ß v ~ J r

xJKmtT KjPhtvT xoNy: ßlms∆~JrL 28, 2007
Kj~JoTxoNy

KcFxA

m J \ J r
mMT ßTîJ\Jr / FK\Fo / AK\Fo / unqJÄv

KxFxA
ßTJŒJjL

ßTîJ\Jr
unqJÄv FK\Fo
PujPhj (aJTJ)
820,577,630.35
220,950,805.00
yPf kpt∂
AK\Fo
PujPhj (ßv~Jr xÄUqJ)
12,916,590
4,204,929
xoKrfJ yxKkaJu Ku”
01-03 15-03 10.00% FK\Fo
yJSuJ xÄUqJ
25,713
5492 AÓJjt uMKmsPT≤x& Ku”
25-02 10-03 15.00% FK\Fo
PujPhjTíf ßTJŒJjLr xÄUqJ
201
103 kJS~Jr V´c ßTJ" Ku"
07-02
10.00% FK\Fo/AK\Fo
23-02 24-03 7.50%
FK\Fo
oNuq mOK≠ (Vz oNuq KnKSPf)
103
49 FAY.IJr ßaé. Ku”
k∞J
IP~u
ßTJŒJjL
Ku”
15-02
60.00% FK\Fo
oNuq ysJx (Vz oNuq KnKSPf)
92
52
Fx
IJ
uo
ßÜJc
ßrJ
u

ux
Ku”20-02
15.00%
FK\Fo
IkKrmKftf (Vz oNuq KnKSPf)
6
2
Kk´Ko~Jr mqJÄT Ku"
IJAKkSr aJTJ \oJ PhS~Jr fJKrU
mJ\Jr oNuij (aJTJ)
311,276,596,454.55 300,367,051,311.35 ßVJu&Pcj xj&x Ku"
IJAKkSr aJTJ \oJ PhS~Jr fJKrU
mJ\Jr oNuij (oJ.cuJr)
4,716,312,067.49 4,551,015,928.96 ACKj~j TqJKkaJu Ku"
IJAKkSr aJTJ \oJ PhS~Jr fJKrU
07-03
3B:4
FK\Fo
PoJa KxKTCKrKaP\r xÄUqJ
275
215 kNmJuL mqJÄT Ku”
dJTJ
mqJÄT
Ku”
07-03
10% 1B:5 FK\Fo
PoJa ßTJŒJjLr xÄUqJ
257
201
jqJvjJu
mqJÄT
Ku”
19-03
1B:2
FK\Fo
PoJa KoCYM~Ju lJP¥r xÄUqJ
13
13
KxPjJmJÄuJ A¥J
28-06 19-07
5%
FK\Fo
PoJa KcPnûJPrr xÄUqJ
5
1 ßxJxJu Aj” mqJÄT Ku” 14-08
FK\Fo
PoJa ßv~Jr S KcPnûJr
1,705,698,230
1,566,262,971 k´JAo mqJÄT Ku”
12-03
3B:10
FK\Fo
14-03
200%
FK\Fo
PoJa kKrPvJKif oNuij
74,265,457,370
71,022,073,500 ßrKTa ßmjKTxJr
AÓuqJ¥ TqJPoKu~J
ACjJAPac A¿MqPr¿

KcFxA xJKmtT xNYT: 1486.88293 (-) 0.38%
KcFxA ß\jJPru xNYT: 1791.54377 (-) 0.34%
KcFxA -20 xNYT : 1467.09785 (-) 0.28%
KxFxA xJKmtT xNYT: 4120.3111 (-) 0.52%
KxFxA - 30 xNYT: 3432.2960 (-) 0.34%
KxFxA KxPu ÖPac xNYT2654.8449 (-) 0.56%

14-04
15-04

08-05
10-05

25%
3B:10

15-03 LGED Bhaban Audi., 10am
10-03 Main Installation Ctg. 11am
03-03 Bangladesh-China FCC, 11am
24-03 Trust Milonayatan, Dhaka
03-03 Main Installation, Ctg. 11am
17-03 Hotel Agrabad, Chittagong 3:30pm
oJYt 18 - 22, 2007
oJYt 04 - 08, 2007
ßo 06 - 10, 2007
31-03 Darbar Hall, BD Peelkhana 11:30am
28-03 Bangladesh-China FCC 11am
10-04 BDR Darbar Hall, Peelkhana 11am
19-07 Fac. Pre. Munshigonj 11am
10-09 Bashundhara City 11am
29-03 Bangladesh-China FCC 10am
04-04 Trust Milonayatan 2:30pm
FK\Fo 08-05 Reg. Office, Dhaka 3pm
FK\Fo 10-05 11:30am

ÍxPmtJó'' oNuq S ÍxmtKjÕ '' oNuq, G KhPj ßujPhjTíf xPmtJó S xmtKjÕ oNuq KjPhtv TPrÇ ÍVz'' oNuq G KhPjr
xTu ßujPhPjr S\j KnK•T Vz oNuq mM^J~Ç ÍxmtPvw'' oNuq G KhPjr xmtPvw yJSuJr oMuq KjPhtv TPrÇ
ÈÈkNmtKhPjr'' oNuq Vf ßujPhTíf KhPjr oMuq KjPhtv TPrÇ ßp xTu ßTJŒJjLr IJ\ ßTJj ßujPhj y~Kj ßxèPuJr
oNuq Vf ßrjPhjTíf KhPjr oMuq irJ yP~PZÇ ßv~JPrr hJPor kKrmftj Vf ßujPhj KhPjr oNuq S IJ\PTr Vz
oNPuqr oPiq KyxJm TrJ y~Ç ßp xTu ßTJŒJjLr ßTJj ßv~Jr mJ\JPr ßujPhj y~Kj ßxèPuJPT ÈPujPhj y~Kj'
FmÄ ßp ßTJŒJjLèPuJ ßv~Jr mJ\JPr fJKuTJnáÜ y~Kj ßxèPuJPT ÈfJKuTJnáÜ y~Kj' ßhUJPjJ yP~PZÇ ßv~Jr
k´Kf IJ~ ßTJŒJjL yPf k´J¬ KjrLKãf KyxJPmr Ckr Kjntr TPr ßj~J yP~PZ FmÄ oNuq IJ~ IjMkJf dJTJ ßv~Jr
mJ\JPrr oNuq KjP~ KyxJm TrJ yP~PZÇ

dJTJ ßv~Jr mJ\Jr

Y¢V´Jo ßv~Jr mJ\Jr

FV/ML

oNuq
(aJ./xÄUqJ) Vz (aJ.)kKrmftj(%)kNmtKhPjr xPmtJó

ßTJŒJjL

fJKrU ˙Jj FmÄ xo~

xmtKjÕ

PujPhj
oNuq
xmtPvw xÄUqJ Vz (aJ.)kKrmftj(%) kNmtKhPjr

xPmtJó

xmtKjÕ xmtPvw

PujPhj
xÄUqJ

mqJÄT
F.Km mqJÄT Ku”
100/5 732.28
KxKa mqJÄT Ku”
100/5 498.75
IJA.Fl.IJA.Kx mqJÄT
100/5 730.55
AxuJoL mqJÄT mJÄuJPhv
1000/1 3852.29
jqJvjJu mqJÄT Ku”
100/20 809.75
kNmJuL mqJÄT Ku”
100/5 888.12
„kJuL mqJÄT Ku”
100/10 2277.46
AC.Kx.Km.Fu
100/5 1847.68
C•rJ mqJÄT Ku”
100/5 2238.56
IJA,Kc,Fu,Kx Ku”
100/20 792.54
AÓJjt mqJÄT Ku”
100/20 745.14
ACjJAPac KuK\Ä Ku”
100/20 476.19
C•rJ KljqJ¿ F¥ Aj” Ku” 100/50 524.50
IJu- IJrJlJ AxuJoL mqJÄT 1000/5 3035.70
k´JAo mqJÄT Ku”
100/50 540.37
xJCg AÓ mqJÄT Ku”
100/50 338.97
dJTJ mqJÄT Ku”
100/50 471.51
Fj Kx Kx mqJÄT Ku”
100/50 298.89
ßxJxJu Aj” mqJÄT Ku”
1000/5 1609.28
oJAcJx lJAjqJK¿Ä Ku”
100/50 252.86
KoCYMq~Ju asJÓ mqJÄT Ku” 100/50 424.71
lJÓt Ku\ A≤JrjqJvjJu Ku” 100/50 280.75
ˆqJ¥Jct mqJÄT Ku”
100/50 305.68
S~Jj mqJÄT Ku”
100/50 299.93
mqJÄT FKv~J Ku”
100/50 414.35
oJPTt≤JAu mqJÄT Ku”
100/50 360.39
FKéo mqJÄT Ku”
100/50 358.71
Kkkux& KuK\Ä
100/50 290.74
k´JAo KljqJ¿ Aj” mqJÄ
100/50 281.53
Kk´Ko~Jr KuK\Ä
100/50 165.23
AxuJKoT KljqJ¿ F¥ Aj” Ku100/50 184.69
poájJ mqJÄT Ku”
100/50 316.54
uÄTJ mJÄuJ KljqJ¿ Ku”
10/500 23.23
Km IJA Fl Kx
100/50 177.35
IJA Kk Kc Kx
100/50 366.32
m´qJT mqJÄT Ku”
100/50 552.82

6.58 687.09 758.75 630.00
0.11 498.19 506.00 494.00
2.03 716.03 740.00 715.00
0.273841.753865.003840.00
2.31 791.43 815.00 755.00
1.19 877.71 895.00 880.00
-0.742294.462302.75 2249.00
2.801797.321950.00 1795.00
-1.762278.572263.00 2229.00
-0.65 797.71 797.00 790.00
1.45 734.48 759.75 730.00
4.22 456.90 497.75 450.00
1.10 518.78 528.00 510.00
-0.193041.393055.00 3002.00
1.33 533.30 550.00 500.00
1.37 334.39 344.00 316.00
1.14 466.20 499.00 430.00
0.48 297.47 305.00 281.00
-0.281613.86 1615.00 1600.00
0.34 252.01 254.00 238.00
1.62 417.93 430.00 400.00
-1.58 285.25 284.00 278.00
1.04 302.52 312.00 290.00
1.17 296.47 305.00 281.00
-0.55 416.66 440.00 407.00
0.52 358.53 398.00 352.00
0.15 358.18 395.00 338.00
1.03 287.78 295.00 262.00
-3.59 292.00 290.25 271.00
-0.45 165.98 168.00 155.00
-1.54 187.57 189.00 177.00
2.80 307.91 323.75 288.75
-0.21 23.28 24.00 22.90
1.56 174.62 180.50 174.00
-0.22 367.14 372.00 362.50
4.20 530.54 570.00 538.25

739.00 13404 736.39 6.91 688.81 750.00 718.00 737.00
475
495.75 6775 496.62 0.74 492.99 508.00 490.50 493.25
1570
721.75 2195 739.09 PujPhj y~Kj
------- 735.00
---3845.00 1939 3819.01 0.243809.933821.003814.003818.50
162
808.25 11860 811.60 0.20 810.00 815.50 800.00 813.00
360
885.00 29745 897.64 1.73 882.36 912.00 887.00 893.75
11135
2258.75 4880 2275.92 -0.182280.102299.002245.002265.25 4670
1807.25 26955 1844.63 2.681796.511950.001800.001804.25 15130
2235.50 4047 2212.00 PujPhj y~Kj
-------2212.00
---792.50 560 750.00 PujPhj y~Kj
------- 750.00
---745.00 460 728.75 PujPhj y~Kj
------- 730.00
---473.75 17451
----fJKuTJnáÜ j~
------------524.75 9109 535.00 PujPhj y~Kj
------- 535.00
---3015.75 975 3010.67 -2.253080.003011.003010.003010.50
15
539.75 17990 535.59 0.77 531.48 537.50 533.00 534.25
3400
336.25 40044 339.80 1.27 335.55 345.00 334.75 335.50 15930
468.50 22566 479.74 3.75 462.42 480.00 463.00 464.00 102431
293.50 17803 297.10 -0.40 298.29 305.00 292.25 293.50
4295
1609.25 150 1655.00 -0.221658.571655.001655.001655.00
15
253.00 3641 230.74 PujPhj y~Kj
------- 231.00
---420.50 14663 419.10 -0.83 422.62 425.00 415.00 417.00
910
279.50 3520 300.00 3.45 290.00 300.00 300.00 300.00
10
300.50 10632 303.14 0.68 301.08 309.00 299.00 299.75
2049
296.75 11346 294.00 0.19 293.44 295.50 293.00 293.75
750
414.25 1517 412.00 -0.28 413.17 412.00 412.00 412.00
50
357.25 11113 357.62 -0.43 359.17 364.00 350.00 356.00
1370
358.00 20377 357.98 -0.08 358.27 362.00 330.00 355.50
2543
290.75 5099 253.00 PujPhj y~Kj
------- 253.00
---279.25 7865 278.70 -2.21 285.00 279.00 278.25 278.25
250
163.25 5555 165.00 PujPhj y~Kj
------- 165.00
---181.75 8833 184.29 -0.38 185.00 186.00 183.00 184.25
900
311.25 35542 316.46 2.20 309.65 323.50 306.00 310.50 10586
23.00298000 23.34 -0.34 23.42 23.90 23.00 23.00 68000
176.50 11800 176.44 -0.65 177.59 180.00 174.00 174.75
4650
364.25 20100 363.62 -2.20 371.79 366.00 360.00 360.75
2250
541.50103400 551.83 3.95 530.87 575.00 536.25 540.50 12450

KmKjP~JV
IJA.Kx.Km
100/50 256.12 2.45 250.00
2~ KoCYMq~Ju lJ¥
100/5 950.00 -2.95 978.88
3~ KoCYMq~Ju lJ¥
100/5 565.00 2.68 550.28
5o KoCYMq~Ju lJ¥
100/10 360.00 PujPhj
y~Kj
6Ô KoCYMq~Ju lJ¥
100/10 259.76 -0.54 261.17
7o KoCYMq~Ju lJ¥
100/50 249.38 -0.93 251.73
8o KoCYMq~Ju lJ¥
100/50 242.83 -0.47 243.98
1o KmFxIJrFx KoC” lJ¥ 100/50 438.47 -2.61 450.24
FAoux&
1/2500
4.78 8.14 4.42
IJA.Kx.Km F.Fo.Kx.F 1o Ko. .100/50350.09 1.60 344.58
IJA.Kx.Km F.Fo.Kx.F AxuJKoT100/50264.58 7.57 245.96
VsJoLj KoCYMq~Ju lJ¥ S~Jj 10/500 47.13 5.63 44.62

260.00
950.00
565.00
---265.00
250.25
245.00
490.00
4.90
365.00
280.00
48.50

250.00
950.00
565.00
---256.50
249.00
230.00
395.00
4.61
340.00
252.50
45.10

256.00 850 260.00 PujPhj y~Kj
---950.00
10 722.00 PujPhj y~Kj
---565.00
10 545.83 PujPhj y~Kj
---360.00 ---- 350.00 25.00 280.00 350.00
259.75 750 247.69 PujPhj y~Kj
---249.25 300 290.00PujPhj y~Kj
---243.00 1123 269.00 PujPhj y~Kj
---434.00 20482 438.63 -5.06 462.00 450.00
4.686835000 4.77 7.92 4.42 4.97
341.50 11100 360.00 -1.37 365.00 360.00
255.25 31500 262.72 4.69 250.95 274.00
45.80797500 46.84 4.65 44.76 48.80

---- 260.00
------- 722.00
------- 545.75
---350.00 350.00
10
---- 265.00
------- 290.00
------- 269.00
---427.25 427.25
200
4.61 4.63 2552500
360.00 360.00
150
251.00 252.75 12700
45.00 45.30 148000

k´PTRvu
IJlfJm IPaJPoJmJAux& Ku” 100/5 304.47 -0.30 305.39 308.00 302.00 303.00 6035 304.19 -0.91 306.99 308.00
IJK\\ kJAk
100/5 53.38 -1.28 54.07 54.00 53.25
53.25 870 54.00 PujPhj y~Kj
---IKuKŒT A¥JKÓs\ Ku”
100/50 154.07 -1.98 157.19 159.50 141.00 152.75 6815 160.00 PujPhj y~Kj
---mJÄuJPhv uqJŒx& Ku”
100/50 517.82 -0.46 520.23 530.00 510.00 511.75 1115 560.80 PujPhj y~Kj
---AˆJjt ßTmux& Ku”
100/5 552.59 -0.87 557.42 570.00 510.00 546.75 32246 556.85 -0.21 558.01 575.00
KxñJr mJÄuJPhv Ku”
100/5 810.54 -0.61 815.48 818.00 808.00 812.50 410 878.21 PujPhj y~Kj
---FauJx mJÄuJPhv Ku”
10/50 247.30 -0.88 249.49 255.00 246.10 246.40 17400
----fJKuTJnáÜ j~
---KmKc IPaJTJrx& Ku”
100/5 73.03 0.08 72.97 77.00 68.00
69.75 3265 21.00 PujPhj y~Kj
---TJPxo csJA ßxux& Ku”
10/500 12.10 -2.02 12.35 12.20 11.80
12.00 40420 12.35 -0.72 12.44 12.60
jqJvjJu KaCmx& Ku”
100/10 1142.25 -1.351157.83 1200.00 1135.00 1139.00 787
----fJKuTJnáÜ j~
---IJPjJ~Jr VqJunJjJAK\Ä
100/50 66.75 -1.11 67.50 66.75 66.75
66.75
50 61.00 PujPhj y~Kj
---S~J¥JruqJ¥ aP~x Ku”
100/50 20.50 0.00 20.50 20.50 20.50
20.50
50 22.00 PujPhj y~Kj
---rÄkMr lJCK¥s Ku”
10/500 21.11 -0.75 21.27 21.50 20.60
21.10 7000 18.50 PujPhj y~Kj
---Fx IJ uo ßÜJc ßrJ u Kˆ ux Ku”100/50138.02 1.32 136.22 140.00 135.00 137.00 40000 139.51 2.68 135.87 141.75

298.00 300.00
---- 54.00
---- 160.00
---- 560.75
542.50 546.75
---- 898.00
---------- 21.00
12.20 12.20
---------- 61.00
---- 22.00
---- 18.50
136.00 138.00

1505
---------21370
---------32000
------------5450

UJhq FmÄ IJjMwKñT
IJulJ ßaJmJPTJ
IJoJo Kx lác
FPké lác
fíK¬ A¥JKˆs\ Ku”
mñ\
Km,F,Ka,Km,Kx
jqJvjJu Ka ßTJ” Ku”
K^u mJÄuJ xMVJr Koux&
KYaJVJÄ ßnK\Pcmu
ßmKéoPTJ KlvJrL\
ßmñu KmÛáa Ku”
ßoWjJ vsLŒ
rJvKka lác
F.Fo.Kx.Fu (k´Je)
dJTJ KlvJrL\
vqJokMr xMVJr Koux
rKyoJ lác TPktJPrvj
VJu&l lácx& Ku”
PoJjJ lác A¥J” Ku”
VKYyJaJ FTáq” lJotx&
mJP~JKjT Kx lác
lá-S~JÄ lácx&
PoWjJ Pka A¥JKÓs\ Ku”
rJÄVJoJKa lác
\JotJj mJÄuJ lác
ßoWjJ TjPc¿c Ko ‹
KmY yqJYJrL Ku”
lJAj lác Ku”

10/50
100/5
100/5
100/50
100/5
10/50
100/5
10/50
100/10
100/20
100/20
100/20
10/500
100/10
100/50
10/100
100/50
100/50
100/50
100/50
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500

7.10
134.00
564.40
33.70
220.00
83.94
570.80
17.80
29.17
20.07
32.08
20.45
1.60
390.71
55.00
11.74
34.00
32.98
16.21
11.75
2.61
14.66
3.46
2.40
1.60
7.42
4.86
2.94

-4.05
-0.98
-1.10
9.81
-2.65
0.06
-0.41
5.20
5.34
-3.00
-0.43
1.79
0.00
-0.10
-3.27
0.34
-0.73
2.52
1.76
-2.08
-4.40
-0.54
-2.54
-4.00
PujPhj
2.34
-1.62
-0.34

7.40
135.32
570.65
30.69
226.00
83.89
573.17
16.92
27.69
20.69
32.22
20.09
1.60
391.10
56.86
11.70
34.25
32.17
15.93
12.00
2.73
14.74
3.55
2.50
y~Kj
7.25
4.94
2.95

7.10
136.00
575.00
36.75
220.00
85.00
583.00
18.20
30.00
20.50
32.25
20.50
1.60
391.25
56.00
12.10
34.00
34.50
16.50
11.75
2.80
15.40
3.50
2.40
---7.60
5.00
3.00

7.10
130.00
557.25
29.00
220.00
83.30
568.00
17.00
28.75
20.00
32.00
20.25
1.60
375.00
54.00
11.50
34.00
31.00
15.75
11.75
2.50
14.50
3.40
2.40
---7.10
4.70
2.90

7.40
40
134.00
15
560.00 2430
35.00 19591
220.00 320
83.90 4050
570.00 600
17.10 64300
29.00 600
20.00 2860
32.00 920
20.25 1900
1.60 8000
390.75 329
55.00 200
11.50 17900
34.00 100
33.50 5500
16.00 600
11.75 700
2.60162000
14.50136500
3.40 34000
2.40 500
1.60 ---7.20 39500
4.70 36000
2.90 18000

13.00 PujPhj y~Kj
----fJKuTJnáÜ j~
580.79 PujPhj y~Kj
32.37 15.61 28.00
229.00 PujPhj y~Kj
88.82PujPhj y~Kj
640.00 PujPhj y~Kj
----fJKuTJnáÜ j~
28.69 1.85 28.17
19.75 PujPhj y~Kj
32.00 0.00 32.00
21.50 PujPhj y~Kj
1.64 1.86 1.61
385.00 PujPhj y~Kj
33.00 PujPhj y~Kj
----fJKuTJnáÜ j~
33.50 PujPhj y~Kj
39.13-11.07 44.00
14.75 -1.67 15.00
12.03 PujPhj y~Kj
----fJKuTJnáÜ j~
14.57 -3.32 15.07
----fJKuTJnáÜ j~
2.50 -3.85 2.60
1.70 0.00 1.70
----fJKuTJnáÜ j~
4.90 0.82 4.86
2.90 -3.33 3.00

10/50
10/500
100/50
100/50
100/50

137.36 -2.35 140.66 141.00 134.00
29.83 -11.17 33.58 34.00 26.50
538.91 2.04 528.13 560.00 505.00
696.22 2.51 679.18 730.00 678.00
485.88 3.05 471.50 525.00 473.00

135.80 11100
28.70226200
534.25 26595
685.75119601
477.50274261

135.00
34.25
533.70
685.88
485.18

---------35.75
------------29.00
---32.00
---1.70
------------40.00
14.75
------14.80
---2.50
1.70
---5.00
2.90

---- 13.00
---------------- 580.75
---28.00 34.00
1450
---- 229.00
------- 88.80
------- 640.00
------------28.25 28.75
200
---- 19.75
---32.00 32.00
160
---- 21.50
---1.60 1.60 45000
---- 385.00
------- 33.00
---------------- 33.50
---38.25 39.25
100
14.75 14.75
500
---- 12.00
------------14.40 14.50 11000
---------2.50 2.50
2000
1.70 1.70
5500
---------4.70 4.80 150500
2.90 2.90
2500

\ôJuJKj
KmSKx mJÄuJPhv Ku”
mJÄuJPhv SP~KflÄ
xJKoa kJS~Jr
ßcxPTJ Ku”
kJS~Jr V´c ßTJ" Ku"

-2.03 137.80 135.00
-9.49 37.84 40.00
0.05 533.42 545.00
0.87 679.98 705.00
3.46 468.95 497.00

135.00 135.00
31.60 33.30
526.50 529.00
680.00 682.25
472.50 475.75

700
31500
1300
1600
65000

kJa
jhtJj \Ma
xJPuy TJPkta Koux

10/200
10/200

16.04 -2.31 16.42
2.55 -2.30 2.61

16.20
2.70

15.80
2.50

16.00 4400
2.50 14600

----fJKuTJnáÜ
----fJKuTJnáÜ

j~
j~

-------

13.11 5.30 12.45
55.50 PujPhj y~Kj
----fJKuTJnáÜ j~
11.12 -3.64 11.54
18.51 4.11 17.78
200.00 PujPhj y~Kj
17.48 PujPhj y~Kj
30.50PujPhj y~Kj
85.00 PujPhj y~Kj
128.50 PujPhj y~Kj
100.00 PujPhj y~Kj
10.81 PujPhj y~Kj
67.00 PujPhj y~Kj
11.00 PujPhj y~Kj
2.73 -1.44 2.77
11.00 -8.33 12.00
60.00 8.05 55.53
66.00 2.33 64.50
40.00 PujPhj y~Kj
98.10 -1.54 99.63
11.00 PujPhj y~Kj
100.00 PujPhj y~Kj

14.00
------12.10
19.00
---------------------------2.80
11.00
60.00
66.00
---101.00
-------

-------

-------

-------


IJvrJl ßaéaJAu
xJ~yJo ßaéaJAu
ocJet cJAÄ
BVu ˆJr ßaé.
ßméßaé Ku”
FPké K¸KjÄ
cJ~jJKoT ßaé.
KofJ ßaé. Ku”
ßcuaJ K¸jJxt Ku”
FqJPké SP~KnÄ
ßxJjJrVÅJ ßaéaJAu
Km.Kc. K\kJr
k´JAo ßaéaJAu
Fo ßyJxJAj VJPot≤x Ku”
KvT ßaé.
vsLkMr ßaé. Ku”
ojúM ßlKmsé Ku”
IuPaé A¥J
IJjKuoJ A~Jjt cJAÄ
Û~Jr ßaéaJAu
PoPasJ K¸KjÄ Ku”
ßmKéoPTJ KxjPgKaT

10/50 14.04 14.15 12.30 15.80 12.50
100/5 58.75 3.98 56.50 58.75 58.75
100/5 65.00 -1.52 66.00 65.00 65.00
10/50 10.10 0.50 10.05 10.10 10.10
10/200 18.50 2.21 18.10 19.20 17.00
100/20 209.80 -0.63 211.13 210.50 208.25
100/20 18.19 1.28 17.96 18.75 17.75
100/20 29.16 -2.99 30.06 29.75 28.75
100/20 78.58 -1.73 79.96 79.00 78.00
100/50 130.65 -1.34 132.43 140.00 120.00
100/50 76.75 -0.32 77.00 76.75 76.75
100/50
9.06 3.54 8.75
9.25
9.00
100/50 59.00 1.72 58.00 59.00 59.00
100/50
8.00 0.00 8.00
8.00
8.00
10/500
2.73 3.80 2.63
2.80
2.70
100/50 12.88 3.04 12.50 13.00 12.75
100/50 62.96 0.69 62.53 64.00 62.50
100/50 65.75 0.40 65.49 65.75 65.75
100/50 43.57 4.26 41.79 44.00 43.00
10/50 98.51 -0.79 99.29 101.00 93.00
10/500 10.60 0.00 10.60 10.60 10.60
100/20 86.24 -1.25 87.33 90.00 84.00

12.70116100
58.75
10
65.00
60
10.10
50
18.10342077
209.75 500
18.00 13140
29.00 520
78.50 2120
132.75
46
76.75 100
9.00 200
59.00 300
8.00 200
2.70 62000
12.75 100
62.75 2450
65.75
50
43.50 350
97.20 79005
10.60 1000
85.25 3000

12.30 12.30
5900
---- 55.50
------------11.00 11.10
2950
18.00 18.10 211400
---- 200.00
------- 17.50
------- 30.50
------- 85.00
------- 128.50
------- 100.00
------- 10.75
------- 67.00
------- 11.00
---2.70 2.70 51000
11.00 11.00
250
60.00 60.00
100
66.00 66.00
200
---- 40.00
---97.10 97.20 31000
---- 11.00
------- 100.00
----

Hwi FmÄ rxJ~j
FoKm lJotJ
ßmKéoPTJ lJotJ
FKxIJA Ku”
ßkPasJ KxjPgKaT
lJotJPTJ
ßrKTa ßmjKTxJr
ßgrJKkCKaé Ku”
lJotJ FAcx& Ku”
Kh AmPj KxjJ
ryoJj ßTKoTqJu
Km,Kx,IJA,Fu
S~JaJ ßTKoTqJu
jqJvjJu kKuSoJr
KumrJ AjKlCvj Ku”
SKr~j AjKlCvj
Û~Jr lJotJ
kJrKlCo A¥J
ßT~J TxßoKaT Ku”
IJu IJKoj ßTKoTqJux&
PT~J KcaJrP\≤ Ku”
mJ\tJr ßkA≤ KmKc

10/50
10/50
10/50
10/50
100/5
10/50
100/5
100/5
100/10
100/10
100/10
100/20
100/10
100/20
100/20
100/20
100/50
10/500
10/500
10/500
10/50

45.00
48.09
77.62
7.50
44.76
209.13
219.42
589.50
490.14
28.53
16.38
70.00
421.66
436.00
101.46
2397.21
28.26
31.93
2.40
20.68
169.82

0.00 45.00 45.00 45.00
45.00
50 46.52 -5.06 49.00 48.80 45.00 45.00
500
0.15 48.02 48.50 45.00
47.60 67950 47.85 0.25 47.73 48.70 47.40 47.60 16700
-0.13 77.72 78.00 77.20
77.30 6050 77.00 -0.45 77.35 77.00 77.00 77.00
200
0.00 7.50
7.50
7.50
7.50
50
----fJKuTJnáÜ j~
------------2.26 43.77 45.00 44.25
44.75 400
----fJKuTJnáÜ j~
------------0.87 207.32 227.90 206.00 208.70 560 205.62 PujPhj y~Kj
------- 202.00
----0.44 220.40 219.75 219.00 219.25
30 110.00 PujPhj y~Kj
------- 110.00
---7.18 550.00 590.00 589.00 589.50
10
----fJKuTJnáÜ j~
------------0.01 490.09 491.00 490.00 490.00 140 550.00 PujPhj y~Kj
------- 550.00
----1.55 28.98 28.75 28.00
28.50 220
----fJKuTJnáÜ j~
------------PujPhj
y~Kj
------16.25 ---- 17.73 -1.50 18.00 17.75 17.50 17.75
110
-4.24 73.10 70.00 70.00
70.00
40 240.00 PujPhj y~Kj
------- 240.00
---2.39 411.81 429.00 418.00 419.75 630 429.20 PujPhj y~Kj
------- 410.00
----0.86 439.80 436.00 436.00 436.00
20 529.00PujPhj y~Kj
------- 529.00
---0.61 100.84 102.75 100.50 101.25 7760 102.22 1.21 101.00 105.00 100.50 101.25
1940
-0.552410.52 2415.00 2380.50 2392.00 1748 2381.60 -0.772400.002388.002372.002382.00
63
1.98 27.71 28.50 28.00
28.25 1150 26.25 PujPhj y~Kj
------- 26.25
----1.05 32.27 32.50 30.00
31.60 69600 31.60 -1.59 32.11 31.60 31.60 31.60
500
-0.83 2.42
2.40
2.40
2.40 2500
2.58 PujPhj y~Kj
------- 2.50
----2.36 21.18 22.00 20.40
20.50138250 20.60 -3.47 21.34 20.80 20.50 20.60
6000
-1.49 172.39 170.50 169.20 169.70 4650 171.68 -2.28 175.68 172.00 171.40 171.50
450

TJV\ FmÄ IJjMwKñT
KmKc. oPjJ¸Mu ßkkJr
oqJT ßkkJr A¥J”
oqJT F≤Jrk´JA\

100/5
100/20
100/50

27.27 -0.40 27.38
12.25 2.08 12.00
9.75 PujPhj
y~Kj

28.25
12.25
----

27.00
12.25
----

27.25
12.25
9.75

140
120
----

23.00 PujPhj y~Kj
------- 23.00
11.00 PujPhj y~Kj
------- 11.00
11.00 -8.33 12.00 11.00 11.00 11.00

------100

25.50 14950 25.85 -1.03 26.12 26.50 25.50 25.50
200.00
50 170.00 PujPhj y~Kj
------- 170.00
157.75 40347 157.30 -1.72 160.05 164.00 153.00 153.50

20050
---6460

PxmJ
vJAj kMTár ßyJKflÄ
xoKrfJ yxKkaJu Ku”
AÓJet yJCK\Ä Ku”

100/50 25.75 0.31 25.67 26.50 25.50
100/50 200.00 -4.76 210.00 200.00 200.00
100/20 161.14 -1.04 162.83 168.00 150.00

KmKmi
FPké ßajJKr Ku”
mJaJ xM Ku”
K\.KTC mu ßkj
ojúM KxrJKoT Ku”
SxoJKj~J VäJx
PmKéoPTJ Ku”
PyKcumJVt KxPo≤ KmKc Ku”
FPké FPcuKY láaS~Jr
TjKlPc¿ KxPo≤
PoWjJ KxPo≤ Ku”
PuéPTJ Ku”
KmKc uJPV\ Ku”
FPéuKx~r xM\ Ku”
Kju~ KxPo≤
PrJ\ ßyPnj mu ßkj Ku”
lá-S~JÄ KxrJoLT
IJrJKoa KxPo≤ Ku”
xofJ ßuhJr
KxPjJmJÄuJ A¥J
KuVqJKx láaS~Jr Ku”
KorJTu A¥JKÓs\ Ku”
rJvKka cJaJ
mJÄuJPhv Ij uJAj Ku”
ocJet KxPo≤ Ku”
IJA Fx Fj Ku”
k∞J KxPo≤ Ku”
KmKcTo Ij uJAj Ku”
AjPaT Ij uJAj Ku”
IVKj KxPÓox Ku”
uJlJ\t xMroJ KxPo≤ Ku”
PcPlJKcu TK ŒCaJrx Ku”

100/5
10/100
10/50
100/5
100/5
10/100
100/5
100/20
100/20
100/50
100/10
100/50
100/50
100/50
10/500
100/50
100/50
100/50
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
100/50
10/500

347.90
131.48
54.78
181.00
1041.28
29.81
757.31
546.22
220.42
279.88
72.85
8.95
10.06
70.89
2.30
86.20
68.57
25.32
12.55
6.57
17.40
4.60
47.96
3.88
17.29
3.14
18.98
25.80
36.60
457.13
17.59

7.39 323.97 355.00 334.00 348.25 23870 342.89 5.07 326.33 352.00 330.00 330.00
450
-0.98 132.78 133.00 131.00 131.00 9100 135.30 -4.04 141.00 135.30 135.30 135.30
100
-0.20 54.89 55.00 54.60
54.70 1950 50.00 PujPhj y~Kj
------- 50.00
----0.30 181.54 181.00 181.00 181.00
40 187.40 PujPhj y~Kj
------- 197.00
----2.911072.49 1065.00 1025.00 1037.75 1483 1014.00 -1.311027.421021.001000.001021.00
30
1.02 29.51 30.80 26.60
29.20 17671 29.61 -1.46 30.05 29.80 29.20 29.40
8100
2.28 740.44 770.00 738.00 750.25 11212 758.43 2.88 737.19 765.00 745.00 745.00
725
2.11 534.93 550.00 540.00 546.75 7360 540.00PujPhj y~Kj
------- 540.00
---2.42 215.21 224.00 200.00 215.75 8140 218.03 6.60 204.53 222.00 215.50 218.00
300
-0.47 281.19 284.75 275.25 279.75 750 288.00 6.67 270.00 288.00 288.00 288.00
50
-1.43 73.91 78.50 69.50
71.25 2750 57.25 PujPhj y~Kj
------- 57.25
---PujPhj
y~Kj
------8.75 ---- 10.00 4.93 9.53 10.00 10.00 10.00
100
-0.89 10.15 10.25 10.00
10.00 2100
----fJKuTJnáÜ j~
-------------1.62 72.06 72.50 70.00
71.00 2200 72.67 PujPhj y~Kj
------- 74.00
---1.32 2.27
2.30
2.30
2.30 18000
2.40 -4.00 2.50 2.40 2.40 2.40
4000
-0.34 86.49 88.00 84.50
86.75 4950 85.65 2.88 83.25 87.50 85.00 85.00
750
-2.04 70.00 70.00 68.00
68.50 350 72.00 PujPhj y~Kj
------- 72.00
---0.28 25.25 25.50 25.00
25.25 1700 27.25 PujPhj y~Kj
------- 27.25
---0.16 12.53 12.70 12.50
12.50 13500 12.20 -4.09 12.72 12.20 12.20 12.20
1000
0.61 6.53
6.90
6.30
6.40 90500
6.40 -1.39 6.49 6.50 6.20 6.30 14500
-0.80 17.54 17.80 17.10
17.10 91500 17.49 -1.24 17.71 18.00 17.00 17.20 56000
-2.75 4.73
4.70
4.50
4.60 29500
4.61 0.66 4.58 5.00 4.20 4.60 37000
0.08 47.92 48.90 45.00
47.20 97061 47.78 -1.81 48.66 49.40 47.30 47.40
2500
3.19 3.76
3.90
3.80
3.80 15500
3.90 -1.76 3.97 4.00 3.90 3.90 36500
1.89 16.97 17.70 17.00
17.10 77500 16.89 2.36 16.50 17.20 16.50 17.00 38500
-0.95 3.17
3.20
3.10
3.10 2500
3.10 -3.13 3.20 3.10 3.10 3.10
5000
4.11 18.23 19.60 18.10
19.30131500 18.74 4.52 17.93 19.00 18.50 18.70
3500
2.10 25.27 26.90 23.60
25.60395375 25.91 1.01 25.65 26.80 25.10 25.70 60000
4.57 35.00 37.90 32.90
37.30717550 36.89 4.86 35.18 37.80 35.20 37.40 41000
1.94 448.41 465.00 450.00 452.50 23250 457.99 1.71 450.28 465.00 448.00 449.75
8600
1.97 17.25 18.00 17.20
17.30193000 17.62 1.79 17.31 18.00 17.30 17.40 166000

mLoJ
Km,K\,IJA,Kx
100/10 185.00
V´Lj ßcfiJ A¿MqPr¿
100/10 398.33
ACjJAPac A¿MqPr¿
100/10 607.20
Kkkux& A¿MqPr¿
100/10 282.02
AÓJjt A¿MqPr¿
100/20 194.70
KlKjé A¿MqPr¿
100/20 233.24
AÓuqJ¥ A¿MqPr¿
100/20 209.50
Px≤sJu A¿MqPr¿
100/20 130.91
TetláKu A¿MqPr¿
100/20 133.75
jqJvjJu uJAl A¿MqPr¿
100/5 1410.75
PlcJPru A¿MqPr¿
100/50 95.00
KruJP~¿ A¿MqPr¿
100/50 238.00
PcfiJ uJAl A¿MqPr¿
100/5 3843.02
k´VKf ß\jJPru A¿MqPr¿
100/10 368.58
xºJjL uJAl A¿MqPr¿
100/50 350.00
k´JAo A¿MqPr¿
100/50 84.00
kJASKj~Jr A¿MqPr¿
100/50 199.15
oJPTt≤JAu A¿MqPr¿
100/50 95.60
IV´jL A¿MqPr¿
100/50 88.85
PVîJmJu A¿MqPr¿
100/50 87.88
kkMuJr uJAl A¿MqPr¿
100/50 736.25
lJrAˆ AxuJKoT uJAl A¿MqPr100/50 698.79
ßoWjJ uJAl A¿MqPr¿
100/50 375.44
Kjau A¿MqPr¿
100/50 92.89
k´PV´Kxn JAl A¿MqPr¿
100/50 274.40
FKv~J kqJPxKlT A¿MqPr¿ 100/50 67.57
PxJjJr mJÄuJ A¿MqPr¿
100/50 83.72
k´VKf uJAl A¿MqPr¿
100/50 405.56
k´JAo AxuJKo uJAl
100/50 323.27

4.49 177.05 185.00 185.00 185.00
50 190.00 -4.60 199.17 190.00 190.00 190.00
-1.23 403.29 443.50 396.00 397.75 555 550.00 PujPhj y~Kj
------- 550.00
0.22 605.87 610.00 605.00 607.00
50
----fJKuTJnáÜ j~
----------0.41 283.18 282.25 282.00 282.00 300 295.00PujPhj y~Kj
------- 295.00
11.26 175.00 195.00 194.50 194.50 100 215.00 PujPhj y~Kj
------- 200.00
10.02 212.00 234.00 222.00 233.00 2229 230.00 PujPhj y~Kj
------- 230.00
-4.46 219.28 215.50 200.00 208.50 2742 160.00 PujPhj y~Kj
------- 160.00
3.38 126.63 131.50 130.00 130.75 760 115.00 PujPhj y~Kj
------- 115.00
5.90 126.30 133.75 133.75 133.75 100
----fJKuTJnáÜ j~
---------1.111395.27 1414.00 1380.00 1410.25 1188 1131.00 PujPhj y~Kj
-------1131.00
5.93 89.68 95.00 95.00
95.00
50 90.00 PujPhj y~Kj
------- 90.00
-7.26 256.63 238.00 238.00 257.25
37 336.00 PujPhj y~Kj
------- 336.00
-0.883877.153855.003820.00 3843.00 450 3210.00 PujPhj y~Kj
-------3210.00
0.04 368.42 370.00 345.00 370.00
53 350.00 PujPhj y~Kj
------- 350.00
1.90 343.47 350.00 350.00 350.00
50 385.00 PujPhj y~Kj
------- 385.00
3.70 81.00 84.00 84.00
84.00 250 80.00 PujPhj y~Kj
------- 80.00
0.08 199.00 200.00 199.00 199.00 1300 192.00 PujPhj y~Kj
------- 192.00
-1.01 96.58 96.00 94.75
95.50 900
----fJKuTJnáÜ j~
---------2.29 86.86 90.00 86.00
88.75 500
----fJKuTJnáÜ j~
----------2.94 90.54 88.50 87.25
87.75 500
----fJKuTJnáÜ j~
---------1.33 726.62 750.00 730.00 736.25 400 760.00 PujPhj y~Kj
------- 760.00
2.44 682.16 700.00 682.00 699.50 3410 700.00 PujPhj y~Kj
------- 700.00
0.09 375.10 379.00 370.25 375.25 400 380.00 PujPhj y~Kj
------- 380.00
0.50 92.43 95.00 92.25
92.50 5050 90.08 0.22 89.88 90.25 90.00 90.00
-2.72 282.06 282.50 270.00 274.25 1350 268.50-10.28 299.25 270.00 267.00 270.00
1.11 66.83 69.00 67.00
67.50 350 65.59 5.65 62.08 68.00 65.00 66.75
-0.01 83.73 84.25 83.00
83.50 2900 82.98 3.26 80.36 83.00 82.75 83.00
1.57 399.28 410.00 400.00 405.50 1800 380.25 -6.11 405.00 380.25 380.25 380.25
4.65 308.92 332.00 315.00 316.75 24900 319.50 3.60 308.41 329.00 305.00 313.25

50
------------------------------------------------------------------650
100
550
650
50
3050

Prepared by & Copyright to: BUSINESS INFORMATION AUTOMATION SERVICE LINE (BIASL). All above information are
collected from daily stock quotations and companies’ published audited annual reports. High level of caution has been taken to
collect and present the above information and data. The publisher will not take any responsibility if any body uses these information and data for his/her investment decision. For any query please email to biasl@bangla.net. or call 8113431

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful