozások 215 A munka paradoxona 222 A szabadidő elvesztegetése 228 8 AZ EGYEDÜLLÉTNEK ÉS MÁSOK TÁRSASÁGÁNAK ÉLVEZETE 230 Az egyedüllét és a másokkal való együttlét közti konfliktus 231 A magány fájdalma 235 A magány megszelídítése 242 Az áramlat és a család 245 A baráti társaság élvezete 258 A tágabb közösség 264 9 A KÁOSZ KIJÁTSZÁSA 267 A tragédiák átalakítása 268 Hogyan birkózzunk meg a stresszel? 275 A disszipatív struktúrák hatalma 279 Az autotelikus Én: összefoglalás 288 10 HOGYAN ADJUNK ÉRTELMET ÉLETÜNKNEK? 295 Mit jelent az.A szex mint áramlat 149 A test feletti végső uralom: a jóga és a harcművészetek 153 Áramlat az érzékszerveken keresztül: a látás öröme 157 A zene áramlata 159 Az ízlelés örömei 165 6 A GONDOLAT ÁRAMLATA 170 A tudomány anyja 174 Az elme játékainak szabályai 179 A szavak játéka 185 Barátkozzunk Klióval!.

Az elszántság szerepe 307 A harmónia visszaszerzése 313 Élettervek és az élet értelme 316 JEGYZETEK 331 IRODALOM 375 150 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful