ÇÖZÜM

“Okur için yazmıyorum.”cümlesinde yazdıklarının
okura yönelik olduğunu; ama kendi beklentilerini
yazdığını ifade etmeye çalışmıştır.
Doğru cevap: C
ÇÖZÜM

“Yabancı ülkelerdeki oyuncuları gölgede bırakır.”
sözü başkalarından üstün duruma gelmek anlamına gelir.
Doğru cevap: A

ÇÖZÜM

Sorunun VI. cümlesinde (ne var ki yazısını çocuğa
yöneltirken toprağa ilk fidanı diken bir çiftçi gibi daha
özenli çalışmanın zorunlu olduğunu bilir) çocuklar için
kitap yazmanın gerekleri üzerinde durulmuştur.
Doğru cevap: E


ÇÖZÜM

Numaralı cümlelerden 4. sünde bir amaç yoktur.
Doğru cevap: D
GENEL YETENEK TESTİÇÖZÜM

IV. cümlede yorucu yanları üzerinde değil, sadece
girilen yerin özelliği hakkında bilgi verilmiştir.
Doğru cevap: DÇÖZÜM

2 numaralı cümlede en sık, kaslarda görüldüğüne
dair bir bilgi var. Nasıl ortaya çıktığına dair bir bilgi yok.
Doğru cevap: B


ÇÖZÜM

IV numaralı cümlede konunun önemli olduğu değil
sadece bir ölçüt olmadığı vurgulanıyor.
Doğru cevap :D


ÇÖZÜM

“uygulanagelmekte” yüklemi süreklilik bildiren bir
yargıdır. Bu yüzden işin sürekli yapıldığı anlamı veren şık
E şıkkıdır.
Doğru cevap: E
ÇÖZÜM

I ‘de terk edilmiş köy; II’de görkemli çınar; III‘te tarihi
kalıntı; IV’te ise herhangi bir niteleyici sözcük yoktur.
Doğru cevap: D
ÇÖZÜM

III nolu cümlede “önceleri”, IV nolu cümlede
“sonradan”, V nolu cümlede “yıllar sonra” ifadeleri
zaman bildirme görevinde kullanılır. I ve II nolu
cümlelerde zaman bildiren sözcükler yoktur.
Doğru cevap: AÇÖZÜM

her hangi bir sözcüğü “herhangi bir “şeklide
yazılmalıydı, “Git gide” yerine “Gitgide” yazılmalıydı.
SORU İPTAL EDİLDİ(!)
ÇÖZÜM

Dün, bugün ya da yarın(…) Hüzünler, özgürlükle
tutsaklık arasında gelgitler(…) insanlar arasındaki
çekişmeler(…) Sorunlar ve yaşananlar her dönemde aşağı
yukarı aynı(.) Bütün bu yaşananları bir tiyatro oyununa
benzetirsek tek değişen kahramanlar(.)
Doğru cevap: C


ÇÖZÜM

“Bahar gelince gezip görme, öğrenmek, keşfetme
isteğimiz, yaşamdan tat artmaya; planlar, programlar
yapmaya başlarız.” cümlesinde ortak kullanılan yüklem
uymadığı için “artmaya” sözcüğü “artar” şeklide
yazılmalıdır.
Doğru cevap: D

ÇÖZÜM

“Söz konusu projenin en kısa süreçte tamamlanması
gerekiyor.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi
“süreç” sözcüğüdür yerine “süre” sözcüğü
kullanılmalıydı.
Doğru cevap: A
ÇÖZÜM

“Esini kendim çağırırım.” cümlesi IV no’lu cümleye
getirilmelidir.
Doğru cevap: D

ÇÖZÜM

IV no’lu cümleye kadar masalların yalnız çocuklar için
olmadığı üzerinde duruyor. IV no'lu cümleden sonra ise
farklı bir yönü üzerinde duruluyor. Cevap IV olacaktı.
Doğru cevap: C


ÇÖZÜM
Söz konusu soruda tanımlama yoktur.
Doğru cevap: DÇÖZÜM

Paragrafın genelinde sözcüklerin bir imgeye karşılık
geldiği vurgulanır. Boşluğa da bununla alakalı olarak,
“Her sözcüğün bir anlamı ve düşündürme gücü
vardır.”cümlesi getirilmelidir.
Doğru cevap: AÇÖZÜM

Parçada bir karikatürist olarak çizdiklerinizi neden bir
kitapta toplamayı düşünüyorsunuz? sorusuna cevap
vardır.
Doğru cevap: B

ÇÖZÜM

Yazılı anlatımın dili korumanın temel koşulu olduğu
parçada anlatılmak istenen ve dilimizle ilgili vurgulanmak
istenendir.
Doğru cevap: E

ÇÖZÜM

Öğretmen, bu konuyla ilgili eğitimi olduğundan; ama
işinde kazandığı deneyimin daha yararlı olduğundan
bahsetmiştir.
Doğru cevap: D
ÇÖZÜM

“İnsanoğlu beyin gücüyle bazen olumlu bazen
olumsuzluklar yaşar.” diyerek parçada anlatılana açıklık
getirmiştir.
Doğru cevap: AÇÖZÜM

Yazarların, kitaplarını duyurma çabalarına gösterilen
tepkilerden dolayı yaşanan problemin üzerinde
durulmuştur.
Doğru cevap: E
ÇÖZÜM

İnsan, içinde bulunduğu yaşam düzenini kabullenmiş
olmasından dolayı, hayatında değişiklik yapmayı pek
düşünmez.
Doğru cevap: C
ÇÖZÜM

Boşlukta edebiyatın işlevlerinden değil diğer sanat
dallarıyla ortak yönü üzerinde durulmuştur.
Doğru cevap: B
ÇÖZÜM

Parçada tartışmaktan kaçınan değil aksine tartışmayı,
değerlendirmeyi seven bir insan profili çizilir.
Doğru cevap: AÇÖZÜM

Soruda yetinmeyen, tasarlayan, sürekli kendini
geliştiren, kendine özgü bir çalışma yöntemi olduğuna
dair bilgiler varken, hiçbir akıma bağlanamadığına dair
bilgi yoktur.
Doğru cevap: E


ÇÖZÜM

Fotoğraf çekmenin yaşamın birbirini izleyen evlerine
tanıklık ettiğine dair bir bilgi yoktur.
Doğru cevap: D


ÇÖZÜM

“Okurun kendini daha iyi tanımasına olanak
sağladığından” ifadesi parçada roman okumayla ilgili söz
edilmeyen bir yargıdır.
Doğru cevap: B
ÇÖZÜM

Farklı anlatım biçimleri denemiştir. Fakat başkalarına
benzememek gibi bir yargı yoktur.
Doğru cevap: C


ÇÖZÜM
4
1
3
2
2
1
3
4
+
+
=
12
3 8
6
3 8
+
+
=
12
11
6
11
= 2
6
12
11
12
.
6
11
= =
Doğru cevap: A

ÇÖZÜM

5 , 0
1
003 , 0
06 , 0
04 , 0
4 , 0
+ +

5
10
3
60
4
40
+ +
10+20+2=32
Doğru cevap: D


ÇÖZÜM

A-B=C ise A=B+C olur.
  
A
C B A + + =34 ise
A+A=34 olur. 2A=34 ise A=17
Doğru cevap: CÇÖZÜM

32 , 1 18 , 0
4 . 4 =
32 , 1 18 , 0
4
+
o halde
( )
3 5 , 1 . 2
5 , 1
2 5 , 1
2 2 2 4 = = = =8
Doğru cevap: A

ÇÖZÜM

abc
x 84
4248
KKLMK
+
   

abc.8 4248 =
abc 531 =
531
x 8 4
2124
42 48
44604
KKLMK
+ ,
K 4 = , L 6 = , M 0 = K L M 10 + + =
Doğru cevap: DÇÖZÜM

1
4
1
4
1
÷
+
a a
=
a
x
4

a a ÷ ÷
+
1
4 4 =
a
x
÷
4 .
( )
a a
x
÷ ÷
= + 4 . 4 1 4 ise x=5
Doğru cevap: C
ÇÖZÜM

AB’nin 10’a bölündüğünde 2 kalanı veriyor ise sayı
B=2 dir.4 ile bölünme kuralına göre ise sayı 12, 32,
52, 72, 92 olabilir.
A=1, 3, 5, 7, 9 o halde 5 TANE
Doğru cevap: B
ÇÖZÜM

2 2
2 2
X Y 2Y 1
2
Y X 2X 1
÷ + ÷
= ÷
÷ + ÷


( )
( )
2
2
X Y 1
2
2
2
Y X 1
÷ ÷
= ÷
÷ ÷


( ) ( )
( )( )
X Y 1 X Y 1
2
Y X 1 Y X 1
+ ÷ ÷ +
= ÷
+ ÷ ÷ +


X-Y+1=-2Y+2X-2
Y-X=-3 ise X-Y=3 tür.
Doğru cevap: B


ÇÖZÜM

X<Y<0
( ) Y X Y X + + ÷
2

X Y X Y ÷ + + mutlak değerlerin içlerinin işareti
belirlenir.

X Y X Y
÷ ÷
÷ + +
 
ise X Y X Y 2X ÷ + ÷ ÷ = ÷
Doğru cevap: D
ÇÖZÜM

( )
2
2x 1 9 + s
-3s 2x+1 3 s
-4 2 2 s s x
2 x 1 ÷ s s ise, x 2, 1,0,1 = ÷ ÷
Değerler toplamı:-2
Doğru cevap: B


ÇÖZÜM
1 4 1
x
2 3 5
= + ÷


5 5 11
A
2 3 5
+ + = olsun

1 4 1
X
2 3 5
5 5 11
A
2 3 5
= + ÷
= + +
+

X+A=
6 9 10
2 3 5
+ +

X+A=3+3+2
X+A=8 ise A=8-X
Doğru cevap: BÇÖZÜM Kesir
A
B
olsun
X
A B
A
100
A.Y B
B
100
+
=
+

100A BX
A
100
100B A.Y B
100
+
=
+

100A BX A
100B A.Y B
+
=
+

100A.B+
2
B X =100AB+
2
A Y
2 2
2
2
B X A Y
A X
B Y
=
=

Doğru cevap: E

ÇÖZÜM


Depoda 50X su olsun.

50X.
30
15X
100
= İlk kullanılan su.
35X.
100
20
7X = sonra kullanılan


DEPODAKİSU
50X - 15X 7X
KULLANILAN
| |
| +
|
\ .

=42
ise 28X=42
ise X=
2
3
28
42
=
ise 50X=50.
2
3
=75
Doğru cevap: E

ÇÖZÜM

A
x
9
= ,
9x B 3x
9 3 2
+
=
+
,
18x 2B 36x
2B 18x
B 9x
+ =
=
=
,
9x
3x
3
=
Doğru cevap: C
ÇÖZÜM

120 (90 70).t
120 20t
6 t
= ÷
=
=


x 6.70 420
x 420
= =
=

Doğru cevap: A

ÇÖZÜM

18x 24y 42z 1140 + + =
3x 4y 7z 190 + + =
90
3x 3y 3z y 4z 190 + + + + =


y 4z 100 + = , y 4 = , z 24 = , x 2 =
x y z 30 + + = ,
x 28 30 + =
x 2 =
z 24 =
Doğru cevap: E

ÇÖZÜM


25.36 50.14 50.x
36 28 2x
64 2x
32 x
+ =
+ =
=
=

Doğru cevap: EÇÖZÜM

Şıklardan gidelim.
A şıkkında 680 %6 sı 40’tan büyük olmalı,
6 40.8
680. 40.8
100 10
40,8 40
¬ =
>

olduğundan Cevap: A olmalıdır. Diğer şıkların %6 sı
40’tan küçük çıkar.
Doğru cevap: A
ÇÖZÜM

Ali Kardeş

x 14 8x
14 7x
7 7
2 x
+ =
=
=

Doğru cevap: A
ÇÖZÜM

A B
3x x

3x 12
x 12
2
÷
= +
3x 12 2x 24 ÷ = +
x 36 = , A 3x 3.36 108 = ¬ ¬
Doğru cevap: B


ÇÖZÜM

1’den 90’a kadar 90 sayı vardır. 6 ile bölünebilenler
terim sayısından
6 12 …..96
96 6
1 15
6
÷
+ = tane 6 ile bölünebiliyor.
90 15 75 ÷ = tane bölünmez. 76 sayı tam bölünür.
Doğru cevap: EÇÖZÜM

1 1 1
A M 9
+ =
1 1 1
M O 11
+ =
1 1 1
A O 8
+ =
A ile M 9 günde A ile O 8 günde yapıyor ise M ile
O’yu kıyaslarsak O daha hızlıdır.
M ile O da 11 günde bitiriyor. A da hem M’den
hem de O dan hızlıdır.
M O A < < olur.
Doğru cevap: E

ÇÖZÜM

A aracı 160 km’den başlayıp 340 km’ye çıkıyor. 3
saatte 340-160=180 km yol alıyor ise 1 saatte 60 km.
B aracı 0’dan başlayıp 160 km yol alıyor 2 saatte 1
saatte 80 km yol alır.
Doğru cevap: D


ÇÖZÜM
Alış Satış
1. Mal 10 16 +6
2. Mal 20 32 +12
3. Mal 30 34 -6
4. Mal 40 32 -8
5. Mal 50 X x-50
TOPLAM -14
ise X= 40 olur.
Doğru cevap: E


ÇÖZÜM
Yarım Çember

π.r
2
= π.4
2
16π olur.

Yarım Silindir

πr
2
.h= π4
2
.30
120π olur.


Dikdörtgen

16π + 120π +240 ise 240 + 136π olur.
Doğru cevap: A


ÇÖZÜM

ABCD dikdörtgen alanı = 8.15=120
(AEB)  üçgen alanı =
8.15
60
2
=
Taralı Böl. = 120 – 60
Taralı Böl. = 60
Doğru cevap: D


ÇÖZÜM

Eşkenar
2
a 3
4


a 2 a 2
.
a
2 2
A(BCD)
2 4
= =
2
a 3 a
16 3 16
4 4
÷ = ÷
2
a 3 a 16( 3 1).4 ÷ = ÷
a(a 3 1) 8(8 3 1) ÷ = ÷
a 8 =
Doğru cevap: C


ÇÖZÜM

E şirketi 500 kişiden 550’ye %10’luk artış yapmıştır.
10
500 500. 550
100
+ =
Doğru cevap: E

ÇÖZÜM

Grafikte A şirketi %20 azalma olmuştur.
A.20
A 420
100
÷ =
80A
420
100
= , A 525 =
Doğru cevap: A

ÇÖZÜM

Grafikte %12.5 artmıştır.
B+B. 540
100
5 , 12
=
ise B=480
2004’de ÷480
2005’de 540 ÷
O halde 540 480 60 ÷ =
Doğru cevap: CGENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam
toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları
arasında değildir?
A) Ahilik teşkilatı
B) Kümbet mimarisi
C) Arap alfabesi
D) Vakıf sistemi
E) Veraset sistemi


ÇÖZÜM

-Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra Ahilik
teşkilatı oluşturulmuştur.
-Kümbet mimarisi Türklerin İslamiyet’i kabul
etmelerinden sonra gelişmiştir.
-Arap Alfabesini Türkler İslamiyet’in kabul
etmesinden sonra kullanmaya başlamışlardır.
-Vakıf Teşkilatı İslamiyet’in kabulünden sonra
Türklerde görülen bir teşkilattır.
Veraset Teşkilatı İslamiyet’ten önce Türklerde
görüldüğü gibi Türk – İslam devletlerinde de devam
etmiştir.

Doğru cevap: E
2. Türk Devletlerinde,
I. taht kavgalarının ortaya çıkması,
II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere
ayrılması,
III. çeşitli dinlere inanılması
durumlarından hangileri “ülkenin hükümdar
ailesinin ortak malı olması” töresinin sonuçları
arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM

Devletin hanedan üyelerinin ortak malı kabul
edilmesi hanedan üyelerinin bütün erkek fertlerinin
devletin başa geçme hakkının doğmasına neden
olmuştur. Bu durumda taht kavgalarına neden olmuştur.
Doğru cevap: A3. Türk-İslam mimarisinin temelleri aşağıdaki
devletlerden hangisinin zamanında atılmıştır?
A) Memluklar B) Karahanlılar
C) Eyyübiler D) Gazneliler
E) Selçuklular

ÇÖZÜM

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar
dır. Karahanlılar Türk dünyasında İlk cami, medrese,
imaret ve kervansarayları yapmışlardır. Türk –İslam
mimarisinin temelini Karahanlılar atmıştır.
Doğru cevap: B4. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılda gerileme
dönemine girmiş, bu gerileme başlangıçtaki
duraklamadan sonra yıllar geçtikçe hızlanmıştır.
Bu hızlanmayla birlikte Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda,
I. sınırlar,
II. nüfus,
III. teokratik yapı
konularından hangilerinde değişme olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
GENEL KÜLTÜR TESTİÇÖZÜM

Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıl ve 18. yüzyılda toprak
kaybetmesi sınırlar ve nüfus değişikliğe neden olmuştur.
Sınırları daralırken kaybedilen topraklar dikkate
alındığında nüfusta da değişiklik olduğu söylenebilir.

Doğru cevap: D

5. Osmanlı Devleti’nde resmî tarih yazarlarına
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mültezim B) Mütevelli C) Nişancı
D) Reisülküttap E) Vakanüvis

ÇÖZÜM

Osmanlı Devleti’nde resmi devlet tarihçisine
Vakanüvis denir.
Osmanlı Devleti’nde resmi devlet tarihçiliği 18.
yüzyılda başlamış, ilk resmi devlet tarihçisi Naima’dır.
Doğru cevap: E


6. Osmanlılar zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle
ve haritacılık çalışmalarıyla ünlü bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piri Reis B) Ali Kuşçu
C) Seydi Ali Reis D) Matrakçı Nasuh
E) Sabuncuoğlu Şerafeddin
ÇÖZÜM

Piri Reis Kitab-ı Bahriye adlı esrinde dünya haritasını
çizmiş ve bu kitapta Amerika kıtasının keşfinden önce bu
kıtanın haritasına yer vermiştir.

Doğru cevap: A
7. Rusya, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’nda
cinsiyet ve din farkı gözetilmeksizin, kanunlar
önünde eşit bir Osmanlı tebaası meydana
getirmesi için konmuş olan ilkeleri yeterli
bulmamış; cemaatlerin, mevcut imtiyazları göz
önünde tutularak milliyet esaslarına göre
teşkilatlandırılmasını istemiştir.
Rusya’nın bu tutumuyla, Osmanlı Devleti’nin,
I. toprak bütünlüğünü korumak,
II. rejimini değiştirmeye çalışmak,
III. bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanmak
amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

ÇÖZÜM

Rusya’nın Osmanlı Devleti’ndeki milletleri millet
esasına göre teşkilatlandırmak istemesi ( Milliyetçilik
akımının Rusya tarafından desteklenmesinin sebebi) Slav
topluluklarını kullanarak tarihi amaçlarına ulaşmaktı.
Doğru cevap: C
8. XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Sanayi İnkılabı,
Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatını etkilemiş ve
esnafın üretimdeki önemi azalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumla ilgili
gelişmelerden biri olduğu savunulamaz?
A) İthalatın azalması
B) İşsizliğin artması
C) Paranın değerinin düşmesi
D) Yerli malın iç pazarda sürümünün azalması
E) Üretimde kullanılan ham maddenin dışarıya
çıkması

ÇÖZÜM

Sanayi İnkılabı ile Avrupa’da teknoloji gelişmiş büyük
fabrikalar yapılmıştır. Bu fabrikalarda üretilen ucuz ve
kaliteli mallar kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı
pazarlarına serbest girmiştir. Bu durum İthalatın
artmasında etkili olmuştur.
- Yerli atölyelerin kapatılmasından dolayı işsizlik
oranı artmıştır.
- İthalat ve ihracat açığının artması Osmanlı
parasının değer kaybetmesinde etkili olmuştur.
- Yabacı malların iç piyasada çoğalması ve
Avrupa’dan gelen mallarla rekabet edememesi Pazar
payının düşmesine neden olmuştur.
- Avrupa’da üretimin artması hammadde ihtiyacını
arttırmış, Kapitülasyonlar sayesinde gümrük vergilerinin
alınmaması hammaddenin dışarıya kaçırılmasına neden
olmuştur.
Doğru cevap: A


9. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Meşrutiyet
Döneminin özelliklerinden biri değildir?
A) Mebusan Meclisi üyelerinin dört yılda bir
seçilmesi
B) Âyan Meclisi üyelerinin padişah tarafından
belirlenmesi
C) Mebusan Meclisinin padişahın izniyle kanun
teklifi hazırlaması
D) Mebusan Meclisi üyelerinin halk tarafından
seçilmiş olması
E) Birden fazla siyasi parti (fırka) kurulması
ÇÖZÜM

Türk tarihinde ilk kez çok partili hayatta II.
Meşrutiyet devirin de geçilmiştir: İttihat ve Terakki,
Ahrar ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası adıyla birçok parti
kurulmuştur. Diğer gelişmeler ı.Meşrutiyet Dönemi
gelişmeleri arasında yer alır.,
Doğru cevap: E

10. Aşağıdakilerden hangisi Misakımillî’de yer alan
konulardan biridir?
A) Batı cephesinin açılması
B) Düzenli ordunun kurulması gereği
C) Batı Trakya’nın geleceğinin halkoyuyla
belirlenmesi
D) Temsilciler Kurulunun seçilmesi
E) Anadolu ve Trakya’daki Müdafaai Hukuk
Cemiyetlerinin birleştirilmesi

ÇÖZÜM

Misak-ı Milli’de Batı Trakya, Kars, Ardahan ve
Batum’da halk oylaması yapılacaktır. Kararı yer almıştır.
Doğru cevap: C

11. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum ve Sivas
Kongresi’nin ortak kararlarından biri değildir?
A) Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına
getirilmesi
B) Millî kuvvetlerin etken, millî iradenin hâkim
kılınması
C) Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun
dile getirilmesi
D) Temsilciler Kurulunun doğu illerinin tamamını
temsil ettiğinin kabul edilmesi
E) Azınlıklara, siyasi egemenliği ve sosyal
dengeyi bozacak imtiyazlar verilmesine karşı
çıkılmasıÇÖZÜM

Erzurum Kongresinde alınan kararlar Sivas
Kongresinde ulusallaştırılarak kabul edilmiştir.
Verilen maddelerden Temsil Kurulu doğu illerinin
tamamını temsil eder şeklindeki madde sadece Erzurum
Kongresi’nde yer almıştır. Sivas Kongresinde ise tüm
yurdu temsil etmesi kabul edilmiş ve üye sayısı
arttırılmıştır.
Doğru cevap: D
12. Moskova Antlaşması’nda yer alan “İki taraftan
birinin tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı,
diğeri de tanımayacaktır.” maddesiyle aşağıdaki
antlaşmalardan hangisinin kastedildiği
savunulabilir?
A) Ankara B) Sevr C) Kars
D) Gümrü E) Brest-Litowsk

ÇÖZÜM

TBMM Hükümeti Sevr Antlaşmasını tanımadığını
belirtmişti. Moskova Antlaşması’nda böyle bir maddenin
yer alması TBMM Hükümeti’nin tanımadığı bu
anlaşmanın Rusya tarafından tanınmadığını
göstermektedir.

Doğru cevap: B

13.
I. Anadolu Ajansı
II. İrade-i milliye gazetesi
III. Hâkimiyetimilliye gazetesi
IV. Peyam-ı sabah gazetesi
Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı’nda
millî birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara
karşı milleti uyarma görevini yapmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) III ve IV E) I, II ve III
ÇÖZÜM

Anadolu Ajansı, İradeyi Milliye, Hakimiyeti Milliye
milli mücadele yanlısı basın kuruluşlarıdır.
Peyami Sabah Milli Mücadeleye karşı olan gazetelerden
biridir.

Doğru cevap: E


14. Mustafa Kemal, “Hattı müdafaa yoktur; sathı
müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın
her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça
terk olunmaz.” emriyle aşağıdaki savaşlardan
hangisinin kaderini belirlemiştir?
A) I. İnönü B) Sakarya
C) II. İnönü D) Eskişehir ve Kütahya
E) Başkomutanlık

ÇÖZÜM

Mustafa Kemal bu açıklamasını Sakarya Savaşı
sırasında yapmıştır. Bu açıklama savaşın kazanılmasında
etkili olmuştur.

Doğru cevap: B

15.
− Mondros Ateşkes Anlaşması’nın geçersiz
kılınması,
− Doğu Trakya topraklarının savaşsız alınması,
− Kurtuluş Savaşı’nın askerî bölümünün sona
ermesi
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin kazanımları
arasındadır?
A) Gümrü Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Mudanya Anlaşması
D) Moskova Antlaşması
E) Ankara AntlaşmasıÇÖZÜM

Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Mondros geçersiz
hale gelmiş, Doğu Trakya savaş yapılamadan diploması
yoluyla geri alınmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını
sona erdiren gelişme Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır.
Doğru cevap: C
16.
I. Menemen olayı
II. Atatürk’e suikast girişimi
III. İslam Teali Cemiyetinin kurulması
IV. Anzavur Ayaklanması
Ulus egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki
niteliğinde olan yukarıdaki gelişmelerden
hangileri, cumhuriyetin ilanından sonra
gerçekleşmiştir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) III ve IV E) I, II ve III


ÇÖZÜM

-Menemen Olayı ( 1930)
-Atatürk’e suikast girişimi ( 1926
-Bu iki olay Cumhuriyet’in ilanından sonra diğer iki
olay Cumhuriyetin inanından önce gerçekleşmiştir. (
1920 de)
Doğru cevap: A


17. Atatürkçü düşüncede, vicdan özgürlüğü bir haktır.
Bu yargının, bireyin,
I. kendine özgü siyasal ve felsefi bir düşünceye
sahip olduğunu açıklayabilmesi,
II. bağlı olduğu dinin gereklerini yerine
getirmesi ya da getirmemesi,
III. kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden
üstün gördüğünü açıklayabilmesi
görüşlerinden hangilerini desteklediği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


ÇÖZÜM

Bir kişinin kendine özgü siyasi ve felsefi düşünceye
sahip olması ve sahip olduğunu açıklayabilmesi ve sahip
olduğu dinin gereklerini yerine getirmesi ya da
getirmemesi din ve vicdan özgürlüğü kapsamında yer
alır.
Kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden üstün
gördüğünü açıklayabilmesi diğer milletleri dışlamam
kapsamında yer aldığı için düşünce özgürlüğü
kapsamında değerlendirilemez.

Doğru cevap: C


18. Türk Devriminin “Cumhuriyetçilik ilkesi saltanat
ve hilafete karşıdır.” yargısının,
I. egemenliğin millete ait olması,
II. yönetimin din kurallarına dayandırılmaması,
III. azınlık okullarının öğretime devam etmesine
izin verilmesi
durumlarından hangileriyle ilgili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
ÇÖZÜM

Saltanatın kaldırılması egemenliğin millete ait
olması, halifeliğin kaldırılması yönetimin din kurallarına
dayandırılmaması ile ilişkilidir.
Doğru cevap: D
19. 1961 Anayasası’nda Türk milletini, bütün
fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada ortak
kılmak, bölünmez bir bütün hâlinde millî bilinç ve
ülkü etrafında toplamak biçiminde ifade edilen
ilke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Laiklik
D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik

ÇÖZÜM
Ulusal birlik ve bütünlük vurgusu yapıldığı için
Milliyetçilik ilkesi ile ilişkilidir.
Doğru cevap: A


20. Yeni Türk Devleti’nin,
I. bağımsızlık,
II. barışseverlik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerini uluslararası ilişkilerde
temel aldığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM

Atatürk döneminde dış politikada bağımsızlık ve
barışa önem vermiştir. Devletçilik ülke içerisinde
uygulanan bir ekonomi politikasıdır.
Doğru cevap: C
21. 1929-1930 yılları arasında dünyada ekonomik
bunalım baş göstermiş, bu durum Türk Devleti’nin
ekonomisine yeni bir yön vermesini
gerektirmiştir.
Bu gereksinim,
I. devletçilik ilkesinin uygulanması,
II. ilk beş yıllık sanayi planının hazırlanması,
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
gelişmelerinden hangilerini sağlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


ÇÖZÜM

1929 yılındaki ekonomik bunalımdan özel sektör
etkilemiş sanayi alanda kalkınmayı sağlayamamıştır. Bu
durum Devletçilik politikasına geçilmesini zorunlu hale
getirmiştir.
İlk beş yıllık kalkınma Planı ekonomik bunalımdan
kurtulmak için hazırlamıştır.
Teşvik-i Sanayi Yasası ise ekonomik bunalımdan
önce çıkarılmıştır.

Doğru cevap: D
22. Yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisiyle
yaşanan sorunun, egemenlik anlayışından
kaynaklandığı savunulamaz?
A) Yabancı okullar B) Osmanlı borçları
C) Kabotaj hakkı D) Boğazlar
E) Kapitülasyonlar


ÇÖZÜM

Yabacı Okullar bazı devletlerin iç işlerimize
karışmalarından dolayı, Boğazların bir komisyon
tarafından yönetilmesi, Kapitülasyonların etkisiyle
devletin gümrüklerde düzenleme yapamaması, ayrıca
denizlerde gemi işletme hakkının yabancıların elinde
olması egemenlik anlayışından kaynaklanan sorunlardır.
Borçlar sorunu Türkiye’nin istediği doğrultuda
düzenleme yapıldığı için egemenlik ile ilgili olmaz.
Doğru cevap: B23.
I. Türk Tarih Kurumunun kurulması
II. Türk Dil Kurumunun açılması
III. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin, Atatürk
milliyetçiliğinin gelişmesinde ve hızlanmasında
etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

ÇÖZÜM

Türk tarihi, dili ve kültürü ile ilgili yapılan çalışmalar
milliyetçiliğin gelişmesine katık sağlar. Buna göre, Türk
Tarih kurumunun kurulması ve Türk Dil kurumunun
kurulması milliyetçiliğin gelişmesinde etkili olmuştur.

Doğru cevap: D
24. Atatürk: “Şimdiye kadar izlenen eğitim ve öğretim
yöntemlerinin ulusumuzun geri kalmasında en
önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir
ulusal eğitim programından söz ederken eski
dönemin boş inanlarından ve doğuştan getirdiğimiz
niteliklerimizle hiçbir ilişkisi olmayan yabancı
düşüncelerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen
tüm etkilerden uzak, ulusal kimliğimiz ve
tarihimizle uyuşan bir kültürü kastediyorum.”
demiştir.
Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden
hangisine vurgu yaptığı savunulamaz?
A) Ulusal değerleri korumaya
B) Eğitim ve öğretimde çağdaşlaşmaya
C) Ulusal değerlere uygun eğitim modeli
seçmeye
D) Toplumsal yapımızın ihtiyaçlarını karşılamaya
E) Geçmişteki eğitim sistemini devam ettirmeye


ÇÖZÜM

Atatürk’ün verilen açıklamasında daha önceki
eğitim eleştirerek toplumumuzu geri bıraktığı dile
getirilmiştir. Dolayısı ile E şıkında geçmiş eğitim
sisteminin devam ettirilmesini savunduğu söylenemez.

Doğru cevap: E
25.
I. Seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkarılması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilmesi
III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde
yapılan değişiklikler arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve IIIÇÖZÜM

1924 Anayasasında seçmen yaşı 22’ye çıkarılmıştır.
1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı
verilmiştir.
1946 yılında tek dereceli seçim sistemine
geçilmiştir.
Doğru cevap: D


26.
I. Nüfus mübadelesi
II. Kardak kayalıkları
III. Kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması
Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıdaki
konulardan hangileriyle ilgili olarak yaşanan sorun
Atatürk zamanındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM

Nüfus Mübadelesi sorunu 1923 yılında Lozan
Antlaşması’nda gündeme gelmiş ve çözüme
kavuşturulmuştur. Lozan’dan sonra tekrar gündeme
gelmiştir 1930 yılında kesin olarak çözüme
kavuşturulmuştur.
Diğer gelişmeler Atatürk döneminde meydana
gelmemiştir.


Doğru cevap: A
27. Bulgaristan, Balkan ülkesi olmasına rağmen
Balkan Antantı’na girmemiştir.
Bulgaristan’ın, Balkan Antantı’na girmemesinde,
I. Romanya’dan Doğruca’yı almak istemesi,
II. Ege Denizi’ne inmeyi amaçlaması,
III. yeni bir savaşın Balkanlara sıçramasından
endişe duyması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III


ÇÖZÜM

Bulgaristan II. Balkan Savaşı’nda diğer Balkan
devletleri ile savaşmış, Romanya Bulgaristan’ın elinde
bulunan Güney Dobruca yöresini almıştır. Ayrıca
Bulgaristan’ın Ege Denizine ulaşarak büyüme arzusu
Yunanistan ile sorunların yaşanmasına neden olmuştur.
Bu iki gelişme Bulgaristan’ın Balkan Antantı’na girmesini
önlemiştir.
Doğru cevap: D


28.
I. Köylüden ağır vergilerin kaldırılması
II. Köylünün üretim becerilerinin artırılması
III. Köylünün bilgi ve görüşünü artıracak
önlemlerin alınması
IV. Toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi

Köycülük siyasetinin yukarıdaki esaslarından
hangilerinin, köylerde açılan köy enstitülerinin
amaçları arasında olduğu savunulabilir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I, II ve III E) II, III ve IVÇÖZÜM

Köy Enstitüleri genel amaçlı kurumlardır.
Kuruldukları bölgelerde halkın ihtiyaç duyduğu bilgi ve
beceriyi kazandırmaya yöneliktirler. Bu amaçla Köylünün
üretim becerilerinin artırılması, bilgi ve görüşünü
artıracak önlemlerin alınması konusunda katkıda
bulunmuştur.
Aşar verginin kaldırılması köylünün vergi yükünü
azaltmıştır. Köylücülük siyasetinin gereğidir. Ancak Köy
Enstitüleriyle bir ilgisi yoktur.
Toprak Reformu Kanunu ile toprağı olmayan
köylüye toprak dağıtılmıştır. bu gelişme köylücülük
siyaseti ile ilgili ancak Köy Enstitüleri ile bir ilgisi yoktur.
Doğru cevap: B
29. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde
yaşanan dış olaylardan biri değildir?
A) Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesi
B) Mısır’ın İngiliz yönetimine geçmiş olduğunun
kabul edilmesi
C) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
D) Boğazların Türk egemenliğine girmesi
E) Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker göndermesi
ÇÖZÜM

-Türk –Amerikan ilişkileri Ermeni sorunu nedeniyle
bozulmuş Daha sonra Harbourt Raporu çerçevesinde --
Ermenilerin taleplerinin Amerikan Kongresinde
reddedilmesi ile Atatürk Döneminde Türk Amerikan
ilişkileri gelişmiştir.
-Lozan Antlaşması’nda Mısır’ın İngilizlere ait olduğu
kabul edilmiştir.
-Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye
olmuştur.
- Montrö Boğazlar sözleşmesi ile Türkiye Boğazlara
tamamıyla hakim olmuştur. (1936)
Kore Savaşı 1950 yılında meydana gelmiştir.
Dolayısıyla Atatürk Döneminde meydana gelen bir olay
değildir.

Doğru cevap: E30. Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi amacıyla,
I. Atatürk ilkelerinin Anayasa’ya girmesi,
II. Demokrat Partinin kurulması,
III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının
kurulması
gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde
sağlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM

Atatürk ilkeleri 19 37 ‘yılında Anayasaya
konulmuştur. Atatürk ilkeleri Türkiye’nin
demokratikleşmesi ve bir hukuk devleti haline
gelmesinde önemli rol oynamıştır.
Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında
kurulmuştur. Çok partili hayata geçişin ilk denmesi
olduğu için demokratikleşme yönünde atılan bir adım
kabul edilir.
Doğru cevap: CÇÖZÜM

21 Haziran’da Türkiye’de güneye doğru gidildikçe
gündüz süreleri kısalır. Her zaman doğuda güneş daha
erken doğar. Buna göre, Siirt doğuda olduğu için güneş
daha erken doğar, güneyde yer aldığı için de gündüz
süresi daha kısa olur.

Doğru cevap: D
ÇÖZÜM

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
uyarısında Karayel rüzgarını belirttiği için kuzeybatı yönlü
rüzgarın etkili olduğunu, şiddetli kar yağışının belirtmesi
ise kış mevsiminin etkili olduğunu açıklar.
Doğru cevap: EÇÖZÜM

Türkiye’de yükseltinin fazla olması;
A) Bitki türü çeşitliliğini artırır. Örneğin, soğuğa
dayanıklı bitki türlerinin yetişmesine olanak verir.
B) Yol yapım maliyetini artırır. Örneğin, Doğu
Anadolu’da, Doğu Karadeniz’de yükselti, engebe yol
yapımını güçleştirir.
C) Ülkemizde dağların doğu-batı yönlü uzanması
yükseltinin bir sonucu değildir.
D) Doğuya doğru gidildikçe nüfus çukur alanlarda
ovalarda yoğunlaşır.
E) Yükseltinin fazla olduğu yerlerde ekonomik
faaliyet genelde yaylacılık olarak yaygınlık gösterir. Tarım
faaliyetlerini kısıtlar.
Doğru cevap: CÇÖZÜM

I, II, III ve IV numaralı yerlerde nüfus artışının temel
nedeni gelişmiş sanayi, iş imkanlarına bağlı olarak göç
almasıdır. V numaralı yerde ise doğum oranının yüksek
olmasıdır.
Doğru cevap: EÇÖZÜM
Aktif nüfusun azalmasında;
- Kadınlar çalışma hayatında yer almasıyla aktif
nüfusa katılım artacağından aktif nüfusu artırır.
- yurt dışına olan işçi göçleri,
- Öğrenim süresinin uzaması,
- İş olanaklarını daha az artıyorsa işsizlik
olacağından aktif nüfus azalır.
- Makineli tarıma geçilmesi ile işgücüne ihtiyaç
duyulmaması,
Doğru cevap: A
ÇÖZÜM

İstanbul ve Çanakkale’nin doğal koşulları benzer
olduğu halde nüfusun İstanbul’da yoğunlaşması iş
olanaklarının artmasına neden olan ticaret ve
endüstrinin gelişmişliği ile doğrudan ilişkilidir.
Doğru cevap: B
ÇÖZÜM

Marmara Bölgesi turizm gelirinde, endüstri
çeşitliliğinde, okullaşama oranında ve sanayiye bağlı
olarak enerji tüketiminde ilk sırada olduğu bölgedir.
Doğru cevap: C

ÇÖZÜM

İç Batı Anadolu Bölümünde iklim seçiciliği olan
fındık, sulanabilen ve nemli ortamlarda yetişme ortamı
bulan mısır ile tütün yetiştirilmez.
Doğru cevap: B


ÇÖZÜM
A, B, C ve E seçeneklerindeki özelliklerin ortaya
çıkmasında özel konum etkili olmuştur.
D seçeneğinde ise özel konum dışında iklim
çeşitliliğinin yaşandığı orta kuşakta bulunması yani
matematik konumda etkili olmuştur.
Doğru cevap: DÇÖZÜM

Buğday ve arpa üretim miktarları ile ekim
alanlarının dağılışını gösteren bir grafikten iklim
koşullarına doğrudan ulaşılmaz.
Doğru cevap: C

ÇÖZÜM

Tarımda modern (entansif) yöntemlerin
kullanılması; sulama, tohum ıslahı, gübre kullanımı vb.
doğal koşullara bağımlılığı azaltır.
Doğru cevap: AÇÖZÜM

Tuz Gölü çevresinde yağış azlığı, buharlaşma ve
halomorfik toprakların varlığı çoraklaşmayı artırmış.
Verimliliğin azalmasına neden olmuştur.
Doğru cevap: C

ÇÖZÜM

Türkiye’de dağların güney bakan yamaçları daha
sıcak olduğundan zeytinliklerin yetişebildiği yükselti sınırı
artar.
Doğru cevap: A

ÇÖZÜM

Pamuk, yeterli miktarda su ve sıcaklık isteyen bir
bitkidir. Ekonomik değeri yüksektir. GAP’tan sonra
pamuğun payı bölgede giderek artmıştır.
Doğru cevap: B

ÇÖZÜM

İskenderun’da demir-çelik fabrikasının bulunması
Sinop ve Trabzon’a göre daha fazla gelişmesinde temel
etkendir.
Doğru cevap: D


ÇÖZÜM

A, B, C ve D seçeneklerinde belirtilen endüstri
kollarının gelişmesinde hammaddeye yakınlık etkili
olmuştur. E seçeneğinde ise üretim araçları etkili
olmuştur.
Doğru cevap: E


ÇÖZÜM

Son yıllarda yabancı turist sayısının Türkiye’ye
gelmesindeki artış turizm sektöründe yapılan alt yapı
yatırımları ile turizm aktivitesi çeşitliliğinin artması etkili
olmuştur. Ülke içerisindeki turizm bölgelerine yapıla iç
göçler yabancı turistlerin sayılarını artırmada etkili
değildir.
Doğru cevap: C


ÇÖZÜM

A, B, C ve D seçeneklerinde beşeri faktörlerin
etkisiyle ekolojik dengeyi bozan olaylar verilmiştir.
Deltaların genişlemesi doğal bir süreçtir, ekolojik dengeyi
bozmaz.
Doğru cevap: E49. Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla
alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da
yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış
biçimine ne ad verilir?
A) İş B) Edim C) Çalışma
D) Alacak E) Sözleşme


ÇÖZÜM

Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla
alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine
getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine edim
denir.
Doğru cevap: B
50. Bir gerçek kişinin doğumu ve soybağıyla ilgili
kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir?
A) Doğum kütüğü
B) Evlenme kütüğü
C) Boşanma kütüğü
D) Ölüm kütüğü
E) Yer değiştirme kütüğü


ÇÖZÜM
Bir gerçek kişinin doğumu ve soybağıyla ilgili
kayıtları içeren kütüğe denir.

Doğru cevap: A
51. Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte
kısıtlanmış olan çocukların üzerinde Medeni
Kanun tarafından ana ve babaya tanınan hakka ne
ad verilir?
A) Velayet B) Vesayet C) Veraset
D) Soybağı E) Evlat edinmeÇÖZÜM

Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti
altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve
babadan alınamaz.
Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe,
kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti
altında kalırlar.
Doğru cevap: A52. 1982 Anayasası’na göre, TBMM Başkanlık Divanı
için bir yasama döneminde kaç seçim yapılır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

ÇÖZÜM

1982 Anayasası’na göre, TBMM Başkanlık Divanı
için bir yasama döneminde iki seçim yapılır.
Doğru cevap: B53. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa metnine dâhil değildir?
A) Başlangıç kısmı
B) Anayasa’nın ilk dört maddesi
C) Anayasa’nın geçici maddeleri
D) Anayasa’da bulunan madde kenar başlıkları
E) Anayasa’nın 175. maddesiÇÖZÜM
Anayasa’da bulunan madde kenar başlıkları
Anayasanın metnine dahil değildir.
Doğru cevap: D
54. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde
hükümetin (Bakanlar Kurulunun) görevi sona
erer?
A) Adalet Bakanının istifası hâlinde
B) Cumhurbaşkanının görevden ayrılması
hâlinde
C) Millî Savunma Bakanının istifası hâlinde
D) Genelkurmay Başkanının istifası hâlinde
E) Başbakanın ölümü hâlinde


ÇÖZÜM
Başbakanının ölümü halinde Bankalar Kurulu’nun
yenilenmesi zorunludur.
Doğru cevap: E55. Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Tüzükler, kanun ve yönetmeliklerin
uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılırlar.
B) Hangi tüzüklerin Resmî Gazete’de
yayımlanacağı kanunla belirtilir.
C) Tüzük çıkarma yetkisi yalnızca Bakanlar
Kuruluna tanınmıştır.
D) Tüzüklerin Anayasa’ya ve kanunlara
uygunluğunun denetimi Anayasa Mahkemesi
tarafından yapılır.
E) Tüzük tasarıları hakkında düşüncesini
bildirmek danıştayın idari görevleri arasında
yer alır.
ÇÖZÜM

Bankalar Kurulu dışında her hangi bir makam tüzük
çıkaramaz.
Doğru cevap: C


56. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki idari
birimlerden hangisi mahallî idareler içerisinde yer
alır?
A) Mahalle B) Bucak C) Köy
D) İlçe E) Bölge


ÇÖZÜM

Yerel Yönetimler (Mahalli idare) hangi bölümlerden
oluşmaktadır.
 İl özel idareler
 Belediyeler
 Köyler

Doğru cevap: C

57.
I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
II. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
III. Genelkurmay Başkanının tek başına yaptığı
işlemler
IV. Yüksek Askerî Şûra kararları
Yukarıdaki idari işlemlerden hangilerine karşı
anayasa ile yargı yolu kapatılmıştır?
A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IVÇÖZÜM

Anayasa Belirtilen Yargı Denetimi Dışındaki
İşlemler
 Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı
işlemler
 Yüksek Askeri Şura kararları
 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
 Silahlı Kuvvetler mensupları hakkında verilen
disiplin cezaları
 Memurlara verilen uyarma ve kınama cezası
 Yüksek Seçim Kurulu kararları
 Milletler arası antlaşmalar
 İnkılap kanunları
Doğru cevap: D58. 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ile imzalanan bir
anlaşmayla 30 günü geçmeyen seyahatlerde ve
180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde vize
uygulamasını karşılıklı olarak kaldıran ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya B) Yunanistan C) Brezilya
D) Almanya E) İran

ÇÖZÜM

Rusya ile Türkiye arasında imzalanan bir
anlaşmayla 30 günü geçmeyen seyahatlerde ve 180 gün
içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde vize uygulamasını
karşılıklı olarak kaldırılmıştır.
Doğru cevap: A

59. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin de üyesi
olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)
üyelerinden biri değildir?
A) Azerbaycan B) Afganistan
C) Tacikistan D) İran
E) Irak

ÇÖZÜM

EİT üyesi ülkeler; Türkiye, İran, Pakistan,
Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dır.

Doğru cevap: E60. Avrupa Merkez Bankası Başkanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ben Bernanke
B) Jean-Claude Trichet
C) Paul Wolfowitz
D) Rodrigo de Rato
E) Dominique Strauss-Kahn

ÇÖZÜM
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude
Trichet’dir.

Doğru cevap: B
GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ

ÇÖZÜM
2 numaralı cümlede en sık, kaslarda görüldüğüne dair bir bilgi var. Nasıl ortaya çıktığına dair bir bilgi yok. Doğru cevap: B

ÇÖZÜM
IV. cümlede yorucu yanları üzerinde değil, sadece girilen yerin özelliği hakkında bilgi verilmiştir. Doğru cevap: D

ÇÖZÜM
IV numaralı cümlede konunun önemli olduğu değil sadece bir ölçüt olmadığı vurgulanıyor. Doğru cevap :D

ÇÖZÜM
“uygulanagelmekte” yüklemi süreklilik bildiren bir yargıdır. Bu yüzden işin sürekli yapıldığı anlamı veren şık E şıkkıdır. Doğru cevap: E

ÇÖZÜM
her hangi bir sözcüğü “herhangi bir “şeklide yazılmalıydı, “Git gide” yerine “Gitgide” yazılmalıydı.

ÇÖZÜM
I ‘de terk edilmiş köy; II’de görkemli çınar; III‘te tarihi kalıntı; IV’te ise herhangi bir niteleyici sözcük yoktur. Doğru cevap: D

SORU İPTAL EDİLDİ(!)

ÇÖZÜM ÇÖZÜM
III nolu cümlede “önceleri”, IV nolu cümlede “sonradan”, V nolu cümlede “yıllar sonra” ifadeleri zaman bildirme görevinde kullanılır. I ve II nolu cümlelerde zaman bildiren sözcükler yoktur. Doğru cevap: A Dün, bugün ya da yarın(…) Hüzünler, özgürlükle tutsaklık arasında gelgitler(…) insanlar arasındaki çekişmeler(…) Sorunlar ve yaşananlar her dönemde aşağı yukarı aynı(.) Bütün bu yaşananları bir tiyatro oyununa benzetirsek tek değişen kahramanlar(.) Doğru cevap: C

” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi “süreç” sözcüğüdür yerine “süre” sözcüğü kullanılmalıydı. IV no'lu cümleden sonra ise farklı bir yönü üzerinde duruluyor. öğrenmek. keşfetme isteğimiz. yaşamdan tat artmaya.” cümlesinde ortak kullanılan yüklem uymadığı için “artmaya” sözcüğü “artar” şeklide yazılmalıdır.ÇÖZÜM “Bahar gelince gezip görme. Doğru cevap: D ÇÖZÜM “Söz konusu projenin en kısa süreçte tamamlanması gerekiyor. Doğru cevap: D ÇÖZÜM “Esini kendim çağırırım.” cümlesi IV no’lu cümleye getirilmelidir. Doğru cevap: A Doğru cevap: C ÇÖZÜM IV no’lu cümleye kadar masalların yalnız çocuklar için olmadığı üzerinde duruyor. . planlar. programlar yapmaya başlarız. Cevap IV olacaktı.

ÇÖZÜM Parçada bir karikatürist olarak çizdiklerinizi neden bir kitapta toplamayı düşünüyorsunuz? sorusuna cevap vardır. Boşluğa da bununla alakalı olarak. “Her sözcüğün bir anlamı ve düşündürme gücü vardır. Doğru cevap: E . Doğru cevap: A Yazılı anlatımın dili korumanın temel koşulu olduğu parçada anlatılmak istenen ve dilimizle ilgili vurgulanmak istenendir. ÇÖZÜM ÇÖZÜM Paragrafın genelinde sözcüklerin bir imgeye karşılık geldiği vurgulanır.”cümlesi getirilmelidir. Doğru cevap: B Doğru cevap: D ÇÖZÜM Söz konusu soruda tanımlama yoktur.

Doğru cevap: E ÇÖZÜM “İnsanoğlu beyin gücüyle bazen olumlu bazen olumsuzluklar yaşar.” diyerek parçada anlatılana açıklık getirmiştir. Doğru cevap: A . ama işinde kazandığı deneyimin daha yararlı olduğundan bahsetmiştir. Doğru cevap: D ÇÖZÜM Yazarların. kitaplarını duyurma çabalarına gösterilen tepkilerden dolayı yaşanan problemin üzerinde durulmuştur. bu konuyla ilgili eğitimi olduğundan.ÇÖZÜM Öğretmen.

sürekli kendini geliştiren. Doğru cevap: B ÇÖZÜM Soruda yetinmeyen. hiçbir akıma bağlanamadığına dair bilgi yoktur. tasarlayan. kendine özgü bir çalışma yöntemi olduğuna dair bilgiler varken.ÇÖZÜM ÇÖZÜM İnsan. içinde bulunduğu yaşam düzenini kabullenmiş olmasından dolayı. Doğru cevap: A ÇÖZÜM Boşlukta edebiyatın işlevlerinden değil diğer sanat dallarıyla ortak yönü üzerinde durulmuştur. Doğru cevap: C Parçada tartışmaktan kaçınan değil aksine tartışmayı. hayatında değişiklik yapmayı pek düşünmez. değerlendirmeyi seven bir insan profili çizilir. Doğru cevap: E .

12  12  2 2 1 8  3 11 6 11 6  3 4 12 12 Doğru cevap: A . Doğru cevap: D ÇÖZÜM Farklı anlatım biçimleri denemiştir.ÇÖZÜM “Okurun kendini daha iyi tanımasına olanak sağladığından” ifadesi parçada roman okumayla ilgili söz edilmeyen bir yargıdır. Doğru cevap: B ÇÖZÜM Fotoğraf çekmenin yaşamın birbirini izleyen evlerine tanıklık ettiğine dair bir bilgi yoktur. Fakat başkalarına benzememek gibi bir yargı yoktur. Doğru cevap: C ÇÖZÜM 4 1 8  3 11  3 2 = 6 = 6 = 11 .

A   =34 ise BC A .ÇÖZÜM 0. ÇÖZÜM KKLMK K 4 A-B=C ise A=B+C olur.5 40 60 10   4 3 5 10+20+2=32 Doğru cevap: D ÇÖZÜM a bc x 84   4 2 4 8 KKLMK abc.4  a 4  a 1  4   x. L  6 .8  4248 abc  531 531 x 84 2124 4 2 4 8 44 60 4 .181. 2A=34 ise A=17 Doğru cevap: C ÇÖZÜM ÇÖZÜM 40.4  a ise x=5 Doğru cevap: C . M  0 K  L  M  10 Doğru cevap: D A+A=34 olur.06 1   0. 5  2 2   1.1.18.41.04 0.4 0.003 0.5  2 3 =8 Doğru cevap: A 1 1 x  a 1 = a a 4 4 4 a 1a 4  4 = x. 5  2 2.32 = 40.32 o halde 41.

4 ile bölünme kuralına göre ise sayı 12. 32. 3.1 Değerler toplamı:-2 Doğru cevap: B X 2  Y 2  2Y  1  2 Y 2  X2  2X  1 2 X2   Y  1  2 2 Y2   X  1  X  Y  1 X  Y  1  2  Y  X  1 Y  X  1 X-Y+1=-2Y+2X-2 Y-X=-3 ise X-Y=3 tür. 72. A=1.0. 52. 92 olabilir.  X Y X  Y  X  Y mutlak değerlerin içlerinin işareti X  Y  X  Y ise  X  Y  X  Y   2X      Doğru cevap: D ÇÖZÜM  2x  1 2 9 -3  2x+1  3 -4  2 x  2 ÇÖZÜM 2  x  1 ise. 9 o halde 5 TANE Doğru cevap: B ÇÖZÜM X<Y<0  X  Y 2 belirlenir. Doğru cevap: B . x  2. 7. 1. 5.ÇÖZÜM AB’nin 10’a bölündüğünde 2 kalanı veriyor ise sayı B=2 dir.

Y B B 100 100A  BX A 100  100B  A. 15X  7X      DEPODAKİSU   =42    KULLANILAN  ise 28X=42 42 3  28 2 3 ise 50X=50. 35X.  . 30  15X İlk kullanılan su. 100 20 100 50X   7X sonra kullanılan .ÇÖZÜM x 1 4 1   2 3 5 5 5 11    A olsun 2 3 5 ÇÖZÜM 1 4 1 X   2 3 5 5 5 11 A   2 3 5  Depoda 50X su olsun.Y B 100 100A  BX A  100B  A.B+ B 2 X =100AB+ A 2 Y B XA Y A2 X  B2 Y 2 2 9x  3x 3 Doğru cevap: C Doğru cevap: E . X+A= 6  9  10 2 3 5 X+A=3+3+2 X+A=8 ise A=8-X Doğru cevap: B 50X. =75 2 ise X= Doğru cevap: E ÇÖZÜM Kesir A olsun B X A B 100  A A. 2B  18x B  9x 100A. 9 93 2 18x  2B  36x .Y B ÇÖZÜM A 9x  B 3x x.

36  50. 680.ÇÖZÜM ÇÖZÜM 25.14  50.8 100 10 40. x  28  30 x2 z  24 y  4 .t 120  20t 6t x  6. Diğer şıkların %6 sı 40’tan küçük çıkar. x  2 olduğundan Cevap: A olmalıdır. 6 40.x 36  28  2x 64  2x 120  (90  70). Doğru cevap: E Doğru cevap: A . x  y  z  30 . z  24 .70  420 32  x Doğru cevap: E x  420 Doğru cevap: A ÇÖZÜM ÇÖZÜM Şıklardan gidelim.8  40 3x  3y  3z  y  4z  190     90 y  4z  100 . 18x  24y  42z  1140 3x  4y  7z  190 A şıkkında 680 %6 sı 40’tan büyük olmalı.8   40.

A da hem M’den hem de O dan hızlıdır. Doğru cevap: E .96 96  6  1  15 tane 6 ile bölünebiliyor. 76 sayı tam bölünür.ÇÖZÜM ÇÖZÜM 1’den 90’a kadar 90 sayı vardır. 6 90  15  75 tane bölünmez. M  O  A olur. A  3x  3.. 6 ile bölünebilenler terim sayısından 6 12 …. Doğru cevap: E Ali Kardeş x  14  8x 14 7x  7 7 2x Doğru cevap: A ÇÖZÜM ÇÖZÜM A B 3x x 3x  12  x  12 2 3x  12  2x  24 x  36 .36  108 Doğru cevap: B 1 1 1   A M 9 1 1 1   M O 11 1 1 1   A O 8 A ile M 9 günde A ile O 8 günde yapıyor ise M ile O’yu kıyaslarsak O daha hızlıdır. M ile O da 11 günde bitiriyor.

Doğru cevap: E Alış Satış 10 16 20 32 30 34 40 32 50 X +6 +12 -6 -8 x-50 -14 . Mal 3. 2 2 Yarım Çember Yarım Silindir πr .4 16π olur.30 120π olur.r = π. Doğru cevap: D π. Mal 4.ÇÖZÜM ÇÖZÜM A aracı 160 km’den başlayıp 340 km’ye çıkıyor. 3 saatte 340-160=180 km yol alıyor ise 1 saatte 60 km. B aracı 0’dan başlayıp 160 km yol alıyor 2 saatte 1 saatte 80 km yol alır. Mal 5. Doğru cevap: A ÇÖZÜM 1.h= π4 . 2 2 Dikdörtgen 16π + 120π +240 ise 240 + 136π olur. Mal TOPLAM ise X= 40 olur. Mal 2.

2 2 a 2 4 ÇÖZÜM E şirketi 500 kişiden 550’ye %10’luk artış yapmıştır. = 60 Doğru cevap: D ÇÖZÜM Eşkenar a2 3 4  A(BCD)  a 2 a 2 .15=120 8. 10  550 100 Doğru cevap: E Doğru cevap: C .4 a(a 3  1)  8(8 3  1) a8 500  500.ÇÖZÜM ABCD dikdörtgen alanı = 8. = 120 – 60 Taralı Böl.15  60 (AEB) üçgen alanı = 2 Taralı Böl. a2 3 a   16 3  16 4 4 a2 3  a  16( 3  1).

A A.20  420 100 80A  420 . Doğru cevap: C . 12.5 artmıştır.5  540 100 ise B=480 2004’de  480 2005’de  540 O halde 540  480  60 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. A  525 100 Doğru cevap: A ÇÖZÜM Grafikte %12.ÇÖZÜM Grafikte A şirketi %20 azalma olmuştur. B+B.

Doğru cevap: A 3. nüfus. II. III. Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir? A) B) C) D) E) Ahilik teşkilatı Kümbet mimarisi Arap alfabesi Vakıf sistemi Veraset sistemi ÇÖZÜM Devletin hanedan üyelerinin ortak malı kabul edilmesi hanedan üyelerinin bütün erkek fertlerinin devletin başa geçme hakkının doğmasına neden olmuştur. çeşitli dinlere inanılması Osmanlı İmparatorluğu 17. gelirlerine göre bölümlere ayrılması. -Kümbet mimarisi Türklerin etmelerinden sonra gelişmiştir. bu gerileme başlangıçtaki duraklamadan sonra yıllar geçtikçe hızlanmıştır. Doğru cevap: B Veraset Teşkilatı İslamiyet’ten önce Türklerde görüldüğü gibi Türk – İslam devletlerinde de devam etmiştir. Karahanlılar Türk dünyasında İlk cami. Türk Devletlerinde. II ve III C) Yalnız III . ÇÖZÜM -Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra Ahilik teşkilatı oluşturulmuştur. II. II ve III C) Yalnız III konularından hangilerinde değişme olmuştur? A) Yalnız I D) I ve II B) E) Yalnız II I. toprakların.GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. yüzyılda gerileme dönemine girmiş. kabulünden ÇÖZÜM İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar dır. teokratik yapı durumlarından hangileri “ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması” töresinin sonuçları arasındadır? A) Yalnız I D) I ve III B) E) Yalnız II I. Aşağıdakilerden hangisi. Türk –İslam mimarisinin temelini Karahanlılar atmıştır. taht kavgalarının ortaya çıkması. Doğru cevap: E 4. İslamiyet’i kabul kabul sonra Türk-İslam mimarisinin temelleri aşağıdaki devletlerden hangisinin zamanında atılmıştır? A) C) E) Memluklar Eyyübiler Selçuklular B) Karahanlılar D) Gazneliler -Arap Alfabesini Türkler İslamiyet’in etmesinden sonra kullanmaya başlamışlardır. I. Bu durumda taht kavgalarına neden olmuştur. sınırlar. medrese. III. -Vakıf Teşkilatı İslamiyet’in Türklerde görülen bir teşkilattır. I. 2. Bu hızlanmayla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda. imaret ve kervansarayları yapmışlardır.

II. rejimini değiştirmeye çalışmak. Osmanlı Devleti’nin.ÇÖZÜM Osmanlı Devleti’nin 17. Doğru cevap: E amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) E) Yalnız II I. III. Sınırları daralırken kaybedilen topraklar dikkate alındığında nüfusta da değişiklik olduğu söylenebilir. yüzyıl ve 18. resmi devlet tarihçisine Osmanlı Devleti’nde resmi devlet tarihçiliği 18. I. yüzyılda başlamış. II ve III C) Yalnız III ÇÖZÜM 6. Doğru cevap: C D) Matrakçı Nasuh . kanunlar önünde eşit bir Osmanlı tebaası meydana getirmesi için konmuş olan ilkeleri yeterli bulmamış. Osmanlı Devleti’nde resmî tarih yazarlarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Mültezim D) Reisülküttap B) Mütevelli E) Vakanüvis 7. cemaatlerin. mevcut imtiyazları göz önünde tutularak milliyet esaslarına göre teşkilatlandırılmasını istemiştir. bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanmak C) Nişancı ÇÖZÜM Osmanlı Devleti’nde Vakanüvis denir. Doğru cevap: A Doğru cevap: D 5. ÇÖZÜM Piri Reis Kitab-ı Bahriye adlı esrinde dünya haritasını çizmiş ve bu kitapta Amerika kıtasının keşfinden önce bu kıtanın haritasına yer vermiştir. Rusya’nın bu tutumuyla. ilk resmi devlet tarihçisi Naima’dır. Osmanlılar zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle ve haritacılık çalışmalarıyla ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Piri Reis C) Seydi Ali Reis E) Sabuncuoğlu Şerafeddin B) Ali Kuşçu Rusya’nın Osmanlı Devleti’ndeki milletleri millet esasına göre teşkilatlandırmak istemesi ( Milliyetçilik akımının Rusya tarafından desteklenmesinin sebebi) Slav topluluklarını kullanarak tarihi amaçlarına ulaşmaktı. Rusya. toprak bütünlüğünü korumak. Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’nda cinsiyet ve din farkı gözetilmeksizin. yüzyılda toprak kaybetmesi sınırlar ve nüfus değişikliğe neden olmuştur.

Avrupa’da üretimin artması hammadde ihtiyacını arttırmış. . Doğru cevap: E 10. .Yabacı malların iç piyasada çoğalması ve Avrupa’dan gelen mallarla rekabet edememesi Pazar payının düşmesine neden olmuştur. millî iradenin hâkim kılınması Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun dile getirilmesi Temsilciler Kurulunun doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi Azınlıklara. Kapitülasyonlar sayesinde gümrük vergilerinin alınmaması hammaddenin dışarıya kaçırılmasına neden olmuştur. Doğru cevap: C 11. yüzyılın ortalarından itibaren Sanayi İnkılabı. Bu durum İthalatın artmasında etkili olmuştur. Ahrar ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası adıyla birçok parti kurulmuştur. Kars. Aşağıdakilerden hangisi. Diğer gelişmeler ı. Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatını etkilemiş ve esnafın üretimdeki önemi azalmıştır. .. Erzurum ve Sivas Kongresi’nin ortak kararlarından biri değildir? A) B) C) D) E) Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına getirilmesi Millî kuvvetlerin etken. siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazlar verilmesine karşı çıkılması B) C) D) E) . Aşağıdakilerden hangisi Misakımillî’de yer alan konulardan biridir? A) B) Batı cephesinin açılması Düzenli ordunun kurulması gereği Batı Trakya’nın geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi Temsilciler Kurulunun seçilmesi Anadolu ve Trakya’daki Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesi ÇÖZÜM Sanayi İnkılabı ile Avrupa’da teknoloji gelişmiş büyük fabrikalar yapılmıştır. XIX. Meşrutiyet devirin de geçilmiştir: İttihat ve Terakki.Yerli atölyelerin kapatılmasından dolayı işsizlik oranı artmıştır. Kararı yer almıştır. Doğru cevap: A C) D) E) ÇÖZÜM Misak-ı Milli’de Batı Trakya. Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılacaktır.8.İthalat ve ihracat açığının artması Osmanlı parasının değer kaybetmesinde etkili olmuştur. . Birinci Meşrutiyet Döneminin özelliklerinden biri değildir? A) Mebusan Meclisi üyelerinin dört yılda bir seçilmesi Âyan Meclisi üyelerinin padişah tarafından belirlenmesi Mebusan Meclisinin padişahın izniyle kanun teklifi hazırlaması Mebusan Meclisi üyelerinin halk tarafından seçilmiş olması Birden fazla siyasi parti (fırka) kurulması Aşağıdakilerden hangisi. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumla ilgili gelişmelerden biri olduğu savunulamaz? A) B) C) D) E) İthalatın azalması İşsizliğin artması Paranın değerinin düşmesi Yerli malın iç pazarda sürümünün azalması Üretimde kullanılan ham maddenin dışarıya çıkması ÇÖZÜM Türk tarihinde ilk kez çok partili hayatta II. 9.Meşrutiyet Dönemi gelişmeleri arasında yer alır. Bu fabrikalarda üretilen ucuz ve kaliteli mallar kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı pazarlarına serbest girmiştir.

Doğu Trakya topraklarının savaşsız alınması. Anadolu Ajansı İrade-i milliye gazetesi Hâkimiyetimilliye gazetesi Peyam-ı sabah gazetesi A) B) C) D) E) Gümrü Antlaşması Kars Antlaşması Mudanya Anlaşması Moskova Antlaşması Ankara Antlaşması − − Mondros Ateşkes Anlaşması’nın geçersiz kılınması. 12. Moskova Antlaşması’nda böyle bir maddenin yer alması TBMM Hükümeti’nin tanımadığı bu anlaşmanın Rusya tarafından tanınmadığını göstermektedir. Kurtuluş Savaşı’nın askerî bölümünün sona ermesi gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin kazanımları arasındadır? Yukarıdakilerden hangileri. İradeyi Milliye. Hakimiyeti Milliye milli mücadele yanlısı basın kuruluşlarıdır. Peyami Sabah Milli Mücadeleye karşı olan gazetelerden biridir. “Hattı müdafaa yoktur. Vatanın her karış toprağı. Sivas Kongresinde ise tüm yurdu temsil etmesi kabul edilmiş ve üye sayısı arttırılmıştır. II ve III C) Yalnız IV . diğeri de tanımayacaktır.” emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini belirlemiştir? A) C) E) I. Doğru cevap: D Doğru cevap: E 14. I. sathı müdafaa vardır. Bu açıklama savaşın kazanılmasında etkili olmuştur. İnönü II. Verilen maddelerden Temsil Kurulu doğu illerinin tamamını temsil eder şeklindeki madde sadece Erzurum Kongresi’nde yer almıştır. IV. III.” maddesiyle aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kastedildiği savunulabilir? A) Ankara D) Gümrü B) Sevr E) Brest-Litowsk C) Kars Mustafa Kemal. Moskova Antlaşması’nda yer alan “İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı. Kurtuluş Savaşı’nda millî birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı milleti uyarma görevini yapmıştır? A) Yalnız I D) III ve IV B) Yalnız II E) I. O satıh bütün vatandır. vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz. Doğru cevap: B 15. ÇÖZÜM TBMM Hükümeti Sevr Antlaşmasını tanımadığını belirtmişti. Doğru cevap: B − 13. II. İnönü Başkomutanlık B) Sakarya D) Eskişehir ve Kütahya ÇÖZÜM Mustafa Kemal bu açıklamasını Sakarya Savaşı sırasında yapmıştır. Sivas ÇÖZÜM Anadolu Ajansı.ÇÖZÜM Erzurum Kongresinde alınan kararlar Kongresinde ulusallaştırılarak kabul edilmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını sona erdiren gelişme Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır. Türk Devriminin “Cumhuriyetçilik ilkesi saltanat ve hilafete karşıdır. bireyin. yönetimin din kurallarına dayandırılmaması. I. Doğu Trakya savaş yapılamadan diploması yoluyla geri alınmıştır. 16. görüşlerinden hangilerini desteklediği savunulabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) E) Yalnız II I. I. IV. II ve III C) II ve III Doğru cevap: C 18. azınlık okullarının öğretime devam etmesine izin verilmesi ÇÖZÜM -Menemen Olayı ( 1930) -Atatürk’e suikast girişimi ( 1926 -Bu iki olay Cumhuriyet’in ilanından sonra diğer iki olay Cumhuriyetin inanından önce gerçekleşmiştir. II ve III C) I ve II ÇÖZÜM Bir kişinin kendine özgü siyasi ve felsefi düşünceye sahip olması ve sahip olduğunu açıklayabilmesi ve sahip olduğu dinin gereklerini yerine getirmesi ya da getirmemesi din ve vicdan özgürlüğü kapsamında yer alır. Menemen olayı Atatürk’e suikast girişimi İslam Teali Cemiyetinin kurulması Anzavur Ayaklanması Ulus egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki niteliğinde olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri. egemenliğin millete ait olması. II. Doğru cevap: C 17. kendine özgü siyasal ve felsefi bir düşünceye sahip olduğunu açıklayabilmesi. III. III. Atatürkçü düşüncede. Bu yargının. II ve III C) Yalnız III . ( 1920 de) Doğru cevap: A durumlarından hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) E) Yalnız II I. Kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden üstün gördüğünü açıklayabilmesi diğer milletleri dışlamam kapsamında yer aldığı için düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirmesi ya da getirmemesi.” yargısının. kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden üstün gördüğünü açıklayabilmesi II.ÇÖZÜM Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Mondros geçersiz hale gelmiş. vicdan özgürlüğü bir haktır. I. III. cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir? A) D) I ve II III ve IV B) E) I ve IV I. II.

I. III. Doğru cevap: A gelişmelerinden hangilerini sağlamıştır? A) Yalnız I D) I ve II B) E) Yalnız II II ve III C) Yalnız III ÇÖZÜM 1929 yılındaki ekonomik bunalımdan özel sektör etkilemiş sanayi alanda kalkınmayı sağlayamamıştır. bütün fertleriyle kaderde. Doğru cevap: C 21. 20. aşağıdakilerden hangisidir? A) D) Milliyetçilik Devletçilik B) Halkçılık C) Laiklik 1929-1930 yılları arasında dünyada ekonomik bunalım baş göstermiş.ÇÖZÜM Saltanatın kaldırılması egemenliğin millete ait olması. ilk beş yıllık sanayi planının hazırlanması. halifeliğin kaldırılması yönetimin din kurallarına dayandırılmaması ile ilişkilidir. Bu gereksinim. III. Teşvik-i Sanayi Yasası ise ekonomik bunalımdan önce çıkarılmıştır. 19. devletçilik İlk beş yıllık kalkınma Planı ekonomik bunalımdan kurtulmak için hazırlamıştır. devletçilik ilkesinin uygulanması. 1961 Anayasası’nda Türk milletini. I. II ve III C) I ve II Doğru cevap: D . Doğru cevap: D ÇÖZÜM Atatürk döneminde dış politikada bağımsızlık ve barışa önem vermiştir. Devletçilik ülke içerisinde uygulanan bir ekonomi politikasıdır. bağımsızlık. II. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması E) Cumhuriyetçilik ÇÖZÜM Ulusal birlik ve bütünlük vurgusu yapıldığı için Milliyetçilik ilkesi ile ilişkilidir. kıvançta ve tasada ortak kılmak. Yeni Türk Devleti’nin. bölünmez bir bütün hâlinde millî bilinç ve ülkü etrafında toplamak biçiminde ifade edilen ilke. Bu durum Devletçilik politikasına geçilmesini zorunlu hale getirmiştir. II. bu durum Türk Devleti’nin ekonomisine yeni bir yön vermesini gerektirmiştir. ilkelerinden hangilerini uluslararası ilişkilerde temel aldığı savunulabilir? A) D) Yalnız I II ve III B) E) Yalnız II I. barışseverlik.

Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen tüm etkilerden uzak. D) Boğazlar Atatürk: “Şimdiye kadar izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin ulusumuzun geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. III. I. egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz? A) C) E) Yabancı okullar Kabotaj hakkı Kapitülasyonlar B) Osmanlı borçları 24. Boğazların bir komisyon tarafından yönetilmesi. III. Seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkarılması Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde yapılan değişiklikler arasındadır? A) Yalnız I B) E) Yalnız II I. Kapitülasyonların etkisiyle devletin gümrüklerde düzenleme yapamaması. Dolayısı ile E şıkında geçmiş eğitim sisteminin devam ettirilmesini savunduğu söylenemez. Borçlar sorunu Türkiye’nin istediği doğrultuda düzenleme yapıldığı için egemenlik ile ilgili olmaz. Atatürk milliyetçiliğinin gelişmesinde ve hızlanmasında etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) E) Yalnız II I. Buna göre. II.” demiştir. Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı savunulamaz? ÇÖZÜM Yabacı Okullar bazı devletlerin iç işlerimize karışmalarından dolayı. Onun için bir ulusal eğitim programından söz ederken eski dönemin boş inanlarından ve doğuştan getirdiğimiz niteliklerimizle hiçbir ilişkisi olmayan yabancı düşüncelerden. C) Yalnız III ÇÖZÜM Türk tarihi. II. Doğru cevap: B A) B) C) D) E) Ulusal değerleri korumaya Eğitim ve öğretimde çağdaşlaşmaya Ulusal değerlere uygun eğitim modeli seçmeye Toplumsal yapımızın ihtiyaçlarını karşılamaya Geçmişteki eğitim sistemini devam ettirmeye ÇÖZÜM Atatürk’ün verilen açıklamasında daha önceki eğitim eleştirerek toplumumuzu geri bıraktığı dile getirilmiştir. Türk Tarih kurumunun kurulması ve Türk Dil kurumunun kurulması milliyetçiliğin gelişmesinde etkili olmuştur. ayrıca denizlerde gemi işletme hakkının yabancıların elinde olması egemenlik anlayışından kaynaklanan sorunlardır. Yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisiyle yaşanan sorunun. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin. Türk Tarih Kurumunun kurulması Türk Dil Kurumunun açılması Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması Doğru cevap: E 23.22. ulusal kimliğimiz ve tarihimizle uyuşan bir kültürü kastediyorum. I. II ve III C) Yalnız III Doğru cevap: D D) I ve II . II ve III 25. dili ve kültürü ile ilgili yapılan çalışmalar milliyetçiliğin gelişmesine katık sağlar.

II ve III 28. Balkan Savaşı’nda diğer Balkan devletleri ile savaşmış. Bulgaristan. III. yeni bir savaşın Balkanlara sıçramasından endişe duyması hangilerinin etkili olduğu Doğru cevap: D durumlarından savunulabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) E) Yalnız II I.ÇÖZÜM 1924 Anayasasında seçmen yaşı 22’ye çıkarılmıştır. I. II ve III C) Yalnız III ÇÖZÜM 26. 1946 geçilmiştir. II ve III . C) I ve II ÇÖZÜM Nüfus Mübadelesi sorunu 1923 yılında Lozan Antlaşması’nda gündeme gelmiş ve çözüme kavuşturulmuştur. III. Bu iki gelişme Bulgaristan’ın Balkan Antantı’na girmesini önlemiştir. Romanya’dan Doğruca’yı almak istemesi. Ege Denizi’ne inmeyi amaçlaması. II. III. I. Köycülük siyasetinin yukarıdaki esaslarından hangilerinin. Nüfus mübadelesi Kardak kayalıkları Kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması Bulgaristan II. 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Ayrıca Bulgaristan’ın Ege Denizine ulaşarak büyüme arzusu Yunanistan ile sorunların yaşanmasına neden olmuştur. III ve IV C) III ve IV Doğru cevap: A D) I. Balkan Antantı’na girmemesinde. II. II. yılında tek dereceli seçim sistemine 27. köylerde açılan köy enstitülerinin amaçları arasında olduğu savunulabilir? A) I ve II B) II ve III E) II. Lozan’dan sonra tekrar gündeme gelmiştir 1930 yılında kesin olarak çözüme kavuşturulmuştur. Bulgaristan’ın. Köylüden ağır vergilerin kaldırılması Köylünün üretim becerilerinin artırılması Köylünün bilgi ve görüşünü artıracak önlemlerin alınması Toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi IV. I. Romanya Bulgaristan’ın elinde bulunan Güney Dobruca yöresini almıştır. Doğru cevap: D Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak yaşanan sorun Atatürk zamanındadır? A) D) Yalnız I II ve III B) Yalnız III E) I. Diğer gelişmeler Atatürk döneminde meydana gelmemiştir. Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantı’na girmemiştir.

bilgi ve görüşünü artıracak önlemlerin alınması konusunda katkıda bulunmuştur. Toprak Reformu Kanunu ile toprağı olmayan köylüye toprak dağıtılmıştır. -Lozan Antlaşması’nda Mısır’ın İngilizlere ait olduğu kabul edilmiştir. Ancak Köy Enstitüleriyle bir ilgisi yoktur. Kuruldukları bölgelerde halkın ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriyi kazandırmaya yöneliktirler. Dolayısıyla Atatürk Döneminde meydana gelen bir olay değildir. Aşar verginin kaldırılması köylünün vergi yükünü azaltmıştır. Bu amaçla Köylünün üretim becerilerinin artırılması. Köylücülük siyasetinin gereğidir. Atatürk ilkelerinin Anayasa’ya girmesi. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında kurulmuştur. Atatürk ilkeleri Türkiye’nin demokratikleşmesi ve bir hukuk devleti haline gelmesinde önemli rol oynamıştır. Doğru cevap: E 30. Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi amacıyla. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması Atatürk döneminde gelişmelerinden hangileri sağlanmıştır? A) Yalnız I D) II ve III B) E) Yalnız II I. . Aşağıdakilerden hangisi Atatürk yaşanan dış olaylardan biri değildir? A) B) döneminde Atatürk ilkeleri 19 37 ‘yılında Anayasaya konulmuştur. II ve III C) I ve III ÇÖZÜM 29. I. II. Çok partili hayata geçişin ilk denmesi olduğu için demokratikleşme yönünde atılan bir adım kabul edilir. Doğru cevap: C Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesi Mısır’ın İngiliz yönetimine geçmiş olduğunun kabul edilmesi Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması Boğazların Türk egemenliğine girmesi Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker göndermesi C) D) E) . III. (1936) Kore Savaşı 1950 yılında meydana gelmiştir. Doğru cevap: B ÇÖZÜM -Türk –Amerikan ilişkileri Ermeni sorunu nedeniyle bozulmuş Daha sonra Harbourt Raporu çerçevesinde -Ermenilerin taleplerinin Amerikan Kongresinde reddedilmesi ile Atatürk Döneminde Türk Amerikan ilişkileri gelişmiştir. Demokrat Partinin kurulması.Montrö Boğazlar sözleşmesi ile Türkiye Boğazlara tamamıyla hakim olmuştur. -Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.ÇÖZÜM Köy Enstitüleri genel amaçlı kurumlardır. bu gelişme köylücülük siyaseti ile ilgili ancak Köy Enstitüleri ile bir ilgisi yoktur.

güneyde yer aldığı için de gündüz süresi daha kısa olur. engebe yol yapımını güçleştirir. A) Bitki türü çeşitliliğini artırır. soğuğa dayanıklı bitki türlerinin yetişmesine olanak verir. şiddetli kar yağışının belirtmesi ise kış mevsiminin etkili olduğunu açıklar. Doğu Anadolu’da. E) Yükseltinin fazla olduğu yerlerde ekonomik faaliyet genelde yaylacılık olarak yaygınlık gösterir. D) Doğuya doğru gidildikçe nüfus çukur alanlarda ovalarda yoğunlaşır. Türkiye’de yükseltinin fazla olması. Siirt doğuda olduğu için güneş daha erken doğar.ÇÖZÜM ÇÖZÜM 21 Haziran’da Türkiye’de güneye doğru gidildikçe gündüz süreleri kısalır. Örneğin. Doğru cevap: E . Her zaman doğuda güneş daha erken doğar. C) Ülkemizde dağların doğu-batı yönlü uzanması yükseltinin bir sonucu değildir. Buna göre. Tarım faaliyetlerini kısıtlar. B) Yol yapım maliyetini artırır. Örneğin. Doğu Karadeniz’de yükselti. Doğru cevap: C Doğru cevap: D ÇÖZÜM Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uyarısında Karayel rüzgarını belirttiği için kuzeybatı yönlü rüzgarın etkili olduğunu.

. az artıyorsa işsizlik . Doğru cevap: E ÇÖZÜM Aktif nüfusun azalmasında. Doğru cevap: A ÇÖZÜM İstanbul ve Çanakkale’nin doğal koşulları benzer olduğu halde nüfusun İstanbul’da yoğunlaşması iş olanaklarının artmasına neden olan ticaret ve endüstrinin gelişmişliği ile doğrudan ilişkilidir. III ve IV numaralı yerlerde nüfus artışının temel nedeni gelişmiş sanayi. iş imkanlarına bağlı olarak göç almasıdır.ÇÖZÜM I.Kadınlar çalışma hayatında yer almasıyla aktif nüfusa katılım artacağından aktif nüfusu artırır. .Makineli tarıma geçilmesi ile işgücüne ihtiyaç duyulmaması. Doğru cevap: B . V numaralı yerde ise doğum oranının yüksek olmasıdır.Öğrenim süresinin uzaması.yurt dışına olan işçi göçleri. II.İş olanaklarını daha olacağından aktif nüfus azalır. . .

D seçeneğinde ise özel konum dışında iklim çeşitliliğinin yaşandığı orta kuşakta bulunması yani matematik konumda etkili olmuştur.ÇÖZÜM Marmara Bölgesi turizm gelirinde. Doğru cevap: B . endüstri çeşitliliğinde. sulanabilen ve nemli ortamlarda yetişme ortamı bulan mısır ile tütün yetiştirilmez. Doğru cevap: C İç Batı Anadolu Bölümünde iklim seçiciliği olan fındık. Doğru cevap: D ÇÖZÜM ÇÖZÜM Buğday ve arpa üretim miktarları ile ekim alanlarının dağılışını gösteren bir grafikten iklim koşullarına doğrudan ulaşılmaz. B. okullaşama oranında ve sanayiye bağlı olarak enerji tüketiminde ilk sırada olduğu bölgedir. C ve E seçeneklerindeki özelliklerin ortaya çıkmasında özel konum etkili olmuştur. Doğru cevap: C ÇÖZÜM A.

Doğru cevap: A ÇÖZÜM Türkiye’de dağların güney bakan yamaçları daha sıcak olduğundan zeytinliklerin yetişebildiği yükselti sınırı artar. sulama. Doğru cevap: A ÇÖZÜM Tuz Gölü çevresinde yağış azlığı. Doğru cevap: C ÇÖZÜM Pamuk.ÇÖZÜM Tarımda modern (entansif) yöntemlerin kullanılması. yeterli miktarda su ve sıcaklık isteyen bir bitkidir. tohum ıslahı. Ekonomik değeri yüksektir. Verimliliğin azalmasına neden olmuştur. doğal koşullara bağımlılığı azaltır. Doğru cevap: B . buharlaşma ve halomorfik toprakların varlığı çoraklaşmayı artırmış. GAP’tan sonra pamuğun payı bölgede giderek artmıştır. gübre kullanımı vb.

C ve D seçeneklerinde beşeri faktörlerin etkisiyle ekolojik dengeyi bozan olaylar verilmiştir.ÇÖZÜM İskenderun’da demir-çelik fabrikasının bulunması Sinop ve Trabzon’a göre daha fazla gelişmesinde temel etkendir. Doğru cevap: E ÇÖZÜM A. Doğru cevap: E . E seçeneğinde ise üretim araçları etkili olmuştur. C ve D seçeneklerinde belirtilen endüstri kollarının gelişmesinde hammaddeye yakınlık etkili olmuştur. Doğru cevap: D ÇÖZÜM Son yıllarda yabancı turist sayısının Türkiye’ye gelmesindeki artış turizm sektöründe yapılan alt yapı yatırımları ile turizm aktivitesi çeşitliliğinin artması etkili olmuştur. ekolojik dengeyi bozmaz. B. Deltaların genişlemesi doğal bir süreçtir. B. Doğru cevap: C ÇÖZÜM A. Ülke içerisindeki turizm bölgelerine yapıla iç göçler yabancı turistlerin sayılarını artırmada etkili değildir.

. Bir gerçek kişinin doğumu ve soybağıyla ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir? A) B) C) D) E) Doğum kütüğü Evlenme kütüğü Boşanma kütüğü Ölüm kütüğü Yer değiştirme kütüğü 53. TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği. borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine edim denir. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. ÇÖZÜM Bir gerçek kişinin doğumu ve soybağıyla ilgili kayıtları içeren kütüğe denir. Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocukların üzerinde Medeni Kanun tarafından ana ve babaya tanınan hakka ne ad verilir? A) D) Velayet Soybağı B) Vesayet E) Evlat edinme C) Veraset ÇÖZÜM ÇÖZÜM Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği. kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe. 1982 Anayasası’na göre. ana ve babasının velâyeti altındadır. aşağıdakilerden hangisi Anayasa metnine dâhil değildir? A) B) C) D) Doğru cevap: A E) Başlangıç kısmı Anayasa’nın ilk dört maddesi Anayasa’nın geçici maddeleri Anayasa’da bulunan madde kenar başlıkları Anayasa’nın 175. Doğru cevap: A 52. borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir? A) D) İş Alacak B) Edim E) Sözleşme C) Çalışma 51. TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç seçim yapılır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 ÇÖZÜM 50.49. maddesi Doğru cevap: B 1982 Anayasası’na göre. 1982 Anayasası’na göre. Doğru cevap: B Ergin olmayan çocuk.

aşağıdakilerin hangisinde hükümetin (Bakanlar Kurulunun) görevi sona erer? A) B) C) D) E) Adalet Bakanının istifası hâlinde Cumhurbaşkanının hâlinde görevden ayrılması 56. III ve IV C) III ve IV E) . Gazete’de 57. I. Tüzük tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek danıştayın idari görevleri arasında yer alır. III. 1982 Anayasası’na göre. Yukarıdaki idari işlemlerden hangilerine karşı anayasa ile yargı yolu kapatılmıştır? A) D) I ve II I. II ve IV B) II ve IV E) I. ÇÖZÜM ÇÖZÜM Başbakanının ölümü halinde Bankalar Kurulu’nun yenilenmesi zorunludur. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları Genelkurmay Başkanının tek başına yaptığı işlemler Yüksek Askerî Şûra kararları Tüzük çıkarma yetkisi yalnızca Bakanlar Kuruluna tanınmıştır. 1982 Anayasası’na göre. aşağıdaki idari birimlerden hangisi mahallî idareler içerisinde yer alır? A) D) Mahalle İlçe B) Bucak E) Bölge C) Köy Millî Savunma Bakanının istifası hâlinde Genelkurmay Başkanının istifası hâlinde Başbakanın ölümü hâlinde Yerel Yönetimler (Mahalli idare) hangi bölümlerden oluşmaktadır. kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılırlar. kenar başlıkları ÇÖZÜM Bankalar Kurulu dışında her hangi bir makam tüzük çıkaramaz. Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) Tüzükler. Tüzüklerin Anayasa’ya ve kanunlara uygunluğunun denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır. Doğru cevap: C Doğru cevap: D 54. IV. II.ÇÖZÜM Anayasa’da bulunan madde Anayasanın metnine dahil değildir. Hangi tüzüklerin Resmî yayımlanacağı kanunla belirtilir. II. Doğru cevap: E    İl özel idareler Belediyeler Köyler Doğru cevap: C 55.

ÇÖZÜM Anayasa Belirtilen Yargı Denetimi Dışındaki İşlemler         Cumhurbaşkanı’nın işlemler tek başına yaptığı 59. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyelerinden biri değildir? A) C) E) Azerbaycan Tacikistan Irak B) Afganistan D) İran Yüksek Askeri Şura kararları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları Silahlı Kuvvetler mensupları hakkında verilen disiplin cezaları Memurlara verilen uyarma ve kınama cezası Yüksek Seçim Kurulu kararları Milletler arası antlaşmalar İnkılap kanunları Doğru cevap: D Doğru cevap: E EİT üyesi ülkeler. Türkmenistan ve Özbekistan’dır. 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ile imzalanan bir anlaşmayla 30 günü geçmeyen seyahatlerde ve 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde vize uygulamasını karşılıklı olarak kaldıran ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) D) Rusya Almanya B) Yunanistan E) İran C) Brezilya E) ÇÖZÜM Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet’dir. İran. Türkiye. Afganistan. Tacikistan. ÇÖZÜM 60. Azerbaycan. Doğru cevap: A GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ . Pakistan. Doğru cevap: B ÇÖZÜM Rusya ile Türkiye arasında imzalanan bir anlaşmayla 30 günü geçmeyen seyahatlerde ve 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde vize uygulamasını karşılıklı olarak kaldırılmıştır. Avrupa Merkez Bankası Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Ben Bernanke Jean-Claude Trichet Paul Wolfowitz Rodrigo de Rato Dominique Strauss-Kahn 58. Kazakistan. Kırgızistan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful