You are on page 1of 6

LATAR BELAKANG RESPONDEN LATAR BELAKANG BILANGAN (n) PERATUS (%)

JANTINA LELAKI PEREMPUAN UMUR 19-20 21-22 BANGSA MELAYU CINA INDIA TARAF PERKAHWINAN BUJANG BERKAHWIN BERPISAH/BERCERAI BALU AGAMA ISLAM HINDHU KRISTIAN SEMESTER 1 2 3 4

17 13 2 28 30 30 -

56.7 43.3 6.7 93.3 100 100 -

30 30 -

100 100 -

FAKTOR TUGASAN PERSEKITARAN MASA PEMIKIRAN TIDAK RASIONAL KEWANGAN PERIBADI

SANGAT SETUJU BILANGAN (n) 1 3

TIDAK PERATUS (%) 3.3 10

TIDAK SETUJU BILANGAN (n) 2 9 PERATUS (%) 6.7 30

BERSETUJU BILANGAN (n) 3 9 6 6 PERATUS (%) 10 30 20 20

SANGAT BERSETUJU BILANGAN (n) 27 19 23 12 PERATUS (%) 90 63 76.7 40

1 -

3.3 -

6.7

5 4

16.7 13.3

24 24

80 80

TIDAK PERNAH KESAN BILANG AN (n) 28 28 27 5 PERAT US (%) 93.3 93.3 93.3 16.7

JARANG- JARANG BILANG AN (n) PERAT US (%) -

KADANG-KADANG BILANG AN (n) 1 1 1 4 PERAT US (%) 3.3 3.3 3.3 13.3

AMAT KERAP BILANGA N (n) 4 PERA TUS (%) 13.3

SENTIASA BILAN GAN (n) 1 1 1 17 PERATU S (%) 3.3 3.3 3.3 56.7

CIRIT- BIRIT SEMBELIT LOYA PERASAAN TIDAK PUAS HATI MUDAH MARAH SEDIH

4 11 8

13.3 36.7 26.7 30 40

3 4 3 4

10 13.3 10 13.3

2 1 2 2 1

6.7 3.3 6.7 6.7 3,3

6 1 1 -

20 3.3 3.3 -

18 15 15 15 13

60 50 50 50 43.3

GELISAH KECEWA 9 12 MUDAH PUTUS ASA 13 MURUNG 21 NAFSU MAKAN BERTAMBAH 2 HILANG SELERA MAKAN 6.7 3 10 8 26.7 4 13.3 13 43.3 70 3 10 3 10 1 3.3 2 6..7 43.3 2 6.7 2 6.7 13 43.3

CARA MENANGANI BERKONGSI DENGAN KELUARGA BERIDAH BERFIKIRAN POSITIF MENDEKATKAN DIRI DENGAN TUHAN TIDUR MELAYARI INTERNET MEMBACA

SANGAT SETUJU BILANGAN (n) 3

TIDAK PERATUS (%) 10

TIDAK SETUJU BILANGAN (n) 27 PERATUS (%) 90

BERSETUJU BILANGAN (n) PERATUS (%) -

SANGAT BERSETUJU BILANGAN (n) PERATUS (%) -

3.3

6 4 1

20 13.3 3.3

24 26 28

80 86.7 93.3

2 1 24

6.7 3.3 80

1 1 2

3.3 3.3 6.7

3 9 1

10 30 3.3

24 19 3

80 63.3 10

NILAI SIGNIFIKAN

FAKTOR
Correlations JANTINA JANTINA Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N MFaktor Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 30 .212 .262 30 30 1 MFaktor .212 .262 30 1

KESAN

Correlations JANTINA JANTINA Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Mkesan Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 30 .708
**

Mkesan 1 .708
**

.000 30 1

.000 30 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CARA MENANGANI
Correlations JANTINA JANTINA Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N MTangani Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 30 .286 .126 30 30 1 MTangani .286 .126 30 1