LEARNING THEORIES FOR TECHNOLOGY INTEGRATION

Objectivism Dan Constructivism

OBJECTIVISM
 ***Merujuk kepada ilmu yang berbeza dan merupakan kewujudan yang sebenar dalam minda manusia.Pembelajaran manusia berlaku apabila wujud penghantaran maklumat kepada orang ramai dan seterusnya maklumat akan terus disimapn.  ***Kaedah pembelajaran teori asas objectivis:
1)behaviorist theories (teori behavior) 2)information processing (pemprosesan maklumat) 3)cognitive behaviorist (tingkahlaku kognitif) 4)system approaches (sistem pendekatan)

CONSTRUCTIVISM
 ***Merujuk kepada pembentukan pengetahuan yang ada dalam fikiran manusia yang dicapai melalui pengalaman mereka sendiri  ***Teori pembelajaran Constructivism: 1)Sosial Activism Theory:John Dew(teori sosial activism) 2)Scaffolding Theory:Lev Vygotsky(teori scaffolding) 3)Child Development Theory:Jean Piaget(teori perkembangan kanak-kanak) 4)Discovery Learning:Jerome Bruner(pembelajaran melalui penemuan) 5)Multiple Intelligences Theories:Howard Gardner(teori kepelbagaian kecergasan)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful