www.opelklub.

hu

Opel Astra

e-

I,

Kezeh~s, biztonsag,

karbantartas

OPEL ASTRA Kezeles, biztonsag, karbantartas
Az bn Astra g8pkocsijat az autoipari kutatasok lequjabb eredmenvei alapjan fejlesztettek ki,

magas muszaki szinvonalat 8S rendkivOli A qepkocslt a fejlett technika, a kimagasl6 uzerneltetes Onon rruilik, kifoqastalanul Mit • • • • • jeliemzi.

klinyelmet

nyujt, blztonsaq, a kornyezetkfrnelc

es qazoasagos

hogy qepkccsuaval biztonsaqosan uzerneltesse. utasltas: a szuksepes inforrnaciokat,

kbzlekedjen

lis

nyujt a kezelesl
ebben maqtalalja

eligazodik a tarqyrnutato alapjan megismerheti ezt a magasszintO technikat kellemesen erezheti macat Astra gepkocsijaban a gepkocsi kezeleset tokeletesen etsaiatlthatia kesztyutartoiaban tartani, utasttast cerszeru legyen. szerinti karbantartas es lirtekmegorzeset szolgidja. a gepkocsi

A kezelesl

hogy min dig keznel A kezelesi gondozas

utasnas es a felOlvizsgalati rendszer az utazas biztonsaqat es a gepkocsi

Figyeleml

Achtu ngl Attention
nernetul as angolul is megrendelhet6

A kezelesi konyv terites alleneben az Opel markakereskscesekben.

Die Betriebsanleitung ist bei Ihrem Opel H%ondler in deutscher und englischer Sprache gegen Bezahlung zu bestellen. The English and German language edition of the Owners is available against payment through your Opel dealer. Manual

Kellemes utazast kivan: az OPEL csapata

On

2

Kornyezetvedelem

as energia

takarekossap
Roviden Muszerek A kccsiszekrenv Biztonsag Vilagitas Ablakok

.. 4
6 .24 .35
52 70

jellemz6i

es

naptenytet6

.

Futes, szellozes .. Legkondicional6 berendeze s . Automata sebessegvalto .. Vezetesi tanacsok ... Uzemanyag, tankolas Katalizalor ... Kipufog6 rendszer, kipulog6 qazok .. A karosszeria elektronikus berendezesel Fekberendezes .. Kerekek. gumiabroncsok ..... Tetocsomaglarto, utantuto vontatas Segfts magadon Opel Service. ... Karbantarl<\s, lelulvizsgalat Auloapolas Muszaki ad at ok . Targymutat6

.72 .76 .81 . .. 85 .90
..92

.95
.: 98 . 99 . ..

100 102 106 .... 112 . . 128 130 .. 139
. 144 ....

186

A",

csillag

jelentese:

nines minden

gspkocsi-

ba baepttve (modell variacio, motor valtozat. kOlonleges kivitel, eredeti Opel atkatresz es tartozek),

3

Kornyezetvedelem, enerqiatakarekossaq
A
gyartmanyfejleszles tomes

Veszelyes rendszer

anyagok freonmentes. technika

mint az azbeszt,

kadrniA klima

urn mar reg6ta

nem hasznalatosak.

Amint gyobb jarrnu

lehet, valtson a soron sebesseqi fokozatba. sebesseqqel za]! okoz, ugyanolyan

kovetkczo na; Egy 2. Iokozatk6zleked6 mint harem gep50

ban 50 km/6ra vizet haszna! oldoszer-

l

Az Lij testesi kent.

km/orava: de 4. tokozatban halaco qapkocsi.
Hideginditiist segval161 zatba fokot. ami

iranyvonala
szerepet jatszik

A kipufog6gazok jelentosen zin motoroknal. Mint Opel szerint:

szennyezdanyag mini a diesel

tartalma mint a ben-

kovetcen az automata
a legmagasabb el nem hogy

sebestokogyor-

es6kkent

ne kapesolja

9a

motor

eri az uzerni noa katalizator h6fokot. bersndezes okoz. allasba az ha ECO csokken-

A kornyezetvecelem az Opel rnernokeinex munkajaban. A gepkocsi zefbarat gokat el6allitasa

Ezzel

el6segili, a karosanyaq

tejlesztesi

es tervezesi

tulajdonos

On is hozzajarulnat ugyehez a kovetkezok

a

san elor]e tesenez

kibocsatas

kornyezetvedelern

conmansan

szukseqes

soran

az Opel

kornyoanya-

A bekapesolt

leqkond.cionalo kapcsolja

lis joreszt

Lijra felhasznamato

hasznalt Ez az eljaras az Opel gepkocsikat k6rnyezet kfmel6vli teszi,
A

Kornyezetkimelo
A gepkocsi csatas gyelmes zaiszlntlet tartsa

vezetes
es a kioutoqoqaz az eloirasokon klalakltasaval. kbzlekedik kibobelul fi-

enerqlaiqenya Kapcsolja eleklronikus nines Az

toqvasztasnovekecest legkondieional6

ki, vagy

berendezest

terrneles k6zben

kepz6d6tt

hulladskokat,

mertexe: vezotos:

ra szukseg.

mint peldaul rnlnlrnalisra rneszeti nyezi. A magas bonthato.

a festekiszap csokkentve

ujra felhasznaliak az anyaqtelhasznais a tereredme-

stilus

elsa

1000 km
id6szaknak teljesltrnenyre olvassa el a nagy jelentcseqe es elettartamra. van a EzM

last. A vizfeihasznalas erdfomisok

csokkentesa rneqkfrneleset

igy nem csak

qazoasaqosabban

de ovja kornyozetot is.
Ezert kozlekedjen tegyen enerqiatakarekosan, rninel hosszabb meg. nagy merteki) a nagy a zajszintet qyorsltas fogyasznegyszerejeminel takevesebb volsaqot Lizemanyaggal

A kezdeti kosobbi teltetlonul

16. oldalon

leva infor-

szfnvonatu A kulontele

torvezesnek anyagok

koszonhekormyen szetszetvalasztha-

maciokat.

teen a hasznalt

Opel gepkocsi

A szukseqtelenul lentcsen vegzett sere is megnbveli

teak az ujra felhasznalas

eeljara.

a Ozemanyag

last. A gumicsikorgas, "repOI6start" megnbvelheti.i)

fordulatszarnon

1)

dB (decibel) a zajszlnt egysege: szabvanvostott ertek az emberi hatlaserzekenyseqhez igazod6 objektiv ertek, A zajszint t 0 d8-es novekeoeset a hanger6 rneqketszerezddesenek erezzuk.

men'

4

vagy tiz 70 krn/ora sebesseqqsl kbzleked6 jarmu.pl. sebesseg foa kornyazetre juto <is 90 krn/o kbzbtti tartornanyban a toma- last. szerepel. a gepkocsivezet6 nem fog kinyilni. fokulonasen Lehet6seg szerint minel tobbet nagyobb sebesseqi fokozatban. fokozatban mintegy gasabb mint 5. 5 R6viden Kulcsszam Kodszarn Tavolitsa nyag el a kulcsszarnot es jegyezze a gepkocsi tartalrnazo papirjain rnliaA es a lapocskat fel a szamot. ldccoruban. gyasztas 4. ha nines rajuk szukseg. a k6zlekemegn6veli Az On az atdesi larnpaknal lagfogyasztast . 30%-kal Ozemanyag fogyasztits.sahase "Radio tartsa Pass""on a qepkocsiban. 3. sebesseqfckozatban kml6ra kozott kb. kulonosen ejszakat iiresjaral A motor uresjaratoan nyagal es za]t okoz. Belulr61 a zarqornb az ajtokat Ha a vezet6 nyamja oldali lenycrnasaval A k6nnyufem lopasqatlc mat. Egy t 50 kmlDra ssbesssqqel halado jarm. igy kornyezetszennyezest okoznak nehany anyaggal vagy alkatresszel valo erintkezes karos lehat az egeszsegre. a az ajtot beesukja.soszak- kat megszegheti azokat. aldal kozben. mtormacio . karbantartas Az Opel kornyezetbarat anyagokat hasznal zarjuk be mind a gyartas rnind a javitas.3. kozatban.36. karektarcsak kulesainak es a von6horog tel a sza- * ajto bels6 nyitott zar qornjat leha is jegyezze az visszaugrik helyzetebe * ~ Az elektronikus radio * ellndulasqatlo. A teljes qazzal des a nagy eros zajjal Ozemanyag annal nagyobb tortend kdzlekemellett a Hakornany A felesleges gya5zta5t.8S kiputoqoqaz terheleset val amint az uzemanyag ioqyasztast is novelik. A zarqornb ha a kilincset huzva tartja az zar kodszarna a "Car Pass '-on es a Ezeket. Kbzlekedjen ovatosan elscsorban a lako ove- Forduljon hivatalos nyezetet Opel rnarkakereskedojehez vagy szervizaltornashoz igy ovhatja kores utitarsait.roncs nyomas A kis qumiabroncs nyomas sseten nagyobb az uzernanyaq toqyasztas.5 okoz. A gumizajok 70 krn/ora felett el· nyomnak minden mas zaj!. oldal 6 .i olyan zajt okoz. A qepkocsi kinyitasa: Fordilsa el a kulesot a zarban majd huzza meg a kilineset. . Lehetoseq szerint valasszon olyan utvonatat amelyen a forgalom falyamatos. is fogyasztja az 0zemaa ko- Mar 1 perc id61artarnot meghalad6 varakozas eseten is kifizet6d6 motor! leallitani. es tobbszoros zajterheles. 100 kg t6bblet 1/100 km foqyasztasnovekedest Tetficsornaqtarto Ezek az eszkozok es silectarto rneqnovel'k a I'. ss gyorsabban kopik a gumi is A rendszeres kcthctcnkcntl biztonsaqqal kifizetddik. oldal 37. hogy a jarmu ler. 36. tokozatban. teher noveli az uzemanyag gyorsitasmil (varosl teher 0. A varosi kozlekedesben gyakran mar fogyasztas 50kml6ra fetett a negyedik hate. oldal 37. 15%·kai Varosl kozlckedcs A gyakori indulas es meqallas . alto zarasa ~ Zarak. Soha ne veqezzen javitasl a motoron sajat maga: nem ismerve a Ajl6k Az ajtokat flnorn mozdulaUal elott zaj16forgalmat figyelve kerul]e a szukseqtelen rneqallasokat. zetekben. ellencrzes teljes kcrnvezetvecelrm eI6r. egyes alkatreszek nem kerulhetnek - szerO sernleqesftesre.eroteljesen es a zajszintet. 3 perc uresjarat magfelet zel 1 krn-nyl utnak. oldal vedelern berendezes *' *- 40. 70 fokozat kapcsoi50 es 80 magasabb az is jar.yepesen veszitene sebessegebol. A megnovekedett legellenallas miatl a foqyasztas I 11100 km ertekkel is megn6het Ezer! vegye [e ezeket.gellenitl- mint 4. olda: gyermek biztonsaqi *- 35. karbantartas soran. A megfelel6. hogy kizarja rnaqat.Javitas. biztonsaqos kovctesi tavolsag betartasaval sok elkcrulesevel teljes tekezeseket es az indakolatlan savvaltacs6kkentheti a gyakori ere8S gyorsititsokat. kbrnyezet zaj. mint neqy 100 krn/ora. Tovabbi Elektronikus Kbzponti Lopas Riaszt6 zar elleni ellr-dulasqatlo *- '" .35. A gazpedalnak mar egy kismerh?kD vlsszaenqedess is jelentds uzernanyag meqtakarrtast eredmenyez anclkul. fogyasztas. kozlekedesben). is zarhatja kodszarn szerepel "Car Pass"-on is. A sebesseq novelesevel no a gumi es a szelza]. amelyek a Gumiab.Egyenleles sebesseq koztekedjen Nagy sebesseq Minel nagyobb a sebesscq. Megelozve ezzel azt.

vezesse at a valla elott es illessze a za rszerkezetbe A biztonsagi rocas ovnek leljes hosszaban csavaAz Belsotukor allftasa A tukrot kezzel allitsa a kivant pozicioba.ern a valosaqos megbecsOlni pet mutatja igy nehezebb tavolsaqat.. mozditsa el az ulest. gepkocsi kulso A a beallftokar so- to Tovabbi lntormacio ~ 44. to Biztosaqi Legzsak *- ovek . 67. Sohase allrnaqassaqaban. engedje el a kart. men az vesze- reo okozott elvakitast. szet a rnedencecsont Olestamlakal ne dontse elott kell vezotnl. oldal aldal to Tovabbi lnfcrmacio . tulzottan jon a tarko Iyes lehe!.52~55. cs megfeleloen kilasson. A IOk6r atbillerrtese az aiel elhelyezett gepkocsi karral altai csokkenf a mogottes mentesnek kell lennie. az Liles az adott helyen roqzftodik A vezetoulest kar felhulott elmozdulhat sohase allitsa menet kozben. ~ Biztosaqi bvek . oldal Az bvet a zarszsrkezet piros gambjanak Ie· nyomasaval lehet kioldani. aldal 7 A fejtarnasz Ie vagy felfele allltasahoz nyomja lefele vagy huzza teltele a Iejtarnaszt. Kuls6 tukor allltasa gitsegevellorlenik Novelt lathato qottes laJ6szbgu tertiletet. tuko:. Az bv also hatra. A maqassaq fejlamaszl. Ugy aliitsa be az ulest. Dontheto hattarnla * nak mepteleloen allfthalo.67. Ezulan az automalikusan Ielcsevelodik. reflektora fejtarnasz telso elenek korulbelul a szernrnaqassaq vonalaban keli lennie. Megnoveli a be· kea me- tukor r.Az ulesek beallttasa: Huzza felfele a kart. A beallltasa utan contse elore a A biztosaqi ovet ranqatas netkul huzza ki a feszilo szerkezetbol.54. A A hattamla bealhtasa: Forgassa el a kezikereket az Liles kulsfi oldalan Egyeni igenyeknek megfeleliien allitsa be Ulesmagassag A forgat6kar Az uloko beallitasa elforqatasaval a benne * Lila maqassaqa- pozfcioja allapotaban az Oles ami veszelyhelyzetet varatlanui teremt.. AOlesmagassagol a korrnany <is a pedalok helyzetenek figyelernbevctelevo: allitsa. hoqy a korrnanykerek telso ivet enyhen hajlitott kartartasban elerje. Huzza felfele a reteszeldkart A megfelelo rnaqassaq beallitasa Az utastcr hatso rcszobo tcrtcno bejutashoz dbntse eliire az els6 ules hattarnlajat .. 56. oldalon 8 .

gyrijlas Gyujlas be.tasba kapcsolva a jobb 01- dall kUlse tukrot allithalja be. gyujtas A kulcs eltavohthato ki ki A kormanyzar oldashoz helyezze be a kulcsot a gyujlaskapcsol6ba. aida I 9 2 3 4 5 6 7 8 79 10 11 12 13 2 23 22 21 20 19 18 17 16 15 5396 T 10 . Diesel motor: elotutes (lasd: 20. forgassa el egy klsse a korrnanykereket majd fordftsa el kulcsot az "I" allasba A korrnanyzar kulcsot a• bekapcsolasahcz allasba es vegye lorditsa ki.. Forgassa ameddig a zar el a 81 bal oldali kulso tukrot alllthatia. Futheto kulso tukrok * III 15 perc el.36. kormanyzar old va.Elektromosan A negyaliasu lalalhal6 alllthato kapcsol6 kiilso tukor * a az oldalajt6n Gyujlas es indit6 kapcsol6 (benzin motor) Indit6 kapcsolo (diesel molor) A billen6 kapcsolot bal allasba kapcsolva Kormanvzar • <ormanyzar zarva. Nyomja meg a gambot a negyallasu kapcsol6 felett (sarqa kontroll tampa gyullad meg) A fLites automatikusan teltevel kikapcsol Az lndltornotor mukoctstsss (sebvalto Eleklronikus ures atlasban) indilasgaJI6 . A billen6 kapcsolot jobb old ali a. oldal) egy kicsit a kormanykereket bekattan es roqzfti azt.

muk6dtet(i 7 Kurt. .. . . . . . " Helyzetjelzo W " Tompitott orszaquti A Tompilott es orszaquti fenysz6r6 A karl tolja elore " orszaquti fenyszoro Huzza a kart a korrnanykerek fell~ tompftott fenysz6r6 = Fenykurl Huzza meg a kart a kormanykerek iranyaba lranyjelzes kbzben is uzerneltetheto.. Irimyjelz6. ' . 12. .. 70 .. ..13 . . ..ilagftas kapcsol6 o "Off tenyek vagy fenyszoro a belso vilaqitas "".. . oldal 12 . .. . . . 15 * . 77 . .lasd 71.47 .: 18 Gyujtaskapcsolo. 70 . 13 . 70 .pc 0$ gomb meghuzasakor a tenykOrt mukbdtelhetO. . . . oldal a hatso kodza- A gomb rofanyt ~ kapcsolhatja lntorrnaclo Tovabbl Vilagitas Fenyszoro iigyelmezteta jelzes . 9 100 107 . 76 . oldal aurtas :.77 . . . 19 Fekpedal 20 Tenqelykapcsolo pedal 21 B'ztositek doboz 22 Fenysz6ro rnapassaqalllto 23 Motorter letO nyitokarja 11 V.. 77 kodtenyszoro Hatso kodzaroteny . .70. 13 . A kart a korrnanykerek 968ro ollonobon !81e meghtlzva a ru- . 24 8 Muszerek . . * 30-39 . oldal rneqnyornasaval be. 121 ... 54 11 Veszvillogo 12 K6zeps6 szel16z6 13 Radio '" 14 KesztyUtart6 15 Fetes es szellozes 16 Hamutart61 17 Gazpsdal nyflasok kezel6szervei ciqarettaqyujto korrnanyzarral .. Szelved6 torte. . .. .. .: . .A rmlszartal raszel oldal Kuls6 vilagito berendezesok Oldalablak paramenteslto nyilas otcatso Elsa szel16z6 nyilas . . 71 .70. . . . :. 24 . 14. Control) kijelz6je szamftoqep *. kigyullad... mos6 tenyszoro moso hatso lQ Ido es datum Onsllencrzes tedetzetl szelvcdo kijelz6 (Check tbrlo radio * tedelzeti szamffoqep tunkciovalto 'I: . 90 .. . 70 . fenyvi\lt6 kar es tenykurt * "'.21. 12. .

hogy * a eseten Hatso szelvedo Nyomja mos6 berendezes elcre * a kapcsolokart o kikapcsolva szakaszos Elsa poziclo ~ t6rlo Ozemm6d ~lbrlot as 111050 uzernrnod. ellendrizze. Amikor a korrnanykerek san visszater kanyarodas konnyen Lagzsak *- 56. a fenyszorornoso mosofolyadekot megfelel6en ~ Tovabbi uzemel. a kart csak az elsa pozici6- ig mozditani. az automalikusan visszater alaphelyzetEibe. a tortotapa: akkor mOkbdik a berena torlesi utern Masodik pczlcic fecskendez nehany (nyomva tartani) A kar else poziciojaban (szakaszos tartja dezes ezalall Ozemben a masodik lassu tori as gyors tortes Ienyszoro *) cs a toriclapatck :t:). Amikor itt elengedi a kart. aldal hatso szelvedore.137.Ininyjelzo Alaphelyzel kozepallashan Fellele jobbra kanyarodas Letele = balra kanyarodas = Elakadasjelzo & Nyomja meg a gombol Nyomja meg ismet utan Az elakadasjelzo a gyujtaskapcsol6 m6gomb piros Kurt = bekapcsolas = kikapcsolas rneqtalalhato mivel utan a nyotampa ellenor- Nyomja vagy ~ meg a "=' jelO nyom6gombol a jobb bal oldalon. intormacio . oldal visszafele fmog az iranyielz« kar automatikualaphelyzetebe. Ha a kart nyomva fecskendez pozici6ban. ~ Tovabbi lntorrnaclo . bekapcsolasa fenyt ad A veszvilloqo uzernel- Apro korrnanyrnozdulatnal. mint pI.t 37. aldal 14 . 13 Szetveddtorlo kapcsol6 A kapcsolokart teltele kapcsolja Szelvedomoso berendezes es Ienyszoro meso berendezes Huzza meg a kapcsol6kart a kormanykerek lranyaba A berendezes szelvedore a tonyszorora torlo uternet Neha mosotolyadekot (es bekapcsoll veqeznek. ez nem kovstkezik Ilyenkor celszeru be savvattas tetese eseten mind a negy iranyjelzd valamint a nyo-noqombcn ethelyezett zo larnpa is villog.

36. Azormal Forduljon kadojehez allitsa Ie a motort. 97 oldalakat 16 . oldal. hogy a tartaly leljesen rulJon! __ Ozemanyag . mert az karosochat. larnpa vil<'lgft miel6bb tankoljcnl Soha ne haqy]a. oldal 15 Ellenorzd jelentese larnpak . a markakeresvagy hivatalos Opel szervizallornashoz koztes alia pot = normal uzerneles ~ Tovabbi inforrnacio -134.baloldalon ha vil<igft: Fclso sor jobbrol balra: IranYJelz6: uzerr al Olajnyornas nem megfelelo azonnal allitsa Ie a motor! Also sor jobbr61 balra: Rdgzitof€k behuzva vagya Fak tolyadek lui keyes. vilagit Motor vezerles ~:: uzsmzavar forduljon hivatalos markaszervlzhez villog Eleklronikus elindulasqatlo hiba torduljon hi- vatalos markaszervizhsz.95. oldal katallzator .94. oldal A molar az uzerni meg nem erte el hofokot plros rnezo = A motor hcrnersekretet lui magas.Olemanyag szintjelzo Motorhomerseklet A gyujtaskapcsol6 rnukodik kiukek mezo as mutatja = kijelzoje bekapcsolt az uzerni auapotaban homersekletet Haa rrutato a piros rnezobe er vagy ail". Tankolas .92. 27. ~ Olvassa el a: 26.

Ellenorzo lampak .eqzsak vagy ovteszfto *: . vagy rulhoto o6velhet6 . iorduljon hivatalos markasze rvizh e z .jobboldalon [elentese ha vilagit: Felsn sar jabbr61 balra: Toiles: .: meg- kart a rug6erii neg yes fokozatba oldal a sorozatos a rnotortek tntormaclo ada vissza hatas. Olvassa el a 26. vatashoz nem erot kifejleni..uzernel . 1-161 fokozatok 3. csak a gepkocsi auo alatti tolja a valto- Automata sebesseqvalto P Parkolasl tokozat R Hatrarnenetl fokozat N Ores alias A motor be P vagy reteszel6 gombja R auasbot gombot alatt.uzernel Utantuto iranyjelzo :. 2.86. kormyeden: a kart ures allasba fel majd nyornja Ie ujra a pedalt. sporlos vezetesi program 1 tokozat kiva.:: Automata sebessegvalto *: (vi lag it) .Ozemel balra: Also sor jobbrDI Blokkolasqatlo Iekrendszer ::-:: . vagy lejtmenetben tokozat: kapcsolhat6. _...uzomzavar...csatolja az ovett Biztonsaqi QV *: . rneqsztint azannal allttsa Ie a matart .. EI6fUtes Ozemel (diesel forduljon motor) hivatalos markaszervizhez Kodzarotenv *: . Orszaqut: tenyszoro: _.. l..56. ..asztasaval elkepi. r-es es 2-es fokozatok csak t-es fokozal plusz. utan varjon A tengelykap3 rnasodpercet....85..enyornasa Ha nem megy kapcsolva tengelykapcsol6 auo helyzeteben nato. oldal csolo . a vattoqornb gyuru felhuzasaval. 17 R 1 :3 5 ~ 24 Kezi kapcsolasu sebesseqvalto • Ores alias egyest61 tit6dik fokozatok 1105 R hatrarnenetl fokozat Otodik Otosbol szukseqes Hatrarnenetel helyzeteben reteszel6 fokozat kapcsolasahoz elleneben iranyu jobbra.27. Tovaobl 1-101 fokozatok 4. olclalakat .uzernzavar. kapcsolas a tokozat-kivataszto 4-3-4..101..sport program. villog Automata scbcsscqvatto uzernzavar *(villag) .sikos uton. fordulJon hivatalos be rnarkaszervizhez .!. engedje 18 .. a rogzitOfeket a qepkocsi rniikodtesse kapcsolkapcsolashoz meg huzn: kar a csak a P vagy N allasban indithat6 o 3 2 1 S gomb = A 3. P: eloszcr R: csak .

aldal Elektronikus e.lndulas • • elctt ellen6rizze: nyomasat es allapotat A gumiabroncsok A motorolaj szintet es egyeb Iolyadek szinfeket a motorterben.. oldalak) Az ablakok. biztonsaqi Iyes beallttast.kezeskor serutest okozhatnak. a motor! zart helyen zarva (pl. Elektronikus elindulasgatlo ~ 35. . Automata valto P vagy N alias ban Ne nyomja Ie a gazpedall Fordilsa a gyuJlaskulcsol "II" allasba Amikor az elotutes visszajelz6 larnpa kialszik forditsa a kulcsot "III" allasba Ha az inditast isrnetelni keli.: az ajtok vannak. oldal elindulaspatlo . farditsa a kul- kOre all be ammt kot. kat rnasodpercet. (Iasd 132~138. • tiszta- • Csomagot ne rakjon a hatso szelvcdo ele. oldal 1j Kereskedelmi jolclos 20 . Tovahbi Elektronikus intorrnacio ~ 26. oldal Ezert: ~ Sohase ~ lelegene be a kipuioqoqazt.27.36. Kipufog6 gal ~ 98. Az elotutest jelz6 larnpa klalvasa utan nehany rnasodpercet varjon.ndut finoman csot a • allasba as varian kat masodpercet. 15 'C alatt: hosszabb el6mtes lehet szukseges. azutanlncjtson. Takar'ak a hatso kllatast vagy tukrozodvs az uveqen rneqzavar'ialjak mellett hirtelen fI. e el6rezuhanva Heteszeles a vetetlenszeru kapcsolasok kikuszobolesere 2 es 1 fokozalban A rsteszelo k6zepr61 az kar rneqhuzasa • Az ulesok. • A tekek helyes mukcdeset..indulasqatlo ~ 36.27. Tovabbi intorrnaclo ~ 86. Ha az inditast isrnetelni kell. aldal . aldal Tovabbi inforrnacio ~ 26. aldal 19 Benzin uzernii motor inditasa Sebesseqvalto ures alias ban Nyomja ki a tenqelykapcsolo pedalt. Tovabbl lnforrnaclo ~ 26. Ne uzcrncltosse qarazsban) amikor Ne k6zlekedjen utasterbe! nyitott csornaqter altoval. Ha a motor az lndltast isrnetelnl kell. forditsa a kulIe a qazpedalt. . forditsa allasba cs varjon a kul- be.. A klputoqoqazban sen rnergez6 levii szenmonoxld szaglalan szintelen.. engedje vis- esot a • . Az X17DTL turbo-dieselu motor inditasa Sebessegvallo Ores auasban NyomJa ki a tenqelykapcsolo pedalt. oldal csot a • allasba <is varjon ket mascdpercet. R. "R"-161 "D" alias fele kapcsolaskor.27.112.112.) ovek BS a tukrok hea v€zet6t. szukscqes: tale kap- ''1'' es "P" vegallasok csolaskor Nem szukseqas a reteszelo kar meghuzasa: "1"-tOl "N" alias III. tukrok <is vilagitotestek saqat es rmikodokepesseqet. Automata valto P vagy N allasban Ne nyomja Ie a gazpedall Fordftsa a gyujlaskulcsot "III" allasba A kezdetben magas alapjarat nornal rnerteeleri az uzemi hiifo- Az X17DTL') diesel motor inditasa Sebessegvalto ures allasban Nyomja ki a tenqelykepcsolo pedalt. A kipufogo gazok rnerqezoek kulonogaz! P. Automata valto P vagy N allasban Ne nyomja Ie a gazpedall Fordflsa a gyujtaskulcsot "II" allasba Amikor az elofutes visszajelz5 larnpa kialszik torditsa a kulcsot "III" allasba 10 'C alalt: !eljesen nyornja AminI a motor sza.. gazok bejuthatnak mert igy a kipufog6 az . 112.

vagy a hatrarnenotl fokozatot. Zarja be az ablakokat es a napfenytetot valamint az ajtckat. . Tartsa szem clott a kezelesi utasrtas el6zQ reszelben foglalt vezetesi es kezeres: tanacsokat Kiserje figyelemmel a radloadasok kozlekedesi hirrnusorait.190. K6zponti ajtozar 37.A r6gzft5h~koldasa Finomanamelje meg a kart.. oldal Lopas elleni vedelern =1= . A pakoloorax szarnara ermetartot talal a kesztyOlart6ban.8 motort. Allrtsa Ie . Ha a kulcs a gytljlaskapcsol6ban marad vagy az iranyielzc be van kapcsolva akkor figyelrnezteto hanqjelzest hall. automata valto eseten a P fokozatot. takarekosan es kornyezetkfrnelti m6don A r6gzil6f<lka hatso kerekekre hat. huzza ki a gyujtaskulcsot . szeld qornbot. 2. Eleklranikus e. 4.37.indulasqatlo 36. Tovabbi lntorrnaclo . J6 utazastl Vezessen A jarrmi leallrtasa t. oldat ovatosan. oldal * *- *- 21 . Kapcsolja ki a kelso vilagitast. Nyomja be reteas engedje vissza a kart teljesen. oldal vszstes kozben semmi olyat ne tegyen ami meqzava-hatna a figyelmet. oldal Riaszt6 borendezes 40.10Q. ellenkez6 esetben a leahtott motor esetan az ajto kinyitasakor figyelmezlet6 hanqjelzest fog hallam. aldal * _. Forgassa el a korrnanykereket a kormanyzar reteszeleseiq. Autornatikusan mukbdesbe lep a kar meghuzasakor. ~ Vezetesl tanacsok . Huzza be kezifeket Kapcsolja az 1. 3.

.zsuqarral tavolltsa el. hogy kizar61ag a kijelblt Opel markakereskedesek altai vepzett munkara es eredeti GM markajellel etlatott alkatreszek beepitese eseten ervenysssk a jotallasi es szavatossaql feltetelek. elVenyesitheti 10- szava- tossaqi igenyet. vagy mas akadalyon val6 athajtas. EzM tokozott figyelmel igenyel a jardaszeqelyen. oldal qyartot az Ogyfelek A gyartomOnek ~ kOl6n vevcszcqalata nines! vtto es karbantart6 Opel telulvizsqa. otszaqos nalozattal rendelkezo t61tMIIomas161. torte-i. 22 .. A katalizatoros huzassal gepkocsit nern szabad inditani. terepen vain kozlekadss. az erre a celra a. esetleges es a gyari modoslto latiak szerint A markakereskedas gek az On rnarkaksreskedojenel valtoztatasokrol rnunkakat.) vegyi uton is ronqalhatjak lakkrBleget! A katallzator A katalizator vedelrneben vaza egy kerarniaszerkezet. elolt: az On qepkocsijaOpel alkatrosz as KerjOk tartsa A gyiir szem kifejezetten eredeti Vevoszotqatat Eredeti Opel alkatreszek tartozckok. helyzeteben tbrteno hosszan tarto uzerr.Kezelesi utasilas"162. A tenyezes erdekeben allaganak meqovasa ovatossapqal fclaztatva. qyeles vatalos mellett meg ha egyedi engedEily nem tudunk Eredeti 88 karbantartasi mas @yartmanyokert esetben valamilyen vallalni.zek keszseqqel allnak rendelkezessjukat a szakemberek A vevoszolqalati helyeken emberei teben.eltetesere. boepites az ebbdl adodo tovabbi rncqnrbasooas a [otauas: ill. puha szivaccsal mossa) Ovakodjon a gepi rnoso hasznalatatol! Az elozstss aztatas elrnaradasa. oldal ~ Karbantartas-130-142. stb.alkalrnazzon gyongyszerOen a felOleOpel apolovlaszos kerneg"Au- hasznatata eseten a gurniabroncs eqyeb pararneteroi rneltett a sebessaqhatarra is tokozott flgyelmel kell forditani. gepkocsi-karosszeria lyezhe16 antennaval tetni.Fontos tanacsok a gepkocsi uzerneltetesehez Kerjuk fokozottan az alabbiakra! figyeljen Csak garantal1 minosegu Ozemanyagot tankoljon. Ez az akkurnulator Ido el6ttl tonkrernenelelahez vezethetl UJ tasa es Ielszereltetese 16ssoge" A vonatkozo - gumiabroncs kivalasza tulajdonos feleeloirasok es kozlea A fenti okok miaUi rneqhibasodasok nem tartoznak a garancia keretebe. 3 rnosas utan . Az altalanasan hasznalt tef abroncsok . kiinnyen elqorbulhet vagy megkophat. t 63. zavarokat okozva ezzel a radioadasok veteleben. a nem megfelel6en adagolt viz es sampon kovetkezteben a hornokszerncsek durvan megkarcohafjak a fedo laxkreteqet. e. a rsu gumiabroncs teli-nyari gumiabroncs kulsc reszere elheszabad csak uzemelnem alkalmas a rnotor all6 Az elso nonapban fokozott mossa az autot (el6zetesen Tel! vagy tobbcelu A gepkocsi-akkumulator ezeknek a keszulekeknek szennyez6 anyag nagy reszet v. ajaruott samponnal. azzel igazolhatja a tanka last. a nek soran elegetien uzernanyag kerOlhet a kipufog6rendszerbe. lehet61eg isrnert. serulesek kovetkezteben eltorhet. Ettol eltero javitas. apolo es tisztit6 Ismeretlen vegyszerek kedesbiztonsapi szemponlok ertelrneban kello korultekintessel kell eljami a rneret. arnely a kcvetkezo id6szakra ovja a tedolakkot. kepvlselik tevekenyseq a csak ezeken szakeS9a garanciat Opel alkatraszok [ovehaqyott Itt tanacsokkal muszaki el6irasok os tartozekek egysekapel az is.ka. mesas utan szilikonos olajjal vekonyan kenje at. A nem megfelel6en kezelt antenna beszorulhat. zelest.: a . A nem rnegfelel6 rninosegO uzernanyag miatti rneqhibasodascrt a gepkocsit forgalrnazo nern vallal telelosseqetl nem autoapolasi celra eloalhtott vegyi tera Teleszk6pantenna Teleszkopantennat kihuzott allapotban gepkocsimosas torolje szarazra. szerkczet. (Kozelesi utasitas toapotas" elmu fejezete. a Javegzik valamint hatoak.0" sebessegjelblessel t 60 krn/h maxtmalls sebesEegre alkaimasak (pi.venyes Igazoltas- sa azt a sz arvizz el a fel01vizsgalati telulvizsqalati j6!allaSi. 189 Biztonsaqa Rendszeresen lott karbantartasl zetbcn.lzatorban eteqve tonkrstshst' azt. [avitasi szavatossaqi hoz tartozo es tartozek beepiteset javasolja Ezeket az alkatreszeket kOlbnleges vizsqalatoknak valamint az marmunkavetettek ala.amikor a vizcseppek mar nem allnak ossze len . Ez kesobb a kata. filzettel Csak erdekehen vepeztesse el az ajanrnunkakat. igy ezek szavatolmsqbizbatosapiacfihiFolyamatos jak az Opel gepkocslk Ogyekben kerdesekben illetve szerlnt gal es biztonsaqat.k. a mintazat es a sebesseqf-atar meqvalasztasanal. utan 3-4 mekck. be vizzel. szavatossaq meqszuneset eredrnenyezheu. all is rendelkezesre Opel markakereskodok reo ItI a gyari el'Trasok hivalalos vegzik kaszerv. A kipufog6rendszert ert utesek.rnas. es eredetU (acoton.atl fuzet . Felhivjuk figyelmel arra. Mindig kerjen szarnlat. Szukseg eseten szakitsa meg az utazast.) A qyarto anyagokal es hatasu altal ajanlott hasznal]a! anyagok.128. A rneqhibasocasokat kEisedelem nelkul hivatalos Opel szak- rnuheiyben [avittassa meg. oldalan ajanlott M + S jelu gumiabroncsok). Karbantartas A jotallasi. bevagy meptolassal En- Mobil telefon - vagy CB-radi6 A mobil 1elefon vagy CB-radio a sajat beepltetr antennajar61 a gepkocsi belsejeben uzemeltetve rruikodese kozben zavarokat okozhat az eleklronikus egysegekben! Ezer! ezeket.

berendezesek es lehetnek meg speclalis telszerelesek *. a szennyezodeseket torolie Ie A teleszk6p antenna! gepkocsimosas ulan ken6anyaggal vekonyan kenje at. Az Opel radiok magas mOszaki szmvonatu terrnsksk. a karbantartassal es apolassal kapcsolatban. 24 . Hatotavolsaquk alig tobb mint az a tavolsaq ahonnan az adotorony szemmel lathato. A mozqasban leva qepkocsinal azonban elteresek mutatkozhatnak az otthoni keszulekekhez viszonyitva az URH adak veteleben. ~ Az On gepkocsijan vannak meg egyeb muszerek.Ez volt a legfontosabb leirasa dolgok rovld Kerjuk olvassa tovabb figyelmesen a kezelesi utasitast. Ezeket a keszutekekot csak a hozza rendseeresitetl. A nem rneqteleloen apolt teleszk6p-anlenna hamar rneqhlbascohat. majd torolje szarazra. Tisztitsa rendszeresen a radioantennat. a gepkocsi kOlso reszon rogzitheto antennaval uzerneltesse.: gepkocsi antenna) val6 vete: eseten nem lehel olyan vetef minoseget qarantaln. ~ Ezen klvul fontos intormacioket talal a gepkocsi uzerneltetesevel. A kezelesi utasitas tarqyrnutatot is tartalmaz! ~ 23 Muszerek Mobil telefon es CB radio Ha mobil teleiont vagy CB radiot hasznal a qepkocsiban a keszulekbs epiteu antenna nagy trekvencias suqarzasa megzavarhatja a gepkocsi elektronikus egysegeit. ha vetcl kozben sisterqest. A fold kozeleben leva antennakkal (pI. Radi6 * A jarmO rnozqasa is valtozast okozhat a vetel min6segeben: • • • az acetol vale tavolsaq mialt visszaver6d6 hull amok zavar6 hatasa miat! arnyekolasok miatt A radi6k kezeleset a mellekelt radio hasznalati utasitasanak meglelelclen veqezze. zajokat vagy torzftast hall. A motor allo helyzeteben a mobil telefon vagy a CB radio uzemettetese tulzattan megterheli az akkurnulatort es az ido etctt meghibasodhat. A radioadas adatai a kijelzo kspernycjen tathatoak. Az ultrarovld-hullarnok olyan egyenes venalban terjednek mint a fsny. a biztonsaqqal. mint a haztetore szerelt magas antennakkat Valasszon egy erosebben foghato adot.

a molar belnditasa ulan pedig kialszik. 'Cr. Ha kiengedett r6gzitotek eseten is vilagit akkor valosziniilep a Iolyadek szinlje tul alacsonyra sOllyedl a tek/tenqelykapcsclo hicraulikus rendszerben. Forduljon markakereskedojehez vagy hivatalos Opel szervizallornashoz. A berendezes szQkseg prog· ramra kapcsol es az utazas meg tolytathato. A gyors villoqas azt jelzi. Jobb oldal! veszelyes lartomany Ipiros mezO): A megengedett fordulatszamot tUllepve a molarkarosodhat! Ha lehetseqes alacsony tordulatszarnmal kozlekedjen (2000-3000 ford. Kigyulladasa uzorn kozben valamilyen mako· des: hibat [elez. Ha a fek Ozemel 6valosan hajtson el a leqkozelebbi hivatalos Opel rnarkakereskeoonoz vagy egy hivatafos Opel szervlzallornashoz. Ha menet kozben kigyullad a tampa probaja meg 6valosan a fekhatast ugy. A csapaqvak mcqszorutasa blokkolnatja a kerekeket: nyomja be a tengelykapcsol6 podalt es a sebesseqvaltot kapcsolja tires aliasba. A toroutatszamot figyelemmel kisero vezetessel ilzemanyagot takarfthat meg. Olajnyornas A gyujtaskapcsol6 bekapcsolasakor kigyullad a lampa. Amikor a larnpa gyujlaskapcsol6 bekapcsolt allapotban vii log az az eleklronikus einou'as qatlo rendszer hibajat jelzi. oldal) Ha a larnpa egy rovid id6re felvillan de rbgton el is alszik. Km szarnlato A megtett kllorneterek szarnat mulalja. Ozemmeleg motor eseten alapjaratban neha felvillanhat a tampa. ldorneres Amini a gyujlaskapcsol6t bekapcsolja az ida megjelenik a kijelz6n. kijelzo lasd 29.lperc kozott) ta-tsa egyenletesen a sebesssqet. Ha uzem kozben felgyullad a lampa azonnal allilsa Ie a motor! merl karosodhat! A motor kenese val6szinDIeg rneqszunt. Tartson nagyobb kovetesi tavotsaqot. A motor beindulasat kovetoen kialszik. A tekezeshoz as a kormanvzasnoz nagyobb erokilejtes szukseges. Bekapcsolt qyujtasnal es indnozas kozben vilag it. de magasabb lordulalon kialszik. Bealiltasa: baloldali gomb: jobboldali gomb ora perc A motor percenkenti Iordulatszarnat mutatja. hogy ne veszolyoztesse a moqotte halad6kat. (automata valto eseten kapcsoljon "N" allasba) Ne huzza ki a gyujtaskulcsol amig a gepkocsi meg nem all! (A kormanyzar tezarhat es ez balesetet okozhat!). hogy szukseq eseten a rbgzitofekkel is meqallithassa a qepkocsit. hogy valamelyik izzo mephibasodott. de miel6bb forduljon rnarkacereskedojehez vagy hivatalos Opel szervlz-ahcmashoz. oldal 25 Ellendrzd larnpak ¢Q lranyjelzo Az iranyjelzo lampak uzemelsse kozben villog. oldal) 26 . Ne hasznalja a jarmuvet sokaip vilagito ellen6rz6 lampavall (laso 112. as Harorntunkcios kijelz6 lase 28. oldal Tobbfunkcios Napi km szarnlalo Nullazas bekapcsolt gyujtas mellett a "0"-z6 gomb lenyornasaval tortenix. Ovatosan hajtson. (CD) Fekrendszer ICb Motorellenorzo larnpa * hidraulikus lengelykapcsol6 ellenorzes A gyujtaskapcsol6 bekapcsolasaxor es a rogzit6fek behuzott allapotaban kigyullad a lampa.Fordulatszammero * Sebes seqrnero A gepkocsi sebesseqet mutatja kml6ra egyseqben. A gepkocsi viselkedese meqvaltozhat Iekezes alalt. a motor nem indithat6 (Iasd 36. az nem jelent rucat. A tekpedal val6szinOIeg rnelyebben log mint ezel6tt. Ne kozlekedjen lejlmenetben.

oldal Ha vilagit Ha villog: kedojehez ki ha az uzemanyag vezetesi program Opel uzernel. Ozemzavar Uzemzavar kijelzcn. hatso kodzaroteny bekapcsoll vllaqit. ~. Val6szinOleg megszOnt az akkurnulator toltese es a motor nutese. oldal) a E9 0: eJ: 0: eJ: 0: Ieszultseqe az id6 es a datum ujra bealllta A gyujtaskapcsol6 kljelzo adatai kb. a motor beindltasa utan az alapjarati fordulatszam feletli tartornanyban pedig ki- lasd 85. villog. a kijelzo a Ha a kulso hdrnerseklet 3 DC ala sOllyed a kl 20 masodperciq vII log figyelmeztelve a gepkocsivezet6t a jeges utra. 27 Ha csak tartsa perc az ido beallitasa a szuksaqes addig amig az ora nyomva E9 gombot es a jelzes villog. klkapcsolt kel gomb allapotaban 15 rnasodpercre sa szukseqes. Diesel rnotornal a tekrasegiW sem muk6diK. hetOek a fels6 rneqnyornasaval. Forduljon vagy hivatalos rnarkakeresszervizallo- mutato]a a veszelyes mez6be rnutat. Ha nem vitlog akk. a mOszerfal (79..°C" tel. aldal) A gyujlaskapcsol6 bskapcsolasakor kigyullad a larnpa. hogya tartaly kiurulionl rnashoz. Farduljon Opel a kitelz6n: Az id6 es a datum beallltasa Kapcsolja a0 szerint: kl a radiot. oldal @ 8 Tiiltesjelzo Automata sebesseqvalto sportos iO Akkor Ozemanyag gyullad * szintjelz6 (lasd 112. utan a ki· uzernautomatikusan megjelenit- valarnelylkenek lep. Kulso homerseklet A piJlanatnyi hornerseklet ernelkedest Figyelem: merseklet kOlso homersskletet csokkeneset kesleltetve Az ill sikos azonnal erzeken. '00' motor) El6f(jtes * sseten vllaqft (diesel Az elotutes uzernelese 0$ A Kodzarofeny allapotaban @ orszaqutl fenyszoro orszaguti fenyszor6 bekapcsolt Az -' allapotaban vagy a fenykOrt uzemaltetesekor vilagil. alszik. hibat jelez. lehet ha a klilse hernutatia.rat jelenik rnarkakereskcdohoz vagy meg rnusorat vagy a datumot. jelz6 Haromfunkclos kijelzQ Kijelzi dio * es a ramegjeleA datum meg. nik az ida lis a kulso E9 : 0: kb. 2 masodperciq nap villog nap beall.) Soha ne hasznal]a el az uzemanyaqot annyira. Szakitsa meg az utazast as forduljon markakereskedolehez vagy hivatalos Opel szsrvizauornashoz. 28 . oldal ~ Azakon Biztonsaqi ov a terOleteken * bekapcsoiasa a blztonsagi ulan ovek ahol ezt joqszabaly irja: a gyujtaskapcsol6 hallani). Az eleklromos [elzo 2 percig m6dba ollatas visszaallftasa beallitasi leirtak szerint. Utanfuto iranyjelz6 * Ulanfulo vontatasa kbzben az iranyjelzo lampakkal egyOtt villoq. a kijelzo Az ida es a datum E9: 0: bealllthato az el6zoekben E'l: "00" masodpercrol. bekapcsolasakor hornerseklet. (Kanyarod as kozben hamarabb is felvillanhat.or valamelyik lranyjelzo meghibasodott.tas h6nap h6nap ev villog ev bealtttas ora vii log ora beallltas perc villog perc beallftas ora Indul villog beallitas Elektromos ellatas meqsziinese Ha az elektromos akkumulator sullyed. Legzsak * lasd 56. Nyomja Ielett meg a es ~ a k6vetkez6k az idot a kOls6 hornersekletet eseten "--. az A 0 DC ala sOllyed. Ha menel kozben gyullad fel a lamoa akkor alljon meg as kapcsolja ki a motort. akkor ellatas megszOnik lUI alacsony vagy az szintre be van kapcsolva Is szabalyozhato szabalyzo gombbal.(@l) Blokkolasgatlo fekrem:!szer * e16- lasd 101. jelenik akkor allapotaban gombokal a kijelz6 hivatalos A gyujtaskapcsol6 radio kikapcsol Ha vilaqitas fenyerossege tenyerosseg szervtzallomashoz. ezzel nehany percig vilaqlt (eselleg flgyelmezlel hanqjelzest is hasznalatara. jelzi.

Az elektromos ellatas helyreall. 15 rnasodpercre megjelenitket gomb valarnelyikenek 2 rnasodperciq ora villog ora beatlitas perc villog perc beallltas o: ~: het6ek a baloldaf rovid rnsqnyornasaval. olajszint Elien6rizze es belOI kial- szik. masodpercen visszajelz6 rnasodnorcce: je- Iunkcio rend ben van akkor a tekpedal a lekialszik. egy u] biztositnkot Feklampa ha a hiba oka rneqszunt. eqyrnas utan kijelzesre kerulrovidftett forrnaban kerOI kijel· p6lolja A motorolajszint a hianyzo Fekbetet (Bremsbelag) Az else tekbatet sacra. u] beallltas szukseqes (iasd . a hiba elharitasara. beallfthato az kovetkezdkutan a ki- 2 percig automatikusan hlp. Ide kijelzese Az ida megjelenik a kepernycn a qyujtas be- musorai/daturnot az on<is a tedelzeti szamit6gep (trip computer) lnforrnacioit. ellenorzes ("check control") kapcsolasakor. a fek<is az automata Az lzzok ha sebessegizzok csak rruikodesl allapota. Veszelyes (Olrnanqel) Vsszelyesen athtsa alacsony az olajszint. 15 rnasodpercre megjelenithet6ek a baloldali ket gomb valarnslyikenek r6vid rneqnyornasavar. E9: az ora indul "OO"masodpercr61. Ha minden "CHECK" nyornasa felirat kb. a fonlosabb allapota biztositekok kerOI kijelzesre. Farduljon Opel hivatalos cserejere. Nehany hiba tellrat megjelenik. a kijelzii beallitasi uzern- Az ida es a datum ben leirtak szerint. A feklarnpa utan nchany Hiba kijelzese: A "CHECK" is van. Az ido es a datum beallftasa ki a Kapcsolja akkor a kijelzo a is szabaiyozhato a mOszerfal radiot. A 'check control" lnforrnacioi elsobbseget elveznek a fedelzeti szemben. szamitoqep adataival kijelzo ad alai kb.Elektromos etlatas meqszfinese Ha az elektromos eltatas megszGnik vagy az akkumulator feszultseqs lui alacsony szintre sOllyed. kijelzo A gyujtaskapcsolo kikapcsolt altapotaban a adatai kb. Feklampa lekopott a mlntmalts vastag· vag) a betetek zesro. akkor nek. A gyujtaskapcsol6 kikapcsolt auapotaban a A kijelzo a gyujtaskapcsol6 bekapcsolasakor lep muk6desbe.tasa (trip computer) utan az adatai oncllenorzes autornatikusan vegrehaJt6dik. Tiibbfunkci6s kijelze Kijelzi az idot a radio * * * A fedelzeti oldal) szarnltoqep torlodnek. Hlendrizze az olajszintel vagy hlvata- rnarkakereskedoiehez szervizallornashoz es t61tse tel. allapota. akkor az adatok torlodnek a kepernyorol. o. duljon Opel szintie Toltse Stand) a kiegyenlit6 vagy tartalyban forhivatalos Valamelyik a hiba elharnasaA blztosltak biztosltek Helyezzen be (Bremslicht) meqhibasodott.31. Hiba uzenetex: Motarolaj (Matorol szint Stand) till alacsony. A gyujtaskapc8016 bekapcsolasakor funkci6 ellenorzesre kerul. mennyisepet. Nyomja a kijelzi5 felet! meg a a es el Ha vilagftas be van kapcsolva fenyeriissege fenyerosseg 0 gombokat szerint: ~ : kb. (29 aldal) Hutofolyadekszint (Kiilhmittel A hiitofolyadek WI alacsony. "CHECK" lenik meg a kijelzcn. ~ 29 Onellenorzes (Check Control) Kijelzesre betetek valto akkor kerOlnek vastaqsaqa. Forduljon markaksreskedojehez los Opel szervizallornashoz ra. Ha tobb hiba Folyadekszint (Waschwasser A szetvedornoso tolyadek Stand) tul keves. a folyad<ik szintek. az erlntett ararnkor minden felirat be van kapcsolva. (Abblendlicht Az izzo cserje szukseqes. rnarkakereskedojehez szerviza'lomashoz KOlso lzzo cserje szukseqes 30 . vilagitas Hucklicht) fel a hOtofolyadekot. Az elektromos jelzo m6dba ellatas vlsszaallitasa villog. Azonnal Ie a motort. Az idot folyamatosan mutatja a datum csak a radio klkapcsolasakor jelenik meg. kovetkszok szaoalyozo gombbal.

hogy uzernavar hibal meg nem ezzel figyelmeztet raqisztralasra. ertek a vezstcs korulrnenyeitc: Atlagos toqyasztas/ "Verbrauch" Az kijelze- atlaqtoqyasztas szereplo szarrutasa az R-gomb le. kerult [avltottak ki A kOyetkezo hibaOzenetek: Feklampa (Abblendlichl) Kiilso vilagilas FedE)lzetiszamft6gep (Trip computer) Az Opel fedelzeti figyeli ha a jaa beerkezo szamltoqep adatokat. nyomasakor alatt feletl liter/ora liter!100 motorfek etzarasat (I/h) km-ben uzernben jelenti. Ha Atlagsebesseg Megtehet6 Stopper6ra Kulso hornerseklet - atlaqos fogyaszlas atlagsebesseg a hibat kijavitjak. ertendo az .. adatai felirat je· a arde a akkor lsrnet a fedelzeti lennek meg a kijelzon. hogy mar egyszer nyuqtazva lett vagy sem. Ha tobb hibauzenet van. 32 . bekapcsolasakor leva hibaOzenet Pillanatnyi Atlagos R·gomb . adatok egyutt ujraindithatoak az R·gomb ket masodoercnel tovacbi nyomva tartasaval. A hibaOzeneteket kell az kar vegen elhelyezeU "R" gomb rneqnyornasaval (3810T abra). tankolaskor Ha raoiot kikapcsolja fedelzeti inlormaciokat Az oneuenorzes sobbseqet Ha tedelzeti ''TRIP'' felirat sarkaban. folyamatosan ertckef <is kijelzi A fedelzeti kar vegen szarnltoqep elhelyezett az ablaktorlo nyomogombokkal vezerld- ve- zerelheto S-gomb . 31 Amennyiben a felso sorban masodperccel se ("S" gomb) a radio is be van kapcsolva." A kijelzett fOgg. Ha minden hibaOzenet nyugtazasra szarnitoqep A "CHECK" kerult.ujra indul. KijelzQ Ha hiba ujra rnindket sorban latja. rbviditve ke· Ekkor a korabban taro It adatok aulomatiku· is nullazodik. san torlodnek A megtehe16 as a stopper6ra lit is ujrasziimitodik. az egymas azokat a gepkocsivezet6nek. a pillanatnyi toqvasztas es moqnevezes nehany esetben rOI kijelzesre. Conlrol) jelzesei a 13 km/h 13 km/h A kijelzon tendo.Ha iizemzavar (trip computer) ablakliirlo lep fel a fedelzeli adatai nyuqtazni szarnltoqep meg nem jelennek a kl- jelz5n. irformacict jelenik valasztott meg a kiJelzo akkor bal also "F' [elzes jelenik Forduljon Opel meg az a kijelz6 hibajat vagy jelenti.nultazas A kijelzon leVD utan kijelzesre keriil IOggetlenOI attol. Nem torolhetoek: kulsd hornersek'et adatai. keperny6n egve marad ra. kijelzese jelenik a tedetzeti szamitoqep ugy meg 5 Pillanatnyi fogyaszlas/ "Mom. a radio utan. vltas ez alatt nem tortenik A gyiljtaskapcsol6 osszes ervenyben A kbvetkez6 het6ek • • • • • • A funkci6k gombnyomassal jelenitmeg a kijelzon: fogyasztas tcqyasztas lit nyomva ameddig klvant funkcio meg nem jelenik. azokat eqyesevel kell nyuqtazni. hivalalos rnarkakereskedojehez szervizallornashoz.funkci6 A gam bot mindaddig a vallas tartsa (Bremslicht) 15 perc eltellevel ismet megjelennek. a hibauzenet automati- kusan torlodik. meg. verbr.pi . ertek liter/l00 km-ben er- (Check el- 0.0 1/100 km ertek uzemanyag teljes elveznek.

Kulso hornerseklet I "Aussentemp.atlaqos foqyasztas es az .. A kijelzo villogni kezd. Tankolas utan az uj ertek szarnltasanoz nyornja meg az R-gambot.atlaqsebessep ertekeket. vagy a szarnltogep kb. A kjjelzes 'C-ban 34 ." Az iltlagsebesseg szamitasa barmtkor ujra indithat6az R-gomb benyornasavat." A kijelzo a pillanatnyi kulso homerseklete'l mutatja. A kijelz5nszereplo ertek krn/h-ban ortcndo. nullazas-inditas-meqauas-nullazas. Kijelzes km-ben Hatratevo ut 50 km alattl "Reichweite" A kiielzon automatikusan megjelenik a hatraleva ut amikor a tartalyban leva mennyiseq csak 50 krn-nel kevesebb lit megtetelet teszi lehetove. A hornerseklet eseset azannal jelzi az ernelkedast nerni kesleltetessel. Megszakitotl utazasi ido: a gyujtas kikapcsolasaval a stopper ora is automatikusan megall.. Az utazas rneqszakltasakor a figyelmeztetes isrnet megjelenik. A kijelzo egy rnasik funkcio kivalasztasaval (S-gomb) tbrblheto Amikor -5 'C ala sullyed a h6merseklet lsrnet kijelzesre kerul. Figyelmeztetes celjabol a kUlso hornerseklet automatikusan megjelenik a kijelzon <is vii log amint a kulso hornerseklet 3 °C ala sOllyed. Figyelmezletes: Mar kevessel 0 'C alatti kOIs6 homerseklet eseten is leges csuszos lehet az utak burkolata. Amikor a gyujtaskapcsol6t bekapcsolja a kijelzon megjelenik a kulso homerseklet. 10 km megtetele utan automatikusan ujra szamitja az erteket. Az utazas megszakitasat kikapcsolt motor eseten a szamltopep nem veszi figyelembe.. Az "S"-gomb meqnvcrnasaval mas funkci6 valaszthato. A gyujtas isnetelt bekapcsolasaval a stopper ora a meqallas pillanalatol folytatja a szamolast. A stopper ora mukbdese nem bctolyasolja az .Atlagsebessegl "Gescw. de nem villog. Hatralevo ut 50 km feletti "Reichweite" A meg megteheto ut hosszat az uzemanyaqtartalyban leva plllanatnyl uzemanyag szintje valamint az utolso 20-30 km atlagfogyasztasa alapjan szarnrna ki a fedelzeti szamitoqep. A kijelzes km-ben 33 Stopper ora I "Stoppuhr" Az "R"-gomb eqvrnas utani rneqnyornasaval a kovotkezo funkci6kat veqzi.

hogy koltseqeket illetve biztositassal aval kapesolatos A a gepkoesivezeto nem fog kinyilni. A gondoskodjon kornyezetkimel6 keruljbn tesre Ajt6zarak Az ajt6kal belOlrel a zarqornbok lenyomasa- Kulcs potlasa Csak a hivataios Ezzel Opel markaszervizben val zarnatla. hoz egy "Car Pass" okrnanyt meliekelnek am in a gepkoesi so kb. ket masodparcet. az elindulasgal16 vagy az visszaugrik rneqelczheti probtemeka! tartsa biztas a varatlan becsukia Megelozve azt. az a motor jelzi . kUlcsot biztos helyen. A "Car forduljon Opel marmaresival Opel Pass" legyen megy. kakareskedojehez Ha az ellenorzo beinditasa szerenek hibajat tampa lID 'i: vi lag It a motor vezerto rend- utan is. A kikapesolas EzM tartsa mas uton l1em lehetseges. nyissa fel a ki az elemet a lecserelt elem rola. * a motort A gyujtas pa K'1::i lopast mivel az elektroengedi indilani * bakapcsolasakor (csak benzin az cuenorzo motor jelzi. fedel reszt * es6kken. helyen. na ne tartsa a gepkocsiban. A zargomb ha a kilinesel huzva tartja az tartalek kulesot kozben. tovabbra is villog vagy hivatalos hato. a tartalEik Ha a larnpa kaszervizhez. oldali vahelyes garanei- Ha a vezeta nyomja az ajl61 ajto balsf zar gomjat nyitoll helyzetebe ezzel teha sarolt kules biztosilja mUkodeset.a a qepkocsi zarja le berende- ajta- elhagyja a gepkaesit be a riaszto az vid idore felvillan.lasd 97. 35 Elektronikus elindutasqatlo Megel6zi nikus Illeh\ktelen Bekapesolas: a gepkocsi nem szemalynek. ajl6 zarasa klzarja rnaqat. keznel amikor vagy a gepkohivatalos a rnarkakereskedojehez szervizbe • isrnetelje meg az incltast. drtasqatro indithat6: • • Forditsa vanon Ha a tampa az az innem rendszer beavatkozasat gatl6val acatok szerett talamatoak. be a kulcsot Ezutan es torditindita motor a kulcsot az alap • allasba. gepkocsi· ezert Allitsa Ie a motort es kapcsolja ki • aqyuitast es vegye ki a kulcsot.A kocsiszekreny jellemzoi Vilagft6 kulcs Nyomja kozepen. oldal 36 . Kikapcsolas: sa a kulcsot helyezze II ahasba. hogy medon Gyermekbiztonsagi zar Fordftsa vfzszintes a hatso fels6 allasba ajton Ie a nyelvet nem nyithalo. 10 zargomb semlegesi- meg az Opel jel alatti gam bot a kulcs Ha a fenyero es cserelje *: az a zarat es nyornia a)IO belulrril Az ajto esak kivOlr61 a reteszeallasaban nyithato. eseten) villog A motor lamegy ro- Az elindulasqatlo jail. zest Minden elindulas Miutan ajtokat es kapesolja nem zar.

A lezart aitok zarai automatikusan kiold6dnak baleset eseten (kulso seqitseq bejutasa erdekeben) kapcsolt ha a gyuJtaskapcsolo helyzetbe. az els6 ajtczar zarasi pozjciojaban a kulcsot t6bb mint Mechanikus lopas elleni vedelem bekapcsolasa Zaras: ameddig teszales kez.k be ket rnasoopercip. becsukas Ha a re- zara.erhetc helyen a tartalekkulcsot. (Rlaszto berendezes * lase 40. Agy az ajt6k nem nyithatoak bel0lr61. A Z'HaS meqkonnyltesere az ajt6 beso telen. hatso ajtaat kisse nyitva tartani. zar- jat a nvitas iranyaba (elore: "8" helyzet) be nem kovetkoz. otodik ajt6 Nagy mert mcretu nyltott csomagok csomaqter szallitasanal vagy hatso se kozajtoval. Mil relt tartozekok esetben marad ajlo nyitasa eseten is.kerultieletlen mertekben vashat6 Fontas: hez ajt6t Ilyen tegye. nyilas: zaria csornaqter vagy hatso ajtora szenbvelik nem er6sitett annak birjak sutyat. nyitva A lui netartani.k. a csornaqter valamint az uzemanyagtolt6 nyilas za-szorkozc- Az elektromos ablakemelot (kiveve Cabrio) Ehhez tartsa kivulr61 is bezarhatja. csukja be az ajto bscsapodasakor a es a tobbl zarszerkezet lelugrik meqakadalyozva a veletlen on-dzarast. k. mukodtetsst 30 rnasodperc- reo Kozpontizar Mukodleti az oldalajtok. becsukva. sa el a kulesot el a kulcsot a zan's iranyaba zarlaban reteesak csak clso oldalajto A vezetd oldali ajt6t esukja be. otodik ajto Zaras: kulcsnyilas lug90leges allasban hel be markakereskedoienel.tamasztot Csornaqtarto tedel. hatso vezerelnl ajto zarszerkezetevel ajto nyltasat es a tobb' zarasat Vizszintes ajl6 kulcsnyiliis: A csomaqter ill. ha emberek tart6zkodnak a [arrmiben. (hatra Iele) valarnelyik vagy nyomja Ie vezeto az ajtok nem voltak teljesen old ali ajio belsd utan kovet- Nyitas: tarditsa 81 a kulcsot a nyttas lranyaba (elore) valamelyik elsa odalajto zarjaban vagy huzza fel valamelyik els6 oldalaito belso Ne hasz nalja ozt a pozlclot. szert rnindig tartsa biztas es e. ki-ba rnukoctotos a tulzotlan automanem kerul ki- Ha sorozatos megterheli tikusan leliltja az elektromas rendszert. otodik ajton * igy merqezo kiputoqoqazok juthatnak az A csornaqter nem lehet ill. lord itzanis iranyba (hatrafele) lehetseqes a helyes ("A" helyzet). szerelteta rug6k A csomaqtoa tbbbi ill. aldal) 37 Nyitott csornaqter aito. akkor csak olyan a rendszarn zarat a kiizponti a tobbi ajtova! Fuggilleges kulcs so ajto zar za-va zar egyOtt nyitja ill. Nyitas: ameddig A reteszelt Forditsa a zarak ajt6k el valamelyil< oldasa nyltasa elOlso ajt6 reliszelo qornb'at. maradjon. Ha e. Nyitils: Kulcsrvllas vizszintes allasban A zarat a gomb meqnyomasaval rnukoctethetl. leI. a a Caravan hogy gepkocsi meg hatso elol- Kozponti zar rmikodese a csomaqter ill. A reteszeliigomb az ajto zarasakor nem ugrik lei ha a kilincset tslhuzva tartja.: forditsa szeld gam blat. logantyut talal 38 .Ha vezeto gombbal gomb aldali ajtot lenyornott reteszel6 is old. lekedjen utasterbe. csak igy lehetseges.

hazteldt. . a oeren- *. a hatso ajto. ha bazialiato. a LED ekkor kb 10 masodoerce kigyullad. Fordilsa a xulcsot vizszinles helyzeleb61 egoszen Dtk6zesig vagy fugg61"ges jobbra A hatso ajto. 40 . 10 s-ig folyamatosan vilaqltani fog. lei a leqkozelebbi hibatelta- a csornaqtaro - a radio].l) aramkoreit es megaa r!aszt6berendez€s Zarja be az ablakokat. * fedelet. ill. Ezutan a berendezes rruikcdesbe oezes kikapcsolasaiq lap. A1 a 10 s-ig vilagit Villog a bekapcsolasiceje bekapcsolaskesleltetes: kssleltetes alatt ~ valamelyik ajto vagy val6 forditasavai. gyorsabb A rendszer bekapcsolasa az i.ivegtores-figyeles nelkul Olyankor lehet erre szukseq. 39 Riaszt6berendezes Figyeli az ajtokat. Bekapcsolasi kesleltetes utan ritkan villog ~ a berendszes a naszto oldal.36. a csornaqtartofcdel nyitva van. mely a hangja· val beindithatja a riasztoberendezest. es nyomja meg. A rendszer hibajat a veszvilloqo kapcsoloba epltatt vilagila di6da (LED) villoqasa jelzi. a gyujtasl es az bninditot. kapcsolja be a rlasztoberenoszsst A LEG kb. a csomaqtartotedel vagy fUggoleges a zaras hely- es a kulcs vizszintes zetbe vale visszatorultasa utan isrnet rete- szel6dik. a csornaqtartotedel Kulccsal nylthato. * vagy az immobilizer * figyeli - nyomja meg a belso vilagilason tala'hala gombot. Bekapcsolas: helyzetbe kulesot az zarja a mechanikus lopaspat- Az 6nellen6rzo rendszer rast tesz lehetove. kadalyozza az crunditozast... az uveqokot. lunkci6. ezutan fordilsa A2 helyzetbe forditsa a es vegye Kikapcsolas: kulcsot B helyzetbe. Csukja be a csomaotartotcoelet torhaztetot.es kikapcsolasa laval egy(i1l torteruk. a LED 10 s-ig vilaqit. Ekkor a riasztoberendszes aktivizalofk. kivan a gepkocsiban hagyni. vagy rendszerhiba. A LED villog. i1yenkor a kulcs az onklzaras ellenl blztosltas miatt nem huzhato ki a zarbol. a motor- Beepitatt onellenorzes A rendszer a bekapcsolasat kbvet6en kb. a csomagtar16fedelet BS a rnotornaztsf Kapcsolja be a riasztot (az 5406 T abra A W zlcioja). A hiba kijavitasara szerzodesss Opel korcsse szorvizt. lis a mo Vilagito di6da (LED) ~ leszt. 10 Soon belul onellenorzest veqez. a tolotetot az 8lto' kat. be az aut6t a kules ki. osszes ajt6 a k6zponti zarral lett beill. uveqtores-fiqyeles nelkul.!' Be. Ha az zarva. zarja be az ajt6kat. 1 s-ig vilagit rnukodesben ~ kikapcsolas: van.

utana kapcsolja ki. jarmii akkurnulatoranak munkaknal) tokotesekor (pl. A fed61emezt az elso Glesek moqe lehet elhelyezni. 1) O(szagonkent vartoznat szerfnt. 2. beavatkozaskor A 8ekapesolt riasztoberendezesnel ha az ablakok. A ~gtart6 figyelese kb. optikusan (5 min-os veszvilloqo tessel) 1) tortenik Figyell az elektmmas halozat Ieszultseqet es rnukodesbe hozza a rlasztot.se klkapesolni nem lehel. oldal). karbantartasl csolja a rlasztoszircnajat a kovetkezo keppen kell hatastalanitani: kapbe a gyujtasl. * 42 . 3. muk6d6 riasztoberendezes A riasztoberendezes Ilyen rlasztasanak elkerulesere alkalmazza "a rendszer bakapcsolasa az uveqtores figyeles nelkUI"-nelleirtakat.Riasztas A riasztas akusztikusan (30 S-OS jelz6kOrtmUk6dlernukodte- Biasztc sztrena beepitett elemmel *') - tessel). III. * A hevederek seqitseqevel huzza fel az egYl1 vagy rnlncket Olesparnat. A nyom6gombokk kapesolja kl az egyik vagy mindket Olestaml es hajtsa Ie A tecclcrnozt az elsa ulesek rnoqe lehet elhelyezni. A nyomoqornb meqnyomasaval kapcsolja ki az egyik vagy rnindket natso ulestarntat as hajtsa Ie az ulesparnara. A nycrnoccmbok rneqnvomasaval kapesolja ki az osztott hatso Olestamlakat es kisse hajtsa oket elore. A riaszto szirena aramellatasa tuggetlen a jarmu akkurnulatoratol. * A hatso ulestamiak vlsszahelyezese A biztonsagl ovek mindig az Olestarnla eloll legyenek hogy ne csip6dhessenek be Az Olesek visszaszerelesekor a tamlaknak hall· hat6an be kell kattanniuk. Hosszu. Nyllas:fordilsa a kulesot az A helyzelbe. (poldau: a jarmO akkurnulator IIletektelen kiiktatasa). Vegye kl a fejtamlakat a ruga kloldasanak seqitseqevel (44 oldal). hogy zarodaskor hallhatoan kattanjon. Tolja elore az els6 uleseket. Zaras:forditsa a kulesot a B helyzetbe. A riasztas a nasztoberendezes klkapcsolasaval szakithat6 meg. Rogzitse Ie rnindket ulestamlat ugy. A nasztosztrer a kikapcsolasa: a gyujtast kapcsolja be. a jarmG akkumulatorat 15 s-on belOI kosse Ie. *. Helyezze be a fedolernezt a hatso Olestarnlak mage. a torvenyes elolrasok 41 ~ ~ 3631 T Csomaqter rneqnovelese Limouslne-nal A 3831 T abra ennek harem lenetoseqet mutalja. Kinylthatja. 10 rnasodperc mutva visszakapcsol. Az altck nyltasanak a fiqyeleset nem lehet kikapcsolni a cscrnaptartotadelrol. A hatso ulesek blztonsagi 6veinek csatjait akassza fel az ulestarnlara. a osomaqtartoteoe] zarszerkezetevel se bekapesolni. a toloteto vagy a Cabriomil a vaszonteto nyltva rnaradt.majd bezarhatia a csomaqtato ledelet. Akassza fel a hatso ulestamlara a blztonsapi 6v csatjat. 3 as 5 ajtos kivitel 1. Vegye ki a tejtamtakat a ruga kiolcasanak segitsegevel (44. ill. hang hatasara bekbvetkezhet a riaszto nem kivant mukodssbe lepese. kl ajlo rlasztcberendezeset a hatso ajto. majd kapcsolja ki A csornaqtartofedel zarasa eseten nvttasa. Akassza ki a Iedolernezt a hatso ajtobol. vekony targy szallftasa A kozspso konyoktarnasz mbgbtti tedo1 nylssa ki es hajtsa elore (3832 T abra).

Ne helyezzen sulyos vagy eles sarku tarqvat a borito red6nyre. Az egyik ajtotol kllndulva csatlakoztassa a halot.mla eloll legyenek hoay ne csipodhessenek be Az Olasek visszaszerelesekor a tamlaknak hallhatoan be kell kattanniuk. 43 Fejtarnlak A fejtarnlak is a benn Olok ciztonsaqat szolgaljak. 2. Hosszu targyakszallitasahoz az elsa Olest lolja elore es dcntse el a tarnlajat. billentse az ulesmogaas tarnassza meg az Olesen tevo lartoval. Az egyniszesvagy ketreszes ulestamtat biztosltsa ki es dontse elore. A natso ulesek hattarnlainak kioldoqornbjaia csornaqter jobb Ielso sarkaban helyezkedn.llilasa A biztonsagi bvek mindig az OIEista. hogy a biztonsapi bvek a lamia! ele kerOljenek es ne csip6djenek be 44 . A hatsoOlest (osztott vagy osztatlan *) nuzza el6re. akassza be az Olesen leva sarokvasba a szijakat.elore helyezze. A hatso uleseket hallhat6an kattintsa a helyOkre. mivel ellndutaskor vagy vesztekezeskor meg a legkisebb tarqyak is voszelyesek lehetnek. * A rakornany ne legyen tul magas es legyen r6gzitve. A gyujlaskulcs segitsegevel nyissa ki a fedeleket. A rakornanyt . el A hattarnlak visszahajtasa utan jol hallhat6. csatlakoztass a a szijakat a padl61emezhez as feszltse meg oket. elforditva vegye ki a bontast. majd zarja be a fedeleket. 2.amennyire lehet . Ha a csomaqter meqnovelese veqett Ie akarja szerelni cket. oldal) A csomagttirn6velestehetdseqei: t. amint azok lsrnst rogzilett allapotba kerOlne\ Vigyazzon. Az else helyzetbe valo szercleskor huzza fel rnlndket hatso ulssparnat.csomagter rneqnovelese Caravanmil A bizlonsagibv csaljait akassza be a tam Ian levo akasztokba Vegye ki a fejtamlakat a r6gzitorug6k kioldasaval (44. A csornaqter novelssehez szerelje Ie a bori- last: 1 A borfto redonyt hatul akassza ki a szemekb61 es tolja bssze egeszen a hatso Olestamlaig. Ezaltal sikos uton javul az uttartas. Csornaqter bontas * Gabrio: A csornaqter rneqnovelese A borlto redonyt hasznalatkor huzza hatra es akassza be rnindket oldalon a tartcszernekbe. ezzel oldja oket. A hatso helyzelbe val6 beszerelesnei mindkel hats6 ulestamlat hajtsa elore. A rug6 ellenaben nyornja eliire es ahogy az abra mutalja. Az Olesek visszaa. Utasokal ne szallilson a biztonsagi halo mbgQtt Biztonsagi halo A tetovazban elol es hatul ket-ket szeretcnyilas van. * R6gziloszemek A csomaqterben talalhato szemek seqitseqavel a rakomany csuszasmentesen rogzilhetii (az 5114 T abran nyillal jelblve). ezutan a tarnlakat (osztott vagyosztatlan) blztosltsa ki. nyorrua meg a rogzitoruqokat. roqzitse. feszilse meg okot as mindket hatso ulestarnlat hajtsa Ie A vlsszaszereleskor a szijteszitcket hajtsa fel.

Ha csomaqokat szalllt. • • Rakodasitanacsok I A neheztargyakal minel elorebb helyezze 81a csornaqterben. o. ha csomagokat szalltt.ztonsaqat vaszelyezteti. hagy a motorhaztetd be zarodott-e. I A nehez tarqyakat roqztse hevederrel '" a csemaqterben talalbato rbgzitOszemekhez.dalon. A morornaztetc nyito]a a rruiszertal alatl. Mindig ellenorizze. A nyit6kart nyomla vissza eredeti a118saba. a kiputog6 qazok ilyenkor bonatolhatnak az utasterce. A teljes nyitashoz keresse meg a bztonsaqi zarnvelvet: szernbol nezve a kozeptol tenyernyire balra. vagy kanyarodaskor rneqvalloztalhafja a jarm. hogy a jarrnii sulypor-lja magasabbra kerul.ilielve tolja neki azaknak. oldal. A hutoracs feletl elhelyezett kitamasztoval keli a motorhaztotot kitamasztani. az automatikusan be· zarodik. Ha egymasra teszi a liirgyakal.. 43.. a hatso ulestarnlak legyenek riigzitve a helyOkiin.a nehezebbekel helyezze alul- • Caravan klvltelnel min dig nasznaua a biztonsaqi halot. oldal. I A nehezrakomany a csuszas miatt egy erdsebb fI§kezesnel. lasd 42. 46 . I A cscmaqtartocan ill.• Ne helyezzen tarqyakat a mOszerfalra. ha nincsenek lehajtva. lasd 43. Tukrozodhetnek es egy eros fEiKezesKorelare repOlhelnek. oldal) rneqnovekszik a jarmO 01oatsze' erzekenyseqe <is vegye tigyelembe. lasd 43. Ne szallitson nagymereiU targyakat nyitott hatso ajtoval.i mehettulajdansaga!. rnasreszt pedig a rendszam nem oivasnato. • ra. a rakterben szabadon fekvolargyak nagy energiaval csusznak eldre. €is resnyiro nyitva marad. majd nyissa fel a rnotorbaztetot. azutan kis rnaqas s<lgb61 elejtve a tetot.hazteto kinyilik. A rakomany ne nyuljon lui az ulestamlak fel50 perernen. • 45 Motorhazteti:i . a bal oldalon talalhato A nyitokar meghuzasaval a rnoto. vagya hatso ablak ele. ezaltal a viselkedese rnaqvaltozik. mert a nyitott tete a kozleksdes b. emelje meg laqyan.. Tetocsomaqtarton torteno szauttasnal (lasd 105. ha Ie vannak hajtva a Mttamlak. A motor haztetCi lezarasaelott a kitarnasztot a hUlo· racs felet! rogziteni kell.

leljesilmeny ielvetele nem haladhatja meg a 240 W-ot Ne csatlakoztasson aram leadasra alkalmas keszOlekeket ini pe. Ernelje fel a tetot es ha.yen hatul.ekkor huzza ki a cigarettagyOlt6t Hamutart6 elol Nyltas: kinyilik. Orites: felig nylssa ki a fedelel es emelje ki a hamutart6t a fedelnel foqva. hasznalati largyai bscsfpodhetnak. ". am[ erezhetoen nem rbgzitodnek a helyukcn. hogy ielfel~ megnyomja okot. hogy a kbzelben allok ruhazata.Iggye ki a gyujtaskulcsot a qyujtaskapcsol6bol mielott elhagyna a jalmOvet. A fUtheto hatso ablak rnaqserulesenek elkerulese ardekeben gyozodjon meg arrol. a fulesszabalyozo qornbox alatt van. a karokat forditsa el kite Ie majd eredeti helyzetOkbe azaltal. nyomja meg a jelzest BS a hamulart6 rartozek dugalj A cigarettagyujt6dugaljat eleklromos tartozekokesatlakoztatasara is hasznalhat[a.A fUtoszal felizziisa utan kikapcsol. A tariozekok max. Huzza Ie a jobb es bal oldalon levo karokat es tordrtsa 6kel befele. ill. 47 Cabrio: Kerjuk fokozolt 6valossaggal jarjon ei az osszecsukhato tete mOkiidletesekor. Kiurites: rnlncket oldalon nyomja meg a tartct es huzza ki Hamutart6 hatul Nyltas: billentse el hatralele a fedelet. A mechanikus mukodtetesu nyitasa tete Oritse ki a hatso ablak elott levo rakodoteret.Rendszamtabla rogzitese Valamennyi modellvaltczatnal a furalok ekil lis hatul a maqassaq felenel vannak. A rarnotano fedele rnoqott. Nyitashoz: nyomja meg a jalzest.tsa hatra. hogy nines semmilyen targy a tsto rbgzilesi he.daul toltcoerendezesem katvagyakkurnulatorokat. Nyomja Ie a tete tartolt mindket oldalon. Valamennyi rnodellvaltozatnal a rbgzit6fura10k tavolsapa 270 mm Cigaretta gyujto ~ Harnutartok Csak hamu szarnara hasznalja es ne egyeb gyulekony szamet tarolasara. Ilyenkor kormyen el6fordulhal szernetyi scrulcs. megfelel6 helyzetbe fog csukodnl.8ekapcsolt gyujlas mel lett nyomja be a cigarettagyujt6t. 48 . Emelje fel a tetot. A tete onrnukoocer. kulonoson gyermekeknel.

yere. Pattintsaa helyere a rogzit6kel (I. majd nyomja lela karokat ugy. Nyornia Ie annak az elOlso reszet. A let6 kezi mGk6dtelese utan zarja Ie a hid ulikus szelepet Ziinis Gsak a jarmu al16 helyzeteben Nyissa ki az ablakokaL A borltas eltavotitasahoz pattintsa ki a r6gzitoelemeket (I. Kapcsolja be a qyujtast.A lelo borltasanak rogzitese Ziiriis Nyissa ki az ablakokat . A !uthet6 hatso ablak serulesenek elkerulese crdekebcn tavolitson el minden targyat a toto roqzitesi helyerol. azzel zar]a a tctct. 116. • • • Ne induhonutra amig a boritas nines a helyE. nyilakat a4668 T abr~n) . forditsa oket beteie es a tetbt tegye teljesen a zarasi ha. . Nyomja meg azt a hatso reszen. fenli a. RendkfvOI lontos hogy ne alljon senki a teta utjaba mukiides kiizben (nagy zarasi era serulesveszely). ezaltal nyitja a tetot. es akassza ki a rugal mas zsinorokat a hatso Oleslamlak mbgot! Vegye Ie a borttast <is tegye a nsnrnaqtartoba. Rbgzitse a tarot az el~~. majd roqzltse azt az elOiras szerint. majd nyissa ki a hidraulikus szelepel 4671 T abra szerint. . zarodasanak rneqakadalyozasara). 49 Elektromos rnukodtetesf tela * • Pattintsa a helyere valamennyi roqzftoetemet (a tetd veletlenszen. garazsban vagy tobbszintes parkol6hazban_ Ha zart tetovel kivan k6zlekedni a r6gzit6~ roknak mindig az eredeti helyzelOkben kell lenni Ok.". . 6vatosan (4403 T abra). Kezzel zarja a tetct. Kezi mukodtetes Ha a leW rnukodtetc ararnkore rneqhibascdott. Kapcsoljabe a rugalmas zsinorokat a natso uleslamla mbgbtt Allilsa vissza az Olestamlat es rbgzitse a helyere. zarashoz 01. a nyllakat a 4668 T abran a 49. mechanizmusba.sz/llvedo kereken~k felso roszehez a rbgzltokarok kltele torte~o forgatasaval. Huzza meg a zarokart (I. Vegye Ie a borttast es helyezze a csornaqtartoba. Nyitiis Gsak all6 jarmu eseten Huzza be a kezifeket Uritse ki a hatso szetved6 elotti rakod6teret. Mielott mUkbdtetne a teWt bizonyosodjon meg alel61 hogy az auto felett eJegend6 ter all rendelkezesre a nyitashoz ill. oldal) illessze a pumpe. Emelje ki az osszecsukhat6 tetot hatulrol es 6vatosan zana azt. Ha zart tetovel kivan kbzlekedni a teto rbgzitakarjai mindig eredeti rbazitett helyzelben legyenek. Huzza Ie a rbgzitokarokat es forditsa el oket betele. hogy kilndulasi helyzetbe kerulJenek. .brat). Rogzitse a tetot az els6 szelvedo keretehez a r6gzitokarok klfele tortsno torqatasava: es nyomja fel a karokat eredeti helyzetukbe. Kapcsolja be a gyujtasL A kapcsolo a ket elso Oles kbziitt talalhato. oldalon) es akassza ki a rugal mas zsinorokat a hatso ulestamlak rnoqott. Huzza Ie a rbgzitokarokat. nytJak az abran). A kerekkulcs nyelet (szerszarnok. • Oidia ki a hatso Olesek tamlait a eso• maghirb61. 50 . lIIessze a boritas elOlso vegel a karnp6khozes lazan illessze a oontast a helyere. ." _. egy csavarnuzo segltsegevel patfintse Ie rnindket zarofedelet a csornaqter jobb of dalan. A boritas ellavolilasahoz pattintsa k! a rbgzil6pontokal (I. A kapcsolo a ket els6 ules k6zt van. majd pumpatva felig eme fel a tetot.

Nem alkalmas viszont a gyermekbiztonsagi ulessel egyOtt val6 hasznalatra Gyermekek szarnara 12 eves korig az Opel gyermekbiz. * A harem fokozat egymas utan lep mukccesbe.. tonsaqi rendszert ajanliuk (kataloqus szaflll 1746 . oldalon. aze 51 016 utas testi epseqet es a sajafjukat IS A biztonsaqi ovet ugy tarveztek. EzM a biztonsaq: ovet mindig viselni kell. Megvedi elete!: Varand6s hiilgyek is mindia kossek be magukal. hogy egyid' ben egy szernety hasznalhassa. 52 . ). foraa lomban <is a hats6 Olesen egyarant. vagy vesztekezesnel az automatikus biztonsaqi 6vek r6gzit6rendszere az ovet visel6 utasokat megfelel6en biztositja. A biztonsaqi legzsak a biztonsaqi 6v kiegeszitojekent szolqal. A biztonsaqi ovet nem visel6 hatul 015utas baleset esetcn veszelyaztetik a vezeto. Sulyos frontalis jeliegU utkozeses baleseteknei a leqzsakrendszer mukodesbe lep es egy biztonsaqi parnat kepez a vezet6 es a mellette ul6 utas szarnara • • *. Az 6vfeszit6k rnukodese kovetkezteben az els6 ulesek biztonsaql 6veinek r6gzil6csat. Ez csokkenti a testre jute fe· szultseqst..51 Az On biztonsaqa erdekeben Haromlepcscs utasvedelrnl rendszer A rendszer reszei: • • • Harornpontos biztcnsaqi ovek.er leir:~sat a k6vetkez6 oldalakon. ld. az utk6zes sulyossaqatol tuqqden: • Kisebb frontalis jeliegU utkozeses balesetsknel. Ennek eredmenyekeppen a biztonsaqi 6vek pillanatok alatt rneqteszulnek es mar a jarrnf lassulasanak egy igen korai tazisaban kifejthetik hatasukat. Vezetcoldali es utasoldali biztonsaqi legzsak (Airbag) Biztonsagi ovek Mindi visel'e a biztonsa i ovet varos. Ovteszitok az else uleseknet.al visszauqranak. Mindenkeppen olvassa el az utasvedelmi rends. az 59.

A gepKocsi armaly iranyu hirtelen qyorsulab sa eseten az ov azonnal reteszel6dik.goly6stoll vagy szernuvep -. 25 az ajanlott ertek. ezert fokozottan uqyeljen ra. 0 A mHdenceovet terhes hblgy eseteben a lehelo legalacsonyabban vezessOk at a medencen azert hogy a hasat megvSdjOk a megnyomodast61. Felsii rogzilesi - pont magassagallitasa Ne allitsa a rnaqassaqot vezetes k5zbe Kisse huzza iii az ovet. hogy a rbgzitO halihat6an a h~ lyere pattanjon. hogy semmi ne akadalyozza azt.A mechanikus kioldoll ovteszftok Ha a mechanikus iivtesziti5 egyszer mOko-desbe lepett (a sarqa szmu mOkiidesjelz6k az ovcsaton lathatova valnak: 3844 T abra). ha a mechanikus ovteszftok mar mtikodtek egyszer. hogy ne csavarodjon meg. A hirtelen rnukodes serurest okozhat. Az ulestarnlat nem szabad tulsaqosan hatrahajtanl. Harompontosbiztonsaqi ovek A gepkocsiharompontos. A. A fem csatlapot helyezze be a csatba (3846 T abr~). A biztonsaqi ovek teljesen mukodeskepesek maradnak akkor is.tesse ki • • • 53 A biztonsaql 6vek hasznalata Az iiv bekapcaolaaa Egyenletesen huzza ki az ovet a visszahtizo szerkezetb61. automata visszahuzoval ellatott blztonsaqi ovvel van lelszerelve. Frontalis Otkozes cseten az ovcsatokat a szerkezet leleIe rantia: az atlos es a medsnceovek azonnal rneqfeszulnek. vezesse at a test el6tt uqy. Fontos: • Nem a gepkocsihoz vale tartozekok. Ez kulonosen biztcnsaq! szempontb61 lonn ha az elozo hasznalo egy alacsonyabb hel zetet valasztott. T ul magas alias cSbkkenll kenyelrnet. ~ezetes . A m~de~cebvnek nem szabad megcsavarodrua es ra kelJ simulnia a testre. Allitsa be a rnaqassaqot Engedje. amelyegyenletes baladaskor a test szabad mozqasat lehetDveteszi. vas tag ~uhazat akadalyozza az 6v meglele10 felfekveset. az egesz rendszert Opel rnarkakereskedonel vagy engedelyezett Opel szervizben ki kell osereltstni A mechanikus iivleszit6k csak a"kkor mukbdhetnek ha a csatokon leva sara a mOkbdesielz6k nem lathat6k. max. ~yomja meg az ovvezetot. 54 . ill. egyeb tarqyak az ovteszitok rniikodesi 20najaban akacalyozhatjak annak mukoceset. Semmilyen valtoztatast ne probation eszk6z61ni a teszit6kiin. Az 6v~t nem ~zabad a zsebben leva Kemeny es torekeny targyak felett vezetni . mikiizben a rug6 altai elofeszitenovsk kenyelmesen lelfekszenek.kbzb~n gyakran leszitse meg az ovet az alios ag meghuzasaval. Az els6 Oleseket csak rnarkakereskedes epftheti ki lis be A mar kioldott bvfeszit6ket rnarkakereskedesben csere. Mechanikus 6vfeszfl5k Az elso ulesek biztonsaqiov rendszere tartalmaz egy mechanikus ovteszttct. mert ezek serulest okozhatnak.

rolla hatra a rruiszertaltol. A leqzsakrendszer • • • reszei: a korrnanykerekben as a rnuszertalban elhelyezett legzsak gazgeneratorral egyOtt. Karambol ulan a rneqnyult biztonsagi ovet a rnukodesbe lepett bvfeszit6t ujra kell kicserelni. A felserest es a fej serulesenek veszelye igy jelenWsen csokken.A btztonsaql ov elienorzese A biztonsaq' ov minden reszet iddrol. a vezerto elektronika. A harornpontos biztonsaqi ovstis megfelel6en be keli allitani (lasd 54. azok roqzitesen. hogy egyenesen 010 vezeto eseten a korrnanykerek lei so kOlioi a vezet6 elorenyujtott. hogy az ovet eles targy ne sertse meg es ne csipodjon be es A biztonsaqi ovek apolasa A biztonsaql bveket mindig szarazon as tlszIan kell tartani. a 4390 J abran jelolt tartornanyban bekovetkszc frontalis utkozeskor lep mukodesbe. az utas tclsotestenek az utkozes kovetkeztsben torteno eidredoleset es kiszarnltja a legmegfelel6bb pillanatot a "~gzsak telfu[asahoz azert. Az iiv klkapcsolasa Az ov kikapcsolasa eseten nyomja meg a csaton lev6 piros gambol.rbag) * A beszerell legzsakrendszer a korrnanykerek parnazatan as a kesztyutarto felett i talalhato "Alrbag" feliratr61 isrnerheto fBI. az bv autornafikusan f6lcsevel6dik. legzsakkal felsze!~ jarrnOben nem szabad a vezeto melletti OIil re qyerrnekulest lelszerelni! A legzsakrendszer leqalabb kb. id6re meg kell vizsqalni as a sorult reszeket ki kell csereltetni. aldal). Az oveken. A vezerlo elektronika figyelembe veszi a vezetd. Az els6 utasulest amennyire csak lehetse ges. A legzsak rendkivill gyorsan es nagy erovel luj6dik fel. 55 4390J Biztonsaql h~gzsak (Ai. vagy Opel bels6 tisztit6. A tisztitashoz eleqendo kezmeleg vagy lagy mos6szeres iangyos viz. a visszahuzo szerkezeten as az ovcsatokon semmilyen valtoztatast nem szabad vagezni. hogy az ules magassaga es tamlajanak dolesszoqe a megfelel6 helyzetbe legyen allitva. egyenes hal· tarnlaval. A vezetoulest allitsa be a vezeto maqassaqat figyelembe veve uqy. Medenceov A kozepso hatso Olesen: nyomja meg a kapcsol61ap Ielso reszet a nosszusaq beallitasahoz. hogy a kialakult parna a legjobb hatasfokkal tudja a testet felfogni. 30 km/h sebesscqu. III. ozert fontos. anyhen letele tartott kar[anak rnaqassaqaban legyenek. A legzsak ezredrnasodperceken belOI !elfuj6dik es vsdoparnat kepez a vezet6 teste as az els6 utasulesen utaz6 utas szarnara. Ogyelni kell arra is. 56 . Az utasoldali biztonsaq. az utkozeserzekeldvel az ollonorzo tampa a muszertalon.

kezeil vagy lab ail ne helyezze a legzsak rendszer burkolatara Nem szabad a legzsak rniikodesi xorzotobe hasznalati tarqyakat. testct. Ezert az ott talalhate tarolorekeszekbe ne helyezzen magneses tarqyakat. vagy az adotl jarmutip. Csak szaraz vagy enyhen nedves ruhava: tlsztltsa. 58 . Ilyenkor balesei eseten a legzsak nem lepne mukodesbe. vagy szerzcdeses Opel szerviz szakkepzott szerel6je szerelheti le • A legzsak csak egyszer lep rnukodesbe. hirtelen rnukodosohaz vezethet Alegzsak vezerloelektronikaja a kardanbox alatt van elhelyezve.a mOszetial oldalara la· gasztott matricarcl lsrnerheto fel.gal. oldali ajto mellelt . KEisedelem nelkill ellenoriztesse a rendszert eaY Opel markakeresked6nel vagy szerz6deses Opel szervlzben. mert azok sorufosokat okozhatnak a legzsak Ieltujodasakor. natso ulkbzeseknel Ezert a bizlonsagi Civetmindig viselni kell A biztonsagilegzsak a biztcnsaq: ov kiegeszilojekentszol. ne hasznaljon aqressziv tisztitoszereket. • oldalirinyu. Ne veqezzen valtoztatasokat a lepzsakrendszeren.rshoz hivatalos jovahaqyassal nem rendelkez6 kiegeszl16 tartozekokat elheIyezni.. az emillett rnuvelctekel csak hivatalos Opel markakereskedes. A legzsakrendszer vagy a gepkocsi leselejtezesekor.aqak a mukodest. ezek rneqzavart. Airbag ellenorzti larnpa ~ A legzsakrendszert eleklronika cllcnorzi. A mar egyszer felfui6dolt legzsakot ki kell csereltem! A kormanykerekre ne raqasszon fel semmit es ne vorjja be semmilyen anyaggal. A gyilitas bekapcsolasakor az ellen6rz6 lampa kb. Ennek be nem tartasa a Il>gzsak varatlan. 57 Fontos • A vezetoulest a vczcto lest rnaqassacanak megfelel6en ugy allftsa be. II iegmlk nyujtotta t6bbletbiztonsag Iud alaban58 vallalkozzon kockazalos vezel!. A biztonSE19igyermekOles 2. behuzasakor be kelt tartani a legzsakrendszer lcsclcjtozcscro vonetkozo Opel eloirasokat. es • Az utasoldali legzsak a kesztyOtart6 feletl81 helyezelt "Airbag" feliratr61 es . fokozatat (kbvetkf z6 oldalakl nem szabad az elso utasOlesre helye_zni.nyitoit uiB.A biztonsaqi legzsiiK nem lep mukiidesbe: •• kisebbfronlalis koccanasoknal.si man5verekre. mukodeset a mOszerfalon lathato ellen6rz6 lampa jelzi . 3 lokozatai ide is felszerelhet6k amennyiben az illes hatSD veghelyzetbe van csuszlatvl. ill. hogy egyenes tosttartasban enyhsn behajtitott karokkal a korrnany felso reszet elerte. A vezet6 melletti Olest lehet6 leghatrabb !is a hattarnlat lehcto legegyenesebben allilsa be A lelet. A konnanykerskst BS a rnliszertalat csak Opel markakeresxedes. • borolasos balesetsknet. vagy szerzodosos Opel szakrnfihelv vegezheti el • • • A gyermekbiztonsagi hasznalata • utasleqzsakos rendszer aut6kban • Utasoldali legzsak eseten a biztonsagi bol· csot es a gyermekOles 1. Ha nem kezd vilagllani vagy 4 s mulva nem alszik ki vagy menet k6zben vilagilani kezd akkor a rendszerben uzemzavar van. A k5zlekedes blztonsaqa csak felel6segleljes vezetesl stllussal tarthato fenn. 4 5-ig vilaglt.

tm 59 Biztonsaqi bolcsd * korig vagy Az az ovailit6kat 6v maqassaganak allitasahoz csavarja a hattamla hatso reszen lis hossziranyba az ovallitokat a reseken a reseken keresztut. botcsot kelt az elsil utasnlesen vao a hatso ulesen a Utasoldali a menetiranynak hatti Csecsarndk szarnara 10 h6napos 10 kg-os leslsulyig. allltsa be a dolesszbgel ulestelulet vizszintes legyen. hogy az melletti szerelnL A as rnaqassaqa lel6en allfthato. A hiztonsaql altithat6.Opel gyermekbiztansagi rendszer '" Az utasoldali legzsakkal ielszerelt aut6k- A rendszer bizlonsagi bolcs6b61 es rendszer) . A hosszusaq leva ran).litanl. majd kapcsolja be az ovcsatba blztonsaqi borcscn levo ovsk hosszusaqa a gyermek rneretenek megle- klvant helyzetbs (4045 T abra). ki "Airbag" feliratr61 es nyitott utasol- ajto mel lett a muszertal oldalara ragaszrnatricarol ismerhetO Iel. fokoza181 el lehet az elsa ulesen is helyezni. Az utasoldali helyezeU dali loti tegzsak a kesztyOtart6 felett el- soran meqteszultek. a biztonsaqi oolcsot es a gyermekOles 1. 81 largyakat. bolcso 16s ovet a biztonsaqi turon. fokozatat tilos az elso ulesre felszerelni. rendszer azon ules hu- elerneit. ha ba az utkozesip hatra van tal va. Nyomja meg a gambol (nyilak bolcsd dolesszope ket helyzetbe biztonsagi h\gzsakkal bolcs6t lilesre jarmuvekben a * ielszerel nem Sla biztonsagi bad a vezetii jelzk az abugy. 4058 T abran). harornpontcs A halsa ablakban ne helyezzen Azok megsebezhelik gyermekel. ha hirtelen A blzlonsagi b61cs6 es a oiztonsaqi zata rnoshato. Mlndketl6 a gepkocsiba epitett bizlonsagi ovvel r6gzithelo. Bujtassa pontot az also allasba kell a b'ztonsaql a bOI at a rnedenceovet allitasahoz az ules hattarnlajan Az cson levo ket Wlon (nyilak Kapcsolja be az ovcsatot. es 3. keresztol el A biztonsaqi r6gziteni. A gyermekbizlonsagi amelyek egy baleset kelt cserslni.biztonsagi ulesbol (3 darabos all. A gyermeket a ze el a biztonsaqi nyomja Vezesse menetiranynak hattal helyezbotcsoben. A gyermekOles 2. Vegye iigyelembe a gyermekbiztonsagi szerhez ado\t beszerelesi es hasznalali renduta- si. A bizlonsagi bolcso valloveit az abran tathato m6don esatlakoztassa. A felso 6vvezet6 a. de ne legyen hattarnlajan 60 . ket csatot allftsa be egyenl6en kell a testhez. cvfe- Bujtassa at az al· leI nek simulnia szes. fekezesre kenyszerul.

Az ules elejertil megkbzelitve szerelje fel a rogzit6keretet a csavarral a ket riigzitdlaphoz (a rbvidebbik vege nezzen teltele). kOl6nben az bv megfeszulrisevel az ules rogzitese I d6dhat. elore. oldalon leirtakal). amelybe NINeS utasoldali biztonsaqi loqzsak :I: szerelve.Biztonsagi Liles * lepesben. a 60. oldalon talalhato utrnutatas szerint.tokozatnak megfelel6 kiepites onailoan is beszerezhetd. Helyezze a biztonsaqi Lilesl az utasulesre rnenetiranynak hattal (nem szabad ezt tenni utasoldali legzsakkat :1< felszerelt iarmunel Id. akll a specialis rogzit6bvet a sz6ban forgo kara az ulesparna kozott kell elvezetni. Allitsa be a jarmu biztorisapi ovenek feszessegel. 62 . Huzza ki az Ules al61 a tarolorekeszt es illessze a csavaranyaval ollatott rogzit6lapot az else utasules parnazata ala a kozepso bemetszesbe. A csavaranya hatratele nezzen. Bujtassa at az ovet egy rnasik nyilason. kulon- 1. Illessze be a rnasik rbgzitOlapot is ellenkezc iranyba nezo csavaranyavat. Helyezza a speclalis r6gzil6ov kapcsol61aJlij a biztonsaq' ules hattarnlajan levo r6gzll0· csatba. A 2. Ha az utasules hcsszlranyu rnozqatasat Ie love tevo kar az (jles parna]a elott van. Ezutan helyezze vissza a parnazatot. csakis olyan gepkocsinal. es 3. oldal) 61 Allitsa be a biztonsaqi ules rogzit06veinek rnaqassaqat a gyermek tcstrneratenak megIeleloen. majd akassza ki az ovet a terncsatbol es huzza ki azt a parnazaton at. 15 kg-os testsulylq) Az utasulesen szerelje tel. a rnenetiranynak hattal. 59. Helyezze a gripkocsi biztonsaqi ovenek kapcsololapjat a csatba.53. Ahogy az abran is lathato. Ehhez tavolitsa el a parnazatot az ules hattarnlajarol. fokozat (csecsernrikortol kb. * Az utasoldali legzsak :I: rsndelkezo kivitelnel szerelje a biztonsagi biilcs6t a hatso ulesre. Ehhez hagyomanyos 13 rnm-es csavarkulcsot hasznaljon Javasoljuk hogy a specialis rogzitilbvet hivalal05 Opel markakereskedesben szereltesse be Az elso utasOles leszereleset es ismetelt beszereleset is Opel markakereskedesben vegeztesse el Cld. vezesse a biztonsagi ovet a biztonsaqi ules alatt leva rbgzitesi helyeken at A blztonsaqi iivnek csavarcdasmentesen kell illeszkednie a vszetopontok kozott. rnajd akassza be a mar emlitett riigzitacsatba. A biztonsaqi Oles Ielhelyezese slott szerelje fei az else utasuleshez a speclalls rogzit06vet. 9 as 36 kg testsuly kCiz6tt. HaremkUlbnbbzokiepitesi bozo korugyermekek elhe'yezesere alkalmas rendszer 10 h6napost61 12 eves gyermekek szamara.

hasabjan talalhato reszletes utrnutatasokat. biztonsagos Tavotitsa el a biztonsaqi LileS haltamlajana parnazatat. kozepen talalhat6 bilineset az ovhurckbol. A 2. (5152 A abra 62. a fenti abratj. A biztonsagi ules ove megfeleloen rogzitse a qyerrnek testet <is ne legyen tulsagosan szoros. II> 63 2. Kosse be a gyermeket vel. az ulesbe a rnenena tnztonsaqi uios ovei- A blztonsaqi ules hosszanak rnegfelel6 beatlltasahoz huzza az ovet elore a biztonsagi ules elejen. Szerelje Ie az ulest az elobb ismertetett m6dszer foroitott sorrendben torteno alkalmazasaval. akkorl etso ulest a vezetOsinen teljesen hatra ke~ huzni. Id. Tarolja az eayes r<iszegysegeket helyen. Akassza ki a IOgg61ege5 oveke' terncsatbo: as huzza ki rnindket ovet elore. oldal 3. 64 . Dugja az 6vhurkot naja <is hattarnlaja a gepkoesi ulesonsk pID koze (ld. Huzza meg az ules elejen lev6 kart es tavoutsa el az ules aiapzatat annak hatrarole torteno huzasaval. ha az elsoulasules. Allilsa be az 6v feszessegel. 65. 5150 A). az else ulesre kerOI a qyerrnekules. vagy a gyermekules beallitasanvaltoztatasokal eszkozottek. oldal) A kiegeszit5 ovet utana kell fesziteni. Allilsa fel a kart es tavolitsa el oldalra terrene rnozditassal. Ollesse be a gyermekel ranynak hattal.iszertalat. A rogzitoav a terncsatianak feiemelesevel lazithato. Forditsa meg a blztcnsaqi illest es egy csavarhuzoval lazttsa meg az ules alapzatanak aljan levo ket csavart. Akassza mlndkot bvet a temcsatba a gye. tokozatnak meqfelelo a kiepites onalloan is beszerezhet6.· mokulos hattamtajanak hatujan.A bizlonsagi OIes nattarnlaja dolcsszocenek beallilasahozhuzza meg az ules elejen levo kart as mozditsa el az Olest. Helyezze a qyerrnekulest a hatso vagyaz 56 utasolesre. A blztonsaqi Dieserinlse a m. Tavolitsa el az 6v kapcsololapiat es hum az ovet teljesen az ulestamlab61. oldal. H. fokozat (10 kg es 25 kg testsuly kozott) Felszerelhelii a hatso es az elsa utasulssre is Ut6bbi esetben huzza a vezeto mellelti ulest teljesen hatra. Oldja ki a roqzitocsatot az ules parnazatarol. Tavolitsa el a rug6kat. Emelje fel a qyerrnekules allan. hattarnlan keresztul (62. rnenetirannyal egyeziien.

l pontj. A medenceiivet a gyerrnekOles erre a celra kikepzett kat elhelyezesi pontian keresztul kell atvezetni. Feszilse meg az ovhurkot az (Ms parnaja alejen. tokozat (18 kg es 36 kg testsuly kozott) A hatso ulesre vagy az els6 utasutssre szerelheto. A medenceovet a biztonsaqi ulesparna 8m celra kikepzett atvezotes! ponljain kereszl" kell elheJyezni. T<ivolitsa l a gyermekOles hattarnlaianak hae luljat. rnenetirannyal 8ii zoen. Szerelje Ie a gyermekOlesl a 2. tokozatnak megfelel6 kiepites szintan msqvasarolhato kulon eqyseqkent is A kovstkezo nasabban lalalja a hasznalatara von atkozo utrnutatasokat. A 3.. Tavolftsa el a csavarokat az Olesparnabol. Ha az elso utasulesre kerOI a billow gi Olesparna.t olyan helyzelbe allitsa hQgvaz~ a gyerrnek valla tol6n legyen semmi eseL sem a nyak vagy a felkar 16161t. majd forditsa vlssza rogzitel1 helyzelebe. Lazitsa meg a csavarhuzoval a gyermekOles parnajat es hattarnlajat osszekotd kOlso csavart. Ouesse a gyermekel az ulesparnara.Forditsa el a roqzitocsapot. valassza szet a hattarnlat az ulssparna161. Kosse be a gyerrnekel a gepkocsi bizlons~ bvevel. bizlonsagi ovet a gvermek valla tblotl kell elvezetni semmi esetrs sem a nyak vaaY a lelkar telell. lolja ViSSZ3a csapot. tavolitsa el a tekete ovet a roqzil6csattal gyiit1. * 66 . majd tavolrtsa el az ovet. tolja egyik Iranyba hilre. iokozatnal leirt rnOveletek ford itott sorrendben torteno alkalmazasaval.. akkor mozgassa az utasOle~ teljesen hatra. larolia biz- Helyezze a blztonsaqi ules parnajat a hal~ vagy az elso utasutesrc. Akassza ki a Ierncsatbol rnindket ovet az (iles hatuljan. Rogzitse a szerkezelel az emlilet! csavar rneghuzasaval. * Ottesse a gyermeket a biztonsagi ulesbe. A nem hasznall reszegysegekel tonsagos helyen. a hattarnaz la kiire. majd zarja az ernlltett rogzitoelemeket. e A jarrnil biztonsaui ovenek felso rogzitesi pontiat allilsa le9also helyzetebo. 65 3. Kapcsolja be a jarmU biztonsaqi ovet. A gepkoesi biztonsagi bvenek telsa r6gzi!j. helyezze beIe a blztonsaqi ovet. illelve lelele torter-o csusztatasaval.Vezesse ovhurkot alulrol feltele. Oldja ki a gyermekOh~s rnagassagallf16 szerkezeten klkepzstt rogzit6elemeket. Lazitsa meg a rbgzitocsavart a borcazott kereknel togva es auusa be a biztonsaq' ovet a megfelelo rnaqassaqba a szerkezet tel-. A A jarmDhil1tamlajarnoqott elvezetett ovhur kot akassza a rogzit6csapba.

1790. tejtam. reteszekre.is az utasokat az eros leny- tOI. tartalrnazza: bolcso korig). (kb. relie Astralat. oldal * ele- es a kulsotOkiir kiakad a tartojabol a benn Olck es a gyalogosok vedelme ercekeben. oldalon) 17 38 . A feiill- A hatso vannak aitck ellatva gyermekbiztonsagi .ljon . vakftastol Gyermekbiztonsagi Tukor Baiesels'erO. mint ahogy latszanak. puha anyagb61 NapeHenz6k A napellenz6k bovonva: hogy a vezet6t szlnten puha anyaggal le. Minden eredeti amelynek as a sKalaja kozott szukseq sok olyan terrne nagyon 12 eves korig). hasznosak. 67 Blztonsaql telszerelesek Az Opel tslszerelesek hetove teszi. nyorrqa Blztonsaqi kormany A biztonsaqi mekbiil all: kormanyruo. 17 90522 1702529 17 cikk jo minoseget. korrnanyrnf a kovetkezo lltsa be: a feiiamla A beallitashoz tarnlakat. a kenyelmel ket talal. utan hagyja bekattanni osszecsuszo gyurod6elem szakado Aszferiku5klilso tiikfir Megnaveli a latornezot klalakitasa miatt k6zelebb elemek.Karpitozotl A muszertal veszi ugyancsak reszek a Kemeny rugalmas. azonban a behne laihato tarovak vannak. fordithatok . Dies 17 46 . mDhelye keszseq- lndftokabel Indit6 kabel (Otto motor) motor) (Diesel keszlet 02528 Tartaleklzao 1718 keszlet Tartalekbiztositek Halogen Sarfoqo Magneses Elakadasjelzo kodlarnpak gumik tampa 1238.. hirtelen utkozes eseten a bolso zar zarra: Fejtarnlak A tejtamlak tamlakat a biztonsaqot a tostrnaqassaqnak felsa slolgaliak. KOlsatukor: a kibillent tukrot illessze vissza a meqfelekien tarkornaqassaqban. az enernlaemyeles vegett. A kapcsol6elemek.sohasem huzza A bealltas fix helyzetbe. Bepattintas a kOlsa eire mort fel vagy OIiss81 \6rtenik. * vannak el. cikkek teljes szeles * valaszteka leqepkocsi eseten apolasi Katalcqusszam Opel gyermekbizlonsagi rendszer (kb. kartarnaszok leI. fel es oldalra ovjak. Az 6n szerzodeses Opel gel szolqal tanaccsal. hogy kivansaqa szerint felszeA biztonsaqi telszereleseken novelo biztcnsaqi bizlonsagi 10 honapos tul. szabvanyos biztonsaqi cvvel biztositva (a refrast vontatokotel vonorud lasd az Opel alkatresz as telszeretesl biz- 55. iokeseket rugalmasan vannak.35. 1710 1718. tokeletes llleszkedest tosit. szemmagasIe a feja sag ban a.. 1716530 1716703 16704 1716705 haromszoq Eisosegelydobozok Elsosegelytasak 68 .at ele kb.

1 Kisaruszall it6 o Ulesek foglaltak 1 =2 Az Olesek foglaltak es a csomagtart6 lelterhelesu 3 = Az ulesek foglaltak es a csomagtart6 teljes terhelesu = = bekapcSOM k ikapcsolva A nelyes beallitas csokkenti a kozlekedes tobbi resztvovojanek az alvakftasat 70 . amely sarqa ellenorz61ifr nyel van ellatva egyszer megnyomva meg egyszer megnyomva Tolatolarnpa Bekapcsolt gyujtas sseten a hatrarnenet kozat kapcsolasakor vilagit. Villogo. Hatso kodlarnpa o= lasd 13. Limousine Caravan vezetoules loglalt 1 = Minden 01135 loglall 2 = Minden 01135 loglalt es a csomagtart6ban csomagok vannak 3 = A vezetoules loglall es a csomagtart6ban csomagok vannak A vilaqltaskapcsolc melletti nyom6gombbal kapcsolhat6k be. oldal A 3><E tis a ~D allasban a hatso helyzetjelzii larnpa es a rendszarntabta megvilagilas is be van kapcsolva. veszvilloqo A fenyszoro aliasszogenek allitasa ~ * Kodlampak tD * 0$ Bekapcsolt tompftott lenynel allitsa be a tenysz6r6k atlasszoqet a gepkocsi terhelesenek megfelel6en.69 Vilagitas Kulso vilagftas Forditsa el a vllaqrtaskapcsolot (4631 T abra) o~ i><E kikapcsolva = helyzetjelz6 larnpa bekapcsolva ~D =tompftott feny es reflektor Fiinysz6r6 es lenykOrt .lasd 12. ezert a bal 01dali kozlekedesu orszapokban a tonyszorouveg 15'-05 szektorat be kell takarru. amely zold ellenorzc ten· nyel van eltatva. oldal A vilaqitaskapcsolo melletti nyom6gombbJi kapcsolhat6 be. A beallitokerek kozvetlenul a vilaqitaskapcsolo mellett van. Az aszimmelrikus tompftott Mny a jobb oldali utszoqotyt jobban megvilagitja.

Muszerfalmeqvilaqltas A miiszertal indirekt megvilagilasa a tenyszorooekancsolasaval gyOtt mukodlk. Fokozottan figyeljen az ablakok zarasakor. hatso billenokapcsolok :. * A csornaqter/rakter meqvllaqnasa * Tiibbfunkci6ju kijelzo megvilaqitasa * Bekapcsolodik.as az utasoldal ajt6k ablakainak.ij. Amikor gepkocsi vilaqitasa a csolva. Ha a hatso uleson gyermekek foglalnak helyet. Ezenkivul van egy-egy billenokapcsolc al utasoldali alto kartamlajan is. amikor a csomagtart6fedelet. Cabrio Negy billenokapcsoto talalhato a vezetiol~ ajt6 kartarnlajan: a vezsto. Bekapcsolt gyujlas es telnyitott fedel rnellett a tampa vilagil. az ablakmozgatas megallltasahoz ismetelten rovid idcre nyomja meg a gambol. hogy az ablakok beszorithatnak valamit. hatso ajtot kinyitja. is be van kaptorqatokerekcel Bekapcsolooik. Gy6z6dj6n meg arrol.t csol6 seqitseqevel. ill. kulonoson gyermekeknel. A vilaqie laser6ssege Icqazott forqatokerekkel slab aIyozhalo. amikor a gyujtast bekapcsol- 71 Ablakok. hogy minden utas etsajat. amiker a gyOjtast bekapcsol[a. Kiegeszito billeno kapcsolok talalhatok a vezetc melletti ajl6n as a hatso ajt6kon. zarashoz tartsa lenyomva a gombot. Al ajl6kinyilasakor kapcsol be Ahhoz. naptenyteto Eleklromos rnukodtetesu ablakemelo Oldalablakok Az ajtoablakokat az ablakemel6 karral lehet Ie as fel mozgatni. * A kapcsol6kon leva euenorzo tenyek a mOkodesi allapotot jelzik. Az automatikus nyitashoz.. ezek isa megfelel6 ablakok mukiidtelasere szo[ga~ A kapcsolokon ellenorzo tenyek jelzik az uzemkesz allapotot. a hatso oldalablakoke kodtetesehez. 72 . hogy az ulaslsrvilagitas tartos maradjon. a fEinyerota foqazott be lehet. * Legyen ovalos ha az ablakemel6t rnukooteti. nehopy beszoritson valamit. Az e[so billenokapcsolok a vezet6 es az utas oldali ajto ablakat mukodtstl. huzza ki a vilagilaskapcsol6t. vagy fennal[ a veszalvo. A ciqarettaqyujto vilagilasa es a harnutarto Hatso olvasotarnpa * Bekapcsol6dik. Eleklromos mtikodtetesu ablakernelck * Limousine es Caravan A vezetoules melletli ajto foqantyuiaba kett6 III. Ilyenkor konnyen elctcrculhat szerneIyi serulas. Allitsa az ablakot a kivant helyzetbe a ka.jllitani (3958 T).Utaster vilagitas . kapcsojja be az ablakemel6 rendszer qyerrnekbiztonsagi cqvsoqcnek kapcsolojat ::'.: a hatso oldatuvepe rnukodtetesere szolqal. la. A kesztyutarto vilagilasa * kesztyutarto- A kapcsolo hatso allasban = bekapcsolva a kapcsolo kozepen = kikapcsolva a kapcsolo else allasban = a tampa valamelyik hatso ajto nyitasakor kapcsol6dik be. neqy billeno kapcsolo van. valaminl min kat oldalon az ajtokarp'tozason.totta az ablakernelok kezeiaset. Az ablakarnolo szakaszos rnukoctetesehez a kapcsolot csak rovic ideig nyomja meg. Ha elhagyja jarmuvet huzza ki az inditokulesot a 9yultaskapcsal6bol hogy meggalolja az illetektelen hasznalatot (serules veszely). ill. Vigyazzon.

Vedelmi rendszer

*

Ha automatikus zaraskor az ablak rnozqasa k6zben ellenallasba Olkiizik az ablak kozepe lajan, akkor a zarodas azonnal befejez6dik es az ablak kinyilik. A rendszer kikapcsolasahoz (pi lefagyas rniatt az ablak nehezen mozog) lsrnetelten nyomja az ablak mukodtet6 qornbjat, amig be nem zarul.

Az ablakemel6 elektronika proqrarnozasa :1: Gyermekbizlonsagirendszer a hiilso abiakokhoz

*

Egy ® teliratu nyom6gomb talalhato a vezetooldali kartarnlajan: ajto
- agambollenyomva egy jelziifeny jelenik meg, kkor a hatso ablakok nem mozoge nak - agombisrnetelt meqnvornasaval a rendszerkikapcsolodik, az ablakernelok isrnot mukbdtethet6k megfelelii kapcsol6 lea nyomasavaL Haelhagyja jarmuvet huzza ki az inditaa ~apcsol6t az utasok nem tudjak mukodioY lelni zablakemeliiket (serulesveszelv). a

az ablakok automatikus nyitasa es zarasa nem lohotsoqos, ha az elektronika tapteszultseg ellenallasa megszakad, vagy az akkumurater toszuttsoqo loosokkon. csukja be az ajtokat, kapcsolja be a gyujtast: prooramozza be valamennyiablak emel6jenek mOkbdtetO elektronikajal' zarja be az ablakot es utana is tartsa lenyomva a billen6kapcsol61 leqalabb 5 s-iq.

-

Amennyiben a rendszer tulterhelodi«, tapeqysage rovid idare lekapcsol Ha a vezet6 elhagyja a jarmOvet okvetlenUi vegye ki az indit6kulcsot a gyujtaskapcsol6bol megakadalyozva ezzel hogy az utasok mlik6dtessek az ablakemel6ket: ioY elejel veszi azesetJegss seruleseknek.

73

A leW bezarasa: Nyomja be a kiold6gombot. Forgassa a kart az orarnutato jarasaval egyezo lranyba. A kiold6gomb kiugrik, ha a tete elerte a zart a.lapotot.

A napfenytel6 el6red6ntese: Zarja be a tetot. Nyomja be a kiold6gombot Forgassa el a kart az orarnutato jarasaval egyez6 iranyba.

A teID visszahuzasa: Forgassa a hajt6kart az orarnutato jarasaval ellenkezo iranyba. A kiold6gomb kiugrik, ha a teto elerte a zart a.lapotot,

Napfenytet5

'"

-

NapeHen:z.6
A napellenz6 nyithat6 vagy csukhato. lUg lenul attol, hogy zart allapotban van. A le~ nyltasakor a napsllenzo is kinyilik, a Mill mozg6 tete rnapaval huzza.

Hajtsa ki a kart a rnelvedesbol. Nyitas Nyomja meg a kiold6gombot. Forgassa el a kart az oramutato jarasaval ellenkez6 lranyba. Ha a tet6 a klvant rnertekben kinyilt, hagyja abba a kar forgatasat.

A napfenytel6 hasznalata ulan a hajt6kart mindiq helyezze vissza a melyedesbe.

Tovabbi nyitas az 816ziileg bsallltott rnertskhez kepsst: Nyomja meg lsrnet a kiold6gombot. Forgassa tcvabb a kart az 6ramutat6 jarasavat ellenkezo iranyba.

Zaras a teljesen kinyitott teto esoten: forgassa a kart az 6ramutat6 jarasava: egyez6 i ranyba, Ha a teto az On szarnara megfelelo pozlcioba kerOII, hagyja abba a kar forgatasat.

74

A naptenyteto

elore dontese

Bezart naptenyteto allasba nyomja meg ,'Y. gambol

A tetf vlsszahuzasa
Nyomja meg a E"':l gambot Addig mig a tetO bezarodik. Ha elhagyja a jarrnuvet, huzza ki az indit6kulesot a gyujtaskapesol6b61, hogy meggatalia az llletektelen hasznalatot (serules veszely) Napfenyvedo

Elektromos mtlkodtetesti

toloteto

*

A naplenyvedot zart, vagy elore dontott naptenyteto allasnal slhuzhato vagy behnzhato. A toloteto nyitasakor kinyil.k a napfenyteto is

Kezl rrnikodtetes Az elektrornos mukodtetes hiba]a eseten: A berenoezest a biztositek dobozban egy b.ztositek vodi. A kijavitasig a lelOt a kovetkezokeppen mOk.bdtesse: Tolja halra a hajtas tede'et, A hajt61engely kozepso ruqozo reszet nyomja be egy csavarhuzoval as forgassa a hajt6tengelyt.

A El gomb lis a ,_, gomb a napteny ellenzak kbz6tt van MOk6dleles bakapcsolt Nyitas Nyomja meg a E"':l gombot, a toloteto kinyilik a lomfM allasig, A komlortallason tOIi nyitas A El ~ambotnyornja meg ujra. gylljtasnal

Zaras
A:;, gambotnyornja addig, mig a totcteto teliesenbezarodik

75

Futes, szellozes

FUto- es szellczdrendszer
Az Opel leveqokevero rendszer a hideg es meleg levega keverasevel a homersekletet azonnal szabalyozza, .ss gyakorlatilag a sebesseqtol fOggetlenne teszi a szellozest. A levegoaram erosseqet a gepkocsi sebesseqe es a ventilator betolvasolja. A vsntilatort lassu haladaskor kapcsalja be A friss levego a szelvedc uveg eldtt lep be, a szukseqos mertekig felmelegszik es czutan jut a gepkocsi belsejebe.

FCites- es szellozesszabalynzok
Bal oldali forgokapcsol6 jobbra balra Homerseklet melegebb hidegebb

K6zepso torqokapcsolo
4 sebessep: :.I: 4

Ventilator

kikapcsolw rnaxirnals sebesseg

A levspornennytseqet szukseq esetena~ tilatorral novelhetjuk lassu haladaskorva~ gyorsabb paratlanitas erdekeben

.. FOl611 hatso ablak - 80. oldal

76

Jobb oldali forgokapcsol6

l.eveqoelosztas

K6zeps61evegofuv6kak
A tejter fOtetlen vagy valamelyesl felmelegilett levegavel lorlena megfelelo szeuozese a fOteskapcsol6 helvzetetcl fOgg. Nyissa ki rnlncket fuvokat a szabalyozokerekkeL Amikor a kerek a 0 pozici6ban all, akkor a tuvokak zarva vannak. A leveqo rnennviseq a ventilator bekapcsolasaval novolhoto, A levegoaram iranya a torqobetet as a terelolapatok beallitasaval tetszes szerint valtoztathato. Az "bra szerinti bealhtassal, de kisse teltele iranyltva enyhe legaramlatot biztcslt a hatso Olesen Ol6knek anclkul, hogy az el61 Ol6k korntorterzetet csokkantene.

$zelso leveqfifuvokak
A tutesszabalyozo kapcsolo helyzetetol fugg08n a hideg vagy a Wt6tt levego a fuv6kakon at ararnllk az utasterbe, A tuvokak a szabalyozokerek eltorqatasaval nyithatok. Amikor a kerek 0 pozici6ban all. akkor a fuvokak zarva vannak. A leveqornennyiseq a ventilator bekapcsolasaval novelheto.

paratlanitohoz paratlanrtohoz. az
elso es a hatso :,1:

labterhez !J az els6 es a hatso labterhez

*

a fejterhez, az elsa es a MIs6 labterhez

*

a tejterhez

Oldalablak paratlanlto fuv6kak
AJlilsa a levegaeloszt6 kapcsolot Iii? vagy
,'f,i allasba, igy a hideg vagy a fOt6tt leveqot a szelved6kre es az oldalOvegekre iranyitja (161ega kulso tukor kornyezetere).

Levegoellatas
A szelved6 uveg alatti kulsd leveqcbelepesi helyeket meg kell tisztitani a falevelektol vagy hOIDI. hogya levega szabad ararnlasat lehelovelegyek,

77

Hites
• • • • A szelvedo es az oldalOvegek iranyaba Az els6 es a hatso labterhez. Az oldals6 szellozofuvokak iranyaba. Vagy barrnely mas kombinaclooan.

*'

A tutes merteke a motorh6merseklett61 fu~ csak uzernrnelep motor eseten teljes erie~ Az utaster gyors felmeleq.tese erdekeben forditsa el a hcmerse-cetszabalyozo kap<:il 16tjobbra es kapcsolja be a ventilator maS! dik tokozatat. Az utasok kenyelrne, kellemes kozarzele naqyreszt a j61 beallitolt IGtesl61 es szellor, t61 fOgg. A rendszer labterre valo alhtasaval (W va

Levego keringeto rendszer
A ventilatorkapcsolo alalti nyom6gombbal kapcsolhato be. amelynek sarqa ellanorzo tenye van. Kapcsolja be a rendszert, ha kivulrol kellemellen szagok hatolnak az utasterbs. A leve_!!6keri~.get6/endszer meqakadalyozza a kulso l.evego belepeset, a ventilator pedig autornatlkusan bekapcsol, hogy az utaster leveg6jet keringtesse. A levego keringeto rendszert csak rovrd idotartamokra kapcsolja be, hogy elkerOlje az utaster leveg6jenek elhasznalooasat es a paralarlalom novekedeset,

Szell6zes
A futeskapcsolot forditsa balra. Kapcsolja be a ventilatort, A fejter maxirnalis szelldzesanok az eleresehez allitsa a levegaeloszl6 kapcsolot ~ lasba es nyissa ki az osszes fuvokat. at-

'::i ) as a kozepso Iuvokak szukseqes m~ kG kinyitasava: a gepkocsiban h6mers€kl~ retepzodes [on letre, ami a "hlitott fej €si tott Jab" kellemes erzotot keiti.

A leveqcaram hatso ulesekre irarry.tasa: farditsa enyh8n sqymas fele es felfele a kozeps6 fuvckakat. A labter szelloztetese: forditsa el a lelleg6 eloszto gombot!..i heiyzetbe. A fejter es a labter egyidej (j szelloztetesehez fordftsa a leveqoeloszto gam bot '::i allasba

Mikroszuro az utaster leveg6je szarnara
A szOro levalaszlja a port. a kormot, a lebepo anyagokat es a viraqport a belepo kulso levegob6L A szurot a Karbanlartas c reszber. e.ofrtak szerint hill cserelnl,

78

amint a hatralatas zavartalan Futott kuls6 visszapillanto tukor * Elektromos fGtesu elsa ulesek * Nyornja meg a gambol a tukorttites bekapcsolasahoz. vagy falevelek elzarjak azokat. nern szabad.~ alasba. arnikor a hatsoablak lulese be van kapcsolva. A labter egyideju flltesehez a levegoeloszt6 kapcsol6t atlltsa . A kezitskkar mel lett levo IIfj kst nyornogombbal kapcsalhat6 be Bal aldali gomb jobb oldali 90mb = vezetiiOles. 15 min. b zariabe a kczepso szellozotuvckakat. A tukortutcs kb. Zarja be a kozepso leveg6befuv6kat. ~ utasulss. Alevegoeloszt6 kapcsolot allitsa . A szukseqes mertekig nyissa ki az oldalszellOza fOv6kakat es forditsa 6ket az oldalablakok tete. A hornerseklet szabalyozo kapcsolot lorditsa jobbra. A labler fUlese A halso l:lbMr fOMsehez szinten vannak hatravezetosatornak c Az ablakok paratlanltasa es jegtelenitese *. allasba Kapcsoljae a ventllatort. hogy ho. A jelkep kigyullad.Leveg6ellatas A szelvedo alatti belepo nyflasoknak szabadoknak kell Ienniuk. A h6rMrsek~llszabalyozo kapcsolcit forditsa joobra. amelyel a nyornoqornb mellelti sarqa ellen6rz6 ftiny jelez. 80 .. 79 FGt6tt hatso ablak A lUtesl csak jaro motornal kapcsolja be. Kapcsolja kl. melva automatikusan kikapcsol.. Huzza ki a ventilator kapcsolojat. Kapcsolja a ventilatort a negyedik fokozatra.

a leveqceloszto kapcsolo os a ventilatorkapcsolo funkci6i megegyeznek a futo~ <isszel16z6rendszer kapcsoloinal lefrtakkal (64..litsa be szukseq szerint a h6merse~i szabalyozo kapcsol6t alhtsa be szukseq szerint a ventilalo~ a leveqoeloszto kapcsolot a. +4 DC-OS kulso hornerseklet alatt aulomatikusan kikapcsol. Az eltenorzo larnpaval etlatott .. a homersektet szabalyozo kapcsolot forditsa balra a ventilatorkapcsolot allitsa teljes lordulatsza-nra a leveqoeloszto kapcsotot allitsa ~ ba nyissa ki az 6sszes tuvokat. idojarasnal es klils6 nornerseklomcl biztositja a legmagasabb komtortokozatu utazast.. a melegebb leveg6 az oldals6 vokakcn. mely szukseq szerint fokozhato. Ha kivOlrol fOst vagy kellemetlen szagok hatolnak be az utasterbe: a szukseqes idotartamra kapcsolja be a levegokeringeto rendszert~. a. A leveqobeararnlast a ventilaterral szabalyozhatiuk igeny szerint.Klimaberendezes A kllrnaberendezes lefrasa * A szellczes. a szabalyozo gomb allasanak fuggvenyeben. 81 Klfrnauzern Maxlmalls hutes hoseg es tartos napsuqarzas eseten Nyissa ki az ablakokat rovid Wire.5.. mely minden evszakban. Kapcsolja be a kumaberendezest ¢ kapcsolja be a levepokerinqeto rendszert.. A hornersektet szabalyozo kapcsolot a k~ zepso tartomanyba allitva: a melegebbIell go a labterbe.lencrzo larnpaval ellatott kllrnakapcsoloval ¢: tortenik. nyom6gombbal kapcsolhat6 be a leveg6keringeto rendszer. tUtatt labter) Kapesolja be a klirnaberendezest ¢ kapcsolja ki a levegokeringe16 rsnoszert:o:Q. vagy ~ allasba nyissa ki szuksep szerinl a iUv6kakai. A ventrlatcrkapcsolo alatt talalhato a levegBkerinqeto rendszer . a lUtes <is a hutoberendezes olyan eqyseqet alkotnak. es a klimaberendeA hutes bekapcsolasa az e. a hidegebb levego a k6zepsiilUt kakon at Ezutan allitsa be a klimaberendez<ist a kovetkez6kben leirt lehetcseqeknek meqleleloen 82 . hogy a fellorr6sodoH levego gyorsan tavozhasson. ahol szukseg van ra: kb. allas- Normal hutes tart6s es autopatyan valo utazas eseten Kapesolja be a klirnaberendezest ¢: kapcsolja ki a levaqokerinqetc rendszert~ a homerseklet szabalvozo kapcsol6t lorditsa balra allilsa be szukseq szerint a ventilatort a leveg6elosz16 kapcsol6t allitsa~ ba nyissa ki az osszes fuvokat. A ventilator alacsony tordulatszam-nal forog.5. A klimaberendezes csak abban a tartornanyban rniikcdik.. allas- Hutes homerseklet reteqzessel [hiitott felsa ter. a hidegebb levego a felsa be ararnlik. zes ¢ kapcsol6ja. oldal)..5.lftsa I::. A fUteskapcsol6. meg a viraqport is A f(jt6berendezes szukseq szerinl felmelegili a leveqot. port. A klfrnaberendezes hOt6egysege lehOli a levegol es elvonja a nedvesseqet.

A kllrnaberendezes kepes. Az Ovegek parauarutasa as leolvasztasa c.kapcsolja a leveqo keringtet6 rendki mrt6Q. ki Kiegiszito labtersze. de ne a maximans fordulatszarnra a leveg6eloszto kapcsol6t allitsa'::. reszbcn leirtaknak meglelel6en jarjon el Hutott kesztyCitart6 A bekapcsolt l!\gkondicional6 berencezssbcl egy fuv6k<'m keresztOI hideg leveg6 ararnlik a kesztyutartoba. altltsa '!. es vagy.Szellozletes a beararnlo levego hutesemjlkiil .a homersaklet szabalyozo kapcsolot fordilsabalra ."U allasba zarja Ie az osszas FOthet6 kulso tukrok 80. Csak itt lehet a magas muszaki szinvonalu berendszest atvizspalnl lis szakszenisn ja tani.a levaqoeloszlo kapcsolot ba .olda!.i allas- - - forIiW a levegoeloszt6 A felmeleqedesi szakaszban zarja Ie a fuvokakat. sZOkseg szerint a ventilatort tuvokat. mely a qepkocsi als6 reszenel tavczlk el 8ekapcsolt klimaberendezesnel leqalabb egy levegiifuvokanak nyitva keillennie. 84 . saha ne sajat maga javilsa~ ki. (Lehetdseq Sl~ rinl csak +4 'C hornerseklet felelt. hogy a paroloqtato leveqchianv miatl ne jegesedjen Ie Ha bizonyos id6jarasi korutrnenyek kozott a leallttott jarrnf szolvedojen parakicsapocas jelenik meg. a fUv6ka lezarnato. Amennyiben erre nines szOkseq.loztetes: kspcsolot allitsa.:J allasba. iUtheto ulesek lasd 83 Fontosabb tanacsok csak jaro rnotornal uzern- Karbantartas A kllrnaberendezes maradand6an Ibkel~le! mukodese celiabo] kapcsolja be a berend& zest legalabb egyszer havonta.allilsabe szukseq szerint a ventilatort . Fiites - Az iivegek paratlanitasa es leolvasz- tasa Kapcsolja be a khrnaberendezest Oa qyorsuott paratlarutas erdekeben +4 'C felett bekapesol6dik a hUt6egyseg (kompresszor) kapcsolja ki a leveg6keringeto rendszert~ a homerseklet szabalyozo ditsa jobbra allftsa be kapcsolot Kapcsolja ki a klirnaberendezest O kapcsolja ki a levegokeringet6 rendszert~ a nornerseklet szabalyozo kapcsol6tforditsa job bra allltsa be szukssq szerint a ventilatort. Bekapesolt klimaberendezes eseten kondenzviz keletkezik.Kapcsolja a knmaberendezest ki :(I . legyen azba milyen jellegu.) Amennyiben hiba keletkezne. ba.~yissa a tuvokakat. fOggellen~ kulso idojaras: tenyez6ktiii. Ezutan iranyitsa az cldalso fuvokakat az oldaluvecekre a [eqtelenites erceksben. allas- . feltetlenul keressen lei egy szerzodeses Opel mOhelyt.

fokozatvartas alacsonyabb rnotorfordutatszarnnal: nyomja meg roviden lsrnet az S gombol. kanyarqos hegyi uton a sebesseqvalto nern kapcsol harm as vagy nagyes fo· kozalba).* gomb ujboli megnyomasaval. 2. Kezi valtas csak kOlonleges eselekbenzukssqes. nyomja meg a gombol (csak a 0 fok~ zatban mOkOdtethet6).1 molar kivetelevel): • • • • • automatlkusan 80 km/h felell. vagy a molOrfekhai. men v egYtlbkentkocsl kusztk. A sebessepfckozat kivalasztasakor nem szabad qazt adni. hirtelen padalmozmint galaskor. amikor eros lejtokon hajt lefele. tekpedal Ie van nyornva. 2. Agazpedallinomlenyornasakor a mag as. Mihelyt kbrulmenyek megengedik a 100 visszaD 'fokozatba. a sebessepvalto nem kapcsol az els6 fokoza! f6ie. vagy 1. fokozatvaltas maqasabb rnotortordulatszamnal: nyomja meg roviden az S gombot (® kigyullad). hideg inoitas utan a kapcsolasi pontok eltolodnak rnagasabb tordulatszam fela. fokozatban marad. Gazdasaqos proqrarn. fokozal a fokozat a rnaxirnalis rnotortekhatas kihasznalasara szolqal. pI. qazpsdal nines lenyomva. a durva. . ha el aka ria kec rOlni azautomatikus feikapcsolast. • • '* X 18 XE cs X 20 XEV motornal: • • • a.. a Sohase hasznaja egyszerre a qaz. Ekkor a gepkocslJ fokozalban indul. foko23~1 kapcsolasavai. R es N kapcsoloallas p ~ parkoloajlas az else kerekek blokkolva vannak. a rnasodik as a harmadi. a gazpedalnak "kickdown" helyzelben 10tartasaval 2 rnp-nsl tovabb. 2.. 3. k6zlekedesi larnpanal. leljesen aulomata sebesseqvaltos A kocsinal menettokozat majdnern minden aD lerhelesi allapotban hasznalhato (1-4. iarmO all. 3. a gomb ujboli meqnyornasaval. kapcsol· P. A motor! csak P vagy N helyzetben szabad beinditani. as 1. A 3. Ahogy lenyomja a gazpedalt. ha: ~ a a a a valasztokar 0 fokozalban van. 1. R hatramenet. fokozat valasztasakor. vagy felengedi a feket.. N semleges vagy ures helyzet. 2.Automata D takazal o ~ a normalls haladasra szolgal6 fakozat az H61 a 4·ig A motor indftasa as a 0 fokozat bskapcsolasa ulan mindig a qazcasapos program rnukodik. a jarrnfl a szokasos m6don elindul. A sebesseqvalto a nagyobb sebesseqtartornanyokban is a 3. vagy 1. a qyujtas kikapcsolasaval. A rsndszer kikapcsol az (X 18 XE X 20). sebesseqvalto A motor elndltasa utan as valamelyik meb nelfokozal bekapcsotasa elott huzza be a karilekel. a valasztokar P.k sebesseqlokozatban lorteno haladasra szolqal. • Uzerni hornersektet program. tokozat 3 = az elsa. a gyujlas kikapcsolasakor. Csuszos uton vale elindulashoz nyomja meg a gombot Ha csuszos uton elindulasi nehezseqei va nak. 86 . hogy a katalizator hamarabb elerje az uzerni hornersekle- Ele!<lronikusan szabatyozott programok • haladasi Hili program '* let Spanos program. agynyamja Ie a labfeket. rr odon tehat van lehetosep a Ily sebessBgvalto segitsegevel is az uzemanyag iakarekossaqra. tokozas lokat sakakkor nasznal]a. fokozal). uzemanyag takarekcs fokozatok hamarabb ~apcsolnak. csak alia helyzetben es behuzott kezitsk eseten szabad kapcsolni. 85 • Az X 18 XE es az X 20 XEV motoros kivilelnel az "automata ureskapcsolas'' onrnaqatol N fokozatba kapcsolja a valtot.es a fekpedal!.\sl akarja novelnl. Ez a funkci6 akkor mukbdik. csak allo helyzetben szabad kapcsolni. fokozat 2 ~ az elso es a rnasodik sebesseqrokozatban torteno hajtasra szolqa: (pI.

Kiszallas eliitt huzza be a keziteket.asker szukseg van a pontos manoverezasre. tokozat D N semleges (urcs) fokozat hatrarneneti fokozat R parkolo helyzet P Az X 18 XE es X 20 XEV rnotorokr. 2. sak akkor kapcsol az 1. fakozat kapcsolasi lehet6segenek a halalal. Fekhatasnovelesa rnotorfek segflsegevel Amotcrfekkihasznalasa erdekeben id6ben kape. Adjon keves qazt as telvaltva kapcsolja a D es R fokozatokat. fokozat 3 4. tokoza101 kapcsolja. fokozat D 4. fokozat N semleges R hatramenet p parkoto helyzet Ha az @ jel a motor indltasa ulan is tovabb villog. kozlakedesi duqo) kapcsolja ki a motort. elozesnel). A motor tordulatszarnot tartsa alacsonyan. kezzel.villog.Megallas Az auo kocsinal [aro motor eseten is benn maradhat a kapcsolt sebesseqfokozat. Ezt azonban csak kiveteles esetekben alkalmazza. ne adjon hirtelen gazt. 2494 V Kickdown Egy blzonyos sebssseqhatar alatt a qazpedal lelj" lenyornasakor a valto eggyel kisebb sebessegfokolatbaapcsol vissza. fokozatba. saroan vagy homokban elakadt. A sebessaqvalto ilyenkor nem val! automatikusan. Ebben az esetben hasznalja ki a kocsi kuszckepesseget. A rendszerbe epitett ondiaqnozis gyors hibakeresest tesz lehetove. Parkol6ba.Amennyiben azonban lui nagy sebesseqnelkapcsol vlssza az i Ickozatba. vagy az 1.al 1 1. Valtsa a sebesseqtokozatokat ral. fokozatba. igya motor k leljesitmenyet fellehet haszmilni nagyobb gypisilasrapl. C 14 SE.aljan 3. A fekpsdal konnyu.a valto csak a 2. fokozat 2 2.. amikor a jarmu sebesseqe elarreaz I. Az a 1. ( A gepkocsi hlntaztatasa Erre a rntiveletre akkor van szukseq. tokozat 2 2. akkor b~tonsagi okokb61. c 87 Hihajelzes ®. kismertekfi visszaengedesevel szabalyozhato a gepkocsi kUSZ8sa. es a 88 . Emelkedon tbrtent mega lias eseten feltetlenill huzza be a kezifeket vagy tartsa a labat a labfeken hogy a jarmOvet ne a sebessegfokozatba kapcsolt emelt fordulatszamu motor tartsa allo helyzetben. X 16 RSZ. fokozatban kOlonosen j6 a motor fekhatasa. keressen fel egy enqedelyezett Opel szervizt. Hosszabb alias eseten (pI. ha a kocsi hoban. fokozat 3. Egyszerre sohase nyomja meg a qazf<~kpedalt. a valasztokar- Pontos rnanoverezes A X 14 XE. qarazsba torteno beat. az elovalaszlo kart kapcsolja P allasba es huzza ki a gyUjtaskulcsot. X 16 XEL rnotoroknal i 1. fokozat 3 3.

89 Vezetesl tanacsok Az elsa 1000 km Az uj auto kezdeti apolasanak as uzerneltetesanek nagy jelentoseqe van a jarmu kesobbi eleteben. fokozalbanal 50 km/h-t ne lep]e tul. jelzoberendezesek nem rniikoonek. ketszeri tekezeshez elegend6 enerqiat tarot. fokozatban a 30 km/h-t. A motor lealhtasa Fekniseg fta A fekrasegit6 csak [aro motornal mOk6dik.lmin-an jarassa a rnotort. Enerqiatakarekusan . Ezert amig lehetseqes. hanem kapcsoljon olyan sebessegfokozatba. 3/. arnelynel a motor tordulatszarna elfogadhat6 tartornanyban marad. allandoan valtozo sebesseqqel es valtozo sebessoqfokozatban.yes onre es masokra is szervokorrnany * torteno Ha valamilyen okb61 a szervohatas megszulli akkor is lehetsepes a gepkocsi kormanyzasl de nagyobb era kell hozza (pI. Ezert al16 rnotornal lenycqesen nagyobb pedalerore van szukseg. reszig nyomja Ie Csak jaro motorral haladjon. kisebb Iordulatszarnon kevesebb meleget termel. Ezert ajanlatos a k6vetkez6 utasltasokat pontosan betartani. A guminyomast<illil~ be a teljss terheleshez megadott ertekle.N hajtson gyorsabban 120 km/h-nal. 90 . k min-ig alaplaraton kell [aratni. Nagy tordulatszamon tobb.tiibb kilomel~ Tartsa be a bejaratasi utmutatasoka. Ne hajtson tartosan teljes gazzal. fekrasegito. Sohase hagyja a kocsil allo motorral vagy levett gyujtassal gurulni (Iejlmenet). vala· rnint a kezelesi utasitas enerqiatakarekcs $a9gal kapcsolatos tanacsaitl A muszakila! helyes es qazdasaqos kozlekedes bizlosl~ a kocsi hatekony teljesitrnenyet es megn<hO elettartarnat. Kozlekedes tetticsomaqtartoval Ne hatadja meg a megengedett terhelesl Egyenletesen helyezze el a terhelest asrt'. A gepkocsival k6zlekedjen kezdetWI fogva temposan. amit meg a kocsikibl 1. Hegyi es utantutovat kozlekedes A gepkocsi hut6ventilatorat eleklromos ren~ szer kapcsolja be Ennek atapjan a motor I dulatszarna nem befolyasol]a a hutes lei] menyet. AII6 motor eseten ugyanis nehany egyseg. Nagyon forr6 motor eseten (pI. lehet61eg 150(}-4000 ford. Az else 1000 km-en valtson minei tobbszor sebesseqet es a gazpedalt max. hegyszakaszon) lealiitas el61! b. ez vesze. Lejtmenetben ne engedje felporoqni a rnotort. leallftott rnotornal max. 2. zitse elcsuszas ellen. vontatas). mint pI. hajtson mindig aII! nagyobb fokozatban. utanful60· zemben.

sebesseq csokkenesekor kapcsoljon Iordulatszamnal Ez hegyi fonios. A C 14 NZ C 14 SE X 14 E rnotoroknalu egy.kozlekcdes nbvelik mukodesel. hogy a tol60zemi kapcsolas miikodhessen. Az extra hatarozzak (Iasd a las elott inlorrnalod. Hasznafja elkerOlheti ni. indua orszaqba utazna. egy szerzcdesas Opel szervizben Azoknal tclszerelssak (pI. Ezert tontos szerepet [atszanak. I!bbsziir valtson A norrnalis teljes uzernl qazza! h6fok Minel pedalt. az o'orntartalrru benzin pisztolya nem vezethet6 be a beontocsonkba. kozlekedes visa ese- sza. dal ala vastag tabszonyeqet hasznalja a pedalt labtartonak. Ilk a gepkocsi su.tOSI mert ezzel kiiktalja sebesseqvatkeve- egn· ellenallasat es az indit6molomak enerqiara lesz szukseqe. nyomja a ki a tenqely- ko~ akil . nem le- elireseig ne kozlekedjsn sebesseqet. X 16SZRII az 20 XEV es a C 20 XE motoroknar» el~ az Ozemanyagtipusnak megl~ leloen (oktanszam) autornatikusan beallJi~ 148. Ne ki mindig a ieljes pecalutat. oldal 92 . ge dbntiien nyet. 1<b. von6horog) nove. varosi kozlekedesbsn a leheto legelektromos fogyaszt6t tartsa be- kevesebb kapcsolva. Ne siet1esse azonban a bamelegitesta motor mag as tordulatszamon rnten5 jaratasaval. Az X 16 XEL gyujtasi (lasd szbg X 18 XE X 14 E. korulme. es 149. gat. ida p. C 14 SE motorokna!t) bizonyos kozott (lase a 154. valamint a varosi a ko- lejliin korvagy fekezeskor egy elektronika az ozemanyag utja! Hogy lehetova szakaszos .on nel vagy szukseges tudnlvarokrol. csiknal. t6 sebb fOkent telen.Tol6uzemi elektronika Tol60zemben. amely hasznalataval Opel nyek kUlon leruli ges k6dol6 seg van egy harmadik lasztasara vagy engedelyezett oktanszarnfokozat Ii rnarkakereskec. A kisebb okozhat. kapcsol6t. melyek clorrrnentes benzinnel uzemelnek. ahal csak kimarkakereskeooa qepko- zetesi korulmenysk 153-160. casokert az Opel nem vonhat6 Miel6tt sebb olyan oktanszarnu uzernanyao Opel felelosseqre kaphat6. ne adjon gazl <is ne emelje li!f1gelykapcsol6t gurufaskor. illetve csokkentik a vegsebesseget. pI. Ezert csak j6 miniisegO adalekkal kevert Ozemanyago! hasznahon. mert ez a betet elatti kopasat eredmenyezi.oldalakon). 91 Uzemanyagok Benzinuzemu motorok uzernanyaqat A kereskedelemben Ozemanyagok 153-160. Magas ten kOliiniisen ne csusztassa tengelykapcsol61.148. 1) Kereskedelmi . hosszu * val6 haladas- Hajtson temp6san es tobbszor valtson sebesseqat elzarja tegye a ki a A kis es nagy . Ne pbrgesse sebes- Ezzel A pelen- rei a motor! Oresjaratban as kisebb a kapcsolasi nehezseqekst. vala lndltaskor. ne nyornja ki a alapjaraton. es a fogyasztast. kaphat6 j6 miniisegu (tasd a rnindso- felhasznalhat6k Az Ozemanyag befolyasolja a motor teljesitrnees a qepkocsi ruqalrnassa- elettartarnat Az uzemanyagban benfontos szerepet levd adalekanyagok eb- jatszanak..6 menet kbzTol60zemben tengelykapcsol6 ne adjon rnukcdtetese gazt. oktanszarno Az ilyen uzernanyaq eloallo kopoqast meghlbasookokb61 Uzemanyag fogyasztas Az Ozemanyag fogyasztast a kOl6nb6z6 meg ve. legkondicional6 berencezes.yat es a fogyasztast. a motorterber leva elektronikus k6dolO csatlakoz6 lehetove tesz kat oktanszam ko' zotti A vaiasztast. oldalon) csatlakozo is.elotes . oldalakon). Ovja az akkurnulatort A lassu. hanem ben kell melegiteni. szalos gumik. oldalon).rovid past sebessspek. A motorrneleqftese A molort nem A tengelykapcsol. Opel szerviznel beszere hoto. Visszakapcsolas Fordulatszam A A kOJonb6z5 Ozemm6dokban azoplimalis Iordulatszamrnal is igyekezzek kbzlekedni. szabad seglokozatokban. 149.

A hibaskodoiasbol ad6d6 kovetkezrnenyekertaz Opel nem vallal telelosseqet. derrneoesqatlot kell a jarmu uzernanyaq tartalyaba keverni.vaqy 610mmenles normal benzin hozzakeveresi aranya max_ 30%-os lehe!. % 20 30 Igen hideg id6ben a teli uzemanyagol is keverni kell pctrotoumrnal. hogy alacsonyabb hcmerseklet eselen is meg lehessen tartani a nyar: dizelO~ zemanyag folye conysaq: es szurhetoseql tulajdonsaqait. a kulso hornerseklettol fUgg6 rnennyiseqii • • petroleurnot. KOlso hornerseklet. Tilos a dohanyzas! Ez otl is ervenyes. az okat azonnal kerestesse meg egy hivatalos Opel szervizben es javittassa meg. * Helyezze vissza a sap kat es forditsa jobbra utkozosiq: a kulcsot fordilsa jobbra es huzza ki. Nyissa ki a tanksapkat: Helyezze be a kulcsot. olommentes normas uzernanyaqot vagy a kereskedelemben kaphato adalekot. % 80 70 Adalek. a mas oktanszarnu uzemanyagot H kellankolni. EzM tartsa be a k6vetkez6 oldalon talalhato tankolasi szabalyokat. Vegye figyelembe az adctt orszaqnak megfel€16 szabalyozast. a kooo. Azok az uzemanyagok. % 30 K6dolas Abeallitott ktanszarna zarokenqyel elott tao lilhat6. • • Az uzemanyaqtolto pisztolyt utkiizesig heIyezze b~ as kapcsolja be. Alaesony hornerseklet eseten a dizeluzernanyap Iotyekonysaqi as szurhetosegi tulajdonsaqai nem rneqfeleloek (paraffinkikristalyosodas) Mivel a dfzeluzsmanyaqok hideg id6ben dermednek. 94 . A gyart6k altai qarantalt tell uzernanyaqok hasznalata es a tutott uzernanyaqszuro i feleslegesse teszi az adalekanyaqok hasznalatat a garanlalt hdrnersekletiq. Az els6 automalikus lekapcsolas utan iejezze be a tanxolast. Mar kis mennyisequ benzin hozzaacasa eseten is megna a robbanasvcszcly. ezert teien a toltoallornasok alacsonyabb derrnedespontu uzernanyaqot arulnak. a Vigyazal! A benzin IOz. 'C 0-t61-9-ig -10-161-14-ig Nyari uzernanyaq.hato csatlakozot 180'-kal elfordilva visszadugaszolni (kikap<:solt gyujtasmellett).Dizelmotorok uzemanyaqai A dizelmotorokat csak a kereskedelemben kaphat6. Az uzernanyaq beonto nyilas a kocsi jobb 01dalan hatul talalhato.es roboanasveszeIyes.a lankot ki kelt Orileni. 93 Tankolas Legyen ovatos. Haztartasi WlOolal nem hasznathato. Ahhoz. tordltsa balraxa fedelet balra forgatva vegye Ie A tanksapka van egy 161tesihatara. A oetroleum. A cseppfolyossap [avltasat szolqato adalekok hasznalatanal • • megmarad a motortellesnrneny. Viqyazzcn tehat ana. ahol csak a jellegzetes benzinszagol erzi. Kuls6 hornarseklet. * A kicsorgott Ozemanyagot azonnal tbrblje Ie. hogy a teli id6szakban csak teli dizelOzemanyagol tankoljon. ha uzemanyaggal foglalkozik! Tankolas elott allitsa Ie a molort. blztosftott a gepkocsik uzerneltetese nagyon alacsony ncrnerseklet eseten is VegyOk figyelembe a gyart6 mu adatalt. de akarcsak a kozeteben se hasznallon nyill langol. melyeknek oktanszarna nagyobb kodottnal. °C -15-tol-25-ig Nyari uzemanyag. DIN 51601 szabvanynak megfelelo uzemanyaggal szabad uzsmeltetnl. % 70 Adalek. es kapcsolja ki az eselleges segedfOt6berendezesl is A benzin gyulekony <is robbanasveszelyas. Ezert az uzemanyag kezelese kozben. Ha a jarrnuben benzinszag erezheto. nem okoznak hibal. un. a zarot kengyell kinyitni. ami a tultoltest rneqakadalyozza. A mar kikristalyosodott paraffin feloldasa nem lehetseqes.

vagy egyeb rendellenes rruikodest tapasztal. alacsony molorfordulat szamon rovid ideig folytathatja az utj<il. a legrovldebb ldon belDI iganybe kell venni Opel markakereskedo vagy szerzodeses Opel szerviz segitsegeL Szukseq eseten az utazast rovid ideig kis sebesseqqel es tordulatszamon folytatni lehet. vontatassal torteno belnditasat (eleqetlen uzernanyaq kerOihet a katalizatorba). A kovetkezok figyelmen kivul hapyasa a katallzator es a gepkocsi meqhlbascdasat okozza Amilyen hamar csak lehetseqes. keressen fel egy Opel rnarkakereskedot vagy enqedelyezett Opel szervizt. A kovctkczo tanacsok be nem tartasa a katalizator rneqhibasodasahoz vezethet. Alacsony kOlso homersekletnel csak olornmentes normal benzint adagoljon a dizeluzemanyaghoz. a gepkocsi kis szennyez6anyag kibocsatas mellett uzemeljen es a katatlzator a lehet6 leghosszabb elettartarnu leqyen. Az Ozemanyag-bebnt6 csonk keresztmetszete kisebb. lassu temp6ban. a gyujtasi rendszer helyesen milkodiek. . hogy a gepkocsi elektromos berendezasal.Gyujtasi rendellenesseqeknel. amennyiben szabalytalan motorjarast. oldal). hideg lndilas utani rendellenes rnotorjaras eseten. igy ezzel meg lehet akadalyozni az olomtartalmu Ozemanyag tankolasat. mely a katalizatcr tulhevulesehez tonkrernenetelehaz vezet. mint a nem katalizatoros [arrruiveke.(benzin) motoroknoz Az 610mtarlalmu Ozemanyag karositja es hatastalanna teszi a katalizatort lis az azt mukbdtet6 elektronik<it. ill. egyertelmu rnotorteljesitrneny csokkenes. a lUI hosszan vegzett lndrtozast (lndttozas alatt benzinbefecskendezes van). Katallzator 0110. 96 . 95 Katallzator dfzelmotorokhoz * Karbantartas Minden. a teljesttrneny jelent6s csokkeneset. Ezaltal bizlosilja. Az olorntartalmu benzin tonkreteszi a katalizatort es osokkentl a hatasossaqat.Katalizeitor - Ha sleqetlen uzernanyaq meggyulladhat. es Kerlilje - ezert: - - a lUI gyakori eqyrnas utant hideqindftast. szokallan uzernzavarok eseten. hasznaljon inditokabelt (112. Ha szukseqes. melyek a gyujtas hibajara vezelhet6k vissza. az Opel altai el6irt karbantart6i munkat Opel rnarkakereskedonel vagy enqedsIyezett Opel szervizben vegeztessen. a tank uresre foqyasztasat (a rendszertelen uzernanyaq-ellatas tulhevutesi [elensegeket okozhat). a motor tolassal.

98 . a jarrnuvet. szakismerettel mu· igy On is jelentcsen tisztan tartasahoz: Az nozzaja-ulrat kiirnyell berendezes. hogy karosanyaq-kibocsatasa (CO. Ha. el erdekemuhelyig a kovetkezd 97 Kipufogorendszer. ideig erdekeben keressen fel Az immobilizer Ha a motorellenorzo csolasakor rendszerben. a motor ielent6- Az ellen6rz6 a motor nelkOli felvillanasanak 'Fordltsa a kulcsot e allasba.A hiba elhantasa Opel szakmCihelyt. * ellenorzese larnpa a gyuitas bekaphiba Van az elindulasqatlo nem indithat6.. szakember. valaminli az Opel mOhely I" lis id6ben ablakokkal ilzemanvaq-ellato helyes Ezert eJ a gyujtas adata. ss rnerteket a gyuj- el- beallitasanak pontossaqa hatarozza meg. k6zlekedik lampa muk6do egyszeri nines ellenis- akkor a kalaliziitor ill. Opel foregy szerzodeses a hiba okat megszlin- Lasd meg a 36. Motorellenorzo tampa t® A lampa inditaskor lolvamatalatt felgyullad * az inditasi beindul. CH. gokat gyen. 2 rnasodpercet <is ismetelje meg az inditast. csak szagtartalmaznak. eloszor hasznalja kerult a gepkoGsit. pontosabb a neallitas. kozievlzsqaltassa Ha nines akkor csak kedjen.. ogy a kocsival h lehessen jutni. hogy A kipufogogaz veszelvel (szen-monoxld. elektronikus vezerloegyseg ebben kapcsol. nem kapja zavart es vllaqit. Ha az elienorz6 duljon tessek. CO) Kerulje talan a kipufog6gazok szen-rnonoxicot enyhebb okoz.Az elektronika !zuksegprogramra ben. meg szakcrnberrel allitashoz szerekkel. Ha hosszabb orl6 liimpaval karosodhat. kipufogogaz Kipufoqorendszer Amikor tot keitve lelegezni. un. szuksoqos amely rendelkezikabl es A kiputogogazok beleqzess rnerqezoek. annal kisebb a CO kibocsatas.le. Mihelyt a motor a lampa elalszik. villog. Ha a kocsi utasterebe rendszeresen elerheto teljesen klpufcqoqazok kozelseqber: nyitott kerulnak. s6sorban las Mini'll A karosanyaq-klbocsatas a bezin betecskencezo vegaz· csekkfuzetben etcnt munktikal. meg valamelyik intorrnaclot. a kipubele- fog6rendszerre Hagyja viaszanyag amelyet ezeket as olaj fOsaz anya- elparoloq. esetben nagyobb Ennek alrnossailletve szakmCihelyre. nem szabac a szabadban eltavozn: a gepkocsi ugy. belegzeset! szintelen. NO. tampa hogy tovabbra is villog. saqttseqert markaszervizhez. a tampa az esetben annak 1.) a leheto legkisebb legyen. metl6des sege. oldalt. got. varian kb. tesse beallftasa rendszeresen Kipufogogaz ellendrzes A motort ugy terveztek. taradtsaqot mennyisep beleqzess azonban eszrneletvesztessel jarhal os eletveszelyes lehet.

Ores barertek ala nem eshet. is Ellen6rlzze az elofrt szinlen a fekfolyadekot A t9k tontos nak. mosasnal).ne toltse lehetoseqenek nagy e16nyevan a kulonb6z6 terhelesek. vastag intervallumokat. resze a kozlokcdcsolztonsaq vagy tekbetetcsore ercekeben tekezest ulan ne veaz elA labteknek nalis sodik.8 99 Fekberendezes Alia csak rnotornal a tekraseqitoben egy-kel fekezesre eleqendo. Csak igy lehet brztositasa Ha az egylk azonban podalut a kor meghlbaIehet lekezni szukseqtelen blokkol6 kor seqitseqevel az esetben nagyabb Iekhatas csak megtetele utan je- kopasa nem erteket. kizi pumpa segitsegevel fel teljesen szabalyozo gassagii. utantutoiJzem eseten.t rendszert a talajt61.8 5 bar nycrnast masl. fOggetlen diago- Vj tarcsafek esoten a jo hatastok gezzen so 200 krn-en. rner]e meg a lokharito marnert ertekbol vonjon Ie 5 cm-t es jegyezze meg. Alegszelepen keresztul .biztonterhelet- a szintbeallito . toltse es a szintEb- Ha a qapkocsit hasznalni. amig az el6z61eg ben a helyzetben mert enilke! Az el nem erie. eseten lsnyepesen Ezt kulonoson euenonzze akkor. III. kell a teklampakal mindig aldal). ellel16rizni es tartsa (136. ugy a szintszabalyozo nyornasat noveljs addig. nagyobb vontatas Elindulas r6 szukseqes. kocsival torteno kozlekedes nyornast fel1811en81 cs6kkentse 0. mOhelyben beteteket A tent leirtak get a fekpedal miatt ala. vegyefigyelembe. Aslinlszabalyozas levegovel tortenik.akar kompresszor. bened· fekezes rnaval szert. A fel 0.8 bar-fa. haladhat Ezert eloirt meg egy as nagyobb hivja az Opel rnielott psdalero Is szukseqes. se kl A mUhelyben fekbetetsket kizarolaq ki a hrbat. teljss terhelessel rendszert kivanja . as javit- minimum kell betartaellenorzesi csereltesgyarilag szerelnek csekkfOzetben Az elkopott ugyanis szerzodesss es elfogadott szakmuhelyt tovabbhajtana. sagl okokb61 len allapotban. Ebben kesobb. A tekbetetek bizonyos ni a szerviz csak Opel ellen6rzbtl be. kulonosen dig kis sebessepnel vesedhettek Idorol idore a tekrend- ha a betetek (pI. tarolt energia A tovabbl pedale· alkel· utan min. ne rakjon szcnye- blztositani az optirnatis tekha- tast. cseten a bar-ra.ez a csomaglart6 aljin ~atul talaihato . Ha rakodaskor ez a rnert ertek csokken.Futomurendszer Szinlszabalyozas A szmtszabalvozas * Beallltas Allitsa a kocsit egyenes feluletre. azonban lehetoleg sohase novelnl lehet a akar nyo0. A nvornas lep]e tul. lentkezlk Azannal tassa fekkbre a masik ket egymaslal van. 100 . hogy ezaltal az aut6 szabad magassaga hatul koze' allando marad es ~bbaz uttartas.Teljes tsrheles eseten a nyornasnak legalabb3 bar-oak kell lennie.

azonas azonos azonos szerkszetu qyartrnanyu Eis a szetspsapkakat mlntazatu gumikat szerel. gumiabroncsok A sajat es rnasok testi epsegenek keben lenyeqes a kovetkezo betartasa. kerektarcsak okozhal. kockazatosan. nagy III elatt ellen6rizze. ha kanyarban ben vagzi Ian akadalyok lonsagi vagy kikerOiasi tekezest. A gumiabroncsok oldalon nak be. Magasabb vagy alacsonyabb nyornas nilveli a gumikopas!.so telen os az uzernanvactartaly lev6 cirrken nycmasadatalt a 174-180. Ha a nyomas past . IOktetesan as Ez eszrevehet6ve a keresztlii. szabalyozas ezred rnasodpercentortenik. qumiaoroncs-sorulos utolagos nyo· rnasbeallitassal mar nem javilhat6. . futomuvehez javasol! vannak gumiabroncsok illesztve es opnyujta- utazasi Miel6tt kerektarcsat kornlort. A tekberendezas tovabbra is muk6dik ABS szabalyozas nelkUL Keresse rendszerbe es tel a szerzrideses Opel rnuhelyt. hogy ellendrzes alatt tartja a fekberendez<ist. moqszunnek. enynen huzolt kezifekkeL szabalyozasa azonnal meqkezdo- hallhat6 dnelleniirzest dik. a nyornas Biztonsaqosan a nyornaset. lajekoz6dJon a lehetcse- szerelne a szerzodeses gek lel61. A epltett iindiagnosztikai berendetcszl a hiba gyors rneqtalatasat zes lehetove [avltasat. hibas az ABS berendezes. mOkodik.as eseten onmukodden solarcsaiek * eseten a kezitek Normal * van. amint az egyik kerek blokkolna. toltonyflasa talalja. Mindig kormanyozhato marad a gepkocsi. jelentos s<iruleseket gumiko· j(fezh~ sebes' ela a qumiabroncsban dast segnel A rejtett eredm<inyezhe! felrobbanhat amely sziivelszaka· reket Is . 102 . vagy es gumik kompletten kell A gumiabroncs nyomasnovekedest kbrulmenyek kiiz6tt crtck ala csokken. az ABS folyama- ekkor egy hatarzor.hideq allapotban leqalabb 14 na- <is a gum.okkolasat. csokkenti az eleUarla· mot as a kozlekedes biztonsaqat.aban berendezes akadalyozza meg. hogy ez az allapot ne kerOljdn ellenorizhetetlen menettulajdonsacu helyzelbe gapkocsija az elindulas es 'fIgyelbn! meg. vagy menet kozben kiqvullad. A Ilem megielel6 muhelyber. megel6zze a kerekek blokkolasat. Amennyiben nem alszik ki. se vezessen bizton- kozlekedni_ 101 Kerekek.erorzes szarmazQ rnert m~ huzza In~ ulan a megengede hasznalata balese!e! pa-ban Az uj gumikat cserelni. A feikhatas ontisztito. ieliissegteljes sagosan ezert !okozatosan ugyeljen fekezeskor. a tekezesi folyamat valik alatti a fiikped1i1 hang'jelenszabalyozas Az ABS ideje segen Keziflik Amechanikus kezitek a hatso kerekekre reteszel az hat. lnditas utan kialszik. em N IdOIOI idore egyszer fekezeskor meg senessevautan. biztonsaqot mas tlpusu Opel qurn'koponvokot tel. vagy felszerelt. hogy veszfekezeseknel is isnetove teszi a ABS kikerOleset berendezesben A kozuti vezatesi anelkul. blzva stilussal Azonban a kOlilnleges forgalomban lehet dalt elenqedne. maniiver A teljssen hogy kozvarata tekpebizcsak fea teljes Meghibasodas eseten: A fekberendezes azonban a !elsoroll tovabbra elonybk is uzemkepes. arm. erde szabalyok A gyarilag a jarmO urnalis nak. felrneleqedesebol nc helyesbftse. Az On gepkocsija Gehu.Bekapcsolt qyujtasnal vilaqit az ABS elienDr- zti larnpa. es a gumiabroncs tapadokepesa kererneqakadalyozzu uzern' fek ezert mezteti lassza esetleg s az utlelolet gel a mene!viszonyoknak Rbviddel pEisben torteno haladaskor megfelelaen rendszerelOlfliggetlen.en.beleertve a p6tke- Gurniabroncsnyomas A gumiabroncsnyomast ponta es minden nagyobb es belso lUI alacsony szerkeze!. leegy seget61 loggellenol kek b. Tegyen a rendszer vegez. 300 m utat. Hatne beABS(@») Az ABS tosan (blokkolasqatlo rendszer) kenti Otemben alatt. akkor is. Egy tengelyre azonos rneretil.

A gumiabroncs es a kerektarcsa allapota Magas. vagy csak keveset futottak A nem hasznalt potkereket 6 ev utan csak vsqszuk58gben szerelje fel.rspedesek. Rendszeresen enenonzze a gumik profllrnelyseqet. Ezek a kopottsaqislzck a fut6feiOIeten egyenletes osztasban a barazdateneken talalhatok. kidudorodasok). amit csak iisobb lehet eszrevenni. ha eqyaltaIan nem. helyuket az abroncs oldaltalan TW (=Tyre Wear indicator. EzM kerOlje 3Z eles szeqelyeket vagy lehetr'ileg derekszoqben. A 3 rnrn-nal kisebb proiilrnelyseqf gumiabroncsot a [arrnu utasainak biztonsaqa erdekeben is Ie kell cserelni. hogy rnelyebb profilu. ~igasok.i [ardara valo telhajtas eles 1811ell seroteslokozhat a gumin. lassan hajtson ezekre. kopottsaqjelzc mutatja. Az elsa tengelyeken leva gumiabroncsokon nagyobb a kopas msrteke. Ezeket egyszerre kelt felszerelni mind a negy kerekre 104 . 103 Altalanos tudnival6 A gumiabroncsok atattl vizfilm kialakulasanak veszelyo nagyobb a kopott gumikmil. Aserull umiabroncs kipukkadhat. es ekkor is csak kis sebesseggel haladjon. Ellen6rizg zea kerektarcsak allapotat is Serules vagy relldellenesopas eseten keressen fel Opel k narkakeraskoddt vagy szerzodeses Opel szervizl. Tell gumik A korlatozasok a 174. A gumiabroncsok akkor is oreqszsnek. Rendszeresen ellenorizzea gumiabroncsokal a serule50kszernpontjabol (idegen testek. szurasok. Ez esetben mindket elso gumit cserelje ki a hatso gumiabroncsokkal azert. felrobbanhat. Igen [o rnenetstabilltasuak az M-S gumiabroncsok. jobb allapolban levok kerOljenek az els6 tengelyre. oldalon talalhatok. A torvsny altai megha1<irozoUlegkisebb megengedhet6 profilmelyseg elereset a fUl6feiOIet barazdalban lathatova vaio un. Sahase szereljen fel isrnerellen eredetU hasznatt gumiabroncsokal. szeqely. azaz gumiabroncs kopottsaqjelz6) felirat mutaija. A s'rull gumi nagy sebesseqnel kulonosen veszelyes lehet.

(Katal6gus szama 17 32 . ez esetben ve- 9ye Ie a dlsztarcsat. mindket oldalon nyomja a gepkocsi kozepe Iele a toioreteszakat es letele vegye Ie afedelet. 15 mm-re all ki o 105 Tetocsornaqtarto. 106 . es a tedenel egyult tegye el a csoma~ tartoba. A qyar! csomagtart6 az Opel mUhelyben beszerezheto.. 50 kmlh sebssseqnel hasznalja as hornentes utszakaszokon esak igen rovld ideig hajtson. ) A vonohorqot a potkerek mellett a bal oldaloo egy zsakban tarolhatja a Limousine-nat esa Cabrionat. Vegye Ie a zaroduqot a vonoruc nyila. AIOpelcsak az olyan finom szemu lime altalmazasat javasolia.otol fOgg6en a nagy meretu dlsztarcsa hozzaarhet a lanchoz. a jobb oldalon a Caravannal. A lancet csak max. amely a gumiabroncs belsoldalan max.A konstrukc. A vonohoroq felszerelese Vegye ki a 16kharit6 kivaqasanak a fedelell. es isrneri a szukseqss mcdosttasokat a gepkocsin (pI. Biztonsaqi okokb61 as a tet6 serulesenek elkerOlasere csak gyarilag bevizsqalt es az Astrahoz engedelyezett tetoosornaqtarto rendszert szereljen fel. a Alineolcsak a meghajtott kerekekre szabad Illszerelnl. sarol. A gumihevedert a gumiabroncs kore feszilse. a hutorendszerre vagy mas tenyez6kre vonatkoz6an). Von6horog A * von6horog felszerelesat Opel rnarkakeraskedonel vagy enqeoelvezstt Opel szervizben vepeztessa. EzenkivOI birtokaban van a beszerelosra vonatkoz6 elofrasoknak. amely tajekoztalja Ont a vontatoterbetesrot. utanfuto vontatas Tetocsomaqtarto :!: Leszerelhelo von6horog * A gepkoesin a retccsornaqtarto telszcrclesere alkalmas szerelonyilasok vannak.. mert a lane gyor5an elkopik es elszakad. oldalon talalhatok. ~6lanc A~orlatazasok 174.

107 A vonohoroq leszerelese Nyissa ki a lopas elleni zarat. nyomja oloro a 2-8S kart. Ha a vobe a helyerc. nonoroo nem ugrik meg kell lsrnctclnlc. Vegye Ie Vegye Ie a von6horgol helyezve as rogzitse a polkerekll<§1 (a Lirnousinea Caravannal a a kis zsakba az 1- nal a potkerek jobb oldalan). es es 2-es kar ved6sapkalat Biztositsa Nyomja ki az 1-es elore a kart bal kezzel balra.lyzelet: az 1-e8 karnak feszlih§smenles nem szabad a hazesetben a von6horog A von6horgol enyhe nyomassal tolja kattana- sig a csatlakozohazba. nak zar6fedelet A lokharfto helyezzlik.LopaS ellen a van6horag bal oldalan leva za- rat be kell zarrua. Ellenkez6 leszul.Biztosilsa ki az r-es kart bal kezze: balra. biztosltotszamat: T ab- t-es es 2-e8 karokra vadosapkava! Jegyezze es a zarral fel a kulcs tan hasznalja.. csatlakozohaza- 2-8" kart. A reteszeles rneqtcrtenlk ved6sapkal automatikusan. Ne hasznal[unk masu kivaqas takar6elemet reteszl alulrol fel- es rnindket oldalirEinyba gozborolvat vagy nagynyotisztita- mos6berendezesl a von6horog sara. . He. FOI es biztosrtokotel nyillal szamara: [elolve. a 3890 ran a kisebbik BlenoriZ'zea von6horog h.:. Helyezze az jol hallhatoan be a b61 kiiillnia. 108 . <is a szerelest got <is a csatlakozohazat meg kell lsmeteuile. fel <is pattlntsa t-es es 2-es karra. bal olcalan. toljuk. a rnOveletet adott eselben a vonohorrneg kell tisztitania. FiQyelern! csak az rbgzitett A biztonsaq kedveert a von6horgot felhelyezett.yezzuk be a von6horog :.

Az utanfutorol atadcdo fejterheles merssekor az utanfuto vor oszerkezetet ugyanabba a rnaqassaqba emeljOk. ha a qornbtejre nato staburzatorrat rendelkezik az utanruto) zsirozza meg a gbmbfejet At utantuto viselkedese nagybanfOgg a teherelosztastol.orszaqnak mepfelelf saabalvozast. Ha nines mas Indelkezes.atrnany guminyomasat IS (lasdt74. A maxmalisan engedelyezett fejterhele's erteket (75 kg. . heqyvideken csokken a motorIljesilmeny a kapaszkodokepesseq. de narn let~1 nagyobb utantutora megado1t max. amely .helesnel.ztositotancot akassza be a tulbe. igy es ~m bizlos. vezetesl tanacsok Az utantuto osszekapcsolasa el6tt (kiveve. Igyekezzlink a rnaxlmalis tsjterhelest (75 kg. EzI az utarrutoban torteno tsheratrendezessel lehet valtoztatnl. oldal) A b. ki 'gepkocsi utantuto torheleset a hivatalos ~pKocsipapirok tartalmazzak. sem nagyobbnak nem szabad lennie.Ulanfut6terheh~sll a gepkocsi motortlpusa hatarozza meg.625 kg felett legalabb 25 kg (~ 750 N) lehet Vegye figyelembe az: ecot. A rolnimalls fejterheles az utantuto tbmegeb61 ad6dik. hogy a leljes utanfuto terhelhsto5'9. az le.lagaslaton. ~ 750 N) a csornaqtartofedelen kell feltuntetni. Lehetoseg szerinl rbgzitse a ierhekei es helyezze azokat kozepre a tengely fole. A vontatojarmu meqterhelesekor ne lepjuk lUI a megengedett hatsotenqe'y terhelest. IS a 11"tsnlutomax.1 tudjuk hasznalni. megengedett utantuto terhea esmax. 109 Menettulajdonsagok. Gumiabroncsnyomasok Allitsa be a rr-aximalis terheleshez tartoz6 erteket es ellenorizze a von. 12% emelkedoiq ervenyes. 110 . mint a megrakott vontatojarrnu von6horog maqassagao Ez f61eg az ikertengelyes utanfutoknal fontos. Fejterheh~s Az utantuto vonohoroqra gyakorolt tarnasztotsrhelesenek az elolrt ertekekne: sem kisebbnek. terhelhetriseqet 1. ~ 750 N) elerni: ez f61eg a nahez utarrutokra ervenyes.625 kg-ig a tenyleges utantutotomeq legalabb 4%-a.

csusztatasa es teljes ne essen vattos kozben kiengedjOk a gazzal elindulunk. utanfutouzernben a fokozalban tettuk r-es 2-es vagy a Iekek joval nagyobb gel haladjunk. kell ismetelnl. lassitsunk. tor el nem A teljes megemelt jegteieniteshez fordulatszamon a rnotort kb. ne korrnanyozwnk ellen. eleg teljes qazt gepkocsiknal 101011szclvedo es els6 ules. Dizelmotoroknal: gyobb km/h. tilosru tai~ ruhatol es! teluletektol. ahot ez megengedett. rnutatorara lehet csatlakozni. engedik kapcsoljuk is- a kbrOlmenyek tordulatho a D fokozatot. emelked6n 10%-os az . veszfekezes tektav szukseqes. vissza a fordulatszarn. valaminl rnindkel lnditas seqedindftokabetlel :I: (kataloqusszarn: 1702528) 1702529.5 s mulva rendszer teljesen legfeljebb kiurult. Ha az utantuto belengene.. Az akkumulatorban kell tartani lakkozott tartalmaz. a motor EmiaH haladjunk. fokozatban a 30 az 50 km/h. balesetet a szemt61. Azokbanaz Ugyeljunkaz etegend6 sebesseqvaltoval auasban a 40 km/h se- besseqet ne lepjuk tul. a tekpedalt Az ellndulashoz erovel hogy szarn tartornany 2000-3000 fard. leva folyadekot bortol. a lengelykapcsol6 kezifeket lehetOleg Automata adni. indul. a hirtelen kanyarodasi sugar korrnanymoz- mertakben terheltek. szikrakeltes akkumuta-or kozeleben..EI6nyos lehet az Opel tartozekok ut61agos beszerzese. akkurnulator telrobbanasa altal okozott Gal~ es serulesekhez. a Ie heie Elindulas emelkedon Mechanikus rnotorfordulatszarnnal kevesebb kevesebb Idbb. rendszer 10 s-ig amig a moA mOvelelet ak- utan az uzsmanvao a motor! meg kell az indit6motorral. AhOtilventilatort villanymolor hut61eljesilmeny nem fugg szamatot. alacsonyabbnal lerme16dik. vontatasnal hasznaljon fennall von6rudat a ratutas veszelye.Magasabb hajtja.tesehez forgatni kb. a szen • Az akkumulator vedelrnerol gondoskodni 112 . mint felfele ezert lehees sebesseqazt. Hegyr61 letele. Ezt a tordulatszarnot tartva. Ekkor utantutot vonlatva mint az utantu- az On tektavolsaqa nagyobb. Amennyiben t6 legrbvidebb utanfuto a leheW Vegye 16 sebessaqvaltcnal: a legkedvez6bb fordulal- elerese erdekeben. lak6kocsi visszapillant6 tukor szelesutarfutohoz.fokozatban 1. rnunkanal kelt. kozatban mig a jarrnii is lokuzdi ne kapcsoljunk sebesseqfo- a nagyobb az emelked6t. fogyaszt6kat Segfts magadon Dlzeluzemanyaq Ha az uzernanyaqtartaly kor rankolas jeqtelen. automata orszaqokban se lepjuk tul a 80 kmlhsebessepet. klirnaberendezes). A csatlakozta last a legnagyobb el6vigyazatossaggal ve- gezze. Automafokozatot t61eg ugyanabban a a-as. nyomjuk vontatasakor legnagyobb figyelembe.. randszoronok karosodasi· dlzelmotomal • • Nyilt lang hasznalata. 30 s-ig kell [aratni. Elindulas elektromos olott kapcsoljuk ki a szukseqtelen (pI. Labilisabb utanfutoknal mozgasDkcsillapilasara relni ajanlatos a lanqo- Ezert emelkedon mindaddig vissza. pI.keruljuk dulalokat. Az elektronikus alkatreszek vedelrne erdekeben soha ne inditson gyorsl6116vel. Ezert vaaY automata megtolassal valt6s vagy jarmOvevontatva szabad A seqedindito kabellel egy masik jarrn(i akkJ. jarrnu elektromos hoz vezethet.1" vagy ennel na- stabilizatort besze- a 2. ). Inditas meqtolassal vagy huzassal Kataliz<\toros ket nem inditani. de ne eros tekezesset. nelkuli jarrnuveke. A tolvadok kensav' ami kbzvetlen erintkezesnel es serutest koruli okoz. ta val tonal kapcsolva a Amint met beianasara. A kovetkezoktol setekhez torteno barrnety elteres az (katalopusszarn 1790 .lmin kozott van.

Az inditasi ktsorlet nem lehet hosszabb 15 s-nal.jel). Kapcsolja Lassan induljon el Vezessen ranqatasmentesen. A kabelek iekotese pontosan forditott sorrendben tortenjan.jel az akkuhazt-oz • '. az automata valtot N'be kelt kapcsolni. Hibas valtomil. minia lernerult akkue. valamint az ablaktcrlot milkbdtetni lehessen. 114 . 3.: jarrnuvet csak eloretele max. vagya kvczctoscn).vagy inkabb vonorudat '" .ugyanenneka kaoelnek a masik veget csatakoztassa a kimerOlt akku pozitiv kivezetesehez (+ jel). • 113 A fekezeshez nagyabb pedalero szuksepes: a lekero raseqites csak jaro motornal m.elol a jobb oldalon a lokharrto alatt talalhato von6szemhez kell kotni. Ma· qyarorszaqon a telefonszarn: 212-5971 A vontatokotolot . 2. • Az eqesz folyamat alatt tilos az akkurnulalor fble hajolni. hogy azokat a motor torqoreszei ne kaphassak el Az aramot leaco larmil motorja [arhat az lnditas alatt. • A keziieket huzza be a sebesseqvalto uresallasban (automata valto P allasban) • • Nem szabad a kabelt a kimerult akkumulator negativ polusara kalni! A csatlakoztatasi pont a leheto legmesszebb legyen a lemerOIt akkurnulatort61. vagy ha rnepvasaralta a 2. A Kabeltaz abran jelzett sorrendben kell csallakoztatni: 1. a masodik kabs: maslk veget a rnaslk jarmu testere (pl. gyors es szakszeru helyreallltasrol.• Csakazonos (12 V) feszultsegu akkumulato~hasznaljon seqedakkuxent. cisszekapcsolt kabelekkei. (Ah) ne leqyen lenyeqesan kisebb. es az eseUeges nehezseqeket a bztositoval a kar· rendezcskor. orszaquf es otthoniS9' gelyszolgalatot szinte barhoi Europaban. Az lnditas "tan rnlndket jarmu molOrjat hagyni kell [ami 3 min-ig alapjaraton. legyen. On jogosult igenyb! venni ezt a 24 o-as. a masodik kabelt csatlakoztassa a sag sdakku negaffv polusahoz (. Automata valtos . * A gepkocsi vontatasa Ne feledkezzen meg az Opel Assistance szolgaltatasair61! Amennyiben a j6tallasi ida meg nem telt Ie. ott gandoskodnak a megbizhat6.lis szellozofuvckakat. Eml elkerOlheti a felesleges kbltsegeket. A f016. as 3. A teszuttseq es a [(apaCilas aqtalalhato m az akkurnulatoron.ikodik. csatlakoztassaaz ku pozitiv polusahoz egyik kabelt a seqedak(. h • Alelesleges elektromos toqyasztokat Ie kell kapcsolni. A kezi kapcsolasu sebcsseqvalto uresbe. hogy a korrnanyzar nyitva legyen es a teklampat. A nem megengedett vonoorrik a gepkocsi seruleset oxozhatjak. A kabelsket ugy kell vezetni.. Szervokorrnanyos qepkocsinal a kormanyzashoz nagyobb era szukseqes: a raseqites csak jaro motorna: crvonvcsut. nagyobb sebesseqnel vagy nagyobb tavolsaqra torlena vontatasnal a gepkocsil el61 meg kell emelni. valamint az ablakot zarja be. va· lassza ki! A vontatasl koltseqben meg a m~. A kapaeilas. 4. eves szoloaltatast. 80 kmlh sebesseggel es legfeljebb too km tavolsaqra szabad vontatni. bizas megkbtese el6tt egyezzen meg. • A iemerult akkumulatort nem szabad a gepkocsi alozatarol lekotnl. kozben 1 min-os szunettel. be a gyujtast. Csak a legk6zelebbi hivatalos Opel sz ervizallornasiq vontassak a jarmuvot. a [elzokurtot. igy a vontatolarmu kipufog6gazainem jutnak be az utastsrbe. • Az egyik kabel csatlakoz6ja nem erhet howl. Seqelyszolqalat A segelyszolgalalot kelio korultekintesse. a rnotorblokkra vagy a motorfeilliggesztes egyik csavarjara) kell kotri. a rnasik kabel csatlakozojahoz.

a rakodcterber: vannak elhelyezve. *' A ootkoro«. 116 .yezese .hajtsa az ornoto melle.et aceltarcsas.'.tolja clorc. (abra 3900 T) Caravan es kisaruszaliit6: az ernelot a p6tkerek mogott egy csavar tartja. A potkerek hasznalata eseten azonban nem lesznek eqyformak az egy tengelyre szerelt gumik. csornaqtano lal· hoz.a torqokart ..el61 engedie lo. * a potke- Amennyiben leli gumit hasznal. eqyensulycztassa ki es szereltesse vissza a qopkooslra.e szilardan rbgzitse. Kbnnyufem ksrsktarcsak eseten rek leh. :I: a potksrek meg lehet nyarl qumival szerelt.Misik gepkocsi vontatasa Az abrak a kulonbozo karosszerla kivitelek hatulso vonoszern helyzetet mutaiiak. A potkerek elhe. . A lecserelt kerekel ezert azonnal javiltassa meg. gepkocsiemelo szerszamkeszlet Sit es 4 ailos es Cab rio kivilel az ernelo es a szerszamok a poikerek mbgbtt e9Y kulon rekeszben talathatok.j okozhatlak 115 Potkerek. ill. . es csavarral rbgzitse. lassanindulJon 81 Vezessen ranoatas nEilkOI.hatu: atut tolja a rakter ala. [ulzollvonoerek a jarmu serOles. A biztos rbgziteshez .az ernetot a muanvap karommal lete. a gepkocsiemelo es a szorszamok a csomag-. Avonlal6k6lelel. 3 es 5 aitos kivllel: az elsosegelycsoma~ol es az elakadasjslzo harornszoqet gumisza· laggal rbgzitse a bal aida I. A potkereket a padloborftas alatl egy rnuanyag szamyas anya roqzifi. Eisoseg.emelje meg e161. semmi esetre sern a Mls6 futornuhoz.elycsomag © :1:es elakadasjelzo harornszoq di.vagy meg inkabb a vonorudal-az aut6 padlolernazen levo hatso von6szemhez r6gzitse. . .az abra szerinl .

az A kerekcsavarok pattintsa meg vedokupakjait Ie. * eseten felszerell kiinnyOfem oldja a tarcsa betetet a sze- szarnokhoz T abra). l. 118 . az e. Lazilsa melle kelt kulccsal 16100 a hatramcr-on fokozatba. huzza be. ne inditsa el a rnotort. elaxadasjetzf a kerakcsavarokat a kerek· csavarkulccsal. valtonal kart allltsa sebesseqvalto vagy a P allasba.soseqelycsomacot nelyezheli ei. eloszor alul akassza. elakadasjelzo harornszoqet a vezetoules rnomelyedesben 117 Kerekcsere Biztonsaqa gas zoket: • A kocsit allftsa sfk. kivitelek disztarcsain irnitalt kerek. :. ~1~rdithat6 reteszekkel szei! felul megnyomva maid a fedele! a csornaqtarto Zaraskor a fedele! felul pattintsa Kisaruszalli!o: giiltl be. maid €s az oldaltalaban talalhato rnelyadesben roqzitsa gumiszfjjaf. atlosan k6vel szemben ta- A dlsztarcsat don a 6110 T abra szerinti mo· ill. szilard mentes felOletre. csomagot harornszoqet alatti a cso- is alatt helyezheti a boriel Ehhez a boritasokat az oidia. elokeszueteket e5 tartsa megfelel6 a k6vetke• • rnassza Egyes csavar fejek K6nnyCifem esa a megemelt gepkocsi ala. mage faval. ekkel kerekkel az elc-. a kezifeket a valaszto az 1.: Gsavar· • Allitsa fel megfeiel6en harornszoqet. lathatok kerektarcsak A kocslcrnclot csak kerekcserehoz hasznalja. nyissa ki a bal oldali rnaqtarto padlotakaro lemeze Az elsosepely oldali tarolorajobb- Ion leva rekeszben vegye ki. helyezett tavolitsa 81. automata eseter.'ajl6s kivitel: Az elsoseqelycsomaqot ilakauasjelz6 haromsz6get baloldalt majd es az Caravan: kadasjelzo az els6segelycsomagol harcrnszoqet helyezheti oidia. Ne rnasszon * eseten alar pattintsa ki. es csuszaserdekeben • tegye meg be a szukso- A kicserelendo love kereket vagy ki. es az elarakterfarete81 A tedel Cabrio: keszbe az elakadasjelzo helyezheti. huzoval 2. ker~ betetet csavarhuzoval • Kapcsolja be a veszviloqot.opasqatloval ta.csak • kezi kapcsolasu kapcsoljon Amig a gepkocsi megemelt helyzetben van.

9. A korokcsavarokat kereszlben egymas utan huzza meg. A kerekcsavarok meghilzasi nyomatekat as az ujonnan felszerelt kerek kieqyensulyozottsaqat a leheto leghamarabb ellenoriztesse.elol. 7.hogy az ernelolab ele (6115 T abra) luggolegesena peremen leva kivaqas alatter'ntse a talajt. Cserel]e ki a kereket. *: 119 A gepkocsi szerelomuhelyben tortenfi telernelese A csapos vagy oszlopos ernelo talpai csak az abrakon jelzett ponlokon tarnaszkodhatnak. ogy az ernelokarom a IOgg6leh gesperemet kozrefoqja es a peremen levo kivagasba illeszkedjsk. 5. a kerekcsavarok vedosapkait helyezze vissza. 11 . Azemel6kar torqatasa kozben ugyelJen arra.Azalso hossztart6n talalhato besullyeszlesek jelzik a kocsiernelo alatarnasztasi pontjait kocsiszekrenyen. majd roqzitse a kulaccsal :. lukas gumiabroncsol javitlassa meg. 6.Helyezze Helyezze vissza a kerekcsavarokat. Engedje Ie a kocsit. 13. vaJamint a szerszarnokat es az elakadasjelzo haromsz6get tegye eJ. * 12. Csavarja ki a kerekcsavarokat. ill. Akocsitemelje meg a kar torqatasaval. 8. hatul . A kicserelt kerekel. KbnnyOfam koroktarcsa a tarcsa betel hatulian tatalhato esapot illessze a tares a turataba. vissza a takar61emezt 'I' a besullyesztesre. a Egyes kivitelekena besullyeszteseket takar61emezek 'edik.3. (6t 11 T abra). 10. 120 .ugy kell elhelyezni. as a kereket egyensOlyozlassa ki. A disztarcsat ill.Azemel6kart . kicserelt.Ezekel telutrol nyithatja ki. 4.:. Femtalpak eseten alkalmazzon qumipoqacsakat a gepkoesi serulesenek elkerulese erdakeben. A A dlsztarcsa hatuljan talalhato szelep jelnek a kerekszelep tele kell mutatnia.

ora. cscmaqtarto vilagitas. legkondicional6 rendszer 22 30 A eleklromos ablakemelo. elektromos 11 10 A 12 10 A 13 10 A 1430 A 15 30 A 40 A 16 30 A 17 20 A 1810 A 19 10 A nyithato tete kod zarfeny bal tavteny jobb tavteny Iutovenulator. uzernanyap szintjelz6. Erintese tilas. intormacios kijelzo. Az erteke minden biztosltekon rneqtatalhato. Biztosftekot csak akkor csereljen. szivarqyuito.j:. egy tedel alatt talalhato.to 7 10 A elektromos allitasu kulso visszapillanto tukor '.tas :I. kontroll lampak 8 20 A 30. 25 26 27 28 lOA 30 A 10 A 15 A * automata sebesseovalto ':' hutoventilator. kurt. A hibas biztositEik a kiegett otvaoobetetrcl ISmerhet6 fel. 21 30 A hutoventilatcr. kcsztyutarto vilagitas. automata sebesseqva. Nyltasahoz a fedelet alul ki kell pattintani. relek 1 2 3 4 5 20 20 30 10 10 A A A A A kozpontizar uzernanvaq-szlvattyu ablaktbrl6 bal tompitott tonyszoro jobb tompitott tenyszoro. ora. csatlakozo: utanfuto allando plusz 9 10 A Bekapcsolt vih'igitasra figyelmeztetes. ABS :I: * * A biztositekdoboz hatuljan: lOA lopasqatlo riaszto :j:.~. Blztositekok ararnerosseq 10 A 15 A 20 A 30 A 40 A Biztosttekdohoz Biztositekcsere eseten az erlntett ararnkor kapcsoloiat ki kell kapcsolni. A tartalek blztosltekok a biztositekdobozban is elhelyezhet6k. turbo-dizel motor nappali vilaqftas (Skandinavia) iranyjolzd. nappali vilaq. hutoventuator hutoventilatcr. kapcsol6 rneqvilapitas. vsszvilloqo. turbo-dizel motor WHitt hatso szelvedo kodtenyszoro bal elsf es hatso helyzetjelzo jobb els6 es hatso helyzetjelzo rniiszerial vilagi\<is. ilelveszelyes. fOlott etso ulessk ~. (Skandinavia). tenyszoro rnaqassaqallito :[: * 6 10 A ABS.'. A olztosnekdoboz a korrnanyoszlop alatt balra. rendszarntabla vilaqltas. kaphato minden hivatalos Opel Markakereskedesben. elektromos toloteto "'. radio * 20 20 A tolatolarnpa. biztonsaqi ablakzaro rendszer 23 30 A tenyszorornoso rendszer 24 20 A utaster vilagitas. kurt 30 A Cabrio: elektromos nyithato teto :[: 122 . intormacios kijelzo 10 30 A Elektromo$ ablakok . Ieklarnpa. * *. radio fedEllzeti szarnitogep :I: Az izzito E. I<')gkondicionalo rsz. Hibas biztositek csak a megadott ertekuvel pctolnato.Eleklromos rendszer Gyujtoberendezes A. veszvilloqo. A belso felOletim a biztosltekok altai vedett ararrkorok lathatok.S uzernanyaq szuro (dizel motorok) relei tovabbi biztosltekokkal es rehikk~ egyOtt a moto terben talalhato:« Emelje Iea bztosltekdoboz fedelet. jelz6szin piros kek sarqa zold narancssarqa 121 Biztositekok es az altaluk biztositott ararnkorok. elektronikusgyujt6berendezes nagy gyujtasi teljesitmenyu. sz. (lasd a nyilakat a kovetkezo oldal5416 Tablajan). Mindig tartson kocsijaban egy keszlet biztositekot. ha a tulterhelest okozo hibat mar elharitotta.

gumisapkat.atot tolja el. IV. nem bolyhoz6d6 ronggyal kell ~Igy spiritusszal ~ Opelszervizben s2akisrneretteL e'tavol'tani. Helvezze a fenyszoro oldja A loglalatot iranyjelz6 torditassal ki az izzot a logialatb61. tolato-. 2. tek-. 2. rakodcterben a nyilial a fedal rogl' nyomja 2. A rugos akassza 2010glalatan talalhato adatoknak. A csornaq-.zzolampa csere 12zolampacsere eseten az erintett aramkor kapcsol6jilt ki kell kapcsolnl. vegye ki azt az Hatso helyzel-. Nyissa fel es tamassza ellorditva hazabol. ahol A tenyszorok-beatlftasat veqeztesse berendezcsckkcl k"nek a szukseqos Finyszoro maqassao allasabankell vegezni. ADsereizzonak ~ocsin a tenyszoro-beeltitast * allttoval lelszerelt gep- a kapcsolo 0 iz- Tompftott es tavteny 1. iwilampa uveqet nem szabad maqerintenl. kengyelt ki. nyerjan rohaz ki a fenyszarahazb61. a foglalatb61. Vegye ki az izzot a iedelet * jelzett nyissa iranyba be) ki (Zaraskor a f& reteszet pattintsa be az vj lzzot. 4. Vegye 4. egyOtt huzza Vegye Ie 4. meg kell Ielelnie a kiegett Az ott tul. lranvaba es vegye ki Mellso iranyjelzo tampa 1. klvazeteserol. kodlarnpa 1. Nyissa ki es tarnassza ki a motorhaztetot. hivatalos rendeles el. es csiikkenti annak ~sszaver6 kspesseqet. 3. A larnpaloqla. ill. Nyissa lei es tarnassza a kanellel ki a rnotornaztetot. es a lampatoqlaazt. Az lzzot vegye 5. Ie a fenyszo- megadottwatt-erteket ne lepje nycrrua ossze. be.es Helyzetjelzo 1. az tzzo temtaillessze a fenyszo- Az uj izz6 behelyezesekor leva tajoloorrot kivaqasaba. kl a motorhaztctot. t6nyelvet meg. Az ujjnyomokat es alkohollal tisz- Ia.Az uveqen lerakodc olaj es zsir elgoz616g. Az UJ izz6t lata! helyezze ellorditva riigzltse as Cab rio kivltelnel utan nyissa a torqoretefel az oldalborj· K6dfenyszoro Az izzo cseret done I vegeztesse * Opel markakereskeel olcasa htvatalos 124 . balra 3. lranvjelzo-. lecsap6dik a rellektoron. A csatlakoz6t az izz6 roborlto 3. del minden 4 altos szek tast.

4. vegye ki a foglalattart6t. 125 3 es 5 ajl6s kivitel: A lampatest [obb aida Ian talalhato r6gzlt6fulet csavarhuzovat akassza ki. es a foglalaliart6t isrnet pattintsa vissza. Allzzokelrandezese: fent kivul iranyjelzo belul: tolato.ampa lent kivul: leklampa kozepen: helyzetjelz6 belQl: koo zarfeny)ll 4 ajl6s es Cab rio kivitel: A foqlalattarto kulso szelen leva rbgzitonyelvekel nyomja ossze. (ketszalas izzo) Az uj izzot helyezze be.2. az oldalbontast " Or"'gt61 fUggo kivitel: kodlarnpa csak bal olea- 1o. 4. Helyezze be az uj izzot. Az izz6k elrendszese: fenl: kozepen klvul: belul: lent: teklarnpa iranyielzo tolatolarnpa helyzetjelz6/kbdlarnpa tl Caravan kisaruszallil6 kivitel: A faglala1tart6 szeien leva rbgzitOnyelveket nyomja ossze. vegye ki a loglalattart6!. * be. Nyitatt csomaqtorajto mellett csavarmze val akassza ki a larnpatestet es felfeleVt gye ki. vegye ki a toqlalattartot.3 os 5 ajtos kivitel: A logialaUart6 kozepen leva reteszel6nyelvel nyomja letele. ill. 126 . A fedelet csukja rogzitse vissza. (Az bsszes reteszt pattintsa be) 5. 1. 3. A hibas izz6t vegye ki a toqlalatbol. Az izz6k elrendezese felulrcllefele: feklarnpa iranyjelzo tolatolampa helyzetjelzo/kbdlampa) (ketszatas izz6)1) 3. majd a jobb oldalon felemelve vegye ki a tampateste!. Az izz6t vegye ki a foglalalb61.

ot tartsa benyomva. 1. A larnpat csavarhuzoval emelje ki a helyer61. hogy a loglalat ne legyen feszultsaq alatt. hogy tartosan oromet lelje gepkocsilaban. A kl<ll16yelvet nyomja meg. Helyezze be az u] izzot 127 Opel Service Celunx. Hatulso olvasolarnpa. mivel rendelkezesere all az Opel Assistance. <is vegye kl. A csornaqtartotedelen lev6 toqantyu also reszen talalhato kat csavart csavarja ki Vegye Ie a lampabctctct. Amennyiben gepkocsija meqhibasocna. hogy segitsen Magyarorszagon as 30 tovabbi eur6pai orszaqban. Cirneik cis telefonszarnalk az OPEL SERVICE c. Az Opel szolqaltatasok rnoqott a vilag egyik vezet6 autoqyartojanak tapasztalata all. Gyors. Az Opel Ass'stanco-rol sz616 tajekoztato a vavoszolqalatl csekkflizetben tarathato. ne nyugtalanitsa a rneqoldas. Csornaqter-. Helyezze be az uj izzot. as vegye ki 3. kijelz5 lntormacios vilaqitasa * Az izzocseret hivatalos Opel rnarkakereskedone I vegeztesse el Az izz6t nyomja klsse a ruqozo erirukezo iranyaba. Minden hivatalos Opel Markakereskedonel EREDETI OPEL ALKATRESZEK TARTOZEKOK. 1. hogy a foplalatok ne legyenek feszultseq alatt. kiadvanyban talalhatok. A csomag-/rakod6ter-vilagitas klszerelese kiizben a nyomokapcso.I. vilagftas. 128 . meqbizhato es egyeni klszolqalast kap Az Opel altai kikepzen. rakodoter vi'lagftas KesztyUiarto-vilagil<is * Az utasterlampa klszerelese elott az ajtokat csukja be. ~. tapasztalt szakemberek dolgoznak az Opel eloirasal szennt. ES valamln! kifejezetien az On jarmOve m6dosj· tasahoz [ovahaqyott alkatreszex kaphatok Minden akalresz kill6nleges minosegi lis pontossaqi ellenorzesen megy keresznn. 2.Helyezzebe az u] izzot. Minden hivatalos Opel Markakereskedo else osztalyu szoicaltatast nyujt megfelelo arakon. 2. akkor csak a rneqtelelc lencset emelje ki a lampatartobol. Az lzzot nyomja kisse a rug6z6 erlntkezo iranyaba. blztonsapukat es rnepbizhatosaquka. amelynek soran blztosnjak a specialisan Opel jarmuvek szamara valo alkalmassaeu kat. 3. es nyissa ki n Caravan kisaruszallit6 kivitel: a nazat 3 Az lzzot vegye ki a toqlalatbol. Muszerfal utaster-vuaqrtas. Amennyiben az aut6ba gyM riaszto van szerelve.

0S£lborg ~ Dan ia iel.V. 0-615881 Opel Hellas SA Atrina Center.es Iorqalornbiztonsaqat <is. su. Olajcsere: Idointervallum: Evi egy olajcsere az eves szinten 15000 krnnel kevesebbet tuto gepjarmOvek szarnara. A karbantartasi rnunkakat. Heather Road Sandyford. GroS·Enzersdorfer 59.frorszag Tel. 1120 Sees .um K Tel.Lengyelorszag Tel. lei. 01-6 82 89 00-2 vagy 01-6 85 89 56 Opel Nederland B. 110gymelyiket eri el l1amarabb. Kemalpasa yolu uzori 35861 Torbaliltzmir . vagy az eves Opel ittvizs· galas reszekent. celszerszarnokkal es a szOkseges gyari javitasl eloirasokkal.Spanyolor szaq Tel.Olaszorazaq Tel.Balgi.Norvegia Tel.Torokorszaq Tel.lvilagosllastes segitseget nyujranak. Prins oudewijnlaan 30 B 1550 ontich . o. ld. Opel Magyarorszag Aut6forgalmaz6 KIt. UI. Kapas u. Opel atvlzsqalasl rendszer Annak erdekeben. Kulon korrczlos atvizsgiiliis Events eqvszer.Magyarorszag Tel_ 06·1 201 2777 ADAM OPEL AG. Stawki 2 00-950 Varso . 02 32-8 56-36 52 Hotlandia Opel Ireland Ltd. V. hogy gepjarmuve meqorizze erteket fontos.H. edlordshire LU1 3YT . vagy kulon. Unit 60. Grilfin ouse.m. Opel House. 11·15. AeamOpel AG as a General Motors kepwsel. gyakori hideginditassal vagy araszol6 varosi iorgalomban hasznana qepkocsijat. 91 28046 Madrid 16 .0 39-57 85 00 OpelOy Pajuniityntie 5 ~0320 elsinki ~ Finnorszaq H Tel.Svedorszag Tel_ 01 55-2490 00 Opel TOrkiye Ltd. Dublin 18 . 02-39 12 18 55 Luxemburgban forduljanak a belgiumi Opel kepviselethez Kontichben. 0 63-81 18 00 Franclaorszaq Karbantartas. Reinaldo dos Santos. A kovetkezo Ielulvizsqala' idopontja az ida vagy kilometer intervallumoktol fOgg. aMI fuggben. 0 61 42660 Opel Norge AS Leiraveien 11 2001 Lillestrern .Gorogotsziig Tel. 032-21 51 11 Saab Opel Svergie AB Spelhagsvagen 61180 Nykoping .03·4 50 63 11 Opel & S spol. 01-5 56 3716 vagy 01-5 5613 38 Opel Suisse SA SalzhausstraBe 21 2501 Bial/Bienna ~ Svajc Tel. 1027 Budapest .leinek vevoszolqalati reszleqei min denOllI. Kilometer intervallum: 15000 kllometerenkentl atvizsgalas.Nemetotszag Tel. s. hogy az Opel altai eloirt icoszakonkent minden karbantartasl rnunkat elvsqeztessen. Opel Mitrkakeresked6nel kell e.A. akkor e9Y tovabbi kozbenso olaj es olajszuro csere ajanlolt. Room 906. Vauxhall Motors Ltd. Piazzale delllndustrla 40 00144 Homa .Portuqalia Tel_ 01-7 78 2815 Opel Espa-a SA Passeo de la Castellana.b.Anglia B Ielefon: 05 82-42 72 00 Opel AustriaGes. SIi.Ausztria Tel.erenkent. r. csakuov minta karosszoria es resze9ysegek javitasat Opel Markakereskedonel veqeztesse. Osborne Road H L~lon. 130 . Kilometer intervallum: Olajcsere 15000 kllorne. 01·29 59 800 General Motors Poland Intraco 1 House. 32 Kifisias Avenue 151 25 Atnen . 3B e 5A 1500 Liszabon .Al. C Sle~ova 8 1 14000 Pniga 4 ~ Cseh Kiizt. Opel eves atvizsqatas Id6intervallum: Evi egy atvlzsqalas az events 15000 kilometernel kevesebbet fut6 qepkocsik szarnara. Amennyiben rendszeresen rovld tavokra.p. 02·4352 51·tOl 53·ig Opel Danmark lobaksvejen 22 18. hogy biztosltsa gepjarmOve uzern. 06·54651 Opel Portugal Rua Prof. Baanhoekweg 188 3361 GN SliedrechlTel.01·2 24 50 Opel BelgiumN.veqeztetni. az Opel fetulvizsqalati rendszert. 0 78-42 21 00 Opelltalia S. Bahnnotsplatz 1 65423 Russelsheim . A szakrruihelyek rendelkeznek a kella tlpusismerettel.

Id a 30. akkor a SAE 30 viszkozitas: osztalyut telen SAE 20W-20-asra (huzamosan -20 C alarti hornerseklet eseten SAE 5W-30-asra) Ie kell cserelni. akkor t61tse utana. Hide~ motor eseteben az olaj [oval hosszabb Ida alatt folyik Ie. valamint a tenyszoromos6tartaly bet61to nyilasai es az olajszint ellenorzo palca logantyuja sarga szlnu. Ba'esetveszelyl A hUtoventillatori h6kapcsol6 vezerli. oldalon Motorolaj szint Muszaki okokbol minden motor fogyaszt bizonyos rnsnnylseqti olajat. Erintese tiles.Id. Ezek a kivalo rninosequ olajok mind nyari mind tell hasznalatra alkaImasak. Amennyiben egyfokozatu HD olajat alkalmaz. Iekola) vagy motorolaj szintetlendrzes). 132 . vagy egy hosszabb ut el6tt ellenonzru kell. Dfzel motorokhoz a kovetkezo viszkozitasu olajak eqesz even at meqteleldek: SAE 10W-40 CCMC-GSIPD2 vagy SAE 5W-50 CCMC-G5IPD2 Eredeti Opel olaiszurot hasznaljon' A hasznalt olajsziir6ket es Ores olajos kannakal nem szabad a kommunalis hulladekba kevernil Az olajat as olajszlirot hivatalos Opel Markakereskedesben csereltesse ahol ismerik a veszelves hulladekokra vonatkozQ eloirasokat es ezzel vedik a k6rnvezetet as az On em. a k . a szelvedomoso tartaly. uzemmeleg rnotornal kell ellenori1nl Az ellenorzes elctt. Amennyiben az olajszinl a "fdol· teni" jelOlesig A ( 6112 T abra ) sQllyedt. Az ellsncrzeshez huzza ki az olajszint ellenorzo palcat. Ezert az olajszintet 500 kilometerenkent. karbantartasi munkat a lepkocsin. hogy a motor~an leVQ olaj az olajtaknobe visszafolyjon. tor61je tlsztara es otk6zesig tolja vissza. hogy az altaluk szallitott ola] megleleljen az Opel [arrmivekbe Benzinuzerml motorokhoz a tobbtokozatu as novelt kenohatasu olajok eqesz evben hasznalhatok.meqfelelo a motor szarnara. oldalL Az olajszintet vizszintesen auo gepjarmunm os a1l6.szsegetl Check controllal ::: szerelt gepkocsik eseteben az olajszint ellenorzese automatikus . oldalon. az olalcsoret az ido illetve kilometer intervallumok szerint kell elvegeztetni. az Olaj tajekoztat6t a 145-147. 131 Motorolaj Az Opel GM rnarkaju (tobbfokozatu vagy novelt kenohatasu.arosszerianagy a biztonsaqi berenv dez8seken! Akaratlanul is megszeghet ezzel al6irasokat. a motor lcallitasa ulan varjon leqalabb ket percet. ulonosen ne a motoron. eletveszeIyesl SQha ne vaqezzen sajat maga semmilyen 18. kikapcsoll gyujlas mellett is! A k6nnyebb azonosithatcsaq erdekeben a motorola] bet61t6 nyilas. beallitasi. Hasznalhat meg megfelelo vlszkozitas: osztaIyu (SAE) es minosecu (API es CCMC) rnarkas HD olajokat . lsrnetelt kihuzasakor ellenorizze a szintet. dizel motorokhoz csak nove It konohatasu) olaj kulonosar. igy varatlanul beindulhat. Markas olajok eseteben a gyart6k kOtelesek biztositani.ilasi. a hOt6folyadek kiegyenlito tartaly. hanem az oreqedes reven is romlanak kenesi tulajdonsapal. Feltoltesi rnennyisegeklase a 182-183. Motorolaj csere. motorolajsziird csere Mivel az olajnak nem csak a rnotorrnukcdcs.Biztonsaqi meqjeqyzes Folyadekszintek utantoltese ellenorzese es A gyujt6!eszUllsegel vezeW kabelek altai okozott seruleseket etkennese erdekeben csak kikapcsolt gyujtas mellett veqezzen ellenorzeseket a motorterben (pI. Az API as CCMC osztalyba soroias minosegi alapkovetelmeny. a nem megfelelo as munkavegzassel vsszelyeztethetl onmaga es masok blztonsaqat. Az elektronikus gyujt6berendezes nagy teljesitrnenyii.

Diesel uzemanyag szura Minden olajcserekor ellencrlzni kell az uzemanyag szuroben leOlepedett vizet. a gyujtogyer~akelo'ajoscdasahoz es tulzott otajkoksz lerak6dashoz vezetne. Amennyiben a hOtololyade! szint a [elzes ala cs6kken. I~al) Szelsoseges uze-neltetesl korulrnenyek eseten pI. A hOt6folyadek taqulas: tartalyan levo fellililo sapka levetele eldtt hagyja lehulni a moton. majd kihUlve isrnet lecsokksn. A fagyall6 folyadak Karas az egeszsegre ezert csak eredeti dobozaban BS gyermekektol elzarva tarolando. HOt6folyadek vssztes eseten eldszor vizzel kell utantolteni. ugy etoszor varjon. megrilvekedetlolajtopyasztashoz. Huzza meg rnindket csavart. nagy paratartalrnu teriileteken (foleg partvidekeksn). loncserelt vlzet toltson hczza. Amennyiben rendellenes hOl6folyad~ hornerseklet ertekel eszlet. Hutofolyadek hornerseklet Fizikai torvenyszeruseq. nyornas lassan kisz6khessen.146. A learesztocsavar a szura aljan talalnato. Szukseq eseten csak 19 40 656 kataloqusszarnu Opel faqyalto hGt6folyadekot (General Motors GME L 6 368 spaciflkacio) hasznaljon. hogy alui. igy csak ezek utan hatarozhato meg az olajfcqyasztas rnerteke. 133 Hut5folyadek szint A szigetelt hOtorendszerbol alig tavozlk folyadek.(ld. EzM a hutoviz hornerseklete 100°C fble emelkedhet. Fagyvedelem A hutotolyadek surOseget a tel beallta e1611 rneresse meg hiteles eszk6zzel Opel Markaszervizben_ A hGt6folyadeknak kb. nagyon magas vagy alacsony hornerseklet lllatve [elentoser. vissza Ulinlolleshez lehelOleg az utols6 olaj~serenel betoltortel azonos olajat ~szniiljon. Az olajtoqvasztas nehany ezer kilometer megtetele utan allandosul. A glikol bazlsu hutotolyadek kivalo korr6ziovedelmet biztosit a hut6. (peldaul ha a mG· szer a piros zor aba er) azonnal ellenorizzea tolyadek szintet! Amennyiben fel kell tolteni. A tul alacsony fagyal16 sQrQseg csokkenti a fagyes korr6zi6 vedelmet Amennyiben szukseges.I sbra ) ne legyen magasabban. Ovatosan vegye Ie a kupakot. -30 °C_ig kell a taqyvedermet biztositania. ugy. majd a sQrGseg ellenorzese utan szOkseg szerint fagyilil6t kell hozzakevsrni. Ovatosan vegye Ie a sapkat. Akassza a leereszW csovet a tartoba. akkor utan kelllOf teni egy kicsivel a jelzes f6le. luolajszint a nivopalca felso jelenel B (6112 Ez pI. Vizzel torteno teltoltes utan hivatalos Opel Markaksreskedesben ellenoriztesse a halOfolyadek sQrusegel es szuksep eseten tdltessen hozza taqyallo Iolyadekot.es fUtorendszer szarnara <is -30 °C-ig fagyallo_ Eqesz even at a hOt6rendszerben marad es nem szukseqes lecseretni. hogy a motor nomsrseklet jelz6 rnuszer csak megfelelo hGt6folyadek szint eseten mutat helyes erteket. hogy a lulnyornas lassan kiszbkhessen. ugy. igy nagyon ritkan szukseqes felt61teni A kiegyenlit6 tartalyban a hUt6folyadek szlol· je kicsivel a "KAL T" (hideg) jelzes felett kell legyen hideg motor mellett. A betoltonyilas kupakjanak visszahelyezssekor Ogyeljen annak Otkozesig torteno zarasara. mig a motor lehUI. Lazilsa meg a leveqozteto csavart a szurohazon. ingadoz6 nappali es ejszakai hornerseklet eseten gyakrabban ellenorizze a szurc]. A leereszt6csbvet akassza ki a tartobol es 16gassa egy gyOjt6edenybe. kenoola] tablazat . A szlnt uzemme· leg motorna: megemelkedik. a faqyallot p6tolni kel!. Csak fiszta. HUtafolyadek A hGtorendszer tulnyomas alatt miikodik. Azannal keressen lei egy hivatalos Opel Markakereskedes hogy kikuszoboljek a hibat! 134 .

az olaivesztes okat h'vatalos Opel rnarkakereskedssben meg kell szuntetil 135 Fekfolyadek csere A Iektolyadek higroszkopikus. majd kihuzni. . 136 . A tolyadek szintnek rruikodes! hdmersekleten (80 "C) a fels6 jelnel hidegen (20 'C) az also [elnel keulennle. Utantotlteshez csak nagy teljesitmenyu Opel tektolyadekot hasznaljon (ld. azaz nedvessecet szfv mag aba.4 I.) folyadekot hasznaljon.147. A megfelelii olajszininek a MIN 8S MAX jelz8sek kozctt kell lennie: A MIN es MAX k6z6tti utantoltesl rnennyiseq 0. Fekezeskor g6zbuborekok keletkezhetnek amelyek a Iekhatast betolvascllak.147. A tartary kupakjaban talalhato ruvopalcan "teltolteni" es "tele" jelzesek talalhatok. Ezert a vevoszolqalaf csekkluzetben megadott iekfolyadek csere intervallumokal be kell tartani. AlolyadEikszintet vizszintesen allo jarrrninel. a kenoanyaqoknal megadoU (147. Az Ozemi h6merseklet legkevesebb tavolsaq megtE.olda!) Amennyiben a tektolyadekot potolni kellett.Tlszta. Hideg sebesseqvalto eseten (csak 35 DC alatti klilso hornersekleten) az eilenorzest be kell tejezni. MOszaki adatok . Slelsosegesebb uzemeltetesi korulmanyek \0. +80 DC jelzesu oldalan kellleolvasnl. Amennyiben az olajszintet korriqalni kellett.jele utan erhetO el. pI. Iaoll.. oldal) szerinti kulonleqes olajat szabad betblieni. a fekfolyadek vesztes okat hivatalos Opel Markakereskedesben szOn\eUesse meg! oka.lokolatvaJaszt6 "P" allasaban. miel6t1 a motor tobb mint egy percet mOkbdne uresjaratban. A megfelel6 olajszint a nfvopalca +20·C jelzesf oldalan a MAX jslzesnel van. A tolyadek fel1611ese utan Opel rnarkakereskedesben szuntesse meg a tolyadekvesztss A tartalyban a tektolyadek szintje nem lehet a MAX jel folott vagy a MIN jel alatt.11hasznalt gepkocsik.4 I.vagy mas kereskedelmi tevekenyseqet iolylal6 jarmOvek eseteben az Opel telulvizsgalatlrendszerben leirtak szerinti idosza~onk€nt ellendrizni a tolyadekszlntet. Gyujl6feszOItseget vezeW kabelek ta181hat6ka szintellen6rz6 palca kornyezteben. Csak kulonlcqes. kell Kulonleges knrultekintesse: kell a tisztasaqra ~yelniaz allenorzes es feltoltes soran.oldill A fekfolyadekot hlvatalos Opel markakeres· kedesben csereltesse Ie ahol ismerik a veszelyes hulladekokra vonatkozQ el6inJs" kat es ezzel vedika kornyezetet es az On egeszseget! Fekfolyedek motorna: szint es karosrtla Figyelem! A fekfolyadek mergez6 a gepkocsi fenyezeset: szervokorrnany Folyadekszint A tolyadekszintet kikapcsolt ellenorizze.ga szintellenorzo palcat. A MIN es MAX jel kozotti utantoltesi rnennyisep 0. 20 krn-es Az utantoltes az ellenorzo csovon keresztul tortonik. render aut6k. Dugja vissza a nlvopalcat es roqzltse. Az el6irt idoszakonkent ellen6rizze a szintet.! (alapjaraton) kell ellendrizni. nem bolyhoz6d6 ruhaval torolje m. MCiszal<i adatok . mivel "automata sebssseqvaltoba [uto szannysz» r. Uzemmeleq sebesseqvalto eseten az ola]szintet a ruvopalca masik. Az olajszint ellenozasehez a tisztara torolt ruvopalcat utkozeslq (fogantyu az ellcnorzo csoben) be kell tolni. a 147. jaro malDrna. Csak nagy teljesitmenyu Opel fekfolyadekol hasznaljon (Id.Automata sebesseqvatto Folyadekszint * Normal Dzemi korOlmenyek kozott nem szilksiges at olajszint ellenorzese.s.ecsktik mCikddesi zavaroknoz vezethetnek. Oiajsztnt ellencrzesekor ne erintse meg ezeket. Csak az olajtablazat (Id. old.

dett. Amennyiben a gepkocsi tenyszorornoso berendezessel van felszerelve. Emelje meg kisse az ablaktorlc kart es a rbgzitofulet megnyamva akassza ki a lapatot.esenez vezet. Az akkurnuiatcr polaritasat. Jeges s'Zelvlidon mukodtett ablaktorlo ~gumikleinek seru. eletveszeIyes! Annak ordokcbon. maid a negativ kabelt kell rogziteni.Ha az ablaktorlc lapat gumija rneqkemenyaberepedezett vagy szilikonos lett akkar a lapatot ki kell cserelni. hogy elkerulje az elektro· mas rendszer eleklronikus elerneinek karosodasat. 138 . soh a ne kosse Ie az akkumul. Ablaklorlok Aliszta kilatas elengedhetetlen a blztonsaloskozlekedeshez. 137 Csak tiszta vizet toltson a tartalyba. azutan a poz· itiv sarut vegye Ie. Az Akkumulator Az On gepkacsijaba szerelt akkurnulator igenyel karbantartast. e a tor- imaszatol6ab. Ezert rendszeresen ellenorizze ablaktorlo es a fenysz6r6moaz be-ondezes megfelelo mtikodesrit. Erintese tilos. Szelvedomoso berendezes es fenys:zoromoso * * 10* Az elso/hats6 szetveocmoso berendozes tolyadek tartalya a rnotortcr jobb oldalaban tatalhato. 17 hzelvedorefagyott abtaktorlo lapatokat Opellegold6pray (kataloqusszam 17 58 s 1G8) segitsegi. hagy rneqakadalyozza a fuvokak eltomodeset.aktorlo gumit puha ronggyal ~Opellisztite BS taqyasqatlo szerrel !Ialalogusszama 58 272) tisztitsa meg.0 -30 Opel tisztit6<is fagyasgatl6szer: viz keveresl a-any 1: 1: 1: 2: 3 2 1 t A tartaly zarasakor hatarozott mozdulattal pattintsa helyere a kupakot.es fagyasgatl6 szert (katalogusszarn 1758272) adagoljon.· tort [aro rnotornal! Soha ne inditsa a rnoiot ha Ie van kiitve az akkumulatorl Az akkurnulatort toltcs el6tt kosse Ie a jarmu halozatarol: sloszor a negativ. nem Elektronikus alkatreszek vedelrne ablakmos6 BS a fenysz6r6moso" dezes telen sem fagy be: Faqyallo beren- Gyujtoberendezes Az elektronlkus gyujt6berendezes nagy te'jesttrnenyu. °C-ig -5 -10 -2.vel olvassza fel. A tlsztttchatas novelese erdekeben Opel tisztfto. illetve tisztit6szerek helytelen alkalrnazasa miatt valhat szukseqesse. A csallakoztatasnal eloszor a pozitlv. 56 vagy h6 hatasakent. Ez a jeq. akkor annak toiyadek tartalya a rnotorter bal oldalaban talalhato (3962 T abra a kovetxezo oldalon). azaz a negatives a pozitiv kabel csal· lakozasait nem szabad Ielcserelni.

Ezenkivlil ez atapkovetelrneny az eselleges iimyezesi vagy korrozlos slrtilesekre vonatkoz6 qarancialis iqenybeje~nleseknel. rnlelott a rozsdakspzodes elke)· dodik. haszna. Automata mos6ban is valassza a viaszolo programot. mert ezek agressziv vegyOIeteket tartalmaznak. Ne alkalmazzon surolo vagy mar6szereket. Az ajt6k. zes kodszarnat rneqtalalja a tipustablan. A pasza nem kerlilhet a Ienyez esre. Ha mar kialakult a rozsda. vagy ha matt es tenytelen lett. Opel sz6r6flakonos Iestekjavttoval azannal ~ kell javitani. A miianyaq karosszeria elemeket sose kezslje konzervalo es poliroz6 szerrel. kuionosen rniutan samponnallett megmosva. valamint a tell utsozas). Kr6mozotl reszek A kr6mozott reszekst Opel kromlenyesito pasztaval tisztitsa ki es kcnzervalia. A rnotaltonyozost Opel Metallic aut6viasszal kezelje Ie.jon Opel autosarnpont. se jeqkaparot 140 . Ha kezzel mossa autojat. Ie kell tisztitanl. A szarvasbort gyakran oblitse. as szarvasborre: toralje at. az elpusztult rovarokat. Konzervalas Viaszolja rendszeresen gepkocsijat. akkor ezutan konzervalnl kell a tenyezest.Autoapolas Opel apoloszerek Alkalmazasi terulet Gepkocsimosas Arucikk autornoso kele autosampon automoso szlvacs rovareltavol. Az ablaktorlo lapatok legyenek alaphelyzetben es tolja vlssza a teleszkopos. Festekserulesek A kis lakkserulesekel (mint kotelvercdes.es cscrnaqtertedel elelt es peremeit. viraqport stb. amelyekkel meglolol6 alkalmazas eseten kiklisziibiilheti akornyozet elkerOlhetetlen karos hatasait. amint eszlell. Polirozas A pourozas csak akkor szukseqes. valamint az ezek altai eltakart reszoket is konzervalni kell. ami szukseptetenne teszi a konzervalast. A konnyufern kerektarcsak tiszntasahoz as apolasahoz az Opel konnyutern kerektarcsa apolo ajanlott t. A szilikonos Opel autopolirozo taszit6 vedarBteget kepez. a gepkocsijan talalnato aikatresz asonostto tablan megadott harem 139 Mosas A fenyezest kOliinbiizo kiirnyezeti hatasok erik (pi allando idoiaras valtozas. a molor. illetve szerelje Ie a bot antennat. valamint az ezek altai eltakart reszeket is tisztitsa meg. hanem Opel sz6r611akonos katranyelli· volit6val tavolltsa el azonnal. Kerektarcsak A kerektarcsak lakkozva vannak es ugyanazokkal a szerekkel tisztithat6k mint a karoszszeria.kulonosen automosaskor ugyeljen a kornyezetvsdelmi al6irasokra.ampaburak Ha az auto rnosasa utan a rruianyaq lampa· burak tovabbi tisztitast iqenyelnek. A sarvedok bels6 lelOletelt is alaposan oblitse ki. amelyek gyarilag jovahapyottak as hatasossa laSIlkz autoapotast. ipari gazok es porok. Opelau t6samponnal veqezze azt.to ecsetel6vel va!. a Karjeivatalos Opel Markakereskedoje h j~micsat Arendszeres. vegyo igenybe egy hivatalos Opel rnarkakereskedi segitseget.23 1790811 1758122 1790817 1758622 17 58 871 1758903 1758991 1758990 1758989 1772 1) 1771 1) 1760251 1758901 1758163 1758272 1948454 1758149 1758164 Kulsd apolas Azautoapolas saran .) Opel festekjav. A nyitott ajt6k. Az autot alaposan oblltse Ie. Ezert az aut6t redszeresen mosni es viaszolni kell. kor· colas stb. KOlanben a tsstek klszarad. amelyeken a rozsda hosszu ideig eszrevetlenui lejl6dhel. kbvetkez6kben btleteket A adunk Onnek az autoapolashoz. ha a viz mar nem pereg Ie cseppeket tormalva a tenyezesrol. Ha a rnosashoz sampont hasznaltak. Katranyfoltok A katranyfoltokat ne kaparja kerneny targy gyal. Hasznalion Opel apoloszereket.to mos6szivacs szarvasbcr f€nyezestisztit6 poliroz6 polirozo paszta viasz (mstalfenyezeshez) vlasz szoroflakonban viasz Iolyadek festekjavlto ecsetelo fastekjavito szorotlakonban konnyutern kerektarcsa apolo katranyeltavollto sz6r611akonban ablaktisztrt6 sz6r611akonban rovareltavolitoval tisztitc. A fenyezesre es az ablakokhoz kulon szarvasbart hasznaljon: az ablakra kerulo viaszrnaradvanyok zavarjak a kilatast. amelyek karostthatiak a tenyezest. ha a lenyezosro szilard reszecskek tapadtak. A lenye. de lsqkescbb akkor. A rmianyap larnpaburakat ne tisztitsa kat· ranyeltavohtoval. a novcnyi gyantat. Automata mcsobercndezes hasznalatakor Ogyelni kell a berendezes gyart6janak idevonatkoz6 utasttasalra. a motor.as fagyasgatlo szer szilikon olaj gumi tornitesekhez belso tisznto szoronakonos aolakparatlanito Katal6g usszarn 1758003 17588. alapos gondozas hozzajarul gapkocsila 10altapotahoz es ertekal~sagahoz.es csomaqtartofeds elett es perernelt. Belsd apolas 1) A katatcousszarnot ki keu egesziteni szamjegyO testekkcdszarnmat. Ugyeljen az uttest lele es6lel0le· tekre es eiekre is. A madarurulekot.

torrnaaban. Semmilyen vagy Az ablakak es fagyasallo jegmentesitesere szer alkalrnas. ill. Ezert mosoadalekok az alvazat ercsen a mosas ter es karpitozas szukseqes. a gepkocsit az utasterbe. szarvasbort vagy cs Opel szorc- valamint a karosszerla es es a uregeihivatalos nek a motorterben kezeltesse I. az sampont lenyithat6 agressziv gyakran nyezodas aryaganak altalanos mas anyagokat kulonos tekinteHel Amennyiben huzamosabb ideig kivanja qepkocsiiat lehajtott tetovel hasznalni. Motnrrnosaa elott a generatort as a fekolaltartalyt muanyag huzattal kell letakarni. Opel is e. kulonosen old6szert uzerna- szennyezodes. beieertve a hossztartoes kulon jegmenlesiteshez hasznaljon. akkor nelkul a. A benzin sam alkalmazhaIi.jon. es lagy kefet hasznaljon Ne hasznaljon az gepkocsi a szena letB teto Opel Ha van hogy ossze tet6 rnosasakor. Kerekek es gumiabroncsok Nagynyomasu Belse mos6val ne Ablaklorlo lekezelve..tavolrtodlk. szovethez es muborhbz egyarant alkalmas. A foltok e. a tckborcndczes. cserelje ki Amuanyaq reszekst Opel bels6 tisztit6val USllilsa. Motcrrnosast csak kenyszamelyzetben szabad vegezn. ha alvazrnosoval e. a lenyithat6 tomit6felOletek tokeletes got biztosit. A vecov. rnososzappan N9Yfeheritdszer. amikor vagy befagyott. a vedoviasz tisztitanak a szennyold6 vehetik. Iestekellivolit6.latott autornoso berendezessel. es a a tomit6felOleteken. mert a viz az lenyithato tstot.tetrakloretilen.e. teltehetoleq sotartalrnu szennyezodes eltavolitasa ardekeben Ie kell mosni az alvazat. mivei szuksages az eloirt anyagok es azok tetho-dasanak ismerete.akklernoso. rnarkakereskedone: Opel vedoviasszal parauanrto rova-ettavellto ab- 141 A lenyithat6 A lenyithat6 tartossaqa megfelelo Opel teto tet6 apolasa * a a Lehetoleg elek mellett Ne nyissa nedves. A hideq evszak kezdete elctt a PVC es a vedovlasz reteget meg kell vizsqaltatru as amennyiben szukseqes. A lenyithato hasznaljon rruianyaqapolo szert (17 58 302). lapatok vedoviasz reteqqel a jarrnuveknel. mini acelon. Motorter A s1Gvetkarpii legjobban porsziv6val 85 keteA rnotorter met kaptak bevonat szinere fontos kivalo reszel gyarilag tartos vodelmin6segu. az Opel nsztno A mechanikus jilgkapar6t Alv3Z A karekjarati latjak dobokat.asz reteget meg kell vlzsqalni es szukseq eseten kijavittatni. hivatalos Az alOpel mar- velltszlilhat6. kat is a qyarban PVC alvazvedo bevonaltal igy nem keel. ne mossa bejuthat ki a piszkos. tomuettseuet Opel szilikon olajat ill. Az alvaz PVC-vel mas sZ8Ft. azokat. A motorterbcn a kocsl tenyezett fenyezett fellilethez hasanl6 monon kell apclru. pI. tisztit6szerekre_ mossuk Ie azort. rruikodokepesseqe. talalhato A mesas a rnellsd reszett utan ezert hid kakereskedonel vcqeztesae el. tlsztitsa.Muanyag es gumi alkatreszek Amuanyag es gumi reszek tovabbi tlsztitasat Opelbelso tisztitoval n~agotne haszna. ne felodkezzen meg ennek takarojarol. Idorbl idore alkalmazzon tet6 szelein. automata gepkocsimos6 berendezesben. porusaiuan. A karpilok cs . Vigyazat! A haqyomar.tavolitasabcz az Opelbelsri tisztltot aantjuk. ami tartos 1el0Ietei gyakran vedelrnet tart6s Azoknal biztosft qondozast nem fedett vannak amelyeket reteqet iqenybe nem igenyel. a szelvsdokereten A gumiajkak mindig zarhatosaes kbnnyu j6 kapcsolodasa 142 . A szennyezcdott ablaktorlo lapatokat puha kend6vel es Opel tisztlto es faqyasqatlo szerrei tisztitsa meg. felOleteket sima ved61akk az osszes tobbl utan ellenoriztetni es a viaszreteqet potolni kell. ki kell javittatni. A kaparot rOI ala nyornia etes peremu ra az Ovegre. hogy a fUtoszalakat ne sertse meg. A vedotakaro a eros szennyezOdiisnek ne gyulhessen vecetrnere kiteve. megjelenese es j6 esztetlkal hasznalaton es apolason munk. Motorrnosaskor az utolaq telnordctt vedovlasz a motort kormany. Hasznaljon puha. Ablakuvegek AIUlhet6 hatso szelved6 tisztltasakor Ogyellenarra. A hideg evszak elrnultaval az alvazra tapadt. testekhiqito.zonyegek tlsztftasahoz a kocsi bels6 terebenne hasznal'on olyan tlsztltoszert.yos brturnen-kaucsuk anyagok vazvedelrni a PVC reteqet munkalatokat karosithafjak. nem bolyhoz6d6 kondot lagy ablakmos6 lakonas bktisztitoszeri. korom.hajtasok rnenten szlnelteres alakulhal ki a napteny hatasara. vegezze.

A motor azonosit6 es rnotorszarn: benzin rnotoroknal a motorblokk bal oldalan egy meqrnunkalt felDletbe utve. A valtoztatas jog at fenntartjuk. jobb oldalon a padl61emezbe (39401 abra) van sajtolva. Gepkocsi-azonosfto adatok A gepkocsi·azonosit6 szarn a tipustablaba (5975 T abra vagy a jobb oldali aj16oszlopon van elhelyezve) es az else utasoldali Dills mellett. 144 .143 Muszaki adatok A rmiszak: adatokat a Kozos Piac szabvanyai alapjan hataroztuk meg. A gepkocsi torzslapjan talathato adatok meqhaterozoak a kszelesi utasitasban talalhato adatokkal szemben. diesel Dzemu rnotorokna' a motorblokk bal oldalan az adagol6 alatt egy megmunk<ill felDletbe utve.

A CCMC alapszik. az API osztalyozason figyelembe veszl az euro- (beleertve a differenkenesehez. za.Kenoanyagok. elsosorban a benzin motorokhoz Commercial esosorban valo API osztalyok.ifejezetten CD kateqoriaju zin (lzemO nern alkalmasak rnotorokhoz. A rnasodik rendben: API-SG API-SH API-CD vagy Otto motorokhoz val6 olaj belli a rninoseqre utal abece sor- SAE 5W-50 API-SGICD Dieseluzernii motorokhoz ~endhatasu lakalhasznaljon: rnarkas. pI. klvul a MIL es a GM CCMC elolrasait is es az europai 145 Motorolajo. tablazatot a kovetkezo A teljesnrnenyszint meqhatarozasat.i Motorqyartolnak Bizottsaqa). fekfolyadek kenesi megfelelo pontok. a Diesel motorokhoz "9Y SAE 10W-40 API-SG/CD vagy vale API ossztalyok. markas Csak ala" <is a Az olajok API osztalyozasa: Az American Olajipari menyszinljuk Petroleum (minoseguK) A motorolajok CCMC osztalyozasa A CCMC mobiles a Cornite du Marche des Construeteurs Commun (a Kozbs dautoPiae Az alvazon nincsenek 11Opel elofrasainak IIkat hasznal'on seoessegvalt6mu cialmuvet) lnstitute (Arnarikai teljesitosztalyozszerint lntozot) a motorolajokat a motor. tellesltrneny Molar Egy. Az osztalyozas ket betiivel tortenik. Opel rnarkaju olaCCMC-G5IPD2 ME 10W-40 ~agy Olyanolajakat. PD2)nem szabad hasznalni. vain olaj rninoseq) olaj hasznal- SAE 5W-50 CCMC-G5IPD2. a korrnanyrn. Azok az olajok amelyek mlndket osztalyozasvagy APInak megfelelnek: Pi. amelyeken mindketbesorolas (CCMC-G5 as CCMC- hate. rnenyen rendszer azonban is. Diesel olajok benzin is. rnotorok hacsak molorok szint szarnara nines szarnara (pI.es tobbtokozatu olajok Novell maqhatarozva meqtelelo SG/CCMC-G4) kenokepessequ olajok APIvagy CCMCCCMCSGICD SH/CD G5 G51PD2 Benzin APIvagy CCMC- SGICD SHICD G4 Diesel 146 . APIkinalt ben- A k. (jelenleq a legjobb Diesel uelenleg nines feltilntelve A rneqadottnal jobb motorokhoz a legjobb minosegD minoseq). Az elso betD a felhaszmilasi terOletet [etoll: Abenzin Ozemu rnotorok kcncschez kife18Lelleha kiivetkez6 Opel rnarkaju olajakal IJanlJuk: SAE lSW-40 API-SG/CD CCMC-G4IPD2 CCMC-G5IPD2 CCMC-G5/PD2 csak novelt pai gepkoesik motorjainak kenesi kbvetel- S= C Service. Lasda "Motorolajok" oldalon.oz az API osztalyozason sloirasalt alkalrnazzak.k Az alabbi tegoriakat nek lehet tablazat hiteles tekinteni: s!erinti minosegi API es CCMC kbvetelmenyekka- A Diesel G5/PD2 olajok motorok besorolasu szamara novell csak a CCMC- Viszkozitas kivalasztas a kovotkozo olda'on ken6kepessegu megfeleloek. API-SGICD SHICD jelolesuek. = (haszonjarrniivek).

" I I I KUlbnleges Dexrona "11. Noveltkenokepesseqf Hovid nornersektet inqadozasok eseten ne terlen at mas vlszkozltas-a olaj 147 - Motor Kereskedelmi jeloles Motor azonosit6 k6d Hengerek szarna Furat (mm 0) L6ket (mm) L6kettertogat (cm3) Max. Sebesseqvalto ola]..4i 1) 1) 14SE 4 77. otmozott DIN 51 600.fobbfokozatu olaj C.entes szuperuzernanyaq nem kapha· to. katalogusszarn 19 42406 (90187661). akkor 91 oktanszarnu hasznalhatc.116/DOT 4 Blztonsaql Szabvanynak es a J 1703 SAE Elolrasnak megfelelt'i fekfolyadek. A motorok ketfele oktanszama kodolasat lasd a 92 . Sf'<Extra. 3) 5) A kopopaserzekeld helyekbenszerezhetobe rendszer a felhasznalt Ozemanyag oktanszarnanak megfelel6en automatikusan allitja be az el6gyLijtasi szopet. de az esetben keruljUka nagy mctcrterhelesekete qazpedat teljes lenyornasat. kataloqusszam 750 (90 001 777) Automata sebessegvaJt6 szervokorrnany " I differenchi..4 95 (S) 3) 91 (N) 3) 1.8 95 98 91 87 98 (S) (SP) (R) 3) (N) 3) (8) 1.4 I) C 14 NZ 4 77.4-16V X 14XE 4 77. DieselDIN EN 590.6-16 V 'I X 16 XEl'l 4 79.8 95 (5) 3) 98 (SP) 3) - 1.4 Si 1) C 14 SE 4 77. amely a szerzodeses Opel mO- 6) Ha oiomrr. o 20 40 10 60 20 80 30 40 100 3226 A a A.6 73. A" Egyfokozatualaj B. 148 - . vagy az Amerikai FMVSS § 571.5 1598 55 5200 128 2600 9. olcalon. " I Fekfolyadek Opel rekfolyadek. I .. kataloqusszam 19 40 700 (90 350 342) I C 'C 'F -30 -20 -20 -10 .6 1) 1.5 1686 74 6200 150 3200 10.6 73. Ha olornrnentes szuperOzemanyag nem kaphato. teljesitmeny (kW) ford/min-Lnel Nyomatek Nm ford/min-Lnel Kompresszi6viszony Oktanszarniqeny (RON) 3) olornrnentes vagy olornmsntas vagy3610mmenetes vagy3 61ammenetes vagy olrnozott Legnagyobb tartosan megengedett motor fordulatszam (kb) ford/min-1 1.0 79.8 95 (S) 31 98 (SP) 3) 91 (N) 3) 4) 1.4 1389 44 5200 103 2800 9.4 1389 60 5800 113 3400 9..6 73. N=normal.S=Szuper.iszkozitasa kornyezetl homarseklefnek megfelel6en valasztando: Id a tablazatot.4 1389 66 6000 125 4000 10. 93. netben es Iekckocsl/pofkocsl kulonosen hegyrnavontatasakor.5 95 (5)S) 98 (SP)51 73. 91 ~es oktanszarnu Ozemanyag is naszraibato.0 81. Ebben 82 esetben kulonleqes koooroouqot kell alkalmarm.pi.0 81. Depiesel.6 1) 1) 1.lmilvel.A I I I' • I I I I j_ Kezl kapcsolasu differencialmilvel sebessegviillo 19 40 . vastagon szsove: ajanlott Ozemanyag. olmozatlan DIN EN 228.6 i 16 LZ 2 4 80.6') X 16 SZR 4 79.5 1597 55 5400 120 2800 8.5 95 (S) 51 98 (SP) 51 91 (N)5) 0) - - - - 98 (N) - - 95 (S) 5) 98 (8P) 5) 91 (N) 51 6) - 6000 6400 6400 6500 6000 6500 6590 1) 2) Szabalyozott katalizatorral 4) szabvaryos j6 minosegil Ozemanyagok.4 1389 60 5600 115 3400 9. " olaj.

2} Mechanikus seb.0 3) 1."yek Motor I) (kb.50 0.Q75 10.0 1799 85 6200 170 3600 10.O-16V 2) X 20 XEV 2) 2. valto: a 4.0 1686 60 5200 168 2400 22.50 185 185 173 0.6 86.075 10.) 4 ajt6s kivitel Motor 1) (km/h) 2) C 14 NZ C 14 SE 14 SE 14 XE X16 SZR 16 LZ 2 X16 XEL Max. sebessaq sportiGSi automata Olajfoqyasztas motortipusra Forculokor rnech. 149 Menetteljesitmenyek (kb. seb. tokczatbarr elerhetd.0 1998 100 5200 188 3200 10. 6lommemes DIN EN 228 dtzel.0 86.075 10..0 86.50 0.5 79.0 86.5 1700 50 5400 132 2400 22.50 II Kereskedelmi [etoles -148.8 Max.075 10.50 0.rto vontatasakor.Molor Kereskedelmi jeloles Motor aaoncsito ked Henge!ek furat(mm laket (mm) lokettMogat (em3) 1.50 0.5 Kompresszi6viszony Oklanwimigeny (ROZ) 610mmmentes .0-16V 2) 2) C 20 XE 4 86. DIN EN 590.50 0.7TDS X17 DT 1) 1) 1 . vastaqon szeoett ertek az ajanlott uzerr-anyap 'I A kcpoqasszaba'yozas a tankolt uzemanyagt61 (cktanszarn) fOggoen allitja be autornatlkusan a qyujtast 5) Ha olommentes szuperuzerr-anyag nem kaphatc. seb. kiveve 5.075 10.50 0.075 10.075 10.91 -es oktanszarml hasznalhato.agy 4)6lommentes vagy 4) oiommentes IICetanszOkseglet (CZ) 95 (5) 4) 4) 5) 98 (SP) 91 (N) 4 3) 95 (5) 4) 98 (SP) 4) 91 (N) 4 5) 95(8) 4) 4) 98 (SP) 91 (N) 4 49 (D) 49 (D) 5400 5200 6600 6600 6400 II Diesel katalizatorral ~ Szabalyozott katalizatorral ~ saabvanycs minosegu uzemanyaq.0 1998 110 2400 szarna 0) 4 79.50 OmS 10. a qazperial teljes lenvomasat.075 10. Automata seb. N=normal.8-16V X 18 XE 2) 2) 2.8 4 96.50 Menetteljesilm. Oedizel. 86.075 10. oicaicn.50 0. 149. sebesseq (kmlh) mech..075 10.7 TD 1) I) x 17 DTL 4 80.) 4 ajtos kivitel X 17 DrL X17 Dr x 18 XE X 20 XEV C 20 XE Max. S~szuperr Speszucer plU5Z. akko. fokozatu sportvalto.0 4 81.50 0. valto vaito minden 11100km atmEira falt61-falig m 160 - - 175 175 165 175 165 178 178 165 168 168 160 170 - 0. pl. kulunoden hegymenetben es kalokocsvutant. de ez esetben kerUljuk a nagy rnotorterhelesket. oldal. 150 - . valto sportiGSi automata valto 2) 164 - 173 173 - 200 200 188 207 220 207 200 Olaj'oqyasztas minden molortipusra Fordulokbr 111 OOkm atrnero faltol-falig m 0.075 10. vetto: sportprogramban elerhetf Id.teljes(tmeny lord/min-Lnel Njomalek Nm lord/min-Lnel (kW) 196 4600 10.

075 10. valto: sportprogramban elerheto. varto automata vatto Olajfogyasztas inden m molortlpusra I/l00km 2) (kb.075 10. seb. sebesseq (km/h) 2) mech.) CARAVAN es kisaruszallito X 17 OTL X 17 OT 168 168 - X 18XE X 20 XEV C 20 XE 210 - Max.075 10. 86.50 0.50 OmS 10. cldal. Iokozatu sportvalto. Automata seb.) 4 altos kivitel C 14SE X 14 XE X 16 SZR X 18XE 175 178 168 160 200 0.50 io.075 0.so ) Kereskacetrra ielbles .Q75 10. velto: sportprogramban Id. oldalon. fokozatban kiveve 5. sebesseq (km/h) mech.Q75 10.075 10.50 0. valto sporVGSi automata valto Olajtoqyasztas minden motortipusra 11100km - 155 170 170 160 - 170 160 173 173 160 t63 163 155 165 - - 180 180 168 0.075 10. seb.50 0.075 10.Q75 10. valto sporVGSi automata valto Olaitoqyasztas minden molortipusra 111 Okm O Fordul6k6r atrnerofaltol-falip m - 160 - 195 195 188 202 202 195 0.) CARAVAN es kisaruszallftc C 14 SE 14 SE 14XE X16 SZR 16 LZ 2 X1S XEL C 14 NZ 2) Max. 149. valto: a 4.50 Fordul6kbr atrnerc taltol-taliq I Kereskedelmi [eloles -148.50 0.075 10.D75 10.50 0.Menetteljesitmenyek MolorI) Max.50 0. oicalon.149. e~erhet6 151 -- MenetteljesflmE!nyek Motor I) (kb. elerheto.075 10.Q75 10. sebessep (kmlh) mech. 2) Mechanikus seb.50 0.075 m 10.50 Fordul6k6r atrnero faltol-falip m Menetteljesftmenyek Motor 1) (kb. Id. seb. 2) Mschanikus seb. oldal elerheto 152 - . valto: a 4. 86. tokozatu spcrtvatto.148.50 0. fokozatban kiveve 5.50 0.50 0.50 0. Automata seb.

01-/7.5 8.319.0 varas I nem varos: altalanos CO2 Ha az EC szerinli Varas] nem varosi altalanos CO2 az EC szerlnti varosi ures tbmeg 981-1090 kg 11.azat • A r ehez.a kezelesi utrnutatoban szabvanynak nevezunk amelyet foglal eb- Az EC meqhatarozasa gepkocsijanak hoz. oldal szerinl szamrtsa ki az On gepkocsijanak az ures tomeqet.21 6. Ahirja anyaotoqyasztas es a CO2 kibocsatas az On az Ores t6megel61 klszarnft-iassa gepkocsijanak az ures torneqet az adatait az alab- egyszerOen .5/5. oldal 2.1/7. amelyel uzemanyagfotartalmaz.essegval\6val tomeg 866-980 kg ures 9.e 189. adatail mig az uj a es a 120 kmlh + kg "". ben a kladasban a 9311161EC .4 7.4 9.3 6.5 5.7 5.3/11. kibocsatas A BOl12681EEC lij szabalyozas.6 18611911203 Ures lomeg 1091-1205 kg ~~~--~~~--~~~~----------------------------------~----- Ha nem varosi analanos CO2 Az uzemanyag'fogyasztas meqhatarozasahoz Kereskedelmi jeloles: Id.7 189/1941205 1) 2) 154 - .2/11.5112.515.4112.9/9. oldal 3. A hideginditasokat 9yorsilasokat Is p6tl61ag figyelembe Ebbiil kovetkezcen aregleknel.3/-16.21 8.4/-/5.kg 188. az EC ures tameg tablazat adataib61 szerint On a ko- szabvany a tenyleqes kozlekedes: korulrnenyeken alapul.8/7..7/5. E2nem osszehascnllthato vannyal a 8011268fEEC-nek amelyel a 89!4911EEC 1996elott mar letezo gyasztas adatainak motorok a regi szabrr eqfelelden.8/7.91 6.91-15.1/7.Ozemanyagfogyaszl<is CO.1/11. 187.8/ 8. k.en81 213 aranvban vettek figyelembe a varosiforgalmat es rneqhatarczhatja es a CO2 kiboc- az uzemanyaqtoqyasztast 1/3 aranyban az orszaguti uzernaes a vettek.8 7.8 5. Limuzin Motor 2) CO.215. Korabban az uzernanyaqtoqyasztas varasi forgalomra.5 8.019.119. kibocsaHis (kb) 1) C 14 NZ C 14 SE 14 SE X 14 XE Regi szabvany Ozemanyagfogyasztas (1/100 km) Mecharukus/Sport/Autornata sebesseqvattoval Ha az EC szerinti Ores tomeg varosi forgo 11100km 90 km/h-nal l/f Onkrn 120 krn/h-riall/f Oukrn 921-1150 kg 8. az u] adatok magasabbak Al uj szaoalyozas meghatarozasa szerint is kotelezo. tabrazat IOgg6 plusz tomeg uj motorok uzernanyaq'ooyasztasanak sae vonalkozik. 11. oldal Felszereltsegt61 1.11-19. hogy be a sajat biaknak • • az alkalmaqaba esak szerint az uzernfilgg.1/7. 11100km 90 krn/h-na: 1/1OOkm 120 krn/h-nal 11100km 8. a CO2 kibocsatas 153 Ozemanyagfogyasztas.317.818.61-19.81 6.0 -----------------------------------------------------------------------------Ha az EC szerinti Ures tomeg varosi forg.91-/1151-1370 kg 5. 148. . tablazat a msqhatarozasara maztak.az 1996-t61 ill megfeleloen: gyartott mereOres tomeg 186. tab.0/1841189/- 11.31 6.5/5.31- 5. oldaL a 153.01 6. (varosi es nem varosi yagfogyasztas).kg + .91-/- ----------------------------------------------------------------Uj szabvany Ozemanyagfogyasztas CO2 kibocsatas(g/km) MechanikuslSportiAutomata Ha az EC szerinti (11100 km) seb.""".kg Osszesen Eszerint vetkezo satast.31-16.9/ 8. A varosl k6zlekedes rnodellele.215.5 5.1/9. es 149.01 8. a 90 kmlh adtak egyenletes haladasra meg. eqyeb kieqeszito telszerelesek tbmeg.1/7.3 6.1/ 8.3 5.6rulmenyeket.6 6.9 7.

41-1- 9.915.01-14.iles: ld.01- 7.8 4.3/5.6 7.21 6.7/-/5. az EC szerinti Ores lomeg 1151-1370 v arosl forgo 11100km 9 o krn/h-nal 1/100km 1 20 km/h-nall/100km Uj szabvany kg 8.4111.4/9.017.9 6.3 -/10. K 155 ~ Uzemanyagfogyasztas.318.4/10.4 1751182/198 10. 156 .7 7.0/-/7.1/-I 7. 1/100km 90 krr/h-rial 11100km 120 krn/h-nal 1/100km szabvany Uzemanyagfogyasztas (1/100 km) CO2 klbocsatastq/krn) Mechan!kuslSportiAutomata sebessegvalt6val Ha az EC szorinti (ires torneq 981-1090 kg varosi nem varosi 6.1/-I 6. oldal.2110.517.019.21 6.6/10.0/7.9/-/4.5/13.1/5. o~dal szerint szarnftsa ki az On qepkocsilanak az Ores torneqet.4/8.7 8.8/ 8.5/11.anos C 0.8 6.2112. meqhatarozasahoz a 153.917.41 8.517.0 6.6/-16.5/1941201/12. Ha az EC szerlntl (ires torneq 1091-1205 kg v arosl n em varosi alta.! nern varos analanos CO2 Ha az EC szerinti ures tomag 1206-1320 kg varosi nem varosl altalanos CO2 1) 2) 12.5 7.6 7.0/7.9/5.31 7.4 kg 8.11-16.3/5. CO2 klbocsatas lim uzin Motor 2) ~egi szabvany (1ItOO km) Uze maryaqfoqyasztas sebessaqvaltoval Me ehanikus/Sport/Automata (kb)» X 16 SZR 16 LZ 2 X 16 XEL X 17 DTL Ha az EC szerinti ures torneq 921-115D v arosi forgo 1/100km 9 o km/h-nall/1 OOkm O 120 km/h-nal 111 Okm H.0/ 5.1/10.4 7. Az uzemar yaqloqyasztas meqhatarozasahoz Kereskedelmi je~oles Id.0/-/8.9/7 .71 8.419. 148.8 5.1 5.6 7.5/ 7.8 6.3112.81 6.4/-16.8/6.71 9.0/10.81 6.611721179/10.719.01 6.418.8 5.5 1771184/201 Ha az EC szerinti Ores tiimeg 981-1090 kg v arosi nem varosl iii lalanos C 0.5 -/10.41 7.41 7.7 5.11 6.7/9.315.719.2/ 8.21-/- Om manyaqtoqvasztas (1/100 CO2 kibocsatasjq/krn) km) Mec hanikus/SportiAutomata sebessegvaltoval Ha az EC szerinti Ores tiimeg 866-980 v arosi n em varos: iii talanos C O2 kg 10. es 149.3/5.5 4.6/-16.81 5.6/10.8 5.8 6.2 198/205/217 a 153. otdal szerlnt szamitsa ki az On gepkocsijana"K az ures tomeget.61 9.7/ 6.91 6. 14B. es 149.4/ 6. A ereskeoelrni jeli.3/5.41 7.51 6.8/7.7/-14.51-16.3/6.21-14.0 19612031212 EC szerinti ures torneg 1091-1205 kg I.31 6.719.8 8.11 6.4/5.3/5.2/10. " z Ilzemanyaqtcqyasztas I.r-- Uz emanyaqfoqyasztas. Limuzin Motol 2) CO2 klbocsatas (kb)'1 X 17 DT X - 18 XE X 20 XEV C 20 XE Regi szabvany Uzemanyaqtoqyasztas (1/100 km) Mechanikus/SportiAutomata sebesseqvaltoval Ha az EC szerinti Ores to meg 921-1150 kg varosl forgo 1/100km 90 krn/h-rial 111 OOkm 120 krn/h-nal 11100km Ha az EC szerinti (ires to meg 1151-1370 kg varosi lorg.6/- OJ altalanos CO2 Ha az varosi 12.5/-/7.2 6.5/-/6. oldal.4/13.1112.21-/9.

cldal.5/-/7.11 6.9 9. 158 .31 7.4/11.71 B.3/11.5/-/7.6 7.11-/5.7/-/7.5/6.3/7.0 194/198/219 a 153. oldal szerint szamftse ki az Ha az EC szerinti Ores tiimegl varosi nem varosi altalanos CO2 Ha az EC szerinti Ores tiimeg 1206-1320 varosi nem varosi altalanos CO2 Az uzernanyeqtccvasztas meqhatarczasahoz 1) 2) Kereskedelmieloles: Id.11-/9.51-I 6.21 8.3/-/6.81 7.7 8.7 5.3/7.9 -1-/9.116.41 6.5/11.31 8.3/-/196/-/10.5/-/5.5 5.3/9.3/-/8.4 8.7 -/9.6/-/5.6/12.8 -/5.6 8.7 6.9/9.3/7.4/12.9/-15.41-/-19.4/-I 8.3/-/6.41 9.8 189/194/215 091-1205 kg 11.3 -17.0/9.31-/5.5 5.11 6.8 -I 6. a 153.6/kg -/9.31 6. kibocsatas (kb)» CabrioMOlor 2) C 14SE X 14XE X 16 SZR X 18XE ~egiszabvany llzemanyagfoqvasztas (1/100 km) Mechanikus/SpartiAutomata ssbesseqvaltoval Haaz EC szerlntl ures tomeq 921-1150 varosi lorg.4 Uj szabvanv Uzemanyagfogyasztas (1/100 km) CO2 kibocsatastqzkrn) Mechanikus/SpartiAutomata sebessegv<ilt6val He az EC szerinti varosi nem varosi altalanos CO2 ures liimeg 981-1090 kg 11.71-/7.3 7.9/5.2 7.6 7.61 6. 148.9 191/196/219 kg 11. Caravan CO. 1/100km 90 krn/h-nal 1/100km 120km/h-nal 1/100km Haaz EC szerlnt! (ires tiimeg varosi 10rg.5/6.71-17.4/-/8.2/6.0/-/7.5 6.8/8.6/7.7/9.6/5.9/5.8 -1-/6. cloat szertnt szarmtsa ki az On gepkocsjjanax az ures tomeqet.817.2 -1-/7.8 5.4/-/9. oldal.21 8.5/-/2011-1- 1206-1320 kg altalanos CO2 'I Az nzernenveqtcqyasztas rneqhatarozasanoz 'I Kereskedelmi ieloles: Id.6 -/lB4/203 12.0/-/7. es 149.9/6.6/5.119. es 149. j On gepkocsijanak az Ores torneqet.8 8. 157 Uzemanyagfogyasztas.7/- ~jszabvany uzemanyaqloqyasztas (1/100 km) CO2 kibocsatas(g/km) Mechanikus/SRortiAutomata sebessegval16val Haaz EC szerinti (ires liimeg varosi nemvarosl altatanos CO2 Haaz EC szerinti tires tiimeg varasi nem varosi 1091-1205 kg -/11.0 -/6.8 9.6 6.2/11.01 8.0 -/7. 148.1/ 8.8 B.51 6. klbocsatas (kb) ') 2) kisaruszallito Motor C 14 NZ C 14SE 14 SE X 14 XE Regi szabvany Uzernanyaqloqyasztas (1/100 km) MechanikuslSportiAutomata sebesseqvaltoval Ha az EC szerinli ures torneq 921-1150 kg varosi forgo 111 DOkm 90 krn/h-nal 11100km 120 krn/h-rial 1/100km He az EC szerinli Ores tiimeg varosi forgo 1/100km 90 krn/h-nal 1/100km 120 krn/h-nal 1/100km 1151-1370 kg B.Uzemanyagfogyasztas.0/9.1/9.41-19.3/7. CO.4/-/5.5/12. 1/100km 90 kmlh-nal l/l00km 120krn/h-nal 1/100km 1151-1370 kg -/9.8 -/ 6.2/-19.8/-16.71-/7.6/7.6/10.6/7.

317.81 9.1 7.9 7.8 5.21 5.5 10.5/5.4/8.8 9.017.1 8.51 8. klbocsatas Caravan kisaruszallito Motor 2) Regi szabvany Ozcrnanvaotocvasztas MechanikuslSportJAutomata (kb)1) X 17 DT X 18 XE X20 XEV C 20 XE (11100km) sebesseqva.0 6.3 20312081219 altalanos CO2 Ha az EC szerlntl ures tomeg 1206-1320 kg varosi nem varcsi altalanos CO2 11 Az uzemar-yeqtopyasztas meghatarozasahoz 2) Kereskedelmijeloies: Id.71-1- EC szcrinti (ires torneq 1151-1370 varos: Iorq.krn) MechanikuslSportiAutomata Ha az ECszerinti varosi nem varosi ures tiimeg 1091-1205 kg 12. es 149.919.1 2011205/215 12.01-16.81 8. a 153.2/12.8 8.315.31 6.71-15.719.0 8.9 -1-1 6. 11100km 90 krrvh-na: l/l00km kg 120 kmlh-nill 11100km ~i szabvany 0zemanyagtogyasztas (11100km) GO. oloal.219.618.3/- OJ szabvany (11100km) sebessegvalt6val Uzernanyaqtopyasztas CO2 kibocsatastp. CO2 kibocsatas Caravankisaruszallfto Motor 2) Regi szabvany (kb) 1) X 16 SZR 16 LZ 2 X 16 XEL XHDTL llzernanyaqfoqyasztas (1/100 km) MechanikuslSportJAutomata sebessepvaltoval Haaz EC szerlnn Ores tomeq 921-1150 kg varosi forg.8/ 6. 11100km 90 km/h-nal 1/100km 120 km/h-nal 11100km kg 6.8 7.41 6.3/5. 11100km 90 krrrh-nal 1/100km t20 kmlh-millll00km Ha az 8.6110.6/9.7 7.7 -1-1205 Ha az EC szerinti varosi ures tomeg 1091-1205 kg nem varosi altalanos CO~ Haaz EC szerinti ilrcs tomeg 1206-1320 kg varosi nern varosi alta limos CO2 1\ Az uzemenyaqtopyasztzis rneqhatarozasehoz II Kereskeoelml jeloles: ld.716.017.019.21 5.21-I 6.91-16.9110.517.9 7.0/ 6.6 -/10.5 5.317.5/ 7.71 7. oldal szerint szamitsa ki az On gepkocsljanak az Ores torneqet.4/ 6.71-17.415.71 9.1 5.51-1- 8.7/9.4/10.Uzemanyagfogyasztas. a 153.2 7. as 149.517.01 6.1 7.9 8.11 6.1 7.718.4113.515.31 6.2/-14.5/11.01-16.1 5.6 17911861203 -1-111.kibocsatastp/km) MechanikuslSportJAutomata sebessegvalt6val Haaz EC szerintl ures lomeg 981-1090 kg varosi nem varos: altalanos CO2 10.61 8.6 6.91-17. CO.418.91 8.71-15.9/-16.2 6.4117.9/-/6.7 6. aida I szerint szarnitsa ki az On qepkocsfjanak az (ires torr.3/12.71 7.5113.8 5.716.91 7.91 7.419.9 -1-1 8.417.716.2110.8 6.2110.217.5 1771184/201 10.41-I 8. 148.417.148.91-15.toval Ha az EC szerinti ures tomeg 921-1150 kg varosl forgo 11100km 90 krn/h-nal 11100km 120 krn/h-rial 11100km Ha az EC szerinti ures tiimeg 1151-1370 varcsi forg.816. 160 - . oldal.8 6.6/ 7.1/10.91-1- 9. 159 Ozemanyagfogyasztas.epet.61 8.7/6.2 7.0/-14.

Tomegadatok (kg) 1. oldal szerlnt szamltsa ki az On kapkocsiianak az Ores tcrneqe- 161 Torneqadatok (kg) 1. oldal.i "'gkondicioniileval Astra CDX Astra CDX legkondicioniil6val X 20 XEV C 20 XE X 20 XEV X 20 XEV 1160 1185 1190 1215 1150 1175 1180 1205 1) 2) Az Uzemanyagfogyasztas meghatarozasahoz Kereskeoetrni jel6les: Id. olda I szerint szamitsa ki az On kepkocaijanak az ares torneqet 162 . a 153.14SE X 14XE X 16 SZR 16 LZ X16XEL X 18 XE 1045 1045 1055 1055 1080 1075 1075 1045 1045 1070 1065 1065 1090 1140 1100 1140 1120 1170 1090 1130 1110 1160 I) Az uzemanyaqtooyasztas rneqhatarozasahoz 1! Kereskedelmi jeltiles: Id. oldal. 148. tablazat: Ores torneq Model Motor 1) 2) Limuzin 3 aites mechanikus sebessegvalto 980 980 1000 1000 1025 1045 1065 1095 1085 1005 1025 1025 1050 1070 1110 automata sebesseqvalto Limuzin 4 ajtcs mechanikus sebesseqvalto 1010 automata sebesseqvalto Limuzin 5 ajtcs mechanikus automata sebesseqvalto sebasseqvalto 1000 1000 1020 1020 1045 AstraGL C 14 NZ C 14 SE. 148. tabtazat: Ores tomeq Model Motor 1) 1) Limuzin 3 ajtos mechanikus sebesseqvalto 1010 1030 1030 1065 1130 1110 1035 1055 1055 1090 1135 1110 1100 1135 1125 Limuzin 4 ajtos automata sebessaqvalto mechanikus sebessepvalto automata sebesseqvalto Limuzin 5 ajt6s mechanikus sebssseqvalto 1030 1050 1050 1085 1150 1130 1055 1075 1075 1110 1155 1130 1120 1155 1145 automata sebesseqvalo Astra Sport C 14SE C 14XE X 16 SZR X 16 XEL X 17 DT X 18 XE Astra~ Sport legkondicional6val C 14SE X 14 XE X 16 SZR X 16 XEL X 18 XE Astra GSi X 20 XEV C 20 XE Astra GS. 14 SE X 14 XE X 16 SZR 16 LZ 2 X 16 XEL X 17 DTL X 17 OT X 18 XE 1000 1020 1020 1010 1030 1030 1055 1030 1050 1050 1020 1040 1040 1065 1075 1095 1125 1095 1065 1085 1115 1085 1115 1115 1035 1145 1105 1025 1135 AstraGL ligkondiciomll6val C14SE. es 149. a 153. es 149.

oldal. a 153. oldal.tablazat: ures tomeq Model Astra Cab rio 1) Motor 2) C t4 SE X 14XE X 16 SZR X 18XE mechanikus sebesseqvalto 1130 1150 1140 1215 1240 automata sebessdqvatto 1160 1245 1270 Astra Cabrio Iigkondicianal6val X 18XE 1) Az uzernanyaqtoqyasztas mect-ata-czasehoz II Kereskeoelrni [eloles: Id.T5megadatok (kg) 1. tablazat: Ores tomeq Model Motor 1) 2) Caravan mechanikus sebesseqvalto 1045 1045 1045 1065 1065 1090 t110 1130 1160 1150 automata sebesseqvalto Kisaruszallito mechanikus sebesseqvatto 1080 automata sebessegvalt6 Astra GL C 14 NZ C 14 SE 14 SE X 14 XE X 16 SZR 16 LZ 2 X 16 XEL X 17 DTL X 17 DT X 18 XE 1065 1065 1085 1085 1100 1125 1130 1165 1120 1080 1100 1180 Astra GL legkondicioniil6val C 14 SE 14 SE X 14 XE X 16 SZR 16 LZ 2 X 16 XEL X 18 XE 1070 1070 1090 1090 1115 1135 1175 1155 1205 1110 1110 Az uzemanyaqlcqyasztas mechatarozasahcz 2) Kereskedelmi jelol&s: Id. 149. 148. oldal szerint szan-Itsa ki az On kepkocsijanak az ures temeqet 164 . 148. oldal szerlnt szarr-Itsa kl az On kepkocsfjanak az ures torneqet 163 Tomeqadatok (kg) 1. es a 153. es 149.

aida I es a 153.X Club Caravan Motor GLS COX Club 2) 2) Felszereltseq valtozatok kieqcszito tablazata 1) 16 LZ 2 24 39 39 X 16 XEL 12 30 X 17 DTL 24 X 17 DT 24 42 X 18 XE 12 30 X 20 XEV C 20 XE C 14 NZ 49 C 14 SE 49 14 SE 49 X 14 XE 49 X 16 SZR 31 49 16 LZ 2 31 25 25 25 25 25 X 16 XEL 21 39 12 X 17 DTL 31 X 17 DT 31 49 X 18 XE 21 X20 XEV C 20 XE 39 12 25 25 2) 1) Az uzemanyagfogyasztas megha1arozasahoz Kereskedelmi jeloles: Id. X 20 XEV C 20 XE X 20 XEV X 20 XEV 1235 1260 Az Ozemanyagfogyasztas meqhatarozasahoz Kereskedelmi jelolds: Id.z Ores tomeqet 166 . 148. 148. 149. aldal. tablazat: Limuzin Motor 2) GLS C 14 NZ 39 C 14 SE 39 14 SE X 14 XE X 16 SZR 24 24 Limuzin Motor 21 GLS COX Car.Tiimegadatok (kg) 1) 1. tablazat: Ores torneq Model Astra Sport Motor 2) Caravan mechanikus sebesseqvalto 1075 1095 1095 1130 1195 1175 1100 1120 1120 1155 1200 1175 1175 1200 1200 1205 1230 automata sebessepvalto C 14 SE X 14 XE X 16 SZR X 16 XEL X 17 OT X 18 XE Astra Sport legkondicioniil6val C 14 SE X 14 XE X 16 SZR X 16 XEL X 18 XE Astra GSi X 20 XEV C 20 XE Astra GSi l~gkondicioniil6val Astra CDX Astr. 149. oldal szerint szarnitsa ki ez On kepkocsijanak a. CDX with air condo sys. es a i53.avan Motor GLS CO. aldal szertnt szarnitsa ki az On kepkccsijanak az nres tor-ecet 165 Torneqadatok (kg) 2.

ill. terhelhetoseqet lasd a 172-173. 100 kg A tetoterhelesen a csomagtart6 es a teher egyOnes tomeget kelt erteni. COX. a l. 14 SE X 14 XE X 16 SZR 16 LZ 2 X 16 XEL X 18 XE 1610 1610 1650 1690 1710 X 20 XEV 11 Kereskedelmi jeloles: ld. lis 149. 167 Megengedell osszes torneq (kg) Limuzin. tipustablat) egyOtlesen nem haladhatjak meg a megengedeU OS5ztOmeget. ha a teljes elsotengelya natsot csak az osszterhe- A megengedheto tetoterheles.val16 GL. Club lE'gkondiciomil6val C 14 SE. his hataraiq terhelhetjuk.T6megadalok (kg) 11 Terhelhetdseq 3. COX. 1) Az uzemanyaq-Iopyasztas rneqhatarozasahoz szamitsa kl a gepkocsijana'k az Ores tcrneoe.lmouslnnal <is a Caravanna. a kisaruszallitoknal. Tetoablak Vonohorog ASS Fenyszoro A kiszallito oldalakon VegyOk figyelembe ti tbmeghatarokat.valto 1560 automata seb. GLS. oldal. oldalon lelrtak szertnt. Vezetesi tanacsok . (161.es a hatsotenqely terheles (lasd a gepkocsipapirokat. a geQkocsipapirok 8zerin- rnoso rendszer 8 kg Az 8156. tartozekok nove- A terhelhetoseq a megengedett meg (lasd. oldalt61) kulonbseqe.a 153. 148. elertuk. Club 1500 1500 1510 1510 1540 1565 1570 1600 1595 1615 1520 1530 1530 1560 1585 1615 1635 1605 1645 1655 1550 1550 1625 1645 1585 1520 1530 1530 1560 1570 1570 1600 1610 1630 1660 1640 1660 1580 1590 1590 1620 1630 1660 1680 1580 1590 1590 X 16 SZR 16 LZ 2 X 16 XEL X 17 DTL X 1630 17 DT X 18 XE X 20 XEV 1670 1690 GL. 168 . terhelest Ez azt jelenti. Caravan Model Motor 1) C 14NZ C14SE. tomeq 18 kg 24 kg 9 kg a kovetkezo ures torneqet <is egyes esetekben a megengedett ossztomspe: 8S maqvaltoztathatjak a terhelhetoseqet.valto automata sab. aldal.valto Caravan moohanlkus seb.90. GLS.14SE X 14 XE Limuzin mechanikus seb.tablazat: nehez Ielszerelesek Felszerelesek es tetoterheles osszes toes az Ores oldalon) A kulonleqes lik az telszerelesek.

valto 1610/3549 161013549 162013571 162013571 165013638 166013660 1680/3704 171013770 169013726 1710/3770 1630/3593 1640/3616 1640/3616 1670/3682 1680/3704 1710/3770 1730/3814 automala seb. GLS.valto Caravan mechanikus seb.valto GL. es 149_ oldal. 148.Megengedett Caravan Modell 6sszes t6meg (kg) Motor CDX. 169 Megengedett iisszes Limuzin.v<ilto C 14SE X 14 XE X 16 SZR X 16 XEL X 17 DT X 18 XE X 20 XEV C 20 XE SportiGSi higkondicioml16val C 14 SE X 14 XE X 16 SZR X 16 XEL X 18 XE X 20 XEV C 20 XE '1 Kereskedelmi jelbles: Id.14SE X 14XE X 16 SZR 16 LZ 2 X 16 XEL X 17 DTL X 17 DT X 18 XE X 20 XEV novelt terhelhetdseqqel 1630/3593 1640/3616 1640/3616 1680/3704 1720/3792 1740/3836 Legkondicionaloval is niivelt lerhelhetosegg.valto 1515 1525 1525 1565 1615 1595 1615 1615 1535 1545 1545 1585 1615 1635 1635 automata seb.valto 1560 1570 1570 1610 1660 1640 1660 1660 1580 1590 1590 1630 1660 1680 1680 automata seb. 148.el CI4SE. cs 149. C 14 NZ CI4SE. Club 1) Caravan mechanikus seb. 170 . olda1.lmuzin mechanikus seb.14SE X 14XE X 16 SZR 16 LZ 2 X 16 XEL X 18 XE X 20XEV 1660/3660 1660/3660 1700/3748 1740/3836 1760/3880 Il Keresxedehnl jeldles: ld. Caravan Modell SportiGSi tiimeg (kg) Motor 1) l.

. 2) A meusc tengely fele haladva vegye szamftasbe a megengedett osszes t6meget es a megengedett tengely terhelest 172 . 395 395 395 395 395 395 395 Terhelhetoseq egyenetlen terheles eloszl. 148. 171 Megengedetl osszes t6meg (kg) Cabrio Modell Cabrio Motor 11 C 14 SE X 14XE X 16 SZR X 18 XE Cabrio l<~gkondici6nal6val X 18 XE Caravan mechanikus seb.valto Megengedett 6sszes to meg (kg) Terhelhetdseq kisaruszallit6 Modell Kisaruszallito legkondici6mil6val Motor 11 C 14 NZ 14 SE X 16 SZR 16 LZ 2 X 17 DTL Kisaruszallit6 h'gkondici6mil6val C 14 SE X 14 XE Megengedett osszes tomeg 1560 1560 1570 1600 1630 1580 1590 Terhelhatcseq egyenletes terheles eloszt.Megengedett osszes t6meg (kg) Caravan Modell SportiGSi novelt terhelhetosegqel Motor 1) C 14 SE X 14 XE X 16 SZR X16 XEL X 17 DT X 18 XE X 20 XEV C20 XE SportiGSi legkondiciomil6val es novelt C 14 SE X14 XE X 16 SZR X 16 XEL X 18 XE X 20 XEV C 20 XE 1630 1640 1640 1680 1710 1730 Caravan mechanikus seb. 480 480 470 475 465 480 470 2) i) Kereskedelrnl jeloh2!s: td. es 149.valto 1550 1560 1560 1630 1650 1580 1660 1680 automata seb. clda. oldal. es 149. 148.valto 1610 1620 1620 1660 1710 1690 1710 automata seb.valto 1) Kereskedelrni jeloles: ld.

2) 220(2. 155/80 R 13-79 T 14 SE 16514-84 175/70 R 13-82T 175/70 R 14-84 T 230(2.1) 210(2.3) 200(2. oldalakon ieir- takat. Vegye figyelembe a 175/70 R 14-84 T 175/65 R 14-82 T vagy H 185/60 R 14-82 H 195/60 R 14-85 H 195/60 R 14-85 H 195/55 R 1 5-84 H 102-105. oldaton.4) teli gumikent Holancok l. 148.3) 230(2.9) 190(1.1) 200(2.5) 200(2.1) 210(2. kPa ertekek (bar)-ban hideg gumi· Gumlabroncsnyomas A gumiabroncs nyornasi 175/65 R 14-82 T vagy H 185/60 R 14-82 S vagy H abroncsokra vonatkoznak.1) 240(2. A hosszabb ut utan fellepi:i 195/60 R 14-85 S vagy H 195/55 R 15-84 S vagy H X 14 XE 20-40 kPa·lal nem szabad (0.0) 170(1.8) 210(2.3) 260(2.3) 230(2.4) 240(2. Csak automata sebesseqvaltovai szerelt qepkcceiknal.1) 190(1.2) 220(2. C 14 SE.0) 210(2. es a 149.2) 220(2.4) 230(2. 174 . oldalon leirtaka1.2) 105.2) 210(2.0) 230(2.valtoval es novelt terhelhetoseqqel C 14 SE X 16 SZR 1) Kereskedelml lelcles: Id.4) 240(2.1) 210(2.2) 1} 2) A kereskedelrnijelolest lasd a 148.netlen terheles eloszt.3) 230(2.6) 240(2.9) 190(1.0) 2) 200(2. C 14 NZ 14 SE X 16 SZR 16 LZ 2 X 17 OTL 1610 1610 1620 1650 1680 1630 1640 425 425 425 425 425 425 425 530 530 520 525 515 530 520 novelt terhelhetdseqqel automata Kisaruszallito seb.8) 180(1.4) 220(2.1) 210(2.3) 240(2.9) 190(1. es 149. oldalakon.1) 240(2. :2) A mellsd tengely fele haladva vegye szamttasba a megengedett osszes tornepet a megengedelt tengely terheiest.2) 200(2.4) 220(2.1) 220(2.1) 210(2.2) 220(2.2) 220(2.8) 180(1. es 173 rsn gumiabroncsok Vegye Minden figyelembe megadott a Limuzin max.9) 190(1.3) 200(2.4) 240(2. 220(2.0) 210(2. Motor 1) terheiesnel (Modell) Gumiabrocs els6 hEIlSO ternelesnel els6 qumlrneret alkalrnazhato hatso 250(2. C 14 NZ.Megengedett osszes tomeg (kg) Terhelhetoaeq Modell ktsaruszallfto Motor 1) Megengedett osszes torneq Terhelheloseg egyenleles Terhelhatdseq terheles eloszt. 3 fo Gurniabroncsnyomas feljes 104.8) 170(1.2-0.4) 240(2. egye.4) 240(2.8) 180(1.9) 170(1.0) 210(2. oldal.asd a is (M+S gumiabroncsok).7) 180(1.2) 220(2.4 bar) naqyobb csbkkentenL A tettuntetett nyomast 155/80 R 13-79 T 175170 R 13-82 T nyornasadatok a nyari es a teli gumiabroncsokra is ervenyesek.1) 210(2.2) 220(2.4) 240(2.2) 220(2.7) 180(1.2) 220(2.2) 220(2. 2) Kisaruszallil6 mechanikus valloval es seb.9) 230(2.7) 190(1.

5) 250(2. 316 terl elesnel olso teljes terhelesnel hatso 230(2.4) 240(2.0) 220(2.4) 220(2. etso Gurniabroncsnyornas 3 f6 hatso 200(2.6) 240(2.2) 220(2.2) 240(2. Komfon leveacnvornas max.2) 220(2.2) 240(2. es a 149. oldalakon.2) 230(2. 176 .1) 190(1.3) 230(2.4) 240(2.5) 250(2.2) 200(2.9) 190(1.4) 240(2.4) 240(2.4) 240(2.2) 220(2.3) 220(2.5) 250(2.1) 220(2.3) 280(2.9) 210(2.9) 200(2.2) 200(2.0) 190(1.2) 220(2.5) 250(2.4) 250(2.5) 270(2.4) 240(2.7) 190(1.4) 250(2.3) 210(2.4) 240(2.2) 220(2. es a 149.5) 250(2.4) 240(2.9) 190(1.5) R 13-82 T 175/65 R 14-82 T vagy H 185/60 R 14-82 S 195/60 R 14-85 S 195/55 R 15-84 S vagy H X 17 DTL.5) 250(2.3) 230(2.1) 210(2.6) 240(2.2) 220(2.2) 230(2.4) 250(2. 160 km/h sebesseqlq.0) teljes terhelesnel terhelesnel also hatso 155/80 R 13-79 T 175/70 230(2.0) 190(1.1) 210(2.5) 240(2.9) 190(1.1) 190(1.0) 220(2.4) 240(2.6) 240(2.2) 200(2.4) 240(2.9) 190(1.9) 220(2. 175 Folytatas: Limuzin kPa (bar)-ban Motor 11 (Modell) X 117 DT Gumiabrocs Gumiabroncsnyomas Gumiabroncsnyomas max.9) 190(1.9) 170(1.3) 230(2.2) 250(2.2) 220(2.4) 220(2.4) 250(2.5) 270(2.3) 220(2.2) 240(2.7) R 13-82 S vagy H R 14-82 175165 R 14-82 T vagy H 185/60 R 14-85 S 195160 R 14-85 S 195155 R 15-84 S vagy H X 18 XE 195155 R 15~84 H 195155 R 15-84 H 195160 R 14-85 H 175165 R 14-82 H 175165 R 14-82 H X 20 XEV.7) 190(1.2) 220(2.0) 200(2. 16 LZ 2 155180 R 13-79 T 165 R 14-84 T 165 R 14-84 T2) 175170 R 13-82 T 175/70 R 14-84 T 175/70 R 14-82 T vagy H 185160 R 14-85 S vagy H 195/60 R 14-85 S vagy H 195/55 R 15-84 S vagy H X 16 XEL 165 R 14-84 T 175165 R 14-82 H 195/60 R 14-85 H 195155 R 15-84 H 230(2.2) 190(1.2) 240(2.2) 200(2.7) 250(2.6) 260(2.3) 250(2.4) 240(2.7) 270(2. Csak 16 LZ 2 motorral szerett qepkccsfkrel. cldalakon.1) 220(2.4) 220(2.8) 260(2.4) 240(2.9) 170(1.5) 220(2. C 20 XE195155 R 15-84 195155 R 15-84 V 21 195/60 R 14-85 V 185/60 R 14-82 V 205150 R 15-85 V 175/65 R 14-82 Q M+S 2) 240(2.3) 1) 2) A kereskedelml jelotestlaso a 148.9) 210(2.3) 230(2.3) 220(2.5) 2) 260(2.7) 1) 2) A kereskedelmi jelotest lasd a 148.2) 190(1.2) 220(2.2) 220(2.4) 230(2.4) 250(2.2) 220(2.1) 190(1.0) 220(2.5) 250(2.9) 200(2.9) 170(1.4) 240(2.7) 190(1.2) also hatso 155/80 R 13~79 T 175/70 175/70 260(2.2) 240(2.4) 220(2.2) 220(2.5) 250(2.7) 270(2.7) 270(2.5) 250(2.5) 220(2.2) 240(2.5) 270(2.9) 210(2.7) 170(1.6) 270(2.0) 220(2.1) 210(2.-3) 230(2.1) 210(2.5) 220(2.5) 260(2.7) 270(2.Folytatas: Gumiabroncsnyomas Limuzin kPa (bar)-ban Motor '1 (Modell) X 16 SZR Gumiabrocs max.2) 220(2.9) 210(2.2) 220(2.7) 250(2.1) 210(2.4) 240(2.6) 260(2.0) 200(2.4) 240(2.4) 260(2.6) 250(2.2) 230(2.

177 Folytatas: Cabrio Gumiabroncsnyomas max.1 ) 21012. as a 149.2) 240(2.2) 230(2.0) 230(2.1) 210(2.0) 180(1.3) 210(2.1) 18011.2) 220(2.9) 210(2.4) 200(2.8) 190(1.2) els6 hatsD X 18 XE 185160 R 14-82 H 185160 R 14-82 H 195155 R 15-84 H 195/55 R 15-84 H 21 195/60 R 14-85 H 195160 R 14-85 H 2) 2) 250(2.9) 19011.4) 240(2.5) 250(2. 160 kmfh sebeaseqiq.1) 220(2.4) 250(2.4) 240(2.1) 210(2.0) 250(2.5) 270(2)) 175/65 R 14-82 Q M+S 250(2.4) 2) 11 A kereskedelmi jelolest lasd a 148.1) 210(2.5) 23012.9) 170(1.9) 190(1.4) 240(2.2) 220(2.1) 200{2.8) 170(1.2) 240(2. 160 km/h sebesseqiq.3) 230(2. 3 f6 terhelesnel teljes terhelesnel Gumiabroncsnyomas kPa (bar)-ban Motor 'I (Modelll) Gumiabrocs else natso 220(2.2) 220(2. oldalakon Komfort leveg6nyomas max.2) 220(2. 2) Komfort leveqonyornas max.2) 200(2.2) 220(2.3) 210(2.1) 220(2.3) 240(2.7) 250(2.2) 220(2.2) 230(2.8) 180(1.2) 220(2.B) 170(1.9) 220(2.4) 240(2.2) 220(2.5) 220(2.2) 210(2.3) 240(2.8) 18011.9) 190(1.5) 270(2.5) 270(2.9) 190(1.4) X 14XE 185160 R 14-82 H 195155 R 15-84 H 195160 R 14-82 T 175165 R 14-82 Q M+S X 16 SZR 185160 R 14-82 H 195155 R 15-84 H 195160 R 14-82 S 195160 R 14-82 S 21 175/65 R 14-82 Q M+S 220(2. 178 .2) 220(2.2) 220(2.2) 180(1. es a 149.6) 190(1.4) 240(2.2) 250(2.0) 180(1.5) 240(2.7) 160(1.8) 220(2.3) 230(2.7) 250(2.5) 220(2. Gurniabroncsnyornas kPa (barr-ban Motor 'I (Modelll) Gumiabrocs 3 f6 hatso terhelesnel elso teljes terhelesnel els6 hatso C 14SE 185/60 R 14-82 H 195155 R 15-84 H 195160 R 14-85 S 155180 R 13-79 Q M+S 175165 R 14-82 Q M+S 175170 R 13-82 Q M+S 210(2.1) 220(2.2) 190(1.4) 240(2.Folytatas: Cabrio Gumiabroncsnyornas max.9) 190(1.7) 20012.7) 220(2.4) 11 A kereskedelmi jeloles1 laso a 148.2) 220(2. oldalakon.

klsteherszallitc kPa (bar)-ban Motor 1) Gumiabroncsnyomas Gurniabroncsnyomas Iii terhelesnel max.1) 210(2.1) 200(2.3) 190(1.4) 220(2.5 (200) 28.5 (220) 31.1) 190(1.5 (200) 28.9) 290(2.0) 210(2.5 (220) 28. oldalakon.1) 210(2. 14 SE 165 R 14-84 175/70 175/65 185/60 195/60 195/55 R 13-82 R 14-82 R 14-82 R 14-85 R 15-84 R 13-79 X 14 XE.5 (200) 28.1) 220{2.1) 210(2.3) 190(1.2) 210(3. oldalakon 180 .5 (220) 36 (250) 34 (240) 34 (240) 31.2) 240(2. C 14 SE.5 (220) H 31. es a 149.Folytatas: Caravan.J A kereskedelrnl [elolest lasd a 148.3) 300(3.50) 36 (250) 36 (250) hatso 48 (330) 43 (300) 45 (310) 45(310) 46 (320) 45 (310) 45 (310) 49 (340) 48 (330) 48 (330) 46 (320) 48 (330) 48 (330) 49 (340) 49 (340) 46 (320) 49 (340) 49 X 17 DTL S vagy T S vagy T T vagy S S S vagy T S vagy T T vagy S S S vagy H H H V H H Q M+S H H 175170 R 13-82 175/65 185/60 195/60 195/55 X 17 DT 155/80 R 14-82 R 14-82 R 14-85 R 15-84 R 13-79 28.5 (220) 33 (230) 31.5 (200) 175170 R 13-82 175/65 185/60 195/60 R 14-82 R 14-82 R 14-85 195155 R 15-84 X 18 XE 175/65 195/55 195/60 X 20 XEV.0) 310(3.9) 180(1.1) 210(2.2) hatso 230(2.5 (220) 34 (240) 34 (240) 34 (240) 34 (240) teljes tarhelesnel hatso 31.9) T vagy H 220(2.0) 300(3.0) 230(2.1) 210(2.2) 300(3.0) 200(2.S (200) 28.9) 200(2.2) 220(2.0) 230(2.1) 320(3. kisteherszaliito kPa (bar}-ban Motor 1) Gumiabroncsnyomas max.1) 200(2.3) 210(2.8) 180(1. 179 FOJytatas: Caravan.5 (200) 33 (230) 30 (210) 30 (210) 28.1) 210(2.1) 210(2.1) C 14 NZ.9) 190(1.9) 300(3. es a 149.8) 180(1.0) 290(2.3) 210(2.0) 210(2.5 (220) 31.9) 190(1.5 (200) 28.0) 200(2.5 (200) (200) elsa 34 (240) 30 (210) 31.5 (220) 31.9) 320(3.9) 210(2.0) 200(2.8) 180(1.9) 290(2.5 (220) 31. X 16 SZR.0) etso 230(2.1) 210(2.5 (200) 28.0) 300(3.0) 200(2.1) 210(2.1) 210(2.2) 220(2.2) teues terhelesnel hatso 210(2. 3 (Modell) Gurniabrocs 155/80 R 13-79 T T vagy T vagy S H S vagy H T H H T els6 230(2.1) 200(2. C 20 XE 195/55 185/60 195/60 R 14-85 R 15-84 R 14-85 R 15-84 R 14-82 R 14-85 (34O) 49 (340) 49 (340) 175195 R 14-82 l} A kereskedelml jelolest lasd a 14B.0) 200(2.1) 210(2.0) 200(2.5 (220) 31.0) 300(3.5 (220) 30 (210) 28.9) 210(2. 3 f6 Gumiabroncsnyomas terhelesnel (Modell) Gumiabrocs 155180 R 13-79 165 R 14-84 T els6 34 (240) 27 (190) 31.5 (220) 34 (240) H 34 (240) 34 (240) 34 (240) 31.5 (200 30 (210) 30 (210) 31.0) 200(2.8) 180(1.9) 190(1.0) 300(3. Csak 16 LZ 2 motorrat szerei: gepkocsiknal.8) 190(1.0) 300(3.8) 210(2.1) 210(2.1) 180(1. 16 LZ 2 155/80 165 R 14-84 1 65 R 14-84 S vagy T T 2) 175170 R 13-82 175165 R 14-82 185/60 R 14-82 T vagy T vagy S S 195160 R 14-85 195155 R 15-84 X 16 XEL 165 R 14-84 175/65 195/60 195/55 T S vagy H R 14-82 R 14-85 R 15-84 S vagy H T vagy H 2) .1) 190(1.1) H H 210(2.5 28.0) 300(3.1) 200(2.0) 290(2.5 (220) 31.0) 300(3.5 (220) 36 (250) 34 (240) 34 (240) 33 (230) 34 (240) 34 (240) 36 (250) 36 (250) 34 (240) 36 (250) 36 (2.

5 1.7 5. 146. kataloqusszarn Minden benzin csere gk-hoz iizemO 1214005 0.3 4.5 1.0 a szintjelzo palca MIN as MAX [elzese Ablakmos6 tolyadek 2.5 1.3 4.0 52 50 52 52 50 50 szurdcserevel kozott tartalya 3.8 5. 14 SE X 16 SZR 16 LZ 2 X 16 XEL Hutorendszer mechanikus saovaltoval automata sebvaltoval Uzemanyagtartaly (nevleqe.0 3.0 3.6 2.8 5.0 3.9 52 50 52 50 3. 182 .7-0.6 2.s Caravannal. oldalakon. ~eszLiltseg naqyleszultseq! alatt lev6 egysegekel ne erintsLink! Eletveszelyes! Akkumulator feszuttseq kapacitas 12 V 36 Ah 70 Ah I 44 Ah *I *I 55 Ah :. es a 149.7 5.3 4.5 6.5 1.3 4. Motorolaj Ortartalom) kisaruszallitonal 5.8 5.: I 60 Ah * 74 Ah '" 180 Ah '" Opel gyujt6gyertya.6 6.0 5.6 2.8 mm Elektrodahezap 181 Feltoltesi mennylseqek (kb.Az elektronikus gyujt6berendezes Vigyazal. liter) Motor 1) C 14 NZ. C 14 SE X 14 XE.6 2.3 4.8 Fenyszorornoso 1) A kereskedelmi jetotest lasd a.5 1.

Feltcltesi mennyisegek (kb. liter)
Motor
t

X 17 DTL

X 17 DT

X 18 XE, X 20 XEV
6,7 6,6

C 20 XE

H utorencszer mechanikus sebvaitoval automata sebvaltoval Uzemanyagtartaly (nevleges urtartalorn)
Caravannal, kisaruszaltitonal

6,8

6,8

6,9

52 50

52 50

52 50

52 50

Motorolaj szflrocserevet a szintJelz6 palca MIN es MAX jelzcso kozott Ablakmos6 folyadek tartalya
Fenyszorornoso

5,0 1,0 2,3 4,8

5,0 1,0 2,3
4,8

4,5 1,0 2,3 4,8

4,0 1,0
2,3

4,8

"

A kereskedeimi jelolest

raso

a 148,

es

a 149, oldalakcn.

183

Meretek (mm) Teljes hosszusaq Teljes szelessep
Telles rr aqassao

Limuzin 3-5 ajtos 4051 18521) 1410 2517 1424 'I vagy 143041 vagy 14364) 142341 vagy 14294) 1045, kipufog6

Limuzin 4 ajtos 4239 1852 il 1410 2517 142441 vagy 14304) vagy 14364) 14234) vagy 14294) 104 kip"fogo

Caravan 4278 1852 i)
1475/15252)

Cabrio 4239 1852 ) ' 1400 2517 142441 vagy 14304)

Klsaruszallito 4278 1852 " 1490/1540 3) 2517 14244) vagy
1430/56,3
4)

Tengelyli\v Nyomtav els6

2517 14244, vagy 14304) vagy 14364) 14234) vagy 14294) 104 mellsf tengely

hatso

14234) vagy 142941 104 kipuffoqo

vagy 14364) 14234) vagy 14294) 104 mells6 tengely

Szabad rnaqassap helye a qepkocs'n

1)
'2)

Ket kuls6 tukortel. Tet6sinnel szerelt gepkocsiknal

:J.)

1525 mm.

<1)

Tet6sinnel szerstt gepkocsiknal1540 Kiviteltol fUgg6en

mIT ...

5J 3 ajtos Sport es GSI: 99 mm

184

Tarqyrnutato

A gepkocsi apolasa Ablakok .....

....

139 . .. 72

Ablaktorlok
ABS . Adatkijelz6 Adatok ... ... . . . . . . . Ajtozarak Akkurnulator Ablak paratlarutas, jegleleniles Ablak naratlnnltas, legtelenites, cionaloval Alkatreszek Alvazszam . Alvazsz<im tabla Az else 1000 km B elsd ajtozarak Belse tukor . Belteri vilaqitas . Benzin

.14, 137
. .101 144 .144 .5, 6, 35, 37 .91,138, 181

79
legkondi· .... 83 22, 128 . .144 .... 144 .... 90 ... 6, 35 . .8, 67 .71,127 .. 92

CAR PASS.. .. CHECK CONTROL fedelzeti Cigarettagyujl6 . csomauter, Station wagon Csornagter burkolal Csornaqter tampa ..... Csomaqter megn6veliise Csomaqter rogzitoszemek Csomaqta r zar Terheles

. .....

szamitopep

36 30 . . .47, 7j .44

.71
.43 · .. .43 · ... 38 .5,45. 167 legtelenitese .... 112 112

Dleseluzemanyaprendszor
Diesel uzemanyagrendszer

~~~g
Biztonsagi Bizlonsiigi Biztonsaqi Biztonsapi Biztonsapi Biztonsaqi Biztosltekok Bor karp it telsaerelesek MI6 korrnany rendszar bv feszit6k bvek 6vek rnaqassacallftasa .......... 59,68,

~
116 . .43 .. 67 ..... 53 7, 52, 53 ... 54 .. 121, 122 . .141

lakadasjelzo harornszoq .68,116 Eleklromos aolakernclok, cab rio .. .72 Eleklromos ablakemelclk, Sedan, Station wagon. .. .72 Elektromos rendszor 121, 138, t81 Elektronikus elemek ... 139 Elektronikus inmobilizer .36 Hindulas elott .19 Ellenorzesi rendszer . . .. 130 Ellen6rzo lampak .16, 17, 26, 27 ASS .. 101 lnmobilize ... 36, 97 Legzsak .. 57 Motor eleklronika .. 97 Sebessegvalt6 .. . 86, 88 Elomeleqftes ... . .20,21,27 EIs6segelydoboz .. 68, 116 Erneles rnuhelyben .. 112 Emeld ..... 116,119,120 Ene rqiameqtakantas ... 4,5,90 Eredeti OPEL alkatraszek es felszerelesek .. 22, 128

185

agyasvedelem .. 134, 138 Faradtola] . .132 Fejtamaszok ... ... 8, 42, 44, 67 Fekek · ........ 100 ABS. · ... 10t Fektolyadek ... 136, 137 Feklarnpak · .... 124, 125 Fekraseqito berendazes ... 90 Kezifek ... 101 l.abtek ... 100 Felszerelesek .. .59,68,116 Fe.toltesl rnennyiseqek .. 182, 183 Fenyezes kodszarna .139 Fenyezesi serulesek · ........ 140 Fenyklirt .t2 Fenyszeirei kapcsolo .12,70 Fenysz6r6 maqassaqantas . .70, 123 Fenyszor6 mos6 rendszer .. 14, 137 Fenyszoro tavolsaqi teny .12,70 Fenysz6r6 tavolsaql feny ellenorzo tampa ...... 17,27 =enyszoro tavolsagi feny izzocsere · ... 123 Fenyszoro tompitott feny .12,70,123 Fordulatszammero .25 FGtes .. 76, 78, 79 Futes legkondieional6val .83 Futes, labter ...... · .79,82 FQt6 os szell6ztet6 ventilator ... 76, 81, 131 Futott hatso ablak .... 80 FOtbtt kutso tukrok ......... .9,80 Fut6tt ulesek .80 Gazdasaqos uz ernaltetes .4,90

G umiabroncs allapota .. . Gumiabroncs nyornasok Gumiabroncsok. kerektarcsak Gyermek b'ztonsaqi zar GyermekOles Gyujlas <is indite kapesol6 Gyujtiisi rendszer Gyujtoqyertyak ....

.5, 102, 110, 174
.102

...

.102

abrio,

elektromos

mukootetesu .50,142 .48, 142 22,130 .. 35 95, 96, 112 .132,145 .118 · .119 · .102 .71 .21,101 .25 .19,98 .25 .124

tete
Kabria. lenyilhat6 tete .. Karbantartas Karosszeria Katalizator .. Ken6anyagok Kerekcsere .... Kerek kiegye~sulyozas . Kerektarcsak Kesztyutarto vilagitas ..... Kezifek Kilometer szarnlalo .. Kipuffog6 qaz Km szarnlalo Kbdlampa izzocsere ... K6dlampa, batso Kodlarnpa, hatso izzocsere K6dlampak ..... Kodszarn Kopoqasos eges Kormanyzar ..... Kornvezetvedelern Kbzponti zar Kules .... A motor indltasa Ajt6zarak Gyujtas es indit6kapcsol6 Kulcsszarn Kelso homersek.et kijelz6 KQIs6 tlikrijk Kurt

... 36,67
59,66 .9, 20,36 .121,138,181 ..... 181 · .47,71 ... 14, 137 ......

....

..

..

Hamutart6k Hatso ablakmos6 rendszer .. Hatso ajto Hatso larnpak, izz6esere Hatso liimpak ... Hatso ulestarnla Holanc Hornerseklet szabalyozas . Hutotolyadek Hiitofolyadek taqyvedelerr. HOt6iolyadek hcmerseklet [elzo Hutofolyadek szint

· .38,39
.124 .124,125 · .42, 43 104,174 · .. 76 .134

· .. 70
.124

muszer

· .134 .. 15 · .134

.. 70
.36 .. 92

..9
... .4, 132, 139 .35,37 .6,35 · .9, 20, 36 ... .35,37 ... 9, 20, 36 ... 6 ..... 28,34

.lIelektelen hasznalat elleni vedelern .9,21,36 lndltas bstolassarbel-uzassal .. ... 112 lnditokabel .112 lndltokapcsolo .9,20 IranYlelz6 larnpak izzocsere ... 1.24 lranyjelzok 12,13 lranyjelzo iarnpak ... 13,124,125 Izz6csere .123 lzzok .68,1.23

.8,9, 67, 80
... 13

186

[Dabfek Lak6kocsi, potkocsl vontatasa l.eqkondiclonalo rendszer .

Leqszuro
Legzsak ,.......

l.opasqatlo aitozarak . . . . l.opasqatto es naszto rencszer
iM,+S gumiabroncsok Mells6 vilaqitas Mells6 vilaqitas izzocsero Meretek Mobil telefon Motor ellen6rz6 larnpa Motor tordutatszarn Motor hornersektat jelzo Motor tndltasa Motor inditasa Motorhaztetf

100 .. 90, 106 .81 .78 . .56 .6, 36, 37, 118 . . .40

Oktimsz<'m kodolasa Oktanszarnok Olajfoqyasztas Olajok. Olajszint . . . . . .

Olommentes uzernanyaq Olvasolarnpa
OPEL OPEL OPEL Ellen6rzesi Rendszer szerviz szerviz tuzot . . . .

.104,174 12,70 . .. .. . . . .123 .184 ..... 24 .16. 26, 97 .. , .90, 91 .15 .9, 20, 36 .9, 20, 36, 112 . .46 Motor nosas ... . .141 Motorolaj .......... . .. 145, 146 Motorolaj csere .. 132 Motorola] szin1 132 Motorolaj szura 132 Motorszam .144,148,149 M uszorck ... .10, 24 Muszer vilagitas .... 71 . Iill1pe IIe nz6 k Napellenz6k . NaptetO Naptet6, arnyekolc Naptet6, elektromos .43 .67 74 .74 .75

92, 93 . t 48, 149 ... 150-152 .145,146,147 . .132 .92-97.148,149 53,101 ... 130 22, 128

S ebesseqfckozatok ... Sebesseqmero Sebesseqvalto, automata Elindulas csuszos uton Ellenorzc larnpa Fokozatvalaszto kar ..

. ... 18 · .25 .18,85 · .87 · .86,88 · .18, 85 . .. 147

Folyadek ....
Folyacekszint Kickdown Meghibasodasok Sebesseqvalto ola] .. Sebessegvalto (ires helyzete Sebessepvalto, mechanikus Sebessepvalto magadan Segits magadon .. zellozes Szelvedornoso rendszer Faqyvedelern Feltoltesi rnennyiseq Folyadektartttly

.135 .87
.. 88 .147 .18 .18 .112 _ .112 .76-84 .14

.22, 128
.25, 28, 29 ... 21 .12,70 .. 116 .116 .109 .47

Ora

....

,.

. ...

_

.138
.. 182, 183 · ... 137 ..... 116 .22,128 22, 128, 130 .. 90, 136, 147 .147 .136

Radi6

..

.

Hadiokeszulek (C6) ~~
Hendszamtabla Hendszamtablak vilaqitas

24, 28, 29 .. 24

1~
.38,126,127 .47

szerszamok
Szerviz . Szervizflizet Szervokormany Szorvokor.rrany Szervokormany Szervokorrnany, Szintszabalyozas ...... tolyadsk tolyadekszlnt vontatas

.. 114
· .99

..... mukodtetesu ..

187

Tlankolas
Tartalek kulcs Technikai adatok

.. 94

Ulesek

.7,8,42,43

Teli uzemeltetes
Ablakok paratlanitasa, Diesel uzamanyaq Fetes . . . . . . . . . . . jegtelenitese79,

.. 35 .144
83 .93 . .. 76-84 . .105, 174 ..... 134 .145, 146 fagyvedelme 138 .. 104, 174 .. 150-152 .. 91 .5,106 .5,90,167 29 . .70, 124 . .8, 9, 67 .. 9t

Ulesek rnaqassaqallitasa Ul8sek, csomaptsr msgncveles

.. 7 . .42

Holanc . . .
HOtOfolyadek taqyvedelem Motorolaj . .. . . . . . . . . Szelved6mos6 frendszer Te!i gumiabroncsok Tefjesitrnenyadatok Tenqelykapcsolo Tet6 csomagtart6 Tetoterhe'es Tbbbfunkcu6s kijelzo Tolatolampa ,... TOkrbk ... . . . Tulpbrges rneqakadalyozasa

UI881Ot8s . . .80 Utasoldali leqzsak .. 56 Uzemanyag .92,93, 95, 148, 149 Uzemanyagfogyasztas .. 4, 92, 153-160 9zemanyag kopoqasrnentcs rnindseqe .. 92 Uzeanyagrendszer, diesel ... 112 Uzemahyag szintjelz6 .. 15,27 Uzemanyagsz[jr6 .. 133 Uzemi hornerseklct 15,91

Veszjelz6 vllloqok Vezetesl tanacsok

Vilaqitas
Vilaqitas kapcsol6 Von6szem Vontatas

.... 13 · .4,5, 90 · .. 12, 70 · .. 12,70 .114,115 .. 114

188

. A szerzoi jog.meg kivcnatosan delve jag (Copyright) az Adam Opel AG. kivitelezeseben es formajaban vatoztatasoka: veqrehajtanl. Forditas es utarmycmas is . Az Adam Opel AG-nek joqaban nalatl utasitas mepvaltoztatesa ~s all a hasz- 1996. a torvenyes elofrasok- nak meqfelelcen az Adam Opel AG reszere fermtartva. A [elen hasznalatl utasltes adatai es abral az adott helyzetnek felelnek meg. majus H 010 print Kft.r OPELS .elterhetnek e hasznalatl utasltasban meqadctt adatcktol. Nemetorszag RQsselsheim tulejdona. Az Adam Opel AG-nek lehet5sege van a jarmu technikaiaban. rnelyek eset- leg.az Adam Opel AG jrasos engeA szerzdi nelkul tllos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful