You are on page 1of 3
UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" AN UNIVERSITAR 2007 ~ 2008 FACULTATEA DE ARHITECTURA ‘AN | SEMESTRUL | PROIECT NR. 2 (durata 6 saptamani) STUDIUL UNITATILOR FUNCTIONALE SI AL UNITATILOR DE LOCUIT (Apartamente) 4. Obiectul studiulut : Exercitiul are ca scop asimilarea cunostintelor despre unitatile de locuit in doua trepte : » ‘a. Studiul dimensionarii si mobilarii unitatilor functionale — camera de zi, dormitoare, bucatari, bai si grupuri sanitare (Faza | : 3 saptamani) ; b. Studiul unitatilor de locuit — apartamente de 1 si 2 camere din punct de vedere al relatillor complexe care se stabilesc intre spatille specializate ce constituie obiectul Fazei | (Faza I! : 3 saptamani). Se urmareste de asemenea continuarea familiarizarii studentilor cu diferitele tehnici de reprezentare grafica in arhitectura (planuri, sectiuni, scari de reprezentare, tehnici de randare, etc.), incepute in cadrul proiectului Nr. 4 2. Date generale Unitatile functionale sunt componente de baza, cu o anumita destinatie de utiizare, si care, asamblate dupa anumite logici combinatorii si in functie de anumite principil, formeaza ansamblul cautat, sau obiectul de arhitectura, in cazul nostru acest ansamblu trebuind sa constituie unitatea de locuit, sau apartamentul, sau locuinta. Modul in care sunt concepute, dimensionate, mobilate si relationate aceste spatiirezulta din modul de locuire al unei societati, din cultura acestela si din posibilitatile sale economice si tehnologice, din sistemul constructiv adoptat, etc., precum si dintr-o serie de date subiective care constituie tema de proiectare bazata pe cerintele beneficiarului concret al investitiei 3. Continutul studiului : Fazal Se vor analiza si detalia separat urmatoarele unitati functionale © Camera de 21 : cu loc de luat masa, loc de discutii si eventual loc de studiu. Se va acorda atentie principiilor de mobilare (perimetrala, cu nise, cu insule, mixta) pentru a obtine anumite calitati de polivalenta (multifunctionalitate) a spatiului in functie de dimensiuni si necesitati © Dormitor : single, double si matrimonial. Se vor lua in considerare depozitarea sub forma de sifoniere, dulapuri inzidite sau dressinguri separate, locuri de studiu, eventual locuri de joaca Se va evita amplasarea paturilor pe pereti exteriori fara masuri de precautie ; © Bucatarle : cu un front, tip garsoniera, cu doua fronturi paralele sau perpendiculare, cu trei fronturi tip apartament, cu sau fara loc de luat masa. Se vor studia cu atentie relatile functionale intre elemente in functie de fluxurile de preparare a mancarurilor ; «Bai si grupuri sanitare : W.C. + lavoar ; W.C. + lavoar + dus ; W.C. + lavoar + cada de baie + bideu Fazal Pe baza cunostintelor invatate la Faza | se vor studia urmatoarele unitati de locuit 1. Garsonlera : Ac = 40 ~ 45,00 m? ; Au = 35 ~ 40,00 m? ; Al = 22 ~ 25,00 mi. 2. Apartament de 3 camere : Ac = 95 — 100,00 m, Au = 80 ~ 85,00 m?; Al = 50 ~ 65,00 m? Aceste arii sunt informative si pot fi depasite cu max. 10% Unitatile de locuit pot fi prevazute optional cu balcoane si/sau loggii necuprinse in valorile de mai sus. UNIVERSITATEA “SPIRU HARET" ‘AN UNIVERSITAR 2007 - 2008, FACULTATEA DE ARHITECTURA AN | - SEMESTRUL | BALCON 5=5,08mp jx) DORAITOR PARINTI BUCATARIE DORMTOR COP S=14,32mp ‘S#12,81mp §| 5#13,96mp PLAN APARTAMENT 3 CAMERE SEMIDECOMANDAT (EXEMPLU) EXEMPLU PENTRU CALCULUL ARIILOR : ARIA CONSTRUITA (Ac) = 16,45 x 6,25 = 102,81 m*. ARIA LOCUIBILA (Al) = LIVING + DORMITOR PARINTI + DORMITOR coei= = 2443+ 14,32 + 13,96 = 52,71 m*. + ARIA UTILA (Au) = ARIA LOCUIBILA + BUCATARIE + BAIE + DUS + HOLi+ HOL2 = 52,71 + 12,81 + 5,00 + 3,24 + 9,94 + 3,07 = 86,77 m*, © ARIA ZIDURI : Ac ~ Au = 102,81 — 86,77 = 16,04 m* (15,60% din Ac). Se vor adopta scheme functionale care sa tina cont de urmatoarele criteri si principli de organizare si de compozitie ‘+ Circulatii orizontale cat mai scurte si mai logice ‘+ Separarea zonelor de zi si de noapte ; ‘+ Orientarea logica a spatillor catre punctele cardinale in functie de specializarea lor ; + Comandare / decomandare / semidecomandare ; 4, Desfasurarea proiectulul : Prezentarea prolectulul : 26.11.2007 Faza | a. - Documentare — (26.11 - 03.12.2007) ~ studiu individual la biblioteca, Studentii vor preda fise documentare cuprinzand ‘+ Planurile mobilate si cotate (cote generale) pentru fiecare unitate functionala in parte ; + Mobilier cotat (plan si elevatie) pentru fiecare unitate functionala in parte. Redactare : creion sau tus pe hartie alba format A4, scara 1 : 50. Faza | b. — (03.12 - 17.12.2007) La sfarsitul acestei subfaze se cer urmatoarele * Planuri mobilate, cote generale — o singura varianta de mobilare pentru fiecare unitate functionala mentionata (stabilita cu indrumatorul de grupa) ~ Scara 1 : 50 ; UNIVERSITATEA "SPIRU HARET” AN UNIVERSITAR 2007 ~ 2008 FACULTATEA DE ARHITECTURA ‘AN | SEMESTRUL I +O sectiune desfasurata pentru fiecare unitate functionala (camera de zi, dormitor, bucatarie, grup sanitar) - Scara 1 : 50 ; Redactare : In tus, pe hartie alba format A3 intr-o tehnica la alegere. Faza Il - (09.01 — 26.01.2008) ~ predare finala. La aceasta faza se solicita predarea urmatoarelor piese desenate © Planuri mobilate (cote generale) pentru cele doua tipuri de unitati de loc calculate pentru fiecare unitate de locuit in parte — Scara 1 : 50. © Doua sectiuni perpendiculare pentru fiecare unitate de locuit - Scara 1 : 60. . Redactare : In tus, pe hartie alba format A3 intr-o tehnica la alegere. Fiecare predare se va face la ora 9.00 pentru grupele 101 ~ 109 si la ora 15.00 pentru grupele 110 - 118. Programul va continua cu lansarea subfazei sau fazel urmatoare. Subfaza | a. nu se noteaza, dar este indispensabila pentru continuarea proiectului Subfaza | b. se va preda pe foaie de predare cu semnatura, dupa care va fi returnata studentilor pentru continuarea studiulul. Faza || se va preda impreuna cu subfaza | b. in mapa comuna, pe foaie de predare cu semnatura. Cele doua faze vor fi notate solidar. Pentru validarea proiectului si acceptarea la notare sunt necesare minimum 4 corecturi si prezenta 51%. Ac, Au si Al vor fi 6. Criteril de apreciere : ‘= Respectarea stricta a tuturor datelor de tema, nerespectarea acestora precum si a formatulu de hartie alba putand atrage depunctarea sau eliminarea din concurs ; © Claritatea si corectitudinea solutiilor arhitecturale adoptate ; © Corectitudinea calculelor de aril si suprafete ; * Acuratetea desenului, punerea la scara, cotarea ; '* Modul de prezentare (paginarea, grafica, culorile, etc.). Decan : Sef catedra Proiectare a ura Prof. Univ. Dr. (Arh. Emil Creanga Conf. Univ. Dr. Arh. Cat; inculescu lA 3 Illes item : Asist. Univ. a Pavlov Bibliografie : Carti din biblioteca Universitatii .Spiru Haret” - Facultatea de arhitectura © Manualul arhitectului (Neufert) «One hundred houses for one hundred architects 100 of the world's best houses ‘Another 100 of the best houses Small houses Floor plan manual ~ housing