OBJEKTIF • • Objektif utama dalam model permainan taktikal ialah bagi membolehkan pemain membuat keputusan dalam permainan

dalam apa jua situasi. Ia merupakan kombinasi apa yang perlu dilakukan dan bagaimana membaiki kemahiran bermain dalam konteks sesuatu permainan.

PENGENALAN Tactical Games model evolved from a conceptualization of games called Teaching for Understanding” -Bunker&Thorpe, 1982“Model permainan taktikal terhasil darpada konsep sesuatu permainan yang dinamakan Pembelajaran untuk Pemahaman” -Bunker&Thorpe, 1982Bunker dan Thorpe menyatakan bahawa program pendidikan jasmani perlu mengadakan usaha mendidik prinsip asas sesuatu permainan. Ini perlu bagi pemain/pelajar faham taktik dan struktur sesuatu permainan. Guru perlu memilih satu permainan untuk diajar kepada murid-murid. Selepas itu, guru tersebut perlu membuat senarai masalah yang dihadapi dalam permainan taktikal tersebut. Model in memerlukan perancangan dari semasa ke semasa oleh guru untuk memastikan latihan berterusan secara efisien dan melibatkan murid-murid sepenuhnya dalam latihan tersebut

squasy) Permainan pukulan (kriket.MATLAMAT 1. tuju dan sasar) Permainan jaringan/dinding (tennis. 3. basebal. 6 Mendidik para agar lebih kreatif dan inovatif dalam merancang dan melakukan proses pengajaran dan pembelajaran topik permainan kanakkanak. 5. bowling dan boling padang) Permainan serangan dan kawasan (baling dan sambut. 7 Membantu memberi dan sebagai rujukan atau pengalaman dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada guru mengenai permainan kanak-kanak KLASIFIKASI PERMAINAN • • • • Permainan sasaran (golf. bola keranjang. bola jaring. Berupaya membezakan model dan kategori permainan kanakkanak Menginterpretasi bahan kurikulum yang relevan bagi aktiviti pergerakan asas untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Penghayatan dan amalan nilai murni semasa menjalankan aktiviti permainan sesama ahli dalam kumpulan Bekerjasama sesama rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan 4. Melakukan aktiviti pergerakan asas dan permainan kanak-kanak serta dapat mengaplikasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah 2. badminton) .

KOMPONEN PERMAINAN TAKTIKAL • • • • • Ruang – Objek (cthnya bola. Kendiri – Pemain perlu tahu peranannya dalam permainan tersebut. pukulan mahupun jaringan. Lantun Bola ke dinding . Rakan sepasukan – Pemain perlu ada komunikasi secara direct atau indirect dengan rakan sepasukan semasa bermain. PERMAINAN KATEGORI SASARAN Tugasan : Rancang satu permainan berkonsepkan jaringan/dinding yang bersesuaian dengan kanak – kanak. 1.perlu diletakkan di kawasan di mana pemain perlu berda di kawasan bermain Masa – Pemain perlu tahu masa yang sesuai untuk menjaringkan gol. Jaring Pundi Kacang 2. mengenakan sasaran atau melakukan pukulan) Daya – Pemain perlu menyesuaikan jumlah daya yang dikenakan dalam melakukan serangan.

Setiap murid diberi satu pundi kacang.JARING PUNDI KACANG • • • Murid-murid diagihkan kepada kumpulan kecil di mana satu kumpulan terdiri daripada 4-5 orang. • • Murid kedua perlu meneruskan permainan. LANTUN BOLA KE DINDING • • • Kelas dibahagikan kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada 4-5 orang. Murid perlu berlari selang seli melalui skitle atau “zig-zag”. Setiap murid dikehendaki menjunjung pundi kacang di kepala tanpa memegangnya dan berjalan dalam jarak 30 meter di mana dalam jarak itu setiap kumpulan disediakan sebuah bakul • Setiap murid perlu memasukkan pundi kacang tersebut di dalam bakul tersebut tanpa menyentuhnya dan berlari menuju kepada kawan sekumpulannya dan murid kedua mengulanginya. • Kumpulan yang paling pantas akan dikira sebagai pemenang. . murid akan tiba di dinding dan murid dikehendaki melantunkan bola ke dinding dan menyambutnya semula lalu terus berlari balik ke kumpulan masing-masing. Kumpulan yang tamat paling awal dikira sebagai pemenang. Setiap kumpulan diberi satu bola bagi dibawa melalui skitle yang telah disusun. Dalam jarak 30 meter.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful