Cikgu, Terima Drp: Pelajar

boleh

jelaskan

penggunaan

"baru"

dan

"baharu"? kasih

Jawaban: Dalam bahasa Melayu, terdapat beberapa perkataan yang hampir sama dari segi bentuk, ejaan dan sebutan. Sebenarnya, keempat-empat perkataan ini berbeza makna dan penggunaannya. Perkataan baharu bermaksud tidak buruk, kelihatan cantik, kerana belum pernah atau belum lama dipakai atau kerana terpelihara dengan baik. Ayat contoh: 1. Sempena hari raya pada tahun ini, ayah membeli pakaian baharu untuk kami. 2. Pekerja baharu di pejabat itu sangat rajin. 3. Lima orang guru baharu akan melapor diri di sekolah kita. Perkataan baru pula merujuk masa atau waktu, iaitu belum berapa lama lagi, sesudah, tidak lama sebelum ini, dan sebagainya. 4. Beliau baru tiba dari Sabah pada petang tadi. 5. Kereta yang baru dibeli oleh ayah semalam telah dicuri orang. 6. Dia baru sahaja bertolak ke Johor Bahru sebentar tadi. Selain baru dan baharu, terdapat juga perkataan lain yang hampir sama dari segi ejaan dan sebutannya, iaitu Bharu dan Bahru. Perkataan ini sebenarnya kata nama khas. Ayat contoh: 7. Saya tinggal di Kota Bharu, Kelantan. 8. Kumpulan itu akan membuat persembahan di Johor Bahru. Kesimpulannya, perkataan baru digunakan untuk maksud masa. Perkataan baharu digunakan untuk maksud sifat atau adjektif.Perkataan Bharu dan Bahru pula digunakan sebagai nama khas. Lihatlah ayat yang di bawah ini: 9. Abang baru sahaja membeli sebuah kereta baharu di Kota Bharu sebelum berpindah ke Johor Bahru. Tajuk / tema karangan: Kehidupan Bermasyarakat Fokus karangan: Kepentingan / kebaikan Format karangan: Tiada (Pendapat/Perbincangan) 1. PERENGGAN INTRODUKSI JENIS GABUNGAN [Ayat Rangsangan] Dato’ Dr. Fadzilah Kamsah pernah menekankan bahawa kehidupan bermasyarakat merupakan satu ciri signifikan dalam kamus hidup rakyat Malaysia. [Ayat

Huraian 1] Malangnya, semangat kehidupan bermasyarakat dan nilai-nilai kemasyarakatan, terutamanya konsep jiran sepakat membawa berkat, dalam kalangan masyarakat kita semakin terhakis. [Ayat Huraian 1] Menurut beliau, mereka hidup berkonsepkan enau dalam belukar melepaskan pucuknya masing-masing. [Ayat Huraian 2] Saya memang menyetujui pandangan beliau kerana rakyat kita tidak merasakan diri mereka bertanggungjawab untuk mengetahui keadaan sekitar rumah mereka sama ada rumah jiran dimasuki pencuri, anak jiran menghidu gam, isteri jiran curang, anak jiran menjadi mangsa penderaan ataupun anak gadis jiran lari dari rumah. [Ayat Arahan] Jadi, langkah-langkah proaktif dan pragmatik haruslah diambil dalam usaha menghidupsuburkan semangat kehidupan bermasyarakat sebelum kudis menjadi tokak. 2. PERENGGAN ISI 2 (JENIS DEDUKTIF) [Ayat Judul] Kehidupan bermasyarakat, tidak dapat disangkal, dapat diamalkan menerusi semangat kejiranan. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Antaranya termasuklah amalan bertegur sapa sesama jiran, meluangkan masa untuk bertandang ke rumah jiran, menghulurkan bantuan kepada jiran, aktiviti bergotong-royong seperti berderau, perkelahan keluarga, dan aktiviti riadah. [Pengembangan: Ayat Huraian 2]Semangat ini dapat menjalin persaudaraan, mewujudkan keharmonian, memupuk perpaduan, dan melahirkan masyarakat yang prihatin. [Pengembangan: Ayat Contoh 1]Apabila jiran tetangga ditimpa nasib malang, seperti mangsa kebakaran, kita bukan sahaja perlu menyumbangkan wang ringgit malah memberikan sokongan moral. Dengan ini, konsep berat mata memandang, berat lagi bahu memikul terpupuk dalam lubuk kalbu masyarakat. [Pengembangan: Ayat Contoh 2] Apabila tanah sawah diusahakan secara berderau, kerja yang berat dapat diringankan bak kata pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lebih-lebih lagi, bertandang ke rumah jiran tetangga pada hari perayaan mahupun kenduri perkahwinan dapat menjalin tali persahabatan yang erat. [Ayat Penyimpul]Dengan erti kata lain, semangat kejiranan dalam pelbagai aspek kehidupan dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat. 3. PERENGGAN ISI 3 (JENIS DEDUKTIF) [Ayat Judul]Sistem hidup bermasyarakat juga dapat dihidupsuburkan melalui majlismajlis sosial dan perayaan. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Kegiatan-kegiatan sosial dapat memupuk konsep bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat dan ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam kalangan penduduk setempat. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Antara aktiviti kemasyarakatan yang menekankan konsep hidup bermasyarakat termasuklah Hari Keluarga, Rumah Terbuka, dan sebagainya. [Pengembangan: Ayat Huraian 3] Dalam hal ini, masyarakat tidak seharusnya melibatkan ahli-ahli keluarga sahaja, sebaliknya haruslah meluaskan skopnya dengan membabitkan seluruh masyarakat setempat, sanak saudara, dan sahabat handai. [Pengembangan: Ayat ContohDalam menjayakan majlis-majlis tersebut, semua anggota masyarakat berganding bahu menyediakan juadah dan minuman, mendirikan tenda, dan menyusun atur kerusi meja untuk tetamu. [Pengembangan: Ayat Huraian 4] Dalam situasi inilah, rakyat dapat berinteraksi dan berkomunikasi sekali gus mempererat tali silaturahim antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, budaya, agama, adat, dan

kepercayaan, di samping memeriahkan suasana majlis ataupun perayaan lagi. [Ayat Penyimpul] Pendek kata, aktiviti-aktiviti sosial perlu diperbanyak dan dipergiat demi memupuk budaya bermasyarakat dalam kalangan warga desa mahupun warga bandar. 3. PERENGGAN ISI 3 (JENIS DEDUKTIF) [Ayat Judul]Selain itu, budaya hidup bermasyarakat dapat dipupuk melalui didikan agama dan moral. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Dalam masyarakat Melayu tradisional, umpamanya, fungsi dan tanggungjawab jiran dianggap penting dari segi agama. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Hal ini demikian kerana agama menegaskan keperluan yang dipikul bersama oleh semua anggota masyarakat bagi menunaikan sesuatu ibadat. [Pengembangan: Ayat Contoh] Ketika menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban, umat Islam menggembleng tenaga untuk menyembelih korban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Dari perspektif yang lain pula, semangat kejiranan dapat diterapkan melalui didikan moral. [Pengembangan: Ayat Huraian 2] Dalam konteks ini, pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam memupuk dan menyemaikan semangat bekerjasama dan bertolak ansur dalam kalangan warga sekolah. [Pengembangan: Ayat Contoh] Melalui kempen gotong-royong, warga sekolah bukan sahaja akan membantu menceriakan pekarangan sekolah malah menjalin tali ukhuwah antara satu sama lain. [Ayat Penyimpul] Dengan ini, kehidupan bermasyarakat akan menjadi sebati atau menjadi darah daging masyarakat kita. 5. PERENGGAN INTIHA[Ayat Kesimpulan] Sebagai intiha, kehidupan bermasyarakat dapat menjadi realiti sekiranya langkah-langkah yang dibincangkan dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat. [Ayat Penilaian] Semangat ini dapat mendorong terjalinnya hubungan baik antara kaum dan mewujudkan integrasi kaum. [Ayat Penilaian]Perpaduan kaum akan membolehkan rakyat Malaysia hidup harmoni dan sejahtera, bak kata pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.[Ayat Cadangan]Jadi, semua pihak sewajarnya menjadikan kehidupan bermasyarakat sebagai agenda kehidupan demi menikmati kebahagiaan, kemakmuran, keamanan, dan kemajuan. [Ayat Harapan 2]Dengan ada kesedaran ini, bunga-bunga kesejahteraan, kegemilangan dan keharmonian akan mekar di empat pojok di tanah tumpah darah kita. [Ayat Harapan 2]Tidak ketinggalan juga, konsep 1Malaysia dan Wawasan 2020 akan menjadi kenyataan dan kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju yang lain di persada antarabangsa. Nyatakan punca-punca dan usaha-usaha menangani bencana alam. Bencana alam merujuk kejadian alam yang mampu memusnahkan negara dan penduduknya. Negara kita memang sering dilanda banjir, ribut, kemarau dan kebakaran hutan kerana pelbagai faktor yang mendorong keadaan ini mudah berlaku terutama ketika bumi dikatakan sedang mengalami perubahan cuaca yang drastik dalam tempoh yang terdekat ini. Sesungguhnya, ada banyak faktor yang mendorong keadaan ini dan ada banyak langkah yang boleh diambil untuk membendungnya daripada terus berlaku.

sikap kita dalam menguruskan sumber asli terutama penyelenggaran sungai dan pembalakan hutan yang tidak praktikal. Agaknya kita menilai nyawa manusia sama seperti alam? . Jadi. Kesimpulannya. Jelaslah. industri dan kawasan perumahan telah menyebabkan sistem ekologi yang asal tidak mampu untuk menghalang sebarang kejadian bencana alam daripada tidak berlaku. kempen yang berkesan mampu menangani isu ini dengan lebih baik. keghairahan negara untuk membangun dengan pesat turut mendorong berlakunya bencana alam ini. Oleh itu. Justeru. Sikap masyarakat yang sambil lewa kerana menganggap alam bukan tanggung jawab mereka telah menyebabkan masalah ini menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. Kempen yang dijalankan secara terancang mampu menghasilkan satu generasi masyarakat yang menghargai alamnya lebih baik daripada generasi terdahulu. Semua sumber alam negara akan terus dieksploitasi kerana manusia memang menganggap diri mereka lebih baik dan bijak daripada alam. Hukuman yang berat harus dikenakan kepada pesalah-pesalah alam sekitar supaya perkara ini menjadi pengajaran kepada orang lain. Pembukaan kawasan bandar baru.Kejadian bencana alam sering dikaitkan dengan kemusnahan alam sekitar terutama kemusnahan hutan belantara negara. Mungkin kita semua lupa bahawa setiap kali bencana alam melanda negara ini setiap kali itulah ada nyawa manusia yang melayang. Kerajaan harus menjalankan satu usaha pemeriksaan yang holistik tanpa mengecualikan sesiapa jua dalam pemeriksaan ini. Keadaan ini wujud kerana hutan dianggap menjadi pelindung atau penahan berlakunya kejadian banjir dan kemarau kerana keupayaannya untuk menakung air dan menyalirkan air dengan baik. Tambahan pula. Kempen yang dijalankan itu haruslah sesuai dengan minat dan diri remaja kerana merekalah yang bakal menghuni negara ini serta mampu menyelesaikan masalah ini. bencana alam akan terus berlaku kerana kegagalan manusia untuk menguruskan sumber alamnya dengan baik. Sudah pasti langkah yang paling penting dilakukan ialah kerajaan mengetatkan peraturan berkaitan dengan alam sekitar dengan lebih baik. pembangunan yang pesat memang penting tetapi perlulah dikawal atau dilakukan dengan berhati-hati supaya tidak menjejaskan sistem ekologi secara drastik. Manusia menganggap kemodenan mampu menghalang bencana alam berlaku lantas terus menerus menjalankan projek pembangunan tanpa mempunyai rasa takut atau bimbang berlakunya bencana alam di kawasan projek mereka. Naluri manusia yang sering mengutamakan keuntungan kewangan daripada berfikir secara rasional perkara yang bakal berlaku pada masa depan telah mengundang padah. Malahan. Kemusnahan hutan menyebabkan muka bumi menjadi kosong dan mendorong mudahnya berlaku semua bencana alam ini. kemusnahan hutan perlulah dipantau dengan lebih teliti oleh pihak kerajaan. bencana alam akan terus berlaku di negara kita. kempen kesedaran terutama kepada generasi muda harus dilaksanakan. Jika kerajaan tegas dalam hal ini. Malahan. sudah pasti masalah ini mampu diselesaikan dengan mudah.

Warga tua semakin ramai di negara ini ekoran tahap kesihatan negara yang semakin baik. Jadi tidak hairanlah kalau kita sering ternampak . Cuma jumlah yang banyak ini telah menimbulkan pelbagai masalah pula. Warga emas merupakan golongan yang semakin ramai di negara ini kerana tahap kesihatan negara yang semakin baik. Nyatakan langkah-langkah yang patut dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan kehidupan warga tua semakin baik.

Selain itu. Warga emas mempunyai satu pengalaman yang mampu dipelajari oleh semua orang. Interaksi ini turut memberi remaja satu peluang mendengar pengalaman yang dialami oleh warga emas. keadaan ini turut menyebabkan kita terdesak untuk mencari jalan membantu golongan ini semakin ramai supaya mereka mampu menikmati kehidupan dengan lebih baik. Pendapatan itu pula boleh disalurkan untuk kepentingan warga tersebut. orang tua mempunyai gelaran tertentu seperti warga emas atau golongan veteran. Kita harus menjaga warga emas setelah mereka menjaga kita selama ini. Peranan Warga Tua Di Malaysia. Langkah ini turut menjadikan kehidupan mereka lebih menarik dan tidak membosankan. Begitu juga dengan pengangkutan udara dan kereta api. Pada hari yang sudah diumumkan cuti umum itu. Apakah langkah-langkah yang mampu kita lakukan dalam isu ini? Kerajaan seharusnya memberi mereka lebih banyak insentif dalam menjalani kehidupan harian. kerajaan perlu mengadakan program bercorak ekonomi yang mampu menjana pendapatan kepada warga emas ini. mereka sepatutnya bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti agar dapat menabur bakti ke arah pembangunan negara dan bangsa. Rumah yang disediakan ini harus secara percuma dan didiami oleh beberapa warga tua yang lain untuk menjadikan suasana di rumah itu lebih ceria dan menarik. Warga emas mampu memberi nasihat dan pandangan terhadap sesuatu perkara yang berlaku kerana mereka telah mengalami semua perkara yang bakal dialami oleh masyarakat. kerajaan harus menyediakan lebih banyak rumah khas untuk warga tua ini. kerajaan perlulah mengadakan pelbagai aktiviti yang bercorak warga emas. Dalam perkhidmatan kesihatan. Walaupun tua. warga emas seharusnya dibelai dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Namun. langkah ini mampu memberi keselesaan hidup kepada warga emas ini. laut atau dilengkapi kemudahan kesihatan yang lengkap.warga emas ini. Reka bentuk rumah tersebut haruslah moden dan tidak nampak membosankan. Takrifan ‘warga emas’ adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Warga emas turut berpeluang untuk menggunakan idea mereka ke arah sesuatu yang lebih bermakna. Rumah yang dibina mestilah sesuai dengan mereka yang memerlukan kawasan yang luas. kerajaan seharusnya memberikan potongan harga atau rawatan percuma kepada golongan ini dalam penyakit-penyakit tertentu. Maka. orang selalu beranggapan bahawa mereka sepatutnya berehat sahaja dan tidak perlu menyumbang ke arah pembangunan diri dan masyarakat sekeliling. Lantaran itu. . berhampiran taman. Hal ini merupakan satu tanggapan yang salah. Pada usia ini. Jadi. kerajaan harus mengadakan satu majlis khas atau tarikh untuk warga emas ini. Aktiviti beramah mesra dengan generasi muda harus dijalankan terutama untuk memberi kesedaran betapa warga emas dan muda saling memerlukan antara mereka. Malah. Semua aktiviti yang dijalankan mestilah bersesuaian dengan keadaan fizikal warga emas. Tambang separuh harga untuk pengangkutan awam negara merupakan satu langkah awal.

melukis atau menjahit. Tanpa tunjuk ajar dan nasihat dari mereka. malahan golongan muda haruslah menghargai jasa mereka selama ini. Walaupun sumbangan yang diberikan itu kelihatannya kecil. agama dan negara. Bagi generasi muda. generasi muda akan mudah goyah dan diperalatkan oleh anasir luar yang mempunyai niat yang jahat. mereka masih bergantung harap kepada golongan tua dalam memberikan nasihat dan tunjuk ajar dalam mengharungi liku-liku kehidupan yang penuh mencabar ini. boleh menggunakan kemahiran itu untuk mendapatkan sedikit pulangan. Di samping itu. keharmonian sebuah negara boleh tergugat. Apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh warga emas ini? Sebenarnya banyak perkara boleh dilakukan oleh mereka ke arah pembangunan bangsa.Pada 6 Oktober setiap tahun. Golongan ini boleh terus melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dengan menyumbang idea yang bernas berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Sesungguhnya. Bukan itu sahaja. Hal ini kerana sumbangan yang diberikan itu akan mempunyai impak yang besar pada kemudian hari. golongan ini tidak perlulah berasa rendah diri atau merasakan usahanya sia-sia kerana semua yang besar dan hebat itu bermula dari yang kecil kerana sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tanggapan sebegini haruslah dikikis. Beberapa contoh yang disebutkan di atas hanyalah beberapa saranan yang boleh dijadikan panduan bagi warga emas untuk terus memberikan sumbangan kepada negara. warga tua lebih bijaksana dalam menentukan apa yang ingin mereka sumbangkan kepada masyarakat sekeliling dalam menelusuri hari tua mereka. bangsa dan agama. seorang bekas guru boleh mengajar kelas tambahan kepada pelajar-pelajar di kawasan kejirannannya ataupun seorang profesor boleh menulis artikel-artikel ilmiah yang bersesuaian dengan bidangnya agar tulisan beliau itu dapat dijadikan bahan rujukan oleh masyarakat umum. Contohnya. Oleh itu. mungkin ada sesetengah warga tua yang berpendapat bahawa masa tua ini adalah masa untuk mereka berehat setelah sekian lama bekerja atau membesarkan . misalnya mahir bertukang. Bagi yang mempunyai kemahiran. Yang utama ialah semangat untuk hidup dan memberikan sumbangan yang berguna kepada manusia di sekeliling kita. golongan tua hendaklah terus membimbing golongan muda berdasarkan pengalaman mereka agar hala tuju hidup golongan muda ini terjamin dan lebih bermakna. bekas-bekas guru agama boleh juga mengajar bacaan al-Quran kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Sambutan ini merupakan satu pengiktirafan kepada golongan tersebut agar mereka tidak lagi dilihat sebagai satu golongan yang membawa beban. Kita perlu sentiasa beringat bahawa kita juga akan menjadi tua dan pada ketika itu. kita juga mahu agar orang lain menghormati dan menyayangi diri kita. Semua agama mewajibkan agar golongan muda menghormati dan menghargai segala jasa baik golongan tua. Walaupun begitu. Jika ini berlaku. warga tua juga sebenarnya boleh menyumbang sedikit tenaga dengan melakukan kerja-kerja yang bersesuaian dengan kemampuan mereka. sambutan Hari Warga Tua peringkat kebangsaan diadakan.

mereka akan lebih mudah ‘sakit’. Satu daripada tindakan yang perlu dilaksanakan ialah pihak sekolah perlulah menjalankan pemantauan terhadap aktiviti kokurikulum dari masa ke masa. Usaha. senang didekati dan bersedia bertukar-tukar idea dengan golongan muda agar percambahan ilmu antara mereka dan golongan muda dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Lagipun. ramai yang berpendapat bahawa jika golongan warga emas ini hanya mahu berehat. Kegiatan yang dijalankan hanya untuk memenuhi jadual. Mengapakah masalah sebegini boleh berlaku ? Jikalau tiada angin masakan pokok bergoyang. sebenarnya kita masih mampu memberikan sumbangan-sumbangan yang tertentu kepada bangsa. Di samping itu.anak-anak. Marilah kita bersedia mulai sekarang untuk menghadapi usia emas dengan penuh gemilang. Sebenarnya. Di samping itu.Usaha untuk Menggalakkan Pelajar menyertai Aktiviti Kokurikulum Isu tentang penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang semakin kurang memberangsangkan menjadi buah mulut banyak pihak. Walaupun meningkat usia. Kesimpulannya. agama dan negara. pihak kerajaan haruslah menekankan kepentingan penyertaan kegiatan kokurikulum dalam kalangan pelajar melalui pengenalan sistem pendidikan baharu. Oleh itu. Sebagai contohnya. Dalam masa yang sama. Mereka harus prihatin dengan apa yang dimakan kerana sesuatu yang dimakan itu akan menjadi darah daging dan seterusnya mempengaruhi tingkah laku dan pemikiran seseorang. terdapat beberapa langkah yang proaktif. Tindakan ini perlu dilakukan kerana banyak aktiviti kokurikulum di sekolah dijalankan bagai melepaskan batuk di tangga sahaja. semua pihak sedar bahawa masalah ini jika dibiarkan berterusan sememangnya akan menjadi sesuatu perkara serius yang melibatkan masa depan negara. proses penuaan merupakan satu perkara semulajadi. Lazimnya. golongan warga emas ini perlulah sentiasa bersikap terbuka. sebaliknya mereka boleh bermain di kawasan taman tempat tinggal mereka. Tidak ada sesiapa pun yang dapat lari daripada proses ini. iaitu cegah sebelum parah perlu diambil untuk menggalakkan para pelajar menyertai kegiatan kokurikulum kerana setiap penyakit pasti ada ubatnya. penjagaan makanan dan pengambilan makanan tambahan juga adalah amat digalakkan. kesihatan warga tua ini perlulah diberikan perhatian. Mereka berpendapat bahawa mereka tidak perlu datang untuk bermain bola sepak. Pelajar berasa kecewa kerana kegiatan yang dijalankan tidak menarik minat mereka. pelajar datang ke sekolah hanya bermain bola sepak tanpa bimbingan secara sistematik. Untuk menjamin sumbangan yang lebih berkesan. pihak sekolah mestilah memastikan bahawa aktiviti yang dijalankan mestilah benar – benar mendatangkan manfaat kepada mereka. . Namun begitu pendapat sebegini tidak tepat kerana sikap tersebut akan hanya mensia-siakan kebolehan dan ilmu yang mereka ada sedangkan ilmu di dada mereka itu amat berguna dan diperlukan dalam membantu membangunkan negara.

pihak sekolah hendaklah menubuhkan kelab komputer untuk pelajar yang meminati bidang teknologi maklumat. Kejadian kecelakaan jalan raya ini bukan sahaja melibatkan kecederaan biasa. Sokongan padu daripada pihak swasta ini sememangnya akan menarik minat para pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum . . Hal ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan untuk dinikmati oleh para pelajar yang menyertai kegiatan kokurikulum. Kesimpulannya. Sebagai contohnya. barulah hala tuju dan masa depan negara kita akan menjadi lebih terjamin. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha mengurangkan kecelakaan jalan raya di negara ini. sudah terang lagikan bersuluh bahawa semua pihak memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikum.. Hal ini sememangnya akan dapat menarik minat para pelajar untuk bergiat cergas dalam kegiatan kokurikulum tersebut kerana tak kenal maka tak cinta. Sebagai contohnya. malahan melibatkan kecacatan anggota badan serta kehilangan nyawa pengguna jalan raya . pihak sekolah sepatutnya menjalankan kajian tentang minat pelajar dalam jenis aktiviti kokurikulum yang ingin diceburi dan seterusnya berusaha untuk membentuk kelab atau persatuan demi kebajikan pelajar. pihak kerajaan mestilah mengambil pelbagai usaha yang drastik untuk mencegah fenomena ini daripada terus meningkat . turut boleh meringankan beban pihak kerajaan dengan memberikan sumbangan untuk membaiki dan menaik taraf kemudahan yang diperlukan oleh kelab dan persatuan di sekolah kerana ada padi semua jadi ada beras semua kerja deras. Tindakan ini secara langsung akan menyebabkan para pelajar menitikberatkan kegiatan kokurikulum. para pelajar akan mempunyai lebih banyak pilihan untuk menyertai aktiviti kokurikulum yang diminati. Semua pihak mestilah bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam usaha untuk menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Selain itu. Dengan itu.Dalam hal ini. Sejajar dengan perkara ini. Dengan itu. Dengan kerjasama yang terjalin. pihak sekolah seharusnya menubuhkan lebih banyak persatuan dan kelab yang baharu yang sesuai dengan minat dan kemahiran para pelajar. sistem pendidikan yang tidak hanya mementingkan akademik perlulah diperkenalkan supaya semua murid ada hati untuk menyertainya. Saban hari kita disajikan dengan berita kecelakaan jalan raya melalui pelbagai media massa. Sebagai contohnya. pihak sekolah bolehlah membina gelanggang tenis yang baru untuk ahli kelab tenis yang semakin bertambah dengan menyumbangkan derma. Tanggungjawab menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum bukanlah hanya terletak pada bahu pihak kerajaan serta sekolah sahaja. mereka akan memberikan tumpuan yang seimbang dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Sehubungan dengan itu. Pihak swasta. impian untuk melahirkan modal insan yang mampu menerajui pucuk pimpinan negara dengan berkesan dapat direalisasikan. Melalui cara ini. penglibatan seseorang pelajar dalam bidang kokurikulum perlulah diambil kira semasa seseorang itu memohon untuk kemasukan ke universiti.

Di samping itu. memandu melebihi had laju. Dalam keadaan yang sama pula. Dalam konteks ini sikap pandu cermat jiwa selamat perlulah diamalkan oleh semua pengguna jalan raya. Hal ini demikian kerana pada waktu tersebut. Kempen yang dijalankan perlulah melibatkan pihak media massa dan pelbagai pertubuhan bukan kerajaan ( NGO ). Dalam usaha mengurangkan kadar kecelakaan jalan raya. memotong di sebelah kiri. Hal ini bermaksud sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan jalan raya. Melalui ceramah dan iklan yang disiarkan. Hal ini penting kerana keadaan . Pihak berkuasa yang melaksanakan undang-undang mestilah tidak bersikap memilih bulu. Oleh sebab para pemandu kadang kala terpaksa memperlahankan kenderaan secara tiba-tiba atau mereka hendak mengelakkan lubang. misalnya dikompaun sebanyak RM300 dan perlu membayarnya secara serta merta. Seterusnya. menggunakan lorong kecemasan dan lain-lain lagi hendaklah dikenakan denda yang setimpal. Sesungguhnya amalan sedemikian samalah dengan peribahasa mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Pada masa yang sama juga. maka mereka akan terbabit dalam kemalangan dengan kenderaan yang lain. bagi kesalahan berat misalnya yang melibatkan kehilangan nyawa orang lain. Dalam konteks ini. mereka hendaklah dikenakan denda yang sepatutnya. Hal ini kerana melentur buluh itu biarlah daripada rebungnya. kempen kesedaran yang berkesan perlu dilakukan secara berterusan.Langkah pertama yang boleh diambil ialah meningkatkan kawalan dan pemantauan di kawasan-kawasan yang kerap berlakunya kemalangan. Tindakan ini penting bagi menanam kesedaran dan rasa takut kepada para pemandu semasa memandu di jalan raya. Malahan kempen yang dijalankan juga tidak bersifat bagai melepaskan batuk di tangga sahaja. Selain itu. Sesiapa yang melakukan kesalahan jalan raya seperti. Dengan adanya kawalan dan pemantauan.. lesen pemanduan mereka perlulah digantung. pihak kerajaan juga hendaklah membaiki jalan-jalan yang rosak. masyarakat perlu didedahkan bahawa jalan raya bukan medan perlumbaan. Di samping itu. didenda ataupun dihukum penjara atau kedua-duanya sekali. bilangan kenderaan di jalan raya meningkat secara mendadak. Tindakan ini perlu dilakukan terutamanya semasa musim-musim perayaan. Hal ini demikian kerana antara punca kemalangan ialah permukaan jalan yang berlubang dan tidak rata. pengguna jalan raya akan sentiasa berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya. tindakan pihak polis menjalankan Ops Balik Kampung amatlah dipuji. para pengguna jalan raya seakan-akan lupa dengan keselamatan mereka akibat kegembiraan menyambut sesuatu hari perayaan . Sesungguhnya kelalaian mereka walaupun dalam sedetik akan menyebabkan kedukaan seseorang akan berpanjangan sepanjang hayat mereka. Melalui penubuhan Kelab Keselamatan Jalan Raya pelajar perlu didedahkan tentang peraturan yang perlu dipatuhi semasa menggunakan jalan raya. Walaupun kejadian kemalangan masih berlaku tetapi sekurang-kurangnya dapat menurunkan kadar kemalangan terutamanya yang melibatkan kemalangan maut. kempen yang dijalankan perlulah berterusan dan tidak bermusim terutama pada musim perayaan sahaja. Kempen keselamatan jalan raya sebenarnya perlu disasarkan kepada pelajar yang berada di bangku persekolahan lagi. para pemilik kenderaan perlu membuat pemeriksaan terhadap kenderaan mereka secara berkala misalnya melalui Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer ( PUSPAKOM ). kerajaan mestilah menguatkuasakan undang-undang dan peraturan jalan raya yang lebih tegas.

Kedua-dua masalah ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi telah lama dibincangkan dan kegiatan ini semakin berleluasa. Kesimpulannya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah disiplin pelajar ialah mendidik mereka di sekolah dan di sini peranan guru amat penting.” Maka. sekiranya remaja tersilap . Sesungguh sikap sediakan payung sebelum hujan perlu dipraktikkan oleh semua pemandu. sekurang-kurangnya kita terkena asapnya. dan menghormati orang tua. oleh itu pelajar mempunyai panduan hidup seterusnya tidak mudah terpesong untuk melakukan salah laku. penglibatan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah perlu untuk menghindari pelajar melakukan salah laku. Hal ini demikian kerana rakan adalah pengaruh terbesar yang boleh mengubah pendirian seseorang. Oleh sebab itu. Aktiviti kokurikulum ini termasuklah unit beruniform. Tidak ada ruginya para pelajar berkawan dengan orang yang sedemikian. Selain itu.tayar yang botak dan brek yang kurang berfungsi dengan baik boleh menyebabkan kemalangan mudah berlaku. pengetahuan. Penglibatan pelajar dalam aktiviti sebegini dapat membentuk semangat jati diri. Pelbagai langkah perlu diambil untuk membendung masalah ini daripada berleluasa. kecelakaan jalan raya merupakan musibah yang tidak diingini oleh semua orang . walaupun tidak terkena minyak wangi. Guru-guru perlulah mengambil tindakan tegas iaitu tindakan secara berperingkat daripada amaran sehinggalah dibuang sekolah. Aktiviti kerohaniah dapat mengisi jiwa pelajar. Antara masalah disiplin yang sering dilakukan oleh pelajar ialah vandalisme dan gangsterisme. Cara-cara mengatasi masalah disiplin pelajar Disiplin pelajar dewasa ini kian meruncing. Pelajar juga dinasihatkan agar berhati-hati memilih rakan sebaya. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelajar perlulah disokong oleh ibu bapa. semua pihak perlulah berhati-hati semasa berada di jalan raya kerana peribahasa Melayu mengatakan bahawa malang tidak berbau . persatuan-persatuan yang dianjurkan oleh sekolah. dan aktiviti kerohaniah. pelajar perlu menilai antara yang baik dengan yang buruk. menambahkan pengalaman. walaupun tidak kena apinya. Seperti kata-kata seorang ilmuan “kawan yang jahat umpama berkawan dengan tukang besi. Tindakan sebegini bukanlah untuk menggelapkan masa depan pelajar tetapi adalah cara terbaik supaya tindakan ini menjadi contoh dan tidak diulangi oleh pelajar lain. Kesimpulannya. pelajar digalakkan untuk mencari kawan yang berminat terhadap pelajaran. kita perlulah kembali kepada agama kerana tiada agama yang menghalalkan perbuatan salah. mematuhi agama. sekurang-kurangnya kita akan mendapat wangiannya. kawan yang baik pula umpama berkawan dengan penjual minyak wangi. Zaman remaja hanya sekali. Pelajar perlu menjauhkan diri daripada rakan yang bersifat negatif. Oleh itu. dan memanfaatkan masa.

langkah ia tidak akan berulang lagi. Ingatlah “sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA GEJALA SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA MASA KINI .

Ketiadaan pengawasan daripada ibu bapa yang hanya menyerahkan keperluan fizikal kepada anakanak telah menaikkan lagi peratusan berlakunya masalah remaja pada masa kini. penyalahgunaan dadah. ibu bapa ini tidak acuh dengan pendidikan tidak formal yang bermula dari rumah. Mereka seharusnya tahu dan waspada dengan perubahan sikap.masyarakat dan negara.punca timbul isu remaja kini untuk membendung daripada “ kudis menjadi tokak “. Remaja kelompok ini akan berasa seronok menjiwai watak-watak dalam drama gejala negatif kesan dari kehidupan yang tidak dibatasi oleh undang-undang agama dan sahsiah. Natijah ini seharusnya diberi fokus yang sewajarnya oleh kaum ibu bapa kerana “ melentur buluh biar dari rebungnya “ dan jangan pula nanti “ arang sudah terpalit dimuka” baru rasa kesalnya Kesimpulannya remaja adalah tulang belakang pembangunan ekonomi. Sikap segelintir masyarakat ibu bapa yang kerap menghabiskan masa seharian dengan mencari rezeki dan bekerja tanpa memikirkan hal berkaitan anak-anak juga menjadi punca remaja terjebak dengan masalah ini. mereka dianggap kolot dan tidak sukakan cabaran.Setiap hari ada saja paparan berita tentang remaja terlibat dalam kancah ini disiarkan oleh media-media massa. Atas tanggapan bahawa tanggung jawab mengajar hanyalah tugas guru dan pendidik. Penglibatan semua pihak sama ada kerajaan. . Semua pihak perlu memikirkan satu mekanisme yang lebih efisien untuk mencegah sebarang virus yang boleh merosakkan fizikal dan mental tenaga yang produktif ini.Oleh yang demikian suatu mekanisme perlu direka bagi mengembalikan semula sikap dan pekerti yang menjadi tunjang kepada masyarakat berilmu dan bermaruah. ibu bapa. Oleh kerana jati diri yang rapuh dan pegangan agama yang kurang. pergaulan dan kegiatan semasa anak mereka. Sekiranya mereka tidak mengikut aliran kelompok terbesar. masyarakat . Lumba haram.’ Black Metal’ dan VCD lucah adalah antara isu yang hangat diperdebatkan dalam komuniti semasa Oleh itu kita perlulah mengenalpasti punca. akhirnya mereka terjebak dalam gejala yang boleh merosakkan diri. Tanpa pegangan agama kukuh remaja sememangnya telah dicorakkan dengan warnawarna gejala sosial yang akan menjadi ‘duri dalam daging’ atau ‘api dalam sekam’ untuk negara tercinta. keluarga adalah tanggungjawab yang mesti digalas bersama demi memastikan remaja kini bebas dari sebarang gejala yang tidak sihat. Pengaruh rakan sebaya telah dikenalpasti menjadi satu faktor yang sinonim dengan gejala sosial dalam kalangan remaja.Penglibatan remaja dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat telah menjadi satu isu dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini. Pendidikan agama atau moral sering mengaturkan kehidupan manusia agar mematuhi undang-undang dan menjadi anggota masyarakat yang beretika dan sopan. Mereka sering terikut-ikut dengan trend yang mekar dalam situasi kehidupan moden dan canggih.sosial dan politik bagi sesebuah negara.

. sikap masayarakat yang memberi muka. seolah-olah menyokong kegiatan tersebut dengan cara membeli kerana harganya yang lebih murah serta mutunya pula tidak jauh berbeza dengan yang asli . industri filem.mereka tidak membayar royalti atau ganjaran kepada pencipta atau pemilik hak cipta yang bertungkus lumus menghasilkan karya berkenaan. barang-barang seperti beg tangan.meniru/mempalagiat/ kegiatan menyalin semula dan mengedar karya seperti lagu.Huraikan pendapat anda tentang gejala cetak rompak yang semakin berleluasa pada masa kini di negara kita.punca cetak rompak berleluasa . . secara tidak sah dan melanggar Akta Hak Cipta 1987 isi-isi penting: .kerajaan akan kehilangan pendapatan negara yang bernilai berjuta-juta ringgit lantaran perompak hak cipta tidak membayar cukai kepada kerajaan.kesannya. muzik.langakah mengatasi masih tidak mencapai sasaran kerana undang-undang serta akta yang sedia ada tidak menakutkan mereka yang menjalankan kegiatan cetak rompak malah.malah pelabur akan menarik diri jika tidak mendapat pulangan yang diharapkan daripada pelaburan mereka . dll akan lumpuh kerana wang yang dikeluarkan untuk menghasilkan karya atau barangan berjenama tertentu tidak mendapat pulangan yang setimpal . Pendahuluan: definisi cetak rompak. mereka mampu melunaskan jumlah denda yang sedikit berbanding keuntungan berlipat kali ganda yang masuk poket mereka penutup: kegiatan cetak rompak merupakan satu jenayah yang mempu memberi implikasi buruk kepada perkembangan industri tertentu . filem.kegiatan cetak rompak hanyalah merugikan pemilik hak cipta .penguatkuasaan undang-undang dan penguatkuasa yang turun padang akan dapat menakutkan pihak yang gemar mencetak rompak .

Huraikan kesan positif penganjuran sukan pada peringkat antarabangsa kepada negara kita.Sukan merupakan wadah untuk menyatupadukan masyarakat .Malaysia telah membuktikan kemampuannya untuk menganjurkan sukan pada peringkat antarabangsa dengan jayanya. wadah untuk perpaduan v. kedatangan pelancong asing semakin meningkat ii. mendapat liputan yang meluas dari seluruh dunia iii.menaikkan nama Malaysia di persada dunia Isi-isi i. Rangka Karangan Pendahuluan . dapat menjalin dan mengukuhkan kerjasama iv. meningkatkan mutu sukan negara Penutup .

Kejayaan ini telah mendatangkan kesan positif terhadap Malaysia daripada pelbagai aspek. Di samping itu. Kesan positif yang paling ketara dapat kita lihat ialah kedatangan pelancong asing semakin meningkat ke negara kita.. Le Tour de Langkawi. Oleh itu. penganjuran kejohanan sukan antarabangsa yang diadakan secara tahunan di Malaysia seperti Grand Prix Formula One dan Le Tour de Langkawi telah berjaya menarik banyak pelancong asing. Kejohanan sukan yang berprestij pastinya akan mendapat liputan yang meluas dari seluruh dunia. mereka boleh menyaksikannya melalui media massa seperti televisyen dan radio. “Di mana ada gula. Banyak siaran langsung dibuat oleh negara-negara yang mengambil bahagian untuk melaporkan perkembangan kejohanan itu kepada penduduk di negara masing-masing. orang yang tidak tahu akan kewujudan Malaysia akan mengenalinya melalui liputan-liputan yang disampaikan. Hal ini sekali gus mampu menjana ekonomi negara dari segi tukaran mata wang asing. Sukan juga merupakan suatu instrumen untuk menaikkan nama Malaysia di persada dunia. Contohnya. Hal ini telah membuktikan bahawa Malaysia mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara lain. industri pelancongan sukan di negara kita akan mengalami kemajuan. Negara kita sendiri telah berjaya menganjurkan beberapa kejohanan sukan peringkat antarabangsa seperti Sukan Komanwel 1998. Secara tidak langsung. Para pelancong berkunjung ke Malaysia semata-mata untuk menonton pertandingan sukan ini secara langsung. Monsoon Cup dan sebagainya. agama dan fahaman politik. bak kata pepatah. negara kita dapat menjalin dan mengukuhkan kerjasama dengan negara-negara yang terlibat. melalui penganjuran sukan antarabangsa. Hal ini dapat dilihat apabila para pemimpin dari seluruh dunia akan menghadiri upacara perasmian dan . penganjuran sukan antarabangsa perlu diteruskan kerana banyak memberikan manfaat kepada ekonomi negara kita. Kerjasama yang sudah terjalin pula akan bertambah erat dengan adanya penglibatan dalam bidang sukan. Kejayaan penganjuran kejohanan-kejohanan tersebut telah memberikan imej yang positif kepada negara kita pada peringkat antarabangsa. masyarakat dari seluruh dunia dapat menyaksikan kejohanan sukan yang diadakan di negara kita. Grand Prix Formula One. Oleh itu.penganjuran sukan di peringkat antarabangsa terbukti mendatangkan pelbagai kesan positif Karangan Contoh Sukan merupakan wadah untuk menyatupadukan masyarakat seluruh warga dunia tanpa mengira bangsa. Selain itu. Melalui penganjuran sukan bertaraf dunia. pihak kerajaan melalui Kementerian Pelancongan boleh mempromosikan Malaysia kepada masyarakat antarabangsa. Sebagai contohnya. di situ ada semut”. Perkara ini akan meningkatkan imej Malaysia ke seluruh dunia. Hal ini akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara yang mapan. Bagi mereka yang tidak dapat menyaksikan kejohanan sukan yang dipertandingkan secara langsung. Malaysia telah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa buah negara di Asia dan Eropah bagi memajukan sukan di Malaysia.

mereka akan membuat persediaan yang lebih rapi dan membiasakan diri dengan gelanggang perlawanan sebenar untuk membuktikan bahawa kejayaan akan menjadi milik negara kita sendiri di samping slogan Malaysia Boleh. mereka masih boleh bergurau antara satu sama lain dan berpelukan sebagai tanda persahabatan. Oleh itu. ahli sukan di negara kita dapat menyaksikan kehebatan ahli sukan dari seluruh dunia bertanding di negara kita. sudah pasti mreka akan mendapat suntikan semangat yang lebih daripada penyokong-penyokong tempatan. penganjuran sukan peringkat antarabangsa ini juga akan meningkatkan mutu sukan negara kita. Dengan adanya hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara-negara yang terlibat. Hal ini boleh diibaratkan seperti “serampang dua mata”. nama Malaysia akan dijulang sebagai juara perpaduan kerana sikap kerjasama dan toleransi bagai aur dengan tebing. Melalui penganjuran sukan antarabangsa. Dengan cara itu.penutupan sesuatu kejohanan. Selain agen perpaduan. sudah pasti para pemimpin tersebut akan membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan diplomatik antara negara mereka termasuk Malaysia. Selain itu. . penganjuran sukan pada peringkat antarabangsa terbukti mendatangkan pelbagai kesan positif terhadap perkembangan Malaysia. kita sentiasa mendengar bahawa sukan merupakan wadah untuk perpaduan. Hal ini akan menyebabkan mereka lebih bersemangat untuk bertanding. semasa Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia iaitu ketika Dato’ Lee Chong Wei menewaskan Taufik Hidayat dari Indonesia pada peringkat akhir. Bagi ahli sukan negara sendiri yang bertanding dalam sesuatu acara itu. kita berharap agar matlamat negara untuk terus menjadi penganjur kejohanan-kejohanan sukan antarabangsa akan menjadi kenyataan. Sebarang pertelingkahan. tentunya negara kita akan mendapat kelebihan daripada pelbagai aspek. Di samping itu. Konklusinya. Di samping itu. Hal ini menunjukkan bahawa perpaduan melalui penganjuran sukan juga boleh diwujudkan kerana sukan dilihat mampu memecahkan tembok perbezaan kaum. Sebagai contohnya. penganjuran sukan juga mampu menjana ekonomi negara yang agak lembap sejak akhir-akhir ini. Selain itu. Oleh itu. pergaduhan dan permusuhan dapat dilupakan dan mereka dapat menerima kekalahan dengan semangat kesukanan. Hal ini demikian kerana. kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi mengangkat martabat Malaysia di pentas antarabangsa. kita dapat mengeratkan perpaduan sejagat antara masyarakat dari seluruh dunia. Pihak kerajaan terutamanya haruslah sentiasa membida hak untuk menganjurkan kejohanan sukan bertaraf antarabangsa dengan lebih kerap agar negara Malaysia akan lebih dikenali.

Gambarajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada sambutan kemerdekaan negara. Rangka Karangan Pendahuluan • Hari ulang tahun kemerdekaan yang kita sambut setiap tahun mempunyai banyak kepentingannya Isi-isi (Sudah disediakan dalam bahan • Memupuk semangat • Memupuk perpaduan • Menghargai dan mengenang jasa pejuang rangsangan) patriotik kaum kemerdekaan . Huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan negara pada setiap tahun. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

seseorang itu akan merasai pengalaman itu sendiri dan berasa megah dengan hari kemerdekaan negaranya sendiri. Melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan juga. ulang tahun hari kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rakyat negara ini dengan penuh penghayatan. Kebaikan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ini adalah dapat memupuk semangat patriotik atau cinta akan negara. dan Bajau turut serta dalam sambutan terebut. Sekiranya usaha ini tidak dijalankan. seperti kaum Melayu. Perkara ini tentunya akan menjadi bukti bahawa perpaduan kaum dapat dipupuk dan disuburkan melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. Oleh itu. Pelbagai acara dijalankan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini seperti mengadakan majlis perarakan atau perbarisan. India. dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. nyawa dan tenaga iaitu seperti lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. Mereka sanggup berkorban harta. memasang bendera pada bangunan. kerajaan hendaklah menjalankan kempen melalui media massa untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan sambutan ulang tahun tersebut. kita akan sedar dan berazam untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita sampai bila-bila. Kadazan. Intihanya. . Dengan cara itu. iaitu seseorang itu akan menghayati hari kemerdekaan tersebut dengan lebih bermakna melalui penglibatan dan penyertaannya dalam sambutan hari ulang tahun kemerdekaan atau menyaksikan majlis sambutan tersebut secara langsung. sudah pasti rakyat negara kita kurang menyedari kepentingan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. Selain itu. pelbagai kaum yang terdapat di negara kita akan bekerjasama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan. Hal ini demikian kerana. Perkara ini demikian kerana. kita dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan negara. semata-mata untuk memerdekakan negara kita.Penutup • Hari ulang tahun kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rakyat Karangan Contoh Hari ulang tahun kemerdekaan negara yang kita sambut setiap tahun mempunyai kebaikan dan kepentingannya yang tersendiri. sambutan hari tersebut hendaklah diteruskan agar generasi muda yang menjadi tonggak negara pada masa hadapan akan mengerti dan menghayati kebaikannya. Iban. Oleh itu. Dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. kita dapat memupuk perpaduan kaum. Kita akan memahami dan menghayati pengorbanan serta perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita suatu masa dahulu. Hal ini bersesuaian dengan konsep 1Malaysia yang diuar-uarkan oleh pucuk pimpinan negara kita pada masa ini yang mementingkan aspek perpaduan kaum. tak kenal maka tak cinta. sebagai rakyat negara ini. kenderaan dan sebagainya. Hari tersebut merupakan hari kebesaran negara yang perlu disambut dan dihayati oleh semua rakyat yang cinta akan negara ini. Kita dapat melihat semua kaum. Cina.

Semua pihak termasuk keluarga berperanan penting dalam mencungkil bakat anak-anak mereka sejak kecil lagi. dipaparkan soalan dan karangan contoh yang hampir sama dengan soalan tersebut. Huraikan peranan ibu bapa untuk menggilap bakat anak-anak dalam bidang sukan. Soalan contoh Ibu bapa memainkan peranan penting untuk menggalakkan anak-anak bergiat dalam bidang sukan. Huraikan pendapat anda. . Di bawah ini.Malaysia ketandusan atlet yang berbakat dalam bidang sukan.

nama negara kita akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negara dalam bidang sukan. Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif. daerah. pihak yang bertanggungjawab dalam bidang sukan perlulah memainkan peranan yang berkesan dengan kerjasama semua pihak seperti ibu bapa. negeri dan negara. memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan ii. anakanak yang berbakat dan berminat dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diri dengan lebih aktif untuk mencipta kejayaan yang cemerlang.antara bidang yang penting di negara kita .peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan – ibu bapa perlu memainkan peranan yang sepatutnya Karangan Contoh Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita. Sekiranya ibu bapa memberikan galakan dan sokongan moral. kasut dan alat-alat yang berkaitan dengan permainan yang diceburi oleh anak-anak mereka seperti raket badminton. di situ ada jalan.Rangka Karangan Pendahuluan . Oleh itu. Di samping itu. aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada masyarakat dan negara kita. sudah pasti matlamat untuk memajukan bidang sukan di negara kita akan tercapai iaitu. ibu bapa perlulah membelikan anakanak mereka pakaian. Hal ini demikian kerana. Sebagai contohnya. di mana ada kemahuan.aktiviti sukan mendatangkan banyak faedah Isi-isi i. Dengan cara itu. menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif iii. squash dan tenis. Seterusnya. mereka diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnya mengharumkan nama sekolah. memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan iv. Hal ini demikian kerana. Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan untuk anak-anak mereka. Bakat dan minat tersebut perlulah dipupuk dari bangku sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. minat anak-anak dapat dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimiliki oleh mereka. Oleh hal yang demikian. Sekiranya anakanak memiliki peralatan sukan yang lengkap dan sesuai sudah pastilah mereka lebih bersemangat untuk bersukan. . aktiviti sukan akan menyihatkan dan mencergaskan badan. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya memperuntukkan masa mereka dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan. membelikan anak-anak majalah sukan Penutup .

Perkara ini akan menjadi realiti jika pepatah. ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut dijalankan. Selain itu. kejayaan ahli-ahli sukan antarabangsa yang dipaparkan dalam majalah sukan tersebut akan menjadi idola dan pencetus semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya. peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam usaha untuk menggalakkan anak-anak bersukan. anak-anak mereka lebih bersemangat untuk bergiat aktif dalam bidang sukan tersebut. tinggi gunung. Mereka juga boleh menemani anak-anak dan menyaksikan anak-anak mereka berlatih atau bertanding dalam sesuatu acara sukan atau permainan. Sudah tentulah perkara ini akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu permainan iaitu. Hal ini demikian kerana. Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati oleh mereka. Huraikan peranan ibu bapa untuk menggilap bakat anak-anak dalam bidang sukan. ibu bapa perlulah diberikan kesedaran supaya memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha untuk melahirkan lebih banyak ahli sukan di negara kita. Semua pihak termasuk keluarga berperanan penting dalam mencungkil bakat anak-anak mereka sejak kecil lagi. Oleh itu. Secara keseluruhannya. tinggi lagi harapan kami. Di bawah ini. mereka akan berasa lebih yakin untuk mencipta kemenangan pada peringkat yang lebih tinggi lagi. Dengan cara itu. Seterusnya. Soalan contoh Ibu bapa memainkan peranan penting untuk menggalakkan anak-anak bergiat dalam . "genggam bara api biar sampai jadi arang" sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang yang ingin akan kejayaan. Kita mahu agar kecemerlangan akademik dan kecemerlangan sukan bergerak seiring sekiranya mahu negara kita maju dalam bidang sukan. Malaysia ketandusan atlet yang berbakat dalam bidang sukan. Mereka juga akan mendapat maklumat atau perkembangan terkini dalam bidang sukan menerusi majalah-majalah sukan tersebut. anak-anak akan lebih berminat untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan serius. dipaparkan soalan dan karangan contoh yang hampir sama dengan soalan tersebut.Selain itu. Ibu bapa tidak seharusnya mementingkan aspek kecemerlangan akademik semata-mata dan mengetepikan kepentingan sukan kepada anak-anak mereka.

minat anak-anak dapat dikembangkan sekiranya peralatan yang sesuai dimiliki oleh mereka.antara bidang yang penting di negara kita . squash dan tenis. Pendahuluan . Oleh hal yang demikian. memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan ii. nama negara kita akan dikenali dan digeruni di peringkat antarabangsa melalui kejayaan atlet negara dalam bidang sukan. sudah pasti matlamat untuk memajukan bidang sukan di negara kita akan tercapai iaitu. Sekiranya anakanak memiliki peralatan sukan yang lengkap dan sesuai sudah pastilah mereka lebih bersemangat untuk bersukan. Sekiranya ibu bapa memberikan galakan dan sokongan moral. Di samping itu. di mana ada kemahuan. . Seterusnya. kasut dan alat-alat yang berkaitan dengan permainan yang diceburi oleh anak-anak mereka seperti raket badminton. membelikan anak-anak majalah sukan Penutup . Bakat dan minat tersebut perlulah dipupuk dari bangku sekolah lagi untuk dikembangkan agar dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. aktiviti sukan mendatangkan faedah yang banyak kepada masyarakat dan negara kita. aktiviti sukan akan menyihatkan dan mencergaskan badan. negeri dan negara. mereka diharapkan dapat melakar kemenangan dan seterusnya mengharumkan nama sekolah. Oleh itu. ibu bapa perlulah membelikan anakanak mereka pakaian. Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa adalah dengan memberikan galakan dengan cara membeli peralatan sukan untuk anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana. Ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya memperuntukkan masa mereka dalam aktiviti kokurikulum seperti sukan dan permainan. memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan iv. Sebagai contohnya.aktiviti sukan mendatangkan banyak faedah Isi-isi i. di situ ada jalan. daerah.peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan – ibu bapa perlu memainkan peranan yang sepatutnya Karangan Contoh Bidang sukan merupakan salah satu bidang yang penting di negara kita.bidang Huraikan Rangka pendapat Karangan sukan. menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif iii. anakanak yang berbakat dan berminat dalam sukan dan permainan tertentu bolehlah melibatkan diri dengan lebih aktif untuk mencipta kejayaan yang cemerlang. Hal ini demikian kerana. Ibu bapa juga perlu menggalakkan anak-anak untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan aktif. anda. Dengan cara itu. pihak yang bertanggungjawab dalam bidang sukan perlulah memainkan peranan yang berkesan dengan kerjasama semua pihak seperti ibu bapa.

Sudah tentulah perkara ini akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada anak-anak dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu permainan iaitu. peranan ibu bapa tidak boleh dikesampingkan dalam usaha untuk menggalakkan anak-anak bersukan. Mereka juga boleh menemani anak-anak dan menyaksikan anak-anak mereka berlatih atau bertanding dalam sesuatu acara sukan atau permainan. tinggi lagi harapan kami. mereka akan berasa lebih yakin untuk mencipta kemenangan pada peringkat yang lebih tinggi lagi. Perkara ini akan menjadi realiti jika pepatah. anak-anak mereka lebih bersemangat untuk bergiat aktif dalam bidang sukan tersebut. anak-anak akan lebih berminat untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan serius. Dengan cara itu. Kita mahu agar kecemerlangan akademik dan kecemerlangan sukan bergerak seiring sekiranya mahu negara kita maju dalam bidang sukan. ibu bapa hendaklah memberikan sokongan moral dengan menghantar anak-anak mereka ke tempat latihan atau permainan tersebut dijalankan.Selain itu. tinggi gunung. Ibu bapa perlulah membelikan anak-anak mereka majalah sukan yang diminati oleh mereka. Seterusnya. Secara keseluruhannya. Ibu bapa tidak seharusnya mementingkan aspek kecemerlangan akademik semata-mata dan mengetepikan kepentingan sukan kepada anak-anak mereka. Selain itu. . "genggam bara api biar sampai jadi arang" sentiasa menjadi amalan dalam diri setiap orang yang ingin akan kejayaan. kejayaan ahli-ahli sukan antarabangsa yang dipaparkan dalam majalah sukan tersebut akan menjadi idola dan pencetus semangat serta motivasi kepada anak-anak untuk menjadi ahli sukan yang berjaya. Hal ini demikian kerana. Oleh itu. Mereka juga akan mendapat maklumat atau perkembangan terkini dalam bidang sukan menerusi majalah-majalah sukan tersebut. ibu bapa perlulah diberikan kesedaran supaya memainkan peranan yang sepatutnya dalam usaha untuk melahirkan lebih banyak ahli sukan di negara kita.

Corak yang dihasilkan itu bakal menentukan siapakah anak-anak pada masa hadapan. justeru usaha-usaha lain harus ditimbal balik dan diambil kira bagi memastikan kecemerlangan anak-anak. Ibu bapa sentiasa mengharapkan dan mendambakan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna serta berbakti terhadap orang tua. Apabila perasaan kasih sayang dan bertegas sudah menjadi sama rata. maka tidak akan wujud sebarang kekangan. “ suruh dan perintahlah anak-anakmu mendirikan solat sedari umurnya tujuh tahun”. Rasulullah S. birulah ia. Ibu bapa tidak perlu memanjakan anak-anak sehingga mereka merasakan bahawa diri seperti anak emas dalam keluarga. mereka pasti akan melakukan yang terbaik demi membahagiakan diri sendiri dan ibu bapa yang tercinta. Jika merah. Jadi apabila benteng pertahanan diri mereka sudah cukup teguh.M Tuah Iskandar “seribu mancis tidak dapat menerangi engkau dalam kegegalapan namun. segala apa yang dirancang pasti menjadi nyata. Solat merupakan perkara terpenting yang perlu dipantau oleh ibu bapa. Begitulah kata-kata azimat yang ditinta oleh Alex .A. Insan yang berguna ialah insan yang tahu nilai diri dan estetika. nescaya kesudahan yang baik akan menjadi milik kita. Kebanyakan ibu bapa menyayangi anak mereka dengan setelusnya. Hal ini bertujuan mengelakkan anak-anak menjadi manja dan besar kepala. H.W bersabda yang bermaksud. Dalam usaha mendidik anak-anak ibu bapa perlu mengamalkan toleransi. “Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Seterusnya usaha yang wajar dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan harapan melihat anak-anak mereka berjaya itu tercapai adalah dengan bermain “tarik tali’ dengan anakanak. cahaya keimanan pasti dapat menyuluh engkau ke jalan kebahagiaan”. Sedikit penegasan perlu diberikan. Apabila anak-anak telah diterapkan dengan nilai-nilai murni seperti menghormati oarng tua dan berbudi pekerti luhur. ibu bapalah yang insan yang bertanggungjawab mencorakkannya. Namun.Peranan Ibu Bapa memastikan Kecemerlangan Anak-anak Anak ibarat kain putih . mereka harus berpada-pada. “Lampu Alladdin tidak akan bersinar dengan sendiri tetapi Alladdin akan mengosoknya terlebih dahulu”. umpama menatang minyak yang penuh. perasaan kasih sayang dan bertegas dalam bicara perlu menjadi tunjang utama. tetapi hal ini merupakan tanda ibu bapa menyayangi anak-anak. jika biru. Oleh hal yang demikian. Anak-anak akan sentiasa mengawal tingkah laku dan peradaban mereka. Namun. merahlah ia. Solat dapat mendidik anak-anak untuk sentiasa melakukan perkara baik dan menjauhi perkara mungkar. Perpeganglah kepada peribahasa tersebut. Memetik kata-kata pakar motivasi terkenal Malaysia Dr. Menghukum apabila anak-anak melakukan kesalahan tidak bererti ibu bapa membenci. Demi mencapai keinginan tersebut ibu bapa sanggup melakukan apa-apa sahaja bagi memastikan hasrat hati mereka itu terlaksana dengan jayanya. ibu bapa boleh menuruti rengekkan dan permintaan anak-anak. Malah. langkah awal wajar diambil oleh ibu bapa untuk merealisasikan hasrat murni itu iaitu dengan cara menerapkan dan memberikan didikan agama yang sempurna. dengan mencurahkan kasih sayang semata-amata tidak mungkin akan dapat menjadikan anak-anak seorang insan yang berbakti. Mereka tega menghabiskan masa dan tenaga bahkan wang ringgit demi melihat anak-anak mereka berjaya. sudah pasti segala apa yang diangan-angankan oleh ibu bapa akan menjadi realiti.

yang dikejar tidak dapat yang diikendong berciciran. Anak-anak umpama jentera yang memerlukan minyak pelincir bagi menlancarkan pergerakannya. Dato Dr Fadzillah Kamsah. Kebanyakan ibu bapa mengharapkan anak-anak berusaha untuk mencapai mimpi mereka tanpa memikirkan kemampuan sebenar anak-anak. Nah. Ahli Falsafah Pascal mengungkapkan “kalau kita berusaha mencapai keinginan. asalkan tidak menyimpang dan tersasar jauh ke lembah kehancuran. Tun Dr Mahathir pernah berkata. Sebaliknya dorongan dan kata-kata semangat perlu diberi untuk menaikkan semula semangat membara anak-anak. Cara sebegini akan dapat menghindari anak-anak daripada berasa tertekan. rambut tidak putus tepung tidak berselerak”. “banyak masalah di dunia ini berpunca daripada sikap manusia yang tidak pernah berusaha memahami antara satu sama lain dan berbincang untuk melepaskan diri daripada sebarang musibah”. Intihanya. Tiada paksaan dalam menuntut ilmu. kedua-dua belah pihak perlu melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi memastikan kelangsungan perjalanan hidup mereka. sudah terang lagi bersuluh. ibu bapa tidak boleh terlalu mengongkong anak-anak. Oleh itu. ibu bapa tidak boleh terus memaksa. Justeru mulakan dengan kelembutan dalam memastikan kejayaan menjadi hak hakiki dan azali anak-anak. Sebaliknya dorongan dan nasihat akan mendorong anak-anak untuk berjaya kerana “anak umpama bunga-bunga yang tumbuh di taman. usaha untuk memastikan anak-anak mereka supaya . maka akan lencarlah pergerakannya. sedangkan bumi sedia di tapak kaki”. Selanjutnya ibu bapa haruslah memberikan sedikit ruang kepada anak-anak untuk melakukan apa yang mereka hajati. Apabila minyak pelincir sudah dituang. Tertekan dalam konteks ini bermaksud bahawa anak-anak akan berasa dalam dilema sama ada menurut kemahuan diri dan menghancurkan harapan ibu bapa atau menurut kemahuan ibu bapa dan merobek hati sendiri. lain yang diharap lain yang menjadi. Anak-anak akan memberontak akibat desakan yang bertubi-tubi daripada ibu bapa. Ibu bapa perlu mengasuh anak-anak untuk memahami dan mendalami ilmu. Anak-anak pula perlulah berusaha untuk mencapai keinginan tersebut. bak kata pepatah. Jika anak-anak tidak mampu meneruskannya. Oleh yang demikian langkah drastik yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna ialah dengan menyelami hati dan keinginan anak-anak.Osborn. ibu bapa perlu memikirkan sedalamdalamnya atas segala tindakan yang akan diambil. Dalam konteks ini. ibu bapa perlu sebaik-baiknya mengetahui rasa hati anak-anak. mulakan dengan kata-kata yang lembut kerana katakata yang lembut umpama air yang menyirami tanah yang tandus”. ibu bapa perlu memberi sedikit penekanan terhadap kepentingan pendidikan dalan sanubari anak-anak. Sehubungan dengan itu. Desakan dan paksaan akan menjatuhkan anak-anak. sedangkan langit tidak mungkin digapai. apabila situasi ini berlaku. “Umpama menarik rambut dalam tepung. Hasrat ibu bapa untuk menyaksikan anak-anak mereka menjadi insan yang berguna tidak akan berhasil jika ibu bapa sahaja yang bertungkus lumus menggembleng tenaga. Setiap insan memiliki paradigma dan pandangan yang berbeza dalam menentukan hala tuju hidup mereka. Dalam memastkan anak-anak berhasil menjadi insan yang berguna. yang menjadi tanah dan baja ialah ibu bapa”. ada menyebut “usah direnung ke langit hingga terlupakan bumi.

Kepentingan setiap individu perlu diambil kira dan dipertimbangkan. “anakanak ibarat simen basah. (991 patah perkataan) . pendayong sudah di tangan. sesiapa yang jatuh ke atasnya pasti memberi kesan”. ibu bapa perlu berhati-hati mengambil sebarang tindakan dalam usaha melahirkan model insan yang cemerlang. perahu sudah di air. segala tindakan wajar sudah terpampang hanya yang tinggal adalah usaha untuk melaksanakannya. Professor Beetcher pernah berkata. Akhirulkalam. Jauhkan emosi untuk meningkatkan prestasi.menjadi insan berguna bukanlah mudah. Justeru. Usaha yang sewajarnya perlu diambil dan segala emosi yang membungkam jauh dalam sanubari perlu ditolak ke tepi.

Di samping itu. Setiap kali mereka menggunakan kad kredit tersebut mereka dikehendaki menandatangani borang khas yang akan dapat mengesan pemilik sebenar kad kredit tersebut. beliau juga turut meramalkan bahawa bilangan pengguna kad kredit ni negara kita akan bertambah pada tahun-tahun yang akan datang. Hal ini kerana semua kad kredit yang digunakan tidak boleh bertukar milik. Salah satu daripada faktor yang menggalakkan orang ramai menggunakan kad kredit ialah mereka tidak perlu membawa wang tunai yang banyak untuk membeli. penggunaan kad kredit didapati semakin popular dalam kalangan masyarakat kita terutamanya ahli perniagaan. mereka berasa lebih selamat menggunakan American Express kerana mereka cepat mendapatkan kad ganti yang baru dengan cepat apabila berlaku kehilangan. membawa wang tunai yang banyak ketika membeli. Visa. Hal ini tidak demikian bagi pemegang kad kredit kerana pertukaran nilai mata wang asing akan dilakukan secara automatis setiap kali kad kredit tersebut digunakan. Pada hemat saya pengguna akan berasa lebih selesa menggunakan kad kredit daripada menggunakan wang tunai kerana kad kredit lebih ringan dan tidak mendatangkan masalah untuk digunakan bila-bila difikirkan perlu.belah merupakan suatu beban. keadaan ini mungkin disebabkan oleh imej kemewahan yang sering dikaitkan dengan pemegang kad kredit.IMPLIKASI PENGGUNAAN KAD KREDIT Kad kredit bolehlah ditakrifkan sebagai sejenis kad yang digunakan sebagai pengganti wang tunai atau buat masa ini lebih dikenali sebagai wang plastik. pemilik kad kredit tidak perlu bimbang sekiranya kad mereka hilang atau dicuri orang. mereka lebih suka menggunakan kad kredit kerana mereka diberikan layanan yang lebih istimewa ketika berurus niaga terutamanya di hotel-hotel yang terkemuka dan bertaraf antarabangsa. Bagi sesetengah pengguna. Menurut kebanyakan pemilik kad tersebut. . kad kredit juga melambangkan status pemiliknya.belah. Oleh hal yang demikian..dan Master Card. kita mungkin perlu menukarkan mata wang negara kita ke mata wang negara yang kita lawati itu. penggunaan kad kredit merupakan pemangkin masalah inflasi yang sangat ketara. Akhir-akhir ini.Kini terdapat semakin banyak syarikat yang mengeluarkan kad kredit seperti American Express. Kini terdapat hampir 50 peratus daripada pengguna yang membeli. Menurut pendapat kebanyakan pelancong. Dalam hal ini saya berpendapat faktor keselamatanlah yang paling banyak mendorong pengguna menggunakan kad kredit. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pengeluar kad kredit American Express. Sekiranya kita melancong ke luar negara. Seterusnya. Pada hemat saya penggunaan kad kredit akan terus diamalkan oleh masyarakat kita kerana kad tersebut mempunyai kebaikannya yang tersendiri.Di samping banyak memebrikan kemudahan. Pengguna kad kredit juga berasa lebih selamat menggunakan kad kredit berbanding dengan penggunaan wang tunai. Pada pendapat saya. jumlah pemegang kad tersebut bertambah hampir 40 peratus pada setiap tahun.belah di pasar raya dengan menggunakan kad kredit. Menurut pendapat Menteri Kewangan Malaysia. kebanyakan ahli masyarakat lebih gemar menggunakan kad kredit kerana mereka tidak perlu menukar mata wang ketika berada di luar negara.

Hal ini kerana tidak semua para peniaga mahu menerima pembelian secara kredit terutamanya kedai-kedai biasa atau kedai-kedai kecil yang jumlahnya lebih banyak daripada kedai-kedai yang besar atau pusat-pusat beli -belah yang terkenal. sekiranya pemilik kad kredit menggunakan kemudahan tersebut secara bijak. Menurut kajian yang pernah dibuat oleh mahasiswa Universiti Utara Malaysia. Oleh sebab itu. Pihak Polis Bahagian Jenayah Perdagangan sering mengingatkan para peniaga supaya sentiasa berwaspada ketika berurus niaga dengan pengguna yang menggunakan kad kredit. Sebaliknya. Walaupun perkara seperti ini jarang-jarang berlaku. kebanyakan peniaga tidak yakin dengan pelanggan yang menggunakan kad kredit terutamanya kad kredit yang tidak popular. Keadaan ini mungkin berlaku kerana pemilik kad tersebut tidak sedar bahawa kad yang digunakan itu sebenarnya ialah wang. namun `wang plastik’ tersebut pasti tidak mungkin dapat menggantikan wang tunai yang sebenar. Oleh hal yang demikian. urusan perniagaan yang menggunakan kad kredit dijalankan dengan penggunaan komputer. Pada pendapat saya. Sebagai rumusannya. dapatlah dikatakan bahawa terdapat beberapa kebaikan dan keburukan penggunaan kad kredit. pemegang kad kredit mungkin berbelanja secara berlebih. tempat-tempat penginapan atau pusat-pusat belibelah yang boleh dikunjungi oleh pemegang kad kredit adalah terhad. jika kad kredit tidak digunakan secara berhati-hati. Seperti yang kita sedia maklum. Namun begitu. pemegang kad kredit juga sering menghadapi beberapa masalah.Di samping kemudahan yang boleh dinikmati.Oleh itu. mereka mungkin akan berada dalam keadaan yang sugul kerana terpaksa berfikir bagaimana hendak membayar balik jumlah wang yang telah mereka belanjakan itu. terdapat kemungkinan berlaku penyelewengan dalam urus niaga tersebut. pemegang kad kredit mungkin menghadapi masalah sekiranya pusat beli. . Para peniaga tidak sanggup menanggung risiko yang tinggi dengan menerima kad kredit tersebut. Hal ini kerana mereka telah menerima lebih daripada 150 aduan berkaitan dengan hal tersebut sejak awal tahun ini. pemiliknya akan menderita akibat beban hutang yang terpaksa ditanggung sehingga bertahun-tahun. Setelah puas berbelanja. Oleh itu. Hal ini berlawanan dengan pesanan orang tua-tua `beringat-ingat sebelum terkena’. walaupun penggunaan kad kredit didapati semakin popular dari setahun ke setahun.belah atau kedai dan gerai yang mereka kunjungi itu menolak penggunaan kad kredit.lebihan kerana mereka tidak begitu peka atau perihatin dengan nilai wang yang dibelanjakan. kita sering mendengar rungutan daripada pemilik kad kredit yang menghadapi masalah beban hutang yang banyak. mereka akan mendapat faedah yang banyak. Selain itu. bukannya plastik yang tidak bernilai. lebih 35 peratus daripada pemilik kad kredit mengalami masalah beban hutang yang teruk sehingga ada antara mereka yang diistiharkan muflis kerana tidak dapat menjelaskan hutang-hutang mereka.

televisyen dan radio hendaklah menyiarkan rancangan atau program yang dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan rencana tentang pejuangpejuang kemerdekaan negara. Selain itu media elektronik itu juga hendaklah . Kementerian Penerangan Malaysia. perkara itu akan dipelajari secara formal di dalam kelas. Satu daripada caranya adalah dengan memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik dari bangku sekolah lagi. Perkara ini membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri pelajar seperti kata peribahasa Melayu. “melentur buluh. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil.Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. murid-murid akan memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Sekiranya perkara ini dilakukan. Oleh itu. Dengan perkataan lain. perkara yang penting dalam hidup ialah mereka perlu berusaha untuk mencari kekayaan dan hendak mencari wang untuk menambahkan pendapatan semata-mata. semangat patriotik itu akan terus subur dalam sanubari murid-murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi. amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama negara. Hal ini berlaku demikian kerana masingmasing sibuk dengan urusan sendiri yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan perkara lain. Pada pendapat mereka. Pihak yang bertanggungjawab hendaklah menjalankan kempen secara besar-besaran melalui media massa. di samping media elektronik seperti televisyen dan radio memang berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Kempen-kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Oleh itu. Dengan perkataan lain. biarlah dari rebungnya”. Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Oleh hal yang demikian. Jadi. kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan. diuji dalam peperiksaan dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. contohnya anggota masyarakat kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara dijalankan. mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan. Tambahan pula. Cara lain yang boleh dijalankan adalah dengan membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi.

menayangkan filem seperti “Bukit Kepong”. kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati. Jabatan Penyiaran atau stesen televisyen juga perlu mengadakan forum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kebangsaan suatu masa dahulu. Aktiviti tersebut boleh dijalankan di kampung-kampung dan juga di kawasan perumahan. Para pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai kemerdekaan yang telah dicapai hasil perjuangan dan titik peluh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Di samping itu. semangat patriotik ini penting untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan menjadi individu yang berguna kepada bangsa. Oleh itu. anggota masyarakat akan mencontohi pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. “Paloh”. setanding dengan negara-negara maju yang lain. Agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan aktiviti yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat agar dapat memupuk semangat ini. Oleh itu. Dengan cara itu. Oleh hal yang demikian. agama dan fahaman politik. Sekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti kemerdekaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi makna lagi kepada generasi yang akan datang. dijaga dan dikekalkan sampai bila-bila. semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat. usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah dijalankan sepanjang masa tanpa henti. . dan drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara. agama dan negaranya sendiri. Hal ini demikian kerana. Skiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja. pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Hal ini penting kerana. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita. Semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa. Individu yang memiliki semangat patriotik yang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya agar mencapai kemajuan dan pembangunan dengan cepat. aktiviti seperti sambutan hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan.

membanting tulang dan bekerja keras dengan tulang empat kerat mereka agar memperoleh pendapatan yang lumayan dan mewah. pada realitinya. Antara peranan daripada keluarga ialah kepimpinan melalui teladan. pendidikan semakin memerlukan kos yang tinggi. Dalam era globalisasi ini. Dalam era modenisasi ini. Pada tahun 2003. Malaysia pernah digemparkan dengan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Nur Amalina yang amat membanggakan. Anak-anak akan lebih terdorong untuk mengikut jejak langkah kejayaan ibu bapa mereka kerana ibu bapa lebih mengenali dan rapat dengan anak-anak . mantan Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga pernah menyatakan bahawa wang ringgit bukanlah . kebanyakan ibu bapa yang berjaya mempunyai anak-anak yang berpotensi untuk berjaya seperti mereka. Buktinya. Malah. Kejayaan ini adalah kerana Nur Amalina mempunyai sebuah keluarga yang penyayang dan sanggup memberikan sepenuh sokongan dan dorongan dalam bidang akademik beliau. ibu bapa yang tidak berkemampuan terpaksa kais pagi makan pagi. kais petang makan petang semata-mata untuk membiayai persekolahan anak-anak mereka. Semua ibu bapa menginginkan kejayaan daripada anak-anak supaya anak-anak mempunyai masa depan yang cerah. Mereka tidak mahu anak-anak mereka hidup susah. Hal ini menyebabkan ibu bapa terpaksa bekerja dengan lebih kuat dan lebih masa untuk menampung kos pendidikan anak-anak mereka. Tambahan pula. tidak mempunyai tempat bergantung untuk menumpang kasih serta hidup bagaikan layang-layang terputus tali. keluarga merupakan aset terpenting dalam kehidupan setiap insan. benarlah bahawa kepimpinan melalui teladan merupakan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk kecemerlangan anak-anak. ibu bapa sanggup memerah keringat. Tambahan pula.PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBERIKAN SOKONGAN DAN DORNGAN KEPADA ANAK-ANAK DEMI MEMASTIKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK ANAK-ANAK Keluarga boleh ditakrifkan sebagai kaum kerabat atau sanak saudara yang saling mengasihi. Hal ini kerana ibu bapa mahu memberikan kemudahan dan keselesaan yang secukupnya kepada anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Oleh itu. kajian statistik oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat mendapati hampir 50 peratus rakyat Malaysia terlibat dengan gejala negatif lazimnya mempunyai konflik keluarga. Buktinya.Sebagai contoh. iaitu hidup sebatang kara. Terdapat pelbagai jenis sokongan dan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk memastikan kecemerlangan anak-anak kerana keluarga bahagia pemangkin kecemerlangan anak-anak. Jelaslah bahawa faktor kejayaan anak-anak dalam bidang akademik banyak bergantung kepada dorongan dan sokongan daripada keluarga. kejayaan ibu bapa akan menyebabkan anak-anak cuba mememotivasikan diri mereka sekali gus merubah kehidupan mereka agar berjaya atau lebih berjaya daripada ibu bapa mereka. Hal ini kerana beliau berjaya mendapat 17A1 sekali gus menjadikan beliau pelajar cemerlang SPM 2003. mencintai dan bersifat belas kasihan terhadap saudaranya yang lain. Seseorang yang tidak mempunyai keluarga. Ibu bapa yang berjaya akan menjadi idola dan inspirasi untuk kecemerlangan anak-anak.

ibu bapa serta ahli keluarga yang lain wajarlah bersatu padu bagai aur dengan tebing dan sama-sama berusaha seperti hati gajah sama dilapah. Marilah kita buktikan kepada dunia bahawa pemikiran rakyat Malaysia tercinta ini tidak lagi dibelenggu atau tidak lagi umpama katak di bawah tempurung. Dorongan keluarga dapat melahirkan anak-anak yang cemerlang. Rentetan itu. Albert Einstein pernah mengatakan bahawa agama tanpa ilmu adalah buta. duduk sama rendah dengan negara lain untuk negara maju yang lain di seluruh sarwajagat ini. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pengorbanan ibu bapa menjadi dorongan untuk anak-anak cemerlang dalam bidang pelajaran. hati kuman sama dicecah untuk merealisasikan impian murni mereka. . manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh. gemilang dan terbilang seperti yang dilaungkan mantan Perdana Menteri kita yang lebih dikenali sebagai "Pak Lah". Hal ini kerana anak-anak yang mempunyai didikan agama yang sempurna akan terang hati dan lebih mudah untuk menerima pelajaran. malah telah bertamadun dalam menuju era globalisasi untuk berdiri sama tinggi.pengganti kasih sayang malah semua ibu bapa sanggup mengorbankan apa-apa sahaja untuk kebahagiaan cahaya mata mereka. jelaslah bahawa didikan agama yang sempurna merupakan salah satu dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga demi kecemerlangan anak-anak dalam bidang akademik. dorongan daripada keluarga merupakan faktor terpenting kejayaan anakanak. Kenyataan ini membuktikan bahawa ibu bapa rela berkorban demi anak-anak mereka sekali pun terpaksa bergadai nyawa. Mereka akan mempunyai prinsip hidup yang teguh. sekali gus menyebabkan mereka tidak mudah terpengaruh oleh gejala negatif yang semakin berleluasa seperti kudis dalam masyarakat marcapada ini. Oleh itu. Kejayaan Nadia Amira yang cemerlang dalam SPM 2006 menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai didikan agama yang sempurna mampu meraih kejayaan. Dorongan lain yang boleh diberikan oleh keluarga adalah dengan memberikan anak-anak didikan agama yang sempurna. Sebagai intiha.

saya perlulah menggunakan peluang yang ada untuk bergerak aktif sama ada dalam aktiviti kemasyarakatan. saya juga perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam terhadap bidang . Sebagai contoh. Jadi. bak kata pepatah Melayu. persediaan awal adalah amat penting sebelum saya dapat menceburi bidang pekerjaan ini. Jika dilihat dari dimensi yang lain pula. Selain itu. Saya juga mesti membekalkan diri saya dengan semangat juang yang tinggi untuk mencapai matlamat saya. Mereka sememangnya sudah diajar berdikari sejak kecil lagi manakala remaja di negara kita masih ditatang bagai minyak yang penuh. Kecekalan Abraham Lincoln ini perlu saya contohi kerana di mana ada kemahuan. mempunyai pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Saya perlulah melakukan beberapa persediaan yang sewajarnya kerana yang bulat tidak datang bergolek. Kemahiran insaniah sangat penting untuk melahirkan modal insan yang kamil dan yakin untuk berhadapan dengan sebarang cabaran yang mendatang.Anda meminati sesuatu bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko. Oleh itu. Kemajuan alam pada masa ini semakin hari semakin berkembang pesat ekoran sikap manusia yang sentiasa berusaha untuk mencapai dan mendominasi kejayaan dalam kehidupan. usaha untuk memiliki kemahiran insaniah amat penting agar saya dapat berkecimpung dalam bidang yang saya minati itu. semasa berada di alam persekolahan dan pengajian tinggi. Saya perlu berupaya untuk menghasilkan teknologi dan robotik yang setanding dengan remaja yang lain. saya perlu mempunyai daya saing yang tinggi kerana saya merupakan golongan pemuda-pemudi yang bakal berhadapan dengan dunia yang kian mencabar ini. Abraham Lincoln pernah mengalami 13 kegagalan besar dalam bidang politik sebelum beliau dipilih menjadi Presiden Amerika Syarikat yang ke-16 pada usia 51. Hal ini adalah kerana kemahiran insaniah dapat mempersiapkan diri saya dengan kemahiran yang boleh diaplikasikan pada masa hadapan terutamanya semasa berada dalam alam pekerjaan. Persediaan yang afdal yang wajar saya lakukan termasuklah melengkapkan diri saya dengan kemahiran insaniah yang meliputi beberapa aspek. kemahiran kerja berpasukan. sukan atau kebudayaan. Bincangkan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan. etika dan moral profesional serta kemahiran kepimpinan. kemahiran keusahawanan. genggam bara api biar sampai jadi arang. tidak hairanlah mereka lebih matang dan daya saing mereka lebih tinggi daripada remaja di negara kita. Sebagai contoh. Saya meminati sesuatu bidang kerjaya yang amat mencabar dan berisiko. yang pipih tidak datang melayang. Sesungguhnya remaja di Malaysia amat berbeza dengan remaja di negara lain. Menyedari hakikat ini. Jelaslah membuktikan bahawa seseorang yang ingin mencapai kejayaan dalam bidang yang diceburi perlulah memiliki daya saing yang tinggi. persediaan awal amat penting sebelum anda menceburi bidang pekerjaan tersebut. iaitu kemahiran berkomunikasi. saya perlu kental dan tidak mudah berputus asa apabila berhadapan dengan pelbagai rintangan. Oleh itu. Manusia juga sanggup melakukan apa-apa sahaja tanpa berputus asa untuk memperoleh kejayaan. pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat. di situ ada jalan. Oleh itu.

intelek dan sosial. Dengan cara ini. Oleh hal yang demikian. . Semoga impian saya akan menjadi realiti dengan keizinan Tuhan yang Maha Esa. Oleh itu.pekerjaan yang bakal saya ceburi itu. Hal ini dapat dicapai sekiranya saya rajin membaca surat khabar dan melayari internet untuk mengetahui isu-isu semasa. saya perlu banyak membaca bukubuku yang berkaitan dengan bidang yang saya minati. banyak jenayah yang berlaku di negara kita. Dengan cara ini. kes pembunuhan Datuk Sosilawati. Oleh itu. persediaan-persediaan inilah yang wajar saya lakukan sebagai prasyarat untuk mencapai kejayaan dalam pekerjaan saya nanti. mereka berupaya memajukan negaran mereka dengan pelbagai teknologi moden yang canggih. kemampuan untuk berfikir secara kreatif dan inovatif dapat membantu saya ketika melibatkan diri dalam kerjaya yang saya idamkan. Sejak kecil lagi. seorang jutawan dan rakan-rakannya yang telah dibunuh tanpa perikemanusiaan. Saya tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Tuntasnya. Sebagai iktibar. Sebagai seorang pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang dapat berfikir di luar kotak dan berani melakukan anjakan paradigma mampu untuk menongkah arus dan mendepani cabaran semasa. saya perlulah menitikberatkan kemajuan diri saya dalam semua aspek sama ada dalam aspek jasmani. rakyat Jepun telah didedahkan dengan amalan membaca kerana mereka percaya bahawa membaca itu jambatan ilmu. Jadi. saya perlulah sentiasa sensitif dan prihatin terhadap isu semasa. Saya juga dapat mengemukakan idea-idea yang bernas yang dapat meningkatkan kualiti kerja saya kelak. Sebagai contoh. Hanya dengan membaca. emosi. Saya percaya bahawa ilmu pengetahuan yang tinggi mampu mematangkan saya untuk mengatur setiap langkah kehidupan. saya perlu lebih berhati-hati dalam mengharungi kehidupan yang penuh pancaroba ini terutamanya ketika menceburi bidang kerjaya yang lebih mencabar dan berisiko. Jadi. kejayaan akademik memang merupakan satu kepentingan untuk berjaya dalam kehidupan tetapi tidak dapat disangkalkan juga bahawa mempunyai nilai tambah diri seperti nilai kepimpinan dan berfikir secara kreatif serta kritis juga signifikan untuk berjaya dalam kerjaya yang mencabar dan berisiko. rohani. Seperkara lagi. saya pasti dapat menangkis segala dugaan yang mendatang kerana saya percaya bahawa hendak seribu daya. saya mestilah memiliki semangat inkuiri yang kuat dan tinggi supaya saya sentiasa lebih sensitif dan peka terhadap isu-isu yang berlaku di sekeliling saya. Hal ini adalah kerana ketinggian ilmu yang saya miliki dapat memastikan jati diri saya tidak mudah rapuh. saya berupaya untuk menangkis sebarang cabaran ketika saya bekerja dalam dunia pekerjaan yang berisiko dan mencabar. Sememangnya pelangi hari ini tidak mampu berjanji untuk muncul pada hari keesokan. saya perlulah meningkatkan pengetahuan dan keyakinan saya bagi merealisasikan impian saya untuk menceburi bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko. pemikiran saya yang kreatif dan inovatif dapat menangani cabaran-cabaran yang bakal saya tempuhi kelak terutamanya pada era globalisasi ini. Hal ini adalah supaya saya lebih peka terhadap masalah yang kian menular seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan sama ada di negara kita atau di luar negara. tak hendak seribu dalih. Konklusinya. Persediaan yang seterusnya ialah saya perlu mempunyai minda yang kreatif dan inovatif. Dewasa ini.

Wujud sikap tolak-ansur serta sikap saling menyayangi antara ahli keluarga . Kurang bijak menguruskan masa . ibu dan beberapa orang anak.KELUARGA BAHAGIA SIAPAKAH KELUARGA KITA? Institusi keluarga bolehlah dikategorikan sebagai satu unit manusia yang meliputi ayah. Kurang kefahaman terhadap tanggungjawab sebagai suami/ayah dan isteri/ ibu dan anak 2.A. yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik orang terhadap keluarganya dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap keluargaku – kurang tekanan hidup 3. Dapat melahirkan anak-anak yang berjaya dalam hidup 4. Mengabaikan pendidikan agama 5. PERANAN IBU BAPA .W. Ada juga keluarga yang mempunyai bilangan orang tua yang lebih banyak seperti datuk. Campur tangan ahli keluarga bukan untuk berdamai LANGKAH MEMBINA KELUARGA BAHAGIA 1. Negara lebih harmoni jenayah semakin berkurangan 5. dan pak cik serta mak cik pula.1993) 1.obses mencari harta duniawi – sibuk bekerja memenuhi tuntutan nafkah kehidupan – enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing 3. agama tanpa ilmu adalah buta manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh– dapat membezakan hak dengan batil . KEPENTINGAN KELUARGA BAHAGIA 1.sabda Rasulullah S. Negara lebih maju – banyak pelaburan asing PUNCA KERETAKAN INSTITUSI KEKELUARGAAN Konflik adalah bahagian yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan berkeluarga (Patricia Noller dan Mary Anne Fitzpatrick.Memantau pergerakan anak-anak yang baru berusia setahun jagung dan berdarah setampuk pinangMencurahkan kasih sayang yang secukupnya – bagai menatang minyak yang penuh .menghadapi tekanan hidup 4.Memahami dan berusaha untuk menyelesaikan masalah anak-anak – jangan terlalu rakus mengejar fatamorgana mereka dalam aspek kebendaan .Memberikan didikan agama & moral yg teguh – Albert Einstein. Mengelakkan suami isteri daripada bertikam lidah – tidak berlaku keruntuhan institusi kekeluargaan.anak yang kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa yang sibuk adalah yatim . Ekonomi keluarga yang kurang mantap .Hukuma-hakama Arab pernah mengatakan anak. nenek. 2.

memuliakan dan menjaga maruah diri dan keluarga dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak sihat seperti vandalisme.Menganjurkan pelbagai program tentang kebahagiaan rumah tangga atau program yang menjurus ke arah kelahiran keluarga bahagia .mengenang jasa ibu bapa dan janganlah bersikap seperti kacang lupakan kulit 3.harus belajar bersungguh-sungguh .Menanamkan nilai kasih sayang dalam proses pembelajaran (rendah. PERANAN ANAK-ANAK menuruti ajaran ibu bapa . berat sama dipikul. PERANAN KERAJAAN . aman dan damai. menengah & IPT) Melentur buluh biarlah dari rebungnya Keegoan masih belum menebal – mudah ditegur dan dididik .Mengadakan kempen kesedaran besar-besaran dan berterusan tentang pentingnya sebuah keluarga yang bahagia Menyedarkan golongan ibu bapa . PAK LAH – merasmikan kempen Keluarga Penyayang Aspirasi Negara .bertolak-ansur dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham . menagih dadah dan sebagainya .Nilai ini dapat dijadikan budaya hidup – alah bisa tegal biasa dapat diaplikasikan ketika melayari kehidupan berkeluarga 5. saling membantu dan bekerjasama bak kata pepatah.mendapatkan keputusan cemerlang untuk membalas jasa ibu bapa .Mantan Perdana Menteri. ringan sama dijinjing 4. PERANAN SEKOLAH .2. lumba haram. PERANAN AHLI KELUARGA saling menghormati dan memahami .Keluarga bahagia ialah keluarga yang harmoni.

Dapat memastikan kemerdekaan negara terpelihara 2. Peranan ibu bapa – mempraktikkan semangat patriotisme untuk diteladani oleh anakanak 2. Lebih mementingkan kekayaan hidup daripada menitikberatkan semangat patriotisme 3. Dapat mengekalkan perpaduan nasional LANGKAH PEMUPUKAN SEMANGAT PATRIOTISME 1. Dapat membentuk identiti negara dengan bebas 3. Kurang menekankan semangat patriotik di sekolah – pendidikan berorientasikan peperiksaan 5. Dapat menikmati kemajuan negara 4. Kempen berterusan dan efektif daripada kerajaan dan badan swasta 3. Penubuhan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 4. Kurang kesedaran tentang kepentingan semangat patriotisme pada masa hadapan 2. Terlalu mengagungkan ideologi Barat 4. Mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan semangat patriotisme di sekolah 5. Dapat menjamin keharmonian negara 5.bermusim dan hangat-hangat tahi ayam KEPENTINGAN SEMANGAT PATRIOTISME 1. Kempen kesedaran yang kurang berkesan .PUNCA LUNTUR SEMANGAT PATRIOTISME 1. Penekanan diberikan kepada kepentingan mempelajari sejarah negara .

kita sepatutnya menujukkan taat setia kepada negara dengan menghormati lagu kebangsaan Isi 2: Mendukung Prinsip Rukun Negara • • • • • Membentuk sebuah negara yang berdaulat dan bersepadu (AH) Malaysia melalui kebijaksanaan para pemimpinnya telah melakarkan suatu garis panduan iaitu Rukun Negara (AH) Menjadi tonggak panduan untuk rakyat (AH) Sebagai negara yang berpaksikan ideologi demokrasi.Malaysia mengamalkan sistem beraja yang sentiasa dijadikan tonggak perpaduan .perlu sensitif terhadap kepentingan dan nilai perasaan orang lain seperti kata peribahasa. sebaliknya tanyalah.melambangkan kebanggaan dan kedaulatan sesebuah negara itu (AH) Malaysia terkenal dengan lagu Negaraku (AH) Kaya dengan prinsip dan doktrin penting untuk memupuk semangat patriotisme (AH) Meminjam kata mantan Presiden Amerika Syarikat. hak dan kebebasan rakyat hendaklah dihormati . apakah sumbangan kamu kepada negara?” Berdiri tegak apabila lagu Negaraku dinyanyikan sebagai tanda hormat (AC) Sebagai rakyat yang telah banyak termakan budi kepada negara. RANGKA Pendahuluan: • • • Rakyat yang Menghormati Mendukung Prinsip Mengamalkan Mencintai Lagu Rukun Negara Negaraku Negara Perpaduan KARANGAN: Pepatah Arab .Ciri-ciri 1. JF Kennedy. hukum orang memiat daging. iaitu “Usahlah disoal apakah sumbangan negara kepada kamu.cinta akan watan itu adalah sebahagian daripada iman (AR) tanah air adalah sesuatu yang amat besar maknanya kepada sesuatu bangsa (AR) Setiap rakyat perlulah memiliki ciri-ciri untuk menggalas tugas yang amat besar memberikan taat setia dan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi terhadap negara (AA) Isi-isi: Isi 1: Menghormati Lagu Negaraku • • • • • • Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan . sakit di orang sakitlah di awak (AH) Contohnya . 2.rakyat Malaysia perlu menghormati raja (AC) . 3.

(AHrpn) .• setiap rakyat perlulah lebih sensitif dan sentiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dan falsafah yang terkandung dalam Rukun Negara demi mewujudkan sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Isi 3: Mengamalkan Perpaduan • • • • • merupakan aset negara yang amat penting dan merupakan tulang belakang kepada kemajuan negara (AH) mempunyai rakyat yang berbilang kaum . para pemimpin yang adil dan rakyat jelata yang taat setia. John Prescott pernah menyatakan keinginan Britain mempelajari pengalaman Malaysia mengekalkan formula perpaduan antara kaum dan amalan tolak ansur dalam amalan beragama. (AH) dapat dipupuk melalui amalan kunjung-mengunjungi pada hari perayaan menerusi amalan rumah terbuka – mengeratkan hubungan silaturahim di samping dapat memupuk perpaduan tanpa mengira darah dan warna kulit (AC) perlu menyedari kepentingan elemen perpaduan kerana perpaduan merupakan tunjang kejayaan dan kemajuan negara. di situ langit dijunjung . (AR) haruslah menanamkan semangat cinta akan negara yang mendalam (ACdgn) masa depan negara dapat terpelihara daripada jatuh ke tangan musuh dan maruah negara akan gah di seantero dunia.berusaha untuk memupuk perpaduan yang hakiki dan mengekalkan semangat perpaduan dari generasi ke generasi (AH) Mantan Timbalan Perdana Menteri Britain.ungkapan penting untuk menanamkan semangat sayang dan cinta akan negara (AR) Ahli falsafah ada menyatakan bahawa paksi kekuatan sesebuah negara itu terbina di atas paksi para ilmuwan yang berhikmah. PENUTUP • • • Di mana bumi dipijak.

kemahiran pengurusan maklumat .kemahiran keusahawanan . Oleh itu. Untuk Berjaya dalam bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko saya perlu membuat persediaan awal kerana yang bulat tidak dating bergolek. persediaan awal amat penting sebelum anda menceburi bidang pekerjaan tersebut.Anda meminati sesuatu bidang kerjaya yang mencabar dan berisiko. yang pipih tidak dating melayang.kemahiran kepemimpinan Mengapa ? kemahiran insaniah dapat melahirkan insan yang kamil dan yakin untuk berhadapan dengan sebangan cabaran Bagaimana? Sewaktu menuntut di sekolah dan universiti – perlu bergerak aktif dalam pelbagai bidang spt aktiviti kemasyarakatan. .kemahiran kerja berpasukan .mempunyai pemikiran kritis.Pembelajaran sepanjang hayat . Bincangkan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan Pendahuluan Perkembangan dunia kini Manusia mengejar kemakmuran dalam kehidupan Bersedia dan sanggup melakukan apa-apa sahaja tanpa putus asa sehingga Berjaya (genggam bara api biar sampai jadi arang) Sebagai insan yang bertanggungjawab menjayakan wawasan 2020 saya meminati bidang kerjaya yang amat mencabar dan berisiko. . Isi 1 Melengkapkan diri dengan kemahiran insaniah yang meliputi – kemahiran berkomunikasi. .kemahiran menyelesaikan masalah . sukan atau aktiviti perdebatan Kesan : dapat mempersiapkan diri dgn kemahiran yang boleh diaplikasikan pada masa hadapan terutamanya semasa berada dalam alam pekerjaan Penegasan: Isi 2 Perlu mempunyai daya saing yang tinggi Mengapa? Saya merupakan golongan pemuda yang bakal berhadapan dengan dunia yang mencabar.etika dan moral professional .

apabila kita melibatkan diri dalm aktiviti beruniform kita bukan sahaja berupaya membina ketahanan mental dan fizikal bahkan kita dapat menghindarkan diri daripada gejala sosial yang kurang sihat dan tidak bermoral. Remaja dikatakan mengalami sedikit ‘kejutan budaya’. ‘flying fox’. Hal ni demikian kerana. . Antaranya ialah kita dapat membina ketahanan mental dan fizikal badan beruniform seperti Kadet Remaja Sekolah. Keyakinan yang tinggi apabila melakukan aktiviti yang sihat tersebut pasti dapat memberikan kepuasan yang sangat megujakan. Berdasarkan ungkapan berpuitis tersebut dapat dirangkumkan bahawa ‘pemuda harapan bangsa. Oleh hal yang demikian kerajaan telah mengambil langkah drastik dengan mewujudkan badan-badan beruniform di sekolah. secara umum dan dasarnya. “bagi menyelesaikan segala kemusykilan. aktiviti tersebut turut memerlukan kita untuk mempamerkan riak-riak keseronokan. Justeru. kadet Polis dan Persatuan Puteri Islam sering melakukan aktiviti perkhemahan di hutan atau tempat-tempat rekriasi. Soekarno. Aktiviti tersebut memerlukan kita mempunyai rasa berani yang menebal dalam diri. kerajaan memperkenalkan badan beruniform ini bagi mengurangkan isu gejala sosial dan juga memenuhi sukatan aktiviti di sekolah. selidikilah puncanya dan bertindaklah semaksima mungkin”. Banyak faedah yang boleh diperoleh remaja apabila menyertai badan beruniforn. yang telah diambil sesuai dengan ungkapan Muhammad Abduh. Ramai beranggapan bahawa remaja yang terlibat dengan gejala sosial dan kurang sihat ini berpokok pangkal daripada keadaan dunia hari ini. modal insan iaitu remaja sering terdedah dengan pelbagai gejala negatif. tujuan penubuhan unit beruniform adalah untuk melahirkan remaja yang memiliki semangat kerjasama dan berdisiplin.Faedah-faedah Menyertai Unit Beruniform di Sekolah “Berilah aku seratus orang tua. peribahasa tersebut amat sesuai sekali untuk mengumpamakan kelebihan dan faedah yang dapat diperoleh daripada aktiviti badan beruniform. pemudi tiang agama’.Contohnya. aku pasti mampu menggoncangkan dunia”. aku hanya mampu menggoncang perahu yang tertangkup. sebaliknya berilah aku sepuluh orang pemuda. Bagai aur dengan tebing. apabila kita menyertai ekspedisi dan pekhemahan unit beruniform kita perlu bersama-sama menggembleng tenaga dan mencurahkan keringat daripada tulang empat kerat kita untuk mendirikan khemah dan melibatkan diri dalam aktiviti badan beruniform. ekoran daripada ledakan dunia dan bahang kemodenan. Perkhemahan tersebut diisi dengan pelbagai aktiviti yang mencabar minda dan menguji kesabaran. Umpama serampang dua mata. Hal ini jika didiamkan akan menjadi api dalam sekam terhadap negara. Selain itu. Jika kita perhatikan daripada pelbagai sudut . Kata-kata tersebut diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri Indonesia. Kewujudan badan-badan beruniform ini merupakan langkah awal yang bijak. Terdapat pelbagai faedah yang boleh diperolehi remaja jika mereka melibatkan diri dengan aktiviti badan beruniform. Sebagai contoh.

Kita tidak mahu negara gah dengan kemodenan berkelas pertama tertapi masyarakat masih mengamalkan cara berfikir kelas ketiga lantaran ketempangan budaya.embina jati diri yang mampan dan ampuh. bangsa. sambil menyelam minum air. Nah. Malah. Malah. Perpaduan kaum dapat dipertingkatkan dan menjadi utuh melalui aktiviti badan beruniform ini. harapan Perdana Menteri Malaysia untuk mencapai ‘1 Malaysia’ dapat dilaksanakan dengan jayanya.umpama kata pepatah. kaedah yang boleh kita dapati daripada aktiviti badan beruniforn ialah kita dapat menambah jumlah kenalan. Akhir kalam. Kewujudan badan beruniform ini patut dipuji kerana aktiviti ini merupakan usaha murni ke arah melahirkan modal insan yang berkredibiliti dan mantap dari segala aspek. Biasanya perkhemahan unit beruniform dijalan kan di kawasan lapang atau hutan dan akan disertai oleh pelbagai sekolah. Hal ini demikian kerana peserta unit beruniform tersebut bukan sahaja datang dari pelbagai pelosok tanah air. disitulah kita akan bertemu dengan pelbagai ragam manusia yang datang dari pelbagai pelosok tanah air. malah kita memperoleh pelbagai faedah daripada aktiviti ini Konklusinya sudah terang lagi bersuluh terdapat banyak faedah yang dapat diperoleh jika kita menyertai aktiviti beruniform kita bukan shaja dapat menghindarkan diri daripada terjebak dengan gejala sosial malah dapat m. Oleh itu tranformasi dan anjakan paradigma penting bagi mengelakkan gejala kegiatan tidak bermoral terus menerajui persada dunia kini. kita turut dapat mengetahui dan mempelajari cara hidup mereka yang pelbagai. malah mereka turut datang daripada kalangan individu yang berbeza agama.kita bukan sahaja memperoleh stu faedah. bahasa pertuturan dan warna kulit. sertailah badan beruniform untuk kepentingan bersama.Seterusnya. .

idea yang dilontar dan dilemparkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke lima. tetapi kita di dunia cuba hampiri ke tahap itu”. 1 Malaysia ialah satu gagasan bagi memupuk sikap saling menghormati dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. Memetik kata-kata daripada seorang peguam di Indonesia. berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Justeru. beliau berkata “keadilan yang hakiki hanya ada disyurga. maju. Seterusnya. Sejajar dengan ini. Disini jelas menunjukkan bahawa negara mengekalkan keadilan setiap kaum tanpa mengubah pegangan dan cara hidup mereka. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib dalam mengetengahkan gagasan 1 Malaysia merupakan satu tindakan yang wajar dicontohi oleh tampuk kepimpinan yang lain. Konsep 1 Malaysia telah menjadi asas pegangan dalam menjaga keadilan untuk semua kaum. Oleh hal yang demikian. Pemimpin perlu bijak mengorak langkah proaktif untuk mengekalkan kestabilan keharmonian dan keamanan negara. perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1 Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara-negara lain. Umum mengetahui. Sebaliknya 1 Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan dan identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia dan menganggapnya sebagai satu aset yang patut dibanggakan. 1 Malaysia mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagaimana slogan YAB Perdana Menteri ‘Rakyat Didahulukan.1 MALAYSIA TERAS PERPADUAN NEGARA Dalam kerancakan penduduk jagatraya berjalan bersama-sama bayang-bayang keharmonian. Sekadar memetik kata-kata Datuk Seri Najib. keunikan Malaysia adalah bersandarkan kesejahteraan hidup kesatuan tiga kelompok berbeza bangsa dan agama namun masih mampu mengekalkan keamanan sejagat. Rakyat diberi kebebasan dalam menentukan pegangan hidup masingmasing tanpa sebarang halangan. riang berlagu gembira. Tidak kira sama ada Melayu. Masyarakat Melayu misalnya. perlu menghormati pegangan dan kepercayaan bangsa lain dan begitu juga sebaliknya kerana setiap bangsa mempunyai amalan dan kepercayaan yang tersendiri . yang membawa maksud bahawa nasib semua kaum akan terbela dan tiada manamana pihak akan dipinggirkan.. Cina. perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman. beliau berbicara “saya berharap semua rakyat Malaysia melihat hari muka dengan lebih optimis dan keazaman untuk membina satu Malaysia yang lebih kukuh dan dinamik”. sikap ini perlu disemat kukuh dalam sanubari generasi hari ini untuk mengekalkan perpaduan negara. 1 Malaysia dikatakan membawa aspirasi untuk memperbaiki hubungan antara kaum bagi memastikan rakyat Malaysia menjalinkan perpaduan yang lebih erat. Kita tidak mahu negara gah dengan kemodenan berkelas pertama tetapi masyarakat masih mengamalkan gaya hidup berkelas ketiga lantaran ketempangan sikap saling menghormati. selamat dan makmur. mahupun India. kelebihan yang diperoleh apabila menjadi warga Malaysia seharusnya diiringi dengan rasa syukur kerana diberi peluang untuk hidup dalam suasana harmoni tanpa sebarang diskriminasi. Umum mengetahui. pemimpin diumpamakan sebagai jantung sesebuah negara. Pencapaian diutamakan’. Kita tidak boleh . Perpaduan menjadi elemen penting dan merupakan cerucuk dominan dalam mengekalkan keamanan.

Cina. Pemimpin perlu bijak dalam memainkan peranan untuk membina rumpunan bangsa Malaysia yang bahu-membahu atau bantu-membantu agar dapat memperkukuh ikatan kaum yang akan menjadi tunjang kepada pembangunan dan keharmonian negara. Tuntasnya. Melalui konsep 1 Malaysia ini . Justeru. India dan lain-lain perlu diterima pakai serta mendapat penerimaan daripada masyarakat negara ini. anak-anak di bawah umur mahupun belia-belia harapan bangsa turut mampu mengamalkan sikap saling bekerjasama antara satu sama lain. Manakala toleransi pula berlaku kerana tiada pilihan lain atau secara terpaksa. sinergi daripada setiap lapisan masyarakat amat diperlukan dengan menjadikan sikap saling menghormati sebagai salah satu inisiatif dalam mengekalkan perpaduan. melepaskan pucuk masing-masing dengan mengamalkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan sensitiviti bangsa lain. Malaysia memerlukan rakyat yang dapat menerima apa sahaja perkara baik dan mendapat persetujuan secara kesepakatan. Teras perpaduan yang diterapkan iaitu penerimaan. Justeru. konsep satu Malaysia akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalinkan perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak prinsip Rukun Negara. Ketulusan dan keterbukaan sikap rakyat Malaysia hidup dalam kesatuan tiga kelompok berbeza bangsa sering menjadi buah mulut masyarakat seantero dunia yang kagum dengan perpaduan yang dikecapi. Jangan kerana nila setitik. rakyat Malaysia mampu menjalankan urusan perniagaan secara perkongsian walaupun berbeza bangsa. konsep 1 Malaysia membantu memepertingkatkan lagi sikap tersebut seterusnya perpaduan negara lebih mudah dicapai. Oleh hal yang demikian. perkara-perkara yang terbaik daripada kaum Melayu. Apakah ikatan dan jalinan ini akan berterusan jika ada rakyat yang tidak tahu menilai perpaduan negara?. Teras perpaduan ini adalah komponen-komponen asas yang menguatkan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Begitu juga dengan bangsa India. Sekadar mengambil contoh daripada persekitaran sekeliling. Selain itu. Konsep penerimaan dan toleransi adalah dua perkara yang berbeza sama ada daripada ungkapan mahupun pelaksanaan. sekolah-sekolah Cina tidak lagi hanya didiami oleh bangsa tersebut semata-mata. jika dinilai dari alam persekolahan. mereka tidak hanya tertumpu kepada sekolah jenis kebangsaan tamil atau SJK(T) sahaja. Di sini jelas menunjukkan bahawa sikap kerjasama tidak hanya wujud dalam golongan profesional sahaja. Di sinilah pentingnya sikap hormat-menghormati dalam kalangan rakyat kerana apabila hidup di bawah satu bumbung bersama tiga kelompok berbeza adalah suatu perkara yang tidak boleh diambil mudah dan dipandang enteng kerana setiap perlakuan dan tutur kata perlu dijaga rapi. konsep 1 Malaysia yang diketengahkan mampu menyemai sikap saling bekerjasama sesama rakyat. Penerimaan semua kaum mendapatkan apa yang terbaik amat diperlukan bagi membina sebuah negara bangsa. Teras perpaduan ini didokongi oleh nilai-nilai murni yang seharusnya mendasari cara hidup rakyat Malaysia. Oleh yang demikian.bersikap serperti enau dalam belukar. Perlakuan atau sikap toleransi berlaku apabila sesuatu pihak tiada pilihan dan kadangkala diterima dengan tidak jujur. Penerimaan akan memperlihatkan perlakuan yang positif iaitu dengan menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsur-unsur terpaksa. malahan anak-anak Melayu dan India turut menuntut di sekolah yang sama. rosak susu sebelanga.

tidak akan wujud perasaan tidak berpuas hati kepada mana-mana kaum kerana semua rakyat adalah bangsa Malaysia dan rakyat Malaysia yang mempunyai satu hala tuju dan cita rasa untuk bersama-sama memajukan negara. Kerajaan khususnya perlu menagih komitmen dan pengertian menyeluruh semua pihak terhadap kepentingan perpaduan negara dan peranan gagasan 1 Malaysia dalam membantu merealisasikan impian dalam membentuk sebuah negara bangsa. Rakyat perlu menumpahkan sepenuh kesetiaan kepada negara sebagaimana setianya Hang Tuah kepada sultan.” . lihatlah generasi pada hari ini. Mantan Perdana Menteri Indonesia ada menyatakan. “jika ingin melihat generasi pada masa akan datang. Keharmonian negara yang dikecapi dan keamanan menyirup udara segar hasil kemerdekaan perlu dikekalkan supaya keaman dan perpaduan ini tetap berterusan hingga generasi akan datang.

jika kita memberi seorang nelayan seekor ikan. perabot dan kraf tangan.membaiki kenderaan.OKU yang diberi bantuan dalam bentuk wang ringgit dan makanan akan terus menghadapi . 5. 7..Allahyarham Prof Dr Ismail Salleh (cendekiawan ulung dalam bidang ekonomi walaupun buta)."digilap baru ditayang. Kenapa mereka perlu dilatih dengan kemahiran tertentu ? .dilatih secara sepenuh masa sehingga mahir . Memberi maksud Orang Kurang Upaya 2. mereka boleh memilih untuk bekerja makan gaji atau memulakan perniagaan sendiri.berkisar kehidupan orang cacat. tutor. ditaja makanan dan minuman. Jika kita menunjukkan cara memancing ikan kepada nelayan itu. Masukkan peribahasa Cina . membaiki peralatan elektrik. Mengapa OKU perlu dibantu dalam pelbagai aspek? Isi 1 : Kerajaan melatih orang-orang cacat dalam pelbagai bidang.mereka tidak akan menyusahkan orang lain bahkan mampu menyara hidup ahli keluarga (jika sudah berumah tangga). Kenapa jadi Orang Kurang Upaya ? Sejak dilahirkan dan kesan kemalangan atau penyakit tertentu 3. MARA dan sebagainya. sibuta kehilangan tongkat 6. 1.namun demikian OKU perlu menunjukkan daya usaha yang tinggi dan semangat yang cekal sebelum dapat membuka mata orang lain bak kata peribahasa. Peruntukan disalurkan oleh kerajaan melalui agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat..apabila mereka menjadi terlatih.Idea untuk perenggan pengenalan.diberi elaun dalam bentuk wang ringgit. pakaian. mereka akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan orang lain yang sempurna sifatnya . tempat tinggal.. guru yang berpengetahuan dan berpengalaman .diberi peluang menjalani latihan amali dengan syarikatsyarikat yang berdaya maju Siapa tenaga pengajar mereka ? .Pensyarah.setelah mantap dalam bidang pekerjaan mahupun berjaya menguruskan perniagaan. menjilid buku Di mana mereka boleh dilatih ? .mereka dilatih dalam bidang kerja sosial dan kaunseling supaya dapat menyesuaikan diri dengan orang cacat yang berperasaan sensitif. Peribahasa yang oleh digunakan . . Pusat latiha dan pemulihan orang cacat (JARO) . menghasilkan makanan seperti kek. Contoh OKU yang berjaya dalam kehidupan . peralatan pembelajaran. keropok. universiti tempatan. Bidang apa ? . Institut Kemahiran Mara. Kesukaran yang dilalui oleh OKU 4. kenderaan khas dan lain-lain. dicanai baru diuji dan dimamah baru ditelan". dia akan dapat hidup untuk jangka masa yang lebih lama. nelayan itu dapat makan untuk sehari. Apa kemudahan yang OKU boleh dapat sepanjang latihan ? .sudah jatuh ditimpa tangga.Pusat Giat Mara. Kolej Komuniti. Lirik lagu Namun Kupunya Hati (Fredie Fernandez) . Analoginya .

[Ayat Huraian] Menurut beliau. mereka akan menggunakan kemahiran itu untuk "mencari makan" seterusnya. kecenderungan mereka terhadap pelajaran terbantut sekali gus mencari jalan keluar untuk menangani kemelut itu dengan ponteng sekolah. adakah gejala ini berpangkal daripada pengaruh rakan sebaya? Gejala ini dipandang berat kerana perlakuan tersebut memungkinkan seseorang pelajar hilang sifat bertanggungjawab. apakah penentu-penentu perdana yang menyumbang kepada gejala ponteng sekolah atau bolos yang kian meruncing dalam kalangan pelajar kita ini? 2. Implikasinya. kepincangan rumah tangga menjejaskan akademik anak sekali gus mendorong mereka ponteng sekolah. kawan yang baik boleh membimbing .0 ISI-ISI PENTING Faktor 1: Senario persekitaran rumah tangga yang tidak kondusif [Ayat Topik] Antara penyumbang utama kepada gejala ponteng sekolah ialah senario persekitaran rumah tangga yang tidak kondusif. Apabila terkandas dalam pelajaran.kesukaran untuk hidup pada hari berikutnya. dan yang paling dikhuatiri mereka akan melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan sosial yang negatif. [Ayat Huraian] Kawankawan menjadi orang yang rapat dengan mereka. mereka langsung tidak mengambil berat tentang pelajaran anak mereka. Jika mereka diberi latihan kemahiran yang sesuai. [Ayat Arahan] Persoalannya. peningkatan kadar masalah disiplin di sekolahsekolah Malaysia yang mendadak menimbulkan tanda tanya kepada pelbagai pihak mengenai pokok pangkal fenomena ini. Implikasinya. [Ayat Huraian] Rumah tangga yang porak-peranda ataupun institusi keluarga yang retak gara-gara perceraian ataupun tiadanya persefahaman antara ibu dengan bapa menyebabkan pelajaran anak terabai. [Ayat Penyimpul]Pendek kata. Oleh sebab konflik dan tekanan jiwa. Siapakah yang harus bertanggungjawab dalam hal ini? Apakah kepincangan sistem pendidikan kita? Adakah pihak ibu bapa lepas tangan dalam soal pendidikan? Atau. TAJUK KARANGAN: PONTENG SEKOLAH FOKUS KARANGAN: PUNCA/FAKTOR/PENYEBAB FORMAT KARANGAN: PERBINCANGAN/PENDAPAT KARANGAN CONTOH GRED A+ 1. Beliau mengatakan bahawa kepincangan keluarga mempengaruhi pencapaian akademik kerana ibu bapa bersikap acuh tak acuh terhadap prestasi akademik anak-anak mereka. Faktor 2: Pengaruh rakan sebaya [Ayat Topik] Pengaruh rakan sebaya yang menyumbang kepada berleluasnya gejala ponteng sekolah dalam kalangan pelajar tidak dapat dinafikan. Ting Chew Peh. [Ayat Contoh]Menurut Dr. mereka akan memencilkan diri dan berjinak-jinak dengan rakan sebaya yang menghadapi masalah yang sama. akan ketinggalan dalam pelajaran. segelintir pelajar yang membolos sekolah berkait rapat dengan keruntuhan rumah tangga. baik kerja-kerja rumah mahupun ulang kaji pelajaran tidak dipedulikan sehingga tercicir dalam pelajaran. kes ponteng sekolah tercatat bilangan yang tertinggi berbanding dengan kes-kes disiplin yang lain.0 PENDAHULUAN [Ayat Rangsangan] Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pelajaran.

Fatimah Yusoff. sistem pendidikan kita yang terlalu berorientasikan peperiksaan menyebabkan para pelajar.mereka ke arah kebaikan. dan sebagainya. mereka yang lemah semangat dan keimanan mudah berputus asa akibat tidak dapat memberikan saingan kepada rakan-rakan pelajar yang lebih tekun dan cerdas. iaitu mata pelajaran yang ‘mendesak’ pelajar supaya menghafaz fakta-fakta sejarah. laku musnah. gemilang dan terbilang dapat dilahirkan agar dapat bersaing di persada antarabangsa. 3. masalah ponteng sekolah disebabkan oleh faktor keluarga. pengaruh rakan sebaya merupakan pokok pangkal berleluasanya gejala ponteng sekolah. kepincangan sistem pendidikan turut mencetuskan masalah ponteng sekolah. dan sekolah. darah setampuk pinang terlalu mudah mempercayai rakan sebaya dan tidak dapat membezakan intan daripada kaca. Mereka pun bertindak untuk ponteng sekolah bersama-sama dengan rakan kerana tertinggal atau tercicir dalam bidang akademik. [Ayat Harapan] Dengan wujudnya kerjasama ini. Hal ini demikian kerana remaja yang umur setahun jagung. Sebelum nasi menjadi bubur. pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta Unit Bimbingan dan Kaunseling haruslah memainkan peranan yang penting dalam usaha mencelikkan mata para pelajar bahawa gejala ponteng sekolah merupakan titik tolak kepada gejala-gejala sosial seperti merokok. Implikasinya. geografi. berasa tertekan. agar tidak terlalu ‘mendera’ para pelajar dari segi mental dan emosi. semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani masalah ini. dengan mudah mereka mengikut mereka ponteng sekolah dan melepak di pusat beli-belah dan sebagainya. budaya samseng. bukannya memansuhkan peperiksaan awam. seks bebas. [Ayat Huraian] Dalam konteks ini. terutamanya ponteng sekolah. bukan sahaja kita dapat mencapai ‘ponteng sifar’ bahkan modal insan yang cemerlang. dadah. pendidikan moral dan sebagainya. Dr. khususnya pelajar lembap dalam pelajaran. [Ayat Penyimpul] Dengan erti kata lain. . [Ayat Contoh] Menurut Prof. Faktor 3: Kepincangan sistem pendidikan [Ayat Topik] Selain masalah peribadi dan pengaruh rakan sebaya. [Ayat Cadangan] Dalam hal ini. rakan sebaya. Pihak kerajaan haruslah merombak sistem pendidikan. [Ayat Contoh] Misalnya.0 INTIHA [Ayat Kesimpulan] Intihanya. kes ponteng banyak membabitkan pelajar yang lemah berbanding dengan pelajar yang cerdas. Mereka pun hilang kecenderungan untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Mereka terlupa bahawa “kawan juga kadangkala boleh makan kawan”. [Ayat Penyimpul] Tegasnya. akan mempengaruhi mereka kepada perkara-perkara yang buruk. arak. isi kandungan sukatan pelajaran. gejala ponteng sekolah bertitik tolak daripada kelemahan sistem pendidikan kita. Buktinya. seandainya mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih rapat dan kononnya lebih memahami perasaan mereka. namun jika tersilap langkah dalam memilih kawan.

Yang Berusaha Tuan Pengetua. saya ingin memanjatkan syukur kepada Tuhan kerana mempertemukan kami dalam majlis ini serta ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi saya peluang untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini. Mereka merungut bahawa sistem pelajaran kita terlalu berorientasikan peperiksaan sehingga ‘mendesak’ Kementerian Pelajaran memansuhkan peperiksaan UPSR dan PMR. di kaki lima kedai. (bukan Maracapada / Mutakhir ini) isu budaya lepak tak lekang di bibir masyarakat kita. dan sebagainya sama ada pulang dari sekolah. dan langsung tidak menghayati “masa itu emas”. serta para pelajar yang saya hormati sekalian. lebih daripada 500 orang pelajar dilaporkan membolos (=ponteng sekolah) dan melepak di pusat-pusat beli-belah saban hari. Mereka langsung tidak mengacuhkan kepentingan masa. [Ayat Format] Terlebih dahulu. 2. Encik Daim bin Ahmad Azizul. [Ayat Pengembangan: Huraian + Contoh] Mengapa tidak? Ada yang menjadi kutu embun. Apabila ketinggalan dalam pelajaran. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. [Ayat Penyimpul] Pendek kata. [Ayat Topik] Gejala lepak dalam kalangan remaja. di tepi jalan. ponteng sekolah.0 CONTOH KATA ALU-ALUAN [Ayat Format] Selamat pagi dan salam sejahtera. selepas kegiatan kokurikulum atau selepas kelas tuisyen. Mereka berlagak seolah-olah tidak ada kerja rumah yang perlu dibereskan ataupun tiada ulang kaji pelajaran secara konsisten yang perlu dilakukan demi menempuh ujian bulanan ataupun ujian semester. masyarakat. membazirkan masa mereka. mereka menudingkan jari ke arah pihak sekolah seolah-olah pihak sekolah mengabaikan tanggungjawab. Yang Mula Tuan Pengeusi Majlis. langsung tidak menghargai waktu. [Ayat Arahan] Hal ini tidak harus dipandang enteng kerana gejala lepak mendatangkan dampak (=impak/kesan) negatif kepada remaja. yakni melepak sehingga kokok ayam pertama berkumandang.TAJUK KARANGAN: BUDAYA LEPAK FOKUS KARANGAN: KESAN-KESAN NEGATIF FORMAT KARANGAN: CERAMAH / SYARAHAN KARANGAN CONTOH GRED A+ 1. .0 CONTOH PERENGAN ISI DEDUKTIF Hadirin yang saya hormati. budaya lepak bukan sahaja membuang masa bahkan menjejaskan pelajaran remaja. 3. [Ayat Huraian] Kita sering melihat golongan pelajar berpelesiran dan melepak di gedung beli-belah. dan negara. guru-guru.0 CONTOH PENDAHULUAN [Ayat Rangsangan] Dewasa ini.[Ayat Huraian] Senario ini bukan sahaja menyebabkan ibu bapa seperti cacing kepanasan bahkan mencemaskan pihak kerajaan kerana menjejaskan masa depan generasi muda dan negara. [Ayat Format] Tajuk ceramah saya pada pagi yang mula ini ialah “Budaya Lepak Tidak Mendatangkan Sebarang Faedah”. tidak dapat dinafikan.

0 CONTOH PERENGAN ISI INDUKTIF Hadirin yang saya muliakan. pencabulan maruah anak gadis. perjudian. akan beranggapan bahawa generasi muda kita seperti sampah masyarakat dan tidak bertamadun. bergelandangan. sektor pelancongan kita sudah tentu menerima tempiasnya. masalah sosial yang membabitkan pelajar ataupun remaja kian berleluasa dalam mayarakat kita. Mereka bukan sahaja terbabit dalam perlumbaan haram bahkan terjermurus dalam kemungkaran. Implikasinya. merokok. [Ayat Cadangan] Selaku remaja yang berhemah. maka harumlah badan kita. beramal dan bukannya dengan aktiviti-aktiviti yang mengundang musibah. Hal ini demikian kerana gelagat remaja yang melepak. generasi muda kita berkelakuan kurang ajar ataupun biadab. [Ayat Topik] Dengan kata-kata lain. 5. saya ingin menegaskan bahawa gejala lepak menggelapkan hari muka generasi muda. misalnya. mengganggu ketenteraman awam. dan pelacuran.0 CONTOH PERENGAN INTIHA Hadirin yang saya kasihi. berekreasi dan melancong. Janganlah menjadi . berpelesiran. masyarakat. Kata-kata seorang pakar motivasi yang tersohor. dan sebagainya sering dipaparkan dalam media cetak mahupun media elektronik dewasa ini. gejala lepak mencemari imej negara di mata dunia. beribadat. menghidu gam. berfoya-foya. masih segar dalam minda saya. dan sebagainya. [Ayat Topik] Dengan erti kata lain. Dato’ Dr. gejala lepak menjadi pokok pangkal masalah sosial yang serius di negara kita. bukan sekadar imej negara akan tercemar bahkan industri pelancongan akan terjejas gara-gara budaya lepak. [Ayat Pengembangan: Huraian + Contoh] Akhir-akhir ini. bangsa serta negara. [Ayat Pengembangan: Huraian + Contoh] Melepak secara beramai-ramai di tempat tumpuan orang ramai. menghidu gam. terutamanya lepak. mengganggu gugat keharmonian masyarakat.0 CONTOH PERENGAN ISI DEDUKTIF-INDUKTIF Hadirin yang saya muliakan. [Ayat Topik] Selain kemelut sosial. 6. Para pelancong asing. [Ayat Kesimpulan] Sebelum saya menutup tirai. jika kita berjinak-jinak dengan si penjual minyak wangi. maka percikan api akan mengena badan kita. pergaulan bebas. melaku musnah dan sebagainya dalam khalayak ramai sudah pasti akan mencemari imej negara kita. jika kita berjinak-jinak dengan si tukang besi. ponteng sekolah. Gejala mat rempit ataupun samseng jalanan memang bertitik tolak daripada pergaulan secara beramai-ramai. Katanya. dan menghancurkan kemakmuran negara. kita sewajarya mengetahui tanggungjawab kita kepada diri sendiri. Kes-kes pembuangan bayi. Fadzilah Kamsah. seperti di kompleks beli-belah. bermain gitar. Ingat. keluarga. alaf ini zaman siber! Apa-apa yang dirakamkan dengan alat perakam video. Dalam usaha mereaslisaikan Wawasan 2020 dan Konsep 1Malaysia. “Kalau tak ada angin. seperti penagihan dadah. Kata orang tua-tua. masalah sosial yang kian menjadi-jadi ini berkait rapat dengan gejala lepak kerana kemelut sosial berpokok pangkal daripada pengaruh rakan sebaya yang berkelakuan liar dan bobrok akhlak.4. mengadang laluan. bukan sahaja memberikan suatu pandangan yang negatif bahkan mencolok mata orang yang memandang. perlakuan samseng. masakan pokok bergoyang”. menconteng. Bagi saya. Manfaatkanlah masa yang terluang dengan aktiviti-aktiviti yang sihat seperti membaca. kamera digital ataupun telefon bimbit dapat dimuat naik dalam alam siber sama ada melalui Youtube ataupun melalui Facebook. beriadah. Kata-kata beliau itu memang berpijak di bumi nyata.

misalnya. mengapakah kerajaan dan rakyat Malaysia perlu membantu mangsamangsa bencana tersebut. Indonesia. berpelajaran. Mercy Malaysia yang merupakan sebuah pertubuhan bantuan perubatan sukarela telah menghulurkan bantuan perubatan kepada mangsa-mangsa bencana alam. tsunami. Apabila kita menyumbangkan apa-apa jua bantuan kepada negara yang dilanda musibah alam. sudah tentu tali persaudaraan dengan rakyat dan negara yang terbabit dapat dipererat. mengapakah Malaysia perlu membantu mangsa-mangsa bencana tersebut? Inisiatif kerajaan dan rakyat Malaysia yang sanggup menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam dunia dapat menjalin tali silaturahim dan ukhuwah dengan negara-negara yang terbabit. [Ayat Harapan] Dengan ini. Sebagai umat manusia yang berprihatin dan bertimbang rasa. kemarau. usalah terhantuk baru tengadah! Jadilah generasi yang berhemah. mungkin esok Filipina dilanda ribut taufan. gempa bumi. dan berpatriotik. ikut rasa binasa. Persoalannnya. Mayat bergelimpangan. berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju di persada antarabangsa. terutamanya mangsa-mangsa bencana. [Ayat Format] Sekian. berwawasan. Mungkin hari ini jiran kita. Dan. Dimensi Antarabangsa/Global/Serantau Malaysia sentiasa prihatin terhadap warga dunia yang ditimpa bencana. dan sebagainya. Kita boleh memberikan maklumat dan menawarkan bantuan kepakaran dan teknikal dalam usaha membangunkan kawasan yang terbabit. dan mungkin lusa kita pula ditimpa bencana tanah runtuh. Kita boleh menyumbangkan khidmat bantuan kebajikan dan kemanusiaan kepada mangsa malapetaka alam. Bantuan perubatan amat diperlukan dan dihargai kerana mangsa-mangsa bencana bukan sahaja mengalami kecederaan parah bahkan menghidap penyakit berjangkit. Siapakah yang dapat membantu mereka? Malaysia boleh. terima kasih. gemilang dan terbilang serta pelapis pemimpin negara yang berwibawa dan berterampilan sekali gus kita dapat duduk sama rendah. Anak kebuluran. Kehidupan nescaya akan menjadi sukar untuk mangsa-mangsa bencana alam seperti ribut. Kita boleh melancarkan tabung kebajikan mangsa bencana di peringkat kebangsaan.hamba kepada hawa nafsu kerana ikut hati mati. banjir. dilanda bencana alam letusan gunung berapi dan tsunami. paha kiri pun merasa juga. Demikianlah senario gara-gara bencana alam. Pelbagai bentuk bantuan telah dihulurkan untuk meringankan penderitaan mangsa. bertanggungjawab. bak kata pepatah cubit paha kanan. Harta benda musnah. akan lahirlah modal insan yang cemerlang. Pada pendapat anda. sudah menjadi lumrah manusia untuk menghulurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan pertolongan. Bangkai bertaburan. . Bantuan berupa ini bukan setakat dapat meringankan penderitaan mereka malah tali ukhuwah terjalin dengan negara-negara yang terbabit. Ketika tsunami besar melanda negaranegara serantau pada tahun 2004.

sumbangan kepada mangsa-mangsa malapetaka alam tanpa mengira bangsa dan negara mencerminkan bahawa rakyat Malaysia berperikemanusiaan. dan sebagainya. kita bersamasama mengorak langkah mengurangkan impak musibah alam dan berganding bahu meredakan penderitaan mangsa-mangsa bencana. kita perlu menghulurkan tangan membantu mereka yang memerlukan pertolongan. Kesannya. . Tidak kira negara yang ditimpa bencana alam itu kaya ataupun miskin. makanan. perubatan mahupun teknikal kepada mana-mana negara yang dilanda musibah alam. kita dapat meraih keyakinan dan kehormatan bangsa-bangsa maju di empat pojok dunia. teknikal. kawan atau musuh. terutamanya Datuk Lee Chong Wei dan Datuk Nicol David. kejuruteraan. Seandainya kita mampu menghulurkan bantuan kewangan. Bahkan. Kita mendabik dada dengan ahli sukan kita. Kita memang mengharapkan kemakmuran dan kebahagiaan di dunia ini tetapi bencana alam adalah di luar kuasa manusia. rakyat asing tidak akan teragak-agak untuk melabur di negara kita kerana mereka akan berasa selamat dan bahagia di Bumi Malaysia. Jadi. Dalam menghadapi bencana alam. Pendek kata. agama. seandainya ditimpa apa-apa jua musibah. sesungguhnya kita sudah berjaya dan maju dalam segala aspek kehidupan. makanan. Sebagai intiha. apabila kita senang dan makmur. keterlibatan dalam penyumbangan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam dapat meningkatkan imej kita sebagai negara yang makmur di persada antarabangsa. eloklah kita menyumbangkan bantuan sekadar yang dapat kerana berat mata memandang. kejadian bencana alam mengundang keprihatinan rakyat Malaysia untuk menghulurkan bantuan. kita menyumbangkan apa-apa juga bantuan baik kewangan. berat lagi bahu memikul. ubatubatan. Dengan adanya perasaan kemanusiaan dalam kalangan manusia. maju ataupun mundur. mahupun negara. Dengan kemampuan dan keprihatinan ini. kita patut menghulurkan tangan memberikan apa-apa jua bantuan agar kesengsaraan dan keazaban mangsa-mangsa bencana dapat dikurangkan. kita dapat hidup bahagia dan harmoni di dunia ini. Dengan ini. kita dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain.Dengan erti kata lain. kaum. Tanpa mengira sempadan budaya. jiran ataupun sahabat. rawatan perubatan. Kita juga harus bermegah dengan kemampuan kita dalam usaha membantu rakan-rakan kita yang dilanda bencana alam di seantero dunia. Kita berbangga dengan kemantapan siasah dan kemapanan iktisad yang sedang kita kecap. kita tidak harus berpeluk tubuk menyaksikan kesengsaraan jiran-jiran kita kerana malang tidak berbau dan kemalangan tidak mengenal mangsanya Seelok-eloknya.

TOPIK/TEMA: BERSEJARAH PELESTARIAN / PEMULIHARAAN BANGUNAN FOKUS: SEBAB / KEPENTINGAN / KEMASLAHATAN .

[Ayat Rangsangan] Tidak dapat dinafikan. tempat kediaman. pejabat. dan kegunaan awam. warisan negara yang telah diabaikan dewasa ini ialah bangunan bersejarah yang banyak terdapat di seantero negara. [Ayat Hurain] Jika ditinjau secara umum. [Ayat Huraian]Sejak UNESCO mengiktirafkan bandar Melaka dan Geogetown sebagai bandar warisan bersejarah. . kebanyakan bangunan bersejarah yang dipulihara akan disuaigunakan semula sebagai muzium. premis perniagaan.[Ayat Arahan] Persoalannya. baru timbullah kesedaran tentang kepentingan bangunan-bangunan bersejarah.

[Ayat Judul]Selain nilai sejarah. [Ayat Huraian]Melalui darmawisata ke tempat-tempat bersejarah. Hidup warisan Malaysia. bangunan dan monumen ini secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara. [Ayat Penilaian]Dengan terdapatnya bangunan bersejarah.[Ayat Penyimpul] Pendek kata. adalah tidak rasional jika bangunan-bangunan bersejarah ‘dikorbankan’ demi memberikan laluan kepada pembangunan negara. seni bina Melayu yang indah ini bukan sahaja unik malahan memberikan nilai estetika yang begitu tinggi dan seharusnya dipelihara untuk pengekalan atau pelestarian identiti bangsa. [Ayat Judul]Tidak ketinggalan juga. hidup bangsa Malaysia! . pemuliharaan dan pelestarian bangunan bersejarah amat penting dalam penghayatan warisan dan khazanah negara. dan seni bina makam atau pusara. Masjid Tengkera di Melaka. [Ayat Cadangan]Bangunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi.[Ayat Penyimpul]Pendek kata. [Ayat Contoh]Ciri-ciri seni bina tradisional Melayu dapat dilihat pada bangunan-bangunan lama yang masih kekal ibarat tak lapuk dek hujan. tak lekang dek panas seperti Istana Kenangan di Perak. [Ayat Penilaian]Akhir kata. fakta-fakta sejarah ini dapat memupuk nilai patriotisme dalam kalangan generasi muda kita. Istana Balai Besar di Kelantan. dan sebagainya. Gereja Christ.apakah kepentingan pemuliharaan bangunan-bangunan bersejarah dalam konteks Malaysia? [Ayat Judul]Bangunan-bangunan bersejarah memang mempunyai nilai sejarah yang tidak ternilai. [Ayat Huraian]Selain rumah kediaman. istana raja-raja. pembinaan kota A Famosa (bermaksud “Yang Termasyhur” dalam bahasa Portugis) atas arahan Alfonso de Albuquerque boleh dikatakan menjadi lambang penentangan penduduk Melaka terhadap penjajah. para pelancong yang berpendidikan akan terpesona oleh zaman kegemilangan bandar pelabuhan Melaka pada abad ke-15 dan ke-16 apabila melihat Pintu Gerbang Porta de Santiago. [Ayat Huraian]Hal ini demikian kerana bangunan-bangunan bersejarah yang mempunyai nilai sejarah dan seni bina yang unik dapat menjadi tarikan pelancong. seni bina Melayu turut dizahirkan ke atas binaan-binaan lain seperti masjid. [Ayat Kesimpulan]Secara tuntas. [Ayat Penyimpul] Dengan erti kata lain. rumah wakaf. bangunan-bangunan bersejarah memaparkan seni bina awal yang begitu unik. Paul. generasi baharu akan lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. [Ayat Contoh]Misalnya. [Ayat Contoh]Tamsilnya. Bangunan Stadhuys dan Gereja St. bangunan bersejarah dapat menyumbang kepada kerancakan industri pelancongan negara kita. generasi muda dapat menghayati fakta-fakta sejarah yang dipelajari dalam buku teks Sejarah.

Gagasan yang mempunyai sembilan mekanisme cabaran itu menjadi acuan utama ke arah membentuk negara dan rakyat Malaysia yang progresif. berilmu . Peristiwa penting itu ialah Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu. iaitu Dato Seri Dr Mahathir Mohamad telah meuar-uarkan satu ilham yang begitu pragmatik iaitu WAWASAN 2020. Tanggal 21 Februari 1991. tercatatlah satu lagi peristiwa dalam lembaran Hari Ini Dalam Sejarah. bertempat di perasmian Majlis Perdagangan Malaysia. berdaya saing.· · · · · Tajuk: Negara maju acuan Malaysia memerlukan rakyat yang: Bersatu padu Berakhlak mulia Berilmu pengetahuan Bersemangat patriotik Berpegang teguh kepada ajaran agama Berikan ulasan anda.

setiap rakyat perlulah menonjolkan suatu imej yang terpuji dengan . Nilai tersebut bermatlamat membentuk insan yang seimbang dalam aspek mental. agama. bercerai roboh dan bulat air kerana pembetung. Suasana tersebut amatlah penting bagi mengelak berulang semula trageditragedi ngeri yang menumpahkan darah seperti Peristiwa 13 Mei 1969 dan pergaduhan antara kaum di Kampung Medan pada tahun 2000. Oleh itu. Falsafah hidup yang bertunjangkan prinsip-prinsip akhlak seperti ini sudah pasti dapat mencerminkan suasana kehidupan yang harmoni di Malaysia di samping memantulkan imej masyarakat Timur yang begitu terkenal dengan peradaban yang tinggi. harmoni. bersatu teguh. Peribahasa Melayu ada menyatakan. Bersatu padu dalam konteks rakyat Malaysia membawa maksud hidup dalam suasana aman. Dengan terbentuknya nilai-nilai tersebut. intelek. Rakyat yang berilmu pengetahuan ialah rakyat yang bijaksana dengan menguasai segala bidang ilmu sama ada dalam bidang sains dan teknologi dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketamadunan. justeru akan lahirlah warga Malaysia yang berhati mulia. bulat manusia kerana muafakat. Hal demikian menjelaskan. dan mempunyai daya tahan yang tinggi bagi menghadapi era maju menjelang abad ke-21. tetapi apabila kamu hendak mengenal diri (peribadi) bercerminlah pada wajah. dan hormat-menghormati. saya amat bersetuju kelima-lima unsur ini sudah pasti menjadi cabaran besar untuk kita galas jikalau mahukan negara tercinta ini bertukar wajah menjadi negara maju seperti yang dicita-citakan. Akhlak mulia merupakan intisari kepada nilai-nilai murni yang sejagat dan amat dituntut sama ada dari sudut budaya dan peradaban malahan dituntut di sisi agama juga. Sepatutnya kita mesti menerima hakikat bahawa kita ditakdirkan hidup dalam pelbagai etnik dengan pelbagai ragam budaya. “Negara Kita Tanggungjawab Kita. bersemangat patriotik dan berpegang teguh kepada ajaran agama. dan bekerjasama dalam masyarakat majmuk. bersopan-santun. atas rasa cinta kepada nusa dan demi mengidami keamanan kita hendaklah menjelmakan satu semangat bersatu dengan slogan.” Imam al-Ghazali pernah menyatakan. jadikanlah budi bahasa sebagai cerminan imej dan nilai budaya masyarakat Malaysia. berakhlak mulia. bahawa kehidupan kita sebagai suatu bangsa Malaysia menuntut kepada suasana ukhuwah dan bersatu padu.pengetahuan. Antara intipati daripada sembilan cabaran itu adalah untuk membentuk sebuah negara maju dalam acuan Malaysia iaitu negara dengan rakyat yang bersatu padu. ‘Apabila kamu hendak mengenal wajah lihatlah pada cermin. Peristiwa-peristiwa seumpama itu sesungguhnya akan menebalkan lagi rasa syak wasangka dan turut memperdalam jurang ketegangan antara kaum. tuntutan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan pasti menjadi wahana yang penting dan perlu dikuasai oleh setiap warganegara.” Kata-kata tersebut memberikan gambaran betapa keperibadian dan akhlak yang mulia akan menjadi pengukur tinggi atau rendah harga diri setiap individu. acuan rakyat Malaysia perlu seiring dengan matlamat membentuk rakyat yang berilmu pengetahuan. Sejajar dengannya. Dengan itu. Oleh yang demikian. emosi.mengamlkan akhlak yang mulia. bersama-samalah kita menggemblengkan tenaga dan fikiran untuk merealisasikan gagasan tersebut. berilmu pengetahuan. dan . bertolak ansur. Warasnya. Apabila tamadun dunia melangkah masuk ke abad Millenium. Sesungguhnya. dan jasmani.

Tokoh nasionalisme Filipina yang terulung. Insan yang beragama seyogianya akan menjadi insan yang bertanggungjawab. Oleh yang demikian. bahasa dan kesusasteraan perlulah diajar kepada para pelajar.” Hal tersebut memberi suatu isyarat bahawa maju atau mundur dan senang atau susah hidup kita amatlah bergantung kepada diri kita sendiri. Walaupun rakyat Malaysia bebas menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Seandainya. Dengan hal yang demikian. . ibu bapa adalah bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai benar dan beriman yang terdapat dalam doktrin agama masing-masing. “Tuhanku. Jose Rizal pernah menyatakan. “Negara Kita Tanggungjawab Kita”. negara. beriman. biarlah tubuh dan darahku bersemadi menjadi tanah. bertolak ansur dan bersatu padu. dan agama. Bagi memastikan amanah ini terlaksna dengan sebaik mungkin ambillah agama dan moral sebagai landasan hidup kerana “Sebaik-baik manusia dilihat atas agama yang diamalinya”. dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. pendidikan moral. bersopan santun. sekiranya aku mati dalam perjuangan ini. Subjek-subjek yang berkaitan dengan kenegaraan seperti sejarah. cinta akan tanah air. Dengan komponen kedua-dua bidang ilmu tersebut. Demi mencapai matlamat murni itu kita perlu berusaha gigih dari sekarang dan kita juga perlu ingat kepada slogan. strategi yang paling berkesan adalah dengan menyemaikan semangat patriotisme kepada generasi muda semasa mereka dalam alam persekolahan lagi. dan menguasai teknologi. “Sesungguhnya. Demi mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara setiap rakyat hendaklah berjiwa patriotik. kita amatlah berharap matlamat WW 2020 akan berjejak di bumi nyata setelah rakyat telah sarat dengan ilmu pengetahuan.” Demikianlah sebuah percaturan hidup dan mati daripada seorang tokoh patriotik atas cintanya terhadap tanah air.kemanusiaan. Mafhum (maksud) daripada sepotong ayat suci al-Quran yang menyatakan bahawa. nilai-nilai hidup bersama dan setia kawan perlulah dipupuk dalam aktiviti kokurikulum dan sukan. namun harga perjuanganku akan kuabadikan untuk rakyat Filipina. agama. Penguasaan ilmu dalam bidang sains dan teknologi hendaklah menjadi agenda penting negara kerana ilmu tersebut menjadi aset negara berkembang maju dalam aspek fizikal. justeru rakyat Malaysia pula mesti kuat berpegang dengan falsafah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. berakhlak. Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu. Strategi seterusnya ialah menyemaikan sifat-sifat taat dan taqwa (patuh) kepada pencipta dengan berpegang teguh kepadaa ajaran agama. Semangat tersebut dapat menjanakan jati diri bangsa yang bersemangat waja. melainkan kaum itulah yang mengubahnya. pintar. Manakala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai keinsanan pula bermatlamat membentuk rakyat yang mempunyai nilai-nilai murni seperti berjiwa patriotik. Langkah ini amatlah pragmatik dalam usaha mewujudkan suatu rupa bangsa Malaysia yang bijak. prasarana. sentiasa bersyukur serta lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Selain itu. Dengan kesegaran jiwa agama kita dapat membentuk insan syumul yang sentiasa patuh kepada Tuhannya dan setia kepada negara serta pemimpin. mahir. namun kita yakin setiap agama tidak pernah mengajarkan nilai-nilai negatif yang boleh memesongkan penganutnya. dan rela berkorban demi kedaulatan negara. masyarakat Jepun begitu berbangga dengan nilai ‘kaizen’ dan masyarakat Cina dengan nilai ‘kiasu’ mereka.

Nordin Ahmad. Namun demikian. “Jangan salahkan ibu mengandung. apabila kita mahu mengaitkan krisis . malah bolehlah dikatakan kehadiran flem-filem tersebut sekadar memenuhi vakum dalam industri perfileman. Kajang Pak Malau kajang berlipat Kajang saya mengkuang layu Dagang Pak Malau dagang bertempat Dagang saya musafir lalu (Allahyarham Seniman Nordin Ahmad) Kedua-dua ungkapan di atas mampu mengembalikan nostalgia kita ke zaman kegemilangan filem Melayu dalam dekad 50-an dan 60-an. sebaliknya salahkan badan yang tidak beruntung”. Tokoh legenda filem Melayu yang berjaya mengangkat imej seperti P Ramli. Sebenarnya saya amat bersetuju dengan kenyataan ini berdasarkan fakta dan situasi dalam perkembangan filem Melayu sekarang.Banyak pihak berpendapat industri filem Melayu kurang berdaya maju jika dibandingkan dengan filem-filem import. Mutu filem Melayu pada waktu itu berjaya mengangkat martabat nilai seni dan budaya warisan bangsa setanding dengan flem-filem dari negara-negara maju. Tulis pendapat anda tentang kenyataan di atas. Dato Jins Shamsudin dan lain-lain lagi masih segar dalam ingatan. Mungkin ada kebenaran di sebalik kata-kata. kehangatan pesona filem-filem Melayu dengan tiba-tiba melalui tempoh menurun apabila satu lepas satu filem bikinan anak tempatan gagal menambat hati peminat.

Kesudahannya. Filem-filem lakonan P Ramli. Dato Yusof Haslam. pada hakikatnya. dan pelakon dalam usaha menghayati realiti di bumi nyata. standard prestasi filem dan drama Melayu pada masa ini boleh menyokong kenyataan tersebut. Kegagalan tersebut menyebabkan para penggemar sentiasa membuat perbandingan dengan filem-filem lama khususnya filem-filem keluaran Cathy Keris. Hal ini dapat diterjemahkan dariapda sejumlah besar filem yang dibikinkan sering berkisar dalam persekitaran masyarakat elit kota. iaitu yang cemerlang dalam aliran sains manakala yang kurang cemerlang dalam aliran sastera. Aspek minat. Rahim Razali. Mungkin kita sukar menolak andaian bahawa. Kesudahannya kita ketandusan karyawan seni perfileman yang berbakat. dan beberapa primadona filem Melayu seperti Sarimah. Padahal banyak persoalan yang boleh digarapkan tentang latar golongan miskin dan sederhana yang lebih ramai tetapi tidak dipedulikan langsung. Filem-filem yang berbentuk tangkap muat dan tidak menepati ciri-ciri budaya dan latar kehidupan masyarakat terbanyak kerap dipaparkan. Hal tersebut seolah-olah filem kita hari ini mahu keluar dari dunia kenyataan. kelahiran P Ramli dan rakan-rakan seangkatan sebagai suatu anugerah. Ahmad Nisfu. seolah-olah wujud suatu sempadan pemisah yang menunjukkan filem-filem Melayu sekarang sedang menuju antiklimaks Kegagalan seperti yang dinyatakan adalah berkait rapat dengan kurangnya sensitiviti penulis skrip. Aziz Sattar. A. Langkah ini sebenarnya memberi suatu tamparan hebat kepada bidang seni apabila bidang yang dikuasai oleh kumpulan sederhana tersebut gagal mengaplikasikan ilmu dan bakat . Jikalau hendak dikatakan bangsa Melayu tidak kreatif dengan nilai seni. Boleh dikatakan hampir keseluruhan filem yang dibikinkan amat tidak bermutu dan gagal menarik minat penonton. Dayang Sulu. Sembilu Kasih dan Natasya hanya memaparkan krisis golongan kaya. Mereka dilahirkan ke dunia ini seolah-olah untuk menyemarakkan warna dan suasana filem Melayu. Sejak tiga dasawarsa yang lampau para pelajar dikelompokkan mengikut disiplin pengajian yang diukur berdasarkan pencapaian dalam peperiksaan. R Tompel. Namun. Sistem pendidikan kita yang terlalu bercorak peperiksan dan pengkhususan turut mematikan minat dan kreativiti bakat-bakat baru. justeru tuduhan tersebuat adalah tidak tepat dan tidak adil sama sekali. di Jalan Ampas Singapura. Sekadar menyebut beberapa nama seperti Dato Jins Shamsudin. Disebabkan kehebatan filem-filem tersebut. Sekiranya ada yang berbakat pun mereka terpaksa mengembangkannya secara bersendirian. tema dan persoalan filem Melayu tidak mampu menganjak paradigma daripada kisah-kisah cinta dan dendam kesumat yang seolah-olah menggambarkan orang Melayu tidak mempunyai agenda lain dalam kehidupan mereka. dan yang terkini Rosyam Noor. kewujudan nama-nama yang lain gagal memenuhi tuntutan semasa. Dalam fenomena kehidupan yang semakin rencam juga. Mereka mengutamakan latar kehidupan masyarakat minoriti daripada golongan majoriti. Kebanyakan filem dan drama yang dibikinkan gagal memenuhi kumpulan sasaran. dan kecenderungan tidak pernah diambil kira. sutradara. S Shamsudin. Saadiah. selepas era mereka. Roseyatimah dan lain-lain amat menambat hati peminat. bakat. usaha yang drastik untuk mencungkil bakat-bakat baru juga tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Malang sekali selepas pemergian tokoh-tokoh seperti itu. Gaya hidup elit korporat seperti dalam slot Samarinda. Para pelajar di sekolah amat kurang didedahkan dengan kegiatan seni yang berfaedah.yang sedang melanda filem-filem dan drama Melayu kini. filem Melayu pun mula diselaputi oleh zaman suram. Akhirnya terbentuklah dua kelompok pelajar.

setelah hampir separuh abad berlalu kita terpaksa menelan padah yang sepahit-pahitnya apabila filem-filem import mula membanjri industri filem negara. Tuntutan dan runtunan jiwa seni tetap berkehendakkan kepada pengisian yang bersungguh-sungguh daripada semua pihak. karyawan seni. Dalam krisis pencarian imej yang serba tidak menentu itu pula. hinggalah kepada Shahrukh Khan. tetapi aksi yang dipersembahkan amat memukau. dan aksi yang kucar-kacir menyebabkan filem-filem Melayu terbuang seperti sampah selain menanggung kerugian demi kerugian. Namanama hebat filem tersebut seperti Raj Kumar. Hong Kong. . Zeenat Aman. Mexico. Hong Kong dan filem Barat. Inilah yang dikatakan oleh peribahasa yang dikejar tak dapat. Filem-filem tersebut yang dimonopoli oleh filem Barat. bak kata peribahasa kurang ringgit boleh dicari. Finas. pemikiran. Seni dan Warisan. malah jauh sekali bangsa-bangsa lain. Kehebatan filem-filem tesebut sama ada dari sudut kepelbagaian tema dan pemikirannya. penghayatan watak yang cemerlang. dan pelakon hendaklah bijak mengesan selera peminat untuk menghasilkan filem yang selari dengan latar kehidupan masyarakat. Musibahnya. Dominasi filem Bollywood sejak lima dekad yang lampau memang menjadi pencabar kuat kepada filem tempatan. industri filem Melayu semakin terancam dengan dominasi filem asing. penubuhan akademi seni yang berfokuskan kepada pembikinan filem dan drama seperti yang wujud di Korea hendaklah ditubuhkan segera. kita berharap usaha-usaha yang lebih profesional hendaklah diketengahkan dalam mencari formula penyelesaian masalah ini. Jauh di sudut hati kita. Dengan mutu yang tidak menarik serta persoalan yang dikemukakan terlalu remeh-temeh dan kadang-kadang tidak masuk akal filem kita gagal meraih sokongan daripada komuniti Melayu sendiri. yang dikendung berciciran. Jeetendra. Pihak berkenaan seperti Kementerian Kebudayaan. ketidaktentuan arah dan hala tuju sama ada tema. Di pihak yang satu lagi pula asyik memandang rendah kumpulan seni dan sastera yang kononnya mempelajari ilmu yang tidak berjejak di bumi nyata. Kelesuan filem-filem Melayu turut berkait rapat dengan jumlah penonton yang terhad kepada bangsa Melayu sahaja. Dharmendra. Raj Kapoor. kurang akal habis bicara. Salman Khan serta primadona mereka seperti Asha Parekh. Kantonis. Korea. Kita tidak menafikan wujud filem-filem luar yang tidak rasional seperti filem-filen kantonis. Oleh itu. Hollywood. Bollywood. Kajol. dan aksi yang hebat telah menenggelamkan kredibiliti filem tempatan. dan filem-filem dari negara serantau seperti Indonesia dan Thailand mula mendapat tempat di hati peminat. Asha Bosley. Justeru. Faktor kualiti turut mempengaruhi faktor pasaran pula.memperkaya khazanah seni dan budaya bangsa. dan Aisywaria Rai tetap meniti dari bibir ke bibir masyarakat tempatan. Priyanka Chopra.

negara pada masa depan, lihat kepada remaja pada hari ini”. Kata-kata tersebut memberikan suatu keyakinan bahawa remaja merupakan aset negara yang amat berguna. Jatuh bangun sesebuah negara pun bergantung sepenuhnya kepada ketahanan rakyatnya yang rata-rata terdiri daripada remaja masa kini. Sebagai pewaris bangsa, para remaja hendaklah memperlengkap diri mereka sama ada fizikal, mental, sahsiah, dan rohani. Inilah sahaja aset yang benar-benar bernilai yang menjadi taruhan nusa. Pelbagai aktiviti boleh disertai oleh para remaja untuk memperlengkap diri menjadi remaja berketrampilan dan tahan uji. Dalam aspek fizikal dan mental aktiviti seperti mendaki gunung, meredah belantara, dan mengharung ombak merupakan riadah yang boleh memberikan pelbagai impak positif untuk membentuk peribadi remaja. NOTA : Pendahuluan ini menggunakan teknik /gaya memetik pendapat tokoh tentang isu yang berkaitan dengan remaja. (SILA RUJUK SKEMA ISI BAGI SOALAN INI DALAM MODUL MS 46)

Soalan 2 : Atas kegigihan dan dedikasi ibu bapa, anda kini telah menjadi insan yang benar-benar berjaya. Cadangkan beberapa langkah yang bakal anda lakukan sebagai menghargai jasa mereka terutama ketika menjelang usia emas. Sampel pendahuluan : Sejuk-sejuk bayu timuran Berpuput dari puncak sedili Biar bercerai nyawa di badan Ibu dan ayah kasih abadi Bait-bait pantun di atas menjadi pancaran metafora akan besarnya kasih dan sayang ibu bapa kepada anak-anak. Walaupun sudah lama terpisah, asal ingatan tidak pernah berubah. Ibu bapalah yang menjadi pembuka jalan kepada setiap insan untuk menghirup udara di mayapada ini. Malahan, ibu bapalah yang menjadi penentu kejayaan seseorang insan. Atas kesedaran demiikian, saya berasa cukup terhutang budi kepada kedua-dua insan yang amat bermakna dalam hidup saya. Sejadi kecil sehingga kini saya berpeluang mencapai kemuncak kerjaya, namun tiada tandingan walaupun segunung intan untuk saya balasi jasa ibu dan bapa. Atas kesedaran yang tersebut, saya bertekad untuk menghargai jasa mereka baik semasa hidup mahupun selepas mereka meninggal dunia. NOTA : Pendahuluan ini cuba membuat aplikasi teknik mood sentimental dengan memetik serangkap pantun. Pendahuluan ini amat sesuai kerana soalannya bersifat menyentuh emosi.

SOALAN : Melayari laman bersembang, SMS, MMS, permainan video, dan keluar malam adalah antara kegiatan negatif paling digemari remaja masa kini. Sebagai remaja, anda sedar aktiviti seperti ini amat merugikan. Ulaskan pendapat anda tentang punca-punca gejala ini dan kesannya. Sampel pendahuluan : Setiap perubahan tentang gaya hidup amat berkait dengan perubahan dalam bidang teknologi dan perubahan dalam gaya berfikir. Apabila dunia mula menginjak perubahan berdasarkan kuasa teknologi dan komunikasi, justeru trend manusia pun turut berubah. Jikalau dalam dekad awal pascaPerang Dunia, corak hidup lebih berfokus kepada mempertingkatkan daya saing ekonomi, justeru ilmu pengetahuanlah yang menjadi agenda terpenting. Sebaliknya, selepas lima dekad manusia mula meneroka pelbagai teknologi, justeru pengaruh teknologi benar-benar memberikan kesan terhadap corak berfikir dan bekerja. Antara capaian yang terpenting ialah teknologi digital dan komunikasi. Pelbagai sesawang dan rangkaian berjaya dipacu untuk menjadikan dunia tanpa sempadan lebih canggih. Namun, di sebalik pelbagai kemajuan, tidak kurang juga gejala negatif mula melanda terutama dalam kalangan generasi muda. Pada hari ini wabak kegilaan berkomunikasi dengan pelbagai kemudahan internet dan telekomunikasi yang menyerang remaja semakin merungsingkan ramai pihak. Bahana ini sudahlah pasti timbul daripada pelbagai kerenah dan akhirnya menimbulkan pelbagai kesan negatif pula. Ulasan tentang teknik pendahuluan di atas : Teknik pendahuluan ini adalah dari jenis gambaran semasa. Gambaran yang diambil adalah daripada situasi semasa yang diwarnai perubahan dalam teknologi komunikasi.

Tajuk / Tema Karangan: Industri Kecil dan Sederhana Fokus karangan: Langkah-langkah merancakkannya

Pendahuluan AR : Dewasa ini, Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi Negara AH : IKS ditakrifkan sebagai perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi

RM25 juta dan menggaji kakitangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. - menggaji kakitangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang AA- kerajaan telah mengatur beberapa banyak langkah yang konstruktif dan pragmatik. Idea 1 : A.J :penawaran pembiayaan, geran, pinjaman dan insentif kepada para pengusaha IKS - dapat mendorong para pengusaha yang mengusahakan perniagaan IKS berasaskan pertanian, perikanan, perternakan AH: - Antara geran dan insentif yang disediakan - skim kewangan, skim geran penyelidikan dan pembangunan, dan sebagainya A.C : - Kemudahan pinjaman yang disediakan pula melalui institusi kewangan kerajaan, seperti Bank Pertanian -AH Melalui Skim Khas Bank Negara, Bank Negara telah menubuhkan Unit Khas Enterpris Kecil dan Sederhana yang bertujuan membantu perusahaan IKS yang berdaya maju untuk memperoleh pembiayaan AP : IKS nescaya dapat berkembang maju Idea 2 : AJ : khidmat nasihat dan perundingan kepakaran AH : Usahawan dan pelabur yang ingin akan maklumat atau pendedahan lanjut mengenai IKS boleh mendapatkan khidmat nasihat yang disediakan oleh agensi kerajaan AH : Para pengusaha memang memerlukan khidmat nasihat dan sokongan teknikal dalam usaha melicinkan operasi IKS agar lebih produktif, dinamik, berdaya maju, dan kos efektif AH : meningkatkan daya pengeluaran dan kualiti produk, serta pemasaran global AC : agensi yang terlibat dalam khidmat nasihat dan bantuan teknikal termasuklah MARA dan Persatuan IKS Malaysia AH : Tanpa khidmat nasihat dan perundingan kepakaran, pengusaha-pengusaha yang mentah dalam selok-belok pengurusan IKS ataupun baru menceburi bidang ini akan menghadapi pelbagai rintangan AP : pihak kerajaan berprakarsa dan beriltizam membantu para usahawan untuk membangunkan IKS dan melipatgandakan perolehan Idea 3 : AJ : kerajaan menyediakan pelbagai program latihan dan pembangunan kepada usahawan dan pelabur yang cenderung mengusahakan aktiviti IKS. AH : Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) merupakan agensi kerajaan utama yang bertanggungjawab menyelaraskan pembangunan IKS AH : agensi ini menyediakan program latihan dan pembangunan untuk orang ramai dan pengusaha IKS AC : program rantaian industri, program pembekal global, program peningkatan kemahiran, dan sebagainya. AH : Majlis Amanah Rakyat (MARA) merupakan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk menggalakkan, membimbing dan melatih penduduk Bumiputera, khususnya di luar bandar, supaya menyertai kegiatan perdagangan dan perusahaan

[Ayat Huraian 1]IKS ditakrifkan sebagai perusahaan perkilangan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan perkilangan dengan pusing ganti tahunan tidak melebihi RM25 juta dan menggaji kakitangan sepenuh masa tidak melebihi 150 orang. Tajuk / Tema Karangan: Industri Kecil dan Sederhana Fokus karangan: Langkah-langkah merancakkannya [Ayat Rangsangan]Dewasa ini. [Ayat . AP : Hal ini demikian kerana pertumbuhan pesat sektor perkilangan memperlihatkan kepentingan dan peranan IKS yang kian ketara. IKS berdaya maju dan menyumbang kepada iktisad negara Kesimpulan : AK : kerajaan memainkan peranan yang mustahak dalam memajukan dan merancakkan IKS. skim latihan perintisan. IKS bukan sahaja berdaya maju bahkan menyumbang kepada ekonomi negara sekali gus merealisasikan Wawasan 2020. pihak-pihak yang terbabit dalam sektor ini haruslah meneroka dan merintis bidang-bidang IKS baru dengan menghadiri ekspo-ekspo perindustrian di luar negara. AP Kesedaran pelbagai pihak tentang keperluan dalam melahirkan usahawan yang berkemampuan dan bertaraf antarabangsa serta pekerja mahir adalah tinggi. Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. Jadi. pelbagai pihak telah mula menyedari bahawa salah satu langkah penting dalam mencapai hasrat ini adalah melalui bantuan dan sokongan kepada pembangunan IKS. AP : Melalui agensi-agensi kerajaan. dan program promosi pemasaran. AHarapan : Dengan wujudnya inisiatif dan iltizam. AC : Selaras dengan ini. AP : [Penglibatan IKS dalam pelbagai jenis aktiviti perkilangan menjadi penggerak dan tulang belakang kepada pertumbuhan sektor perkilangan amnya.AC : latihan keusahawanan.

pinjaman dan insentif kepada para pengusaha IKS. [Ayat Penyimpul]Dengan adanya bantuan dan sokongan kerajaan. terdapat pelbagai peluang usaha niaga berbentuk IKS yang mendapat sokongan penuh daripada kerajaan. [Pengembangan:Ayat Huraian 2]Selain menawarkan khidmat nasihat berkaitan dengan pembangunan industri. pihak kerajaan berprakarsa dan beriltizam membantu para usahawan untuk membangunkan IKS dan melipatgandakan perolehan. serta syarikat kewangan. dan sebagainya. [Pengembangan:Ayat Contoh]Antara agensi yang terlibat dalam khidmat nasihat dan bantuan teknikal termasuklah MARA (skim khidmat pakar perunding MARA).7% masing-masing dalam jumlah nilai keluaran dan jumlah nilai harta tetap. skim geran penyelidikan dan pembangunan. [Ayat Penyimpul]Pendek kata. . [Pengembangan:Ayat Huraian 1] Dalam konteks ini. di samping meningkatkan daya pengeluaran dan kualiti produk. geran. pemprosesan makanan. [Pengembangan:Ayat Huraian 1]Bantuan ini dapat mendorong para pengusaha yang mengusahakan perniagaan IKS berasaskan pertanian. [Ayat Judul]Salah satu langkah perdana yang diambil oleh kerajaan ialah penawaran pembiayaan. [Ayat Judul]Dalam pada itu. perikanan. UKM Pakar Runding Sdn. seperti Bank Pertanian dan Bank Simpanan Nasional.Huraian 2]Di Malaysia. [Pengembangan:Ayat Contoh]Antaranya termasuklah program rantaian industri. pengusaha-pengusaha yang mentah dalam selokbelok pengurusan IKS ataupun baru menceburi bidang ini akan menghadapi pelbagai rintangan. [Ayat Judul]Tidak ketinggalan juga. khidmat nasihat dan perundingan kepakaran turut disediakan oleh pihak kerajaan. [Pengembangan:Ayat Huraian 3]Tanpa khidmat nasihat dan perundingan kepakaran. dan Persatuan IKS Malaysia. dan sebagainya. [Pengembangan:Ayat Contoh 1]Antara geran dan insentif yang disediakan kepada pengusaha IKS termasuklah skim kewangan. dan kos efektif. [Pengembangan:Ayat Contoh 2]Kemudahan pinjaman yang disediakan pula melalui institusi kewangan kerajaan. 48. [Ayat Huraian 3]IKS menyediakan sebanyak 44. [Pengembangan:Ayat Huraian 2]Para pengusaha memang memerlukan khidmat nasihat dan sokongan teknikal dalam usaha melicinkan operasi IKS agar lebih produktif. [Pengembangan:Ayat Huraian 1]Usahawan dan pelabur yang ingin akan maklumat atau pendedahan lanjut mengenai IKS boleh mendapatkan khidmat nasihat yang disediakan oleh agensi kerajaan dan beberapa badan yang lain. bank komersial seperti Bank Rakyat dan Bank CIMB.9% dan 31. serta pemasaran global. perternakan.2% peluang pekerjaan daripada jumlah tenaga kerja dalam sektor perkilangan. Bank Negara telah menubuhkan Unit Khas Enterpris Kecil dan Sederhana yang bertujuan membantu perusahaan IKS yang berdaya maju untuk memperoleh pembiayaan. Bhd.. kerajaan telah mengatur beberapa banyak langkah yang konstruktif dan pragmatik. IKS nescaya dapat berkembang maju. agensi ini menyediakan program latihan dan pembangunan untuk orang ramai dan pengusaha IKS. [Pengembangan:Ayat Huraian 2 ] Melalui Skim Khas Bank Negara. kerajaan menyediakan pelbagai program latihan dan pembangunan kepada usahawan dan pelabur yang cenderung mengusahakan aktiviti IKS. Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) merupakan agensi kerajaan utama yang bertanggungjawab menyelaraskan pembangunan IKS. [Ayat Arahan]Demi merancakkan IKS. berdaya maju. dinamik.

Mengapakah saya memilih tajuk ini dan apakah yang ingin saya kupas daripada tajuk ini? Sebenarnya. kerajaan memainkan peranan yang mustahak dalam memajukan dan merancakkan IKS. saya akan bertanya kepada pelajar-pelajar. pihak-pihak yang terbabit dalam sektor ini haruslah meneroka dan merintis bidang-bidang IKS baru dengan menghadiri ekspo-ekspo perindustrian di luar negara. Majlis Amanah Rakyat (MARA) merupakan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk menggalakkan. [Ayat Harapan]Dengan wujudnya inisiatif dan iltizam. [Ayat Peniaian]Hal ini demikian kerana pertumbuhan pesat sektor perkilangan memperlihatkan kepentingan dan peranan IKS yang kian ketara. Di setiap daerah. [Ayat Penyimpul]Melalui agensi-agensi kerajaan. tidak sampai 10 orang yang membaca surat khabar pada setiap hari! Kalaupun ada yang membaca. IKS bukan sahaja berdaya maju bahkan menyumbang kepada ekonomi negara sekali gus merealisasikan Wawasan 2020. IKS berdaya maju dan menyumbang kepada iktisad negara. supaya menyertai kegiatan perdagangan dan perusahaan. [Ayat Penilaian]Penglibatan IKS dalam pelbagai jenis aktiviti perkilangan menjadi penggerak dan tulang belakang kepada pertumbuhan sektor perkilangan amnya. Mereka juga tidak mengetahui nama-nama pemimpin negara apalagi isu semasa yang melanda negara. Yang Arif lagi bijaksana. [Ayat Kesimpulan]Secara tuntasnya. pelbagai pihak telah mula menyedari bahawa salah satu langkah penting dalam mencapai hasrat ini adalah melalui bantuan dan sokongan kepada pembangunan IKS. siapakah yang membaca surat khabar pada setiap hari? Tuan-tuan dan puan-puan tahu apakah jawapannya? Jawapannya amat mendukacitakan. Tajuk syarahan yang menjadi pilihan saya pada pagi ini ialah “Ke Arah Memupuk Minat Membaca dalam Kalangan Masyarakat”. Assalamualaikum dan selamat pagi. beberapa hari yang lepas. Jadi. [Ayat Cadangan]Selaras dengan ini. program peningkatan kemahiran. Terima kasih. Daripada lebih 100 orang peserta di setiap daerah. Inilah gambaran . khususnya di luar bandar. saya baru selesai mengikuti jerayawara ke lima buah daerah di Johor untuk mengajar pelajar mengaplikaskan maklumat dalam karangan. dan sebagainya. Tuan Pengerusi Majlis. dan program promosi pemasaran. mereka akan hanya membaca ruangan tertentu seperti ruangan sukan atau hiburan. skim latihan perintisan. [Pengembangan:Ayat Huraian 3]Bahkan.program pembekal global. membimbing dan melatih penduduk Bumiputera. Daerah terakhir yang saya kunjungi ialah daerah Pasir Gudang iaitu pada 3 Julai yang lalu. [Ayat Penilaian]Kesedaran pelbagai pihak tentang keperluan dalam melahirkan usahawan yang berkemampuan dan bertaraf antarabangsa serta pekerja mahir adalah tinggi. [Pengembangan:Ayat Contoh 2]Antara program yang ditawarkan ialah latihan keusahawanan. panel penilai dan rakanrakan yang dihormati.

Selain kerajaan. Selain dasar dan polisi kerajaan. Kerajaan boleh membangunkan perpustakaan di tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai dan mudah dikunjungi. membantu masyarakat kita membudayakan membaca.budaya membaca masyarakat kita yang sebenar. Selain syarikat penerbitan menerbitkan banyak judul menarik dan mengusahakan penterjemahan buku-buku yang berkualiti dari negara. Kampung Buku di Langkawi yang diharapkan dapat menjadi daya tarikan untuk memupuk budaya membaca. membuat penyelidikan dan melakukan penemuan baru. “Negara Pembaca” yang dihasratkan ialah negara yang bukan sahaja memiliki rakyat yang suka membaca dan berasaskan ilmu pengetahuan. jelas bahawa pembinaan prasarana yang banyak dan meluas. Selain itu. Sebelum ini. perpustakaan desa dan perpustakaan bergerak juga perlu diperbanyak supaya gerakan ini dapat sampai ke seluruh ceruk rantau. yang mahu menjadikan Malaysia sebagai “Negara Pembaca” perlulah disambut baik oleh semua pihak. maka usahausaha untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat perlu dilakukan oleh semua pihak. bukan sahaja suka membaca malah berupaya untuk menghasilkan dan menerbitkan banyak buku yang sesuai dan berkualiti. dilaporkan terbiar dan tidak dimanfaatkan walaupun jutaan ringgit telah dibelanjakan untuk membinanya. Tuan-tuan dan puanpuan. prasarana yang sesuai dan mesra pengguna hendaklah dibangunkan. malahan diharapkan agar rakyat mempunyai kemampuan berterusan untuk belajar. Oleh itu. Oleh itu. tetapi itulah hakikatnya! Oleh sebab remaja hari ini merupakan pemimpin masa depan. media massa turut memainkan . Tuan-tuan dan puan-puan. iaitu dengan menjadikannya sebagai perpustakaan pinjaman berbayar. banyak usaha dijalankan namun tahap pembacaan masyarakat masih rendah. Jadi. pada hari ini saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk memupuk budaya membaca dalam masyarakat. Oleh itu. dengan terealisasinya hasrat ini. Di Amerika Syarikat. lending library atau circulating library ini dibangunkan dan dijadikan sumber perniagaan. Malahan. kenyataan Timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri Najib Tun Razak pada tahun lepas. tidak hairanlah jika. pihak kerajaan perlu lebih agresif dalam menyemai budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Usaha ini telah pelopori oleh William Rind sejak tahun 1762 dan telah mendatangkan impak yang amat besar terhadap pembudayaan membaca dalam kalangan rakyat Amerika selepas itu. Pada pendapat saya. Tuan-tuan dan puan-puan. Keadaan ini amat menyedihkan. maka terealisasilah juga “Dasar Buku Negara” yang berhasrat untuk menjadikan masyarakat Malaysia. tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan. pihak swasta dan orang persendirian juga boleh membangunkan perpustakaan. Pihak swasta juga perlu memainkan peranan untuk memupuk masyarakat membaca. Perpustakaan Negara Malaysia mengumumkan bahawa purata membaca setiap rakyat Malaysia hanyalah dua buah buku setahun.

Diharapkan dengan cara ini. seharusnya mereka sudah dibiasakan dengan buku sama ada memegang. terbudaya untuk merancang perbelanjaan dengan lebih bijak dengan memperuntukkan sejumlah wang untuk pembelian buku.’’. If any is left. Inilah yang dikatakan situasi menang-menang. telah menyiarkan program yang mengulas 100 buah buku yang tersenarai pada setiap minggu. Oleh itu. jika kita boleh menciplak banyak program tv realiti berbentuk hiburan dari negara Barat. ‘‘When I have money. melihat atau menikmati buku secara bercerita. penyuburan sikap suka membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. Dato’ Sri Abdullah Ahmad Badawi. tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu. Bagaimana acuan begitulah kuihnya manakala melentur buluh biarlah dari rebungnya. Toko-toko buku pula akan menjual buku yang tersenarai itu dengan melabel dan meletakkannya pada rak-rak khas yang tercetak BigRead di muka depannya. membaca itu amat penting buat santapan minda. Pada Erasmus dan juga sebilangan besar masyarakat negara maju yang lain. Erasmus Mundus. dan sebagainya. seperti TV. suatu gerakan besar-besaran perlulah dilakukan supaya. I buy food. Pada masa yang sama. kita akan dapat melahirkan masyarakat yang walaupun tidak kaya tetapi berminda kelas pertama. orang ramai akan mengundi buku-buku kegemaran mereka menerusi Internet. Berdasarkan kajian. Erasmus melebihutamakan buku. Hampir setiap rumah. Cara ini umpama carta muzik di kaca TV kita.peranan yang penting. inilah modalnya untuk kita menjadi negara yang maju dan kaya menjelang tahun 2020 ataupun 2058 sebagaimana yang disasarkan oleh Perdana Menteri kita. United Kingdom. akan terlunaslah satu daripada tanggungjawab sosial mereka kepada negara iaitu memupuk budaya membaca. Caranya mudah sahaja. Cuma mereka tidak terbudaya untuk memperuntukkan sejumlah wang bagi membeli buku. sebagai langkah yang ke-4. mereka tidak lokek untuk berbelanja bagi memiliki produk penjagaan diri dan kesihatan. merupakan sebuah negara yang sememangnya berbudaya membaca dan keadaan itu bukanlah sesuatu yang terbina dalam sekelip mata. Oleh itu. tuantuan dan puan-puan? Maknanya. mereka telah mengadakan program BigRead yang merupakan satu program untuk mencari 100 buah buku paling popular di United Kingdom. saya yakin dan percaya. di samping mendapat keuntungan. Yang terpenting ialah program ini telah dilakukan secara bersepadu oleh pihak-pihak media. Masyarakat kita bukannya tidak mempunyai wang. Tuan-tuan dan puan-puan. TV UK. Sebenarnya. 80 hingga 88% ibu bapa dapat mempengaruhi anak-anak . misalnya BBC 1. Oleh itu. Apakah maknanya kata-kata itu. seorang tokoh akademik terkenal pernah berkata. Pada tahun 2004. sedangkan kepentingan makanan datang kemudian. Akhirnya. mereka ada wang. masyarakat kita. kita perlulah memperuntukkan sejumlah wang untuk membeli bahan bacaan. Internet dan juga usaha sama dengan beberapa buah kedai buku. Sebelum kanak-kanak boleh membaca. I buy books. ialah peranan ibu bapa. mempunyai radio dan televisyen. Tuan-tuan dan puan-puan. tuan-tuan dan puan-puan. apalah salahnya jika kita menciplak idea yang sangat membina ini? Jika semua pihak swasta menggembleng tenaga. radio. malah melanggan Astro. Bagi yang berkemampuan sedikit.

Jika ini dilaksanakan. begitu banyak ilmu yang ditemukan lantaran ilmu tersebut semakin berkembang dari hari ke hari. anak-anak boleh dibacakan “bed time story” sebelum mereka tidur. Apabila usia bertambah.. Ibu bapa bukan sahaja menjadi penggalak. anda memerlukan masa selama 15 tahun! Bermakna. setiap hari.000 tahun! Malah. setiap hari. Sejak mesin Gutenberg dicipta pada 1450. Oleh itu. anak-anak ini akan terus menghargai buku dan ilmu seterusnya merealisasikan gagasan pembelajaran sepanjang hayat. belikan buku-buku cerita yang menarik dan berwarna-warni untuk menarik perhatian mereka. terima kasih. Tahukah anda berapa judul buku yang menyaksikan matahari setiap hari? Setiap 30 saat. sebanyak 50 juta judul buku telah diterbitkan di planet bumi. anda perlu hidup 250. Ini bermakna. Bertepatan dengan bulan Julai iaitu Bulan Membaca Negara.untuk membaca. kalau pun anda hanya membaca judulnya sahaja. Sekian. Tuan-tuan dan puan-puan. ajaklah anak-anak berbincang tentang bahan bacaan yang dibaca oleh mereka atau yang dibaca oleh ibu bapa. .5 juta judul baru menemui pembaca. Sebagai permulaan. Keadaan ini sudah pasti akan menjadi pemangkin kepada hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat berminda kelas pertama yang mampu menggegarkan dunia dengan tahap keilmuan yang tinggi. jika tidak disemaikan budaya membaca dalam kalangan masyarakat kita. marilah sama-sama kita menyemai budaya membaca supaya cabaran Wawasan 2020 yang ke-6 iaitu ”mewujudkan masyarakat yang maju dan progresif.” bukan fatamorgana semata-mata. jika anda berhasrat untuk membaca semua buku itu. sekitar 4000 buku baru diterbitkan di seluruh dunia. pada setiap tahun. Menjelang usia remaja pula. kita akan ketinggalan dan menjadi masyarakat seperti katak di bawah tempurung. saya yakin dan percaya. Oleh itu. sekitar 1. Mereka mestilah terlebih dahulu menunjukkan teladan yang baik dengan mengamalkan tabiat membaca. malah perlu menjadi suri teladan.

Dengan pengaruh yang tidak baik daripada rakan sebaya. Apatah lagi. wujudlah suasana yang akan membawa mereka kepada pelbagai penyakit dan masalah sosial. Kanak-kanak yang pulang dari sekolah mendapati diri mereka di dalam rumah kosong kerana kedua-dua ibu bapa bekerja. Ibu bapa mestilah lebih peka terhadap kualiti ikatan kekeluargaan dan sentiasa mengambil langkah untuk menerapkan nilai asas moral kepada anak mereka yang diperlukan untuk membangunkan asas yang kuat kepada satu masyarakat yang stabil dan . Ibu bapa mesti bersedia meluangkan masa untuk bersama anak mereka. Kenyataannya ialah ibu bapa begitu sibuk dengan kerjaya masing-masing dan tidak mempunyai masa untuk anak menyebabkan ribuan kanak-kanak di bandar ditinggalkan bersama pembantu rumah rakyat asing. Mereka sebaliknya mendapatkan tunjuk ajar dan dipengaruhi oleh rakan sebaya. sebahagian kecil ibu bapa pula kurang pengetahuan dan kemahiran dalam mendidik anak dan ini memerlukan penyelesaian. menagih dadah malah terbabit dengan jenayah.Dilema ibu bapa dalam mendidik anak-anak Satu dilema yang dihadapi oleh ibu bapa di Malaysia pada hari ini ialah bagaimana cara untuk mengimbangi masa bekerja dengan masa untuk mendidik anak yang menjadi semakin sukar apabila majikan mereka menuntut supaya mereka balik lambat untuk menghabiskan kerja. pengasuh bayi dan sebahagian kecil dengan saudara mara. Mereka terdedah kepada pengaruh dan pemikiran penjaga mereka ini. membimbing dan menerapkan nilai kekeluargaan yang murni. Tiada siapapun di rumah untuk memberikan kasih sayang. Kanak-kanak yang membesar di dalam suasana seperti itu akhirnya akan menjadi mangsa pelbagai masalah sosial seperti keganasan di sekolah. Kanak-kanak memerlukan kasih sayang ibu bapa dan tanpanya kehidupan mereka akan musnah kerana mereka tidak memahami atau menghargai kasih sayang dan nilai kekeluargaan dalam kehidupan mereka kemudian nanti.

kukuh. Jelasnya, satu program perlu dijalankan bagi meningkatkan nilai moral dan mengukuhkannya secara berterusan untuk menyedarkan anak akan tanggungjawab terhadap diri mereka sendiri, ibu bapa, masyarakat dan negara.

Kasih Sayang Ibu Bapa Berkesan Mendidik Anak Jun 16, 2007 — mindabahasa Wujudkah ibu bapa yang tidak sayangkan anak ? Semestinya, semua ibu bapa sanggup berkorban demi kebahagiaan anak mereka. Tetapi, persoalannya adakah semua ibu bapa hari ini menyayangi anak dengan cara lebih tepat ? Dalam hal ini, ada ibu bapa sekarang melakukan kesilapan. Ada menganggap cara ibu bapa dulu mendidik anak tidak betul dan kolot, lalu terus menolak semua, sedangkan cara dulu tidak semua salah atau tidak sesuai lagi. Ada pula beranggapan cara didikan ibu bapa dulu adalah betul, lalu terus menggunakan semua, sedangkan mungkin ada antaranya tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Manakala, ada pula disebabkan ingin mencari cara kontemporari, lalu dengan mudah mengguna pakai cadangan dikemukakan buku atau penceramah, tanpa melakukan penelitian, tapisan atau kefahaman yang mendalam. Kebanyakan isu keibubapaan timbul dalam konteks hubungannya dengan anak yang berada pada usia remaja. Sesetengah remaja menunjukkan perlakuan sukar difahami dan tidak pernah dibayangkan ibu bapanya. Ada ketikanya remaja memilih pakaian dan muzik pelik, emosi berubah-ubah seperti keras dan pendiam, malah mungkin kurang menghormati ibu bapa. Lazimnya, ibu bapa diingatkan mengenali dan memahami psikologi anak remaja. Ibu bapa diberitahu bahawa remaja berada dalam zaman transisi dan bergelut untuk berpaut pada zaman kanak-kanak yang penuh kegembiraan yang bakal ditinggalkan sambil memasuki alam dewasa yang penuh tanda tanya. Orang tua dimaklumkan bahawa anak remaja sedang berada dalam paradoks. Tetapi, ibu bapa jarang diingatkan untuk mengenali dan memahami paradoks yang sedang berlaku dalam dirinya sendiri. Bahawa mereka sendiri mencari keseimbangan antara memberikan kasih sayang dan menetapkan sesuatu untuk anak remajanya. Sebenarnya, kasih sayang ibu bapa yang ideal ialah memberikan anak remajanya keseimbangan antara kebebasan dan disiplin. Jika disiplin terlalu banyak dan ketat, remaja akan memberontak. Sebaliknya, jika terlalu banyak kebebasan, remaja dahagakan struktur tertentu dan mencarinya sendiri dengan cara belum tentu baik. Oleh itu, ibu bapa perlu membuat pelbagai keputusan mengenai anaknya, misalnya, daripada boleh atau tidak menonton televisyen, hinggalah kepada boleh atau tidak mempunyai teman lelaki

atau perempuan. Semakin anaknya menginjak dewasa, maka keputusan itu semakin besar dan penting. Ada keputusan perlu dibuat setiap hari dan ada keputusan perlu dibuat pada tempoh tertentu. Selain perlu mengenali dan memahami anak remajanya, ibu bapa harus mengenali dan memahami dirinya sendiri terlebih dulu. Umumnya, ahli psikologi merumuskan ada dua komponen utama dalam gaya keibubapaan. Yang pertama ialah ‘responsif’, iaitu sebanyak mana kebebasan diberikan, manakala kedua ialah ‘permintaan’, iaitu sebanyak mana disiplin atau hala tuju akan ditentukan. Dengan kata lain, ibu bapa berdepan dengan paradoks: antara kasih sayang dan kepemimpinan. Kasih sayang ialah responsifnya terhadap kehendak anak remajanya, manakala kepemimpinan pula ialah permintaannya terhadap keperluan masa depan anak remajanya. Pertembungan, dinamika dan keseimbangan antara kedua-dua komponen ini dapat menentukan gaya keibubapaan. Kebanyakan pengkaji membahagikan gaya keibubapaan kepada empat kategori, iaitu: autoritarian, autoritatif, permisif dan tidak terbabit. Ibu bapa yang autoritarian rendah responsifnya, tetapi amat tinggi permintaannya. Walaupun mereka pengasih dan penyayang, anak remajanya tidak merasainya. Kebebasan hampir tidak diberikan dan pendapat anak remaja jarang didengar. Sebaliknya, disiplin amat ketat, malahan cita-cita anak remaja ditentukan ibu bapa. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritarian berkemungkinan besar berjaya dalam peperiksaan dan kerjayanya, tetapi mungkin memiliki peribadi yang kaku, rendah harga diri dan terlalu bergantung kepada arahan pihak berkuasa. Ibu bapa yang autoritatif pula mempunyai keseimbangan antara responsif dan permintaan. Mereka akrab, komunikatif dan anak remaja digalakkan bersuara. Kasih sayang diberikan, ditunjukkan dan dirasai. Disiplin dan hala tuju ditentukan dan diterangkan rasionalnya. Remaja bebas menentukan cita-cita dengan ibu bapa memberikan panduan dan bimbingan. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritatif berkemungkinan besar akan sama kejayaannya, walaupun tidak lebih, dengan dibesarkan dalam suasana autoritarian. Bezanya golongan ini akan memiliki peribadi bersepadu, yakin, berdikari dan kreatif. Ibu bapa permisif mempunyai responsif amat tinggi, tetapi permintaan amat rendah. Mereka banyak bertolak ansur, memberikan kebebasan dan hampir semua kehendak anak remajanya diturutkan. Gaya tidak terbabit pula hampir tiada permintaan, disiplin dan hala tuju, serta hampir memberikan kebebasan penuh. Malahan, ia lebih satu kecuaian keibubapaan. Namun begitu, gaya keibubapaan boleh dirosakkan dengan amat mudah, sekiranya ibu bapa tidak dapat mengawal perasaan marah. Jadi, ibu bapa perlu tahu cara menangani kemarahannya. Dalam hal ini, ada tiga persoalan penting iaitu: bila marah itu wajar, bila marah tidak diperlukan dan bila marah itu boleh menjadi masalah. Walaupun, mungkin sukar melahirkan seorang kaunselor profesional atau pra kaunselor dalam setiap keluarga, program Satu Keluarga Satu Kaunselor tetap mempunyai potensi untuk melahirkan ibu bapa berilmu, berkemahiran dan seimbang dari segi memberikan kasih sayang dan kepemimpinan.

Ramai kanak-kanak yang hilang dianggap angkara orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan semakin terhakisnya nilai-nilai kemanusiaan. Bincangkan punca-punca berlakunya kejadian tersebut dan cadangkan langkahlangkah untuk menanganinya. Anak merupakan cahaya mata yang tidak ternilai harganya, namun pada masa kini, masyarakat semakin hilang rasa kasih sayang dan tidak berperikemanusiaan terhadap kanak-kanak. Hal in terbukti dengan berlakunya kes-kes kehilangan kanak-kanak yang semakin menjadi-jadi pada masa ini. Perkara yang amat menyedihkan dan membimbangkan kita ialah terdapat kes kehilangan kanak-kanak, dan akhirnya mayat kanak-kanak itu sahaja yang ditemui. Masalah seperti ini berpunca daripada perbuatan orang yang tidak berhati perut. Oleh itu pelbagai langkah yang efektif perlu diambil oleh setiap pihak untuk menangani masalah kehilangan kanak-kanak yang semakin membimbangkan kita ini. Antara punca masalah kehilangan kanak-kanak adalah wujudnya sikap tamak dalam diri individu yang ingin mengejar kemewahan hidup. Oleh itu, individu tersebut tidak berfikir panjang dan hanya mengambil jalan mudah dengan menculik kanak-kanak untuk dijual kepada individu lain. Terdapat juga kanak-kanak yang diculik dan dijual ke luar negara dan dijadikan sebagai pengemis jalanan. Sikap pihak yang tidak berperikemanusiaan ini amat membimbangkan negara, lebih-lebih lagi ibu bapa. Hal ini demikian kerana, bukan sahaja ibu bapa berasa kehilangan terhadap anak tercinta, malah negara juga akan kehilangan aset yang amat berharga. Di samping itu, masalah psikologi atau mental turut menjadi salah satu punca kejadian kehilangan kanak-kanak yang berlaku. Perkara ini demikian kerana mengikut statistik, kebanyakan kes kehilangan kanak-kanak berkaitan dengan kes rogol dan bunuh. Keadaan ini boleh berlaku kerana terdapat segelintir individu yang memandang kanakkanak seperti seseorang wanita yang pernah menolak cintanya. Hal ini terjadi berikutan dengan individu tersebut yang menyimpan perasaan dendam, sedih dan takut yang tidak terkawal ataupun mengalami penyakit jiwa. Oleh itu, pesakit ini berpotensi untuk membayangkan seseorang yang dilihatnya seperti seorang yang sentiasa berada dalam fikirannya. Kes seperti inilah yang akan menyebabkan kanak-kanak akan diculik, dirogol dan terus dibunuh sebagai mangsa keadaan.

kursus ilmu keibubapaan amat penting dijalankan kepada setiap ibu bapa demi kebaikan dan keselamatan anak-anak. Pada masa ini. Sekiranya masalah ini berlaku. Oleh itu. kita sepatutnya melindungi kanak-kanak tersebut daripada sebarang bahaya. walaupun kanak-kanak yang dilihat berseorangan tanpa arah tujuan. pelbagai langkah yang efektif perlu diambil. Pihak penguat kuasa seperti pihak polis perlu membuat rondaan di kawasan-kawasan hitam atau lebih dikenali sebagai kawasan yang sering berlakunya jenayah seperti di lorong-lorong kedai atau di jalan-jalan yang sunyi. Keadaan ini amat membimbangkan kita kerana inilah masanya penjenayah atau penculik akan menangguk di air keruh dan mengambil kesempatan untuk melakukan jenayah. Oleh itu. seperti penculikan kanak-kanak. pada masa kini kebanyakan ibu bapa kurang pendedahan tentang didikan yang sepatutnya diberikan kepada anak-anak. negara akan menanggung kerugian yang besar. banyak nilai murni yang boleh diterapkan. Melalui kempen ini. Ibu bapa yang hanya mementingkan diri sendiri mula mengabaikan tanggungjawab dan hanya melepaskan batuk di tangga. Hal ini dapat memastikan kes kehilangan kanak-kanak dapat diatasi dan dikurangkan. Slogan ini bermaksud. Oleh hal yang demikian. antaranya dengan meningkatkan kawalan keselamatan. Tanpa aset yang berharga ini. kursus ilmu keibubapaan juga harus diwujudkan oleh pihak yang sepatutnya. ibu bapa yang patut dipersalahkan kerana mereka yang menjadi punca anak-anak menjadi mangsa penculikan. Cara yang lebih moden. anak-anak khususnya yang berumur 15 tahun ke bawah yang masih belum matang berpotensi untuk ditipu dan diculik. Anak-anak yang kurang Kasih saying ini hanya diberikan wang dan diberikan kebebasan. Untuk mengatasi masalah ini. kehidupan anak-anak yang tidak terkawal akan menyebabkan anak-anak gemar bersiarsiar di luar tanpa pengetahuan ibu bapa. Antara budaya yang boleh diterapkan dalam setiap diri masyarakat ialah budaya “anak orang.Punca lain yang menyebabkan kehilangan kanak-kanak berlaku ialah masalah institusi kekeluargaan. Sebagai kesimpulannya. Hal ini demikian kerana anak-anak ialah harapan nengara yang paling berharga pada masa depan. Di samping itu. malahan kepada setiap mesyarakat sekeliling. Perkara ini akan menyebabkan peningkatan terhadap kes kehilangan kanak-kanak akan terus meningkat. seharusnya sebagai anggota masyarakat. Di samping itu. bukanlah anak kita. masalah kehilangan kanak-kanak di negara ini perlulah dikurangkan dengan adanya kerjasama antara semua pihak. Langkah seterusnya untuk mengurangkan kejadian kehilangan kanak-kanak adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. Antara kempen yang boleh dianjurkan oleh pihak kerajaan atau mana-mana badan NGO ialah kempen ”Sayangilah Anak Anda”. Hal ini demikian kerana. anak kita”. pihak kerajaan seharusnya memasang kamera litar tertutup (cctv) di kawasan-kawasan tersebut agar dapat merakamkan sebarang jenayah yang berlaku. bukan sahaja kepada ibu bapa. Untuk . rogol dan pembunuhan. pihak berkuasa perlulah memainkan peranan yang penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan rakyat terjamin seperti menyediakan payung sebelum hujan. banyak kes perceraian berlaku sehingga menyebabkan anak-anak terabai.

Kita akan akan dikatakan seperti ‘katak di bawah tempurung’ sekiranya tidak keluar dari dunia yang membosankan itu. Oleh itu. Sekiranya tiada unsur perfileman. Filem juga penting sebagai medium bagi memberi nasihat dan pengajaran terhadap golongan masyarakat. Masyarakat masih boleh berhibur walaupun ada pandangan yang mengatakan perbuatan tersebut membuang masa sahaja. Kita memerlukan elemen filem yang sedemikian bagi mengelakkan diri kita daripada terbeban oleh tugas seharian. . ibu bapa khususnya berperanan penting untuk memastikan anak-anak hidup bahagia. Oleh itu. yang diminati ramai. Filem merupakan salah satu elemen seni budaya yang diminati ramai iaitu sama ada golongan dewasa mahupun kanak-kanak. Elemen yang sangat mempengaruhi para karyawan menghasilkan sesuatu filem adalah sebagai alat hiburan terhadap golongan masyarakat.memastikan kanak-kanak dapat menjalani saat-saat kehidupan yang bermakna dan bahagia. mereka tidak akan mempersia-siakannya begitu sahaja. Oleh itu. kehidupan dan sebagainya. filem sebegini sentiasa menasihatkan masyarakat tentang pentingnya pengajaran yang dipaparkan supaya yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan sempadan. Hal ini terbukti dengan karya yang telah dihasilkan dalam pelbagai bentuk filem seperti filem seram. seseorang itu perlu memerlukan hiburan seperti filem agar mereka tidak terkongkong dalam satu cabang kehidupan sahaja. Perkara ini boleh diibaratkan seperti ‘cendawan tumbuh selepas hujan’ kerana apabila ada peluang. Hal ini boleh dilihat apabila banyak karyawan filem berusaha untuk menghasilkan filem yang berkualiti bagi menarik minat banyak golongan penggemar filem. selamat dan terjamin keselamatannya. Filem merupakan salah satu elemen seni budaya Huraikan peranan filem dalam masyarakat. Filem juga memainkan peranan yang penting terhadap masyarakat dan sepatutnya mereka memanfaatkan peluang keemasan itu dengan sebaik-baiknya. Pelbagai masalah yang menerjah fikiran banyak golongan boleh ditenangkan melalui filem yang sarat dengan pelbagai unsur terutamanya unsur komedi yang boleh mengurangkan tekanan pada akal fikiran mereka. cinta. sudah tentu sukar untuk kita memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian kita. fantasi. Tidak semua filem yang diketengahkan kepada masyarakat hanya hiburan semata-mata. Kewujudan filem pada hari ini memberikan impak yang sangat besar dalam dunia perfileman. ibu bapalah tempat mereka berlindung. Ada filem yang memaparkan kejahilan seseorang itu tentang sesuatu perkara yang menyarankan masyarakat untuk mengelakkan diri daripada menjadi sedemikian. komedi. Hal ini boleh dilihat apabila ada filem yang mengetengahkan nilai-nilai murni yang menasihatkan masyarakat mengikuti amalan sedemikian.

Jika masyarakat hanya tahu mengkritik karya yang dihasilkan itu tanpa mengetahui motif sebenar sesuatu filem itu. Melalui filem. Sudah tentu anak-anak pula akan berasa seronok serta berasa tidak terabai kerana ibu bapa mereka prihatin terhadap diri mereka dan meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga. kita akan berfikir dua kali untuk mengagumi mereka kerana kehidupan mereka penuh dengan ranjau yang perlu ditempuh. Oleh hal yang demikian. Hal ini boleh dilihat apabila terdapat golongan yang hidup dalam kemewahan dan kesenangan tetapi hakikatnya jiwa mereka mengalami kekusutan yang berpanjangan. Dengan adanya karya perfileman ini. golongan selebriti yang indah khabar daripada rupa yang berlagak profesional di hadapan kamera tetapi kehidupan sebenar mereka tidak seindah seperti dalam filem. Apabila industri perfileman memerlukan tenaga kerja. Perkara ini boleh dilihat apabila sektor pekerjaan juga boleh terisi melalui dunia perfileman ini. banyak faedah lain yang diperoleh bersama-sama dengan keluarga. ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka terutamanya pada hujung minggu untuk ke pawagam bagi menonton filem. mudah untuk masyarakat mengetahui situasi sebenar yang berlaku di dalam dunia hari ini. Seterusnya industri perfileman dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat apabila adanya kerjaya dalam bidang perfileman. tetapi karya itu sebenarnya memberikan pengajaran terhadap masyarakat. Seharusnya masyarakat berifkiran positif agar pengeluar filem menghasilkan karya yang lebih banyak dan barangkali lebih berkualiti untuk memajukan industri ini. Oleh itu. Hal ini boleh diibaratkan seperti peribahasa ‘sambil menyelam minum air’ kerana melalui filem. .Kehidupan masyarakat pada hari ini ada pelbagai jenis dan kadangkala sukar untuk dicapai oleh akal. Walaupun masyarakat beranggapan buruk terhadap sesetengah filem. filem yang dihasilkan tidak harus dibiarkan begitu sahaja seperti ‘rumput di tepi jalan’ dan pengeluar filem haruslah menghasilkan karya yang benar-benar berkualiti kerana ‘alang-alang mandi biarlah basah’. Kebanyakan filem yang dipaparkan berkisar tentang kehidupan dunia hari ini dan kita boleh mengetahui hakikat kehidupan sebenar seperti yang diimpikan oleh semua orang. masalah pengangguran dalam kalangan masyarakat akan dapat dikurangkan. Sebagai contohnya. Arena perfileman ini bukan sahaja berperanan terhadap golongan masyarakat yang menggemari filem itu sahaja malah filem juga memberikan kepentingan terhadap masyarakat. Perkara ini boleh didapati apabila banyak golongan masyarakat pada zaman sekarang yang sentiasa sibuk dengan kerjaya seharian mereka. melalui filem. dunia perfileman sukar untuk berkembang. bukan sahaja daripada golongan yang ada di hadapan kamera tetapi juga daripada golongan di belakang tabir yang bertanggugjawab untuk menggerakkan pembikinan sesuatu filem itu. Banyak golongan yang diperlukan bagi menghasilkan sesuatu filem dengan jayanya. Hubungan kekeluargaan juga boleh dipererat dengan adanya karya dalam bidang perfileman ini. filem merupakan aspek yang diperlukan dalam masyarakat pada hari ini. Oleh itu.

• • • Memupuk Memupuk Menghargai dan mengenang semangat perpaduan jasa pejuang patriotik kaum kemerdekaan . Huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan mengadakan sambutan kemerdekaan negara pada setiap tahun.Gambarajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada sambutan kemerdekaan negara. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

kita dapat memupuk perpaduan kaum. Kadazan. nyawa dan tenaga iaitu seperti lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain. Oleh itu. kerajaan hendaklah menjalankan . tak kenal maka tak cinta. Perkara ini demikian kerana. seperti kaum Melayu. Iban. Melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan juga. sebagai rakyat negara ini. Perkara ini tentunya akan menjadi bukti bahawa perpaduan kaum dapat dipupuk dan disuburkan melalui sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. sambutan hari tersebut hendaklah diteruskan agar generasi muda yang menjadi tonggak negara pada masa hadapan akan mengerti dan menghayati kebaikannya. kita dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan negara. ulang tahun hari kemerdekaan negara kita perlulah disambut oleh semua rakyat negara ini dengan penuh penghayatan. pelbagai kaum yang terdapat di negara kita akan bekerjasama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan. memasang bendera pada bangunan. kita akan sedar dan berazam untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita sampai bila-bila. Selain itu. Oleh itu. dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. seseorang itu akan merasai pengalaman itu sendiri dan berasa megah dengan hari kemerdekaan negaranya sendiri. Cina. dan Bajau turut serta dalam sambutan terebut. Pelbagai acara dijalankan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini seperti mengadakan majlis perarakan atau perbarisan. Dengan cara itu. India. Intihanya. semata-mata untuk memerdekakan negara kita. Dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. kenderaan dan sebagainya. Kita dapat melihat semua kaum. iaitu seseorang itu akan menghayati hari kemerdekaan tersebut dengan lebih bermakna melalui penglibatan dan penyertaannya dalam sambutan hari ulang tahun kemerdekaan atau menyaksikan majlis sambutan tersebut secara langsung. Mereka sanggup berkorban harta. Hari tersebut merupakan hari kebesaran negara yang perlu disambut dan dihayati oleh semua rakyat yang cinta akan negara ini. Hal ini demikian kerana. Kita akan memahami dan menghayati pengorbanan serta perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita suatu masa dahulu.Karangan Contoh Hari ulang tahun kemerdekaan negara yang kita sambut setiap tahun mempunyai kebaikan dan kepentingannya yang tersendiri. Kebaikan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ini adalah dapat memupuk semangat patriotik atau cinta akan negara.

Hal ini amat penting untuk dititikberatkan kerana pelabur asing merupakan pihak yang boleh menjadi batu loncatan untuk negara kita mencapai kemajuan seiring dengan negara maju yang lain.kempen melalui media massa untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan sambutan ulang tahun tersebut. Faktor yang boleh mendorong pelabur asing yag lebih banyak melabur di negara kita ialah faktor kestabilan politik. Oleh hal yang demikian. Dengan cara itu. Oleh itu. Secara tidak langsung. Dengan kelebihan yang kita miliki itu. Sudah tentu pelabur tidak akan teragak-agak. sudah tentu pelabur-pelabur asing akan tertarik untuk melabur di negara ini iaitu apabila mereka yakin akan mendapat pulangan yang sewajarnya hasil daripada penerangan tersebut. pada zaman sekarang. “sambil menyelam minum air”. Kita perlulah mempertahankan dan mengekalkan kestabilan politik yang sudah lama wujud di negara kita. sudah pasti rakyat negara kita kurang menyedari kepentingan sambutan hari ulang tahun kemerdekaan negara. malah mereka lebih berminat untuk melibatkan diri dalam hal ini sekiranya keadaan politik negara kita stabil. tidak banyak negara yang stabil dari segi politik yang menyebabkan pelabur akan berfikir dua kali untuk membuat pelaburan di sesebuah negara. negara kita akan dapat banyak manfaat dalam satu masa seperti kata pepatah. Hal ini bersesuaian dengan konsep 1Malaysia yang diuar-uarkan oleh pucuk pimpinan negara kita pada masa ini yang mementingkan aspek perpaduan kaum. Karangan Contoh Pelabur asing merupakan golongan yang penting dalam pembangunan sesebuah negara terutamanya bagi negara yang sedang membangun seperti negara kita. . Sekiranya usaha ini tidak dijalankan. Perkara ini dapat dilihat apabila sesebuah negara itu mempunyai banyak pekerja untuk melakukan sebarang pekerjaan di samping upah kerjanya yang murah. pelabur asing memang dialu-alukan untuk melabur di negara kita ini. Perkara ini penting untuk membangunkan ekonomi sesebuah negara terutamanya negara-negara yang sedang membangun dengan pessat seperti negara kita. pelabur asing akan tertarik untuk melabur di negara kita dan seterusnya mereka akan mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak di negara ini. kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik yang mungkin kerana peluang baik seperti itu mungkin tidak akan datang bergolek pada masa akan datang. Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan pelaburan asing ke negara kita. Pelaburan asing merupakan perkara penting yang perlu diberikan perhatian oleh sesebuah negara. masalah pengangguran akan dapat dikurangkan dan secara tidak langsung pelaburan itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Malaysia. Pihak yang bertanggungjawab di negara ini haruslah aktif memainkan peranan. Oleh itu. perkara ini boleh membantu negara untuk meningkatkan pelaburan asing. Tambahan pula. Dengan adanya tenaga kerja yang banyak. contohnya bertemu dengan pelabur asing bagi memberikan penerangan yang berkaitan dengan hal ini.

Layanan yang baik ini akan memberikan keselesaan kepada mereka sepanjang berada di negara ini dan membawa rakan-rakan pelabur asing yang lain melabur di negara ini. pihak yang bertanggungjawab dalam bidang pelaburan ini hendak mencari jalan untuk menarik pelabur dan menyediakan peluang yang lebih banyak kerana di mana ada kemahuan. Hal ini demikian kerana. Dengan kata lain. Faktor birokrasi juga turut memainkan peranan penting bagi menentukan kemasukan pelaburan asing. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa. Kemudahan-kemudahan seperti sistem jalan raya. sudah pasti pelabur asing akan tertarik untuk melabur di sesebuah negara itu. Birokrasi seperti urusan pentadbiran yang merumitkan pelabur. contohnya sesuatu permohonan yang memerlukan masa yang lama untuk diluluskan akan menyusahkan para pelabur asing dan akan menyebabkan mereka menarik pelaburan ke negara lain. sudah pasti ekonomi bagi sesebuah negara itu sukar untuk berkembang dengan pesat. Usaha-usaha yang berkesan haruslah ditingkatkan untuk menarik pelabur asing di negara kita. lapangan terbang dan jaringan komunikasi merupakan prasyarat dan perkara yang sangat penting untuk membawa produk mereka ke luar negara untuk dipasarkan di pasaran antarabangsa. Oleh hal yang demikian. Dengan cara itu. di situ ada jalan. Oleh sebab itu. termasuklah kemudahan infrastruktur. negara-negara tersebut kekurangan modal untuk membangunkan negara mereka. rosak susu sebelanga”.Pelabur asing yang datang ke negara kita ingin akan layanan yang baik dari negara kita. tak hendak seribu dalih. Secara tiidak langsung. pihak kerajaan harulah menyediakan kemudahan yang lengkap untuk menarik pelabur asing yang lebih banyak supaya masuk ke negara ini. Oleh itu. Jika sesebuah negara itu mundur dan kekurangan modal. Kegiatan pelaburan asing sering sahaja dikaitkan dengan aspek kestabilan ekonomi sesebuah negara. sesebuah negara itu haruslah berusaha dengan bersungguhsungguh kerana hendak seribu daya. pihak berkuasa haruslah memastikan urusan pentadbiran di negara ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang kesulitan yang akan memudaratkan negara. sesebuah negara itu pula akan menjadi semakin mundur dan tidak akan mendapat keuntungan dari luar negara. “kerana nila setitk. jika faktor birokrasi sesebuah negara itu tidak terlalu ketat. tidak mungkin para pelabur akan berminat untuk melabur di sesebuah negara itu kerana hal ini tidak akan memberikan keuntungan kepada mereka. Hal ini demikian kerana. Sudah tentu para pelabur akan mencari negara yang mempunyai ekonomi yang stabil bagi meluaskan perniagaan mereka untuk mendapat pulangan yang menguntungkan mereka. faktor ekonomi sesebuah negara juga tidak terkecuali daripada pertimbangan para pelabur sebelum melabur di sesebuah negara itu. pelaburan asing memang penting untuk menjana kemajuan bagi sesebuah negara. faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting untuk memajukan sesebuah negara. Sekiranya pelabur asing kurang membuat pelaburan di sesebuah negara. Oleh itu. Untuk menarik pelabur asing. . perkara ini akan memberikan impak terhadap negara ini. pelabuhan. Oleh itu.

pihak pula. Antara makanan yang berkhasiat termasuklah sayursayuran yang kaya dengan serat dan vitamin. kesihatan amat penting kepada kita dan kita wajar menjaganya dengan sempurna. otak cerdas” sering diungkapkan oleh orang ramai. Dengan beriadah atau bersukan. kita dapat menggerakkan otot badan dan membolehkannya berfungsi dengan baik. bijirin. Aktiviti bersenam juga dapat melancarkan pengaliran darah dalam tubuh ke jantung dan mengurangkan risiko penyakit jantung. Di samping itu. Hal ini perlu ditekankan sekiranya kita jarang melakukan kerja berat. Selain pengambilan makanan yang seimbang dan berkhasiat. Langkah pertama yang perlu kita amalkan untuk menjaga kesihatan adalah dengan mengambil makanan yang berkhasiat dan seimbang setiap hari. Kita harus memastikan bahawa kita hanya mengambil makanan yang berkualiti sahaja. Oleh itu. Pihak kerajaan menggalakkan masyarakat melakukan aktiviti sukan untuk . Kita sanggup melakukan pelbagai aktiviti untuk mencapai tahap kesihatan optimum seperti mengambil pelbagai produk kesihatan dan ubat-ubatan. Sebagai pengguna pula. kita perlu beriadah dan melakukan senaman atau bersukan. Semua rakyat Malaysia mestilah bertindak seperti ke bukit sama-sama didaki dan ke lurah samasama dituruniu ntu k mencari jalan bagi menyelesaikan kemelut yang berlaku. buah-buahan. kita juga dapat membakar lemak yang berlebihan dan mengeluarkan peluh. kita mestilah memboikot barang-barang tertentu jika ada pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam situasi genting yang bagai telur di hujung tanduk ini. Justeru. hidupan laut. janganlah bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masingmasing. kita harus mengambil makanan daripada semua kelas makanan pada kadar yang betul seperti yang disyorkan oleh piramid makanan. dan hasil tenusu yang membekalkan protein. CONTOH KARANGAN Langkah-langkah menjaga kesihatan “Kesihatan melambangkan kekayaan” dan “Badan sihat.

Dengan cara ini. kita digalakkan supaya memberi ucapan dalam salam dan senyuman manis sebagai tanda perkenalan atau menjalinkan hubungan yang lebih mesra. semuanya ini hanya suatu retorik sehingga kerajaan terpaksa melancarkan Kempen Berbudi Bahasa untuk menghidupkan kembali budaya berbudi bahasa ini. Namun. Setiap orang digalakkan tidur tidak kurang daripada enam jam sehari. Selain memberi senyuman dan ucapan salam. setiap rakyat harus bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri seperti kata cogan kata mencegah lebih baik daripada merawat. Kesenian dan Warisan (KeKKWa) baru-baru ini jelas menunjukkan betapa kroniknya budi bahasa masyarakat kita pada hari ini. Melalui kempen ini. masa sekurangkurangnya lapan jam sehari diperuntukkan untuk berehat dan tidur amat perlu ditekankan. Oleh yang demikian. Kempen Berbudi Bahasa yang dilancarkan oleh Kementerian Kebudayaan. Malah. ubat yang paling mujarab untuk mengekalkan kesihatan seseorang adalah dengan mempunyai rehat dan tidur yang secukupnya. Negara Maju. Justeru. kerajaan amat menitikberatkan kesihatan rakyat dengan menyediakan pelbagai kemudahan kesihatan di samping melancarkan kempen “Rakyat Sihat.mencegah seseorang daripada menghidapi kencing manis. Kesimpulannya. meninggi diri dan ujub. dan tekanan darah tinggi. Yang indah itu bahasa yang elok itu budi”. amalan hormat-menghormati antara satu sama lain juga amat dianjurkan melalui kempen itu. Amalan ini akan dapat menjalinkan kemesraan dan seterusnya merapatkan hubungan masyarakat majmuk di . Kita juga harus berehat bagi mengekalkan kesihatan yang stabil. Ungkapan ini disusuli pula dengan bidalan yang mengatakan bahawa budi bahasa tidak boleh dijual beli. Akhirnya. sakit jantung. demikianlah ungkapan yang menggambarkan kepentingan berbudi bahasa dalam kehidupan masyarakat kita.” Rakyat yang sihat dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan menjadi pekerja yang produktif. Malah mereka mudah berasa letih dan senang jatuh sakit. kita akan dapat membersihkan jiwa nurani kita daripada sifat sombong. yang kurik itu kendi. CONTOH KARANGAN Kempen Budi Bahasa Yang merah itu saga. Orang yang tidak mempunyai rehat yang cukup tidak dapat menumpukan perhatian kepada kerja yang dilakukan dan melaksanakannya dengan baik. agama Islam menganggap senyuman itu sebagai satu ‘sedekah’ antara sesama manusia.

layanan mesra terhadap pelanggan atau orang ramai yang berurusan di kaunter mestilah diberi keutamaan. Malah. Jadi. Secara tuntas. Isu pengangguran telah menjadi satu isu sensitif kepada masyarakat terutama golongan siswazah. amalan berbudi bahasa bukan bersifat sementara atau hangathangat tahi ayam. amalan ini harus menjadi paksi kehidupan kita yang mesti diteruskan kerana amalan ini merupakan nilai-nilai murni yang telah kita warisi sejak turun-temurun. Pengangguran merupakan satu penyakit era globalisasi yang semakin menular ke negara ini. Situasi ini menyebabkan banyak syarikat atu kilang terpaksa gulung tikar dan membuang pekerjanya. Jadi. Bukankah pepatah ada menyebut bahawa yang muda kita kasihi manakala yang tua harus kita hormati? Sekiranya amalan ini dapat dipraktikkan. Sebaliknya. ada banyak pihak yang beranggapan isu ini bukan sahaja melibatkan siswazah tetapi golongan lain juga. hidup dikandung adat mati dikandung tanah. Bagi kakitangan kerajaan dan swasta yang bertugas di bahagian kaunter. Namun. Bak kata pepatah. amalan bertegur sapa yang dicanangkan melalui Kempen Berbudi Bahasa ini dapat memenuhi aspirasi kerajaan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersifat penyayang.negara ini. apakah punca-punca yang mendorong isu ini berlaku Sudah pasti punca utama berkaitan dengan keadaan ekonomi negara yang merudum. Saban tahun negara kita dikejutkan dengan isu kegagalan belia terutama golongan siswazah untuk memperoleh pekerjaan. saya yakin bahawa matlamat kempen ini dapat dicapai dalam jangka masa yang sangat singkat. Pada masa yang sama. Apatah lagi jika penghormatan itu diberikan kepada orang tua tidak kira di mana-mana sahaja kita berada. apakah punca-punca wujudnya pengangguran dan apakah cara-cara mengatasinya. Layanan yang sedemikian bukan sahaja akan memberi kepuasan maksimun kepada orang ramai bahkan dapat meningkatkan imej kerajaan atau agensi tertentu yang selama ini telah tercalar. berita ini sudah dianggap menjadi satu isu yang akan menjelma setiap kali keputusan peperiksaan umum negara diumumkan atau konvokesyen sesebuah universiti dijalankan. Bukan sahaja mereka dibuang kerja tetapi mereka juga sukar untuk .

Mereka menganggap pertumbuhan ekonomi negara akan berterusan maju tanpa sebarang masalah. Mereka hanya bertindak apabila keadaan mendesak atau sudah terlewat. Akibatnya. kerajaan telah menjalankan pelbagai program untuk memahirkan golongan belia seperti mengadakan program bahasa Inggeris dan mengutamakan penubuhan institut kemahiran dengan negara-negara luar seperti Jerman. majikan akan memilih pekerja yang mereka beranggapan mempunyai keunikan yang tertentu terutama penguasaan bahasa asing dan pengetahuan komputer. Malah. Sikap belia yang hidup ketika era pembangunan pesat menyebabkan belia mengambil konsep tunggu dan lihat. belia kita kekurangan kemahiran berfikir. menganalisa sesuatu. Selain itu. Dalam usaha mengatasi ekonomi negara yang merudum. Rombongan ini cuba mengiklankan kelebihan negara jika pemodal asing itu sanggup menanam modal mereka di negara ini. pengangguran turut disebabkan oleh sikap belia yang tidak mempunyai kemahiran. Mereka juga sudah terlalu lama menerima bantuan kerajaan seperti pemberian biasiswa dan menganggap kerajaan akan memberi mereka pekerjaan selepas tamat belajar. Program ini mampu menyediakan satu sumber manusia yang mempunyai kemahiran tinggi untuk bersaing dalam era globalisasi. Selain itu. Kewujudan buruh yang berkemahiran tinggi ini turut menjadikan negara sasaran utama pelabur asing kelak. Belia kita hanya didedahkan dengan konsep teori baik ketika di sekolah mahupun ketika di universiti.memperoleh kerja dalam tempoh yang terdekat akibat tiadanya aktiviti ekonomi di negara. kerajaan telah cuba menjalankan beberapa projek mega untuk memastikan ekonomi negara berjalan rancak semula. dan mempunyai kemahiran berinteraksi dengan masyarakat. Biasanya. kerajaan telah menghantar rombongan perdagangan ke luar negara untuk menarik lebih banyak modal asing ke Malaysia. Projek Pembangunan Johor Selatan dan Kereta Api Laju KL-Singpura dijangka mampu meninggikan pertumbuhan ekonomi negara selain mengurangkan pelbagai cukai. . Mungkin juga faktor malas menjadi pendorong wujudnya masalah ini. Malah ekonomi dunia bukan sahaja memberi kesan terhadap ekonomi negara tetapi mengambil masa yang lama untuk pulih seperti peristiwa kejatuhan ekonomi pada akhir dekad 90-an. berbicara dalam pelbagai bahasa.

kegiatan. “Hendak seribu daya. pengeluaran. ikhtiar. serta memikul tanggungjawab untuk mencapai sesuatu matlamat. dan mencipta sesuatu yang lebih baik (inovatif). Dunia pekerjaan sering berubah mengikut teknologi dan mereka yang sering meningkatkan kemahiran sahaja mampu duduk di tempat yang sama sepanjang hidup mereka. masalah pengangguran ini bukanlah satu isu baru. mengatur. merancang. tak hendak seribu dalih”. keusahawanan berasal daripada kata dasar "usaha" yang merujuk kepada inisiatif. usahawan ialah orang yang berusaha membuat sesuatu yang baru (kreatif). Usahawan bertanggungjawab dalam mengusahakan sesuatu perusahaan sama ada dalam bidang pertanian. penternakan. atau perkhidmatan. sekali gus mempertahankan . usahawan pula ialah orang yang melibatkan diri dalam sesuatu perniagaan atau perusahaan. serta sanggup menghadapi risiko.Sebenarnya. MENURUT Kamus Dewan. Dengan kata lain. Sementara itu. dan kerja. dan mewujudkan pasaran. Cuma masyarakat harus berfikiran positif dan cuba meninggikan kemahiran diri mereka.

Oleh itu. Selain itu. Kita mahu mereka juga menjadi bos dan tidak sekadar kuli. Antaranya kerajaan menyediakan banyak bantuan seperti Yayasan Tekun Nasional.daya maju perniagaan yang telah diterokainya. Secara tidak langsung. Amanah Ikhtiar Malaysia. Dasar kerajaan ialah menggalakkan rakyat berdikari dan menerajui perniagaan kerana dapat membantu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat. Timbalan Perdana Menteri.turut menyeru rakyat negara ini terus terlibat secara aktif dalam bidang ekonomi termasuk meningkatkan budaya wiraswasta sejak di bangku sekolah dan menara gading lagi. Lantaran itu.a. di samping membimbing mereka yang ingin memuakan perniagaan. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. dasar itu memerlukan kesediaan rakyat untuk berubah. iaitu bekerja sendiri dan tidak mengharapkan pekerjaan sama ada dengan kerajaan atau swasta. beliau . Datuk Seri Najib Tun Razak. Hal ini selaras dengan pendekatan Islam Hadhari yang menjadi dasar Pembangunan negara dalam era pemerintahan Perdana Menteri. Konsep wiraswasta yang bermaksud orang bijak dan berkebolehan dalam mengusahakan perniagaan serta perdagangan secara profesional merupakan langkah yang dapat merapatkan jurang ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu. Sehubungan dengan itu. serta Industri Kecil dan Sederhana. Bank Pembangunan. Bidang keusahawanan bukan sahaja bidang yang amat dituntut oleh Islam. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) kerajaan menyasarkan untuk membudayakan semangat keusahawanan dalam kalangan 1. dan juga merupakan fardu kifayah bagi umat Islam. pemimpin nombor dua negara. bahkan merupakan sunnah para nabi dan sahabat Rasulullah s.w.5 juta warga Malaysia. pihak kerajaan sentiasa memberi penekanan terhadap aspek Pembangunan usahawan semata-mata untu melahirkan lebih banyak golongan usahawan dalam pelbagai bidang agar mereka dapat memajukan diri tanpa batasan. kerajaan akan terus menggalakkan masyarakat supaya menceburi bidang ini kerana pada masa yang sama mereka membantu negara dalam mengurangkan kadar pengangguran dan membangunkan negara. Rakyat tidak boleh terus mengharapkan majikan menyediakan pekerjaan kerana pada masa ini terlalu banyak orang yang memiliki kelulusan tinggi.

berharap semua pihak khususnya syarikat berkaitan kerajaan (GLC) akan terns melaksanakan tanggungjawab sosial bagi membantu menggandakan usahawan Melayu termasuklah wiraswasta wanita yang berdaya saing dan berdaya tahan. pada tahun 2007 sahaja pihaknya telah meluluskan permohonan sebanyak 3. dan pertanian moden. pihaknya telah memperuntukkan sebanyak RM34 juta bagi membantu pengusaha¬pengusaha kecil di luar Bandar mengembangkan perniagaan masing¬masing agar terns berkembang dan berdaya saing.400 pengusaha kecil untuk mengusahakan pelbagai aktiviti asas tani bagi menambah pendapatan masing-masing. Dengan adanya budaya wiraswasta ini juga telah membuatkan 50 GLC yang majoritinya diterajui pengurusan dan profesional bumiputera berjaya menempa kejayaan. Hal ini sinonim dan bertepatan dengan slogan yang Bering diuar¬uarkan kerajaan melalui media massa iaitu 'Pertanian adalah Perniagaan'. Ribuan siswazah lulusan universiti atau yang makan gaji dengan syarikat. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata. Bagi tujuan itu. Keadaan ini berlaku berikutan terdapat kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat tani yang menyedari bidang itu berpotensi besar untuk berkembang dan memberikan pulangan lumayan. minyak dan gas. serta potensi yang besar kepada pembangunan ekonomi negara. dalam bidang usahawan tani kerajaan menjangkakan lebih 10.000 usahawan tani baharu dapat dilahirkan dalam RMK-9 berikutan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan masyarakat petani. para usahawan tempatan dapat merebut peluang keemasan ini untuk memberanikan diri meneroka bidang-bidang perniagaan baharu termasuk pengeluaran produk halal. Oleh itu. logistik. Di samping itu. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. penternak.Sebagaicontoh. Kesemua pemohon telah menjadi usahawan tani yang berdaya saing hingga berjaya menembusi pasaran antarabangsa. bidang perubatan. kerajaan juga amat memandang serius bidang pertanian sebagai Industri yang penting dan mempunyai impak. Mereka juga boleh menceburkan diri dalam bidang kewangan Islam. dan animasi. dan nelayan untuk menjadi usahawan tani. aeroangkasa. . wajar menjadi usahawan yang mampu meneroka bidang-bidang ini setelah mendapat ilmu dan latihan yang cukup. pelancongan. bioteknologi.

Kawasan-kawasan berpotensi untuk dibangunkan dengan akuakultur ialah seluas 330. serta Kanada manakala negara Timur Tengah antaranya ialah Arab Saudi.5 peratus setahun bermula 2006. cumber air. infrastruktur asas. dan Emiriah Arab Bersatu. Menterinya berkata. Tilapia merupakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan pengeluaran sedunia sebanyak 2.3 bilion. iaitu Amerika Syarikatdan Kanada merupakan pengimport terbesar tilapia diikuti negara Eropah seperti United Kingdom. Pihak swasta yang berminat mengusahakannya hanya perlu menyuntik kepakaran teknologi yang mereka miliki. China pula ialah pengeksportdan pengeluarterbesar tilapia dengan hash keluaran sebanyak sejuta tan . Mereka yang berminat hanya perlu mengusahakannya dengan kepakaran serta teknologi yang dimiliki masing-masing. Perancis. dan peluang pasaran ke luar atau dalam negara.000 tan metrik dengan nilai kira-kira RM6. dan udang. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi besar untuk dimajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. ikan air tawar.3 juta tan metrik pada tahun 2005. Belgium. dijangka berkembang sebanyak 21. Industri akuakultur di negara ini menghasilkan keluaran sebanyak 203.000 tan metrik bernilai RM1. pinjaman kewangan.200 hektar dengan 35. Sebanyak 39 kawasan disediakan di bawah konsep Zon Industri Akuakultur (AIZ) untuk tujuan berkenaan yang dimulakan penghujung tahun 2007.000 hektar dijangka dibangunkan menjelang 2010. kerajaan menawarkan pakej bernilai RM2 bilion kepada mana-mana pihak yang berminat untuk menjadi usahawan akuakultur. Jordan. penyumbang terbesar hash pengeluaran tersebutialah kerang¬kerangan. Infrastruktur asas dalam pakej ini termasuk jalan raya. Menurutnya. dan talian komunikasi manakala pinjaman disediakan oleh Bank Pertanian dengan kerjasama beberapa institusi kewangan lain. Pada 2010 sasaran jumlah pengeluaran akuakultur adalah sebanyak 662. Amerika Utara. Kuwait. Bagi segi pengeluarannya pula.Bagi membuktikan kesungguhan dan komitmen yang berterusan. melalui pakej tersebut kerajaan akan menyediakan tapak penternakan.3 bilion tahun lalu.

tekstil. Kejayaan McCD sebagai kementerian yang bertanggungjawab membudayakan bidang keusahawanan. Tidak cukup dengan itu.3 juta tan metrik pada tahun 2005. serta sokongan berterusan dalam pelbagai aspek yang lain. Selain itu. setiap agensi menawarkan perkhidmatan terbaik untuk bakal usahawan dengan menyediakan pusat serenti yang meliputi khidmat bimbingan. insurans. perkhidmatan. Mara. teknologi. para pelajar . kosmetik. Perbadanan Nasional Berhad (PNS).metrik pada 2005. melalui mata pelajaran itu. peluang pembiayaan. jualan langsung. dan pinjaman. Melalui Gerak Usahawan berpuluh¬puluh ribu usahawan baru berjaya dibangunkan dalam pelbagai bidang daripada pemakanan dan minuman. telekomunikasi. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi besar untuk dimajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. pertanian. Tilapia merupakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan pengeluaran sedunia sebanyak 2. dan Yayasan Tekun Nasional. francais. Hal ini selari dengan visi kerajaan untuk melahirkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya wing dan mampu meneroka kekayaan-kekayaan baru. mulai semester Julai tahun lalu. Penganjuran Gerak Usahawan yang konsisten sejak tahun 2005 merupakan terjemahan hasrat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia (MeCD) untuk memberi galakan kepada orang ramai menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu kerjaya pilihan. Program murni ini turutsokongan padu daripada semua agensi McCD terutama UDA Holdings. Bank SME. Bank Pembangunan. semua pelajar baharu yang mendaftar di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) diwajibkan mengambil mata pelajaran keusahawanan. menyediakan bimbingan dan sokongan berterusan dapat diukur melalui minat rakyat terutama golongan muda dan siswazah yang kini tidak lagi teruja untuk "makan gaji" tetapi sudah bersedia menjadi "tuan" untuk diri sendiri. Menteri Pengajian Tinggi. Datuk Mustapa Mohamed berkata. Bank Rakyat. sehinggalah kepada sektor automotif.

dan korporat. Perkembangan sihat ini merupakan satu tanda positif dan jelas menunjukkan wanita semakin prihatin dengan kemajuan diri. Bidang keusahawanan kini diceburi bukan sahaja lelaki. Mata pelajaran ini hanya asas dan diwajibkan kepada semua pelajar IPTA supaya minda mereka terbuka untuk berdikari dengan meneroka setiap peluang yang ada. Semakin banyak kaum wanita yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dan menjalankan perniagaan. profesional. Langkah itu penting kerana kerajaan sentiasa berusaha ke arah meningkatkan taraf dan . Melalui pendedahan sebegini mereka tidak lagi terlalu bergantung kepada kerajaan untuk mencari pekerjaan. serta pembabitan mereka semakin ketara dalam bidang ekonomi. dan makanan keluaran mereka dapat memasuki pasaran lebih luas. Malah. iaitu 25 peratus merupakan teori manakala selebihnya latihan amali di beberapa syarikat dalam pelbagai bidang khususnya industri kecil dan sederhana. Bagi memudahkan mendapat sokongan dan bantuan mereka juga perlu membuat rangkaian dan hubungan perniagaan yang strategik dengan pelbagai agensi berkaitan. Usahawan wanita digesa bersikap lebih agresif memajukan perniagaan dengan meletakkan matlamat memasarkan produk mereka sehingga peringkat antarabangsa. mereka perlu memikirkan agar pelbagai barangan termasuk kraf tangan. tetapi juga wanita malah ada antara mereka yang muncul sebagai usahawan berjaya. pakaian. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Kaum wanita merupakan tulang belakang kepada pembangunan keluarga dan negara. para pelajar dikehendaki menyediakan serta membentangkan kertas kerja dan membuat permohonan dengan syarikat-syarikat terlibat tentang jenis atau bentuk perniagaan yang hendak mereka jalankan. Semasa latihan amali keusahawanan. Mata pelajaran tersebut mempunyai dua jam kredit. mereka juga perlu memastikan setiap produk yang dikeluarkan bermutu dan mampu mendapat Sijil Piawaian Antarabangsa (ISO). Datuk Seri Rafidah Aziz berkata.akan didedahkan dengan asas-asas untuk menjadi usahawan. Kerajaan berkemungkinan mempertimbangkan untuk membantu pelajar yang dilihat berpotensi menjadi usahawan supaya mereka mampu mencapai kejayaan cemerlang datam bidang itu. baik secara kecil-kecilan mahupun besar¬besaran di dalam negeri dan di luar negara.

tapi peluang yang dapat disediakan oleh kerajaan amat terhad. Manakala. terus berusaha. Oleh itu. malah setanding dengan kaum lelaki termasuk bidang keusahawanan.kedudukan wanita supaya bukan sahaja dihormati. di samping mempunyai visi dan misi untuk . sekali gus memanfaatkan sumber manusia secara optimum. Selain kerajaan para usahawan yang telah berjaya diharap dapat membantu kerajaan dengan memberi peluang kepada mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Secara tuntas. Mudah-mudahan dengan usaha untuk menjanakan pembangunan usahawan di negara kita dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. dan mementingkan kualiti barangan atau perkhidmatan yang dipasarkan. keinginan untuk berniaga semakin hari semakin banyak. Bagi para usahawan pula mereka pula sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. menembusi pasaran peringkat antarabangsa. meningkatkan kemakmuran ekonomi negara.

panel hakim yang sentiasa berpegang pada prinsip keadilan.” Sediakan teks pidato itu. Salam apresiasi buat yang dihormati saudari pengerusi majlis. Tun Dr.Anda akan menyertai pertandingan pidato yang akan dijalankan di peringkat daerah. Hal ini demikian kerana. Oleh . “bukannya perkara kecil bagi kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan negara kerana rupa-rupanya selain memerdekakan negara. penangkis neoimperialisme bangsa merdeka dan berdaulat Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh dan selamat sejahtera. Isi-isi • kemajuan pembangunan • kemajuan sains dan • semangat patriotisme • Rukun Negara pembentuk Penting dan pertumbuhan ekonomi teknologi ideologi bervisi. guru-guru dan rakan pelajar yang dikasihi. Pidato tersebut bertajuk “Negara Merdeka Masyarakat Sejahtera. kemerdekaan negara yang dicipta itu memelihara kesejahteraan masyarakat sejagat. mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sengsara”. Mahathir Mohamad pernah berkata.

Saudara dan saudari. Lihatlah. Hadirin sekalian. dan hal ini sudah tentu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sebagai contohnya. Hal ini sudah tentu akan mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. kemajuan sains dan teknologi. saya tampil di hadapan anda semua bagi menyampaikan sebuah pidato yang bermauduk “Negara Merdeka Masyarakat Sejahtera”.itu. Tegasnya. Rakyat negara kita yang merdeka pula mencatat kejayaan besar dalam pelbagai bidang dengan cemerlang di persada dunia. Kedua-duanya ini memberikan impak yang besar kepada imej negara yang menjadikannya sebagai identiti negara. Kemerdekaan yang dimaksudkan juga bebas daripada segala sudut. Secara tidak langsung. kononnya tidak demokratik. sekali gus dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Malaysia pernah dituduh. Indikator saya yang pertama. empat perspektif utama akan saya utarakan bagi mengungkap kemerdekaan negara demi kesejahteraan rakyatnya. kemerdekaan negara telah menjadi bukti pada cermin perjuangan bangsa Malaysia yang cinta akan negara yang menjadi tanah tumpah darah kita semua. Malaysia telah melaksanakan pelbagai program pembangunan. kini negara kita ialah sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. kesan gabungan pengaplikasian kedua-duanya telah membuka peluang pasaran yang besar. Indikator saya yang kedua. diktator dan mengamalkan pemerintahan kuku besi oleh bangsa Eropah kerana tidak melakukan pertukaran kepimpinan seperti mereka. untuk mengupas segala persoalan. termasuklah bebas minda dan budaya daripada sebarang pengaruh asing. negara merdeka bermaksud negara yang bebas iaitu negara kita tidak lagi dikuasai atau dijajah oleh kuasa lain dan bebas dalam menentukan hala tujunya sendiri. Antara sedar atau tidak. ideologi bervisi. Menara Berkembar Petronas yang mempunyai 99 tingkat dan Menara Kuala Lumpur setinggi 421 meter. Oleh itu. Perkembangan dan kemantapan teknologi sains semakin memberi impak dari hari ke hari kepada rakyat malahan membuka mata seluruh dunia. kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai taraf negara maju pada tahun 2020. kita sebenarnya mengukuhkan ekonomi negara ini lagi melalui pelbagai sudut. Sebagai . Namun demikian. Kebebasan negara dalam melahirkan pelbagai idea baru dan menghasilkan pelbagai produk. kewujudan kilang perindustrian bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan setelah kerajaan yang ditubuhkan selepas kemerdekaan kini lebih berwawasan dalam menentukan kesinambungan kedua-duanya. Sebagai implikasi awalan. pembangunan yang dibina ini mampu meluaskan peluang pekerjaan. Dengan kata lain.

Tambahan pula. ada sesetengah pihak yang menyifatkan Rukun Negara sebagai doktrin ketahanan nasional. iaitu apabila musuh datang melanda kita. saya menyarankan rakyat negara ini. Indikator saya yang terakhir. Saudara dan saudari. Perkara ini dibuktikan dengan kelahiran anak merdeka yang bergelar angkasawan negara iaitu Dr. Sebagai contohnya. Dengan perkataan lain. Maka pada hari ini kita harus sedar. biarlah gunung sama didaki. ”Majunya sesebuah negara kerana asas jati diri bangsanya”. lurah sama dituruni. kita sedar betapa pentingnya semangat perjuangan dan tuntutan kemerdekaan dan sekali gus meletakkan suatu tanggungjawab di pundak anak bangsa yang bakal mewarisi negara. dan hati gajah sama dilapah. papan di Jawa jadi gantinya. hak-hak keistimewaan Melayu. dicemuh kesucian. rakyat boleh menikmati kelebihan ini seperti buah-buahan tempatan kita juga. akhbar Utusan Melayu 16 Julai 1965 menyatakan penentangan adalah terhadap kedaulatan Raja-Raja Melayu. Sebagai contohnya. Dengan perkataan lain. Sebenarnya. negara kita berjaya mengharunginya dengan semangat patriotisme yang tinggi dan perpaduan yang jitu dalam kalangan pemimpin dan rakyat negara kita tanpa mengira kaum dan bangsa. kurniaan kemerdekaan bukan sekadar kibaran jalur gemilang. Hal ini demikian kerana. holistik dan realistik kerana bisa menghakis seluruh prasangka kaum yang mungkin wujud di negara ini sebelum dan sesudah peristiwa 13 Mei 1969 yang begitu banyak memberikan pengajaran untuk kesejahteraan. jika tidak. sebagai sebuah negara yang merdeka. Kesimpulannya. Oleh hal yang demikian. kewujudan Rukun Negara mampu mendepani zaman universal. semangat yang kita padukan dan satukan ialah semangat cinta akan kemakmuran. Ketika itu. sewaktu kegawatan ekonomi melanda seluruh dunia pada tahun 1997. Sheikh Muszaphar Shukor yang berjaya dalam misi negara dengan membolehkan negara kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara Russia dan Amerika Syarikat yang memang terkenal dalam bidang sains angkasa. Walaupun pada 31 Ogos 1970. dan bukan juga dendangan lagu kebangsaan kerana kalau roboh kota Melaka. dan dimaki dalam penghinaan. patriotisme Malaysia jadi penangkisnya bagi kesejahteraan masyarakat semua. Peristiwa besar seperti ini ialah catatan terbaik untuk dimuatkan sebagai kejayaan negara yang kini lebih diiktiraf dan dipandang tinggi oleh dunia. kita sebenarnya telah berjaya melahirkan masyarakat yang sejahtera. Rukun Negara pembentuk bangsa merdeka dan berdaulat. Mahatma Gandhi pernah berkata.contohnya. Indikator saya yang ketiga. Para hadirin yang dihormati. rupa-rupanya pokok vanilla yang tidak terdapat di negara kita juga telah ditanam dan hidup dengan subur di negara kita. Rukun Negara digubal melalui pelbagai dasar strategi sosioekonomi dan ketatanegaraan yang lebih komprehensif serta berkesan. daripada kajian terbaharu. semangat patriotisme penangkis neoimperialisme. agama Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. masakan kita bisa bertahan ketika dirobek keamanan. Marilah kita bersama-sama meniti hari-hari yang . hati nyamuk sama dicecah”. kita bukan lagi seperti pungguk rindukan bulan dan tidak lagi bermimpi di siang hari kerana gapaian jauh melepasi awan sudah dibuktikan menjadi kenyataan.

Oleh itu. Cukuplah setakat ini sahaja pidato saya kali ini. Sudah pasti peranan atau tugas yang ketara ialah golongan ini boleh menjalankan usaha mendidik generasi muda dengan lebih baik. Sekian. . wanita di negara ini berperanan untuk mendidik generasi muda agar menjadi satu generasi yang memiliki semua cirri-ciri yang diperlukan dalam kehidupan yang mencabar ini. Kita masih belum menyedari bahawa dalam kelembutan wanita itu tersirat satu ketabahan yang ketara untuk mampu menyumbangkan sesuatu buat pembangunan negara kita. dan saya ingin memohon kemaafan sekiranya tersilap kata dan tersalah susun bicara semasa saya menyampaikan pidato tadi. Peranan wanita dalam aspek pembangunan negara memang tidak mendapat penghargaan yang sewajarnya daripada pihak masyarakat umum. Rencana dalam media massa telah banyak memaparkan tentang keupayaan wanita dalam aspek membangunkan negara kini ini. Kejayaan mereka mendidik anak menjamin satu kelompok masyarakat yang lebih berjaya dalam kehidupana mereka pada masa hadapan.mendatang dengan mengukuhkan semangat patriotisme dan mengekalkan kemerdekaan negara yang tercinta bagi memastikan masyarakat hidup aman dan sejahtera. Jelaslah. Kelembutan dan keprihatinan mereka terhadap keperluan kasih sayang anak-anak menjadikan wanita paling sesuai dalam tugas mendidik ini. Huraikan peranan yang mampu dipikul oleh kaum wanita di negara ini. terdapat pelbagai peranan yang berupaya dilaksanakan oleh wanita Malaysia. terima kasih. Kaum wanita sering dilihat sebagai jantina yang lemah lalu sering dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat kini.

Kewujudan kaum wanita dalam perkhidmatan keselamatan ini juga memberikan peluang kepada kaum lelaki untuk memastikan semua tugas dapat diselesaikan dengan baik kerana ada tugas-tugas yang memerlukan tangan wanita sahaja.Selain itu. Pada masa yang sama wanita juga berperanan untuk menimba ilmu pengetahuan yang sebanyak mungkin. Jadi. Slogan “pemuda harapan negara pemudi tiang negara” harus menjadi peringatan kepada kita betapa besarnya sumbangan wanita terhadap kemajuan negara itu. Kesimpulannya. Wanita memiliki kemahiran yang tertentu yang berguna untuk menjadikan diri mereka sebagai satu sumber manusia yang lengkap. kaum wanita memang mempunyai peranan besar dalam memastikan sumber manusia negara ini berupaya memenuhi keperluan pertumbuhan ekonomi negara kita. Kita semua hendaklah memandang tinggi dan member peluang kepada wanita untuk membuktikan kemampuan mereka ini. . Sesungguhnya. Sikap memandang enteng keupayaan wanita bukanlah satu tindakan yang tepat dalam kehidupan dunia penuh cabaran ini. wanita juga berupaya menyumbangkan tenaga mereka dalam bidang keselamatan negara yang amat penting itu. Justeru. wanita juga boleh mencurahkan tenaga mereka dalam aspek keselamatan negara yang begitu penting itu. wanita juga berperanan untuk menyumbangkan tenaga dalam sektor ekonomi Malaysia. Sudah ramai wanita yang menyertai perkhidmatan tentera dan polis dnegan mempamerkan keupayaan yang serupa dengan kaum lelaki. Sikap rajin bekerja dan tekun serta memberikan perhatian yang sepenuhnya ketika bekerja menjadikan golongan ini sasaran utama industri kilang di Malaysia pula. mencari ilmu itu menjadi tugas utama wanita kerana dunia yang penuh persaingan ini memerlukan wanita yang berilmu tinggi pula. Sudah ada banyak wanita yang memiliki ilmu yang tinggi ini berjaya mendirikan pelbagai perniagaan yang kemudiannya menghasilkan pelbagai produk yang berkualiti untuk pasaran dalam dan luar negara pula. peranan atau tugas wanita terhadap negara ini begitu luas dan amat diperlukan. Malahan. Usaha memperoleh ilmu ini menjadikan wanita terdedah terhadap pelbagai perubahan teknologi yang menjadikan diri wanita itu lebih baik dan berkeyakinan pula.

selain diiktiraf sebagai wanita paling berkuasa dalam kewangan pada 2000 oleh Majalah Global Finance. baru-baru ini. malah mampu memartabat serta meletakkan golongan Hawa ke tahap tertinggi menyaingi lelaki. selain dapat meningkatkan kemampuan diri. masa. Anugerah berkenaan sememangnya wajar memihak kepada Dr Zeti Akhtar kerana beliau dianggap sebagai ikon dalam industri perbankan dengan memberikan banyak sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara termasuk mengilhamkan penubuhan Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (MIFC) pada 2006. pencapaian wanita dalam pelbagai bidang terus menyerlah. Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz dinobatkan sebagai wanita pertama Tokoh Maal Hijrah. Tembok diskriminasi monopoli lelaki dalam bidang kehakiman syariah dapat ditembusi apabila kerajaan buat julung kalinya melantik . Malah kejayaan itu juga memecah rekod lelaki yang mendominasi anugerah itu sejak diperkenalkan 24 tahun lalu.Kemuncak kecemerlangan pencapaian wanita di negara ini cukup manis dan menyerlah sebelum 2010 melabuhkan tirainya apabila Gabenor Bank Negara. Kejayaan itu tidak saja dianggap pencapaian hebat wanita yang begitu membanggakan. pembabitan wanita dalam pembangunan negara tidak seharusnya dipinggirkan. kemahiran dan pengetahuan mereka dijana sepenuhnya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Rentetan dari setahun ke setahun. Mengungkap kenangan pahit manis sejarah sepanjang hampir 365 hari. Sejajar dengan separuh populasi penduduk wanita. sepatutnya tenaga.

manakala abunya dibuang ke dalam sebuah sungai dekat Ladang Gadong. Kegigihan dan kecekalan yang bermula menjual barangan kecantikan dari rumah ke rumah. pada Mei lalu. terus unggul sebagai pemain skuasy nombor satu dunia masih belum dapat ditandingi. Banting. pegawai bank dan peguam peribadinya disahkan dibunuh dan mayatnya dibakar. akhirnya mampu empayar perniagaan kosmetik seharusnya dijadikan teladan wanita lain. Agenda memperkasa dan meningkatkan martabat wanita tidak pernah padam. Dalam bidang sukan. 39. benar-benar satu kehilangan besar. di Guangzhou memperlihatkan prestasi cemerlang dengan terus mendominasi skuasy wanita dunia sejak lima tahun lalu serta dianggap antara legenda skuasy dalam senarai kedudukan dunia sejak Januari 2006 dengan memenangi banyak permainan pada peringkat dunia. Pembunuhan kejam jutawan kosmetik itu yang dilaporkan pada 30 Ogos lalu ketika berada di Banting untuk urusan pembelian tanah disifatkan kehilangan besar ikon dan contoh kepada dunia keusahawanan wanita Melayu. Datuk Sosilawati Lawiya. 31 dan Rafidah Abdul Razak. Kejayaan terbaru menyumbang pingat emas dalam Sukan Asia. khususnya sebagai Ahli Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif dan dalam bidang lain masih belum mencukupi bilangannya. Apa yang diharapkan tembok penguasaan lelaki dalam jawatan atasan dalam bidang kepolisan perlu terus dirempuh bagi mempamerkan wanita juga gagah menyumbang tenaga untuk memastikan keamanan dan keselamatan negara terus terjamin.dua hakim syarie wanita pertama negara. Laporan pula menunjukkan Malaysia menduduki tempat kelima di seluruh dunia dengan 31 peratus wanita memegang jawatan kanan dalam Perusahaan Sederhana hingga Besar (PSB) negara. juga memecah tradisi sebagai polis wanita pertama dilantik Pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman. sedang wanita mewakili setengah populasi penduduk perlu dibuktikan dengan melakukan pembaharuan dan dasar yang dapat memastikan kemajuan dan kesejahteraan wanita dan isu berkaitan wanita. bersama tiga lagi pemandu. Kita sewajarnya melahirkan lebih ramai lagi tokoh seperti bekas wanita pertama dilantik menganggotai jemaah menteri Malaysia (Menteri Kebajikan). pembuat keputusan. Potensi dan kewibawaan wanita perlu dipertingkatkan lagi. iaitu Suraya Ramli. negara dikejutkan dengan tragedi paling menyayat hati serta menggemparkan seluruh masyarakat apabila Pengasas Syarikat Kosmetik Nouvelle Beauty Care Sdn Bhd. Tun Fatimah Hashim yang kembali ke rahmatullah. 27. Namun ketika negara mencatat kejayaan demi kejayaan membabitkan wanita. Datuk Robiah Abdul Ghani. pada tahun ini. tanggal 7 Januari lalu ketika usianya mencecah 85 tahun akibat sakit tua. Justeru wanita yang menjadi Ahli Parlimen. sebelumnya. Datuk Nicol Ann David. Selain itu. Ketokohan. Kedua-duanya yang masing-masing bertugas di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dan Putrajaya diharapkan sebagai pembuka jalan ke arah penambahan lebih ramai lagi hakim syarie wanita pada masa depan terutama membabitkan kes bersifat gender. kegigihan dan semangat yang mengalir dalam darahnya dengan pembabitan cukup aktif dalam arena politik sepatut wujud kepada wanita pada zaman ini bagi meneruskan legasi kewibawaan wanita di negara ini. beberapa pengumuman Perdana Menteri. selain itu. 47. umpamanya memperuntukkan RM30 juta bagi . di Tanjung Sepat. beliau turut melakar sejarah wanita pertama menjadi Ketua Polis Negeri Pahang. Dalam mencari permata hebat dalam kalangan wanita. 57. Datuk Seri Najib Razak pada tahun ini untuk mengiktiraf sumbangan wanita dalam kemajuan negara.

pendidikan.5 juta rakyat. Pada masa sama. pengumuman tempoh cuti bersalin 90 hari berbanding 60 hari kepada penjawat awam wanita yang turut dijangka dinikmati sama oleh kakitangan sektor (akan dikemukakan kepada Kabinet Januari depan) adalah sebagai bonus kepada wanita untuk menumpukan perhatian demi kesejahteraan rumah tangga. Ini dapat dilihat daripada jenis-jenis tugas yang mereka lakukan. pesara. 2. Selain membincangkan pelbagai isu dibincangkan khususnya memperkasakan kanak-kanak untuk menjadi pemimpin masa depan. mengiringi suami masing-masing dalam setiap majlis sebaliknya begitu signifikan sebagai penyokong perubahan strategik yang memberi penekanan kepada inisiatif komuniti seperti bidang kepemimpinan. apa yang nyata peranan Wanita Pertama ini tidak saja dilihat tipikal. Apa juga sejarah manis yang tercatat sepanjang 2010. Pada masa sama. adalah bidang yang sudah diterokai oleh kaum wanita dan di mana kaum lelaki agak bersikap liberal dalam membuka pintu kepada kemasukan dan . pada 11 hingga 13 Oktober lalu. umpamanya peranan mereka dalam pekerjaan sawah adalah untuk membantu suami mereka seperti menyemai. peranan kaum wanita adalah terhad kepada peranan pembantu (supporting role) kepada kaum lelaki. wanita zaman traditional menjalankan tugas seperti mencucuk atap. orang kurang upaya dan pelajar universiti pengajian tinggi pula. sebaik saja memasuki tahun baru nanti. hakikatnya. Ini dapat dilihat apabila kaum wanita diberikan hak mengundi seawal-awal usia penubuhan negara kita ini. Antaranya atas usaha Isteri Perdana Menteri. memperkasakan dan pembangunan sosial secara keseluruhan. keadilan dan kesedaran terhadap isu tertentu membabitkan wanita yang perlu diselesaikan perjuangannya. boleh bekerja separuh masa mengikut Peraturan-Peraturan Kerja (Pekerja Separa Masa) 2010 mulai 1 Oktober lalu bakal memberi jaminan faedah kepada lebih 6. Dalam membangunkan keluarga masing-masing. forum dan sidang pada peringkat nasional dan antarabangsa dijadikan platform bagi mewarnai program seumpamanya sepanjang tahun ini. ibu tunggal. banyak lagi isu yang belum selesai menunggu bagi memperkasakan konflik. Datin Seri Rosmah Mansor ialah mengumpulkan lebih 15 wanita pertama di seluruh dunia menyertai Sidang Kemuncak Wanita-Wanita Pertama yang berlangsung selama tiga hari.meningkatkan penyertaan golongan itu dalam bidang keusahawanan sewajarnya dijadikan batu loncatan kepada golongan itu untuk memacu peranan mereka ke tahap paling tinggi. Majlis itu dianggap sebagai titik tolak membincangkan isu kewanitaan yang lebih mencabar pada masa depan. Begitu juga keupayaan wanita terus dipacu sepenuhnya.3 Peranan dan Fungsi kaum Wanita di Malaysia Dalam masyarakat traditional. Dalam bidang ekonomi. membela ayam itik dan lain-lain sebagai membantu peranan lelaki yang lebih besar dan pokok dalam kehidupan keluarga dan masyarakat keseluruhannya. mengubah dan menuai. Dalam bidang politik dan pemerintahan status kaum wanita telah bertambah baik dan jika dilihat dalam perkembangan status mereka sama tinggi dengan lelaki. Bagi wanita suri rumah.

Oleh yang demikian penglibatan semua pihak adalah amat diambil berat untuk menguruskan pembangunan negara. Ini termasuklah di dalam bidang politik negara supaya sistem perundangan dan pentadbiran negara dapat berjalan dengan lancar tanpa wujud sebarang pertelingkahan serta bangkangan yang boleh membantutkan pembangunan negara. 3.penyertaan wanita.0 Peranan Wanita dari sudut Politik. teman sosial. Nilai sosial lama masih lagi menganggap wanita sebagai makhluk yang dicipta untuk kesenangan kaum lelaki di mana timbulnya institusi-institusi ekonomi moden yang khusus memperdagangkan wanita seperti pelacuran. Perubahan pada peranan ekonomi mempunyai kesan yang amat besar dan meluas terhadap kaum wanita yang terlibat dari segi peranan dan fungsi sosial. Oleh yang demikian apabila wanita . Pada masa dahulu peranan dan fungsi kaum wanita dalam bidang ini amat terbatas. Jumlah wanita yang bekerja dalam perkhidmatan kerajaan maupun swasta semakin bertambah dan begitu juga pembahagian pendapatan. kelab-kelab khusus dan lainlain. Setiap manusia yang berkecimpung dalam bidang politik memerlukan diri mereka terlibat dengan masyarakat. Peranan wanita sebagai isteri adalah untuk mentadbir hal-ehwal rumah dan keluarga dan lebih utama lagi mereka berjaya menentang diskriminasi yang dikenakan kepada kaum wanita dalam soal gaji dan pembayaran cukai. Dan ini tidak terkecuali penglibatan kaum wanita di dalam pembangunan negara. politik amat berkait rapat di antara individu dengan masyarakat. sedang dan akan dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut. Menerusi cetusan ideal Wawasan 2020. ternyata hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju begitu tinggi sekali. Justeru itu.Imam Al-Ghazali mendefinasikan politik sebagai suatu kehidupan manusia. Apabila membicarakan politik . hampir keseluruhannya termasuk pada peringkat pekerja-pekerja kurang mahir mendapat jumlah gaji yang kecil sahaja. Berbagai perubahan telah. Walaupun jumlah pekerjapekerja wanita ramai.

Maka timbulah pelbagai persoalan dari penglibatan mereka dalam politik seperti sejauhmanakah Islam membenarkan kaum muslimah bergerak cergas dalam arena politik ? Bolehkah seseorang muslimah bertanding untuk menjadi wakil rakyat di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen ? Adakah Islam merestui wanita dilantik menjadi Perdana Menteri sebagaimana yang berlaku di setengah-setengah negara hari ini seperti Pakistan ?. Oleh yang demikian maka timbulah aliran–aliran pemikiran berhubung dengan penyertaan wanita dalam lapangan politik. Sebagai isteri mereka boleh memberi pandangan bahawa peraturan yang dilaksanakan itu mungkin tidak bersesuaian dengan kehendak pembangunan masa kini yang mahukan kaum wanita sama-sama melibatkan diri dalam arus pembangunan negara. tidak ada seorang pun dari kalangan wanita yang diajak untuk membincangkan masalah-masalah yang berhubung dengan urusan negara atau hukum syarak bersama dengan kaum lelaki. Di Malaysia khususnya apabila kaum wanita terutama kaum muslimah melibatkan diri di dalam bidang politik untuk sama-sama membangunkan negara maka akan terdengar pelbagai pandangan akan penglibatan mereka. Hadis Nabi Muhammad s. Ini adalah dikhuatiri wanita yang menceburi bidang politik tidak dapat mengawal batas-batas agama seperti pergaulan bebas dengan lelaki yang boleh membawa kepada kerosakan akhlak dalam masyarakat yang seterusnya akan membantutkan pembangunan negara.melibatkan diri di dalam politik menyebabkan penyertaan mereka di dalam bidangbidang di luar rumah tangga untuk bersama dengan masyarakat untuk turut sama menyumbangkan kepada pembangunan negara.w ada menjelaskan bahawa "Tidak akan beroleh kemenangan suatu kaum yang melantik wanita menjadi ketua bagi menguruskan hal ehwal mereka".a. . Ini dapat kita lihat jika seseorang wanita itu bersuamikan orang politik maka ianya boleh melibatkan dirinya secara tidak langsung dengan memberi nasihat dari segi keputusan yang telah dibuat atau dilaksanakan oleh suaminya yang mungkin tidak bersesuaian dengan kaum wanita yang mungkin tidak sesuai dengan pembangunan. Aliran pertama berpendapat bahawa wanita diharamkan menceburi politik dengan memberi alasan berikut: Pada zaman nabi Muhammad s. Oleh yang demikian jika diteliti akan peranan yang boleh diberikan oleh wanita dalam membangunkan negara khususnya dari segi politik antaranya ialah wanita itu boleh menjadi penasihat kepada suami mereka. Sebagai contoh mungkin di setengah-setengah negeri tidak membenarkan kaum wanita melibatkan diri mereka secara aktif dalam bidang perniagaan yang bertentangan dengan ajaran agama dan adat sopan.w dan para sahabat.a.

Ini adalah merupakan jalan yang terbaik bagi wanita kaum muslimah yang terkongkong oleh peraturan serta hukum yang tidak membenarkan mereka bergaul secara bebas dengan golongan bukan muhrim mereka serta perlu menjaga dan mengawal aurat mereka daripada dicerobohi. keagamaan. Demikian juga wanita boleh melibatkan diri untuk membangunkan negara secara aktif melalui pelbagai pertubuhan NGO seperti PERTIWI dan HAWA. Menerusi penulisan juga mereka berpeluang mengemukakan pandangan serta komen ke atas pembangunan yang sedang dilaksanakan dan telah dilaksanakan samada bersesuaian dengan peredaran zaman dan kehendak negara. Menurut sebahagian ulama wanita boleh berpolitik termasuk menjadi wakil rakyat sama ada di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. Melalui NGO juga mereka boleh membantu membangunkan negara dengan memastikan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat terutamanya mengemaskinikan undang-undang dan akta-akta yang boleh mengawal kemakmuran. Malah dalam sejarah sendiri telah tercatit bahawa khalifah Umar ibn Al khatab juga pernah mendapat nasihat dan teguran dalam melaksanakan undangundang dan pentadbiran negara dari kaum muslimah pada masa zaman pemerintahan khalifah. Ini adalah kerana wanita timur terkenal dengan sifat sopan santun dan berbudi pekerti baik dan mulia serta lemah lembut. Di antara faktor-faktor yang berkaitan yang membataskan sumbangan kaum wanita dalam pembangunan negara ialah mereka terlalu terikat dengan tradisi dan budaya masyarakat timur yang menjadi identiti masyarakat di negara ini. Namun begitu jika dikaji dan diteliti akan penglibatan atau peranan yang kaum wanita khususnya kaum muslimah di negara ini untuk membangunkan negara adalah amat kecil dan terhad sekali sumbangan mereka malah tidak kedengaran langsung dari wanita di dalam dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Melalui pertubuhanpertubuhan inilah mereka boleh menyalurkan pelbagai ideal dan cadangan dalam usaha untuk membangunkan negara sama ada dari segi pendidikan. Ini menunjukkan peranan wanita dalam pembangunan sesebuah negara adalah tidak boleh disisihkan dan diketepikan. sosial. Jika kaum wanita itu melibatkan dirinya di dalam bidang politik untuk membangunkan negara maka sudah tentu sifat yang menjadi kebanggaan dan kemegahan masyarakat timur sudah tentu akan hakis dan tercemar apabila mereka keluar untuk berkempen dan mempromosikan negara untuk pembangunan maka sudah tentu ianya memerlukan mereka bertindak di luar batas sifat wanita timur. Selain itu wanita juga boleh memainkan peranan membangunkan negara melalui idealideal yang dikemukakan menerusi bidang penulisan. . budaya dan ekonomi. Oleh itu menerusi penulisan dengan mengemukakan pandangan dan pendapat diharapkan ianya akan dapat membantu dalam mentadbir negara.Manakala aliran yang kedua pula adalah berpendapat wanita boleh berpolitik untuk pembangunan dan kemajuan negara dan umat keseluruhanya. Ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak dapat menyumbangkan tenaga dan ideal untuk samasama membangunkan negara.

golongan cendiakawan dan ahli-ahli falsafah barat beranggapan bahawa wanita adalah insan yang lemah. tetapi ianya hanya cenderung untuk mendidik anak-anak. kurang dan hina. untuk berfikir. untuk hikmat. Oleh itu. beliau mengatakan bahawa "wanita itu tidaklah dijadikan untuk ilmu pengetahuan. Oleh yang demikian wanita tidak boleh disama tarafkan dengan kaum lelaki. Ini adalah kerana apabila seseorang wanita itu menjadi pemimpin maka sudah tentu ianya terpaksa membahagikan masanya di antara keluarga dan kerjayanya serta ianya juga perlu mendapat keizinan dari suaminya terlebih dahulu sebelum melangkah keluar rumah. peranan wanita sebagai pendidik tidak begitu ketara kerana pelbagai kerjaya telah didominasi oleh kaum lelaki. . Dari perspektif barat.0 Peranan Wanita Dalam Pendidikan Wanita memainkan peranan yang penting di dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang pendidikan. untuk menjadi sarjana dan tidak pula untuk berpolitik atau untuk tugas negara. Ramai ahli falsafah barat berpendapat bahawa wanita dijadikan hanya untuk berkhidmat kepada kaum lelaki. Peranan wanita dalam bidang pendidikan boleh dilihat dari dua perspektif. iaitu melayan dan memenuhi keperluan suami dan anak-anak. 4. Pengaruh ahli falsafah yang begitu kuat telah mendorong ahli fikir serta ketua-ketua masyarakat barat pada ketika itu tidak membenarkan anak-anak perempuan diberi pendidikan atau pengajaran di dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Sesuai dengan kejadian wanita itu sendiri yang berlainan dari kaum lelaki maka sudah tentu mereka sukar untuk memberikan sumbangan dan peranan yang baik dalam membangunkan negara kerana wanita itu sendiri mengalami beberapa gangguan tabii mereka seperti peredaran haid. iaitu perspektif barat dan perspektif Islam. Menurut Rosseau. tetapi ia dijadikan hanya untuk menyusukan anak-anaknya dengan air susunya dan…". mengandung dan sifat emosi mereka yang sukar dijangkakan dan mereka bertindak mengikut perasaan dan nafsu tanpa dapat membuat pertimbangan yang baik dan sempurna. usia wanita haruslah dihabiskan untuk membuat segala kerja yang diperlukan di dalam rumah. Dipercayai bahawa kerjaya kaum wanita dalam bidang pendidikan telah bermula pada tahun 1600. Dan sekiranya wanita menjadi pemimpin maka sudah tentulah ianya akan mendatangkan kesan yang kurang baik kepada pengurusan dan pembangunan negara. untuk mempunyai keahlian. Adalah tidak bermakna pembangunan yang dikecapi jika keluarga dan kehidupan anakanaknya kucar-kacir dan tidak terurus dengan baik dan kemas.Demikian juga dengan faktor Perkahwinan ianya merupakan salah satu daripada faktor yang membataskan dan menghalang kaum wanita dari memberi penuh perhatian dan tumpuan dalam usaha untuk membangunkan negara . Oleh yang demikian.

Perjuangan wanita telah merebak ke Asia Tenggara khususnya dalam bidang pendidikan. Wanita telah diberi kebebasan seperti.Siva Subramaniam. jumlah peratusan kaum wanita yang memegang jawatan penting di dalam sektor pendidikan adalah kecil. Islam telah menyebarkan dasarnya dengan jelas mengenai wanita di dalam segala aspek kehidupan terutamanya di dalam bidang pendidikan. maka sebuah maktab telah ditubuhkan untuk wanita pada tahun 1935 iaitu Maktab Perguruan Perempuan Durian Daun. "mempelajari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Untuk merealisasikan peranan wanita sebagai seorang pendidik. Rasullullah s. kerana wanitawanita itulah kelak akan mendidik kaum lelaki".w. mencari ilmu. Namun demikian. Dari perspektif Islam. Peranan wanita dalam bidang pendidikan di Malaysia. terdapat 5% sahaja kaum wanita yang . Raden Adjeng Kartini telah membuka sekolah wanita pertama di Indonesia. terdapat 68% wanita terlibat di dalam sektor pendidikan. biarlah kaum lelaki tidak begitu dipentingkan pendidikannya. lelaki dan perempuan". Melaka. Menurut N. wanita lebih penting diberi pengajaran atau pendidikan yang secukupnya kerana kaum wanita merupakan pendidik atau guru yang paling layak untuk mendidik anak-anak dan anak bangsa mereka. "bila pendidikan telah begitu lengkap bagi wanita. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian Penerangan dan Penyelidikan. Sebab itulah dari satu aspek. Sesuatu bangsa akan berjaya apabila wanitanya mendapat pendidikan yang lengkap dan tinggi harga diri dan akhlaknya kerana kehalusan sifat wanita serta ketajaman perasaan seseorang ibu boleh memindahkan segala kebaikan yang ada padanya untuk diwarisi oleh anak-anaknya. Bermula pada abad inilah. profesyen wanita sebagai pendidik mula terserlah.Menjelang abad kedua puluh. wanita telah mendominasi sistem pendidikan di Malaysia. Sejak kebelakangan ini. ahli-ahli pemikir barat telah mengubah cara pemikiran mereka dan mula memberi kebebasan kepada kaum wanitanya seperti kebebasan yang dinikmati oleh kaum lelaki. boleh dilihat dengan kemunculan maktab-maktab perguruan. tetapi Islam menghargai sifat kehalusan dan ketajaman perasaan wanita yang menjadikan mereka layak untuk memegang tugas sebagai seorang pendidik dibandingkan dengan kaum lelaki. memimpin dan sebagainya. bebas bersuara. Menurut seorang ahli falsafah Islam. Kementerian Sumber Manusia. Islam bukan sahaja meletakkan wanita di tempat yang paling wajar sebagai manusia dan sebagai teman hidup bagi seorang lelaki. Sebagai contoh. bersabda.a. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Malaysia. Perjuangan wanita telah mencapai klimaksnya pada tahun 1975. di mana pada tahun itu Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu (PBB) telah mengiktiraf perjuangan kaum wanita dengan mengistiharkan tahun berkenaan sebagai "tahun wanita antarabangsa". bekerja mencari rezeki. Dasar ini telah ditegaskan sejak kemunculan Islam pada abad ke enam Masihi. dan ianya masih terpakai dan terus menjadi tunjang kepada dasar pengajaran Islam hingga kehari ini.

Pengetua. Jumlah guru wanita yang terlalu ramai kadangkala boleh menimbulkan beberapa masalah. Kekayaan. kalau orang berbicara A wanita yang terpelajar boleh menyambung kepada B dan terus kepada Z. tidak berkebolehan untuk memimpin permainan-permainan tertentu seperti ragbi. Sebagai contoh Enrolmen Guru Pelatih dan Peserta Kursus. Wanita perlu mendapatkan pendidikan tinggi bagi menjamin keberkesanan peranannya sebagai salah satu daripada tunjang pembangunan negara terutamanya dalam bidang pendidikan. Nik Safiah Karim (1976). Kesimpulannya peranan wanita serta dominasi wanita dalam bidang pendidikan tidak boleh diketepikan begitu sahaja. status dan jatuh bangunnya sesebuah negara adalah bergantung kepada kepesatan ekonomi yang dialaminya. pelajaran hanya menjadi tiket untuk mendapatkan pekerjaan. Kebanjiran wanita di maktab-maktab perguruan memang tidak dapat dinafikan. 5. Guru Besar dan Guru Penolong Kanan. pelajar-pelajar lelaki tidak mendapat pendedahan yang secukupnya untuk melakukan aktiviti-aktiviti luar kelas yang mana kebanyakkannya guru wanita tidak tahan lasak. sepak takraw dan lain-lain. Pertama. Malangnya kebanyakan penglibatan wanita dalam ekonomi masih di bawah nilai sebenar. Menurut Dr. sesetengah guru wanita merungut bila dibebankan dengan matapelajaran di luar bidang dan kesanggupan mereka. bukan sebagai kegunaan untuk hidup sempurna".memegang jawatan penting di dalam bidang pendidikan seperti Pegawai Pendidikan. Wanita telah memainkan peranan yang besar dalam aktiviti ekonomi dunia dan sesebuah negara melalui peranannya yang produktif dan reproduktif. Ini berdasarkan kepada jumlah kaum wanita serta sumbangannya yang begitu besar di dalam bidang pendidikan. Lebih 75% wanita merupakan pelatih-pelatih dikebanyakkan maktab perguruan. Maktab Perguruan Batu Pahat sehingga April 1997 menunjukkan bahawa pelatih perempuan lebih ramai dengan jumlah 471 orang berbanding dengan pelatih lelaki hanya 182 orang (rujuk LAMPIRAN ‘A’ enrolment guru pelatih dan peserta kursus April 1997). apabila guru-guru bercuti panjang kerana bersalin kemungkinan pelajarpelajarnya akan mengalami risiko ketinggalan kelas. . bola sepak. kerana pekerjaan wanita tidak mudah diukur dari pengumpulan data secara sistem tradisional. antara lain berkata "perbezaan antara wanita berilmu dengan wanita terpelajar amat jauh. Kedua. sebaliknya bagi wanita berilmu.0 Peranan Wanita dalam Ekonomi Ekonomi merupakan sesuatu yang amat penting bagi sesebuah negara. Ketiga. Penglibatan wanita dalam ekonomi telah meningkat tidak hanya pada emansipasi (pembebasan dari prasangka dan kongkongan) malah mengambil berat akan keperluan ekonomi. di dalam ceramahnya anjuran Pertiwi di Kolej Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Wanita terpelajar dapat bertindak dalam apa jua keadaan.

Tenaga kerja wanita di Latin Amerika pula adalah rendah daripada negara industri dan Asia. hampir 75 peratus di Amerika Latin dan . Kalau dahulu kanak-kanak perempuan kurang mendapat pendidikan asas persekolahan. Walaupun negara Arab mempunyai kadar wanita bekerja yang rendah. Di Asia Tenggara. Di Afrika Utara tenaga buruh wanita meningkat dari lapan peratus dalam tahun 1970 kepada 21 peratus dalam tahun 1990. manakala di China hanya seramai 55 peratus.2 Pekerjaan Formal Jenis-jenis pekerjaan yang dipegang oleh wanita berbeza dengan lelaki. Perbezaan ini terbit dari beberapa keadaan. Wanita yang terlibat dalam pertanian adalah diantara yang teramai golongan yang dibawah nilai sebagai pekerja dan tidak direkodkan. pengeluaran makanan. Amerika Latin dan Caribbean di mana 60 peratus wanita bekerja dalam sektor ini adalah negara industri. 5. kenaikan pangkat. Dianggarkan lebih kurang lebih kurang 30 peratus pekerja wanita dalam lingkungan umur diantara 15 hingga 64 tahun. Di negara Arab pula adalah dianggarkan sekurang-kurangnya seorang dari empat wanita bekerja dalam bidang pemasaran. di ladang dan perusahaan-perusahaan kecil. dalam pertanian. 65 peratus wanita daripadanya adalah mereka yang tinggal dalam negara-negara yang sedang membangun. Daripada jumlah wanita yang layak bekerja(antara 15-64 tahun) 46 peratus terlibat sebagai tenaga buruh. 80 peratus wanita bekerja dalam zon perdagangan yang melibatkan export. Sumbangan dan peranan wanita dalam ekonomi negara terbahagi kepada dua iaitu pekerjaan formal dan kerja tidak formal. 5. Dahulu sumbangan wanita lebih bersifat tidak formal sebagai pembantu di rumah. Sebahagian besar wanita bekerja dalam jenis pekerjaan yang terhad jumlahnya.1 Pekerjaan tidak formal Dunia wanita adalah berbeza daripada dunia ibu-ibu dan nenek kita dahulu. Adalah amat sukar untuk menganggarkan penglibatan dan pengukuran sebenar penglibatan wanita terutama di kawasan luar bandar dan pendalaman.Wanita merupakan lebih dari 1/3 penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi di dunia. Semua ini membawa implikasi bahawa penglibatan wanita dalam ekonomi juga turut berubah. Sektor perkhidmatan adalah pekerjaan utama wanita di negara industri. ILO menganggarkan kadar penglibatan wanita dalam pekerjaan adalah purata sebanyak 44 peratus dalam negara sedang membangun. Tetapi sekarang mereka mendapat pendidikan berlipat kali ganda akibat dari pembangunan yang amat pesat. Penglibatan wanita dalam menyumbang ke arah ekonomi bukannya hanya melalui pekerjaan formal tetapi juga melalui pekerjaan tidak formal. Fakta ini membuktikan bahawa sumbangan wanita terhadap ekonomi sesebuah negara adalah besar. Wanita terlibat dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan untuk pasaran dan kegunaan seharian. dalam bentuk tidak rasmi serta tidak disenaraikan sebagai tenaga kerja negara. tetapi penglibatan wanita didapati semakin meningkat. Kaum wanita mengalami diskriminasi dari segi gaji. pada peringkat rendah dan menerima gaji yang kecil. syarat-syarat pekerjaan dan cara pengambilan.

kebanyakan wanita memegang tugas pengurusan pertengahan. Wanita bukan lagi sebagai pendukung dan penyokong kepada setiap keputusan yang diambil oleh kaum lelaki. hanya terdapat lima peratus jawatan pengurusan atasan yang diterajui oleh wanita. (Dewan Ekonomi. turut menuntut kaum wanita agar membuat keputusan yang selaras dengan kehendak komuniti. Akibat dari pembangunan yang telah banyak memberi kesedaran kepada rakyat akan pentingnya pendidikan telah membuka ruang kepada kaum wanita ke sekolah dan menimba ilmu yang samarata dengan kaum lelaki. Dengan senario yang melanda negara dengan isu-isu gejala sosial yang melibatkan anak-anak gadis seperti bohsia. 75 peratus daripada pekerja wanita di sub-Saharan Afrika dan lebih dari separuh adalah bekerja dalam pertanian atau perladangan. gadis yang . Pertanian adalah sumber utama ekonomi wanita bagi negara sub-Afrika dan Asia. Kini terdapat wanita memegang jawatan tinggi dalam organisasi. Banyak jawatan pekerjaan diwujudkan yang memerlukan tenaga wanita terutama dalam tugas-tugas yang tidak sesuai dengan jiwa lelaki seperti tugas yang memerlukan penumpuan dan penelitian yang tinggi.0 Peranan wanita dalam pembangunan melalui bidang sosial. 6. Perubahan minda dan gaya hidup masyarakat. Selaras dengan ini. Walaupun wanita menunjukkan kemajuan pesat dalam pelbagai bidang. Tetapi wanita perlu juga diberi tempat dalam membuat sesuatu keputusan dasar terutamanya dalam bidang sosial. namun masih terdapat sikap prejudis terhadap mereka sehingga wujud menara kaca (glass ceiling) dalam dunia korporat. Kini wanita telahpun berada di alam pekerjaan berganding bahu bersama kaum lelaki dan melaksanakan tugas-tugas penting. Ini telah memaksa kaum wanita secara halus untuk bekerja dalam menampung tenaga buruh di sesebuah negara. Walaubagaimanapun.1994). Wanita semakin ramai dari lelaki adalah satu hakikat yang patut diterima. Lebih ramai wanita dari lelaki bekerja dalam industri pembuatan kecuali di Afrika Utara.Caribbean berbanding cuma 30 peratus sahaja bagi negara Sub-Saharan Afrika dan negara Asia. Menara kaca merupakan rintangan yang dihadapi oleh wanita untuk terus maju dalam kerjaya mereka. Di Malaysia sebagai contoh. lari dari rumah. Wanita kini mempunyai bilangan yang menyamai kaum lelaki malah di setengahsetengah negara bilangan kaum Hawa ini lebih tinggi lagi berbanding dengan kaum Adam. Perumpamaan yang menyatakan "tangan wanita yang membuai buaian boleh menggegarkan dunia" adalah landasan yang menggambarkan betapa besarnya peranan kaum wanita dalam pembangunan negara apabila kita memperkatakan tentang kaitan wanita dalam bidang sosial. kaum wanita perlu bangkit dengan wajah baru bagi mendapatkan hak yang sewajarnya dalam masyarakat. Pembaharuan yang dicapai oleh negara sekaligus menuntut perubahan dalam apa jua tindakan yang diambil.

penderaan. perkosaan memberikan kita juga gambaran bahawa pentingnya lagi peranan kaum wanita dalam membasmi gejala-gejala ini demi menjamin pembangunan yang seragam dari pelbagai segi. Oleh itu peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat jelaslah amat penting dalam membangunkan ummah serta negara. Memang tidak dapat dipersoalkan lagi bahawa peranan kaum wanita dalam pembangunan yang berperspektif sosial perlu di teliti.murtad. Jelasnya apabila kita membicarakan soal tanggungjawab sosial dalam pembangunan negara ini. . Peranan wanita sebagai pengurus rumahtangga telah mengalami perubahan dengan adanya bantuan dari orang gaji. Tugas sebagai ibu dan jentera penambah zuriat juga telah mengalami perubahan dalam ertikata wanita tidak lagi menyerahkan nasib mereka bulat-bulat kepada takdir. pengetahuan sains dan teknologi yang telah mencipta pelbagai perkakas rumahtangga untuk memudahkan kerja-kerja mereka. bekerja sebagai pegawai perhubungan pelanggan atau GRO. 6. perubahan telah berlaku pada peranan wanita sebagai isteri di dalam rumahtangga moden hari ini. oleh kerana dengan adanya pengetahuan sains perubatan yang dapat mencipta alat-alat pencegah kehamilan. Dalam membincangkan peranan wanita dalam keluarga. ianya harus diukur dari segi tahap kemampuan warganegara terutama kaum wanita.1 Peranan wanita dalam keluarga. Secara traditional peranan isteri adalah untuk mentadbir hal-ehwal rumahtangga dan keluarga tetapi dengan timbulnya cara hidup baru berlakulah perubahan tertentu yang meluaskan lagi peranan para isteri. Ini kerana ianya akan menentukan ke manakah arah perkembangan anak-anak yang kebanyakkannya dididik oleh kaum wanita yang digelar ibu.

Oleh yang demikian alternatif yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dengan menjadikan peranan kaum ibu sebagai penasihat dan pengasuh supaya dapat memulihkan keutuhan fungsi institusi keluarga. Muhammad Nur Munaty. wanita hari ini telah mempunyai imej dan tanggugjawab sosial yang berbeza sesuai dengan kehendak dan perubahan zaman. Ini kerana kesan kepada didikan pada anak-anak itu akan memberikan manafaat kepada diri. keluarga. Kesan dan implikasi terhadap krisis ini akan memberikan kerugian jangka panjang kepada negara terutamanya terhadap penghasilan golongan intelektual dan berkebolehan. penglibatan remaja dengan amalan lepak dan gejala dadah kian berleluasa. setiausaha yang cekap. malah mereka harus pada waktu yang sama menjadi penyambut tetamu yang baik. kaum ibulah yang paling rapat dengan anak-anak dan sumbangan mereka dalam melahirkan generasi yang berpekerti mulia banyak terletak ditangan mereka. Sesunguhnya watak. Siti Zaharah Sulaiman dalam simposium yang bertemakan "Wanita Alaf Baru Abad ke 21".Ini menjadikan wanita perlu bangkit seiring dengan kemajuan yang dicapai tanpa meninggalkan sikap keluhuran. pengarah yang tegas dan menteri yang berkalibar dan sebagainya. Disinilah peranan yang dimainkan oleh kaum ibu yang bergelar wanita adalah penting agar pembangunan dan kemakmuran negara dapat di majukan dengan baik tanpa mengorbankan pembangunan institusi keluarga. Kelonggaran pegangan pada sistem nilai tradisi yang tidak diimbangi dengan penerapan nilai positif baru yang berkesan boleh mendorong generasi muda kita terpengaruh dengan nilai yang bersifat negatif yang diperolehi melalui media massa dan persekitaran di luar keluarga dan sekolah. kesihatan dan keselesaan hidup anak-anak tetapi juga yang terpenting ialah untuk mendidik. Menurut Ketua Pergerakan Wanita UMNO. Seperti mana yang diulas oleh Dr. kemurnian dan tatasusila seorang wanita. . yang mengatakan tugas dan peranan ibu adalah penting dalam menghalang anasir dan unsur yang cuba untuk mempengaruhi pemikiran dan budaya anak-anak. mengasuh dan membimbing. Imej-imej dan tanggungjawab sosial seperti ini akan membawa kepada perubahan di mana peranan kaum isteri ini dilihat adalah amat besar dalam terus memberi sumbangan dalam pembangunan negara. Hari ini para isteri moden mempunyai tanggungjawab yang lebih besar terhadap kebajikan suami berbeza dengan masa dahulu. seperti yang disuarakan oleh pemimpin peringkat nasional tentang krisis institusi keluarga di kebanyakkan negara dapat dikategorikan sebagai serius. Sekiranya diteliti peranan itu wanita sebagai ibu di dalam sistem kekeluargaan bukanlah semata-mata untuk menjaga makan-minum. Presiden Angkatan Belia Islam (ABIM). Datuk Dr. masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Ini kerana sekiranya diperhatikan dalam institusi keluarga. Akibatnya sistem nilai yang berteraskan keagamaan dan sosiobudaya mula kehilangan mekanisme kawalannya. Ini akan mengakibatkan potensi salah laku murid-murid di sekolah. Mereka tidak lagi memegang peranan hanya sebagai tukang masak dan pengasuh kanak-kanak sahaja. Dalam pada itu juga. Keadaan krisis ini mampu menebalkan amalan bercirikan individualistik di kalangan masyarakatnya.

6. kaum wanita berperanan mempersiapkan diri dengan ilmu yang bukan hanya tertumpu kepada ilmu undang-undang dan politik tetapi juga ilmu syariah. Kegawatan di sini membawa maksud dengan keadaan pembangunan dan modenisasi yang pantas tetapi menolak beberapa unsur lain yang terdapat dalam zaman traditional . Ilmu tersebut akan membawa kepada keimanan dan akhirnya melahirkan amalan-amalan yang baik bagi membentuk sebuah masyarakat madani.2 Peranan wanita dalam masyarakat.a. kaum wanita berperanan menangani dengan baik sesuatu perkara yang berbahaya agar masyarakat tidak terlibat dengan arus ekstrim dan akhirnya akan menimbulkan keadaan yang gawat. Dari segi amalan sosial ini. " Tiap-tiap anak Adam itu di lahirkan dalam keadaan fitrah sehingga kedua ibu bapanyalah yang akan menjadikannya seorang Nasrani. Yahudi ataupun Majusi" (Al-Hadis). Dengan ini tidak hairanlah fakta yang menunjukkan peningkatan bilangan ibu yang berhenti kerja untuk menjadi pengasuh sepenuhnya di dalam keluarga adalah bertambah dari masa ke semasa terutamanya bagi keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2 orang. Dengan senario sosial yang makin menjadi-jadi kebelakangan ini.keperibadian anak-anak terletak sebahagian besar di atas isi dan cara pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa. banyak kaum wanita sanggup mengenepikan kerjaya mereka bagi menumpukan sepenuh perhatian kepada keluarga. Justeru itu bagi alaf abad ke 21 ini merupakan pemangkin bagi penghijrahan bagi kaum wanita agar berjaya memikul tanggungjawab ini dalam membentuk sebuah masyarakat yang berketrampilan dan bukannya membentuk sebuah masyarakat yang ekstrim. Di dalam hal ini Rasullullah s. Dalam menentukan pembentukan anak-anak adalah yang terbaik dalam keluarga.w dalam hadisnya mengatakan.

berwibawa dan berkemampuan dalam membangunkan negara ke arah perkembangan yang padu dan berwawasan. Umpamanya peranan pengasuh kanak-kanak telah dikembangkan lagi dengan mengambil berat terhadap pelajaran dan pendidikan kanak-kanak atau anak-anak mereka. Wanita melalui DWN sudah mampu mengadakan program besar seperti seminar. ianya telah banyak menjadi landasan untuk membolehkan kaum wanita turut sama menyertai pelbagai bidang pembangunan negara. tidak mustahil mereka mampu membentuk satu generasi yang matang. Mereka telah berani memperjuangkan perubahan-perubahan pada peraturan-peraturan bekerja dan hak-hak pekerja wanita supaya mendapat layanan yang baik dan taraf yang sama dengan kaum lelaki. Sementara itu dengan wujudnya Dasar Wanita Negara (DWN) di awal tahun 1990. Atas peranan yang besar dalam memberikan bimbingan ini. Kaum wanita hari ini telah berjaya meluaskan lagi rasa penglibatan mereka dalam soal-soal kebajikan kepada bidang yang lebih serius dan besar. Selain daripada itu.seperti lari daripada prinsip dalam memuliakan agama kerana terlalu bangga dengan kecanggihan yang di capai. Melalui DWN ini juga kaum wanita telah memperjuangkan agar imej wanita di pandangan dunia diubah dan tidak diekspoitasi dengan sewenang-wenangnya. Perjuangan ini banyak dilakukan melalui saluran-saluran yang betul seperti melalui badan pertubuhan wanita bukan kerajaan di bawah naungan Majlis Kebangsaan Pertubuhan-pertubuhan Wanita (NCWO). simposium. . Melalui NCWO ini juga banyak perbincangan diadakan yang berkisar pada isu-isu semasa yang menjurus pada matlamat membangunkan negara. kaum wanita juga berperanan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam menjamin kebajikan masyarakat secara amnya. Melalui DWN kaum wanita dapat memperjuangkan agar matlamat kesamaan dam persamaan dengan kaum lelaki dapat dijadikan teras dasar pembangunan yang berorientasikan rakyat agar kaum wanita sama-sama dapat menyumbang pada pembangunan negara. Ini bertepatan dengan pandangan Senator Kamilla Ibrahim dalam menjawab persoalan Bicara Wanita 1 anjuran Biro Perpaduan dan Pembangunan Wanita Umno yang menyatakan bahawa perspektif yang berlandaskan sosial dalam pembangunan wanita adalah penting sebagai kuasa pembentukan ketamadunan manusia dan negara. Menurut Datuk Rafidah Aziz. Pada situasi yang sama juga penglibatan kaum wanita dengan lebih luas dan mendalam pada hal-hal yang satu ketika dahulu dianggap tugas dan peranan perseorangan. Kaum wanita bertanggungjawab secara langsung terhadap perkembangan-perkembangan terbaru dalam sistem pendidikan negara yang akan mempengaruhi anak mereka keseluruhannya. DWN menjadi wadah dalam memberi panduan dan hala tuju dalam segala usaha perancangan dan program-program pembangunan negara agar wanita tidak diabaikan. Kejayaan dalam menentang diskriminasi yang dikenakan kepada kaum wanita dalam soal gaji dan pembayaran cukai membayangkan betapa besarnya nilai peranan golongan ini dalam membentuk kebajikan dan pembangunan keluarga serta negara.

Untuk itu. ia tetap tidak masin melainkan ia sudah mati dan digaramkan. wanita juga hendaklah memiliki sifat ketakwaan. Sekiranya kita meneliti pula perubahan dari segi sosio-budaya. Contohnya di Malaysia. Pembangunan sesebuah negara itu bukanlah hanya semata-mata merujuk pada pembangunan ekonomi tetapi meliputi pembangunan dari segi sosial. perangkaan menunjukkan penghijrahan wanita dari desa ke kota telah meningkat dengan pesat. Sementara itu ketakwaan menjadikan wanita itu mantap. Melalui ilmu. Justeru itu untuk menampilkan imej wanita sebagai berketerampilan selain memiliki ilmu. merumuskannya dan menjadikannya sebagai suara tunggal yang mereka wakili dalam sesuatu isu terutamanya yang membabitkan pembangunan negara. kaum wanita berjaya mengumpulkan pelbagai bentuk pemikiran. doktor sakit puan dan sebagainya menambahkan lagi keperluan dan peranan kaum wanita. Segala kesimpulannya peranan kaum wanita amatlah besar dalam sama-sama berganding bahu dengan kaum lelaki dalam pembangunan negara. umpamanya seekor ikan. Sememangnya perbezaan fizikal wanita akan menyebabkan perbezaan tugas dan tanggungjawab dari pandangan umum.persidangan dan sebagainya samada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa yang menunjukkan bahawa kaum wanita aktif bukan sahaja dalam pembangunan keluarga malahan masyarakat dan negara. peranan kaum dalam pembangunan sebuah negara juga adalah besar. sejak tahun 1970’an. Melalui program-program seperti yang disebutkan ini. Selain daripada itu juga. Rasanya tidak lengkap sekiranya tugas pembangunan negara hanya disandarkan di bahu kaum Adam kerana maksud pembangunan itu sendiri adalah amat luas. pembangunan dari unsur-unsur yang melibatkan faktor-faktor sosial memerlukan tindakan dan perjuangan yang lebih berani dari kaum wanita. memiliki ketahanan diri yang kuat dengan erti kata keimanan menjadi benteng menahan arus cabaran yang mendatang. Ini menujukkan pada kita bahawa dengan kesan penghijrahan kaum wanita ini. jika dicampakkan ke laut masin. perindustrian dan sebagainya. sahsiah dan perpaduan ummah. Keimanan menjadikan wanita kebal. tugas-tugas yang memerlukan penglibatan kaum wanita sepenuhnya seperti bidang kejururawatan. Inilah tugas-tugas penting yang diperlukan oleh masyarakat dan dalam hubungan ini masyarakat mempunyai hak untuk mewajibkan kaum wanita memenuhi bidang pekerjaan ini sepertimana masyarakat berhak mengarahkan kaum lelaki memikul tugas-tugas berperang dan keselamatan negara. Kesan perubahan sosio-budaya ini telah mewujudkan masyarakat bandaran dan masyarakat yang menuju ke arah zaman perindustrian matang yang akan meningkatkan pelbagai industri perkhidmatan. . seorang wanita mampu mempertingkatkan kualiti diri sebagai wanita mithali yang dapat menyumbangkan kearah pembangunan negara. beberapa sektor yang memerlukan tenaga kerja wanita telah membangun dengan pesat dan ini akan menjurus pada pembangunan negara.

ibu dan tidak kurang juga sebagai pemimpin.0 Kesimpulan Wanita hari ini kian bergerak maju dalam pelbagai bidang seperti pendidikan. Memang kita akui wanita sendiri kadangkala tidak dapat melakukan sesuatu kerja sepertimana lelaki namun dalam sesetengah keadaan golongan lelaki juga tidak boleh melakukan sesuatu kerja yang boleh dilakukan oleh wanita.7. Keadaan wanita boleh dibanggakan berbanding lebih lima puluh tahun dahulu. jiran tetangga dan masyarakat setempat perlu diperhebat untuk menjadikan wanita kepada penyumbang pembangunan negara. Wanita sebagai isteri. kemahiran pekerjaan kepimpinan dan sebagainya. Ini adalah kerana tuntutan untuk memperkemaskan generasi dan ummah yang akan datang tidak lagi hanya dibebani pada bahu lelaki tetapi sebaliknya memerlukan sokongan dan dokongan wanita. Kita tidak harus meletak wanita sebagai golongan lemah kerana mereka juga berkemampuan dan berkredibiliti. Apabila kita mengatakan wanita itu amat penting dalam masyarakat dan negara ia boleh ditafsirkan sebagai melengkapi antara satu sama lain. Kita harus membetulkan tanggapan masyarakat hari ini yang meletakkan wanita sebagai pihak kedua dalam pembangunan. tempat kerja. Maka wanita harus mengubah paradigma untuk melihat bahawa mereka juga mampu bersama-sama setaraf dengan lelaki dalam semua keadaan. . Dalam Islam ketokohan saidatina Khadijah sebagai tokoh korporat dan ahli perniagaan yang berjaya menjadi inspirasi wanita dan lelaki. Tidak kurang juga ketokohan Aisyah sebagai seorang ilmuan dan pakar rujuk kepada sahabat dan keluarga baginda rasul telah membuktikan bahawa Islam meletakkan wanita pada tempat yang tinggi Peranan mendidik generasi serta kerjasama semua pihak samada dalam keluarga. Justeru itu kita harus ingat bahawa tanggapan ini harus dibuat secara positif dan rational.

kerajaan dapat menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat seperti jalan raya. 4. industri batik. Dalam hal ini. Sebagai contoh. Banyak industri desa muncul seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Masalah sosial dapat dikurangkan. menjimatkan perbelanjaan 2. Malaysia dikenali dalam kalangan pelancong kerana menghasilkan pelbagai barangan yang berkualiti. Harga barangan tempatan lebih murah berbanding barangan import. kraf tangan. Wang tersebut dapat digunakan untuk membantu rakyat. kita dapat menjimatkan perbelanjaan untuk membeli barangan lain. bak kata peribahasa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Industri tempatan semakin berkembang 3. Pengaliran mata wang keluar negara dapat dikurangkan. Industri tempatan semakin berkembang. Rakyat perlu menyokong kempen tersebut. Barangan ini menjadi buah tangan pelancong yang datang ke negara kita. Pengaliran mata wang keluar negara dapat dikurangkan Kempen 'Beli Barangan Malaysia' bertujuan menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan. Dengan cara itu. Kini. rakyat dapat membantu perkembangan industri tempatan. Rakyat dapat menikmati hidup yang lebih selesa. beg. seperti kasut. Kita dapat menjimatkan perbelanjaan jika kita membeli barangan tempatan. Peluang pekerjaan dalam bidang industri tempatan semakin berkembang. Rakyat mendapat peluang pekerjaan dan pengangguran dapat dikurangkan. dan dompet. Imej negara dapat ditingkatkan 5. Imej negara dapat ditingkatkan. Peluang pekerjaan dalam bidang industri tempatan semakin berkembang. kita dapat menabung untuk masa depan. Oleh itu. Terdapat pelbagai kepentingan dalam menggunakan barangan tempatan. kemudahan kesihatan dan . Industri ini dapat membantu rakyat hidup selesa. Sebagai contoh. Rakyat perlu menjadi pengguna yang bijak. songket dan tembikar. Negara dapat mengeluarkan barangan yang bermutu. Oleh itu. Mutu barangan buatan tempatan sama dengan mutu barangan import. industri tempatan dapat terus berkembang maju. dengan membeli barangan buatan tempatan.KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN BUATAN TEMPATAN Isi-isi penting 1. sudah tiba masanya rakyat mengubah sikap dan menerima barangan tempatan. iaitu Kriss lebih murah berbanding motosikal import. Sebagai contoh barangan daripada kulit. Sebagai contoh harga motosikal buatan tempatan.

Kita bertanggungjawab untuk memastikan Malaysia duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju.pendidikan. Kita perlu bekerjasama untuk memajukan industri barangan tempatan. ekonomi negara menjadi lebih stabil. Oleh itu. industri barangan tempatan memberi banyak kebaikan kepada pelbagai pihak. Rakyat dapat hidup dengan lebih sejahtera. Belilah barangan buatan Malaysia kerana barang buatan Malaysia kebanggaan kita bersama. . Kesimpulannya.

jatuh ke laut menjadi pulau. ibu bapa mula menghantar anakanak ke tadika sejak umur mereka tiga tahun lagi. ibu bapa haruslah mementingkan pelajaran anak-anak mereka. Hal ini dikatakan penting kerana kasih sayang yang dicurahkan oleh ibu bapa mampu menyedarkan anak-anak tentang betapa pentingnya institusi kekeluargaan demi membina masyarakat yang berkualiti. Sebagai contoh. anak-anak harus disayangi dan dijaga dengan baik supaya mereka mudah berasa bersalah dan akan berfikir demi ibu bapa sebelum melakukan perbuatan yang buruk yang mampu menconteng arang di muka ibu bapa. Oleh sebab itu. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki apabila masuk ke menara gading. Walau bagaimanapun. Seterusnya. ibu bapa sudah pun memenuhi komitmen mereka sebagai pendorong dan penggalak anakanak mereka untuk menimba ilmu.SOALAN: “Anak ibarat kain putih. ibu bapalah yang akan mencorakkannya”. Ibu bapa sedar bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan yang berkualiti dapat menjamin masa depan anak-anak. Kehadiran setiap anak dalam keluarga lazimnya mewarnai kehidupan berumah tangga kerana cahaya mata merupakan harapan ibu bapa yang utama. Ibu bapa haruslah menunjukkan sikap yang bermoral di hadapan anak-anak. Sebagai contoh. Para ibu bapa juga harus sedar bahawa mereka perlu menjadi tempat anak-anak bergantung hidup. Dengan berbuat demikian. ibu bapa juga memainkan peranan penting sebagai suri teladan kepada anakanak. segala keperluan dan kelengkapan belajar haruslah disediakan oleh ibu bapa. Oleh sebab itu. ibu bapa turut memainkan peranan penting untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Oleh itu. Anak merupakan kurniaan Ilahi yang paling berharga. lebih 60 peratus anak muda yang terlibat dalam gejala sosial terdiri daripada golongan yang kehausan kasih sayang ibu bapa. Secara tidak langsung. ibu bapa tidak wajar berbahasa kesat mahupun merokok di hadapan anak mereka. Saya yakin bahawa anak-anak akan berusaha untuk berjaya dalam bidang akademik dan kokurikulum demi tidak menghampakan ibu bapa mereka sekali gus tidak menjadi seperti kacang lupakan kulitnya. . anak-anak akan terdidik untuk mendisiplinkan diri kerana datang daripada keluarga yang baik dan yang mementingkan disiplin kerana kalau asal benih yang baik. Pada kebiasaannya. Oleh sebab itu. pemudi tiang negara. ibu bapa harus sedar bahawa anak ibarat kain putih. ibu bapa harus bekerja keras memberikan kehidupan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Jelaskan pendapat anda tentang ungkapan di atas. Selain itu. Ungkapan ini memainkan peranan yang penting dalam menjalankan tanggungjawab keibubapaan. Hal ini dikatakan demikian kerana bapa borek anak rintik. Mengikut kajian yang dijalankan. anak-anak dapat menjaga ibu bapa dan menjamin masa depan mereka. Ibu bapa mestilah menjaga anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang bagai menatang minyak yang penuh. ibu bapalah yang harus mencorakkannya. ibu bapa haruslah memikul tanggungjawab untuk membina generasi baharu yang lebih berkualiti sebagai pemimpin masa depan negara kerana pemuda harapan bangsa.

Konklusinya. ibu bapalah yang akan mencorakkannya. Demikianlah kebenaran ungkapan anak ibarat kain putih. segala tindakan ibu bapa terhadap anak mereka bakal memberikan impak yang besar dalam kehidupan anak mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana pegangan agama yang kuat dalam diri seseorang anak akan memperteguh keimanan mereka untuk menghadapi dugaan hidup. ibu bapa haruslah memberikan didikan agama dan moral kepada anak-anak mereka supaya anak-anak tahu membezakan yang mana batu. Tuhan punya kuasa. Oleh sebab itu. Secara tidak langsung. . masalah sosial dan jenayah dalam masyarakat kita akan berkurangan kerana ibu bapa telah menjadi pembimbing dan menunjukkan jalan hidup yang betul kepada anak-anak. para ibu bapa haruslah digalakkan menyertai bengkel keibubapaan dan kursus yang berkaitan dengan tanggungjawab ibu bapa mencorak anak-anak menjadi modal insan yang mulia demi masa depan anak-anak mereka. ibu bapa haruslah memerhatikan gerak-geri anak mereka sejak kecil lagi. mereka tidak akan menjerumuskan diri dalam kancah jenayah kerana sedar bahawa manusia punya asa. Oleh hal yang demikian. yang mana permata. Dengan ini. Dengan perkataan lain. Saya yakin bahawa tiada seorang pun ibu bapa yang mahu melihat anak mereka tergelincir daripada landasan hidup yang betul.Ilmu agama merupakan salah satu ajaran yang perlu disalurkan oleh ibu bapa ke dalam sanubari anak-anak mereka.

membalut luka. saya dan rakan-rakan yang menyertai pasukan pengakap juga diajar cara-cara untuk mendirikan khemah. Dalam aktiviti ini. Kegiatan kokurikulum merupakan aktiviti luar bilik darjah yang wajib disertai oleh semua pelajar. saya juga mempelajari cara-cara untuk memberikan bantuan kecemasan. Saya telah menyertai pasukan pengakap sejak tingkatan satu lagi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hari Sukan. Di samping itu. biar sampai jadi abu. permainan. kami juga diingatkan agar sentiasa mengingati kata-kata orang tua iaitu berat sama dipikul. kayu yang kukuh. ringan sama dijinjing sewaktu mendirikan khemah bersama kawan-kawan. Oleh sebab itu. Oleh hal yang demikian. Selain itu. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai satu aktiviti tersebut. . Hal ini dikatakan demikian kerana kami perlu mendirikan khemah sendiri tanpa bantuan guru pengajar sewaktu perkhemahan dijalankan. kegiatan kokurikulum biasanya dijalankan selepas waktu belajar atau pada hari Sabtu. Hal ini dikatakan demikian kerana pertandingan kawad kaki unit beruniform merupakan aktiviti utama dalam agenda tahunan pasukan pengakap. bukan sahaja khemah yang kukuh dapat didirikan. Pasukan pengakap sekolah sangat aktif. banyak pengalaman telah saya lalui. namun saya tetap dapat menguasainya kerana saya tidak mudah berputus asa untuk mempelajari sesuatu ilmu. Sebenarnya. kelab. Semasa menyertai pasukan pengakap sekolah. kami diajar teknik mencari batu yang sesuai. Dengan berbuat begitu. malah hubungan persahabatan yang utuh seperti isi dengan kuku dapat dibina. Biasanya. saya mempelajari teknik berkawad dengan berpegang pada prinsip genggam bara api. Saya diajar cara membasuh luka. Kami perlu menghadiri perjumpaan pada setiap minggu. Saya amat yakin bahawa ilmu dalam bidang ini menjadikan diri saya lebih kental dan tabah menghadapi cabaran sebagai pelajar kerana ilmu pelita hidup. dan sukan. ilmu bantuan kecemasan ini merupakan pengetahuan yang amat berguna kepada saya. Hal ini dikatakan demikian kerana khidmat pasukan pengakap sekolah amat diperlukan apabila pihak sekolah mengadakan program seperti Hari Kantin. unit beruniform. Walaupun berkawad kaki merupakan latihan yang sukar.SOALAN: Setiap pelajar perlu menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah. Hari Bertemu dengan Pelanggan dan sebagainya. dan mengikat tangan yang patah apabila berlakunya kecederaan. dan mengetahui kelengkapan yang perlu disediakan untuk mendirikan khemah. Antara aktiviti ini termasuklah persatuan. Di samping itu. kami akan dilatih untuk belajar cara-cara berkawad kaki.

Dengan ilmu yang saya pelajari ini. Saya sentiasa mengingati pesanan guru pembimbang yang mengatakan bahawa di mana ada kemahuan. Sebagai penyimpul bicara. jom kita aktif dalam kegiatan kokurikulum. saya juga banyak memperoleh pengalaman hidup yang berharga sebagai bekalan masa depan. bercerai kita roboh. Para pelajar harus menyertainya untuk merasai dan melalui sendiri pengalaman sewaktu menyertai aktiviti tersebut. pelatih. bulat manusia kerana muafakat. kami turut diajar untuk mengenal pasti pokok yang menyimpan banyak air untuk diminum. bulat air kerana pembetung. Oleh itu. Pendek kata. Hal ini dikatakan demikian kerana tak kenal maka tak cinta. persiapan untuk menyertai perkhemahan di dalam hutan akan menjadi lebih sempurna. Oleh sebab itu. Kesimpulannya. Hal ini memang benar kerana guru pembimbing pengakap sentiasa berkongsi ilmu dengan kami tentang pokok yang boleh dijadikan herba untuk mengubati luka dan mengurangkan kesakitan. dan ahli pengakap. Saya yakin bahawa setiap unit beruniform mahupun persatuan dan kelab mempunyai keunikan yang tersendiri. kita haruslah menyahut seruan Menteri Pelajaran untuk menjadikan penyertaan dalam aktiviti kokurikulum sebagai kriteria penting dalam penerimaan kemasukan ke universiti atau institusi pengajian tinggi.Sementara itu. . Hal ini dikatakan demikian kerana saya dapat mempelajari kepentingan bekerja dalam pasukan kerana bersatu kita teguh. Dalam pada itu. suatu aktiviti perkhemahan yang dijalankan hanya dapat dijayakan dengan kerjasama daripada semua pihak termasuklah guru pengiring. saya diajar untuk menerima hakikat bahawa kita harus hidup bersatu padu untuk menghadapi cabaran. di situ ada jalannya. Sepanjang menyertai pasukan beruniform ini. pasukan pengakap merupaka satu daripada aktiviti kokurikulum yang saya sertai. saya turut dapat mempelajari ilmu ikhtiar hidup apabila menyertai pasukan pengakap sekolah. Misalnya.

musim bertukar”. dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Untuk menggapai visi kudsi Wawasan 2020 yang diwara-warakan oleh bekas Perdana Menteri. Tun Dr. kadar inflasi semakin meningkat. Apakah langkah yang paling proaktif untuk menangani masalah inflasi ini? Pada pandangan saya. Malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali. selepas tamat penjajahan asing selama 446 tahun yang telah lama menghantui rakyat. Saya seorang pegawai dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang keemasan ini untuk menyampaikan ucapan sempena jualan mega yang dilancarkan baru-baru ini. Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan paradigma. para peniaga. tujuannya adalah untuk membuka mata rakyat pro-Barat tentang kualiti barangan tempatan.Kemaslahatan membeli barangan buatan tempatan yang berformat ucapan” Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. kerajaan juga telah membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan. Hal ini telah membelenggu rakyat dalam negara tetangga sebelah sini. “Zaman beralih. Jikalau bukan kita yang sebagai warganegara Malaysia menyokong barangan buatan Malaysia. pendekatan yang terbaik untuk memerangi permasalahan ini adalah dengan membeli barangan keluaran tempatan. siapakah lagi membeli barangan buatan Malaysia? Saya akan cuba menghuraikan kepentingan membeli barangan tempatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. sektor industri di negara kita perlulah disokong sepenuhnya agar dapat dinaik taraf dan memenuhi kehendak pasaran. Untuk menyesuaikan diri dalam mata dunia dan memenuhi kehendak pengguna tempatan amnya. Mahathir. Perkara yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini ialah kepentingan membeli barangan buatan Malaysia Para hadirin. Hadirin dan hadirat yang budiman. Hal ini telah memungkinkan pengeluaran barangan buatan Malaysia menjadi lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import. Asia Tenggara sedang dilanda iklim kegawatan ekonomi yang gawat. malah di negara kita. Hal ini berlaku . Sesetengah tempat menghadapi masalah kekurangan bahan makanan. Dewasa ini. Kerajaan telah melancarkan kempen “Belilah Barangan Buatan Malaysia” sejak awal tahun 1988.

negara kita telah berjaya menghasilkan enjin kenderaan yang berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula Satu (F1) dan pasaran kenderaan antarabangsa. Hal ini telah membuktikan bahawa barangan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan barangan import. kita dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia merupakan bangsa yang berdikari tanpa memerlukan bantuan dari negara atas angin. lebih baik di negeri sendiri”. Malaysia Boleh! Sekian. Lantaran itu. Proton Waja. Oleh itu. Selain dapat berbelanja secara berhemah. Selain itu. faktor perdana yang menyumbang masyarakat lebih gemar mengagung-agungkan barangan import ialah mereka beranggapan bahawa barangan import lebbih berkualiti. Jika sikap ego ini tidak kita kikiskan. sudah pasti dana utama negara akan meningkat seterusnya dan membendung masalah inflasi. terima kasih. negara kita akan runtuh. Lihatlah kereta-kereta nasional berjenama Proton seperti Proton Saga. amalan membeli barangan buatan Malaysia seyogia ada dalam jiwa masyarakat kerana amalan ini banyak mendatangkan faedah kepada rakyat tempatan. Sejak akhir-akhir ini. kita dapat menjimat pembelajaran ketika kita membeli barangan tempatan. mengapakah kita masih membayar lebih untuk barangan import yang sama kualitinya sedangkan negara kita juga mempunyai barangan lebih berkualiti berbanding barangan import? Tepuk dada tanyalah selera. Justifikasinya.demikian kerana melalui langkah ini. kejayaan ini telah menunjukkan bahawa negara kita mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan negara. . hujan batu di negeri sendiri. Jika keadaan ini dapat kita elakkan. kita akan dapat mengelakkan pengaliran mata wang ke luar negara. Usahlah kita bersusah payah membazirkan wang membeli kenderaan import. sedikit sebanyak kita dapat membantu anak bangsa kita sendiri dan membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Rakyat haruslah menjangka sehabis tangan dalam usaha melancarkan pembangunan negara seperti yang dikatakan dalam tema kebangsaan tahun 2008 “Perpaduan teras kejayaan”. Akhir kalam. Usahlah kita memandang jenamanya yang menuntut nilai yang tinggi sedangkan negara kita mempunyai kenderaan yang sama kualitinya. kita dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada negara-negara lain. manakala barangan yang mahal pasti berkualiti tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan. Dengan membeli barangan tempatan. dan Proton Perdana. Persis pepatah Melayu berbunyi “hujan emas di negeri orang. Oleh itu. Saya di sini boleh memberitahu kalian bahawa tanggapan mereka adalah salah sama sekali kerana mereka sering menganggap bahawa barangan yang harganya lebih murah biasanya tidak berkualiti. Bukankah kereta-kereta ini setanding dan setaraf dengan kereta-kereta import? Menurut laporan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri . saya menyeru agar hadirin dan hadirat menyokong kempen “Belilan Barangan Buatan Malaysia” ini demi kebaikan negara dan warga keseluruhannya.

Harga motosikal tersebut. Sebenarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan harga motosikal buatan tempatan. seseorang itu dapat menjimatkan perbelanjaan untuk memiliki barangan yang sama. Barangan daripada kulit. yang berkuasa kuda 110 ialah sekitar RM4500. Hal ini bermakna bahawa dengan membeli barangan buatan tempatan. Untuk berdepan dengan situasi begini. Tak kenal maka tak cinta. Dengan kata-kata lain. seperti kasut.00 kini mencecah angka RM3. Sebagai akibatnya.80 bagi setiap AS$1.00. Keadaan sebegini memberikan impak yang buruk kepada ekonomi negara. Harga barang semakin meningkat. iaitu Kriss. manakala harga saham semakin menjunam hingga menyebabkan banyak syarikat yang terpaksa gulung tikar. pelbagai langkah perlu diambil.50 bagi setiap AS$1. Setiap rakyat Malaysia daripada segenap lapisan perlu mempraktikkan amalan berjimat dalam perbelanjaan harian mereka. banyak manfaatnya mengutamakan barangan buatan tempatan ini. Salah satu caranya ialah mengamalkan sikap berjimat cermat. Dari segi harga. temyata bahawa barangan buatan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan harga barangan import.Faedah Mengutamakan Barangan Buatan Tempatan Oleh : Noor Azmi bin Hashim Kejatuhan nilai ringgit sejak bulan Julai 1997 yang Ialu telah menjerumuskan Malaysia dalam kancah kegawatan ekonomi yang agak teruk.00. Sebaliknya harga sebuah motosikal buatan Jepun yang mempunyai kuasa kuda yang sama melebihi RM5000. malah ada yang lebih baik mutunya sehingga menarik minat pelancong asing dan pelbagai pihak di luar negeri. . Jika selama ini sikap terlalu mengagung-agungkan barangan luar negara begitu ketara. Selain harganya murah. Nilai ringgit yang pada suatu ketika dahulu hanya sekitar RM2. rakyat Malaysia perlu mengubah persepsinya terhadap barangan buatan tempatan.00 sebuah. ribuan pekerja menjadi penganggur. kini tibalah masanya mereka memartabatkan barangan buatan tempatan. kualiti barangan buatan tempatan setanding juga dengan kualiti barangan import.

Barangan buatan Malaysia kebanggaan kita bersama. Singapura. ialah tindakan itu dapat membantu negara mengurangkan kesan kegawatan ekonomi. Keadaan tersebut sudah tentulah meningkatkan perbelanjaan harian rakyat Malaysia. Sambutan yang diberikan terhadap kereta Proton. Dengan membeli barangan buatan tempatan. Jika orang luar memandang tinggi terhadap barangan buatan tempatan. sepatutnya rakyat Malaysia lebih menghargai dan mengiktirafnya. Berikanlah kerjasama terhadap kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia yang dilancarkan oleh kerajaan bagi mengurangkan kesan kegawatan ekonomi yang melanda negara. Apabila barangan buatan tempatan mendapat sambutan. nilai ringgit dapat distabilkan daripada kedudukannya sekarang. Kasut Bata keluaran Malaysia. Malaysia adalah antara pengeluar alat pendingin hawa yang terbaik di dunia dan diberikan pengiktirafan oleh banyak badan standard kualiti antarabangsa. alternatif yang terbaik yang sepatutnya diamalkan oleh rakyat Malaysia sejak dahulu lagi ialah memberikan sokongan terhadap barangan tempatan. Sambutan yang diberikan terhadap sesuatu barangan tempatan akan memungkinkan syarikat tersebut meluaskan pasarannya sehingga ke luar negeri. misalnya. khususnya dalam keadaan ekonomi yang muram sekarang. Manfaat yang lebih penting daripada amalan membeli barangan buatan tempatan. Untuk berdepan dengan situasi itu. harga barangan import sekarang secara relatif menjadi lebih mahal daripada harganya dahulu. Dengan nilai ringgit yang rendah. rakyat Malaysia dapat juga membantu perkembangan industri setempat. dan sebagainya mendapat tempat yang istimewa di hati para pelancong dan para pengimport luar negeri. Industri akan bertambah maju dan secara tidak langsung keadaan ini akan mengurangkan kadar pengangguran yang dihadapi negara. Hal ini demikian kerana. Keadaan ini akan meningkatkan kemakmuran negara dan sekali gus akan meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia juga. . perkembangan yang sihat ini dapat juga membantu rakyat Malaysia menikmati pelbagai prasarana yang diperlukan. maka pengeluaran atau produktivitnya tentulah meningkat. amalan ini dapat menyekat pengaliran keluar mata wang tempatan dan mengurangkan import. Perkembangan industri tempatan akan menyediakan peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada rakyat setempat. pernah mengalahkan kasut buatan negara lain dalam suatu pertandingan kualiti kasut dalam satu pesta antarabangsa di ltali.beg. Sebagai hasilnya. telah memungkinkan pengeluamya memasarkan kenderaan tersebut sehingga ke Britain. Filipina. Di samping itu. Brunei dan negara-negara lain. misalnya. Sedikit banyak perkembangan ini dapat mengurangkan masalah sosial yang berpunca daripada masalah pengangguran. Lebih daripada itu. dompet.

 kerajaan – membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan –  Memungkinkan Pengeluaran barang buatan Malaysia lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import.dinaik taraf & memenuhi kehendak pasaran.  Sektor perindustrian negara perlulah disokong sepenuhnya... -contoh barangan tempatan yang berkualiti seperti kereta-kereta nasional berjenama proton(proton saga.dana utama Negara akan meningkat .  menggapai visi kudsi wawasan 2020.  malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali. ISI-ISI.KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN!!!! PENDAHULUAN..  dapat mengelakkan pengaliran mata wang le luar Negara. proton waja dan proton perdana)  dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas ..  mengalami pelbagai anjakan paradigma.  dapat menjimatkan pembelanjaan jika kita membeli barangan tempatan. -barangan tempatan lebih murah dan berkualiti jika dibandingkan dengan barangan import.diwara-warakan oleh bekas perdana menteri.. .dapat membendung masalah inflasi.  “zaman beralih musim bertukar”-selepas tamat penjajahan asing-selama 446 tahun..

dana utama Negara akan meningkat .dapat membendung masalah inflasi. -barangan tempatan lebih murah dan berkualiti jika dibandingkan dengan barangan import... PENUTUP.  mengalami pelbagai anjakan paradigma..  Sektor perindustrian negara perlulah disokong sepenuhnya.  dapat membantu anak bangsa kita sendiri.kaki sendiri.  banyak mendatangkan faedah kepada rakyat tempatan.  Perlulah menyokong kempen”belilah barangan buatan malaysia”..  dapat mengelakkan pengaliran mata wang le luar Negara. .  malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali..demi kebaikan Negara dan warga keseluruhannya. ISI-ISI..diwara-warakan oleh bekas perdana menteri. -Berjaya menghasilkan enjin kenderaan berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula satu(F1) -mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan Negara.  kerajaan – membuka kawasan perindustrian dalam pelbagai lapangan –  Memungkinkan Pengeluaran barang buatan Malaysia lebih berkualiti dan setaraf dengan barangan import.  menggapai visi kudsi wawasan 2020. -contoh barangan tempatan yang berkualiti seperti kereta-kereta nasional berjenama proton(proton saga.  “zaman beralih musim bertukar”-selepas tamat penjajahan asing-selama 446 tahun. proton waja dan proton perdana)  dapat membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu berdiri di atas kaki sendiri.dinaik taraf & memenuhi kehendak pasaran. KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN!!!! KEPENTINGAN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN!!!! PENDAHULUAN..  dapat menjimatkan pembelanjaan jika kita membeli barangan tempatan. .  dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada Negaranegara lain.

Namun begitu. terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk masyarakat penyayang. ibu bapa seharusnya meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak mereka pada alaf globalisasi ini. Media cetak mahupun media elektronik sering menyiarkan isu ini. terdapat kalangan ibu bapa yang mengabaikan anak-anak mereka. PENUTUP.  dapat membantu anak bangsa kita sendiri. ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka semasa cuti sekolah untuk mengeratkan hubungan dan mengurangkan tekanan anak-anak dalam aspek pembelajaran serta ibu bapa.  banyak  jika sikap mendatangkan ego tidak faedah kepada rakyat kita akan tempatan.  dapat memberikan impak positif dan menjadi teladan kepada Negaranegara lain. Menurut Perdana Menteri Malaysia ke-5 Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi memberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat penting sekali. .demi kebaikan Negara dan warga keseluruhannya. runtuh. ibu bapa memberi peranan yang penting kepada masyarakat dan negara. ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang kepada anakanak. Hal ini kerana. Oleh itu. Jadi. Sejajar dengan itu. ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepada anak-anak semenjak kecil lagi. Bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Contoh Jawapan: Pada alaf baru ini. Oleh itu..Negara  Perlulah menyokong kempen”belilah barangan buatan malaysia”. impian ibu bapa atau negara untuk membentuk masyarakat penyayang akan tercapai jua. Jelaskan peranan ibu bapa dalam membentuk masyarakat penyayang. dikikiskan.-Berjaya menghasilkan enjin kenderaan berkuasa tinggi untuk perlumbaan Formula satu(F1) -mampu mengeluarkan produk bertaraf dunia sejajar dengan wawasan Negara. ibu bapa tersebut lebih mementingkan kemewahan hidup dan kekayaan. Sebagai contoh. Dalam kalangan ibu bapa dalam masyarakat ini selalu diberi perhatian oleh orang ramai terutamanya kerajaan. Sehubungan dengan hal itu.

Umpamanya. Begitu juga dengan hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarang masalah sudah pasti akan memberi keselesaan kepada anak untuk menjadi manusia yang penyayang. peranan ibu bapa amatlah besar dalam melahirkan masyarakat yang berguna pada alaf globalisasi ini. Di samping itu. malahan sesetengah produk keluaran negara kita dijamin lebih baik lagi. Justeru. Contohnya. Malaysia sebenarnya telah banyak menghasil dan mengeluarkan pelbagai barangan serta produk sendiri. begitulah kuihnya”.Dalam menghadapi cabaran globalisasi. mengamalkan tabiat rajin membaca buku di hadapan anak-anak. mereka beranggapan didikan agama tidak penting dalam arus kemajuan teknologi satelit masa kini. Jelaslah. ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. pencuri. Malahan. menjadi penagih dadah. hasrat ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna akan menjadi kenyataan pada suatu hari nanti. Bak kata pepatah “ bagaimana acuan. kita perlu mengikis sikap ego yang sememangnya pun tidak menguntungkan. Namun demikian. Hal ini jelas. Tuntasnya. Ringkasnya.Mungkin sudah tiba masanya bagi rakyat kita tidak lagi mengagungkan barangan luar. peribahasa “bagai aur dengan tebing” hendaklah diamalkan oleh semua warganegara Malaysia terutamanya generasi muda sejak belakangan ini. Oleh itu. barangan keluaran tempatan kini sudah setanding dengan produk luar dari segi kualitinya. Sebabnya. Penyediaan tempat belajar yang sesuai amat penting. Seiring dengan itu. Dalam hal ini. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasi muda akan mengikut tabiat yang positif ini. Hal ini kerana. ia . ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. terdapat kalangan ibu bapa yang berperangai buruk. ibubapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahan kepada anak mereka. Misalnya. ibu bapa mengagung-agungkan kemodenan sehingga mengabaikan anakanak dalam didikan agama. Ringkasnya. ibu bapa sewajarnya menerapkan didikan agama kepada anak-anak mereka. sikap ibubapa yang sebegini mampu melahirkan satu generasi muda yang penyayang di negara ini. menggalakkan anakanak mengikut kelas kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak mulai.Sebaliknya. perogol dan sebagainya.Demikian juga sikap prejudis memandang rendah barangan tempatan. mereka akan mengalami kesempatan wang dan tekanan emosi. semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dan pihak swasta. ibu bapa memainkan peranan yang terpenting untuk memupuk masyarakat penyayang. Sebagai negara membangun. Hal ini demikian. mereka seharusnya memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih dalam buaian lagi.

pembelian barangan tempatan dapat mengurangkan pembelian barang-barang yang setara dari luar Negara. Baca petikan di bawah dan tulis rumusan tentang faedah-faedah membeli barangbarang buatan tempatan dan cabaran yang dihadapi oleh barang-barang tempatan. negara telah berjaya mengurangkan aliran wang negara kita daripada keluar ke negara lain. Pada tahun 1986. Sebagai contohnya. Pada masa yang sama. peti sejuk. Dengan cara itu. Membeli barangan tempatan dan menggunakannya bukanlah sesuatu yang harus dipandang aneh. kita telah merintis lebih awal industri automotif. negara kita dapat mengurangkan pembelian kereta import dari Jepun dan Amerika syarikat. penghawa dingin dan kipas juga semakin banyak jenama buatan Malaysia membanjiri pasaran. Hal ini sudah pasti mampu menambah nilai tambah hasil industri di Malaysia. Malaysia telah berjaya mengeluarkan kereta nasional sendiri yang dinamakan Proton Saga. Panjang rumusan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan.Ini tidak termasuk barangan berasaskan kain seperti pakaian. Sejak tarikh tersebut. Malah keluaran tempatan mampu diakui kualitinya kerana pembikinannya adalah berkonsepkan kemalaysiaan. termasuk soal kualiti dan standard barangan sendiri. promosi secara besar-besaran dilaksanakan bagi menggalakkan rakyat negara ini membeli dan menggunakan barangan tempatan bukan sahaja terhadap kereta nasional tersebut malah bagi semua hasil keluaran industri tempatan.Barangan elektronik seperti televisyen. Sebut saja jenis produk. dengan membeli kereta nasional. Hal ini disebabkan mutu atau kualiti barangan tempatan adalah setanding dengan hasil keluaran yang dijual oleh negara-negara lain. pelbagai jenis produk telah dihasilkan oleh pengusaha untuk menandingi produk luar negara.perlu dibuang jauh dari sudut pemikiran kita dan sebaliknya membina semangat “Malaysia Boleh” dari serba-serbi. malahan kenderaan keluaran negara kita telah banyak yang menembusi pasaran luar negara. Promosi pertama mengajak rakyat membeli dan menggunakan barangan tempatan ini telah berjaya meningkatkan pasaran bagi hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. Misalnya kereta. Malaysia mempunyai segala-galanya. .

sedangkan mutu serta kualitinya adalah sama. rakyat Malaysia perlu mengutamakan barangan tempatan agar pasaran barangan tersebut mampu menempuhi pasaran antarabangsa. membeli barangan tempatan dapat menggalakkan perkembangan industri tempatan. bagi rakyat yang cinta akan negara. Tun Mahathir untuk mempromosikan barangan buatan tempatan perlu diteruskan bagi memantapkan kepercayaan rakyat agar barangan tempatan terus diguna pakai. Kualiti barangan tempatan juga adalah setanding dengan hasil keluaran yang diimport. Kesimpulannya. Usaha yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia. Hal ini dapat menjamin kemajuan industri secara berterusan. Petikan membincangkan kebaikan-kebaikan membeli barangan tempatan. Dalam keadaan seperti ini. Sementara itu. Membeli barangan tempatan dapat meningkatkan pasaran hasil keluaran industri di Malaysia sekali gus menjana ekonomi negara. Apabila kita membeli barangan tempatan kita dapat mengurangkan pembelian barangan import. saranan kerajaan agar menggunakan barangan tempatan perlulah disambut baik.Pembelian barangan tempatan oleh rakyat sendiri juga mampu menggalakkan pertumbuhan kilang-kilang dalam sektor perindustrian negara. Barangan tempatan juga sukar menembusi pasaran antarabangsa. Justeru. Pembeli juga beruntung kerana harga barangan tempatan lebih murah. Pembelian dan penggunaan barangan tempatan sepatutnya menjadi kebanggaan rakyat. tindakan itu dapat mengurangkan aliran wang keluar negara. . perkembangan industri adalah amat penting bagi menyediakan peluang pekerjaan terutamanya kepada golongan lepasan sekolah dan lepasan pusat pengajian tinggi. Kebaikan Membeli Barangan Tempatan. Mereka juga akan lebih beruntung kerana dapat membeli barangan tempatan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga barangan import. cabaran bagi barangan tempatan termasuklah sikap rakyat yang gemar mengagung-agungkan barangan import. Memandangkan jumlah penduduk Malaysia telah mencecah 27 juta orang pada tahun 2008. Selain itu. Pada masa yang sama. kilang-kilang yang dibuka akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan sekali gus mampu mengurangkan kadar pengangguran di negara kita.

Media cetak mahupun media elektronik sering menyiarkan isu ini. Hal ini kerana. Oleh itu. ibu bapa sewajarnya menerapkan didikan agama kepada anak-anak mereka. Menurut Perdana Menteri Malaysia ke-5 Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi memberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat penting sekali. Di sini saya memberi contoh ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka semasa cuti sekolah untuk meneratkan hubungan dan mengurangan tekanan anak-anak dalam aspek pembelajaran serta ibu bapa. ibu bapa tersebut lebih mementingkan kemewahan hidaup dan kekayaan.PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT PENYAYANG Pada alaf baru ini. Dalam kalangan ibu bapa dalam masyarakat ini selalu diberi perhatian oleh orang ramai terutamanya kerajaan. Oleh itu. impian ibu bapa atau negara untuk membentuk masyarakat penyayang akan tercapai jua. Malahan. Penyediaan tempat belajar yang sesuai amat penting. ibu bapa seharusnya meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak mereka pada alaf globalisasi ini. ibubapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahan kepada anak mereka. Hal ini kerana. menggalakkan anakanak mengikut kelas kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak mulai. Jadi. ibu bapa memberi peranan yang penting kepada masyarakat dan negara. terdapat kalangan ibu bapa yang mengabaikan anakanak mereka. Oleh itu. Bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Sehubungan dengan hal itu. ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepada anakanak semenjak kecil lagi. mereka seharusnya memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih dalam buaian lagi. Di samping itu. Begitu juga dengan hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarang masalah sudah pasti akan memberi . Misalnya. Namun begitu. ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Sejajar dengan itu. Sebaliknya. Jelaslah. hasrat ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna akan menjadi kenyataan pada suatu hari nanti. ibu bapa mengagung-agungkan kemodenan sehingga mengabaikan anakanak dalam didikan agama. terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk membentuk masyarakat penyayang. mereka beranggapan didikan agama tidak penting dalam arus kemajuan teknologi satelit masa kini.

Justeru. Ringkasnya. anak-anak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasi muda akan mengikut tabiat yang positif ini. Tuntasnya. setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberi tamparan insaf kepada diri anak-anak yang melakukan kesalahan. Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat. Malangnya. ibu bapa memainkan peranan yang terpenting untuk memupuk masyarakat penyayng. Sebagaimana kita sedia maklum. Selain ketegasan dan pendisiplinan.keselesaan kepada anak untuk menjadi manusia yang penyayang. mereka akan mengalami kesempatan wang dan tekanan emosi. Namun. Bak kata pepatah “ bagai acuan begitulah kuihnya”. Namun demikian. Sejak kecil. Sejak kempen antidera diperluas. Saya berpendapat bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan disiplin anak-anak. mengamalkan tabiat rajin membaca buku di hadapan anak-anak. gemilang dan terbilang. terdapat kalangan ibu bapa yang berperangai buruk. kita dibesarkan bagai menatang minyak yang penuh oleh orang tua kita. Ringkasnya. Comtohnya. Hal ini jelas. peranan ibu bapa amatlah besar dalam melahirkan masyarakat yang berguna pada alaf globalisasi ini. Setiap belaian kasih dan sayang yang diberikan kepada kita penuh dengan harapan masa depan. semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan dan pihak swasta. saya percaya bahawa ibu bapa perlu tegas dan mendisiplinkan anak-anak sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. penjengah. Dengan pendidikan yang diterima. Bincangkan. Dalam hal ini. Hal ini demikian kerana anak-anak dikawal ketat dari segi peraturan sekolah. sikap ibu bapa yang sebegini mampu melahirkan satu generasi muda yang penyayang di negara ini. peribahasa “bagai aur dengan tebing” hendaklah diamalkan oleh semua warganegara Malaysia terutamanya generasi muda sejak belakangan ini. ibu bapa mula menjauhkan diri mereka dengan rotan. Jika dibandingkan antara ibu bapa dahulukala dengan ibu bapa zaman globalisasi ini. kita dapat mengetahui bahawa anak-anak dulu lebih kerap dipukul. pendidikan formal perlu disalurkan oleh ibu bapa demi mematangkan fikiran anak-anak. Umpamanya. Sebagai anak yang menjadi harapan ibu bapa. ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. Hal ini demikian. kita harus sedar bahawa segala perbuatan positif dan negatif akan mencerminkan imej keluarga. akal dan perasaan ingin memberontak dalam kalangan anak dapat diatasi. ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Seiring dengan itu. perogol dan sebagainya. Dengan peraturan sekolah yang . menjadi penangih dadah. Peranan ibu bapa dalam pembentukan disiplin anak-anak amat penting dalam membentuk masyarakat yang cemerlang. Daripada perspektif orang tua-tua. pencuri. masalah sosial dan kadar jenayah bagai bisul menjadi nanah dalam masyarakat pada zaman yang penuh dengan cabaran. anak-anak bagaikan kain putih yang suci lagi kudus yang perlu diwarnakan oleh ibu bapa yang membesarkannya.

Mereka alpa dengan tanggungjawab keibubapaan yang asas. anak-anak akan menjadi berdisiplin jika kita menerangkan sebab dan akibatnya jika dia membuat kesalahan. Mengikut Doktor Fazilah Kamsar. Oleh sebab bagaimana acuan. Oleh hal yang demikian. Sebagai contoh. saya berharap ibu bapa menginsafi tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal selepas anak-anak terjerumus dalam . ibu bapa berperanan penting mempamerkan disiplin yang tinggi di depan anak-anak. Masalahnya kini. Anak-anak yang berdisiplin dapat meyakinkan ibu bapa dengan kejayaan akademik dan kokurikulum sekali gus menjadi warga yang cemerlang. ibu bapa mestilah menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri berjalan senget. gemilang. anak-anak dapat didisiplinkan dan dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berkewibawaan. Ibu bapa harus menyedari hakikat bahawa masa depan anak-anak juga ditentukan oleh ajaran dan teguran membina daripada mereka. Dengan saluran yang betul dan tepat. Di samping itu. nescaya anak-anak tidak akan mempunyai masa yang terluang untuk melakukan perkara yang membelakangkan undang-undang. Oleh hal yang demikian. dan terbilang. Kesimpulannya. pencorakan disiplin anak-anak dari rumah. Hal ini demikian kerana nasihat yang bernas daripada ibu bapa lebih berkesan daripada jeritan marah yang membuang masa dan tenaga. pakar motivasi yang terbilang. ibu bapa bagai enau di dalam belukar. Anak-anak yang mencontohi sikap positif ibu bapa pasti tidak akan membuat perkara yang menyalahi peraturan. sesal kemudian tidak berguna. yakni daripada komitmen ibu bapa amat berkesan. melepaskan pucuk masing-masing kerana sibuk mengejar kebendaan dan kedudukan dalam masyarakat. Anak-anak perlu diterangkan kesannya jika mereka merokok atau akibat daripada perbuatan ketidakjujuran mereka. Langkah ini amat penting agar anak-anak dapat dimatangkan dari segi psikologi sekali gus pencorakan disiplin diri mereka terbentuk secara semula jadi. begitulah kuihnya. ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anakanak mereka. yakni mendidik anak-anak dengan ajaran agama dan moral. Pendidikan formal yang efektif dapat menjadi tulang belakang pendirian teguh anak-anak dalam mendisiplinkan diri agar tidak melakukan perbuatan yang menconteng arang di muka ibu bapa.efektif dan jadual pelajaran yang ketat. ibu bapa haruslah membuang sampah di tong sampah dan menjaga kelakuan diri di khalayak ramai agar dicontohi oleh anak-anak mereka. ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan menjaga moral dan tingkah laku yang murni demi mengukuhkan sahsiah diri. Ajaran agama dan moral merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan diri anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila. Langkah ini penting agar akal anak-anak yang waras dapat dibentuk untuk membuat keputusan yang baik supaya tidak menyesal atas perbuatan diri kerana sesal dahulu pendapatan. Tamsilannya.

anak-anak dapat didisiplinkan dan . Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020 TEMA : PEMBENTUKAN DISIPLIN ANAK-ANAK SOALAN : PERANAN IBU BAPA AT: * Isu keruntuhan / kebejatan akhlak anak-anak semakin meruncing * disiplin diri yang tidak mantap kerana baru berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang * ibu bapa lebih dominan dalam usaha mendisiplinkan anak-anak * berkait rapat dengan hadis Nabi yang berbunyi anak-anak ibarat kain putih. ibu bapalah yang perlu mencorakkannya AA * ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam pembentukan disiplin anak-anak ISI 1: AI – Memberikan didikan agama dan ajaran moral yang teguh AH: * perlu menitikberatkan ajaran agama kepada anak-anak sejak kecil – melentur buluh biarlah dari rebungnya * merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar tatasusila * anak-anak bijak dalam membezakan antara hak dengan batil / benar dengan salah/ batu dengan permata / intan dengan kaca * tidak mudah terpengaruh oleh anasir-anasir negatif yang bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan AC: * ibu bapa perlu menitikberatkan ajaran agama seperti tidak mengabaikan solat kerana solat itu dapat mencegah daripada kemungkaran AKI: Dengan didikan dan ajaran agama yang mantap.kancah kebejatan sosial.

dibentuk menjadi modal insan yang berketerampilan dan berwibawa. ISI 2: AI – Memberikan teguran yang membina AH: * merupakan insan yang berpengaruh dalam kehidupan anak-anak * perlu lebih bijak dan berhemah ketika memberi teguran kepada anak-anak apabila mereka melakukan kesalahan supaya hati mereka tidak terguris . Hassan Ali – kesejahteraan bermula dari rumah * menjadikan rumah seperti syurga yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada anak-anak * konsep “Rumahku Syurgaku” perlu dititikberatkan oleh setiap keluarga * anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bahagia akan sentiasa lebih berhatihati dalam melakukan sesuatu tindakan yang boleh mencemarkan maruah ibu bapa mereka AC: * kajian – 50 peratus kes salah laku remaja berpunca daripada keluarga yang .ibarat menarik rambut dalam tepung * anak-anak akan menjadi lembut hati dan akan lebih berdisiplin * Hadis Nabi berbunyi bahawa tiada pemberian yang lebih baik daripada ibu bapa kepada anak-anak melainkan peribadi yang teratur. AC: * menegur sikap anak-anak yang tidak menyiapkan tugasan sekolah dan kurang beradab dengan penuh kasih sayang AKI * teguran insan yang banyak menabur bakti kepada anak-anak akan mendatangkan impak yang besar dalam proses mendisiplinkan anak-anak ISI 3: AI – menjadi contoh teladan AH: * bertindak sebagai agen pertama dalam pembentukan disiplin anak-anak * menjadi suri teladan kepada anak-anak bagi mengelakkan mereka terjebak dalam kancah negatif * mempamerkan disiplin yang tinggi – ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi * anak-anak tidak akan melakukan perkara yang menyalahi peraturan atau undangundang AC: * membuang sampah ke dalam tong sampah AKI: * menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri sendiri yang berjalan senget dapat membantu dalam membentuk disiplin anak-anak ISI 4: AI – melahirkan keluarga yang harmoni. aman dan bahagia AH: * Pakar motivasi. Dr.

gemilang dan terbilang. sayang isteri ditinggal-tinggalkan.porak peranda AKI: * Keiltizaman ibu bapa yang tinggi untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia mampu membentuk disiplin anak-anak yang jitu. AHrp: Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai impian Wawasan 2020. anak-anak akan berfikir dua kali sebelum melakukan kesalahan PENUTUP AR: * pembentukan disiplin anak-anak memerlukan komitmen yang jitu daripada ibu bapa * perlu menyedari hakikat bahawa masa depan anak ditentukan oleh disiplin diri yang tinggi * dapat mencapai kejayaan akademik dan kokurikulum yang cemerlang sekali gus dapat menjadi warganegara yang cemerlang. sayang anak ditangan-tangankan kerana tiada harimau yang membahamkan anaknya AC * merotan anak bukan tujuan mendera tetapi adalah untuk memberikan keinsafan kepada mereka – jangan menyakiti tubuh badan mereka AKI: * Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat. ACd: * ibu bapa perlu memikul tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin anak-anak agar tidak menyesal pada kemudian hari – sesal dahulu pendapatan. . ISI 5: AI : Menghukum anak-anak AH: * ibu bapa pada zaman globalisasi ini berbeza dengan ibu bapa pada zaman dahulu dari segi memberikan kesedaran kepada anak-anak sejak kempen antirotan diperluas * anak-anak dahulu kerap dipukul / dirotan untuk menyedarkan mereka * perspektif orang tua-tua – setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberikan keinsafan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan * kata orang tua-tua. sesal kemudian tiada gunanya lantaran terjerumusnya anak-anak dalam kancah kebejatan sosial.

Selain itu. Anak-anak juga akan sentiasa mengingati pesanan ibu bapa apabila setiap kali mereka hendak melakukan kesalahan. Hal ini demikian kerana. dihebahkan di corong-corong radio dan disiarkan di kaca televisyen. pihak yang bertanggungjawab mestilah mengambil langkah yang proaktif untuk menangani masalah ini daripada terus membelenggu masyarakat. ibu bapa perlu memantau setiap aktiviti dan perlakuan anak-anak agar mereka tidak terlibat dengan aktiviti pergaulan bebas. walaupun sibuk bekerja. Sebagai contohnya. Pihak yang paling penting dan perlu memainkan peranan mereka untuk menangani masalah ini ialah ibu bapa. khususnya golongan remaja. Isu ini seolah-olah sudah menjadi trend atau ikutan dalam kalangan masyarakat. Fenomena pembuangan bayi kian membimbangkan masyarakat marcapada. Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa untuk menangani masalah ini. Oleh itu. Perkara ini penting kerana kadangkala anak-anak hanya berpura-pura menjadi seorang yang baik di hadapan ibu bapa mereka sahaja. Hal ini akan menyebabkan negara kita mendapat imej yang buruk dan pandangan yang tidak baik daripada negara-negara luar. Oleh sebab itu. Kasih sayang . Ibu bapa perlu memantau setiap aktiviti anak mereka dan mereka perlu mengambil tahu tentang kawan-kawan anak mereka dan cara pergaulan anak-anak. ibu bapa perlu memberikan sepenuh perhatian terhadap anak-anak. perhatian daripada ibu bapa dapat mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. Acap kali isu ini kita lihat dan terpampang di dada-dada akhbar. Ibu bapa merupakan penjaga dan pendidik kepada anak-anak mereka sama ada di luar mahupun di dalam rumah. anak-anak mengatakan bahawa mereka ingin ke sekolah tetapi hakikatnya mereka pergi ke pusatpusat membeli-belah atau ponteng sekolah.Soalan Karangan : Kes pembuangan bayi yang semakin meningkat pada masa ini amat membimbangkan masyarakat di negara kita.

Ibu bapa perlu mendidik mereka bagai menatang minyak yang penuh. Hati mereka tidak akan mudah terusik dengan anasir-anasir yang tidak baik kerana mereka sudah mempunyai pengetahuan agama yang tinggi dan dapat membezakan dosa dengan pahala. Namun begitu. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa Melayu. nilai-nilai agama yang tinggi perlu diterapkan dalam diri setiap remaja. Perkara ini dapat mengelakkan mereka daripada terjebak dengan aktiviti pembuangan bayi. Perkara ini akan menyebabkan mereka berasa disayangi dan mengelakkan mereka daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti seks bebas. pergi bersiar-siar. sertakan sedikit ketegasan yang membuat mereka hormat kepada ibu bapa. Dengan disiplin yang tinggi dan ketegasan ibu bapa. Di samping itu. tetapi jangan sampai mereka memijak kepala ibu bapa pula. Perkara ini demikian kerana. biasanya mereka akan didedahkan dengan isu-isu semasa yang melanda negara. Hal ini akan menyebabkan minda mereka terbuka dan melihat sesuatu perkara itu dari sudut pandangan yang berbeza. tetapi ketegasan yang sesuai dengan situasi. ibu bapa mudah untuk mengetahui aktivitiaktiviti anak mereka di luar. Selain ibu bapa. solat berjemaah dan sebagainya. Oleh itu. Menghantar anak-anak ke kem-kem motivasi ataupun seminar jati diri juga merupakan langkah yang berkesan untuk menangani masalah pembuangan bayi. Di dalam kem-kem motivasi. “Mencegah lebih baik daripada mengubati”. Mereka akan diberikan informasi atau maklumat tentang kesan-kesan buruk sesuatu isu itu. begitu jugalah dengan anakanak. Konklusinya. pihak lain juga mestilah menggembleng tenaga bagi menangani fenomena ini. kes . lama-lama jadi kain”. Dengan cara ini. Perkara itu akan menimbulkan kesedaran dalam diri anak-anak khususnya para remaja tentang implikasi kes pembuangan bayi. Dengan cara ini. Ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak dengan tegas. Penerapan nilai agama ini perlu dilakukan sejak mereka kecil lagi dan secara perlahan-lahan. Ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk menerapkan dan mendidik anak-anak mereka dengan didikan agama yang sebenarnya. seperti makan bersama-sama. Sebagai contohnya. Hal ini bertujuan untuk mendisiplin anak-anak mereka. “Sehari selembar benang. ibu bapa perlu sentiasa meluangkan masa dengan anak-anak. nilai-nilai tersebut akan sebati dengan diri mereka bak kata pepatah. jelaslah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha untuk menangani kes pembuangan bayi ini. remaja tidak boleh dididik dengan cara yang tegas. pengisian nilai-nilai keagamaan dalam diri remaja dapat membina kekuatan dalaman mereka. Dalam kelembutan.yang ikhlas daripada ibu bapa juga dapat mengubah sikap negatif seseorang anak kepada sikap yang positif. Terdapat sesetengah ibu bapa yang mendidik anak mereka dengan cara seperti seorang askar. mereka perlu dibelai dengan penuh kasih sayang. Dengan perkataan lain. kes pembuangan bayi akan menyebabkan nyawa si ibu terancam akibat proses melahirkan anak yang salah dan tidak normal tanpa pengawasan doktor. Mereka juga akan taat terhadap perintah ibu bapa mereka. anak-anak akan akur dengan arahan dan kehendak ibu bapa. Hal ini dapat menjauhkan mereka daripada mendekati zina dan terlibat dalam kancah maksiat.

“Melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Hal ini juga bersesuaian dengan peribahasa Melayu. dan ibu bapalah yang mencorakkannya.pembuangan bayi dapat diatasi dengan efektif kerana semua pihak terlibat dalam usaha untuk membendungnya. . Oleh itu. Remaja pula merupakan golongan yang sangat berharga untuk masa depan negara pada masa akan datang. didikan yang baik perlu diberikan kepada mereka sejak kecil lagi kerana mereka ibarat kain putih.

pelancongan desa telah juga mendapat tempat di mata pelancong asing. mengadakan kempen merupakan langkah progmatik dalam usaha memajukan pelancongan desa agar industri ini tak lapuk dek hujan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini. Selain itu. siber kafe. apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memajukan industri ini agar terus berkembang maju? Minhaj pertama yang perlu dilaksanakan untuk memajukan pelancongan desa ialah pihak kerajaan perlu mengadakan kempen melalui media massa dan media elektronik. kerajaan boleh membina laman sesawang yang mengandungi pelbagai informasi tentang keistimewaan sesebuah desa di negara kita untuk disebarkan kepada masyarakat luar. kemasukan pelancong asing akan dapat meningkatkan ekonomi industri desa di negara kita melalui pengaliran mata wang asing. Lantaran itu. purata pelancongan yang berkunjung ke Malaysia dianggarkan seramai 10. Oleh itu.2 juta orang. Pihak kerajaan juga seharusnya mengeluarkan dana untuk diagihkan kepada wakil-wakil di setiap negeri bagi menaik taraf infrastuktur seperti rumah penginapan. pihak Kementeriaan Pelancongan perlulah menyediakan dan mencekapkan infrastruktur agar industri desa di negara kita terus berkembang maju. Cuba kita bayangkan bagaimana reaksi pelancong asing yang melancong ke negara kita jika kerajaan tidak mengambil berat terhadap kemudahan infrastruktur? Seandainya pihak kerajaan menjalankan tanggungjawab seperti mele[askan batuk di tangga. sudah pasti negara kita akan menjadi destinasi utama kepada pelancong-pelancong asing. menjadikan Malaysia sebagai negara ketiga paling ramai menerima pelancong Asia Timur selepas China dan Hong Kong. Senario ini. Dengan adanya kelengkapan infrastruktur yang sempurna dan kondusif. Melalui kempen yang dilaksanakan. kafe dan kemudahan asas yang lain. Ng Yen Yen haruslah menyediakan dan mencekapkan infrastruktur di negara kita. tak lekang dek panas ditelan arus kemodenan Minhaj seterusnya untuk memajukan Pelancongan Desa agar terus berkembang ialah pihak kerajaan melalui Kementeriaan Pelancongan di bawah pimpinan Dato’ Sri Dr. . Tegasnya. pelancongan desa merupakan industri perkhidmatan yang kian berkembang pesat di negara kita . Persoalannya. maka industry desa akan terus berada pada takuk yang sama. masauk kandang kerbau menguak.KARANGAN : LANGKAH-LANGKAH MEMAJUKAN INDUSTRI PELANCONGAN DESA Darsawarsa ini. Sekiranya pihak kerajaan memandang enteng dan bersikap lepas tangan dalam usaha untuk memajukan sector pelancongan desa.Pada tahun 2000. keunikan dan kelebihan sesebuah desa dapat disebarkan kepada masyarakat tempatan dan pelancong asing dengan cepat. Pelancongan desa dapat memberikan pengalaman kepada pelancong supaya menghargai kehidupan dikampung dan merasai budaya dan adat resam ini sesuai dengan peribahasa masuk kandang kambing mengembek. Pelancongan desa akan bertambah maju sekiranya pelbagai pihak memainkan peranan penting untuk memajukan industri ini. maka industri ini akan terus hilang ditelan zaman justeru dapat mengurangkan pendapatan penduduk kampung. bekalan air bersih.

Selain itu, pihak pengurusan ‘homestay’ perlu menyediakan pelbagai aktivit rekreasi sebagai satu minhaj untuk memajukan industri pelancongan desa di negara kita. Aktivitialtiviti rekreasi perlu dilaksanakan dengan lebih efektif kerana aktiviti tersebut merupakan daya tarikan utama kepada pelancong asing mahupun pelancong tempatan untuk menyertai aktiviti yang dijalankan sekaligus meningkatkan industri pelancongan desa. Pihak pengurusan ‘homestay’ boleh menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi. Sebagai contoh,mereka boleh memperkenalkan permainan tradisional masyarakat Melayu seperti gasing,congkak,wau,dan sebagainya. Mereka juga boleh mengadakan pertandingan tarian,aktiviti menuai padi,dan pertandingan membuat kraftangan. Di samping dapat memperkenalkan budaya tempatan kepada pelancing asing, aktiviti ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dalam kalangan mereka. Melalui aktiviti ini, banyak nilai murni dapat diserap dalam jiwa pelancong-pelancong kerana ketika menyertai aktiviti-aktiviti tersebut mereka diasuh untuk saling membantu ibarat hati gajah sama dilapah,hati kuman sama dicecah. Seandainya aktiviti rekreasi tidak dilaksanakan dengan penuh komitmen,sudah pasti industry pelancongan desa akan terus mundur dan berada di takuk lama. Tegasnya,pihak pengurusan ‘homestay’ perlu menyediakan pelbagai aktiviti rekreasi sebagai uslub penting untuk memajukan industri pelancongan desa di negara kita. Di samping itu, pihak kerajaan melalui Kementerian Pelancongan juga haruslah memainkan peranan mereka dengan mempromosikan kawasan pelancongan di desa kepada pelancong dalam dan luar negeri. Selain itu, untuk meningkatkan lagi keberkesanan promosi ini, pihak kerajaan juga haruslah bekerjasama dengan agensiagensi kerajaan dan swasta untuk meningkatkan lagi kehadiran pelancong dalam negara kita ini. Pihak Kementerian Pelancongan haruslah menitikberatkan perkara ini kerana tidak ramai rakyat Malaysia dan pelancong asing mengenali kawasan-kawasan yang strategik untuk melancong dan melawat kawasan desa di negara kita. Tambahan lagi, ekonomi negara Malaysia juga bergantung kepada sektor pelancongan, dengan pertambahan pelancong dari luar dan dalam negara, secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi sumber ekonomi negara kita. Antara langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempromosikan kawasan pelancongan di desa adalah dengan mengadakan kempen. Pihak media massa dan media elektronik juga haruslah memainkan peranan mereka dalam menjayakan kempen pelancongan ini dengan menyiarkan dan memaparkan lokasi-lokasi di desa yang strategik untuk dijadikan kawasan pelancongan. Pihak kerajaan juga haruslah campur tangan dalam hal ini dengan mengadakan festival-festival seni dan kebudayaan di kaswasan-kawasan desa yang terpilih untuk menambah lagi minat pelancong untuk mengenali dengan lebih mendalam lagi tentang kebudayaan dan adat resam sesebuah masyarakat di desa itu. Secara tidak lansung, pelancong akan mengunjungi kawasan itu untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang kebudayaan di situ, bak kata pepatah, “tak kenal maka tak cinta”. Sebagai contoh, untuk menarik minat kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara adalah dengan mengadakan pesta wau, pesta mencanting batik dan pesta kebudayaan masyarakat di kawasan desa itu. Seandainya langkah untuk mempromosikan kawasan pelancongan di desa tidak diambil serius oleh pihak kerajaan, kempen “cuti-cuti Malaysia” dan ‘Tahun Melawat Malaysia” tidak dapat dijayakan, seterusnya menjatuhkan kekukuhan sektor pelancongan di negara kita. Tegasnya, peranan pihak kerajaan mempromosikan kawasan

pelancongan di desa kepada pelancong dalam dan luar negeri dapat menambahkan lagi kehadiran pelancong di negara ini. Seterusnya kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan perlu membangunkan kawasan desa sebagai langkah untuk memajukan industri pelancongan desa.Berdasarkan kajian yang telah dibuat menunjukkan bahawa masih terdapat banyak tempat menarik di Malaysia yang mampu dieksploitasi sebagai tempat pelancongan khususnya di kawasankawasan desa.Sehubungan itu,pihak berkuasa tempatan seharusnya mengambil langkah proaktif dengan membangunkan sesebuah desa menjadi sebuah pusat pelancongan.Pihak kerajaan bolehlah mendirikan sekurang-kurangnya satu industri dalam sesebuah desa seperti industri pemprosesan makanan,batik dan kraftangan.Industri desa haruslah diperkembangkan supaya tak lapuk dek hujan tak lekang dek panas serta dapat memberi pulangan yang lumayan dalam industri pelancongan.Andainya kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan mengambil langkah sebegini,maka industri pelancongan desa di negara kita dapat terus berkembang maju.Tegasnya,untuk memajukan industri desa,kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan hendaklah membangunkan kawasan desa sebagai salah satu pusat pelancongan desa. Intihanya, semua pihak haruslah memainkan peranan dan bekerjasama bagai ‘aur dan tebing’ dalam merealisasikan modus operandi untuk memajukan pelancongan desa di negara kita. Pelancongan menjadi suatu bidang pelaburan bijak yang dapat memacu pertumbuhan industri-industri berkaitan yang lain yang kesemuanya berperanan sebagai wahana dalam pembangunan mega Malaysia menuju negara maju dalam abad ini. Selain dari sudut komersial pelancongan, peningkatan kunjungan pendatang luar ke negara ini dengan sendirinya dapat memakmurkan Malaysia di mata dunia luar. Senario ini secara tidak langsung dapat menangkis pandangan negatif negara-negara barat yang suatu ketika dahulu pernah mengatakan negara kita sebagai sebuah negara yang ‘penduduknya tinggal di atas pokok dan bercawat’. Industri pelancongan secara tidak langsung dapat menaikkan nama negara di mata dunia walaupun negara kita merupakan satu titik kecil di atas peta. Oleh itu, kita sepatutnya mengusahakan industri pelancongan desa di negara kita dengan sebaik-baiknya.

KEBAIKAN PLKN
Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) telah dilancarkan oleh pada 16 Februari 2004. Program ini merupakan gabungan daripada latihan ketenteraan dan penanaman nilai-nilai patriotik kepada generasi muda ke arah cinta akan negara. Program ini berbeza daripada kerahan tenaga yang dilaksanakan oleh beberapa buah negara lain kerana program ini menggunakan modul dan acuan kita sendiri yang disesuaikan dengan keadaan sosial, budaya dan ekonomi. Program yang dilaksanakan ini sebenarnya banyak mendatangkan kebaikan walaupun terdengar suara-suara yang meragui keberkesanannya. (APA) Melalui PLKN remaja dapat menyemai nilai-nilai patriotik yang semakin luntur dalam kalangan remaja pada hari ini. (MENGAPA) Hai ini disebabkan oleh perubahan masa dan cara hidup pada masa kini menjadikan mereka leka sehingga tidak tahu erti kesusahan dan penderitaan hidup generasi sebelum merdeka. Sesetengah daripada mereka pula langsung tidak mengetahui nama kementerian dalam kerajaan. (BAGAIMANA) Jadi, PLKN dilancarkan untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan peserta melalui modul kenegaraan yang didedahkan. (BUKTI) Menurut Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN), sebanyak 82 peratus remaja memiliki semangat patriotisme yang tinggi selepas tamat menjalani kem PLKN. (KESIMPULAN) Hal ini membuktikan PLKN mampu membina remaja yang memiliki semangat patrotisme yang tinggi, sekaligus melahirkan generasi yang mengetahui hal kenegaraan yang berkaitan dengan kerajaan, kedaulatan negara dan cabaran dari dalam dan dari luar negara. (APA) PLKN juga bertindak sebagai satu makanisme bagi pembentukan disiplin diri remaja. (MENGAPA) Walaupun terdapat segelintir pihak yang memperlekeh usaha kerajaan ini namun terdapat juga ibu bapa yang menerima baik program tersebut kerana percaya bahawa PLKN menjadi titik peralihan yang penting dalam membentuk disiplin anak-anak mereka. (BAGAIMANA) Hal ini dikatakan demikian kerana masa lapang peserta selepas tamat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia diisi dengan kegiatan yang berfaedah dan dapat mendisiplinkan diri peserta dengan jadual yang ditentukan. Program ini juga dapat mematangkan fikiran mereka setelah menjalani latihan dan menguji ketahanan mental dan fizikal. (BUKTI) Majoriti bekas pelatih telah menunjukkan perubahan sahsiah yang membina seperti lebih bertanggungjawab terhadap keluarga, berfikiran positif dan mempunyai hala tuju yang jelas. (KESIMPULAN) Oleh itu, penekanan aspek disiplin dalam PLKN telah menyebabkan rata-rata peserta melalui suatu peralihan yang besar dalam hidup mereka. (APA) Jika ditinjau dari perspektif lain pula, program ini yang melibatkan pelbagai kaum juga dapat memperkukuh integrasi nasional. (MENGAPA) Hal ini penting kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti kaum melayu, cina dan india. Peristiwa hitam 13 Mei perlu dielakkan daripada berulang lagi dan kerajaan mengambil langkah pelaksanaan PLKN sebagai satu usaha untuk mewujudkan satu Malaysia yang adil antara kaum. (BAGAIMANA) Melalui program ini, remaja daripada berbilang kaum, kebudayaan dan agama dapat dihimpunkan dalam satu wadah bagi menyuburkan semangat perpaduan kaum. Hal ini kerana semasa menjalani aktiviti program mereka tinggal bersama-sama. Jurulatih PLKN juga membantu pelatih memahami cara negara

(KESIMPULAN) Rentetan itu. rakyat dan kadaulatan ini ditadbir melalui satu sistem pentadbiran.yang merangkumi tanah air. gajah mati meninggalkan tulang dan manusia mati meninggalkan nama. harimau mati meninggalkan belang. Hal ini samalah dengan objektif PLKN yang bukan sahaja mahu membentuk semangat cinta akan negara dalam diri peserta malah turut menggalakkan mereka menyumbangkan keringat kepada masyarakat. gemilang dan terbilang dapat dilahirkan. Secara tuntas. semua pihak khususnya para remaja dan ibu bapa perlu menyahut seruan kerajaan dengan menyertai program ini agar modal insan yang cemerlang. bak kata pepatah. kita ditagih agar menyumbangkan jasa dan bakti. Sesungguhnya. jelaslah bahawa PLKN mampu memperkukuh ikatan integrasi antara kaum dengan wujudnya bibit-bibit kasih sayang dan saling menghormati antara satu sama lain. . Oleh itu. Program Latihan Khidmat Negara yang dijalankan memang mendatangkan kebaikan kepada remaja mahupun negara. sebagai insan.

mengharmonikan perbezaan. Peserta membincangkan tentang negara dari segi aspek geografi. komuniti dan negara. lakonan. kemahiran bekerja sebagai ahli satu pasukan. kedaulatan dan cabaran-cabaran dalam dan luar negara. menonton gambar. dinamik kumpulan. keluarga. Di dalam . etnik. simulasi. Modul Kenegaraan Modul Kenegaraan adalah sebuah modul yang diaplikasikan untuk memperluaskan pengetahuan tentang kenegaraan (nation-building) dan meningkatkan perasaan cinta serta pengorbanan para peserta program kepada negara. menyeberangi sungai. memahami kepentingan bersatu-padu melalui aktiviti seperti menganalisis fakta tentang etnik. keindahan bumi ini. kedaulatan) ini ditadbir dan diurus. Modul Pembinaan Karakter Modul Pembinaan Karakter adalah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina karakter yang berkesan bagi para peserta yang merangkumi diri. Secara khususnya. perlembagaan dan lain-lain. melukis. Modul ini dilaksanakan selama empat minggu di dalam dan di persekitaran tapak perkhemahan. membina rasa sayang sesama etnik dan antara etnik. mempertingkatkan ketabahan mental bagi tujuan hidup (survival). kerajaan. latihan-latihan yang dilalui dapat mengeratkan perpaduan di kalangan peserta. seni mempertahankan diri. emosi. undang-undang. pertolongan cemas. sempadan dan lain-lain. disiplin dalaman. spiritual dan fizikal bagi menjadikan peserta Program Latihan Khidmat Negara sebagai warganegara yang berkesan. latihan pandu arah. peserta akan dilatih oleh para jurulatih untuk mempelajari melalui pengalaman dalam aktiviti-aktiviti seperti kawad. Elemen Kerajaan pula membantu peserta memahami bagaimana negara (tanah air. peserta akan dibantu membina serta memupuk rasa sayang kepada tanah air dan sanggup mempertahankannya. memahami persamaan dan sebagainya melalui elemen Rakyat. berdebat. Terdapat dua komponen yang akan dilalui peserta di mana yang pertama berfokus kepada pembinaan diri dan kedua adalah tentang diri dengan orang lain. hasilnya. kompas. Di samping itu. keyakinan diri. merempuh halangan. membaca peta. Melalui elemen Tanah Air. kemahiran menyelesai masalah. Peserta memahami kepentingan dan cara untuk mempertahankan kebebasan negara melalui elemen Kedaulatan. aktiviti menggunakan tali (litar tali tinggi dan rendah). daya kepimpinan. Melalui latihan dalam kumpulan. rakyat. Cabaran dari dalam dan luar negara juga diperbincangkan supaya peserta menyedari peluang dan ancaman yang datang secara berterusan. melalui sistem pentadbiran. membuat keputusan secara individu dan dalam kumpulan. kraf hutan.MODUL LATIHAN DALAM PLKN Modul Fizikal Modul Fizikal adalah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina kemahiran dan ketahanan mental. Modul ini dilaksanakan selama tiga minggu dan pelbagai kaedah digunakan seperti lawatan. jurulatih memimpin kumpulan untuk mempelajari tentang kenegaraan yang merangkumi tanah air. rakyat. mentafsir peristiwa dan lainlain. merentas desa. Peserta dapat mengetahui asal-usul pelbagai ras. kembara hutan dan lain-lain. aktiviti air.

berkeyakinan diri." Kesukarelaan dan jatidiri yang kukuh dan padu perlu dijanakan dalam diri setiap individu untuk menyuburkan kekuatan serta keyakinan diri. mengetahui kemahiran untuk bekerja sebagai ahli satu pasukan. cara bertindak sebagai pemimpin dalam kumpulan. kejiranan. . sebagai langkah merealisasikan aspirasi tersebut. alam sekitar dan penempatan di Jabatan. Peserta menyedari tentang penglibatan orang lain dalam kehidupan mereka. Remaja dewasa ini harus memahami kepentingan hidup bermasyarakat. Setiap remaja harus sedar masalah-masalah yang dialami di kampus turut berlaku di komuniti mereka di luar kampus. memimpin. Ini bermakna. Melalui aktiviti-aktiviti ceramah. Objektif Secara umumnya. memahami maslaah masyarakat dan mengambil bahagian dalam proses pembangunan sosial masyarakat. Khidmat komuniti dalam Program Khidmat Negara adalah latihan amali di dalam komuniti berdasarkan latihan yang telah dilalui oleh para pelatih dalam komponen perkhemahan (modul fizikal). dan mengatasi masalah di dalam kumpulan semasa melalui komponen kedua modul ini. berkesedaran sivik dan mengutamakan solidariti masyarakat. khidmat sosial. memperkayakan kekuatan dan memulihkan kelemahan diri. Teras Program Latihan Khidmat Negara adalah untuk membentuk sebuah masyarakat yang berdisiplin. permainan. setia kepada Negara. bersemangat waja. Wira dan wirawati seharusnya mampu membina kebolehan menabur khidmat untuk komuniti sebagai generasi baru yang mempunyai kesedaran terhadap tanggung jawab sosial. peserta melalui proses penerokaan diri sendiri. Mereka perlu diberi peluang menikmati kehidupan bermasyarakat. membuat pilihan. Dengan itu. peserta belajar tentang kejujuran. sepanjang program berjalan.komponen pertama. menyedari dan mengenal pasti ciri-ciri diri (seperti aspek kepimpinan). kenegaraan dan pembinaan karektor. bertanggungjawab. Salah satu modul yang terdapat dalam pelaksanaan Program latihan Khidmat Negara ialah Modul Khidmat Komuniti . Modul khidmat komuniti mempunyai lima komponen utama iaitu kemudahan awam. latihan dan lain-lain. Modul Khidmat Komuniti Kehidupan ini tidak akan memberikan sebarang makna sekiranya kita tidak mempunyai kekuatan untuk mencuba sesuatu. Program Latihan Khidmat Negara telah dilaksanakan dengan memperkenalkan beberapa modul tertentu kepada para pelatih yang berumur 18 tahun. menunaikan janji (komitmen) dan membina keyakinan diri. sentiasa bersedia menghadapi sebarang cabaran dan dugaan serta untuk memupuk kerjasama dan perpaduan dikalangan pelbagai kaum di Negara ini. para pelatih akan melalui kelima-lima komponen tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan . Modul ini dilaksanakan selama dua minggu dan peserta dipimpin oleh jurulatih.

Antara projek utama yang dijalankan ialah mengecat dewan orang ramai. lawatan ke rumah-rumah jiran di kawasan kampong. 3) Khidmat sosial . memberi kesedaran kepada para pelatih dan masyarakat tempatan mengenai kepentingan kemudahan awam melalui ceramah ringkas. gotong-royong di rumah-rumah ibadat seperti masjid. klinik-klinik desa dan pelbagai lagi. pembahagi jalan. hospital.Aktiviti yang paling banyak dilakukan ialah gotong-royong seperti membersihkan.Objektif khusus modul khidmat komuniti adalah untuk membolehkan wira dan wirawati : . melakukan program anak angkat dan pelbagai lagi. pengetahuan dan nilai mengenai kesukarelaan .Tujuan adalah untuk memberi peluang kepada pelatih PLKN memahami peranan dan tanggungjawab beberapa buah Jabatan Kerajaan terutamanya Jabatan yang berorentasikan pakaian seragam (beruniform). membina semangat patriotisme dan semangat perpaduan menerusi modul khidmat komuniti . 2) Kemudahan awam . PENGASIH. aktiviti sepanjang siri dibahagikan kepada 5 pecahan komponen supaya wira dan wirawati mampu memahami aspirasi khidmat komuniti di antaranya ialah: 1) Kejiranan . Antaranya ialah pembaikpulihan perhentian bas. .para pelatih turut didedahkan dengan pelbagai aktiviti di lokasilokasi terpilih. memperoleh latihan praktikum kemahiran dan nilai yang telah dihayati semasa latihan modul fizikal.Antara aktiviti yang dijalankan dalam komponen ini adalah mendengar taklimat daripada institusi-institusi yang dilawat seperti Bengkel Orang Kurang Upaya. menggalakkan penglibatan para remaja dalam pertubuhan sosial khususnya pertubuhanpertubuhan belia Aktiviti Bagi melaksanakan aktiviti secara kolektif dan menyeluruh. pembaikpulihan dewan masyarakat. menceriakan taman. mengindahkan dan menceriakan kawasan sekitar. 4) Alam sekitar . Di samping itu memberi kesedaran tentang tanggungjawab mereka untuk membantu Jabatan dan mengetahui peluang-peluang kerjaya yang tersedia ada dalam jabatan dan agensi berkenaan. membangunkan kemahiran. 5) Penempatan di Jabatan .kenegaraan dan pembinaan karektor . kawasan kubur dan sebagainya.

Program Latihan Khidmat Negara telah diperkenalkan dan dilaksanakan bebepada tahun yang lalu. program yang . Oleh itu semangat cinta akan tanah air perlu diterapkan dengan kaedah yang lebih berkesan supaya jiwa golongan remaja kembali diisi dengan semangat patriotisme yang tinggi. Justeru. perpaduan merupakan satu aset penting ke arah kemajuan negara. Kerajaan telah berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahawa program ini mempunyai banyak kebaikan. Golongan muda perlu didedahkan dengan konsep kepimpinan yang dapat menjamin kelangsungan kemerdekaan sesebuah negara. telah melalaikan mereka. Perpaduan bakal menentukan iklim politik. Pelaksanaan program ini telah menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat. di samping mengekalkan nilai-nilai murni dan budaya masyarakat pelbagai kaum di negara ini. keamanan. Selama ini warga negara ini. program ini merupakan satu kaedah yang sesuai untuk melahirkan warga negara yang cinta akan tanah air. Satu lagi kebaikan program ini ialah pemupukan semangat perpaduan dalam kalangan remaja pelbagai kaum. Sesungguh. Program Latihan Khidmat Negara bakal melahirkan warga negara yang cinta akan tanah air. dan kemudahan yang cukup. ekonomi. mereka perlu memiliki semangat kepimpinan bagi memenuhi keperluan kepimpinan negara pada masa hadapan. dan sebagainya berada pada tahap yang selesa. Pihak luar sudah pasti mengambil peluang daripada ketidakstabilan negara kerana bersatu kita teguh bercerai kita roboh. sehingga kini banyak pihak belum mendapat penjelasan yang sebenar akan kebaikan-kebaikan yang terhasil daripada pelaksanaan program tersebut. Namun begitu. Semangat kepimpinan sangat penting kerana pemimpin yang baik bakal mempengaruhi kestabilan sesebuah negara. bak kata pepatah melentur buluh biar dari rebungnya. Oleh itu. sosial. Tanpa perpaduan. Golongan muda ialah generasi yang bakal mewarisi pentadbiran negara suatu hari nanti. Isu perpaduan sangat penting dalam sesebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti negara ini. Pada anggapan mereka negara ini ditadbir oleh kerajaan tanpa melibatkan rakyat jelata. khususnya golongan remaja tidak memberi perhatian terhadap perkara ini. Kepemimpinan yang baik juga dapat menjamin hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju. Jadi. jika dihalusi secara mendalam Program Latihan Khidmat Negara menjanjikan pelbagai manfaat kepada rakyat Malaysia. Seperti yang diketahui umum. Selain itu golongan muda hari sudah pudar semangat cinta akan air kerana kemewahan hidup. Remaja pelbagai kaum perlu disedarkan peranan masing-masing dalam memelihara semangat perpaduan agar negara terus aman. negara ini akan kucar-kacir dan bakal mencetuskan kekacauan. khususnya kepada golongan remaja dan umumnya kepada negara. Selain itu Program Latihan Khidmat Negara juga akan menerapkan semangat kepimpinan dalam kalangan remaja lepasan sekolah.

Oleh itu pergerakan mereka akan terhad di sekitar kawasan yang dikhususkan kepada mereka. Program Latihan Khidmat negara mendatangkan pelbagai manfaat kepada golongan remaja. kita tidak mahu golongan remaja masa kini terus terjebak dalam gejala-gejala yang tidak sihat. Masyarakat yang memiliki disiplin yang baik. dan terbilang. Tambahan pula program ini mendedahkan golongan remaja kepada kerja-kerja yang bercorak kebajikan. bak kata pepatah bagaimana acuan begitulah bentuknya. bakal mengurangkan masalah kerajaan dalam menangani gejala sosial. Program ini dikendalikan dalam bentuk separa ketenteraan serta menerapkan sebahagian cara hidup seorang anggota pasukan keselamatan. Dengan adanya program ini. program berkenaan dapat membentuk remaja dengan disiplin yang utuh. golongan remaja yang terpilih akan ditempatkan di kem latihan sepenuh masa selama tiga bulan. peras ugut. Disiplin yang agak ketat bakal membentuk masyarakat yang berwibawa dan bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan kepada mereka. rumah-rumah kebajikan. Remaja lepasan sekolah biasanya mempunyai masa terluang yang banyak sementara menanti peluang melanjutkan pelajaran atau memenuhi pasaran kerja. atau sebelum kudis menjadi tokak. Kesimpulannya. rumah anak yatim. Mereka dihantar untuk bekerja membersihkan kawasan perumahan. gemilang. Golongan remaja perlu diterapkan dengan disiplin yang baik kerana mereka sering terdedah kepada unsur-unsur atau pengaruh-pengaruh yang tidak sihat. Dalam program ini model khidmat masyarakat yang melibatkan kerja-kerja kebajikan diperkenalkan supaya peserta dalam memberikan sumbangan ke arah melahirkan masyarakat penyayang. Oleh itu semua pihak tidak perlu mempertikaikan kewajaran pelaksanaan program berkenaan. Hasilnya. Oleh yang demikian. gejala sosial dapat dibendung dengan jayanya jika golongan remaja menyertai program berkenaan. gangsterisme. kita berharap golongan remaja hari ini akan menjadi tonggak penting dalam memenuhi keperluan modal insan yang cemerlang. seperti penagihan dadah. Dengan pelaksanaan program ini. buli. Jadi. Program Latihan Khidmat Negara juga akan mengurangkan gejala sosial dalam kalangan remaja lepasan sekolah. (790 perkataan) . Golongan remaja masa kini biasanya hidup dalam keadaan mewah dan hanya mementingkan gaya hidup yang bebas. Dengan cara ini golongan remaja akan menjadikan kerja-kerja kebajikan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan sepanjang masa dan bukan pada masamasa tertentu sahaja. mereka memerlukan aktiviti-aktiviti yang membolehkan masa diisi dengan berfaedah sebelum mereka terjerumus ke kancah gejala sosial yang lebih parah. dan sebagainya. Program Latihan Khidmat Negara akan membentuk disiplin dalam kalangan peserta iaitu golongan remaja. dan sebagainya. Mereka tidak dibenarkan keluar dan menghabiskan masa di luar tanpa tujuan. Remaja hari ialah pemimpin pada masa akan datang. Mereka jarang diajak untuk menabur bakti dengan melakukan kerja-kerja kebajikan.membolehkan remaja pelbagai kaum bergaul sesama sendiri dilaksanakan agar semangat perpaduan terus mekar dan menjadi sebahagian daripada amalan hidup mereka. Gejala sosial berlaku apabila golongan remaja menghabiskan waktu dengan cara melepak bersama-sama rakan di tempat-tempat awam. Sebagai rakyat Malaysia.