Access veritabanı açma

1. Dosya menüsünde Aç simgesini tıklatın. 2. Aç iletişim kutusunun solundaki kısayolu tıklatın veya Bakılacak Yer kutusunda istediğiniz Microsoft Access veritabanının (Microsoft Access veritabanı: Belirli bir konu veya amaçla ilişkili tablo, sorgu veya form gibi veri ve nesne koleksiyonu. Verileri, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı yönetir.)bulunduğu sürücü veya klasörü tıklatın. 3. Klasör listesinden, veritabanını içeren klasörü buluncaya kadar klasörleri çift tıklatın. Açmak istediğiniz veritabanını bulamazsanız, Aç iletişim kutusundaki araç çubuğunda Araçlar'ı, sonra da Ara simgesini tıklatın. Ara iletişim kutusuna ek arama ölçütleri girin. 4. Aşağıdakilerden birini yapın: • Veritabanını çift tıklatın. • Çok kullanıcılı (çok kullanıcılı (paylaşılan) veritabanı: Birden çok kullanıcının aynı veri kümesine aynı anda erişmesine ve bu veri kümesini değiştirmesine izin veren bir veritabanı.) bir ortamda veritabanını sizin ve diğer kullanıcıların okuyup yazabilecekleri şekilde paylaştırılan erişimle açmak için Aç'ı tıklatın. • Veritabanını, onu gösterebileceğiniz ancak düzenleyemeyeceğiniz şekilde salt okunur açmak için Aç düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra Salt Okunur Aç seçeneğini tıklatın. • Veritabanını özel kullanımlı (özel kullanım: Ağ üzerinde paylaştırılmış bir veritabanındaki verilere bir erişim türü. Veritabanını özel kullanım modunda açtığınızda, diğerlerinin veritabanını açmasını önlersiniz.) erişimle açmak için Aç düğmesinin yanındaki oku, sonra da Özel Kullanımda Aç seçeneğini tıklatın. • Veritabanını salt okunur erişimle açmak ve aynı zamanda diğer kullanıcıların açmasını engellemek için Aç düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra Özel Kullanımda Salt Okunur Aç seçeneğini tıklatın. Note Bir veri dosyasını dBASE, Paradox, Microsoft Exchange, Microsoft Excel gibi bir dış dosya biçiminden doğrudan açabilirsiniz. Ayrıca Microsoft SQL Server veya Microsoft FoxPro gibi bir ODBC veri kaynağını (ODBC veri kaynağı: Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) protokolünü destekleyen programlar ve veritabanlarından verilere erişmek için gereken veri ve bilgiler.) da doğrudan açabilirsiniz. Access, veri dosyasının bulunduğu klasörde otomatik olarak yeni bir Access veritabanı oluşturur ve dış veritabanındaki her tabloya bağlantı ekler.

1

Örnek veritabanı veya proje açma
1. Yardım menüsünde Örnek Veritabanları'nın üzerine gelin ve açmak istediğiniz veritabanını veya projeyi tıklatın. 2. Veritabanı veya proje halen yüklü değilse, şimdi yüklemek için Evet'i tıklatın. Notes

Örnek Veritabanları seçeneğinin üzerine geldiğinizde bir örnek listesi görmezseniz, Windows Denetim Masası'nda Program Ekle/Kaldır simgesini çift tıklatıp Office 2003 Kur'u çalıştırarak veritabanlarını yükleyebilirsiniz. Yönetici haklarına sahip olmadığınız bir bilgisayara oturum açmışsanız, örnek dosyalar salt okunur özellikte olacaktır, çünkü kullanıcı hesabı dosya düzenlemek için gereken haklara sahip değildir. Örnek dosyaları, düzenleme yetkinizin bulunduğu bir yere kopyalayın ve yeni konumdan bunları açmayı deneyin.

Access dosyası veya veritabanı nesnesi açmak için kısayol oluşturma.
Sık kullanılanlar klasöründe bir Access dosyasının kısayolunu oluşturma Sık kullanılanlar klasörü, dosyalara her seferinde ulaşmak zorunda kalmamanız için uzak konumdakiler dahil, sıklıkla kullandığınız klasörlerin veya dosyaların kısayollarını saklar. 1. Araç çubuğunda Aç simgesini tıklatın. 2. Ara kutusu altındaki listede görünen bir klasörün, alt klasörün, Microsoft Access veritabanının (Microsoft Access veritabanı: Belirli bir konu veya amaçla ilişkili tablo, sorgu veya form gibi veri ve nesne koleksiyonu. Verileri, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı yönetir.) veya Microsoft Access projesinin (Microsoft Access projesi: Bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanan ve istemci/sunucu uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir Access dosyası. Bir proje dosyası veriler veya tablolar ve görünümler gibi veri tanımına dayanan nesneler içermez.) bir kısayolunu oluşturmak için dosyayı veya klasörü seçin, Araçlar'ı tıklatın ve sonra Sık Kullanılanlara Ekle'yi tıklatın. Access dosyası veya veritabanı nesnesi açmak için kısayol oluşturma Veritabanı nesnesini (veritabanı nesneleri: Bir Access veritabanı tablolar, sorgular, formlar, raporlar, sayfalar, makrolar ve modüller gibi nesneler içerir. Bir Access projesi formlar, raporlar, sayfalar, makrolar ve modüller gibi nesneler içerir.) bilgisayarınızda yerel olarak saklanmış veya uzaktan bir ağ dosyası sunucusunda ya da paylaşılan bir dizin içinde saklanmış bir Microsoft Access dosyası (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) içinde açmak için bir kısayol oluşturabilirsiniz.

2

Access dosyasını kopyalama veya taşıma
1. Veritabanı penceresindeki (Veritabanı penceresi: Bir Access veritabanını veya Access projesini açtığınızda görünen pencere. Yeni veritabanı nesneleri oluşturmak veya var olan nesneleri açmak için kısayollar görüntüler.) Nesneler'in altından, kendisi için bir kısayol oluşturmak istediğiniz veritabanı nesnesinin türünü tıklatın. 2. Nesneyi sağ tıklatın, sonra Kısayol Oluştur'u tıklatın. 3. Kısayolun masaüstünden başka bir yere gitmesini isterseniz, Konum kutusuna yeni bir yol yazın veya konumu seçmek üzere Tara'yı tıklatın ve Access'in yolu sizin için doldurmasını sağlayın. Örneğin, kısayolu, sık kullandığınız öğeler içine saklayan Sık Kullanılanlar klasöründe saklamak isteyebilirsiniz. Ağ üzerinde bulunan bir veritabanındaki bir nesne için kısayol oluşturuyorsanız, Access Bu veritabanı Ağ Üzerindedir seçeneğini seçer ve Tam Ağ Yolu kutusundaki ağ yolunu doldurur. Veritabanını daha sonra taşırsanız, yeni bir ağ yolunu şu biçimde yazabilirsiniz: \\sunucu\paylaşım\dosyaadı Ağ yolu belirtilmiş durumdayken, örneğin, kısayolu ağa erişimi olan diğer kişilerin de kullanabileceği şekilde e-posta ile yollayabilirsiniz. 4. Tamam'ı tıklatın. Kısayolu çift tıklattığınızda, Access nesnenin saklandığı veritabanını açar ve nesneyi görüntüler. Bir makro (makro: Görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz bir eylem veya eylem kümesi.) veya saklı yordamının kısayolu, makroyu veya saklı yordamı çalıştırır. Nesneyi belli bir görünümde açmak için, kısayolu sağ tıklatın, ve sonra istediğiniz görünümü tıklatın. Notes
• •

Kısayolu oluşturduktan sonra veritabanını taşırsanız, kısayolu silin ve yeni bir kısayol oluşturun. Kısayolu silmek için onu tıklatın ve sonra DELETE tuşuna basın. Kısayolu silme kısayolun açtığı nesneyi silmez 1. Microsoft Access dosyasını (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) kapatın. çok kullanıcılı (çok kullanıcılı (paylaşılan) veritabanı: Birden çok kullanıcının aynı veri kümesine aynı anda erişmesine ve bu veri kümesini değiştirmesine izin veren bir veritabanı.) bir ortamda Access veritabanı (Microsoft Access veritabanı: Belirli bir konu veya amaçla ilişkili tablo, sorgu veya form gibi veri ve nesne koleksiyonu. Verileri, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı yönetir.) 3

kullanıyorsanız tüm kullanıcıların dosyayı kapattığından emin olun. 2. Bilgisayarım'da, veritabanı (.mdb) veya proje (Microsoft Access projesi: Bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanan ve istemci/sunucu uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir Access dosyası. Bir proje dosyası veriler veya tablolar ve görünümler gibi veri tanımına dayanan nesneler içermez.) (.adp) dosyasını bulun ve tıklatın. Kopyalamak veya taşımak üzere birden fazla dosya seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve her dosyayı seçin. 3. Aşağıdakilerden birini yapın: • Dosyayı kopyalamak için Düzen menüsünde Kopyala'yı tıklatın.

Dosyayı taşımak için Düzen menüsünde Kes'i tıklatın.

4. Dosyayı veya dosyaları koymak istediğiniz klasör veya diski açın. 5. Düzen menüsünde Yapıştır'ı tıklatın. Yapıştır işlemini geri almak için Düzen menüsünde Kopyalamayı Geri Al veya Taşımayı Geri Al'ı tıklatın. Notlar

Access proje dosyasını kopyaladığınız veya taşıdığınız zaman, Access projesinin bağlı olduğu Microsoft SQL Server (Microsoft SQL Server veritabanı: Microsoft SQL Server'daki bir veritabanı. Tablolar, görünümler, dizinler, depolanan yordamlar, işlevler ve tetikleyicilerden oluşur.) veritabanını kopyalamaz veya taşımazsınız.

Bir Access veritabanını kopyalar veya taşırsanız ve diğer bir veritabanı bu veritabanındaki nesnelerle bağlantılar içeriyorsa, bağlantı bilgisini güncelleştirmek için diğer veritabanındaki Bağlı Tablo Yöneticisini kullanın. Bunu yapmazsanız, diğer veritabanında söz konusu bağlantılı nesneleri kullanmaya çalıştığınızda Access bir hata üretecektir. İpucu Dosyayı yerleştirdiğiniz hedef görünüyorsa, dosyayı yeni hedefe sürükleyerek hızla taşıyabilirsiniz veya dosyayı, CTRL tuşunu basılı tutarken sürükleyerek kopyalayabilirsiniz.

4

Dosya açma sorunlarını giderme
Bir dosyayı açamıyorum. Dosya bozulmuş olabilir Açmaya çalıştığınız dosya bozuk olabilir. Microsoft Office programınız bozuk dosyadaki metni kurtarmanıza izin verebilir; kurtarma çalışmıyorsa, bozuk dosyayı silip bir yedek kopyasını açabilirsiniz. Nasıl? 1. Kullanmakta olduğunuz Microsoft Office programı yanıt vermiyorsa, programı kurtarın. Nasıl? 1. Microsoft Windows Başlat menüsünde, Programlar'ın ve Microsoft Office Araçları'nın üzerine gelin, sonra da Microsoft Office Uygulama Kurtarma'yı tıklatın. 2. Yanıt vermeyen program veya belgeyi Uygulama listesinden seçin. 3. Aşağıdakilerden birini yapın: • Üzerinde çalıştığınız dosyaları kurtarmayı denemek için Uygulamayı Kurtar'ı veya Uygulamayı Yeniden Başlat'ı tıklatın. • Uygulamayı son yaptığınızı değişiklikleri kaydetmeden kapatmak istiyorsanız Uygulamayı Sonlandır'ı tıklatın. 4. Soruna yol açan hatayı, programın gelecekteki sürümlerinin iyileştirilmesi amacıyla Microsoft'a bildirebilirsiniz. Hata Raporu Gönder veya Gönderme'yi tıklatın. Note Internet'e bağlı değilseniz, raporu sonraki bağlanışınızda göndermenizi istemesi için Hata Raporunu Daha Sonra Gönder'i tıklatabilirsiniz. 2. Office programını açın. 3. Belge Kurtarma görev bölmesinde (görev bölmesi: Bir Office uygulaması içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) listelenen dosyaları gözden geçirip hangilerinin tutulacağına karar verin. Nasıl? Dosyanın başlık kısmında [Kurtarılan] yazıyorsa, bu dosya genellikle, başlığında [Özgün] yazan dosyaya göre daha yeni değişiklikleri içerir. Dosyaya hangi onarımların yapıldığını görmek isterseniz, Belge Kurtarma görev bölmesinde dosyanın üzerine gelin, dosya adının yanındaki oku tıklatın, sonra da Onarımları Göster'i tıklatın. Kurtarılan sürümleri gözden geçirmek isterseniz, sürümlerin tümünü açıp en iyisini kaydedin. 2. Korumak istediğiniz her dosya için Belge Kurtarma görev bölmesinde dosyanın üzerine gelin, dosya adının yanındaki oku tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın: Dosyayla çalışmak için Aç'ı tıklatın.

5

Dosyayı kaydetmek için Farklı Kaydet'i tıklatıp dosya için bir ad girin. Varsayılan olarak, dosya özgün dosyayla aynı klasöre kaydedilir. Özgün dosyayla aynı adı kullanırsanız, özgün dosyanın üzerine yazılır. Varolan dosyayı (dosyayı son kaydettiğiniz zamana kadar yaptığınız değişiklikleri içeren dosya) değiştirmek isteyip istemediğinizi soran bir ileti gördüğünüzde Evet'i tıklatın. 3. Tutmak istediğiniz dosyaların tümünü açtığınızda veya kaydettiğinizde, Belge Kurtarma görev bölmesinde Kapat'ı tıklatın. Dosya adı çok uzun olabilir Dosya adı veya yol adı 223 karakteri aşmış olabilir. Aşağıdakilerden birini yapın:
• •

Dosya adını kısaltın. Dosyayı, klasör hiyerarşisinde en üste daha yakın bir klasöre taşıyın. Dosyayı yeniden açmayı deneyin. Dosyanın bulunduğu disk çok dolu olabilir Dosyaları başka bir diske taşıyarak yer açmaya çalışın. Aç iletişim kutusu, aradığım dosyayı listelemiyor. Dosya türünü denetleyin Dosya türü kutusunda doğru dosya türünü seçtiğinizden emin olun. Arama yapın Aç iletişim kutusunda Araçlar'ı, ardından da Ara'yı tıklatın. İstediğiniz seçenekleri belirleyip Ara'yı tıklatın. Ağ bağlantısını denetleyin Ağ üzerindeki bir dosyayı arıyorsanız ve ağ sürücüsü Aranacak yer altındaki Aç iletişim kutusunda belirmiyorsa, aşağıdakileri yapın: 1. Araçlar'ı, sonra da Ağ Sürücüsüne Bağlan'ı tıklatın. 2. Sürücü kutusunda, ağa bağlanmak için kullanmak istediğiniz sürücü harfini tıklatın. 3. Klasör kutusuna, dosyanın ağda bulunduğu konumun yolunu girin — örneğin, \\sunucu\paylaşım yazın. İpucu Ağınızın UNC (evrensel adlandırma kuralı (UNC): Dosya konumunu belirlemek için makineden bağımsız bir yol sunan adlandırma kuralı. Bir sürücü harfi ve yol belirlemek yerine, UNC adı \\sunucu\paylaşım\yol\dosya_adı söz dizimini kullanır.) desteği varsa da, ağ sürücüsündeki dosyaları arayabilirsiniz. Yalnızca, Aç iletişim kutusundaki Dosya adı kutusuna UNC yolunu yazın; örneğin, \\planlar\belgeler yazın. Ağ Bağlantılarım'a bakın Web sunucusundaki (Web sunucusu: Web sayfalarına ev sahipliği yapan ve tarayıcılardan gelen isteklere yanıt veren bir bilgisayar. HTTP sunucusu olarak da bilinen bir Web sunucusu URL'leri http:// ile başlayan dosyaları depolar.) dosyaları arıyorsanız:

6

Web sunucusundaki klasörleri görüntülemek için, Aç iletişim kutusunda Yerlerim çubuğunda (Yer çubuğu: Bazı iletişim kutularının (Aç, Farklı Kaydet, Resim Ekle gibi) sol tarafında bulunan, En Son Kullandıklarım, Masaüstü, Belgelerim, Bilgisayarım ve Ağ Bağlantılarım klasörlerine giden kısayolları içeren çubuk.) Ağ Bağlantılarım'ı tıklatın. İstediğiniz belgeyi içeren klasörü açıncaya kadar klasörleri çift tıklatın. Aç iletişim kutusundaki Dosya adı kutusuna klasörün yolunu da yazabilirsiniz; örneğin, http://sunucum/genel yazın. Parola korumalı bir dosyayı açamıyorum. Parolalar (parola: Bilgisayar sistemlerine ve duyarlı dosyalara erişimi kısıtlamak için kullanılan bir güvenlik yöntemi. World Wide Web üzerinde parolalar, kimlik doğrulamasının gerekli olduğu durumlarda, ziyaretçilerin Internet hizmetlerine erişmesine olanak sağlayan karakter dizeleridir.), büyük/küçük harfe duyarlıdır. CAPS LOCK tuşunun açık olup olmadığını denetleyin veya yanlış yazmadığınızdan emin olmak için, parolayı yeniden yazın. Dosyam ayrı pencerede açıldı. Bir Microsoft Office programında dosya oluşturur veya açarsanız, dosya ayrı bir pencerede açılır. Görev çubuğundaki dosya düğmesini tıklatarak veya ALT+SEKME tuşlarına basarak, bir dosyadan diğerine hızla geçebilirsiniz. Dosyamın kısayolu artık çalışmıyor. Dosya yeniden adlandırılmış veya silinmiş olabilir Hedef dosyanın adında veya uzantısında herhangi bir değişiklik yapılmışsa kısayol çalışmayacaktır. Benzer isimlere sahip veya açmaya çalıştığınız dosyayla aynı tarihte oluşturulmuş ya da değiştirilmiş olan dosyaları aramak için Microsoft Office Ara özelliğini kullanın. Arama yapın Aç iletişim kutusunda Araçlar'ı, ardından da Ara'yı tıklatın. İstediğiniz seçenekleri belirleyip Ara'yı tıklatın. Dosya geçici bir süre için kullanılamıyor olabilir

• •

Dosya ağ sunucusunda bulunuyorsa, sunucu sürücüsünün kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için ağ yöneticinize başvurun. Dosya, disket gibi kaldırılabilir bir ortamda bulunuyorsa, hedef dosyayı içeren ortamın sürücü veya aygıta düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

Varsayılan dosya biçimini değiştirme
1. Henüz açık bir Microsoft Access dosyanız (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) yoksa, bir tane açın. 2. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın, sonra Gelişmiş sekmesini tıklatın. 3. Varsayılan Dosya Biçimi altında, istediğiniz Access dosya biçimini tıklatın.

7

Access 2000 dosya biçimindeki bir dosya Access 2000 veya sonraki sürümlerde açılabilir. Access 2002 - 2003 dosya biçimindeki bir dosyayı, yalnızca Access 2002 veya sonraki sürümlerde açabilirsiniz.

Dosyayı açma
1. Microsoft Office programınızda, Dosya'yı ve sonra Aç'ı tıklatın. 2. Bak listesinde, açmak istediğiniz dosyayı içeren sürücüyü, klasörü veya Internet konumunu tıklatın. 3. Klasör listesinde, dosyayı içeren klasörü bulun ve açın. 4. Dosyayı ve sonra Aç'ı tıklatın. Dosyanın kopyasını açma 1. Office programınızda, Dosya'yı ve sonra Aç'ı tıklatın. 2. Bak listesinde, açmak istediğiniz dosyayı içeren sürücüyü, klasörü veya Internet konumunu tıklatın. 3. Klasör listesinde, dosyayı içeren klasörü bulun ve açın. 4. Kopyasını açmak istediğiniz dosyayı seçin. Aç düğmesinin yanındaki oku ve sonra Kopyasını Aç'ı tıklatın. Note Bir dosyayı kopya olarak açarsanız, özgün dosyayı içeren klasörde, dosyanın yeni bir kopyası oluşturulur. Dosyayı salt okunur olarak açma 1. Office programınızda, Dosya'yı ve sonra Aç'ı tıklatın. 2. Bak listesinde, açmak istediğiniz dosyayı içeren sürücüyü, klasörü veya Internet konumunu tıklatın. 3. Klasör listesinde, dosyayı içeren klasörü bulun ve açın. 4. Kopyasını açmak istediğiniz dosyayı seçin. Aç düğmesinin yanındaki oku ve sonra Salt Okunur Aç'ı tıklatın. İpuçları
• •

Ağ dosya sunucusu veya Web sunucusundaki bir klasöre kısayol oluşturabilirsiniz; Ağ Bağlantılarım'ı kullanın. Başlangıç görev bölmesi (görev bölmesi: Bir Office uygulaması içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) en yakın zamanda açmış olduğunuz son birkaç dosyanın listesini görüntüler. Açmak için, dosya adını tıklatın. Aç iletişim kutusundaki En Son Kullandıklarım klasörü, daha önce açmış olduğunuz dosya ve klasörleri listeler.

8

Access dosyası için köprü temeli ayarlama hakkında
Microsoft Access dosyasında (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) bir köprü (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik. Köprüler ayrıca haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.) oluşturduğunuzda, köprü hedefinin (hedef: Bir köprüden gittiğiniz öğeye verilen genel ad.) yolunu, hedefi tam adresle gösteren sabit bir yer (mutlak bağlantı) (C:\Belgelerim\Satışlar.doc gibi) veya göreli bağlantı (göreli bağlantı: Köprü göreli bağlantıya dayanan bir yol kullandığında, köprüyü içeren dosyayı ve köprünün hedefini köprüyü koparmadan taşıyabilirsiniz. Köprüyü içeren dosyayı ve hedefini birlikte taşıyın.) yapabilirsiniz. Access dosyası için köprü temelini (köprü tabanı: Göreli bağlantı, belirttiğiniz bir yolu (yolun köprüyü içeren dosya ve hedef dosya tarafından paylaşılan ilk bölümünü) esas aldığında, bu yol köprünün tabanıdır.) ayarlayarak, göreli bir bağlantının yolunu kolayca değiştirebilirsiniz. Access dosyasının HyperlinkBase özelliğinin değeri, bir URL (Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL): HTTP veya FTP gibi bir protokol ve bir nesnenin, belgenin, World Wide Web sayfasının veya diğer hedeflerin Internet veya intranet üzerinde bulundukları konumu gösteren adres; örneğin: http://www.microsoft.com/.) veya ağınızdaki veya sabit diskinizdeki bir yer olabilir. Örneğin, Access dosyanızın intranet (intranet: Bir kuruluş içindeki Internet teknolojilerini kullanan ağ (örn., HTTP veya FTP protokolü).Köprüleri kullanarak nesneleri, belgeleri, sayfaları ve Internet üzerindeki diğer hedefleri inceleyebilirsiniz.) sunucusu üzerindeki Web sayfaları için köprüler oluşturmak isteyebilirsiniz. Köprü temeli değerini http://sunucuadı1 olarak ayarlarsanız, göreli bağlantı olarak websayfası.htm gibi bir köprü oluşturabilirsiniz. Bu köprünün tıklatılması, http://sunucuadı1/websayfası.htm adresinde bulunan web sayfasını açar. Daha sonra, web sayfalarını farklı bir intranet sunucusuna taşırsanız, Access dosyasındaki tüm göreli bağlantıları ayarlamak için, yalnızca HyperlinkBase özelliğinin değerini http://sunucuadı2 olarak değiştirmeniz yeterli olur.

Access dosyası silme
1. Microsoft Access dosyasını (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) kapatın. Çok kullanıcılı (çok kullanıcılı (paylaşılan) veritabanı: Birden çok kullanıcının aynı veri kümesine aynı anda erişmesine ve bu veri kümesini değiştirmesine izin veren bir veritabanı.) ortamda bir Access veritabanı

9

(Microsoft Access veritabanı: Belirli bir konu veya amaçla ilişkili tablo, sorgu veya form gibi veri ve nesne koleksiyonu. Verileri, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı yönetir.) kullanıyorsanız, tüm kullanıcıların dosyayı kapattığınızdan emin olun. 2. Araç çubuğunda Aç simgesini tıklatın. 3. Aç iletişim kutusunda, silmek istediğiniz Access dosyasını bulun, sonra da dosyayı sağ tıklatın. 4. Kısayol menüsünde (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya ÜSTKRKT+F10 tuşlarına basın.) Sil'i tıklatın. Notlar
• •

Dosyanızı geri yüklemek isterseniz, Geri Dönüşüm Kutusu'na bakın. Silinen dosyanız, siz boşaltıncaya kadar Geri Dönüşüm Kutusu'nda kalır. Veri erişim sayfaları (veri erişim sayfası: Access'ten yayımlanan, bir veritabanına bağlantısı olan Web sayfası. Bir veri erişim sayfasında, veritabanında depolanan verileri görüntüleyebilir, verilere ekleme yapabilir, onları düzenleyebilir ve işleyebilirsiniz. Sayfa aynı zamanda Excel gibi başka kaynaklardan gelen verileri de kapsayabilir.) içeren bir Access dosyasını sildiğinizde, sayfanın HTML (.htm) dosyalarını silmezsiniz.

Access projesi sildiğinizde, Access projesinin bağlı olduğu Microsoft SQL Server veritabanını (Microsoft SQL Server veritabanı: Microsoft SQL Server'daki bir veritabanı. Tablolar, görünümler, dizinler, depolanan yordamlar, işlevler ve tetikleyicilerden oluşur.) silmezsiniz.

Microsoft Access veritabanı silerseniz ve başka bir veritabanı bu veritabanındaki nesnelerle bağlantılar içeriyorsa, diğer veritabanında bağlantı bilgisini güncelleştirmek için Bağlı Tablo Yöneticisi'ni kullanın. Aksi halde, diğer veritabanında söz konusu bağlantılı nesneleri kullanmaya çalıştığınızda Access bir hata üretecektir. İpucu Bir Access dosyasını Access dışından silmek için, dosyayı kapatın, Bilgisayarım'da dosyayı sağ tıklatın, sonra da kısayol menüsünde Sil'i tıklatın.

10

Bir Access dosyasını yeniden adlandırma
1. Microsoft Access dosyasını (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) kapatın. çok kullanıcılı (çok kullanıcılı (paylaşılan) veritabanı: Birden çok kullanıcının aynı veri kümesine aynı anda erişmesine ve bu veri kümesini değiştirmesine izin veren bir veritabanı.) bir ortamda Access veritabanı (Microsoft Access veritabanı: Belirli bir konu veya amaçla ilişkili tablo, sorgu veya form gibi veri ve nesne koleksiyonu. Verileri, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı yönetir.) kullanıyorsanız tüm kullanıcıların dosyayı kapattığından emin olun. 2. Araç çubuğunda Aç simgesini tıklatın. 3. Aç iletişim kutusunda, yeniden adlandırmak istediğiniz Access dosyasını bulun, sonra dosyayı sağ tıklatın. 4. Kısayol menüsünde Yeniden Adlandır'ı tıklatın. 5. Yeni adı yazın. Microsoft Windows'u bilinen dosya türlerinin uzantılarını görüntülemek üzere ayarladıysanız, .mdb veya .adp uzantısını ekleyin. ENTER tuşuna basın. Notlar
• •

Dosya adı, boşluklar dahil en fazla 215 karakter içerebilir. Bir Microsoft Access veritabanını yeniden adlandırır, siler, kopyalar veya taşırsanız ve diğer bir veritabanı bu veritabanındaki nesnelerle bağlantılar içeriyorsa, bağlantı bilgisini güncelleştirmek için diğer veritabanındaki Bağlı Tablo Yöneticisini kullanın. Aksi taktirde, diğer veritabanında söz konusu bağlantılı nesneleri kullanmaya çalıştığınızda Access bir hata üretecektir. İpucu Access dışından da bir Access dosyasını yeniden adlandırabilirsiniz. Dosyayı kapatın, Bilgisayarım'da dosya adını sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

11

Access dosyası için köprü temeli ayarlama
Microsoft Access dosyasında (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) bulunan göreli bağlantılar (göreli bağlantı: Köprü göreli bağlantıya dayanan bir yol kullandığında, köprüyü içeren dosyayı ve köprünün hedefini köprüyü koparmadan taşıyabilirsiniz. Köprüyü içeren dosyayı ve hedefini birlikte taşıyın.)'ın yolunu bir HyperlinkBase özelliğini ayarlama yoluyla ayarlayabilirsiniz. 1. Kendisi için bir köprü temeli ayarlamak istediğiniz veritabanını açın. 2. Dosya menüsünden, Veritabanı Özellikleri'ni tıklatın ve sonra Özet sekmesini tıklatın. 3. Köprü temeli kutusunda, bu veritabanı içinde oluşturduğunuz tüm köprüler için kullanmak istediğiniz göreli bağlantının yolunu yazın. Bu yol sabit sürücünüzdeki bir konumu, bir ağ sürücüsünü, bir intranet (intranet: Bir kuruluş içindeki Internet teknolojilerini kullanan ağ (örn., HTTP veya FTP protokolü).Köprüleri kullanarak nesneleri, belgeleri, sayfaları ve Internet üzerindeki diğer hedefleri inceleyebilirsiniz.)'i veya Internet (Internet: Binlerce küçük bilgisayar ağından ve milyonlarca ticari, eğitici, devlete ait ve kişisel bilgisayardan oluşan, dünya çapında ağ. Internet, sanal kütüphaneleri, mağazaları, sanat galerileri v.b. içeren elektronik bir şehir gibidir.)'i gösterebilir.

Dosya bulmada sorun giderme
Dosyaları aramak uzun zaman alıyor. Hızlı aramayı etkinleştirmeniz gerekebilir. Basit Dosya Arama görev bölmesi (görev bölmesi: Bir Office uygulaması içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) hızlı aramanın etkin veya devre dışı olduğunu gösteren bir not görüntüler. Hızlı arama etkin değilse, Basit Dosya Arama görev bölmesinden Arama seçenekleri bağlantısını tıklatın ve Dizin Oluşturma Hizmeti Ayarları iletişim kutusunda Evet, Dizin Oluşturma Hizmeti'ni etkinleştir ve bilgisayar boştayken çalıştır seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun. Arama sorgusunu kaydedemiyorum. Microsoft Office 2003 içinde, arama sorgularını kaydedemezsiniz. Ancak, Dosya Ara görev bölmesi, en son sorgularınızı görüntüleyecektir. Dosyanın sürücüde veya Web klasöründe olduğunu biliyorum, ancak Dosya Araonu bulmuyor. Geçerli arama dosyanın doğru konumunu belirtebilir, ancak diğer ölçütler, aradığınız dosyayı dışta tutabilirler. Aşağıdakileri deneyin:

Gelişmiş Dosya Arama görev bölmesinde, arama ölçütlerini yeniden girin.

12

• • •

Tüm dosyaların aramaya katıldığına emin olun. Beklenen sonuçlar kutusunda, Hepsi'ni tıklatın. Alt klasörlerin aramaya katıldığından emin olun. Aranacak yer kutusunda, Her yer'i tıklatın veya klasör seçimlerinizi düzeltin. Aradığınız dosya türünün gizli olmadığından emin olun. .dll ve .sys gibi uzantılara sahip olanlar da dahil, tüm dosyaların nasıl görüntüleneceğini öğrenmek için, Microsoft Windows Yardımı'na bakın. Arama yaptıktan sonra yanlış dosyalar beliriyor. Arama yaptığınız bilgisayarda dizin güncel olmayabilir. Dizini güncelleştirme hakkında yardım için, Basit Dosya Arama görev bölmesinden Arama seçenekleri bağlantısını ve ardından Dizin Oluşturma Hizmeti Yardımı'nı görmek için Yardım'ı tıklatın. Bazı Web klasörlerimi arayamıyorum. Her Web klasörü türü, Microsoft Office'ten aramayı desteklemez. Ancak, Web klasörünüz, yerel ağınızda Microsoft Windows SharePoint Services temelli bir Web sitesiyse veya bir Microsoft SharePoint Portal Server'da bulunuyorsa ya da Dizin Oluşturma Hizmeti yüklenmiş olan bir dosya paylaşımını gösteriyorsa, bu klasörü arayabilirsiniz. Belirli bir dosya türünü arayamıyorum. Microsoft Word veya Excel gibi bir Office dosyasını arıyorsanız, istediğiniz Office dosyası türünün, Dosya Ara görev çubuğundaki Beklenen sonuçlar alanında seçili olduğundan emin olun. Listelenmeyen bir dosya türünü aramak için Hepsi'ni tıklatın. Günlük dilde aramayı kullanırken sorunlarla karşılaşıyorum. Günlük dilde arama ile daha iyi sonuçlar almanız için göz önünde bulundurmanız gereken bazı etkenler aşağıda verilmiştir:

• • • •

Genel bir klasör mü arıyorsunuz? Günlük dilde arama, Outlook genel klasörlerinde desteklenmez. Günlük dilde arama metniniz iki anlamlı mı? Örneğin, bir aramada, "Çarşamba"nın bir yer adı mı, yoksa bir gün mü olduğu açık olamayabilir. Outlook, ondan beklediğiniz bazı şeyleri bilemeyebilir. Örneğin, Outlook ekip rollerini izlemediğinden, aşağıdaki arama başarısız olur: "Yöneticimden gelen tüm posta" Sorgunuza, desteklenmeyen bir şekilde, "ve" ya da "veya" eklemiş olabilirsiniz. Örneğin, şu sorgu çalışacaktır: "Oya veya Atacan'dan e-posta." Şu sorgu da çalışmayacaktır: "Başaran'dan gelen veya satış tahminleri hakkındaki e-posta." Genel olarak, bir alanın olası değerlerini ayırmak için, "veya" ya da "ve" kullanın. Günlük dilde aramanıza, desteklenmeyen bir biçimde, "değil" ekliyor olabilirsiniz. "Değil", günlük dilde aramada yalnızca, "Tüm e-posta öğeleri okunmuş değil" örneğinde olduğu gibi, bir özellik adının parçasıysa, önerilir. Günlük dilde arama "E-posta Başak'tan değil" örneğinde olduğu gibi, genel "değil" yan tümcelerinde iyi çalışmaz.

13

Access dosyasının özniteliklerini görüntüleme
1. Microsoft Access dosyası (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) açıkken, Dosya menüsünden, Veritabanı Özellikleri'ni tıklatın. 2. Genel sekmesini tıklatın.

Kişisel veya gizli bilgileri kaldırma
Başkalarına veritabanı, proje veya veri erişim sayfanızın bir kopyasını vermeden önce, kişisel ve gizli bilgileri gözden geçirip, bunları dahil etmenin uygun olup olmayacağına karar vermeniz iyi olur. Örneğin, adınız veya e-posta adresiniz gibi kişisel bilgiler girdiyseniz, yazılımınızı kaydettirdiğiniz zaman, bu bilgiler bazı Microsoft Office belgelerinde dosyanın bir parçası olarak depolanır. Dosya özellikleri içinde yer alan bilgiler ve "yazar" veya "sahip" alanı gibi dosyaya eklediğiniz tüm özel özellikler de otomatik olarak kaldırılmaz. Başkalarıyla paylaşmadan önce, kişisel bilgileri dosyadan ve dosya özelliklerinden kaldırmak isteyebilirsiniz. Access dosyasından kişisel bilgileri kaldırma 1. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın. 2. Genel sekmesinde, Kişisel bilgileri bu dosyadan kaldır onay kutusunu seçin. Veri erişim sayfasından kişisel bilgileri kaldırma 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Düzen menüsünden, Sayfa Seç'i tıklatın. 3. Özellik sayfası görünür değilse, Sayfa Tasarımı araç çubuğunda, Özellikler simgesini tıklatın. 4. Diğer sekmesinde, RemoveFileProperties özelliğini Doğru olarak ayarlayın. Belgeleriniz ve Microsoft Belgenizi Microsoft'a göndermediğiniz sürece, Microsoft belgenizdeki bilgilere erişemez.

14

Access dosyası veya sayfasıyla ilgili özet bilgileri girme
Microsoft Access dosyasıyla ilgili özet bilgileri girme 1. Microsoft Access dosyası (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) açıkken, Dosya menüsünden, Veritabanı Özellikleri'ni tıklatın. 2. Özet sekmesini tıklatın ve seçtiğiniz alanlara gerekli bilgileri girin. 3. Tamam'ı tıklatın. Note Özet sekmesinde belirlediğiniz her öğe için ilişkili özellikler otomatik olarak ayarlanır. Veri erişim sayfası için özet bilgileri girme 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümü (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) veya Sayfa görünümü (Sayfa görünümü: Veri erişim sayfasının içeriğine gözatabileceğiniz bir Access penceresi. Sayfalar, Sayfa görünümünde Internet Explorer 5.0 ve üst sürümlerindekiyle aynı işlevselliğe sahiptir.)'nde açın. Söz konusu olan henüz kaydedilmemiş olan yeni bir sayfaysa, Dosya menüsünde, Kaydet'i tıklatın. 2. Dosya menüsünde Sayfa Özellikleri'ni tıklatın. 3. Aşağıdaki sekmelerde özellikleri gereken şekilde ayarlayın. • Genel Bu bilgiler Microsoft Windows Gezgini'nde bir dosya adını sağ tıklattığınızda ve kısayol menüsünden Özellikler'i tıklattığınızda görüntülenen bilgilerle aynıdır. Tek fark, bu özellikleri Microsoft Access'te görüntülediğinizde, Öznitelikler ayarlarının salt okunur oluşudur. • Özet Bu sekmede girdiğiniz bilgiler Belgeler grubundaki Özet Bilgi Belge nesnesine eklenir. Bu bilgi diğer Microsoft Office uygulamalarında sağlayabileceğiniz özet bilgiler ile benzerlik taşır. Özet bilgi size bir sayfayı hem Microsoft Access'in içinden hem de Microsoft Windows Dosyaları Bul programı gibi diğer programlardan daha iyi tanımlamanıza imkan verir. Özet sekmesindeki Köprü tabanı ayarı, göreli HyperlinkAddress özelliği ayarlarının başına eklenen temel köprü yolunu oluşturmada kullanılır. • İstatistikler Etkin sayfanın oluşturulmuş olduğu tarih ve zamanı, en son değiştirildiği tarih ve zamanı, kim tarafından değiştirildiğini, revizyon sayısını ve toplam düzenleme süresini kapsar. • İçindekiler Başlığı ve bağlantı dizesini kapsar. • Özel Girdiğiniz özellikler, Belgeler grubundaki Kullanıcı Tanımlı Belge nesnesinin özellikleri haline gelir.

15

Access dosyasında arama yapmak için özel özellikler oluşturma
1. Microsoft Access dosyası (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) açıkken, Dosya menüsünde Veritabanı Özellikleri'ni tıklatın. 2. Özel sekmesini tıklatın, daha sonra Ad, Tür ve Değer kutularına yeni özellik için değerler yazdırın. 3. Ekle'yi tıklatın. 4. Özellikleri eklemeyi bitirdiğinizde, Tamam'ı tıklatın.

Son olarak kullanılan dosyalar listesinde gösterilen dosya sayısını ayarlama

Microsoft Access'i başlattığınızda, Dosya menüsünden Yeni 'yi tıklattığınızda veya menü çubuğundan Dosya'yı tıklattığınızda, en son kullanılan dosyaların bir listesi görünür. Bir dosyayı, en son kullandığınız seçenek ayarlarıyla yeniden açmak için dosya adını tıklatabilirsiniz. Ayrıca, son olarak kullanılan dosyalar listesinde görünen dosya adlarının sayısını da değiştirebilirsiniz. 1. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın. 2. Genel sekmesinde, bunlardan birini yapın: • Listede herhangi bir dosyanın görüntülenmesini önlemek için, Son kullanılan dosyalar onay kutusunun işaretini kaldırın. • Listede görünen dosya sayısını değiştirmek için, Son kullanılan dosyalar onay kutusunun seçili olduğundan emin olun, sonra sağındaki kutudan, listede olmasını istediğiniz dosya sayısını seçin. Varsayılan olarak, son kullanılan dosyalar listesinde dört dosya görünür ancak listeyi dokuz dosya içerecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

16

Access dosyasının özel özelliklerini değiştirme veya silme
1. Microsoft Access dosyası (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) açıkken, Dosya menüsünde Veritabanı Özellikleri'ni tıklatın. 2. Özel sekmesini tıklatın. 3. Özellikler kutusundaki Ad sütunundan, silmek veya değiştirmek istediğiniz özelliğin adını tıklatın. 4. Özelliği değiştirmek için, değişikleri Tür veya Değer kutularına girin, sonra da Değiştir'i tıklatın. Özelliği silmek için Sil'i tıklatın. Note Özelliği adını değiştirmeye çalışırsanız, bu yeni bir özellik olur ve bunu yalnızca ekleyebilirsiniz. Özelliğin adını değiştirmek için, varolan özelliği silin ve bunu yeni adla ekleyin.

Access'in başvuru kitaplıklarında arama yapma şekli hakkında
Bir Microsoft Access dosyasının (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) Visual Basic projesi (proje: Bir veritabanındaki, standart modüller ve sınıf modülleri de dahil tüm kod modüllerinin kümesi. Varsayılan olarak, proje veritabanıyla aynı ada sahiptir.), nesne kitaplıklarına (nesne kitaplığı: Nesnelerin tanımlarıyla yöntem ve özelliklerini içeren bir dosya. Bir nesne kitaplığı içeren dosyanın uzantısı genellikle .olb olur.) ve ayrıca aralarında Access dosyalarının da bulunduğu diğer dosyalara başvurular içerebilir. Başvurulan dosyaların yeri, Visual Basic Düzenleyicisi (Visual Basic Düzenleyicisi: Yeni Visual Basic for Applications kodu ve yordamları yazdığınız ve varolanları düzenlediğiniz bir ortam. Visual Basic Düzenleyicisi kodunuzdaki söz dizimi, çalıştırma ve mantık sorunlarını bulmak için tam bir hata ayıklama araç kümesi içerir.)'nde Araçlar menüsünde Başvurular komutundan kullanılabilen Başvurular iletişim kutusunda belirtilmiştir. Access dosyasını açtığınızda, Access belirtilen yerde başvurulan bir dosya bulamazsa, başvuruyu aşağıdaki şekilde arar.

İlk olarak, Access Microsoft Windows Kayıt Defteri'nde aşağıdaki yerde bir RefLibPaths anahtarı arar: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Access Anahtar varsa, Access başvurulan dosya adıyla eşleşen bir değer adının var olup olmadığını denetler. Eşleşen bir değer adı bulursa, Access ilgili veri değerinde belirtilen yoldan başvuruyu yükler. 17

• • • • • • • •

Access bir RefLibPaths anahtarı bulamazsa, başvurulan dosyayı aşağıdaki sıraya göre listelenen yerlerde arar: Uygulamayı içeren uygulama klasörü (Msaccess.exe dosyasının bulunduğu klasör). Geçerli klasör. Sistem klasörleri (Windows veya WINNT klasöründe bulunan System ve System32 klasörleri). Windows veya WINNT klasörü. PATH ortam değişkeni. Ortam değişkenleriyle ilgili daha fazla bilgi için, Windows Yardımı'na bakın. Access dosyasını içeren klasör ve bu klasörde yer alan alt klasörler. Access bu aramadan sonra hala başvuruyu bulamıyorsa, başvuruyu el ile düzeltmeniz gerekir.

Access veritabanını (MDB) yedekleme ve geri yükleme

18

Hide All Access veritabanını yedekleme 1. Veritabanındaki tüm nesneleri kaydedin ve kapatın. 2. Dosya menüsünde Veritabanını Yedekle'yi tıklatın. 3. Yedeği Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yedek kopyanın adını ve konumunu belirtin. Caution Bununla birlikte kullanıcı düzeyi güvenlik (kullanıcı düzeyi güvenlik: Bir Access veritabanında kullanıcı düzeyi güvenlik kullanırken, veritabanı yöneticisi veya nesnenin sahibi bireysel kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar için belirli izinler verebilir.) kullanıyorsanız, çalışma grubu bilgi dosyasının (çalışma grubu bilgi dosyası: Access'in başlarken okuduğu, çalışma grubundaki kullanıcılar hakkında bilgi içeren dosya. Bu bilgiler kullanıcıların hesap adlarını, parolalarını ve üyesi oldukları grupları içerir.) da bir yedeğini almalısınız. Bu dosya kaybolur veya zarar görürse, dosyayı geri yükleyene kadar veya yeniden oluşturuncaya kadar Microsoft Access'i başlatamazsınız. Access veritabanını bir yedek kopyadan geri yükleme

Yedek kopya oluşturmak için ilk kullanılan yönteme bağlı olarak, Access veritabanını kendi veritabanı dosyanıza kopyalamak için Bilgisayarım, Windows 2000 veya daha yeni Backup and Recovery Tools'u (Yedekleme ve Kurtarma Araçları) veya diğer yedekleme yazılımlarını kullanın. Caution Veritabanı klasöründe varolan Access veritabanı dosyası ve yedek kopya aynı ada sahipse, yedek kopyayı geri yüklemek yedek kopyanın varolan veritabanı dosyasının yerini almasına yol açabilir. Varolan dosyayı kaydetmek istiyorsanız, yedeği kopyalamadan önce dosyayı yeniden adlandırın. Note Bireysel veritabanı nesnelerini (veritabanı nesneleri: Bir Access veritabanı tablolar, sorgular, formlar, raporlar, sayfalar, makrolar ve modüller gibi nesneler içerir. Bir Access projesi formlar, raporlar, sayfalar, makrolar ve modüller gibi nesneler içerir.), boş bir veritabanı oluşturup daha sonra istediğiniz nesneleri özgün veritabanından alarak yedekleyebilirsiniz.

Access dosyasını düzenleme ve onarma hakkında
Microsoft Access, bir Access dosyasını (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) düzenleme ve onarma işlemlerini tek bir işlemde birleştirmiştir. Access dosyasını düzenleme Access veritabanı (Microsoft Access veritabanı: Belirli bir konu veya amaçla ilişkili tablo, sorgu veya form gibi veri ve nesne koleksiyonu. Verileri, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı yönetir.) verilerini veya nesnelerini veya Access projesindeki (Microsoft Access projesi: Bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanan ve istemci/sunucu uygulamaları oluşturmak için

19

kullanılan bir Access dosyası. Bir proje dosyası veriler veya tablolar ve görünümler gibi veri tanımına dayanan nesneler içermez.) nesneleri silerseniz, dosya parçalanabilir ve disk alanını etkin biçimde kullanamayabilir. Access dosyasının düzenlenmesi dosyanın bir kopyasını hazırlanmasını sağlar ve dosyanın diskinizde depolanma biçimini yeniden düzenler. Önceki sürüme ait bir Access veritabanının düzenlenmesi, veritabanını Access 2002 - 2003 biçimine dönüştürmez. Düzenleme hem Access veritabanlarının, hem Access projelerinin performansı en iyi hale getirir. Bununla birlikte, bir Access projesinde, düzenleme işlemi Access projesinin kendisini değil Microsoft SQL Server veritabanında (Microsoft SQL Server veritabanı: Microsoft SQL Server'daki bir veritabanı. Tablolar, görünümler, dizinler, depolanan yordamlar, işlevler ve tetikleyicilerden oluşur.) bulunan veritabanı nesnelerini (veritabanı nesneleri: Bir Access veritabanı tablolar, sorgular, formlar, raporlar, sayfalar, makrolar ve modüller gibi nesneler içerir. Bir Access projesi formlar, raporlar, sayfalar, makrolar ve modüller gibi nesneler içerir.) (tablolar ve görünümler gibi) etkilemez. Access projesinde, düzenlemenin otomatik numaralandırma üzerinde etkisi yoktur. Bununla birlikte, Access veritabanında Otomatik Sayı alanı (OtomatikSayı veri türü: Bir Microsoft Access veritabanında, tabloya eklenen her kayıt için otomatik olarak benzersiz bir sayı depolayan bir alan verisi türü. Üç tür sayı oluşturulabilir: sıralı, rasgele ve Yineleme Kimliği.) olan bir tablonun sonundaki kayıtları silmişseniz, veritabanını düzenlediğinizde Otomatik Sayı değeri sıfırlanır; eklediğiniz bir sonraki kaydın Otomatik Sayı değeri, tablodan en son silinmeyen kaydın Otomatik Sayı değerinden bir fazladır. Caution NTFS dosya sistemini kullanan bir birimde bulunan Microsoft Access dosyasını sıkıştırdığınızda, Access var olan dosyayı kaldırır ve yerine sıkıştırılmış dosyayı koyar. Ardından varsayılan dosya izinlerini yeni dosyaya uygular. Dosya bir Access veritabanı (Microsoft Access veritabanı: Belirli bir konu veya amaçla ilişkili tablo, sorgu veya form gibi veri ve nesne koleksiyonu. Verileri, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı yönetir.) ise, dosya düzeyinde izinler yerine kullanıcı düzeyinde (kullanıcı düzeyi güvenlik: Bir Access veritabanında kullanıcı düzeyi güvenlik kullanırken, veritabanı yöneticisi veya nesnenin sahibi bireysel kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar için belirli izinler verebilir.) Access güvenliğini kullanın. Aksi halde, klasör izinlerini kullanın. NTFS dosya sistemi ve klasör izinleri hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardımı'na bakın. Access dosyasını onarma Çoğu durumda, Microsoft Access bir Access dosyasını açmayı denediğinizde dosyanın hasar görüp görmediğini saptar ve size hemen bir onarma seçeneği sunar. Geçerli Access dosyası bozulan bir Access dosyasına başvuru içeriyorsa, Access diğer dosyayı onarmayı denemez. Bazı durumlarda Access bir dosyanın bozulduğunu saptayamayabilir. Access dosyası beklenmeyen davranışlarda bulunursa, dosyayı düzenleyin ve onarın. Access aşağıdakileri onarabilir:

Access veritabanında (Microsoft Access veritabanı: Belirli bir konu veya amaçla ilişkili tablo, sorgu veya form gibi veri ve nesne koleksiyonu. Verileri, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı yönetir.) bulunan bir tablodaki bozukluk. Access dosyasının Visual Basic for Applications (VBA) projesi yapısıyla ilgili eksik bilgiler. Form, rapor veya modüldeki bozukluk. Access'in belirli bir form, rapor veya modülü açmak için gerek duyduğu eksik bilgiler. 20

• • •

Access dosyalarının bozulmasını önlemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:
• • • •

Access dosyalarını düzenli olarak düzenleyin ve onarın. Access'in kapattığınız dosyaları otomatik olarak düzenlemesini belirtebilirsiniz. Access dosyalarınızı düzenli olarak yedekleyin. Access'ten beklenmedik biçimde çıkmaktan kaçının. Örneğin, bilgisayarınızı kapatarak Access'ten aniden çıkmayın. Ağ sorunları yaşıyorsanız, sorunlar giderilinceye kadar ağ sunucusunda paylaşılan Access veritabanını kullanmaktan kaçının. Olanaklıysa, Access veritabanını ağ üzerinden kullanmak yerine yerel olarak erişebileceğiniz bir bilgisayara taşıyın. Access beklenmedik biçimde kapandıktan sonra dosyaları onarma Önemli bir sorun oluşur ve Microsoft Access'in kapanmasına neden olursa, Access yeniden başlar, açık dosyanın bir kopyasını oluşturur ve dosyaadı_Backup.mdb veya dosyaadı_Backup.adp olarak yeniden adlandırır (burada dosyaadı özgün dosyanın adıdır). dosyaadı_Backup.mdb veya dosyaadı_Backup.adp zaten varsa, Access dosyanın adını belirtmenizi ister. Access sonra, özgün dosyayı düzenlemeye ve onarmaya çalışır.

Access dosyasını düzenleme ve onarma
En uygun performansı sağlamak için, Microsoft Access dosyalarınızı düzenli bir şekilde düzenlemeli ve onarmalısınız. Ayrıca, bir Access dosyasında çalışırken ciddi bir problem çıkarsa ve Access dosyayı kurtarmaya çalışırsa, onarma işleminin iptal edildiğini ve dosyayı düzenlemeniz ve onarmanız gerektiğini belirten bir ileti alabilirsiniz. Caution NTFS dosya sistemini kullanan bir birimde bulunan Microsoft Access dosyasını sıkıştırdığınızda, Access var olan dosyayı kaldırır ve yerine sıkıştırılmış dosyayı koyar. Ardından varsayılan dosya izinlerini yeni dosyaya uygular. Dosya bir Access veritabanı (Microsoft Access veritabanı: Belirli bir konu veya amaçla ilişkili tablo, sorgu veya form gibi veri ve nesne koleksiyonu. Verileri, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı yönetir.) ise, dosya düzeyinde izinler yerine Access kullanıcı düzeyinde güvenliği (kullanıcı düzeyi güvenlik: Bir Access veritabanında kullanıcı düzeyi güvenlik kullanırken, veritabanı yöneticisi veya nesnenin sahibi bireysel kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar için belirli izinler verebilir.) kullanın. Aksi durumda klasör izinlerini kullanın. NTFS dosya sistemi ve klasör izinleri hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardımı'na bakın. Access veritabanını düzenlemek ve onarmak için Açma/Çalıştırma ve Özel Kullanımda Açma izinlerine (izinler: Kullanıcının bir veritabanı üzerindeki veri veya nesnelere ne tür erişim sahibi olduğunu belirten öznitelikler kümesi.) sahip olmanız gerekir. Geçerli Access dosyasını düzenleme ve onarma 1. Sunucuda veya paylaşıma açık bir klasörde bulunan paylaşılan bir Microsoft Access veritabanını (çok kullanıcılı (paylaşılan) veritabanı: Birden çok kullanıcının aynı veri

21

kümesine aynı anda erişmesine ve bu veri kümesini değiştirmesine izin veren bir veritabanı.) düzeltiyorsanız, veritabanını kimsenin açmadığından emin olun. 2. Araçlar menüsünde, Veritabanı Hizmet Programları'nı işaretleyin ve sonra Veritabanı/Proje Düzenle ve Onar'ı tıklatın. Açık olmayan bir Access dosyasını düzenleme ve onarma 1. Geçerli Microsoft Access dosyasını kapatın. Sunucuda bulunan veya paylaşılan bir Access veritabanını (çok kullanıcılı (paylaşılan) veritabanı: Birden çok kullanıcının aynı veri kümesine aynı anda erişmesine ve bu veri kümesini değiştirmesine izin veren bir veritabanı.) düzenliyorsanız, bunu kimsenin açmadığından emin olun. 2. Araçlar menüsünde, Veritabanı Kolaylıkları'nı işaretleyin ve sonra Veritabanını Düzenle ve Onar'ı tıklatın. 3. Düzenlenecek Veritabanı iletişim kutusunda, düzeltmek istediğiniz Access dosyasını belirleyin ve Düzenle'yi tıklatın. 4. Yeni Veritabanı iletişim kutusunda, düzenlenecek Access dosyasının adını, sürücüsünü ve klasörünü belirleyin. 5. Kaydet'i tıklatın. Aynı ad, sürücü ve klasörü kullanırsanız ve Access veritabanı veya Access projesi başarıyla düzenlenirse, Microsoft Access özgün dosyayı düzenlenen sürümle değiştirir. Access dosyasını her kapattığınızda dosyayı otomatik olarak düzenleme ve onarma Diğer bir kullanıcı tarafından açık tutulan paylaşılan bir veritabanını (çok kullanıcılı (paylaşılan) veritabanı: Birden çok kullanıcının aynı veri kümesine aynı anda erişmesine ve bu veri kümesini değiştirmesine izin veren bir veritabanı.) kapatırsanız düzenleme gerçekleşmez. 1. Microsoft Access'in otomatik olarak düzenlemesini istediğiniz Access veritabanını veya Access projesini açın. 2. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın. 3. Genel sekmesini tıklatın. 4. Kapatıldığında Düzenle onay kutusunu işaretleyin. Note Düzenle ve durdurabilirsiniz. Onar işlemini CTRL+BREAK veya ESC tuşlarına basarak

Access dosyasının sıkıştırılmasında, onarılmasında veya kurtarılmasında sorun giderme
Access dosyasını sıkıştıramıyor ve onaramıyorum. Aşağıdakilerden herhangi biri doğruysa, bir Access dosyasını sıkıştıramazsınız.

Access veritabanının veya Access projesinin hem özgün hem de sıkıştırılmış sürümleri için diskinizde yeterince depolama alanı yok. Gerek duyulmayan dosyaları silin ve yeniden deneyin. Access veritabanının hem Açma/Çalıştırma hem de Özel Kullanımda Açma izinlerine (izinler: Kullanıcının bir veritabanı üzerindeki veri veya nesnelere ne tür erişim 22

• •

sahibi olduğunu belirten öznitelikler kümesi.) sahip değilsiniz. Bu veritabanının sahibi siz değilseniz, bu izinlerin verilip verilemediğini bulmak için, sahibine danışın. Bu veritabanının sahibi siz iseniz, izinlerinizi güncelleştirmeniz gerekir. Başka bir kullanıcı, Access veritabanını veya Access projesini açmış durumda. Access veritabanı veya Access projesi salt okunur durumdaki bir ağ paylaşımında bulunuyor veya dosya özniteliği Salt Okunur olarak ayarlanmış durumda. Access dosyasını sıkıştırmak, NTFS dosya izinlerini kaldırır. NTFS dosya sistemi kullanan bir sürücüde bulunan Microsoft Access dosyasını sıkıştırdığınızda, Access varolan dosyayı kaldırır ve sıkıştırılmış dosyayla değiştirir. Sonra, yeni dosyaya varsayılan dosya izinlerini uygular. Dosya bir Access veritabanıysa (Microsoft Access veritabanı: Belirli bir konu veya amaçla ilişkili tablo, sorgu veya form gibi veri ve nesne koleksiyonu. Verileri, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı yönetir.), dosya düzeyinde izinler yerine, Access'in kullanıcı düzeyi izinlerini (kullanıcı düzeyi güvenlik: Bir Access veritabanında kullanıcı düzeyi güvenlik kullanırken, veritabanı yöneticisi veya nesnenin sahibi bireysel kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar için belirli izinler verebilir.) kullanın. Aksi durumda, klasör izinlerini kullanın. NTFS dosya sistemi ve klasör izinleri hakkında daha fazla bilgi için, Windows Yardım'a bakın. Access dosyasının kurtarılması sırasında bir günlük dosyası oluşturuldu. Beklenmeyen kapanma gibi ciddi bir sorun ortaya çıkmasından sonra, Access dosyayı geri yüklediğinde ve kurtardığında, Microsoft Access dosyasındaki nesneler silindi veya kurtarıldıysa, Access bu bilgiyi <hedef_dosya.log> adlı bir günlük dosyasına kaydeder, burada hedef_dosya, yeni dosyanın adıdır.

Veritabanı nesnesinin görünümleri arasında geçiş yapma

Form, rapor, sorgu veya tablo görünümleri arasında geçiş yapma

Araç çubuğundaki Görünüm düğmesini tıklatın. Grafik tarafından belirtilen görünüme geçmek için düğmeyi tıklatın. Seçilebilecek diğer görünümlerin bir listesini görmek için düğmenin yanındaki oku tıklatın. Note Görünüm düğme listesinde ve Görünüm menüsünde görüntülenen görünümler, formun AllowFormView, AllowDatasheetView, AllowPivotTableView ve AllowPivotChartView özelliklerine bağlıdır. Alt formun görünümleri arasında geçiş yapma Ana form, Form görünümünde açılırsa, formun alt form görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz. 1. Ana formu Form görünümünde açın. 23

2. Görünümünü değiştirmek istediğiniz alt formu tıklatın. 3. Görünüm menüsünde Alt Form'un üzerine gelin ve istediğiniz görünümü tıklatın. Note Alt form için kullanılabilir görünümler, alt formun AllowFormView, AllowDatasheetView, AllowPivotTableView ve AllowPivotChartView özelliklerinin ayarına bağlıdır. Veri erişim sayfasının görünümleri arasında geçiş yapma Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.), Sayfa görünümünde (Sayfa görünümü: Veri erişim sayfasının içeriğine gözatabileceğiniz bir Access penceresi. Sayfalar, Sayfa görünümünde Internet Explorer 5.0 ve üst sürümlerindekiyle aynı işlevselliğe sahiptir.) veya Microsoft Internet Explorer'da bir veri erişim sayfası açmak için, bilgisayarınızda Service Pack 2 (SP2) içeren Microsoft Internet Explorer 5.01 veya üst sürümünün yüklü olması gerekir.

Microsoft Access içinden, başka bir görünüme geçiş yapmak için araç çubuğundan Görünüm düğmesini tıklatın. Grafik tarafından belirtilen görünüme geçmek için düğmeyi tıklatın. Seçilebilecek diğer görünümlerin bir listesini görmek için düğmenin yanındaki oku tıklatın. Internet Explorer'dan Microsoft Access'e geçiş yapmak için Dosya menüsünden Microsoft Access ile Düzenle'yi tıklatın.

Veritabanı nesnesi açma
Hide All Tablo açma 1. Veritabanı penceresinde (Veritabanı penceresi: Bir Access veritabanını veya Access projesini açtığınızda görünen pencere. Yeni veritabanı nesneleri oluşturmak veya varolan nesneleri açmak için kısayollar görüntüler.), Nesneler'in altında Tablolar simgesini tıklatın. 2. Açmak istediğiniz tabloyu tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini yapın: Tabloyu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açmak için araç çubuğunda Tasarla'yı tıklatın. Tabloyu Veri Sayfası görünümünde (Veri Sayfası görünümü: Tablodan, formdan, sorgudan, görünümden veya depolanmış yordamdan gelen verileri satır-sütun biçiminde görüntüleyen bir pencere. Veri Sayfası görünümünde, alanları düzenleyebilir, veri ekleyip silebilir ve veri arayabilirsiniz.) açmak için Veritabanı penceresi araç çubuğunda Aç'ı tıklatın. Form veya alt form açma

24

1. Veritabanı penceresinde (Veritabanı penceresi: Bir Access veritabanını veya Access projesini açtığınızda görünen pencere. Yeni veritabanı nesneleri oluşturmak veya varolan nesneleri açmak için kısayollar görüntüler.) Nesneler altında Formlar simgesini tıklatın. 2. Açmak istediğiniz formu veya alt formu tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini yapın: Formu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açmak için Veritabanı penceresi araç çubuğunda Tasarla'yı tıklatın. Formu Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) açmak için Veritabanı penceresi araç çubuğunda Aç'ı tıklatın. Note Ana form Tasarım görünümünde açıksa ve ayrı bir pencerede alt form açmak isterseniz, alt formu seçin ve Görünüm menüsünde Yeni Pencerede Alt Form'u tıklatın. Ana formdaki alt form denetimi beyaz renk alır ve alt formun adı görüntülenir. Ana form ve alt formdaki değişiklikleri ayrı ayrı kaydetmeniz gerekir. Rapor veya alt rapor açma 1. Veritabanı penceresinde (Veritabanı penceresi: Bir Access veritabanını veya Access projesini açtığınızda görünen pencere. Yeni veritabanı nesneleri oluşturmak veya varolan nesneleri açmak için kısayollar görüntüler.) Nesneler altında Raporlar simgesini tıklatın. 2. Açmak istediğiniz raporu veya alt raporu tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini yapın: Raporu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açmak için araç çubuğunda Tasarla'yı tıklatın. Raporu Baskı Önizleme (baskı önizleme: Belgenin yazdırıldığında görüneceği şekilde görüntülenmesi.)'de açmak için araç çubuğunda Önizleme'yi tıklatın. Kayıtları gösteren bir sorgu (seçme sorgusu veya çapraz sorgu) açma 1. Veritabanı penceresinde (Veritabanı penceresi: Bir Access veritabanını veya Access projesini açtığınızda görünen pencere. Yeni veritabanı nesneleri oluşturmak veya varolan nesneleri açmak için kısayollar görüntüler.), Nesneler'in altında Sorgular simgesini tıklatın. 2. Açmak istediğiniz sorguyu tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini yapın: Sorguyu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açmak için Veritabanı penceresi araç çubuğunda Tasarla'yı tıklatın. 25

Sorguyu Veri Sayfası görünümünde (Veri Sayfası görünümü: Tablodan, formdan, sorgudan, görünümden veya depolanmış yordamdan gelen verileri satır-sütun biçiminde görüntüleyen bir pencere. Veri Sayfası görünümünde, alanları düzenleyebilir, veri ekleyip silebilir ve veri arayabilirsiniz.) açmak için Veritabanı penceresi araç çubuğunda Aç'ı tıklatın. Notlar
• •

Veri Sayfası görünümünde bir seçme sorgusu veya çapraz sorgu açtığınızda, sorguyu çalıştırmış olursunuz. Bir sorguyu SQL görünümünde (SQL görünümü: Geçerli sorgunun SQL deyimini görüntüleyen veya SQL'e özel bir sorgu (bileşim, doğrudan veya veri tanımı) oluşturmak için kullanılan bir pencere. Tasarım görünümünde bir sorgu oluşturduğunuzda, Access SQL görünümünde SQL eşdeğerini oluşturur.) görüntülenirken kaydettiyseniz, daha sonra bu sorgu için Veritabanı penceresi araç çubuğunda Tasarla'yı tıklattığınızda Microsoft Access sorguyu SQL görünümünde açar. Veri erişim sayfası açma Veri erişim sayfası (veri erişim sayfası: Access'ten yayımlanan, bir veritabanına bağlantısı olan Web sayfası. Bir veri erişim sayfasında, veritabanında depolanan verileri görüntüleyebilir, verilere ekleme yapabilir, onları düzenleyebilir ve işleyebilirsiniz. Sayfa aynı zamanda Excel gibi başka kaynaklardan gelen verileri de kapsayabilir.) açmak için, bilgisayarınızda Service Pack 2 (SP2) içeren Microsoft Internet Explorer 5.01 veya sonraki bir sürümü olmalıdır. 1. Veritabanı penceresinde (Veritabanı penceresi: Bir Access veritabanını veya Access projesini açtığınızda görünen pencere. Yeni veritabanı nesneleri oluşturmak veya varolan nesneleri açmak için kısayollar görüntüler.), Nesneler'in altında Sayfalar simgesini tıklatın. 2. Açmak istediğiniz veri erişim sayfasını tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini yapın: Sayfayı Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açmak için Veritabanı penceresi araç çubuğunda Tasarla'yı tıklatın. Sayfayı Sayfa görünümünde (Sayfa görünümü: Veri erişim sayfasının içeriğine gözatabileceğiniz bir Access penceresi. Sayfalar, Sayfa görünümünde Internet Explorer 5.0 ve üst sürümlerindekiyle aynı işlevselliğe sahiptir.) açmak için Veritabanı penceresi araç çubuğunda Aç'ı tıklatın. Sayfayı Internet Explorer'da açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
• •

Sayfayı Tasarım görünümünde veya Sayfa görünümünde açın, sonra da Dosya menüsünde Web Sayfası Önizleme'yi tıklatın. Internet Explorer varsayılan Web tarayıcınızsa, sayfayı Internet Explorer'da açmak için Windows Gezgini'nde HTML dosyasını çift tıklatın.

26

Note Bir sayfayı Sayfa görünümü içinde, ayrıca, Microsoft Access'teki Dosya menüsünden Aç'ı tıklatarak da açabilirsiniz. Access sayfayı, sayfanın bağlı olduğu veritabanını açmadan açar, bu nedenle sihirbazlar, oluşturucular ve eklentiler kullanılamaz. Makro açma 1. Veritabanı penceresinde (Veritabanı penceresi: Bir Access veritabanını veya Access projesini açtığınızda görünen pencere. Yeni veritabanı nesneleri oluşturmak veya varolan nesneleri açmak için kısayollar görüntüler.), Nesneler'in altında Makrolar simgesini tıklatın. 2. Açmak istediğiniz makronun adını tıklatın. 3. Veritabanı penceresi araç çubuğunda Tasarla'yı tıklatın. Modül açma 1. Veritabanı penceresinde (Veritabanı penceresi: Bir Access veritabanını veya Access projesini açtığınızda görünen pencere. Yeni veritabanı nesneleri oluşturmak veya varolan nesneleri açmak için kısayollar görüntüler.), Nesneler'in altında Modüller simgesini tıklatın. 2. Aşağıdakilerden birini yapın: Yeni bir standart modül (standart modül: Veritabanınızdaki diğer yordamlarda kullanılabilir olmasını istediğiniz Alt ve Fonksiyon yordamlarını yerleştirebileceğiniz bir modül.) açmak için, Veritabanı penceresi araç çubuğunda Yeni düğmesini tıklatın. Varolan bir standart modül veya sınıf modülü açmak için, açmak istediğiniz modülü seçin, sonra da Veritabanı penceresi araç çubuğunda Tasarla'yı tıklatın. Form modülü (form modülü: Belirli bir form veya denetimleri üzerinde oluşan olaylar tarafından tetiklenen tüm olay yordamları için kod içeren bir modül.) veya rapor modülü (rapor modülü: Belirli bir rapor veya denetimleri üzerinde oluşan olaylar tarafından tetiklenen tüm olay yordamları için kod içeren bir modül.) açmak için, form veya raporu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın, sonra da araç çubuğunda Kod simgesini tıklatın. Form veya raporla ilişkili olmayan yeni bir sınıf modülü (sınıf modülü: Yeni bir nesnenin tanımını içerebilen bir modül. Bir sınıfın yeni bir örneğini oluşturduğunuzda, yeni nesneyi oluşturursunuz. Modülde tanımlanan yordamlar yeni nesnenin özellikleri ve yöntemleri olur.) açmak için Ekle menüsünde Sınıf Modülü'nü tıklatın.

27

Form görünümleri hakkında
Tasarım görünümü Form oluşturmak için, Tasarım görünümünde çalışın. Formu, Tasarım görünümünde görüntülemek, yararlı araçlarla dolu bir masada oturmak gibidir.

Başka bir görünüme geçmek için Görünüm düğmesini tıklatın. Yazı tiplerini veya yazı tipi boyutlarını değiştirmek, metin hizalamak, kenarlık veya çizgi genişliklerini değiştirmek, renk veya özel efektler uygulamak için Biçimlendirme araç çubuğunu kullanın. Denetimleri (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) cetvellerle hizalayın. Denetimleri ayrıntı bölümüne (ayrıntı bölümü: Form veya raporun ana gövdesini kapsamak için kullanılır. Bu bölüm çoğunlukla kayıt kaynağındaki alanlara bağlanan denetimleri içerir, ancak bir alanın içeriğini tanımlayan etiketler gibi bağlantısı çözülmüş denetimleri de içerebilir.) veya diğer form bölümlerinden birine yerleştirin. 28

Etiketler ve metin kutuları gibi denetimleri eklemek için araç kutusunu kullanın. Form görünümü ve Veri Sayfası görünümü Tasarım görünümünde form oluşturduktan sonra, bunu Form görünümünde veya Veri Sayfası görünümünde görüntüleyebilirsiniz.

Veri Sayfası görünümünde, kayıtları satır ve sütun biçiminde görüntüleyerek bir defada birçok kayıt görebilirsiniz. Form görünümünde, genellikle her defada yalnızca bir kayda bakabilirsiniz. Form görünümünde veya Veri Sayfası görünümünde, kayıtlar arasında hızla gezinmek için gezinti düğmelerini (gezinti düğmeleri: Kayıtlar arasında ilerlemek için kullandığınız düğmeler. Veri sayfası görünümü ve Form görünümü pencerelerinin sol alt köşesinde bulunurlar. Aynı zamanda, belgenizin sayfaları arasında hareket edebilmeniz için önizleme sırasında da kullanılabilirler.) kullanın. Özet Tablo görünümü ve Özet Grafik görünümü Özet Tablo görünümünde veya Özet Grafik görünümünde verilerle ilişkili bir form açabilirsiniz. Bu görünümlerde, verileri farklı biçimlerde çözümlemek için, formun yerleşimini dinamik olarak değiştirebilirsiniz. İstenen yerleşimi elde edene kadar, satır başlıklarını, sütun başlıklarını ve filtre alanlarını yeniden düzenleyebilirsiniz. Yerleşimi her değiştirmenizde, form yeni yerleşimi temel alarak verileri hemen yeniden hesaplar.

Özet Tablo görünümünde, filtre, satır, sütun ve ayrıntı bölgelerindeki alanları düzenleyerek, ayrıntı veya özet verilerini görüntüleyebilirsiniz. 29

Özet Grafik görünümünde, bir grafik türü seçerek ve filtre, dizi, kategori ve veri bölgelerindeki alanları düzenleyerek, verileri görsel olarak görüntüleyebilirsiniz.

Form oluşturma
Form oluşturmanın üç yolu vardır Tek tabloyu veya sorguyu temel alarak, Otomatik Form kullanımıyla. Otomatik Form, tüm alanları ve kayıtları alttaki tabloda veya sorguda (Sorgu penceresi: Tasarım görünümünde, Veri Sayfası görünümünde, SQL görünümünde veya Baskı Önizleme'de sorgularla çalıştığınız bir pencere.) görüntüleyen formu oluşturur. Seçtiğiniz kayıt kaynağı (başvurulan veritabanı: Kullanıcının geçerli veritabanından başvuru oluşturduğu Access veritabanı. Kullanıcı bir veritabanına başvuru oluşturduktan sonra o veritabanındaki standart modüllerde bulunan yordamları çağırabilir.) ilgili tablolara veya sorgulara sahipse, form, bu kayıt kaynaklarından tüm alanları ve kayıtları da içerir. Nasıl? 1. Veritabanı penceresinde (veri tanımı sorgusu: Veri tanımı dilinde (DDL) deyimler içeren, SQL'e özel bir sorgu. Bu deyimler veritabanında nesne oluşturmanıza veya veritabanındaki nesneleri değiştirmenize olanak tanır.), Nesneler'in altında Formlar simgesini tıklatın. 2. Veritabanı penceresi araç çubuğunda Yeni düğmesini tıklatın. 3. Yeni Form iletişim kutusunda aşağıdaki sihirbazlardan birini tıklatın: • Otomatik Form: Sütun Halinde Her alan ayrı bir satırda solunda bulunan etiketle birlikte görünür. • Otomatik Form: Çizelge Şeklinde Her kayıtta bulunan bu alanlar bir satırda önceden formun üstünde görüntülenen etiketlerle birlikte görünür. • Otomatik Form: Veri sayfası Her kayıtta bulunan bu alanlar her satırda bir kayıtla ve her sütunda bir alanla birlikte satır ve sütun biçiminde görünür. Alan adları her sütunun üstünde görünür. • Otomatik Form: Özet Tablo Form Özet Tablo görünümünde açılır. Alanları, alan listesinden, görünümdeki farklı alanlara sürükleyerek ekleyebilirsiniz. • Otomatik Form: Özet Grafik Form, Özet Grafik görünümünde açılır. Alanları, alan listesinden, görünümdeki farklı alanlara sürükleyerek ekleyebilirsiniz. Sihirbaz başlamazsa, Bunun nedeni Access'in kumluk modunda çalışıyor olması ancak bilgisayarınızda Microsoft Jet 4.0 SP8 veya sonraki bir sürümünün yüklü olmaması olabilir. Kumluk modu etkinken Access'in tüm işlevleriyle çalışabilmesi için Jet 4.0 SP8 veya sonraki bir sürümü gereklidir. Jet yükseltmesini yükleme hakkında daha fazla bilgi için, http://office.microsoft.com/assistance/preview.aspx?AssetID=HA010489351033 adresindeki About Microsoft Jet 4.0 SP8 or later Office Online makalesini (İngilizce) okuyun. Kumluk modu hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Jet Expression Service kumluk modu hakkında konusuna bakın. 30

4. Formunuza temel almak istediğiniz veriyi içeren tabloyu veya sorguyu tıklatın. 5. Tamam'ı tıklatın. Microsoft Access formda kullandığınız son otomatik biçimi (otomatik bağlantı: Access'teki OLE nesnesiyle bir OLE sunucusu arasında, nesne dosyasındaki bilgiler değiştiğinde nesneyi Access'te otomatik olarak güncelleştiren bir bağlantı.) uygular. Önceden sihirbazlı form oluşturmadıysanız veya Biçim menüsünden Otomatik Biçimlendir komutunu kullanmadıysanız, Access Standart otomatik biçimi kullanır. İpucu Ayrıca, açık kayıt kaynağına veya Veritabanı penceresinde seçilen kayıt kaynağını temel alan sütunlu Otomatik Form da oluşturabilirsiniz. Ekle menüsünde Otomatik Form'u tıklatın veya araç çubuğunda Yeni Nesne düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra Otomatik Form'u tıklatın. Seçtiğiniz kayıt kaynağının ilişkili tabloları varsa, Otomatik Form veri sayfaları (Veri Sayfası görünümü: Tablodan, formdan, sorgudan, görünümden veya depolanmış yordamdan gelen verileri satır-sütun biçiminde görüntüleyen bir pencere. Veri Sayfası görünümünde, alanları düzenleyebilir, veri ekleyip silebilir ve veri arayabilirsiniz.) ve alt veri sayfaları (abone olma: Access veritabanında (.mdb) veya Access projesinde (.adp) bir yayını almayı kabul etme. Abone bir veritabanı, bir yayımcı veritabanındaki çoğaltılmış verilere abone olur.) olarak görüntülenen ilişkili tabloları içeren bir alt form ekler. Sihirbazla, bir veya birden çok tabloyu veya sorguyu temel alma. Sihirbaz size, istediğiniz kayıt kaynakları, alanlar, düzen ve biçim hakkında ayrıntılı sorular sorar ve yanıtlarınıza dayalı olarak bir form oluşturur. Nasıl? 1. Veritabanı penceresinde (veri tanımı sorgusu: Veri tanımı dilinde (DDL) deyimler içeren, SQL'e özel bir sorgu. Bu deyimler veritabanında nesne oluşturmanıza veya veritabanındaki nesneleri değiştirmenize olanak tanır.), Nesneler'in altında Formlar simgesini tıklatın. 2. Veritabanı penceresi araç çubuğunda Yeni düğmesini tıklatın. 3. Yeni Form iletişim kutusundan kullanmak istediğiniz sihirbazı tıklatın. Sihirbazın tanımı iletişim kutusunun sol tarafında görünür. Sihirbaz başlamazsa, Bunun nedeni Access'in kumluk modunda çalışıyor olması ancak bilgisayarınızda Microsoft Jet 4.0 SP8 veya sonraki bir sürümünün yüklü olmaması olabilir. Kumluk modu etkinken Access'in tüm işlevleriyle çalışabilmesi için Jet 4.0 SP8 veya sonraki bir sürümü gereklidir. Jet yükseltmesini yükleme hakkında daha fazla bilgi için, http://office.microsoft.com/assistance/preview.aspx?AssetID=HA010489351033 adresindeki About Microsoft Jet 4.0 SP8 or later Office Online makalesini (İngilizce) okuyun. Kumluk modu hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Jet Expression Service kumluk modu hakkında konusuna bakın. 4. Formunuzun temel almasını istediğiniz veriyi içeren tablonun veya diğer kayıt kaynağının adını tıklatın.

31

Not 3. adımda Form Sihirbazı veya Özet Tablo Sihirbazı'nı seçtiyseniz, bu adımı uygulamanız gerekmez— formun kayıt kaynağını daha sonra belirtebilirsiniz. 5. Tamam'ı tıklatın. 6. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin. Sonuçta oluşan form istediğiniz gibi görünmezse, Tasarım görünümü (devre dışı bırakılmış denetim: Form veya veri erişim sayfasının üzerinde soluk görünen bir denetim. Devre dışı bırakılmış bir denetim, odağı alamaz ve fare tıklatmalarına yanıt vermez.), Özet Tablo görünümü veya Özet Tablo görünümünde değiştirebilirsiniz. Notlar

Formunuza birden çok tablo ve sorgudaki alanları katmak istiyorsanız, Form Sihirbazı'nda ilk tablodaki veya sorgudaki alanları seçtikten sonra Sonraki veya Son'u tıklatmayın. Bir tablo veya sorgu seçmek için gereken adımları yineleyin ve gereken bütün alanlar seçilinceye kadar, forma dahil etmek istediğiniz alanları birer birer seçin. Otomatik Form seçeneklerinden birini tıklatırsanız, Microsoft Access Form Sihirbazından veya Tasarım görünümünün Biçim menüsünden Otomatik Biçim komutunu kullanarak en son belirlediğiniz otomatik biçimi (otomatik bağlantı: Access'teki OLE nesnesiyle bir OLE sunucusu arasında, nesne dosyasındaki bilgiler değiştiğinde nesneyi Access'te otomatik olarak güncelleştiren bir bağlantı.) kullanır. Kendi Tasarım görünümünüzde form oluşturma. Temel bir form oluşturup Tasarım görünümünde (devre dışı bırakılmış denetim: Form veya veri erişim sayfasının üzerinde soluk görünen bir denetim. Devre dışı bırakılmış bir denetim, odağı alamaz ve fare tıklatmalarına yanıt vermez.) bunu gereksinimlerinize yanıt verecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Nasıl? 1. Veritabanı penceresinde (veri tanımı sorgusu: Veri tanımı dilinde (DDL) deyimler içeren, SQL'e özel bir sorgu. Bu deyimler veritabanında nesne oluşturmanıza veya veritabanındaki nesneleri değiştirmenize olanak tanır.), Nesneler'in altında Formlar simgesini tıklatın. 2. Veritabanı penceresi araç çubuğunda Yeni düğmesini tıklatın. 3. Yeni Form iletişim kutusundan Tasarım Görünümü'nü tıklatın. 4. Formunuz için temel almak istediğiniz verileri içeren farklı kayıt kaynağını (başvurulan veritabanı: Kullanıcının geçerli veritabanından başvuru oluşturduğu Access veritabanı. Kullanıcı bir veritabanına başvuru oluşturduktan sonra o veritabanındaki standart modüllerde bulunan yordamları çağırabilir.) veya tablonun adını tıklatın. Form veri içermezse (örneğin, farklı formları veya raporları açmak için geçiş panosu olarak kullanacak formu veya özel iletişim kutusunu oluşturmak isterseniz), bu listeden hiçbir şey seçmeyin. İpucu Birden fazla tablodan veri kullanan formu oluşturmak isterseniz, formunuzu sorguya (Sorgu penceresi: Tasarım görünümünde, Veri Sayfası görünümünde, SQL görünümünde veya Baskı Önizleme'de sorgularla çalıştığınız bir pencere.) dayandırın. 5. Tamam'ı tıklatın.

32

Microsoft Access Tasarım görünümünde (devre dışı bırakılmış denetim: Form veya veri erişim sayfasının üzerinde soluk görünen bir denetim. Devre dışı bırakılmış bir denetim, odağı alamaz ve fare tıklatmalarına yanıt vermez.) formu görüntüler.

Form veya rapor oluşturmak için şablon kullanma hakkında
Sihirbaz kullanmadan form veya rapor oluşturursanız, Microsoft Access, formun veya raporun varsayılan özelliklerini tanımlamak için şablon kullanır. Şablon, formda veya raporda hangi bölümlerin bulunacağını belirler ve her bölümün boyutunu tanımlar. Ayrıca şablon, formun veya raporun tüm varsayılan özellik ayarlarını, bölümlerini ve denetimlerini (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) içerir. Ancak, şablon yeni bir form veya raporda denetim oluşturmaz. Formların ve raporların varsayılan şablonları Normal olarak adlandırılır. Bununla birlikte, varolan herhangi bir raporu veya formu şablon olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, yalnızca şablon olarak kullanılmak üzere form veya rapor oluşturabilirsiniz. Şablonun değiştirilmesi varolan formları veya raporları etkilemez. Microsoft Access, Microsoft Access veritabanınızdaki (Microsoft Access veritabanı: Belirli bir konu veya amaçla ilişkili tablo, sorgu veya form gibi veri ve nesne koleksiyonu. Verileri, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı yönetir.) (.mdb dosyası) veya Microsoft Access projenizdeki (Microsoft Access projesi: Bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanan ve istemci/sunucu uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir Access dosyası. Bir proje dosyası veriler veya tablolar ve görünümler gibi veri tanımına dayanan nesneler içermez.) (.adp dosyası) değil, çalışma grubu bilgi dosyanızdaki (çalışma grubu bilgi dosyası: Access'in başlarken okuduğu, çalışma grubundaki kullanıcılar hakkında bilgi içeren dosya. Bu bilgiler kullanıcıların hesap adlarını, parolalarını ve üyesi oldukları grupları içerir.) Form Şablonu ve Rapor Şablonu seçeneklerinin ayarlarını kaydeder. Seçenek ayarı değiştirdiğinizde, bu değişiklik açtığınız veya oluşturduğunuz tüm Access veritabanlarına veya Access projelerine uygulanır. Şablonlarınız bir Access veritabanında veya Access projesinde değilse, Microsoft Access oluşturduğunuz her yeni form veya rapor için Normal şablonunu kullanır. Bununla birlikte, şablonlar her Access veritabanında veya Access projesinde bulunmasa bile, şablonlarınızın adları veritabanı sisteminizdeki her Access veritabanında veya Access projesinde Form Şablonu ve Rapor Şablonu seçeneklerinde görünür.

33

Formların ayarlama

ve

raporların

varsayılan

şablonunu

Şablon olarak varolan formu veya raporu kullanabilirsiniz veya özellikle şablon olarak kullanılabilecek bir form veya rapor oluşturabilirsiniz. Varsayılan şablonu değiştirmenin, varolan formların ve raporların üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 1. 2. 3. 4. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın. Formlar/Raporlar sekmesini tıklatın. Form Şablonu veya Rapor Şablonu kutusundan yeni şablonun adını yazdırın. Tamam'ı tıklatın.

Note Yeni formlar veya raporlar için halen kullanılan şablon adını görmek için Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, sonra Formlar/Raporlar sekmesini tıklatın.

Önceden tanımlanmış bir biçimi kullanma
1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir form veya rapor açma. 2. Aşağıdakilerden birini yapın: Tüm formu veya raporu biçimlendirmek için form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) veya rapor seçicisini (rapor seçici: Tasarım görünümünde raporun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Raporu seçmek gibi rapor düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) tıklatın. Bireysel bir bölümü biçimlendirmek için bölüm seçicisini (bölüm seçici: Nesne Tasarım görünümünde açıldığında bölüm çubuğunun solunda kalan kutu. Bu kutuyu bölümü seçmek gibi bölüm düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için kullanın.) tıklatın. Bir veya birden fazla denetimi (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) biçimlendirmek için, denetimleri seçin. 3. Araç çubuğunda Otomatik Biçim'i 4. Listedeki biçimlerden birini tıklatın. tıklatın.

34

5. Uygulanacak öznitelikleri (yazı tipi, renk veya sınır) belirtmek isterseniz Seçenekler'i tıklatın. Note Bir arka plan resmi uygulamak için, formun veya raporun tümünü seçmeniz gerekir.

Otomatik biçim oluşturma, güncelleme veya silme
1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) form veya rapor açın. 2. Biçim menüsünden, OtomatikBiçimlendirme'yi tıklatın. 3. OtomatikBiçimlendirme iletişim kutusunda, listedeki bir otomatik biçimi tıklatın. 4. Seçenekler düğmesini tıklatın ve sonra değiştirmek istediğiniz özelliklerin seçildiğinden emin olun. 5. Özelleştir düğmesini tıklatın ve sonra bir özelleştirme seçeneğini tıklatın. Aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz: Açık form veya rapora dayalı olan yeni bir otomatik biçim oluşturun. Açık form veya rapora dayalı olan seçilen otomatik biçimi özelleştirin. Seçilen otomatik biçimi listeden silin. 6. İletişim kutularını kapatmak için Tamam'ı iki kez tıklatın.

35

Boş form veya raporu bir veya daha çok tabloya veya sorguya bağlama
Form veya raporun kayıt kaynağı (kayıt kaynağı: Form, rapor veya veri erişim sayfası için esas veri kaynağı. Bir Access veritabanında bu, bir tablo, sorgu veya SQL deyimi olabilir. Bir Access projesinde tablo, görünüm, SQL deyimi veya depolanmış yordam olabilir.)'nı ayarlayın. Nasıl? Form veya rapor oluşturduktan sonra, bunun veri kaynağını bir veya birden çok alan, sütun, tablo veya sorgu (sorgu: Tablolarınızda depolanan veriler hakkında bir soru veya veriler üzerinde eylem gerçekleştirme isteği. Bir sorgu, birden fazla tablodaki verileri, form, rapor veya veri erişim sayfası için veri kaynağı görevi görecek şekilde bir araya getirebilir.) içerecek veya dışlayacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kayıt kaynağının değiştirilmesi, alan listesinin (alan listesi: Veri erişim sayfası Tasarım görünümü hariç, esas kayıt kaynağı veya veritabanı nesnesindeki tüm alanları sıralayan bir pencere. Veri erişim sayfası Tasarım görünümünde, bu pencere tüm kayıt kaynaklarını ve esas veritabanındaki alanlarını sıralar.) içeriğini de değiştirecektir. 1. Form veya raporu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Özellik sayfasını açmak için form seçicisi (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) veya rapor seçicisini (rapor seçici: Tasarım görünümünde raporun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Raporu seçmek gibi rapor düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini yapın • Kayıt kaynağındaki tek bir tablodan veya sorgudan tüm alanları veya sütunları eklemek için, bir tablo ve sorgu listesinden seçim yapmak üzere Kayıt Kaynağı özellik kutusundaki oku tıklatın. • Form veya rapor için belirli alanları veya sütunları ya da birden çok tablo veya sorguyu temel almak üzere sorguyu açmak için Kayıt Kaynağı özelliğinin yanındaki Oluştur düğmesini tıklatın. 2. Temel alınan alanlara veya sütunlara bağlı denetimleri (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) forma veya rapora eklemek için alan listesini (alan listesi: Veri erişim sayfası Tasarım görünümü hariç, esas kayıt kaynağı veya veritabanı nesnesindeki tüm alanları sıralayan bir pencere. Veri erişim sayfası Tasarım görünümünde, bu pencere tüm kayıt kaynaklarını ve esas veritabanındaki alanlarını sıralar.) kullanın.

36

Formları Özelleştirme Tasarım Görünümünde Çalışma Alan listesi gösterme veya gizleme
Tasarım görünümünde Bir form, rapor veya veri erişim sayfasındaki (veri erişim sayfası: Access'ten yayımlanan, bir veritabanına bağlantısı olan Web sayfası. Bir veri erişim sayfasında, veritabanında depolanan verileri görüntüleyebilir, verilere ekleme yapabilir, onları düzenleyebilir ve işleyebilirsiniz. Sayfa aynı zamanda Excel gibi başka kaynaklardan gelen verileri de kapsayabilir.) temel alanlara veya sütunlara bağlı denetimler (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) eklemek için alan listesi (alan listesi: Veri erişim sayfası Tasarım görünümü hariç, esas kayıt kaynağı veya veritabanı nesnesindeki tüm alanları sıralayan bir pencere. Veri erişim sayfası Tasarım görünümünde, bu pencere tüm kayıt kaynaklarını ve esas veritabanındaki alanlarını sıralar.) kullanın. 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir form, rapor veya veri erişim sayfası açın. 2. Araç çubuğundan Alan Listesi simgesini tıklatın. Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünde Alttaki veritabanı nesnesinden kullanılabilen alan listesi görüntülemek ve görünümdeki farklı bölgelere alan eklemek için alan listesini (alan listesi: Veri erişim sayfası Tasarım görünümü hariç, esas kayıt kaynağı veya veritabanı nesnesindeki tüm alanları sıralayan bir pencere. Veri erişim sayfası Tasarım görünümünde, bu pencere tüm kayıt kaynaklarını ve esas veritabanındaki alanlarını sıralar.) kullanın. 1. Özet Tablo görünümünde (Özet Tablo görünümü: Veri sayfası veya formdaki verileri özetleyen ve çözümleyen bir görünüm. Farklı ayrıntı düzeyleri kullanabilir veya alan ve öğeleri sürükleyerek ya da alanların aşağı açılır listelerindeki öğeleri gösterip gizleyerek verileri düzenleyebilirsiniz.) ve Özet Grafik görünümünde (Özet Grafik görünümü: Veri sayfası veya formdaki verilerin grafik çözümlemesini gösteren bir görünüm. Farklı ayrıntı düzeylerini görüntüleyebilir veya alan ve öğeleri sürükleyerek ya da alanların aşağı açılır listelerindeki öğeleri gösterip gizleyerek düzeni belirleyebilirsiniz.) bir veri sayfası veya form açın. 2. Özet Tablo veya Özet Grafik araç çubuğundan Alan Listesi'ni tıklatın.

37

Notlar
• •

Alan listesinde, kalın olmayan alanlar kullanılabilir durumdadır, ancak henüz görünümde görüntülenmemiştir. Kalın olanlarsa görünümde zaten görüntülenmiştir. Ek alanları göstermek veya gizlemek için genişletme göstergelerini ( veya kutuları) alan listesinde kaydırıp tıklatabilirsiniz.

Kılavuzu görüntüleme veya gizleme
Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir form, rapor veya veri erişim sayfası (veri erişim sayfası: Access'ten yayımlanan, bir veritabanına bağlantısı olan Web sayfası. Bir veri erişim sayfasında, veritabanında depolanan verileri görüntüleyebilir, verilere ekleme yapabilir, onları düzenleyebilir ve işleyebilirsiniz. Sayfa aynı zamanda Excel gibi başka kaynaklardan gelen verileri de kapsayabilir.) açın. 1. Görünüm menüsünde Kılavuz'u tıklatın.

Bir kılavuz üzerindeki nokta aralıklarını değiştirme
Kılavuzda, bir form, rapor veya veri erişim sayfası (veri erişim sayfası: Access'ten yayımlanan, bir veritabanına bağlantısı olan Web sayfası. Bir veri erişim sayfasında, veritabanında depolanan verileri görüntüleyebilir, verilere ekleme yapabilir, onları düzenleyebilir ve işleyebilirsiniz. Sayfa aynı zamanda Excel gibi başka kaynaklardan gelen verileri de kapsayabilir.) için noktalar arasındaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz. 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir form, rapor veya veri erişim sayfası açın. 2. Aşağıdakilerden birini uygulayarak özellik sayfasını görüntüleyin: Form veya rapor için, form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) veya rapor seçicisini (rapor seçici: Tasarım görünümünde raporun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Raporu seçmek gibi rapor düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın.

38

Veri erişim sayfası için Düzen menüsünden Sayfa Seç'i tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini veya ikisini kullanarak noktalar arasındaki mesafeyi değiştirin. Yatay noktalar için GridX özelliğine yeni bir değer yazın. Yüksek numaralar noktalar arasında daha az uzaklık bulunduğunu belirtir. Dikey noktalar için, GridY özelliğine yeni bir değer yazın. Note Kılavuz, yatay olarak inç başına 24 nokta ve dikey olarak inç başına 24 noktaya önayarlanır. Ölçü birimi olarak santimetre kullanıyorsanız, kılavuz 10 x 10'a ayarlanır. Bu ayarları 1 ile 64 arasında herhangi bir tamsayıyla değiştirebilirsiniz. İnç başına 24 noktadan veya santimetre başına 9 noktadan büyük olan bir ayar seçerseniz kılavuz üstündeki noktalar görünmez.

Araç kutusu açma veya kapatma
1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir form, rapor veya veri erişim sayfası (veri erişim sayfası: Access'ten yayımlanan, bir veritabanına bağlantısı olan Web sayfası. Bir veri erişim sayfasında, veritabanında depolanan verileri görüntüleyebilir, verilere ekleme yapabilir, onları düzenleyebilir ve işleyebilirsiniz. Sayfa aynı zamanda Excel gibi başka kaynaklardan gelen verileri de kapsayabilir.) açın. 2. Araç çubuğunda Araç Kutusu simgesini tıklatın.

Araç kutusu aracını kilitleme veya kilidini çözme

39

Araç kutusu aracı kilitlendiğinde, yinelemeli bir eylemi yapmak için her seferinde düğmeyi kilitlemek zorunda kalmazsınız. Örneğin, bir forma çok sayıda etiket eklemek isterseniz, araç kutusu içindeki Etiket aracını kilitleyebilirsiniz.
• • •

Bir aracı kilitlemek için, aracı çift tıklayın. Bir aracın kilidini çözmek için ESC tuşuna basın

Özellik sayfaları hakkında
Hide All Microsoft Access'te, tabloların, sorguların (sorgu: Tablolarınızda depolanan veriler hakkında bir soru veya veriler üzerinde eylem gerçekleştirme isteği. Bir sorgu, birden fazla tablodaki verileri, form, rapor veya veri erişim sayfası için veri kaynağı görevi görecek şekilde bir araya getirebilir.), alanların, formların ve veri erişimi sayfalarının (veri erişim sayfası: Access'ten yayımlanan, bir veritabanına bağlantısı olan Web sayfası. Bir veri erişim sayfasında, veritabanında depolanan verileri görüntüleyebilir, verilere ekleme yapabilir, onları düzenleyebilir ve işleyebilirsiniz. Sayfa aynı zamanda Excel gibi başka kaynaklardan gelen verileri de kapsayabilir.) özelliklerini belirlemek için özellikleri kullanırsınız. Form, rapor veya veri erişimi sayfasındaki her bölümün ve denetimin (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) de özellikleri vardır. Denetim özellikleri, denetimin yapısını, görünümünü, davranışını ve içerdiği metin veya verilerin özelliklerini belirler. Özellikleri, özellik sayfasını kullanarak ayarlarsınız. Örneğin, aşağıdaki şekil bir raporda ToplamSatış denetiminin özellik sayfasını göstermektedir. Bu denetim için Format özelliği Para Birimi'ne ayarlanmıştır.

Başlık çubuğunda, seçilen nesnenin türü ve adı gösterilir. Her sekmede belirli bir kategorinin özellikleri görüntülenir. ToplamSatış denetiminde görüntülenen değerler para birimi olarak biçimlendirilir.

Tasarım görünümü içinde özellik ayarlama

40

1. Tasarım görünümü (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) içinde bir tablo, sorgu, form, rapor veya veri erişim sayfası (veri erişim sayfası: Access'ten yayımlanan, bir veritabanına bağlantısı olan Web sayfası. Bir veri erişim sayfasında, veritabanında depolanan verileri görüntüleyebilir, verilere ekleme yapabilir, onları düzenleyebilir ve işleyebilirsiniz. Sayfa aynı zamanda Excel gibi başka kaynaklardan gelen verileri de kapsayabilir.) açın. 2. Aşağıdakilerden birini uygulayarak özellik sayfasını açın: • Bir form veya raporda, form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) veya rapor seçicisini (rapor seçici: Tasarım görünümünde raporun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Raporu seçmek gibi rapor düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın.

Form veya rapor seçicisi
• • •

Veri erişim sayfası üzerinde, Düzen menüsünden, Sayfa Seç'i tıklatın. Tablo veya sorguda, araç çubuğundan Özellikler'i tıklatın. Form veya rapordaki bir bölüm için, bölüm seçicisini (bölüm seçici: Nesne Tasarım görünümünde açıldığında bölüm çubuğunun solunda kalan kutu. Bu kutuyu bölümü seçmek gibi bölüm düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için kullanın.) çift tıklatın.

Bölüm seçicisi

Veri erişim sayfasındaki bir bölüm için, bölüm çubuğunu çift tıklatın.

Bölüm çubuğu
• • • •

Sorgu alanının özelliklerini ayarlamak için Alan satırında hücreyi tıklatın ve araç çubuğunda Özellikler'i tıklatın . Sorgu alan listesinin özelliklerini ayarlamak için listede herhangi bir yeri tıklatın ve menü çubuğunda Özellikler'i tıklatın. Bir veri erişim sayfasının gövde özelliklerini ayarlamak için ilk bölümün yukarısını tıklatın ve sonra araç çubuğunda Özellikler'i tıklatın. Denetimin (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi

41

3.
• •

gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) özelliklerini ayarlamak için denetimi tıklatın ve araç çubuğunda Özellikler'i tıklatın. Özellik sayfasında, ayarlamak istediğiniz özelliği tıklatın, sonra aşağıdakilerden birini yapın: Özellik kutusunda bir ok görünürse, bu oku tıklatın ve listeden bir değer seçin. Özellik kutusuna bir ayar veya deyim (ifade: Değerlendirildiğinde tek bir değeri veren herhangi bir matematiksel veya mantıksal işleçler, sabitler, fonksiyonlar ve alan, denetim ve özellik adları birleşimi. İfadeler hesaplamalar yapabilir, karakterleri işleyebilir veya verileri sınayabilir.) yazın. Özellik kutusunun yanında bir Oluştur düğmesi görünürse, oluşturucu (oluşturucu: Görevleri basitleştiren bir Access aracı. Örneğin, İfade Oluşturucusu ile hızla karmaşık bir ifade oluşturabilirsiniz.) veya oluşturucuların listesini görüntülemek için bunu tıklatın.

İpuçları
• •

Özellik sayfasındaki herhangi bir özellik hakkında Yardım almak için özelliği tıklatın ve F1 tuşuna basın. Özellik ayarını girmek veya düzenlemek için daha fazla alana gereksiniminiz varsa, Yakınlaştır kutusunu açmak için ÜSTKRKT+F2 tuşlarına basın. Note Formun AllowDesignChanges özelliği Tüm Görünümler olarak ayarlanmışsa, form özelliklerini de Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) ve Veri sayfası görünümünde (Veri Sayfası görünümü: Tablodan, formdan, sorgudan, görünümden veya depolanmış yordamdan gelen verileri satır-sütun biçiminde görüntüleyen bir pencere. Veri Sayfası görünümünde, alanları düzenleyebilir, veri ekleyip silebilir ve veri arayabilirsiniz.) ayarlayabilirsiniz.

Form Bölümleri
42

Formun bölümleri hakkında

Formdaki bilgiler bölümlere bölünebilir. Tüm formların bir ayrıntı bölümü (ayrıntı bölümü: Form veya raporun ana gövdesini kapsamak için kullanılır. Bu bölüm çoğunlukla kayıt kaynağındaki alanlara bağlanan denetimleri içerir, ancak bir alanın içeriğini tanımlayan etiketler gibi bağlantısı çözülmüş denetimleri de içerebilir.) vardır, ancak bir formda form üstbilgisi, sayfa üstbilgisi (sayfa üstbilgisi: Formdaki tüm sayfaların üstünde bir başlık, sütun başlıkları, tarihler veya sayfa numaraları görüntülemek için kullanılır. Formda, sayfa üstbilgisi yalnızca formu yazdırdığınızda görünür.), sayfa altbilgisi ve form altbilgisi bölümleri de bulunabilir. Her bölümün belirli bir amacı vardır ve formda önceden bilinebilir bir sırada yazdırılırlar. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.), bölümler şeritler halinde gösterilir ve rapordaki her bölüm yalnızca bir kez gösterilir. Yazdırılmış bir formda, sayfa üstbilgisi ve altbilgisi her sayfa için bir kez yinelenebilir. Bilgilerin her bölümde nerede görüneceğini, etiketler (etiket: Form, rapor veya veri erişim sayfası üzerinde başlık, açıklama veya yönergeler gibi açıklayıcı metinler görüntüleyen denetim. Etiketler bir başka denetime bağlı olabilir veya olmayabilir.) ve metin kutuları (metin kutusu: Düzenleme alanı adı da verilen, form, rapor veya veri erişim sayfası üzerinde metin görüntülemek veya veri girişini kabul etmek için kullanılan denetim. Ekli bir etiketi olabilir.) gibi denetimler (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) yerleştirerek siz belirlersiniz. Bu örnekte, Ürün Ekleme formu Tasarım görünümünde gösterilmiştir.

Form üstbilgisinde, formun başlığı gibi, her ürün için aynı kalan bilgiler gösterilir. Form üstbilgisi, Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) ekranın üst kısmında ve form yazdırıldığında ilk sayfanın üst kısmında görünür.

43

Sayfa üstbilgisi, yazdırılan her sayfanın üst kısmında başlık veya sütun başlıkları gibi bilgiler görüntüler. Sayfa başlıkları yalnızca yazdırılan formlarda görünür. Ayrıntı bölümünde kayıtlar görüntülenir. Ekranda veya sayfada yalnızca bir kayıt veya sığacak kadar çok kayıt görüntüleyebilirsiniz. Sayfa altbilgisi, yazdırılan her sayfanın alt kısmında tarih veya sayfa numarası gibi bilgiler görüntüler. Sayfa altbilgileri yalnızca yazdırılan formlarda görünür. Form altbilgisi, komut düğmeleri (komut düğmesi: Makro çalıştıran, Visual Basic fonksiyonunu çağıran veya bir olay yordamını çalıştıran denetim. Buna diğer uygulamalarda bazen basma düğmesi adı verilir.) veya formun kullanımına ilişkin yönergeler gibi, her kayıt için aynı kalan bilgileri görüntüler. Form altbilgisi, Form görünümünde ekranın alt kısmında veya form yazdırıldığında son ayrıntı bölümünden sonra görünür. Bu örnekte, yazdırıldığında görüneceği şekilde Ürün Ekleme formu gösterilmiştir.

Form üstbilgisi ilk sayfanın üst kısmına yazdırılır. Sayfa üstbilgisi her sayfanın üst kısmına yazdırılır, ancak yalnızca form yazdırıldığında veya Baskı Önizleme'de görünür. Ayrıntı bölümünde, kaynak kayıttan alınan veriler yazdırılır. Bu örnekte, Ürün Ekleme formu Form görünümünde gösterilmiştir.

Form üstbilgisinde başlık görüntülenir. Ayrıntı bölümünde, kaynak kayıttan alınan veriler görüntülenir. Alt formunda (alt form: Başka bir form veya raporda kapsanan bir form.) bölümleri olabilir. Örneğin, ayrıntı bölümüne ek olarak, bu alt formun bir form üstbilgisi ve bir form altbilgisi vardır.

Sayfa üstbilgisi Form altbilgisi 44

Ayrıntı bölümü Alt form Bir bölümü gizleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz, resim ekleyebilirsiniz veya bir bölümün arka plan resmini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, bir bölümün içeriğinin yazdırılmasını özelleştirmek için bölüm özelliklerini de ayarlayabilirsiniz.

Bölüm seçme

Formu veya rapor bölümünü seçme 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir form veya rapor açın. 2. Aşağıdakilerden birini yapın: • Bölüm seçiciyi (bölüm seçici: Nesne Tasarım görünümünde açıldığında bölüm çubuğunun solunda kalan kutu. Bu kutuyu bölümü seçmek gibi bölüm düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için kullanın.) tıklatın. • Bölüm çubuğunda herhangi bir yeri tıklatın.

Bölümün arka planında herhangi bir yeri tıklatın.

Bölüm seçicisi Bölüm çubuğu Bölüm arka planı Veri erişim sayfası bölümü seçme 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümünde açın. 2. Aşağıdakilerden birini yapın: • Bölüm çubuğunu tıklatın. • Bölümün arka planında herhangi bir yeri tıklatın.

Bölüm çubuğu

45

Bölüm arka planı

Bölüm ekleme veya kaldırma
Form veya rapor bölümü ekleme veya kaldırma Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) form üstbilgileri ve altbilgileri formun üstünde ve altında, yazdırılan formun başlangıcında ve bitişinde görünür. Rapor üstbilgileri (rapor üstbilgisi: Raporun başına başlık, tarih veya rapor girişi gibi bilgileri yerleştirmek için kullanılan bir rapor bölümü.) ve altbilgileri (rapor altbilgisi: Sayfa numaraları, tarihler ve toplamlar gibi normalde sayfanın altında görünen bilgileri yerleştirmekte kullanılan bir rapor bölümü.) yazdırılan raporun başlangıcında ve bitişinde görünür. Sayfa üstbilgileri (sayfa üstbilgisi: Formdaki tüm sayfaların üstünde bir başlık, sütun başlıkları, tarihler veya sayfa numaraları görüntülemek için kullanılır. Formda, sayfa üstbilgisi yalnızca formu yazdırdığınızda görünür.) ve altbilgileri (sayfa altbilgisi: Formdaki tüm sayfaların altında sayfa özetlerini, tarihleri veya sayfa numaralarını görüntülemek için kullanılır. Formda, sayfa altbilgisi yalnızca formu yazdırdığınızda görünür.) her yazdırılan sayfanın üstünde ve altında görünür; Form görünümünde görünmez. 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir form veya rapor açın. 2. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın: • Form üstbilgisi ve altbilgisi eklemek veya kaldırmak için Görünüm menüsünde Form Üstbilgisi/Altbilgisi'ni tıklatın. • Rapor üstbilgisi eklemek veya kaldırmak için Görünüm menüsünde Rapor Üstbilgisi/Altbilgisi'ni tıklatın. • Form veya raporda sayfa üstbilgisi veya altbilgisi eklemek veya kaldırmak için Görünüm menüsünde Sayfa Üstbilgisi/Altbilgisi'ni tıklatın. • Raporda grup üstbilgisi (grup üstbilgisi: Bir grup kaydın başına, grup adı veya grup toplamı gibi bilgileri yerleştirmek için kullanılır.) veya altbilgisi (grup altbilgisi: Bir grup kaydın sonuna, grup adı veya grup toplamı gibi bilgileri yerleştirmek için kullanılır.) eklemek veya kaldırmak için aşağıdakileri yapın: 1. Araç çubuğunda Sıralama ve Gruplandırma simgesini tıklatın. 2. Sıralama ve Gruplandırma iletişim kutusunda, Alan/Deyim sütunundaki bir satırı tıklatın. 3. Grup üstbilgi bölümünü gizlemek için, iletişim kutusunun alt bölümünde Grup Üstbilgisi özelliğini Hayır'a ayarlayın. 4. Grup altbilgisi bölümünü gizlemek için, Grup Altbilgisi özelliğini Hayır'a ayarlayın. Notlar

Üstbilgiyi veya altbilgiyi kaldırırsanız, Microsoft Access üstbilgide ve altbilgide bulunan denetimleri (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi 46

gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) siler. Üstbilgiyi ve altbilgiyi (grup üstbilgisi ve altbilgisi hariç) yalnızca çift olarak ekleyebilirsiniz. Üstbilgi veya altbilgi istemezseniz, istemediğiniz bölümün Görünür özelliğini Hayır'a ayarlayabilirsiniz veya bölümdeki tüm denetimleri kaldırabilir ve bölümün boyutunu yüksekliği sıfır olacak şekilde ayarlayabilir veya Yükseklik özelliğini 0'a ayarlayabilirsiniz. Form üstbilgisinin veya altbilgisinin ne zaman görüntüleneceğini belirtmek için, üstbilginin veya altbilginin DisplayWhen özelliğini her zaman, yalnızca yazdırırken veya yalnızca ekranda seçeneklerinden birine ayarlayabilirsiniz. Veri erişim sayfası bölümü ekleme veya kaldırma Veriye ilişkili veri erişim sayfasında grup düzeyinde (grup düzeyi: Rapor veya veri erişim sayfasındaki bir grubun diğer gruplar içinde yuvalanma derinliği. Bir kayıt kümesi birden çok alan, ifade veya grup kayıt kaynağı ile gruplandırıldığında, gruplar yuvalanır.) bölüm (bölüm: Form, rapor veya veri erişim sayfasının bir parçası, örneğin üstbilgi, altbilgi veya ayrıntı bölümü.) ekleyip kaldırabilirsiniz. Veriye ilişkili olmayan sayfalara ilişkili olmayan bölümleri ekleyebilirsiniz. 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir veri erişim sayfası açın. 2. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın: Grup üstbilgisi, altbilgisi, resim yazısı veya kayıt gezinme bölümü ekleme veya kaldırma 1. Bölüm eklemek veya kaldırmak istediğiniz grubun üstbilgi bölüm çubuğundaki (bölüm çubuğu: Tasarım görünümünde veri erişim sayfasının yukarısındaki yatay çubuk. Bölüm çubuğu bölümün türünü ve adını gösterir. Bölümün özellik sayfasına ulaşmak için bölüm çubuğunu kullanın.) oku tıklatın. Grubun üstbilgisi yoksa, grubun altbilgi bölüm çubuğundaki oku tıklatın. 2. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın: • Bölüm eklemek için bölüm ismini tıklatın. • Bölümü kaldırmak için, bölüm isminin solundaki onay kutusunu temizleyin. İpucu Bir bölümü ve içindeki denetimleri, bölümü seçip DELETE tuşuna basarak kaldırabilirsiniz. Notlar Sayfa üzerindeki en alt grup düzeyine altbilgi ekleyemezsiniz. Kayıt gezinme bölümü (kayıt gezinti bölümü: Veri erişim sayfasındaki, belirli bir grup düzeyi için kayıt gezinti denetimini görüntüleyen bir bölüm. Karşılık gelen grup üstbilgisi bölümünden sonra görünür. Kayıt gezinti bölümüne bağlı denetimler yerleştiremezsiniz.) ve resim yazısına (açıklama bölümü: Gruplandırılmış veri erişim sayfasındaki, veri sütunları için açıklamalar görüntüleyen bölüm. Grup başlığından

47

hemen önce görünür. Açıklama bölümüne bağlı bir denetim ekleyemezsiniz.) ilişkili denetimleri ekleyemezsiniz. İlişkili olmayan bölümleri ekleme veya kaldırma 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümü içinde açın. 2. Aşağıdakilerden birini yapın: • İlişkisiz bir bölüm eklemek için Ekle menüsünden İlişkisiz Bölüm'ü tıklatın. • İlişkisiz bölümü kaldırmak için bölüm çubuğunu (bölüm çubuğu: Tasarım görünümünde veri erişim sayfasının yukarısındaki yatay çubuk. Bölüm çubuğu bölümün türünü ve adını gösterir. Bölümün özellik sayfasına ulaşmak için bölüm çubuğunu kullanın.) tıklatın ve DELETE tuşuna basın.

Bölümü gösterme veya gizleme
Bir formdaki veya rapordaki bölümleri gizlemek, bölümdeki bilgileri görüntülemek istemediğinizde işinize yarar. 1. Form veya raporu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) veya rapor seçicisini (rapor seçici: Tasarım görünümünde raporun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Raporu seçmek gibi rapor düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 3. Görünür özelliğini Evet veya Hayır olarak ayarlayın. Not Formdaki sayfa üstbilgisi (sayfa üstbilgisi: Formdaki tüm sayfaların üstünde bir başlık, sütun başlıkları, tarihler veya sayfa numaraları görüntülemek için kullanılır. Formda, sayfa üstbilgisi yalnızca formu yazdırdığınızda görünür.) ve altbilgisi (sayfa altbilgisi: Formdaki tüm sayfaların altında sayfa özetlerini, tarihleri veya sayfa numaralarını görüntülemek için kullanılır. Formda, sayfa altbilgisi yalnızca formu yazdırdığınızda görünür.) bölümlerini gizleyemezsiniz.

Bölümü yeniden boyutlandırma
Bölümü veya rapor bölümünü yeniden boyutlandırma Form ve rapor bölümlerinin (bölüm: Form, rapor veya veri erişim sayfasının bir parçası, örneğin üstbilgi, altbilgi veya ayrıntı bölümü.) yüksekliğini birbirlerinden bağımsız olarak değiştirebilirsiniz. Ancak, bir bölümün genişliğini değiştirdiğinizde, tüm form veya raporun genişliğini değiştirirsiniz. 1. Formu veya raporu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın.

48

2. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın: Bölümün yüksekliğini değiştirmek için, imleci bölümün alt kenarına yerleştirin ve yukarı veya aşağı sürükleyin.

Bölümün genişliğini değiştirmek için, imleci bölümün sağ kenarına yerleştirin ve sağa veya sola sürükleyin.

Bölümün hem yüksekliğini, hem genişliğini değiştirmek için imleci bölümün sağ alt köşesine yerleştirin ve herhangi bir yönde bir köşeden diğerine sürükleyin.

Veri erişim sayfası bölümünü yeniden boyutlandırma Veri erişim sayfası bölümünün (bölüm: Form, rapor veya veri erişim sayfasının bir parçası, örneğin üstbilgi, altbilgi veya ayrıntı bölümü.) yüksekliğini özel olarak artırıp azaltabilirsiniz. Ancak, bir bölümün genişliğini değiştirdiğinizde Microsoft Access otomatik olarak yeni genişlikle eşleşmesi için aynı grup düzeyine (grup düzeyi: Rapor veya veri erişim sayfasındaki bir grubun diğer gruplar içinde yuvalanma derinliği. Bir kayıt kümesi birden çok alan, ifade veya grup kayıt kaynağı ile gruplandırıldığında, gruplar yuvalanır.) ait olan diğer bölümleri de yeniden boyutlandırır. 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir veri erişim sayfası açın. 2. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz bölümün bölüm çubuğunu (bölüm çubuğu: Tasarım görünümünde veri erişim sayfasının yukarısındaki yatay çubuk. Bölüm çubuğu bölümün türünü ve adını gösterir. Bölümün özellik sayfasına ulaşmak için bölüm çubuğunu kullanın.) tıklatın. Access, bölümün çevresindeki seçim tutamaçlarını görüntüler. 3. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın: • Bölümün yüksekliğini değiştirmek için, işaretçiyi alt orta seçim tutamacının üzerine yerleştirip işaretçiyi yukarı aşağı sürükleyin.

49

Bölümün genişliğini değiştirmek için, işaretçiyi bölümün sağ köşesinin ortasında olan seçim tutamacının üzerine yerleştirin ve işaretçiyi sağa veya sola sürükleyin.

Bölümün hem yüksekliğini hem de genişliğini değiştirmek için, işaretçiyi sağ alt seçim tutamacının üzerine yerleştirin ve herhangi bir yöne çapraz olarak sürükleyin.

Notlar

Bölümü yeniden boyutlandırmak için herhangi bir seçim kutusunu sürükleyebilirsiniz, ancak Access her zaman alt veya sağ kenardan bir bölüm ayarlar. Örneğin, bir bölümün yüksekliğini azaltmak amacıyla, üstündeki seçim kutusunu aşağı sürüklerseniz, Access bölümün alt kenarını yukarı taşır. Bölümün alt veya sağ köşesi bölümün içine yerleştirilmiş bir denetimin köşesiyle karşılaştığında, tutamaçları sürükleyemezsiniz.

Bölümün içeriğini bir arada tutma
KeepTogether özelliği sayfa üstbilgileri (sayfa üstbilgisi: Formdaki tüm sayfaların üstünde bir başlık, sütun başlıkları, tarihler veya sayfa numaraları görüntülemek için kullanılır. Formda, sayfa üstbilgisi yalnızca formu yazdırdığınızda görünür.) ve altbilgileri (sayfa altbilgisi: Formdaki tüm sayfaların altında sayfa özetlerini, tarihleri veya sayfa numaralarını görüntülemek için kullanılır. Formda, sayfa altbilgisi yalnızca formu yazdırdığınızda görünür.) dışındaki tüm form ve rapor bölümleri için kullanılabilir. 1. Formu veya raporu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri

50

erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Özellik sayfasını açmak için bölüm seçicisini (bölüm seçici: Nesne Tasarım görünümünde açıldığında bölüm çubuğunun solunda kalan kutu. Bu kutuyu bölümü seçmek gibi bölüm düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için kullanın.) çift tıklatın. 3. KeepTogether özelliğini Evet'e ayarlayın. Notlar
• •

Bölüm, sayfadaki yazdırma alanından uzunsa KeepTogether özelliği dikkate alınmaz. Verileri bir grup içinde birlikte tutmak isterseniz (örneğin, grup üstbilgisi (grup üstbilgisi: Bir grup kaydın başına, grup adı veya grup toplamı gibi bilgileri yerleştirmek için kullanılır.), ayrıntı kayıtları ve grup altbilgisi (grup altbilgisi: Bir grup kaydın sonuna, grup adı veya grup toplamı gibi bilgileri yerleştirmek için kullanılır.)) Sıralama ve Gruplandırma iletişim kutusunda gruba ait KeepTogether özelliğini ayarlayın.

Bir denetimin veya bölümün arka plan rengini değiştirme
1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir form, rapor veya veri erişim sayfası açın. 2. Değiştirmek istediğiniz denetimi (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) veya bölüm (bölüm: Form, rapor veya veri erişim sayfasının bir parçası, örneğin üstbilgi, altbilgi veya ayrıntı bölümü.)ü tıklatın. 3. Form/Rapor Biçimlendirme veya Sayfa Biçimlendirme araç çubuğu üzerinde, Dolgu/Arka Plan Rengi simgesinin yanındaki oku tıklatın. 4. Palet içinde bir renk tıklatın. İpucu Diğer bir denetim veya bölüm için aynı rengi kullanmak isterseniz, yalnızca Dolgu/Arka Plan Rengi simgesini tıklatabilirsiniz (düğmenin yanındaki oku tıklatmanız ve rengi paletten yeniden almanız gerekmez). Çok sayıda denetim için bir seferde farklı renkler ayarlamak isterseniz, Dolgu/Arka Plan Rengi simgesinin yanındaki oku tıklatın, renk paletinin üzerindeki yatay çubuğu tıklatın ve bunu diğer bir konuma sürükleyin. Bu şekilde, Dolgu/Arka Plan Rengi simgesini, renk uygulamak istediğiniz her defasında tıklatmanız gerekmez.

51

Formu özelleştirme yolları
Tasarım görünümünde Tasarım görünümünde bulunan bir formu aşağıdaki yollarla özelleştirebilirsiniz: Kayıt kaynağıt Formun temel aldığı tabloları ve sorguları değiştirin. Daha fazla bilgi için Kayıt kaynağı veya bağlantı bilgisi değiştirme ve Boş form veya raporu bir veya daha çok tabloya veya sorguya bağlama konularına bakın. Kullanıcıyı denetleme ve yardımcı olma Kullanıcıların formda görüntülenen kayıtlarda ekleme, silme veya düzenleme işlemleri yapmasına izin vermek veya engellemek için form özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcılarınızın formu kullanmasına yardımcı olmak için forma özel Yardım da ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:
• • • • • •

Kullanıcın kayıt ekleme, düzenleme veya silme yetkisi olup olmadığını belirleme Veri giriş formu veya sayfasının varolan kayıtları göstermesini önleme Forma ait görünümü devre dışı bırakma Kullanıcının form özellikleri ayarlayıp ayarlayamayacağını belirleme Formdaki verileri doğrulama veya sınırlama Özel Yardım oluşturma Form penceresi Ekranı Kapla ve Simge Durumuna Küçült düğmeleri, kısayol menüleri ve diğer Form penceresi öğeleri ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Form veya rapor penceresini özelleştirme konusuna bakın. Bölümler Forma üstbilgi, altbilgi ve ayrıntı bölümleri ekleyebilir, kaldırabilir, gizleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz. Ayrıca, formun görünümünü ve yazdırılmasını denetlemek için bölüm özelliklerini de ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

• • • • •

Formun bölümleri hakkında Bölüm ekleme veya kaldırma Bölümü gösterme veya gizleme Bölümü yeniden boyutlandırma Bölümün içeriğini bir arada tutma Denetimler ve alt formlar Bir denetimi taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir veya yazı tipi özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, hesaplanan değerleri, toplamları, geçerli tarih ve saati ve diğer yararlı bilgileri formda görüntülemek için de denetimler ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

• • • • • •

Access'teki denetim türleri hakkında Denetim oluşturma hakkında Form, rapor veya veri erişim sayfasına alan ekleme Alana denetim bağlama Alt form oluşturma Geçerli tarih ve saati gösterme 52

• • •

Sayfa numaralarını gösterme Toplamları veya diğer toplu değerleri hesaplama Değer hesaplama Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünde Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünde bulunan bir formu aşağıdaki yollarla özelleştirebilirsiniz: Alan ekleme, taşıma veya kaldırma Özet Tablo görünümünde filtre, satır, sütun ve ayrıntı alanlarına, Özet Grafik görünümünde ise filtre, kategori, seri ve veri alanlarına alanlar ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir bölgedeki alanları başka bir bölgeye taşıyabilir ve görünümden alan kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünde alan ekleme, taşıma veya kaldırma konusuna bakın. Kayıtlara filtre uygulama Filtre alanına bir alan ekleyerek veya kaldırarak, görünümde görüntülenen verilere filtre uygulayabilirsiniz. Satır ve sütun alanındaki bir alana da filtre uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Filtre oluşturma konusuna bakın. Kayıtları sıralama Satır veya sütun alanlarındaki öğeleri azalan veya artan düzende sıralayabilirsiniz. Ayrıca, Özet Tablo görünümünde öğeleri özel düzende de sıralayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Kayıt sıralama konusuna bakın. Kayıtları gruplandırma Satır veya sütun alanlarındaki öğeleri aralıklar halinde gruplandırabilir veya özel gruplar oluşturabilirsiniz. Öğeleri biçimlendirme ve başlıkları değiştirme Özet Tablo görünümünde, bir alanın yazı tipi ayarlarını, hizalamasını, arka plan rengini ve sayı biçimini değiştirebilirsiniz. Ayrıca, alanların ve özel grupların başlıklarını da değiştirebilirsiniz. Özet Grafik görünümünde, grafik türünü değiştirebilir, veri işaretçilerini biçimlendirebilir ve benzeri işlemler yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünde öğe biçimlendirme ve Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünde resim yazısı, etiket ve başlık ekleme veya değiştirme konularına bakın.

Kayıt kaynağı veya bağlantı bilgisi değiştirme
Form veya raporun kayıt kaynağını değiştirme Form veya rapor oluşturduktan sonra, bunun veri kaynağını bir veya birden çok alan, sütun, tablo veya sorgu (sorgu: Tablolarınızda depolanan veriler hakkında bir soru veya veriler üzerinde eylem gerçekleştirme isteği. Bir sorgu, birden fazla tablodaki verileri, form, rapor veya veri erişim sayfası için veri kaynağı görevi görecek şekilde bir araya getirebilir.) içerecek veya dışlayacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kayıt kaynağının değiştirilmesi, alan listesinin (alan listesi: Veri erişim sayfası Tasarım görünümü hariç, esas kayıt kaynağı veya veritabanı nesnesindeki tüm alanları sıralayan bir pencere. Veri erişim sayfası Tasarım görünümünde, bu pencere tüm kayıt kaynaklarını ve esas veritabanındaki alanlarını sıralar.) içeriğini de değiştirecektir. 1. Formu veya raporu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri

53

2.

3.

erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. Özellik sayfasını açmak için form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) veya rapor seçicisini (rapor seçici: Tasarım görünümünde raporun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Raporu seçmek gibi rapor düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. Aşağıdakilerden birini yapın: Kayıt kaynağındaki tek bir tablodan veya sorgudan tüm alanları veya sütunları eklemek için bir tablo ve sorgu listesinden seçim yapmak üzere RecordSource özellik kutusundaki oku tıklatın. Form veya rapor için belirli alanları veya sütunları ya da birden fazla tablo veya sorguyu temel almak üzere sorguyu açmak için Kayıt Kaynağı özelliğinin yanındaki Oluştur düğmesini tıklatın.

Veri erişim sayfasının bağlantı bilgisini değiştirme 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümü (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) içinde açın. 2. Düzen menüsünden, Sayfa Seç'i tıklatın. 3. Özellik sayfasında Veri sekmesini tıklatın. 4. Aşağıdakilerden birini yapın: Sayfanın ConnectionString özelliğini ayarlayın veya düzenleyin Not Bağlantı dosyasına bağlı bir sayfanın ConnectionString özelliğini düzenlemek, sayfa ile bağlantı dosyası arasındaki bağlantıyı koparır.

ConnectionString özellik kutusuna yeni bağlantı dizesini yazın veya Veri Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunu kullanmak için Oluştur düğmesini tıklatın. İpucu Bağlantı dizesini yazmak için daha fazla yere gereksiniminiz varsa, Yakınlaştır kutusunu açmak için ÜSTKRKT+F2 tuşlarına basın. Sayfanın bağlı olduğu bağlantı dosyasını belirleyin veya değiştirin

ConnectionFile özellik kutusuna yeni bağlantı dosyasının adını yazın veya dosyanın konumunu belirlemek için Oluştur düğmesini tıklatın. Not Microsoft Access, yeni bağlantı bilgisini yansıtmak için ConnectionString özelliğini otomatik olarak güncelleştirecektir. Sayfanın bağlantı dosyasını düzenleyin Not Sayfa bir bağlantı dosyasına bağlı ise, dosyanın içeriğini düzenleyebilirsiniz. Düzenlemeleriniz, bağlantı dosyasına bağlı olan diğer sayfaları etkileyecektir.

54

1.ConnectionFile özellik kutusunda Oluştur düğmesini tıklatın. 2.Veri Kaynağını Seçiletişim kutusunda, bağlantı dosyasını sağ tıklatın,

Birlikte Aç'ın

üzerine gelin ve Not Defteri'ni tıklatın. 3.Bağlantı bilgisinin konumunu belirlemek ve istediğiniz değişiklikleri yapmak için "<odc:ConnectionString>" (tırnak işaretleri olmaksızın) özelliğini arayın. 4.Dosyayı kaydedin ve kapatın. 5.Veri Kaynağını Seç iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın. Notlar

Seçenekler iletişim kutusundaki Sayfalar sekmesinde varsayılan bir bağlantı dosyası belirttiyseniz, Microsoft Access tüm yeni veri erişim sayfaları için ConnectionFile ve ConnectionString özelliklerini otomatik olarak ayarlar. Bu yordam, bir Microsoft Office Özet Tablo Bileşeni, Elektronik Tablo Bileşeni veya Grafik Bileşeni için geçerli değildir. Özet Tablo Listesi, elektronik tablo veya grafik hakkında daha fazla bilgi için bileşenin araç çubuğunda Yardım simgesini tıklatın. Veri erişim sayfası bölümünün kayıt kaynağını değiştirme Kullanmak istediğiniz kayıt kaynağı, zaten üstbilgi bölümünde bulunan tüm alanları içeriyorsa, gruplandırılmamış sayfanın bir bölümünün (bölüm: Form, rapor veya veri erişim sayfasının bir parçası, örneğin üstbilgi, altbilgi veya ayrıntı bölümü.) kayıt kaynağını (kayıt kaynağı: Form, rapor veya veri erişim sayfası için esas veri kaynağı. Bir Access veritabanında bu, bir tablo, sorgu veya SQL deyimi olabilir. Bir Access projesinde tablo, görünüm, SQL deyimi veya depolanmış yordam olabilir.) değiştirebilirsiniz. Örneğin, Sipariş Ayrıntıları tablosundan alanlar eklerseniz ve sonra Sipariş Ayrıntıları tablosu yerine Genişletilmiş Sipariş Ayrıntıları sorgusunu kullanmaya karar verirseniz, üstbilgi bölümünün özelliklerini değiştirebilirsiniz. 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümü (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) içinde açın. 2. Üstbilgi bölümünün bölüm çubuğunu (bölüm çubuğu: Tasarım görünümünde veri erişim sayfasının yukarısındaki yatay çubuk. Bölüm çubuğu bölümün türünü ve adını gösterir. Bölümün özellik sayfasına ulaşmak için bölüm çubuğunu kullanın.) çift tıklatın. 3. RecordSource özellik kutusunda, listeden bir kayıt kaynağını seçin. Not Denetimlerle ilgili bölüm adları ve ControlSource özelliği, yeni kayıt kaynağını gösterecek şekilde otomatik olarak güncelleştirilir.

Sekmeler veya sayfa sonları içeren form oluşturma hakkında
Forma sekme denetimi (sekme denetimi: Her biri bir sekme içeren ve her biri metin kutuları ve seçenek düğmeleri gibi benzer denetimlere sahip birkaç sayfayı kapsayan tek bir form veya 55

iletişim kutusu oluşturmak için kullanabileceğiniz bir denetim. Kullanıcı bir sekmeyi tıklattığında, sayfa etkinleşir.) veya sayfa sonu denetimi (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) ekleyerek birden çok sayfalı bir form oluşturabilirsiniz.

Sekmeli form
Birden fazla sayfa içeren bir form oluşturmanın en kolay ve en etkili yolu sekme denetimidir. Sekme denetimiyle, ayrı sayfaların tümü tek bir denetim altında oluşturulur. Sayfalara geçiş yapmak için, sekmelerden birini tıklatırsınız.

Bu sayfada genel çalışan bilgileri görüntülenir. Bu sayfada, ev adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgiler görüntülenir.

Sayfa sonlu form
Formdaki denetimler arasında yatay bir son işaretlemek için sayfa sonu denetimini kullanırsınız. Sayfa sonu, Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) yalnızca formun DefaultView özelliği Tek Form'a ayarlı olduğu zaman etkindir. Form görünümünde, PAGE UP veya PAGE DOWN tuşuna basılması, formu sayfa sonu denetiminden sonraki veya önceki sayfaya kaydırır. Bir form yazdırıldığında, bir bölüm içindeki yeni bir sayfanın başlangıcını sayfa sonu denetimi işaretler.

Forma sekme veya sayfa sonu denetimi ekleme
1. Boş bir form oluşturma. Nasıl Yapılır? 1. Veritabanı penceresinde (Veritabanı penceresi: Bir Access veritabanını veya Access projesini açtığınızda görünen pencere. Yeni veritabanı nesneleri oluşturmak veya varolan nesneleri açmak için kısayollar görüntüler.) Nesneler altında Formlar simgesini tıklatın. 2. Veritabanı penceresi araç çubuğunda Yeni düğmesini tıklatın. 56

3. Yeni Form iletişim kutusundan Tasarım Görünümü'nü tıklatın. 4. Formunuz için temel almak istediğiniz verileri içeren tablonun veya başka bir kayıt kaynağının (kayıt kaynağı: Form, rapor veya veri erişim sayfası için esas veri kaynağı. Bir Access veritabanında bu, bir tablo, sorgu veya SQL deyimi olabilir. Bir Access projesinde tablo, görünüm, SQL deyimi veya depolanmış yordam olabilir.) adını tıklatın. Form veri içermeyecekse (örneğin, farklı formları veya raporları açmak için geçiş panosu olarak kullanılacak bir form veya özel iletişim kutusu oluşturmak isterseniz), bu listeden seçim yapmayın. İpucu Birden fazla tablodan veri kullanan formu oluşturmak isterseniz, formunuzu sorguya dayandırın. 5. Tamam'ı tıklatın. Microsoft Access formu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) görüntüler. 2. Aşağıdakilerden birini yapın: Forma bir sekme denetimi ekleme 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) form açın. 2. Araç çubuğunda (araç kutusu: Tasarım görünümünde, form, rapor veya veri erişim sayfasına denetimler eklemek için kullanılabilen araçlar kümesi. Sayfa Tasarım görünümünde kullanılabilen araç kümesi, form ve Tasarım görünümlerinde kullanılan araç kümesinden farklıdır.), Sekme Denetimi aracını tıklatın ve daha sonra denetimi yerleştirmek istediğiniz formu tıklatın. Microsoft Access iki sayfalı bir sekme denetimi ekler. Birinci sayfa üsttedir. 3. Sekme denetimine denetim eklemek için denetimi üzerine eklemek istediğiniz sayfa sekmesini tıklatın. Daha sonra aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak denetim ekleyin: • Alan listesini (alan listesi: Veri erişim sayfası Tasarım görünümü hariç, esas kayıt kaynağı veya veritabanı nesnesindeki tüm alanları sıralayan bir pencere. Veri erişim sayfası Tasarım görünümünde, bu pencere tüm kayıt kaynaklarını ve esas veritabanındaki alanlarını sıralar.) görüntülemek için araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için Araçlar menüsünde Özelleştir seçeneğini ve ardından Araç Çubukları sekmesini tıklatın.) Alan Listesi simgesini tıklatın ve bir veya birden fazla alanı sekme sayfasına sürükleyin. • Araç çubuğundan bir aracı tıklatın ve sekme sayfasını tıklatın. Başka bir sekme denetimi dışında istediğiniz türde bir denetim ekleyebilirsiniz.

57

Formun başka bir parçasındaki veya başka bir sayfadaki denetimleri kopyalayın. (Bununla birlikte, denetimleri formun başka bir parçasından veya başka bir sayfadan sürükleyemezsiniz.) 4. Sekme denetimini özelleştirme.

Nasıl Yapılır? Form Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) aşağıdakilerden birini veya daha çoğunu yapın:

Sekmelerin düzenini ekleme, silme veya değiştirme

Sekme denetiminin kenarlığını sağ tıklatın ve sonra Sayfa Ekle, Sayfa Sil veya Sayfa Düzeni'ni tıklatın.

Bir sayfada denetimlerin sekme düzenini değiştirme

Sayfayı sağ tıklatın, sonra Sekme Düzeni'ni tıklatın.

Sekme denetiminin birden çok sekme satırına sahip olup olamayacağını belirleyin.

Sekme denetiminin özellik sayfasını görüntülemek için sekme denetiminin kenarına çift tıklatın ve sonra Çok Satırlı özelliğini Evet olarak ayarlayın. Çok Satırlı özelliği Hayır olarak ayarlanmışsa, Microsoft Access denetimin genişliğine sığmayan sekmeleri keser ve bir kaydırma çubuğu ekler.

Kesme denetiminin üstünde kesmelerin veya denetim düğmelerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin.

Sekme denetiminin özellik sayfasını görüntülemek için sekme denetiminin kenarına çift tıklatın ve sonra Stil özelliğini Sekmeler, Düğmeler veya Hiçbiri olarak ayarlayın. Sekme denetiminin hangi sayfasının odağa (odak: Fare veya klavye eylemleri ya da OdakBelirle yöntemiyle kullanıcı girişi alabilme yeteneği. Odak kullanıcı veya uygulama tarafından belirlenebilir. Odağa sahip olan nesne çoğunlukla vurgulanmış açıklama veya başlık çubuğuyla belirtilir.) sahip olduğunu belirlemek için bir komut düğmesini sekme denetiminin dışında kullanmayı planlıyorsanız Hiçbiri'ni tıklatabilirsiniz.

Sekmelerin yüksekliğini ayarlama

58

Özellik sayfasını görüntülemek için sekme denetiminin kenarını çift tıklatın ve Sabit Yükseklikli Sekme kutusuna bir değer yazın. Bu değer 0 ise, her sekme kendi içeriğine uygun yükseklikte olur.

Sekmelerin genişliğini ayarlama

Özellik sayfasını görüntülemek için sekme denetiminin kenarını çift tıklatın ve Sabit Yükseklikli Sekme kutusuna bir değer yazın. Bu değer 0 ise, her sekme kendi içeriğine uygun genişlikte olur ve birden çok sekme satırı varsa, her sekmenin genişliği, sekme satırlarının sekme denetiminin genişliğine yayılmasını sağlamak üzere artar. Bu değer sıfırdan büyükse, tüm sekmeler bu özellikle belirlenen genişliğe sahip olur.

Sekmeler üzerindeki resim yazısının yazı tipi özelliklerini belirleme

Sekme denetiminin özellik sayfasını görüntülemek için sekmenin kenarını çift tıklatın ve sonra Yazı Tipi Adı, Yazı Tipi Boyutu, Yazı Tipi Genişliği, İtalik Yazı Tipi veya Altı Çizili Yazı Tipi özelliğini ayarlayın. Farklı sekmeler için farklı ayarlar belirtemezsiniz.

Sekme üzerinde oluşan görüntü metnini belirleme.

Özellik sayfasını görüntülemek istediğiniz sayfanın sekmesini çift tıklatın ve Resim Yazısı kutusuna metni yazın. Bir resim yazısı belirlemezseniz, Microsoft Access Ad özellik kutusundaki metni kullanır.

Sekmeye bir resim ekleme

Özellik sayfasını görüntülemek istediğiniz sayfanın sekmesini çift tıklatın, Resim kutusunun yanındaki Oluştur düğmesini (...) tıklatın ve sonra Resim Oluşturucusu'ndan bir resim seçin. Resim, Resim Yazısı özelliğinde belirlenen metnin solunda görüntülenir. Metin olmadan yalnızca resmi görüntülemek isterseniz, Resim Yazısı özelliğine ARA ÇUBUĞU ile boşluk girin. Sekme denetimleri bit eşlemleri içerebilir, ancak Microsoft Windows meta dosyalarını içeremez. Note Herhangi bir özellik hakkında daha fazla bilgi için özellik sayfasındaki özellik kutusuna tıklatın ve F1'e basın.

5. Sekme denetiminin boyutunu gerektiği gibi ayarlayın. Her sekmenin içinde bulunan denetimlerin tam olarak yerleştiğinden emin olmak için her sekmeyi tıklatın. Note Sekme denetiminin boyutunu ayarlarken, Microsoft Access denetimleri kırpmayacaktır. Sekme denetimini küçültmek için, denetimleri taşımanız gerekebilir.

59

6. Denetimi denemek için Form görünümüne (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) geçin. Form'a sayfa sonu ekleme 7. Formu Tasarım görünümü (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) içinde açın. 8. Araç çubuğunda (araç kutusu: Tasarım görünümünde, form, rapor veya veri erişim sayfasına denetimler eklemek için kullanılabilen araçlar kümesi. Sayfa Tasarım görünümünde kullanılabilen araç kümesi, form ve Tasarım görünümlerinde kullanılan araç kümesinden farklıdır.) Sayfa Sonu aracını tıklatın. 9. Sayfa sonunu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın. Denetimlerin içindeki verilerin bölünmesini önlemek için, sayfa sonunu bir denetimin (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) öncesine veya sonrasına yerleştirin. 10. Microsoft Access, sayfa sonunu formun sol sınırı üzerinde, sık noktalı bir çizgiyle gösterir. 11. Note Her sayfanın aynı boyutta olmasını ve her pencerenin bir kerede tek bir sayfayı görüntülemesini isterseniz, formu sayfa sonları arasındaki uzaklık eşit olacak şekilde tasarlayın. Sayfa sonu denetimlerini dikey cetvele göre konumlandırarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. 12. Özellik sayfasını açmak için form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın ve Çevrim özellik kutusundan Geçerli Sayfa'yı tıklatın. Bu işlem, kullanıcının SEKME tuşuna basarak bir sonraki sayfaya geçmesini önleyecektir. 13. Kaydırma Çubukları özelliğini Yalnızca Yatay'a veya Hiçbiri'ne ayarlayarak, dikey kaydırma çubuğunu kaldırın. 14. Formu ve boyutu denemek için, bir kerede yalnızca bir sayfayı görebileceğiniz Form görünümüne (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) geçiş yapın. Sayfalar arasında geçiş yapabilmek için PAGE DOWN veya PAGE UP tuşlarını kullanabilirsiniz. Note Her sayfaya, kullanıcıların odağı (odak: Fare veya klavye eylemleri ya da OdakBelirle yöntemiyle kullanıcı girişi alabilme yeteneği. Odak kullanıcı veya uygulama tarafından belirlenebilir. Odağa sahip olan nesne çoğunlukla vurgulanmış açıklama veya başlık çubuğuyla belirtilir.), bir sonraki veya bir önceki sayfalara taşımak için kullanabilecekleri bir komut düğmesi eklemek isteyebilirsiniz.

60

Formdaki Web sayfasını görüntüleme

Microsoft Web Tarayıcısı denetimini (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) eklemeden önce Microsoft Internet Tarayıcısını yüklemelisiniz. 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) formu açın. 2. Araç kutusunda (araç kutusu: Tasarım görünümünde, form, rapor veya veri erişim sayfasına denetimler eklemek için kullanılabilen araçlar kümesi. Sayfa Tasarım görünümünde kullanılabilen araç kümesi, form ve Tasarım görünümlerinde kullanılan araç kümesinden farklıdır.), Daha Fazla Denetim simgesini tıklatın. Sisteminizde kayıtlı tüm ActiveX denetimlerini (ActiveX denetimi: Onay kutusu veya düğme gibi kullanıcılara seçenekler sunan veya bir görevi otomatikleştiren makroları veya komut dosyalarını çalıştıran bir denetim. Denetim için Microsoft Visual Basic for Applications'da makrolar, veya Microsoft Script Editor'da komut dosyaları yazabilirsiniz.) listeleyen bir menü görünür. 3. ActiveX denetimleri menüsünde, Microsoft Web Tarayıcısı'nı tıklatın. 4. Formda, denetimi yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın. 5. Gerekirse, denetimi taşıyın veya yeniden boyutlandırın.

Temalar hakkında

61

Tema, tasarım öğeleri ile madde işaretleri, yazı tipleri, yatay çizgiler ve arka plan resimleri ve bir veritabanı nesnesinin diğer öğelerinin birleştirilmiş bir kümesidir. Temalar, profesyonel ve iyi tasarlanmış Microsoft Access uygulamalarını kolayca oluşturulmanıza yardımcı olur. Microsoft Office Access 2003, tema kullanımını iki şekilde destekler. Temayı işletim sisteminden devralır İşletim sistemi Microsoft Windows XP SP 1 veya daha yeni bir sürüm ise ve Windows Klasik'ten başka bir tema seçtiyseniz, Access bu temayı işletim sisteminden devralır. Görünüm, denetim (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) ve iletişim kutularının çoğu Windows temasına göre özelleştirilir. Özel durumlar, raporlar (rapor: Belirtimlerinize göre biçimlendirilmiş ve düzenlenmiş bilgileri yazdıran bir Access veritabanı nesnesi. Rapor örnekleri arasında satış özetleri, telefon numarası listeleri ve adres etiketleri yer alır.), çizimler, bir sorgunun (sorgu: Tablolarınızda depolanan veriler hakkında bir soru veya veriler üzerinde eylem gerçekleştirme isteği. Bir sorgu, birden fazla tablodaki verileri, form, rapor veya veri erişim sayfası için veri kaynağı görevi görecek şekilde bir araya getirebilir.) SQL görünümü ve modüllerdir (modül: Bir tek adlandırılmış birim halinde depolanan bir bildiriler, deyimler ve yordamlar bütünü. İki tür modül vardır: standart modüller ve sınıf modülleri.). Bir formdaki (form: Eylemleri gerçekleştirmek veya alanlardaki verileri girmek, görüntülemek ve düzenlemek için denetimler yerleştirdiğiniz bir Access veritabanı nesnesi.) denetim, özellik ayarları aşağıda listelenenlerden farklıysa, Windows temasını devralmaz. Özellik Özel Efekt Ayar Basık, Düz veya Baskı. Note Değer Düz olarak ayarlanırsa, Kenarlık Stili özelliğinin temayı devralması için Saydam olarak ayarlanmamalıdır. Kenarlık Stili Dolu veya Saydam. Note Değer Saydam olarak ayarlanırsa, Özel Efekt özelliğinin temayı devralması için Düz olarak ayarlanmamalıdır. Kenarlık Rengi Kenarlık Genişliği 0, -2147483640 (iletişim kutuları için varsayılan yazı tipi rengine karşılık gelen sistem rengi) İnce Çizgi, 1 veya 2 Note Kenarlık Genişliği onay kutuları ve seçenek düğmeleri için yok sayılır.

Seçenekler iletişim kutusunda Formlar/Raporlar sekmesinde Formlarda Windows Temalı Denetimleri Kullan onay kutusunu temizleyerek, form denetimlerinin Windows temasını devralmasını önleyebilirsiniz. Note Bu ayar yalnızca geçerli veritabanına veya projeye uygulanır. Office Access 2003 kullanılarak oluşturulan veritabanlarında bu onay kutusu varsayılan 62

Tema uygulama, değiştirme veya kaldırma

63

Formlar için Geçerli Windows temasını form denetimlerine uygulama 1. İşletim sisteminin Microsoft Windows XP SP1 veya daha yeni sürümü olmasına dikkat edin. 2. Windows teması olarak Windows Klasik'ten başka bir tema seçin. Windows temasını doğrulamak veya değiştirmek için, Denetim Masası'nda Görüntü penceresini açın. Temalar sekmesinde, Tema liste kutusunda Windows Klasik'ten başka bir tema seçin. 3. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın. Formlar/Raporlar sekmesinde, Formlarda Windows Temalı Denetimleri Kullan onay kutusunu seçin. Form denetimlerine uygulanan temayı değiştirme 1. Denetim Masası'nda Görüntü penceresini açın. 2. Temalar sekmesinde, Tema liste kutusunda Windows Klasik'ten başka bir tema seçin. Form denetimlerinden tema kaldırma 1. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın. 2. Formlar/Raporlar sekmesinde, Formlarda Windows Temalı Denetimleri Kullan onay kutusunu temizleyin. Veri erişim sayfaları için Tema uygulama Yeni bir veri erişim sayfasına 1. Veritabanı penceresinde (Veritabanı penceresi: Bir Access veritabanını veya Access projesini açtığınızda görünen pencere. Yeni veritabanı nesneleri oluşturmak veya varolan nesneleri açmak için kısayollar görüntüler.), Nesneler'in altında Sayfalar simgesini tıklatın. 2. Veritabanı penceresi araç çubuğunda Yeni düğmesini tıklatın. 3. Yeni Sayfa iletişim kutusundan Sayfa Sihirbazı'nı tıklatın ve sihirbazın yönergelerini izleyin. 4. Sihirbazın son ekranında, Sayfanıza tema uygulamak istiyor musunuz onay kutusunu işaretleyin ve Son'u tıklatın. 5. Tema iletişim kutusunda, Tema Seç altında istediğiniz temayı tıklatın. 6. İstediğiniz seçenekleri seçin. Varolan veri erişim sayfası için 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Biçim menüsünden, Tema'yı tıklatın. 3. Tema Seç listesinde, istediğiniz temayı seçin. 4. İstediğiniz seçenekleri seçin. 64

Başlık ve diğer bilgi metinlerini gösterme
Form veya raporda 1. Araç kutusunda (araç kutusu: Tasarım görünümünde, form, rapor veya veri erişim sayfasına denetimler eklemek için kullanılabilen araçlar kümesi. Sayfa Tasarım görünümünde kullanılabilen araç kümesi, form ve Tasarım görünümlerinde kullanılan araç kümesinden farklıdır.) Etiket aracını tıklatın. 2. Formda veya raporda etiketi yerleştirmek istediğiniz bölümü tıklatın. 3. Etiketin dışını tıklatın, sonra özellik sayfasını görüntülemek için etiketi çift tıklatın. 4. Etiketin ve içeriğinin görsel görünümünü özelleştirmek için diğer özellikleri ayarlayın. Veri erişim sayfasında 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümü (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) içinde açın. 2. Başlık veya başka bir metin eklemek için Burayı tıklatın ve başlık metnini girin etiketli yer tutucu metni tıklatın ve istediğinizi yazın. Note Yeni bir paragrafa başlamak için ENTER'a basın. 3. Biçimlendirme (sayfa) araç çubuğundaki düğmeleri kullanarak yazı tipi, yazı boyutu ve diğer metin özelliklerini değiştirin. Note HTML ile biçimlendirilmiş metni bir sayfada görüntülemek için, gövdeye veya bir bölüme (bölüm: Form, rapor veya veri erişim sayfasının bir parçası, örneğin üstbilgi, altbilgi veya ayrıntı bölümü.) bağımlı yayılma denetimi (bağlı yayılma denetimi: Veri erişim sayfası üzerinde, HTML kodunu bir Access veritabanındaki Metin veya Kısa Not alanına veya bir Access projesindeki text, ntext veya varchar sütununa bağlamak için kullanılan denetim. Bağlı yayılma denetiminin içeriğini düzenleyemezsiniz.) ekleyin.

Geçerli tarih ve saati gösterme
65

1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) formu veya raporu açın. 2. Ekle menüsünden, Tarih ve Saat'i tıklatın. 3. Tarih eklemek için, önce Tarih Ekle onay kutusunu işaretleyin ve ardından bir tarih biçimini tıklatın. 4. Saat eklemek için, önce Saat Ekle onay kutusunu işaretleyin ve ardından bir saat biçimini tıklatın. Not Microsoft Access forma veya rapora, biri tarihi göstermek, biri de saati göstermek üzere iki metin kutusu (metin kutusu: Düzenleme alanı adı da verilen, form, rapor veya veri erişim sayfası üzerinde metin görüntülemek veya veri girişini kabul etmek için kullanılan denetim. Ekli bir etiketi olabilir.) ekler ve Denetim Kaynağı özelliklerini uygun bir ifadeye ayarlar. Bir form veya rapor üstbilgisi varsa (rapor üstbilgisi: Raporun başına başlık, tarih veya rapor girişi gibi bilgileri yerleştirmek için kullanılan bir rapor bölümü.), Access metin kutularını bu bölüme ekler. Aksi halde, metin kutularını ayrıntı bölümüne (ayrıntı bölümü: Form veya raporun ana gövdesini kapsamak için kullanılır. Bu bölüm çoğunlukla kayıt kaynağındaki alanlara bağlanan denetimleri içerir, ancak bir alanın içeriğini tanımlayan etiketler gibi bağlantısı çözülmüş denetimleri de içerebilir.) ekler. Metin kutularını taşıyabilir, boyutlandırabilir veya konumlandırabilirsiniz ve özelliklerini, görünümlerini özelleştirmek için ayarlayabilirsiniz.

Sayfa numaralarını gösterme
1. Formu veya raporu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Ekle menüsünde Sayfa Numaraları'nı tıklatın. 3. Sayfa Numaraları iletişim kutusunda, sayfa numarasının biçimini, yerini ve hizalamasını seçin. Hizalama için, aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz: Solda Ortada Sağda İçeride Dışarıda Sayfa numarasını sol kenar boşluğunda gösterir. Sayfa numarasını sol ve sağ kenar boşlukları arasında ortalar. Sayfa numarasını sağ kenar boşluğunda gösterir. Tek sayfa numaraları sola, çift sayfa numaraları sağa yazılır. Çift sayfa numaraları sola, tek sayfa numaraları sağa yazılır.

4. Sayfa numarasının birinci sayfada da görüntülenmesi için, Birinci Sayfa Üzerinde Sayfa Numarası Göster onay kutusunu işaretleyin.

66

Not Microsoft Access seçiminize bağlı olarak sayfa üstbilgisine veya altbilgisine bir metin kutucuğu (metin kutusu: Düzenleme alanı adı da verilen, form, rapor veya veri erişim sayfası üzerinde metin görüntülemek veya veri girişini kabul etmek için kullanılan denetim. Ekli bir etiketi olabilir.) ekler. DenetimKaynağı özelliği bir anlatıma, seçtiğiniz biçime bağlı olarak yerleştirilir. Metin kutucuğunu taşıyabilir, boyutlandırabilir ve görünümünü özelleştirmek için özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Form veya raporun boyutunu veya konumunu ayarlama

Form veya raporun varsayılan boyutunu ayarlama 1. Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) bir form veya Baskı Önizleme'de bir rapor açın. 2. Pencerenin kenarlıklarını sürükleyerek form veya raporu boyutlandırın. 3. Araç çubuğunda Kaydet simgesini tıklatın. Note AutoResize özelliği Evet olarak ayarlıysa, Microsoft Access, kayıtların tamamını görüntülemek için form veya raporu otomatik olarak boyutlandırır. Form veya rapor penceresini istediğiniz boyuta ayarlamak için, AutoResize özelliğinin Hayır olarak ayarlandığından emin olun. Microsoft Access 10 veya önceki sürümünde, rapor için AutoResize özelliği bulunmaz. Uygulama penceresindeki bir form veya rapor ilk kez açıldığında formu ortalama 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir form veya rapor açın. 2. Özellik sayfasını açmak için form seçicisi (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.)ni veya rapor seçicisi (rapor seçici: Tasarım görünümünde raporun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Raporu seçmek gibi rapor düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.)ni çift tıklatın. 3. AutoCenter özelliğini Evet'e ayarlayın.

67

Form veya rapor, bir sonraki açışınızda, uygulama penceresinin içinde ortalanacaktır. Not Microsoft Access 10 veya önceki sürümünde rapor için AutoCenter özelliği bulunmaz. Bir formu, içindekileri sığdıracak şekilde boyutlandırma 1. Form görünümü (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) içinde bir form açın. 2. Pencere menüsünden, Forma Uydur'u tıklatın. Form penceresi ekranı kaplamışsa, komut kullanılamaz. 3. Formun boyutunu kaydetmek için araç çubuğu üzerindeki Kaydet simgesini tıklatın. Note Formun DefaultView özelliği Tek Form olarak ayarlanmışsa ve görüntülenen kayıt Form penceresinden daha küçükse, Forma Uydur, pencereyi kaydın boyutlarına göre kırpar. Kayıt Form penceresinden büyükse, Forma Uydur özelliği, Form penceresini kaydın mümkün olduğunca her yerini gösterecek şekilde genişletir. Özellik Sürekli Formlar olarak ayarlıysa ve alttaki kaydın sadece bir kısmı görüntüleniyorsa, Forma Uydur kaydı kırpar. Kayıt Form penceresinden büyükse, Forma Uydur özelliği, Form penceresini kaydın mümkün olduğunca her yerini gösterecek şekilde genişletir.

Form veya rapor penceresini özelleştirme
1. Formu veya raporu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Özellik sayfasını görüntülemek için form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) veya rapor seçicisini (rapor seçici: Tasarım görünümünde raporun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Raporu seçmek gibi rapor düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın: Başlık çubuğu metnini değiştirme 1. Caption özellik kutusuna başlık çubuğu metnini yazın. 2. Bir formun başlık çubuğu metnini görmek için, Form görünümüne geçin. Bir raporun başlık çubuğu metnini görmek için önizleme moduna geçin. İpucu Herhangi bir başlık çubuğu metni istemiyorsanız, Caption özellik kutusuna boşluk girin. Simge Durumuna Küçült ve Ekranı Kapla düğmelerini gizleme MinMaxButtons özelliğini Yok olarak ayarlayın.

68

Not Form için BorderStyle özelliği Yok veya İletişim'e ayarlanmışsa, MinMaxButtons özelliği Küçültme Var, Ekranı Kapla Var veya Her İkisi Var'e ayarlanmış bile olsa, Simge Durumuna Küçült ve Ekranı Kapla düğmelerine sahip olmayacaktır. Kapat düğmesini devre dışı bırakma CloseButton özelliğini Hayır olarak ayarlayın. Not Kapat Düğmesi özelliğini Hayır olarak ayarladığınızda, Microsoft Access Kapat düğmesini ve Denetim menüsünde Kapat komutunu devre dışı bırakır. Kapat düğmesini tamamen kaldırmak istiyorsanız, Kenarlık Stili özelliğini Yok olarak ayarlayın. Denetim menüsünü gizleme ControlBox özelliğini Hayır olarak ayarlayın. Not ControlBox özelliğini Hayır olarak ayarladığınızda, Simge Durumuna Küçült, Ekranı Kapla ve Kapat düğmeleri de gizlenir. BorderStyle özelliğini Yok olarak ayarlarsanız, ControlBox özelliği Evet olarak ayarlansa bile form veya raporda Denetim menüsü bulunmayacaktır. Formda kısayol menüsünü gizleme ShortcutMenu özelliğini Hayır olarak ayarlayın. Formda gezinti düğmelerini gizleme NavigationButtons özelliğini Hayır olarak ayarlayın. Sürekli formda kayıt bölücü satırları gizleme DividingLines özelliğini Hayır olarak ayarlayın. Formda bölüm bölücü satırları gizleme DividingLines özelliğini Hayır olarak ayarlayın. Formda kayıt seçicileri gizleme RecordSelectors özelliğini Hayır olarak ayarlayın.

Kısayol menüsünü gösterme veya gizleme

1. Formu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları.

69

Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Formun özellik sayfasını açmak için form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 3. ShortcutMenu özellik kutusunda, Hayır'ı tıklatın.

Sayfa numaraları için deyim örnekleri
Aşağıda, form veya rapor Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) kullanabileceğiniz sayfa numarası deyimleri ve diğer görünümlerde görebileceğiniz sonuçlar listelenmiştir.

Deyim: =[Sayfa] Sonuç: 1, 2, 3 Deyim: ="Sayfa " & [Sayfa] Sonuç: Sayfa 1, Sayfa 2, Sayfa 3 Deyim: ="Sayfa " & [Sayfa] & "/" & [Sayfalar] Sonuç: Sayfa 1/3, Sayfa 2/3, Sayfa 3/3 Deyim: =[Sayfa] & "/" & [Sayfalar] & " Sayfa" Sonuç: 1/3 Sayfa, 2/3 Sayfa, 3/3 Sayfa Deyim: =[Sayfa] & " / "& [Sayfalar] & " Sayfa" Sonuç: 1 / 3 Sayfa, 2 / 3 Sayfa, 3 / 3 Sayfa Deyim: =[Ülke] & " - " & [Sayfa] Sonuç: TR - 1, TR - 2, TR - 3 Deyim: =Format([Sayfa], "000") Sonuç: 001, 002, 003

Bir veri girişi veya sayfanın varolan kayıtları göstermesini önleme

70

Bir formun varolan kayıtları göstermesini önleme 1. Formu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Formun özellik sayfasını açmak için form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini yapın: Formun varolan kayıtları görüntülemesini istemiyorsanız, Veri Girişi özelliğini Evet olarak ayarlayın. Formun tüm kayıtları göstererek açılmasını istiyorsanız, Veri Girişi özelliğini Hayır olarak ayarlayın. Bir veri erişim sayfasının varolan kayıtları göstermesini önleme 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Düzen menüsünden, Sayfa Seç'i tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini yapın: Sayfanın varolan kayıtları göstermesini istemiyorsanız, Veri Girişi özelliğini Doğru olarak ayarlayın. Sayfanın tüm kayıtları göstererek açılmasını istiyorsanız, Veri Girişi özelliğini Yanlış olarak ayarlayın.

Alt Form Oluşturma Alt formlar hakkında
Alt form, başka bir forma eklenen formdur. Birincil form ana form (ana form: Bir veya birden fazla alt form içeren bir form.) ve bu formun içindeki form da alt form olarak adlandırılır. Form/alt form birleşimi daha çok hiyerarşik form, ana/ayrıntı form veya üst/alt form olarak belirtilir. Alt formlar, özellikle bir-çok ilişki (sorgu: Tablolarınızda depolanan veriler hakkında bir soru veya veriler üzerinde eylem gerçekleştirme isteği. Bir sorgu, birden fazla tablodaki verileri, form, rapor veya veri erişim sayfası için veri kaynağı görevi görecek şekilde bir araya getirebilir.) içeren tablolardan veya sorgulardan (bir-çok ilişkisi: Birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değerinin, ilişkili tablodaki birçok kaydın eşleşen alanı veya alanlarına karşılık geldiği, iki tablo arasındaki ilişki.) veri göstermek istediğinizde etkilidir. Örneğin, Kategoriler tablosu ve Ürünler tablosundan veri göstermek için alt formlu bir form oluşturabilirsiniz. Kategoriler tablosundaki veri, ilişkinin "bir" tarafıdır. Ürünler tablosundaki veri ise ilişkinin "çok" tarafıdır,her kategori birden fazla ürüne sahip olabilir.

71

Ana form, ilişkinin "bir" tarafındaki verileri gösterir. Alt form, ilişkinin "çok" tarafındaki verileri gösterir. Bu tür formdaki ana form ve alt form, alt formun yalnızca ana formdaki geçerli kayıtla ilgili kayıtlarını görüntüleyecek şekilde bağlanır. Örneğin, ana form Alkolsüz İçecekler kategorisini gösterdiğinde, alt form yalnızca Alkolsüz İçecekler kategorisindeki ürünleri gösterir. Form içinde alt form görüntüleme Bir alt form oluşturduğunuzda, Veri Sayfası görünümünde, Form görünümünde, Özet Tablo görünümünde veya Özet Grafik görünümünde görüntülenecek şekilde tasarlayabilirsiniz. Ayrıca, alt formun varsayılan görünümünü de ayarlayabilir ve bir veya birden çok görünümü devreden çıkarabilirsiniz. Ana form Form görünümünde görüntülenirken, alt form görünümünü değiştirebilirsiniz. Ana form Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünde açıldığında, alt formlar görüntülenmez. Veri sayfası görünümünde görüntülenen alt form

Form görünümünde basit, sürekli form olarak görüntülenen alt form

Form görünümünde sürekli form olarak görüntülenen alt form

Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) görüntülenen bir formun veri sayfası gibi görünmesini sağlayabilirsiniz, ancak Form görünümünde görüntülendiğinden, form üstbilgisi ve altbilgisini görüntüleyebilir. Özet Tablo görünümünde görüntülenen alt form

72

Özet Grafik görünümünde görüntülenen alt form

Form ve alt formu eşitleme Bir-Çok ilişkiye sahip tabloları esas alan form ve alt form oluşturduğunuzda, ana form ilişkinin "bir" yüzünü gösterir ve alt form ilişkinin "çok" yönünü gösterir. Ana form alt formla eşitlenmiştir, böylelikle alt form yalnızca ana formdaki kayıtla ilgili kayıtları gösterir. Alt form oluşturmak için sihirbaz kullanırsanız veya alt form oluşturmak için Veritabanı penceresinden (Veritabanı penceresi: Bir Access veritabanını veya Access projesini açtığınızda görünen pencere. Yeni veritabanı nesneleri oluşturmak veya varolan nesneleri açmak için kısayollar görüntüler.) başka bir forma bir form, tablo veya sorgu sürüklerseniz, aşağıdaki koşullardan birinin geçerli olması durumunda, Microsoft Access otomatik olarak ana formla alt formu eşitler:

Seçtiğiniz tabloların ilişkilerini (ilişki: İki tablodaki ortak alanlar (sütunlar) arasında kurulan bir ilişki. Bir ilişki bire-bir, bir-çok ve çok-çok olabilir.) tanımladınız veya seçtiğiniz sorguları temel alan tabloların ilişkilerini tanımladınız. Ana form birincil anahtarı (birincil anahtar: Değeri veya değerleri, tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya birden çok alan (sütun). Birincil anahtar, Null (Boş) değerlere izin veremez ve her zaman benzersiz bir dizini olmalıdır. Birincil anahtar, tabloyu diğer tablolardaki yabancı anahtarlarla ilişkilendirmek için kullanılır.) bulunan bir tabloyu esas alır ve alt form, birincil tuşla aynı ada sahip bir alan ve aynı veya uyumlu veri türü ve alan boyutu içeren bir tabloyu esas alır. Örneğin, Microsoft Access veritabanında, ana formu esas alan tablonun birincil anahtarı Otomatik Sayı alanı ise ve FieldSize özelliği Uzun Tamsayı olarak ayarlanırsa, alt formun altındaki tabloya karşılık gelen alan, FieldSize özelliği Uzun Tamsayı için ayarlanmış Sayı alanı olmalıdır. Sorgu veya sorgular seçerseniz, sorgu veya sorguları oluşturan tablolar bu koşulları karşılamalıdır.

73

İç içe düzeyler Her bir alt formu ana forma yerleştirirseniz, ana form herhangi sayıda alt forma sahip olabilir. En çok yedi alt form düzeyini iç içe geçirebilirsiniz. Bu da, ana form içinde alt forma ve söz konusu alt formda da benzer şekilde başka bir alt forma sahip olabilirsiniz demektir. Örneğin, müşterileri görüntüleyen bir ana forma, siparişleri görüntüleyen bir alt forma ve sipariş ayrıntılarını görüntüleyen diğer bir alt forma sahip olabilirsiniz. Bununla birlikte, form, Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünde alt formları görüntülemez. Form ve alt formu kullanarak veri girme Yeni kayıtları girmek için alt formlu bir form kullanırsanız, alt forma veri girdiğinizde, Microsoft Access geçerli kaydı ana forma kaydeder. Bu, "çok" tablosundaki kayıtların "bir" tablosunda ilgili kayıtlarının bulunduğunu garanti eder. Ayrıca siz her kaydı alt forma ekledikçe, otomatik olarak kaydeder.

Alt formlarla çalışma
Alt form yerleşimini değiştirme Bir alt formun (alt form: Başka bir form veya raporda kapsanan bir form.) düzenini değiştirme yolları alt formun görüntülendiği görünüme bağlı olarak değişir. Veri sayfası görünümünde 1. Ana formu (ana form: Bir veya birden fazla alt form içeren bir form.) Veri Sayfası görünümünde açın. 2. Alt formda, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın: Bir sütunun genişliğini değiştirmek için, sütun seçicisinin (sütun seçici: Sütunun üstündeki yatay çubuk. Sorgu tasarım ızgarasında veya filtre tasarım ızgarasında, sütunun tamamını seçmek için bir sütun seçiciyi tıklatabilirsiniz.) sağ kenarını sürükleyin. Sütunu verilerin sığması amacıyla otomatik olarak yeniden boyutlandırmak için, sütun seçicisinin sağ kenarını çift tıklatın. Sütunların sırasını değiştirmek için sütunu seçmek üzere sütun başlığını tıklatın. Daha sonra sütun başlığını yeniden tıklatın, fare düğmesini basılı tutun ve sütunu yeni bir konuma sürükleyin. Tüm satırların yüksekliğini değiştirmek için, satır seçicisinin (satır seçici: Tablo veya makro Tasarım görünümünde tıklatıldığında veya rapor Tasarım görünümünde kayıtları sıralayıp gruplandırırken tıklatıldığında satırın tümünü seçen küçük bir kutu veya çubuk.) alt kenarını sürükleyin. Bir sütunu gizlemek için sütun içinde herhangi bir yeri tıklatın ve sonra Biçim menüsünden Sütunları Gizle'yi tıklatın. Gizli bir sütunu göstermek için Biçim menüsünden Sütunları Göster'i tıklatın ve göstermek istediğiniz kutunun onay kutusunu seçin. Bir sütunu dondurmak için sütun içinde herhangi bir yeri tıklatın ve sonra Biçim menüsünden Sütunları Dondur'u tıklatın. Form görünümünde tek veya sürekli form olarak

74

1. Ana formu (ana form: Bir veya birden fazla alt form içeren bir form.) Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. alt form, alt form denetimindeki (alt form/alt rapor denetimi: Formdaki bir alt formu veya rapordaki alt form veya alt raporu görüntüleyen bir denetim.) Tasarım görünümünde görüntülenir. 2. Alt form denetimini sağ tıklatın ve farklı bir pencerede açmak için Yeni Pencerede Alt Form'u tıklatın. 3. Alt form tasarımında değişiklikler yapın. 4. Alt form penceresini kaydedin ve kapatın 5. Değişiklikleri görmek için, ana formdan Form görünümüne geçin. Özet Tablo görünümünde 1. Ana formu Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) açın. Alt form varsayılan görünümünde görüntülenir. 2. Görünüm menüsünde Alt Formlar'ın üzerine gelin, sonra da Özet Tablo'yu tıklatın. 3. Alan listesinden filtre, satır, sütun veya ayrıntı alanına alan ekleyin. Ayrıca, alanları bir alandan diğerine taşıyabilirsiniz. 4. Veri süzerek, gruplandırarak veya sıralayarak görünümde görüntülenen verileri özelleştirin. Özet Tablo görünümünde 1. Ana formu Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) açın. Alt form varsayılan görünümünde görüntülenir. 2. Görünüm menüsünde Alt Formlar'ın üzerine gelin, sonra da Özet Grafik'i tıklatın. 3. Alan listesinden filtre, kategori, seri veya veri alanına alan ekleyin. Ayrıca, alanları bir alandan diğerine taşıyabilirsiniz. 4. Veri süzerek, gruplandırarak veya sıralayarak görünümde görüntülenen verileri özelleştirin. Notes

Alt form olarak görüntülenen bir formun genişliğini değiştirirseniz, ana formdaki (ana form: Bir veya birden fazla alt form içeren bir form.) alt form denetiminin (alt form/alt rapor denetimi: Formdaki bir alt formu veya rapordaki alt form veya alt raporu görüntüleyen bir denetim.) genişliğini de ayarlamanız gerekir. Ana formdaki AllowDesignChanges özelliği Tüm Görünümler'e ayarlı ise, Form görünümündeki özellik sayfasını kullanarak alt formun tasarımını değiştirebilirsiniz. Ancak, alt form denetiminde değişiklikler yapamazsınız. Alt formu üstbilgi ve altbilgi görüntüleyen veri sayfasına benzetme alt formda form altbilgisi ve üstbilgisi görüntüleyebilir ve metin kutularını ve diğer denetimleri (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, 75

kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) düzenleyebilirsiniz, böylece Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) formu açtığınızda, alt form veri sayfasına benzer. 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) alt form olarak kullanmak istediğiniz formu açın. 2. Form üstbilgisi ve altbilgisini henüz eklemediyseniz, Görünüm menüsünde Form Üstbilgisi/Altbilgisi'ni tıklatın. 3. Ayrıntı bölümünde (ayrıntı bölümü: Form veya raporun ana gövdesini kapsamak için kullanılır. Bu bölüm çoğunlukla kayıt kaynağındaki alanlara bağlanan denetimleri içerir, ancak bir alanın içeriğini tanımlayan etiketler gibi bağlantısı çözülmüş denetimleri de içerebilir.), tek satırda veri görüntüleyen metin kutularını ve diğer denetimleri düzenleyin. 4. Form üstbilgisinde metin kutuları ve diğer denetimler için etiketleri düzenleyin. Form üstbilgisindeki etiketleri, bu etiketlerle ilişkili ayrıntı bölümünün denetimleriyle birlikte hizaladığınızdan emin olun. 5. Form altbilgisinde, alt formda kayıtların toplamlarını almak istiyorsanız, hesaplanmış denetimler (hesaplanmış denetim: Form, rapor veya veri erişim sayfasının üzerinde, bir ifadenin sonucunu görüntülemek için kullanılan denetim. İfadenin esas aldığı değerlerden herhangi birinde bir değişiklik olduğunda sonuç her defasında yeniden hesaplanır.) oluşturun. 6. Her bölümü uygun şekilde boyutlandırın. Örneğin, veri sayfasındaki satır boyutunu ayrıntı bölümü haline getirin. Form altbilgisinde herhangi bir denetiminiz yoksa, Height özelliğini 0 olarak veya Visible özelliğini Hayır olarak ayarlayın. 7. Forma özellik sayfası açmak için form seçiciyi (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 8. DefaultView özelliği kutusundan Sürekli Formlar'ı tıklatın. Veri sayfasına benzer bir şekilde bu ayar, formdaki ayarları arka arkaya görüntüler . Notes
• •

Varsayılan Görünüm'ü Veri sayfasına ayarladığınızda, Form görünümünden formu görüntülediğinizde, Microsoft Access üstbilgiyi ve altbilgiyi görüntüler. Northwind örnek veritabanındaki Quarterly Orders (Üç Aylık Siparişler) formu, form üstbilgisine ve altbilgisine sahip bir sürekli alt form içerir ve veri sayfasına benzer. Bu formu görüntülemek için Yardım menüsünde Örnek Veritabanları'nın üzerine gelin, Northwind Örnek Veritabanı veya Northwind Örnek Access Projesi'ni tıklatın, sonra da Tasarım görünümünde Quarterly Orders formunu açın. Form görünümü içinde bir ana form ve alt form arasında taşınma Aşağıdakilerden birini yapın:

76

• • •

Ana formdan (ana form: Bir veya birden fazla alt form içeren bir form.) alt forma (alt form: Başka bir form veya raporda kapsanan bir form.) geçmek için alt formda herhangi bir yeri tıklatın. Alt formdan ana forma geçmek için ana form üzerindeki denetimi (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) tıklatın (ana formun arka planını değil). Ana form içindeki son alandan alt form içindeki ilk alana taşınmak için, SEKME tuşuna basın. Alt formdaki ilk alandan ana formdaki son alana taşınmak için, CTRL+ÜST KARAKTER+SEKME tuş bileşimine basın. Alt formdaki son alandan ana formdaki bir sonraki alana taşınmak veya bir sonraki kayıttaki ilk alana veya ana formun bir sonraki sayfasına taşınmak için, CTRL+SEKME tuşlarına basın. Formun Cycle özelliği Geçerli Kayıt veya Geçerli Sayfa olarak ayarlı ise, bir sonraki kayda taşınmak için gezinme düğmelerini (gezinti düğmeleri: Kayıtlar arasında ilerlemek için kullandığınız düğmeler. Veri sayfası görünümü ve Form görünümü pencerelerinin sol alt köşesinde bulunurlar. Aynı zamanda, belgenizin sayfaları arasında hareket edebilmeniz için önizleme sırasında da kullanılabilirler.) veya form üzerinde sağlanan diğer yöntemleri kullanmanız gerekir.

Alt form oluşturma formu oluşturmak için Kategorilere Göre'yi tıklatın. 9. formun düzenini değiştirme Alt Aynı sihirbaz iletişim kutusunda Alt Formlu Form seçeneğini seçin.

10. Kalan sihirbaz iletişim kutularında yönergeleri izleyin. Son'u tıklattığınızda, Microsoft Access iki form oluşturur; bunlardan biri ana form (ana form: Bir veya birden fazla alt form içeren bir form.) ve alt form denetimi (alt form/alt rapor denetimi: Formdaki bir alt formu veya rapordaki alt form veya alt raporu görüntüleyen bir denetim.), diğeri alt form içindir. Not Sihirbaz, alt form için istediğinizi yerleşimi sorduğunda Form görünümünün (Form penceresi: Tasarım görünümünde, Form görünümünde, Veri Sayfası görünümünde veya Baskı Önizleme'de formlarla çalıştığınız bir pencere.) eşiti olan Çizelgeli seçeneğini seçin.

2. Ana formun Tasarım görünümünde (devre dışı bırakılmış denetim: Form veya veri erişim sayfasının üzerinde soluk görünen bir denetim. Devre dışı bırakılmış bir denetim, odağı alamaz ve fare tıklatmalarına yanıt vermez.), alt form denetimini (alt form/alt rapor denetimi: Formdaki bir alt formu veya rapordaki alt form veya alt raporu görüntüleyen bir denetim.) seçin ve alt formu Veritabanı penceresinde (veri tanımı sorgusu: Veri tanımı dilinde (DDL) deyimler içeren, SQL'e özel bir sorgu. Bu deyimler veritabanında nesne oluşturmanıza veya veritabanındaki nesneleri değiştirmenize olanak tanır.) Tasarım görünümünde açarken yaptığınız gibi, formu seçmek için denetimin içini yeniden tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini yapın: Sihirbazı kullanarak ikinci alt formu oluşturmak için 1. adımı yineleyin. Veritabanı penceresinden alt forma form, tablo veya sorgu sürükleyin. Microsoft Access ilk alt form içinde başka bir alt form ve alt form için form oluşturur. 77

Bir alt formun (alt form: Başka bir form veya raporda kapsanan bir form.) düzenini değiştirme yolları alt formun görüntülendiği görünüme bağlı olarak değişir. Veri sayfası görünümünde 1. Ana formu (ana form: Bir veya birden fazla alt form içeren bir form.) Veri Sayfası görünümünde açın. 2. Alt formda, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın: Bir sütunun genişliğini değiştirmek için, sütun seçicisinin (sütun seçici: Sütunun üstündeki yatay çubuk. Sorgu tasarım ızgarasında veya filtre tasarım ızgarasında, sütunun tamamını seçmek için bir sütun seçiciyi tıklatabilirsiniz.) sağ kenarını sürükleyin. Sütunu verilerin sığması amacıyla otomatik olarak yeniden boyutlandırmak için, sütun seçicisinin sağ kenarını çift tıklatın. Sütunların sırasını değiştirmek için sütunu seçmek üzere sütun başlığını tıklatın. Daha sonra sütun başlığını yeniden tıklatın, fare düğmesini basılı tutun ve sütunu yeni bir konuma sürükleyin. Tüm satırların yüksekliğini değiştirmek için, satır seçicisinin (satır seçici: Tablo veya makro Tasarım görünümünde tıklatıldığında veya rapor Tasarım görünümünde kayıtları sıralayıp gruplandırırken tıklatıldığında satırın tümünü seçen küçük bir kutu veya çubuk.) alt kenarını sürükleyin. Bir sütunu gizlemek için sütun içinde herhangi bir yeri tıklatın ve sonra Biçim menüsünden Sütunları Gizle'yi tıklatın. Gizli bir sütunu göstermek için Biçim menüsünden Sütunları Göster'i tıklatın ve göstermek istediğiniz kutunun onay kutusunu seçin. Bir sütunu dondurmak için sütun içinde herhangi bir yeri tıklatın ve sonra Biçim menüsünden Sütunları Dondur'u tıklatın. Form görünümünde tek veya sürekli form olarak 1. Ana formu (ana form: Bir veya birden fazla alt form içeren bir form.) Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. alt form, alt form denetimindeki (alt form/alt rapor denetimi: Formdaki bir alt formu veya rapordaki alt form veya alt raporu görüntüleyen bir denetim.) Tasarım görünümünde görüntülenir. 2. Alt form denetimini sağ tıklatın ve farklı bir pencerede açmak için Yeni Pencerede Alt Form'u tıklatın. 3. Alt form tasarımında değişiklikler yapın. 4. Alt form penceresini kaydedin ve kapatın 5. Değişiklikleri görmek için, ana formdan Form görünümüne geçin. Özet Tablo görünümünde

78

1. Ana formu Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) açın. Alt form varsayılan görünümünde görüntülenir. 2. Görünüm menüsünde Alt Formlar'ın üzerine gelin, sonra da Özet Tablo'yu tıklatın. 3. Alan listesinden filtre, satır, sütun veya ayrıntı alanına alan ekleyin. Ayrıca, alanları bir alandan diğerine taşıyabilirsiniz. 4. Veri süzerek, gruplandırarak veya sıralayarak görünümde görüntülenen verileri özelleştirin. Özet Tablo görünümünde 1. Ana formu Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) açın. Alt form varsayılan görünümünde görüntülenir. 2. Görünüm menüsünde Alt Formlar'ın üzerine gelin, sonra da Özet Grafik'i tıklatın. 3. Alan listesinden filtre, kategori, seri veya veri alanına alan ekleyin. Ayrıca, alanları bir alandan diğerine taşıyabilirsiniz. 4. Veri süzerek, gruplandırarak veya sıralayarak görünümde görüntülenen verileri özelleştirin. Notlar

Alt form olarak görüntülenen bir formun genişliğini değiştirirseniz, ana formdaki (ana form: Bir veya birden fazla alt form içeren bir form.) alt form denetiminin (alt form/alt rapor denetimi: Formdaki bir alt formu veya rapordaki alt form veya alt raporu görüntüleyen bir denetim.) genişliğini de ayarlamanız gerekir. Ana formdaki AllowDesignChanges özelliği Tüm Görünümler'e ayarlı ise, Form görünümündeki özellik sayfasını kullanarak alt formun tasarımını değiştirebilirsiniz. Ancak, alt form denetiminde değişiklikler yapamazsınız.

Alt formun üstbilgi ve altbilgi görüntüleyen veri sayfasına benzemesini sağlama
alt formda form altbilgisi ve üstbilgisi görüntüleyebilir ve metin kutularını ve diğer denetimleri (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) düzenleyebilirsiniz, böylece Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) formu açtığınızda, alt form veri sayfasına benzer. 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım

79

2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) alt form olarak kullanmak istediğiniz formu açın. Form üstbilgisi ve altbilgisini henüz eklemediyseniz, Görünüm menüsünde Form Üstbilgisi/Altbilgisi'ni tıklatın. Ayrıntı bölümünde (ayrıntı bölümü: Form veya raporun ana gövdesini kapsamak için kullanılır. Bu bölüm çoğunlukla kayıt kaynağındaki alanlara bağlanan denetimleri içerir, ancak bir alanın içeriğini tanımlayan etiketler gibi bağlantısı çözülmüş denetimleri de içerebilir.), tek satırda veri görüntüleyen metin kutularını ve diğer denetimleri düzenleyin. Form üstbilgisinde metin kutuları ve diğer denetimler için etiketleri düzenleyin. Form üstbilgisindeki etiketleri, bu etiketlerle ilişkili ayrıntı bölümünün denetimleriyle birlikte hizaladığınızdan emin olun. Form altbilgisinde, alt formda kayıtların toplamlarını almak istiyorsanız, hesaplanmış denetimler (hesaplanmış denetim: Form, rapor veya veri erişim sayfasının üzerinde, bir ifadenin sonucunu görüntülemek için kullanılan denetim. İfadenin esas aldığı değerlerden herhangi birinde bir değişiklik olduğunda sonuç her defasında yeniden hesaplanır.) oluşturun. Her bölümü uygun şekilde boyutlandırın. Örneğin, veri sayfasındaki satır boyutunu ayrıntı bölümü haline getirin. Form altbilgisinde herhangi bir denetiminiz yoksa, Height özelliğini 0 olarak veya Visible özelliğini Hayır olarak ayarlayın. Forma özellik sayfası açmak için form seçiciyi (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. DefaultView özelliği kutusundan Sürekli Formlar'ı tıklatın. Veri sayfasına benzer bir şekilde bu ayar, formdaki ayarları arka arkaya görüntüler .

Notlar
• •

Varsayılan Görünüm'ü Veri sayfasına ayarladığınızda, Form görünümünden formu görüntülediğinizde, Microsoft Access üstbilgiyi ve altbilgiyi görüntüler. Northwind örnek veritabanındaki Quarterly Orders (Üç Aylık Siparişler) formu, form üstbilgisine ve altbilgisine sahip bir sürekli alt form içerir ve veri sayfasına benzer. Bu formu görüntülemek için Yardım menüsünde Örnek Veritabanları'nın üzerine gelin, Northwind Örnek Veritabanı veya Northwind Örnek Access Projesi'ni tıklatın, sonra da Tasarım görünümünde Quarterly Orders formunu açın.

Form görünümü içinde bir ana form ve alt form arasında taşınma

Aşağıdakilerden birini yapın:

Ana formdan (ana form: Bir veya birden fazla alt form içeren bir form.) alt forma (alt form: Başka bir form veya raporda kapsanan bir form.) geçmek için alt formda herhangi bir yeri tıklatın. Alt formdan ana forma geçmek için ana form üzerindeki denetimi (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri 80

• • •

veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) tıklatın (ana formun arka planını değil). Ana form içindeki son alandan alt form içindeki ilk alana taşınmak için, SEKME tuşuna basın. Alt formdaki ilk alandan ana formdaki son alana taşınmak için, CTRL+ÜST KARAKTER+SEKME tuş bileşimine basın. Alt formdaki son alandan ana formdaki bir sonraki alana taşınmak veya bir sonraki kayıttaki ilk alana veya ana formun bir sonraki sayfasına taşınmak için, CTRL+SEKME tuşlarına basın. Formun Cycle özelliği Geçerli Kayıt veya Geçerli Sayfa olarak ayarlı ise, bir sonraki kayda taşınmak için gezinme düğmelerini (gezinti düğmeleri: Kayıtlar arasında ilerlemek için kullandığınız düğmeler. Veri sayfası görünümü ve Form görünümü pencerelerinin sol alt köşesinde bulunurlar. Aynı zamanda, belgenizin sayfaları arasında hareket edebilmeniz için önizleme sırasında da kullanılabilirler.) veya form üzerinde sağlanan diğer yöntemleri kullanmanız gerekir.

Toplamları Hesaplama Toplam veya diğer toplama değerlerini hesaplama

81

kullandığınız Topla, Say, Ortalama veya Var gibi fonksiyonlar.) kullanır. Notlar
• •

Toplama denetiminin özelliklerini belirleyebilir ve denetimi istediğiniz gibi görünmesi için taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir veya biçimlendirebilirsiniz. Denetimin TotalType özelliğini kullanarak toplama işlevinizi değiştirebilirsiniz. Toplama işlevini değiştirdiğinizde, denetimin varsayılan diğer adı ve resim yazısı temel alınan toplama işlevini yansıtır. Denetim isminin değişmesini engellemek için ControlSource özelliğinde denetime yeni bir ad girin. Kullanıcı tanımlı adlar, toplama işlevi değiştiğinde değişmezler. Bir denetimin toplama işlevini değiştirmek, ara toplamları ve ana toplamları hesaplayan denetimler gibi diğer toplama denetimlerini etkilemez. Özet Tablo görünümünde Veri sayfası veya formda toplam hesaplama 1. Özet Tablo görünümünde (Özet Tablo görünümü: Veri sayfası veya formdaki verileri özetleyen ve çözümleyen bir görünüm. Farklı ayrıntı düzeyleri kullanabilir veya alan ve öğeleri sürükleyerek ya da alanların aşağı açılır listelerindeki öğeleri gösterip gizleyerek verileri düzenleyebilirsiniz.) bir veri sayfası veya form açın. 2. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın: Toplam alanı ekleme Toplam alanlarını (toplam alan: Esas kayıt kaynağından gelen verileri özetleyen bir alan. Toplam alan Topla veya Say gibi bir özet fonksiyonunu kullanabilir veya özet değerleri hesaplamak için bir ifade kullanabilir.), ayrıntı alanına (ayrıntı alanı: Özet Tablo görünümünün, ayrıntı alanlarını ve toplam alanları içeren bölümü.) ekleyebilir, ancak satır (satır alanı: Özet Tablo görünümünün satır alanlarını içeren bölümü.), sütun (sütun alanı: Özet Tablo görünümünün, sütun alanlarını içeren bölümü.) veya filtre alanına (filtre uygulama alanı: Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünün filtre alanlarını içeren bölümü.) ekleyemezsiniz. 1. Özet Tablo görünümünde (Özet Tablo görünümü: Veri sayfası veya formdaki verileri özetleyen ve çözümleyen bir görünüm. Farklı ayrıntı düzeyleri kullanabilir veya alan ve öğeleri sürükleyerek ya da alanların aşağı açılır listelerindeki öğeleri gösterip gizleyerek verileri düzenleyebilirsiniz.) bir veri sayfası veya form açın. 2. Özetlemek istediğiniz değerleri içeren alanı tıklatın. 3. Özet Tablo araç çubuğunda AutoCalc istediğiniz özet işlevini tıklatın. Hesaplanmış toplam alanı ekleme Verileri hesaplamak için, deyim (ifade: Değerlendirildiğinde tek bir değeri veren herhangi bir matematiksel veya mantıksal işleçler, sabitler, fonksiyonlar ve alan, denetim ve özellik adları birleşimi. İfadeler hesaplamalar yapabilir, karakterleri işleyebilir veya verileri sınayabilir.) kullanan bir ayrıntı (Ayrıntı alanı: Esas kayıt kaynağından tüm satır veya kayıtları görüntüleyen bir alan.) veya toplam alanı (toplam alan: Esas kayıt kaynağından gelen verileri özetleyen bir alan. Toplam alan Topla veya Say gibi bir özet fonksiyonunu kullanabilir veya özet 82 simgesini tıklatın, ardından

Değer hesaplama
1. Tasarım görünümünde (devre dışı bırakılmış denetim: Form veya veri erişim sayfasının üzerinde soluk görünen bir denetim. Devre dışı bırakılmış bir denetim, odağı alamaz ve fare tıklatmalarına yanıt vermez.) bir form veya rapor açın. 2. Araç kutusunda (varsayılan denetim stili: Bir denetim türünün varsayılan özellik ayarı. Her bir denetimi ayrı ayrı özelleştirmekten kaçınmak için iki veya daha fazla benzer denetim oluşturmadan önce bir denetim türünü özelleştirirsiniz.) Metin Kutusu aracını tıklatın. 3. Ayrıntı bölümünde (ayrıntı bölümü: Form veya raporun ana gövdesini kapsamak için kullanılır. Bu bölüm çoğunlukla kayıt kaynağındaki alanlara bağlanan denetimleri içerir, ancak bir alanın içeriğini tanımlayan etiketler gibi bağlantısı çözülmüş denetimleri de içerebilir.), metin kutusunu yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın. 4. Aşağıdakilerden birini yapın: Ekleme noktasını metin kutusuna yerleştirin ve toplam hesaplayan bir deyim (dosya sunucusu: Bir yerel alan ağı üzerinde, ağ üzerindeki kullanıcılar tarafından erişilebilen dosya depolama aygıtı. Bir dosya sunucusu dosyaları depolamakla kalmaz, onları yönetir ve ağ kullanıcıları dosyaları ister ve değiştirirken düzeni sağlar.) yazın. Metin kutusunu seçin, araç çubuğundaki Özellikler düğmesini tıklatın ve Denetim Kaynağı özellik kutusuna deyimi yazın. Microsoft Access veritabanında (.mdb) (veri kaynağı: Bir belgeyle birleştirilecek bilgileri içeren dosya. Örneğin, adres mektup birleştirmede kullanmak istediğiniz adlar ve adresler listesi. İçerdiği bilgileri kullanabilmeniz için öncelikle veri kaynağına bağlanmanız gerekir.) deyim oluşturmak üzere Deyim Oluşturucusu (dış veritabanı: Geçerli veritabanına bağlanacak veya alınacak tablonun kaynağı veya verilecek olan tablonun hedefi.)'nu kullanmak için, Denetim Kaynağı özellik kutusunun yanındaki Oluştur düğmesini tıklatın. Notlar
• •

ControlSource özellik kutusuna bir deyim yazdırmak için daha fazla yere ihtiyacınız varsa, Yakınlaştır kutusunu açmak için ÜSTKRKTR+F2'ye basın. Form veya rapor bir sorguyu (Sorgu penceresi: Tasarım görünümünde, Veri Sayfası görünümünde, SQL görünümünde veya Baskı Önizleme'de sorgularla çalıştığınız bir pencere.) temel alıyorsa, deyimi hesaplanmış denetim (hesaplanmış alan: Sorguda tanımlanan, depolanmış verileri görüntülemek yerine ifadenin sonucunu görüntüleyen alan. İfadedeki değerlerden birinin değiştiği her sefer, değer yeniden hesaplanır.) yerine sorguya koymak isteyebilirsiniz. Bu performansı artırabilir ve kayıt grupları için toplamlar hesaplayacaksanız, toplama işlevinde (ekle sorgusu: Sorgunun sonuç kümesindeki kayıtları, varolan tablonun sonuna ekleyen bir eylem sorgusu.) hesaplama alanının (çağrı ağacı: Geçerli durumda kodun çalışmakta olduğu modüldeki herhangi bir yordam tarafından çağırılabilen tüm modüller.) adını kullanmak daha kolaydır. Veri erişim sayfasında

83

Elektronik tablo fonksiyonlarını kullanarak karmaşık hesaplamalar yapmak istiyorsanız, Microsoft Office Elektronik Tablo Bileşeni'ni kullanın. Diğer tüm hesaplamalar için, bağımlı yayılma denetimi (bağlı köprü denetimi: Veri erişim sayfasında bir bağlantıyı, intranet adresini veya Internet adresini esas Metin alanına bağlamak için kullanılan denetim. Hedef konuma gitmek için köprüyü tıklatabilirsiniz.) kullanabilirsiniz. Elektronik Tablo Bileşeni'ni kullanma 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümü (devre dışı bırakılmış denetim: Form veya veri erişim sayfasının üzerinde soluk görünen bir denetim. Devre dışı bırakılmış bir denetim, odağı alamaz ve fare tıklatmalarına yanıt vermez.) içinde açın. 2. Bunlar sayfa üzerinde henüz hazır değilse, hesaplamada kullanmak istediğiniz veriyi içeren denetimleri ekleyin. 3. Araç kutusunda (varsayılan denetim stili: Bir denetim türünün varsayılan özellik ayarı. Her bir denetimi ayrı ayrı özelleştirmekten kaçınmak için iki veya daha fazla benzer denetim oluşturmadan önce bir denetim türünü özelleştirirsiniz.) Office Elektronik Tablosu aracını tıklatın, sonra da veritabanı penceresinde elektronik tablonun sol üst köşesinin bulunmasını istediğiniz yeri tıklatın. 4. Hesaplamada kullanılan alanlara başvurmak için elektronik tablodaki herhangi bir hücreye HTML Host işlevi kullanan bir formül ve işleçlerin, tanımlayıcıların ve değerlerin birleşimi olarak, açıklanan alan değerleri üzerinde gerçekleştirmek istediğiniz işlemi girin. Örnek Miktar alanındaki değeri Birim Fiyat alanındaki değerle çarpmak için, aşağıdaki formülü girin: =Host().Miktar.değer*Host().BirimFiyat.değer Örnek BirimFiyat alanındaki değeri C1 hücresinde depolanan yüzde oranıyla çarpmak için aşağıdaki formülü girin: =$C$1*Host().BirimFiyat.değer Notlar
• • •

Elektronik tablonun adını görmek için, denetimi seçip araç çubuğundan Özellikler simgesini tıklatın. Özellik sayfası başlık çubuğunda elektronik tablo adı görüntülenir. Microsoft Access'de yalnızca bu denetimde kullanılan elektronik tablo işlevlerini kullanabilirsiniz. Büyük olasılıkla, veri erişim sayfasındaki diğer denetimlere benzeyen hesaplanmış değeri bir alan içinde görüntülemek isteyeceksiniz. Bunu yapmak için, metin kutusuna benzeyebilsin diye elektronik tablonun görünümünü değiştirebilirsiniz. Bağımlı yayılma denetimi kullanma 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümü (devre dışı bırakılmış denetim: Form veya veri erişim sayfasının üzerinde soluk görünen bir denetim. Devre dışı bırakılmış bir denetim, odağı alamaz ve fare tıklatmalarına yanıt vermez.) içinde açın. 2. Deyimde alan adlarına başvurular bulunacaksa, sayfanın veri tanımlamasında (Microsoft Access dosyası: Bir Access veritabanı veya Access proje dosyası. Bir Access veritabanı, veritabanı nesnelerini ve verileri bir .mdb dosyasında depolar. Bir proje dosyası veri içermez ve bir Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.) alanların bulunması gerekir. Alanları sayfaya bağımlı yayılma denetimi (bağlı köprü denetimi: Veri 84

erişim sayfasında bir bağlantıyı, intranet adresini veya Internet adresini esas Metin alanına bağlamak için kullanılan denetim. Hedef konuma gitmek için köprüyü tıklatabilirsiniz.) olarak veya ilişkili metin kutuları olarak ekleyin. İpucu Bağımlı yayılma denetimleri kullanırsanız, sayfa Sayfa görünümü (kısmi yineleme: Tam yinelemedeki kayıtların yalnızca bir alt kümesini içeren bir veritabanı. Kısmi yineleme ile filtreleri ayarlayabilirsiniz ve tam yinelemedeki kayıtların hangi alt kümesinin veritabanında bulunması gerektiğini tanımlayan ilişkileri belirleyebilirsiniz.) ve Microsoft Internet Explorer'da daha hızlı yüklenecektir. 3. Araç kutusunda (varsayılan denetim stili: Bir denetim türünün varsayılan özellik ayarı. Her bir denetimi ayrı ayrı özelleştirmekten kaçınmak için iki veya daha fazla benzer denetim oluşturmadan önce bir denetim türünü özelleştirirsiniz.) Bağımlı Yayılma aracını veya Metin Kutusu aracını tıklatarak başka bir denetim oluşturun, sonra da sayfada denetimin sol üst köşesinin bulunmasını istediğiniz yeri tıklatın. 4. Özellik sayfasını görüntülemek için, denetimin seçili olduğundan emin olun, sonra da araç çubuğunda Özellikler simgesini tıklatın. 5. ControlSource özellik kutusuna bir diğer ad ve uygun bir deyim (dosya sunucusu: Bir yerel alan ağı üzerinde, ağ üzerindeki kullanıcılar tarafından erişilebilen dosya depolama aygıtı. Bir dosya sunucusu dosyaları depolamakla kalmaz, onları yönetir ve ağ kullanıcıları dosyaları ister ve değiştirirken düzeni sağlar.) girin. Sayfadaki alanlara başvurmak için, deyimde bu alanların adlarını kullanın. Örneğin, Sipariş Ayrıntıları tablosundaki bir kayıt için toplam fiyatı hesaplamak isterseniz, şunu yazın: ExtendedPrice: BirimFiyat*Miktar Deyime bir ad vermezseniz, deyimden önce bir eşitlik işareti (=) yazmalısınız. Microsoft Access otomatik olarak bir diğer ad (örneğin, Expr1) sağlayacaktır.

Bir alt formda toplam hesaplama ve bunu bir form üzerinde görüntüleme hakkında

Alt formda (alt form: Başka bir form veya raporda kapsanan bir form.) bir alt toplam hesaplayabilir ve bunu ana formda (ana form: Bir veya birden fazla alt form içeren bir form.) görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte ana form ve alt form bire-çoklu ilişkisi (bir-çok ilişkisi: Birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değerinin, ilişkili tablodaki birçok kaydın eşleşen alanı veya alanlarına karşılık geldiği, iki tablo arasındaki ilişki.) olan tablolara dayanmaktadır. Ana form, ilişkinin "tekli" tarafındaki kayıtları; alt form ilişkinin "çoklu" tarafındaki kayıtları gösterir.

85

Sipariş tablosuna dayanan ana form, alt formdaki kayıtları geçerli siparişe ait kayıtlarla sınırlar. Sipariş Ayrıntıları tablosuna dayanan alt form, sipariş alt toplamını hesaplar, ancak toplamı görüntülemez. Ana form sipariş alt toplamını görüntüler. Alt formdaki sipariş alt toplamını hesaplamak için alt formun form altbilgisine bir metin kutusu ekler ve bu metin kutusunun ControlSource özelliğinde bir deyim (ifade: Değerlendirildiğinde tek bir değeri veren herhangi bir matematiksel veya mantıksal işleçler, sabitler, fonksiyonlar ve alan, denetim ve özellik adları birleşimi. İfadeler hesaplamalar yapabilir, karakterleri işleyebilir veya verileri sınayabilir.) belirtirsiniz. Deyim, Sum fonksiyonunu kullanır. Örneğin, aşağıdaki deyim Siparişler formundaki tüm ürünler için toplam tutarı hesaplar: =Sum([Miktar] * [BirimFiyat])

Form altbilgisi, Varsayılan Görünüm özelliği Veri Sayfası olarak ayarlandığında görüntülenmez. Ana formun sipariş alt toplamını görüntülemek için ana form üzerinde, alt formdaki hesaplanan değeri içeren denetime başvuruda bulunan bir deyim kullanan bir metin kutusu oluşturun. Örneğin aşağıdaki deyimi ana formdaki metin kutusunun ControlSource özellik kutusuna girebilirsiniz: =[Siparişler alt formu]![SiparişAlttoplamı] Notes

Bir toplam hesaplarken hesaplanan denetimdeki (hesaplanmış denetim: Form, rapor veya veri erişim sayfasının üzerinde, bir ifadenin sonucunu görüntülemek için kullanılan denetim. İfadenin esas aldığı değerlerden herhangi birinde bir değişiklik olduğunda sonuç her defasında yeniden hesaplanır.) değeri kullanmak isterseniz, Sum fonksiyonunun içindeki denetimin adını kullanamazsınız. Bunun yerine, forma zemin oluşturan sorguyu (sorgu: Tablolarınızda depolanan veriler hakkında bir soru veya veriler üzerinde eylem gerçekleştirme isteği. Bir sorgu, birden fazla tablodaki verileri, form, rapor veya veri erişim sayfası için veri kaynağı görevi görecek şekilde bir araya getirebilir.) veya SQL deyimini (SQL dizesi/deyimi: SELECT, UPDATE veya DELETE gibi bir SQL komutunu tanımlayan ve WHERE ve ORDER BY gibi yan tümceler içeren ifade. SQL dizeleri/deyimleri genellikle sorgularda ve toplam işlevlerinde kullanılır.) açıklayabilir ve Sum fonksiyonundaki hesaplanmış alanın (hesaplanmış alan: Sorguda tanımlanan,

86

depolanmış verileri görüntülemek yerine ifadenin sonucunu görüntüleyen alan. İfadedeki değerlerden birinin değiştiği her sefer, değer yeniden hesaplanır.) adını kullanabilirsiniz Northwind örnek veritabanındaki Orders formu, ana formda görüntülenen bir alt toplamı hesaplayan bir alt form örneği içermektedir. Bu formu görüntülemek için Microsoft Office klasörünüzün Samples alt klasöründeki Northwind veritabanını sonra da Tasarım görünümü (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) içindeki Orders formunu açın.

Verileri Doğrulama veya Veri Erişimini Sınırlama Formdaki verileri doğrulama veya sınırlama
Verileri doğrulayarak veya sınırlayarak, kullanıcılara yeni girilen veriler hakkında hızlı görüş gönderebilir ve metin kutusu veya form üzerindeki diğer denetimde (koordinat çifti: Bir noktanın x ve y koordinatlarını gösteren, birçok noktanın koordinatlarını içerebilen iki boyutlu bir dizide depolanan bir çift değer.) doğru bilgiler almalarına olanak sağlayabilirsiniz. Kullanıcılardan veriler alan bir denetim için giriş maskesi (örnek: Tanımını içeren sınıftan oluşturulan bir nesne. Örneğin bir form sınıfının birden çok örneği aynı kodu paylaşır ve form sınıfını tasarlamakta kullanılan aynı denetimlerle birlikte yüklenir.) veya geçerlilik kuralı oluşturabilirsiniz. Kullanıcının veri girişini engellemek için, denetimi kilitleyebilirsiniz. Denetim giriş maskesi oluşturma 1. Tasarım görünümünde (devre dışı bırakılmış denetim: Form veya veri erişim sayfasının üzerinde soluk görünen bir denetim. Devre dışı bırakılmış bir denetim, odağı alamaz ve fare tıklatmalarına yanıt vermez.) form açın. 2. Metin kutusunu veya birleşik giriş kutusunu seçin, daha sonra denetim özellik sayfasını açmak için araç çubuğundan Özellikler'i tıklatın. 3. Giriş Maskesi özellik kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın: Giriş maskesinin (örnek: Tanımını içeren sınıftan oluşturulan bir nesne. Örneğin bir form sınıfının birden çok örneği aynı kodu paylaşır ve form sınıfını tasarlamakta kullanılan aynı denetimlerle birlikte yüklenir.) tanımını yazın. Microsoft Access veritabanı (.mdb) (Microsoft SQL Server veritabanı: Microsoft SQL Server'daki bir veritabanı. Tablolar, görünümler, dizinler, depolanan yordamlar, işlevler ve tetikleyicilerden oluşur.) içinden, Giriş Maskesi Sihirbazı'nı başlatmak için Giriş Maskesi özellik kutusunda Oluştur düğmesini tıklatın, daha sonra sihirbaz iletişim kutularındaki yönergeleri takip edin.

87

Sihirbaz başlamazsa, Bunun nedeni Access'in kumluk modunda çalışıyor olması ancak bilgisayarınızda Microsoft Jet 4.0 SP8 veya sonraki bir sürümünün yüklü olmaması olabilir. Kumluk modu etkinken Access'in tüm işlevleriyle çalışabilmesi için Jet 4.0 SP8 veya sonraki bir sürümü gereklidir. Jet yükseltmesini yükleme hakkında daha fazla bilgi için, http://office.microsoft.com/assistance/preview.aspx?AssetID=HA010489351033 adresindeki About Microsoft Jet 4.0 SP8 or later Office Online makalesini (İngilizce) okuyun. Kumluk modu hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Jet Expression Service kumluk modu hakkında konusuna bakın. Denetim için bir doğrulama kuralı oluşturma 1. Tasarım görünümünde (devre dışı bırakılmış denetim: Form veya veri erişim sayfasının üzerinde soluk görünen bir denetim. Devre dışı bırakılmış bir denetim, odağı alamaz ve fare tıklatmalarına yanıt vermez.) bir form açın. 2. Bir Denetim (koordinat çifti: Bir noktanın x ve y koordinatlarını gösteren, birçok noktanın koordinatlarını içerebilen iki boyutlu bir dizide depolanan bir çift değer.) seçin, sonra denetimin özellik sayfasını açmak üzere araç çubuğunda Özellikler simgesini tıklatın. 3. ValidationRule özellik kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın: Geçerlilik kuralını yazın. Microsoft Access veritabanı (.mdb) (Microsoft SQL Server veritabanı: Microsoft SQL Server'daki bir veritabanı. Tablolar, görünümler, dizinler, depolanan yordamlar, işlevler ve tetikleyicilerden oluşur.) içinde, geçerlilik kuralını oluşturmak üzere Deyim Oluşturucusu'nu kullanmak için Oluştur düğmesini tıklatın. 4. ValidationText özellik kutusuna, girilen metnin geçerlilik kuralını bozması durumunda görüntülenmesini istediğiniz iletiyi yazın. Not Access veritabanı içinde, Tasarım görünümü içindeki alan için ValidationRule özelliğini ayarlarsanız ve ayrıca bu alanın bağımlı denetimi için ValidationRule özelliğini ayarlarsanız Access her iki kuralı da zorlar— denetim geçerlilik kuralı alan geçerlilik kuralını geçersiz kılmaz. Denetimi kilitleme veya devre dışı bırakma 1. Tasarım görünümünde (devre dışı bırakılmış denetim: Form veya veri erişim sayfasının üzerinde soluk görünen bir denetim. Devre dışı bırakılmış bir denetim, odağı alamaz ve fare tıklatmalarına yanıt vermez.) bir form, rapor veya veri erişim sayfası (dijital sertifika: Bir dosya, makro projesi veya e-posta iletisi için orijinal olduğu güvencesini veren, güvenli şifreleme sağlayan ve doğrulanabilir bir imza sunan eki. Makro projelerine dijital imza atabilmek için dijital sertifika özelliği yüklü olmalıdır.) açın. 2. Denetimin (koordinat çifti: Bir noktanın x ve y koordinatlarını gösteren, birçok noktanın koordinatlarını içerebilen iki boyutlu bir dizide depolanan bir çift değer.) seçili olduğundan emin olun ve sonra özelik sayfasını açmak için Form Tasarımı, Rapor Tasarımı veya Sayfa Tasarımı araç çubuğunda Özellikler simgesini tıklatın.

88

3. Form veya raporda, aşağıdakilerden birini yapın: • Denetimi, soluklaşması ve odak (odak: Fare veya klavye eylemleri ya da OdakBelirle yöntemiyle kullanıcı girişi alabilme yeteneği. Odak kullanıcı veya uygulama tarafından belirlenebilir. Odağa sahip olan nesne çoğunlukla vurgulanmış açıklama veya başlık çubuğuyla belirtilir.) alamaması için, tamamen devre dışı bırakmak istiyorsanız, Enabled özelliğini Hayır olarak ayarlayın. • Denetimdeki verinin okunabilir olmasını istiyorsanız, ancak kullanıcıların veriyi değiştirmelerini istemiyorsanız, Locked özelliğini Evet olarak ayarlayın. Enabled özelliğini Hayır'a ve Locked özelliğini Evet'e ayarladığınızda, denetim soluk görünmez ancak, odak alamaz. Denetimi, soluklaşması ve odak alamaması için, tamamen devre dışı bırakmak istiyorsanız, Disabled özelliğini Doğru olarak ayarlayın. İpucu Form veya raporda, denetimi kullanıcı metin girene kadar veya başka bir denetimde seçim yapana kadar devre dışı bırakmak için Enabled özelliğini AfterUpdate özelliği ile birlikte kullanabilirsiniz. Örneğin, veri bir metin kutusuna girilene kadar bir komut düğmesini devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Komut düğmesini etkin hale getirmek için bir olay yordamı (olay özelliği: Bir denetim, form, rapor, veri erişim sayfasının, ilişkili bir olaya tepki vermek için kullandığınız adlandırılmış özniteliği. İlişkili olay özelliğini ayarlayarak olay oluştuğunda bir yordam veya makroyu çalıştırabilirsiniz.) veya makro çağırmak amacıyla metin kutusunun AfterUpdate özelliğini kullanabilirsiniz. Notlar
• •

Özellik kutusuna yazmak için daha fazla yere gereksiniminiz varsa, ÜSTKRKT+F2 tuşlarına basarak Yakınlaştır kutusunu açın. Verileri değiştirdiğinizde ve alanı bırakmaya, kayıt yapmaya, görünümlere geçiş yapmaya veya formu kapatmaya çalıştığınızda, Microsoft Access alanı geçerli kılar.

Form için görünümü devre dışı bırakma
1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) formu açın. 2. Formun özellik sayfasını açmak için form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın: • Form görünümünü devre dışı bırakmak için, AllowFormView özelliğini Hayır olarak ayarlayın. • Veri Sayfası görünümünü devre dışı bırakmak için, AllowDatasheetView özelliğini Hayır olarak ayarlayın. • Özet Tablo görünümünü devre dışı bırakmak için, AllowPivotTableView özelliğini Hayır olarak ayarlayın. • Özet Grafik görünümünü devre dışı bırakmak için, AllowPivotChartView özelliğini Hayır olarak ayarlayın.

89

Notlar
• • •

Görünüm düğme listesinde ve View menüsünde görüntülenen görünümler bu özelliklerin ayarına bağlı olarak değişir. Kullanıcıların bir formu görüntüleme biçimlerini denetlemek için, DefaultView özelliğiyle birlikte bu özelliği de kullanabilirsiniz. Bu özellikler Microsoft Access 2000 veya önceki sürümlerinde yoktur. Access'in önceki sürümlerinde bir görünümü devre dışı bırakmak için, formun ViewsAllowed özelliğini ayarlayın.

Formu veya veri erişim sayfasını salt okunur duruma getirme

Form özelliklerini ayarlayarak bir formu salt okunur duruma getirebilirsiniz. Veri erişim sayfasını salt okunur duruma getirmek için, grup düzeyi özelliklerini ayarlayarak sayfadaki her grubu salt okunur yapmalısınız. Formu salt okunur duruma getirme 1. Formu Tasarım görünümü (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) içinde açın. 2. Formun özellik sayfasını açmak için form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 3. Düzenleme İzni özellik kutusundan Hayır'ı tıklatın. 4. Silme İzni özellik kutusundan Hayır'ı tıklatın. 5. Ekleme İzni özellik kutusundan Hayır'ı tıklatın. Veri erişim sayfasındaki bir grubu salt okunur duruma getirme 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümü (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) içinde açın. 2. Salt okunur duruma getirmek istediğiniz gruba ait bir bölümün bölüm çubuğunu sağ tıklatın ve sonra Grup Düzeyi Özellikleri'ni tıklatın. 3. Ekleme İzni özellik kutusundan Yanlış'ı tıklatın. 4. Silme İzni özellik kutusundan Hayır'ı tıklatın. 5. Düzenleme İzni özellik kutusundan Hayır'ı tıklatın.

90

Kullanıcının form özellikleri ayarlayamayacağını belirleme

ayarlayıp

1. Formu Tasarım görünümü (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) içinde açın. 2. Forma özellik sayfası açmak için form seçiciyi (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 3. Kullanıcıya özellik ayarlarını değiştirme izni vermek için , AllowDesignChanges özelliğini Tüm görünümler'e ayarlayın. Kullanıcının özellik ayarlarını değiştirmesini önlemek için, AllowDesignChanges özelliğini Sadece Tasarım Görünümü'ne ayarlayın.

Bir kullanıcının bir form veya raporu taşıma veya yeniden boyutlandırma yetkisi olup olmadığını belirleme

Form ve Veri sayfası görünümlerinde bir kullanıcının bir formu taşımasını veya yeniden boyutlandırmasını önleyebilirsiniz. Benzer biçimde, bir kullanıcının yazdırma ve önizleme kiplerinde bir raporu taşımasını veya yeniden boyutlandırmasını önleyebilirsiniz. 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) formu veya raporu açın. 2. Özellik sayfasını açmak için form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) veya rapor seçicisini (rapor seçici: Tasarım

91

görünümünde raporun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Raporu seçmek gibi rapor düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın: Kullanıcının bir formu veya raporu taşımasını önlemek için Taşınabilir özellik kutusunu Hayır'a ayarlayın. Kullanıcının bir formu veya raporu yeniden boyutlandırmasını önlemek için Kenar Stili özelliğini Yok, İnce veya İletişim olarak ayarlayın. Notlar

Taşınabilir özelliği Hayır olarak ayarlandığında, form veya rapor penceresinde EnDüşük, EnYüksek ve Kapat düğmeleri varsa bunlar çalışmaya devam eder. Kenar Stili özelliği Boyutlanabilir dışında bir değere ayarlanmamışsa, kullanıcı pencereyi boyutlandırabilir. Ayrıca, pencereyi döşeyebilir. Taşınabilir özelliği Microsoft Access 2000 veya daha önceki sürümlerdeki raporlarda yoktur.

Bir veri girişi veya sayfanın varolan kayıtları göstermesini önleme

Bir formun varolan kayıtları göstermesini önleme 1. Formu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Formun özellik sayfasını açmak için form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini yapın: Formun varolan kayıtları görüntülemesini istemiyorsanız, Veri Girişi özelliğini Evet olarak ayarlayın. Formun tüm kayıtları göstererek açılmasını istiyorsanız, Veri Girişi özelliğini Hayır olarak ayarlayın. Bir veri erişim sayfasının varolan kayıtları göstermesini önleme 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Düzen menüsünden, Sayfa Seç'i tıklatın.

92

3. Aşağıdakilerden birini yapın: Sayfanın varolan kayıtları göstermesini istemiyorsanız, Veri Girişi özelliğini Doğru olarak ayarlayın. Sayfanın tüm kayıtları göstererek açılmasını istiyorsanız, Veri Girişi özelliğini Yanlış olarak ayarlayın.

Özet Tablo Formları Özet Tablo formları hakkında

93

Özet Tablo formları, Özet Tablo görünümünde açılan formdan farklıdır. Özet Tablo formlarını Microsoft Access 2002 veya daha sonraki sürümlerinde oluşturamazsınız. Bunun yerine, Özet Tablo görünümünde varolan bir formu açıp görünümün düzenini oluşturabilir veya yeni bir formda Özet Tablo görünümünü tasarlamanıza yardımcı olması için Özet Tablo Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Access 2002 veya daha sonraki bir sürümde form için Özet Tablo oluşturma Yeni veya varolan bir form için Özet tablo görünümü oluşturma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:
• • •

Form görünümleri hakkında Özet Tablo veya Özet Grafik görünümü tasarlama hakkında Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünün öğeleri Access 2000 veya daha sonraki bir sürümü kullanılarak oluşturulan Özet Tablo formları hakkında Verileri farklı şekillerde çözümlemek için, Özet Tablo formunun yerleşimini dinamik olarak değiştirebilirsiniz. İstenen yerleşim elde edilene kadar, satır başlıklarını, sütun başlıklarını ve sayfa alanlarını yeniden düzenleyebilirsiniz. Yerleşimi her değiştirmenizde, Özet Tablo formu, yeni düzenlemeyi temel alarak verileri hemen yeniden hesaplar. Ayrıca, kaynak veriler değiştikçe, Özet Tablo formunu güncelleştirebilirsiniz. Özel Tablo formu, verilerin Özet Tablo formunda düzenlenme şekline dayalı olarak toplamlar (sayısal alanlar için varsayılan değer) ve sayımlar (metin alanları için varsayılan değer) gibi seçtiğiniz hesaplamaları gerçekleştirir. Örneğin, Özet Tablo formu bir alanın değerlerini yatay ve dikey olarak görüntüler ve sonra satır veya sütunun toplamını hesaplar. Özet Tablo formu, bir alanın değerlerini satır veya sütun başlıkları şeklinde kullanarak, her satır ve sütun başlığı kesişiminin ayrı ayrı miktarlarını ve ardından alt toplamları ve büyük toplamları hesaplayabilir. Örneğin, her çalışan için satışları ürün kategorisinde çözümlemek için, çalışan adlarını Özet Tablo formunun üstünde sütun başlığı olarak, ürün kategorilerini Özet Tablo formunun yan tarafında yukarıdan aşağıya doğru satır başlıkları olarak ve her satır ve sütun kesişim noktasında, her çalışan için, ürün kategorisine göre hesaplanan satış miktarlarını listeleyebilirsiniz. Özet Tablo formunun kullandığı kayıtları, bir alanı Özet Tablo formunun üstünde filtre görevini yerine getiren açılan listeye dönüşen sayfa alanı olarak atama yoluyla sınırlandırabilirsiniz. Listeden seçtiğiniz değer, Özet Tablo formunda görüntülenecek kayıtları belirler. Örneğin, yalnızca Ankara'daki satış temsilcilerinin ürün kategorisine göre satış performanslarını görüntülemek için Çalışanlar tablosunda bulunan Şehir alanını kullanabilirsiniz. Özet Tablo formunu her açtığınızda, Özet Tablo formu, Özet Tablo formunu en son etkinleştirdiğinizde geçerli olan verileri gösterir. Özet Tablo formunda en geçerli verileri görüntülemek için, verileri güncelleştirmeniz gerekir. Varolan Özet Tablo formları ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

• •

Özet Tablo formunu düzenleme Özet Tablo formundaki verileri yenileme 94

Özet Tablo formu düzenleme
Not Özet Tablo formu Özet Tablo görünümünde açılan bir formdan farklıdır. Özet Tablo formlarını Microsoft Access 2002 veya daha ileri bir sürümünde oluşturamazsınız. Bunun yerine, varolan bir formu Özet Tablo görünümünde açabilirsiniz ve görünümün düzenini oluşturabilirsiniz veya Özet Tablo sihirbazını yeni form için Özet Tablo görünümünü tasarlamanıza yardımcı olması için kullanabilirsiniz. Özet Tablo formu bir Microsoft Excel nesnesi katıştırdığı için formu, Özet Tablo nesnesinin katıştırıldığı Microsoft Access'e giderek değiştirin ve daha sonra verileri düzenlemek için Microsoft Excel'i başlatın ve kullanın. 1. Özet Tablo formunu Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Özet Tablo Nesnesini Düzenle düğmesini tıklatın. Not Özet Tablo formunu ayrı bir Microsoft Excel penceresinde düzenlemek yerine yerinde düzenlemeyi (yerinde etkinleştirme: Bir OLE nesnesinin OLE sunucusunun, alan veya denetim içinden etkinleştirilmesi. Örneğin, denetimde bulunan bir ses (.wav) dosyasını denetimi çift tıklatarak çalabilirsiniz.) tercih ediyorsanız, Microsoft Access'de Düzen menüsünde Çalışma Sayfası Nesnesi'ni işaretleyin ve daha sonra Düzen'i tıklatın. 3. Microsoft Excel'de Veri menüsünden Veriyi Yenile'yi tıklatın. 4. İstediğiniz değişikleri Özet Tablo formunda yapın. Not Özet Tablo formunu değiştirme veya birlikte çalışma ile ilgili özel yollar hakkında yardım için Microsoft Excel Yardımı'nı kullanın. 5. Özet Tablo formunu düzenlemeyi bitirdiğinizde, Microsoft Excel Dosya menüsünde yer alan Çıkış'ı tıklatın. Notlar

İstediğiniz yanıtı Microsoft Excel Yardım konularında bulamadıysanız, Özet Tablo formu Microsoft Access'de Form görünümünde açıksa Microsoft Access Yardımı'ını kullanabilirsiniz. Yerinde düzenlemeyi kullanıyorsanız, Özet Tablo nesnesi dışındaki Access formunu tıklatmalısınız. Özet Tablo formunun kullandığı kaynak veriler, Özet Tablo formuna otomatik olarak kaydedilmez.

Özet Tablo formundaki verileri yenileme

95

Not Özet Tablo formu Özet Tablo görünümünde açılan bir formdan farklıdır. Özet Tablo formlarını Microsoft Access 2002 veya daha ileri bir sürümünde oluşturamazsınız. Bunun yerine, varolan bir formu Özet Tablo görünümünde açabilirsiniz ve görünümün düzenini oluşturabilirsiniz veya Özet Tablo sihirbazını yeni form için Özet Tablo görünümünü tasarlamanıza yardımcı olması için kullanabilirsiniz. 1. Özet Tablo formunu Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Özet Tablo Nesnesini Düzenle düğmesini tıklatın. 3. Microsoft Excel'de Veri menüsünden Veriyi Yenile'yi tıklatın.

Özet Tablo formu verilerinin bir kopyasını kaydetme
Note Özet Tablo formu Özet Tablo görünümünde açılan bir formdan farklıdır. Özet Tablo formlarını Microsoft Access 2002 veya daha ileri bir sürümünde oluşturamazsınız. Bunun yerine, varolan bir formu Özet Tablo görünümünde açabilirsiniz ve görünümün düzenini oluşturabilirsiniz veya Özet Tablo sihirbazını yeni form için Özet Tablo görünümünü tasarlamanıza yardımcı olması için kullanabilirsiniz. Bir Özet Tablo formunu, daha sonra verilere erişiminizin olmadığı bir zamanda düzenlemek zorunda kalacağınızı biliyorsanız, verilerin bir kopyasını Özet Tablo formuyla birlikte kaydedin. 1. Özet Tablo formunu Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Özet Tablo Nesnesini Düzenle düğmesini tıklatın. 3. Microsoft Excel'de Veri menüsünden Veriyi Yenile'yi tıklatın. 4. Veri menüsünde, Özet Tablo Sihirbazı'nı yeniden başlatmak için Özet Tablo ve Özet Grafik Raporu'nu tıklatın. 5. Seçenekler'i tıklatın. 6. Veri Kaynağı Seçenekleri'nin altında, Verileri Tablo Düzeniyle Kaydet'in seçili olduğuna emin olun. 7. Tamam'ı tıklatın. 8. Son'u tıklatın. 9. Özet Tablo formu üzerinde çalışmaya devam edin, veya onu kapatın ve Microsoft Excel'de Dosya menüsündeki Kapat ve Özet Tablo Formuna Geri Dön'ü tıklatarak Microsoft Access'teki forma geri dönün. Notes
• •

Verileri kaydetmenin formun boyutunu önemli bir oranda artırır, bu yüzden kullanılabilir yeterli sürücü alanına sahip olduğunuzdan emin olun. Özet Tablo formuyla birlikte kaydedilmiş verilerde yaptığınız değişiklikler yalnızca o Özet Tablo formu için geçerlidir; alttaki tabloda bulunan verileri etkilemezler.

96

Açılan Formlar ve Özel İletişim Kutuları
Açılan formlar ve raporlar hakkında

Açılan bir form veya rapor, nesne etkin olsa bile diğer açık veritabanı nesnelerinin üstünde (veritabanı nesneleri: Bir Access veritabanı tablolar, sorgular, formlar, raporlar, sayfalar, makrolar ve modüller gibi nesneler içerir. Bir Access projesi formlar, raporlar, sayfalar, makrolar ve modüller gibi nesneler içerir.) bulunur. Kullanıcıya bilgi görüntülemek veya kullanıcıdan veri istemek için açılan form veya rapor oluşturabilirsiniz. Açılan form veya rapor geçici veya kalıcı (modal: Odağın başka bir form veya iletişim kutusuna dönmesi için kullanıcının bir eylemde bulunmasını gerektiren bir pencere veya iletişim kutusu. İletişim kutuları ve iletiler çoğunlukla kalıcıdır.) olabilir.

Geçici formlar ve raporlar hakkında
Geçici bir açılan form veya rapor açık olduğunda, diğer nesnelere ve menü komutlarına erişebilirsiniz. Örneğin, Tedarikçiler formuna Ürün listesi açılan formunu görüntüleyen komut düğmesini ekleyebilirsiniz. Açılan form, Tedarikçiler formundaki geçerli tedarikçiden kullanılabilen ürünleri gösterir.

Geçici açılan formu görüntülemek için bu düğmeyi tıklatın. Bu form diğer pencerelerin üstünde kalır, ancak formu kapatmadan odağı başka bir pencereye taşıyabilirsiniz.

Kalıcı açılan formlar ve raporlar: özel iletişim kutuları
Kalıcı bir açılan form veya rapor, Düzen Önizleme dışında bir görünümde açık olduğunda, formu veya raporu kapatana kadar herhangi bir nesne veya menü komutuna erişemezsiniz. Kalıcı açılan form veya rapor özel iletişim kutusu olarak adlandırılır. Özel bir iletişim kutusu genellikle, başka eylemler gerçekleştirmek için iletişim kutusunda girilen bilgileri kullanan makroları (makro: Görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz bir eylem veya eylem kümesi.) veya olay yordamlarını (olay yordamı: Kullanıcı veya program kodu tarafından başlatılan veya sistem tarafından tetiklenen bir olay karşısında otomatik olarak yürütülen yordam.) çalıştıran bir veya birden çok komut düğmesi içerir.

97

Sorgu veya rapor oluşturmak için kullanılacak ölçütleri kabul eden veya hangi raporu yazdırmak istediğinizi soran özel bir iletişim kutusu oluşturabilirsiniz.

Odağı başka bir pencereye taşımak için, bu düğmelerden birini tıklatarak pencereyi kapatmanız gerekir. Özel iletişim kutularının kalın bir kenarlığı vardır ve yalnızca bir başlık çubuğu ve bir Denetim menüsü içerebilir. Kalıcı form veya rapor ekranı kaplayacak şekilde büyütülemez, simge durumuna küçültülemez veya yeniden boyutlandırılamaz.

Açılan form veya rapor oluşturma
Aşağıdaki yordamı gerçekleştirmeden önce, istediğiniz form veya raporu oluşturun. 1. Formu veya raporu Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) açın. 2. Form seçici (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) veya rapor seçiciyi (rapor seçici: Tasarım görünümünde raporun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Raporu seçmek gibi rapor düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatıp özellik sayfasını (özellik sayfası: Tablolar, sorgular, alanlar, formlar, raporlar, veri erişim sayfaları ve denetimler gibi çeşitli nesnelerin özelliklerini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılan pencere.) açın. 3. Açılan özellik kutusunda Evet'i tıklatın. 4. Aşağıdakilerden birini yapın: Geçici bir açılan form veya rapor için 1. Form veya raporun boyutunu değiştirebilmek istiyorsanız, BorderStyle özellik kutusunda İnce'yi tıklatın. 2. Açılan form veya raporu açacak bir makro veya olay yordamı oluşturma. Not Northwind örnek uygulamasındaki Suppliers (Sağlayıcılar) formunda, geçici bir açılan form görüntüleyen olay yordamı örneği vardır. Office klasörünüzün Samples alt klasöründeki Northwind veritabanını ve Tasarım görünümünde Suppliers'ı açın. Ürünleri Gözden Geçir düğmesinin Tıklatıldığında özellik kutusunun yanındaki Oluştur düğmesini tıklatın. Kalıcı bir açılan form veya rapor için 3. Kalıcı özellik kutusundan Evet'i tıklatın. 4. BorderStyle özellik kutusundan İletişim'i tıklatın. 98

5. Açılan formu veya raporu açacak bir makro veya olay yordamı oluşturun. 5. Uygun olay özelliği ayarı olarak makro veya olay yordamını belirleyerek makro veya olay yordamını forma veya rapora ekleyin. Örneğin, komut düğmesinin OnClick özellik kutusuna makro veya olay yordamının adını yazın. Açılan form veya raporun ekrandaki konumunu ayarlamak için, form veya raporu Tasarım görünümünde açın, Microsoft Access penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyütün, açılan form veya raporu ekranda istediğiniz konuma yerleştirin ve kaydedin. Form veya rapor açıldığında, açılan pencere aynı konumda görüntülenecektir (AutoCenter özelliğinin Hayır'a ayarlandığını ve açılan nesneyi açan olay yordamında konumunu belirtmediğinizi varsayıyoruz). Not Bir formu hem normal form hem de iletişim kutusu olarak kullanmak istiyorsanız, formu geçici olarak iletişim kutusu şeklinde açmak için, bu yordamı kullanmak yerine FormAç eyleminin İletişim Kutusu ayarını kullanabilirsiniz.

İletişim kutusu oluşturma
İletişim kutusu oluşturmak için, bir form oluşturup belirli özelliklerini ayarlayarak, formun iletişim kutusu gibi çalışmasını sağlayabilirsiniz. 1. Form oluşturun ve iletişim kutusunda olmasını istediğiniz denetimleri forma ekleyin. 2. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) formu açın. 3. Özellik sayfasını (özellik sayfası: Tablolar, sorgular, alanlar, formlar, raporlar, veri erişim sayfaları ve denetimler gibi çeşitli nesnelerin özelliklerini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılan pencere.) açmak için form seçiciyi (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 4. Açılan özellik kutusunda Evet'i tıklatın. 5. Kalıcı özellik kutusundan Evet'i tıklatın. 6. KenarlıkBiçemi özellik kutusundan İletişim'i tıklatın. 7. KayıtSeçicileri özellik kutusundan Hayır'ı tıklatın. 8. GezintiDüğmeleri özellik kutusundan Hayır'ı tıklatın. 9. DividingLines özellik kutusundan Hayır'ı tıklatın. 10. İletişim kutusunu açmak için bir makro veya eylem yordamı oluşturun. 11. Uygun olay özelliği ayarı olarak makro veya olay yordamını belirleyerek makro veya olay yordamını forma ekleyin. Örneğin, komut düğmesinin Tıklatıldığında özellik kutusuna makro veya olay yordamının adını yazın. İletişim kutusunun ekrandaki konumunu ayarlamak için, form veya raporu Tasarım görünümünde açın, Microsoft Access penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyütün,

99

açılan formu ekranda istediğiniz konuma yerleştirin ve kaydedin. Açıldığında, iletişim kutusu açılan pencere aynı konumda görüntülenecektir (OtomatikOrtala özelliğinin Hayır'a ayarlandığı ve iletişim kutusunu açan olay yordamında konumunu belirtmediğiniz varsayılmaktadır).

Açılan formlar ve raporlar için özellik ayarları
Aşağıdaki tablo, formları ve raporları oluşturmak veya özelleştirmek için kullanabileceğiniz özellikleri listeler. Aşağıdaki özelliklerden biri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için özellik sayfasında özelliği tıklatın ve F1'e basın. Özellik Açılan Belirler Formun veya raporun açılan form olarak açılıp açılmayacağını belirler. Açılan form veya rapor her zaman diğer Microsoft Access pencerelerinin üstünde kalır. Formun veya raporun, diğer pencerelere geçiş yapabileceğiniz modu olmayan nesne olarak mı, yoksa form kapatılana kadar odağı (odak: Fare veya klavye eylemleri ya da OdakBelirle yöntemiyle kullanıcı girişi alabilme yeteneği. Odak kullanıcı veya uygulama tarafından belirlenebilir. Odağa sahip olan nesne çoğunlukla vurgulanmış açıklama veya başlık çubuğuyla belirtilir.) tutan kalıcı form veya rapor olarak mı açılacağını belirler. Form veya rapor için kullanılacak başlık çubuğu, Kapat düğmesi , Denetim menüsü, Ekranı Kapla ve Simge Durumuna Küçült düğmeleri gibi kenarlık ve kenarlık öğeleri türüdür. Ayrıca, formun veya raporun boyutlandırılıp boyutlandırılmayacağını da belirler. Formun, Form görünümünde (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) Denetim menüsü veya raporun Baskı Önizlemede Denetim menüsü olup olmayacağını belirler. Kapla Formun, Form görünümünde Simge Durumuna Küçült ve Ekranı Kapla düğmeleri olup olmayacağını veya raporun Baskı Önizlemede Simge Durumuna Küçült ve Ekranı Kapla düğmeleri olup olmayacağını belirler. BorderStyle özelliğini İletişim Kutusu olarak ayarlarsanız, Microsoft Access, Simge Durumuna Küçült ve Ekranı Kapla düğmelerini otomatik olarak kaldırır. Kapat düğmesinin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını belirler.

Kalıcı

Kenarlık Stili

Denetim Kutusu

Küçült Ekranı Düğmeleri

Kapat Düğmesi

100

Kaydırma Çubukları Gezinme Düğmeleri Kayıt Seçiciler

Formun kaydırma çubuklarına sahip olup olmadığını belirler. Formun gezinti düğmelerine sahip olup olmadığını belirler. Formun kayıt seçicilerine (kayıt seçici: Kaydın solunda, Veri Sayfası görünümünde veya Form görünümünde kaydın tamamını seçmek için tıklatabileceğiniz küçük bir kutu veya çubuk.) sahip olup olmadığını belirler. Formu farenin sağ düğmesiyle tıklattığınızda kısayol menüsünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler. Açıldığında, formun veya raporun uygulama penceresinde otomatik olarak ortalanıp ortalanmayacağını belirler. Tüm içeriğini görüntülemek için form veya raporun otomatik olarak yeniden boyutlandırılıp boyutlandırılmayacağını belirler. Kullanıcının, form içindeki kaydedilen kayıtlara düzenleme değişiklikleri yapıp yapamayacağını belirler. Kullanıcının formu kullanarak kayıt silip silemeyeceğini belirler. Kullanıcının formu kullanarak ekleyemeyeceğini belirler. Açıldığında, formun varolan göstermeyeceğini belirler. kayıt kayıtları ekleyip gösterip

Kısayol Menüsü Otomatik Ortala OtomatikYenidenBoyutlandır

Düzenleme İzni Silme İzni Ekleme İzni Veri Girişi Varsayılan Görünüm

Veri Sayfası görünümünde, Özet Tablo görünümünde veya Özet Grafik görünümünde, formun bir kayıtlı tek form olarak mı, yoksa birden çok kayıtlı sürekli form olarak mı görüntüleneceğini belirler. Formun Form görünümüne (Form görünümü: Verileri göstermek veya kabul etmek için bir form görüntüleyen pencere. Form görünümü, tablolara veri eklemenin ve tablolardaki verileri değiştirmenin birincil aracıdır. Bu görünümde formun tasarımını da değiştirebilirsiniz.) geçip geçemeyeceğinizi belirler.

Form Görünümüne İzin Ver

Veri Sayfası Görünümüne İzin Formun Veri Sayfası görünümüne (Veri Sayfası Ver görünümü: Tablodan, formdan, sorgudan, görünümden veya depolanmış yordamdan gelen verileri satır-sütun biçiminde görüntüleyen bir pencere. Veri Sayfası görünümünde, alanları düzenleyebilir, veri ekleyip silebilir ve veri arayabilirsiniz.) geçip geçemeyeceğinizi belirler. Özet Tablo Görünümüne İzin Formun Özet Tablo görünümüne (Özet Tablo görünümü: Ver Veri sayfası veya formdaki verileri özetleyen ve çözümleyen bir görünüm. Farklı ayrıntı düzeyleri

101

kullanabilir veya alan ve öğeleri sürükleyerek ya da alanların aşağı açılır listelerindeki öğeleri gösterip gizleyerek verileri düzenleyebilirsiniz.) geçip geçemeyeceğinizi belirler. Özet Grafik Görünümüne İzin Formun Özet Grafik görünümüne (Özet Grafik görünümü: Ver Veri sayfası veya formdaki verilerin grafik çözümlemesini gösteren bir görünüm. Farklı ayrıntı düzeylerini görüntüleyebilir veya alan ve öğeleri sürükleyerek ya da alanların aşağı açılır listelerindeki öğeleri gösterip gizleyerek düzeni belirleyebilirsiniz.) geçip geçemeyeceğinizi belirler.

Açılan bir form veya rapor için bir kenarlık ve başlık belirtme
1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren bir pencere: tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar ve veri erişim sayfaları. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolanların tasarımını değiştirebilirsiniz.) formu veya raporu açın. 2. Özellik sayfasını açmak için form seçicisini (form seçici: Tasarım görünümünde formun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) veya rapor seçicisini (rapor seçici: Tasarım görünümünde raporun sol üst köşesinde, cetvellerin buluştuğu kutu. Raporu seçmek gibi rapor düzeyi işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.) çift tıklatın. 3. Resim Yazısı özellik kutusunda form veya raporun başlığını yazın. 4. Aşağıdakilerden birini yapın: Geçici olarak açılan form veya rapor için, KenarlıkStili özelliğini İnce olarak ayarlayın. Kalıcı (modal: Odağın başka bir form veya iletişim kutusuna dönmesi için kullanıcının bir eylemde bulunmasını gerektiren bir pencere veya iletişim kutusu. İletişim kutuları ve iletiler çoğunlukla kalıcıdır.) olarak açılan form veya rapor için, KenarlıkStili özelliğini İletişim olarak ayarlayın.

Formu geçici olarak iletişim kutusu şeklinde açma
1. Formu açmak için FormAç eylemi kullanan bir makro (makro: Görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz bir eylem veya eylem kümesi.) veya olay

102

yordamı (olay yordamı: Kullanıcı veya program kodu tarafından başlatılan veya sistem tarafından tetiklenen bir olay karşısında otomatik olarak yürütülen yordam.) oluşturun. 2. FormAç eyleminin Pencere Modu bağımsız değişkenini İletişim Kutusu'na ayarlayın (olay yordamı için acDIALOG). Pencere Modu bağımsız değişkenini İletişim'e ayarlı olan bir form açtığınızda, Microsoft Access formun PopUp ve Modal özelliklerini, form kapanıncaya kadar Evet'e ayarlar. Note Pencere Modu bağımsız değişkenini İletişim Kutusu'na ayarlamak, kullanıcı tanımlı tuş birleşimlerini ve diğer bazı Microsoft Access işlev tuşlarını devre dışı bırakır ve makro veya olay yordamını, siz formu kapatıncaya veya gizleyinceye kadar askıya alır. DeğerAyarla eylemini kullanarak formun Visible özelliğini Hayır'a ayarlarsanız formu gizleyebilirsiniz.

103

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful