ß v ~ J r

m J \ J r

xJKmtT KjPhtvT xoNy: oJYt 29, 2007
Kj~JoTxoNy

KcFxA

mMT ßTîJ\Jr / FK\Fo / AK\Fo / unqJÄv
KxFxA
ßTJŒJjL

PujPhj (aJTJ)
727,637,084.95
127,453,736.75
PujPhj (ßv~Jr xÄUqJ)
6,935,977
2,193,868
ACKj~j TqJKkaJu Ku"
yJSuJ xÄUqJ
26,916
5513 kNmJuL mqJÄT Ku”
mqJÄT Ku”
PujPhjTíf ßTJŒJjLr xÄUqJ
188
90 jqJvjJu
KxPjJmJÄuJ A¥J
oNuq mOK≠ (Vz oNuq KnKSPf)
66
37 ßxJxJu Aj” mqJÄT Ku”
ßmjKTxJr
oNuq ysJx (Vz oNuq KnKSPf)
114
50 ßrKTa
AÓuqJ¥ TqJPoKu~J
IkKrmKftf (Vz oNuq KnKSPf)
8
3 ACjJAPac A¿MqPr¿
ACjJAPac KuK\Ä Ku”
mJ\Jr oNuij (aJTJ)
326,756,597,085.40 317,096,606,163.05 mqJÄT FKv~J Ku”
Ku”
mJ\Jr oNuij (oJ.cuJr)
4,950,857,531.60 4,804,494,032.77 IJA,Kc,Fu,Kx
C•rJ mqJÄT Ku”
PoJa KxKTCKrKaP\r xÄUqJ
277
217 KmSKx mJÄuJPhv Ku”
xMroJ KxPo≤ Ku”
PoJa ßTJŒJjLr xÄUqJ
258
202 uJlJ\t
IJu- IJrJlJ AxuJoL mqJÄ
Kx Kx mqJÄT Ku”
PoJa KoCYM~Ju lJP¥r xÄUqJ
14
14 Fj
VäJPéJ (KmKc) Ku”
PoJa KcPnûJPrr xÄUqJ
5
1 FPké láaS~Jr Ku”
AÓuqJ¥ A¿MqPr¿
PoJa ßv~Jr S KcPnûJr
1,746,771,090
1,607,335,831 IJA
Kk Kc Kx
PoJa kKrPvJKif oNuij
78,372,743,370
75,129,359,500 Px≤sJu A¿MqPr¿

KcFxA xJKmtT xNYT: 1498.57979 (-) 0.58%
KcFxA ß\jJPru xNYT: 1760.87557 (-) 0.55%
KcFxA -20 xNYT : 1393.99042 (+) 0.38%
KxFxA xJKmtT xNYT: 4273.4506 (+) 0.04%
KxFxA - 30 xNYT: 3667.1996 (-) 0.20%
KxFxA KxPu ÖPac xNYT 2750.4516 (+) 0.13%

ßTîJ\Jr
unqJÄv FK\Fo
yPf kpt∂
AK\Fo

IJAKkSr aJTJ \oJ PhS~Jr fJKrU
07-03
3B:4
FK\Fo
19-03
1B:2
FK\Fo
28-06 19-07
5%
FK\Fo
14-08
FK\Fo
14-03
200%
FK\Fo
14-04 08-05
25%
FK\Fo
15-04 10-05 3B:10
FK\Fo
10-04
20%
FK\Fo
29-03
1B:4
FK\Fo
22-03
5% 1B:3 FK\Fo
01-04 30-04 20% 1B:1 FK\Fo
10-04
70%
FK\Fo
30-05
FK\Fo
15-04
35%B
FK\Fo
05-04
10% 1B:8 FK\Fo
24-04
10%
FK\Fo
03-04
25%
FK\Fo
05-06
10% 21%B FK\Fo
22-04
10% 1B:20 FK\Fo
25-04
10% 1B:10 FK\Fo
oJPTt≤JAu mqJÄT Ku”
07-05
1B:4
FK\Fo
m´qJT mqJÄT Ku”
31-05
1B:5
FK\Fo
KoCYMq~Ju asÓ mqJÄT Ku" 12-04 20%, 1B:20 FK\Fo/AK\Fo
AjPaT Ij uJAj Ku"
07-06
1B:10
FK\Fo
C•rJ KljqJ¿ F¥ Aj” Ku” 08-04
10%1B:5 FK\Fo
ˆqJ¥Jct mqJÄT Ku”
08-04
1B:5, 1R:2* FK\Fo/AK\Fo
KxñJr mJÄuJPhv Ku”
19-04
35%
FK\Fo
FKéo mqJÄT Ku"
03-05
20%, 1B:20 FK\Fo
k´JAo KljqJ¿ Aj” mqJÄT 12-0420%, 1B:10 FK\Fo
29-04
S~Jj mqJÄT Ku”
12-04
10%, 17%B FK\Fo
uÄTJ mJÄuJ KljqJ¿ Ku” 30-04
10%
FK\Fo
Û~Jr ßaéaJAu
10-05
30% 15%B FK\Fo
mJ\tJr ßkA≤ KmKc
19-04
110%
FK\Fo

fJKrU ˙Jj FmÄ xo~
ßo 06 - 10, 2007
31-03 Darbar Hall, BD Peelkhana 11:30am
10-04 BDR Darbar Hall, Peelkhana 11am
19-07 Fac. Pre. Munshigonj 11am
10-09 Bashundhara City 11am
04-04 Trust Milonayatan 2:30pm
08-05 Reg. Office, Dhaka 3pm
10-05 11:30am
07-05 BCFCC, Dhaka 11:30am
30-04 Bashundhara City, Panthapath 11am
16-04 Bangladesh-China FCC 10:30am
30-04 Officers’ Club Baily Road 10am
10-05
28-06 Bangladesh-China FCC 11am
13-05 Trust Milonayatan 10am
29-04 BDR Darbad Hall, Pilkhana 11am
24-05 Hotel Agrabad, Chittagong 11am
26-04 National Shooting Com., Dhk 11am
27-06 BRAC Centre INN, Mohakhali
20-05 12pm
24-05 Officers’ Club Baily Road 3pm
31-05 Dhaka Sheraton Hotel 11am
18-06 10am
17-05 Bangladesh-China FCC 10:30am
28-06 Trust Milonayaton 10am
25-04 Hotel Sheraton, Dhaka 11am
29-04 Bashundhara CC, Baridhara 10am
14-05 Shooting Complex, Gulshan-1 10am
03-06 Bangladesh-China FCC 11am
Bangladesh-China FCC 11am
29-04 Officers’ Club, Baily Road 11am
28-05 Bashundhara City 10:30am
07-06 Bangladesh-China FCC 11am
28-05 BDR Darbar Hall, Dhaka 11am

* Subject to approval of SEC, separate record date of right share will be announced after getting the approval.

dJTJ ßv~Jr mJ\Jr

Y¢V´Jo ßv~Jr mJ\Jr

FV/ML

oNuq
(aJ./xÄUqJ) Vz (aJ.)kKrmftj(%)kNmtKhPjr xPmtJó

ßTJŒJjL

xmtKjÕ

PujPhj
oNuq
xmtPvw xÄUqJ Vz (aJ.)kKrmftj(%) kNmtKhPjr

xPmtJó

xmtKjÕ xmtPvw

PujPhj
xÄUqJ

mqJÄT
F.Km mqJÄT Ku”
KxKa mqJÄT Ku”
IJA.Fl.IJA.Kx mqJÄT
AxuJoL mqJÄT mJÄuJPhv
jqJvjJu mqJÄT Ku”
kNmJuL mqJÄT Ku”
„kJuL mqJÄT Ku”
AC.Kx.Km.Fu
C•rJ mqJÄT Ku”
IJA,Kc,Fu,Kx Ku”
AÓJjt mqJÄT Ku”
ACjJAPac KuK\Ä Ku”
C•rJ KljqJ¿ F¥ Aj” Ku”
IJu- IJrJlJ AxuJoL mqJÄT
k´JAo mqJÄT Ku”
xJCg AÓ mqJÄT Ku”
dJTJ mqJÄT Ku”
Fj Kx Kx mqJÄT Ku”
ßxJxJu Aj” mqJÄT Ku”
cJY mJÄuJ mqJÄT Ku”
oJAcJx lJAjqJK¿Ä Ku”
KoCYMq~Ju asJÓ mqJÄT Ku”
lJÓt Ku\ A≤JrjqJvjJu Ku”
ˆqJ¥Jct mqJÄT Ku”
S~Jj mqJÄT Ku”
oJPTt≤JAu mqJÄT Ku”
FKéo mqJÄT Ku”
Kkkux& KuK\Ä
k´JAo KljqJ¿ Aj” mqJÄ
Kk´Ko~Jr KuK\Ä
AxuJKoT KljqJ¿ F¥ Aj” Ku
poájJ mqJÄT Ku”
uÄTJ mJÄuJ KljqJ¿ Ku”
Km IJA Fl Kx
IJA Kk Kc Kx
m´qJT mqJÄT Ku”
vJy\JuJu AxuJoL mqJÄT

100/5
100/5
100/5
1000/1
100/20
100/5
100/10
100/5
100/5
100/20
100/20
100/20
100/50
1000/5
100/50
100/50
100/50
100/50
1000/5
100/50
100/50
100/50
100/50
100/50
100/50
100/50
100/50
100/50
100/50
100/50
100/50
100/50
10/500
100/50
100/50
100/50
100/50

798.69
504.58
903.81
3862.01
578.95
536.99
2334.63
1896.62
1693.80
630.07
811.71
467.04
521.23
3215.90
436.49
337.62
400.20
292.37
1847.62
2347.90
244.39
407.82
294.60
334.24
303.55
373.92
335.43
300.65
300.40
164.74
182.56
302.86
21.00
169.16
316.58
508.91
266.14

-1.98 814.86 808.00
0.10 504.07 507.00
1.01 894.80 918.00
-0.463880.00 3870.50
-1.07 585.21 586.25
-0.19 538.01 540.00
-1.732375.66 2399.00
-2.041936.09 1939.00
-39.382794.23 1770.00
-0.69 634.43 640.00
1.39 800.56 818.00
-0.68 470.22 517.00
0.45 518.91 564.00
0.283207.05 3225.00
0.73 433.32 460.00
-1.69 343.41 375.00
4.85 381.67 404.00
-0.12 292.71 310.00
-1.641878.36 1860.00
-2.052397.08 2550.00
0.34 243.57 246.00
1.67 401.12 440.00
-3.57 305.51 297.50
-0.60 336.27 355.00
-2.76 312.18 349.75
0.53 371.95 405.00
-0.14 335.89 355.00
-0.41 301.89 304.00
-0.69 302.50 330.00
-1.85 167.85 171.00
-1.34 185.04 184.00
-1.48 307.41 315.00
-2.55 21.55 21.40
0.09 169.00 170.50
-1.13 320.19 323.75
-0.03 509.08 515.75
-3.73 276.44 280.00

785.00 804.25 3742 797.39 -1.99 813.57 810.00 720.00 803.25
767
480.00 503.00 3973 499.23 0.05 498.96 500.00 499.00 499.25
265
891.00 909.00 1626 920.83 -0.67 927.00 925.00 920.00 920.75
60
3851.50 3857.00 1906 3877.79 -0.153883.453890.003850.003851.00
72
540.00 581.75 12977 576.81 -2.21 589.83 589.00 561.00 586.50
1360
530.00 538.50 8446 532.76 -0.51 535.51 540.00 526.00 537.00
6070
2313.00 2319.00 5860 2333.79 -1.552370.482356.002311.502331.75
1500
1866.00 1911.25 11665 1919.77 -1.121941.561936.001869.001926.00
1340
1599.75 1751.75 5505 2541.00 -9.542809.072541.002541.002541.00
10
622.50 629.00 740 630.00 PujPhj
y~Kj
------- 630.00
---805.00
811.50 340 819.00 0.49 815.00 819.00 819.00 819.00
20
451.00 467.00 1317
----fJKuTJnáÜ j~
------------518.00
521.00 5926 511.00 -3.13 527.50 511.00 511.00 511.00
50
3140.00 3222.00 863 3220.00 0.133215.803220.003220.003220.00
25
430.00 437.50 5750 432.59 0.67 429.70 435.00 429.00 434.50
827
325.00 340.25 41410 305.50 -10.64 341.87 305.50 305.50 305.50
100
395.00 400.00 2950 394.06 1.46 388.39 397.00 389.00 396.50
613
279.00 292.00 14753 293.60 0.48 292.19 297.00 290.25 293.75
5372
1825.00 1835.00 1245 1850.00 PujPhj
y~Kj
-------1850.00
---2325.00 2341.75 216 2000.00 PujPhj
y~Kj
-------2000.00
---231.00 244.75 4765 242.50 3.30 234.76 245.00 240.00 242.50
100
380.00 409.00 31030 405.73 3.06 393.68 409.00 396.00 407.50
3209
292.50 293.25 3500 291.17 -2.99 300.14 291.25 291.00 291.25
150
305.00 336.25 62646 334.72 -0.14 335.20 339.00 330.00 337.50
14424
280.00 304.00 42361 301.70 -2.87 310.60 306.50 290.00 301.75
5055
360.00 375.00 17642 371.54 1.72 365.25 373.75 370.00 371.50
350
310.00 335.75 26874 334.93 -0.01 334.95 337.00 320.25 336.00
3825
295.00 300.50 1050 272.50 PujPhj
y~Kj
------- 272.50
---271.00 300.25 8375 299.20 -0.67 301.21 300.00 298.00 299.25
1300
150.00
164.25 7870 164.00 -2.38 167.99 165.00 163.00 163.00
200
165.00 182.50 2829 182.00 -1.11 184.05 182.00 182.00 182.00
50
275.00 302.50 13828 304.49 -0.32 305.48 307.75 302.50 305.25
2950
20.70
20.70109000 20.86 -2.98 21.50 21.40 20.50 20.50
19000
166.50 167.75 10700 167.80 0.16 167.54 169.50 166.50 167.75
550
315.00
316.25 11400 314.85 -0.63 316.84 317.75 312.50 317.75
2150
505.00 506.25 35900 505.41 -0.32 507.03 510.00 503.00 504.00
12000
260.50 263.50402900 269.31 -3.67 279.56 284.00 262.50 267.50 112250

KmKjP~JV
IJA.Kx.Km
100/50 243.07
1o KoCYMq~Ju lJ¥
100/5 3050.00
6Ô KoCYMq~Ju lJ¥
100/10 245.76
7o KoCYMq~Ju lJ¥
100/50 242.13
8o KoCYMq~Ju lJ¥
100/50 237.93
1o KmFxIJrFx KoC” lJ¥ 100/50 371.43
FAoux&
1/2500
4.68
IJA.Kx.Km F.Fo.Kx.F 1o Ko. 100/50 327.78
IJA.Kx.Km F.Fo.Kx.F AxuJKoT100/50 233.32
VsJoLj KoCYMq~Ju lJ¥ S~Jj 10/500 47.12
IJA.Kx.Km F.Fo.Kx.F 1o FjIJr100/50413.20

-0.93 245.36 245.00 240.00 243.00 750 259.50 PujPhj
y~Kj
---0.163045.00 3050.00 3050.00 3050.00
5 2750.00 PujPhj
y~Kj
----0.02 245.81 250.00 245.00 245.75 650 255.00 PujPhj
y~Kj
----0.93 244.40 245.00 230.00 242.25 308 255.00 8.51 235.00 255.00
1.39 234.66 240.00 236.25 237.75 750 259.00 0.00 259.00 259.00
-2.58 381.27 383.00 364.00 365.00 4000 380.67 PujPhj
y~Kj
----2.30 4.79
4.79
4.61
4.673365000 4.68 -2.50 4.80 4.82
-1.26 331.95 333.00 326.00 327.50 4350 333.33 PujPhj
y~Kj
----2.18 238.52 237.00 228.50 233.50 7200 233.42 -2.45 239.28 243.50
-2.32 48.24 47.90 46.20
47.20515000 47.11 -1.85 48.00 48.10
12.80 366.32 454.00 381.00
391.25 75800 407.93 10.56 368.96 470.00

---- 259.50
-------2750.00
------- 255.00
---255.00 255.00
50
259.00 259.00
50
---- 380.00
---4.60 4.68 1292500
---- 333.25
---230.00 233.00
7700
46.50 47.10 57000
381.00 394.00
14200

-0.52 287.94
1.16 55.80
-0.85 140.16
-1.20 537.72
0.65 588.63
-2.23 580.40
-0.53 814.63
1.54 306.36
3.14 61.48
-0.09 11.51
6.77 190.07
4.02 1315.82
-5.06 60.67
2.77 23.47
0.82 129.18

284.00 284.50
---- 58.00
---- 145.00
---- 530.00
579.00 592.50
------835.00 835.00
---------- 21.00
---- 11.40
---------------- 55.00
---- 23.60
127.75 128.00

985
---------11670
---10
---------------------5450

100/5 583.68 -0.36 585.81 593.00 580.00
100/50 32.66 -1.00 32.99 33.00 32.50
10/50 81.92 -0.47 82.31 82.60 77.00
100/5 794.01 2.43 775.17 815.00 770.00
10/50 16.46 2.36 16.08 17.00 15.80
100/20 20.34 -3.14 21.00 21.50 20.00
100/20 37.40 0.40 37.25 37.75 37.25
100/20 20.00 -1.23 20.25 20.00 20.00
10/500
1.40 0.00 1.40
1.40
1.40
100/10 392.38 0.39 390.86 399.00 391.00
100/50 58.02 6.26 54.60 59.00 57.00
10/100 13.56 4.87 12.93 13.90 13.00
100/50 43.64 6.99 40.79 44.75 42.25
100/50 16.50 PujPhj
y~Kj
------100/50 12.75 -0.31 12.79 12.75 12.75
10/500
2.60 -3.70 2.70
2.60
2.60
10/500 13.42 -0.96 13.55 13.60 12.20
10/500
3.20 3.23 3.10
3.20
3.20
10/500
1.50 0.00 1.50
1.50
1.50
10/500
7.20 0.14 7.19
7.20
7.20
10/500
4.32 -1.14 4.37
4.40
4.30
10/500
2.61 -3.33 2.70
2.70
2.60

583.25 3266 552.00 PujPhj
y~Kj
------- 552.00
32.50 1430 37.12 PujPhj
y~Kj
------- 37.00
81.80 5000 78.70 -8.49 86.00 78.70 78.70 78.70
803.75 340 720.00 PujPhj
y~Kj
------- 720.00
16.70 16100
----fJKuTJnáÜ j~
---------20.25 2960 20.50 -9.89 22.75 20.50 20.50 20.50
37.25 780 35.00 -2.78 36.00 35.00 35.00 35.00
20.00 120 20.25 PujPhj
y~Kj
------- 20.25
1.40 20000
1.50 1.35 1.48 1.50
1.50 1.50
392.25 311 372.00 PujPhj
y~Kj
------- 372.00
58.00 650 66.00 PujPhj
y~Kj
------- 66.00
13.50 4600
----fJKuTJnáÜ j~
---------43.50 7400 46.00 6.36 43.25 46.00 46.00 46.00
16.50 ---- 16.00 6.67 15.00 16.00 16.00 16.00
12.75 350 12.75 PujPhj
y~Kj
------- 12.75
2.60 2000
----fJKuTJnáÜ j~
---------13.30 79450 13.23 -1.49 13.43 13.30 13.00 13.30
3.20 500
----fJKuTJnáÜ j~
---------1.50 4000
1.60 0.00 1.60 1.60
1.60 1.60
7.20 4000
----fJKuTJnáÜ j~
---------4.30 20500
4.35 1.16 4.30 4.40 4.30 4.40
2.60 24000
2.60 PujPhj
y~Kj
------- 2.60

------20000
------100
40
---34500
---------50
100
------14000
---500
---17000
----

10/50
10/50
10/50
10/500
100/50
100/50
100/50

127.40
976.40
374.50
18.42
531.63
670.97
458.24

1050
------15500
755
2800
35400

10/200
10/200

15.10
2.59

k´PTRvu
IJlfJm IPaJPoJmJAux& Ku” 100/5 286.44
IJK\\ kJAk
100/5 56.45
IKuKŒT A¥JKÓs\ Ku”
100/50 138.97
mJÄuJPhv uqJŒx& Ku”
100/50 531.28
AˆJjt ßTmux& Ku”
100/5 592.44
ojúM \MPaé Ku”
100/5 567.46
KxñJr mJÄuJPhv Ku”
100/5 810.34
FauJx mJÄuJPhv Ku”
10/50 311.09
KmKc IPaJTJrx& Ku”
100/5 63.41
TJPxo csJA ßxux& Ku”
10/500 11.50
ßrjCAT pPùvõr100/5 202.93
jqJvjJu KaCmx& Ku”
100/10 1368.73
mJÄuJPhv gJA FuMKoKj~Jo Ku” 100/10 57.60
rÄkMr lJCK¥s Ku”
10/500 24.12
Fx IJ uo ßÜJc ßrJ u Kˆ ux Ku”100/50130.24

291.75
58.00
142.75
536.00
603.00
575.00
830.00
316.90
64.50
11.60
209.00
1405.00
58.50
24.70
132.50

284.25
56.25
132.00
529.00
580.00
565.00
805.00
276.10
62.00
11.30
192.00
1300.00
57.50
23.50
129.00

285.25 5010
56.25 220
138.00 2710
530.75 1000
589.50 41888
567.25
65
808.00 765
315.10 53495
63.25 770
11.50 12000
206.25 885
1402.25 4457
57.50 100
23.80 51000
129.25 17700

285.43 -1.91 291.00 288.00
58.00 PujPhj
y~Kj
---145.00 PujPhj
y~Kj
---530.00 PujPhj
y~Kj
---594.76 0.91 589.40 605.00
----fJKuTJnáÜ j~
---835.00 1.50 822.63 835.00
----fJKuTJnáÜ j~
---21.00 PujPhj
y~Kj
---11.43 PujPhj
y~Kj
-------fJKuTJnáÜ j~
-------fJKuTJnáÜ j~
---55.00 PujPhj
y~Kj
---23.60 PujPhj
y~Kj
---129.24 0.80 128.22 132.50

UJhq FmÄ IJjMwKñT
FPké lác
fíK¬ A¥JKˆs\ Ku”
Km,F,Ka,Km,Kx
jqJvjJu Ka ßTJ” Ku”
K^u mJÄuJ xMVJr Koux&
ßmKéoPTJ KlvJrL\
ßmñu KmÛáa Ku”
ßoWjJ vsLŒ
rJvKka lác
F.Fo.Kx.Fu (k´Je)
dJTJ KlvJrL\
vqJokMr xMVJr Koux
VJu&l lácx& Ku”
PoJjJ lác A¥J” Ku”
VKYyJaJ FTáq” lJotx&
mJP~JKjT Kx lác
lá-S~JÄ lácx&
PoWjJ Pka A¥JKÓs\ Ku”
\JotJj mJÄuJ lác
ßoWjJ TjPc¿c Ko ‹
KmY yqJYJrL Ku”
lJAj lác Ku”

\ôJuJKj
KmSKx mJÄuJPhv Ku”
k∞J IP~u ßTJŒJjL Ku”
AÓJjt uMKmsPT≤x& Ku”
mJÄuJPhv SP~KflÄ
xJKoa kJS~Jr
ßcxPTJ Ku”
kJS~Jr V´c ßTJ" Ku"

-1.19 128.93
-6.051039.30
-3.20 386.89
-2.95 18.98
-0.41 533.80
3.69 647.11
2.66 446.35

130.00
1000.00
400.00
19.10
540.00
683.00
463.00

125.60
960.00
361.00
17.80
500.00
648.00
450.00

126.00 10337
976.40 500
369.90 1750
17.90 75500
531.00 23185
679.50132250
459.00135900

15.10
2.60

15.10
2.50

15.10 400
2.50 7000

126.47 -1.54 128.45
1011.39 PujPhj
y~Kj
----fJKuTJnáÜ j~
18.50 -0.64 18.62
535.84 0.76 531.78
673.11 4.40 644.72
457.94 2.70 445.90

126.80
------19.00
549.00
684.75
462.75

126.30 126.50
----1012.50
------18.00 18.50
528.25 529.00
658.00 676.50
451.00 457.75

kJa
jhtJj \Ma
xJPuy TJPkta Koux

0.67
0.00

15.00
2.59

----fJKuTJnáÜ
----fJKuTJnáÜ

j~
j~

-------

-------

-------

-------

13.00 7900 13.22 1.85 12.98 13.50 13.00 13.50
3.60 1500
----fJKuTJnáÜ j~
---------81.50
40 51.00 PujPhj
y~Kj
------- 51.00
18.50175575 18.52 -0.59 18.63 18.70 18.00 18.50
217.50 240 222.00 PujPhj
y~Kj
------- 222.00
20.50 2900 20.35 PujPhj
y~Kj
------- 20.25
76.00
20 68.25 PujPhj
y~Kj
------- 68.25
31.25 1220 30.00 PujPhj
y~Kj
------- 30.00
78.00 ---- 75.00 -11.76 85.00 75.00 75.00 75.00
131.50 700 125.70 0.56 125.00 126.00 125.25 126.00
25.00 100
----fJKuTJnáÜ j~
---------61.50 100 69.00 PujPhj
y~Kj
------- 69.00
2.50 57500
2.61 0.38 2.60 2.70
2.60 2.60
12.25 100
11.00 PujPhj
y~Kj
------- 11.00
62.25 300 60.00 -4.00 62.50 60.00 60.00 60.00
70.00 400 70.70 PujPhj
y~Kj
------- 70.75
40.75 400 40.05 PujPhj
y~Kj
------- 40.75
60.25 124 60.00 PujPhj
y~Kj
------- 60.00
95.00132248 94.84 -2.14 96.91 95.70 94.00 95.00
10.60 500
11.00 PujPhj
y~Kj
------- 11.00
83.75 3800 91.00 PujPhj
y~Kj
------- 91.00

23000
------98620
------------200
250
------20000
---100
---------17750
-------


IJvrJl ßaéaJAu
TJPvo Kx‹ Koux
fJuäM K¸KjÄ
ßméßaé Ku”
FPké K¸KjÄ
cJ~jJKoT ßaé.
KogMj KjKaÄ
KofJ ßaé. Ku”
ßcuaJ K¸jJxt Ku”
FqJPké SP~KnÄ
cJjKc cJAÄ Ku”
k´JAo ßaéaJAu
KvT ßaé.
vsLkMr ßaé. Ku”
ojúM ßlKmsé Ku”
IuPaé A¥J
IJjKuoJ A~Jjt cJAÄ
FAY.IJr ßaé. Ku”
Û~Jr ßaéaJAu
PoPasJ K¸KjÄ Ku”
ßmKéoPTJ KxjPgKaT

10/50 13.04 1.80 12.81 13.10 13.00
10/100
3.63 0.83 3.60
3.70
3.60
100/10 81.50 4.41 78.06 85.00 78.00
10/200 18.56 -0.75 18.70 18.70 17.00
100/20 217.58 -2.57 223.31 225.00 216.00
100/20 20.68 0.68 20.54 21.00 20.50
100/20 76.00 0.00 76.00 76.00 76.00
100/20 31.27 -1.51 31.75 31.50 31.00
100/20 78.00 PujPhj
y~Kj
------100/50 131.57 1.21 130.00 132.00 130.50
100/50 25.00 4.17 24.00 25.00 25.00
100/50 61.50 -1.41 62.38 61.50 61.50
10/500
2.53 -2.69 2.60
2.60
2.50
100/50 12.25 0.00 12.25 12.25 12.25
100/50 62.42 -0.97 63.03 63.00 62.00
100/50 70.00 0.14 69.90 70.00 70.00
100/50 40.97 -0.80 41.30 41.25 40.75
100/50 54.25 -9.96 60.25 54.25 54.25
10/50 95.08 -2.51 97.53 99.00 88.20
10/500 10.60 -1.85 10.80 10.60 10.60
100/20 84.85 -1.54 86.18 86.75 83.50

Hwi FmÄ rxJ~j
ßmKéoPTJ lJotJ
VäJPéJ (KmKc) Ku”
FKxIJA Ku”
ßrjaJ Ku”
lJotJPTJ
ßrKTa ßmjKTxJr
Km,Kx,IJA,Fu
S~JaJ ßTKoTqJu
jqJvjJu kKuSoJr
KumrJ AjKlCvj Ku”
SKr~j AjKlCvj
Û~Jr lJotJ
AoJo mJaj A¥J
kJrKlCo A¥J
ßT~J TxßoKaT Ku”
IJu IJKoj ßTKoTqJux&
PT~J KcaJrP\≤ Ku”
mJ\tJr ßkA≤ KmKc

10/50
10/50
10/50
100/5
100/5
10/50
100/10
100/20
100/10
100/20
100/20
100/20
100/50
100/50
10/500
10/500
10/500
10/50

52.42
143.71
78.27
3265.00
49.25
229.43
18.10
71.00
457.85
580.00
88.73
2480.49
55.00
27.79
27.78
2.20
17.89
155.65

-0.85 52.87 53.10 49.00
52.20100605 51.97 -0.42 52.19 53.20 50.00 52.40 151605
-2.90 148.00 145.00 142.00 143.70 350
----fJKuTJnáÜ j~
-------------0.92 79.00 78.80 72.00
78.40 7165 76.50 -0.91 77.20 76.50 76.50 76.50
100
1.873205.00 3280.00 3235.00 3265.00
15
----fJKuTJnáÜ j~
-------------0.18 49.34 49.25 49.25
49.25 100
----fJKuTJnáÜ j~
------------0.90 227.39 250.00 222.00 229.30 502 207.00 PujPhj
y~Kj
------- 207.00
---PujPhj
y~Kj
------18.00 ---- 17.00 -4.12 17.73 17.00 17.00 17.00
300
-1.39 72.00 71.00 71.00
71.00 140 240.00 PujPhj
y~Kj
------- 240.00
----0.45 459.91 465.00 451.00 454.25 1270 485.00 PujPhj
y~Kj
------- 485.00
----0.50 582.92 580.00 580.00 580.00
20 488.00 PujPhj
y~Kj
------- 488.00
----2.36 90.87 90.50 87.75
88.00 6140 89.83 -2.24 91.89 93.50 89.00 89.25
920
2.88 2411.08 2500.00 2410.00 2447.50 13842 2416.56 0.512404.292473.002380.002462.00
1474
-5.37 58.12 55.00 55.00
55.00
50 63.92 PujPhj
y~Kj
------- 64.00
----1.94 28.34 28.00 27.50
27.75 2000 28.50 PujPhj
y~Kj
------- 28.50
----0.61 27.95 28.00 27.60
27.70 13500 28.30 1.69 27.83 28.90 27.70 28.30
1000
0.00 2.20
2.20
2.20
2.20 5500
2.58 PujPhj
y~Kj
------- 2.50
---0.39 17.82 18.00 17.80
17.80 10500 17.49 -1.80 17.81 17.80 17.20 17.50
5000
-8.60 170.30 168.00 150.00
157.20 74250 155.80 -8.36 170.01 160.00 154.00 154.20
700

TJV\ FmÄ IJjMwKñT
oqJT ßkkJr A¥J”
oqJT F≤Jrk´JA\

100/20
100/50

14.25 -1.72 14.50
13.00 0.00 13.00

14.25
13.00

14.25
13.00

14.25
13.00

20
850

11.00 PujPhj
13.00 PujPhj

y~Kj
y~Kj

-------

---- 11.00
---- 13.00

-------

25.00 17750
25.11 -1.18 25.41 25.25 25.00 25.25
180.00
30 170.00 PujPhj
y~Kj
------- 170.00
125.50 14300 127.56 0.08 127.46 130.00 127.00 127.00

9800
---1280

PxmJ
vJAj kMTár ßyJKflÄ
xoKrfJ yxKkaJu Ku”
AÓJet yJCK\Ä Ku”

100/50 25.18 -0.16 25.22 25.75 25.00
100/50 198.00 10.00 180.00 198.00 198.00
100/20 126.66 -1.17 128.16 129.00 125.00

KmKmi
FPké ßajJKr Ku”
IJrJKoa Ku”
mJaJ xM Ku”
K\.KTC mu ßkj
ojúM KxrJKoT Ku”
SxoJKj~J VäJx
PmKéoPTJ Ku”
PyKcumJVt KxPo≤ KmKc Ku”
FPké FPcuKY láaS~Jr
TjKlPc¿ KxPo≤
PoWjJ KxPo≤ Ku”
PuéPTJ Ku”
Pmñu lJAj KxrJKoT
FPéuKx~r xM\ Ku”
Kju~ KxPo≤
PrJ\ ßyPnj mu ßkj Ku”
lá-S~JÄ KxrJoLT
xofJ ßuhJr
KxPjJmJÄuJ A¥J
KuVqJKx láaS~Jr Ku”
KorJTu A¥JKÓs\ Ku”
rJvKka cJaJ
mJÄuJPhv Ij uJAj Ku”
IJA Fx Fj Ku”
k∞J KxPo≤ Ku”
KmKcTo Ij uJAj Ku”
AjPaT Ij uJAj Ku”
IVKj KxPÓox Ku”
uJlJ\t xMroJ KxPo≤ Ku”
PcPlJKcu TK ŒCaJrx Ku”

100/5
10/50
10/100
10/50
100/5
100/5
10/100
100/5
100/20
100/20
100/50
100/10
100/50
100/50
100/50
10/500
100/50
100/50
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
100/50
10/500

302.87
62.25
132.05
59.32
187.00
1206.41
29.48
740.19
536.78
219.66
273.92
65.14
60.00
14.97
68.50
2.20
88.03
33.69
11.57
5.36
15.52
4.00
46.43
15.59
2.96
15.64
20.37
39.45
427.96
15.66

Km,K\,IJA,Kx
100/10
V´Lj ßcfiJ A¿MqPr¿
100/10
Kkkux& A¿MqPr¿
100/10
AÓJjt A¿MqPr¿
100/20
KlKjé A¿MqPr¿
100/20
AÓuqJ¥ A¿MqPr¿
100/20
Px≤sJu A¿MqPr¿
100/20
„kJuL A¿MqPr¿
100/20
PlcJPru A¿MqPr¿
100/50
KruJP~¿ A¿MqPr¿
100/50
PcfiJ uJAl A¿MqPr¿
100/5
k´VKf ß\jJPru A¿MqPr¿
100/10
kJASKj~Jr A¿MqPr¿
100/50
oJPTt≤JAu A¿MqPr¿
100/50
IV´jL A¿MqPr¿
100/50
PVîJmJu A¿MqPr¿
100/50
kkMuJr uJAl A¿MqPr¿
100/50
lJrAˆ AxuJKoT uJAl A¿MqPr100/50
ßoWjJ uJAl A¿MqPr¿
100/50
Kjau A¿MqPr¿
100/50
k´PV´Kxn JAl A¿MqPr¿
100/50
FKv~J kqJPxKlT A¿MqPr¿
100/50
PxJjJr mJÄuJ A¿MqPr¿
100/50
k´VKf uJAl A¿MqPr¿
100/50
k´JAo AxuJKo uJAl
100/50

190.23
411.17
283.34
208.00
262.47
240.30
151.31
170.50
82.00
250.00
4205.00
379.53
200.25
97.81
92.31
91.00
700.00
676.88
364.44
89.24
257.86
65.60
83.33
384.93
268.78

-0.71 305.04
1.22 61.50
0.48 131.42
-6.91 63.72
-0.07 187.13
0.19 1204.12
-0.64 29.67
-0.37 742.95
0.20 535.71
-0.10 219.89
0.12 273.58
0.99 64.50
4.35 57.50
5.27 14.22
-0.64 68.94
PujPhj
y~Kj
-1.76 89.61
-0.09 33.72
-0.86 11.67
-1.83 5.46
-0.64 15.62
PujPhj
y~Kj
-0.90 46.85
-0.70 15.70
-1.33 3.00
-2.86 16.10
-3.05 21.01
0.64 39.20
-0.04 428.13
-0.06 15.67

305.00
62.50
132.20
61.50
187.00
1229.75
29.60
746.25
542.00
222.00
275.00
65.50
60.00
15.25
68.50
---88.25
34.00
11.60
5.40
15.70
---46.60
16.10
3.00
16.00
20.90
40.30
429.25
15.80

301.00
62.00
131.70
58.50
187.00
1164.00
29.40
730.00
530.00
210.00
273.00
63.25
60.00
14.50
68.50
---88.00
33.00
11.50
5.30
15.40
---46.30
15.20
2.90
15.50
20.00
35.30
427.00
15.50

303.75 3210
62.20 1000
132.00 8600
59.00 2250
187.00 710
1216.25 3575
29.50 12000
741.50 7019
537.75 2262
219.00 1255
273.75 300
65.25 1220
60.00 450
14.75 4400
68.50 400
2.10 ---88.00 400
33.50 400
11.50 3000
5.30 20500
15.40 24500
4.00 ---46.40 33500
15.80 96500
2.90 2500
15.60 2500
20.10117000
38.90190850
427.75 22750
15.60 22500

308.00 PujPhj
y~Kj
------- 308.00
57.00 PujPhj
y~Kj
------- 57.00
130.97 PujPhj
y~Kj
------- 130.30
58.00 19.59 48.50 58.00 58.00 58.00
190.00 PujPhj
y~Kj
------- 190.00
1203.03 0.631195.521225.001170.001222.75
29.35 -1.48 29.79 29.50 29.20 29.40
743.15 1.52 732.04 750.00 740.00 743.75
515.00 PujPhj
y~Kj
------- 515.00
218.25 PujPhj
y~Kj
------- 218.25
300.00 PujPhj
y~Kj
------- 300.00
72.50 PujPhj
y~Kj
------- 72.50
60.00 PujPhj
y~Kj
------- 60.00
----fJKuTJnáÜ j~
---------65.00 PujPhj
y~Kj
------- 65.00
2.20 0.00 2.20 2.20
2.20 2.20
87.75 0.30 87.49 87.75 87.75 87.75
32.30 PujPhj
y~Kj
------- 32.25
12.20 PujPhj
y~Kj
------- 12.20
5.53 -0.54 5.56 5.60 5.50 5.50
15.53 0.06 15.52 15.60 15.50 15.50
4.00 -6.98 4.30 4.00 4.00 4.00
46.44 -0.77 46.80 46.60 46.30 46.30
15.70 1.68 15.44 16.00 15.20 15.90
3.05 PujPhj
y~Kj
------- 3.10
16.30 PujPhj
y~Kj
------- 16.30
20.12 -2.47 20.63 20.40 20.00 20.00
39.13 -0.31 39.25 40.00 38.70 38.70
427.94 0.27 426.79 429.75 426.00 428.25
15.80 0.45 15.73 16.10 15.60 15.60

---------100
---360
5500
535
---------------------4000
50
------4000
12500
1000
7500
13500
------9500
6000
2900
65500

180.00
190.25 322 197.00 PujPhj
y~Kj
------- 197.00
407.00
414.25 2340 550.00 PujPhj
y~Kj
------- 550.00
281.25 283.25 490 295.00 PujPhj
y~Kj
------- 295.00
208.00 208.00
60 215.00 PujPhj
y~Kj
------- 200.00
260.25
262.25 1280 250.00 PujPhj
y~Kj
------- 250.00
239.00 240.25 1480 235.00 PujPhj
y~Kj
------- 235.00
151.00
151.25 160 115.00 PujPhj
y~Kj
------- 115.00
167.00 170.50 200 145.25 PujPhj
y~Kj
------- 145.25
82.00
89.00
18 80.00 PujPhj
y~Kj
------- 80.00
250.00 250.00
50 336.00 PujPhj
y~Kj
------- 336.00
4175.00 4205.00
25 3210.00 PujPhj
y~Kj
-------3210.00
350.00 380.25 298 390.00 PujPhj
y~Kj
------- 390.00
200.25 200.25 100 193.00 PujPhj
y~Kj
------- 193.00
97.75
97.75 200
----fJKuTJnáÜ j~
---------91.50
92.25 1200
----fJKuTJnáÜ j~
---------91.00
91.00 150
----fJKuTJnáÜ j~
---------700.00 700.00 100 680.00 PujPhj
y~Kj
------- 680.00
676.50 676.75 100 700.00 PujPhj
y~Kj
------- 700.00
362.75 364.25 200 380.00 PujPhj
y~Kj
------- 380.00
88.50
89.00 2000 87.50 -0.57 88.00 87.50 87.50 87.50
256.00 257.75 350 258.00 PujPhj
y~Kj
------- 258.00
65.50
65.50 1600 65.00 PujPhj
y~Kj
------- 65.00
82.50
83.25 2950 81.25 PujPhj
y~Kj
------- 81.25
382.00 384.75 350 375.00 PujPhj
y~Kj
------- 375.00
266.50 270.00 5500 266.67 0.38 265.66 270.00 263.25 266.25

---------------------------------------------------------300
------------1100

mLoJ
1.19 188.00 192.00
0.01 411.11 416.00
0.27 282.58 285.00
2.46 203.00 208.00
-2.01 267.85 264.00
-0.15 240.67 243.00
0.63 150.36 152.50
-1.45 173.00 174.00
-7.87 89.00 82.00
-1.89 254.81 250.00
-1.534270.33 4275.00
-0.28 380.59 382.00
-1.35 203.00 200.25
-0.45 98.25 98.00
1.01 91.39 93.00
0.00 91.00 91.00
-0.47 703.33 700.00
-2.06 691.13 677.25
-2.82 375.00 365.00
0.41 88.88 90.00
-0.48 259.10 260.00
1.05 64.92 67.00
1.17 82.37 83.75
2.32 376.20 386.25
0.78 266.71 272.00

ÍxPmtJó'' oNuq S ÍxmtKjÕ '' oNuq, G KhPj ßujPhjTíf xPmtJó S xmtKjÕ oNuq KjPhtv TPrÇ ÍVz'' oNuq G KhPjr xTu ßujPhPjr S\j KnK•T Vz oNuq mM^J~Ç ÍxmtPvw'' oNuq G KhPjr xmtPvw yJSuJr oMuq KjPhtv TPrÇ
ÈÈkNmtKhPjr'' oNuq Vf ßujPhTíf KhPjr oMuq KjPhtv TPrÇ ßp xTu ßTJŒJjLr IJ\ ßTJj ßujPhj y~Kj ßxèPuJr oNuq Vf ßrjPhjTíf KhPjr oMuq irJ yP~PZÇ ßv~JPrr hJPor kKrmftj Vf ßujPhj KhPjr oNuq S
IJ\PTr Vz oNPuqr oPiq KyxJm TrJ y~Ç ßp xTu ßTJŒJjLr ßTJj ßv~Jr mJ\JPr ßujPhj y~Kj ßxèPuJPT ÈPujPhj y~Kj' FmÄ ßp ßTJŒJjLèPuJ ßv~Jr mJ\JPr fJKuTJnáÜ y~Kj ßxèPuJPT ÈfJKuTJnáÜ y~Kj' ßhUJPjJ
yP~PZÇ ßv~Jr k´Kf IJ~ ßTJŒJjL yPf k´J¬ KjrLKãf KyxJPmr Ckr Kjntr TPr ßj~J yP~PZ FmÄ oNuq IJ~ IjMkJf dJTJ ßv~Jr mJ\JPrr oNuq KjP~ KyxJm TrJ yP~PZÇ
Prepared by & Copyright to: BUSINESS INFORMATION AUTOMATION SERVICE LINE (BIASL). All above information are
collected from daily stock quotations and companies’ published audited annual reports. High level of caution has been taken to
collect and present the above information and data. The publisher will not take any responsibility if any body uses these information and data for his/her investment decision. For any query please email to biasl@bangla.net. or call 8118288

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful