KPD 3016 PENGAJARAN TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1 KUMPULAN : EL B01 (TUGASAN 1 : PECAHAN 1) NAMA NO MATRIK NO KAD PENGENALAN PROGRAM

SEMESTER NAMA NO MATRIK NO KAD PENGENALAN PROGRAM SEMESTER : ROSIDAH BT HAMDAN : D 20102041796 : 790512-10-5236 : AT34 : 1 / 2011 : AZLIANA BT AYOB : D 20102045004 : 820608-105606 : AT34 : 1 / 2011

NAMA PENSYARAH PROFESOR MADYA DR. AMIR HASAN BIN DAWI TARIKH HANTAR : 28 APRIL 2011

Pecahan 1 (10%)- Perancangan Awal 1. Tajuk yang dipilih ialah subjek Matematik RUANG Tahun 1 2. Cara untuk mengetahui kesediaan murid berhubung dengan topik ini ialah : a) Bersoal jawab tentang Pengetahuan Sedia Ada (PSA) murid berkaitan topik hasil soal jawab mendapati murid telah boleh mengecam dan menamakan bentuk segi empat sama, segi empat tepat, segitiga dan bulatan murid juga telah boleh melukis bentuk-bentuk yang dinyatakan murid telah mendapat pendidikan awal di prasekolah dan telah didedahkan secara tidak langsung dengan topik ini. 3a. Analisis kandungan topik Ruang a. Fakta Spesifik Penting Nama-nama bentuk 3 dimensi (3D) Bilangan permukaan rata, bucu dan sisi sesuatu bentuk 3D b. Istilah dan Konsep Istilah ‘3 dimensi’(3D) Permukaan rata, bucu dan sisi c. Prosedur Membuat Sesuatu Menamakan bentuk 3D Memperihalkan ciri-ciri bentuk 3D Menyusun bentuk mengikut pola Membina model 3D dan menerangkannya d. Klasifikasi dan Kriteria Memperihalkan ciri-ciri bentuk 3D

Menyusun bentuk mengikut pola e. Generalisasi dan Prinsip Hubungkait nama bentuk 3D dengan barang kegunaan harian f. Teori dan Struktur Pengetahuan Menamakan bentuk 3D berpandukan ciri-cirinya

Nota Ringkas Mengikut Aras Pengetahuan (Taksonomi Bloom) Aras Pengetahuan Fakta Spesifik Penting Nota Ringkas Nama-nama bentuk 3 dimensi (3D) : kubus, kuboid, kon, piramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera Istilah dan Konsep Prosedur Membuat Sesuatu Maksud/definisi istilah ‘3 dimensi’(3D) menamakan bentuk 3D memperihalkan ciri-ciri bentuk 3D menyusun bentuk mengikut pola membina model 3D dan menerangkannya Klasifikasi dan Kriteria Generalisasi dan Prinsip Teori dan Struktur Pengetahuan memperihalkan ciri-ciri bentuk 3D menyusun bentuk mengikut pola Hubungkait nama bentuk 3D dengan barang kegunaan harian Menamakan bentuk 3D berpandukan ciri-cirinya

3b. Kemahiran-kemahiran penting yang akan diajar dalam topik ini ialah : 1) Menamakan bentuk bentuk 3D

Murid boleh menamakan bentuk 3D iaitu kubus, kuboid, kon, piramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera 2) Memperihalkan ciri-ciri sesuatu bentuk 3D Murid boleh menyatakan bilangan permukaan rata, sisi dan bucu. (contoh : Kubus ada 6 permukaan rata, 12 sisi dan 4 bucu) 3) Menyusun Bentuk Mengikut Pola Murid boleh menyusun bentuk mengikut pola (turutan objek/bentuk) 4) Membina Model 3D Murid boleh membina model 3D menggunakan plastisin 4. Objektif Pembelajaran Unit Pengajaran 1 Tajuk Standard Pembelajaran : Ruang : Murid berupaya untuk - menamakan bentuk 3D iaitu kubus, kuboid, kon, piramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera Unit Pengajaran 2 Tajuk Standard Pembelajaran : Ruang : Murid berupaya untuk - memperihalkan permukaan, bucu dan sisi bentuk 3D Unit Pengajaran 3 Tajuk Standard Pembelajaran Unit Pengajaran 4 Tajuk : Ruang : Ruang : Murid berupaya untuk - menyusun objek mnegikut pola

Standard Pembelajaran

: Murid berupaya untuk - membina model 3D dan menerangkannya

JADUAL PENENTU KANDUNGAN PELAJARAN Mata pelajaran : Matematik Tahun 1 Topik : Ruang Pengetahuan dan Kefahaman Kaedah Fakta Kemahiran

Unit Pengajaran Unit Pengajaran 1

Konsep / Istilah

Teori / Prinsip

Analisis

Sintesis

Aplikasi

Penilaian

Menyebut,mengeja Menamakan bentuk -kuboid -kubus -kon -Piramid tapak segiempat sama -silinder -sfera Istilah ’3 dimensi’ Nama – nama bentuk 3D dan memadankan nama bentuk 3D dengan bentuk 3D model Hubungan barangbarang kegunaan harian yang sama bentuk dengan bentuk 3D

Unit Pengajaran

Konsep / Istilah

Pengetahuan dan Kefahaman Kaedah Fakta Kemahiran

Teori / Prinsip

Analisis

Sintesis

Aplikasi

Penilaian

Unit Pengajaran 2 Memperihal kan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D Permukaan Sisi Bucu Bilangan permukaan / sisi / bucu

Menjana idea, Membuat pemerhatian, dan menentukan Mempunyai rata sama besar, 12 sisi Menentukan bilangan permukaan, sisi dan bucu bentuk 3D mengenalpasti 6 permukaan

bilangan ciri- dan 4 bucu ciri bentuk 3D adalah kubus

Unit Pengajaran

Konsep / Istilah

Pengetahuan dan Kefahaman Kaedah Fakta Kemahiran

Teori / Prinsip

Analisis

Sintesis

Aplikasi

Penilaian

Unit Pengajaran 3 Menyusun objek mengikut pola

Mengenalpasti corak / pola Mengelaskan objek mengikut ciriciri yang sama Pemerhatian Menentukan pola berikutnya

Unit Pengajaran Unit

Konsep /

Pengetahuan dan Kefahaman Kaedah Teori / Fakta Istilah Kemahiran Prinsip

Analisis

Sintesis

Aplikasi

Penilaian

Memerhati bahan Pemerhatian Pengajaran 4 Membina model 3D dan menerangkanny a Mengumpul maklumat daripada bahan rujukan rujukan, membina kefahaman

Penggabung ciri nama bentuk 3D

Projek skrap

jalinan ciri- menghasilkan dan buku 3D

JADUAL RANCANGAN PELAJARAN (RPH) Unit Pengajaran Objektif/Hasil Pembelajaran Kandungan Pelajaran Kaedah Mengajar / Bahan Bantu Kaedah Penilaian

Mengajar Berkumpulan Unit Pengajaran 1 9.1 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D) Murid berupaya untuk : i) menamakan bentuk kubiod, kubus, kon, piramid tapak segi empat sama, silinder dan sfera BBM : Buah dadu, kotak ubat gigi, bola, topi hari jadi, tin susu, bongkah piramid, kit bongkah 3D, kad-kad imbasan rajah bentuk 3D serta kad-kad nama bentuk 3D, lembaran tugasan kumpulan , lembaran kerja individu Nama-nama bentuk 3 dimensi Berpusatkan murid dan bahan Penilaian hasil lembaran kerja Soal jawab

Unit Pengajaran

Objektif/Hasil Pembelajaran

Kaedah Mengajar / Kandungan Pelajaran Bahan Bantu Mengajar Berkumpulan individu dan Soal jawab Kaedah Penilaian

Unit Pengajaran 2

Murid berupaya untuk :

Berpusatkan murid dan 9.1 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D) ii) memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D Bilangan permukaan, sisi dan bucu sesuatu bentuk 3D BBM: Kad imbasan bentukbentuk 3D, Kit bentuk 3D, Lembaran kerja 1 dan 2,Lembaran jadual, buku aktiviti bahan Penilaian hasil lembaran kerja

Unit Pengajaran

Objektif/Hasil Pembelajaran

Kaedah Mengajar / Kandungan Pelajaran Bahan Bantu Mengajar Berkumpulan individu Pemerhatian ke atas pola Berpusatkan murid dan dan Soal jawab Kaedah Penilaian

Unit Pengajaran 3

Murid berupaya untuk :

9.1 Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D)

iii) menyusun objek mengikut pola

(mula dengan 2 bentuk, 3 bentuk dan lebih) Kenalpasti objek/bentuk berikutnya

bahan

Penilaian hasil lembaran kerja

BBM : Kad pelbagai bentuk dan warna,kit bentuk 3D, lembaran kerja 1

Unit Pengajaran

Objektif/Hasil Pembelajaran

Kaedah Mengajar / Kandungan Pelajaran Bahan Bantu Mengajar Membina model menggunakan bentuk bentuk 3D Individu berpasangan Berpusatkan murid dan Penilaian hasil lembaran dan Soal jawab Kaedah Penilaian

Unit Pengajaran 4 9.1 Mengenalpasti

Murid berupaya untuk : iv) membina model 3D dan

bentuk tiga dimensi (3D)

menerangkannya

bahan

kerja individu dan kerja berpasangan Projek buku skrap

BBM : Contoh Model 3D yang telah siap, lembaran kerja, gunting, gam, kertas A4,buku latihan, kit bentuk 3D, contoh buku skrap 3D yang telah dihasilkan.

KPD 3016 PENGAJARAN TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1

KUMPULAN : EL B01 (TUGASAN 1 : PECAHAN 2)

NAMA NO MATRIK NO KAD PENGENALAN PROGRAM SEMESTER NAMA NO MATRIK NO KAD PENGENALAN PROGRAM SEMESTER

: ROSIDAH BT HAMDAN : D 20102041796 : 790512-10-5236 : AT34 : 1 / 2011 : AZLIANA BT AYOB : D 20102045004 : 820608-105606 : AT34 : 1 / 2011 NAMA PENSYARAH PROFESOR MADYA DR. AMIR HASAN BIN DAWI TARIKH HANTAR :

Pecahan 2 (40%) – Perincian Pelaksanaan RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) Unit Pengajaran Matapelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Topik Standard Kandungan :1 MATEMATIK 1 Baiduri 2.40 – 3.40 petang 32 orang Ruang Murid dibimbing untuk : Mengenal pasti bentuk 3 dimensi (3D) Murid berupaya untuk : i) Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera Buah dadu, kotak ubat gigi, bola, topi hari jadi, tin susu, bongkah Bahan Bantu Mengajar piramid, kit bongkah 3D, kad-kad imbasan rajah bentuk 3D serta kad-kad nama bentuk 3D, lembaran tugasan kumpulan , lembaran kerja individu

Standard Pembelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat / Fasa Kandungan Pelajaran Aktiviti Guru 1. Guru mempamerkan barangbarang kegunaan harian berbentuk 3D di hadapan kelas 2. Menyoal murid: a) Ini apa? b) Dadu bentuk apa? c) Ini apa? d) Tutup tin ini bentuk apa? Diulang dengan objek yg lain Langkah 1 Nama-nama bentuk 3 Persediaan dimensi Pemerhatian dan Analisis (20 minit) 1. Mengedarkan kit bentuk 3D Dalam kumpulan: kepada setiap kumpulan 2. Menyatakan kepada murid bahawa bentuk-bentuk tersebut dipanggil 3Dimensi (3D) 3. Arahan dan soalan kepada murid : a) Pilih bentuk yang sama dengan buah dadu sambil menunjukkan 3a) Murid memilih dan buah dadu kepada murid mengangkat bentuk kubus b) Betul!Bentuk ini disebut KUBUS sambil mengangkat bentuk kubus itu b) Murid mengulang 4. Guru menampal kad rajah sebut dan mengeja KUBUS dan kad nama KUBUS ”KUBUS” Kit bentuk 3D yang terdiri daripada semua bentuk-bentuk 3D yang dipelajari Aktiviti Murid 1. Murid menjawab : a) Buah dadu b) Segiempat c) Tin susu d) Bulat (bulatan) Murid menamakan bentuk –bentuk seperti segi empat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulatan Bahan Bantu Mengajar

Mengenalpasti bentuk Set Induksi (5 minit)

Buah dadu, kotak ubat gigi, bola, topi hari jadi, tin susu, bongkah piramid

di papan putih 5. a) Pilih bentuk yang sama dengan tin susu sambil mengangkat tin susu. b) Bagus! Ini bentuk SILINDER sambil mengangkat bentuk silinder itu. 6. Guru menampal kad rajah SILINDER dan kad nama SILINDER di papan putih Mengulang proses sehingga selesai Murid memilih dan menyebut nama bentuk yang lain KUBOID, PIRAMID, SFERA dan KON Langkah 2 Imaginasi Penjanaan Idea dan Sintesis Idea (10 minit) Nama-nama bentuk 3 dimensi 1. Mengedarkan lembaran tugasan kepada setiap kumpulan. Dalam kumpulan : 1. Murid menulis nama bentuk 3D dengan ejaan yang betul Hasil Tugasan Kumpulan: KBSUU = K__BU__ KBSUU = KUBUS Lembaran tugasan kumpulan 5a) Murid memilih dan mengangkat bentuk silinder b)Murid mengulang sebut dan mengeja ”SILINDER”

FESAR = __FE__A

FESAR = SFERA

PRIADIM = P__RA__ __ D

PRIADIM = PIRAMID

ERNDILIS = SI__ I__ __ E __

ERNDILIS = SILINDER

OKN = K __ __

OKN = KON

DKBUIO = __ UB __ I__

DKBUIO = KUBOID

Langkah 3 Perkembangan dan Penambahbaikan (20 minit)

Nama-nama bentuk 3 dimensi

1. Mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid dalam kumpulan 2. Memilih beberapa orang murid membentangkan hasil jawapan kumpulan.

Setiap murid : 1. Murid memadankan rajah bentuk 3D dengan nama bentuk yang betul 2. Murid yang dipilih membentangkan jawapan di hadapan kelas. Hasil lembaran kerja:

Lembaran kerja individu

Silinder Silinder Kubus Kubus

Piramid Piramid

Sfera Sfera

Kuboid

Kon Kuboid

Kuboid

3.Murid diarah menampal hasil tugasan dalam buku latihan Nama-nama bentuk 3 dimensi 1. Menyoal kembali murid secara lisan : 1.Murid menjawab : Buah dadu, kotak ubat gigi, bola, topi hari jadi, tin susu, bongkah piramid

Penutup Penilaian (5 minit)

a) Apa nama bentuk 3D ini? Guru menunjukkan bentuk kotak ubat a)Kuboid gigi. (Beri masa dan memilih seorang murid untuk menjawab) b) Apa nama bentuk 3D ini? Guru menunjukkan bentuk topi hari b) Kon jadi. Diulang untuk beberapa objek yang lain.

Pecahan 2 (40%) – Perincian Pelaksanaan RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) Unit Pengajaran Matapelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Topik Standard Kandungan Standard Pembelajaran :2 MATEMATIK 1 Baiduri 1.40 – 2.40 petang 32 orang Ruang Murid dibimbing untuk : Mengenal pasti bentuk 3 dimensi (3D) Murid berupaya untuk : ii) memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D Kad imbasan bentuk-bentuk 3D, Kit bentuk 3D, Lembaran kerja 1 dan 2,Lembaran jadual, buku aktiviti

Bahan Bantu Mengajar

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat / Fasa Kandungan Pelajaran Memperihalka n permukaan, sisi dan bucu bentuk 3D Aktiviti Guru 1. Guru mengimbas kembali pelajaran lalu dengan menunjukkan beberapa keping kad imbasan rajah bentuk 3D 2. Menyoal murid : a) Apa nama bentuk 3D ini? Sambil menunjukkan kad imbasan rajah piramid b) Bagus!Sekarang,yang cikgu tunjuk ini bentuk apa? Sambil menunjukkan tapak piramid c) Bagus!Yang cikgu tunjuk ini pula bentuk apa? Sambil menunjukkan permukaan tepi piramid 1. Mengedarkan kit bentuk 3D kepada setiap kumpulan 2. Meminta setiap kumpulan mengambil bentuk kubus 3. Mengarahkan murid dalam kumpulan memegang dan merasa bongkah tersebut sambil menjelaskan : a) Rasa dan sapu bahagian atas kuboid. Rata atau melengkung? b) Permukaan ini bentuk apa? Aktiviti Murid Murid menjawab : Kad imbasan bentukbentuk 3D a) Piramid Bahan Bantu Mengajar

Set Induksi (5 minit)

b) Segi empat

Langkah 1 Memperihalka Persediaan n permukaan, Pemerhatian dan sisi dan bucu Analisis bentuk 3D (10 minit)

c) Segi tiga Dalam kumpulan secara bergilirgilir:

Kit bentuk 3D

Murid merasa dan menyapu permukaan kubus: a) Rata

c) Ada berapa bentuk segi empat sama pada kubus? Kira sama-sama.Ini dipanggil permukaan rata. d) Bagus!Sekarang, pegang bahagian yang tepi. Tengok cikgu.Bahagian ini dipanggil sisi. Cuba rasa.Sisi kubus lurus atau bengkok? e) Berapa sisi kubus?Bilang sama-sama. f) Rasa bahagian yang tajam di hujung kubus.Sama macam hujung meja kamu. Yang tajam itu dipanggil bucu.Ada berapa bucu kubus?

Murid memerhatikan bentuk permukaan kubus: b) Segi empat sama Murid menentukan bilangan permukaan kubus: c) Enam (6) Murid merasa dan menentukan bilangan kubus: d) Lurus. e) Dua belas (12) Murid merasa dan menentukan bucu kubus: f) Empat (4)

Menjelaskan perihal permukaan rata ,permukaan melengkung, sisi dan bucu bagi bentuk 3D yg lain Langkah 2 Imaginasi Penjanaan Idea dan Sintesis Idea (15 minit Memperihalka n permukaan, sisi dan bucu bentuk 3D 1. Mengedarkan lembaran kerja 1 dan 2 kepada setiap murid. 2. Memantau dan membimbing murid

1. Murid menjawab lembaran kerja 1 yang disediakan: Lembaran kerja 1 : Warnakan merah untuk permukaan rata dan biru untuk permukaan melengkung.

Lembaran kerja 1 dan 2

2.Murid menjawab lembaran kerja 2 yang disediakan: Lembaran 2 : Warnakan pada objek yang mempunyai sisi dan bucu.

Langkah 3

1. Mengedarkan lembaran jadual kepada

Dalam kumpulan :

Kit bentuk

Memperihalka n permukaan, sisi dan bucu bentuk 3D

setiap kumpulan 2. Mengagihkan tugasan a) Kumpulan 1 – Kuboid b) Kumpulan 2 – Kon c) Kumpulan 3 – Silinder d) Kumpulan 4 – Piramid e) Kumpulan 5 – Sfera 3. Membimbing murid dalam setiap kumpulan dan membuat penegasan tentang permukaan rata dan melengkung 4. Membuat penilaian hasil tugasan dan pembentangan. (Memberi peneguhan serta menjelaskan sebarang kesilapan yang dibuat sebaik selesai sesi pembentangan) 5. Guru memaparkan jadual lengkap yang memperihalkan bilangan permukaan, sisi dan bucu setiap bentuk 3D

3D 1. Setiap kumpulan membuat pemerhatian bentuk 3D Lembaran yang diarahkan dan jadual merekod bilangan permukaan, sisi dan bucu di dalam jadual yang disediakan dengan bimbingan guru. Jadual tugasan :
Bentuk Kubus Kuboid Kon Silinde r Sfera Pirami d Permukaa n Sis i Bucu

Perkembangan dan Penambahbaika n (25 minit)

2. Wakil kumpulan membuat pembentangan hasil tugasan Hasil jadual kumpulan yang tepat ditampal di papan kenyataan sudut Matematik kelas.

Penutup Penilaian (5 minit) Memperihalka n permukaan, sisi dan bucu bentuk 3D 1. Meminta 2 orang murid memperihalkan permukaan, sisi dan bucu secara lisan bentuk kon dan piramid Murid menjawab : Buku Aktiviti sebagai latihan

2. Menyoal murid : a) Macam mana permukaan kon? b) Ada bucu atau tidak?Berapa? c) Piramid ada permukaan melengkung? d) Berapa bucu piramid?

a) Ada yang rata dan ada yang melengkung b) Ada. Satu (1) c) Tidak ada d) Lima (5)

pengukuha n

Pecahan 2 (40%) – Perincian Pelaksanaan RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) Unit Pengajaran Matapelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Topik Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantu Mengajar :3 MATEMATIK 1 Baiduri 4.30 – 5.30 petang 32 orang Ruang Murid dibimbing untuk : Mengenal pasti bentuk 3 dimensi (3D) Murid berupaya untuk : iii) menyusun objek mengikut pola Kad pelbagai bentuk dan warna,kit bentuk 3D, lembaran kerja 1

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat / Fasa Kandungan Pelajaran Menyusun objek mengikut pola Aktiviti Guru 1. Menyediakan beberapa keping kad pelbagai bentuk berwarna merah dan kuning di dalam bekas. 2. Memberi maklumat kepada murid bahawa terdapat 2 warna kad dalam bekas tersebut. 3. Menyoal murid: a) Siapa boleh tolong cikgu susun kad –kad ini mengikut kumpulannya? b) Bagus! Terima kasih.Sekarang di sebelah kanan adalah kad berwarna merah dan di sebelah kiri kad berwarna kuning. c) Kawan kawan kamu tadi kumpulkan kad mengikut apa? Aktiviti Murid Bahan Bantu Mengajar Kad pelbagai bentuk dan warna.

Set Induksi (5 minit)

1.Dua orang murid yang dipilih memilih kad mengikut warna dan menampal di papan putih mengikut arahan guru.

Murid menjawab : c) Ikut warna. Kit bentuk 3D

Langkah 1 Persediaan Pemerhatian dan Analisis (20 minit)

Menyusun objek mengikut pola

1. Mengedarkan kit bentuk 3D Dalam kumpulan : berwarna hijau dan merah kepada setiap kumpulan. 2. Memberi arahan dan menyoal kepada murid: a) Keluarkan semua bentuk 3D a) Murid memilih semua

yang berwarna hijau. Guru membimbing murid dan memeriksa hasil kumpulan. b) Kamu ambil bentuk tadi ikut apa? c) Bagus!Masukkan semula semua bentuk 3D yang hijau tadi ke dalam bekas. d) Sekarang,pilih bentuk piramid dan sfera dari dalam bekas. Guru membimbing murid dan memeriksa hasil kumpulan. e) Kamu pilih barang tadi ikut apa ? f) Baik.Masukkan semula ke dalam bekas.

bentuk 3D berwarna hijau dan meletakkannya di atas meja. b) Ikut warna. c) Murid memasukkan kembali 3D warna hijau ke dalam bekas. d) Murid memilih piramid dan sfera berwarna merah dan hijau dan menyusunnya di atas meja e) Ikut bentuk f) Murid memasukkan kembali piramid dan sfera warna merah dan hijau ke dalam bekas. g) Murid memilih bentuk 3D yang sama saiznya dan menyusunnya di atas meja.

g) Kumpulkan barang yang besar dengan yang besar, kecil dengan yang kecil. Guru membimbing murid dan

memeriksa hasil kumpulan. h) Bagus!Kamu pilih barang tadi ikut apa? Menerangkan kepada murid objek/bentuk boleh disusun mengikut warna, bentuk dan saiz. 1. Menyusun beberapa bentuk 3D di hadapan kelas (atas meja). Murid menjawab: Kit bentuk 3D h) Saiz besar dan saiz kecil.

Langkah 2 Imaginasi Penjanaan Idea dan Sintesis Idea (15 minit

Menyusun objek mengikut pola.

2. Menyoal murid : a) Selepas kubus yang terakhir, apa bentuk seterusnya? 3. Memilih seorang murid untuk meletakkan 3D yang berikutnya. 4. Menyusun beberapa bentuk 3D yang lain.

a. Piramid Hasil aktiviti oleh murid :

b) Apa bentuk 3D yang seterusnya selepas silinder?

b.

Kon

c) Bagus!

Hasil aktiviti oleh murid :

Menyusun objek mengikut pola

1. Mengedarkan lembaran kerja 1 kepada setiap murid 2. Membimbing murid melengkapkan tugasan tersebut 3. Mengutip hasil kerja murid dan menyemaknya kemudian

1. Menjawab soalan dalam lembaran kerja dengan betul. Lembaran kerja: Warnakan bentuk yang sepadan dengan objek

Lembaran kerja 1

Langkah 3 Perkembangan dan Penambahbaikan (15 minit)

Menyusun objek mengikut pola. Penutup Penilaian (5 minit)

Aktiviti pengukuhan : 1. Melukis beberapa siri rajah bentuk 3D di papan putih yang terdiri daripada 2 hingga 3 bentuk yang berbeza Diulang beberapa kali dengan rajah bentuk 3D yang lain. 1. Murid menyatakan bentuk 3D yang berikutnya.

White board marker Papan putih

Pecahan 2 (40%) – Perincian Pelaksanaan RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) Unit Pengajaran Matapelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Topik Standard Kandungan Standard Pembelajaran :4 MATEMATIK 1 Baiduri 2.40 – 3.40 petang 32 orang Ruang Murid dibimbing untuk : Mengenal pasti bentuk 3 dimensi (3D) Murid berupaya untuk : iii) membina model 3D dan menerangkannya Contoh Model 3D yang telah siap, lembaran kerja, gunting, gam, kertas A4,buku latihan, kit bentuk 3D, contoh buku skrap 3D yang telah dihasilkan.

Bahan Bantu Mengajar

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat / Fasa Kandungan Pelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Murid menjawab : a. Sfera b. Silinder c. Lima d. Dua belas Murid memberi perhatian dan menjawab: a) Binatang / haiwan b) Kon, sfera, kubus, kuboid dan silinder c) 3 kon, 1 kubus, 2 sfera, 1 kuboid, 5 silinder Contoh Model 3D yang telah dibina oleh guru Bahan Bantu Mengajar

Set Induksi (5 minit)

1.Mengimbas kembali pelajaran lalu Membina model dengan menyoal secara lisan. 3D dan a) Namakan bentuk 3D menerangkannya yang sama dengan sebiji bola. b) Tin susu adalah .... c) Berapa bucu piramid? d) Kubus ada berapa sisi? Membina model 3D dan menerangkannya 1. Mempamerkan contoh model 3D di papan putih 2. Menerang dan menyoal murid : a) Model 3D yang kamu lihat ini macam apa? b) Siapa boleh beritahu kawan kawan apa bentuk 3D yang cikgu gunakan untuk buat haiwan ini? c) Ada berapa kon , sfera, kubus, kuboid dan silinder yang cikgu guna? d) Cikgu guna 2 sfera untuk mata, 2 kon untuk telinga, 1 kon untuk ekor, 1 kuboid untuk mulut, 1 kubus untuk kepala dan 4 silinder untuk kaki, 1 silinder untuk badan 1. Mengedarkan lembaran kerja yang mempunyai rajah beberapa bentuk 3D , gunting, gam dan kertas A4 kepada

Langkah 1 Persediaan Pemerhatian dan Analisis (10 minit)

Langkah 2 Imaginasi

Membina model 3D dan menerangkannya

1. Murid menggunting rajah bentuk 3D . 2. Menentukan bentuk apa

Lembaran kerja Gunting

Penjanaan Idea dan Sintesis Idea (20 minit)

setiap murid yang ingin dihasilkan 2. Memberi arahan : 3. Menampal rajah di atas a) Mula-mula kamu gunting, kertas A4 yang disediakan. b) Kemudian, fikirkan bentuk yang 4. Menyerahkan hasil yang kamu mahu buat.Boleh buat telah siap kepada guru robot/kenderaan/haiwan/ untuk dinilai bangunan dan sebagainya. 5. Menampal hasil kerja di c) Akhir sekali, gam dan tampal. dalam buku latihan 3. Guru memimbing dan memantau aktiviti yang Hasil kerja yang cemerlang akan dijalankan ditampal di Sudut Matematik kelas. 4. Membuat penilaian hasil kerja murid(memberi peneguhan positif

Gam Kertas A4 Buku latihan

Langkah 3 Perkembangan dan Penambahbaikan (20 minit)

Membina model 3D dan menerangkannya

1. Mengedarkan kit bentuk 3D kepada murid (berpasangan) 2. Meminta murid membina satu model 3D menggunakan kit tersebut 3. Memberi tugasan projek. Hasilkan satu buku skrap bertajuk ’Bentuk-bentuk 3 Dimensi’ Dapatkan gambar

Secara berpasangan : 1. Murid membina model 3D menggunakan kit yang diberi. 2. Setiap pasangan memberi penerangan kepada guru dan rakan-rakan bentuk 3D dan bilangan yang digunakan 3. Mendengar penerangan guru tentang projek buku skrap

Kit bentuk 3D Contoh buku skrap 3D

objek/benda dari majalah, buku, internet. Kumpulkan dan tampal ikut kumpulan bentuk 3D. Contoh sfera; gambar bola, guli, glob, limau. Kuboid; gambar kotak kasut, kotak ubat gigi, tv, peti ais. 4. Guru menunjukkan contoh Buku Skrap yang telah dihasilkan sebagai panduan kepada murid.

Membina model 3D dan menerangkannya

1. Guru menyoal secara lisan : a) Namakan 6 bentuk 3D yang telah kita pelajari (Beri masa dan memilih 6 orang murid untuk menjawab soalan ) b) Macam mana permukaan sfera? Ada bucu? (Beri masa dan memilih seorang murid untuk menjawab soalan ) c) Bucu kon ada berapa? (Beri masa dan memilih seorang murid untuk menjawab soalan )

Murid-murid dipilih menjawab : a) Kubus, kuboid, kon, piramid tapak segi empat sama, silinder dan sfera. b) Melengkung. Tiada.

Penutup Penilaian (5 minit)

c) Satu (1)

KPD 3016 PENGAJARAN TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1

KUMPULAN : EL B01 (TUGASAN 1 : PECAHAN 3)

NAMA NO MATRIK NO KAD PENGENALAN PROGRAM SEMESTER NAMA NO MATRIK NO KAD PENGENALAN PROGRAM SEMESTER

: ROSIDAH BT HAMDAN : D 20102041796 : 790512-10-5236 : AT34 : 1 / 2011 : AZLIANA BT AYOB : D 20102045004 : 820608-105606 : AT34 : 1 / 2011 NAMA PENSYARAH: PROFESOR MADYA DR. AMIR HASAN BIN DAWI TARIKH HANTAR : 4 JUN 2011

Pecahan 3 (10%) – Refleksi Selepas Pengajaran

1.0

Pengenalan

Amalan refleksi adalah amat penting untuk peningkatan profesionalisme keguruan. Dengan menggunakan proses refleksi, guru dapat menggunakan teori pengajaran dan pembelajaran untuk menilai kebaikan dan kelemahan pengajarannya lalu membaiki dan mengubahsuai rancangan, kaedah dan teknik mengajar ke arah meningkatkan keberkesanan pengjaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 2.0 Catatan Refleksi

Selepas berkesempatan menjalankan satu sesi pengajaran seperti yang dirancang dalam Pecahan 2, saya telah dapat mengenalpasti beberapa kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pengajaran saya itu. Dua perkara yang baik tentang pengajaran saya itu ialah: 2.0.1 Menggunakan Strategi Pemusatan Bahan Saya telah menyediakan beberapa Bahan Bantu Mengajar (BBM) berbentuk maujud seperti buah dadu, kotak ubat gigi, bola, topi hari jadi, tin susu, bongkah piramid serta kit bongkah 3D dalam sesi pengajaran saya yang lalu. Tujuannya adalah untuk membantu saya menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah, tepat , cepat serta menarik. Selain dapat menyampaikan konsep dengan lebih mudah, murid-murid pula dapat mempelajari konsep itu dengan tepat, penuh minat dan lebih kekal dalam ingatan. Selain daripada itu, bahan yang saya gunakan sebagai BBM itu juga mudah diperolehi serta sering dilihat oleh murid-murid dalam kehidupan seharian mereka. Maka, dengan mengaitkan pengalaman serta pengetahuan sedia ada mereka, adalah lebih mudah untuk mereka mencapai objektif pelajaran dalam rancangan pengajaran saya itu. Aktiviti kumpulan yang saya jalankan juga menggunakan bahan pembelajaran sepenuhnya iaitu kit bongkah 3D. Murid-murid menggunakan bahan yang disediakan itu dengan sepenuhnya bagi membolehkan mereka memahami pelajaran dengan lebih berkesan. Murid-murid dapat membina kefahaman dan kemahiran mereka dengan penggunaan bahan bantu mengajar tersebut.

2.0.2

Menggunakan Strategi Pemusatan Murid Di awal sesi pengajaran tersebut, saya telah menjalankan set induksi dengan meminta muridmurid menamakan bentuk yang terdapat pada objek yang saya tunjukkan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk mencungkil kembali pengetahuan yang telah mereka miliki berkaitan bentuk. Murid-murid kemudiannya dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil bagi memberi penekanan terhadap penglibatan murid sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran. Saya dapati murid-murid memainkan peranan penting dalam melaksanakan aktiviti kumpulan. Mereka terlibat dengan lebih aktif serta berjaya memimpin rakan-rakan lain dalam menjayakan aktiviti yang diberi oleh saya. Murid-murid juga dilihat cepat berfikir dan bertindak balas dengan cepat dengan memberi jawapan apabila disoal. Ini menunjukkan bahawa komunikasi dan interaksi dalam bilik darjah adalah dua hala. Strategi yang saya gunakan itu juga memberi peluang kepada murid-murid untuk berinteraksi sosial dengan lebih positif dengan mengamalkan sikap tolong menolong, berkerjasama dan bertolak ansur sesama mereka.

Saya juga telah mengenalpasti dua kelemahan dalam pengajaran saya yang boleh saya perbaiki dengan membuat penambahbaikan iaitu : 2.0.3 Aspek Pembahagian Kumpulan Walaupun saya menggunakan strategi pemusatan murid, namun saya terlepas pandang akan jenis kumpulan yang telah saya bentuk. Saya tidak menilai kenyataan bahawa terdapat perbezaan kebolehan dalam penguasaan kemahiran di kalangn murid-murid dalam kelas tersebut. Ini mengakibatkan ada murid-murid di dalam kelas itu yang agak ketinggalan dalam menguasai kemahiran menamakan bentuk-bentuk 3D ini. Ini adalah kerana saya tidak membahagikan mereka mengikut kebolehan dan mengikut pelbagai kebolehan atau kecerdasan. Saya juga tidak menyediakan lembaran aktiviti mengikut kebolehan pencapaian mereka. Saya membuat andaian bahawa mereka semua adalah sama dari segi keupayaan memahami apa yang saya sampaikan. Maka tidak hairanlah jika terdapat beberapa orang murid

yang saya lihat tidak memberikan respon apabila disoal serta gagal menjawab semua soalan lembaran dengan betul di akhir pengajaran. Penambahbaikan: Saya sepatutnya mengumpulkan murid-murid mengikut kebolehan dan mengikut pelbagai kebolehan atau kecerdasan mereka untuk membolehkan saya merancang aktiviti pembelajaran secara berperingkat supaya mereka dapat melaksanakannya dengan lebih berkesan, mengikut kebolehan masing-masing. Untuk mendapatkan penilaian pencapaian murid-murid ini, saya seharusnya terlebih dahulu bertanya kepada guru kelas atau guru Matematik mereka sebelum merancang dan melaksanakan pengajaran tersebut.(saya bukan guru Matematik Tahun 1). Dalam sesebuah kelas, lazimnya terdapat kumpulan cerdas, sederhana dan lambat. Oleh yang demikian, saya perlu bersedia dengan lembaran aktiviti pengukuhan, pengayaan serta pemulihan mengikut kumpulan-kumpulan ini supaya bahan pembelajaran yang diberikan sepadan dengan kebolehan mereka. Saya juga akan mempunyai peluang untuk memberi bimbingan yang wajar kepada kumpulan lambat. 2.0.4 Aspek Kemahiran Menggunakan Komputer Adalah sesuatu yang lebih menarik jika saya menggunakan komputer bagi membantu pengajaran saya mengajar kemahiran menamakan bentuk-bentuk 3D ini. Saya tidak melihat akan kemahiran menggunakan komputer ini sebagai satu kaedah untuk saya menarik minat murid serta meningkatkan dan mengukuhkan lagi kefahaman mereka. Saya hanya menggunakan keadah penilaian individu melalui sesi soal jawab serta lembaran kerja sematamata. Penambahbaikan : Bagi menjadikan sesi pengajaran lebih menarik dan berkesan selain mempunyai sedikit kelainan, saya boleh menggunakan kemudahan komputer yang disediakan oleh pihak sekolah untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran. Komputer boleh digunakan bagi membantu menguji keberkesanan pembelajaran selain menggunakan lembaran kerja. Murid-murid menjawab soalan dengan memberi jawapan dalam borang komputer dan jawapan murid kemudiannya diperiksa dan diberi markah oleh komputer. Selain daripada itu, saya juga boleh

menyediakan soalan dan menyimpannya dalam bank soalan. Murid boleh menggunakan komputer dan memilih soalan-soalan berkaitan dari bank soalan dan menjawabnya. Kaedah ini secara tidak langsung membawa sedikit kelainan dalam penilaian individu selain menambah kemahiran menggunakan komputer di kalangan murid-murid. 3.0 Rumusan Melaksanakan refleksi selepas sesuatu pengajaran sangat berguna bagi seseorang guru untuk terus berusaha meningkatkan lagi keberkesanan aktiviti pengajaran mereka. Hasil daripada proses refleksi yang dijalankan, ia akan membolehkan guru menyedari dan memahami kekuatan dan kelemahan pengajarannya. Kesannya, guru akan berusaha mencari ikhtiar untuk mengatasi kelemahan dengan menyediakan dan seterusnya melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih sempurna dan berkesan lagi agar mereka menjadi guru yang bertanggungjawab dalam memastikan pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mereka dengan berkesan.