D,aieolViciu

Hadrian

DACII

Hadrian· ~~!.. • I. &li:UCOVICIU
I
,

I' ,

-

DACII

~'.l..u~

'HI.

~lt,I~'d' .J • C, ill IP' I !0 i~I~ ~: oICti! ri'II!Ifr.JI~li .~ .1'I':..w di'tJ!tt Ifllllrn' ~~",7". Cirlll! sln:1 d~il@'£f!,W~. • • _" - U!i1~ d:t1w·:geili!Qf. • • • • • - :1m ~lrU~i~\lI ~1;iINIr.l!jlir.t~Q-d;it!~tilr •
II Ii .. • \Ii' !!! .! F.
.fj

i

...

~

!.

•.

,.

_,

ilitTiwlri IIi)'hJ.lb~. "

.

.•••

::: ;aI:fI ii I'll lid ~I~:",~' ,'al~

flll'll:lIII:iri • • , • ._ • - Q~!lHjlu.~ '~I'i';rtcii rm p~i)~ ~1nM~,:II 111~1I!!!! • ._ ~iMili!lIl~ ,(:!I~ (i(,ilmt Is,plrHu~rI[I!. • , " ~ Dlt'O,~,~!ib~~~1 ~ dq~it vtrMh ffilll1lllllll:. 'dli!! .InQl'iili 1!~ib~ilDj" (I011~Qoiit.l,t + • Ie rIIP ~It 011111 'lIh81W'~rCl • . • • ~ , • • -MuroIllI ar"~nlci~ In~d~!l!i !i~,liilui d~~., - ,~C~j ~Ii!ifj~i ofi~lj:m!l! !Ir.!~~. ~~. di rn'iIi'rrrl'l~i:J". ,

.

.~ '~le

!Cd'll!!! ~di~\!lt!!,a

dO!lli!l! '~]r$l!1 ,I r.lllkr.\lII~i.

"""'" n~

Am :!Ji)1'1l:!I!IG~.ni8MI ~ilri!.: eu trlflhttil~iR di I~. I!~((':!!<Ifa, UlrrnihJilIn-!:e 1k,~OO.lI.r.ril[i I'liru'~ IIl~J a les ·tll ~t~timiti .2(1 Ik (!I.m !lU U];I mil t o !wu,Jl! ItI;l1ftinili ~ ~lIif1r!l 'lii:r ... ~i~t!l1,lmj~j t,;1M1J:i1~1 C!H[lr·.Ch,'illrU~ ill! ~ r.:h!~:n~ Iij,r a!r~oolog!c~ r'OIID;I!l(}~.u., ,a J;U~ ;1ji!runl:isc!!t.~1 .<1118 i1id!ij·I'iJLIiH!i .11 ~,p~ rii! r dl~~ ~d~~l!:;i! n lil' 'Ud!: ,mH~ifeil ,~toh~l.Qrr Q Itmi!:roP'~*,'i' rm!~'tE~TrlllilUJ-'58~... ijtc'!!.i
6l$!~[fi!a\!lre

Qi!hili~~ ~;J!ti". ~

JiJ~iltoll!li:ik T!ilr!!~!,\:'M~ CilrlMlll~t

~~TdiOl1!~U

_ O~~~~iiep(l~~!

11!!!I~Eruu~iMlli.

,

+

••

._ ,c..~!;~ull~llllllilui dil~. • , • • • . .
C I, pH(lI!llilI ~I ~IVl ,1'JIo~·.dJ' .ltlI,.&:I'Rl~~~: ~tt~i:i'!'. ,_ ,5Qiiri~ :~I~~ul!:ii~ l'u~lld," ~!i!.;: ..'ml. •

~ Ci:: 5C jJlUm,~i iirll'!!lc5",ull DilI~rtJl. . '.....~rnIlRii o!ruCi!~,!!~ DIS!YJg.~a" ••
_ D;a~ ,"

rnll'!lI!l'!i lir:!!!i!1!~~.

~~h~.

.

(;,~ P 1[1 I!'DIiI~ I V. ,C'illtl!M(fj'!tprlif! $!!Iirn~ ,~d\~ • ..., (J,ri.1! (I(lljtQit~i Stlt~h~~\ldliJ" _ . . - .hglti.a: .1I~'~~~IJ~k:;rdllcr'll(!!" " • " '" ,~ Pt dr~I~L)r.u~d~'~li!liI rc[J!iqki~. • , • , c,~p~ IU,~I 'II. !V[: ,C1!Uill'Gi CS,'(!I~M1J:flM II jJ~!{ft'l!rl.Uf}r • ,_ Din II!1)tlIi.:mitOiI. • • .' ••• ,.., M!l;.l(jl~~htn:Ii!'1.! ",lJ'rc!S'm~ • S - Z<i! .~. ~~H~ d!.n~. . '" ., "7 I~il~ill: d~ frnl]iior,i!FI]nlilp.:, .' M, Bill~iIll!ils Il. J!l«~b!ll. ,_ Cll' ,~,'ii r~iiiiilf~ ,~ili!!lIt!;! ~(ii!ll~' • , C,I p~,t,~ hi'! I V,II~:.1mt~hl . " - Ir~~llba:illldill ill6- 8.9' , , " ,_ ~HJ'tl~1 l'n ,~1 m~i1:~~~~riii •
.~ Tf!U:
,_
I

..

IIrull'Jl;'l!!J ,PQ!! te ::tdrn!l1I! a.~t~z~~Ihrorll ilrnll~!l!l~t<JtI r~ a [II Ci~j~liI~n d!ldoo If.!! Ilol , Co:!l!~$,ti. B!f\tl! I'l!i!" Pia 1r.1I! R~r£,. C~Il:tIM, :E!il.mi11J,l'I !1!l'~.il!,'SiliU M:~;;:I~lili;~!I~ j:·mgrnillil;l! 1I>'!It! Grill di~'~~:1 lliliuIiIQC'~~~1I1. I'iI MUlilii J\~!!$!Hll ~~ ,1li1~~i~ jJi: CiQoi ffi"'~CliilNiii~ DPI~ Ilri~ 'C~lIl';,-,i [lit ,10000,rllo !!!ond~ ~' rldi~~ ~dlfllcr..1Ir~1 Q I, ;;;e~i1!IIi~ lIli. ,dil.dl!l!r;. ['II l,r!!~~.!I! .~i!h!!1![lli~ :D. A.ir!(t!~i:li.lJ,l;.r'~~~Lr!J!!',~~:;:'rH Ill;: 1\1 .~~U. ~fiir ~ runtJ~ iilf~rk!:r 11:1 SI:r'ebr.1un,.ItMigii:lmm~~,i!ilii \ ~ ta flgillllli !I:II~ ml!.r:!!I,ri~ fi~lil ~ !:1iI;I'i!ll'~i~5iCrlliUllO§ll!:!r' ~~ftrli.ill'lti'i!tIp· ~ mal Ilnim!:O:l!"r.tQ;;!(pitl .• dl!~:!lIJ[:l!I1I: !I(';'!,~~iltll :Pi.nl~:rmN~~I'rii!, ~I!ll~!l ,(Jc!)\l nnm Ob;arn!'ll1ir~rl'~!!l!l*rIt:" mq,I1[, ",lIU~ !~I irnpIH!il iili!liipr,ju,t" ~~c~ q~~ I!rjnl !i1U:aI~i jliiJ:ii Ct!'Ii, pe ~mrl!i ~ I ''i~it9~ $I ~·ID~iil~' ~~~ rl, !lii!dlillrn, r:ll!. 1]iI!i.~1l!; iHI' 'rhl :Iii fIL:d~n~ ae~IIn~•. ~ vt'lrel~~'C!dli 1!J,1f .111j.e.'Z~ f.Ji dMOI·g~li~. iar !'[f.~ile C~ Imll~iI: ilk:: :[!ltii 'DiIioT~!:~ f~'!i.Hnl! Itr.iili 1'l:,g)!:5ll: iID!lllllnu Illtill~'l~\~ OOtTilUl,tdfsop')"ll![!:,! ,SP<l'CEIJ~~ii $-;l u <I,pj~~:1,t "'~ ,n ~-'1tl~ :Glp~:5LI!I.n~ ;!!!!!l!pfl!l '~.sljj;'H~t ... I:Mh" l:I~r.'I!i!!lii:dw. 1I''il ~~, ,~IlI.li)or,pk~l~ ~idufl ~loIJtd~~;i~r 4ilnM;m'nW Q~:5'c$tlri ilUili J.:n Ili!:&!!! !1'Il!1 Ili;j,f~~'ffi:liiilli!: i'iiq.~~fi ~1i: ~~,~I1ii; 1~11I't ,n:!!, ~J'J:o",.1 rnu"llio;lfll tlln d~~OOpefiri~~ f~cli it': a S@s:l. de~i;ir,;l f: 5e1l:IU11 m1!lIrl!! ooliliniJ!i' m'~ Illlll1~Il.!0:!1... ,,'~iiljllr.tJd n!iJ~ ct'ra: ~~Cliiifj :~i !laol' ,~~.rCe.I:~'fi. Ilillaiiluk, mu f!.l:if I',M)odmo'!llf~ II .3:rhb'O'

~i

.... S~ir:i1~1In! ,!!iIC'll

.... All I!I!M$~~Id.'I;~ai $t:r.ir£tlP~ •

nu nilm~i ~i!!
~i;~

lo,giihJ1i ~ III f'j!h:Ir:I~ il~r~ ~ti'!!!IJt 1I! !~~!fJI:.I.we~1 iii, Ilil tnml!it!:I:!i~'t~,~u ~~l5;1 I!~ ~Iif;l:!!rnn!ll'l! lin (rILlm.l;:ro~~liliQi'ii ~i de. lSp!!dll.ld'l[!J'bil, i:iIlfl~, l~p~~'m~';:~ r~ i~lr.
~ptl.cl:!!!H~~. ..

~'rl~

!!I

~'~Wi:lf(lror

lil~r,,~,
••

• ,',

b<J~hi:~ rclo<~.I( ,>II,~1'li'diir~r 8pl'~l!lo:" !;~eiil,Ii$!IIi~ [~[~J]!s1jH!.U~ ,~ !!'c~h~!liIi1I~1:U;Ii!'~~:b1b!(l~i d~1:",ol~'ilitil~llII.i"'1lCQll!omiw" if""lulit'(! ~1 r~.lhIW!lI~ ;II, cl!iliro·~lilllJ'.r- ~J1I]l~~!U!l t.n ~ill:l! liIivl!.r5l!11!!u.1 <'li5~~[j: ."Ilil dl!!"'~~~t ruJl!"~'4!'~'. RlIltm t1~~.Illl!"'ill!ii!it ~!!l~~!J.!~~Il'~t~ ~ IitrlI:i I~, !IiI\lil I!i:!'iltil, IlMilla dlll'ci ~!i!'a i~i ,Lf." i:Ufto!i~I!Zil!' if! Lo:~ ~!I~r. IiNiln;,. 1\f!l!:!i~IC!B~ru~~CL! .i!1 .~~i~tbLlI~ !k r II ~L1mu.l' cl~ Ein!e~~, iI~Oi?~imt,I:!i;'rllli,pp"lIr~.i!t ~it !ftIII~ iem~l'!! 1~!lnit:i ~I rd.i!!:!.q:il!ri cll! IInl'rlrll:H!~1 ~ (I roll luoc,r.iil!'i10i' ;],IiJeo,""gi.(~ HB fo!ro!3ler'i~ hi!~w~.

~~n!IiJ~

~tu_nl'~;)

TI~,]l~IRill•

__•

-

P~im~11rtii;;bai Ibcl.~ II!I!M TNia,nl (1~1-:I02JI.

~ AI!I'~ I~:!:rl~l:i!:il' d;d~.~ 111!iii~ 'l'1~d'~ltI (qO'~\-.!!~) • E;~~J! JIb~ ,t ,/lbtf ~llr1ip\!!,{(l'i~Il:. •

de cil~l\J;r!, 1f,1?~~~•. !k!'H!:i:ri,.~~u ¥IIug I I j,l~gjiilli~ a! u,'~,~~"

OI:~pr,t Wtlf.[,i1 ~[!Cillglr IJI pt:rro~~~ kJr rd~ .l!~!Plw 'CI~r.IrI'!1If1!Ic..polm~~1 cLliI:t~rJlJ. 0 IIslllcr ~ i:u~l"!Ifl!.,. ~f.lft·~ii se II dl'1!,t.M1!; hi ~r,llinu I r'I'ml~~ ~~!il'~, Ie ~G:!

"~'9'td .1;o,O;:LHI~

m·.:1rf!d~,!HnlH. sj .

:S(;~ir~

11:1.C.!!F.u.!!rj.!1. .:r'dc~ 'ill!l.. \.cs I /ItA] \1..~em..I~'.~i~f Ni:U ad.t:!lUo' s.ell!!!'v.~ l~alid'n~."1l lie e:I II!: .i]tll: ~iI ~.lirl:I~IJIle. Ce: arlke.!]~1i1!1'il! ~IU~iir '~~.:""«'S.glLd'lIll n 11:..lmti!iIil pcill"lTIi coilil'tibullm i'Ulllili! d(! YIi!'C.I~I!lI [n lilcle illplt rea route dude. pnul'tll:i.ll s:li ~'rl!.ea SillM111i.LI .a ~Itl.l!!cIHiUI~ l!l.Jdt:e "iii .!'~.e' ~ooJe.~~~u...m tr:!lollll.i! .oare:f:lheH ill.Do r:.' ..r lIi1"boi'<lolQf!l~~. d CJndap i. 'fi!! pi!' I!~" iI . n·s. A I!~~ 5 .IIIU II. .llrBll ~~ rille Ie-a CU.11!1 $f"!l~.eli mi!'I1II:u.wrccif.r. .clt.!ili:l~:!J bll~ !lit mal ilt!Jl:l!:!!' dl1~ r'i: l'orl.!j!!ulelhr rnt.i 'e gre.~.nl." ap.e.g:I)Q'. rCrridnd.1i" (iI :~riii f~gu1to:l:IIB Il!'s inl~queULrilo.::5pl~ d!niil.J'~_! Or.i-i E~.~ i'rI ~ I thea ma'.~·rllild f.~I~m~1eif! taif!! nlc! o"j[jl'~c.pi! ~i'!nli:ntuT•.d!:3ti' rQ1C)~H lI!ln ~ lin.1 Tli1(: 1il11~11'J!i ~ b!!JIlI.podU de luon:z sau a] 'II~rst~~ :j'ltl'fu:llJi C.EII o. D.!HI...D. i!l!a~ ~m 3 ~!i I'm ce: ~y.IIiIil's.UI .p'Ii[I".!cl~ cat .prim 1111 i:i. au !'gill lifj~I!Mlfu [I'ril~' '!ifllllj~:I.~"(!·uelo. C :$1 [. I!i to~Jnll s.:am dll.KlSC nicf :mQc·a..lu-1 pill· "!J . .biI.t:n.:lJnUdiU. gbl~i!lUr~'I~ I:~ ~r"I'II'I'~.mj"lIOt !Ill ~PJ.e muHe 0 r'i. i~I:'" ife PlIPlIJl ~[l>i·ta.Lr.rta Ii Ii'" D1iiUll11:al . dhol" . Ai'beo. mii it.r.t.! 'l'iata de IIQ. I\lrlvindl 0 rocietlte .lli P ~i s.~or i'IQ~~'Z.ra :II_~ c.tu 1Ioi:I~.rl:r.' . 0 I!. ~tl[lt ni.I!i!i .o. dt:spl.In ~~ il) II I r. rfu~l!I!Ip!!'rir·~... deife' rltl'll.p' ·i!liili!. ./1.f1:.'LI.l(lIgU&irlt PIJ. paleQIUlci ale 'clror I:ICIt1!e a-au pish:aJ hil: . fllJl !~I!tjllr~ Ils.dlia--U1:~ell rli.pc'ntru '0' i!lit'rpr. 1~1I11 .!I.. eare aiJ lltAli: acum m~I I.11 l n LHI ~I.uua!ia: _if:'! eare !lillii:o !@~fli~ ~ Si nili de :I(IU'1. :!e: fl'Il' . Cllm' ]~l .lDruhi11. d[l.!]: p<l'iJII 1liiIe! ~ tiriml'lir:l.i§rlait:l: IQmilte'roilliltlj .wrnr·a(le.~k+.r II liP! nU n!c!iilIllO'lil.~fie .P-e Ilt'ilikl.!il'i~ ~'~[f~tc -~ ~11.i i~ ~I m~ In p'[!I'!!Ii'fi'~.e? Sail eiea!!l .'Il·.[l bm.rulmice-!lja:1lI . p. Imbr~t:Am~ill'l'i~ oe ICC ~'i pl:ll Fla.d-1J ·"11idA:!InllilllIl.dgnlo!llr·~.~e1Ii~1'iiI Q!)I!'~H ~iH. 1 ~1I. .. 'rlilfij~'~lifIiliH~.eii CUC'U if~Uli~Da r ''O''llJalodt.rebui~t~8~~i t'll mlL:iJWa til_i.:lfiI!lles'III. pe lC~j. de .ne: dIlC:!i. III iuglillli!!:f!!el!llr Oi. IE .i.l'r ~ld un ~1i\\l'l:It d!o ~!tI'~ lIi111!.c.IU.iIll.i1 ~"IIII 1Ii0i .D.e.Kj~~o::li 11m idt 111:.1 If-"!I!I~II oril:i1!ltm l:ii.oriej.lUi! 1f'!'i1.!N! ..!ii4!!.iII)Itl.ll: IIt~pl'C: IR!:U.in pro ba..erioi:'!Qlri ~i 18linl . pt !:lIlieil in·IJ..j II m.t' IUI.jcr\'!lQ~j]1 d('(!pl :1!I~rlir.j 1J. !e·a.l!j.n'ii Ilid II! (pllln~ (I]r~' IJiiir'lIIJ M. (ljn tidb'lliI Idb. de la Bilia d~ fTer~' Nimeni flu stle Iii e pul.til n:iI diJ:i:J~.!I_~!I.s.1 !m. .pui'iifn ru'ilD~lint~:lfjF nnn:str'l!' di.!ra. iCFJllu "'f~dii.. d:a r . Si :!lt~tjliiHr: 'In ~hi.111£r-a'he . rm::lli'it Sil-l :!.lOflil! pe 'il'ilr.Ih8 m a veal idee :Ji11:1 ~l:Iifiil. Ililllio~rlllim pc 13"IHi(! ill nil bibl!iC>I:T~Qe Inlili:R!iU.dulii ~1Ii·ml 'nll'tim oo~1.~F.gt~ze '!1!!!I!!!!J i:II ~. N~-lllil.:Ioes~1!.adm.c r.tI d ~. eu].~plllIll'j!JJ.JCoull t.~kl'I' Ei lbi:lle.i IQI"IUI Cl:nit~!.ti.aJ U·'I~a [.:l.e Umbi1 \i~f1be.I s.~ :1111 .ClIftr. Ie .s h pina 'Iii nOli?o.orl!l..'!II~II..I~b~'1I ~ru r~lt!d~ I!lj1dl r~I.mt!ls..II!! U ·l'JIr!. Ilarr.PI:!1B'fl'f. t~ I ..J.catm i'Ilin:!!lI'lOalpre.= d:al: p~:n~ .nlellellsc:i de :mauH di5-j!!l1fuia" dar lUll CIilf.o!?tii geli :d e.il'._rJ~ ILlki~ '~U'iIQKi. .lei.va s-sr IPlilea iSiPlI.n.UIfili r"II.ail" pIIir~'" .:In ~l'-llIf~~ !!ib. !l!F.lIll.~I.''Cwl pellllru pri. {1m ""Hi! en I!"" 5.~hlse din 'til1liilliU'ne l\i\alr.did. ·r".lile-ii di:i la.Q.lp~.c:!ol proce~UiI j\~'!U'~I"~t ~I!!lfn~tt~ rtdi t '~ifl d dl.~fil fIt·1I U~lJIii:illmr.fl~ . facaH.ia 1lJ~:tiU!!1I f!ila.51!. A.sUpfnite pe'-3~ur.IJ'!!¢fl!'i!~'tm' '~I~l-I ID!II. ml:lU dO:i:iil ~hu 111'1l!~I~'to~ r ClUiI.. iCltl dli!~iIi "lI'lini:!nat~~ ill":rn.ilpi~di~!i ~ &.'ej :pill stablli cuprec:iz:iili iUlci i~~ .IJ LQ!f. i:li. I~rlll tn~t'i. 1rl1Ji~le pilPOfU..mdotHI mttiniL rilOpc~ iI'.iI.ca r -.p'r' lor mgnutloiise pell'!'I'C.jrooo.rormod~nlJ. miLl VoE)Clb} I[~I !j!i ImBi . De!lOOil~Nlri~1I m'Ut~tor din MUf.. Illil~fI.c:a.r :Bicu.. elOiJOrlez.jli~jd""l\lrnr' re.diU~ 6 tIC COlrIi Ilolldm. m c'ulll~a~'tt Joule.'Iilgl'e.~ IlfIle~'prll!" D !.lI~ 'Clame'nil i!'poc:.BlII.H<!lor mil'rar~.flU CXi'Sln'. lr~ C.!llif':tlli-D" riel.\1'.! Wm~~. acu.r. 11m o!!l~~.s:I. dlo.dirn1!ll d"IZ'l'1 d 11]'-. noll.~.nlel mil.la.01 ~H'pl:5'lf. M:l~!:ro.ridlcat cine !'Ie. elY ~jl.p.u .jj1.~l]I.prln Sb!!l.~.II riu. car-efr.I'lilIC'ter:.r. '1::'3-sevg~!!i 'l'I"COdlllIHI. O\Jc'.~I" (i'1i!l AlilDfli'l 1111 pa~~~.:IUII flil ~' lI·g.Au! InC1:n:OI i ~iii ~'.•11•• a.I!'.Im! IFleaIUi. .. I) IiQU. bill clilia. t.1 !!lel'll dt:(H (j'lIprel .II~ t~rm de hil.r:n: e: mulltl) mi.fIJ'lviitiS tI!l' pIi: 'Ll:'!I1!!c~UI f11~fj.!lapa il1J._. fiuil hii~~L (lI:rllew.Jte"a.il'<i~~~r lIiiili'rlll:" Im!!1 pti~ ~ IjJli... ~d~~1.rU.!If fap~ul cir $Um CI. d til'wri II! 1110 di:. 'fIi'i1.~i:Q.a~tf!!'1 0 d:l!ltor. r .lc' aee'le~ popula.) I s.mie.l pc' i!1£:'~'!iti1!'gUl .~1' oodnki) jiiH IIctlylhl!e.atH fllOIa :slri! S"iHD g~.i. Inr~fmli ~1i1.1! de .I: 'g~to.DQ~.IIro:!~'\II1!iI~iilll~lfI·r ngaa.oiIum.alh:11: lilp:iif~l!llillo..e.i1!.bih!e dt.r~ull (.t-s.dtplHI :.CMtI oa(e'WlllW!enli: eareau crea'lsp 1~I'I. .re.cl'lIAtorU inc-el . pr~PI!I"'lIn !III!! Il!.n!:illilui din 1f'r<lnsHv.~:di. IOi::uie~le" eu eli: 5e OC!.tz!li:!r ~I. .i 'I:.$il .aI:'r.rr!l~ol. ~iitlll. i'iii ~lll.iIQr m:$lri irnlr·'a Ie j.l~i de a.i'lill arheo:toW.l\oriier.1WI daUi rt! oonta.11!.1lI 1I«:l00! d'r~~ 'mill dtl bhu 'C'-!I.t.ra.tefU ill d1alQram 'Inafola. iii!.pe'~fe. ce 1{. il!lIllr 1:Iolo:ri".!l~e:J~II'$1 !He d..ili lDiqde :iliron~ do Hnd .1l:_utcrula a 13!l1l~.ii.li~iiI!iiI !iI!llI!l! 'romp~r:.~·t ' I5filillimped.illt.!l!lJrt $1..~ii lI1iil:!.tair~' tocul.p'lul s.1 ~Il'l tRE 'TRAGI N rsn ~UMAJ DIRE PTI 0.i:.rti:i'l" ~g).bini!! un (1m . itlc.

~lrJe 5Tm

eel

ca

[11'

Ie

fa i058,;]1I

puHn. 1m;ilc-e~i~ mlreban

Tlnpolw,I,:; (juS:fn~l)dor't A:ii!!iil~ eel nu sepoate r.a:J,p~~:nde,"1J ~}r~'~i;:~",. dt"~i mau
-

pulem
fila II\)

V.IH-I!:'a n}rllhiH;:grec.i~~1' <Ill ill~'i.:'~UI $i~ lir,;l~,dit:l;~ \',~Ihlltii~ Pl;l!]!uhl! ElI..'i:IJ1. M~H.e'!I N~'!'IIgr~~.[h~ ,ill s h1: zl, ii~1l imi. pOOl 1,1,1', ~! ~LH i'iJi:i !I'! ~!.!!lI. .!ll'rll ri.l ului I sec (II EM 01! In ,[~~ :pmp rill, ~'L"ch i rl.lr Ii: I,~~ll;dar mal rnul t inlTfitli~.'oiil (~~il g't!:5D 1~.11t! 1'11.1. tu ri (ilill u n de '!iXi .1dIH;;1 1n G. rCl'ia g r'f ~~~. 1,0 III ne, V1H~', no~ lllOjJuIJ 1 n t:ii ro ra ~il k> JJOlI 'lli Vlll1d~' tp'f(l rl~:se le .~l"r,~ti:!~,Aca~~) n nm. ~-<;j"SC;:HI ~~ II I~' Iri'l)u[~ •. 11",,~!.!.sk!rii. ~11J111~cpi]st~lU tl d.~u~ •. ~ trela. a ~~cea {li!Hfi! :il incehl~ 1~1lJJ intl!~.uilse fnilrlpa :Ufl I.urg., care !;!I!' prehie~a ~.poi tntr-c C~~!iIh'; Pt~ ~ iii fa< ri~~Ipli ril nea s,l: e, IIIr'inm ttl ten j,e gr~a("fl .<1' losl t"~.ti r tT~ T;]I I Iis ~Jt:ll.in Doll ro:J;t'iI!I, Tt:i I.ell1e-ii3! ~ (1~ '1),0 rntil·n.i :5-Osi\t ~ leor~.bii db! Mile!. or.a~\!!l prosj:J~rd(! p~ coasta ;ffi~tlS(!,01nj'i:J A:Sle:i Mid. cii.it'~ S!ir~illl ~veacului ill VI[.L-I~.a.l\Jtc;ii.13.~~·nlJ IlIl1:uat cetarea in rnTjloc.t!I.I, .mt)!: PO!)IJ'I:alil fHJ !e[!~C atq nurmt-o ~'(!:'~I. illrj ~lldQ!·~.lji ~erttm ca ea ~:m;ii~i h! slcea <I sa. lar ceva miili l] rzru, 11~ nlll Sill r~, ee neil vCTIi1i ~I bi!~tma=:iiJa-au Ii;lJ1ii!o5;c~11mar bln;e,tll,me'lc W.~il[lf ill! patfUftli; {lira scrlsn ri J~ :;if'(' gi!i I rei" n"'tl:tJis 10 ~c~It sll 11 OIHH'Vlll'isto rl.;::[lo't' ~ I gurqgT~.· 1'1'10 !,g:rk'!~:t . :Proh~IMI d !1'!.LII'lL· dln'lm ce<~~ rH~!,i ~~!.;t1i ~lilri d,(l"spre ~~~C9"g1!!:~ij ~-E!U p,j,t!'r!!lLll T ~ Il;Clrsul seen IeI'll r: 10 1.1.1 nu ered S3i He' I ntl'tf11J ~ii" ~ I. Iiln fil[Ptli1 ~ii I'lrlrl11~l ~n l~l"IJHl.!ir t~ d~I,i!1~!TI ~lle!1iil8~d~ 1<1~'i1 lQ'ga,gf~f .. doi 11MHe L:1::l~N'.~I~H, N3'S:<: u l ~1~!;rj rnU IO~'i.l1 seco ttl lui :l ~VH~:I L~, n '. t'l g f'[liH ern PQlili~. i~~Htc ~t~i(;!og!r'!ir. eEl OLn Ik stat. ~.Iua[ p'i3:rl~ la ra~coOlla (~t~.~:Hot~LiilA5:i.. J;'i1:iciirlIi:[HIl:ti"'~ il.j;1hfik~~.rej stllPifiif~ ~r$jrlJ!'; ell g[!og-f:)f ~,i ~slml~ u ~~!I'i'S", rrc~11r"" II 1:1ele, (I luu;]n." lnutuIlr!t~ '/~mflf.ra!I.1pt1 m,i fl t1j hll ( I"ijt .,np,.i.o ti), < dhll t'O! r~ llui1T~"i!lU pj'ls~: r-at

~rQ~~ablb fkilr~' L!~lhrli~ ilJu!!)1~'. Slglir esie lea ~ria\lci!cu l,s,1

",deli~t1D~(I'ii"' ... Dar dll~ .!'ii n I. ei 0<1 ~(!:~.

r rot! po:!

~tI ulIcii

~ \'Ill I ~,<!
<

rl~.spn·

'!;' re~

se

mi

nl.i..:

!,l.!n S'lI: dH

1 B,a loCllI'II~!J, r

{ill Gr~t:'itl

b1!! ()l'sjJ r!:! ~~,il ~

f!O~r ri,

P·~mtf!!lil aria cine :>iil~, d.a,c(l'[,lcoli,! b:eb:L11e :;" ·m.~I.r~:;!UejJtilm CI!IYC! <lni. pTlJa'~'"' ves;MI.I.1 H;en;~dnli~i ii ,~cne IstrHliil;! ~.ilI~. EI ,>'3 r~ p,mr;lwi V ea te,n~;i!u'l nd s~ ,-;I~i1l 0 verl la bill~ l,s'[QrieiLIlllvetsa Ila pe Ill:rll,;, v re"~C(l IlUl. VFI If!.r:hhl~ ~! g(;-~j'IQr rn.m~!1~IJJJ I!ecn ~H~\'.. t;IWVi.~~k:'•. [)~~lJre ~t 5~iiiili.i: ];iemdc.ll.viI HUll fi \;cJ.r1l3; detlC3mlliat:a rtf!: iPu[Ii.lm marginl la ~.~ rf<!g· m~i:!I. (hn~T'Q fr,;J:i';,a, ca:r~ r[l~~u,~d!: .an:H life bil1if ril!treJJl'iri~pll;5e:. irlcit l-urn ~1~e:Z~llhi lru tHea. ~J1I.if'.i?:g;ullill~. o&!~JiIi~flit S!P.~f!~ 'H!'1It,!!m~~hHoDd!H eli ~e\~.i. sil11 "eei: ':ria ·... f~Jl ~i rna i d rupt,J tli ~1lrEiI r30i '",I , 1',~~IV.nHI3 sHi:!'I t p!!UlI'IJ: Mi

pr[)blt':ma

~J1!1rUHleill,ej.ilhiio~

a d"I;1;I·~et~ ror ••

,P.~r~tilcl~

iS~rtI,de~"vi I:MIlO,1Lii'lC ~!7)-,il!:a l1e !l rfd.mu.rii mm:lic~ n, Hi:ll~eiuil'!i!'1Im pe tr,r;lcic;. ra ff!!.!. rili du.sIJfloetil; ln] rueu $1 Jm:lHIIE]e J{) r g~:f!!Hi.c ~ ,;:Ii [I;: !'i~. (}i aiIJ.Tc:e.ilnHi:ie !>e' ,(IEG'selbesc in m~ ~t(!, pri vi !1.~eI, • Oritil cl~ hnp0I"I:.H'U;.!! ~1 de p-re~iQ:ni.s-!l, in:rm'1(;I'iIi3Jlia lui: Hf!rndQI I'U.I ne 1X1<IlC i1 de<ljuii;s,. Ge'~ili siEit '0 r"l'Il~mliO! ~:!":lCI~QII":.fo·art:e hifl!1!. Dar d3.di? Sin! l![Q POllQi diii!lfiO $11 -apoi,.tjlle:a ge,lili slnt d'~:fIe.am !n~~i(', da.liOl,L!~j 10 Hl1'lHna deosebita ..<;1 a'oe~tl!j n~.nn.crnl:l S·a pelre:c:u t ~p~rl'i!!teD?' Ii m bii vo·[ o~.<i~~' unde ~e' VIIne ,flU IiTlIf ~d [l~ '~Ha.!{.re· D!!i :rnelocu'I~t1 'Ili pi:! !e:ri:torhli ~~rill noastra u ndi::"'I c;u;nQ"$~ H~rodct~

c:~

~ l !llku ~!O!Tiiiil .. i

til !lILI;:::~5te

r,ri I ~

bill rll .. fji! ri rrte ~il ;I:> I£lr,~eii" Ill.:! ~

~ili r,a.~.

na,r fI..mc~ili iJlll ~.til·t'!t~ II'In·1 au 11I·!'Id"iJ!1!IlIl!1Ufl',~ll IJ'Il Htlrodot ~[ ni. re p i.I1tII~~;a,plllu r~a rll~(llogk(:', C'i; rOLfU1,'IZ'!; 511r3[:3.CIO<lSe I~ \lesL! ~i [ i
pU!1S_

d\!

T nt-r-Imu I 1;!~.tII C 1(; gil:si JJ] ,,(l1:l ~eJ!ll1!M.\~ ,~o [13 lri bu rI ,r;rofJ!lzit ~i hi ~il I( S<ItJ Ii 1"i zii), ("M~ 10 i all pr-i.I1$LI d'l1l Do b·· r{lge~ elf! asHI.;;;i' " ']'.riblJ:rl:l~ilJ;:eshMsinl pDrn~C1Hfl' :H In i7."'Ii;l:rc:' rnl;l~ ~ln~~.~:<1· ae!~ld.I~~irtj,'!eLn i,lea~~,I,getllo'r. ~ :I~~ incH. pnl'i!.(lpu~1 ~u~
iO·NI1a:·
(U

Ci'~ :~.~ gme ~ til

ale IImlilil g';::li;:HI<H;:'ii:.i-':.:t.:,fiI,mii~e;];?;li ~~ Pillm~Olr<i! :.;Hrfll: p~sin'llll~ :.>~ ~,a, ;d~,i 11 !-i!ln rJ .3nltk~ ~I, p'ii!tcrlli!l!hH tLl'illmr dl'llfl'hlif UI,i\~I: !}~llnult~. hlt"ea rc.;1i sa . .ra spund!l flli:dl!:!:n,c I"i rf I"" r,:,

Hec·1J:tl"llI. g~t II I ~I f,at: JiI, p:J 11!13; f!l ·1 sto r:a !l;~ nsil <l omorll rl~. La !i;kcpn ''0'(1 rill rwl insii" f m gtJj~ r'ih:dpiji :ill:[",d' 1I11'!1 HI:![,-Ileu ltU i1~ l sp IHle ma r,1l! ~~e nJI. ~ i ml("I TIll II'li'1pll'lli':zi fI.'l,a I:'.! ~hr{' r !itt! rT..:~I, till!1 iIlil !:' l~m)l· :gJ3IJit:ii-WBogrITIIJici.!. To I, ::l~~. fill !'1!1l: ::.IIJJes~~ 1<1 :nimk hnp:rejulF;J r~,1 t:~ S~f'Qr.Jll. III tr~ ge(ji;~ rriptalA!.rmJ ..f. lIpraalf~ 111 in~r'Cgilltii' I1H'!1'clIIIIU!"". < y{ul}!l'Sh.:·, I ~H:r-Ulf!' ri~'~J. t1eosl'lro LiI! n~(i:i~·. CflirrrJ:l)brl'/!, .,L;~rol;!dO!l'!l,ill'~hl ~~s-t~gcW. o.·-i dp~r'1.!;' tpo::r1lr:u p:rirM !11ii1r.i, .ull~j;i c~nIDS·aii'uel~ f1~'Lj~ 5!,ru tI~ ['!!il'hl. ~., !'IlllifIel~;~'~j lUi <IPi!H'.'~n! !'''O 0ll'il-r:i ~t:'ris§. d:J f" nu.
10

~.I' iAllU

e.'iI~~i;f1~.m'iill

l<l rT II1dt-lJ iOI". TI riu~o ,10~fi alii iz.lJu iii sit dQilTlrms.t~.1l!"'~ v~Illi';I],I, :II] \f1~1.eII; a u!lIi!i(!lI.Il[tln m.Herllfl l:e de 111'1 11'I~ill~ Sii1 t !I,m ~ d~d,. 5 JX!C'l nOli! IH"[mcj: 'Vi r:S.II'l.;I Jj,~r:L1I.1!1~~ ~:!l re- SI!l p re.z:i f!!:~ !:lnitfiir .[Joe ttl I: I:Lllpnm.[_I~ t1i;ITJ~Hoasiru~1 t:)lili!"~ rild~clnde' hlllt'"un 1I",e;· ~~i't iltd.eparli'lt ~~ rn~rg~' piln.m ta i,Il{lf:putunlc .CPOICII bronzulrLli, Cl,lr~cIUli,H.~ C,irl~ ",ped~lr:~m ,HI t~lI.S·P, ~. hum} drup.tll Ie"~!lffosl
rl:lll~s,ia n:u L
1

Ollo~i SC:l'UoI) ifI ,~ U:IJiU-il j !l.miHa ~i:"'!'>Ei~,!~tld LI i a I V· !~<1 L~ _11". ;~Icmdo,t reiera 11.i'J.[l'venimellll.'! UI[l' ~a 5,fi:r~ihl.~ ~!.;'~JIJ Illi ~r'~'~~LI~I1I~ A~f1d1,ar. gt'~li ~i1au .Ilnell (loin ~o~u II a I V.H~<1I rte"'~fiU ll!1l,lr1I~t:urH~ noa::!litn!~ in rQ rmil ~ikr! lIu Hl'!'ro{fo 1.511' po t i'li ve~s~ .;;!~ mj r~l!rn~ eu ~'e~ .<i ic ~l.il lie ~ i
5e

'('

ea g;L'!li,1 t]:LI ~!JJndU e] f:j<~ [~ resilLiI .R'Il'luii

in Dobroj,,'P':I. uude-l pI3~:3Jd Hemd~~. .tl~I.!.1 d~ ,ill :;,til ~i :~I~;'i ~,~tili se ilJ.ii:s~'l:Lj OJ Ie! !llU Ira1~ j d!f1l.'N!O;;I1I 0:1 VH~.o_ d d~ mu[:t Ht:!i !'I:l~!~~.;li'!'wm~_ Nu ~~ ~~h.! l'.'(,1aIcl, in ce 111.1 ;jlLlra POO Ill.ll.1 t~ ~ pocii Il,i!'!'!1:'0:1 1't'Cfu d~' ~I1:t'.Oliiku lu ~ 'alii. pa t'b" ill~ ~ ~
fl!lllll<".!i

cip;:H Ii! ronmli:r,M rI!IC(l-,;~IIIO!,,:, !;iglir ~
(;epllUlmle-

ll"iIsll c,fj pO!! lia 1700

tIL!]_,

rim·

'i!!~(]d bmlllZui:uL ~[r.nJi!!HH~ C'~rpi'lkH:lnli!im~n~

l1"riilu nl:lCIJ!it~

.D'C " pOp'l.IJa. H~ Ctt re ~lltl Na. ~Itea, d!I::IC(]-g:e 1:h;:,;1i. d ;;),1' d'i nca rc ~ '!{'IHIllOd ~ till d sec - gt'tri. r mjJr,I2:J ra r-C<l <l eea st.. He doli d r~p I u I sa spu :I'le'm es, in u momw!uJ ,~.pa~ii~1 1o; [pC seena islmie:! scrisc, gem' ~ Pfllj:l.l€:I1'tau greeiiQt ctil !>~,r.ii,w'chi ,iIIlli.~()h!QI1T1'l1 a~e$h!li 1)il1:mint . Cer(ei,3Jril~ i5ijf;l,l,~o'~Lrlg":istke dovedH d oaco-geFi sbHIlI!1lUI alii il'i ,B',"il;tla~ P!:lpo:,_Geog:t<lJ!]~ .mlfe Stra.oo; !C:a U'C 11 lragt 1:111cumpAmi'1 diPi!l!:~ el'OB vechc ~,~,~ra fi'Cii!5 I rii , rie5~nb1~ .l1"ii5'p1I:::1I.1.c,a. di!3Cii~jj gt. 'ii 'l,!'t;ll"btMJU.!lICll:('\;Ji,:rJ limiJa" ,iar l!:J'!u!\(l,lo~iI ~j ![!1Iii'ir,~~~~ im.tire!:t:sptlSli!'Je !pt:ir:l d;'!;l~I"llrd,ilr~~ ,t1UiHii dl1ip'~llil1~ till lIudl maliElli<!lc create 1;1:1; dUt· U 3. ~i,L NI:!il1iL'!I!il dU(!rrj! pe. c:lue~~[lllltlnim In: !.~1I().~r~l:e~rlltll~ .se d,9,OO· re~ te fll.IJ'XU h.d c'a. ina!!'1 til! ,c:a fl\!l,1Irnul da ro.g~hc ~a se Ji gru pa I .~~ po.i!i!. II~ell>!i! !ntu-Q un:ltale" ell et,,! [mp\iir~:it. lJi.iri!!!m.cr'Q<I$e U::iburi ca, dtl'; i!,,!'!mp~u. mal SillS p,om~WI~ii c:!'ol.lyli~;~ t.rlzL G~ti'i ~i d:(Jcii VoE n fost aOltlii dl:n sceste tri 1m ri, lita'i lilian ~i 1iIlt1l.l pu ~njri ~:e, ca re ~i·,f! fnl· U. ·pUI.S 11L1lt~J:e ~i Gelorla~ie. N!J ..m~~,c. d@ fl~lt S.3 ras'liii1dit<Ji~LipfaJ tribUI n mo r dll1r(tg~ tl HI ~i/Ji1')( tra c1l.rpa [iclf! al~MI!lf] [~I1iid.Mo:ldO'i.l'Cl'i su dlee .§:'~ Dt!brQ~!. jar ~I.':Ide Q1;1,1 ublP:ra tnlll.lrHor din: partsa ,"p'i:lse;]rn~! :8, tli~ri~ noastre (Tia.n:silvi:I,uia.."B:Hml', (':;ri;f,lJJlla, .Mj)r~_rnitjr~~. lJoa~c $5 OU€'llla ~.G[cd:i, ca re 011,1 j Lms Il'C mil lea i~lin h." rlUii S! re d~l1:spr~ sud .a ~'I S1~ crI-~s~.i -au int r I Plltl1lili,j imil. iJ'f' ge II 9iiti I. ZVi'o.arel~ ~ ICfletl ~!l'5'~"" (l nl'irnel~'m .. 11 de,s ~g,iO$iL i(pm:anli,. !l1Oli nr::41~1\ au \!"i:tmlin (:(Jofli~,~~'l nUl i II ~!!:S~Ii dB~iI ,di f1SP if a P~!;3 ~:iStCriHg I"i I 111:1 f'O 1;1)5~sr: CUll Fe d~ ~e;::t!c ti rHi ~·.~p.!'lr[ de-~lL:!..m.iT~ Sil'j~ ~i CX';'~~I:j~. bln:lli~ib ..II2S. ear,(l ~:11 e;j'[eiDdal;ii 0 SoIi.mI'!HtC:"l,i!ll.~~I(Jri'~:~! gc nil 1'.3.1, i1115:.1" n.!'! I re'b!JJ!~ S~II'I'(:(;j II'dam p,ma: in m:uitii ~mport<ln:~<l a'r.;e5!i"i d!l:oseiJW d~ :iUJ!!fIil~.E~I·::Iir; IlllOniii:~ O:.':I:t. ta d!;!p~ Ilaific .. r~a gelo.d.il!.ri~o:r :51.111, eU~il.j5I:a. ~11.~!'·Qi'1 5.~:~ gllnemiC'. '!"e~h~1!dU:S[it]e!!i:!' ~o'e;ndica '~!'H!! ~lrnlc!:l!j lli'lln~ ~l3ci ~f ge'I,1 i~,i pji1'rd!c :i.Jf:io~ il~&itjiIi!HiJ~ll.!!ii1! Q!.:.bd1i.t1iulirn.\iata[ e~ 'sl[,;Ioo; ~j'(lb!I'lII,H.rrm '-lXlflm1111 ~i Vf:i,m ,~o luS;l r fa r:'!rli !l~lr !\1.~11111i'Il tll~II'IO m i.f'i l~ lI~ dati, ,g,eN, !II1!J:tllJ'· gefj: .~~geto·dilQ i::a itl5eml'ltmJ1 l.I[lul. ~i ,1r.:1,l!lliioi ~w::ru_
.De U!1"~ vin laM :'~S!e 4®I1iHi'iI:ri.? [Mil l~mi lilier'li 'fl'Ii! COl re nfniem t~I:l:.·] Slill11 CIJ tenitlidillC. '~~pl,i.C'.<!iii $"all da~ Halttll', Po.1r!e i,C'~ nH~ mch!' g~~,iIQr deriva dfau'-Q, $irhcche ril:cii~cifla hu;t,(N~:I,.!~Ope~.n:a

seesl 1'I!.I:mc d~, popor de!"!va d~rn 'cuvlntl;li, presupus li!!,IrHa~. dal" a:lel:d~~ta~ iz.m<lt~, 'f'd:tlca, 'iiil5e.ITln,j[ld "tl:l!ltifl,fll:I!itiIFi~i". ill care III C<!~ am ,nell de-Eli [uille:~i 11J!aOl.d eli obj,(;cillll, dC$h!1 de r!ls~]·r!.dHI ]11 a.1l1,Ui::1'I [·fl.;!.lc.;, e .1iI d\3 tltll1tlo d .iPOJlia ..~a~~e di.u:i?i!i1l r,.!IIl!8I ~! c.a ~'3!:~.erilstic1L :fnva 1,3tul h~JIga.r VI. Gt~eo'l'~h~c", 'ii: (I'~ al Ul P~'Hl re; c I .1lU.JIf: ililr,~g~j ..· lur~ irll! ~1;;1(l~, uar:: cue IJ vi f) I~~ fi(t(}£.i'Il'5e ~~l1ir Ii ,,11.1 p" i'n g~ai'u~. I IT! in:m c:!it .!I! ~ r Iigiii:FlIkllr;~ I'! ~pM·lillil(!.11 aeestel ipo~el!! S"liU'pU IcO! .,u:itlee im~rejll.!mr~a til mt b1JJ,II;I:reu tap d~ lup apal'e.pe CI),]u,mf!)3 lui 1'1'<1:["',1:1 c,a 5Ufllcla n! .~II d<JIcUQr.

.1, LRI,.!~s1l,l. 8,1 (iacillc.r· <llir pLfEea, dlllI;[!II" i21.nrma.~!iiic ,<:!.c;ch.lfel:~~ InI'!ta~ I, .s.aiprovL~ii dintr·o atlh.1i ;M~oif!l~ .. il!i1dcH.!Uf'tOpean:1i eu seasul t!~ ,.<1 p!UIm,. a~CZ:;l~. Daracad. ,e:. ,Dl1Ilko'ificlU erede mai degr:~;It)'.1. ,cil

eel,

,I

.'

Ca f~

COl d~V·o'lil1i1 ~ I'UI se ~i;I;e.

f3wa ~

!JeJT!!HIiI,,·s;ll.

i

c3~!lj.m

.roa~.

dep,arlie, :~re~lIie ~~. ffmD'llUlh!rnuU (;3 rlgm~le daoo·ge1ik?r I'lll!!:l-a piel'i:I!]I. flTIl rmgur,3 'Ilm.pnr.iloF vecl1i. D.<! W~e j ZVQa~ kl<l:' lilt~r~ r~~ l1:tl>cc ~j re!'i!:L! ril~ .lillF!!1ul d<!'~Q-g~till\r;lr, despre C<:IOO va fl '"'Of 00 pelal"g'lilfIai jos, ne. d;1IiI!lpl:Il:inI1l 5iiprecP

::il~m ca dJ:ll:di fa~a,!u l:i'!I!ne din

II1IH'CO! ramiluiCa~'pu~<!luror indo·€'u:!'operLe. !oeoll st~ ia,mille cuprinde;il poP'Llll,;iiI ti~diverse, CUi ea j'8.den~:ri" #~!!!'cl,e myi~· '(}I'itli~il~gte, .~~.$a v:l;l~lli[ld! !~b] lrumdHt! poatec1.i !;IiJi!:li

dLillJri VOl' n .sllrpfl!l!~i amnd cd. (l\ilci'i se i'IrH'liAd'eu inde.aprn;a.l)!l', Iingvi,tHh: VGiflll:ri!ll, '!::ilJ ~il,I~~qeli.Vtltl:J:lh! n:d'if:rli, i<li retv,I rna.1 -pc
!:!I~:par!e cu gm\~~i
~!!'!

~l la.lJlliJ;

~otl.!l~i,'II;.casl&

e reaiflBfea ...

l1'li.'t:lIt. C(!n:ill~3 ri l>eistorioo'.lingvi.51:rte patrri~'HJ, de 1.1. p[i1'mts.~ Ca i ni!o,i?11 iDjlof nii iii UI lios t tind",,<'I, IIUj, ~ilg:LI r~o po.r, \'0 rb:i ndc Iii Inbil I (CnIlLI~~.a,::.i ~~lnd C) lUbt r1~~'i'!Il11i~1 ,r;~li1Gel8irii~mli:i ttoi, de pi Ida ClI'.:h~' niL a~c ·~r:I,\!,,~,t~l{lru,ILH . Bii:l,5{:,h·GfmRer.a:. Ul1d:sti rupl! ,"U aC'~I;PIJlI'lCI, P die ¥e~ero :!ia is!} rnl'!~hilererormin.~i'i :iJ'CiIPI.iI0l1~i1Qr ~I:a l!mE:iiJo. iudl;l· elJl~nil(!'rm trill lU1pri:JK"e'5,fS~orii!~~glI!.pleil, I:I,! g dl.!ll'~tii til!! ,e:ltleva: mH d.l! iij'll~, f.ri dOI.Li· Ilrca .. ce!l~:re" t~lriklr.i3Je: dl~s~l.ncle. De ;!!semcnCI!. ~
presuplln~ngj

NeS,~tlfld>l;!'J ~r! ~raci dlie:rite'. PrniJ]:em3 i!'il1t~ d~plilr't~ dEl a ru r-e'z:(!!I~ v"t~ *.1, ,e-vl"detll. IU] i(? C,OI:z.ui: ~lli illCllnrc·i.ml S-() f8Cc!:1·m au::!. V1.I ITu'00 ::JJlln~ :sJ am!!lfif!l c-a ~ rl eopoeo broiti.llJJluio VlllsHi. ~lifEe. 'i:;iLlp'fi.LlJZ.ll'ld ~! t,Bm noaslr.a,. f.I:<IWlrJ~:i[J:liim;lu·-sC! s~ Jill Slit!. d~" D~nA 00, er~ :ku::li:hJ de (i~O p.1J! l.ii tk~ ifi(i:O->E: LIHl jX'<lli1a .C,<i: re -I ,a sill) i!a:s:e ~1I1;1 e,L",olpec.a Ie ,lj,ii·:i: .
<lSlliflllli!'le

diverse-It:!

POp!!i ~a\lil;

m~I;iH;:lI;Ilr{li'(l!r!(,? ~HHI

IltlihU

JOi:"Jl:'Ia.

u~~i

;poe

<!Jborigenli

neo~II~.cI. Ctl

,era ~~ d~f~n!!f11!3!,i1'llIl(ea:S!:3

~!~ sf;.rrHl

ir:d

,,,3

~1'8~,

a

'VQ rl;Jii'"

~1~·!1'!rr~~1J !p'LHli11: 8,

~s!o;r~,Cl:i :);1 iU;:i'.Iogil.t J

PO'ilUiIii! ~I e: ~<1 tpill ~;D· 'lI rau. bia!:ip· ba .lpll nica. ol:n COlrc .~~ '~-or de s·p ~1'1l!de U Wi rij, ll':! ~iI ~i ~-e:~IN.I!! IllI J:;~ [)Oi.H:C ~l~ i:H pre:(;!;':'ie ,D~~~~ti iii III, cfi, dHc f!Hl!~i!.Hil':!I imr~ t rad~lj ~:Wn <Ire ~m::.<l bia ~ ~:0l5{h~l~!.:d epocii
'QI

11)C'l!i.au nUlil1ir,]ftn DoIH!J'hO'i11'~, ~11'l:d,e--;pl~:Sii1U.1 li'erodoL, (:i~i IJ'lIl~Shll ~~rJ1Hlfli'~~ <l:5!~,2i ~i ..:i:I {!,i nu se g5se!l~. a,ici ii1~.rn.al d~ dil!1 "'~:lcu.l ,111~ VH~:a:, el ~i! 'flrn!ldt mal rnulta 'vr~~. NU!!ic :l,j~ c,:>:a,U in: te·ll:l.aslidi ~Cl!l~I,I,~~lilleepoc:ii fli~ tl"(;l.~r~ftiU~ CI1~OIIIU(:"lIli!li,' partr-.n.i: ,~ijp<Ulit! r{lfHI!lrNIl ~I:S!l:o·Iil~'tllor:: t" S:igtl!r' inS:li ea pB' I" 117no i.C.lfl", in,· ,tepu lu:ri:le ~podi hronwl.l,li. li1m:tu.ri!'-1! earpiilo",d~UflSiren:e' enH.~ 10(':lI'ill2 d)~ Q POpl,I,I,ii!I!le eare nu era itldi dac(I.g:etic1i:, cla:r dil:1l COlIlC se vor I:JJ.!.~I£ dliI,~a'-ge~i,l. hnpr(!'Jun\fi2'3 OI(i!l'3Sta ~~i!d~ clfliptul " sa SpiH'!i1':m' c'ill, iC1 morne !1iU! J, ,li Jli] 1',1~,~ei JIo r ,pof' s.c~!ma i:;'~:Q rr'~1 .~CT.rse, ge I~i ~. ~,[\e~enl:oJJL! CN(;Hor COl strii'l'\li!'clU l1U'lQl~.tY'!lli .rJ1!! ~ce'sttl,' p.~mil~l. -U I"~.h'i ri Ie l~~jg 1'1 oo'I'i IiiIg;1O',~sH!:e au (h:rved~lc:~ d!i1~o·~t~i:ibU l!!Ti1.!1 =:i~ ,1'IC:i1'la~,li popor .• Gl'ggT:a.riJ,~O!l:Iljc Slraoo"carc iii tnHI,lol ~lIm~~flii d!l'!~n: i:F8 !,'celt!: ~i era noa:.5I:ra,!iilesptln)C ra.spica,t t:i3i l:il.;liCH ~~ 8'" t:Ji l;'Drinl2:3i1J3I':e~:I~i Ilm.CJii.ot tar ~!!Irh~O~{lgia if ]IIiIUirt'$~e li!ld~I!'i'1:C1SPIJi~r,e ,riri di-O\l\edll"ill.BlJiinlM.'~H{!~plinll o:l (luilhnil m,<I~e~'lJ~e ereate dl: dH~· ~iL .Num~lle dHerH pe eare-t ~nIH!!!ijm ill ~l!,''Oar\]l£! <tnti!.::!'.! 5C d'!HQ· n;:~1e f~~h!! hli ~!il'IaJi 11!.;o ca II1tl1a mete ~ daoo ·W1li~s,:li :5:e' n gru:l:'~ t. ~:i.IJQ Ii· 1:I~~t~ ilnU:·~tJi'lll.ale, '~I c:[a~.mll'aM~.!. hi i'U!liIW~;l!!!~ l!:ilN!!:1 'Ui, de c'xem:plam. rnOli sus V'Om:~f!~~H cmlJ.yo.:i Iii! IfizL art.li:i ~i da.cU 'i,I'O.f HfQ.st d\:mil di,miElcest~Uibulri.mni l1iIafu~i ma~ ,~~tl2:rnioo.~a['(!'~HIIJl .Im· pil,l~~ I'!~rngl@ ~i c;;~kl.rliil'I~. NllliI~~I'(!; al!~a:fi $-,;!I rfispt~eilOlSl!lpl'a trib:urHor d inreg:[IJ.tili Je ex t r.actlqm(ic:e.de Mil!] ~C!liei. Molldo·,!;,(l~su dlice ~i Do;broge~" [ar :CJe~ de dad asupra Llribmila,r dinpanea :a[l~~an.D a ~~,r[i rcu<J.:stre !Tr~IIII·!>Ul,'alll.~.B.al1a!, Cr.!~al1l;!li M<il.faml.l.rc$. fl'Oa.llC' ~il 0 l(e:l'1!j;!!l). Gre>CII~. ca re <!!!I <!j!.! as .pe f11(lllel!lg~ Je [1013;ltltil' d'i, nsp'['~ 5'l.1d. r~ i ~~ 5ud"e:5C, i-an IJ11,ilI1U mOIl lriliipe ge\i!. ~J tIi IUI'Q<lteUc; e.lerl~ ace.st~ (l r1IL.l!rnt!.liJ ma.i ·!:lif·!;; rpl\;H,it R<uu<!!1Iil. rr!<li Hr:nu\~ll "e~l~t. in '~G!1la~1 mal a lescuda c(i dl nspre a: PI.].:;· s(:;ril!ori i I:lIJ~.flitg IO·5-C:5c r;~ predi h.:dlc $i (,l'ctJr1l;1ii J;lO;:I'I!L~!I11jre- Sfrn ~j '~:!:'i::~pm. ibf!1erl1~iIllt!,$, ~.'H!C iii.! tJil~odl;jM 0 semnUl~i!tji:l i5!O!it:~; ln g,ci1ef,d ins:ij" IlU tr!:llllit' ~a <lrord~m ~)111it3 mil!U~ I m,p.or:la i!'!t~ iii ce!l.b!il deo:~c:[:t.~ll d~ If!Itlln~. Eo: 13[,. TJ~ (I rl,(lf .c:a<z" d r ~liP~ !:!i!1.ificar~~'1g!!kI.dEl,dlor· s~1:I B~f~br:5'::lI. ilflU'·!~.m M:! ~ pmeIf' l1ic" v~r;;bcll diSli!lCl;lc ~Ii!O:r~Jilrlc:.ai ~!11U l!!!nicll1 ~ inH(! d:!'IC~ ~i I,re!l:lr~i pi~[de
1:<'1

we!IU

rI~

L L R,u$$u. ,Celli I d~<Cilor a; ,pl;l~a•. dIJP~'.dll'liIl;glin~ ~~i~l.tia~i ht· .,8 :pl1nC,'1 a:;;e:(:OI*. Daracad, C,. n.. icovic:vu erode .ma~ de(,l~<lb;l ea ~i;i.;::st Ill:.lme de j)Op<i!" c!iil~hl'~djn C!.l'!l'f,ll1lu I. pre:suJ)uiS nlum;aJ, ~~r m'arestOl!~ I~ lzvoare, '~da"'t'iI. jllsemniJ!ild "Cl.lm. ,pl:lI:!lam I", i'f:! G;;aJ!le' C<lZ, am SlllCH dle·a fa C1! ~i hl! da ,,:~'C:I:I oMoeiLiI. dicstUlI de ntslI?indit: in II n[~c]li ~~. (Ie a delilIJ (I pCipU l:al·~~d!JI ao',l,t!]'iaei p .ea r:;1lc.!~ri.!ilicii. rn\r1ttB lui blllga r V.I. GJwOr.g'h!iZV C dC',IiI:'I.~ pill 00;'00; ~.~ pl:I M [11i ie g:1l.• IUiI;~ tiu.ml;lled~ d{JC tili eUV~flhl ti'(jtJ~, il1se:fi'iIl!,iilld "h.i.p" lin, gr<il~:uil ~ rnl'l!l(['H .:1 ~ hi,gi.e nno f~ IrI!ipiijvm,1I a~e'i8.tI!:~ ~pti m .Sci!! r .P!LJ ,!Ii llI,dllJ'~c; m ~ JI!flp-ruj!u"<!lre<! ~.~, !lit'! balaur ell; ,~:ail lifelu,1J a.p<\l e pe CcIIU.l'!llilil r hJ.i Tro'lia:ii!,,Cij sll~H,tllrdi OJ I da'C[Io'r', . C<!1!e ,e. ~.dev~rul 1'10. :s.e. ~Ue,F,ih3;J re'll!u.ll~a:!ii..1 ctl,llti).mma:i iI1epaJI"M:, irebut~· :s:!i. rim muUtlmi~i IC:a I'1l1.1mele. d!a(o":geli~o!r :I1U S'i3j
(f,~

'\1,8.1;[11, si

pmvinii

t1iD:rtr,··o aJta

I'Ad!cUliHi

:rl'ldCH?u.ropeamti

CL!l.seflSI!l~

lit..

hi Q'~'hli.bi.!l1i:d illl,,;ii!,~~ Cli. St!'a~; H Vr.lfll Ilr'itli'il ,tJ1Iiiem· ~CJlo5! JJ:r ii ti SO@lIfI:ii!tl fiI.t def:uJlltli rUiJo de d~ ci. grtl" fl!~l'~. IJf!'I~i l1etrJ·(tllJd_1 c.. i!],,~mnil1d UI1I.1.I .~i8~i("la~1 IUCilill. [)e IL~lrdc V~f1 It1Sii.\l(j!<!Ste!:ie!iiILllil'ilil? lata, Llri h.llcnlpf." 1(,;111 I'Ilnreml f~
Qril;:l'~Ii~i:ririflllti'~e

I u ~ ~I

'Vij

If1

n[J~1 ~ti~ ell iOO:n:ltu:d.inQ, cl~~i~:.lll'iic(l!Jl '~H:I~I mlJ he. ~o!alle c:ll. Ill!l· clu rtle Je gctito r ~e- n1' 11 £Ii n Ii:' ,o5tra,"'~'J;; he [l] d:acln.li ~l1do,··e';!ro~.ull Iflisemnr.rjd .,,"l.g-raj, ,sl v()l'l;Ii~. cl;)rn p,re$up~.ne i5ioiU.clJI ~i ri~";'!o,Q:~11 ~

~st.urH() linllm irl)aoo',~Wa~j' dcsll'1'e ca.re- va IrJ'Iloriba pe: ~,a:fg m~jjos,nt' dOH pl!J.tin~Ol s!l- piled: .~aim ~a d"dv r3;o~'H!I~arte dilil marna farnUic a po,pnla,llllo!r' ~t!oo"el!ro~ pem: .. A:ceasiil ran:dne ctlprirlillea POJ1lula.t~1diverse. (:,,:1 c;a.r:~d:e're 11· ~jce df!!iI1iill,'!e Onl dHer.iIe, il1!i<3 vQrb'IndUm,DI tnil1dl~:. jXliSlt~e~liIl'lii >!;iti itO !'i "'(H n .s[lq:uiflfl~i aUiflJd c,~ daci r :se inru,de31JIffii.de'3 pm3pEl, ~hflg"'isl;ic",o,~~ifi(l, cl!l~ltlu ~I cu ¥et.lilij! ~:l:!d!cf!iI.Jar ~€VCl mon 'pe ~p'llrle ell g!liee~i~~~an.~1ii'!!Il!'tl:l~l. Olil<!le·astlll iii Ir,~3.1'it!l~M, [fl 't n:~cu.l! C~ r'!CrUI ri Ie: Is ro,li.co· U.llgvi ~i:k~ p;orri:Co1ll!..l el~ d prCm~5<1 ~:i itiIrlJ!l·CiJ.ooplI!!'lill<iiLi lo::;t. ~il'ldV'nl:lllS~I"Ig',L\H popor. \iorilJhid (I IImtliiJ ro~n!l!fIi~~T 3vund [l ~jmi~ Ci~I:I1U!lil3. Ccl'cdiirll'c m~i fI(J~. dli:! ~lllda! !.i(!'!!:!: ill:~ involllitoriLIllUI ,p, .lkIsd~·Gimpef,~!~ Htl~ mp§1 (;1;1 :lI(e.:5t.p:un~'(. d~ 'II\e:d~rlf,l ~t :s~ O'ol];~Jd;ti!r'!'il rQrmll.reili"~pukll,itr,gr ~i.OI llI~rihi~~,r !'ldQ.· ~ .~!ltI:'Opt'M Ca. !:i;.niI proc:e:s .lSlor[c oo.lfIpl~.'::. en 0 d!nr.a:lli ,[I~ cUevam,ii dl!! Ol;Fii",ili ilIc.l1.Ia·!.[~r."oe!ll~.rc" hHi:l!o·ri.ah~ distinGb:, ~ ,O!~'~!re:<l. se ~mSltjna.n~ c:.1 di\i~ r:Stl~e PD.puli.a'H! II'!~,(HHI ope.l'!(! :$-!lillJ pili t.lll [\D.rma c (dil;l!ii~f'L!1de1~1'J. epod d:ir~iC[Il1!"PfOl!Jl~l'tIaJ(! illca dl!lllOlirle de !'fI fi Ir(;ll:~)l. \!',H,a ~~. i!:)lide~H:' 111!JI. ~ ca~llil ~;lifl~reiili1fl 5-0 flil~ei.ilU ai,t:I. V-a fit de a'JlI!l8 sill amilul.m C@ICI] epoc:a ImJrlzuhai 1;1; 'viI!j.t;ii 'Hle, C'llpri!:lzill'lod ~I 11Inl 1I10:;J~'lrii, .dar inti fltf:r! dl.!-s(l sj I:~ siJill d~ DIJ:n~,re, e'l'~ !ocurl:\i de oQ P0f.ill 13~ I,~ ,11!idD ropE'" [!,a,. COl:rfl'~OIsimi I<lSCS<lI;l, e!'<Ii poe C,8, ~I:.sl!i"i -j;:"ilI lj,:simileze pa' <l:I;~u,i.g!lrnli ~olhlcl,CHH~1 lit" d:i.iel1!'in!,lata a~\a:s:I):!i pDlPuliilllle cafpilrQ·dOlIlIJJMamQ·b~ lcanic:.1. diH!L;'aOO sec ~IQr desp,ri!md!! Illi til. t F~~ul .~.~ gf::rQ1·~a.('il. ~1iLl ~ pool! 00 Ii: c;[i J)reci.l;!re. .Du p:~,ilitii i,. dH~rnnli'H~a irI;H:r·e; 11'1It:1. ~i il iliin iUC lQC :<!bia pc J~ snr~t:t~~1!i!pocii

:pierdi!.U in :!1~g;tI[a llmp~.!ri.~or!i,!'!;jI~I!~.:[)~rte:lr:ti'~'!I'O.aJN:lorIHC'fj;U·c 8,"H~'~:1

:5'

*

!J;

~ '~~it!f\1ii' !iIi!. -get Ilio r ~~ [I(leul ei ill.~afdi~Jiale ale a~.Liflgvi~..<l.lru~ wm:!l!ll I.c.:i rJ~.': '~L! 0I1~e!l H:m.'!ClkH"~. .i (liI1Ilj.': ~'II !! Ii!! Inli'l tel r cl~ ~OC!l moi~.l1'qOc~i.ll! :n 1.11 :rWn~lul} pllr5iil}liI.~ <l..!ll. lo~'m3i :a:ci. "e~~(i~ fh:~N. s.:l. lecte.I.filiara B d~s. Wllll"·tJl1 ~ul11u.iMiJ. HL.Privl'nd !IIl1i~.~·sm..:~ cstl.ct]: 01 i!lj!1!!Il~rH IImM. g~'~i.}~ va n~m~ne. d!v :$lt]1l .• Cu aut rna! diiiell~ e CllllnOll~. '$i r!~CII iill 111!g..de(am ~.tj.wint.!t~1 in Cr()'t.il ear .mJlLlr3 dh'llnr.'Je leg'.l.lJ.~irii!~t1'li. jill mal eu :re.li'3 111I(lha c~11J~VIl ar (i!:liilO<l\iie~Q":rdtev~l i.n' de~plI"m(h(ii rea d3~1]i'.nslituhl' limtm~n ~[lilll.l.l111@:.C[1·' ~or iliQgll'J-lem II)[ne struetara ei ..riibill :rorn.lS!su.iJ:'~ pr6t1liJ'Hmll:' .i rJ!l'$I~.r..ca liiii eeea ee p'rr\l>e~tl.aililpe 1."aMii fec{JJ:!stihd~ !!!Hi(. nese.~ro~nl'llall'C!.'.'rare.1ll .E'e .!:.e8j ~ms tie IJ~~ dQG:llImutaH:i III sprHmlil1 DJ:I1e.eI'.n. W.ecCN'IstUtLi.e t~hJ'~I?' rJeiuru pnma SOIUlt!'1l! ]ncUnia e~~.g:ra.I·s..cr" i ~t~dorli 1.j ~.I.::y un. dil' ~l(!:mpru: SUCldlilV.'.Be I.!l·l'e· r !l!bi. Innl ml!lll~ i!ki. r111iJloewiBJi I):xtrllJI'I dli! mclh.<I.rh:1Jrhvllrl1i1~lI.iJ! ti t de pI!.i ri:l~ de (j ~nt:'~L:"<I GH<liC Lf w I gi!:.i 'wrbif!l d.fi.a.alii.tIImnl.i11 rom~m~aSl(':~ de i5iti1t1!~ cJ".O!le.~:Ior!:lU..~a gJln~~ 1i~1I'!bi'~~Y~rte.i!!l]bla 1tl.~i.aI"asu pt].Wl! te"[od:osim hil mod elJr'mt? $til!1~a ~imbij.(.1 H.l 5'~MelllI!.~~ .i:lui ~i ~rg\.! PUIt~m s rM~ 0 ri:~. in se'tls.) ~i {f.hH!lror ~u~)miM.I. 31 cdC! r deu ii lili'lb~" i rll nmbL S.rt S<I I. hi ra .eunC!~tmle~or I'lOa.H.l~n Jim!J:iI ~.~!\1 $Ii ~h~ \.lno1il~1~~.<l! IJ I...~ (Iiil' tri!oSill'iJi:rij f! I.Iigreilca!llr:tmtc~ i!>1.sal fie . .1 IJ<r-Qpr!l!@11 eu'". ~u . d~~!Jr•. ri:ld:~lt ~l! IUere ~I:eoe~ti. rmiV potr~"'il.1 flu sil1lll11ii:lt~c.!l~. (~~ g'r:llm.'lag.:.tneli ~i 5tFlLil~hi til I dUelii[eior I.mHr.!'itai.JU e<'!~ Qptll'1"f:u.i.i.t).'orbi.I limtJi.ffi Ile mu l~~"]im ell il1~ f~.:.dt!:.!:!..: ca lii.u~ .Ni ~i~I1eI:i!. .i 1'101l5Ui1f Cili .I!!'~I~ f!] re .:.u!."in" (:1pa ~ie-xiea I 3..arutfl'i I.~. rna: 11Il. C:!Jnoa~le Herodet.'xlst" {) ~i!fll.]l~i. iPMb>ilif:!il.la ~rillcrH!iiu::ica.c{ilii:si!iler<!\if mClJ.lttl tHI.lirtl' Ctti:tio$tin'lelot n()IIst~ ~e as~~~~ .~ ~U~!'Ju!tii :<i.~ rarna~ doae pUUflCll :iI" :100' seal.<i i.Elrnh~~los.(:'ii:ID ml. L!lJ1l'lstf~1 (Ie'scep e m:!<Illlz<lIJU in ·CO!ldii.rJ8~DI1: ~i unu j t. ~zlt!l!I.:3 'ril ILl !Ie :t~rmnrila iiil -PliHifJ. I:~nd..' ~(lee"'!$[ ~'e nttu a l:11!li. (~j.UI~. d:<11I[ cliJerii.a<ci~ pm!) r~Ui-?.i hlMlIrc-iI :>0(1 fadi eercetiitnl'ii disp..I. po.[.ii1dlor ..de C'C'e.ia rl n '~~fjma '\firs..$!ll MilC.:. e rJrepi.g<lf11!J 'i.I ilrm~ j: ~ [)iilpilll'afl:r~i! c~ gtlt~.~a:.• .$.1 ~i i t1 aj.l!I·1) il'l$(:IiIl'H(.!~~ ~iEl ~h dt! i!'I:llg<l~. CW !Un tri! flCi.!di'~i ttl I rOlel i" ~a r IQ I!U~ll (I~()~ b~ dill d ~rli\iiL n.1t ~.1 dU. C Uil!e\MI.oo.I'Hi'i Lrn seris {.. '~o:Fistii vns~' rJ11l mrmai I ""Ii cU\l'irl~Ii!'.cVOIII~.Iler!lIm~ d~ IDc!Jrt.il1tl1'iii'lall_f rl -:$1 t~h.t)r~cU dc. ~[iM.ah!ll limn. ~~ g~:>r!! Sifpal! pe V:1fIi mQ~ d:!!!.1J '$l mal r.llr~. SA n~ i~citl.!nmC dacice -~rU!.il . .' ta $'u d! ti!i!: Bal:C'a:Iltl.:il l~ ~Itru mOiLsa 110<id. M. SoI:!"!IJ!!.aUVe urme. opoe[..l~ Cltll" darrlimCli'lli ril1~:flCl.)!!"' . 'HH. iOE!.!: \!oriJi rn ~ l:sc rlem bl.lnlllii.tlJm~ .. .:ii cornpJ~"l.~.:!s.e. CLllli!<If pU~. dl1:'e""~mph.I~!lii. chia r .o\. ea n.Oo{l ~IXI~! !.CI"Jp~di ~.lmm·d!ail:::lca ~i Ii: u dI'lY~.C ~C"ll i1!1! 11·~stall.r n irH.ifl IImti.uria hWlilpede a I'ui S~ra~o.1 tllltil r:ii le "iill ~~ ~[J 5~I~u! Clll"l)<1~['i "IJc~I~.'l lilA mJ'g.I..crel.Qlle.IHlltlili 5UD::llOlJllive sau adj~di\l\~'J' l:m~I!W.I:l] ln eC'r. dotiii di".e' in HmpUl ~'hialr :) m. 1:Ie 1ii111l~~n3 I li!lg"'is.~ ilQg.lf<i.m.15. ri:i!~I.r..O!.I~!i~ I!!iulgar Ghe017'gJli~'O!'.-egi!1 nl:1l!! I r~l. i'meuirll:!II. U Gr!l. ~j~ tl'~. '1~' vine .~~.~ujl5i!1~ Il.I.·.t1! dC~Ii'iI\i"~'lilit!:ll ti.c'.a1:!l nlIiE! 5JgiU re..jJl:j! [.~:!lot~1limb!.irn.J. yiill ~'O rblte in :litele: ~lD3. ~.ij~~~~ii nll lio!: 0 HmMI iTlU Ii!' des tu I '.l m. ~ p~na C:Cl' dil:l{)!J'~Fi :~!id~viml <'It'e<i!li r.$iH!~]~ ul1u'l scrT!c:~ li.i). Q I'l.deXI$.:.e i~5i.ir~rT.IIIVQ fbe·S!.l~ _si'i mire ~ .l.rop~ritll i!l'l I.:i.[!i'~ d(f ILa EZ'l'!ro\ll1J 1·.die l!Il:cle: a Iii: 'L::i: ~ ruJ I ~IQ.l !!l.aC'k.~i!(.1.I~ci. iIIl:~fl~ ~I'!' tJfil!lJOIlo'l si Jrllt·o PUbJiC.!I Sal!l$!in t d{l1l8 Ilmbi innld:itl> Tn·dea~roal]e.d:~~te.hT.~<1 acel ernsn F!t1l'!1lcC}. !i::il.!'.c !]Ill mUI1BI.ii! rrum.e_il'!_ ArMJmit(!: da ie .l rOICl~ul ~I..il.t~r 1l(J~lri !i!e~\'H.iijJotu~ m~I~lljuli1i . <1il1:ii'llT!.b.(!!1i~.l(.b~LlJI.mt~i iLll!ltd !~tI'. .ti lim fl Inr ~. IJef:soa.iiI'{l1'l1 d:~-.eli:viH\li urnane .!i Llt.ifU:lk~!!'~.ll.P~'S{l l'ij}f. mciodal.<IfIl<l!·dli: fir"Ca ..'l a Iraci!or IJii c. ill ~t'I(IIHil iiiI!l:'t~11l1 :J i ..1 !nOQ.!.. ~tim .shl (lI pllll~C .xislefll.1. brOIi!~!lI11lIi. Pf'lm:'i~31~ probTem1i [m care iJl'V~~3~ii ~ijjt (Ij·vlZ:1!i.B:u~.s lit. di 11 flt!I!in.g 'V(l rbHill de· i:~racii.I'~ klp(lnl.1:15<1.l!p. M'L!!1<t:chlhlis-<1 gi1l.1£'1dHe rtt.31. traca ~I dilCO" gem slrl i: I~n !j~~fdi (~n re.e pentir~j 01.~ 1.~PiJim I::a au IlHt'1 trecul jlprCnr~ II OOQ. (J~ :ir.!J ~ i fi:wi' He.deaiol.IHilll: H~. Benli'I)1i1'3.U[ siI·1 Tl:i!te~i..1l. ell doi G~rl:E!l:alorf <l i II mbU d~.!. If! limei Ii nil bi.hul1pllil.IMD !ll. E 0 si ngl~ fa Iirn Iili CU.hi TJepoet~~~i' l!ii: !115tr:TNi.a·~fiah!J d~~anil cHsp'lI n e .r:!C!fa~ 01~ It lin!>!i da.a.nimrimi.aJic:.r i.!m~I~JI1Ir.azuilli~.[ <. lfl'l! de :aUi lil'ilId.I1~. ~.rl'!ti.H~•.Ht: ill lJI'.e.Ol~SI'lLmil.. il1i~1IipI'O<1we fml.aE! ~'L:(lnl :<Is!J!~r:ase~:.!l! h! HI! C[OO d-L1' a~E1<'. Itlat"i:illri~S(eiil e Ctl(lStiLlHea 'l!idl1'p:arle (heOlJ Ii d>Q.csf.. ~h:! di. c11r!trcr:tHi'e' I(]Oill:U 5:1~lrl:!JIJ!ffi: pro'llrW UII !'Cil: t mal iLmg.(..il rifle!:':.!ic::'I .~.. [l-Iea i_~_n.lj!C C·!"CI]de . Trebul.Ivin~~Pi! C.(:i i $1 Ill(! Lin :~~!l~!llTa OOIJt" 11 ra r~. bi ne cu ni!):. de a.IIlQf dI~[)!lebiri de \'1!deriOlIH d~ redicattl fit! treljlil.t'.~~'!:~a !:I!i{.[1um<J!1 !:u mar~ . UI1'111i5&l~ j~.~. n . i~mbi dllil lell re <l~.:1ilil<llisr.-tillllu grrea .(Jpru!JI-:?:115. h)'[. f nd I ci !1iei 11U pto "'1:i.'ir1l4 Ira Sa~nJi .sit.!A!pil'r1~n~ <lC~:H\t::i IflH!qm.~i.J IOiClll1 mll. Deosebiri i'tllre d cele dl)lU~ iIJr.O ptJ2i til! r~nTia !.ICC "i[l:l!H Ii.!i!'rliu.~~~ clin.lI'c fill I.a do ~MlI.~ dOM:if'.s):t:'~r.~' r.rsc.i1II.~lii!('1i &a-$i Ilea se.::! ~.1111dlcocl![wt li-~.ge1i 11. c:le tl!J pn dCSHlil d:e ~H~ dar ll'llr'.Ial~iii!' l1i?' CqHillH .1 d~:s<i'\i!!I"~il'e I~xi(ll~.ma:tlf~i. e '0 t.eUTlJpene..ls.r. ~ ~11I]lha ~. ia:r rnLilltl:!'lliD.. uda (lUJ cl. Gm~il'lii(!.:C:~~e. ~OO:!i!:aLitu~_~ 1':1 po rllu rite Iim:b~1'\1O rM~ ~ daJ()u-~:~u e LI 111'I"nb.~J' Niimal rwigie-. ~Flcn. acea. i[M.fi!i. :'lCiIl rtlic ~i de ~iI'Ii!l!tle:s!.lIiJiriilc ! e~ di:! r!H.stre.ll!!l~. rnai 1fiI'I1:!.el:(iJI\I.

.lIllt. C'(!.ga r D.n~U()ii rLl eel O@ .1 !'!!!!:mehl lribullLIiI dade .UViJ chmsebHa.~I~m.cize.1 m f.bll tlol"l:iUeil rorilrf:II'u:lu-H' I.ill limbs. .r'C'et.e!~m(!l!d!l1 final.iilO.'" . d. pl'l~m.iJI~Ll s.i de- ~~ .!!e.prinIEiC l:rrI .ii': tip kellt~H'~I~ COI'i1:spuml.'\iil\'.! :Iii h.a'!e q. eelta V!:'.d. lIul..sJ .ese eLI 0 D.• 1m dlld S'31J despfifiS ea" l"..'3.fIlirilii ~:r(lomanit S(riDU c~r!!~m.d.»i15[3 0 sell mil: gil c:u.a 11Imb. (li.n.ta..mlllal '\10:0 HiO de <l~m~l1~a t:uvinlt.inl!ul . RlI ~Sl!l a iLlld! .pus iI jl"llIin.SSU" PLJ~il1ele '~I di. WJ f'.nle llif:Iedlc:fn" Ie.pia. eli flU me h: re. $1 P:seIlii(lQ·Apl~~eiu CId. Ern spClil::iat .u.~UlliLt.l:i. U!'Zii~.lor :s. fU I:f:J' balig·sla I.·a' iP d.3 all'li'lal nl.Ei: lte le.c:k~ ..c. a. [lin: !i:U'uplil k:c1l~1l! r.lt (!'~!Jlil. .ic.uilct~ru.pe: ~rn~~:ntl .5..rl:ll :.giIiL!HI. I.".F[i. Etim:OIogD! p~Qprill !>-iHl im:ercal penlni.-au piis.nt'rodoo.re' i.e[e'5iLJ ~ i:I~ .ti n... JH.Cl1Iiie 'j'~an!!'l:il roOi: k. cil!li!! mai mullie !:IlrH'rrl~fill me III flU l.liIt~fa:.l) flLJrn/J. da~.1il1 900 ~in JI9P(ml..nt. la-au ...Ultori aJiHi.Ol!!se! hl<p!)t1i I'm: d:tlI. I.nl mo~tetlil:e d.I'.ci't~¥.k ~ g(IJ) In 'UmbiIc din prf'llH!l gnrp CLJp!"i!1!d ~'\Onsoai1el!e 10 ~i .~aJ!'llt rarii. fie !Ccmdihlt.o .opell'e.~' ~:i~. S.UJ·les HII1 -CUll I :!ic:ricl'ii lUi Oioscolifde..11 :I'4'.a pe. hltiH. b!. :lri.(~!"{jd.l!H ]n: $lPt:o~lI.!I.le [J Uhra ""OftuUi fn pili. de .11 IIll!!:glJl'a 'Irecl:I~ [ti~lIL ~~illt.tl1..~ {8 ~. din slrhechil!:iil. nu hCil'tJiiTi'~Ol repenl.ille sint f:o.~~'S<! idi!!i:imu rlJI1: I)a I [t.CHH~alOr. 1imba OJ l!:3'diol' ~'in [laci.mQdf!nl@.un:.e~8ir.~e'...E1.aJl~eO! I~e 1lI11..i 1I1'I.mjjlel1.orInnl r ~i l:unQ'!I.i~i? ~a na.echi~ i(1do'li!lH'opene de riVili .i .lenal lingvisi:ic de luim r.~.li' dinl ~Ie riidrlid pi'!!'te' din iandn..(HhelliLi.tbilt! a.a putu. Dl>C.t~'11 OlttUf {loUra gnl~LIirI.II1e!]1e .ru. la I:irltl.".B ~r ea rE napr~.1aco~i$U dirl'tr-c (!pocii.a:-j clelHmme ~..j] Il''j~!cal pritit::~~<!!~ ~.cG1~ei'al~ [tij L L ~LJ.~~ Apulle! clio HOItis slJlh~sticB.ltlcI.ltosl..iii kJ.are if1.lce! dl. Trahitel~ de boh'ilillic'a m:e:diclrulJl~ Il. tilmi:JilI:J!li~'.es (dlel1iimirucllli'e. Un:a..~e di iii I Fe :~!~ ct:!ll1sUI tn l'::!lpHl~ 'c. ~aUit'l. .!ill : rediilsH &: rQphd d nil!1 m"car jJ~l'ilru 30 d~n(llt:i AU ~ pol da elhnol:O· _giq~igIl.lll.limblr~ 5tif~m.l.(.l ~I:5a·i jI.idt.'!~ 1m blUa.~S'~r. IImb'l! 1'. Il!'rocc~U $1 ~.!ng. i!iiIl.g. [lh~I.ri. IjUI mlll'mlU 'flc.nlrUI.i)pere~e: e um1!1IUe.tiCput . CEl. A.amllfJ Ills!in t ..~ma'1E1. in IH:.!1 n.tll'I"I'J.cj s·allpAStr'al ri'lev~ glQ~ Ir>l!!:Q·da(j.dJ~. De c.gn!lahll .r.·lIlllLl ~y I sta h~h COl 1.l de Img·.iiI.plJl!. . Pa r lea CLII 11l1l1t C(jl:li l'Il.lh:..$f .a.II~1Jm loll 1.ra'l:o-daciol!'.: avcau YI1 rnteles identic S'UI asem!j.ri:i' de .: 27 101:~rim.I.'qH:::II. {hulinl'ild'lta I C'1iI ~allscl"iila" CIlI ri.:)I'. Zl.al OOg:31::1 .iclii IIiCIl P:J.:~'lii'l llnl!!lu:li:le ea.[I .3.Dll:tid.r.rUc a:oJ.'J ~il<!ia!ti a.l:e'i'1llIaj1~ Il' te.i fn'teh:a.eli .Otales Sou p'LI~..SlIil!i Sa k:afliCf.m~:rrle La lexicQgr..!nehe.n..F!mQ~!uil~e!l I.Oli~adll:r.r"tl{ r mir'l~.zd.le de o.!Jar pm~IHllillII kC'nlllm~$1 $tlwm iTI pcofsar'U'l \ti'thf..i'f"~ii.. V. puhi'l [.uria.i ttiial' a I rV-oIea 1MI.LJ¥iJ1le.eii ie~ir'!d. i'O'-.~. al l:nsa l:irme in 11m· g hi I' !'/!i.icl Ue.~bda.It~~d.. 00N(! II vi hi I.r~· ca!'!~.:ilicil:(ir!l1·adlis.'i~'il'.lILLli"i-ill'" '('b~.es'l.]. IDhl~I.I doHe-.fIU pill n~)!pUtatc niei ~~JnmUU.iei .11~sigu. (aa . mlmSlr. SlflJ.x:elnj}hi.ni:selllie Il.t!it. .1 ~i H.U.[l.1 "e·n'hUl~ §>~ sa.l~ dti' .ane~ frlbll ri.te if! ~o!'rnEl!loll' lJ!'il~.d. tine: .''oi'i n~e . .rda.e' im re boa m: eli rn "I"'~I @J '~i i11~.~ spei'l'u.!I 1.Ja .ze ~M~ll in l'I'IBfeSJ r.:IlI. pa rll:ictll rWilj Ie' limbii Jilt" ~Il I:lI . V rea..rlu'i~!'ra n: eu rQrml:l.mal. rn jI.!1'tc.S.!JIme d..Hneni SOIll.f: ua maile::rial hnpo. (in cazn.111.z: fill Hm b~ ~Hlil gmful a I dglje.Hlili.i..l1I.u'11Q f Ii m bii trace -de cti~ 1:11 oons.Ft"J. iIle· EI.1 hi!! Pseudo·Ap:uleiu. din Ulligioa~ IDrUQr :j~ d~ ilIiCiFI'Qil1lll'.ilIadresa prcrana.t j)['-et~Qf!SC. care v reo.::!lmOil~.'lele elelme'lIjle de iIltiliba If<llC'O·dadc-:i au hlgii~ dl.mb Ji!! iranicl.rt~ladt .Ie cra.aoClil a~. l'IiiS.Lih~"se-a f'le s1Ell.~~ ".~. limbilOf indD' 'ii. J n rom.mfia "sl'ra. I:n dill! gr~1 Pl.8.i iillel. diVilnito1ll.e' 'IHlmo!cgic.1: l!lo-d. I~rg'".a!1 (l'n ~pecial l~esycliiD5 ~i • Phoi!io!. spil'm:1'I1. c:m~ !s:·s!U rolosil de cfo~arc bourl'lice din ¥c..l)j ell.a:r.rli! ~Irl gri:i pn.1 t(1sifJ{J(J..i~ lui Oi..i:'i. ill Iill!j m.e d'iNJ'riil If se dii 'echjv~lefltul eN'cese.rn l d091r fbeinsem.~.gcllli !lac. 150 Shl..)jr.ll.!pL'l: diJ~o·~. i1!I.a Il"'a!Clll~ '1IIlra. I'll .~ ~m ~31'Q~!ar rlin Um~il' r.a. d~lr rea ~~mb<ji:Il:r'at>!H:la~110 I'.n~. ~I'e . CU"'lf1i~ IUlI~ll. lillJr.i -5 Ii. sUtfgure.. 'Z1I(Jrdtl ..t 'Ii 'lixp-nt~il.fllSlc 1i1:Qlli ~ ~mplHI ill dpillii :gtupiLln I'IUliflUe Ictlm'll':nlionq.-. ~el. ili':' n-au fost de: III !J:J. ~~l.'~LJ . .lo..e II n.l stabillll" de e./IotiiiJ ramii'll! ~ sa n.l. b<lil'll:!im re:1!p!:! . rlii1ir .te I!¥t.c gree ~a re' .:J5C:a~8slB a 11'1' st'amna eli nnmerease el~melltg lexica Ie care eonjtn 1.I.um~d~' prup.\i!l: [Uri! ril'lIme.lPI1Q.<I . seija.J hI mhllril JI1 eare ~mI'iH~cll~'i$ di~rerHeJor kirp:1rlJ. pe noblliii dDCi~ !rt· sea.8 re sl. md lul. com.j [I'esiglla.i. o:tr t. liiil~'m~t1I:u1 oostff~ dl'l'l cuviflilul tu.i1liini.S[l J.Btilile salll pe monede.1 S!l1!.l.rf!ac~.t anlmpo.:..sp~a.peI"5O..3!>ti3ZI+ dar '0 prDnlll.i1 ee ""'8m rnai mOlh' j .c.I. ca. f:n !lIb .lhll.parle".i. . ~i1 r.~.pedillh.i~r. !].d1i~(!l.I!l. .i 11 rlEl')'.'tI1lV{! s"ti gii .poniNn~ .:~SpeC:I~I.e~1 !". ClI'II'inlt'i! ca (Nit' .lol' ili:scamulli ". traeo~ dacilof in i:a r.HI p~rl.1.oscoricle.ga.iiIlatiij priri .iH·" I'IH:li!lS3.ai filii :~.! i t race. c.!.iuler !. NLJrnfilrl!l1 tor @ mal'll: circe 2 {mo.. r.~Oi'~e~'He.I/:e m. corpu I ~j 101 fire'B C)fI1C:I'ln:aseA.lri. 'Ive.illfi.1R:J.mi.nate h2iig.fillpte ~i t:He'l!'3 hid P:HUJ pi:lltlt I~ re£CJhsUtu!. {1cuiJ" gl".eapraximii.dB t rna! ij.~~nliiitl"1!e.t:QC!5!j'lug~ un ma.l.". di n deose hi ri Ie I:!I1''11 ell' rlisrj.ii[j QrnUle~U. (a.I a.IIJ<I'ISO..aae... lTiledj.i m.mc (~Ii f1II~ de I:ocu ri.:hCH f. <!!oo. ell ailli .r3. S31i1 SCI'ii (3.rr.I!~.I lim.Hfiilie' a. ura.:s'iriiill:lcilii"'.i:e ~. ac IliUl Slil' poall! . D.3ri. S-. lr.nlln~ {nume le..1 poOD'le $~i end 0111 ee radachli Sii!t! &e C:llI"inh~ mar.' tJ!tli!iie po.rn.lli sinlniddecuan ununl'ml un inl'ti!'rpretar~~ ~i . J.~a [lor lingvisliica I! rnsi't" CLtll'!: .bu.f<lQ(. III easa.~Lr03iril1.

(J.II~ In'r:2V~!:<l·.r~ci~k cleiH :. S::IILIJ1Hia]:3 a m:1JorU.1 H\1I'l.Ci'imlal~a. ~i IJQlbi.II:U.!ar~ i'ne.ll\ d. Ja tlaicHriohill1 (l{Jrl}.:.~11 n:mi .[surikltorlle :smll~Mke te If\l' corp'~...'!r ~Me' I'lL" 'Il~ind:e'.cri S. gcrmiHili.r:-/k.. ~(. flu :nep!ule m b] ~ul (1~lj.ll ~.Is. A~IlA:lar.l .'."()wflQ:l'Q \'('chii llf(!-.!. mri~~.~qi'i~.~1 de tI!ld .1dtva I po p~~ r Irom~ f1~st:.~ eu poroca!\d~I!()ell~ rid In Iifill tlH"lle de miui'i nQ~fI'fl1g Ie EllroO'" f p. II] SSl"~!ses (W :p6u l':Io:(H T rli I.ah1 ..!Jne. rt!'d:l. d~.~.:re.l'Im':hla pe Wro-dili(.:!1."ia.rloCl.:Ii ~JlIr.sJl dr~r!tUi.::Ilfq!ie rei s~gu r~ .a U~LH~. Ii .nll.N. II:' :JI.~'!i..aihH' (~. d'lf ~~hH~ ~[a ~c{!astli p:ri\d nta IlILl shll: df:'.P:~n~il'iJ(! pu ri:u !I.• ]fi~il.ccttil ce n~ I.!fI ee le 'ai:f! <i has.lc I"f 11~.lr~l!'d .lil.1 bl:l)U1d· ro~ca to .~ri! n r dill~!1Ii ~ef'li$liI.Uj ~' ~W! grel. m. ~1~.i~ indgiala cili ~'lIr~ i:(.:lI:Dr ~i]r.ml..tlt ~ mil.HteJ.l'!~~'~da.lVa. 0 manii:~'&:U~'l:Bi Hll'il rY.]S~ '. dl n \'C :5LI.lncj d!~ lJl!eli!.iU~j t~Hla.~ lraia.11iJ1~'~~ .lce.d'riiSiLlpru.1JL! 'Itil pu '5 ~ r~'p.flt'I]' r~ ad~!(!'rmj r]il'i wUQr .i~il fa.It.• a tl:!' iillf:iltlsfil1li dillcCI"geliiat in:.h mu. im:rEl't'i'ti1... . a baSlm.. [I1I<11ti :~i rnblil~'ti.i p~111 ~ile I:1nC\'~ slil. ~:IJ ea I:1l re' loll miJ hH:: ij:i~t ri irl$ I~ !Sp.m~ epmtBtI e[i Slirtlil! f1r5itractiV cil11 ..~'U!lose.8 f~OO~1SiH!_l!m a spe.. iUl1d~cl~n <'Ii.IJ Ilurd.. []!I:.l11 C. diat!Ti.'1 de I.i.on pn:a~l':ia1. [JJ.'~iI d:r!lCtl m. d ...i. .l.ll:ri·IJIJ~i =sifl~ mLmt:i(lJl.m.bHI(.lotrJ.j{l~~~a descu tU..i.s'Hf~· d~ [il . mersu I pc gl1ea~ii~i li'ip!0.a 511 ~~g~!~\' '~nll.it. had.u Illind.JI!"IC <I IUI:'f<Hil.liJi. hr~unH.pilrulur rlln pricln[] ciithal1ite.l .f~!i' t.. rvgio n.. 11)i1lnl! i ~I r~lfI'Ie!.. (j r.. oons:H. gr~fa).aj. t"!~ m[liiert... l: \.COP're.11Ol d!:! 3Sti!I .'lf~.~H. .!l:Jtla ClIm:inliNt.lllP hI.tlti1!' co rt t~t1n.tlt1Jt~a d~ d. C(Jt'.cbJ1 ~izle. IGit~m 5e !''OJ .~st'!.. C[]I~j.lifn~u·sc cu.tu rmbr~ciiltlif]til'H ~U:HJ::1rIIQr·.eL f). p!J rtau I fl !)iciQ. 00 glll.ln I'~ ~h..~jli!f0i315i.:ibi I ¥8 1001 .ne iflg}ldui!1!' :.JI~ nur. p~r'Ii!·5~.ar. pa.3 Mlmte-riIlleJ~1 OI!~JtI.Ii eEum rw.1 !1~~m ~~ '~r~t'i l'llil' 1l~~rdr(I.i i1or[l:i.u~ Numelo: rJ!.<1 ~(l'Zt:l rH A IHIIILHi1 tA i1)'.1. iLl!!.s/~s. ~~mlnli!l' lill de.l{lnU'~~~. p~ 1i'd1!li!:ii '-tee hiJ no b. tI~Cr. ~i "[.u I'Itil!~:i I@sal in rllei~ de 5lu! de l:lJrlg1i pe l. C(liu.~1fI3 ri 1".~.II Q1]lcie:i. ct.ce:i>le de 1:>0 m ~ll ~m Aiige'~LI.it ri ~1I. ifl. de plL" fl1l.HIlLI .rll rtglu III il: r.eslici.:.i r'h. p~' ~1Ir1I •d !11~re:g.ref'! lpu ~el!'~l~~c.ul'LjuJ em :. H~.SIPr!!i.Iu i" llii/'lphii ~ k..e C!li rQtHleee~.IH'l rn )\1" 'r<llTl!J .~ma!'la ~Jill4l1.r'illill'.I!) de . ~ ~'e:~. .gkc.t.~ 'g.t.1lIU Qtli!IJ~itll .~(..::d.5iw ~'rl. MOfm. oc~.gii c:LI eare dqd~ hi eeope reau ~lIPU~ .cmri de rin.IJ !r~l~i1rIra I d~ Il)I J\damdbsu ~. de I~ COIIl!!'lHlil ILI:i Traiail.jl.1 I hnpr~.b.u:H '\i':J.vLi.1 pe ee [~ Mml~ (J}'ji.: rn~:1 B bMlIIII~ 5igt.! . lUI s~-J ~!1groBp~._ ii:11 P"l .~~!iH.r.Eh. C lnar ~1 [Ji.lu I ll{Jp~. /'m.!'I !(lrl ~'Il.U 5~Ut.r.i.:1l I~e dm<l!. .:lieli pH r !pi. (!!.. ill ~. d::lil itI!:!' i::'1I :lm.pii ~tIJ ii1~a'sirll'!: itH r·a d~vM de IiI~<1:r!l du.:~ ])~If pII'iI.enertc. I1ilfli 'lirliu.n::descMsa.~~ eu fI1i r] il(' t rIb.S - ..tI.!la.iltl:el~ diil Inhul'l1l:rI!.ld~3II l.l~ fI~m. fl1!.Urdll .gtiI1'1I i O~UJI. avlnd "'.roprllrrnr:l.I~ ~i ()~ac.ir:iI ~tm~tri~.M~ 11!1.~ ~J!ld merg\'1'U1 eJHOl r.ne.ililfi t ru a jJili ~~~ i!'lite tca V rt[J.mtm. ~ St· .ol':.a1.~li)!.lijitQa. [rISii P!I tu rl s-nu ga:.l de sfilhHil p'r. e nurni F1 co ~ectJi\'c.!f:i~'~~'.:I\'. sau .t~n d~' fI N! ~~'r~j.B lMII.00r:l~~JI.:-" ~1l_ITI n:i'j:io.. r.l'lga.... fli1 ~nli!1 f~a· I~I r~~~ 'i. . "'el vl).rfj de :pn'n Wilt! rl~ 1'001$11.cu !~tlti~ 'Ii'~~hH!::dl' ilH Iill! rlt rl bldl.<ll ge!o· d<!l(i~or.iflcluii'll :n.~lirl1i1i~m..1 dm Hni3! (p'lletim) pe !O. Ii! ~figine tlllm:f de '!lill)l!lrlm~1 man ~~mal p"!II:'.r.-m~!e g.mtor~t:i.cm::iseri'! .f![j:.i ~II rl:::I' iI milnil t:i deHQ!ri!~<m~ trl1.flB:rO!~.01Il'JoCall~~T1inhl: pintenn t!(!' Jier. ba chlar $i .a tel nt ~.m. u f n:l~llill5ele.r~'iHi .~ lara LImil Iii ij. po.1re p're ie I'ltiiFiiI~ lili din \i"eil!ll!tme.r('lIlQ~og au AnC..ll!Jltl:..[~ c~n[l re'5i~~H~ I1!!U~ corp oi:lmnuc :~.II lor.!. [U' prca h:lI1gii. ti~d uneen ~1 0 !liI.il'I: sc11. gm~nle I1'Ijli.d e1'l.8vea.Ii!i sin!.lnlC'nl.. un b. E~\'eOilU 1.J:fc iliH.b~. 1:11 ~scr~~rt :I)Fil!'t':~!.hl tat I~robabfl d·e'picic sau.[!ilJlloori."<lh::lnO)~~ i.i. rlifldlj}:lI fU I.r~.:I.~~. e'v~mual. dar linl Tllilc..e.~o rn re r~ h'~'{Iill ala ttlti. rol1'au~ II'~Id· l~\'Oli Ir . j.1'I1'c!::tD~ic". r thl.:~ !'flai :1 !:lcl st'1. [.~liint3 !t10di1'WI1!3~1 :OIlttmjl"QlogJeJ !illl rn e de fnli!)S.. iI ios t I'll WlDa M'i. ~J g rlLi:lilii.lnrli.11i!. IH! (jllilpt§ Iill! I.na Iii' llda·li~r:.n~el~ d!!' ((Mfal!! n-a I'rlll:iillJr". dm.ii pu ni E~.:! iPuU'ta III pia ru I f'CtCZ<l till!! [.!. stnr glri r. d~. Mf!. r8.j Ilc.i!l J11J !ill! Wlt~~~ 3:jo!epla. r r" m.!'l~1 I.il.i~. din nll fli'js.!~(l.I1i:'!.J Iljll.]'I'iIIc:i" L l~JC:lIJindl i'nllil1lJlJ.:[J'eJ'{ ~i daci.1lu 1:1(: ~:a lr~ . co tiS..~.{j'r!l Ca:rP<l!.fit· tHo lill.cl] 0 h..rllnit~ dl~ g.to-d'H:H(l'rfnHt-'llIn 5[111" sub D.dd~ Ulr} Idc~:rteri.tn l\ikli· dl.proot]sc a!1'! ail:l:e:t n..l. ~iiI nSt! C~ ofil:!~jJii t .! de r.sa !1!~.ci &.cil 'il[lli'm~. Cl'(. Bi!:r ba ~.[ 1.ba ell bb ~~. ~!ilell III aH~ p.) decu lQ'a.i ~~ ell: ct~i[lr.'i.11'= nInl ." :he. ~ te.u. pil£''(l. ~i DOl grr~r :h i.l. t)ltlJ.LI.ldca .tJM. mi:neeJ.I·i!l:~ CoOL"'! $ii Ilt~ii ~'[idtH IltUIMI ItllJisMil1 ~i IJlldHi bogal. S.l tdlli I'ii: a 111.·!.:li" Natural. loi Il~<.~DdmU il~~icio~.iJlfil..pot: \'r~:Il1(.Cl:'.. b~rfn!Ui daeiaveau.I me Ie de (1(J'. Femci II.rl..H".t !IlfJlel1'(!~~" O~ :!I'C~~:I.jili! f~1 in:. tJ.or! liiI.:r.! 1:. te~a ~. ill . Din l?'lc<!i~.:HII.j.'la=:::i ~rrl:ii mfl~H.fH!UO'JXllo.Mantia.o. 1I1i:ili a. ~'H11:I1:!:litJH .stlL!t til!! $im~d.t n-au rn. Pl"iiifli1b~l'f! IQf \'~'..r~ hlg'~1 de <lU· [I~ I.. Jupii .ri (~Ieb' d i. Marhrrme melfare anliee pi de. gt.~\\'.5pjeat3 ~rl :1'Ifi[~li 0 purtau pe' dMS'iJpr~ (:~(m:ri!'eUDif.' ruH d~ H!..y:z.'.~r pUhH'JhU:~~.c: !jollii"liiL~. d~ C..ar!::l>p.ltii (C~i\'h~1 ioS! [pli "cd) d~ dClI:Hi [ir.rlp uurnai bini! il'l~r-l[]l.mil(! Tr.rmiH1C .~ C3 re apu r d~ stu I rh: des iI! i :!:\"Oid.OIL Adx(l..

n::.!i . C8.'3.I1IiO. p.~Iil'S:ill.I'!.~".l..nt:l~i m:1i bUf!~. d!. ~ iii ~ a ~rr:Jl.mll..• PotU[LII~d i:ioo~pitadleil.ii ·Id.dtr. ~ la..rlillL!j1l1 VI1~~~.liitalljlicrca tI: ~iaeu rnat:. l:i lli"ru'Fi..ttJ..]j.l:llil1l::(Js.t.tll~<l.QII!itlIHlil. Jnail1lc. di! 13 ba..tH ~i d p'J:lal1iI V.c.a fC d~ Ilm.1l1.j ""!TiI.!lj !rm~oor.'IHurllle sale au h'l~p~l ~~ s.tet a III deb".~ti[Ja(joi r1:U!1iI~ 1E1 irank :J I .l ~s(o ftlluii.1'1 rn rl pe i1I:~~.1 C31'1'!.IY ~ .i1 MJ.ro ~kI.ml1h.sarno!.(:~.§ ta 1 care e 'tlll)l)l:tI CI! .'ftt ~B ~N.IlU oOl'!stli'~!. vorbind (I ~il!t1hdl:i!~. rn III iil1'l3 de'·a f.. <l tlelci I'M!. <iI!"ecOl N<!·~~r:i.1 urmal!.iT! 1.I'Q l~r'a r mie. 'l'lirll..r:~. <li~ada~'. i -au pr(!' fii.aL d~8i PDI'i'tl.. C!LI YIH-. da r!'!J~m. Sili lnA.esn!':~HLlI.licP!' .I.:!iQ.:Jii ~i&ti. f~·.. i!C~~hII'I . Pcse:mm!: !:~ p.'!! a ~c~.a 1 ~-eh:lf C.!fI:I..el$. :r3:~ai de.~'\J[ r .iI d tgr~. In: 1'111. 3ipar de...Ijo1t!l.l .M!li~ rl~Negl1: Ii!~.E!~:I!lkl.!. die\Ie I'!~ tiixei 00:1: (8.. ].jllu.r.~i:. hc-~~:m. lenu! lilt l.rlliilla hH.Hi de .I.'<ilon[Mi . C'ti [)il(l.~Ifflu~.u~: •~ rtf eel liI~all\l'i't~u ~i t'el mal !ftr"{)pldlil'l!ro Il)~l a~ V]·I~a pfnaill ~l dlIJ11l:i[~~.!des l'O!'tlll.1 i5il'C:~1 ill fa 10[ js[Qrie.cIJ L in gJ'~~'S'Cl.1lw! .be~.lliiall rO:5'I.It'ie$. tir'a~ci..o[!slrl'!ciie.".EA CA.oa r~c~ re.1 fl.15il s lSi ~i1 P'QPO.itUrfJle s-au sdlimDJal" Grud[ .is I.ll iixfl'i 11Q~ ltfS~'~'IlHJI~) .!jHQll'iH~ I~r 5·:JiU In.ni.il ICi)~'.~7 .i5('>t!r~in h!NOa.:i.gnl"..~" S't~m a t[!l iT! CUi dne.l'[!i 'colol:t~~ ]!ill~[r"elia.i:bii~· bat.!.~.lI'~nd.!.!:I. .ni:! i. do. J.rl~(jol.e ell !tiLl' p rl JI yeand U -lea.se au t [a \t.lL.~.1 nlll..~ pe ~~ rlflluilli i1. lipl.till ~1'I1§nic. d!l. ehea !IfI..~e::.'. ~ dilltind t!i1 (I.1!! tIc CJ:.u I a.avem Ii pe dlleo· ge~i ~iiil! sp rl.. .s~ ~tlllie r... '~!l .i dln . Me Ilifoocllp:ll.llu P15CiU . C'Offlpu!ile verstlri ~: siil\ldirtl.I$i!l.Friu lin i ro rrlialll1.li1!..!Itlc Ie rIiIa :!fU :53 r~fill! pri~ I n:1:e.! Jill inll::epilli miUodlL'!stH.~iflil.rc~foll..[L! sl:orU grli:cl adlldito..[tJ. '~a . vl'!CiliIllr!le dL.:.l '\'ctlem el!Jm <Ii !r.. ea i't)aJlia:!.ir~ .:Hllt li"[)ut!Jt.! I!l s.aWs.~ I~.!.e~o.:1i.e'bill. e:n!~~.~l I~W11 vi~ill()'Ii E:r~d tu.me·gali~nlil.du i!1 care.re" pn-m:<l co~o f!j~ rl1hn!1J. p.Ilf.Q !." r1ll.lJ!ile' g\'l~fn~lu~1 ~aN C! .'i. l'a1.~hTU~·~d~ 3ce~iiI ~d!1li!~ ·corMlie'f1 greci. ~.l! tu hd.!lI a~:rl!lil Sil1o(l-" 1<150 km no.5Ii!!'II:S..ii ri~ .'. (la.g. !. ~ i'i'i~'. .ri:milur de s'td~f1i. m~c.II~ rl!(!l eu po'pu laIn :Icba ~tIni1l. alii ~ vul de i!TI lru n'l~ [ili itllHIi ~Irile!~ Ii. ~i .fJrn.~ ~c It!la dei p. p(l:~.s:ii.asjj.rRE S5 .. (.! e r.!.1N!1"1t rut:.C" IUIliJI i dat~.ri1.I.\!.ifrul ~. peJ'QI.fh:lid a$H~' pr~mej.socr.Os.1TaN!! HI pri I]li ~.ta!iila Sc-.. 1Je' !l..')~r' E Umpilli .[~Sa $l~rtJ1J~I<!: .re:ce tOol mJS. h. P-Ol'!:i.r.!::fur. Geta ~e:!ili "'! bo'e-a.ii" p de III r~ii~r.a:~l.n proanol1. CJlll'iTli~ 1lII:l.lnll . veOi1.lTJl:iill1d ..ILI. [Ii1111 Cix.d~~'rl'nei rlr. gif"H11:I1 stA. U ...PC· tli.:EA i~U. caire (laulTIUl II.JI:l!it.poe'~.adfo. VlI5ele elef<lf:llti! pril153 j.l·~i a~~"'gLrea.::g](I rJi~:i1le ililli Bu !'chlis ~a ~iDec.a .[I" popoT!!..~..i'ea!!.~ur. dU.ll:iislanta.t.pe ntru a Ii! il1~c I~gtl-l.. r iii. lollJ~l.c~ .a icii klri. bi~.i! tui B Ovidlu.a~L1mit ma~ rill"'.se rn'C'~.IlH~j eum !HI d~z·\I\D'I:t8t" ~1i11' !. si.tli. Lr!cepJ.g:iC-eei! ~·.lril1d!l.~ar. 't d~sHdl!. de IU1<)!li! Sir1: II II. ~ "neQ~r~La.nc.. de rrcL'!.iIl pee '~are H~rodgl U .. Dar ma] cu 5e:lom!i ilega!'I.1l".~ .pe Ma:[~ Neagtdl.11 Ol.l'j.llliJl'i ~c I:!I':!:!'I M."~eL'\'(iIS~ osr~bJllc.' '~C1.~Il! . iuul'r.d [.lln~~ WK'ld· oor vit pe~.I'!.1lJ1l'!'ig.CHEGAr.. ea de' ~-X!~rnpl:llCilI:r .I dO¥Q(i1t pcn! lrull!(.. c.ll!.10Iii i antici cu vrea nip rli.c pe "{IlInUIIIi1: .3 [Oost f1!isfri:iJ. M .d UI·" 1~1l !1:. nee sl.a..reiltt:he!iall fiE ridt !C.~.

1tJC~:5[1t ~~rlil1luFi fi~ du.s8i l:rru:H:C~l~'1ll! vase de hri. ~~ in '$c-Jlli1iI11)~~ !Il'l1 greci I.in Oreda? Unl i~lrltl cu {frllsilvl.rC'a grn'~Hor.i rn~.i 1<1 Clue a:jli.gre~ t~h:ni'ce.w'iifr:d (.. f\c~5IJe familliil a ye<llJ In 5~. !l~{IIUi(:i I auaJ:l.tgJ ri rp~lit()are ~i JI~rtilln bune 11M.:1] ru~ tI re:'ii~(n.<I.:'ul'CUl'j dll!'2.a~ ~t variate I1l.r!e..E!adN_ Hewi f'i1itlliHl1pentnl lI~eZil!.arrbll ~~.r~ 1111 PQat~ ~i Di! il'1.iI.b IHi$!r:t. L!Il 13(. hi ~ill'ii t)1~r. sau PQilt~ i!1p:rlim~.a.I::Hstrl<!...!:.~s:]. Iii.r':lLfI'.f.~..~yii aJ .ll!Jl.ii1!"e8i5.gtI.dn I :aV.! ~h: ~.C~:Ie: I~ t fmtlpiilra W'IiIH:lI..f'omHlld oi"s~t~1 ClItlaris .f':Lm ~mumil !ifi]IJ~:dC\~f!Q~ i. 1":J r~ em :[~i sa "~ISiIill rnbe Inr. In .r QI"J{'h ar h dl!i' l)rl~lrik paortul.~~ cam ".]u ij. ~i llo1m.a ~<II i iI1s~l~ s-a ~:a mi.~"r..t.J.~e:~1l1 ~I].a "'iata wci~H (pai~a·rha~').ta./w..:ii!ill:IIH. C~ ~S!il prl.1dUe.~ I~~d).r:I!.': I1(HII:s..'! !ea .[!.~.n celu din urrna.~~il. L. cu toa~ .~.fQ.t':H. l~ S~:.]5e r.ililf :de iolosil:'c CN:c:~u:5..~ tehoiC!l.i.:!:IH~tl t ra i]i iile O! le...~C:. 1~I~a.!d~iiH' sule de nnll de .clti OCLl.I.. ~! ~\s'D~'li Calfislaii!oi ecel rrl~1 IPWifl ~i fllfu impor'lal'll IPEllr'I:ll~ no:stfll. cilg )!:r~. <I\"i!ld e. ~J (OSi!~~r (f:f)OC'rd IJro~· Zl:.p<!l s~ r~ ardll'! if! t:lllp.:JIrtM Jiri~lI ~3 :~nii!trejlTIl(l.al111:1gD~f .lorni L:!@ ~ Ii !i9c[n ~~ a II!' ml':dl u 111.'!Ofl fi:!.h.!!'1I \'rr~m{'a ai:~.LI .rl:uF.l1lr£oli(fr.IJ.1 0!1JI!<l1! seenhrlu.u g.~IUI: lil~llriJc.l~. i ro!!deJ~'m~:ri"'~I.:!.n~·lom.!s fium~'II@ 'romi 81HI c:~ Turni<t.e'!ol'liI ~ I1loH. pe p!JdJ~:.:l' 5":.(. hl::!e.'r"pE! Al"h!. i:iILI. inlm§1J Illli 'trf[J.ca "'11~" U I!.:l:i.gei.hJ.! pia .EI. !lillniill: ".3 ti$ ave .i'·gJlW~ eu Oobro. ~rlleu m '$11rrD·grc$!. 3rm~ ~i obiede d'ilt .J'flMafl'tei d)~ .]UldliJ ClIll.i'i Qrgilftiotail'!t1 11'1il#jll palrllu.J1 eel mai In''~r:5. DU. 0 ag'C1II..i~le prime t1in care 03m~H'RHi1i f~.I. klctl~~.)1' d~t~r~'!:!I! t!~~'~(iUj}Ni.omne· 1.II tlr.] s.1 ~O[ m~d barh.'.hHiUi Ooii~dser~ .!J1..I II iJl)b.I! !:(l'.. Nil' h. CI.tl!ClI'l~.i 1 I~ ern t.l.a ~ ' 1-~.'i!.l di f. ~Hl:!.tiCr~tj. ~I "'·tll!<I" ml~csien~i a:Ul'lol'tlJ~ inli1'l:t!..i.~1Ii <id Ii"ie.i sau. II (JI pmg fli:s:~pos ~(! 11i11 laiS.!:1iS!i:ra m~~!~.~.:r a rea aeestor :lll.:. 51.~a. r r. 'll!egi~'1!:l (Jln-epr C!rrl~l'il. cioplBli:.l :riili~ i1'1 '\I'H5j:J."jXle1i p.1 ~otJt·" till'! ti r1:fII~I .iI lIire fHrp~~L! . dar ma..li..~ollal:.~r~.~i kl! .jc~.i! au.f!cl !1~ SCI1~iit1.-.:fnci t.J~d • Ern.r.n~.\·oUaHi. ex ~)~I "1I ta dOll! Ii ~1fI tl ce slt!i In p rrej III .~!· b.t8.1 ciejfle A ~~.11. a ~e 7:. ('~e.P.!~H1 ~l'l-Il.nhl. Erlil Im'i 1rn0l [:.nl rn a :Ii.eiQ' rilnw*ld~]J~.il.I m!s hi!" lre hlitoe'.ni~I'roL .a Ili n'1:i ~(I...i ~r"'lIJ:~l Tr::JCIIlt(l p.I:l'r:imi.(ll Mang.m. in tet(!'s:a.ltl mill ~ p:d fie'! j)i3i ~.:al He fQld'ot s:i-sT ~e.~I'l!!~e~_ (.1 nH.f].1'.orl1idr"f. '!.a ri (IfN~i til" cu d:ii. :5.i'I~ iDp~['a. el n rI lInell~la: erau duar dapmc:sf mJi~icin~le.~..l:ace~stll.l. l3I(tue"!!!1I'i .r'iJ]zIlTId d. Nalilq:n:d. :m.J)' n" pll.iiaLi fJ.f~.in urma l!1!.~ il'i!!l is~~~ilii IWgul[H.ii~. I 11: p rodlll::~ !)~ 1J.si ~ in CpUM brnnz!l.1 1-81 a!r~:5!1I~IQdlJ !.'I() ~~ ~(He Ie rel<llIt:il:lI s.u.IDI [a rrdliJ]c: . Heml (eppr.1'1.!trei ~.ej. ~i.JIduu.gi! all elabnrat op.HI trl:CIl t~ fill gJnt~.ilI'iU!il! ~a ~eo.nd.[3..ll~qiJl <1111l1'~ ~ tile I k!.:rl!o!. eii biil~.t~.rag('i.!~l.I)!i! :leeli ~.' s-au itJ!!II2'ml1'l"1. :II t<i1 in p U flu Il! nlOcli <I 'rile ru. . Iml~ U.~vlii. Iliil 'g'l:lJil 'C(.&!i1 h"t'U ~u ~ il aloe HI II.ell!1ltU.ilUilllh!.erni!l h'l.br"{lgf:f1t!! ~olt'!r1~~?' ~ G'~ . .P\l 1:11mi] ~()'~. man r.i Oil n~·ri.lA5i~! A'\.~ Im.ahef. tna ! (~pocvfJ lii:u:pr£litJ.:dJ::c ]n ~hil'll.~i. O':!H~crJ. c .lh.ri)llli I~ dl1' rm~~!c:.:mle. !jjdLl. !.j~ri~ prime. gNC'Ho:r poe ml'lc:tJ.J. .ll:i. ..fo rrn<i t.l\'. J!.['3tn...ii r.l. Il'tIdo.l.1 ~or. cuan I!se m(:i! . d1{JlmiJ.fi1I~t:ie de Il~l til rili. ~ f] i.u). '~~n!lia t-au p'!:..Eir~i .lminh:il arilP~I. T~Hl!$i.ia1'L.. IDa~ i.!.nc4li tit1lJitU ~ era 1(]'C:!lI~1 d.:I ermd.tlsi.a~i~ in ~I n Ii.:.ll.iit~.iiI d~mhO! .c!~Ie:.c mij lee ~ eu Ii m~II:elo t.li~i) ~.z1!! fl!. .i.e bin'li! il1jg!n-l!·b.. il'i I <!iCi:il~ tll~r~IO!.!! !'l1~.n: 1. Iii! . eln d LH1)~ I~ 3.m.nM.lPa.. '''::'3' .•.flui I'e ~i a-au ~1(!~iI.·tl1lliHjI'lC~g.' IO(.I.~po~a me. piimllll.!"e~lIlei1 m!3J a .I!iII! II! di.l n:se :.: ~hdi:l (je rmJi IH:::.ric II HI. ci!:o i'I t'l.{1.u i•.-.·to!'ls'lr1i.!H i:l1Sfmll~.i .piaH..U1 uhiiij d~ a[mt'i~.al1p~ a.I:!!.nltl!tlci!Imit !.t.l pinmJ . CCilulu" ra It lill..n~ d~ ani in~I:!H!~l. ~.Qa~. I:.llid OlUI1~· flH se [ol'l)sa'OI'Li de tinl!~l~ de piat[:fi 5-1:1 filliiil"ii~.a 1111 I '::relIl~" "'(.It! d~stu I de df'~.a.r:du InQ.! ra.. Ice.11 incep'iH Sr.lin~.l!I'tft'i..1)<1 r lueru r~li1' 5!i!: sdtimb.1.i~ fi'll.l'o10.1~I. 'viu.re'aJ tS.<I'tiH!~ ~Jmt~i.a.l!\'H sa ob· rf:5He ~!i'i! t~1j I J1L:!ll.:j. v~ 1£' I~.Otil3Sla !!f3.Itl. I ~i C PDC.g dadM i~]mciIi!1t(..nH!lHHl ir1ltr·o. I.. coasra ~lIdiUII nor(iica a Ttm~[~i de O!!slbi~ Iiicr""~~'i1'~.:" Iril!U~"':1I sa r~ [l(' ~u~~Itl' liJ.a [iC'nllI1Q.111l11Hl sll liLt! p'ro[lrl~·t.fI.O!U a~)~tlJ.!~iii l'I11m~ro.3I']i1int~ ~iJ.5"~ rrlfluc:r~?. ~ N dUfih:: ~I 'i:urslllr:ll~· dl'RP§:i::OIHI.I.dl.Ica !1~gu 5~ml"i!li·[l LJ CIH :sJi'-!ilivi FIelli mu .:liiU. in ell rsu I IiTI ii Ier ~lmr. !"!1t:!ii\l> dirJ.~r1~re.itor ~ iorm!llse.dori.fJtie IIlI~t O!I.intu rT Iertii~:~U d@spm~ l!t1mis.s. Tot Ctil1i1 atIJ.! ~il ~. de 1~Il!n~l: de (IS. ci~l soc i~t. t.h! §t i.f!0 pflpU I.l fh.I declJ rsu ~ml1l~ lliriUe:I11H~! 1:L:l!:u~lilI~i011me~li irlvii Ii:! seIi'! sii i prac !~~~. ror~eliH' de prod~. ~iponl'HH1. ill n.!!:!:i3i p.!!:1 s·rI"J"'~d]i I!I erne~lirii. ~..eriodiM."'(lHal (J p~. I" ee tnm Sit l~rHte in 1.t~iIli III Iii<HOi.dilflO':lH~ :lil CQir~h~f!oll' l.:!I Fi1 ·~u £Iou.1 mat~n. :iJ'i. $i BipOJ.3:~. a.ll rna r d .Um. O'!I11i!!'nH '~PQ(:ii ~ml1· ZUIUi tlfraE"lJliOp:3 3'\I'C.t. Si ~G1!.U::fsi..!lJ ~~ ~I~i~~ 'H'I. se d{!J .!. ::Jil I'Il!Iffi<:'rol'i ~ HI (I~ .s:.li f!i EIHO~!i . e~rcf:jlnl-I ~i5phLoelliU \'fi'"!iLlll~r ui. ~[r fat~ ~m(i~ I1nlblem~ pe care ~i::~n'~I'l~ :!H:I 'I~m'urtrll r:n:l~n'tl:! dE' II rnhlBi r.~ toc.)fJ~uIt! co· lalet.P~ml.rNHtI IJ l'Iellel~ ~i II ill.. e:l.a.p~lltl1!e~!i ell eresterea a Iillm<tl~l:of! d~ve.ell i'.fl.llcT!::l' IrQ.U I !i.ee (.~.~]i~.li.!.irE' Iillls!ft!.era ~<Ii lin '!S.orr.3 c r~~:S.lCOlnl)mll:::p. sill fI[.ri II.~.06E?lIale:mIn ilrc~u.u. mId f ~mclt~Tor .I:hu:) ~ifa J I. Vrenlelll c.'~e ml1lah~!~!.a:sta:2.1.til.i ~i lindal.ui!1 !l'Chl1~~nan~'. ann~!t.[l\1i0'3Si1le:S:!i. ru. de CJI jJO~ll~q hlt~e ge to ·d:l (:'1'[:.rul i!.rt b~Hj:..I" u n~ ~hguwr "liOd~$i. ~u nui m:@. 111.I!'! cadru I gif.8i iiIll~a'ii !ref Sllbdi v~ Olh!l!li: qIQc:a{iUl~ teo lUicd (a pie trl"i !'!!2'ci1iJ.~q r.wgar:t pr:i(.

~ crono:rnii:L rel'ltn!~l1i:ri(!"!JJtl!!i.·~!Chhnb~.b:ut i'i[V~ISC'~ iQC In :f'erioadai die m~cf1':rc d!l ~(!nlOO ~Fire IO! c po<ca.fic:ul~orH . ind~1~tn1cca.~~odJ[j~!. f ~ rril jj.10.~ra I1'mi il"ilX :~Im:iili scu:rnp. Nu e Iil(! m [j".t.1 ~ hHHti I.a:ri~1 ~tli~ase. r~INldc\f.'!'~.Ih.cd~. t:! fI~~~e de b mrlz~j Ii I~ de pl<llid Ul :pri!llc.villhlllCli SOCHl ~a .rill s.Jc~trJJ~.i P r"'l:lI1d~:n'r~.!lUi.:~I:!~a'.~.a·:ii fa tl!i ~I al~c me:>eril.'! II.l ~1"p.::J.~grklr.s.. a :pmprll!:'fdftl 1)'.Engt!!i~ !. m~$t~~mJ ..i" E u~r d:elflt~tesce cOlUscclfll~ieR avut ..lr:! de !)WdU~:[I>i'!.r(lri.Jci)O<fUll:!'..u~aagr~cuUu rh a fj'l!I:.l. Fermm~filJ'l iSf·c. m~j IM~ I~ C!l(:lou de 't r'.!i. .l pra tegrltill:l~u. .pdl.[Iit .di!l.Il'in: Fi'~ralilVIiI~ IlItrmiiri (J1!l. ~ de:nllllhi! .l~k: cctQcil<!lte.~ :iii I S~ p~i die il.ro!il~l!Il.IpD fl!.j .w nvtin! ~J 11I1~!:J h~r~i ~" :m..~t! cone nHe.nl:. IoCr~r.r." ~ tIl.~ '~Oi'!dU!J i.igQf. dol1.pr.edifil!>'i H f:(iS.lIIIJ11'W!1i.!i lui !!i:i e re~'!I's:eri.~u l. 3 <I.. Cum era ~i fire:st.l!Ii ['.~.' iii!.i:Ii:llcd.uudj\IU. brol1iz:~II. ol.l~IJ~IIJ1!CtFilllilLlri ~l~~W$~gil rre:. ]'II! cadrld ~ff bili ~1iI.aI.:~[~a kil)'!.er.Jil:.l i!01lI: arC!' descnif. d~cU sa iii 1.. Ile nd:..InJ: tt:l.11 meta I: cn~~I.ilgritQ h~:~(I.':!iits.'emp.t.erea 1i'imh:lr.a.~H! dC"~rTll il'IIUlt tra tJsfform:ii ripe p~. e .j [~\f!'CU!ilq.I1iJ maJOl'it.~i rJl~l: mill I: drtl edei~lttl nil~l:J Ie CI!IIl:r:li~~t~'"' .ll:1!I~.i lie d wl (lmj tMh~H"lllIl.Uli'iL Urrm~ri ~:a fd de tns~mn:aI~L:' o'i . CUI IT! .lcn"a:::a penllltll>:f1t.1 .lil<e's~'i.Iill tae: COl iI.dw(!l.TIHJUl.l.t!i!LI ~uat mne~te$I. Sh m~~ j.i'iI~i5~' ~:i.el3!ii~n~lijtilDil CNJI!lij Iill!l.da:ftllti de fi~!" ~(imrli p.~. iiOO:5e r~a:.SId! bil. htd~ Itl1 ~o~t1i"_ll plf{.lmil.tli'.(1 I tHie <!i~cl!J1' Vffl'lm uri.ine ~i p'mdllse anm~~~13.1Al.ill dleSl. 'cO!I(]!: mil~ ~lLn(!<·pa~t. :. 1"olo-d.gllJlri lor d~ EIgNe: IJ HiI.altele.hm marl de~i'idu.·!. ~ami.rt. ~.!:e QQ.~mliril i izeaz:! ~! r n lor:: L1i~~.are 1.l!~.r! ~l •.~ul rind. ft11~~ tI rila!r3.1mh"~l.r!tl~ trlllJ :!IiU .<'l5inc'" mLJI .ul~ltdnd HL.eil' d~dd~'B I'e<l! i :su. .~~n.u iau eau riiti .~~.li:h1]I!' m~'f . d!):p·!~ a:nli..!~il!.m] in 1m 1:!.f1I ro Pl'iill ~i h! trrHI!HI ~L1EUJr~ p~i.I h1i '5i!' de~va u. ..mil~C rnnlprcducllv d~~l .rn lu I!.illlili ~!i{' fo lOIS..ila!. a I ceo !!'Iornal!!'i.i" ~1110'~Llirl:l.mtic~ e~c.u.!:.fe! ~~l:l flliti".. I ~ r'illid:t.[lIP rodus 0 \I'~' ntabitil r:eVQIUiOi. ~I.e Aviniu ~ pe c.i'l:!~h$u I sis.5C l)mg.~liJJ! los:irea nHlllljf~ S·i!tl.llal:e tn ea re se dtto:""oi~.!lllw:ri.rm~o'nlOifl. p'Opl}j:lltr~. ~1l1:l~lj ~ If<l~ M'il!ctj.I~ Ori~i:1.c.1..I dl1 (rqle[~ .:~IK'-I1IrU a po1 ra ~~.ri~ia i!l:l~mill3te.l...c:(i !lucie me:jo!e~i.! emllOflll1 rr1s~ml'::Thi:e Icjjj~~ bron· Z.Fi~~i.rr!"!".e:iie.i~mIlc de pils.rrepI.h~1lI5Uel obl~n'(jh:l IHlrr Wi pl:l~l!Iifl inS'iiI l~c!l'a'!!:l d.~.i!~ulilli U.l1!.!r~a ii.g:u!'i (lQn~:itlll.ior!i1iarcM I lor' ru ogoa·re ~i pii~u.i. (Ie lr:.hl~ I~ I1HII1I.lUl in .rle '" ae. hn:m~1:i !tUln 1. ~liJa C~~r: !Il'!t~rJGia~ Ie I!alicli'! IDC~' .01 m:Ur\i!.{1:! i.ail1 oodol.lJta c.m]n.dm~ll! Sit' ~nHea rO!iCe~i d~ dtu~ ooledi~ ill .e' obiectG!!)'.i pro j)ri.e t·jt.'! ila ~i OJ! iU!~~ r'4.i lrib '<lIpZitrlJlseT..e:lil! au r6st deoscbil d.B iar~ die' mesena lor.iiz.1.. (til!:I Lt. 8g. Sori~l<ltC'lI lt11it!i~ ~ niH:! Il~~'~J:Jm. de Il:t.~(' IX~.i.~ atela ~.~ rtnd m~l. <!~ indie:i :$~ ]Ii Cth.i1CE1lil.i.!mai (I. hi mtm '~~pQ-prc.e eare ~ h.~ ~Ql(!mbri :iI! tillhi:dUJisA .D.ll~ .tle5.ilr~.r('I~ im"M. ~<i~~U dll' n~r.rue-Ii ~~i t::la.pILln. d~~ni'lli \l1I!.~~h1 Otigf.ilolldi.aJ:i i diSiiUiilcl::iliJi dJepro ..@ i'(.'lth"~.'illi~ IIHUr.atl ~. AJla.:. .~'ii. 31bill1~ ~:r!i.~.~l!~.!l.1f.~rllll'llJ.:!i l:i.n 'url'ltll.r1BJill p'ri. prodJuselJei nllt~~~~'IJ~aH!§11I .J "rml..[h~re:a :sch.Illai 1:10' !f.ol!'i1 lut" dt!l~t! turn3j"3t~ Fr'.'" 'mal p~l~rI1iee ..irod~ S!e' m~~~e~WI gil re~l:i.! !l1mtla~ 01 :spo~irc.]Jrii'lt~i ller.e l.mfluc:Ii~1 dtlci I.I!:l:Unlei cercrlf'<i dii~ C~ t~ ICe m!ll~: JItlar'l: de j.~U'lilIq.:.!m:i!lili ctil~'~1 n1Jor.lfIJ Ill.rj'M.g:a:~d~ tilpiiril:i. ~'Iii:Sil~ rI.r'r('l. ci .aseril.rm.di~o'r (arme.l! (.epl. de vl~. Ilillelle. :schumb.I!I ci.mJe if! n s/i~Ndul. i~ t:!(!I~ dl'.<I ~ .. In ~orJdiUiie d1~nrl'l"l..1!lse i. scu tur~. am..l~ei .3.Cl'!d(.s . d~5PiLIl'lil'lldJ tit!' produse d:licrl:le ~f a¥'I!'HI!l~vQii! n~caN' d~ 'pliO" c:l!.. 11U '!:I1:.l~Ui1n:.~" de'!::!.~. GDn:.!i ti If iIibturilrJf C' II rr:lp~n~ illS".<liU 1n.~~. car~OI"<l ilL! ~!H'I pllHjl rie~i5[~." Dilen!.:h .. !fiI Cill.isi·v~ p~J1i. ~~ICH'Ii ~c mf\l!al.liliiiii5e: :.II dOIlHl IJlIHc di.imd [i'ecan..r!:!~ in df)fll~nIUII Jl.a ~r:i ssu de: e oaffl~~d:(!iSlte ill ~p(l-C::3 Or(i.1 o:rhilcluirca lrnlPiir~itah~ clase ..iii "-<lU mill! prod~s.!u~L! ~i de .I.estlUIi}.l' d hi! I!! ce sl.!i ingiifJ..p:rog. Di'l.~ ~~.:Dj.rescJ~ ecenuII l1Ii'~i1 ~i 9.I'l.p<1l rUel.a ~as:rntlce {dil!:' .ii d6 i!llld~rri IntNl' [(Irma fl:ldJIli1!e.a mIL!nei~.le:m . umlli !i..agoni stc :~'ila or ga ~W.'i'\il.eoefi I U"ih Jlnll1l' s.i fa til 'IQt E ngii! 1."I'o'I. g earn flitJ s. .!'Cflr~t! r!coru. De d'aJ t<! acea51~. 1]1 re Ii.ki:lam~ ]n fsoto. .!!.) 1X'!IXl:J re I:e Odie ntu lui .:J!l .~oe."~~r1i$.fidm:I-£l?. i11. dHeril.~c:himibiilrHe.I...!ile ~\lli tie-a: dOij~ mare divIZiijn!ll!!oclaJ.EI. flUI rldl $i OJ p.!ii'll!.'!.:g-rll::llllJ. Cc<l il1tot.Ail1' 1I1.}!. III lucmn.t~Ji repc·dcsa ~ mOl i r 11I.."ofl(ilt~n lo.<1 F1.r de .f'll Me5Dpot.lldi.ltFJl!bu!ll!!i.!:::o.~ IJrodiJcnh~t~W !llU.i d~fl1i~!Ir~iI 1J.gr:m~C'.!!" H:ll.1 pro.1i .1111 rea "1i'<lC Itic.l\I~ 'Ir:rbt!l:'r~or euoop€!:!le.i dica J. vrc '1Ii1!::."'I.'f: ¥i·h~I(i~. Enigc~l'i.~:uil:l.e obiec:le' :~f.rOl.l.n~! pr'iJe:.ici~.j~ roaee d'~OIS-C rea ill t~irr' Q.:'IF'iiml actUJIl ..slJ H~<!'.jljij ~l ~i :tIi 1'1 iI'Iit~lrior!i!t~ r~. .sp::l :r'lUi1amf*~)I.'.pliml eu~~!~ C!:!~ vl."iasH!!' I lint! ta 1111'~!il n"".:'.j'.pI.c! 1(1" rita .cep~ t5~ ric :5)1.5 ea r.'H'l$pec.il'~ :r:Ilm.:isc g~iIill'Ii'LH~~"l!.~e~~r.! d~ ob!iner:e "' n~:ru~lIl dtn !!1i1in.' '!~~IJlr (Vc(hii ~giill'ler!l'.lliirh<! r:~~iil!.HJ.1 CUI m.th~ 116~ii ri .!: I'le ::H flll!.eserliilt. IfL! II d:Q1l'uJt j 000 mgdl...sc~ ~i ell 9gricuIHlj:a.! nasooclt b.term! :sli.n'r..!i.il! ~·!I'ue· rt.!o1I.uno..irm'lcoleo falT!!.uOl i!lrl'gi s!re.~~ tn primu.Me:il~$1:1 (l. .li_ 'fr.u[ eu I'll ~I at.ll!:i1I. frlu I ccu j)iIllll de" U~ri3i mini d~ prodtu.rJiiI!J lIMIINiff.!lO~ intilH.I' l1:rWr:1i) ~'iIO<l..higul 'Ira::.fQdUC~!L'1 i~1I.m!:.al ~~ ytmz~r~ari\e'· I mJlil rrilp ~odl:lclive 'e:1iI fii!. Clii.~i !Ju'I. .'1 lu fletic de irn pfeIll rii ri le ks. III S:in!ld Jied.dh:3~~.chile brauli~ru de p1i.:1. "1Iimc' fHul1 su :pr~dllcrarea pi>~'ifel.UJ~ g.fl:l:Ul~b!t ~. n~.Th:cIt'!Fldsod~ra.!crircol'lii~r'UlliJil :t:i P~I'l' lUI m~~l<E!Sltglarti_ nFlOfl.c: .~Qdl.) I' f. H!l!'I1JLI Sl(l g.upr~~el~Mahi..' f!oiLI :J'I'eallJ '0 ~~'~!JLI rl! ~i· foe(UI CJ:!I 001. fii1<ilU I.a~.e~u IIc:l!m 0 !Jil:ri~~na5peci<.!UL Vas~er..!ra" ~~oof!stJlll!.l.mitOtiHi j:opl:lI"~~l:Ii ~j s~pei de 'fier a lOS I.Iirl!ll!nlii rl'l . inl::ll din e]XlC3.dl!:n. jiQ~il:iil.P[-SI.

uUL'iJri pNhHUJ~.rib'!.omen~~'nimal mici.l:.i.qr.1!e d'e Cii(!\f_' ~CQle.O'l1ilt". I.p f . in epaca bmc:mli'lIi.terioad..e: !ail'ii ItfiliiiSlra. Se na ~ OlsUel IJ Dri5.s~~ ....sHi h[lzti Sf' rmsc CQrIIrndlictli. mat liI.Jtnreso(:i:llh.. '" IU~. Cu llmpul.OlJe t~ITlil~ .iire. din b~lrbal.-:1s.0J.~hf. C<iS<:'1 de.r. 3SUrHJI cl'le..tnal I iOm·I.~t. ~eiI .." E! Crimea r:Orllll'<H1i rea hll'l~JI[~·j lTIi.l1btnm I. rea fOlrle·lo. t~lh. astat.o. f'erlo:rrilC'l:m1 ~e~st!l se dez'J.~ 10 rn IliIII nc:l i ~i e rhHHtl r 111l1)'t gm'pun rnni miei de oarnen]. cl!lV'im.i .i..' c<!-...~~ooos ill.1'iiiftOU't . flrepl.11 !311o'B i.. I.UlliHilo. I::".eHltii.. d:u!p:lii eurn . 15torlt!l..ri~ locllie'S{'. L3 b~..I]I.lHh: ~f:enCllm~nele llI!):sEris~ ht I.!I:.~.d'on'.!.c.. em dreptID!{1fll uvea. ilr! ilJn~~I(! d~ '[mlP~'~llJrll.. PmduclfviUj.lOrmarUI..·:.IHH!.jj ern".N.i. y Ilropne:latl p.l.. . li. I1~S~1rI1.Ir. r~~e' I(hfen::nte de a"ere.!U:mrt'~ :'Iii ~~8 "'MIl ilf!s~mu Hi din I~O."cisl. :::I~e.rum $~ Odi'Sei!O.i1. ". Dl pro d uc ~ II:. fielltrL! Ii se p~cre(.:'U. POP(H'!.~st~ to I.il!' petri!~1i I.fJ'~ de :!.I'{!'.r de p.. dll'l !i!\.rt .e-pG pmplil.em~l"g.~~Li.prJ:11 :. Pefllil"ll ~.::... fef de I"'~ Ilflde :.-a.sl~ :. pD!>i:bi I.su Illi.I~ lnarmat rilrma.~f rlle ilillafrna. «uti (~l! lrt!'s.njHii (prOI}ru~!ale<J ramlll.'i:~st . . i:nlr-fi slllUmlita ..u propne 1:~lIfili? h! il~e.iIf~ {~~ '~f:InS~~111 eeesare n ~':\'I fie i!h.l.'h.iH.". toi~l!Il!.1)1'""hI io.se preflle: iI'l: .rmal dll1 lot. A latin1 I'l'e roru:llUI lum:r .'~~.'1 ale !l.e:r~ri\e de iH'en'! . .15. l.jilca b~lll ttl pe Ii!g.":HIIJ. 1.'LIim:eptll 55 l!)dst!1! pi'! tCi~ lit. pliIifl'I'!'Ii'l [I'll p. i: E:'.. AdUH>iarea.t ri!lIml!~i patrlarhefe.l:llZuhH.u rH.tHn'te.ruzbonr].il.!illf oiIJ~bi.~.s!(: tot IQ a~e~~i 'i.:1 !'iUII II [1111'$1 &aIU p6ifllti Eili hHlli 1 DiI'uil. d:ln celie Eli r'~I)re7. ~$3. Sporln'~1 fUO rhu: !t\·U:ll!i1 llllUlcri dla~{)riI a Iwo.ii die· I~..] rasc:il.i smfl8r. Ci liTe eIIB!J1 lns.atll 'in ~da.il pamtntu IIJ:j arabt]. iFI t1fUI:lI rol.i in . IlJ]c~.\tohi!!re ~f'llui!IJij!:il I.1 se ~i 5:3. Irwi man p. SilIII ifilL 1E5!~ tll'~~itHI li'.epucili rie ru iu i III iste riB: c rnem rh r~i~~.HHS~ i.QIViiI!1l plinil 1::1 ~rm:ii in raVCh9i- pentru 1-II11".~\I·!.aaml.rindul ei...llt'.ljU~'i I!Jillri:H'hl'! I~~ p <'U:!(:l'-l.l.l!fI se.eHlid" l~l ~rlI1fl!.. Ie li.ri('l.1. gl5t~ .. in!. a. eplJc.ii ro r .1r~ p'fin1iiiilc obl'~"~1.. tr..lm.a."'iiJ I:il!slnl irmg.p'ri\'3i ear" iii epnca brQ." . de liDkI:l.la ~a ~L mcilIll'b1 S.ili" car'l! sel .:'z..I!':.a. pr:iz mr-riF liielilU i11c:iocnirile .! liiralJcJ iiil iii allor l:i1c~J:lUItl rl :.t'.~J~v.J'I.)I t ribu rl ku ~1 l!l!1hmi iCir !:I~ lrib'll[i.".iilitil U.'aSic·t! 1.m(':i pari! !. i!J' r.'iI$1 rt)I"I'!1~.ij tu 11Ii!.Hl :11 Ill11ilII""Joi.t3!i!CifOl d' .:ru prnp'ntftlilj! ·1:H~va'~'I.lfi..~gi ".o~I:*{ma( ~fj.iICI.ib~!c . '\fll:elo.pl'l.. membril de' rind 31 trlbu ~I. l!fiId'i!en:~Im~ ij.. t{.nr Cil :memhri. Illt!.:!ltrltls" f"mm" mle :".'i t]inllr·y poer~c:I)e $i !Jl'u~i!~H '''''~ IITu~:di31Ii.e.dil' r!:ul nu~.!Ili1 un m] prea imelf~· ii!1II1 f.<1 propuneres ~i:!IUor..inIG '5 a.~ta tl' rli'lv3Itii a t'e'ior'l.tode :Jilr.c:.p~rt!t:l ln 1~I".lJelfllrll llgtl. p'Ui! i.:lst~.1 1I milimeil SjlIUll.sf' ..'a:rl! b d@fl'i:'i).f!'t1.rhl'!!.i pNf-E'~Ui:ll.fd~I1Ir-. rf.· :simt"la el ~~i5Ielf1~iI hi fmmi:l I1!!.~J'l.\iltt:lllm~ro~d S.1 parrlarnale 5i.lo~mli'" 'trih3LlI.[ierillui ne·.t.b !ruplO1ll ~lJrHIU(:CRa t~JniliHlJr (lh$h.~I 1iO:J(I~Jor iIllI'!Jllcii ramiliel pair[. 8 pa ri !:iei ::.ca im...II Sill Itltilli.lin pam!!!lulu n.il'lui'H! ~a um !HTi Sit ~rod'llc..@. se extinde aeum S~8S1J!p[0! unel !)iiq..t~ ~gl'Li nl IIh~' d. a :piltle to.trc ffamUIL p..ldlA.l5era hH.!2~ tumi:t".].fc'rl!l1Ii11L.!.d a U'(l:·· nilJUi.'ol.5.r nsom 11111 ta ~'a .:.je mlidlilidlNl s5J ilrilll:·.IHvoil!lL~ 1:1 ".e i. t:'li drcphHi d~pll.e!::I v d munc a.t.celf.5. Dac_' g'fcdu C[looSe ~lf1m~ di~C 'l'ie-rul fl'(: la J:~OUIf. duses.11 1"111'ld~clJi rnl !UBri.Illriilaga g:il'lllii.z~.lllJr. (i.lif ~ !J I!Il!llr eu lorta.[II [l~mintu'llJ:i arabll !iii nearabil.illl3 ca p .\~J! 13 SrJe1~t~l.ll1iH~.!l[JUii premrselo« sm::JII":t:tl.lHh .orollile $1 Ie d['SleJenl~ra. .mg: preces..i .6'1 [ ma U a [es p~ ~ 1'ii.: se d.(l~n Uti Ul1.aivtll In~"'!. dl' IiUlII La a pa riUlI ph~s J1rmku.rLtI1 i hei pu l r.re.l l.li.~ .inla ~n:tru .IiI. Irllnll~n..a. vnelcr .-liII \'l'ilLH. care Bell parea .liI bro n Z [J lu I" I? r'Qprj~ till t'M era .ilro..~.1reUicu.!: C 'i hl'~\~ :fi~ puI. E ~p.Inl'e'!I"lribnil'! iU!(j!.1i( le t respectiv a se iu I U j cO. 'Ci[CVIlI pagmi. nn:F.lea ~l' ~[JI1'i hi.iISlI rnu!1c€!'"sc~~.col1omica ill epD<l:a .: h. rieoa hil llre<Jis. n:tlfn!.mjl.impede..tj'J:I easa.0111 ros~ deajl!lm.tll. (:i@'~.B_~tJ~rali.r.iXPIJS-" . i.].~L (n rezu ~!~ ilIl .mcn:u:" 'lI 'tl.OI!".'ILZ.Illi!. in i'rllln~e cu . 0 iJ.i:'..fJ tlfi gtJ. dlltermimlU.O!rmmil Ic.t.J:s.llil te.I.5~l! j'l'll! reele ~~ ro ~i Ina I mult li'i .1 1::1 sfi!~ilu! m~lJmf~uIUI .[1lrha le. iii.'i ~'I rnl:.i. nI omLljqli ille Ca t~.Otll~i. I:r~d . r j1i I Irillu:lrui :J.l:1\" ''o'lI.DClHt. '1.11 e !.:l$u:r'~II.] jucat un rol l"f'".:HJf1. eXilshl 1111m. Om. dH.e ilU I~\'ull loc '23 .Eice:>CUj Ji.1 e:d5f1~nlci plr(':p. delvuh.i fieml ai fos'l .rtai de ciUre intrcgElIl ~'I"ibsail [. 't.aJI "s:lipral 1Illll'ltetDI".lriILagtorlisle. pilhialrihal. c IIIla ~OO 1 I aormc a a SOCJdiUi1.ijl mllf liliIuU rI~dn e(lfL~111:JllI el ilisU::.Jl "fa prl p-a.1!1:1j.nsl.. pe lin .!w~ prodU~!Ull desunate s~hlml:liUilul.d~scr'~ .!'till tClii f:}:. d~z . rt. (1:1 alIi! cllilinle.ri~!. itilell.. i'n regtunJIie itOl3.tii..O'ca d:"mDi.u IUI~Do'l~ii SaiJ mai im· .!il1:g. sc'Ir. prJntre !:.JlJifdl' iier lPerI"lIi'I'.ina dfi<':ptlJ I sa hot. ma.ii 13 a~H::iC'UILea p-rlfmti.!rer h·<!ll'!ii.I!'a: positJWhs !~3 c~ lm i I Otl'tn'H'i'j sa In u ~'~~1!fi 's~iipel1l Ill.t!inca.l~j :. to[u*~.l ~o.a mnlld devin~ ~ejLI~a 'il'COI:!onnC"ill 8! ~ci.· CLI.!. I.jJ:rime ~"rre au lilI.t!>er. cum nC"(1 dl(!slCrte HOlmer in i'li.ln.·de'[abll: H'iI~ahl.e in Jlil:C'F.• il".lf' r'l(J:ic~ I.1l de soU la aill:~' I.P kliEll:a.~t.j[1. acap:ue~..la ~l'i:dllSj". I.'lIV. . .' .!. e.mginlle prlf'l:edeIlH. pl!l..uh:'tl-b11l:t1 5.!' de fie-r l:ottll:!et!olJ01Ile pe {(J.')'flri~'I~ilt'a. d~!j.Uoa. roadcler muncH ~i . (le"I: nll1i~ hr:mJ.~~ va S!.11 dlil' ~ec:{.ei Inicil du~' lill fJ~5jrirl'rmin.c-(!" SoUl il.rlt. ete.. ~~biu pe h! !lUO-700.Ia .t n~<liIn' nlll'llata ~ 1l"'U tului lIb. cOnd!lli][iiili.c.intirtlpla :il]aim~: [Oi 1'l("e.~ Jlt:1.! IlIH.cum WI ( 1.deLlS('i!lirl roc.~i:r~ {!QJ!~~'Iht Wl ~l mai r-. Engels sa 9 f~rml! ..j! a rrl ~nll'!sf!)l"'~ m.r tl I'll! !lrilla j Iloll! r. a... ii fiCft!i'lU!: $<C·I~'vla rarntne.pll1'.i.tU.He .I." n~ .Iil.11I Chf'3LiulJlte COln': privesc 'IFllri:lilga 'Ob~I:e: pacen 5<l1U. Et IiHI tI:lCe[}LI'I' Pl'. I~w. ~\i in nd i:'Q 11)::. oontinm'i deocamdatasa ui..n. propli]"t'alfe:q ei bUI'IL! ~iI" art'! pinli ~tunci aput\irrll.rivll te in continua d~l.tl d~ treeere .a~~'!la. ded.. prQCCSlU1de de'Z!iu. (I~~vii)llta fl:'iJ '1:' mOl~ r..i'illicia sa'!'! .rn/'lei mlfiu:ue.I.PIHl~ cu Incelullji!i nb.".

A~1~d~t.lUIl~!:iiii :Ii~r. tJoua virstiil ii! hr~llll!ii .Ill~ cum d~'()I~IJU OJ fQst oCl'ljpLl~I.iiic.l.Uli~l~ !'&'Ii.\! !L1ti~iltlki PI"i!3.i~ <JJj"ti5~id. divef5eie r~nGmlH1esocla I. ~ip~ care ie.<I:i.I~~Hllii ~.lrti lucre:l:lll ell! ~:SicLl5li.1~egJu iiili rna i~!J1 Ii 5tlurnllf Plll ifli iII'IU~ F.uW l.. [l:i:il~..de irl!ni~.W I<lHmHIII.plU!Hn de.1!!!.:!l:LI vL'rstliOli fienll!.r'~Ir: M ~.l. dtH!.~t~1 ~'I G I'l.il OOIli..I.i. ~n d~ V'i.iI p~s~e I 500" "fi ca pe.. l'rlC:.JJ81:U)~ ( I % eO! rl'!OfI.1i.o!l.lttlamil a~H.tft ril!1!l!u'l'!J~u.oll.1 [jl!l.ll\.JIi~ 100ran:~ a rom:!!!.rib.pe:ri(lIu[e.r.ll1tdl.l J aC'IIl'~e ~~.~ O.[!:poci~ r~IHiU' plllg .ci 4~:zv'(iIUl ri " :.j!I~o 10:5i!I'(iI..>lIH .p'i~ Int F:IlIl!. dll.· luintlr lre:ptat ~pre f. l. d1JF br..! prima III ella.irtili 1~'l(P tOlfe ea ('{]I nst ruile.1 eC!.'~IH. po. !.C ~e I'<e'gllm[ Irn. J\1[.lirm!t!. IG:ETO·D." Qht~cl~ (nm POOOf. :S~lJk .url~i::O_~Qmr~L Olari~ . Cir-ccii !lU Fm.!!li! dua ~.ljrS!l! cl!!liIe.o..~:IlIC:iJ reZ~J Ita I.Po..eJ~a~1. !Iuzea ~.Mi Ji." pJ(Juu.aJ gtJ.Li p:I.csl.reo J I1.ei!.OH4! ~].Utu i" hil lurnea ml.l ee pa ~.tidcl (M.... Viata -eclj-J1omllrlil~i soeialili ~ ~~~o$el)e~!e Ln.UITe:re!iilloe ~e dl..Ila. rilll1:d fo l(lsH Ip. in pro~s'ld d~ PKHh!~'~!~.~bi~ !.! f~a .~1 ~ 1~~<liHti:a!.)blirm un ~ew dil' huni'i ca litOli~~.iI II[ CI.a! i!'O:3 PC !l~ I~ F"Ul1I'iA VTRST'-'l! PIEl'olU. Ha.!. SC lreee 1.~~~ rOost !Cam al.ar~:>lfle!'i!~la: d~.{jflele !lie rtdi.~ il:Ii"a/bf.03.W ~i\liJIj!i1itla til" tjp l .r:5f' ~eghUlJ~O! JilE. f.1~ dM fii1' I' si nl.~ sc::himind . .!lg a liFlasclor e1in lOlln) PfQPI''J~'.ri!ilaJ'lI'ii~'sl.!.l~n5iU~1 dJnlr~o dilUi.:!:" Utpur:f il:t)l ~if: .a~Ja!. ':1.Hgilli fi~. .l1ta.iili i:)UI].~ mnfe!ctioi:!l~aza r:!ilHil'l:1l~ ell. ~ ~L 101'. !iii! I~O~.]rar.ii!l !rlll I"~<I p rovi:1.!lliJiilll l)j'iC~ {)<l ..ag!fJ~:!1H!.~rUif·(I p. ~ to hl'f1Isific.lluf .rH .!i mplii I7Iit epoc3 fl~· !'ullli hI ('!'QUa . eYi.se .urn!li!'ro!l!jj.cnullJ'aJ~ twe:p'tat.z!!JJ.pIH3tijlE~ r!~ cere 0 'C.reil ~!1lra.g:.1.a.: re.t.se f!C~are le canreC·!imllii. !rlI~sn.! f[l!:rl.l"~ 'L:L1 O:Cl'stt:. prjiil~ru care Ilr .. mJrt:1.\ia~~Be' {IE! ~uI .l.fiiU peU doabe din nl~ta I pri!::!IQS.b:lvuior ~i .rl.t~5pT:e .r:ejlt cfi me ta I.~mu:l :nel..lis'j.~ ~e I:eti'lV pili ~:eri1i{]~.:lLIi :n\c Ie d~~i:lrnl'l ~ <Ii II p.• l\~th:uBulia fHI MoCllI!l irtl::.l~~Of<l d~!1!l:ne I.cfi~li~ I trlln!ri.. ~'~!.a .su-i<) ulldoe s-a dllsooped! 0 m~!:If!:i.seri'l pritrtillaf coloJli~~bpe Dol:l!o~i.!i!:i:i'l.!"~ maJu. lopoorul d~ n~!" IlJIi.muflciJ ae.al~..'L'i' GiOp lite ~ II 3 ~~ltoOn:tJ 10 po II1J IUli d~. [nl felll J . OmIfi ~'ir:'ite.(.1~ ~ondi.\\f."~r :lVilitlsa!l3 ~u. t1:z.(i:tlcdiletall:e.:~Hde la III na i3 O!l!::l!all <1" r{jh!~f .anti I1Illa sil.Ii dl! ~ faf impo'lr.!r.. mrli1 sa: u ch]o:qr 1[:'!fI11'l.[lll'~ oo-ga U ~d Sa "aeil.iiI. .area ~.dtilnpolriv~.If! l:oc ..TltTl] . .ll" $~ tl'JlClHH cu 11.Ui. ('u dkmv dllll'a .1'I" I1tlU! lflp~'rm.! Ii I!:' li.~'f!lk~.allM3t~ prea!Jn.l:l!ie ~c pr'otlu5e .~l"icre1l.i l!:e glJ'HL" nI. eo ilJ!c.llD:~5t:]. HHUi de'!l'i~ (I m<lhH'. bt!. a I~ pel'i!JII' OCiOF {dllP.•~~ U l~.J:ePrlJ[)o~. gelo-rJaci.l:i'l <!I fie ru iu.. r ni.ill~.Ii· z:r~<I11 :sd.I~".~a cl. 'Ot.>'<I. :SEh n mill ~e!!it.:ii.!'c bum?: d~.li :paIl11n.ck:.se~Qpe~I~~ecit !. ~':i!.Olj}t.a.r(.[lpi pirl'lt~1.ele Iim~l1lf: 1M ~Q illfli!F3re impolr~¥a ![]IJ:~m~.a ~:Ii1]:011su So n ~:Oponi.t:.Ctl.i.~p. ml!'!~: ma. Illil!fliIlH :jol .lS ITuHell~ .SOlei etatea (wi b~ I~ se Iii!dre.'.e~Ua.g.l~ laro. Dens!" I~l !'il. 1'3 $e' adiflcc iSC tot :rna! ml~i ~t t.<H.f ~hui la r:l!!f~ $31!!1pil1!tfotn. C~IS!1l'~C sirlt tot mai puun de tipl!~ b{lrd'~i¢lor: iO'l~'iii aeesto riill ~ f.~c."l.~I:o-dae:[1 Piemlu!.:fIri (.>~().jl ftlill '<iir~I.re a le epodJ 'ffe ru I:ui.~ IF.fOlcil. pUtn'! dE"! gr. Re\lQhJ. lIr:1i.co]e: i.ytn~!. il'ld'esesc ~~ deVL rl I1l1a:1tioga I.ll d deo:S. ~d<!n~~ 1'J'111J1ll dill dl'tt!1~ [.:Pril1 CQ!crltirl~ sal.nll'~!1tll t~V:!.rL De aO~~<l une U!i:.!'. Pf'~e-meitl! a i:~ 5~.!:!'!(! ~~i.~ In!..~u f.3}snni~ul !l'1.~!.sel~['lvHj"'"!iei !lela" 1. c-eV3m·i:!:j [l.j11il' roa 00 'e:!l( !Xidl !.sLiliirrT.Qr. 0 <li~e.\II.n@~t!nl1ii ~!l:hOO!Dg.>iO!le PI(m· !.I!ii I' I~ ill:Hi1limt:iI.'SG.s.u.!' I'. pJ:ugtll e trO!)s.~ c~lItij.p rin~i pa Ie:~!! ea nH:::t'Ii:FIi. In hI.1 a ~" t.•m. Sin'! an:liu:. tt! ra m il:iI lie hu ali ~<l Utili!:! ~~ .ru Iu.pB'l::11I h~'I~! <!Il.pJi Q Ic(.omina.! l".IIJJ'f. u n:e he.ll rc ·mo~ ei !1~da Imil:" I~:ii fit! p~lactl~i! astiil t~l(l r'Sdln'iil gi st~ ". v~rstii OJ. de 13 u I!iI~HI1 cre1i!: ~:na rm.II'CC· ~I~ .:lI.tiI.!lrll:i!iIi~~ dlo Au. IlOiU!:. sci!.~-prmhl.cu.Eivc'Ha" {ieli ~. .i$·r :s~I::!Ivl:.Uimp.!(. ttl (I irnr~-n!>it:llte ~1i1 8>C(lJi:a~f limp..t:.l1!etIQ!1I!i.I:. m8ra. .g'Oi rea sta I.'1 l.(.l.~~ lep~!hMli.!rva' tl1!l'r!o·fiiJor inyednale.n~I.SQ'lIlUlfiI~:lj U Ii1 u f1..~I[llliaUi de rolio'5i'if~1] gene ra l.a! !1]i1r~ 1.~ dl'l'l ild~Hg U!~'!i!OIll!'lc~ rcdus'!i ~.r :!f. Tri! can i.26.lll d rl11i no '!JOI'.I<lIL~..are.<Im dlf! IUT s~t:::ol I'll p. .i ~1.fl:<ll de d~t~ a nobHilor ci'~~:t'll~i 5.! !'LlJ C' r"u:m :U~Oiri .icerf1u 10rse (I ir.O!dc Mi!w.~ eu 10 t~d :J 1[!Ld e.eu nm.da.Cl'''de' her spe.ulc po. uratanees III I' "~r!lite ~ra:!. I ~i hi hi'll.i ~l!~~lri{iIH'~ ~:.~!!!~1ii r~!..es1.itrl il1l~!: ales 1i).!..)t d~flilll ra.Ol.lIJlec~ de.5·~ pdre~IH sub !1.!: n11i1~ bL!M. E d.er [~l'Iitrl! li[lal!'l<: ~cc r~poi'~ ~Iii tl f!ld Clt:11 ~cca S~~'!j' Nfll~"" ~i.spa .m!. <lp. :aHilm8~ blue.sinlt.urihl ~urn[)JeJ1I!.sJ !l:c~dijti:Ciln 3.1 rlire Q.:l ri ~I bTri1.l p. ~e~ di:n ~~O~<l bro~ZL.~H!ril·l !.'.ar OOg ~.HJJCI1:ii f!lLJ .1 tOI~i oia Itu 111U. lnp!ijmcle: .il rs (..l! ml:J!'1~. ill <I~e.I).J(!dl a .. I ti flll. . .d t:e ic~ t1't'-81 aQUa '\! iirSIi! n !fill II'l!IluL A:~!J' lin I~g !l~ellC ~ ~:f~..miuHe nlll rna i ca nl2'H!~ Illtll .meni~ !fi'i~~S!: m!i[.!' .~ biil.. - .e" (If!~ia rii~iea tUl:\os{..i ~ dial' a-l ~O'itLage di[1r!l.! ri hl !!1I!'Ifl!'" lroptfl! ~.fi Va cl ill ~IQt:l rllagof1i stl'l' ~1 sp ~ hl'i:OIi!'.lgrcs~ pros.e.!i' pe C'a. De"I:!flO'.li!1Cl!U '~:l:.11.: p riw'!<l .u~ primil ~Wj$iul]jv'llrs.'i_.liI.~. nilllrnlt:i ~i lI{rJl!1l~lt (du.lidl1i EIi. u!:Il fli C~I/i".o1I ' (OJ ~~ cum s-s a FlI I. Ag:ri'Cl!Ji~ilorii 1[I~re.Ql ITPi~ JI~.j l(h:cH a ra mil Sot u CO'5t. ~~ \tlle:. ln seoa ria pillmfrrU.liii. dal!' bra:ulMul nu ~.(! 101. rEer'IJlklL.ind~S-8 gbll.ii~dOl rQliI IIi.il1:ls hI' bl:lrd1.Q'tlJclul~i ~~ HSlU!j·flll lotai~l:su b JI1U1jt:il~~ r~cUI1&iI :l Grecii.\a '~I'E!i.I. treeerea ci:f. laIC' uneon pill 1000me i dEl .SCto.1fiI eare .t .~ i.::hi~f t:!c !.rlH.:.l..i Utll tl1:h11 tma i li!lll.pub!i~ltJF !l~~tilll~~ .i: N~i!Jctliliti:1 (Ji:1'! .e dr.' III L<i'o'l!. :Si.IJLJhH dina far:li" dur ~~i tneuupriru ~:i~lirge· N sui:ljl.gJ5'i~.d d.ol· ~)gll: se klc cot !:n!rr !hD~ ~t'! :iii 3.W b ku.i l(lliHl!~a diil te:Nll f.'dit~ ~~f!~.l "'pare nlbil~llP1!replU."o'.:>i~id.:~S'H~ ol[)!ll1erj~ brQl'i. 11nile.'!. law.J'!g.gill fli~eli~a i'll~..iif. se d~s(.. !le'!'" eu pe fe! ii I~ri.

it'XlIIn(ilria.!..ia lh:l'\lt!Or' ~i u.: eu nrn] 1l!.. Zi iii II t~.i! ~i iti ba tc! ha~t!nase.rt!ni!'1d nCtlltl9i~I!r1H:: auLoh~oll.HH~ ~a. N<!!Ji:JjH~$~i Caril'flt. da r ~1 l':lolnui de W:!IE@' ~)!'iltlbtu.· -d~rtIee If I CC fIll:'ii ImHi superlna rele ml<'irr!.. U ~~mm~n!tll :>ti!llJt I..ri 10 r de vi nd~.n ~lifl' . 11:~.r\~I pnne I pal u eensunrator: cJi1' pre( ~l.tllil<l~i$.insll t~g.14a:.! IHX . :) eea [.r.rduli [O.[){lb.<IgTl]CJ!ie: p..r~Ol. $ir.e.ia r~s:locr.\1iI11rl'::e:SCLI.'.~. !!II m(:lIiJ!i.:erlilliiii(l~ ~re .:~~1It.~~I1ijiget! ('.lij .[lI11v·rmll L'~ii1" cn~L:! Hrsu. Inlpodl.jl~Tii! ~alt5e sf~ .~r~ Ill!!:.rLll 'tl! lull >tim \I!:!I'I "~'Il l ~ V·~en < i.s. IClrelIlpl.1 CQii:sMI Hm'i d~'L!'lll1ledl lind IJ Sit .Isegr~cl.!jtJtLllt. til 5Cl1il:m.i1dil r.QTlH if" _1~ii!].ir~iu.J.fIlli ~! era th.51.l~ij'. fo:rma $l. ttl hH::in. hllr.lhH~ (ImJlliljil iSI!1I.1 dohll'o'· ~. to jO:Eind toh !ll~el'l:imJC<i.I. :J i\!if1i~'ril~r !:il Utill.trffj~l~ ~i 1111~n.R" dill 21bllm!~nitti: LlIHlslffia U Cli'rtlR1lic<!! ~I'1IU~LII'.'i.i'll .afI~I" II~ il~e<liirUe ~HIC!~ dobra~1Jj g.' ti t'i4f Ill' I.lInlmn I III Pi] .-e~t~wgjlre~11fm.ar.1 I Irlt!!! jiiU I: ~r~cil iii g~ii. n A~.! doles.!l1 11H 1:'11 1'1:1 ~ j Zm~i{'<!.h~ prohr~b! IH<ltli' (:J :::'C!'lasti!~Ii:'ram. 1JE!:.!j mar~ I<~ m lI'iite. ~ ~~I1!'l.~ r!iiilr~dl!.rq !i~J8Ji II gil ~ t il rmll1 dl' ell hu f f1 !Il~le r.IlLHi .:Hei rcgi!Jin~ i I cQI1151:~liua iJOJll.i ml.:cas'tl! !o:c'amilf:a {illl'r.! (hnl'Ol rJii dlVE!'C'ta iT! m:1eIH:lHl fir~~ vmW..:31cOl b~. Ii dJC 1M ta N!:51.U':~TI1~1i t ri l)l~ H 10r he ~~nn::ic.~~ V~-I:r.\l.n ii)(!.i hl '~::"'~:lIffia l:IilI~li 11:1~ ij li:tu> 11'1 J\. i PI II~II g'i!i sit r it! :l1 m. a JOS~S~pill tu.:! :.:III I [Hm'i sdtlli!lh.tieu i.arr III M.meIIT!10lit:e !Chi.'flWJv.. A~eml.. tbnSCttlu diH Y'liTd L1il~ilMre ({jfr!t).lr:I'lul IJIwih..r.i !j~I!~ d~liIiElIII~ i)~~tilf:l~~!I\lL Desiglifl piFl~ P'" 181~IIJI('I~lIll '~I~at"tiJull .!J~ ViI:W gre~.u Hi.a.r H publl m.:?ramiclil SI1' i3 r11 al IlLl! T1l1lf1l iii I. il'J~n!J rI:nmlele e:e.~. t'U!lO!lClIW ~'I$~I.'i I !.j ~ ~ ~. PW~HI!'rlJ. l'i ~.i1:l$i:i ~'~dfl'im eanu !·t'i'I~ mati U~ "I!!f~.o~~e~~ ~TIj!'CC~ li.il FOI!1flo\l"fl- ~1:iS\:tJltil [ilU11 iJc ::W'. j)l{).~.ld '~1ifU tr-lil hLll'la p!<l rtl<!: <l s I.mntfl1 ~um~nlJ I gQro-lli:S~ff~t1 leset:lltiHieLthv ~'l rHi I i:':.l: re inUirlre <I OI:risiocrtlllL:'1: tri~to! Ie.r Ati.lU up arhale..~ a nll'If!] lui .lul hm"fld~.'J re d. 1.Ji: mil tu I ~ Ilr!J p j.:3. n m.n.~i.1~ in 11('C[op.. mal t ales ~'l1i:'1111fi. ~O!llt! .hio5.. S~ po~ I. dllra aceste Valse.fi chill' 1<'1 lHstrfn .• .rildt'l.y IOj re 1l.rliii pE!f1lhtJ 5!:hi~llbl.diorirl!:tI de a avca if! ~lIll1t.II·~Q'~I~(i. ::>i VklorlH !:Jlj m].}stll ~nsea flUH:I c3i rI 1]I00me.>Il"~1a getic. :It1mH~ CI.1 11C:!1V~ roc! a l -eeo I1QfI1lcol ~~ d.U..r. a I .or].iiil \'113tlll I .dpir~Ll.:il':>( ~ p ~11iI to ru tr Ii r!'1rJI l nill!~ ti'i rl 1m prea.1~. Ca.<i~~~ kit ~hl!!lI r il'l r rUli rl~Jru I i .:JtC (~OO hd .i('.C II !.A.l1Jir·~~~ CIJ pl'loCl'lliil!!::I1IC.ia !l:e·I[o.tl?la.. . pre:l. 'I(I~!Cind din ::lU~~iJ l~g'I~:h: W!lt~ prQih.1Il llJm!.(Jp.:M.i!J.[:~~tt DElli 1:11Jj r ~.! ~~3'1.l-bU.1I rI.:<1 1)Ll~1fl1~m b. is·au ghl t [n i1!' h! ifa ~mitHII4.in IJ ~ 11!Ti.seleI~t I".'.~.diildcJIi enl<l. I.1JrRi li:u~ur~~tefl! P~lr~ Ak':. oomliihull(jl "'~st.C.llf sub oil!za 1:11.:l! cpo·c.~rJm.r ~ip.('seria ~il h tSlrit'tliip roduce~:m rnarhm ~IL'sl!IL1l'!le' :Sc~h'flbtlILii ('LI b.lal.idica h~ dC<J sl!Jlln:l h1'I:o rmi mel0 r.I.oJ 11.B ~ fI!::l. in rill rt~ mU~I:tr. i:iU" illS! lif<liu.3.:'rll 011('51:.l~l ri re-~Q!'i.b! j)<FO{'e':.ct!perr rea.e'.l' Il:It)lmM rna :.:ll i.li t t:'i I:J.lolpL!.!la Tarive<rtl~.. dO] f i:<liilr. <I:.1 !J!'I "ri tl ~ ~dc.k'mrn de (. d~ aiCes~ J~I ilt .~d.! l<.rjil:! pE! i'JHlll LJ j p. runnai .im:1I.!sdm d~ ea ~hale :11.dU.:.l ci.'Gk' ~reCt!~U de: fie! 1I'IM.J.IIOC'lII1 ~.!~liisHI e~[!!ci:it..e gil itl i.l~1 uij" 01 ~~~.a. .d!!fler..af.iti dl. sau I:'~II IrIil!i t.r 1111 rC'!"!!:l d~ Pf@f:iJlllll'lentc.1 !l~go~ erau in~~t~~:1Iti. b§..je I 51:" I'I!~' ha II!'!!. tilXlI'l d(l 11I11~. llIlit~!Jjil'fOC'l11.llllilSM.dii: dl!lpil I g.mlll hila d use r Ii'! ~.w :5!el:IJI'Il~ erau Ii ~lmnf!l: ~m[!OFlIl ~ d.ll.. bhmiPIl'J. Ci:lre .}ClCili tm:l:a ta .j1 .l. II.l: .~_r). a rmlll!lo.~hi.~.li! udl (!iOIJtClgl'l"Il' ~$c~-are . grt'!:t'~!11 ~!-I~ ·llu.e IJ rmlt! Hn. m~~tte ~i .l r~ g:H~ce*'tl j'·au ii'iell.Irill . L. [. NUlm!'n:m~le !ObiJ[!('It!gn~.~m .::. Um:i I.Ii' mdlJ~ a It:' een lre ~1lr g~Ol':. i1'~~t~.bu:1 ?rodu~'IQr !W1.gq.i'tlll re'lIIU~ II::LI . ~IQ!T. <Ill' blil~ rJi 11 . Ofi111.~I' ti'<.• i~Dh.r h gro~H sa se (:I'e:ldii Clio()r~l.'llf1.a~.$II.:.:i~ i'JQ¥~:dlt:!a5cii <Jdi..I brtu ri "l~~i!o.i~!'il'Ia~tL In sl..se(.i 'I•.a I VI-I~.l!v:. SCOpE! rl l Ct:lcl ei nd muudl!Ie .('_I1. relJ(' tal di'is. C.IJlC'l illS~ p iUt.('!.il C'I. d S.U Ill'" nI ri~I:! :) d~co ~Qgire (I.. I.Wolr<it.. I"i~l. Ci .'l!l Inlml" d!: ~.g~LQ-dlld~o.i'i':de\jltr!ll.•. J':Wt:<! rl.gilllil!'ll d~ :sthllrJb cu g'redL .i1 .1.!I!O! E! LIZ:'co· d Fa rall a ~\.C' d:aS.e·l{1I"~'1 boijuhHmOI'.Pfi r1 <'11M te!i1:1I'll tti' pm ~ lIc'l ~" I! Qi.ro (lllil'ti. . NMUJ.>w t1'llil~sh~flLC".~~j)lJteil rorma !:! bl. Dai{l bUll ill ~eCQlu ~ J! 111 :Ii Vi-Je.l(' Immi v{'d~i(~l iIe:ilem .::xpd()l'!1.~ 1:arw(). rn !95. ~~ C~ II<HiS~ 10 J..til Imp rej II tIHll\':"g'!!".ij rllll!l!l i hflll1 IntiE!:Je C !iI~r:tl r~~ tl~ ~ il silt!· jIDli t..:.IHn~·~w·d<H::'r~e . [~.lrl . f fll"t.18. til! ~ nunlc atgtece3 :sea ~rha"('1i !I:t(}ci.a. dll Ilrn~ii te ldJ~~<1 Hrst r(~i :~J :EI.~j itl V~ {!~! £.. milii!i11Im<f.lfl{jll~ iPl.COlra ete ru sildi e IlDl::i i f!~ f~ltlH I!: ..strLl-c1r.g.. JlI!i~.ol.!'!Hi m~.~ gf'lll l1ji'lgllfirI:'l~ r:(l~.!!.pr.. "rf' Ltl sa:rill! III rlI~ dec Uil.p'~I~ i'1!2 Il~ IrO] :i1m-i1 mdi ~fl<l de 1ra d. luuOIi:e I!.l~()r.ea. D.. a~ s'ltl~~I:Otr.: t:~! to I. RQld~~.!rrJ'iilt(Jot.:!! Ii'l'lII>'. viie.-c.cimpc<I fmml~OiFl>!l .t ~II s~whtlul . mlor'ii::.rO\'efli!'1l1J eli rl \'0lI.l:a.IIl~1 b F r!i Ilea d~~H ~<llflt:!a 1l'€:lI nmi i:ti::ii'I'll na f:1i dtn Sllff.il~.el 'iol" d:[l! d'~1ig.i!Il!"rl:](!i. f.sl.\lf.~!'~i~.I.di! sehiJa]1l dilltre bii$.i!i .Ui ~~r~ d.0I1~ib!Jrr~r~lmii1itl llle(}~·iilmd .~HI.:!zl':!1!tll .'~'()r:~tsub I:ml~ ell .~. .tI~.J\~eZ.1 ~e!liihllri k~ .. _Join CI .e 'Fr.~ ~Qn~rc Cr~.ild{l . t.[~.d~oirli) :.I\t:HH~stnt a~eZllr~~1:i! <l1iI$~ lol!l!m~e in juui!J~ Ulslff~t bt T.Iii sr!'!~~.~.":\'I~C~U rl':~ s.".ii ':31~ I u I'i de Ifi b.i. .F censta 1Il<fI<lle s' ::Ii 11 ceram ici'l. grQoSG~<Ulj!. .a1 iOJ sc· repe!.rt. f(JIHII(! ~i DHI<!rnentilr:i di[ui:[{'. <J pa.q· fti!l:l1~ pie c(!rc:H1i~. II ~rharce.ucoklni'stl ACf'.il 11.:~.1 ~~_ Pl'l)d~.): sn m.! nI'l'R.1 .t::1 ~! :r. Sit ~!~s.HII..:ai!:1 .~ rij lor.~~~z<irlp "cla~r~.:om~~cljJJe l!ii!lil:!ll'S.:>ii iI'IUp roa~'t. Lmle.·d!~i~.t~ til r'ragm~jjjW ~el'<!mT~ £lUI .rJ1If'ef'!:!~..'1 din slr:aehi 111 di· de m u'n.! Illl:r~(:lar~.tl<! drI'pl.11 1111 ~iJ~e ~I.i . L::. d(.a~ VI-I.~i:l! mmi !!!lIS :nnin'llt(!'h.ti.fi fil Neg rc 18ce:i!lU Hum ill eo ITI~r~ 1:110" HiEI nr. • ~'~u8Iuni.e lI:imlnl r. Il(H) dul !i!.1? ~W. sd~v~. l1lar~ :ntoyjle [I."flLaHII \l'eacul[lr!p.lIe ~.fijduJ sling .[1 SIilIlo mljlm.. . 1<1 li~ICE.~ ell iJJ!11ZIl.2 $-IMI d'.. hi1lli~'II! LU uhl~~~" ~iJ fI.i kH p:ri rn~!~ rnDrminte d dH'I C~trIl ~:1 il.l I.:! rJ~ I~'l. C{j ~[! m ~ni I[lf !i!r~CI 11'11 Do h m~ea.l. !i:Icl'1lbii ia roa!ii'.~t3 liii ('PIlIII~r!i! !:!'L"..r'! 1 re.!.lf.. era Il'ie r.! Jro r i11iV!:!1it~ .jtUl~ ft1'l:!l HI.:~ f..

ll'li.lg1'~~i.J1811t!.I)J..ilrA.91 "C h. ~.E d~ ttipit.at~ de' III PiJi~anil.!lj ·M~!1!1'~hl1f~~!1 ~ctllLilI II ~ .~1.c.• a de tinh. NllIntlllml!li~ a~l:iiril{l.:eI!l~WUci~"~'ilOl' 'zi:riI1l'mC:et!l ~tl ~~Io~m~ .[n zc:i S'!:a~U. .lo~:lii (c4lfami.1.~I'!..:IJi.~ un iii chr!:elt i:lr .. el $It nl!cro~lcl~ .gigliilL'l.eu ~nl]r~ erooe'i!U pili' UJ11.e. : ~ .ild. De ~a.dad t~ V"e!l>c~fiJe V~~U~ r.~·1l!l! dc:sec~1iI1 hHl'I:"fllll~" .e: Si!!lI :~U.]: His! ria s-eu 8r~!8.!Iml!~id~ Iifig.i [V.le c.:!tu!d:t!.\1 a ml!d~l.Sedil'hiin~'i' c:a~ hu~~ 'pr"Ogal.!.w .ri I!.e se~.Ue si~u.citi.i.ilUin'tr·@ b m~sur:t iii PlIe'era b:~U.l1Il~1~<I ilL! mi!'ro<l i5e .lIS. Am.r. $ e.I. .~\I!iY • rl]i::.c.~. bi! ...liil:.. :~dllatl1:' oi!lJlJ r(!ls! depuse i"I'Ilr·'O .elllu!!lie r. till rm:epl.POO[ :lmifltl~e .!lIn'ninV!:l'Illl· ~ tm! I"~: 1IIfI(I !'!TIrII1IJ. t I Uti &!Jh!l NOlJ.ucaHil d!i!' ri!lilld.r&j.Sl-lld illHc el~sp~tul lfl.fillifl~e '(I:t13 i a ~e!i. (leva m~:i drz. .llice<si :5eool. Nicihii .!?b'ia.-e'!1!' I.m~. ': I. 0 rl~I~:tTIp m\i':[eo .rn. i!..s!ll n~8ii ..iL~n~ !jii tn 3~:te dh~va 1l!!ll1d~da ra .pu re.Haeill [fi Tra :l1.5(.. pe' N~aj 1"01"'..i g~~i!.a~i. derohIii He[TE!P'I<!!bL .g::lSU~lfJ bo'Iil.lll'~.inu d.rille.'\EcmpC..IGco:tlJ. 'U fI Ctl~~I:Fl\' de fi~ r ::ji~.~.pEl'~ll!'liIiI!'!d dOl!:a rc:an:liQriltlli1!e IOor . lO~!II~~."'~rrg~1 d@:. sta tlli 11ni" dlei ~8 sa riitd. .u.I. 5ct:l'aiCIllillli ell bJ!J'l.DotlJrO<ID!9 s.Numi1 ru I IH)e:stlr I. BoQgat. .Miu"e~I:!. '.c"li.~I flI(h3il!i rHm.A fJc~u:S~]1:[: !:!:rfl.Jjb5ec'~' de:e..:: de fiq. 113: "ail m..tl~~eo. vale h.8fiI. :~:~'l:QliH~ta. Gtii!Qrgh~. dltl.j] if: l:e mtld o!'ilfII !Ii~~nllkil:lI oh~~I'I!.~ b[~fI~ .UI"I~!O·j:aelell:ili.alci~ l'llJ 'OHlf.T1. "-I.~.l!::t!il! 'lUll \-~~!ll :3'1 V:U·lea.I m.. 'Urllimde . lol.o~!Ifi al .x:lma tiv 100 11m.i:U~~itul~'itJiQadei ha.l bie<. ·eJ tem.. aecasta. i tl1..d hI I .lIm.\. t~lliT~:spiilldl ~.J!~C~~ ~mport~ I~jb.Imtl~ar . lia (l~rghI..aUsl.imprc!'!nii' cu oas.~u .tUl <l~.fI.ed aici .ili fllit::~lInf 111i!1 tiHn~.eoo!ul'liIia I V·~ea i.er.gem. ~3 t. . iHtf:lliilEin~ei~:le:fjq.rnmici g~CiEl<ilflea '~~ ..c[l. dEli! iilii rQ re $i dl:: cera milf.Il.:J eu rrei muchn.<Ji pli.!IIfI" bH'.m. 'Mil.i!l. do.. HmIga Bi~. l'Iu.'L'll: A.he:. A '. Ce:·1 dte:pt" m(Jil:e ." .~.~:r:l!r.~.!I.ii deli' .ril!ITIQa s:aJ a ~im re elll U·ll~ ~~.~<a r..ami! !Il!:la:SI.l~~. I'i ngi.r[iIJH! om] f.!!. _.e.·.~IlDobro'Fa.a:S~·d'!. !!lui mjjl~. r"II'''''!Li'~' <. J.~ lonnai !Clift! "dol:!~ .c: :lilU ~NUJltjjSjl:.duli . de tF. ~'rg ~all1fi' ~lf"Illu!'ili1 1Iili! (:uil:l!.. dis. d'e' 8:!Oe.t rnlc:<l.U Bfr~~-M' (jMi~" Vr"n~.oI. i ~ioblloclJe' i.!DoI a (j P d.111(]'1"" I'lli!' :suIfTI·l.ill.liilplie:t~nt~.SlId de C"'!fpaV .fi.ii::~8..~·~fH !1t:hOliver:li!i di.o'PQ. pirodl~. rolfl~:.!.~a d:i...l slJU!llri de !~cll:. c~:.Ii!i!i:i101 f del.lllAl!l'i!J:ru~'.H'giei[~.lli" dl:ldbv€.hJiCfllHi Ill....p!:l .<1I .~:. ri.-.Ii ill .pe ~.:!!.st~h.lc:.CC[·.I'l!3~iNlxiridalvlI.cohillsl VI"I~a l.HiIede(lt.1'11 invc:!ltt<lir C!:iHllliC l..U: eu mhllfj s-eu g.b~l'u ~Istru! h a Ivcolanil"!~I'. bii\'f'nnl1l~~.IJI) .'ill Ch~n~o@ (jUilii.ii 'd~fl alll~~h~'I!iite ~lJr\!i.i~rc :f!.dal V.orm[al Il!.~'i d~ .II Vl-~~oi. ~j{l~H\Sr: ~3J .<lrica l!:!crB.)U "ill a~: t... Se: '~l!Itm~:1lt:e .j ro:rl:l.iiI~ill ~. a ad~p.a.rt'e .ru· dl!~a Sm1l1e~LlI .gU..tt ne-n Hhal OD mp~le!li'" I F'u!leI'<! .PQlit~IYfie:i. 'i 11'1 fira I1silv8 Ilia.l.Slilc: pllfiilili21.~:prilnl]l'f'll'ii Il:I!erlll:ll! '!:!.tal.~ ami flU ~ "i[tIi'l.. bl'.SIl. flll~cl de·'a l-dQilll~ !o:ase. :ii"~ 1.-d.ei ~i Cr!'Oi\~~ti (jild. <Ilil~ohkl mi lor. i:lJ)ud" dli! r:i·s.f"altI. s. :!~st (lc:n!ilriIJ . Bil ~1.~'rji di:' ftu:ine..C'IlI. u. mpH..lDr!shltii sc.rtlr ~<i~Ihll d~3.~.iri. lairl.m:hes. s·au gii~H u:!ile:ie-ob[e.200! d~'. a$l!I. '~lI~r.1! .l.ipe .c.'·.!i. H.'·" .a. !j. (afilinakoi)" vl'rruri d~ S~~fi Mf·f' o~.• ~ . 3pOlr(infnd ~m:1i ~f tf"ac (:pEObillbl:11Cot. ia.ra S(lf S:U!. ma i .0!~i(fht(lnU9:!' ih.pe'rirl s'imHllilll:! oel'i'll de ma AI~Xilll"!dd!l '('~r.t'C i!l'! I!:re(li!'.!!~.gtI51.!:".l5ei~~fI1~.i:!:u'l DLtI.1 ~~sl."!:.il'll !.:ocif :::..lUH!JlI'i' It.~.~lil :s:trlLI1 Sil! Cljg!l'. f lOll ti!f1It:<1 Gi III r...~!l!.!l. 'tr. ~.J:lm i!'tli:lumi Il!ll:e de I rli::~1lt!'lrs~ r.lot rna:i ~1lI1e:miGe.r.arei.yC. n c: IJl~:'li'i'~lIc.01.scle bli.lu.i~. t!~1!! ~ j!J.~!:.:Il'!:~~.de' fm':~W!!Ha.lIstaUl~ne i$i' ~I!I Il1t1:!'pl!ltll!JljJellioade.11. IHpyj. hanSIJl. u. II'! _ ~a.PrI~ :veiJcl:Il .z.. sitldati~a..hl!!!l.~cili.nl:rJ::3.r.il .N.lq:lli"1 d~" llIC~:Si!ea ~a. !TI~ ta!I:~ 8 s. tiil!l!'r 1.:re Ie prima vi rMil v~ ~e la . . ~'I!J..e'liIUt . ftloooutil:!.!:~~:~U Ul!lcl. SI l:i.ansnvafiln~i" i:Lar Wild ulMii .j~..!~i!'ld ~l!.Uierle de loc.rIiI'Il:l. c.. 1m ete .Mil nleliiue[. "i!lAI ffos~ dCS(lo~perUe illl 1S<51:! CUlla ~tiQ~ . IJe m. 1!1S1ulJ"'~S~1:I1 Ollflniftj ~ I.('.ie.Ol! 1[fw.ie. '" J~"'!.Mii!:hed.I.tlre $e' s. sp ~r. U1e ~i3 tl'~.p~.l~ lr. montii:rU~ il .t V~ lil'iI 1"~.~j. ~~!alJ. 'lfO Itrn: ~ soclcli.<l-mid.i b te:M da(!~cc:. 1:<1 .r'brnIllJ~.. .i.~~a ode~OI :sr•.1i de<:n cea de· la.:. Lc.tia rui) s-au fl!!. .(l8.!l::!>it llici . fn '(imp Cir.relilii!.lJl:litic IlI'lI~iSi:Eltl:klna. si'!'!t mai ~pol"ad~~ $1 mal ~Il! Il~ . A~z..l:Ig~N'!lI:i:l.ri.ill timfll:ll&tQ:j-OInHar.ltl c@I1~.de tip .lor.HU'lolilltflfll..re~ ceillsci1l..:a 1:i:<I'~'~...A. ~~'I WJ~ I.oopcfih1: tl~ IiIr~d.ji\! c:_a VI!: :~ilib:u. 'jlen llI·fit! I ." niil rit[. ~ ..1fl iI..e:ru lui :p~' t~di!Q'H rii.(l~ii ~imUi!'le phlr1.]). E.1 .::.'!UI~v(ldili.c(I[p.~ iii t delCO rate .J:t .ilar ~i:~"sllmJdI.el1llli ·s.i. ('alllijc:aPi'moofi:~~).d.acl!li'Il BlI. ltil lumUiI.ars~ J!IIA".~Jdll1l1:i'Ii~ii.:. • Yi!: r . . 1'111tr·a dilve f!all!".lrli!l (jlld.!1.Bil'El:3..el.nll.Ile.:i..rt!a I~ ~.(e~mpci!:~t sPQ:ro$l~ in slrnhlrile fltl3J m:i~ d{l~@Poi<li!'!iill.<1Ide~le ~lrlrt~l~fl~a scHUe-it ~Iil. ofl&BI~ IUSC ~fi!1.il1ls~ iJ! ~tl!"aJhaJ da11fld dii!ll .!:!.L:I.~ OOIt.1i gN'Ceasc:ide . j:l. Ii. ~1l]ta ]I.~dlll Jt~1 Srl'l~.ci~I~ ci f!.l!14 ~ Detco.latrtirJif\c~\. illal:ifld adi(!a: de la!. s.5j1 \I'D f'I. (:..lJ1lea des. co ·ge. !1IIili til1'!etl$el.1dl ~ll'Oca eene Iret:ine.lt~.i:reee><l:5cii dt! i.iei m. tn !i::(lilifl~J\.!a rte:rllI'L!" .IIJ'.) im:p'!'~"l:ti~ eu ilirotll.i~~p~~.ciu :ilI1.iilrml.H de DU.t!bfJi!)er.rl1(! tll<:r<lt~ ell .il.!i'll~U·lili.~!:ic: ~ cll'liIl.l. .frio' tr-un :Mi] ee 'V.C~11f .a 1. 1iLl.litii~f!t"i ~i :sei:U(c.e:seQ~vit lfl Mo16:OV3.t. .Pfl.~!bl mu U I' d:c ~mlhtl m:l!.i n :n!.~lli!tliili~.~~~ (1i!1!l :~~ild:~plOl.tl!'it .· ('8smenl:C.l.~Ie..jI 'Hllii"l. ~IJ.lc ~i0 b.1'~'1.e.'iyt Ja B.d (Iii 111 :bleclele ..:l·l m.--i .u~e debront d de fiji . .ij p.!t ~I.liJmc 'C!I:I .M!! I'I1rU:1'IlI11nIl)! Ie 5r~~. "'''i~ !:1.e. [!.:1~'~ aJ Ie Ie.lil (!!olJlt'. poe 'nrl1:1vc.o'n.t!l!.Jal..umi'l'Ui!l.\(1~li!l.i3i~e:l!.La.de 1]1.pede:a reI. . poi!. la Snml~tl~ti. !_~. (1 ggUrln!.. 'EU 1.eh:str!~ .!) i.{I~rUgJ.! Qar!l:c!:! m d'~oSl!:!b]bil.S.~e~iirl ~IIO.goval1'u l[pSl!s~ ~~ml.::J~ JQr:tHi!l..ll: bd~r~ ia'UtGrr.I..t) da·vadAI lil.au.a<'l..a~iC~ cu UUudc (!)!em~Jc.il'Ii~amnu c~ a.IJ~~~· ta pClrl.' . ~. Siret. !l<tatQ'l'l1icesc iiltn~ g'red ::. 'iI~eZiirea de ].hI V(ml!:.li~ .Dolo~illiLl:JI et.lhd2C~~U iUII ~IU·ie.d.£l gs s~m il1lmOi'mi fl'tlil! I~ ~iti-ce QOl!~ mlui! bir'lrol1!cauEce'.

<lbi:l~ !:c!.. "farh1le1: di s-an g.~tr·(lp. N'UPiUI tem ~Ii ins~ daca l1~gll!>liDfii tgrn('.~.p'l~vjioc de ~~htlb.g.i. z. M.Ii gN<:CS~.hlIil!] ml': III wd~lie. ~iil1rJ'H.peDaz3.aaf1. mai :tirclie" :HiI..1li'I ~:i dii. te~a~iri:zate' ~e ~!o·tft:ad~as~:Fel de. de<.i) . cieclrll. ~gl!.D!I"IbI'. ~'o<!rle i!1'le:mll'i d.l.JI 1!I1'l:l. COI1:5~11l :r!111.illlilijlo eenstan dil':! .e.:in~rtinaUi I"<! I"t~ di IiII ma rile c:!J'IUI.11100. ~Il ~ i1Ii:Je rUiQrm!:n !e. oee <ltlsuVil .[!jhl mo· c..a.s. ilrq I'i.1 jl<3.:a. Cia h!'U· CilitJie .(!lLpr~r! tQai.r5s.3~ 1V·lea.d:ill. hl{:r.. 00 d~ litic:* ~ ri 0101d p :.a.nlc! u'ill~'uri "jhde: .lli!.rO:! dr.I1..~ dB· ri1tl1HIl (12" 1"111Mtl~l..A:tll! ~(j ud.<i Histrll'!i •.'e inroiT!iO Q. ~e grri1L<~"H!.l:~Cyzic tlc pe!.bi I1!d.ii prl.'-U~e~I! broJHi! ciJltrei mlll.e(lelV1iitL. "pi. te:rii~olrild'lI ti~noastre: A:I.~....~ui .'I!lMtia.al ie. Suc~ava...h.mt.fl. CDI: f. era u IIU:ef.'I~.I.!]lotl('ld.iJj!. .1i m~. tel:si: de500 peri li[iclli rI !'!eacl.1I 1ii In: Jioolil 08festernpi!irU O! nU\l'i1!l~Mi"ni'.Fm. tn tOI?l.l.1g~Si"t Iia B..co'p~.il. d~Z.v![)U'f: pmdl1lclhl 1\Ifo:prie de Im~r:~'g.1h:EJjli!(i *iOlII'~e.r!erehl~~t. dill!am"" If! fQ.l' C:3. ~r<1!:~J ~i en de .~di Iii CY.ror vari~ta h~ de IO. J!1 ti.l1l:o~1tn~l:ullie s. ~. :iimuoCTo r!I () riOl..!"l~r!'!lti~ elll! 1ill.u t i"i:ii)<:i hir:a: j)Cntr:u 0< a:mFo:r:Ei (f~'Ii'~nl ill!!IJl!:".~.lI~ Cl(. ln chi.l1 S-<I !rasH 0 ma!i~ C~!l[il.c.! m~JI!. :aJl!n~ ~i g UI l'nli mH l"!Iama.f3 ce SiC~imbllirul~ s€.f: tn Dobro~'&.n. de. . re-se.~!I. 11:1 Mo.liim de va~ IQ.nlf!JJ.I!I5e '~l1ill~:lli ILJcr~j:e' 13.l'Iii d"c. lva rli.JiilIIi!: din! r. ~e VOl \.!i'!In~I.n c(. l.1i'I do . i ]n -.!f1Jf.lICi!i1 ne ~!1dim di d~:Sil:io~r~rlite arm~~I~II)If.pirt(J:tlfea iil'ldoro!oJi ~I.ti.r. :$[ A~cx~'m~nl.:. .'ll'1li.1lI[JUrorc.':1n:i!ui .fce In·~uril!~iUt1!dlJcr: hI. pinllia con· r.'lI Bj!lse~ti ~~. '!1 (3 OJ) 3 p:lig.~.n apr.e. f!TI!:l rte 1l~1 igj)~li. .1. . ot..{.! s~h:rm~Uris~aJjJ {il·l. siflt Clfl..dfC.rh.~il~~g~.erij'oadii.m ~Iil mare' c'3Ii1UIl:"!oo·l.d~c~.:!Ioee':j'!t 10' $.e . li1o!bHul .f! s:.t.. In O~leJni.iiXIfl.a.\I.ef:lll'~:i~f!i [Ie I.i:nll"-jJmul difl Clil1'!iii lie pro1(i ne 0 :sa bj~ gjJcr~1lrscu IIt. Mn.!lI f1Sii.~ ~~1 (Jen.p [DidUISoi! groce~1i ".iHI:~11"! C<lrers'l!t1 gi1i!Oit aceste ffiQ~~dl1!" :lle S].~jO:iii cii .gel dJd~a (lCIII1!-fbd. dt!'~!1 P. CQm.e:dira!5:~ Nlii inca pe I iITidGiaIti ell! pr.mleamiii.1 !II le5 caIre orO]~l~ .!I aes'j!i:rtl:!!L'! (.ao lRia:sit$~ 13.lIbl.IJ!CIl. IlTl'"!o·rd"i!s!u IIDobr~~e.'i! m<. ..lmrlf'!3.i. milm a fa ~~..~~.l'iri b~'1..moJI1i!& . MOIli.1iI:!il tem. A'\I'!!l:~. ~blaira. cln::l.G!!ur. d I.IiIl<lI-tlIle~ pnli!.c [I IlliUtdiC ~ihud !:Irma 1" Inseeclu] .! ledr!.e· l.calUl ~i· dil!t'!JlH'leal:l 'kl'! maii.ul 5{)O L!:l.p""allf~'tlati. b Iri~!.lase!...r~ihlll :!:iCiCri~u. DJH2r:J!b (lnDo!brogeaJ~ A:l1dQ~il!ial (Iifl~'a (lj'hl.e~al. IJ: 11 ~'i:'Jgu:r' til l:j ~i lama ! !1i1iJQ ~ c!lrlm.e O':H.a S!:(iJv!i Rusa sau [Hi..! Imis·.reptate Va.lll!d a] P/·I~<l Le.ji re ne 01:.• it] ITI!i!Hc prh'fil1~il ~sem:iil]~tol'u-.j!r.a:gl'{l.li Olt~ni:l pill" Sa.[.. ell'! d iii M'O I ~(I'!.liIHl..:1.cet:~ mal 'l'(!.i. 1:111til do \!'ed~~t~ d'~S".t.~r.l i 1liiI1IU~ jiltl WIele (:?.grct'!ll~ti~.iime se ':hi!!~ro"'z:i ilL! :Ol!UI [.JIOl!l:II veacu:l:iJl al V-h~tl!.:etM. lO I.:!li d~ a.I.pe Ull~~' >C13sa •.Li~ima. r:!1~lllt'ci!1S~ . <!1:I(billoliilq ~. rnl'l. norm!! ]!KlInderrai:ll a or1i:$t~h.!:JU prec!i(h:!'Ul~" ill w:aclul tlrmaooll".H.1r-na.ceast:ii ~i ln !1ei:ro. d. ~DU:i:liH'~·l1I.€ ~e:lIi. p~ ~.~:d~. 'Ii! e~l'f!ll'I'lle. De: :lllre~.l.sile P:irl!l. r!ll dii IT:Iiefl~.a~:.hj~I.:::are iJ'r~c..ti aU. l1f:gruslorii CirrI Hij5tnl:!1 ~I!.I!.~I" dM'1li1t1'lma.V·~]Vi[!i mijtoCl.e.:la.j.iiJI."dlf'ILe Ittllstrlene.iI:siL '!!'~'~I.!jc~.sfi.chii $~'lL!1 d® .mas~ Il".)n~ir!i'nd ~33 d'll!.3~t4ull~e!"!~a~ r~:p~e-.eC::H!e.".7.IILI~ Ca :i1ILi.l'· liIeOfl al Tr<llclef ~ .) Qlbiul:e: S.~ de :sA~l! d~lJrol'17.~Ii 1:!:~Of i st{Jteri ~.<11'1.hI!!]!:' de :.)I~J~' getlo.~u diB Spli s.~i aLI ci!k.1:)1 neeropols .hlle.a.l·:::I. lie· j!.uHcll!licU s-a trecut ma] inti'i ~a U~1S'Chimi:l . I. avlnd mrm!'r d~ IlI.no!i'lslre.'tll!llfIpk dill: ca 111W'fIi~d ~ave:i'HI :sa·..n~.I) ~hatc de 1.C~.u re lu I.!!~i~"" ~b:HIO!ciJ~ patrnfldac:u.1lloarlc hunel<Jlril geto·sciHipe ('.lUf ~icill!v<l o.1mlf! ~i1!IJ.1 j]~l1mna'ralelc de·~oop~rhf d'c S!oest re~.n V.111 r.<ij n1'(!'2:JfeI 01. Sta 'h~ i':1. de 'i. Un!!'i!! ~iJi! .:SIJ. sfLr~..eanil l.c ca d..1 e [ep.aHi ~i .esi d.i" ~i:a ~bja.iJ.:~~~rt'~'$.(:\ri!Rus:li.nedi" il:rop. d na.lri.h:li: I:V·t.lilll'tintn . Qi hia!rlii hHQc!:l]li~ de Vicl_oli"TlI Ehimlle IlUt!!.Ug'iil'll.:iI! I! J.a.mo!le i!~ ma~clon.mpj.!. ri f!()ist c ri:~:(1~.(h~s:~I.siL .~~i1t<lt.i~ele~.u.1J m.Mlc HH B~[j:H. COilil~rllJ h.lI~ i.p' 1.d gl"'~ico.s.i ht:rn~Jeel1~ !.a.diA d~ .Ol.]1il1 . La MUfignif.l:I:I (al1il!lJ rmhJ..~.(:il c~r... de brenz..sJ:!i.li H:i:sUiE!i" 101NiJlnt:lii.rrere.~i!i!In ~(ir.desea.mla'h~ti.t'i.p' a I H··les. 'lha:sier:aE: :.Zimlilkeil: p I!J.!] mace dOI'!!!l:<! !'III ea foe .a.1! ml.e~Je Irew:le ma!oodl. iJoe . i:roc:u ~ S-. h:I .Iif!'j} ee ~a:w.".~r~~lez:aure: ingropak: dep05l'!SOrii lor lnp'~mhri ~I d..i..e. .1iiEll1a.de' hd .U". In.6) Cill desoo pe lI'i:ri de Oi Coe.~~ tJ:flfI s!:lril'l i:.1Is. tdr.ai.I!OI.se sa-.lJ!. H~:slri1i.I!lUllar!!.or Wi aj l!i n!Sr1~gu sklrii g~d ~ :g!r.f!l1 dl! {~lH' ~~ atgitlt) 'oy~iiC~riiIA aQ ele t<.I:aI <I ve m (I-o:a rpalrRll.ls~ Locate. !~f1b~' i'lj~te clupa. ~~. N~goll.~tli':ziPh"!'a [.B~iI.iltil.ed!4! p. hI.a(t~·v.c. !:"Oil rn.e_r\IJ:1d. . de o i.a pd!1 eale de 1..::1Hi s~rJ.el'li" •..!~::ii <1\.a. '~L1 pa.aHeflrodl.~ h Ill:i)J ~.:'.r\lrI m"Qnll'lil1~clt! de-'·I'.flJlso1o'. a .8I. G:e!H nu CIUI lO$ ~e3lL inn Ctlz:gul"'~ [Ie pela ilh[. .u'lu I '11:1 ~Qti.I .al! V·~ea.a le. SililhU flill'['r.t Fel se gih~:5-C ir:r IJibbroge@" de$lJL!l.:si:!iita:..:!i I[ 56 cu:nJ C~l d{ln~ b'i~$ilId.1l~ l1eoCl] ~ till t.j!. T~mllJ1 M~'g~re!~ a.~" lasloV'::lt Uud.'tllt'lt! ~i!1 BI:II_gan.p.a io~'l rl!!!Sioo_per~tlll~eceI1Jt ta. d:i!.e .n pc rllD<:j .llllriburilQ' igeio.i) In .lilcicli ~i mo.~J'1Ui '!liC(nnlm~i ~~ :5. JloI1:!'I!um~imofll~dell(): b1llb.DobrQgea. i8ecic:l1~ru. p~ mil. ~:lllr~~S'C'lI'ii~ij. l.lIccte-mOltt (Iii :il!1 stal!J . jar Alold[J'I.~ Q shili· bo!i.lI.:..d3d~e ~ 11'Id.i n. !!!Xcr:n:pIlJiJ e[ ce:p-lI. aiJ geicH. 'in eare [<!i!.co-getilo'r tnt g~cm-ICU d:~i. de iUllllil!il tis.Qe3Iit.be$l:i.1. ran'i urrne de L!.:q.ne.I. C:Ll~U~ de ~'iCl'r ClI. H 'ros~.!:a lIi1ilO'ne!a r~ ~!Jilll~l'!· s] sUiJd. 'T.~~S.tic.unil dli! (:1~'i!1dnl.'.)t<lt rns. ALL Irmi lest .nnp~~ l.'3 cQ'm~rdi'!I VQr.clil~ .IHi.~r~i.] . tel m:ai U.lhJl~i.d mliJia ml.seroh. edH destu] de fre(Y~nt~." f:I~dJIi ill m C I.~~miilii·ili!cU 1 mi..anmd t Propcli!th.l. ~I aae ~:bi.au 'I:hcu In l :tn \fear -!~ ll'illl .:e<l.te.i!.i~! f:ai.ltlov{lsffi!1l :Jllllmi'li tfleV~ c.i re:lL!l~·In .re. rfi ~~rnl"lIl.lliet':~.r.oJ!l~ere.1bUi brn~a.:.ri:rea UTiI . nC-iJis!tu.mi lr-eI:!Q!t~si t!Q int~t!iIJam ~um ~ f~c~!iiJ. ei d!!~ospoda d..

oo.e:~IJ::.a.ra ~i.I 10i!. zlllrobindlll·le' if:'!.5ii ~~a.l ~ riUl).(~~ ne peli'!'nU :iii::} dat~m..r.alfoo brill'terrl de I:!:rram!io r.~<lll .ffl.l!eu u::nJtl!I.e Her . nllL :sil!11· r.lu.r:.r~nt.~a ~Qr:Q' . ca:re 11l~~..~11'.!.li!]par~U E~ tIrgule'S( de lal n.rIDC!I. ~~i !llIumi1 dl ooilii:1lI 'hi i' !il(I~'lI'1!I dgft:!.li.aparre I :lRIfra clJI.ilda. aaprtas r<lC~~~ pe \!I[~rill dlin.• ".I:e s.~~CU oo~-SI!.l.fl to rg.ri.aooSlCUimpe: i.1) gus~ d ii"lllin limp .trllJl unc.ora.l:t.~ reeo flstituhn ta blQlill. Iii pool dlell!o nstra tr. ~i dl!:Spro tUllhllrl) ior 5p1!ii]liIi3. d.0 dDY.~t~.iI:iij.Qgjlcer.k1 gl'!e~~lll!:ir(li. U!.ldar d~ a.d~ pr. :jot In· 'CBpt:! :s:jj ::Ill'~.~.rill siig~!i.11} artiisl flU.a p~ecatl::!\lh"Q.d.g:i Stt'l:l:3 Poia.1 ~il[cil . \'i. il'lclel!!' tI~· Hmpla ~ti1 !. ~C'~itl.d Ilia te T~l p'ri'!ii~~!tl''" ~ipul. bowl!.la llilc filii. U~jjli::' mhti<!~u:rii!~(l. U.'{)~iri wUe c'H·~OOItlsle.liWlt~i.dt:e:lfaJ .!hd .lflleu~! i'i Dtm~ :rtH don r~1 :P'Q.NiI..Ui~.!I~ rii!j.11l: d~ tof.'i<I!-C:L!m.inJol'l'!l<lt'i.l~a rr(l.ifiVl1d.a pt~ .urif}i g. Si~.lI.e.Ni~i I:JJ1iS-CirHlor da ~!lIl!l'ia U'lisa.F~C:U t:il~ pl\:lI1ll"l.ooU~rs ma.doiHl!lilt in pi. d II'Hil t.poJfull.l.p.e:!n:Siela:vca:re'lSJ t~tif.ip.)rn.U!tlJ~ .!.pone:.lpo:"airl~ podo.'I$.~ llliJ1~ rpolI:mi.3:le.IYl)r ~C!a l11alJeiIIUClfiil" •.fO. 1:~ta·1 liJe R~ug!!rll.palOl rtti 11 mil~I1l.da. 'mi[.I:Ii'lE!!lia'u.l.tI. d£$j.spicl!h:! iOO~:Ji. dl!T !TI:!j ~e'pai!b:· pro ~a.d~!.~ 13 tiii:l.~ V~etlu .(.:t.!!"m~ i'nd:'lidetli1icrid iii! vi::l~. t1acoi.~ij vi~eLi.iQtb!.il.I. gri'u.pr.d OOg:flli'l.ri~ "~ g~~Iil ~i.ej m!ll<:~hU. Ifl'tl!·()! ogUl:ldli de b:r. Jac:uJ-a rto'~ dll..[lIII .ii pi!c~kl~ Jo schimb WI ''(0.·u5pI.111lmlii.lS mill~~ll: d'esl:lrll'l .:ili!lll! II d.liCtis !i~ed~H~ .1g~tU~~j. l':I.l:nl]ipo ~ r pi!bOl 0I<t a rmo !~.hlf dI~ii1Hhlri<l~ i~ia(jm~r.u-ecH.8ic.. .rrt~n(r.Il~n~ :t~a La :II(. .aI~pJ3.a Rllifd :nl1rica.'1e 'lNlSE ~~podDbilec!J ngJUrI l"Q:!l.lg.soeioe liHiJ. h.:i!1~ pe 0 .n Iloese pi!1'II~I'iLi C'J:. negnrl.1Ii!ltlllJ ~i:rgdiE!! l~!.l :!Ii ardineI'!.e cr'l'!dir!i'elf:~i lod v.j.p de\l:<! rpot!' s. crec{!'~ti (d~ . daif ni:m!tc ...'ldes~ri'H~iIi u!l!.rce. gre&e.W de.1!:11~'fde~l. ~re:· ~ Itnmit~rgrl.l1a tre. '.lll.i1tI.. Par ~.p~ifie.IIi:!ilLll-lfac ~'Ja:!inQr diroi~nl: g~~Chtl8dl$i' . despoo iehd hil'r ~b:ili!. .i" :pnWld .la :sa II 11.0IU!!:J>a: ~..c~icm>liL tic.~".J:c.~i I 'Cal proCh.~i 1<1Il..~ liD!!! .ci ar rl r05·[ 110tii rUou til•. ca Ire-i sllll!.c rela· Cl:l:d: rolilbm~"I. i~itate Il'Llpa Qe.J.. .13.a!iic. poah: d:!"Ii~lQdiat:li a'tes~ $D!il:t'ie: .1 ani n<ll.~i fL1miJ. :<lceOista :se l g1".!M:r.Q.i .~ I ~I den!!i !Capell!. ['~I. ~ n lr<i. S:bb:oJu ~.:3lmam tneereat sa ~ Iro~:I'!.e.vlft~. in dl~Z:v.e·a lilcml ~ '\1001:11'1 vas. COfll\:3.ig~bc. A i~lt. r<3J I fIi(:. aJl. de5(:opcd.~ l!IulCn eu g mudl I. ~: spadli' .:3i'c:Hof ~'ll penQa. se i. oer~ <l~ Si flltiC' r~~I.~i m.n b~ rha.~ IiIItl!1ere .liIfI]. ~Ilplljs. Dar' bMol!Ji pmjH\i!i~ pt:.:u:iuse. rllli Irill f!lsHn·· t fda.jj ma.lIfgin1:.50a.!l!ill ~a: ca~· aj~ flsesera.tii lill:se.OOt.o I!li Ii pr. hi oclid".IJ~ poa:le flgm~U.(:01.~!i1 Ump oo·.~1J stQ:n!l11 ~roa~pl!I D.1 (I111 ~.MJi\r~ghlOI). I.Iiib1.SOI"U fclea'z~1 .isi~l.dC .liliClile CIJ!VIliI.dP1:1 ~e de hronz ln tr.VlJ("Q'· :t>limU. A~s~ea. ti:i. I. I~e!ll r'e'['~.Ji!ie.l!l! [iii p~.teri!}]I.1i..l (".a.i! ~eQpa.\!l(IiQS" Exi:st!l. g:~{l.lllc:'llIriies·!£I1J Plll~ut ~tro~r[llru.clu:Hor I>a-slra ~!!\I :.gil. Val l:o. . IPrl..ld~ de ""<!!!iti'is:!i~l\oa'~cl'l (Hifl!lm~:!1' .i :Niu i<unHmp..[ C3 ~!1ifhuHl.l ne.dlor ~J'!.i $.IClIit~i[)fle.1iO!~:. pe c~relie~nr"'J.r.!. (n~. stlilJ S31i1~ind!Ina •.Si ~l!'lill J.il"(l~. h. Oave :". Inh'·:i.Iti!d~ (l tI n 1!1'ETll m.. Inn sto.~e"<l!. ji ~.egflJl~e~I[JJ!l.i\c!llre. ri:imas :aCII 511 . ~'sfii~tlt ~Il. ~~::.<ICOl.rei grn.are ca iz. Ui!lllil:Ill! Ie lie .ovizii Il:Qs:po· diliiiil! scea ~Edti'l.Ql.!.rlO'I.l!l:!illd s!lhll d~l:emt!. iClau'i!1oomlllet A... :D. .c de.lalfl-i iP'!l!' I:Q~ii mlnrnlil vilei!) h'l j)~*I.:lUst.1 ~c ~!iI..~a~!::.pe de: dbl1rei 00' bil~dlil.en'!lia: iaIU~~.l':l'l . -U m.00.i.· '~~.er" .:li~cid'e dilCahme :his.thll' purr ~i Srmlilll!.dtldl~.a. ~1I topoml de fie I:" 1. molt(ld.~IL'I.:s:Hi:zi mtfiC!1!i"f:3 va :n m.nli.E!~ ~~ llT'1iI"ie: lie' .mpa.Q'r~aJ:sd! W!lo~tultele: OJ ~ p.~!eJ~.iUldrill Ilic&:hizatm.sHl!l !lli -Sal.hil\!:l.l:at c:lliar 'ill chilpu.:m!iillii. ace!9. c~l~ lQ'Cur:~ "d(!!<1l il'il:z:i]ohl.t.c.~I\~[j·du .~ ~.ul .Keo·j.Ijn <l!)re _Ill! e ri'lf). ~dC!m!!Hilt d:e pi."1!mp1!rnja III. ifiki 1.era~pc noil s.e~pi ~ C'J:lra· b!l! n~ica~IUfrl'lUi III fQ8tal~ i$J ilIilotll~d~ m.se I:i! de p.POIli:e col a.. • ~81.FfMi.s.g.almroe 'va .~a a llf)ffi.j.Q: $1 I1Ii11 rrr:un.doclJml!lrJtate. Hi. . di.l:!iI:nt~llltl!i hlterht~lIl.mpul:ai:e!lUi fe.I!I~i1.wie: de .. ~$~ riLl 5]lTItilii'IQhic.slllt~reai!::a d~scope:nrdl!l a.Ji. . .me rO.eml.Bil:r..1i".icc!.1!J d~dt ci'id a ~i.Ul t!~g.g'Hil:l. deUi~i!n .~ m:I!I.nd diirQ iJ[)h~L?:1fn :4QrU l'net pim.i1~ ot~ r~ (Ie iP'G wna 11. a..1rile ~ll:Cti h:lji Gr.Uew J~din.!ll. iCeQ:!Si~U.o emU. e 8dev~.sUffl:.~!'tt! ·P!1l~13·(1 .\I'ool1eJ~ ~it~.I1d:c !~at~ . :Pil.Nu OIwm f:iiiei.ugu~ QijlJl!. rni.I!.i1i.!lloaro In ..IIi llIiic:.ap11e iskld~. tilt ~. tot dill J:C:mrl"!:IIi ft.I [OC1!UI UI11de: un.sudu l/II\.rine.nc de$(. . rmpri!1Ilnli .g:e!.iilor) si 'S!':l 'Va Til i!O!l:!iO~ till :rtJ] iii ~!!.l'i:!.i . dCtCh~g~·. " .l.ti ~!iIso:lf:r.Ut d'!!l!il'iiildto.d!::~!.clllilg. t. ((I capcitde: oomoo"cetceill de . h].pU!1a c~: II !1~dele~n dt': 1iJ1I:m..oh:j)oftj~i ir.n~ ..oII:EIreltl.ml'l:s.j10 [. Nu pteill:ciII.t3:~ a I '!:lIl!tn.ml~e:a sc.•~~ :Sal ~·iJliI'C.cgll!l p8~. A[itI Il1Sls.a rollmda ItlIs:l!:~ if! ..peS"cui!.lliklrP' ..-ttld •.a ~1:a.l. inj!.UII. d!!lI!Xoll.·' ~:"H Ie loor 3.:lU~d1e mull .penfrl!...Qr grec ".e~ti~'i Q<lIrmfGr:o'Ie..be: s-au e::iish ~!~h!~. trn:are (iili.I.r~a .rhe{)!~. k:lcu.III"'i!IIDis.~.mal mare :$1 m/.r.[ ~ IlIll1111'· S!loIiU 1:l!Jrubl~iI". rn~onsti~lIi rlli! Cknllu n~ S:p:lrlluB.@ ~~..~uo· •. grece?~i S<lJU m:m~OORl(l.cUIU. c. m.. Otn groilpilll .·1Ji :P!'l~lei :SCnI.a a llal::!I 'If~.li·lalli pe . sau pill' care .1cu I'tIILIn~H..u Ci8I~~~CQm~ (:asUl1i~lde.aJpelc: te!?!"!]i!1<l!l intr·u.id.e~'~ddill! l.Ui CD SIEi~ . [rresohmj'i d~ tl.NeV'as·1B.~" d'!!51~t. ~~. " .!11mpiade <I.l:l.I'I1~lor 10:1. umd di. lie ..mIilOIbU.t~ de. l!a:1' • pe br.g]u: ~u !t.Lre· mel!. 'tra • .itlttl[l'r :5<!!UkA:gl'nd r dYi re.rnc ~I·a.6.el. fol!!rat ceil de brolil:j!.'a p'LJ mni de boa b.~flptara III II¥" in:.j:11J'U:1i p<ir. p :aco~ri§ld de.1Je .o ·.m !)Ja:1f\! ~ili LI 1& P~s.~~elc:de la .!:oedol1l!l1.e.fA scu.u U l!'IllI i a 1'I~.S. Un:lmA:~~lllni SlliIil:llJI. :s1Uu~m.ctl:: Q~.f'-.t1 c.I1l!'lmenbdii "clI.cU~¥al rn~:ru..e.pDf Lea de rf..L!:S.! {I\l! sil re re Iiig]:lgct.lJ!c~a a ~)J![Jl1Iih.r: ill I!'IUrnil sU:n:lt!lj.o!1~.~'kHdad~ euaescute. pete. rnela il..tal:.~a·':iR ¥:!1Id:rc.p tu.cte cl.

i.tlpers~~lf(}tJ5:li *l 3ibiSl:lfdi§.!':a '\fc.r eu p:roOnl.l:Iic dep.teri~".!lpla:re<l! .!l:rro.sci!i.1 sill l~ d:~$CU[ In deLia c~pH(l!r!!: .H'1 de p.i'l1J~·i'lIil.aU to .~51E 8i ~til: 1.talJ"l! gcIllH.inlll:lllna!e f:li:r:i!I .st-e: caiul.§i n~ [.sii rue .. .liI'l(id.rf!!O!"Tr<lfn!l.kt 1~~lm'!i"~ .'3.limtul Im3tcr~!l.!i:! dJ::.a lli d'tE!v.~te :La:piepl.a: ~JlIi ri mu lut I. stl~d 111.Lc. 'situatTOIs(! ~C'Mmb~.~u l:el)il ~11 lor.' la 'indriler~Ufl~$i Ie v! de 1:1 ~ .:li!J~p!.~uliiidfi Ili~ei [f. re lXJ!1h::>d$liii. IIU fost eapa bil~ Sa lepu:. 'Cf31 la Murrigh~QI d\:l 'c. ~i III f'enple. 'iJ'flfl~~! Ircli:~ ~~ .'lI l~g~li C:LI ~' .l e. ii O.r>e.~!ilHp rnS ~I:lii de' ku:ui rI~ie a pa. de pu.HI1Qlfi!H~ .l(l'ogl~. s-aM gilsil:Sll:'tli. I(I. :Zlm:ni~~a lnsl! ~i ~II P(!ie:L'l~$~. m~l!F'llfIrl1f'Ch~die in 11 a tie din :SeJ::ol~n~ Utt:l VI-V .rti nitld..rmei lirmerare.ul~~nei Iwi OOrlil.l~ :Sith~~C~ii.e IcrC'Hgioase m~ed:lii co' ge.t.~Jii £ r ~.dl! . [r! II. .doo~bile ale 'dr. :i'I!.te ~~.!'Te emcii '~I!UIe'e". .rgi~a .m. gE!ta-i!l:iicii l:r~..p~.lirnlnt ~r1~ru a -j' neU rii~U IH~ eel I:a !1~a~~ r n 'vla'l~ ~ia.:c.ei ~r:alJl3:f.mpus Inlr.1 POIa'!llJ.nM: I'll mmuhdXVU ••pe~ifill1i.l§~oI'PO:l!HI..de . wid inge-nll!1:ru:JI!l!a.:u.ll [ililtdilin ii<l ~Iltt.u..HI Jt.ilI dl tlu. de 'ame<! oriT pem~iii t~'fii'ri1ii a t:~ IJ!.~i co !o.1 f"t. demo rmI nt n p{l~~t~ n !h:J!l.5. p:ril:lseslub n. XLI ~ X:u~.'l. ~Ol!.~l .()Qnjtllratl til' \~3S(~..i.e<di 01 roe: g-e!IJ!" ~'adTo r'. p'!'.ItOfi.l ]'!~g:idlJl.1 . e . NtlIlJl: til! tt!ai t~v dl}brog.• lor~ UnI!oJ.i gilsit. III ~~. moorl:tJll .de p(i r(l~e.cinle£esa. I.IIiiCil:il!ra:~hlll' IJI'n.ptlnlblllilliai lin:iu.~tiI~:ra.flI~e:z'iirf It l!.J 35. pf~cum :$i .s:l ]fl~dc:. u d. ~u d~ ilc®ea l Sf :phtr\1 oorpul.p~lilI(i' cu c~r:Uttll· irlc'JnerllW:!I . :R~dl!l Vulp~.:. Dii:l~j'ce[!ln."lIti:l~ ]~di.~ai!1'.('i.tWiJ ~i:J ~Cll.l~i.'! 1(" dJ.~elllU~.i<L :.ik.l·ilj I~.e.1l1 i'C·.a e.3.Il:f Ii j:n s.a II'nl.ra~'!i:lI 1!lce.lalf'QF.tI!..re ~i Iragmc.lai i gre~i.iI aceslnr urme se pal I f.r~!5!i!' '!::U rnTnclI ~$~Mhf!tl rit Ace'S I.c.!l.~I~i inb.Ij:ine· ~I die rr1l:~1l:'1e.aie. rri3.:lJ .ocot~la ..lju] prime.~.rropotJ !el~.v-I~a.['lid 0 'B: rij il in ~'rol1!].mei" ][11 ~ nl.<1 mQrirl1:LtiTlle din p liirna!oC':1 mi ta!re :5l nit d@ inf1~I' m<'lli~.ni.!!!. in ~acu~. ~Ul:! iru. n r:c~le. ::.~~te: lili spa.tr:i v3i :Ioil'" C.l pLlre..pduJs:tra lI'ie..~ cal re d~scop!'l ri to ril .!I.r:m:1j.oI ~ fima':sd ~..t'(l'"'~ poetirf~ Ji'ii:tl:t~ In Pill.liiI~i ~roccs.KlCU '~~I~ It~~nli!!"it!ll I ~f~llomi nrru ~ ~ IH!t ~iB. ..llriI lilll!fli.llll!d tlJmni:ll~ aie! $".I.d dl'c!!'!l!OI!f ~rtum:l:!li!lh!li XIX ~hatl galsil dot..lJj)<Ilr~r~:re:1lSC8. pe rna. poale iOc:mai priimli.mElJte·rial . a L1ioru :1'd~sco pe ri Fii r.ifii1.:Jl. i:laci) h!!TIl)!:. u.5.rreorl] IJre:z.Dob. . i!l~ :pemru .roUe:5PI. 1!1e'ilea~rea riaJ .iii .18IL:I a JiO. Il!r!!!!'!m!!!l R~". pm.illS<! !"~~'.uJ eilf.lQit'e' • . ~urtilJcill(j(kmh~ $i !lHm:! 111.. a mil will ue·Q I.ilkmii~il!eJ!l!' ~ (i'm~ne$U~hia~ pe loel.~a dluiiimll:a.u:r..[]ol!lll[.ta opa rlll'CJi. P'roi.l ".cIl!He creClttlte sa n arirma I cl '0 mill. ~1l11il~L!1 htl..i :in \f~~ ta de .ll ~ootiU~liJcL . [11 Qf!CIle: c.re~tl. Do~ d~1l cei Ire] ~11!if1Jltli hJIs'l.a. 11.s"l'I1l! g.~d di! c1i t:r~.d.(.rgincap.li:ov::ill til e h[ t~i.~ir tre~ t!i.~'~ d.:e:ll ~H iLl:se SJi!' inhlLI m:a~r po I.8bS!lhrl n~obi!jiJll!:Jji~!i!:.i~nueentrazlc iliHQc.j'am ~11 ~ 'lI'JI.:. :eli" d~ci l-ar .~ntirlfuC:lii'lJe.J! !.g-.Jeoinei!1f'rn" 11'i:1!l" NUfl'fl8 i 18 Pl ro bO'ri dll3i '1..~BlfliI.mi'fi~ <lpoi i'J:iJllrell!:l.tl1ilt§.a. lor t1li1or oame:ni 'Care.jI1 l.~1~~:~ l:l ~J1ti!iei'.i~ grUll'PQtli ~'oe rMt~WIi lor. I!ra ingrQIl~ t!lil1 ..e. III i!h1l1'iie [ieinlilli:lr:mr!1 ial1l (il1hu m.a in: .:iI: r.ili :mii m'LI:I~~.t.~ii 'in ~ill1~~.ie.o r de: ~1.eli !'"€'. 111.J. ~S~:J fI'~ MOll'ltd e:ra .s:t ir. {Ii n TI1ci1'li SOl'! ree-l b trupeii. Oleum se l~i~rJp<liiSa!.r. Incll:piij.i ail'liEol:.ii. IT:IuIi ~ 'ce r''C'C ia to ril 'c~.!'I.r:ti:a d2 !lord . 'I roll ~MI~~e' de 0:..s.rori mort~j ~ era '!fi.!l. d'oIJlBl Oil f. a:~ad31'.gal:e i"~GI:rtl\!\lll~i"!' !e r!i!rnl~z.aile.llllrhco..35 rfviJ U Ilui rilUiOllporec-! s.~omp'le:Ke fune~f:Uie . cet. ciI~ 'Obi(. ~I'!.e Ir~ l'l1r lin llC.~I'i!'! ill rde ro.!U (NVU.i1i llii Clm.h[.lI.d~ pl'a f!~ cU.)I i.gr'm~llllllu:tl!~..aii:" ai.itt" ch~I'cHlii (ITIO q ~ili1 ra.~~mp.Ml'Jrig. nle S"fi e b~ r v.l>e e cIl~v.lc .I ~.p.b:titMlli mpc.JI...rn.il 'f<::lil1'li1Ior Irnur j"~.i\El ![J~.litre rnirffkillnl:~ ~i f>~If~.IJI mrifliUili le.lrIl11ll ifflEIIJ:(.:."~'. I ·31. de· la Hi~tn.~ Il1U!1l~.c arder~ .PEl'Cai re :5~ pi till' r:I"~ 'iii .~'.~.-a ale'~I.01 . Iii! 5~Wrer[)!' rV-.!r !ilil shnplu aru.I\ll· htl"! m el dllJE!'nte .b!J.trl~ [i. ~tl cerlU!JIflJll1e. se·f<\Z.pal b>!J.nhoo~Qgic •. JII1e:i'!tlltl·rni po.1a:Uo. Ccl~.lle.lOU' ~rc dillli'•.:l r~ .l~ " i'm::OI!!JI!fr.! inh:li ma~~1.hiol$1 $.!l<Jlt 'rillfii <! 'l\relllJ.Il.pU1'1.d .I.iii.<l!!l rQS~ l!~i~i pe ml!l. de s. obieel se feg-a..)I:1 Ie) ~!~a Co!? n.Ii.pre nernurl ro: d.iJI.og"fOItlJp!§ pesle Care se ~rdkO!.~HCC.s~:rn~h: -Oil nH'I. Mai l'lea'!.1)[Hea fof.. spt~. ~\wW[l\i'a.1:1 iav~ m dl2"a~acec. Je' 1.lI'· ~ri'a.iiI~(ls:l£ . ~"I.!m<l.:la ~!1~~rJer~Ue.t~ !.::1.l!n~ ar r..uni'ite f~ ~ Sl!co. mQf~!.~sc dc'~c~ mdal:!!ictl el~ men~~ Ie· .liV'~ci n:ml wchi dr:: 'fa Hi stl"~'<!i!i'Y~~inl r-a cleva r ge liei.p~ll'il.'. IrDlls~iormarn8 cadavrulul III fum !. sc p¢I'!. 'Cifld l~ cal -de "<:I I doH~.t.illf:leo v d8ir Cii 'i. arll1il~. hI Clilnlii!: VfJ d'.oO!rc~p~ p.pt:ii d~j.p~oa de iUi!> morl.~ Il:ll . l~rt. e~.<ll ca sd~c Ii.:e2iuliile 'tooc~rn de 13 ].c:a:~.!. I'h: a~tii.00 n::ti(JJi tid file In Iola.§I:Siil clOld . rL!nNiU~fI m.n~n~'rl. H1 IIi lli'lt' .Illi\i II'! ~L! rnl .) Ir.~ fulJiiJ. i!1!lu!I:nJn!i!!u-:se.i! tmpurl h~'iUJ (0 S l Ill._trld din seeolul a! VI'-!ea.1 prnlTiiOart-e'.f1il.!l. iln OI!e~i8.sti I..rn.~i!"l'~il!llc se c re de~. PoOliUSi sQh~· !e:~e QmeJ1l('.lJ .!i!!I\'.e: !'!..c(.:ii I'l.!I~.tH (Ie dtl)t:' g.tB~Ii'!."lni.mp ee eve:· diilla ooum :.! ~~1~ I i V-I~a ~ doved~s~.I.a. Care !..u l.eheicW: IJmall~.eii! el . cl<:(lbj~i ~..pe IlthOli rgi[lt:!<11 e.!~ !!l.1 'El Hltm'L.pi:ido<ili~ ds e9:r~ seslujlse :i'f!'I~mr:u~ "'il~~~. ill! '1::'I!I. C~~ 1r1~rWl'i.r<l!]5ri. l.uG\~:I'!1 t dlill:! iI fill rmini!e: ~o. fro Qvie s.t:tJ!lieFtlJ iCOrp!:lt A~~lll:lue.!l.a:oe:!>~ clt!l!ll ii . {:.I! tntr-un b. d~a d!J~I!.!ogia CILI prrvin. d~ ·.amin!]i.:~.~ips~!J:Cv.l'~rll~ II flU :ffii~ti'!! ~:r.w ~i dC'!camllJ'i s. dalr ~:r~Sin I' .ii l1$f~ n~i! 1'1 tu flf:n.l ~i ell mUrlUe b::.tica..1lI~1lIhpi:'! fntlll mll.i~i d~(\o:!"ri i'i runC!'ill~ l. ~. d!'ld vorptllea 'fIl' oonWrun~al@ eu tHldc ~ilI ~e.lJrn.'. S·i3U ma.@rHrjl:tlgc'!r'E'. . 18 mrse:. DII.la .l'[Jj fie p.nHeru£lllloil din:ccridnd p.~a!rn 1~I·i'I~te:s!:i."OJe:e. ri 1:<1: ex trem ~ ~. II Bi hf.lmll.".lpn:l:f'iji:d~lz Inhtl!.i 'il1 .~.:. tn M1Jido\i'!I tI!.ilfIt:I.sil.cr~df !lIll!l!i r1tr'O' vr.~bii1c1.l.C)1I.:!fl.! La.il)!Jaie.)11. ·ill cefoe d:IJII!JfJI]!!i.rl's~e <I rienll!:ll'.':sud:.clriII ~~ LImiil m:.roJ.o mO'lT!li r!l181!~ de r~mliJl~".<Isci i'>!:1 ~ fBalzli c.5'1'] iIh: pidQ~.<l!:~.ce.a.ace iIDllrJ'1il zii hill: rc_S311!@ dl. ilIllC)T' s.fe III I'll el](:~:5!e:lll!a 1i:Ii'I(I. ti~ou.

il. .A:rm~1 .l rleo5e bi hi.mrcD.mal nv~s~l: .ii. i:ilirp·rodtJ~le ~uJe-· ~[oare rn!(. yea n.ani 'pin! sa .I'".I~1Jkll:lpp~ce:st:. ~i l.u..~l.nh!ie te'ralmi€e ~nliJ$i.lW li!rm!~ ~r :1\<11 Pbpe.i!t.lIiIeH'e-r~ ~ niH' ~i Ir{l·pi~e ile ]fIil\D.ni.a.p'~x.lul:ikl~. Q.1 jnoi':'ld!1!le !.t.[ ~bln~ o.La . ~.IlI!i. ~r.fl.'arl:' d! cer.5'Cllnl'agh.r !ule~ ..n.to.'3.Iii'U13 se: hllliVlul'i·~sc I!.illp(lr~6e de ~1!JtDblnni. rui la te .grece'!I sea.!J$:ii $!lu'llj.U oC'·l:ror.1r"lin s myW'i vreme' C!te.~elmEc elehj.llU.Ii' iP'i! iii· : II:nt .efi.i r.3.u seupra (I L r110i au 00 111onie. de r~.a inIRinbl t:i pm:prie .a ..1V:·I~al.rim. .~il:'ei folo5ilfi! ~..iticep.~I 'IrlJp~:l'n.a.l{!g'U!c-G:. $i de: 11.u:zia c. ii1U J.8 'ner~ lUll" 1S. 'I~)'Imfi. QeroelJrloruf cilijan Ii.atel\l18~] :seool I~i de· la .:v-oUarea Ir:I~~.Ui dez\!'oltnrle e~O:llolllid~s1blliil.i'dl hHllaJ1ilil de de:. 3i pill r in ~"impia mMl'eI!li n3 noi 3:1. . a..3 ~i ~CCl mill. de' iii! oo.D«Lmbo~ C 'l4~a. jin 1'111 .a e poe'A .I1IJlIns .' ~ij 37 .di. mai m!1UIl! iUoeJte ~I armco De .).t I.rodusele.Ill' OOI!Ulil!. \'Oie $"11piiin'lrlll IIri nl rea I.llj.col geID-datii din fIl'g11lJnile ex~ta:ca .. curios .11: geto··dll~ de fJi'[e'il! areas..-atJ .l.e!' ~i I1eh15iO~Ue .logic:e . l.~ .iI veact:llul ~.i $1 a S1IJbsolu. IiiIll. prr::lilIll rea U':r:ill~ de r:::i'Fe geltlJ-'J:!oc! D l:ehnl~ ti inail1'!. Tn dUD.re:te aQe!l$~~1 poplJla.i:(Iri de Ill".3 d'cvi:'i'JU m. IiItn mai m:iiU eu cit dlir:llrl.EI.I'l.iolla.rod!l5e d~ 10.. ltO!.on mOl d.e@m!!J'I~Jf'lIG]\l'!cli" i.~I: ~:i:ib· iHlpect!il:1 ..le eJ: II ~IICe .al ali'le:lle Iii!Qi. l'!II:~ ('II. sj .tUml a (jo'li'edU.r:IIl'ni.recl m.nii1iciQ D culo"a. nil .v' . re.r.Se la DJ.}lr·or rwgysiori ck::siat~8u in mediuW au Il[l.iviliz.jIi _!)e' care Inn.nwliile $~ i.·a peLrl!H.j ~i l'!.l t. pro Ires M115i:a tal llirm:pe de 'I n sA. . ~a'\!'a!lij~!iiihil<r' stitt ~J.Jedri'~ ge'lQ-d:ad.al.h I.I!I!i.. dar 81. !ilil:rprins-Q.I I ~-lea. e:re~ re~t1 ('oblect!.al.ollulltCCsl. Spre-5fj~HIl. 11.lTpa IJ~.ar"te probabU.5 w dadi adap.sd.l dez\ro ILa r eoo namia.sal1ild:l:r .3m :S31!1 ~t.al'a •.l. &. Cie"ve.'leill p.·a .:r .IW 01 m-Ie a j.O!l~ner. hl:r' :01ifl1l'!'.era. tn·· u~il t 'h!l!lca lu{:.Im~'li[j'ainca din veacnrile V11.e l~i mao boga.0 SQ.ti a1:U difrtec'I. t. ilEi :Pi5c~ I.mSlc:B! s@' i1'XIHci'la a~l.~j.eresanl. lchtc{l .pl1'l1rta ri\ibo~Le CL!i1 ~ribl:l' ~Ue: de' a()f:liJ~' fll1.{ mull.'Y·a" ~ililil~iQ IlflilJlni!eiililli'i '~i .1Sa dill $-!l. Y.U'~ellili". eare fa\': '~!.I.oe'.e:rl!lil!' lIill'I?.a ~~rnp"l1iita 'c:erl!LI~~ grece<al:»::a.de' Qbrede (co e:xce'p1.do. 'txcrcibl. aVoIHn de-a face eu ~:i1 in'l. 0•.i iii: 1.ni iQQrl!I. ~1iI3·~ezc.di!!d. fragn.-B.Zimnice.l1!l:z.iii dw. ~I"!.me:lb.ru Uui la.e .dIQit ptodu$e' pr"lpr. Cililile s~!~t$UUlI. .~ . r"Qat:l ek.rJevrelie-..seoolult!~ .0.1iIe' apar :m:1li]nl:ini!'.! dl Si i~l1dire'l:t.a/lh:~rIIor ilc.oo·!:W.!.a hi !:&ihtal i'ii 'i:nJ:L'ore~OO' ll~z:llIl"~ dE! III Ltm~ai Ciulret DelermirJ:aJlil in li.pm ~'to .i grn_. d:a. '~Jliem.\1 :rQS. In: ITIt:HlIleiillli I iii! Ciue .re.&.!'I:IiI01 50" cietAlii ge'itO' d!jj'cll:c.a :j<i m-aJ 'oog. bjj5Iill.dt:e gdtn~. pe .sl.! <:Hs.cii'of sli.CUre' snr~~ .~g.L'!Jrile illisecoi.pi .iag.tl sau bnta Hal.ptra pam[.. din co:l'oliliUe grece~U tf~ pe: 'n du p. de 0 riol'fli. de ilm'L!l:U vreme 'i'n'!Nil 'i1pm- • cl.a. _ .dl]fl3re..JI.ef.pte lieh:niic.lel'li.rcimbll!.'SC'helelele omellle$.adb.llrn a li[1pt!l!i'm.I1 00 ~tim!ld pclill'lr!~ .I:B_ 'OOIil- I. mormiltili:le dio secol..~ pelil:~ru ~ ..p'us. in t1mp ce li1lJ11gld'ov.e~ili.!!l .e de' s~gcll . Cr~. (lu.cil ~i mart CQ:nSQmlll. Dired" foal \:"~~a. ra rniel fll pbi I d 'ftHtlre.ta eam lreli.j!.I penteu a :pr(lIhlil~e rmd lE! mull: .lI . D3".u i:nirnOrmh~Hlnl:e.pre'CiUm ~"i tn IIlluileda c!eml S'J maccc(lnea.IIIIHii lor II'IElIIe:.[ilariU~ br:hdQfU~ ILd d>!I' phll!l' ·1lI(l fi~r.dlintJQ'~i ItlilllliC!ii arde'lri.2~ bDf~ Caire: h"lso'leiil. h>t.ji !.Ace~UB .l.III-e.-iI:Iac:iii aU dllll!.ra:lll. i'oo:ana~l Tarllwnll .amiea: ~ucfatB' Is. a dOi!li3 jill.l.nic:1i. :Ii! .:!1E!1'Ii!le l.IIIsua (I putelfllliCii 1. 1.~ vo]'lat .~ .lA.a!e'lll2: ht rewull1il~ l!a:! raca.i!eiuouil shill ~r:I:to.ipopl:I ~a·til ea roe c'I"l.'ll:IiHII'1!I lite~!ei .sli :a.epedc.aUiii iiiil ..falJ p'l!I. Aoea:5-ta ClI.ld. (ti..odu:se !.s:l~. 'Criiiji31l...Sr:l'te'r'iI03'roo da eii~. a d'l.1!..aI1A fIibIrLu Coj"! expllc~ 'Io~mlli prln inf.m~n'i' .Ia:lomll'ia" 18 TIoosli! I pe :P'r.~ greQ"~.a.i ~l 6 !Drace tie cal. U c.ei"de bron.~.li:zii.pillfnri ~. Mn~. 'patrlll i!:cf.Pohll1a par sll adopLe Rn..Ind'la.].e-e .'U Ei'rau ablillillill liIi!:ara.ea .~'11 pe Mg.j de lire'r./'4uliighio. '~J!' n!:lclill.:i1 i4i fikl..a . :5~ger'J"d elar C..U Ilosit iSI'lli'na1e hI' !groa""i de-a vll.c rO!i!lie.!!.pliU de SIIcrilRcti urnane (po:am d~ ..liIttdu.ill Pi! ~~Ii€hn.81 fires ei mlll:I'fe din elemen:l'e~ c.0 ..(l.I veaculul a] IV·lea: §i veaeul ln vremes prime lor ·c::onlScte ell gliec~ liMa '!rlal pe lee: lea !HI '~2.1.pu. l'at ~m I:IIrm:3tor.'ma. ~~ii . :ii~e%bil'e ~ 10 .or:~ri@9~ rnode1e V'redlllCl! de urmat 'Ill me feI IIIlI:':gie.1 L!JmulH slilt iiJrtr'·ad:eviir ~~tid.~iy..dru Stile de .a t.QVUlt Q.li.E.mului !lr~n.bH ~i dlia r :UI:'~S.oo.h~}V8.~nlQu ~Io.rhiite.VI eu p.pllml~ (1(.WroOO-1.n!!ta'lii $il i:ntr-'1!I1'1 oonb!c.i!l. ~()a·.sc aUall.l :111I~(!pul geL'!! se dQvediswa 'mad ·ama. Illi i Q.1IUIiICUP! grcecca. sill 'I)i~rt ge.oo'"geficl§.Iti~i OI. 'Cc rce til tloB rna bl]~ ell re~te.a:.elenill. ~epe Iii miHOoC:IJIW . luerate 10 roa.~. g 'Ulor I'CI!rl11 CUl am maij t'll"5li!1!si Ie pn:i. Ar plJltea ~rea.rn.. .~*l:I!gari :inClilIUl5I:rili.p.o. c:tI.:. vtrfllrfr.tll~ '.~~.•diil!illor JU'lr1ll ill"l~rl'lwdiL!li I. r.cmtului Euxln.-. t'rece ~e3 de· 18 :pi!ii"rna ~a a dClu.p.Ii.imil.o:lal1!ilui.din Mg. PI1.I!.arile hOllll[l:btliene daQO'-geti~: ma:i IT!1.a.~tilil~jI.. au ffililiCepu'l sa 'producal plata veci.JDIlli.d 53 U COli rccUona fi pe kli~.laliil.slra ehi lHI ~i ~ nil" .iIi.ti Il un Jerlil.~te~p.P..scoohl. ch:!~ II? ·omelilLl"!l ~ii:~!lI··$ii sc:h~ ml)a k>:hmc.1. relut greciI.. 1m stJi\l!.. II rh1l!Ju! IQ.. !I(). ill c. culle eu s!!igel.me.nLr-e lean InIilUe &i'fI~ greoe~tii'" da.do~m de .ide HI~n ~ la J\.Ii:]:r.QIj. l!li1lai Il'IliJ'ruNio·:ase.rpaUce. .'l:$I:ea ~CiDn'le:n~t :. Vi!lil.e:A M1IlrlgsIWa.1..'.Dobro~a ffin s@oo'~'1iI1al U-Ie:.I.l_rI e:!l"plicll.1 If!rudl..il1II . de· metal lIe ealJi'lalli! ~l!!perjo.iei .a. 1\:: bau. JJ:I relul aeesta ~ pctrece I recerea ~~ ~pgca .SQDpe lid Ie:d~ ~:EI e.1!fa.

H:aln~i nu ~fiisHiciiri..~"ia '!iF~Mold~'l{m ~ t1iSjllill!1I!U d'f! j.'.!·a~!JI!Wsi.~.!u~ SE·poe.~ifl 1. a d'o!i~ !.:ll!H" ~j COil$ta~!u . Pii:i""IU~.r.C'QR'lpi):ziti'I!' .ile SiC' mg~:SC:S-1:pe~llli'i $i:iitee. (im.. Qrlf'Gilii.liJ .I!r!.i. Descop'IHiri .l!~.n'Uri~: m:a.i..lrl!cte'<TZii !If! QfO!i~ no!. lJatul.. iIl}. ll. . tH. era de ~WnIR A.s.IIi~) ~j SC h~bvjdi~eala (!.<iCHp"" j[~ (nml O!ri!~ dill .~i flllll:le t1.iilicRe~ $oi totlil~i.I'e' d~ IhnuliilI de".e~j!l.cllJ..lh.:!L:ll1li!lIt.5.1lI.Ielhl·" iii..a~tiI11~.0 rLI.li.1 mi.r.l1. ~'ar peJII:m rmClliv~ ti~ril!.!l' eli dt~\I'a mii de ~ gttllr~ d~ a mf.3 dIJP'i.di!!I'Il 5lt~ ili!~iD:ri~11i!3. ~. r. A.:>e' ~.I(..<.t.arnka.f~.i! C1l11litliiV <Jim d~ Il'm.!II w.I .lJ'lnc hI ~I.sa bata" seeelulal HI~~:aJ L~"11Li 0 rm!(l!ll!IUip'mil~d(!.j'3 p[lli.r!il §~I.clli IiI'ItmuU.lrQ.ro.oe'ii15tii ic~a ~~petal ru levcm d~s~1J !illl PSI r!~9 Ii11.I~ .n.UI.p.: Pm:.!: A::dQ. ~o~rllat tin gail a ~~.u:il i'ru~l.!"~I()r g'r~tt Tt'ihi~6oo.e.!~ u IW ~i'IP' ge'Ioodl!cic-J 3.ai r'i IB'.mC<l j'ns3 .rtr.ore ~ril£:e~li.$':tilli Q~falic 1ii.Uci~nm.u~~ di''''~r~ii~{ln dc IM~b ~id~!:I!'I~uIIU tribateln~p .a~TllliHl $I! nu poi: n~Ii::$:f:iiel!ltelli!.upiOlW~ • da r a. MOIl~.e.1 .J'I mtJfn...oo~geIiC:1i.d .pi. Sub :3Js'ji)ed!!. GretH fl..1"3Cimhilllt. Tlf:J 1'I~~orm. -a IIIrn~ ne VOl real Ie ~esrmlHc de sm::ielaiti!:.!iJi'Ill'smillc" I!.eI~ilh:. :him g.'i h:.!llr.~ dupii (l~d(t mao:! d'(lfle:~ Uelr!lHlira~lm~!e ~U! fHip a.igiI'l!!lliii: Inici CD Up" nlier 'C1I grotlt8~~~t .!ne1c: dill: eif!r ~.o~I:II!I'~. wlu.Hc'n tJ L!oolfl~!::ie dtliS!U I de iJ1ulelu ll'lf.lJJa"~nd JOO.li'l" C ...r pUle.!!il'·mp.iaJe).sc. l1..m..rm. '\tn~litfil! t:H.rd~l~ I~.~ Maj oop~r'taM ~h::~ntn:lll ~I(ln~ de prodl:.i1:li1 I 1lI!il ilildeo. au ~i rosl imil.~-~!i~[I'n~~C'liQn~ze Proll~il~ lor ~ miilrfur:.~1 [~.l 'V •. Pred:!l.ra.e.' m(lfJed~ d~ la PUipal II-leal! I!Iwi Imlire in A..l'Olcioe lIe 1. l:mJi 11.:lr d~:n i"h.1.]:~-1tI0I1'. le din i\mnPQII~s :ai.!.d!1'. d~ 1IiI!L.. i:ru:i'l p.la~ ~'3dJ:e.l!.lor eu 111.!!tIl:!:I~ du.~ c~. $1 rei'j (10 !l<!IU.~bJa alund (ld~ptu~. ci eli! ~<1 tisblll.H~j u~ t. e le Sir1.e.al~i Bi3il:oo!ilt Vil'Jll~ .iI i~kdlliilleicit [j~'II'Oi".HiT~~(HIHCic:i ::.. Ce ~.~ ii!lte_fisifid.lI". d<lr I1illm:lirl!ll ~Q. rrne .1 ~i grcoCi!~U (millUcd(. i1ilCll]v c!'i (I asernaaea :mi:orHale illca ~ml~)(Ista tn Il.m~lieniOi fn '!:.ia r dadi inlflsillvi'i(Wtll [:ll.!du~!~ fi!t. gi fI~~eod~ pem~Il~. Ol:!l'Ei.ti se di<l ~~ r~~tc llllil~i s labj rj as.!:. Prr~:gJHbe . f rn epeea ehmi:stidJ.I!t:.ce!9Jsl:llJ lIl'1p:r.e'!l'..r1iIc<IJ II rna pc e". :pgOlI:e.rml ilIneJ ease . tat din l>!J]d.'. C~$~~ :rfttH~ hi I~I ~I' ~le<:~S3 1'3.sll'n rore Ie. slfpra.!mer:ar.'Htl:eld.'or'lli srtarnpi~:<Ib: deamiore t ro.v®lmn!il1 liflIii I' fll ri ~Q ITa.hHia .a.!fac. o~un!jl.!lc@ ~JU~ PLI ri il! mOfleira rr:e dll'gnimlsl.dei 1.rllin~d!a) ~i fac~ori~ oom"'.!!JVOl te. rfegolu. d:!ld~~.!::u.'(:!it~11 olt i Ill' i!i! II f1.a!'i!la lin 'r.!) de ni.n~O)in' r~L!~.!.I a1.a:r..'. 1J1:mIIiP.l":! nu I1!I[a:r:li'lt:dii! de vr~1. Hila eTa c:erll.g<! te (1.amillii sii! II~ ItI'S-~m.. fJl!l!1ecllill: d:uii~ ailf~''''rrn':i d'l:Stoidlll.. Uicf!i1 d~ilHf~~ ~.~S3 tilt ta lPitl!l. I 'l.rq.um .iil.ll de i~Uin~.:1" ~i!:SL: !:i:J (I :ge~ic §:i a~..::3.:ulin sct~lem VJ-JV .<!~ iUHlI.U' iii b~cli'lII.U:5e lot si. ~Ill sta i1i!llli Jc 3Ij~lllgT:! Fieii!' :s !.13s.C'.i'i in: T:1i.ta I bi::i Ie (ml)m de $lypb. .r.':l.:iirpSJl:ic-e....EiI :aJu m::. llill !lilTi1 j'if'iIlu:me.tI~ <l.Uiel~ (Ie imiblti:i ~' tllJma r:~ eLI z~::H~ pe !l. ~ [r~ . Nil! In.ii di~1'1 re. J\ ~<1 5e e.draCI:!rpaliicii.~!J:liIlfin.! '[lxlr.'N::o.r :!I!e<lii'!rt' s~ciI~lkllinb1'. Ea ttLl .u 'ocea 00 r:ace !mlL! lllil.: dUllii '~:ricil!<lII. r!liI'l"16r C!.:UICII tie.lu! ~lliirii!1Oaslrc'" til !Hu!:.::ii.fl.n tk.g.'0 i"lii rn (~t" fa [lUi lea gel.nr~e~f~Hl:!:i~ r ~il '!I'Eiselol' dl2' lUll rli.oomi.~ci':liH! oocil!l:aIl'<! lIutQMQnii ~Jmte' 1I'l\i?"..5C'lov Ilrc~:~.. 5IIdtu I cilli taliY SJ' 1P!10 d:IH! 8..or' sit raiiIlij.itUis...1.li ~f:I re '!iC lim r.U nlg..IID-1I glmduSill: greJCe.I.>1.. Oii:cU tk :I1H. C<!lltita ~.e.i~t:.fll H~slliel i~.e:C"~ ~IJI GrecH.l5.I~IJ i.l 'lInOf 'l'Jfe~leri "$1Of! Il!.tenl.f!J.ii si ~[l rn5t!· 11. jJl~i' :sjl1~ de oib1cci:.1a~1 AleO'Oamdl:iJ eel lJIbreL t. rCilltlii !'im r].t rtviJ.! a t. f:ffC~e.:\l: ll:.1re:.clacO! '~" t:f.·08r·§Ju:m {Hlr· ~v.~ 'Unh:lel~mtll!ll se aOlUC.~J:~.~t!lil].a. ~H)'iln~~~.!'ul:~seQlI"i . de~tl.i'i !l .'!.h.dLeori.)<l. dlJ se de ncgWl :sto riu po.l d~l.H1.dJ ~<I IlIl1scl1i1if1h ~Iiir.lr'itg:llll.sar:a~ de llil pe:l'ir~:ri.tp.Ij ITlli!rl tie a j.q.ridenl·'1 I1r~[I.llfilre<l ~'hl Cl!lal~i:'ifaM aPOPHI~aIIR~i a:l.a.a eepre p l"!1:i •.a~i.e ra h .m~rii [prea pl!-Ili11Jc!. ~l):lu!iiUSII:IiI:.<l .In j tmll: a nul nd aoo ~. .! aII..!!!]f:'i3 r.ll~u~!fedi. irn. d re pi ~a.d II'I!O! U'II'e.ooa sta .:i. III p~ ~a I!.i:l n:na :~.~cn.en€ . rot:fl ol.~ La). :?1'ie'-sup'l.@ Wi n:r.n~ I"C:lWS(' lTIt'lfi'lHrere.c!J!.mid (le I'~ u ::.oS'1ar iii b.'t.g)llifiiUr~ c.2~sii ~i 8.arull1!illtl i '~F.po~t~IiI' m~:!1~~ uumircElarcr€'P!1J ~[clU nco .I:~ m<'lli'lr~i:li clo' ·iiri. iE!'Te ::H:iI" la [11i.posThrle I!'OOfliiJri1l~oo*~e atIIa!..!B. hlHulili:lB iI'lS~!rJ 'Vr~:JOOaa'el).OlIceill.lc!~lf' !$i 'OODQl'Il.IXI·h I-Ce. Dar el nl.lJ~'C@~I~ m!Hl~Hl.lL d dlia. e .l pe COIJ{!.[IjLiflig~':2!.()(l. ~rI 00 !'Il!li !'Ii'lJ I !m~ b:t:1u rgiei tHE ~.1(.. ~n~3 grC1U d~ d('!Jrin5: ea.silv3.l 1[-If.htonii.dil' bii~til1.llii:i ~Olteo greci:':. ~i iii. adeljlar'll~e fml. .alill m~'~lil::ziu .pul:a~llI cro~~~" cif!dl'rll!!voi.a :~ii~'~ e'~emen!~ ~ care tolil.ltohtol1~ dep~~E~ .5h! di 1iI.(lTle~U sa S(! 4~lvolte CC'i!"tt mal M! r~ f.llda: e!.!liI1al: a m~'~IJe~ug.. pennite' S!I-*i pocl~:Else..pc){ioil:Doe :filii rnaipot ii aco~l'i~!flcit ~hl:imbl!.e· nu jlJ 1"11[".I. cT n d n!.a d.' LiT!lH'c !:r.al" Mu.· It-Ie grece:.iltraliilB~I".Ja 011ill il1Jsl!..$ti '11~ :ai'~5tii.!. 0 gre:u 'i:al'J! ~i 10 !I:(lll':!.i!u\u.n~perfll. till I~ :tiI c~Ili :tll hI fill ~.aia eiljll)ll1D1It!1ca aIJoil~h:iiI~d ~~ dna ii!' pc rtf'®cf. ~3i rnj g iSi["Hn:ii pt'!l~rlJ cQ!T!![!r~~~ Inct'rnl mQt1eIlli.ri:b~ .lla II10lSOS). p!.sroc ra.sil fmne va~l!l' ~i ~1.ansH~':arlia propnu. Hmi IoIrzliiu din.r :>~u .!.c~~ str~rfliil d~i:lseib.!:I(l zonel!'.h.i1isit Il'i!HlJ~rnllSl1.!" a .!!Jn.:i g~ tI :It'.l!li3.11 j:lini:'iilli:"L.." Ii.~L1l?ri. Cll d t.i Ii.Hi reg.Qrn:a~ s~.'!. a~a CUi Ii!1 !i:ons!3 L~ Ill:ll1ti smal ii rl.lai ~"'t~ stmpi~Jl.a[a:(:liI'l~a d::!H. kn::a h'i. imepu I:~U1l.til.U'.lrHQ.Hm.ill.~)f"Ilril ~milgf'C' d..lTmir:u 0 Iien !.:'tegteo~~U <1!U 1:15trun~ ~u~'~frlorill!1 Tran~Uvanjei: !l.of! {}f.Doblf)t:lg:t...e L'tO!.de 1I1i!'llil . lar hi sa IJ~I Ci l!rea.iJlIfe Sa.lan ponltc~11 $p~I'\iI1-rtt!.l.fc cazurl.Ll.a.!1 i. bi.ll.tre~re !ij..I.i!'e-seu rl sij1nl.Ilnea d<i.pr.I@' (l6lfin3Ie~tor SLlI dice. P r1. pillla fie' de:S~"H:ere era rC5h'ir:1iSii inciJi (c@f.!H~j!ilt.. Aee':9::5ln 111:1.eu:SJmai b~m~:l oovad:1l c~ nua veitil d!e·a l:aloe cu.!~l!I~H!JILI.edl]c 1111 r:nev~ ~fl!li~ ~he!ill!OI.11 0 dedit i' ~ .1 uoij 1~li!nid ill dlhl~'r~ d'omi!~~li' d~vrt1~•.lil descDpe'rJri1or eli!.! 1131.'!~ "~I:m~" A~ ·1.

~em~ So-IIU.I!lh.o.ilI00PC8111 .!Ii t~ &e recen te desecperiri. exi stli":!i'U :. ii!~mene.bil c'hel'IU n-au pAtIi'iili'lS.em oo~oU ell..·:le:a ]n$.e 5'3Q il!::hH Jelllrllc 'oibfi!l:!te eeJ. Orl'lflrn(UHa Ie rlilili'l.pll'ill·:dsa.~'lfC"C: urn' ~:~t'~rmUre~L'. lsi Mo:re~liI.i O• .1 dczvolil.i tel if! p.\l" E l'lo'l! I pa $1 O~tma nita de s!. II 4. r nl. CiUime~1iI ~i di.e:s! (a dDiLI<I. aJara) •. f!!!j!-llll!j.!. '~i! :~. he l IlnHlhil I.Ipnlputie un I1i'l. r ri! !.Fi$tioo' sil'!'ti sl.li 00 bere' de bFO Pl..• ~I i'iiI 'fi'a. i!:.v·cUIa:l'c ~i :!l. oopL!~I1.selell1sfrilij~.f.lg '$! c:i'i v~aii:uJ 011 UI-IC!a ~.'r. :Progre~. bn~l1z fCll"IIJ1!~te din m. So l!f1e~tll ReoJil'.lii ~!~ 'poe: .dl:' !lC!1!: lIFt :~i d~ COl rt' de· lup!iii).jlfJ ul'lor a~e"Z.!rt!gi l11efier. U.r<l' Qe~ f!1il!I .rachiiuUe.p.lllil :I l. cremd !'lub inrluenl.CIl rp!IlIl i (i.lUti da II no r Slnl mi le deose bdr~ cleo rttm ~i d~ ro rm~' j.II ra $f lin 00I lie fii:"l.110 1mW'(! dczv'ClUHn~.1 rolJl o.le.1 au . socle tal ii a uloMo m!.' asochu' ell c~r8l11lica lucraUlta rOB. oa!t>lie.-e '1!:!H"d1liri. N(l'ma.nllllilli $1 In oUirH" pe eare-I practieau CI1 .i. !n pa Wa 110 d~!II f·ra ~I.i'! a()~\a~li v'reme.i\.~Ur. in I'm! rmcnll !l!:~.~t1!. a Iln:.a. Kurlliored:t ill des.· d~a~. De$l. ..perirea une-i WibU!lc dCalfginl d~ Up Lalelie I] (duo fa 1:1 ''. ~i' tI. nne (si ihul ll1 . bril.l pu l ken W..~hJ.a:IIt'in'!.~i 1'0.)gic a He:ro..O>a cliilnHJ~i 1'\\'.". b r-i U IN ~i pi"Oemll1e'fI~e.ptlstlll $1 .ffl'lr.ibaS!ni) ~J eeramJllca IlIc.i!.afjlll'!i [mfii'ilil1:m'!!Ii~II'.a ".n..• rranSilI'o'af1!ia. 'I' po(Jloa. a-rhoo~ogke.1 e.se pi? dou.t\eest r:ackll" U 'cQ'r1sUhJ~e c.clicatd orllr-pt'!" 'fnlrcal..:n..su.'3. Mur~'~lJtui.ling limA.:!·. 3.:!! F!l.th.~ r c.!lV.~ vorlila cl~ ~aSil! bo'l!"dtlie eu plaa l:Ieregu ~a't.~dell H il1ldlltii.i'! L"H ~I '1'!'~Hj V.!..lurHe a iderlli deplise ne d I~ gre!::i ~id~ II~ 't-r.liruce. r!bu R~ d br-of!lI~i de Her. !!(.fi IOhlice rorma-Ie dill mki fmf.-au mOil desooperU la~chirit<l dot: MI. Ji'i!'rioad'a.]:"!IleUOp!) la (II! Ii! De~ml r.!i!Il~~a l€i'llnol(.ct'li1li~i~.ui! ~ ct!! ~~HH tJ:~' ti P' bilE 11~.lOC!i!esi 'oonvlciui<l5Ca.:t:!UI]: ell J1l'gI"Aoo.1Je 101 "li!ul 1:50 iJIr.li:iiJe !. Vesfigi. pralHl ..c'l. mlle:l'Iiulli.a.mdQ $'8-l! :sApffiJ .rai.Ia se c!eZ:lj1Q !le.e~ I':i[l"mu. a rns.lal!" d.:OPi!'fit defiler ale T.es~i cal •. (.ooa~ulri..e lle3g·r.. d~ :te Sf. spludid t'~i'F de' poairadii u~npodobll.fa Ue.galea 'sa lreaca hctaml d. JFI '~ormln~.est')IJpenrHtI de . ru hi] IUsta maF!ll. se IiIlIeu. Me.". I bra!lir..!iul :s. mu Ill!' piese s~ml f~'ric:1l' flum~h:': sel1'liotle.E. dad f(ll" i:-I.rQ. ~('!il'llltilrnly"d de ttez.I!l erau biulll :agricu !inri. f@~iis'!el]~.IIil d.nJi'e~•.ia 31l10h~lJfiil.!I1i:1 dl' 10.~ .I: till ee~til~II . dar ILll1eoli ~J: ill: intlelTioQ. Go I.u.eel11 1l:e'0II1J '('ama5.JJI :.r. ii lere miUl~nmiil !iB1>iii'll.C'U po~lI!I:LElI.:fOll(]lfogFl' adD.illl'!r.e-.p.' IO':ILIi. .dOa.litl..mallnselflf!ilh~ de5coperiri de 1(:~. ~i \l'a.8:oigtlr.n .atii pentru B. lL.I:Il" in d re giml1 !e. Urti'!J .u1 IglI I bew.\edlia~.a.'Ji~~i!l1 de [(Ie ('fO<~'I•.e.10r tJrai~$i Iva :~u:.c.li!iul'lih:a Ir. .(I·tie CIl.le d~ci ..:Idii S'Ildki: 0 1!'I1.al'i daeiee. mil ru !l. I r. i. III .t:n~'t hI Yea'oot'ilc l:a~a' '1l!::Jni sau V]-IV: pe La:inn.1. Frag:IiIlI~r1tel~ (e ra micegmso lai'li2'.:!Jlidi!l ~i Dezmir I-ingi! CI. de rorma re ..I. ~i I.iosil:!:. ~i une-I'c rocuirn:l~ 'M: !t1Jp.Pj. asimel.!IIg'men'l:ll!' . ~ecof3le cll. Ur.ej. de'I\'o Ita rea :fi rea sea .$oo:.6etalt'~ da~Q'-gelita ajillnoose Cam Iii.illn~ spre . pr-o'ce.l·$i iH·!iH~cl:i l5CiJ~ dl iProba.e dincfill..e"l1.II'! facror e.~ 013 ru Iiklh .l!1 300 l.!i·pirl de s:th::.i1 adilflc.c:jYillzalie .~.l"paLke.a de.i!..a 'im:eputhl.ij htC'adrarea .Ie ~a~ll'.(H'b~lld de· .rt!l..8gi5tii.lhl rea dnd I!)".• cimpiaJltlll!l' Moidovil central!.a. aveau l'f!e~le$l.13 !.) Some~Il:!'l1r ~j ~ VOl~. 'Cl!1'lti i ~riil u CI ~ PU: in t~e' .BQ. T:n mi~ca~a lor de: d~rect Fe' p.iliISihtlii rut'll'r~rll.riowU!1i [mai iii!!.~-..ta.e de .e. .robab]l.iU<lt'l! .ca.i de.afiii a ros:1 a"" lC. ~eltii <llll pitrul'lS ~ui[J lilil.ii.d1rrjita.p:ul~ destadliLil L:.aaU~.'el Lah!fie rill1lpu.ajultH'!!!.ci sitl C'!lp8m.niS~hl""ia.ti.t"lci2'puh:d se{.e~ pitmn'd pe .tii !.ir.~i$!Ill. flil8!i.QIiI:!i!~. prnbiibi I.H Ililfilif Huh.ua .III".raligLO.aliie.rJi.:l 'i!:I!cmMmliu' {_Ii:' .din :aooell~t pcri. Formf.nd. ('til mo'livc IUS!fllit~ (grarhare} SHU pida'!e-DeQc£lmdallii S~ elln03~te: o$irtgu:ril:!l~:za.rl!ervioe' :~~ II'ITru:5iJv8'~ mia I.Iarull.th.i 5ecoluhai a:1 W:.t 18 Sili\ill~' Ihl.. in J'lJIlie11d CgY2Sflll'I.i.yada g.k:: dlil !ilro'ap'l81 OI~u lui.3. .'(Ihl~lul al m-I~a ~. N:o~lac Ih'lga Ai~ld. la ._~i mm~r)[f 11m! I!~z.'.(j'U:! .Igar.~nlibliL dEl'ltw.:mtnJiI Bllrope:I.@· ~ d'e ha za..~ttl1 pm. GheQlr.. 00 lip 'ccUUI.oIst!'.i irnpie.u:'iz. lor'OlllO} di!l1 'jiiiu. /!. .I'ltf~aga ~.d~ slamp:i Ia't~.ii f1i dEII pasUlstickH!Is. Q.U l!Ua'l d~ Iii ~el~1 C!le.'['1..ric.'1i . 1. prinlrc i11.llrl<s-ih"~Mn!! ~ a~e$'r:a. 1.Doo. d I. if! TJ. cresc:iUQr'i de vile.litefle'. t (lc'nlstlIJldald: r~mL:i.a~zaroa.I TrO! I'!~ ~val1lia Pre lila lea r. ~ sl.t~·k~.!i. ~!i care se :HlI~uga.rd~iele 5~'nl :~iLl.e.l mpe:il nii dlt-n gTI.l car: Jl!re va.g.alrli!! iTlijioc1l1 miienfJl.pe'sl~ 00 t~·I:rel :niw Im'l di.t.pifmHiJ.nnuel1~ei 1"1~. ilu $-ti'.r . M! Jtud rde.t:iIi il'esuisel~me'faIiQe i.. CAI.ltn: reghuli1e exlra.cite:!j. pU'c~U'J!I !iii la.t1I011n~' .:PlHiiej" Iiocllii'lli'l d:i'\'ErlSe 1!pod •.r.ume~U.pl.!'l't (i ~:si!!:.e.m. fill Illtla!lur. ~be~·A:lhai.iiI'lI~a.e-I~H. Do·bQ$eIlt1.aj rmiti ~ "'I!.lI aresHa. d:~.. Cev. mal eles mormini.L.rB'!IUiilvllfliEi mll1ere~ 'v]r:Furl de l::li:~(\f Ii-E!' Ul.l' de c.i dacice in 5eIJole:le In-H..!.! ll'.l!'!1i! r!l!!.~l3:!lI: IlO<1. bine' ~lrSa.fi.t ma] 1'lIIhHiJS Wa.luna de culo3r.ilLufU .'I~i 3 IJllIor hagm@:nh~ de br.3i.n~ illlearnlUriloli ll1do'l"il.~. pmr.'le _ poa~ ~O'lm~i. c.~r..a~ez5·ri.\l.Corl'ladlll .ga .! 1'1:2:.'!:el a-au p!1I.n~ m!'~hdi: cea: d:if: la CJ. Ui(lJ. pe plOlh:lIll:I• .3 b0rd~i~ ~ij ~NI ga~it.· .11$8 ClJm31t. ca:dro<!oeie !!c'i.lit~ne d't'dt .d.1 d:I.rla I'rimillh'i ~i orinduiren scla 'V.J\i'U(t.l"ogea.d.~j i. p.@se'~·.il.&-8udesI.ga re~lIll1e+ ~'n arlee . ell ee ~lial!l :s.J! clIlturH La rene.l:ti .:ii$el.ai('i.i:.el:eo3. :lRzwlmN~ N·.iUle mas~'I.uj.C fire. cue CO Hi t'in.l! oon:slrl.e mi. [a Ap-.IE .ilililin I.nlra..l'I.rolul.liascA mti!U put~. :ill JQ!!II. da. prln 1951 (JOlla i::UptiH!lfil' dacic::epen'ln: . ajuns 1Ce.are !il~cU pariial rill 'lil'I!!'r.El1"fi t'o. ad. HIs!i~~U-5(! pe \\I'a lea DLlIiI~.o.~u ~i't~.I1~"II]!lt r de bt(lfii1:.jijlm.· lrui .

i-a.it si !lu-ipl. Danus a :~35~nrl"p.~ oopl~ld~a i~ ~ee~a:~~ m.11 ceL~· mal illte:~s..adi:nca • .aRl'-s:e'> numal ~i'.i3: d<esp 00 {O'!U. lie 'di'~i. ~.Is·?Dar.[~alf!!~ de 11 :!lQ5i la Islm.I'Ilme'iiire: e .1i fa r . ~il. et:lii hoHld~J.lc.il. p.j' nn ii II.p~.' !'hlrea Ia.~gi.EM. rllclatr" "r<ll!:! dill Islorilli ~liiibulilo. !I"a!i fos& fIIiciDdaU1Mlr:isc: de Oll"loni Bintici. Pe!r~r!ll .a..1111!illdullra:clf'.~are·."'~ sc.r.i1 3 daco·ge:I.ireU!.ili: S<I.lulLii 8.5tii '!..3..rydii. hl ~O~ Iiit I a I V·-l\f.dupa .ed. ~i:1!~!P!iei.1].e re~.-Hi? $i nlXlt iPIJI~~aRu'la hi~~r~ef.I =11 l. [rlcet. (ltu'du ~:l .i'ni n IIJ!I '" prhlda.d •.IHnat" IUli :Da:rhls"'·I.l.fgilfltU'.fil'~ depe!l'~i.. repreeerrlau '0 amenif!lt.\l farnprejluii il"i~(I ~f1 IHI~\ .l de expedil:i.• t~ii:l.:.C(I·:~t~·. rege. g~.lc fino i pil ..)"i viloeji ~fI mili: drupH dil1(rn U"lICL.l~ ~ Ia:hllitli !dE' a.3 S(loo tea Hi me:M'1iUllen liltl Hl'(..leI ell dinsa ..~geil..~ gasH IJ!I A.ld. d· cc'L3\f1e Apgila.1i.com~mh::1i.tte I{. zice.eli! . d... rt-ara i. ma'r.slrultIJi :in..flvirn a rf~a :s.gatul" ~d·r. JiieCleSll ['5.~. Dar.fri"llgerea vi l:ejflo t. indyial! !:li...:'U! df' 101 iiI:i~QdtiQ. iar 11J'!!!Ilte.zlilor d· .. valil!i:le Pg·fi!illlti! eU..:ij el.n'ii eu hola. cltre mia.im'l:nt!'l diep!1li I.[i Negr-e: .linea pe.. duPfIJ ~ 1<1 ros~ [iiiI'vlns de per~T:.~pfl1ir.. l de '~Ur.~r.1111. tiIlPU(cI!li fl v(lrlba de~pT.irHiJ !avausaveOi l.!I :r~u. perDupi'l delba'leli1r calle trcblUi~ sa rll Ios.!.•.H.r a.Ei rna nlln!..a daI:Q-ge!iJor" . ~-ul:l 'lra:t.!.. 51'" Ie In.dacilor diiJil !Sell)lele V[-Vi.H'~Ld-o la J".Pe[ltn. :D1i! liiI TiJC!:tlllide aliim.5iderabiili de pa.L 'Ii'! IlliiTi'lun~1' nlllt" na Ui ra II" ~. pnmuII popo! pe C"arc·1 ~L!'P!I~ DariUJ'5. C. rn.I()c ~.d. am ilmnii rit-e . sciU~ i·'!.'rs.1 .M~rea E~e.' seeelele \1"1-[1.ilria!l-il armat:l pers. I]•• ·i\ici dli1z.llII~sllvd~st~c' :. I~~ ~rec:it:~a:z~ ~~ I pinirll'a ~:!'lny~ilc!. \/'000 slmpatt.li ~I ri~'~I:)vi~i ."Sa!"~ .LnJ! .B.. Darlus (j<j $dtii nWm.r.i'iB: CiJ!.\~"lt(>n~Il k!gA!mll i:t~ c.'lime'!1teJ~ !!I~scri~ . r m.i.!a 'O<l[l2' ~bl~ea s3i:liU:erc~ maGlr Il "jm. jJ~a IncU. sin I.1 i~1M 008 m IJll' . hlrormatlil-· hH TIlCidulckJ sb! ronfi r 1111. . n:~!~tiI'nil"!c1 11100 lmpebhr[n:.J. 1 findllllo.JIUi pa:r'~e.. Dtlsprc~~~i~~' odli)'d Siti~lces. nls-e 1I pais I ra II d!ollir&:l:I.in". relatarea II.riyi ~ i'nd~r. ~t~~inire'Ol! ob.!!.Chi. 8. pina '~ IJIcl~agorHc. geti pl!in~1I iiHr~[J.e'r:OJ [He" zed de pH. Din i::..Hllru aJ-~f inltrlde st. fu r.Y·l'tlQj:. ce' 8ijl!.l.:.sJrie.. III rO:J w·!. p6ip!Oo.c'~l IiruI~teil..~:5!Qn. DiUI~Hl' ~1:sJ.nr f.Fi.lD'rl.c rii Pfi.tj.!fI'IOI~yeche'de 51"1.ClIdQpJle ra~.'Iui. .la > L~.a.se' '~i:icif1ifl. mlit'iea-i oas~ta' bir·.i.hi.:ili! 5C' .::Uil lost gel. [!If!? cred ca.ma 'il ~. 'Ilea mal lIpmpia:tii Q repreite. r~·(1(1 st~~ imlrc &llTrid:~·se hI'! I)O~r!. ni!. ~i ca re S!i! till.esponllLil.iI.s:igu~ii fll Do b.itil.ea sil aSlilpra Du:mului j\\ .[Joaple.d:le.is'ltI!I5 d!f1lcm. del~ 'IIOn~ eC"O:l!Io· rii. . !lo.11 urm.:lI de lumina e illlr-o oozna .up~ cum :SI!: ~lie.or ca 503 r·3zblll:~. m.n.if\ ~I ca.§. lsIQr:i~i l.llIycklssul.~-c.ierlii iI aju·:ta Lt ~.cij C:lJriil! sUlilPin~S!: p.(lh:: de ••ro.tie Hemdiotn'U avem Til".d~bllr.1 lra.ll hl: ~[erodGt: •.UQf !I'I secotele V.Ii mi!l!~inTi C1l1 . Dl ri h:la te 't.iltoore .il1l:l~:ij in q:lIIlPQliie'1I1:a IIJI.1 i111 pa gLni lie preeei!lI!IiiiIE.8~i'o~ IFS. h~ibu ~Uhld.mln...Q(!'sl 1111. se p reo !CIui3Jl'ld D. 1\1)<1"'111. totu~j" ca. ~'IIO'n!ll!le$Jul.lir Iflh U'f lll"ih!. a.·rn. fa r). Le.nlim~I:il'I!.. E 'l!:\l:~d(!lIlt 'ell. l1o'll§.iliirl. orul!$el~ hetute: ln 1<llpt i'FiSii P.IITude~.e iii n~ :f..i im~ f.pDtr. surna. (i. .pedJi*ia iilljj re'd~'a~ Nil.. pr~meJdia.ip. s-au pitmlli l penlru lotOO'SiU!l!aJ". lr.geto..iu.tia nl-. pe de .! l~lerodo~ en 0 Sil1lgur.m IN! i~tnitit a. hi.crHorh. i se impotr~W:flSt8 regtIJut persan ili rn:oo~ri:i Inrtrl1~~.m st!'is.I."iitni~a. Dobro. n:i~h'Opcl~~1 00 Mil~t.SIl ~Il~iindillta t:!.Pofl'tlJil Eu.esc st:ytmiazi.la tJ ~gm:!lire' t:~htfij 1:o1l:~ '~i.ill! .~i '!:.iI"Illi.(.0 !!li!'ste' eu fIIlPU<ta strili bare eli hllge rull ~~ h. &e' Wn'Cirupla.rl.riJIc 'FlU" p(lTIljce: ID.It . pc:lilimu. in!!la.\O!:ril:bilireniciIHU!!!j:i diin va~ tl.IUllcea ~~d'U'fll~' d riaoo~ Ige~!lOf ell!! aee stu r: popor.lJ1I' jI~b. r" 'lraei. j. ~diHBnlJ ~ ]00 Ii 'i:i. rill 1 Do b ~ogt!i. urm01t .lhH'fl:.peltep:.N!!lb. . nlai bine de UI1l ~Q01ll1i!i jumatalt2 iz-volI.fj....Latea ~U"I:. Dobl'Ogei noasllre.sii!eOlsci pe !l(!i.~'lr. de.A 'So inftl-ml!iaht a be liIuH. ~ ~Ure pled s.. ~i pesl. gHl'll'ii dHelilliic.Iii ~iip(l8!ic ddilWilflllelli.eod1l1!ilc: ler U inso'li"!illt pe Dar:ll.iii ta tea.~.. nenmtI.gi c:liiio!l.n'ta armata.ibuhd pliUit br •.rifldlll-5e la I) [mpol.iu ~ .. sH"pi~e .. mal'rle i'e'ge.1.1 Vl-I~D a los'l distrusnn car'lier de IQc!iinte din! pa."!} . h.z:ii.. i!k:.pJ. ron..rtie ace s. [)1'U' silH diim '::i:l.. pers3 U18.j) piedicl ltd Dar:ilUo.ani locuiesc mat ~us.lIrius [:iiliii Implf:i: iar ~·i. IIlrma:laJ I Illi Sillalces.l'. ICe :IlJijlli1l!Jiiiil!' lirehUla s.I [ di 11 fJIOlJ f5Uirii tiD la el 'M~·".51.vl·ltIll.t'! re~ j.~!i:i8.'] re~ 'I~ Jradeij .'. ru:rllllllO!ase.la'!f dnlil In lne . i!C'lj1I:!'f rhbmw mire sciHi llllllOlrl'llll QetiUi'r n'rli ell O:ri'cum. iPilflii !a i!ll/le. 'iii:! orfOO C82.!!i" :fIotii oorma UI fI1B1f (ill :Soelam~ dill 1.e. dla C D IlU IHl ne rn 1. Ar-utpopor ..re l'~gHor.l1Il1ll dupili altul i51'"lI!upUI.ui :~j ~.yzii ~i I!f'i'lii~ nu :5irilem.~ ~iJ isj.e '~~:iIII"'11! lil eu 1iiO::l.tt.. ~i rout i"rlit'e~c:sant~ poate'. h':ll oele (1.ge:i . mal m3If.l. ~ . la.ml '!nu:c' CIUIIl'51~'LI~ 511b mlm.semIJria.gl1~C.persanii? Evi· denl ca.gi ni.I.Si! inl'llf!dea d~! .n.!Lnsesesa dopiIne .ga. necu no~Chl '~': t1!Ii!JCdhie t r.1I!!I~~. ls10'!10l! palI.5.IU.'cc:hi <I strtii!1..Ijii.gQ~1l l:Ii.a .!:ple de H8itllnus. !>f. h:. expcdl.c. . spre' 5nr~1t1J1 sana. oillpii ee !recl!lse H.i IQatc d siinit tei m. 'IOti:JJ era bin:c: dar dlldi ex."lie ~OIe ell des!i\i'iir~~:re. d!~ pillc<I.ii.i: sa.:3iSllrii :~ii die: Mllid pros~r.pu s III mi i\1-<:<!.c' w.i ~llrniliHj c'M.ilaiell H:isbiet Sdtil."ilrltlS. r.i'i r."oorOOri" . de.:.Ie' rreJ:::redlhlCiO$ii hllS'~ri~J:li.~. sMpoim:iI im~nslillu.1!nQ"·~:k!fI!ai'sIQrie! politice :I. creu co.~ dlat~a.a'j tra. Il! g~l!iCih:w Loru[el'li.re'gelJe" Seulbe:s.ll." p:llIrte OJ eomerl~i [ui lo:r dL p!:ndea.e.' Oil ill .de nerd-ves! 01 ecHili!.ii.!tl.

! r mpe~ ..i. C~Wj~'~ lua t .1Bpetto.B:sa. ilili erupt m3~ lii'r0C:is.a&cuUl1f1i1" ded.iii ~xpdi.hclI d· los.1te fa I!In rege III 0 Ita~u I.ea.ltkll1!l! cil.'td rna. loBil d'e Of' Utiiarll] . It'vhul ~!'1! f~'dor sh. iln de: ascqtl.1 ca. de-tit bia dO!. pe 1.. aseultare IH! bib.I: dinool.i [1'1r·[l~g.COO de ic:P'I! iilUe~peflll'u a imiiiuliliHiil.~s dl!.1.ljrit tie' <L Pe'llinsule &:!~.• 11:1a:ce'I8~ll.elKtnili!1enleG::uprll:llind ~i ... depe.3111~i .CiLIml~t:Ii'I. s..: 1:Ir._ bird: . V~t~lli.1 'Zdt:obi 'i'nsa. UllI"i .liire.I.'l:~i.rI i.ci.lpl cum se v~oo. SI·:I .Histtiet 0 \!'l1llfle ili'bboJu~1~ desUI':.sth"g al Duil!~h1i~ ~~ic·1 flmli::i!lHII pro'vizii: In le.ffl~ist~lIl.l.dll..I/Hea. Dltin!ire.fa .1~.AbUlo-i:' . l ~inid rlc:~wltar~a.(.apel. 'thule epre Silld.a pd:mejdui.le[lla il1dirjita a. vitiltl~. 00 rilbHle. hotlrl' :sa 1reac:~ fstml. cid emu vr:eo pairu :mili de (:iHireU $i PI~i bJn@lic zece' mii d'e p!!~ ~a..a..b~ .~mu~~t'll:n. :~p::l.~ dl!bar~ca IX! ost~.!l.g:etU .Ill pI!! lll{)a~~'I~.~..de .C'.n:lF'" .e .~'im ilia ml~!I'!tea EI.lta \·r~mc.Abrn.U' pril. rJ:c 2{l' d'~.Ilne1llQ.1I~~@ tr:rbalA 8~!ihu (liwa.n IllIlbur~d ~II.. . de' cUe ori mriibHle ''iI'oI<li! :&1 se apropTI! de :mill. p Iii :se ba..'.I~~8IjHlru.IOII'm1IDr.e. el1·.ngur :Irmu:h.ell:vl::I. eve nbl!!! :l..Em insl!l~(i ~imb~nl~ C~ H~ .ll i . s.straleg.jlul :!lce~'l::a.pelifUd~l..i' If.. ves!!lul lPillip al 11·.pUI.1 . .xylc .11:~lnu::ili SC! rdl:igiaserll ilillr.I d:odlilta 00' a l?iUifUl'1Id'e' .liva .1 illl:illi n·l..!et I.Im.• ~ .ililil:p. IIHlceas'ta.!iI!gele'" Syr.lra§l .s!rlanofu. ".il.ierc' .~aoocmaf ~9 '1I.a~.'oi iHli Tn Imna" Llrcase}\.ll~· j u.mu. cu ge~ii ne-e - 19.ilU im.a hi!)aUih'u' se pl:lmapre:.celilo.r '()S.:lruMacedun.Ie.f~ p. lntr-e 1111.n$l~.ci.Qj~rn.JiumiHritl j. dep'rl7-9~ieri (.allA de It·. In . tQ~tu IlJi~ pi! iIc:e.i'::'a ocu. in va.(~ III ~'5hjj) 5.1iI:..ll' n.tiper 'a m. 1Ii1 e'n! verba nllmai de Ila ni 11 tlej ic-ni n:.o.D1~n.U!: ll'!lnr:u.PR OUf.~iJi.I.g.ln.Mo.rec ea r. jJfomilf:md:!i.1 n II IIi'! I" ~i ~red. dwaroN !le' b.$·I~.er. :rlil~~tcarea s Ili.Bi~ '0' hl.:i :"~li1.ajUlofili~! di3ir!!mgel~ hi$t1fic'rlif. ~n~p'8 rile Iii! IJI1i~d~1l .· i dli.lI1!1i:1!I. ~'flerii. . .rca re ~ rtlicl.le Ilrnl1lluM" e'!«.au:to.iMa roedMi~1..('u ~aI.rimil. Des~!iiere<Bl . lnapil hlilj' Jaooseral.1:I'\I.eII. i.1irl PIQ~l!'.'.i.roape.~'a.' DIn ishiric lil'zi'u. 'Ti 'illwirnge. rc.han ~i-:I !rlil.d'e.re I!i)~~in .«:t~tUle: '£Roefrlli. cine'.!eas'e Q.~Ua !tiei F1~.e:pt. Ica stl!· I. ror vreo a pro. rn.Q In!:iu la.~$:Ioli."iIi~ ~i'~e.rierile' !.cllt'B slapini re odf)'iU •. cl numal i1JrI illef d:e.:J 'U s-criHor.ue tie iu· nl~t~.u::ed\.Eli· st liiem len'.~r'L'D ":acad..IIii '$i .I.zli ell I!J' mul'llme dilin e4 se . nu 15~. ..Atexandrlll..!. ZaCliEJ'rnice ~'liJirii lf11cer~!lirlle lui AJ'exlIPdrl!l. earlea Sla AMbasls.d. hd!re]lri.o. al n!l~ t Yiuhlll c:a m rll1ill~'S. fill.al1l'llJrU!!! supu:se de la D!t!nl'i~~'111'1 e1{~mplu ~i If:!I'J sti.· en's. I'mlpol:.1 VII Iillsa mO'!i>I:e!'1lilor~s~' Scltt!iJ.:2'0 000."l!.pU :iJ.Iif1i1.nwrdi. pie. de' (oPEI!'. UIII luil .cA i'noope .[u:!~ 0 _ca:mpa:nie :S.abie:~]r-oru!l.xal'1l.mo8 $1 if:!lP'·I'C!.~ .~m:S.[pe:dii1iafmlp<l''trjva Persieli.pid dire rite' de>mnitl!..d pefltrul '(I 'VOOIItie 'ilUlpedi'i.'ttmrl..".La.om.~.:¥..'.Blces'le . 1~t!zls. Mooa d. r.amr.:.$e ~lUm.i$. iii'lJ l U 11 ItQiina!!l ~11 .'hu:iLIri rlpes ~ll1elP'[)'I. ~3. care 8.f! III Ia. :51 InllJm~ltiJl ooI.Qar.r.a:ze. ~rnlr·:un ~~ecdElIilin. ·i ad:!i. StlPliJfiC ~~neaUlrlilarea :rofrell"te~ntil :p€i:l1ll"u m. 1l1:J.laJ~ <I 5ecol'llluJ 31 [V-I . [i wflc@'diui ooldi!llii lul f. M.~lilinlrelnii pe :Sla:phlilJ] ILilt .ti i. n. A~.rtll HI.1' CUJlO~c.!tc •.~ 00 lJi.!!1s mal U'rlilJ iii!g.~.!tii Pt.l~n'i 111 i!l(.bliga I: :5JI 'li:eara 3jjj~ar de b. 'll!U'prllldlon'C IIl:flkaul'C<a .Dt::lbro. prhna]t:! mi:!a. heIFrmU1 ill Gr~c:iei 1."ici.llJlp'I:a. ~. De$i If. ~Nizv:o:mILJ .re 'Ill Syrmo:s ifl:r:iI.pil!i.!I!!i . biM'ln~eles. :i'rn.ie!i~Q.mp:1e ~I (IiIfiQoo.j a les de.m~.lli~HI:cal ~a.~ mle.Ilit:e~i e.lr-Oiv"·'. era omll. ..i.dgra'll' era.C811. spree 1. :i'I.iba.:li!1 !.a:. na...lcem aminte . nid IUl .de p. FIn ~ 31 U·riC a "jUl ri sea 5asi n~ ~ 18 336.. 'iljlUta~de .lili mmled .in HI il:l'lre~r. reprez:iflU un jt. iilLiI·~ pi!l.tilmpil:l.cil.":~u'eAI~x. (II! pbll t!) AleHS.r ~:a. a fii.e.. NI. 'in schimb. N'u: Ii d@ci.lRi.8Jp.ind: hli 'i(n!m~~ .leltll de l\.e Ej"cl>i.~zl.r~ sli lase Iucrnrlk' .~amp8ilfJ:i.ov.l1i .l~'&e.~s:t w~c 19 m:i~!ii se d. m-UiU~ vHe ~i 20 . iacl'rii" caf'iJ!'8oopera: PO. . Fil~p a~ U-Iea..luiaoonlln: o.a. CIII tale'!1'IItI[ S'au df: mare . p sUpinirn3iod:I'j'dlli$i elemli1ir~.pellbll! .ullar.lPf.111] din JIi~iid.d.·i.n ad'!!us:e ru [iii I sill! :get.8.ll!.miti'. .3.il" pElire-H" de a·1 opri!i! treacli.d$~gu.dintNul ~i.l. l(acc~sla . iflv~r!~ cu d.rvorahH pentru ~U .f!!!.lu ne pe care ifJli P Oi!lfl!2'.piel M!W: ~c: 00 rt p!! (I oo·r.ttlip il':~. hi: <I ~C(! 11.dle e!lemplu. r~ptll. jar tn DoIHO~8. .S8 se IiJ ~'[j 00· . pri.m(" (~el'e .[ha: r]. '$eILlllinei putemiee un[i.IIi'I~..1 .aUlill1iHi. Hi ri.I'l1~lin l.tit{ dll la sud th' :Ilu I'li ri" Ic1:U~IiI.l~ le'.. 'in :lru:nile ell . cum scitii l!rammai 'v'iteji.d pil' Illt"'tll. 'f i1 'to itl I F pucgatirii cX.rlnti lliul.fivirpentru ~ba. mil i mil]~11e bi:rOl[ SiCgbi'l.t:1. Rege~e ina:cedo'Dean: pori'le\'itil in pe~SOblna illllpotri.i!il1U ~ ghnle~tl1i sJ-1 a!iloj. oo:l'lIiiJ..ld'!.Elteasta. rct:r:agind.i~p!l~ U .riiba ~I!~ Ii . pte FlaJ e.e' ·11~ Egiphdui.barli:J!IIr.gJl!'~U 5a~1 d!i!Sitllil" hj:~ ~i:l!ld ve.["ege" ~iii"Ateliis.. llJf.ilIJIaiii ~I ~I(I·~JlI.Mul U di fit re 5LJ.enn.ulsese in DobMge3~~ ~ti!a~Ji1la. it u ros:l r liI vrn~i flu 1iI1111 pri nI'! r-c ~i.d:O." in 'IradiJ.d.Da~oo·. n mhm .Uipiililire s.1 ptMi.i!ilil.I'Ili:h'l!alil. Ardin.de os.oirl'yJ.. (:s.paJtd !>'IiI· Uri.~ I'~ .Hi aj'l. ~i'eehf.rea a] jVm. Vii Iii .'I:iilg·flwiA.a lOeplI!bUca sdav<lgisla!J. ":Mhul mti. 00 .a .pedllieij . a~zitriLor . ornlalarl! .r'e:ie:niell i JII. d~ A rda".uIl1I1Iaoodo'!l.. Vmlil'i'l:i' are I'oe iniOl"rCIU"l!a d'e migrn.VU] rill ee] mai mlt.rd~i1 nll~1 ('Ii: ~ef1!"'.nidrn era Iwtirtl :5.Ch'mb<i're de do!nf!h~ lUI bl."~ lui IUeu" dar.li:liI:i:51J I Irepe'de: III . pDli'tie~ de 19 1DL1 I. dar P'!l' tmrml Il1!1Cllaom:!all.feme! ~1.·0 rea.i ra:slI cal leu" mlicedQlh!'I'~i.!l'e' ca ~ 1.cHid e:r. s:(ul'!e. C" . v. ~i:llngji .azli pill de!lc. de rilt.." o:nllI33!J.e.tliO.~ se termin.x:andru h:oUJrl~1~pe ~I:ICYi potlleliSidii imfHl'~rlva g1ilUJor.Hiii d~ tribun scHe" :E.d.' . ia.:1 ria.:al mptia de m~rJi.~i.l.9!.Illiill c~ a.. c''i'11de'nL" nu po..! b'ee [lirC~pall.l1ip' r.Qrde prim rang.mey.ij .'lea.i Fili p ".UzclC.rbl.1. dl.

. A.sootldii IrNJi :.j.!.i'nrfico~3itile pi~a.anl. [! Oli sbll (!''Ieni ~ n'!dAclI d. vest S<l1!I Flllr'd·v'e::ilt Are Joe" pare-se'" (I ~u.aUcl mnHare. .slrn ~Uor) • i:J Flitl!! .epia lrrt" .EiI a' IlL~~dt'~.II lreee unli La a.. armata macetki.I! A.ide bogaliii ~prob>llbill l1l':ri'ne"v.sl:llb i[ltjwH.roase lo.rca." >tiLl.~1.p'~l'I.III. oe Ic~ir.1IIi de lUI (.Iu cit IDB.!.U III!I l:a.LIpL.lo:.~le II. c-.te.'Q 11~b.1' . OitirE~.n.lI!dl:ru au (0 st ~TW .j cl!: J'~ JslrlJ.r~8: i"r. _p:irhi:rl ~ OINiI~U II staib'inti!::!'l...pe Dulilllir:e nu par :5111 IFasj lip~t.ete I).! Qt~ mal rIl!!lmllfoaosa d~dt.cmidi nava 1. fa ~'B. 'AJ~x".~ dese:.li..se p.ag exisl<l In sode'1:aI£a g.sj cuJre:[:1II SiJJ~le'J.i .eleil!Jri. fflfi S8 ill DlHI. iii i!I~nlo(:r.yJ alae . O!.pa r:le dc I) palra~lJIg. I!nculindl insa... ~.is Lre~l!re .e.! pa ~.sta 11m IUlmat! UO fap~ ~'Incl:miij'b!i r (!p1il: QQI!I cfmpIa rJlun~an~ 'Z['..".re rr:iul"peSIie Ishu.tma.e IlLicr.l1l~iJi. . menta.I:a.:n. e.n P'I\li'll.!me::roaiSia cilllri"me: ~I!fca siii ogl~liIde3. de rna reo (doliil'" de dOUi] (!!ti . 0 pepu Jill i.a JIJI!i.s.pie~~: .tlll..lfe rn.c:'lll r I1l1Iii. daiElJr CUiUIIl ". l'ilIptj.i nd Iffu fjumil~ la iiiildele_tmlltirUe pa~. bi- l'lli:nd ~'i .A.! nti ('fe!!llei"C!(lpii" ta bii td r.tigid:il UI~r 00 .ru. ~i:ale r.m ~i·.Jlra.a.uie.a i l!Ji'e.!Qlrll!Q.Je. iEi .klcl1lli~orii de iP!@' t.A~asla 'palfc sail rust.<11.ea.~'J.N.I-ferae I:c s ~i . ~ dlltV"i). pd.r· pld .e !.as".n"ldrn: ii lllsp<1r~nlrI"l1i1.r ·groc. 016 .Ij cal ..dIM:ltlal. J@ 'ca:i dliiltre !CO'.~r ie~ire~ .. Gelii nu :po ~liI"~ ti lie piep'! aici Ill"iQl!J!.C d I:'it num. ." jl!il!iill:niI '!. si"":jnoo.a ~ul Ale:x:f.i.e de pg Utl.mea::"'.n~La..tl.8:zJ.ie to ta . I • ~ammn~ ~tI Pal ~:~sa~ ~i !'lell y~~:d zlduri d.Iipsita de tikl!l.~a. CuUlrj!l1'1!:.au de e'1'e IB pescuU !)lii pentru .perU [\1:1.lcoaie:rn"·1!! (j@ ca'lii!l~II'iJe.dll.U.'(ped~tiluul r MElced(!cI'l.•.~rea depade.(i"~t:irii:.1 lsLmhl. il!Jal ~.lll.JarQei~.au du~ eDiir.I ~ift.ra.se' adipo!1!ti.dal:iv ro::.. !nir.bieci:e dem.! ~IIJII i!lig~: .i.plulll.ci.ali'e'.ipl'ij inwt~ pe [)1.n:giri'ne.lJ. ornl~ull~ lili' . JM:i midi" ci & liIu:rOOnlllii kl.dlJt~f1ii ~Ui 5e Il'ietr.a. zi l~ W!l!d!l.jIJili Ik (IIam:e:ni iCel Pili" ~I'!.lb1ni w:Ll.~'!. pesie ce. parun[.ri:i" '!:are be'blllic ~a. lhIpal~~itea d!I.~i spo:rjarei'i prhii iflsl:ircin pel M.I\O!Ii.dm 1:11:1.r.ma.aU. . .d!i)M~l1li d n~Yl:ilr . de. Jiui UIiI!l M1LnliliJtom.proifl vich!$ug.~Q. probabU in5i d .S!!'SIl 'Vreme ~ .e'.:lrrnl!lr~I! fhJvhdu.1 in ace-. 'j.r-.-jj ill Oil!$.~.lIi1W. fUimai!:.!lrnh~ nte~ea.ta:lI debac'ci p!1iI. lUJ:lIUi C:i!flP a.lJslaifJ'li is: nUl .j se r:(lio~.j.ull rhboi . ~I-~i fl\ilIk.~8 liB p5. Ol!081:CQE!I'IU 1iT.i P re.ia~uz.t ~i~ FiJhlo iar el dlartm:iI !lra~ ~:U11~i ::IdoSC je:rlJiji" pe !itildu IlstnJ.![! ai5a1'1.'j~~~ rli1l.lte'.tiJ.al c:a13nmii: It p~Na .liJu. iar I.nt~ aLc~.gE.!SC Ifldiir.:oi .liIesi.!1laflurUe d!! .5ite .a $i r:.1:ru I pill i1e.i I'Ileiie au .!S:HU.3 II 1.1stru ~bi.lme de n.rni'icn). ell pe de strtmea liB! rill neulell "Rt f.8 G.a.~. .ez\'oUiirili a.a.lI.eil'lchipuit jnd. ee...br~tj1nra1. g_eUi era dc: .5J'iI'l! klCUirHI. c~.! ooCilllh'I!I.deo'bicei !~ru nt~~n .cc ~.inD~ difl~re ooga:U .~i.rea.rl!lS J[lsi!.tol.$4 s.ri"l!Ilr·1) lAoapm~.rom"LmHii~ liIor.l. . Ii.lt!!i (.a :liII~A!l!la~dru ifll!lii!ira. dar 0 .illi IlVU i ilnr.sertiJuglBl.iO.u~'I:I~" J:9i ri ~iJ pm.. era de i!iiie:ll .ml.i:ialU se ~Hblll:i asera de pe un 'IerilorlU .i Si (I stare' de Ia:lchJ ri de !lulD!l 5Qda l Ci lao H! lup"lau .n hi.dllllead en c'liliri~a la ~ri:lflil 'dfeal)f§ ~r.re ..1Jgel I.~1 i1l'I::!Je~'ta rg~ ra liH'lgel ~ !.rhini .AsH!!·I adWla l!!1 .e r:iilf'ti:rni.de!j~~Uf 0 d4JN ~i)Ii'!miiie.! tl1lX1riju"ra:U'.c[easca. f!'lili:inl~e'ze. 5pre: IlK.i!i. Sf! gjsescpe aid di. .(i!~~ <l!1.1!!.l:e pod.. ca !'!Il!1 '~~i]nra pec'e.di:l!i!1.cl::..~u:II'" 'era slab.i1dfli hi perSOilfia oondl!l:§e lJaliri!l!~a . .ca :ITil!flce.~ret! ~ii.etlil" da.rl. 'eH .I:'i ml CD1i5~ rli':~il:or efu i'ieslul.ens .rle" de o:bicei..f.e. iii-ill t.·] pn.spaili• ..!l~ ina.ia.aer.a:mlporle: ldi.'.lui". r:a'Ji'l.l pel.d. f.il p. .IIU:!li.de . :pe:~5tri'mi.areiie:C-1J~rlic:uA.Il .$l: .!1.:lrJi.8g' .eiUl..N.sp. e.1 In't aVlll1lu1 pe eare-] I :SSise:r.p.SC rh.ora§l!.~.:i'l <!~.la. deoa rete n~: ~·a ~~st. AleXBl1cil. nnaplea Jn .l'IU §i eld. dUiklrlih2i oogu'I.E:I.cl ~'ipenbru ~ira~njc.1.io..~ ~'~. 5'plt.il pira:!l:'ll!e.al'!dfY. tolu ~:it!.n. can'! clis.plle.~mru 1I1fl.pii ~i 'cunei 8lti'~ia citi: pute.TreteJi~a s-a s.l. !::uHoril de pril'lllftjliii" tare . A.liJ (talJii 5.j)e de si:ri mea in ro rroa tie die La re"l.!(B. J3. mil clc I}4HI.i!I.18 lUI.n~ [n [rur:t!.de .lc ...e.ccr InslIifiU. ~I'etel.znealia luiAJexamlna.Ir~ ins.t" A~K.gu.ool.t'O..lte.e. O. 1n:1i de kl.d:!1lJ v:~me pe .nle ete:.rell'iil fatro ne(. Cu t'f3n.e ei. iE ~!!)ibn 't:$ rmlU!!ttune.Id '~i"declo ~iirna il:'!)e~!Il~ci lid IlIJI a'!!11.r~rnsu I Cl pr.~ug.IlCi'O!ll1!ain.id A.Ii'Oarel.strime~ ~a iiI.I:e. Dar inii:i.'IyI. die -14 00015 ooCl d:e o~:ltlI.!.!i !n fnklriol"iJl riorliiiO· ral. Ar:iiail ~::.rr-ei.tru' .ir!!jrn~ .iiaUie]. Holllil'ifllY.U plii in IlIrmal .adla dIilsll.til mal multi!.l.\.lex8I1idru hili. 11I1:e-1ie~rulaestei:jli mfl:<ntiorl:lll..]r. l:Jiiliirid III g p.mil! ~i oIi1j lie! . ~oli. ~l.:e~.G:t'li!OlJi .::l.. r [Iij. pe'lfe. b!rd ~i treeu eu 1li'leal.!iRctm 'liile (did pii~.aIi:ooVieilil.s Illy.mool'ci d'e EhJi'lfi:ii.U" o~itim Cit ii fl!l.~' bii rei sen. . ..a r:sa odu am (i rul is~n r.3SCZ3.Iimpe.1 !u'miiri:m pe A!ex:uulru il3l Iffilinltnru sa.aa:!e "PIIS'niUO" de 'eare '1.g1icu.!i:j II'l! i~ Pfl' l:si1n.• DirenHlftier"@·a dii:!i!lt!'@ rnrmlaJ~i Coobili) $:LolJ.5i1jj ~ il!1 IlmiP.liliau . in ace.asti! hiU!!i!w~ :il~in lam.li.Is mal. .ii[latj. rea 11U.Ii d~ 70 0(10-75 '000 &:!: O<1iplp].i se f:1i!.gri'IiI.:!ia!!i" ~'[lt!!el:lga O:lji.1Sf!! ti~ i.!II!1 "ingaduli sa.luj.ffllniie hl'liI.ICH:ilJUin i aoov. e.5 klI! .m.'lUte' ~ a:a].e dtip:rime:j'di.g. puij:rul . deeaeeee loC'.l!U. :i1l::l!eatni].s. eli.c:i! .rl1 aI Iaee 'lJb~~niIJ.w.!ri" .u.r:)r"C U trec!ll ~m de IU.el!ea ee one !:Ill.11!~ tied.J:e.t~i Nianoll' .1] H. p~~ ~ t!iil.necLl"noseu~1 01 afca~il caUlriJ.lilWjdul.ils-tIl !ffeiIi~ dehtlkldre. S!P.~iifIolIJrlm I'nafl~ Iti.I'00Ils.. ~.Ci!I'!el3 s~ iii.pii ~1lI.311. s:lnt .pc.lfi lI.Ila afilla droa.illli.m se !I'C-dt:!. g.~LllliI1iib:h~maJ D.n.~ OIIHatimp 'I. g:rr:i. pe ~a .gfi~l.!1.i rli:i.lexiliI.8i hi.i'<lJriDa..i~ OO.Ini~' ale ]Je'~1Jli.iE!LEIe~i .AIl'...i insu $l.r" 5(" :S&Cn'le~.edeslr3i~n olin o.uUorii di!·a IILln.u-cMii. !ii '0 pomiri.i dep<urte de iliiilil" hi P!I.cs:l:ra~ ".'pciln:'!tI' !lie .stta. .i. plilcu f:i.sd.!!Ii.la 11.~lJcr .~(il1. 'loaili popi!i.. ~ii. lI1uma~ <Ik! :PO'PIIJ:!a'I.i mill I il[q~lhri I. C~J.a~i'i. Il fo·sl: mill!t.' dnd s!!' crlpa de ..ltin!.1 cl:iip.

~a Pi.!1!>ljut.a rlllool~fU~'.u::i1'bv • de ope mllll[. 001 IC<l!p .e.au .aIJ .'l.I.p±!i..t.·de .i .a1 ~~ .l!id.. Alc:<l5 ~nt. 11i3J1!a~'§II~l.E~ ·411i Illlii AI!l:l!~Ulllilrl!!:) U5i!'!il:!l~. ea mOlHfllt.n.!d:..100 priID<Ji 'i!'). hu .ra$QI greGe:se fll bia.d Agtit!ii~lesa. E1~I[lQiP'1111 si:lu II.:d01dre rondtlsii de .odpe un comSJn(jjl'lll~t· de ~ii.tl!.u&!vjr..lJ~ .J. !LiS'im:aJI. .!~~·IHIUIIL!:r 3~!j r.~l!:\EB.111 ~¥. ~a.~at~mcir!'l fstorie.j)YII.s-eu a"ih:ai !)! 11[1.si:a:zi 'se a~mit~· lflldeD!J$..millliite~I[lJl ~Ui!llde.a t d.u.n.111.!fJustill.e :moU¥lIIW eu tJt!i'!lr]~1J"g~i SUC~$.r.!'ivfcto I'~i.!'!Q:C'{!I~U $11'11.t~j]tii~s:p.~ &l CD m ".:lilt~lI'ilell!'l~u.~:mdi .dilTl!l.I~LIpli! :lerlLklt'iJle da.tii. m!'Sprullll: dl tnminle~ hli . '~.l!i'diillf:t'~e r.·o pllbu:iI1lc:i 'n~ .a:ci i5~!)j'iclJll rO~"r! Quiirm.polll'lldi ~.!p:JPt-Gli:C~!I .(Ie 1[I~ge [Ji (wl1.~ri:iiflooJ<lla ·c~ gl€'j.iiI h~:III'ei.b~~IoII'~e'IIIp3:l de.l:La:!cbi!: dClb]rl~il@ 311 JIIIStUiC\II! pe .e. an!!!.!t ptll. ~ru:llfilli!lellia p~.ptdi!ie rmpo:~r:lv:a J~n :O'.f.omicll8:i fe~.zl!!.901 L~!!lI.lPtur. I1lfl'L'. :~ghi. I.IUJ• ea ..i!Jlbtuci..l~r.MJliU Negro.ilpJJlFr. ~.It CII ferN:!1 viC!!aJd.n. [ac:ii drum I!1l8!p!JJ sp. ."o :IlitUiiltil! IiIH"R1ail!. bl rnl:ct! n. E dillielil't:.~.!:iOll1C<!I (I ". ./I\bli!l'JE4~·~..!Qal~e iii1rl'i.spi~. 'f III ciulla .d :ai~iaI'@BI getle:il ~ III Zlm!rdCJ!<l. J:ire$te.H.~!ttill!~-~ lipsi~ !kIlII~l:orul gc'tic.r ::.a: (<1st slu!.j. Q]bl~ :§..t~~" ii dlIl~ drun:lu.II!lU.!l~t:lllt.A..E.dl...i fl!i'~ d~ Q t:Uim.~.loas:i'l .l !1~relidt:lhdregeilLli 'fr.z. prg'" p babat ~~ pc' mBlul (j[r~:pt.nlp.avitt !ile . alllon~m:ull f~t:li.I't:~~.rtI.liaci~.i Mo~d(lva dl! ~ :sUi. (I'e la.1. lri ba.!i· me.h. bH<i ~l!tlil rro~m(1{hfllnl hi r a..ill. fos't 1lI.m :!l't~~le de· lanardul M~f.Il.rea poPli.L"l[be:~.oieiil1' Vi~W alp.M!a.~~ili:ld. .s~.f:.In !conlimU. 'Oasi.lratllJ acu~··pe :g!!to.l~'" sau.ih~di pe.1ruIi t ~i cI. a~ ~~n:i ~. s~!! paiOO: ~ ..Rurlils dQHUifl'~te 'c. ma't:edonea!!li~ ~ Iii .D:u.DtSili.a rmiB: LI! ma:ce:OO!lle81'1a.!1l.[.u al Tt:nlci:ei dlllpii. .vh.Anl~. de V(li~' ..o:n:iU l~ .rl)L .!IriJi C.li _de: p!lr~i.t. f{e.I"eIl. l(!rH.I '.~.I...Ion:!I t~bil.e:4!iiI~' Hsili~IJi~8LAbia ~alllil.a~ mail degt3bii n~~U\i' ..:iilM 0' ~U]'C Ii!!xu.~ [I sii:lgtilr:1i eX]Je·di~ie. "sl:epa ge!ic~r" ~i'n $1..ljlr.y frnlQ$..i . Ii) i!ii~~[.dar nao. Iiltiii~ ~i!~ US~!l!IiI!Ilifil.d :5e . en re .redUi·~ la t!lllro$!.ill I:JU iil-i"tfI .*~{::1i lid .!!1~e.! I 111:1 ~~'dlu :8J1.aoo'€Ie-.ii1lr·o< IiigiUM: JI'Il' eanllnMcli O-UU. 'in oca:re Ag.a !.!! ill f1i1l1ne de t rillillll!li.• oon<lu:s:!'i C'Qt!'!.:d) .i8i1' o· U!~il!!H."dacii .!:~dil.di plrob~. f Iz:~o:!t ~ le.5:lui !pIllar! :gr!I!:ldiOS.!In seoo. pe eare Arii!UI fiE-!:!1 !ilad!!.dO~.a.IQ~~~a:i!ci>~!iI ri.d."i!im.~tQ~r d!1:!I Tr.sdn.lli!)lt'ElI Imaoe00 i1ea iii.llSC~irtills .a.:o. Ah~)laJlJJcll:~ . loe ifll sUllga .1 ~~-I'~I:lm$$e.a:lffin(~. ~l.ee!l celpln~:te !.iI:sll~ 00: 1 AI~:(:!iIind.pu Ju:.e. :D!.-I Iffacii ~tj pin!il ~hd mal rna re ~!l'iIpe re r~u ::r.l1.ll.-se-.vililjg}!Ii de diol!J:.:a lPOf dee d\:1I11l1' ~:IlI.c rdi.a :~lhm'!I!i:~ea l!iii PUip aln-leO! ~i OliI!l!iAI~I!...RlSC 'pe I.r..m~aO(i.::e"S~ dij~!iI!'m:i.PIII. ibal'l1 i" F. §!i .ij. din ~'b.l.e:e..o~·W~tI~~i Ira 1.l~o'l'icj ~!o..~~"Obl~Rlltili.a:.1.lll1 rv'~ U8~ ~ <Ii fost ca. e .'On§!.I~ ~11 ilOilor.llL'l Bu gtll!lj~.1 ~!ruJl!Ii.C8)OO.1I".i.~a.di!ci.IitI!!imI!lJt58n lruJi: l1Iu~i. S..~~ Ie".dinl Mun!U!'nia ol7gami~Z8~[ bi!l!l.il.. d)a:r ~lll.ill:o'ruillllil la. .gurr. 'lOO:nf]icL Djod()ortl~ S1~uJilllSn w:r ..lelCu eo mEl m:l!a111tll {\Ij 'i ~~ .'Ie$• r"~!.[Slalbi~~.rliil ~ pi!Jlt!i!JI~e It!S! Oli!gBruzarel'll .del !.eetlr l~[ ti ml~. flilj'U<li tiVOl. ge:ti~ db:bm~lli.pe.lliglllli$I~ i:n.1 de: tdburi.u~.1llI t!ld .el 111pun .:Ielcrnaentele dez~Alilltl.u.Tabl".i.~ de:ri:!!mJ:L'i~:l hjf.:nGS'CtI.d~ sl:BJ'b 'I n:!:i. ziee D:t~.Zo~yl1ll()!l!~.. 1U.n1~~ln~I.t{Jr .odfJ'ii Jar •.aIcel. Cl!.IOI~'l]lei.s·:!3 :9!\!\~Il· bm.til~ de pe mE!hI~ d repl. ~ to·d.~ ~'.~.Hlle!) a. da. m!'vole.!1 n_s:! fie ki<L. o[j!m!l_~ital~.s~ se ~mjpQ tfi ve.11i~~HilIm cf.~iii' C8pt~vi til !e I1l:tl U:iI Vlr'~me" Abla pe 18 292 i.o!i vr! -5E.ar'~. C.I~. lllooitise idees d!! la.tl1 ei aJ ~o.liege Ie :U3'um·~b flTl~u~ig chpJ.1 h. d.dir~- w: .~b!1 m!BJ 'SillS ... ~ra!h. be~·t~ despre:o pri'mi5J e~pe'illlii~iile:l.l:!m· HIHie.b'1~muie: ptl'l~. d:-w u r!m@~@1I1rmlim 'tnl'l_enol~oclt"!!1 c:amra. ~kI.eili darn dal . :E. d(lb.1 Jos'! pla~i!l. ]ti: ao~a:5n:ii 'lJsl:lJd. Ep!!i~la.iJiLI~ Irece peste i[Iun~Il::a.l1I • .cm pre:!.1 u.:c.~ !i~ ~elll" !fJg!J:lIC.i.f!n@iSJ ~i .~ .reYiu:sa~.em· . prilil: ntlrdlilll M.st.3 pie rH ~1lI r~1iInl. .d.l!t!r -dill [erul Marii .I~xaflCli~I1. tn . I~SllJt .e.Elo:e!sfui..e.m'o~dea ICial'll: ~i1ce& ma. liSA 18 it!i. Sltij'~U.bUdli: sent au Jl:tcai!lll] rolins.11~ :!1I"fl1llai~ O!fl.n. p~vil5.rii. ILlIlieorl Uh::'li::u.~ll'onolo.c.h.'I luiZtllllY~iCi.~ I!1IlFlliie.lIdeiI .lllip~.~a.!S:ii81 .:l. .lie: J\r(.YTLon.~ct'.l!iJ"'ta~1!iIu:ia I .!~:seie o'..lN!llmI!a·cc dO:n~8 m1 .~ill I ~p!lPIi! I~II~I 101Dl!!mf~ •...1ia.i'lrrea oo.f!iui. h~1 cri:tiI.:t m.il:iineralild pe Ul'ln:ilflrl~d'e'AJ!l:~fllDdnl.. Slil:l:l mm:. a Inio-polit!l nii.l h!~.liti'l'lj pii~Pt..v(!a:~e. a 1 Uu. la '339 IJMt .!I!):.U~rtI~iJ $1I .l:cc.. . t~ e·l(peljH~I. i!I!EIiFlliitl $tic dti.IlI!1.aib~ CUiOO-' l~.a:eia. expedB~ille] satta n!!j pte rss liie.I[.l~ p!"r:d. . S"aJ lru:hffi:GIll!t regc 11l~. pare d fi [osi 'Ins!!! :11 gcOO:l'tl~ukd m<!I:@'do~c!ln~ Arria. ..a8!l1iUt . In~a.ooa ~el 5!1i .~£:!1t'il:l!rrIlli!t~· .de ~i!!. IliJIiI.torl' d IredI]Mlild:i:"gr.e. La li:al. daoo!~~~Hdol1rpF.tne~~.u~.pyr'.:Ii!'!.m Vl':d~EI 1!J'1lIi josJ .Jil ge:tlce dins:UI1g<!1 DtllI1a:n~·(! i'I1Yh~lS:iSC!J Ui~I.~lre(:li "u·titil ~im[ji iiiiaii'il:e: di:!dvi.SC '1'!1d!cal~ Oll!!l:ar.priliyimil. .re~· al Tra'cfie:i i4 300· :r.eJIlIiIil:~ul[dll "'fl lilt: ireg!. rind!. rI~ilI ll.iltc:z. IDc!!tl>a1 ~i!i:'!pe'~ ~!1\ t.U- .Hre:5'fHj'~~1.gQle.~rmaOO iCle .~~. ~Jl1L':.re bsza ~. .Dol rim:.:'JJI 'avea $a.dem.vm". f:J\i3: . treibLlie :sl v.<Ii ~ ·..pnle\l!: lQr· .lilf:ii~ ~Ofii..aetM<lJ ~vb!!~i:lil. dare dlec]t [uanl]JJplaril~ I"Qlata~tIn<l![slJIssi!!L( evelllilm'l1b.Pa'!!lSlli!1ill. @ricu1ili!l ~r fl.n.lJ[e de~ ~~ft[lepere!!liz'Il'lIi!{1! :.0 b<l t~ lie ell . S1Ca.a.t1nJ<l! hIt :ZOP).. l.!!I ool1!ve. mill biFle -liDS.!e· :!iIi-~ 3.i tii ~tii: 1. ~jjlaIII!J rlIl!lmai :$.htoo lp.'!Lpeillut Iii! ~ IfljJOlr!'\l'1) ~I i10r"...~[1llJl.e·dolilll'llI.~rul'Ig pe~t1b· Ibial·' :bi Ile.aJ ~r~oi! d:aLa ~ne 00 ru:spu!'!oo 'l$i dilll iPllmd rd~ vi!de:trnpoiLlIft:.f(lgi!a"~ 81 Dmn~r:iI. br 5~ ~ihw. U'. 'l~ !i"~ . birut!fl~aI ~$li!''.-.rn:rifillciJaHcc$ .daio rtU teroetl1ir'i. unul dili1ltrn :ID'inerEi~'ii hd Ale~~u~rii. TOClT:!al 9>C@. .~O 00[1 dl!l g!i!W!l!ePil"o.$~!.. :a r iii: Iost prlrtls 1i1!' iFV:.sUI lfit!l. lov.is~!liJii de: liIJ.sull :s.ro1ffllclmaJl.!latii.n(j:no~m.ui 'Negre" a l:aJdnili ·g.~~ dEclalil·Hl~:iil.ird ~ [[Ufile DUf"!!iriil.I!.rn:il:u.r§i$e: :. ~sU lit\! tl ~I de· :a.e.ui Lagos ~p~e. \I\O. Vj'. 3001 i'.a. p!'im~icr..plitfi [uduii'iii..stlriimbli b·.ro.D]illllfflu:'EnOti ~~S.!1.i.l.1iler.demar·· C'. dil r flY e.

p.tt:'" . inle .e sect! f1(]1£ir.glQ.il. 'ITe-ge.fii.:!lIl!i'~m~.UimllJ-lf!.l@ !Uillul IL:OP!:s!.dOi'i3a aju.Na sereglise!jole ~Jn'CI. SP!I.I1i~ .di fli. f!sUel ca. !1!. m.t~.. ~Iil 'i.aJ!i!l fOr:ii.t. ci<!J Qlrcl.p'i:".]!il ch~p dLlld~!.rQt D.:gi. getiid~il:I ci.llle e:nl~ntnjlll.!olilli nua ~ II:Ii DrnHjjeha~h:l!5.a dtnpii k'I!l fill I ge I..la"e flrlBrUl'lil'lil.iimeo~'tec d~ fbrl. P.tIil dOI'lln1la lui lisfn:l!!lla (j.lin..aun .l'inl:l c:xaoC.deJi1ll1nmill'l!!.linta haci!oir .'Ci:ll.(.cg'getit'lJ. ~'DI!iCmt :811.~~llId .U1liJiQ ipa~j liIii"!Plil~bi!.m'ii~ chat IllS rllJ til r~gl! ill J ..(.m~jdUiill.~. ~'~ii s-a iJlre fll''3S..lii H:n:iidla! '~ip:u bHtaiU .tar~.lla lor.I!U::is" ![!u:m. i1i:tJilc. slii (.r II!! rap.ti ftUe 1~lli sti~.naicfl:ll i~ ~·l3i e]i ~ra.~ si.liI.).~.d [)iod~rtll!. C •.liC· leul lunlu.l'. ooa.!~tll !t~5.£illhlii~I!Ii.ej1ipica. fii! rl1:5:eri~ip'ri Iil tr. dfWiilof sC'.j.[ti I~:spc.'. iI1le fC5U I I~ r '~I Ilmul 5 sa· riinihl:1 ~<Il~nJil" C.s.liia.pnJ.clilJ'stil\.(1.1.!clli.le.: de!lub .$'Cii :rn erlee CU.nd~rc::jj dil'E!pI!. 1f!~u~$1.'lreeE!~'ii ~'Uf Dn:unuchaUe5i <I.pe hLlna 511 .m.s. ~.~yd~.l~la hili Thoo- rr~ I~ ernlos" Pythodcl.:I!~>!!p!ate.nmn3' ~i" [.ln(ii'~:i:I abH .~Iill! pu fifO' ~:If! Jot: '!ll.t .ro~ miG!~'!!EIl~!s.1 dl~. pe ZalrnC)de:glkos.. ~f lIrif..!l.0 drr)'li lor (~Pumn).SIil!J:ireO'l i!lolre CIl:I:e d'.J.~ Lns~ II .'IaoC:~.<!Ifi. ~. i:!lf .l rh!.lmi!!!' .l.f:. .rost .oV1ad! de:.Imo'dr.C!~J..ill ~pa:l 1I!llj SaH18 pe' d(i!. DimjlQ~r1~.rib:ud d1l!.j:i~IJ.i nlTl I. ~~ii~ ~lme. 'vl~l:li r~ beiUI.f:a .~~ ifll" I~i~or.ocrHu5· al ial~ Phf:mcies ~i 'Crf~rC'hos ai . d ~~ !!If! f! hi!: lJ!I'DlI1Jri. A .e rJldj n~<l10:11IllQ r<I. \I'.m~ cOfliCifllLlI<JiLlis~ se ~'ilIUi'~IJ:5It. SC:NiUil ro 1~II$l.li ~l ~ncr~ .i!O!.I dill '..!:..rrmala h[l]XI Iri va U i:lID. ~m.popor.F\!.deP.Oro michilli~ [ilm t~.!o'll'H.. "in r.Li:5iifl'l:lh".(<II d~C'. iiiI'! rOlIl..~~1j8i.5l11IJ1aiJrJ.osndetii (riit:!d . elvapurta l!eC'ullQ'. 1Il8i . (~ d~Q.jIp!1!.de g~fj~ C<!Il'!·~~I~hJII d~cfe:l.riklm I . 51i11!i .sili lie im:l!I.i. t<I r:ti'cCI:Il'a. 15.! . ill d:Cm~:n5tfo'lt til.~ ell C:ircu:la.~ lIt:I.<I po:~ n~ IliJii :i'n~ rllTlal ~".ie !Care" c. ~.il al V~~\l1lJ i.500 pe:..def..ld~iI~~r re~ VOir' O~!!p.WlIi!:~k! n~:.IMU.1l:.l~ biI'lJ~r<1cill buili ob~ltii: .se.rne p ~ . e IPH~i .~!~<lIC'~'S~~Il'l"i t fii t.uC'c. dini:'llIpe ~e km!!! §I de·~orJ'l.iilZii.! li~]ma h f("cu-nosl:. 'tn .peste ~i1l!llcii~.raJc.aJi-mare &dl .lliI H!::Hs.i~..silpoOl!r1e ...pIn:! t~. M.e58 smulg~ .dar:mcal~ U:il!f'm 11" vi§tilil'd!IhI-$i !I'if!.! te~.'iJ~:a .liIinel1i] I~ raei-_ h.~ull. :!!! ItN:-' F des$JI~r {. tOifivjtfiiindu.acad. Illli D'..ii!!.z:l. i~r C':€ til IHc.m!H d~i.ippiU:i.3 p..tea .oU8 ~SC" 1).! dl 'il'stl?' irJ!.fmtii~3~.gtJ.1I'I1i rii: ... o pace fBi liiora hi ia:.3 Oil'g~ liiIilza~ [lIlid'!l:ti'1 '0 IOOUa e)! pc dl! le.i)rn. C"4.Ii:!I~lI ~~l!" fIl'\OI.pom.Ia~ :s. pn'1g.re»!i.!r.a rn 1[4'.ilej d<l'c~ . ti'Yi:nzlI!£'.l@dI!deeakl p.J:lt! 11<l.il !'oiiflg.1:u i !cili .a~iJl!li.ltl'e Cio !101m s' ~1s:I.tm i'i-~i (i. c~lu 11m & SC..:s alll:ll .l[)j.IllIc'.b~I'll: ('.ctacoie..He ge morrii .~tI~ I p'rl:«l!iJ[~. (piat:apliI!. 1'1' S pWi l'IIIi rid jen !lCilii Ul1iiJ Cl'Hi Iiie' pW'e:nh.1illW $'gl~ 00 .~ii ~ il1dB'mrte' a !"'~jioe1al(:Q.H:tlo. cilil1.~ .re ~f~i ~isp. i-al lu!ilta t pc li5iiJti@.0'3.pll tea te pm !J.!ir fi.5~rU prin t3lta.pL! U~mith !.Jj~Uli iil'C. din: C:lilii''e: iJifllil .11o is.I' fID~l~ lett/fJ' Uccl.~I:eo:il :Ii JlI'!l!.I sj:l._qc.depiliH (:!!I.DSlndlew hlJ lJIO<I W di C do~:Ir' 0 iabu I.1~!c~ ~i IU'mJiI' ~i 101'.ilJl.n Mo.IiI•• [n Ilil1n!tP 00 da.1i.D.. \feillc!.barbll!i11i mi)~n" lumH "Jl'lmral~"r:R'CQ-rn"Mn~ ~~.€. d've.l8 i"Ja~. c1~ te~f'L1lpeilitru barbal.a.1) oslaJ~dlort .r!!ca .m ilr-~ I1CSi:HlDt~:II~i p.~I. ell C.~ Z.IL.all m..'n .OlQi. .~emi" c.Irs:i.·a !l1i. §iea I s!i:lrhm IgrtlicU I:liUIQ~..tnJ!Il!t. !TIt. i!:sl.luJ Thra. gsto ridl(lra Fil~ d. Tn gernr.Fe in nn(iUivl'k.]iill'ti· .H' sc:oo ILlliLli.~pSOU!]O~/8'j'}lI!1i(J.e.ell I!.\'i:ri i8i\r'!lcDiIl I'll rn~slillr.Il..i!i:idoma bl Hiet.l.~ dawlii' a ri~Ul n!nm..il.3 ~e ociry.i~ M.pca:le!:iJi..s:ii :!Ie a~~ze ill {lgo .I..I)oo!l'nilchiaiitti:s.Biili~5 ~ii dusa ..lJQscrndea poponll ch~ste'fte pc b. Sii:31!u11lll ~i a] .r~rlilll:li.~ 10Ji .c@sl'a .a'rma'!:i~ :liI.!.1:1 hlptii sii [I~ all1l:i. Ad~ lIIIilr.ysSil.spre s~[IC~~ I tll dellc.l i:c.I~'" ml!lil'i'" ~.pl$lI§i.~mlP~fI'Ii'!iu::iirt!r~ s:lriiICiiciQ<I.isll1lli'ii iI'I ~:I ierrl.rl::!I! el!hbi!r<lIimB redon~luli: S:3Il!i.Ard:le~305 a pOOpiU~: 't~Lriit.oib:sa asupra d'U:~'1m! !1!for :prif1~. ~Ilt.i!rb'Ii~H'IIrm]hnid. inOlii 1]1e'::f'I3IIJiSan il3!S <ld.!I' d~ iP"! rilil O~> < d@'sso1ii (.~t~.!I'@m:~ch@UtS I-{l' mill S'I fa ~ ~I po~p'r1e~[.im !l!'fCILlna C~ l~lli~le li· !!jim~h d~ gctli h!~Drnrm~i!:7lil. o~:r!scrill'l. ~u5tHlnd lollLl~.QtlR:li!ge pe' .JiUi€.P~.! I IUdi d'Il:' «I hilt!:i 1"1 :lOiI~ia dUI$m~!liIl.i:IQf" le '\IHC'i~~i'ga dlin nou f3ti.m~ I'n IPrj'!.li nici 1111'1 ~rioor·.~dlJ.I~.I·flt.~eh~i·!'~Itll. I!lll. liil.risto'ITtl3!ciIDs.dca :ror elSie dr~pL ~OI roptJ. el!i5lJlie~oo:: hag:tal'fli il. iar C$a~OIJUlfl pre.Ile<l.dll e.a cu calc...d su lere de rin!!me'.ir~a 'l.lli.. ~v~rba d~g..utli'~ !lI..!' ei 0 p:ri!lliljdiice .~liIp1~lo:~n5iH ·ita. Dai~oviciLl.".. impotr.d.iQa.[!I.1. I~p~ .IIO<lte tIi~ i.liIls .~r:j ~ii sltr'i[~~ii ~~I C:~i!U~~:liI R:gele pri'flS i:.Oif! ~(lo~I!.1 al UHca -da:OOi3lzl. (i""!lila" u a:dJus Tl:la~Qi.1l ~11ls~tli {i bi~f1tl~llil c.a...mhillJQlri Wi) CI'i Le. I!.J.: in enw 'r~:!. 00.tj kllj]laiji~ . .~.r I'lrp§eflll. pili~:isi It l~:3iill ~ stiii lti~j'! :~i pe il! g:OII I ~l:~ m~ P!]H.nll.~pn. ~.1~e-ci ~l:l'per5CI~. fu.d un ibull i c{!m:mda:t11 de o.va" .ur ~i 5i~l1. iJe. USlndu~~ .r.eU811~ ee·M.~ ~ri\i'.1 m. 1.retl!!idl ~~u I a un OiSfJiH'I.te i'~1t'f. Spc:rn'm'l~ ::'h3 (1o'li"l:di~?~. 031 (I. .chJ~. tll!l.1..1!! 11e~sl:gl'!w~. N.UI1'llIl:1a de· am JIa laa.I doriV!~"1 5 d'1!.poU'~iVi!1ldu· .ih-lga d.u..l}.lI1rm.~ilHna i i'naJi nl:e ftl SE S€!'r:!'i g.tn.l'inl.le .Fo. 'io'ic~ories da t neln~re:ziI iklFill! b"lili !litC!<!i !~ M.DOl! !rll:!C'fl1l ~a."Sa r~5tituiec¢~itU vt:!!1!Ihuile: Sf>a& tul ~i PoPOrJJ~Sa g@isea5'C.odot.ndu·~r gr~ ~(la 13. lilim~:~ilisoli . !.lll" !iL ti'tlif p!'~m'!lj4Udcwl ooililJ Si lIinti d. mClCflll i~i :m~ ifiti):.! dep!u:!'i.1llf!!:i! Oijin. iDro.ll.luLSub p.rol'ld'llOO.s rn.I:iIlii!:H.1 lilj)iiHie re .~ ~il fC':.usPolie!Ji:S'u.4.l. ~r!'!ru ·ea ~i c.dtl 'I!.!i."IIpe 'de IlC V'ilil'il!.).!n ~"up!:a Sa ~(aiFl'I:SCa lilI'ilip. renlhl m~'!. o iiOll!kliI.lc:a1 ~: .. pc-~I~ru rl ndt~i~ ~illil.a prillilr-" caS3~OJi'ic djni'is'[lcili .Alr:g'Cl. lEI .iireau.pntlLll'li'i elll 1ll. Dlmrnii~il3il'es.e.J5I'te.Pe.r~5<u pU~ ... !!did! 111 IO'~~lnClrUr..l'li t In 5U.polrLB. ."(le~UII Jia nl.iul A. f1iifju rid rJliiIFe:!!!.•mll.ivil.ioo[JJ:iI'l'1l!5 O1.£"1'113 l'Iicea: ~ dutau sJ·i i:.::lljma ..S!!: 101pdepsJJ't\ei:irn~~ LJJ. f:aI:31 de . Di:o'au rl.~.~!1I.aidl.·.. n sbl'miorau. ea ~.sH~.·lelJ lU~ni . ~Il~vt'nt\l ~il."or [j ~il:Jlr!.t.

zDI!~S3iJ lPiilruJ1lfi CID OBstttrl'.lillo. dar Ulic:i una. lfi'll.Il<!f.l·.iiC de 1iIrJiUIllill tliilMJEi d'e'shd o.I"i1:$eiii. IIDiI i de.~ lXIi1vins. unde se 1I'li1.'1.l)ro'jn:s.fI. all di:21U't 'in . In 1\~o·I. ~t ~mpii'e'u...U> ·mal grcu IHI raspurH!i. S.hl'd..i'!i:llr. inl rlJgU.ihii..jti!l11 ~CQhJI!!!il ill Hl-lea 1.Ij- ra(.Ii!. sj cadiil hlinr~l1'legerc ell c.reaJ p:r'Ceu.e COl1ci!'(!'(e.9Ii dtl:pa ee re~ I~ a I IrIllCI:III. de 'lu!ibili1rari.~ .a undih.ri a ~ tc ri Lo r.[dj IIJC'I~.Pi ppi eli.Qmcnp) I:. 'sro ipolH-e ~i· g.1 pn:tLCctij mUli.al' de -celate ~] de [i1 dO'o·df.!il!if(!!rol c...Aga. I TillrelulJr~.i'iic.S! sta"pi ohii Jilt] [rJ~i IiIIIBt.D. Biz~~~' getlgl'afice ~I isIQrlI:Cll'ro( • .lreli 0 &lUi: iSir thld ~f3.~iI CllIci So. diil. PC-M'9I hi tle1ali!o·r mi leslene. lo~ M.lfu.galo<lre. ~i Popoml :augisU ~h'iciUo'r al ob~~jj se poa:rta om v red:nic ~i dc.3 ~ :Ounil rU.i!e) (:iii [lId. n [lee l"C'l !iii'S I riil" '1.:.llll il. so:1 pomlml spre loclJill!l:ti!de!callu 03S'tI!3. ~iHI'I':Il.a grt~l~le r.dl.11 Jil Ilnli. lUi RIti.ltii tilhanmulU.d. .I.>aoo Stl~~~.IQco me ntu] e de~:I\l1 de dar i.1 ~.apusda:sd '1~1iIi'!on'Ut.ld h"l ~rm~-i' SI.II popor.:.~~jklrmc.i~ ls~riJl·ul.erito 1:1q.p ~i I'l\. flo!til·dltiii~.Uic!lLl'ireal de fegelu[ Rhemall:QiS. sii ilT!!lt'nh:J... nJ co liI..Ili. la .a hi pl':rg.a ~11l. . alUi'telli &11un CIU ~I mal loUt.. r.hr..oa:te d.ft~.3r:.l.lui20D.ropi1edl!! Clr:9:~.!I1~iU i..~.kiabif'e!l ler.iil'i.all! BIlgt.l!lJlor dlRi j..cl:iJse doluji ii'll re b .a.IUll'ilmhil~1.1o~.!ltil'li1. A. E :Si.llI.rmz..I.S(! .cra~J'iI! IglI'.00sediez'lil Bizone ~i :.ITIli!JXOIslalpi.a.iiilml'ldli ilil l.g '. R.. hltr·O'fI"C'ifll.e.wit81~H ~i . Dar.1 s.II re:i~[Joi I if1l'lloielile ~l ·finlleL!e~rU~ iflcheuale C'L! ~i. str-iiit:la. :B.'l:os . (Ag.ii \!lt~li ma. .j iSi . Si aGus f8.rciu...l:rt.I ln Tnaei:a l~ la c~pe"mia :lice~klf.ssol .§ se :. ~e-a . .et:Hep..ti~I.i1: .. in IJri vi n 1:3 h mJle<i.re rn 'bA daeH in f!..I1 '~i u. 11".iii .D• .Agaiode l:illui AlilUlPhHos.itlJl.dapo5tll hI oellll:e'. aCl'lIt.rom.t(' iili'l~llliri d~ b!llord dE" go Idk.Il.!rHol" din'til'·'IU! p.:iJJ. ~ tb~:lILmdj.frIrJ'l IXl dpeiellia <lces.a IU1l!]!. l!!'e.sfa. cel.1es sol ~i pomilililil: ItEi dmli!liiJi!C .!'I'Il.. dili1d PIl:l:in131[J!.e·~.re i r . " ~ 1-1 ciltldili ia Cill ~la r sa Ie. lul Bi~ IlQr'" Apo I J'Orl[o:9 :::11 ClclJm.nca tOI8JOO.ceta l)etli .1! g~l\I DI'1ijlh!ll. ~·a oo.11i inl j\1l1ll11l'~nli]. dlt':itlld lra'~li . N..I:fi. (Agaoocli!'~.d~ -~. ~!Isoompii're' d'upil pu tirl!iI L'e:rii'Oril.il. lar Cintl 'Inti! dill jlliNI hll .!\L.8i~i. ~(ii sjmt~nd ~ lot .>.r'jllid!llo.'llli1~'rlii a I..~UUnUlWI 'il'li"i cllp.ica de poe fila lui ta.e m~i liI~.ta.TI'l.lmHMl·5~ SciUa (Do!nogl!'3 ~. .oea @fccti'v pe n~a hI! ~1111l~'ill 1 ~str.rilu~cUi'leniD kim'iribu 5e amarrne. ~Ii1It. M.I1e.:m.~ barhari] ~. (..ll ~i rc~..LI J~u da r r~1.a. a les d pi1l~~'nJ~a .~ticif de.. ''llQrtb. Tn.lui Zo lies.d ilIl!Umi.e1 dlJ~se . j'n schh.:!i :s~: .r::are-i plo. a p!'cpu..pUIleasc:iil tUllilci {ta:I!<lllItm p.a(. .ate J! ko:{ 0 eHl.l1da:nl CUI depliam IPIUC.f:ildIilIU i::eUIIf'd1~I~!I" 'N! tiJ.slea vriJm.). Ite.t(l. prhil:s ~~. in p'ri:iO~:1 tTp!d gt1tiCiC. l!Iad IJnu liUIiIe :d:lpinlie' d. preapu I iIll! ·~wn i.l'ifQi"'V!I:I~' pe II' ~t.) r ~I s.ur 1i'r7.1(o$. [IF" :'cL I!la. :!ides.i. de 60(11 ~ei gal'be'IIi.sa_ to 'adu"male rOill :flle d~· mila iii••• 'ce se aI18. p~ii'5I:lf'l!l] im:Hn s. I.DI.rins de rhboi" 3.j.~ ul£ld ..l:c~u hi bill I..SIPi p. h'! r 1'1lI ''lIteimn~:I'ii'~ pc! 'ClIrn aeesta ro!i1~itnIC s~ I'" fCi5Ull!liE'!' tH~hiet ~ e'~p.adu.d~i1 spre pa~ celtl'il' 'c.I1i1.! ~I:mbril!. • ..!...t!il'. di iii d di1' Ii' If JTe ti Ot.'.·i~ ~.nbrul.I ~iHlit...vll'lS J))J!' ba:~ba Iii :11(:1 1m IlIU! i sa.as.I '<'I:!llipra.!'ili en. l:'ob!ll.9 t ee l'Hi~ (00 fIIs~itlllH fril 'll'@me.n.!.00 !rUm fili sa mai .o:J: ~"Ilrl!bur'e .ll e114 ljpre~~e sri f§.'I: ceo pri \feo~ti! desM surarea eli/ern" W!lcnb! 110'" dgspe!Dsrl'!. i~u 3!(je~.P:' illl:h:ermll.Fi'~c. ~.iI. ii:nlt~ OI'. celBltIe.e~liUl:. . scd.sit: din care pr.C..I-. d~' frlciI..tE!'1I oriel! d. d'e . ~i de I!' neam UBJ aceasl.lHi..E!.£! gr~blL .\'L . (l1i!!"C! 'I mod Dion)' ~u 'i.ce·i3$i (h.d' I'II\!Bila [pe p'iimioliufll@ 'cJ!tfitii)'".1 'I.nJljm~1i m~r"C' .. !fie' '(lcIJUa It l1ind.le. de re..: c pelefllIC')' La .ti!il. 'pe . $:f .t...'1ne sa 31''Q nee (I 'ra .llRproltmueg.ll. sii paoze3l$c. 11 redia"'l ilid ~1iI. Q Wl:.l lifi care cefai@i'! era binllJll..eu pr~l.. ce I.nlllll:lI slr'aje.. iOirell1i Y'Ohil!atarri Gllliro ..ll!Il" d1l r $1 .:a I~a nfljl~.riUl ilU~ rlJ:l1'I] ..J'Ile.P!h~1 !Iia.pc:'le!flie .ifi:r.~. 81 ~lhll. f>tri l1I.IIIHlrU mai deJ.iil (spre no!) a l1~eeliJl Rhema. De~l lilt rel!1~le!lZi.e pnffl'rrttocpeWlI:n)l1 .Z!l).'{!$ Ii lori til :8.i. !.lhu nmna(Je I$'i "l'druii:iUr.d·e~.i.cci d(.itorlul ceUiil. Cind.fU ~ bl'oca vt'nHllrile Imaj(lre' . (tot el)! :illes.are din iii. 'I nti flrl~all!l! to.s~..pe argument!!' {lou. dc~llin iCoflivJrI...E J:I' ehlpu I penl:l'"iJ ~ta.le:s.lriic :mai mg.C'lll dunll1iil'ld pes..a II.i *11 "IUIl.B1l.:'li'r.-.r g'I1Il!OO$liIi!1io Oobroge.ofu·(\~::re!i .rl"t~. ~!Ue$k: .eiiia fumaS h'il'a Ulrmllnl:'l.ll'Oe.e ~I ~ ]n:tiil.:iI. jnlll: aflll.~il.tR [iiiimd U'~ (te d!afa .fll.lrH~i.s.II!!'&.Qr . Ii !UScripUs a t1! sUi exi si:enta liJ nil j' '~'I ..IIIii'liJhlil ~i ati._ stipllilI fe' louie grineI~ de pe ogu.a:nle'l'iIia. 1!l:. dlnr. $ij. I.arha rill at! fllIpi'ia.ri btl bD I.rl~h:"".i~ .i!'ntru ca.e-~e!'ilij sub 1". :uilf. ..1 ~i .SI p~~i~ Ogi:lIi rcl'e~·i tu:i'ItIIl!4!'~i gl'l" :~~~ P~IiI'~1111 l:re~iI'~.11I ~I rn t. de 'lnt. [.EI ~i!o!t dIn..~lj!jns.pri. 'lo.p€:acesi'ar sal dea 8tl''aj~ ct!tfil·ii c31af~tj·l.hll1lte 1l11" liD s a pIrQ.liI~11! t.:Hofl.Plpl'.jo N'.. (istaleci hisl"ie:l!!f~~ ~1fI1.il f.tri[lIG Lao~8. bti 1il:~rudt . *1 :8i [a p.a H~i gllSi'!~.H.n!sHir~.'I. rl: rna. ~il'~ipo.CCiilr'll l.riv:lla.l- . tns8i'cinalrUe ::.tIll"'l.iJ! .~iJ :Si peSi::ililllil la :g!ll.DobM...· ti Rilii! .r.I. dfldgrill~le SUIlliil11lsii denIn p~rg.!t£e: ill be." ~1j~i'lld :p1'm~lrILl!.qpil. Iilill r.I':tes ~ .ll·ra paiit" lfimi.~~ c~rlli:a sn-~i stl'ing. dupa ac)s~a" il.~~S.po. Ir..iiil hJy:. ~ !iIlOi hid dJn r~1 A"n~ la.~a de eOl1ie.gur ta R'h .un3" :~:i:t Iimi.ean eresul $i ~e·ritgfiy!. nltl . 1 RpliIlfn loIJU:$~clc's.~t~te:llii $:. ~i lpe ti:li~i.:Dliil.zlll de .~lsllsustifTl..fj rca~i JI.Iltiiru!~Q.idllil.i:il!!llui Zolles" .or.iil' mare a l:a. ~n::. de l'O'por comu.I~.:r.rorn Zo.a :pilstra poe'stEl' ~aii'.ghuil.~i1l:1rt :liIIti iil.abmcl~ . 'Ill n '3 ·C~. . fe lli I.cutui SIJIO.llulat.t.a 5i cuiapta.M 1\' I I I I1U: ItocmH<li ell PiI'Cllli.Iumiifi. P.idlPrimej~li .I:eJ.rltad:i ~j pU.a.m:!red~dl 'WIi. a pond! h! 1.ilj "asupra re 18~ UiitQr politice dlntrr.e:I:lild 11ll$1l.i!lJte. ~asailll gn La sa lde.al Adl.

i:li~1 p~C0I1c. nu mcmi!i m'lll'l'l:a.olcl~''''1'!.5Ll1::..ce:5. in prindpiu.a lor. \fliirOSa'iI~iI.1 a Fill r0J11taJ na Itl'l" l!!ilI re. (oil m I~ Jru:e'p\J.llus.j. ~i'lI.o:lu le Fiu\ljuL Fe de il~la parte.rl \pdlJ'i"i!' deoselli rea jlBogta jir:ii ill t fl1 da i:"l 61 g)(l ti.~nll~ Dl.carlh::l\ dar extrern dl.ules<lsLlI)f.iu IIHKH l. 'Q ffilili Mraio: in ~~i.ill1llimk cu certii!J.t II' . clrr!'monsh~Ol~ii.. ii I.tl.5aju. iJ II:irn.ma 1:1 basta 1"111110 cum z lcea r.pr· In In! 'rloru I H VII hi .l{l~ aeelara de . e.!! IlF~t.. J. $i.'U~. alatun dQ' 113!> bm.J r ~u ma l rieLll.5l Sot lSH~USlJr~ - Allarer.L.a pe tf'rne daee-ge UCH.IIOrO.UII:d :laO i~·_ll.oJJ impnlr]va ba.a. I.r.$i uncle.i. pnll:~.em de tm. '.a liml'i: imfMillvllrlciliil? Nu pu h!'m. spu.ffi:neneO.m.:i11 T..ddespttnderi] . [IU rna i :5U b rl'H_Ii"lla.[.lt~li!!1'iiI. :n-arn P'~. I. in 115i M.. IliLi I llll'.! al lul O..ci dill' ~(l.:! dO"l t~ m~~l ~C1'n<lh de lieli.~.n j.I SllJi'" dIU iii I.!.s· fIlnr.be~chestiunea ri~imil1[!'.iii·1 . cem.~i:1l .m'"~ eresterea ~.J' uurunea fI[! [ribur] a ILI.1 . 0 !l!Isch'liplie l'il!.i ~ili f.potn:.d.rl !or (l fa de-sb:Lt de inal nsa I ~l C3.a~ l~'p. lor nes t rl VI! de tn 1(:~l~m<l.aJ !lflll~a find. Hl':lll:e' ir. j dl.J p'!L~~3P!':H pl..::II! TrOlH:sihml1ia. rHu ~rl r~Jj':bDI.8..il.rta t prIma ~itlcnIJlli!.(' a ~ ni t"u :I:la i blJ de greuhl't.!!I \I~ de It1 r m:::. ·tl'lol' serl...'tHl)Oj th.lim p 11. in iOfl().ri ~~ m '~saiii S~tI.peJi~S 'Jnj. Ptir\. 1l13Sal:!1 L!nde'~'a til estill 11"1:1 1"'31'11.HdOJ:Uf.r'o v:r'L!IlD' de pMmej d'ie.Lm d~¢.dQ'\lau:l.l ii ~ IlIhu i'ii~I.1iI1. C'li J)ii!!~ !!lIe ge0 I:h:::j]..[rag"l11elltara dallll.nia.~!.:!tIi fl1 i.efJllIilu I I1lroc.rindll-. ~f·.l!_ I:mpcrum~ .e..ca.D(J(Juf1~ pet Rld}obrJslf!r~ r~gfZ.1..~ ~IU .i. ete .~'1' ~: ['. seeolulul a:1 H-lea i.l.l bn IfI'l. Intr-e 10 rules •.<lIle de rnasa rnembrtlnr lnOl.lrlti stu 1U.s~ rlcn I to ma n ami n ~~!e.'l 'Jill!! es 00 IJhislHli..I..3 .~JI:if11 ·o.i 11~:l ra Hi to. ba:lohl mih !robLllJ~ lnlcrpoohl Ii! dtepl sl.5(> i .[in.'~tl! (~SIH'il' Willi Ioltl'!iiq('u . ~i' m. ~I.s.a. Irt seerta relalare a 1'LI'i Pernpeurs 1'rQgtl$ e. 1 pentru (.n.:(OS:. []lma re si'nl p.!tJ1 "'~I. hi'. ~k1L':I:ollJ~~ IlIHi13·jQ J.~1dl' Irhm. :p<ldaapsa .ld IlU s·a s. 1.RIl 11(11!!c sl. I nee-putt!:1 dOll r _ Pu !!Iciul 1.u" .rl0:3S.j ~ fa:r. 1=:111~da' ~iI"Icil un mml!.ltlCil h o . ~ I~ me.~.. dil1.rn[JI"~·· bi.a Oil'leirlilQI' '~i ClJ l~1'l S({.e fit [II! prim.'Ii'll<lI~lflriin reau giunH MiI:ldl!ll1:1.lui daoC ell ci.i .. Re·· Mff:gll"" RLI5$U. iili:f-..lITl:e~1.*1 tiilll:.pr(lli:mhll. ~1I"i .rl" .sitri:l~11!!!3IU de p..~s.. veaeulul nl [I·lei! I. basta rrfi]. fill Fa .e hi pta to . lupte cu.200 i.::ab.lI U lua!l parte.'~i S'ubHnUllIcl tliilsa o.!c.~.e:ai P:!.-a .rl" i.an'!:! "ittrrtm.l..I..:0l pi 10 IiJ I de ral.i.t. illiforma~ie' ne-a i'08. IHC i.lfuv:J.u lJiJl. ponte cllillii" lLim:. .~:1i1fl'l .I • Ill!.i poe' ace18:$] baslsl'l1i.ll..!~l luptiHorii lI~.1ll1~lllte T$i ~UJ :par~.t:li lilll ~~Ii :Oa .1 tlll. {) re ~e:s <J vea :iI su pra nhi nii d~ hlbl!l. '~.il1? lor tan ~i pirlile IOf 5J<I. Ii DI!U. l~)[ in pri 1113 j uP!~II m5:1~~1f.'e ii!>iC:!lI. illllpoirivceltflor C I} !POk~.mte s.110.Jnli upiitr~I'.a. .:LlI. 1111 IHlfl!li~ sau un ~unt{'itiporan a I sal! dill a.. d~ll~h.rillll:1. Din se.~ !lLL]:Ie ~rllllTl?l "rcu.Fl!rll~. dt:sdlisii •. ill tiltlpull r~.Qi' Ri. .I.~.Lib.tu. ~i.E11 facliIl 511 .1 dC$N''" [<'"iiI dlf'!l ~'h~~r :Iletl!a~i r\1\DI.a...ihaJr'Eh'iil"e'rili"nUOlI.l'l lIr"ans'ilw. PtlirilQjt~:s.. II ".!H l!'ll!l'!siIV.j .ill1.J fa ~ t la PCI'!.eana. acea illl jmp.~ I 1!11.'orb.~ru ..ii !~'mlllllJ:Elre dccll.~i ne i n lormea zil cii aa slea apu .esu h. de ~p'a. I.nru.l.n llalf!41H11:! in Tra:nslh1iill'lia.l~ r]e' :.rcj!!lrlH"I! lie Il'IgiHluie SH.1 i:MtHI (.:a"ln~.m.ri..i j sa .i.Ifl Il~aJlJlalitlJld.{f{aJIN'itUI P. i03 rote . f U"JHI~ e~I'lm:.!! lu lie I Li :ri'11 5<6' 'I<:'LI Tcau 5.!. NUl 1m I'~ d~ rfac.'(os.a bun :!lfj"r~'i! ufldl!V.o r p. n frill Iiticl!' 'ImlltPIe Ulllul ~Il.Dt:.r.u •. III m:l r~l}t. de til tUI! iJ.~i PJUI~I' .1 • 113 care srrn s.. C.!d . . Ir iii m'1I Ui '".lJll~ .11I~i.'L\''''l'nltrl~.. l-a FH.ui a I H·I~:iI l.upl. ..:O IL11~ I 11·I!:lJ i..ll.ilIDoos!~:!i" h~ ic s.fj'lElli • iii.t[lr'li sllil 4Jirl fPl'li!n.tfllru I in Mtllllil OTll~ticl. ro. . At.fLl] lor . proba 1:11:1 rn!jngiml. ~i eare poale H recon:1otnluill in dlip divers: Plmll.ail:r. $i poa Ie.e.. lC-~~1Ii ee IYI.{fiNppinw' _ nil :ihi p\cis~r.It:1l:..rll.I1Hlllli.e din JilInli rMndlia .IlC:i" a :I·n'eetcilri.. Se pare illS3 ca la :.rtl~ 1 l n legillu f ~ ell il'' ' pe.fi. JXI...l j re~Je .It(!'.i!rocI'U? D-'SP'N dillSjH IZWHlif ~ rae t'f!lQ II~I ' rmuu! $i aceasta [acere au no inglld'Lli~ .'l. Phl!'~ .ii~ Ioatle porQowl bHi.Q.11J11l1 VI-l.~. luI' :. df.'! ~I" Il:l 11.a re ge Iii de I.'l P"'i. t!.lrnmhicl'r.~iLHj.lmQl'I.' .[i 'I:I slnt dm m1 nearn eli gE'\H.rls!o~ra'lleii!.al. C.UJs.c1"r1 mb. il o..1 slin.e I. I. g~o ~Im i'i cu '~~Ii.!b ~('Il!$lcre':a dadlo·qnifl rue:l!l~ R"i.lmS' [urnatnte or. penlru :I uvea I) Ure nSllortiL"ilIImpede dt'.i1 ak?:i.1I I.1 s:1liilI"ie.. 1 ll!lf ~.clc.~.'.l{la5a.I'1.v 1'1\:\\.reda.. minilJs.[l11(' s.<..ihi~!'iru. u:!)"J~ Ie IIUI 1 n.I.a.ra. rr~ iltii:~~e' cu.ri n ea e ".1111li a I :1 ce'slu i proc~s f iVa.lca 1ste 'ri~.a j. ." .ms.floei I CD S-a III ~rill:.! rlllptlJ ~.llsUlIiHlLi J.frogtls'J II.d..s..-lll inai.51 Rubobo5.1.l:. sa 7.lS tntr-o . ~L b1l~lliu!l~H d \'el"ll.! j. V. !i'~1IL'!.1 .IJ/tII.3' el ilI'IYlrlti!~~.• jl!i"I. CIUI:lIte euvlrne. lin il!flOmen peca re-] m.pt~11! cU.en/Ill d .sLlgcreaLiir ca. D.111 rtidoai"i(.~tI"lIld·re I~ Rh maxes..'"JlUru. 1: melud in '1.ea.al!1 !uj.J!l3m lUi Po.ul.c')!'[h:tlCic in lei '1.l:1t' prlnlre 311~1('1O: .~llIj Orol~s.~n>-go(!le" lor.f.rndU~$1! ~i din~QI:(!1 d' .II. liil~. Si tlJll!i~.porlanle.I"i'i a {IiJ:s..~t re dohi ndea sea cinslea.hll ~oo!u I. va ~l [11.~ dal . da r PI'l<iIJO rHa.:11 .inarH sau. pmbabll en go:lii s.ej d'"iI1. di ~I I) rc11 i"m I rot'gt' I:uI.ull' ill~I~'l.llsl'~dOIHI eleme:rHc nlr.f'apl."ur.j'i(Hl'lich. .J riad~Jfn I~ pl n:1 dl1J Ilu til-l!IIl ~i!lalin prin I. ~I ool~lah(i! dirnre .ilSCot.gel" in limp ee ~~rof.ilUu~TJt. i .\"~ t refu~i sa..i nLl !>... ~UI:.u".orbi.llC'l'ii oaco"W'!'liloF dirrn eimpia fmU11.:. din pr. rn . illil1! uinl!! iii . !!! U~[ihl(lmii till! Uost rn'l.nsidel'iii fllOli rn~.rol mai iflainie.i 'n.

.ti!e d:J.sU.5~.l~t!:j.da:r lot Hlii I 1'Ili~.~r:I c.l~!:Ii '~i I:~ Flo'riI~le:rif I. :~L'lI'{ld~.3 :PoIJ. ili'ld~l:S scrv. Itin.11l.col~~~ ~:~-.are.ai~~i.IiI.1i!'pocile p1iJ:eolitka.:I.1:a.· ..!~ ifI VI1tlgiUn:tii't'.iI.ehf(l:i~I~}.11 ~~ 1W1! i. pentru C. .d~~el1 ie hue.:i Jj}1.'i~36Ii[q ~Geh.*c~dL1l~d catlst! I. Piscn I Ci~ii'!al'lil. AU~hlfii de ela. ~e r.il:3.'~ii.'l1Jl JlL1lu~ I:~.Imo·m:a.t g..ml:ll'!ie.H1iWifl1pleli'i.ei:l.plli)'J:ll . VHlHii~·e al':l'[I~'ri:O"I'~ Iu.lI~OI a'ecH. hn~ QI.lza I.!1. mOll vcc"h1iJ. Sf.llwlim if!$~ l' 1T!(I"l!!Hlt~1 !!a~t'l.k! iC:!.ltJ t~ a~ejl~!'1 dun ve. P. LoCiji m~e'lc.lc!J~mm~~i!I:r.IC:·~Hlrti <I mOl! vorlJJ.jL Oar.~ de scar!liada .::x:ti~Il~. More\i< ti."c:lli ~.H~ i:&Y[)latele uiul'lD1Qgioeoo:ns.:> sl.pii. art flU! ulrea g~n ~~ ~i(jD'·r.ne ill s~pa·luri! D.~rc~taICid~it!1d e din ~.liIlii iiI~ mu II.. r ] ode 11.rOIT211.r~l':l' denl..pU..!!.ft!llilc ::.\ 1In I~a!l d~ alpH!'Hg..! (k.!'oo I'll ~ ~.PM.ei:111nib~ ~i ·le·lJid.! i n e.:filei. ~u lare :a~z.Qo.. f~~" .~'va I~~ri .a.n~ s-a n~s'Iil·I.orimldL!i iii:.'fi·t ((} U~rii.'1J mhllerelJllJ~ de tiel' ."!..slie un siim.l! C<!I $(:1 CIlFlO!SC I. in ·c:ludn r"IlI".g.~· !.:3.Bur-abista.jJ5Ul: .l i!lfi:il It OlIl'"h~~Jg g. ~. GbE!!rJ.~e.eod3.fd:s e:UOO5CI..ge I:i{le di!l~c!:J·lu ~ al 11·VE!'aJ ~l de la inll..uJ!li.~lJ!W hnp~rl:it:e rn cl<l~ . ralm~~ile~e LlfIIt.Ji.:I·~~tI 3In~~ca [e. d.lctlH.Pol :nm.-edLls ~:] de p·re~ IIUtCr'.J IJI'ir~~.!l! He t ni \i~ltI ri It!' I'm}1 V.H~tiedi"nit~.~.. 1JO:$~bil: lrJllnmruD$eh~.~~ !SOcia l-eeene !illic:~.r·Nll.ll delnO{if~· l~i. '~.lnits'fi:! ~i :J slal.o· IC'l.i BlirlCbi~ta tretill~v~ su.1igll til.o r~ilooI. I.~~ ~lt~['\l. dai:i_ QI:'C'e~~reai .I s'la" tl!! ra~01a sl.I!i1 dill Il! t~.I.iil.I!I1 lud'~!.a 0l~.c d'el\i('JH~ in primile d~iI)~!:lii<l1.-1I.-l fA ~a! \il'llll~ 1'I~~fi ia:~JrlipeH.j~:S I:e.~cic!l pe rlMI hili dr~pl III Mu~!!- eutare cent rul ..lj 1101 11' !:C Iul t~ I~ Pbj}i.'Hli:orii t:fecululll~!IQIUP9tr:O!'l:SI<..lteMI cOl1riict nu s-a Irloiv!lt n:id lntr-o {. U::] P'1lrt~ i!.ii!!· ace<s!te:~ :5OCi~ laO sprL'!L:!1 I] rg"L~i. If.slolrla dm:o·w~ic..(..a S!i)dl(t'l~tl:i d<loo-gll'He~ in".ay d"ecscOiil'f:ril.e~ &:mlll CtlI()tO::3. M.j. liM~td.iPre:'l:int~ 0 ctall1'i. de 0 b fLll S'e!'l "Ii stu mOll.le . ~3 de! 1t[:~B~rntre ~!eith~!1.1LI ~l1ii' i a r pe de .~ ale s(}t!iI~U!i~HJYl!tIo·da~e..Il\3 !I!!:C'ij.~ IUru s i.ltfI~!l1 :!Hil:l d~~!lrse u Ii1ci lTIici ro.:l se·t.cliirll SIltIoXllde ] V-Ill SliII!i I' :G'il:l LI i! fin depa de de A till d.n 15(IciaI· po ti I. r~e Iir~.~~re ~dliil . I I I :!l'H.1!l d'd!~n· :5!i V :o!!~UI.!.fiilJ r'a~ ~X~~.-enJliIlcnte. r.itr~elespr~dorr~l'fiI~.n~t1.leilJe-selav ·~'OIgi:Slin. dl.."'O~!ilr".1lrIheQ· llggii . !'II. de <!1t!r'~li ~isc '!.! d(i Qo.It ~'a~ d~ ~U!pf<ll r~l.e~.u '1'01 [[II ~ . primitive.' .e~IiiUl~b<! a nl f'~. Sig. Sa I1C .. _l1u.!hld..<I-U. !oolifl'eflltu.l! pri~ I ~.:lC€:doq'" 3!~eza·11If!.b 1Tl~ ni] t r:ftiu ~i h.<If P!i"lU :sla!:iW: :lCl1.inl.LI:cHlm ~ •.ig~f1]~ ~<i N':~ pres.I"·{!.p sdav<'l [i!~I.a?' NUi:l'ed. pare.~ l::la5eior sotiSil11: Gi .to! :t.hl.clIlll. Arhco. ! die <I.'!.rii. ifI loa [.<l hl ~ Tn vrtll1llf.esemIUilurl te. !I'!~lll1li!l1i I'l~H '~llllQa$h! lTlill bT1l1!' :H.~ r"".]U rosl g.II1:<lq .OJstHid. tli Lie]JTI" ~h~IHdm pc 0.rapidi:ii.plu 'c:Clltrll.tl.L':j ""r~olloW<l nu 1x}!Il!W r~sptmd'"f lutlloor ilJhebilriJilH p~.gil'!dim nUimal eH de.h··I!lIJ! an: e."lint{l f$i1 tu rI Tie·<I.I.\l! statulul. 'til irl~!1omenl.. ~i)r~e!e ]11 IUIJ Hi s-su putu I. pe AiI"~$.lIHi. U !"Le(l f. :stil~oi dae..~i:1 VO\!I.Ii:!I.lCrnlL.!~.ac rnai oog. ac ~ 57 .i bl:lJlli t d"MJoom~aJ ne'reo ~ reU~~t a la· tn <I1~2a rrii~c.e:.d~ ii!(l'I1I..L:! A~zld.l.:IEk:r:h.1 .l •.:n.gil' ~ad VtJ. t~l'in:.eea 11Il1l~ ogU ~Id~~~e 3.are e.e~i ~D C~rl!'J.I! H u pllllLllfi II nUl iale l~.l:I.![~..i:t. 2i litiltlioe !I.. di flJl'i!l.:E~d:flIl ui da w-ge:·!e.i. :~fldQJaHi <I :JUlilf.'lam ~~u i Stll'€ibl S~Il~ \\'~n gllc inl~rm~-{Ii.. da r fli liTI.:1:1 P ~ Icll. nir!i ~ii"~i d~aS{'~m~.rghl!.lj'Ol'.I ijIld.!. r~~h~ctaj r ~mo d C'!lf t d>ll~ It~ .61:!il IilillilC~ a~z:ai'If'!a!li: p'iJ P¢$I:i.l5t m Hi :tIlfl desoope!f'i ri I'f· OJ rhen :Iogi oe •.p~~ 1. J 11 prJv.Iirop'i~rea cl!Iinc.I.siljJdi!. A ~ez a:rll~ e.Dr.!~q.)~:pul!J l "... ehia r rna i ~ml i n~L\i' loZl Ifmlict!·<I. pc plll. $!.! 5OcllIliL'!~1.U \1·~.. ..ali~ZI! <e ri.p!. 1.1 d~ t IIIT. t3 ln..cl.1.~~a ii IiIS3 $ia (crr.u~ frn til.(. W~ltf~ orgal'li"._ A::.declli:l. *illQ ti· re iii ca cI~li.~ ~ .1I1 ~I!:.ogra.COm.za]' se I.l~ It Aee$w Ii ~l:i'll'i ~'Ol' 00 !!'iI1:iua !1 s.. iBuoo l.al. t\·.idi ~~~I'!se .ie VQ rbJF!d.1 DO f~k.a t inS'$.iiall·er~e:r de: .. dUI)~ !:u U1 lUI n~ pu 1:enindoi r Jeruli ta I~a :Ha.pa 1'111:'·10" .r~ redl.<lcesJ(!Jr ~hll]t" InIt' r:rlile~liaJ iIiI![J poole I:e: e:(illS'!II.[~I}ta prog:r!itS4!~~ .u' ri t'ilI1Flo~:'}h~re1:l tralulu] dilldJor Uira AJlfZsoo~rlrll(!rJjeli.rurHlalil1i1dir!C'l~ i:~ ~l~.'ul Iu..J[efe.i~t9!n:· .l~!Jll .n.i'O'r 'Hlal.1i!iflr[llElr~ Ihl!'ltrli..l ~t n .I.~ ..ul Mu .ll~. .:.je:~~ w.. Ar II mir!!.l.~~'stii (I .ul'i.OOS. dl~li'ii'elillcl dH~ri!e a:iez. LulU'!) Ciulrej.3.::1 CiEt !'ll.eni I1UpG:Ei Ie.l~1 . 1m!! i.hi~0:11lr3.tli'l wC[Cl'~~tl:b11i ~!a lullur ce-i crm~s.~ ·~'iIi.UJiI~ :!it.rt.~tdu lu! lIiiIdep5 [[ 'I"I!.!:Jl<l.~ll:!o!:~ [rl Tr-IHiI..1 fn!MlP'i']ltQf.l~H:I~" :tJ :IDeOl.1jC. ~~ ~e.l!.tl 111 fa d!t'M I ~ti c:art!: [l1.1 I] :~!I m:ai !'I1Ja re . niCI~Jl.dace.Ell minCJ"Cluri rcro~:s.o!llIr(l.n $al~ rp ri:i ijc~ L prtT~ rna. Gpoc~ de fr.~meme~t pl'.ll~e rc Ill· aces I s.!mi.'lt' eare i'mpiflg .b~ ~.i trei.ajr~~ tr'lbaH'i t!r!iipl.fj..r ~i(l IQgH i:e Irl~li.!i'!eotl:!.I Ii'lcel)ili 00r.:. :ii!!:(t!l.f ~~. 'rieroorca is!P\1'i ~M I~'I:! (I re. C~e·. :Di 11: ll'i'icaJ~.l..<II rQIrI:c for {I~ !l·rodiJ(.n1 ~(. !H.i ].1 in ! I BUR!EBIS·FA Nj me Ill~ I"II!IP ri1:tti i~·~ tti.<l"I.ill U -1~iI i. S'P.arp.:!ici ~l1:oon'll\1ine~i. tJcomka sau II [:.acl.c111 11IJ.N d:a.

5S[]~)~.i~t 1..l:i!!'~ i.im~ rQO!rfc.l:~. I.~' iii.~ r] Ii{lh~ ~r\'i noll 'I.](i" t\r<l'd'" C:orlnl N.'JliltiHil.]115.3.rU pr~..k..C~"lL1SC r1urr:l. d~ pili g de ~er poml?t .{Jpri.:m deslina tE U.tII~ku· l(Jr.uperikll"lJ.~ IQjXlilFe l(l r .!1la mi nereu Ii: IE' dl:! I].!.l'~j~ I>!:! Mun~~.E! ~1.! lot m~1l Ih:Illifl ~i flTagmt'.a.:Ili!:'.I:!flgi<l !lI~r 0 mar-Iii (I~.:lcesoopell"l l d!ll~ G~IjI~CI1~ r 'it:so!C!' iilecl!'li! . zeoi de asemertea gr'op~ s-au :g:. .I. VlIe.1. A IImlla permeCi IB~rl'l!1' pe•. "II!.!lttl!1l'lpi I~Ii: <Ii fl':lli gra nee dE! rllLI :.ea Ills1 oom.L CI~i~1f!L....pila s.I.~~Ci.dr(lllll!t ru di:! :argil'lth~ILI!i in nlll1l:p~~ replIMjc.tJ! m!nll:.!Jiii:m.e\i1". l'I. AUL::s:Lie: !HIo . p. (I .r. .:i3i{!.tI .iim:!~I('lor U~ fiE!'[ OOl!!hmii sllpii" . Jlrie~nlcii v~~Jcu. n LI~ CtJ'fjSLII1iI..ill1:C":ili rormOi J:.lII. wi Una dh!!I~~c~J~ m. tie !ifI~. RoSll.:'Jda. E n! na tLH~ lea ::. 110.e.arw.l ~LlI Sil!J ~~ !'!n iOl 0.'ii!i C'i!IJlI~lC'. Llme 1~L1! .tI Ifj}il!!iit.lislr!IiI.Ilgl'.l! l C:r.[j .~~. Me~ler~1 I~ i]pH~:a'U lie t·.ih. iIi'lg<l dUi <I iii c II m i!1ihalo rilo r.<linciUl M<I'i. $1 unnra.1iJlin:piir::.'r'!'!IL (Irop.THrn ca :!'iflSorele e:r.. dJliill"f" OlOi!Sj. '! Dj m ~"\l'i!~~t!!! ~IH~i:'1 .£!di!ltru!!<i!lile3.1 s1ilJ.. ~[m.riu cJJ:: ItHinllE' fI!Jl1i!il X!!.i~~a g.deiS. Pcoc:a s£.f1[I· !O'"CsiIi! sud-est. r~1!I c<lr(!'.t~.tksc.e~1It1. la:ra ~D::Jr~1 pOalil:'1' dlin cernrt!' WII~ 1tI(l~tl!Z:.)IJ gJi:sH b a'ilili('nl ~i eli HWlii 1111:$i Hili d.l de.!.l~ll. ~[ tDnHl:I1::i~JI.alu.[..' in ~ ii.!'~·' Crii*.51. ~ sle..5~ (I(l~'~I [11pl.l:Irc~ de Ia Pop~~ti se fa.ni sa lI1'" C~. ~i !}yrrhlll.5 ~I "'.:r.a ~Il~'~ prQ.In: c:enltrelc nJhOl~c ~jQ.1 se !1le'. hl1r·lJil CUliiu. Ai~).'!i"l1l~ .w.~ eu meL :.~J a~eli:l!rii d~ la 'Ce'IMt('rli l' :. Mil:"l!1~ m ma n~ ~I di'!.! de.i'tSIli 18 RodE!~).ar~ .~nl: ti nil pj~ ''I''!il. I!.1IiI:.I h1!"r.ti J'll'!tii" ~ snu.C~rIi!.allli. slllrprH1{I~. Dar pOOlolel. t Ber~nl dud.'r.pili tea ~ ~a ill 'i1l b~ lna sing!! ri.irii 5c:..5.~L !:n~lJ.z.1~~1Ii1!l p!.[Ii'c~ :Itg<ll 'VOlI:~o ~!L! pI!r~ilo<Hii.21rnnl~.ln D.~ :sky S'-.:i tf!il:i ~Il!emic S'ubl'! 'rI!f! l de a: i]~HE!'~ ~Ici a I!JJUI i t~:':nr de de r!. fie.te. ~j]rii ~t'ib~lr[!nrgrll1.~7.~Ii.lli'll'~(l ~.! till l.l "Iii oo. J'I1IlI i cO.!JI~'$ti~t ulf!'1 ~h'l O.m i[lm' (ilTla j Cll"ltiil~~fl '-'Ii '11 l. lJiI'! de~[)7-'il {Ie l.1111 r(Jll~ile him t 1II1l11ltit~ u. re rJrolil!'.iOlIl' lot ~j~I~-lIu Inal gllsil.ntl'L''::lla T[J !1~~:.ii\l.:' :!lU!.I:! ~u II 1'08 r.f!t.'t.iliiul"l i'l:0' COl se de~~lI)Jl'rtnlln ~. W. fl:ll orid't! ~. groEJi a d!nd jliC' ell re I~' a:ri. p~i I'! 'I: re 1:<1 r~ PCI~}f~li..tIlr~i. fie "r"(!'~te lie !1! P t~due~. ~ ~Z:3 rr.[ bin~ fri!!l![nl. C.l[Je:! ~cgMl.le ca'~ .(i .f d(l ~<I flll~I1l<lJ !I"I:(tH.!ill InA I he. A~rl~~! Icoi'Ji aveau 11~\'oi~ ..fir~1 .ct:..] Sl.!l.l:F.nlI im.I!U .Ur~ ml.l.iill''':l 11"1.de f1rpd~.' 1111 l'r:iiI~~ dl!'-i!jlJ~IS.HiI:ulilili de pl:Llg" un: eUitn d\:.il>il.:!! U.1t1i 1111 ei.c~ 0 ~'r~!) de I'I!Ui ri a ~N. I.(lr·l'..~:~cjc~ oolliil~ ~I"~ r :S~<i!~ I. drnlr'~' pillst<l mai fi:tH!" 1JlI@.Clll.1 .)t (ltlfIUt!.iii:I'Ispm mtHl!U~i Trm: BSli"'"". ell 5!:a.'ia:lllia". nico v ~.::~ke ce mal lPa5t~n.ri emoo rmca..g~~~ri'~..pM~ot.t.~·iJ\tu~Cl'tma i des !I.I. !'I1{I!lcdiJ'k-Wl. at:h~)[I!oIDJ~ hl!. ~i '!I'tonl '!I.~. !Ii:!' II.!"U Hxatre\ll: In!NUl Ill:llm: ~.C'I~l.mml ('i.1 IlI~Hlrii dL': la Cel:ill:nl tn f>eQQle~~ II-I nu :[JOI! ~~.il:L B:r:IHlaL P!f:.ili'd~ c~ ::U~&I: d~ :~ ltl I.ili inm~'r~.lrrawla roat .1poalc n ifIIi m.! I r!('c@!l'Iut'" fii!!!'!:laJ re a vfila sta m. in mal tLl. I'f'~r uool POIJllI3rf! eate IlIIJ1 CtllnJ"l(jlIC<l l'Ic!':j.i]~ mDn[!di~~ !m~nindlHe ~ jor Lee $bfii Ii A S"~ril::1 .nimJ de l'iI a:ntf:D!'e g.i~u. p!:il Dtlll.'cn-c mO!lJ~d\t! (j t~tHiI ~ I'~r :gl"ll:l 'i!~Ii ~il' ~ !iNI11iIH'IIe Pcimhdui ~ 1.ifU m1!t~.n:sudu1i U. di nto:t· d!ilOliI. ~ntHh:~ 1. m~~te~.i mlJ: Il'i1 a lie re ~. ~LIpru I ~i !l I te jl.lll(JI~f1~11de 'cCJ'milJll:ica!ic imlm:r~f1!ta..llgJ1.dlg~.e2lE'IH !i:. Bo~ii (m1J!i1idr)!tll oW I' .i (~f2'~utmH'e !1(lagwil S.fi'Cfial~.a::lnli"T!!au I sa !'IG' I m(HI..mr:J:r.L!. ipoW:~'Il i! :5llllij ii:I~n.l eea d'e !<! CCl!Utenll Oljt!etul Aqje:U.u di:l L::l! .e.1"HI~1 .W!Ii.l!i lei 11 d~".1)1.\li'l1 r~: ~ I~ SO·.~ ~hIF.nIL"rrct!iiti'l.pe HU!i:il I~cuini~'. s. Ie. CIJ ~ll.ij.iel mO'I1i!ll'ta re ~ol'1sIHli.Ul.oli fJi..rncll'e'll..a ~i lisli1'Iilh. 1m p rllil~ll ~ U I'll h: ~. de e l~mp hJ. 'VetIJ'ta t~ 11[.1 ~ul"M~mrul!ll ell" ol~ri~ ~1:.ll~eif1lc.:..t. . lli.''..I!I{liLllrilolT ::.'!il'do. de fll~~lcri Q~II~ .-1 nl eu JlJJo5i~.!!H! ~d H~ i. nc~ prnvln d:i!_ralIl. In J5Il:'}W'6ri[t·rii~. (a 11...l111113. (I .c~ ~K':'li.!liJod!L' .':11:1111.HL rfl5~~m::ii~IiiW<ln.f. 't!i~til h. imUi!li!rl ~1QrrCl41'~~.e:r.::Ll' ('I':t! se'ni1'!iI~ m .. .i~i in nHl[~ JE!'_ Di:.l:limbluiioL .de ~J!.~J I u la rnul ijnainie.~ gfr~lt"I~:. molhrele ge{H:n.ie (I i1ltru {iCIl. 'c. Prl 11i!.Hl:k fntp"'iCl [I:fI. ~jJ' ..j:IlIDJica I1l!llni!1('!m~ MOIicedo niOl.o!r. "i~ dct\lolt.a~liill:f pm arna.1.05.joi 'ii"Hi~:· ~11 ..~~ier~ di'liI::rH~ i~e ()l)1ir."JC() din lloeasliL v r(:J11O ..: $i.!Ii!~J~ kit ~ ~lf ~I~! !>ii hll 1C1I1\!l!~5clJli.tlm cle:. I'H! .:~:it' 11'1 rl Iia L:li nil :ri .!:':!! jAI'Jt1l1Jo.glil. '~C!li!~I.fi.!~i tn i. PII 'i'l~.lIiHlUl !'l'fCr.!era I ii ~ I'Hi!lili rita I [I ill ru. grete'S ti de pc a mr.l. 'ht' ..¢J:OIl.1'I drs.illeu!1~i:!e.:re" a m~~iti<:$.a::.le~ iitsili ~~'~TI. ci ~J sblf~tek~J~ b81:1I11:mOmtd:L>. I1:tli·"Hl..:J Fe WI·aLl nEe'! lin lnee pe s ~ F{~ pr. Od:~.l1ii1.l d~ vase bil1~ . dl1: Kler dill! p-'~$Ir<l.rii rr~i3ili~. Arg~Sll ~I:!.AI'"~::.r:1mUl:"fJI d~!1 E pg ca H!' !elt1is.bdi'~~ i i!l.ne~iargjiritmb~ljil'ltiTI r:i.0 h.11i !::Il pi)' dli.'lUI.l'.tCq' . V. Dru.~ dill .elli~~ml" $. Cin:uIU. VOl g linIII 00 h~ 11lf11~'ee~:i.:._1I :lI :1'i1'..!C'rali.'iIt: blat t zda r[ll r. pc . :t1'urm/f1roaSf .IH'um: 'illl D . t1mlllli1Ti~I!~ cmi5e de irili. dc ~::librC('.n! !l:ti~.I.::.n.ftl}nanl: Cl!nlrl~ (f1J :s:c~iml!)u ri Iirite rt d bia Ie. :i!' telra·.lfl[e'j]~lil d~ f3 ii~.Hi a par pc d'm rnu rJ te ~~!f.t.'itc.i :i-~ de DIlI'l~re.ih..~. \~~S..l'f~I~rcifil." lrceea r~ .:~:r.re.sllrii tIlH[f!I.IilCHif.I.i.as.i:iI:3. Dicltla.llCE':5 ~J!JI~ iI'ii t!I" de Illi tical..~tlgli:rf:$:!i :a.IJ!J mal ~ost gI'i.<iri:epjgr"..].j'~1!~lligr.~ C.l~11!.j.lL:mn ta r:arl~i ng~11'1 hll:: ~£1 ramizll: rnl."pe lillig.U d~$cope'n wi lll:: pa:r sii'·itJea IIIre:~t .lldeeentru d~ sl:lillimh!Jrf.li~~rHIde~~'G I ~.Ill 1110 ~.de nil·· ma.ni~o'o'ai.:: "0 dil~:Fl~ n-a r Jit3 '11'11'1 nrC! un rcsi i11 ..:l jl" till' rh.~.il.ekioo dc' pe slampilllli] b~~l:im~$lf emu 11i'l<i ::.Sli'.b~ IITI:ai n'IJrnB'mta5e !iiI ~I"~'~Iad~:kt: .~ nu crllr!d. dln [It.!i ~~ Slidb r.le vln. ig.H~diil'll'.9.'!I'liQSi~eo2ili rile ~~CQ·g<.j~~m:pIa ml. CelT.ll!.n~. Crl~i1 .! J1_C~ ~~ 'fie ra d ij'clc*lri.. 1i<l. ~lIi:g. sp-re:IfIGlJri'l. • ti.iti!.fl'!Jl1.ij.H·u.))ll vt. 'Ie [fa drtllii IftIc.rii ~l Tra!l$iil· v<llnta. pc.~: r~ pt~ Ita .:n~mC!ilre<l cire~llia!.!!i'! ~~ P~s(!.::ijii<. a~~z.~lrii~e .]i !II II. ~f15(_'!)p~nitUc Zll.~ 'L'U Pf'FlI.ljr.~hoi ii~.eIH'Qi:l'llf>f: pe care nu ..iIi1 dil! rm:l'!ta nl in .!. ria I r !['.co.Pmlil~1111 c~ ::ImJornle eu ~~tiiiTIflne .mbl. d~ . rltl IHII' rii rc pt!.SllO'ru:ec a :p~od. ~I d~c~a [::Mr~ Tl!lr~Blrsci :~~!:. ctC'al. M:hluAdirl .i~'.'lJse p(!. d 1'1 [I ~ t1criiTIl!lio'l! mu tlleo:ltJ:ii . m~~vL nh~~i.( llli'J 1m: b~q'~! d1~ iI1!Jio..:.o rol.~ dils.

~tI.J!l~in!!lll~ d~irj$<l!~ eu W~Dlfir~Ii:!' oofhar ~i dL'!'s.HU~ ~i llllJC le. N1u sinlt.!UC'.. C:UflOa*tJeI1ll lwm.Il: .u:t ii!l!l~ ln oon.t![l3. At. d !Xi cart""l hllj)iI'U:I1auta de la nD~iTi.tligI1'JJ~ . .rii :sill LuM. Co flstmctli ~c'usu .l!1ill'im: $~ mo fI!ldll !l'~~'~ .. e I t~i pie r~e palf:linlu II ~i.Iji)Orl:d~1sr !..'I <iI··ili~ t.rlo. !Cur.aIHJ(1..alr nls-au pH strat \'C5ti.f1fIitl~~kl oogal.'!i~.is· prci.1:] I C!:J[tlU ni ta :~ii se ]I'!'!].l~Ii!.st!Di:iD~m~ ~a care-] rep~zIIl!. pentru a-t lor imp]J~.i1f:<JI.ii [~bHii dOil$.!'!j'~it..~Iit!Uil!l!! we: aduna mil POPQI'1I.lrmerlll! lu! d(!! vUc.C)er'~ jilri.1011:.T5tfl hill Col lliisll11i.r. .iT! :..nutQrflof <.eOl prO.i-~j aleitc dill.1rn I'~~' ~Ias!l! ~om:i!13I1Mli'~iCrei!'3l3 un Rp.$1.m !Ili·n.a $ii! aib~ dfEpnd ~i81 00 O:It~ illlt:ele matlnsemn .: -iPOIt!.In~.do~ (I.@r' d~ {t~1I' devine pro:pf!j~l.lltl 3t.i)! ar fi ficul i!xce:ptic de: la jrn pm!5~:5.is!tIElcm!IIl:! imlhilJl'!::1!H .e[!l. (Jeo~·· b!lr1 d~ <i!"!.il.el~l1li'j ~lri~i{le!iHllc.nl' Ifp~~~' o_ rk:e tid~i! ~tiri. Bll:1i!'hatel~5.r.llkli (jvsPa.I. a! U~I'i!ljj Hu:r.'l.8i.lr~c.~j:llo.rra.l sporese s. OI1liN iQa!e iII·c!!!st!:la d.1:l a I~ ngbilU~f.ltie.!'ml:l ce:masa miHuIJri:lo.'Q Tr.e1!l'tll: i:ao. . rlllJclliiC:H"" 511~ ILHI ~~f.Ilm.fi.. Il~vine r.:Di1I!iilll!aH\'. e me~l iH:! ~krf [Ill tL!'i1 pi'! M .a pwhm!l.b~$I(l .!1tm 12<l!. clasele OJ n la gu fli:st(" ~.a.PJoalan .lm~ hT vsderea ~d~pmbl!.~ ID?H!'!~'!1tigr )t1irrH'1 ~ oom~Ul. ~n *' Nilfr~nii Illl po:l:te: ioc!.5e" !lim !i]r ~.a.~. im~[!±iim~!ltati de 'v~g 1"'!l:"Q~Ia.~j ~\I.silra~:idir. ~!I Ie de .ricl<~l~ I~rival. ~ l~~ dln d:!1 dill n le a~". ~'iIII f-O ea l:l'g'Itl!ii~ rne lfnm ta!jiil trn t~ e ~<! U..~Hdf!.ap.~iI liiiembr.III'!'s.8drulil. Cu flOICI~0 m 0 tt'J!:l.n. !l~ sl ITIplti.:if olJ.! n I..!JdI!SL30pfrit.Iill 10 ~.em :.!f!dhdl d~ p.'1!slli!.Oc:h~ 1~: sii riiri mea e ~ ~ nit r ~c I nt f'1H~ fli1' I 5Jl!.mfl~lor.1l. ~llU_~~ t n If nse e rau ~l1!'lef!!ile I:J J:llI.ezal1e de 10 .i'I :rh~o.a.e. ~U del:r!" r] I erau tl.. :s'·. ~j lia r~(I!.I'tOf..oh~. D.!i !'U! 1:!1I_mv~ I! de~['il~I~:@I CIJi•.i~ p~!:so.pa n t"~1 ncgnto wi lor'.poefl'~'Ll c.filefl~.~d. or~. fnHUfli~il oommlitiililoL !. famlliUDr eare-l ~u~ I ( e~'~l~IL hl ca drul oil'l~..ii r~~ rctu ~jCS( d:OlT!eniile' Uiia.::]mH bur!!..fll!l!:!. P!llii'!'fr.m prill. E:>::h.I~fI!r~~ ~i mO.s~~ J8Jt1l':sl pra g:.:llfl~·lr<iliQg iUirldiee~ti.':. dil:l." libed 1~l:cx:li 11:~. c.p~~nl$efi!11 .' ~JIfL>t:ll}lI:ll~ll. if! t. doo5l!lriJlrt' i!!ilil. 161 00 .jI 5c~alvHlH'.dac~ ]n a d'iDU.~.r..ill.. pe-.0 retDlti'i sl:alJjj.i:..:'1'i slIrih::Ttli:ii liberu .c"m~ pe.1Il: {lellJ!I.A kilrtu:rf de II1l13i'fcc. p. ci OO!lr' L [l'hSi! ~lrml~r~11:l so~i.u~ T11 Il1li~ile ~Q r i mpo r 1:11 nw ilI\1'uUI n ~lI01l>O'·ri<ll!.~) cu !'l!lHe3 ~wteloJ'.~lbiJI ~ ItramrOHllli ]nIHQP.!IJ!': ! [I(i !lie lee CllIpro dluc~i:i3.t1 Pl\ treeu t lueru rllet mIl DilJlt~lIf'[ n Ul1i~ mill ri! CI~. a~Y:f!ge 53 dElmll lnlrEmlli'i 1II:IIl.gp~t.~~rer:ltFni. clrl!!!:l.ml:i.l.Uii pri"'. di?v!:nc e!:i!ar roblt~ ere dil 10rilllllli s:h. Uu:slri'nd macar uncle as.i!I~ ~l1tregiioonjl~Jlita:tL ~~.81ro . pC (.u. S·au 113seul dec!.'l.T'.rl1Oeologitl..i~.l mil}b.! Ci'i:pkm tnrna ~!op!"imare3 .p.!!.QI1I~!iI!.I§1 :.~il~~J!l!n:lia i!'!iJreaJm~ iii :r)~ :rit!ci s:t9tl! hJlj sa III trtc~n.Il'oI:lQ!HlIt re..IWlI1.de lI'~fJcI.ga'l!iJa hila f()rtr:ta~.!j ('~ 11.On I:IU avclillJ1id ul:!1n.i lrili!'I'ifsele.. cad ~(lF ~c [e\>Jiii.aaC!rIIlll !ot".chcC! .~.NohflHit!rab(ji/l~g. t!x.c:eloi!' !'Iliulli.rilll!l ie i~. f~r1Jg !!il ~i1 =1V:e'f'il: dir:!Sg·i:iiZtOlteOli ge'~r.'hH org.u:ln. jluniit. d.!i Cli tl:ll 3.I cliEo· t!iii b ~O~1Ii:. dlr~H Il..llrict.m ~i'i w~tli.po·lP!!~il!rj .~(:o· IlOrIlic~_ P. din C·~illl ce l11~j.11 1Irr!1l\to'r? T:fI '!:tlI1D5~'l1lta 3:.li.iili:' prillii rhboi.'l~li[). ..:'~. "A~Jl:5-:B.! ptV'll rbLnc!..d~ !.lle ii ~aJCllllL.dloocal(l.~.«l\i'~Ii pt!~pi!bHt! .ll pe-rlIlam·Il. ec:!'1: =.a~1 .rnLte pe~lm 1l[1~1!I ~a(!iipo!iit de Itl~m'llII·L1·m'll'eo\l S! $f.da.iiradi 'HI! .:. Dilfriflllc.9: flO llftif Ill' I!!tJ::!']'ID micirl ~I s.1l.p.lf:iiHh.Ia~ ~ demimlfiltlil !)!liot!'!!. po:llllil!l.inslllll. PI'QPr.e. mliei 1J.tlf.lj'I.1c [linl pliimh'!ltulffittiu t1mIHi.il'tce:.e: {oJ toi iiamuntU.I!~ ~i!mtibll\E.lSC'LI11!S !J p\!irl~~dil1!a1. 'iIH:ldsori. p~mirlJtI:drl:.p~':3ll"a totlJll.HIi! ICirrlfl ~i I ~lllf PIat~'8'IU']lI" illJij :&lIItl lite '!t!'ell]n . jnh~!. daio. n111!-1 ~~SI:l!A! d{l <l ~li ] n III!'l!t:!3:.f](l'roi~:de bani". so]u ~rt:ttlll.l. d. 'c~la!li ?1!I~D.'!1 p'U~IJ:j.(.c:lli sekryf ·S.!l(1i (:i!i brii . h~·~!.:ll:!tki cllm5ili'~i! ~~rie a Il'r['oCCl!'s~d!il3~.'ti.r a r. rae .00(:1011$ iI I1IU nCili: a.aJc tI~o'~un&e:lbr rlr~fa.bji:i~P~1l cap~i: dernO~ir.~llldiI"'e~I~ 00 tiJi l.e 1~9J{)o..m. vil"!~<1 ~~ 1M' i~il'i'~UIOO b!ilnl~ neeesart Cllll1p~.~i:i mll'l ".pror..e'ht:l .'Op'lH~i~e. ~ obligilta 5ii 1!J.)!pii 11l'~'r.I lru d.JJt<m: [ltll.. oJIilii.dI..l. sa pee Ie alcl!I<ie5!JliJ ~iro~ s.l:!1ilf1L:t!'I··I~I!I! I iii .!fIUo! .!li.'ii eXpliDjljllU.miz.j)!l'Jirca ~\i~Ii~ I1!I1e:dH1ilrli. dl.l'lca Q dl1JJ'I.6Jii.'].di i)J!am ell FI11imil1li!d lor.la re~ pt.i.mi Ui (p<! t ITT.l!J Si' al~ oa nH~.~.)\.tii t::iminilllduA dear . 'hi! ~~ 18 '~r.ii ani:.'iI.a~ !!!!~ <I:restl':i diil~VonMi .nsrt:lil~ pu ierea lH'mOl!~nor: $Ui.rle.~nl)~e.l!'~ in earc bogAtaliil.~1 pe.Ii. .i.O' M d11Ji$~uiJJo.M prin l~k:~l!:Hm:d'H memrea brilo!" dJ!l ~~'-HJ .Jl.vere 'se tr:ilJltsior.I pe lnllilll~ l!hTI~t. .vul.meJiI~ a 1IIf.[t:~Ii-IL!d t. jlldl~~ajQrr.lm~ ~(l.irno~tliil iI~~i nla l~N zidl!llTi T~.I!Jr.!i I1QI~i d1ac.f~ Sd:ll mbll I.. 'iar a.w C<l1]!>lnJ.Wll d(!n~prcs~l!I!ne~ ~fDl1iil!t.I'i.[j!~ do ft1i!'La ~]JC!'.I~ d'eO.~( ep ~i CU. fntr·p'ilc' r. rtle.gii CIJitem W: <l.. !1ubilj.. Cil'liDilra:ij:t<lllt.tliTlpuil . ln r.or:'l'lcfl!J.lI!j. pi I{W. de~z gr'®. lnrll'uth: ~.1I:i:I~ dl:'I'me. t:rihunlgr 51l:ra cr!-s i. anH'!rectiU 11.laYil~'.l1tii! OI'3~ti~i..ro\l'o~!('le.g..lIit '1::'1.'k Lit.!lih!al u o~~.lre bog:dl<l.ea1. :ge'l1iI1r:.-~i IrC' pral.pC (h:ito rJlic:iii~$1p~i'i t~<1~d.~i.a.Iru:!!lieal VPi.0!! malmare din prIHI.lrnor dc· OO]1l~!JilIl. Me$Ce~L1.jj .!n~i (! 1!Jl! lil!. ba ehiar L~.erls~ (I <laU (!.:Jl. MI!l.lazu.. in ~re I!1Ife rH~I~ ia.:. IXl vi<ll5 S.l~ 5(lel~'IJille.(:) ~mll clic~ rj d(l II\dl'll. !e problM1!! .lI.imdetn~i !ie 'U:ilI'lC(l-8SC.~ogi di fI li!i atne !1.i·8.llrtU· ". COl :PU11'112M ~ :.1ite .De~VQ~tl!!r:C'1sri1L!:Il:l:mhli ~ii ~ emIl~miel monHlIIl!f': '~~51uJe~lh1!: (i! mjl1U.i.1iI1J.n:spoog~.o !!III ~ l'iI'~tIH~:. u d n.e [:Pilcbip~l~m Dl'ltiil~100(:.\lIilID.3 .hQ(.I)~i.'lIt: '0 b~ec Ie p re~ i)~a se ~i b::Jili. ea !1!l(!~'li C3 re n~ :$e .a Ie d ne.!lC1i!tU ~ !t'e~ d. e locuLrqe C:'ffe Jormall"cu d rteii~e[1.' proprletaru II obiede~cH 'pe ell re lc rjj[jlie~tear]l!).1II care hel. J"ilft aeu.aUl.a iQ'HC. S4:J.illri trlillllte..~ S~an:.ll 'in! .licel~ 'ceH'ili dlll.l.oo.r.li . :S.I" Sa tllJ ui!a~] daea . Ra:~1J 'Vu:liiN . .~ Iip8C~~.h'i~i.1 ~X J!lol1!l.~'!.i~li1.i.~.E)!!. Sltnpk.:C'S[or oomr.le~L1~·..'!j .1111:d 1a 1(!<!ID!tQ·di<!iC.1 11 lui Hi I.<1 !I!"~~<i rna re ~'lvi:zhJ inil'!: .i:c&c(J!" peti:l .m pe'" tte riorlic i!1ir:i!(:Ii're"rite-li! ramilli..gQ!li~It'.

dar hi C(lmpCln:l~je: ~LI n ~Ie !Q!:II i!lIe dli':1.U~ lII(1rtulWj:lHHI ~Asi t r ra gm~i1Ii. do. \nice. eareca re" eei de UiC3$UJ de yed aluJ1lli lL':aplirtend.:i hf rm:·. ]f1tr·u r.Ie lu e IJ S.sia 1'I~..a"nesi.s liJpl1l aotiIFOm<l!1il.1Iparflla Slall. hliir I'a 132. l-edOl Ie It....• lli. 800 die bani d' .me d TO85 ell" :j. B~s~~rj~a-N.lJld :5.HlHii 0 Pilhil'rfll~a ~! incikii:<J'[.-.~ejca l\~uel! U !. rcinii in .Il! u rme h:! lin U ~ \.pir.rq OoUii1i0d de an maa iUi"Ii.l.ii~ 1ij2 sl:!udJ t:ll MKI de monede romaM lit un Jnelemlsterlc de o. 'iZ:'J"I'IC~ b. I.ii:riti sau UIlOi'" . UI:!I hll"l. pud:a.J.t]: d!mlll. pn ml rid d~.el":n: p!l!rko~uJ ro. hmgi iii. Sta Hili dae f'xistu in prlma.al Manl M.1e~tiel~" pandanti'le ~i VN!O 500 de monede de j1j.r.&'nv.J! .l. i '~Qoal.a:: r:liJlL"~U Ira i!id .f-i l'i1or 11dive rsa rp.s.scoald OI.11 ·ti!!(rrm:tnil.Ili Si.fco.ra..ire sernneje.I1lUve .rl$iUl~J.9iSI:llJ.d. \iie m trm 111 VI.J.ni.:lL ~la'pil1il"-e ~ pO:llilfil'e ~Clj· i1 Il'Ik. mlxi'i~iit:j. U'~ n 1. V.i ~Idnd: j.r.CIl!:[I1 roe." fJ.5 cjjldel'ea :rega I.E'.~l .I1IJ1"t.' proprietajea au I..~i Illide'pend(l'llta QI'9!dei.alll!tit~Ll' fDs.at'I.:l1 sl:ipiIl1.~Lle r~c . romal'lii pl1 tl lerrn j}i:dantl li~' A. eu rrilJiule".litllI~f:~ olbi!.ri din lespe'zi de piai:r. l.:1!.• lfi de d~ZV{!n~:r'N] ItilJi.:UI OlsC:lI\Hco.niii'.edi.afli:::t:lt<L (jud. D'LIpil (I serle de lupl .!'Ii Oml:.. ().l1 lI~e.rgin'l.r{! ti:enta'r '1m hlid(1HUI lill ta.HI. _ ilt nd".!.ii'lt. com:llUcl.a bi I rnonume Itt [urlerli r. {.i~:ljjl.ld tulburi.nsi!).>" dE':SLgUf.lt"sile :350 de..r' IT a m!.e~:tu uau dc.-gclice if! :I<!I m.• d.ne'H'I. dc' del: !:Ii na..~ Li .:.(to i!4i"1Ilciriij j nefl' ~"9lllil:~ii in slnul lil"ilnuiloli gelo-d'E1.::tc~ 1tE!t:l!sa:ra ..SE!' pelil. {.tlupi to.1 ~ 'f[ di Il'I :podoll he [Ie au r ~i fI rgi nt.t.l'l 1\11<1:J05 al Hl-lee rt~<lllIJ Pei'g. doe 1. pastrate Inca pe 10 !.!\"!fI'ih heouie siilll <HIlla! en d£'!'JlilalO! dl!!'vcll'j.I:n ~rcde rc C'>: .masl'w ~i [ibl.ce..~:0 laI'lI.r'a J d[pu5e e!j.l riisipit.'li iile romlHle: tIl! .5<1111...pri n.ltS d~ d~113 .iI rs l'I1ortl~1 a lostlT.jre deri! sa eonllrrne rn'llgul IIlf)H ~i 00 g./atra n.fHuH din bdla.<Ir 00. dar <I.:r.g'jd:oi .il t1a.e aped ~i (3 IF!l:Jllnl.piel.lla!llJ~o3iCe.l~.d !.ei M rq. II.dll! ClUJ niHl' sa lill fj ~p'.st:rn.I)r.a'ii.llq. Nimlmeinic.i.rg I'It. Ba.lll'l Cil'!lfl mn ta I ~i ~[I!. unor 081TICI'li ri"lllli!J iJrast.! JED bazi!iluJ' ol'l.(!'1d2 la i ..logji !lunuu:c i~'V:efl1H U' IIJla.lul ~~ ll·le. Briiil"llh:81l allilli~l'lIrt. ro .li$Qj'" :$i !Ipr-oail~ 200 all! ftlonedil.l:J.niirOliUiIIJC a W:pu 1~liil!1 M!l. M~dner<ll'l(l ~~ M"Hlm E£li!oLi si1ll brhda ie de 'I:o.ipi idndrahm~l(1: lui Filip :!II .e.. de na ri I'D rna ni fe-?~ bllca r1~.I.1J11 lI~(f:lIUlI'lIi hiT.1'a I.:!: Ilu hllfl t.liese oomDril~ de la StupJ:i'ii (jud.f.amu.1 de' 1:3Siri(:Jl3lef!!i.1l·Jea.r:s:O!ool ~i ~gQr cob me!rd:uilii ~j J.!lmiit:iHH romamfptlli1lrI:pl..':~n"r 'in curSli"llu p!dfU leu rQm'3liii r.:i'[~'~'<lifib'biie de . s.ra" .ifmtnl. SUili. d~ IE!E~)liIfUi Uu. fio\ai 11 ['1.ICf.lii.5e sint 1.L~~~~·~ I camtl~~iI de tal le I' d.n r.leh:I~'rg<l!>il~ nlr-e kn::ldii!ii.HI rt'•.H .e. ~. propriela fu. sau eel de la S!. Oasele 'caldnai1l au 'jQst eu gop. Tri flu tinrnrg.1!l10fmii'lrt 1 .'!!n~ar '~lilrheo. .-uI1!!i!J.~ t'el~ mal Im(IDi'ti:liOlii.\i'i. fII.ll'fI1 can3 ~ ~~.tpafls:itil'l~3.room/Hle:' .ugojlJllul'.1 pc Q 11l.~edlQrliel a (ius I~ I.:J gr.ll (l. n d.cel Oie'101'l"elitJ lora~ BraiOvJ.ilI1r=.nlnH:li~~iil.i) c·u. ~ imp. cl.argi. u. .l·tI..:'\. Cluj) corapus dm dill .e al$3 S Ill. t. regaliuj rnace donea n lusese desliln[at. [!l.1f.H10r JlobHiooga!i. La CeUi!I!cni.l'Il. 'ail) Cli.nl:lII.'~ .lea.ij insl.s.. Ul I.t.EI:UI. J1tJ.i care a tn1iH In seeQ.ntrllcitvOi m gril>bih du lUI "fadl':l! f".pe j.l1gl:mc de 1:5 em.(!:l3IUdLl da.lu..I.W3. eele dOilJla..l] lnl de prorh:u:tiC'..l lui.l'cr-e:ll [X'rI-t'oluhlli j'om~rI.I:mnsiuJ "lill'! Romei ciitw Di."! C Je .<l!t~ Inrr-un vaS de piirJrlfTit.'biclil. griN ~imp d~ mur&i ani ~I l.i .ilsu riii illci! sa r. rl~ .g e lidlida~5 .dDi.l-l cUie\la .: fi~llle.~pli. Unele' 'COI1fl:o~i cllIp:rim.oyiJ1t'11I' <Il~m~f. cu 001 P'Ulifi I SO de d raJ 11 11)i!' de argrnt dTn D'yrrluu::htlri'i1" de: la Crevedla {judo I Uov} _~DC:~lbna. .·at.me'ii.Ir:jlH:ia l. mamle j~UiiJ.iii!JH Jl roi. '.rlgropale tn 'v·!"enU.jQO pe~le 200 de mOiled!! dacice lleeare...t(!11 i.n~ OJ h: sm:.LI republrelauteneme P6S i.j:1(!sle 4QQI lIle mcnede de 3rglllH UsLa.l1ola 1tiii ~ IJ C~f1.: :sill cr~d.ilce:. Oe\-ene~ dOlI r I.1:: Ie 5·1nt eea m~i DIHI!i.I1Cald (jud. RE' t . rndlrjite.I"R.F:o'rm. !'1Il II !lii>_ \Iiirliit palat. eel.jE.jllmala..frI tr-).a Le_~_ ocuparn acum.>1.1 de hi SQme:.ifd IC2.idu. l. Cum <lrp'l.e argJ:I1'ti D.l .ll!'li~si:" doep!: !. fani in:dioft'!il .: u I ~a dc.ij m. fI OOCQtit a. ln ti.rI.· r!c~li Uud. de'!i!' rtiilll"IiDI t5 hi Ii lll i11. ..l.:l~ inlN\linii 1r1 mice loc undo In:l'e:ficsclc II"'C g rna fIE! .i.'1. de exempi.lil'ld dln ~"~mea de ea rc Hi: .lpr.alnll. enll p rCB' fuli fie' CIJrlnlSCU 18 1J('I111riH ("B "p'mpit'I"iB'. bF.ept rnQ~.r:eQ lu!.leraRe" t~giurlile Rnm-ei ~1'1lI al". SibiIllJ.p!l 1iI. In Orienlul e'iet1ii.Siil prlm~jdi8!. 111.. V.ii'cate (:!.rflla rea .rna [11' r .[j crgal~harc d" Up Si.<III:·l1h·o i r~Tlrea.l I~ jill ::Jj'C(!o:J H S til a'~:z:a I'!.fJil·11t ur Ii pujul.g.Itea.i.lUOl'l. 0 I dE! fa Cerbiil in HUI1"'d'oa.CLJm.!'to· d".riil.! IiI!!I J. aristueranca teopublica rorn~r!.gitilha I~I ell .ll 'C. 11 flJ~i i.ii ri"u~ 0 !.tcll1eiile re~ut:J~karn~ remane.l'!Iumai~ 5. Iku s-ar p~l:ca.'1ieru :argilll'liari.l!.rmC'3 ~o'meoj".a'tar.aniet J:::1J "de l5 W!~.elH~~.l n frltlJ Ie.. nu dm 5U ~lo::m . ill nL'lI!:ro~DJ:!l eIQ·daci·Nl de pe lerasa g dril!:lplii <Ii .L tnt n I U l!Of.!!~. e P" 13 d sfir:.DJkalJl fe.aiU <Iproa:~ !!Yrnai. Ac-es~E"CQIl'ICUI au rQliil adunate de eel bog~t:i :. i:JIICla.'I.e~.I de ['0 tma rea s I. !.~ eel de la J\gi'r.se~lt' Iii:! i'e'eillne~ ~I aveau un aspect fus!:ic. eel de de . InJl'ing:ereOl r.ella. 5-<:1 dll ~ Lno 1915:2' Ile.lui. D'ac:'a !Jfl!ej~.1i.8.ullli r:tl!lcet::io. E gru J~ '[J! recizill 'I. Oil d...l cr. s. 'CUI 51!u:rc.I!iC'...ru rgL£"II.r de la Vii~oalFa (ji.ez:aurul d![:'argil1l de la I~emil'tl'l:il-Pogonid.5C'o~rHe :lirl:I'I.p!!!rl'rdm la Dieoi" f. iII 0 Itenla.alta ~i m .! btiiliiri ~i 76 dl:l ~ml la'lili II)ra1e dl.pa:r!:e de 19..ili E3 IlU !!: \i'olba de! ii!.r.!jl!s . braUh'J.ll.a~i intr-o pr. mOlJl:!de FO:l~ric flJI!UI1l'.il.a) 'H. eompus din i.J:a. 1J!.H:O.L!.tei t..q~:~ ~j)e care :f'llse~ .ic SI..n.Zllnn nu r.I!. in eetul Trll~.5r!H:I!iin pal.n.~!:::u~ril1zind ~i!lIJh.

iIIra n.ai mieliii nscl'l1!"1l1tale. proleja.~:.pj.[Jilcc.nd a ~flti. ~i de aiurea.1lI1.m tij ~.ge·.I~..u:H~lnlct.a.Jii] .lie J II d rumea l a ~i sim:li u J rna Ie ria ill ittl .~.j'C'.ue..miina:r.Gi ill loa. ~.l§:pattirL E~nsti!'Il\a .ull piller!! c~nl:ra."!1'll81.~. va. In DiDlly:..r~:!l1 s.aL~i Ico<fllclliJzie .l~ rile ~'t()-da~: .l.il~~alr'~11 Pi) tt'~1i B difl ~lacl.l· li:ulile .an5Ioca:a~da tUIOi"!I dh'll!'~e IHI ~!fa disPllSil :Sii Ir.lnimii D'li~j:~i I. il'Irglc·hilb.1 .ajllliu' poate ii insil dQ'IICl.I!I11UJ asHe'!! de in<lll hl. de la diu.a! ilij iI grli ro64 . nce'iUel 'lIl']lQci ca.i laD (h.0:.e IlrI!bun aLI foS:'.i:'Isi91i3~1¢i1e:j.iHl..'l UUI SI.~ijl.e. ~el:li'liIQI' d:!l![:![~e(lill Muntni tQri:~Ht.!:~.terefJI sCl'is~II!i.:O! ru I:' ra ~ililf's. plebe ~i ~~liii\i"J'':.ii'lilnl.l.mulJ.. caJra.k~1 513 i: dOle \1'01"005(' ~i p!.mla mull:llm:esc .1 teo pubUoo !. pL'! enre I. exi slul·Ci! u nei t ra'l'rnice pLJ t~ri cel1lrOl! :Ic.v Je shr.iiUeil i 'I:! dovedese.:nslca unul .[111.ectll a: rii . 'Vom VrIUII pe-nd:eldl1.s.'t::i3tlie<j. c:a Ill.-e :1<[ aceuU U Il r'ta t1:l' ~ COnSh"Li c II~. .Ui!lit i.€! pro mtu. UJ1g.l S.i N• . cultu r:ii spilttmil"'_ ProcupOIril(' ~fiiJltH~ce [ll.'!ICi 'C'[.U ~ .e bi sta i! ra Q rgllu1. cadrul MJn1'1 ul rll Ililll gtofllilico-Lribal!.sre:luici cJ:e' lEI !:'urlile mona rlli'loii elentsttet: '~rii f1:e ing.:el (lill" '!cgotle de .) i.ii.3 dn ptl n du-se la carac1tlU'tslici.l'a 1i ill.':.a~a lindt. Slhlal-a 18 !lUg cit.:ii.~" D I'.I. arla plal>ti.cfii· ..ien· U cenlre' ~i:ongmh:e lotuile de' pi tu ra d.uN'iIIIO~A$nE:1 ~'!lJ'C.SLl:~iiii~·mlili.!r e *i supllmentnre a I~ 5~ ditllLij ln . C •. in fo. nu pune.le :tat.mp:lexde ce.tll. 13 nea.j. t~ 1i1:LJ m{fi de I!:I :~!!I rni. O1I!sUel (fe: t"n11~1J n.dla:l.E}!.CHJ. l!unotl:.:.:!1J1£rldi rH~ va dit~ sp ru fo rm~ I~ ci vrii l.1iili'li.~. care n-au d(!:p!!~lt IHicli:u.c~ liii ~milEl:t~a lor censtruelle.Il.:i).!<l1 de :riel'. mal aJifl!AmmUt ln capitDh.!l. ~.a~Lw: shnliLiI rLl:ral <II :lrlblHiI'ol" J. ei un sistem bin.l J~ I1n.rH.it :SJilil:iiII~.s. dar modu.?k'~higar.lst~Flt.L:el<ile. De pre e''i.m.I cll:m:tbasaoor .·rll. nici censtnrll de U n trih sa u. ml!l. poli lic :.p!!!'Itru IifIhiurii dilliomilike d~."·am aj~I1S_ Ind:eIJ'l"f'li!i.1 de a le eonstrui €'ste .l'i cucerirtl romane.~ pnl~'.!e.~I. um.jli a.'e:z: lr!hsiHturlle 101'g'I'!. au !Iost 'totioeptU :~e[Iil'ii'cderca U 1111111 StiIJ'P' h~~de.~<linl1t. ACQ!'· ImlOrl" !11·1 iHllIlii pe acesta Ca WrH:I. I) civ.1 r~ 1i1!'3lizata hi! oMl"'L:-111'~H..~g~ ad d!. . Spl"~ ilCI!le.I:ic@ ' le Dac :I'Idilug 1m lil .ste~:t.Q de~ till 1:1!I1:!i'lil htli[ilf' I'.D l:1:bilo:J re ~i dGIIo<: inlHmpHil:oaro i.q.~a~ cu-~'h:ll:e tv. hi .welit~ mao ~UJ seamii in iJ mmlG ::iIl1i" 'tehniu [Ie ~(]I.fi.~'.1Ces. efta ee a 1.reze ell. lI'ep. ada~~tr!Hjll-l!i! .acela~1 ~ c\Jpa ~pm se V<li ar a.."at~!1u sJI11 sImple een'lre t:r.Ce Ui."1JjIi 7.8.! Ilarg!il: ~i miinoasa vale' a i\lIur<:~tJlll!ll m1j lodu.HIl t:ti d.j b cebHi Ie di III Mtml. c<l!l'~g.rl lor (l In ~O!iJl(! Iiilin I ci \I i ~I a Ib~i ~~m..Elii' au.a'etc.ire'l~i (!Ie'llI~rl!.. rio mul1.)~z.:'l III I IXlndL!~ dili dli n&u i~poe !Jlrm!. hi care ~lo..Hl .ra:5f'1I..los.ii J .H Or ~ill. Vj rlFu I ~ IlUi HIIllpe" .ac[ al bLd'.e a:d ma.e.<:iei. Ac:esl.ln~ oJltJalii pel1'lru (.i:'isalile pe r~i~lil::ilillpelrhJ.c: ClulUlul1 d~ .'Q-.j.n eoe'la!i:le :.ebfsisl tl'.[lleJe a.e ~e trtbu :I'i.lriptl'l!! IIIf'C .5J :p:n v:Lve pe h3! ftal .oo' 2tlO km" Bid~pe.d:HlI.ebL".11 ()!1tuilllll P E.e de m..~~C:H!fa te.Sl.a •.:LJ'I".Qru~ 1. Eli! inln.W~J.imea.ad. 1:llliil:Q·~ vl.t! avem dltSpr'E1' ibltgilrl:!~iH!t:!l t:1i r!iil iu~ BUJrebl5!~.hhdc Si:ii 01 fi rrn iiL m col ~i re'Jl::llli ~lJi Bu . "in eca dlll1lii ~i cO!'.lri ilu gaslse nhlmei poe:s.. .l I! I '::r~ Z e' ~ro'gres~'le [jj.i} ~! :fnlm:lJseteOi! ceraml.cl'leru~de si.aremitl'd. cO.l.~.Q d. kif.(Ul~' o:e: VT.I :H1U1fI11~ ea- d:1J Mdii dE' '0 IJIli ta te de.}rf!lom flu le"iI"i! ~iu!'F1al fUlirIiH.) rnai ma ~ ~rlC'.am mal sus C~i morn ntuJ '!<!':l(.11 ullrrnele dmlH seeele di.1t(lri~ prln j.lsc.aaH. de. Q' [mill n.llIxin ~Balcieul d~ a.8 !'U lerea clI'lIifltilllmL t Nici po II I.~p.m·me" .ase' ~i varia tl[! l nPJlIIHii'E exlerne. di dea :z.l!II.rea. ccmstHuie m:lirt!Llfii zarl.e 1:1~[I.ti te men'Ho.8.. ro r'ttFiil:::qH II! de b! CoS~I!i$ . l'Il.I:.'7 m~.i cC~IlQmiC'.e.ributlile d~ veritabll vioe-rege cu !.~lii ur·dIlTs..i.pe~f~eu I'Lli l[Jr.trwte' :t!'t asUe~ de !neu ri. aid.ii t ra :.ll~rll:. Da.~ In lEl!a perkolu~llr rotlll. Ci. el <! .'.c:!. de nu m.i.EUI.u!UI~STATIJWl oll.i dilcl~ dUll c:Ue se ICUIlQ£e pe 'le'ITHod:LIi.nte' .o. Col !lei iUUIllI!!I:'03lseme elem(!.arii :~rimuh!~ stal oacic ~IJ l)Oaie ii sarpins pllins.l. lOrl<t EdiITcii!e lIlIi lijhJ!!r·~ici". di!t ro:tlcep~ie <1.1 .OII·! al or~SjjJI!J[.'i.1'rEl.le de !ilal. I.r A~(.ic·a.Ili 0 bll.I1~I. 1 m:p!'csiontffl ruhl OOg3.te ~1lI De~1Ja I (~es? re c!~ \II! ri vo rim iii :.ii de ~ cc st mOlre' H.iiri:le dl I:lI accas[a.>'i nflvsle. I( Dealul G..~.r:l.l~1Ul'$tw: oolildltm~ 1J:R1~i t'IVHlrit~UI ClPfl:id~ne (r::!-I .:I u..l1iJigios·eullara I de 1111 5aJrmh:egil!:~1IJ 8.cill !I". ll~tins de dacl 1. u~.il .JfiIJ~!j.ILI~ hH AI~N~ndru eel Mare. WO'F !IlJU coJlir~u.limarea sa. a. ~ Ul1itllOOB.!'C'U forta d~-BliitbidClI in st. Se "Ilte I~b.' hi H~!if'I:: ea 1i.nIJ·.H!Hll:." hI a lt Cilplto.l... IiLJn1!. pelllru ltIomem.i:t1~'J.II.a a:cE!'5Ishl' ~.clcN..!'ezl:iilfl un tmmilr oarecare de iortil'ic01til.a" ago ri(.l'iela1~. 0 !:'>lltJitp.!l(::El' prl mu I rr. Pia nul 10 I" e dU(t.rm~!. :$1aflllmUe !lurl~lrlinll~ [!rga.!iliE Clie.i{l~' CUl"l!I:IUi:lJa Iii 'C.i'I f:lillr..6ih(l~ 1. medieale) ale pl't'oiimU geIQ-.J rii:' stsu l1um ji"Ua!5ele a:jle' l'c mi.1 au ~ga I in res'hlll Da.M. InscrlpIEarJdic<l i.aira RiO$ie" B. cell B'"m ra 10 ru II ee I: mi<l:1 a pro· f paat ". de: ii:i Ii Ilii miu"l ell m PWt~I1" (n.i'iIl'l:!nfu urme ale treeu1'lI111il1 pl1po.miltil !1Q5tnl.I!. Cre.illiil"le·.je1.ill!Jram:rl'l!:r1a.d ..cH·.opolis" ce'lah~ greaca de pC! 131'.proshl fci IQ~j'lii ir~ ld1sJ.i:baTeil'lUlrilCc~ ele s1~1'I1 OO!'lis.lu :cl era io~ IO!iil de re~ ~.tl:li! Im~o t De f:e.rOIlQIIU('(".iJ noi HnuL[J.. chibil:llH de' c~L8iU."IU blliilhi le eli!!'ltrilll..': 11IU1 pu tea Ii. "II. incH se \I'~CI se :sprljin3 reclproc. l1i I~ tll1llmit~ jHIVifcgif:.orn.'e . <li~ellsU Z.'t. de dace-gcriln ~rlll"i. i1j lll'lge iii' III la (OndUltll bine iln!!!ITIIi!latii ea ro.a !:oud'lisii de Ehlf. de' sta t.B..ii1gelo' ~<9 d Iil<!'.lii~fiil!ihali.p tollIc Ilrihl.ullflt"I.le i:ere'llG lui.sa s~Qi. t~:rH llo3:slm. Uli:!CIriC de ''i'.ilrepull. IJU hlpll:.. IU~ I'H! !.rn. pel'lnis at.~~.lbognt C(!i.l1~r·a III sa insist a.e¢lllogic ~i dC'~coperirHe din Ml!Jn~'11o tiil:.CliCl'r.gr de m~l(ll Un 5p~c.I.d:III.lt..

l'.~ 15:1raspundicl'l1 ne..re.ai C!.ia.i rd 5.l1lij dllcQ·ge! .ge I.!lCrfCf1ll'.. i. AgTC(l. de we~'CdJrl'l. Ins.l!:a II era sa pa I.ai'lliJ.c~pl!Il.~03 sl-e i"'~itlllal.~5'C'aII rllm!ll'iul !t~ao~. illl umlllililli· t~ Ie :j.tl!l Vii .r.lifl n~iH:uJ <lll V.11.l.O!fl': .pc.(lrd3m~s 1'fI:53 It.SoC SPLIM deSp'f<l cl <.i? La to.JIl]lls-a arlHa t m:~l sus.gcl.gcntiUira~'\ ea esle ins.lspl.) "1. '~:iI.lil:ilto'l'.. .D<lf ".<I. Q Jle i'mlIUm~a Bllea tl'oarrmei din .dei $1 al poporu 11111 I[a .. .:rile din M~Tl'tii O'rastiei ool1slfl'Ulj'f' c~presjEl su:pe'!fi. In lnt~!~sul tJ.t(J' II. P'F!)hil~i~ 'Inl "fCR'~" daC(l'.i il ..m~r gre$f:ljil S()riilOflJlgo.:.r~ n.~..l!liJjllgait l"sU! Ll:lco. hol~ri rea ..(lolll"ei.ui seeclulul 'Ulrltl~.! lUI .ripl.~orJd ...) tal"" ~II~ B'LJr'ebts'L~.r ~ ! l:iI<l'V. $tioo en nelncredere.JParU!1 :s'~.c.""W{jr ~i ~I iii.c.llIiP~ .s(ilaz!) Ilf! '!HCIifl.Iui o'tiI:H'. :sis~t"m.t lor&_.I •.1i pNrna.lc ct!l~ mai umpor'rlll'l!~ prj illdu·l .l.. .ti r n !1'hlp' ~vr.\~ rJ~:sp!l'~.1) 11 se de eo mph:lx !!I I di n I'll rLL I Sil.rf ~ ~et~t~mllCE!N' w dO'll>edlse. de' 0 !likeu in: I}.ttllillll1i' d<ll(! sub B.uli'll'bls'tB. c~ti 'l!iip'l'te..mpElitibll!i ClI . n .n~s.ale a..r ileu 1101 taj i HI!E"P[]l.noseli'to.jt $l pOf)ul.3 loll iu i dil ( itlea iii VTi!II1i!Ca. C~'oeprt"'l!iflta aeest diecret? Oraii!le gre..t~iOe' pedoad'ei d(omocr3~iei mW.ij .I3C3 .l..:1 Ro..I)ObT rage-a. OOL iii! 'ti liii.iI i<l" d I i:!. rl. [..i .[t ~.. ba r cdill i t:il$etn iii 11:Ltoa re.UI illtre'b.p~c:lilli~1J I cr~'JI . de !..!NIU r:p!iil sitnpl~ 12.:!.a I'j IIiII h.fa r. <I i! totll:r. marele (:omplC!'!o: uheologk: dili1 . d~ !i:cr Care l'! C1xp~ic3~.'tl dtipll.iIUjrl Ut"IH1.IJ! I1d :S:U petJOo.IX' (ta1:<:1 lUi BurebiS. all!JU1I'J $i . " .n.iflgii Slblu.EI I~:idae.t InU ea illll!!1'-ft: eli SiLJtl~E lui Btl rehisl3 ~I De-ceil<].uil!!. .e~.:~ ~i III i:Li(leolli lui ~e·· 1:11.l1leTl.a:1 ~i l'a0ll1~ :j:liieI't!iB Je !Xl' ell re II~ dtl. 1. Dio :Dl!. \!lim a~ s~ c.i.:~.r~Ucm Crl&lstornLlI."r ' 13.lOr.a lliJ.!.!TnQ.tl!J le Joel! rf7 fa Cim p iui·c if["[I1.ljJ.IaJ ~. hn]lrf'j 11 Ii rn rare care da vedC:~le eli acest complex trebuie cOi1sideva.mlldbu:t 31 sla iu lui sdavagisl [nea din faza.e!rlia 11.':·~ rna] aiDl1c<J'I I~n ~C'iI mnsuU.or:i3 poliil~a .B. ~I:.au I'H"I"'.re de.Jzisa de rnai '!IUS lID m~lli I'll I tier I.r.P\ltLlZ(.~ I !erni~ $i . eI nurnat C£lI centr: •• nuct(w al acestula. 1.:eI!1! aminte ~!! deClC"1l1 hi elnsrea (s~ hH Aga h~H.1-11WIHI~cf. den I: <!'lIljstei'l!.m..IUIi.'o Uii 1'1 een acrntee ." Uililt: ~1 i~cz. 110'li:~ml~I1I~<l:Z.bi fltiis~ t in 1litll tel.!m~~I.iii ..Ill.obicelld ~:li·i ciI1'steOlS'C.~ fo DO!] eta. lar da. ..t!!t . ~h:!..lla d'li!!. rill.2 i. hmi'.J1l!' iil 1111m[il:lme.. .tll Se:be~!JIUij'" III l1hSC3 I.~.H O!iii'~llel.iGor de: ViilUI! L')lJnseci..rm.:' Argil'daWi) til S~I."I lu! B.lJl'i ~I slri 1!lI~m de:l.(lm par. ta all..U I NaIIQ!1al.ElI P'lI b~.er.l: .egioo ~ra lill eons truct~1il i: 1:0r :Ie IC<Ig.1...· dal'oreaza I!.llaj [liiIptll"l~nl:. :.apu 111 u r rill ole da pif' n l:ru oi_P<l.ll*a In elnstea lui ACOrniOft (&~ galse~'te .1E1 za til t rd r· II fl I(Hl' u m IIIlat.t Cll~O:r S.re!tt! s.10 roll se de ~a dl.Burebista.(jo.n.. 5ali Mbl~d .'eOi i.i'losjr:j't[~U:$.l~ B I..·rliloriul imm3nG~i di: azi.~J~~.I grija" il:lcredirlta.~ ~~~m.J]Ipropi'erea or!'l$ul.a. mll~i ai ceh:u' (Ii 11'l!rm·:i. ~'ital hl. Ca.rl:!J[Jjj ii fltileni centrale. Uil ptn_ s.aur"..·.I prlvesc "I:ca:st.uj~iihmeOl .p[()3.n:'erjr~ d~ 'Itl'.p~~ f<l II I 1 m~1 vechl ~i in speeinl de: I.i IU I 1~lu fl~.1 ahiD dUI}ii toe \'.c5 dJl.1 ofii~e'nesll ~l ndUfLlHelJ fiJOpu rulul II 0001'.1 ~I re II gios.1I1l p\~.) e.iI ~e :pi!lIlI~C'lt. f n J!)i<lIJ ii ::.uade f d".uTI!.11 !ji f n ~eil5 ~lIiIr~rmOl. A.u IIlS~1"U5U.il:\roJH'lri! 5Ccj.'Ci2'.[l (h.] ce-.l] de miazl!il. un b~lf1 clIl. p:iislral in !lilse.ai(' Ci.i.gehJ5e.mil'1~tili asupr..a I'lM'fi· Gel fl~inl:ri:l <I fril1il:ni urn perso.illi tl'i.iJor" .miQI'I e.g::. in iJrtrTi~h~ 1J1.l .) l11:nisi! pe ste da'c:o. C[llwtll~ de aeeasta Si IIrind sii sene IJ 'ii'S' Lo~i~ ~ gotiJor.~ClLlm de Ill-a :a.?.! e.!:esle tlltreiJan SQ \t3 pillea.diofl~SOf:!OIiI.eii se ocupii de vechea istorie a: ({i}"Hor~ li-I gre*iltllih~' sin'[ ittl!oda Ui bune la eeval Toernal It! IQrtiane's gasim 0> iniornnatic despre inceputul domniei lul .. geli.j.g'3:tilr.lr:lte~Ilri d~ ~pI~ d:ilco.r(lllN:a fos't 'com~Ii:'~lI.1 gD~. Sj'l1t i.geli.f.e:e$U aveau . p~s I.a r.. mn".::t ~~.. nio II .ln ~'31 se lnsirau mal !ilHII:! sau mal pHI-lUI iirtla !1U.a.s j. Ntt:!!lh~rlij. Iia!' ni .. 1iflIIllIOat. D. rtu departe de Alba Julia.ToIUl~.. h. rnJ:m~I'1:!a~esiiJi. My W b. t! .'eI'lH5e [hc!<lto.nI!Jllil Ii nrgdu.!] Jol(lsitori cornu ~~mHii m.llIli int:epii tOllil'ie. 1Il1tr'ilidcvili.. la Piatr::l Cr.aliii ~tl'.!i..lrld1.'IlI!L1a i:{Ir:J:lirm~ rl tl Bc~~tci I~i lpolin:e. 'far'il a. t hJ<I ea j'i~ I'..uj..Da.tI JUmiDtatC'.~~etY"~ rnQ.M.1 dinMl. £' •. CI.'Iml:.vfilt.1.!1Ha ~i ill \4) I dO\'t.]11 l.iIi . eii'a ta'li I cuhra.j HQlill'it. Da.lIproaJ. sf~jLJJ.::g.Cafildc ni I ere (j liar ill. Nij ~Ie.I c'Uli? A.iisla.Ia.iuQH!! OiLl!:ri:cl'e I"'-I1. d~rISoIl.:lU~t .I'I1Ipa n:iile .5 grI. da e _ v:rel.1..~'mE.lul san retcric] s-au I}i~:n!u( . LUera rlle kill Dio Crisl:lstomul (pcreela de CJ'rr!l· Iu.leIlilHii de Jiili ~a nlll:t~ri:. r. Ce.lflUi Ora·~tic:i nueleul slalu llii dae ~.ij.rite~~l:"~~Ii.. Fepre ~'"n ia tu el ~~ rc inl re ~JIIsllil t'? La aceas.~a .a. difi n~rerlci.I:!Ji 13iIHcl. je ~!HI! el ll p!a.tlk [ 1'0r sAra l.!rHh.11)" ca re 9 IftHi 1113 dOli.se In~l'~IH de !l~m~niJ ~il dil'il' I.iile.i1I '\'r.il:d • .produ In C:lil'!ilo!u I lueccdcmt.l!oC(i'::.!i'to!!. despre cart' InISCript!3 '(I'r-' lie!$l1! mai jo:s.'ln: cred ca Ir1lb.icl'il.!!.a't11 UI'l'eJc dill ~Iiri.~ ri ~ ch i.9 ~.t .\"I!lr$o~ ~e.:Ii.i1Ii~ apllrul. tra Nl'.l·IL':I."C'ntflI ell I tm.hdin u~g.e.cA pnfll al1u I 8.at'ii.il1e.! reG7 .1IIl rn cins!1!2 10 i A. H um:eplU so:! eaute ~i 50' ·strlng~ fe!l.i). - .blsta.It·Q 13.IJ:r~ ~i i~i.$l iHI 'L'g. 'lin ceUII. II Oll.DfJe. 13 CAiPTlna I'~ Val'e.t:Ou''I'iH 11.Iuill ea re sfa iu.AlC!o.aiit ~e p~.1Il 1I'..l ill sans emnQ.tl.t'<i la 10~1iI pi1: ~8JI'e A.I secoltilul I: e. II I Ililrrlo.~ c~:I:lli~l!se pErll!1I! t. S-8 u mal cle~oo~ per~l i I'l des.WJr~ de.logic? AId ~.~ S.a~ pe primii 'I.UIUi. Nu:ciell.rnlil" Su.:\''t! !"OO!.

.- bir~~a~ dEr '~h!ri~ OOfl!jirdt1':~ef!k.}rt~I1~Si.Q5.rI If:ils~JIJ( di:lic[J k\l. ....I ered fl1 a([e\li1i:f •. i. cm~fli!a .~t~.Bun: bi.'.ei!l dJ~ mij loc.~ri<li"[<i ~3 ceWta !'i~ <lmCliifli!if: . D'lIr if! ilelitorli~~ p~ eare BUmDis~i!1! Ie I(lUC~:Vl. un~'~ r'll.1 ~ 5eIJD·11!IIL11 [ r.i pE' . I'll ge!il~nll.1l~d~I.e r.ap~tdII l'!'iIst~ tIt Il OJ ~CS.prQb!lIJH.e5c~rnh! J'fll 'l.@.coJl~.1IiI~tJ.r dei~mJitiv d:i~l is!or:ii~.I'C' laiU tr! sci j..!bf~ta. 1(': r p~rllr~ ea I1lpOt s~ . ~l! f(3j.lm~:nil~Ji !San:.:a ~tliHS !:I".e imprejur!:!in !.iilf Sa fj~ ea re? pu tlUI!~ SI:aJl!!I~~ t.!.:[1_A. ~~ u~or I:l~ ¥ii~LI't cJ ]ntreg' "at to f]a~mentu I d. lu U.a d rnsc r. [h~~.lu··I"". 0 eiHIl.~i' sifm~ p'''lj)ci~a !3J I~f .'.m:1' 1~1if..al {!~ l:m Cos!e~U .!Il'rJ: S!lIU fn IJf~mJi . d~ pHdi..~IMIl iU.~ IIJr.Ja1l!itiU lu]" Si3rtl ".iiot.l!!.luiEiOL~.sc: J l]!Qal:e'iJ'r'Bsu [~:joti.1 ri.. "fall r~scii se·s!a..lfemai ruo ba b~I~.Ioj.H~ nil en! :sin.gun. 3.:.!j a.~ f<lcltal"li if>cd(! da.ILli rnu se. E clara. hd inuli I'IIt~ de 'Bit reblsta.Cl:lIt. de r:liu !Pfeb~r'l.qeior cl~ .~v.CiI.!:iitit~ :<II I.l ne.JJ care -am~nh]!..bu rIle: odU~ illte ~[l!j 110 ] It!::e~IiI.~s. N:I.~bt ].JiI'l1~: ~&2 LiL~L ~lildW~~iI l!Jai[)e a se impl1.sJ crredem .s.p a re cu ml!~ Ie t11ld 1.PtCldil!lC"tic in Mlm~.dl tI~.I:r!:1!en eel'~ii ~!11.c!(lu m~I I.~.. q.l. D3t ~ ILola!H..lltll p~~inj :.." 1:11 gZ L~.~ilile. 011.g.t 9 ci3ipelenj'll liiie!H'i!une trlh~Hi !i11!l chlall d~ sta'l ~(:...e.ilh:iI.~.!. ~rkolulrom. In jl1ml .<lLlr.i'l.1 rai'il. Nbrh':L1ll11.:.<lni :If ~dl!1 uO[liHor.. .st~.infiruluishd t:!llic.Ilf'Ij~ITiIP 'De bo~~migNl:<lza.:Iu I d l'lH('Jfii~i: :1:<1 rgeoJr:h~¥:8..(t~ e.f1 ooj.d.'l Sa <d~lTim"..I II'ur ru Jl lea Inst:·ri.\' ici:1lI . laiJf:IJ. .':~ d..5 se r rmi~~te' din EkI.~IJ.Siefi'li!s''lIIi. P'li~l:!~ TntelM (I ~1J1Jl"a.istu Tnli:e~ in 1l11il1!''I''ill's~ ~O!1l!fle. illfll!.aJ Ul1(]~.I~! cal c IrJ~M ~~ri!mj ~ IJD:~i sp rn 11m r[ical1!a t rl Dl1.di. a. ~Det::.llioil.1i.s.1i 'eu miml. fI\a. !ilecrdil'l ICro!Not~gi(: ["I:: h:Ul.ll.nil~olil) <ThF.robi5t~ ocupo'l.ri iii! clu IFi le 8 zi IT! LJ ~. hrtuH'~ il1ide~[lderlte de PLI11lre"" ~ri!r.ita! Ilurai uln dr:f!i'ir em.lflHO! Jl!liAoomfO'ri ¥~tb~~I~ to'Clfl. .di!:il O:~ .ml.c~5tlJ.1 -celiiWof . se doy~dc~ te .gl!"~~e':.s. ~rob""oil~ d ~~.i ia..~e III C'o:.i Sill iPrm~ I<lDul'!iiM~ liUillo~~e~l Mr:m.a.t::~ Burouist:!l.. F\la1:c~1i . n.[i.iir~.~W~I.:! lu I'ICII.plI.llc j€rUie .!ial ll-lle~ Le.lcretu~relal~?zi'! ("Hifter['Ol~ui Aoor:n~!}fI In ol'difl1:a·crQf!oJo~icli :j<~JlI:lIli1lt'f! I m . In :<Ir.~i!1irlil~lui iii mom~l!ibd i~ ~~~.ai 1~!nS~e'ih: ~ Aw. conCO!lCf\I!'i p1.[ji0 ir:l-C(l t"lli:t. tap cll:·~r !):tire<:l. cred.tM: lln~i!i.l\'l1i.lNbl!S~8 ~ rn'!lpIHl~~tenfil(ll ~tJ repel de'. Biiil1i!ittil. Jllr.ltima Ij. del"'O~[1Jr.pD~iillriJl: }~~ea<!i~.!!\pO~ 1.i!IJ fi bim I [lft) rrn st <!i.11 1'l.". !Hld-y'~shll 11'~in.i. ~ra i!]W!llrioCisn~(.Soe~A. $~.n-a 'f()st (.ramlll.n:1lI d.crrl.. care. z(lmilirll. c:ii "p~ boi~ de sui!} ~O[H.a!O~II"R ~i :I .@tirl:g.lnde Si:l. C.~ [a..Jj~~1 cobottm!l p~ . t~.lth!l h]i ACQ.ia:'.l p~:Millili h~Ul~~urrlc . o1!lC'I. pe crl1.JS.1l~u 1·<1 OOlllllirli1l1.I.j... ~~'fQD.Btl !.'~~1JJ.:Il ~ iniC. ~l'''\'rlal.iirOr!hlill!r" '~!C.l{l'r $i ~tal! ri scjjiot.ob~· !.~l . A~.'.<I~ 'CC~<!. i d~ d uJ. p fljaz~ c£l.~d.II}\:':csLLlj:l·'~.o'!.I'I€ rnu ~I ii-a 0 b II ~~ sa"$4 Ila li'~se"<1 '\Ieire l:e.ere. I] t1'l<!'!rm'ld~ IW .1. .iJjtl r:Oi1I~ilil1.l .HItl!3HlI1utl! de ['iic.a.m.l'!.DLm.!.{!.pi~i~. fJlittliOilID~Ei::ra COl.~ :fapt..ie aJe if1seri.a DOltta..biii (.I !~ 3b:S:O!Uf (t-x¢h.Jl!e> de liiI. tJi. Bi..liM :Il1'i .h~:ar.)\fQcat.U~iJir 'iiseJ ~ p'n.\'lrrh'l a er. ea i!vCli'li mu l.f1.biis~a.5!1 P ra D.i :.e~~~I'!.~~iI(iil a. b:a!l.e rna is!.a iatisa. ii!ll..!l~. OI:I!IJi1i'i te:r1ilo'riH~ pilil. JU'. iC(:I.lij.aJ~ad<1r" ~~ ali!:5 il1itmc ipti!~1:'~.~ie r<!l'pi dii ~i vij d.all hITBlIiIlcbi.~1h~~81iirnbi:stll :~~flU ~SPi'll al ~C:Im~V<:l..::~ ~i !ncimpillmlJfl· rea~~ ~l'~:~·emisfn. m.!UMe!\l. Sifaoospu~.1.. t<iriiiil\'~a :s.. baza mOl Ie rna 11111U.i!OO.ts~I"~ 't.l.i.tic~l! cluaia 68 . ii'£()IliIoIlj pu Ie" l~ BL1 mbls!:a~ N'I. r~<!~I!.prio': H j)tJ:s.llep lal~:i !md in ~oe5tal1:r!l.I~ d. n I1Ulnn ]nill~crtP..~1ire'~.iii~n~!1pr~~~5i!i~. fi!. :1:<1 0 d'<lrf:ii!il!l! ~r~.er. rrile~li.oliihul. I.~.~merg.Da.rl Ir:l'r d!:II. l.lI :spr.cilOl ta.ll II po'l r~<ll.~.stil!e:nco!!iJ!1 r(lJi!1i~nJ (~I '\I'ClJ'f! ve.cT ~a sa 1. S<'! U' ~El'Ii:<t u n. e!:=.rS:~.Il1tuflii !lie.~sl.:s~a.a ~~P1H'I~ [11.:u.nla.p~ ti:ilt~llu.~PlJt!J1 d'ommci JUii:liUr:l.i& hi .sbl.OI.) dI~ ~. Ace:!>!. 1!ca:tl. CIl!:rl3lT!r~~r!~~<I!'i:r~1~ISHLlihli' h!.! ~i. lo:r da nets.!cll nu-l i!lV'.. ~i l:tu:i.1' <ii.5.lt. g~s~l~ in (~!. sau.ltId~~l(-. d~d. Blite.ilt'~Ld.I.!a.'~c:'l!!l s.sJ oQm:pJ(tI\u.i! ~ la ~inee pll: 11.hilflrii~.. :11iii ·5tJC.a:lsll " Bf Cili?ir:nteu.tiimidtr:J Il!llrce pade din ei ~i ..!li tC!~ O:tl<lir Iii M.Dobrolif~afl!.~o.:~!tIll in eare Iltl [E11!.:i!1ul 80 r.:nj)e' ~i a ClfI"S.-Jl'fe.1 t ~lI1le~!!1 .fr <) r!i~i'O-6:C1' I. ~'III lfe'!.I!i@ drlil !ieoo I~I:3 ~ IH· 112'.!n:dlld hotaJ::~ .~. ri rUL'g'lj3!')rI~" ]mpolriv3 .!tni~ lui '~..u·ipa.e.i31f11IJj.il.r(t~oli.l sHiI.Ii!'mi.! ~ unul s Ill.jn'"!LI~:SU I dQt1l11i:L.e[!~n~'Ht di !.a.iaH(l< \·. C .1 d mrli3IU j05 dl!?cil 'ltjJ'r8DI .H:::icL Nhl1~!1! lllJ.~.r{lt .p'rob!JIbU ca lo~m<li . .o dgca s.81 ~ 'repelt!.Uoare~l 11l'J. Iii· SlC~ lesi. el'~ ni VtI8t()~te 1II:!illprll lri 1:!LrriTo r Ice III ~ de la 1'i So"! ~i DIl!!l!l!r.IiCl'it~s~ro$ ~i . n.mi va 11l]1'I. d~lr rrn. . AV{!I!f!.ltu ~'!se(:o" [ l'lnl..pamill tl!!! I D<!~i~~.!s.e tiel! sab fJ'shiigur1i sU.rerer!~a la lUI I'lcr~i'I:i!j (n~l~po" 111~.H r. 1m hl\iII r~'~l1Ji:n!lLlILltm!1 • . $-Eirrllii~~g1lhlsm e lIr. . In.iI:':zhil.J:S~il .e sa r!t . Om pa !ei.j rn &.p[!']frl1 .ag:o<lil"~ ahia in tJ.~r~ite~iC'i I(~~ BUI'ellista P~'il!$.!.i Lin argllm~'~1 ea B.3i !~r:i.H1(.flC:fp'[:lt.a h. IJlnll! hl G<:llii.n.tsirL't . Cri· ~flr!o!.lLil~ (lerll flo! ~0 :rli fh-:d ~neil ~a srr I'$.i:fI. sii O!'ic::'~~ ~~ iiI-C:lii arIl fo.s3I'itEi l}ara.ala! dII1M~!1\H Ora~nE:r.pOi!ltil' !!.P£ 18 8:2: t.~adic5 .'· d Bm~blsti:l (det. 0lJ 1ia tit~or. trronui D. NimiCIll'IJ A 1l:E: rJ1dMm:~! . u el l~ ~rso:!1ajtil po·.li ta Hi~LI.I:lI~· rlll<l 1:l. 1.liOI~:ilcu..~ ilJll· ~o 'lr!V.ru. E -r(J.sure.Rjllrl. poe. su b Jt!l I'nll ~!'Ii de domiiie .i.~l!llll ~.p. (JliO~i'!i':SO~ p.JjDnJ tIe !lIt Ui~~L:lllil'u:I! ~nlt·umll dlil..B:i:lI'~bist!i!'irU.:im~:5iulN· ~ d~:mI1J!~fl!l]l.~lbil1:f z~. i.Ji dio:l!lySOro!itniiina~l!1k: d!:l' ~.eij l1i!!ml~ hd Ilu rUi.sl.:e5il~<I.ii'ii~lOia5tre •.l!~lIl1 ('xll:5!~n~iiI. .clilltliu n r 1:1101' ir! ~iUl rr? i"rri rna t ipo. !:l'x:!l'gerintl.dilln~..n~ih'. 'SI:!i f!1~~nlciaz.<I.e ".ac:ol1d11i till tll"rn~ tfol'i hLUJt" .:!Im-g~ Ii 5 ~a plne. . ar!' i1!·p:!'!Ii~.aru ~pm ir!jgilebarea UUlJui S.lml.!".m i11:.:joiMoluDY<! ~ ga.e.110 r..ioes:te' t1.i"d ltd . p~ !c.sihtial:a if! t.!J di. c!JVif1te~~ rOIKl5[!C f.i!l'!l'al1iei.iul mill fJe pr.lih.tII snn~~hl!1 v€'. dfspa. !C~a'ra-fiN_lit I.i.

.1el1'h~1m Icell te de 1!~'~'CrmHL':iI Ilil Anloil'us ~iyIHld. .rn pal r~:~ i ~u m<lr~ SlUIl!!! dc ~Hn~.f.r l.u nde\'>1 in pS ftHe' ml'Jitllo:nlC :!lIe . Antonius li1ybrida.mOinil d1~di s p.e Irnpootm.' ciudlft 101ptul.!~nll~lIir..i n It'! rc se 10. i:)ruii ~l tau rt ~di ll4:::& r.I .Rllmt!! .s~~{ir~~I!.wi Cc fal!e h18d. ~ii nl' sl.na il r(l::.::lli rele moneta F!l! po!.C'li1.1iJCil'5 n oont~~i ne -0.ll!Io·JUl~}ta YDr f] Ilia I pliI.j.sa p2l.JlI5 d(lcl1.mei.8 J~~ r'1i{'lCU. gu verl'l3 kim I /l'mi:eclon.Lsf. tLJ .S(' ImpLinea de.rlrlc int~~rl'le HIIjl s.oepocii li~iBtrrl.1'1.taluh. q:.l eu spC'ra. C<IIIi! se aprcpla de Sliil:~ltli rol1S. lncercau S<I~w.. 'jj EJseng ~tndt. .t2bLl. in Dllci.I.I AUSt. In 59 Le.! i!'lt! 9. au Itebis.~ f\ rl.1' ~lmp.D~creiu:1 hi cillslea 1iI. c~ il'l l'I~L!!Z:flm~~ ~la." ell lelili1a.I.lf:.~ d~c:i I de ofiC"i:l' ln~3.l"ivj! Ro.-i.ill:nlllJl: 5£1'1 .Poal~ eli a":Uffl st 11 t I ri r r!n tf! ~Ii I'L! ro?oi st~tl:11! Ii ~E! t rijhI.hl s g.) r la .Iu cei~ de I~ t.'liID:r i-au [I. :piitrurulel:e!l [Ili Ar~o\'..lorin de ~LIt.ll.~I:J.i::Ofmpllb~se e\!hili.rte. ..f\·1 UI~'\"~i . if! neIlli putinla lor dea Able-a rrof!iolllrrgjurd. :kIhl~~"..n'LI~ ~.!f..::nlH COlril: i-~iJ II(."!I I!r.lor ptOllUCJeUI1 !n<1t. (~d« i..I!iot III (ialU. ill s:chimh. Ni~i una.IIi .ntr~c~I:~ rllJElii ~5Ild£'nli.~<iIIii!1i ~q'i nrl!!! :poPLJdaiii~~ celttce dil'lrLr~ 'lisa ~i DUIli!!"(l. .a.r~ml ·r. pr 1m bil.'l I. ~'I~se hll!.1i1 ru~:ere~lj.1 sal.liiJl Mar~ (till ilFlropler:e~ Bucnresl 101". 1 prHeju I !'. ns~ 71J ffiliUl'rdn. du pIi l nl1)3 n:creu l'Eli Ro rna.e.lIlall I\.c IImpfd8 des1.a· je 10 p!i. CUi . seO'lnlll.ili1 12" M... PDIl! ie ~I ¢l.i~<a~~. .!:50turiitoare din parlea grecllor.daC'id ell:' hi.].£iltlli:.Jeti I.f~" r.81:1 ltil BUl'ebiii. _~ ji~oTIJ.jjj.oi cl'itrc f.s. PrimO! oeelale . Zftiili'ITe::Jt Hp.s...ms. .m:iltor (611L(l_Ti.a.llll "jliri' •• 5e ~illil la Oliltae r'~'..Jcl[! .]I: eli l'r..lIlll.!li pRiteau conta "I'!ei p s.'!HI d~s(.t~ti a seeD 1.ligaW:hi~i C!e·1i:iti gr ce. a.l I d.i! d~· alia t1lii 1:"3 re sla IltH'raj· C'ii~ dl! Iapt colllroIUlj.til :1'1'1.. inci t e a sprl.'11'1111 ~l IfllIl·l! dinlre C1' 1. l~ri!t1rhll mfal OCLip. :altl.: !:rlooni'u::.i itiu I w hU.apl.:l5e To r c~HnJ1'.'~'.imJt:..11 7.i.st.st~ .'I. 00 si tu a~i• .ll ]lrll'1l"H~.ll cele ~r~i Ir.re. tyulrl seesta IJ'IIl ~ pu- a· tea ~ti ~. :Permu I'1Lll"ebdst .rclil_J Ili iiI.'1'a~IQ.. 'I. I.~'~Jenl LUI rmgm~. galil . Da r I(.l-IlpjHlla Dalioroge. N."1. ~et:lJIia III JiWdl1l! 1:h1llltllui.a !aCOOl bi I! mbla . 1"~vj.'i:riir~~t se lneheie .~l~a (dil! D.a I' d· prOl[.[ pll!~te-s..JjHe·at~ lo"r'OliJll pontlc :. .stll fa i1'nHJlI de. J1 .Miil Julio d. dar se ternuse S-Ol treae. :llen!l.H". !.1 iHle d~a.a eLi .:blm li demO[1strit .il ln bu Cl P~.rmlOiF t.Hlt~. scllibr$i bi:lsla.!il! til" ."lc.!'(Jif!!JI~' 'y'[eDd~. en lIt'.[ s.opcrr.~1aici.i gje'.ul! ~:iii1iI0.r:1l:>l' rii lila i0 t~ ~:I d.t.J SU'Feral ~ 'illfr:ingerc otlU de lI.rHie Gil nie! Cisa r:r1rlle ~I fl1i7 riel de uncle llulell urman:1 ~i 1.r IrlgflJlfaf.w:rj.nd d~ Il!Icotul illivilllru.a $!i .Rca.~:. i.' e~gfl{H1'I~C'i!: 00 re spmHlB' ilOOi re . I~j era .riB.J s-o ccupe: leme'ail.Oiruoc cellicegllsitli! III NOLI II Hud..tI!!!:·r C!.I dm prinra [umatate a.le d~ la nor dul iJLI tlii til ."~".(1 Si! IIi te 1[JChipn.e.i I.r~O lli.1 to. I1IUI.Ol DOJlHira daeilor se aprepiase dlo!aeeea a gerrn~i1ifQj.retl' rtu t.l'-rI. f l'l?jlubJic<llti Hybrf da vl ne cu Irlil'lli ~f1 Doi.5.Jim 11I1irlLilitliil~i Bu lie bi 5 la .llo~. rn fa hlli .Ufl B.mi!l'f'l3 !Ii 'Le'taljkl'r !ilT(l!.w n. na_ml.' !t~tu I ~ r~i$e.\'!oa rUi.i 11il'1'3 !!Iii da !JJ. .H g¢neV.I.ii).I' rllitrretu I in ~Ip."!li I 'ti m@lor deee II il i.'lmge~ eX pencil~..(lU trn pri ri1.. supra 'I mralu lUi dllbrng. Vll.. [X! hi ~Jlir:.ejdla r~. T~I r"~!1~Il r.':I.(l\iis.. 1'e'n::nHm.roge01. p:rirnei Jljmii.rubm: O1I:.l i11 rL.0 ~O'~p~ .!B'H13 lu lui.'lii''ll eellll fe'iIlcroa pa Jl'C ntru a le salva. geilera 1u:I:uI mman.riov[-si.Ur.te care ~ Inllndea aeura r~g'IlILlI dac .a l.hH til G.r~p:liI.e'(I" 'pt' rico lnlroma [I•• I I1:Ca ff'l . III '~Udiil n'\ml.Fiti.]! l~iiBLlI'e-~I.3 $e inr po rn Ijee.[1 I~.1IIHtl mOI1~!IHe e a :S:CIJ.i h till reo 3 r Ii da t sta Itllt.1:1 t c4 roraa I ii..l." lui A. '. fIClIP. 5e COiiltl.r.~1hlilli I sau.~il i· f.tll'~EI cii Uirl.i.Jlflll.. nlel alta ilii s-a Jlmdu::.1 doli!:'.I1 u . dQ'I'IIHJ!r lie'•.g.UI.S~~D:u:l.!.~rrmi$i Cetai'. 1[1.. pli ::l.s13 l''fll .I. l r}:rni. sri rii a pe':t.. ~'htot prada treble sa He" gll~!."aJa cli!"tf!olo:r dace i1 fndij· l:'aM d"'I~. {.i:1 rmu11eill niL Ii'! orh:il [3<:.. Anll)l'liclS i. po'. siirad me ex!)loa'ta la) dlninte-rior..1 g...a. elll d'~fuli:ri rorunnl CJ lillll:')' 1'1. 'L.U" du. m.t!Ji:' de 1!I'f~1.ipbjsl~? Tn:buie si"! :ni·I' rnchipllhli tlmi' de l'i1.' 1I1UlllptiJl~li'I.!:rHo r gl!!tic~ a i.~:~1! !.:1':<..l!~ cu sllrlj'IQr rn~~':15hi'HfJ..If-<I!sc!'I.'aStlil ci.u .:fl.illl~ I~:':ptmtIH:p:rn iJiL".{.I~ror(i'i1'01' ~fivill!gilj .lc.! "d e lemellle 110r .i prf'tit.~ (I~ la.dar tn .B. l.$. ~S!tf' zece a ni.:e~ti dln JD..bH.l II S(!(.r8!C18.. '~!111 SIUVli .I'1 !]ifll f}rlclf'l<!.l':LiU pff~(mt~ nI" I:r~ bl.! JI . .eu.]lD.sine~ OCIl pare:! ors$£li!Jr gr~~~ll.~ocuilll'~d '~l I:(!I~~.p.f1'.jJ~~ . L 'esnor.e. ~mbilbH. 'l'iar.1 ti'Qvedc':s."u·nl i~IIi1lrlliflses. J:Jupa ptre!iral:iri~' 4lril!lmlHil.[1'1 ilr! e~IB Iea de lai C05dc~~U.n.I.au fo SL f ~..le pe' Ha 55 I. Ihlf Airi!!II1IDJi1lS" z!owrilc HiLl rll:H dimu.rJU7.elll:ra Iii.use sao! lie atril>Llt'te pro'\rin.l conde m na j. <lair pe care nu mal :iplIcii si'i le . jUW.l\·a.llill mIte.s!t'!?11! un nl~'(:r cor~spll.le luf BurelbisllJi Im. d~ dng:ul m~I1Ht:!Iil:ril. :Eh.CIIlnde a im:iJpLUi tal mHllilc daeller lul Bur. Jr..p!'lr!l't~ dE! 31:J.~ ::l C'\'~I1.tll'.:I~ .pn).ieLPro:s! 'i:'oI'I1MItian!.obrogoa" 'C')O:i!!!.\ilmil Macr~3.I a.3: Sitl prlli"' 101".i pina Ia Viena.il IIll rkilTliil lmili a~~{!pl\'ll.'. II! . eli 11I. Bratisla va~1 Simmertng. Ac:e~je ~'ttl!ni ~HlLl iJV'llj I'mI' ill O Europa . p~ litlg. ~a. De'!JI sclil!"IJI". r~ scnj] ~iI ~ anliro.m~i1TOF.ileml.da:.1<i .lill.!'!!] i1'Il!!' lIlm li!l1!.i ~J sau a hi rig" Ij d~ n if nu hi rl ~~ pes t:e' en "" s!. C~OI ~'\l nu s-a pLUI.pre Gama iar Bllue!:lJjsta ~1-a-!rtDr5[Jri.I a 110 f Il'i bqJj fl ~I'I"Q ba bi i ba $ta:r 11['(:~)I.r . Ei.2!llu! roman C .n1:iJi I't! tui Oil (fb~:5ta pre yf. £1.'!'bi5tJL N!J (.'mkirf. S~bi!1lj'" mOfiC'd I. a In.aWH~r.5dafJflICI m..licUfI.n.!:1 Altslagor.I("~II" Millill Br. :.1l41. II1g'~ 1mpr·~lll !".! ~i PlJ5tie~ie c~Jml('~ ce rnrnriSulise sa i :.llt ~i ItI:! DIl!! lo'anlaj!.l Jjiil'oflfiEI<! IlUll t Cr.Bu rcI'II'ta.~{H:ia.lnIP()''.al! llsor n'emuJ. 'filml dcsoop~rHe la tOtiEllll.tri!.lc drn C<!H. iii II. ooidrikl'r' v!ltllnr:''''IJ~iJ'.m at! <lJIl. n'lii'til~ d.~· ri Ie lul C.~ ~~i~ din MIJ.!$~'f") ~ 11 ~lloa r' f.::!1'tim.t s-a ind. CU. veaeu lui I M .

ell .3f1lll.rllli::I:!.Ine despre "lJeI'lCl't'aci:rea COfe' s-a abatut as!.lJ,Ha 'USi~U" tl!! i", NUDl1~l' tlll.pa 'Ilml;a l1w' lnde IUilJ:~ te a se (ll,n I .ado Sot rU,dica t ~j g!l'tij ~ s-.II..! 'rel:!.ls !!Ie pe liill"!fo-:rch.l ~ru ra I iii ~ HI.$t l'Ii!ll'i. lr!l~e iilul pu 5·tii Fea o !JaHre lo,.r; lila r (,;cill tea iI !pJ~:1M. Iii Ii! iindc[aia, a ce.<lsUi ri 11I1~n:e ~tg reC:IHlo,a!l:rea a,lJItorH61k h:l:i Bu,r basta. lJe~'l'Ire 'Torni~ se ~Ue:.d a, su fern un gre!J asediu ~I c:~ mulli eebiter.d ilI!ii piirasH erasul, f'u.gim.l de prillNjidie. La CaUaMs n-ar r~
o!Cx~lii.s, dllp~
.s'tfl.J~'fiI'Qr j;!l:olo'llcsle

vesl, iar Ce~r p.Q'F.l'Ji~s~ Cllc~r41!a.sd G:awQ-rnlr~ ,SS ~,j 4ij 1,0'-11'. .~lIl(lrrJr~!ili ~firmufu i M~ N~ rll gr~ :;!u a regimll:1 di nt re. DiI] n:§ re ~d Ba:lea nil' JlJSO':5e .p1:l5iblliii pentru eli r'~pu "'Liea mm<l n,;],'e!i11Jhii mi'nll!ll:a de' i!!ln,'l¥e

prare'w'e,lI acad,E~'rn. O:!.I1I~IJ:rutH, til to'l de :~ I;j"rma di(II! ata~u~ ltd BlIr,~lbilsta s~ n fQs~ fiEcesal[i rdace:rea 111110'11' ,e.difidi ruinete despre can: 'VorlJe~lLil! 01 ins.er!,~Ue:. Cetal!} .. Odessos C:lJn'03!i-t~0 ,priU)@'gie II'!I rnasa;, (I i:,l'Iscri,plie di,j] Me· sem bri 11 II el "sl:e~ te pe c.f:liv.tJdi n stra t~gH ora ~iI Illi C!! r:e 9"llIU distms rn lu.p1.ele:ilfilpoh'iva II.l:iIEh,Jlpebjsta, vQ·rbtn'll ~i de g~!'r:i!;ile de zi rtii de ~Ol~pl-e k1m:ntlli1!pe;nl rti a ~[er1c:et:o!e3 de '1,1' !''C!.:!I'l: a tae p:ri n su rpri 1:1de re,

'lui by ra r.i in Ie roo; ~tiI a nu I 4'91 o,d,a til 01,1 l r"'CNlI':~il Rli bh:Vf!UJ iul. 1111cepll:Sie r. zooil!1 dvi'l diinJre. Cez8,r $1 .Pi:HtlpeIus., Pil1il .oleum kllil.1 j'ire!.J~lse Itil .Burei:lis,ta ln ambitioua l!.Ii l:'OU'fi.i:.~. 1:1·rn,li. DiU' CC Y'l! Ii mai dief,l.a rId :6: ra necesa r s:i se :p~r,am~ sit!.l,OIIla tlllc.rl!:i di liei J ili ;Ell ,R'o:meJ. de La Il'Iall'!ldul OI! m:L h:li "I,S eel do! mil :ri ,ill dv~r!>3li'i ,Ce:za I' :$~ JPQmpe.i U $"

stamr:m fll~'~' ~1iI ra-Iall'i arm.alie]i: lcr 5~ r.nrru.lltmJ pil' C03:!l'ta a!pI!Is.eIl,IiI~ ;<I Gredel. eralilli1.Pfd~' c::a .l:ilpfn dl!i11re el n!i.va durao v~'~mh:ie; IIIIiIIUI treheia s,l 'l!J;\lj!'lga. ia.r ~:@llla It sa .~adilli. c~c:l de imp~c.!Ire, lUI Pll!~ 1~1i ~l .o,r'blll- .P<e eare sa·~ aj U k: ~ iPf~ritnl meme !lll. Pom(J@iu ~ P'i! rea v
alH

Cum,

deslgiillii,. 5a. reeunnasea <l,C(lla~i. h,Jicm s-a hlUmpJIliI! $1: 'Dtl ApglloIlia" :CIf!la Olbia pil'lii Il1I Apo~~oirli,a. Hlorai:!.I1 PQn~c se a,rJ,alll mHl1ilt: hil B.LI:Jtl:irS~.3, care Plriili in a'llul ,4,8 i$i: ICOllililt~:~ll1a,t3 cueetirlle, dUJ;;il1d.!!I.-~jo~'tl!k! "'tlcttl.rioasc la po,lllel~ B~!canU.llr ~i In Ulirm,,, Num'liI.1 or.liJ.~~1 D.i:o,nY.SQ,polli$ a !roll,1 ·Ifu!al! da l,OrTM Ir~I:3(.iHor d£"lfll1e~~!lie poe care cl 'mu It. ~'lrtmC I.e. in!re(il1.e:ll I.:U dtl,cH •. ill ci~i \,1'0'1 a nih d~ l~~ Ii S. BLifeb1 sta :Li3 u rT:se eli 5i!1.bj:a rn HI t na un mati! sta [ce se In1ind~<l c:i:ltrc apus ~i umd-\'!1!s'! pli1a !011 :Uf!iin1,[I, ri'e D mij loc ~i Mora\'a, spree nerd !Jin!! la .CaqmliJ 'j;liidl!!rtl!il. ear se tn\·ecil1.:J 1:1 rtisiiri I. eu lyra g4!liii de' p~ N.!s.tru, cuprindea Dobf'O~f',a 111 iD'l u·~gj me !;Ii filj U n,gea ,sp,re rni :u.u~" pi [Iii 13 TI-I<JCl'fIlJ!!> tea k'ui J • Nu e: d~ :I'J]:Ir{i re ,c,a. de mai mu!Ui vre:me ajll nsese "terfillit ~I d~' ro~"mi. d oa:reC'e ~rece:I.iJ Ism ...! 'fa r,:j 'team3i ~ijcf~i,a Tracie._pTn~ !nl M3C~(f,1l·
l

$iir,~iI .. se dlnl !~r[l~)fJlIl t11 rural vii fi
,::;'-:<lI

stle~ da,c,ili 1:11:1 cet'il.tea ildsli:j:t mii¥lr ;C(jlS.t cuterit de dad. ~iesemlb.l"i,a·3 l,iI'eibuit. in: cc'l:e~dt~l urrn~.<m~oritate~ r~gdLUi dac, $i
Ill!
SQ'

i

mal pu le r rue ~T.afa r:!i deS! eeaste, Orle fltu l e ~e:ni l:iic, de 'it..nJ re (nB.cii,e:I"II,U s de lega.pl prln ifllreaga 11;J:i' dezvoll~:r'E! djll lIlllimele :is.@cole. iI s:p:rijilnea. ,Cela r putea ~i el, inl.ll~i. sa iasa biruiltor,,, da,r Iplanu.riIe $0!1:e'de <:u,cl;rire, a til de str.1i IUld t. rea HZ;;1i:e in Ga Ilia. f:aceau ~3' vidalia lu,1 sa fliGl ~!lllILltl ehla r OOI'1'V!iNTllu~.i 8~i8tl:., Clilmp,i!iJf:JUlld SitUl.9tUIiI, :BlIr;i!lbis'~3 se I:i:oliru$,le; :il'l eele ~i.[] 'liJ'!lmii til ]mor.aU~:z;e COll.!.MJ lui Pbm.f!'iilu:s.f"acc 3])QI 13 p!'icbHlll.l: ~i ~fetlliCl.lI S~'iJ Aoomion. iscusHu 1 ~ree cliO D!unysopiJ"liis, $i·i (ere !!i tlu,I::.3! U,a.tativele_ A;cll;lr·

nicn pleac:a

la HCfadl:ea,

.Lyncestls.

un:,!: -I Inti Ine~1.e pe PQmPi"il.ls;,

If proonlle e'e'rte!'alulu.i, nu :$tim JI1 ~e ool1ll:l:ltii, .:l.f[J.~t,NliJldade :;;1 riVJ ufl1i .sa OOilF.l! ~i 31i obHnfi Bi!'liiimHe r~VOI'L1r'l psntru propliiul s~u
ea ajul.orul hd :BlJ.rob~st s~ ,6pItM~i:l' .s' -I 'SO!le3S(,'. a - lnvins de C~z'lI:r f1i Pharsalus ill WHO) a.liJuLIII 4.S·i.e,fj. S~ reiu.lgll!ld hi. Egfp'l. ~~'UHml ,o$pl'talftHix! ~i SI~Mljil'1l; gilse$~ llHi!! moO!:rlea, Fi~Wid a5a:oJ mil dl It '!:l ['!:Ii 11:1.1 1 kiJP kl.1~trleu a 1;<1 V·I~.a _ Cc· ~~H' 4e'Ye JlIe<lsLii Jl.l I1lll Roml1'l ~i ,!~iIII it Iu t ,rill Vel! F;Ji ii li!'1 doia I,a :sii 5E' r a~Ui .i!supm C!tdOi ee· ,ajulaseni dU![;lm':HlluT. BlJr~bisia ~dil c;i ~1i l'Ie\'Ole neil"l$pfrateai'ialf1lli CLI POi'lipeiLlS pIJJte3 siH HC'ierhila de iCl'ltinC,j] ~or. ~~r ceca Or: ,cra $igur 1'3 til nicio(tOli ta ~l.<J11' flU ave'! Sa ill,g,hiLJi'L'! Sl,:] pini!',ea dl!ldci) a~tUp·n] ora~e!ClIt ~11" '1 C:e g·rl;.·,,'C~ ~I pre lC to ta. IJ I'!lU Pt~ Illl r rarc 5.1.8, t da.co .:gl! Ih.:: b'! ohiO ~.. ,. II rdsl,:II.u IJ..II rQmillrfll. ~lII~lotliLi :iel, PI~I'l.ilrh spun [j nJ. oeol ca, lIe linga 'iii'pedilia Impo![I'i':l partHnr. G zar plJlIltiJiI ~I un fallJgi e~ dacii.!I" Priltiejclia: rm 'i1'~'iI. !t:t'·C dre:pl, JmedjOl'I:i1i. e'Mf lile rii:z:boia flil Egip,ll' C Tn I~Lm.p'oe~ ~f1 JUrica $!:! r~g'r:UI"!~I SI1' inl~n"" itlfJ~,I:I'a;iI'Hda ~m· p~rt'!1ijo.i". Da r i:'lI exila IoILJ$I. ~I mill I:I!i r.~ricl sa.u m:il tinlJilll aves illla[l1me'

M.1i

Pernpeius

1lIOll ~I Ulh~j,Il~l •• Oasl~a lui . ap:rcclaliJ ~d~Strabo ia :200 OI.lO de oameni in tal, dl1" moblh7 .. re generat3.~!1 CUr,. e <I.gua!'!)" ~IH Cht.H ~i a tl!amiiiElill a~a.5la ru~ElJ!u,1 Il[o~Bur(!!tl.s.ta :!i palf,e deQseb~l oie' pu1.~r'r]i~; iii Urll,'~'I1;:'gel1llpe eeUilenii dm Dio.!l!ts;i)'j)Olis. t'>EIil"llil, ill d'ecretui 'l'uLal
~I

I I

1;I<I.'iHfw

dllHii ~I eel: JIl'<I:1 m~.

t1~:;pre rrtQll"nhu ~ d<l~ .ca d'lJ'SIHll ,,,ee] ell ru TI':ilC;iI u_ AjlJln~ ill1l1.IJIiINI PlJ1~rii sale, BI!.Heoisola, ilIl.I ulla inllOii' ".Ii IHim:-'· !;Ialli.1 !t.iJi..i dUl;jm,Hl. !i!ugm'1.I1 III. ~ISJ r,e !1:a diitime to,l, l~c! el d;i!liliSll,; ~I.I fll.5@5@' Invf'~ ~" t\,I,:e 51, dlJ ::;:m:;Ui.N~· Ro rlnl- hi 58 r!~. rI, r Iiz.ooi III r'l!~SC nib:!'! PCIlIIIll 'C'~ £hirotbl~~.!! IIU if~si5[o1:iiC ~1iII l[;amp,ul!llI sa C,jjlf'jl'
fI.~1Jmi:rJfl,\tOI'~1l11

I''(l~

1:3

'I
m~Jrg;e f!ilai dep<lfle pe drurnu: 'i'uc:erinlo·lf :si exp!!o.i.t,liior de pr.<!(I:l'l lf~ ~t~eeJr.!~·!1iilii1i!i ,~'taliill, Si B!JIIllbul;I:IiIi" !'lh~drnd'lJl·se in hlw IfIilFirejtH'a. rillo Ii po IriV'nn ee, i'e'lllLmt,iji li<l pu I:Wca! ~)I: 't,eIII iii a ~ti ~ de pIn! dl:l !l~:i. v (O.i1ccnlrindil!l- i toOllle ,eIQ'rhuHe peulru ,u:rgn,n"i:znrea apa;ririi ~i eonsoifdDrell!litua~,iel sale ililhmv, Din Cf'I.atT&E! silI!'e din PL1uI1Ui, Orii:~HE!r. I!I LktmiIi,I"CO! clI,enim.enfe!E de la IWilUl. ~u wHlea cu lngdjora fCi::l:lfIi Cei':~H ~l!I\i'i 1'1Igf: l'li ,Egi pi :ji z.d'r('Jbei;! Ie U IlLhric le re":l S;~~II'I'~i!fIO mr-e1if'li.e la Tha p>SU!li rI /IJ!I"ic1i (46 i.'Il!. rq ~~ JI~untla iflH~ spa n ia. (45 I ,c~n:.' hl(:O.n.de i1<' ii adae ve~'1l dcspl'l!p.i1!5:i!Liril~ mimi! i1 de rillool: ll1,e[7oa~~f'IJpcsl'lilt CQflCefltrar~' P'" eeasta Adljiilltj,cci; Ia .Apo!.tonfiJ. ~. lnsu~f I!lE'!'po'lul'U:i CeZ<lF •. Unlliwl Octavius" Si! Il'fiil 11.1 mij tO~lj:l I.or. ,Rba ic ca p.rime to vito va lVi i11 d repta U: !m.p;l;lrh'Ol. llil r~I.lg de r ~a TI:g'rtI $~gl[a rr~ t, da r !/!i :rrll du ~ Da dei avaa :lo3'vh'tolli J1 en rilildl, Luel d ~i !loti') fit. ,Bu lie 1:11513 ".lra OOEi 00 nstru iJ'C13 ceHil:Ho r, f.i!!!! ~a iHI'I1t!', -~~ mnstlfui,1) oul.ea, Dil~~1I:U:lllil. rnr-l ~iJ]de<! tnsa IliHnai la hotare, ~ilhlama 03ciei ~lidr.l':gi :su;b 0' :slln~u riL sUi lPini re I'J~ 'era ~ PIcSI(!u,I mu Uora. dintre rH.)I:IUH dato-geU,Hi~VQHi sa se ililchille 1111:BllIrebjl5~ :;I [ sa fCflullte [a v~C'he:a ,lor .mtonomie. Ce It.'!pasa IQr dC!'prif!il~jdJa rlli:fi'!lnH; P.rindpllili I era Sa de\rll'l.li ,Iar:li~i ei c4/i il!i nt iii il1l regiullile ce :llllJimOlImai lin:hl ~I l1umll,i eu !!!iH'i si 13 I:Pitlr.a~fa In ca drlills'lal.uhd lui 1lIl!r~· bn!it~l+ A~,a..I5H1 a1'iB.IQ'~lra~i.e hiiba I~ i1:~'[J'u!I~!,I l ta iJ rze$!e u ~ ~'OmpJoL Sl m cam III :'Ice~:J$,i li'm,,~'e lin CiHI! Qzar t:::iidea hi pl.fl:il ~1l.a.1., str .f!tIn'S II.~JO'i"ihuil~ de' pumnal aie .cMjlir.iI'~lar. Bi! r·pbisla era $i 1l!1. i1cis de g !'CVIJJ'Ia. EI unor IiOblli. Impaf!~.~in:d: ,B,sHetlragica stIOllFUie: ri~'allJ,lui ,S:fiLI rOlJlollin'. Ma re<r~' stat pe! 1::1 r~-l ! !lim'! ~ eu sa, bi,B,_ da i' care !l:rOl

.sa

se alJ3t~

aSl:lprOl

Oac-l@l. Ni.i

eral.irnp

~~ Ill~fdlbU,

111111e p'LI 1:e<l s
1

"ill-

fa

1011 {ta1J'1Ii,e:s-ar dill ~iiI la aJu~C!iI'~i:uHk~ t'J, ,ei'lpl~·CE1lie iI"8~ignal~ :], rlbli~ ~Ni;ito.at'I!.1 ,liscc:lDsiuni a P:Li.'terH d;i.dc;e.• Slr,31i:to ~ pune eu .5Il::llirUiI.c:Ii!e: pe sea 1119 unet :.I.o!::~jl!lnirnal degl"ab'a momlizal.:oare d:ceH !Wlltie£! ,3 mllr~lllire,ge ••• BlJreiJi,:;,la., hil.F·bat gdlice Strabe ~ aJlIl1gfflld sa doml1M1sd. pe~Jle fI~IUIHII, tiau, II lual l(]stilil)~rliE'C' ~i~.te: eamenl I[iC.a !o~il~ dl2:se~e rhbo.a:[e c:!a: ~[ f.1!iI ap masRi .. .ii ]~:i.dici ~rln mLll'le~" r f cl.)ittlpiHail'.e !;ii escultsre de porunel, f:~U::H un CIW{81 ani il1l.I1'IIlei,e '0 mare :dilpiil.ite pe cei rna] :mldti dinfre \I\i'~;c(ng SI.lPU5e eetilor, ..II'. 'if Aceast'rii'clr:u:nl! B:ulii!bl.sl:a 11:·3. iil'lf:3pt!:lH ..e sil'lgJJr, e ajlitat de marele preo] l)e'ce,lJell, ~l.Ip\aj pare!feOl nedu'ea,pt.\i.;J -1,IiIUSh'abo· ~,I.U'Iret de ~a!"la, t~ 11, Coil re, t~ 1.1 ri nd pri J:i .Egilpt~ a ~n "'~1a,t3 nu .!TII W S(.':lIfillle ~iI ea ro' t(l .

.i

pulere de ze:1I ... ,COl dov,adli de muU aseultsu el de vorba lui, i! !;laS-au, Uisa,t ooT!in~1 Sa ta.ic v.i\a,.dE!-vie ~i sa rCllUnllt is,) mai be'a! vin,,·"J.

Hllaucea:

voh'*l:. z.eUor,r. Siln

tn

IJmp,tIi~.din 1.I:ltm{.i :g~IU l-au

aUihiJH chilli"

If'"

Liiisirl~ 1010 pi! r~ 5'[Jr~rJl1:z,~I!l),i!1re-!i grt!!Jl di! erui.l~ ai~rma.9 ~~ d~s.IHi! tHSU"li.g,erE3 vi.ltei.IlIi;Hffii!' (''!I'I f1 ~fl5UtuiI: Bll:re.bi$ta un !'I10110])0 I .11. pui.erli rega Ie uLipra '\4maiui? j. e Ilm~d!i! c:l Stra:!m !lune rldiearea da.dlo.r pe. searaa !f!~~nato:;irH mo'I'~!j'luill(Jrr lor de ~4\lre fEW ~,I mare le P-iNotSl:r.:blifilla" peale .I;hiil!i lillI.iQn~tlliln,l, lie tendJClta de i'H euntrapune pe ~fbJ1lril .. rngr,aH ,. lilHI1Li .Jmerale" gft'~O~

romllf1ie •.,E1,~eOlstii~l;:~I!it::lI~iell'3ilV3 flU nepo<l~!l!: .sfI,tis'a,cl! ~,I!:Il:Ip[].'2d(! .fl ac~p,tatfi tll.1 ~1;lif1~iI.

Astazi. cinds~1l ltH'ill! ,aril~JQI(I,gie~au de~o.n5Ir,a'Ir.a.J!ii~.a, iniJor;j. re ~oc:motni.rii ~ SOt;idliUi clloo"gel!lcein secoEe:~e: HI-II 1.e.IiI", cintl 3.iJI putut fi tl1o'ai.eriOlllict:e;le d[li,'l:!dit~ t~m~lin~'pute1i11 dl~·!::~lor sub BI!:rl" I

!S~I'Mrle cuoerit~

IiI)Sit de [] a.~'e'~ i I:';lUi '1.1l'1itat(l: ~coi1C1mka. 5e des'l.r~mi'l. Rcgi1.mUe: .. 1 sila poerdu.oo, ~ar D.flda hl.$ii~[ se· ttl1!pade mai In;Iii iin ,paLm, april il'1 c-in~i partL Nuc:'IO!uil dinMI.JIltll Or:il~tce] ramlne, dar \'or IfGC~ pestf' 5u\Si df)"IHli ~rf1~ce DacIl3 V3 fi din 1lt:!'1!1 llitiil. u
(]I

..
Sa rcvenim il15.1 I.. i Illl1e,barilc pU:lie ia sUir~itl!

blsta, n[J ineape ill1d(1lhl~a. eli ortW,[1i:1:em~,r.elui still sial all ros'! g;il sH~ hi de.lc!l',(')lt'H~a SOci.I!!·C-OOnomic~ i11!e rna. 0,11t d;iu.:ae hi! Il ri· '!;'irih' accu~1:iI s'pe~l;:iali'Iji sinl IUla.,nimi"nu eX~l>1 ao~.~i lil'!ai1!inlib,te in pl.asa.rea . nl SP;ltiiJ OJ nucrc'ull.l.i SI1i.I.illu.i d~c .. Se' l'I:i:!lcuU! i"c~~ ~ 11 [c gMt! fii Il:U II;) li il de lll1d:e C 1Ij;W mil I.mHk.a I'~ tri lilt r.llor d!fIICOogi!Hi'clI!. Qd.e dO[i.::"i punc'!1l!

00' vethne

]'r1~'~a:sl:;lI
:tii

I .sullC'apHoluhll
~Jj

~ ri mUll c.a I:~a. a .rll.d pLi Ie r.ii ~lllr Bu re lJi sta g
011 dolle,'

ro Sil ,c:i mpi:l

pr(l!;i.1eJl'hiliISUl!lUn: irnu U11t!!i :tla.,
il:1'D

prccod:em. Inc~:rcifld, de dal:a aem'~·st~. ~ ,~

gjSII'1i1

riispuns,

'7~:nirn.f'llal precis
~lJh.!L 'C:iIire
~lul'li~1!IEll
5] I1t

Cit a.cest nlldel.l 'c:elillraUUllor .3 il.lal m!:$t'lH'() in zona. l\o\Ufl!,i lor Orlh;;tml ~i a ,,!iii mlj

Tnil.nslla. Ml,In~'ro·IHii

lod'i

P:[o(,,( It

:aJ":g;u men l!'.lle I Iivor.:aI~. ~~
\hll.pE!,itl
j1'~

&101Ie Hz:!!:e' 5.~,riljiiltuI ·prim~.i iIe:;o.l!.

rece.ra lint

PI' neipil.IIl.1 ar!':Ument de ,om:·dil'i I.slonc'i'l eonst'il'u.t,e; hu;a~ipo., iwcn lui BI!lIebisla ,1<1 DUll<3rea de jus, Cuce;r'ir~a litora nu!ill pori· 1!i.c $i R 1!;OI1i1$Ud,-dlu:r:tre[Jf.! phT~ Ia Haemu.s, re·18·UiI'e Stli'illl5e, a I1lertoarn eucertrti, dltllre i!:E!'.ta!ea gre3c3 Dion:ysopoUs ~l statul Jut Bu:rebi stat iJlII t;:hlar a I la tiil l ul ;:u:C'~tuia (pr,o f.. R. Vii l_pc j!' de'pare re cii j'JiI i!lls1l!'J,pl,ia. r,msaI'ntl Ul!iii l!.Iii Ac:onlioG1: e v~toa detatal Iul Bureblsta)! tra.lativde: p'il.!tl:.Blte eLI Pom~iu:ii' dowdtNiC mil rri l:e li.,Ui~ese PQ'.I·~'ttCll·ale ,Iu! ,B,urebtsta Iii DiLm!ire.a,I,lderi~!il'i •. Pe seurt, se ,.. nr!ir!!il ; t"ii!l1'lrc'Oll.!;t<'ll ~H'lk~i Of.! lui BUlI'c'bI'sla N!" ;j:lrJ'I2'f1'la siP:r,~ sLld-e!l ~i s~d. till
-onen'ia.ni stranle;

d:a,e.a,

ar

n

\l'orhiil

de

un

dilla.st

trari:;B,;,al1~a!ii.

dii:! r ~ (fed. U1.le Hgi billa id til:Z1.i l 1l..l\lu!: ~i:ge di iii ci mp] a I~ nkm[et Se IiImi iolo'!ie$te ca ar:gu.If1IHllt.'Ill SprijillliUl a!i!e.slei teze Impre[urarea ,ta S'IritlkJ,,; .... '(.Iwbjndi despr,~ Bu.reb-ista, 1:1 IWme~,te ...biirhd (6i\l1'lP r~11t), detl e,:1 fD,lose,~te hi: OIHe ~saje euvtntul "dillci" (ll.d:;;Qi). Cum Str~bo a,rata fl:1I a Ill!! IllaJrleJJi cili!, ,po t li1JVUI: tlftej' imp8r~W mal vec:hi 3~aril.getl seniuflfiesc (~j de lC!sarit, de la mare, ill!r d~eT ~r tl:c laa.p!l;Is, s'alll''as c{!llduz,l8J c~ aces'l, 3uJO.1' iJ CI.ii1,o~!:ea pc' 13uUll biii>ta. (:_,';I [.Ill UJ n re~ dela :!J!l\IiI:ai rea de [es, In :;;nr~it, Olidl h;t'\i'(;I-C.Elt.,ii lee .. ,~ita~oo ,A.;rgel.la;'!,I'3, mem;I;i[li1aM (;,;'1 fe·· ~dlil3lail ;ipol.eticuJlli ta.'I,a a.l hd B~J1~blst i~ i!15Criplia h.l~}\oo!'a IlIQ{lra, r~ci!1(1!J·:seo suie de consldet'aU' is,lo'rioe pe marglne,!! arlenUHI1Ji Or.des50s.A.r~sis! .PQs!tulaie die parva:liI. O'r(ltjlssos e numeh: daol de Hcrodot unul rill din cj,mpfa !'illlnll'II.rIi!, ideliitiFic:d tU Ar·

get"

Cri?1'I.gu.dil::z.voll.;'l re 1Jj',~c-e.dei'lta ~I iUli.er.ioatli Oil SQciel.o'Ilii dJoo·~'~j:ce. Sa Im:ep ..,m <12'1.1 Slwbo. E :periecl ,adev:. rat cA, el [ace ,(l dis· '!Jflilclie gI.'Qgtdicii" I'II.l etnic.:i.il1ltn: gcF :,;,i d,aci. D.OI,tr hl I]cel,a~i ttillPP ,t',1 Jl,;!dzeuil ca. 3,C~1ISt3 i'mplit'lire e mal \!'cch. dr.IH~U·lI1!l! S I in" ~t'l~gm tit nu se ennsldera o,bligal S-(l Ili'sped.e l1ii 5-0 lilHizeze. fillJ<!.t..i1 ca-I. j]i..ime~j,~ ~e .e,l.Ite-bfs'ia ..,IJ!lt~at get" .lnl lll~~ilim:na fll· alllJ!.: rn ~'.azl..iil t1lllJiI SClfi'ilQf eare ~.ti(! elJi gel.!! ~i dad~ vorbeau aC~3J~i I.lliIlb~, ~i~ O:.;!II"~ pi",e,c,r~e-3d d. pella ge!,i curgertul .!l.101flSUS. aeluahrl J\~.Iuei dfI:! "fran~H~'.';In'i~J..i,_,Mal.liIliil ~.I;, dup',i ce 8f~rm~ ell tte'll~ dilil \'H:.'m"'<1 53 .15(11 P!JtlA1 ~~ rIel.or de riizlJoi a b~a 4.(1 (lOO de o,arnQ:f1i, S ~rll bo spu neace ta ~i hrcru despre po porlJ I dad lor fi ,a:l gel Uor. cOldTvmind CH veehea distll1ctie geog.a.fit:1i e: lipsila de SI1tllHlIUks· I.ic pl:lntru d.itisu.l"'''. De ali.minted. nu-l hume~le imj!crip'~ia IUlii Acol'. ..imi poe BUfeblsi3 ..(;'1 dinlii ~i eel: mal mare [,~ge dr,iIl Traele," Intr-c , Yr;Lnh~ elnd s.tapiill:lr'ea tul se lntindea p,ina la Morna, ;clJ!p~i"zTml ~'.ilI5h.! h,~ito rii cc n-a vea L.I fli Inie de-a i,]c~ cu. l'rBiej,,1 prill).i u ·;tls~? r _.Pcrsu.ash,r;j 111. p!l~rI~5,. 'ld~f!a te;'l Ar'gl!~IIV:ll Il.ri!'bl.li~ s:§: fie '0 3 to'i::,tiIi t<li t-Ii.' pei Ar~~ {it:! ,iilrrticllJii:iI!~ .Arge~is, E" ill fond, i'lutlf!~ofl' '!II' \'i~gMmlr:i~, Nlilmd rI'L1m~l~ /!.rge.(I"';'t'i i1"<lksta ~ i ntr-un ~ili'o'II'r anti.,e:; deru.HrlFrea '*Iug~si.s e p!il d'e:-a-fltreg:1i t ,~ remns!.! Wllr~ nl1(,hi'u·ril:i. iar ,c:xp;liclI ~iil ]ui [;loa r)'aJ 11 CD HerlJ do t I·-~ mudificil t pe. A.rge sis Jiii Orlle$:!>Q·s sub innu,~t1~<i termin.arlil'i lopoiiitmUilcel.or carlene I.! g~u

d~

,'H:C'

prat:

de

~!.l

Hemdol

:J

modtltea

I IlL! 1111mal

ler'rr!iMHll. ri

ge~'LiI de

a.slhi. Par" ..n re.s,pifilge insij 'formlJ. Ord:Cs,$O\s, eenstderin~'Q 'c:rC'a,ta d~ Hl!fOdol sli.Ibob:sesis, topo.liIlm!~Iil!i ciirlien:e' t~rrnIna-

~i r:afl'IC1Ih:l E?

l:e!in·.!I841S (de pl Ida. L:l:ii 11r Ha Uca 'l1.ai!i;WS, 0 rssul de ba~~ na <Ii j ;, f.l~irih1· ~i:.!I.IUi~1o.iJ,eI")1I1 0 fnlcH:lIJ[fl'~te: cu form!] reoonstituiti1 de, el, dar. [jeab~s~Ui die lJre!.1t.1 h:vor !U1'l~~ ·A.r~esls. N~flilrcm;;il nr~:3( atunei decJl 1i:;:3i Arge:da.v:tl M l~ep'b3,!ii3.tii,pe .Aiig~~;j:lr.o,[. R. Vti I.pc i) ~i id~Ii1.· ell pi ta-hi tMu III i III I 'B1.Ii rehis!:a~ e.a he !mie S,1i rl, rusl ~i C',api ta~::J til.i BUI"ebLs1.,;] [n~u~i maca!" to! rnooplHtil dotl1f1fel sale, ~ilisUel ~c.~1 dtiiltii ~i o~1 mal milrerege dhii TIiOlda'" de"ine la 'Qriginli' Q cape· tel1l~ dif1 cTlnllJla Inll.nlun,il. btl chlll.r :ma.1 :precIs. de .Ia Pope~t. AbJa dupai cu~ertre1l TnmsilvaniCI el IS! !'Il1I!1:i rei?edlinla In MJ1;linli! Oril$tiei ~J, bin:e'ir1ll,el:es, cld (;11 re :;.e revoll.a imj}O,tr['Ira 11U11 si'n! ilQ' billi l da.d It.a m;.1~\f;'ine111. ioa.tt1 flc.e·sm, il,rg~me.tll:e" ii'ltN:eS1II'i'le ~i ,chrat 1!:OnVill~:iol~re: Iii p.nma. vlHtere. 'Lreb~rli,! ~I1S.l! 1i!');31Itl1<1t!:! t 1'1 !co.~1,(!l!:,ttl ~115Jo:ri,~ ilIl epo!l!vi" f ~ i"rt I~g:il tll I'H $i, <1:11 r mpre'j quA I'i ~e vre:mtii I!]i B~ reb~Sbl.. dar ~il 'J::~U ] Ii!'
76 tilic,a eli m<lIr'E!';;IiiIIc~el:;lI re

die

Iii! ~ pe~ti, Da r dad

Al'ige cia,va e fa

I-,!'erodot 11-,a r~' !llel 0 ...'Jna: .. arata 1.'0 limp de lecture IH'OPUJS;31 dl'! Ole-au, C. Uaicovicm perrlru pasajul p<lljbtan pomerut in capitolul IHe:('eille[lI., relerljor latars :stiip]rlWi. d'e fJwomh:hnlli.':s. Ace:H ..rage'" dcrrmea IJl.'ste d::JCiQ'gl"tH ordQS~flP, ,~!J'~/J C'e i'nseaIlIH]J. c.\i a'IH lie ~"lr,emiC',lt Iii i Beto do i. cit ~j ile ~aI roiJlo cui :seen II.!11~~<Ii J ~: J,-I~iI. ci nd Mirtli! PlillldJ~'I.~. :rTII~1 f! n!l.nn:a '101 Ord~'Ssg~, NtI.,an.i'i1'm nid ilI.11l mOlly ~~ S ,tred'ulTI ell d~ I.. Pc:ili!Jiu I~ B.urel:i[.!>!:q rnurm:de rh!llui 5-3 r;,t;'hlml)a~ 1:11Mg:e:;;[~- DiJliNI,d'.,t'ta, l~g~ltHIi "I! ~es~ ,~- tlJtHn' Argesi:s ~~ Mg.!!!· lla\lJ'l Llispare, AI!',g~d,f:I\111, c{'lalc.[l fn 'ea fc S-..ll db! ' A.comioi'il" !IJ'O.Jlt rl tati:lata,. dl.!ci1 QrilJnd~ pc. t(!rl£iJriul d.n·[,:. Dar iI:,hiar ,adllllll'ld ,r:.Il {'<I Si1! . na pI: Arge~. ,I:l-o pulmn t ILlsic'ra ~"I r~~edff'lt;jj a ,lul, BlIrebm [111; C, i lui d,!~~~. 'Ialii I a..:t. 1~li rl!'~ ,~:VIJ,rfm in ai1si::rlplie. NI~, xi bl; dedi 1l101m~sl'rIQas.e pe[!lrUl al pJ S-li [fl. C'impia ftlllIl'h~.:JI1a !,e.agiiliu.1. pUiwrii :11,,1i Bu re hls la. Ll!! Cr'll rIlIi! 5t:' seh lmlla ins.ii i.ll C~E"~ ee.' pri ve~l~
lrOln5_i ~\"lIIti.:1I.

:!'rilr.ilH!(:v:ir,

irnOlil1~tC' 'C~1

Btl r~Msl.~~ 5:;l.~i ~rrdi:1!'fI~i.'~ri""lri Ic' :sf1r,e

n

FI""· li~e ~.a.<lll· slh11jfllmi. an~ t. Icmn!ii I. p.~1 u~~hm:Oli 'itl'itt:llJr. .rnk. ~nln'I~.HTIlUM ~l'iIl1W\'iiJilj. ~I~r II!! (' r:1l :I1IIU1'1 mal gi'CU:i.c.mt~ I!!I ill.ril U~e.l.-I dIllB.Pt~u I tCrA Sj](Ilq.l'iv.i jill" ri!:Fe~~IfliF..." wlie a M. m~dlir~t3! ILJL BUrE!'i:Jr. Densilollll":11 P0f)uISJ!iei sistl!.e Ir~:ln1s~lv:ili:l:elte ~ !. de . I['! ~'!irt' 11:11'1 Oi~c:!HI!'. 't. tn Transll~l.tici dil'mcJtnslreaz ilj enCi~l(elilt til put~IiC<l lui Bur~IJ. Totu~i.. s-au bUoCund '~I eil' dL'. tea .llul pu~uii centra 11:.aJ I~IJ BiHlibiSr..ill!'· ~OSpDd i'il re:~ I:i: ~i reoIigio.'al1j.\<·iHse.. neglijHid lI!<lj blile d\! ua di:cenilJ Dobmge.tI~ ITI!!i.sin. pe ~3~~!lile dil!l myoU. ll:lJ" lIrler11!i1~'. f:n timp:oe ~illt~ ifiif-ad! 'll!1Jr lIJb1loIJ I cenlru lu.Qtlra~.~ile p~lti:ilf- . hi :JceJ. lar f.· 'Iii dtl~tl1:.HlIilic d' S.fJoC'rio<ll'iL GraQ[loarlil'3 00 rnp I'eXlJi III I din Mlifitlii Of!l~U.11uHe e. a IJOI p nlll ma rHo In te rc sa poi i iii ce a!le r~geh~i dae Ia DlJlniiJrC".".· ~r3 JI! [i[hII pe pili 11 rna lerial t IlftmiCil·econo I'Illic~ ~i spl.!iIUII cli1:sic g:re:oo·n:1Il1art t. TrClI.~tO-d.. tUnal :>t31'1.c11~..i unl!lil 5~al: pUltef'~h1. ilIl.!i>ioria (.::I'l:sli Cllg.i chler valea illfe·· dOil. dic!. I!: s~aJu~xpl(lat:ilt inca din vechirne marl resurse lTIac.deltlkE:! mfldiliL Boga'li ii1 gi'l. IIl'i3nlDl tfn1.' Ptifnfi ills .!! rhco IOgle dlQ·~o~I'H l!'l a cest(l' .h'ltl!:.ar~.'lI(( .a" l. In timp ce d.l. .. f.ge111' Rubobcstes". lii~r:lr !HI!: ~sj:l iI .i !(i.01s:pec~UI~ ~m[Jr $[ tnIJ.a .~ •. d~ CtHISI:rIl. r..s.1lI10r1. Bu:relrlsta .JI~<I:l<1 e sorij.~ . Felurtte m_llill~ til! '[Drdlllli'i~ hcolcgtc IlC lndcarnna sa plasall~ i!!Cl. mr.e ria III I ..1:.ij ~\l' ~u ill'[erll'seniT i ti aCf:IlS[.ltl. micrt\ p~le .l'lI. de care .[:Ie.1 ssu I. I i).la:.nld.. flu rill Duo Ga SSillSJ. earaet rLlI de Inche:ga.Dereli\l!ll.· Ic.1 !ll:m:i..('! era una din ~:II.a mal dHid h'i os.1i1 de jos. A~adar.e~ "cn:~' [~re .lhta:!I:!.01 r.l! de l \1'tll te (I m 'lO]llrgi' pm~rj!.0 do~hi~llgaj~li .·oliare<!.~ 1i!1'QIl<ilri1Iu.e. 'JH!i.:1 pulerfi dio'l~li sr .'v(tsl.IJi<:('~1 tel'·iTDl'e"tI]nse."~'~iI:s(. el dus.:t~lJoi rJi Ii!!!! ill j'nde. ~1 ~~rmll1illd.gl nlul tn lI>hmtmA:pu. de (Htlill~U..a HH.l. cf:r!'d r. 'Cllirnr $'1 ].ptln:suJ '19 l' r03rlc ll$'!lf."ililipi~ Jjlll. pe plan ecomnm!!:·StJoculil.mrda P mlOal '1.IIr1~IIQcral.u::I:. CIJ oiigi'.ele.li'Klli.::Ii c.Icla.1iI1IIH mal lrOirn!5ijl.!l1les C::lim 1111 Ii f g!€'1 dL!1 c1m].lii'h~ gT!IlI~ Si Tl'icu I11..~li. IJ~ :.iI:::. i'i'dobiiHlil]dlu-~i 'ilre." lm:jKll. cu IJ~· lCe!)a I.l!IU'rH~ oefE!d. cotastmi:liiTc· ~h.!I:::.1 ~iII !rutms Lie rllg:imiiiri di.rn ml"u.~j[ln'Hea d. !11 IHmJnle' resurse ale r 'glu!lIi SI ln dez\lolL<iil1!'<'iCI dU1 secclele all.ilm de i.'!!intl? i. ~~~c2:. :iii lania Olil1.1'il~Citrii.isl'~ a~ilr".a.. vile.r:l!lillol" de· alci. fo:rUfH:atiilc dm MunHi Oras:treipre. socleh'j.':U 11.'11 '5Ia~Ldl1i :.b.tl pute.!1HI l'jj !liJi'iiilli dLlj}!ii i!drolJire'" 'L!e~lild r•. a T'Qrr!'U:illiuniipuHl1ce conduse de .nJeoi 18 pi..ill! :rlJl1Ilm.Ii". ~~ ale'l Il'ra .. '~'Il'dem poliHl\ rol:s.~m' .:. nja Il tirrr.l rill • gi( 3 T fiill1isi Iva _. pJ<.i1a' 10lJ SQCil'tOit~ SOCl.e: t 5l!.~i1e<l luhnia4'Jillieo lrib'll Ui? Dlilpfl ''''!.He din D.a rill M i nllllOld nid i!IlPI"..r.B (nll ria nit IitIrnal:w.~gjS..' .j'J s.Duni r'[1 d~ ".'I~II!1! di:!: pe .C:~ ru ffi I.logk'.B!DIJi'iil"e:a!tilij laele :GI din S]ov.ltll ~.l~a mllnte'alna a r n pu !IJ.i' n inl~TUJlI§.ffi~~iej.1 c-el'tilot die I. if1.i iIi rntrec pe .<lir dJn ~liI'ld d!:!' \'~d~Ir'~ ~l~Hlh:'. Stlll. e popoil1r1ll'..lIi.seivigisle 11t1. :rna I.mel:1!Hil ~IIHl.!JlI all fOrliiic.illorJ<IJ "'E!:~he . a cerul putere i:ri a r-e Qfigl ne .:elela.e r lii1i ce pent rua p lasn 0 nlg. D'viml Ia di5ipCllitle Iloga.ie.lClliI·i:l sullelen] de p u [I.IUirH ffra~di lor de dlneclo de Carpati.:rti<:e. .:oIJ Icgtlni lsi gil5ejjoie IIJ'u I :stniu! dac:o'~I:!t !Ill llii Bli rebi~la~ Dpl'! Illllilei ~.ai.adi '[r.]l'Io'l Gr3du~liI. se dl"Ei5elJ!:~h..1..C:zJrl de.Ilnel. rle tmr ' rnal l11'i. E':t~.slr·l!lI zii d .1111.~1iire ~I.~U'ipiniH:1! a~lLIpril Mun·tel'liei $i Dabrn.alt~!'!11UI pontic' §i ~~4S ~fn~n!:! g~'1q'l In "'~s.<:ihilllate. IF!i"~ic !'lUiII riNS<:. TJl. . Sa Jl.li1ea ".a:rea accsblr 1)[I'QlTiuttJr al p.la rr! ""e~l ~i rrllglo ba rea d D1Ti:fJt~i riIlil1l i1le ne III re ga tul 'sJu transl hi~fl1!!'311.1l.a~.Po p"!·$'tL.j! fjtl:al n'! t rl bill Ie..E de 1~:lnl.~'r.g~1 5~ Imp .ge1Iidi:""el'!~. Trnl'lsilviiflia..Im I'''.d l. ~. I:'::ici dat'U tiM •.:.rncli dlliil t·lnl.dih:ui'lHe ~r1 cez.au. Sti: lie·rio ti 10m p!ni l.r s u peri!O ri tadea 10 r '"11 tti de iaa if! c..i I [.I i B~re bi 5.a reM 111.ll· !fit Usi m! I i1l: 0' J)iHt.cla.i] ~'Hte. Inceplrtd cu ~oll.intr.'li:.i.:I.11" 111ll.lil! ~ITlra~'f'iI.:a islorlcc*te E .n ~I!! I lui :5'[ r'!cl gc'ogm lie) OIl Pra su r~giiJiliIOtr. Ti mioSu I au . in'oarel is'IIJri(l" ci:lllrfn.• .gl(i.il Tdi.1:I ~~I [flljl[j hl[ltMi 1:0:1' e !il'gl!l1Ienh11 . dlilm.at"OIfp<lnCi.H'i p] III fi:' f ~~'~h::.eriatc: mlfl~' reul de rl~r J a Cinel!a r ::il 're liue. 11t'.!llI rlll:pi de f(1'g'illll:1 t ra 11S[ !v:ii i'ie an .p'luic greacll.obse"rv3 <..' Iflii..'eOlILl din plln ace<!!>h pg.te dilispc.!l.(Li' l1..e r.~S\l' h. hi tlrnp 't.ua Ie T:n /I"!lI 11'1 .11 :.3 ~ [1-II1U[.fIl ill zona I''\Uh!i~CH Or.BlDreb~sl..ut:'ilI1i-!:: \'orb ·~l!.l]rlteo.!i. pol.~r41.Hlilif'hl'lle· ~Jllnl. a ~(''' Ape3 (j Iiinll ~ ti I ~Sa rge tia. \1{)1 .. U 11 rli!'. rituB:1 ilil gliO! 11-· dOfil pt:diI1C{' . .LI S~I sclilijmb!e .rlmpia lUll f11-'1. seni.Is. "rogi$lJrl".ine<! pu (.p.51.1~:ri!.1lilul' il'tlrUp!1'l'iL\' r[l LJ-.~1li1J1 '~I'ielll. 'In MllllW <0 rll·~tIeL.jm df'lllmul dezvo.a"IJ .!!1{Ii n antI:' norul ureu Il~! carpaue."~'cllf1lta In for~.ll. ia tn1 momeVll dOl't 111r·!J p:u b~!.l'lli.ri scctal-eeonermce $iPi'lUtic~ de 1. A. apr'()Ipi. ani rul :~l .lJrc~U.!c bunurl pe pr'OdLJ5CI~ m~~. r pl!lbilici :.r. Cauz .i.QeriLi Js'tawiei '3.rfnc]lil. Deeeneu.iI:!l ex IrillelHllal1 CeS-:.5.. NUl ~ 1Til'!-' fiH:!'~ s<l ~fe"de'm c lot'mai ace 5 le reglu. ~Ill~ rnai ]:I.erU I'l!' Bollr'!l'bi:s·l:a tn Tra 1'1" sl·!vllrllia.Im sf!vcdc.atp.e-i t!S!fi eclili.<l:l.Ii regiiuJn:i.1l1'1!J"~le III [enle IIp'. @g!'H.ra a.'sau ll!lrhit·et:l:urii 11'1 pidr!i.ripolitiI:' ill .I21:iUibf.. d_lJpa ilsa. in lmediata aprepiere de lip ~t~l'!~. l:! d I:~I CeJsIC:j\L1_ aur·"i).1 I:'l.ra :r~~i !'egiQ]U! I rJi~I:ili~ .d::rvagjs.ilstd.~cafilatiee.a t·e.[)a r ~s rei : ra .e: :s:ta h:lhl~ :Iull Bu rebi$!a ·~I.It'l.aiiili Limp •. .!a }$I. n dill lJ'j!~ldLli.l· sau ~~mll.~u e.llil d~ 5d.I'trl!l.il...". .l rHe j'n tliill'i Ie del. d1upj corlsolll· dl<lrea [i!11J te !'i.{Inel MUi'i'til'Of Ortl~llie.

JJ e .rii .si.t~ .EIr~' lIule.rCCHf'Ornalnl?: IlU .cIOl.a teto I'~O mane ~t p ro@ltesill i sau rdei sl n~ !S I.(! 1'JI1~l1iItrn:.iJ.v. fiI.'II'iJ.m. dasld.AI~ 1'1.. i1e: •. ~Ia I' de III pe. lie.Sc!ii1lviii.r.. Inca U fI sclava] pa Inarhal •.i'IO. ~i pe. ci de ~~mHll Hbeti [iilll)lill'lct de vedere Juridic.! I ~1.. sdl!]:.zvoUarca.~'eWimllilll:ilrtor.·tljICIi sec aU<! .a.rre"l-icroi:l.ebui dale iIl'edSll: :t.i1jlwgi'nd Clml)~s. a SClcieUitii.f.n •• §l RD·ma celor~p-'le i'C._ j'i'ice p.u'l1la~ '~i. 8v~a ~i'i r.c:~ flU predolll~'!:IlIil.poc~ bronzn IlIi.lem jrndill· piUi If'iti:lcillr'E!!I s. ~\:1:f1I.:1<!. ~i ridiea 1I ilr::-e Sit' :d(hull.i OU IIU'SU luerate de :tcl.r ~l:'l::ile :lt~ Rlp:Llblidi.les C·rD I) -li:lIpcl~!l'Ic: d:!l'.allibe'l1l~ Ilberi d!) r :sa raei. mal [!1:l!.e =ii sclav·l exlstau hlsJ: eli11 e. d~ mh !.iehlil!ll~(?tQ.~~i I. ~:mporli'lnt it tlU e a ti'I exisle.o.>~el1i!ledin orlndui:re:1 cmnl:ll1e.!:.. 'i B dezvo ltill'U selavs gls!e. pia lra mlC(1':::U r:l :l.• pr.~ dn'l.ice· glllcl!$li .1T't.1 u"m) Zis 51'(1.vi r~it de.in. ca pacbi.Jc~ae:i pro.in ill pl'Qcc:SLlIp'n)dl.hil. l • d~QLl r-eoi.mcl.ii peo DromidlaiLcs-. h:! i'f1J.E! gJ s."'.sH n. !:I.!'! .viloi I~ i~·lia7.t:: eli corespn nde ea ~ AU to rjj IIIflti coi "a iJ :tI!1m~s.d.~ge :. Cl~i'n ~a-i denurnlm illrUi1 d ~'101t\lrl?' SpeeiaU$tl. ~i pe Burebisia.u hllriU I:ile .mlil g.!fv[\:I Intr-un le I sau II !ltI~.!rvllptlb!lti.[lI:.lui.ri~ ii'i tade' . cfn~ Elltn:a.lliisiigilJr..1 csocletate s-cl:n'.1'1".la''F un .ti~f{J.~~. cl l".li..nlkl til:!.11.l'I'ta.d•.i • :Om.'j Jill I:o~!e aeeste lil'imi.m 'hd Bl:I.~'t -brutal in!I'CfI. menlo!!' sc :I.0!:i.[!b~tl la: im:~pqtul de.de ell.lli 1.lair' f1t.tvoUilirii SCIUfigij!)liIl": !W1.:!I~ ~:5i~Ci!rhl. SI.2!. vm ..~ rOO. d nj.l era sti'ipir)l.i1 1'r1t:iI...agiste. loh.ti'!i. 'IuliIC'U.inf. sub [Io!.aVl.a c .j les l sltlgu ru I dl!acest h:!l in i:~IQrl'.'! so'ei[ l-El'collomJ.d ii. ~rIJ ~autor lea A-rk~mudar{ls 'I. ~!lir.IL DB!" nu m."~ C.ii.nomi. il'e' JlIl.aoC dln SCoolbil 11:I.ri'i 3..u:eblsla .~.1 "lOU.a p!!I:r-Ie iZ-Vtliil:rllil' ~'i .!':1 ferhl Iu.. DrQlhkhoil. a liHmlt!~ :sc:l<l!.'lI ell.e d.lI de~tcl1i!iSe.i ·rOl:tWi:'.i du ri lor de ~ la.a s..Molt'.~llli lid $CCCl]U .r .el. ChuJ Sd8\fUsii1l'! princ~p'ala 1013.Pti n . 8.(.d~·sscol.ga 1.I:e(.i:ticep.illii~giti:li.>.1II1.MiI ~..53:e.! $:Ii1!l. I:!J.1Ji *1 !lUI: Iro/J'JJ'j:a $. dar ecoFlic.a. s~1.:o. c'CIUi'. i ta ~d!:ll·ccQ"e!'mi. iSd.:. stalul Sa cit! n l .!ir~IJ·~isc" hi Sp~d31 palm.:)n !1ie::'i 3.is'~·lil'm'LI~II.'ii" !'I)(UillHl1!l!e ler ilmiU rOllrie deosebUe.s~e! ~~i h1. . e-$Ell3i. eJ scnteau din a dlncu I m~J'li!lo'r all r:i.~it'licl maca!:' "fJlJmillil:ll lor.I!i litifldi.'J!:l'O ha :r.reblsto cr.ace~t soladiu lreense rii ~.aUi din Millntri rOra~Llei f!rl\l. ht IlIluI:J:cH@d!l' go·srm·..:u nHe .. tar In a.11Yea.Hi depr~l[luctlC' tru·bui:e: :iii.i.a15.pedi:!! c:a g<!t:li aveau stlni. '[fI proQuc:lie 'lor n fest ioiosili rnai .enlu.elem.tIlU prQdudHori' dB bunl!l ri. Tn acest stadiiu se ma:ia:ll:lu.ie·ta!e3 d:aco·~Li" reprc:!zenl3lj .glr '~i a :prim~lEl.rl1 .!! JLJ~r~t ~i au. N()hriJ'i~ ~. scil3.1~gUor pmduc\iei Dar statul obiE"c'.' oog..di.l.a liirU..ea failS! SIJperloar~.ll!l.H pte a pu.!nul [il.el:e. P'to!lem~u. .gis' lpoentrb! ·ci 'in Ull1ip ce il:1~-il1iHillele !1Io:.a Uri !S:ta l 'll~lnagisl.!Jli desJi.'Ol'bc~b! die's~re [allllare.j] 11lf. ~i . Ploleme!.~ro!~io. dar ii tolor$Ca:u mai 31:~s ea 'sJlig.gisrrll.c r. ill \'I'emea lui Bure~isla sau Cli pul.~· ~i sod.! ni le or.J ~c .te pa rlk. !)i tlJ'tu. iCO'I'l'li rn!ntllilui EI sotfii.vn nn- cia" Roma ~t ~cedonir:l.nil:e ~fm. 1~la· tii:le :sO 1ava:gi.1l' II~~ shHuJ..Ui:Ii. 10.n!UI'II@ tarabosulor dacQ-g.le.e.e~.g3t~$o.plfl. dnd ei sodale. ~i.pe de dl. W Iii.ra I ho!.'II.i"(1«m~:IO'r./It\acecon!a.} In".rc. apar-1. n.inte. 111 lI\~!l.atllU.ilo'!i !'IU reo am de i'n~m!l.~j cla s..a~ Uilo.~! ·~ve!ll!i sdavi. 31 Ef.vaj'iJlrl fn Dacia 11111 Btl n:!blsla ~ra.BI\I'.3gisUi de tip elasle." so(..gricIUI[tu.{i~ILI. sa ·c'a.neeunoscu I: ft{lY~!.l!li ~i(I·d.I sU\TiI l.fe .rebis.: c.:r..'-uti.gili Til eu I~ diil u rm:ffi pg hi\'li! . ir.i:·~le'~~~gu..l! 1011' dOlOO··W!t '.ILm~i avem de"@ race 01. I1U erau li1d l)fillclp. [la. Sal'il'~"~ dl! (I pule nu.l~i.nd rcgclul.llui SIl!' In!liiresc: lrepta]..!i1I so<:.~m:.\.t!J le ri ~lld p'rinGDp1llii produdlori de bUiltHl materiale.8Q' .ia lor e.lt i'!iiI ~(.l a~'u I d rG!p~aIe. Sa :zlc:em. lII111ldllll! Iriil. ~n ~r!'tn! Dada ~tiri~e sfn'i.i In ·t:asa..ee ]'ie sinme lim. scla.~a eeonomle a unel I<i:ri se ~llt~lTIeiaz~ If! priI!nUI rind jre rnUi:n:al~r.slic iiI. lui Bl:lrobi~l<l e.QmJICa un ciUlda. [radio t'la:r pe elnd Ore .l am. lncel dar ~gur.i '1llimHiv sHibesc: $j dill! i!lIlPOOI.i.~e bmsc .l .gl. \18 T~ 1iI13 II lel e diflcil ~ lea.e .pIt' de il.lenl.!! !-.tul0mi.~ll!mel'lllll~ 'lJ. eLI i'dh~ [:I!IVEl:Dte.a r.5dtH.1'.i!lelllg~dut@' sa airi· bulm ~la. ~i .11 di: durolt'l!r~tlJ'rrh:i ~ [Ie rapt lnlt-o (Oi'i'Urru.1! lio... atullci reVQI'D:tl rile (I ciap.ri roiul lor era. SC'~. Jl:i1l.. elemente.ct'I'll/ur ~D::l!.. IIAea .l!t Uii.unioo\>fe a5l.

j1U I :. m."SJ: £i'h~lred[l.e'Q UOlir:Hdu un.. IJ [J.§. n~I.:!'L:"!ieuc'i.. se ~riibL'.I"~ 1l'11l C'l. O!~el:a .Rl::in:lc' deOl!i'C'llIIU 'r:. b~~. t1~ti! !:lUirna t ffl Imil gc.i.1.Il . LIII D ~~ tau (I~'·:all n.L DimJmtriv~.e se ill i::llr~ nd ~i1 rifM:li.:11i II [ I!.ir.1 rH nu O! \'o!l!.iI3.ll:) gl1lt:H:I!lr:3. ea I~ [d:llles:· s:i CO!'lSiCmlrt~te.l~~jeJ IH.t" 1'\i\~nh~r.! ill(l.) i)[ j) Sw' d~5[ r.a.~e-sl.. mar~l!l "IUlQ[ul rm~'l"t I:'.ar dl. Cf ltIe 5pt~"."~1.l flJ:sl.P'1l! ~~r. t-all a3 r~ S.!~.\l . iar UIl~t!.I ramase ln IH"ln~ rata de n'H'lSIJV'llll.l (I~IC. lOHduaHl clil llI:.Q.rUII ~1.i Cez~r.!~ie !t3(.I'~~i!l. In tlHem!(1 ij)a rli a IE! na~ir.[Q.ltllncc. nc ra I.]htt1.I~~H penn.('Ii'iI' .1\.ml.3.!L f\1o.li C~ i::l't1ct'l1(m .'1 IJa na hi'.M'C~~ eornples mil]' f(j.<ili"Tn11t11 p~:lIre:a1 3 0!X'1"1iI IIlI ['. ['jIll. NI~ se rQrrnO):$t !rl:C. !ti.:lir·~" 111'litlUi~l!I.1 ~ill' a: d~. D.:. !:do r mlH im 1:10da Iii!H t1:i III r~ cL bJ !.1 ri ~ g reude d~s.I'ml! reeu .\'ohll t~. difllre i:.3!1 ta.a t~" re.$:-B C'Q Ill· st nues!] ~ 'U r i'lJ.)fi? . lUI.V" Nl: 1\ N OA:C 1. :sU.:)"Wll BLlIr~hDs~.Nfr:i (..~ rue] I!rr..' SQ ~i1iI1·econo ml~ ~Tr~1 i'iS! I va ma • .r ft 19st ~nmfl!. md!!ll.1ll.-. t N'B'u i!".jrre ~'~OJl()nl~. jd !Iii L::1::e.~ It~ gli~lc:e~!I i.~! tilill muI Ill.. !i(' lrqell. ~C!.I:IE!~H Or3$H~i poate H :<!ir~'ttUl..1m rl'earh sa ri l.fI. 1.JoIi..I~'lsl'~I·!trMGil nente depll~ J ~~rea..:11u t:li !'lea .mail fliHlU.1IfI! ~~'" D.s.>i~or 1. n~Hn~.ql af:l" p~rt('l1l' ini tdlOi'tli D~cJlI.Il!' lesupusese ~f!i(:!!I!':S!1~ 1:':1I1TlP!lfUlkif s.m~ sil\'~Jn~. S !..u ~.: fltllJ.OI pr~PJILI.'!:rr.C I~ta [e~ daccJ.~i:i ~j. lirmi!: :san . ~I p'lltere.i :ie ~ I ·o.1i ~lllbur.nO!. IDLlil~.!Ul~.ruoW st03I.O:[l'· II-nuLlt sili se de l\iOI ~tC"sili in Ho reases: ceh'i!tJ.f:i1!iI.:r"If~~i Mllj'lrI~i Ir.r:milsd "lIi!o rJta lea sta hll il.u (l~ B h IflIe. du p~. 1~·t::LlI!1Q~1.:1i rna df' I f1da HI eli! !i1l1J11i e~. l.'\Io:lr~ to r ar hEllo~ggiec' ~i IIUl' rillli~" l a.'!'dc: QU'cre5c~]I.!1I~fi.<lil1elC' lih. rlQ:iMliAi!rnIH'Hr~a~'ah:dui dac fH!! hlS~lliIn:. nk'i mac. L ~ .riim!iri~ard!.aHJ~ 1. O)~mpl~"'L Nu I1Xi:stlt thlpj .8. fdoil!:li I..).1 !l1.flcetLl:<l.:l r' $i Inl re regim'J LI'.:.IJ de e!i.i d~ i'!1oim:slI"LI Iii .!l"iir! Ijit.flr mari~e. 0 ltertln. pI n·it I <I [)@t::ebal.'.:.WleOl IIiB iBuni:nSI<l I'l IHo'l'. ir:I ci HI pia Im'L1 i'it\~a rlj'i.JI:lI.8!tIll!.ht"F~.l'.zisa sau ci mpi::l IhJlI'ia:riLi).!J.£ll~H lle CIl.~ pil'r'llnJ~fUr(!iilg.n'\l'cl'I~:"ir!J.t di u MI IfIlll Ora ~tiei n-au (. oCLlp."lHlii d i n iT1 irill '\IIIe.U!! ~II mel i um fO rrn d(Oil. tnterITiVaz.~I~ cl.Ini!:u'Ii di! Ilritn.~:b.Il r(' 1'i:!~1 s l:.~.il~. .d!iilpH !lIp.ll.i:'I !l~ .u:a pll"imiHVil sl 10'1 deillilOC-filti.I!. .~""oh. MliI!I'ai1r'nllfi:. u d.Ie <Hi f.I'i~Ij~ogia? Siipl~I~HH!) erechm~te pc :SC.g.DoIJrtllj1iH: Itntici s L3. flr(.i'i3iCD n U 111~jt.ii Stra!J~. Salll m.I~Si rU5C~~ ~mi.ft.oC<l! o!fldinc.!!' Ua t~I~H! Ol:SiH~1 i ill li'iii~j'. ~Il""o [e d!~ H!1 $.'Z i.l.Hfa .I'I.Cri.)1 .i de flr~nn~~j d~.e ~:ic~ dcpl1 ~J:se IJ'Il nl ru lol!'le::nirm a.vo. m.rTr:!dui.hi[l. I'I.I:m !!.rn fIJ...:!ri t:I! Oii.j"I tl tHa Ie :!Ii povlrm~ .. C~!.\1 gfill""~ iuUN. a OJ[[i"'~i ~i l.~. NIJ I w.l1'!(lf!~e:! v ~eh ~cO!'bOmlCe diin :.I!l'I f!!'ot I ~!iiI~~.~asta: (I ~l:'rrl~~IJa $i Ir ..~mutV<i .:rilo!rillii~lldd preprtut zrse .m li:"l.!)Il~l<!!.' i'm {J""~ilLJ 53 (J~ol!e.1~ ~t~i!]U ii!l!:i:J. i<l r .~re peare II ol)lnse(:~'!1!. l!!If legm~~rile de $(.lta d[stnj~>erl~ . Mb·.! liI f!t'.lOi1ld~II fJ U.e _n.e sets VOlgi ste tnce~iitQ.:'! ~'We-il~UlIH1. la'ill h:. L' 1!l~i1lHa m coli insl] ~I te rf Ii..j('k· rl..f)r~~[fJC'fa!ia trilJ. 1iI~ spunI!' fH. umJe Pe WA RT.~nl'~MrJl.~ ca ~Il~car ua~'I~ d~1'I~ni: pf!lrZCil~:<lli lir<'lS~Ulrll [Ie llr'g'sl'1ii?.~ 11r .i'lr .tr!ic~ ~mita !c. B~ 1m t~i .• 1::lt!1JJ'I.mUll r!iI...l11{1!~ItIl:Je .[.[\1.[l:!J reblsta. Dorm)g1"ii.I" mveJI. Sc.l:. stTrlliind l:JI ~olilOi rlO!::.dl~ victof~(l~&.1se :1Xi'"!. DE LA BtJ REJliH~T:A LA DEC E-BA.d trQriLlI" oon~.if~!'Iii. Olterl!." .. la' !ITloiilrlea ril'.!t i:ti~irc.Udll-llul aae n. mill Ii:ll.e clLip:a !li4 U •.aL':!.ii.El~a TlItg~ \riI pri !l~i.U m~JtIi: [orm·f[.~riilllp.!l Mst"u 1ii~ pu!cr~a bm. ~t~Cn!f1 ml.~Hg [g ~i:lL. 0 fl~rio.U!'[! ho~. !!. I""i" R''!.r(l~S'I.c.~ ro !'I'ul!"Jili t~ r~ ! tl1 PLU1C.p31r1e if! (ll.Qljjzn 11~ '(!'. een 11!:lIJlH3 1i:'3 d'L1z'\!'o Ha Iri i ~o!:.a roilg.h~inl ~C<llr TI1tt"O plil.. era dlepiil. ~~'\i'a .!'II~c!e!J1 nu P'Oiltl!1 ii . .lii .~ mlmic~ d!: IITlOTlS t ~a.lSa.j! \li~IH i..r!Jbia.~O'.:tr'l:J j~tjili..ebi:Soha ~i t~ ..slal:ll.allili! erill diferjt: snuuuam cilOln m'Ii!il1JS c:!'ii..[}3r:i~. p~rH::!OI11U1 IU.hllliIV dimln (JH~rlhtd(> r~ nil a [F: !..~' m .~ care' ..~1 ~(!nll. dct!scil 111!3 t! rn.'ijfH?anl cu eentrul tn M.ilf~im~~. Dl'lrj.r'{l.t! smg.lJ~ Bm~bl~t". lC'f'Il~i~ ~ b:.. pro:::l:~' .>.I1i.tM~~Ullol. S~p"!!"'fliHfllJ ~aCJ~5t()r tC!"~lI~:.i1. !.b!i~ . ~1!1I1~e HI~. I ui a~m'hl ~ ~<I :f.BpT!i1I~ re'l hiu rita C'US.':!I.!:ta..g~iul.de a taiC:Ti SQ.i~fiiri'!.ita~~ eWfl(iIIl~~I~. Nu ~liii'~ exact ~~.fwrch'[!<)I.iOlill'e llll'lc '1nOfi!~me [ltlm~l1i11.i5iIlti ~lm~.lIil1~ .c'!iC i('JV\NSLl.Jrhk':'t ri1l~ le ~i c::hi.1 e:Me t:a ~:lIl!1t1i~~.'~rr-ti~ci:loii" ~'iIl <Jlce~l(i' I. 11).r:IJ rnOlnenl.~I '"el'1tM~~~.1.l.g.a c!~ de :stil gfl8!I'il!. lista IH·mH:.:!1 la nIH~I~.!l5~1~ ('[Hnta~hmi pOIHice.u dc' 0.1 p:u.i.1 I ll!TlJ~'.ll S~ C:OI!'lst.r!. ~~i'I:r (1:1:1 p.!'ilI.diH ~ J \m>.'!.Blu.m!L~~'I~ a~t)!'ilii c'~'H'~dln M!HII" :l'! t!'! Ori.lAtlJ \ lUI.lnCa lUI: BIl r'dlst..!ag:l !L'a. to·ntill!uii.3. di n I'll I'llrt die' YI.l· I 0 r~~('n.•S.i f! r~rli~1 11 \'0 rba t1~ I2Lf~n'Hl:f I m pi!! £trn..::i!oifl. :sI~bire:il1 I3ceSt~1 .S:i f'vh:h~ at.~ (II p.:ll f1D(-~ t I'It rl.:O. M(llliQv.ti n 5 'Cc:S-iS f~ u t de ca.:utm! m~i bogat CorHifulita tea a fost ulU de d~pHn.11.istll au aL' 'Pill tt~5~ 1:11_ zui .!I. CI! ~~s:i :sa.l£'!r.lai eu ~o~J~ tcr."ii ~1sDri..!'ltil dm II"(!: !o. eoW:r!'lu ma sta lu'llili d:Je: In'H'lI~I~· I.'OOSlorfll.r!l iflll.p. pi:.m:.[l a@l!Iilr.l~IJ l'[j~ tiiI~1l!' f'e rlle peSle Ite- !.1 .l!irtc1p.e~e!1<:: I HgIU:S 1(1 <d~ IiII n:~r L pil:rt! IlHi1 .

'ip!!l'a 1'l.$~. c~ labe. Ill!lllm .l Un:an. deoareee ..il'.a ~l..devar..<tss~u.<t:U<II atU.l:ari.li il1s~rip. Sa pa re hfS~ cd 'i d~eOl.:a 1. poW! s do~ 1 ~iirll':1i:a 5e bal.bllC'iH.~lc SC~J. ". $. ij~ \!'es Utu I [)er. De' asemenea.'I::!"liI.~.ilC!o.hn..llal 15-0 II lac!.!lrpOlI1.tlfl t:iVQF de prilml rang.se h!s:pir5 M~~II~ vreme.i:J1.r~gcll.1Ir~ if I lim.a \'cml.fl' !:le:spre lin S. e incins.. fa. dia. tor 5:1!Ip!tr""!ll.~. .~ UTI[r.teg'll'm.·d. I nl1.ll c. n III c. CIl!V!'llliJl per U!!rudil ell lafirroscul pUtfJ .i ~tr..n. J. J\c.llI!" ~1I. OIlgtlliiorl ." Deeej.lprtIJiI!lj"ei..tt. pomenit &I SC.pF'J.a. ba". CQI')'.3Ii:atareO!l Mo[.'sJ.ler~s.1U::ihiU U(!au I'll at ~~iiIi hl'~~ 'I: itnpo Ltl va im.l't.pe1rh_dlll.HlJI~ I:i'i l~aJ e !lillrijinH ~i de aUe ma.l~ Im:'3. Ulerele Jatine ell C3. E die.Onll Iii lin FrQrllfl'!llS c:su~·~r fomlnme: hJ:cr~.j~a.t!ll IIiHimUirf!e l!.m!l :jif di~n!!iJlJf.r·.s de 0' marcpOiPu.> fi:lHll:l-l'liil :I11t1f1I:iior. dt\~i ~ti.allui Dec'elbal poe . ElC!~~.Dci:eha: I J.I& provine: dln faphi.' '. ColO' ~!l1s~Tlp'i~ 'itt I.' 10 a re'Cl. dli.dic8.11 ivW C II !'I'Ll11 r.~ge 11 1 Dadel 'e ran !iii hl':!i.f.ep±::l'Ie acado COl.1{)1l3j necIJrill.r poe Coryllils fI n~g.i' (lornni a J.l It. C~Hldl:. acel I)QrpOlf1JnlS porn 'ni ~ {i'e l5~!'H'tot'Ll! go'l iI!' UI1'l.u:l·dllli~rell~ se .io.J.'.OQIUl A.ilt1~~l.ID.de ilL:! iJl. I'll! e I:i~ pe. i Ire:~ . Jeci.r.Sicl.O inS.1I1'J'01QU a vh1'ILI.eg:e I.iCrl:il. mar: 85 . ita mnnel!:! Zuper.ll.r.i Do CUi'FOi 11.lil!oa rea suecesl u ne la trenu I de .l'[jLl are' tli<:i 1:.(I prill.ro .r sid.B. it). pcs..~:inlm dLIii.aJ-z.ad . p di. me'l rnd p:rti de pcs.prejll.IT. IlJaUi in !>eIHllili" fl'OlIle! ICle..lelll Ir'OI'!'UI.iiIlIIUl!11 11.IIIt!..ii a roSi~. flUS. --speciall:.im:ba: dl.E g~u ne illr:6dpllilru::§ laila 1.lrege .Dal' ill ~ili1lba \'echiIQ.prodifceS!lrimed. I.eam<:r.1f1 sens.3Il:iiJltls.ililm~e·. impr(!siol'l"~~dJl. ~ ev:ldell! d.li neobl~- e oollli.flCt.li::M(ji' a. n-a Fost. In :di rsl to in rr-e al li'l opera a sa.. iDo!l'paneus.inlroe d~cJ.ll l:i:mpl1l l'll.Ei ailel Bi ros'l ~:e. m.m dnd 'ori pc peretH'II0l.. Intr-una dli~ klcull.icn !e numal dE' lerdanes. n a:dills Urli Jup in lata 10:1'.eus pu.ceb1:l1 ell desplI'e umtlmlJ.Ulici M 00 nil rrna 11! ave rIdicUa t~i.~.i!1'i'tit. I dlral.I.r}".IUi· pe 101 'TapffiJl:'·.T1i1! lalili L\o~~iei.ba 'rac·c'-ld'lI::il~r iiilieleslil de Idl'l(idL ~il.Diu!'p<i'll~Il.mjillIlt rJ'l:rHlo.(!ij10 r.u e posi· :1l~1 '~1ehi~..il.S}-~ta.!'ylhiS.ii in a-l i(h.1.a. ia c. . dtndjJ-~i r~iite :s.c lui i~.~ de P!I'_ lru.sHil'l In~il. '.~.a.:~ill! ilJpiVape ~(~ea~j ve'nNcl.ll sa.~H~estL:lia urma.. Di!ce'bal rltd lu. a I ~I ~ Sl: ere de. dilJil OI!-!'fH'Ile.nrhl~ ill (::OIl'e-1 porneneste' D!Q CsSSilU£l pe Duras ~bJl idenlice eu ~Ie menti{HlalC-' de .j prli!jos in 1S:C'U5irl!. h!onCLll fie: ''iI'o. lar a dnua pru(. in oriee caz. DECf:.'!ie pe C. d.SH~.lii i\iuspec't la LUi s.ptu.i.:oorflk .a.i.rn si'l'Il rcdate aeeste CtI\l1il'lle fnd!i!3nma."VCOI D(lr~ pa ne l!5.a' i 1.DllrllS··DU. pri mu I j. calie..nJor:OUI'!ia ace.-i soool!l. UIll vas die '1. ~illil-I.: rl~1l1 clJ ii~ fa 1".I'1J.1HJ.! III1IU L~~.a~'rl:ltl dOH r d[lfJ~ ifltriiri: unSi :p!1!' 13 B(:H!l't~JL':.! <!ceul<:r ~1'!Jc.~.1. L'\riil. ~. la scrlil.?~'rS!]la~jJ eu Ott!.IOln.[ fllil se slml.~I.e~nl ~ra jt<evji'S!nic~ C:rmd ji ct.ro. deifa. r'm~.clLJra v C..iP~ nell S d.i.me.pl~'[lt:am..j" rrom<1l'1i :Eu::. ..cc's. . iflir-a.le.. . mOl i dew.!lCU'I ~:I SI. ~i tim.'UI .~.'1111 rn:jil!:i i ~(I r I~J.mebis't<l.lIi~ tUn $I~~c'ftJa ]liiM:izfei :.zeei d~ nl a st<ijJinJil.s.!j.iir..or iii llt de tl n.r.!e.f. ..':.r f~·>arte p'l'Qba. bil!:'I:tq.'! eiitli'c ~Ii:"tn. luerarea IUl:D. d('! preUo.I!'s 1:iII (I .I S.ill de Ir.a. Iar CIl!'Y3 1..5Ului Undoi. Ia pri!llilli v4]cijilre" sa neg:indim If! 0.1 dO'lciior.a ~'HI".easj.swrUo.0111 dadlor.0 ~tim ~ II] D~o.d (feSP. n~. la dO'mllie Co.ITfi'lill(i 3 foS! .r clVile.rulLI'l'l1 Ni !Qf':mHi o£d: lusese cola liIoraton:r I eel nl1'~r apropia] ac:1 t1~IiJnchdlli l:'l!ge'.m.i . D!lrll. 1111indra:nr. inlerDuetal b15crijpt fa dig (leo va Sill I d:e l <I . :illl' diimn~trlJll r!:U1~lJl'LIil l~2' tlfll.1.11IIJi tron HjRllI"e fO'!II'!e fire<Ls{'il dad .!.U j'f1I r:ap'!'I. Ac~as.. eul slib dOll! num:e.Ni. iocmlli ii:imllli.co.ipreot.a biltm [J I' Ifj.!dei!!la dl'Hnni.'t di ill irun'lt!3 atestef pLOvirncii 5~~tea Op.Bl..:joe-s'tu nu-l efil ..Jrosa llin:§ .ti-.rele.. tia.OJ'l5..Iplili se \iot util hu.~ '~lirlt .a d Roma era sH$iaJ.AL'vS PER SCORIW.\lI(it~l:a :p'rlc'tlpe:riiu $<lJIe.pt ca Dio Ca ssi as tI. Cea.[. H'.DOIiTII'. 11l..mal d~ paleu s.d cJ nlarul a irn.u:1.io Crloostomuq 'Illi! .r'Iil'<1PE.CHIW.I.~d<ir.S.t cii fl:1J [oatf!' rn!gdt~:r'ilel~ s-au g:tsilJ clcHlii stam?-i!~.. cu flume'll! diFIil'lUld Iv'l schlmbat. 'im.a.e cd un f1ifofiEirh cunos.c: ~i are Q ~n!U1~mj!' dc cI rca l!lJ:i.i:t1.1 df. de pi I.lo. cll!e3 e~ Inl'li re~'tlli l/aloure1J ~ri· lurnlzaje de acesla dlill ~UII~.a dr. :1311" asut e de tipic.ilY".llg I ~cci u ndl 1fI1J'$.'irnl ~Iililm hl:l.I l. bel e ~i g'Je· t de: vedere grarnaheal. aJ I lui .iir!!: pe a. mi. [laiQ[l\l'j..~id:ll '\f.Qa In st.J:l'\llltru dltl~.pla ~.i.i. a~el:a~a . ~I...<Iile.criiDlw ~. W':IWI de mo nslrlltt>e d.· IU.1Ices!1'l.J f! i<isal cefe 'Qml.1iin Dacia. din ell m!i pU.~scbIIB de Scory!o e! lui PfI:)In'till.z.tii.-3U ftiipuslU' B1si.jj• .j.l Duras.!:.I:ol'~a· ne~ il'll h~'giUtI:r4 eu-Derpaneus.ata r.1.fe E I:.DECEHAlVS. \i'orbil1. lil:rilTiOI ci. .0 pl!l'sol!ntl ItI~.1 lorda nes.!i>tll em tl1 !oi.lhiJoaie dvi~c<.lr.atiI1Ca5(:.Hi. tte vQrb~~~e. ffb!IUiriLl$ [.lnt!Hc!.s~per.i iii ~ ~ui Si:O r!.R Dcc~nel!i.te DUllar>e. 'hl't r·. jill.t:tfe .a Iilea liil jpruvllilC'i!tor I'rJ'mafie 5l.~!t' getl 0 . Op ra.tlS" :r~S~(ltV Coryllus din i.OOflsi'.r:.ate ~ "':~ "riu'\ ca..H:lil> .!11" [). 1'0 1'0rdane sau ill dus-e Ins.el'!ifl~arii lui' Sct) r.l:e I.h.nlka.c:iu a.1 tIlIJ1ii e i.Mm:1ClEduluiJ..iiI .s. ins.t te!ili~l apUi lu:t ales ca Oe:c. 11 I.!ilC imaginlim '0 die u n:1iZllre prOl.$ (. ane du pil:nasi na rea n Iili . ~II [udeca poporul COl jud~c..!prinde' ~i. E~ 'a-r.Ie$tlil! l ditspre J:Je.lE': Scoryio 311Ilil Ff'OIl" Limj5 eli "'orylll!is de 11. Q.i.11 [lmpu] i!i!pilr<ltU. . Varixsit despre Daciacea veehe. I(lrdal'!cs ne Jnfor.::eb:aI 3. 'sil s!. dLn C.eeree hi rile a rheoJo'glce 00 13 ~a.1 in !"aici re. t~gl!lc golilor (.rJl! gJ.lC~:. iP'ell.rmll€'gelu~ sa lar.lIn 'VilS de. .la r Sr·mrlllz:egeius~! D!l'cemm Como~tells.a. St. [n 1.Fr~ n.•clr~t~a .~.1111 i.a ria ie in Il.• C* Dalto\'iciu a ?U~-.s S.a ea . lradvclfld.!....tiJs:in.pA Irr ~ d C<! .d.E' grCL! S~.flmio.e I:a a'm si UIs.bH sill avem dec-. una: Hngil alta.\'er~ra I.1".nll.r.I\ele m:ilrH iI~c1:<ir~ I nro. Com05. tirzie a lui Joroanl1!s (s.I[ :IOfli!.u.IIlI ~~I -ii.tl. ia.

oe51. car e <lJUilils.l:l.aL chId a domlilU IUCiC'<1n!.nlru aUe rcgi~[I1:i a!1! . 11Io..l.u. ~111& k~I !J[ IlI.l B5liS. Scorilo.rJlmli'lr.e .I!Uia ('1. ~cta sUi (I" toil ford.cepe sa se fif~C'it~te.(l r.!U!\.ds 5'~ puun glF'ulu1 'I.[1In. ~'epl.n. cronolo'gli! M!i:floli' . ~''HJ:rI.biecl Iree!.IC:!lr dia.aliia IH('at pl" 1.oi M. ~a'e1t U~-I.r'fil.I.o.c.i aDlmlia 0 ~I.S 11.n.<1.Di!~eli.1..!I miflt:ltul.fi1ire: OJ l!!li B:SU:Pffl dn.(lC tau ataeurlle ils.a 1111OttL'. n re(t'te ~)_ HrotM:Tt.Tr.rir~[1.1 &l . ajurngem 1.re'lslorkHI Flr:m15n~ '~'orbf~le 9.iRm~ar-i c:u centrtl'l: :illi Munlii O"r.I'.1'01 dezo:niilli.ocella I sra in p~t~r II '~'lrsl..1 trennl 1. $I ilpi:i'n $i IFiti LlJII:IIH 1:'<'1 DLlI"(ls. ca re dtlscrie.5llur:u: onre Hl}rniibl c:i :§lil'H l. [u]e\"ij riH !l"iizboi tiVliI . U almlt.! tli nepuUJl1:a (·01 (iLII :5~I'U" Deei!'ha.M.oiIDillll chIli dif¥tr~ O.!e d~ Is moartea 11.e:'''.ci.lldi lOrna n" Ire dintre dr!il~u PII"-l" f! rid de moarl!.~ ~lJbr.lbul'":1i'& rilt!. in . Plltllfil.Ij\ ~I 1Il~ . U \Ie derea IBm I sau t!L:l U r.rliipose!'Oltlnl:!or romane: ![)e .aiLlgii ~:iir:Li.a ~IP"'lr'll:zed d~ Hili d' rlomnl' d~nlirl C'el .? .!ooi1J I diil1i.~ l'I. ComQ~icu::s" corii~ • . c dOllmfu Illd Sc:orilo.i5t. t:ind i1Jl!llras ii .~ ITI!i?a..5IJ..iUf)..'Ii'..a Il~W se s.l.IU na\'ii.. .. " :inc:er.[.! 5curdu.1'1 MfIe.. ~d~.lbuclliser.. Duca St:Qri.il lltoniui t32-.e ~a.ll~.l i ~ kl r.e..lh -Ill j\l\ocsi<l i'll primeli\i ~ul1i a Ie t:l!nl1Ihd .11aJogiClla H.LI1 ~(}nllilci u.ld 1.i!iJhn U Il.s.fa :II!JiI lerdanes " iI~.gii.m"lrgul'i Si'flt accep~i1~ne C din! . "1 ~"'l' IT ''I'''m revedea ~i if1 anlll.pIJ:ru:l de· ~(fue cmm!logl!.n.!ll.iill.DiII.ICii 111 hl't. C'E'eoa ct" i'II$Mnl:ti~..I::ln. RcJeI'PJilfhl-5€' Iia Mburanic hiilHlft0!2' tUm s!.. dOl c:ui <e r.i: ~I.S3jl. acca.ull:ul dac 'trf!FH.1 mficltltia (:ai regele era mo.l~i:I i.•Sii'mlll~.fI.. \'011 re ne SPUrDijQ e~~ pre . ea (I C[ov!o~(Igie a .ll:irHa cl'.Cj.l~~I.ar".~.::.'1 i. ~unceva mai procise'.j 68-69.i:cia i :r:i:h::i r<t t' a d~se~1 ill r.:awl tulud .llr' (fa ta de ~ mOl.1c i. S D.€ill.. I ciild Daci<l • I:lJcerH ~e .:I1'l1 . 1'J!oI _ I:Opsei d~ inlereS.r miill tf!"~h~ iflrllrnUl\m~ deNiti ell:ln~m di:: vagi.liH'<[~lllI C. Oi:spl!n~m daar de: dQI.fiB.allllH1te c.fI1 C'3 ]J\: hI a.f!'gil!tl. e' a3repi.oi !lY~!IfI a:JJot !lfHlil:a:llll ~.B dl.<l linum istorle.la .~-'(:'LI C 11!' I!!'~ n!... 111. hing<i do:rrH'!IL' il5. n~hUi~ ..ilv.!'Hli 70 C_ni. ril1.U..rr.!!5 n-au donmil'.11Si!.e 68 sau 11]9.u.~t mi ~c: . Iii Roro.. 1'. ~. $lflIHI~ T<I'~I!.H lal'l A L!l. c~'5Iura r. nu e xdll.5eltHiliIl.. 5~ooh.! Ilrimili . dt.a. f'FudoiW!1I r~'~'. c~i patruzeei dilllili die: 5lapi. d~scpr. ~l1qli1ir1'" I:h.rlH' ~h III in!mgl'i cmnoj'o.] se~oHiJllll 'I r.a friimil1l<iri tnterne.If". diM fail" Ie jlOl'lllef'leSc fI'umele.tl: se dalore$t'" m1!i n . C~n!i! care se . M.a.-Dalrl~ne. $3 fi f.!Ie i2.IIe ptJe mu lil i Phil T· r $~'JJIl a II1Ii lIJO'<J n.fori prill 28 ~u 2 .::I rcrnarnlorpoel'ltiu dI1lrcii-.U in~elul.(II de dupa m(. rull!. S\l llL}alJe n IH'C fXl ::J.ij S~ d~ht(aIll1Ol1SC.a:I. al lrnperiuhtl. u<lr I!I!J'. . a3 Llc cele mal mUlllie' o:ri i.l::! [<.. 11. III .rnan <'II ..lnIH~! sus.z'~·o.dar [I'll imjlClsilli Ii ~i de a IIf.~putu ~ dQmui(.fl gci.IJncu~i !: I .: <I r fI..a Insearnn sa cradern cii DeculU: ~i C0fl1Dsic.:u: e ~iDmpl:i.I Llnll~ ttn:Jlr .gre!!l de al1.re' ~.diar .:(i.n~u5.Jri. Perltn.Ditl~P8~flEHl..!1.IBuf. Di n rJaCIl !e'. 1JI1I1. clnd meare aur~li.m r ~rlc:ll~ia pe 18 8-9 e.!iiner~ un iuJ:Vtrsa:r prllf1ejd1lo::.a II 0 Prnl)~ liL'!'Il!3 pC!llrll ro.rual1J in.L'!'..·m " .I i dlllie SjgU!C1 44 l.if~ dac'lcc" dil:.polriwsc mal bil!'le sj!'1t liJPl'i::..e.j ~ca [l'ek!'i!l!J de·!1I'~ JOI'.JIi'. Nll!"..a rre. re .~ Deoeneu o>cup! .ed~I:eI. ee leo ILl. Prrrrilele si'fII'1 ~~. (!' r ~fl. Inee L1~ I.wr. Ilup!e care au pj'.ci li'aI1Sil'li'Bne.'l Lfi'! preH~lldclI. lila II?' nare ~e:!l na d~ iI ad ~i1'1 alitl:'!3 \Ie rs:u ri '.et:ed~t ~i 0I1l. Ctll ~.ro.1 atacc E intlf .ljji .0 I~ 5~U Du ra s· 'oUJrIj1.j 1:!Il1 Au!.'t-a Jln.ne-iur'l. hioto ri.m·11(!:npl.:1IiI cuaoastern i'Il.(l'n:lirmal.:il ant.Llll.'~IH dielC!!)fl\'er~~I~~hl Ro.118 . De(l~fl)(.n •• diU .FlU! Co de nrc] !l!.re Cel:U $1 Pornpeius.·II.t~~~ (.fJ'IOfllLlrh It:LI ~xpc!"ll!rnt. $1 :28 13'.a~tid "'mb~~c dle~l)re' .!n t I.n.ziJolc+vfl".til rp:l!.Lli.~ n Ie 1:.e l'>lllHC'aI mill .:11 '..ispliruSE! ~i :s:tailli:!1il'~".:.tri. ". dtlca .iilva!'inti 1'.sp'rC!' ~ Fllgl '. Iii.lilit al dOi'Qni~i :1.. I'D'fl!lt!'ijI.\SronlQt ClIp<lr p." ca I ml<m·'oj iu 1reeu I .S pc ~.a 'sc{)vHo a doi!tlloit -10 de' . d..1. IPldru lJ enoL'll! '~j (0 nun'5i~us. cum. !!'!Ieil!!~ia lui T:lldt carr.'... ii'[l.~llretlcvcmbI'fHt 13 r. darll rMn!. LJfmal rrOlI~11II1 ·'ii.at!:i:ili pu ttea luI.CiIIla!' !lad :i:!tin~bJ:sta (I.a d\~p'~rt~ de ''''h~m~a Jl!li FronUm:J:s .n.. d.111:1 mllDJI ciljr1l1a s-au ~l.a:cice" ~i 87 e. IC.llitille.$j Ileccblil. prr!'l lIflIl'U·l. pa.$i aped 3 le .Ui~OI' in r.l11 8nu.msUii ilillp:ncJm<lI'.S. IlJrl urn 111~'i nH1ii ~i d!l'l ail 1-.l. ll!lIli rmprif!Lmii.i.att'..llmga:tf'I.~ . prea llutLf1 ~j nil meritli In 1l1!::'1 lin cat..Wm0<8lil!0'I 1'1.3 iim:~ ~ii.si.a nes n~-a ajIJd.ce.'!' vfolel'li.oart'~ bMrTra l"'I:nt131id.~.:ciI".: nurnele til)' unJ\l~ l:i.!! r lot It soc'<It1.eiil u .mm.u$.~IIe-iill. ur:m. i In 10It ~ ACI.all moartea ltd Nero (61:9-69 I!!'.. dar pe..ili bine soarta ':Hal. D !lOUD jlim1i.j [ sau 111 iiiO .t'espre Itlpltil~ CI.l'o <Iii" :Ii i:ri~pllt ~ d~HHll~'..a i.!oda t.)r' ~~Innil.1 nlormat.aSll d(l'mrI111i3i ~ l.:lpa" M rai IndoiaJa ca suceesort ni lUi Bur'Ii'~]'ista_ 5.ma lui Al!glIslus? Ce s~ mat 51l''''ri~1l1de . r. 1 din MUfI&ii Orh'!!I~j in.c 'i. UnelflilJ t ~tl DI'1'lii'i.]fle::! h.[:tlj)L'!l'iLl.tjei. Fl.llJ HII ]i..HiC<l!' B!ilHlIC~.. J\ IJ a \lld <i ct'stlQ !u lbu Fli 'n loe III I. Ii !lend pit daci "ciiiar 1:1111neam nlle.r. iJilr·u. sa oCujJe 'tromLi In 87 e..i.:n.1.l! roman.apariti'~ e ai'itOllima.11 co1:0s.iJlr.t'Hilll do mI~I~I jill ..nlIJ1CC:itl .eblsta av~m. emn le I1lll!'i~~l'" FjjoI1H~!Js.a.' tJuie'.j .miu~llif.~rcr<c." Illliumil: mc)me.'iI.fl ~i c. pe clliild D.i Sc:ol'i~o Ii impJei1iea!>f tmperiu] roman.f1!~ t de i4ti'!~a orF..~ sC\On~ 10 urease p.i"iI'tltlrtim.I dlilciij i!:raltl un su.:'LI'r:St~~ veaC'Li i!.HI lal sfh.>. :!j.L1I1.:tl.le dIn 'HHI. In eaream nlf1!I.ili. ..p~ 1.l ne .~ulm:itenl eli claeji ttaUlsIlvilnen:i 5!."cr· su!"iI~ 1\1:1 QVidi.:sUil . Deeebal.Iil.$~e ~rdre tl7 ~i HD6 e. a dic3 72 d:~ 11 l.'oalFi. .lus"r~g~:li! Col'i.o s I. <'..h<i I.

referitoa:F(l ta rnunjli in C.ii-1 pi" siii m rega III I .pmHu r Hornllu il :.liRulc •• F\'!lillilil co.lns *1 .l'it pl'lre"~" D~~'~a:S:S:'I. dat.)nltlscri!lete< cele OJ.l Ilitllperful : cle nu meril:a.i .ii..tn'l'r'Ll Fi lacornc.cine! s.Iu. ~I. P rr 11 ~ltlli 32-.OI.istii ne-ar ingide. nif'ld !l'L!~i.1 I~ga ~ !.de 1tiJ.1J'upa. 51! IH'cgal~!1 de . d .'lQ1l 8JIIlI.C.J:gustu~).MU ill"i hll~e lila one'llrIU! I:!!li !!ofl~!iJ~.Il:I1i!e'i! lUI! Cali~tl·.lo5efICO l1li {~I:! U~11.'_.jjj mo~.~ Ji~ .P!ie 1~'riU 1$.~llu. ~'i aSll(!l. In :H!'LI.'iJ i'igUlrilU.BnJtu:> '~.a: era v"orba f:tIWlilt01 ca . 11'lun:nrirli.] I~r $1-1 QI1"ingJ: c.ce:HtlllliI O~l:om. .tI1Q!s pe urrnn daeide ro I' clr~ d I'lIpiiiii! mu i11.1'1i ale ml!.3.I'l'IO)f1 IOTta r('a pennr':ul Ina. mi seaaces lia sii fie-lIn a i! U!$oi"nl1t1ti In lrtu. ::J.e'r.!~ ~c· ciil re ~nl!r.. pruTllnd Tn sehumlJ b~mi blilli IcI(i' a. jI. r OCl.11phm L .l.l 1'1") 'l'ur~lal penlru plJlO'.3~ tila hi! F'lonus.:i\ .an~1 11. S~IC'IIJ!'1h! spuue ~~-i!:.~m ~31 i.iI ilJli.Od. in Ma«:dorai >II .fj nu 1!113i~ reilre:~ubll.'nr:alul mma!l .a ~ hl"~iiI:&e.pune 'cal il.1:r~k1:rmedhdlor.~:el:'Ja.lma c:ln Mnl:.mjlm. s.lll Rowei..e9 1 ..bi.vWul tf~ ~rle'tc'r1~i i1 lia I IJ I. PO~.1i. . drml'lJll.(J[lor.urile \'\eCII1~'''.ame. iSlor:ia ILii ~r fg.e OdaVi:l!1 Sa lup'l'C In: amrtl.!d.S[ !nspi.I'f()se~tl! acest nu !1'lc~ll'loclJ I c~11. . lUI rr~ inv.lui Sail MIe. (~l)'iJl€i1 rna Illiri. Prub~l'iH .[ :~~i iI flU ~"m~·I'IIHI-II.eilU sl.1111 mlil tau i"nIEiSUf]... I.a.a~' i'flsa~.[e i5l0rifi pe eare 0 '\10:1pO\re~bl U"lI.i!lIi] B ~u. dar m.lV·url 1"~~ILI¥.ij do! ilSL.~li.1aL.~ :Ei!U!l!'fI mHI"!Ue 1il<i''3.de-cj~h"'a! e.us· 0 rus Juril vi:doria. ~ \'0111 uri d'12 Slue' 0 p. .:5.tU.. ei pt ac~la a] Il1li CoSOI"" I}eSJliH' el If. Cit d'c..~.~.a. nki _Atlg. ln (azui aceslai.ij numal fi'~fr iI! ~llil!1'~l'l1 de grlij. lIiiz:liJoaiclor cI'ile'i'. de arnbale p. Bu ~ebisl.t.::a [e~!i: gel h dnrlusc DU!IJrulllS oSla~l.:c1:isoI: inr. naIr.1]' riC t:.~ liJr".I.lI.'I:i00 .lltlia s. d. 1::1n[]rtll.OId. i:l9Isi<lI'l:J!ll)Ilac fie lfil.'3S.suI!!mnlrolul :mulllI1.'I\'I~I'I in fHZ.:rJ'i nu .cn Bid.EI vQ:r Ce:zar pH'inu.' n:"J.1fHJi (. da<:a !"It] 1.'.~io1.IQnJl dal:(Io-gc'lu. r :~~<lice1.rJi"$l~iili.ajul.l ilIll liJerir.llt. d~.u cl'. :zice.II~i. IRQ: k~l':iprime:$le Ile la O!::l:H'ian ~n. ~~ ('"..risl: a Ie bii)~r. .Hlirnll'i de mun'li\_ !.~-e~ Ic. ~f1'tr-o !Dda~ d:ed~~'iI!tliTUG!'bLl'c:to·. alliiJ.:Inll.i pllti!l petllru a·j .~ s5'Up.c de .J supr~]di.1pOll I. l~13 PhlIIIPI}1 I ins~ (42' i.'le itlltlU:s:i!li.(.lreblsbi. "De' . i'FI IWii rrmn.~ na t . ~ ~rm ~mpilrl.y"de.a.!'lIas!!! de [stnrici undeva TIQ8. ~h::1ItU mal er~ nevrl'~e:di""jza'!i 11m!:llJlTlfWlBse roW<lI~ ~i lmh~~ili [Ie ldr bu:rl.ea.'iD"iU ~ urm.:'uirrl t~rIIDri.Ili:.tJ~ dati lil"a:rtsro:rmlindll-~ iRr. riJ..Ui Impel.Drtl.] OlIllB. da r dovadii.l.rill'~ ~lJrnal'l:l.~)a I~.[looJo.n'!. cure i~i1.ltIfobOlbal !.'~hll Co Ii:>e" de [!'Li!:' 'ad DUn:li~i lilgln'\<d.l."l1 am ile '1i11<111'1. dar SUgeS'tI'Y IlOlS<lJ'~:.l ltd rui f\nt~mh:l.~.afldioasiJi ~i .ntntre Uel rnlei (.<!i p UVu ~l !!i.r.Roh's inpartc:a de Sl.pc . IjCiniupomc~iie imP'Qlrhr. Ii.SiC' gtndrsc['. SIl' itifLJ{I~OI!jd i:UOCI:3I\lllim ~vlilorul. I'i~j' EIl5'!.da.aI..l s. dar era ~hu !.a.\n!1 "Ulm' Ollltll:'e 11K" morll~dk!'l!: dCl. UI IU n· h~ m'!'l1usf.l.i d~.c~ .Ii:iS . 1~C'gllJtll get.5:SWS"'. suh .3.)Jtul j\'\~HClIS UCHlJIJS Crassus.5 .l'Ige ~n Flda~.i'!U.3· rhilk a t. Bml..I1 da~.o!:]e p~ Jj~c:asa.alit.r de dad au :~·~'UI~ p~l~'nt. ~'j~tflrie. lulla..lHor s'U~.!J..ise 0 gr..a (W d:!i.~s<:a eu nlca el I. dclori lUI OC'I.i iii1!::!. .~. r inl ~~»II.'.~:i' ii:P:Se.~:im:l.lm tmp:llfaVH i.egi.L Gl! r1:ei:31 ill I ·l'Qm.: jrl\.18D:1IlIUlre.lev!lsieze ti..a. 'milcH rEi tmor bu ne re l'I'~H reel IIIIfQ'Ce DIU[ore get:ii lu i Co ~C!n ~. DobinUUfld d'1J r .. cu ce l'iteOli Dobro'gel a r Ifi per.~ deS!Ll~ .r gret. . 11:~ c.S ~1f1. .a Iii mrl11I11C''l d!i!' I rf Oil rl 1!1 ndeva 1.a de' Bl.l.:.~G!~bt~t1'lRd nilliifc.LRl.c:e1i.!iitlJje~!e p~ aceala ~.1jLlfiS :sti:ilP'iq :1Jil g p~r' te . i111 n.o r s~ ro.d.llilii'. !}lIi.]1 Du nili rea cl~ ju:.!!i bun'(! poart:i iii acel 10i. dar l.iCiJ tal)! . li i!roii unel tl'is.l1 l'lL! dllJ . 1zblH:n:e'~ II! l~ ~.slc<ctI ~I V:1l .I.ll. '~~~~ .'l.~.bamete cl\. aC".Tl}lui" liIein!:el. pI:' i:1Hl' I"IllIH~ :]·1 i IUlln .a~i lnlr-o pu tere die t~fI]ul.el!i 1'03 lIat OlJJ!l!O~. ionnid.pre' COliQi'lcli r~ n:ge II I g~lnor.atil IltiCl~~tri e ~ ItH . unn~l. "".:<lJi~ loeurese dilcii '1~li ICutiso 3 rtlclJl ca ~r-Cg'dhlld aCf:s.P:ose· slunile romane sud-dunarene sufereau rnai .!c.01 avea .J~ b:lt5.oiiire.mtHor.5 sense de lst-oricul Sueteniu 'i.a\1J3111 . Il~ n I HLI t".po3.1 l:ntel'llll!Dr rnal niin!'HldOi II!.:&~or~.j~I~O~ !ui C.~lIit rfil a (1~I"~ m. vcchlu I plan de a pune oS [j pini n:t' p~ unea rrl i iliff! Du i'lare si Ma re I'Q-t~ pa re ~11 slra te_g.n" Antoflili *1 LcJl!dtls.Ir "l! nL!!uele lilli. pr~·n.eueert1"0 care t-ar if linU .lji ~I !\lialcl!rloi1ia.ndue"1i3 r!. jar Zyra:«es in nO'l'd:.I. ca'l":l 3 r nm hi '~Iji CO.l.'!J..129 t.:.5·0 dea de $. O"t.I~l s.liIe laActl.l~ sail. ~lii ]liIlp!edit.p~cD"Obr.lri ili!lIitar!! se imf.e. pO'fiorului mllllHr. CQ.i ri\i'.II(! irlllc:impi<! :J'I'II. Iii AtUIl. CO!SQ!1 lnlrl']1:1 legii. f'l11lp..1'llp..· rhr:ti IflltmvlrDl. Inlc:rT(lr~1 .t) CfL. !upsIt dQ' toQ'mei in fo(ma aecasta 'allsa! ~ de dU$JIH'I"1l111 ru! Ochlvial'l.!Jll".li:Hlti.::Jilellilie i'mpo. la ~O:ITJ.a1'l IIlIli ~ r~g~ .'LI peale un mate rili:dmi tic. Alillotlhl d urrn 'si'i. A.·o realli:zue'" ['nrtHld.'i<:~i' tJI ~i mal fnul:t perUru eli 8e' lelJWa.ekl~i Coson. :s1 VI'! rlufllJil.· £:ii dl'nt'ld~li. ~:P~XHg r~£iuneill ceii1rali'!. di_nB~:l ~I se no-Fe.a.rili~$!).al.siIJ~ d~ b.' In Uit1iP lI::e ooiEl'S'ij.liIIlItOCa.iiJut A.HUlmitc mis.I.i!.ud la CorinL.'lIt. fI~oal'h~'la. (omilnilo:t.roh1'~" l. adversar hit lul Al'lta-nil:.!3 re rna n a•.Jllc.j!o. r ·98 111 lupltile 'ch'ile IlJ!i1sl:J-tlil roman se .11 A'Llgu:.a.'lrr\'B diil~ "llor. slngura d.h.. Dic-{Jmes.IcolillP~I. So·a il1lOfS catre: AnlQrul!l.$l1iui.i dtlJ.'l'u sa Jli\l'~ I~"~i::a $I:S~ i.ala do pc fllol1('del~ gCI'ie!f1I11lui roman.Il •• m~ spune !lr. . [0.ccmn: aces] rcgc.J ..! c.1iI .riril. ml~ . 11"1 Di.i.nli'ii:ltlli1'l luf I~. du i s.a" bilii f-orl. imlilcUlllI1MSDJlH lul C~il':i1 r?fil·~ rte . s. himis '~!iQIii! I~ Oc~avi~rHla.I.r ca" .1.11 tcrii. inlre' R91~~~i \' ~Ulll.rc!llap r!rl IWm..aUi Ind r!'.i.i:ii 1i'iL'!!1~. d <J.l\orOesc despre Cotifso ln ieg:~Hllra ell 0 imprej"l rare dliJil "pg.

'~t:.n.'lH~U5 Vmf. Ce.~:.1i de . Jia C~ 1 l m!:lrtH Illli BlIlrcbis~:'I.<'tii .Q~O OlIHISf: Cf~J~ :>Sli:. p<r Z~1 rll..rl.:rll.Jr i>liL j"'[<!tL'I. filL:ul j:lriz(i" mel'.LI.\.ii Sit r!lIe ::li~l nd.l pU~hll!1f ro!li!altl IPLlltll!"e1ip'~ I tlWI! tru IIIIIJ~'~ii~n.ne -.IHI:.!llil ~11lo 1.lJmu Ilim: C~' fll:! va plll~a r~"t:is.'.1TrltJ'(ioOlg<l1 lJohmge.yril).y d dill Tr...dOl e:<lr.~u!t~11i1 I I.!!.<!t~l m!cle'li''3 f!l¢ 'OLHI<lr~. 'Il 1m ILII'II'"114! fil:He:'l I~ !i11IU1H1.1~ I!~ d f:~Ci jJ'f m:llul ~Til1l~ ._~ ~~ '0IH~:.(Il!.i od '. Pbt!l" puHni'i '\'ri!ITIll!!' . ~ !fl~ 1~l!IgtLt-llt!t .:.:e~ ase(l'ful_ Un 1nht~to.l:!JC!'lI'fiId~ pc hi g'll..ll. l:::Iup a ~liIQII INl S~li:il SJI.' .! Jm.stei ~r~o.rU'\. 'Ci ~ n.l3.! I :! tll ~g.~. TIJ::>.iJii.. LIIl [ucru J.~ai mllflllrli.lU1L . ~! :St·~lills A. I ~.1 :. 'r'i.Il!a: 1111 !mIJK' rll I".' rrllH I Lin! til' . j rc '~'1l dim" 'IeJ l'I: [I '(nhy tl T~ urrn tI. Pl'!. I rofJllap~. NIl! Oi! 1.".l l!mlll 81'1! Llht iU:. da I~ .@1.~rn~.r.a H ml'i.ll.' .f. sUl I~ I~!rmeli.l1.~H d~I'i::D·~e~ioli! mpull"iv<l pti'~5iunil(l.!>i glH~ r.1<l5~~ B~h:~rj~WI~.'.:<I 0".IL!Jr~m~n. !DSLll 1'1[1<" r p HI rl.:] ~tl.k~R.l . IJ n *i ] .rn. d.m I~. IJlll. ~i1L illl. o!'gani2iliul in\i'a.'Qli! III: t jliilrjoi.1. re sis lerna1..(.'k~'l' iri:i~ ill ru: [)1i fly.CIJr::N"ir~.f. ~. ij::il" g~ii:c:r..! ~~.a~t~ l rc g<J bu.:mje ~e: flU' ~~!o I~~>.l!ll .[l. nju ~ mmin HI cevOiI Iifi:.F~ wr~~u I~. CI ]1C!rh. ill t1IWlll3'" I hl!'romalld:l)r ~I" I!lra tndQia I.lZ:! de ml ~i~1'1if3 IJdHI~ LcIII~11L1~.JIJ.til1'.~l~ de ~rrntr~l. !>rI'1Igau U .~. II hllt1i' '~I.~c I'll fl.j ."J: l..ai s~we JniaZll 110.i mm~rol!-t~~ e lI'I. ~H~'.1 !f.B.a 11ililt8 dli1' .i:9J !'lhrlg!il:r.nhila [)Ol'Cjqoij Pri'ri .Roles i!' :! C~] CI 'e~!re.iCitMS H!.!i [n I. . riill!'lJg'e il1!r'~1 t~1~i:l~!.1 S.5'1f:l bi1>n.l~ I:U e] in grN!~:?I!.ic Co Hoo '[I IIllll} rH(l sud ~ I:HliU'l":IlL:! fl Nu ti:l!ri: oa r.r~Ii~<Ii ~Il'hlll.>f11 ::d li:\:liTl~i" iltl Ullll~ Cl~ it! ZOJla .1 peo aU in:mi:.:11rlmlu I Si!~li S.irilfl.l' IQ!j!i L!I ~l. A r·. gLl\'eril.IF.l '" 1I~~i~olU' pt I ~cr ~U! 01 S.. A!.ee'as[a rllg~ :...~ IJ'I hl'~!'F'li hI! 'H'<'I a!lN~lfilir..'rgdii!.di 'rcIl!J~n'tir:ie 1m !lLlll :icl I. r Ct:<l$$LI:5.IV~n:I:I'~ mITlII~'Ii!? Til:i~rilll ~FisLJ~i.!. ~!l'gr. iul Crn ssus ~i.:.edia!l~ rqifl!'!l~ta!! SiJ ~ Inf!.sc. pe SI. .jep~ n! I'U r I'il dcflMrl.'! H!:jmeroasc.! I :!Ol!D S.~1J:5i~..1 I!l! DOl pry".'11 ~df.Ii1..in!:1 ri!II"':~11 ~L:' r~Fi1.llahj'~t~ d~r~ds[:irt' Ul":nndOl.wi lalliWlr' mm.~I:'j! .!!'s tr~rl1" !JL? rna tu I o.!' (~HiL' ~~. rnm.fl. ['Mii .fl'f{lfid dl:eodil tii 'I n ill] uteru I 1l0jXIilrl:! lor n ~.lii e o:r~!.~dl .a se CI. do~~ Ir'ug. ~ ~1 I~Y'ULk' d~\:~-S. rcrnann ~i I!!'Hi lui VO!~5 '~' !l..l.. .~lt:Jr "i.<11 III rfei 11mieE!! $. COl va .:lJO\la~~tJlci t~r.ttca ~11 MOi2'Slll..[I.5.1P'Y>l ~.-i" :pI:! . d:iIF ~i'.IL~. ! ea reo se re u gi. 51'r . I !!'l~~ mp ~T in 5p.'ll1lnu ~re\'irainge' ati!ilC!!Ii.rrlu II Ilt" !C'lIre·i repl1fze'lrla ea riM (lci1ii nmli'1!1i I~H' 01 :(0.Iii '0] jot! tn !l'IJ~ I <Ii .i'll j\t . ~i dc.st['t I_ 11'1 01bac.]11:lid'I[!~'C'lliS!il p!)rnlt'.Cill':lTII:Jfe-f[.m'l 'l! r8~ nfl.d· I rlIH.0lI st~.~! ~ hl~~1 d ill I Du" di \Ie: ~~i0 F . <i1..iI~k~11r3 J. e I'll ~s. Dot1ro_ge~jBIr\'ag~1 ~ aHil "~'l. ~ Iii' fni .~ H~ ~~1'!l1 Cicmmilill M. !11l!' !rit~:ltle.fI:1".g. 11. el nit!~fj'i:3 :rar1i 'PICI !H! !1lQ II".().11!n. !:dO:illl~I.!U IOL :.r brw.l11m'i il!~HJe~tdFiiL '.aru: 08:cii lni D<I'Il't'" r. 1::0UHIIHI [] rlll:J I d i s!ltic ~Li Iw mi ti Gar d'iIII Moe Sillilf..1C!111rI.!' A. r.11r assus ITa~1..:sm.I! I u nne le $1 0 b1~>cIl'"I~ 111.]tU€1 ·irtJdT!'iIdu·~1 L!1Il!'liltf<a <ti~ a :CiJ:cr.'~ 7 lur S:t'l(·~~lIS .r· 'ltm a ~ Pi! nn.).'" p~il.hl.ll:'a ('1) re~.~i lea f1Q-gl1' ~~ I.o ~ mg?Ol !1..:3I':!~' JI.i!fll.c(I~'U.li Si' iHI:i r1(re~ n) t!!ct!.tl~i'!~· rlll1~~ I!1C dm! lH~1l d U Ilur Ii! hI'!I~ re I(:fCotiflCf) si.:.! f~'lr~g s~CQI1J1 LI0[11 .il']IIIl& C . vii !oru~ '~rnli'aF3J...~ [pe~ Ie ra l1!l!m Hi Kk'[:rll': Cr..ull:r:~iIt' Dill r .JtI'll iru !. CLUPrllleJIL~I rf:vf"d.' un tI1i.f ~'h!~. 1m! b~~~f'~ I ''<' f~l..e d'..l di n nord~I n'ftl ve stlll U<I'Wl.<ltca.l:lle nu ~ . cU.':~s.. 1m'. . hl. UZ.a cxp.i l 5if' oiu'C'<Ii [jt1l~r UI~ h r~~C..~ •• cu p r:1Jl~3 Gil.ed. ErOli IHCr(l.r~rrlii'('HII'i) hU.:~I.l!'l:ia . dM mr11!ulii nl! sea ra t:'! ~a F~ I t:iiB' e he men t:i f<~III (Iii! popu 10'1ill po ~l'Ji t:'~<I! Uill-! II.orlioci.'l ~Il.d IJiLi!lilini.'. ~. Il~'!~:~ fillU §.](11 Htacml Iarn ~ I iPlHtn!]n:i'1I lrnp f1('1J tI:ilt'i~ HltHi ~'~H ~HI.t e VO'lIUlp. !nchilde kJ3 ~(!' i~~inile ~Ijfl 1I!l:"~. Ti !'lll I.icii i~11OId:~S1l'a offl'll'!>iva.d'll rOilT<!1li hH..!m *1 .B. tit!: j.pienltll se ii~ rur hd ~in:l)a~'<l! !n~ !n. IlbJ~ri.i.1II~II :1.I~OjH'·I~ci~·lr'li' . r 90 .rli<l I ul.:. tn I' rim i i l'II1i .f. pdl)tI k'I'ii ILlir flll'. a Cmr.. f.r.i..i'~p1!J.'i !I~~ i1~'W! 1i.lHlIl:·6 c.!.I IIIr.j pnll1'JI I1H\elem de .!"5. \ ~IHliIl !Tl<H~ 111 .d hlp'::iI ~ cu d.:!/!:!LlS t t\!iihtl!i f:.:l. Le m'lfl iJ ~ Ol)i(' rc.B p cle. .!I c ~Ir:t' f1~~SC ~iE!~ leO! illlf)" lUI !SOH I.~rlJ' ~Iil I'lO{! cuno~ tJ.1.8:bl~IP[":itmll ea !'HI~perto hl1LaUu:uililriil eli p.!:! DQt!m g.l a i~ fs1l1~ NMI n!tl!t dNm riO! I~LIll!'Hi! !::iJ nD.I '~Ni •. fill l'O I1lsh}i 1 iJOli r u I'll pal m pa s. hl 'I. lJgrfll~a de if! hl~(!tliiillb <!('~. dolJii'ide~I~' lJIi~<i. . nu !HI glliflr:.jll[lJ:r'~:I~li jn I "rlp!.~~n~l'lIlvien.£i.i:ifID ftJDA.H:i i Dill mi Ire'a i n .urm::a .!~ria pll t(' m !!jot . ..: ILII) la U &~. ~.a \Iij'i!'!ii in· ilrq..Il'~ a lul Zyr.' ~.l ~IJILH I1IHln1hnli ~ dJt·p.:] Siffi" 5(!"D.· F k~'!ll S 'i rJ pa . rflproviudal su dupa .1 i.j re mi)Ci:'1'.H'.:: drej:lt c.l::II~F$ I [lLmli rtl.rr. r. sjtu.:.:Iye:>'I d~ :D~i 1i fl'. .d!1!: ~'gElstaJ se crCilW un ('C!IJlOlmJ<lrm.h::ipil n l:1onilim.. ~l1 .rl:11L':' 1'(1Pb'llle::.. M I.1 g~11 .~~ tui Ct~c~' t de C 11"<1hi ~~U.j. e.1 ILa..rrl['~1 'j.p r~1 11111'.:pedl!: ::l. !'Hi.dti r~ "He Ie ~H' nl~ rlli.3ir.d ~C'se nnimg~lo r.il:..i. eea milli.ligTnldL.!J.:l!!.'l rl! [ I.11 It! .H~ Ii m.l"w. moi c}poi if.10:1 r .K'l"icg'!IllI.!ni ~.a.\'''.l im'wi 11·~".:3. D:II CUl[1l·a s HrS. o[) d. mmi5"..":I.ii r~itw!~ ~. .jrTuH. £' f~H]:IIS ~e' '\Ugll~llils dm GHUlill p!..r !11i1ll~iQn le de' iHllouin .1 . im1.pil~~:iI ill.~ '~i r IlU.i dral rna li.ttriltid.:.~ .1rl !e[l' l{lgu!. ee i de-a I Itr.1 HI If n ~o!!.1.'~.ce Ie m~ i.~j PiS:LII Cril:.'l.XoCS.1 mal fa til.t!l ~<I.n. CawtfLl3 l111 i.0I5Hi pri· ITIC"j rill!' i-Ii fa!..i.~.' Il'M!i'~.ii1HII'iIJIIM'.1 J\lonml !flU lral:isfoFlnl13 rlOH~ IcnlorJi imN1' prrniinde.' 1'1'1.1 Egf TKlllr loll P[!. sc L~rure j 1.!'!mta: ~jin! T.l.f51~r~1 de ~. I1I!l lupllnd erolc In lruntea :~'lltl[qih. ~i1l!:iI· clill~ de n..1.llfi!]!. ea Ro ~~sia tneeput I .~" I. Jrl~ IJ'! rOtril:1lifi m:J!'~a..I"Ilh~le~~iIl' glH~'IilQ'ilWI'It ~hHI ttllil~L~11 ULi\'i~lhli.1llI !'Ile Gown ~i ~ DiclJm~:5 ·sfl se :l! nlN:IQC~' Tn J!!l:lftd~ l'~\!II'~' d.~il.:l:<i i..<J'''' 1'~I.t~Fa_ 'iJr. spn~ blQ~u I rur~n'pmnlJ I rI[ld..: se m. I f1 U IhH~~ ~! .Ie' sO'ld:'HtHD r Lorn.'2 du 'P'. OIt<!d~l(1 acc<l5lii neeen~01l~i'i.II(Jojj.r~ii1~~~t! f:liil 61 i.::i ... Z. Cici d!.!..e . G)~mfLd ~i ~t:II"'Il .~.a!['east.l1l..Dot!11~. llli>.

:Ji II ~~nlp!ll'l. SCO'P'ilI ~ (! fm. et s-au a mfl.a .1 r!l.<:'1.~i:i@i:~1. tl v<l51~:op(!rfl!I!C tly lliimGi1iOllu l !11<l~ \'I:!chl a I hll.li~~1i r.Il."~i] mila lllo!..nil ltomei au e ro Zi:ltt 'r~ !D tt.'!r~.po ie SimC.5... l!'ln'ltl.'~llhilll~ >IlJlIspm ~ . ~~ nalld!:i[j . !Me5j~ I:rei<!f!i i.a sc.11 :.m~i ICIi::.'l' IlIli i liII ..11 depaft.imllirh'" i'~ .r.n.sri!!"'11 ~or S 000 "14r~ . miillO'lfla.13. li:'tJ p~fmi.il.g. ~~n .&.~ de.!r~~ !W:'f.~mpl!ri1J1 1:'111'<1 re.ll rasf.siLmiM.) • .m~:Ii I" ho n ~ij!!HI u.jl~! ~i 13 r~. . bl'!i II!'~I! h:i!" ~~ "'ll. ""~.ii lo r:Lii rea t<l.r:e rolflall1i:'~" '[bt '~I :uni:tlil:e~h~d(! IU:nn marail' <I ~le i11<\1\1 zii •.a~~Z![lJ re<Ilo. W'r de (II pa rte dell". C" 1:11.Dbh. Mo~'5iI~~.e'a ::!I.t::e~~mC\lt..I~IJI~.~~j~ 'ilj!~ ~".11i1i:l ~U et eta sfT~i. rlliI!~.IIfILS (lgp If.prefeC'l.tOF Q. Ufl!eQf!I.!I.iii.L'!' e rga !'iI!!ZOI ~~i st f~~nki:e~ g.E! !iJt:ii TJ<wle. II:' .~jl!I!'''.pU~~FI FII:Jccm...w"~il...indii III strd de U~JV~U1.l de.s \ pdrnt'J ilIi.CJl!liivaic elJ. l:i~ rtl. 51nt {I ~!l:Z:Il[~ fn 'CC jiin Ie d~ i~ ma ltd ill rup.rhl !!.!d:<l sti!ipil1ir~ o() '1' d.s.~5!~ .h1.G:latQn.i~ll ri.a. l'J<I:i!t~ !1I.! I l:i1I.r.tr:a. tU'1 !l~ !i~ !IOI s. LIn.ii ~i~ ~I!i iI~II~!~i d1~!L!! J!II:'H..aI!J~ !t1'I!I..:ttl Ronn::! $1 nuraa] il'1~~~'\I'~J1ti~ ILI.l..!r~se!l3.hn e IX'! If.!n" [tl1~ ~h'iI.. .n'I'Hfi ce do m ~I:a In .]itt'!i.I.d~ d.~:liU rJ I'~ h.:o.~ ~iil1t pilinillid~ asHel ~~ asa I.rII11.!]T p(m~r~1 .uib<lC~ Sro.]1.j)llrl'l: jjol Oyi~lu hi! I m..[jl.ClF.grii flil)] ('~ ~S<!ifUl'.A pii.i\o~SI<! IIl_gili' fI~.r~hmlrlt(1:d. ra rea . I~nl ~i ~t!llte. (J L:F... Q:rg.r lOOIJ.jJ!n~~.LJ tdi .rni'l" :ml~ i!lJ.!ttlli di iJ.asedhll ~i CIi!.ltmu . dupa 1JIf) greu .irncLlc~ rc". acest~ Hl.~ l~~ Ir!JHI:(I.p.:ir'. lill~PQr!lh.rrm-e f~~d! celc ~~.!I·~."' A 1'18!'1r.~ COl ~u. i .cit 11'!1.us ..'lll{!f :Sa p. CTrttl .j~lI t hu s~!.U'lidc' de '['~a!. A.:!J ~<l.~ "'C'!1~tnj lese s.ea ce 10~'50 000 de g~I~11 l:acmUe :n'\i~ill:J::>1iiJjce'~ll!l'i."limpQrI.lIi::il.lL1 d~ rUOO. min!iti~ sci!.ia 1i~i.opotHllIi roman".~C:.'Jl'1.. .:'Q~ illat~~'l'lSHI pUfi\1It1~t!! aJtrmind C3 stn~Jijnd:<Jre:ili :.h! se pl'ingt'!' a.ategi til' p~n!!'1U de:pJ3:s~..oo~I.o'H'.! Do b ~~ W!~ .PIa!:! li~5 Sd .il.l.!~~~:'>thl.Jt1.AeID"M"..a lor de c. e I ::.1il~'~il'~.iil. mi:H.I~ii! 2:ii.t:::iiul:.t!I~pi! "!'It.. Sl ~"'III~'"n1IDn:!l ~ rlFn~ ~.~meflt GlQ~HICI:!'i' ~.ci.t~'de .la r e tmrISfo.~I!1IU r~fI1i5.I ~I. plI!'llCnJ ..(!.! '11 Mm. SUIV3IfUlS:'" ~ limP".rl.mnL'sl . ~rn(ii. '5. Nu d~ ViJll!~lius il.1 oolils!nlii r:l' pav!lIa a P. p.t' r~cul ad pfrI~ f'srtUUJCi il'j~IJjd.U. .mtp. ~.""'C)esi~I' ."' !:iOn rt~. C:aIlL!5. i!' ro vlneie i'U.Ie phlcli!'li!..:.1 ri~ <l.ro!(!e!ljrod~.l r iI!ILPI~. O'UU.. m:l til.cLlt .:ilUY ~ still 1'I~\'l. s.lS~~ TJ:iClCSJ'!]i:s!It . iii I :1 FiJI.II.:.<I !l~'" vt'rsl. i$011!1~ija r 1<1 'rt1~ d~mrHII.\' .l [J''l!:ll''l ''''~.r!! <liri IHrlN~'\'iiIYt~l.1 v~ni n..!~ . 1rlst::ript~O! 'd:Cdi..~.r:!l~dlJ :s~railr!lir1l1!'.!> r rI ti H:l(' rete ~ mil :<lUi!..:r1 [J li.ri'l.I'H ~ulClliIlIlJiU" IImuic.l. Sctisf')ri ~'lltl (!~'iI.01 Ii ~r~('i hi!.i t~ !!i.daei :S!U!CIie~U dIll pficina a C::I!'S10 r.1 cWsJ)rt" . . ff) d. T!Ii!~rh!~ .a~ ~Hm !l.• tllll.. mail 9~l'S U<!rua ... I rogea.S:Ei.d ~i slll"~i <licopocrl' ell eoi: fUll p!lr~ II aJlJil.s s~ ram!! ta rom g. nmll~ Il~ scTr~.(!1I '~tl~lil! ~ '~I!IIJVf! I!~:il! m . r~f!SI VB liIi.1)0 r~ d!f! gl! n Ie Dill flil . rH r'l d :m.!.-:AeID'.<1 Ul1iW'd(~pa..DU~lt" 5<1. 11:l~rjr slal~.) re lo~ r.rrll!:. e!1 50 IH!I 1}I):na 'HaiJ::. IJ('! C'3rE' I'e nedOl!.! Ui I'mii'ri Ie llep. Jii!~'l!l! $<I nlllill!Lt:: 5!! o.Q.siJ. 1J~!li:' .n IHllla.rYIlt..!Jm tI~. .il {j '~!J~t"j~~ r I:ll~(r~_1Jm DI:' 'l.!(:'0l! !rq I.~ :!Ili t. c' I'!(!VOit 3CIJro'i !a ch~mare". N~ (iLl !!nOli '~I'H~e!.rod Ir<Jpicl f.::.('~ lN1i .II!~ ~ii~ 1:II'I'.'lI'~.i 111:'. T.!l.presiLlIl.ull1.tIil . Nalcilm"fn '\.~~~!j.n.a.~i rOl'll.i-i a/1'LI~!5~ ~al'jJ~!r e ~I:i pe::s.~lloo me!~ loe.iI~ 11li~ I'UI.I1. pe[ltnl 1.Ij].j.1 ~ i11<1 [iil'i .bl i omolui .J' tu r'~ ba:rD:.e-s. !1'e ]Il.ld. c(Jm~n:iahji$l l'IliIH:n:!L p.g~r. 1~mlli. hi.(l{!u.t:! ru 1Ti~Iri: s If. In v~!St.wOl:rn~~Oflll1l.ilrrn! nu-] mllRt!n~ ~~ IPlII! '~IlIU" m~'~ ~al~lcr'l~n.ll~L'l. Mar~le p{f~tm: iJ1!forlil1e<!<l~ d!Jspro cilid!erea cctHi:t'1fa r .de~I::l!..recuceirilic. eufill m!f: :5.' !'Iic! mnUl1 iITI~ ] ITIJ'{ll:ri \1'3 U:3CHQF.'LLP.gi.ii !.' .'~ . d1~ 51a fe.l. iDE! 1·::1 eonl ~1~~5a rmauu Imp !lJJ~'" r C!J.rLl'..1iJ!8 taea ta ~i Clll"Cl'i ~ii.Ii~~ .. d~'1 tD'~a I~c:li gctn..l!lu'tll npn JI1~.dicn:t().Hll11'l ~i.In~md I~ mlti1l ·cs un Ifi~l:~'!1fI. S'~l1 d!o~~dit I:Ilijlle ~!l.r.bl~ p1..illll:$!~ g1t<J.l.! fl''''.i!l.l'.l:ra mu hi.l sli:li]l!t jluhml!l .mI5 f\diatllJiS.U Tbll1ndl!ltllT1lJltul ~! I1IJlatl !PTIIPQ:7.ci'~[3 dub ill... Albia ~(I)l'm~n..lJi fl .cml.liltrre.~ .I~ ~I'II'~ T1~:~·:liII~. l[QC:! I.m3. regehd odryd Rho~mc:t<l ~~s" ciL~~g:CirJtor at!.-ii.~rTIij'anil. pD'e.ii lUI PU[NI apa.r' fll ~\ij I~..1 ~iP~lWsa hill ~.::II regiml!:luJ ~ill d:E! !est.al.lta[iI e~ctlcerJtil [I:e dad.i.. ~ I)Qbrogoell.ma IJ ~e tl'ild lmH~ l. :5.rle S~ibrl.'lligaU~. . TrO~~.r! jQS era' :lI meni n!:O!ra'.~lleorri d..!'lll'~I.'OluliI'l!:!.o Ue~f:il CO:l m~1 Imile oI:.lUli huiP'laaHiu:s. ~.o!l'llVO!1hjs i<l'zy.']~'l!.m11JhJlii 51 COlI..O!bilrt so zd1ril!.r.Ih~~ hili ~\i!i~Im.ii' s'H'ma!. 'f15~~\!'r~L lft. inca pa bH :5!.~'t.:o.:lla de g~l i.tri.'lcIHI~rrjljtl organi7.m.I tiriiu.'l!! Inrr-o r~(J'IiIa.:·~~~a d. .Jn~"r'!llllilli!~1 [HI se . Iii.se !a l ema :I'[IIic.ti.l 1. d~ IJ Ilii Wi 1. !nllllii!i III! 1l. il.(llI. 1:1 :gi!l'at<i DrJ'~fiJii nd Illg4dlJra:::ll:acEllor. llul:1 ell lH~ri l:nllfid!i!rt (Ii]! p'a~m~nt sa rle . If:i.j 5"~1 di n 'J HI1" !l'HII OJ! l!'. ~ . 'Noml'~Q Im:nt~.jn~cemandate ~.I'Il' ~C'IJlUil .rJ..d!~I!!:pU.i:lga flaJ.ij p>: tB..H'I'~lll~~ h~ HI :i ~~a.I]I'l:q..S (]"'ul'ce<l d~ ui) "I~fla[~ Snll~ p.eri'OClrUl.HI i flU. Sub impfidnd <It'CS! tregot.l:Iut~:t~.'l.mt<! fe..OiIm!]ftte· dildo lor 5a.."~li lot:i.e OUtl.i. les rqlk:fQa:s:ii 01 l ru pc101' In lijmpu~ luij Nero. IrlL'I!l!l1 CIl·~'iI}'~JLLCcllliil~~ 'Ctil t~ l!!I~. S!l !.]ffiul din . gWi·~!. [nr i1~~I!Io".Ite"~L1~'r<i Doht0lil:ei. Il'!:l e.1.! lIt ~i. [l. NIL:.! ro :ntL:"mptll'3ll.m 000 ~i:~ril.~ pasesJul'!ilortlirt:l:OI'lOl D~mtiiii1ii mij loei I ~i illJ~rim:Hl':... de a !i:!.':i3J..a mil (f. ~JH' i'Jac.er~i In d m .OInl:tea:t1 iifilfili .tll!(l~nWn'1~.ll. .~rfiTe. hjl II.." ~.I:.~! ~!I'~. .. .~ !. poe' 1<'1 O e.'iI1:.52 :$! Elf!. Ovtrliu.M<I.c-·sl\i· DUIIl!lre. !Zl(a.r.a 5 t. 1.ii" <! nCMa ~ 'I.lI.ap...:aPI'l1'~®iLBle~ ~\.r1~~ig~.at~ i!':vi. b<:!..1 . . l~e~llf! p.d.:.l.'li f.IJolrfmr-SlaJt.~ Sil !5):~l.~~etil U r1J n~.Prlrl mcmf!r: (~i"~rse. Ovid.I ZIf..!l cll.n.ul jitt'!o". V iml':!.~ pll'i!ll'derf."'1.(i~u It~i lul Ovidi:u (8 ~ ..~ a:[I. Je:ii'Ii I'llf .s tarrtl.

au". dE.~a~'I. IMol do. :m rl"!(l'lJ.a: mal Inalta acillillz. m i l'Iprue d\i!.ail1~'I.E11 di rUi!I IDa.. rea i!lm.ElAC IE:t ~.1 drurnetla !1il1 care jXlmlnl i. d!lc.Bc. Se ~. da~a-~ v~ti ICU (lchii uuarrle.rial s iii tii lui d!]c 11t.Pu::ior.hmii.penrru SlJliH:a'~gb~reOi iltlv!ulul.[H'Hlii ..tl ~f t~..~ capilolul tleesla .:~ I·!I0" I' aJ ] n:(:e'. F'alJula vie :I regelul Scoril:O 111:1 5f'potuh-ea numal l"Oi'iiIanilor~ din piJd'OI t:clordoi dLl'ii care.~e i <'I fi rmT nd (.1 mea luI :BIJrc!Ji still.en!dd.i'tru !U.!lJU5iJI:11 nnnele s.l IN I oM.l.r~r~i9 .. dedi aic! I na I I'll I ~.gbieclcle d~ arUt . . l'ji.rn 'ltllate[Je oom:rle:tt.il:e'OIlii dq !nme! de lie. cettitl mai ~uJ~rnii:~. de a Ie i'riIO.. lIWrmd $1 eel !n~i erolc. s:rtii ma.a. lib.8a .~ COi.fI ia ea 1.3 U~.EI. in\l~I. tiL" a! str hOI t~ HQU~!t.1'11111 It. 'vel Ilm.a Milll1.' 3'[' I'll 1"'.co•. rl\ontiereJ dlHI.am. . At:!]llpoV'estil"i:i putru fl~.r~ 11iI"!.8 '10wie prln Dada. C!)'. ill IUP'lel". stled ~e. . (Dr!' rCiulnHh::are .e ill1ii!)~UH (I '\.ev'C·I:I.I.prilmu.$! tlJtu~i in lama anulai 8.rcne.1l nsi Ivii nea n ~i d~ hi. $ i auere dl a::ii m~ ~I1.i In Iti mpld [nde Ill! 1I1. e] 5~ va desa'l/i:r~i sub iDe(.a tD.\'i~ t<l re ·'lIie.fMnd sfadaL" ~a rilmca .m~ .nl'f. r.1 ce i11ri I~ ge~Q-dacUol'.mOll IJ'i1lina osten~D I~a $1 cii riI~lIItarf.lmen.1U: I. dllll d.~itA .ial§c eare (!ralfrlil::fle..Iii iflseml1li '0 .' d:iliL'tgt..iJ tiOllThnl ~I t'i~T:~II'(l!a d~ ~~ Pop~:. <I t.IeIe llllCI Cd IiI ~I a rli! <I '~'311 jC11 I. pia JI liv!!ll 1j.iClar' rna] mar]. 55 !q". ClTnd Sl~ luil d.l. \".cltusil!i FIQ'fJifl M6esi'ca .!ide\. u.5/86" pe etnd fiB Snrmizti.[l. 3i ne ro. <l p('}poruihu (1I1Iro'get ImpDtri\.e~ 1"".~ede. I!QCflliii.H'ete milihHii .!! g'! f1 a'lIl tonra loa i~ .i!' 101 atU de :1!Jdl!\~rn 1 ca nelndl!i.!livel ~c dii.' NumSI st-!. crlltorll~ . 0 IlQU~1 si jJlde.ra :N'ic-aleri IHI poate ~ :iii rprl'I'I5:ij!'ll13'1 bim~ ~r rr1011f c[I<ITlpH. iJl2: dezVtC I ~iH' 18 car' a j LI f1~ SiH'£I 051r.)1Ji ]X: .pt:].r~ de p!:\ iJ0l:Hli ml:![! l'I1ai slaoo . ..ue I) b~I!1~ pn rte din l. :iiSup.iirata 'in Ir.. . sc dem un i1iQIU 'ca.lrllmo.ia rL(lastra .§.E drep'l ~a rI. da r .!~ .rJI. C'ilj'lor. C.l!~ a SQslt l'1IIomenl.~oigic se re flecta actl . (loaf p:lniea. o lar g~ zOi~ii din ~im pia mu J1 ~1'8na ~j difil iH!!flu.1 m!pre'uflli.'ili.ondiuSt. Dada era: ]nc.rrc'us.Hfcl2"iJ!islll ~I a.'all J!Wm~i.ti oc.r-a.r.specuaUII .'~ i2xjnlrts4unii mmarte..n.lii'l:l dl~ (.i .ii'~i rnez.cie.r.IldiJO".a dIll fl1.minaljci rernane se slrilllli~ dhl ee iJ:'l CAl' mal mllJt In [uru] Jl~\!IIm!uli!f d<lti'!'~L Dob" m~ill CUl:efiht ll~~3rilc d'c I.mt ei.'~i!:st h. 'eLI t'!<~I'tl t!1If!~U I].~ nu $<i llIDil !~c. PeriOil da .~ lor .ll~e Ie '$1 ob.5..Ea va fi CUIaiH rnai inlereSlIflta..irif IlUI:!rOi d'tJ.a~ez. tl:·I'i. ~.I'5111H01II U.lJlpr~L1f1!a ~ 'CD d.il~~ 1I~ Y<J:5~ de r.lf.\l.b31.l.!'. n!LI :s'c.A . d:Et II !rl'.Ul l"i'UIli:l" MOl illirie Zill" poriI') inir.z·vl:l!."l.aS(!..lili~ol.~ hi ce] maiinElIU .~!. de:r. au mil til: 1t ~i a u lupta I !> trA mo~ij~ [Jo~in Nt!!i cr: I rrJOHLa hm hi 1 :pfC:'!Q'j ~I l1'1ii:"~ ~ flUIi rseu Slt se rdrlo.t~i cUll 1!1!j.14L~.l it Cola.j] duo carH..rjQo.t. dar tU'Ilrl:lJ IlInilipopor Sf CIUlO. .a:s.Lltori. tI'I.111J1'! IUIi. pl'fn reg-iune.1Il seeal.liIJ:.e rl.aQri~ eu gfll1dulr fa f1I~1 iJoal..r nu 'va r:eu!jil iCt! 'a ZII gril\rea !lea 101::[l.z:boi mma.:lFj din a((!3's.null' ~!C't"'W~ d.'.cba I.UI'i~~1:e' al rJer:iL~.i. ell a eeas !1! pill ru n [hun ~ In ~~'l!! r ~ ilstc.21 .o im~~rH lelot poIHi. TO RI.ui IHII rii in ra't<li du ~!113!I'!!JIlui t:O.111IIj1... re CIO'C.g~ IIII.1 tiil. Dar ajtln~j tl'l pra~uJ .lilof" OIt8~lj.. tOUltirllHIt ·d~ Du Fa:s~Djl:i.0..'iI i:11o$ij 1111:l~fi I pi! "'1!lilifll~1l lui B." ani incellJ:ngati de acad.IH mde-liitllg .]lieildllt:ice~iLOOm!lh'icesL lucru ne Illde:ammi sa I inchif!l.liCfl.e i'll~a 1:.I. 11. polltle "rTn hlptOl COI1lSllI:'If€'ill.~ciilr~j l>taLiulllj sine CIii1Dscum la' AeID'ssL'l~ $[ 1.tl1 l{lll& SII'II. m~ er.loiUJ cl~~~e <111 dc.A.[o'gej'iJOi . ru Fe eu Rbma.u I.ai bLfI~ ids'. .11I rui rorna II ildu~~.ub corttrejul rnllitar. ~\I c'l sap'allll'ill'~' 00 I!llci.:i1' .h~ ffrllar:JI(' HI m:ce. • Islona m.j't!.l . NllmertlaseJl! $1 l1ogll~ele .£.iJ~i.bl.gehiS3i LB 'rlC!l.!ll 1iI~s.i. Dakovidu. mh"3jesc flrl MOE!sl& dec ~II f1$i"I'HI . ."!"..~lli.. Aoe-asLi III I'I§ Fuse5!li tliJma[ P:i!nial IIlICl!!1IIUliit:li <tit> SI:!~C~5_.] PI)P"lIctl $i Piseul CrDs~ ni golU(! de ~OCIJUO r~j 10 1'.lInlflJa regel:uj'ill'tOii.I in plcio-elnil.~~ 'mi. .e.rp:a. oomlysc peate chiar de D~lL\i.pe lin.lel'e-al pe. eXfH'csia t'.iom]~.U~ ~I 13 0 mare pi.rnica 1n1\-73zi:ean~ loe.rtl:1Ii n.deNIf}1l! \fre~ Ctlipil{J'{~.'i!km. pe. E :1' RU!.lrlm~rell D'I.lj acetol p'I'OQes ell:! mllrrltar~ 's.111 dlaco .hil pesfe: la..or • Dill ri:.. lrebulau ~i da~Jl 5~ ti1V·!llle. 'c:aslo!lc. CrC:!li.'I.11DrCii!bia~.t1iUI Iflsu~i al aeeshu :fJQ per .iH.!lW.el. rill I n1.'(>.iel 0 mare ~I d~cisi\"i:I exped • 'lie IlU IUsese' IOtganiu:bi de Rama. e !'lid . unehele.v<lh.milih .~. t'CSI~~ lupte d~ pes!e ii.114lea cr-ea tQa ~a g~n~ trl.!1il 1'1.e lrerupem diacie::]" puHf! Ci!I:re au mlH'ca I.11 al'·bo'~ B poe Sir. .n lie m:u hme deC:I'I le \1ild oeh II t: Iii 10 ru hn lar "..Cie on de ell!! on dO'Fe$U ftoi acela~n loe. i7111. Nrr:~lf~1C1 n~ se giisC'~1: I"!i.ii.in fuga ...] mu!!ri p!.'!!1lruIPrO~'Il'JBrea. II1$nii'1iil'ld domll~'a J1)unis-:Dillrp.g:aI~i i!I!j)m n Ii Q lii i Scorllo.l:1 Fide I1'I:ISll:iolli'IiI11 de .n.aju[j..a*!e blue d"'~<1-~\li'ln~zi 13 ~I acasa.r~i'fi" d~ . ~Io't~ .tctlri I~ ILl~'Hle aU trii'it.Uberi Intr-un singul' stall.

".jidO'l:lHi :illt~lor mmslre de munte.1ri dlU~[11..e~tn. 3$i!1. striflsil ~I IJIld'e.a·C"l.t1 eonstatal '~ iarg~ I :.. gm~[ de ~1~f1U1. U1t11lliil'tll! l!"Jo.cu caracler 5~rict rnilitnr.'1: ~J.~'t:'ClltOl!ij! in pl'eblc3. pr.<11 til <Til! pI<!: rna lu.i)I~e vllIiulLiii. CiO!JiUI1 . ell: 0 pOP!LI" I~tac nllml!roa5B.e~t~QdaH ma.I!li!~ol~~1.{. Cl"iI rnai :LI~a'i :i11 .ll G. PRr.6r.l· ureaj eleen ~n!l."le~ld.·s din rera..!..S(' <IJlere r Sa rrni Z.llC~ !. io16sHe ilrilol eursu] SIl:?(ulilflJi de p~~unat.teni.tllal de mirm ornula]. ID~ :'. .tI dli f.i0 n~ !. nlel (I .t:"ii~j P.ie."ulue.a nu ~ lloSQlut lo.usleazf.' f.ci. ell!p:ri nd tn !file riiO'F1l! I IOil" zecl. VIII'ul 1111151" ini: dd~-.dc..al il'1primlJl rind de LJU val d\o pi'im~!ll. fOfm'l!1d '0 nr1lra_.1!r1! da.-'illifll!ll rlnd la .:J~~2.. Unele i:. Cm.I!.'2-2'.1 iill.Cj Illduit.jn . Urguri.irlii_ltIme)."e!' 'I. tli ra Ie d~"'e neau mUm ~3 tt-.:l51eal-l a pol r a tOfi i.ii! setni1lJh~.Sf'" III :iniilllm{l~..aJ nu.ri IId. lHJ~(ii Wi iTl("Gri.re 01 n 1I Hill rlllllo:r 'Llro ~ r~raU.~u umul pesL-e 0111.pt.5C ~i Ol(jc7. U neorl POi!'Ir..ij ~lltIl:ulii .1I'~I:OlceOl mEl.~. Aces!e-a sri'll: adevijj'rat~ sate Sa:IiI.a ILmlin~ ~i un !.ij Fea ~S .11. tn ~~ez.l:p ap.'~E1l:M!r!l(l i'n pe:\l!er. C:UIJri. tlJrilJJ r cetiilH.' se adapla la p.l1 C'<l r\j :I'r fi da rIma t miHii\'u pCHlri-Eil dr::' IReUi :1'teiJui.Hi Il!'Fa mar gml.!<i IItI ~ In'laj.a. ~II V3.-TELE I)Actj_CH~ La 'tot pa su 1 It~ hlltm'j)il'l_L urrnele .e. !CUi cilse risilJ..!i dl. su prera loe d!!' re ~l1g1u in -l'ilc de res!ni~k'.~~li era .ul '~"f .i I!H'IlI'Si.~·pl:!! Loud le!ilelcdeii 1'.vllli~.I} tii1l: a co lei Il.j'ilg. ..i'i!! Un:i!'ld pe !aq.illl.EI.~!lllli apt~i'l-s d~ gr~lll!:l Il~mel r~ tltecen:a 10'" p prill Unull .rtlf!h~!LIllJli e.lIj!.' A.fU.1 pitoreSC-uI pl. ~C'tOllua rI~ I-a.id. Sial co1jjtlJc.i Uf1Vi $i n~ '. Im".1\le~t\EI~~ :HQtit(}f 00 linglr \'csIH. iI n:gHr.'!lll. ill' rrll~ I~ 11.f k.·.a ~!:CCH ca lisa..I'i d~ r1L!'~!~ brl'te Uri!it l'1D. a \iE!'0l ncvo fL.nlllsll Ie.it~ mica. I .r . :l'ii nglua tu. al.Si:! CUITQ. drUi1HII c Ilr.o re'~. ilIural>c' in punctele cele ..am~l1:Jjlll.Q<:!:plilc. 'ft .tlW.al I !11JN' ri prl nit-flo Glnplil:i!l ~l.I te rt . .s.'i d~!.'.! fil.ldl.I'01'!1 folDsi din polin d~ 2~e51 ::I!{~nt:Jj. 00 !H.~rl~c-u l~rHilme !ereallullJi.rl1l c~tOl!~. CO'l'ls~r!J c:.adiou a ~ LIIlI1C81l1d~:".il iimOlit 5Sie ~wI .ela dai:.r~ de pli~lr~l !!!I rs. dU~lm.1. _..:fflllnimJn·!'il a.':i!i'!'.i ~in~a llilei If'l'lilI1'~U<i ~~ 1na i !'Il.~rae S~l1t -L .l~ da.§ lum~'e de eu Ihllr. Din . pll 'Ii pi hH'~..~.I~ IQVlluHi 1m 'lp'~r .!i rl de poe 'il' ri'tori LJI salu Il1 i j] e liI~.ii St..III ri 10r.~la.: p~DeJ3I'l11 G:r'/j t~i~lli."!r11l' de r..: ~ u_ .jj.~1J1 '. .lln. 'fl • ~<I poll. Sa patronm2l.ceUilile dac1c-c:'.ntiii:r sped he C~H'i5 tlnd rna i Oll'-.. pe'lr ~~..il u~Q.~ ~1iI'i!f~~ II! I:::im~ic.I a h.iirll' i!ll.iii ril iJ se l.~s't.J'i d!l.adeva raIl:! stil1ir.Ilf: III rase I~ pe.. (-t'rc"ti:irlil'e din UllilTlii HilI <lLJ . La l~i.p~r. '5..!.~rillor dlilc~(.Iul~ l riJ'tmia..'! reaasezure Eor li1[":. dac 1ii. ~i te i'K:lili. A~a se . tihl~.iilor Oi~$liill!i.loti !r"'~'~''''1 t "''''11JIr-ill''di'i! oam:rllt It..~ me.ru I. .mlJri~ . ~r:lr!. lrr"~ilu:~ prinhc ~el~ d011<l .Ji ii'l:. Pia nul I'-ore d:eose'Di I penll.ali'5~d<l Splll~11' ii:'.1.:ei'fntir:ile. l:tl S!I I-sl.. phd'IJYI t\'~I!i:n ! I <lOa min5ilimel.l r i ~e pit:! eu h:l1'UIe d!!ii ru.mieJi.lujealj dr~pll lIla .~ C'I:. :p.leg.1~U:I n ~I.I :. .mr.~ .::11111': ro rtl llea ~HIe d~ pf!' dea Il:lIrllQo Pi a I ra Ro~.~e"ilirl lI1~inti1rriitt" eXi51~ de:::ilulc ~i in J!rlll(ll~i OiiisHe-i.tl'l de 5-13: rn ~t ill.i. ~I .!d ~I(l erau .iiil IJfma ..' 1.p.fr.5 m..I-I'u nedoara J. pilmill!.' CiH~ de In Cq. F.' _ ~e~J]I. N~ rDl~II~ dfrn 'li'1i]hitth~rflu: i se '~lll1i')n'$~:e: s'lgu r 'I:' illS. J'lanc!.l brusc.! j)e.!"tea de JO~' a lo'iliiii Ap. A~.IdJJ5 I.~£!f Qr~di~lii" pdr.•.!1' l'ol.:liitl: !1q~lil(! ~Ilcie~. nu rUJ i ifoUna· alilllm~ !:ofi'5~nilt'e~. d~ thiel.. a'll d~~:!.a fle OPiillnlili .N 'CIHUllE ~I S!J.1 I:tacica..!llIde·". rese (Iii ~tiii oD1~Ul!Jla.. reJug] i.. ~'Up'" .". £1'11 aC€sl pl'Hf1 o I:!:>'lil eo I.a ~~. -_ . '.'Illlluu I.ikidl".i'ill ~1'1.d!imiJor. lOar . ea sa IlU mli1l. CIlf!iLl-~~Ii:! ~ldl! :!. iii! ~r.iidl~tLI. YilI1f:i!) n: hliUmp(I1.ei'IIi I~. dUeriile: ohl~diil.1 uperfr.1 I:tude It' (I 3..PfC2CI'II.illl! rlu-mai pIa klu.iip!.~ ~~ B II tlMIJ ~I~ u rl' r _ cde.d:~ V8'5e.~!Ir~:.l.l \rOrbr:lii de.iHil 5!t ii1fl...r sa.S~'P:lHu.e~.I"~ ". IJ rl~e"': pe IJc~i 'OtHle' ideri!icii CI!I fI:5emiinliitoa re.~UI!ir.cil ra f!'sllv3.a Celel. !11~ Ill' ctlibmi dif vultllr.am tie: SllglL.!l aerepe I. :!ii in p"a. ea re illconju:I'a . r:~t... .I.1101: zidu I 'OO'1. C~r'ill' ·m-50 de terase dll'! Is r:~li.rna i Ill! fie exe mpllt'.aisi.QJt(.rte de .. S1 1"111 lrus!m ililsa vrernea $1 :s.iirf de O! It fd.~i: 0 in t4[lsi ~l!:1'{"h:'1rlQarij i1'1 [10 rn~~lnr'!.!'lHiI" i~ra sa : 00 cel~la 11_.ind nI: inht"l!lflGlll. fr.&e{l~bite ~tiru [ldE~:I ~i e~emefll:~I~ d~ .~Ieiocui3'k! nl!'mal hi !:imp'lll verii. "hi 31t~ p!rli HI!:'!iidl. -I .a~e"l.000 m i.~~.l£. inHe dl:!a:i'Ud. .rrmind .lla F ~ntrLi liu.1 nOScL:! 3S.. rill h:mrlllr!a el oCJba.. II A.~ ~ n-.pcrl.ivil-a. . 88 ia de Fie r (i 1:1: OH~nlilJ sau in ..UJlEli prilEllnk~p.lf~'l. p~ ~i:':mseJc ~i .rs'·3. d'i>II!l1 Cbsteiti" 3~\'.l!" ail [lea lu..:.:jtul:a. .11 put~r'!1t~ mH: leu dill Ijute It]~.lr~ r:a nlilillEli hl MilJ'ltli Dr5~tilll .i~e:lz5 E€'1..t k rna rl<l~e~a Ii .1 '\r-roo SUfa td~ ~~'i!:lh'i !'I1!m'IIC~U nlLIl \(rum~3 d<iH:.l.i c -10.jt pritijIDifrii.ti i past.!!'r.[:srofi dlJp-. co.'(! I.~ Si'! r"np~~!iH'a :sUJpr.r.I~.~_ Ie a c.<l:5t" sa'ie f1. iJl'f~~tt'riI® ria.~il D-ul.i ll M'unl. i Itl!l1i.. de mlel .. S. 111<. Lr:r Cosh!.('l .l IIi.8. (Ii'!' Sa!l'ml· zoeg.1.c .IS(!.~iCeMe r:i:lhuit£l 1iI~e'zarip!2' COl re !.'h! ~ dacice H dil iI. "~IfI!ru sUd'!.dll' rl!! .ril.. 51!' mr~t' 1lO!I i'h. a.I hl<l h <1!! Sire 111.E1 Hi d~ II:.1 k:. lie ee L<ii ~ III I iii ill ru I I SiIIlJ Iia jJQOi lele ~or ._..~OI·lI rorta:fiC. ln Er~zHtrjlem~:rt. de.'r:a' g l!:el.fl:O s~ {!I.dlmen IV"i... (po9<tH[!) -!j" a.ril(' !L!.ii p.$Ii.::.BI · .me. .if<e_ (1.In rl'!..!II rosl hirre aJ'u.e ~"ca.1Hi?' 511) fia~ It! ('3 ariee hlli'isl ~.!I1ti I 1'J13£iv :II I Se' pOlrm~nf'.c~e Biii l-:h:l"l.o.fllrliflcaUe.m'!.:1 .1 le 'll'iliUim mal 'f1!.i !tI~rni Hirilz@IDilvil ~1:1 '~Hlt.rl1rm Ia drum.nl{ipos'L CincJ vrernea rea ll prtnfiea pe p. a b rll JJ.1j [:3 c.l'i!lll de ~ uealu.oJ Lm~. .elfO.~ ~ llleonjlHJlIHi th'i IIll. de ~a Na n d ru 0 IJdt.o 1:1.~p~:r.

a'il rl:! I IFir ~u lIe.~ doua IlJlocurl . dr<..j It' :5~r~ ~xi~ri. ci LI r r~ pi.j p! ('.1. U:iIi](I[l1'i . li'.arl1 J -·1 ~111 :~i $~ I~ ~arim!:l.a ii'l:3~Ume CiCJ''''Ili~a .J I'i.ar f~ II lei r:.'l'd~iH:e.lrm~ Q~.:.5 i.iFgrmi~lIl.~. ~ojj$tcrI!.lJr.~tI!'I dW:! II~·s fI~'Ili.' la. \1n~im ~!flti prl rI~ E.\1'1fld iIee~a.']re~. cQm.etill t~~. P ~afiI.iIU~ t111 di n l.. dill: 11~"i $~.d.i.~ Pr.~!1~i1 ill.~. Ii r!:iS~ "Illl'l~ 1m11'11 ~i ftr! CI:![[~I! U J1Ui OlWr:!~ 11 i.emu idlil biii'.t(!ie ~·.~~ i:l 'Hl1l!'nl.~ st] !1c4 I~~a I:a.I}.I1 ~clji~U ~~ IH rAl.f.:.:.(rlI. E!~·~rnu i~].g [.[I~e1:!!11! JaI-'l i b4ii ~e :rl!.i gBsTm.:.lt *i Ro~ie" . r nainte de .Mil arc ~~Uje: t~u'~. pI:!' ~il(.OItt' In hlllgilin~ .robl~m. ci ~i d~.:ti mill"t .lJI.n. I.U!rJ'. riO rraa Ie dm hlm.! . Ig·~li ri IrrmTtQ~ .~~ roftmc:Jl~liI ~:evO!mlli' mare d~ iJ~' d.adc .~ Co rhj!lcll"~.Oi 11[1 .t .lIng-a. A bia dJJ1~0 c~ 10<1te iJ.a~. ~~dlli.I~ mu.l'll'. le do:!. Plwm 1JJ1ii!ih.311•. .k~ti) p~nlfll!.~!\I.ele' .i bole~.m~cl1i~..re p l.l ~ ne liI':!gu la. V:'I !n.:i I ill.n~a d)l)!rund!IJ. dllrale li'il !>pall!!l~ lIULlh':li...a :'i!i U Ilia I L'lI h.1:e·!!!~h.ll" n r"..~ior.mgim~. m '5pnJllllt@' ~:o! po!.nt~rrr.c*H<l'.locni rita ~i po z.'J}:I' ~ i i.mHa ~ll[~ii i!i~ imi~htg:.J1i'.1 p.!II~1.c~$r~. p.lia. (1!J aios. AIl.:.[!.:i.ll.i ~~~tr:n i'..rll.! de pr:ap~}5tri ell ~re~iJ cl:lf1I pi:1!ltl'o1J de.aI"L'1t!J1l iOrtilicil! ie [!iii l!liHI\: ~e r. St:~l rgii'i ~r!.m !n~~ ia r'li~l I'~ v~hl!1JI A. D<iI . gr!lc!lt~ de bbctlri s.lc r~gu la l liIi.Ei.oetaW C'o5h~~UJori[~blilia 's.. Se .rl.Muta halUl dill h:n~diat::l ilpmplerl~ .'[ '~'I ee 1[4 lea Cet~.~.IUM.~~ Iii <.:i •.durl <lr.i\'1i.Ha.ll"l.er \I~~ ." bklcun d('· ~". se I:d~a in spa. .Il'<1 IlJIli:lgl!l. 111:.giJ'laJr. de Iii.ehia I" !i.l~ i1lliP'~ ee blrula ~i . pl('~r.! 'f!<..!iei SP \ted~.b!:ll)!i11ci.I~.l1 S!l pe flO 1'. I~{I CQJ1st. nt CUI.i1J'1 c~.ldi1.lsl'.ste:o..l·[.I'ClnilQr j!i:li~Clbun Ir! au ~~nl'li d~ ~tl.il. I~lIintoe r fe~e~e .ir-ll~"1:!~F~llla*(.ii:r1 rid. til:. f: U ~OD resT I:J Ii:~Tie..I (14m).d. p.E. ~ . L":~ d~· inch.Zl' fbl' t'(lkl<l~l\.Ollill·j<!i.. 5~.u.l!f kiio~iI'!hi [11 :!.~tHCaJlr.Iii.. llHl..I~~~!:":: l1!i1r!.[lp ru] -nu-i Jole seau. Ji:I.li (amp!ecl1on) t.a.r1s iil'1t'. LI ilia Cl1:terillcliH.!.Ihl!hlil.!.!·!'I~~ za u t rM fI(:l:!i uri gm<! ~ !.'~.r ·tIlt! . . d~iPl!i UI~ ~il'FlIII bTrr!l\'·Iim'ltltr~~... 'I.Iii!!! r~n~:mC3 ti i di fin! giu ne.co~:ri!~ i.CllhN~ Cc·t..!l hl i'ar~~l~ ·si.H i'llClitst ~~m ~~~ltd ~.ffi: [(!I1St \Ie ~i d!~ vi lej illl o~l~ Iti ED r :.por.L1~ ~l':'~<ilLJ:sf! 5.Oill'ca ~i: .er.pe.:J I) [I HI It' lu I.lt Iliii. 11m Jght. w~"i~r:I z:i~:llJiJ!.jIj dl: !:" IliHdl<t.::~I.. l'ilt~:m~ !l. ~rrn\f:flll! ~roiil~ Ii.i Oa.n eli: rI'llL!r1!ld.UpmnHi a fa51.Hi1~.t. ~~\i:S~. rlU Jp'~ H u n~ d i U~lJ 10 C 00 UflUJI dealrl1l!!o.rnl:le geiUs'a" rl1 .f'~i.l lIi dOlIIa din Q~I~ pil~n~. 1].mh~.".:.· Iii til hi!gtr . ~·~.an..!. S~ H!:r Tn~~. r!1ln~' eli!' t!.ct~'ll.!!1@b. lru r-undlip ing...JfI H~'C.f. CI). 3.:::.1 d Lilli i se 3: s:eZ.il r. 40 - 1l1..r..'lJ~.(.o5' qm::d I'~- ri!:"}l r ul ~.!·~ i~~us'lf' s'p. A~)Oi~rqm!iieOl In . tI~lm~:~.~ oljl~n:qi.] lI(l:U Iii fe!f:.[1 pl'tl.l .Dln5tnH::~mE1 .:~~ p.a.pi~1i!'.:iI.f!!I~O~I.{!! [lln.]IllIl1d >tilt.~t zi!:! sec se ridle". 1TI@9:r'g1.~ler nr1i:ih~i: iJ~ . ~~~ f) tlla~ IlrIa .~ do!.5i..j~:H it!' nepreluerate.:. flI!l~.t:1 dw' n ~iti!'i1Tli!t i~~·~ i'J.I ~eo2l.a tc (o.r:).i P ~~ p"! ti·[ ru <J pill fa I~ rL Ma:i c::-:i Sihi II ~j n i~t.I.i Q '.1 iT!.l d. u~or.a1:01.L p ~.!.::.!..ib de 'liUUll ri dU!"Jl!1 TaS2Iiillil1.! mJ1!I.J acurn..L!·"~hl ~~at~.$it11. Gin] s de uti m~ trl.~.':l:. TI rnal Tr:llim.it" p~ m ~ut..!iLli1e . r~rtn~ d~ bloclJii.l· set Ltr~lll'1i [el ilii ~ 1I1~ ap.:"Hn. te fl.o~"li~ !ii·i·. ci i \"Us(:~ {:OrtHic<!tii! ml31 fni~L UI'II'n:H1l! Imt~nic bastlen ~trajll!i:lli drllm:u~ care i1Ht~ luv~chi:me' la c~tale.i-llcl dc:aihd: ~OI @~ pa.l'hlu~.[i Rve"lmtNII!'.ii.fi~'Ilpl n ga ICete dOiua Ie Ie <lIt· .1.! 1.njuTaJ din 1ref parI. LUI aU turn ~zol<lt.I ~rnr.nlll. 1:101111111: ~iJO ~ .d ~on 1iitnl.IJ:"jj. U a :Ie c.C'ali:i[(Ii' olin . pe \1'01 r~·.iJie (iiea h~ !::a.J ~.I! de pe mk.!. t!l 0:1:1 b. iH(.H~a I:" i'.I!I:li.I1'3 Itro~le.l}e. ~ri~ ini:idtLml'B ~J. .b ~I ehip..u rl dl. Corn~!nU.II aJui:ig.~1i!.lJI~~i.icil ~ 1I~mll nu t pu ie.ajrn.I·I.l 11fIr..e:r1i.@d.1i.f.r~i!1. !'OIJS.!! It!~. :!ILJ rezGlv<!t f~~a p.:1: il" silo::! I'll! lriof~strtlil~' ll'il .] tiHIAW 11'11 p .tJ:cus t 2idul fJ(lri.hll d~ UlJcin.il~lIm:ri ii'!paxtile:m rn5.~ 1:!.!!l tl] rnur] ·IQe'!.. SI.DI.~n!t~ t '~<!I IIpa .Ic jXIl...f]io.' ·~OiPiIC (it" S.n~~w (jil?' 13 GO$. ce tu i d~ -<I I dOl !ij'<L~hbtl:1 d. lff!S~5IU1 .(li'.~~ d'll.:.l.·<! .de 0 .plaJoLiI \~ I [II:!' !. IiJjlOll'i:s<Jda..l.i ~d.rlm~ 1'\'.ill I ~a.lgl~!.) n. to !.rfollra ill ~1(.llilt~ ~ iI:tvi .:lJ ri i Sa f~r!i.u. nu HI.:!!.r. Uri!!!! !.j dedt Iprlma (f. z~[ill I I.~e.i. Cum dlldilJ:lI prea e f.~IHea ~j:r':JpLi nJ. bal~11 pre.(:eJ.m~1 COlO\: Ie era!.rura.t1n-F. c~t re SOl .i:r all. dill pl!1I'~ .d'H ~lp~I.!'inH~JldIO! ea ~1 P ItlltH/.i (I L11ar Hio!llt til I'I~ L. Pia.t care a. i iii tre (if h. 'L:U~lItrll1 I :d til.ll::'V(i):ril~ de $iUelll.Hl~ .1 repctl !ildu·se la nee . hili' e laj t! I ~iiI .'10 (In groi>[rtu~). pro vi zlii ~i Ill! ~ nil!.1 II".!~laI'[)f. r.(i~ "II.<i.~m urmM Ill'!!!"''l:. d(l' thWCtlf>tHr:li va fl<lblir~ Fliil g~·n'Clf<! 6{)-BO em r QQ' CHI.~\litltil Or.'i~b~:f:'. Pe D[f! 10.!<l.ell..:[ke ale ~Mu!]!.lf.' e!i~l 5Jii~r ·~ro?i i:l[!' !el'1'lr!:.uJumi p·-am~rd.:P!:~i!'ll ~.:!I re i00 btl la ~'Q5UHI~1C I~~ fl!nlll1l(1a.! ~!'l<llln nrgfltli l. tar .~~S'u..l*lim P~!l. t ra d~ v"li:.:!!! zi du I.. u rCiltQ 0 ~:j! nt~ des ~LlI: d~ dHioeil:a.. !l an!l!m~1§1 . lr .. d!1tci. p~r:iifiind i}9 .1 rLI~HiJ:c ler tlla zi.abi·1 ~a it roslinf!it.~ a d~ p!l'! pia to u.a.~.k1 l.. de ee till.p!r.~ ada pta [ill d~ dla c.I~nr~Crl t1i!1 C.i.e di~ :.!.Hl'Eion.:'~Ue. Dar 13 Pi"hI1Ro~JI1'~a1it71nim ~i Ul!'l ~~Bmenl IriOi'LI: 0 a d\o!J1l (:~I~ ~~..'li!I~h'e ~ler:c!~HN d~ 1<1 CQs~!.IU.J!rl:Ju.{lila C~odal\'.lr ttl n~i:<ln'.. d roil. ca C!1'1mil ceU'lW t~~ 1m Cos.Il'C1 Oradj'~W. St[1[.1.pina 'nil-a '1111 IJb:5il<l"O~: i:l ~iJbi<'i pO'! [isad~. lupre hH)gH'eifl' zidu. ~a i1i~.~mi"'1 b:itlU. zld.!liJ se If! Sil ~l!:Hd~i'iIlpenhiU OJ. III .1m~."~tJI :>1:: TnU!nesc:.[ICC!M ~~.b-nil'Hl aece 51!l1 dil~ spre a pu 5. hi tDe'.U. IaX'g nl11\tiil ::: ~tl ll.11 ..!e$fl.~lll.I.8.~ rdoi:bn~ietl.:'! Itill1ll(.etiitlilogeJ111 5.i!:idM~ni IUmpI11.I1. plfrnlf-LlnU!~ dt.st~.adcv:Hi!! Cl1.Inf!3 d tl ~\rI'iI J:ii ~! (las ill tie lil:tFl'!!I1.<I~ells!~pi.!'riQI'~i mill r~·t ..alJ~H~I~.gs~~n..Wf!'!Ic.... L.I IfiIlJ plJt~~ fi Lrw~mH<l til! d~ 'L'\'!H'!I.~to! ea ce r. te d\1: a~~I. era .l fe'~C~il: zidu ~iJi~.DM m~lalc::s fW!:bllJe pom(!rilirt~ arei 1..! 1».e. dLI~m'[!. ~u:m<!i deamninlite'lO! Q Ierne I!tt~ .i lJUU·r~.s~m.d ~a poarl!ip~ (.j!I::lIiI'ietc.)lil dll$lllllll~. rt~ ti[' po i'. 11 IO!::ll.~lel'li~licc .d~ i:I.! ~e<l!f .e Ii' 1<1 :mTit. ~ .~ jlilwoi !:Qm.

mai' ll'uteHJiI.!~I:uJ Tr<H'!ISlHv."i(I tli1'~]Il~~a l1'Ii!. ill! .:eh~11d~ lSi .s Hef!! im~hisjlj de un ~ijd!~ I!d .: sintii'lii p rej . . Artl at.irm. Cap] I Ill! pe \'alea ~ be~ijl~..OCl!.t.!.0001ra.}.~rn. s'. L<J..tlg.el. n Uc:hH<1I '~i: .I:O)!l'Inil:lL. la Ci.fa. l:m..orm:~ de Jllp'I:~.ej I.' ~J1J.-0lIl ~~5cQpe.u·1!I iiel~ lEi lidla:r~!l!i .l din kelp.W v.ij'rnl it! hi r!mtllcl!u'.!!c.[)e fa j:lt I'll. !.iille. SllJ~U)i. CUI)rin:dnd () st~liI:rar~t~ (Ie ducar .:1. i!I:lifI u I1IU~.!!I.!>!cHi in a ~!epi\lI!"U •a till: Darcie.it! 00 L'I!I"i de.!'WO l1:i ~ I'I~ (H Ii1 11l1iiC::a~i5.. L.~ h! Sl': . un va'l IIsem iI· E1S c 1lI:~torillp:5n~.. i..lntlnta ril~ ~:I ..{.20 df': Oli1i ~i •.:i ceta I. Wmi'~i =lie! [j.p'Illl'lI 0.ll1<lirnare ~i~a.md~ I!.3.: oouJ ~d II~ fI.r-1JI1'! J)t!!oor:nle. ~"rpC!HillCi:. Avind Uri 1)I<r:tmj nlv.m:::a ili!5i:l ~~rlL! ti .-~i u I'd IiIdpe ]fliHIi.u: 1.~ste '~<li !ls~~i ~o lirll ~lO:lliil (It'.m/xtu m) .iUl W.l[ aid.. ~ rjj: ilHi mJ n t dla ii' -a (e ~.e all! . O!t'! .h ~nll:e .le g~ t~' C:U I~! I~ ~~~~fll~ <!ces~[..~'i ~t~HI. Un sislem . ta !) pl1.r:~\ilIil*Voi l S·i] ta 101 dr>!il.~ ~l1ljk!'d'~.m.a!tea olteardi de hi B:ucov.!13te'a Sa rmilcgeh.i:I~ez.ate :s!liJ~i~1 rJ:a. daTfet(l!~ 31!l!si(lra shu iilcu. ~mf<lJ.·ziS e ~c:i <Ii~ii l!llH dU]iiIh kliC:l.ler. DoOl.rli mil !.a.lI~ r rlj.rte iimre['iMriise:.ll de U nt~ prQpr..eii C!I!i:'!!.I.:.ii :!1i1~e.tr1!J~ril!l.l dqUH hll'jjllHI irli:Utale iil' 'Opus lJtJutm.~lIUI~grii d~ como.. !'lpro flordp!!].:3 Poiai na ~i Ti.j!iltli: lntr-un ~~r!gi:l:r ~QIi! .i ~~i'iI~~I:.ilUm~.:! h!l rT!~ de InC!i 0.an!ili~Q.1 dE! iP'fl :ltllili:I!Jrt:i~. fIe· '~l1itilnese tldulr. m~.li!!H l~u'rrulI"i .1 reo pe M .si!l.'i sle m<ul de 00 i':i Si. .i~g~a~i? a fi rQ$I.' str.f'.: 1.5.1d.ri{!!~~I.~ '(0. Piiil ie . p!ii n: u r!]'l.e oogici!i.~" miflj~a.1 te mss. t:sapdluri.1 din] blocu:r~. ceta lea.g I.'! L::I n~.J~.iI]O S~U Il::EI! li d~''Il:f1H hl U m:mrli 15 .Jir:irtg. ~nfC'!a~sa nteste ~i.<1 ra JlOfistra 00 fistrui~f: I Itt.cii '111e .sUlpl grtl~i d~ 1:l1mnl. sihud~ :pllItin raal .11 Grfl{l. ~u:im"r1Y In!!!1 p~t~\I mer~ ma] de.ofl5h'lllte lrnr-n !~IH1I~dmixt~l (apJtJ.ma l~". aCOrD' OlliltQ~i ~o..!I porI! ilnll'u:lp~l~ :d~ I:eUiUl. jJel"pE: ml:~culi'I~~ "in:tt.i. 8~eZ.i! l~ r~'I.[l!.~~!1~.. ~~dy Iwara ~e~din SPI8.~in blQcurf t!t:rud.]. PIi:atr-a CraivH.1t"'~ IJ rl'i toe rn rna i lTl.rfi Il .. depilda.) h~j:eii"Ii1:S!'i:1 La.ie Ci1f·!::f!:~rme I'a.l~mt) se pt.b~.ff I.~h.11 HU!!G. ca lear a !'ji!!:r!i1~. ~{!I! <I dt!1C ..p<!~. HI]~i! Si~hl'i' I'or:I!i'~caFa e fClI'IitI::3Jtii dU':I1I.)f<l a nro fl<IJi'I.ZJil hI Limp IJe la et'~.a.1lHI:II rarna. Ingn!'llla.~tusa 1l.re 5Udpi:f1l1i.t.II!CI p Iia Hor~ de l:upta.~l i:IIe S1:U .1i. ~ :2 !II~•.I~'lI1 I.. dii.liIve. .rii dl!~f~~Mul1(~hJi flIt JlJei.ilntc d:r~!!.: 900' mlrtj.'!ipa~a.r:gtl.8i tJ.I\OIl"i ll'llipart ~W. d~~ hi ~Ii.! C'.te dilllciSlfKl.Irj~ tkOCOil~:rrI. celatea e &!!' tip~l '!:!~!~i d'c 1::1 Co:Sb.' liu!. :a H. d. c:i. de dilslrl!l~rll~ pro\"oc ..lJl!i teif'ilk.I~rma ~ f3iet.riall"lIRo~r'il'.~. .F.'i 'ta . ::tMr .e. p::i'gul:liilo!'!..::11 d:r~!': pa. ~J1I~~'::<l.sirl.r!I'nHt tmd ::.P:~ilI~[:r. Ii!~i[ zi dUll'iI!ll. .lil lJIr.i stell11U I: ( bl: 1m~c:ilI'Ilc)::.I.Ihi i d::JIc..i.:mj.iLl. ~'HH'~ultl! (11)11 !.g.u mlil'~ liI:nd!: ~e:r!l:'nlJl 1m} la r g.Si1:u.nah:. Oell!a i[M. IlP.a.jHi ~ii a d !i~o.a:lliJe de l<:!tCimlp~i·S!:lr(fl!-!.f1.'~ 0 j)~ [Ih.! 'lull. ea re 0 m:::onJura. -(te uri iti~ p. va.<Lrl..lu. nt~ div'~nse.cei~1 tHrA~ d~NiI:dDua :.:i~lJrile~il eu p'l:atll :t1e-rr~g!Jt:It.'do. tglllli. :r' pa~ilua 511 e d(to5ebJ~ d:e: bi i:tli:.IIt:le<il.!(li~' 1:1.I ~ortmcol.!'~~'~1!I:."11I'uZ. se ] Vi U~:IleS1! ~ !~:r.a~Il"'~fI mil!! dQIJi. team:! ~ m:rte ::l ~eua fe' da tuc:a 1::11 nOS~III.ji.A.LqI Pl.J5e'1 au fQst.' h sl~ .0 (.J11'lElII. nu departe d~ AltJa ~iJ Iia •.. :.81.lie (Ill la: Biil11~~:!.a.Ilia r .~1 de p::llldut !j..d dJeSl.~ [Ie 1"Ii1illie!Je dlf: aur. .. peini]I~:in:l~a Bite. TOil Ie: acesle f:iilp1e [Jo~GmenLellza ~_lf~ij~3tca· ..·:?tl •..r.ul :rlnd lu~~fIIm...\i'~a dreJiii depo. A~~~~:riM a vell ~il Gee hH~. cdoll.re .ra.. de piilllriL Pl!HOIl~I !Ji9J \i'm. ~I!J! s~nl :si ngJ.·a~~iI i'(] priltl..I p!:~h.p'rtl lioosebire 0:(1 Cl1'!~laltc.1.pa~:!i dinsJl'I]~ r sud dUl!tiU ~ SIllli"fni Zf!.II£· (c'l!' :p[edii:~I): J p!ltrun. ~'~I !i!e[~l~~ d>e1.. OCI1i~1a. dam :~~~~ ee::!l.~.l.'~e2l"'~~<IlIH'II IIp!iir1i ~~~e LIlli 1. dlil~l 5C' . a:. e alJ!~l'llt3.oI.~li~!i!l:" I [o..l1:~.e.....II:'~p.l!r\S.lri dc' .:>t. i\}i tlrE~ lcr~se.ilSUe1: itartl::u- d~ .. IlIlllHca Sa r'!iI'Ii:r~gi!tus~.pgd:a.:Iii. ..:3..1.(az~.ti.l.nl:l s"~.!· re le [11111 1. ~ flil: tti ~:mea.r ]'J:lj mal fll~lw .1I1~a' Zi:fldc [" $e' ~'ididl pe LIn d~2i~ i:::ola. IT. di.afla.! 11t~ ~.~fi~.~·llibe:.liil1t [1.:Ha~ei.I11 ~pulil'lJ .iatrollJ NeHml •.iau:ri:.Siub IX!m!lnuia 'lil'lllii 'o. Dca h.ani] lal2DU lI1iI in.li ~!C! grof).rtei mil.e.l~ sin I ind fr.ii! !.:3f'13 d~ 'nt.~(k<l!" II'! :l:Uch:! ~fli!1l! •. S>ll:' F~d!C<!. ij .3:[1:1 fal !!ifEi a (Ii ne _ Vahli ru 100 ~i I~OI t ~~~. u:. o'li!tpii. d~cIi il[dl.l"~mbsbul rgl'ctl: l~lIt~ pB' 1JIi:'t ~ul Grii{li~nv rL!l5e5e ~i:!.tu~I. lIe ca'Cre 'riscul <!liislri.' ceUIU eare oQTI!:inii IlIlutul dimpreJuT.Sf' Iw.rlJlc\ieradlQ':.~1<1:: d~ ru giu.1 ~iliferlcl rn. !I ~e.sn1l. C'I.a.! ~al'i~ 1"'1 era rn hi 1i1 (. :iJ:<)rg.E. zidlJ I d'i!.· \frng:i ]I1!OUlln~a..e illtiasJis!!!:IDuJp latf'o rme 10 II' ~~ ltiJlll Ul i[~ :poe l.a:?:!i !nrC !:u:1 l~m.1 5! .lJole de I la Iii 'D!I!.!t lnO!!t!:rl-9. S~HIIFI.d.!I.u to!! t h'li<lite. . inEilI~! m m. fa rrna I.'~t i~rlpr!O!j il:ILDi re':ll .R¢ltiIa rca billl ii ~ I.t'_~E: pe p~~ll:Ild [n5. Seai mUtlN01JM PO:~i!I ~il d1i[j: rm.OlIll~ e!l!isl~ 1'I~.rTali:1dac~[ee! il1 Jlil!fio. J~rt!rka!ia"'tH dt) pHO:rl!:!!a:tlnmi til" C~ 1.'!!:: I.ri1pt~ft!ltl! ri! •.!l C YO rbs aict d~ (l si'nlIu.ad\. ::Oil re A Bl~ Grili di~i!i~~. ~i ." i.~ slnl oOI1.f r. d~mll :S<ili.p'r.~ gu.¥i~u! ~u ~CI:I fI'IiHl .Hll {lrt nil! hn"l.:i~o!'I:IH~<liiii! ee·sLrilj II i'~ Ie V~ . n~:r S.arli.". ua ]rrt~g .mneJ de ITn~ P. d~p~B 5tilil1jll!!~ di1'soo~ ri rea trU:impla· 0lI.I.I'li!sLZj dill ~ ([i! i~j !ll~ e . eX'ij'Llfl<i:rltlLl'~[ .1IBHdar!l.1 :rJtiifl'i de pita trIi cli.~ Cov".hilOlj ~l A. '.lfil : d I: I 01.e 5er\'~a o.sisliem de ~tluur~ ~t r~i d~ I'll! reo . pere1i. ~:11 cn'~r\'am'i1!tril itl~pi8Je.tin:bial :iBId.o I dQ'i':SI) • RI]{. ~.~I!il'll!"a.fi1 piiJTI~nt !ii! ~~jC'~fC' ~I~kline. ~i~'il(l d.a dii: diD u. eCa .lrh:tJ. I.i n~~IIA'.!:i.o.] .e pOi Ih.le~ ~U!o.ceblJ'Ca C(H!.~f"l~ de 1.2li.~1. ij IiIl\Q'jli:utll :!ltit'{lh. III I:'Jl'T.lit~.Pinii?i Clepadl! i1tlMddoVOl. .c. i:leoiib[IJi:p~vOJI~I"YC.H (10 rnl:trrm.i !.'rli!.b.i.i (70~m irtiU.rna~ rlill:li:tSlIlI m:! i pu~~Tl regu 1l!. :La a t!c .!:! 1.~:1 de: SIb (jud..COl e ~..f Illmvoc.~i!"~.liru :atrra1gC a i.d~'I.mei1lB:li:d31i':lil. La f".are O!IITUNIO!iOltil.J. .I di5.~ti.~'C~!~!I1:! .cUJL in Ii.UJic.

I.i.:He: 51! apnea lelll:li. r SI !'ifrmHJ. La ell sc.la.l~. lI~ ~kll1ltl r! ~~. CI)S't·~'.!~!1I!8: tonstiuii ta fCl eu cele dc.ria L~ an~Jilropficl.a un p'ra~t' till' pia~ri SHU.lI[I'H mai nlie.1 l.lju I 5il!'n"~~1 C<I I'lJcuwt:e propdu.:i te< consta laser a sint . d i I!'I .l. IU gro::.lrr.'111de IP. <llil. C.Ii:rqe si:i1t pa 1. ~i Jlt::li In'i.~i!ac[tii" e. era bjJi~ ilpil" ell III'I i'lhl belitlli 'pest'e! c. d.i.!I aCDperi:j:ul.li.ios.jllriolriQl'lrtit.::''' t'le ~e m. '0' i[Hn~:rll' pen" 'i[l ~in"'l rfc'lrdm temdiei marcO)! ir'itr.I~~e. feiil ma:re ::01 i.~U~ iiI*tel'r. ~ .l h~p!l r~i:J'.~ rasele sifaC!e.L 1)(: C. ~riidliloo. rHI!. d~ !.d~!)f I~ itlll-d. de! 3 tel1'a pre Zie rita a denHI d i 11 ~ I· iIf! ' ~ I.H lntr-trn Ill. Lu Jlgodln.!lia rill! . 1111apilrll'l1l:li.1"t1. zidurile de pfeiL f'.Q~h.lf Ii)I'" i' l'lH1S1rllimii III lIJllIllc:1 .flJst~ 1IIjoHI e :ra mll~~I".p€:d mlibile !}I !!Ill. .m Ie ci' ~"'Cld t~ {H~o:(mti:!.ilfell lIi1rdc t.I.llIi dl' 1. S.I 11::01 ~on"i:J.1'I t<.. alt:: oarnenl'or lbogali IW blocnrl 111lg. clil1lpahlv.1..~ 11"i!' a'~~~'l~~1 I da mll1lJnat~ 'r n eice .~~~ :r!l.Om8InEl 51..!!pl!'c-iil-r:fI ~hci\'~.. Ad~M.ii d~ nliliele.lJIH"1!11 Ilui lrai..na ingilduiW ~e IlInJ ItJOiI !. d~s..'Ir ~J\' Ii:!.. 'rnire. P'ii!t:lird s!. t~'meiie :5 !Hpi 10 d n.t1 t:iiin rOlla I se.(f t.z.aa ·o .:' filii i i1iT![l~m::HtHI. zidu.r:lip:1sfil. C-05lc~tHur ~e l-a rilocu. Mil! ntH O-fii~.lode.il z.n '\l~ rftl.'l rUe .~r CU Z.ilJ..a~:z.il~li:~pli!'re<l d!.'.Macrt.aii r rU.~.'b'(dtIS per StflfUO'.!lte hi nnii::ll. Ilcgifldu ·1. ea rtl IlIw·h:lCUii'llI5. c(' ~ epresc 111 ialo leraselor .u".ft5.at! .! irnp'!I1.lCI)l'iltlllS(! p..a teo! m.• lura cn\rd il da deH til Ilge !lI1:3j. destu I de serac ."si1l rad.~!:i~iL jJ!Jrtlo'. ~j. t".mll:. a j'C·I.drile ~nL:ri1~' eu 1.'DIl.o:ns~ren:i !!"I. :mHIi.f:ege~n~d eu <C!eieJ hOI a i'i! C1:i i! rhhn [nullllrf do :ra-z!i c1.I.5 ' Ill.111:dmJ.a ::.~ebulc :'lit p'r..!li"L!riUo 'Im VII ri~J.U.siril.d r. Unel.alLlim l1[eo:se hi 'tl.aprople oi nspre A'\.~ ~.. Cost~5.]tiilor .del].j'I. prleeperea ~i fa.MI 0II\'ii'1 cal.~:i J<I.II~:! Sa!'l'Il'l.' atHl.:: ] III l>!..Jif.'i I UJ:" lin:!ma j. paflllll.io3t~ zuna se ~r lau l nt..rilil1 eli mo:rt:n IK' c.Dlli pClr:m.ih:>r Ora$tiL!:i .la.rn.ll.1 la tllj.re I.<I I Iil Ienoa tilt di II pia lrli.1llenH lSi'll il1il~iedlcl' putrcei:. D\1Ir iroluil lcr die i.l1 d~ lPiliB~ I d<lfill. U 11 .~ it1l"Hpeill (I( Ib~ll.giIHle3 j\~tHII.ama:ra de' j:lruvliH. S'pf~ M:i!J1e¥.ela·t:i.c'p.meal1sJlbalti III piilminl cW~'!I pM:I. :sa'i.. ti !2:tiilaJ£ spoH iI~diverse culoMi. unul hlet ~ai'3i'l Ine d :teet!>'"i vr"lll1ul l'iIohiI i:JIinl.ti" d.H!lin'! ne ~ntitrH('.te lui. ehiar f"E'pbrlo'Ldt:o!l.I.ii :iei cl~ ill .fHS~.:ilI~a.fu.l~ m~~ ptilin ".C<l ij~~~ul.w IQ.~~:l.1bij.. la allele sillt rotunde (urn n!il! iJ]ra..1. Cov r$iI~aiY.ooplJ d!!.(10[11 II 4.t 3: HI bode de :lenuD" .Jm::u ~1 II 'l:l.llns h IlIl ie n~ Jflsa 0 e~:tep~~c LIii Oil rlrJit:e.<I~I dovedat e.so:: ln1tr 1 pr.l!."Z3rL".oJ.:dti de l~nHl ~ SYs~htC<l lilt! turn de 0 bse rva 'He:.]rAmiMi slab .~e~·!.I"So.lHrl dk-VO!)'" ovale sau poli~cn}.laJa.'\..3dj~'tiJ. Cel~tHG" .~e !ll mes~e~lUglll ~..!. COflS'lrtliSe un [:e I lI't prl.lTlea de J m. C~ '['. 1:32:. ilpo.tltl CLl p~nlirlmL M".!'ilJ1l *i 'Hlliiilimfrifat..3 iJ rt ~'Hlt..r'B'$.. eil ~i parlea .UJI1~.c $e d' S-Cllli('l(!. I. Illai IlJu l. tere. hl pb nul lor.)~~L. lJupil ~1H'll\iud~.celrate' a cercetal ~I Fmll H'raliile de 13 (a'pilliia ~~ A rpasul O(l S~I'S' .i.:rlf' riearn.. !](. h oli! \I [n. !i·:UI gar(jit.11.:h:il Irlu Hbl'!'l'.gl!.' lOll: lOO .d! armata F.Hc' un 1. 1n !~h!l de a ridlca pe'f!!I.edl'tl\' ri e *~ 111'~~lf1t~l(lr d:unlitE~ (jill lernn. 1 c(). Til ctlf. aceasta.pi:li tiil . I1!vi!IHu .!(:rai!ll~l~ mam Ie h~lIUi:r g::isH 'if1l Br.Ii f!'I~!1 pl1lifl pretcnrl.tlCLlr:n~!. mlu11Hol' ~hm lu ri 10 r.~~~ti11'Et pe b::aze d~ IC5.j a'~'C8U: dIe 'Llfl etiljlil tM'~ se fHIt-NIL ajU'l~g~ p. ::.l1Id<l:rcl.dlll dli! 'LOIl~'tn.j<'tit INlll dest'IJ~Nn l'11..!iI..1I'I11oirIU' oorHor ~i.lora.'lea~i blat:uri ije 1l. lrl."s~a gil sit TLI!" nu ril h.lfuJjU ill cilriimuili.>~1! soci~ hli eu re·1 d~::. B.3 ~e IJe oh~IiiI1<eHe de piaLra.. i!'H' O'~'" $!U Ilf:lil"l. ill tlnie de riel" ~~ no .!"I~re:zU.'1 18 'Ci1illilln~. mri1~lei:rI'i'IJ ll.u::H~ perslru pere]] era 11l1o:tdeall:ha lemllllJ.! ..~I de pamill[ I' ':l!I/ll:IiJI hi [[11.rrl!al~j [I rheoIClm. ..u5 131!l' II re.I~lf'IlJjle: .lrli<l blil1.~eI.l.'8rihfli~r~i! )!l!b .mai ~1{lS 1.~ de [I.observ::iI IHITI~ dill l'I~!.!l prl\'~H$tll! :a v:Hi Ape'i 'Gr.alna~I" liJoef'e'iii ooH5.fd. eu m e ra I)) eeea..dnn e fU1C. p'i n~ I~ IlL! [~'.Hi d~ if.. rilin.c f) sC'~iri J.lmlr.'!. 'umil p!l':s.·1 ver til ll dat snrajile de vesle hnil)ccepal.L Po:! rj. dar 5"U pe crt' m.I\i.l.\! blJ1 turn.i~L s.godlnu lui.e'rret~11::1lI 1!. cu JI<lI'I:I":1 i!joi f n ceo t'~. ilI. Casele~veau Til nnod obi~ln!it una 5<'IIU dO~fi.a:d :tii ICO:J:. de Is a~c.njfl jil~:r<lt • !lilt ~~Ior d.e. s-a descoper ~tun tum-l (.! jllt Eru· mas . hilJ.ieCrifl. Tm::m3:i dt.! Igr 5u.80 tIlF •.\ f~ uda t:ii. IlCs.'::i lal"g.liilul 'd~ Iturd. a.fl.penQata 'e dirl (. s.E.lf1:t:t mvJI: ~1U S·' I.. l1lul~lI.m' p11i:r.h'!.Ie.I ~Qr~t:·'II~!: l piHlHI rJC5UQ JI pla.e rTnd pe tH!.. P'" t r"l f rn~I tI HIIf du le nte.lltr'C]1 !. 111 disp0:lltia In~~lp~FUor. di rl ~(. rHt!·lt.e$U.j'i. ~.IJLI..!a illri M im:nI t.C!(U itl CU'rIl. dll r hi rehd de.llI:l..·IIl.pjji rtea p~ nobill de o . IJ~ lis ST. !t!~nil de V'I'ILd.~ifi''i ver!~'C::.r-iillia d n r:i~Uillle Ji. .:J icsHi dHe:ren~h. d~ (Jlm~l:!shllli rle. 'bl9 rae '(f~d shit.:lrt.'i diFlsprC! 'Ires'!.sprhl c. L.l'lle rlo:a rtl pt' II rna ~x t~ I!'la·a r.rnpl\j$ir de ple lre de slinca. 111.eJ]. sase la m.i IX).1.z-isiil.:~H. IClC.iIIlbi l.h:lll sa-I !I~rH!1Iic. iauflo!Su' 1:11 vas ICLl I nsenpha D(JCl.! I:onstru(.35i1fl!l rica r~ cli 11 1~I'iIHi.: [~i \111 m(. '!!Untll...tJI~e 81::il>~1 in eare S"!I ghi. ". ce il::re~~~ dl fII 1I11l1Jin d{' fiI~ iii Pi! eOii stele ~n f.l'S'Lt Jltl fll!'tn 0 1:1.i IJfin'lr·n [mpL~titll.l. Tu m".jon' da 11:" di n fl'.:ilt:' tet~ \1 eu zitll'i n d'e iI~ tl..La cil!p!!tei'.li'L!p" :~tl !IInUI'~~ I.~r.:'.cilor dOl.'r:d. ACi!~~3~l tOJ1strucli~.IC'!!.idu!'f· 1I.!In:Lhd.::1 iCfll:turi" bfllUndUl'S(! hi.tJ.us.CIlIrt. AI.l. di!lcjij t.~'strrl. b Im:'L1 rile:.1! .H:L~Jn~:.[8 X ·1·8X 8...nlc'li3i IC(l.JutElori rrlJ ufi. ~olS'PlJd!iiril se. (Iii ro ~ILI servlt drcp].1lla m8U.3:pBrlil1l"1[1.iii mr-t.!te n mal binoe ii>:Llrpril"]. v{~ rl.I~a (I lill'itiu:& relaltv Sl!Olir'C' dl.~ r'&I.llu '.u~ din ~eliiltil sau ~. !i~~u.!SI!'ralm'a cu i~luri!e r . p[]'rn~ili1~c\til ItIlli:z.i 101 Uill.d.11ll no blli klr" a. din ele 5jJ:lla~I!!7. ~ F.cestei"-l rlJI rll:\1:1 re:.'''ri.:r Ul .

iO d e co! OaJli1:e d I!i :a:rule:li i:t r. Arrh~ti!Ct!lU'!I (!IIWU~i dlll'l M~rqii O.l:p'~'IHI s-au :g:iisH pin.l1incj'jJil~':liiiQr' ..x~ P0l5IOral~.•C:~~!ll.I'H:!t Nllm~r'!J~ ior e rOOlr~ rtl3FC' . i'ar fll:HRII delSt~~ dl! mr:J~ric:.:" si ]a Sin'cr.e'.s~ ~ 5.!. dllp~ IIna:lHj1:i1 de !olll:lsire. dill il!itl~l. .iih:g41.o!1alili ~i ill ea se OI<:vi rleau f~~ d'~ fi!' I clol! restu !If.I:"I ole" e I em. i II COli~ de aset!ha :ji.il l:o~rllti:1 J'E': Ol .mJ .:~.tir! la Rudi~l~ ~i Me lela .r§~'" ~illi BiiJCiifj~e"le5.i!iCi'l'ta [lIta e~t~ d!i !e:r'eIlJI fCf1e<! . '1'01 aid :.go r"il :joi f:le:5~.i'i jl.c'.i ii:Evoi .ar a doo.~liIm<lI~~ de ll~i~. !)ii1l'mJ. ~n Ll!~ L:~lle !ii1I!l1 lI'le~~I~p'iate oiJi~ct~.rcl'l ~.lfvIH·.~+' tUS<I ~!{T! r:. Dc dbice'ii.sa.rlma 00"011]..a.!1pll:lr] c:mllpll"x.-1111 aOai fesh.I.$.i'IcbHplwk'nrlic de 101CLHt~a. C<1 :l~MI'.~f da!i:ii .' j u r fllflp.!~.'f1 tu I Ill:! c~)r'!ilB[)!lle rni.Il"S~tu c.Ue tocari. Elle'~.oll etc" .cZi ipE]'tl!~iOI c. d. i1~ IP~Lc:l~T numij.~!.ct~Alb~ t:'r:<!. Curios ~i' ~. lUI ~ltinn.:. C:! Ie I de (.rl.~.3r !tLalel'i<l1 (e\FOS d'e . it~~7.d.ii lltumillla~..r!:!!J ~o.$.I!. q.~ fief~iel:1i.inilllst.! f.c.Sa ~urii1:m 'imi.aii p<1!.. D.i.e·.~IJL::~riC.<!.u~..<liC1J'iI1~'11 ch~1H lI'egelt~i im. c.l5 cO\!Iiib:5t~nl'l gj.:! t :. d'E![:ard~:~il.lQcuhll~:~!ol' ::.. du ra t de ~U t 1i din ·1~gl!:.a daci i S"a Ui :.rje~~ ~ipe (.1 mar]. III aDc1 iI1:~f lo~u 11l1'~..~thlt mi1d Iiilp~ul ca c~~llI1t~.!'.!.li'.".. adesea 111!HIl~n.im~li:>J nnmlc'HI~ $1 M(o!rC!ov..g..'(lmp h.cra dllil n:iateris.vadndin c:omp'le~t!i phtor~se d{i Ill:' pla..~al~..:gllE:rir~.8.jitmlnl bdi'lul .rI.i 5h~Il' <1L:O f1! clue b:!.]I1I::1 vn::!umli .a.u~:J.V'reCl 3 k.utBre.a~arl ~~~~il~'~r degriu.cn Iii Unaf pr..".'D.shci1.lit1iLl' grQpl clw [gtlrloH) II.s~hu!l! de :$Hlpi.hica.liiel1~ de piNlti.iiImic ~ j U~ !m.fl p vi flll!l rt :~lJiHIIlI~m~~a Ip~ aces Ie' f r1'M~Ilmt 1m ~lH'I1.s-au ~eSC{lllerH diatin apro pie J"e:3 sa !i!i::i. Dei1i.• uncori liilHit .l. iarl!ll1l~ d~n cliidlfi Mil! ter!1eMa mI lliin 11~:ltfD tie sl.~ZH h! J~ d~ 11HI I'll I cf ...~.6.l. N·a r [i ~.coaba.am~p:reli1"t..a '\1<'1.cdrjler n-a pulilt ri ell '!:~rIU!!!· r:. e~~ !TI'LI~t~ IrO'lmif"k~t~i'i d~ .n1~FI!Iji'.a.ilte p~'ti!mem (I.~~ ~~i:!~ N III J:I'ElSl ~ (I:i! ifllDl'lcia t>. 11<1 SiCm'C:~m. (IV 31 ii.rlildn~. iocQ.! i!i!i:":o~ri~1J! su.st eu ct'<lj.i dill ~imhii~ s.Siip'<i'UJrih~ de pe {J/Jlklr~1 M." 'r!ol'lc.J. hilerkl<llr-~lldt1i~ei! iihsl!. ti di~1 ~Ilici btocurl dQ~Ute.~1J111 bogllle.'~3 flU L!llhlm Y<Jllf<. ::J~" ~. ~D 108 co !H. de ~xem:1l1!!l.i de ~('mll'l ~IJ Ol("OP~Hi:..i. 1(jI05H!l:~r a"la2.1!~ ull'i~.~""nra I:il.!1id st:iffil'iil:' .~~ .It!kL~ tie . D~ Ioct! iHI'!: I.r Sir mple ~.a.gpi I!lH d~ rHOY~.!s. cjjj~i .les ~e r.ICOl h:!Juwl L l'i!'ai:l~aJf~ !Of binlj{. preeurn ~!I i'n dlv(lr:5~ JlIl. d!a' 'Ll'..r.a li~ irnJl:I~ eli s~ii1m~. dati'· 3.~ :!!aupii~~.:.lia 1::3ilu.l~' goecro.t:H~l!iIir~ eu aspect 1n.1 fr. d e.e~ih'i~c d:in MttlI1~H O.mQiI.a ~ ~~ re:p n:z'i I1Mi.I! p1atr!!l 111:!:srinca.ec.ii.act!! rls li.Q r!~ta t.!l Il!1di li'lt~r¢~).ru.ii! l·m~qVV<'!:5 :ii a ~Ciua iCaj)alCi!p'!.!~al'i' d. cal. penUlilipa sl!:<i r~Cl ~)r:j!.unl.!lrn~ .ji :5l Igi[!. :p~ D~<'i ~iUll G:r':~:~'!.a~1 rc:ak. :ci1l ~ .~ m iu~t chili pI. .<:lo:::c:. la P~CI'.!) c:et.. fru..!':H (.l:s:.iI:.li zld!-illll~ .t~uc lil~dev3 POOVlz.U. fi ~~lp!1il1 ca ~u !]sjjj:d iH.f~.:ilu:I'\i'lr:st~i rp.e]~T ~i [lou.e:ii:j.shn ch~~. ~'!1 [iii!.allls L!iltl!ltt it 513[1: Ia itlC~Fi l.~ aii i1i r. f(llra z'idl.lCiiiOi l~u:. i! rl~hl IJ.~ dl:ll:lroba'Ii].Iiil<i I'iI~UH1ili!i!'8 t_!~ p.c:t::lh~.. p 0:1 ~b:ilil!i~ II or ~It.or a 1'".t. ~. f1l1 pt d~r Ii ern:a50ltat a I.st[m.1I [lIt re <l(::esi. l:Hl~tlifli :$~ IIflVillJlhlru I [I] f ca .~. pOill:~i. . F.li pe ri: ]J. 't 11'~~I'T U!·s~ p~' ~~C1 terasele Dl1<l~uh'll Gr[jd~~Uti ~i h1:lih~d.ueca Ila P]. gflD PIl~5!J b~ s!. fIi'f retH .a.:a ~I£l' delli'elll!:W fl.hi .~i:r!i. r"l~t~i.().eLi grij:a.tj PIi! cxd IIsi'Oi d t f1 cera mica dA1!' divif~r~' .o c 11it~I!lH'li I!O~ .i!1:l I".[.lnalimpieclk~LI p'alnHld(lr~ia1 IJm~2Ie:ti:! ~! a: ro~.ttn5 ::II (1 d opo~ .i.. $(:ul'liJ.i!!.lfI: m aJ~ iO<lt!! t<!Z ur lle.$ li.!"f!1I'i1 [urrnele 1!IIIUl.' l:n!. n:dU1llc u I.p<lrc-~e. eu ~~.:u ~<mSit.1a~. FI" !OItuJ ~e'i~ul...lr.r iijr'o.<J.!Iri J(l pH ne de C!fi f1>l'.'i'f1.eodatll ilhi<l r (~ln ~pocij niaJi Util.o r oonsUi a[pr. In 8:$E1larrill! tl~W.)Il'i.sl!~IPitif!.~~ inirPI<i>lHiiii" . In I] ~ic p~ u~i.~H..tse~l'a(!n[!iI p n1l0CUp€l ri IlC ~i!1i!i 'iFlllf!5ta [~ sl d~ lillie d!.ele :jl-1Iru ~<ll':l'.li lfh.!cti.e(l~upa n de ur DIII1I.'l.e 11113 i:a.cal].~ liJn~iid:vQr ~~o.1or.l." de 'lip gl"eOMC" dl~ Cill" m. ~'i~iune. in ro.P' e <ICC!!" .ii.~ I'. Ib.il rij~.p~r.lm aveil il'l f!.a1 100~ in mij lo·cl:I~ b illlorpa.l· .It~i !i)eui~!Uri~!r~huialli~l1i·~T ph. conee I'~ COIlS'~ ~uCiUJile ro 1IJ. :!12M adapo~lit p!)r~i simp~ll stull 0' 51rea:~irlii Illla.: . reg!::ilui dtlc..!.!:!) d(l:5oopert .f1~te dun c.lfn fh:~ pia !:Ii D1 !i!J ~t! ri tie ~u~.tm}mf. .l (II (j.gI9jlla u III p..cop~rii'~1J ~ .~r§dlJgl ~l ".:.el'(is!Jl(J: Mcl~i! hll\!~ril~:If:L. La Sfl-wlIrzegd.in!~I~i!~zi'ir'n civj~e ~.\loll ari~1i!Ii~t 1:'.~u dh'l]lenlsiu~]~le (!! slnl' marl.(j.J'flf}flf.o rde ie' ~<I' In ::.ul ~ribl!I·~ II)) .ISI..:J I.ro'<lPI!l hebllliiil .ilic cla:cic~ ::ipa ~r .:li ~~ma . !HI.~~I."! ~h~~h~d.ulfi .II sHnfi.ll! diverse.H!i!iaprobJ(!'mS.de :jlindril..<.1i ~llrur i!o:r 'ilil see ~e1l]lea geill-d8clc. s.mla..I~'-lim pUlii. Trllr:ndere:a !I~. !!H I (pfirolln. IJl doli. il!lUl1dc:~. reC'L~ !lQS-~". ai>'e'IfI!:!!'1e3 grl.i(li! (1xi:8l. ~c~i~~].IiMoonsla.~~ Ild~~f!'<!1 gro~i ~diirld...r .c:!ll~.pemll~lJr"-N!citFrf(lcili :gr~!:5iC.-fl. P'Q!ilJi a . ] ii'H.~ Umte ·.OIH!fi· :oo~~ .r~IlII~Jor ig-lertill.111i!ii Wllll:ilc i:llilil ell!' 'l'.lile. e~ censtruisu jrl~~ hi!rnlh.l~:SC in. d~i 1.i.1irH~rltir. 5_1It~i:lllzegel' E dl'itlfJ'i.a.~d1.~Hi.(]'I"lst rue~.I.IQILII l\~t:.!II .G!i:"i1 It.."!U p..fi li.:isl a bogii!i<lJ de pi·arriil I~i de iC1!I'I1li cl~ .1!.~~ iluf.o1i tomdm::te !t:le ~Pii l1u l"ij.ooIllj!.'1.i.'PI!!~HdlIlmt?'f "I'\~ribll:!~l~ !1r~~.SiP'L!f1dJ~:!lI ce. O(!J['il!.l.(!Jiame~rlJll mate e de . d~.p.i!lilbfiee :wI WIrO<!!1i. cil.~~I.i1 til! vii l:ii· HH:i d~ h~L d. !. l. il1ble~te aclev3ra·11l ~triii~l.iJ'~d~ §:lii'lot OIr'hoologH _ga~ind..':i (...l r ul ~IH~ IOf It il s-a [61 0$f.Wp.9(1-1011.~" C1.'l~' dcll. reilur est <lFi ~(H8~.i:HSe' .! ra di! dii roo.!i vit~" I ttl!iilsUh.:ar dtu _paIll. flU. sH'n~ ~i ee I~f'~ a ll'fJ ile i1l!o\lrtllLJJ d acl..e-. .0 bj%t1u~tr! Iliil! !>l:1' prea ~i!f}S(! l'lQa! ill. Ol. d COl.!.ie"':[Ju3irla.'0l1J '!'!{I1!::.e' ':.t~n 'rJ~llli!a .li.3 plJ L1lil: ijir_A'~lHI'!I.)!'.!:iigllt il1i5ii '1::'3!I~ez8:rl'h" (II(' la Q:lslc~H (1m.~ii}" Fh:~:::11Cei.8r (Hm~lls ill" nile yarialJile . ~odc. WI.ia '!j'\1~Hl 1.u. ('.l'll ape ia.iIJt:i ~f! toatfiocUJiallleie d~ .iJ[i!.iltm!. aceste G.a.m~oa. Pe)l1irl!!I tOOlte clEtli!.t'~~i~~LI :>cos la hreaHi destul ihe' IlUIU!.111 ecrda e dii!.

e j1lr~ [k.t.eh..secula.a rrr.erlls.~dU !lUl1ll $1 inll:!!'fIIiCi~1 m '!\ft. .lSi.re '~i ajungea in con.ripil5."I!f '~i eli..iit'ul din 1i:lI. ooodl!Jcht era ildl. rlC81.r SllIb domni£l !ul Burebll..rimH acea:s.malul clI~ :).apa. C!I sa nu mu. apa IH'II.a e illl_fnc:..I. clue ':hl'c.§" capla.!clfih: rdJ~Claie .oologlJl ill g~it il!:K:lJIliiil'l. i d hl't. e<ll:c'g~r~i!(lr.licle'..n'fI.Iti~J~ de chi. tune] dnd s-a detvel1'l r(i:riLfI'~aJlia .p'!endidtd d ru m pava t. ce.!. [11.B. dl: le.1 can.a dl' j gh'e<l! b LJ rj 1il~f1~ru seu IIgel1ea apel.jl.la.~a Llunr!.motiv U]Q Ill! de PQ-<lIrt.Nor.p~mpi.Q.llmdE! (Iii! .:.eli.~I(!Ii!! pi~ir~lc d~ ~'emldi!!'.nUorrm'l I t07 tleseoperH.le.d am de.IiI.t!ti sin'!. (hu mfld:c~ pin ill aeLlm !lin vlOrbil de arhite"C~ n !ufi.6.j"5·~ j.til aenlllmille &e afiiil:a aproxI. monetfe..3" l:ret'llt~ P' un ilIon.1phi tr:p.1. ~i~Llri.LJf. lD'a~il s-au dC!'\.ptldu. i!ti~ Ilor ' ni.lri .U"i!lscUlC1d DiI. fitUa ron:s.loi t:lllP. l1it.rcplel~ de Ia: hmtul de' pourUi.fi..'n~~~cia.ll. La (As.erJ1e: tina IK' "a.' dacca spre IQcl!illile:'ie dan asezare.ji mal .W.11 p.ari'i ca i.13. Nicl!icri ~I Melei.~IIHtlr~.r&iJI'J 8 Ii:i~paII"LIt ~i '~im~n1 tJ-o "3 f1i3~ 'V€'rl~'.sdi.llllllt ~rpri'mh d~ c_~empILi..e~:. IJrm13 U!1lt'i b:imc ar~.~ eitvali:mp nu se m'l'i po.te l4e tncf..:I~ pe Ge"Il!.lObo:l'i'.re ~ fag: fH:hJtil SiLlq:l'rlm..11. c:i it fosl ~. l'ot atill de ImpreslllJ111ftt'e.lsl:h:.W! se inIllti$C<!"G. dllr pentru od.n t ru dill s.eoPllJr·~!!~~te InU !'lint ele sm dO! blll!! ~i . :!'>int. captata ~e .allma I ~' COilSll .lJli!l.iciuJ VClslllc.. al CflMtij d 111 Piatra RO:jiie.: lut. ~.le'll. ]):e. nil putem sit lisam 8ceNI d.Eli 'DlIlili! tl1:hlflic:il 'e.:" Iiti00leria leleaeeslea <Ill. dl!: r.LBO m.t~~.rellte d'€ COl~C.Jl In: I MU!:g'lJhll(' de.e 53 :I)llJ. poa I.[i IUl"ist!J'lui .t! Safmi:r::e~ .lJI11. '!Ia~.daj.i[Jli s-au g:3sIt.cop rHj II: map miil~ sbatl!l!J'I de eimcm'l i:mpl:rlTrlcOIbi!" Iiou" ~c[j..t::.ari. . .il. i'elll.(!S._pril giC~. r~' .!il'st. (Iu:m. s-a d'esroperU (I Fi:ndl'iili lc:flpH1~tta: eu blani grO. urmcle m0l1mf.lt!.stilleii pe cue se lljLmgea I a:te ta tea Sa FlilJli:icigelu 5e~ :.:u'1J1. grale' d.~.r:ILI~ di.c.f.g."! till sanctu3ii 1l00L eel 'llii'cW !5e pr.I v~¢l:d' ave-a 60 de (in~o\li!iI1.~des s.de ruine eure .l. 'Spre cl fie' ('lIllrduce'll.apropiaJ... Cotllph:!!I:l~.til ilVe.ra :sf e(1l 'inCQnjmat ~.!tl:!'Id luc'Ii'il.]dc~.a r.j"b!J in ~. pt.sa~<l!e' rn' s\nlC!! pJatnu iu.s{tril:ealliil a I:'e-tatii Sarmt~gell:J!ia. lerb~1 rUe ac:oprA repdee Ii.11\:.rl:r~ :m:~n~. gil Ifltod!!?sic' ~!l~ IiihHilrE'1l graitl..i meroase $Ji bin{'~uno. s.~. I\:!itai.r.r.j.. ti de pla t rit " ila.~ a tllcitttel saere CQlflSI.oln!oair.e de t.3pa'li.sire.l1st (bal.. i:Jilr' to.IlL 'pI<!! lIoul:l liI~il.a eu irn/'ffi~:onl1l'~ el: obicd.rpJc ale p~T"'I~lloit . . di5pl!l~~ ~ dCIIJj.ez. Chl~tioa .). Dmml!l. DaJclHUi .ii ~:lI a [ro.h::i n'LI'p!lflle \'I!:dea 'liHea. 1ll'f!Jj.IE!'. (lIJ.lIlltilre.~d" IHI dinun ~arg~ pav8t eli iespezi rl C8.:le il1lfKIl'l~lmne ill:~ liII1e1 cd~~I."ut-'lui ~rHU a.] a:oe:a:sH c.i pentru strtngerea a.t~til'..ii.iPii ~e. rind d~n 'l'iilJ(> 1.iI.il [i11l'ri:IiI~a ~ish:mii ~~l'IS'~n. ril In Ci.est'll! ingaduU Sa rac I)' milrtl'lri. pom~.scll'lC. rilila.lll'!d'U<lre~o.t::~ PC!'f1tnJ 'illzita lor hiS~.de cOflllliel rnp.j"-o pia~da p.'! IIIl llils. b mrij:loc!!!1 minul1!EItl?i . D{l \18.ioI18I1LI'i.!L1e8L1 ll·il'liJ 13 'Q I1l!I.~e!.'!\rn.~:I. riad de ffiO!i1l1rt1e:l1laie!e !f!.r-lHi jz.rl(J din 'i. Ii 'II11uto' doaraeole..8i ''Irl:!(}du ~a" p'& ~ I.l . drum ul !p aViiI'l ell ~(lS.f. cQpUoh::iJ llril:mn:l:stldl" sill iIl:ml!ltim l1:ici eea ra mO!lU 1iIJ'i1! nta. slnUilJ'l 1iii.1 fad ~ndojaU\ :~I un r.!iii. ~!1l parleael \I'Csijcli....5f1i1l113I ehltlt de dOlei.pri: ndlgja g~'lo=d~.1l vccirn" $.In.J!.l COl un .[le.:n1:i. pe Va.'!.s. La S~Fmi.rl .criLorli vieW d:i1. 2: de la CosLc~~~.liilmefl1e fol.lnd sl.~ a:1 a.lfvaU. .I[.. Cele dtu.a" Santh'iiH:u.!curlltc".b~.m-.inM az. A$lI !.B 'Iera~ (ill X-a ~i I X I-a.i ij]JprimuJ. s<tl1.lfilo. '1'rasa .~ror .!fii~.l5t~~i rli pOlrlemr!1cale de vreme.dilll~n~.O~r fI '>'i!!'lit Ie! Il'~t'ai~~~slda UI"t!Hi (it' a.r diil'pilr:!a re deioclJ I unde FU5csera £otosl!be.)~ re.da"II!i p.i~'tliut.ca 1<1 I~ f:c rise d[?' cOllb C~I!ILCi.oc.t~H'S.lJ[!!~_ P:e li!lga il.c. Dc tapir.~5~.mQd~steleIflim~ a Ie l!ill~ bcuinte' saf3ce §:vllt 101 aut de pretioll8e' uneor] ca ~:i lfIJIintl.F'IIlC-lij.e~~ ' il.I.11 -g:.~jea C. fliILJIL til . De (le? Pe..j .ern: "n!!B (0 r IHiu.rHhjl~l: Pl. IU(1!tde mull calea ~·m·lInllimll1. d:Il.ea cll'pe BI.l a:Uhl.i 'll'Qrb~fii! de gmpile.t de: ilp"l!Ili-jJ. COfl~truil foute: prob-a lJil chia. \I'·~.g-'hJlsa.ida.lien!~1!~ . ~~' . . destui de ~~ib:rHpU.!:!~j!rsuI 1m.5nf~n.j!c.aipHcl.). ~~.iU.z:ca.iUs-. tnal!imJle" m~nt:loi::l.'ms.1i i (J.!Ci!iI'.l. vQi spllliie d m-am bucurat ma. piifl:liaCl!lm.seUJrUo:r ~ de I..aJ re liE!!:.D~ e dr:-LHT.hma:rlIl(!'nl de IJI)·s. l10talii ill jlD.clJperit slinil~ de pe RlH.liU'II..Hi<d~SCQpedl illli mal ~IiIUn d~ dl]u~ ci3. 'r.~tl~.Q.I Intr-un buHoi deIemn pentru di!C.1 unl edHidLl g:iC<H1UC.n~ fll li!i!:tatHar.. de 'aid H!!&eapri!'l!r-o lea'l'..niil\:unr din 1tJ.ea Hl1lifliior i/ill cisi'lerrmlor.1r dU. Nil depa'r'!~ lire Cosle~*rtl'.a.ii.aflticr.d:~'j05 (a.ls 'FOil1i.Iocnl I.re.Dlii:'sire !l. ar:e5:t1f' V.m .j ~.ihfl:.Ulli!z.! d-e: milaJ'e c:ii .r. Iii zed :~~ -Sillie qe kHelmet r. se a Fii eel l:IlIai vec:IH sanetuar d~ cuc..ccU!rl de plaIr!!_ D-~()ar~t'1e ill!. ::iii miirgiinil peambele p:1r~i de U.!lIse de gornil. di8il'tm'I.dul::ta de 10.~i.aI.il V!I.t:H!!oa:r!lajdu ~i p.ie'!J ~I pot.:.m.\!.lBend -~II ~e in~!1deeltease M L<I Sarmizt!gelusa.rizH.L1! IlrmiHo'r.U.~: h]. EI Il-ti! f~:5l djstfl.Mn c:&r.at~ dislllf!g@.11J' ufUim a pol ca .. Iliighe~nHIlI'e: 11lC S~I crape" 106 II ndidudll-:SC a.!.Pi'i.tru' :!fhi2:QIQc'.[.t'lrui:r.8"o'.- d~ aiel.1. t.iW lUI bra] de Iaun canal de ap.) dedi I:ui atli!ii! ~1:j1.1II11 holUl ers 'f..·lijC'L1:iri~. sa IV1l! iii . :11':1. dat O!i!lienaj!'ltn in 1. l] ~e~h. .nhll\" geluS<iI.gma li~.. a ro~t re:pedf: Iolograofia.a.il1 0 rug.i de plumb ell s'tr. :si :rim dr~pU" chiU :ail vi:zi:tl!rpffihd di\' speclalitatel] sim a.mn ""ieza!e Pie' baz~le lar rQlunde (jepi.tral !!Ill iI~ped ille":S~iIA.iiif'llJI! cll1. 51i1bil1dftlm8ri!'~ UI1L1 m~~ter t!'re(' sail rom.XJ-a.p~'ide ploacie. .

f C~~ PO!iT1iCHill~ 'C8f!ll a :a..r!e arlde:zH. de~C:O.1 se .rii.!!!"X.fal. n.~ HI/in(l alin:la men I:..stHI m:a i i:!es. ml~lIl d~ .doe.I Ul cl1l.pore"II.!L1: lit.O<1!i \1'..ri earn \'l. [~s~ . ~a~TIiI~a~e:rl! .1. Uflllftrq d pM!. ~~a .~ de I'lO!I. cia t.s!~ :2 1l\I: cliaIJ:iil!tn:l fi~('aTe. a [{lst [Iilsl'i dl stti!l5' de X'Gii:tl!lI1!.pe-~i VCih.tiil poe t ~I!:iJ:lC.0l1~z.d I]l)C.e ii.IDl.a.a r.il pi di:leT!lni.A:' su b l1i ~ ." .~i dinl:r-~Ul1 eere interior. ~!. Olfi.a M rid~cc b.g 1im~e.L1s-a u p.O~sta.....te.~U~ i:re~ i al 1~'1 t.'i~ "Ul:!o!!f~.l.'l d'e 1[1 P\:."(Ee:til .rti~:h'~ sUlpi.te_ . m de pe. Q .tvk.i.N..nsq :ratooil.reibtLl~ pu s. :Iu:j DeCe'tHI!~. tI n!J ~ de 7 + ~ $1 'iJJ Ill! I tI.l I~g.aC ril.. ~I'l!': pe :aiel 'I:![]rg~!I. rami.tiI1:{.ar t..lJl!i1 1 1m l'.. nclr:~il: 'r'!liCil~tlVe:aus:i :iliidili !J!~ro<iel'lme ad.~sipi~~ pe d rlln1.i.I~l.cr.!illlllHT!C fei_.lt hmllf:!lIin5ii~i • !l. c~J~ tt!Jpu 8: I) arlii I.iiJ.[f1 colIlc:ep~ra arhH.ii'[Ol X-a) e spdjillrt~ - .pteh~~m8i seund ~J mai ~al-J\ce.Iia.ui de .u i sa: nchil a f orotil ~ (J • ([<: slfIi'Hti.f die "".OI! se 'r!.a b~i .Ol![I':::d~!lflln pl'9~uri d!i1 1l~l'1tr_a.:sn!l_i~ ~(lnUimell!ea:i~ i~dfll!!'i 5.EI seFVI1N! C.afe:.(1111 iLl rm. ~ Oloec<l.e fa rma t ~i'!i:l .. A liz:iJ!.Prrl!sruputl:er:e'a iC:~f!Il1i1i .as~ a Xl·a.a1 r[ldmc~iici de:" pe HI r dil m.::iI.a tiJu·1 alhliattlll2t1Jte~rlr f.mlli sub Decr!Il-a11 a: r ~. st.I::<l re du~ lal . Al (."eijJiet~ r.5.li 1pi d~ :~~m a~.':vaIilO!:!l:C. de !. ca .H..:lr~u.jUllililQr de lellfll1 din In l. . em po:!lI:aJnIN:iJ~~ ~e d~.!i doeoose. 1crl3i:5i1.ee:st.Jia:.]. f.gii!l(lSC .'~tl.a.ay hllti:etiJpL..:: de pooH.<!W.t ulicliio[' ~ a filjj ml. p~.~ H ~:1:11 de II:! utF.5tl:l1:i V.I1i!'" a :F~ll~miitr'it ~if:m ."l I!frm.aH~' dou!!.!r{:lilJli u:~ p.2[] .)..._ .d(n care S-'311~:il Sl~t:a [rlsa l dflil. ten'!.i.a. de p[a!rii"I:J. d.ailll' pf~$a$le :r1m:l!U!.IJUo rrerlpo. II'! flUiiiilh d~ OO.lou:iIl' ~lHmtio 11~ tc" (lrupar~(i" ~~r i[Jsi. cm.loa tl~ d. NLl.ndali'l.a!J~l ~~~ (i hi .it !ltll'!ctIJ!.{i tmlll 113 PJa tra! ('111~tliaJrc~~r~!I tflLlJa 'b~r(1.cc:tnor· dad..rrlilnd~.Hi II:I~ .a~b!.s ]n a [kH!I:3J Ju:m:t.~~.:H de il'li!i ~:el'esaJ!l~~ Shlft.~Ht.[j.IJIn.bi1:i'i: 'l. .ll~~ rLJ Iuili!::<~s~a 0 u I l1f!q • ~~. e!(l~ shd dGi' OOIl:ti f€'II.ll ~(l~ fI dtm~ol1!j.c·.".QI.~u. Pc)i!itc~chlar !p~.ga se~ii'te CE J ITIl'ii Imll:e I'lctlll ar saneluare drfl~NH! Qe'n:: exterilDf de l:!!oc'~l!I'ide andE):tjl.9!Irdlili 81) :I'ICilMa ee 5e ·'re.>dil nl e ..:i:i'L" de Q..i1U! i!1!lJprQl1IiCfllJ!. a.ai.!. U~~.ar' mai ~lioC.ill ~0l8e 5.e.pi. ~:ItCih. i. f!'HiJ~i~..m'l~mmla.. mal bhlu! pOIHI. S3!lt~l~~n. SO fit:! n:m"l1iB 11!ll ~!.t::_'-'i .'!tid.eric)r.Ii .I! a rLlilrl'lH~ <I.e.!.. o[)flsi. LoclJdF!.u.r!1l SJILI:i:1~ dQ"~ ca.lJlreJmul ri. . 5tiipii iStnl gf!!-lpl:lti.' .1rI'HI!::J4:iu[u:l<!H~ (Jollr 12 m ill di(lmehU~1 con1~i.i!lt~ill1r~rmla .Q~o. A~ea~1 d rnE!iII1ilr~ I) va flaVli!1 C'Q[U. !:o.~1 raal rldiical deci't.Edc~r.Ji.'! re~ 100 lo'e~e.a rle.rm~ desttll die sillillj).irlli. (J!inlr'lll1 S<lI1i!:Wii!r'1:I1 elra Heme. !n rotU!!'Hii"c' dt! 1<lJ 'llitlmlte. ~t:Hplll HiS:. hlll'·I. A. de torm:l:JJ ionic~.'!r~~pl1iila.ll U n()il~i1.uI i1Dl~~IJ{ 11IlJl:u!it C. im'e·Q.spre el ~PiJ.!istr.1l iIf'" ~~g.Plllite" dirt po~s!anwnjlll~elor.~at S!!.Oe:1J1I1 Ct)i!'1SI~ru I rea m. dii5bmM 'i'n spaM@: .:~nt'!lil ill ftlrrrfili !!I~ ng.HI .I~:t.m. ilbhi rn lil!t"~IT!~!!! iipi'ituri.!Il(lr. et.ilritdl¢..lr.pefiitrl!l <l nu se pcs·t~ ~ .I S~'n~l."~i\e postllmi)l'Ili....~ci dlf: teracl'Ha '~i~! l.) t 111 al'lropl~.r~e lit! 5iii1i:1C!jj..'.:Jj pl ea h'1 dLi' j. :[11~nh'LJJ J ~flch.Ill.d'~ P Ioftjfl.H!d!.l.maltll ci~schis ~ vem~iI d~r:I$'IHll1 pl:fi1.1:n:lye~ai rio losi·l1dU-!>e rnalieT!al iii. p~s!ri!~.tra l. I. .ueirm ju:rll. .1. hl im@diM~ :a p ro pue re .'.l.\1".lu:mlr It' au rost 1 n IJ~p\~ ria 'I.nl'!!l:re.!I! :}i co~amil de .1! t dedt u.c:elchdle.prr.I1CDLt.a.c:oHi!ildw~~a a..lI. F jH~ a ~lH(. C~Uil3 ~t.tlp..l~de.f .~ .1l~ .sl fg nIIi de 6 +-1 s f11pi. !.~jd!!l iii ~ J1..!1 dj..U rotund.~.i.ll e fCl~rl~ rllu.e.e·..lrie!~J:!'\<!!!! m8i~3pruil'lat sa.ro!ljXaldeun S8!1lttu.'t:! -~I' CX.!i d~ .[atr:1i. ei au tiirrl9! S .iri'l .a~r~ se ga SI1:a. h! llntil rr:lorwil <1cestl.o!ELi'. c)o:iSl~ r~I!'iU1 l:!u G05iI~$i. u:~ tnl ~~r d.l:ii t:li: ill:IJII1~t:alte<l ~~:re~!.'celli.a~e"llO'll Ill!! (I t~melie ~Il oj aUl 'Slllj!'t .a! :roste~i lui im.ce'lail.~ :51:1.sp'lI.P~ a:C~!l stU~ll r. jJiillt!ill il1~r~rl.r. din aC«01i§i !ltIi:a.li~ati. dIll:) sl:ilpii de .~~ .p!.Irrll J."ir~IJI. Da. gn~~'~fi'-~I.iJ\'li U ode ~il de: ti p'.:! IloOSII:I!itlii!'rlte d~ <:'.8A:e IIlI un l1ii". ..fi ::.Hue nte p"~!1lrll co !o.~II~!!Z.)Jt~~IJ'! ~l.1llm~blil.aI..!l.OIJtOl. ~ dill ulfl :lid d!ll!p.tlp:lll.R~ii!f!· :.ar~jCII eLi it.a. c B:I~..I~trLJI:.~ '['\.ill)cotJjun:d...uSe pri. -au sn ]os'ta~e:ul~. se F1~[!I~~Ul 30 Ill. s 'Pi1: .I.!lU 11 nIL! me.IOlK.s.~il'ia Ir:1l !.ate!C\!i!li!.i!~a s-a c·onser .[~ pfiV~t'].l1id:~i!.lI"lU I ~'~11 ce]~ mi.~i 11O!C~ .g~HuiS~.l':!j ural de stl lll~ di ~ acela ~~ lTIiOlJenrnt ~~~I:.md:e (I f.lle.a·s..m<lLSiU. Lull pav<tj rl~ l~s:~l'J dI~a.. e'uiT:i ~ .tSa m.5C:II•.l1Q: miHlirG<.rple rea marc h.i (l nl"::O.adi~lI ij ~ de.ljc-.pi.lWi.I!i p.1.:p I ~ca ~..!!cnit.flQlS {hv~T!itl:ili~.ffi. If.[. ~ot d\: clllc1) r..I1I fmmos z~d d. Tersa a [Q:>t :u m:p tllt:l ::.D'lIOI"..ar· pomemlL_ .pii[hJl.~ :seC~:HlUliLIJ . sh'ii1s~ipl.<Icet!~t5 1~:rUpOIfl'.lnH::tia ::3:s~m:iin:l!i'I:o<!l:'t'!.rmi i.lle.ll-Cdta recent ~r.tiI.loovidu sa IJfteStlpn.!:!.l~ d:~ ••SQ<a rei de: iJ'1 ra at care I"IEI [os!.r·si:tl~Iii: i!f·rl[i!:I~r.c:aJAiihd dli:r~:!ila!it <l1:5at!:c:tulI~ fill lu:I nDIIl.(lf flIu. era i:rt:!.c Il::.'rr 'll'IB'i vll'l::i'li.[iic'lIt pe' C.. i.:s:]01g:uI' r'r:iI~ d. I.!I: dooca mdaHl.l •.EIi Ui:1 L1ti bJoc r !.~pOl jtVO. ~~ om. de j(. apa IolosHii h! C'~rtHilitHIH S<lU !.st.. · ~ih.lirejl1l~l~t die $m.ll1ntt.' !. r(l"~.telll:FU~11 de!lH!JI.\1" rllifll !iel..l~ nmrit:i pe dl'. P"~'·Jil. d.ilI.·~ ~i omal·!lil'ntlil.l!.!~~ aeupat i. ~llinl:..d C'!j.ult ~'ilJg.~tll!. clC! toobUl~aJ~ sa: !lie rr:dke~ la 'U' If1Mlililtc de I . U~ plJ5E pe bl1l.It.l ai ]Mlli m urmtnd un ~1~<l.ril eli ItSj:l'e-ii de C<I It .d ~i hJ(.l:jt !ii~c~.zid'lt~. eu un dill!HI'!·t· S ru de 30 m.!i sa .1itc (I:: de .[:n~ \"C·~bliU 1u i~I'lc.i.<I IiIl'mi Ca. COflc~fl.deas. O".':iJr ta l.sh~8 1($ 0up:i.~ Pc: <licf.!.(loSji~' cii .p'j il'lgi~l~tL~.Ii iIltiil2J In C. S""iQlular~ ~3trl!l~awre" Un!!.!Ill p r·d. TI1.pil:.!lj S'et'vil. I:ari.:h~a.e smpl tleiiflde:z.ltil 10rmel s-a le.j ·!. 0 oom:l!!!cUf dl:llenl. '[..eT:g(!.•~~ de.. O!".ae' 1l.l1dezlt diisplLl se ill tXiei r:~fld:u.. ~JXI.iiItlrii tl. SElI:l~~u:m~J~d . se .I.i. .a.!it. sse rLI. a. Ce II!!. 00 !l'llHli ~ tillf. lUlU! T fl t1~~.!l~liI:!il'~1 .ul IJllai lf1u.1 td~· ~I :P'rlfi t:..5.ca 1i[l·sIiLd . lIIm. s'01 IIiI:lllat ~Oiujj pla:Uo.lE!·m..)!1 s." iIIup.!:l:iSla I r ..csH [pi .r~r[le s .I.rllll:ill~r! jl:!$t!oll!!mil!l:~$Mrm$!L1..!.._ HiICil~.

a \<ea Ii.~Uifi'iid c. UhlrllrH 1[3~~fi~il~ din .Tida:~:~.tJi \l'll!~. ~ ~p:nf' !$i to Ita ~l.ht :S:i rr.xlr~z~'.l~ ale I.le ~~ .1i mu lie 'l.l~mi1h.o~i e'3:l. fl':h.!.a...<l..tr:ltipul nn cS~ ~L!lIlDa.1iIi!! nt:'F erEiti pr'~f. Sar~i~ei~t.~.:'.~ prasa netuaro. ifi ..'l!sH tll'me Ie LI n~ r sN Ipi va.T 111lIne.J a elee o~ '!II S·SllI w..'sl~ Ur.ermi 1111 p ~ rilr-u n cf rll i:g (cu. tor. I'll ~qi.'fI!\iII'I~ ~de~~io:rmt~. u~~l ve:l Ii nB ~tr!1 lImme'l~ dO'llli secD'[I~ C.~1 bro I'Ilt..! e il"I..U'lfii.a POpe$til.C:f:!i~~ilCU tnd r~znese si :!!i'pU 'ii:hiB r Ill.jicli.P~ r1i :.U~. Nel>fi~i h1 ~.'i ril!l!' sf.a:t'ilrt" cl:l dOI'.rmiO!e~1t1:S. apiErre !I:::J Q COrl!iedlmp'i Jo.'Qt s.ie S-3 y lu I'Hii.1 Bl1iI.!li i .. ]n Il'vi d. lII:3i. 1m.nii~Si:l. lj:'rcDU!ie sii SIiII:Ji'1 d urme ill! !JlrJ IJ~ II ~Iil:ller de nC".modes:!:e ~ j}C.. ne.(ltI'lsiderablli'l:! 1'Ill!!'m..". dili' II rQ'vi..i) IUl1gimL'! :De d.bd civiHz<Jti:i stan 'tHl.e NoS I pea Ie du:p<'i un lTI[ld(lI~~~lli!:I'k~ (fJ'r'[l.gii[e la~tiln~c:lor ~1iE1~!.si r.Ie-spe. t(!nl~he. ' .i!ill' dlO la SOlr'mi:z.. C:IJprind fI!'HID!!I'na'se i.8.~f ...Q bllnlllr:f m!. 101[" r.' . '~rI <Ide: 'Villi.Hrrniiaoape.'.e.za.S!::CI:~ rfl~1 I ill.~!Jg. U rEI dOl ! 't:oll~ec'~rt. Crir~anl a !!I..a!!1'li~r pentru preII.~~~'.hhdar).co. fill rrausele.~!e IOji 1hi! ftfl: r dC::i(ll. ms: ~ IJlt' 0 :r~ra:s:1i. A:wez~!I'!I(l' i1'1 Q.a.Tn A A'$!I1lURI40R O:.~ hi h:Hl1iiJ'jHI!II')'~1 ill gmpflii! <lallrovii!:ii' din :8J~~2ia~riJIll !i<lC'O.ee5!t: pUlle rniC. "LJ rfl](l.t.1i. S-<U:I!t:l3~ " 1!!(!$W~f:'U.3 l.aI ~l!: I ras ~OI Cihil. il:!ml~.(. 1~!I1!iblli1!.~. ] f1a~~~d n t~ ~j'jw"~tngr.I~riilllullQ! CIl re ilu !itr~~ z.val!:!"..<!inlui ~Ljcl!.i vanalilile ~i Iii.drit I pe ca re 1fr-.[i~J: driB r mL?~terii d. '. I Eli ti 11 aleiJ1l'( de: ri~.:.j~ dlt fllllfu. ~e celi!ma~ Il'luil..:. . .'1]:rot:! ~l'iJ:l'lI~i""~.l~:ru.c.!. U lcm(llta ork:.l.s~ 'l~ f~? Ca n.~.Inc'lua re ie dl!:1tHor.abU I'!md~I~~ijvi de W :rfl'l1 a g:rk~ ~.Munt.!! r.hiIL~lat.ldlf(H1Iig~lt1..l!h~ !'~ rr.ll! d~ :f~ier nu df'mOl1slreazo'i !'! ~ 11l~! de2V'D Ua .l[illfhedr..l. de~'fj h:ililg~ m d'~Pr.)J Ti!' ~iijC' aju n:gl'~.! ll:ri\iJ'l1ita!i. p~\!'~ifet~ 11 ceslm ~CilCiLlll'de'i3!rhco ~Dgi~ ~~ de5t'1opeuiJ 0 Wl"$~ lJalr'~~".iN"lr~a fn:~lal~kl'1 ~:e. ~.lIiI\I rna ~ I~P~df<li (pooal(l a~ltiCi! Ii rl cl:3J 5.::'Ir[lpr ~!i!'! N\~~nl~i Ofa~I.lz'l\!~ die hd vHrHlcat ser\11 ndl 101 jc~rna re~ brf) nl~lltl i.!o"1l.u gih!i~. m.. em IlIti~ tare s. Imll.t1 r'.rli ~ vr. . OO(jA. 10l Ba. rlin PI] n:eI'U :ll!lce~I'! de\led~lle.!r:!~.5U . de .a{f.~ H7I':an I'l !cmflu I .ceU~~~ llI'e rn:Lll1ci.. [lLn!iFo!'!~tiDa.a ~J1:!ll:1lerie' n I'i r-rm:ii.I~!:HilI boglitle ~~..lOre~ ·~Q. Minere!.. g. (lJifi excmpla!'mij iociil1 milso.j i1Il.i llr.~i JITI r'Jrea mo mdtliLl..!" r '.j er~ l'Il(jd~liIlj :j:llrJn b.rfool~: .rfse.r. J Ud~d!1d titl p.IiiIU" ..:I~.(l. PiQj. <I'~ti!~iillr'e s-nu ~~.ft'(lceS"I~ J'..r ei.1:imU :51'rntl:on~" A>~oe..:'!. I.I aeela eare le Jjur~811. tloil c'i'i .~~e~ll.<l!l!:I.. pe u ~~.~ed~1 Peden.. :I'!~ ea re de!>OiJ pe~... ~a'~lIi _~!:Ir~ •.i!. C3 Fi'ld~ ronstic Ir.lf de a ·mtliJl~i..!l :di . h.i COl illila h.a(lL'!'stea.~. d(!<l.~Ita~@zillfH€' dvi:le.. a rhea lo'~ ~ ~ L Ori~a~.1m~trU l"::l:rc..Pllll~~ I:I.. c!!prillderll<l ~iiSC.~i dadce. .siSU. g::Bi. r.) 00 Ie nUl" di sl1!J~:l 'cl:r'Cl:IllH.dQci1 !'!~ 'e fliill.fir~~Qn dC:$' chi S.W C {~i!1ii SiECClI:et~I Le.! L. d~ .1" '''~''n~gm'''ElICSll.. ama.gaM~ ne'll Ua.aH all.].iilgii 5~!.er'i501Jil1: klf['~ ~lIli.ll[1. Jle u.g.r 'I:!'_!~.l~le j1t~'ur:u mel:all~l:q1:~8 ~erll i!.lli: .::.'rllr~i ~ip!ffmi a cuiffIllIr .griC:I. <Ii\': 0 jlmthlcl.!l.I:~N!d~l'l~ i:~.~ pFeV.I .. 11l13!. 00 SO'ilIiIe: pe lilt m vI!:" cleo.poJ. ~C.eryii ~~ astl'ii: i :!ifcl}'fI ilh4 i pen i. !!lUI!!I..ei. :ba.r~3 .dl!riLl~ghilil.rel.cc.I~farca !t:'iilll'lll~!J i 'I: n:. ~i OOroJsieerll drepl un Sill'l~tll<n' wh:!liicl de Hpu I ee:~o.iH:i!i I' ~ in Ii.~ I rI !'i'u nit': i ~h3Q gill .!II tit.! f1!lgs~'i!lJla. ~i~! flin Mt.i ce ltilol'. Cil \I"kfl.gl.r. ~jp La tim: di! ." d'!l:' ul1l1l1e j}C'.'.lat In chlp! del ~!j111 tn 1lU'lli1iitr . eu !(:lcllTTlttle ~l S-..n::I'I'ritll u..15111 :i:i COJii1esH p]11iliifa .MG~ll~:nH1I~ ~hi!.€ (1I:'i. :s:li p~:Ugi.['!clJ! ~jtli~~~~hr1ildiillf\e:le de p~u:!l)fl~!!Wa dt1:l urmili de lm tip ~r~icul:ar.ex~ ~inp~u. .. d<!r e~emp'.rtl ."Crllt!.m:l1.C:lc'E..~~11'1 aU~a~d'ii difli:le!l::ifl. rilHilIl1 fJIUISI(l tll~rf'liI. .-aiIJ.ti o I':~f tiC! ~.. c'.:lI r.1 untc-I'e c f. 1M' in 10..'!!!n!.5'p~~m~. dO~:I:ng.l! ide pLug lri1:mg.te aUa ru I to f'? .pl!lt~. .U !i"R. . lr~C'l1a.1' iJ C . ]!'II a CleOSI a Idif' II" SIj' nl:l~:i ea.ro:!.til.iilTel i!l~ preced!!li. ol'!'. g. \/C:!iilU. .l1stOI' I!In~lh)' Dgri~o.~dil r:iJ' .m..I!~.rmii"'~hH]..!rUe Ii~ell~: . poat@.e g!E!tllSi! eu ICU~}~Ol'iireil!e s~!~ "'Ii:' trlpU ~irndll!:5 iliIli~rct! I (d'e a It'rel.r.l'~~rIl'Ile'. re'.'!.B ra 27~:m 1<1 1:l<Ilz::II IIJ~ ~TI~I'!. eu seama tn. d'e ap"Od'LI(.L'l .eM 5e" !!ti!'c~rf" . de i'! ~il'.O'Ite: !mill malmare. (:tl (I .aril~HiilrO:!ln d_erCiC!S~ arne:s!e~:H cl!lpamifl'tu I .lnill:u~l iJ nif JI. <I r~l8J~ c~ spl'e doosetm€' d~ !Jr·s.l r~.l'Iirnl3 ~l . j'i]'11 unor mlHJ n~zr>r\"(1' d~ IIfa nl~ Nu nfl:'po'l..i .~fieU .<i I.~ IiIl:.~.i'te tie rllgilJ!lI ~e' II~arope.n~!II FlN.] I!J 1'1 .. '~rlJel:~rlle: .!'Q.rbo'$~ ~!i ~'Si encaD'oa f1Hlei. tr-il1 !lJilllleh:l a~"'~. ICjH~. Myltimli:i:I ~iVll.sdtlm b.l·.ag.[J vi In~ pll. in 1.I'Iirnlil ~ ilnrJ 1:<1 Sarff! I'z~~!'. s!i' ire deose tli re I Pau rli m~~le.Po~e'~Ii" nm-:n5'L! I" Poi.~ie.iiSCili@r}j: ~on:!lhl!lite IB' p.' IilIJi 'fool. cH m3rginHer~ndoiie 11'1chip d'e m.i ta tea I[i vi ~~zaft.M:i d . 3.~r~. i'1'l aeea 51].tnJlr!1il:."'i. de!\.jl.~U:!I..iiI a.. It'!l<l!I.~ILJ dll r!'medXl hn pe l"ioild.8 !ill:.~du di! ~J...!1i.Ill! cl'alfii i pi m'r I'llh:ililIT.hV.g.omalli 10Ii :::.'.' :!l.a.aJU~ mfuje <I~C ~l!mi'IlI'tu:liJl~ (grit! d~!I1..liive. rpf~!IiI(!l!! 1'fI<I:ri!r iC. . ''''''l~''~'' . 143 rna re.errOl !vH. wlll'irlci 0 cilll:"ll"~ m!J~l1:rid!i ¢~.Qlr~!:!fireMc:iii a (Io~YOIHiJj--j1 a.I: c:u~[J'i!l~a r-omanii.i ~(l.[I pllj:i"\l b(ll'i d.astil In1ru" 'I .!~iJl~'~il ~c cc'fli!llI..Iil13 cu ce!11itUe .I!iHeB.U5 )l'Qalili sa pr. Am ~. ci .If'!..duJ..tDt~ie' sa: ff :[o!>t UHIl~ i din h IU . (f~. ~t!li ~('.U aJh~! $~ pe t'~ritcrl'ill."" g". P..i!l.Il~ la s.In brh:dar: : rl~ rorma iJi1ei bU1: 111..! l~i1.fi i'llrkH!1 rea ~ioomp'l'e]!.Ii~ililll'.lre nus-OIl] !!I. :roaine bin~ d~ I. ~i tn MJl)~d:OV3.j p~erite PI' ii11:.sH Iud."" .ru dt' ibnlJlI:l.:rl Of~~-U:oetS.lII'.. ba cl'lia!!"~i pietTel!!.11 r~~[!.".rlll.fIt nl du I ghe rH :il1I.j!i$h!l'e.(...-. rt~I.~l@. aid ~~ronlileJe.c!l :S-Ol. CiH'~' S-ll phi ~ IJ RIJOO!!.c-intrd:a Le H'l"t'asc:!I: Ce'$·.la!.!!1~~1I1Iolf d~.~i "epa..aJ hall:s'latU" nii !J..ine!}1l1i!.!!'I."aij!l!.IUurJl da\CI~'.It~ril!: lul dl [! 1:<1 re h.~<:'lltCU!ID!~ti. di nIarase Ie 'rna 1. 'f1I.

ioml sil lrar1sfD.gd:1lI. .ti~.i:te~I. ij:U ~!spihLU.:.Qc iml.f 13. eiteL.11". b.IO~.l Ii ponlru ll1marea harelor Im~:s~i)U ric Ie de tile argint S!!!: htt1ltJ:esc ioSl.lhtm. 5ple~uUd owliillmuliit ~ii motivcil Vle~I'a. dil~i nn .rhlli ~ sii'.sit. ne I I..dlll'i1<!RI! I· lJ i.llor OI'3~tiei."liin~a UII'Ul] [)eo sC!u~l1iJ.ri". di!lir nu era s4ngum.l 'rIr!li:SU '~ictr~':gc PieHl I ern rne I.: bir.1 S]r~IILd~i" ·S---il!il. i'hl(Ielele.i:J&.!m:!l.caUI.ilI.n.:1l~.~rHIITili~@.eJil'D'Zl:lu~~li &: la Cel.ii IJ.! o:e: ~~ :Pia tra lW<~i~ s=:1.!. ~.(fe'. Iii Sf' lurmil OJ pol "lmnbJ.' $urile easaler rU !Irma a ti'lea ~i atl tj!3 obl.:H'fi din.[i de'llozHul dt! U. O reljlea.<.~i.N~'lie :\Ii po dO-iiibe tic' a rgu rq t. ~1JI..ele •.\ai llunltt'WOl&! hlSll .~. aleUeni I de [icrane de 18 Sarrn.i n[:ilj.aq. C~ 0 bi.u r:11duti lil~ lie: :51l):him I:llliul (cl.a.!.C:.:~1iril'lcM~.ditate nl S-I.. . iFOil'rlil rhph'idlt6 etau spooi brolll.!r.. I t r I~I liI~as.ale Ho:agafi.l!ItlilQf OJi"'.cU~od.lI.e til: .'[:c.I:n:pile. 'fib"lle.j..'lC'i. • dfil ". MI ree :1 pierdllse un CD ~ 1iI.i.a siil DI! dezgmi!l p~ ~i Sa I!e loloseasr •..i. . d. de ~e.i-l1illl. de alrgint iill chui pe::reti subl.acica.U.::sool1ellDr cneprjndeau.!!I~<I.ri$'[lef s-au glisnt asUC'11 dle' depltl:%iI:C!" aseunse laveil.m flilcnc-il:i'f:1) liill{uil~r':"i .~ dez:~ Yoltali.rginl.le i.td ~[ 5uU·!te '(clildiel~ jllii.shd de till tip. r-eij.1 aoo.i .'Il~)I.tI ~or til ii':i! m'i. chin :~ii m~~'I~$llg.l:iit ~i l:n~i~uiesublllllIot d i3CI1!$lle '!:Imllt'e mi slot .1 IfI.II shedelele iiltestfi .!"I c.ll a r~if!ltii r al!ll~nl.clffl: 'l V'aSl!!..l 'oa:Ui de: He!!' 'PcC ca . 'lilt!! b.e a a:pei de III 5arrmlz ·gel.m 'PU'i!S:~1 Ile ~Z.i"l.tI ~~~C"-l'llt'dt 11:2 Pi1m.C'F'!'liSa .bie·c'~1!!~j podoabe: [Ie Olvgint. a L!11!li zimbru.si! :g. Per! Ir!!! Ja\!ri rea ~ldba btlorn~.Ulo .1 locl!!:ri d tI l d:urHI.~r'~. spUf!e i.t1"!:lIlde.i1ildie de lar.iini"tid iii'! Itilijll.xcc'p'titlnala !.~l:iG3I. 'i'i'dud :..Din fief" se l!onrecltoni1u nil lU~maj unelte. de-pus [111r··~m ·V3(j. Inlesalrea mrI:ft. I.ped· In Fi)I~t ~'dbfJ~1.e: I.Q<lie· SOIiJ 1"Ii" pii{lsIi' die' 101 car $.tof SU. Ipoli!lZ8 Il'l1:1isli d te:rce"I! loml blil·OU·. 'hl rnlllluie priOlii a re~hl.I~s ~~QdoD[IJoe: QlJ.C111 Uirg:a. E CIJ ·lotu.t ffl s·u d~soo~ r~i ~!lcU? mn JillllJle:· rID'!: .gl pir:'i"ul.:IMi pe.]1iI1)· .l. 'In:iJOareJ~ ~[.e. ~1l'lI"ti . ea mat rie :plrimll :slu:jea '$JI a.' 1".~i.cbJi!lcW de lIZ. br5...l!.ea. tel: in ~-~.5e mfl a ta '!eI" prodlJc1Ee.!ldil. Dill.nll.iIiaf.~bulL.aJu sh"irhl'llSit la d(!tstoollenre. lirn~d! cii f.l:Il!i) In perli fe: J~:rOtlSI2' dl. P.d' OI..1 I care Inibu se turna tn jllllt.aoo'¥. rn:rniiln[!o.1 nwtalfoJo.Itcf'nicecilp pr!!"Idil. IrIIJ11.are de . elemenl~tli! (\[lnsUhrU\.IIl~g'Qt.cev<t.rlir.g:1i~.~ltii" !.ll.. '['111 ceta te. tll'stnu:.rtalll .e.inc1l.d.I.i!"nOlfi!!.i '1J!f chiC:lIli ~i ~~p.I.[:!.hnl 80El:ste y~elle ~IJPilJ(lm dl!!o!:Hs.l dI"ri.]itlru .m!!lservind ell pat 'irutwud!e.e. . Br.i d. Nil iliitoldu'lJrllBi aeeste 14:nelle d~ fiel' pentru () eondud:fi de '!era. ~M . ~ 1Rtt.IiIO'1:!Slr~..' d~ Cf. Iii Pc. liier'l'is. alMliri de: celle de :f.e.de 'vase:).~p!:li50S .].iil"i'l!ui~.hIIl:SC'" combl":a.B rgin't '~I 87 d:e maneda . unOlFilislfelde mDIifE~e :.mpo.HIILIN ~.IJt. de sagetUe tpartHor).:r$yli.oi die u.da r $i di f~rJt.eJu~s.i l:emeiiill.3Jn:li ~i Pedc<i. I) .m:IIf1I. P"E 11'1r~g I~ri!'(! i1.:e. .nl 'capM!(!I.1t te:~iri~:'!. mal 'jl.IlIIlI. 'piflfel1i.'Ilsr-oiJ. baN"l~ .rgji1liJl extras din .llCI~. penh-Ill un seul de paifaai. p~ yal!=.rl.Preda ce-r·· ccHnd 't~1iiliJt'irJl de la Stiinc'uta (j. (u H !e. l'oPO~ll!ile.r'ah::Uv. Ei n-au !'iIlll1i r :8lll.i. n Iilmnz. I I !"n ClC(lJlomia.ciUI"CtMJ.a. blo~ll.fI~! me'ta I: i5J ode t~'1r~ !lira hm!l! !liiuj(!!'!mt ~i 34 de d(mara repu ~ lieu niI'QU'l1i:il·nil Ili~ seco I. e .clh.e i:8.1lI11 asUel r~·~iclle.1Ji . iCRl<lt mal .re~c Uf!qd!f 'rite o.e. ["1'1.t:s. . 111:1 .S!IlIe: .ecile d~ iFJi'IlIlJ: P.d:ri\\'~pt~. s-au d~smpe'ril I!Ifltlif'Ie uner afll'lficrc de II rcillita ~jj mi.se Hlur.i Chi.5~ [use se< pus lnt r-o 1021 I~ de il er}.lli'll ~n· 'v. hi! Iil!!!1 .:1 'rI'e ea te . lil'l!'" mai a ~~S.u h'~~ se Hi.3i lull rei.m.jgl1call r~r~ daclc~.t.e I~un.tal!~ I ~·I ma 1 r n !~bLlifl~st I!fa ins-a iuglnl'l.!Qoe.cea u oiIi ~ fie r.Q<8~.Ii c.Dsescris'ipiile' prfri1re !:i !1oonell! se Ini:lllilcsc suib IO!fmt.mi . CiHe SIi ioIC!loe§!e pl:i:lii.3 l11ili :5p!l 11 (. <!SCi.ele ntonede care drC'I. rAculau <lr~IOlI.':)1 cr.e .1 iI'!Ii:p..lI.IIlil.iHI Ll[ lip:. I.!llli illgro:pa~·~)o inp~mint. d. ascuna ulilf'Ti'&ele< intr-f.i"1n ilc UiC SOO I'e rl i'C1'l".. o'va~.aU blo '·n.:! ~.tie e dr..i!! ~Ie ~ell::Jo!·d!OU~.fJminti~ aeurn dlteva! cli:p.·3U pI"AI:m~1 \l'. ElIiI f[l st eon fi rlti..palrlll:8 lor celJ!t'rl1l~ I!.d.ilrfs".!l~il(l ~[ .11. ~ioo.!.l.di 1"1 a ee 1.tce'S! mi'll~rial Fern" I!e I. :scouoile pl.s~ taf.r. se compUl1'I: dim ~o'LIil b.a. t:1!I"Cl!:ri de lii!r pellJtru giHcli.H~· j I'.111 .LI].i(.ilicioda:j. llJ'l~H~.lIilli.r s.l~ ale lin'lhlni de' pl1"Va &(t.' Ill! S""rl1il. d.ai~BI'. ci ~i 'obiecle ·d verse de ti~ pr~~l"ic: 'vase {am .blr:~!c.am.m·hc" ~craiil1ro!l'w') ptJiI:r~.3t. sCllilurUe ~:iall din ~(lmn sau dIn pid ~~i·S"~nl.1.. .lii:le [ll' pi<litr .r die' IltflilJ! 101case.:Jc sensnr].Q ili1JRml~ ~A dg~pil.t •.oi loalc bB. 1J1~1'I1<!i iaUf sa".e dol'! 18 S. t:.j. l!fiI0il I1dna ra t~ d~IJ'(Ii1.01 !'mei caro pulea n a:'sUe.ile lie Ipia. A~sl le zau 1'.flj]~!.o I. : dlUtUre.e' C'aJ (e I ro lo!Sise ri dactL Nums"il1l BlIUlflIlitl! condltii de e. i!n ni!r~s'lral:e'11! Uicrhtraie m.ci "i.i'l de bmnll.a re~1! p[tnrjll diin wpirea.lci sau . ~51~le. If! .. ~].~lhl$'J O~ pIJI'in p:r:rmi1i~'"e.Iii~:re. ~telill!re~or.~ l.ier..ui SI:ilmlbu i I:a V:. G[Js.i:i o:e tr.mqt~ugurile eete _1iIi1!l. de lem I'll n I . aQea:sta oom::IUlt!le a aJIHls C..'§ ~I. In lil1!lJtul MU.uj'ii.cobllttrU ~ pr~.lL Wi. b-l!Itoiu I de dec:a f1lar-.amrca p:rodliJseJIi! creale eli :lJlloorut I!lH' 1'Ii~ s-au l!.! plsl. 11l. de g:o-!'ll. Ji.ine. eare ei' illY se m!8.· fh.1iI0" 9:3lJi ~ 5abil ll'rept(:' C.ii pl:lllrelit JDerel~i~. '~!. Ann Ii:ile Ie chi mice rJ fl.ea ~~i::za'· ~~ ~c 1[01 Poia.lap ln Dacia.l~jut!o). l'oCIJJ!r1l. pra. pee- rapt.tl mal ."tnlltuleruj. m '~Plrl..1.'P.te'$ti.e' P 11. 'b2'...!c<'!l fm-it.::all· iii pi'.l1le 'tre pta i.ltffl~·" :s~a.!f"ir!L rlruillerhlh:~It.' tn ..:J t~·Ii!. III gi:isH un asttel rd~i'llveH!j!.cova f.. cu. Am pomellit ma+ sus d. $1.j. .j1'lse rfl~HIOO dc·p'rKi1i1ejdie. mUI!icle porl~i d.ilel.rreo'. 10ii III IHol'!edele 11'1bOlt ~n ~p.c Ji[~rea ~ f.HI~ltll:::" Ue: CUlie ~i pima n~ plwl. ClNrbe(Il:Ce-$t~O! ati'll' iJrroa ¥QF fQIG~i$" eer fOmtUli1 111.::c' i[T11 s. I~!1c :.1llI!' cll-irstd In[crJic.z!loml.He.~.

l illU: Il'Il' ~C(l h~~ti !H'mii ~l. NI!.~!1I'i~!1I~ llll ~. t.dis. H" ~a~~.g~sc~fu' t:ih~' h lpodoab~ JL!t:r. dlldJt~Il.fil ~. pe nlrucafi lor.flC.l!. I.a ttl fn.a:d~~. Tl1ilor~rciil p'rehJ'~Tal'il!iH:!. .lI..EiItlgr:~r~ da'!ipgreee:tt eare .!iIX'. !JneiC! \':rJISIl' ilIl1' a:r~I1!. lfl!rn~ ln pl"eaj!1llS e!po.i!e~to"dO:l(.iru e:.giriil.I·ii 'lLa.'l~~l'd Sf' ~i di~. t r.! ~1I c"Jlsfmtml.t1i ~1a:mlll'!1l1 se ImOO. I[KI~<! ~~.3 .r~stru. de."I ~lllllp rli:su rlllt~ r'~~J:I ~ll m .i. dOl:ii:! tlpu:1'iI rnai i.o pastil gfQ!ro~a.C ~ .~!i! cmml:9'ftle di"1 ~'U'l5h~ po:riJ.B. dlnl w.['il Uniu.j. h. lril obi~H:t". . 'ecmrl~'· :!.I.i.lli!. rnscl'lnrflb" cii:r:Blmioea [lllllt':r'a.llmal fs~u· SIf!:~.i~I. . :ii fh rU~ 1I~".dci' Ie 1m !1I:USCU: I~ . ma~ a: lesccHidln Tta ~I ~va ul. D'ilrr e i"1!El£C::.!! Siiln.ell mliliElmpllnUi'~i. t1id:!li r:g[ 1'l!1I~..ij cH de' cit oDm~lel..:'01'1 !iff hJi.<:I1r ndlc.'11 rill ~ II $a".>adii'idrl 'hilU ~ IfIr~·dl!lt hll .lOlIXI·gd~. d!1l Munl.s.nlic~ I. de bogatm lnaiur.rn ta 11ume lif. COlwoo pi no.'ziihl~<.~ IroOl1!cit!1 nu rU.a:. eultura mo:l~eri~liI a d<!ci~or relJprind(l~ dQ. Vawla lucrs Ua 19 roaUi i:lr. pr~rtte h~ mal lQ. anI. <I greu til H I~Q pc I'lt ru Irti.d<l .le iuerate eu mimi [!:'itt'l] ma.(ro7 tl1fn3 flid fje nil.ll1iii .(.~p!ilfi!.J.<1 n~a Ic' dJ dea 0.j.j. .d dlild '~<li "".~~bil dI~n l'!lii?t::!1 . rnd~ illP1J]11J1 eanstrul 1<1 Romll m<l.gilil'~$re eu v.e" d!ll'fiv.~.Ilopol I"t'g~J aSl'Jp~:ti'ilLiHM~liT.. I~m p~nlr!l c~.oCli nHILI r:rhfU .r:. .ouUcd til:! Sltd'IC~lra rl'.l.:! la hhll~ 1.! 1"!-!lI:I~ a ~C"ihi!.fltil maj I'iIlle~ p~st.I:!.mmlf.lllll! If! Il'Ictregim'C dlim :nJ'F_ Dar nllcrl1lfrndlot . prQbahl:l. ~~ :J e.'!I.lCirait: co dill ~:r::lilelit bibto.'i hlr.(j- ::. L<Ii I'S! rn~.lj.!!.Uu~ de pmsl <!!r~a.ff r~i\lIir Ild~I~!1o! P01il~e. Ni ri ier-eote se fl'J!31 . avlnd de olbtc.9iS~' r~ m[.ct" c.e~<. ·!olu!jii.'! lu..ure~~ !:Ie Q!Jif!i:t~ <I.\i'e I I. Ejp(te~ broIl Zl:ilI!JJ in OacJ1!i 1].'ds!i! ~Jrnl~riCii'ldil5..hH kltlli·L.S[:!i ci rr ii D:~ili'!1d!1!~Il! '~!Jtu.mu..1ln ~[Jt HelD.errrSi ~::In!.n.<I~'lJipm d<lci~tQU""Utit::r. O1ICJest lllIeta J.i ~I:!~flk! j. t br!ll:i.[j nZi. dt)bi1~J:!W'~e dl! lUi t a f5" cerllll:1i'C'8. MI'pm.l"uure fI 'V.E1Ci. .xl:rl¥m de It11If·I.tie de lut I..~ ceramiea POirOlB:.airl .tce'.gitH "C(·~~~.il.! 11"' lJi P!.!.e ~!iI .oni pr.fl:lcip-alEl! .re. .1iI·SIin <!:I:. da r IllQt~.~ rmll:!rtlid . !flt:1ktlte rotmld'i.HIl i'ul r r<l rliL.po11:en:tall eu !tu!"] ~ ~O:l" SjlIUlile[lLIlB I~.I r [i0JrCe. M..gi:r!· !'LlilJ!.ca.'U Traiaa I'l IUlal drl1 D~. .' !SeUlr1lip~ de' ::ll.8!sele II.r. ci'~1 0 pu!Unii<I.!'ii. de:Ml!1 ~ili l'liliDlIi S. tli~~z. ars. IIl'Lurlai .~~.0' ~Is:!. .IRlldE"~ $'3U de'S. NuVl:lU s til nt! nf cl fiTl~:C!ir .se11e:<I mai r~ For:m~le\.za e dar dCi!:W1Unllhl de: d:o. C IJiI r!e.l!:ist.:lim:in!dll sunr~~.i3~~ r(!.p~ mimi chilD r.1I~}I: nJnl'. hisindu-:lc i'~!'I!.*j 0' Fe{d. pol ici ~~'(.t'.~. . a. ~a Ie.f1'.<i r r J'I t'QJnplc:x l! ~ in..ri.le: cna'unic.:l !$HiflU:i:rm aeum asuprn Ilor.e.ebi. drep'lui $3 detH'J8 podmlbl.m.C a . d~me:I1~(lll!ill~lllc!: ~~ Qmti!me"nl!tr~!lJ lo.l fo~.~lI -t'.Di!'ll ~ b(l!'il3ti ~~.se ill!~rrh~~s('~! rn.r halbtlIUi'!'!:i~.~.n. 811. D.lJr I1I.l1"U1 diJil D.I.eli mr:<\HIl (j11!il~lJjmLllil~.iegGfi~ f!l!l1d<!rr:icr1lO!lc i.h'lQ1"ClI'!)eK d~sp~ ee ra~mlliC<'!m.rll :r!']!. g··ftf pill t~iI t:l'ede c~ ·.I~a~h! d\l! P~I'IS p~~h.<I SiIJ pra iUS:tlt:oIi.1l Af!IJ$CIlI!I.a:~~~a:rse 'O'xid~u!!t :.'Hp'. 0 .ml.! c· [ ratli CUi I'td~~:!l.'tidl.ls:a re pnu:Irl!~ .I(1cl[-ltl1~.!'t~ <I~~ilirile {ta.r!1!l!'Ic~ dE! cnf.iIr.c!!I11J1 al U·t~~ i~....l:ooai'e· 1 f I~ d'~ !..r!~(ll!' 'poD!l!Ic.:ll rr~ irJI ~ prJ!:.~~oblel'!1a: aeeea <'I! mef:. In s~~r~ ~il'. 0' (!u~f)aro ::!~ se m!.J lIeag.:.i_ll. Inca p!J Iwivit ~ HI llrs di· li~Ji!:!..I [e cemn11~cir Ilhlri:ic~ con!i· I1Llil s!'i !1:.'ttr'3u:r:din~:~ de: va:r"illle>:..Jji.a."'ilur~ I (fe' l.I !]"I~ \i'Q.! rll1d 1lIIil':I1]·nJ! a m1d lnr~glulll. Ill' S~1lJ il!l.j.'ili~.at (~II!..91!.fliI'icvl lor COliI!lHpo:..orba dea r ~ dill il'llor ca.ElA:e IQ(Jomce a: ~c ~i(lr~ ~m.liIlillf ales gN'ceascJ 111 l.c::1iI"a.lI![lI~. dell! eeea Il!.e se I1I1~i fnmnea :..l'asel'dor d.. dii~Jm t flllrolljJewmpil!l.lui . nnei blr..1 t.~.mi"i:!: 'll'i:ise.ote:: d[l!.tJ~ !I:.[l!l~ic<ill'" hit.Prima! c'·j'h~g{j.b5ci.fibu r.a.gC!!lr~ £til!' surlre.j.ail. ~\'~ rt!J!!i ra~.r s."l1i~~d 11"1 tOlal~ centrad!~'~ICcu "'.d Q cl.I~ O'ca.I:mc'I"lh..".rioi!:.l.iI!nlijfllr~epj~'s(! d~ hOIrirI8~0ilIwtetill. crl~ 16-5 3DO Ikg..illl!i!llc.op~ rU rCt::>~llrn:~~ i.:U ell pu J.Q(l iJf()I1Z I.1We !li'. Lhipj vlc:tt.:lJl. e~$i IitlH Ite"SHffl 10 ra II' u suca.i nlmt dllti.c j dii fi~!" ~Ii'\~ III dt~ ~dllJ:li11fi c.1n~1~.'H lor era a. E drupl .c.1 m::u pa te d~ to ma n~I'JIUI Se: gil se 5~ o'bJec I.!fi!'. 1~"01lf~r.I::e fifli~[l ClrJ'nI~~~i!'J.1: <II!.galt.Ijc~ r~c'~t NiL:i i~Lj!l{!za d Iram.ihii.~~.3 mJ Im~1posih~lij. ~~li1l mfC<ll liJeoa.~ pia I:i.B l(!trm1c~ 81'11~~tl1: ~il(l r d.gma fllcek. !iIUII.H'Iil a'iI' r~ stril]1l n~ CJljn .:d.~ d!. CiiHoi. ~unos~u~ illi~ a n~t.~ dear iii! l.1l:- rl :~a d~:.eondiuctde de . Va ~i.c~~L:uu. de '~·r·a. .n.ta:l:~lui libc!" !lion::.Ir~h:Jcikl..u I.mpor~a.di. eu IQi'lr(! CleI1tI~ioe. 1.a ~![~'~Iil. hI compar8~r~'eu .r :poerrlt .t..... si QJe dll~l.. IOlr ~'1lI ris!1~ I~ !o.I r:!mei vi£5te ii'iiiilH~ <I ~I l:.<:1.:31 e hnIJI{I'Sibil.In .:'.ln a~ez.d~U ~L' l:l:Ii d~OI n Col pW ro'll! d'!l' m 1i!1l~mlil.. in H ~Ujpl~ ~1t1:g1 III 1C1.ilirCl1ll. i'lluiflli r'attale ].:'IVeo'l.:Or' iCJ<ctlridllisol:i~ ~3~.llll:ut:! [ djil1u'..1.'aJ~.O<lti.limeDs~·.~~il1 ml.li:lcrobll:iad HI:! n:U[Ji!:lB (I~illallll:' ~poeCIBi>t:IJI~Oil5~1 1141 lu hi~ imHJSi din Cill fo!:' :si'n I ~ I~ r.explo.~" Vgi:amiM.rlieril [[JQ~hm!U tH:n H~J~:shfU~i "'a~~e rj~ul\!l Ii!! roada (iltH'Li.!lil Le.i1 p.t~d'(u.iJ. Jill:rll rderea l !'IO:'!::i (1.w"geti.co:lclc r[[-II j.e~Cl'li!ilboc:l!tle ill aur a 1J.:!i'f1'r~HI. r ~in iO'OI ~~.~ui.alt~~t z:lc.~ 0 (! ni gma .' ~""[m{.p~11I1 d Il.'Ir.l!. l'Ii l1JiI r .leasii cllli::rlj.('.ul <llii.H']~ :pod0!1lIoo!o:r d(! argbl'1L "'l.i blue rr~rTilhl· ta ~3. d~~au r.!! Uri mil1!i!'f dl!1! S~b:il'! I I1ri.aJ.<!ITi.Hll U5 d~l.lli:~~. dnd cl:iiecll'l!e QepO do::!.c...llil:[!i pr:im~fie~!· t~ .11 Ll.!".~ I:u'crall.HlIdi.acl'~'~ 8 lM.llIQ<!IJi1!' rlcagfa·ro*la U(.~r<lLsi:i !n>ll!f l1ine ~.S~ ~til! !.l].'..He: 5ef'l'C.I.~ rd(!:rI !lid~a .~r. im. ~hd!"'Q P!l5cJii m<lli I.h:1r1iE! i. i~r if! :d doii!!.00'CQpe'!1~U ~a*~c bo..1II~!!'!!!l3U!i~ 5e ii v'g!n:i flO:l'lilii rac~ ~i .e$~~&.ii. NI se dBto· C r re~W 1WUI il1iJQ.e.d!: I. ft.ll'.rl -g.t' i1lI(.'i cera ~ntc. r .&w::'1 b i'os.!.:31 ill sill i11 t:lcl1U£J ti dill I!Ti! ~!l1J rfi lFI1Iod\i!'HIIl' d ~a e!llU a:il'l ta dr f I'iI r. co lier!.!.:VQI·.a. .Im~mil:!li!le :~i:II 1Ft d!!'~8ri.1 I.J.. u ~. II cia .le c dDIJ~tf' C.(!' ~.1 .. NLI:i'l'll'li fllger~ ij'lo'eo.iaUi {II bl.~ aur ..:Ht.i'ndcsc 111I~tH de ~l.:..l~ I) JiHj:Jd~.

u:wrn) dl~l.ce" l1ii~'t~: ce~U:iii'i! sn n.1"de ~fe· l'esll'I'l'~liIri lritlllghiilllBF'e tili.i:(! in oe !j. J:nlgh!e3U1Ji1~ brl'I.:.1 eil se 5cl!lr~~!li~ din .mi\Ulga ~l!' brad SIlIU :sim~~~ r:re$Ul'luri o. f(l!rmii'r :il eilia!r'll:rbdoo OOil"8IRica l~c!"8iI!i eumlna.reti'i va~ullul .e Hi! rcmllia' de gliIveci.~p. ci era IOOl'If:ecti:Olflflt~1 in gospodAriU'e o.-de eea ~(a i !!ie'lra ge ~ La forma el: iMm.t3.'!'! speciale·.ai"l. CIljI perelU ig['Q~~.Ia fle-gm .~ ace~:a:~i li!'8J:6 sJnt tifedt color-ale+ De: . :al~.i'l'!ii!sUi e:la r IJ r.Id.ceramica gl)o.ori.H:!i illL <!I1~gl!rcili si fr.cSJru. f.dlh::i ~ra:ifQ'pad!lbH l:uiJi] fe.fflUrii!~ ~.: in .XH!bU'i s:li-~i impod(ib~a'!lca vesela.(emp!a ro!~ Hp~lIil: de orice Qrll'Hne!l~ mnd r. SPIHlil. r'E!~tiIa.gorie 'Sf..il"istu:il:e.plarclll IlIJlCr.:. 1I1fa.lim:§' C:UI iiJd.:i . QpIIiI. hl~m. ingusUi. 0 Jire.ri.J'I.i.Hn mLllil@ d!111~ ace's.1::Ti Ceramiea hller.I gu r1 :!!i.i jn~r.I!. !!OO5~Q rn.CUi r.re..IIIiICI.ri'V8.cIdad c4.ulii'!i m.: c .u I.i] rna.SIle··bo.W un Ifll.dinci.!'r'O'pate I fI p':I mf .elu:mplarrek:u '!i:III.Hi. ill_ !'lillel~ buza se $lIIhUa~"j: cUeoc!.ldo.ern. era. d!l::sLuI de ma foe:. ~'I'l.1mi in :liI:Iormintelie dae'icc" ~i.lH. \f.fl]'za (j'r'l!!'llIpia.I'o"". cmis:ferioe.!"C3Jl1 GIll' .Jnleren cemlJ. Se inlimpUi (nulll.'.<1 se rvea d:r.Uli'f.OI.~~d@ la.HIl!:! aCillm amf.cllllilJp-\m l:riJlJ :fit' in!.(!O'!:z.~It. azaJll).fUII1i[l..egre.sail .s·a g.: I!-"olilla.a:lizati. -va. a:v.e~E'1' (!:roet'l.c-o'ee:'Ul.0015CI.r rlJ~fle slrund S<!..: mal il'Ined:s.1 piJfW 1i. .li 'in:sil ool:lll:.l:i ar.lut' t1~ olbice.• CUIgl!'U<!. A~a S\l exp. IJlrIil \i'8..rn'l~ . lie' s'J.liiISllilJi.eap ca!e.rna~e vase d~ provlTli (chi'Lip'Llri) de 1.r.10.if1ul.ld higMs'! ~! iltei3.a'l.e.~[l. fir. II di2'~a brrn rHe: pgrne sc ea . tf!do~a~§ c.. Nmne:te..il~f!i~' deli! S(!JCQlul 81 U-h~a b'.e!o'r' mo!.t!c .area el di"verslla:te d~ rgrm~ $i ornameId:alle. ~rudic:r~ dhi:lJat'e 'lreptat.!IIrr.il" de $:!5clii sa'll mH.lll~ .BlltlnlJi.:ii scle de f"rllif. hllpll'euna .ea pe .I..ltele m~ii.In:a.JIlreIe de. ~! eu buza r'li.d.<1 ~s I il'7 .r.tr.! !!: o· .lr·Ci s. Decm! ic..a rSlu~: b:T:r. n ·~(.a llpi Leo.IIUell'i!e fipurl titl m~'lI'Ilmil etc. .!a serasJrfnll! 1111 a:fa. 0 E.e:]ativ :!"1l~C. pen1!"11'(oatil cerami'i. p]l~tecele botl1!~.iii can: Iillli fOld gJsjb~.U bl.i!lin I (. 'Q.a de (J I~a :. Deo:sebU de decor. !n .ln cOlr~pllille:§le. . i SIliUl .rollpe mal . cazurtle $ flil care par.0 crUlCe :z:gi:Lialil 'in ?nt~. Vg~li!lIP!l:aJ a.l ili. Mii'li!.e. olla imp:ldobile!ele in$Cle 'c.70-1.cl!etisfic .:.~I:I. zve~te .IJtiae.II..a da. c. L6 1:1I10!difl ~ra. t. cea'ica d.1i'.ie".!U .01. ph"ioro.ji ilil .:..a. lega.I'~. ei Qbj~li1i.3.11 sil nit! JurrnUi cu mi:rm. d~ r ai'vll1! d IJo r~j[~ . _lI'Ii 11Ia rea: . r3:~:i.arglh!(!~1 4\ i11103 I""SJ l~.lia roatl:'!l 'o.!.I:i:.liI 'l:!:hi. salt.lteori !i!'iUld h:njilCdobH Ir:'igijiidu·s@' ~U!1gi ell 0 miitiliijca h~ pa.ie olarilor :. l. tin lel de candda m:oderrlll.ciB.ll!.ceramllc:1i lilc.!e sIn!: II hl'eola ~ sau (. de C:i'1'I~mal mnli£. CUI torl:i rtered'e' siJi.fill. .a..~apt3sub 'blil:d' ~ fraci:..Ol.I 18 Llnna.fac:u t a I lITIiiJa. . IJnelev-ase di1il a~aSiUi .!!Lg.blr.i '['iOI~f~I' '!l.1! il!lj.lII:e'.<1 flloillelez.f1. d. li'1'1~L Se p-Jl:£e.lJld. l)lru.soJ!!I!'I~mi.etil cu n'lfnt! ml.! j.:re bog'~1~ . '~tOl.:tem!f!~ie'· eeiB1H de pi! ... Dar VlliStd cellnal .·..Iarh!.ree~:~o. 1l·~Q:Ia.J!j.IOO:rin.i1 l'.Beam CitrV81 :B.lL.~$ta t! ~JU Ii r:!iiobl-i~.st~ rile1i !'Doole..see.licO!•.:!!ch.sk. Pe pe. CLJJolI.itie:.t~j~ ~t!pJ] ilil.o lPa. l1!.a .Iot IlnUonU Sil!llh::1ii:I( ~ pe.1i'I tiJrsiild:ii.strea'l.:!"(! Jund.l~!:I ~\'~UlUI.~ san eVil ~Uual.i".. iii Ie d Iml Iiltl rYli!rf veritie.e lI.S. lP.desl. ase i iSe 'Hl!a.e•.'1te ni ~ adaug:li ceite in relief: Illloemi& 11tH'll/I:: (D.ii ll'llerI.1 :Ie· in.:.-80 m 1l!1iH~imei cum 'sJot ce~e c:are!!J':l'IU g..!1!8i GIVilli de 11:1 Coste~U.'~luri~ sau fjj[i. .lrI't.1 I'll fi mp Cfl't::on UntJj~ ra brlca rna u. '1roI'lIiml.lid.i!is'1L .I\Ui~stl'.enleb~: &I!. ·euJorHe . 1D .po..jocLuUe _or" stfadhl~ mal mull sau ma..U~ :!.Se pe locsau ~.il: :Ii categtMl"ia. ~1I1paistil. CI.~ 'ya:se au fil.iiHbu.ia de ca~!': dl!lUJ dO\"oI.sfrin~a mult inafarll: (e:!.. !j.hH 'Inl tU.lain d()b1~to rl.t a fllJ[n. IILI e WI rb.'te.glidu. al ma. '~h..51: oombirni!l iii! eele iIila~ ru!8 . 'V1:z~bne pe ~r(!l.~mici rCIi!. In perlol:ildlli statuJluI' da:c.lSIi~ ne:Ulileo.eu: ItH:ui[ri&ele [.au" dlimpcl'l. ~g!. :CiUll1 :e~0I mai :S':liIllI.n eeasea ea pe. teptafe cl1iptlr:i~ '!ilU si:nt de 10c r.l piela..\-Qs il~ rac.:flilmoniile fU. le dl$p~_~.a.$.deau"l]llplat.. de elu~m:~. ad rrlS~.lJEa:zj 08 Ie l fiIll I:I'nd era te'rr. .l de ~f.pelrsisienl::a.Hllelllit se ~aU l_n~:ji'le' ~i 10 eeasca da cid.fi:1fiI.rili" ' TirPO!l'. f.n~i.il: 10<1 II'I~ r~hHI ~.1 . ro.1:1 CIJ:pLo:!lII. R:~zUiltO!!tu.bli!~'.ackii Ie pre'VU~ I~ CUI I!1. .r!! sbri ~.i..x[crm de 1'3 re .• tv"! ~aclJ!.dlijnii el.:ci. Unwn' pidl.Ou 0 'Uuie diir.i l.pa:slci" ill mij'.~.l"l1Ic'tierril st' IrufI'ro.'II. fb ~osH c.(!.pu.It'e ie:ltlrri:a. colll-re.j:l.81.s.nJ1J1li dil: (.pe_ de a.Oipe:J~vase deo:sebi'le Ct.!lsell? lHIeQrlsi se' .lr •. de' pcnrltliii \.I .rOl!t.S~j"Pfi~ ~1i~:ii. avhu! gura ma:1 la.la.~ H·frti!e-tiere le 8 .rBlil'lrSar.ntal sub buz:a ·v:as~!U1'i .luil~ dc .oid81.!ll"cill!re: incga!:1i" 0 Iilim'fe frlahllitaie: a pasi~ei :si 0 gamll. ~p 11111 !InumJ! rCll. T!~11i g. .jo~tr~·tiT . (! a'!l8 -zl sa ccu~.ri 110 e.!.l1eitl:l'e. ea 'e-ra.Pill U-X1 :!ill po Ii'~ de I~ iII1ln.[Rr~jl'l hu~lf.li '$:1 rundlllimai :s'lriml:: in epoea ee De' rt. e:. t~i .~a:tc'gorie ali b.a~:m.lsh'de culoare a:.~!. .il.fIjii. c!-lipi~or hmU ~i gal pi! d:ln~llntrl!l.tSUnB~ ~p~. I"e' l-a .te. Omam!!-nibr ill{. d ce Ita. dOlla. ""e-r~ic31.O)F fbi pj.aite.lu:.i. CI:1.!e zw.pla 11'0"00110.cc'nu~lti l:a!giJbui ~llimm. phd.s:L (olos<U.. lnlr-u 1'1 eu ".ii.pli:'n'l:i1. ~a·h:! de ciai'll :femd. i:le 'iCJ.rmil fn~.uclii \/:ei!lull.ii..e m.mum.'!. O!::u'iioo:l'q.pi desch:1s.adL'!'Yar.p~1ru 811i1f:QJ'~ $.:lI·m~iio:l' doe rind.g05J.n~:.ri tlOi[ Iile . p'ro~a:bil.hu"l!Il~i. nU:lilla~ ssa s-ar putea e~:p.1n-lcll../'0" pin:! I:~ se Jipe-~Il.'r~j t1~rc . Ifu ~<. fo_.e8.iul aeestor 'Vase!! 3J1JQ<lpe hdiOt.8(~sk!o.aLlipe tiJ~.se fl'lc. il#p.l Iitl.h't . ~jLi. ]u:craUi d!l!m:e~te:rl oh:ul sped.b. el fk un VU. Tll'Cbl!i~ ·S~i Ile rl1chipiliir.uie regu 18'1 Sill~ir:eii. ~ 'f. .:tl\f! ea. i'i! de o parle. P~r.rite:bQr~an:e.triaga ~ '~J:jl:ari de 18 m~ia. .:sU!rl dl: V~!i.ast.sin'l :lIthuik ]111 ro~il'J mndi!Ii'i"te orif~o. .nlUif·eu roW ::.

"cn teJ!1IlQ':r. tl~L1clll~ml..ILlr] d. mal b"ebU!i~' amhl'tAU !'Iiclu:ra dcsprll ~. -\i'o.riIiH ln aHi!! par"te I! .l· de i.tJJ.:i'~tl ib ~Jle r.Illre din ...~ mlhfm!1 lfIijl'ocl-.cka p'ictala.j.. eare <'I stili pil. d'e: ta .. In ool":3mj~:3 nn se eunose.Bttea Doalli!" 1 Jlei.?s!~ia nu. da c__ oJarii dt: la . stll orfgf~ I.lj ~hi U I' CQJI -bi:I'lij r a lie ki l.J. :reprezlnll ~melriCi:'. cs podoabe lrel:vui'e C"ollsiduatc $c1 tOI'UJe :eplicare Hlp!leL Ilf~a pul'i!1])J'Q£lIif1ifU·f1Ii.:1 I.pAQo'I'lIfile d~· :lienl<l:dil1i se:~Qte!i! U·J i.'Ie\!Llse hlcra~ ~a m .e pinD !H.l<l prtn im~il:ie" IJflC!Qr~ .~ in ti:olllelti[li cenl.11 r. . DQU. Despre am fore te lll~tiO[l) ell ~ta mpUe.aslill li.dlill" 'l":rmJ} sau I~iere gr<c.rare .)c'(!1.ii I~ Or.[l'l sUi extrc:m de £iii! .iIlisla..~egdu'S<1 h.ll~r d'up~ ya~ e·lc~ I'Ilsii{l~ . pi.~.sekn se i.ristic petHn. r'~ hl hi' I reptlt. 11.eest'(!· la. unele mlo'l.'afilei ~i din .IIB. In "nell.cn~io:nal.. ~"P!:l~tJ r~ :iHnll diesco pe 1".• . gu t~rH ~.[Ice. ri rea. s.I:.lnlA ame s teCt"lla eLI mid ~r~ntie e.i s. menlign t 'in I. eel piJ.I1lf:m.a:: 'i n e l -.l:n pi Ill.se :I fhi Pi.lJ 'LI~lemn sail! tot de hll..~II.r3Jrpal!ice.flJces'~ei .stlc. i"O:lietl'!.1].lI!uce ~iA!l1iill n:l.(l }IJ m~.EI~ Iw.ndl1JI g.to. aoop(ili:h: 1:111 . p.it s:ub S'!ri!. S·8.ov. Tratl~. sa<:o lu hd ~ [ (I..<lCe. Se: ghesc~ 1 Q. ea re nUi"~.~Sil Iii Blid~ru" Cil fU.lp.Oitl~:tli!!.r-1HI.'l ]0 .ueIilLaL dE! m3:F.diiene.a&e . .litl!1£ imita'le tlu.Il".p~ nicli' a ilildloiala c~ .j. .:.i.re::iI. filii! riB S~.1 dln eS.I:l!I.imul ~ r'~. 3.tnJJ ret~U1t SiUi.i.ir~ de anr~oba. Ill'! r'~.ce·~. '~IIe urne tn fel'llIl s:lkl.gr<l~e-~li orrgI~II'~.alr.m ().i. E' 'Il(Jrba de< I1n '-1'..~U111..U 1ftI.'l:il n"~gml!Ji!b!I~ I:cer. d<J~'ilI yre~i.poe' [Ull III ~val su 1 are Cilm I .H:rate 1.a.i'3.!mic.'i'I:a~ 8.ce'stil ~ral pus.(!fls. !o.nU. I~t. eu beflzi ~i ilfliJ oolo.bil!. ~ lillirn hi \:"31 ird:~l1i.! p2!i'~'lei~ lllllertor 1"IUUli t'Jilp. pro I'mbi t d~ 1f'·.r ~i sImpli.lIlH'U ~" s.I ernarnanta].: I.l'... (! (:!U!lQ:!.lt.-:U:.l Ipa IHI! J~~'Uifl~ d 10 Sa rlil'!lizegclliS3 .:lli:!J ani.ls1!ilvase ile.i.. ma m(HI te sta 1iI1:pi. ce 'l. dou:i.l era iUlle :s.nl.~a Sa .i:I r va s.1I'giht. t:19 cr~'!..e:a v..er 1m 1ec !jo] II ogate! nie' 3pai'"iI~iad ill!.popc~ti rragtflente:Je.i'E!fi'C eu ngud in relad.a sur~riz.]llal!l: .SO HI inAI[ime) $1 erai Illreferi)ll.EreCi...mI:.curi 'fiIJlIi1UQ. rnal Ilt.m:: Ie: sau apa de.~.Elie \'310 die ci1.s.:J'!!J'klb.lj ~ ln 'tre p.i tese tlI ell I mo'tiv.P'r! j irtf I d~'~~Haa!CJ.i!1 .timd d~' U i:'i supert I.j1J " .a DEC6BALVS PE:R scaR-tiLe. Uri fragment eera. j"au..lah: de· alar! [It!' pt!!r-eW ~~stor Valse: rczele sa. Cer t:l'lilcBi-tilui ing!dllillta dQ a POOIm~~ dod IiI)Uti rare do' ¥.mp~e..t dupi\lJ 1i11Odclelelfl. '1('I. de: impc..ealitli sc(lCllll!lJ~ I '~.a soot! grf..l~il'l lo'!!Irla'ta.ri:vill~ii.ci lnserise Intr-un eere. -en1 ~i1I .uU de mare" Uri iel dethil.Iu *1 .le" g. avua nki UIIl :fiC()If.d"' S'll1l1 .tde.mJ!8Il .3 s: rO$ii d:e:sl...rolj. e S!l!al:ll!pjllaU\ !If gura I.c:hh. a.• In. dllvase.iji' lirija~ 'g.bi'~nllit~.afa s-au g~~H I1liiml'ii imil£i'~i:I.j in. C'ra f!irlil ind1D1iillit s'l.I.~11 iI$-C~rca.a !Hi!IJ~UMI 1. ~i poate 101 1:01 mlLr' i de flhu '!rebUmi! C.l Q<ldtdi.ltic I dl[n (lShil Tralisil''I.puca!]. Sar'lf1iug~~un. ~H~rniml sau nu en Uj'il~ drepte '~.eocecula te di Iil tr-e . \'egelalL".fui.ilmpod.l'iduTil i . V. il1l~.ii1dul gaul'H rllill.eiirti.ilm.a$e.p'rethdOil tl:ll'Ccu1ile'i ~i.~~ de l:a Pedc·a e U:Cl . ()[lliistUnd dln palra te de diJeIiIe dii 1m!l'Isi !:lilt. 1[1 rna rtu.:get!ll. va selor dat[ce. a~cz.:rLJ'1 cer:.hd.3. IeI!'HU~ rM.I'!".'a .UiIJme:.ac. !l!.ll!] lIii~rce.5::sH 111 Me Ie I:a~ . Gil.'!'LI ~Asll). lta..'l:jltl. ()~~.8.. Ny im':3. 'LJ ~IIJ 1 tnn ~I::e~~e 1I!a~.ihcll~L Nu lOOl!t.! entru a pulea sl:ujl cuadevfirat p C<:I a.n dlii. IJilfld~ niJI rutte.de Ii . Ilbtu ze a~ 1. .!Ii .Po. nee rl "'"11 bll l::l.8Iii c. T~ $lir~. 1!:1.carpalk..iI1IiciiaoolIlsti:lillit"1l descope.:JIcealslii p.e d-aitlpuII'ile ersu de .in.lt.Qadi ~u.a.~1 :5oot'lmll oep!l.r.[l!lI'lea U cenhrndata."8f'1. 'PiLI ~1i dO\ledi Ca ~i .aHi" ~~ern.(.. '1ircc'I'(mle ?i !:n .asL:!ma. D.g..cut mf!i ales din "n~il~(tild~e'. 5-..u.rr:agme nti::~~pl.1i1:l1'lpil~.!. !'.e.i. PVl'!!I1.oDdll..aile ~edirl ~::!d.rmizi.ollil !IIIl!H eflp. d~~)'If:lj"i. C~ sea:mal.i mlll s~ btl ri ~i lJ.l :! r.iiI." r1:oo~ rO'l"IT1!!'. rr.AI)ii ri. lulu t I)re.!i:1ll1.nsiunL in MUIl'I·!i Olra:.Ie· :Ior deftal1.I gil !le~l.. ue. eu F!iirelf..c:edt'. aJPGl!'t.I!-I1. rnai I!'r~1 ?li n p~JlJmfllB:I~ eu .hca.ej' preeum !.enlru aUG c-().lfnl 11)~'i. 3:§~'zj'jriJI!' din Mm1l~ili Ol"a!$<'UCAau :poa!~ ~nvorbs.a rlJltul.Mbil.'! (dii!:pi~.I ~r-l. U.g:rJ.ii1 ! superiQa.lrIl1. rl'a~lll~ da' vase: f.rnie ~dllI!llll (l~'l'll@s du 1&1Giil1'i1l'111 pClnr'Hi.I:r. 11n:~Ic.ml·~ ex.lbil ue ue . p~lI1en (Ill $It.l~!ii. 11'1 bra.e d:lJp~ Va'Sl'Te "IH!1!:loge . pro ilabH.~.i.§~tea de IInii: im:ruci· $.Pil ~s '~)::i51:e ~l.I m:odebi'le $1 iH:5e d.lc.::k '1.Ili:Semf!neOl dime.sell]!!.siir.! II.a . am a'\lie·" d. I) pJm:.:ne va rn vorba "Vij rna.te. S~O la~i s:i\ se sCI.J:iie amfcre ~Q. prell ca[. rnai . Orname-n:tilr.ct.M.p CllIFllIllf. [.Blte r lie I !>aU br)lnll"T(I:faltlL AI<llrol d·". til dC'500pc rHtl I .male" ide: pldlJrltor 0 :S:!l1! l1egn~ i'I t I de !fund.ave . Ina n. 0 oareca re tflM~fme de la pill mhd..li (:'~lroonl2:[l'I.!!.mll de~·intn.~~ cia 5IruIT~lr.!! :11iI~cnju I!'~I d.g:rop.ap.\l! .ie :si tlu lUIDf imil·J. :~ j:'c. I:'el.Ii pc.oilLuO! re..t.I dooilca. eLi .J.! jos.:raL(! ICIIJ :rol'll~.!. $1..<JJfllImlt~ ~mJt!. . 0 ut r~ ~ In iii rcol.aptlll d In diversel p[m.e de hi1£i'D e.· ta tei:i1I.~r.I"ante!. P I. a II va '5. ~r1ct!l~t un (lrIII8F1HHll ~~Omtl'Ctr~C de5-'t1JI~ dlf compl~JC.U.e ~*11::~ug<\ri spe'cia IIZll.e till .tf.'>.ti :zgiliali:! ~ rlllldllli uncr vase sau 'pe' . .ri ~ e~l" v8.. I(:ll g!'!!.e!I.inJ in eazul vaselor de aCf!sl rell d(i!sC'operit~ In.ro Jii:il..dQaba eea m.clil Irll.lln~ml lJ!Cn!:rlll ..l lInghliJ rl.11: .~~eifl· '~i la fal~lIi ~teL Da t:iI ~ '!.".st! hoW~~lc ~i urnarnentnl .Ii bg. (I.se 15 1iI ina:~ e'hf.hi!ilo.:3 n::slurile ..p:il U'lbtl llIoo'Mt!~il sW d~e.tu!i s-au g!isU deMIlI'I' d.e.'l:..JiPla[ IlHlbuie iiflsa'" poml)enH f.ril.a.f. iar Zeo nil sc sCl:Il"geap r.a &a.13 ri~.ifle~ loe 'I'ir( la 'V!'rf ~I hlscrfiSl? Infr·lUi! dreptlllli1glll.. ~r.Ej(. dOi'ltln .'l' s1ui.. d'imcnslllni E fn5il tl1L1Hmai n~id" 5e po! gisi.I.g pojghi'i·3 $ubl. A. a..(l'uti.'. iirirl'l:a I.- r~J I·().'1II i. !.amic:.rale .pi Q/f. ana !o'Wli' .lu.excmp~LJ cloc .

ill'll cunoseu ~ ptop'rieta:r de rfiman~ $ineguslfor d!:!Ci'b~l~N:'le iFfc:r dJiuA.@'lISI<l! nH~iril.lh~ fit' apu a~edtile ~h)·(I:~de~.aulFli :'Cdl!lS1il.ci I:Irr<!t~? IE o jna rfiil g. Plr:ie:n ~[J rea ilvnci li!l-li:!e ?iirt~ . Nu s'3[[u:sH oar..oo. Ci'Ui'l!ovi~ pe~<Irc AC0r:[:IioVi 0 [1iclJs. d $i!ilte$Iif:~1.iiJ ELHQP.~.lIlca.!.e-.!l'uit Ii!~i~!I r U~i fli! tei:l rd!'1ii:'!i va It1 IUClrli'r'Ii a 11.o pe~ti.1111-&! ~iit r~ P[~1l1!i"ni.. AiiUu ri die dt' raiii. orJent:He~ :ti in~ll!sit:3tea .alal r:.ba.f~~li sTnll.\'jt!!Lil Mu r~.1f i3lj)Oi.pioet!2:i da do~.i:.S.m Hro.~ 't:O!rTill~r'bi. iIl:lj1i clHlll ~ ilillj1lQ ~ se :!ji! .l\R S<1vei..fi i"c.rmi:l. .liI'ilUl i!e SChlm:b OO'riti nLl.IitW!l~i~ O.!.ytrl~. f\.l .gllHtIh.lllltAIL~fl~i.l'dlJ~i eu de·s !iUS dU'I'a (I: .l.t. clIcereasc. denaru].~3. '<!JUt d.! B'llre. D.a'Sit.r.i ~:11 OUll!ll!i cafre 'funlli.~..a. :c:a mOlil~dla a stal!UI:I!:!1 celll1 rilliui pil!et!'IIl~.a l§i ef~~.11rn.i el tf(.l<n: 1I.q. h~Tra JI:fj~~Vanfili" ~l~ei d I'll m url ~e s.tlr~ dU!cJ!<I1lI ('inn::' I.m:lirrlUilor~·i3 01lmeG'lurm in!... :a~t'e' !l'II:a~_ Cfn:u In.teiJ. C~~I C~ se po.a~ sUtlipii fIl ~ nt~u aca lea sch m· bl:! 'l:lii.a: r1U de tnmhci'~...~~~. 1:1 ~. 'ill. del artl..i':j r?..ilrn.I m tii!oriitummlSJ nl.ra~ Tn rQrlific::. gi!i~dl s[.e·nl.n~~tclo..i iii 1iI!"l'~'4(Hea !i@ I~.!!l'l!l!riITU vor [i ros!" pe' Ci!~l'!J:lJslihl! !llilit~[~i rltt ·Ii!' mai E \forllia.~ lHlfl d.liI:nn]c: ~i 1:~II'lentall POPOfllli efl.Iie~ Nego1u~ d""f.Ii rna mO. l.::l.1iltH:cr'i!l1!niius C: !. tre lmic sa.r'lIl:L!~ MiI:r'lf Ne'g'fe ~i MUll1jii Orii.mie-:eil:l :iii :aJlt [WJctu£o!: dl~ [lllmH11!:!.!. ~e ea ~i2'..se~[ ooga. ~ur'~fl~d' .sLiipI~lIliX!'i~i::ofllesb~ iai ".ii 13Sll!..gLNl.lJd"'~1i!t :In eeea ce prJ~!~ moneda fomal1a iile :£!fWnt.f.!i!~!Ii exi s~rI~~i .d.Lr. rrv J:i! 11:0tlll!! !$i prhl :r J~catea 1fIil<! PrJ rli len' rneFier.gue" oCl!.S!r d~priIl!V'~:8i(.I!~ iii AiXiiJ~oi1iii. ~.a.1f~mii':lilhte.[lJ'I1i:st!i1I.fa . La S. Areut.e~HYIH'lbrle ~Il penlm ~~!l. Q. d[.lia II:I'iDeoehal ~lici calea d£ la eotul DiJl1arii' pe Sl:Jfel il~ s :i.lll I WI.. i[t~1 ticl:!i. mare l('!cl1:llJ truneed-i de t"nt dl(. It!ogatl:~ If.lllli hu(ur1ll'..1 m~~t~'Full!Jt ri'l::lITlcnniius_ ACl!lm.lfll' djn~f!~]'!tt!(lle .al Ii5i~¥hicliie C.)!~!:! l~r.lob~~!:I~ scum.i IiIt(m~(Ia! fr..:h=ii.l lo tu i a Ii:! ~ g:i.i! flllIliJ1:E1i n lIlI.00me r] 'f. aju r..:i fe:lo~ rOIIlT.II!.r.~ $i (I~ I'I~Oo!lt~stat~... pl'i~ pi!sui i(')~tuz.H ~ !iI ~ ~HCil. inc'!".a t'a ~ p<!:rh~ di I'l ~~l)d!. .:d(jr.Aq.iI"i. :It'a S'~r:ll:i~!!ea OJ:!I2.l.J. grecii :!!JI5~~ fa .~i<HliI])I.agasJl.lilil.:~ 'U· [~i!lI~iahi: h! pdv:r. N.~C. J.!ede~te C~ wchi~c dlru.!!ill il1!rc'p'ri iildl1!! ~r!il.bi:l>tll il.II":W-I:e:Ii~<I!dJgr d!i 11 to'\u!'!tH Q."! de pe valea ...~h:-P01if~d1!.td ~i $.ar! ![. IitiiHh:i!1.lfl.1i c:ll.II riiSlocra'~:T!l .ti~ bill n. =.I!li g:~t(il.!'lfi~r ~ntru pre:IJ~":ElH!J.a~~' !::f~'cul~ Iillilma.n1.pe. guill:e~e" vllel~. de500pe.'l rig:!i!. P>e.ta. 'I nolllil~~l.l'li 'STJHo 'I)~.[)' t1e lyJC'S(! s<!~ mO!iooe]~!'Iitar ~.i. Siau rna I' 111ie I!iIl~ r m~m ase B~·oilliecie de imp'IH'~ d:eseoOrfil'rH~ i~ :a~~!iiri~e dadc:c .emHi dinlelauru I de .i: ~r D.CJI:'CI.11 !i!ld cg'lI!e:r'1 al d:ioo"gC!ih)r en! G~cj~ ~j clJ Rome. (:emJtr~i)Jl :!i.a. ~.tIWI Vre[im~.i a 1IJ.5.loon [[nua .iIlC~pe rmlo:i. Q .El~i de rae'i!dllli:alia u !iI.! :nui'!1S:e~mll.r:rrr:rjIe~~It!sa s-a g.!1i~ :So!:: Iili m iJJ:ltl oe~eniii. <iiI u.[ I Rtlmei: st!ll'l~e p41'iHlri.M" I~ior~il te:tulidi I~ t~Ili!l!Ii~\l ta u oo~e clJJ:I c.ca..i . d·O)cl!::..l'Jt 1l'lilmlflaU 00 p~ "pl<!l·iI. ·[l'!lir~91:lill:l. [11 sc:hiimcLlI eblee~ telor G!I~ pooodoa.~:s'ki 10biecle :lI tesl..e ~~'Qt. l. Poia aa.l dilil. NIJi"'~~ pJ\Ll'rdllSl'lr!ii [[I sem n:1Ha[~a il'l.r.i1ld~ilt. I1Ita. ~i tre I) !<ll i:i' ilf1&1'l uln.l1 roi~. NU iiiH)..al s'i Uai:1ia.]i'I:::i i mi t1i . Or.a.Eh~nlb~5ta c".iii formula'!: i:potClHI c.el .~ni h: [mituu ~i til.' udal[)tuu .lltiHe (la~ke eli!:! .ne-o I'!leil f!.cpotallui n~i.lI iICia.!l:~~<! fi u m.ctape c~r~ :DiCi CtisO$tolT:!i:II •. a. ea I!Juuge .i:mlltl ~ C.g~ic'.~11tl3 de-pa i"lc tn Ci reci.Ji. l1Ij~.1i11del~IiHllIJlii. lemrti. . g~l.~. <JI~ ~!.d~ .Mtlridele m!ili 'y~clill [ucrarea n ~ DQmi!'!<!I!~:i! . lU'Clilpe'~.~reldui eonter].s~ampl.:ul.:::'l Si loo.Im iiilaifli.irl ea P.ca. Ra dOiSulll:1i ~.s." e.~c:hflmMj.bicrl:le.orii~udl!:t ~.dn:1! in a~ II-~if 'i.rp<i!t~ce.: bog.rl1'ce:u.. 11 nl):!il! I.:H r.Chia r c:i iii d I mita.t !d: II lIo'f 'tc n t~~di n :>1:1 dlUI~ e.clili!U!U:! dk: ~.deu h](:f!1.i. Arge.:.1J. 120 .~((. ] n t~1.e~ lill g:a!Jll rjiO!! Ira d!i~iE111i8l1e . $i dlarc.irea·5C~.Lin ~~oll ~l Jm1fllHi3lemB~ rl~.H~W de :1:mn.p~ [lh. flum~sma.M fa.'l.!IHW!llni! iri~11lrM v~c:l!IJ!!or ·emlstl:l~~_U d(! JFiOI'm chll (I<lC!i~':iiL ..a:~cIe &1i'CC'€.sle:~Hkl'l'. t1.adili ~i d£: s.aie . dliar.l't.citiJ. Si tHe :dl:e ilI5emeli!~"dJI.llIr:[1. ~hil. r(!c:.de n"1f1~:Le~UID.1~i!'ld .e< l!:i P~(jH'~ Ro~te un rm~ co!:!ld~lOl!bruilil!!bro~t::C'~1 i:f. 1[1(11 :a ~10l IJ'rodl]s~~.1ma.I'~il~l!j. ~ndJi'eplln:· .I. de piMa.l:e~lliluill DrrnliloVi~~i.alt~ diseu HI eli! Inll!:ura..1l "'. !la: Ji" si diiCilf j:mme<lil.cr..Iai f.!..'t'ill:i!!rl R ~tre~ .r ~illl.! 1111'!.81 ¥~:rl~Ii.1..I~j'j~1:l dl!!:ea 'pe! 'ViI ~1.1<l nde b~ ttl . .Nj'~dn de obiede ·sa mom:dc.ait~i d:)I.~Jgt!.!. ~~I1~r.iooaie d.g.rii de ele .1iIlca.Ij~ pdat ..h ~l'!h"l:1 .ll'fn l~oI!l::iliIL1ial Co. Cc ~a~eni. Pi! scul Cl"a S:<1 ni.'J. M.l<'l1Jl(al~1I .aItCH"PO'po~ ro~ :fIi naJa rn Im!.~!ifll clo'!.x!..udic. dl:n veacul al VI-Jc.ij t!::l r.l!It~ wJ!~~ni~ ~ unucni'ii" 00 I'!!~jt~ ill..< IdaJ~a ~al.r~~I!I{l:i e g'.! . iCa 1110!'l.aUI d.iii1ih··g m. .'ll .ege:tl. <e greut<ite. Dlmil~.~li dr:ltI Po nl:l! I ~EIJi!ii nIIl hl run r~ D3 cf.iilUlll" 3 tre~:J • h!lit il:i: IT!3 ~ i:'oboC'l!Il p~ D\lJn~N.I-ronf!li'iI!] 'e ::.~~cm!H'11iIh~j d1acQ"gen(' ~ .rii~iil.liIli Cie:soo peril Ji~llij3-Clil Cr~:'Jll:ni.dobi'l'!d~~1.:L~·.aPI:H\:" !f!f~:[1sHldl!fJy"·~ ~n c~i ~Ol:l~ s.re:ri 5e fl M~C!le di! !Xi fa !I!l 1 po ntic:" Ill1lili~.i [)~t'!ir~a de' d~fjiil r:1 S'131li dC$oojrerYt fl:l.iii :l~."' ~to"da.D[:'(:l'!iIml.l ROI\iIJ.bli! !Il'. (rll!(:~ili I lo IO~8C leiI'll! clill hmc Ie jh~R~i(l~e Jlii d~lJ~!1I1~lle Q r~~~ tr.d.lea de 'I.e~eS1f! IC!i ~i rn TraIiiSil". c~J.e"$Ca.JC'1lIifll mnl~li ~ Ie's dei n.ga t!ll\rHfli.llm'[ m~~~(l'lfl(Illin HJi~ma SU.U.l~ t\!.t:lIlL:i<C: olf<lm~ r ~a P1H!'ll. I!Itri~ diliFl e:] vur [11 (:oM O.tlli I~ :spo fitil i1fi. ~ C'He' a poi l]le~lerH iflld~.a j. $e :fmpu1fl@ ~i d<lc.sda v3glst~ In epoes lul Bu Fellii sta.tHfttl.e Mll:rite 'obiect!:!.

..e~tin di.~e.I HIiI ~ till t Sa -~A !\Jim'! I!~~ pe I~ I ~'\I'lj ~i·. oddTQr FI[)i*lri ~:aine~. Nu ~JJlsHiins~ (~~ocafl'H:I.su t Di!"igi nf:.I~~.j) rdl'm~ rI.~ ~~ ~ruul:!rJrHe spn: Uirmul dClbro~':H~.!lld~e" I~ Grecla au ui.l1i:.:lt. N\on~dli RQiti!il~ aJIlI.[lici e do.3.! j1~~ljiri "J~ d.U.ii.ive-~i~'. dil'" .1~al~IU.1 r el au ~1111:1 !lllil 1:1. Pbro s (.le \'Udle-1I .1 \.I<.\.lIoo·W~ii..'ij.iflr.Iii! In~til$e.d d.e' 1110.!rlle [Ii.::tI::~$lte<l.hii~lln.iI !.~ un 1~1'!i1~'f!ll.~ Il ra(leiotul. .~ 't~rrH:o nul li)a.000.FH~hi5. l'IU iHec~~ti. gi ria Hi.? N~giIJIiS.lr~IUl~rul.ie opp'id.3~a Q Q~..asiUi iii ~>ck8i.c.t! I~ !WIJi]<I.d' .':ll:U'liI~ . B pr61m i>1I ~ '~r!l:~LBril!ll '!i:Ho.lrf!t.l claruhll. !f!iL!~h:lrH c[]l1shudori.'t. s'l:.aJ~ Iba s!.li !iI~.pl.iil~imm! ~ii i.lahdlli diO}c sub ~elml Cine Hi~!!a 1ii. E ~ocnmi OO~.:JI~ I~~ ~'~.hac. spcoUicc 11 umal ~or.~feri I."g. I~Ql!1I..~.' in UIlI1l~ I]O!.o·IDl!~Ho.!.. rQ!l.' JiiHico1Ilfeas.'l' 'll"i gi i1aJ5 FUJI ~c (: ~tR'i!t. Sll hil ci tlJflftll.acl :J ~:~2 . .cl.!U.dal c~HiU!it1::lI~ PlfrllrfJj~"m~d fmff~oa&'.rig'<i:i]. N!!JI ~rel:lml.~~1l prej I:.~ n~~ hi~ d:!N:: ".eil d r~m tii~li teua d!l'i'IhFl~e IJI.nl. im boga tHHlu .' ~~ ImUallile dupu d'~!l!ilrii 1[·mJlani siJl1 r~fi. l'd~'QJ'm<!..e ~ei rillnil:. IHin Iinima tlilck~i. :Ei 3~ blat de !ot gre(!i ~] d.J ee au iiicui d.ori:gi. ved'lilr.o! cfvi!i :.s i'!. e(i!ltU.~~i. • .e· Ila· cdti.M .l'$:p~l'II.. de~i. ti!!.ljiCiB-~ in cOipitalul: :utm.a tu L p~ nie" w.c:ii 111. urmil !H! v·().~. de 1>3.iilmt~ .are .(':iI'i!ll fl~· gQ~~ I '51<1 flIl~\i\O ll:t" I'lCOO flkmil ~i.. a~ IniCllna 5·8 'I:.!!.siene ~lila rha ri.t !l!ic~j)da!ta fo'ata o~afl!.~ C'U ea rl!' aU ff. ~II'i i~h i1'ir.(I:~pil mr. t \>~ ~ I 11t' n::.de Uilblilrl sil b'o'ltiinmned!).ti u t:s.~pOC8 lui ~1:I.r4 tIE: de liLrI"~.fil~.3fl!Hl.8IPuniilld .e.d. !T! l rind de I~ gJ'cd ~1 i!!le l'" tracL D. d'c:sooperi~ .S:I.tille.ld~hll c.·ll gri:clj ~! eu d.~~'.:l 1IIlor va se da ~i(1f i11 ce rarnlca grecco1 ~ it..rc se .1: M:'(irrl:il 'S~ tQ pell.r. de eu ULHtl rna te rla loi.ije'rnisiul.lde .L.ml.:chilm.<1 I.{!L~.::l)rlii r05~. dar au .1 pc!1l~:ti '.l". 1:JI~!er~~!:~.de!l!. $1 imll\'ll'lii <J.r.itt lUlfiie. . mal mart. Ci.illd.fl.fI1.:lfa Fa. III j!nvcnta .:ote.~ir:fU t.:lI CtNI1I!>true I ii III r liI. lEi 8l!. !Ilii.rerl ell f!1iI~ dlJ.:S~iii iTllti!7'li:1:I n!:! e If!: ~i1eiitd~ vi ill. cfl~dlns.. S3 Ie JI:riIi'Ui . IllJ ~i'JiU ~crmen[llI.' b:ililute: if! Dada.!giiJs. :adopHrui el!l'm.".:.. ell! i!1!:ii.i ... snjd)~~d . ~n timpl!l.rr~.. m~ rorHrnlll1l i 5~1locni<l::>c.~g I~m~tii ~.~.jj~~I:orii! [lollsl!"a. G~' ~J'r'8C!i fI~ ~:palre: ell hull'OI fJl<!lh.iC d1l£o-gc'!ifcUIFI .ji~nc.sHei ~t1~()rit~~~.1 ~nf JI\) ri ~O"·!. "'<Ida d.!~ dll'<lhm(!I~!' di!] /!.lj.retJisl:a~~'l':b<!. ~'red.fll.Ellltitil ti ~L1.(I) c~""illll<llie PI[(li~lIld or.!'Elt.ii.':ll1d eli rn~i:~~.!!tt:1II OO. hu· 1C1U1~lira rnalcriollli'i d:!l.l!lat .di INUl tifiviH!iil:1~m:lt.lF :.j]Qilonia ~i n}'H.ll!lr.r~1 ~JliflS.. Al .p. f'~ lurtte.<lc[).i iIn 'I'lii'tii:' d~ I <I \'Co'f.:ilc['stlll P~'l'lilU. h!illu~lt ~ ~o~lnueL To! dEl113'1l m~n:3~!l1 hjll~tl.al."'5e~r'1~ rJ.1ri.!l sau. d!<III".U"il: ~nCQ im r~ !lt~st~ hi &~.~l'lt~~ ~lll'i Or~~.t ~igs.6 ~dii .M. lUI ea at~ d:aciklr: ~f! rch.rt.. .! :11.a iii cIL~H h:m~!1! .<J.~tj~f~~~:ih~1 ...~i:otdeauna b'UCUiW:i}i..I:or~ .8ili.H! CI!I IrrJ'U..:l$!ile~ O It!J oorb!' I din i~'1\oil!Jf fe!i:!LInd al a rhitec:lifll'ii l'h. "'~ wll:l~l.!~'Cs.::r~:~ :S.m". chi:u pf:na r!liG~t:ia sa..'i.elliti~t~ strii'ill[' flli mod 'tre1i~[)r A il.HI spleti~mllfl~a CI COl .I!C v.r ~i-lnq dezvaluit.:J. in MIl~:siO! ~i llUria . ~il l']!r!'OO'llli n~~prt"tirndc. ]!'I .~.I!II.. D'Olr~!i)(a k~ L1e.U.vaul wi. ohl ri i de la .~il. il'llllJi~i1te re'·' ~itr!..! !icniil.PO'pC'~I~au i1llH31.u-I P!!.. DhtlpCltr-hi'~. d<l!i:lii 8ll! ::.l~l1i i:I~ exem:phL 0 dvillizillti!.]~t:il Nu (' g:l're~ de g.i d'~ 1:1 S<.Tru.g!c~I!.a.I1I~'lfIfli £. ~j~<l·~i!(j.gi IFIl n: leme 11!e I~~M JHI!1i!'.muncindl.. IB.I]rI1i~ott din Mo:l([tlllti !. dar !1.llic d\: ilHil:alii JfI!.r~'.11or~giill.-Q· T.sa pO'l!ln clov'tildl 1C'.'l. 1l'11!<lrii ['051.~d~ !l::li . OJI..et.fg I"Tiill rldill·le~a a dap ti Ii1 ·I~. s:l$~ ..ceS!t ~omt'!r!.'~~. e rl:ll!J (:3 lito rii fl bj~l1yj l\f! fl.ilil ~'hi"'r ~mpcs:ib:i t de diescH!rilJII1'.l :~n bonl!dc ~i IHIU 11.l:'li.ElUepo'PQa.r. Ion ( scan. d_i! j~~ I'Irirmll>'li!.i~It" iilllic.~Ui de I~ din:)il if! lenterrteleavan- au ~H'v'ii!..u::i. IHlk~ Inll!i:illlt! de· ba r~c\1. 1OO111.EIiI~ dacite' C~H·flc·t~m~i Oi:itgitiil:i.!IIi.liL iJopu l:l'~ic ncpo lti:1?!i'lii I.ollid :.!nilllil!. gr~r::i.~1'(l tusa au b. fill r:ii pese rtl!l~lurU :rmil~~ri.fll ~I'l lc:ilJ~ ~IO'!aH~ e illu in:oeannn3r:IJ re. ~.j!j.au ~\j'jl!l.! iiicLlj. liom~Ii!~~[ din MUIllii Onlli!t.sif.a Hud.II!.3 pf.:.:U"Ul ~!Q Ill.)-:1 3:pan:rt JIiI Will.m:iee.lr se V'a VC~tlli ci1 ~iii11 O!. ~in~(l:il:Stl)'lIi dad.l 1!l:SL'.~red :.!ic:u I:lUI rWi$ihltlil c~~3kH'IIld..doplh!d ~Ql:od. .c81 d~'3.

l~C ~i!'lt l!'1d grel.Zanil]~:!.9\fI~~ Plistdij aloperei sale. ~i !e I~vj.~"i1 IU. A.rll. Ill.zi.!~·.! raeele !e'al~.u. tI.!i Udii(l!!ipOpP<lm C'.D}!I.:e51 .~ lJitVi Is [0 ClJt.~Jl!.~lilit:3J reo rrrdca :sirllln:crmJ r~!:gr~.. .IUfDJAlJII. i.:iit31T h~ Imrie.ri dmctl Ui'llt mal ales it! IC(.PU:alg. :H..Ira ~iilit~ sint [a 1'0 (Ii hi.DlD~le !I[CQdaE-a dir!llr·[n~H PlU \lor pled.I.i'l 1'.I~ro ~1.•mt.'nlil!5f!a i.c de: fll dirc.llot :id V·leiOJ .~ d~ .i IfIiffil[ fnlsemilltl!.sorj.logj.liill IiC(!Un~i rllo r Cl' ~iI~~/? C~li r~ I I.~ d" hici 'Q.5..lt€: iSlorlit. eif!!! nIIJ CillmJ3'~~E' IllU Ie r~g'l.i'i. I ~t. ~u rni i ~teM·'r:o 1111<1 qP"!'I:'.~ rOlI'I<I u ~10 r IJlrl. cijcil I'!1£. dr!.e I'n cr:I'I'I'tO!C'·t !.r.mnor ~i.I:Z:!mol::ds. dar I.raciO Ipemir:1lL INHi1.a.t.~~ .'lit Oil tliil'll. ~i !L':U!i1CMI~lfreilll '1!1:11I:~!u[H ~ide lSp'i. cal pus.-j ~t! i.rl!~ !lJl:ap:ii. tr-a.e 1'0& de DO.aJV~" intellf'.:n~m~ lu~rl!..._ .) Ie CI!.ita...C: t'artea lipa. mi.9.li.s OWl<lrll <!I''!. Pvlem ~.~ II rrn SIiI.t'le.l aiu toni: I11liJI\:)~.-.I..1:1 u :5.!'~rr·u ~ I S'uJ.1l':n\i::1 . in!r·l:In1 jmpo:rt.lid .~edkf'~~ijmm.PN' .rI1fi!e Ch!ll'!!n~i!l: IfBI1!Smi!ii~ g.I.'liiFC u1ttd d~(i.iliIllJ.i~]bL fill filla ." hUj de !::Il rr.fli!I:~ i '1II0.t':li ~i'<I slrm.sfill'$Hull ::w dblCf.r!l~ stiit~lltJJ .'l"i f'e'na. lIce :rltHodot .!I.ld..OI. c. e·1 Cli.~pifih!aJ~.e5po!t!.{!!tfi sau :scit1i?'Po~die a I1U:nll.ci~eazi1i 'C'll die Ill: cere rucel::are.ul~d.r~!l:i~ 'tta.:!!W1 .CO.Iit~\1li .ji I. tate tEiqii ~l lulg.tmloogQ' .""~.lilte:).~I: pE'!.ed.a~~' !lid brldm<1JJ d~ CU!'OCi~'lirn~c ~eliire !~ P<i's. . fa. i.s·rlili liilfll Itit :[10'1 r mf1l(Ieji~I<IC:~~lIIucclltl.as1<lzl dB.ac(\asta trlimU pc.s.i dlntru rilo·mHi ei{!lti. prhflul pofioOfpe ('IHe U iOU.~ d~ .re·bmc .e~ ~[ i!:\lllild IJ i!ll'o!':U~!mi!f:fm~50Hd. viehli 'l\e~ltlc. 001 RO C Q pit ril' . :... t i'nl i:lfl!tiia in:5..IiiI(! ..!·~·.!! z.si!l i ~ z~id~'3.a so::.l.rlll. mild tH1J lom"Ol ~r!l'H ~Ol $>o1nJClfS ea sci.13i:p:tH:Ui1. !}~N NO!.r~I:e .!!"' rna i derru.Glor•.QllIIp!et.rUul:)Ie. rf111li:tf: tli 1'1 ~ lc 5inl!l~ Ie ~Igtl rc ::.~'!.~'~ ItUa:~ru ma $I di n Iooga t.J1I . CLUJ'! Utrimtll: dl.~. Ola .gu. We.i 11 l:!lllOOh.a! ge.sllre C'..lcmi:n::hJJis...!lili"H~"H~r ~o'poaJi~~ ial r.iJ.c:m Ii'llP11.• re IiitID.d Icd cue se v:I!l'[.1rm i1l1.0.Zilm[lI~.<!flti.rohr I)"rbarf! se ~fei'i] 11<1 IreH.g~' el:l!.sil tri!: .Bpr!l. tnLer .l.~Ierodot .l" cil'~II~]Jl!· l dLI"$i iib@.lp~. ~H IJli!lii!. ci tlrimit ~:a.(l.r~ rfme ill!' f.a. ..~a ~U.:.F.! a I~~ ~.~H dlUurii m~~criO!le Il unul pi':mO:r'.i1~"o [l1iele~el'~1ClEI ~e 1J:i'J f~nomel] r!:n~~c.fi ospll!-a rea cc lo.:C~ll'sl>[. SPIJe cer.a ImDl(. iru'rl~<c~ 'l'Ilreil1 'Clfl!?rr~ sctinl~ri ilo.TIJR. S(" b[!!~oLIlI''' rUEH'l IiIlI1!!ii~ e[!:ip te:ma ~. hlill~~j: fl!li:gera "irg:g eu :s. oi V{lr m~rgc T:1iI~:r'l:IfII tln® ".:1 Irad!l]·r d\lQaii'ece JLi.OR CUI'IO!i!I:j!i(:l"e:l! umli pajIDr Jlrl!'i5ll.i"' ~.ra. a ~nil ftil'i Iii") ijJ'e 7...·o. gril:c:1.l U lij 'ell iId~. [iii .~i~ he]: ~t.~u ~i m09Jte.i eres ~ II In v~l. .~iI ~ tI..'I.~~r..~~ aeesta Itst·e O~~leizb.~teri~ rI1HII:(i~ .!)! ~ce:s:t~'! p{!!Il'~.[l3 a.a.liltl. S!1!.:L! i~:r~~:ii im. pl!I:>e' ~II u :sau fc<SI . i I .icl.!.!!'!u~ dfl1cei ~. rl .spe~iis1H ~i :ni.': dflIT!~i'iertd .~.Iil. e ig:t~!lI:.i5'unil d·rlll[!i.. ~u.eU.il!.l~ Iilliil Ilu~ .} H.. ~i II! Po:~k 3.[~r'i.Po".atrJhllda..tom~. I.!\ e:1 ~ sf'lllpu. ~ji 'din'l!l.~s.l. 'Tut la l~fl!1ci<l. ar d 1I1'1 n~ ::In ~ . mall (.9r..:j..A.!. a r~s:t c~~~>!rI'!::!b . ereseut f~ olJliC1il~lJlr~l(! jCl!1i. ] 11 CQ ne. .()ri !:tu lie.~ <T~ d~:s~Hlf'3.. Iirli~ ni s-au ~:is'l'lilttl.mlQr...I't) dli:' UUlllli~l: limi~.li. presa. so.!~n}\'~r~ In ILlm~a ~tirif1:~iH~'~' l.:!I·corda LiiI 'L:!re.eu d~c:n al ~9r.lir~.~lI '~:e p rJ¥c~ie po p<ila ro ~'(l' d(~' IIlI p(.Q1rn n~if!a.}l".l!' pUllil! Jlfo·blenl'l8 ..[Ir:f'\..lI11!. :l DWl IQ·hieei" t~~~ m111 mll:!le:j.le. s-lI. ..€' rlcn I !:Ii i1J Halk.'iil~'!U4~ 5igl1!.~~ "Ill I!lilO.cr.s~ IP!Cie'ln~?:. !ILlnd cT"r.Astl:til l.8! j re 1. cad IlN ex cred ~i (1[:eI.Ll!'!lc· COflC1!~ t~~enia~ :s~i'i' L1l1desJ"~lnveie tiii'l[c..Ud anlkc rll1!spre tIJ:iI:u'll spin'" I:U:ll~:ii O! IPOI:I'l)a."il.!~. Pit:a:g.0 de miill:i &i lEe ~idoa:r~ ~ ~] I:mtli rH :si! H~ hii I1rI~S IOJ ZamoIM'i'S.dsatl hi ~~I de: :r.~Ce: rj !o:zofl JOI" ]lrli1:" grec~i sau ale POO'lllol" I.periii. To.C!hit"!@islorIeii se gii!1(!~c ..I lu~ .ora.. l.nllt poell!h'!L! . r.s: l. D!. lItl'lea~~ iflSarcilf'!~re en Ill: 'il1c:iiin yr a !a" To!: ~ce~n trarci chid.g.. ~i paciilos :!ii dlllp~.l'~ din ill! ~ a~aza In r~nd 'tinlnd . lilld:!.) 'hu e.iraI: diad.lSllJll FlIUVllii!l. iI!:' t fIE! bm MI-I iiil!:! fQ!i:UHO$!.is..I!l!.~:!c~t:el I~e..~5. d". 'L:mfs:1u.e .r :8iH. d~d.l..i l1<'1ijl'l"linli{' ciil. t~alc.:.d (I sa~.p:rinz3'toIO!lre ::.c.h:l :locuiesc'la He~.I .iI.aUul.I!I:llOlCii" I.u~if"lIl 3C:'S~ 111]. lUll l:.e1U~li~ e.i"<ll~r~ IJQPI~ 113 . Ia Hi. c:iille am arJ~:t.i. (!I'(p!lzitiflil?. dt! :~9!g.GETI1.':!I ~.l 10: <!f ill 'I...g.!i!lJ.~r.1l pc fit ru pri tI1Jire:a:. I!HJ:I1l~~ ~1Iin!r"ln:ln.!'.ngLd secclelor pi.lHi 'ne.\i HIJ knr~i.. 'Iii! IJrerlC'lr<lb~1 ifls.i.~. chiar impoosibU de ~~s:C!operU.1Iirtlilll ii d. 5.~: d~cit . .:'..:11IlIQ8i..u~ !UlLliduli!~C: :s~ 1 cloj~n:esc ea pe.roIliUnLI~ 51! d~~1 lue 13 .IU.CI! ICllljJI Sl'l wCO'I~e~l! e~ nCIfr!!H~lo:riI Er C:~.~ .[II 'Ii':i:at5: mizl:!rabilii lSi ~rm!j i~i1I:lr3nt~. (Jar dacaiJl1 mOilte-.".din~~!JI)f r!!!giOfi S1!! ::upil ir.ri. ur:i ~~. SPI.~.11LC' el!?mellfe tr<lnsrnise Q.~(l~.Bi :$~ liJ]~n cu. .or. ·e<i ewell Ie.ce l:ilfl:tiodlul1.f'Il!:di~~:eIG~!o·da:(i'l.uL~lt(l..n~ f '111101:'d!y! ~~e ral'U 11\~ din e'!lu!rn~rul'liI' H.a filas Die·<111 oJ~rij.

iiz!i.ou Ie! ~ M C!l!I'~ ilee'!ll zeu IW . oi)i$rlI. i.e'~e! i lu~I'IiHCidC) Il.~:litO!~i care . tI mEl.e~ Si IO!'lI:$i a~iIl :\.(_l r I ntQ. t~l.~s.Dati' destu~ e a!UrH.io. 1 jcHra 'it.~.ll' tn:'tlilli:e[eil$i l!'i~fll'[~~<l.d illm.lIl! 1I11ui' le.aCiIQr. ~ici nu I~. c~ !ll!! seV..i::l!.rtOWijsM (s.dsii!e."dil..lnaJ'l·mf.! 5~~i:I~d.<!!" 'CO! iI'~ l!.~ .pe 1In po porr 00 1'I1$1Ii!..:riFjt!'l!'jjj .Uc: flu. Sil[:tJ. II..h~d~ . am Splll~ [ie Ca. I prl:lb~. <I ~'h. H h$) It!i: !i~~l. dil(.l~ (Hill eu nnrnele Zilmob:Js.!!lI1i::J.at I.!I:.1~i! rl iQ~ . de.anii !li~inLl J.e (.:se die· .is· .!..i V. ~ ~J desprc c~IiI.~ t~)[liIi!1'.st ~ rec~J]h'i Oli a. lu>t.r.IlDe:riol' lut!!l rQ.rea'itali!a .1!.t:$j. r.·IHll Sp.ba!l'l~n<lm. U'IJit.:ilrrnl..elJlo:r ill !lCI~~lHh~s<-a..r:a pr~fI ~. Iran mLI~li .ii1 rilJre~ida ~n:ticH •.$i iJlII::l1li pl!lli~ vi:ltll de. iii::e51: is'h.I!1:tlJ~ d'['SPifle r'.p:H"J~i1!l (:rt¥tinismulun. fHI:ooi. ~i.u l.I.5 c~t11! sp!!J.Id~f de~til!~ de IiIlilPGld~ a diioll lla~l'e'N.'l~ ~.1l1~l.liii•.t ilec}seb.~ Ih'lgj.Sfb::.cili V.iOO.~rl'cj rce.~~ PIJHCti5'~1111aJ .!l[lrcg:tH.~(dup.~.IlJf1.cel!. intra.0 p1i din Du rrii re ~i~iii.j. Fill. Z. ~C!. Dir:l.r\: ~I 1II11W~ d!. a.l re..~.:i.d.\lit·e die 1..~IfJi-!ne tiiG!.eH. deO'~ilHitldll '~.a lrulea lH]lns~& '!lIH ~ a..nel d.~de c:il:llcCes't ~>e!!{t $t:L.zet.. ni:r yuea f!~Ii:l·t: 5S! n1nrm~.. zeul MatteS'!I ·t1::h'~Li t cl:ii~'!f in ~!I1Irr..d~ol' 1'0111]6•.pu:t~reEli:ott.~ lifie reid!! It!:! ne<!l:Ilurll all: 11111 ifthl rn. 011[:iUI'I'~d:U1 <!I <I rMa ~ d p~Fln. !ll.<1 !TImtes.r~ :IIC . dl getii Ill].i.aU ~~ . .~ !'Iil!l avea "lime: Z:qmob:is ~i .m~ tiii geto-da cii. di: nnol!mhd ..~hu.lll I~' Apar~·h:l.:' pun IIIi ..r. n~ d va n U©lst I) dii'vinula I~ bfl~lj na ~all ~lfI!e ~ II ~llIl}lr ni.Tr.PL!~ de" Zumoi. CH desiPre: mi~e.OSI ! .In ''. pr.lIi! al. Juc~cnl'll .ilC"i::re~I. r~.1 mil n'I.(I.Sll~':eril.rld.1'l! l. ro p~~lc u 11e1(! de aUe I~ J. In!BlI.. d~ d:eScoPl1til'i~e rhea I'{lglio:i.Ha f! {il t'iit.I fnl(llc~rl1 Vl!'rgWl!!.ti. Oil ~m:il filii h)! ltil . bueu ra . CI Ol.0 F u:otl..ue t~orii !ill ipol@U!" r~ care .lr. Ci.~Jj .iJof'. eum ll~3J Parv.U!prjll:i!!loa.:!.t'iJ ~rezotll po'!{eslca gN.!r V~g>l1:iius .!.h $1 Viesiel romans.e mll~ cii Imll ~":iU Jc.lhuilil! munloase Ill!! Tn.1 M l.01 (]-rlf·.iII..l p.1li. ~r.iJ nim~ ~ 1'1(.:>I.re ril'l!'I~ ill S~3llll d<ilc 111 1!lIlBUrn Bl!i' ..gcU C<I . c1'!.:u.n~rH!ii s-a Dm:r p'illiiifl'ir·.$8 ~i'l CU Pl!a g. .OO. GI'O!b[]~c a.1iI ]LJ I:U.<! ~~ !I'll"u !:lUI Q. SIJI.\ ~'IO~~ad~.lI rc-e ia i. .~I:l1 P~I:a."."ri.a.bI!1.(H' :ri tlcis pe dJu~m.~. !!I~ sP'OOI:UII 1"11:1 c'lii3.ra :ad~vcrlrrl~'U'·~IO'<llc 'c~l~ S.liTIoll(is §. Idea· Ilist.P.o r.1l.:a .~.a.'bell1tOl !I1l~g n. Inl ClUe S-:aU 'fillhtitU!i.in{j H~s.d. t. ~a ~o. 1..:.8.UI a:I!I!ll@rpr'~ ia i. A.opii.ge-li~ e nHl 1:'Kflyin~i. .l1 ~~b r.1J fIIcris.$ti r~H~e· !l'Io. CQ.j:il c:i h:Hl.I tl:~~'lrJ r : ~IfQst ro~ 'CQ!1:5:MmW' Lm1!:~ singllli. 'Ip'. .3 ~:lIedfl'lt!f:lol'8lefo.tei:.siif.flll.~ dun mUllli'mcf!l1l1 .t lIr1tk.iIlc. ~Ut1iJi1 !lp.c.a fnsiJ~l 11)<If1~ Sl roSI In! Uuviu ·~uU..l iO~Jtu!laie t!I!.I 5 lorha&" d~~9te '~.redil:ll~le ~~tiIQr dQb~~'I!l':l:rrli: mJ :O-jupo~.iirv3f1.! Piircv8IrI..O!Inii.w.$. u III "'f~j.llil dar: ItJ.!ca2~ i:.\!.l1 ter Oi!lOOI~izjs.c flu !mill I eN.a r Ie}.. bl:<mlill .r1 I[rr. ~QIx! rlndu-se tn toc~~h'l~'l stj. Sepa~ eli d<!(. 'i{a. A~ad!i!lr.":1 in.•i.1e !:1M"€". !lh:... ci 1C:"fi lI!1it cli nilre eaUr.~. irldi· re m!:lt d~! il"i!:g1 lI!a tea ~. d".:otis.ioe ~eh:is era H II i1u·tn ~ I II~~ ZOlltloilxi:o. Z!I fJlob.iev~. diiscutme 5·ar Il!~~~ea pf'(lJg~ mgt Is ~nrillil:.a~35!ii jXIV!:!5~ a kd lO!imo~~:is.Ql.·tIi gre:!:.f1I~ Oil . ir1<1.a. !lItH .ed $i sule doe."H'C3m~ dea·l. p'rea!" desell" jj (II juc.lr.li.~..lilj .IIi!'!Ii3tl! A~itIH.: 5.(j. .tll U ~~ 5<1 l:C gehl15!l [lilici...ih' Ir. !)Il!J" ~I: s:i fli!pllJ.e .~'~~. iJrtl\lQ!!I~i rU~Cl1!rO!Ir.~8i lPa rnl rltel'll !lcfj.• zl1'iJ!luf se s.Il!.J1!'eZa.·anq~ prill! (I~'~"n~%~. fII('i ". e>:isl:i!ji . ~'lIlli.~ni r '!i!'~.etlJ-[j.ll: cll iri~t. ill' 1. li.l! i IileXtHliOl oel:l p~ii!.pe~!mli'U ITIlc..:r'~1. 51. pe CaDEtfHI cr'e· l:lh.lC.~" !II':I.ele Ili'lrJg.Is..II!l!>tl\l':il'lici.~U$. S~' glfA'm!!ltkl:ll Se"Y. $i i: nda Hi ce·~i Jeff![!if.l~iitU(l~lcle.~brii _.! .U ze u decit. ~~jg~.5.'·~i!l derni ~ t niCe b..]1 .A!!:! ~o~l il:i.iI miLlrH ~ol!d~ iii'.ri'i~.go'l GI?:boelei.j (l1!:ool. Pc· clm!1~.~ He uo dot~ aceca tE.H· ear~ sll""'.:unori!wl.s.eE!:p!.u r¥llhm·.(mi1WU.d~ IIIOIlQ!eij:$!J1.il1i inllll1!e Ide a.rlilul gel.fo log b a f:ii'Clilt TI1r.AI"~Si (M.I!l!k.~ta de S!f1umit!i teologi (c.ElH.C.r ~ i:i1 dl~~i~ . li:ero6!o~.tiier.ll~ui Irl·l':lil.L'(!.e Bill tori ler rnnc:u..~~.ll:ls~~ V. epc}e:1i relaUv ramui:n di~!JJieprQb1em~ pru~~<!la_ .al:lea$!~ k:tci:lirll it !J.If)V1l8 ueil~til .1lll d'c atrJ.e:!o·dacHo.!Ie~.l.CI:J ~ doe f'nLIlill:'Il! ill.. 'ftilei L 1i:!~l1Id~~e S~UIi! cG.'e·3-.I:li~ ar ce'~r..ll.r c: d~rdilm."'.8JPO ·g~lh:. ~. f:ic'o spi!.lUi'! i!ll r.acill fI i!:~:gltL?ta:r~ ~i•.!: S'1li'LI ghit t1niilt.ltilptat.9J p.! po~il~lsta? ~ alp!fim~iIIMllcte ii! f(l)sl.ti~1 grect'~. Pi'lrer'~ai mea e:sh1: ca: ~est .c5.~'f~c~aUl to·.0010 tJmp de trcl al1i.~cMI.~i laliltn de s1gura e !idlllfOircO! l@i!!~i B'iHld~.l1.5ii S"r.ii Ci:l ".ZIt.ti.elta~.d&. IJ I~HIl:!I..f!.s'iJbpamt!'!t~.g.m:ase ..ii 11.10. il.I1· iil~gur :Wl.e. .lIS ~:~ v(ltbcuasU~I:~ cl ]~i sjlp~ C! l!oe\Jifl'lt~· .! .iI1il 10m. ::li e~i.g:CIr.f3. nu li::redJe:~ flil rnM'[]llil:blmil~.:ls a rost !. ri:lI".! p~vlHi!llnd ~~'na trag~:rii[ cU.ntQl'$ui ~~I tt:<lI::i~ <Ill rQ~.r ifliQ~a! ~O!'li~ lflX.i ~o!!:!lIln~l'!.ilI !ldCC:iI 1.lnw[o.['.!i di'[I~ul.ds. cred pe d. lU'!ll!i 1<1-· dac~idjn Ufll.uiit.S~:~i .em~ireiUg!id :geoo.riYll..~~."!{i'.re'r!:J:If'. gloiSlItg.) sal.ce. Iineau iCO nlC'C I]'i~i lcsu bi@c lT~r~ a iI.II:!' Qe' bl 'Costlt:)·. il'm~ de a. Zilimclxis.l:~ ri .!\~.rm.Nid "1o~I.:lillii irtlli!ile::l.!:..53 ·~i iiiintdi '\i'Qil'lJiI d.j~.. a~CI$ta .l~ nto 'I d~u naill!~B d~ r.co:rlCl!llPtil a:5(~ II CIe..•.e).I O@t ~I geU loi. ir ~ r:He-.G{1bcl~izts~mUJ .. p.l1UI 'IH samc:l~ tHe ~tla.u rro. ] s:jiDr~~~..Q.i ~or:. ~f au HUU].::' lIir:l ~1!tH·t [Ils.s r mai U rzF~. iii hicli I.li:'sC'lJ.~a. IQ ~ii~itlJ i ~C'Q. ~ ~~i gie~m H lei slacollsti hu:a 'I.r~:!lIlI:lIu:hld [l'::l[t~L['llUi!art.llC~UI"I afesdlild poli.o. Ovi&[I1!..q.~ru ~e ~~~ j lor d(!lr.M moI':!Q~eisl~ !~i!ipllrii. Ill' g.iilmoh:.~ H!:I.dhWJ..r al '".[)IL. ~..t ojJil~iile ~:lI~ m~i d~!.lI:lta g..inl" au ~!l!trl.leII-~i ~i ~ JQClij Iru~OOT~!i!Pti.tginJ..e! tactl llevh.I(lW'O!.r!lU Cij!iI:! l~ti3 a.lP~ .~'~ I!I bo.i lI1i.1ice!:1 Vi! .ifl®i.

.. ma~ prcO'~.m!J~:-::i~.r dFvi !IIf1at'~.Ie s111l~$<l! ri di:c:a iii d~ roeHg. (:l!i re. M'Hel~~!llol c!l':.fj. ca~ !li)'~..~ dJ~.aIn" a ~ \I\~'c:hij.ge·le ~I eu j·ogrijHor.~.ili'ziidireliciQlI~ Ifill ~JXIca 5HI- se !i!~!T!Iil!~ru~.tlb:~~.1io. l:rJlgwJsdc~ $1 .~!it dl1i.l~ ~~i (Jlf:er.H ftlOi r:kira:r '~l :n~oomil nid !'lId C1~j rid liIilii'i!i'!':niii~cH.eibk5Iit..'Itlii. I~ 0 rei'! ii~.mt "Ares I a.ji11! c l11ai S~P~IS' ~1l:1~ dill dnd ·~e e!"~d~lt pc' :aJcesI~.e:gti~I:I fa ell a .:oQtJlllIli:ila:. c(.· tului .Ili' ill 8i. . 'S'iEiI ga5it.t!! ra(..p-..3loo vorbini:l . vern" .$i..eea rJUH1) al~lQrU::rlc.mica ~i ~lt!giOl.I~1. il'itr'@ ~~qmedeni{l d~ trl!bu.tl(l~r. ~ rnuclfi prco~.~!3i a~~~U~iUstai£t.:~amln~.d e.!di ~Ii'ri'lilor z~linsa Ili!::t!lll~ Ie M~t\D'p.ua~ d~...!f!'Il i1nr'ffl<! Vasi!~ ParvSiI'l Salll.lI.:jf!li~diwjJl!l1 C'u<lr" h.!!Hi d ppOJ'i'lcilor in'~I:'I('.IJi!omh:e al.c:pllicil~lrl5ii .l.i mitlt!l.mlt ca. Cllr:i~.2:a:.dlJll:' .ape eiJ.~· de~!al:liliCe! I·[(It! illf~.lit!i de [a. !ril{!~~ r.!Ii(:~.mal pc 1f-li1:mdgt.11 . I:.llo*:NiI izvoa ~elor Ilie.da c:.f]f.b13J.ri.' v ie.fq.j:lff ljH'Ji fI 1f1'!1'en'hrh~ su deJl!<l·tI:lI<i.ra.iJi!.LJ I.:J. ·~~gall.i1l.~lI!lli~!Ii'Ldui ~gl!.h.!. ~e!Jl!'Ic]ru:::~~gll.l! MtmtelL1: S!llcifIij.vf:z. f!:i~i'ii'Il j!1~!.:tlll'H ~~ 'etc.~tiilJ 2le1ll11ll1.~? (!'II tiH" (:!.e ill.fe.~I'~~'!ie(!5:-c:i care dese~e.slliu. l(ls! l'I!]maf inc(!p!ll~ Il!Ld .~i<l dio'l'!lli[!<)D'U:i !!i1 rrl.de ~a S!r<lbo...8d Ie dadee·.:n dH~ri1e Ilimbf 111M:.i Ce:i!ll. cOlnsijd!l::f<liiil :.e te!1 ct!.specl~uO.rcbi.~nh.I:i! I u1:JiI~~~!".'!lep!!Iii. d pio'! k: Ii.ti:d . 129 fllJlw·te itl::liU. r]loli .]fC!iII~ pteo!. desli'r~ ..bl:!!~a ~r !Declel~·iid.etoH. di:!~ [r.iil~i!. ~I c:llaJci!. Bu. ·.f"I:ml:l!m!J~i!l!b. ge.I:leliipr.!. p!l .arsindintr'IHI lo~ !Ill:! ncp~lrlll1'5 0 pe~1e.r~i ered c~ VCZimll.!ad lou..OIf oI!'lsocolit ea 21ell.i'.anlli~villlll!2ai1. I'lj.:tJl C'~ I•.. ci ~itllrind!)lr'He 111 CIII'll' vol'ibc~1:c iii::') m(.'iIlnofilatB8Jm.L.ewwrluliIl. ~ !'!lill: v.rJea.al re :thin:It n"ij dle ..c>!:iloi.orbe'~Ii! ~sp reol!.~ti {~'c!'ih.pliL!(l t :Decet.l!ll roge~lil sl.1i! c:~:~· le!!.!. Sa 1!"Il!i!":~m ~i pe:S'!euna. .iI ~ Za m~ ll.".!lI:i'Q I:\d$~ r rost 5l!lla V 31 !I:u .fil d1lCWi~. l"r!i:!iiI pu tiIic~~~ r~ a.semll'!'ind "ooJ caire s-e.j.sL~. & r ~ OOfl:!ColTl p. fJirii In- . persona]..l)h!11 ~iu ti~mc •. !:lACE H~mdo( l1i·' [fii r3Ii~e.3 il'lsp:lr:Hll' die ze!L 1l:!'Il!~ i'iII ZilJlB de! .. ro:ge:rngj ~II s'iilliimeasci de Iii !brelil IiiHu~ c:eiilc:u..t.I'!t dispu. ~ mi n ti rea u:~ei ~l:!.[Ii na fiiClr. ~r ~u 1!'Cil!I~ :lIl~$dlJJi.· $i clli:ar re.r~t..tisllilj (~Ui)lT(U) (eell· Of:l<·af lra .miHjc~u~ .ra ~d~il'~~.. I~ ttce po·ii:S$'{Ji (-~'C~LG'1I'tlL) .e fit .liH.lo~li.'In. ~i Fla. de .:I'IIiI!. diu pa mQO! d~a 1ti:1I'.e KOgDiam:m. hi UII:J1I.r.i"'OIoela 5'~ ~a:saj. ~ J!IliJ litl!:!.!}.ra1JoVt!1!J ~[]m~J hI ·pa:s.i role! Sir'!2'3.aJIlI! "I:! mlnlU rim 1111ial t patl.ampove~re'iijlpe~t~rii: ~i li rt1lC"i!! !l'i~ slllb!.em '~~I:B miOi!illal("h.r[iel:'ltllild m~ fOC!~f st sa u IX" U:C~bt~l..gel~il .(.l.PN~. proEmhil.pe·Juml~t<loo iro:l'li. a bil. CunDSC~ tori '!.Qf ill Lkmp~. \I\(lgeiD f.tli'~fI!l1 1Itll" bMllUII.tIDW de· .. ~d'uliieligici dadO! avea 1Ji~ tuinl grelll doe spusIn COli!thu:)c . In ad!tIDclIrHe: piim~~I.\i1C~~ diliil pclruncil 1111.o-nt~~·. Ifil:Ol·ce.ui ..!.8il'l ~flcbj"lrde §~ .o'r:I I ira III I: .li ~i 'sa 1f1~I.Iad a I ~~llglCi~! :a I o!i'g~.0Jee~l~ .tilILlme.6~ g.Q 10 d:l}t:.!lemniUilo!ll un earecare ~CeI1UI .tm_!li~ SI:ra bo ~i' liO'. la eare se dI!l~ iCei .ccn1~1m.lm!pL. 7iE:!En~'e~ 'l'1Il:. impob:i". i1iiIlE~le d~ K.I! . Peiiirmi~o~~z1i ~tJi"M¥!HlJ rnl piet!eua i!1imi. Zamol-.get'l'l g.R"~llIllil:~ a11~C):do laertOL'N. 'a !!Ill.z.i:i '':::<1.0 rf".ii~ . N!.Dili:em:1tl.Jb!' Iitlll.:.polr]y~. gel .~~iod.l.e Uri r~1Jl Lillie a II ~~l).~:i1 marrcpr...[Je-.s~~a".l5 FIll! '\IU!l'$~~ ne-eu p.~~" pali'e~l~ JH' Jil!m<l\tate re-.On! pli.Wci geh"H:ialJ~.3'i!l. to!: c.i[)cr.i Yind !!:'a raeI!! flli ~ re Ii..<i!!l~· L!Elde 5tr.unJi<! cih: un ~<lrlal:an care sa se FliI. popom~ .ll!'lt :!!:'v~rld.aj!. !ilJbUIl de II'! p~ i'ioe~ .i'-Elbo(i!1 1I!piH cu.'ill. ii!lc ~i lI!r!Tr!"'~l!l11 . IIi ul1g.nisl.r ~iilU cllil vitf~!ii:rel d~ m!Ulliie I. ~.:.(!.~roo:ll..IH'c.I!if!i~ I~ pra c. Dete\l' . l!il\l'atabdb~h~ii1I1:' D. setl1 r:LI oo~L~i!ld(t~ pro.primli cl-e Se:lma.e:3~1!i. de asePlle·n$.1 a rQ~:t !:lili.din Ii!~ea ru.t..:!.gic~h . Slm IIio zke 'I.ai (ololi&m:t}..1 rl!i~fe:ll_ ""[tei~.l hn!.1a !lfIDI:llIiz:3'li~ ."'hi~ ~.p!ul.a.I'ufc if "il .il dl ~.!Hle $e~ gil.1. pel l.i!lnrad'fYir.I.I. 'aJplrnn:J. <ltes·~ul.aIi'~ lind d eo ~ruiP.ilr:l'ieoio.~~d:~.~Stra bQ iiie i.l:iill. ~iil 1!H'i B .mica p:iI rillia puiemicei o rg<ll1ii!!:<lMi pf\eQtc~ Ii g~itQ~dil t!t\Ii!'.a!ce~:l Mlrim jlIiI.. DOll' 1J!. .arlIll1i:"\ rl~ .a.ooei 1m.Q~ll'1lga~or (lrig~eadeJfl!'! m'i ril . S·§! ]:i)sal!!'! lleeJ'Part~ ~siprO:l lCiIl ract~ rr lor.Hlire~tme:le! 2l!!vl.Ir·.ooC..c~ si:51tlVlOi'iul. :loli!sllf!~ Ifii !i. AJnoo~~ puteri.lil Ob~ccJu~ a con!lfl!l~Jt !Wi! 1:1:9 ~i~ii1lJli r]1Ji ~e CIUge 1<1poillli:~~ ~ l:e.!!rite 111 ~$c.lre se :relrilsese 2'-ai!"!lOIi!iis.S!:iI m:al.tril'")cei'I:D!I!ta ~~. d]rn. le melu~s. ~~~~ra ~111 ~.i!:lCil 'idU~oripdlil JiI!')i..d5.CO~l'It'i'nuli St~rabo-. !i!'Jut! ~~ilana Ill?: h'!de.a!l!.!!d.I~hj II r1!lligiei ~~.s'I~1 .! tlli.!.t~di il1!d·o·euro~n~ ~!l!l ®mOlrlstlf.1'.~~.ia . as!.t.Re tg.m tl:Jl!Jull~ I.a '1.'I 'e... di~p:l iilce~.l'ltilillU rec:~v~m~ MmIliJm~rln5emrlrnd ..!i fli.i:.l~j. eIll f:~)isl.ap.I!!. :!II_1!ic~i de . M.l. l'OnV~litS pc: tl'!gelu i a di'i:~iili:l·tsiJ·1 !'liill mei!.I'e.rl.:!j:1 abs~i n~rlli: a L S!.Bu!'. lI!u~ prl Ill. 'sMilI hit N~-"CI~Pl:!i!:'l1l' SI.31111!'I:I~J.'8 t.l:t d . dtlp~ De>a.mpta~.let<l ti 'C'U8J ~te: d~ t~ jJw.~ ml.:!il3r!.sd.e.ii d~ns.rj" C~n'LfW~t(i!.. .:s"'<l! vi'rrnl in ea.iH $i!i.ie!li.l"i e's. ~ ~ S~· ~!re(:.g.ad~ca~If!~ ~em~ielo:!l.c:~1!'lnt. ~!'! dOClI[·tn pe~I. r~a cii fl5f:~I1I~td ~me'h5iml:l' ~ LJ I. .rj:sl.pr~Il5. ca IIDIID<iru.P'rob~ema~. rcI. ~i ~IU..i:i:is.:lintA OPH!ifi:!' r . liIi!.l! ~ui Pil<1igiOra [SEloolul a II VHool i. j[JE1 l!I~Ullftliib! prro!l:IJI..~mporjr. .i1. c!:!r~>l~or.dtlp'~ ee Of ~':ii.5l:iI IJlllipili c:a!'i':l .PHa go~liI'.mosh::'iLlS. S!l! CC(lSU I mpo r tOlJ:! i'c' s-s tl tlblirilUi II: ~! -. PQa!e dl. ..eo ~ cO!lFre' get) gf'a hi ~ (I fate 'rNa. Co. rn r D1ii!lmeie1.!i!'i til:! cii!ro .J1 formea. i1'~ mli)'~~ diYi nf1. is!! :li"Drn~.3.$~eli'~ I~L OrFoLlm a:r Ii.r~ g'~!~.c.tilcre~i"" om Iliher.. ·dl:l'M!llil a~is. ~~.proo t i . teru I de' <.py.dell EU !iI:Q.ep:reatilo.l lc :r.pjjZ~!TI.. d~ a! In~i f!I ~e·ri+~. . pc: ~ divi nhh'l !t'1 de s ~H!!lI1a.O!~ilj. .!lllle Cil ir:egel~. ~11i1:aildu~sJl pO<l!t~.

jlld:i!cilI~.t.!@'yjrOlib sa ItimiWi ~~Ul'li fdul .~.n.tia utui:i :simbOl religios.r.o!'il!>]~cr~t.l fa 'I.ll.Lucni.p>e\llS!::i! no il'H &e ·.r 00' 1l1:1iOjHt~. hti l.s Nl SI. r [l erlee c-~t..ia I.!eh! di'! c:lrb~~ pc CII re Ic·.e· ~nl~ of! J.s~ IPuS in jegAtur. .r.a iJilii vale de-a ijL!ngu~ lailifli '\.i ilI:ilu.t1!lslu hi I il vi ne gre'[.l Will c sJgur . .rVil:J1III" *'1 .l~ !Igri·· 1:0 I..lalca.al:ld lnl1lol .a iii lli! .ii!li!~" J\:cea.UIl! Q. II1IIjLllilHicil Jh? de:plin ndeea. poate acope ritiii in vcchi me. Z1.It.l~ti t:Jn. IpenUIiJ :~mdili!i!.i'~.! • .Igelo . :I'mllri..n:mmD..iil'l.· ~3il eli pll~'311 ~id~ IIJ rrd! i1 Gill.I.r~ Iliml pl'ob.a.lrllrtdA ...r' . Se pU'I'! t:.nEe-no ru I. j..ria in Ileo"lil:icl.rl)pt! IiIi! e to l i!llU de Ilhfl'pr:!de. IQ:r I.Iltnl liIill1il ~i. nu lIurmli al iulge.t1bfiiiirilill. modernl. Trebule SiilrjClll'lOa~tem ins·ii IOIi argulmen.eda:$i ~llJlme.S!HmiI.n d.c:e.:l·aUorma.'J Ie.L de gerllU 1 iel'llill sill :r. Nru rred eli el po.ii.rimaurn: In acest e.i mpa:rICa (I menl rif I::il! Ie I m llt. . ltd ~ SiI'. \J11l'bil pr-.1 umlire.c~.iri'll'Kl·sol:l.IlQ<J ~" ..01fo·sl .lefzis if d. 11-.! IlIlmg.~.. dill'! O! tie p.Il: Ilrage.ce~1. 1I11.~5.:are II!Inreorf seul.Ut dl nta I~~~ nii r e. e adevi.05j:ierlla Lie:a 'I. IlII sep<J.H~ ).ac~s a~~lat el !'I!.alia.lll::erelor nu jlrC'~1 I.I.Uffll. In..l'ecnti llii Iloc't. N'11S"I!I g.li.a rulg iU. un sprfjl.oate flc.::thl'...le? .! ceo la Pia1tfa Ra'~i1! <Jill.'t~ btlnilHiJ~ pe .lS.a Ziln:I."~ r~ II:i!il ~ui Jo I..sai!l.! .lui Zamohds :liii!ClliHI t':1: i1aU.ptlfil In eli .<1 ve m. ~ce~ea<!u r:noHITI'II!" A\'re~ ZIHrtohd.rH di fl He~ ~I Ilrm'lz.nl.in pr..e llti.i.1I :B:cesteilcre'dil1le 's'iravccni :i'lil dlvmi1:lUe::lf~rtilJ l~tH ~! fecurld:ll. dudlld.. n lronal . in 3~e!a~i t1mp. Cll"1 :p'lI~il].llia e e\'iide:nli pentm or~~jf!c.tt wedNI imagine-a.~ ~ fa'ia: It] mi.15 pe ¥feme a lui Herodoi.l~:nc:i· O!EiSl: I ralli hJli:.1f'e in /:u.mni.ambclc 1!Rs:emhind .1'C] (I cia\'a d.r:r~ docH oem I" Lipscsc: CIA: loh~ I uj':ITIi!I~ d'a n.m! nlaJ M. Pe i!U'I ""<IS.RfliiiJIl. h~1 C. veche.mireage!lo.I.·e .dillich dpr~ nemurlre ea de'spre 1) siH<i~liJire in lrn~oJfiiti. ce Llre.abill I. a. t. la 0 IP.!lita t()i rldo ·'. DOrlil r sea ra.negri ~I sh"iiblHlIt de sage~cl~ il.re I n .::.: d.ar tlliisa! imrvUalJil rdlm~!a :!Ioop~ri~u:rillllrde ~:il'lldrUa ale L!llOr consil"LlclLi pe.s!I .il!oC.i •. (!e Q 1!llt!i!h 'rClnr'h.PUS eare Im:1 I"aptl"tu I ~Ieorll rhlc" (nt-I<! . bin ~i.1 din: atribuieJc sale.ali:.i11 i!1chJ.r.c.11 Ie: lr-e mil ~:lIl"a Ina~.e 1:11.1moli:r::ls ~i G bel~Ij!.. dIll'· r.I f1~L. .s.jn.nul am.:iidli ~a 1'1 'Gebelei7.r.eligia lor" 0 iJiJfl-' din gcto-d!3c'i il1alpusepil ~ Irr~.po.lgi rei di fI Mu Iilliii DtIi1sIJelt.g:liI" pm.col~le' .eu .iI.dar::Hot 1:<1 slapiil . 3: I veglH<I'1 iei. 'pe care ~i·~.a.UHli eull setar . fu I.g~t.!'-.!iel.ratUr.oo.j.d·lo-J'l. tI"l mit ir~di htl!l'ji· de !i.ariise..i1 '~n 'I rLip.!$Le.atC' rl irJti!l'....ce~ti!..ech:i de pe terasa 111 Xl-a de 111 S!lrlIli~g.e [.a.\? e5ent'3 l.5emiliflclI.p eK!l:Il!Isv~a LeU <11 rul~rlJl!Jf.c'Ulm UplSii!~ ~i ul::fiT.on't-.· Tei se' po8.I CA !I"i!'liJ!i~ Ii.lim!:'!liari1 eu ~rivir{i! Iii hl!::8:!. Aeea..c:"'.l.of e~pHcO!!t" dar lucrul acesta nu .ilCilJII! .irll .linla l'l1Ib'lf!:rnna split .F.ciil1 C~li:sc:. 18 Zantol:llis J1ie'1:g' t::e. dar u-ar h deim: exclus ca e. .l~1i !:i\H dli! a~!11 ne'am. un tim!.. Tn n~{)n-ltHl!'!ul carescde tiesp!'(! l1il15111 '-l.rt~ kllgm-en.Jm vil'i:lI~e:a O)llurtdlot scitillll.ri iiU f(:.a. pi..(:hkHl~an sti do~:indoe~scii I::ea lI1It:li mam atl!i>t':m· n.. lui IU1[Xl ~IJI r l~i:I ~ ru I: LI r. l sa abserv e hHudlrea d:ilillru . JJeS(o pe rJ:~i a r'heel k.~ C!!l ill Jf!il.03.r:.i'.I all a:t'l'lpc. d~1l a~laru ~~Q"dadc:a d Ii! BUCIU@~'U...u ~ere:ic .ra.lce d...!s.!:.3 ell sl.linol. h.[roi!lJ dil ·!>.ls $1 no.t:.ri"" lie tE' iUi. dar uc.li :impreju. !ii CiJvi:nhlli gri!cest: X:O"'W'I' (tllt"H:!l sou c-e. am 1311 .zelliuJ: pa lIfIinrlUII sa V'..~ill ce ro~t.lsi>~t:ii do. d!: l.~t. la rig-care.f. Mu'(l ~c fi.. Iclill11Ji.I e.re l!IJ snar(ltul ~ rt!'glls.lid~na.L!I get ~iera Ix! ea LUI 1C1llt .JI .:ds ne dil ti. '~!il'I!e: IHu.po nfl.1"e ill! si'.Ii eu Dl)ilr.13 Sa rml ze ~tl!J.[1.<! I i rordniJt.ttUI.amorUt'! 'V.~:r'fHlde: 't:'rulll" dlf~i il1i:or:mal:ia .J:l.a!l...: vech:i.1[<11. I . . ca pe'$-:tr. cetclilllj s!ll<i:r~ Oliceea~ .so~a ~ In' filii flh81111'lli H'HI.e !lialm::LlI~Ir. llce~sl. Qi!~!deizjs 'VI. .tu.:-:JstH ~i (I d.po.ci:Qr ..- xis !ll.a asupra imp.lIi" cald In line.do f. .pil.fi~'t~1e loar'! i.crodo'l.paN SII. alhulu·nC'.I:epe .'I:it(lnru~ anUI: Sllid~~"!i ~ ~nrmi1l eli e:.epoc3 d~lll:i'nei de'~voltari ~ ~Ll UteJul S~. Sl]n~U I.reprezenta.j:ltil luJ.eul.i'virUla Ie r~mrl'lin~ eu iu. oe(t[:<3lli1ldata.~a eum Dace He'rodol. to·.c~ l. <Iii i n.llJli pol n.1 Le.!'.Nep!'" I.Hm i~ in 1!I.Jimele.r~lntata. S~iiI dO\ilil'dH hlCS~ ell ma:n l. NC:SJ~.f.:::1 prl:l do.1 e indoj~1 nlc ~i cilJ .ntlel~ ~ care I~ mifllLl.is.me s pa. u.$a $i IGo:.fl'.n .' ".-.asjl.1 C:J W~p.iI ell lIna ehioni.olli!S 'Ii!~ z. leT de..fflil.le 'If'!li'cli p.I~~i:ula nl!oa.1111 an.aa <lin :l.'-con.:Si.i .fnta N a piullinle rlHg i' 1'831 dresa pilite rnlcujul ze I.'li i1Ii tal bt: a j[gLI. ilid tr:ehll ill.jJ{mfili1t"'.I· il1 \'1 i.i~iej :zGl'uill'i dUlp:.{. ilJ lIli nd-o :!!iii 'n S~.I" piQa'i~.sc ItHlIEtapllfllin:fe:asaa.a.t.'!Ji!.rilf It'U Brett I spre eettlll inhlfl~talt de· nod . ~i putclr~. s>':i i :se iII!!! ~~~ m..lAnl repte Ii sefiiD l ga 51 ~aa:r't~ bi iW' a ~~e Iftol.urano-sotsr If! se.~ I.ffI'ntu 111I~:. da strtnsa Ii {l'a!llJr. s' [L ftill.Z. [!lsii! sa'li5.e~· ge''t1J.rare se 'pol.mm p(!:.. u pr tn.alborill! reeo I:t.elll PlJl.~ a rc fllJ. m f nhrl pI! mil rr1~I. jilil.R~d:BclInJ ~~ acester CILl~te sin'.IIJ:C Dac~~il i.~ ~selll..eo Ie 100gal I!e:.n.1111cerulu. a..eb.din \'aSfl'iCl ~idS:1Ie desoo:perHe lit SOlI' mi ze'IFI:u.urrne IQII' dJ fIIII~mille. U h:r~l>(. impi.. c-erte'lu lori.j a·f!Ii :fJ'I!t.e 1:::3 re se e u 00 SC ~Ii! IHI C UPI" lind 11 Qcl UIII emil!lllt .~ .lS(ll.~· lu. r OJ IIII'd~e~t:o 1ii1. !fM!.a dlVl.rn...eJ.~fI~a unc r 511 .(!SHCil a S<lIlChHlrululi ~'. s.a . credleje lor roligfoas:e.en:z.nl.I p. :11 (JO·'iI' jj dil.1 .a mj se pan: ~nS.nesc . car'li: ~ i·IlIDC1-~H. mal biimc Z.Pi.piidl!J Ii lor. S3 ell OI~ez re:a ri[Ililicii :II s li. nici mil tl!?mpl~ subtaran.IU'ie r :r~tLi ~d de ..r plIGea.~.lIui adllei!o. G~~Jeizrs lC~a Ill'n :m.!l !. JjllnU I.rvc>s'!. :I::J: este u u ZC~II~. bi nel nl l!ea. Ollila.le sIlIJl.i1ll.i::Jj ~ rQ r r. Spr~ deosehirc de ch!onj':Hml Zamob.j.fndi mal dc·gmlb~ :~.I.lis. rosi.y~I.l.l.IL'lI.0~ U'I. lor.thl SU bp 11 rile n ali.UU ra Sil stl.if . ~ (8 rc credil1e~u~ri JI a'au dllo. ] fI villI :I.$ta r.e~~.'i:. ea IQ a Jllol1.i a iSCI!.U .

eHI! ro dO'! "ieii in~.aiI-dill sti!tlg.e.ro$~[J]!ln ~:<lr~ hnHi'ii r~~r~~lu!'lW!i dtI!1'!<l:r' T.:l~ . .d. CO. iz~..d'~ 0 d1.e:i~.II.L!I.~'ri~U!i! iIiI no r obserrvO!~i~ 'Ii(l. ~re·rili. cil. dli! ~rtj C~!ln~~ne~ d'~oi<!.ll...lca: III ~r.!e(l ~a~.I~~ (sa... ilU'Ulllt. bllt:V'·!!!J1 clJi.MII d\i! sa.irame lru ~i ~ t.Il1.IX'! c'S!..&E<'1s1a d~v~"i~a:!.biceiu t de 11 IJdd:B uneorU pe$Qi~~ l-a l'!'Io-.dcs.i.! au cedat 'Impt:u.ra\'eCi1dLlI .!J~:1 l1I. d. CXilsII'Hl!e[ s~a~l. !. s-a miisl:t u~ ClIP -d~ .tr'.trce: c.1..~~IlI. per.ponderiI0l .i~:lilrH. li:rzi~.a !!r!ll.e~u. r<li!' deseiJperir'ea:llllaroilLii de: Ji!'rUli ( .!U ~II roarle :si:! I ba If.el~ lul Ierdanes.~ A.'H1a.1I~e51. OIdltii Ille I.:ll.ll[ cull . $11 nctaa ['!.I. de iwa.dol'alrii d'l! d!ivrnfUli't~ 5"1lI. Co5tc~!i.etesau ~ ~emWi.I!i1!O!.eamfl~ 011 re imrle ao~stM 1Cl'l la 1m) b:is ~j ell! H~] :S.t~fea ..~t:i.1 gol. [!lddials .~ s.dep~. Ir.I<lerl<i r "spo. _ 501 liI:I:at~Qd~Uo:il ro BI rost!::O:n'lflbl:ll~1I . N:A). 1~~LlI ~. ~LJ~ J s~ ]!'!ich. .nrlll Z~11I~ec. Oauill 'llirli'le se ~:1iSE!:<Jjj ~ OIl!:i U:Pilae n.i' spre!Ilhi:d.gJe~ ~Ilil! ">CIa:" i ~ ctmfirm. r rUn Id41IlU [!~ prJ.'l.gill~'..l1:o.sa si:i pa lari Je au .~ lnl f'-ii:l' ~:I . &!' rupt CIUI tob. dalcap.0 r] id IIdstCl.iSUpl\l n~' ~ f.II oI:oriinl.nJirm.ta'! . Vllillniie clh'il'!it~. . .a· pr.c jo.ca.rHi..!i1i:~onal pTU rri anlicbil!llh·. rQr4~ H I f!i Pi'! r iii eu 1'<1:~ fN:!. ~i'Ii1llt.i.:10I.Il~'~1a~$I:!lJr cuit $i ilfllE:'[p'Qca fill!al~ ~ deL"'Q.lni .l~.igiie. .elil!lOpga.~icl~rOJU .agrcd ~] M~r!> '~=/I'br!~~li:I l"OiiTiilfli.f!:l de p.iJeSP re 3.51 lUi mt:!~tI:llIiO.e.iI .ec..~i .1 uI !re b!.ill' sii Ill! mi IR.t.~ 'C:e re5cl.i "101.oman Ir. II. TIiI.! miflOS B.Jsiul'IJt J~ l'Dlij lo~..il1i r ZIll'1l(lIJ( 1:5)· h'lSLJ ~.~til pc' ui:1iIfir.h'li· I"de l!IraJ!iaJn~. t!il s~i'r$i i" .pr. :dar care i$i J~lstH~cj..!'I~~!!!~rO! I C '!.nJza.rH~irii ~Dr !l!.'UJ.e [a Ige 00'·O1.iDcc~'bO] I.II Gc 00 I~i z:i 50 de~il ..giL!r.l 01 Sa fm~~~ lu ~I'I r'isipi It.~ b~.se~.I III vJdiQi! :l!i t!1.ar~ miCf. al 'm~lliJ~ ~i <"f 51.~!!:~f de \SUa ::l! eOiI1~luL Pi!I.~i:n:s.!!31!111e.~ .e mollrli:in~~ !!1fl!'fill!larij :~ In. ~t~rfI.parl~. 8SlIIlIra COil['ll c'~~I\III~~~ ~rc iIIolJ!i!l13I'll 'Ii..sj hll de U . 'U Uj'lS!l'~ ~~ mf!1<! ~ ~ r.~iviiW' cl~ loc!i:rr::L! !iiJl·mi rru:h1fp~i c~ oobmi dllc.Hll .e: lau (hIIIS ~ ro Iii! a:riUI 8(1 i.a.aJI.h!a r.! taM -Si(J la r . _ /Io~ .o·r nti rea.!i!or.FlI c:a~I:CI!i(lric~ rIa 'C8~a.t'is!" je rl:fl~.!.~'$ il.II d. La.~~ pia Ira" i1'1 iIl.ti!'.:ii ins.e]: "i5c:'1'IIJ g.8IU!lIU di ~.Jg. ~'[!f!:II~rol1~ sac.a.i'Ol'j'lltatHof .~a r~ Hg:!:<!iigre:~i~.i if! ~I.iC:S rca 10 ~m in I. ~ r(! r~ rau :s:ii·1 adoT-l::' . !l..).N:3..i:lvfu!::i~i~..:rk:a ~h~hJI. ee iiiiJ lr..!~ ~l . M~ rcf'~ir I!lOl:t>u I l'a.ar~~_3 i s~t ..asHi cill.~. il.U:~ de de:soope< l'ir~l~ 'ilJrhr:olC.r~:a de s. 1li1u~l. rorrr!!:!lal::i ~CUim pes't~ dona d@ce!'lui dill C. dia I' 'liJalOO :SI!l hJ.11 I'~ i p.S~.a tlllC]d! ~d) ill 'pri n ex·iSl~~flt.1 oc:hHor 11: hill!ii~~lt tie lJou..lI~ spre ol'g"'.ro cabll da r.!iosetii~iI .ol...!iTall~.(!m (dime:nSrll~~iI'c O!~!t!JIal(!).uc ~H!rorili 3111:ti<..a:rilo:v ~i p.8.a. rilr·:t1 rI 1!.Zalil:tolx~iS .I .eblli.:S. til1i[.!l rc' de -:>~ilC~ Omell1esc. !!I.P'!!'.l'iperioa ida. ~oil ~ 3 dQr:s I.~. e lj"'o·l'~ade IJ £i'mipHi ill1lim.1 daclun rcoo:iiillI.~.t1 po~u.oobl:. omlce Ifld©tl!l la.t!Udln chip 5tlf!!ilrlICi'l ipO!~UI. .5'(Hii:~JQ tl!.b.<!.!Ii d.~.fl:a .rm~t:lo. .iOOil!lll1i :.~. ri:sip.e'lc'liiind dl1!5CJli:s.soo:~.IiI't<!ll' dt': Q p~. nlJ~e SPI!. I]]:ce~te Il~i di\'ifliUi~:i ii1.':iIlri~!III.'filiUl selare :$ljj!j. liJe Arhl1'Q ~QgY<I!1·a de 1fI0iHh. 51:' 1}!reSI!l:IlI!u~ r. .!JQ1a .u!~k! l~~rS!e.? Ilil . t:li.'. ~ cle~altil ._tlpil fIiI[:rl!ene.l'I:>IlIprrm!li~ prlh:i.h!~'"".a.':lIco:pll!'rll'ea sp.[ r:Ii1SUllrlel~' 3s(:1l!:il~a~c ~OlJl8r:i!. D:i.'! II" gi'!t~ ~jei ~ iIil' III dtIICil':illi!I CI! l\ellliil.f .!orHlJr'. 3~.c:. iO!ILl~i.'~~ e Di.~~ In imifll:H sac!:Ji .QFI.r.-el fila.dn!'<1 i'mp8Irliti.~pj.creel. pri ill v:ir$.f !iLl i'nii~ apare hl Aid 'H'! . O!!ce3~ pruces SQci<tl·fXlli~lc.~.dat:. !I:lb.U Lz'otor antic ctmoscil.III . .Fn UnTp' w' :la mabis.01 de-sCQperU. I:!~ [I".~ j.· JliQOl p~~.i h! ClInOa~.II ~~~e!!~:~~i <lCQ·~tke. m iscril~!:I1 U~. I.clll.J·~:S. . !.ool1:side.uc-I ~Hil.s. E! drept 1.t 1'l'i1!l.:lu~~.I1 b:L.lIUJi.Plll$I!'!I~g:~t~ri. Ar~midf. C(l..i lliC:~.u"it ~.1.zl. tn cqlit1pili rn!reS! nilll11le lui t.~ iITia.u-e reratj..~ &1.i:l)i!W'!liJJ. silt BxliSUi. I a iVl. .iirVOlII1 (I liI.lI'I. i..I5i:L!lIIUi m(!tr!~'1 CI. lmr:r~Jumu~!f . loCI:i.I tn rre Ceo I~ tlOIll Ii ze i Hi:tIi 0 rllte OeU~iH'I"~II'~ ri. loct.1..ij.) ril~em :.t~ilsajpoa." I( ca ~'r \11'i:'H!file i~ jill i era u pr[ zOf!lutri t· !Uti::. Sltf.!. 110lLalil'ioh:is.ta \l.('!< (!.<lcUi [I G!i.II:tI!~.)!tU. dc: gi!!l!l!-d~cl.re~.e iF! re~.1I'~~il!SI~ ill!" j}1!!1~3 Sllg'IB (OIl rans f. ru'lll'a~e:z:a lema.~j' fcJi.ul'le:oliJigiei 13 OOCi:l.l d~ h ro.~1 ma~{i.!'!d[nd. Pi .1j ~ d~plfn sp'lIs. iBr.! oii.rcie I'! I Ifl C!l'·~llI. sm::oti fldi ea a rbUn! I r:i Iboitl.01" dael. bllct~JrI1 .~ ~I!I $.!!d!:lratad'!l' r!i!rm~i~Q l~:II~.s .'i g:!liuri rQtlmoc 51Jb llIi'5lc Clf'Cl'lri!e .ur *~ 00 ~o..:! de rll'u~i. h.' ig!~n~I.sle~ i"!1:. ~~h:f:i:' l:o !fila rlecs"~'.re ])e' m. na~eQ.!:!gunil ~i!!Y c. cllil ~il.brQ_Q~ al . '.a1 repre 2!!l:!li. p'rQic!I£:1.n h::Il'!~[!i8.~iTol" s~{ :pr.:lJ!. i 11 1.la.lli'll lI:PIPB!CM.il.I io(J.ifle Ir. ta t:ii e ~ceca a b.lIi3.i:~1-5C1!l'i1:llroruirfini !l[Ii!ClIa' If!i(!rllor ~Qml!P11 de [:~Hfc~em~Hc o!EII::e (:S~!JI~ruPI'1!:'~lltlliXli PIl C:oh . de' III .mliili~ Arl!5 ~!" J~ di.o. '[ n:s.mizc g..a~.C.crl!ll iei..dea:lizam .:iC~ ..pJ ~um8J arA~I'I't recant C . d~ mlll (l:(.!. plr(lNbU..Qf.rHidi !L.ln'eR:· hlw·ea ciiUti:l!d :l!eitei &.I w:dli d:e la Sa .e.:i). .~.lIi!C d~iCi:t c~ '~Ir.. tm R(iI~:ie 5.~r~oe~ I.t)riind!.e!J~k:I~is !:l pome-!1!U d'Q.". p.l~g 1. 3. l>-\<l rir.7 ern.~ ~. S~~m.rtea.'. Se! p01i1teil1s~ Illr:e~ bille sii iri avut Jee ~i d 1:.Q' l3ecU In '~~!ill .~.I~ipitlllfulC:iI!1I.nl1r!O de TI beii li s . geIQ·di!icllo. [)aioo\i'iciu.J.~ ~ra D. ~p'. .fi'JlI.i\lmi r~!Ji!.rfm:~~ ~i Vt':l'mi.le iii dldu IIJ~ . nHi!.s. e yor ba dcsp r'C Iprl'lc'~ld C r~ d~! sM.QHiU' c..lor.1..~ .a.a. fi:! I'IfCsil!! g.n. ~ .Ell rosl.are si. [a ~1l)-d'SiCi..a'I 11:1[1 mal es rile teru ~ p'r~do mi He.o'li~ f~ geliu.15'L1lrninni...mmi Illlrr.m :llImil1!t<c de: :solid ltI'imis" 0 lfaHilii.p]ug. ~ull I scilITlf"_ !1<l11l d~ i: mnclliillJ IiII! cQ:f.~ Olli:ii.~q I d IN?il1t.• ~ .hl~11m i rd~~I~'1:Ireilm.!lid UI'! etIiZ:.b!.._ 1[. ~ ol)i(l~i.lH" ~ li~i'odol.liU~" (a...aJro. :I':F! sr~ r~U. :p.j:i" m~!lIt!atl:l ra Ie rea ]n ~ii)d:0l1 cUilj:el~u' sola:r..cii h)li 81. n l l!:r:l:11o-so1tllr iI ~ re!lfi~e~.emli1ii'n(l.i•. dal... 'fie 1111.~t'l. Gl~ P.!!1.>u to! ~eitil Be'ndi~ NUrliUcle pri'JIIII.e."iI nll' met-e' lui G.t.] .I'i dent ~ d1~ ~SbHil !O{<llil ~i -r-cpremrnU:!ild IQ:I g dlvJ~li~. lac Sidu.~ciu. I!..ifI:le< fe'mg~~~la. A.. 1:<1 a Iitepopoa.1il lui iC'Lls!n~1 l:iil c:e'~r'iv. I~an~ ~1'ltnl ih:<lrllH b~Slkl1..nlmlJ.a:1i1~: ~~'fi:!llta!~ ~.:sel!ll Il~lali [lcl~ii Iffeslh::iii -S.ll dclilili.n.

'll: d~ilrgillll :. do~ rill Ii:! if! mill'li:'!'I!:! rii (i !ll.'!H~ m~rK Fl"[Ol.~llii f! I t Si rliiltUr:!C.lI't'. moillr~l'l!ll d<: ~mpoil"l :$i difl!i] de <m~mllbre.~.o~HI :~!l:.r me'rg la Gebelc!l.!ml a:I~ ~ada¥ri!lor.Q5~ trilia. Imoi:labll..linJ rnlulJrnaF~~ >CiUlifl:ejll~I'!i~hlnu pot1i cu c.:.l. j):I'eiilmllru rLt~ pe! nt:ru a ~lllc~D ~I?.li'il. g:r~11 die IHl1'di'lM.'3.I'll: 1M.riif . Iii jl~(hifil[lU" ~i r.I HJ!h!t~ Pf(!il!lfl!ill!1r.lIuf dC']i1S~rmi:l(!!g('~..rI de observ.~1pMeft'1I Ilf..i. <l!.{'go~le r.3!o.Si! ~l:Ifi'~iltti!~'I:dT11:3. t dMi dles~~cru!rir ~ ~.)II.11 . I si IfIgLII'<I IliryJnli 111e da c:id . Nl!m~~1.mfs.Iii: \'..l~iu era.Il.dn~ S\1i.i kl. :.liL.i. r l\J\iJ ['tf!.1 aHhui de ~C!.I. dC:l>viir!# !H'i" dllll:lTh hmlde ~.j.r.cv:fdel1t d tfupl(Il: 111. de . ~~~~...i.1:) rII1I t c!]J[lJid:sJc'~ i'.I'e ·t. :fi'l.st hts.:Ujil40lU"I0' rle ars m(lr~:I~ ~31.nal dI.H'un:d 'liiI (I parl~ .!lid ma:cl!Il[ {.".r.ii. .a h:H. ~lIIm~ ilOl >1!1iHII ~ re!.J1~oI..u.~\l!1!f!I~gi.i.sA [ItdlJulm u :wll1l!'llfje~'IT. mJ iII~1I fliUI~1 Iflt~ fJ.lli]tlitlle dadCjl! d~ll.: ilr.ji.n:ljrll! eXf!i!lio!l.~u~Ul'C:ff[nl1i~1f dNI5ithl.i p ~i'!a I'!..t~atar~(Jri Ii 5O~[iI._i'.IIIi'1!.ilJ Q .l. !i.cllrj!.<I!~..l!f! Cdflt(' P~Ii Ie d~sp'l1l '~(!m tUilfe:.l:tclil: ge. i:r!~m'nI i.'ll'Id i~e.il1ii~~r. .lie !JJ1:I~c! de ~~~!h::~iPe: t. !Sehfmh1irJ.3. OOl::i3iM .lt IHe Ib(. .113 phi'ral:t'!1l !lI.] iHhMjogitii '!lle d:'doli'e3l~.lnri~~i.slr! a !111 ~~'" ~0 tl!~1 4:~1J h.usa.s.l'IcUf:o .ifltr·u~~ 1:O~amiH'1llilOlt !>~citd (!l.!:ill :Seelltrt'mi!1I!!S-~l!~ii~al! ~ .lI"LliIL. dar n~a I kih.a·tlse.~$.. 1J~t =.!l1 amxmil!ll.l~1 dt:~ gaf"~liUH~ u. pe nq.~rHl!.. Pro· I~l.rQ..tmijloc .ji pu. U~i i~M~a-$i in~hJ:plili I:~.c·i !C~ stiir~ .1? lal. 'i'lli h'!'lI~~I)tlire~iI' !1111 ~'ill.lr p~:r5i!lliwo. :fi. ~ll'sill:IiI:".s. .:·.2j' mDri'iilli'll~l~ in Cli Z~~~ c.1!11 d~ I~: Ptlpeslil.il.. pn"B' ..de !tltS!l~:~~i de ur~g'h.(e·proiIM biH.illHI rnc. ii!nl~ll!<! n~ (lie.•:U'gi~lt. fOlst clii:m r iml.iJa:ci s.a git.~:$! ilJust de hl'tml' CI Ir.uhuma.le 3.tli!!) sal:! .reo !.! tie ll nll~v-ail IUIIZl'lmo Ix ls di Ii d:~uli:lia.mll.m1fl1cl..! glmu:il:im.! fi!~I~ dilrl 13 d!!:1i!.p:u11l d~g]tre .1 CarelI'll .sup!!'f.~jc~~i OOf'I}llil ~j5.s t:r.a.'.lja ~i p~~ J1I1t11e. :lie P.pia If~ ~i cora I.l~. Q sl:3. poeflU'li pel'l:(}ia.tl. lPl:i~. ~'lll:elit!iliif j}u !in ea.mdt:~ tli['fi.hH. to1lI't~: t:i'lT!llllui d!1:ri~IlI'UrlU r~Gl sle ~I'rll!ll tit! rll'lm'()mnll'l~a ri1.~ eLi bra7. D.1JS~m pc Za:n1o b:ls. S<I'lI flU.:3.ad. O1."Illluri II(. .i1 il~..o.riii aifod~f·~!ii ~HI rJ(aill..rmlereil m:rstrc~~!lJi ~i a ur!L1~Ili.:!.!I!II. E .I.f.apzei:la .sc· itia..fH·'!lSiJ!~ PL. lic:rl. d<Jr::I.!.(l.'! s.m"Criltc~.hi ~fl man d!!1stc hi ~j:o.m3jlfm~.:i JJnn fiCl!l':o.~h (lei !1~ l:rI~:r~~r.i.o!1!S~~eruw ~!'!il':I'~ .miseI~ rna re luera 1(1'!:'U rni:1!l1l sau 1'1 ['!...)~l'1sI(lumn!!. R.e :.lI..ie !Oilll.A<.:1 de bro~. c ini.lt§ !!I ce'fr~ S." rez!11It+1." ~a!. hl 3. 0 !IIUI:IIJJ..e" n..!lG ~iitlll'"a~·.rtaUl.l11 '~ta .au jlIlI. .e .tilm. DOl! .i!Uli n"~1 <Ii S1.tlU ~a:C.il~C3 It'h~!itl!ff!t!~ [J~ C!lraCI"r rrmg. IlI1 liil1!' ii.t ~I. ~.1I~ p-a. :11iI~i 1I.li~.I.rttl' di:["1 1~I. Ill'! mii ~Illr~.>i..a. bll!!C'IJ:rhH.l~ 511 bp.~Ti1~i! >i:!~ BL!l'Cbj. e d ~dint"i!('• .'j.. ..aUi..~.I. III .Sl: IJertt!'L! :ill I'Ilf!l:!~ ju~aldi (II' il'\opH t(!ln. ·"~.3·mr~~l1tl~rl.>i.~lll!l de . lie~i~il.~tJ iiii de< l1l'i0 hi ~.~. ~ mjnil: !.!]al~l~!~ S I rillS h.Si41!:iu r~ d'~ Cn.!l~ fOi mrJ.pl· !!il. riJ.r! ~~.cr'llfi.:.I'1e .. 1.1JIi1 d'lilIl.~J.sil IDuHc amlUlei.IflJC:tt~~ 1(:I.Ii'! d:I!~I~.HOriifiedlii::.~ fi :1Ido:plB lrll..ll~ii".8 ·1.n .. RUiJ J.H~' l !i~ IrI1IUll1e~.1e d~n CpOCil Ls.i1ijjtllinl !trillJ!1!i!hil.'5CG~llrH~ III Po~~ji (I rol~r"c~~~IHI C'1iI~~e.1il~jii toa.Q~~[1iI ~E!~jHilr~ nil!.:l ~il eereet~trJri~ :sUH myoi!u sili~licii!!lQ!O:lIr ipillezc.!al~ rHLI. ~!II ! il~. IL:!' flii.i! puns p!rob~!Hml He de: <! n(!I'IlLlII"Hor d.li ni~j gluo" ~"~ ~!nlil:ll! r Itl .~a~gnrii.. ~I.lt~ mri.'i rn •.sI.ul OO:.ro~!.j 1J!lOr en). prvlcjll~~o'i :(m'H in ~iI.pret::at cUPfi!n'l'~I1~ :l.·gal.:j3f11~m~d" •.e::litil rorm~ .Um "":~: he.iilciller..su!' a ilm brc IOiiJ.Ie lnl!l:r~r'C:'t3 re.si.tH' ~Ia ~i. .·d.i IC~H re'l im!l!.! 11U i!d'!' el~~]lefll.r..rl ~pO~OlI Ht'li.o:!.!I. CUI 'n~n~.'t"1fl pf(e~r.1!:nh'! l1!il.actq..!~ iflJotl.111 lspare d (e.t ~n~ll <! les ~i!I:O.O.~:.ulp:'S p~ifcroa pm...s ~~ .lllp.H~:te·rea S".alfll~1:i • Cl~IJc!eiZ~~ 'SIll I~~i Imptmell mfn'iHor~t.B5.[1iHle.o f. Illllitl ~inglHa.:!f!I!.. bii1:eClijjgSC'l. If! Oi"I~'I1l (. in~iJl~'O!I. L.W {it dill p3 .a !i~i~ ' 'ldliHI. Uii1l1l din.'He im'!lIg.tdJ~tul.ilifC n~duce "lru pu I r~.SI ideea. C!: Ie: dil1 pri ~fI" C1j...!lin!!t.sj ex p lichl:l s_dillmba~ea _ rl ~~ItkJ! i fiJl" CVQd.1~m.~ de d>!::':.i~. IX' G~IooI~ili.!. n !:.r!~~e ill -ca..r>llIQ:l.1iiI malflfiaM.}rJi.doo~ m.oil iii!.81 cclur~.!rujllll 11.!i!eiio1lle.[JP!IH·.1 rc1~gi ~lio.l..$~gur (.1':Sl!C) divlllih'lii .d:!.VI'Ua~.UfiH.r~~ liii CUi ne 'I!'cri a5iem~ rut 1081 re calor dhl I:i. ei rellri!:2jnt~."'QI!i. e IOilrt:e r I'Os~hil: C:! !:I b!llrl!iip:!I.l1l1d..~I~~. C.!.'II'11I'l:! ~~l"!jIm raill sib dpbind~.. r:€' ..ib~r<l slJJlelllI1 !m<ltE!:' iU Ol'lC!.<1'~""s:ta ~ tri:.:.. solti.!1li!'r.laCIll de :~fg~n I :~m rH'it~.~.i 'l.llC g{Jr. 1.ro~.e:1l! ~~Hj. h:u.f!'dim:io~jJuli sO'i~ l'!J'a c~III'I. S~all o~ifligii. 1)~lpa t:um se '!o'<!.f~·U ~.5I. tl. ~~I:l nel.lC'l. D1ifcoCwidu.~hij.~II. C'Ll 11m mal diHeil 'e ..ofi:ai~i'l {:m~i'iil.HHill i gli:Ml rHt'\"<l! Imfd '.1. ~:I.c J'IlD!v~chJi" cll~dln t~gln~ di!! s m I~ m'1. IJ rno:v!f!l~." CClsl~~ti $i f!1cdalim:II. .u ~.se.il~: d~ I:Q~ t~ 1.~' ~~I'~i':s:ll d:I'V1!~SoI!llor va rt!!lIltl. $"<1 If j:I(i tell! . are !J!.e:ogl~l'!di~.l!1l~.1 I:::~r:' ~er~ ~~~ .:'~Of an.lll! aE!ob'. i. de ~ltic'I:li.!!!. VLI~pL'" ·nr!1 !le('cl!~icllll.gic·~i .a~81l~1~. rH. mOlrm:i.:~ii d.liI!.'I.:rlU .lt~ hU!!1t'ir seallsan IiIt'O~(!ot.d~ l1·t~·il'C JlI nV~[ijd .1·.I~s .ln~iliUH·i1. 4Ou. S"a ~iii !!Il'[)ilr: le~e liipi ri ~Ie nt~(! sl nl ~i ~!i J ic·rilcle .. DeLl:SUJ].'I.i:il i{og<'lIIt in ~ll.r. Ac·tl!:rrl.lfmIU' tcl~·cllll't()1".rLlmili .'~r~ dllU~ .. 'SC " n~odnic-~: aeem riaJ ~j s.i iW!. ~1j...tI~II'e.p[l~ (l ~ooi. {jwt!l dEl ZaIflPI.. ptllgrlJlpa.iOOi~po fa .r'~~.~flml!l ".J. a>t\~$lij df. mQ'!cll!'lin~~ cili! ::Ii de .~Utmw~~.E1~ pllli.COI'!'e c. p[jrn.uil>l:il tint r-o p. OlTlul m~I'Ell! !'il:i5iii un dl.!I.ii11l~" hii:'l.gl~~* fr luri I.iii nndill1:('nD.bol~.".a.~n:c:recHI'I~.. ~i In ~i [(!o..ClIM. ~1]1l!~ 011 U··li"!il :all c~nri. dUllJ'i'I D.rIi!31111 :l.rl~d c~ n-au el{lsta ~ rJlidDO.3~es!c d!i'll'infl:~t·ip~nt!r~1 oorrilliil'il 13.di!".<.ilia 51:0 n:al. IIHII!\t:l .I~Ol. c~ (:U~III I .a-::.lr.a'~I.jrgirt~:!.: pnajori.loill:. .lui rl~ '~~lllcr:!que.l.r1eJ !teri:!~ d\. bH~U.::ili'lii.01 p~ &!l'jd:~s.90islo.bt :..mpl!lJ 1.!.lt~.o"d~~! .iCl.!1 lor :mJt~llIdeaCIln.".~ ~e.ljliHclil'illil.m.

:1!d i!!i!.p!(lc~c !lil~ 'Dl1~lu:r. ln~~ ~a r~1 rllli iI n 11: hU.d~.5!1'iJil Sl!l: r~sull.e-a.h'l.a.~~e$~t obk. dire nilll:h~' popoi! ~~ ~\ni!!ri ij~t odiJ' ~I:P~ I~iii:!.lmlle dll'~!!:~rmi~!l'ii~ Si~ Sill' II ~t ntn[ia$!.IA! 1liiiI. Ma 'lkV1i IOClIllpI! lleU.!lI!.'rii!:llriii.! !1l":I!WU!'I~.e'J.dlo!ililll r .11 p!~~il~r!C.{!!" .U1~L!l I[Flrm. :1:uiBIiI'~di:!iI~·' n~~ 1131ii ..cllroo:lIB:zalle SL" ~1i'!IU CI!! n!i~ill 'il'XP~" n:l1a~' . ~~~LU Iil·<l.ir!i.~rll~L:aru.I~:!'II tfl~. .'ul 1. ~ inl:]mp~iiror.~.Ifu !:!(.'a~'.~~ dJ.! I.i~~ '~iI!i5il~rtitfi 'Illlfl~.aj!lllill'! liI!I Hili sr. g:rJj ".I" hili' iin .o::t~~'u~.~ .Gro~i dl!. [IiI1!I1I"'il~dl r!iUllIIi~ Q ~mn'(!l!<!.PO'PO!'.!il!1l:r~WI:Hlil. (j:j! g'~~J.. pc..W .t:! rli:i!:lHQ.S. rar.[J~.IlIZUlhlli tiu!u ~ h:!n1'0 rlliilI ~.iSerl'oif :a 1!l'13Igon~s~~ ~lal~ull!ll! ~i:il • h~alj)f:ll:s~i'li .ml . 1iI'~'I'1I'Ill. iiJ~ :51Ji!t ~Jij.!'lt~i~~!'!lr~ .1~ C!.l~.!ie' ~lJd~lIlr~:: N!J eru~\K!J'!l DAI~~I.~tcle~!:HlEi liit!i~. r.d1Jp.~J.I.d.dWl!l:~ rlIIl.~~~:!...1!I1 r IliII·fill ifo.. s-au 19.!:mci~ i~l!lj.lhla 'Ie:•.). hdlR! dlllJ. d!2sprn .t ~ ml!"ll:lJ I !l.lR .a. $1·::1 $ii'I:'I~~p tUII. VIl:~rQi' r'l:!r~(. flmri~. 'lil"..DB!ii~opefil.!!ia..I 1".1 Q srr~c:IilII:i'~i nn'l:iIr!:'r ..rllm1il$iI~~:e: riJ IItLl'Xilm IHi~'Uil"!gro:Il'''l~l (l~ ~"'I".. '!)llie.I ~'PlIf!.lmu.rlSi.n: 1iI~ S. lUI rill'll.~jjlre mov'tu.d:e:.Ik! a..:u.de:. i.1~~d~~f!. .S.ilil ~.A I1L!il9.I!I.~ .R'el!b~rn.l I~V-.~c~l~ :~'!I.aU~ ml1'h!li'l!I~ild~:s!ltll .~'. -~:allQrn ~flrI:im.il ~1l.J.hi .<1:$eziiiri. dllm rn til ~11 Inl~lno:r iIl:Ui .'I1!!t~i1l pLlIl!Le !tiC: ril~ iii ii1l HI.!.ler~~~I!. ..1 IW!li.NIin: Ill! !toJ Il'tf~rin:d\il·Si!!: IQ! ~:I~ mi!l~ Jt~·)fim~IiI'lam:ili1lC'eiP'Utl:u:'i1 . .d .:re.d~~IJ~11'I11r-e uI"Jl~"i\13 r ...<i llil gvoa.:!I ~tl~im~lil e.i5:U· 10' Il~ll.n Ipc:' .S'I.'!:~~~U.s!l!!b.lGiI'l!l':rlcl~ ·diil 1:3 .lf')I:.rii~i .. .E!1Ija r.I.rnli~a.2~m!pr.e[jJ.~IJ It!.~rll1l1l:1ii1 d~ 'o~rJllI1!.'~il. Ji!:'. U I'rRa.ti.IM.ill II!.c:.Ji\.~ e:~fe !!tor-ba" M~~ 1~lml~~! p~..d:!! ~~tmilill'e" (I g1l]r@\[jj~! ~ aI!ilil.r:· CeN!malflllllllJ ~ ~f9C~~iil! C!~ II!ilWlrrc~m'! c.til~i!.'goJH~fIIi .p~~i~ IPOlr~'~'J" :SCiii:s.rac~i:.:!. diel!i!.~cn.d\'!~:v. ixC\'!pfhl 'IlilmUll! ll'g.S~ll'!!ltl . a 11011 JuUe~(..llll ~S~ !!!·. dup~ 'i:rB.~fi: :i'~: 1!:'lniOO.mi!eJcrtr~!(:li! pltiiiejll)JII Q ~itn""o:l"ml'. 'Q:!!: &:·iI: ..ri.'p. p.$11 P~lili~ fill de ·Ulliliit.IIlJJ<~~ Nil! mil r~:r~l'.cu nu_r n (:!tnQ~~i!'!'~f!:lQ!'nO'l!I~tl!lll o PtrUt.lusi'l l'IJ!I'IFI~PI1!l~Uil Iliq!stilli 'sJ!I!!ie!lpi!~i~~flmLl~ p til! I ~.u f'ic.'H:~a i s:l"a.)Jlic .d~ hldi!Ll".ij GI. . P!\~bl~!!f. I!IU 1:1'\~!bLd~A ~lllrp'riJltd~i i'fl'~rl[lciU.iai . el :~t .11 riilloilll'iJi d'eJ:lI05!!1~"ll mo.t~ d~ $.I:III.:!i. iiillIOC:sb:l!i .fI. [)ili!'ilrOO~kl !IlbJooi!l!1fiIi ~ .!dI~1 !Ill\!!mi!i lOll oo'i oogp.jJ: ~or. gro:lili!i! !JIll!: provnjii dll~J .l'c ~u).~:sl.::hiu ~i 'ill cazul mO. iOlr:~l:ezi!! ::lIl1:5~irl!ilut~ ff!:Li ~emlilU d" ll!l i' ~~fi!:~lt:I... "I n eillld . &l:.~ tIKI(l:Il:'.! ~I.~.: !. !.ro:t! pi\ ·eacia Vm 1.~tmnlr~ca:I:I.r3~: lip5e dQ !!I.oir ll:J:me<l1ii.J:!!'UI!!I.li :s. Ihl~ .t~~l."1Gliioo.! !ri(l:_ .l.Si::a:BiiLI le)liCim ~ 1!·oa. !i!lti~ rll!:meroa5e dacHpc.!!l:.llIf:l:ilnlodu'il pa . Jci!llri~m:aW1im!'llr:: ~!iII~~ll!iOl~i!!bn ~IU Qi'liml~ ~llt I!!I!'e.. I!.1l TnH:hl .I! tlR:1!i d:~: si:~~i:i:lt ~ Pril phlll i1:3!0 <lim .ciI~vczjl l! lilso h.d~ lili'Ui ri .~ d~ p~.>lron aVlJ!l .o:l'lt :rs.~ !liIliIl. llil .u. rll! .1!1l!~:.~~~cum.u Cri. liIii~roi~SII. .l e le ~1n~ ral'ri2: I.l'd tor .! i iIIloorOIl~I1lI(!lnl is.\t.O. 'Irh'CIJiIlc.ahl'i~.~.bimil1lteles. fIlQ. ilIi!: 0: Ii:~.i'11'in:g!.h~iI md HUU. ~igl.t1~~pru ~n'l ~~~ rl le :.te Inlil £I!'~.f. de ~iI!I~.$~~dc~<fc $Ul!. Sii II~ YQ.sU.CII'.tdf.. YI lI.I. 01 01'11 ~1 bom:bd'l ~1~1!l!~'~~ L Ili:l!I ~~mli!l .ll.'k! lfilpi.l'se.a1 IOIi' IPll'e~i.piIi.IM Ird h ::.1 ~~'ii!o1..'iI c.SCRI. ~lll WI~I~~il· I II pOl.iliim!'jW .(ilr~l! f!!.!iI :~I':JI~I~.z'. $l-ii ri.are{l.~~Ulil!l m:ic.'l. LOgIii T!l!IJ~!!1'.l!lido :QJ~~liJl '(II!iJiml!j'I..~. !HH r!l!~.d:~ s !Wlioll ~:!.~~ j.'1 ~'!ilii:biLIi.II m:nllll~ I~m 1'1 tlil til 'Ior~il~ IUp:.i r~l!lria l1!I~ilei .! rer!! rlil~pll..\'eO!!1~'V(lII~ In V.1 iU' r p!!JIfi!'::! .ill Ibr~l.porl d~ l!IL!l:a!~.oil rii a'Ii:C:!O tor . 1.!4I. I~ hil.! :~i!lll.Jijol :po:ro :5.'I!ii] lip~~rh~ ~i. Ir1i. J!iI.1 nu .e '~' IiIIm iH liP!Iil'3. ~n'I~!nioo~~ ~ fil!.~crt' . m . ~n.r tti1! ~l@.a: ~I':!~.lwr·ilna dh'l.r"!:'nI.liIliI1l!1!1'mJi'nlil!! 1.d\t.).grn biffi m. ~ i!!!IItWi~~. iii ~ U ln~il . De ~~J!:.I~!l .~. ~. Sci 'iilgllmdeSlli: i!~!!II!"!d In !!castl dQ(I~bJj~@ !iliIUlmUe (i~Hn!p~il deDseldll~~~'iQ~: ee .~ b!iilill~il'i rc .~.pll Qbli. lHII!!.li:r ·ill~PO. U!JIHlliil:~~d!!ll.aJ~ p~'fIII.!c!n 11I"1!:! 'i'lCli ~ .i !'II! !.I. i'Oill:f[e: i!11lIim~ro:.~.Mutl..rrl'e. 1~!llTeb. Spilll'~~1:.pI.r riiliU I'i iSipi!c:i~ Iii ~:(! ii~i! d.dluf~·.!i!.ll!tliJfiCHil •.nrC~$~~ rnavlle fnl:nerr:a ms'~~n.gtU!iI.'1_ ... IChuil'pQpIlQ n: ~!'ltnl:fi!l MID nJlHli5 'l'a '~LI.]ifl31 :3 EaI!JI~IIU~!.slul"~I~ !llr!l!l1'r:l e f!lU .Hl~lt~zwa.:.:Ji~lI..i. I'I1l!ih!!l'Ii! ina d vi-.l ce J.i'l'SL!l pro 'i::l1edlrvle ler gebNjj!l!(lii ~r I g.lli~iJ.JI:I:r1::]1 ~j l!iil il~1iiHiori.ilJIF.en~ml.i.der!'~~i~~:" r.ii~~Ilil.ef~O! de .!:r.&l:Ji r.rceta!J.'l~~~Ii! d'e~.re~iiI.sl: 1I1~:sol)cii'l d!l:.~ ~'8:Mjprr<l! WiIl.nifl!l .l'e !".i it~ln~~i 'I!X'~.AJ Ie!) Ii 1'!lI:I!I:i" .Cij.pl: IlI\II 5(: paJr~e l:fI1~!i!ill::~~bil\.~:!lllii ~ iU~~~!l.g. It.(!I'. ~ ~imU C!ll"t~ :p!.l!'· ~ mffiPl'I:~I!l!ii II. ~ E. ~\!!.l?'nli J1 t\w Ibr oogaJe.j:Q:Jp:il ~~tIOOL:!SitilH!~ Illl tlif~lf1Iuil): is. f.i1i193UIi.r.51:l1A!! odoiJalltll:l!I ~$i r. :Zi"~l'Iiot'!l~ :~~ ""I!:th[ ~n'!ii~ (~~~~Ii. CilCil'd ~<lno.:!II1IIl' d!! INll..J!ar~! III .a~H d~!ii1i1rlll!lpl.e'z.. ~n~r-!!li' urdin.sjili:liI!ti.ah1! pc.e~ lU~fu.~~i 1C1I1!!.l~ n iW fFtOflm] rita rfi J'I'<EI.~'·5ik!:!' goo.Qco'lill~ IiI1l1rmhL~. .l ~Zilll.JD'!~ dDilIilimlii dc· ~ ~i.1:! 'CIllUrU IlIlI!u~i l~'r.i~~I'.p!l!ililil:' pili j!JIi!l!~IL::l.el~.ijl!'!li ".~r .:IUI r.~I.:~~ b'icei~il de' ~ O!ldb~ oi!f:ljl!!.~.I~Ir!l" !!IUllm!!!il M'1l! lilllril.cu"i'I e.p~ulbi'l m!tht' fill ~IrulnCf.m.::Nl .i!ll. A!.Jj'L:: '[Jill ~"g.111 r 1:1'1.~ (I ~'se~iii dl!' l~i!lllr5m 'ron.f~ ta!. da.~sp~. In U~p ~ 1.! .cil.e'm.!!. :r!!.l.Spl:iil1!ellll cal t.!i~~!!:m' ~lll rni. di!llf liI~m~nl.<l.d~rl[ll~~~l!lh.a h:IAtl~~l!'I1!l!1 s'lil'rittlGIl!:5e•.iN. Ii[IiIp!lla'~ p~ri~g ~eQ(~!WIld~I'16 .jQl gif!!iill~. 0.:.!illiic:icilliildl:l TI!l!lU [_"'II..l1'r'~..jJ d~ ~~)~i.Ui_~ hli~·F.eU gii[l.j :j<lfiUln ."1111 ll!~Id! slII..:~e'.~r~ ~ !:j. oh~rn:.e.nivi I'!~~ d\1.re :~iIJ ~Ie enn.mla'~lert!'!.Ii!propii!i'hl~ iftiileodi~Ui 1iis:B.SUU Er 00 da:'!~'rc~!.d(l.sp~lfiI$ n~~tiv.pf.Phllra.:flii: V~!leC!Jlntmi!1Mm ' d ~~ bill hi rD" IHr.m!!!~ !fluJII! on".~!. ~o:!J~ll(l<!1Dti!rQrjl:' ~~lN'!iI:5'1.'iJmflQ li:l'!. :Z.. v~m [!il~l! .tir'ii: .:!poi~ .~ ~piI'H!J!!l.Qil.'.l \l'3'~ S1r1!~.i llIi:rHIf1I<!! ce~~~ iQ mi'liiIllOOl'\!li~~rlt~.t1lrl.u .~iII'!oo~:Il fi'i:!. e ~I!! i!li p!ll~ I'flS ~OJliHi:i i11 piiffil:~f1I't.~rici ~in. (' ptl~ii l.~ ~5'C.citllfi ~hTliill~~l!' $'] 111: gell. '~'!!iii 'll'..r!nl dl:! m~!'M:I'Lrr!(l<l!!iI.i.~i'I.IiI.~Ir'Qd(l'i.fI'Ci~ilUII' pi!: ..N!jc:teT~1'1 rIDw~~1a.e~lt:~p~u:.ti!! e . Jllllnd rO:a~ ~!U.l'nr in ~irL1~~ '~¥II.ru::I'Usfu:lm d:~~<CUI'p!:fiU.!·d"~ii ~.

.ui tll. rele M ~.rtle cu HtJ.JrI d r~. :P. II :.! ClJ.(llul :mm.3 roslpIASlflui'Hi.~ tracQ·dad.iiil'E: ulu. Fieca.'-01.. 'In 1:1'10 n~~'t~ sau m lea:r CI.tIDscu:l a.c (aUmn:l) a I nl11[]C zel.iH'!1II.i:J.elt!i.a dera.r!(!!a N a D'lUCC I De.hi~ [Jr.i iH.~.'OIi1 S.au 'putl!i'j.i ::l stf~ I inc! l Sli f(i.c~~lor b.im~s ILII 'l'ra.l'I!.'h. j. regelu:i a<llc.I.illbili L".1 h.'[f!iIl de rnS3~tl. gfeCeSi: e inlo(:lJ!t .1 li 't ~lii fli I 51 Ii! mil.snib~Sf..'VS PiER .lde 8!-JI JHI11.!:'ijbiW...1iI lines.nilitia.ull.) cHeva blceurt d'e calcar luC'r~~ .l'llr.e In dellordfl'lfl din mai dllt:n .Aqu.mSiI deoolnS()a.k~ LJn t nl.c:'1 ri e::ds!~1 db. 1!IiS!DlIu.3. ~3 !.mb:!!'t p r'i!fI~Si efilclti'lilor.elaria i'i!I1!::easc-t clc 101 5:a.teln slne..~catli!.r.!l.n!!. Slildonu M.liII'. S~.O. hi adi:\.I~ ~I-I [oloseau .a'!:.lii:[n illcinla sacra a . gru:Ii!li.5olJ(llis.l!u'i.ll'9 1'~ IHI pu da se Iliido daU .e~US8 OOi$e'$C li1e~iIs~Olri romalm ~i P'WdUSll' d~" .r'f!' II.a des-p.. '~. iilltl!on I.~:tJ [j-=o~bn~ logrlj i r1! ~i pu rH flti.:semnf:.a SIl' in~o8r'· ca T.J1.gred .c:ia. La n!.!'~1 r. r ell IUe I't! Is U Fl~.l:tillbi 'Ii' reoda fa :si llitioa r!~ Jluli ne.e. spc'rante1!.ZHP' de pe ~.I.: p'CllFle dbll :ziaut car des?:iJr'tca cd~' diol!l!i lemse ale lfirinld sac r'@". 1::1.m~ SIBitliiI hd ~urebjslta I!! iJ:l~re:lillea cu ora~~I~ jJQnltl"'C ~n pnn CUOO1iUl'iI acestfilr (i.llli I trecul se de:s.l1itre:sta JiJd 0 lI~ir...'.$elii> pontic(!. c:I..j i'lJlptlrtu1n'llii pentru pro.0:~'L'!. .mIt!Oiifl. tnlr'o s[lu. lIIicm la clili.SUI f(ls.~CI.n. B!cclirill.:C .li dI IIIWrpr'i:liHe.B.lul!ut trlmil:e (} acrlseare pl.!l .C::!li '~~'Ib. lasc.acjj'l~ t'Oih!l~i.. d~$tu le f1il~o.a era ell. Id~~Ii'!LiI ic~jse preOi tr alii tlll1 ri'lil:b.prl~.iI.a ~~a [1:1 tlo1. LUCTUI mu .ol.llJlbjlii~ell.o' P"C(.' ffiOil:arh elH!!·:1 rokl'se.iiI' se reeu no:. .e ." tcg~I..~n~rl:l !pocilri'l.1fl.ise se p-i ga sHe.u I.merti. ~cu Ii elera Illat dc.kIi'lfi.el'e ~.lfe'btista sn ~ rsrma ~nors:~ f I medilltii: .hboLI!I)1 eli.[)el::I!.LE l[Jr~'pt c:i opoz:T~hll 5:e1'l.s.mu i~:~ c:u~ nli :':I VC1'l '0' ~ IiQC~ 11'1 ~l 11.cl1s.e prabll~iI.d u.sCOnrLO e red."'edn'f. ceri.ucal:e:.i~!!!HUIIscrisorii In cil rc De. pe.51.d it C3 route IJ lo('U ~jIe [iii Ii~efi!~ fa.· h:tl fII IiI.acl e :d a.er.~a"'ll!a~ nici lii1 sens.lJneori era '!!"I)rbu I'Ul. a tliunlJ.ia. pe n"!IIrl~h~ v. dC.le :lluob.I ri !l :l. evident.a a e. (:111 la.t::o~rl.Sil' c~'~e ci tid~!I.liiii Iii d d:acii ~t:i s!:riau~.d.ldl1.iii .!.u de cUliL Ide-:sc(lp:~rit lal . C.lperca. OOlJ!lpi:eita rUH!101i .a' f~c'a pa~. Lto:g.Ie. ]':11 '\I'e'~cyl ~ !l'.is.iiice~a~lisI6rie'll~.!iJ 'i.m11l utr'ln~a..3 in05. ]J'! Oi'g.i. Sped::!! iI~1ij ~I!·al.! If Ie f(l l.a.a p. pili n~·se'. tu flci niltumi nu ~ti8 ell ace:asti :ij$e'<!fHU e !.. j.:1il1u~lIi!! dim I!le llpsese.~i~.ebal)e.' gr'@'u era de. IIIilSill:U ci a~a8U serlseare .!1. Tusal IrlsC'rl.Do.:islen'lei S'crisLJIL'li 10 dacll :lIh81 :!l~Iii.H~!i comp.lliti i!il JIm lin da'I:!I!.i. ~IJI' hll[P'Il'riu 'romi!ln e~1'I ~l!Inil)&i:uU! I$.til (pe a.f:-e seria C:jj nt~rle la lim ea buri! $1 /aiHi ollial! IIJ Ii.~l epi5.itea pletreiof ill ~id.r18u doar 1.Pe!R'.loc..:z.e~I:useis@' eX!llidi im .r~ phh.ful p.. 'im~rej'ullialro~ cares.of.!HI...!i~sc pe iDl'1!flll!nrls.iI iiHab~Ii:i~ tm:: si fi'c' C'~.. Invi~Hi.e I1il :gTlil'l::e::j.o:Iosit III scrt So ei scrisu I ins!]~.DilS 1. a:i~IIQ. die· Ifle-~tleri .r[~ IIh::i IJiJil ri!:~ cl l:o'l'!espoJ1de:ll'~il cu . re.ril: ~ ciait' ..!'!ui ba~. nrc~ O~e'INJle de semlll!!' spedal~ pc [it ttl po lri vi r. PllIt{!<J.~Q.J Slilll'rnllz~g. .tl (leFl1Ilj'J'ij!'81! pel'llru asprimea jjolitidi 5..lIe .lzegelm.aJf'i: f"'I~ de .c:i!' :s.il1Li ~ fa IfUHf' ~V L~ Ie~E! n 1..acl. Prob.!~BLI't dh'! Clerm.~.\lea.a!'e. d!u:pl! tOtiie 'semnel!! II. Dl)br. de [jUre mlilfitil'i:c' F\i:g.iF'e dm ele pu.'C't~Li . i.i.'i:ts.9i ds.cl de pomeJl'li.~ sa:u preCiLi dac:i.I.iII!'s'iihi S1iIrm.OlJori3ia.t~\8..lI" dar (c~le time .lrU5cli p mtlle rna.l wedatc:larl mes.$I.ll'lili lis \'~rs.r.gculoir~.1IlrimlJiull I'I~z:ooi d. . duplir.il~i.adi~.lU I~r'l!.ihd (lxl!mpill] celor oo.Dio C8JssiillsO!~ g'islnl de> ~mne li!lll !i·<lillg.re II.1 de' d!nsl.d:acll.I'or.e O!..ab~ t ea iliLipetca ~ prcCl'\ic'C. sq:.ihUl!e :rel::en~le .ai ~imj)ll.!.::ftil'l~alIIf'rtlo~ d'li!pt! r~~ii!t b!'OC lera.mi:)s<:lI.a:l nelncrudQI"~ lI1:0b!!"l I'fii!re.lT~i'i(je:.pt! c.afl eu D. r lit clm:ia i fa phd ca rJ.:! eUa 'l'!r'oiI dililtte cel~ If:l.gref! di t1J DionY. E adev:ira1 !:tli li.~ asHe I de IiIktc ~11I Zif. Abl'.0 5eri5!Da. ifhpiJ. e'po-t'li .oliJl aile JIQ.cll:z:a~i. Sa-1iIl1l ~a I" c:u.sera pe De.!t oorclfh bUli $1 pes'le ~'Il..o f:!'U pill~a rn.f'!l$e.511 rmil.l cOHsildt!..rl~l.a b locu rHQr til 'z:i d Ctl a In m'l ~ rm.i!rdmmatl!!J c~ .is £eltduiUli ()'scn"lsoiilE'e prlm~l.dulc Lrall$illj'~tlUl.i'~ce$ti Pi: Mocurile . '!rjmls 13 iClupe'rc rna n:i p~ ca.j_ nu era materiahrl urrna urrael. U Iil r'al di!: 1:1II~u:s~ra."ggau.d iI.. fcmni .I'I.l:lId.c'lI Dom~:· l:iaf!Jl!-'H:" n:l..j~il.C'~ribl de ron~i'inj $~ I !tipe I i~i sf"~QndciSl': r~rm.al j...~. b d !t~ c'!Jn.3 N~agr.lurile .! Pc!m:pchls !pI! .. IDa n."IW. shrilc acestea.i.~ iti. inlume :Jlf Ilril.Hl.ale :~j sg orfe-!'!'lnIisp'l'e halla. CaLll.i!sll.I 1 "c.rnap1:'l1 . ~~ ::. I po lela he btl. DIn p. l!I.. CI. hDta.. Slf! r:lSllIll ~x..bI~mIR ll108si.IJ de oCQflI1r·· r raare ar.Sa!rm~~~(!!!!.ar if1 1i'!.l]i.'I :D:E:CE6AL.~ r ficu te Iii.l g.rl!·1 ur.II t c ~ en iii 1.I lui(.fI Care' rjci.~n li!.~ Df!C"eb!.dirile' l:1li31 m\<l.!~ra pOlt'l~': ~ Ung~ aeeasta.lilcgliiin:' fLI l. e roar.! . pe 11 filii 1[11 fete Ie ~o i' d:oili.!1:~(.'16 La • prin lega.muHa ea d~l1pa.za 8~Sje:i ilniicilIl'lJi1. Ern llrese t.. e:s.d Decehal U slal!.ftlto td~~u:nD\\Io~a h~le" CI.f~Jil:'UJ.iri IJmpl. lal 81~a va fI s.Ii ignoIra te' f de eerce til tQri iI PI(J.eolcglc. Prezenl:e li~re to r f.l1Iflsloc. d.ajuJ Itr.'.a ell ambio1iS3~r pe Hllg. if.ian pe 1[1 cil.g:e.ina alparlillte..ie .ncUI.a.! e gl'i::!. ~11.ls era deb1im:iil1!~ta d~ cOnll.a'd.lIl..pl SE' mlfl..alin~U .sii ilill seco.lILlII Gr.i :foltosiUL 13€1 .III''He statulul .®:ill:1!:'I"in.'1Ii'~~3:lUlU.liteaJ n.riil" Siip.ai!. dl'L CQ f! s.~niHI lor arlgfnlr.1 jJ!j! rfltcl~!i.atilli romana. Comos:icu s. D11iicovli:'jlJi au 8 1.a rlov!f.~:pil hui ~~t~malke. tia ~rob~b'i Ii.o$'h~'!H!. da. privl. ilf. hi ..l: Pf !i!!C'{l'esl$i c'flIle \':In $I illfluen!tHe C::IIHt!ral~" AHa bel.a I'LI~ :Oe'cebe I cUre Do. dl '51! PO<!'!(! serie route llDif1li. 1~ [alia de .rau lreti!.d. dliar de DomBLi.!lili limba pi!l'le.lici:lstor 1:1<101::1111:1 .Il $1 utiU:za I.W"m de-a ra~ tlli un f.aW a.j.llleze C'lIII~Irr!e iIII re gi ~I eu inte les ~imped@.l. eli lui fmiari.uf! c!!i lilere.rmlzeg~'11I.

lc:IE!isei e"Il':lolillilllgluc~ii. 1::3rc·~ :5(100lea ptl i!j.if: r..liHJJ sc·r~c~ea. firo~I. :uuJ!iJ!clJilul.~rCii I!~~ rie.<l1:!3.e_a_ I~d t .I~'ast. ~i$ic IOi:il~Wnr pr~8 '\fiteJlli ..pra maS\: 10r prj fI 11 ink~S!H!'1 ~biUi3 <lllumiil.il. pI! . I nm.smper. !ji!.r popu l BliXi"gi I"e~~ neupa te sA IJn~ j. $~ lo:ll !. bJ ll~cLl 110!IOCil :j.ea I]H'I... C'!l!nll)s.:'!JnD~lI.ri v:!:!.1: I r~pc cI~ d~ I~ riisiilrit ~ij pi:tJa.s(::~Ii'O.IT:ese ill!' rntrill C'iI ln stn ~I! ei sJi""IJ'O!." IH ."e.i3~~i .:SCl/~~. Si~t ra.[l l!Xilliiier a ~i ri![ll . la I tt.!Oil ~ tr!d~I~!nh:~.~lrilt31 meri!l:ul glia:nl1'tel(J'.".rtm~ti~OIr.. f'u.I"<Ii i!ilslruii hi .ia. r1~·~rr~ ]:I~tt'a T ngli lIil.!'.~~ea 1:31$'~ ·1J~spf!'l.ar il"est~il1se cai. l~ti.l'lIiU.:iIl:!ii r. <I UC p(l'p(].i.~~M r rU'j. J. '[Iiie I:~:C{Hld[ld!om da\Hois~l.d!lTd rl~· rned'h.I!!l .o iltd'e m~a I.(lni!se.".>.i'iigu !:Ie stll~H ~i~!Q:zO'N.l'!1f!~l<!t(!.S'Lmsii de in!fQrmarll. .. . ' poe ~D ri!'CLJ nl~i Jl'(l p 'OPI'II~ lor tJi b5I:!!.e '$1 .lrl1:e Ia:rhuoltlgic~ i. $o!]ci>.:u fi 0 .~ rtad.fnclm.~jtL1:il'l i~\roa rele . ..'~! ~. lto..~..a~.:e!...itlltii h.Mt.c nct SU11! p\Ili.'JIlIl. ~riflFrtrl~ d:a~j: 'I1in~ dI~$:P'O.i:i ~"Hl ii1'X~I.PIu.:lh~eaJ d. EI illVAbl.1 ~fI'te enIUz.. timprtJ~.:sa.~ :>.o'i <J.i ~i cum.a UIi!J plI"Q prt!'.Jn11il!~. 011 c~l:rtil lliiilg:OlJI<! oil pMO'I'mri.l'Mil" Ie I.!lIi:1)I s-au fac:~1 diO.'m~riilele fizicii" r.i11t~ ~.l 1l1!!1'!1inlm !:lit '~lI! !1c~l~filte'$IH~!i·· rk\!! il'<i.0 re .1111. l!i o'l.~tal ~ggili8!.~u riU d~ IOlidai'leS HI!.l moral . Da t~ I:: 1:1. . ~J~~~tw a il. b Do!' a s~m~iIU.amohis.~'" I IlL ~\.e.1 ~I!Il C\'!'re:l!trl1d po.iLBI ~1.!'iUril~'I(lr eele barb a re: i in101:a:~U.gr.1rl ~ I@fw:rlt ~i'lI.r.lm ~.ii p.a.porm ri:l ~~i!.llioi.~ i e:.a:>a:·.. ciHJl~\iIllI1'I~ rs. d:t r' lI'I(!ciopdIU ~.~oo~ele I Le-I:!.sC'...apr"Q<l.Il1DrH de' in'O'3til ti. un IlJJlItl1'Ij a... k"- A:~d.i dr· il lratrn in aiCeIO'!~. If Iill ~i m ~i gIIil ~n:ild!.'1 .mi.I~i sa fill utttim ~li De!:crJ. na tu rol §'tit:I'!~Hf.e m~..!·.j iDACU LW iliU~cGWSrA $1 O.pm Mce.fl!la~i~:<!IHi pr~>(!I~.Jl]~iS .e. IDcdderdal.!!J a l Gtttl'.e~~ 0.'jw dg. Bll re ili 51:11 mi· 1 h.':'lij)si!lc ooare~i. GiIHlindi.H.glllLiie-f'llIl com P.5'C.8.SL1ra gciQbl!!..3 UCIi!:ri:I.n(. A.stl't"~I2:t. Ul tiOal.plJIl .. CI tmdiiJ· ~ Ir~!in Ii UQ . .!h}f dQU~i$P~~2:i!~S.iHirnll1'iewadita il.:: i·3 IlI!v..D1!~fi~'l! ..IF ~QI!SHWr ~in!!!t~ra FlCN.l~eiil.1s~~.l' tiiiiJ!C:il!t" l".JJ~e.~'~.~ a.lrflC·[I.l.!.otd.~lI.".J ~i de ~ I.~ii IILI! Z. dC\i'~:nH :1.llmnl!! a. CIda!ti d3.!' de . Sl..~~~ ta ra~i chilH Illi lc n.<!sc.g:i.li:i(:'ii ~i o..a: . rili~ W(lwHei'.e slJlpt!:rioanl..[lUSiilf'\tiIIHI !eot.j}Eitf'm glrl~. .<J![le 'S4.~.nl.'C !~1l. (lliei ac:iJ'I'J~a ~ui De!':i3f!€'il1 nil! ~~!'e ~rl priYit... .Jd~ "a \.ilf~.rUHlll£! !Ior Ill' vr.r:a! d~ cut.I.zi'i<a lor ~aJ macl·lor ~ N..all. ~~ .rivit le~[ lI!a'llI.. Te ni~~i.~ 1eil::retc'..!i o[i'l!'illt:lI.~~a i."~i~i cli. ~!l :0 p~t~:r... P~o.ufa !:i.<lIf li~Sa 'I:!li:zcgetu.lsH-a .1 r!1L'.md3 n!1!'~~1 u!iiI gc l.. Exelin'lfIiJefe de· 1[. P!llt~<il s.iH ~~ 1.~I:l tee ria leI. r II FllitilQ II .(l.Iil~i ~e rl~p i<lllt!:l"'I!1d~~noare rJifI OJ)il~~JIIll Illli Df:rn'!lCO!'1 d~ :Ii pscu do.ea 11 $1!.:l.llJ~piimint~~· .hi.II1. 'Veli c€! mare ~t:i(.(Hi nu urn ~ lid t:h::cIl' Jna·H. !ma!.'! I!:Jl (:!!Ino<.lI.""""'.:].:5 l.ll·iiFlala. il:n reno men Ji rese.l~ Ic~res~.~ Ijje "In~~I:edlll .[m1c Mar:A ~e :n\lz~1 '~I Nill .st:!dalJ~·1 IlTiimmu. o. ]oird311E:'S t 1.LlfO F da ellOot.e' rl~1 eil I l.ivorbmd d~spu~ sHutia: mass~(I..lil~r.c'llP!lili de t'oa.ili ai !lint dill nr~ rnt~lig~111·~. n~m. l m:<'i•. prin !'IOlal. dQlLa:r[l1drur··j dC' IIfIQra'l. .istOlI:! "1Ii] men] '~"'H'i: ~.re. .B ru~+ bognl ~ ~oc::uifll:~ dn n:a~'la l~~il ci \l'n~.!'I.d.. :'ii I I'll r-e IiIiI.l J:'d~.:i ISe IW I.lt !tll 1:Il.~al:l pi:.l.~::l!<J!t!.'~ii O! ~.!:! li<l ICI! fl. 1:11h~cin:t!l ~act'. . ~i~JI! . SCr..H.1.c~[r'>lild !]obiliiio.10M ~~II P~}:Ji~~ l.uj !f1lr~i!.id·IH:lILI·j' so:i!raiIHi~.1'I:..'iI(. did el era jn aeeasta urlatI!:ullslnlpriicepul.ECiEBAL.oolna.pasa..'[HHi: 5.!l!~d' SI1I·Nf]\ U.H.'h~r. 1!)l!i.H (I!Imi~IllI~}l.u SB flU·~ ere de ilil:. NUJJ1l:e~c :..j wilil1~l~~Idmj !Sf! ~Ii "gill rcgiilllle'.ii.".~. 5tudHfld 'tre·~tetNI ~i SlCii!'hncll pe ccHil3H .!I[e =IIC: rmtC'H .com p l~iB:l~ i r fl).". !~i DOll' !Simp.:.W!'l~f~ spm::f.~! S[H) rea: sea ~~ ki !I"~lr:d.as. ..s~(l .1 . (!e~..IS5!Jb tiuJl1e ~'~suI] CE! ~mrmc~ll. Iboian'il.!.!j~mpill de Jilecte· <:til ~. WI.I'# ~ar~ l·o.iiii i1a. .ol' ei~nH~h!11'iCli8' ·~mnpl !l.!~!lCi3 tHlei .g~::i:.pLi:5 :Sp'f:t!!Il :O!pmpiOl: sa!liil:ld~p'8:rUI {!~ polii.::1<1: SlllU I pent r~ .i5U~ r:l!ma.lfi \1'.1 .0r b~3~7 de s. li.E. en situdii .iI l'Hii bjnuillil~i ~xistuli:!li unar ~l!l!l[J~i:il:l.I.:'rii si losl I~npre~ua ciSd. t>E.t.. lII~ ~nd.::lllii w~~dem. ~I pslhi~~~I" Mee J.trl)IFlomicl1!'" fliTMonCif.1 !..l ~iIi.uJ:llJ£ .tOfielll ilIQt E pur' ~i . ni~.c. riiir~ lrll:l:{ji~I§'" :si de . elL! l:JiOSCI:I!' ]f1sod.:II!ii! ~ . .n~:a.~: este (iUi!> hlapoi r~ll.H:e:lIa.:ZO fl~.:l 1.ra H~ I~regp!.OItUJbtl!'i1.ar.acQ·gel.gLl1Ie!l I dea !b·I:~. b~6~ Il ri'~'itiii ~i'~"~ Ijjf lnrdanes. SIII'blllainOil [1M~'lIRI'! cani! stat invl1~. ~5.ii 03 rlrIerd de .a ''I!v!C. 1 11r~~nj] ~1I1i1'~I.<lIQr.di..o:!.e b:Hli itU. de~:r'~ capll'.e di..so!lr~l.rc.~:i mlHii] I~'ru pn·[J Ii~ 001 lI.. tB(\!fiH:i'l'Istri IUllu.j . I'f!! .!. inl :j.:Pi[l~a r~g::iJui BurebjsrlOl_ l~~U!1 lui iordtlrre~ se t~fe':tii r~r.. Nt! 1IH'a I" 1lI1~ Ifle.!pliine' ~11.!.!lI din .Cl)<~~WIll!It~. s~petirea ell ra plc Ibune.t!~'rta~!l' 1li!1lmd ~ tmzindu-se ~!(cil!sl \!' poe: in te ~i. i(!!lI': f!~I!!~i~ neve ro si mi I.zboinJct .' ne-e pI'oe<ii..I. as:ClJih.! ~tli.gf'r]~.:~~waite rai.' Ill.i.-" silL ~!l !r-!.I.POIPOOlI'~.lC:3 sdavagJsta daCO-f$Llta [[elise JI1c:i) proa. e!~ !CI!:g~indll:!iC: 1. Illf! Siif!~~r om sa org!:lI'1Iz.PeC~'lne~ •. Dim P'OI.i?' iii se III Ualilla l!I.dj PIJ1m~:1tu rl ltd! ca iIl~!1i~!c rolzooir<ili:ii !ru f'a'~f.lp~lrfOf~ J.a. ecle porn~.'a ru]. O!O!1Sl dome. .!' l!H:r~g OClJp:3Jt.r. IlU se mal eeupeu de:!1.'I'i?I! :~\'D'HC. ta bl..@:. lar d~. ill !lUL! POfD.JP In to'1l . . ie·.~IG!HUti:I['~~tfi: $1 !i~8d~ Inc.~c~S!:II el'lI.?' .Ud dE: . ra~iJ1d~.ji po'!..!I'lu(!C'i ~I~ Ji<!SC' difl: stell) ill d flJ mu ~ 110!i11.D<!In"!:3 [f'iI :rIlLlltll' ~u~.~ mO:iI.Hc~.$LC !lB' ~:J:s.l.:.a~.!.~ bll'lp$'~ ·cor.r::tl'\l'~~Il.a 11l:~ ln mrrrl'iiI 'Tn CUI.al1:.m ~~obul de r\()c.til.c.irijne!c ig.lI~al IflIUI\I'I::! i_ r:i loom![cj c ~H'I dfillc<!i pre'r'er:El.'!.ou I."lisqcie'ta tea dace.('Sle ~~hcil i. 5c:ri'.

:5iH~r~ a SillI.(..'!.CI':t1~rniilll.~~(l !TI.ll!ltii.{l!l'mlural dOlFCUQr.ontnlrtG un ihl$~lJI1.e a dUli le '(.Cldes /tw.1'1 d:3Jdc.i!n VQibil de un 'zel1: .arl!.u..:in&ith! i7i.'dCf~L:lr C. e Ol!m d£.tttit a.g:ro~11.pI!IMlca: .m:kl!.~39 1!111.BILl.IClr~di~~LApel~ vinda)c.roi Il ~"uJ lra del! 1'1. § 130 "Ie ~tUp~ I<lt!.iIJpi\~lrar~:a s~jbs~'an~~IQr u. ch:o ~tlrme.Ic ~OtOO3. ~eU~ ~U~.nuJ cere.l.~~~n "U:COi ~:l...ca ~'Iiea de Ce.!'i!ptUf~·!ta i5~ :'!.d.clCLHhd rilsl~ d'e .I:l.! f~l<I tll: ri j.I rlt:c r:.igmii .LI"C' pe. v:ilrifiz.~ COI1~m· Me ~il'll!l~uuT . m:!li Sllr:~~~!!:.k!ccm .llIil~IlIII. e: d un 'Oil reo d:~ ·stu.\I.estll' de: so -!:lQ C'ITI.a.9li.1 fa I.:l scr'idfJ(.!lg~.erI] ~Ln pri:tii1..aJ la r:r.ra .fl~! !Jmcni. di ~ nl~ tr!)! I de . d.c~r.r~OI aUr:mOf Intr-e l()cc!JI!l~ll de I~ SI!!"11. e .~ .l.VC.rl::p:r(!zi:'ti1ittl () uitrare.~:al (orrlmrt dir~ ·68 f.~2.t vizi!:lU asU~L tun gi mea b!t!'c~lri:lor .1 3 Iiili.<I illlile!!J. t!i!.~!ii ~..(' [llI.t:l em.!fioo.Ill 1. pel'!llf~ ~.~do~[1. 'po\~ ~~ elll Q Il('!~:i.d~scopoen~.aI~ (.is!:en..llI~a. eu IlIjLl~f.ijQ em ([-e.ri ulll'i1d h~. C'~ [Ll.!:i C:C'.TJI1~1 iT!s.Oirrmmu. D~icol. cau d ~ pi Pi . iOllr ~cad. l[]rigi!11:lltl.2]: i~~ dl cllila I!~ 1:11 5 n Irm~ i.I. Num.. 0 3d1~varatQ~rl!isa fIiIfdu. C8lli!iiJf ell (I pbl.IS3.~ll::iHu.J:3 :}I ~D .s~[jH~! ~e !~tHi.'! a !1I1l:r.t P<lr<l !C!r~llfp~tli('i.Strins U'pU~ :[:Jm..rest!l{) dov'~:li ai~ unel ~l:iint'e "I]edk'ah!' . Pr.la. de ~a :ac:eel) d'~.ci:tc wntllll~. r (11. ~I~~i't i.r11de iait'FI!i.iIi~¢.d~ti:ll':~tillr'l.: IH11. fill m~mii~ u di s trus !tl!!lli: siln~1!!I... Itf. Niu Siflt ~o~:I. 'lIIrI cere ilro.tli lor ~imponailillii ~i 5etfll1riii· 'cali'vii: imuuiabit.~clUlJrill i'l"! IOl'lrlll'l !'. N -wu seii P<JI~: ·d~ tll ~I: ru~er!! 11[d~ii JjJl im'~'!Ie iu.a~ea ~~v~~ rva n[l. I!. !lce~:J ~ necwpo!1'i sau de ·d~f .ri mu I ee r!.ri.EscUlla. ~dE! eare. lrii lIe 'H~. ~·i :.5·~C' de Vl)J1.U.iii n 'CO!1!S icl croll poo.! ~ru: etua r n ro [und. l:ralTlul!!lrllli ~cbe. dllpiI .\1 dclel'io:r.Ii sWpi .Hl p.. !!i:Rt l~rti~a:I'ti'.e .~!:!.rl!5~fo! Mi: .nHN1i.eire p~l1.! E!.isili ill Olceel:l:$i .ep@lfD..lc Slrll dl'tJfi. IHl aleilil!'!la r:"j Mfll€iwtu:·ca.l.5.iln. WUl: h.'~. ~Hl1oti HTl:l. Dist:w~<l dh'ltro do~ snlp~ 'COI'1s.'t lilt!.11ci.:['IC'J!JaJro EI ~ epmpun~ di~ rna.<I!.25 .r·oma.l'uhJiiD~U!iile..!D'll:$8 !.Je d~ (IS .{I .11 tiUuJ:I:a.ICi illS Q:g~undese ~:X~ ten \a la d.11.OI.\l !i.i'~ll-tleC'<illiDOl.OI t drla fat3E!')!.fl!llr.elor chi n~ql:h:a le.~~el. hine dOCUII1:erthl!:fi de g~'[c. ~·jJOa~.iq CUI (I.ijjt:~ sli:li}!#l d~ luato t~.~ l1~ntr'lllJ:ii 'Vu Ilc:l1'I mi!di.lIf.! i:efliU~ I'rilvil1./~ !>lU'PI dii' ~~'ml1!.e. e postrbl. u lII~i mal tngi.~e:LlIJ!. CalirJttlil<lreOll."sti~ tule ~Il:sa .r!e<!n. ~!:(lo!lr' otl~ [I~ :FUJI 8lrilrui al zeului LUlie.c~(). serve.o~ Uer..~i'Jzl i'l'Itro .ltJs C~n::I:i'lIil(''C~ neliirl!i. A 'I!~J .'!)ier.fMItil! t:IcaJrilziHe. p.' ..: S~.r~egJHI.7.SC111 ~a m~ ) eruu I IHlJ1J de ti !~U . Uar r'!1.1.i1parte.!!I'i~n!a.il! cl'li.tstinckt.~.. NLHme· roasele eisterne .rn.l~l Lc!rs\Cfl~~':ri'tta Pci:m<l p'r~ ~~ wll~ IIIrll'be' cia ru IIIh. 1'1 (J.l !~~ tic.:I atr~ ~I:I it ipf.!1!irc h~ dOl.!e Illalie d~~o:! b!.!~ blr.r.d~a.lliOll'icllil<lr rulund d~11 inein til.li.I'rul i..hit piir'li! !>l:Ipe!'iO<JI~.1ltl . tU. jCIHU~ 1j. r 11 reO! tOIl:~~ e wd:la no n~rllIl!i.')~:t~ . d~p:3'i!ind Iblm:~iHitm'pp.li!~n umfllilnH~tH~ilt!rr'.l. r(lS~. sa fi(l' .~:ii.. n:!. c:a:lel1ldOlll'lIIl. O.lMi~ sp'ilselQJ:" ~lJ. nil!-i be 1.miruil :grata! C.Ji J1!n!llc VbbW.<!lm m'lIthU" q·mr~~!IL!'~~ LWIi<lU ~(:~j"J(!l'i~ ~II (I Uplh!r.!J :soiar.': S....1 n ~sla ri CO!'ltHt~H ~i mf)<l!c~.iilpH ~.SiI. 'li:S[~ dl~ ~9.lwrij.:lIci l~tiliUl s.O!J..~.tI:td U." pe rf~~ ~ r nelll:S_ Sup r'..ILlMi. Oa!1urni't:ll I(:ga.c<nta! d.:rJ. . ~i IHIILIIII1~= LUI :CCUC ~!(! Iblloi.~ [I ra!q~". A.OSClii te :s'pre!unu~.!l!.!!'C!rel?~li.!l~ii i.IlI.'!Jin! d pas iFlflll1~~ a.lOi LI J:!ol' .a '[.1.t!<l r~. ~:ef[ ca~ '!'!OJJ1pmte . ~a l~tH~~.'<1 sUI pH illSI1 ~ t~ (24.rm~nlc.Hlpi.' .pi gro:~i de ~emn..hli~iexieri:oarc.. I'j.c~i crule~ ca lOll [I~~c~ p'1.ilJiJeblel'cular~ .:.i!r~l!.j. Par~~.pI:I.li st!.t~'f~.oi!C3r~ ~E!~<!I!dirl p.I~ d:a :pialr:G ~i L!!iltU~ de . f!0l r. .amrflle de s'lru:c fu 1'3.iI!f1dl.::U de u Ild~ll ri t..d lie .'1 dici !iJ.~(ap' de. un 'te rc d~ :5'tnpi de ~.aJ[rul ~J '!J~Qf .65 'em. !1iI'I!lH~elem.~ de~IH$i im'br:liC:!iI~ apo~ :In ~ I.3n'! p~.e lleUj df 30 Q..giihH~ <l (Cestui Sa iIlcl.\'I i~Ii:! lor ~ r·liIlflill~ dliii.'l~)8!"C la Ci~CH3JgilL C:ll.~..il'Ulul[Ji cere C'I):! ee] mult 101 _:_ 15 ern. dec~.~~i dl.1 Ctil.~i afl!l:!l1Jll' ~UJ 'M""Q~l!lt:ill 1I.EIIr cu.mJli.i~IJlm~J'ma5"I~ali il'l ii1al~lme S5 .d a:>'lrtll!l(Hillliccl' L1lid:ad' (I il!{)·.35 CITt {Ie".g illS! riii l~i! l·U A~ Ire [~~.I1:'~imlf!a 49 -50 em. eu JC'flOrtlel'l~ ~e .cmpl"'lce'~ A(ea~Ui lTIedk!liIo1 ~rnpjficj'.· ~~mn .:po :sU.iLmirH .l1a 1~lropne" mn tOl~t:i! die a grabJ d£a. ~~e5.• hlir-a n!'cif '0 tfltf~ru~r~ mill larga care ar plJl~d . sup~rio.lh_dcl:! circ.ma& dhlerse d~still"lir.ilin~5· d~'5p~ preol:upMiiiJ~tiTnti:rkl] i(~iiflsp~en:. CilfiCUl1 81 doih~8 cOflslii din d!Ju:li fel~~ri diB s.rlT!iII' S'CUI"l~~.i~~.~taL':jo~litji ~11! rt. i~lfjll!:1i~UH!e(.'U.dil (I~ murmiUot ~e ~rDlIlOrl" g.i ~ 0 s~1l1pl€iJ lfl:gMI~'~: inCH1'lnfil~I'II:L:l1 ~i c.:iIFSL! ell iJ.!'~ eXacl rl'1fi:~~im~aJ ~or. inlgr.11:p'.ri~~.sUI~~ d~ h:'m~l!!lontien Lrit~. C.l~1J $~ ma~ ina ~t~" lJ:ej:!"iII~imal ~aU ~.tt~ aLI.Oijit•. (J + 1 3~Upl Sf' .l Cll !II ~1~':I~e !lli. sh'll ISOI & sUlp! iH.i [ord. ltii ~oHil:l.e.m iI .::ilJll Hicill~. ~.i'1 cllIl:iIUII13.!. :m.cHr.!l]fa b loct! ril()'r' dli II'! p.lz~i·ell re 3.aldrJJl'Ild[c: . Teod'Dl'ie.ir prfrllll. :J li f(::n. l G Ircii CBfClln ~ do!!. I.~~ti.I. 'TQtL :siUlpili sfr.[lI~oo~~~p. in partea StiperiFD:! rill prfilir·tHl c. i:1llr ~11 bl'1TU sulJilim pc f~la lor ~X~II'i1. Dia metm ~ to tiaJ I ali .l. dhri ni Ie Ie da !. L Cr~!l.supl'n soh.icsc E<I!flt:ul.U: ra nJilel u I:UI p a nuc :I twill Itill c~11t LJ .llIis:!.~biJel:l.!.B·n l52 ciliil II.iisu r.oj' fngu~U /U'nw.511'1i:tu~D'U! a r~. un: rm. La Ptlliatm.a.mi!lr~:I~ .rJ S::Jflilli'lege L11511.lId l.l lW~! l rep:tl. in~i t hid P. fa!'a tndQiahli de oonstanta Tm!.~~.!l.di>i:a n Fl1cflt~n5~ *iiJ pllii.aH! dacQ·.r.r:f.2 EI i.rl I'll ¥!~rJ.Il.l sh.ZE):ge.~~conduete aduse Ira ~umina de :sllp:!turH~ din MlltJl·ii Orlli~~ie( ~~L::!>Ule.I~ f jj~rO'lm g:l't-I:~ ~I cnmplleate.:Ill J m.:lcul'i~cir d!l.V~!Ot !l!IFlstiJpi . v reme ·(a .S11nt: hHI fllllJil mh.tt.cJ.

.II l dl!r.la . SI." fbi MilCC ~.~1g!IlH <sa t ~~rL.:c~IQf\!-.'.iJ mil.lH ~llilc.ura'L'i dtlll pILl-he' de' rol:lilnd~ tfme.!iQUi]. .I~ (!.g p~tr<l'I.plii!i*I.~i o~kir tmdU ~t ~klfs"..m. ~il liet!Ii gi.de ~ Ie.!sl.in d~Pl!!!. :S. d~ 00 ::5~alJ 1l1.lciilllirl roo.hllll v flu.rlll]otIl.l!t1l1gihi~u.5~~.:zH~.le~d.l S:8.ij i[l lI:~l.$t.. n r'n .~ .ri$H~.[Il'.~~~l<I :penoa da d~ I.HBtl:rai @l1lndi!.t:li.3 t1m'I~:~ ~ retand e$b~ g'rl.!::'..dfl!'rrc:~rdilJ cn~ 011 <! !>3 P 1.ilI ]:ui po~tii' rnplOls<!ta .!cl1i.. de OIl~ffil Ie a lr.r dill lie mIl.mare: .O". e~ lOll! if: eill.de3.'. r~<I~ in:Sillliu:~ua f.<p.~g.lpa 003..Fii~ ca Ierid~. pLit <lir1:lil:(i~ogj~ !I"!'!potriv:a ipotetci~! t.ilriJ[ i"n'lrcg ec~~e.u'(l gr:u~~il! rep'l\~lin~ (I :ll d'!llosebW" {I ~ ~.. I~ka~I. dtu mill PJllI.8i.u hl!:lo'wi. r~lm~ncc ~.d~ 2. _ eil:IPfe~~!l' ~ s.!5peI'l1f~ epoc. C.5tJ . Ca. ti s. d~ cf! IlU.:POi1rel(l a.f'ii su bti d repl"il<l~fI~iii ~ilc l~.!!~dc ~ pii!iI'U~.~.~I rna rcn~nil "i ntr.Ol..!i! ra I'C 11'1.~<lrIca.r::on.Fe"Z~JIUlI e-.l ~l'!lrJrlle' ~'~.lJ !HUp. &l:rr:miinli!a·~ia.<I . n~ ~. d.re'C:'!J Ii.pil'i.~dlor?lIll II M':Mte: I. e·.3IO.:i i~:oIrninl'll"~ .~ -ceru.' .lIJlln~5it! :!'.a ·ca Ii: nq rul di1i!CII!-: ~ ·~.i!~ It.! mUii :5"hptifl[/.'lit~ th. ni:m!lc maI~~pl!I. Smp~~iJr de aadezlt.~ llj~lll!lr.pnesJ.e.bui'e.4.a !l(!1Ji]1'!iT.!1 te~~i I~ '~~\11~tri i11'11!! 9 ~..at tr:1INJIli lnel.n!~le eu lut ~OlU)iOiifl.r'hJ[~r CmnII1iIiHrI!fa.!.1li..1t Wal~sgi~ 'iiiltriul jXllco<lv'"eL ' 11'11fI'~erioJ~ull:!ert:l1 Illi dC' stl Ipi de le ~n!l'l ~Flii dcsc!l! ~e ril (! nkri j de ~O~ drclf.1 .ls.iI.gIHlJir~ CIJ 'I':.pi i flu !lei nt ~~ f~ I.perit UJ:I !J~a.a 1~J. ceh~:' .lari ~.20 lTI~r~~r~zinl." :o:[T'eI! !! ~<J.I!l!SI:!lluli liB:u n~e31 mi l.!: ria.O!!!!mt !!l~Jlt~mrU!lJ. a fCp!ld.e$(!\hi':s. dU:e-e !3 ueZI. t!1 aim lermenl.~H.1r a.1. d.n3frJ'. ge.rida~ ~~.! !lJt. patl.$ i[Q Ic.li ~lI.l1l!~!1Ii :jia n!ie I'll! hJl~ a rheo ~o. dih .!icll:..d~.ll!!~ .z<!leral-il~..€lic Ylr:!! 1ea Mun:tclluhd triidi!l'<l1."..:.i." _.. aQ~s~e:~ Ol.j.[o.a: l1uln!il:i sU I.tr-a dJliI r.1iI tun .ta d~311!:! .pi r Si"lIlc:I!JllllllI!!i .!. !liei hila .. sapia rnl nil .tn~llol'§!WJ Dliil. <lC(lsll. Ie" tm fVe.I..l~i!. ~lfel.~liIiI.tIinZL .I do.rc~1J p~IiIl~1:U1 dl d:Blc~ i c ¢OIJi~!1d~ r ~!ili f.l~(Ir·.i!ledh"lHs.) • de 1::<1 ~cO!!'cDJ]i:hilica~:l:li:l>ein 1inJ. de d rill POpo3 .. ~i .l! dle 6H-1 s. ~olilc:h~"i~.e'var.): .·.pn de J:eI1!~.. . dil:spm Cal re '~.liltl.A. fn forma ct~ :p-o lCQ<! ii. [1:1~ I' !1"1<lllah.aIN!: ~Ulp 31: is"rtl.e:ilI ~I.·n··.JiL1J I . M~ji!iri.1 ~t al cutiL.. a k.-~ d!l.0 va I~:ar(!~i tl~lJImi~ Hcatiee:~le~ :~ tie: .f'L!l~~ ].:...Il..i~ii!.ta te d:~ llli'Up .C'U m.'!HI .I! r.c.fE1l:iollie :s:iitJe pu~em illdat:ii dloiLJ31 -rn!rel. II.~mp iI:l~n!.!~rmin. cili Iil.~ellJ'f <I. pll'I!1!<! r'itlicili. l. g.:u!1 sttip~. de :2W .:f.u.i!'l Lrehiri am f:nwl'cB'I. I. a fill I!iiDJ: I~" mo1["01 datu 21 0 :lrtli!:.:.cl~i'i~: ~~fS'ti~'Il1!ei:tJj'jt.a CJ!' C(M'lsecin:jc: <I. n(.rriolld~ de 30 de siipiliimTnfsal!. I .::@ gnl • ~~I:I de 5.1 h~ c.::ul.3dic.alji (odlin~. ~.!lir'rolu I d~ :il ~[p'iltm :grnll'lll'iil~ d:c ~tji~~ illlev.. tim! s.-8 d~t.1l11i1ru 34. ~~ Ce<l mal 'I1mllsc~l. :P~imi'!.~ uru"!iB( ~j::n In!rilrli~ 'in ~r~~d de s~llpl de lemn.~Ii! ~~ U[1 .il I \lieu !l!JJ) Sii p.i"e1:il fl~ fiT• mil ~Ollr rille.ro Iuud ell priiule 1&1 d~!'!~.o.r detit cf:U.. ~-:<HI rnprnZI1'!1!a I~:r!' " 1n I reg~liI1~.a.mC:IL:I~ru!lm :$1 :. ~:rof:d. obilltc!.aleli1.cO! ~ra.a! ru !ii""Ij. lh: ~..l:tffi. .pii.r.r~m!l:! i .:n ljii d1)ua Ill! 2.oli I<!~c 1...' de ri~rr:'LI Cll]"llll..U e.losHiI '~I: pc. Col1lsll:ulir.!lOX t315 lifll.Ii· .IIHrmtfld .ro!PQriii .jiitc:r!Illi naU im . fI'Iitll! brii ~(lleC'ln!. raJ lel 1::1.~J r! ~a .lle'. d1in ril:lc.l de 6 +-1 ISm pia r i ndiic!1.53rlJiit!()!IIrc. ti!:i ede "U'e<lut cii sfHpuj 011 ~<lple~(!.5c:J! . s(:lmd ~i I<I!.1Jj~r<lf. de stn.i!I cf S:a r. il.~.ilp tii mi.sUlpi •.da.~~s:!!i1iJl@ ~wl'ld n tulii.tJ ..larill {1.ia rna rule Esle. r I"! j !llrufiri:lI te oiJifI zi ~el:c .tO fi!! la... rng.ll.lda uisfi<c@.IDjCI. Can' !litll.81 i!ll.I sa "':~I(:lliill1 fjiruPI.I ga :se~$~(!~P ru sla i..i n tlila ~tf l( I.spl~e ilH~ .1J: ipallflC~ fOiilll:lulil If:? Admiiti m:l C.!! fQ~~ fCl.~lri· vUa!iOe$t~i ipote~.t~hl. :si.lIta.l! r5'!J.t die eHc 6. :Sit fa(. C!!r.• Ull1ti IliII'.~C'llIm ~!ld 1.a. •.i~ cgiple:nl. Sm. i' . d(l iee olll:iC8!torilll ea lI!:3J¢i~ ~. ~'11 1.~1ia tre. ..~ diilm~ diacil:Or.p.ga: i:Qare.! itlr:a .rnJ~·.a 1i!'!'Nl1\tIrf~I'd'e f80 d'e ~r(! tilil' d!.tt·:!!I.tt! Il"lilt~.tl~ (Evil Tn. ~ly·~'!JI $1 i! ~o'Ell'le piLi~:ir:lIP~Olb~bn ca '1:3 !i.[.!il.2'0 DQ.11 shl (jill! p!lIlbHcalil flii l.kl1:lii Ilr-a~mH:n!itatri. da t 111i!!f'ull !i!ifldua:rnh!l.sc~1ii2i. S li·!:sPU f1. ~pOI!eza e 3.!I.t Ica.'l Milldu.hi . Eiii se ]~m· rJi!$Ii! d.gru.afleluar:tlJ Clio a6[J! ile .d!~1:: ili rdacii .~emllt pre'V:3zh~.l$i --. cii..Toov. It. ~i1' grcU! dil! .pte~.c. ~lu'H 1fl~:Kth.l~mJ ri s.i::li.d 300 d(! lUll ~f1I:iIHI ::. ~e~ . ]rlailri !.t.L ~st ronorniec dace .fIe fa iOSie''lJlli dE !:lit! !I:." tr S!~ e'II~'metllu_1 care!llra~] ~.Q'.j til ~fl1 ~Il.(ln~tt!J~ffit~s.~~~ dI~~Ille!lj r.<lJ :gI!'!o·a!l. de 'Zi te hetlul(!' i'lll'i i!!~l~ t!mJ lfI'ill:!i.!!!Ce8st:a h·U::~..j~cl.1't. :l1l!j1l1.:a cJ ..le'. 'ti' pur gnl "~I.pul de G+ I sin:p~ ar rcp'lr.!I n "(H'bo milL [os.. :sii pta ml na ea iC'liH!iaf~S!riICilil" P. lJ'!l1!'" .:I!c ICO!. ~ m:.ancl:O!Ti:J!.'! lreeu L l:lila i~a :!'IllfillIll. Aclm!·~ ~]no. ~u &I"ltc:ai 5HI'IC't~uar S1'fUc:li..f!.t-OI II '" ~ 51~~.a:rll pri!1. Sem::1ua l"ull liaU 'nl':Ji:lic:~ Uti :I~l)~r. ~$ i.~ d\i flU 1'ii'. eX~~l~ ~"lr~Ol~:. 11 f!: \il.ti'1:pli· -.srerl. ipot~.~ celc !If!i<!Ji pr-oballitll!.iu nea cle~ Sa pHi munii. d:~. p !'"~m.vu.e JUlI. sirn~:~~sl!it:5tir(l.~~ U:lliIPil:l~ dom~~ieiiltli~oeb.! mi.10 a ria slst!Ji tii.!~rdill: .fjrm.tlaf!!l.~ m doe:! supra p3imi fihi i).!all:!fa .. al era MCi.)~~i de· !>p8il'u. C:.a!:1ullu:i? S"<J r p1l ~~iii da mill! IItIU ~~ii: ~x. ee p. stl I.diflt r·lI.a:rh!Wck!f!i!.e.1 gfo·5....r:i!.. E.a U.du. loIAJ::.~ a mp.!<!~~ .tl!! ru ~ . prez[1iI t!ii r.Pr:O!lltirl ~Ifon. :30 ~Il grll!illul""..tl!!.r ~~!"lsl·i!!il!.l$i !"1!1!ilclj ver fi <l._.ll nuol.fI:tic!l'. 7 ..P\i. ~hf~~i ~t!.gJ1s~r!!lil:to !'ij 111 'PC ~'HI:i! !. ~ b.L30 m ilill. (...eie aHer::aJ~eIld:alre ro~o~f!~ hi <I fi~idlnllJ~e~ lu r.pi e<iI1Wrpr-ct:!l. A~sle .~i ua iilrgumcrJ. stii.~i01.l~.~ !:1m! ~~ . ~t ]nr'Q~U liII :.i.'lcare.i(l carcii.t ~N.'li l1imic.0 <l S ~rl..vut ~i.e.ac:i s<l Ii:i. H C.ii:. doe-itt: de:sco~ri l¢~h"I~ .mi i~~ Dill r. d!JIpJi.lll:"e1.lI'il{.ffiLlflli :(seto· .al~l: m~ fl'll:J~. N! ·'tt !1lIp!J!le-'! .ln. ll!ll.'la.!!J tt.1 :Fe..3i.a 11~[:lr:n rI ::I . u-e 3M 4l!' z.(l~n{iJ tilll nil! tTl ~ rul tC.1111.t.ro IlC OCiilp.(.

rtnduriljl..cs.5@I.a:!u dli11im1i.di~k! exi~ila:iafl~'~ll1'! o I.!aJ1!.cl:l'~: d~ C<ltLcrtd.~·: COl urma re. !md mu~ II.[ mI ~iL' r n:sa d:u nr!illu nii SOltr nil.!.m~l ~~a gr>ec:ll ~:II!!1.IJ.~@st:ii In [Ul\!l:a~V ~l me lu ra :S31i!ClJuai ru ~l:Ii irQ.c~l ~i I.i~ ~se fliOa:se 1m ptJt r.! ni iot aetu a toe' . ootlifirnlal. _ in '[:·a. i[lI! smp.tegeiltl ~. :s. far {l.1i:i'~l::iiti cUe ~tise ~I.. al~jn~:~ i1lJlma rul Iu nU.nHone~:l1i l!·xi!>lIH~l<lprcoL!.I~ .!.clnalJ·j 3daugirij. vren mal rnulf S~gD m.ta Illt ~Ij a..i I~.E:.3 rirll:lu f'lill!! n .U~t II:! ]mlcm!"ffi!i!I til! hi! rer.jpeit'ii:l3d!a dl! G ~H~. Nti li'I]i~ nil ~:2 Illil :se ifltThle* !e!I]r'!ii::ii]lJl d~fI!u!nt a .~. leg.i fIiIOlrre liUJ ~ri.1'iriiT ~:Qblll.ld~ la .j [I veci ~l. au r:nal'1l.lUp~ e-ons. fii'l. .m ]I r~J:t.nilOl e greu de SipUS.t1 4<! stU!?i PC'Il'I11:Wfl!a INl'i"!HI:.tll.Iii! Br.di.c~I~ .pliUei:l a.~it i! !:I'I'!~usa H lor iQat~ perio!u:!.! ~ :<lIces!ei corecli.3C'C~pt~ rl~ lui.I:C1a 'fi o~se'w\!(!!a de'a:5.J!lIl:hul .~l1Ipi . inclie l.liTlC 11~~nll~ s. UVI 5. i. ~I nt. Sa nni.~ . nuw!'l.l!1g:.a ('<I ie~da . Ci'I .re. ~~!1 sa:ncILH:!:r c1ij(f.~IJ a::Jl gam. hi . Cr~<d..j mpQ'f r.: 'C.lrt~ifJlii l~j~iI1":i perilO<B!c:1~ de d>~ .~ g<l.]j. d~ I.:a rruere: ~ a: .a li't JiIlai PQ:>llllll.lp.ni.. dll' eliU.to$il.11~'l:i3: 1POfi13i:'@!.dl1!ll lmel alfll!lm:lh: gIHC?ze.pb:sibila n c.~ .I.i3.C!I:m mre<111'l1 ~u I tl r Ii lOos:! !i!~sr!'OPljr1i~ I:ilOI ~ de mil ti J'ai::l iI'!~ d:f.I!H S.el .!'oba pi ~. fil!.mMa.rlilfl0!t1.e~ de 1'Iisciitd SllbtmpaFltl"l!a IUfI!ri de 301 dei'!II~.1CJ ..I.alsitl'l.Cil' .~iI'~ origina.e:!::isjl!!nllei III d:Jci .:sil'l1lnS<1_ est~ !.jj:n: dial 5.8J~ . Ol!nl'~lJm" lu.j. (:<1 ~U 1.t'!.iHiluful da.lli) :11111 ad IiI.!! sUt.L r "". At !111.[l~XPf'.~ime!1ishjl!ili ~cwJ:.!ci ~~11' ."oxim:l!iv 29 iiCle~~!~ :<.rt.gnI.• fifod [posilJi~.n~':lIl'nilcch'Flice.. til'! toll~ril.<I re .I:~j ~'I'u. ruCtlltl!rulul.e :lsUi. iifl. Cum sfi s~ I:"l.iei ~J .0I5r:!tT:100 (i'e .e~ C<1i~erud:!lr.OlI.i. de: I1lUI1{!" ro<l~ P'Q~.h/li. ~.IllilllmTliSW - m~..il'lh:ltj. ~j]dr ril. mlii hirte J)Oitl:l~·.I':SOI !lJdlliir'UI :IllIil ma-terro~'lll'ld'. Un ·!!.S tOIF.lellclilns.!.~I filll: d!.Inopera rOl]fIJe'. hildle~]i.~'e-del}8Jz8: 0111(1' r.1 b.ii· I a I:v I :r r<lm~l Gmr~~ Cl.ii~ .rn pe' ti.is:1' fi c~rur LIn Mllki'i spa!Hll l!!J'li!~.a~lte .1l~~ljr ~i S[lllrmiU1ie:get~!M rnUIinI. IWI I!lI!isti QbVell::l.! IliIH'!! lOamclim sur:il:l"~n!!ill. !:'!H ~i d~ itaii~5d\ill1~ilh.igi!liOi.!i:s.l!-miiml :m a g..3i:Qt:IH<If eu 360 .aff: 1111'1iil:e: ibabHr.1.grY~ J.S<:1I. t e<lrurlcila r~.! r sIHll't!Elr la.jHiI(I:i'iii.clk~H luna ~.2'..i:.! $i rl'lIrldop!".[dent.e" rnl.IQ':!J~e.~i tli i.l~i .nlr::ll1!1ro~!Jin :so punea .:i m I ~IH~i.11'1 C(lr!slructia.!]CWI3.tp~rca~i!! C3:r~ . I'f'!lldii!l:il de mit! 1. r r:i dUi:5 In j. ea apH. IC.oell.~aoo Iobsemlli:fls:.klr.i~ in a. . Iln blli~nm:ml!IIOl.]l:! ~~ Co'5.Cre!J ~a acestt._taltea i.i :Sa tl p rc~.] aJcaJeruia" fu lui' dad·c.[:lu.1j..mp ~~g!l:lsi l"~jl[.lomeli'!!Lll . gnl!cil. liifcol:c~e J Le.Fill" ~!.pirilot Hstmnol1ilic!! III daci pe '\I'!fe. ~1.e~-:-le IJ n Si'i. ~s.Hlt~l"!i..IIMI de· df~ml!.·h!".d ea pe no.iII Immm {mVQllllliei ~ifil:nHGeL l'~lIje '~IJ ap.'l peatunei un ." 11l~a :~[ a ~u 1.~[) sirnp Iii 1'I!l~ ra! [Ii' .~i d~ tel1l1nOli irn:dll.r-s.D'.s1'lpl.~ ~·I:.k .[1d d1~ ved'efot: fIIrilm~'1Ir. po. UJl ..li. . :~81i1 ~j.r'~lcal~ e.[ii~'ior eli 1'1/.[2'S1_ .[lll 13 i$jmiLlJtJpli~ TuJ j()i~!.1:)1] loti ri a. :l.a!' !il1~h:! ( gll\~ei i) 1"<1:1.xiiirm.i m~i ..rl!l.tl"..g:ruP<l!i eile Ill? .5Lime'a ili1lilll1i dacic. din . ~ IJ pri 11 z.arl!l~ui" rtli'ffi'n. de a ce ~.!~Q' fa re.po po\~ lie (~:gJilltC!1iJ.a..l r:::Llfto~i:ealJ s~ pMiimiilOl.$it jH.IH' ~ 1'<1" rO!! r W.i:i IpH[] I: J n~i~ii'.1TI'uUitlr~m:'hIM'fi! liJa.~Jlil! rli! (iLll .a li:n~. [.k: din Olcest mlilln~r.pi~or" [.lI'@.d~:oJnlp~ d~ drm:i orl ma] ma rUd~dt(..[cuJhrre Un l:ol.':ill I!Ul rel iml:por:til!i11.jjj".el:ic. .t:. . ~i III IHI:lIJ :. ~'1I' wma~i t~.l:a.tiJ~ calil'JtdiHll~1JI1 .t ~Qe[)~it.emetile f:ii[ld iiiur.U:e: nu are !1im~cs!Jtprij'llzll.lf~:iil'iI~~t~.rl1iea BlIn.lilOlilt :prirH.l~ CUIf!O~!.AUI ~O!. :fir ~ JoiD:5il'c.i!)!!I. to .!f.fl d.a(!:l~lle PO'PO"~'~ i nu-l mal riolo~at! dem~ilill vI!eu1.3t~sf.. t:Lq c1l IOlfda n~smo::. ~ miiJll1l: .a:a'll de 3&0 de l. mill ..l:ii ~~.p a n::u.ea.]1 dliJl]I€ I"lslli.l C'H~·] sptijina: hlp'tul . m.]OlIL"::!iJ c~i~iecalf'e sHip' d:~ I~mf! 031]lntiiM.!lmdl!li d~' agO !lI~ li Ie :(a t ~ dl1!lI flIW! ~ Sl) I.t()8.~:mU. ~f C'Qf'csfj!!ill'ide.ufea I :}lO! ~ Iron:clm.!~lJta 350 dill ~i1'e.J.JOO d:e.. pB riQ~Jda. !UiI!iR!l!lt<!diwt:ea . (fred. .telli. COril!:i~rlJl::fonklor·:S. Ace~a~d l~iPii1ij dIi:l~ srlnL'l rlie 'HhU~c.H ~r lo!' htgtl ~ U.l:!i.aU Upl (I.rj..risticii m:! i .i:ul-ea !~f!g.~liMI ca. Am ViilUt col.atea a. a.f usual i:l.:ls'tii lIJ. Co.\!cOlli alH de 00 Iiiside- m.cic.r.ll~ndaIistil'~" C ua Jr:~ .JIle'(HIII~ .ilrFII. LcrilTtltico-as!ra~o!'llfO!.f Pi fE!ztlli:at ~ll din red~c!lrc!SJ ~(lii:tll~nsii. ~e ~~I . d~ tll'lp:ir\j~ei! h.1 ell. de :sJ m bo h:Hi c. BB)re" p!:~zhda U!l ~m~strjj (ISO dl!ziff1J.~lte 30 de aile .Oh.nruIII!! dc' .t de ia.arl.tn:lIl1. d.l.tt:il" an .1l di s~a n!. ell r01l:r te poS:II:I~IA I ~i chlar fi.l rn.el'ltl3fl-lJL!~:"::i~D.1010 cih~!6. iii c.trollom. IJJ n. lat liII.I.. f~ pl:~ dp~ d rrnnde rl ITt'3s<l~cl:ua ru I~i I1U :S[IiII: I p'I.smp~·~II~.i'lfecllil de:Ul!poca dec~re 1II:e' ocu:pam a. fill mi sepa!le (l.'i. nil1.cell".~\\':.Unili mart.!me d~jl t SWIJlf riO:<Ii r~i:.~O {Ill! cQ.~!'catiiti.r1L!_Rl!J.mali'€: d~_rfl.pe'c~!'l! . rt··.JI1 t.l.a.If.<!~~"" mlm tunda re!!!_~ ro I lua 'Sirnoo~k:. (lhllr·'L! r! i!l ~'" tl i'il!ll dilll r .t .:>.Ace<lstli tmpl~ rU!1e t! nreas~jj diin :[J~.a.ll. 36 de ".~ JO'ljfSC01Il i[!e·e. tui~.'"(!l~.rHor de" 5i'i~pJ . ~ I e.O! sa .::n·f".!ll pls.. l>deeis .flC"itUJa r mi~ ell 18 00 loa HE! d~spuse in .til:: d~ :3100 de 2. I~!1lia~(!l:lilH'!rir i'po I~ ~r d:e spre h:l a nu I! !l!I.:sit '~lin.lt.. r e~i sfnl .~rCib~~m3 tf.s~ trc.]t~ ~a('ii SIJ!['o~"(.u. (In ]!T!p. in~~<Icl:il. m::l.'l rH~!l.ioo ".i caleudarulu] 101"1 fa.!l1i!li ju. r~.E~ a fo!!.n I'nck!II!I.~'ze'f1ta Zilla.tund p rindph. !.!:i j:q~.llle .i. HUI113ciJlI ~i du r~ hi ~liJlililGl'F G:!a l'C'm'l.t:e~ (J. DUll'ij ~E! ~J!Tl stj:lhilil durah9.poa: ro. so.8J Cos-'c~'1ii r e.'dellif pcmtnu ded~O!ro:'JJ Clei!. fI·1l r rf rosloi!! r'!i:'1i fillS!. hu. iDl!!s.scii. .exi 5t~UI~1 ~i:~'l!littfil't il:ldr~g(.' dUiril'!a.lpli"C .':~i!l.!.1cn:d:ar dade.. ~ AI][!l~ ole 300 d~~n~.sUI. d~oa n~I:'e!j.il irull:a .CLui' rollmdi ~li rrill' ..UIC (~~P'lirtilil.e!:Ciil!.ind lil'c. ilIl1.InHo~ .ot~t iI~S I.i dieg:r"Llll~.l.a i(lr.ma 11:-II1.~.jici uacaa ~a adQ.0l1l1~ithlt:J:e.~i.l.c:.ati.e. lad.V3 .[lie'$~aellsl Illler!:.el fo.a.!Qr' sau tI~vllim~jmit Tiiilil1ids. Clllra·t:t~~·yJ or.ecll!ifvl. .

1]~1Hud de .pocle~la Ie.lCil.llF ~Id din <lce5L~.:~ junuit. " _ _.er.e d~ 6B'r I sernestre dacite de .1 :3.l IlIKI.:d . .r~~1 C!" I~'It!lll 'flU ~L1J de p:laI.\J:1 real i/'rll de i5"i<i{l' ~ 9 l'.~p¢ Cg.rHJ dlJpa: lie g~!1d._'~ .IIIJI eslJ! !I!11uJ". ~I. ~te dLe dOLta ore riIH..tl !lU CIJ~Q.I.n.iilde.e'd[li'c~ i lli~f1a ~Ii o:n b ti rriOi~ii IrISii~i pmzi! 1'.i.api!sirra~.d:.! ilOiiiCI rlfte)~ nOil!~!?1! "'eSP'!E!r. ~all' nu In\:3 P'illf!dO!i<ll~ 'L:ii ~i in cot!s!nH~. hli celelaUiI! d(jm(!m~'~ J1.s I.:~i r~lig~jJ (j~dklr' ~ evidel1.'s. rne'li .!j de~iIJ~it. NJp~.il.r~ con5vdet~ ti"pk mf~olil·. Fildul san!:: lua r ('Olundl d'itl I!'! S.1i:Q. '-_ ' .I.u.&li rc!icioiisiti.ci.era nflV'ctl..ull(1.u ri diH b. QS!l l. lliIe£p'roer.L ~.00il:iIlI.~jl1n'lld r:i i s::l.HI.i'lra ~I ~i~B::r.!.cl ~~c C~. . :lii. pnrnul n..e r7S.~dcl1te i[J1 or1ce .or fie:!:l.!'Iv~. DiU' nu ill' O<l.pro.S. tiiillilc l1bra dI!. hit" a] doilea c~·r!. :ire zj.ul!urniimi ~.. [\\1 ~Um I'i!Wmic .rll t n im~i !a l n sacriii.E!n:Llhi~. fOll r'te litll~n. d~pEltt.)1r. 1.~'e II ~Il' p[)poaT~.tr.letidl.1!i1 eeJC'p<!tHI . I11Qiil~a ..!espn: C.. POIl'U~.reZetlH[.e~i.4.['e I::iu:d.:nrcl.on'Ulti~tll.I.lc.es.~i ~dedD:mai rl!irnlnea 0 dUiercntli 1.[J~ DfL:!l-.llJt de Is StOI!1G1:' l'Ui! tlge (J\.tiL (Ie uu.!l' HIGo Ide .li 1iii eu ] ~~ !<l.\'ollalie.::.m.le-B• :N:J~]Jerf)a$l.aJl'lcl_t!acice.ila~ees. ~)~tu I ~ ~I! aelil'~ll1i S:1ll~i1tb!iat'lH! PI:!. _ • __ .orl1el~di'i.~.. IloMI!!1£ .le ~i a(('l~t~i1I . ~~ dcma '!:l:fcu. 18 iii kl!ill. Jleg~JI a bi M".all. (] r 11 .I" .". [.a !'\:SnmSl . Ill.na~ ~rc:etl'll"l 14i!J I~'S .: AAHilfl11 'lMl.o..lt" neil! '" a II'U ~f1 II eceI\1fa~ite'<l '. oorl:lutid.. -I" -. ~:»h.r~. ~Um rOiirl~ ilfllltn.fl . 1!:1. d~s~ri~ inldiii. cit!:i ill'[Ii.e) PC[!tf!l! <I corespu. Itl:' SiltJC!Ll8ire.[nl n.m O~.tlrle eu 3~ ~~ .v_.r. [iie.ge valo9:l!ea dHtfrli1:11~~i fa c~i34 d!l' . ~!~r~.._ " Ciln~.pra ra.pgrmdelJ~<1 era IlII.tlmill" de 360: I.!!! I dil'C~!C" Era :s!:)JJcien t sli '!l!.' ~i" ' .I1.em'ega.ajl!ll'!~ ~:nlr~ .11Iorda[f.:LIe U'ti 5e lli:t[lmJg~.:" .am de .t~ ~J[il oil I ~ sam: Iwu ci .:! d~ciC'~.ril:oJl~f11it1ce de I~ ool!Oan~.I.m~~i~e:gI!LL. ]J.1fO!tlOmiil:c. i!!!'rMfI~Ii iIIS~ ~ 'ln t r.!ia ILI:I se oIilJI!1.t: ~i ~Ila Ih~ jJQi'(l~r~.1 iFl"..11!1 11 :5[111{ n ~. va Ftl {jlj]'\'il! nil (I.hd EUirOp!1i. ~1(Il1l~~rmii ipot~l~[jupre o~lcii!l<iII:!.:C'.1'<:[11.ncmiel') Crl~I~1 tie f.'thHill ~ei110 r. s~a plhh:!! l ~11nl nU rea: mi L(lklglllli tla CLC'~:.81~idm.~e.~[H dI:3~iclpen'lr!ll. 1.du pili 3<1 de .plH'f~iO pi. .kde sint caFalr~i:~H~ .:]re" ea ~ rl~: po~r~ nu .f]tita i::a.'~ie':.tloilspreIilH:Jnd d~ sa~rifteiii .lfl~iy~' IU:.~~~ .._ F lm:bLJ~ 811 Irecl!lnoa~lem d!i.I~e '~rro!!..(24 .3'$!'11:a r.3.~1Cl'.:nlJ:ml.tdillr.~'" de I]UI~ ~~m.p::i .iitl:ulf<J dintre .d~r.urI a it t1lud..HC d!.m :'-11 1.! de: 'C~m~:.~.shu 3130 pili'll eu d !n! r. ~i a rgi Irn I.CI!I CIO~ IlUll1l [Ie.l hI! lJe~11CU in d:e:t. :la l~kif1'" l!emp~u 1 t~rtl ~lli lil.PC silI.i ll!'ll!~ hi!!.1.!Ollte ell amB!S~" JRHlec~. 0 suMil'lil!:l~ .lll are ~MJm 00 lea 11e' C'e11'lifale cu dir'a..2:2 tJltl. 'ill Sp.1 p'reiel'a'!.ldlld:U deIlinlUw se'll'Qlr PlJt~.Hd~ sl ~:emlna l!nM gLlserval~i!ls.Qal{. zi!I1l" ~ di'cal a .m I !!'<MuH ito l dl 1m s I'il rl [11 gu~ti $i sm ~i 1<1 ~. r!1!I ai cHI va 1)\13 m *i t[oe :.alr~'$]ar!1. !paili~iFl'l: Q!'I1I:.:.rLi.jJ dHt1I[O~ .1J pr'eoc:upa·.!1I)us~]8' 11..i. mtl:I'~('t..<liI. ornarnentare crll"lImka ~l ~lctlJ~. .:ur.t c:1c~!.i 'l!TI.. A~3.jj~Qtirl1pU n.! ra. S-a pta':s'~ t iIii.COl i~I'Hh:HLJ I U::1IIrj.ili se llI.I ~I ril:<iI"~' m tu ad. " !l'~r\'!' SHu in i1.pa ie :Sa r~ r~st vir..grh~ un Ilab-Iou i:(Implel.fjl'. rl ~isemnl~1 t:ilf!i 31" rOp~31i'! de ~~Ie !II~ I'm.lIl~tU.!ogiei.tt i~draJrl ne vQr!J.til] <I r I.:t'0l I.li!le' [1:.ru-!.:r~lbu~il sa . r 11!1.aselor im::fi' Illea r~5'H] pidat(f .111i C:9.b.ciI!.'ll.dc$." IIIl.. ~.l 12 di!iU~lJlill..'olFit 360 de .Ihdcl:1l pc:rHrIJ 3. ~.la un!J.! Bn~ 34 d~!I!ll1i f!. iCa'r~dr£l~~ Inexaclill:'1ilc<l anu lilli dEl' 361.. dl'l: ~i~ reridr~ ~1.~ di'rr.ma~ r~~.".~.t<ll J.gllui" rl. ng. till ~11.fi'\~m~ lIlli:mti! a 'l"il1dmstlJll.~.P~I1!rl. ~u 0 W r i~1 1i1'Ij<lllu iii tl!!l snunu !~D hse rva t:i~ 'H'lfQ'· rmITli1. pia In:!.<li.. ::Kr~je!iIe J.o lu ~ hQ~iltu:tDf<l.pTlJ')iimIl1~v CQIJ!CQl'da nt<l ("11 scutgeir'~'01 r~Uj c!1vir1.r.s •.j.ti.1 d~ .a.ii1 a~~ea~i .dO-I!!' ~ CI.-~1.l.'!}:retinM !QI11~ ~2 I:i:!n! ale . OO@ll . Clp~lI~rl:~.}.l'Iblf.uUn.nelii (en! mohnl "" !"" .1.i.1"ot ~iaI ~'e.~O de rtoptl.!'i ~i !l!lpIH .il!: ::I. ~i! iI!im~ubJlI" Cu "Uf::! I~sau.:lii fi'!. i!.il Hi ~~ tlingu 1021r~ <l!ceA~Hlri:lli.l~ .1] rrt1ill2 III bro fif. iiI'lllrte-3 r ra ma s a hSQIJ!lIl"Hl]~C d~nI legl:~ ~~ ~e rD r!!l tor~eape r.3i fCstaElm :ZUe).llC':li di[(!'r(!oI'!l~.erna rnell'l:.. r!Q: lEla se\~hm!l dC! d'te""l) c~r. D-.utle ra f1~~ !Sn~....:J :tla.I~l:r:!pre:oi.Iii:Fli~ s.I~~h'!. '_'_' -' . ~nl rQnn~.:1~' ~~.i-I.3.'ut [i rr1~. 1lil0l1 mk.F@!"<~ Utr!11Iilllll iJhsp~rn l.In' oofll]'lllce~~ . tmu:izalc L!lllll.!" t!'i era ~raJel:ill.titilll:l!I cinU r~j trae .i!lrC'O!:ird.. Penlrm a6:0_ilsla !.n t.!. .acten~t.3.sc~a I~'~ fiLiI lc ri :a'\!'tI. G.alum.. Unvcch~ s I~:.sl<'].iJie s~nl i'i~tr!2.I'll' ani da.lJ[E! (I~iIlS'IiI~I!! l?fIJlOPIJI~' lare $il!1lt! de:spr~ mU:li:~~ lo~ Clli .!sc 3nu ml 111uhservaFi ~s. 12'1'Illn~nle d~ SCIiI ~pt!lriil..I.00I'1n~ dllcit.ngilla.i.:.1 ~IJ I ill (:11111 l:i' I p're'L.ni!! [m?I".lli'Ik~ dqfl y.78:. da..

.oduise a.d~ <Jur.~ ~1i<:Uare~!i.~mele ~~.!llI! rna I I. s[ mooT illl£oq.<i!oosUI ['~C'.esul1lu:s dait~ i'fllf!d dl.Ri1 SIt!:! I Sf iii L fieliir. HB.n" '1'Ioii '.QIJ.a I.~ ele.n~ Ie (I~I.l.al hlfiel~. (I b!!~cl~M ~iJl:€: di [I 1'I'l('1a1 .ti).jo~ fo lo:s.vni ni I IrJ~ t~ ilil~ dlt. pl'irim~l¢l!~'{' clUvc. .:. C"!'I r J1 i'SplI'll [~ !el~C" leriiiirll"~ d0 ob!cel In ell p~.1i! Il2 1I'Illltllll hli'.rml . d~ I~l~ de.~ r.' ~~ :~t'u:. 511 hZI! Ie (:i'ilT.~ Smrctl1ma.\'i PO'~l!~I.'IH!:If.e' orig~m: iladcil.!I.$1 ~fhllgJjJQn~l~ IIUI . Iflllill!1lJa \lui (l~U pa: (I mill meme i(!' ru..!1 W d~Y~lUIDldli 1.clil Obi~FII:. P.ii ~ ![1l~1.t~ ~ns~ ~!l:l.!lH t'iI Inu II~ s. QI!I:.tili'li mi .ca.j f! l.d~~c m!)I!1I'I1! Ii.a1J :iil'lsu.m~~h"ri:lll'!I~ hhlil ~:rP.!!gilisHe IOlPDUafr'l3! •.rl!~ . dt~ 11 r~'rl} lo.r'!1l<l m~!l~~te itltlz3~e pel)llf~tH va~ l'o r 'd~ Ilili l $1.aJw~oIUiJJiI...~ stril in~ (Cil pu.ta:.. I'a ~:!ii.ni~!] de pc cI€. l'Oiilh.s~diirn Ie I'r{l.oaF.~i t I'~l~dc .~I . 13 s.If..eliE'le OOril: '11"1 .~ iTg~1SC'SI:: 1:It' WlU ~ne·to~S!i! sll~~.mlili riil. . .riii:l.~.1 lrJ:! sp~e~dl!d(l:'l!~1l1jphli d~ ul1i .H. lat ro~cr!lirca fie sc.11 i.Iti~~ 1~'1. .."cil!~ ~ s !Hi z'a..~ coi:!:5li~lJli~ 'r. ~ Il['UU[l tHi A(:~a.mgmIJ I l)'~emp!1:I de aE:'C:sl !'I1otive~e ~<lre !e-i 1'!i1~!J ~ltiJJ!i!lilc .MiNiCOlm.ln'o..(!!lIl'Q".:r."Q.I1I.i de bll g'f£cl. i.d~~ti tJl2sco:p. " :' n Eli.e tl'illr-Li n slij ~ Pl'ei prillli. iJh::lat'e~ .f.ar~l.llii nCi~n p de illlll. doi.Inil IZ~~~ ) t!ll5:3..~.fl!l.'cel r ~~~HD~11]5clHc eii~1 ~C'~I~:potu rar.ifi~ilor $1 iii I IlJIjc!'ihJr.l~ ~ I!I~ .[ ~.aC!l!risli~c IpoilnhliJ ar'l~ da. getl!Qtpillre sill..'O~~.o m<ll'!i'i p rln \la r'U.i .(.l(Ig.!t.M 11('I~: u n d<e wt~ d~.~~S. '.ilceh~:.f!: Ie! .lnoo lnarip.blS"n!Tt'.'. a IIf! Itllll!.pL~I<l ~~ 1C).a I.lE'Sif!~~..dom:nL!' :11 g~ce~ t~.s.1 .Sfl1t car. ~n.l.r.!.1 l\l.ii.l.['~uJ!~ m~I...1il Q:rigiril<L~ii: rn:aSCI!II de: boorH'. rkSI'J·fe .'cxce p~li"rtll~.'iI!e Mlll'lU 10 F' 0.cldI ell! brro!'l~ deeu p211!'i ir:! flormll U:!l~. 101 prif!gll:o'mClIli.~ .lf! r l:!O!"!'::lI(' ~! '~~I!~H~!!1i.a.li! lil1!l1iI!I tlU m S'O! pi!! s.!! rl ~l!' I.M:.r.l1.iilllye :!jl CQh~JI'.b~HI~. el !lr~!JlHC!nS. d.'II J:r OJ gos'LL? ~ .!'1t~!'ln de I'l!l~: UJtU. 1JKli!! Ie.l~) > De~i ~llltl.a:igtl"'~). :si . .l 1nlJ.~ rH ~.'~gd<!ibe:In luli ~ eXpiUr.:eIi! ma ee.titi. ~'QI r peri hHil~:.l:\7R mtl'll: luera til!' d.l.rica sinn 1TIIlIIIQMeluJtia . d~ t8HU' ~i de C~~.Ir.' ~UulJlr :t~ in ~um[1Jlud S('UilpiWr!.t.1MJ de'~~a 1.ilfliJi~'i.r'Cl~rn~'ne.' <l!rHl'I..Ee: . d~ la Pi.s.d ~. ro' fi nHl!I.W.m ~~il1' 1 impodobH I ell j rna gi[!l~i1 '!.!le de r!il!1' nle.sa 111~. ~JilPcd"lH II.e in st~ Iiiza !r..wa.!! m~:}tet ~re:t': $i fJO:iii.[jf."i" HflS3 ~ii1Q f dQCtUII~fI!le !.I(I.~ '1:1 n181~~p.aOCi .~'E:a!. '-'. ~1i111ooj'j.a l~~i:n~S~il~1 S<I crinrill!'i! ~I:UU ili'mr figliu.i !Is c.gil':anl.i . HH .'. r'" . [oa tal (I hI I!"IJI.le' . 1ll'~~'I:.!'.. a~':st(l'jloI!!rU il. dar dill' 01 i ma. I~.ilIrli ~alrg1i1 Si M101:kY>Q'lm' .QQ flWr~'~~~!1 r(lsil fl'l~.r.e .{:{)ll!me In r pro ca. ~n ~dedr.nQ.rn !'I'~ g!'l.!i IQsIOlIt!l d~ ~!q fp'[I. b~ .l1 [li1iilf1lp9..t [)eS!coperi.i ~ Il(i!:~ sierl g~ U t ate.Ll'l~. H fa ~I~ nioo nitta nr r~ rene'.l'le: irrd li:atil dru p~ fl sUe I d~ iJ'roduSf: (1Ii[1'~dl~IIQ.t.lsa:citeod..l~ I"!IiI ninltna.t~l IJe riS<! hI In sr!1llPitl:r.fu tra Ro$l!.e ·~te<lo[:ii d~ 'Ptm~!1 de ~a P91'11~'li.HIH('sUlri ~rtI5hc[' CI!:fltJJI~!q)m ~I JIi 118 ~ mClJJr~ ~:J aeest g~Ji! dill sCi. Ie IiTlO I!~ $11 I~ L'It! i[0l'h1::t CUI n. ~~UeL A:p.' '!.3Irun (lirI'C!1 repre<:eii:!l~ri CIJi'101swta ~Ii~ :Z!i)'i~e't BEtH.Ii~ ~IN_lIui de iHg~nt de~~Qpelfiit 1<1 BolldUll.S.<1: pHal1.'. rna fi "'~ innpr" liI. 'IJ\'M grii ~sc -sa Spll n d V[isel~ de< ..a tilpTilEl Iii e:.I La. '~Qmel.d~l'll()ii P"'Ui~!fIU iru::U1(1:5.etlsl~! f!!li rn Il..b!~e do.il.:ID~ d. ~\i u Il'iea ri IlmJ'h~1 d r.1c D.!Xi.~1 ~~!Ifl1i[. I!:sla !lIl.i1 ~lll~afii!~ u rta dad e~.r.m l'ivdillal~jlor i51). lS!t~~.5iril~re da I. ~liI! dim .:j~ecl1. .'1I UII'II.~~al.I!roa! h.~t S! Q mal'I!'Slrlel ~ r' Us" li:~} . ~j 1{all~1'1 a ~C'~g'aI!).rallll''!'I:~~ If. d!.r:dt'· V~ Si.nt:rO'.U1ro.r..flr.nl!i e ii1~ii~rur.~~i'!.n pl8.l. sam!!@~ n~ nn~ t.I'r!'1] p0.a·mlee 11'11r:(J·!rm:ili ' iii!! COl P dil1!... s-a sl'ltlsc ca ali PLItea 'ri 11 pera u n11.l"~~nl~m ..I.Ii!' SC!'!liIffl !.'oog3iI Nluc Z()ntO!Jin ~pg. hi 5r."ul._) f{. ~~H' coma !'Id011 :. Ut Lcl!l1i!:!>lpn.1' :1igra:"'~~fa d.I~ d~opi:i:rle.. Cerbl. se pol .lIi!'. :!l(' ~I:':fuglal:jl~ .t.::u. llmloori.lc ~nrln.e. na R:a.i..li:il sttal!:l~U.lli.'l Iu Ii teomur d~s..Ul!1:53 U!!ri..i.aI~ p.i.UtKI rti lie Ifll.~ d(ls~'o I: Ii! r-'milll<JI' Co'la.'c ifi!~ Sa nctua reJo I' ~~ a I!! Juraa U le.nuut :glre~es~ de:. de! 'IiI SC~~.Jff. tl.I:. .i!I.dl. dili:1t 1[1 !'Ul!' vu r rfi IT!r~~ p!.p1~Obllb~1. u (iIIl1' E!t ~sl:~~ d~efemenl@ I :M'i hCIi1 :S!il! inli' 11'I~:st ~~ I~ jlre-~ iI..~t'~e r fl'rd~iri11" 1 teiaces!om ~nllrl.I rd nrl!:l .<! inoop!Ult ~I rQ!i'~ Illijd .!l.~<. m(h.ml'£.<llseh~de' U 1I:rg.gil1ciIl iiI'~:slrJjt :d:ii.fmli'.hOi! r.. re!(.! C'os.1~¥:a:IIl. a moll~tl~ lor zoontGrir:~ ~v .lII~.a~.eo l~Ci1 li.! p rcoe die 11t.~]1. dll(! se da ~o' -e.alr:ii f. moll p:tJI~!'I res ~hs~ded I: 0 fl2:T mdlli..t r:.te' ~a..tiUii.tJl! . la. de:!i'I:.'L?!lJII~~rde .llItl!nllc ()~n"~ll'i!rJ'~'II~r:!ilJnl:c dm.ln:!.flmlli ~~~IWlldi rl~C'i I iC'!'{>~ !J~' "J~~$!~" hr il. ht'ni!l~1 d~~!. I d. de C::U?ilI'l p lu)r de 'c~tn~<1 rli ~. Da r da ci i~i:.'Hm~ugf... .I'llU::r.!l_ Si!:ll de 1m::I.~liI' sJJ:'! l (I mIHilll rj!l!! . <lees! c:apJtD T r:i!r~ a m\l~I!li~ ~slllpra CiElnm'l'ic:ii' Ijllt:ta te!:ll[l :a'~L'!'l~- De 3. 1"1t"~ df hi!)r:na~.:!. ~L. sf.tl'a('i.!" nil lu!I f' S~!~j!2lenlt d~!l!I..:I!.pee~i all ro sl desc rii se ill it:.rlisl.I 00 "11~.~ >til' ~ilIiPE'.i .~inc:are.j Sill'u':wo\iien l.pal'ldll..II rhs.sa r .!lI r.(.!! !:r~~at 1!i1 1l~:!!1tc aoo:~a ouigjna.d de pI! mlJ·IrtE':£lele ~iIIi FiiUp a] It[ .i~1II ~rgJ.lDrl.[j.a$.l.all.p.:a.I!~ I!t! i>hi't . t . IIl''II'id~n~11i' i1il. . !.l de .i3i.t¢ mn!J~~~~. QNm~trf:tIl!!iih!t WI~~I~ din 1J1'!i1:itil11'm~iIl:!l: de 'poe o:b~e:C:Ilf.Ir.in I.'l' d.Ji'Ce!lstll .liI.. ~(1~ln. filoCl 9 imll.Ices~~tlo .lis....~ un orniln'~:l'il fn (EI~I!i~~de> rllJillZC:' Till dbi(o(tl~JI~ .oo'ge!r~..[. t.l)i.r.u.rn1lm~t~te(il.ariV" acestei ce~.H::r1lJteeM m~~!lSOI!'!.m)eooa:5e. lntU OOrlsideq"at~ Jrtp[rr!:<!:r~.! desei'iIilI~lmil'~ric.!i1'p[.~c.u·e..LJ:.pl'u!TIutil 14.Il!~IIIC' rlt :51!.. o.llJal~~I~'~ 103I:bU.lnl.ll(! (U 111ina. .~rrpfi!ze 1J1e'ma~ pt fill i!l c!JIm :Eli rheQIl)IoeJa II! r~l~ 11la. em.. ri~. Il]j~n.~~ ~mrlilc~a [11)i1i[lit r ~.!pi!I ~e .se rnmrw:~kl tn pe:tioat.' . p~m~-se.IJ c~r~H1ml.e. Moti'l"~l'il 'J. nu ~t ~stig. re~.llItl:'i1!.i~.~ri10 r ~L~nlLl. Pi 1'1 (\i? l'e 1).l.Ie II rll.d'le:~Ol Vi!..da rima gU.stil~ d r~1IT~H.hl~.a.Sti1!! d !Ie.Obl hlllll~dOl.o.1 :503 or nlOl .1 m~ eOl1h~S.~":r! M.o "iiiI.~"1i'lu.'.'r pe cl~ aHa p!lrn~ ~1l0011l.t'UtilEllllt(! d~ arb'i Moifl~deJ'C g:aclee sf!d 11'1:!!fI:a d'u.'i1 1m . precu m ~ip la.ci.3:ntmpmT. Cu frJ ri.c!il'~Li de p<ifa d~ dEl' I:! Pia I.u.l fill ~I)ljl.ili1 .

.n'llpltl'!e~ d!.llJei~9I:'1iUI"~' £Ill Ie r. '\I u ~ n'ef"b1J:.!t!Dr. Iiil.~jU'41i iliUtH'j.r. '~.Iserii ~1·"C!k!".rtor" Dil pa I. prln n<lC!~n~'1l Ir~:I'c\O'<nI'Q.!.~a:lea!r~ JI'l'IPQrl[l~. pe ('ill r11 cali! Im~.l imiit"" mat cu. Hli!' 11<!l!Hl0rnJt:~ Icr'~iSd!lllllc peeare stalllli mmall1! lie: ~!rnl.3 d:e Orrunl!Hil'ilel. dili! 'Olteflia. :a:p"!ltUa ~~I"OlmI~r. (!II ~I ammale rallf<!sti<c~.ra.'"i..ndV9 "S~:a:~i'lIlihide sl~hii regl O~ryli..:5:.te:n~ml !e9lectJ I hnil:5 pi fH~ <! .iIi! ~\.gri!'!~.l~flJ 1. UfliaDuni1ril era UnlJll~ d~ gil rfl!ll'o'lllfJ:e mmnc" IX! [1~ YII~. da.n'llI.I~ IlIlCilr l1Iidlert!' ~ oioJri!.~eramidlm~domin:3J rl"!~!:1iJ.~ffi. 13 Sa:nnilegetl!J5ill.l Ii gem::lioe. ~nej~sla.ii OlIi.!<I<I la. IIrnltivele ~g~om~~ti. ' In ....O! tillli :5. era ::!.r~!I'a. .aTtI~ Ino rince~i'i:to til in <l C(!st~n se ~.lnC'll dL:' pe a~m:n ~ Ill!.l.a~. ara pir'lPt. Nwldo'WI ~"I1I.lfAcl:l5e n'Oililm.!LIr ~i .!!.~1II ~..st~ VUt!Of ·~rhir~.nf!!· d.!1_) ti:!i! a-rtil d.tl1:r'f: ~ mil f111J n'l!lal. 00 m:J1~CUi ri~i jJl"'~L:ii~~. R-OliiNii IIcsi!Vir~ii~ apmll.oIiOOS~ ~. del)!Seb~ll..ol ~ [al:[jrrlHa.nll!~.gJunfi Qrjil!:i!"l'~IHi'!". rleriii~'~~JI inspa!hd ea rpa to.rm.eli n eu rill If1S~I a c~5t!Ji (:11 pHo I.ii:licic. r'@II. spa!. d6~~I:i ". Pc tie !! U~ J!l r~c.l!iifi:i!i~!D do:uil h.s. pe ell:ra mica !Illrecea seili ill . elrnpia l1i'Iunm.amd<l Hi. ~cgi!IJ!1i." .!:. !fe~ I]ill pea tl! f~. pe:r'mlElifle!1...BI .~rFliI ..vetUi c~ >\l''!IIOriDi.$ r~ ""Semi! rta m' clIpi !i:::~!!!u1<i.. de :.1 JOSI ma~ ln~n :zgiri<!t hl P"l. ~seAumpllut celli punete de' ".'i ~.fi c·u d~5..rlJ~ld" saUl ~ilS:UlJ'.rile 11ll.1I c. Data.aSI~.I:rI1~ 03ee.lIIH m Ilmpe.~litl5a i'll!Ziru (iii dOtu3 i.J friO!i!ticrilll du ~:§Jreo'll'!fiJ I2xi·!>te'r1I!.ilItili · sr.iI.eJl:I.:sh:i ~rs.i:a:tll!il:t~ cHeQ d~ Hil":l'ij" Wi!!.o ru I IiID>cl.I~pti:JH d~ sd in'f d~ '.. ~i :sl~brcil!ne.lul t~nJei I!xisl.an..ITt!!l!lro~pl.l".dll 'I" hotl!.~~Ij!..I de (I pidlHiilPI.f Unju.ill SiU r!l!'rI'.ll~lJorliI~d.iuf rupn!'!s in ~QfI'h:!nll imiij.!:" .t!ilf fiJnd .e~ha (lese pu. Do. M.pfell m.u:". 1!. cteilo~iil~ i:l.".aJ!'!!'J~iil tiicia<da I:l .bro~al •.t~ a da N '~~:HlD r l"a!'ni'f1 r. l'Iliu sl1' tpo.~.~il1.'! Ii~e!f''' r~.!ificarua majo~iUjtii 'Irrl:!.ilmaJ fI..IIRo~[!!i! s:.·dll..J'i!1:PC h:l!i.H'eze.!.i3.:1l. MLlnl~.l1d((!'.j.=icl! sl.m.!i8U. n~1meoo"l:s(l ~.heaCii Dunare:il pentllJ! !I-.rt"pe~te to! If<l da ('itea $. I1ltlltfl~lera'il~l" Jtlii tlil'f!i! Cd :!:1l.. Hirii [1\iI.~.da: 'l:iElfli. .5!!!: YO'l·lSulul~i m. iii'! I 1""0 r.:a::z.1' !(!11 did:!] ti wi I~Zj] Ue' rHO! ro riill.!'Jca.'l1~ ~wa iSeeo.q.i !liiciQitll~ta 0 dRsmil1i~f~e" I~ 1[1rUt. .i~ .r~.:J 'vii <lUI .!~~ G~~ fIiI<liabS(lJUi:} al. po po rl!lhl i. ~.!.He IlLl PIH"fII:'Ii!e i:Jl flIhc:i Ulfl .te ~l1b··l!1lil :sanID:If 51a.~i i±OIc.:i" eu .ll~!Filor. ~o('. ".lila id.rmd . jlarerilel$i d~t!b.dilt 'it! 'c:uI'ml~e" .I SUpu!1e pe i!!lld ~i a Ie pir~.~ ~.i." hl!t r·o IIIu:ll II! III~· te (i<!. \I'll ~'ntiitiin viUI/:I..ii ~~ireln~.i'iIl.1111 'if ".i~ g'''''~. 1 l1iUINI'{l-'iSC .!H' au U<I !lIreu d(\'p~l(a~l]j d'i 5t~in· SO.M. ~!.8.!!:r.iR:CIl'f(NI!e:IJ:~i.ee. (Iii Snm~~~geh:Js.i::ii Dupill mal !lim: de: IJ.~' l lUll ('a d'c~(!FUJ..a .t:lii IHI1~f1illl8JM" ~'lO(!.'i!: ~"::l.l.~ tn<Ji.1 SiI! '~II . ~ti'lbi~lhea l!I. lit! D~.IuJlIi . lar dins~r~ @p'IJl!I i.HlFllilfla ~.!i!t ij ~L! ll:~!1'1I!1.i.!iJ l!ltl03 5 Ira.~(I!ryt: Be jXlflt'lll .lllll.~e:ilir~ I!~: !iii 11 . ~{lig.iflgl'i lei domIlH ~ rfiJldlJ~ slu Soo!':tb.~ il!1dll:!i.a.:'II!! I(!I Qa. biUdlii'!.Jiit0' :ID1:lmodil .: IIIrm IO~~~~1!Uite trqcl1m:!ilil ~' mil! n hl i31C~.Mc alii.!Clun all1Cli::.l1~cli.~rilell'! ratiiliilc. In (e!I~ t!I~n urmiili s-a do. in 1iI.• ~oS(:ljjJt\l: 5>!ur~~e~Ill·[iCil~t'" CcrL:eHiriil1" VmOElJ"t'l vQriJduc~.l. ~I stl PIC penll ru i1I.Ljipt.!lI(~i1st.r3lil ~i tie mi.etot rna i .p~i' '11 hI!: I!IIlr-n o:i 5~ ~1I1c:a 5~i:i '!O:<li rorle Ie "bubli re.provini.to"gel HOI:u ereat 0 eul Ii.impill~ s:~b <In !il11l1ia hni Dom~ttf.a! curlnd ~~.gre~:i!1 jtlrlJ I .:rovl.staltlJlilIi dalc' trarqsi!va~ui"n! ell ~rrl:r!!!]hll M1~!'[!~H O¥:llJ~j~.fiI~1 e Olce~te: V::l:5e nu preziI1!M" il1 ~~~BII wrbJnd.PQpLJliililic mai il"tH:i dil!aritli Silil"J. de' d1l!r dHrireli1!.h:Li" rer.:gi.z:L .il..re '~::lr<i.~'rIjst!p~m Tn:!.! iI' a spHHIiIIIII.l ~i DurssDhli'Piifiei.fe.l'lt.1l! Q~i~ Dra::.1a..~a man «:I D. f'1"a 5'lJpraive!ghea~.eieil. ll"u~r~ I~ili de t!!11ro ~¥:ea In'lr-Olde\fihg.l:ti .(l[J"gt I" :I'!li'r~zl"l'!lii ~e:.Jeflm:l.1I u:llor !J1Urlijzalli :ai prlJldeliHei poli1id IS!! .ir.I 'CI1. :t'a.:!IJ n1! :!. jliu tle:r"ii~'. r.pciI:liCerCtIIrn.'M![:J~lre" Slil'lg:!lic.l5.Sh~~ rmlrlllj~alc <lJtill UimOlh:l!!e~lc (p<!l.hipl Sj..~ dOlif' Illi 00 eu r!1}<I~.lOQ mo rlf~ l!!i-ill ri gasesc~~il~D~~" .agic.ltf ~U ~11 pre~ilh~ eare vat h trOt'l. ~!1 i!1!~1:! I 00 c.fa ~l!i'lll. daclee PI{'!:i'I!. Sub dmliLIi:r~a hlj'j. Sfi 'Iili f~I'!shr~ f !TIllp.uiolt!i• .lm~t a d"'lp.ckij.tisl. d.J~'rr'~!n<l~ oveau s-il.j~vQ$~ PQp.l 'P!l!'!l. pa lru I" ~ co 1'3b~iIe sp ~i:Ilene dc fii zboi<ll~ Uo t:e] n~ V~Iil~'.~ygi. '\o1eg~. p'fOEJabH al~ilie~ .upllcai1i1 it! c.[}ar C.' ~ ge'!I1lI·da.~.

' dilC.1:s.SPll n'j rid dQ!sp'R! C :1.il!'i se Yedc d'[rl' r:alltul ~. I LJ ipta de.~. ~I IC-F 1t03S'!rj'j.of"n:.ici~ ~M-ue-si:a..}~".. In Dlm~r{"1!' fl'lclfedinta'I..Cj.aJi:!'i. de ofen!)(]. A" ) .1 O:mu jla 1'1...Do:il!l 11:11 ~I Iscusi. d'ediiclua .:: $'(1 Uilat cap!..fl1d . a:rmH I.3 sci'i pa eu bine d~nl:r-o infrilil~ ~re. il~re J_5~O_flC[U i.omllTli uri ro. d.ee pare di.8! luii' COiillrtlius FlJ:.IJf $!\! (ji_ Q!l!'li:rel!1i! SUPU5e' de' Roma. ~gc:hJ11 chile..jjJ lo r .'u'ud~~'!.I ClJ.. Paltjor:u.1[1HiJ:!al'l.~rr·1! tIl ai i1:lmc filii..m:..m. e.a.Prh:.pi.a! d~ ml'lar~"i3 gU\'er.l:i.H-e billli:'hiul . Sab'IflUS.iiI:!lIQ'rluhli Oppills ~.a u Fmu~dl: impe rlti·u.plia 15.I" III 8 in:linc@ I:tirse'.ilIn:~.ap.OI' !:JfIUlUor ~. de !{..I ~ re mi'i I'I~ D.Ill.': lucnrl'i el a lost lIlU!t 'lIifllp' ~n~rl! r.ii oiJtceilll lor" diac. Ic-'" .I. .i-.e pu h~ oonduceru rnr:llitari.).'!flma ~".!fl.1 fo.N.cffla D.idcchi.u:eii ~'a 1'I'l.i~.:: riimifle..N. 5.j!j1 .ljj .tili:od iJ .am. ir:ehui!E!sp.:!r!da .'!!'['.~.8 adA~C'ie rIIlui Iili'li!ij u n.\llillii lar.r go Iii (gel.s.mniull .a hllpiruul Ihi:5lli!j)i .1 i!11lH'e iueorda M a Iforte 100'r'~i rna i eu sea m:i.BIv·e.[\t. lrefuzal $~ .ctlscril OUlfi..ga p!' dl!~ci ~S!iil i~I:k!v!!I. ~. ~·t1lr.1. (. "[lf'rCi! 11! dc s·lllllhuia pe d. pe .SoC' IUlpl. Stipttloara" : rhd Ci~bru ::c..u~1[[(Ii QbOiU. Ilimicind IH'mil!i:lI~ (.fi s: a()1:18 'IHllSIJ pllJle:r~ I! Ju~ti!..p.l .a ta bot: re I~'j'n I. .."I.EI .l l{ie de.ie.'~'i~ ..i:'.. i'ilup6r liti! i'lil dou... Dlup!o1it!3 ij prea 1ll~l!'I!I~m'li1I dad IJomiUsi{I.a.~ WII~ . <I!'1lj.sLlI ftlsr:::us.m. ']'nc:irc..!" ~.vi!... N:$ ~ a:sl!l. Iseustt diplo:lT. . noo n. :.adi<:a .e:ie de 0 \'1!:. 3 rom3!l1ihlr. .condttctUo r de .!!IhiJilCI 1[J5l1~. '.. (:!I j~ iOi'!d~lIZii'Iro"H~ 1m ~cebal.'nl~E o'lIcestuU.qi~t(af d~.l:i _'. . ~~. a:l>IJIU.S.ii.~ru .milii. !DumHian deCild(!! sa j.. ~[hifld c'in:d 5! nilvMeasd ~1 ~i:F!~ ~ii se f(!I!'1lg.rep~'le..u.· 15..1 p ri III Cxe Illp ltll ci..€l poDhl de lRt::e!:l!l~ ncpohJ.S4. .A..:sigu:m. de\!'35t~Z(1· ffialld [)Uiuil:rH.J1!~itll. ~u va !JUimulurirol![e Ida:c un teUhlti:Jsl rhoor po~I.miinH&l paiililc~ ]n rlndu ~ Irup~ror~nma~ •.en~wniJltNlt'l!t'l! dill!. 'I . ~ pUIM f:ids'fii !:I <l1.a!lii jQ I~rn!il arll.H. pefl'lru CiHf.ae eare. S\'! !loV'ede.~.Ilil.ll.5 !M .1 1.IIrilj. t:a..(H'ihJI~ du n~1 rou.iI Mn~'. priflll IJIJirnlire..af '~!I ga.:se rei' tll5J C!li dlbjj.r:~0l cum Sf HIM plli~' rea I II Clilllpia ~. cOln€:entr:ir.. I~I H va dech!Iif'.AI.. llI.l)alr'e de :~Il 's(".ilIr .Ll!1. Pes Iii" !Ipma peo t 5IDJ tI".e~1 'l!Ilc:sce lneatn .N..MLOll1cntul N'" 1i::J'('u. p!lt:M~ ~'ai nsu f:. ~~j ~ co:m.:.a5. Pregaili'il~ romane. ItOVi f oo·cil ge. .lSo .' . iI1lr·a til Im:U sil-I Irati sa uU!:' de eea .<1 lia i1:!:a lpoe" ICil rea. I. ~hj~ l~i.fla~l'!batjo" t cur!li cava ru.at d~ . ~IJ de Bpi! mi. [)ec~bal tnTmUe 18 Domi'liaill 0 solie" ~erind apa. :ii 1"11:1 pill le ri'h:!'!'! III ~ daci~. de '(I . I'Qrn<lmi au los I: ll"!\I'i!'l~:i.ra sail Illliil~.. era :'i!$'I!'oioc de 1. de rori!Jbi:l~i de lfIij~ 1. pc I:.' ..a 'clf~rn~~:na:. dadlor..da. I m:hl(!ia se r:ii 0 dj niQOi rl' c~: aU. ptH:ru. 'il'illliirali ~~ ~l1cepllra S.rilJ<i'rQl~i .al ..L'.1 ~i!~bo~.1jf~1r1l . rsul[osu.Pm!>ilpiU:I'h'~rJl!!:~'i:'tiIe "IIi C illUlllllL11 f bazil d[lCum ilill Ctda~ nil \io'rb!l:~lc'.suii . Dil:mil. r.~.u~ma!n 1 phi...l'I~ ~i't1f1 Hiira ifll~"r:l:itHi! el:EltuL 11"1 ~ri.Imtl.si!ll"le~ lift J:j'!.taphli .rn slH s'. ib~iii'~.j .!.sf[r:$ii~:I. fa. 1'~'lea ~e.I!. hm:la!n~~ J1e:l9l1l1lC ce-J lputiri c'l1 mI1Uv'LJ'I:. Il~\~ .! se .1. rd~ Ui Wiil"ld :sil!J.z..a ri: It! .iii atlHlllh:i vig:l.:'!orie '~i .afll:lllil 87.. <ii la 'Nai8:!ilIJlS (orO!J~~I!dil!!l1fDslijiY.).~lla ~'!e. 1!!1!lffi.abmnr:Hi .~ ~inu:I'lI~!~C -ee .II"I.•.n!l. hi 'fat~ IK'Ir~oo'h. ~i'l V.:1I~m prada luata ln N\(lesia.:lil (I rr'llfl'iieril pre:<1! 1'IIiIliinSII ~l.j'.! I. e!!erc? Greu di! dl!fis..i.lUI O~P'H.U@ de trupe.!I:Il:i.l DoflH O tinri ~j flill ilHli Jlu'i~ii1 O'I~'tgolia.j oocie'!' .1~.~(iIJj:d '1)1: h'.I~p~'III~ de m!l!U vrerne de hll pC'ti 11.iYIDesia.D~. rO~1 cfCs. a~~a~ ~allJllpreg':Uilrnor In. Stll bi Iind~·S(! p'roba Il]:l 1 n~g~'lf' die. mf~1 . i..~.losesle..hl .i.a. hM al~r:li.1t! se det: . CUI! h:bllJ" le~l~ ~.I'e.ullJlhlJi iB6! Prn'\!'m~1.El. Oil.i lUI S5/86 e.He statu! IiIsc 0 reli'r~zll'JlilI pe utru lm pe ri::dis. ~A' blIC\l::se ~1·I. lel'li de nu:.'i'teaz 11f! IUl'lii..i:iiiHi: lIrl'I~':IIiI.IH Ilnlru ~h!.il'"Ca pc'E:hlf.tI!Ce~t('i Pfo!([r. ().~o·r • r3J~ Dip'IOf:llai~io e IJIrimu:1 mijioc ~ cnt.'ii .l la rapta:. '~' Nil era ~"Qlrbaf!lim. condus.e."IfHlHIit!l rot j.'ii'~a ~:riliUl~lIs: (I [ndu.Duras"DilJrpancu5 nllJ se man.v.~I o{~Ils.l'IIlJ"I~ "'I-"'~'" '""gnp'piII.era JII1i'i cepcu it.ll.~u'l!'ll.JcAar 'Vrea lOa rill'csrii! :rOilllal:t sa-~' IrimiU jjI:ra.pl!oarca ei pnm!!jdia pe 'C..i.iil 'Iri:l... ml!!~i. Shi:!!pl.:a:I~UI" Lat . ::ll!! Jlriida.~ 10 Um.) ltl'(! gill 1'111.s:c:us. deosnD'!: !!ilL:5hmP" l' I'"~"I'~ :h"r".!.p. .M'oe~a :11lI. .'i'U'Il~ IB~.bhr!1iiC de 'tem~t~~'1 ell ~iti1' 'C:I!1V]I1W'.pu·.11ai'i 'laffl.e. [1'1 lruatea . Iml.nneu Is el .:i'ml~_ plr~mD'jdlerom" na. e Ii lJe'ra F1i! ill 'PO pilla 1iiIl\.e la.. "'.Dig IYSSlVS.li'Iil.! !l--i:i jj. ' ..3sl)tlnd pnn~d:rt. d[J.s cil siralllg.gH i!lE. "p~ ['[l:In dOrmte3 rmp! ralt~.l reg)ej.rQrnaIfle.a fa .. . don geller.i.0~I.parol:Se-~ite' ~m[.5D[Hil(l!..z.lns. ell.h~·illte ii.Ji:'e a lien.da·c. 'Ci<!IlHli~id{!c. ta .Hre5pln.. Aati. 'urallit:rlea Stitla!.!ju:!jf!ltt~ dar.llJria in tmdfi iIlJ'l. I~PIi!IS.ivt]. prer:'ll:dul. sa dCape Of pUn ·ttl) va dil in r.1..dij.ll)e ~i D:ra~'.

t'I..n'n~ !:a [i\o mal i:lii.I. i~t~lJi el..cilli . m~'~~~:rl f! iIli nti ttde' ':~ rse.1ill sUi:!~ r. ]nah'l!l:l rea s.g·r'iln5Jl~ ro:m~!lilc du.l~ ]lea~il:i!I~~.ra :sci!i...rssi:Lls'\ Domi·tia.~.]r1Flilfi:.Sl!tll! romi ria Tnll!~ . ~..(ls!Oill!5 1!'I1e: fel~·l\.efe: ditJ 1.5A]i$i .<!lil! ~. in anul !'!r.iii.im.iiI(fi de li:.rc~.!'or.g1!r~a ~l!r.alll:!le.a~llls~l:aparnh1.:~!'~e:n~~: .sii'u.iiI. i(0l ~i lC[lmi-.lt:>~ :se r1Ctm:g~: CIl'Ii!(aEI! ~ ~II r n ti rnplii".or (8~'I'rorrlI1HiI~~ r..mJ~~lIf1 11-'l'lrfi ro:!lit cap.raiu P~!'!'~'n! '!.M 'soH' Ii! ])eCll]b-.l. c.1'l1!.e~.iHd In~~ lI\'an~<Iiul c. s'~i~e cl~vm'IJ§.:: e:1Jltic~ Do.~ . ~ ri laSH I..L:I. ~Iii ~i ~.l1IndHI1~i:l'I.'~~~ ~~ de Whar1!irOilIl1!'Crmuril.f!l~I.DOl.~ ca:lJu..IT.:dd(]iilea .ci'ndul"S!!! .tF!I:.m~lI'lii: .! (~!?: rf31:!C ~i :P.ezc..d 1 ntre l!liirii ~:oaI. ~~lr'!lVeile"" if! locul .aCL!rnp~j1'. b. _.l:lIl TeUil!lslu..il p!'l'dilpsi Tol Cfl se pQliIl.. :l)II :b'~l'lIjill1~' 'Ie ins.a: lneheia 1lI11~rat·~t ~ COlI m. fQrl.j. dill r d~ a ceas iii d!a.CIiI..~ f!(! ~i:'Ie f. UHf! OIl rborii Cairn efaQ :1l. sil.~ lEIieIDs.~.~1 rftit::~1.':aJ.1 ~.iI~:[lf'.i!I d!llJc:il'or • I .pul Il~ ~um.i.cel!l"!C~:i1t~.! ~ .:lI! d!il!c.1!1:::~sta hi m. poate:!a es( d~ ('le.fn I!!il'l~i .lu ofl!!l!sh(a.::~ as(.3Clt:~ e. pn'1ll I)~llifll Ill· ~1:rHe 's~ Irc:olistc' [mp:i ra~i<l In s.'!~IJL.Omo.HlnHHlii.lJIlI!1 ct)lrs~ p~C.a. e I 1111 wl~l ~ Id~~Htlt $'] lila! po'l O:!1ClfUli'lT ~i 1!i. rr~.:it'~.1li ciii II!I~t-.t b! rw~~.i silrbliiro.a.~:r. l!:'l-t~U5! [1lI11~<1 nus UJ:cldle !!I!:u..pQ(i~<arrl J. 'I:.. Dc. ~i protT1iillirldilLH s:ai-i ~1S.liaifliUS sa.a:.i!i. r~Il\ljr:l!> d~ 1II'!8irlXlm .i·1 'ifl{llI!~~Qd .1lli.iipei:llru.\'l.(:ij d rl:. c:.soId. a~tr!i11 ~.a 100 ~P1c(J~lisept:~tllI!Il de a·.mdatll I..a~I.lJeoeba!1 :~i C/iin! .r:~j.~j::I~ scau.fb~i. ni~i pus ~ JI!!:g1i!.. Tot DioC..dcoc.iJ:rem. roma nl ~.&I!l::easla.ell.5C ri. t~u:mfuhj~::ii1:u. illl d:c'fih:!llJI de la' ]l.tit1dul' serll{lo~t.]i.dlil~SI'!·in st!!l!f. ni!. ~pr~rI :Oi~n~l!.13 sl ndu.l:li'fHIM S.:l re H). lr«e llll!fi81J~<I ~' '!:lid :a V·. :. p.i!I d .~J:Ll Ji:i sfrimmnnll'l de 101 Ta]'l~u: (PQr" ti le de fitii' Ol r~ Tnlfls:t~"'lIf11rei).8ibi:] s~ r:nlre'ptind~ (I a~H(l1 de: of!l'f1!!liivfi. ~'l!Im .~m prm..h:l~d bnni 5"'.!IfruJ Ro~!I. j)iiiOI!: '~'c' com..SLi..~r iii oondl!ls 'O'!l's.lti d ill ~.i.J.lliP.o'cnirn ]nrinll!lpe ronmr.II:!.e~~ ..i~~mlf1l1t AbJa. sc a~a!cifld JlL:!.!iun.'!r~.1. !e!TIlf1id~" seea i[l!J (.iijl'lrlE!i!1in:l.m' :iiil .!l vi. oeili'ritl B.CI1i~TY rmp~r300a..dl)!ig . re~m.! b Sem:fll.[] gi [p(l. I) daHii ce· :l.Bl.Il ifl C.vai!:]i' $'1 :j!Ie m!lI"C(lI!i1I1f1ii de 1:Ie. dinsu I. ~ :!>12' \md~ linlpt!d.:3.ba cl. t sllH dAm erullr~ h'!~[)io CQssi'n f!d.rV. IUcfiHfle ~~1Ji 5:tli'il.IlI~rLl S'il!~! ~ lr~~Li!to filWC\!:JIi'J..i~giu?': fu [tg ru !tlLl i (I.e!I.ilnl pol!lle.[i(.l.a: oo~diitr.:!.~:. T~IVD·F~d! irdU pe (1..rJ1. ~hl1J'lJm. Ni. Plc!:al In Pafll'iiO~liil..l.~Dcceb.ii·~ dea t!1a~i <lfmele ~! !(]iTti'V.~i~.JiI!~!FI."l\l'e ~iU s1] ec:! IC.] !'Ii~1t'! in~iD~g."p'I'I~i:! vlloc:I1iM.~ C'{)nCnlrfl1di.eri d~ P'~~ .:.'U 'If 1m1'1:.57 r.lI1'!<\~ i5i1!.~ .lj)H~ roma. Si himi'S!:! ItlRnma.In.li~Dr. ~. h'lviji1:~.l.m rl'i gu a:c(llr[l~ I h!liDece:b.(!I ar 'ri rost 'in a:tlev.fccb:al:li .If~lIIlA CIJI \ P!'il:l ll~uHi "'idori~. llI~r ·:.lulrtlm:ui SLa ~b~milllde il. ~.h~~ YO Cii era A:. d~11telultll . 1I:n pod de VOl£(! IJln!l!eva"il1i OIl.mull~~ill'lijfihor)'.~ .luro~ :n~·~r 'vn~!). Pare.oas. (liaJ(!~ air nl . cam fC·r!!!· 1:.ilI:. jiJl!I .e :suc~es. n m'll~~! :~~ mell'~!I!~ugarJ de :tot fl.rJ.flnJl.~ (! p~ii5'IlQ!lii(~ :. s.~I1J~iiJ ~1U~nlt!.1r el.U in~ll!i:lliii.]"'il.si gur !:~ ~. \:'. u n Ir~ge ciad Ic"r. .II. difls~r~ P. Acesta !plrirni 'InV(lia~:a!. ilip~e\ilta de pi!llrhM ram1!f1.J: 11!l!.m iP"" '\l<lWA tQU~Ii.i.li.tI.e 5ii .VKi>'I!'e. p~.i.Donii[tlTi'l11 r'Crlil'.eil:'£UT! gro. I nl re ii Qf~lia" zicc Dk'l C~s5i II!I s'~.1s.~b~ilr a~Q ~il Uata !u~ n:rrR $~' ar lrebuiprfYJ'I lTIal de~r<lb'~ !:<I ~. CLI 'il' mtl!!i1OO d:Ll'ltlCrLUi :p. l'lornfa.dtiH"ii .ar IlIVUt ~1[lm!l'f~ :8.s'lr[rnoo<li~.!U .lil!~~ .e i..l. la.c3 ~I .se a.a.:J '~W~:!IIi~rli'lur!.I.l~ pll3:lrt'improo@lbH 'Ci!!m:(i!fca.r~!l:.li! r~~'$j ~ sf tn!'E'31 .ll1u. V~:~J!l'aJ.l!'I.~.IIlI<I!L Deo~h:J.:~il'l"'~fITi. Eliitlpg(!rI.QIiiI.r.t.g.?g~j.liJlIp Iiil.ina .cl:oril.iir il:iv.ki:>'flli e ctiJ[Jo~ut:.i:l'~U:liciir!l~.W'.tu fls fma pIca ".gili illlilfilg:a:i:. iI"lhi1 . tI:~r.aC'Olp:Lfvv.ea. ~~c]t Sa do.~ct!~h'!l dimfpOtr. dOlf flP !!'Oi :sij .e d:e' !!elni:1l: rOil 13M!' de I.:.lldDc ~: so 1iI~ c:vat~ ~i Iml 1'00 ~n. in am.in· :giiltofUI ~il .CIJ d:iIlSIlII.flmbabH .ii. di1'vei1it1\Fili1:Cl1S<lr5 di~ C.tu J]!]Il.e ~fm!l!~i I~~~peri~t~.ima ~j[[ ~.ima d.~ $~.~.'C~II.a h:iof l~f.11.:! nll....eii~.~llll ~ aJ II! t!:a Ll~ r. ~<J romal](Ili JU'~nu~!1!~mit prirepu:iuJ ~IFl~jjdenll!1 Tl!UI~sll!ll~a[!u. E (e.. Ilih:lltd\H la: :~ale~..~~I..~ ~..O'J~ fie:SUnghe~ (q.<Jd:ul n..a~ rnulle erl.'o!' R9m'lll in 1[.EI hi mare .d:L~PS ~('. ca lite i ill m'll n:1r.).r·.cli!lilf in plF.~i. .~IfI!..i rei~ rtC:!1l1 .irnl'ltU{lJlurr :Ii .dOlI:' iiil !iil:i!1l~a Itlljal:nbiFID@s..'!.!lCUK Dr!!Jmll]lliIlim~~t rl~ f't.1IJuzO! ~.il:kce~lIl.omn1€i h.. E !I:I1\i1'pt cit r!.Bi~ '1J'!l!)~ ..~lti:!.n il'l hi.Ui t'rimi~ ]n gra. ~.2:1.iJ.fvii:: elehellui eu lrilhdllli. !~r"lJ'.s.. d]f!!(i hd IiJ.a'~"cr:a ia l1iI:3fe Mrim· t'(i.~Uc~. d! n' 1~. d:sr pe cart.iltopj~ <!Jul.ceruse ·de m./\ lall ~a~ nlUme.~:f .d~ n~g-eIl.8! de lrulneh~lIir~ :J..a.1f1i~.3itil :.iliil[li\U'IilC:.~~.~~ Dollli~i:3iil 5e holarioo· sID rfllg~I1!. mi.:':ij ~!1J1 T!'lC~pljJj il'm in:ti m.• 5c i'FlGln:cLl" lPa!.z!i.elitA ~: fron lu lpa nn~l1iic-p:u nil :5.~eprl::vb:itor.:bcili.1!1i~!lhll.d 89 c . 8 n::1tI !tit) p~ g' U::lI.... ~:1:lI1l'rl'li{l:IiH.! !'.11 Tl'lj.!lnbe!Qi" bbeii!1'.I:H~or .pi l1alii~£d I 0' n:fil s~i~l1itiii.gjr. scrJoo3r(:. or~tepW.opus de impalr:lJJi N~l.1 .il I!V~l1Jh.!:.:u:t{:.e . ci ilrriJl1ise j\!!':' Dt('lgjs eu clrlivil 1:l!H'ba!ti.. Ahtl rJU.. 'caci IH.a:I.ic. Domlli:a~ ]l~Sil! dia.il (~r~ ~{! It!:!!s@ I'm dJ~ la d:lI~rn'l!'d .. Aj'L~ se tti!ill:1i t:na.l' ~ fI~ !11!.t:~el padiHl.nu'O<.pmm~:5.li~iI1' fie' faSfl. [)eoe'bil ~prdc'r~ !S~.!JSa .!!!ril~ ~i ':SIl'OI'bE!r.Mcuf~e il1lrhlgerc ~iiI'I~· ri1.tClrie.001:'5 la. 1'1il! . 1. stlnda rdtd .I'~.t:l1.~ cfii<'lT f!!I~lI1DO'lsiipe'l1~nI (!:i'rI..IHH .Mr.\l cl~ I~ m'Hc(JI'ITI.i. .a:Pfedl.::hi.. :.ca~ '~!Jvi"'tiii... m~le da'citor.~ hl'~i::l 0 tL'!FI:s1 !u:~lls!Il.ii ~'I'l sus. D.'!.~S. til omQ<lrr:1 pte gencr~ III~ :IQilfusc!.rtgJI~<lir:iami~1J1 ~i~ renul1lllt ..rl riil$!i eli g'~I1(f!r:l. .l!5 ~i je'S u lese be g~ I iile .~ooi.rea~ di1 ~dc.' se ~!rrl!:~01 . F'li.eI'lUt..k1m~<llrol'ljl'.:sd: rQ':Sl 0 prm:lii c:i d~Fi1 ieslfe1l daaceaslael ~ rOIO~3 t[Jklh!I~<l~maCO! =iii CI. ~[I tiOllile coli . 'mndJC~' tli~ Pl:lllilse. '~vidl"Filtc~ eJ tli!1! Ib!n:!~$~pc dad hllCuip' Olt!t [Je ca~~l. p .Decehlll ~·I .1ill1i ~ic .l~:N ru ~I!ii . Q IP~c~. de ~" Dc~e!bOl'l:.~i~nfrll H. p.]is.!:$C.s'le~l~ Die· C.amHll1l<l.... PI:i'!1~ s1H .

iiIlurmito.lof •.e .or rl~ pac-e.lfl'18i P!Xl1!u~ Mar .lIc rc B~f! Rorn~!iDie~.!iI~ arr.at ai romal'll'· low s. E Ildevi'il'()t eli '!!.puhd.r~ ~bsaj:ui fi.rcsi OiI. S(tj s.Clp.ea. p. D~lil:gis.Rf:.1110<lsa pe'f1~ru rurne fll. arUiii5(':ri'i Im:.1ilmea sea..b:sidii ~i ". d::H~a !l_wa.a: (!J C.i1njpil 1'3 rHU" (rau p~nIHlarisloe.) !~k! lrontte- SPlinea rn lfli'ili su sd ~i~~.ia.btu~.l3 sabla h.9u 1'111 . .sa w~aCiiprtfl n~g. d.caf~De dlL~ I)md j'nJ slin!il:<l .ace_.Dl. poat!:t necilrl. .(HI.fill'e sud'vesl.oiltletl1'gere l1efnor::abili!i. .rda!iHor 1"r03 lahllui d.acea de Ia 8. ~ ~eeiltllJllU<::ii.cocmom tC (r:~no'mcilll..H! IUll. fstorku i . uUrl-ize~ IfIlj Io-s(.· nd.pfulin [0 ITITIIa.S!H!!' 1:eI pl.d d:e j m p rlu ~UI ~.]i: fiu: ~'~'nl'c i(. maj billne ~I CII.pe 'lol:i j)l'i'OlOl!'lierii IUJall~ 11'1 j". uma la.n pI.lJll aoesflJlia? . d!e:sh!ll d.~ompl!.!(Jlriala. S"1lI deprind. 8. c 'Chllaf'inahrl!!' 89" ~laliji ell lui Dcit.ii:.lij Jr.~~c tlae Vllua 'si .). ti9 i: s. .i.le Sia.I.1iI f.) 5'11 perpetual In is. ~'r illin [r}"'O.u"~m.llcaHa l.!Jr.l OlIl'1lica. dia-sp-f(': :eli rn :rl'l.l. crlce actli:ln~ .l.al pei:i.~$UPLlI1~1iIl C3 e:l jiUi dep.ll.bu!!!1cau'lai. NY era nI'mLc rli~rno~ ..mi!l!ul l!illcic •.l!i~p!'olll!!m".u:pil!lhepeg'lh:!. A de'It.fW mal .~i !ntiir~3. 'lo.S(.m.:! s dad'.~bijj.t.nta til t.Domill!l11 asupra ir...n:d'vIlU~ OJ.la lUll H '[a VOrr"ii<!l peee 1iIl'3[]It tu DB.hlellt ciI Dece'bil.emea ..cle el ce i :>e' pI! n!l'a:ll . delrlrnent.etanlc dIn /l"aunli:i rOi"ii~tii". fa ptu I c~ Ii tf:T a I'ra Idu III era ma] dcg-ro lil~ r-ill.l.i'tcona. n-a f.3' n~LIn plec91t aJ_j. La mO:Hte. ln B!lfl. .mJj..rl1lrm.sa I .n.'l RorUle-1 t:l!l Iidn1i..Olii ti ni u..!cil 8.Ia. 5-11 .i!IIl~ l~wnOl'l1ic:e.:!iz.tme ~If!' mili :g-rll.dlup\~-dhJ~i. is-:B rle' rea r. E posibi~ ehlar c.a.aw ra2.PIl.Siimhi ea uupelc ii.':ht3r Cit! IIjl.~.tlIali:ltl protee'lde.l:c. ti!Li "'Ill ca..ii1'deri in IIFala(1l1 e1e p. sl:ab I'.e~tt sil-I [~~Iid!!: pe .01lrnllarilJuJ.ie~llel~r D. da t :$~m.Sicfji c-et!lli~e.ijl :UdIF--uil !!j.l U rI 21iU dl':! p'Llj. ·1 .1.Cfl~ru nllJl!<lflli p. e.!C iJ'ill'tfi! f u ~..re.i ~Jj CI!I se pe i::kcu. lii '!atil de :Domi'lili.-hil:S.fost I)~tli scr!~jhnflof roma:nj.a.1i de I) 8rmatli b. cl :sep'~fi'lceii'l eli se :!j..e't. Areasbl·1 !)bHiga pe ~eba. tI:!J de 1fI1.ilj. cD eni:!voit.ll e no I"ffUlI r:1II i'.filt $i alieni. 'RO IlU~ P'1 n I ru C1l 0 per. IX! mal.ri!v.i.a de gl:nd S !e :s.1.a .SIUr-a ce [)E!lceb<l~ '1$1 r.intra [r1. .t p.!i9 .i~ sil .il'ioaS3 pa ce:OlI de la.cmie) dtt1 pUllet de mi 1~IOIr der'il rf'g:iltul lui BlIlIn!Disin.Ii DecebaJ" falrii it . ] Ilde'mln. ~'i.IPUrl.1 sil.fept ru.. diplom-<llt abl].3r~l.1iI nu poll U'!ex_p.iiCf!'8U ..inUirU pe Jifi'ii5!Uf. ClimiU' fLlost 158 normal. ~·nceregele".~!1'lrll Ro'm:a ~.u so'l duJl'~ze_ S<lJ1-!l 'Jl!L1.tl~a!.raI! j.. dar iI.li.i:JSC im..i!'rde'ri~e teNtoria I~ poe ~.btl mp de un \!e8~ $~j II mM~ te:).lieoj.. f.ea: Decebal Ulll :il'iJl'e·I~~ .sc~Ul..ta_ IS el.mpresia o:C 101hll~elll.pe Vc:dml. p.!II c:i~!ifll timp.g e.il I p.rmJZ(1g¢" vc'de.ri d:e Lol.i slil ru."':l r jJ!J teO! .r:i.cn'l. e reeonabll si 1l1'. se r.iU't! Ie S'lJreroi! in 3'lll!1l l~.ril.bOil.!Ji. pe care' a.~inl IIclFarl::i.!. la Tll_~i1~ ~ii:a Impel£! lor SEl mai Jidllau [neil IIlC p.a IIlU. m bdl.ri::a Ii'Va I'Jr~ajC I~ dobhu:Hle de im p~ ri iJ .tiro~nilln'i! !.J~:~ §i 'Cri~ilFla Sa I'1LI fi rosl dl..a ~ocma[ ill rJio..iu spre lrcntul rna reouunaic $i Citi:H 5ii o[Hk~ lui DO!illiU.lOriograrh. di~mlsd RotH!:!iSi s. mal aie:sj de aplll'(:'<J:lJi!'a . a ~"Q r.rg'i1iii 1.ooiul.rmlIe: d:i.aWelHiI.litL!: Ii!'l. !Iti <$Ii (a~ zice r:hhlr'.I/iCH. Ita llrnlalii'll'~ $l nu-l lriml~se !iicl m~c·i!ir .ahaI s.lws'la .f.ii dln~impl.ba ~ ~a se tea..s~·~i ]1ltC!~k(!zt (I3'St-e0!euarme . VOli.sI-<lsl~pini re 3 III ~ Bu re tJi sla.o U. Relatm(! [l1oorciate dintre sen"d~t Domi'~~ilJl.i me~te~llgl].~i ~.Im. s~na.il .:::OE!ha~ .rll~ga. poll'ivit SldjJi.. 'P. din Ma.Llllta Impolrhlo impel'1iuhH.. SeITln:e. s·c linili p~slr~l' La iil~Plll!l. de'll'enind uarecum jlJlsl!din fllfinH 111llljlrClilului reman.ui.tll Ifloliltel1l.~ nu ave.to'!:'.llatlilIalli: $i slab insl. el i1.t. nat memoria ~I I'. lnh·.atiYl!i tnfbu.ad~vili'r1!t til j'QII!. Maf mull.m p[e~l i:nHIi'i!l~ el FUJi !lC p-ui:ea . balli ~...lkln!I~'O'man~ h:ipil ratlJi I cr~u·.ml. era: cum EH!'.a r U flC)·sl f'ral te:. ~rt. aeeasH. de Ilia l'eg:a.!June :tJ-ei'il'lrua reluBI .~ vjelelilic tn.l~ilJ.l'lIptj romallt..i] II cerac Itlriza I.~as'l.1 bJ Iii! :Ro 1iI1~1.l r. din a.:>IHI ~i sud-est :liinTa D!lJniil"ill:.ellentelart.lrabiUi lor.~ 1.1..t!io'l!.DiU' opoz. TiilvJta5c d'o.ioldov~i."~i [~.1 cu lacCica de.l. eel .B un seeo I ~i . r d!1J.l! ji. $-3 lrt'llii1::dormal .a unele trfltnu~ ge tIH13:ce dh'l iliatd1.a :!l:li pi'irfliEl:.11 lraperlu.mpe~ia I~ !lin M.~ rom."! ne'simlilc.!lima de .gm~le soci.!Chip obi$ltLlH 'iutlllfQr regtlo"-.11iii !fIri im p. .1l il.iIt. mica Il'I.ar d rOffiOl:I1H !lUi po~ n bibJ.01 !'IItId ~I.e' denT-gra til.i om1.'Cde resoc~a I.olldA dat~. rii!epi!lldea ilrlUillnai di! FtlSlZficrea. r.lmii." despre h:obiir~'I'f lUll. 'l i (LI.sal pfe_g'<IIt'l!:B.rim~~t~.or ul Bl~stui ocrp a I'I$Iocratl~.I ms.1iJl.i.iI_LlIl 1111 ()ec·eh~l[ 1lE! il p:ne no nu fila i JI1 ai rlc:z v. a I'l':lg pe. d. rei [pe' i~m Olil.aHI.Il Hilldiv.e:a sa.ilor :salll!' .ii til] I-a -00 rnda m. llihd sail.ju-Ioa FI.sJ hI cOlmpC)if]:enl!.rb~r.'~IJ).peFiu~.!j DjQ C~ Ss.! D1Id de '.!~ tis se~al.alsea billll1'~~:f mi!:~!c.: P'<lCfI'.~tl1.Ii II VC~ I~ i!1d!!'mhiliiJ i:!I~'lle pr1l'ciSie'~i conch." iar slln~ "'est $1 i[ll]!'d 3C~IJ. elllll wniSl' 'in persoemA.u'Iii ramfm~alll lnlVI'I1gdorli d .ersollaj de y.. ea.l i Do Ill! I:ia n.r.e 5311 111. "i IllII:I ]napci.i'i [!!lIermt"di 1I r SOdl~IIJ! ~JIi! O~('gis!.mci@ TtI'lJJ~i.lIilellsI8 JLld~t~U ne_g..:iIlIIjJJ ci :re:gele !!:I.1. dia. sprn e~'t Pru Ilul. ~~re· d.ul'e-Olf.' di rrtre eel me de rn~ .e . lelu I {l.!ica sin~[i kll1!.'. t\ll eri. e -(a..!!i' fI'i• .ahm. n ~J .i'i! IRa zboi'LIli nu. C:u!:.cesle -liu.1illi ~Q!iDs'~nu:.eee~a.Ii.ea :.QM f!ilcUodia!!.nhi'l. 8:9.'i dOV'{1'<ies-c un :!lliullu maf ~11~!l a I clJUurii m:atuiu!~ iii! 'H.i1i.all! Ill! I!.aJbet-~ pI:01I:1f.~ di!J.lfi ~i'l:al. dar plerduse p'1I!ceill RlI'~iooasi1. IR 12~ . dl2dt atrt.l8lp.t h.1i Sf.re.ldlarif.

pi~ .-~p~ a.'OiHl!II'i'f" lit~r.ill1Jlt i e~J :misiu:I'lJ de eea f1:1".dorneniul ~tl U!. C''i{enllIfu:n!elcf.'1 d'iDiti.ll!iHl sf! .~fi!ru a j'.Ii kir (.1I lnlcrntl'pell ~fU seta vd~r ea mal on!D !!':. pe C-9Jfe·1 pm!3sc dlfHl1ysopolihd A~or~ Ilion 1<5I.le dale c-lds'tii.i:!ce redact:) serlscrile dtre ai-Ie stale. sill deserle 'Cll m.cum 1itI<!I. pilrtJ.iilri. JFaptu I c. cn.r~mf111 11. ~1. . c "i l.• '!ft. il~1.t:3"~:5.1 t.~ ~eteDllinB.mflb~'riO!le 5!I'g.lb. aeestea i'.a:. Peale chlilir' eu b!".pa sine: Ci JfI'..lu ".Hllie.11 H~.Hi3 iiad!!l.l IU"mJ:ifll. ~.II::iei se ereasa sau .IIIiJ.UI.ml~ ~egel:L1:sei: dlila.llui .d Lnc:ti. di! 11~ld.li~liote raz.Pil'~i!! [11111<I!1Iul i39.i ~i t~.eP(!. lJifiila lie Mfa.elor wdlli! pen tru [iliu ui'1i..!.rl1~ol\ogiiC m..·1 pcrmiLai reool1stll.':~l~ e:l illl Dada lui ~cclm I nli \e:lih.llslata te ill ". ~II IHIE!' ma. pn.os.tide.1a (ilr<l imlo'iulil labloulunu. a c.Ino~tir. d 'trlmU.li h. pl'e'rtiflll i.a ina.Ii J sla'tu lI.dilloC. :P'll' 150 de .dem $ illiern.a .1 mal !'1'I<U~ prieten". 51. jsjnrllcl:!.riUe pe car'l:: lns'Usi i'~p~r3t.Jre~ll~ sec:ol[!r. !'lB.l~sl'f'lIILJ.!utU 'titl!):!i .1 ~rT¢ ~'\lr..TiOcmiBl a. :S3. i i1lNma: rahl '!!i.1 $1 sfe-Inicli 5::\ l1li. 'pte'fltrLJ h1!l!ru.Doarn. .mi • .laU soarla il\.t lind Q pial.mJz3 un V. poal~ S!pLl n~ cl!esprelsClllsinlli :o.mfl3 carntl'~ diJ"rlfel(.1 dO.(\t!t>l! mali bog.l a.~f mai stahilii iH'IIIal(l poIlU'c~~.rlifi.Iim in s!!:l'lirnh d IRcebal avea '1m \~rrilabtl vlccrege: tpe Vui r.ari a.C OIves si1 k i&CI Putettl~c.r rumafli: n . pdvilll:a. oil 1 Ufie:J1IDai prnh.isl:aricul1w se h.e' ~Ue'_ Da:d. ~j loocdl! f'imli!ill' I:~l:ife $! '~ma:fI~ pr:l.~cQnsti'!tlj struetura st~I'IL!. ..CfU 'SC.ll!:l.e.. a.ir."!:! c:h'iliir still'lu IlUi.iI F'ClSi::US.ll:t Deooba I se d~dC!~.elaf mal .'i de la.la'li dll II...tst .oo31..il 0 !..steI'lU.n11 fJ'e daJep.1il HI H"ltil.u:i.ldi .ca . mUl'itili 5elivl f.@lLi:re.rata de l!lHI~iI ~i f1IUoCal~JeQ!eil'lle enmune a~~1i- tU5e't.. l<i ifi.l'1t extrem de 1'1J!.. r.lirt !Jl\per[lJll: T'~3i~n.acEOISU.c. adueea Jru!vita" lIH d:~.? I!Ulili . pt!li.il ernuh. del pU5e.ei ! maio llC'cllntl!la:te slraMic.5oc.g!J1roSi ·cfO'rl ecnstruetill bruse flllre.l1ej).MaV~ d. te bd.~~ mai greu :sil . -.ll BlJlreblstlJ.liUi lul I e.gis.eti.1 limp 'In~~. es r. :r'E1~iii su_ tfI!ka.5. anu! '1::1.ea dC!' arme '~ij rn..ilier.~r plerdlj~r~ 'IimpUiI tnJ tadll'r. 1iJ. ine. 'totu~i. i:ritill~I!!'iijJ&Ca ~i IDai.I ~ ri lee'l.tpi:il'ul seeoluJU:i .1 C'nI .lih:lldu·~i Cal mQdd ul!elir.i.nrii ei d~ C31.1ll de tle·~Y'Ci.:lld~.! ~o $i.a.::I -a .ne:ra Ii pc esre HI~\.BUCH .UI.lta C'bll1i.ab!.are. ~~nc1pi.:(i ma.l1.ilQr.p'h.ah:e.'lillle dBC'l'C-e dTfI ~utl'tli Ofri~Uel da\'e.e' IJfoi:g!i.8'ri soci. de la moorl. "~.l1 ILH1.all.ez. el nL! r!1g'l'o!i!a.mai .He despre Uli lJoa I I~' aa.lil.L to nIl iZVOII'· ~ !1!dor hdQ.e<1U efti Comeni. I:irzle (dupa 89' Q'.e dHenHI~ ~j~ri l!'11lre j~rotm.Qmphl'I.1 I:argi ii.s.ti.:l1 p!Jteifnj'i! i:e"~rii !i1!. E ~illl.I1.C.en~ "i na sint ci!idile ff{)il'~ 5allCIltur'lil de a.dl.'es.st[l~ill~da.rprins.pr'O.i[~ cle Uti minJ. fn aC'c~~5!.ra.fiU! Plolgr~M!'!'e :3.!1Ice:p!lilU ridlciirii lor e sugtral. Dar ..V'QILlirea jii1 C.ll. 1iotU$P. d~p:liI'I:l'11! rlllr~ ell'! I SiiU'mlze~I.e prefecl'i in fflll1lea ag~tc'ul'lllltlll a ceta!.l.sJ.("e al-e' lui Traian 'Ii ~11i1 cele mal proaste ~1i1 <lceastij.!lllllca.!:ta~i dad'-'i!!~J 5ilatulul d3C :1it.5en$!i.ari tdr.51l'UnIWtriE.me.elCllda. aU:etlri fIIJI.eroe-a~ii 'La ~i 1M pla .al.s. h..ncepdI.lUl dae Ia sJiq\ili.trie rA zboi!l Ie fe lui Tr:a lan im po t viva d!fI'c:fl:O r ~11111i1~ raj riia j I.!iI1Ua{:~la ~i iU. a Ie D'.~' 5'.nl~~i I::de m. Itl .ine.d.a.i delle1'ltH'uC'.~ ril. :u..lis3" S~r~:tel" M~~ il1j:{:ns e ~I oomcrtl. i.c:ri5'u:luL crise Jrlllilped~ dar sec'".r.i.i.8I o~.a~tel!il"· fila i:el.1Jl3i d_ ge.II ~('~h~.l1mit!i Ilui Oi!c{.:itl ~rll!cti5edi.jIJ(:inta s:!crll a Sa.i \'1. deci" fPFl1Iu!ll~mi!f' de sJ Il~oil'll" .I!I:Ckrill! ma i incheg.mgrilm de eeas!nJtl:ili i'ie~llillil. :ru:~J. 1I:Q.ne~ca.a fil bi 10 r i! pI! rll ne. l'o. saJ'J..l:i. ..i're'<.:i ~i Japl!.nSlorici.lm..~i com'll/i.tj5e Yl1clte dc.ii1~du~i m'llId de I.iLli Bl1re'bi$~a.liI. la Roma Se Pill.1i!!~ romaliii. De'cellal inau.:ncl:...1iIU!m~'iriO'.. Foarte IfU. de' e:xem~IIl)' Irflsiirc.Ill!1l 10.rQffiri1lolij.nlH!:dc 1:9 rO~'Il'8ni ~i!1II1 :Joto~i~ de ~~ :pefl'lru. Oa. Pana W'I!U~ serli~oil" er :.iill:l1ie' priw. det.wJ Jormatl"u.ol'ioaFIi! Lmrila.l . reva !.um.es ]n .I uHdrnii p!iVi 111.. d~nKlnsj.l"cbista" $1 llnHa I~a enl'11IHnic. cO nslru:i ri!'.llf.IilHale e~nottli. [JiJ!l .Elopera . B·n.I'or.fe" ca~ Orkl.I'JIt.!l~ dOlLlii' riil.!3! O<"eieti.a.t. laee.pj~~t!l<. S.lle~ r3~boiiil eu Traian le-a 'J.. ~rti· loti al1'lki~ 11"3111 mhi .l. rl'l:da.! j lo lr5c11.:s. Ac~§· ti fI :.ria m:ilitar.lrii.I:e-a t::l:lllilll"if materi<l!le dacice-.II(..3Ipe oompliH.'ea.!" lIIif~~3.r ~ridllc~ .2Q.oli1r1i.n .de hI d:!! ru] sa III ~nt ru i' filii rl rea :.Seoscrli r-e aeurn ~'a 0.i d vreun sletn c eu rangu] liE .rreci~ care ..iJ 1!18.it i7.d Tr~i"[J Ie s'CrtseS!ll.ai fel"mrJ.IIHI:I cl'ililcel ma i .ile Imll!. precedent II'! tret:uL E regnla oil eli dalch: de' CD i1l' diJipunre ~Itrl'll:a is!o~i~5 .il. omili:I1'LinlUe rela I.a~i11! d~ rol:lool. .a.a I oa.ea . ~ccbB. pe ".d SCC'o.I situl!tia penlm et'.i m!lr._e.sa. ~.a lui Cei:ar.[Up't de cvelllimefitele: mill..f_ TO!'lJ~I. SL!lltll I!.! apro ..i: ~l:I ih~' Sltlnse. l1iU avern Illiell (I ('l.arpllliea spU.a t .8 Tralll.slaiofnice-asi.il e.j~)u.i..!..ses.mf.tirii~ ~\B:ce.le'" Ifaga~dlutl@di.~ .i'legeh~sa<!!n.1'::iJ! Il'Iidlll:d sii-I iIllimpine pe vi!.1I· soti. lr. fl:U hebuit 5~ :se l'xag:'Q'~I!'~. de natu iii S~ (OlfllmeZi: lmllgi[le'.la P'! hir1ie'.llrtJ. se !P'I 't~'E! a:sem.Ji: lotll 'p.I:!.at .cHQr pi!' . 1"Ii:l!sfl! 't:dlilimenjc :st'n.1 din..(:(. si. iipsite ide vnh:mre romane *i JM .om.1:111'8 poe' COile Sa se..a' de raoi ro rUnca till ~dl1 eKe lfip.lc.a~" .) a T.n.cili'i ~'LJ~m3ni .a.<1 CIHIl lusese ea.Q' mai im~r!iU1I" ~i m.cit prograsa sera.polHi ee cenduse d~ B:iJ re iYlsta PGP!JI'~li i I!Ii.il~llJl de 13 ]..11 Ii CAse'$lc [.oo- en ro:u:te U:-I.i -I. ciil ~!.•.j~onii(!'rH b..• O'aC'i'B era !ilial pr.lJ ~C1l!Llll.ta CiLil'3 cllcerijjl.ea soU ~pi! Ole.argi rea t::. is-torici! ~t! [.i va·gis.i.r .eglii• m.

u"~ I.~rede di.1' . ~b. f·.r'!l:il' nlll is.pr]!~iti.c pe t.aJ '0i'tiir~i di':Ao'. ::u penlru (j II \"i1. Co JmlHl.a tQJlQ.e btz.' al1licIM5!i1.igt!.flfri o~r ea rc e~[lriflC:a. £'I.113 te<.mem~ii..fl. :o:i il:lilpreju:r..gi~. $~ reoopialeil'l ~\.i Tratan.(lxr'i de· c.r~luri.!xIai:"l~ dadcc. enlumne . (iici ce subiee] e II: I' d~ i1('lti~L a!'iZ d'e Cig:l't. d~ meinhKillll.sculptst'i! ~nreUd p IIUia::jiIJ .manilliest:irt $~ ml pLllru::~ d~ '\I'ed~re.l!.I"iCf!.d (fe"'"' .Il.8~ jn1.Penl. d&ila .m11i1 l'rai·Miii ~r..:II!! !::o.gra I'i~ r.reiCI Ii 7:1.!.t .Feil. c 'E d. . eli menumenlul a r'O:s. C<I.llfuiel Jrrul :5aJlll 0 eroJtic.e ce.n]f. .9 51:!! des fa ~a ra.e. Sc!:11' d~ lu.:1 eucerlloru] [)a~lei.'orlla ~ ~'rIClMIi!.iJe ooiu. A~ii IlI!1 C.amt<!:l.'lt~ill !SkIJ.ipil hHH~ arrD' h'Ui!]lli~O. C'.·!I" C~ :~.' ._lrli ~ ~!'I rufmli IQf IlIrigJ. slur b 11 mdlli dill U T_ilfdl'.HI ]'ta..a1l flilSl treal. Se !ina.rtmjze'~lliJsa r.geroa.arJ!!I~96-..~.rmflslle? Nm'lc.Hl il " ITrzii.ipenODi"~ !l !'ill ~.lc~.:ur'iiri1ip~.i ~e f.tellt .dmKl.aficli.d !.illd.j)sesc::. d<llJ· Il~ mai .liIla.xef01p·.dograr.:llrlEl' ~i .parti:ni tid 1]: tllil .r. ~D[u. Ca'mfm..Jr.'f~cH· 'lui jnr~'t(lr rom.i!:a1H! fl'l" lJo!.11 se 'le5en 1:11 Jurul .Il dl j'li:! isIoJj'klg~Jie S·<'! .uJ 3ju:ng~' 1.:i!>e' hUe nt I1t de a 5.a.tla :!uliiHI 1M ril1. Sa. In 'C"Lmru:1 'vr~mUrI'lHDf au diisparnU ~.lliSliiptivillla '$I 'll:Il:ma.U1ata.I\..lor 'ilal:'iJ'.! tarnburi eare e mplIq fusul \fa]IJ<I.arHstie~t S1.-J~~i!. <llit ti'e poeik.IJt"e:rl'rilepr. i'i~ tH'IUDIII.i'!~ spl. I"t'pr'~l .h.t iI!·..rI.5 fidel.:.mnil ]j1·.I.I.'~.~re Il!i*~!!: I!ILlFI.li. ~f .su i s.iretigiCl. . ]111 sllr~H.g if! de plirere ca reli!i!flJ[ll~ Col!l.: valeare dil1Plir..H..tl.ri'il 'Trai'llfl.l.e .art' {'I ''i''aloa.l HI i! {!'I'\~r1im1!Stt{!'lol"' !isttl.<I S~fI.A.cu~.r-~c:ifl.~r3 Ilil DdO CLl:lsf~!'s.ld '!.. d E\·jiJe.jj:rii' d~ le'} U serts3 p.iidf.j."Wtf! l:imp s-o Far:i GiJ)ch.: rte Is'hJl'ia dom· foImol' lui !>-l>:n'il :.~~ri\h:h~~'le..lru.!Siw. iDa· l1iltoe CS! ~¥''II'() r l stc r~c.t ii.l: !.i.$~r~c~~iilltiG'tlLli~ ~c mcnamentala C. Im::. .aaria.flld .pe p'r~cizi.rc!. IlJCI 11111.8!Se etc.1'1. Perrlnl rK.[].!!'let? CUt"'~ '~l~d iii mnice' .abi rei:!'Jahor~r€'~ !J. dar rinte~!lI1 I"lunf s-a fl'5~'rilt. relebrarea rcUe-l:urf s.u wile ~t"NH!'\ In .a figl:n"IlI. ac~lu'l .oniu..11Ji:'a3i• ..dl ele Im. .O!IIii libr romal'll s·~ p1i. s. :stIiUlifi· 1611 ~~.\ial. Hid a m.ppia.-rliUI ~i . dl. eU! lfJ:lIrtizai'lliil U~i politiC'i d. . .I.tllri Dl'lmflia!1l~1 nil.!HU a IbuJIl d~ schile' O'!.moflReiUEu:h cl'eWa cJ Traianr a IXlrunc:i't sa se :sc!.x'plm:siium~. 1.pal'r:I:al' $i l:!iUnjj~ .I::.!'1'.. atil de vast ~a:. 5cbitel~ "I] lui 1!"I"eau ~i . ~i.'lbcaie.lIJrh: ohj.ritribllil.~Ed:.3'(! 1:1.tciL de vcdel'e do lUlle~lbir.lhJm~.ml!' co:!: .ij din31111i~e iIe din.l c:e. vid. C<ll ~u:nnl'lJ1if Vie-s.reEl.. d"'Ii!~ nil Cil...IJ:lil.."1]0 rac. FOlHie bine faei c-ite poregtHetlr.lrldtc.'i ~i-!lIu tr(H'l!d.re "e~.ru: CI'j ~0r!I$ lie' pu'lca SC'lTi.i!~H t.d rt seec Iul lfj'M(}1'f~!higl~~la lncepe i 10 r ilbille:rarruli e:x-adllirmal de .ed~50!1l!I:J.n.n<) Iii.ij a h.rieI II tko·liItl Iili Piinil:l eel 11:niir: Cal'lintm. ~ siIl!:.a.ti'u Col!ml(l CicncH'ilLH!.~Ihi ~ l1il ::. m~'i''Sad g"en~m~~ I rhllQuuhllpu I rtatpe mai flull~ l'ro!1tu iil.L'ie'l'1imw8.Ier:stlfi :r-U(Jo"ieJe daciee :l:iU'l'f'il' ul't"-v.[1]1: 'i:iL! I!. iii] ac:e-. 1$[ in:dil~ic opera cu.I~m.l:Ifi~e :Fi:)I'.a~'~ra. Oomiti.itUco·lilipkullOlll1t"e 1:3. 5cenel~ de.'1 b.dl 1)rJt. ia'f 1_ A.~ m'an.cerin: II Da.1510.lIiie: de dlfpfi moOl':'Ii!a luI Traian Urm.1 si.~iiI .rjlo. Dill jlCieridrl!. SlIle1.rml'l ill JIleoolul "I XI· !t~. 'nn' shill.llLrl:l.G'i natn.n sf rde j!I'fill JH-rrt'll' !c:neri atil'!. n-au fll!'it CIlpiaie.ra I OfjiJ:.-. La uit:ue<:!l ~l. .~~uf:l! vri"il1t~ rrJ5elirtrriit~h. ci reprezinUi mB" degr.I.~i.: iin Dad.n. Pc rlLHiul l. de exempl.igi Jwl.ar partla] .1"·o nrdir'il! r. delillil 1:112pros in!actflHe ille Xip.e~n.Ie: (lomiLl1a lui !1li.i 0.ij ~i' In .ll'!l'<lU '~Ha 'itil Rama hJCTarile i:llso~Uori~br ~UI "r:llir.du:pil rum au plerit ~:i ciir~Ue inch. iiU' 1:41!!ii1~I. ~l'l1elJ1~c. d numai fn 11r!'1'e IIxc('rpl.Lc. h~i Ttr"'i~n .hii'i PILI 5'1II~ 'blJii:IiIF'i1~ de: !J!rotuJmO! emklru]Ii'i. t[)-!:m~i C'!lr:I:II~ urllle se \-'orb~:.af rul ill [rlii I IOpD."el~ <1."irmi:zegetusa jilnill . illli.iiise· la c<lmpuUlie. Hadrian. ..~11 iii 1iI1l an" d@ Joe jll'l~~re.~. i! L:iirul r 1813 I~ dE!' pre ioielille imp·ili.1ccleanet' d~ lJi:ltmll r.ill'ime<!l!".L:ebtllla.s!mC..I"CQ:Iu:. j> de cllI. Multi im'oilati <J. Ce ne ~ !1lt'lIl.IiC:1:~lrp·utrbl.1J:.j "I~ li.]~ 'in ~ll.l cil 1l1f.uTu·i.~ bi!o(j)'. ~f n. de tl1la.prui'!c1e ~Ir:li!: dlC!~rl11il1~~1:c (':! Dr(lb~La:. de iltipiltilt dlillJll'a.e hia '~ri'diI. n lstt:l:rici I1]I:Hicfl1i.cirnil-I!I \.ad .. lEI Qnce .Ilpieze pe (·obul1llii represent a.M. Ar.zooi u. bUilt I:llwiCsdi~OI' <II rt'alHJjtUor d"11 ~ti<l filt tllJrilao r. ~.i !l:Omii'trill irl.i hj stir 01· 1 1:8 i.izvmlre~e Jib!.·n Pilii'! Ita 'II r mElI Jnsi'! CU I.a. la:fe !ii asU~1 s-au p~enlUll pe.ci'el.1iz..EI i'.r..rea ex ac Ui .r scene fi 5chij:al '~iilrns'llil le·.fnmi.!!..Flo rus.Q !1I1.us v1ili.lII· n.lor di::Hla .til':tl rnedic:~IU:i CI'UO~ ~j :iliCl":i'L'i'rilededk~~1i! . .m.t~liU.oompllc.u".e anume' Ilenlru ea.elill.IlWi::He ci!\'.iJtle· 'iI'lS~1 II r'h~Q'il1ig'i. ( l/:iI1gl. fiLl ~.Ht:Iil! in lr.z~. h). 1I~:ka:nr rJOUU]~ unele d~tiil 'i:. T.rmHe!L": j:s'~ol'i~ D l priilij· tunoseLlI~f a:mp 8 ra 11 re m"! !rIi.tltii:Clt~L1 unutl ~a.iHI (d rlil iL"(VI[ ~i LXVIIIJ IlIIJ S'.:I.plIllea.ru'~~it.ollimfla~i afirruil dUer I. {I~ 1:1!!:[i!'iIi(mi.:tboi: Oe .tre isforidi .ll'INJI'Ir[J.re is'lorie:i JOOH"ll: n:riusa.~ mas!.nrr§c. ' 'LIFfII~ lo'r. In !>.tui TrahHI de retorul bit) C!'i~os~rJmlll l.t:m:IIUli:'i.:bo..iI~il~ ZOi1<1iras hi ~i:flh .dar . Rurus: Pli'rliu if ~rlif~mna :. bcg'fltia: ~ceslo.1 d.a.mlel tralane ~ par ·sii·i cnnfere I) mare rn~emfl!i- .eJo.rj 31 .. .m nll"'lHart.1Il!aro laMli. rh· booi'il't!1' . ~nil'ldill-i: .U fost d:e' piirere .d~e..i~'II~0:" A.pli.1 proT ertu t Tn u m j'ul hJli I'm I'a IT a fes t i: f[l· b l dl.l1W.~(i3$'i V C'1iI' .· nale r$J:di!:laUQi daclt . .bo. l:ctd-31:11t9.!'I·' ~l mati de i:.'1Ut'ljczo l"il:siPuliili~'CI u. Ci fa d]~..rl.! e..i'll.t ~! dlJ'$ull l"itl"JlO<JEll tEl' d3i>'JlI. poal~.t jll..: SaIIo.'iIr Hs t ~e r:ai!lboi: /l rrJisDu l Ill] P'U:tltiila ins..

tfJf'l:.J flu I I [3: Cer~(!I.0'1 a~ dUlpA cum no. hnlcl g f. 0 htll1a .ie.lmHl~!) Ii! fast rifdiieaUnuma.I':!. a.u~lanl:ond .. ~ 1. ~ullili cIne· I jiJorU_lIcise.reliisH. :PI'!: sod.i1 rtls l 1lI. I nsen pt Iii dalea .riil':d Illll ~.MAXIMO TRJIJ(unUi./Qt. vede"~ punct d~ v~dere' -li1ijila..fmp.llrfl!1! ce :iUr nesc ~i ustAz~ lulmirldhl p.parle :Il.devaf.e.euta iJlg:eni.tIiV:c. i.:!ulJje. pDa.A/~rIS (Jp.umcH1'te: pe care ilL! '~ ICICul si'i .as.ml J{UIQfi ~.tld Cezar.. pot Il .ei. poe III~I fle' il1'!e.f!l '~\'llliljlTicJllte'lor M!IJ. l!I...j Tralan C9 0 I'CIU.~a~i pMNe elnd 'C(Hlsi!llerll celurnns ca un deeument . "inevsl.l ooniSl c/.m'eflta. C.aC·VS' r.{IlJ t:.c:'.11'11) ColLllTlfiei Jul Trali:1n . Jl.!m~flt a Ii ariel I"<Oliflafle.[1~f~I~.llftl!)'} tea i'slOliidii e respe_claiMll' IN\!.a:mJ losl ru.::l1 a I!:O~1I1. ~aillelieil Da.i :nepotrivit In11"-0 (o~oanii l!Jria:$a. fiut di"':IJu.se ~a ttl .i liit:~.fJ.15p.(.i llIea aeestu U lo~'..81jt penlm It!! (lurd en /11li:er.lh:-ii :11 u r. se p:i1'i1e e:1U ~I a:st.riwitg'Hilui.j) e IjIOsj. . mode·s.iliill laml.m.i cind sena~iJl roma IIiI a d'ecrebt rHlica rea .CLA1!IANO'VM QV .(j il m d_' mii'Lri.~tJ.!."~lld!J.rll a.e ]!I ~:lrl1 j:I.bU d IniU!.iri~iI'Ii Ii1 de' ac.i.dau l'elieru rile imi ~hl'p exa~cl: ('anH:~~'· iiilca!P'fr:l~ dinso!:ll!it O(lI.l IlUcril'i~or hid.A.ha.! mna :vc$pil!cUI.an Augusr~ g:hid mpC!g·.aiiea r. vaga".e penhtll jfs:~J:lti~.h:cm'!!' !ill ren rUT:lLIi'LI.f.I :1 Iul Tralan a~e!li:lM 10 UfIla de aur oon:linifl.s I i!. IICCa5!1iI 5el'ilootii coloallili dcv.iI.uJ eohl.dl'~ Q' t..P (o!o'allfll'iJI CAES~R'f iHVI NERJ'/df 'flUo. dl:.r:r o~rd.lo·rl<l dacHare rhl~1 :!II!l1j"ez.1 Ie go r:l.ii'CilillJl (ifin.!·al!u IltaUi'm Giuseppe: :Ltlgli.01 aderat - n!i aceasla parul:"~.!l~'sli hllc~1!re!sll Il ril. rJ1 IJnii getle--.ric .I!n~ir d ri~ ~ SI mpodabH cu u:~ieh. ri'iCa:lt. co i'IHutlgi1itH'. Ctim.orli1'fi . ea IHI "'.Rober'lQ P.I~a.utr1r!lil de u::oliua lea ~akllj:uJ:u.illl eo li!UlInei ~n'lI.Jlllsta.1I dmBJilI ~.[1.~ . elicl'Jj:siv rill I"eda~I!a i.t~'n. d~sfh'Ll f~r:e.d OOIlLli.'xca'!'.()i) hido r.[Ide"".~l sii . U7 morminlfllI ..I'O\l\!or -h.t'} xvII MiP.fi1·IfS "M.e.[ii lucrarc. imp reu rua 1C't! e] a dLIi J~' !:~ re se Ii rlB.\~ lflgiJJduaim~j ta' €j.J de:.a.Q DClI. da r un aoc.':\r.sla.!I'Itic.cr'(l~le 5~paUi maiJilLl[. ..!!.1·tnJinllil.l:i m. ffl:cU:e poltJif..1I C[ii~lIImI1l3.A. 1I:C"es.lor de! .4/'I.roduc.A. Crorti<t:a figll fOl.iu~~·/lkrFJ.f. n~ ogllinc!tJli in Inl!lciiptie.o r." ea m :sa -I atra g.J~r(Jt ~. s'yS't:ifmta CIU .~ mOI1lUI1ie 11lIDI IN1 ~Dsil.l. 'c:n?!lIIl Liililia! a.a".Ui: a fhbo~!. fJ(!ntfll t:!' Qraill [nifl/.l'l lJiiormllll~il rm:p<lr.:1ailin'l1liidi" tn 1l11i1.ji .b.linilll:!u!11.n'la Lili..a:zi 0 irl5.ii... C'Nni me nte lo. rri~ LU'Q'hBN. j.rd.mri'l!g..101 fI!!Jm~i ln ~or~II·!'!~"Uol'la tIm. Carl P..naa IJ gil- rat.l.i m~f't~r~~ I'iI ul'II!d er(l!ri t(!tillic au J'ilcrnl !i:'i thra a f'li rru me ro:.vinl dilspre i<li'lul e<lmonumen.[ll p-roicd.. .Is'hni~ !rn~mare imporltl.l sena tu...l.3~a.a. i'n :H::e.ri~~' Oi:rh~(llc!elcii! iiil:l3.I~re:p.. iil..il xvn·.Ui a ~:a:dJ.l i . t.iil im!lara'tullui a rQ:!tt pentru iii nu mite d~t3 ~ii Di ~I i pUlJd de ved'e r~' erenc lo~Jc rea IUa" ri stice!!: geogra :lice ale' .o'iiQ' ~ He! S:llIlMU (I ~i'l cue 1~I€r.J Ava (i.tisfIUi] dg1lda.lll"m:~:ti: 'c~ ~id IIIfl .oliied.i 1~'Bltili 5~ 1':1 a hlicTa rl.r. clldmQlu.Petll.• D.JI't).inse pen~ ru CQIiI:5't ru. (". NERVAE' TRIlIANr.rrVDmr.~.goal~. nu'ltI rilQ'!" fU·.le· lcr daeke. d:O~i. . i[uti.gase' ~:i mQrllI.It' ill t LIep r.1/'l''<I'SF:i l.c.'!e CllilaJi ..r din Dami!~c. P'rifl~I"e' .lIu.i~ ~ JOliilrlcj.!.i.reseaziilo P'Ii':!tllUI rind is.dll:dtoll'.'N·'It .rrl.Ic:!litiv. a.He CoJ'!!lfJjHl~' .l.a mu.mtlli.) ..fJl1Sld pentfu 1(1 'VI-.·bO!l!i :itlr $i abila..i rea fOfl.!il.6'.a.t:llil 164 'C~ ~rulI.imer1I.siva geogralic: ]u. ec!.eIra.lml1ei. ftlrma.q. $. ~.il'Zleillla m JrJ:arte da.UI VS.iI:lorli eollii'tniiei ca.!5:lfe. ~adl'i'lili.'1ia illili>cl'i:pli~i n' 'L!fml!*l.ll Ilmbiema.t<.811.pd'riC1N~. l.g. hI .lto. din e·vUe ~ele douji' te. !s10xiogr..l!prin:s..td .e.iI fi r.E ~Oj\lIA.bil :~~ 'f!_~ ~Uy*m.011. Ill)' splifle .iar dcuuprO!! rorUi t:lHepcl:rmil.fRflfWS EG£J!'fVS' ~'T I f!itl'iulu. E:x..llIi•• p rn Till ' ()A CIC() PO NTl F~~t:l) . ii'J.ellUiI 1. crolflollo.boB iiiJ tunel s-a uW'lii lit "iii 100 ."i'ti. .'~ I ~n:ra:l 00 1l~i'I:ilfi L.a Q.f.ir!UOlIII'!. 1.plical·la 1. $0 tohl~i. /1t:rV'a Trai.!i:"'ilntml"n1l:eh~ ' s-au pelreeu't 'rntoc.iU ul!iiJm c.kDme·n' jslorii: in OOI'lIC~ptl.C'olilsidet~t'E!ca r~1Ptel:810rice :~n ca re Iii! re pi. .a ill Ie i"o r.i{lell a iigurila. seama de: 'Iof c{: er.plical.ai:.jJa'lIitJ!ilo.!lt:3 din !lll. 1U'11il OOfiisecl'nle .~.<.AiNr.! ~nlru t!1ii'rl!islOriH en 0 artl. At..arg.t~Serwlu l ~l PfJpomlll'om. '[0 tim. .imtt. t~. dar jJ~ea. diU I1i!teda -ii ..i..lrl!te p!!oollumn:t'! C8Jre.lroiilii8JnH~t li1I.acc·l!·i:. Oare-C'IJm ~Ij .4£ At.iii (os't I.rH:iiI1~C u.~.re' <I t reeu t rh:ooin Ir' Inee 11I3sI.e de .hl 00 nseci f1Il:i . .C'I]~~ n.041 rea Jor COIl:HiI.ge.tiil'h-i.enmte pe I'iiIOi1iililiie:i11.d 00 In..r IJflUH!e ~ia .robli:1Ifl1il ~'.a dill. ra h~.. jus'i.I! ~(I~I.ewlv.~mp:Li il'l!J t'll'-f. r::a g~buiie$'t~~ S'ENATVS pop'nVS4ii'.elolr. pawue ..sd t"aroll: c:ti llie plI 'Ii IliI:AI' die$i i11K til P~~I! II: '1::. II1:!lcl'iptf:li!.lll!i~ .jJ' VI CO("JS(uN) V! p(~tri) P(. lui a deven.1j eu fltere Jru.a!li !IIiLllfliif aoosta era 5m11!l:1 blil:ial al 'coiulmne:. n.C:iice.r~d. pC-fllru ocl1l!Slr:ulll'r~. tHI gl'H eratertc.! 0 ~~iiii!·liIi.'lt~M ~i t1 'vCiI.pa.(J:l.ra lie de Inade:jde~ gIU'1IIunllor.rna Iii ee ~11'i~ UC[I.(uuin:e$tJ: Iil2t~liI~ .I.L!l·lal (lERj~I(ii..(.a.Id ~'iata poPtliali~i . reprez.e. cred~ f:1'1 noo rc rl t'l d echlu hi iilhIlD'.orla:1l1. co fl:l>pl!Jl'Iuea.ptl.e OlIc~esijl l'nili1~l'iorill Eli•.o:uii e.za (I ilfl .:r.c:orpre.!.(lid un cl!I. zic~ '1::'1.gJ Ml{r::. tlcQau:~ nu !'.iYI.! .(cto.1l cnlllicarigurnHi roma raH Voj jI'lCle':rca sa dall lIfl I!lispuns acesier ifllrebarl.r. I p Ptlnh'u aee<'ls!~ i:r:IJrdc)_ Grlli:ll 3i'11PIJ.r~ (1. i el :fld .:Hti1 ti :sub 00 ndu ~ rea vc~.di<lt-Qimra.cc l'f'l m:i>liri p'~la 81" s~ma.c-euUi i[l!:el:eap..1 pe .tfitum~ :Sr. rna II\lmil (39. 5'inl.g1.

petele_ AU'ii"()rii hmfiHli CX[X).'.hUlI.h.ril!!: .rii tlJ!~ic. aG~:S~eo.a. j. ffldcpit rlClllll 5imtJlor d!~' rca IIta Ie.tc de cca mai 1'n:ElI'.uoiul'i:li. ell' l. In ceea c.(:ii~l~ ~hrj]r ide'n~ictii. la: I) !Cel'cet.l~ d~.. nlllslhlat!· !iU SIll:S. III r ntle die.lnri'rio. m:~tiw d.lidt. eolumna ~.f11i:~<JIseulal'll!itorr'sam:tll:B...libe dl'mtI.i [11.1I$i.aUf! seml'lHi .e.irajuI ~I.S:I'e [21p~e~l'I!l.! !ili'nt dec.oes:I.lu..l!UJ ri Ie QO ~I.~' Gr".l.(.en~.'1dud lor dad~.:~ 1il91" CQflstruJI.l.~ c.• iii mQ.di!lrlo. "It .slllh.u.:rI!'uLlia.l .. i! In.ie .a!m.LI dijl11... 0 :Sil'llp. e1e: h'e~iUle ~.1!i! C8 100 .allr r.cre!.Ie .r'eda ]'nl ~~e m'ai mid arna.pe .hlllJi.i I:i 1~ lI'e In reprezc.dal al ~OI!llfIJ. n·u fl: cost a~. ea I'll seel.or .!lilU la. 15ipi'iI:!!.C!'i ler. f.1f!. le.a:e ra.sUI jl'Jil]l.!lire'.EIi C rLlJ.!i" isi.o. 'In.1i1 li'anl]'l.ld' I"Omafi~. .1 loc ..ml1i1.I ii1sll~J rnersul r'l. da.ia.llp'tud:.~:brol'!l:1 .BlzuL 10'1l. I:. sial s!gtiJr.iSil:i" c~··r.Im Il'i'l1~I.oilUldme r'l'! S$i1 rei.f. b'IDif::ii.~ilfl~l1i t!L.lIl'j..'·unmod atU ij.sews '!lrUIItfi':.3 III plel.!.~alspec~'C are J'l"ilHUilH d<lcke'.~ eII:!' erau ElI'IIIjI~.am.s:ilili pe.en.H:il:.p." co -aC!f!ea din sc:. dis.r . CEithr~ Fn:i.I:.". t naH n implr~:r.p roi!. ea J~~ila C:tX.rrel.i ceo liIUI trc.: s{'~nli!' dc' sacrifidu.ji mOfrlU.cilol'..iiIi p:recelknC.':Croai'iA ~i penlru FOfll.wtu(! I.3 tei!'l!I.~ 'C'~r'e l.le IilIIOflUmfl'lluiui ~i dalele :17.. .u 1!:J!:~1I ~1U11~Ei:' dllllni. fI1!i:1nlimi!:ln.~d daclC eX..mlo!l r1Jl!. Siipiilurile lntr prtns in ~~l.'~l1a jiJl'fi" Inspj.~ ·~nu~ij.t!! I~~ r~iio'lllr~.)] ex:!. 1:1 ~llcce:5f!l:ne d.li. :r. cl.re'3..I)'r c1]lI1!:I~die"ilde tI.11 de v.. hI f'lJ ndse :Il:qlie'f.Orieli'!: 'av p'BlTea de !Sulfftrin:z.ti pi! OO.a:.i!i.iHo:r.~. lirn!ic1H i.-ar n v.rmeaz:!li ri r Ulil z.l!.:i1l a!'lum~~ia i::iitl:l:n.m ffiNI rQsi dt-l.JjlIm!lelil"iat .EI . b.J!'II...161 lDimp!l'I.1te I1le"fl.l I::ii~a!e ~i:..d~ C'IJ r Ill:. Be I'i-Il!~!!i 'l'ii:l!:l:! llli:d· odiatli i::i.aU\.aburileill 'For:mi d~' 'I:!o::wdii d~ tii'idull'iil::i5. Sema:ilmU ReS!:: ~i::lIIle Cllmtradiclii Inlre sCl. m m. I.~rf.n Lrn.n.mafli.r!ill ooeumeliltalr:11.da. C~lIil] S'·liIf ii-l!l! II!'II iI. ICllia..liIsil 1!i"xpliciilbH c:l-aJd' IH'e':5!Jpuricm c~ .~e :iili.Vl)II~ relor lH~r.i'! 0 redi"ll'e desltll' dill ilmpt!!~rr@(u" . .anunii'Lor ICDllIstr.AU! m.a 5ublinilil de fll.iuli'~.n'm(ii· ea SI. :ilt:~oarele !litem lie :~ [eflr~leuUri~e de pe mlu:...l~:ht ilI. Ilwmililli:In iCC'tol'eiil!.~ .:ddi c.i ~l1lest.i dadee ..5~ de ~~!1e sc.di5pul~·('a ln ~.~_t TJ:e~1. !".IiIl:rliirni V.n :ttl!:.' !Jl.i'egitH1!~? In I)' t~lia d~ I~ t:a.: .3 lit ad:mis: ea Ol.olil:al pe arn~til ro. A.t 'Ii ~S-i'Inratat ~m~d5.!.e i'n:sellIQil\l:U~t>4! 1'1]:1· '~ din.st 11ll1!posil:Jil e. Dc e!UmlpiUl.J l'p~a 'I.uf.i.H:ic de'~ dclil'..d.~lI. s ill. E. U:J:(!i rt .!illlIll. pe ~OIL1LilJ]r15~~ iJP<lr~ nJ.pae:.ralf.llI~.!' ..~roo).lp.ale daJc3 se Iproeswp.tdlliJ:i!'zh:l1J rilo'f da ciee.i de $C(i'iIle' repr.aUe: lll.U1lpI:al~. lui T:r'lliu e >Q i!JPIU~ :B. ~f a.ru (i:illrtlilEri" basU· o.gililufa a ~ lil1Iul!u:i IiIi!:I '00 'Yt'd~.('~lie sc-opul polliUe .rutliri n~cl. I. iI1ilP~fB. pll. D~. blo!::lI:ri d'e :p.rmele. Columna.co:IQlmr:.rf'cct jllJl.liQ.'II.ftis!h:. :3·!.ac5.Imr!~i.n!a 1fii?11 de .:luf. difl3rtU~ 11:11 se¥~d n1Jllf1ai .!leu j. Cairp~~!ir1:li1 i.ld.~'m~ 118:'lor 'z.I I~ del'li.UUr2I(l1i[ gdja de a .lfn~ LXV" cORs(.le :~~ -de bii'"llll: de lem" !Jj'iS.umaoi lFlilliU".lH.slJ]dl!l.a~('.lu.J'\l-:ll.~.l:. Llnle I:hllluuHe ~a.IiI'l"hi!ie:ch~i1i i dAde!! :sol.:a . emi5:mul i..mdl'eaza.s IIa rea.tii c:Hi!' a.O!llla.rc:dem ca S1. ~~ t ill fla l(h~'a.h.~ [lJ!lIui. sou.i.d~(IlI.rtlrll!!.J OClliu iOT mns.tli.ii.H'i.l la5a~i in'l'oJa sllnd ~uc.liI.orke.'r!isU'i:'.iv\(. Jr:I:irel:iu ~i e~iii!..ai ro~d ~.a ~:RcllHlirel~.1~lmljjl (clu.~~llc ~.!!>t'n. drep.g~14cl!l:11penlt"IU im~rii!i ~i ImiP'~rilt.c dj'lil rin.. ev.re...lf. apare evident.flli'$.d~.lIele blio~i1lri "0 de: miJU~ IIIIl! .~.a !o.~1[J tell'! ~~ di ~:r:~r1i~t nl!l rO'rm3U rhtdlll niOOl'lti Itnt~ de on ~~ 'lZlidul ~elc: emll1i degrahi i!..~~ QoliulIlHl'!Ii.fijU!I'Ig' ~prn~ la r~Ia exl'e·noa ran udu.. 'pe. Co IIsl.'rMoto~il: rk'm~n:!l~'faJ~' p<llll!mde.~j COIIIs.l'di~1 C l:olJ5lruil dil'lrtFllilulti <'llicrJlil'!~ cli!i. pri:'apu til~ ~tldi<'i!1 1". intr-una !ilngurll 'IIed-m .~ ob..II~OlIJWi $1 iill ~eca 'ce p:niVe~I:e' roe-p!"v-l.Uci..ec~{! I i<lJ tn~!.g:lrn$ii eOIls:!mclii"l:l'C' docicesau sa om'u151 11l0llLlFnCIlie ce· ~ IWlUI liDi'ia.'u ildt"f"r. .i!Iiit'H.~rmi21~ gdu.ic:iali.l in ('. clIoilr. U 1iIiX! ri (s~ neIe' cxm~cx\l').il. ~~1Jii sill rnpre· zil'i. ddorma. .!uli~fH MIl im'l:iuJI 5~ ~prezr!1l.fll! III k!: N! de il3 S.III. La i..tu'll c~ dhl ~J'.u:sc!.. S.ue Sli. Mil i Imllltllli'l:a nJ[~ d~ei"l '[:"O:I!I tradi!f: Iii te: di Iltni.sc.~ .(··ilIU aeinsla.hfillire 0!1~ll's1~a dill urlnii ~i' amH:tllt.e'!'lt~rii .~ Irnl'~ rat in raltd.!r~ "OlLl~1 5l se U.I'e 111~lmjJ.i'omJs~mil".31l1!fllI JII prlldefi~i 1n :1'olOilSirea !. ~tU de if1illIDlitan~~ lI:'.~a !lrobiillH C~ I!Irti'~LCI !iii [I fos.ma o:Vici~111i .oena.illUilhl de 5~JilMI.'.cene d\l' 5n. eu ffilPU lJn. ::.Ind~ :~31jJ pa. eo ab5Ghlll c·i\...eOt1i!' h" st:.de\!illf i'.p"ilSCin . hi cazul r1i?prezeUlHirlit· altor e:dlifill!il .pte u~.llc't..III~iliiaff'.l.sll:a:"1 de pi.e~i 11H!lhI dilc<lt niciodl!l~' pe dllliumutHe $l' piJ"l:ecilll dlfl MLll'ltii O[ii~tieL IDac.P'lliitil~ ool'Umllei.anlf!l!I!"la. 50h:l:o:Iliklili' ate.I.:.11 :~ne~o:ii de .na seama de faptld cii i11l ::!'iJt!m dOViSh rediilnl .iCict! nu 31l .fu ifloo'tllt pii :implir"Q. .\X\!'.d'e10 rm3!~~.wzilIII 3.dlllliUi .iid.oli:d~ '.lli ~ (."0 ~ll'..plu. de clI:c:m.1.h:a regullB.a.!:. .al rep'e~!1'lili:kn il~ pi!: rolmt'lna.s·lol!'mo. 'elt. III lI~ilile reljefuln. c-onslrtlclill pc . CNrUe «!<ili'llil ~..l'ilIefiOi!I&i!s. E rrap8illll:!:. VI! mid ~xhi'~i'!1d'e:s:ruJ'el rnolll.t" e'"rj"l:i!I!iirtl:!I1 ell rea U3 vii t. cl1idlri lfO~lHlnde.~IIi:c.lita tell. ntl. a..a rl1itboi d.e2Uletll3l:i!<8) 'lop.U O!:paf.C:r'j' "Citll &! :.c'l!.n al. (I er .l'liC!3IIlHieJ r.s:!i :!Ii Cos:le<$li.r-:un 'Cii.paill!iilt' sO!lJ!'.'E.h!!'Iti .e.fIlrU.~gm:.jghe..rii'll'a. De .iJi.\'.3llli.e-~f!ttndi r:".l. A'~ CIH.truc:tii~c di!lcke .eOC(Jpe'ri~ li1ijmi~ 131~m. 81 te!itFuril.ll!1 a a c~.!t~ b!file . Ia COSii!'~ti.l.or'.lu m~iTrll ia.e !iduli l. Raprel~.te . albN'n:de de' pr~'b(l Ifle~~ll.~i oo5'lm~i~ 1'01'.. ~13. Ioarte si. I'lit! UI! sol.d rela Wi' a Ill~ flu.I.lr " ro. !lc·lo:!F oo.r rl'i\:. dur:1"LlliI1i'1i lil'ii 1j.£1 p.l. .mpci· a"~m tDale: motl¥eie .cursu rl..! J-.':v..uUli:l! Tc. ~llrHc m~fltiomrle Ill. .t1ruc:Hi spec.

nlUII1!du-.e.m hHOl uneJ open. DeGi rilli e.~lr. eli"o~!i1'I~!.ri.ad. I'Y'.$.i.ji'd d!fCi 1:3 ~.zli. mali . hJli lr'ai8J~~.Rieh.I'umna e e.n:t!iih:. eu d.!.(. tl~rj fedllsii tnsta rea !Ictu.llf!de..a iln. mOlr~LJ:rJ..~Ii!~!.stm re ndela a lInu[ l~id (In milsu rain care n.latilll'i a rii. t.ier<llf~' d'e ca~e (Ii sprlne tnl 00 u:IiI tli:\{! lIltl1.al.!l . ith~l3v .~1 :a.lea .h. il'l!!H'P.a:Ctlll.! !ii iflif::eptih:ll !ieColllhiial U·IIf'~ ie.atiUI:..)lu CitV3 limp.lirl..Ur.a fie .ril.sl~·~ SQliei daclce ljjiJpi! primal niizboi. dup.~ 113 Ell] :pent fll .· Ibutflli Col.gice eare m'lli:tinlll .Ei vDl.j df ~~ li:iliil le:.lI 'i milli iiiI'!: l? e~iI.LI. ii:ilP &le :D10 Ca~~us srJl!I.~mlntc~1l 10'1".. cll~~iI reCi! . n e·ufi.ro "pr-oxir(:hEllti''II~ II ~:I!Jf dtilc.lj c. pe' Un. Da.t.j~ IFa:ph:li! dinlt)-ada.II~Hl Trahan.l:bo.eii ei dispuneau ~..Hlii lb.a...uile C:OhJ!mtl~.l.plor!ti i1U :np.r dSl:tte. stB. nmii ve Ie sii !!:ri!d~1TI ~ii: r~·!I~llI ri I~ G~I [J ITi mti !lll i Tra lad'!! a u Just scu lp I.a. t~!...ucHl dtn pl. ~pele.. Rurna'".aJre cJri!:J1.:it.rlcii OJ Co I!uIn nel ltd Tralan he bl.a I~i. diflCaie se pu'Le<lY n8:. ~rr:l~lin ri'i:.op~irel ~Lli. :~:'I'ndrmiQ·.ilFe.II.~ . <.ina euler rJ:ouJ riizooaie thH:o-fOll1iilni! df.ail hu:ral patrndl'l~i a rtl p~lltr~ a ~X:I:CU~~ Irlel.cif.ac:m~tc:~.fI..ii:!Ji de a t~.I •. mUflitii.lOi . ill iJ'llIgI:Jr.be~ ill! dQ1. {hal' cniar ~i in in'le'i"pretarea cvcnlmenhl!lor pfllnei'pafc re.11r. (h!la d~l:ilo' ff!:]lrll'z:. de versi!ln:(. rnulte diillre i:ru:le~t. d de. c:i r!i!.!!.piirllhJlu1 era versim!li!'.<1 C-Q fill s·~pa st ra.e r~e "PO!ll!:1ii1l rl.a.fI!.l~ staa l!lemHI fl~a..a 101' oUtiala.e.JI·~ dll . 8.na c'o!1lr~r:m ord~nH ~lt'il'l .a II! 100'!lO<lfelior l~h:m1:!"Ie ~j. S·.j!i.l\.ep. cea mal ~I.rl j:ltlilll'iLl "'.!)i IJe ~ d iJ~. eimpii. elll rehdl!l:rHc wlUI!lIIl1l!i slnt doa.. gE'!nlll :anistic nil ingn. tare $i.l..c...B !'llalit~lilor diill Dacia nil! i-II PUhil.m. PIi!: d~ ill b par le.i:H~.:::hH Jor .a fa pLelot cugrija d 3 mi se lie.n!iinu:a.001 g.e.ehilllli' La IJoma.lril .i: de r.(Hr! fmdl [rimll la id:e'fltm~ . Din. Cr.l pa.l.. 5j:!iHa de [Joril::~ pa.fQ r lInl:"d sea. :umple ::l. ooCl~.1.ill'le C'~l e~.c:uo. !(le!.ono'!ogicii .ilbs(ilI.a.IITL-enh.. 13 im:i.n trn cu..etilull n:ulia it.rna d~ IQ8ftl!3f::Ule .llla 11.ihU'..1 '~L1 n{l!se!. c.H!id:elll.'! 8. a.H locmau dl.1.l]lli. hl)lir~re. Iiii pel.::dl~'c pe' ea.lie c-(Jflsid1liu tiii hi .n:.m.s i:elle:OIli'illl.~b~cllor. hr eeea ee VriYC:ji![r.Lal<!i pl~rdui.':!·lr~'. ill g~e~.. dOLt mild ca pUiliflele ~Ii.iiea !i.em n :siglld . Ca re PU!tf(!<1 [I aeest '~e'. aC.Ifl.lU ~nl'it 'ttl!:!ili!' 00 ob:scr.dB a.lor.I C'U predli.r'ea i5toricli areli. m~il:i:'i'lrL~ [jguri~c .1t1ll ca hl'[:n!l.l.lI:iilQ:.rl ~i.iile ina.Eli ~.c:J ml1ruariile i'mpiira I.letJ~: usta!i pe t~ F'e'IlI.l. ii:lIvil'il'ilir:i I.a. fC~U. confrunlare a. .iIl oriciala CINli ma] 3~tt1lriil<.~HI 1~I~r~~t ddii:mt~jn.celiSta~ rte II.erjal~_ E ioal'~' probabtl.:::l.): F:il ro'! 1flooi.III.I!II'C1de lo'e. Ca ililll. Coh.lo.e~ fiJi ril~r 00 I'll iiiiiilei I!. C:fNnjNliarmm~ ..ii aeeasla.te'5Mfiidil.pmnei Ilvi Traian 1<1 fiew!1!3iHu.Ifiii Ci IIlIpta" FH3 v-e:m nici (I po~ bi liHlle ill! I.e :soopu:rUe pnlJllllg3nd!l!i im'p. IHI'.Hl1i.O"ilJc' i:mp. roule pr'fJ ba b.~~ ":3 re 11'. a ~l! dar.a :. i' !Se desr:i!~aril pe CQlltlm. nimen!li!11l! !.em pe 'co]oa:rtli.!IJI TltliiA N (l'OI-tOil} :!ligtlrii.m~tI f!!lla ~ lle'd" va~a. !-·~u tepr~~C!'n'la l pi! !!Ina di~Si"r[~ri lor ~~. eUiln !I intuit aeum uq de . :IE.ZBOIM. e 'cel~ nnaT hmporl:nlle in tcea C~ prTve'~te vah:..lit :lOa·1 iJili p~ ea rli l-au il'ltequ'ei.llIl!Ii ·ill\'lng.)art<l to po~~a. Btrt.l ~I:mloaill '. e :5ig'lQr . r!~!MU'L RJII..li :3l>solu:l In cit.8~ii d>e-hdiHor.ilI de a saias[ar.zboll. 'C:IJ prUejul tiriumlllilli lui Tralan.rez.OiH. '~n. V.lllilli'!!!1 iii :fl. Nd ~fltrlJ j"'L.~LdlJtll'ril .qlcl:1J I.luerat !ie'rvintiu·se d ' IH). rl1~H itiGoia.dicii ell grij.piirl:a.(! I'vi. d~ lil iie j'.~e~l:rlue3 reliaf!!l ~lr.e.s.t di 11: a.·. fiira .jtl to r ioa rl:e'sla.!jnQ a ~:te:rea traiutal .u 01 ~l!!pedHie irll1lKllbi'l'l.€...ajl. Ill.) IE'.!.!I.!l.se 101 c-eca oCl( U:ct! ~n1 ' i" s. utleur.OltH!lflil~l ea h:VOf i::>~:1lftC.r' Q\ Hllsfr<lfi.gur~ 'pefltru t:Q. iml p.Dupa I:e :s!.:ol'l~dl!lje dillitnli :iJ[lill. ll!:t'I serts.I!Ie!v Iilor. 'h1ll1f!'ajIlIllSi. 61l ji:UU Ile exce fi~i~.ui.ca.<.artu·' rlsc~'I(l ill~rlJ1lio.tlr COlilmlte~. lrebule FoJ\cHlHe ell eearn:lil JIJ!.. sJ a:()!'I'h. iClcr. IlsHel incH njungii" de' pHd'.II'IJt ~I'~fstic eLI ee:lQ.:Hiie.~ $i vazind '1.l!lurl]e. dup!1i (I lupHi urmea:di lei' [[Jain .ln:cte.l (..idlJ1~a .:ij[·elo.k..a[lliIele ~i ve.l'O!'i ete.tidl!iJ dad. Iii so.CS("lI' • F~lrA i!! i'!il'tra IIIl . a cQ.Q$lea'u' mali b!l~'.ig."! ~~.pli IJ 0 'lex t (I fi ti. lui.aHU.I mSpi:'~Ue. ell ntl5-1il 4H't:!i!HJ la Tn demiJli3 Comea-.Nl.i'l1ml i:iI .~ care tr'clll..er.te ~. 'lstorh.l 'lext'eJllr :5il!i! a iilesco.rea TiL1iJI~I(:l'dff! Dada ~:I CoIU!! .pi l"a ~~lllp1olli.!.spl\' do rlll'la hli1 ! fr':!J ia ~I Iii: Iii ~ l.i I!lret. 1.eni.5.. . c. se peate in IJrlc(l cal! admite: eli op.C~C: A.xlsJH c~rmi!.m.ii ·pl.'2' prJ.a.1l in ace!lStii prl vi 11 til.daeilol1. 19oor.i nl'Ijr:J1ij i ciil'll] nll~~u.llll'ea . tea h.t:!io cia I iii ti .t'I~ de s.qJe ee llrme:a.~r cllill.~ IlUf Trai01r1.i'l'LI n~ pij'le.'aUI de la :Roma e neceslIrii 0 cQ.:uti.:: :eu .lerlle ~~ Iru:Ha k.tl.II$te-!pt3 s-ii recu.til i [11li. dah~~o·f m'OIlI.1 .j dl!fiecl.lIit dup~ poslbili. iI1rhe i3 I.I:I'lf~liirHI'!. T.Ql1Itn.up:i f.r '~If. d~ t:lIstn'!.~lm:·uriic eelor rflilli.iIe ~.[ld.)'!1l IIUlUgLl faia rill !:Iilld It3.lt pi! care Ie cllmm:\.o.iifll .'t'ite ditl :D'H:"ia :relieJIl_file ciOlumnei filii !Orr'll (I ctll. irnpie:dici'il 1J'i!' 8:rli$H sii r.zi s.Io".c11.t ea rc '~.I Itl!llio.ue' i.:: pei:5. ne· l" .':olo. ~a ~lil.tinl~Jct!l!r.Ufjiiillns: loii'l(j. iii ~.!. consili.t.ill"!II'tu. billiilii ek'.ca'reasl inte::rp:re!'I!area. 'm~i bi n .!)e!'irllor arhe logice.HI o'iiO'HeOl imperiLlh:d.! de ilrl c p~i~nit'llL IHle! l'O.ilJcle.tlseri Ic:de aces.inUlrit.sl ~~pl 'r' wUii (.ra:liti d.IlIl! dl opera impiif3liJl.i fie' dl.. ~J.liliuZ.!kiru.n .3iU !(-a:u.g Q'glC $-[ dticrilele eveIli· mel1le (~Cflli. m:iljoi'i.".pnn!~lltatein spllendida ereoiea I:iIUf.:i'!re armata.ii clJim m.L I.l.. Ave m.dere CT(. Tn 'flices't spirit va ri privitli.!.

..~'~.rbo's.~penI:lR'r~:a5e Sin! 'li:ol'l~l1lr.· i'lIr [.uI Dl~ri'ieL PI"Jnu~ co·lo.li rI:oe laRomoa 'i 111.sms!.\.I:r~iI:zl1lprcPOl~:mtlv~l(!: .n)nqCaIrlsl:~ikmro .i ou~ ti it ~ <llJe. Um:p 00.z:iiil~J (I C('.1i l1e ara ~i! 11I'll co~sHill de ril :!iboi: dlhlili. iii]] u.~ alCl:lst j)lJ.j slfllr~ .nLfliiOm:s:1lI.1!f.ru ireadt ee·tal.~ kHl J)oC~ rOI'il<l!I1i(l: .Chi. jruLii t.~f:~rndgol... 1:lI:S~lWIDiO'legeklS<ld.a~ltiJ~i.llfie...aie ~n' eel" tJOIJI:~ M'~I:!.t' !!Ie' ~al.~ .tii Je iP'O 1il:iIlO-mi~iI:rilfe 111111 E'.!i<ld!.1it1:3i[lji(iS~ :rne ~>d:!!H.q't.:~ ll!i~~lEHie rde¥tlmh~ I~SiIl! bll die 00 l.~> rlnr!r~11 TralaJII.ai\(~ijlf!.Uiril sna~ll . ~icu.ea ~I.· rOlF f!.lLJl rIlle it telin:'!ite~ta' ~tl· .I..ontice glf. pil!s!rlll !a. de dnlb.liiiEl:!I~ ~ti nile 'C'!!..r.S! In 1'l:c:eI1:sI1\ z:i TiC{!i'<ii~~ rli!l>j se :Rtlma.i!i!: (Ii! ~ces. ban:i 'l'iQm<ii.~l(!.! !'III! :~fta:JllOi tl II Iru pe'I:o F PO~l.!...~I1' i!1~ele rna.c.iIi"'1J[bea!l!.rlii.aldic.E]C~d.10..l.\i:a·1 mt¥l~a:!j.riia! ~e.~!rn~:lU~ .S.r~mQ!1il! dll!J!lu!iiili. II r'Cz:t:s'iul llfmc.a II1JlIJf1lez~ mlli d~parl.11'1.peilli~i!rillimp!!riu~LJi~ ~juill'" gfrrdl I~ elrea 150.!igr~. 1'~$If. ~li nln :~rt. Dor.rir:an~ Ir~bLl~a :s~ pEla.lll lo~.8 liil~tbmi:li~1ii UiS3:le iil ''l'i:51:~eria: :~l:atu.'I condlillsil de .fi. .ii! (I pc~gAtea ruiO\lliilrel!l~~i!:(l[!~.[!I.5 i. p'] .! a:Seme!'1e~dorlmiliit1:t1i! In~ lnlpetilllJ I'OUlilin era. lOili sm..ump.:. ues$lt~ :inshll:ln~O! anl'!O!'!l':i daal pot!rivH 'tadi~tii I"Omam.sh"'<Ii$1 :&i !lIifl.ila. ~re' se IR~ ~~liil bl~U!I 'pe OljU· ~Drn~ ~m:ei t~!~a:z..CFl1e!1lt.r.IIl c:JJlei!:te:iLla~.I:['.uJili.e :l:1!i lIlile f' c~.p'.li5!l-U' t~de aid roofntll:r.~.! d~ puU.i 'reo I'!I.'a l .lIlrii1 OImg1sit Oiii(i1 PliJ~iil!'ea de.e (l'hilll"r! po.t:.de lll3lmelli.r~·. pi! r.! . d I!'eefti d:'llI~i.."a ~t Tr~~Ol:~1ln5U~1I.ami nle ..§ 0 p.'!!t'l!doli'l dl.! <lll~ .i.a Ju.IIIIlana.n(R)mtI d!:!:~m.DB (Jyj.~i .C':!3.rbau.lii ]11iIs8:nijhJlji~ f1i!il!i!~:lli!lc :~d:Allnd:i. aHli oolQanii de tl1L!pe tm.ptlt.ul tiill!lit IlIljllk: .~!i'5e r:o..1ii[K!.hooilllici i'ilcef.5le:'reg!.~. ~1:I:t<l ILf!Il1 ~!Hl:re jper:l.i'U_ d!~dt ~!1 ~1I'~ct~r .ruclii31 drumlil~1 :sl~h::wt" de-at li!iiJgiLI.'1't! ~1I1l!:a.ei 11'IJ:fHabi Ie .i.e. 0lI I'lliIlro:i.e el:l~I"~l[e II po plJ. ~riJt:lo~1"I1pc cale 'lila.l~~ 'rnhl:!rk de pe.Ol[l hnpgUhi'. Pt f:speCilh'CI Ui~.e.gntra:z:l~ dill:.az:bo[ dti! <l!. J:.il tEgE'J~ dae j:n'rimea b:tiClllirlJiS. RalrulJl.1Ii ni ~iH.!:! L:l: de p!j!:rn:~III\u11 UQg'.JHIi'fi1aI iOi.ma:iil<lilrid Dndei era 'Ve'slli.i!<cruJ:e t.OO~l1':lIn. D~ lill Le~crntil IHli!lil.).Ili:[or'l1!ii ant!cr" rum.lne 'r.1" to:llIler"<l! gala.fJ!!: m. dl \!.r ~.rm:ti'II!IJi. 00 all2 '~xp 10. !!lOlita d'l'.a~ ri!riC'.000 .grcsh."dliii.fii.im.J. ~E:J.an.1l13iticiJI Piisr::ihUl!.<11 Uii til ee [Jlltlnill ttelil'!l!'m~I!':~ ~·bog~il1ii din :OlI~m a.I.:h~aJ .I.IDa.lllli" ea p~alAl:$II~: {Di'lie (P.'rn.lliIii U~ pllpe care :spir]bd de I:lCUlmlille: al 1J'f:m<!.r'Jliintl.$~i 0.Il].:l~d ~[t~f!J <i 0 j)reg. Cbll!g~i'ul'prco~t"~~ al ftrl.i:.~~ nu . liI~jiiSt ..~di:a de :~si. .SiC '~LlflO'!I.o:rs"f h:uli!l. l:a.I'I'1 :5~ l:enrii'riijjm~~l.. d'COII'Uel !:!~kll..g!lCi.m ee ~L'j~ .rnia:I:~.~.s peri'dernta'p!:lipoflllui: :D'Oldei.li~~ll~.n. lpen~:ruin&.I-t 11i:'~'u'~i.ul' 1101'H3-.1 ~t a :poporl.IIi!I]~r!!l iii n. zeu b. Cen!1J IWI .!l.1 Ill'!Idl. m!.1ii:j'Ll iio:l"mi.r if<!ro-g~t(' snj:d.ill:liSJ~ .ru~:lil Il~Cil IeII'! ':.t~ij_a iIiIlii:bi. ~:ii:>l:ii Ja tfe~(.] der~Vimillla· CiUfii ~[ p.i't~l!1iUJ .1I mal '\I'o{M [Ie pe:~.minti!1\N! ~mpaIlli1i:i m~srce dli~ B5i1.u.EllI' J. '~l!! f.e!'0'1 tiE! :J1.illi!J:ri!~5 IU11i1UJ:n~ mTINd r'ij~ hn.~-xi5ten~al :1'ahllillli dae.~tini miIUil.~r't!1!:re9!mi vii!oru:1 'im~i!.~ill.1le ~~g. .~a [It! ~ Roles $I de '~liInkllUl~. j:C!iS..:ru.'! de ilUI1. Mml1'~lI:li.e p:!l:te<!~ r~mliLa an sJng.II d'iil fill. ~a :DiI:In:il re.6 nil: se $. nI.riimiU {oJrirof:lit~ I'!~ dis.IIVU~ ne!o\o.:ii z~ I!.Ca I'!e..i<J!1 iHo.'r~ti!C: . ~I numa.eu.A. pe .5C'rrHi C.r n l!Jd oIe nsi "'S.f()rn·~ din ij!l.rlflit~ a.d p!l.~IL!I~dmpt 31 Du'n'!.alhli~ei(!I'C<!I IP~~ inll. .d diJ~.rq~: j ~~i[lii lare r.~•. .arQ:iJ.J\11J USi.hInd d.b~iL1i..neal 00 moal!e ~liI'El'iI:~rn.a In ~!WI p~.jumlHale.l·tft!)F II rllll.aIMle.~!ll1'a de glr:eIlIAHiecali!1pal'lieo.e" UI'! rr.ea~ca in jm'lJJ:l S31J to.C3 .ropia Ill:! RP'!l':ricl:!)!:rn~~l .lIf clj]ulo!.(Ie Tr3!j(sli'! la eueertrea .I"t:l!l.:I1!~$!~.". Q!J pl!~!illii5pon~? Eta. h'5tl~m 'Th!i<! 11.<!! J!'lS.~Ill.0) in:! ~ifll~at pe la. l ~rl)!b'l:!bnlfl 1iI'l'<t!ph.i Doiltl!1tfuul . ~ rl a~sl :se:fI:Mmemt e'i.tI~'ul'rf!ls.ril~ CiI.i!ti~at ca 1Jr.m i!Ulu:erill't cli! di pel1~!1JI li ~. UI'PT1i1lla.lit~ mo. ~ Itgumh! e.· Traiul 'i~i ell :s.l.i.~. ingilileru gelli:~tf.~ 0 di'o(e[~i!.ler:5e: l:IIaca ". ciI.!1!. B<!! J:bu.n:: r'l'Jiom<I.~e Uuvi1il[ T)(" LnB pod a!':~fI!l~~f1l~IlD'1" '1'!1!<'I1av.c.j. elt erau l:<lpai!!iHsi i~d aenm.l.y '~~f1tl3d.il' I.phl ~nt.l!.m~~ iilJe~ jiiii~lti!.mple:. IlilT::f.1 r~:uyji.gr:a.pitrn.! I'!ll! iP'O'$!!sIliinile.cri:ze riIWil~IilCi<:i re' se a.1:7[.tf11!1 IWm:J.'~n.!:~ilpu SiE!5!i1:.!.m:d deiilflpr.nc!: d~ I:.(!~· t~:fCa a~il:sl:d Ca. [!ece:iIla.u. d ~u.eJIl-If~f~ ~i di~ ~::otr~:1 d~ !T1:QI~vol'!:.!'il!di! Iflx::mai 'r..nu hootiselis' 1~0li si1·lu. .te.wlpen~'m Irmp~lrj!.l.ma rnain:tMil! fUll gr8b.I~.miU p~ iIJIgi rLelri'fS-1 ~!ilS.i m~d . A~~s~[. 1:!ilj.e Ide ~a~". Si!il'!ldhl.JlI~. lII:riul d.:.e:1!J'! .1 '~mil ~fj!!l'Fi $1 irn:ea m<l'fC . Uciall~s S. a:pl1O:IilIp(! I rerii. La 25 m18:rUc .f]le!llilltii~fs~otB ROm'll~ d.iiii.i.l~ iOO ..~..i pl. 'De 1'Ji:~IUol "I'Eeme :rl!l!l m<li U'Cl!Il:5e 1 R<!i!Il~ tiT.!.ihll:.le kJ.{)~11"'C: e.n:::a N. jlJg:<lte.)1 . Cl'!ll'spuSt! m!i~ SILl. :111·<11' r~ .~il.l1[rell~ IIU!i~.5!iil!liH~'I:Up.e!! (5. ~n~Till: d~ pc (io·~~!rm.~rutrn Trl~o.11l IlerUi!.~il"f.I.r.1l! "':iI~ ·r.rmata s h~oli! eu ~jt!'lda I'Ill~I'e r.i!.!"r.manl!.t:~!lii.iJi'l:r'al:u ~ui r~'c~aUi PI!l r~i' .de.St mai ~tia(.sol~U<l :~Pfezenl.tl~i.j'J!!'licr'C'aViclotiOOl!ia <! lmparn troIU'i:: . r.rG.iWmi:!Oil.' i1Ii1!Q.!i1:1!rj punr::Cia''Pift.:!00' (arltlE!' a.t'J!l1:r11 .la tu I· m~I~oiia ~im.arn~O!I.pede dl~da.bis" . e~edi".:!.sweldi~'d!i!' .'i.ing.::ia::sa :5:!:iiI.:.Ihtl.5jn:d! f:t:!'ftil.l~l.!ru to.A1iIHr!'3lr:~ tl'!llat.!Iime ~~ a.ar dat:aDece illaI a.i Tc.$dv.Se[~ .tl :uma~a .l.) ~H!~~ ~ DII n'.iiorm~.lt~ill .l.a~~C'l.i:!J3 tel ~~!ru~l~ ~st'fiil gat!! :s.ade!.:~'$1J$.f fI iost.arrc. ~:rl!.ujfi!.pf.l1 11 eea stI'i z~ flji.u.a dl8id.i ~ni dJi. p~ ellp<lll11! hl~!ll'Ict. ~SP'f'~!:Il:!:n:tO.thJ~.sii.r!~" a>Ci~ Ilea Sii n-.!" desp'r@ fallltll'.d.i!ii le <!I tm~'!tl Pi OOIJ'ie i!l eli lraiD'M:llI.~t!.~.me.A.lm~:nllJ!r!t~.pll f~ b D.~.~i~.:li.UiBi $i rCialJli:l!rLils[h1~f1u:s.pod·II1~' . Jirlil'li~!k .i.ni. din Camgn:i.L'ful!!Ii'Hlijl :~~:Cil~5ili II.A]zi!!i~ J .icla 'Va (Vil·r. ~ :PIJ:~i . ta.~liIkl:liin'El ~~m:!IIizi'..· I. CQlm1'l1il1i ~i1iil'lra:r.!·~)[01 sil !~ac:1l PC5:1l! nmlVtu. Aprnllpe 1. d~:It <!:p~.U! .<lIre a i .PliJ I. reOllta Hl mi!l!l..

iii JOIiil imp.olri\l'~ lor tn!IDlJili datli !QvJh. iRipd I.zlnG.i. 1Iiliiluri de rEI ffia ui.iHl I! rJCbHlHil dL-' so·ldli1li· Iii ij.!ndOlU 1:1I tdb~~ dack: al Di1.hn l!J.e.lie rC!l'::lIJSa iClll m. piii.r sai(laliromillll' r.a . Unite-reari'l .1I.d !liI~i 'Llrziu COl lfl aJmln~if{:a Iluptelar de la Dunite sill 5e r. stngu rt. mcnlte nu numai sii le I.e .~et era .le dlil' aid. 5iH:miciE run:ebrc .mmeI11t1llritlm'fa.1 Ifill. ~isa ~ ..l.re.1i.'Ill.m. lea 1. le si!lIbmu dil'ialnle~ 'Ire.ce:dui e.a.. u:l!lej· p'[r.cJ pn I.iii Uil tr ~i pc burili 'siiHliiesc . se pare IIi·s. pon.i:tltIJr rQrmi d ~bi le .PC nai. d:lipa.Pe (Xliullma soldat rOIll'ant rfi'tlili lUi .! '~(lh. 'Il1!lJi1i..f1I :sa se iJ'lIOllli'cii in.Eliei dli! !a T:J~'!Iie.i5e5e I I]ce.Olio! .IlMfIlI d d!OICii.!!la treal:i:i ~i lSi atace r:aslJ"cle roman.bls (Berzovia).m (.pool ~:I&~ ill.'!).Ji tj dL' inva zte.tn cursal p.l~f!\_.se ne "'aU sa :5'13 liea!.Bc. p[o.prea su !lUre.".fld 't.ci<lI. DUfia:rea (I!!! .!) I'm S·I) 'f: nC:n!"!ia L :Oi iiJtrt 11'OJxuln:l~ vecine cu daell ~llmai L!lzy~l fi s.~nl1!:l2r. a pnm oDiiiC'liiv 'TI'llIi5clII.II pClz·ttilie: de I~ Ta:p. f(l.indi in cl'j'l.ertilDf.:.1I1.arnfl '1IfiDeoobi81 le~.w p~ mull.a.jos"O:up •.rpri~c.tla.iI'N:i. :ti .icillc.91al.il.!!aeest epis{ld e £qg-mat ~jf.!areil Il~i aid crTnl:tlrl '.aii ("l'ui.d.legal lU1 lil!:!araU d~ . ~o. i 'S'OI . Deceba I *i sreil'lidiiS."1'..l"llIpch: rumilfUl. I~isc¢!. ~na d~ ~I uua...altar ~i sa II 51L! ralC..ifi.!. til cMul~ e . In <!ooAl :!H:Opl el Irimit.:amdll't§ nJmic df.armaUIi care.e.rHitJi"! ~j s.3Ipaif" d:a. 8~• . :prolN!·biL iarrli8i" Icind DII.uJ. di d:in e~ rt'ijoi.bl.loe.1 de la.1. aa.ui ~d Tr.l~ Sal!! .iildi! ~i.!.. de p:J·.s.!l. ~!.ilige: mil rea II'ilrn.1J1 0 ~~i:e ~a . r: r IIllviti I INI tng. ~ U ill P r:lm ~'i (IHid I CIlJsl.ie. ~r!! r u'S{! ~ 1inVii rHi.u 1.!..il n~ne (.lH Moesii 5i lin TIC'a. 1m pa :t'al.rr~lriv~.geh:piOl.ave\ 'e.de ~. atunel Trajanar fl._p~ ~ma~i.mS€al:1l. lin (ele dOI.ja ml:lllma Iil!I I"c.a.Orrl"'s.I era .I. !:lair ilienlrli a :s:lri1.Pt. iihi!d 1'0 ori CII" :la:Filill lfiUr~jil1d.:i!:an J~ ville cllI.e' :llialil l. poe tlllf.)1nu trebuie l(. " ••. lrebult sil!·~i reln'ig'Jj 100pele IW. lmp.lsa. . N. Allis (Firl:ti:ti~)' s\l.11 8.~. r)~Cu!1i11i .t~:!.a D~l1iirii~ ga.o. sa O.9I'Uhetii dad in. maT gll'e:i!e in o ~ .lmpul inaii'ltu'l: ~.lJillrlill . prdcfa :Sa oprreasdi !llairHarea.i dfl:::!. llll'l.B 511 r."ena.dc.tV . 1.e':sa hu ta. Se.a. ia r 'Iri!J!1Irl"lli! lie I:Q ··(I"ce din dmJ.ftlei ~j . Po!lle 4.OSl!j.f.ilcf h!'[11'[ . mlldea IU! J rae:: ea el iUl Crllilii tlkii chili r l1l'jn'b.a aeeasla.due}. ru S(i. deljoj !Ia.i dll.r~.a. '[n:!p:l'nlluJ .<II~e. ce IIJIc:wrile se' liJli~U3C!"iI.. dadi el erau z:.a in IIll'ca re ~!11 H .1 ~ I1ti. poe g.sd ~i:t.5e .:gv hhi.llll.cu 10<1:nllQ:ist rei!. p'I'QiQabU I'lIi!00brol1li!l!.he-~a I cui cl ghim ta .acDI. 0 fu:rh.JlLipo. s-a ru pt S1it~ grcli:ita~aJ cii:ilDr ~i a.rUi din Mie!iopoLti. s~lice ~n w*.MQesli! Ink'riollf.!:1rIl$lrnpl.~inutii !ill hHI M!!Iri1!'~!UhJ~ 3p1i ~uoer:i'le.a~il 31.OlI.ceill'lll..mn!3llii r'j) Qh"lli.al!lJ1C! cind nl =" '~Elii.:mti rJlana. de :~ calol de .lIi'rJ.!·ij..apa.re<ll:a Lr! rc lu II IBrmii't-o':r:.e. un i'~ti~r de.ltli 'iinttr·"d(?v:lr 1If! atae d al deid~o.i I'll armurile 1'or soh:haJ5e I'll Duniin.l Jjelillrl!ll i8i dOil3 'cadi iCiiI rn lIing'. UifC'ii.lbUlIBse I.llli . :Il't de maJr.ml8l!H:81U .i.oblecl.mi~oane.rliltlr PMorus ill :l:J-"i':1!J (pa... 1111 pr~sHI 'FIil<l Hn ~i. Lrupt~ ..de ':Sujlul:ilere.~rniii!l~~ PI! CohJIiIHi<l.cd'"du-S@' tn Dunoilr..>!'ILl:l.f :Ti'i{:lr~...o::ella ~~ J:l1J ~. ~'Ir~a lul R.I! r:tt£l t il!.gftrl.cii nu ~pillsesedi re2ls.n vfcmc:.iI OJ 'U.i.pfijineau. Adlamc]issi.o.~ Dupa d~tigaH!'a Jji) t.era grea ~i iJjno. poro5..EimJ~w. piecat11 die lallleli'. B!er-:. pasaju I iSC· . EI .lt~Qr" trecUibi U1mi usor.I !L:1C<lJU. i'il'lgi.0· 5[.tareaambetal' arma!~ h. gnlrudtlll' f:mwi.lea.eJi'l~ poe care Di. Clel~J'tUe dl'ldtedln Mlm~iiOd~ticl. NHvs:lfii e cumpli. W!l~@alLl prim Ie sernneale l. Cllli~ priluJeau aeurn liliJl!Ii!ar trupe 3L1Xma r.I]rni !1m tiilboi aSUp:'8 lor t rt a r! uI II.mani 'rediUtabHi a] rOfna'~IUi.s(~ totu:.il W.~ '118:lelll Ce:. In S!Ji.c s.j' da cii.jJr~lA un dl. pare-se. poe collumnii f1Ii·:i II falli pc' .heatili..idlce rmor..md S3 Ii se lI"u!l. ill . C<ll!'n!ijse~!I!l .i:dil:i.:'. lui '['l'3ian: ne afo'.iIIY ~11~I!uri menite sa sdlimoo sea rta rilll:iooiUllu.nri:ul..<1 nl U s (h..!neil eLi '~8.r' ~i ..:i8 1[:Oem. rtlJllUlnC erelese drumuri ~i eenstruiesecastre.l~m!'t~:Ji. :~ii.Hiclit.~(lacH!). D rtHIlUI h'el.lerintlslnll bSitu!i sa .m~c.1i!3.'.ii!n.("H.sll~.:. srrnalele I.~:a l~:iI Aid '~!i d!l! .n aju loml pro'llinr. .se trupele sa se odlinneiisca.bulastir . r'ronl!d ii. ~t::e!Jill.Ior" 'frai.~I ·t'd~J.~i lfiHlil~ ucise Ill' mull! d~fttr'!l' dUi~lT1ant.a..1. terenul lJ<ierdl1ll. 1)!ii.. Gc:'!'!h!~ po.Ci.::i a It~ ~mln.'1 Ifa~ooi. Multi din'lre" ~i ~~blJl~'. J (I ~i~j rt~ m~ re !pt! es m S~ rta Ctl ~Iu' ro fa ti ne (i! .3 fost h. De data aeeasta irlS3.ct.i.u.r din MF1I_JfC~G! .: d~ pc" malul cirelli al flu: vi'll l.I!.u.j. i(it1ipernl:l)r) aces.!fI1. 'C'iiid pl!l.mireo..i!ilo.C! ln "n.drobl~ .~ t:.8 IIJ1i. &r'C!'iI'I3 .oaml!iel:.c.lpf:m fru.sL dat.'Ilase.lf'a p<e iii" Po rU!c d~ Fiu' t rEin5il'Y.pr~ Tlrans~h:1H!la.ra ffili:le.r.u~ b1. 1. iar soldal.d 11)' rrrorU ~n :I!iI.ii :pll~~a fj l'ecf~tig[lt . ~i fmlPOrlanliil lpedru :mma. alci e'n 'Ire~uila sa faeD jlDficti+ I. ~I.9 baUil. iflcit Traiiall \"131 pCI:rtIfI.rijt ~i 81 \icr..U~2.bd'l1~1 . 1if1iii~till!ll.~: .!.lllil. :iiil se f!IIIII!!i N:a 'Pill Tra n!lHva flia pe nl:ru 8m Itli3 ofelt!si'll':II.li'a.t1i: ~ :Singu.lr$~ Tratan Va . ~ poo-glli. dinttea~(!'. 'pLl~ell n. ne-e re la..iW-t a I lui tkr:C' ba I vola i!:'ni.1.au aveaiIJ 'cc ~cga . De I:ii Tillli!i-CufI'I.Sra.r.Hle rt:Jm~:IIl~ .I!I. 101' [uph. V~I!pe.IrIi:uzegdUaJ.itilojj'altEl'C'.0 mill!'! :~~s.i lyp.iu ma'l mull. Da J' g~rlfli:iOan:e'~e I'r1:ZI. ateS~1a I lit fi eluperca (polite n paSt.a.t sa] 'iJ! L Dhtl:O I~I de aspeefu I lui a oec:d'otl(:. lot !:l3rc lr~'bl!l Hii!' idiEn I. :!lada pcntl"u a"alerga i. ~I ~i :!iii pr~g II..p'ri.I!lI!l! c rl.sh·1 HiDe. tIl f~'lul acesta.ii'ie !ilEi1i ria j':n mHiI'Iile.sri.~i Tra is iii.'!!.irSi ge:rm~m~c (1".A.!'o liB . in..: !il1:3r~.1.1 Decebal 11~1 aaeriseserf .m38 UiriL ~III limp'llli]13 iI'll ii ri~ se pet recti! . ~[I Tr~n$~I·. rl1i\l:lllg~. Pil. i.!.d.ij l:r~i. (U. ea de atlh~a 'i1.e!ilsc~de: 51i. rim EmJi1I:ea. liJa'!l:lf. Ca.all If'lQ:~D!artiIQr:·irrfbt.lilor ler soar fi I1I1p'LiSm ca. lrOilafi !.Pllfiii ell!lei . d.OIPi!JI. Jlflparalll. j'nd" o bititaHl d~ Idrl!lm ~ i dar Bltele.j'a diata d:nd ~ c.ma Ilf ~.rrn OJ le nHU!I M cea 1j]1<I:1 'fQlfnlu!CIa hi Ii'! CQD ~i!:i~ ro.i1.

l:tliM n.!ilJ.hl.i ~.i ohiceilJ I !io'lrDle· . I~ri. " _ ..5i:!.r:tj~Ue· da.ea~rna.Lill..a~ . IEmplltlgJ.:s. 0 hlV.e Ii!.sa ~ ..ll1i\~ a~me:Uilea Lu~ .IIt!II HeJ~:plul~ 'IOU 'Iioa. S-f:lf Ii .t.J:o ~ be. ~.S! . pe O!\i-mllli.drob.1i"Il!. 1Il'n!lllcfad . da.ai pe:·vacliell. sa pi lu.ili!c5e de ~iij.ujb~ mma:IiIU~r .fli.l!llar~ .!1ill! FI1iiilJ:r.ma.i· lulre a SI!I'li:mi. 11.ti~~ DJ:a Cas~ul!~ ~ s:Ji nu mal iilrti· Hli.SiQU .lIt3ca.!e I{lr~.!pIICa ~ se uree ..ne c~ .H ilirmeie dipllo1rultiei.r. el khnlse: il :allum pc! .ili.[.ga:bJ. rn" Trlllrll5:1.I:tlge.A. dd~ceb!ll B !!lill:.riflil'll. fIlvim.gJdi".. !il'.J!fUII. 1.f' :pe .iUI1 JIi.e~.'] r UQ 5Upi~~.Iil~e:SC Sa caplureUl 1P1i1O.tJlXiI' .lje J)U.or.n~ ~r eJ·re·pt d:u~.rJ~ ath~kJ. .li!du~se .lldu.iill'illtiC .arb ttlri.lstie ht Samd~il~h.i1f1ld U'j is:1'.~iCl. i:ar p5r'i . predea f:oote· armele ~'1 m:I~i. CBlrCr.peJiioole de 1"rlil~JlI t ~ a flO! .Ir.i ~i sllil:8Jg:urHe 11Iak!i l1r~i .got ta :lilt! faeatoJiIe: cite :i5e' ·¥Of~r.n.cr.la de fnmtl! djl!lY'e fJi{£(J.i lortu.~i.re de r~zbo"f.lvr:f:I~i". .ntrf'.l '.le:if.l1d .iE!:fi!c.a Id'l.ilri!JJ.!l:·!iJ.1 .I:.1iIW-af.spe faT'W dad lor If.J!IlI1 !:.. .a [ul D@.Dece.'rl"lehc{!'!d fnNi:I.ilsh'l I~g~tl!lr-a.§oi ghi 'jtil~:r··fntiili. .d4[jlo[" Sarmfz·aili!~ILlS(!i.!s.lri:1ia cefalilor. dalf sl:aturn·~· inaUJi :ii 'liH1ut. il1 !f. EI . P.C:i.l'J. 3.. 1'n filil.!. . • pitliill ."..d.j.ne" pj!' Insl1:l~·1. in.3JClil.lffill! rilimiltlil: de piirnil1ll.01 :smll. '1Jiil! d iiwa tit· ghuil .i'" .aill.u.a. 'c3 Il' .!1j 'pelf! det·enii ~i pe ~Il~m:mli ramanllar". ~I aeesla Sa i:nl. sa .~. po.[e.rY"e3sci'i TC"liial1J .1 i'r.faoo.ilcmn:...\nle lor." tl se ~'ii'ru I~~nic. si-i ·~dt.3 ~rul Mne5!.i 1ita. a ieslii.prQ'pi~ cJi:liaJJ .So '~h]r!~:~.ja. pe rnal· lil1tile Vi:r[u[ I. ~i r1l.Ie prj. E~ a~J:e'I"'li p3c@a.!lBk~ ::. . IfiSlurI Q. SooliI t:rimi'~i din ~aFli!!.MIUJ del' La.i ~1Ji zicliiri ~i !:.~ Q!!3r avc3 .! :sa ~ID s.i :~i~ int1''a hi wrbii cu e i ciiill.sc~ e JUi~lilr" t·1 ·i'lOlII1Il!.seSlllPI. Sa ced~z:' '!eritl1rlite !\Irupal.ia.mj .Deceb..l:ei dmd1.r dacB 11.r'<l'IiL FCI.~.E)Qn~ilia ri. Gosn~~l:i.jo.cfl'"tia.Dln . . Lushll. hi .i ~.]ailti d:!.il:rt!asca :Imce. 1:r!!lmii!n :~II. d~·r ':bcb?azili dar:HDf 'codld~li:i l.~ ffcl.iala eu rt.li G:ii~. ~. ilul tl lc cu so ~d.j! nub! de '0.fii~~ nu .de IBi f'u:.ca.C!.~ a li.11le (.!hl p.'a prles-o pe SOfS! reg lu] dae.Ji~jilp a IlrJ:l:~~a fiidJ~Hif cOl1nlt::·t~lI~ Villi pS!!i.miM ·<le:u.sc II'! fnul.de:5C.!e ail. Zlidn. [\{l' 11 '·:lcU.5.sul Irupe'!QJ"~ j:i1lllnl.zbQi.~f. !mi~n i~lI 5.I!le.~ prln !~lr1.a:~I~. l. j:llIind CiI peRcole lVIiJJli{e dupil ml.~1 {t D'1rlI]lI1a !Ie Sus.I IPl'ietQ. Ltimil.t:<J z.pri(! l.!le • Trsj. dar r.u.ilu.1:1.cic.l.i. d ~ sa ma:l .p~.rgi'l:u:lI. ii.e de· romnnl.00 .de a wrgh1:fsa IUCI"\l!o'kt ~i .l :s'.s.a.~et1i.olrJII·cu ~rt!u. &1l: re!1iilritl:: Iii Q polHil'lH ex'!IH'J"i1i pro p tie (~. ~U(Jr siil p<l·lrllfllifiHi.me~1iiJ !iirn pa:rlea lui .b! ej 100 'Ie . pasbI I TiJiriti Ro.~ De.eulmilc m~i!I'iiJo'f".ina de: ell.r1.se. .i15 Laherius J!lb:'timus.d.abA. '1 Ipamlnl!!. c.S. 7 * m .et. .i:iNfIia lor pn!Rn!I.11.r di£mnll: ?.ll'* .comall!i -Calle nu . dIm aj:~"' ~'r'~ miooJiHI lpe' mld~:i ~ipli! UlulVi ]!'lci 'M pj. Oc(cbal .ponulci. 'tee II. !la.l~ilC~.~ priMe pi! ~r8 Iu.i :$i ~.rob. cer paee.1'~.lteUlre~retatuh.ti$e8:zj.f ell II!~HII lim. .m~~.. M..a" ..iW.Il.mL!.MaUl1.l! lmiia.li81lp!IlCI.~~~u~ d~li1"PfI! Silld ~I sl..celf lalle gi:s:H '~l"lIdi:l ~rI.t!· V.iIi'.nimmanili •.1lr:iid~1lI ""cea. can: iI!i cetiilu..ia m. !pe' d. irnprelJna fa miinile (:[1 it1 'r'lI:: 'pril"l~il de iiH"lbiCI.EJ:1 e1[I"d l"it:~I€: eli::' iru::nl·na.e:3!l. ~.uleu $l.tOid:i~: 11.¥i..i.ii !li:i Ce filct! .IIl"e' c. I'np dilll'le·:poe Dcoobal ~.I:wP_mil!i •.aiaftl.tr. ee-l Fi.rni:i"(III.lI:p all! ~d . d~!:I'lQn::.~·J.!:!!I~l 1.1i rii 8.iiJ~ UI::!. fil:CIJ.i.~l1lJnl:li Cc~ il1ll.dmT.i~(!u~.s'u.blI.umana" :..sj se j'n't!:ilni!a5e'a..I. Tralan.iu:q.b!!ll fIJI .• E1.bJ. j:slorlc.rji.I.iL.an rill! ·~rn ifI~ ·Ilmlul Ci'.1 1'iJ IO~Ui·h~ie fllu!errni.e· dlin ml." I glee •.e s~·Hcaf~ cer paC£! l.llah~101 "l~al!d!ldlu·r ('11 . lti. ~ah'unse:se Il'PJi ][11 Transil.ilp.daoe.~ltt.b~.I~rrHa de el ~Iulldfi.!!l!U~li'ij.!! :ijIiir.a . P'iitr!4 CQtnAvni:t:eluli ~i .! pe pclill.l"agailiJli de· 'fraJtl!IR . .Ii!: mt!r~W 1~"C.t din: .s'la. se .mazi..~:I:I.~as.~. . dii1.~ SIi.flt .i1~ mi:11la pe . CO!UcIDlH'1 n~·I]llfii'l. Dea. !l3t1lia:.f.il~tenlie .t:li 'W! . lIili!e IDig C3ss~IJ. .rmelie ii c:!lzi.splll.1'11.~ hJ~{'!'Ihr dllt!llSC" sa tlm!bi..a.duc@! jefUj .gj i!TIp'Njlll. lpor.. du p.e ~ ilillgh!erii ~i pe de7!edor'jjo din arrnete {'.JIWlrel!iI.l1dr:5. Ctud!!! ~'I'Ia' w tn~lu.1'o·f·tC.d .e:e·1iil dirue.:! di Dcc:~b!1 ~a s~ml"~fJerltrllea.p:1i .lul. ID!IljI·imi1. aJiIAJlIIi!I·[.Uii~il ~nairdea . .fii IlUfIJi!lli: 'CUI~8. sctil la.i!Jbo.§de:2. "7idJl::I:i~.('iBMI fur:1i .~IUwiL :0.i rii... (elm .lgell1luill:hec~~ tl'lea. 1 sc IIrloarSi2 in [ta lia. PI. eu ern.e~l:e:!l d~ I".abaIldOl"lIi'O.tln1i'le.suUe pu·I~t1"'..tea ciMau:..:ri d'ernnmHi pe vrem:ea rlll.:d.ikn· Cj:tlil~" i!'·1 ril"lidJiii· i iii t~OIlr!ll' .<! ~'IIlrlr~ sernga~ili ~I asHe!: i'n:e-heiafa paC'''' ~i·.llnlniiirmpif.a sub 'zidlll:lii:irl '1:11 pila.lt:· .i. l1if.Ci~l~g (j1Jil~p" IIwIY.ISCIllI:5 ill .capUvi.lfl~i ~u ~Q'5.: d g..IulJi inililrij.~i p[@'fa. inf~i til csj~. t"Qsll..llPu. c. :sa semrteze {]O paCI1! numal ronnsl [a \i'oI"3bii~.':i:il itrlill11~U pe" . 'ilr.~ .: ."bn de :predu.lg~t(!ali'·i1'.lU.J c'll ootlllni .a·"~iNHI.QIeJlicIQF :~ r.[llilc ..L '~-iI'OO.1vallliill 'Fie prill..!lIe Itlpto !II~JI[Ia'ta 'Clil 'i~!ii~ stlil'~ diip~DmaUcii.i cu BUQ.Ie-i il'!rli~.r.. dte:pt iSC!:lIIlIi!le.1OO~ :soil ca·(lij 1<J :il'llwl.). t!:omllruif:idi cgliil~e~·~.~ ~.1II5Ilcr.cti:s.r.De(lf. Apel.Mjj~.spl!...sti!i ~i mal aJes dlilp'~ C'e4 hI .j t~ . ea r~ .Q~ llra·~tive !i~F~m!lJi·!~dO'1i ·~ap! pu!eau.e .!limldA:m~lljei daeice. poi ilrmche diJ .~.:ajulld ~ mJa.i'l!iUe .. nDm..lniu past.1Ii in dlac tntr-e a.I!a ·n~]~U~E':.\ju. !:!e .>.i'il pa. Prinb:e· I]Il. hiu:J. :t!.iMI:ill I~i.I:e.S! cu:m a ill..:b"a'l ~rebnh.jI(!Lm.dneJll'.ruert 0 keni dlramaflc de pe eo hlm:1'I iii ~nfii.iiI in :l:.~1 de i.~r.filifii.8 dalime ddl. S'. FiIJIllr1ie' ".ltj'. p'Ul1ifld jos a nne I!!.Fl!~i w.d:r.ile~. ~-:1Jmii'..1':1.bl. 'ini3 i'1I trLlfiisl!L . .li lui d pe" diuimatTili .IiLI.pi!!! .rnma ill.dll~i in seml1 $i .Elila eu . miilllHiiIIlF ~i ~rtil potrrvnic:e·...D~.s.\. de.nnote do\.ll .se tl1''iof~ .3! ei'lc. .ta :aBIiI.Ii.rn ~ Cl:!i'u:dhts .! (oCIfI.re rrlo:i'f:. . P!!! mi.H mil1hi. !pe' C8iPti..lei.E ~mposl.lod~n·~J.a·eliiD .'iuci ru.lilii.i .!:HiJ~ Sn lupUi. .I!i.u.enia._ ~ i.BI ililhaJ.L:ele ce .iIllI!.lli pldo.si! iIlUn.1 \filc:JH~ flil orlce eaz.ili..Bil!ii<l~1 ~ dhl1 _Ii ~11·liIic·n'5i!i'li. ma~.i1.:1 8Ifa:tl.hi.

e I :s.4.Hi[(3arniU~.!iI~~' pJt:u: .c.~i'SllrHJ. ~..C (I ia.si ~v. @nlCEUi!iliC denatil t~la fu F ~ Nil.. .!l!~li!.e~all' eli 'e'r!l:l nu !._~I~iish~ p.p~ alh! ~'ll'i mal Jllilllre.C:<I lrsJ!1iins3 . l)ti!rtln(!l!'~I.. demGl[j.~i:(iFlcentr~~le ·If.p<.s·la .~a~ er.I.ll.infl1drli~bDllll. S-ar mai ~ll!bta.am.nf YrI c:. d: ~! tra nsJQm!c IlIDci.~.m!pa r1·a I!llliwt Bba-· iluti! Ara~ spuseare este Nll.or:_ .i:I~ Fie r lira n.at~ ~l1lui. c:l.ml!m (tQbQFiil·.1!i1 ! de.qli ~'orl!lllrc' '~:Ie~'d~lIra:>li1lIaJLuii al~ . SIJliUnhld "Sulirii .• istor~r.~rnii:fle r. t tu p~ C<I !>lrn~iQnfn d la l'tl rQI:ig.mltd in t!fll.EIJ!i. gelil~. it'iiJlm<l~ ~Iii~ ilrisa n:Tm.] ooh~nk! rar.e·.~te d~Z:11Hnt jniS.Dma "ui di n lII'nl::m!!:H llili .r.~1 cllr~ ~!l.a:. AJlI!I. :Sa'r:llnl~ege' 1!lI.$81d:u.t[D:m.~.ropln]i if! patrliJ i'IJLIC. Me nu1iuf!ca . ~:Siillil. ~ til ft': [Dil:! Ca !lsi!:! 50 iI .nl.~.cia..il.nl.pre ca.ostc.:im¢i pl:..r e.I1i rlilOO!.~rillal Ulf!ci !laci:1 sj. :wma.Poiu.!:at!.a .~. Pocaij~(:. a.II:tI fa~i!I'U <C'l.~ rLl.mllli d'nd aee laljii i~mri~ ". Deoebal illlr·~~ adna.i nfl!<ii .~'" d~ S:ilfflil~\'.'"m1:.i. 2m.l.¢umJ a] I.pflteMue saei ] ri re do.c:JcLll1'al.~ in l'02.1i!!:a nu h.f:alJ~e.50 de: pidoa ~e~~.o .d.c('a"il .i ifl!lili·mpl'(ljll.. pomc...el.• lat:lm~3 ilIe: n '50.rSIl:'9 IIII al H·J~~ 'e. :l'iiIinIlliIJIIlC:1)e cincva. Ira. die: .dmilor '~.e·ij:Htii. 5e ~ Hfrl~~.I i-au fost :S'lfili~e ch~llr dl! hilil'lceprLll gJIl:dlilJ. Ciii lui TiriJial1l rltt.Cl'I.i:o.e.i:'IiJ.~-I ~l'Iu'1sf.['sii ('~I'III.(1 transiorme ]fi:tr-opmvil'icil~' 1FO!1I!9f!.1ea 8i\! fetrag~ cilldunti.riifli~iJegelu::.li{l~.!t!I'Ie ll..B. [l1~ <!(!Ii!sl corp dec.$ij. sml_iJI Mo~dQloI'ei.~@~lia.! mHf1i~!I! rom)':l'llit!lf ~Jrt. ~Jrut!iUiflli(lsn1 rea 00mU'flit::.iil.~· wl. ra~' rIl'"ll r'C]pCdI!5i Wllli.rupell0 1<1 l.. .(jropoer5pecl:iva de :epetfllN. In Ildcd.110T exp.Q<I.~icio:iu~.dm:~nd~l •• dtcll.l::rB'l!1l eii I.~.t1iU: lli1a~<ilf d~ lu.!i:lkll naiBI.O~lI!:~ Dlld:.'<ll[~ ~I !lkl nu t~ trLrlilrt~ in V'-'Cllih: ItN: :garlll!w"fi~..Ci~5~ J:u~ll!Ij laci!: eli greU[ii'~iI Ii!i!trH iLlI1JU~pa. !:~:r'" ~j!ll dfl:j)<ilrrlc I1~U! ~r.~ea:h!rU~rl'HI!)t cu. [Ie Jl'ldOll!l Ge:rl'~ I~ii Tl:ailliii a irlil::helf1tll~C(m tiI~l ~-~lnJ ca rill V(lIa. !i!:e!31T sH1!'l'I.~.. .lii.!i 11.i] rnal nilJlit.ril!~Ls!tlJl: (ptidiiti.PUJit. loeu ~ ee I .llJrih: <l.i!a$ul .lsesc· ~eupan..r~gi ~.r..1 ri6sl pw~i.a:lh!!) P Iii!lll ct(l nam!!}l? {:~ ~Qil' .·~bjl :~d d~ IHD'JOM:ta.:!xtlt ¥~C·llik. d(l' all:n:]J n:i.!::~o!. un ~cL<!~~nnf:!lIU. .01 tr\l.). Cum .IJ.-'[)".~l.~ itIli.r]ml!th:lif'Bla po rti ~QIl" .cii: Pl!UCI:J.O]t. iI!'~ IillJise rerera 13.(.<!d~cid"A.s(u IMHor . :$i celei:dl:e llucmrn ili~ illl~ (B.ud !aIO~.'lIlUII uftd . S~I'I't fm.~ pr~'mnt:a mm~l:!ii ·I·.~ ~~meUe. s!ii:L~s ctespn31!~'~3rul ridlc<lt I:eTti. re. AUte:e !i:ilJihH:t~~lljii: d~pUl:jeii.p]I:a~.l. DiIlIl2f1I'a de C~!']jl!ll.mnj:il~ reall.~lOOI."f.\tima! ii~. apoi5.1i aee sla c m:a~ pl"estl5 &: j. digtrl. p·art!!!· :I ]j).l!n~:r.l Tam ~clill1egld!Jt AtI.r.d 5~ fie $1 ffi<l. dn.l!" pro'o'hldi: &f.!t. Fi"~~:t~ ~.3.zistil.m·btiJ~b~ d~.or n n m .(lI. ~.roIjf.a.la i!llill nagar! !Oc!U.: !i ~hll eu 170 ~i! ..-'r.' lUTr!JI'Lmailie.!Olln3t~.H'lllli lui llL!o~!):3JI fl~5es·~ Cll.I'1:i1.~ ~He:dutabU:t..<liMmil1!.n:~ H.pae i'li! cirlis.dlel1t. Din eu di -rT.pel1tri.sl.pl. Train ~Qtili:d5e Jnd la rltcepl!l'~l~11 priml:i..SiI!'l.sh~<I~a ma.!i:a. .(c ~~.~dev·1iir.~~cutl dil!pifilitr:1 ~. d 1:ii!!!iJlaI.lij i'r'aiaJn~ !ll1i'.. c:htlp'ia mlll1~eall5 pild~al ~in~a' d:e.<li'rhl.f Hh.i .l rreee: clie!li'l' Iti!:iu.tar~a ca.a :ri[:illLti It'illi j:Ioi:!iiltt1iJ cii . CUI a~~.:te n de' cLlclll:ni[r~ mHl. .:-. . ~l .lf ~i . de· eh~IIl. .!]..l nolo ]11 ~ooIlli$i Ijmp.a" 1/1111.rnii g-rea i. anex<l:tec dE:: imgl.p!.aSfm~TU!o!..r:LfI~ d~fllr-m!i I:u:: mare :joU c!i.nl.tlJ/CJ).ll crO! tnOJiJll<lt :~i ~'l'Itru Si.IJ~i'jici se i'I1«us:ic!<'lz.llfl i::!. oril~ ~ILI 'I!X~stll [IUd:: g...$~ epuJz!'iM ~in!J1 e de loe .lt~L! f.• a.'ibl!t de ~:QJ1(. cTpell1 rill CiiI.l.lpc a'tf. .t~gdo~ ~ill D"Ir!'l.I !!li? Cum sii Hl15C ~:mrc d{.i!I.111 :r.s1ltl! . le!fli'kll'iBi'! eLU::~ rHe JU!>fSC.l!.l! .!ir'li:!$tul o!:oJJHluirku.1!rc.Ii.i1:tQO!rii . i'11~'j'1' >i~.i~I'I! flU rli'i !ftc!: lllTJ senul: ti.rIJ!.c~(ih~ tn~~lJlla :>.~('i\:sI.rghd.iI'! Cil'1:e t:1l Ue _t~m... Iu01I:i.ngii dUfl!lh'i •• EJ ililll 13$11 l.a00 dhd •.i~t. Oli"Hl~.e:~~ 'lui Pa.a mstf! U'1i!lf pul~rni!' juU~ dedI L:!11:1$!'!'diu irl~ep!!.)miiii'li d~II.~kl~!H2I..i.m~ca liIe Ia .r~' m'Llnl! !!1lIu.n"icl MQC si. ~o~hnti a I''i'~.ad<:e.ai tntr-e . t~re~!.e~ ius. c~ .[l.. m~ gu~!li.'jelel~!Ii:I'!e~5:Ulpi!i.fit ~.... (!aJU~fld ~.S3. 3~!1 tre tJliJUa :Sl t:l!J!lIUh:l3 \1':]1111i j!ll'i.d m~f.::1 a:rfif. stnt I'..$t~1 tiiit'ec se ya.s.Jl.~.la.5e: Q Dlllla Imrie d~!1 Ball<lt (oOlo.idi!:! A. '~~C:l4I:lSC d~ l1'illit iiii :r'LI~['ja :joi uUI:ar.p'll1ul1l11!. -in .~I ilO!a"l'l.-celiea !l!iI'!ui _pod are ~lIHrnea8~a:s~a. .i prrU:lJrC'urL Cillih5.!I. . ~3 c!llo~l'=asic~ Daci. :1.u i se gimlll::3i 13 s.~a!l:'~I.i. nUm p'l~ ~:!i se rC'!I'e:'rse iP'!!'O f II! I!iI'H.~ ·oOl5elTle·!'!ilai!i!!· l~rlll.UIl'J1.IiI.~Ili iOio C.~e<l oo!d:ll·"llIo. lifBdl ~:oarea l'tlfl!lE ~~ 1a raHa 11ii.·sa it1iJCcI'.:Uflr:lu eu ap. IHQ~i. Invedl!lre::l1:.)~~hjsa d!®'~ De.!!q:.i pef.riWi~1i ·..l!CefU ~Y!J~na !.a :1 !'I f~ rlc'<). co'~..~glll(i.t!lld ~a Se.!.~ !ii.r~ Mcv:l~!:iile ce urmOl!:! ~i11ii SJIl' r. !!1Il..!~. !Oi.filI!:!i dcvl!d@.lll(!.f Ii.:du:l Grii~u~t:ii.3 OOl!~ ~.e rO!plill1umHe teiri to·ril.ra.s.! [t'Qmlll.!!l! c. im. dia~i! .l~ ~i!.?~J 13 m.1 <lrllHi!duhd Aptl.i.iilse . (.~.I.rJda\'.ar ~lIil'l ~ol1!oep!.lg~ ch: ro'[U'u.l!i~1l.a M.TlI.e.:iiCL! ~Jl~~:.lii re' 1i!.l~ ~t Dcp'resii!l.V1~·~~.lflill<!'ta. D.!l!1J w~ OCI1!. z. h!:[Jltet:!i i:miPi 1:'11 lI'oman Hl!voi~~ hI pri mu] r:iI'Zboi •.I. a dille.i[flil.g.li'i 1!1iI1~1I! cc.iitmil~~m~liJ.i liJ1. ci ~e Il:I~~~~if!.mill re) .i aor (.a ~'s:i~1 Sll pe1ii1fl3.0ilIs~.!'Hlo:f.~· ah-:I f~ 81'1ii W2-] (15.i'l1·1 HIS-HI1 !1uP1l! R Syrm:.uj:.1mi:lliliri( \tc:M. tar sap.iitte.e.~lli:~!I ~gi:m::iI~ IliI o.a rmi z:ege:tI:lS3 r.~:r'aojjJl.~.g. se V~:~ .lowe· de: 1.!ai rL1~se . ~.i!le~ If.il. ri'~'~.p!IIMla Sa. en p!'J'oIl..ipenI nI a !:l c:u!:(.Si(l:V!f .: [ch!1 in 'OI:r. C:"1'55]u:$.ce~ "1JI$~t1 d. Ol·!et.. -irll.a ..Jfii sln~j~sc~.~I~i 3noHIitlI.'r!ugt!l'rQi~ .i] nil ~.ste.!1!. J'1!UJIi!l"'[ :501Fillcii dil'l!Dc·cd:ll11 un ~HL'!!llt :!ii1ll]lllS . duca 1<1:bU!'l sn'r~ft .u :1.i d'c lir~u o.rhcologi~~ n-au 11l11s e""i..1 a. ~!l!iem hii.r<li<l. Il. lara .d!l:ua :p~eQj:1i ~r~pi d~i:i1'lHi:v~ S.lJP:U1S d~. il1l ad~"iir.a f~~a sui:lijciia.le r(! de' .i!~d<lm fQ!'gllil!nii flU €:~ndc..tt1va :B.111:.el pe~h~ lcll~v~ ani.I~i: Jnl:upUi ~j g:e~11J. dQI:I.l~h.h~l! i'na.·'NjnDn:J.maio hlgl:llsi ~I: rnl!li indemitlDs di:i13C'eie piirl.\!.pr~siru_l'I~aHla~~~lu].

l.I!I!iP'1Il11f: 'impirnhd s'hd im..!l. Pe~.ib~ iifl CU'liIlila..n 1r.Jl ~eam~ de 'de (l. I:rrimiilnlll lin :so~ .I iI'i'rj iii al@ge..!! S'llU rl-mJor..1 r. sa 'S!!i ."'·c.!.t!!! .!IUQI' (li$'le.~. Po ilii.ul dl! 'pul'I'.m~jlJl cibU 'ma~ SIJ'Si.. $'i mnllliti .~rg:Lir .. ilB [)ecm~.Hltui.:t a "".1I. Prolbll:!nl eli II!! !CC:ml!lm:lall1'lll~ aces-far !111ill'pe: .IIilI... :\iQco1[nd I:.i.. 'Droii~ TTaiall pBfli.eo:l!ilmllili.<II o'iJ.d!.:II. ~ceblil!l.gi.rare jXHl1iIUII1 [<I af.m era ue:.~..h~IOS.bi! 'pedad si IlJiaf~.C'C'i1 liia .~e.:pt~ phl: ii.:siU!5.rvQieHtlol fllcute. Deceh.nA'.@:al ~u..ii' prill'u m'l.r:eOS"tii se 1H!!i'~~ ajilll1. rem("ih. WJlU'[ ' .f. j}j(j Cassiu!I r1~ 5~l~l1e..• dat ·c:bin1!lriior. pf! .ie sii Si'.!.'i:e de "u.ell1~iv~ mmllnil~fm.. ~i !C'.in.uive:m doa!'" ea 1''' un atmi5I:i'~ilJ F:nll'l!l dtJuil r. De ac:ee-lIi" <:l!Im .1lr.ITIIP' r: .001 LE RA21!1Q1'A. CO] re 5~ a ~c. al:m datii dlirima l:IU irtlJ!:r:na'pel:e ..rw.. u ".I'ii iftcepl:li '1l':I"S nas!lIpaJl'li '~i IIJ'ln din 1l'l!1mt'l~ SCltlme' a:1~ pr.dinilll 111i fliCliDlalea. l1~l de pii1rliltgiUl1i:le. lui ~b . spil.I.r.[j.u"i.m ~i dim allteiP'1l1~i. f.Clc: nJcUPi1il In prtm!lll ri::zboi.e. a] in sesl~.1!.er~Ol IlJ'i 'rr. '("II turmele de ClnifmnJe"_ .lIom3 li~il:l·...!ri >d~ci~ IIt'E'b!Il!'i~58 Slipo rti! .iC 'iF! ~'n~r.ll!ea .rooior n~:m~nl!.' U"G(if' ~j al'llllill~ta~afllrtd ilillsfi . I t:nmiS!l\ .!i5pufltiln i!I:u ~i.IJi p!. s!P!uug: il:vlIrull ooSt'f1li ~..litid ali:a'ti. nUl p. ' 11i~1~ .f. splI. cmoan:". • " .lit~qulgQll $..J ~.P"" mn I ~ HliTla nl. tlu 11.1. d'· D:r'·· . .eh.f p5.!.l!.fDlild. . w.!' fi pr:'l~m prirll :1!ilRlI iIlUi~. vor primcc~..irl:e.iite :pidi.dlim 1\1ce~a ~ tiSl II.l:lcl!sta.:l'i IlI.p'l'h'Bd IimplielJi n: n e I.IJ!l!Sl'~ ~ ~r.l illi.~ .Ut.~ IP. I' ""~'.f)ul'Wrl! jl"lso'.:siu~"'''~ .bii !rrniiL.]! .Itt Se irill::h~tilser.a Ifi:i:diloillt . ilifJnu.p.1:~:IIi1.lrFji .flll'.~!1Il 'li eLI !iJllnime ~ nse {Ib-Fe[[~Ha.wi pe\l'IM:ini.~ .lc ~pe .hilt "8 f:a. .S.. .r'z:lJoai:e'.I ~I.at.8ooeph'lb:ile.ne i'ffS'U~~: d :d!ri:llge::!.a.i..tu'l mlIUiii'T' era .~·I.r..m~t'[ii'I d !:~ Pre ga Ii riJe IJi.'OIC· JIiiIijloae:elor ~ R:UMII.rJui~ di mil.iutU de p. I~ 4 gr.sii!'i!~II'i: ~n~:..! 1iI~.a multi iDi'illlfh.1' ilile pe care w .rlo Iii :>51 r. .3.' $j'pe si.ll:p~.lii. 1.i! ~ .rIol Wl2 era.oa.m.a:!wrlb! hllOOiehlioo.pi.Iir!i il fi~looiill.bnlll unilt 00 d~liIiSUt.md ~I" In.'.dlJ"pje1[j.m'3 ('lip'iI..l.i dedi' :i~lt.ri!!.~ urmise In~ii .B.eptarl'.l td1~M :if! Filta Ci~mi te I..~..ifi$/l'!I!C'!iu'~.a.'l.ljJej si.a.~OJI[J pr:iJC. himiHml :suli-i popi:l. prieillll:H t~bl.iQ. Ip· nr.jj pa'siva.i111i lei! :If.~.ii :jli<Fe'~ .a:n is'l va El' i'r~ cia. _.1d r~ mul iui 'lIIiIingi'm!! sf Tra~8 in :~.1Un:c~_ TlI'.~..hti. voi j!J...al ~ru dio !i!0>!. a~demenir!!! die ~I!lr:til J~meJ saliJ fl1:!j.".El~tln.UCia Cm.eDDr riitzboi..I1..su. C.e' ~t ~iI porn'! 1i'tl'potlFlvOf Dac]~ d'f2{Jfm~te.'r: :si IP£ IIUnw~.ng.rflii: :E ~e prf'S1l11US. r..f'ie'... ·Se p.I pa:~". TraililrJ lP.(f. Cl!]lllll'lcl'rrndl II a OI'iil"'IJI'1T.. _ww:~.1cli~i!il i:e dilp. dn8~:lill n-e PII.U!i ~~g3I1"j din impt·!"lu..8J.dovc. nici s:1l-'lriSClllm'!. mafhu. CiJi I IIm 1'3'41 r~r-I ' ra 11:1. klt~~f! lUI <It'll de:s.lo.~I~ ~hllHnnH[!a ~ EI~n!'il i. ~~..~ CI.00 I.tUpe. wr pil1i-a ~i I~I".. '. DccrD.. ~.'rcLJn alae d.JI RL1se ·~IIl.~re .0 \lie .. ..s.:H:{:iorne~(' prj-mIDI impa [ri"'. .j impnl'.lft ~ICI1l~?.iimtl.11 a.1:Is.dI p~ 11'ijlriBh. hl.: ~i lI:oll'iili.3fcj 'mullt".iiise: a:! fizooiu h mtmii .Dlo Cassl~S...iE' d~ lit dlIi lii1!l'rliQJDIJDf' I. nC!mBf.·~ cOd'ldillHor P~~~~~'.~ ~ ". ~ !e'i '5!e. I~HlmmpR':una j'" ~" "..B'II.. rr... in h'me:si:a ili~lc: i1lilgilri 'COl :. Di~femoaI!i Ii.. sa-I _.il"lciiltaRllI de cain:: II (''''b.III (D'~'fil·~ IlA. '..a ~a hitnJ $i S:~-'i 111. prec~ gal.s.d'll. {'ih'liil j}i1iLU:ill.r p._.a.. e ~Ilirt..fil. ~a~t. ."1) fp(l.00 rei! IJa·J!Ii.i de I..If"rea . LU I' TilU 1)1N '1IOO-~OGl t].!~Q!f f!ii '~.. GC Ii ~.riva lui iIlt:cb"d.!l:U 'ir. l. 'I.iis(l~!oe:~m .eg't'I...IIS '(acll'nl.3! ~I. 1.I~ rrolD!!'iile r. pi)~!tu.I~ ~" ·".ro Trat5l1lil.u~ 15:~Grh.I'II!:pe-ufru iJ poml frn!:H!i Orl!!'I!!lva rm'jXll..paimll'rHIl.'Ifl!lmui :1iIJ. . 1lQ1f'e suI!! Cl' . :5.iiattUllu! Hli..ogt'le dac IlC!lO.ua f" . '. r:cr.iu~ lI·iII U\'lJi! erect ~ . vIHIll':ru1 gLlwrTm fur .I~cl:l!ldu-] s3 ¥'ina . La.f~ Ito'l: .sili.iI1 sii 5(. DOl dti.rdB 'pti .l(t' i:ll!l. Olic:um 81i r:f.cIii'"J1I{f.doi clll.din 'C31'i! ~~ia._ . n . in Y' .cic.duliill!li!Ib'r ~IJio!.. nlalilreOlwi'!i: pc Lo..d n c.e."Ol1Ip.iiI'P!i. \ro. IJdmul rJn.es ~i_"$h.'1 ~ !]:a."U.. beh.sise hma abla La 4...iI'I~ndu..:R!'[eri pilIsaj." Ullilgiiii'i'lJi. d 1Mb l:i1J.lnt!1U Q Rid. I!.:. l..ce T'rB i. 1'II1!lflie des~ril:. .!u!! djll ~i. ldeci" cI RifO.i$'Q.p' y <.'itfrcl deSrn!. n I'"I "'"_ .1 klll'pi!IIo'f fema.l ~l1!"i'lIH1l3 gte' I pt'i1ltlli d.hJ ~i OeciUl1u.i .ill" .1'15:1 .3_miHlll hI r me PiE!r:!l:a Ki to' -' i mpiOl rll 11I111!_ _. Dlare. ~:1 prlnne3 PIl eel ee veta sa orbeasca ell ". IJ 11~1~ . mlli :Unhl.·lc !U!I.liri:l.1lI1a..stm iiilt. din tr.ste. i'li pl$!ie Slll~ pa~.Sle JIlU'm. "I' .rml ~i in'c!emnli '10 If_ I.r pre~I'I~. hrep. s 1.e prjn ea 11:'.~. !' _ '-ar.lI'lur n~drl~ penlru J! erea U 11 front ar:l[~rom3~ii u'Ilil.~'I:eJ.a"rooliu.XJl!e'die:R~~ ..c:e: .-I u.'~'ili i1 Y:aI .. pillS!! mhl:a p!!'el ~. mlI.8 [Ie-I vor I.~ ·sc· I:!J0 ~ipljll.I!!!I'.Ii.Il!' a~'SI~.:d~o·rl:J:~'I)'i'. mil .~r" ~ PR!'I!I flO! CU .~(J.rj!8C pi! Idlad tretuserlI a:i~ ~I:ki:loo .~llm . Ha dnOlfl m\m3i1:d~ ~f!"[fiii r~gilll1\"i1 ~ JirUI'lN'~ii1l "IlC.[o'irlsa ..spro :'mJ1l~ .Irii .ce tot ~.m.L.I' roo~ . . !'"'.' rr'ru :Il ~j)1I~ 'C~H1I'jJla Hie ..O .e~'or.I"-'-I'n' .mo~<Ii d forte ~['a'iidUi ~i ~bii] 1\1!I_IH~e la e:. Cth sIal!. a. "'.U. '.a l'ialH . Pf. fliJ prins ~ ..j spt(!l'Iiii nimit.~liIri f. SCl' u]'lgnie. .l1ll1ii 3dvii:rsari ~.~~'hll..re·'j cti~nl.fl.zlmaic."llIl'1 d~\IW:::i!.a.r.dlll.liri. 11' t. III:nle.:ea t:1I:' ~1iI'I ~'I mal ~li'a ~'.tul IlU. din 1l!:rl:iQl!">ld .*.umt. :ifl UU/.. 'indJ\lpi. el Rll ~!ll: p~t rna pRI. hi "W' • u. oo:mafujau~ ca: ng .su:s1.I-.' :DI!ceh'l 'hrtelegi!'l bilre :~ucrntl' .](:'ii. d n"jJh~rllra ~~flIi:Lild.". . inai''I1.zidur:fle lJI~j e !..10 i'll!Jia 1\ ceruc--a 8~$i(asa "i ta5e l!.!II_ D.ruf rhbol I'm .e.e d!ac c. sta Ji!D:jI~h~ ~i ~. 'lJil1lm!blld pe IWllllgillJii5. La . ht l."" ~I '-""".. d3C~..:!Jor.<li1!bll m.l g.arm.Hl. d 'r s. illTlillardndLlr"" I. _.L ':".Oj i'nfleptd.d1. 1f~n::nhU5 &aurT::I!1!IHi.tii. C flia r ill d. Ide temiii~ :I'n . <Ill (!:~ I. '-r.~Ie~I.ln:k lmpctrtva g:uni.coll5e' condlt.r.l'r'~ .E'ra pace.cEi..a IOOl1dllijlOF p'iiclli d:il1l .j.ijjr.lIle" prlrrt(!~je din liWLJI[a r:Hlls. pe pt I'azyw· i:~roiiil 11:0 nl'~re~te' CI PiH'1l:! in ~\>rnlJrH II.

8 tH'CUri d::lJe cu. SOliilati~ roraa I'll a fa ell 'eLl m:~Qlu IJj1fR.r.c ~l!!I.: vccJ~~s!KiI~'~ ct! !rQ4~ '~O<lr~ "'Ji!olJJ ~i mil ~pa q:a· '!is.tic '~'I eu :5i~~b!Hi(.. ~jib. p:mml~~I1Id1u.a~a>c:.. ra. r:ndrlr~'fil r. rl.ra\l3 prillil l1I1ijklil::!!.ei'rlt:!ili 00 'i~bll]\§'fa iull.sHae (jiio1lSti. ~j~cb.il! aduc :al'l~~~M tntru Indl!~iii~~I"1i!.i ales de ~It~.:.:ifJ. . !i~f 'a'ltJ!lI[liil1 lBi16 omU" ill mIli 10..1 lTIurJ. '1.cl:a.l!pot..:In1 :!lice IJ III ilz-vor i!inlie.sllill1'le C. CIi~iI!'re:tii l!'oma.i~l :~[crinu .J:tc.II~: ~Il eU!Cili'. CooUidul urma s~ r:i~ LI"'Hj~ I pe COl .ji[).IIzit~i miuJl1 rnlli' .l1i~ 'prill1d 1~'Ii1IS~i de!. dll lIfO. .in! (!a~er~nl~!iI!l"Ji!'l.!!!mo.rlE din: ·~f p.)L! !I. ImpArt~ll'jfl!d!IiI·. h!!iiAlIIg'iilllJJ!! ~.dtid 5a.Ii ~cii. rehl.\tlU'! s~4 l!1lilbar.sco· W periti!~ .1 mill! ~.~i ir<li~ f! l3lia~ umdU!cl~lC! ee ndllCl:a:L:lap!!i.r~.a: I pri !'l1~!l!: dlrn~i'?1bot ee Sf! jIDSJ lie " dcu Uveli1f'ilII ceva lII<lil Hrziu adres.iI .·i..Ij~~.' '~iU:n:: sa. ve:s:~ ~J LritriU !.1 CO!losl:ll"iIj.lo.$ r~ 5:~ni5. Sc va r~a Hal !.r::o~~liem!~ci1i 311] ~n: Wat.iIl'lMu~~lii Otl'l~.p~~dflo:. Si' ~slf~~.!i1!il:'O'I.dnz:ati[J5a mi!l~ preds.8:1 .igia i'n lI.!. '!lIllcCQ ~P!l!rio . I'Hill ~rn·(h. ''II'ed~<! ilJra~1 'f13l1':liu. '1'. L\lJi!! O! d rollire ~. r Cc'h. .~.llc 1!I1!~lt!I~ ldlaic.!l:l~pj~i1l'.ute.seincli dedt il'lp:nmul rizl:!oi.r. dllc~i upiilf:i c-ueroi~fll cel<fllea.rli ~i b. Se pOi re.ii l]'Uinn:iJJ marc ob<staoo~ea:r.J.'8J I:nlp"~ca C~ Tr<li:i::.D!. f!li [mr-iul lIUimi!!l~ :Iilicll'h!liri~~! a.~ ~rimi:se iPE' Ci1!f1I.!'ti:lk 1~1 l[.I1 UlIid IIb~.sl:ra:lIBjgCn. tlu' nLim~i tilira tl!OiUI~h!.dreta n d!!!di.J:m:1lli ~ibN'hdui._ial Talllllle.tn.tall lui D~eb!.l (01 {!1J01J'C(l~ !l.pri. '1"11ff ~i'Sle!lrl3.lfi!! ~ti~.inlolu·le O~:h~fliIQ:rsai 0 u~tilil'lii ()Uvt.DuI1'i!30011 uepod!ll.Ji1l u. ~ Pomind de pe. hl '~liI ~Cl~l dt' rolllgih.~8iOO 'C:1'IIiIj U lo.iiI~!'@:ds'!i::.flQ~ni r·iIi1!il1l.u in d'll-~ie:i'llJi I eu cSi1.1'.ici:.Il.t iIIe lp¢l. d:aJcl:c:~1 !!edl h'! IPIr.al d~d eli [m foc ..:I1!JiQ~~'ire tllrrm~:t~ cllITJiiin!1!1 J!!.n.e I'l:i~i I:.JJ. TO'IIl.cum 5pU. rB~iI ril..~lffli~i0 !~:rQlflt. UI!1B:le !:':ipelIeJliii da.~ III p~ ftl m~II'UI.~. fioi:aI'Um va ri oie!Jsi\i<! lui TI"UIHi!li.' '!rupcle rQII!OI!1e r~1 '!JorSi~lng'~ lfiii. ri 1nd:oj·!j ~ilI .iiraitl!] treee .j rm~ Ie fV'r§j rna ~e.l! ..I.l!i dimpnMlil' t~ .! :Le:SUi dc.gch~~li {~~fHI .~ rll'lc:hc'i~:fst.sp!!".c!'rl.H .j jll1511 ~~.rcri'Ii!:~1 1i1r:e:ri1leni g!"!1le. iHI!I.af:!ln I1ta...e~.edielll.\!. d~ I~ca :~~ Tra iOlmJaf.~. .al~mlaklil rom.l.l:i I. Sil "mb~. ] ~tJf:r.c vi~~~'rne~ ~ v::li~ To. • 1.~il'llm ij evUa ariee . 'i!!:n~rgi8 &'sper~rii de c:a I.ara[~ pe . IT! Irunlea m~or tnl~ mai al. pen. !Ill:t·!erti:~..pile' g iLJtll]ll'il1L1~ billu otrava ~..l.es'ip r.eo h.~~ c:3JI~lre'l. iH1le3~11 'S¢i!fla .ul pdr.cJ'lJ s.t. iQ parte .:il.. Ultima.· l'e.tpllea d~.EisJa.!~:ai. ill • [hip I.\'C!~i f1iJor I\(!iXQ l:a.~i.I1i! Dl.ce l!.~ln(!itl!aS<lcr::l.Un ''ii:!' tie sel!':!1e ~lei pI!~'.Q.ri. diil'ii!liillie dlecH u:11cadail':ry..f.pe :scil!r~le Gemof!I~<!~ '~fltl'il:! gatdtro ':.iiU a l[!G@"«liliii t:c ilLsk iII .::a~i va d~111 ~chil~nb !r~. IIfJIL!I:~U dirlb't nIl ~m..Mtl.pe:!il!tnJi {lr!Q~!'ea J:nrtparal.1:: pm: hi d~u I ea p~ [L~ f~i C<ets~H e.c:gU I".!!~'" I~~{O~.~ II' i~!s. Dar hi 3e~tJll~~ .rii t~U'lll~lin 'ce l<l ilIl! s~rr.a.'HIll ~I rilulmf:m I a I [nl'!.:soil! :fie' ~I Sii nu-! ril'll:~ 1lI8l. rm~ n '!~'rii llii 1i.8J.m<!.~.a1 IiIItU!Ji lI.:rm.:1Il::~ IncQn} Iii :rieI de u.. :1~nLa:. sre{i.~.e !1J~:i!.a: ~i croi(. am Il.p!l!l. roootin:f.ru 'Il :rglO!p!.I.i TrOlia!'!. Ob'lcd'ivllil H!!IiIiI a l!aU'" Fl.ij'o~U.~et:u'C::! d""Uoi $ic.T:r.1 r· flU I~ :Ie· H::n:!JIi o~li ele pep.lr:1!.r[!i.aJMaJ hli wl1~im'lls~. OeSOJperir~l~ a:rhecQlogiceOlJ.uiOlfll!.lllJiS.~ s1j.ta l\l'm.li!11 b 'CC CU~~iF!d~\ill 0 'grea!.j lhv:m. ..'OO M pr.apropi1!l:e die c<lpHa.~Uepa wlr.i..e·i dc'spal"l:c.a.flJ f. ·n:lliu.C.·I~.liIfa ~i'~cO!.!'!ele till"l.~rnmai de prel dedi il1l1'Ji1o.!~ ~.a! 'de: II 'fill@i prill mUI1iH.ru I arculul ~lIq)!:!itk d~W!!lp'M' Mfi.lull)u. pro~8b~l •• ~l1Ilcl'Iil:i.!l cd!!! :.5 [n care . d l::i.l.£eli.tiet.i" desl..te'<la rlnrn~ 10f..gi.1'1 rif:!!r:~e dac:il ce' se 'ftree: l'LJea:l.rjQ ~~~!!!!~i dl~ciee • .I.~e dald.01rill Hor pc !iltnJ1:! ·~I If". p~11 i1li1CIl.la.p.d'ldlor' cuteriw dk.!~ dadme ill:r'~.!:)e~!I!lbjj~ 'is<1!. Tt .e ~n~g!f!hl$ c:aDec(iba~.r ~pede.l .sediu~ ~1!~pH~.i! nl1i ZIil.aFi de oCiJJ r ii tire.i ~ ur.Q C<!!s:~i:u~~l. ll p f(II~l!j!ill.rII:alrii'~I. greli dE!: la. t~ Ro'ma .~ n "'s.nmc3{Z:ijpihhl j'i~Ceh.pjljinmde in in~ll. LllilimelDr ~Zi5~1~'l1te Imlalc. ~l.OOilli pil'lllt.:llse en -Long{rn~. (l1ii'z.irijgh'll belie 0() lI1ou:lUi nl.n'lr!<I ~ea lial.1. . iL"l rf.!.lhi 1iIi!J fl! IIIr:nUI I~ la :I'I~~lfi.giUor 1111 til: ~mj:!li@lIiflli !CllJ ralmilHle I'Qr.e. se 'fiI'Iehilll.e de iljlJcmlicrc timp ·Slj. ~::IO a. .II:OI ~ III I'm I :$i II Of ~al$i :&!!:r:rnr~g."~tellof:l.dversa . d.!ei dad~ tn iVa. pen'm . 'Ci)I:lll:!lrnci lui 'T:l1Ilsni.H~ d. r~ lini i $. o"Ji V.rIl~I:iI~qgl~. p'rU:t:Jejcliosl!.~l Imill.jl'~il:Sill'(] (. 1n ~nlJntl all :loe '!lpf'c.in.•.ai!h'l::roitla: nl IlJIif Ie: S(lI~!>~ d.ea. r:J1!I1 ~iinitl[!lSdId'e' 1[Jlc ceea ee ~:VCII . :joi er~d:g ptIl. :Se pot.r:iiz:boiLil 11! lPuHa~ de TraiOln"mlill'i ~ ..llli lor:.l~.~rli au nu ma:! dlli!l p ii.ce~s!a..ube'rtlll:ui"ca s-e dud ~1II.pU I. ~.~e.iI 1l!. HlO! r!l'U I ~1Tf1 ~a fiipiil lilt.hllii lOB.wliI..e doml1l]i!l'.it:eCii!:ei!iplivi.. .~.j&.lIt detai'l'O!l:rIeral .. 11 H~mero.~UrID!l!iOI ria.l~tlri.ap..!l~ d eei !Care. I" .:f'. a rr:meitl.JI a OOILlIl.IIQ£i~iL!lif]a'::iil]n dlJi rj:2:·~tli :'ii @\1ir:~ pe!!Jtr-u urearea ~ il.sr~ii:il a. oal'i!: 'CUCe r:l1~1 $1 '!.~. \lia1101 I:llce5t!lli<ll.~:liI~.meroa.t~~.b1Lll f]1cavoiaJIl.. ril~.l $a. ~r:ml.rlniJilI.e:lrui . OHi:I. pe I~ Angu. Selena r~.:pii.rfl.~flilvcde ~el'l ~u.~i~ aiullil!'..e .1f sll1t dil!o~bi I d~ p!!!lemiOO'~.ll.· cillsclo. cesla tllimBe~a p:tll IlllfDe:dertla!~ A is. fa. DMpa ~ ~ 411liimpl.~L' c~. ci .~.l11 In L 1i:~~!1 Ii:I! se flilli mp.i t<l'ie mu~ 1iI:1O~.ni'-I .i'r! m~i rti ~i.i!il a::l'lurarea dill" d~~ .:a:~.fi! '~<l ii <lI:'L1nt:a.de O~!>~ll'.!1dLlI lor.. t :5IH'JH:fize dtln p~:Ht~.ie dlis~r:tI.J.!'ingMo ru ~ilIl pe'l1l. proEillllJiill.m3t1 a iQsL cld~IlWv in~ril'll.! ndl L1ll.JrF!~TlI. p'n~pa. 're ~:ti' !iUd.5~ imprc' !!mii {. anu lui • 10 I.mpll:ll 1U1ilo.e'du~.!m. d!.l· i-I('! 11111 liia..dQt i~n! Damas!::.. slil.lmu1 ri'l~tu'Ji].llf(lJ!'e prJ" calle Cl.:!fla [rla'po.tn:il C~ 5. lan pe Uberl. 'h~ Ul:tllj) E~ . pl1i'r.p!.e~"I '1. invif!~i.0 pa.ldc. .~~ d~1!:! "*~18.ffli.1 lneia !i'!oftl~I1l§.irl (IQ(! ~I Sa hie': 1i!fn:J~ ill !ncr.. sc·rJi n:d® e:plstMA iriJlgiJminl~l1:i' '0 (jete I.iil!!!ala·.ec--eb.! I:~ eg!'lfili f~m~ 'lIi!!:~~i. im.oi.rlj.r~l'Illhmahi pe. mild'i alii pafi!.J III 53 rmi ~t~t!ll:sei ::"~~S.:3'mati"'<!5Cel1..i.IiILI~.> ~ II! Cosl~$U c p1HI.dl-'a. o . NJI Itoli :a pl.I:J..t':1i:P-il\U.11H'e r~·rJ. um. ~\I [!iIt. b~ l!imp' rei! iP~ rll:1JJ.!tJ:l Iurnu R9$iI! $~1!I~5't(i Vi!c-. rf: ".!'i.r~: ll!1i a . pl"inolntm!'l Larea {li!! lor dgl!.-aJ r .' bOil i:Crll d~ Ill.Lu pta ei I1sa irleg.

Upoq.~. c)!. b! Pt~ d~ :r. dJ.:5.(~ mll~ '~.1':l!oop(~i"in!l'!dill fOnltll1~ d:.n.1Je::Cfiba~.all !!~.I'lIldtilil '1J. ooP'lii" a!.1li ill dcv~ru ~!:It iPm.I'l.t'li.O. f:~.islil .1 sia.. ~".'lri~II.g.l:aIJI~lta 1'~Ii!l . .i~w In cele dOlJjr:1iilOO.~'illSI. rl-j'3 (Qln:1iIU..j l)llJ:ml~ lin IIII 1:<1.~ ~~ dl.i~O!~!h.s. Nil.Jm'~ di.d. p~l(' !l1j..'l1l mmia1.!( !l'!i~~:i't·H.2l!.p Iin ext£>rm.~.eflj ciL'lll.5e::.alte~...I'ii.tj'l'.c' kif dal.U.[la.CJL'rI. :'\t.mJhl'ia h'ghl!l.(l 000 de dLl~~ ~1Jj.afltiei" I>!I &Lm~~.i N.l'i(! pill.I.1)~mdid'l.~ ~.J:jim(j ~I diijlluir.a\l').:i HIPil! Imdi!' .OJ.a pi.a Iii].::1 Hli ~~ 1~11(l:r"II~!i !C~~ .W:il (L~' r O'IISl:i..g~r III iiiI:)' Ilnull' .!'I.rei.ltIIl~.ep:rnm:1 ~~ s.f.~ILI ~n:lS:l UJ.)!!. ljdWle ~C'"I ~~ ~:a t!HIi! ri U(! pr!I[IQ<I!!!i:! ia!..-.i'e Il'podl Jo r al1'd I de fllii·z!J'! fit:! dB'.i ~1J!"'11i 'i...irUh'tn sllr'!. i\l'illi~le 5iitb:l~{jIf]I . dm ] !..lIIl1chaa:l. lf!~ dium l~~ 'i. :l[JadnlrJ.pre i~'klsLIII i'lit'I~il:it.. fc!UI~!lIal .1e ..1 iI1. De~~blill.:'l!li Mil tli S POl:r. .tldu:t.'!.pef:lll'fiU .~.!lI"lCW:l~tll!3!. de Ol!llIr~m.i::riil.r.!all'ln.a.!t:1i in~'kfil:lii ue Vu ~Iii! Mkln~ilO!'.' n~nfl.jl ~IMI'II!~il~~ mr. RQC~H. 00 'V.1a.mpoU.Ii.d..llia :iJ.!1Q"li'e·.I mCil!IIII~" !n~.. D.!Q'II"..ii . irl1f'ilu fi~fI!llii ~e.Miojlf 1".i~t!!'!il ri:zic~ ~j J(j.3 de . [n'lilns\. dllll.:.l.r.hi 'viO!l <I ~'CIo:'~I[t~.!I$i)!.le ~1!I1liQ:.81 ~.~iiimliIUr1~ ~rr~de (~.~ro".ICO~~~iii t'I!:I!I.::'UC S~I'!~ ~..r.{j~u:1 pnwnie r] {liL"~ flna Ill: le !~oi'lla.I.a[t~('ltl.III vlBilii 0 pl1.11 :ml'iiilliliine a ('I~s.~le b~!iU~ riiplte hill r~o:l!'ot ell i. h"ISf'ITlI'jl de ~'!ll ri.icl~ CI~~ sub :sUI !l."'lill Fl.ei liiJli T~..fiIMltil II "I~li hu Bi('U ~is. fu.. 51 1 r~~t!hll ~Ii d~tl 1Jj.juJ: all V-ie<l i~ ptlO~:sJ jn glH'oi.ruiJl .U1.!oJeiSiCc. d.I :Se adfil:lg:lu "'1!i~111l!.t:J:. d.eJ r J.I'asll .jirllc~!u.B-3 .j1:! IS IQ[~. sii.!f~n.r:xplm'o In fum:. ePilOG i!)lIcj!!: mlm J. .lo.Llt fWn!.ll 'iiI losl in~"p.I. ~.l!Iifl. ~jJ it" 'tJ. e f. b~.':mWII llliI!!..fj:h~.1ii.I\t:!ilJl Ilnil:r1 .nUpLe fi" rele.m:~ n.'I" I:~.In:r"I~I~2.lull a.ri'If.re!i::~. U Elmd~.ool"!. n !I.1 ~.ifian.H.!!I. ~r.tdcUi deSii"ilC~ire 0 pOpu~aljie.<In.II~~I.leIQ.rtlI(':iJ:e.I: iIl..jva 'I:!l~'rilb.U']'I1er~ I..ni:!.(!l:~~1'j.~1 lt I'!I1"'if11. . r I is...im.~ill Y. Oe~Eb'ilJ.i:'it1J il"uI i:!:r'Oi~~ I~P'IJI! de .OiiIa. ~.I.-g mill IH'. ~[r.'11: ~ i:iU'·o dl.~H nearnul ~tilor"~:.e'i'l'!iI:i~· .bi 'III L~.r· le hi~1'rn e)iIJloalahi .de.~· ~I me.1 i i:!.s. ~\de. un fiOlPO:!"1Ca 'I'!li '[rlt" bYi~ sii' J~ IlilLlmi.~I ~~IO.'! re. 1J. ~.jitlel:issi $1 ¥~':r hY"ri!:meIH!'t:: Fa:r ai.:rbit~I'P\:.r<l.'iHIiIJ'r~I'~ic~ ..ce p.l BU~lIlum!' IJi 1:n. Riima5le5e.!~i ~~'I?. 5~ul1lil'ii!i.EiVl.:5e'i:.a I.fi!1 !:!n~.utea fi rlJ-. OfIcit .uru i.llIo'!! :.de e"l~~lua ~b:[rl!~~ .iii.'1.a.r.g'ra61~ . liIl IC'~".IIII'r'Id ~I ~I tl SE!'I)'I!IIH.~~III A~'tiui~l:rt.de .d hJlli. ri.11] nE'~te Da.u:I diQl 'SC(.l:n~i:.i ~'im~i de ea stljeri~ iP~~i:'~tir.l' hU~Il. CUmlliitji ~I i.i!k'ca f! Ir.clg Ot.llr'ltli·. a tI!:l <:1 ~~~.a~ ru~IUi. . ~Ili~rd!injiU1Cl1ill~ .Ie $i (]OP~II I'(lli.ac. Jld)i11:iI'c:!itil~-a."~V.:l.!).[. . losl ~d ~1-li:t.d.idor:lilo rm lfIilll:1:':.ier:!ie. . sl n I.dij.U~' plilli"" @~(." \lO!:' ~f:f.U~ Sa ~.r..l"''l:i(.i r!illr~ .'.fI1i:1]rO:!l1 wflte.l:)ftll lClI" S~ va !':61i1.I:r pa re:a ill!! id. pu:rH~' d~..li:Wli'al:i!.i clJm!. am Sl!! pIlIS. .I'i.. :Zolilaras I.boi~d se s.rngi!!lil..I seu FJ.emlliteilie ft"Im~ 1liCl! a .rnilii(l.i'I j<>1JHhn ~h:l.Q.pe .(.s'!Jib :J.lil!ljiIJ~. . ~ t.liia J:I!II 1t~i~lp! 1.'.tiei mlnpJie-te a .t.'~'~1i.mil nlo ~.lnar.wrJ:cill.~i 'll i:>e.f:l-g i .1m ~tj.':.mpoi.fv \'1111..J.(1' i81p!.a.p€' ii:i~l~ C'~ ~r" iI101lidu Dlll ('I~I" ~1 .m.ruh:!j JllllWll ~~I b:iJb'imi 1P~. ~r. flUf.imt!!l~lHlIl d~ 'h:i .I. W·a ]qU.!pii JO<lIUlC~ .rel.Lydl.5t1il$i~ lilu.ilIillt ln sel!llOil!3 ra.F~ .eI'(J:1 ~)(.! s.a.~ h!l. .!lI.!:e imiPil!ia~~.l ru~mi. 5.0 :picdl~i' pt!nl!1iU aC~.i~k.lJ:i.oj lui . :1!jjg1!ltil e (li:ISII h.i!ll.:o. ".r'a d~ bll:ldvi~gC £li!lyl. .u.s~' q!'~ a I~m ri II! l'ul~ :i.:R~M.OJ CQi~!!:!:.~'[itj ..rUif P.:j!Qf~ 'ei . :2:d.cam ~!a ie. oo. v.bii[':3iie.liIOrtal~ in 1to! ~ri! 1Itt!U. V~rig. l~i:I.i:i po.1li te.'1l ~Ltt. l~rli1. . pl!l~il!'i[) Jumi~ .etJrm .' oorJ ." C:'l~.I].lkl r.!!.a!.lCii lCm..~.M..1Eut40poil.lIIiol dlii ~ihi r ml &!' ~n~'t~~~i~ 'i.amciilj pe.1: ~lst.:!In.\!iil..l11 i:'1)1 I~I indf:l::'m.e.. Tralan 1l$1 '~rlil..• ' l"f> \'0 r Irl~5ilmil ~.fClatj !).iirl~.~. TifliS~JIl ill~ ile' Htii.rau m~1 h'~B!~ :!1'II.rlIO~S'e. 1U \I! IUt lu n.IIiISi i:l.ll~ M .liin" ~nISe3rn~~ fI~. ~ ViI J ~ r~tlii~j.d v~r!.pu J.!JIm f!lrmTcil~ cl ~i "am ~IJ! bju ~ill.l1'~ !".r.m ia'S:1i IJ~ (J~~Il~<I!J~~nt din ~tgilJlnc:ol1 . S'I.~tr$~e.stt eu d:e~d.lie.''inJ!>. Tu:hitll' lUI cusrru c~ va h ~h:~lIjllllit! .Th I. LI!l<l~odete.o!.!llJinWJ"rr$ G.WQ'· r ziliftl dtalJ ~w.1 !XI~r ~de~~hh'je' !l!!.'m '*~.n (iiil rijl. ii~c<l:r~ .A(~.].~ l~i~1Jj!.IiI~o.. ~s.aI:I. ~. Pc' ~iJl'Ig:El: C"n~w~nllt:r~brel'U~ Di-C'.1i1 l[reclliL.~:ailb.l1ili j:i e\lIlCU~!fIZa S p rc:I:~lIlg.lU C'~']I'l~liIJl~ U !lc~I'~ =~Jl~llilfJl:l.01 .rz:l!!l ftUtlfqpnu: ~'.C'. era Il:Iat] QI5e'll..ooli'. ~:-! tIn Iii PUn! Ii SS'II.repeal..~I»p:!f'iIlIll ..!t]lIl..ltI.~I!1 <i~JI! ~re~' ~'rn:j'UI]<1~.sta!~ de 1./w.C'b.P<lif POGloru:1 .! hullri3Jl.!!Yih .:.~fJcu:~.bI re.CHI! l I'llfrn'lnc"i(l riOlnil~fii...jijil..1'1<. 1.(($tt1/' ~<!.d..i. .W tt! . ht~l'fal.plill.pllfJ.

(Q..l grd~..l!l~rrH:orii 1[". I~o ~'llI'1a d.Q/!'rN'i VJ' I'!IG1II(lj' C. f' . 1ibl:5C1.!!'. l'\bpOc~.JCI. ~' eiln!' fj[ . iL'I tv alii g~ nerale p mcc:5ul dlir romn IllU zare u P.ij 'il'l cef HI.qill~. h.CIJI . . fie "I(::e. ~radHii.lh In r.e.[lw. Deo~."r:$l[!pl .1 [I~ slili'plnJire romalila.Eh: crim diver:.le :malW'finI~ J lII·ij 1[J!ro!I"1 ~ rmlteau S.C'e'lrjhii'U!~ui . Cil.reiil sii llIooo8Jre . dar I'.I!]..:ru>l!l:pliiicll:~ r[e' dicl.V'f1l1Irca m~iillm~..r. !:e.tJll:\ltdQniipe . ea.LI[ ~ I I U·lea.r' p'r'i!jliiI~il1!i1irilalt! mQtive de .atuJ. dllua.t!lVll!l'l~ t:x'!.rc fI'I OJ IIU I Tr<l ia!l !/Ii fI in:lp.h'j]'ii"1l5.~r.I" sUis~llm~u "'(~3sti jde~ peI"l1'r'1J ~ Pl:I.~ rt III sc. . Moi '!.~~le dl m:ajpl.~:ii .h!!o. u u 10111Hi'li II! 'FQIllIUle.· :i mlpil!:ri'1.olui· incea.J. :mai det!lul". 0 Inma 'put{: dirn us'lorlograliil'l! nnniiillleud Q. mf.i in .I. IJ .~r:LIi~i I)a ~ieG p:r~ r. 13 ze~... zn gr~1vea sd w b h:HII .alt ell t1. Ri'~tlol{!lJI de azl.11"[11: "'orl au 113 t~[1e$"!c~ iOl1IN' arau slraill."i!le r ('1fltl:'.a.'eltiil'il rQlluil1i'1~'~·lii vor n .lolTi: \lif"ltll·jle rihboirnlce ale dac:liol" erau bhit!~lJllO::.O'ij)1J ~illleu d03clce.ii.:15 l:olrplJl ri [till' hu iP~1 mn: Hi'are ife:rma Ie di n d.re .onlin pe ltue. [)mbL'I.r.si!vuieis:iiI4' p~:.i'mB~ft.in.'oi rna r~:i'f111tdO'IU s.'Ii..rii l'c ~m~ i Rm: sII!'t 511111' a!e nLl 'Ii:r!ui A ualdi I1Irmi'ir'b:.' dllrile a:risloe. Inal 31~5.liBifia :noa'Shi . eu Iitill I'll\! ~x~ I'll pi LI.aU dlat] Inca {Lit:i. dadlo.~ I~~. liIlll priveau eu ()('111bmij FJe' ~jll:'eiaea.~h:ll 5.giUm~ ale r-Oni.d.iaJ p!ipU r'llin d.a:. h:lUll [i:. DilHtiire.n onWI1eOlJ lor. lfiu 1~.} ·~i 'tHlli!: nde tC:M'lj.r.J lorr ' 1[. de ~~!l'mp'lil.lrus.~e:sl prilej ll.e plflru:1 :seOOhi h!!! i! U:~-It. d:l!l.m i.sa 1Irmil rea sea.e'!Ii tlillcY'c. p~rmis ronal!niZ:'l.r sllllliniOlU'1:"1.• pu u tieD . 1[11t.ca ~ r [ost tq rrl'lrlegime . dlu:r 1n 1. (!at ripos.lorioe. 111ICl!< pJ:nd CIIJ Tralan ~.hi inL: 'PiLi t nii JOS' nl!llll'Cl~ I~ ! 10.&1 e u i.lsii.. D.l di. Pillflal"ll 1 lor [Ei 1111.I! ttl majC:)n.l:d 've.llrlil~8 fIIIa! SpU5. "'~i.il~.llI :!I. ani ~o[ ~:lita:d is...~ tic fUm:an.IbH 00 p. lucrul aces hi .Ilthr ram. .:!Iir~e<l~u.tcQ ~i g.! ~liune'kH p r'o~rii31IesJa f.. i Ulpia lJa'PQllHr~ ~I ala I U!r"a D!'lCOr.~um AilexiQ1ufr(un:i!iI :rOf'lflol'dll PC' 3!'r'mIII!!c31 hd siVll ru Ili JI.Z. f'ol':m!ii. crclT!1I po pam...ij . .ll.!!ld repr(lze'niall~ii$t"Qlii l!Irdefene.!.11 ~.I'll" Iii IOE c" iFI1 I-illil u.r IOt![L![l'Id 1.lrni 0' ILlCrll'lr.e dQe~f1H d'~pa Ct.liIiJ hlllHoare d: r8:~t ~Ibe-rlllure l:pir. bdlli.1 IJ re~lI! ni nen mar] Inco rdhlrtl (6 rl'~l\cjr i:ll blJll{l~'h.la.a Cl:llo'eDlIt11 aeestor teorfi.ccar&iil! . Ol. 3il(1 {'oJ.tocuia.anlh.hN] uii:rm.~ap~jbi~ 12 nu numai Sa do\l'~de"5d persistent.!.'1 m.!lllJ1':!1 .l:Ol !lO!'TA.~ .a ll11o.slla. I~a (QvW~H~.ti:iIlUJI'i:i!' SQ' j!.1!1i11 27:1 e .cesle rril'ilrl'IlH:I 'rr:pifi~z:inU dear un .TalJl josL i!:1!v.uf!iri 'V'eclti" pc ~Ilrl!! (.puril!lt(Mjj·' la !:LMa l"'Olilliirli~ot ~i a j"[e"vcndli·.5igIJ r1 1:8.lli~l1Ilii:!I~.ei.1 eare VO r 'fi rii r!1t1 S a iii 1:I1J IS• . tilil'uJUIIIH.~ . A.lllO~S .aclilifir =ii ~~cwmdll lor' 31 mccpul 5.e e'p.!.ilza..'.rl>ivim:ie maniJna.8.!~yl a:p.p~lll. un re~ d~ [pimi nl Piit!Sliil.al riWi voi i~~li'll aiel inll"·(!' j!j marm ntrla i'list:.ii ~j dllp".I'I<1.I it !>lJecial d:rra:r~lI!.'~C.1ld~ devenea asllel.p.l de Ojcl!sl p~. ioIreo 13.b'llQaU ~i!(:1111 I ..!eeri r.iI! dl34. P' ilceasUl ba. f)~r~i sirup!!1 de .D'<!'ciei" pmlnJ.~ Iir11~ ~~a I. miil preds.1a li:lrf1 •.(11.e I'.!.e.ell! CoiDnta UJpirl c8'pllalel din T<llfa TroiClJU'.rh/[lrltiil ~ carul :rj'dem~~ i ir~ H~\el'r.a.i.H.zi:lor w.raill.~ se-.rta ij.im :s~op'uri p!)IHiiXl t~lI~HQ'iI1!1re.1?lnl~. [difl dipiom.~lprr~tIiUe'..:u.relo f I:Illigr.1I111 <1:1 II H><3.s'Pi rUI 53111 ~a pu 1.dl:l(:ii~.HOilre tCO.lm.ell' 0 bu· ilia P"Irteo din !1:J. a 1:1.! rmm Inillilill 0511:-"13He <lllfl rbl:iru~ntlll hn I~ papa FII.'! de~coperi Ie de· islo~~ogja Ra I:iO!lst. aces~!l! Il'Il1rJJ t'i. IOP'O'rnOll"tlllsl: C:~I 'lj'i~' III 'SpinjimJI 'Iemi 'IlOIlJ'tirmil·1>IIiiil pe'a.I1 sa rus 1...I~ I ru I es1 til Oadsa lmit pro\Iin:d""<l re.w.Ilfl.dO~n3!.rimi:t .t:'111'.lltin(l diJl Dacia 3:Paif ~i !'ll.! p~ Ii . MlJ lit! tl3 ~i.~x~rjnln3iul?' Af.naIiTi dlH..ifJi!na 1.~~rna.!lci.d li!oW'lhist.n1(lS(!. N.') ~·a!1. E.lHl s&i <lr.aI. 31 f1imanlJi.lc ri rl'llll1lplll'llo[r ~a P!l.OIT!.r.11~ilIIr 1 ~'I:r de 0 iI~i di.l'l amintEsr: die1O'1l oln i:!lflgiUln!:lntelll.a. 6 rllW'llIfirnt im.lmelraoo·dadte.J'~1U rl se ". 51 CUfi05~. l[1h.'s:1 Drlit~ . t rei C1u.dJiIiI Caril'lll:iultll'i p<!rI Iril'bllliil! s-a a]!I~rtlij"rli [fllJwtuonHor ~i nil C'OlroIJU~tn(lr. 5(!.f1iI [l .Ii" des'IHc D~. i1iJUlatul1 s:fngur l!X~ph.rv'<!I'I' sf nid mUiO. .d'~ in IIl~erii_ptfj_ Pion ~g hn~r'!'it:.1 p!il .leei ~Nj ro .mil'af i:lupA i:i: e.!'E5.iiCl. \i'~r n dQbilldil. . ilnlU: tfinIHic.r 'sub remam.elc milita· r~ j..~rmin..t111il'ra~J!H Oaci~1 r'omane ~1!Oiiiitii I1il1lme . Cl. PCI'I. e.I Aetill ~c:.e.{'.~mldQJums.1I C!K&!:rmi:.n·. mai nl:t1s in! Jlrirnel. Hiudl !Zolod'ii~alll ::lid do(!' rr.m~.JlmI. ~m:.fm rHe'.1JDlI sinl d~liII.e.IIS. tn 1lI111J11:1'l.[lrea.ill :J 3.l~hrl:!l' in cU!pdni5ul il11~peri'LIlnli "Offi'IH1.Ie I iii I(lor. 'Iri1'huie (lUSe r3scoa!elc (.IJ.O.soMta d.lal. Af.I!lil! <Ii tlal.iJiIO(.ll~og 31 ea!r~~i mc~" nchin:lI~ II~ l . din (ljiedle i'l)VOiire: ~i malU Illes. . Cu I!~UeJ de longlN'ii . o:! mf ..U.e rr./3 [Ill ~:Np're~rl1' 3 [ui P~.i'l UO!: ~O!'IH!I'lIi'\ i!itchu:'tndpdll neesl'e ..'lIre au ~gl.Dada 8.[l.~w !Xl d:l). SIilmrl! li!e~[li.ii (.ll1ptl:ll nue (nl1mplli.dacTis.rlJip:e.t!'!~ ."1l~l.I.~sfit~f~ tul ~oollll. d:eIl1llIltilstrfnll tCLl:lrgm'il.ii :U.l:r~ rr iI t dtIIP. j'n l~ort.[dO!J1'0' mi!!f!ii.i~Llm.a11! i·a.Im' .!:!{:rulat! dill' tinul'iJll CUrmhkn{'~i.l1• .I.)(I'l[. NUliIlOll i (::1.ls~iriGl!ll !lHlplJl1~re'l3J absluugh:~ h asupra Tfa!l1. poe dOildi Ili!:mmantLz.ilillchijdl!'lIlJ1 ca Iii . IImj:ifl!e re vi Z."la.(" n:lm~~ nUnd abii3lvroQ2% dill l'okihJ.klill st~ 1'1 ~e f iii sci timili h.rmll'ld c.i d 1:".illilor ~ralisilv8~ m rvi j'n ~"Hh u I: ~OO rlue I ha ~Sb~frgEOti!.rma! .~(i ali iii te p L ~oop s<i if1f'a l:n~~'Z4: 5U.Jd:lli!: Dacia rQIDlLflQ fli1 mal t!IIUl!le rtl'ldLllri? l.11I.u] [ji n SO iii's]'!] f.B ff! ifM.r~l.. iz nla Mi ceo' .• lIjuloml wet!! lor lor al[iati [(I~.e!ll~' COilvmg.aial1lo.!.C'a I'DI. .I) Va indlelll.ll .l!!: iii I~ i. J\..I. 5a:n:[.prn:il!J'~ld r hlHv eele mill muU:e 1. dreplurile le.e/yrn IOIr n "nlilitl~ n f'l!Crlll...:rf.osl Ir~ltlsroi'lrTlal.(I..m'l\i'l1dlO!j..~se nI!lrm I:i til rna f n 5U-pUO[eT'1l.!lioos: te il1!lclI'ipW· en p.1 Ro ~nei. da:. '~:M~ IH'IVIijlii $-~IU rllbl.l~a eueerire dac.jllillt IlITId mu'l'lil'l!lif 1[i}-15.Feaklf. Celie I'mH ill~llor'hilflt~ fM.s1 r~rbih'! de' taU locuilori.ul!!! C<l!f'e abIH.eeaSl_.r:llln -recrlil!i:!IIn'i df! Hildrl:ai'i $i r.cuipjnlle I'f.aecs!e frolW de d.lI~' hwi ns.a~ elJ&~lil.0 Qrlil$1!.51J b sUflii Il.! .tJ.IUV1.

mm iii! .ai~ de gLl"'tn1i~r~' d(rl'!r~ relg:lhll IUIIi. earn slni cele tie' III C8~(loll:.ic!.11" r~ rmU ~QC'IiJHjJ IUimai ~.iii!!! ell au' rDst IIdll~' colonbll d.i'lt (i{'~~ di!1lHll]il1.JIl.. AmJ. dacilQr diiie. ntrallti!!l'illia re..e·st ~e-j: ~ In j.e. CoII!W11I1~' ~'!Jl Tn.colt.! h~!!1~I~ili"I':I~'le:!1 (ardiinia ~·lIda'!. 'Plli~ ik rmn3l1i sBl hu:r~le I~.fi'i.llbsll. CdlJQl'" &ifi!i)irul de Cl.' ill' ~(m.'li.illi. bnlzlfJH'ui d'e::~Illg de Llil rOluianJ.l\l!l rea a(~:shlile!l:I1: •.i 5'L.a m ra nu HIi.(loperH:(l IIEiI ·Iuj.riu aI iveul'a f $!! eu {l bl ~l'ild k::lc pro.]..rmn~5C.gIQ d~ Irunla'fide mil iP1f.ai''Il' rlJl.~ Hli '~1Him.amJinj'lit'iJl(!tl :mai pYll!:rniOe tl!n "·'11 pus.! mOl IlfIlPf:C~'.i11 Illai greu d~ ~ e $l:. '$..n riu lriscuiVlii sin'l ('OIIJI1I~I.lI!.emlI1I<I!nrl~~ !'W liilPse~lc Il'i:ci GI:.1iIf'ii romanillu"ovlfldallt ~.is!.allta'ie sup.i!I. .a~icc. lIjung~ sa rie CUJIDSCU! 5. U'ijiClf> do· roeflllost'ut diu.I.acic. Cl!~el ete.1 !sci!in~' pre .a rema nil.".[lnedellu. iio:i:511 YsS .! 11'.. dilj(lii In§bu$irea: P'I'llll'ij rliSCDH!e .j imlpcl'rtalflHi e fI'l:!scoperirea hI! ~sh:!' ao d~ .ii rna II:!I"i:ll€ ml'I'!'!!tLe" ...l t -'rfId'~~'I: ta . .t1d Mediam .i~~.lj'tl'.e .l.pun.Se rl1lltJo~ dour <].:' mull.!l~a d lia"':!ie I~ i!U~H '1:1 'O'~'IFlCla 1·lr.efll'r: 't:iLl 1~1i'i. l1.i!. r ITh to 11(1.(l Io.a.'.c· de' vase .!j!.I Me-h'tild'la~ au sees la 1 ll"<J I:."Ilmal.iiflse de :110:1(1 a fl.Il'f1odu~[e CUI Iii.I'I'I~ fllMfiU-e . CQirmiu lJJfjI'a 'fmir:um :sarmi2t!g.~!I 'It:! b~~!:lo·1"'ilrlirll .ifi athlohiotl:e'.::fI.:i QJowd I'~ .ha.rOlI".t! !i:Oij'ili Sa ~imll}oliZieze im:ii din 111:1viI1tn.k: e drfl i:a~t.d liltiu~:L salll Ilud :Iiliil!n-Inte!ls.p'tm l!ID'!it£le mai prod IlIdive i rrl "de piid:t. a rs I.urIIltl"'n!~ iii ra ~~I."iI ~~n~ ~Lma ~~:u d~ n rJ.' 1. nmaa.. IlNtlia. odS'1: dilJP<l ~l' iI!I t!opUi ~uHi.dctJ.c_bSm~polfiv3 . lui ~i in '~'~minllie.3.tm m:!ltll!':l'~iiil.I1.r.l! I'll'(' m:po' I~ rid p.PfIJli ciIlil'lhl'l<: Itllr ~l pnll "". mun:Ii~' :Zl~ Im'i. tlU I :!iPUIlea IlIIlml..1!~:FI:builGi de lIrlJm'!l .clllil.ilnl pi'lllrIJ\\'!«(l.cle die' pe ~~:riooriliJ' Dacie rom.r.!tUIl!' r0'f113M'. !Cu lIer~C:Ulnll'r'!!.f]\iIlOC::II.e(:'[y j. M.1 rbn n.nj. ~ snf"mi~'oI!hlS£lo l\doiui r~:re.:dGfk1. ~~UiU~il!U..le~ . iR7 . I"" regu:ll'iii'e.gii'..1 tmfu I "iIldlior 'SlJ.:. se e1!IOOSC !$i dlill ~>c~iB Clii ro BJdQP~j fltime m Ina~.!:a mnmfil'." tal n::' . I1ji~sl riild!.ldl!ll ~1. Ij:~de s·~ gO.t.ic'. 'I·a .i.un ~rnPil'- 'ill~•.~'P~n'll':ilhll dl IUswlllii .!)ii'C.) lJi. turil lor n]3t!c'ria~~.aU tohton m.Hlla. oClillp:ir.~·ranli.lqff:!rmla i!lll a'h!lj"r!le pro· 1'111I1cill'l.ca:51.'l~e'.rlll'li fltf' si nt ti..• ~III.Rce. ar'lfeologi... .fi !]Ia teri.mm.st~H!.} d!a.111 fl..!'l'Uln~ m~l1!ane' ~i.~h n~brlJf.z.$.J. pe' n.af.lulii JLeddnta de' j\'\tlr-~.!Harii po . ~ ~UCd.n1l11r~. lucr.e.I:'O. A..at~ rdil'llru' daci? ll'lcchd GlI i'flt...~cUI! rid ~ ~. lIQ:se.a Zii . fr:a.~i!'l! ~C(!!ie!e JI-U r.IiII:I. 0 rea ur.lhloni 'C'OI~ i$i "dlleD rnoi1ljilit{.ef toll ~nH::o·di'ldi c(\ .t.H.ijaefea se i:m.1 \Ifnl~j diiTi $~iduj D:u:lli1irii $3iJ: tiil.g'1.l:or dh1il'i.piblte:i rOltHIf1~ tCi(l:n.:!()ihtD.lii I'rl! d:irrl pj.r-e·.ilidl!ll!lga ~i epite'lud."~lII ~ol1ltlm..:lpHlli le a lul ~ ~bO'l!:I. .:sH !l!i un depolB de' UJlelic dE' !l{!r CllfpflflzimJ iUiiz.EI>e ElIM r!II:fINlii lXiiP'ula~li·J .oOliile 'FuncrlU'il" d€o5. 3.!':stigii!e CI.(l.iI b<sjr.d~ ]l'IldO'!Ii~.~urr~ II .!e masaeeu ~j I1lci soe~ dil deJlllb.2i! 1<l!I:~'~I~'..'wL'Jor Ill' lecul morminlu lui ~I :l nt'l1M lor I.ipic: po~m!ili·' .i:::d.1r!:' daci .r. ee d3~il Sin!. Irepl:i11l~:.C'lulohlo:Il['.lijoo: If! !!i~op6~~e d.IJcra m.a iii.rd. i:D.!lCrSO 1:I~IJ!!!tm!'l~ I!U iHl !lI'i. uta i!iJi t~.::! rllttlr d'e tmmmrll i111111 I .mclnl.mani2oii"t.~:rn:rIlani!li d:J!cii...•~~ dia:djg··t' .H:i:!'I:Il'lloi'iil~H' eu !tQi~lIo't'fi..~!cc'i@ de !:IE IH·il..1! rlwoiCl'f:I('(! M~ I!:!lIllt]lii.!.1!)b'un~ ~Hlrt~ a :ilnj'efI~arl!i!!.D:~t d1iOl:WI:'iI~nil.(:I::i!t'"'~£1 hi ne.!lli!sc 21fri 'I!ILHflill ~I'l trelllC. rnra II!' &1IiU :II.lcInl:z:~.. pe ('. ea \t3! ~i ftiis:l fllld ]l1l:Un mmlNQ.t~a~li: rinln:sen mil.1 . iflli. ~do.tnlF:lilTJ 1:1 !lli:ci U:r! allpopo~: IE absoil. li'nflb. 1~ 'rwrlJi~a ~~ !dudi:1J1I m.a. ro. da eire.a SI'lII.IR~s-a ti g.• 8 de 'f!'X mp." de lip ["'011'13.iadat!d rIl!!..iin ~~~i.HliTi de :11r:!C'Hic.[stele •. .h'lw$:mIn'hlJiI earn II! hi !Iain<EIcillUmi.1ii !>[~llrnT'rt'~ !'o'm~JlI~.lste· le .MU d~ I.'aiM rea ~l gnlllllteiJI c{! rorl.Pf!'Cl.~' dll'CB admitem IJ 'p~e1ief!~a Iml~i""'11 a poP~IIO!n~i dfi1iclce in nlHHI 'jlm~"illde.dart! de p1!1g· de ltip' d~e. of(lIi]fc. Sick! i$i .[IIU Elliin de '"..<JiiT1t. r 'ca pp!l'et~e.hi d. La 2r~~. La Inooptl't piUrlll.. C'.JI~ CffB:):i1.lt"Z~I'1:i!ell.le' ler.i!flOca rom~ma.iiI~llli:Ls!li l !rfii:f35. dH~r:jll!lc O.He fliill·1 rm.!u~le .paS~m::lziJ' milina vttli1~ .~l1:imt~ l'Ortiai'iQ ~i.~'(J (Ve1ill!U.1iIp.1JYi.OI. c. Silp-. r.':I!.lrUrpet~· a milnill!' rmd sus iNHJ :fo~t .ii ¥>E'.u p- . 101 BI1~'tC:!hOr· rn lielul 8i:5l:ri~~j.I'~ dneiee.I..liHi'· !'lief! tH s.portIO I 5:1 'O!l!liceilU· ~i m:e·dill:r.arle (ltD special inl irransHva.E! 5iJ':b ~i t ~a 1)lll~I r. ~Im .Q:~"!'t.B (:.le dade caI'll SiC' !.A~~:gu. 01'11 mo.l. i. d:~ :H. 3'!es1Blli .ti\i.j.tu:~~i1'l'all"J r~ ~i d]llPii ma t. POIlIJJ~I:I:p.lma HE!'..~ daH!'Iid . lI>\a. dCWe:i!ilorr ~(! I p~J lIl'Il ill'! Si! cliiNCi~ 'I! adcr.'! I fitl. . ICn~Impce I!h:d!l~r!l:J!.~a. d.lmlhm':1 mlrl~'I'tll" de 'HJ!'.i~mi'l: Ii r~me-!ii!'h.3 da ci iorr iii :J I:)Clloll1i~~:h!Ji'r ~:!i!1Iil!~1n '1HHI si I1igY I" PDpoor.~ ~i la f'~~.ao N inl i'leli.) It! ~ 5pt'cHiC'.lnie rn . Dii'r th. r.nl.i il oli'l'l:l:! (1(: b Cnslel$U Ilucrn.aile a.c'.cropo!e II (jIm.) hI!:! II ir.iifl:idtld su Ii' d~· ri~Q..~I I) ~1H'HnLcil (e ml ~!!(!' rm"Ji!..a~'ee: . daciO!?.''Fe~'k' strim:{I rtm~r. (I nlii:m~.ld'iJ.liIS.efuI.l. dill: :cn.a.:ii:r. ~·!.!.H! ~!11! 1ri~1[i:!ltllril. .~u ~a 'C<! . ' An!...:s'li:L11 Ib..flah:!r rra rt~~ paili'" ~.gmellill.n::'I.f IiI. !Fom-a' !ill c. ~ ~ avea V~ loan ra Pti'pU1bll.i!lin ann I 11-1 W8. Ailt!io:i Hl:U:li"i'~'Iili.I~%!~ mOlJllri.UJ! slmb{).ift'Jil 1'1('. et)nsLruL~. Ia il!ldemiHii"..ba I ::ii stapill1il'~a ft>m.j 111~.1t..te roln~l1~ d'!!.tlmi:s:maii~al.0I o:l'tlto· :pi re .'.t.iLJ I 1.iI Sie' im~. Apo.' pt~(lI i 1111>11 tl1 hi I..d.. I:sH··ld~ '!Ia~ IIU <ip"rl~liliHi' oohil<llilDrroma1fij r.] e .Sre. ('~ iIe Ie r~!'m.erio:n.C~: j~ 1~ua.bjimmd da3.I. iU"IrJe se :..i51 hell:11I e 'Ierlite'ru.'11 d. ~I en p'h'~clI"iitI!lL Dar· la i'Ho.a.ir!.l·~ nu "toe'l'~ tor Vl!d!i. a QU cermll'li.'OUli ..!I" a urrnelor de . ga sU :ilCL':s. rintr-h1ln [ec unde u nile daciee .] rllt'of(lglc.cfs.ndciHitri.U.!· ln rl1lV!}.1.i.• eoal de'iiinefoaFI.ak!' 'cumi'rm dill pasUI poroiils ill pms1.dQhlHi gTOSObUIt.I1LJ tJil..tl!! ~.:..ti poate I preHnde .n~ ~i .!!'K! all bil rO<l f·!t!tU do.MIQ· n~·~li'. 11.S!l". .PIIJ lropll'lloQimh.~1 wlri. mal n In eera mil'. e.ul'vlc (!ie:chH!W 1:~1~iiIi" ..~IrI m'· \ :I rfi 'Q'i:!sive a lIOlt"iiru i u .

j.O!" ii 1J1~·I~. Impou"i'o'a.t~ ~.1.il.I. de jO:5 d'£" pe Iurma Fa~llo.lIn iill't'(Hii. i.1'llfHli1tf~i!Li hI! whbollie 5aU dezr.lililac.r dlis'Ii'Q.. el.'i.t!h(lC~.ac hot'Hele I.rQm!![)iJ~~a.isl de..'Vic..1 !)lJpula.. pi. ll1a1.Il!l1~a iHI~i eu II.di eaa rO:S.. ei ':.~'loam. "'(Hbfl~ ~ ·t~fU!Hilll I):jtil:l.rm~!'I~!i.5. :genl!rl3!lu l hc~u.~ sub !ita pini!'<:.e J:!'Iarn:i.. lnteresu I de '" r<i~~ pe de din !fin:· dul r~f!!ll! niler [!1!1i..l" gra iIQ r de lifdap'tD m de dI tre in!illn.!HI19 Hi de ra.tii.i!!ls. atac~flidu·L ~[ lncerS!ILilili1if ~ r ~ lin fli il i:i iI. datil iJ'Id'din IIil ~C~l~C lei"-I V.~ ~l a~lll'!rl.i~ '!Aha ill Il j LI ilghtd."'VIHlliHi I.o·ficial.. 'Iran- IP'iI1e'a H tn b.aIIU-Jea" 't.u !.18. OUl'!I'IIi) ~I T.? 5a \tQrbea::H:li lalul1e~u:.a.1 U·lea.a .llim:sll. Hmh1l dllscf dOI'lliI1IEil'lb: ~I Iilnoa on.A.inalli.lern:dUh: ." Ii dti:~ :SiJ.l.W. rernana. .f daci au ~limH :pamin.I'lt 10. romilna..i .ooDs. sjn.l.l'll'l. :l. di .dlll':I.!Uurij I. Tra¢la.l' dnar ll'u!il'1e '~!lI .il.n~1 p~'OV'i:l1ei(!'i DiH:1i1.gr.e IP~h'U.1II U flrU i obicei f'Orf!1! n..cc IIJlRr.lie I'mtJ.ali lot IIllai mall'i.! rna !IiiJ I'll'! dilal na poi.C'L.'IlI"'ti..B .Eln "~Uldloi" :!!~l:i.i tl)(.e·hHilis Om Ius hIU:.Fillip fHablll'..I''Ilea.i~3 de ~ il'!!!"e\g lefitorfull:li.UI 511(b..~I!":l!.djfl toa i·i\j lumea rnmanli" i.re.1I! ]mpl:le~I.ljHur.Nlt :$Iilm U:BI!I.m.m ai1lliCic'.li!litii limb<l: ei .lilil!J5 P.oll! .1.8icL . .1 I. iiXllIfIl.moncda.'. i'ecr1(l. eastrn] Cie'~::31 .riw:'i!~l.s:pel~ ~i t. de impi'ir._ 0 invaZil~ I'lla. di~m~l. AC'Il:smuu Ii(! p. :are d!! liiJptat '(.a.i~ri dina Ifa fill.l'~ I'm .. ~clllt:m:e Zoe. ~or.nj.~a: .~ ~.. [n .rii provincia f<le eu romitflf:i n~go'l.tlD POIPu r. X !'ora or'n! fWmrwQ"" fOlIiiI'3ne ~1'. ptoba till !ot <I..:gJ.li r~ pll.l:tea Dniei de !.w5[oboCf: ~ln1 aUlcillh! (tI! asd:~l:Il.ja I.l'iudle romii. -I'llrna. Adil:5eil i·f1iS<~.1d. GI'\c:.rt .~ ~ii:: V.tr~le:n ~mllc1..1iI da. rn . 1l1'li11!I'-illfl proc:e:s oomplex. Iaptulea in.llJ.~iH"lea oil . .l:!l. I»a~ca era ~(U::ijUII DC Q pop:ul.~ sfnl..~~ (l.ii lui l'l'tar~'l.eo'll atlt .lUI .aiItiI .. lI'\m::sicj . e~ef1lph.B'.· ~. !!part! fll'i'ld kit . r fI s.IllI>e' aJ.s ~illil. ui ill d CI[q '[:0 ro ui ~tll ill d:u~i' !. Inl Imomilill:te.ci...cj dti pHI pii Irasi re~ .li.!!IQh~(li'l1. Pri If'I ve:acli I OJ ~ VI ~ ~U& ~~ rna i Pi! sirs dOil.a..a re."rle~~' en Ilmp1-!~'propria lor .1! li :~tli. remIlFr. s5 se (':<1.ri le.e ]mp!'lf:.~rl1ia rli!. Ace~U carpi 'tacl In mall~l:Itl.h1i: pe :<Io~sf~ nlleiea. Oad~a $i Medl'~~H.cilor .A$o nlisp':3J" dadi !..al1~. hi llm.11'1 .rh:liIAum·· !:iil.111. Idlillil i6tl . Tralan cu~nse. wr'bhuJi .ll'llt CLin. secelul al V:I~I~a I:ol"dsliles n l!:oli!i':lmd3 fl'i! geli eu g'Qlli dOli'(!de.l destul de pnJ·· i!erni.do\<le·l: dar Hadli'ilfl .. f1l1'tr.ij pmc~su.lld.l:e. rosieipmvinlCILN\JI:u!i. tine.al~ ~~1iI aceas1lii plP!!lJ~tl rom.!et 5.tteorl .l'lernlcles.I :2~.'O'ahI ill liE! pOplJ [a lief O'aoti'l.tc' il'l:nd'urt. CIHIl do \fl)! die se de seQ pt.~i prndusel . p.Ii tla C'ld" ell mill r te hifh.~. IUfWl$ie': nLl I<lJ~l!1a IIJ~CeUir'Si Cicl!ffl.nu de p~ r Ie de . piit.Iliiil!Ja IBtin I. imbogal3hl en 3n~mile e.r:U!i"C::..i !lido ~i'a::iLl '" Iii\. .ll Dal... Dupa 1..I1sjJvania.oad.a. fi imperiL! IUiII.fa l1I1i 1'111. uFmiirit dcocamda... EvideJlll.ri11 de lIe.nmd Il~d1n~ii Il'Icantil.IIo:' 111. ])!e' c[IiQ: tlil c-ele din DaLia ro.ac.lIilai:e'a rJiJrt!..i'." ~j ~i mba.e ridl~ii.teSliill in :[]ii1ci.mllilil.11.la.ii. Ace~fu d. Ui tare a ramas In Dada la 271 . bl.tD r.pi~d!lrii" vie.IXHltrti! imperilll se dO'!l~dle.al1dQI1Il$C aeesle l!ouli 1:l!1'I~mefl.o~"Ut prill de.SinhiIl18.ri va. cI trlf!a.:!! dupapali'as.e ncam aBclc.l1 d. II m:Fi til ~ s~ a.'liJ·Sl. .Oootili dJs.ziJ:sera ill!i. Ill.j! u !ia. l!l a!'l~1 J:1()" ptli VNme:.mtlilJ ~. gu\le:rrio~!~crl. dpdte.i n rHe d:e ~a.500p~niTIle d~ 1.<:rOil:5i<l' .po~ele lor n~ s. 11'&ma. d~ ~Un!l:tlillea eueese.t"i. tl!'!?ca..par run lsto r~_ PrimeJldj.(iuniir.tISiII'pr\. ma:II~@..~p:uI.~ '!.$t.!l'Iei a OO'ffI~' Flea! 00 10111 z.I~:>i.i n. 111 '::Iv'tllll1cu din!$riOiIl mij loe d~..i [O!TImEldU5 (1130--:-1.iil cl. m.i liiberi ealie In~o'fiiLl.Aif.3ll.clvili'l'!al[:ei 'tiia.le n Ie ~I.uHe d.!.~..h[)~rel~ i [mperhill.Icu~ile urm.I'l1lie·B.si..1 ro!l1a:niz~rii filii ~aw r.lCiil t:. 'con l:iLlm 11m EulrQpfu •..ab~.~ilO letd Hii C's.!l:1:lrile Ui'iimiUoa: 1'10. g~si. eH :~~ ill ~bmg.II[JI!!ls.lci!ll. ei !I:I laUdl !. 3..c ILI.~lin'!r-c ·cI:!! L8i.sh.!ll1da ace'3Jsta IrOmilf!izam Inhe :arllTi:166 $1 2/1 nu se ~Ue i!. dar ~i '!J'ii!ill'e"dc oolontUl re se llo.ti ~. ''eB.p!l'fi!illui.lIe au dal ~a .Inl 'secolul .. ifflpEl'I'UlJuil.b B s. :I.sC'.1 ~eIQl:ir lC'oJmitlzal.lfI13 Iii! iii Oks" dii r sinl( apoi zd.D SislmH3'1 el~me!ii'j:e~c dadt. la I1na- iliorm. a h"a5l.~ti~a~i tI. vh:i.fl1..'igh.ejs.oclIll scc.elZ.d~' I~"emoobil [.ania .Hlil'ir! $i.iJ 13 rea sa 12 000 dc' da:<ei rna t'gi na ~i.imde.cij\'1T1iU. ~ :~~I"UiO'fllll diu I~ Il)r'.lncil!'i pc la mlj J.I roi'!S<t.a rost de exHn.tH.-l.alu.n ~'iii:ii 2'4. :Nu 'Iom.ill..llllca fe decH hmb<i la !liOii.:c Sili 1'1:15e_ A:llI0f. Ci05.mal pJ.at mll~ mr· be. .ii'. (.du.I.!.:Ii Ira .fl ~i /I'lH~ m!H~~.1I1 MfilJ.i.'llelfllllJllui de' calonliziiri "b a rbare" in pr-o'l'iflci~.i<at~ c~.ioool::i~ de n~a..l.g.e.iii Cr~.maflelll 0111ii· i !'C3.JIt.1: Ilnga B8I11.jtr.m:impre~ia IIi::·jil!~ -~~area !ilacica de la Obr.. Ilia'.!"i~(! .!h.' tn :prtl'Ct:!slll de fa.-.lIIrli aa rea l:i:n:t!'p!:8 Inda fA s.~It~U .th'l get~~d.I1I" vor lilatnHld~ :in 1:IiIIf.. Gil .~iintl~:r'!!lilil.:':I:JlIa lu.t in pfO''I''!flL:ie.a:lnrlI5 . d:lIIC'illh'i"e.9i I1tmJ:uI Du [I.lliill.he ~'iiilimba d<!d~ca.Umbo. (Jedhld ill aata :SIl.~m'IL\lI ~~.r:lI. $1 MU!fIi: 11:i1lill1 I.JPCQ. 'll'a 1...I m!f~.~247'! .mi.!" ~ · 'l~mrlt.i' d~ c~r" rrjlllllin fn alera lmperiultJI11 l"O:flla. I b. d.'~i Ma Til m u .1Ol.92". c. Po"rce~.Ce miprilee'$te.tJvema't~rt!! I ~'!l Uh!J't 'Ii!'!! ~1!I'Ii'111! rise-A aCi!~/..!lrls~'" milfliziH@.l! ~oi!ii ~iaHa. n 1001011)1.~. cS11 'trll~liI.: ~i 'I.8Ui.. ib.rib'llriie (.1!I1 pfUv. fi piHnmd ill palm Jl'fO vi nciil: j'li\o S!liii ~rtfeli:imlr.atil!lll:il1<ti ~i [). ~ 11m· pUlI!~. f"bi.Qia nu s.rI:'H'j. Ifmhii ~rll1 C.E ~'rl tris:. POJ)tlfllll n.s:1l $i ~ proh. p rnlrn In DiI~rll.. I!wllla~IJI.0$1 da1. Ictlpr. e 1Il(.l.()~i .l .a r:I • d8'C~ Wlen In fi!llel'~~.d [lom..m. ra g-a du.ascsc mQ"~d~. f1iO lidtll ~Ii Ilord ·\'es.1!l~ Umbii dafkc. dOlo i! Dr .il ri ~illlf'rlQ..perill:FH~tij .e~.IIAUlr.. iOtrUiito~ <:I~ tiny I!I-!lfjilu d'!! prl:n I!il:lolliJi MQ~dJ!)IJl''''~.1 IUli Hacdri..a Wmlir1.e(iOl.:C:~1 ~"~ril c. 1i!J '~.Is ALINliLl&.'1 PoIC'ru~~tj" P<iI(]jure..Slci.~pc romanlca.ali:lor mlm::omial1llice· ii 81..frI.! I'll!. ~ rta .. c "I d~e:pt.1'.~ i!'lII . ctlor i.pI!J:1 IIJ. gu.~.te d'O nia ~j. .O!I'ca.nf. :II.)t:re bili.lid'gpllnd ~Ibii.lla fiinl. V.

Q]!'p:l'fu.. IX.~~.~ l!. 'I..lJi!sO!. 3SI.B\IJ~[J.:I . M ~ . JI l.b~ 10 CUMl]r. tlJ.. "'. !~. :l .~. 11:"'_1.~l(I.. r f". U\vm" s. I ~ Ii I~ I.! I. t'll'lIj~y.. fI' . rM~i:'rJI.Roi!lljqJ' l'ilIOIiI dcr' r·r·oilJiruJ:5'~· ~~(l!'rtllri'~~ ' .1bid>~rn..: .fj' ni!'~~'f.. UPI 'i~"..[L~-A'I6. ~/ .1lI ~'~ n. .!}. J'Ii!IIi:!ltlUI. !CVHI. rri:!i. tbl:ri~m'" \l'U~ il\. y~L·1!I.M till.!I ne lI.:.rl> ~1"'l'ilJlii ..OIl!~!~'. L.mmffl . ~ r.1J . i:nl .. . n.I'rl. f! fiJI'.~~ ft n..(! ~~~. v]J. fI'!I<'.1..<! ulbidcm.l!~.· M ·!I.o!lt"«i 6~:&{ I 9 .Gl~..frPfJ.d.~t~t!l! Ill' ~r P Ii It j u n i nI.1. u. rom .'li.!.~dI. ji. .. I:!dllliiii'~I1i!:.. 8.t.l.tr. ~ hu s. 11' !!) CIi!!i 5 J II ~ r. ~ .' {.... T. ..:. u::vm.co.!ll~{ji tanim~i:t. ~3. . ..op. Ug!i1'I~jIIU F9m~!1 . . '2. II::!? . H~dz.Cili1li"lilN~~ .mi'alllii..!. t t-6.~~!. .. ~ G. W d"..lI'.r.~ r~~..~ ym 12.lJI~. II'0.. -t.~.~ .21. I~ ~r·v. n 1~ljfil~. '\I"J~. ~ 'I ~!li .11e 'IJ. $. l.1'I~.:i'"l.!!. II.:1\.~ E'.!!~b'flj". 'I'll! !.~ ..!IC.. 36 .P..~~ . ~" fi.~!J ..fl.r Q r iii. Ejl/Jil".. I'h ~(! d'" I.r ".I~ fi ~ I'I! P II!! ~ II' 5. ~n"~Ll1o!... n H . 1:3" II I 1. VI t I (I.. :rJ~~II'![ ~ ['~:rlni'.". ''Ii.... .u. I -'il.<131u '. • .'Im" V~.:'-. \I·m.t.:u ~~'Di.r ~. I. tll. u:yt_u •..g p=r~1 tUI iDiil:l~~Mi!I!i .rli" V! !'i .. a.r·Wubillt. iE.p!.&.~'o'rii' Vi.Ili!lsd~s. i P' 1\. . 11#" eu.0". . hil' ti!lw 'st'I!i!lm m!! timplld!!: ....{VU 6.I~~ nul A~Il~. (lP..GI.~ Dpu<!~~'''I'..l. 11:11 .&.f). Ga.i.11.~11 ~·fi. .?1!-I1i!. u .<'IQi. B f. \hiJi!!~~ ~. .!!tJ'II.r .a.Ikio~. Mi!'~li!.XVfU. Nj'~P.!I'1 !!lor <!! 'I .~~. S~. ·'::.r..' . '" ..rf. r.II.1) . ~~"4I'f~l>!'b~!I' i • 'h@l:i~ ~~ N'lillrltr~ .I" '11:Ir . Or. 1)1).if/1!Iotil .~~ gtliiSilll.. ~. U.1il1i. (l!d G l"!1il!:l.Ili fJ (j. ~:j.']eI'lJilot"" I~I.Ei'.t 'p.~1 11' .~ It 14 Q .11. H ffl'1! ~·.o·p• . 1'1. .al!'(>.lllfifi~I!'~.. .I~ i'i!d~l~ !!lid din c:irli"lil: I~'I(VU 'f. Iii..1 i!I pu'(i'ilr ·Ui 11! v~'r~Jrc !!~V 1:1m!l~ 'CiOi OIiii hill:U.-0Ij. ZalM~bl. ~ e~.1'1..]' O~ #1.. \ll~U. HI!\~o If 1)'11. . 6.. t .f!s!tl. U. 'I) '""" .. til II ~5 B.. I" IJ~' I~ t f RIC[ I~ cOl. ~:~.~li.. j u &fit.~. ."t.. t uT-so.~l.ru''''! Gro. I~. Kill.1 £k::~jin...~r~ J. .:XX!... U<Vd I.. C~'!~ 1n S.rMd~m.!l"j.~: ~€P!~. 4. E1!i u till ~! Ii. !I S t II' " \lU" .(l'". I ~ 't d! ~ 'n I!" S !I. ~i I"l'! i..I . T 1I d !. .~!~. ~'" '~A r' Ir. :$rW" !.rli!'lI ~i . \'lIl. 'I'mt ~:1. '''''' .m I rlll. J.Ill.. . j)~~L~t .r d II !I. 'ill. ..\''U. I ~i ~~Jl t'ill: ~J:!. 12. tJ:..~ rlljtiimr. ~..!g.P11)lifJ! .i V~.m!fm.Fra.. :t H.iI'" Iq .'llfli!!..~ ~ri" . i'3-J~" L ..>.' .l ~ .'-1l..~d. ~. "c III I 14. I':~. ltVtt:ft. :3. r' C''U5Il.l..r' r II d Il I.I'~'.i.m. Op. 1m .'crl.1-01' 3. ~!~II !Co.:2:).. ~~j~.p" rl.~Ui u.~I.." .'VIII. 67:.tlg r~il:'iI I ~ tu .'!1.ll. J!.. '.. (jfN!!l1~. !~'> f:NJI-11.i!i UI·<i. .... L Ii! ~1iP'~C. I..~il.*N!i:t.Ul~~. I'l ~. Vi . \fI L J" 3.r.i3tl111. 1I1.. ~ V.(6:" ~ . Iild~I!IIm .J.Il !: s..6roili:lIoli. 1 '0'3. 1. Hi.!t •.00. l~. 91.n' ::> u i!! I 0 g ft ~ Grogrn~l. '1"..u.!Il~II~. . (1"1'" L'(VU..n·· f.~nI 5:•.:7'(I f..fI<! ~~dUu. V.ll :lilIr. I. j~. ~" ml!! .I. EI': a~ i ~I ill. to.Wd'c-m.W~:~il! k .II.JjlI~. ~11. 2a. LXVIII..~l'l~m. .~ . n C.. . ./ios..l. T i fl V.l. ~ ".j!:l$.r. I. iili't. !lill!i! ~ilc.." Uij'.r.'I! ~ -G'1:lim.. 'VII. u ~'. .ill: I'Imr.tl.h...lo!g.:V~~. 1:::1.B4t. 6~p I ~. X..:u~:s/.~I!l" .~: i C" .~.!. !963.S/$~ .'m:J:iltiilm ~.~ r-i. ll---'~_ 9 !~~ Q 'm '~"I: illg ~T r 0 ~ 'iii ~I IIIst ~ I! I!!::I.~.I:~.]iG". r!.l~\rm'r. :U95~. U I.pir. ..~d. . t UI. Bmlln.!'i'!. 7'-1~ m-MI $>1iMiI':. !!I' G~~~.rMf/~.:!fi!Wt!!1Jil .flli"ill.s-i.EI'I _g..XVm. oI"r/.a~>'l:ro.WP!l!!i'- ~!":fII.i!! /lJtdfJrh. a4ltl!i!"'$[~ I'ti rmgtl'f. I!l).. () irt26l"m I~IllJiJ f'~'..rllllnm.o:p. iii.rrtJj\l:i~<iI'l".f.\". a.~.~ll.U 7:!l.I~·fIIl~ [.(<.~!. r~·.. V. ~~.l. (ira.l J!1'~'J'l:Pdfllli !I:l!iI~l!!1!i' Ol'ltirn*.~. r·rilll'iI.~km:I./J.• u.~ . '\l. l.i~!!r. Il II. ~~I1. ~in.~rftm..(!. Slm. ·~NI(~m. ..~ ~ ".1!'~ 5£ !lJl! .~F3 l!'Ii:".. ~:!!U~ Islo1iril ~\I'! m-. r~ K. I II ~> ~.~. ~ I: :.1. '116. I '1':.!:boil!! . ~ T ~'. Nll!! Il!~..""" .li.i3" M tl>id"/ll'lf.9S5.i\. .. :l'.IV •. :111 I' Q ..I!1C I~._.U H !HI :!II.rfd~pI.. ~ :l..'Icr~. 11.900.oI'J5-.\~llr.U. 5-!~ l. I:a ~ . p:gJ><~. '"l! mNi~\.j'l)m'... JI·s. . 1. i..~".. U!~t. 1!1 r Ii ij ~ ~h 1'(.gJ'_. .~ i.I.r!a.~r Ii . ~'" .3.I'•.~ '~~o.l'.i:k!'~M. u . ~~'I. iol' . ltl.. rf1fdl!m.. .22. f f '0' I! 'Ii! '~"!I. .~d~~~~~.~G ~ ~II •• Oda" fU". . . ~A\.ii" n .~.. g Cahi:p!:I~'1!.o. 8.. ~J. V~e'c..~?~ . . ~I" L:.. ~ (low~'!!i ~'u :!<.!II. C. f. .!:1I1L . GI!!/iIl:'II. rhir~~l'1ld.db."'i" U. u l~r ~I ~ . I'·.[:5.~ 'lias.". I'~ liI. .l'lI. ' ~ .. S G'J-~ [)~.lld". G.1211 le!5! j'iiillllilirJlt' . jl's--.1J~ ". MDl ."rd~. XI.. VH.'8.G~l":m"0!11 IYo .nTcl It.t. I V. . I' I III \'. I.. E:_dl. Dr d II i1'.. f.. 1. SI f S I. 1'1!i'il.. 1.r~ldl!m. II C. . " (f.~dll.iJJ1. I.R~. U.~:!!1. !II' 1r1r..t 3. I'l [H oJ C.~" A_ !'!iiI! ..1I '~~I!!!'!il. tl•.1lel. uriOl~1irI i.! !fIIar4im a!l W'. ffiJll."(. t .o~ dill Pf}rli" ~..II :Iliillprii!Nil Fd~ tl io:! ... ~ ~1 A 1'111 I!... !V.Q'j~. . n IJ ~ fI. lx vm. la.P2.p.~~ ~:.

tt hi lu dac .:lf'l~ 01 IZYlllUr~[!r 111~rn·!:._ '''41.g'I.tl'~ .lIu i!IIIlli:l. I Urn-tm dnm. e l 'I! 1 m: ..t~~$~' .till! 1I1Dr1:l'b.~..J. .f'iI·~Id m lstllfOO I r-Illur Ilof' ~~O. . 'ili!i 1 00 ill) 1.• U~l' C (! . dmm-f{elii? . .QiJM tHbtll. 100: 100 1. • ••.ii iu~~~rllorIra~lli:Il!.I t:1.I~ dacu ~nSlJ1I] ..I~ ilIru. 4~! ~i 6iI 00 - - 1I1ml'Ili.1'lr!1N0lilJ.aJ' 15 - Ci! SI! [lIili.rJl ~ib~j(1t'r. de.e·ruJl.afll!1lI ~irnwlln' .·Tr'l5I~ (\'!~ H:.:~1'1: t!I~ .'1 $1 ..I! 4~wo v 11':!I1.l.[1!.IJi.r1i"U~ U.bfOgu r"lfIl. rolm. di'Jl'fli . Ct. HLl ~.OOt d~d".5~1. u I I.89 ~..•• I..~Iul dilli SG-S9 .t:lf.:l. .1I.-S1ilifl~~ I~' 1li.~ I • . In I:lIlrtilt:<i!' \ljI~flil 1 .. Soar'i..!: ~C~!~111 ct!'1 11!ll1. ~ il..i!~-. . P I 1. .iklt..r.li • 1.O.rp'rjj'r.Pe~ll:il.CUlnu: toru I :5'1.)11111TfiilitQ t IOfi~l00 • lip/lOR N:ii~~! Mt.Rill: lel!l.11l i'I!:. 19 82 33 .UCilQ!r ..Pi I'll.!! ~tlltl!lilll dl!('1r[Ji)silvi!I!('i!!'! a~ .tui" .. BI ILlli T':lIA~ i._ re~llJil ""tiel? [)I'l.i1I:i!\"fUI.lIIpin irn I\on18nii CU.Il~~ill1~ 1.l-liH-I~.t'nlil<U$. D.'i!m.uI'r'bi.jl.dli . 'I!l1UI! H!Il:J! d.:l'jiH'llfli)' ~ri"i'l' 1. ~.-.I I ViI.~M . I u I iV: ~GIiil" la.:Il:i1IUJllludr..f:j '~Igmclilif Illrl.m1lJ1 rh..11 Clltlililt 1)1 s. I~ Hj.DlI.. ~ ''l'rhl"" kI...~$IIt.)i.•.Unl1tl ~.---_ .:o jrll c:he~. P'r:tfrJN C 1:1" '••--'CII:Jt' s!lil1.II tl!tl cll.lllil II dam··grl·imf ..i:li~1I ':Ii [.U'Hi •••. 111111l1i!llrm rm. G~Co·dij.. --• - - .ul ~lo .id -rt41l~l<i. Bogiili.. .C-l! 1lt'-<1 rit nl~'!. •••• . II.~Ii:il~ C ~ P 11.. i~ lH'i'I'L .oil~!J. Il .'1:0 1:!4 - 1''io:'''''l~l..I(>·!I'i1ro . •• _• C ...• • [).[ill t IJ 'I". ~C!-l lTIal ilUcN ~ ntw' dt(!'p/i .!iI • .r.1i :PI l III t.54 lil~I - . .13 i8~ i9!l' . !Ii" . C . I V 11_ lJt!~r!ml·.l'i. 8. r..Ttl bu r!' ~.. • .mIJIU".lmnlll TI-"j. . .1I1~dlll:'iCDr C.1 'iii. 11 1:\5' 33· 3lj: ~9 .•.i! 1lc:1~...Jfl~ll:!· 1li~(Y.lJr.'j ~Ii! ~ u I 'V'~ C.m 'l'ltm~l. • .rn~ C. M-ilil n~r(ld'.• . • • • • .~I.P.Otlg!nj:r~ 1~li~l'i] lui I3:Il~cl'lj~Ii'i.aileje d.m S:i!1!I 11Itii f .!!hrf~rQ! .11P l ! Q 11i:1 ~It PI: .' iillllulilJ lb.1 (j IIc'Jf • CIl . -. .nIi fitrlllu .j..l.~'.J.~l1Illur!! 5I'iri~~..:! :. UQ • :l~O '00 .rJ.'I .lrl:!<I ~i par.(~l!: lIo~. polill:iSi1l? I~G· 129' 131! m l~ 'ji'. 161.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful