Camilo Gregori, Raül Ribes, Pepa Garcia i Lolita Ruiz, regidors del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament d'Almoines

, presenten a la discussió del Ple Municipal la següent MOCIÓ En setembre de 2008 la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana va instal•lar al pati del CP el Castell d’Almoines dos barracots per a una classe de Primària i una altre per a infantil, de 42 m2, i un lavabo de 15 m2. El més greu del cas és que l’escola d’Almoines és nova, el nou edifici va començar a funcionar el curs 2004-2005. El BLOC d’Almoines ja va alertar que l’escola nova es quedava menuda abans de la seua construcció. Quan l’alcalde del municipi era Antonio Olaso, del PP, el grup municipal del BLOC va portar llavors a plenari un informe redactat pel consell escolar on es demanava que l’escola fora més gran, en previsió del creixement de població que s’esperava. El PP va votar en contra de la proposta. En el present curs 2001-2012 hi ha dos cursos que tenen dues línies, 6é de primària i 1r del segon cicle d’infantil, i la falta d’espais per a la docència cada vegada s’agreuja. Les aules prefabricades no són la solució definitiva per a pal·liar la manca d’espais docents. En setembre de 2008, el Bloc ja va portar al plenari de l’Ajuntament d’Almoines una moció en la qual s’instava a la Generalitat Valenciana a ampliar el més urgentment el CP el Castell d’Almoines i que retirara els barracots. Moció aprovada per est plenari. El mateix 2008, el grup parlamentari del Bloc també va demanar incloure una partida de 4 milions d’euros ens els pressupostos de la Generalitat per ampliar l’escola del nostre municipi. Després de tres anys sense que la Conselleria d’Educació haja fet cas de la demanda municipal, Compromís considera necessari tornar a fer la demanda, i més quan el curs passat Planificació Educativa va informar l’Ajuntament i la Direcció de l’Escola que el nou perfil del col·legi d’Educació Infantil i de Primària “El Castell” d’Almoines era de 5 aules d’Infantil i 9 de primària, informe que està en mans de Règim Econòmic, qui ha de decidir quan realitzar les obres d’ampliació. Per tot això, PROSEM QUE 1.- L’Ajuntament d’Almoines demane a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana amplie per a 5 aules d’Infantil i per a 9 aules de Primària el CP el Castell d’Almoines, segons informe de Planificació Educativa de la Conselleria d’Educació, i en retire els barracots. 2.- L'Ajuntament d'Almoines envie este acord a la Conselleria d’Educació, a la direcció del CP el Castell d’Almoines i a l’AMPA del mateix centre.

Almoines, 15 de setembre de 2011 Camilo Gregori Portaveu de Compromís SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D'ALMOINES