CARTA ORGANISASI PANITIA

Penasihat

: i. Guru Besar

:

ii. Pen. Kanan 1 : iii. Ketua Bidang :

Ketua Panitia Pen. Ketua Panitia Setiausaha Pen. Setiausaha Bendahari

: : : : :

Guru Kanan Mata Pelajaran Mengikut Tahap Tahap 1: Tahap 2:

Jawatankuasa kecil Penilaian & Peperiksaan Kursus / Bengkel Bank Soalan Jadual Waktu Pengajaran Takwim Panitia Rancangan Pengajaran : : : : : :

Fail Pengajaran Guru : Ahli Biasa : .

SENARAI NAMA AHLI PANITIA Nama Guru Gred Opsyen Kelas Diajar SENARAI NAMA GURU LAIN YANG BOLEH MENGAJAR MATA PELAJARAN INI Nama Guru Gred Opsyen Catatan .

Perbelanjaan : : Senarai Jawatankuasa Petugas 1. Jawatankuasa Induk Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari : : : : 2. Jawatankuasa Kecil Penyelaras Program/ Aktiviti : Lain-lain jawatankuasa ikut keperluan program Strategi Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan .KERTAS KERJA Tajuk Program Matlamat Objektif Rasional Kumpulan Sasaran Tarikh Pelaksanaan : : : : : : Anggaran Peruntukan Kewangan 1. Sumber Kewangan 2.

fff° .

8.7.3  $03.8.3 %.7.3  !07-0.3/: !0307:8  .3  $:2-070.3.9..  03/.3$.3:.7.7    .7..843.8.9.. !030.8!747.-!0307:8  $09.:8.3:.2.2 .7!0. :25:..2.8.:!747..9.3.0.9.3.3!07:39:.8.!09:..9 -091      #.30.3 3.#%$# %..8  ..3:.3.

9.9.3.3!0.90!0.8.35747.3/.3..8.547..2 $97.9 .3 .3  .3 !03..:90507:.3:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful