Administrarea şi Lichidarea Întreprinderilor

1. Prezentaţi o serie de aspecte legate de societăţile cu răspundere limitată. Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala.Prin actul constitutiv se va putea stabili ca votarea se poate face si prin corespondenta.Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede astfel.Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel.Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.Un asociat nu poate exrcita dreptul de vot in deliberarile adunarii asociatilor referitoare laaporturile sale in natura sau la acele acte juridice incheiate intre el si societate.Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor cel putin odata pe an sau ori de cateori este necesar la sediul social.In cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic , acesta va exercita atributiile adunariigenerale a asociatilor societatii.Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata.Societatea este admninstrata de unul sau mai multi admnistratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.Societatea trebuie sa tina prin grija admnistratorilor un registru al asociatilor Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita.Registrul poate fi cercetat de asociati si de creditori.Daca numartul asociatilor trece de15 numirea cenzorilor este obligatorie.Societatea cu raspundere limitata nu poate emite obligatiuni.Partile sociale pot fi transmise intre asociati. 2. Care sunt obligaţiile principale ale adunării generale a asociaţilor în cadrul societăţilor cu răspundere limitată? Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele obligatii principale: a) sa aprobe situatia financiara anuala si repartizarea profitului net; b) sa desemneze admninstratorii si cenzorii; c) sa decida urmarirea admninstratorului sau cenzorilor pentru pagube produse; d) sa modifice actul constitutiv. 3. Cum poate fi redus sau majorat capitalul social? Capitalul social poate fi redus prin:a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale; b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale;c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.d) Scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;e) Restituirea catre actionari a unei cote parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitaluluisocial si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;f) Alte procedee prevazute de lege.Capitalul social se poate mari prin :- emisionea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbulunor noi aporturi in numerar si/sau in natura;- incorporarea rezervelor, cu exceptia celor legale;- incorporarea beneficiilor si a primelor de emisiune;- incorporarea diferentelor favorabile din reevaluarea activelor;- compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiunile acesteia. 4. Cum poate fi exclus un asociat din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată?

fara consimtamantul scris al celorlalti asociati.Societatile de capitaluri nu dispun de reguli specifice privind excluderea actionarilor.reglementarile pentru societatile de persoane descrise anterior nefiind aplicabile din cauzadiferentelor foarte mari intre cele . folosirea bunurilor societatii si savarsirea unor acte deconcurenta.In toate cazurile de admitere a cererii de excludere a unui asociat din societate. in termen de 15 zile. la registrul comertului pentrua fi inscrisa. * Savarsirea de catre asociatul administrator a unor fapte pagubitoare pentru societate. trebuie citatasocietatea si asociatul parat. la cererea societatii sau aoricarui asociat. participarea. Daca la data excluderii existaanumite operatii in curs de executare. Asociatul poate fi exclus daca savarseste anumite fapte considerate o manifestare alipsei de loialitate fata de societate. Acest lucru nu va avea loc daca asociatul ramas hotaraste continuareaexistentei sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. Asociatul poate fi exclus daca intarzie sa efectueze aportul stabilit de prevederile contractului de societate. cu exceptia asociatului in cauza.Daca cererea de excludere a unui asociat se face numai de catre unul dintre asociati. De asemenea. in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator. ca asociat curaspundere nelimitata. Cel exclus va suporta consecintele intarzierii in efectuareaaportului. fiindsanctionate urmatoarele: * Neefectuarea aportului.Excluderea asociatilor din acest tip de societati este prevazuta strict si limitativ de lege. poate fi exclus din societate. in alte societati concurente sau avand acelasi obiect. insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu vor fi repartizate potrivit prevederilor contractului de societate. Cererea societatii de excludere a unui asociat trebuie sa se bazeze pe o hotarare atuturor asociatilor. Asociatul care a fostsupus procedurii insolventei sau care a devenit incapabil din punctul de vedere al atributiilor ce-irevin. precum: amestecul fara drept in administrarea societatii. asociatul nu-si va putea retrage partea care i se cuvine decatdupa terminarea acestora.intrebuintarea. hotararea judecatoreasca ramasa definitiva se va depune. * Exercitarea de catre creditorul personal al asociatului a opozitiei impotriva hotararii de prelungire a duratei societatii (valabil pentru SNC. SRL). Daca societatea este constituita numai din doi asociati. iar dispozitivul hotararii se va publica in Monitorul Oficial. * Supunerea asociatului procedurii insolventei sau incapacitatea asociatului. asociatul debitor al oponentului poate fi exclus din societate. El va avea dreptul la beneficii si va suporta pierderile pana in ziua excluderii sale. fara consimtamantul celorlalti asociati. Efectele excluderii unui asociat din societate Cel exclus din societate pierde calitatea de asociat de la data excluderii. va fi dizolvata. Conditiile excluderii unui asociat din societate Excluderea unui asociat se pronunta prin hotarare judecatoreasca. societatea ramane cu un singur asociat si. * Imixtiunea in administrarea societatii. Asociatulcare indeplineste functia de administrator va putea fi exclus din societate daca savarseste o fraudain dauna societatii ori se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau alaltor persoane. a capitalului. prin admitereacererii unuia dintre asociati de excludere a celuilalt.asociatul exclus are dreptul la contravaloarea partilor sale sociale. bunurilor sau credituluisocietatii in folosul sau. sau efectuarea deoperatiuni in contul sau ori al altora. SCS. inconsecinta. Daca opozitia creditorului personala unui asociat facuta impotriva hotararii privind prelungirea duratei societatii a fost admisa de oinstanta judecatoreasca.

hotararea adunarii generale . indiferent de tipulactionarului.227 alin. persoana fizica sau fond de investitii.falimentul societatii . (1) din Legea nr. 5.doua tipuri de societati. Care sunt mijloacele prin care se pot dizolva societăţile comerciale? Legea nr.declararea nulitatii societatii. nu se poate pune problema excluderii. Prin urmare.trecerea timpului stabilit pentru durata societatii .imposibilitatea realizarii obiectului de activitate . generale de dizolvare a societatilor comerciale si cauzespecifice fiecarei forme de societateConform art.31/ 1990 prevede cauze comune.31/ 1990 acestea sunt urmatoarele: .alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii .hotararea tribunalului .

f½f¾nf½f € ¾½° f%¯n¾f f°¯f fn°¾f½f¾nf % n ff°¯°f ffn°¾f½f¾nf n% f° f½½fn° ¯ff f°f f %n fff¾f½fffff¾nf f¾f¯°  ff % ¾ fnf fn°ff° n ½f °f½ ½½°ffn n fnf½f¾nf¾nfnff –f½ °€ nf fn° ¾f½f ¾nff €% ½n ½ f  – .

f½f¾nf¾ ½f ¯f½° ¯¾° f fn°° ¾f½°¯f©f ff°¯°f ffn° ¾ ° °¾n¯ °°f½° °¯ f¾$¾f°°ff °n½f f  n n ½fn –f °n½f f ° €n¾f½¯  ¯¾° °n½f f € ° €ff  ° ff f fn n¯½ °¾f f°n f° n ¾ – f¾½f¾n fnfn° fn ¾ f   .

¯½f € n¾°f¾nf °¾n f f °°¯ n n  °n¯f° m¾¯½m ¾fnm¾½° ¯fm" .

n ff¾nf °fn ¾½ ¾n f ¾ ½ ff¾n¾¯f – €° ¾f°n°f ¯ff  &- € nf ff½ ¾nf½f € n¾ fnf°f ¾f € n f½¾f ½  n°fn ¾n f .

 n¾f¾½fn°¾ n° °f ° € nf ff½ &½° ff¾nf½n °¾ ° ¾f°nf½fnf ff¾nf ¾nfnf f €¾¾½¾½n °¾ ° ¾fnf f °°nf½f °½°n  f f n ° ½f € n¾ °¾n f &¯° f°f ¯°¾f f¾n f €¾ f °¾n f¾¾ff¾ f°fn n°n °f ¾nf½f € n¾ fnf¾ff¾ ¾ f°¯ €f½ n°¾ f ¯f°€ ¾f f½¾ ff €ff ¾n f ½ n¯ f¯ ¾ n€ff ½° f ¯°¾f f¾n f ° °f f €ffn°¾¯f¯f°¾n¾fn ff¾nf f nf½f °¾fn ¾n f°€¾¾f ½fn½f f €ffn°¾¯f¯f° n ff¾nf nff¾nfnf¾½° ° ¯ff °f ¾n fn°n ° ¾fff° fn f¾ n ¾f € nf f ½ f°°n°¾ffff °fn f¾€ n¯ ¾f° °f¾ ¯f°f &ff¾ f nf f¾nff ¯°¾ff°€f½ ½f– f ½ °¾n f ¾nfnf ° ½° ¾ €°nf f ¯°¾ff½ f€ n¾ °¾n f fnf ¾ff¾ ¾ €f f° f°f¾n f¾ ¾ ¾ ¾ ¯°ff¾nff¾f nf½f ¾nf°€¾¾fff½ ¾f° & nf f nf n ½ ¾°fff¾nff½ ¯½fff ½ °– f f ¾n f%ff ½ °-.

.

 % fnf½fn ½ ¾°ff°f¾nf€fnf¯½fff½° ½ °– f f ¾n ff€¾ f ¯¾f °¾f°f© nf f¾nf f¾nf f½° °½f € n¾ ° ¾n f .

°  n °f¾nf °¾n f n f°f¾nf¾ ½°°f½°ff © nf f¾nf fn  f¾n f¾f fnff¾nf .

 f¾n f n f°f¾nf ¾f¾ f ½ ff ff¾nf n n ½ff¾nf°nff fnfn  f n f °f¾nf¾ €fn °¯f nf ° ° f¾nf  nff¾n f f¾f¾nf ½ff fnf¾n f f ¾ n°¾f°¯f ° f¾nf ½°f ¯ fn °f ° f¾nf n fn f ¾n f ff¯f° n°¾°–f¾nf¾ °n°¾ n°f f€ ff n ¾n°ff fn fnff¾nff¯f¾ff¾ n°°f f ¾ ° ¾ €¯f¾n fnf¾½° ¯ffnf¾nf°n °f nf f ¯ fn  n f°f¾nf °¾n f ff f© nf f¾nff¯f¾f €°f¾ f ½° ° ¯ ° f –¾ n¯ ½ °f€°¾n¾f f ¾½ff¾ f½ nf°.°€nf € n  n °f¾nf °¾n f .

 n¾ °¾n f ½ nff f f¾nf f ff n ff f ½ f ° €n¾f¾½f½  ½f°f°f n ¾f °¾f°f½ fn  n f f½f°fn fn ¾ f°€ ½ff ½½ n°fn ¾n f f¾ ¯ ° f f¾nf n¾f  ½fn°fff f½f¾f ¾nf fnff ff n ¾ff°¯ ½ f°n¾  nf f¾nf° ¾f½ f f– ½f fnf ¾ n° nf ½f ¯°f ffn ¾f n f nf½f° ¾½° –¾½ n€n ½° n ffn°f – ¯ °f ½ °¾n f  ½ ¾f° ¾n¾ f° ° €° f½nf  °nff € ° €f ¯f° n  .

f½ ¾n f 9°¯f ° € ° ½fn°f ½ ¾f°f€nf¾f€° ° ¾ °¾ ½f ½° ½ ¯f n   .

f ¾°¯©fn ½°nf ¾ ½ f¾n m n¯ nf " – f° $½ nf n¯° – ° f  f f¾n fn¯ nf ¾ nf ¾½ n€n € nf €¯ ¾n f .

°€¯f f° %% ° – f° $ fn ¾ f¾°¯ff  n f¯½¾f ½ ° ff¾n f ¯½¾ f f ff n fnf  nff f°f¾n f ff ff °f– ° f ff f °f €f¯ °¾n f f nf ½ f  – ¾f fnn°¾f¾n f  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful